بعضی پدر و مادرها می گویند وقتی مدرسه ها دوباره باز می شود و سال تحصیلی جدیدی در پیش است، یکی از سخت ترین کارها و وظایفی که به عهده دارند، انتخاب میان وعده های مناسب برای فرزندشان است. آنها یا نمی دانند کدام از مواد غذایی می تواند بهترین انتخاب برای میان وعده دانش آموزان باشد یا نمی توانند فرزندشان را متقاعد کنند که در ساعت های درس و مدرسه از مواد غذایی مناسب استفاده کند.

مشاهده متن کامل ...