پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آب یکی از ای کانادا صورتی شد
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزا غیر مهاجرتی کانادا
1- اصل پاسپورت متقاضی ( به همراه امضا داخل آن)
2- پرینت ایمیل ارسال شده از سفارت
3- برگه وک نامه امضا شده که امضا آن با امضا داخل پاسپورت متقاضی مطابقت داشته باشد.

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

برای عبارات " پیکاپ پاسپورت کانادا - پیکاپ ویزا کانادا - وقت سفارت کانادا " :
پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزا کانادا از ابوظبی

1- اصل پاسپورت متقاضی

2- کپی از attachment ایمیل ارسال شده از سفارت کانادا که در جهت راست و چپ دارای بارکد می باشد.

3- رسید واریزی وجه سفارت

4- برگه وک نامه امضا شده

روز های کاری جهت پیکاپ پاسپورت کانادا: دوشنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از ایام تعطیل

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا
پیکاپ ویزا کانادا از آنکارا و استانبول و ابوظبی انجام می شود.
مدت زمان لازم برای پیکاپ ویزا کانادا 1 الی 2 هفته کاری می باشد. پرواز ها برای ارسال پاسپورت به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزا کانادا
غیرمهاجرتی
اصل پاسپورت امضا شده متقاضی
پرینت ایمیل سفارت
فرم وک امضا شده
رسید واریز وجه سفارت

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزا کانادا از ابوظبی

1- اصل پاسپورت متقاضی

2- کپی از attachment ایمیل ارسال شده از سفارت کانادا که در جهت راست و چپ دارای بارکد می باشد.

3- رسید واریزی وجه سفارت

4- برگه وک نامه امضا شده

روز های کاری جهت پیکاپ پاسپورت کانادا: دوشنبه تا پنجشنبه هر هفته به غیر از ایام تعطیل

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا بعد از اینکه متقاضی به سفارت کانادا در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه نمود پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری می تواند تا مشخص شدن جواب ویزا به ایران بازگردد.

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
پیکاپ پسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا بعد از اینکه متقاضی به سفارت کانادا در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه نمود پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری می تواند تا مشخص شدن جواب ویزا به ایران بازگردد. سفارت کانادا متقاضی را از طریق ایمیل از جواب ویزا مطلع می سازد.

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا بعد از اینکه متقاضی به سفارت کانادا در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه نمود پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری می تواند تا مشخص شدن جواب ویزا به ایران بازگردد. سفارت کانادا متقاضی را از طریق ایمیل از جواب ویزا مطلع می سازد.

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
وقت سفارت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت کانادا

برای گرفتن وقت سفارت کانادا دو روش وجود دارد: در روش اول متقاضی می تواند کلیه مدارک ترجمه شده را به صورت دستی به یکی از کنسولگری های کانادا در استانبول یا آنکارا تحویل دهد ودر آنجا انگشت نگاری انجام دهد. در روش دوم که رایج ترین و راحت ترین روش می باشد متقاضی باید مدارک ترجمه شده خود را به همکاران ما در یزدان گشت سفیران تحویل دهد. همکاران ما ثبت نام را به صورت آنلاین روی سایت سفارت انجام می دهند و بعد از تکمیل ثبت نام متقاضی یک ماه فرصت دارد که برای انگشت نگاری به سفارت کانادا مراجعه نماید.

هزینه وقت سفارت کانادا 250 هزار تومان + 205 $

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت | وقت سفارت | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت| وقت سفارت کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت فوری سفارت | وقت فوری سفارت | پیکاپ | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت کانادا

وقت سفارت کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا از ابوظبی:

برای پیکاپ پاسپورت سفارت کانادا از ابوظبی 2 الی 3 هفته کاری زمان نیاز است.بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی، یزدان گشت سفیران با اولین پرواز هفتگی پاسپورت ها و مدارک را به سفارت کانادا ارسال می نماید. و پس از آماده شدن پاسپورت ها این مرکز پاسپورت های ویزا خورده را هر چه سریع تر با اولین پرواز به ایران باز میگرداند.

مدارک مورد نیاز جهت پیکاپ کانادا از ابوظبی:

1-اصل پاسپورت امضا شده متقاضی

2- برگه وک نامه امضا شده

3- ایمیل یک نسخه از وک نامه امضا شده

4- برگه پرینت ایمیل سفارت

5-اصل برگه رسید پرداختی سفارت کانادا

6-در صورتی که ویزا اقامتی باشد:2 قطعه ع رنگی پشت زمینه سفید 4.5*3.5 پشت نویسی شده

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا :
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا :

پیکاپ پاسپورت کانادا بعد از اینکه متقاضی به سفارت کانادا در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه نمود پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری می تواند تا مشخص شدن جواب ویزا به ایران بازگردد. سفارت کانادا متقاضی را از طریق ایمیل از جواب ویزا مطلع می سازد

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

مدارک لازم برای پیکاپ ویزا مهاجرتی کانادا
1-پاسپورت ها با امضا
2-پرینت ایمیل سفارت
3-دو قطعه ع 3.5 4.5
4-وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی
5- امضای متقاضی اصلی در صفحه ی آ پرینت ایمیل

مدت زمان آماده شدن از زمان ارسال پاسپورت ( پرواز یزدان گشت سفیران به آنکارا یا استانبول، روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته میباشد.) بین 1الی2 هفته کاری است.پیکاپپیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا پاسپورت

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای غیر مهاجرتی
- اصل پاسپورت به همراه امضای داخل آن
- پرینت ایمیل سفارت
- فرم وک نامه به ضمیمه امضای که مطابق امضای داخل پاسپورت باشد

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

- پیکاپ پاسپورت کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

ویزا توریستی کانادا نوعی اجازه ‏ اقامت موقت است و برای گرفتن این ویزا، متقاضی باید ضمن پر فرم ‏های مربوطه، اثبات کند که وابستگی ‏های مالی و عاطفی در ایران داشته و پس از پایان مدت اقامت، به کشور خود باز خواهد گشت. اثبات این کار از طریق داشتن همسر و فرزند در ایران، اثبات مشغول به کار بودن در یک شرکت یا موسسه ی معتبر و معرفی دارایی هایی همچون خانه و زمین میسر می گردد.

مدت اعتبار ویزا توریستی کانادا حداکثر ۶ ماه است. اگر قصد ماندن بیش از ۶ ماه را در کانادا دارید باید حداقل ظرف مدت ۳۰ روز پیش از اتمام مهلت اقامت در کانادا، تقاضای تمدید ویزا خود را ارسال کنید.

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
آب یکی از ای کانادا صورتی شد
درخواست حذف اطلاعات
تغییر رنگ آب یکی از ای کانادا تعجب همگان را برانگیخت.

مشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ ویزا غیر مهاجرتی کانادا

1-اصل پاسپورت با امضا

2- پرینت ایمیل سفارت

3-فرم وک نامه

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

مدارک لازم برای پیکاپ پاسپورت مهاجرتی کانادا

1-پاسپورت ها با امضا

2-پرینت ایمیل سفارت

3-دو قطعه ع 3.5 4.5

4-وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی

5- امضای متقاضی اصلی در صفحه ی آ پرینت ایمیل

مدت زمان آماده شدن از زمان ارسال پاسپورت ( پرواز یزدان گشت سفیران به آنکارا یا استانبول، روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته میباشد.) بین 1الی2 هفته کاری است.

یزدان گشت سفیران مرکز تخصصی پیکاپ ویزا کانادا شماره ثبت 382639

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادامشاهده متن کامل ...
کانادا: گشایش مرزها به روی پناهجویان ا اج شده از
درخواست حذف اطلاعات
کانادا کشوری مهاجر پذیر است که نخست و تعدادی از وزرای ک نه ت کنونی نیز خود از مهاجران به کانادا هستند.

مشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا برای پیکاپ ویزا احتیاجی به حضور شخص نیست زیرا پاسپورت به واسطه ها به سفارت تحویل داده می شوند. فرستادن پروسه پاسپورت به سفارت و بازگشت آن به شخص، پیکاپ گفته می شود ؛

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارتکاناپاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
وقت سفارت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

وقت سفارت کانادا

ویزا 5 ساله

این نوع ویزا مختص انی است که یکی از بستگان درجه یک آنها در کانادا دارای اقامت دائم یا موقت باشد میتواند از این ویزا استفاده نماید. در واقع این نوع ویزا 10 ساله است ولی به دلیل اینکه پاسپورت ایرانیان بیش از 5 سال اعتبار ندارد بنابراین ویزا آنها 5 ساله است برای انی هم که دانشجوهستند والدین آنها نیز می توانند از این نوع ویزا استفاده نمایند.

مدارک مورد نیاز

کپی تمام صفحات پاسپورت

ترجمه شناسنامه

نامه تمکن مالی یا گردش حساب چهارماهه

(application form)تکمیل و تایید فرم درخواست ویزا

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت | وقت سفارت | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت| وقت سفارت کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت سفارت کانادا | وقت فوری سفارت | وقت فوری سفارت | پیکاپ | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت | وقت فوری سفارت کانادا | وقت فوری سفارت کانادا

وقت سفارت کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

یکی از امتیازاتی که سفارت کانادا در اختیار متقاضیان قرار می دهد پیکاپ ویزا است . انجام پیکاپ ویزابرای متقاضی به صورت غیر حضوری امکان پذیر است . متقاضی با مراجعه به آژانس یزدان گشت سفیرانو تحویل مدارک به همراه فرموک نامه کارها را غیر حضوری و به واسطه آژانس یزدان گشت سفیران پیگیری نماید .پیکاپ پاسپورت یک روش مطمئن است که در هزینه و زمان متقاضی صرفه جویی بسیاری می کند .

در پیکاپ پاسپورت کانادا به صورت غیر حضوری باید پاسپورت افراد بالای 18 سال امضا داشته باشد و با امضای فرم وک نامه کاملا مطابقت داشته باشد . پیکاپ ویزا کانادا ازآنکارا و ابو ظبی صورت می گیرد .

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

مدارک لازم برای پیکاپ ویزا مهاجرتی کانادا

1 –پاسپورت متقاضی به همراه امضای داخل آن

2 – پرینت ایمیل ارسال شده از سفارتبه متقاضی

3 – دو قطعه 3.4 *4.5 با پشت زمینه سفید

4 – وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام متقاضیان در صفحه آ ایمیل و امضای متقاضی اصلی در صفحه آ پرینت ایمیل سفارت

مدت زمان آماده شدن از زمان ارسال پاسپورت که روزهای یک شنبه و چهارشنبه در هر هفته صورت می گیرد بین 1 الی 2 هفته کاری است .

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا امریکا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا امریکا

برگه صورتی: اگر افسر پلیس به متقاضی برگه صورتی بدهد به این معناست که متقاضی پس از بازگشت به ایران می توانند برای پیکاپ پاسپورت خود اقدام نماید.

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ پاسپورت انگلیس | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا | پیکاپ ویزا انگلیس | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت | ویزا | پاسپورت انگلیس | ویزا انگلیس | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ پاسپورت انگلیس | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا | پیکاپ ویزا انگلیس | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت | ویزا | پاسپورت انگلیس | ویزا انگلیس | پاسپورت کانادا | ویزا کاناداپیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ پاسپورت انگلیس | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا | پیکاپ ویزا انگلیس | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت | ویزا | پاسپورت انگلیس | ویزا انگلیس | پاسپورت کانادا | ویزا کانادارimg.jpg (316×133)مشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ ویزا کانادا پیکاپ در اصل به معنای ارسال پاسپورت و مدارک به سفارت دریافت از سفارت و تحویل آن به مسافر می باشد . و تضمینی جهت الصاق ویزا در پاسپورت را عهده دار نمی باشد .

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارت

canadianflag-300x225.jpg (300×225)مشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

خدمات شرکت یزدان گشت سفیران برای پیکاپ ویزا کانادا

پس از درخواست ویزا کانادا، سفارت جواب (رد یا پذیرش)درخواست متقاضی از طریق ایمیل اعلام می شود.

متقاضی برای ویزا شدن پاسپورت خود باید پرینت ایمیل سفارت را به همراه پاسپورت به سفارتبرده که این امر بوسیله پرسنل متخصص یزدان گشت سفیرانجهت کاهش هزینه و زمان مسافران عزیزصورت میگیرد.

پرسنل آژانس یزدان گشت سفیران با داشتن مجوز رسمی حمل پاسپورت از وزارت امور خارجه این امر را برای سهولت کار شما عزیزان به انجام میرساند.

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ ویزا کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

برای پیکاپ پاسپورت سفارت کانادا از ابوظبی 2 الی 3 هفته کاری زمان نیاز است.بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی، گشت سفیران با اولین پرواز هفتگی پاسپورت ها و مدارک را به سفارت کانادا ارسال می نماید. و پس از آماده شدن پاسپورت ها این مرکز پاسپورت های ویزا خورده را هر چه سریع تر با اولین پرواز به ایران باز میگرداند.

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
حمایت کانادا از عراق در مقابله با تروریسم
درخواست حذف اطلاعات
توسعه بین المللی کانادا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مهاجرت و آوارگان عراقی بر حمایت کانادا از این کشور تاکید کرد.

مشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا بعد از اینکه متقاضی به سفارت کانادا در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه نمود پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری می تواند تا مشخص شدن جواب ویزا به ایران بازگردد. سفارت کانادا متقاضی را از طریق ایمیل از جواب ویزا مطلع می سازد.

پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ | پاسپورت | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا | وقت سفارت کانادا | پاسپورت کانادا | ویرا کانادا | وقت سفارتمشاهده متن کامل ...
پیکاپ پاسپورت کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ پاسپورت کانادا

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای غیر مهاجرتی

-اصل پاسپورت به همراه امضای داخل آن

- پرینت ایمیل سفارت

- فرم وک نامه به ضمیمه امضای که مطابق امضای داخل پاسپورت باشد

مدارک مورد نیاز برای ویزای مهاجرتی

- اصل پاسپورت با امضا

- پرینت ایمیل سفارت

- دوقطعه ع 3.5* 5*4 رنگی زمینه سفید

- وارد نمودن قد ورنگ چشم تمام افراد متقاضی در صحفه آ ایمیل

- امضای متقاضی اصلی در صحفه آ پرینت ایمیل

پیکاپ پاسپورت کانادا

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ پاسپورت| پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا | پاسپورت کانادا | ویزا | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادامشاهده متن کامل ...
پیکاپ ویزا کانادا
درخواست حذف اطلاعات

پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ پاسپورت کانادا بعد از اینکه متقاضی به سفارت کانادا در آنکارا، استانبول یا ابوظبی مراجعه نمود پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری می تواند تا مشخص شدن جواب ویزا به ایران بازگردد.

پیکاپ پاسپورت | پیکاپ ویزا | پیکاپ پاسپورت | پیکاپ پاسپورت انگلیس | پیکاپ پاسپورت کانادا | پیکاپ ویزا | پیکاپ ویزا انگلیس | پیکاپ ویزا کانادا | پاسپورت | ویزا | پیکاپ | پاسپورت | ویزا | پاسپورت انگلیس | ویزا انگلیس | پاسپورت کانادا | ویزا کانادا

image.jpg (800×600)مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.