پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آشنایی با خواص معجزه آسای به در طب سنتی
phd طب سنتی ایران نوزادناقص الخلقه وزارت بهداشت ودرمان-بخش1
درخواست حذف اطلاعات

اعلام تاسیس رشته تخصصی طب سنتی ایران، نور امید را در دل عاملان و علاقه مندان این رشته روشن کرد، اما این فروغ چندان نپائید و شعله این شمع آنقدر تصنعی و غیر واقعی بود که در همان لحظات اول خاموش شد.
سیاست های اتخاذ شده در ارتباط با طب سنتی، به خصوص در وزارت بهداشت، بگونه ای طراحی شده است که تیشه به ریشه ی طب ایرانی خواهد زد و در ورای این نام و عنوان دهن پرکن، مکانیزم هائی براه افتاده است که با سیاستی دو گانه در عین طرفداری ظاهری، ت یبی باطنی در جریان است.


شاید خواننده این سطور تصور کند که ما قصد تاختن و ت یب وجهه داریم، اما دلایل ما را اگر به گوش دل بشنوید و با دیدی منصفانه بنگرید، حقانیت این ادعا را در خواهد یافت.
اما دلایل ما:
1.    عنوان رشته
اولین نکته عنوان این رشته است که phd که اختصار عبارت doctor of philosofy می باشد که به مفهوم درجه ی ای علوم یا دانش های انسانی است(1).


 


اصولاً  phdدر دو جنبه می تواند مطرح باشد؛ یک جنبه ی آن، اینکه طب سنتی به عنوان یک واقعیت تاریخی و پزشکی کهن شایسته تحقیق و بررسی است و فردی که پزشکی خوانده است، می تواند محقق این رشته باشد.
در اینجا این جنبه مطرح می شود که اصولاً طب سنتی رشته ای بالینی نیست و در کنار سایر علوم محض مانند ریاضی یا فیزیک یا علوم انسانی می تواند مورد تحقیق و تفحص تاریخی و موضوعی قرار گیرد. نتیجه این است که آنرا از حوزه بالینی خارج می کند. زیرا اگر قصد آن باشد که طب سنتی در کنار پزشکی آلوپاتیک بر بالین بیمار حاضر شود عنوان تخصص بالینی به آن داده می شد نه تخصص علوم انسانی و جزو شاخه های تخصصی علوم پزشکی ذکر می شد.
جنبه دوم آن است که برای خالی نبودن عریضه، طب سنتی مورد تحقیق قرار گیرد، به عبارت دیگر در phd جنبه تحقیقی بیشتر مد نظر است، در ح اول قرار داشتن آن در حوزه علوم انسانی و تاریخی مطرح بوده و در ح دوم بعنوان رشته تحقیقی مطرح است زیرا در تعاریف معتبر از phd در دنیا مانند آ فورد و کمبریج عنوان می گردد که phd یک عنوان عالی ی است که به فردی داده می شود که یک تحقیق در زمینه  مشخص را کامل می کند یا ارائه می دهد(2). جنبه ی پنهان مطلب این است که ما مشروط به آنکه این علم کهن را بتوانیم به عنوان موضوع مورد بررسی و تحقیق طرح نمائیم، جرأت خواهیم کرد آن را به حوزه ی وارد سازیم. و حضور مشروط طب سنتی ایران به خاطر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتن است.

2.    پذیرش دانشجو
طرز پذیرش دانشجو در رشته طب سنتی، به ما نشان می دهد که ورود طب سنتی به حوزه ی خدمات بهداشتی و درمانی امری محال و غیر ممکن است و تخیلی بیش نیست؛
هر سال 25 نفر دانشجوی رشته ی طب سنتی پذیرفته می شوند، بگذریم از مواد امتحانی و شرط دانستن زبان انگلیسی و امتحان تافل برای متون عربی و فارسی طب سنتی که خود تناقض محتوایی دارد. فرض کنیم که هر سال 25 نفر دانشجو پذیرفته شوند، در مقابل 130000 پزشک فعلی و تعداد پذیرش پزشکان آلوپاتیک در ایران نزدیک به پنج هزار سال زمان لازم داریم که تعداد پزشکان طب سنتی به رقم فعلی نظام پزشکی ایران برسند، بگذریم از تعداد نزدیک به یک هزار نفری که سالیانه پذیرش می شوند، به عبارت دیگر سهم پزشکان طب سنتی در خدمات بهداشتی و درمانی به یک ده هزارم هم نمی رسد، علیرغم تاکیدهای مکرر و مداوم who مبتنی بر وم ورود طب سنتی به عرصه ی خدمات بهداشتی و درمانی (3) و علیرغم نتایج تحقیقات این سازمان درباره ی عدم اهتمام مسئولان مربوط به طب سنتی. به نظر می رسد قضیه ی طب سنتی ایران و پزشکی آلوپاتیک، ماجرای گوش و لاک پشت زنون است با این تفاوت که در اینجا نقش لاک پشت را به طب سنتی داده اند و نقش گوش را به طب آلوپاتیک و رسیدن این لاک پشت به گوش قضیه ای محال است که هیچگاه در عمل تحقق نخواهد یافت و به زبان منطقیون، سالبه به انتفاء موضوع است. یا ساده تر بگوییم طراحی قضیه طوری است که این طب را زمین گیر و محدود و مهجور و تحقیر شده خواهد کرد و عملاً با عناوین تشریفاتی آنرا از گردونه ی پزشکی کشور خارج می کند.

3.    برخورد با اطباء سنتی
تهدیدهای مکرر، سرکوب پزشکان علاقه مند و بسیار با تجربه در طب سنتی و منحصر طب سنتی ایران به این یک ده هزارم درصد، گویای این عزم ویرانگر است. اگر آقایان حداقل نیم نگاهی به تعاریف سازمان بهداشت جهانی بیاندازند، درخواهند یافت که چه اجحاف بزرگی در حق طبیبان طب سنتی روا می دارند.
در استراتژی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی آمده است که:
طبیبان سنتی tm practitioner به طور کلی شامل درمانگران سنتی ش ته بندها، گیاه درمانگران می باشند و عاملان طب سنتی tm provider شامل طبیبان سنتی و همه ی انی است که در مکتب جدید تحصیل کرده (مثل پزشکان و پرستاران) ولی از روش های طب سنتی و درمان بیماران کمک می گیرند.
اما واکنش ما در مقابل حقیقت موجود طب سنتی ایران با سابقه ی عظیم تاریخی چه باید باشد؟
در استراتژی who آمده است که شاغلین حرف طب سنتی (شامل تمامی گروه های مورد بحث از طبیبان طب سنتی و عاملان طب سنتی ) باید شناسایی شده، مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.(4)
اما حقیقتی که اکنون در کشور ما در جریان است کدام است؟ آری طرفداران، طبیبان و عاملان طب سنتی شناسایی می شوند اما نه برای تشویق و حمایت بلکه به جهت سرکوب، ترساندن، تهدید ، به دادگاه کشاندن و تحقیر و مجرم شناختن.
و اینچنین است که بنا ساختمانی دکوری از طب سنتی که فقط دیوارهای مقوایی دارد بهانه ایجاد کرده است که هر که را درون این خانه نیست باید از طبابت و شه طب سنتی باز دارند و ل هر آنچه در شهر هست، گیرند.

4.    سیستم نظارتی:
سیستم نظارتی طب سنتی ایران، دو اشکال بسیار عمده دارد؛ اول اشکال ساختاری، دوم اشکال رفتاری، اما اشکال ساختاری آن است که نظارت و ورود و وج پزشکان و دارو سازان طب سنتی به سیستم های پزشکی آلوپاتیک س شده است، چون طب آلوپاتیک و داروسازی آن، تفاوت ماهوی و روش شناختی با طب سنتی دارد، این اقدام بی معنا و غیر علمی است این اشکال، خود یک نقص ساختاری است، به جهت آنکه ضوابط دروس، فارغ حصیلی و کارکرد اجتماعی این ها به صورت کلی متفاوت است و چنانچه امر فارغ حصیل شدن یک داروساز طب سنتی، تحت نظارت یک فارماکولوژیست به رسمیت برسد، عدم صلاحیت شغلی و علمی در این مورد موجب لطمه ی جدی داروسازی طب سنتی می شود و از طرف دیگر یکی از نقاط قوت و بسیار ارزشمند طب سنتی ایران آن است که حکیم یا طبیب، خود داروساز نیز هست، با توجه به آنکه داروهای طب سنتی طبیعی و زنده است و با دستان طبیب یا تحت نظارت مستقیم او برای بیمار خاص درست می شود، تاثیرگذاری بسیار عمیقی خواهد داشت، این انفکاک تقلیدی کورکورانه از سیستم ماشینی و مولکولی طب آلوپاتیک است که نهایتا نهال طب سنتی را در همان ابتدا خواهد خشکاند.
اما اشکال یا نقص رفتاری، آن است که اصولاً سیستم آلوپاتیک، از بنیان، طب سنتی را قبول ندارد و به قول معروف، چندان دل خوشی از آن ندارد و متاسفانه این محدود شی و تعصب غیر منطقی و غیر علمی موجب شده است که همواره به دیدی بدبینانه به طب سنتی و پزشکان طب سنتی بنگرند، نهایت امر این است که تا حد ممکن تلاش می کنند آنرا محدود سازند و این خود مزید بر علت است. پس سیستم نظارتی هم از پای بست ویران است، اما سطحی نگران در بند نقش ایوانند.

منابع:
1. آریانپور عباس فرهنگ یک جلدی انگلیسی به فارسی نشر کبیر صفحه ی 793
2. phd: an a nced university degree that you recive when you compelet a piece of research in to a special subject oxford word power dictionary p409
3. who: استراتژی طب سنتی ترجمه ی حسین رضایی زاده نشر علوم پزشکی تهران صفحه ی 22
4. همان مرجع صفحه ی 103


 


اعلام تاسیس رشته تخصصی طب سنتی ایران، نور امید را در دل عاملان و علاقه مندان این رشته روشن کرد، اما این فروغ چندان نپائید و شعله این شمع آنقدر تصنعی و غیر واقعی بود که در همان لحظات اول خاموش شد    .


سیاست های اتخاذ شده در ارتباط با طب سنتی، به خصوص در وزارت بهداشت، بگونه ای طراحی شده است که تیشه به ریشه ی طب ایرانی خواهد زد و در ورای این نام و عنوان دهن پرکن، مکانیزم هائی براه افتاده است که با سیاستی دو گانه در عین طرفداری ظاهری، ت یبی باطنی در جریان است    .


شاید خواننده این سطور تصور کند که ما قصد تاختن و ت یب وجهه داریم، اما دلایل ما را اگر به گوش دل بشنوید و با دیدی منصفانه بنگرید، حقانیت این ادعا را در خواهد یافت    .
اما دلایل ما    :


1.      عنوان رشته


اولین نکته عنوان این رشته است که  phd که اختصار عبارت doctor of philosofy می باشد که به مفهوم درجه ی ای علوم یا دانش های انسانی است(1).


اصولاً  phdدر دو جنبه می تواند مطرح باشد؛ یک جنبه ی آن، اینکه طب سنتی به عنوان یک واقعیت تاریخی و پزشکی کهن شایسته تحقیق و بررسی است و فردی که پزشکی خوانده است، می تواند محقق این رشته باشد.


در اینجا این جنبه مطرح می شود که اصولاً طب سنتی رشته ای بالینی نیست و در کنار سایر علوم محض مانند ریاضی یا فیزیک یا علوم انسانی می تواند مورد تحقیق و تفحص تاریخی و موضوعی قرار گیرد. نتیجه این است که آنرا از حوزه بالینی خارج می کند. زیرا اگر قصد آن باشد که طب سنتی در کنار پزشکی آلوپاتیک بر بالین بیمار حاضر شود عنوان تخصص بالینی به آن داده می شد نه تخصص علوم انسانی و جزو شاخه های تخصصی علوم پزشکی ذکر می شد.
جنبه دوم آن است که برای خالی نبودن عریضه، طب سنتی مورد تحقیق قرار گیرد، به عبارت دیگر در
phd جنبه تحقیقی بیشتر مد نظر است، در ح اول قرار داشتن آن در حوزه علوم انسانی و تاریخی مطرح بوده و در ح دوم بعنوان رشته تحقیقی مطرح است زیرا در تعاریف معتبر از phd در دنیا مانند آ فورد و کمبریج عنوان می گردد که phd یک عنوان عالی ی است که به فردی داده می شود که یک تحقیق در زمینه  مشخص را کامل می کند یا ارائه می دهد(2). جنبه ی پنهان مطلب این است که ما مشروط به آنکه این علم کهن را بتوانیم به عنوان موضوع مورد بررسی و تحقیق طرح نمائیم، جرأت خواهیم کرد آن را به حوزه ی وارد سازیم. و حضور مشروط طب سنتی ایران به خاطر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتن است.

2.    پذیرش دانشجو


طرز پذیرش دانشجو در رشته طب سنتی، به ما نشان می دهد که ورود طب سنتی به حوزه ی خدمات بهداشتی و درمانی امری محال و غیر ممکن است و تخیلی بیش نیست؛
هر سال 25 نفر دانشجوی رشته ی طب سنتی پذیرفته می شوند، بگذریم از مواد امتحانی و شرط دانستن زبان انگلیسی و امتحان تافل برای متون عربی و فارسی طب سنتی که خود تناقض محتوایی دارد. فرض کنیم که هر سال 25 نفر دانشجو پذیرفته شوند، در مقابل 130000 پزشک فعلی و تعداد پذیرش پزشکان آلوپاتیک در ایران نزدیک به پنج هزار سال زمان لازم داریم که تعداد پزشکان طب سنتی به رقم فعلی نظام پزشکی ایران برسند، بگذریم از تعداد نزدیک به یک هزار نفری که سالیانه پذیرش می شوند، به عبارت دیگر سهم پزشکان طب سنتی در خدمات بهداشتی و درمانی به یک ده هزارم هم نمی رسد، علیرغم تاکیدهای مکرر و مداوم
who مبتنی بر وم ورود طب سنتی به عرصه ی خدمات بهداشتی و درمانی (3) و علیرغم نتایج تحقیقات این سازمان درباره ی عدم اهتمام مسئولان مربوط به طب سنتی. به نظر می رسد قضیه ی طب سنتی ایران و پزشکی آلوپاتیک، ماجرای گوش و لاک پشت زنون است با این تفاوت که در اینجا نقش لاک پشت را به طب سنتی داده اند و نقش گوش را به طب آلوپاتیک و رسیدن این لاک پشت به گوش قضیه ای محال است که هیچگاه در عمل تحقق نخواهد یافت و به زبان منطقیون، سالبه به انتفاء موضوع است. یا ساده تر بگوییم طراحی قضیه طوری است که این طب را زمین گیر و محدود و مهجور و تحقیر شده خواهد کرد و عملاً با عناوین تشریفاتی آنرا از گردونه ی پزشکی کشور خارج می کند.3.    برخورد با اطباء سنتی


تهدیدهای مکرر، سرکوب پزشکان علاقه مند و بسیار با تجربه در طب سنتی و منحصر طب سنتی ایران به این یک ده هزارم درصد، گویای این عزم ویرانگر است. اگر آقایان حداقل نیم نگاهی به تعاریف سازمان بهداشت جهانی بیاندازند، درخواهند یافت که چه اجحاف بزرگی در حق طبیبان طب سنتی روا می دارند.


در استراتژی طب سنتی سازمان بهداشت جهانی آمده است که:


طبیبان سنتی tm practitioner به طور کلی شامل درمانگران سنتی ش ته بندها، گیاه درمانگران می باشند و عاملان طب سنتی tm provider شامل طبیبان سنتی و همه ی انی است که در مکتب جدید تحصیل کرده (مثل پزشکان و پرستاران) ولی از روش های طب سنتی و درمان بیماران کمک می گیرند.


اما واکنش ما در مقابل حقیقت موجود طب سنتی ایران با سابقه ی عظیم تاریخی چه باید باشد؟
در استراتژی
who آمده است که شاغلین حرف طب سنتی (شامل تمامی گروه های مورد بحث از طبیبان طب سنتی و عاملان طب سنتی ) باید شناسایی شده، مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.(4)


اما حقیقتی که اکنون در کشور ما در جریان است کدام است؟ آری طرفداران، طبیبان و عاملان طب سنتی شناسایی می شوند اما نه برای تشویق و حمایت بلکه به جهت سرکوب، ترساندن، تهدید ، به دادگاه کشاندن و تحقیر و مجرم شناختن.
و اینچنین است که بنا ساختمانی دکوری از طب سنتی که فقط دیوارهای مقوایی دارد بهانه ایجاد کرده است که هر که را درون این خانه نیست باید از طبابت و شه طب سنتی باز دارند و ل هر آنچه در شهر هست، گیرند.4.    سیستم نظارتی:


سیستم نظارتی طب سنتی ایران، دو اشکال بسیار عمده دارد؛ اول اشکال ساختاری، دوم اشکال رفتاری، اما اشکال ساختاری آن است که نظارت و ورود و وج پزشکان و دارو سازان طب سنتی به سیستم های پزشکی آلوپاتیک س شده است، چون طب آلوپاتیک و داروسازی آن، تفاوت ماهوی و روش شناختی با طب سنتی دارد، این اقدام بی معنا و غیر علمی است این اشکال، خود یک نقص ساختاری است، به جهت آنکه ضوابط دروس، فارغ حصیلی و کارکرد اجتماعی این ها به صورت کلی متفاوت است و چنانچه امر فارغ حصیل شدن یک داروساز طب سنتی، تحت نظارت یک فارماکولوژیست به رسمیت برسد، عدم صلاحیت شغلی و علمی در این مورد موجب لطمه ی جدی داروسازی طب سنتی می شود و از طرف دیگر یکی از نقاط قوت و بسیار ارزشمند طب سنتی ایران آن است که حکیم یا طبیب، خود داروساز نیز هست، با توجه به آنکه داروهای طب سنتی طبیعی و زنده است و با دستان طبیب یا تحت نظارت مستقیم او برای بیمار خاص درست می شود، تاثیرگذاری بسیار عمیقی خواهد داشت، این انفکاک تقلیدی کورکورانه از سیستم ماشینی و مولکولی طب آلوپاتیک است که نهایتا نهال طب سنتی را در همان ابتدا خواهد خشکاند.


اما اشکال یا نقص رفتاری، آن است که اصولاً سیستم آلوپاتیک، از بنیان، طب سنتی را قبول ندارد و به قول معروف، چندان دل خوشی از آن ندارد و متاسفانه این محدود شی و تعصب غیر منطقی و غیر علمی موجب شده است که همواره به دیدی بدبینانه به طب سنتی و پزشکان طب سنتی بنگرند، نهایت امر این است که تا حد ممکن تلاش می کنند آنرا محدود سازند و این خود مزید بر علت است. پس سیستم نظارتی هم از پای بست ویران است، اما سطحی نگران در بند نقش ایوانند.منابع:
1. آریانپور عباس فرهنگ یک جلدی انگلیسی به فارسی نشر کبیر صفحه ی 793
2.
phd: an a nceduniversity degree that you recive when you compelet a piece of research in to aspecial subject oxford word power dictionary p409
3.
who: استراتژی طب سنتی ترجمه ی حسین رضایی زاده نشر علوم پزشکی تهران صفحه ی 22
4. همان مرجع صفحه ی 103

مشاهده متن کامل ...
مدل سارافون سنتی با دامن 96
درخواست حذف اطلاعات


مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن

 

انواع مدل سارافون سنتی

جدیدترین مدل سارافون سنتی مدل سارافون سنتی ع مدل سارافون سنتی ع مدل سارافون سنتی ایرانی مدل سارافون با پارچه سنتی مدل سارافون جلو باز سنتی دخترانه

مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 96

مدل سارافون جلو بسته سنتی مدل سارافون دامن سنتی مدل سارافون سنتی مدل سارافون سنتی

مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 96

   
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 2017

مدل سارافون سنتی جدید مدل سارافون سنتی جلو باز مدل سارافون سنتی خانگی مدل سارافون سنتی دخترانه

مدل سارافون سنتی دخترونه مدل سارافون سنتی زمستانه مدل سارافون سنتی نه مدل سارافون سنتی شیک

مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 1396

 

مدل سارافون سنتی مجلسی مدل سارافون شلوار سنتی مدل سارافون طرح سنتی مدل سارافون طرحدار سنتی مدل سارافون های سنتی

مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل های جدید سارافون سنتی با دامن 97

 
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 2017

مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 96

 

مدل مانتو سارافون سنتی مدل مانتو و سارافون سنتی مدل های جدید سارافون سنتی مدل کت و سارافون سنتی مدلهای سارافون سنتی

 
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 1396

   
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 97

 
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 1397

 
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 2018

 
مدل سارافون سنتی با دامن 95

مدل سارافون سنتی با دامن 2017

برچسب ها
انواع مدل سارافون سنتیانواع مدل سارافون سنتی 2017انواع مدل سارافون سنتی 2018,انواع مدل سارافون سنتی 96جدیدترین مدل سارافون سنتیجدیدترین مدل سارافون سنتی 2017,جدیدترین مدل سارافون سنتی 2018جدیدترین مدل سارافون سنتی 96 مدل سارافون سنتی, مدل سارافون سنتی 2017 مدل سارافون سنتی 2018 مدل سارافون سنتی 96,ع مدل سارافون سنتیع مدل سارافون سنتی 2017ع مدل سارافون سنتی 2018,ع مدل سارافون سنتی 96ع مدل سارافون سنتی ایرانیع مدل سارافون سنتی ایرانی 2017,ع مدل سارافون سنتی ایرانی 2018ع مدل سارافون سنتی ایرانی 96مدل سارافون با پارچه سنتی,مدل سارافون با پارچه سنتی 2017مدل سارافون با پارچه سنتی 2018مدل سارافون با پارچه سنتی 96,مدل سارافون جلو باز سنتی دخترانهمدل سارافون جلو باز سنتی دخترانه 2017,مدل سارافون جلو باز سنتی دخترانه 2018مدل سارافون جلو باز سنتی دخترانه 96,مدل سارافون جلو بسته سنتیمدل سارافون جلو بسته سنتی 2017مدل سارافون جلو بسته سنتی 2018,مدل سارافون جلو بسته سنتی 96مدل سارافون دامن سنتیمدل سارافون دامن سنتی 2017,مدل سارافون دامن سنتی 2018مدل سارافون دامن سنتی 96مدل سارافون سنتی,مدل سارافون سنتی 2017مدل سارافون سنتی 2018مدل سارافون سنتی 96مدل سارافون سنتی,مدل سارافون سنتی 2017مدل سارافون سنتی 2018مدل سارافون سنتی 96مدل سارافون سنتی ایرانی,مدل سارافون سنتی ایرانی 2017مدل سارافون سنتی ایرانی 2018مدل سارافون سنتی ایرانی 96,مدل سارافون سنتی با دامنمدل سارافون سنتی با دامن 2017مدل سارافون سنتی با دامن 2018,مدل سارافون سنتی با دامن 96مدل سارافون سنتی بدون استینمدل سارافون سنتی بدون استین 2017,مدل سارافون سنتی بدون استین 2018مدل سارافون سنتی بدون استین 96مدل سارافون سنتی بلند,مدل سارافون سنتی بلند 2017مدل سارافون سنتی بلند 2018مدل سارافون سنتی بلند 96,مدل سارافون سنتی ترمهمدل سارافون سنتی ترمه 2017مدل سارافون سنتی ترمه 2018,مدل سارافون سنتی ترمه 96مدل سارافون سنتی جدیدمدل سارافون سنتی جدید 2017,مدل سارافون سنتی جدید 2018مدل سارافون سنتی جدید 96مدل سارافون سنتی جلو باز,مدل سارافون سنتی جلو باز 2017مدل سارافون سنتی جلو باز 2018مدل سارافون سنتی جلو باز 96,مدل سارافون سنتی خانگیمدل سارافون سنتی خانگی 2017مدل سارافون سنتی خانگی 2018,مدل سارافون سنتی خانگی 96مدل سارافون سنتی دخترانهمدل سارافون سنتی دخترانه 2017,مدل سارافون سنتی دخترانه 2018مدل سارافون سنتی دخترانه 96مدل سارافون سنتی دخترونه,مدل سارافون سنتی دخترونه 2017مدل سارافون سنتی دخترونه 2018مدل سارافون سنتی دخترونه 96,مدل سارافون سنتی زمستانهمدل سارافون سنتی زمستانه 2017مدل سارافون سنتی زمستانه 2018,مدل سارافون سنتی زمستانه 96مدل سارافون سنتی نهمدل سارافون سنتی نه 2017,مدل سارافون سنتی نه 2018مدل سارافون سنتی نه 96مدل سارافون سنتی شیک,مدل سارافون سنتی شیک 2017مدل سارافون سنتی شیک 2018مدل سارافون سنتی شیک 96,مدل سارافون سنتی مجلسیمدل سارافون سنتی مجلسی 2017مدل سارافون سنتی مجلسی 2018,مدل سارافون سنتی مجلسی 96مدل سارافون شلوار سنتیمدل سارافون شلوار سنتی 2017,مدل سارافون شلوار سنتی 2018مدل سارافون شلوار سنتی 96مدل سارافون طرح سنتی,مدل سارافون طرح سنتی 2017مدل سارافون طرح سنتی 2018مدل سارافون طرح سنتی 96,مدل سارافون طرحدار سنتیمدل سارافون طرحدار سنتی 2017مدل سارافون طرحدار سنتی 2018,مدل سارافون طرحدار سنتی 96مدل سارافون کت سنتیمدل سارافون کت سنتی 2017,مدل سارافون کت سنتی 2018مدل سارافون کت سنتی 96مدل سارافون های سنتی,مدل سارافون های سنتی 2017مدل سارافون های سنتی 2018مدل سارافون های سنتی 96,مدل سارافون های سنتی ایرانیمدل سارافون های سنتی ایرانی 2017,مدل سارافون های سنتی ایرانی 2018مدل سارافون های سنتی ایرانی 96مدل سارافون و دامن سنتی,مدل سارافون و دامن سنتی 2017مدل سارافون و دامن سنتی 2018مدل سارافون و دامن سنتی 96,مدل سارافون و مانتو سنتیمدل سارافون و مانتو سنتی 2017مدل سارافون و مانتو سنتی 2018,مدل سارافون و مانتو سنتی 96مدل کت و سارافون سنتیمدل کت و سارافون سنتی 2017,مدل کت و سارافون سنتی 2018مدل کت و سارافون سنتی 96مدل لباس سارافون سنتی,مدل لباس سارافون سنتی 2017مدل لباس سارافون سنتی 2018مدل لباس سارافون سنتی 96,مدل مانتو سارافون سنتیمدل مانتو سارافون سنتی 2017مدل مانتو سارافون سنتی 2018,مدل مانتو سارافون سنتی 96مدل مانتو و سارافون سنتیمدل مانتو و سارافون سنتی 2017,مدل مانتو و سارافون سنتی 2018مدل مانتو و سارافون سنتی 96مدل های جدید سارافون سنتی,مدل های جدید سارافون سنتی 2017مدل های جدید سارافون سنتی 2018,مدل های جدید سارافون سنتی 96مدلهای سارافون سنتیمدلهای سارافون سنتی 2017,مدلهای سارافون سنتی 2018مدلهای سارافون سنتی 96
مطالب مرتبط


مشاهده متن کامل ...
طرز تهیه بستنی سنتی خوشمزه با زعفران و خامه
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه بستنی سنتی خوشمزه با زغفران و خامه


مواد لازم   


شیر چرب 4 لیوان    شکر 2 لیوان    ثعلب 2 قاشق چایخوری    گلاب 1/2 لیوان    خامه 100 گرم     خلال پسته و زعفران دم کرده به مقدار لازم


طرز تهیه


برای تهیه بستنی سنتی خوشمزه ابتدا خامه را داخل کیسه نایلونی بریزید و بسیار نازک پهن کنید سپس داخل فریزر قرار دهید تا خامه یخ بزند.

شیر را داخل قابلمه بریزید و روی حرارت قرار دهید تا به جوش بیاید سپس حرارت را ملایم کنید و مقداری زعفران دم کرده و گلاب را اضافه کنید ( رنگ بستنی پس از بسته شدن روشن تر میشود پس زعفران بیشتری اضافه کنید ) ، ثعلب و شکر را با هم خوب مخلوط کنید سپس قاشق قاشق به شیر اضافه کنید و هم بزنید تا شکر و ثعلب حل شوند و مایه بستنی غلیظ شود ( شکر و ثعلب را باید کم کم اضافه کنید تا مایه بستنی یکدست شود ).

مایه بستنی را از روی حرارت بردارید و داخل کاسه ای بریزید سپس کاسه را روی یخ قرار دهید ، بستنی را با همزن بزنید تا خودش را بگیرد و کمی کشدار شود سپس ظرف بستنی را داخل فریزر قرار دهید ؛ پس از 30 دقیقه بستنی را از فریزر خارج کنید و با همزن بزنید تا کشدار شود و مجدد داخل فریزر قرار دهید ، این عمل را 5 بار انجام دهید.

پس از اینکه 5 بار بستنی را داخل فریزر گذاشتید و آماده شد باید خامه های یخ زده را تکه تکه کنید و بهمراه خلال پسته به بستنی اضافه نمایید ؛ بستنی را به مدت حداقل 5 ساعت داخل فریزر قرار دهید تا آماده شود ، روی بستنی سنتی شیره آلبالو یا آبلیمو بریزید و سرو کنید.


طرز تهیه بستنی سنتی خوشمزه با زغفران و خامه


کلمات کلیدی :


,بستنی سنتی,بستنی سنتی بدون ثعلب,بستنی سنتی زعفرانی خانگی,بستنی سنتی با ثعلب,بستنی سنتی ایرانی,بستنی سنتی وانیلی,بستنی سنتی در خانه,بستنی سنتی در بارداری,بستنی سنتی شف طیبه,بستنی سنتی مشهد,بستنی سنتی زعفرانی بدون ثعلب,طرز تهیه بستنی سنتی بدون ثعلب,تهیه بستنی سنتی بدون ثعلب,اموزش بستنی سنتی بدون ثعلب,طرز تهیه بستنی سنتی زعفرانی خانگی,طرز تهیه بستنی سنتی با ثعلب,تهیه بستنی سنتی با ثعلب,بستنی سنتی ایران,انواع بستنی سنتی ایرانی,طرز تهیه بستنی سنتی ایرانی,بستنی سنتی ایران کوک,تهیه بستنی سنتی ایرانی,طرزتهیه ی بستنی سنتی ایرانی,طرز تهیه بستنی سنتی ایرانی خوشمزه,طرزتهیه انواع بستنی سنتی ایرانی,طرز تهیه بستنی وانیلی سنتی,بستنی سنتی با بستنی وانیلی,تهیه بستنی سنتی وانیلی,بستنی سنتی ساده وانیلی,اموزش بستنی سنتی وانیلی,طرز تهیه بستنی سنتی وانیلی,تهیه بستنی سنتی در خانه,آموزش بستنی سنتی در خانه,طرز تهیه بستنی سنتی در خانه,طرز تهیه بستنی سنتی در خانه,طرز تهیه ی بستنی سنتی در خانه,طرز تهیه بستنی سنتی زعفرانی در خانه,ساخت بستنی سنتی در خانه,بستنی سنتی در منزل,بستنی سنتی خانه مهر,خوردن بستنی سنتی در بارداری,مصرف بستنی سنتی در بارداری,بستنی سنتی زعفرانی در بارداری,بستنی سنتی بارداری,بستنی سنتی برای بارداری,خوردن بستنی سنتی در دوران بارداری,مصرف بستنی سنتی در دوران بارداری,بستنی سنتی مشهدی,طرز تهیه بستنی سنتی مشهدی,بستنی سنتی طلاب مشهد,بستنی سنتی اکبر مشهدی,طرزتهیه بستنی سنتی مشهدمشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره منبع شناسی طبّ ی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل پاو وینت درباره منبع شناسی طبّ ی با و پر سرعت .

پاو وینت درباره منبع شناسی طبّ ی


پاو وینت درباره منبع شناسی طبّ ی

فرمت فایل :power point( قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 44 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبّ ی غیر از طبّ سنّتی است .

—بحث علم دینی در مقابل علم سکولار اوّل بار در سال 1930 میلادی توسّط ابوالعلای مودودی ـ اهل پا تان ـ مطرح شد. بعد توسّط نقیب العطاس ما یایی و اسماعیل الفارقی پی گرفته شد و توسّط  حسین نصر ـ فیلسوف و دانشمند ایرانی مقیم ـ در سطح وسیعی گسترش یافت؛ و در عصر ما و بخصوص در ایران، در حال تبدیل شدن به یک گفتمان جدّی است.
—در این فضا طبّ غربی موجود نیز از جهات مختلفی مورد نقد واقع شده و عدّه ای بر آن شده اند که طبّ ی را جایگزین طبّ سکولار غربی کنند. امّا در این میان، ظاهراً برخی ها دچار خبط و خطایی شده اند؛ به این صورت که طبّ سنّتی ایران را با طبّ ی یکی دانسته اند؛ حال آنکه طبّ ی، دقیقاً همان طبّ سنّتی نیست.
طبّ ی و تفاوت آن با طبّ غربی
žطبّ ی با طبّ غربی در سه مورد تفاوت و بلکه تع ت جدّی دارد.
žالف: در مبانی؛ یعنی در امور قبل از علم که مبنای آن علم هست.
žب: در مبادی؛ یعنی در تعاریف و مسائل آغازین و بنیادی علم.
žج: در آموزه ها و مسائل پسینی علم که مبتنی بر مبانی و مبادی اند.
طبّ ی و تفاوت آن با طبّ سنّتی
nطبّ سنّتی برخلاف تصوّر رایج، صد در صد طبّ ی نیست، بلکه ترکیبی از طبّ یونانی، هندی، ایرانی و ی است، البته عمدتاً با مبانی و مبادی یونانی.

 

nالبته از مکاتب طبّ چینی و مصری و ... هم در طبّ سنّتی استفاده شده است.
منابع مهمّ  طبّ سنّتی
lالحاوی فی الطّب
lالقانون فی الطّب
lذخیره ی خوارزمشاهی
lالاغراض الطّبیّة
lخفیّ علائی
lکامل الصناعة الطبّیّة
lمخزن الادویّه
lو...

با


پاو وینت درباره منبع شناسی طبّ ی


مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

 


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 


اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)


 


درباره ما


ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


 ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان   متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران  می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


 محصولات ارمغان کاشان


محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان  شامل موارد زیر می باشد:


شیرینی های سنتی و محلی 


 گلاب و عرقیات (به روش سنتی)


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)


 لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد


 


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 


ارتباط با ما


کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید


آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995


ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]


تلفن تماس: 03155472369


سامانه پیامک :10000361361361  


 کلمات کلیدی مرتبط:


فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب  عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک  خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان


 مشاهده متن کامل ...
طرز تهیه بستنی سنتی زعفرانی
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه بستنی سنتی زعفرانی بدون ثعلب

طرز تهیه بستنی سنتی زعفرانی بدون ثعلب در سایت جسارت

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

در این مطلب از سایت جسارت به طرز تهیه بستنی سنتی می پردازیم

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی

برای تهیه یک کیلو و نیم بستنی به مواد زیر نیازمندیم

شیر :♦: یک لیتر

شکر :♦: 300 گرم

ثعلب :♦: دو قاشق چایخوری

محلول زعفران :♦: دو قاشق سوپخوری

گلاب درجه یک :♦: چهار قاشق سوپخوری

پودر هل سفید :♦: یک قاشق چایخوری

خامه :♦: 100 گرم

پسته :♦: 100 گرم به صورت د شده

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی ایرانی

برای تهیه بستنی ابتدا باید شیر را بجوشانید و بعد از مخلوط شکر با ثعلب به شیر که در حال جوشیدن است اضافه کنید و شیر را به هم بزنید تا مخلوط شکر و ثعلب کامل حل شود

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی بدون ثعلب

شیر را از روی حرارت بردارید تا گرمای خود را از دست بدهد سپس آن را از یک صافی عبور دهید تا یکنواخت شود.کمی صبر کنید تا کاملا خنک شده و بعد از آن زعفران و گلاب و هل را اضافه نمایید و بهم بزنید تا یکنواخت شود.بعد از این کار آن را در فریزر قرار دهید.هر یک ساعت یکبار باید آن را خارج کنید و بهم بزنید تا خودش را بگیرد ولی یخ نزند.برای 4 ساعت این کار را انجام دهید .برای این کار می توانید مایه بستنی را در دستگاه بریزید و در آ پسته را به بستنی اضافه کنید

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی با ثعلب

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی وانیلی

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی در خانه

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی در بارداری

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی شف طیبه

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی مشهد

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی شیراز

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی ایران

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

انواع بستنی سنتی ایرانی

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

طرز تهیه بستنی سنتی ایرانی

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی ایران کوک

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

تهیه بستنی سنتی ایرانی

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

طرزتهیه ی بستنی سنتی ایرانی

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

طرز تهیه بستنی سنتی ایرانی خوشمزه

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

طرزتهیه انواع بستنی سنتی ایرانی

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی زعفرانی بدون ثعلب

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

طرز تهیه بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

تهیه بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

اموزش بستنی سنتی بدون ثعلب

بستنی سنتی , طرز تهیه بستنی سنتی در منزل , بستنی سنتی زعفرانی ,بستنی سنتی بدون ثعلب

طرز تهیه بستنی سنتی با ثعلبمشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+
 

 

اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)

 

درباره ما

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان   متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران  می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 محصولات ارمغان کاشان

محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان  شامل موارد زیر می باشد:

شیرینی های سنتی و محلی 

 گلاب و عرقیات (به روش سنتی)

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)

 لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 

ارتباط با ما

کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید

آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995

ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]

تلفن تماس: 03155472369

سامانه پیامک :10000361361361  

 

کلمات کلیدی مرتبط:

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب  عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک  خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان

 مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+
 

 

اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)

 

درباره ما

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان   متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران  می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

 محصولات ارمغان کاشان

محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان  شامل موارد زیر می باشد:

شیرینی های سنتی و محلی 

 گلاب و عرقیات (به روش سنتی)

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)

 لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد

 

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+ 

ارتباط با ما

کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید

آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995

ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]

تلفن تماس: 03155472369

سامانه پیامک :10000361361361  

 

کلمات کلیدی مرتبط:

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب  عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک  خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان

 مشاهده متن کامل ...
اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)
درخواست حذف اطلاعات

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+


اولین فرشگاه اینترنتی سوغات کاشان (ارمغان کاشان)

درباره ما

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ارمغان کاشان اولین فروشگاه اینترنتی سوغات کاشان، که با هدف جمع آوری و عرضه یکپارچه سوغات محلی و سنتی کاشان و حومه به هموطنان عزیز تاسیس و راه اندازی شده است. فعالیت ارمغان کاشان در شهر کاشان متمرکز است و آماده عرضه کلیه محصولات به سایر ا و استان های ایران و خارج از ایران می باشد.این سایت با مدیریت مجتبی غلامپور در در شهر کاشان و در بهار سال 1394 افتتاح شد.

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

محصولات ارمغان کاشان

محصولات عرضه شده در سایت ارمغان کاشان شامل موارد زیر می باشد:

شیرینی های سنتی و محلی

گلاب و عرقیات (به روش سنتی)

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ادویه جات محلی (به وسیله آسیاب سنگی)

لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات با مشتریان می باشد

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشان+کارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیل+با کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشان+

ارتباط با ما

کاربران گرامی، شما از راههای زیر می توانید با ارمغان کاشان در تماس باشید

آدرس:کاشان-خیابان 22 بهمن-ساختمان بهمن واحد 7 کد پستی 8715613995

ایمیل ارمغان کاشان :[email protected]

تلفن تماس: 03155472369

سامانه پیامک :10000361361361


کلمات کلیدی مرتبط:

فروش سوغات کاشان+باکیفیت ترین سوغات کاشان+سوغات+سوغات کاشان+سوغاتی کاشان+با کیفیت ترین کلوچه کاشان+کلوچه عالی+کلوچه خوب+کلوچه با روغن حیوانی+کلوچه+کلوچه کاشان+کلوچه سنتی کاشان+کلوچه مخصوص کاشان+با کیفیت ترین حاجی بادامی + حاجی بادامی عالی+حاجی بادامی خوب+حاجی بادومی+حاجی بادامی کاشان+حاجی بادومی کاشان+حاجی بادامی مخصوص کاشان +با کیفیت ترین باقلوا + باقلوا عالی+باقلوای خوب+باقلوا+باقلوا کاشان+باقلوای کاشان+باقلوا مخصوص کاشان+باقلوای مخصوص کاشان+با کیفیت ترین قطاب + قطاب عالی+ قطاب خوب+قطاب+قطاب کاشان+قطاب مخصوص کاشان+با کیفیت ترین پشمک + پشمک عالی+ پشمک خوب+پشمک+پشمک کاشان+پشمک مخصوص کاشان+صنایع نساجی+صنایع نساجی کاشان+کاشی+کاشی کاشان+مس+مسگری+مسگری کاشان+چینی +چینی کاشان+قالی بافی+قالی بافی کاشانارگاههای قالی بافی کاشان+سفال+سفالگری+سفالگری کاشان+کارگاههای سفالگری کاشان+با کیفیت ترین گلاب +گلاب عالی+گلاب خوب+گلاب+گلاب کاشان+ فروش اینترنتی+ قاووت چند رنگ+ شیرینی ایرانی+ قاووت کاشان+ شیرینی اصیل+ شیرینی سنتی+ قاووت مخصوص+ گل محمدی+ گلاب + عرقیات+ آسیاب سنگی+ ادویه جات+ حاجی بادومی+ حاجی بادامی+ فروش سوغاتی+ عطر گل محمدی+ پشمک+ اسانس گل+ شیرینی عید+ عید نوروز+ شیرینی مهمونی+ باقلوا پنج مغز+ صنایع دستی کاشان+بهترین عرقیجات+با کیفیت ترین عرقیجات+بهترین آجیل+با کیفیت ترین آجیلا کیفیت ترین سبزی معطر+بهترین سبزی+سبزی معطر+خواص عرقیات گیاهی+پسته+بادام هندی+بادام زمینی+تخمه ژاپنی+تخم کدو+فندق+بادام+تخم هندوانه+گلاب+نعنا+نعناع+بیدمشک+کاسنی+هل+دارچین+خواص عرق نعنا+خواص عرق بیدمشک+خواص عرق کاسنی+خواص عرق هل+خواص عرق دارچین+گیاهان سرد+گیاهان گرم+آویشن+خواص عرق آویش+ آلوئه ورا+خواص عرق آلوئه ورا+زیره +خواص عرق زیره+بابا آدم+خواص عرق بابا آدم+بهار نارنج+خواص عرق بهار نارنج+بوقناق+خواص عرق بوقناق+آقطی+خواص عرق آقطی+بید+خواص عرق بید+کندور+خواص عرق کندر+خارشتر+خواص عرق خارشتر+گشنیز+خواص عرق گشنیز+گل ختمی+خواص عرق ختمی+بهترین عرقیجات گیاهی کاشان+بهترین تابلو فرش+تابلو فرش کاشانمشاهده متن کامل ...
آموزش اتوکد
درخواست حذف اطلاعات
advertisement

نرم افزارهای آموزشی انیاک - مستقیم

آموزش اتوکد - autocad

فارسی تعاملی تصویری شبیه سازی شده - قابل با

بارگشت به بالای صفحه

در انجمن انیاک آموزش نرم افزار اتوکد به زودی قرارداده میشود. این آموزش به صورت آموزش اتوکد دو بعدی و آموزش اتوکد حرفهای خواهد بود و فایل آموزش اتوکد pdf بصورت آموزش اتوکد تصویری نیز قرار خواهد گرفت.

وضعیت پشتیبان سایت :
در صورتی که پشتیبان مشغول بود لطفا دوباره سعی در برقراری ارتباط نمائید
پشتیبانی


عضویت در خبرنامه نرم افزارهای آموزشی انیاک

بازگشت به صفحه قبل

res : 10

ads by offerswizardad options

×ads by offerswizard

×ads by offerswizard


مشاهده متن کامل ...
ننجات معجزه آسای نوزاد از معبر فاضلاب پس از 6 روز +تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
گراب وبلاگ:شیرخواری هفت روزه که یک روز بعد از به دنیا آمدن در معبر فاضلاب شهری رها شده بود و تا لحظه پیدا شدن؛ ۶ روز به صورت معجزه آسا زنده مانده بود، توسط دوچرخه سوارانی در شهر سیدنی استرالیا نجات یافت.
به گزارش منابع خبری، دوچرخه سوارانی که در حال دوچرخه سواری صبح گاه در حومه شهر سیدنی استرالیا بودند به طور ناگهانی صدای عجیب و حیرت انگیزی از گریه نوزادی از زیر خیابان می شنوند.
سی ان ان عنوان می کند: آنها پس از شنیدن صدا و مشکوک شدن به این قضیه متوقف شده و درب چاه فاضلاب و آبگیر خیابان را برداشته و ناگهان با نوزادی روبرو می شوند که در آن زیر رها شده و گریه می کند.
پس از روبرو شدن با این صحنه فوراً پلیس را مطلع کرده و پلیس در صحنه حاضر و اقدام به خارج این شیرخوار هفت روزه از کف معبر فاضلاب و آبگیر شهری که 2.5 متر زیر خیابان بود، می کند.
این شیرخوار هم اکنون در شرایط ویژه در بیمارستان به سر می برد. خانمی 30 ساله متهم به قتل عمد نیز طبق گزارش پلیس محلی در رابطه با این پرونده دستگیر شده است.
محققان پلیس اعلام د که این شیرخوار هفت روزه یک روز بعد از به دنیا آمدن در این معبر فاضلاب و آبگیر شهری رها شده است و تا لحظه پیدا شدن 6 روز به صورت معجزه آسا زنده مانده است.
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز
نجات معجزه آسای نوزاد شیرخوار از معبر فاضلاب پس از 6 روز


مشاهده متن کامل ...
مدل مانتو دانشجویی سنتی دخترانه نه 2017
درخواست حذف اطلاعات

مدل مانتو دانشجویی سنتی دخترانه نه 2017, انواع مدل مانتو بهاره و تابستانه : مدل های جدید مانتو مجلسی و دانشجویی بهاره 96مدل های جدید مانتو مجلسی بهاره 96


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


انواع مدل مانتو مجلسی بهاره شیک کوتاه دخترانه نه 96


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


زیباترین مدل های مانتو مجلسی ویژه بهار 96


 جدیدترین مدل های مانتو 2017مدل مانتو مجلسی


مدل های مانتو نه دخترانه


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


مانتو مجلسی شیک و زیبای اسپرت دخترونه ویژه بهار سال 1396


بهترین و جدیدترین ژورنال های مانتو مجلسی دخترونه شیک برای تابستان امسال


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


انواع مدل های جدید مانتو شیک دخترانه مد روز 96


مدل های جدید مانتو کوتاه دخترونه شیک و مد روز 2017


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


اگر به دنبال مدل مانتو بلند مشکی برای خود هستید بی شک این ژورنال میتونه بهترین پیشنهاد ممکن باشه


مدل مانتو مشکی مجلسی زیبا 2017 و 1396


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


مدل مانتو بلند دخترونه 1396


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


مدل های جدید مانتو مجلسی و دانشجویی شیک 2017


شما میتوانید هر روز از بخش مد و زیبایی پارلین آرشیو مدل مانتو را ببینید ما سعی میکنیم از این به بعد هر روز مدل های جدید را در این آرشیو قرار بدیم


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


مدل مانتو شیک نه سنتی


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


ید مانتو دانشجویی خیلی سخته و البته پیدا مدل های روز خیلی سخته


مدل مانتو دانشجویی شیک 2017


مدل های جدید مانتو مجلسی 96,مدل های جدید مانتو دانشجویی 96


مدل های جدید مانتو بهاری ساده و شیک 2017


مدل های جدید مانتو دانشجویی و مجلسی بهاره 96


 انواع مدل مانتو اسپرت : مدل های جدید مانتو مجلسی و سنتی بهاره و تابستانه 96مدل مانتو 96


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل مانتو رنگ های شیک ویژه بهار 1396


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


جدیدترین مدل های مانتو مجلسی شیک ویژه اردیبهشت 96


مدل های جدید مانتو مجلسی و سنتی بهاره و تابستانه 96


مدل مانتو تابستانه مجلسی و سنتی 96


مدل های جدید مانتو مجلسی و سنتی بهاره و تابستانه 96


مدل های جدید مانتو سنتی دخترونه


مدل های جدید مانتو مجلسی و سنتی بهاره و تابستانه 96


مدل مانتو بهاری شیک و فوق العاده زیبای 2017


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل مانتو مشکی مجلسی دخترونه نه 2017


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


ژورنال جدیدترین مدل های مانتو سنتی بهاره - اردیبهشت 96


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل مانتو مجلسی شیک ویژه بانوان شیک پوش ایرانی


انواع مدل های مانتو 2017


مدل مانتو اسپرت جدید


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل مانتو مشکی دانشجویی


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


گالری ع انواع مدل های مانتو دانشجویی مشکی


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل مانتو تابستانه و بهاره 2017


مدل مانتو بهاره 96, مدل های مانتو مجلسی و سنتی 96


مدل های جدید مانتو بهاره و تابستانه 96 


 


 مشاهده متن کامل ...
درمان سرطان با طب سنتی
درخواست حذف اطلاعات

اگر خ نکرده نزدیکان و بستگان و یا خود شما به بیماری سرطان دچار شده اید پیشنهاد میکنیم مطلب زیر را بخوانید

درمان سرطان با طب سنتی

پیشگیری از سرطان

برچسب ها:

,درمان سرطان خون,درمان سرطان خون کشف شد,درمان سرطان خون با طب سنتی,درمان سرطان خون در ک ن,درمان سرطان خون aml بزرگسالان,درمان سرطان خون all,درمان سرطان خون با داروهای گیاهی,درمان سرطان خون cll,درمان سرطان خون حاد,درمان سرطان خون cml,درمان سرطان,درمان سرطان معده,درمان سرطان ریه,درمان سرطان روده,درمان سرطان دهانه رحم,درمان سرطان روده بزرگ,درمان سرطان پروستات,درمان سرطان رحم,درمان سرطان پوست,درمان سرطان معده با داروهای گیاهی,درمان سرطان معده بدخیم,درمان سرطان معده پیشرفته,درمان سرطان معده با طب سنتی,درمان سرطان معده پیشرفته,درمان سرطان معده خوش خیم,درمان سرطان معده چیست,درمان سرطان معده با عسل,درمان سرطان معده و کبد,درمان سرطان ریه با طب سنتی,درمان سرطان ریه با داروهای گیاهی,درمان سرطان ریه در ایران,درمان سرطان ریه با گیاهان,درمان سرطان ریه با تغذیه,درمان سرطان ریه پیشرفته,درمان سرطان ریه با لیزر,درمان سرطان ریه در طب سنتی,درمان سرطان ریه خوش خیم,درمان سرطان روده با طب سنتی,درمان سرطان روده کوچک,درمان سرطان روده با سلولهای بنیادی,درمان سرطان روده باریک,درمان سرطان روده با گیاهان دارویی,درمان سرطان روده با داروی گیاهی,درمان سرطان روده بدخیم,درمان سرطان روده کوچک,درمان سرطان دهانه رحم چیست,درمان سرطان دهانه رحم با طب سنتی,درمان سرطان دهانه رحم چگونه است,درمان سرطان دهانه ی رحم,درمان گیاهی سرطان دهانه رحم,مراحل درمان سرطان دهانه رحم,روشهای درمان سرطان دهانه رحم,داروهای درمان سرطان دهانه رحم,درمان قطعی سرطان دهانه رحم,درمان سرطان روده بزرگ در طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ متاستاتیک,درمان سرطان روده بزرگ+علائم,درمان سرطان روده بزرگ بدخیم,درمان سرطان روده بزرگ با طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ چیست,طول دوره درمان سرطان روده بزرگ,راههای درمان سرطان روده بزرگ,درمان گیاهی سرطان روده بزرگ,درمان سرطان پروستات در مردان,درمان سرطان پروستات بدخیم,درمان سرطان پروستات با داروی گیاهی,درمان سرطان پروستات پیشرفته,درمان سرطان پروستات با طب سنتی,درمان سرطان پروستات با لیزر,درمان سرطان پروستات چیست,درمان سرطان پروستات با گیاهان دارویی,درمان سرطان پروستات متاستاز,درمان سرطان رحم بدخیم,درمان سرطان رحم و تخمدان,درمان سرطان رحم با طب سنتی,درمان سرطان رحم گیاهی,امکان درمان سرطان رحم,درمان قطعی سرطان رحم,روش درمان سرطان رحم,راه درمان سرطان رحم,درمان سرطان پوست ملانوم,درمان سرطان پوست سر,درمان سرطان پوست bcc,درمان سرطان پوست خوش خیم,درمان سرطان پوست scc,درمان سرطان پوست در ایران,درمان سرطان پوست سنگفرشی,درمان سرطان پوست صورت,درمان سرطان پوست با داروهای گیاهی

,سرطان طب سنتی,سرطان و طب سنتی,درمان سرطان طب سنتی,سرطان در طب سنتی,سرطان کبد طب سنتی,سرطان روده طب سنتی,سرطان ریه طب سنتی,سرطان خون طب سنتی,سرطان رحم طب سنتی,سرطان خون و طب سنتی,سرطان رحم و طب سنتی,درمان سرطان حنجره با طب سنتی,درمان سرطان با طب سنتی,درمان سرطان در طب سنتی,درمان سرطان خون طب سنتی,درمان سرطان ریه طب سنتی,درمان سرطان معده طب سنتی,درمان سرطان روده طب سنتی,درمان سرطان کبد با طب سنتی,درمان سرطان روده با طب سنتی,علت سرطان در طب سنتی,سرطان معده در طب سنتی,سرطان کبد در طب سنتی,سرطان ریه در طب سنتی,پیشگیری از سرطان در طب سنتی,درمان سرطان کبد در طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ در طب سنتی,سرطان روده در طب سنتی,سرطان روده و طب سنتی,سرطان روده بزرگ طب سنتی,سرطان روده بزرگ در طب سنتی,درمان سرطان روده در طب سنتی,درمان سرطان روده بزرگ طب سنتی,درمان سرطان ریه با طب سنتی,درمان سرطان ریه در طب سنتی,سرطان ریه و طب سنتی,درمان سرطان خون با طب سنتی,درمان سرطان خون در طب سنتی,سرطان خون در طب سنتی,علت سرطان خون در طب سنتی,درمان سرطان خون به روش طب سنتی,درمان سرطان رحم با طب سنتی,درمان سرطان رحم طب سنتی,سرطان رحم در طب سنتی,درمان سرطان رحم در طب سنتی,درمان سرطان دهانه رحم با طب سنتی

,دارو طب سنتی,سازمان غذا و دارو طب سنتی,داروهای طب سنتی,داروهای طب سنتی,دارو خانه طب سنتی,داروهای گیاهی طب سنتی,لیست داروهای طب سنتی,داروهای طب سنتی برای لاغری,داروهای طب سنتی برای پوست,داروهای طب سنتی برای بارداری,داروهای طب سنتی برای دیابت,داروهای طب سنتی برای پروستات,داروهای طب سنتی برای سنگ کلیه,داروهای طب سنتی لاغری,داروهای طب سنتی ضد افسردگی,داروهای طب سنتی برای یبوست,داروهای گیاهی طب سنتی,گیاهان دارویی طب سنتی چینی,گیاهان دارویی طب سنتی,دارو طب سنتی,داروهای گیاهی طب سنتی خادم,داروهای گیاهی لاغری در طب سنتی,گیاهان دارویی در طب سنتی,خواص گیاهان دارویی طب سنتی,گیاهان دارویی طب سنتی ی,گیاه دارویی طب سنتی,داروی طب سنتی برای لاغری

,سرطان خون,سرطان خون در ک ن,سرطان خون all,سرطان خون aml,سرطان خون بدخیم,سرطان خون در ج ,سرطان خون چیست,سرطان خون حاد,سرطان خون علائم,سرطان خون مزمن,سرطان خون در ک ن چیست,سرطان خون در ک ن,سرطان خون در کودک,علائم سرطان خون در ک ن,درمان سرطان خون در ک ن,علت سرطان خون در ک ن,انواع سرطان خون در ک ن,تشخیص سرطان خون در ک ن,نشانه سرطان خون در ک ن,سرطان خون all بزرگسالان,سرطان خون all در ک ن,درمان سرطان خون all,انواع سرطان خون all,سرطان خون لوسمی all,بیماری سرطان خون all,عود سرطان خون all,سرطان خون از نوع all,درمان سرطان خون نوع all,سرطان خون aml m3,سرطان خون aml m4,سرطان خون aml m5,سرطان خون aml بزرگسالان,سرطان خون aml m1,درمان سرطان خون aml,انواع سرطان خون aml,درمان سرطان خون aml-m3,درمان سرطان خون aml ک ن,سرطان خون بدخیم,علائم سرطان خون بدخیم,درمان سرطان خون بدخیم,علایم سرطان خون بدخیم,سرطان خون از نوع بدخیم,سرطان خون چیست,علایم سرطان خون چیست,علت سرطان خون چیست,بیماری سرطان خون چیست,نشانه سرطان خون چیست,درمان سرطان خون چیست,عامل سرطان خون چیست,دلیل سرطان خون چیست؟,سرطان خون (لوسمی) چیست؟,درمان سرطان خون حاد,انواع سرطان خون حاد,علائم سرطان خون حاد,سرطان خون حاد all,علایم سرطان خون حاد,آیا سرطان خون حاد درمان دارد؟,درمان سرطان خون لوسمی حاد,سرطان خون نوع حاد,سرطان خون چه علائمی دارد,سرطان خون و علائم آن,سرطان خون و علائم,سرطان خون و علائمش,علائم سرطان خون در بزرگسالان,علائم سرطان خون چیست؟,علائم سرطان خون در ک ن,علائم سرطان خون در ن,سرطان خون مزمن cml,سرطان خون مزمن cll,سرطان خون مزمن لنفوسیتی,سرطان خون مزمن چیست,سرطان خون مزمن مغز استخوان,درمان سرطان خون مزمن cml,درمان سرطان خون مزمن,علائم سرطان خون مزمن,انواع سرطان خون مزمنمشاهده متن کامل ...
مدل های جدید مانتو نه تابستانی مجلسی و سنتی 1396
درخواست حذف اطلاعات

انواع مدل های مانتو مجلسی پارلین, مدل های جدید مانتو نه تابستانی مجلسی و سنتی 1396گالری ع مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396 و 2017


شما کدام یک را انتخاب میکنید ؟ مدل مانتو مجلسی و شیک یا مدل مانتو سنتی تابستانی و مدل مانتو تابستانی راحتی مد روز ؟ الان به دلیل گرمی هوا مدل های مانتو تابستانی راحتی در بورس هستند و اکثرا هنرمندان مشهور از این مدل ها استقبال میکنند. ما امروز در پارلین در قسمت مدل های مانتو سری جدید مانتو های تابستانی مجلسی و سنتی و راجتی را آماده کرده ایم که در ادامه همین مطلب می بینید :


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


ما قبلا در پارلین در بخش مدل های مانتو مجلسی و سنتی مد روز, مدل مانتو بهنوش طباطبایی را معرفی کرده ایمکه دیدنش نمیتونه اخالی از لطفا باشه و همچنین مدل های مانتو گالری شانل که شامل جدیدترین و شیک ترین مدل های برند شانل می باشد را منتشر کرده ایم


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل مانتو تابستانی کوتاه مد روز 1396, مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل مانتو تابستانی شیک


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


انواع مدل های مانتو دخترانه نه شیک, مدل مانتو تابسنانی دخترونه 1396


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


شیک ترین مدل های مانتو دخترانه نه در مرداد ماه سال 1396 در بخش مدل مانتو پارلین


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل مانتو رنگ زرشکی شیک دخترانه تابستانی ست شده با شلوار لی آبی, جدیدترین و بهترین مدل های مانتو دخترانه نه مد روز, مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل مانتو بازیگران, مدل مانتو آزاده صمدی


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل مانتو نه بلند شیک و مجلسی مد روز در 9 ام مرداد ماه سال 1396


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


مدل مانتو سنتی دخترانه نه طرح دار شیک و مجلسی 1396 و 2017


مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396


گالری مدل های مانتو دخترانه نه, مدل های جدید مانتو تابستانی مجلسی و سنتی 1396مشاهده متن کامل ...
qwjd;qwd
درخواست حذف اطلاعات

ایه‌های بینالود با چای می‌نوشید. من نهال انار بودم برای پدرم، که تنهایی را پای سپیدارها چال می‌کرد، تنهایی را پای جوهای آب آواز می‌خواند، تنهایی را با گنجشکها- ایجاد تاخیری در (قرص مگنار اصل امریکا)- بهترین دارو برای درمان زود ی و درمان تضمینی کوتاهی | قرص بزرگ کننده و جلوگیری از – بهترین روش جلوگیری از
- ید قرص مگنا ارای افزایش طول و ضخامت مردان- ید پستی داروهای حجم دهنده و بزرگ کننده مرد- قرص گیاهی قوی برای درمان زود رس
- تاخیری - داروهای جلوگیری از زود ی – بهترین روش جلوگیری زود ی | داروی درمان زودرس | درمان زود ی در طب سنتی | بهترین راه درمان زود ی مردان | بهترین قرص تاخیری
- ید قرص مگنا ار ای اورجینال-افزایش دایمی حجم دستگاه تناسلمگنا آر ای – روش های بزرگ - چگونه میتوان طول خودراافزایش داد |بهترین روش برای افزایش قطر- ید اینترنتی قرص مگنار اصل- فروش قرص مگنا ارای افزایش طول و ضخامت مردان- ید مگنا ار ای ، ید قرص +magna-rx، فروش قرص مگنا اورجینالی - بزرگ اندام مردان - بزرگ کننده
- افزایش سایز , راه های افزایش طبیعی طول | روش افزایش طبیعی قطر - دراز و تاخیری | داروی حجیم مردان به صورت همیشگی- افزایش کلفتی
- حجیم مردان به صورت همیشگی- افزایش کلفتی | بزرگ شدن با روش های ساده- ید اینترنتی قرص مگنا اری magna rx – راه افزایش طول و ضخامت
- - چگونه میتوان طول خودراافزایش داد, بهترین راه برای بزرگ | دارو برای بلند شدن مردان- داروی افزایش طول و قطر دستگاه مردان, راه های افزایش سایز - بزرگ شدن , طب سنتی وتقویت مردان | بهترین روش برای بزرگ در طب قدیم
- ید قرصهای بزرگ و کلفت کننده مرد- نمایندگی مجاز فروش قرص بزرگ کننده آلــت | ید پستی قرص های بزرگ
- - فروش قرص هرمونی برای افزایش سایز - قرص رفع مشکل کوچکی - تقویت قوای حجم دهند افزایش طول- ید مگنا ار ای – ید ارزان قرص مـگنـار
- افزایش سایز | بزرگ کننده آقایان از طریق گیاهان سنتی - روش سنتی افزایش سایز | بزرگ کننده
- محصول جدید جهت بزرگ | قویترین دراز کننده گیاهی
- قرص سنتی حجم دهنده و بزرگ کننده در مردان | بهترین قرص بزرگ کننده اندام
- گیاهان دارویی بزرگ کننده | بهترین داروی گیاهی بزرگ کننده
- راه های افزایش طول اندام | بهترین روش افزایش طول
- راه طبیعی برای افزایش طول | روش طبیعی برای بزرگ طول
- راه های افزایش سایز | بهترین روش های افزایش سایز
- راههای افزایش سایز | سریعترین روش برای افزایش سایز مردان
- داروهای گیاهی جهت افزایش سایز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش طول
- داروی گیاهی سنتی برای بزرگ | قرص مگنا ر اصل
- قویترین قرص افزایش دهنده طول | افزایش طول مردانه اسانی - بزرگ به روش سنتی | داروی سنتی و تضمینی برای بزرگ
- روش طبیعی بزرگ شدن مردانه به صورت دایمی
- راههای افزایش طول مردانه | افزایش طبیعی طول و قطر
- روشهایی برای افزایش سایز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش سایز
- بزرگ کننده آلات بدون بازگشت راههای افزایش سایز
- سریعترین روش برای افزایش سایز مردان
- روشهای گیاهی دائمی برای بزرگ | آ ین متد گیاهی برای بزرگ شدن تضمینی
- قرص گیاهی برای بزرگ شدن سیستم مردان | ید گیاه دارویی بزرگ کننده الات مردانه
- جدیدترین داروی حجم دهنده و افزایش دهنده سایز دستگاه مردانه | گیاهان دارویی برای افزودن سایز
- راحترین روش برای افزایش طول و قطر | آسان ترین روش طبیعی برای بزرگ سایز
- روش ساده و راحت جهت بزرگ در طب سنتی به طور 100 ٪ تضمینی | راههای آسان برای افزایش طول و قطر مردانه در طب سنتی
- ید جدید ترین داروی سنتی مطمئن افزایش دهنده طول و قطر مردان | داروی سنتی افزایش دهنده طول الات مردان
- را اری مناسب و موثر برای بزرگ | راههای آسان برای بزرگ مردان
- داروی گیاهی موثر در افزایش سایز و حجم | داروی بزرگ کننده و حجیم کننده
- افزایش تضمینی با بهترین داروی گیاهی | روش های بزرگ مردان دائمی
- راههای افزایش سایز مردان | موثرترین را ار برای بزرگ
- بهترین روش افزایش سایز دستگاه مردان | را ار برای درمان کوتاهی الات مردان
- چگونه سایز را افزایش دهیم tags: بهترین روش افزایش سایز دستگاه مردان | را ار برای درمان کوتاهی الات مردان
- راه های تضمینی جهت افزایش حجم و سایز مردان | گیاه دارویی افزایش دهنده دائمی سایز دستگاه
- حرف میزد،- راه هایی برای افزایش سایز به طور دائمی | افزایش سایز به صورت همیشگی
- آسان ترین روش برای افزایش دائمی سایز | بهترین دارو برای افزایش تضمینی سایز
- چگونه به روش طبیعی مان را افزایش دهیم | بهترین وسیله برای دراز
- داروی تضمینی جهت افزایش سایز | بهترین داروی سنتی برای افزایش طول و قطر
- افزایش سایز الات با روش های گیاهی | روش موثر برای افزایش حجم و سایز
- افزایش سایز مرد به صورت گیاهی | روش بدون بازگشت برای افزایش سایز
- راه های تضمینی برای افزایش سایز | قوی ترین داروی گیاهی برای افزایش سایز مردانه
- قرص تضمینی جهت افزایش سایزآلات آقایان | بهترین راه حل برای افزایش سایز به طور همیشگی
- بهترین روش برای افزایش اندازه و قطر برای مردان | قرص حجم دهنده و بزرگ کننده
- راهای افزایش سایز با ح های طبیعی | بهترین دستگاه جهت دراز و کلفت
- طریقه افزایش سایز | را ار مناسب برای افزایش سایز و تقویت
- بهترین راه بزرگ تضمینی با دارویی گیاهی | بهترین داروی گیاهی برای افزایش سایز مرد
- افزایش تضمینی سایز با مجوزبهداشت | روش فیزیکی جهت بزرگ بدون بازگشت
- راه حلی برای بزرگ و کلفت مردان | داروی سنتی و تضمینی برای دراز و کلفت
- روشهای طبیعی بزرگ و کلفت کننده | روشهای طبیعی افزایش سایز و حجم
- را اری مناسب و موثر برای بزرگ | بهترین روش برای افزایش طول
- ید قرص گیاهی تضمینی جهت افزایش طول | قویترین قرصهای بزرگ و کلفت کننده مردانداروی افزایش
- افزایش سایز قرص برای افزایش تضمینی طول و قطر | قرص قوی گیاهی برای افزایش طول قویترین قرص افزایش دهنده طول | افزایش طول مردانه قویترین و موثرترین گیاه دارویی برای افزایش تضمینی سایز | قویترین گیاهان دارویی برای افزایش سایز الات به طور دائم و تضمینی چگونه را بزرگ کنیم | چگونه طول را افزایش دهیم |
- بهترین و مطمئن ترین روش دارویی برای افزایش طول | قوی ترین و موثرترین
- چگونه کمرسفت کنیم| داروی شق کننده - قویترین داروی افزایش مردانه | راه حل موثر جهت درمان تن- - راه های بزرگ مرد بدون دارو و قرص- چگونگی افزایش مردان – قرص کلفت | افزایش حجم وکلفتی دائمی
- - روش بدون عارضه بزرگ – در قدیم از این راه استفاده می د- راهی برای بزرگ طول وقطر در طب سنتی- داروی گیاهی برای رشد دائمی
- - بزرگ با قرص مگنار مثبت و اصل | افزایش سایز – داروی گیاهی برای بزرگ و ضخیم طول اقایان
- - ید پستی داروی گیاهی برای رشد دائمی - فروش داروی گیاهی برای رشد دائمی - ید اینترنتی داروی گیاهی برای رشد دائمی - ید داروی گیاهی برای رشد دائمی
- - قرص گیاهی کلفت و بزرگ شدن |- دارو های موثر برای درمان کوتاهی مردان | قرص قرص بزرگ و کلفت کننده همیشگی
- - تقویت کننده – بزرگ کننده مردان- افزایش قطر و طول مردان | بزرگ کننده اندازه ضخامت اقایان
- - روشی بدون بازگشت برای بزرگ - بهترین روش برای افزایش قطر و طول مردان
- - طریقه مصرف قرص بزرگ کننده | طریقه افزایش سایز الات مردان- قرص گیاهی درمان زود ی به صورت قطعی
- - حجم دهنده و طویل کننده – داروی گیاهی برای بزرگ وکلفت اقایان | داروی گیاهی دراز کننده طول وقطر مردان
- دهنده طول و سایز - راه های افزایش طول اندام تناس - دائمی در طب گیاهی- بهترین داروی سنتی جهت
- بهترین داروی رفع ناتوانی مردان برای مقاربت شویی
- گیاه سنتی برای بزرگ | داروی پزشکی برای بزرگ شدن
- روش فوری و آسان برای بزرگ | روش گیاهی برای افزایش سایز و حجم
- راهی صد در صد تضمینی برای افزایش سایز | آسانترین روش بزرگ
- بهترین داروی درمان کننده کوتاهی | افزایش سایز در مدت زمان کم
- بهترین دارو برای افزایش تضمینی طول | داروی علمی برای افزایش طول
- بهترین راه برای افزایش سایز و ضخامت مردان | قرص ویگاری پلاس
- طول اندام را چگونه افزایش دهیم | افزایش طول با روش طبیعی
- بهترین داروی طبیعی برای افزایش طول آقایان | موثرترین روش برای بزرگ
- چگونه خود را بزرگ کنیم ؟ به روش طبیعیهایی را به تنها- راه طبیعی افزایش قد | بهترین روش طبیعی برای افزایش قد و سایز
- افزایش سایز اله مردان | را اری موثر برای افزایش سایز دائمی
- بهترین روش برای بزرگ به صورت دائمی کدام است
- شیوه سنتی برای افزایش سایز مردان | بهترین روش بزرگ در دنیا
- مگنا آر ای بهترین راه برای افزایش سایز و طول به طور دائم
- داروی گیاهی جدید برای افزایش سایز به طور همیشگی | قرص
- قویترین محصول برای افزایش سایز | قویترین سایز دهنده دائمی
- طب سنتی برای افزایش طول تضمینی و بدون بازگشت
- ید تلفنی قرص گیاهی بزرگ کننده | بهترین داروی سنتی بزرگ کننده
- بهترین و قویترین داروی تاخیر دهنده و بزرگ کننده سنتی | قرص مگنا ر اصل
- ید اینتر نتی قرص | درمان کننده کوتاهی به روش سنتی
- ید اینترنتی و آنلاین داروی سنتی برای بزرگ بدون بازگشت
- چگونه مان را به روش طبیعی بزرگ و کلفت کنیم
- بزرگ طول به روش سنتی | افزایش تضمینی طول به صورت سنتی
- را ار برای بزرگ شدن مرد | بزرگ کننده و کلفت کننده دایمی
- لوازم بزرگ مردان | روشهای افزایش طبیعی مردان
- قرص یا کپسول برای بزرگ و ضخیم مردانه ودیرانزایی
- قرص سفت کننده | بهترین قرص تاخیری
- داروی سنتی بزرگ | روش بزرگ آلات
- یی زندگی می‌ – بهترین قرص افزایش | قرص های کلفت کننده دستگاه - - ید ارزان قویترین قرص افزایش مرد
- راهی مطمئن و سریع برای افزایش سایز به طوردایمی | تضمینی ترین قرص گیاهی برای افزایش اندازه الات
- بهترین قرص گیاهی افزایش دهنده سایز دستگاه آقایان | قرص
- سریعترین گیاه دارویی برای بزرگ آقایان | جدیدترین بزرگ کننده
- تضمینی ترین گیاه دارویی برای افزایش طول و قطر | افزایش دایمی سایز دستگاه
- ید بهترین دارو گیاهی درمان کننده کوتاهی مردان | ید قرص ویگاری پلاس
- راههای گیاهی افزایش دادن سایز الات مردانه | رشد طبیعی سایز
- موثرترین و سریعترین روش بزرگ و کلفت دایمی
- چگونه از روش طبیعی سایز را افزایش دهیم
- موثرترین راه افزایش دادن طول دستگاه | بهترین دراز کننده
- راههای گیاهی افزایش دادن سایزو قطر دستگاه | جدیدترین محصول طویل کننده
- روشهای افزایش دادن دایمی طول و قطر آقایان | روش صد در صد تضمینی برای افزایش طول
- بهترین روش برای افزایش طول و ضخامت | افزایش طول در طب سنتی
- راههای پزشکی بزرگ و کلفت | وسیله ای جهت دراز
- روشهای طبیعی افزایش دائمی سایز و قطر | قویترین را ار بزرگ شدن
- روشهای طب سنتی برای افزایش طول - روش های سنتی افزایش طول دستگاه | بهترین روش بزرگ
- موثرترین دارو افزایش دهنده سایز و کلفت کننده |
- راههای درمان کوچکی | دارو گیاهی افزایش دهنده کلی سایز
- روشهای درمان کوتاهی | دارو گیاهی قوی جهت درمان کوچکی
- آسانترین راه سنتی برای بزرگ | راه تضمینی بزرگ و کلفت شدن کرد. من یک نهال انار بودم برای پدرم. همهی چیزی - موثرترین داروی سنتی افزایش دهنده طول الات اقایان | قرص magna rx
- موثرترین روش افزایش سایز الات | ید دارو گیاهی طویل و قطور کننده
- راههای گیاهی افزایش قطرو سایز | دارو کلفت کننده و دراز کننده دایمی
- قویترین روش سنتی و گیاهی برای بزرگ | قرص مگنا ر محصول
- راههای سنتی افزایش حجم و طول | دراز و کلفت کننده قوی
- موثرترین راه جلوگیری از زود رس وبزرگ به صورت دائمی | قرص مگنا ر اصل
- داروی سنتی برای افزایش سایز | بهترین و قویترین داروی سایز بزرگ کن
- دارو های بزرگ کننده سایز و قطر | جدیدترین قرص های گیاهی برای بزرگ شدن دائمی
- داروی گیاهی سنتی برای رشد | افزایش تضمینی سایز با بهترین دارو
- با گیاهان دارویی - روشی موثربرای بزرگ آقایان | قرص بزرگ کننده - کنترل کننده آب کمر | به
- کوچک بودن مردان و درمان گیاهی 100% تضمینی به روش سنتی
- نمایندگی رسمی داروهای گیاهی برای بزرگ | قرص مگنا ر
- بهترین روش درمان زود ی و تضمینی ترین داروی بزرگ و کلفت کننده مردان | قرص مگنا
- سریعترین روش درمان کوتاهی | دارو افزایش دهنده سایز و قطر
- چگونه سایز دستگاه را افزایش دهیم | قرص گیاهی افزایش دهنده طبیعی سایز
- بهترین و قدرتمند ترین داروی گیاهی برای بزرگ | گیاه دارویی قوی برای بزرگ شدن
- گیاه سنتی و تضمینی برای افزایش طول و قطر الات مردانه
- چگونه طول را زیاد کنیم | راههای بزرگ مردان به طور تضمینی
- سریعترین گیاه دارویی برای افزایش تضمینی سایز | قرص مگنا ر اصل
- بزرگ و کلفت از روش سنتی | بزرگ و کلفت کننده سریع که یک مرد ش- افزایش سنتی سایز و قطر مردان | قرص سایز دهنده دائمی
- روش گیاهی افزایش طول به صورت تضمینی | دارو تقویت کننده مردان
- راههای طویل و قطور دایمی | روش گیاهی برای بزرگ بدون بازگشت
- راههای برای افزایش طول الات مردان | روشی مطمئن برای افزایش قطر
- قویترین روش طبیعی برای افزایش طول | راهی موثر برای افزایش دایمی طول
- قویترین دارو برای افزایش طبیعی طول بدون بازگشت |
- چگونه از روش طبیعی طول را بزرگ کنیم ؟
- بهترین راه برای افزایش سایز تضمینی | روشهای افزایش دایمی طول
- بهترین روش کلفت دائمی | دارو گیاهی جهت افزایش سایز به طور دائم
- چگونه از روش طبیعی سایز را افزایش دهیم | روشهای افزایش طول دستگاه
- چگونه از روش طبیعی سایز را افزایش دهیم | روشهای افزایش طول دستگاه
- قویترین داروی گیاهی برای افزایش دائمی سایز دستگاه مردان | قرص مگنا ر
- راههای گیاهی افزایش طول و قطر | بهترین راه افزایش سایز مردان
- داروی درمان گر ناتوانی مردان | دارو جهت افزایش سایز
- راهی سنتی جهت افزایش طول و قطر | روش تضمینی برای افزایش طول مردان
- داروی سنتی بدون عوارض برای درمان ناتوانی | تقویت کننده دائمی طول و قطر
- روشهای سنتی بزرگ دایمی | قرص افزایش دهنده سنتی سایز مردان
- قرص تضمینی و سنتی برای بزرگ و کلفت | راههای بزرگ به صورت دائم
- بهترین داروی سنتی برای کلفت | راههای سنتی بزرگ به صورت دائمی
- موثرترین داروی سنتی برای رشد | ید قرصصت ساله- گیاه دارویی سنتی بدون بازگشت برای بزرگ | قرص گیاهی مگنا ر
- داروی حجیم کننده و دراز کننده تنسلی مردان در طب سنتی
- قرص مگنا آرای | ید قرص مگنا آرای
- قویترین روش سنتی برای بزرگ و حجیم | موثرترین افزایش دهنده سنتی طول
- راه حل سنتی برای افزایش سایز و حجم به صورت همیشگی
- درمان کوتاه به روش سنتی | قویترین داروی سنتی برای درمان کوتاهی
- راههایی افزایش تضمینی سایز دستگاه | راه سنتی برای افزایش سایز
- فروش قرصهای افزایش سایز | افزایش دائمی طول اندام
- جدیدترین راههای افزایش سایزاندام | راههای بزرگ شدن مردان به طور دائم
- بهترین روش برای افزایش سایز و قطر دستگاه آقایان | قرص مگنا ر اصل
- ید موثرترین قرص گیاهی برای افزایش سایز دایمی | قرص
- بهترین دارو افزایش سایز به طریقه گیاهی | قرص گیاهی بزرگ کننده
- ید قرص گیاهی برای تقویت دستگاه | راههای درمان کوتاهی
- قویترین مکمل گیاهی برای افزایش طول | بهترین قرص تضمینی برای افزایش طول
- ید کرم برای افزایش طول اندام مردان
- آ ین متد و را ار گیاهی برای افزایش طول | قرص
- بهترین روش طبیعی بزرگ مردان | افزایش طول مردانه از راه طبیعی
- قویترین داروی طبیعی برای افزایش طول اندام مردان | قرص گیاهی مگنا ر
- بهترین و قویترین داروی طبیعی بزرگ کننده | قرص
- داروهای موثر برای رشد سایز و قطر | موثرترین راه افزایش سایز در گوشه‌ی - دارویی برای افزایش سایزاندام | قویترین قرص گیاهی بزرگ کننده
- بزرگ کننده دستگاه مردان | بزرگ آلات مرد با مگنا ار ای اورجینال
- داروی 100% گیاهی جهت افزایش سایز | روش گیاهی افزایش طول دستگاه
- دراز و حجیم مرد با جدیدترین داروی گیاهی بزرگ مردانه
- ید ارزان مگنار دستگاه مگنت دار بزرگ کننده | دستگاه افزایش دهنده سایز و قطر
- تضمینی ترین دارو در طب سنتی برای افزایش طول و حجم | قرص مگنا ر
- تقویت قوای مرد با جدیدترین دارو | روش افزایش طول
- قرص تاخیری و بزرگ کننده مردان در طب سنتی | قرص ویگاری پلاس مگنا ار ای اورجینال
- ی ماشین و استارت زدم، اما م
- یه کمرنگِ تنها مانده‌ی خودم را زیر نور زرد و خفه چراغ‌های فرودگاه نبینم و یادم نیاید که ما تا ساعتی
- رگشت. غمش بود انگار. چشم‌هایش سرخِ سرخ بود. گریه کرده بود. سیگار گوشه لبش ماسیده بود و دودش پخش می‌ش
- دسته‌ای برگ زرد کاج به تضرع، با صدای فروریخته‌ی «خش‌خش» از حنجره‌هاشان می‌خواستند بایستیم و از سفر م
- ازگشتیم. کیف مدارک را برداشتیم و آمدیم تا درِ ورودی سالنِ پروازها. خواست قبل از ورود به سالن فرودگاه
- از سرازیری پارکینگ لیز خوردیم تو
- بال‌مان می‌کشاند. دسته‌ای برگ زرد کاج به تضرع، با صدای فروریخته‌ی «خش‌خش» از حنجره‌هاشان می‌خواستند
- قصه‌ی توست با زندگی شاعرانه‌ات
- بار اول را یادم نیست
- انده بود به لب‌های تیره‌اش. لب‌ها سیاه بودند. سیاهِ سیاه. انگار یک عمر جز به تلخی گشوده نشدند و هیچ
- ی به سرش بخورد و به بیماری قلبی‌اش فکر کند و حساب کند که زندگی‌اش را در همه این سال‌ها دود کرده؛ مثل
- مارستان خصوصی، پیپ به لب، خیابان‌ها و اتوبان‌ها را در عصرگاه تهران می‌کاود. یا حتی می‌توانست نسخه‌پیتنهایرخت‌ها مثل شبح‌هایی در سرمای گرگ و میشِ غروب گلمکان ایستاده بودند. پدر ایستاده بود میانه‌ی باغ و موبای- ید قویترین قرص گیاهی طبیعی برای بزرگ - قویترین قرص گیاهی طبیعی برای بزرگ - راهی پزشکی برای بزرگ دستگاه مردان
- روشی جهت افزایش قطر و ضخامت - تقویت | بهترین راه افزایش سایز به صورت طبیعی راههای رشد دستگاه | چگونگی افزایش
- به صورت سنتی- نام دارو برای بزرگ | مگنا ر بهترین روش برای بزرگ شدن - ید اینترنتی قویترین قرص گیاهی طبیعی برای بزرگ
- ید مگنا روشهای کلفت - روش های افزایش سایز | روشهای افزایش اندازه عضو - ید پستی قویترین قرص گیاهی طبیعی برای بزرگ اصل
- و قطر - کپسول جلوگیری از زود ی م من | داروههای درمان زود امدن منی- کلفت کننده فوری | حجم دهنده دستگاه و کلفت کننده فوری - قویترین و موثرترین روش گیاهی
- چگونه طول و قطر خود را به طور طبیعی بزرگ کنیم- بزرگ - لوازم شویی برای افزایش بزرگی و کلفتی - بهترین داروی طبیعی برای افزایش سایز مردانگی- بهترین روش پزشکی
- جهت دراز شدن - داروی طبیعی جهت بزرگ شدن و دیر ی | بهترین داروی طبیعی برای افزایش سایز مردانگی- راه های تضمینی برای افزایش اندازه دائمی
- - بهترین روش طبیعی جهت بزرگ تر و کلفت تر درجهان | قرص مگنا ر اصل - بزرگی با روش طبیعی بدون بازگشت | قویترین داروی طبیعی برای بزرگ و کلفت شدن مردان- بزرگ
- موثر برای تاخیر | بهترین قرص برای تاخیر در - بهترین روش های طبیعی و پزشکی برای افزایش سایز | را ار طبیعی برای بزرگتر – راه طبیعی برای افزایش طول
- ید اینترنتی بهترین قرص بزرگ کننده – بزرگ با طب سنتی | قرص افزایش طول دستگاه - قرص مگنا ر | قرص موثر برای افزایش دادن اندازه طول و قطر - راه های طبیعی جهت بزرگ شدن به صورت صد در صد
- راه های افزایش طول اندام | داروی حجم دهنده و افزایش دهنده طول اندام - قدرتمند ترین و موثرترین داروی گیاهی برای افزایش تضمینی طول و قطر
- برای افزایش تضمینی طول و قطر | قرص مگنا- راه های افزایش طول | ترفندی برای افزایش طول و قطر سنتی
- ید اینترنتی قرص بزرگ کننده – قویترین روش سنتی برای بزرگ مردان | قرص مگنا ر اصل- روش سنتی افزایش | طب سنتی برای افزایش طول
- مگنا ار ای بزرگ و کلفت کننده مخصوص مردان- نعوذ نشدن ،قرص والیوم پی درمان مشکلات مردان- فروشگاه بهترین و قویترین قرص بزرگ کننده مگناری magnarx+ ساخت - قرص بزرگ کننده دائمی
- راست شدن قوی نعوذ ،مگنا ار ای ،مگنا ار ای اصل- بهترین راه افزایش ،درمان کوچکی ،تقویت - ید قرص ی کننده
- دوام و سختی نعوض ،مگنا ار ای اصل- نعوذ مردان ،پک افزایش سایز مردان- نعوذ سخت ،دستگاه افزایش دهنده سایز – نعوذ قوی ،قرص قوی درمان دیر ی
- نعوذ قوی ،قرص قوی درمان دیر ی کپسول گیاهی- مشکل و نعوذ ،دستگاه بزرگ کننده مردان
- قرص درمان زود ی|قرص جلوگیری از زود ی – قرص تاخیری اصل - چه دارویی برای افزایش طول مفید است ؟ – بزرگ کننده - ید داروهای موثر برای کلفتی و رشد
- گیاهی افزایش طول و قطر - ید پستی قرص گیاهی افزایش طول و قطر - فروش قرص گیاهی افزایش طول و قطر
- بهترین روش بزرگ مردان , بزرگ کننده مردانه اصلی- ید کپسول بزرگ کننده – بلند -مکمل گیاهی- ید دارو بزرگ ل به دست، کنار است ِ تا نیمه‌آب‌شده راه می‌رفت تا سرما نخلد در جانش و همچنان که یک دستش به جیب پناه برده بود، با من حرف می‌زد: «پسرِ غلامعلی را دعوا کرده‌ام. پدرسوخته با پدرش آمده‌اند توی باغ. غلامعلی را دیده‌ای بابا؛ حتما دیده‌ای... بچه- اب به روش سنتی | شیوه دیر ی به روش سنتی- روش های افزایش سایز مردانه | بهترین افزایش دهنده سایز مردانه
- ید اینترنتی مگنا ار ای .- دراز و کلفت در طب سنتی- ید مگنا ار ای .- راههای افزایش سایز مردان- بزرگ کننده مردان | درمان زود ی
- ید اینترنتی داروی گیاهی بزرگ کننده مگنا ار ای - افزایش طول 100% تضمینی و بدون عوارض | قرص مگنا ر - داروهای گیاهی برای افزایش طول | افزایش طول و حجم مردان- فروش داروی گیاهی بزرگ کننده مگنا ار ای
- مردان- فروش داروی گیاهی بزرگ کننده مگنا ار ای - ید پستی مگنا ار ای .- راه های افزایش قطر و طول | افزایش طول و قطر به صورت سنتی
- طب گیاهی افزایش سایز | راه موثر افزایش سایز - فروشگاه اینترنتی داروی گیاهی مگنا ار ای - روش افزایش حجم وطول
- ید پستی داروی گیاهی مگنا ار ای - راه های افزایش طبیعی طول | روش افزایش طبیعی قطر - بهترین راه برای افزایش طول
- افزایش طول | داروی گیاهی طویل کننده - فروش داروی گیاهی مگنا ار ای - راه های افزایش سایز و طول مرد | بهترین قرص جهت افزایش طول - چگونه از روش طبیعی و گیاهی خود را بزرگ کنیم-
- راه های افزایش سایز | راه های طبیعی افزایش سایز الات مردان- افزایش طول طبیعی | افزایش طول در مردان- داروی گیاهی مگنا ار ای - طب سنتی و بزرگ | روش تضمینی طب سنتی برای بزرگ -
- ید با قیمت مناسب قرص مگنا اری - سفارش پستی قرص مگنا اری .- قرص مگنار .- جدیدترین و بهترین روش برای رفع کوچکی مردان
- در طب جدید - ید اینترنتی داروی افزایش دهنده طول و سایز - راه های افزایش طول اندام تناس
- دائمی در طب گیاهی- بهترین داروی سنتی جهت افزایش طول 100 % تضمینی | قرص مگنا ر
- قطر مردانه- داروهای گیاهی جدید برای افزایش حجم و سایز | روشهای سنتی
- راههای درمان پزشکی- طب سنتی تقویت | بهترین روش بزرگ و قطور شدن با گیاهان دارویی- – قرص های گیاهی در طب سنتی برای افزایش سایز و حجم در مردان – طب سنتی برای افزایش طول مردانه
- طب سنتی برای افزایش سایز و حجم در مردان – طب سنتی برای افزایش طول مردانه | روش گیاه درمانی بزرگ - راههای افزایش طول به روش سنتی | چگونه طول خود را بزرگتر کنیم
- مرد- اصولی ترین راه بزرگ و کلفت | بهترین و قویترین داروی گیاهی برای بزرگ - چه چیزهایی باعث بزرگی میشود | بزرگ شدن قطعی از روش کاملا طبیعی و گیاهی- داروی گیاهی افزایش
- طول و قطر با قویترین گیاه دارویی- روش ساده برای افزایش دائمی طول و قطر | بهترین حل برای درمان کوتاهی
- چگونه از روش طبیعی مان را بزرگ کنیم | داروی 100%تضمینی برای بزرگ تر - قرص تاخیری برای مرد | قرص های تاخیری گیاهی و سفت کننده کمر- جدیدترین و قویترین قرص سنتی برای درمان زود ی
- برای مرد | قرص های تاخیری گیاهی و سفت کننده کمر- جدیدترین و قویترین قرص سنتی برای درمان زود ی | موثرترین قرص تاخیری - بهترین داروی تقویت مردان | قرص تقویت برای افزایش مدت مقاربت شویی
- قرصهای ضد زود ی | داروهای تاخیری در روابط | بهترین قرص برای تاخیر در زود رس- بهترین روش برای دیر شدن | کپسول گیاهی برای تاخیر در آمدن آب منی
- شدن | کپسول گیاهی برای تاخیر در آمدن آب منی- قرص بزرگ و کلفت کنصد تضمینی برای بزرگ شدن - قرص های کنترل کننده زود ی | قرص مطمئن و ارزان برای افزایش مدت نده فوری | قرص سنتی برای بزرگ و کلفت به طور دائم که بودی، تابستان‌ها که می‌آمدی خانه‌ی روش قدیمی افزایش طول – روش قدیمی برای کلفت -قرص مگنا آر ای - روش گیاهی برای افزایش طول-امری طبیعی برای بزرگ
- -افزایش سایز به روش گیاهی | طریقه بزرگ دایمی مردان- روش گیاهی برای درمان زود ی | بهترین داروی تاخیر انداز درجهان- درمان سرعت
- افزایش طول و قطر به وسیله دارویی گیاهی | داروی برای افزایش طول | قرص م من – قرص گیاهی افزایش سایز – افزایش سایز و تقویت قوای | دستگاه بزرگ کن مرد
- روش های گیاهی افزایش ضخامت |راهی گیاهی برای داشتن ی بزرگ- راهی برای درمان مشکلات ی و راست نشدن | بزرگ وتقویت کنند – از بین بردن دائمی کوتاهی
- - روش تضمینی و دائمی - فروشگاه اینترنتی قرص مگنا آر ای -طریقه مصرف قرص بزرگ کننده | طریقه افزایش سایز الات مردان – کلفت و حجیم کننده
- روش قدیمی برای کلفت , افزایش کلفتی به روش سنتی و قدیمی – روشهای درمان گیاهی برای افزایش جهش اسپرم, روش قدیمی برای کلفت - روشهای درمان گیاهی برای افزایش جهش اسپرم, چگونه
- افزایش جهش اسپرم, چگونه مرد بزرگ میشود- روش های گیاهی بزرگ دائمی | یداری دارو گیاهی بزرگ کننده - ویترین دارو گیاهی بزرگ کننده – راهی گیاهی برای افزایش دایمی سایز - موثرترین روش گیاهی بزرگ | سریعترین راه گیاه افزایش سایز
- افزایش طول - طریقه بزرگ دایمی مردان | راهی برای بزرگ شدن بدون بازگشت- افزایش طول و قطر به وسیله دارویی گیاهی | بزرگ کننده الات مردان در کوتاه مدت- افزایش طول و قطر
- داروی تقویت کننده مردان | ید داروی کلفت وبزرگ کننده - ید داروی کلفت وبزرگ کننده بدون بازگشت وقیمت ارزان- حجیم کننده مرد
- مشکل , بزرگ کننده وحجیم کننده – ید دارو بزرگ کننده |افزایش سایز و تقویت قوای , ید دارو جهت افزایش طول مردانه- روش رفع مشکلات آقایان
- زمان کم | قویترین قرص گیاهی برای افزایش طول مردانه- درمان ناتوانی و زود رس مردانه | افزایش سایز در مدت زمان کم اندک- بزرگ کننده , درمان ناتوانی و زود رس مردانه در کوتاه مدت
- پماد بزرگ کننده به صورت دائمی | پماد حجم دهنده الات - ید قرص درمانی- ید اینترنتی قویترین قرص گیاهی برای افزایش طول در مدت کم- افزایش سایز در مدت زمان کم | قویترین قرص گیاهی برای افزایش طول مردانه
- ید طویل کننده - کرم حجیم کننده مرد | کرم بزرگ کننده وحجیم کننده- راه کارهای بزرگ شدن | افزایش سایز در مدت زمان کم – درمان در مردان
- ید داروی کلفت وبزرگ کننده بدون بازگشت وقیمت ارزان- داروی گیاهی ویگار - دستگاه افزایش طول و سایز – کلفت کننده از روش قدیمی
- طبیعی بزرگ - راه اصلی و تضمینی بزرگ و کلفت بدون بازگشت | دستگاه لارجر با -گیاهی مگنا آر ای
- مگنا آر ای بزرگ کننده مردان-بهترین راههای درمان زود ی – درمان ناتوانی و زود رس مردانه – طریقه ی جدید بزرگ مرد | قویترین قرص گیاهی برای افزایش طول - داروی ویگر – روشهای بزرگ
- مرد | پماد بزرگ کننده گیاهی - راههای بزرگ و کلفت شدن مردان به روش قدیمی,فروشگاه معتبر لوازم شویی- راهی برای بزرگ مردان
- کلفت ، درمان موثر ناتوانی – راه های گیاهی افزایش طول مردان – راههای افزایش سایز ، ید قویترین دستگاه کلفت کننده
- رایجترین روشهای درمان گیاهی برای افزایش جهش اسپرم،روشهای افزایش دادن قطر روش رفع مشکلات آقایان | ید بهترین قرص افزایش طول
- - تقویت - بزرگ و کلفت کننده وافزایش دهنده حجم به صورت دائمی- گیاه دارویی آقا [پدربزرگ] توی باغ دیده بودی‌اش. کارگر باغ بود؛ زردآلوها- - قرص گیاهی جهت افزایش سایز وکلفتی اقایان- ید داروی گیاهی بزرگ کننده مردان – نحوه بزرگتر مردانه
- مناسب ترین روش های افزایش طول – را ار برای افزایش | ید داروی گیاهی برای بزرگ | موثرترین
- - موثرترین گیاهان طبیعی برای افزایش اندازه |مناسب ترین روش های افزایش طول – را ار برای افزایش | ید داروی گیاهی برای بزرگ | موثرترین روش بزرگ
- - موثرترین راههای درازتر شدن مردان | برترین روش های طبیعی برای دراز شدن – داروید پزشکی بزرگ و حجیم کننده | روش گیاهی پزشکی برای افزایش طول و قطر
- - بزرگ بصورت طبیعی در مردان | معرفی ید دارویی جهت بزرگ و کلفت - داروهای گیاهی برای بزرگ مردان | دارویی برای بزرگتر شدن مردان
- - داروی گیاهی برای بزرگ شدن | اشنایی با محصولات دائمی بزرگ کننده ی مردانه- ید انلاین اینترنتی مگنا ار ای اصلی – قرص دراز کننده و کلفت کننده دائمی
- - داروهای گیاهی برای رشد مردان | قویترین داروی پزشکی برای رشد مردان- و رشد با طب گیاهی | داروی رشد | داروی رشد مردان | گیاه دارویی برای رشد اندام
- - بهترین داروی سنتی بزرگ کننده تضمینی | قویترین داروی سنتی برای بزرگ سریع و دایمی - بهترین دارو برای رشد | رشد مردان در طب سنتی | طب گیاهی برای رشد مرد
- - طب سنتی برای افزایش طول تناسل؛ی تضمینی و بدون بازگشت | ید پستی قرص مگنا ار ای
- - – ید پستی داروی گیاهی برای افزایش مگناری - بزرگ با داروهای گیاهی | ید اینترنتی قویترین داروی بزرگ کننده مردانه- ید بهترین دارودجهت بزرگ به صورت تضمینی| چگونه طول خود را بزرگتر کنیم
- - تقویت قوای با بهترین قرص |روش بزرگ سازی مردان &

مشاهده متن کامل ...

دستبند سنگی تورمالین هندوانه ای با اتصالات نقره
درخواست حذف اطلاعات
دستبند سنگی تورمالین هندوانه ای با اتصالات نقره
دستبند تورمالین هندوانه ای متشکل از سنگ های ریز تورمالین ، به رنگ های سبز روشن ، سبز تیره و صورتی بوده و در آن قفل نگین دار و اتصالات نقره 925 - به کار رفته است.
خواص سنگ تورمالین:
سنگ تورمالین سبز به درمان مسمومیت هاى خونى ، بیماریهاى عفونى، کم خونى و مجراى لنفاوى کمک میکند.
سنگ تورمالین اعصاب را آرام و قدرت تمرکز را زیاد می کند.
سرطان در مراحل اولیه اش توسط سنگ تورمالین مداوا می شود.
تفاوت جزئى در رنگ هاى سبز متنوع باعث درمان قلب بیمار می شود.
تورمالین سبز پیوندها را مستحکمتر و هماهنگى نظم و درک خانواده را زیاد می کند و ارتعاشات خلق و خوى را متعادل میسازد.
این سنگ مختص نشان قوچ (فروردین) است و متعلق به چاکراى قلب است.
سنگ تورمالین سیاه ، گردش خونى را فعال و قلب را تقویت می کند و باعث افزایش حس بویایى است.
این نوع تورمالین ما را در برابر نیروهاى منفى دنیوى و غیره حمایت میکند به همین دلیل باید آن را همیشه با خود داشته باشیم.
سنگ تورمالین صورتى به ما در اراده احترام به خود و قدرت بیان می دهد.
نیروى تمرکز را در ما زیاد می کند و عوارض بیماری هاى روان تنى را درمان می کند.
سنگ تورمالین نیروى عشق و دلباختگى را در ما بیدار و تنظیم می کند و نوسانات قوى براى شادى، شور و هیجان در زندگى را منتشر می کند.
تورمالین صورتى مختص علائم قوچ(فروردین) ترازو (مهر) و عقرب (آبان) است.
 ید

,فروشگاه نارسنگ ,فروشگاه نارسنگ ,فروشگاه نارسنگ ,دستبند نقره 925 با سنگ کهربا اصلی 3 ,محصولات فروشگاه زیورآلات دست ساز نارسنگ,سرویس نیم ست استیل سنگ کاری شده,سرویس نیم ست استیل قلبی دورنگ طلایی همراه با زنجیر تیتانیوم,دستبند نقره 92 5 با سنگ کهربا اصلی 5 ,تورمالین هندوانه ای ,دستبند تورمالین هندوانه ای,خواص سنگ تورمالین را بدانید ,محصولات دسته زیور آلات ,دسته زیور آلات و زیر دسته دستبند,سنگ دوزی نقره ای سرخ ,تورمالین هندوانه ای ** watermelon tourmaline ** کیمیا استون,مدل سرویس نقره با فیروزه ,دستبند سنگ فیروزه باطلا ,البوم انواع دستبند نقره تایلند ,طرح های موجود اماتیس بنفش یاقوت سرخ قرمز الماس صورتی زمرد سبز ,سرویس عروس سنگ تراشه و کریستال ,ست کامل سنگ چشم ببر ,مطالب جدیدتر ,نحوه نصب قفل به کمد با درب شیشه ای , ید و فروش جواهرات و سنگ های قیمتی ,دستبند پاوربالانس ,سرویس سنگ تورمالین,نگین های زیبایی دندان راز زیبایی چهره شما هنر جذ ت ,july ,جواهرات 2017، طلا و جواهر، زیور آلات، مدل انگشتر، مدل ,بادام با پوستبادام سنگ ,گل گندم ص ه ای ,ا یرتجارت لیدوما,خواص سنگ تورمالین سیاه ,ایران گوهر ,دستبند چرم نماد ماه تولد اسفند ,خواص سنگ تورمالین را بدانید ,زیبآذین ,دستبند سنگ تورمالین ,دستبند سنگ تورمالین ,خواص,دستبند سنگی ,دستبند باله سنگ تورمالین ,دستبند سنگ ,خواص سنگ ها ,دستبند چندنگین 8 سنگ معدنی ا ترا نه کد 4941 ,سنگ تورمالین , ید دستبند انگشتری تورمالین ,دستبند طلا نه با نگین الماس تراش برلیان و تورمالین مدل bdf1247 ,خواص سنگ تورمالین ,انگشتر مردانه سنگ طبیعی تورمالین ,re ,تورمالین ,تورمالین و خواص درمانی آن,خواص سری,خواص درمانی ,دستبند چرم و سنگ؛ سفارش دستبند چرمی و سنگی در سایت زرطلا ,ag ,#تورمالین • instagram p os and videos,فروشگاه نارسنگ ,آویز تورمالین سیاه ,سنگ های قیمتی ,دستبند زیبا از 4 سنگ طبیعی عقیق کوارتز صورتی زیرجد تورمالین ,دستبند سنگ اصل، فلورین، شاه مقصود، تورمالین ,تورمالین هندوانه ای ,خواص سنگ تورمالین tourmaline ,دستبند سنگی ,تورمالین سنگ اصل اورجینال طبیعی زرد قرمز آبی سبز نگینی معدنی راف,سنگ تورمالین ,فروش ویژه انگشتر پروانه مدل سنگ تورمالین با قیمت مناسب در فروشگاه ,حاجی استون ,سنگ ماه تولد و زیورآلات ساخته شده توسط زیب با آن سنگ و خواص درمانی,تورمالین p os & videos on instagram ,mona sadeghi ,فواید سنگ ها ,#فروش #اینترنتی #دستبند #زوج #جفت #اسپرت جنس #سنگ #پلاک ,خواص سنگ تورمالین گالری سنگ های قیمتی گوهرآرا,بایگانی ها تورمالین ,خواص سنگ تورمالین ,تورمالین سیاه ,دستبند سنگ عقیق اژدها ,سنگ های قیمتی و صنایع دستی ,رکاب پایه دستبند بایگانی ,گالری دستبند سنگ هارمان ,گالری دستبند سنگ هارمان - ,گردنبند ۲ رشته ای سنگ ش ته · صنایع دستی پارسیان,دستبند سنگ طلا ,گردنبند زیبای سنگ تورمالین ,سنگ شناسی تورمالین ,سنگ شناسی تورمالین ,افسون تورمالین از برزیل تا آفریقا ,دستبند چند سنگ ,کمیاب ترین سنگ های زینتی را در این ویدئو ببینید! ,گردنبند سنگ ,#تورمالین ,#تورمالین - instagram p os and videos , ید وفروش سنگ تورمالین گالری سنگ های قیمتی گوهرآرا,زیورالات نقره و سنگ های اصلی دستبند تورمالین ,دستبند سنگ و نقره ,تورمالین ,الماس جنوب فروشگاه جواهرات، سنگ های قیمتی، معدنی و نقره جات آویز ,دستبند سنگ تورمالین و قلب طلایی ,بایگانی ها تورمالین قرمز ,سنگ ,گل طلا تابلو طلا تندیس طلا

تصاویر برای دستبند سنگی تورمالین

ایران گوهر - دستبند تورمالین
irangohar. /tag/دستبند-تورمالین‏ - ذخیره شده
ایران گوهر - دستبند تورمالین - دایرة المعارف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی.
خواص سنگ تورمالین سیاه | فروشگاه خواستنی
khastany.ir/news/19‏ - ذخیره شده
کلیات: تورمالین در رنگهای صورتی تا قرمز،سیاه،آبی،سبز و زرد یافت میشود. ...
خواص کلی سنگ تورمالین سیاه(black tourmaline) ... دستبند اسپرت گِلَس + طرح
fitlife.
خواص سنگ تورمالین آبی | فروشگاه خواستنی
khastany.ir/news/20‏ - ذخیره شده
کلیات: تورمالین در رنگهای صورتی تا قرمز،سیاه،آبی،سبز و زرد یافت میشود. ...
خواص کلی سنگ تورمالین آبی(blue tourmaline) ... دستبند اسپرت گِلَس + طرح
fitlife.
خواص سنگ تورمالین را بدانید - جواهر لو
www.javaherlux.com/jewelry.../tourmaline-stone-properties‏ - ذخیره شده
15 آگوست 2016 ... سنگ تورمالین،کانی شناسی و مکان پیدایش آن.تنوع رنگی و خواص درمانی تورمالین،
خواص ماورائی و نحوه ی شارژ تورمالین، تورمالین و خواص آن، سنگ ماه ...
زیبآذین - دستبند سنگی - zibazin
zibazin.com/subtypelist.aspx?otype=2&ostype=21‏ - ذخیره شده
دستبند سنگی اونی و سنک چشم ببر طلایی طرح : درخت زندگی. ??,??? تومان.
موجود. دستبند سنگی هفت چاکرا و چوب صندل حلقه طلایی طرح : دست همسا. ??,??? تومان
.
زیبآذین - خواص سنگ تورمالین (tourmaline) - zibazin
zibazin.com/articleview/27/خواص-سنگ-تورمالین-(tourmaline)‏ - ذخیره شده
خواص سنگ تورمالین (tourmaline). تحریریه زیبآذین. خواص سنگ تورمالین (
tourmaline). هیچ کانی ای در طبیعت به این اندازه در رنگ های مختلف دیده نشده است.
دستبند چرم نماد ماه تولد اسفند - سنگ تورمالین - زرسام هنر
zarsam.com/product-931-دستبند-چرم-نماد-ماه-اسفند---سنگ-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
محصول دستبند چرم نماد ماه تولد اسفند - سنگ تورمالین ، اثری از شرکت زرسام هنر ،
بهترین تولید کننده محصولات طلا و روکش - پوشش طلا.
دستبند سنگ تورمالین | بوتیک
https://botick.com/product/41218-دستبند-سنگ-تورمالین‏ - ذخیره شده
جدیدترین مدل دستبند سنگ تورمالین با امکان ید به صورت انلاین و حضوری در شهر
شما | برای مشاهده قیمت کلیک کنید | بوتیک جستجوگر لباس.
دستبند سنگ تورمالین | بوتیک
https://botick.com/product/41517-دستبند-سنگ-تورمالین‏ - ذخیره شده
جدیدترین مدل دستبند سنگ تورمالین با امکان ید به صورت انلاین و حضوری در شهر
شما | برای مشاهده قیمت کلیک کنید | بوتیک جستجوگر لباس.
خواص-سنگ-تورمالین - دانا گوهر
www.stoneeshop.com/خواص-سنگ-تورمالین.php‏ - ذخیره شده - مشابه
خواص سنگ تورمالین تسبیح تورمالین. ... جهت ید انواع محصولات و زیوآلات و نگین
و دستبند و انگشتر · به صفحه اول وب سایت مراجعه فرمائید ...
دستبند سنگ تورمالین | بوتیک
https://botick.com/http:/www.../41218-دستبند-سنگ-تورمالین‏ - ذخیره شده
توضیحات محصول. w bracelets code: wx82 ?سنگ تورمالین به قطر ?
میلیمتر ?دکمه استیل درگون جولری ?کنف و نخ زرشکی ?قیمت: ???،??? تومان.
توضیحات.
ید دستبند انگشتری تورمالین - گالری گرامی
geramy-gallery.com/دستبند/40-swb001.html‏ - ذخیره شده
خواص سنگ تورمالین. این سنگ در درمان مشکلات قلبی و بیماری های خونی، کاربرد دارد.
تورمالین سبز متعادل کننده عواطف است و به فراموش آسیب های گذشته و ...
خواص سنگ ها - سنگ تورمالین - قیمت زنده طلا - سایت زر
news.zar.ir/news/320/خواص-سنگ-ها-سنگ-تورمالین‏ - ذخیره شده
سنگ تورمالین به رنگهاى سیاه,سبز,صورتى و حتى به صورت بى رنگ وجود دارد.
تورمالین سبز به درمان مسمومیتهاى خونى,بیماریهاى ...
دستبند سنگ - گروه صنعتی الون
alone.ir/31-دستبند-سنگ‏ - ذخیره شده
دستبند اسب دریایی سنگ تایگر سرمه ای. 100,000 تومان ... دستبند پروانه رزین
سنگ تورمالین. 100,000 تومان ... دستبند باله سنگ تورمالین. 100,000 تومان.
دستبند باله سنگ تورمالین - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/186-دستبند- -باله-سنگ-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
کاری از طلای الونتنوع بسیار زیاد طرحهمگی ساخته شده از طلای ?? عیارانواع نیم ست
با طرح های مختلفدارای شناسنامه و قابلیت ید و فروشامکان ید به صورت تکی و ...
دستبند چرم نماد ماه تولد اسفند - سنگ تورمالین - زرسام هنر
zarsam.com/product-931-دستبند-چرم-نماد-ماه-تولد-اسفند---سنگ-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
محصول دستبند چرم نماد ماه تولد اسفند - سنگ تورمالین ، اثری از شرکت زرسام هنر ،
بهترین تولید کننده محصولات طلا و روکش - پوشش طلا.
دستبند مانا پروانه - سنگ تورمالین سایز 6 - زرسام هنر
zarsam.com/product-1397-دستبند-مانا-پروانه---سنگ-تورمالین-سایز-6.html‏ - ذخیره شده
محصول دستبند مانا پروانه - سنگ تورمالین سایز 6 ، اثری از شرکت زرسام هنر ،
بهترین تولید کننده محصولات طلا و روکش - پوشش طلا.
دستبند سنگی - گالری پرسته
https://parasteh.com/دستبند-سنگی- نه‏ - ذخیره شده
مجموعه ای از دستبند ها که به طور تحسین برانگیزی با نهایت زیبایی و ظرافت طراحی
شده است. در طراحی مجموعه دستبند های سنگی "پرسته" ، سنگ های نیمه قیمتی ...
tourmaline (تورمالین) - سایت زر
www.zar.ir/products/properties-4332.aspx‏ - ذخیره شده
تورمالین - کانی های گرانبها. ... تورمالین در پگماتیتها و سنگهای اطراف آن و در
سنگهای آذرین و دگرگونی یافت می شود. اسم های مترادف. aphrizite ، aphrysite ،
aphryzite ...
خواص سنگ تورمالین سیاه
adelgs.com/article.aspx?...%20خواص%20سنگ%20تورمالین%20سیاه‏ - ذخیره شده
29 آوریل 2016 ... هیچ کانی در طبیعت به این اندازه در رنگهای مختلف دیده نشده است.تورمالین بر اثر
حرارت دادن و سپس سرد و یا دادن دارای الکتریسته ن ...
دستبند چندنگین 8 سنگ معدنی ا ترا نه کد 4941 | جواهربازار
www.javaherbazar.com/.../دستبند-چندنگین-8-سنگ-معدنی-ا ترا- نه-کد-4941/‏ - ذخیره شده - مشابه
دستبند فیروزه اصل یاقوت اصل زمرد اصل زبرجد اصل دُر نجف اصل تورمالین اصل ... با
استفاده از این دستبند خاص و بی نظیر از خواص معدنی تمامی سنگ های آن بهره مند ...
دستبند طلا نه با نگین الماس تراش برلیان و تورمالین مدل: bdf1247 ...
almas.group/.../دستبند-طلا- نه-با-نگین-الماس-تراش-بر-2/‏ - ذخیره شده
مشخصات نگین دوم. شکل :گرد. رنگ :سفید. نوع سنگ :الماس تراش برلیان. شناسه
محصول: bdf1247 دسته: طلا و جواهر. افزودن به سبد ید. اشتراک با دوستان. دیدگاه (0)
.
دستبند سنگ (2) - گروه صنعتی الون
alone.ir/31-دستبند-سنگ?p=2‏ - ذخیره شده
... 2; 3 · 4 · بعدی. نمایش 17 - 32 از 61 آیتم. دستبند فرشته سنگ تورمالین. 100,000
تومان ... افزودن به مقایسه · دستبند پروانه رزین سنگ فیروزه. 100,000 تومان. جدید ...
دستبند پروانه رزین سنگ تورمالین - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/184-دستبند-پروانه-رزین-سنگ-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
کاری از طلای الونتنوع بسیار زیاد طرحهمگی ساخته شده از طلای ?? عیارانواع نیم ست
با طرح های مختلفدارای شناسنامه و قابلیت ید و فروشامکان ید به صورت تکی و ...
دستبند فرشته سنگ تورمالین - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/190-دستبند-فرشته-سنگ-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
کاری از طلای الون تنوع بسیار زیاد طرح همگی ساخته شده از طلای ?? عیار انواع نیم ست
با طرح های مختلف دارای شناسنامه و قابلیت ید و فروش امکان ید به صورت تکی ...
دستبند بافت تاج سنگ انی - گروه صنعتی الون
alone.ir/دستبند/207-دستبند-بافت-تاج-سنگ-انی .html‏ - ذخیره شده
زیورآلات>دستبند>دستبند بافت تاج سنگ انی . کد کالا : جدید. دستبند بافت
تاج سنگ انی . loading zoom ... دستبند فرشته سنگ تورمالین. 100,000 تومان ...
سنگ تورمالین - تک طلا
www.taktala.ir/32.html‏ - ذخیره شده
گوشواره حلقه ای طلا نه با نگین تورمالین صورتی تراش پرنس ... گردنبند جواهر
برلیان و تورمالین صورتی اصل ... گردنبند کوارتز صورتی و تورمالین طلا. دسته
بندی: ... دسته بندی محصولات. bracelets. دستبند. earring. گوشواره. necklace.
گردنبند.
تورمالین و خواص درمانی آن,خواص سری,خواص درمانی - جواهری بینا
www.javaheribina.com/blogs/تورمالین-و-خواص-درمانی-آن/‏ - ذخیره شده
6 ژانویه 2015 ... تورمالین صورتی یا روبلیت در رنگ های قرمز تیره تا صورتی یافت می شود. این
سنگ با چاکرای قلب ارتباط دارد و برای تقویت قلب و فعال ...
reihanhandmade (@reihanhandmade) | instagram p os ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1330997238235018635_2867299877‏ - ذخیره شده
دستبند سنگ تورمالین و زنجیر استیل . . . . #دستبند #سنگ #تورمالین ·
reihanhandmade · @reihanhandmade. دستبند سنگ تورمالین و زنجیر استیل .
گران قیمت ترین سنگ ها : ژرمژوئیت - جواهر لو
www.javaherlux.com/.../jeremejevite-the-most-expensive-stones‏ - ذخیره شده
29 آوریل 2017 ... گران قیمت ترین سنگ ها : ژرمژوئیت , در کنار سنگ های قیمتی که امروزه ... منشا
تشکیل این سنگ پگماتیت است و همچنین به سنگ تورمالین نیز از نظر ...
دستبند چرم و سنگ؛ سفارش دستبند چرمی و سنگی در سایت زرطلا - زرطلا
https://zartala.com/دستبند-چرم/‏ - ذخیره شده
دستبند چرم ،دستبند چرمی ،دستبند سنگ، دستبند سنگی ، دستبند ماه تولد،
دستبند ... تورمالین ، کوارتز صورتی ،مرجان قرمز ،کوارتز دودی ،اپال ،آکوامارین ،یشم
...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1135316704815601009_1368736652‏ - ذخیره شده
دستبند سنگی با پلاک اسم شما جنس پلاک نقره و آبکاری شده سنگ اونی مات
قیمت ... دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید
...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/moongallery.../1137371267273971562_1368736652‏
دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید خواص و
فواید تورمالین آّبی استفاده از این سنگ، به ویژه گذاشتن آن بر روی چاکرای گلو، ...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1143665018086741770_1368736652‏ - ذخیره شده
نیم ست دستبند و انگشتر رزین گل گلی ترکیب سنگهای مختلف انگشتر قابل
سایز .... دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید
...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1131070607779812592_1368736652‏ - ذخیره شده
دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید خواص و
فواید تورمالین آّبی استفاده از این سنگ، به ویژه گذاشتن آن بر روی چاکرای گلو، ...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1133132309136529362_1368736652‏ - ذخیره شده
دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید خواص و
فواید تورمالین آّبی استفاده از این سنگ، به ویژه گذاشتن آن بر روی چاکرای گلو، ...
تورمالین - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/تورمالین‏ - ذخیره شده - مشابه
تورمالین (به انگلیسی: tourmaline ) با فرمول شیمیایی nafe2+ 3 (alfe3+)6 ...
کاربرد آن: در الکتروتکنیک - انواع رنگی آن به عنوان سنگ های قیمتی مصرف می شود.
@jwlstones instagram p os, videos & bio - pintaram
https://www.pintaram.com/u/jwlstones‏ - ذخیره شده
7 جولای 2017 ... کد:???? سنگ :تورمالین پلاک استیل رنگ ثابت قیمت:????? تومان آدرس کانال: @
dastbandsanginatanz لینک سفارش: @dastbandnegin #دستبند ...
#تورمالین • instagram p os and videos
https://www.instagram.com/explore/tags/تورمالین/‏
سنگ های متولد اردیبهشت #لاجورد#تورمالین#آمازونیت#پرنیت جید#مالاکیت#.
دستبند عقیق،آمیتیست،مرجان،کیانیت،تورمالین و اپال 140t دستبند#
سنگ_طبیعی.
ایران گوهر - دستبند توپاز
irangohar. /tag/دستبند-توپاز‏ - ذخیره شده
خواص سنگ یاقوت سرخ · خواص سنگ یاقوت کبود · خواص سنگ آکوامارین · خواص سنگ
کهربا · خواص سنگ زمرد · خواص سنگ الماس · خواص سنگ تورمالین · خواص سنگ توپاز
سنگ های قیمتی - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/سنگ های_قیمتی‏ - ذخیره شده - مشابه
سنگ های قیمتی (انگلیسی: stone ) نمایانگر ثروت و تشخص بوده و .... دوره، شامل
بازوبند، پلاک، شمسه، دستبند، انگشتر، دکمه، مهره، گردنبند، سنگ های قیمتی و .
انگشتر مردانه سنگ طبیعی تورمالین - گالری دری - dorri gallery
dorri-gallery.com/انگشتر-تورمالین-4082‏ - ذخیره شده
تورمالین سنگ تورمالین انگشتر انگشتر تورمالین خواص سنگ تورمالین ید
انگشتر نقره تورمالین فروشگاه انلاین سنگهای طبیعی.
دستبند جواد مقدم :: گالری سنگ های قیمتی گوهرآرا
goharara.com/tag/دستبند%20جواد%20مقدم‏ - ذخیره شده
? مطلب با کلمه ی کلیدی «دستبند جواد مقدم» ثبت شده است - ید و فروش سنگ های
قیمتی/قبول سفارش انواع حکاکی و تراش سنگ های قیمتی به صورت سفارشی.
دستبند سنگ اصل، فلورین، شاه مقصود، تورمالین | شماره کالا : 5389594
esam.ir/.../دستبند-سنگ-اصل-فلورین-شاه-مقصود-تورمالین.htm‏ - ذخیره شده
مشاهده اطلاعات کالای دستبند سنگ اصل، فلورین، شاه مقصود، تورمالین بسیار زیبا و
لاکچری، مناسب برای خاص پسندان | شماره کالا:5389594 |فروشگاه اینترنتی ...
خواص سنگ تورمالین - گوهر فردوس ایران
https://iran stone.com/fa/.../خواص-سنگ-تورمالین-b92.html‏ - ذخیره شده
8 ژوئن 2017 ... که گوهر فردوس ایران این سنگ تورمالین را به صورت گردنبند به فروش می رساند. ...
سنگ تورمالین اعصاب را آرام و قدرت تمرکز را زیاد میکند. سرطان در ...
سنگ تورمالین - داناگوهر
www.danademo.royaldemo.ir/fa/سنگ%20تورمالین‏ - ذخیره شده
سنگ تورمالین. بازدید: 2. خواص درمانی سنگ تورمالین · خواص درمانی سنگ تورمالین ·
خواص درمانی سنگ تورمالین. تاکنون نظری ثبت نشده است. نام. ایمیل. تلفن. موضوع.
فروشگاه نارسنگ - سرویس سنگ تورمالین
naarsang.ir/product/سرویس-سنگ-تورمالین‏ - ذخیره شده
سرویس سنگ تورمالین متشکل از سنگ های تورمالین هندوانه ای طبیعی و اتصالات و
زنجیر نقره می ... 1,زیورآلات,گردنبند,دستبند,سرویس,تورمالین,تورمالین هندوانه ای ...
reihanhandmade (@reihanhandmade) | instagram ... - pictaram
www.pictaram.com/user/reihanhandmade/2867299877‏
دستبند سنگ تورمالین و زنجیر استیل . . . . #دستبند #سنگ ... دستبند سنگ
انی مات مشکی و عقیق زرد با رینگ کریستال قیمت دوازده هزار تومان . . . . #دستبند
...
ید دستبند انگشتری گل - گالری گرامی
geramy-gallery.com/دستبند/37-swb003.html‏ - ذخیره شده
خواص سنگ تورمالین: این سنگ در درمان مشکلات قلبی و بیماری های خونی، کاربرد دارد.
تورمالین سبز متعادل کننده عواطف است و به فراموش آسیب های گذشته و ...
دستبند سنگ انی تیر - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/107-دستبند-سنگ-انی -تیر.html‏ - ذخیره شده
متولدین این ماه خیلی حسّاس ، سریع الانتقال ، رویایی ، عاشق خانه و خانواده ، منزوی ،
عاشق مهتاب ، عاشق فرزند ، علاقه مند به کشاورزی ، گاهی آرام و گاهی طوفانی ، خج ی ...
دستبند سنگ، فلوىین، شاه مقصود، تورمالین سبز | شماره کالا : 5157536
esam.ir/.../دستبند-سنگ-فلوىین-شاه-مقصود-تورمالین-سبز.htm‏ - ذخیره شده
مشاهده جزئیات اطلاعات فروش کالای دستبند سنگ، فلوىین، شاه مقصود، تورمالین
سبز بسیار زیبا و لاکچری | شماره کالا:5157536 |ایسام سایت ید، فروش و مزایده ...
bigbag | فروشگاه اینترنتی بیگ بگ | دستبند تورمالین گره بافتنی
bigbag.co/[email protected]@دستبند%20تورمالین%20گره%20بافتنی_دستبند‏ - ذخیره شده
زیورآلات دستبند دستبند دستبند تورمالین گره بافتنی ... دستبند های زیبای
فروشگاه اینترنتی ما منحصر به فرد بوده وهر کدام از سنگ ها خاصیت های انرژی بخشی
و ...
گردنبند سنگ اسفند (تورمالین) - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/283-گردنبند-سنگ-اسفند-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
متولدین این ماه بسیار حسّاس و رؤیایی ، دارای حسّ ششم ، خیلی ظریف و نرم عمل میکند ،
اهل آرامش و ملایمت ، همیشه موافق ، سازش کار و دارای تخیّلات شدید ، اصلاْ واقع بین ...
ست فرشته سنگ تورمالین - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/335-ست-فرشته-سنگ-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
انتخاب محصول. گردنبد. انگشتر. دستبند. گوشواره. ست کامل. قیمت : قیمت برای شما
: 450,000 تومان. افزودن به سبد ید. افزودن به لیست دلخواه. در انبار موجود نیست.
خواص سنگ تورمالین ( tourmaline ) : - وبلاگ اِروس
blog.erosshop.ir/خواص-سنگ-تورمالین-tourmaline/‏ - ذخیره شده
14 مه 2015 ... دستبند معنی و انواع مدلهای دخترانه و پسرانه اسپرت و فشن · پدر قدرتمند ... سنگ
تورمالین به رنگ¬هاى سیاه، سبز، صورتى و حتى به صورت بى رنگ ( شفاف ) وجود دارد
. ... سنگ تورمالین آبى صاحبش را با جنس مونث سازگارتر می¬کند.
دستبند سنگی طلا - گالری گرامی
geramy-gallery.com/دستبند/207-swb023.html‏ - ذخیره شده
ید دستبند پروانه. ... دستبند سنگی پروانه , ساخته شده از طلای ?? عیار و سنگ
طبیعی. این محصول شامل ??? تخفیف میباشد ... دستبند انگشتری تورمالین ...
خواص سنگ تورمالین tourmaline - گالری گرامی
geramy-gallery.com/blog/خواص-سنگ-تورمالین-tourmaline/‏ - ذخیره شده
29 مه 2016 ... سنگ تورمالین به رنگهاى سیاه,سبز,صورتى و حتى به صورت بى رنگ وجود ... از خواص
این سنگ شما میتوانید زیورآلات دستساز مختلف شامل دستبند ...
دستبند سنگ تورمالین - بوتیک
https://botick.com/http:/www.botick.../41517-دستبند-سنگ-تورمالین‏

دستبند زیبا از 4 سنگ طبیعی عقیق کوارتز صورتی زیرجد تورمالین ...
pqmrer.sipin.ir/‏ - ذخیره شده
دستبند بسیار زیبا ازدو سنگ طبیعی عقیق و کوارتز صورتی با خواص بیشمار
دستبند بسیار زیبا ازدو سنگ ... حراج گن های لاغری حاوی سنگ ترومالین ( تورمالین.
سنگ های قیمتی - دستبند نقره با نگین های ریز تورمالین - facebook
https://zh-hk.facebook.com/sang.shafabakhsh/.../a.../385363941545476/?...‏
دستبند نقره با نگین های ریز تورمالین. ... ???facebook ???? سنگ های
قیمتی ???,????????? ????. ????. ??(??) · english (us)
...
آویز تورمالین سیاه - فروشگاه جواهرات اپال – فروشگاه اینترنتی سنگ ...
opal store.com/?product=آویز-تورمالین-سیاه‏ - ذخیره شده
شناسه محصول: 309 دسته: گردنبند, گردنبند نه برچسب: آویز, آویز تورمالین,
تورمالین, گردنبند, مدال تورمالین،جواهرات نقره، زیورآلات نقره، نقره جات، فروش
زیورآلات ...
کانال "golabetoon_hc" - انصراف
www.telegchannel.com/channel/golabetoon_hc/4248219363790019140?...‏
14 نوامبر 2016 ... مجموعه جدید جا کلیدی های نقاشی شده روی سنگ قیمت : 5000 تومان. مشاهده متن کامل ...
دستبند سنگ تورمالین و چشم ببر قیمت : 35000 تومان آماده همکاری عمده ...
سنگ شناسی بایگانی - جواهر لو
www.javaherlux.com/category/jewelry-magazine/ ology‏ - ذخیره شده
کانی شناسی سنگ تورمالین tourmaline: جواهر لو : کانی تورمالین از سختی ? تا ?
?? برخوردار می باشد.شکل کریستالی آن شش ضلعی و در رنگهای متنوعی از صورتی ...
خواص سنگ کوارتز را بدانید - جواهر لو
www.javaherlux.com/jewelry-magazine/.../quartz-stone-properties‏ - ذخیره شده
15 آگوست 2016 ... معرفی انواع سنگ کوارتز و خواص آن، خواص درمانی و ماورایی سنگ کوارتز، روش شارژ
کوارتز، کوارتز سنگ کدام ماه تولد است؟ روش تشخیص سنگ کوارتز اصلی، ید
کوارتز. ... دستبند سنگ کوارتز .... خواص سنگ تورمالین را بدانید.
ایران گوهر - گردنبند تورمالین
irangohar. /tag/گردنبند-تورمالین‏ - ذخیره شده
ایران گوهر - گردنبند تورمالین - دایرة المعارف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی.
تورمالین هندوانه ای - تورمالین - سنگی به شکل هندوانه - سنگ دو رنگ
argo-co.com/تورمالین-هندوانه-ای/‏ - ذخیره شده
تورمالین هندوانه ای: جواهر دو رنگی است که دارای کیفیت های افسون کننده و دلربایی می
باشد. با ایجاد برش های افقی در سنگ، ح ی مشابه هندوانه مشاهده می شود.
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1140019972112241759_1368736652‏ - ذخیره شده
دستبند سنگی با پلاک اسم شما جنس پلاک نقره و آبکاری شده سنگ اونی مات
قیمت ... دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید
...
الگو:جواهرات - ویکی پدیا، دانشنامه? آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/الگو:جواهرات‏ - ذخیره شده - مشابه
انگشتر • تاج • پای برنجین (پابند) • دست بند • دکمه سرآستین (دکمه سردست) ...
تانزانیت: tanzanite; تورمالین، کهربای اصل: tourmaline; تومباگا: tumbaga; چشم
گربه، ... gahnite; یاقوت قرمز ruby; یاقوت کبود blue sapphire; سنگ آهن طلایی
pyrite.
تورمالین سنگ اصل اورجینال طبیعی زرد قرمز آبی سبز نگینی معدنی راف
zivarshik.com/تورمالین-tourmaline/‏ - ذخیره شده
26 آوریل 2016 ... سنگ تورمالین اصل اورجینال طبیعی معدن معدنی نگین نگینی تراش نخورده خورده
ید فروش بورس قیمت ارزان تک کیفیت بالا جواهر جواهری اطلاهعات ...
تورمالین (tourmaline) - گالری دری - dorri gallery
dorri-gallery.com/tourmaline_تورمالین‏ - ذخیره شده
آشنایی با سنگ تورمالین. خواص-تورمالین. ویژگیهای کلی. مردم دوران باستان معتقد
بودند هنگامی که تورمالین با اصطکاک، دارای الکتریسیته ن می شود با انرژی ...
دستبند سنگ عقیق کارنلین و سواروسکی | بوتیک
https://botick.com/.../43683-دستبند-سنگ-عقیق-کارنلین-و-سواروسکی‏ - ذخیره شده
جدیدترین مدل دستبند سنگ عقیق کارنلین و سواروسکی با امکان ید به صورت ...
دستبند. درگون جولری-logo. درگون جولری. دستبند سنگ تورمالین قهوه ای دستبند ...
دستبند سنگ اونی | بوتیک
https://botick.com/product/45497-دستبند-سنگ-اونی ‏ - ذخیره شده
جدیدترین مدل دستبند سنگ اونی با امکان ید به صورت انلاین و حضوری در شهر
شما | برای مشاهده قیمت کلیک کنید ... دستبند سنگ تورمالین زرشکی دستبند ...
دستبند طلا و سنگ فیروزه | بوتیک
https://botick.com/product/54813-دستبند-طلا-و-سنگ-فیروزه‏ - ذخیره شده
جدیدترین مدل دستبند طلا و سنگ فیروزه با امکان ید به صورت انلاین و حضوری در
شهر شما | برای مشاهده قیمت کلیک کنید ... دستبند سنگ تورمالین زرشکی دستبند ...
دستبند سنگ عقیق الوان | بوتیک
https://botick.com/product/46322-دستبند-سنگ-عقیق-الوان‏ - ذخیره شده
جدیدترین مدل دستبند سنگ عقیق الوان با امکان ید به صورت انلاین و حضوری در
شهر شما | برای مشاهده قیمت کلیک کنید ... دستبند سنگ تورمالین زرشکی دستبند ...
زیبآذین - سنگ های درمانی - zibazin
zibazin.com/typelist.aspx?otype=2‏ - ذخیره شده
دستبند سنگی هفت چاکرا و چوب صندل حلقه طلایی طرح : دست همسا. ??,??? تومان. موجود
.... آویز سنگ تورمالین سیاه برزیل:لعاب نقره ای. ??,??? تومان. موجود نیست ...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1141109065743193432_1368736652‏ - ذخیره شده
دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید خواص و
فواید تورمالین آّبی استفاده از این سنگ، به ویژه گذاشتن آن بر روی چاکرای گلو، ...
سنگ تورمالین سبز نادر
adelgs.com/article.aspx?...%20سنگ%20تورمالین%20سبز%20نادر‏ - ذخیره شده
3 مه 2016 ... تورمالین سبز یک نوع کمیاب خاصی از گروه تورمالین بوده که تنها در شرق آفریقا و
معمولا به طور عمده در اندازه های کوچک یافت می شود. اما آن چیزی که ...
خواص سنگ تورمالین سیاه - جی اس فروشگاه اینترنتی جواهرات
adelgs.com/article.aspx?prodid=2092‏ - ذخیره شده
29 آوریل 2016 ... هیچ کانی در طبیعت به این اندازه در رنگهای مختلف دیده نشده است.تورمالین بر اثر
حرارت دادن و سپس سرد و یا دادن دارای الکتریسته ن ...
ایران گوهر - دستبند اوپال
irangohar. /tag/دستبند-اوپال‏ - ذخیره شده
ایران گوهر - دستبند اوپال - دایرة المعارف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی. ... خواص سنگ
زمرد · خواص سنگ الماس · خواص سنگ تورمالین · خواص سنگ توپاز · خواص سنگ ...
سنگ تورمالین سیاه - تک طلا
www.taktala.ir/fa/تک-طلا/.../548-bicolor-black-tourmaline.html‏ - ذخیره شده
سنگ تورمالین سیاه سنگ تورمالین اصل ید و فروش سنگ تورمالین سبز و سنگ ...
تورمالین سیاه از سنگهای پشتیبان قدرتمند در برابر انرژی های منفی دیگران بشمار
... دسته بندی محصولات. bracelets. دستبند. earring. گوشواره. necklace. گردنبند.
گردنبند بزرگ باله تورمالین - گروه صنعتی الون
alone.ir/زیورآلات/263-گردنبند-بزرگ- -باله-تورمالین.html‏ - ذخیره شده
دستبند چرم پهن · دستبند چرم دوبند · دستبند سنگ · دستبند سنگ انی مشکی ·
ست · سرویس رزین · سرویس گل · نیم ست · سرویس رزین · سرویس گل · سرویس پروانه
.
گردنبند (4) - گروه صنعتی الون
alone.ir/24-گردنبند?p=4‏ - ذخیره شده
ید توضیحات · افزودن به مقایسه · گردنبند سنگ آبان (تایگر سبز). 115,000 تومان
. جدید ... افزودن به مقایسه · گردنبند سنگ اسفند (تورمالین). 130,000 تومان. جدید ...
ایران گوهر - دستبند چشم ببر طلایی
irangohar. /tag/دستبند-چشم-ببر-طلایی‏ - ذخیره شده - مشابه
ایران گوهر - دستبند چشم ببر طلایی - دایرة المعارف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی. ...
خواص سنگ تورمالین · خواص سنگ توپاز · خواص سنگ سیترین · خواص سنگ جید
ایران گوهر - قیمت سنگ های قیمتی تراش خورده و نگین
irangohar. /.../قیمت-سنگ-های-قیمتی-تراش-خورده-و-نگین‏ - ذخیره شده - مشابه
ایران گوهر - قیمت سنگ های قیمتی تراش خورده و نگین - دایرة المعارف سنگ های قیمتی
و نیمه قیمتی. ... تورمالین فست = 300.000 ریال. آکوامارین کابوشن = 300.000 ریال.
گارنت سرخ ... سختی وزن مخصوص و ضریب ش ت نور سنگ ها ... دستبند الماس (1)
حاجی استون - hajistone اولین فروشگاه اینترنتی سنگ های نیمه ...
hajistone.com/#!/services‏ - ذخیره شده
فروش سنگ های نیمه قیمتی-سنگ های مهره ای-مروارید - دستبند- ا سوری - ریسه سنگ
بصورت کلی و ... دستبند سنگ و چرم کارنلین رنگی مات .... ریسه تورمالین سایز 6 ...
خواص سنگ دلربا (گلدستون) را بدانید - جواهر لو
www.javaherlux.com/jewelry.../goldstone-stone-properties‏ - ذخیره شده
15 آگوست 2016 ... معرفی انواع سنگ دلربا یا گلدستون، خواص درمانی و ماورائی دلربا، نحوه نگهداری و
شارژ سنگ دلربا، سنگ ماه تولد دلربا، ید جواهرات از سنگ دلربا، خواص سنگ دلربا.
... خواص سنگ تورمالین را بدانید ? ... خواص درمانی عقیق خواص ماورایی عقیق دستبند
نه سنگ عقیق سنگ ماه تولد سنگ ماه تولد آبان سنگ ماه تولد آذر سنگ ...
سنگ های قیمتی افغانستان - جواهر لو
www.javaherlux.com/jewelry-magazine/ stones-afghanistan‏ - ذخیره شده
21 مارس 2017 ... از دیگر سنگ هایی که در کشور افغانستان یافت می شود، می توان به یاقوت، تورمالین
و کانزیت اشاره کرد. یاقوت در منطقه کابل و کانزیت و تورمالین در ...
#تورمالین instagram p os - picyram
picyram.com/tag/تورمالین?hl=cs‏
گردنبند سنگ تورمالین صنعتی قیمت استثنایی: 20,000 تومان قیمت ... #دستبند
آوید(مشتاق و خواهان) از هر مدل یک نمونه وجود دارد برای سفارش و آگاهی از قیمت ها به ...
خواص درمانی سنگ تورمالین بایگانی - زیورشیک
zivarshik.com/tag/خواص-درمانی-سنگ-تورمالین/‏ - ذخیره شده
آرشیو برچسب ها: خواص درمانی سنگ تورمالین. 1431370750679. تورمالین
tourmaline. تورمالین (به انگلیسی: tourmaline) با فرمول شیمیایی nafe2+ 3 (
alfe3+)6 ...
گالری جواهرات, جواهر, انگشتر جواهر, دستبند جواهر, سرویس جواهر, نیم ...
argo-co.com/product-category/گالری-جواهرات/page/3/‏ - ذخیره شده
... در هر برگه · 45 تعداد محصول در هر برگه · گوشواره با سنگ الماس و مروارید با کد
محصول ea.0011 ... ea.0015 · گوشواره با سنگ تورمالین و الماس با کد محصول ea.
0016 ...
ایران گوهر - تعبیر خواب سنگ های قیمتی
irangohar. /tag/تعبیر-خواب-سنگ-های-قیمتی‏ - ذخیره شده - مشابه
ایران گوهر - تعبیر خواب سنگ های قیمتی - دایرة المعارف سنگ های قیمتی و نیمه
قیمتی. ... فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر ی با دست
چرب آن را لمس کند فاسد و اب می شود و ارزش خود را به طور کلی از .... دستبند
تورمالین (1)
ایران گوهر - خواص سنگ تورمالین
irangohar. /category/27‏ - ذخیره شده - مشابه
ایران گوهر - خواص سنگ تورمالین - دایرة المعارف سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی.
فواید سنگ ها - طلا و جواهر goldyou
goldyou.ir/index.php/productions/stones‏ - ذخیره شده - مشابه
انتخاب جواهر یا سنگ:برای انتخاب جواهر دو راه وجود دارد یکی اینکه ببینیم چه روزی از
هفته .... که درخشش گوهر را روی حلقه، دستبند یا گردنبند حامل آن میبینند،
تاثیرمیگذارد. .... سنگ تراش نخورده تورمالین با کیفیت، تقریبا بسیار کمیاب
شده است.
سنگ تورمالین - مقالات مطالب انگشتر نقره مردانه سنگ عقیق یمن فیروزه
adelgs.com/blog.aspx?h=2&prodid=سنگ%20تورمالین‏ - ذخیره شده
خواص سنگ تورمالین tourmaline : 1395/02/21. سنگ تورمالین و اطلاعات کلی 1395/
02/ ... سنگ تورمالین سبز نادر 1395/02/ ... سنگ شناسی سنگ تورمالین 1395/02/ ...
دستبند سنگی عقیق – فروشگاه جواهرات اپال
opal store.com/?product=دستبند-سنگی-عقیق‏ - ذخیره شده
شناسه محصول: 322 دسته: دستبند, دستبند نه, عقیق, عقیق قرمز-قهوه ای برچسب:
دستبند نه, دستبند سنگ اصل, دستبند عقیق, عقیق، ارسال رایگان ...
mona sadeghi (@moongallery.1) | instagram p os and ... - imgrum
www.imgrum.org/user/.../1146166118362765086_1368736652‏ - ذخیره شده
نیم ست دستبند و انگشتر رزین گل گلی ترکیب سنگهای مختلف انگشتر قابل
سایز .... دستبند های سنگ تورمالین آبی قیمت: 20000 تومان برای سفارش پیغام دهید
...
تورمالین p os & videos on instagram - orepic
https://orepic.com/tag/تورمالین‏ - ذخیره شده
دستبند ترکیبی رودراکشا و مهره های معدنی تورمالین . ... انگشتر دست ساز ? تکه
فدیوم طرح پروانه پولکی نعیم قاسمی سنگ زمرد پنج شیر افغان بینظیر به ...
دستبند سنگی - گالری پرسته
https://parasteh.com/دستبند-سنگی-مردانه‏ - ذخیره شده
مجموعه ای از دستبند ها که به طور تحسین برانگیزی با نهایت زیبایی و ظرافت طراحی
شده است. در طراحی مجموعه دستبند های سنگی "پرسته" ، سنگ های نیمه قیمتی ...
خواص سنگ طبیعی زیب | دست آفریده هایی از قلب طبیعت با (زیور آلات ...
zeebgallery.com/خواص-سنگ-طبیعی-درمان-انرژی/‏ - ذخیره شده
روایت های بسیاری درباره خواص سنگ تورمالین در فرهنگ های مختلف وجود دارد که از جمله
میتوان به افزایش خلاقیت ، باز شدن ذهن ، دور نگه داشتن انرژی های منفی و ترس ...
مشاهده متن کامل ...
رایگان کتاب آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر
درخواست حذف اطلاعات

 


رایگان کتاب آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر  رایگان کتاب آشنایی مقدماتی با سخت افزارهای کامپیوتر


.........................................................................توضیحات::......:یکی از مهمترین توانایی هر کاربر کامپیوتر, آشنایی با سخت افزار و نرم افزار و نیز توانایی رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر می باشد..... یکی از مشکلات اصلی کاربران کامپیوتر, حتی دانشجویان ی کامپیوتر عدم آشنایی کامل با سخت افزار و نحوه عملکرد یک سیستم کامپیوتری است..... به همین خاطر اکثر کاربران کامپیوتر برای حل مشکلات کامپیوتری دچار سردرگمی میشوند و قادر به حل آن نیستند....... کت که در حال حاضر مطالعه میکنید حاصل چندین سال تحصیل در زمینه ی کامپیوتر و کار در حوزه کامپیوتر است...... در جمع آوری و گردآوری مطالب سعی شده است که مطالب با زبان دقیق و جزئیات کامل بیان شود تا خواننده از خواندن مطالب لذت ببرد و بتواند بیشترین بهره را ببرد. در هر فصل بخش های مختلف با تصاویر مرتبط با آن آورده شده است تا خواننده به طور کامل با آنها آشنا شود و بتواند در محیط واقعی سخت افزار مربوطه را شناسائی کند.......


.....................................................................


نام کتاب ;;: آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر
نویسنده :;; رضا بهرامی راد - سعید سالاری - مهدی میرزاجانی
تعداد صفحه ;;: 184
حجم فایل :;; 2,460 کیلوبایت


...................................................................
...برای اینجا کلیک کنید...


کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر /کتاب-آموزشی-آشنایی... ... آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر. کتاب ... آشنایی با سخت افزار و ... کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر ... کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت ... مقدماتی با سخت افزار ... کامپیوتر. کتاب ... کتاب آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر /آشنایی-مقدماتی-با-سخت-افزار... ... آشنایی با سخت افزار و ... کامپیوتر » کتاب ... کتاب : آشنایی مقدماتی با ... کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر ... / -کتاب-آموزشی-آشنایی... کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت ... کامپیوتر. کتاب ... مقدماتی با سخت افزار ... آشنایی با کامپیوتر و برنامه های متداول ( فارسی و شبیه سازی ... آشنایی با کامپیوتر ... آشنایی مقدماتی با ... ( و نرم افزار آشنایی با کامپیوتر و ... کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر کتاب آموزشی آشنایی مقدماتی با سخت افزار کامپیوتر ... رایگان کتاب ... کتاب‌های آموزش سخت افزار ... آموزش سخت افزار | کتاب pdf ... , آشنایی با سخت افزار ... کتاب کامپیوتر و ... آموزش سخت افزار کامپیوتر آموزش سخت افزار کامپیوتر . ... آشنایی با پورت usb; ... صدها کتاب رایگان برای ... مجموعه کتاب های آموزش مهارت های هفت گانه کامپیوتر icdl در این مجموعه کتاب شما با کامپیوتر و نرم افزار های ... ابزار سخت افزار; ... رایگان ... سایت آغازه بزرگترین مرکز مقالات و کتابهای رشته کامپیوتر ... کاربری با سخت افزار ... ی کامپیوتر شاخه نرم افزار می ... کتاب آموزش ...  : . آشنایی با سخت افزار کامپیوتر, دانشجویان ی کامپیوتر, رضا بهرامی راد, رفع اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر, سعید سالاری, مهدی میرزاجانی, نحوه عملکرد یک سیستم کامپیوتری


 مشاهده متن کامل ...
فایل پاو وینت درباره تفاوت طب سنتّی با سایر طب ها
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل فایل پاو وینت درباره تفاوت طب سنتّی با سایر طب ها با و پر سرعت .

 فایل پاو وینت درباره تفاوت طب سنتّی با سایر طب ها


 فایل پاو وینت درباره تفاوت طب سنتّی با سایر طب ها

نوع فایل : پاور پوینت    تعداد اسلاید ها :44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

—بحث علم دینی در مقابل علم سکولار اوّل بار در سال 1930 میلادی توسّط ابوالعلای مودودی ـ اهل پا تان ـ مطرح شد. بعد توسّط نقیب العطاس ما یایی و اسماعیل الفارقی پی گرفته شد و توسّط  حسین نصر ـ فیلسوف و دانشمند ایرانی مقیم ـ در سطح وسیعی گسترش یافت؛ و در عصر ما و بخصوص در ایران، در حال تبدیل شدن به یک گفتمان جدّی است.
—در این فضا طبّ غربی موجود نیز از جهات مختلفی مورد نقد واقع شده و عدّه ای بر آن شده اند که طبّ ی را جایگزین طبّ سکولار غربی کنند. امّا در این میان، ظاهراً برخی ها دچار خبط و خطایی شده اند؛ به این صورت که طبّ سنّتی ایران را با طبّ ی یکی دانسته اند؛ حال آنکه طبّ ی، دقیقاً همان طبّ سنّتی نیست.
طبّ ی و تفاوت آن با طبّ غربی
žطبّ ی با طبّ غربی در سه مورد تفاوت و بلکه تع ت جدّی دارد.
žالف: در مبانی؛ یعنی در امور قبل از علم که مبنای آن علم هست.
žب: در مبادی؛ یعنی در تعاریف و مسائل آغازین و بنیادی علم.
žج: در آموزه ها و مسائل پسینی علم که مبتنی بر مبانی و مبادی اند.

با


فایل پاو وینت درباره تفاوت طب سنتّی با سایر طب ها


مشاهده متن کامل ...
آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن
درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن

تجارت الکترونیک در واقع فرآیند ید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبکه اینترنت می‌باشد و می‌توان آن را به چند گروه تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا مشتری (b2c)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (b2b) و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده (c2c) تقسیم نمود که در این میان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در چارچوب b2b و b2c متمرکز گردیده‌اند هر چند در آینده فعالیت‌هایت ج
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 59
فرمت فایل doc
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آنفروشنده فایل


کد کاربری 51کاربر

تجارت الکترونیک در واقع فرآیند ید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبکه اینترنت می‌باشد و می‌توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه و مصرف کننده یا مشتری (b2c)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (b2b) و تجارت بین مصرف کننده و مصرف کننده (c2c) تقسیم نمود. که در این میان فعالیت‌های تجاری عمدتاً در چارچوب b2b و b2c متمرکز گردیده‌اند. هر چند در آینده فعالیت‌هایت جاری b2a و c2a نیز قابل پیش‌بینی می‌باشند که در ادامه به معرفی هر یک پرداخته شده است.


نمونه‌ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه (b2b)


بنابر عقیده متخصصین با برقراری ارتباط شبکه اینترنتی بین تولید کنندگان قطعات خودرو و سازندگان خوردو زمان تحویل خودروهای سفارش شده کاهش خواهد یافت، چرا که با انتقال سریع اطلاعات متقابل بین قطعه‌سازان از یک طرف و سازندگان خودرو از سوی دیگر با استفاده از شبکه اینترنت تحولات عمده‌ای در مراحل تحویل خودرو کیفیت و هزینه را شاهد خواهیم بود.


قطعه‌سازان، با آگاهی از نیازهای خودروسازان، محصولات را مطابق با نیاز آنها تولید خواهند نمود. ارتباط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برای سفارش و تغییر در قطعه و اندازه‌های لوازم یدکی به روش سنتی با کاغذ و نامه حداقل بین یک تا دو ماه زمان می‌برد. اما با استفاده از اینرنت و برقراری ارتباط رایانه‌ای بین این دو مجموعه زمان به کمتر از یک هفته کاهش می‌یابد، در این روش همچنین خودروسازان با کنترل شاخص‌های کیفیت قطعات خودرو می‌توانند تعداد و موارد قطعات معیوب را سریعاً به قطعه‌سازان اطلاع دهند و در نتیجه افزایش قابل توجهی در کیفیت خودروها بوجود می‌آید. در نهایت b2b بین دو مجموعه تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان باعث کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و افزایش سرعت ساخت خودرو می‌گردد.


فعالیت‌های در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده b2c


تجارت الکترونیکی بین بنگاه و مشتری بسیار متداول است. در حال حاضر ده گروه اول زمینه‌های فروش خدمات و کالا که از طریق اینترنت و براساس b2c انجام می‌پذیرند عبارتند از: سخت‌افزار، امور مسافرت، جهانگردی، کتاب، موسیقی، ارسال هدیه و گل و موادغذایی و نوشیدنی، جواهرات، کالاهای ورزشی و الکترونیکی، که برخی از آنها نیز در لیست کالاهای صادراتی کشورمان قرار دارند.


لذا با توجه به وجود زمینه‌های مذکور و با سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان آینده روشنی را در بازار تجارت الکترونیک پیش‌بینی نمود.


فعالیت‌های در محدوده c2c


انواع مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت در این حوزه قرار می‌گیرند و با توجه به استقبال عمومی از این نوع سایت‌ها آینده خوبی برای این بخش از فعالیت‌های تجارت الکترونیک پیش‌بینی می‌شود.


فعالیت‌های تجاری b2a (business to administration)


انواع تعاملات تجاری م ن شرکت‌ها و سازمانهای تی، پرداخت عوارض و مالیاتها نمونه‌هائی از انواع فعالیت‌های b2a را تشکیل می‌دهند.


ت الکترونیکی e_government


به دنبال متداول شدن تجارت الکترونیکی (e_commerce) در سالهای اخیر پدیده نوین دیگری بنام ت الکترونیک (e_government) مطر شده است. مهمترین ویژگی این پدیده ایجاد بستری مناسب جهت ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر می‌باشد که همواره مورد نیاز و دغدغه خاطر مردم و تها بوده است.


بدین ترتیب ضمن ایجاد ارتباطی بهتر بین آحاد مردم و ت، خدمات بسیاری در قالب e_government به سه دسته از مشتریان قابل عرضه می‌باشد شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و موسسات تی، مشتریان ت الکترونیک می‌باشند، این مشتریان قادرند با استفاده از شبکه‌های وب با دسترسی به سایت‌های ت الکترونیک در فعالیت‌هایا جتماعی، ، اقتصادی و فرهنگی شرکت نمایند یکی از مهمترین اه ایجاد ت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخ داشته باشند.


هم اکنون بیش از یکصد سایت اینترنتی در ایالات متحده به صورت online در حال ارائه خدمات تی به مردم می‌باشند. در نیوزلند نیز پایگاه‌های بسیاری ایجاد شده‌اند که بصورت online اطلاعاتی در مورد ساختار و فعالیت‌های ت ارائه می‌دهد.


پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، ثبت شرکت، ثبت تولد و مرگ، تقاضا و دریافت مجوز فعالیت‌های ساختمانی، تجدید جواز ب و اینگونه فعالیت‌ها از موارد مختلف تعاملات با ت الکترونیک است.


مزایای ت الکترونیک


1ـ دسترسی مستقیم به ادارات تی و مقامات و نیز تسهیل در تعاملات فیم ن ادارات با یکدیگر و مشتریان آنها.


2ـ صرفه‌جویی در زمان و امور حمل و نقل و بهبود ترافیک


3ـ حذف و یا به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی


4ـ کاهش هزینه خدمات و افزایش کیفیت آنها


5ـ ارائه خدمات در هر کجا و در هر زمان


 


قوانین حقوقی حاکم بر ب و کار الکترونیکی (e-law)


استراتژیهای اینترنت بطور غیرقابل وصف چه به لحاظ پیاده‌سازی و چه بخاطر تغییرات سریع قوانین و قاعده‌های مربوط به خود در جهان، همواره نیاز به تغییر و تحول سریع در قوانین تجارت را طلب می‌نماید.


در حالی که هم اکنون در دوران رشد و بلوغ اینترنت و ب و کار الکترونیکی قرار داریم، هنوز بسیاری از سازمانها از تاثیراتی که به لحاظ بکارگیری اینترنت در زمینه‌های حقوقی ایجاد شده مطلع نمی‌باشند. به منظور تبیین اهمیت موضوع فوق‌الذکر بسیاری از دانشکده‌های مدیریت و علوم انفورماتیک برای آن دسته از افرادی که سابقه رسمی در زمینه قوانین حقوقی ندارند اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاههای متلفی نموده‌اند و افراد مختلفی را تحت آموزش قرار می‌دهند از جمله مدیران اجرائی که شناخت کافی در مورد قوانین حقوقی نداشته اما در فرآیندهای تجاری سازمان خود نقش استراتژیکی دارند.


هر چند روش‌هایی جهت محافظت از دارایی‌های معنوی از طریق قوانین copyright و حقوق مربوط به ثبت اختراع و حق امتیاز ارائه گردیده است لیکن در بررسی قوانین حاکم به اینترنت همواره ریسک را به عنوان یک ضریب مهم در ب و کار تجاری می‌باید مدنظر قرار داد.


برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهد که در آینده تصویر بهتری از قوانین حاکم بر سازمانهای الکترونیکی در پیش رو خواهیم داشت.


مزیت‌های تجارت الکترونیکی


ـ افزایش رشد تجارت


ـ افزایش فروش


ـ افزایش درآمد


ـ افزایش سرمایه‌گذاری


ـ افزایش سطح رفاه زندگی مردم


ـ ایجاد فرصت‌های تجاری جدید برای صنایع و بنگاه‌های بازرگانی (ناشی از رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاری حاصل از مذکرات بین تها)


ـ افزایش فرصت‌های جدید شغلی (کارآفرینی نسل جوان در دراز مدت)


ـ افزایش قابل ملاحظه امنیت دسترسی به بازارهای صادراتی ناشی از تثبیت تعرفه‌ها


ـ افزایش تضمین بازارها و ثبات دسترسی به آنها ناشی از بکارگری قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای عضو سازمان‌های جهانی


ـ امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی


ـ جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی‌مورد


ـ کمک به منابع انرژی و محیط زیست


ـ کاهش هزینه‌های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین‌الملی


ـ دسترسی سریع به اطلاعات


ـ عدم حضور واسطه


ـ کاهش هزینه‌های تبلیغات کالا به ویژه در سطح بین‌المللی


ـ ورود به بازارهای فرامنطقه‌ای در جهت بازاری جهانی


معایب تجارت الکترونیکی


ـ تاثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان‌ها


ـ اینترنت یک شبکه بلاصاحب و بدون سیاست‌گذاری خاصی است


ـ تسلط زبان و فرهنگ انگلیسی که در دراز مدت زبان، فرهنگ و هویت کشورها به نفع اینترنت از بین می‌رود.


ـ در اختیار قرار دادن فوری بخش عمده‌ای از تقاضای داخلی به رقبای خارجی


ـ واگذاری بخش عمده‌ای از بازارهای صادراتی به رقبای خارجی


ـ قرار گرفتن سهام کارخانجات داخلی در سیطره سرمایه مدیریت و سرمایه‌گذاران خارجی با حداقل بهای ممکن


ـ بلااستفاده ماندن بیشتر عوامل تولید


ـ کاهش میزان تولید


ـ کاهش حجم فروش


ـ کاهش نیروی شاغل (افزایش نرخ بیکاری)


ـ کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی


ـ کاهش تولید شرکت‌های ورش ته


ـ کاهش سهام صنعت در تولید ناخالص داخلی


ـ کاهش نیازهای ارزی کشور برای تامین احتیاجات جامعه جوان و رو به رشد کشور


ـ افزایش میزان استقراض خارجی و بدهی‌های کشور


ـ کاهش درآمدهای مردم و سطح زندگی آنها که در تباین با اه کلان سازمان جهانی تجارت است.

آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن-بانکداری الکترونیکی در ... www.ostad.me/.../آشنایی-با-تجارت-الکترونیک-و-زیر-ساخت-ه-4/‏ - ذخیره شده امروزه تجارت الکترونیک تنها به فرآیند ید و فروش محصولات محدود نمی‌گردد، بلکه ارائه خدمات و سرویس به مشتریان از جمله فعالیت‌های. آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت های آن https://www.daneshgahi.com/...تجارت-الکترونیک/2003613‏ - ذخیره شده در این قسمت از پورتال آموزش و پژوهش یان پویان تحقیق در زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت های آن برای ارائه شده است. این تحقیق با موضوع ... [pdf] pdf: آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت های آن | شبکه فایل www2.ardl.ir.filenetwork.ir/...تجارت-الکترونیک-زیر-ساخت/view.pdf‏ - ذخیره شده 19 مه 2017 ... را آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت های آن قبل از ا?نکه به صفحه برو?د توص?ه م? کنم مشخصات . به دقت بخوان?د. پرسش? دار?د ?ا در مراحل ?د به آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ... [pdf] pdf: آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن - مانو 1 www1.manudl.ir/object-68153/description.pdf‏ - ذخیره شده آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت ها آن. 2017-03-11. س?م عرض . برای شما راه اندازی شده است. مانو 1 سا?ت. وارد ا?ن صفحه شده و سا?ت ما را پ?دا کرده ا?د. آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ... [pdf] pdf: آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن | ترا ! tera .ir/pdf/17539.pdf‏ - ذخیره شده آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت ها آن. آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت ها آن. دسته بندی: ?« ? کامپ?وتر. تجارت الکترون?ک در واقع فرآ?ند ?د و فروش محصو?ت و خدمات بر روی شبکه ... [pdf] pdf: آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت… {qidl} qidl.ir/pdf/article/46666.pdf‏ - ذخیره شده »آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت«… انتخاب کرد?د. توض?حات و?ژه برای »آشنا?? با تجارت. الکترون?ک و ز?ر ساخت«… را در خطوط ز?ر بخوان?د: آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت ها آن. دسته بندی: ... آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن 1 - پایگاه مقالات علمی ... www.ostad21.ir/.../آشنایی-با-تجارت-الکترونیک-و-زیر-ساخت-ها/‏ - ذخیره شده جارت الکترونیک در واقع فرآیند ید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبکه اینترنت می‌باشد و می‌توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه. آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن-محافظت مصرف‌کنندگان ... ostadme.ir/2016/10/آشنایی-با-تجارت-الکترونیک-و-زیر-ساخت-ها/‏ - ذخیره شده به دلیل وجود امکان درخواست سفارش توسط مشتری در هر زمان و از هر مکان تجارت الکترونیک را به عنوان یک فرآینده ساده و همگانی درآورده است. بایگانی‌ها آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن - فایل ی ac-file.ir/tag/آشنایی-با-تجارت-الکترونیک-و-زیر-ساخت-ها/‏ - ذخیره شده 12 جولای 2017 ... لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 103 آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن ... [pdf] pdf: آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساخت ها آن | تار s1.tardl.ir/151241/print.pdf‏ - ذخیره شده آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت ها آن. فرمت فا?ل word و قابل و?را?ش و پر?نت. تعداد صفحات: 103. آشنا?? با تجارت الکترون?ک و ز?ر ساخت ها آن. تقس?م بندی تجارت الکترون?ک. تجارت الکترون?ک در واقع ...


مشاهده متن کامل ...
qwd
درخواست حذف اطلاعات

ید قرص نچرال بونتی
- ید اینترنتی قرص نچرال بونتی
- ید پستی قرص نچرال بونتی
- فروشگاه قرص نچرال بونتی
- قرص نچرال بونتی اصل و ارزان
- ید انلاین قرص نچرال بونتی
- داروی قرص نچرال بونتی
- ید داروی قرص نچرال بونتیعقده ی اش- ید اینترنتی داروی قرص نچرال بونتی
- فروش داروی قرص نچرال بونتی
- ید پستی داروی قرص نچرال بونتی
- سفارش داروی قرص نچرال بونتی
- کپسول قرص نچرال بونتی
- قرص نچرال بونتی افزایش اندام
- قرص نچرال بونتی حاوی : کلسیم _ منیزیم _ روی و مواد معدنی
- قرص نچرال بونتی calcium magnesium zinc
- ید افزایش قد
- قرص افزایش قد
- در فرایند مذاکره با مشتری قرار می گیرد، همه چیز را خوب جلو می برد اما ناگهان حرفی را به زبان می آورد که همه چیز را به هم می ریزد. در این نوشته ما به د
- اسانترین روش طبیعی برای بزرگ سایز بروش سنتی
- ید قویترین داروی افزایش دهنده اندازه الات و درمان تضمینی زود ی
- روشهای درمان زودرس با قویترین قرص تاخیری | درمان زودرس 100 % گیاهی
- دلایل سیخ نشدن , خود را چگونه شق کنیم ها.
- دوایی دائمی برای جلوگیری از زود رس و افزایش زمان مقاربت
- داروی سفت کننده و بزرگ کننده - قرص درمان زود ی و سفت و شق کننده
- داروهای افزایش طول و قطر مردانه - داروی گیاهی افزایش طول دستگاه
- عرق گیاهی درمان زود ی و - راههایی برای بزرگ و کلفت
- بهترین روشهای تقویت مردان - دارو جهت طویل و بزرگ شدن مردان
- داروی گیاهی بزرگ کننده الات مردان - بهترین و موثرترین داروی محصولات شویی
- روشی برای بزرگ مردان - جدیدترین روشهای بزرگ مردان
- داروی گیاهی برای بزرگ - افزایش طول و قطر به روش سنتی
- بهترین داروی گیاهی محصولات شویی - راه های بزرگ
- راههای گیاهی برای تقویت مردان - داروی تقویت مردان
- راههای افزایش سایز - گیاهان دارویی بزرگ کننده - سریعترین روش برای افزایش سایز مردان
- بهترین روش رشد - بهترین دارو برای رشد مردان
- راههای کلفت - راه های طبیعی برای کلفت شدن - درمان قطعی زود ی
- داروهای بزرگ کننده مردان | روش دائمی بزرگ شدن | بهترین راه برای بزرگی
- روش دائمی بزرگ شدن | بهترین راه برای بزرگی آقایاننبال آن هستیم چیزهایی را به شما معرفی کنیم که د-
- افزایش سایز مردان به روش سنتی | دارو برای داشتن ی بزرگ و کلفت
- بهترین روش برای افزایش قطر و طول مردان
- قرص گیاهی درمان زود ی به صورت قطعی - تقویت کننده - بزرگ کننده مردان
- داروی گیاهی بزرگ کننده مردان - نحوه بزرگتر مردانه - حجم دهنده و طویل کننده
- قرص بزرگ و کلفت کننده همیشگی - دارو های موثر برای درمان کوتاهی مردان
- راهی برای بزرگ طول وقطر در طب سنتی - داروی گیاهی برای رشد دائمی
- عرق گیاهی درمان زود ی و - راههایی برای بزرگ و کلفت
- ید قرص گیاهی جهت افزایش سایز وکلفتی اقایان
- بزرگ شدن طول مردان با بهترین داروهای گیاهی - ید پستی قرص گیاهی
- داروی گیاهی بزرگ کننده - فروش قرص گیاهی جهت افزایش سایز وکلفتی اقایان
- افزایش سایز وطول تضمینی ودائمی - جدیدترین روش افزایش طول
- جدیدترین روش افزایش اسایز وطول - بزرگ طول و سایز به روش سنتی
- کلفتی و رشد ان با طب گیاهی - طب گیاهی برای رشد اقایان
- چه را ارهای برای بزرگ شدن است - ضخیم مردانه
- بهترین روش افزایش سایز و طول بدون بازگشت - ید اینترنتی دارو های افزایش طول اندام
- ید اینترنتی دارویی برای رشد دائمی - بهترین دارو برا ی ضخیم وکلفت شدن
- سریعترین و آسانترین روش برای بزرگ و کلفت - بزرگ و طول وقطر وضخامت به طور تضمینی
- موثرترین و قویترین داروهای گیاهی برای افزایش اسپرم به طور دائمی | راه حل تضمینی برای افزایش حجم و تعداد اسپرم مردان
- معرفی انواع قرص کلفت کننده - فروش قرص تاخیری مردان صد در صد با ضمانتر زمان مذاکره هرگز- درمان قطعی زود ی - داروهای موثر در تاخیر | موثرترین قرص تاخیری
- افزایش دائمی سایز تضمینی | یوهیم گیاهی برای افزایش تضمینی
- بزرگ ،روشهای افزایش دایمی سایز ،قویترین قرص بزرگ کننده
- افزایش قطر و طولی با بهترین قرص دارویی - ید کپسول گیاهی یوهیم
- افزایش دائمی سایز تضمینی و صددرصد | افزایش طول دستگاه به روش سنتی
- داروی سفت کننده و بزرگ کننده - قرص درمان زود ی و سفت و شق کننده
- داروهای افزایش طول و قطر مردانه - داروی گیاهی افزایش طول دستگاه
- برترین قرص های تاخیر مرد | داروهای سنتی گیاهی سفت کننده کمر
- درمان کوچک بودن با قرص یوهیم - کامل و پایدار مردان
- دستگاه دراز کننده و کلفت کننده | دستگاه دراز کننده دائم
- قرص و کرم های مردان برای افزایش دادن سایز و حجم اله
- داروی سفت کننده کمر از نظر طب سنتی | قویترین روش برای کلفت
- چگونه بزرگی داشته باشیم طب سنتی - حجم دهنده اندام مردان
- تقویت با طب سنتی و ی - قرص های جلوگیری از
- درمان زود رس - موثرترین قرص تقویت و طبیعی
- داروهای گیاهی در درمان زودرس در مردان - بزرگتر در طب ی
- بهترین قرص تاخیری و روش درمان زودرس | داروی درمان زودرس | سریعترین راه دیر ی
- داروی گیاهی برای درمان دائمی زود ی | بهترین داروی گیاهی برای رفع زود ی به صورت قطعی
- روشهای قطور - فروش بزرگ کننده بسیار قوی نباید به زبان ب-
- بهترین گیاه دارویی برای بزرگ دائمی طول و قطر
- افزایش طول با گیاهان دارویی | روش های گیاهی افزایش دادن سایز مردانه
- بهترین و قویترین داروى تقویت جنسى مردان | موثرترین روش بزرگ تضمینی - سریعترین راه
- سریعترین داروی درمانی برای بزرگ | ید قرص های موثر گیاهی بزرگ کننده |
- - گیاهان دارویی مجاز برای افزایش طول و قطر
- طب گیاهی برای بزرگ تر شدن به طور دائم
- گیاه دارویی طبیعی جهت افزایش زود هنگام سایز و حجم
- گیاه دارویی طبیعی جهت افزایش زود هنگام سایز و حجم
- قویترین گیاه دارویی بدون بازگشت جهت بزرگ
- گیاهان دارویی افزایش دهنده طول و قطر دستگاه مردان
- ید مرغوبترین قرص بزرگ کننده دائمی | سریعترین قرص برای افزایش طول
- روش دائمی 100 ٪ تضمینی جهت افزایش سایز
- جدیدترین داروی حجم دهنده و افزایش دهنده سایز دستگاه مردانه
- قویترین نسخه گیاهی جهت افزایش دائمی سایز و حجم
- سریعترین و برترین راه های سنتی افزایش طول | گیاه دارویی ارزان قیمت جهت افزایش سایز
- برترین گیاهان دارویی برای افزایش دائمی سایز
- راههای افزایش سایز | داروی گیاهی برای افزایش دائمی سایز - راه های بزرگ کننده مرد ارزان قیمت
- افزایش قد وحجم با داروهای گیاهی- درمان عدم با بهترین دارو های تاخیری افزایش مدت
- داروهای گیاهی افزایش طول | کلفت و بزرگ در عرض 1 ماه به صورت دائمییاورید. فراموش ن
- راه های افزایش برای جوانان بدون استفاده از دارو- بهترین و موثرترین دارو برای دیر ی بدون بی حسی
- راه های ساده برای افزایش طول و قطر - انواع راههایی علمی برای رشد دائمی
- روشی برای افزایش سایز |سفت کننده | روش افزایش حجم هنگام
- راه های افزایش قد اندام مردانه
- افزایش طبیعی طول از راههای طبیعی |جدید ترین دارو برای درمان زود ی - گیاهان دارویی سفت کننده کمر
- روشی برای افزایش قطر مردها | راه های موثر بزرگ شدن قطر
- راه های طبیعی افزایش سایز |داروی گیاهی برای بزرگ شدن - سفت کننده در
- افزایش طبیعی قطر | افزایش طول وسایز | درمان ناتوانی
- قرص magna rx | داروی گیاهی برای افزایش سایز
- راه های افزایش طول و قطر از وزارت بهداشت
- گیاه دارویی جهت بزرگ و تقویت مردان
- دارویی برای افزایش سایز اقایان
- بزرگ مردان - فروش قرص بزرگ کننده مردانه
- ید پستی قرص بزرگ کننده مردانه
- بزرگ کننده مردانه - جدیدترین راههای بزرگ شدن
- جدیدترین روشهای بزرگ مردان - راههای طبیعی افزایش طول
- - داروی افزایش دهنده طول و سایز - موثرترین دارو گیاهی دیر ی
- طبیعی کلفت - ید داروی افزایش دهنده طول و سایز
- طبیعی کلفت راه های طبیعی کلفت دهنده طول و سایز کنید مذاکره ب بگیرید یا قرارداد ببندید، مشتری اصلا حاضر نیست بیش از 10 هزار تومان برای محصول شما بپرداز-

- کلفت کننده آنی مردان | ارزان ترین کرم برای کلفت و حجیم
- موثرترین راه بزرگ دایمی - قرص هرمونی برای افزایش سایز
- - بهترین قرص برای افزایش طول و قطر در طب گیاهی و سنتی
- بهترین راه کلفت | ید کلفت کننده فوری مردان - راه حل کلفت
- راههایی برای بزرگ نمودن مردان | بزرگ شدن دستگاه
- گیاه درمانی بزرگ آلات مرد | گیاهان دارویی بزرگ شدن - ید جدیدترین قرص گیاهی
- کپسول تضمینی بزرگ کننده | قویترین کپسول بزرگ و کلفت کننده دائمی
- بهترین قرص مکمل برای بزرگ | قویترین قرص بزرگ کننده
- قرص بزرگ کننده آقایان - سفارش جدیدترین قرص بزرگ کننده دستگاه
- گیاه داروهای افزایش دهنده قد - بهترین قرص بزرگ کننده اندام
- روش گیاهی | افزایش با استفاده از گیاه درمانی
- بهترین قرص تاخیر انداز - قرص بزرگ کننده دستگاه
- قوی شدن نطفه ی مرد | بهترین روش برای درمان نطفه کم آقایان - کپسول بزرگ کننده
- استفاده از گیاه درمانی - گیاه داروهای افزایش دهنده قد
- بهترین تاخیری - راههای بزرگ به طور دائم
- درمان گیاهی زود ی ارزان قیمت- حجیم کننده و کلفت کننده
- راه طبیعی خود را افزایش دهیم | راه های طبیعی افزایش طول و قطر دستگاه آقایان
- سریعترین قرص تقویت - فروش قرص تاخیری مردان
- فروش دارو ی - بهترین روش برای وقرص جلوگیری زودرسد. یا مثلا اگر
- بهترین و اصولی ترین روش برای بزرگ و افزایش طول – لارجر با کامل مگنار !
- بهترین وسیله برای بزرگ سایز مردان,تقویت قوای مرد
- بزرگتر مردانه به روش گیاهی و رفع مشکلات آقایان| قرص
- ازچه دارویی برای زود ی مردان استفاده کنیم کلفت کننده با مجوز رسمی | حجم دهنده با مجوز رسمی
- افزایش توان جنـسـی و تقویتی | بهترین روش تقویت
- افزایش طول به روش سنتی | موثرترین روش سنتی جهت افزایش طول و سایز
- افزایش طول به طور طبیعی | راههای طبیعی افزایش طول وقطر مردانه
- افزایش طول دستگاه | طویل به روش سنتی
- افزایش طول سنتی | راهی موثر و سنتی برای افزایش دائمی طول
- افزایش قطر و طول به شیوه سنتی | راهی سنتی برای افزایش دائمی طول
- افزایش قطر و طول | داروی گیاهی افزایش سایز و طول
- انواع راههایی علمی برای رشد دائمی چه چیزهایی باعث افزایش سایز میشود
- بزرگ و کلفت کننده وافزایش دهنده حجم به صورت دائمی
- بزرگ | بزرگ طول به روش طبیعی
- بزرگ مردان سنتی | روشهای سنتی بزرگ سایز
- بزرگ به روش سنتی | داروی سنتی و تضمینی برای بزرگ
- بزرگ به روش سنتی
- بزرگ مردان کلفت مردان راههای طبیعی کلفت شدن بهترین روشهای بزرگ و کلفت مردان ید دستگاه لارجر با برای بزرگ
- بزرگ داروهای گیاهی | داروی بزرگ کننده دائمی و تاخیر انداز به - کینگ سایز اصل ویژه آقایان | کرم بزرگ کننده و کلفت کننده مردان دستگاه مجوز دار برای بزرگی
- بهترین روش افزایش توان و سایز وتقویت - قرص مگنا اری magna rx +
- دستگاه افزایش دهنده سایز | دستگاه بزرگ کننده مردها-مگنا آر ای 60 تایی
- روش های گیاهی کلفت مردانه | روش تقویت قوای مردان-قرص مگنا آر ای 60 تایی
- افزایش سایز و کلفتی به صورت طبیعی | روش کلفت به طور طبیعی-مگنا آر ای 60 تایی
- فروش اینترنتی قرص مگنا آر ای - روش های داشتن ی بزرگ و دراز | بهترین و جدیدترین داروی بزرگ کن
- ید پرفروش ترین دارو گیاهی در امریکا و ایران | افزودن به قطر - بزرگی
- چگونگیه بزرگ و کلفت روش علمی- مگنا ا ر ای
- بهترین روش گیاهی افزایش قطر و طول مردان | قرص دراز کننده - مگنا آر ای 60
- قرص عصر جدید برای بزرگ و کلفت | قرص تقویت
- جدیدترین روشهای بزرگ و کلفت | راههای گیاهی بزرگ
- اسان ترین روش برای بزرگ – حل مشکلات دیر ی و زود رس
- راه های افزایش طول اندام به شیوه سنتی - بزرگ کنندها ی وقیمت
- درمان زود ی- ایا می شود را افزود
- جدید ترین نوع دستگاه بزرگ کننده دستگاه - روش حجم دهنده اندام مردان
- قرص حجیم کننده و بزرگ کننده آقایان - راه های گیاهی بزرگ
- برای افزایش باید از چه دارویی استفاده کنیم؟ - فروش قرص های تقویت
- تاخیر انداز قوی گیاهی - بزرگ به روش طب سنتی
- سفارش داروی زود ی و بزرگ کننده | قرص مگنا ری کلفت کن و بزرگ کن مردانم -
- کلفت کننده آنی مردان | ارزان ترین کرم برای کلفت و حجیم
- موثرترین راه بزرگ دایمی - قرص هرمونی برای افزایش سایز
- - بهترین قرص برای افزایش طول و قطر در طب گیاهی و سنتی
- بهترین راه کلفت | ید کلفت کننده فوری مردان - راه حل کلفت
- راههایی برای بزرگ نمودن مردان | بزرگ شدن دستگاه
- گیاه درمانی بزرگ آلات مرد | گیاهان دارویی بزرگ شدن - ید جدیدترین قرص گیاهی
- کپسول تضمینی بزرگ کننده | قویترین کپسول بزرگ و کلفت کننده دائمی
- بهترین قرص مکمل برای بزرگ | قویترین قرص بزرگ کننده
- قرص بزرگ کننده آقایان - سفارش جدیدترین قرص بزرگ کننده دستگاه
- گیاه داروهای افزایش دهنده قد - بهترین قرص بزرگ کننده اندام
- روش گیاهی | افزایش با استفاده از گیاه درمانی
- بهترین قرص تاخیر انداز - قرص بزرگ کننده دستگاه
- قوی شدن نطفه ی مرد | بهترین روش برای درمان نطفه کم آقایان - کپسول بزرگ کننده
- استفاده از گیاه درمانی - گیاه داروهای افزایش دهنده قد
- بهترین تاخیری - راههای بزرگ به طور دائم
- درمان گیاهی زود ی ارزان قیمت- حجیم کننده و کلفت کننده
- راه طبیعی خود را افزایش دهیم | راه های طبیعی افزایش طول و قطر دستگاه آقایان
- سریعترین قرص تقویت - فروش قرص تاخیری مردان
- فروش دارو ی - بهترین روش برای وقرص جلوگیری زودرسشتری بگویید مد-
- ضخامت مردانه - قرصهای دراز کننده طول و ضخامت مردانه
- افزایش طول اقایان | بهترین قرص گیاهی وسنتی بزرگ کننده
- موثرترین قرص بزرگ کننده دائمی اقایان - روش گیاهی و سنتی
- بزرگ ودراز روش گیاهی و سنتی| افزایش سایز - بهترین رون برای افزایش
- حجم دایمی - قویترین دارو بزرگ و کلفت وطویل و دراز کننده
- ت به کار بردن واژ «بین» برای شما هیچ سودی ندارد و در عمق مانده‌اند. روشنائیِ جهانِ پیرامون ما از آن‌
- ول جمع کرد. یا احمدرضا عابدزاده را، وقتی سوار بر آن بلیزر قدیمی آبی برای ز له‌زده‌های بم وسیله جمع
- یاد می‌شود. تاریخ نمی‌تواند آن‌ها را به خاطر نوع‌دوستی و انسان‌دوستی‌شان در چرخ‌دنده‌های خود هضم و
- مدیگر توفیر دارند. نقلش، نقل الان و اینجا نیست. بماند برای بعدترها.
- حش را دست می‌گیرد و مردم را در شب سال نو می‌بندد به رگبار. یا جنگی بین دو کشور در می‌گیرد: موشک‌ها ب
- گذاشتم رو بالشت که بخوابم چند نفر آرامش ندارن از این حادثه؟! احساس خلاء،
- راکم بود! واقعا یادم نمیاد آ ین بار چند
- ر که داره سیگار میکشهبزنی. بدی بیرون دوده رو. زل بزنی چ . لبات قفل شن
- qjdqd
- فش کرخت و بی وزن شده
- دونم باید جوابش میخواد از خدا صبر بخوام. این روزا حالم
- م به دوست داشتنش.
- جوابشونو بدم. دلم از خدا صبر بخوام. این روزا حالم اصلا خوش نیست ولی باید ادامه بدم. چاره دیگه
- qjdlw
- qw;d
- qwت اینجا دیگه از بدبختیام زیاد نگم. یه کار نسبتا مثبت انجام بدم. لااقل برای خودم. مثلا هر روز که او
- qwldqwldله سر کن». خو برای ما که کاری کر qwdjwd;qwqd
- as;na;casc
- qwd;jwnd;
- qwd;
- qwld
- dljqwd;qwd
- qhdlqwd
- qljd
-
- راه حل سنتی برای درمان کوتاهی الات | روش دائمی برای بزرگ
- روش سنتی برای بزرگ شدن برای همیشه | را ار مطمئن برای افزایش سایز
- پرفروش ترین داروی گیاهی جهت افزایش سایز | بزرگ کننده به طور دائم در عرض 1 ماه
- راه های افزایش سایز اندام بدون بازگشت | بهترین راه حل افزایش سایز
- روش سنتی افزایش سایز و حجم دستگاه مردانه | کرم حجم دهنده و طویل کننده
- ید داروی افزایش دهنده طول | ید بهترین و قویترین گیاهان دارویی بزرگ کننده طول
- گیاه دارویی طبیعی جهت افزایش اندازه و طول | حجیم دهنده
- چه جوری طول را از روش طبیعی افزایش دهیم؟
- راهی علمی برای افزایش سایز | بهترین قرص بزرگ کننده محصول
- روش افزایش سایز دستگاه | روش گیاهی برای افزایش اندازه و حجم به طوردائم
- جدیدترین داروی گیاهی سنتی برای افزایش طول درمان گیاهی کوتاهی | بهترین دارو جهت درمان کوتاهی تضمینیده باشی برای بمِ ز له‌زده. آقا! عزیزِدل مردم! پلاسکو ریخت و تن‌هایی از نجیب‌ترین‌ها و شریف‌ترینِ همان مردم سوختن- دارو برای بزرگ در طب سنتی به صورت طبیعی
- چطور طول مان را بیشتر کنیم بدون بازگشت | موثرترین داروی گیاهی افزایش دهنده طول و قطر
- افزایش تضمینی سایز با مجوزبهداشت | روش فیزیکی جهت بزرگ بدون بازگشت
- برای افزایش سایز و حجم کدام دارو موثر و بهتر است؟
- درمان قطعی کوچکی به شیوه سنتی | راهی برای رشد با گیاهان دارویی
- چگونه قد را افزایش دهیم | روش سریع و بدون بازگشت برای افزایش سایز
- افزایش سایز از روش طبیعی | قویترین داروی طبیعی در دنیا برای افزایش سایز
- کش دادن و دراز شدن به صورت دایمی از راه طبیعی | دستگاه لارجر با مگنت دار با مجوز وزارت بهداشت
- روشهای طبیعی افزایش دایمی سایز | قویترین روش طبیعی برای افزایش طول
- راههایی گیاهی برای قطور و طویل شدن | دراز کننده
- جدیدترین دستگاه برای افزایش طول | وسیله ای بهتر برای دراز و کلفت
- راههایی برای افزایش اندازه | قویترین و تضمینی ترین راه برای افزایش سایز
- بهترین روش گیاهی برای افزایش دستگاه | موثرترین راه افزایش حجم و سایز دایمی
- بهترین داروی گیاهی طب سنتی برای درمان دایمی کوتاهی | قرص
- راحت ترین راه برای افزایش طول | افزایش سایز با قویترین داروی گیاهی
- بهترین روش افزایش | بهترین گیاه دارویی بزرگ کننده بدون عوارض وتضمینی
- ید داروی گیاهی افزایش دهنده سایز و تاخیری | بزرگ کننده دائمی مردانه
- بزرگ شدن بدون بازگشت از روش سنتی | بزرگ کننده و حجم دهنده تضمینی
- بهترین داروی بزرگ کننده مردانه کدام است | قویترین داروی سنتی بزرگ کننده دائمی د. جای صد پرفروش ترین و تضمینی ترین دارو برای بزرگ تر مردان | معرفی قرص مگنا ر
- روشهای سنتی افزایش دایمی سایز آقایان | چگونه از روش سنتی را بزرگ و کلفت کنیم
- داروی سنتی جهت بزرگ نمودن | راه گیاهی بزرگ در طب سنتی
- ید پستی قرص مگنا ار ای اورجینال - درشت شدن – بزرگ مردانه به صورت کاملا طبیعی و گیاهی
- بهترین راه جهت بزرگ آله آقایان | روش سنتی بزرگ و حجیم
- قویترین دارو برای بزرگ بدون بازگشت | قرص بزرگ مردانه
- راه حل تضمینی برای افزایش طول و قطر | راهی سنتی برای بزرگ شدن به طور دائم
- راه های افزایش طول بدون دارو | برای افزایش دائمی طول
- گیاه حجیم و بزرگ کننده به صورت دائمی از روش سنتی |
- دارو برای افزایش طول در طب سنتی | افزایش دائمی طول با داروی قوی و موثر
-
- اندام | ید کپسول تاخیری داروی موثر برای دیرتر شدن
- افزایش طول – داروی گیاهی برای سایز دادن طول مردان
- طویل کننده مردان و تقویت مردان| تضمینی ترین لوازم بزرگ کننده
- را اری برای کلفت و افزایش دادن طول مردان
- روش طبیعی تاخیر در - روش و میزان مصرف vigrx plus
- افزودن به قطر و سایز | بلند
- موثر ترین دارو برای ایجاد سایز , راه حل برای سفت شدن
- افزایش طول و قطر با جدیدترین قرص های گیاهی | تضمینی ترین داروهای بزرگ کننده 100 % دائمی
- بزرگ با روش طبیعی | راههای طبیعی برای بزرگ ای تو خالی اس داروهای گیاهی جهت افزایش سایز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش طول
- داروی گیاهی سنتی برای بزرگ شدن
- راحترین روش برای افزایش طول و قطر | آسان ترین روش طبیعی برای بزرگ سایز
- راه طبیعی برای افزایش طول | روش طبیعی برای بزرگ طول
- راه های افزایش طول اندام | بهترین روش افزایش طول
- راه های افزایش سایز | بهترین روش های افزایش سایز
- راههای افزایش سایز مردان | بهترین روش افزایش سایز دستگاه مردان
- روش گیاهی برای تقویت مردان | داروی گیاهی جهت بزرگ شدن دستگاه
- روشهای جدید افزایش سایز مردانه | روش های سنتی بزرگ سایز به طور دائم
- روشهایی برای افزایش سایز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش سایز
- روشهای سنتی برای افزایش طول | گیاه درمانی بزرگ طول آلات تضمینی وبدون بازگشت
- قرص برای افزایش تضمینی طول و قطر | قرص قوی گیاهی برای افزایش طول
- قویترین قرص افزایش دهنده طول | افزایش طول مردانه
- قویترین و موثرترین گیاه دارویی برای افزایش تضمینی سایز | قویترین گیاهان دارویی برای افزایش سایز الات به طور دائم و تضمینی
- گیاهان دارویی بزرگ کننده | بهترین داروی گیاهی بزرگ کننده
- گیاه دارویی مطمئن برای بزرگ و کلفت شدن بدون بازگشت | روش های طبیعی بزرگ و کلفت شدن به صورت دائمی
- گیاهان دارویی بزرگ کننده | بهترین داروی گیاهی بزرگ کننده
- چگونه را بزرگ کنیم | چگونه طول را افزایش دهیم | چگونه را کلفت کنیم
- بهترین داروهای تضمینی بزرگ کننده
- جدیدترین گیاهان دارویی بزرگ کننده که آوار پلاسکو خو ده است، حالا که آتش‌نشان‌ها تن‌های شریف‌شان یا به غبارِ فروریخته از آن عمارت بلند، آن نماد مدرنیته جعلی در تهران آمیخته شده، یا به خا ترِ جسمهمه تا یه وقت تا یه جا بهت میگن اینو اونو نکن ب
- بزرگ شدن مردان با قویترین گیاه دارویی | راههای بزرگ و کلفت شدن
- روشی برای افزایش طول و عرض | بهترین روش برای بزرگ
- افزایش تضمینی با بهترین داروی گیاهی | روش های بزرگ مردان دائمی
- تضمینی | بهترین و جدیدترین روش برای بزرگ و کلفت
- راههای بزرگ و کلفت شدن | تقویت سایز و کلفتی مردان
- بهترین روش برای بزرگ | دارو برای تقویت وبزرگی
- قویترین و موثرترین روش جهت بزرگ مردان به طور دائم | روشهای طبیعی 100 % تضمینی جهت افزایش دائمی سایز الات مردانه
- بهترین روش برای بزرگ | راههای بزرگ و کلفت شدن
- راهی صد در صد تضمینی جهت بزرگ و کلفت شدن
- قویترین دارو بزرگ کننده مردان | بهترین راه افزایش سایز مردان
- کلفت و دراز | روشهای بزرگ | افزایش توان جنـسـی و تقویتی
- راه های افزایش سایز به شکل دائمی | روش های تضمینی بزرگ
- روش مجاز برای بزرگ تر مردان به طور دائم | راهی صد در صد تضمینی جهت بزرگ
- ید قرص گیاهی برای بزرگ و کلفت در تهران | قرص مگنا ر
- بهترین روش تقویت | بزرگتر مردانه | بهترین بزرگ کننده
- طب سنتی و گیاهان دارویی جدید برای بزرگ تر مردان | بزرگ به روش سنتی
- قویترین گیاهان دارویی در طب سنتی برای افزایش طول و قطر | روش سنتی تضمینی جهت بزرگ
- مردان | روش های طبیعی برای دراز و حجیم شدن دستگاه مردان
- داروهای سنتی حجم دهنده و بزرگ کننده مردان | بزرگ و کلفت به روش سنتیعد که ا روش های تضمینی بزرگ | قویترین دارو بزرگ کننده
- راه های افزایش سایز به شکل دائمی | روش های تضمینی بزرگ | بهترین راه افزایش سایز مردان
- روشهایی جهت بزرگ شدن | جدید تر ین راه افزایش طول
- چگونه سایز خود را افزایش دهیم | درمان کوچکی | روشهایی جهت بزرگ شدن
- موثرترین داروی سنتی برای بزرگتر و حجیم تر مردها
- روش سنتی مطمئن و تضمینی برای بزرگ شدن بدون بازگشت | موثرترین داروی سنتی برای بزرگتر و حجیم تر
- راه حل دائمی برای افزایش سایز و اندازه به شیوه سنتی
- بهترین روش برای بزرگ تر شدن دستگاه در طب سنتی
- روش سنتی و داروی گیاهی برای بزرگ تر
- را ار آسان و تضمینی برای بزرگ تر شدن به روش سنتی
- بزرگ شدن به شیوه سنتی | را ار آسان و تضمینی برای
- دستگاه جدید برای دراز و کلفت شدن
- قویترین قرص بزرگ کننده الات مردانگی
- افزایش دائمی سایز الات با گیاهان دارویی جدید | قویترین و بهترین روش برای رشد دائمی سایز به طور 100 % تضمینی
- بهترین روش در طب پزشکی برای دراز و کلفت تر
- برترین و قویترین روش در طب گیاهی برای افزایش طول و تقویت دستگاه
- قویترین روشهای پزشکی در برای افزایش 100 % تضمینی سایز و حجم الات | قرص گیاهی مگنا ر اصل
- افزایش دائمی و بدون عوارض با مناسب ترین روش | راهی سنتی برای دراز نمودن با مجوز وزارت بهداشت
- روشهای سنتی برای افزایش طولی و قطری الات | برترین و قویترین روش در طب گیاهیساسیگیاهان دارویی جهت درمان کوچکی | ارزان ترین گیاه دارویی برای افزایش سایز مردان به صورت همیشگی
- جدیدترین قرص بزرگ کننده
- داروی گیاهی مطمئن برای بزرگ و درمان دائمی زود امدن منی | قرص گیاهی مگنا ر اصل
- قویترین گیاه دارویی جهت افزایش دائمی طول
- افزایش دایمی سایز
- گیاهان دارویی برای افزایش درازای الات | گیاه دارویی برای افزایش طول و قطر به صورت تضمینی
- افزایش تضمینی با بهترین داروی گیاهی, بهترین قرص برای دیر امدن مردان
- بهترین راه تاخیر, بهترین راههای افزایش سایز مردان, بهترین روش افزایش سایز دستگاه مردان
- روش برای دیر امدن , بهترین قرص جهت دیر امدن
- تاخیر در آمدن منی با بهترین کپسول تاخیری, جدیدترین روشهای درمان زود ی, داروی افزایش سایز مردان
- داروی تضمینی جهت افزایش سایز , دارویی برای دیر آمدن آب منی, راه تاخیر در امدن , راههای افزایش اندازه
- راههای افزایش سایز مردان, راههای تاخیر در امدن منی؟, روش افزایش سایز
- روش درمان زود امدن آب منی مردان, روش دیر امدن آب منی
- سایز وضخامت و قطر وطول - راه حل کلفتو بزرگ به

مشاهده متن کامل ...

qwd
راهنمای آموزش ورزش های زورخانه ای
درخواست حذف اطلاعات

اه

1. پرورش قابلیت های جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی نوخاستگان
2. دانستنی های علمی در مورد ورزش های زورخانه ای
3. آشنایی و فراگیری فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش های ورزش زورخانه

عناوین آموزشی
1. آشنایی با ادوات ورزش زورخانه ای
2. آشنایی با آداب و اصول صحیح حرکات ورودی گود و سلام باستانی
3. آشنایی با آداب و اصول صحیح حرکات میل گیری های ساده و ترکیبی
4. آشنایی با آداب و اصول صحیح حرکات ساده میل بازی
5. آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت های مختلف با تخته شنا
6. آشنایی با آداب و اصول صحیح نرمش های باستانی پشت تخته
7. آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت های چرخیدن

8. آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت های پا زدن (حرکات شروع پا زدن، پای ضرب دری، حرکات پای شاطری، پای یا فتاح، پای تبریزی یک، دو و سه و پای آ )

9. آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت های کباده
10 . آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت های سنگ گیری
11 . آشنایی با ریتم های ضرب زورخانه اجرای صحیح ریتم های ساده ضرب گیری در حرکات اصلی
12. آشنایی با آداب دعا در ورزش زورخانه ای
13 . آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت میان داری
14 . آشنایی با آداب و اصول صحیح مهارت مرشدی
15 . آشنایی با فلسفه و آداب و رسوم آیین گلریزان

اه کلی
• آشنایی و یادگیری و اجرای مهارت های پایه فردی و گروهی ورزش های زورخانه ای
• آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم ورزش های زورخانه ای
• توسعه قابلیت های فردی و اجتماعی و افزایش مهارت های زندگی


اه جزئی
اه شناختی
آشنایی با آداب و اصول صحیح حرکات و ارتقاء سطح :
• دانش ( ارزش ها، اصطلاحات متداول و مفاهیم اساسی و روش ها را بداند )
• درک و فهم ( ارزش ها، اصول تئوری ها و قوانین را می فهمد )
• کاربرد ( ارزش ها، مفاهیم و نظریه و قوانین را در موقعیت ها جدید و عملی بکار می برد )
• تجزیه و تحلیل ( اصول صحیح اجرای مهارت ها و خطاها را می شناسد و تجزیه و تحلیل می کند )
• ترکیب ( اصول و قواعد مهارت ها را با یکدیگر ترکیب و مهارت های جدید، شیرین کاری ابداع می کند )
• ارزشی ( مهارت های صحیح را ارزشی می کند )

اه مهارتی

انتظار می رود نوخاسته بتواند حرکات ورزشی فردی و گروهی را با مشاهده، تقلید تمرین به صورت صحیح، با دقت، هماهنگی و توازن مهارت ها را بکار گرفته انجام دهد.
• تقلید ( ابزار و ادوات ورزش باستانی را می شناسد، به اجرای مهارت ها علاقمند است و از نظر جسمی برای اجرای مهارت ها آمادگی دارد تا با کمک پس از مشاهده و تقلید نسبت به انجام مهارت و تمرینات اقدام نماید و از نظر رفتاری اشتباهات خود را رفع می کند، تمرین می کند)
• اجرای مستقل ( ورزشکار اصول و اجرای صحیح تکنیک های پایه مهارت ها را یاد گرفته و به تنهایی مهارت ها را به صورت فردی و گروهی انجام می دهد )

• دقت ( ورزشکار مهارت های ورزش زورخانه را با دقت و بدون اشتباه انجام می دهد )

• هماهنگی حرکات ( با هماهنگی کامل دست ها و پاها حرکات را انجام داده و حرکات را به صورت ساده، ترکیبی و موزون انجام می دهد )

• عادی شدن ( با مهارت و توام با شیرین کاری حرکات ورزشی را اجرا می کند )

اه عاطفی و نگرشی

• دریافت ( نسبت به اهمیت یادگیری آگاهی و با دقت به فعالیت ها، و نیازهای انسان و مسائل اجتماعی حساسیت و توجه نشان دهد و از نظر رفتاری می پرسد، دنبال می کند، نام می برد، توصیف می کند، با دقت گوش می دهد)
• واکنش ( قوانین کلاس و ورزش را رعایت و برای انجام فعالیت ها داوطلب شده و از مطالعه شعر و ادب لذت می برد و از نظر رفتاری پاسخ می دهد، کمک می کند، موافقت می کند، پیروی می کند، تبریک می گوید، اجرا می کند، تمرین می کند، می خواند، گزارش می دهد).
• ارزش گذاری ( به نقش ورزش در زندگی روزمره ارج می نهد، نسبت به رفاه و آسایش دیگران علاقه نشان می دهد، خود را در مقابل پیشرفت اجتماعی متعهد می داند و از نظر رفتاری پیش قدم می شود، تمرین می کند، مطالعه می کند، دعوت می کند، ملحق می شود، سهیم می شود، پیشنهاد می کند، تشکر می کند)
• سازمان دهی ( اهمیت زمان و نقش برنامه ریزی منظم در حل مسائل را می شناسد، مطابق توانایی های و علائق خویش برنامه ای برای زندگی خود تنظیم می کند و از نظر رفتاری طرفداری می کند، تنظیم می کند، اصلاح می کند، تغییر می دهد، تعمیم می دهد، منظم می کند، سازمان می دهد)
• تبلور( برای مسابقات از خود اعتماد به نفس نشان می دهد، در فعالیت های گروهی عملا همکاری می کند و از نظر رفتاری کیفیت چیزی را تعیین می کند، تجدید نظر می کند، قضاوت می کند)

ابزار و وسایل آموزشی مورد نیاز

فضای مناسب، ادوات ورزش زورخانه ای شامل میل، تخته شنا، کباده، سنگ، شلوار باستان، ضرب، زنگ، گرم کننده ضرب، لوح و های آموزشی.

دانستنی های مهم
1. اهمیت پوشیدن لباس مناسب
2. اصول بهداشت فردی و اجتماعی
3. اصول ایمنی فضای آموزشی و وسایل مربوطه

4. میان ویژگی های این رشته (اصول درونی اخلاقی و توسعه قابلیت های جسمانی، سرعت، قدرت، استقامت، چابکی، انعطاف پذیری، توان تفکرسازی و

اثرات سودمند فردی و اجتماعی آن )
5. توجه به تفاوت های فردی و انگیزه های روحی روانی نوخاسته
6. اجرای صحیح مهارت ها و بیان نکات کلیدی ویژگی ها
7. تشخیص اشکال ها و اشتباه های اجرای مهارت ها توسط نوخاسته و روش های رفع آن ها
8. آموزش از ساده به مشکل، حرکات ساده به حرکات ترکیبی
9. اصول تمرین ذهنی و کاربرد آن
10 . نحوه و شیوه فراهم نیرو و امکان آن در حرکات میل گیری و میل بازی و کباده زدن و سنگ گیری
11 . آشنایی با آداب حرکات ورودی به گود و سلام باستانی
12 . آشنایی با آداب برداشتن تخته شنا و انواع شنا رفتن
13 . آشنایی با انواع نرمش های باستانی پشت تخته
14 . آشنایی با آداب بازگرداندن تخته شنا به محل اولیه خود
15 . آشنایی با آداب چرخ زدن و کباده زدن

نکاتی در روش تدریس
• حرکات نوخاسته به نحوی باشد که قابل کنترل معلم باشد.
• مباحث آموزش و تمرین بسیار ساده و کوتاه باشد.
• اشکالات نوخاسته نیز به صورت گروهی بیان شود.
• قبل از تمرینات عملی آموزش آداب و تئوری مهارت بیان شود.
• در تمرینات بیشتر از کلمات ترغیب کننده و تشویق آمیز استفاده شود تا کلمات تنبیهی و غیر مشوق.
• تمرینات از آسان به مشکل و از ن به متحرک انجام گیرد.
• در تمرینات آشنایی با میل گیری، کباده و سنگ از ادوات سبک استفاده شود.

• زمان هر تمرین طولانی نباشد، ابتکار و تنوع در تمرینات و آموزش قوانین و مقررات هم زمان با فراگیری نوخاسته.

• از روش تمرینات انفرادی و سپس با سازماندهی ورزشکاران در گروه های دو و چند نفره استفاده شود.

چگونه ورزش های زورخانه ای را اجرا کنیم

ورزش های زورخانه ای به صورت فردی یا گروهی انجام می شوند. بر مبنای این که آیا از لوازمی استفاده می شود یا نه، این ورزش ها به دو گروه تقسیم می شوند:

1. فعالیت هایی با وسیله، که شاملِ سنگ گرفتن، میل گیری، شنا و کباده زدن است.
2. فعالیت های بدون وسیله که شامل نرمش و گرم ، پا زدن، چرخ و کشتی و پهلوانی است.

ورزش های زورخانه ای گروهی، 12 مرحله به شرح زیر را در بر دارند:
1. ورود به گود، جرگه زدن
2. سنگ گیری
3. شنو (سرنوازی پیچ و جفتی)
4. گرم در جا (گرم پشت تخته)
5. میل بازی
6. میل گیری (سنگین، شلاقی، گرم میل)
7. پا زدن (تکنیک ها و شکل های مختلف)
8. چرخیدن (تیز، چمنی، تک فر)
9. پای آ
10 . کباده
11 . اجرای تکنیک های کشتی پهلوانی
12 . دعا

ورزش های زورخانه ای فردی شش مرحله دارد:
1. سنگ گرفتن
2. کباده کشی
3. میل بازی
4. میل گیری سنگین
5. چرخیدن ( تیز ، چمنی)
6. کشتی پهلوانی در اوزان مختلفمشاهده متن کامل ...
حجامت و سرکه خوردن را در ایران منع کنید!
درخواست حذف اطلاعات

کد خبر: ۲۵۵۴۷

تاریخ انتشار: ۰۴ داد ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۳

نسخه چاپی

ارسال به دوستان

ذخیره

گفتگو با کارشناس طب سنتی

حجامت و سرکه خوردن را در ایران منع کنید!

غلامرضا صادقی کارشناس طب سنتی با اشاره به نقائص طب نوین غربی معتقد است که شرکت های دارویی و های پزشکی غرب برای حذف طب سنتی به صورت برنامه ریزی شده در کل جهان و ازجمله ایران فعالیت کرده اند.

سخن، گروه اجتماعی: چندسالی است که در کشورمان بحث های زیادی پیرامون طب سنتی شکل گرفته است. خصوصا پس از حمایت های ی از طب سنتی و وم استفاده از آن در کشور که ایشان تاکید فراوانی روی آن داشتند، معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت تشکیل شد و اکنون چند سالی است متخصصین طب سنتی در چهارچوبی نسبتا نظام مند در حال آموزش و نیز درمانگری به شیوه های سنتی هستند. در همین رابطه با غلامرضا صادقی از کارشناسان باسابقه طب سنتی گقتگویی داشتیم تا بیشتر با ابعاد طب سنتی و نواقص طب جدید و بعضا ظلم هایی که برخی بنیانگذاران طب نوین به مردم جهان د آشنا شویم.

سخن: زمانیکه به طب سنتی و نامداران این طب مانند حکیم بوعلی سینا می نگریم به این نتیجه می رسیم که طب سنتی و متخصصین آن به تمام ابعاد وجودی انسان می نگریستند و افرادی همچون شیخ الرئیس در کنار دانش طبابت به علومی همچون ریاضیات ، نجوم ، هیئت ، فقه و فلسفه نیز اشراف کامل داشته و قطعا چنین فردی به انسان نگاه ویژه ای دارد. این نگاه هر دو بعد معنوی و مادی انسان را در بر می گرفت. اما در طب جدید متأسفانه این دو بعد انسان ، از هم جدا شده و طب نیز همانند بسیاری از دانشها سکولاریزه شده است. این باعث می شود که طبیب، بیمار خود را بدون وجه معنوی ببیند و حتی تفاوتی بین یک انسان و یک حیوان قائل نشود. در نتیجه درمانگری وی نیز ناقص خواهد بود. می توانید در مورد این مساله برای ما بیشتر توضیح دهید؟

صادقی: بزرگانی همچون شیخ الرئیس ابوعلی سینا، زکریای رازی و سید اسماعیل جرجانی ضمن اینکه از دانش پزشکی برخوردار بودند حمکت نیز می دانستند. ابن سینا در کتاب قانون با دسته بندی انواع نبض ،۵۰ نوع نبض را بیان نموده برای هر مچ، 9 نبض شناسایی کرده اند، که این نبض ها منع کنندة عملکرد ارگان های درونی بدن هستند و جریان انرژی حیات را در بدن نشان می دهند. اما متخصصان غربی(طب نوین) تنها از یک نبض برای بررسی میزان سرعت پمپاژ خون از قلب، استفاده می کنند. به این وسیله هرگونه اختلال و بی نظمی در قلب و جریان گردش خون برای متخصصین آشکار می شود. بسیاری از درمانگران مکمل و سنتی بوسیلة گرفتن نبض، نوع آلرژی و حساسیت بیماران را به موادغذایی خاص تعیین می کنند. طب های برای هر کدام از اعضای رئیسه و اعضای خادم الرئیسه نبضی جدا وجود دارد. اما در طب جدید یک نوع نبض را بیشتر نمی شناسند آن هم فقط به تعداد آن در طول یک دوره زمانی کار دارند. در صورتی که نبض باید از نظر ارتفاع، پهنا و قدرت و بسیاری موارد دیگر بررسی شود. اکنون نیز نباض هایی هستند که از راه نبض می توانند حتی تشخیص دهند که شما چه چیز خورده اید، یا کدام عضو مشکل دارد. نقل می کنند که شیخ الرئیس با گرفتن نبض به بسیاری از نارسایی های بدن و بیماریها پی می بردند. حتی برای آنکه بخواهند اعتبارایشان را اب کنند ریسمانی دور دست گربه ای بستند و خانمی از زیر چادر آن را نگه داشت. به شیخ سر ریسمانی که دور مچ گربه بسته بود را دادند و گفتند که این خانم باید چه چیز میل کند تا بهبود یابد، ایشان فرمودند که او باید موش بخورد.

مولانا نیز در همین رابطه در دفتر چهارم مثنوی می گوید:

این طبیبان بدن دانش ورند *** بر سقام تو ز تو واقف ترند

تا ز قاروره همی بینند حال *** که ندانی تو از آن رو اعتلال

هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم*** بو برند از تو بهر گونه سقم

پس طبیبان الهی در جهان *** چون ندانند از تو بی گفت دهان

هم ز نبضت هم ز چشمت هم ز رنگ***صد سقم بینند در تو بی درنگ

در طب سنتی هر چیزی و هر بیماری ای علت دارد و این برخلاف طب کلاسیک است که برای بسیاری از بیماری ها از جمله ایدز، ام اس و سرطان ها علت و توضیحی ندارد. اما در طب سنتی همه چیز علت دارد و با توجه به علت آن، درمان به ضد می کنیم. در طب سنتی درمان اول در اصلاح تغذیه است. اول غذای مطلق بعد غذای دوایی پس از آن دوای غذایی سپس دوای مطلق. بعد گیاه مفرده و پس از آن داروی گیاهی مرکب یا ترکیبی(قرابادین) و بعد تریاقات. تا زمانیکه می شود نسبت به مزاج افراد با غذای مطلق بیمار را درمان کرد هیچ وقت نباید به سمت حتی غذای دوایی هم برویم. مثلا شیخ الرئیس می فرماید که مصرف زیاد کاهو موجب هلاکت می شود. ولی الان جزو غذاهای یومیه شده است.

این تصور نیز وجود دارد که داروهای گیاهی، اگر نفعی نداشته باشند ضرر هم ندارند در حالیکه این تصور کاملا اشتباه است. اکنون طوری شده است که افراد بدون اطلاع از مضرات گیاهان دارویی و نسبت آن با مزاج، به راحتی آنها را مصرف می کنند. مثلا برای درد زانو هر روز زنجبیل می خورد بدون اینکه به مزاج و طول درمان توجه شود و متاسفانه با مصلح آن نیز مصرف نمی شود. هر چیزی مصلحی دارد مثلا پنیر باید با گردو مصرف شود.

یکی از ایرادات اساسی برخی متخصصین طب جدید این است که تنها به رفع علائم میپردازند، و اصولا درمانی صورت نمی پذیرد. همانند جایی که آتش گرفته و آژیری (آلارمی ) هشدار دهنده روشن شده است، اما برخی پزشکان فقط آژیر را فقط خاموش ، و سیم وصل شده به دستگاه هشدار دهنده را قطع می کنند. درحالیکه ضایعه و مشکل اصلی بیمار همچنان باقیست ،و تنها درد او را، که جزو نعمات الهی است ؛چرا که اگر درد نباشد، گاهی انسان هلاک می شود. درد به ما می گوید در بدن تو مشکلی هست که باید درمان شود ولی آن متخصص یا نا آشنا به این مسائل با یک مسکن یا آرامبخش، سعی در از بین بردن درد ( پاک صورت مسئله ) میکند ، ولی درمان قطعی و کامل نمی کند. در طب مدرن، معمولا یک بیماری مهار می شود و کمتر پیش می آید که علت یک بیماری به طور ریشه ای بررسی شده و رفع شود. در حالی که طب سنتی کل نگر است و سلامت عمومی بدن را مدنظر دارد. علاوه بر آن، طب سنتی، بعد دیگری را به ابعاد وجود انسان اضافه می کند و روح او را نیز در سلامت او دخیل می داند. یعنی یک فرد، هم از نظر مادی و هم معنوی باید درمان شود.

رویکرد طب جدید به انسان، رویکردی جزء نگر است. یعنی طب جدید انسان را به اجزاء تقسیم می کند و سعی دارد هرچه بیشتر روابط بین اجزاء را کشف کند و از این طریق به تبیین و تعریف کل وجود انسان بپردازد. اما رویکرد طب سنتی کاملاً ع طب جدید است. طب سنتی کل وجود انسان را به عنوان یک سیستم واحد می بیند .

در طب سنتی درمانگر، طبیعت (نیروی مدبره ی بدن) انسان است نه پزشک (طبیب ). کار طبیب فقط کمک به طبیعت ضعیف شده است تا بتواند بدن را از وضعیت بیماری برهاند. اما در طب جدید درمان گر، پزشک است و داروهایی که تجویز می کند.

اساس تشخیص و درمان در طب سنتی، علم مزاج شناسی است. به عنوان مثال توجه به نقش زمان، مکان، فصول مختلف سال، چگونگی استفاده از ، چگونگی مصرف غذاها و ... همگی بر اساس مزاج افراد مختلف ، متفاوت خواهد بود.بر این اساس در افراد مبتلا به سردرد میگرنی ممکن است درمان های متفاوتی در طب سنتی وجود داشته باشد. زمان تشدید علائم آن ها فصل بهتر یا بدتر شدن علائم، غذاهایی که باعث تشدید یا تخفیف علائم می شوند و ... ممکن است متفاوت باشند؛ چون مزاج سردرد آن ها ، با هم متفاوت است.


اما در طب جدید ابتدا بنا را بر تشخیص میگذارند و بعداز تشخیص ، درمان می شود بدین معنی که ، برای مثلاً سردرد میگرنی، یک پروتکل درمانی، برای همه بیماران وجود دارد. یا وقتی فرد دچار بیماری پرفشاری خون است ، برای همه افراد یک چارت درمانی وجود دارد که بر اساس آن عمل می شود؛ یعنی در طب جدید بیماری درمان می شود نه بیمار . اما در طب سنتی بیمار درمان می شود نه بیماری.

در طب سنتی از ابزارهای مختلفی جهت درمان استفاده می شود از جمله داروهای گیاهی.ولی داروهای شیمیایی دارای اثرات فوری و عوراض جانبی طولانی مدت زیادی اند که گاهی به علت این عوارض، از سیستم دارویی خارج می شوند، مانند داروی دیکلوفناک. اما داروهای گیاهی:


اولا- سازگار با طبیعت بدن انسان هستند چون از دل طبیعت می آیند.


ثانیا- عوارض کمتری نسبت به داروهای شیمیایی دارند.


ثالثا- هر داروی گیاهی چندین خاصیت را در بدن بروز می دهد یعنی شما می توانید با تجویز یک دارو چند مشکل بیمار را برطرف نمایید.


در ضمن ، ارزان و در دسترس هستند. و در نهایت ، خواص داروهای گیاهی در طی زمان ثابت است و تغییر نمی کند؛


مثلاً گیاه صبر زرد از چند صد سال قبل تا به امروز دارای خاصیت ضد هاب، مسهل و ... می باشد و خواص آن تغییر نکرده است.

سخن: به چند بیماری مانند ایدز، سرطان و ام اس اشاره کردید، آیا اینها بیماری جدیدی هستند یا در قدیم نیز چنین بیماری هایی وجود داشته است؟

صادقی: برخی بله و برخی خیر. به عنوان مثال ام اس (م یپل اسکلروزیس) ( multiple sclerosis) ، شایع ترین بیماری عصبی در بزرگسالان جوان و شایع ترین بیماری خود ایمنی دستگاه عصبی در همه ی سنین است،قدیم نیز وجود

داشته و به آن تصلب شرایین می گفتند.

رحمت الله علیه:

این مطلب مهمی است که ما باید بتدریج این مملکت را از زیر آن بار بیرون بیاوریم، یکی از این مسائل طب قدیم است. اطبا ی ما هم دردهایی که امروز هست را با همین گیاهان دارویی معالجه می د و معالجه انها یک معالجه اساسی بود."

امروزه کدام بیماری را سراغ دارید که با درمان های طب جدید معالجه شود؟میگرن ،الرژی، دیابت، ام اس، فشار خون و....

اما در قدیم بیماری بیمار کاملا خوب میشد و درمان قطعی پیدا میکرد مثلا دیابت را طب امروز چه کرده؟هنگامی که بیمار نزد پزشک میرود فقط میگوید اگر زود تر آمده بودی درمان میشد. حالا اگر زود تر بروی چه میکنند؟از روزی یک قرص شروع میکنند تا برسد به 2و 3و 4 و تا10تا البته اگه خارش و هزار مریضی دیگه نگیرند و کلیه و کبد و بینایی شان را از دست ندهند. انسولین از واحد کم تا الی آ ؛بعد دست و پای انها میگندد وسیاه میشود می برند بیمارستان و قطع میکنند. و بعد بیمار می افتد گوشه منزل تا "انالله و انا علیه راجعون".مشاهده متن کامل ...
تاریخچه زبان برنامه نویسی جاوا
درخواست حذف اطلاعات

زبان برنامه نویسی جاوا (java programming language) یکی از زبان های برنامه نویسی شاخص در میان زبان های برنامه نویسی سطح بالاست، که در سال ۱۹۹۵ در شرکت سان مایکروسیستمز (sun microsystems)، و توسط جیمز گاسلینگ (james gosling)، مایک ش (mike sheridan) و پاتریک ناتون (patrick naughton) ایجاد شد. هدف اولیه از ایجاد زبان برنامه نویسی جاوا، استفاده در تلویزیون های کابلی بود. اما به مرور، این هدف، تبدیل به ایجاد زبان برنامه نویسی همه منظوره ای شد، که قابلیت اجرا در سیستم های عامل مختلف را داشته باشد.

زبان برنامه نویسی جاوا، در ابتدا با نام بلوط (oak) و سپس با نام سبز (green) به عنوان یک پروژه توسط گاسلینگ و همکارانش در حال پیشرفت بود. اما نهایتا، آن ها به دلیل علاقه خاصی که به قهوه جاوا (java یا jawa) داشتند، این نام را برای زبان برنامه نویسی جدیدشان انتخاب نمودند. جاوا، نام جزیره ای است در اندونزی که نوع خاصی از قهوه محصول این جزیره است و به نام «قهوه جاوا» یا java coffee (یا jawa coffee) معروف است.

یک بار بنویسید، همه جا اجرا کنید

مهم ترین خاصیت و فلسفه وجودی زبان برنامه نویسی جاوا این است: یک بار بنویسید، همه جا اجرا کنید یا write once, run anywhere (به اختصار wora). با استفاده زبان برنامه نویسی جاوا، برنامه های کامپیوتری، فقط یک بار نوشته می شوند و برای اجرا، نیازی به کامپایل مجدد آن ها، برای سازگاری با سیستم های عامل و سخت افزارهای مختلف نیست. از این رو، این زبان برنامه نویسی، در عرض چند سال، رشد بی نظیری را داشت و هم اکنون، به عنوان اصلی تری زبان در توسعه برنامه های مربوط به سیستم های شبه کامپیوتری مورد استفاده است.

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


از سال ۱۳۹۵ تا کنون، برنامه های نوشته شده به زبان جاوا، در سیستم های عامل مختلف و در ماشین های مشابه با کامپیوتر (مانند پرینترها، دستگاه های خودپرداز، پارک مترها، دوربین های مداربسته، گوشی های تلفن همراه، مودم ها، روترها، دستگاه های پرداخت عوارض و …) به وفور مورد استفاده واقع شده اند، تا جایی که با آمار مربوط به سال ۲۰۱۴، هم اکنون بیش از ۳ میلیارد دیوایس (ماشین) از جاوا استفاده می کنند. از این نظر، زبان برنامه نویسی جاوا، رکورد دار است و دارای بیشترین تنوع محیط اجرا، در میان زبان های برنامه نویسی است.

در واقع، برنامه های نوشته شده به زبان جاوا، در هنگام کامپایل شدن به یک زبان میانی (intermediate language) ترجمه می شود که اصطلاحا به آن بایتکد (bytecode) گفته می شود، و محتوای آن، در فایل هایی با پسوند cl ذخیره می شوند. برنامه های ترجمه شده به بایت کد، مستقل از معماری کامپیوتر و بر روی هر سیستم عاملی قابل اجراست. چرا که برای هر سیستم عاملی، یک برنامه اجرا کننده موسوم به ماشین مجازی جاوا یا java virtual machine (به اختصار jvm)، توسط سازندگان جاوا پیاده سازی شده است و این امکان را فراهم می آورد که بایت کد به صورت یک برنامه کاربردی تحت سیستم عامل مقصد، اجرا شود. این مشابه با الگویی است که در چارچوب کاری دات نت مایکروسافت (microsoft .net framework) و زبان میانی مایکروسافت (msil) پیاده سازی شده است.

کاربردهای زبان برنامه نویسی جاوا

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


به طور ویژه، پس از معرفی سیستم عامل اندروید (android) برای تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها، و معرفی جاوا به عنوان اصلی ترین زبان توسعه برنامه های تحت اندروید، اقبال عمومی به استفاده از آن، بیشتر شد و این زبان جایگاه ویژه تری در میان سایر زبان های برنامه نویسی به دست آورد. از طرفی، برنامه های علمی و فنی بسیاری نیز، با استفاده از جاوا پیاده سازی شده اند که کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف صنعت و پژوهش ی دارند. از این میان، می توان به نرم افزار وکا (weka) اشاره نموده که ابزاری برای داده کاوی است و به صورت کامل در زبان برنامه نویسی جاوا پیاده سازی شده است.

گذشته از پیاده سازی برنامه های کاربردی برای اجرا در کامپیوترها و موبایل های هوشمند، بسیاری از وبسایت ها، از امکانات موجود در جاوا، برای پیاده سازی ساختار دینامیکی استفاده نموده اند و امروزه، جاوا با استفاده در بیش از ۱۴ درصد از کل وبسایت های دنیا، پس از php پرکاربردترین زبان برنامه نویسی در عرصه برنامه نویسی وب و پیاده سازی وبسایت های پویاست.

مجموعه فرادرس های آموزش برنامه نویسی جاوا

مجموعه های آموزشی برنامه نویسی جاوا، با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی ندارند، و در طی ۲۳ درس، مخاطب را به صورت کامل با زبان برنامه نویسی جاوا، و امکانات مختلف آن آشنا می کند. در این مجموعه آموزشی، همه مباحث با بیان و تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی گام به گام مثال های عملی آموزش داده می شوند و از این نظر، در ایجاد یک دانش عمیق در زمینه برنامه نویسی، بسیار کارآمد است. به طور خاص، در این مجموعه آموزشی، از آ ین نسخه زبان برنامه نویسی جاوا (java 8) استفاده شده است و مباحث مربوط به برنامه نویسی شیئ گرا (به همراه مبانی نظری) و برنامه نویسی رابط های گرافیکی (طراحی و برنامه نویسی gui) نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

در این مجموعه آموزشی، از نسخه ۸ جاوا استفاده شده است و از محیط netbeans ide (نسخه ۸٫۰٫۲) برای پیاده سازی پروژه ها و برنامه ها استفاده شده است. در کنار بحث بر روی مولفه های مختلف برنامه نویسی جاوا، به طور خاص، بر ویژگی های جدیدی که در نسخه هشتم جاوا ارائه شده اند، تاکید شده است. مانند سایر آموزش های فرادرس، در طی این دوره آموزشی نیز، همه برنامه ها و پروژه های مورد بحث در درس ها، به صورت گام به گام و کاملا از ابتدا ایجاد و پیاده سازی شده اند.

یکی از ویژگی های مهم این دوره آموزشی، ایجاد امکان آشنایی با متدهای برنامه نویسی پیشرفته (به ویژه برنامه نویسی شیئ گرا و مفاهیم اساسی مربوط به آن) است. چرا که در کنار مباحث عملی مطرح شده در این دوره، مبانی نظری، مفهومی و تئوری روش های برنامه سازی پیشرفته نیز، مورد بحث و بررسی واقع شده اند، که این موضوع می تواند مخاطبان این دوره را، در درک عمیق تر مفاهیم مربوط به برنامه نویسی پیشرفته و به ویژه برنامه نویسی شیئ گرا، یاری کند.

مدرس این مجموعه آموزش، سید مصطفی کلامی هریس ( ای ی کنترل از صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) است، که در کنار تسلط بر زبان های برنامه نویسی متعدد، نظیر ++c (سی پلاس پلاس)، #c (سی شا )، php (پی اچ پی)، java (جاوا)، ویژوال بیسیک (visual basic یا vb)، ویژوال بیسیک دات نت (visual basic .net)، و متلب (matlab)، سابقه تدریس دوره های آموزشی برنامه نویسی مختلف را در فرادرس و سایر موسسات آموزشی، از سال ۱۳۸۰ تا کنون داشته داشته است.

این مجموعه آموزشی، در قالب ۲۳ درس ارائه شده است که در هر درس، مباحث مختلفی مورد بحث قرار گرفته اند. فهرست کامل سرفصل های مربوط به این درس ها، در ادامه آمده است.

سرفصل های مورد بحث در این آموزشی عبارتند از:
درس یکم: آشنایی با جاوا و مباحث مقدماتی

آشنایی با زبان برنامه نویسی جاوا (java)
مروری بر تاریخچه زبان برنامه نویسی جاوا
آشنایی با نگارش ها و نسخه های مختلف زبان برنامه نویسی جاوا
معرفی java runtime environment یا jre و آشنایی با شیوه نصب آن
معرفی java development kit یا jdk و آشنایی با شیوه نصب آن
آشنایی با محیط های توسعه برنامه های جاوا
معرفی netbeans ide و آشنایی با شیوه نصب آن
آشنایی اولیه با محیط نرم افزار netbeans
پیاده سازی اولین پروژه با زبان برنامه نویسی جاوا (پروژه hello world)
آشنایی با فرمت jar

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس دوم: اجزای سازنده برنامه ها و انواع داده ها در جاوا [رایگان]

فراخوانی مجددا برنامه helloworld از جلسه قبلی
آموزش نحوه اجرای صحیح برنامه های کنسولی تحت جاوا با اعمال تغییرات در رجیستری (registry) ویندوز
بررسی بخش های مختلف برنامه helloworld
آشنایی با کلاس system و شیئ system.out
آشنایی با تابع (متد) system.out.println و system.out.print
آشنایی با کاراکترهای خاص و escape sequence
آشنایی با تابع system.out.format و نحوه فرمت بندی اعداد و رشته ها
آشنایی با فرمت %d و %f برای نمایش و فرمت بندی اعداد
آشنایی با فرمت %s برای نمایش و فرمت بندی متن ها
انواع داده های اصلی یا primitive data types در جاوا
نحوه دریافت ورودی از کاربر، از طریق شیئ system.in و کلاس scanner
استفاده از کلاس scanner برای ایجاد انتظار


درس سوم: ساختارهای کنترل برنامه و انواع عملگرها در جاوا

آشنایی با ساختارهای کنترل برنامه
ساختارهای تصمیم گیری یا انتخاب (selection)
حلقه های تکرار (repetition loop)
دستور if و if/else برای تصمیم گیری و انشعاب در برنامه
آشنایی با عملگرها یا operators در جاوا
عملگر مقداردهی یا ignment
عملگرهای محاسباتی (جمع، تفریق و …)
عملگرهای قیاسی و رابطه ای
عملگرهای منطقی (نقیض، ترکیب عطفی و فصلی)
عملگر شرطی (?:)
بررسی اولویت عملگرها نسبت به یکدیگر


درس چهارم: ساختارهای کنترل و تکرار در جاوا

دستور switch برای پیاده سازی تصمیم گیری و انشعاب چند گانه
دستور while برای پیاده سازی حلقه های تکرار محدود و نامحدود
دستور do/while برای پیاده سازی حلقه تکرار با حداقل یک بار اجرا
حلقه تکرار for برای پیاده سازی حلقه های تکرار محدود و مشخص


درس پنجم: مبانی برنامه نویسی شیئ گرا [رایگان]

آشنایی با مبانی برنامه نویسی شیئ گرا یا objectoriented programming (به اختصار oop)
آشنایی با مفهوم کلاس (cl ) و شیئ (object)
پیاده سازی یک کلاس ساده برای محاسبات مربوط به مثلث قائم ا اویه
پیاده سازی سازنده (constructor)
پیاده سازی متدها و توابع در کلاس
پیاده سازی توابع get و set برای شبیه سازی ویژگی (property)
مفهوم داده های ارزشی (value types) و ارجاعی (reference types)
آشنایی با کلاس رشته یا string برای ذخیره سازی و مدیریت رشته ها

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس ششم: مبانی برنامه نویسی گرافیکی در جاوا

آشنایی با کتابخانه awt یا abstract window toolkit
آشنایی با کتابخانه swing برای پیاده سازی برنامه های گرافیکی
آشنایی با کلاس joptionpane برای نمایش انواع کادرهای گفتگو
آشنایی با متد joptionpane.showmessagedialog برای نمایش کادر پیام
آشنایی با متد joptionpane.showinputdialog برای دریافت ورودی از کاربر
آشنایی با کلاس jpanel و توسعه آن برای ترسیم گرافیکی
آشنایی با سیستم مختصات گرافیکی در جاوا
بازنویسی یا override تابع paintcomponent برای ترسیم گرافیکی
آشنایی با کلاس g hics و ترسیم با آن
ترسیم خط با استفاده از متد g hics.drawline
آشنایی با کلاس jframe برای اجرای برنامه های گرافیکی
تنظیم و نمایش پنجره با استفاده از کلاس jframe
پیاده سازی نخستین برنامه گرافیکی در جاوا
ترسیم طرح های گرافیکی جالب با استفاده از حلقه های تکرار و شیئ g hics
تغییر رنگ ترسیم در شیئ g hics با متد g hics.setcolor
ترسیم و پر مستطیل (و مربع) با استفاده از توابع drawrect و fillrect
ترسیم و پر بیضی (و دایره) با استفاده از متدهای drawoval و filloval
نمایش و ترسیم متن با استفاده از متد drawstring


درس هفتم: تعریف متدها و توابع در کلاس ها و تولید اعداد تصادفی

تعریف متدهای استاتیک یا static و فراخوانی آن ها
پیاده سازی کلاس equationsolver برای حل معادلات جبری (مثال)
حل معادله درجه اول و معادله درجه دوم با استفاده از کلاس equationsolver
آشنایی با مفهوم overloading ایجاد متدهای هم نام با امضای متفاوت
پیاده سازی و تعریف کلاس اعداد مختلط (complex) برای آشنایی بیشتر با مفاهم برنامه نویسی شیئ گرا
پیاده سازی سازنده های چندگانه یا overloaded constructors
پیاده سازی ویژگی ها با استفاده از توابع get و set
پیاده سازی ویژگی های فقط خواندنی و وابسته با تعریف متد get
پیاده سازی و کاربرد تابع tostring برای کلاس ها
استفاده از متد string.format برای ایجاد و قالب بندی رشته ها
پیاده سازی چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) برای کلاس اعداد مختلط
تعریف مقادیر ثابت و پر استفاده به صورت final (غیر قابل تغییر)
محاسبه فاز و قدر مطلق (اندازه) برای اعداد مختلط
پیاده سازی متد مزدوج یا conjugate برای کلاس اعداد مختلط
آشنایی با کتابخانه های استاندارد جاوا و کاربرد آن ها
آشنایی با کلاس java.util.random برای تولید اعداد تصادفی
استفاده از متد random.nextint برای تولید اعداد تصادفی صحیح
پیاده سازی برنامه پرتاب تاس شش وجهی و محاسبه احتمالات آن


درس هشتم: آرایه ها و لیست های آرایه ای جنریک

آشنایی با مفهوم آرایه یا array و کاربرد آن
آشنایی با روش های مختلف تعریف آرایه در جاوا
شیوه س گذاری و ارجاع به مولفه های آرایه ها
بازنویسی برنامه شبیه سازی پرتاب تاس با استفاده از آرایه ها
آشنایی با حلقه for توسعه یافته برای کار بر روی آرایه ها
انجام محاسبات آماری پایه روی اعضای یک آرایه عددی
پیاده سازی توابعی از آرایه ها برای انجام محاسبات
محاسبه میانگین اعضای یک آرایه
محاسبه واریانس و انحراف معیار اعضای یک آرایه
نحوه ارسال آرایه به یک تابع و بررسی تغییر پذیری آن
آرایه های چند بعدی یا array of arrays
نحوه تعریف توابع با تعداد پارامترهای متغیر یا variablelength argument list
پیاده سازی تابع maximum به صورت یک تابع با تعداد پارامتر متغیر
آشنایی با کلاس arrays برای کار بر روی آرایه ها
نمایش آرایه ها به صورت متنی با استفاده از متد arrays.tostring
مرتب سازی آرایه ها با استفاده از متد arrays.sort
جستجوی باینری در آرایه ها با استفاده از تابع arrays.binarysearch
ایجاد کپی از یک آرایه با استفاده از متد arrays.copyof
آشنایی با کل یون جنریک arraylist
آشنایی با مفهوم داده ها و کلاس های جنریک یا generic
پیاده سازی آرایه ها و لیست های پویا با استفاده از arraylist
مدیریت اعضای یک لیست با arraylist.add و arraylist.remove


درس نهم: مدیریت حالات استثنائی در جاوا

آشنایی با مفاهیم پایه ای مدیریت حالات استثنائی یا exception handling
آشنایی با دستور try / catch / finally برای مدیریت حالات استثنائی
آشنایی با کلاس exception و انواع دیگر حالات استثنایی
آشنایی با کلمه کلیدی throws و کاربرد آن در تعریف توابع و متدها
آشنایی با کلمه کلیدی throw برای ایجاد خطا و حالات استثنائی
مدیریت چند ح استثنایی به صورت هم زمان


درس دهم: داده های شمارشی در جاوا [رایگان]

آشنایی با نوع داده شمارشی یا enumeration
تعریف داده های شمارشی با دستور enum
بررسی کاربردهای enum و داده های شمارشی
تعریف یک enum دارای سازنده و ذخیره مقادیر پیش فرض
آشنایی با کلاس enumset برای کار با داده های شمارشی
متد enumset.range برای ایجاد بازه ای از مقادیر یک enum

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس یازدهم: وراثت یا inheritance در برنامه نویسی شیئ گرا

آشنایی با مفهوم وراژت یا inheritance در برنامه نویسی شیئ گرا
بیان مثال هایی از کاربردها و اهمیت ارث بری در ی نرم افزار
تعریف کلاس shape برای ذخیره سازی اطلاعات یک شکل
توسعه و ارث بری از کلاس shape برای تعریف کلاس دایره یا circle
توسعه و ارث بری از کلاس shape برای تعریف کلاس مستطیل یا rectangle
تعریف تابع tostring به صورت مجزا برای هر کلاس
ذخیره انواع داده فرزند (subcl ) در متغیری از نوع کلاس مادر (supercl )
آشنایی با کلاس object و ویژگی ها و توابع آن


درس دوازدهم: دستورهای ترسیمی تکمیلی، ترسیم تصادفی و کنترل jlabel [رایگان]

مرور مجدد برنامه نویسی گرافیکی و ترسیم در جاوا
ترسیم کمان با استفاده از تابع g hics.drawarc
پر کمان و ترسیم قاچ با استفاده از متد fillarc
تغییر رنگ پس زمینه با استفاده از متد setbackground
ترسیم طرح یک رنگین کمان با استفاده از حلقه for و تابع fillarc
آشنایی با کلاس color و شیوه ساخت رنگ های دلخواه
آشنایی با کدهای رنگی rgb و hsb
تولید رنگ های طیف رنگین کمان با استفاده از کد رنگی hsb و تغییر مقدار hue
توسعه و بهبود برنامه مربوط به ترسیم رنگین کمان
تعریف کلاس های اشکال برای انجام عملیات ترسیم گرافیکی
تعریف کلاس myline برای ترسیم خط با تنظیمات اختصاصی
تعریف کلاس mycircle برای ترسیم دایره با تنظیمات اختصاصی
استفاده از کلاس random برای تولید و ترسیم اشکال تصادفی
استفاده از کلاس random برای تولید رنگ های تصادفی
آشنایی با کلاس jlabel برای نمایش متن در پنجره های گرافیکی
تنظیم محل و شیوه نمایش کنترل jlabel بر روی پنجره
نمایش تصویر با استفاده از کلاس jlabel
فراخوانی و نمایش تصاویر از فایل ها با استفاده از تابع getresource


درس سیزدهم: چند ریختی یا polymorphism در برنامه نویسی شیئ گرا

آشنایی با مفهوم چند ریختی یا polymorphism در برنامه نویسی شیئ گرا
بیان مثال هایی از کاربردها و اهمیت چند ریختی در ی نرم افزار
آشنایی با مفهوم کلاس ها و متدهای مجرد یا abstract
توسعه برنامه مربوط به اشکال هندسی (از درس یازدهم) با مفاهیم چند ریختی
تعریف توابع مجرد محیط (perimeter) و مساحت (area) برای کلاس شکل
تعریف کلاس مربع یا square با ارث بری از کلاس مستطیل یا rectangle
تعریف آرایه ای از اشکال و ذخیره سازی اشکال مختلف در آن
بررسی مفهوم برنامه نویسی عمومی با پیاده سازی تابع tostring
آشنایی با مفهوم رابط یا interface
بررسی خواص رابط ها و مزایای استفاده از آن ها
ارث بری چندگانه با استفاده از رابط ها (interface ها)
آشنایی با رابط های اینترفیس های استاندارد و پر کاربرد در جاوا

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


درس چهاردهم: طراحی و برنامه نویسی رابط های گرافیکی کاربری یا gui

بررسی دقیق تر کلاس joptionpane برای نمایش کادرهای پیام
نمایش پیام های چند گزینه ای با تابع joptionpane.showoptiondialog
تنظیم گزینه های نمایش داده شده در کادرهای پیام
سفارشی سازی متن گزینه های نمایش داده شده در کادرهای پیام
بررسی نتایج وجی مربوط به نمایش کادرهای پیام چند گزینه ای
آشنایی با مولفه ها و کنترل های گرافیکی swing
افزودن کنترل ها به پنجره و تغییر شیوه نمایش آن ها
افزودن یک فیلد متنی jtextfield برای دریافت متن از کاربر
پاسخگویی به رویداد ها
پاسخگویی به رویداد تغییر متن یک کادر متنی به چهار روش مختلف
استفاده از کلاس داخلی با نام (named inner cl ) برای پاسخگویی به رویداد
استفاده از کلاس داخلی بدون نام (anonymous inner cl ) برای پاسخگویی به رویداد
استفاده از عبارت های لاندا یا lambda expression (رویکرد جاوا ۸)
استفاده از ارجاع به متد (method reference) با عملگر ::
آشنایی با طراح رابط گرافیکی نت بینز یا netbeans ide
طراحی یک برنامه گرافیکی و انجام محاسبات ساده با استفاده از کادرهای متنی
تعریف رویدادها با استفاده از ابزار طراحی gui
پاسخگویی به رویداد اصلی کادر متنی
پاسخگویی به رویداد keypressed از کادر متنی برای بهبود نتیجه
پاسخگویی هم زمان به رویداد های دو کادر متنی

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس پانزدهم: بررسی کنترل های gui و برنامه های گرافیکی

آشنایی با المان ها و کنترل های رابط گرافیکی swing
نمایش متن ثابت با jlabel
کنترل دکمه یا j on
کنترل دکمه ح دار یا jtoggle on
چک با یا jcheckbox
دکمه های رادیویی یا jradio on
تعریف گروه برای دکمه های رادیویی با استفاده از j ongroup
لیست افتادنی یا jcombobox
کادر متنی یا jtextfield
کادر لیستی یا jlist و ح های مختلف انتخ آن
کادر متنی بزرگ یا jtextarea
کنترل لغزنده یا jslider برای تنظیم داده عددی
نوار پیشرفت یا jprogressbar
کادر متنی دارای قالب یا jformattedtextfield
کادر متنی رمز عبور یا پسورد (jp wordfield)
کادر افزایشی یا jspinner برای نمایش اعداد، رشته های و تاریخ
لیست درختی یا jtree برای نمایش داده های درختی
لیست ج ی یا jtable برای نمایش داده های ج ی
تغییر قالب ظاهری برنامه های گرافیکی یا look and feel
استفاده از تابع setlookandfeel برای تغییر ظاهر برنامه ها
یافتن فهرست اسکین ها یا تم های نصب شده در سیستم
بررسی قالب nimbus
بررسی قالب metal
بررسی قالب cde/motif
بررسی قالب windows
بررسی قالب windows cl ic
پاسخگویی به رویداد تغییر ح checkbox
پیاده سازی یک پروژه برای تغییر ح فونت یک کنترل متنی
آشنایی با کلاس font و تنظیمات آن
جلوگیری از تغییر اندازه پنجره برنامه با تغییر خاصیت resizable


درس شانزدهم: پاسخگویی به رویدادهای ماوس و پیاده سازی یک برنامه نقاشی [رایگان]

بررسی انواع رویدادهای مربوط به ماوس (حرکت و کلیک)
بررسی رویداد mousepressed
بررسی رویداد mouseclicked
بررسی رویداد mousereleased
بررسی رویداد mouseentered
بررسی رویداد mouseexited
بررسی رویداد mousemoved
بررسی رویداد mousedragged
پاسخگویی به رویداد حرکت ماوس بر روی یک کنترل jpanel
بررسی پارامترهای یک رویداد مربوط به ماوس یا mouseevent
یافتن مختصات و نوع کلیک انجام شده در یک رویداد مربوط به ماوس
ایجاد یک کلاس فرزند برای jpanel برای ترسیم با ماوس
پیاده سازی یک برنامه نقاشی با ماوس ساده با استفاده از جاوا
استفاده از یک آرایه لیستی یا arraylist برای ذخیره سازی محل های ترسیم
پیاده سازی حلقه تکرار for با استفاده از تکرار کننده یا iterator
جایگزینی حلقه for با استفاده از توابع stream و foreach از آرایه لیستی
افزودن یک دکمه برای پاک طرح ترسیمی


درس هفدهم: پاسخگویی به رویدادهای صفحه کلید

بررسی انواع رویدادهای صفحه کلید
بررسی رویداد keypressed
بررسی رویداد keytyped
بررسی رویداد keyreleased
بررسی پارامترهای یک رویداد مربوط به صفحه کلید یا keyevent
نمایش کلید فشار داده شده به شکل های مختلف در صفحه نمایش
تشخیص و نمایش کلید های تغییر دهنده (شیفت، کنترل و )
تشخیص ترکیب کلیدی و انجام عملیات به خصوص در هنگام فشرده شدن آن
استفاده از ترکیب کلیدی برای تغییر رنگ پس زمینه یک jframe


درس هجدهم: کادر انتخاب رنگ و کلاس ترسیم های گرافیکی توسعه یافته

توسعه برنامه نقاشی نوشته شده در درس شانزدهم و افزودن رنگ ترسیم به آن
ایجاد رنگ با استفاده از کنترل های لغزنده یا jslider
نمایش رنگ در یک jpanel به عنوان نمونه
تغییر رنگ کادر ترسیم هم زمان با تغییر رنگ انتخ
ذخیره سازی رنگ هر نقطه ترسیمی به همراه مختصات
تصحیح عملکر دکمه پاک سازی یا clear
انتخاب رنگ با استفاده از کادر انتخاب رنگ یا jcolorchooser
تنظیم رنگ پیش فرض در کادر انتخاب رنگ
آشنایی با تابع g hics.drawroundrect و g hics.fillroundrect برای ترسیم مستطیل گرد گوشه
ترسیم کادرهای دارای افکت سه بعدی با استفاده از draw3drect و fill3drect
ترسیم چند ضلعی با استفاده از drawpolygon
ترسیم چند خط متوالی با استفاده از polyline
آشنایی با شیئ g hicd2d و قابلیت های آن
تبدیل شیئ g hics به g hics2d
ترسیم با استفاده از اشیاء هندسی به جای متدها
تنظیم ضخامت ترسیم و قلم با استفاده از تابع setstroke
ایجاد قلم با ضخامت دلخواه با استفاده از basicstroke
تنظیم رنگ برای پر اشکال با استفاده از setpaint
ایجاد الگوی تغییر تدریجی رنگ با استفاده از gradientpaint
ترسیم اشکال با تغییر رنگ تدریجی


درس نوزدهم: طراحی رابط های گرافیکی با javafx

آشنایی با کتابخانه javafx و طراحی رابط های گرافیکی با آن
ایجاد یک برنامه پایه ای با استفاده از javafx و بررسی ویژگی های آن
آشنایی با مفهوم stage و scene در برنامه های javafx
معرفی ابزار scenebuilder برای طراحی گرافیکی مبتنی بر javafx
آموزش نحوه نصب ابزار gluon scene builder و دریافت آن از وبسایت gloun
آشنایی با فرمت و زبان fxml برای توصیف طرح های گرافیکی javafx
بررسی ساختار برنامه javafx مبتنی بر fxml
استفاده از ابزار scenebuilder برای طراحی رابط های گرافیکی javafx
مرور کنترل های javafx و کاربرد آن ها
استفاده از کنترل colorpicker برای انتخاب رنگ
استفاده از کنترل circle برای نمایش یک دایره با رنگ دلخواه
افزودن یک دکمه فرمان یا command on و پاسخگویی به رویداد آن
اتصال کنترل انتخاب رنگ و دایره برای نمایش رنگ منتخب
نحوه تعریف رویدادها در کلاس کنترل کننده یا controller
آشنایی با عبارت کلیدی @fxml برای لینک میان fxml و کنترل کننده


درس بیستم: پیاده سازی برنامه محاسبه کننده مبلغ اقساط وام بانکی با جاوا [رایگان]

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


بررسی مبانی ریاضی شیوه محاسبه اقساط وام
پیاده سازی کلاس loan برای انجام محاسبات مربوط به وام (سود، مبلغ قسط، سود کل و …)
طراحی یک jframe با الگوی ج ی یا grid
افزودن کنترل های ورودی از نوع spin برای دریافت ورودی های مسأله
محاسبه اطلاعات مربوط به وام با دریافت ورودی ها از کنترل های ورودی
نمایش نتایج در کنترل های وجی
بررسی عملکرد یک برنامه ماشین حساب
ایجاد پنجره برنامه و افزودن کنترل ها
گروه بندی دکمه ها (عددی، عملیاتی و مساوی)
پیاده سازی نمایش اعداد در صفحه نمایش ماشین حساب
پیاده سازی عملگرها
انجام محاسبات با استفاده از کلید مساوی
پیاده سازی دکمه backspace برای پاک اعداد وارد شده
پیاده سازی کدمه clear برای پاک سازی کلیه ورودی ها
ایجاد دکمه تغییر علامت (مثبت و منفی) برای وارد اعداد علامت دار
اتصال رویداد صفحه کلید و پاسخگویی از طریق صفحه کلید
پیاده سازی گام به گام همه مراحل و عملیات های مورد نیاز


درس بیست و دوم: آشنایی با رفرنس های تابعی در جاوا ۸ و پیاده سازی یک پروژه محاسباتی

تعریف مسأله ریشه ی و حل معادلات به صورت عددی
آشنایی با روش دو بخشی یا تنصیف (bisection) برای حل معادلات به صورت عددی
تشریح کامل نحوه عملکرد الگوریتم bisection
آشنایی با کتابخانه java.util.function و اعضای آن
تعریف متغیرهایی از نوع تابع با استفاده از رابط های موجود در java.util.function
آشنایی با نوع داده جنریک function
نحوه فراخوانی رفرنس های تابعی با استفاده از متد apply
تعریف کلاس bisectionmethod برای پیاده سازی روش دو بخشی
تعریف یک ویژگی از نوع function برای کلاس bisectionmethod
پیاده سازی گام به گام و کامل الگوریتم دوبخشی با استفاده از جاوا برای حل معالات به صورت عددی
فراخوانی روش دو بخشی روی چند تابع
تعریف توابع با استفاده از عبارات لاندا یا lambda expressions


درس بیست و سوم: پیاده سازی بازی دوز یا tictactoe در جاوا

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


بررسی مدل و قوانین بازی دوز یا tictactoe به صورت کامل
پیاده سازی ج بازی با استفاده از نه دکمه یا j on
پاسخگویی به رویداد هر یک از دکمه ها به صورت مناسب
بررسی ح بازی در هر مرحله و نمایش پیام مناسب
تشخیص ح برد هر یک از بازیکن ها با بررسی خانه های ج
تشخیص ح مساوی میان بازیکن ها
ساده سازی برنامه با تعریفی آرایه ای از کنترل ها
فعال سازی دکمه reset به محض مشخص شدن نتیجه بازیمشاهده متن کامل ...
تاریخچه زبان برنامه نویسی جاوا
درخواست حذف اطلاعات

زبان برنامه نویسی جاوا (java programming language) یکی از زبان های برنامه نویسی شاخص در میان زبان های برنامه نویسی سطح بالاست، که در سال ۱۹۹۵ در شرکت سان مایکروسیستمز (sun microsystems)، و توسط جیمز گاسلینگ (james gosling)، مایک ش (mike sheridan) و پاتریک ناتون (patrick naughton) ایجاد شد. هدف اولیه از ایجاد زبان برنامه نویسی جاوا، استفاده در تلویزیون های کابلی بود. اما به مرور، این هدف، تبدیل به ایجاد زبان برنامه نویسی همه منظوره ای شد، که قابلیت اجرا در سیستم های عامل مختلف را داشته باشد.

زبان برنامه نویسی جاوا، در ابتدا با نام بلوط (oak) و سپس با نام سبز (green) به عنوان یک پروژه توسط گاسلینگ و همکارانش در حال پیشرفت بود. اما نهایتا، آن ها به دلیل علاقه خاصی که به قهوه جاوا (java یا jawa) داشتند، این نام را برای زبان برنامه نویسی جدیدشان انتخاب نمودند. جاوا، نام جزیره ای است در اندونزی که نوع خاصی از قهوه محصول این جزیره است و به نام «قهوه جاوا» یا java coffee (یا jawa coffee) معروف است.

یک بار بنویسید، همه جا اجرا کنید

مهم ترین خاصیت و فلسفه وجودی زبان برنامه نویسی جاوا این است: یک بار بنویسید، همه جا اجرا کنید یا write once, run anywhere (به اختصار wora). با استفاده زبان برنامه نویسی جاوا، برنامه های کامپیوتری، فقط یک بار نوشته می شوند و برای اجرا، نیازی به کامپایل مجدد آن ها، برای سازگاری با سیستم های عامل و سخت افزارهای مختلف نیست. از این رو، این زبان برنامه نویسی، در عرض چند سال، رشد بی نظیری را داشت و هم اکنون، به عنوان اصلی تری زبان در توسعه برنامه های مربوط به سیستم های شبه کامپیوتری مورد استفاده است.

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


از سال ۱۳۹۵ تا کنون، برنامه های نوشته شده به زبان جاوا، در سیستم های عامل مختلف و در ماشین های مشابه با کامپیوتر (مانند پرینترها، دستگاه های خودپرداز، پارک مترها، دوربین های مداربسته، گوشی های تلفن همراه، مودم ها، روترها، دستگاه های پرداخت عوارض و …) به وفور مورد استفاده واقع شده اند، تا جایی که با آمار مربوط به سال ۲۰۱۴، هم اکنون بیش از ۳ میلیارد دیوایس (ماشین) از جاوا استفاده می کنند. از این نظر، زبان برنامه نویسی جاوا، رکورد دار است و دارای بیشترین تنوع محیط اجرا، در میان زبان های برنامه نویسی است.

در واقع، برنامه های نوشته شده به زبان جاوا، در هنگام کامپایل شدن به یک زبان میانی (intermediate language) ترجمه می شود که اصطلاحا به آن بایتکد (bytecode) گفته می شود، و محتوای آن، در فایل هایی با پسوند cl ذخیره می شوند. برنامه های ترجمه شده به بایت کد، مستقل از معماری کامپیوتر و بر روی هر سیستم عاملی قابل اجراست. چرا که برای هر سیستم عاملی، یک برنامه اجرا کننده موسوم به ماشین مجازی جاوا یا java virtual machine (به اختصار jvm)، توسط سازندگان جاوا پیاده سازی شده است و این امکان را فراهم می آورد که بایت کد به صورت یک برنامه کاربردی تحت سیستم عامل مقصد، اجرا شود. این مشابه با الگویی است که در چارچوب کاری دات نت مایکروسافت (microsoft .net framework) و زبان میانی مایکروسافت (msil) پیاده سازی شده است.

کاربردهای زبان برنامه نویسی جاوا

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


به طور ویژه، پس از معرفی سیستم عامل اندروید (android) برای تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها، و معرفی جاوا به عنوان اصلی ترین زبان توسعه برنامه های تحت اندروید، اقبال عمومی به استفاده از آن، بیشتر شد و این زبان جایگاه ویژه تری در میان سایر زبان های برنامه نویسی به دست آورد. از طرفی، برنامه های علمی و فنی بسیاری نیز، با استفاده از جاوا پیاده سازی شده اند که کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف صنعت و پژوهش ی دارند. از این میان، می توان به نرم افزار وکا (weka) اشاره نموده که ابزاری برای داده کاوی است و به صورت کامل در زبان برنامه نویسی جاوا پیاده سازی شده است.

گذشته از پیاده سازی برنامه های کاربردی برای اجرا در کامپیوترها و موبایل های هوشمند، بسیاری از وبسایت ها، از امکانات موجود در جاوا، برای پیاده سازی ساختار دینامیکی استفاده نموده اند و امروزه، جاوا با استفاده در بیش از ۱۴ درصد از کل وبسایت های دنیا، پس از php پرکاربردترین زبان برنامه نویسی در عرصه برنامه نویسی وب و پیاده سازی وبسایت های پویاست.

مجموعه فرادرس های آموزش برنامه نویسی جاوا

مجموعه های آموزشی برنامه نویسی جاوا، با این فرض تهیه شده است که مخاطب هیچ دانش و تجربه قبلی در زمینه برنامه نویسی ندارند، و در طی ۲۳ درس، مخاطب را به صورت کامل با زبان برنامه نویسی جاوا، و امکانات مختلف آن آشنا می کند. در این مجموعه آموزشی، همه مباحث با بیان و تشریح مبانی نظری و سپس با پیاده سازی گام به گام مثال های عملی آموزش داده می شوند و از این نظر، در ایجاد یک دانش عمیق در زمینه برنامه نویسی، بسیار کارآمد است. به طور خاص، در این مجموعه آموزشی، از آ ین نسخه زبان برنامه نویسی جاوا (java 8) استفاده شده است و مباحث مربوط به برنامه نویسی شیئ گرا (به همراه مبانی نظری) و برنامه نویسی رابط های گرافیکی (طراحی و برنامه نویسی gui) نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

در این مجموعه آموزشی، از نسخه ۸ جاوا استفاده شده است و از محیط netbeans ide (نسخه ۸٫۰٫۲) برای پیاده سازی پروژه ها و برنامه ها استفاده شده است. در کنار بحث بر روی مولفه های مختلف برنامه نویسی جاوا، به طور خاص، بر ویژگی های جدیدی که در نسخه هشتم جاوا ارائه شده اند، تاکید شده است. مانند سایر آموزش های فرادرس، در طی این دوره آموزشی نیز، همه برنامه ها و پروژه های مورد بحث در درس ها، به صورت گام به گام و کاملا از ابتدا ایجاد و پیاده سازی شده اند.

یکی از ویژگی های مهم این دوره آموزشی، ایجاد امکان آشنایی با متدهای برنامه نویسی پیشرفته (به ویژه برنامه نویسی شیئ گرا و مفاهیم اساسی مربوط به آن) است. چرا که در کنار مباحث عملی مطرح شده در این دوره، مبانی نظری، مفهومی و تئوری روش های برنامه سازی پیشرفته نیز، مورد بحث و بررسی واقع شده اند، که این موضوع می تواند مخاطبان این دوره را، در درک عمیق تر مفاهیم مربوط به برنامه نویسی پیشرفته و به ویژه برنامه نویسی شیئ گرا، یاری کند.

مدرس این مجموعه آموزش، سید مصطفی کلامی هریس ( ای ی کنترل از صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) است، که در کنار تسلط بر زبان های برنامه نویسی متعدد، نظیر ++c (سی پلاس پلاس)، #c (سی شا )، php (پی اچ پی)، java (جاوا)، ویژوال بیسیک (visual basic یا vb)، ویژوال بیسیک دات نت (visual basic .net)، و متلب (matlab)، سابقه تدریس دوره های آموزشی برنامه نویسی مختلف را در فرادرس و سایر موسسات آموزشی، از سال ۱۳۸۰ تا کنون داشته داشته است.

این مجموعه آموزشی، در قالب ۲۳ درس ارائه شده است که در هر درس، مباحث مختلفی مورد بحث قرار گرفته اند. فهرست کامل سرفصل های مربوط به این درس ها، در ادامه آمده است.

سرفصل های مورد بحث در این آموزشی عبارتند از:
درس یکم: آشنایی با جاوا و مباحث مقدماتی

آشنایی با زبان برنامه نویسی جاوا (java)
مروری بر تاریخچه زبان برنامه نویسی جاوا
آشنایی با نگارش ها و نسخه های مختلف زبان برنامه نویسی جاوا
معرفی java runtime environment یا jre و آشنایی با شیوه نصب آن
معرفی java development kit یا jdk و آشنایی با شیوه نصب آن
آشنایی با محیط های توسعه برنامه های جاوا
معرفی netbeans ide و آشنایی با شیوه نصب آن
آشنایی اولیه با محیط نرم افزار netbeans
پیاده سازی اولین پروژه با زبان برنامه نویسی جاوا (پروژه hello world)
آشنایی با فرمت jar

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس دوم: اجزای سازنده برنامه ها و انواع داده ها در جاوا [رایگان]

فراخوانی مجددا برنامه helloworld از جلسه قبلی
آموزش نحوه اجرای صحیح برنامه های کنسولی تحت جاوا با اعمال تغییرات در رجیستری (registry) ویندوز
بررسی بخش های مختلف برنامه helloworld
آشنایی با کلاس system و شیئ system.out
آشنایی با تابع (متد) system.out.println و system.out.print
آشنایی با کاراکترهای خاص و escape sequence
آشنایی با تابع system.out.format و نحوه فرمت بندی اعداد و رشته ها
آشنایی با فرمت %d و %f برای نمایش و فرمت بندی اعداد
آشنایی با فرمت %s برای نمایش و فرمت بندی متن ها
انواع داده های اصلی یا primitive data types در جاوا
نحوه دریافت ورودی از کاربر، از طریق شیئ system.in و کلاس scanner
استفاده از کلاس scanner برای ایجاد انتظار


درس سوم: ساختارهای کنترل برنامه و انواع عملگرها در جاوا

آشنایی با ساختارهای کنترل برنامه
ساختارهای تصمیم گیری یا انتخاب (selection)
حلقه های تکرار (repetition loop)
دستور if و if/else برای تصمیم گیری و انشعاب در برنامه
آشنایی با عملگرها یا operators در جاوا
عملگر مقداردهی یا ignment
عملگرهای محاسباتی (جمع، تفریق و …)
عملگرهای قیاسی و رابطه ای
عملگرهای منطقی (نقیض، ترکیب عطفی و فصلی)
عملگر شرطی (?:)
بررسی اولویت عملگرها نسبت به یکدیگر


درس چهارم: ساختارهای کنترل و تکرار در جاوا

دستور switch برای پیاده سازی تصمیم گیری و انشعاب چند گانه
دستور while برای پیاده سازی حلقه های تکرار محدود و نامحدود
دستور do/while برای پیاده سازی حلقه تکرار با حداقل یک بار اجرا
حلقه تکرار for برای پیاده سازی حلقه های تکرار محدود و مشخص


درس پنجم: مبانی برنامه نویسی شیئ گرا [رایگان]

آشنایی با مبانی برنامه نویسی شیئ گرا یا objectoriented programming (به اختصار oop)
آشنایی با مفهوم کلاس (cl ) و شیئ (object)
پیاده سازی یک کلاس ساده برای محاسبات مربوط به مثلث قائم ا اویه
پیاده سازی سازنده (constructor)
پیاده سازی متدها و توابع در کلاس
پیاده سازی توابع get و set برای شبیه سازی ویژگی (property)
مفهوم داده های ارزشی (value types) و ارجاعی (reference types)
آشنایی با کلاس رشته یا string برای ذخیره سازی و مدیریت رشته ها

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس ششم: مبانی برنامه نویسی گرافیکی در جاوا

آشنایی با کتابخانه awt یا abstract window toolkit
آشنایی با کتابخانه swing برای پیاده سازی برنامه های گرافیکی
آشنایی با کلاس joptionpane برای نمایش انواع کادرهای گفتگو
آشنایی با متد joptionpane.showmessagedialog برای نمایش کادر پیام
آشنایی با متد joptionpane.showinputdialog برای دریافت ورودی از کاربر
آشنایی با کلاس jpanel و توسعه آن برای ترسیم گرافیکی
آشنایی با سیستم مختصات گرافیکی در جاوا
بازنویسی یا override تابع paintcomponent برای ترسیم گرافیکی
آشنایی با کلاس g hics و ترسیم با آن
ترسیم خط با استفاده از متد g hics.drawline
آشنایی با کلاس jframe برای اجرای برنامه های گرافیکی
تنظیم و نمایش پنجره با استفاده از کلاس jframe
پیاده سازی نخستین برنامه گرافیکی در جاوا
ترسیم طرح های گرافیکی جالب با استفاده از حلقه های تکرار و شیئ g hics
تغییر رنگ ترسیم در شیئ g hics با متد g hics.setcolor
ترسیم و پر مستطیل (و مربع) با استفاده از توابع drawrect و fillrect
ترسیم و پر بیضی (و دایره) با استفاده از متدهای drawoval و filloval
نمایش و ترسیم متن با استفاده از متد drawstring


درس هفتم: تعریف متدها و توابع در کلاس ها و تولید اعداد تصادفی

تعریف متدهای استاتیک یا static و فراخوانی آن ها
پیاده سازی کلاس equationsolver برای حل معادلات جبری (مثال)
حل معادله درجه اول و معادله درجه دوم با استفاده از کلاس equationsolver
آشنایی با مفهوم overloading ایجاد متدهای هم نام با امضای متفاوت
پیاده سازی و تعریف کلاس اعداد مختلط (complex) برای آشنایی بیشتر با مفاهم برنامه نویسی شیئ گرا
پیاده سازی سازنده های چندگانه یا overloaded constructors
پیاده سازی ویژگی ها با استفاده از توابع get و set
پیاده سازی ویژگی های فقط خواندنی و وابسته با تعریف متد get
پیاده سازی و کاربرد تابع tostring برای کلاس ها
استفاده از متد string.format برای ایجاد و قالب بندی رشته ها
پیاده سازی چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) برای کلاس اعداد مختلط
تعریف مقادیر ثابت و پر استفاده به صورت final (غیر قابل تغییر)
محاسبه فاز و قدر مطلق (اندازه) برای اعداد مختلط
پیاده سازی متد مزدوج یا conjugate برای کلاس اعداد مختلط
آشنایی با کتابخانه های استاندارد جاوا و کاربرد آن ها
آشنایی با کلاس java.util.random برای تولید اعداد تصادفی
استفاده از متد random.nextint برای تولید اعداد تصادفی صحیح
پیاده سازی برنامه پرتاب تاس شش وجهی و محاسبه احتمالات آن


درس هشتم: آرایه ها و لیست های آرایه ای جنریک

آشنایی با مفهوم آرایه یا array و کاربرد آن
آشنایی با روش های مختلف تعریف آرایه در جاوا
شیوه س گذاری و ارجاع به مولفه های آرایه ها
بازنویسی برنامه شبیه سازی پرتاب تاس با استفاده از آرایه ها
آشنایی با حلقه for توسعه یافته برای کار بر روی آرایه ها
انجام محاسبات آماری پایه روی اعضای یک آرایه عددی
پیاده سازی توابعی از آرایه ها برای انجام محاسبات
محاسبه میانگین اعضای یک آرایه
محاسبه واریانس و انحراف معیار اعضای یک آرایه
نحوه ارسال آرایه به یک تابع و بررسی تغییر پذیری آن
آرایه های چند بعدی یا array of arrays
نحوه تعریف توابع با تعداد پارامترهای متغیر یا variablelength argument list
پیاده سازی تابع maximum به صورت یک تابع با تعداد پارامتر متغیر
آشنایی با کلاس arrays برای کار بر روی آرایه ها
نمایش آرایه ها به صورت متنی با استفاده از متد arrays.tostring
مرتب سازی آرایه ها با استفاده از متد arrays.sort
جستجوی باینری در آرایه ها با استفاده از تابع arrays.binarysearch
ایجاد کپی از یک آرایه با استفاده از متد arrays.copyof
آشنایی با کل یون جنریک arraylist
آشنایی با مفهوم داده ها و کلاس های جنریک یا generic
پیاده سازی آرایه ها و لیست های پویا با استفاده از arraylist
مدیریت اعضای یک لیست با arraylist.add و arraylist.remove


درس نهم: مدیریت حالات استثنائی در جاوا

آشنایی با مفاهیم پایه ای مدیریت حالات استثنائی یا exception handling
آشنایی با دستور try / catch / finally برای مدیریت حالات استثنائی
آشنایی با کلاس exception و انواع دیگر حالات استثنایی
آشنایی با کلمه کلیدی throws و کاربرد آن در تعریف توابع و متدها
آشنایی با کلمه کلیدی throw برای ایجاد خطا و حالات استثنائی
مدیریت چند ح استثنایی به صورت هم زمان


درس دهم: داده های شمارشی در جاوا [رایگان]

آشنایی با نوع داده شمارشی یا enumeration
تعریف داده های شمارشی با دستور enum
بررسی کاربردهای enum و داده های شمارشی
تعریف یک enum دارای سازنده و ذخیره مقادیر پیش فرض
آشنایی با کلاس enumset برای کار با داده های شمارشی
متد enumset.range برای ایجاد بازه ای از مقادیر یک enum

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس یازدهم: وراثت یا inheritance در برنامه نویسی شیئ گرا

آشنایی با مفهوم وراژت یا inheritance در برنامه نویسی شیئ گرا
بیان مثال هایی از کاربردها و اهمیت ارث بری در ی نرم افزار
تعریف کلاس shape برای ذخیره سازی اطلاعات یک شکل
توسعه و ارث بری از کلاس shape برای تعریف کلاس دایره یا circle
توسعه و ارث بری از کلاس shape برای تعریف کلاس مستطیل یا rectangle
تعریف تابع tostring به صورت مجزا برای هر کلاس
ذخیره انواع داده فرزند (subcl ) در متغیری از نوع کلاس مادر (supercl )
آشنایی با کلاس object و ویژگی ها و توابع آن


درس دوازدهم: دستورهای ترسیمی تکمیلی، ترسیم تصادفی و کنترل jlabel [رایگان]

مرور مجدد برنامه نویسی گرافیکی و ترسیم در جاوا
ترسیم کمان با استفاده از تابع g hics.drawarc
پر کمان و ترسیم قاچ با استفاده از متد fillarc
تغییر رنگ پس زمینه با استفاده از متد setbackground
ترسیم طرح یک رنگین کمان با استفاده از حلقه for و تابع fillarc
آشنایی با کلاس color و شیوه ساخت رنگ های دلخواه
آشنایی با کدهای رنگی rgb و hsb
تولید رنگ های طیف رنگین کمان با استفاده از کد رنگی hsb و تغییر مقدار hue
توسعه و بهبود برنامه مربوط به ترسیم رنگین کمان
تعریف کلاس های اشکال برای انجام عملیات ترسیم گرافیکی
تعریف کلاس myline برای ترسیم خط با تنظیمات اختصاصی
تعریف کلاس mycircle برای ترسیم دایره با تنظیمات اختصاصی
استفاده از کلاس random برای تولید و ترسیم اشکال تصادفی
استفاده از کلاس random برای تولید رنگ های تصادفی
آشنایی با کلاس jlabel برای نمایش متن در پنجره های گرافیکی
تنظیم محل و شیوه نمایش کنترل jlabel بر روی پنجره
نمایش تصویر با استفاده از کلاس jlabel
فراخوانی و نمایش تصاویر از فایل ها با استفاده از تابع getresource


درس سیزدهم: چند ریختی یا polymorphism در برنامه نویسی شیئ گرا

آشنایی با مفهوم چند ریختی یا polymorphism در برنامه نویسی شیئ گرا
بیان مثال هایی از کاربردها و اهمیت چند ریختی در ی نرم افزار
آشنایی با مفهوم کلاس ها و متدهای مجرد یا abstract
توسعه برنامه مربوط به اشکال هندسی (از درس یازدهم) با مفاهیم چند ریختی
تعریف توابع مجرد محیط (perimeter) و مساحت (area) برای کلاس شکل
تعریف کلاس مربع یا square با ارث بری از کلاس مستطیل یا rectangle
تعریف آرایه ای از اشکال و ذخیره سازی اشکال مختلف در آن
بررسی مفهوم برنامه نویسی عمومی با پیاده سازی تابع tostring
آشنایی با مفهوم رابط یا interface
بررسی خواص رابط ها و مزایای استفاده از آن ها
ارث بری چندگانه با استفاده از رابط ها (interface ها)
آشنایی با رابط های اینترفیس های استاندارد و پر کاربرد در جاوا

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


درس چهاردهم: طراحی و برنامه نویسی رابط های گرافیکی کاربری یا gui

بررسی دقیق تر کلاس joptionpane برای نمایش کادرهای پیام
نمایش پیام های چند گزینه ای با تابع joptionpane.showoptiondialog
تنظیم گزینه های نمایش داده شده در کادرهای پیام
سفارشی سازی متن گزینه های نمایش داده شده در کادرهای پیام
بررسی نتایج وجی مربوط به نمایش کادرهای پیام چند گزینه ای
آشنایی با مولفه ها و کنترل های گرافیکی swing
افزودن کنترل ها به پنجره و تغییر شیوه نمایش آن ها
افزودن یک فیلد متنی jtextfield برای دریافت متن از کاربر
پاسخگویی به رویداد ها
پاسخگویی به رویداد تغییر متن یک کادر متنی به چهار روش مختلف
استفاده از کلاس داخلی با نام (named inner cl ) برای پاسخگویی به رویداد
استفاده از کلاس داخلی بدون نام (anonymous inner cl ) برای پاسخگویی به رویداد
استفاده از عبارت های لاندا یا lambda expression (رویکرد جاوا ۸)
استفاده از ارجاع به متد (method reference) با عملگر ::
آشنایی با طراح رابط گرافیکی نت بینز یا netbeans ide
طراحی یک برنامه گرافیکی و انجام محاسبات ساده با استفاده از کادرهای متنی
تعریف رویدادها با استفاده از ابزار طراحی gui
پاسخگویی به رویداد اصلی کادر متنی
پاسخگویی به رویداد keypressed از کادر متنی برای بهبود نتیجه
پاسخگویی هم زمان به رویداد های دو کادر متنی

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.comدرس پانزدهم: بررسی کنترل های gui و برنامه های گرافیکی

آشنایی با المان ها و کنترل های رابط گرافیکی swing
نمایش متن ثابت با jlabel
کنترل دکمه یا j on
کنترل دکمه ح دار یا jtoggle on
چک با یا jcheckbox
دکمه های رادیویی یا jradio on
تعریف گروه برای دکمه های رادیویی با استفاده از j ongroup
لیست افتادنی یا jcombobox
کادر متنی یا jtextfield
کادر لیستی یا jlist و ح های مختلف انتخ آن
کادر متنی بزرگ یا jtextarea
کنترل لغزنده یا jslider برای تنظیم داده عددی
نوار پیشرفت یا jprogressbar
کادر متنی دارای قالب یا jformattedtextfield
کادر متنی رمز عبور یا پسورد (jp wordfield)
کادر افزایشی یا jspinner برای نمایش اعداد، رشته های و تاریخ
لیست درختی یا jtree برای نمایش داده های درختی
لیست ج ی یا jtable برای نمایش داده های ج ی
تغییر قالب ظاهری برنامه های گرافیکی یا look and feel
استفاده از تابع setlookandfeel برای تغییر ظاهر برنامه ها
یافتن فهرست اسکین ها یا تم های نصب شده در سیستم
بررسی قالب nimbus
بررسی قالب metal
بررسی قالب cde/motif
بررسی قالب windows
بررسی قالب windows cl ic
پاسخگویی به رویداد تغییر ح checkbox
پیاده سازی یک پروژه برای تغییر ح فونت یک کنترل متنی
آشنایی با کلاس font و تنظیمات آن
جلوگیری از تغییر اندازه پنجره برنامه با تغییر خاصیت resizable


درس شانزدهم: پاسخگویی به رویدادهای ماوس و پیاده سازی یک برنامه نقاشی [رایگان]

بررسی انواع رویدادهای مربوط به ماوس (حرکت و کلیک)
بررسی رویداد mousepressed
بررسی رویداد mouseclicked
بررسی رویداد mousereleased
بررسی رویداد mouseentered
بررسی رویداد mouseexited
بررسی رویداد mousemoved
بررسی رویداد mousedragged
پاسخگویی به رویداد حرکت ماوس بر روی یک کنترل jpanel
بررسی پارامترهای یک رویداد مربوط به ماوس یا mouseevent
یافتن مختصات و نوع کلیک انجام شده در یک رویداد مربوط به ماوس
ایجاد یک کلاس فرزند برای jpanel برای ترسیم با ماوس
پیاده سازی یک برنامه نقاشی با ماوس ساده با استفاده از جاوا
استفاده از یک آرایه لیستی یا arraylist برای ذخیره سازی محل های ترسیم
پیاده سازی حلقه تکرار for با استفاده از تکرار کننده یا iterator
جایگزینی حلقه for با استفاده از توابع stream و foreach از آرایه لیستی
افزودن یک دکمه برای پاک طرح ترسیمی


درس هفدهم: پاسخگویی به رویدادهای صفحه کلید

بررسی انواع رویدادهای صفحه کلید
بررسی رویداد keypressed
بررسی رویداد keytyped
بررسی رویداد keyreleased
بررسی پارامترهای یک رویداد مربوط به صفحه کلید یا keyevent
نمایش کلید فشار داده شده به شکل های مختلف در صفحه نمایش
تشخیص و نمایش کلید های تغییر دهنده (شیفت، کنترل و )
تشخیص ترکیب کلیدی و انجام عملیات به خصوص در هنگام فشرده شدن آن
استفاده از ترکیب کلیدی برای تغییر رنگ پس زمینه یک jframe


درس هجدهم: کادر انتخاب رنگ و کلاس ترسیم های گرافیکی توسعه یافته

توسعه برنامه نقاشی نوشته شده در درس شانزدهم و افزودن رنگ ترسیم به آن
ایجاد رنگ با استفاده از کنترل های لغزنده یا jslider
نمایش رنگ در یک jpanel به عنوان نمونه
تغییر رنگ کادر ترسیم هم زمان با تغییر رنگ انتخ
ذخیره سازی رنگ هر نقطه ترسیمی به همراه مختصات
تصحیح عملکر دکمه پاک سازی یا clear
انتخاب رنگ با استفاده از کادر انتخاب رنگ یا jcolorchooser
تنظیم رنگ پیش فرض در کادر انتخاب رنگ
آشنایی با تابع g hics.drawroundrect و g hics.fillroundrect برای ترسیم مستطیل گرد گوشه
ترسیم کادرهای دارای افکت سه بعدی با استفاده از draw3drect و fill3drect
ترسیم چند ضلعی با استفاده از drawpolygon
ترسیم چند خط متوالی با استفاده از polyline
آشنایی با شیئ g hicd2d و قابلیت های آن
تبدیل شیئ g hics به g hics2d
ترسیم با استفاده از اشیاء هندسی به جای متدها
تنظیم ضخامت ترسیم و قلم با استفاده از تابع setstroke
ایجاد قلم با ضخامت دلخواه با استفاده از basicstroke
تنظیم رنگ برای پر اشکال با استفاده از setpaint
ایجاد الگوی تغییر تدریجی رنگ با استفاده از gradientpaint
ترسیم اشکال با تغییر رنگ تدریجی


درس نوزدهم: طراحی رابط های گرافیکی با javafx

آشنایی با کتابخانه javafx و طراحی رابط های گرافیکی با آن
ایجاد یک برنامه پایه ای با استفاده از javafx و بررسی ویژگی های آن
آشنایی با مفهوم stage و scene در برنامه های javafx
معرفی ابزار scenebuilder برای طراحی گرافیکی مبتنی بر javafx
آموزش نحوه نصب ابزار gluon scene builder و دریافت آن از وبسایت gloun
آشنایی با فرمت و زبان fxml برای توصیف طرح های گرافیکی javafx
بررسی ساختار برنامه javafx مبتنی بر fxml
استفاده از ابزار scenebuilder برای طراحی رابط های گرافیکی javafx
مرور کنترل های javafx و کاربرد آن ها
استفاده از کنترل colorpicker برای انتخاب رنگ
استفاده از کنترل circle برای نمایش یک دایره با رنگ دلخواه
افزودن یک دکمه فرمان یا command on و پاسخگویی به رویداد آن
اتصال کنترل انتخاب رنگ و دایره برای نمایش رنگ منتخب
نحوه تعریف رویدادها در کلاس کنترل کننده یا controller
آشنایی با عبارت کلیدی @fxml برای لینک میان fxml و کنترل کننده


درس بیستم: پیاده سازی برنامه محاسبه کننده مبلغ اقساط وام بانکی با جاوا [رایگان]

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


بررسی مبانی ریاضی شیوه محاسبه اقساط وام
پیاده سازی کلاس loan برای انجام محاسبات مربوط به وام (سود، مبلغ قسط، سود کل و …)
طراحی یک jframe با الگوی ج ی یا grid
افزودن کنترل های ورودی از نوع spin برای دریافت ورودی های مسأله
محاسبه اطلاعات مربوط به وام با دریافت ورودی ها از کنترل های ورودی
نمایش نتایج در کنترل های وجی
بررسی عملکرد یک برنامه ماشین حساب
ایجاد پنجره برنامه و افزودن کنترل ها
گروه بندی دکمه ها (عددی، عملیاتی و مساوی)
پیاده سازی نمایش اعداد در صفحه نمایش ماشین حساب
پیاده سازی عملگرها
انجام محاسبات با استفاده از کلید مساوی
پیاده سازی دکمه backspace برای پاک اعداد وارد شده
پیاده سازی کدمه clear برای پاک سازی کلیه ورودی ها
ایجاد دکمه تغییر علامت (مثبت و منفی) برای وارد اعداد علامت دار
اتصال رویداد صفحه کلید و پاسخگویی از طریق صفحه کلید
پیاده سازی گام به گام همه مراحل و عملیات های مورد نیاز


درس بیست و دوم: آشنایی با رفرنس های تابعی در جاوا ۸ و پیاده سازی یک پروژه محاسباتی

تعریف مسأله ریشه ی و حل معادلات به صورت عددی
آشنایی با روش دو بخشی یا تنصیف (bisection) برای حل معادلات به صورت عددی
تشریح کامل نحوه عملکرد الگوریتم bisection
آشنایی با کتابخانه java.util.function و اعضای آن
تعریف متغیرهایی از نوع تابع با استفاده از رابط های موجود در java.util.function
آشنایی با نوع داده جنریک function
نحوه فراخوانی رفرنس های تابعی با استفاده از متد apply
تعریف کلاس bisectionmethod برای پیاده سازی روش دو بخشی
تعریف یک ویژگی از نوع function برای کلاس bisectionmethod
پیاده سازی گام به گام و کامل الگوریتم دوبخشی با استفاده از جاوا برای حل معالات به صورت عددی
فراخوانی روش دو بخشی روی چند تابع
تعریف توابع با استفاده از عبارات لاندا یا lambda expressions


درس بیست و سوم: پیاده سازی بازی دوز یا tictactoe در جاوا

azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com
azsoftir.com
09367292276
[email protected]
azsoftir.com


بررسی مدل و قوانین بازی دوز یا tictactoe به صورت کامل
پیاده سازی ج بازی با استفاده از نه دکمه یا j on
پاسخگویی به رویداد هر یک از دکمه ها به صورت مناسب
بررسی ح بازی در هر مرحله و نمایش پیام مناسب
تشخیص ح برد هر یک از بازیکن ها با بررسی خانه های ج
تشخیص ح مساوی میان بازیکن ها
ساده سازی برنامه با تعریفی آرایه ای از کنترل ها
فعال سازی دکمه reset به محض مشخص شدن نتیجه بازیمشاهده متن کامل ...
وتوری بزرگ که ترکش آژیری بسته بود. پشت موتور، د
درخواست حذف اطلاعات

شه کادر، موتورسواری وارد شد. با موتوری بزرگ که ترکش آژیری بسته بود. پشت موتور، دو تا بنز نیروی انتظامی و پشت‌بندش، یک بنزِ کلاسیکِ آبی وارد کادر شدند و پشت آن کاروان بزرگ، دو تا ماشین مشکی که آن بنز آبی را اسکورت می‌ د. یکی از آن کنار بلند گفت: «رفسنج دارویی برای افزایش سایزاندام | قویترین قرص گیاهی بزرگ کننده
- بزرگ کننده دستگاه مردان | بزرگ آلات مرد با مگنا ار ای اورجینال
- داروی 100% گیاهی جهت افزایش سایز | روش گیاهی افزایش طول دستگاه
- دراز و حجیم مرد با جدیدترین داروی گیاهی بزرگ مردانه
- ید ارزان مگنار دستگاه مگنت دار بزرگ کننده | دستگاه افزایش دهنده سایز و قطر
- تضمینی ترین دارو در طب سنتی برای افزایش طول و حجم | قرص مگنا ر
- تقویت قوای مرد با جدیدترین دارو | روش افزایش طول
- قرص تاخیری و بزرگ کننده مردان در طب سنتی | قرص ویگاری پلاس مگنا ار ای اورجینال
-
- افزایش حجم و کلفتی دستگاه مردان - راههای کلفت
- روش هایی برای کلفت و حجیم نمودن
- قویترین کپسول تاخیری 30 تا 45 دقیقه تاخیر در - بزرگ به روش طبیعی
- سایز را چگونه تغییر دهیم - شیوه های بزرگ , قرص مگنا
- بهترین داروی گیاهی - قرص شق کننده و راست کننده
- طول و سایز - روش گیاهی بزرگ در طب سنتی
- مرد را سفت کند - دارو تقویتی جهت درمان قطعی زودرس با بهترین داروی گیاهی
- افزایش | قرصی که کمر مرد را سفت کند بدون هزینه
- بزرگ کننده دائمی - فروش قرص سفت کننده کمر صد در صد طبیعی و گیاهی
- داروی افزایش دهنده طول و سایز - داروی گیاهی بزرگ کننده دائمی
- طبیعی و گیاهی - راه بزرگتر با داروی افزایش سایز انیه‌ها!». چش- شق کننده و تاخیری - بهترین قرصهای درمان زود ی | داروهای تاخیری برای زود ی
- بی حس کننده - بهترین دارو برای دیر ی | دارو های قوی برای دور ی
- عوارض پماد تاخیر انداز - کدام قرص بزرگ کننده ارزان و موثر است
- ایا داروی برای بر طرف زود ی و شقی وجود دارد در ایران
- داروی تاخیری مردان | بهترین قرص تاخیری زمان مقاربت بسیار قوی مردانه
- جلوگیری از زود ی | درمان زود ی برای دایم و تضمینی
- موثر ترین ترین را ار دیر ی - روش دیر ی برای آقایان صد درصد تضمینی
- دارو جهت زود رس | داروی زود رس به صورت دائمی
- راههای دیر یی مردان | افزاینده حجم و پرت 100 % تضمینی
- جلوگیری از زود یی | بهترین دارو برای رفع دائمی زود رس و بزرگ کننده
- داروی تاخیری | قرص جهت جلوگیری از سریع صد در صد دائمی
- راههای مقابله با زود ی | راههای جلوگیری از زود ی کاملا گیاهی
- قرص جهت دیر امدن - روش پزشکی برای بزرگ
- روش هایی برای کلفت و حجیم نمودن به صورت دائم
- افزایش رشد اندام با بهترین روش گیاهی | قرص برای رشد طولی
- قرص مگنا اصل امریکا - بهترین و موثرترین روش بزرگ
- افزایش سایز مردان | لوازم افزایش سایز
- راههای افزایش سایز مردان - قرص جدید جهت افزایش حجم و طول
-
- ید قرص گیاهی مگنا ار ای | تاخیریم کشیدم توی بنز. از پشت ش- چگونه از روش طبیعی و گیاهی خود را بزرگ کنیم - ید داروی منا ار ای
- ید پستی قرص گیاهی مگنا ار ای
- فروش قرص گیاهی مگنا ار ای | تاخیری
- برای بزرگ شدن - ید قرص مگنا ار ای
- روش هایی جهت کلفت – روشی برای ضخیم
- سفارش قرص گیاهی مگنا ار ای
- روشی برای ضخیم ن
- ید ارزان قرص گیاهی مگنا ار ای
- راههای افزایش سایز - گیاهان دارویی بزرگ کننده - سریعترین روش برای افزایش سایز مردان
- فروش اینترنتی کپسول مگنا ار ای - بزرگ
- بزرگ کننده - قرص گیاهی مگنا ار ای
- موثرترین روش بزرگ شدن چیست-قرص مگنار اصل+magna rx
- ید اینترنتی کپسول تاخیری - ید قرص مگنا آر ای پلاس
- ید اینترنتی حجم دهنده - ید قرص مگنا ار ای
- افزایش طول اقایان | بهترین قرص گیاهی وسنتی بزرگ کننده
- موثرترین قرص بزرگ کننده دائمی اقایان - روش گیاهی و سنتی
- روشهای گیاهی درمان مشکلات +magna rx| قرص جهت افزایش حجم و طول مردان
- گیاهان دارویی برای کلفت | قطور به روش گیاهی +magna rx
- راهی طبیعی برای کاهش زود ی+magna rx | راهی برای بزرگ
- راههای افزایش سایز کلی به صورت دائمی | قرص +magna rxیشه‌های د- ارزانترین روش برای بزرگ و کلفت | بهترین روش برای افزایش طول +magna rx
- درمان کوچکی به روش گیاهی +magna rx | اصولی ترین روش بزرگ بدون بازگشت
- - بزرگ به روش سنتی - راه طبیعی برای افزایش طول
- سفارش قرص مگنا آر ای ترا پلاس
- پک بزرگ کننده - ید قرص مگنا ار ای
- حجیم کننده مردان برای همیشه- ید قرص مگنا ار ای
- ید قرص مگنا ار ای اصلی (افزایش حجم و کلفتی )
- کلفت کننده - فروش مگنا آر ای بنیه
-
- ید قرص مگنا ار ای magna rx, تقویت قوه با
- کپسول گیاهی تقویت کننده و طویل کننده - ید قرص مگنا ار ای
- قرص بزرگ کننده دایمی مردان- قرص مگنا ار ای امریکایی
- هترین بزرگ کننده بدون عوارض کاملا طبیعی - بزرگ داروهای گیاهی
- قرص برای دیر امدن مردان - افزایش سایز دستگاه مردان در طب سنتی
- مردان از روش سنتی - طب سنتی برای افزایش طول اندام | افزایش طول
- - رشد مردان - داروی بزرگ کننده دستگاه
- موثرترین راه دیر امدن | روش قوی برای دیر آمدن منی مردان
- مگنا ار ای کلفت کننده فوری - بهترین قرص تاخیری و روش درمان زودرس
- افزایش سایز - روش های طبیعی کلفت مردان
- ید اینترنتی داروی بزرگ کننده دستگاه ودی، سفیدی عمامه‌ای در دیر آمدن آب منی | روش درمان زود امدن آب منی مردان
- داروهایی برای کلفت - قویترین قرص تاخیری در شویی
- قرص تاخیری مجوز دار از وزارت بهداشت | بهترین قرص برای دیر امدن اب
- مطمئن برای افزایش دائمی طول - راهی موثر و مفید برای بزرگ و کلفت
- روشهای طب سنتی برای افزایش طول - روش های سنتی افزایش طول دستگاه | بهترین روش بزرگ
- تقویت مردان در طب سنتی - سفارش داروی افزایش دهنده طول و سایز اصل
- راه های طبیعی برای افزایش حجم و کلفتی مردان
- قویترین قرص تاخیری - راه های بزرگ
- قرص برای افزایش زمان - چگونه ی بزرگ داشته باشیم
- افزایش طول و قطر بدون بازگشت - بهترین دارو برای رشد مردان
- قرص برای افزایش دادن ضخامت - چگونه ی بزرگ داشته باشیم
- راه طبیعی برای افزایش طول - قرص گیاهی جهت درمان زود ی به صورت قطعی
- برای رشد آقایان - راه های طبیعی بزرگ مردان
- بزرگ به روش سنتی
- داروی تاخیری و بزرگ کننده - بهترین روش سنتی افزایش طول
- قرص مگنا ارای - راههای افزایش طول و قطر مردانه به وسیله طب سنتی
- روشی تضمینی و موثر برای رشد دائمی طول و قطر مردان
- دارو گیاهی افزایش دهنده حجم ،پماد حجم دهنده - ید اینترنتی مگنا ار ای اورجینال
-
- رمز داشتن بزرگ چیست؟ - ید پستی قرص مگنا آر ای پلاستاریک و روم‌تر می‌شد ام- افزایش طول دستگاه چگونه سایز مان را بدون دارو افزایش دهیم؟

- قویترین و تضمینی ترین داروی گیاهی افزایش دهنده طول و قطر | پرفروش ترین قرص بزرگ کننده
- درمان گیاهی کوتاهی | بهترین دارو جهت درمان کوتاهی تضمینی
- بزرگ مرد با روش سنتی | قویترین گیاه دارویی سنتی برای بزرگ شدن طول
- داروی گیاهی بزرگ و ضخیم کننده همیشگی | موثرترین پماد گیاهی برای بزرگ و کلفت
- دارویی برای بزرگ شدن | داروی گیاهی بزرگ کن تضمینی
- قرص گیاهی افزایش دهنده دائمی | بهترین قرص برای بزرگ به صورت تضمینی
- افزایش دهنده طول و قطر به روش سنتی | دستگاه ضمانت دار جهت افزایش دائمی طول
- قویترین گیاه سنتی برای بزرگ شدن | قویترین داروی تضمینی برای بزرگ
- - 100 درصد تضمینی با بهترین قرص گیاهی - بهترین راه درمان کوچکی مردانه | بهترین روش بزرگ الات
- جدیدترین دارو بزرگ کننده ،روشهای افزایش طول - ید پستی قرص ویگر اورجینال
- ید پستی قرص مگنا ار ای اورجینال - درشت شدن – بزرگ مردانه به صورت کاملا طبیعی و گیاهی
- ید قرص مگنا ار ای اورجینال-افزایش دایمی حجم دستگاه - بزرگ اندام مردان - بزرگ کننده
- محصول تقویت قوای - بهترین و جدیدترین راه بزرگ مردانه
- راههای افزایش سرعت ،روشهای شق - ید ارزان مگنار اورجینال اصلی
- چگونه ی قوی داشته باشیم،روشهای افزایش زمان شق شدگی ، مگنا ار ای اصلی
- روشهای ایجاد تاخیر در ، ید مگنا ار ای اصلی- راههای تاخیر دادن به ،جلوگیری از
- دارو گیاهی افزایش دهنده حجم ،پماد حجم دهنده - ید اینترنتی مگنا ار ای اورجینال
-
- بزرگ شدن بصورت طبیعی | بهترین راه طبیعی برای بزرگ شدن مانا پلیس درمان کوچکی مردان در طب سنتی | افزایش سایز در مدت زمان یک ماه
- ید وسیله ای برای افزایش طول و قطر مردانه به روش طب سنتی |
- گیاه دارویی جدید جهت افزایش طول | قرص تاخیری و طویل کننده الات مردانه
- روشهای طبیعی تضمینی برای افزایش دائمی طول و قطر مردان | قرص مگنا ر اصل
- بهترین روش برای افزایش سایز به طور دائم در طب پزشکی | دستگاه لارجربا مگنت دار
- داروی گیاهی اصل جهت افزایش سایز تضمینی | افزایش دائمی حجم و سایز
- درمان ناتوانی های و افزایش سایز برای همیشه | قرص گیاهی یوهیم اصل
- داروی سنتی دائمی جهت افزایش سایز | گیاه دارویی ضمانت دار برای افزایش سایز و حجم
- افزایش همیشگی سایز و اندازه با روش گیاه درمانی | افزایش سایز به طور دائم
- جدیدترین داروی گیاهی جهت افزایش سایز و تقویت | داروی گیاهی برای رشد سایز آقایان
- ید قرص جهت تقویت و افزایش طول مردها به صورت دائمی | قرص یوهیم اصل
- داروی گیاهی برای بزرگ و تقویت شدن از روش سنتی | افزایش سایز و تقویت به طور دائم
- داروی ضمانت دار برای بزرگ | روش سنتی آسان برای افزایش بزرگی و کلفتی
- داروی گیاهی جهت بزرگ سازی مردان | بهترین داروی سنتی برای بزرگ نمودن
- قویترین و بهترین راههای تضمینی جهت افزایش سایز به طور دائم | قرص مگنا ر اصل
- را اری برای افزایش سایز به طور طبیعی | طب سنتی و افزایش دائمی سایز
- روش دائمی برای افزایش سایز و حجم اندام مردان | قوی ترین روش برای افزایش سایز در طب گیاهی
- قوی ترین داروی گیاهی برای افزایش دائمی طول | افزایش طول و قطر به صورت تضمینی
- روشهای پزشکی برای دراز و کلفت شدن الات مردانه | راههای افزایش طول مردان بدون عوارض
- دارویی گیاهی برای افزایش طول دستگاه مرد | افزایش طول مردانه به روش سنتی راه را ب- راه حل دارویی برای افزایش سایز و حجم | موثرترین گیاهان طبیعی برای افزایش سایز مرد
- گیاه دارویی جهت افزایش سایز اندام | افزایش دائمی سایز با استفاده از گیاهان دارویی
- افزایش سایز با آسان ترین روش | بزرگ کننده تضمینی مردان با داروهای گیاهی
- افزایش حجم و سایز | افزایش سایز وتقویت به روش گیاهی
- راهی گیاهی برای دراز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش سایز
- داروی گیاهی جهت درمان کوتاهی | راحت ترین راه برای افزایش سایز
- بزرگ تر به طریقه سنتی | داروی سنتی بزرگ کننده و تاخیری مردان
- روشهای افزایش بزرگی و کلفتی | راههای سنتی برای افزایش حجم مردانه
-
- راهی سنتی جهت افزایش سایز - فروش لوازم شویی در تهران
- افزایش سایز - روشهای بزرگ با مگنا ار ای
- دراز با روش های سنتی
- قدرت بالا با داروی گیاهی | ید کپسول رفع شلی
- پماد تقویت برای | بزرگ به صورت آنی و سریع
- افزایش قطر و طول به روش طبیعی | داروی ضد زود ی مردان با قویترین کپسول گیاهی
- بزرگ و سفت کننده سریع بدون عوارض و با مجوز
- داروی بزرگ کننده گیاهی – محصول برای بزرگ
- پر فروش ترین دارو گیاهی تقویت کننده - بزرگ آلات مرد
- روش های داشتن ی طولانی و قوی | چگونه طول خود را بزرگتر کنیم
- بزرگ و قطور مردان | بهترین را ار و درمان کوتاهی سته بود. بی‌س- دارو قوی برای داشتن ی دراز | داروی گیاهی دراز کننده قوی
- قرص افزایش دهنده قطرو درازای حجم دهنده
- قویترین قرص تغییر دهنده اندازه مرد | جدیدترین قرص طویل کننده
- رسیدن به حد استاندارد اندازه | روش افزایش سایز
- قرص گیاهی درمان زود ی به صورت قطعی | نتیجه افزایش قطر
- داروی بزرگ | حجیم کننده سریع
- کیفیت نزدیگی در رابطه شویی با بهترین دارو - رسیدن به اندازه مطلوب
- راهی علمی و عملی برای بزرگ و کلفت شدن مردان
- داروی سفت کننده مردان-ساده ترین روش برای بزرگ الات مردان
- دارو های موثر درمان کوتاهی مردان | دستگاه برای بزرگ مردان
- زود ی | جدید ترین و سریع ترین قرص تاخیری بدون عوارض بدون بازگشت
- قرص بزرگ کننده و درمان زود ی - درمان زود ی و عقیمی مردان در مدت خیلی کم با بهترین دارو
- ید قرص بزرگ کننده و درمان کننده زود ی برای افزایش طول و قطر دستگاه مردان
- گیاهی درمان زود ی و - چگونه دیر شوم | تاخیر در شدن مردان و درمان زود ی
- راه های افزایش قد , بزرگ کننده قرص افزایش جنسـی | افزایش مردها
- حجم دهنده و تاخیری کاملا گیاهی و 100% تضمینی | سریع ترین راه های بدون بازگشت
- درمان قطعی زود ی - راه های تاخیر در مردان و افزایش زمان مقاربت به طور دائم
- افزایش زمان مقاربت - را اری طبیعی برای افزایش زمان و بزرگ شدن
-
- موثرترین داروی سنتی برای رشد | ید قرصیم را بالا می‌آورد - گیاه دارویی سنتی بدون بازگشت برای بزرگ | قرص گیاهی مگنا ر
- داروی حجیم کننده و دراز کننده تنسلی مردان در طب سنتی
- قرص مگنا آرای | ید قرص مگنا آرای
- قویترین روش سنتی برای بزرگ و حجیم | موثرترین افزایش دهنده سنتی طول
- راه حل سنتی برای افزایش سایز و حجم به صورت همیشگی
- درمان کوتاه به روش سنتی | قویترین داروی سنتی برای درمان کوتاهی
- راههایی افزایش تضمینی سایز دستگاه | راه سنتی برای افزایش سایز
- فروش قرصهای افزایش سایز | افزایش دائمی طول اندام
- جدیدترین راههای افزایش سایزاندام | راههای بزرگ شدن مردان به طور دائم
- بهترین روش برای افزایش سایز و قطر دستگاه آقایان | قرص مگنا ر اصل
- ید موثرترین قرص گیاهی برای افزایش سایز دایمی | قرص
- بهترین دارو افزایش سایز به طریقه گیاهی | قرص گیاهی بزرگ کننده
- ید قرص گیاهی برای تقویت دستگاه | راههای درمان کوتاهی
- قویترین مکمل گیاهی برای افزایش طول | بهترین قرص تضمینی برای افزایش طول
- ید کرم برای افزایش طول اندام مردان
- آ ین متد و را ار گیاهی برای افزایش طول | قرص
- بهترین روش طبیعی بزرگ مردان | افزایش طول مردانه از راه طبیعی
- قویترین داروی طبیعی برای افزایش طول اندام مردان | قرص گیاهی مگنا ر
- بهترین و قویترین داروی طبیعی بزرگ کننده | قرص
- داروهای موثر برای رشد سایز و قطر | موثرترین راه افزایش سایز و چیزهایی می‌گفت. چیزهایی که در غروبِ خفه‌ی میدان فردوسی، با آن ساختمان‌های بلند پیرامونش می‌افتاد روی آسف خیابان. چراغ راهنمایی دوباره قرمز شد و از آن سوی میدان، چراغ سبز شد تا ماشین‌های آن دست میدان بروند. اما آن طرف هم پلیسی ایستاده بود، بی‌سیم به دست و او هم راه را برای ورود ماشین‌ها بسته بود. انگار در یک لحظه زمان در میدان فر

 

+ نوشته شده در 8 بهمن 1395ساعت 17:28 توسط shivaa | نظر بدهید | تعداد بازدید : 0

آقا! عزیزِدل مردم! پلاسکو ریخت و تن‌هایی از نجی


آقای شجریان! بم یادمان نمی‌رود. شهر آوار شده بود. آدم‌ها آمدند. هر ی هر کاری خواست د، کرد. عکاس‌ها ع ‌هایشان را گرفتند. آن‌ها که دنبال جلب نظر بودند، تلاش‌شان را د. آوار که خو د، تو آمدی توی کار. تازه کار شروع شده بود برای تو. صدای تو یادمان نمی‌رود که آن شبِ تاریخی، بعد از مدت‌ها صدایت در تالار وزارت کشور، در قلب پایتختِ وطن پیچید: «مرغ سحر، نا- ی جا خو ده‌ای. مدت‌هاست که خبری از تو نداریم مگر این که ی از نزدیکانت، مثلا همسرت یا یکی از پسرا
- رف بی اهم
- ت به کار بردن واژ «بین» برای شما هیچ سودی ندارد و در عمق مانده‌اند. روشنائیِ جهانِ پیرامون ما از آن‌
- ول جمع کرد. یا احمدرضا عابدزاده را، وقتی سوار بر آن بلیزر قدیمی آبی برای ز له‌زده‌های بم وسیله جمع
- یاد می‌شود. تاریخ نمی‌تواند آن‌ها را به خاطر نوع‌دوستی و انسان‌دوستی‌شان در چرخ‌دنده‌های خود هضم و
- مدیگر توفیر دارند. نقلش، نقل الان و اینجا نیست. بماند برای بعدترها.
- حش را دست می‌گیرد و مردم را در شب سال نو می‌بندد به رگبار. یا جنگی بین دو کشور در می‌گیرد: موشک‌ها ب
- گذاشتم رو بالشت که بخوابم چند نفر آرامش ندارن از این حادثه؟! احساس خلاء،
- راکم بود! واقعا یادم نمیاد آ ین بار چند
- ر که داره سیگار میکشهبزنی. بدی بیرون دوده رو. زل بزنی چ . لبات قفل شن
- qjdqd
- فش کرخت و بی وزن شده
- دونم باید جوابش میخواد از خدا صبر بخوام. این روزا حالم
- م به دوست داشتنش.
- جوابشونو بدم. دلم از خدا صبر بخوام. این روزا حالم اصلا خوش نیست ولی باید ادامه بدم. چاره دیگه
- qjdlw
- qw;d
- qwت اینجا دیگه از بدبختیام زیاد نگم. یه کار نسبتا مثبت انجام بدم. لااقل برای خودم. مثلا هر روز که او
- qwldqwldله سر کن». خو برای ما که کاری کر qwdjwd;qwqd
- as;na;casc
- qwd;jwnd;
- qwd;
- qwld
- dljqwd;qwd
- qhdlqwd
- qljd
-
- راه حل سنتی برای درمان کوتاهی الات | روش دائمی برای بزرگ
- روش سنتی برای بزرگ شدن برای همیشه | را ار مطمئن برای افزایش سایز
- پرفروش ترین داروی گیاهی جهت افزایش سایز | بزرگ کننده به طور دائم در عرض 1 ماه
- راه های افزایش سایز اندام بدون بازگشت | بهترین راه حل افزایش سایز
- روش سنتی افزایش سایز و حجم دستگاه مردانه | کرم حجم دهنده و طویل کننده
- ید داروی افزایش دهنده طول | ید بهترین و قویترین گیاهان دارویی بزرگ کننده طول
- گیاه دارویی طبیعی جهت افزایش اندازه و طول | حجیم دهنده
- چه جوری طول را از روش طبیعی افزایش دهیم؟
- راهی علمی برای افزایش سایز | بهترین قرص بزرگ کننده محصول
- روش افزایش سایز دستگاه | روش گیاهی برای افزایش اندازه و حجم به طوردائم
- جدیدترین داروی گیاهی سنتی برای افزایش طول درمان گیاهی کوتاهی | بهترین دارو جهت درمان کوتاهی تضمینیده باشی برای بمِ ز له‌زده. آقا! عزیزِدل مردم! پلاسکو ریخت و تن‌هایی از نجیب‌ترین‌ها و شریف‌ترینِ همان مردم سوختن- دارو برای بزرگ در طب سنتی به صورت طبیعی
- چطور طول مان را بیشتر کنیم بدون بازگشت | موثرترین داروی گیاهی افزایش دهنده طول و قطر
- افزایش تضمینی سایز با مجوزبهداشت | روش فیزیکی جهت بزرگ بدون بازگشت
- برای افزایش سایز و حجم کدام دارو موثر و بهتر است؟
- درمان قطعی کوچکی به شیوه سنتی | راهی برای رشد با گیاهان دارویی
- چگونه قد را افزایش دهیم | روش سریع و بدون بازگشت برای افزایش سایز
- افزایش سایز از روش طبیعی | قویترین داروی طبیعی در دنیا برای افزایش سایز
- کش دادن و دراز شدن به صورت دایمی از راه طبیعی | دستگاه لارجر با مگنت دار با مجوز وزارت بهداشت
- روشهای طبیعی افزایش دایمی سایز | قویترین روش طبیعی برای افزایش طول
- راههایی گیاهی برای قطور و طویل شدن | دراز کننده
- جدیدترین دستگاه برای افزایش طول | وسیله ای بهتر برای دراز و کلفت
- راههایی برای افزایش اندازه | قویترین و تضمینی ترین راه برای افزایش سایز
- بهترین روش گیاهی برای افزایش دستگاه | موثرترین راه افزایش حجم و سایز دایمی
- بهترین داروی گیاهی طب سنتی برای درمان دایمی کوتاهی | قرص
- راحت ترین راه برای افزایش طول | افزایش سایز با قویترین داروی گیاهی
- بهترین روش افزایش | بهترین گیاه دارویی بزرگ کننده بدون عوارض وتضمینی
- ید داروی گیاهی افزایش دهنده سایز و تاخیری | بزرگ کننده دائمی مردانه
- بزرگ شدن بدون بازگشت از روش سنتی | بزرگ کننده و حجم دهنده تضمینی
- بهترین داروی بزرگ کننده مردانه کدام است | قویترین داروی سنتی بزرگ کننده دائمی د. جای صد پرفروش ترین و تضمینی ترین دارو برای بزرگ تر مردان | معرفی قرص مگنا ر
- روشهای سنتی افزایش دایمی سایز آقایان | چگونه از روش سنتی را بزرگ و کلفت کنیم
- داروی سنتی جهت بزرگ نمودن | راه گیاهی بزرگ در طب سنتی
- ید پستی قرص مگنا ار ای اورجینال - درشت شدن – بزرگ مردانه به صورت کاملا طبیعی و گیاهی
- بهترین راه جهت بزرگ آله آقایان | روش سنتی بزرگ و حجیم
- قویترین دارو برای بزرگ بدون بازگشت | قرص بزرگ مردانه
- راه حل تضمینی برای افزایش طول و قطر | راهی سنتی برای بزرگ شدن به طور دائم
- راه های افزایش طول بدون دارو | برای افزایش دائمی طول
- گیاه حجیم و بزرگ کننده به صورت دائمی از روش سنتی |
- دارو برای افزایش طول در طب سنتی | افزایش دائمی طول با داروی قوی و موثر
-
- اندام | ید کپسول تاخیری داروی موثر برای دیرتر شدن
- افزایش طول – داروی گیاهی برای سایز دادن طول مردان
- طویل کننده مردان و تقویت مردان| تضمینی ترین لوازم بزرگ کننده
- را اری برای کلفت و افزایش دادن طول مردان
- روش طبیعی تاخیر در - روش و میزان مصرف vigrx plus
- افزودن به قطر و سایز | بلند
- موثر ترین دارو برای ایجاد سایز , راه حل برای سفت شدن
- افزایش طول و قطر با جدیدترین قرص های گیاهی | تضمینی ترین داروهای بزرگ کننده 100 % دائمی
- بزرگ با روش طبیعی | راههای طبیعی برای بزرگ ای تو خالی اس داروهای گیاهی جهت افزایش سایز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش طول
- داروی گیاهی سنتی برای بزرگ شدن
- راحترین روش برای افزایش طول و قطر | آسان ترین روش طبیعی برای بزرگ سایز
- راه طبیعی برای افزایش طول | روش طبیعی برای بزرگ طول
- راه های افزایش طول اندام | بهترین روش افزایش طول
- راه های افزایش سایز | بهترین روش های افزایش سایز
- راههای افزایش سایز مردان | بهترین روش افزایش سایز دستگاه مردان
- روش گیاهی برای تقویت مردان | داروی گیاهی جهت بزرگ شدن دستگاه
- روشهای جدید افزایش سایز مردانه | روش های سنتی بزرگ سایز به طور دائم
- روشهایی برای افزایش سایز | داروی گیاهی سنتی برای افزایش سایز
- روشهای سنتی برای افزایش طول | گیاه درمانی بزرگ طول آلات تضمینی وبدون بازگشت
- قرص برای افزایش تضمینی طول و قطر | قرص قوی گیاهی برای افزایش طول
- قویترین قرص افزایش دهنده طول | افزایش طول مردانه
- قویترین و موثرترین گیاه دارویی برای افزایش تضمینی سایز | قویترین گیاهان دارویی برای افزایش سایز الات به طور دائم و تضمینی
- گیاهان دارویی بزرگ کننده | بهترین داروی گیاهی بزرگ کننده
- گیاه دارویی مطمئن برای بزرگ و کلفت شدن بدون بازگشت | روش های طبیعی بزرگ و کلفت شدن به صورت دائمی
- گیاهان دارویی بزرگ کننده | بهترین داروی گیاهی بزرگ کننده
- چگونه را بزرگ کنیم | چگونه طول را افزایش دهیم | چگونه را کلفت کنیم
- بهترین داروهای تضمینی بزرگ کننده
- جدیدترین گیاهان دارویی بزرگ کنندهمشاهده متن کامل ...
کتاب آشنایی با معماری جهان ابراهیم زارعی
درخواست حذف اطلاعات

کتاب آشنایی با معماری جهان ابراهیم زارعی

به مدت سه روز رایگان است


برای اینجا کلیک نمایید

آشنایی با معماری جهان - ویستاvista.ir/article/760482کد کتاب : ۱۲۴۶۸۵۵ نویسنده : محمدابراهیم زارعی,قهرمان شیری محل نشر : همدان تاریخ نشر : ۸۴۱۲۲۷ رده دیویی : ۷۲۰.۲۵۱۵۴ قیمت : ۵۵۰۰۰ قطع : ی جلد : شومیز تعداد صفحه.
خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی - 143 ص فایل 143این جزوه خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی است که در 143 صفحه و در غالب یک فایل پی دی اف همراه با تمامی پلان ها و تصاویر تهیه گشته است.


خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی – 141 ص فایل 14127 ژانویه 2017 این جزوه خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی است که در 141 صفحه و در غالب یک فایل پی دی اف همراه با تمامی پلان ها و تصاویر
آشنایی با معماری جهان - ید کتابhttps://rayabook.net/bookid/4699کتاب آشنایی با معماری جهان به نویسندگی محمد ابراهیم زارعی منتشر شده توسط انتشارات فن آوران در سایت رایا موجود می باشد. شما می توانید کتاب های مورد نظر خود را


نام کتاب: معماری جهان مولف: ابراهیم زارعی ناشر: فن آورانarvin-bookstore.com/-/10-آشنایی با معماری جهان. ( کد کالا : ابراهیم زارعی ). آشنایی معماری جهان ابراهیم زارعی. مولف: ابراهیم زارعی. ناشر: فن آوران. حداقل تعداد برای ید این محصول : 1. برند محصول
کتاب آشنایی با معماری جهان | زارعی | انتشارات نگارنده دانشhttps://negarandedanesh.com//sdu-103090. عنوان کتاب. آشنایی با معماری جهان. مؤلف. محمد ابراهیم زارعی. مترجم. -. ناشر. فن آوران. نوبت چاپ. شانزدهم، 1395. تعداد صفحات / قطع. 496، ی. نوع جلد.


خلاصه کتاب “آشنایی با معماری جهان”نوشته ابراهیم زارعی - tapatalktapatalkhttps://www.tapatalk.com/topic/156017-57621این جزوه خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی است که در 143 صفحه و در غالب یک فایل پی دی اف همراه با تمامی پلان ها و تصاویر تهیه گشته است.
آدینه بوک: آشنایی با معماری جهان ~محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری https://www.adinehbook.com/gp/product/9646792065آشنایی با معماری جهان ~محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری (ویراستار) - 978-964-6792- 06-7 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران - ید و ارسال کتاب.


کتاب آشنایی با معماری جهان ابراهیم زارعی + خلاصه : خلاصه کتاب world-architecture-2-2-4.asemanblog.com/post/177 سپتامبر 2016 کتاب آشنایی با معماری جهان ابراهیم زارعی + خلاصه با بهترین کیفیت ممکن تنظیم و توضیع گردیده و ما نیز یکی از بهترین نسخه های این فایل را که
کتاب آشنایی با معماری جهان(چاپ12)-شبکه جامع کتاب گیسوم12کتاب آشنایی با معماری جهان اثر محمدابراهیم زارعی، قهرمان شیری بوده و چاپ 12 آن در سال 1391 توسط انتشارات فنآوران منتشر شده است.موضوعات کتاب شامل تاریخ


رایگان خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان،ابراهیم زارعیfreecad.ir/ کتاب آشنایی با معماری جهان، جزوه تاریخ معماری، جزوات کنکور ارشد معماری،جزوه کارشناسی ارشد معماری، جزوات ای معماری،
کتاب آشنایی با معماری جهان پیام نور محمد ابراهیم زارعیpayamnoor.sellufile.com/product-1134-بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 7085 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 248. توضیحات کوتاه: کتاب آشنایی با معماری جهان پیام نور محمد ابراهیم زارعی


آشنایی با معماری جهان by محمدابراهیم زارعی — reviews, discussion byآشنایی با معماری جهان کت به قلم محمد ابراهیم زارعی است که از شیوههای معماری پیش از تاریخی تا معماری رنسانس و باروک را شرح میدهد. در کتاب «آشنایی با معماری
کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی pdf – خط معمار pdf26 دسامبر 2016 این جزوه خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی است که در ۱۴۳ صفحه و در غالب یک فایل پی دی اف همراه با تمامی پلان ها و تصاویر تهیه


tiomonerea - آشنایی با معماری جهان by محمدابراهیم زارعی read apple tiomonerea13 مه 2017 آشنایی با معماری جهان کت به قلم محمد ابراهیم زارعی است که از شیوههای معماری پیش از تاریخی تا معماری رنسانس و باروک را شرح میدهد.در کتاب
کتاب آشنایی با معماری جهان | گروه هنر و معماری سانیکثsanix.org/?p=711کتاب آشنایی با معماری جهان. دسامبر 1, 2016. 0. 26. ۴. کتاب آشنایی با معماری جهان. تالیف – محمد ابراهیم زارعی. انتشارات فن آوران. ۴-۱. ۴-۲. ۴-۳. برچسب ها; جهان


جزوات ارشد معماری | مطالعات و رساله معماریbankarc.ir/8 آگوست 2014 با توجه به اهمیت کنکورکارشناسی ارشد معماری،و همچنین امکان دسترسی دوستان شهرستانی خلاصه کتاب “آشنایی با معماری جهان”نوشته ابراهیم زارعی.
کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعیdepaper.net/ //کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی خلاصه


کتاب آشنایی با معماری جهان (انتشارات پیام نور ) - ی معماری www.prozheha.ir/2170/نگارش کتاب آشنایی با معماری جهان با هدف تهیه ی منبعی خودآموز و جامع برای این درس در چارچوب ضوابط کتب درسی ی شکل گرفت.آنچه در این میان بیش از سایر
آشنایی با معماری جهان اثر زارعی - ید اینترنتی کتاب و فروش کتاب https://www.fadakbook.ir/product//کتاب آشنایی با معماری جهان ید اینترنتی و سایر کتب ی و هنر در فروشگاه مولف: محمد ابراهیم زارعی فصل هشتم: معماری امریکای میانه (اولمک، مایا، آزتک).


خلاصه کتاب آشنایی معماری جهان زارعی pdf - آموزش فایلpdf29 ا کتبر 2016 خلاصه کتاب آشنایی معماری جهان زارعی pdf. قیمت : رایگان. خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی – ۱۴۳ ص فایل – این جزوه خلاصه
نمونه سوال درس آشنایی با معماری جهان پیام نورwww.20file.org/bcat/plp/1345 نمونه سوال درس آشنایی با معماری جهان پیام نور. 93 رای. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. جهت رایگان جدیدترین نمونه سوال و جزوه پیام نور به سایت سلام پیام نور مراجعه


آشنایی با معماری جهان منتشر شدwww.ical.ir/index.php?option=com_k226 آوریل 2012 «آشنایی با معماری جهان» کت به قلم محمد ابراهیم زارعی است که از شیوههای معماری پیش از تاریخی تا معماری رنسانس و باروک را شرح میدهد. در کتاب
خلاصه کتاب “آشنایی با معماری جهان”نوشته ابراهیم زارعی https://www.noandishaan.com/forums/thread156017.htmlاین جزوه خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی است که در 143 صفحه و در غالب یک فایل پی دی اف همراه با تمامی پلان ها و تصاویر


کتاب آشنایی با معماری جهان | زارعی | انتشارات نگارنده دانشhttps://abup.ir/product/کتاب, توضیحات. عنوان کتاب. آشنایی با معماری جهان. مؤلف. محمد ابراهیم زارعی. مترجم. -. ناشر. انتشارات فن آوران. نوبت چاپ. پانزدهم، 1394. تعداد صفحات / قطع.
آشنایی با معماری جهان اثر زارعی | ید کتاب | بانک کتاب باران کتابwww.baranketab.com/product/606/ ید کتاب ی آشنایی با معماری جهان اثر زارعی از فروشگاه اینترنتی باران کتاب بانک کتاب باران کتاب فروش انواع کتاب نویسنده : محمد ابراهیم زارعی .


ید اینترنتی کتاب آشنایی با معماری جهان - پزشکی بوکwww.pezeshkibook.com/product/11/ محصولات مرتبط. کتاب معماری - کتاب آشنایی با معماری جهان. کتاب آشنایی با معماری جهان تألیف محمد ابراهیم زارعی انتشارات فن آوران موضوعات : تاریخ معماری
خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی - 143 ص فایل pdf1434 سپتامبر 2016 این جزوه خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان نوشته ابراهیم زارعی است که در 143 صفحه و در غالب یک فایل پی دی اف همراه با تمامی پلان ها و تصاویر


آشنایی با معماری جهان (ابراهیم زارعی/فن آوران) | فروشگاه کتاب مژدهwww.mojdehbook.com//فروشگاه کتاب مژده - نام کتاب:آشنایی با معماری جهان (ابراهیم زارعی/فن آوران)، ناشر: فن آوران همدان ، نویسنده:محمدابراهیم زارعی ، تعداد صفحه:487،
آشنایی با معماری جهان - ویستاvista.ir/article/760482کد کتاب : ۱۲۴۶۸۵۵ نویسنده : محمدابراهیم زارعی,قهرمان شیری محل نشر : همدان تاریخ نشر : ۸۴۱۲۲۷ رده دیویی : ۷۲۰.۲۵۱۵۴ قیمت : ۵۵۰۰۰ قطع : ی جلد : شومیز تعداد صفحه.


معمارو معماریbarchitect. /نام کتاب. تالیف. ترجمه. انتشارات. 1. سیر شه های معماری. محمد جواد مهدوی نژاد. جهاد ی آشنایی با معماری جهان. محمد ابراهیم زارعی. نشر فن آوران. 5.
فایل pdf - کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی pdfآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. (( b- arc- 1053 دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ زارﻋﻲ. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ - کتاب آشنایی با معماری جهان محمدابراهیم زارعی - [email protected]:20:57 gmt.


کتاب آشنایی با معماری جهان | انتشارات فن آوران | تألیف محمد ابراهیم www.memari7.com//691-نام محصول : کتاب معماری - کتاب آشنایی با معماری جهان. کتاب آشنایی با معماری جهان تألیف محمد ابراهیم زارعی انتشارات فن آوران موضوعات : تاریخ معماری تعداد صفحه :
خلاصه کتاب معماری جهان زارعbir .epage.ir//module.news_page._typeid.1_start.110_action1 نوامبر 2015 start by marking “آشنایی با معماری جهان” as want to read: آشنایی با معماری جهان کت به قلم محمد ابراهیم زارعی است که از شیوههای معماری پیش ازمشاهده متن کامل ...
درمان سنگ کلیه
درخواست حذف اطلاعات

,سنگ کلیه
درمان سنگ کلیه به روش طب سنتی


منبع : وبسایت شیعه طب
خاطره یک درد شدید و ناتوان کننده، چیزی است که نگرانی دایمی از تکرار این وضعیت را در ذهن بیمارانی که یک بار به مصیبت سنگ کلیه گرفتار شده اند؛ زنده نگه می دارد. امّا نباید نگران باشید؛ با روشهای ساده درمانی طبّ سنّتی، هم درد به راحتی درمان می شود و هم عامل ایجاد درد، یعنی سنگ کلیه.


انواع سنگ کلیه
1- سنگ های کلسیمی: حدود 80-75 درصد سنگ های کلیوی را تشکیل می دهند و به طور عمده از جنس اگزلات کلسیم - و با شیوع کمتر از جنس فسفات کلسیم - هستند.
2- سنگ های شاخ نی یا struvite: که معمولاً در زمینه عفونت های مزمن کلیوی به وجود می آیند.
3- سنگ های اسید اوریکی.
4- سنگ های سیستئینی.
عوامل زمینه ساز سنگ کلیه
1- کمی تحرّک: به ویژه در بی حرکتی های شدید مثل بیماران بستری، بیماران دچار ضایعات نخاعی و ... باعث افزایش برداشت کلسیم از استخوان ها می شود. این مسأله از سویی باعث تحلیل تدریجی استخوان ها و بروز پوکی استخوان می شود و از سوی دیگر، کلسیم اضافه ای که به این ترتیب وارد خون می شود؛ سطح کلسیم ادرار را افزایش داده زمینه را برای تشکیل سنگ های کلیوی فراهم می کند.
2- مشکلات تغذیه ای:
1- 2- مصرف غذاهایی که دفع ادراری اگزلات را زیاد می کنند: آجیل های بوداده، انواع شکلات، چای، نوشابه های کولا، اسفناج، بادام زمینی و ....
2- 2- مصرف زیاد نمک: که باعث افزایش دفع ادراری کلسیم می شود.
3- 2- مصرف زیاد پروتئین های حیوانی(انواع گوشت، لبنیات و تخم مرغ): این موادّ غذایی، دفع کلسیم، اگزلات و اسید اوریک را افزایش می دهند و احتمال تشکیل هر دو نوع سنگ کلسیمی و اسید اوریکی را زیاد می کنند.
4- 2- مصرف کم فیبر: یا به زبان ساده همان غذاهای گیاهی؛ چرا که مصرف زیاد میوه و سبزیجات، کاهش خطر تشکیل سنگ های کلیوی را به دنبال دارد.
3- کم شدن حجم ادرار: به دلیل فعّالیت های سنگین و تعریق زیاد، روزه داری و ....
4 - مصرف الکل: که در ادمه توضیح مبسوطی در مورد آن خواهیم داد.
5- یبوست: که بدون تردید از مهمترین دلایل شیوع سنگ های کلیوی است که متأسّفانه تقریباً هیچ گاه به آن توجّهی نمی شود.
6- عفونت های مزمن کلیوی: که چنان که گفتیم زمینه را برای تشکیل سنگ های شاخ نی فراهم می آورند.
7 - سایر علل: مثل پرکاری تیروئید، بعضی بیماری های نادر ژنتیکی و ....
علایم سنگ های کلیوی
بیماران مبتلا به سنگ هاى کلیه معمولاً با دوره هاى درد شدید، پیچشى و متناوب که هر چند دقیقه یک بار مى گیرد و ول مى کند، مراجعه مى کنند. درد معمولاً ابتدا در ناحیه پهلوها و پشت، درست پایین دنده ها، ظاهر مى شود که به تدریج به کشاله ران و ناحیه تناسلى انتشار مى یابد و با دفع سنگ، درد بیمار متوقف مى شود. بیماران به دلیل فعالیت دستگاه عصبى خودمختار (سمپاتیک) پوست سرد، تعریق و ح تهوع دارند. اکثر بیماران خون در ادرار دارند که ممکن است میکروسکوپى باشد و تنها با آزمایش ادرار مشخص شود یا کاملاً ادرار، کدر یا تیره به نظر آید. این علایم به دلیل ایجاد انسداد در مسیر وج ادرار به وجود می آیند. بنابراین تا وقتی که سنگ، مسیر ادراری را به طور نسبی یا کامل دچار انسداد نکند؛ می تواند بدون علامت باشد و این به آن معناست که ممکن است بسیاری از ما سنگ کلیه داشته باشیم ولی از آن بی خبر باشیم. همچنین ممکن است سنگ های کلیوی به صورت دوره ای به وجود بیایند؛ حلّ و دفع شوند و سنگ های جدیدی تشکیل شوند بدون آنکه شخص از آنها اطّلاعی داشته باشد. در این گونه موارد شخص ممکن است گهگاه احساس سنگینی، گزگز یا دردهای خفیف کلیوی داشته باشد.
شیوع
بیشترین شیوع سنگ کلیه در گروه سنى 18 تا 45 سال دیده مى شود. معمولاً بزرگسالان بالاى 30 سال از هر دو جنس (زن و مرد) مبتلا مى شوند اما شیوع سنگ کلیه در مردان 5 تا 10 برابر بالاتر است. میزان بروز سنگ هاى کلیوى در کشورهاى توسعه یافته بیشتر است که به دلیل مصرف زیاد پروتئین همراه با رژیم غذایى کم فیبر است. چهل درصد بیماران مبتلا به اولین حمله سنگ کلیه در عرض 2 تا 3 سال دچار یک حمله مجدد مى شوند و 75 درصد مبتلایان نیز در عرض 7 تا 10 سال دچار عود مى شوند.
تشخیص و درمان در طبّ کلاسیک
تشخیص سنگ کلیه عمدتاً براساس علایم بالینی، آزمایش ادرار، ع ساده شکم یا سونوگرافی انجام می شود.
درمان هم شامل تجویز داروهایی برای کاهش درد، شل عضلات حالب(برای حرکت سریعتر سنگ)، تجویز داروهای حل کننده سنگ، سنگ شکن و نهایتاً جرّاحی است.
نکته های پیشگیرانه و درمانی بر اساس رویکرد طبّ سنّتی
اگر چه سنگ های کلیه، انواع مختلف و بالطبع روشهای گوناگونی برای پیشگیری و درمان دارند؛ ولی نکات ذیل را به عنوان نکاتی عمومی، ساده و قابل اجرا در 3 بخش ذکر می کنیم.
الف - کنترل درد: شاید برای بیماری که دچار سنگ کلیه است هیچ چیزی مهمتر از کنترل درد شدیدش نباشد؛ دردی که گاه به مسکّن های تزریقی مخدّر مانند مورفین نیز به خوبی پاسخ نمی دهد؛ امّا طبّ سنّتی برای این مشکل راه حل های ساده ای دارد:
الف - الف- بادکش گذاری: بادکش گذاری اثری فوق العاده در رفع اسپاسم عضلات حالب دارد و تقریباً بلافاصله درد را تسکین می دهد؛ در واقع، بادکش گذاری با شل عضلات صاف حالب، درد را کاهش داده باعث تسهیل حرکت و دفع سنگ خواهد شد. برای این کار موضع حداکثر درد را با یک روغن مناسب چرب کرده در همان ناحیه بادکش بگذارید و تا رفع کامل درد(معمولاً 15-10 دقیقه) آن را برندارید. طبیعی است که با این کار ممکن است پس از مدتی درد را در نقطه ای پائین تر از نقطه قبلی احساس کنید که علت آن حرکت سنگ است. به موازات تغییر محل درد، جای بادکش ها را عوض می کنید تا وقتی که سنگ داخل مثانه شود و درد از بین برود. اگر درد بیمار در ناحیه ای وسیع پخش است؛ در کلّ ناحیه درد بادکش بگذارید. اگر درد بیمار در جاهایی مثل بیضه یا کشاله ران احساس می شود و طبیعتاً نمی توانید محلّ اصلی سنگ را پیدا کنید؛ مسیری از روی کلیه تا روی مثانه را بادکش گذاری کنید. این مسیر از کلیه شروع می شود؛ 20-15 سانتی متر به سمت پایین حرکت می کند و سپس با گذشتن از پهلوی بیمار با مسیری مورّب به سمت مثانه(قسمت بالای ناحیه ) می رسد. این نحوه بادکش گذاری تقریباً ش ت درمانی ندارد. پس از مدیریت اورژانسی درد و در طول درمان دارویی، بادکش گذاری روزانه (روزی یک بار به مدّت 20-15 دقیقه) روی کلیه مبتلا باعث افزایش خون رسانی کلیه و تسریع در حل شدن سایر سنگ ها و جلوگیری از تشکیل سایر سنگ ها خواهد شد.
الف- ب- سایر روش ها: در صورتی که به هر دلیل قادر به بادکش گذاری نیستید؛ می توانید یک عدد آجر(ترجیحاً آب ندیده) را داغ کرده لای حوله پیچیده روی موضع درد بگذارید و تا حدّ تحمّل، آن را برندارید. این کار اگر چه تأثیر بادکش را ندارد؛ امّا به ویژه در کنترل دردهای خفیف تر مؤثّر است.
ب - نکته های پیشگیرانه و بهداشتی در درمان سنگ کلیه:
1- دستورات تغذیه ای:
- هر قدر غذا را بیشتر بجوید احتمال پیدایش سنگهای کلیوی را کاهش می دهید.
- از مصرف غذاهایی که مخالف طبع شما هستند یا به زبان ساده به شما نمی سازند؛ بپر د.
- پرخوری یکی از عوامل پیدایش این سنگهاست از این عامل ت یب جسم و روح فاصله بگیرید.
- هرگونه ضعف در کارکرد معده؛ می تواند سبب ساز بروز این سنگها باشد؛ بنابراین اگر دچار نفخ، درد یا سوزش معده، ترش ، سنگینی معده بعد از غذا و مانند آن هستید؛ نسبت به درمان آن اقدام کنید.
- مصرف پروتئین های حیوانی(انواع گوشت، تخم مرغ و لبنیات) را به حدّاقل مورد نیاز کاهش دهید. در مورد مصرف گوشت های مانده و کهنه(از جمله گوشت های یخی و فریزری، سوسیس، کالباس، همبرگر و ...)، ماهی شور و پاچه، دقّت بیشتری کنید.
- مصرف این موادّ غذایی را نیز حتّی المقدور کاهش دهید یا قطع کنید: انواع شیرینی و شیرینی های قنّادی، قهوه، چای، انواع شکلات و کاکائو، انواع نوشابه ها، بادام زمینی، اسفناج، آجیل های بوداده و ...
- مصرف نمک را تعدیل کنید و ترجیحاً به جای نمک های تصفیه شده از نمک دریا یا معدنی استفاده کنید.
- در ایی که آب سنگینی دارند؛ از آب جوشیده و یا در صورت امکان از آب چشمه یا قنات استفاده کنید.
- مصرف انواع میوه و سبزی را در رژیم غذایی خود افزایش دهید.
- درمان سنگ کلیه بدون اقدام برای درمان یبوست بیمار، کاری است عبث و بی نتیجه. بسیاری از مواقع، تنها با درمان یبوست، سنگ کلیه بیمار هم درمان می شود.
- شاید یک معیار ساده برای درک این که آب بدن کافی است یا خیر آن است که به رنگ ادرار توجّه کنیم؛ اگر رنگ ادرار به سمت زرد پررنگ میل کرد یا بوی آن تند شد؛ احتمالاً نیاز به مصرف آب بیشتری دارید؛ امّا این مسأله هرگز به آن معنا نیست که آب درمانی به شیوه رایج(گاهی تا 13 لیوان آب در روز) را به عنوان درمان سنگ کلیه توصیه کنیم؛ چرا که این کار، سنگ کلیه و بیمار، هر دو را با هم نابود می کند. بنابراین میزان مصرف آب را بر اساس درخواست عاقلانه بدن - یعنی همان احساس تشنگی - تنظیم کنید.
2- سایر توصیه ها:
- فعّالیت سنگین و تعریق بیش از حد، زمینه ساز تشکیل سنگ کلیوی است؛ امّا بی حرکتی عاملی خطرناکتر است؛ لذا سعی کنید فعّالیت مناسب روزانه خود را حفظ کنید. تجربه نشان می دهد که انجام روزانه ورزش هایی مانند طناب زدن، به دفع بهتر سنگ کلیه کمک می کند.
- گرم نگه داشتن کلیه ها از اصول مهمّ درمانی سنگ کلیه - و بسیاری دیگر از بیماری های کلیه - در طبّ قدیم است. بستن شال به ویژه در فصول سرد سال بر روی کلیه ها را به خصوص به انی که دچار عود مکرّر سنگ کلیه هستند؛ توصیه می کنیم. ماساژ کلیه ها با روغن های مناسب - زیتون، کنجد، سیاهدانه، بادام تلخ، هسته قیسی و ... - هم تأثیر شایانی در درمان سنگ کلیه دارد. اثر اصلی این دو کار، افزایش جریان خون کلیوی و کارکرد بهتر آن است.
- حجامت: حجامت و به ویژه حجامت کلیه ها از درمانهای مناسب برای دفع سنگهای کلیوی است. گاه بلافاصله پس از حجامت، دفع سنگ آغاز می شود. بنابراین و به ویژه در انی که علایم سنگینی و غلظت خون دارند؛ نباید از انجام حجامت غافل شد.
ج - درمان های دارویی:
درمانهای دارویی ذکر شده در کتب طب سنتی بسیار متنوع و بر اساس انواع سنگها و مزاج بیمار متفاوتند. درمانهایی که در ادامه به آنها اشاره می شود؛ درمانهایی هستند که ساده و قابل اجرا بوده؛ در عین حال بر روی اکثر سنگها مؤثر هستند.
- سیاهدانه-عسل: 100گرم سیاهدانه را آسیاب کنید و بلافاصله با یک کیلو عسل مخلوط کنید و 3-2 ماه روزی 3 قاشق چایخوری از آن میل کنید. این ترکیب فوق العاده، یک سنگ شکن قوی برای سنگ های کلیوی و صفراوی است؛ رگ های بسته قلبی را باز می کند؛ فشار خون را تنظیم می کند و ....
- پوسته درونی سنگدان مرغ(یا سایر پرندگان): این پوسته زرد رنگ را تمیز کرده، شسته، خشک و آسیاب کنید و روزی 2 بار و هر بار نصف قاشق چایخوری از آن را میل کنید. البته به علت تلخی این دارو، بهتر است آن را با کمی عسل مخلوط کرده خمیر نسبتا سفتی بسازید و این خمیر را در یخچال بگذارید تا خودش را بگیرد. حالا به راحتی می توانید از این خمیر قرص هایی تهیه نموده و میل کنید. راه مناسب دیگر، ریختن این پودر در کپسول است. ممکن است اطرافیان نسبت به غیربهداشتی بودن این ترکیب به شما هشدار بدهند امّا می توانید مطمئن باشید که با مصرف این داروی سنگ شکن قوی دچار هیچ مشکلی نخواهید شد.
- تراشه پوست بزه: قبل از استفاده از بزه، آن را بشویید و پوست روی آن( که دارای طرح و خط است) را نازک بتراشید( مثل تراشیدن پوست هویج). این تراشه ها را خشک و آسیاب کرده روزی 2 یا 3 بار و هر بار نصف قاشق چایخوری از آن را با کمی عسل مصرف کنید.
- تخم بزه: تخم بزه و صیفی جات مشابه مثل گرمک و طالبی را دور نریزید. آنها را جمع کنید و روزی یک یا دو قاشق غذاخوری از آنها را به صورت خام، آرام آرام بجوید تا شیره آنها کاملا کشیده شود؛ سپس تفاله را بیرون بریزید.
- خا تر سوزانده کلم قمری: روزی 2 یا 3 بار و هر بار نصف قاشق چایخوری از آن را با کمی عسل میل کنید.
- خا تر چوب انگور: می توانید آن را مشابه خا تر کلم قمری مصرف کنید. راه بهتر این است که چوب درخت انگور( که هر قدر پیرتر و کلفت تر باشد اثر بهتری خواهد داشت) را روی حرارت بگیرید تا سرخ شود؛ سپس آن را در ظرف آبی فرو ببرید و این کار را چند بار تکرار کنید؛ سپس این آب را به تدریج مصرف کنید که یکی از بهترین داروهای سنگ شکن است. آب برگ انگور و اشک درخت انگور هم از خاصیت سنگ شکنی مناسبی برخوردارند.
- قطعه ای هندوانه را با پوست و تخمه های آن د کرده، مدتی آرام بجوشانید تا آب آن غلیظ شود و آن را صاف کنید. به این آب صاف کرده کمی سرکه بیافزایید و به تدریج مصرف کنید.
- ترب سیاه: مصرف ترب سیاه به اشکال گوناگون در درمان سنگ های کلیوی بسیار مفید است. یک راه ساده آن است که ترب سیاه را(ترجیحاً با برگ و پوست و ریشه) آبگیری کنیم و روزی 2-1 استکان مصرف کنیم. امّا با توجّه به طعم نامطلوب، ایجاد نفخ شدید و مسایلی از این دست بهتر است آب ترب را کاملاً با عسل شیرین کنیم که البته این روش هم در بسیاری از موارد نمی تواند مشکل را حل کند و لذا خیلی ها از خیر مصرف این داروی مفید می گذرند. امّا مرحوم عبدالله احمدیه، برای مصرف ترب سیاه راه مناسبی را پیشنهاد کرده اند که به نظر می رسد برای عموم بیماران قابل انجام باشد: «ترب سیاه را به ورقه های نازک برش داده دو طرف هر ورقه را کمی عسل بمالید(مثل کره روی نان)؛ سپس این ورقه ها را در سبدی قرار دهید تا این عسل ها کم کم به درون ظرفی که در زیر سبد قرار می دهید بچکند. عسلی که به این ترتیب جمع می شود ضمن دارا بودن عصاره ترب سیاه، برای مصرف کننده هم مشکل چندانی ایجاد نمی کند.»
- سایر داروها:
داروهای ذیل؛ داروهایی ساده و در دسترس هستند که در دفع سنگهای کلیوی مؤثر هستند که یکی یا تعدادی از آنها را با هم و به روشهای گوناگون مثل جوشاندن یا دم می توانید استفاده کنید:
داروهای خنک: کاکل ذرّت، دم گیلاس و آلبالو، خارخسک، خارشتر، تخم کاسنی، عنّاب، بنفشه، تخم هندوانه، پوست هندوانه، تخم کاهو، کاکنج(عروسک ) و ....
داروهای گرم: تخم رازیانه، پونه، پرسیاوشان، تخم کرفس، بادرنجبویه، تخم بزه، افتیمون، گزنه، سداب، بنصر و ....
دو نسخه برای افرادی که غذاهای خنکی به آنها می سازد:
- (خارشتر، یک قاشق مربّاخوری) + (دم گیلاس یا کاکل ذرّت، یک قاشق غذاخوری) + (تخم بزه، یک قاشق مربّاخوری):
- (خارشتر، یک قاشق مربّاخوری) + (خارخسک یا تخم هندوانه، یک قاشق مربّاخوری) + (تخم بزه یا تخم کرفس یک قاشق مربّاخوری): به همان شیوه فوق مصرف شود.
دو نسخه برای افرادی که غذاهای گرمی به آنها می سازد:
- (گزنه یا پونه، یک قاشق غذاخوری) + (تخم بزه یا تخم کرفس، یک قاشق مربّاخوری) + (خارشتر یا خارخسک، یک قاشق مربّاخوری)
- (بادرنجبویه یک قاشق غذاخوری یا تخم رازیانه، یک قاشق مربّاخوری) + (تخم بزه یا تخم کرفس، یک قاشق مربّاخوری) + (دم گیلاس یا کاکل ذرّت، یک قاشق غذاخوری)
روش آماده سازی داروها: همه داروهای هر فرمول را با هم و با 2 لیوان آب روی شعله کم بجوشانید تا یک استکان از آن بماند. آن را صاف کرده شیرین نموده میل نمایید. این کار را روزی یک بار و به مدّت یکی دو ماه انجام دهید.
نکته: بهتر است حتّی در بیماران گرم مزاج هم تا حدّی غلبه با داروهای گرم باشد.
- عرقیات گیاهی
یک راه مناسب و ساده تر، استفاده از عرقیات گیاهی است. پیشنهاد من به این شرح است:
- برای افراد گرم مزاج:
(عرق خارشتر، یک قسمت) + (عرق خارخسک یا عرق کاسنی، یک قسمت) + (عرق بابونه، یک قسمت)
- برای افراد سرد مزاج:
(عرق خارشتر، یک قسمت) + (عرق بابونه، یک قسمت) + (عرق بادرنجبویه یا اسطوخدّوس، یک قسمت)
این عرق ها را با هم مخلوط کنید و روزی 3-2 استکان تا یکی دو ماه میل کنید.
آیا لازم است دفع سنگ کلیه را به چشم دید؟
انتظار بسیاری از بیماران آن است که سنگ کلیه دفع شود و اگر چنین اتّفاقی نیفتد فکر می کنند که درمان نشده اند؛ در حالی که این تصوّر به این دلایل نادرست است:
- اثربخشی داروهای فوق الذّکر، اکثراً به صورت حل سنگ است و لذا دفع سنگ عملاً احساس نخواهد شد.
- معیار اصلی در طبّ ی برای درمان بیماری، از بین رفتن علایم بیماری است(که این خود، بحث مفصّل و جداگانه ای را می طلبد). بنابراین وقتی که بیمار، مدّتهاست که هیچ گونه درد یا ناراحتی ندارد و بدن او هیچ گونه علایم هشدار دهنده ای صادر نمی کند می تواند از سلامت خود مطمئن باشد. وسواس در انجام اقدامات تشخیصی در این حال غلط است. چنانکه گفتیم بسیاری از ما در طول زندگی خود دچار سنگ های بی علامت و گذرا در کلیه می شویم که می آیند و می روند و هیچ گاه از وجود آنها مطّلع نمی شویم؛ بنابراین همان گونه که ی از ترس این سنگ ها مرتّباً سونوگرافی کلیه انجام نمی دهد؛ بیماری که با انجام دستورات طبّ سنّتی، علایم بیماری اش کاملاً از بین رفته اند هم نیازی به اقدامات تشخیصی اضافه ندارد و می تواند مطمئن باشد که در صورت رعایت دستورات بهداشتی(و به ویژه دستورات تغذیه ای که در این مقاله ذکر شد)؛ دیگر شاهد سنگ اندازی کلیه! در زندگی آرام خود نخواهد بود.
آیا ماء الشّعیر در درمان سنگ کلیه مفید است؟
یکی از عقاید رایج در بین عموم مردم، اصرار به مصرف ماء الشّعیر برای دفع سنگ کلیه است. در این رابطه دو نکته قابل ذکر است:
1- آنچه که به عنوان ماء الشّعیر در شیشه های نوشابه در مغازه ها عرضه می شود، نسبتی با ماء الشّعیر طبّی ندارد. ماء الشّعیر طبّی به زبان ساده لعاب حاصل از جوشاندن جوی پوست کنده است که کاربردهای درمانی زیادی دارد.
2- «جو» طبعی سرد و خشک دارد؛ بنابراین نوشابه های ماء الشّعیر اگر هم اثری در دفع سنگ کلیه داشته باشند؛ تنها برای افراد بسیار گرم مزاج قابل استفاده اند و برای سایرین می توانند عوارض مختلفی به جای بگذارند. لذا بهتر است عموم بیماران از مصرف آنها خودداری کنند.
مشروبات الکلی و دفع سنگ کلیه!!
شیاطین انس و جن برای توجیه اعمال زشت خود و افزودن به پیروان خویش، از راه های گوناگونی بهره می گیرند؛ از جمله این که به دلایل به ظاهر موجّه طبّی و بهداشتی متوسّل می شوند. متأسّفانه عقیده نافع بودن مصرف مشروبات الکلی برای دفع سنگ کلیه هم از جمله عقاید ناصو است که از سوی این افراد تبلیغ می شود. در غلط بودن این عقیده همین بس که در روایات حضرات معصومین(علیهم السلام) آمده است که «درحرام شفایی نیست»؛ امّا برای اقناع علمی شما عزیزان، این چند سطر را از کتاب ارزشمند «اثرات مشروبات الکلی، چای و قهوه از دیدگاه دانش پزشکی و دانشمندان غرب، تألیف علی اصغر اکبری، فصل 6، صفحه 132» ذکر می کنیم:
«به جاست در مورد خودم(مؤلّف) داستانی عرض کنم: چند سال پیش مبتلا به درد شدید کلیوی گردیدم. بعد از اقدامات آزمایشگاهی و سونوگرافی و ع برداری نهایتاً وجود یک سنگ کوچک در یک کلیه ام به اثبات رسید. شما فکر می کنید چند نفر به بنده پیشنهاد د که جهت درمان، مقداری مشروبات الکلی و به ویژه آب جو مصرف نمایم؟ شخصاً آمار نگرفتم؛ ولی مهم این است که اگر یک پزشک به بنده چنین پیشنهادی بدهد شما چه برداشتی می کنید؟ شاید شما بفرمایید اگر افراد غیر پزشک گفته باشند قابل استناد نیست؛ ولی چون یک پزشک مصرف مشروبات الکلی را برای درمان شن کلیه پیشنهاد می کند احتمالاً اثر درمانی دارد. بنده کمی شک که شاید پیشنهاد ایشان علمی و از کشفیات جدید پزشکی باشد که خودم خبر ندارم. لذا آ ین چاپ از کتاب مربوطه، معروف به«اسمیت» که صاحب نظران در آن را به چاپ رسانیده اند به ویژه قسمت درمان آن را مورد مطالعه قرار دادم و مشاهده که هیچ نامی از الکل{به عنوان درمان کننده سنگ کلیه} برده نشده است. حتّی در حدّ حدس و گمان هم نامی از آن برده نشده است؛ زیرا که بسیاری از مواقع در مراجع علمی دیده می شود که گفته شده احتمال دارد فلان خوراکی یا فلان دارو در درمان فلان بیماری مؤثّر باشد؛ ولی اینجا دانشمندان و صاحب نظران برای درمان شن کلّیه حتّی از مشروبات الکلی به عنوان عامل احتمالی هم نام نبرده اند. جای نگرانی است که در کشور ما، بر خلاف علم و دانش پزشکی گاهی حتّی یک پزشک چنین تجویز غیر علمی پیشنهاد می دهد. در حالی که مشروبات الکلی خود می توانند موجب تشکیل شن کلیه بشوند؛ توجّه فرمایید:
از نظر بالینی مهم ترین محرّک تولید اسید اوریک در خون انسان، الکل می باشد که تولید جدید آن را به طور چشم گیری بالا می برد .... افرادی که تولید و ترشّح بیش از حدّ اسید اوریک دارند؛ در معرض خطر ایجاد سنگ های کلیوی هستند. سنگ ها ممکن است از اسید اوریک تشکیل شده باشند یا آن که اسید اوریک ممکن است هسته تشکیل سنگ های کلسیم یا دیگر انواع سنگ ها باشد.»
بنابراین واضح است که مصرف مشروبات الکلی نه تنها سنگ کلیه را درمان نمی کند بلکه احتمال ایجاد آن را نیز افزایش می دهد.
نکته: عقیده بر این است که اگر سنگ کلیه دفع شده را د و آسیاب کرده و مصرف کنیم؛ تأثیر به سزایی در دفع سایر سنگ ها خواهد داشت که البته با توجّه به این که راه های ساده تر و خوشایندتری وجود دارد؛ این اقدام را توصیه نمی کنیم.
کلیه سنگ ساز
بیمارانی هستند که مکرّرا دچار سنگ کلیه می شوند. طبّ کلاسیک به این بیماران القا می کند که ایراد از کلیه شماست و این ح تا آ عمر با شما خواهد بود. امّا واقعیت این نیست؛ بلکه اکثر این افراد را انی تشکیل می دهند که اقدامات درمانی متعدّدی انجام می دهند؛ امّا از انجام کارهای پیشگیرانه غافلند. به همه این بیماران توصیه می کنم که اقدامات پیشگیرانه ذکر شده در این مقاله(به ویژه اقدامات مربوط به اصلاح تغذیه و کارکرد دستگاه گوارش) را جدّی بگیرند تا کم کم تهمت سنگ ساز بودن از ساحت کلیه آنها پاک شود. در افراد معدودی به علّت عدم توانایی کلیه برای دفع موادّ محلول در آب منطقه س ت، این مشکل تکرار می شود که به این افراد توصیه می کنیم که میزان حدّاقلّی از دارو(مثلاً روزی نصف استکان عرق خارشتر) را مصرف کنند. البته بهتر است هر چند وقت یک بار دارو برای مدّتی قطع شود یا آن که به تناوب از داروهای مختلف استفاده شود تا عوارض مصرف طولانی دارو بر بدن به حدّاقل برسد.
روزه و سنگ کلیه
انی که اصطلاحا کلیه سنگ ساز یا بیماری های شدید کلیوی دارند یا پیوند کلیه شده اند؛ در بسیاری از موارد با م پزشک معالج و با رعایت مواردی که مانع از غلیظ شدن خون و ادرار می شود؛ قادر به روزه داری هستند. حتّی تحقیقات انجام شده در مورد بیماران پیوندی که آزمایش های طبیعی داشته اند نشان داده است که روزه داری هیچ اختلالی در آزمایش های آنها ایجاد نکرده است. تجربه به من نشان می دهد که اکثر انی که به اصطلاح کلیه سنگ ساز دارند با رعایت موارد تغذیه ای ذکر شده و نیز مصرف حدّاقل دارو(مثلا نصف استکان عرق خارشتر در افطار و سحر)، به راحتی و بدون مشکل خاصّی قادر به روزه داری خواهند بود.


 مشاهده متن کامل ...
همه چیز درباره خواص گیاه بومادران
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]

بومادران گیاهی معطر است که مصارف دارویی مختلفی دارد. از جمله خواص بومادران می توان به قاعده آور بودن و یام دهنده زخم های بدن اشاره کرد.

اهمیت طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی در درمان برخی بیماری ها بر همگان واضح و روشن است. بسیاری از گیاهان هستند که اگرچه ما با آن ها آشنایی کافی نداریم اما می توانند نقش مهمی در بازی سلامت ایفا کنند. بنابراین بهتر است با افزایش آگاهی خود با انواع گیاهان دارویی در طب سنتی آشنا شویم. بومادران یکی از این گیاهان است که در این مقاله به بررسی خواص آن پرداخته ایم.
خواص بومادران - عرق بومادران - گیاه بومادران

آشنایی با گیاه بومادران

گیاهی است علفی و ی اله، دارای ساقه و شاخه های راست به ارتفاع ۲۵ تا ۶۰ سانتی متر که در نواحی مدیترانه و غالب نقاط ایران می روید. دانه اش تقریبا کروی و صاف است. به این گیاه "مشک داش" هم گفته شده است. بومادران علف هرز مزارع است و به صورت خودرو در دشت ها و کنار جاده ها و نواحی کوهستانی اروپا و در مناطقی از شمال ایران و ارتفاعات البرز و در کوه های کرمان می روید. زمان گل دهی گیاه از اوا اردیبهشت تا پایان تیرماه و بهترین زمان برداشت نیمه اول تیرماه است. این گیاه در استان ایلام به وفور یافت می شود. این گیاه با گل های زرد رنگ در استان لرستان نیز می روید و در گویش لری «برنجداس» نامیده می شود.

این گیاه را علف "هزار برگ" هم می نامند.

خواص گیاه بومادران چیست؟

خواص بومادران بسیار متعدد است. دم کرده سر شاخه گلدار این گیاه، در رفع نفخ و ترش معده مفید است. بومادران به علت دارا بودن تانن و مواد تلخ و عطری بر روی سلسله اعصاب و قلب تاثیر بسزایی دارد. همچنین در بیماری های اعصاب مانند: هیستری، صرع و قولنج های تشنج آور، نتایج مفیدی می دهد.

بومادران بر اثر قابض بودن در رفع ترشحات نگی، بند آوردن خون، بواسیرهای خونی و اسهال های ساده اثر معالج دارد و علیه دردهای عادت ماهانه هم به کار می رود. فرآورده های این گیاه، در درمان بواسیر ساده بسیار موثر است. این گیاه به علت اثر مدر که دارد در ازدیاد حجم ادرار و دفع سنگ کلیه نیز نافع است. به علاوه بادشکن و تب بر نیز می باشد.

خواص دیگر بومادران عبارتند از:

  • جویدن برگ تازه آن برای دندان درد توصیه می شود.
  • بخور آن در زمان سرماخوردگی به رفع زکام کمک می کند.
  • ضماد آن جهت درد و انواع سردرد مفید است.
  • برای زایمان آسان از دم‎کردهاین گیاه استفاده شود.
  • برای درمان تنگی نفس از دم‎کرده آن استفاده شود.
  • استفاده از دم کرده بومادران، سبب کاهش فشار خون شده و برای نارسایی های کیسه صفرا استفاده می شود.
  • برای ت شدن نیش ات ضماد این گیاه را در محل گزیدگی بگذارید.
  • برای تسکین درد مفاصل روغن بومادران را به مفاصل بمالید.

خواص بومادران برای پوست و مو

شیره آن یا دم کرده اش به دلیل خاصیت یام دهنده برای زخم ، اش و شکاف پوست بدن و همچنین جوش ها، اگزما و ترک دست ها مورد استفاده قرار می گیرد. جوشانده این گیاه اگر بر روی پوست سر مالیده شود از ریزش مو جلوگیری به عمل می آورد. با این گیاه و یا مخلوط اسانس آن در روغن کنجد، نوعی کرم بهداشتی جهت تامین سلامت پوست در مقابل نور خورشید تهیه می شود. سرشاخه های گل دار گیاه برای تهیه لوسیون ها استفاده می شود. برای دفع صفرا و رفع خارش شدید ۵۰ گرم گیاه را در آب بجوشانید و بعد از خنک شدن، بدن را با آن بشویید که این عمل در رفع خارش شدید بسیار موثر است. علاوه بر این بومادران یک مرطوب کننده طبیعی برای پوست می باشد.

- برای درمان لک و پیسی هر ماه به مدت یک هفته از دم‎کرده این گیاه به میزان ۳ گرم در ۱۵۰ سی‎سی آب بنوشید.

- اسانس آن خاصیت ضد باکتری و ضد تورم دارد. از این اسانس در صنایع دارویی، بهداشتی و آرایشی در تهیه کرم ها و پمادهای محافظ پوست و داروهای ضد تورم استفاده می شود.


گل بومادران - خواص گیاه بومادران - دمنوش بومادران

طرز تهیه روغن بومادران

برای تهیه روغن آن۵۰ گرم از این گیاه را در ۲۵۰ گرم روغن زیتون خیس نموده سپس داخل یک شیشه ریخته و درب شیشه را محکم ببندید و شیشه را در آب جوش انداخته به مدت ۴ ساعت بگذارید آب با حرارت ملایم بجوشد سپس صاف نموده و از آن استفاده کنید.

هشدار

توجه داشته باشید که مصرف خودسرانه گیاهان دارویی بدون تجویز پزشک معالج، ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد.

گردآوری:
مجله اینرتنتی ستاره

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

همه چیز در مورد بومادران بوژانه کاشت داشت و خواص …بخش اول توضیحات گیاه بومادران معادل آن در زبان کردی بوژانه می باشد که به نظر همه چیز درباره گلپر، خواص گلپر، گلپر، خواص دارویی …خواص گلپر خواص دارویی گلپر فواید گلپر خاصیت گلپر گلپر در طب سنتی فواید درمانی گلپر خواص بابونه گیاه معجزه گر، بابونه، گل بابونه، خواص …خواص بابونه خواص عمومی آکاایران افزاینده قدرت سیستم ایمنی بدن ـ ضد سرفه ـ خلط آور همه چیز درباره ی عروس هلندیعروسهلندینام علمی از خانوادهٔ طوطی های کاکل سفید و کوچکترین عضو این خانواده از سلامت و بیماریه ماریهای نرژیم لاغری …امروز شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ برابر با ۲۴ ربیع الأول ۱۴۳۸ قمری و ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی مصادف عطاری طب سنتی زالو درمانی گیاهان دارویی گیاه …خواص کامل گیاهان دارویی عطاری طب سنتی زالو درمانی گیاهان دارویی گیاه درمانی به عطاری طب سنتی زالو درمانی گیاهان دارویی گیاه …در ادامه شما را با خواص چند گیاه دارویی آشنا می کنیم ولی به خاطر داشته باشید که در مطالب جالب و خواندنی طب سنتی خواص فهمطالب جالب و خواندنی طب سنتی خواص فه طب سنتی مطالب جالب و خواندنی طب سنتیداروهای گیاهی،طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،داروهای …خواص چای سبز خواص زنجبیلچای ترشفواید چای سبزدرمان گیاهی داروهای گیاهیداروهای گیاه …گیاه درمانیزیرهزعفرانزرشکالوگوجهسی یازسبزیکلمکدوغلاتلوبیاشلغمعناب همه چیز در مورد بومادران بوژانه کاشت داشت و خواص درمانی بخش اول توضیحات گیاه بومادران معادل آن در زبان کردی بوژانه می باشد که به نظر می رسد همه چیز درباره گلپر، خواص منبعحداقلخواص گلپر خواص دارویی گلپر فواید گلپر خاصیت گلپر گلپر در طب سنتی فواید درمانی خواص بابونه گیاه معجزه گر، بابونه، گل بابونه، خواص بابونه خواص بابونه خواص عمومی آکاایران افزاینده قدرت سیستم ایمنی بدن ـ ضد سرفه ـ خلط آور ـ درمان همه چیز درباره ی عروس هلندی عروس نام علمی از خانوادهٔ طوطی های کاکل سفید و کوچکترین عضو این خانواده از نظر جثه مطالب جالب و خواندنی طب سنتی خواص فه مطالب جالب و خواندنی طب سنتی خواص فه طب سنتی مطالب جالب و خواندنی طب سنتی سلامت و بیماریه ماریهای نرژیم لاغری پیشگیری از امروز شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ برابر با ۲۴ ربیع الأول ۱۴۳۸ قمری و ۲۴ دسامبر ۲۰۱۶ میلادی مصادف است عطاری طب سنتی زالو درمانی گیاهان دارویی گیاه درمانی خواص کامل گیاهان دارویی عطاری طب سنتی زالو درمانی گیاهان دارویی گیاه درمانی به رسمی عطاری طب سنتی زالو درمانی گیاهان دارویی گیاه درمانی در ادامه شما را با خواص چند گیاه دارویی آشنا می کنیم ولی به خاطر داشته باشید که در مصرف داروهای گیاهی،طب سنتی،خواص گیاهان دارویی،داروهای گیاهی لاغری خواص چای سبز خواص زنجبیلچای ترشفواید چای سبزدرمان گیاهی داروهای گیاهیداروهای گیاهی گیاه درمانیزیرهزعفرانزرشکالوگوجهسی یازسبزیکلمکدو گیاه درمانیزیرهزعفرانزرشکالوگوجهسی یازسبزیکلمکدوغلاتلوبیاشلغمعنابرازیانه
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
آشنایی با سیستم های اطلاعات
درخواست حذف اطلاعات
در این تحقیق آشنایی با سیستم های اطلاعات مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این تحقیق دریافت می کنید اشاره شده است : 1- تعریف سیستم های اطلاعات سیستم اطلاعات1 عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی، ذخیره، بازی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه. سیستم اطلاعات سازمانی2 یک سیستم اطلاعات برای کار بر روی اطلاعاتی است که به خود سازمان مربوط می شوند. اگر سازمانی ...

, آشنایی با سیستم اطلاعات ,آشنایی با سیستم های اطلاعات مقاله در را ار مدیریت,[ppt]آشنایی با سیستم های اطلاعاتی و استراتژی های جست وجو,آشنایی با سیستم های اطلاعات ,[pdf]آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ,آشنایی با سیستم های اطلاعات,مقاله. آشنایی با سیستم های اطلاعات ,آشنایی با سیستم های اطلاعات ,مقاله آشنایی با سیستم های اطلاعات ,مقاله آشنایی با سیستم های اطلاعات,تحقیق در مورد آشنایی با سیستم های اطلاعات 10 ص ,آشنایی با سیستم های اطلاعات تحقیق ,آشنایی با سیستم های اطلاعات نسخه متنی ,معرفی مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته,تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با سیستم های اطلاعات ,تحقیق و بررسی در مورد آشنایی با سیستم های اطلاعات 10 ص ,تحقیق آشنایی با سیستم های اطلاعات ,آشنایی با سیستم های اطلاعات مدیریت ,[doc]سیستمهای اطلاعات مدیریت mis ,تحقیق در مورد آشنایی با سیستم های اطلاعات 10 ص فایل رایگان,[ppt]سیستمهای اطلاعات مدیریت,آشنایی با سیستم های اطلاعات. ,[ppt]کارگاه آشنایی با erp ii,آشنایی با سیستم های اطلاعات ,[pdf]آشنایی با سیستم اطلاعات بیمارستانی,آشنایی با سیستم های اطلاعات ,سازمان حفاظت محیط زیست ,آشنایی با جنگ اطلاعاتی و امنیت اطلاعاتی ,آشنایی با رشته مدیریت فناوری اطلاعات ,آشنایی با سیستم های فتوولتائیک ,[pdf]pdf پاو وینت آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی ,[pdf]ﻃﺮح درس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺧﺪﻣ ,مفاهیم سیستمهای اطلاعاتی ,تحقیق درباره آشنایی با سیستم های اطلاعات 10 ص.doc ,آشنایی با سیستم های ایمنی فعال و سیستم های کمکی ترمز ,آشنایی با log file و سیستم های ثبت خ ر وقایع ,آشنایی با سیستم های امنیتی ,[ppt]آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات,[pdf]سیستمهای اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات,مقالات isi سیستم های اطلاعات مدیریت 68 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی,برق قدرت ,تحقیق آشنایی با سیستم های اطلاعات ,شرکت فنی ی هیکو ,کتاب راهنمای کاربردی سیستمهای اطلاعات پروژه ,gis آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی ,[ppt]تعاریف و مفاهیم ساماندهی نظام آمارهای ثبتی ,آشنایی با رشته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات,آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی ,آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی - acm ,gis آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی ,[pdf]pdf پاو وینت آشنایی با سیستم های اطلاعات ,[doc]طرح دروس غنبر طهرانی,آشنایی با مفاهیم بانک های اطلاعاتی و sql server ,آشنایی با سیستم های تهویه مطبوع و اصول اولیه تبرید و اجزای آن ,آیرود الکترونیک ,مطالب درس سیستم های اطلاعات,نقش سیستم اطلاعات مدیریت در تجارت و بازاری ,نقش سیستم اطلاعات مدیریت در تجارت و بازاری ,[ppt]مدیریت دانش,[doc]بنام خدا موضوع تدریس کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در پروژه های ,نشریات و مقالات isi سیستم های اطلاعات مدیریت mis ,[pdf]آشنایی با سیستم های his ,[pdf]dcs آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻨﺘﺮل,کتاب فناوری اطلاعات علوم پزشکی در آشنایی با سیستم های اطلاع رسانی ,جلسه آشنایی با سیستم شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد,[ppt]سیستم های اطلاع رسانی پزشکی جلسه اول ,فناوری اطلاعات علوم پزشکی در آشنایی با سیستم های اطلاع رسانی ,سومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ,مقاله آشنایی با سیستم روش شناسی های سیستمی، sosm ، و تمرکز بر ,تحقیق در مورد آشنایی با سیستم های اطلاعات ,[doc]مدیریت دانش,فرصت های شغلی ,تحقیق درباره آشنایی با سیستم های اطلاعات.doc,آشنایی با سیستم های ید گروهی ,آشنایی با سیستم های تصویربرداری و اصطلاحات,فرصت های شغلی در سبز داده افزار ,آموزش آشنایی با سیستم های تولید و عملیات ,آشنایی مختصر با سیستم اطلاعات جغرافیایی gis ,آشنایی با اویونیک و فناوری های اویونیک بایگانی ,ü ارتباط سیستم های اطلاعاتی حسابداری ais با سیستم های اطلاعاتی , ی برق ,آشنایی با سیستمهای الکترونیکی avionics جنگنده ی su, آشنایی با سیستم های رزرواسیون ارک توریسم,آشنایی با گرایشهای مختلف رشته مدیریت ب و کار mba ,فرصت های شغلی کارشناس پشتیبانی سیستمهای اطلاعاتی ,مقاله درباره.. آشنایی با سیستم های اطلاعات,آشنایی با سیستم اسکادا , آشنایی با سیستمهای اعلام حریق,آشنایی با سیستم مکان یاب جغرافیایی,آشنایی با مفاهیم ذخیره سازی اطلاعات +storage ,آشنایی با نماد ایران,کارشناس استقرار سیستم ها ,ویپ voip چیست، آشنایی با مفاهیم و امکانات سیستم های ویپ ,آشنایی با اطلاعات برچسب روی ecu ,تفکر سیستمی ,سومین همایش ی صنایع با موضوع "سیستم های اطلاعاتی" ,آشنایی با سیستمهای گیر,مجلات برتر حوزه سیستم های اطلاعاتی,اهمیت رشته سیستم های اطلاعاتی,سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته + مقاله ارزی سیستم های ,شرکت ی سامانه های اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر اصفهان ,سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه pmis


مشاهده متن کامل ...
رصد خانه دفتر طب سنتی فعلی (شاید هم فردا هم این دفتر نباشه وزارت بهداشت طب ایران
درخواست حذف اطلاعات

مروری بر صحبت های محمد خدادوست معاونت سابق طب سنتی وزارت بهداشت ج.ا.ا و برخی مطالب مهم در سیر ایجاد این معاونت سابق و دفتر فعلی !!انتصاب اقای خدادوست به عنوان معاونت طب سنتی (فروردین 1392)

.........

طب سنتی به بسته پزشک خانواده اضافه می شود

اولین حمله ایشان به عطارها (اردیبهشت92- در تشریح برنامه معاونت مطبوع )

.......

در مصاحبه ایشان فرمودن

ورود آموزه های طب سنتی به کتب درسی دانش آموزان

.......

ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ ی در وزارت بهداشت ابلاغ شد( داد92)

........

در مصاحبه ایشان فرمودن

د ده های سلامت طب سنتی در کشور ساخته می شوند

............

در مصاحبه ایشان فرمودن

تدوین «دارونامه گیاهی» برای بیماری های شایع توسط وزارت بهداشت

تصویب و ایجاد معاونت طب سنتی در ساختار وزارت متبوع، تهیه و تصویب سند توسعه طب سنتی ایرانی ی در هیأت ت و رونمایی از آن توسط معاون اول رئیس جمهور در وزارت بهداشت بخش دیگری از اقدامات این وزارتخانه پس از تشکیل معاونت طب سنتی بوده است.

........

طب سنتی تاسیس می شود

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی - ی و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین و مقررات برای ایجاد علوم طب سنتی ایرانی - ی با نظام هیئت امنایی پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۹۲ اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

.......

دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک ی طب سنتی ایرانی - ی ابلاغ شد.

با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی - ی و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ایران، دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک ی طب سنتی ایرانی - ی تعیین شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ در تاریخ 1392/5/7 برای اجرا ابلاغ شده است.

..........

مسئول کارگروه ادغام طب سنتی ایرانی - ی منصوب شد.

محمود خدادوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت، با صدور حکمی مریم ایرانزاد را به سمت مسئول کارگروه ادغام طب سنتی ایرانی - ی در نظام بهداشتی منصوب کرد.

........

تعیین لیست تعرفه های خدمات طب سنتی

محمود خدادوست با اشاره به ارائه برنامه های 100 روزه در زمینه طب سنتی به ت تدبیر و امید اظهار داشت: در زمان انتقال ت دهم به یازدهم تعرفه های خدمات طب سنتی مشخص و به ت ارائه شد و منتظر ابلاغ این تعرفه ها هستیم.

........

محمود خدادوست در گفت وگو با (ایسنا)، پیام اصلی طب سنتی را حفظ سلامتی و اصلاح سبک زندگی خواند و با تاکید بر وم استفاده از ظرفیت های تایید شده طب سنتی.

......

معاون بهداشت: درمان همه بیماری ها با طب سنتی، کذب محض است

پیام اصلی طب سنتی، حفظ تندرستی براساس اصول شش گانه این طب (آب و هوا، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خواب و بیداری، حرکت و س ، استفراغ و خواسته های نفسانی) است

........

محمود خدادوست، از وارد شدن مباحث مربوط به آموزه های طب سنتی به کتاب های درسی دانش آموزان خبر داد(مهر1392)

.........

محمود خدادوست، با تأکید بر ضرورت بسترسازی برای فعالیت طب سنتی ی، گفت: طب سنتی ی مبتنی بر پیشگیری و 80 درصد موارد آن به اصلاح سبک زندگی باز می گردد و برای تأمین پرستار طب سنتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ویژه پرستاران تلاش می کنیم.(مهر1392)

............

محمود خدادوست گفت و گو با خبرنگار شبستان گفت:اگر ی ادعایی راجع به طب سنتی دارد باید براساس منابع طب سنتی باشد درحال که صد سال است در کشور ما کارهای طب سنتی تعطیل بود، امروز صحبت ها در این حوزه براساس منابع ماقبل از صد سال است.وی افزود:در طب سنتی 20 درصد بحث درمان مطرح است ضمن اینکه در آن 20 درصد حکمای ما می گویند قدم اول درمان هم باز توصیه های پیشگیری و سلامت در اولویت است یعنی مردم همان شش اصل ضروری را باید بدانند رعایت کنند تا درمان شوند در قدم بعدی درمان است.

(مهر1392)

...........

در مصاحبه ایشان فرمودن

لطمه سنگین عطاری ها به طب سنتی

ما با رشد قارچ گونه عطاری ها مواجهه هستیم که موجب شده که فعالیت این مراکز بدون نظارت ساماندهی شده ،علاوه بر آسیب به فرد به طب سنتی ما هم ضرر میزند افزود:طبق تحقیقی که ما انجام دادیم، در کنار این اطلاعات کم ، افرادی که عطاری ها را اداره میکنند، داروهای گیاهی و موادی که از خارج وارد می کنند به دلیل ماندگاری زیاد، ماده موثره آنها به حداقل میرسد و حتی آلوده به برخی قارچ ها هستند که مصرف آن مضر است.(مهر1392)

...........

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی نامه ای پیرامون مصوبه ت قبل درباره طب سنتی به رئیس جمهور کشورمان نوشت.«در حالی که در دادماه سال جاری با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه احیاء و توسعه نظام طب سنتی و ابلاغ محمدرضا رحیمی، معاونت طب سنتی ایرانی - ی در وزارت بهداشت ایجاد شد، بر اساس نامه چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس به حجت ال ، تشکیل این معاونت مست م وجود قانون و تصویب مجلس و مصوبه ت در این خصوص مغایر با نظرات تفسیری شورای نگهبان اعلام شد.لاریجانی در این نامه خواستار اصلاح این مصوبه یا لغو آن شده است ( آبان1392).

...........

پزشکان طب سنتی هنوز ساماندهی نشدند

محمود خدادوست میهمان سومین همایش ملی گیاهان دارویی ایران در آزاد ی واحد آیت الله آملی بود.در حاشیه این همایش از وی درباره ساماندهی عطاری ها و مراکز حجامت و پزشکان طب سنتی در کشور پرسیدیم.

6 تا 7 هزار عطاری در کشور داریم که رشد قارچ گونه آنها از سال 86 به بعد ایجاد شد، این عطاری ها از زمانی که طب سنتی به صورت یک رشته تخصصی تصویب شد ایجاد شدند و به همان نسبت هم عطاری ها بیشتر شدند.

.........

ˈ محمود خدادوستˈ روز دوشنبه در نشست خبری بررسی مصرف داروهای گیاهی ترک اعتیاد در عطاری های شهر تهران گفت: بسیار شاهدیم که داروهایی تحت عنوان داروی چاقی، لاغری، دیابت و اخیراً داروی ام اس با عنوان داروی ترکیبی و بی نام و نشان در عطاری ها توزیع می شود که به معضلی تبدیل شده است

در اوا ت دهم، وزارت بهداشت مصوبه ای را از ت گرفت که طی آن توزیع داروهای ترکیبی به هر عنوان در عطاری ها ممنوع است.

فروش و توزیع هر نوع دارو حتی داروی گیاهی در عطاری ها ممنوع است و صرفاً باید مفردات (گیاه دارویی) در عطاری ها توزیع شود.

........

شیادانی به نام عطار

به گفته مجید ابهری، انسان در زمان گرفتاری و بیماری خود را به هر در و دیوار می زند تا درمان پیدا کند. گرانی و تحریم داروها، دسترس نبودن برخی پزشکان، مشکلات رفت و آمد کار را به جایی رسانده که در هزاره سوم و عصر اینترنت جامعه ما دوباره به زمان ابن سینا و زکریای رازی برگشته است.

اما براساس آمارگیری شخصی 95 درصد از عطاران غرب تهران تحصیلات و تجربه تخصصی نداشته و براساس اندک دانش محدود مردم را درمان می کنند. از ریزش مو تا فلج و مشکلات دیگر مورد ادعای شفابخشی این اشخاص است. در داروی ترک اعتیاد آنها و مشتقات آن وجود دارد که بعد از مدتی، فرد به داروهای یاد شده معتاد می گردد. از طرف دیگر در لباس فروش دارو و گیاهان دارویی، گیاهانی مانند کان س، ، ناس، چرس و... فروخته می شود و هیچ نیست که به این شیادان بگوید روغن مار از کجا به دست آنها رسیده که اگر تمام مارهای کره زمین را بجوشانند باز این همه روغن تولید نمی شود


........

توسعه طب سنتی نیاز به آموزش پزشکان و متخصصان دارد

عاون طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: اصلاح سبک زندگی به روش رعایت اصول و حفظ تندرستی و پیشگیری از بیماریها، 80 درصد فلسفه طب سنتی است و نباید طب سنتی در بین مردم تنها به صورت درمان معرفی شود(آذر1392).

................

محمود خدا دوست،در گفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران گفت: برنامه افق ۱۴۰۴ طب سنتی ایران بر اساس سند راهبردی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور در حال تدوین است(دی1392).

.........

طب سنتی در مرحله تدوین اساسنامه

معاون طب سنتی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت در مرحله تدوین اساسنامه طب سنتی است که پس از تدوین اساسنامه و مشخص شدن هیات موسس و جزئیات آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود. محمود خدادوست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیت طب سنتی موافقت اصولی خود را دریافت کرده است اما در همان مصوبه تاکید شده است که اساسنامه آن باید مورد تصویب قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت در مرحله تدوین اساسنامه طب سنتی است که پس از تدوین اساسنامه و مشخص شدن هیات موسس و جزئیات آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.خدادوست گفت: علوم طب سنتی به طور کلی در این در دسته بندی های مختلفی ارائه می شوند که پس از تایید اساسنامه به طور عمومی اعلام می شود. وی اظهار داشت: البته طب سنتی که مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته موجب نخواهد شد که دانشکده های طب سنتی های علوم پزشکی تجمیع شوند. معاون طب سنتی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: آموزش بازآموزی و آموزش مداوم طب سنتی برای گروه پزشکی طراحی شده است و به زودی اجرایی می شود.وی اضافه کرد: 66 نفر تخصص طب سنتی هم امسال از طریق پذیرش ی تخصصی پزشکی پذیرفته خواهند شد (دی1392).

...........

انتقاد رییس مرکز تحقیقات طب سوزنی از مانع تراشی های وزارت بهداشت

نادعلی اسماعیلی در نخستین همایش افتتاح موسسه تحقیقاتی طب سوزنی در مشهد با اشاره به اینکه طب سوزنی در درمان بیش از 130 بیماری مورد تایید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: متاسفانه حدود 30 سال است که طب سوزنی در کشور مطرح است اما برای اجرای آن بسیار مانع تراشی می شود

وزارت بهداشت از سر اجبار طب سنتی را پذیرفته است

..........

ادامه دارد...


+ از انجایی که جمع اوری مطالب و خلاصه گزینی آنها کار اسانی نیست اگر ایرادی مشاهد کردید بنده را ببخشید و در جریان ایراد بگذارید

+ تمامی این گفته ها در خبرها امده است با کمی جستحو می توانید به اصل خبر برسید


*این پست ادامه دارد*مشاهده متن کامل ...
خواص میوه ها وسبزیها : منبع( پرشین وی)
درخواست حذف اطلاعات
10 ماده غذایی از بین برنده استرس
بادام به کاهش وزن و چربی کمک می کند
آیا سرکه لاغر می کند؟
غذاهایی که علیه چربی های اضافه می جنگند
مفیدترین میوه چیست؟
تقویت پیاز مو با ترب
کرفس، سلطان سبزیجات
خواص تخمه کدو
خواص سیب
خواص تره فرنگی
خواص بابونه
خواص هل
خواص برنج
فواید انجیر
خواص جعفری
خواص کنجد
خواص شوید
خواص دارچین
خواص به
خواص نارنگی
خواص آب هویج
خواص درمانهای آشپزخانه ای برای موهای آسیب دیده
درباره مــوز
خواص روغن دانه کتان
مغزی با دو فایده متضـــــاد
خوراکی مفید جهت دردهای استخوانی
آب میوه ای که سرطان را کند می کند
گریپ فروتی
7 توصیه غذایی برای داشتن دندان های سالم
درمان سردرد با این ادویه
میوه ای جایگزین آسپیرین
خواص روغن هسته انگور
خواص و ارزش غذایی بورانی
10 مواد غذایی غنی از پروتئین
سس مایونز
گلی با خاصیت ضد عفونی کننده زخم
نوشیدن و بوییدن این عرق= رفع سردرد
9 خوراکی لازم برای داشتن سلامتی در زمستان
پیاز نخورها حتما بخوانند
با خوردن این خوراکیها،پف چشمتان را از بین ببرید
پفک (پفیش )ماهی: خوب یا بد ؟
6 خوراک ضروری و مفید برای مردان
3خوراکی موثر برای رفع بی خو
غذاهائی که مو را سیاه می کنند
عصاره ای فوق العاده جهت درمان یبوست
خواص گل زبان
میوه ای که بدن را قوی می کند
آدامس جویدن برای معده مفید است یا مضر؟
فواید خوردن دوغ
خوراکی مفید برای سلامت دندان و استخوان ها
خوردن سیب ۱۵ دقیقه قبل از غذا
ادویه ای که چروک و خال های سیاه پوست را از بین می برد
لبنیات کم چرب مفیدترند یا پر چرب؟
نوشیدنی جهت کاهش فشار خون
ماده ای که عمر را طولانی می کند
خواص چای ریحان
لیموترش
خواص رب انار
آقایان گردو بخورند؟
میوه ای مفید برای سلامت قلب و عروق
گیاهی موثر در مقابل افسردگی
خواص ناگفته ای از فلفل دلمه ای
جوشانده ی برگ این گیاه برای دیابتی ها مفید است
آشنایی با خواص چای گزنه
بوی بد دهان را با این سبزی کم کنید؟
خواص ماست پروماس یا پروبیوتیک ؟
6 ماده غذایی مفیدتر از آنچه فکر می کنید
نوشیدنی موثر برای رشد سریعتر مو
5 نوع خوراکی که بهترین منبع برای دریافت انرژی مورد نیاز بدن شما هستند
9 نوع ماده غذایی که افراد را بیمار می کند
خواص هویج
دانستنی هایی درباره نمک یُد دار
دانه ای مفید جهت کاهش کلسترول بد خون
خواص درمانی بادام
خواص زا الک
10 ماده غذایی با خواص معجزه آسا
خوراکی مفید جهت تنظیم قند و فشار خون
سه خاصیت مهم چای سفید
سبزی مفید برای جلوگیری از نقایص جنین
سوهان سرشار از انرژی و ویتامین
مصرف این خوراکی از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری می کند
6 ماده غذایی مفیدتر از آنچه فکر می کنید
ترش یا شیرین
خواص کیوی
خواص زیره وتاثیر آن بر کاهش وزن
خواص زعفران
ترنجبین و خواص ان
آشنایی با خواص سریش
وقتی نوشابه می خورید
خواص گوجه سبز
فواید مصرف دانه های سویا
طالبی بخورید
فواید چغندر
فواید غوره
خواص شیره
مصرف پوست مرغ باعث موهای زائد می شود؟
این مغز ،قند خون را کاهش می دهد
خواص پونه
سبزی های مفید برای افراد دیابتی
فواید خوردن دوغ
آشنایی با خواص هل
کدو سبز و خواص مفید آن
خواص گوجه سبز
همه چیز راجع به میگو
7 خواص پنیر
مضرات شکر
فوق العاده برای بیماری های قلبی- عروقی
دو خوراکی مهم برای کاهش علائم
خواص آووکادو
خواص ماهی
خواص آویشن
خواص روغن نارگیل
خواص بستنی
خواص سنبل طیب
خواص شلغم و پیاز
خواص انار
خواص کافئین موجود در قهوه
خواص بوقلمون
خواص ماءالشعیر
خواص مصرف قره قورت، پونه خشک، پنیر و گردو
خواص نعناع
خواص مصرف شکلات تلخ
خواص زیتون
خواص غذاهای دریایی
خواص کرفس
خواص سویا
خواص کنگر
خواص مرزه
خواص پستهمشاهده متن کامل ...
خواص میوه ها وسبزیها : منبع( پرشین وی)
درخواست حذف اطلاعات
10 ماده غذایی از بین برنده استرس
بادام به کاهش وزن و چربی کمک می کند
آیا سرکه لاغر می کند؟
غذاهایی که علیه چربی های اضافه می جنگند
مفیدترین میوه چیست؟
تقویت پیاز مو با ترب
کرفس، سلطان سبزیجات
خواص تخمه کدو
خواص سیب
خواص تره فرنگی
خواص بابونه
خواص هل
خواص برنج
فواید انجیر
خواص جعفری
خواص کنجد
خواص شوید
خواص دارچین
خواص به
خواص نارنگی
خواص آب هویج
خواص درمانهای آشپزخانه ای برای موهای آسیب دیده
درباره مــوز
خواص روغن دانه کتان
مغزی با دو فایده متضـــــاد
خوراکی مفید جهت دردهای استخوانی
آب میوه ای که سرطان را کند می کند
گریپ فروتی
7 توصیه غذایی برای داشتن دندان های سالم
درمان سردرد با این ادویه
میوه ای جایگزین آسپیرین
خواص روغن هسته انگور
خواص و ارزش غذایی بورانی
10 مواد غذایی غنی از پروتئین
سس مایونز
گلی با خاصیت ضد عفونی کننده زخم
نوشیدن و بوییدن این عرق= رفع سردرد
9 خوراکی لازم برای داشتن سلامتی در زمستان
پیاز نخورها حتما بخوانند
با خوردن این خوراکیها،پف چشمتان را از بین ببرید
پفک (پفیش )ماهی: خوب یا بد ؟
6 خوراک ضروری و مفید برای مردان
3خوراکی موثر برای رفع بی خو
غذاهائی که مو را سیاه می کنند
عصاره ای فوق العاده جهت درمان یبوست
خواص گل زبان
میوه ای که بدن را قوی می کند
آدامس جویدن برای معده مفید است یا مضر؟
فواید خوردن دوغ
خوراکی مفید برای سلامت دندان و استخوان ها
خوردن سیب ۱۵ دقیقه قبل از غذا
ادویه ای که چروک و خال های سیاه پوست را از بین می برد
لبنیات کم چرب مفیدترند یا پر چرب؟
نوشیدنی جهت کاهش فشار خون
ماده ای که عمر را طولانی می کند
خواص چای ریحان
لیموترش
خواص رب انار
آقایان گردو بخورند؟
میوه ای مفید برای سلامت قلب و عروق
گیاهی موثر در مقابل افسردگی
خواص ناگفته ای از فلفل دلمه ای
جوشانده ی برگ این گیاه برای دیابتی ها مفید است
آشنایی با خواص چای گزنه
بوی بد دهان را با این سبزی کم کنید؟
خواص ماست پروماس یا پروبیوتیک ؟
6 ماده غذایی مفیدتر از آنچه فکر می کنید
نوشیدنی موثر برای رشد سریعتر مو
5 نوع خوراکی که بهترین منبع برای دریافت انرژی مورد نیاز بدن شما هستند
9 نوع ماده غذایی که افراد را بیمار می کند
خواص هویج
دانستنی هایی درباره نمک یُد دار
دانه ای مفید جهت کاهش کلسترول بد خون
خواص درمانی بادام
خواص زا الک
10 ماده غذایی با خواص معجزه آسا
خوراکی مفید جهت تنظیم قند و فشار خون
سه خاصیت مهم چای سفید
سبزی مفید برای جلوگیری از نقایص جنین
سوهان سرشار از انرژی و ویتامین
مصرف این خوراکی از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری می کند
6 ماده غذایی مفیدتر از آنچه فکر می کنید
ترش یا شیرین
خواص کیوی
خواص زیره وتاثیر آن بر کاهش وزن
خواص زعفران
ترنجبین و خواص ان
آشنایی با خواص سریش
وقتی نوشابه می خورید
خواص گوجه سبز
فواید مصرف دانه های سویا
طالبی بخورید
فواید چغندر
فواید غوره
خواص شیره
مصرف پوست مرغ باعث موهای زائد می شود؟
این مغز ،قند خون را کاهش می دهد
خواص پونه
سبزی های مفید برای افراد دیابتی
فواید خوردن دوغ
آشنایی با خواص هل
کدو سبز و خواص مفید آن
خواص گوجه سبز
همه چیز راجع به میگو
7 خواص پنیر
مضرات شکر
فوق العاده برای بیماری های قلبی- عروقی
دو خوراکی مهم برای کاهش علائم
خواص آووکادو
خواص ماهی
خواص آویشن
خواص روغن نارگیل
خواص بستنی
خواص سنبل طیب
خواص شلغم و پیاز
خواص انار
خواص کافئین موجود در قهوه
خواص بوقلمون
خواص ماءالشعیر
خواص مصرف قره قورت، پونه خشک، پنیر و گردو
خواص نعناع
خواص مصرف شکلات تلخ
خواص زیتون
خواص غذاهای دریایی
خواص کرفس
خواص سویا
خواص کنگر
خواص مرزه
خواص پستهمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.