پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آفت دیده شدن مهمترین آسیب به بدنه مداحی است
مداحی فاطمیه دوم 95 گلچین مداحی فاطمیه 95
درخواست حذف اطلاعات

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

مجموعه ای از مراسمات و مداحی های سال های گذشته،
گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه و دیگر مطالب مرتبط با این ایام....

 مراسمات مداحی فاطمیه 95

مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 95 محمود کریمی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 95 محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 95 محمود کریمی

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 95 محمود کریمیکربلایی جواد مقدم:

مداحی استقبال از فاطمیه 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 95 جواد مقدم

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 سید مهدی میردامادحاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب ششم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم و دهم فاطمیه اول 95 محمدرضا طاهری


حاج سید مجید بنی فاطمه:

مداحی ایام فاطمیه 95 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 95 مجید بنی فاطمه

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 حسین سیب سرخی

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 95 حاج حسین سیب سرخی

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حسین سیب سرخی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 95 حسین سیب سرخی

حاج سعید :

مداحی روز اول فاطمیه اول 95 حاج سعید

مداحی روز دوم و سوم فاطمیه اول 95 سعید

حاج حمید علیمی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج حمید علیمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حمید علیمی - قم

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حمید علیمی - اصفهان

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 95 حمید علیمی

حاج مهدی اکبری:

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مهدی اکبری

حاج میثم مطیعی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج میثم مطیعی

حاج روح الله بهمنی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج روح الله بهمنی

حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 95 عبدالرضا هلالی


مراسمات مداحی فاطمیه 94


مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میردامادمداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید :

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مشاهده متن کامل ...

مداحی فاطمیه دوم 95
درخواست حذف اطلاعات

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

مجموعه ای از مراسمات و مداحی های سال های گذشته،
گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه و دیگر مطالب مرتبط با این ایام....

 مراسمات مداحی فاطمیه 95

مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 95 محمود کریمی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 95 محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 95 محمود کریمی

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 95 محمود کریمیکربلایی جواد مقدم:

مداحی استقبال از فاطمیه 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 95 جواد مقدم

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 سید مهدی میردامادحاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب ششم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم و دهم فاطمیه اول 95 محمدرضا طاهری


حاج سید مجید بنی فاطمه:

مداحی ایام فاطمیه 95 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 95 مجید بنی فاطمه

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 حسین سیب سرخی

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 95 حاج حسین سیب سرخی

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حسین سیب سرخی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 95 حسین سیب سرخی

حاج سعید :

مداحی روز اول فاطمیه اول 95 حاج سعید

مداحی روز دوم و سوم فاطمیه اول 95 سعید

حاج حمید علیمی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج حمید علیمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حمید علیمی - قم

مداحی ایام فاطمیه دوم 95 حمید علیمی - اصفهان

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 95 حمید علیمی

حاج مهدی اکبری:

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مهدی اکبری

حاج میثم مطیعی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج میثم مطیعی

حاج روح الله بهمنی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج روح الله بهمنی

حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 95 عبدالرضا هلالی


مراسمات مداحی فاطمیه 94


مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میردامادمداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید :

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مشاهده متن کامل ...

روضه و مداحی فاطمیه دوم 95
درخواست حذف اطلاعات

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

مجموعه ای از مراسمات و مداحی های سال های گذشته،
گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه و دیگر مطالب مرتبط با این ایام....

 مراسمات مداحی فاطمیه 95

مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمیکربلایی جواد مقدم:

مداحی استقبال از فاطمیه 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 95 جواد مقدم

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 سید مهدی میردامادحاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب ششم فاطمیه اول 95 حاج محمدرضا طاهری


حاج سید مجید بنی فاطمه:

مداحی ایام فاطمیه 95 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مجید بنی فاطمه

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 95 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 حسین سیب سرخی

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 95 حاج حسین سیب سرخی

حاج سعید :

مداحی روز اول فاطمیه اول 95 حاج سعید

مداحی روز دوم و سوم فاطمیه اول 95 سعید

حاج حمید علیمی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج حمید علیمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حمید علیمی

حاج مهدی اکبری:

مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مهدی اکبری

حاج میثم مطیعی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج میثم مطیعی

حاج روح الله بهمنی:

مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج روح الله بهمنی


مراسمات مداحی فاطمیه 94


مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میردامادمداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید :

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعیدحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنیدیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشورمشاهده متن کامل ...
مداحی 95 گلچین فاطمیه 95 مداحی فاطمیه 95
درخواست حذف اطلاعات

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میردامادمداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید :

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعیدحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنیدیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آ ه - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیهمشاهده متن کامل ...
مداحی فاطمیه اول 95 فاطمیه 95 مداحی فاطمیه 95
درخواست حذف اطلاعات

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میردامادمداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید :

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعیدحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنیدیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آ ه - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیهمشاهده متن کامل ...
فاطمیه اول 95 گلچین فاطمیه 95 مداحی فاطمیه 95
درخواست حذف اطلاعات

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میردامادمداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

حاج سعید :

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعیدحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنیدیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آ ه - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیهمشاهده متن کامل ...
مداحی حضرت علی 96 گلچین مداحی 96 شهادت حضرت علی 96
درخواست حذف اطلاعات

مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)

 گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی میمیرم برای نجف - عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی سوی مسجد شد روونه - مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی نگفتی زینب تنها میشه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تو خونه خدا آقامو کشتن - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی کوفه کربلا شده واویلا - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آقا خدانگهدار برای اولین بار - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تمام غم عالمه رو دلم - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی الله اکبر دم سحر وقت اذونه - حسین سیب سرخی -شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آی مردم از دست تون پیر شد علی - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی با حال پریشون نرو نرو - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تهدمت و الله ارکان الهدی - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ی و نعم ال ی نصیری و نعم النصیری - حاج محمود کریمی

مداحی می لرزند آسمونا،می بارند همه ابرا - سید مجید بنی فاطمه

مداحی علی بود احمد و احمد علی ست - حاج محمود کریمی

مداحی حیدر به مسجد راه شده امشب - حاج محمود کریمی
محرم 96, مداحی جدید 96,دانود نوحه محرم 96,محمود کریمی محرم 96,جواد مقدم ...

www.yeknet.ir/category/9606
اختصاصی یک نت : مداحی جدید حاج محمود کریمی شب میلاد حضرت علی اکبر (ع) یکشنبه 17 اردیبهشت 1396مـــــــــداح : حـــاج مــحــمــــود کـریـمـــىزمان : ١٧اردیبهشت ١٣٩٦ از ...
مداحی جدید تو یک سال و نیمه گریه کردی + حاج سید مجید بنی فاطمه مداحی جدید تو یک سال و نیمه گریه کردی با صدای مجید بنی فاطمه که برای شهادت حضرت ...

مداحی هادی 96 مداحی علی النقی 96 - مداحی 95 مداحی ...

roozebidari.blog.ir/.../ -مداحی- -هادی-96-مداحی- -علی-النقی-...
jan 3, 2017 - مداحی هادی 96 گلچین , مداحی شهادت هادی 96 گلچین , شهادت هادی 96 گلچین ... صوت مداحی های ویژه شهادت جانگداز حضرت علی النقی الهادی علیه ...

مداحی چادر خاکی

www.chadorekhaki.com/
کریمی ولادت حضرت علی اکبر 96 حاج محمود کریمی ولادت حضرت علی اکبر ۹۶. هیئت رایت العباس (ع). دیدگاه (۰) بازدیدها: ( 841 ). بنی فاطمه و هلالی و مقدم ولادت علی ...

مداحی جدید 96 - نوحه حاج مهدی اکبری شهادت علی

nohekhon. /tag/نوحه-حاج-مهدی-اکبری-شهادت- -علی
مداحی جدید 96 - نوحه حاج مهدی اکبری شهادت علی - مداحی کریمی,مداحی کریمی, مداحی محرم,مداحی جدید ,مداحی جدید,مداحی محمود کریمی,نوحه.
مداحی جدید 96 - گلچین نوحه های حاج محمود کریمی شهادت حضرت علی ع - مداحی کریمی,مداحی کریمی, مداحی محرم,مداحی جدید ,مداحی جدید,مداحی محمود کریمی ...

مداحی جدید 96 - مداحی کریمی شهادت علی - مداحی -

nohekhon. /tag/ -مداحی-کریمی-شهادت- -علی
گلچین نوحه های حاج محمود کریمی شهادت حضرت علی ع. فهرست نام فایل این مراسم به شرح زیر است برای به ادامه مطلب مراجعه کنید. تهدمت ولله ارکان الهدی [حاج ...
مداحی جدید 96 - سبک و شعر شهادت حضرت علی ع - مداحی کریمی,مداحی کریمی, مداحی محرم,مداحی جدید ,مداحی جدید,مداحی محمود کریمی,نوحه.
مداحی جدید 96 - حاج محمد رضا طاهری ولادت حضرت علی ۹۴ - مداحی کریمی,مداحی کریمی, مداحی محرم,مداحی جدید ,مداحی جدید,مداحی محمود کریمی,نوحه.
مداحی جدید 96 - حاج میثم مطیعی - مداحی کریمی,مداحی کریمی, مداحی محرم,مداحی جدید ,مداحی جدید,مداحی ... حاج میثم مطیعی گلچین شهادت حضرت رضا(ع)


مشاهده متن کامل ...
گلچین مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)
درخواست حذف اطلاعات

مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)

 گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی میمیرم برای نجف - عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی سوی مسجد شد روونه - مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی نگفتی زینب تنها میشه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تو خونه خدا آقامو کشتن - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی کوفه کربلا شده واویلا - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آقا خدانگهدار برای اولین بار - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تمام غم عالمه رو دلم - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی الله اکبر دم سحر وقت اذونه - حسین سیب سرخی -شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آی مردم از دست تون پیر شد علی - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی با حال پریشون نرو نرو - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تهدمت و الله ارکان الهدی - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ی و نعم ال ی نصیری و نعم النصیری - حاج محمود کریمی

مداحی می لرزند آسمونا،می بارند همه ابرا - سید مجید بنی فاطمه

مداحی علی بود احمد و احمد علی ست - حاج محمود کریمی

مداحی حیدر به مسجد راه شده امشب - حاج محمود کریمی

مرثیه و مداحی شهادت علی علیه السلام - آوینی

www.aviny.com/voice/marsieh/emam_ali/emam_ali.aspx
مرثیه و مداحی شهادت علی (ع) ... 3,656, 0:12:12. 2, علی ای ساقی کوثر علی مولا - شب 20 (جدید،زمینه سال 93) .... حجم (kb). زمان. 1, روضه حضرت علی علیه السلام (جدید،روضه سال 95) ..... برای مرثیه ها، روی آی کلیک راست نموده و گزینه .

مداحی شهادت علی (ع)

p30 .com › صوتمذهبیمرثیه سرایی
jul 30, 2013 - ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت علی (ع) گلچینی از مداحی های مداحان اهل بیت گردآوری شده است. کی مثل علی به جان رسیده است ی/کی همچو ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) - زهرا مدیا

www.zahra-media.ir/گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع/
گلچین مداحی شهادت علی (ع) ... و دودمه, ۳:۳۹. حاج محمود کریمی – روز شهادت حضرت علی (ع) – رمضان ۹۴ – شور (دل به تو دادم), ۴:۰۱ ...... برای مرثیه ها، روی آی .
jul 7, 2015 - گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از سال 1388 ... گلچین مداحی شهادت علی (ع) با نوای حاج میثم مطیعی ... مداحی زیبا برای فاطمیه با نوای میثم مطیعی(دل می تپد این شب ها با یاد تو یا زهرا) ...
گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از سال 1388 تا 1394 با نوای حاج ... . ۱۲. روضه لحظات آ عمر شریف حضرت علی (ع). 8.36 mb ..... خیلی ممنونم ایشالا با آقای میثم مطیعی تو نجف برای مولامون زنی کنیم.

گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 95 | یک نت | رمضان 96 | شروع ...

www.yeknet.ir/.../ -گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع-رمضان-95
گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 1395, گلچین مداحی شهادت علی (ع), مداحی شهادت علی (ع) 95, مداحی شهادت علی (ع) رمضان 95, ...
مرثیه و مداحی شهادت علی (ع) حاج میثم مطیعیحاج محمود کریمیحاج محمد رضا طاهریسید مهدی میردامادکربلایی جواد مقدمکربلایی حسین سیب سرخی مرگ خود را اگ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) - شیراز سانگ

www.shirazsong.org/ -گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع/
jul 5, 2015 - گلچین مداحی شهادت علی (ع) مداحی و مرثیه شهادت علی (ع) با میثم مطیعی / محمود کریمی طاهری جواد مقدم / سلحشور / میرداماد.

گلچین صوتی ویژه شهادت علی(ع) - yjc

www.yjc.ir › اجتماعیباشگاه شبانه
aug 10, 2012 - گلچین مداحی،مرثیه، زنی، همخوانی و ... ویژه شهادت علی(ع) برای شما کاربران گرامی در این شبهای قدر تهیه و آماده شده است.

گلچین نوحه های شهادت حضرت علی (ع) با مداحی حاج محمود کریمی

www. ha.com/.../ -گلچین-نوحه-های-شهادت-حضرت-عل...
با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) مجموعه نوحه و مداحی بهمین مناسبت به صورت گلچین شده از مداح اهل بیت حاج محمود کریمی را برای شما آماده.

گلچین نوحه های شهادت حضرت علی (ع) با مداحی حاج محمود کریمی

www. ha.com/.../ -گلچین-نوحه-های-شهادت-حضرت-عل...
با عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت علی (ع) مجموعه نوحه و مداحی بهمین مناسبت به صورت گلچین شده از مداح اهل بیت حاج محمود کریمی را برای شما آماده.

گلچین نوحه های شهادت حضرت علی (ع) با مداحی حاج میثم مطیعی

www. ha.com/.../ -گلچین-نوحه-های-شهادت-حضرت-عل...
ست تی و شلوارک stars یک ست کامل و راحت برای راحتی شماست. این ست شامل یک تی ... گلچین نوحه های شهادت حضرت علی (ع) با مداحی حاج میثم مطیعی ...

گلچین 25 مداحی ویژه شهادت حضرت علی (ع) از محمود کریمی :: اموزش و ...

teck-dl.blog.ir/.../ -گلچین-25-مداحی-ویژه-شهادت-حضرت-علی-ع...
jul 19, 2014 - توضیخات : شما در 2 فایل زیپ میتوانید 25 مداحی از محمود کریمی مناسب با ایام شهادت حضرت علی را دریافت نمایید . حجم : 52 مگابایت موضوع : مداحی ...
مداحی صوتی. تهدمت ولله ارکان الهدی [حاج محمود کریمی] [گلچین شهادت حضرت علی (ع)] [12:51] پخـش; از کفن ها مونده یکی... [حاج محمود کریمی] [گلچین شهادت حضرت ...

مداحی های ویژه شهادت المومنین حضرت علی (ع) - پایگاه مداحی ...

www.cvc20.ir/.../ %20و%20دریافت%20مداحی%20های%20مخص...
مداحی های مخصوص شهادت حضرت علی (ع) - مرکز رایگان مداحی - پایگاه مداحی کربلایی اکبر بابازاده.

مداحی های مخصوص شهادت حضرت علی (ع) - پایگاه مداحی کربلایی ...

cvc20.ir/.../ %20مداحی%20های%20مخصوص%20شهادت%20حضر...
مداحی های مخصوص شهادت حضرت علی (ع) - مرکز رایگان مداحی - پایگاه مداحی کربلایی اکبر بابازاده. ... مداحی شب شهادت المومنین حضرت علی (ع) با صدای حاج محمود کریمی ... گلچین سیزدهم با صدای حاج محمود کریمی (“ویژه”).

گلچین جدید شهادت حضرت علی (ع) حاج محمود کریمی - بخش فارسی ...

old.tvshia.com/.../مداحی/6478- -گلچین-جدید-شهادت-حضرت-عل...
jun 18, 2016 - ردیف. موضوع. پخش, اجرا. حجم (kb). زمان. 1, ای مرد غریب مرد تنهایی - ظهر روز 21 رمضان(جدید،روضه سال 92), 4,556, 0:19:25. 2, کوفه کربلا شده واویلا ...

مجموعه مداحی شهادت حضرت علی علیه السلام » سایبری 313 l ...

www.jc313.ir/16551- -مجموعه-مداحی-شهادت-حضرت-علی-علیه-ال...
(بسم الله الرحمن الرحیم) مجموعه مداحی شهادت حضرت علی علیه السلام عنوانزمانحاج مهدی ... حاج محمود کریمی - روز شهادت حضرت علی (ع) - رمضان 94 - شور و ذکر, 5:04 ..... مداحی محمود کریمی و ابراهیم رحیمی | شب 21 رمضان ۹۲ : من برای تو گریه می کنم (شور) .... گلچین مداحی ایام فاطمیه · گلچین تصویری مداحی محمود کریمی محرم 1391 / update ...

راسخون - یار همیشه همراه : شهادت حضرت علی علیه السلام

https://rasekhoon.net › ... › مداحیشهادت حضرت علی علیه السلام
فصل چهارم برنامه خندوانه - 3 داد 96 - با حضور مزدک میرزایی (گلچین) ... حاج ابوالفضل بختیاری-مرثیه خوانی حضرت علی (ع)- میگیره برا چشمای تر من (روضه)- ... حاج ابوالفضل بختیاری- به مناسبت شهادت حضرت علی(ع)- مونس و همدم دیرینه ما(واحد) ... بخش چند رسانه ای راسخون شامل انواع کلیپ صوتی و تصویری در موضوعات مداحی ...

کربلایی جواد مقدم گلچین نوحه شهادت علی (ع) - مداحی

www.1nohekhon.ir/کربلایی-جواد-مقدم- -گلچین-نوحه-شه/
jun 20, 2015 - با توکل و توسل و سعی و تلاش و تشویق اطرافیان و استفاده از تجربیات اساتید این فن به لطف و مدد حسین(ع)که معمولا شناخته شده نیستند


مشاهده متن کامل ...
مداحی شهادت علی(ع) 96
درخواست حذف اطلاعات

مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)

 گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی میمیرم برای نجف - عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی سوی مسجد شد روونه - مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی نگفتی زینب تنها میشه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تو خونه خدا آقامو کشتن - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی کوفه کربلا شده واویلا - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آقا خدانگهدار برای اولین بار - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تمام غم عالمه رو دلم - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی الله اکبر دم سحر وقت اذونه - حسین سیب سرخی -شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آی مردم از دست تون پیر شد علی - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی با حال پریشون نرو نرو - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تهدمت و الله ارکان الهدی - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ی و نعم ال ی نصیری و نعم النصیری - حاج محمود کریمی

مداحی می لرزند آسمونا،می بارند همه ابرا - سید مجید بنی فاطمه

مداحی علی بود احمد و احمد علی ست - حاج محمود کریمی

مداحی حیدر به مسجد راه شده امشب - حاج محمود کریمی
مداحی شهادت علی (ع)

p30 .com › صوتمذهبیمرثیه سرایی
jul 30, 2013 - ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت علی (ع) گلچینی از مداحی های مداحان اهل بیت گردآوری شده است. کی مثل علی به جان رسیده است ی/کی همچو ...
اختصاصی یک نت : مداحی جدید حاج محمود کریمی شب میلاد حضرت علی اکبر (ع) یکشنبه 17 اردیبهشت 1396مـــــــــداح : حـــاج مــحــمــــود کـریـمـــىزمان : ١٧اردیبهشت ١٣٩٦ از ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 95 | یک نت | رمضان 96 | شروع ...

www.yeknet.ir/.../ -گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع-رمضان-95
گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 1395, گلچین مداحی شهادت علی (ع), مداحی شهادت علی (ع) 95, مداحی شهادت علی (ع) رمضان 95, ...

مداحی جدید 96 - مداحی کریمی شهادت علی - مداحی -

nohekhon. /tag/ -مداحی-کریمی-شهادت- -علی
گلچین نوحه های حاج محمود کریمی شهادت حضرت علی ع. فهرست نام فایل این مراسم به شرح زیر است برای به ادامه مطلب مراجعه کنید. تهدمت ولله ارکان الهدی [حاج ...
apr 28, 2017 - شهادت حضرت زینب (س) ۱۳۹۶-سید مهدی میرداماد ... میلاد حضرت علی (ع) ۱۳۹۶-سیب سرخی،بنی فاطمه ... میلاد حضرت علی اصغر (ع) ۱۳۹۶-محمود کریمی ...

مداحی هادی 96 مداحی علی النقی 96 - مداحی 95 مداحی ...

roozebidari.blog.ir/.../ -مداحی- -هادی-96-مداحی- -علی-النقی-...
jan 3, 2017 - ع شهادت علی النقی هادی (ع) | نوروز 96 | لحظه تحویل سال 96 | تقویم . ... مداحی شهادت هادی (ع) با نوای میثم مطیعی - 598. www.598.ir/fa/.

مداحی چادر خاکی

www.chadorekhaki.com/
هیئت دلسوختگان حسین (ع). دیدگاه (۰) ... هیئت قمر بنی هاشم (ع). دیدگاه (۰) ... بنی فاطمه و هلالی و مقدم ولادت علی اکبر 96 ... مجتبی رمضانی ولادت حضرت علی اکبر 96 ...

مداحی تصویر حاج محمود کریمی(شهادت علی(ع)) - آپارات

www.aparat.com/.../مداحی_تصویر_حاج_محمود_کریمی%28شهادت_ ...
jul 5, 2015 - لا المومنین الا علی مداحی تصویر حاج محمود کریمی(شهادت علی(ع)) م. ... ندیده دل به تـو دادم ( سرود زیبای) حاج محمود کریمی | میلاد زمان 96.

مداحی روز شهادت حضرت علی (ع) + محمود کریمی - ذاکران

www.zakeran.com › مداحیحاج محمود کریمی
jun 25, 2016 - مداحی جدید , محمود کریمی مداحی جدید ,محمود کریمی محرم 95 ,محمود کریمی مداحی روز ,محمود کریمی روضه شب قدر.

راسخون - یار همیشه همراه : شهادت علی النقی الهادی علیه السلام

https://rasekhoon.net › ... › شهادت علی النقی الهادی علیه السلام
حاج مهدی مختاری - شهادت هادی علیه السلام 96 - نمیتونم ازت جدا بشم (شور), 02:51 ... علیه السلام 96 - به جرم عشق گرفتار تب کنی مرا (غزل و روضه هادی (ع)), 21:17

راسخون - یار همیشه همراه : شهادت علی النقی الهادی علیه السلام

https://rasekhoon.net › ... › شهادت علی النقی الهادی علیه السلام
حاج مهدی مختاری - شهادت هادی علیه السلام 96 - نمیتونم ازت جدا بشم (شور), 02:51 ... علیه السلام 96 - به جرم عشق گرفتار تب کنی مرا (غزل و روضه هادی (ع)), 21:17.

آپارات - شهادت حضرت علی ع

www.aparat.com/result/شهادت_حضرت_علی_ع
عبدالرضا هلالی | می میرم برای نجف | شهادت حضرت علی(ع) بسیار زیبا · ۩ ۩ ۩ ((-best-video-. ... شهادت حضرت علی(ع)شور-سعیدحمیدیان فر-تابه ابدپرچَمت بالا · امین باقریان ... شهادت حضرت علی(ع)واحد-مجتبی ابراهیم زاده-توسُخن گُفتی · امین باقریان. 96 بازدید. 4:01 .... مداحی زیبای حاج سعیدسلیمی سر در شب شهادت حضرت علی-95.
jul 15, 2014 - در شب شهادت المومنین علی علیه السلام ، تعدادی مداحی از ذاکران اهل بیت را برای شما روزه داران عزیز قرار می دهیم . از همه ی شما بزرگواران ، ماس دعای ...
apr 11, 2017 - ستاره میریزه از عالم بالا مولودی میلاد علی (ع) محمود کریمی ... 1396 حاج مجتبی رمضانی میلاد ان کربلا ۱۳۹۶ · مداحی شهادت هادی مهدی رسولی ... مراسم کامل شب میلاد علی (ع) حاج محمود کریمی دوشنبه 21 فروردین 96 ...
به گزارش خبرنگار معارف باشگاه خبرنگاران؛ گلچین صوتی مداحی به مناسبت "شهادت علی النقی الهادی (ع)" با نوای حاج میثم مطیعی که از سال 1391 تا 1393 اجرا شده، ...

مداحی های ترکی مخصوص شهادت حضرت علی (ع) - پایگاه مداحی ...

www.cvc20.ir/.../96/ %20مداحی%20های%20ترکی%20مخصوص...
مداحی های ترکی مخصوص شهادت حضرت علی (ع) - مرکز رایگان مداحی - پایگاه مداحی کربلایی اکبر بابازاده.
گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از سال 1388 تا 1394 با ... . ۱۲. روضه لحظات آ عمر شریف حضرت علی (ع). 8.36 mb ...

نوحه جانسوز شهادت هادی ع 95 | گرفته دل دوباره بساط غم به را شد ...

https://www.youtube.com/watch?v=-rle8lks3_o
mar 31, 2017 - uploaded by ya abulfazl
گلچین مداحی شهادت هادی (ع) با نوای "حاج میثم مطیعی" + ... گلچین صوتی مداحی به مناسبت "شهادت علی النقی الهادی (ع)" با نوای ... مداحی ...

علی » نوحه گرد

nohegard.ir/index.php?do=cat&category=imam-ali
سیب سرخی ، قدمی ، طاهری ایام شهادت کاظم ۹۵. دسته بندی: سیب سرخی, ... هیئت روضه العباس (ع) [...] ... جشن میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام یک شنبه 96/2/17.
صوت الحسین|مرکز مداحی. ... شهادت حضرت زینب (س) 1396 - بابل · هیئت علمدار ... جلسه هفتگی 23 فروردین 96 - مشهد ... شب میلاد حضرت علی (ع) سال 1396 - تهرا


مشاهده متن کامل ...
مداحی شهادت هادی 96
درخواست حذف اطلاعات


مداحی شهادت هادی 96 - رزبلاگjavadc60.rozblog.com/post/440/مداحی-شهادت- -هادی-96.html

vertaal deze pagina

8 mrt. 2017 - مداحی شهادت هادی 96 1 . مداحی هادی 96 - رزبلاگ 14 ساعت قبل ... مداحی هادی 96 1 . مداحی هادی 96 مداحی …,مداحی شهادت  ...

مداحی شهادت هادی 96 مداحی هادی 96 - رزبلاگaminhamedirad.rozblog.com/.../مداحی-شهادت- -هادی-96-مداحی- -ها...

vertaal deze pagina

17 mrt. 2017 - مداحی شهادت هادی 96 مداحی هادی 96 1 . مداحی هادی 96 - ایرانی ع مداحی هادی 96 گلچین , مداحی شهادت هادی 96 گلچین…,مداحی شهادت .

مداحی شهادت هادی 96 مداحی هادی 96 - رزبلاگmodirbazaryabi.rozblog.com/.../مداحی-شهادت- -هادی-96-مداحی- -ها...

vertaal deze pagina

10 mrt. 2017 - مداحی شهادت هادی 96 مداحی هادی 96 1 . مداحی هادی 96 - ایرانی ع مداحی هادی 96 گلچین , مداحی شهادت هادی 96 گلچین…,مداحی شهادت ...

مداحی شهادت هادی(ع) 96 | نوحه شهادت علی النقی الهادی علیه ...newsdaily.blogsky.com/.../ -مداحی-شهادت- -هادی-ع-96- -...

vertaal deze pagina

 مداحی شهادت هادی(ع) 12 فروردین 96 | نوحه شهادت علی النقی الهادی علیه السلام 12 فروردین 1396. گلچین مرثیه و مداحی شهادت هادی (علیه السلام) ...

مداحی هادی 96 - مداحی فاطمیه 95 گلچین فاطمیه 95 - بلاگmadahi96.blog.ir/1395/10/14/ -مداحی- -هادی-96

vertaal deze pagina

3 jan. 2017 - مداحی هادی 96 گلچین , مداحی شهادت هادی 96 گلچین , شهادت هادی 96 گلچین , گلچین مداحی هادی 96 , شهادت هادی 96 , مداحی هادی 96 , گلچین ...

حاج حسن خلج شهادت هادی 96 - چادر خاکیwww.chadorekhaki.com/?p=27548

vertaal deze pagina

برچسب ها:  هادی, حاج حسن خلج, خلج شهادت هادی 96,  مداحی, روضه  هادی, شهادت هادی, مداحی خلج, مداحی 
مشاهده متن کامل ...
دعای سمات
درخواست حذف اطلاعات
جهت این دعای بسیار زیبا از لینک زیر اقدام فرمایید


برچسب ها:
,دعای سمات,دعای سمات سماواتی,دعای سمات فرهمند,دعای سمات صوتی,دعای سمات چیست,دعای سمات موسوى قهار,دعای سمات قهار,دعای سمات ,دعای سمات با صدای فرهمند,دعای سمات میرداماد,دعای سمات سماواتی ,دعای سمات سماواتی,دعای سمات مهدی سماواتی,دعای سمات حاج مهدی سماواتی, صوتی دعای سمات سماواتی, دعای سمات با صدای سماواتی,دعای سمات از سماواتی,متن دعای سمات سماواتی, دعا سمات سماواتی,دعای سمات فرهمند ,دعای سمات فرهمند آزاد,دعای سمات فرهمندی,دعای سمات فرهمند mp3,دعای سمات فرهمند اپارات,دعای سمات فرهمند, دعای سمات فرهمند,دعای سمات محسن فرهمند, دعای سمات فرهمند mp3,دعای سمات صوتی ,دعای سمات صوتی فرهمند,دعای سمات صوتی وتصویری,دعای سمات صوتی برای اندروید,دعای سمات صوتی اندروید,دعای سمات صوتی میرداماد,دعا سمات صوتی,دعای سمات صوتی,دعای سمات صوتی ,دعای سمات برای چیست,دعای سمات در مورد چیست,موضوع دعای سمات چیست؟,دعای سمات راجع به چیست,دعای سمات قهار mp3, دعای سمات قهار, دعا سمات قهار,دعای سمات با صدای قهار,دعای سمات سید قاسم قهار,دعای سمات قهار تصویری,دعای سمات باصدای قهار, دعای سمات قهاری,دعای سمات mp3,دعای سمات صوتی,دعای سمات ,دعای سمات رایگان,دعای سمات فرهمند,دعا سمات ,دعای سمات ,شرح دعای سمات ,دعای سمات با صدای فرهمند ازاد,دعای سمات با صدای فرهمند,دعای سمات با صدای محسن فرهمند, دعای سمات با صدای فرهمند, رایگان دعای سمات با صدای فرهمند,دعای سمات با صدای فرهمند آزاد,پخش دعای سمات با صدای فرهمند, دعا سمات با صدای فرهمند, رایگان دعای سمات با صدای فرهمند,دعای سمات میرداماد مسجد جمکران,دعای سمات میرداماد جمکران,دعای سمات میرداماد, دعای سمات میرداماد,دعای سمات با صدای میرداماد,دعای سمات سید مهدی میرداماد,دعای سمات مهدی میرداماد,دعای سمات تصویری میرداماد,مرحوم کافی,مرحوم کافی+ ,مرحوم کافی روضه,مرحوم کافی که بود,مرحوم کافی قبر,مرحوم کافی علی بن مهزیار,مرحوم کافی و زمان,مرحوم کافی,مداحی مرحوم کافی,زندگی نامه مرحوم کافی, مرحوم کافی mp3, روضه مرحوم کافی, مداحی مرحوم کافی, صدای مرحوم کافی, سخنان مرحوم کافی, نوارهای مرحوم کافی, رایگان مرحوم کافی,مرحوم کافی روضه موسی بن جعفر,مرحوم کافی روضه هنده,روضه مرحوم کافی,روضه های مرحوم کافی,روضه مرحوم کافی برای زمان,روضه مرحوم کافی در شب اربعین,روضه مرحوم کافی آپارات,روضه مرحوم کافی mp3,قبر مرحوم کافی در کجاست,قبر مرحوم کافی کجاست,مرحوم کافی mp3,مرحوم کافی صوتی,مرحوم کافی داستان انار, مداحی مرحوم کافی, مداحی های مرحوم کافی,مداحی های مرحوم کافی,مداحی تصویری مرحوم کافی,زندگی نامه مرحوم شیخ احمد کافی,زندگی نامه ی مرحوم کافی, مداحی, مداحی کریمی, مداحی میثم مطیعی, مداحی جدید, مداحی شور, مداحی محرم, مداحی 95, مداحی صوتی, مداحی محرم 94, مداحی ترکی, مداحی کریمی محرم 94, مداحی کریمی 95, مداحی کریمی 94, مداحی کریمی محرم 95, مداحی کریمی ۹۵, مداحی کریمی سال 95, مداحی کریمی 93, مداحی کریمی کجا میخوای بری, مداحی میثم مطیعی محرم 94, مداحی میثم مطیعی 95, مداحی میثم مطیعی محرم 95, مداحی میثم مطیعی کنار قدم های جابر, مداحی میثم مطیعی اربعین, مداحی میثم مطیعی جدید, مداحی میثم مطیعی برای م عان حرم, مداحی میثم مطیعی با اذن م, مداحی میثم مطیعی درباره , مداحی جدید 95, مداحی جدید کریمی, مداحی جدید محرم, مداحی جدید 94, مداحی جدید سیب سرخی, مداحی جدید شور, مداحی جدید محرم 95, مداحی جدید ۹۵, مداحی جدید جلال زارع, مداحی شور کریمی, مداحی شوریده و شیدای توام, مداحی شور عراقی, مداحی شور 94, مداحی شور سیب سرخی, مداحی شور زیبا, مداحی شور 95, مداحی شور محرم, مداحی شور مهدی اکبری, مداحی محرم 95, مداحی محرم ۹۵, مداحی محرم 95 کریمی, مداحی محرم سیب سرخی, مداحی محرم سلام, مداحی محرم میثم مطیعی, مداحی محرم حاج احمد اصفهانی, مداحی 95 کریمی, مداحی صوتی حاج مهدی رسولی, مداحی صوتی ک ن, نوحه محرم 94, مداحی جواد مقدم محرم 94, مداحی ترکی جدید, مداحی ترکی mp3, مداحی ترکی زینب زینب, مداحی ترکی محمود کریمی, مداحی ترکی منصوری, مداحی ترکی ابوالفضل, مداحی ترکی عاملی, مداحی ترکی 93, مداحی ترکی از محمود کریمیخبر جدید,خبر در مورد دعای سمات,خبر ,اخبار در مورد ,خبر دعای سمات,متن خبر ,متن خبر دعای سمات,خبر جدید با موضوع ,خبر داغ دعای سمات,داغ ترین اخبار ,وعده صادق,وعده صادق نسخه موبایل,وعده صادق فراماسونری,وعده صادق اخبار,وعد صادق دم ناطق,وعد صادق دم ناطق mp3,وعد صادق وعهد سابق,سایت وعده صادق,وعده ی صادق,وبلاگ وعده صادق,اخبار وعده صادق,وعد صادق دم ناطق نهجی حزب الله,وعد صادق دم ناطق مکتوبة,لطمیة وعد صادق دم ناطق مکتوبة,وعد صادق دم ناطق نهجی حزب الله mp3,سایت وعده صادق,سایت وعده ی صادق,وب سایت وعده صادق,وعده ی صادق,وبلاگ وعده ی صادق


مشاهده متن کامل ...
آهنگ پیشواز جدید همراه اول با صدای حمید علیمی (سری دوم)
درخواست حذف اطلاعات

کلمات کلیدی:
حمید علیمی / علیمی / مداحی علیمی / تشنه لب / حمید علیمی / مداحی / علیمی / حمید رضا علیمی / حسین عینی فرد / مداحی / مداحی حمید علیمی / عینی فرد / مداحی حمید علیمی / مداحی علیمی / حمیدرضا علیمی / مداحی علیمی
مداحی زمان / مداحی علی / مداحی رضا / علیمی / مداحی حمید علیمی / حمید رضا علیمی / علیمی عینی فرد / مداحی حمید علیمی / حمید علیمی / سایت حمید علیمی / مداحی
مداحی / مداحی علیمی / حمیدعلیمی / علیمی مداحی / مداحی حضرت علی / مداحی زمان / حمید علیمی / hamidrezaalimi / مداحی رضا دیوانگان کاشان / مداح علیمی / مداحی از حمید علیمی / مداحی
مداحی علی / علیمی / سریع مداحی / علیمی / حمیدرضا علیمی / مداحی علی / مداحی رضا / علیمی یزدانی / ع حمید علیمی
حمید علیمی / hamid reza alimi / دیوانگان رقیه / مداحی زمان / یی / مداحی حضرت زهرا / مداحی حسین / وبلاگ حمید علیمی / گلچین مداحی / ذاکر علیمی / آقامون دلبره / حمید علیمی مداحی
آقامون دلبره / حمید علیمی / مداحی درباره زمان / مداحی های حمید علیمی / مداحی حمیدرضا علیمی / مداحی از علیمی / مداحی حضرت زینب / مداحی حضرت رقیه / مداهی علیمی / مداحی از علیمی
حمید علیمى / www.hamidrezaalimi.com / سایت حمید علیمی / مداحی های حمید علیمی / علیمی مداح / علیمی / سید جواد ذاکر / سایت حمید رضا علیمی / سایت علیمی / ع علیمی / مداحی از علیمی
مداحی از حمید علیمی / www.hamidrezaalimi.blogfa / ایمیل حمید علیمی / حمید علیمی مداح / هیئت دیوانگان حسین کاشان / مداحی علی (ع) / مداحی میلاد رضا / مداحی برای رضا / مولودی رضا
مداحی از حمید علیمی / hamid alimi / مداحی علی (ع) / علیمی مداح / مداحی حمید رضا علیمی / علیمی جدید / مداحی حمیدرضا علیمی / دیوانگان حسین کاشان / سایت مداحی / علیمی / علیمی و ذاکر / ع های حمید علیمیمشاهده متن کامل ...
حمید علیمی - جلسه کامل میلاد حضرت رقیه علیه 1393 - کاشان
درخواست حذف اطلاعات
جلسه کامل شب میلاد حضرت رقیه علیه که تو هیئت دیوانگان حسین علیه السلام کاشان

برگزار شده را میتوانید به صورت صوتی دریافت کنید.

روضه حضرت رقیه علیه (حمید علیمی)

خورشید امیدم پس بزن ابرا رو(حمید علیمی) تک

ابو مستم سبو به دستم(حمید علیمی) تک**

ساقی ساقی ساقی دل و دین را(حمید علیمی) شور*

بیا گمشه شده پیداشده(حمیدعلیمی) شور*

ساقی عاشق کش میخانه الا رقیه(حمید علیمی) شور

تمام ماجرا این نیست که من برای تو گفتم(حمیدعلیمی) تک**

کجارفتی ای قرار و شکیبم(حمیدعلیمی) روضه

کلمات کلیدی:
حمید علیمی / علیمی / مداحی علیمی / تشنه لب / حمید علیمی / مداحی / علیمی / حمید رضا علیمی / حسین عینی فرد / مداحی / مداحی حمید علیمی / عینی فرد / مداحی حمید علیمی / مداحی علیمی / حمیدرضا علیمی / مداحی علیمی
مداحی زمان / مداحی علی / مداحی رضا / علیمی / مداحی حمید علیمی / حمید رضا علیمی / علیمی عینی فرد / مداحی حمید علیمی / حمید علیمی / سایت حمید علیمی / مداحی
مداحی / مداحی علیمی / حمیدعلیمی / علیمی مداحی / مداحی حضرت علی / مداحی زمان / حمید علیمی / hamidrezaalimi / مداحی رضا دیوانگان کاشان / مداح علیمی / مداحی از حمید علیمی / مداحی
مداحی علی / علیمی / سریع مداحی / علیمی / حمیدرضا علیمی / مداحی علی / مداحی رضا / علیمی یزدانی / ع حمید علیمی
حمید علیمی / hamid reza alimi / دیوانگان رقیه / مداحی زمان / یی / مداحی حضرت زهرا / مداحی حسین / وبلاگ حمید علیمی / گلچین مداحی / ذاکر علیمی / آقامون دلبره / حمید علیمی مداحی
آقامون دلبره / حمید علیمی / مداحی درباره زمان / مداحی های حمید علیمی / مداحی حمیدرضا علیمی / مداحی از علیمی / مداحی حضرت زینب / مداحی حضرت رقیه / مداهی علیمی / مداحی از علیمی
حمید علیمى / www.hamidrezaalimi.com / سایت حمید علیمی / مداحی های حمید علیمی / علیمی مداح / علیمی / سید جواد ذاکر / سایت حمید رضا علیمی / سایت علیمی / ع علیمی / مداحی از علیمی
مداحی از حمید علیمی / www.hamidrezaalimi.blogfa / ایمیل حمید علیمی / حمید علیمی مداح / هیئت دیوانگان حسین کاشان / مداحی علی (ع) / مداحی میلاد رضا / مداحی برای رضا / مولودی رضا
مداحی از حمید علیمی / hamid alimi / مداحی علی (ع) / علیمی مداح / مداحی حمید رضا علیمی / علیمی جدید / مداحی حمیدرضا علیمی / دیوانگان حسین کاشان / سایت مداحی / علیمی / علیمی و ذاکر / ع های حمید علیمیمشاهده متن کامل ...
پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از ک ن بزه دیده ناشی از خشونت
درخواست حذف اطلاعات

 


پایان نامه ارشد با موضوع:حمایت از ک ن بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ...


عنوان : حمایت از ک ن بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین­المللی


 


آزاد ی


واحد خوراسگان


 


پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد


رشته حقوق جزا  و جرم شناسی


عنوان :


حمایت از ک ن بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با  نگاهی به اسناد بین­المللی


راهنما :


جناب آقای  علی یوسف زاده


بهار  1395


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود


(در فایل ی نام نویسنده موجود است)


تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :


فهرست مطالب


چکیده.. 1


فصل اول: کلیات پژوهش


1-1-مقدمه.. 3


1-2-بیان مسئله.. 5


1-3-پیشینه تحقیق.. 7


1-4-سوالات تحقیق.. 9


1-5-فرضیات تحقیق.. 9


1-6-اه پژوهش.. 10


1-7-روش تحقیق.. 10


1-8-سازماندهی تحقیق.. 11


فصل دوم: ک ن بزه دیده و علل بزه دیدگی آنان


2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی ک ن.. 13


2-1-1- سال‌های 1860تا1990 (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری).. 14


2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری).. 15


2-2- مفاهیم و تعاریف.. 16


2-2-1- تعریف طفل.. 16


2-2-2- تعریف بزه‌دیدگی اطفال.. 19


2-2-3- تعریف کودک بزه‌دیده.. 21


2-2-3-1- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای عام.. 21


2-2-3-2- تعریف کودک بزه‌دیده در معنای خاص.. 22


2-3- انواع بزه‌دیدگی ک ن.. 23


2-3-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 23


2-3-2- بزه‌دیدگی .. 24


2-3-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 24


2-3-4- مسامحه و غفلت.. 25


2-4- علل بزه‌دیدگی ک ن.. 26


2-4-1- علل اجتماعی و محیطی.. 26


2-4-1-1- والدین.. 28


الف- سن والدین.. 28


ب-شغل والدین.. 28


2-4-1-2-  جمعیت خانواده.. 29


2-4-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 29


2-4-1-4- طلاق و ج در خانواده.. 29


2-4-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 30


2-4-1-6- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 30


2-4-1-7- تک والدینی بودن.. 31


2-4-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 31


2-4-1-9- وجود تع ت و اختلالات خانوادگی.. 32


2-4-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 32


2-4-1-11- مذهب خانواده.. 32


2-4-1-12- منطقه محل س ت خانواده.. 33


2-4-1-13- اشتغال ک ن خانواده.. 33


2-4-2- علل و فرهنگی.. 34


2-4-3- علل آموزشی.. 36


2-4-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 38


2-4-4-1- علل روان‌شناختی.. 38


2-4-4-2- علل بالینی.. 39


الف-علل مربوط به والدین.. 39


ب- علل مربوط به کودک.. 40 1. سن کودک.. 41

 2. ت کودک.. 42


فصل سوم: حمایت افتراقی از ک ن بزه دیده در حقوق ایران


3-1- حمایت های تقنینی در قبال ک ن بزه دیده.. 44


3-1-1-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی.. 44


3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع کودک.. 45


الف- حمایت.. 45


ب-رشد هماهنگ.. 46


3-1-1-2-توجه به کرامت انسانی.. 47


3-1-1-3- عدم تبعیض.. 47


الف-جرم‌انگاری حمایتی.. 48


ب- کیفرگذاری حمایتی.. 50


1.تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه ک ن.. 51 1. اعمال کیفرهای مالی.. 53

 2. اعمال کیفر دنباله دار.. 53


3-1-1-4- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 54


الف-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55


ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 55


3-1-2- جنبه شکلی حمایت از ک ن بزه دیده در حقوق ایران.. 56


3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   59


الف-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. 59 1. مراجع رسمی.. 59

 2. مرجع غیر رسمی.. 60

 3. سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 61


ب- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   62


3-1-2-2-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 62


الف- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری.. 62


ب-کمک‌های مؤثر.. 63


ج-حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   64


د-حفظ حریم خصوصی.. 65


ر- برخورد عادلانه.. 66


3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 67


الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 67 1. مرحله کشف جرم.. 67

 2. مرحله تعقیب.. 68


ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 71


1.مرحله رسیدگی.. 71 1. مرحله صدور حکم.. 74

 2. تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم.. 75


3-1-2-4- تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 77


الف- تشکیلات اجرائی.. 77 1. دفتر حمایت از ک ن و نوجوانان قوه قضائیه.. 77

 2. مددکاری اجتماعی بهزیستی.. 78

 3. پلیس ویژه ک ن و نوجوانان.. 79

 4. سایر نهادها و سازمان‌های تی و غیر تی.. 80


ب- تشکیلات قضائی.. 81


3-2- حمایت های قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال ک ن بزه دیده   81


3-2-1- جنبه قضایی حمایت از بزه‌دیدگی ک ن.. 82


3-2-1-1- کشف، تعقیب و تحقیق.. 82


3-2-1-2- رسیدگی.. 83


3-2-1-3- صدور حکم.. 84


3-2-2- حمایت اجرایی و مشارکتی از ک ن بزه دیده.. 86


3-2-2-1- حمایت اجرایی.. 86


الف- نهادهای نگهداری ک ن.. 87


ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 87


3-2-2-2- جنبه مشارکتی حمایت.. 88


فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از ک ن بزه دیده در اسناد بین المللی


4-1- جنبه ماهوی حمایت از ک ن بزه دیده.. 92


4-1-1-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی ک ن   92


4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 93


4-1-1-2- سایرحقوق اساسی ک ن.. 95


4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   99


4-1-2-1-سوءاستفاده از ک ن در جرائم مواد‌مخدر.. 100


الف- تهدید جهانی علیه ک ن.. 100


ب-درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 101


4-1-2-2- بزه‌دیدگی ک ن در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها   102


4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی ، قاچاق و بهره‌کشی از کار اطفال.. 103


4-1-3-1-سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار آنها در اسناد بین‌المللی.. 103


4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق ک ن.. 104


4-1-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقابله با بهره‌کشی از کار اطفال   106


4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی   107


4-1-4-1- حمایت‌های به عمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کودک.. 107


4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 109


4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 110


4-1-5- حمایت از اطفال در بزه‌دیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه.. 112


4-1-5-1- بررسی وضعیت ک ن آواره و بی‌س رست.. 113


4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از ک ن آواره و بی‌س رست.. 114


الف- نقش سازمان‌های غیر تی و مجامع عمومی در حمایت از ک ن بزه‌دیده   114


ب- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد ک ن.. 115


4-1-5-3- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ.. 115


4-2- جنبه شکلی حمایت از ک ن بزه دیده.. 117


4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   119


4-2-1-1- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. 119


الف-مراجع رسمی.. 119


ب- مراجع غیررسمی.. 120


4-2-1-2- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. 120


4-2-2-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   121


4-2-2-1- آموزش به مقامات و دست اندرکاران.. 121


4-2-2-2- وظایف مقامات و دست اندرکاران.. 122


4-2-3- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. 123


4-2-3-1- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. 124


الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری.. 124


ب- کمک‌های مؤثر.. 124


ج-حمایت از ک ن در برابر آسیب‌های احتمالی.. 125


د- حفظ حریم خصوصی.. 126


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات


5-1-نتیجه گیری.. 128


5-2-پیشنهادات.. 131


فهرست منابع.. 132


 
چکیده


خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا نان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری ک ن در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از ک ن بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تد ر ویژه‌ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اه تقلیل بزهدیدگی و بز اری این افراد، توجیه می‌کنند. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. حمایت از بزه‌دیدگی ک ن در حقوق ایران مؤ‌ید این مطلب است که قانونگذار در سال‌های اخیر کم و بیش مقرراتی را در جهت حمایت از ک ن و نوجوانان وضع کرده، لیکن واقعیت‌های اجتماعی موجود نشان می‌دهد که جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی ک ن، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و کنشی کوتاه مدت و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تد ر واکنشی ضروری است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.


واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.


 


فصل اول: کلیات پژوهش


 


1-1-مقدمه


ک ن جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و… مشمول حقوق و های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی ک ن، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. ک ن به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، ، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. ک ن باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رس نظام عد کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است: 1. سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.

 2. دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از ک ن و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.

 3. اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار م بی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.


با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به ک ن توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی به نام ک ن و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به ک ن اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به ک ن و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات ی ک ن را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.


1-2-بیان مسئله


اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مکانی است که ک ن، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می­کنند و تجربه­های با دیگران زیستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگی ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و م ب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: 1388، 41).


با وجود اینکه خانواده مهم‌ترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از ک ن است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می‌گردد. جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. این در حالی است که این ک ن از کم‌ترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند(فیروزی: 1388، 41).


کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن 18 سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می­تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از ک ن در محیط خانواده می­باشد. خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می‌باید پناهگاهی باشد تا نان در آن بیاسایند و خستگی‌ها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری ک ن در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از ک ن بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تد ر ویژه­ای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اه تقلیل بزه دیدگی و بز اری این افراد، توجیه می‌کنند، زیرا از طرفی، این حمایت ویژه و تأمین خسارت و تشفی خاطر اطفال بزه دیده، آن‌ها را از بزه دیدگی مکرر که معلول طفولیت، ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف دیگر مانع گرایش آنها به بز اری و گسترش بز اری آن‌ها می‌شود. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آن‌ها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایت‌های قانونی ویژه هستند. هر چند استفاده از ر ارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات ک ن در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بی­تأثیر دانست. توسل به قواعد عمومی قانون مجازات ی، نه تنها تأثیری در کاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی خشونت‌های خانوادگی، موجب می شود ک ن، در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند(حاجی تبار: 1390، 130).


علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از ک ن بزه دیده، می­توان با انجام مطالعه­ و مروری بر قوانین بین­المللی به­دنبال را ارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانین با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از ک ن بزه دیده برعهده دارد. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می دهد، در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.


1-3-پیشینه تحقیق


در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد: 1. پایان نامه ی با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از ک ن در برابر بزه‌دیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال 1388 توسط حمزه زینالی در تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های شمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاهها به «ک ن» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به ک ن از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای ، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از ک ن به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از ک ن در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق ک ن و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بین‌المللی ک ن متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری ک ن بزه‌دیده» روبرو هستیم.

 2. احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه ن و ک ن با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف ب لذت صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. ن و ک ن از قربانیان اصلی جرایم به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه یه می‌باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون‌گذار تحت عناوینی از قبیل ، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر اماکنی برای فساد و اء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم ، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، ن و ک ن بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه‌دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای ، نگرش سرکوبگرانه قانونگذار ایران به جرایم علیه ن و ک ن از یک سو و عدم پیش‌بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه‌دیدگی ن و ک ن در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است.

 3. پایان نامه بزه دیدگی ک ن از منظر جرم شناسی و حقوق جزا توسط سهیلا صیاد در سال 1394 در آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. در این پژوهش عنوان گردید که، بز اری و بزه دیدگی ک ن به شکل پیچیده ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طوری که می توان گفت بزه دیدگان امروز بز اران فردا هستند و ک نی که در معرض خطر بزه‌دیدگی هستند بیشتر از ک ن دیگر در بزرگسالی بز ار می شوند. بزه‌دیدگی مقدمه ای برای بز اری ک ن در آینده می باشد. در زمینه بزه‌دیدگی ک ن ما با چند مساله مهم روبرو هستیم. اولین مورد، بررسی مباحث نظری پیرامون بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزه‌دیدگی و آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان می باشد. دومین مورد بحث، بررسی علل و عوامل بزه دیدگی ک ن و راه های پیشگیری از این امر می باشد که باید از طرق مختلف از بزه دیدگی ک ن پیشگیری کرد و زمینه را برای بزه دیدگی ک ن از بین برد. سومین مورد حمایت از ک ن بزه دیدگی می باشد که با برطرف نیازهای اطفال بزه دیده و تصویب قوانین صحیح و کارآمد می‌شود از آنان حمایت کرد و چهارمین مورد ایجاد نهادها و مراکزی است که به این ک ن کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کنند.


1-4-سوالات تحقیق


سوالات این پژوهش عبارت است از: 1. آیا وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال ک ن داشته باشد؟

 2. آیا مجازات های سخت گیرانه تاثیری در بازدارندگی خشونت خانواده ها علیه ک ن دارند؟

 3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی چه میزان می­توانند بر حمایت از ک ن بزه دیده موثر باشند؟


1-5-فرضیات تحقیق


با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود: 1. وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال ک ن داشته باشد.

 2. مجازات­های سخت­گیرانه­ای سبب کاهش معنی­دار خشونت­ خانواده علیه ک ن می شود.

 3. آموزش­های فرهنگی و تربیتی می­تواند کمک شایانی به حمایت از ک ن بزه دیده داشته باشد.


1-6-اه پژوهش


اه این پژوهش عبارت است از: 1. بررسی مفهوم و علل بزه دیدگی اطفال

 2. بررسی و تبیین حمایت های ماهوی و شکلی از ک ن بزه دیده در حقوق ایران

 3. تحلیل حمایت های در نظر گرفته در اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق ایران


(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل ی همه چیز مرتب و کامل است)


تعداد صفحه : 158مشاهده متن کامل ...
گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96
درخواست حذف اطلاعات

مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)

 گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی میمیرم برای نجف - عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی سوی مسجد شد روونه - مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی نگفتی زینب تنها میشه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تو خونه خدا آقامو کشتن - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی کوفه کربلا شده واویلا - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آقا خدانگهدار برای اولین بار - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تمام غم عالمه رو دلم - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی الله اکبر دم سحر وقت اذونه - حسین سیب سرخی -شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آی مردم از دست تون پیر شد علی - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی با حال پریشون نرو نرو - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تهدمت و الله ارکان الهدی - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ی و نعم ال ی نصیری و نعم النصیری - حاج محمود کریمی

مداحی می لرزند آسمونا،می بارند همه ابرا - سید مجید بنی فاطمه

مداحی علی بود احمد و احمد علی ست - حاج محمود کریمی

مداحی حیدر به مسجد راه شده امشب - حاج محمود کریمی
مرثیه و مداحی شهادت علی علیه السلام - آوینی

www.aviny.com/voice/marsieh/emam_ali/emam_ali.aspx
مرثیه و مداحی شهادت علی (ع) ... 3,478, 0:11:36. 23, روضه المومنین (ع) - روز شهادت روضه سال 93) .... زمان. 1, روضه حضرت علی علیه السلام (جدید،روضه سال 95) ...
jul 7, 2015 - گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از ... صلوات بر حضرت علی (علیه السلام) + روضه ضربت خوردن مولا ... مداحی زیبا برای فاطمیه با نوای میثم مطیعی(دل می تپد این شب ها با یاد تو یا زهرا) ...

مداحی شهادت علی (ع)

p30 .com › صوتمذهبیمرثیه سرایی
jul 30, 2013 - ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت علی (ع) گلچینی از مداحی های مداحان اهل ... مداحی روضه حضرت علی (ع) از حاج محمد رضا طاهری - 4.78 مگابایت
گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از سال 1388 تا 1394 با ... . ۱۲. روضه لحظات آ عمر شریف حضرت علی (ع). 8.36 mb ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) - زهرا مدیا

www.zahra-media.ir/گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع/
حاج محمود کریمی – روز شهادت حضرت علی (ع) – رمضان ۹۴ – شور (دل به تو دادم), ۴:۰۱. حاج محمود کریمی ..... علی (زمینه), ۵:۳۵. مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۲۴ رمضان ۹۲ : روضه حضرت علی علیه السلام (روضه), ۱۱:۰۲ ..... برای مرثیه ها، روی آی .

گلچین مداحی و نوحه شهادت حضرت علی (ع) | یک نت | رمضان 96 | شروع ...

www.yeknet.ir/.../ -گلچین-مداحی-و-نوحه-شهادت-حضرت-علی-ع
jun 24, 2016 - مداحی شهادت حضرت علی, روضه حضرت علی, مداحی شب قدر,متن نوحه علی, مداحی شهادت حضرت علی میثم مطیعی, نوحه علی علی مولا ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 95 | یک نت | رمضان 96 | شروع ...

www.yeknet.ir/.../ -گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع-رمضان-95
گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 1395, گلچین مداحی شهادت علی (ع), ... شب بیست و یکم رمضان91- -قسمت دوم(روضه حضرت عباس علیه السلام).

گلچین مداحی شهادت حضرت علی (ع) از حاج میثم مطیعی - راهنمای حل جداول

k-saze88.blogsky.com/.../ -گلچین-مداحی-شهادت-حضرت-علی-ع...
jun 20, 2016 - گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المومنین(ع)، اجرا شده از سال 1388 تا 1394 با نوای حاج میثم مطیعی قابل دریافت می باشد. گلچین ...

گلچین جدید شهادت حضرت علی (ع) حاج محمود کریمی - بخش فارسی ...

old.tvshia.com/.../مداحی/6478- -گلچین-جدید-شهادت-حضرت-عل...
گلچین جدید شهادت حضرت علی (ع) حاج محمود کریمی. ... توضیحات: دسته: مداحی: تاریخ ایجاد در 29 داد 1395: بازدید: 13338. حاج محمود کریمی شهادت حضرت علی ... 10, آی مردم آی مردم از دستتون پیر شد علی - شب 20(جدید،زمینه سال 92), 3,695, 0:12:35.
مداحی صوتی. تهدمت ولله ارکان الهدی [حاج محمود کریمی] [گلچین شهادت حضرت علی (ع)] [12:51] پخـش; از کفن ها مونده یکی... [حاج محمود کریمی] [گلچین شهادت حضرت ...


مشاهده متن کامل ...
مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96
درخواست حذف اطلاعات

مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)

 گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی میمیرم برای نجف - عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی سوی مسجد شد روونه - مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی نگفتی زینب تنها میشه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تو خونه خدا آقامو کشتن - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی کوفه کربلا شده واویلا - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آقا خدانگهدار برای اولین بار - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تمام غم عالمه رو دلم - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی الله اکبر دم سحر وقت اذونه - حسین سیب سرخی -شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آی مردم از دست تون پیر شد علی - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی با حال پریشون نرو نرو - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تهدمت و الله ارکان الهدی - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ی و نعم ال ی نصیری و نعم النصیری - حاج محمود کریمی

مداحی می لرزند آسمونا،می بارند همه ابرا - سید مجید بنی فاطمه

مداحی علی بود احمد و احمد علی ست - حاج محمود کریمی

مداحی حیدر به مسجد راه شده امشب - حاج محمود کریمیمرثیه و مداحی شهادت علی علیه السلام - آوینی

www.aviny.com/voice/marsieh/emam_ali/emam_ali.aspx
مرثیه و مداحی شهادت علی (ع) ... 3,478, 0:11:36. 23, روضه المومنین (ع) - روز شهادت روضه سال 93) .... زمان. 1, روضه حضرت علی علیه السلام (جدید،روضه سال 95) ...
jul 7, 2015 - گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از ... صلوات بر حضرت علی (علیه السلام) + روضه ضربت خوردن مولا ... مداحی زیبا برای فاطمیه با نوای میثم مطیعی(دل می تپد این شب ها با یاد تو یا زهرا) ...

مداحی شهادت علی (ع)

p30 .com › صوتمذهبیمرثیه سرایی
jul 30, 2013 - ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت علی (ع) گلچینی از مداحی های مداحان اهل ... مداحی روضه حضرت علی (ع) از حاج محمد رضا طاهری - 4.78 مگابایت
گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المؤمنین علی (ع)، اجرا شده از سال 1388 تا 1394 با ... . ۱۲. روضه لحظات آ عمر شریف حضرت علی (ع). 8.36 mb ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) - زهرا مدیا

www.zahra-media.ir/گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع/
حاج محمود کریمی – روز شهادت حضرت علی (ع) – رمضان ۹۴ – شور (دل به تو دادم), ۴:۰۱. حاج محمود کریمی ..... علی (زمینه), ۵:۳۵. مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۲۴ رمضان ۹۲ : روضه حضرت علی علیه السلام (روضه), ۱۱:۰۲ ..... برای مرثیه ها، روی آی .

گلچین مداحی و نوحه شهادت حضرت علی (ع) | یک نت | رمضان 96 | شروع ...

www.yeknet.ir/.../ -گلچین-مداحی-و-نوحه-شهادت-حضرت-علی-ع
jun 24, 2016 - مداحی شهادت حضرت علی, روضه حضرت علی, مداحی شب قدر,متن نوحه علی, مداحی شهادت حضرت علی میثم مطیعی, نوحه علی علی مولا ...

گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 95 | یک نت | رمضان 96 | شروع ...

www.yeknet.ir/.../ -گلچین-مداحی-شهادت- -علی-ع-رمضان-95
گلچین مداحی شهادت علی (ع) رمضان 1395, گلچین مداحی شهادت علی (ع), ... شب بیست و یکم رمضان91- -قسمت دوم(روضه حضرت عباس علیه السلام).

گلچین مداحی شهادت حضرت علی (ع) از حاج میثم مطیعی - راهنمای حل جداول

k-saze88.blogsky.com/.../ -گلچین-مداحی-شهادت-حضرت-علی-ع...
jun 20, 2016 - گلچین صوتی مداحی به مناسبت شهادت حضرت المومنین(ع)، اجرا شده از سال 1388 تا 1394 با نوای حاج میثم مطیعی قابل دریافت می باشد. گلچین ...

گلچین جدید شهادت حضرت علی (ع) حاج محمود کریمی - بخش فارسی ...

old.tvshia.com/.../مداحی/6478- -گلچین-جدید-شهادت-حضرت-عل...
گلچین جدید شهادت حضرت علی (ع) حاج محمود کریمی. ... توضیحات: دسته: مداحی: تاریخ ایجاد در 29 داد 1395: بازدید: 13338. حاج محمود کریمی شهادت حضرت علی ... 10, آی مردم آی مردم از دستتون پیر شد علی - شب 20(جدید،زمینه سال 92), 3,695, 0:12:35.
مداحی صوتی. تهدمت ولله ارکان الهدی [حاج محمود کریمی] [گلچین شهادت حضرت علی (ع)] [12:51] پخـش; از کفن ها مونده یکی... [حاج محمود کریمی] [گلچین شهادت حضرت ...


مشاهده متن کامل ...
مداحی حضرت علی(ع) 96
درخواست حذف اطلاعات

مداحی شهادت حضرت علی(ع) 96

مجموعه مداحی ویژه شهادت حضرت علی(ع)

 گلچین مداحی شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ناله بابا قطع شد دلم ما بی طاقت شد - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی این دنیا خیری برام نداشت - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی فتوت به جوانمردی مولا به علی - مهدی میرداماد - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی شده نام زیبات ذکر محفل ما - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دلم مسته جام علیه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی دارم میرم شب وصاله - جواد مقدم - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی میمیرم برای نجف - عبدالرضا هلالی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی سوی مسجد شد روونه - مجید بنی فاطمه - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی نگفتی زینب تنها میشه - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تو خونه خدا آقامو کشتن - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی کوفه کربلا شده واویلا - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آقا خدانگهدار برای اولین بار - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تمام غم عالمه رو دلم - حسین سیب سرخی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی الله اکبر دم سحر وقت اذونه - حسین سیب سرخی -شهادت حضرت علی(ع)

مداحی آی مردم از دست تون پیر شد علی - محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی با حال پریشون نرو نرو - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی تهدمت و الله ارکان الهدی - حاج محمود کریمی - شهادت حضرت علی(ع)

مداحی ی و نعم ال ی نصیری و نعم النصیری - حاج محمود کریمی

مداحی می لرزند آسمونا،می بارند همه ابرا - سید مجید بنی فاطمه

مداحی علی بود احمد و احمد علی ست - حاج محمود کریمی

مداحی حیدر به مسجد راه شده امشب - حاج محمود کریمی
مداحی میلاد علی (ع) 96 از سید مهدی میرداماد بایگانی - مادحین ...

madehin.ir/tag/ -مداحی-میلاد- -علی-ع-96-از-سید-مه/
apr 28, 2017 - میلاد حضرت علی (ع) ۱۳۹۶-سید مهدی میرداماد milade hazrate ali ۱۳۹۶ seyed mehdi mirdamad جلسه میلاد حضرت علی (ع) ۱۳۹۶ هیئت ...

مداحی جدید 96 - مداحی کریمی شهادت علی - مداحی -

nohekhon. /tag/ -مداحی-کریمی-شهادت- -علی
گلچین نوحه های حاج محمود کریمی شهادت حضرت علی ع. فهرست نام فایل این مراسم به شرح زیر است برای به ادامه مطلب مراجعه کنید. تهدمت ولله ارکان الهدی [حاج ...
اختصاصی یک نت : مداحی جدید حاج محمود کریمی شب میلاد حضرت علی اکبر (ع) یکشنبه 17 اردیبهشت 1396مـــــــــداح : حـــاج مــحــمــــود کـریـمـــىزمان : ١٧اردیبهشت ١٣٩٦ از ...

مداحی ولادت حضرت علی(ع) محمود کریمی | نوروز 96 | لحظه تحویل سال 96 ...

www.yeknet.ir/tag/مداحی-ولادت-حضرت-علیع-محمود-کریمی - translate this page
مولودی ولادت علی(ع) محمود کریمیمولودی 94 ولادت حضرت علی(ع) محمود کریمیمحمود کریمی ولادت حضرت علی(ع)مداحی ولادت حضرت علی(ع) محمود کریمیمدیحه ...

حاج محمود کریمی مداحی فوق العاده زیبای ولادت حضرت علی اکبر علیه ...

www.aparat.com/.../حاج_محمود_کریمی_مداحی_فوق_العاده_زیبای_ول...
may 9, 2017 - حاج محمود کریمی مداحی فوق العاده زیبای ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام ... شهید جدیری کهنموئی مرکز جدیدترین سخنرانی و مداحی shahidjodeiry. ... @shahidjodeiry. #یادواره_ _95 #میلاد_انوار_کربلا_96 ... میرداماد و کریمی | گلچین شور فوق العاده زیبا میلاد حضرت عباس (ع) · روضه ها.

مداحی هادی 96 مداحی علی النقی 96 - مداحی 95 مداحی ...

roozebidari.blog.ir/.../ -مداحی- -هادی-96-مداحی- -علی-النقی-...
jan 3, 2017 - ع شهادت علی النقی هادی (ع) | نوروز 96 | لحظه تحویل سال 96 | تقویم . ... صوت مداحی های ویژه شهادت جانگداز حضرت علی النقی الهادی علیه السلام ...

مداحی شهادت علی (ع)

p30 .com › صوتمذهبیمرثیه سرایی
jul 30, 2013 - مداحی روضه حضرت علی (ع) از حاج سعید - 2.04 مگابایت فایل صوتی مداحی ای ساقی کوثر یا حیدر یا حیدر از کربلایی نریمان پناهی ...

مداحی چادر خاکی

www.chadorekhaki.com/
هیئت دلسوختگان حسین (ع). دیدگاه (۰) ... ولادت علی اکبر 96 بنی فاطمه ، هلالی ، مقدم ولادت حضرت علی اکبر ۹۶ ... مجتبی رمضانی ولادت حضرت علی اکبر 96 حاج مجتبی ...

گلچین مولودی علی (ع) با نوای حاج محمود کریمی

www.yasdl.com › مذهبیمولودی صوتی
همزمان با نزدیک شدن به 13 رجب ، سالروز ولادت با سعادت حضرت علی (ع) ، میلاد با سعادت ... بخش پنجم – روضه ( سایه سایه به روی سلطان خاک و خونه ) [حاج محمود کریمی]

سید مجید بنی فاطمه - ولادت حضرت علی علیه السلام 96 - منتظرند جن و ملک ...

rasekhoon.net › ... › سال 1396ولادت حضرت علی علیه السلام
مداحی های سید مجید بنی فاطمه و حاج حسین سیب سرخی به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام در هیئت ریحانه الحسین (ع) تهران.


مشاهده متن کامل ...
آسیب های اجتماعی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

آسیب شناسی اجتماعی social-pathology مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی(کجرویها) قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرایند ریشه ی بیماری ها گفته می شود

به گزارش هفت روز، آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قوامد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرومی گردد. به همین دلیل ، کجروان سعی دارند کجروی ها خود را از دید ناظران قانون ، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند ؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی ، تکفیر اخلاقی ، طرد اجتماعی مواجه می شوند(عبدالهی ،1383:15).

آسیبهای اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند و قابل کنترل و پیش گیری اند. کنترل پذیری آسیبهای اجتماعی شناخت علمی آنها را در هر جامعه ای برای پاسخ به پرسشهای نظری و عملی و کاربردی از ایده ها و یافته های علمی تولید شده در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت برای مقابله صحیح با آسیبهای اجتماعی، درمان یا پیشگیری از گسترش و پیدایش آنها را ضروری و پر اهمیت می سازد.

آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی به بررسی انواع مشکلات می پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می کنند علل مختلف آنها را از جنبه های مختلف فردی ، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد.

آسیب های اجتماعی که به تعبیر بعضی از شمندان حاصل و معلول مستقیم انقلاب صنعتی هستند، در اکثر جوامع وجود دارند و تاثیرات خود را می گذارند. اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها و را ارهای اصلاح وبهبود آن است. در مورد نگرش، آن چه مهم است این که این آسیب ها چرا به وجود آمده اند؟ آیا وجود آسیب ها در جوامع امری لازم وضروری است یا می توان جامعه ای بدون آسیب داشت؟ پاسخ به این پرسش ها مست م شناخت نظریه های مختلف جامعه شناسی و روان شناسی است که هرکدام سعی درتبیین مسائل ،آسیب ها وبحران های اجتماعی از نظر گاه های مختلف دارند.این دید گاه ها متاثر از باورهای و اقتصادی هر جامعه است.

آسیب های اجتماعی از چند جنبه قابل بررسی هستند :

1- از زوایه انسان ،که هر انسان با هر دین وآئین واعتقاد وفکر ،ومذهب وگرایش ومسلک وارتباط با جناح یا حزب خاصی یا با ترحم یا با هدایت ویا با همراهی اعتقاد دارند که به گروههای آسیب پذیر یاری نمایند مثلاً هر انسانی دوست دارد به پیر مرد یا پیرزنی کمک کند وهر انسانی دوست دارد به ن نایی کمک کند و...

2- از زاویه اجتماعی اگر به این آسیب های اجتماعی بموقع رسیدگی نشود افزایش جرم وجنایت را در پی دارد که م ب انضباط اجتماعی است

3- از جنبه ، که اگر توجه نشود کشوررا به دامن بیگانگان سوق می دهد وبجای فرهنگ خودی فرهنگ بیگانه در کشور پیاده می شود وبه اعتقادات دینی ومذهبی جامعه لطمه وارد می نماید ، وجود آسیب های اجتماعی ، بزرگنمایی وتبلیغات دشمنان کشور را در پی دارد ضمن آنکه وجود آسیب های اجتماعی در کشور ی عامل تبلیغ منفی بر ضد است لذا لازم است که آسیب های اجتماعی ریشه ی شود واز کلی گویی در جامعه پرهیز گردد وبا ارائه را ارها ی مدرن به جزئیات آسیب های اجتماعی توجه شود

در برخورد با آسیب های اجتماعی تقلید کورکورانه از بیگانگان جایز نیست به دلیل اینکه آسیب های اجتماعی ارتباط کاملی با سنتهای هر جامعه دارد والگو برداری از جوامع دیگر صلاح نیست

ئوال ، وظیفه حکومت در این مورد چیست ؟ حکومت خوب حکومتی است که برای حل آسیب های اجتماعی قرمول صحیح ومنطقی همراه با نو آوری وارائه ابتکارات وخلاقیتها در جهت رسیدن به شکوفایی داشته باشد

سیاست های اجتماعی هر جامعه ای روش های مختلفی را در برخورد با آسیب های اجتماعی پیشنهاد می کند.شیوه ی برخورد با این مسائل هم چنان که پیشتر گفته شد،ارتباط مستقیمی با این سیاست ها دارد.این سیاست ها را هم نهادهایی که در تمامی جوامع وجود دارد تعیین می کند. در مورد را ارهای اصلاح وبهبود آسیب های اجتماعی هم نظرگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای روش انکار و پوشی را تجویز می کنند وعده ای دیگر به روش های پلیسی وسرکوب اعتقاد دارند. جوامعی هم وجود دارند که به این مسائل نگرشی علمی و منطقی دارند وسعی می کنند با قبول وجود این آسیب ها، علت آن ها را با استفاده از روش های علمی بشناسند و برای حذف یا به حداقل رساندن آن ها از روش های منطقی سود ببرند.این جوامع، آنهایی هستند که در آن ها انباشت علمی صورت گرفته و در اثر ارتباط با فرهنگ های مختلف به سطحی از آگاهی رسیده اند که به حق و برابری انسان ها و حق برخورداری تمامی انسان ها از حقوق مادی ومعنوی اعتقاد داشته باشند.

آن چه در مورد آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که به وضعیت خاص و اجتماعی حاکم بر جامعه، آسیب های اجتماعی علاوه بر این که مسئله ای اجتماعی شمرده می شوند، بار ارزشی نیز دارند. یعنی یک آسیب که در یک جامعه ی با سیاست لیبرال، فقط یک جرم محسوب می شود، در ایران علاوه بر جرم بودن، گناه به شمار می رود. این نگرش خاص به مسئله ی اجتماعی باعث می شود که مجرم یا منحرف بیشتر از آن که جامعه و روابط حاکم بر آن را عامل انحراف خود بداند، خودش را گناه کار می بیند و این می تواند یکی دیگر از آسیب های فردی و اجتماعی باشد.

در جوامع مدرن امروز تمایل بر این است که این سیاست ها هرچه بیشتر توسط نهاد آموزش و پرورش و نهاد خانواده به جامعه تزریق شده و نهاد سیاست حداقل دخ را در این امور دارد.اما در جوامعی که در آن ها نهاد سیاست قدرتمندتر است، این سیاست ها توسط این نهاد وضع و به جامعه دیکته می شود.تجربه نشان داده است که جوامع نوع اول در مهار بحران های اجتماعی موفق تر عمل کرده اند.چون مردم را ارهای مقابله با آسیب های اجتماعی را وضع واز آن ها حمایت می کنند.اما در جوامعی که سیاست های اجتماعی را نهاد سیاست وضع می کند،ل باید ضمانت های اجرایی آن ها را هم تعیین کند که در این حال استفاده از نیروهای حافظ قوانین و حامی نظام مثل پلیس ضرورت پیدا می کند.

حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی نیزبه سیاست های اجتماعی مربوط است.دراین مورد نیز وقتی حمایت از آسیب دیدگان به طور کامل در اختیار نهاد سیاست قرار می گیرد،این نهاد از دیدگاه منافع خود به آن ها نگاه می کند،اما وقتی مردم یک جامعه به حمایت از این آسیب دیدگان می پردازند،بسیار عمیق تر و کامل تر عمل می کنند.چون مردم در متن این آسیب ها قرار دارند،آن ها را خوب می شناسند وبرای حمایت ازافرادی که دچار بحران هستند انگیزه های قدرتمندی دارند.

یکی از را ارهای حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی،سازمان ها وتشکل های غیر تی است.این سازمان ها که در تمامی جوامع ریشه دارند در عصر کنونی کارکردهای مختلف و موثری پیدا کرده اند و نقش مهمی در حیات جوامع ایفا می کنند.سازمان های غیر تی با تاثیرگذاری در وضع و اجرای سیاست های اجتماعی،در نقش های مختلفی مثل مشاور ت،منتقد ت وگاه حتی به عنوان بازوی اجرایی سیاست های اجتماعی تها فعالیت دارند.این سازمان ها با ویژگی های منحصر به فردی که دارند،امروزه به نماد حکومت مردم تبدیل شده اند و به نظر می رسد در هر جامعه ای که این سازمان ها فعال تر و گسترده تر عمل می کنند،آرمان حکومت مردم بر مردم دست یافتنی تر می نماید.

موضوعات مورد بحث در آسیب شناسی اجتماعی

آنچه روشن است اینکه بحث آسیب شناسی اجتماعی عمدتا با مسائل و مشکلات سر و کار دارد. پژوهشها و تحقیقات متعدد برای شناخت انواع این آسیبها و علل بروز آنها صورت می دهد و نظریاتی را برای حل آن مسائل پیشنهاد می کند.

بر این اساس زمینه هایی چون فرهنگ و هنجارهای یک جامعه ، ویژگیهای اقتصادی و و جغرافیایی یک جامعه نیز در حوزه مطالعات آسیب شناسی اجتماعی قرار می گیرد. چرا که بررسی آسیبهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای یک جامعه میسر نخواهد بود.

چه چیزی به عنوان آسیب شناخته می شود؟ حدود و شخور آن چقدر است؟ عوامل زمینه ساز و علل آشکار کننده آن کدامها هستند؟ در کدام طبقات گسترش بیشتری دارند؟ در کدام سنین گسترش بیشتری دارند؟ توانایی جامعه برای کنترل و نظارت بر آنها چقدر است؟ از چه راههایی می توان به کاهش آنها مبادرت کرد؟ همه اینها سوالاتی هستند که در حوزه آسیب شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند.

اهمیت آسیب شناسی اجتماعی

هر جامعه ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات م بی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حلهایی به سلامت جامعه کمک نماید. به عنوان مثال مسأله اعتیاد را در نظر بگیریم. این مساله هم به عنوان یک مشکل فردی و هم یک معضل اجتماعی مطرح است. روشن است در سطح اجتماعی منجر به از بین رفتن نیروها و انرژی بارآور جامعه می شود. شناسایی علل اساسی و کنترل آنها می تواند بسیاری از نیروهای از دست رفته جامعه را تجدید نموده ، در مسیر کار سالم جامعه هدایت کند.

شیوه عمل آسیب شناسی اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی همچون سایر حوزه های اجتماعی و عللی ، از شیوه عملی برای بررسی موضوعات مورد نظر خود استفاده می کند. به عبارتی برای مطالعه و بررسی علل ، زمینه ها و راه حلها در زمینه کجرویها و آسیبها ، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص و هم به کمک ابزار وسایل تحقیق عینی به صورت پژوهشهای علمی استفاده می شود. چنین پژوهشهایی پیرامون انحرافات اجتماعی به صورت تحقیق علمی به حدود ۸۰ – ۹۰ سال پیش باز می گردد. البته در آن زمان این پژوهشها کمتر جنبه واقع بینانه داشته اند. ولی پس از مدتی پژوهشها بر شالوده ای صحیح تر استوار شد و تلاش شد از شیوه هایی که دقت و اعتبار بیشتری در برآورد مشکلات اجتماعی دارند استفاده گردد.

پرسشنامه های مختلف تهیه شد، شیوه های اعتبار ی و استفاده از روشهای معتبر معمول شد و از اصول روش تحقیق که در علوم انسانی کاربرد مفیدی دارد استفاده گردید. به این ترتیب اطلاعات لازم در زمینه انواع انحرافات و مشکلات در سطح یک جامعه جمع آوری گردید. این فعالیتها سیر تکاملی خود را سیر می کند و همچون پیشرفت سایر علوم شیوه های متکاملتری برای بررسی و ارزی در زمینه آسیبهای اجتماعی بدست می آید.

اجتماعی مطالعه بی نظمی ها و آسیب های اجتماعی همراه با علل و انگیزه های پی آنها و نیز شیوه های پیشگیری و درمان این پدیده ها ، به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه اجتماعی است ؛ زیرا خاستگاه اصلی آسیب ها و گژ رفتاری های اجتماعی را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. نابسامانی های اقتصادی – اجتماعی چون : فقر ، تورم ، گرانی ، بیکاری ، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که باعث محرومیت» می شوند ، زمینه مساعدی را برای انواع مختلف آسیب های اجتماعی چون: خود کشی ، سرقت ، اعتیاد به ، الکیسم ، فرزند ، زور گیری ، طلاق ، گ و ... فراهم می آورند . از این رو مفهوم آسیب شناسی گسترده وسیعی پیدا می کند و از ابعاد ارزشی و کاربردی فراوانی برخوردار می گردد.

مطالب موجود به سه بخش جداگانه و در عین حال به هم پیوسته ، تقسیم شده است.بخش اول شامل چیستی آسیب های اجتماعی ، کژرفتاری ها و جرایم و انواع آنها است و بخش دوم به تبیین سه گانه زیست شناختی ، روان شناختی و جامعه شناختی می پردازد و بخش سوم به بررسی برخی از انواع آسیب های اجتماعی خاص اشاره دارد. در این بخش سعی شده است هریک از آسیب های اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و با ذکر یک یا چند "مورد" نسبت به تبیین و ریشه ی آنها اقدام گردد.

. گونه شناسی آسیب های اجتماعی

در گونه شناسی آسیب های اجتماعی از ملاک های متفاوتی می توان استفاده نمود. این ملاک ها ، در هر جامعه ای حداقل چهار ده نظام فرهنگی ، اجتماعی ، و اقتصادی خاص دارند که در هر یک از این حوزه ها کنشگران فردی و جمعی می توانند با رعایت اصول و قواعد عمل جمعی مورد قبول در آن حوزه ها به چهار نوع سرمایه یا منبع ارزشمند-سرمایه فرهنگی یا دانش ، سرمایه اجتماعی یا تعهد منزلت ، سرمایه یا قدرت و سرمایه اقتصادی یا ثروت- مورد نیاز هر جامعه دست یابند( عبدالهی ، 1383:20). هر نوع فعالیتی که خارج از چارچوب اصول و قواعد عام عمل جمعی برای رسیدن به منابع ارزشمند صورت گیرد ، کجروی محسوب می شود. بنابر این ، در مجموع با چهار گونه کجروی روبه رو هستیم (ر.ش: شکل 1-1).

تعریف و هدف های آسیب شناسی

در پزشکی به مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی های ارگانیسم( موجود زنده) آسیب شناسی

می گویند. در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه(نظریه اندام وارگی) می توان آسیب شناسی را مطالعه و ریشه ی بی نظمی های اجتماعی تعریف کرد.

به گزارش هفت روز؛ درواقع آسیب شناسی اجتماعی ، مطالعه ناهنجاری ها و نابسامانی های اجتماعی نظیر بیکاری ، فقر ، اعتیاد ، خود کشی ، روسپیگیری ، رشوه خواری ، ولگردی ، زورگیری ، گ و ... همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها و نیز شرایط بیمار گونه اجتماعی است.

هدف ها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی را چنین می توان بر شمرد:

1. مطالعه و شناخت آسیب های آسیب های اجتماعی و علل و انگیزه های پی آنها و نیز بررسی شخصیت کژرفتاران و ویژگی های جسمانی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی آنان. شناخت درست درد ها و آسیب ها ، نخسین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است ؛ درد تشخیص ناداده را درمان نتوان کرد ؛ زیرا هر گونه ساختن بدون شناختن ، تیر در تاریکی رها است.

2. پیشگیری از آسیب های اجتماعی به منظور بهسازی محیط زندگی و جمعی خانوادگی.از آنجا که پیشگیری همواره ساده تر ، عملی تر و کم هزینه تر از درمان است ، دارای اهمیت بسیار می باشد.

3. درمان آسیب دیدگان اجتماعی یا بکارگیری روش های علمی و استفاده از شیوه های مناسب برای قطع ریشه ها و انگیزه های آنان.

4. تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد کژ رفتاری و بررسی شیوه های بازپذیری اجتماعی.

در عصر ما پیشگیری مهمتر از درمان است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی برآنند که برای مبارزه با کژرفتاری ها باید زمینه اجتماعی آنها را از میان برداشت و برای حصول این منظور رعایت دو اصل ضروری استمشاهده متن کامل ...
تاثیرات مصرف سموم
درخواست حذف اطلاعات

چکیده

آفت­ کش ماده یا مخلوطی از مواد است که برای جلوگیری، از­بین­ بردن، توقف رشد و کنترل هر نوع آفت (شامل انواع ناخواسته گیاهان یا حیوانات) استفاده می­ شود، مزرعه­ داران در تمام دنیا برای مبارزه با عوامل زنده کاهش تولید ناچارند از انواع آفت کش­ها استفاده کنند، ولی این سموم نه­ تنها روی سطح محصولات باقی می­ ماند بلکه به داخل بافت میوه ­ها، سبزیها و حتی دانه­ های غلات نفوذ می­ کنند. از نگاه اکولوژیک تمامی موجودات کارکردهای خاص خود را دارند و نمی ­توان هیچ یک را زیان­ آور دانست. اما انسان با تأثیر خود بر زیست­ کره، از جمله فرآیند کشاورزی ، دامی، صنعتی و سایر فعالیت­ها، نظم ا یستم­های طبیعی را بر هم می­ زند. هدف این مقاله بیان ویژگی­های نامطلوب، مخاطرات و عوارض جانبی سموم شیمیایی بر سلامتی انسان استکه بصورت مروری بر بیش از120 مقاله مرتبط ارائه می­شود. که به این وسیله ضمن آگاهی بخشی به جامعه کشاورزی کشور، توجه کارشناسان و مسئولین ذیربط را بیش ­از­پیش به اثرات جانبی زیان بار این گونه سموم جلب نماید تا در زمان آزمایش، ثبت و تمدید مصرف سموم کشاورزی عوارض زیان بار آن بر سلامتی انسان، بیشتر در نظر گرفته شوند، همچنین کاربران از سموم شیمیایی به نحو صحیح، بجا و عالمانه استفاده نمایند.

 

مژهجهت فایل کامل پی دی اف و پاور پوینت سمینار به پایان مطلب مراجعه کنیدمژه

                                     

مقدمه

امروزه امنیت غذایی یکی از مسائل مهم زندگی بشر است؛ به موازات این مسئله موضوع سلامت غذا نیز مورد توجه مصرف کنندگان محصولات کشاورزی قرارگرفته است. از طرفی برای تاًمین غذای نان گرسنه زمین، حفظ تولیدات کشاورزی از نابودی در اثر خش الی و آفات و بیماریها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. مزرعه داران در تمام دنیا برای مبارزه با عوامل زنده کاهش تولید ناچارند از انواع آفت کشها استفاده کنند ولی این سموم نه تنها روی سطح محصولات باقی می ماند بلکه به داخل بافت میوه ها، سبزیها و حتی دانه های غلات نفوذ می­ کنند. اگرچه شستن میوه و یا پوست گرفتن آنها می تواند در کاهش آلودگیهای سطحی آفتکشها موثر باشد ولی زدودن اثرات سمی آنها از بافتهای درونی میوه تقریبا غیر ممکن است، به طوری که اغلب محصولات کشاورزی که در معرض آفت کشها قرار گرفته اند و مدت زمان کوتاهی بعد از سمپاشی به بازار مصرف ارائه می شوند، حاوی مقادیری از باقیمانده آفت کشها می باشند. استفاده بیش ازحد از آفتکشها در تولید محصولات کشاورزی باعث بروز پدیدهای به نام بقایای سموم می گردد که این پدیده با برهم زدن روند طبیعی زنجیره غذایی سبب آلودگی محیط زیست شده و در به خطر انداختن سلامتی انسان بسیار مؤثر است. مصرفکنندگان گاهی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم غذایی را مصرف می کنند که دارای غلظت زیادی از انواع آفتکشها میباشد.

 (h anzadeh  et al, 2008)

از نگاه اکولوژیک تمامی موجودات کارکردهای خاص خود را دارند و نمیتوان هیچ یک را زیان آور دانست. اما انسان با تأثیر خود بر زیست کره، از جمله فرآیند کشاورزی ، دامی، صنعتی و سایر فعالیت ها، نظم ا یستمهای طبیعی را بر هم می زند (newman, 2008)

در حال حاضر آفت کشها نقش بسیار مهمی را در پیشرفت وافزایش محصولات زراعی ایفا می کنند . آمار جهانی نشان می دهد که سالانه در حدود30% -20% محصولات کشاورزی توسط آفات از بین می رود. ازطرفی   امنیت غذایی از لحاظ حضور باقیمانده آفت کشها در محصولات کشاورزی بسیار مهم می باشد.  .استفاده هر چه بیشتر از آفت کشها، عدم توجه به دوره کارنس آفتکشها و ورود محصولات کشاورزی سمپاشی شده در مدت زمان کمی بعد ازسمپاشی منجر به افزایش باقیمانده این مواد در محصولات غذایی مورد مصرف انسان به خصوص در میوه و سبزیجات تازه می گردد که این امر علاوه برتاثیرات زیست محیطی به عنوان عامل خطر جدی برای سلامت مصرف کنندگان نیز مطرح می باشد.

تعریف آفت کشها

آفت کش ماده یا مخلوطی از مواد است که برای جلوگیری، از بین بردن، توقف رشد و کنترل هر نوع آفت (شامل انواع ناخواسته گیاهان یا حیوانات) استفاده می شود، که طی تولید، انبار وذخیره سازی،حمل ونفل ، توزیع، تغییر وتبدیل مواد غذایی، وکشاورزی، یا غذای حیوانات یا هر ماده ای که برای کنترل انگل خارجی در حیوانات بکار می رود را شامل می گردد .(اقتباس از نظامنامه فائو در سال 1997)

 انواع آفتکشها

(organochlorine compounds) سموم کلره

این گروه از سموم در طیف وسیعی بر علیه آفات و ات موذی، مورد استفاده قرار گرفته است. از مهمترین سمومی که در این گروه قرار دارد میتوان به سموم ذیل اشاره نمود :ددت، دیلدرین، دیکوفول، آلدرین، کلردان، هپتاکلر، اندوسولفان و.bhc

ازمهمترین خصوصیات این سموم می شود به پایداری طولانی آنها در محیط و طیف وسیع ه کشی آنها اشاره نمود.

سموم فسفره (organophosphate insecticides )

  ه کش های فسفره ، مولکول های آلی حاوی فسفر می باشند. همزمان با جنگ جهانی دوم این گروه از سموم بعنو ان گازهای جنگی توسط آلمانیها سنتز شدند و سپس به خاصیت ه کشی آنها پی برده شد. تا کنون بیش از 100 ترکیب از این سموم به بازار آمده است و از راه های مختلف بر روی ات اثر می گذارند.

از مهمترین سموم در این گروه می توان به مالاتیون، پاراتیون،دیازینون، سیستو ، متاسیستو ، تمفوس، کلروپیروفوس، متیل پیریمیفوس متیل، فنتیون و فنیتروتیون اشاره نمود. خاصیت ابقایی این سموم در مقایسه با سموم کلره کمتر میباشد

 (carbamates)  کارباماتها

این گروه از سموم از نظر مکانیسم عمل بر روی ات شبیه سموم فسفره هستند. از مهمترین سمومی که در این گروه قراردارند می توان کارباریل، پروپو ور، فورادان آلدیکا را نام برد.

 (pyrethroid insecticides) سموم  پایروتروئید

این گروه از سموم نسل جدیدی از شها را بوجود آورده است. منشاء این گروه از سموم از گل پیرتر بوده است که مبدأ آن ایران می باشد. از نظر ساختمان شیمیایی، استریک اسید و الکل می باشند. در دهۀ 1950 این گروه بصورت سنتز شدند.اولین گروه از این سموم که به بازار عرضه شدند در مقابل نور سریعاً تجزیه می شدند. متعاقباً بر روی فرمول شیمیایی آنها کارهای فراوانی انجام پذیرفت و سمومی به بازار عرضه گردید که خاصیت ابقائی بیشتری در طبیعت داشتند. هم اکنون بیشترین استفاده را در کنترل ات خانگی و آفات کشاورزی به خود اختصاص داده اند. مهمترین پایروتروئیدها عبارتند از : رین ، بیو رین، رزمترین، بیورزمترین، پرمترین، سایفلوترین، دلتامترین، سایپرمترین، و فنترین. هم اکنون سموم فوق را در کنترل ناقلین مالاریا به صورت های سمپاشی ابقایی داخل منازل، سمپاشی فضایی و استفاده از پشه بندهای آغشته به سموم، به کارمی برند.

 سایر سموم جدید

علاوه بر چهار گروه اصلی که قبلاً توضیح داده شد، هم اکنون انواع و اقسام سموم از گروه های مختلف به بازار عرضه شده است اشاره نمود که از سم حاصل biopesticides که مکانیسم عمل آنها ممکن است با گروه های قبلی متفاوت باشد. ازجمله می توان به (icr’s) بر علیه آفات استفاده می شود. گروه دیگری بنام های تنظیم کننده رشد ات از باکتری bacillus thuringiensis   به بازار عرضه شده است که مکانیسم عمل آنها بر روی ات همانند هورمون های جلداندازی و جوانی ات است. از مهمترین نمونه های این گروه میتوان به متوپرن و دیفلوبنزورون اشاره نمود. ترکیبات  سموم نانو، جلب کننده ات، ترکیبات دورکننده ات، عقیم کننده های شیمیایی و فرمونهای ات نیز جهت کنترل به بازار عرضه شده اند.

 تاثیرات زیان آور کاربرد آفت کش ها روی گیاهان

در بین موجودات ا یستم های خشکی، گیاهان بیشترین توده زنده را تشکیل می دهند. بنابراین اطلاع از توانایی جذب مواد شیمیایی توسط گیاهان، بسیار مهم است. گیاهان از راههای مختلف در معرض مواد شیمیایی هستند. کاربرد مستقیم آفت کش ها، شستن ترکیبات معلق در هوا روی گیاهان و دفن مواد سمی و آلودگی خاک می تواند از آن جمله باشد. ولی دو راه مهم ورود ترکیبات سمی به داخل گیاه از طریق ریشه و اندام هوایی است.,1992)   (shaw

 ورود سم بخصوص سموم کلره از طریق گیاه به بدن حیوانات اهلی که گوشت و شیر آنها مورد استفاده انسان قرار می گیرد و در نتیجه ورود این سموم به زنجیره غذایی نیز از راههای آلوده شدن ا یستم به سموم است. تغذیه جانوران شکارچی از جانوران آلوده می تواند به حفظ سموم در طبیعت کمک کند. انسانها که در انتهای زنجیره غذایی در طبیعت هستند به سبب خوردن غذاهای حیوانی و گیاهی حاوی سموم و مواد آلی شیمیایی، این مواد در بدنشان پیدا کرده در معرض مقادیر بالای سم خواهند بود1998) ..(sharifi

تاثیرات زیان آور کاربرد آفت کش ها روی جانوران

مبارزه شیمیایی با انگل های خارجی حیوانات اهلی وخانگی نیز می تواند موجب ایجاد خطراتی برای سلامت انسانها شود. در میزان باقیمانده این سموم درگوشت حیوانات، طیور و ماهی ها و فرآورده های جانبی آنها توسط قوانین ای ی تنظیم و اجرا می شود. بدیهی است هر گونه محصولی با میزان غیر قابل قبول باقیمانده سم درآن با هزینه مالک، ضبط و معدوم می شود. دقت زیادی باید به عمل آید تا از باقیماندن سم بیش از استاندارد قابل قبول در بدن حیوانات و پرندگان اجتناب گردد (newsome,1999; arzi, 1998)

تاثیر آفت کش ها به ویژه ه کش های پایدار، روی حیات وحش به اثبات رسیده است. کاهش جمعیت گونه هایی مانند پرندگان و پارازیتوئیدها و شکارچی ها در اثر ه کشهای کلردار و فسفردار درکشورها مختلف مشاهده شده است.

تاثیرات زیان آور کاربرد آفت کش ها روی غذا  

سموم آفت کش نه تنها روی سطح محصولات قرار می­گیرد، بلکه به داخل بافت میوه ها، سبزی ها و حتی دانه های غلات نفوذ کرده ودر آن باقی می مانند. به منظورکاهش پس مانده های آفت کش ها در سطح میوه و سبزی ها، لازم است بعد از آ ین سمپاشی چند روزی محصول برداشت نشود. به این فاصله زمانی دوره کارنس  گفته می شود. ( co et al, 1988)

ولی آنچه مسلم است ذخیره تعدادی سموم پرخطردربافت محصولات کشاورزی غیر قابل انکار است،که در نهایت در تهیه غذا مورد استفاده قرار می گیرند، وبه انسان منتقل می شوند.همچنین وجود آفت کشها در محصولات برداشت شده باعث کاهش مدت انبارداری واثر بر روی طعم وبوی محصولات شده واز بازار پسندی آنها می کاهند.

لازم به ذکر است تحقیقات انجام شده در خصوص فرآوری محصولات بخصوص پختن وکنسرو باعث کاهش باقیمانده سموم در محصولات می شود.بعنوان مثال کوشیک و همکاران ( 2009(kaushik et al., نشان دادند که فراوری هایی مثل شستشو، پوستگیری، کنسرو و پخت به کاهش قابل توجه باقیمانده ها ی سموم می انجامد و نهایتا به افزایش ایمنی غذایی کمک می کند.

تاثیر زیانبار آفت کشها بر انسان

به طور متوسط در کل دنیا 40 درصد خسارات وارده به بخش کشاورزی ناشی از ات، بیماری ها و علف های هرز می باشد. در جهان، آمار استفاده از آفت کش ها در مزارع کشاورزی سالانه به سه میلیارد لیتر می رسد، این رقم به تنهایی در کشور ما 27 میلیون لیتر می شودdehghani, 2010) ) . کاربرد آفت کش ها به منظور کاهش خسارت مزبور صورت می گیرد. این مواد اگرچه خسارت محصولات کشاورزی یا خطرات آفات بهداشتی را کاهش می دهند، با اینحال تاثیرات ناخواسته و خطرناکی را بر محیط زیست همه موجودات زنده و سلامت انسان تحمیل می نمایند. در این مورد باید با یافتن راه حل های منطقی به فکر چاره و کاهش  تاثیرات زیان آور آفت کش ها بود. تحقیقات نشان داده است که سموم پاراکوات، دیلدرین، مانب و مانکوزب وبرخی از سموم ارگانوفسفره منجر به بیماری پارکینسون می شود. همچنین آشکار شده است افرادی که در حوالی مناطقی زندگی می کنند که در معرض آفت کشها قراردارند، احتمال بروز بیماری پارکینسون بیشتر است. بررسیها در بین کشاورزان نشان داده که بین ایجاد آسم وآفتکشهای گروه ارگانو فسفره و کاربامات ارتباط وجود دارد. تماس با سموم در میزان بروز بیماری گرانوله شدن سلولی، برونشیت مزمن و کاهش فشار دمی و بازدمی بعلت ضعیف شدن ماهیچههای سیستم تنفسی موثر است. بیماریهای پوستی دومین رتبه بیماریهای معمول مربوط به مشاغل هستند و 15 الی 25 % از گزارشات مربوط به  بیماریهای پوستی ناشی از آفت کشها است. ( mattews, 2006)

ه کش ها باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن ، سقط جنین(edwards 2011)، عدم رشد فکری، اثرهای م ب ساختمانی در بدن هنگام تولد، سرطان، تومورها(keifer1996) ونقص هایی در اعمال وبافتها وسلولها ی بدن می شوند ( edwards 2011; fao 2011; anonymous 2011)  

اولین قربانیان استعمال ه کش ها کشاورزان و خانواده آنها وکارگرانی هستند که در بخش کشاورزی یا در کارخانه تولید سم کار می کنند، که خواسته یا ناخواسته بر اثر بی دقتی در دست زدن به ه کش ها و یا پوشیدن لباس های نامناسب حفاظتی وتجهیزات در معرض آن قرار می گیرند. ( mcconell and hruska1993)

کاهش بیش از 25 درصد سطح کولین استراز سرم خون در 17 نفر 27)درصد (از کارگران شاغل در کارخانه تولید ه کش های گیاهی مشاهده شده است. (.(joshegani et al., 2006

آفت کشها دارای اثرات م ب و سمی روی اندامهای تولید مثلی، تداخل در اعمال هورمونی، عقیمی مردان و ن ودوره های قاعدگی نامنظم در ن هستند.تحقیقات نشان داده است که سموم آفتکشها باعث سقط جنین، عدم رشد فکری، اثرات م ب ساختمانی در بدن هنگام تولد و نقصهایی در اعمال و بافتهای بدن می شوند. در بررسی های بعمل آمده در مشخص شده است که تعدادی از سموم باعث کاهش حرکت اسپرم و کوتاه شدن عمر آن می شود. در تحقیقی دیگر آشکار گردیده است که سم کارباریل باعث ایجاد اشکال غیر طبیعی در دستگاههای تولید مثلی بدن و مسمومسیت اسپرم می شود. همچنین آزمایشات نشان داده است که بین این سم و کاهش تعداد اسپرم ، افزایش اسپرمهای بدشکل ارتباط مستقیم وجود دارد. بررسیهای انجام شده روی 800 مرد نشان داد که میزان باروری مردانی که در محیط کارشان با سموم مواجه هستند در مقایسه با سایر افراد کاهش معنی داری دارد. تحقیقات مشابهی در هلند روی باغداران نشان داد که این افراد مدت زمان بیشتری برای بچه دار شدن شدن نیاز دارند این مدت در بهار و تابستان که علفکشها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند تقریبا دو برابر است. تعداد افراد عقیم در این تحقیق 28 درصد بود در حالی که در افراد شاهد این مقدار تنها 8 درصد مشاهد شد. همچنین تحقیقات دیگری در کانادا نشان داد که میزان باروری در این افراد 50 تا 80 در صد نسبت به سایر افراد کمتر است. تحقیقات نشان داده است نی که درمحیطی با آبهای آلوده به سموم زندگی می کنند درمقایسه با سایر افراد تاخیر قابل ملاحضه ای در رشد درون رحم دارند.

بنابراین بررسی غلظت باقیمانده آفتکش ها در محصولات کشاورزی به عنوان یک اولویت مهم امنیت  غذایی مصرف کننده مطرح می باشد و تا کنون تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است. پیامدهای ناگوار زیست محیطی که جهان کنونی با آن رو به روست ناشی از برخوردغیرمعقول انسان با محیط زیست و استفاده از منافع پایه است به طوریکه به جای ژرف شی و در نظرگیری منافع درازمدت، با هجوم بیوقفه و تاراج منابع، عواید کوتاه­مدت را ترجیح داده و با تداوم این خط مشی، مسیر قهقرایی و زوال آن را برای خویش­رقم زده است. از سوی دیگر رشد فزاینده جمعیت مست م غذای بیشتر و در نهایت استفاده ازسموم وکودهای شیمیایی اجتناب ناپذیر است. (رحمانی، 1389)

تاثرات آفت کشها در ایجاد ناهنجاری مادر زادی

بررسی ها نشان داده است که در اثر کاربرد آفت کش ها بروز بیماری لب شکری به میزان دو برابر ، نقص دراندامهای حرکتی برای کشاورزان به میزان 3 الی 4 برابر و 2 برابر برای افرادی که در منزل سمپاشی شده زندگی کرده ، بروز اختلالات قلبی و عروقی به میزان 2 الی 3 برابر ، هیدروسفالی به میزان 2 الی 3 برابر ،پنهان ماندن بیضه ها در شکم بعلت رشد ناقص و شکاف پیش آبراه مردان به میزان 2 تا 3 برابر افزایش یافته است. تحقیقات انجام شده در کالییفرنیا و مینسوتا نشان داد در ک نی که والدینشان کار کشاورزی دارند 60 درصد احتمال بروز ناقص الخاقگی بیشتر است و برای ک نی که در مزارع زندگی می کنند4/2 برابربیشتراز سایر افراد است.

تحقیقات در آیوا که آبها آلوده به علفکش آترازین است نشان داد که احتمال بروز انواع ناقص الخلقگی 2 الی 3برابر، اختلالات قلبی 3 برابر، اختلالات 3 الی 4 برابر و اختلالات اندامهای حرکتی 7 برابر بیشتر از سایرافراد است. آفتکشهای مختل کننده سیستم غدد درون ریز بدن شامل : آلدیکارب، آترازین، بنومیل ،کارباریلpcnb ،pcb ، کلروپیریفوس سیانازین، اندوسولفان، لیندن ،مالاتیون، مانکوزب، مانب ،متومیل، متیل پاراتیون ،تیرام پیرترین، رزمترین، سیمازین می باشد .

 آفت کشها و بیماریهای عصبی

تحقیقات نشان داده است که سموم پاراکوات، گروه سموم ارگانو فسفره، دیلدرین، مانب و مانکوزب منجر به بیماری  پارکینسون می شنود. همچنین آشکار شده است افرادی که در حوالی مناطقی زندگی می کنند که در معرض آفت کشها قرار دارند احتمال بروز بیماری پارکینسون بیشتر است. در تحقیقات دیگری که روی کشاورزان انجام شد مشخص گردید که کشاورزانی که با قارچکشهای مانب و مانکوزب در تماس هستند اعصاب محیطی آنها نسبت به سایر افراد کندتر عمل می نماید. تحقیقات روی جمعیتهای نمونه نشان داد افرادی که در معرض علفکشها هستند 4 برابر و افرادی که در معرض ه کشها هستند 3 الی 4 برابر احتمال بروز بیماری پارکینسون بیشتر است. در معرض بودن سموم مانند متیل بروماید، سولفوریل فلوراید ، و دی کلروپروپن(تلون) قدرت حس لامسه را کاهش داده و توانایی حافظه را کم می کند. تحقیقات دیگری روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داد که اعمال دز زیر حد تشنج آور سم لیندن سه بار در هفته در طی 10 هفته باعث کشش و انقباظات عضلانی و حملات ماهیچه ای می شود. سموم آندوسولفان و دیلدرین نیز دارای اثرات مشابهی هستند. تحقیقات نشان داده است ک نی که  در هنگام رشد مغز در معرض غلظت خیلی کم سموم قرار دارند صدمات ثابت و پایداری در اعمال و و ساختارمغز آنها ایجاد می شود. در بررسیهای بعمل آمده در مکزیک روی ک نی که در معرض سموم بودند نشان داد که انواعی از تاخیرات و کاستی ها در نمو مغز این ک ن در مقایسه با سایر همنوعان خود وجود دارد. همچنین ضعفهایی در نیروی فیزیکی ، تطابق طبیعی دست و چشم،وحافظه کوتاه مدت در این ک ن قابل مشاهده بود.

آفتکشها و بیماریهای تنفسی

 تحقیقات در بین کشاورزان نشان داده است. بین ایجاد آسم و آفت کشهای گروه فسفره و کاربامات ارتباط وجود دارد .تحقیق دیگری در آلمان نشان داد 40 در صد از کشاورزانی که از سموم بنومیل، کاپتان، ، پاراتیون ، آزینفوس متیل ، دی کوات و سیمازین استفاده می کنند دچار آسم می باشند. تماس با سموم در میزان بروز بیماری گرانوله شدن سلولی ، برونشیت مزمن و کاهش فشار دمی و بازدمی بعلت ضعیف شدن ماهیچه های سیستم تنفسی موثر است.در کارگران شاغل در کارخانه تولید ه کش های ارگانوفسفره شهر قزوین در سال 88 ، خطر وجود یکی از علائم تنفسی درمعرض مواجهه با ه کش های ارگانوفسفره در مقایسه با کارگران گروه شاهد،حداقل 6/3 برابر افزایش داشته است  (yazdi et al., 2010) .

آفت کشها و بیماریهای پوستی

بیماریهای پوستی دومین رتبه بیماریهای معمول مربوط به مشاغل هستندو %15 الی %25از گزارشات مربوط به بیماریهای ناشی از آفت کشها مربوط به پوست است. از گروه ضدعفونی کننده ها متیل بروماید، دیکلروپروپن (تلون) و متیل سدیم و ازگروه علفکشها پاراکوات، دیکوات و پروپارژیت و ازگروه قارچ کشها سولفور، زیرام، بنومیل وکاپتان محرک ورمهای پوستی هستند .از مجموعه قارچ کشها که به مواد آلرژی زا نیز معروف می باشند اتیلن دی تیوکاربامات، مانب، مانکوزب زینب و زیرام از جمله قارچ کشهای آلرژی زا بحساب می آیند. سه سم زینب ،مانب و مانکوزب از جمله سمومی هستند که با وجود گزارشهای متعدد از معایب و ناهنجاریهای ناشی از آن طی سالهای اخیر در ایران تکنیکال این سم تولید می شود. لیست سمومی که عامل بیماریهای پوستی گزارش شده اند شامل: دینوکلر ،مالاتیون،پرمترین،بنومیل،دیمتوآت ،مانکوزب ،پیرتروم، کاپتان،مانب، سولفور، کارباریل، یرام، کلروپیریفوس، زینب ، زیرام، دیازینون، pcnb می باشد .کلیه سموم مذکور از جمله ترکیباتی است که توسط کشاورزان ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد.

آفت کشها و سرطان

آفت کشها از طریق مکانیسم های مختلفی باعث ایجاد سرطان می شوند،که عبارتند از:

 الف - تاثیرات ژنتیکی و ایجاد تغییرات مستقیم درdna

ب - جهش، باعث تثبیت و تکثیر سریع کلنهای غیر نرمال می شود. این فرآیند شامل تاثیرات اندوکرینی است که ممکن است باعث تحریک خاموش و آرام اما سرطانی شدن سلولهای حساس هورمونی بشود.

ج - تاثیرات سمی روی سیستم ایمنی سبب ازکار افتادن مکانیسم طبیعی مقابله با سرطان در بدن می گردد.

 از آنجا که هورمنهای درون ریز همانند استروژن خود توسعه دهنده سرطان شناخته شده اند لذا هر عامل خارجی  اضافی که به این احتمال که از قبل موجود بوده است اضافه شود بروز سرطان را افزایش می دهد. بنابراین حداقل براساس تئوری می توان عنوان نمود که حتی در معرض بودن دزهای پائین سموم برای بروز سرطان موثر است و سلامت انسان را با خطر مواجه می کند. سرطان غیر هاچکین لنفوسیتی (nhl)که همه گیری خاموش نیز نام دارد در دهه گذشته سالانه 3الی 4 درصد افزا یش نشان می دهد. بعضی از دانشمندان در تحقیقات خود این مقدار را 4/2تا 8 درصد عنوان نموده اند. تحقیقات بسیاری همبستگی خاصی را بین علفکشهای گروه فنو ی مانند  تو – فور- دی با این بیماری نشان داده است. تحقیقات دیگری نیز ارتباط بین سموم لیندن، کارباریل، کلردان، دیازینون، دیکلروس مالاتیون، نیکوتین و تو افن را با سرطان را نشان داده است. وقوع سرطان میلوسیت ،(multiple myeloma (mmدر دهه های اخیر در کشورهای صنعتی افزایش داشته است. محققین یی این افزایش را سالانه 4 درصد گزارش نموده اند. در اسپانیا از دهه 1960 تا 1980 این افزایش سالانه 10 درصد گزارش شده است.

تحقیقات نشان داده است که کاربرد علفکشها احتمال بروزرا mm 8 برابر افزایش می دهد.ارتباط بین بروز سرطان گلبولهای سفید خون و سموم ارگانو فسفره در تحقیقات اخیر محققین مورد تایید قرار گرفته است. همچنین ارتباط بین سموم آترازین و کاپتان با سرطانmyelodysplastic sydrome در تحقیقات مشخص شده است و باغدارانی که در معرض این سموم هستند سه برابر سایرین احتمال بروز این نوع سرطان را دارند. تومورهای سیستم عصبی مرکزی از جمله سرطانهایی است که اخیرا شیوع آن 50 تا 100 درصد افزایش داشته است. تحقیقات نشان داده است که احتمال بروز این نوع سرطان در کشاورزان نسبت به سایر مشاغل در بالاترین نقطه وجود دارد. همچنین احتمال بروز سرطان در کارگرانی که در معرض سموم هستند نسبت به سایر افراد دو برابر است. کشاورزانی که در محیط کارشان از سموم کلره استفاده می کنند 50 درصد بیشتر از سایر افراد احتمال بروز سرطان روده را دارند و این سابقه کاربرد اگر 5 سال و یا بیشتر باشد احتمال بروز سرطان روده 5 برابر بیشتر از سایر افراد است. سموم ه کش کلردان، هپتاکلر، ایندرین، آلدرین و دیلدرین احتمال بروز این نوع سرطان چهار برابر افزایش می یابد. طی 20 سا ل گذشته احتمال بروز سرطان دستگاه ادراری در بطور سالانه در مردان و ن سفید پوست بترتیب 1/3 و 9/3 در صد ودر مردان و ن سیاه پوست 9/3 و3/4 درصد افزایش داشته است وتحقیقات همبستگی بین کاربرد سموم وبروز این نوع سرطان را آشکار ساخته است. افزایش سرطان بیضه در اروپا بطور سالانه از سال 1940 از 3/2 درصد به 2/5 درصد افزایش داشته است. این آمار در ژاپن 6/6 درصد است و در نیز آمار مشابهی وجود دارد. تحقیقات احتمال بروز این نوع سرطان را در بین کارگر انیکه با علفکشهای گروه فنو ی و کلروفنول در تماس هستند بیشتر نشان می دهد.

تحقیقات بسیاری ارتباط معنی داری بین وقوع سرطان پروستات و مشاغلی که با علفکشها در ارتباط هستند به اثبات رسانده است. سرطان سالانه افزایشی به میزان 1 الی 2 درصد نشان می دهد و آلوده کننده های محیطی از جمله آفتکشها  درافزایش بروز این نوع سرطان نقش عمده ای دارند. دریک تحقیق خاص ارتباط بین بروز سرطان و علفکش آتیرازین مشخص شده است. سرطان تیرویید نیز از جمله سرطانهایی است که احتمال بروز آن در افرادی که در معرض علف کشهای فنو ی قرار دارند بیشتر است. تحقیقات در ای مینسوتا نشان داد مصرف سموم قارچ کش زینب، مانب و مانکوزب، احتمال بروز این نوع سرطان را در افرادسه برابر بیشتر می کند.

سالانه 8000 کودک زیر 15 سال به تومور مغز و سرطان خون مبتلا می شوند و ک نی که والدینشان در محیطی کار می کنند که با سموم سر و کار دارند احتمال بروز سرطان خون بیشتر است .

  مروری برطبقه بندی قارچکشها وسرطانزائی آنها

آژانس حفاظت محیط زیست به وسیله سیستم ارایه شده توسط سازمان بین المللی تحقیقات سرطان انواع مواد سرطان زا از جمله قارچ کش ها را طبقه بندی کرده است. این طبقه بندی به دانشمندان کمک می کند تا خطر سرطان زایی ترکیبات مختلف سنتتیک یا طبیعی سرطان زا را شناسایی و با هم مقایسه کنند. به این ترتیب که مواد بر اساس نتایج تست های جهش زایی، انکوژنی (مثبت و منفی)، انواع و تنوع القاء کننده های تومور، ارتباط ساختاری یک ترکیب با سایرسرطان زاها گروه بندی می شوند. (u.s. environmental  protection agency, 2010؛pesticide actionnetwork, 2012)

طبقه بندی ارایه شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست به شرح زیر می باشد:

موادی که برای انسان سرطان زا شناخته شده اند:گروهa

موادی که احتمال دارد برای انسان سرطان زا باشند :گروهb

موادی که امکان دارد برای انسان سرطان زا باشند: گروه c

موادی که به عنوان سرطان زا برای انسان قابل گروه بندی نیستند:گروه d

مدارکی از غیر سرطان زا بودن این مواد برای انسان موجود است :گروهe

با توجه به گروه بندی فوق، در مورد سرطان زایی مواد مختلف ازجمله قارچ کش ها و نیز گزارش های مستند شبکه کاری آفت کش و سایر منابع علمی در خصوص سرطان و عوارض مزمن مهم دیگر مثل اختلال در عملکرد غدد درون ریز (از جمله تیرویید و غدد ) و مشکلات تولید مثلی و رشد و نموی برسی ونشان داده شده است.( stoker et al., 1993; toppari et al., 1995;pesticide action network, 2012; mnif et al., 2011)

ازمجموع 53 قارچ کش ثبت شده مجاز در کشور برای کنترانواع بیماری های قارچی محصولات مهم 31 قارچ کش درگروه بندی های عوارض مزمن قرار می گیرند. (خباز جلفایی وعظیمی،1390)

عوارض مزمن و در راس آن ها انواع سرطان یکی از علل عمده مر گ و میر در جوامع بشری هستند. طبق اعلام مؤسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان، سومین عامل مرگ و میر در ایران، سرطان می باشد. سالیانه بیش از 70000 نفر در کشور به این بیماری مبتلا شده و متأسفانه بیش از 30000 نفر جان خود را از دست می دهند (موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان،1391) از سوی دیگر با افزایش امید به زندگی و درصد بالای سالمندی، پیشرفت تکنولوژی و دور شدن سبک زندگی از محیط پاک، سالم و بدون آلاینده های سرطان زای صنعتی انتظار می رود بروز سرطان طی 20 سال آینده تا 90 % افزایش یابد (موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان،1391) با این حال این بیماری مهلک تا حدود زیادی قابل پیشگیری است.

فاجعه ناشی از مصرف سموم دفع آفات

بر اساس تحقیقات انجام شده در وجود حداقل یک نوع ترکیب شیمیایی آفتکش در خون یا ادرار %100 ازمردم وجود دارد.در سال 1997 تعداد 88255 مورد اورژانسی در مرکز کنترل سموم به ثبت رسیده است که بیش از% 50 از این موارد مربوط به ک ن کوچکتر از 6 سال می باشد. میزان بروز سرطان مغز درک ن در طی 20 سال گذشته %30 افزایش داشته است. از مجموعه لیست سموم مصرفی در %40 سرطانزا و %43 م ب سیستم رشد و تولید مثل است.

در طی پنجاه سال گذشته، آفتکشها جزء ضروری دنیای کشاورزی بوده اند. گرچه تقاضا برای تولید و توزیع آفتکش که باعث افزایش بهبود کیفیت و کارایی کشاورزی می شود محرز است. ولی احتمال بکارگیری نابجا و غیرمعقول، بسیار زیاد می باشد. یکی از مهمترین نکات سازمان بهداشت جهانی، مسئله آفت کشها می باشد. افزایش جمعیت و بدنبال آن افزایش مصرف مواد غذایی، بویژه محصولات کشاورزی، کشاورزان را بر آن داشته است که میزان محصولات خود را افزایش دهند. افزایش کشت محصولات متعاقبا افزایش سموم آفتکش را به همراه داشته است. به دلیل بی توجهی کشاورزان در مصرف سموم، ریزشهای جوی و چندین عامل دیگر سموم کشاورزی وارد آب رودخانه ها و دریاها می شوند. در این خصوص افزایش آگاهی متخصصین و به طور کلی عموم مردم از خطرات ناشی از تماس کوتاه مدت و دراز مدت، شامل سرطانزایی، بیماریهای سیستم عصبی ، تنفسی و زادآوری و ... توجه عموم و تمردان را به خود جلب نموده است. امروزه آلودگی محیط زیست به صورت یک مسئله جهانی درآمده است. برای مثال آب یکی از اجزاء تشکیل دهنده مهم در چرخه زندگی محسوب می شود. اهمیت کیفیت، نگهداری و توسعه آن به طور پیوسته در حال افزایش می باشد و سموم دفع آفات نباتی یکی از اصلی ترین آلاینده های آب به حساب می آید.

از مجموع 875 ماده موثر شیمیایی شناخته شده در جهان تا به حال 21000 ترکیب شیمیایی آفتکش تولید شده است. تعداد مواد ثبت شده و یا احتمالا سرطانزا طی دهه 90 حدود 127 % افزایش داشته است. بروز مقاوت در آفات در اثر کاربرد سموم مقاومت در برابر آفت کش ها وقتی ظاهر می شود که کاربرد ه کشی که قبلا گونه معینی از ات را به نحو مطلوبی کنترل می نموده دیگر تاثیر اولیه را نداشته باشد.به عبارت دیگر تغییری در جمعیت ه بوجود آمده که در نتیجه آن بسیاری از افراد همان جمعیت که قبلا در اثر یک ه کش معین کشته می شدند دیگر آن ه کش روی آنها اثری نداشته باشد. بدین ترتیب در این جمعیت ه مقاومت ظاهر گشته است . بروز این پدیده یکی مشکلات عمده زیست محیطی است .

نمونه های از مصرف بیش از حد سموم درایران

با توجه به اینکه بیش از 800 میلیون نفر در جهان در فقر وگرسنگی به سر می برند، سالانه هزینه های هنگفتی صرف تولید و واردات سم می شود و انسان های زیادی در اثر تماس مستقیم و یاغیرمستقیم از طریق مصرف محصولات سمی دچار آسیب های، جبران ناپذیری می شوند. (.(rashidi monfared et al.2009

نایج بدست آمده از برسی اپیدمیولوژیک مواد مسمومیت که با سموم ه کش(ارگانوفسفره وارگانوکلره ) در بیماران بستری شده در بیمارستان ی عشایری م آباد در شش ماه اول سال 85 بدست آمده است، نشان داد که از بین 153 بیمارمسموم مراجعه کننده 1/77 درصد با سموم ارگانو فسفره و 9/22 درصد با سموم ارگانوکلره دچار مسمومیت شده بودند. (mohammadi and ataii 2008)

طبق  ارزی میزان باقی مانده سموم اورگانو فسفره در برنج تولیدی شهرستان آمل در شمال ایران در سال 91 توسط گروه سم شناسی و فارماکولوژی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده داروسازی، علوم پزشکی مازندران، ساری ، یافته ها ونتایج به شرح ذیل ارائه شد:

 نتایج این مطالعه بیان می کند که سموم دیازینون و دوراسبان درتمامی نمونه های مورد بررسی در این تحقیق یافت شده است و با توجه به حد مجاز این دو سم طبق استانداردغذایی who (حداکثر 15 ppb) و مصرف برنج در سبدغذائی اغلب مردم منطقه و صادرات به سایر شهرستان های همجوار و دیگر استان ها، این مشکل می توانند تهدیدی برای مصرف کننده ها باشد. (شکری زاده،1391)

طبق بررسی انجام شده در خصوص بقایای سموم کاربردی کلروپیریفوس و دلتامترین در شهر سمیروم از توابع استان اصفهان که در سال1389توسط فا ی وهمکاران با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا(hptlc)انجام گرفت مشخص شد ، مقدار باقیمانده سم در چغندرقندهای شهر سمیرم مساوی یا بیشتر از حداکثر مجاز سم(05/0میلی گرم در کیلو گرم چغندرقند ) برآورد شد که این مقدار برابر 08/0 بوده است . (فا ی وهمکاران، 1389)

همچنین بهبهانی نیا  ضمن  برسی آلودگی شیمیایی محصول خیار با سموم شیمیایی پی متروزین ، دلتامترین ،تترادیفن در منطقه دماوند استان تهران که به روش کرماتوگرافی گازی ، در شش ایستگاه انجام گرفت مشخص کرد مقادیر سموم پی متروزین و تترادیفن در محصولات خیارمنطقه در بعضی از ایستگاها بیش از حد مجاز می باشد.

در بررسی انجام شده درخصوص  میزان باقیمانده سم ا ی دیمتون متیل در خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای در استان چهارمحال و بختیاری ،که توسط جاهد خانیکی وهمکاران در سال 90 انجام گرفت،  مشخص شدمیزان باقیمانده سم ا ی دیمتون متیل در نمونه ها بیش از حد مجاز استاندارد توصیه شد ه بود و پوست کندن و شستشوی خیار و گوجه فرنگی قبل از مصرف، میزان باقیمانده سم را کاهش می دهند. (جاهد خانیکی وهمکاران، 1390)

  در برسی انجام شده در خصوص تعیین آفت کشهای ارگانوفسفره(دیازینون و کل یریفوس) در منابع آب شهر برزگ کاشان توسط دهقانی وهمکاران درسال 1390 مشخص شد:

باتوجه به این که باقیمانده دیازینون و کل یریفوس تا یک ماه بعد از سمپاشی بالاتر از حدود استاندارد تعیین شده می باشد و اینکه سرعت تجزیه کل یریفوس بیشتر از دیازینون است بنابراین پیشنهاد می شود که علاوه بر آموزش کشاورزان در زمینه کاربرد صحیح سموم، حداقل تا یک ماه بعد از سمپاشی از تماس غیر ضروری با منابع آب این منطقه خوداری نمایند. (دهقانی وهمکاران 1390)

بررسی باقیمانده آفت کش های اندوسولفان و دیازینون درمزارع خیار سبز و گوجه فرنگی استان ک یلویه و بویراحمد طی سالهای82-81 نشان داد که بیشترین میزان باقیمانده مربوط به ه کش دیازینون در محصول خیار سبز بود که حدود5/3 برابربیشتر از حد استاندارد ملی و جهانی بوده است . همچنین مقدارباقیمانده دیازینون و اندوسولفان در گوجه فرنگی و خیار سبز در برخی مناطق استان بالاتر از حد مجاز برآورد شد. (salahi et al,2013)

در مطالعه ای که در خصوص ارتباط بین تماس با آفت کشها و بروز سرطان خون حاد ) لوسمی(در استان فارس، جنوب ایران در سال 92 انجام گرفت مشخص شد علت های سرطان خون می تواند تماس با بعضی از مواد شیمیایی مثل: بنزن،دی ا ین، هیدروکربنهای آروماتیک پلی سیکلیک، و به خصوص آفت کشها باشد. این مطالعه رابطه بین تماس با آفت کشها و بروز سرطان خون حاد در استان فارس، جنوب ایران را نشان می دهد.

روش اجرا : از سال 2011 تا آ 2013 ، در یک مطالعه بیمار- شاهدی که در بیمارستان ی شیراز انجام شده، 314 بیمار با تشخیص سرطان خون حاد ) که 94 مورد اطفال و 22 0 مورد بزرگسال( بودند مورد بررسی قرار گرفتند. گروه شاهد 314 نفر بودند از نظر جنس، سن و مرکز با بیماران همخوانی داشتند.نتیجه: 85 درصد اطفال مبتلا و 69 درصد گروه کنترل آ نها و 83 درصد بیماران بزرگسال و75 درصد گروه کنترل آنها با آفت کشها تماس داشتند. تماس 87 /5 درصد بیماران اطفال و90 درصد بیماران بزرگسال با دوزهای متوسط و زیاد بوده، در صورتی که تماس  5/70 درصدگروه کنترل اطفال و 65 درصد گروه کنترل بزرگسال اندک بوده است. هم چنین کشاورزان وفرزندان آنها در مقایسه با سایر شغلها، ریسک بالایی برای ابتلا به سرطان خون داشتند)ذاکری وهمکاران،1393)

نتایج: ریسک ابتلا به سرطان خون حاد در تماس با دوزهای بالای آفت کش ها زیاد است.

 برسی چرائی ادامه استفاده از سموم وآفت کشها

فرایند کشف و پیشرفت ه کش ها امری طولانی مدت است .معمولاً 8 تا 10 سال زمان و میلیون ها دلار هزینه جهت آزمایشات و ثبت یک ه کش نیاز است. در طول این فرایند نگرش ونیازهای مصرف کنندگان و بازا سندی در حال تغییر است. این درحالی است که ا امات قانونی، وجود ه کش های رقیب، قیمت و ... در طول چند سال می تواند تغییر کند. بنابراین تولید ه کش های جدید بسیار ریسک پذیر است. مصرف کنندگان با توجه به منطقه جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، تراکم آفات بومی و عملیات مدیریتی کنترل آفات نیازهای مختلفی از نظر انتخاب آفتکش ها دارند.(nabat, 2010 )

ویلسون و تیسدل (2001) به بررسی چرایی ادامه استفاده از سموم و آفت کش‌ها از سوی کشاورزان پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که مصرف سموم و آفت کش‌ها در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلایل متعدد زیر بیشتر است :

1: تلاش کشاورزان برای افزایش عملکرد محصولات کشاورزی.

2: عدم دسترسی به گونه‌های زراعی مناسب و مقاوم، عدم دسترسی مناسب به روش‌های مطمئن دیگر برای کنترل آفات

3: نبود سیستم های ایمنی غذایی برای ترویج محصولات ارگانیک فعالیت‌های گسترده.

 4: شرکت‌های تولید و توزیع سموم و آفت کش‌ ها.

5: نبود قوانین لازم در زمینه مصرف بهینه مواد شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی.

بررسی های اخیر نشان می دهند، هرچه اطلاعات­کشاورزان به عنوان اصلی­ترین کاربران آفت­کش ها از پیامدهای زیانبار آن­ها بیشتر باشد از استفاده غیرضرور و نادرست آنها دوری می­کنند . (حیدری و همکاران، 1388 ).

از طرف دیگر توسعه و بروز مقاومت نسبت به سموم آفتکش در جمعیت های آفات و ناقلین بیماری ها همواره سبب افزایش غلظت این ترکیبات و ازدیاد تعداد دفعات سمپاشی گردیده. (brown, 1971.; hemingway and ranson 2000. ; hemingway et al.1992)

 در محیط گلخانه به دلیل بسته بودن و وجود رطوبت بالا محل مناسبی برای رشد انواع قارچ ها و آفات گیاهی است به همین دلیل انواع مختلفی از سموم با غلظت بالا در گلخانه مصرف می شود و برداشت این محصول به فاصله کوتاهی بعد از سم پاشی صورت می گیرد و اغلب مقادیر زیادی از انواع باقیمانده آفت کش در محصولات گلخانه ای باقی می ماند. سم پاشی های مکرر در گلخانه ها، برداشت زود هنگام محصولات بعد از سم پاشی و ارایه آنها به بازار و مصرف این محصولات به صورت خام و تازه، سلامت مصرف کنندگان را به طور جدی تهدید می کند.

از طرفی عرضه سموم خطر ناک توسط عرضه کنندگان سموم در کشور وعدم وجود سموم کم خطر دربازار، چاره ای برای کشاورزان وتولیدکنندگان محصولات کشاورزی باقی نمی گذارند تا نسبت به استفاده از سموم پر خطر تجدید نظر کنند؟! مظافا اینکه سموم قاچاق که اکثرا سموم غیر استانداردی هستند این معضل را افزایش می دهد.

 راهای جلوگیری از آثارسوء آفت کشها

مشاهده متن کامل ...

مداحی و نوحه ترکی،آذری محرم 95
درخواست حذف اطلاعات
تصاویر زیباسازی نایت اسکین