پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 آیاقرص یاقطره زیره برای لاغری مفید است
خواص زیره سیاه با زیره سبز
درخواست حذف اطلاعات

١- افزایش متابولیسم و گرمای بدن

٢- بهبود بیماری ها تنفسی مثل برونشیت و آسم

٣- حفظ سلامتی معده و روده، کبد و کلیه ها

٤- خاصیت مشابه آنتی هیستامین و در نتیجه جلوگیری از ه شدن خون

٥- ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی بدن

٦- پیشگیری از سرطان

٧-ضد تشنج است .

٨-برای برطرف بیماری صرع مفید است.

٩-در دفع گاز معده موثر است.

١٠-برای رفع برونشیت از دم کرده زیره استفاده کنید .

١١-برای برطرف سوءهاضمه مفید است.

١٢-برای تحریک اشتها، زیره سبزه را با سرکه و آب مخلوط کرده و قبل از غذا بخورید.

١٣-برای رفع نفخ روده و معده می توانید دم کرده زیره را تنقیه کنید.مشاهده متن کامل ...
ه کش
درخواست حذف اطلاعات

دستگاه مگس کش - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:07
مگس کش شارژی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:06
مگس کش الکتریکی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:05
مگس کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:05
مگس کش - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:04
ید پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:49
دستگاه پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:48
پشه کش برقی خانگی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:48
پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:47
قرص پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:46
پشه کش برقی سقفی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:46
پشه کش برقی دستی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:45
پشه کش برقی راکتی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:45
پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:42
دمنوش لاغری طبیعی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:37
دمنوش لاغری زیره سبز - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:36
دمنوش لاغری برای ن شیرده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:36
دمنوش لاغری در شیردهی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:35
دمنوش لاغری طب سنتی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:35
دمنوش لاغری دارچین و عسل - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:33
دمنوش لاغری تلویزیون - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:33
دمنوش گیاهی لاغری شاهسوند - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:32
دمنوش لاغری صورت - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:31
دمنوش قهوه سبز برای لاغری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:31
دمنوش لاغری قهوه سبز سهله - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:30
دمنوش لاغری قهوه سبز - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:30
دمنوش لاغری قبل از خواب - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:30
قویترین دمنوش لاغری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:29
دمنوش برای لاغری فوری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:29
دمنوش لاغری فروشگاه 5040 - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:28
دمنوش لاغری عالی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:28
دمنوش لاغری عصر خانواده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:28
دمنوش های لاغر کننده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:27
دمنوش های لاغری سریع - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:27
دمنوش های لاغری راست منش - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:26
دمنوش گیاهی لاغری هزال - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:26
دمنوش لاغری به خانه برمیگردیم - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:25
دمنوش لاغری سیمای خانواده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:25
ید دمنوش های خانگی برای لاغری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:24
ید دمنوش لاغری خارجی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:24
ید دمنوش لاغری خندوانه - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:23
ید دمنوش لاغری خانگی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:23
ید دمنوش لاغری حکیم تهرانی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:23
ید دمنوش لاغری حالا خورشید - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:21
ید انواع دمنوش گیاهی برای لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:38
ید دمنوش گیاهی برای لاغری سریع - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:37
ید بهترین دمنوش گیاهی برای لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:36
ید دمنوش گیاهی برای لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:36
ید انواع دمنوش جهت لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:35
ید بهترین دمنوش جهت لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:35مشاهده متن کامل ...
ه کش
درخواست حذف اطلاعات

دستگاه مگس کش - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:07
مگس کش شارژی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:06
مگس کش الکتریکی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:05
مگس کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:05
مگس کش - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 3:04
ید پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:49
دستگاه پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:48
پشه کش برقی خانگی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:48
پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:47
قرص پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:46
پشه کش برقی سقفی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:46
پشه کش برقی دستی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:45
پشه کش برقی راکتی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:45
پشه کش برقی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:42
دمنوش لاغری طبیعی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:37
دمنوش لاغری زیره سبز - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:36
دمنوش لاغری برای ن شیرده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:36
دمنوش لاغری در شیردهی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:35
دمنوش لاغری طب سنتی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:35
دمنوش لاغری دارچین و عسل - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:33
دمنوش لاغری تلویزیون - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:33
دمنوش گیاهی لاغری شاهسوند - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:32
دمنوش لاغری صورت - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:31
دمنوش قهوه سبز برای لاغری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:31
دمنوش لاغری قهوه سبز سهله - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:30
دمنوش لاغری قهوه سبز - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:30
دمنوش لاغری قبل از خواب - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:30
قویترین دمنوش لاغری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:29
دمنوش برای لاغری فوری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:29
دمنوش لاغری فروشگاه 5040 - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:28
دمنوش لاغری عالی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:28
دمنوش لاغری عصر خانواده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:28
دمنوش های لاغر کننده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:27
دمنوش های لاغری سریع - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:27
دمنوش های لاغری راست منش - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:26
دمنوش گیاهی لاغری هزال - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:26
دمنوش لاغری به خانه برمیگردیم - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:25
دمنوش لاغری سیمای خانواده - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:25
ید دمنوش های خانگی برای لاغری - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:24
ید دمنوش لاغری خارجی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:24
ید دمنوش لاغری خندوانه - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:23
ید دمنوش لاغری خانگی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:23
ید دمنوش لاغری حکیم تهرانی - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:23
ید دمنوش لاغری حالا خورشید - پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396 - 2:21
ید انواع دمنوش گیاهی برای لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:38
ید دمنوش گیاهی برای لاغری سریع - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:37
ید بهترین دمنوش گیاهی برای لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:36
ید دمنوش گیاهی برای لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:36
ید انواع دمنوش جهت لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:35
ید بهترین دمنوش جهت لاغری - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 6:35مشاهده متن کامل ...
خواص دمنوش های مختلف
درخواست حذف اطلاعات

کاسنی

این عضو خانواده عرقیات خواص مختلفی دارد. مهم ترین مزیتش که به روزهای گرم سال مربوط می شود این است که حرارت بدن را تسکین می دهد. علاوه بر این، خواص دیگری هم به آن نسبت می دهند. کاسنی تب بر است، کلسترول خون را پایین می آورد و به تقویت پوست کمک می کند. بعضی از عطاری ها به شما توصیه می کنند تا برای رفع گرمازدگی عرق کاسنی و شاتره را با هم ترکیب کنید و قبل از غذا یک استکان بخورید.

زیره

برخلاف ادویه زیره که خوش عطر و بوست، عرق زیره کمی تلخ و تند است، اما برای افرادی که از چاقی رنج می برند این طعم ناخوشایند اصلا مهم نیست. به هر حال باید بدانید که عرق زیره دشمن چاقی است و ناراحتی های روده را برطرف می کند؛ چون طبیعت گرم و خشکی دارد. برای درمان نفخ شکم و هضم بهتر غذا عرق زیره را فراموش نکنید و بعد از غذا چشم هایتان را ببندید، بینی تان را بگیرید و یک نصف استکان از آن را به معده تان بفرستید.

شاتره

اگر خیلی گرمایی هستید و مجبورید ساعت های زیادی از روز زیر آفتاب کار کنید مصرف عرق شاتره را حتما در برنامه غذایی تان بگنجانید. شاتره خاصیت ضد گرمازدگی دارد، حرارت بدن شما را تعدیل کرده و به رفع نارسایی های کبدی کمک می کند. برای تصفیه شدن خون هم می توانید از این داروی گیاهی کمک بگیرید.

آویشن

آویشن گیاه خوشبویی است که عرق آن طبیعت گرمی دارد. اگر بعد از هر غذا یک استکان از آن را بنوشید از دردهای مفصلی در امان می مانید. عرق آویشن اشتها آور بوده و ضد نفخ است و سبب ضدعفونی مجاری تنفسی می شود. این را هم بدانید که کمی تلخ و گس است.

رازیانه

رازیانه گیاه پرخاصیتی است که عرق آن هم شما را ازخواص خوبش بی نصیب نمی گذارد. بعد از هر وعده غذایی یک استکان عرق رازیانه بخورید تا اشتهای شما در وعده غذای بعدی بیشتر شود. عرق رازیانه طبیعت گرم و خشکی دارد، قاعده آور و ادرار آور است و به نابودی سنگ های مثانه و کلیه کمک می کند.

گلاب

همه ما برای تهیه دسر های سنتی ایرانی حتما یک شیشه گلاب در خانه داریم. شاید هنگام ید گلاب از عطاری ها با اصطلاح «دو آتشه» روبه رو شوید. این اصطلاح در مورد سایر عرقیات هم به کار می رود و به این معناست که گیاه هنگام عصاره گیری دو بار جوشانده شده، آب کمتر و غلظت بیشتر دارد. به طور کلی گلاب وسایر عرقیات دو آتشه قیمت بیشتری دارند.

خارشتر

شاید در نگاه اول این اسم به نظرتان خنده دار باشد؛ اما خارشتر هم بین عرقیات گیاهی دیده می شود. واقعیت این است که اصلا مزه خوبی ندارد و به شدت بد بو است. افرادی که می خواهند با کمک عرق خارشتر با سنگ کلیه و مثانه مبارزه کنند باید طعم و مزه ناخوشایند آن را تحمل کنند. عرق خارشتر ادرار آور است و به تصفیه خون و کبد کمک می کند. گاهی برای رفع تب و لرز هم استفاده می شود.

بیدمشک

اگر این روزها دچار نگرانی و مشکلات عصبی شده اید، ناراحت هستید و با قرص آرامبخش به خواب می روید، برای آرامش بیشتر عرق بیدمشک را امتحان کنید چون آرامش بخش و خونساز است و به تقویت قلب و معده کمک می کند. در کنار اینها در برطرف شدن دردهای عضلانی هم موثر است.

زبان

یکی از گیاهان پر طرفدار در عطاری ها گل زبان است. عرق گیاه زبان هم خواص زیادی دارد که بد نیست با آنها هم آشنا شوید. عرق زبان دستگاه گوارش شما را ضدعفونی می کند، نشاط آور است و اگر نصف استکان از آن را قبل از خواب میل کنید، رنگ چهره و پوست تان بهتر می شود.

نعنا

یکی از مشهورترین عرقیات گیاهی است که شاید مهم ترین خاصیت آن رفع دل پیچه و دل درد است. عرق نعنا طعم ملایمی هم دارد و به همین دلیل مصرف آن بیش از سایرین رایج است. علاوه بر این عرق نعنا اشتها آور است و با داشتن طبیعت گرم و خشک، شما را از نفخ شکم نجات می دهد.

بهار نارنج

این هم جزو عرقیات خوش خوراک است و با نبات هم خوشمزه می شود. عرق بهار نارنج به تقویت اعصاب شما کمک می کند تا در زندگی آرامش بیشتری داشته باشید. اگر شب ها فکر و خیال سراغتان می آید و خواب راحتی ندارید عرق بهار نارنج را امتحان کنید. چون در درمان بی خو نقش موثری دارد.منبع: http://niaz3. /

مشاهده متن کامل ...
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
درخواست حذف اطلاعات

 

در این مطلب تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری آماده شد

تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری

 

تفاوت زیره سبز و زیره سیاه

بوی متفاوت این دو نوع زیره( سبز و سیاه ) نیز به دلیل متفاوت بودن ترکیبات اصلی اسانس آن ها است.

 

تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری

خیلی از افراد ترجیح می‌دهند برای لاغری و کاهش وزن از گیاهان داروی استفاده کنند که یکی از این گیاهان دارویی زیره سبز و زیره سیاه است.
مصرف زیره سبز و زیره سیاه در برخی از افراد ممکن است تا حدودی باعث لاغری شود که برحسب شرایط بدنی افراد، اثردهی این گیاه متفاوت است. اگرچه استفاده از زیره سبز و زیره سیاه در برخی از افراد تا حدودی باعث  لاغری می‌شود ولی این مساله برای همه عمومیت ندارد و ممکن است در برخی افراد جواب بدهد و برخی دیگر نه. البته این مساله در خصوص دیگر گیاهان اسانس‌دار مثل رازیانه، زیره سبز و… هم صدق می‌کند.

در نهایت این که به افرادی هم که تمایل به مصرف عرق زیره سیاه و زیره سبز دارند، توصیه می‌شود عرق زیره سبز و  زیره سیاه را از محل‌های معتبری که عرقیات گیاهی با بسته‌بندی‌های مناسب و نام و نشان استاندارد عرضه می‌شود، تهیه کنند

اکثر افرادی که دچار اضافه وزن و یا چاقی می باشند ، چنانچه به عطاری مراجعه کرده باشند ، حتماً یکی از موادی که به آنها پیشنهاد می شود ، عرق زیره است ، اما آیا عرق زیره تاثیری در کاهش وزن دارد ؟ آیا بدون داشتن رژیم غذایی و اصلاح شیوه ی زندگی و تنها با خوردن عرق زیره می توان به کاهش وزن پایدار دست یافت ؟ آیا مصرف مداوم آن عوارض جانبی ندارد ؟
در منابع علمی از دانه های زیره به عنوان ماده تحریک کننده اشتها یاد می شود . در تحقیقاتی که تاثیر عرق زیره را بر افزایش چربی های خون در موش ها بررسی د ، یکی از یافته های جانبی ، کاهش وزن موش ها بوده است . اخیراً محققین تاثیر مخلوط 4 ماده گیاهی شامل زیره را در کاهش وزن در انسان مورد بررسی قرار دادند . در پایان این مطالعه ، مصرف 4 نوع گیاه در افراد شرکت کننده موجب کاهش وزن شد .

از نظر متخصصین تغذیه همواره بهترین راه برای کاهش وزن پایدار ، استفاده از رژیم غذایی علمی ، متناسب و متعادل تحت نظر متخصص به همراه افزایش فعالیت بدنی و اصلاح رفتارهای غذایی است .
استفاده از عرق زیره به تنهایی ضامن کاهش وزن پایدار نیست ، اما با توجه به خواص دانه های زیره که در بالا به آنها اشاره شد ، توصیه می شود در طبخ غذاها ، از این دانه های مفید بیشتر استفاده شود .

 

طرز تهیه دمنوش زیره سبز

برای تهیه‌ دمنوش زیره سبز کافی است یک قاشق غذاخوری پودر زیره سبز را آسیاب کنید و در یک قوری به همراه آب در دمای ۸۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه مانند چای دم کنید.
بعد این دمنوش را با یک قاشق عسل و آبلیمو نوش جان کنید.
افرادی که از این دمنوش برای کاهش وزن استفاده می‌کنند بهتر است که نیم ساعت قبل از غذا این دمنوش را مصرف کنند و از معجزه‌ آن بهره‌مند شوند.
اگر هم برای کاهش نفخ و کمک به هضم غذا از این دمنوش استفاده می‌کنید، بهترین زمان مصرف آن 3 وعده و پس از صرف غذاست.
دم کرده زیره سبز یکی از دمنوش‌های مفید برای معده است و اگر بخواهید معده را کاملا تقویت کنید، باید 20 گرم زیره سبز را با مرزنجوش و بابونه در یک لیتر آب به مدت ده دقیقه بجوشانید و پنج دقیقه دم کرده و هر روز صبح و شب یک فنجان از آن را مصرف کرد .

 

خواص دمنوش زیره سبز

برای درمان برونشیت از دمنوش زیره سبز استفاده کنید.
برای برطرف سوء هاضمه دم کرده زیره سبز مفید است.
از خواص دمنوش زیره برطرف ترشحات نگی است.
برای رفع نفخ روده و معده می‌توانید دم کرده زیره را مصرف کنید.
زیره سبز ضد تومور، ضد صفرا، ضد باکتری و ضد عفونی کننده است.

 

 آب زیره هم جادو می‌کند
اگر زیره را در ظرفی خیس کنید و با آب آن صورت خود را بشویید، رنگ صورتتان باز می‌شود. پودر زیره را با آب جوش مخلوط کنید و روی صورتت خود بگذارید و نرمی و لطافت را به صورت خود هدیه بدهید. آب جوشانده آن خون بینی را بند می‌آورد، فقط کافی است کمی از آب را داخل سوراخ‌های بینی بریزد و پره‌ها را چند دقیقه نگه دارید و نگذارید بیرون بریزیند. اگر آب جوشیده آن را داخل چشم بچکانید، قرمزی چشم را برطرف می‌کند و مانع خونریزی رگ‌های داخل چشم می‌شود. ضدعفونت و ورم ملتهمه چشم است و از چسبندگی پلک‌ها جلوگیری می‌کند. قرقره آب جوشانده آن در دهان، دندان درد را تسکین می‌دهد.

زیره تاثیر بسزایی روی ترشحات هورمون تیروئید دارد و باعث افزایش میزان ترشحات می‌شود

مخلوط زیره با مواد دیگر
– اگر زیره را در سرکه خیس کنید و سرکه را بنوشید، تنگی نفس و احساس خفگی از بین می‌رود.
– اگر با آرد باقلا پودر و خمیر شود و روی ورم‌ها گذاشته شود، هاب‌ها ورم‌ها را از بین می‌برد.
– مخلوط زیره با عسل باعث افزایش و انرژی می‌شود.
– اگر با غذای گوشتی پخته شود، مضرات گوشت را کم می‌کند و غذا را خوشمزه‌تر می‌کند.
– مخلوط آن با برنج و غذاهای دیگر باعث لاغری می‌شود، چون بسیار گرم است، هر نوع ورم و چاقی را از بین می‌برد

 

برای ب اطلاعات در مورد زیره روی لینک زیر کلیک کنید
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
زیره:خواص،طبع، طریقه مصرف و مضرات زیره
انواع زیره،عرق زیره،خواص زیره سبز،خواص زیره سیاه


مشاهده متن کامل ...
لاغری آسان با 6 عادت ساده!!
درخواست حذف اطلاعات


لاغری یکی از سخت ترین کارها برای افرادی است که اضافه وزن دارند. راه های بسیاری برای لاغری وجود دارد…مشاهده متن کامل ...
لاغری کودک و را ارهای مفید برای بهبود عادات غذایی ک ن
درخواست حذف اطلاعات
لاغری کودک

همه می دانیم که چاقی خوب نیست اما لاغری هم حدومرزی دارد. لاغری کودک همیشه برای والدین نگران کننده است، اما برای جلوگیری از لاغری کودک چه باید کرد؟ در این مقاله در مورد لاغری کودک و همچنین توصیه ها و را ارهایی برای بهبود عادات غذایی ک ن صحبت خواهیم کرد. قبل از هرچیز، داستان خانمی به […]

نوشته لاغری کودک و را ارهای مفید برای بهبود عادات غذایی ک ن اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
حالا وقتش رسیده که زیره به کرمان ببریم
درخواست حذف اطلاعات
رو مه جام جم نوشت :استان کرمان در حالی قطب اصلی تولید و برداشت زیره سیاه در کشور محسوب می شود و ضرب المثل معروف «زیره به کرمان بردن» نیز بر این اساس شکل گرفته است که حیات این گیاه دارویی ارزشمند طی سال های گذشته به دلیل عوامل متعدد در معرض خطر جدی قرار گرفته و امسال نیز شاهد کاهش 100درصدی برداشت زیره سیاه در این استان هستیم.

مشاهده متن کامل ...
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
درخواست حذف اطلاعات


در این مطلب تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری آماده شد

تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری

تفاوت زیره سبز و زیره سیاه

بوی متفاوت این دو نوع زیره( سبز و سیاه ) نیز به دلیل متفاوت بودن ترکیبات اصلی اسانس آن ها است.

تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری

خیلی از افراد ترجیح می دهند برای لاغری و کاهش وزن از گیاهان داروی استفاده کنند که یکی از این گیاهان دارویی زیره سبز و زیره سیاه است.
مصرف زیره سبز و زیره سیاه در برخی از افراد ممکن است تا حدودی باعث لاغری شود که برحسب شرایط بدنی افراد، اثردهی این گیاه متفاوت است. اگرچه استفاده از زیره سبز و زیره سیاه در برخی از افراد تا حدودی باعث لاغری می شود ولی این مساله برای همه عمومیت ندارد و ممکن است در برخی افراد جواب بدهد و برخی دیگر نه. البته این مساله در خصوص دیگر گیاهان اسانس دار مثل رازیانه، زیره سبز و… هم صدق می کند.

در نهایت این که به افرادی هم که تمایل به مصرف عرق زیره سیاه و زیره سبز دارند، توصیه می شود عرق زیره سبز و زیره سیاه را از محل های معتبری که عرقیات گیاهی با بسته بندی های مناسب و نام و نشان استاندارد عرضه می شود، تهیه کنند

اکثر افرادی که دچار اضافه وزن و یا چاقی می باشند ، چنانچه به عطاری مراجعه کرده باشند ، حتماً یکی از موادی که به آنها پیشنهاد می شود ، عرق زیره است ، اما آیا عرق زیره تاثیری در کاهش وزن دارد ؟ آیا بدون داشتن رژیم غذایی و اصلاح شیوه ی زندگی و تنها با خوردن عرق زیره می توان به کاهش وزن پایدار دست یافت ؟ آیا مصرف مداوم آن عوارض جانبی ندارد ؟
در منابع علمی از دانه های زیره به عنوان ماده تحریک کننده اشتها یاد می شود . در تحقیقاتی که تاثیر عرق زیره را بر افزایش چربی های خون در موش ها بررسی د ، یکی از یافته های جانبی ، کاهش وزن موش ها بوده است . اخیراً محققین تاثیر مخلوط 4 ماده گیاهی شامل زیره را در کاهش وزن در انسان مورد بررسی قرار دادند . در پایان این مطالعه ، مصرف 4 نوع گیاه در افراد شرکت کننده موجب کاهش وزن شد .

از نظر متخصصین تغذیه همواره بهترین راه برای کاهش وزن پایدار ، استفاده از رژیم غذایی علمی ، متناسب و متعادل تحت نظر متخصص به همراه افزایش فعالیت بدنی و اصلاح رفتارهای غذایی است .
استفاده از عرق زیره به تنهایی ضامن کاهش وزن پایدار نیست ، اما با توجه به خواص دانه های زیره که در بالا به آنها اشاره شد ، توصیه می شود در طبخ غذاها ، از این دانه های مفید بیشتر استفاده شود .

طرز تهیه دمنوش زیره سبز

برای تهیه دمنوش زیره سبز کافی است یک قاشق غذاخوری پودر زیره سبز را آسیاب کنید و در یک قوری به همراه آب در دمای ۸۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه مانند چای دم کنید.
بعد این دمنوش را با یک قاشق عسل و آبلیمو نوش جان کنید.
افرادی که از این دمنوش برای کاهش وزن استفاده می کنند بهتر است که نیم ساعت قبل از غذا این دمنوش را مصرف کنند و از معجزه آن بهره مند شوند.
اگر هم برای کاهش نفخ و کمک به هضم غذا از این دمنوش استفاده می کنید، بهترین زمان مصرف آن 3 وعده و پس از صرف غذاست.
دم کرده زیره سبز یکی از دمنوش های مفید برای معده است و اگر بخواهید معده را کاملا تقویت کنید، باید 20 گرم زیره سبز را با مرزنجوش و بابونه در یک لیتر آب به مدت ده دقیقه بجوشانید و پنج دقیقه دم کرده و هر روز صبح و شب یک فنجان از آن را مصرف کرد .

خواص دمنوش زیره سبز

برای درمان برونشیت از دمنوش زیره سبز استفاده کنید.
برای برطرف سوء هاضمه دم کرده زیره سبز مفید است.
از خواص دمنوش زیره برطرف ترشحات نگی است.
برای رفع نفخ روده و معده می توانید دم کرده زیره را مصرف کنید.
زیره سبز ضد تومور، ضد صفرا، ضد باکتری و ضد عفونی کننده است.

آب زیره هم جادو می کند
اگر زیره را در ظرفی خیس کنید و با آب آن صورت خود را بشویید، رنگ صورتتان باز می شود. پودر زیره را با آب جوش مخلوط کنید و روی صورتت خود بگذارید و نرمی و لطافت را به صورت خود هدیه بدهید. آب جوشانده آن خون بینی را بند می آورد، فقط کافی است کمی از آب را داخل سوراخ های بینی بریزد و پره ها را چند دقیقه نگه دارید و نگذارید بیرون بریزیند. اگر آب جوشیده آن را داخل چشم بچکانید، قرمزی چشم را برطرف می کند و مانع خونریزی رگ های داخل چشم می شود. ضدعفونت و ورم ملتهمه چشم است و از چسبندگی پلک ها جلوگیری می کند. قرقره آب جوشانده آن در دهان، دندان درد را تسکین می دهد.

زیره تاثیر بسزایی روی ترشحات هورمون تیروئید دارد و باعث افزایش میزان ترشحات می شود

مخلوط زیره با مواد دیگر
– اگر زیره را در سرکه خیس کنید و سرکه را بنوشید، تنگی نفس و احساس خفگی از بین می رود.
– اگر با آرد باقلا پودر و خمیر شود و روی ورم ها گذاشته شود، هاب ها ورم ها را از بین می برد.
– مخلوط زیره با عسل باعث افزایش و انرژی می شود.
– اگر با غذای گوشتی پخته شود، مضرات گوشت را کم می کند و غذا را خوشمزه تر می کند.
– مخلوط آن با برنج و غذاهای دیگر باعث لاغری می شود، چون بسیار گرم است، هر نوع ورم و چاقی را از بین می برد

برای ب اطلاعات در مورد زیره روی لینک زیر کلیک کنید
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
زیره:خواص،طبع، طریقه مصرف و مضرات زیره
انواع زیره،عرق زیره،خواص زیره سبز،خواص زیره سیاه


مشاهده متن کامل ...
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری آماده شد

تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری

 

تفاوت زیره سبز و زیره سیاه

بوی متفاوت این دو نوع زیره( سبز و سیاه ) نیز به دلیل متفاوت بودن ترکیبات اصلی اسانس آن ها است.

 

تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری

خیلی از افراد ترجیح می دهند برای لاغری و کاهش وزن از گیاهان داروی استفاده کنند که یکی از این گیاهان دارویی زیره سبز و زیره سیاه است.
مصرف زیره سبز و زیره سیاه در برخی از افراد ممکن است تا حدودی باعث لاغری شود که برحسب شرایط بدنی افراد، اثردهی این گیاه متفاوت است. اگرچه استفاده از زیره سبز و زیره سیاه در برخی از افراد تا حدودی باعث لاغری می شود ولی این مساله برای همه عمومیت ندارد و ممکن است در برخی افراد جواب بدهد و برخی دیگر نه. البته این مساله در خصوص دیگر گیاهان اسانس دار مثل رازیانه، زیره سبز و… هم صدق می کند.

در نهایت این که به افرادی هم که تمایل به مصرف عرق زیره سیاه و زیره سبز دارند، توصیه می شود عرق زیره سبز و زیره سیاه را از محل های معتبری که عرقیات گیاهی با بسته بندی های مناسب و نام و نشان استاندارد عرضه می شود، تهیه کنند

اکثر افرادی که دچار اضافه وزن و یا چاقی می باشند ، چنانچه به عطاری مراجعه کرده باشند ، حتماً یکی از موادی که به آنها پیشنهاد می شود ، عرق زیره است ، اما آیا عرق زیره تاثیری در کاهش وزن دارد ؟ آیا بدون داشتن رژیم غذایی و اصلاح شیوه ی زندگی و تنها با خوردن عرق زیره می توان به کاهش وزن پایدار دست یافت ؟ آیا مصرف مداوم آن عوارض جانبی ندارد ؟
در منابع علمی از دانه های زیره به عنوان ماده تحریک کننده اشتها یاد می شود . در تحقیقاتی که تاثیر عرق زیره را بر افزایش چربی های خون در موش ها بررسی د ، یکی از یافته های جانبی ، کاهش وزن موش ها بوده است . اخیراً محققین تاثیر مخلوط 4 ماده گیاهی شامل زیره را در کاهش وزن در انسان مورد بررسی قرار دادند . در پایان این مطالعه ، مصرف 4 نوع گیاه در افراد شرکت کننده موجب کاهش وزن شد .

از نظر متخصصین تغذیه همواره بهترین راه برای کاهش وزن پایدار ، استفاده از رژیم غذایی علمی ، متناسب و متعادل تحت نظر متخصص به همراه افزایش فعالیت بدنی و اصلاح رفتارهای غذایی است .
استفاده از عرق زیره به تنهایی ضامن کاهش وزن پایدار نیست ، اما با توجه به خواص دانه های زیره که در بالا به آنها اشاره شد ، توصیه می شود در طبخ غذاها ، از این دانه های مفید بیشتر استفاده شود .

 

طرز تهیه دمنوش زیره سبز

برای تهیه دمنوش زیره سبز کافی است یک قاشق غذاخوری پودر زیره سبز را آسیاب کنید و در یک قوری به همراه آب در دمای ۸۰ درجه به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه مانند چای دم کنید.
بعد این دمنوش را با یک قاشق عسل و آبلیمو نوش جان کنید.
افرادی که از این دمنوش برای کاهش وزن استفاده می کنند بهتر است که نیم ساعت قبل از غذا این دمنوش را مصرف کنند و از معجزه آن بهره مند شوند.
اگر هم برای کاهش نفخ و کمک به هضم غذا از این دمنوش استفاده می کنید، بهترین زمان مصرف آن 3 وعده و پس از صرف غذاست.
دم کرده زیره سبز یکی از دمنوش های مفید برای معده است و اگر بخواهید معده را کاملا تقویت کنید، باید 20 گرم زیره سبز را با مرزنجوش و بابونه در یک لیتر آب به مدت ده دقیقه بجوشانید و پنج دقیقه دم کرده و هر روز صبح و شب یک فنجان از آن را مصرف کرد .

 

خواص دمنوش زیره سبز

برای درمان برونشیت از دمنوش زیره سبز استفاده کنید.
برای برطرف سوء هاضمه دم کرده زیره سبز مفید است.
از خواص دمنوش زیره برطرف ترشحات نگی است.
برای رفع نفخ روده و معده می توانید دم کرده زیره را مصرف کنید.
زیره سبز ضد تومور، ضد صفرا، ضد باکتری و ضد عفونی کننده است.

 

آب زیره هم جادو می کند
اگر زیره را در ظرفی خیس کنید و با آب آن صورت خود را بشویید، رنگ صورتتان باز می شود. پودر زیره را با آب جوش مخلوط کنید و روی صورتت خود بگذارید و نرمی و لطافت را به صورت خود هدیه بدهید. آب جوشانده آن خون بینی را بند می آورد، فقط کافی است کمی از آب را داخل سوراخ های بینی بریزد و پره ها را چند دقیقه نگه دارید و نگذارید بیرون بریزیند. اگر آب جوشیده آن را داخل چشم بچکانید، قرمزی چشم را برطرف می کند و مانع خونریزی رگ های داخل چشم می شود. ضدعفونت و ورم ملتهمه چشم است و از چسبندگی پلک ها جلوگیری می کند. قرقره آب جوشانده آن در دهان، دندان درد را تسکین می دهد.

زیره تاثیر بسزایی روی ترشحات هورمون تیروئید دارد و باعث افزایش میزان ترشحات می شود

مخلوط زیره با مواد دیگر
– اگر زیره را در سرکه خیس کنید و سرکه را بنوشید، تنگی نفس و احساس خفگی از بین می رود.
– اگر با آرد باقلا پودر و خمیر شود و روی ورم ها گذاشته شود، هاب ها ورم ها را از بین می برد.
– مخلوط زیره با عسل باعث افزایش و انرژی می شود.
– اگر با غذای گوشتی پخته شود، مضرات گوشت را کم می کند و غذا را خوشمزه تر می کند.
– مخلوط آن با برنج و غذاهای دیگر باعث لاغری می شود، چون بسیار گرم است، هر نوع ورم و چاقی را از بین می برد

 

برای ب اطلاعات در مورد زیره روی لینک زیر کلیک کنید
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
زیره:خواص،طبع، طریقه مصرف و مضرات زیره
انواع زیره،عرق زیره،خواص زیره سبز،خواص زیره سیاه


مشاهده متن کامل ...
تولید 60 تن زیره در کرمان
درخواست حذف اطلاعات
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: سطح زیرکاشت گیاه زیره دراستان کرمان 83 تاراست که در سال جاری بیش از 60 تن زیره دراستان تولید شده است .

مشاهده متن کامل ...
لاغری | یک رژیم فوق العاده
درخواست حذف اطلاعات

این برنامه و رژیم لاغری یک ماهه و 4 مرحله ای می تواند به شما احساس بهتر، وزن کمتر و قلب سالم تری اهدا کند. این توصیه ها می توانند برای انی که مشکل قلبی ندارند هم مفید باشند و باعث پیشگیری از بیماری های قلبی و شروع یک زندگی سالم تر در آنها شود.


image result for ‫لاغری‬‎

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
متفورمین و تاثیر آن بر لاغری
درخواست حذف اطلاعات
اگر به دنبال تاثیر متفورمین برای لاغری هستید خواندن این مطلب به شما توصیه می شود. در این مقاله می خواهیم بدانیم که آیا استفاده از متفورمین برای لاغری بی خطر است یا خیر و اینکه چرا گاهی پزشکان آن را برایتان تجویز می کنند؟

مشاهده متن کامل ...
نکاتی که برای لاغری شکم باید به آن توجه کنید
درخواست حذف اطلاعات
کاهش کالری ورودی و مصرف مواد غذایی سالم، برای لاغری شکم ضروری است. افزایش مصرف میوه، سبزیجات و غلات و کاهش مصرف شکر و سایر کربوهیدارت ها برای لاغری شکم توصیه می شود.

مشاهده متن کامل ...
تعجب نکنید، خودتان قرص لاغری بسازید!
درخواست حذف اطلاعات

برای این کار، کافی است یک قاشق زردچوبه، یک قاشق زنجبیل، یک قاشق زیره که نوع آن فرقی نمی کند سیاه یا سبز باشدو یک قاشق دارچین را با هم در ظرفی کوچک مخلوط کنید.
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
خواص سماق برای لاغری
درخواست حذف اطلاعات

خواص سماق برای لاغری شامل خاصیت چربی سوزی و کمک به سلامت دستگاه گوارش است. با فواید سماق برای لاغری و طریقه مصرف سماق برای لاغری آشنا شوید.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
صادرات بیش از 528 تن تخم زیره به و دیگر کشورها!
درخواست حذف اطلاعات
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک ایران در 9 ماه منتهی به آذر ماه امسال 528 تن تخم زیره سبز د نشده از کشور صادر شده است.

مشاهده متن کامل ...
رژیم لاغری جنرال موتورز چه عوارضی برای بدن دارد؟
درخواست حذف اطلاعات


رژیم لاغری جنرال موتورز یکی از رژیم های لاغری است که می تواند 7 روزه 8 کیلو از وزن تان را کم کند.…مشاهده متن کامل ...
اثرات مفید آنزیم برخوراک طیور :
درخواست حذف اطلاعات
اثرات مفید آنزیم برخوراک طیور :

حذف فاکتورهای ضد تغذیه ای

افزایش قابلیت هضم اقلام غذایی موجود

افزایش قابلیت هضم nsp که بیشتر غیر قابل هضم برای طیور بودند

تکمیل کمبود آنزیمهای طبیعی بدن پرندهمنبع: http://paravarsanat. /

مشاهده متن کامل ...
تکلیف شماره 4 ریاضی ی پیشرفته
درخواست حذف اطلاعات
دانشجویان محترم درس ریاضی ی پیشرفته

با سلام

تکلیف شماره 4 با 3 فرمت word و pdf و xps داده شده است. لطفا فرمائید.

http://www.mediafire.com/file/ih9hzq960uh6n1s/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87_4.docx

http://www.mediafire.com/file/urn4fl8yj1s4ttv/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87_4.pdf

http://www.mediafire.com/file/m46s8xg537cl4v7/%d8%aa%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%81_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87_4.xps

در این تکلیف نکاتی در خصوص معادلات اویلر ارائه و سپس معادلات دیفرانسیل ode برای حل به روش اپراتور d داده شده است.

لطفا پاسخ داده و تا قبل از امتحان میان ترم (دستی و یا الکترونیکی) تحویل فرمائید. حل این تمرینات برای تسلط بیشتر برای امتحان میان ترم مفید خواهد بود.

سپاسمنبع: http://tadris95961. /

مشاهده متن کامل ...
لاغری با ورزش و حقایقی که درباره آن باید بدانید
درخواست حذف اطلاعات

هیچ منکر فواید ورزش برای سلامتی بدن نمی شود، اما فکر می کنید لاغری با ورزش چقدر امکان پذیر است؟ شاید شما هم شنیده باشید که می گویند لاغری بدون ورزش راحت تر و موثرتر است، یا افرادی را دیده اید که روش های لاغری بدون رژیم و ورزش را دنبال می کنند و چه بسا موفق به کاهش وزن هم می شوند. از […]

نوشته لاغری با ورزش و حقایقی که درباره آن باید بدانید اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
شکم بند
درخواست حذف اطلاعات

- شکم بند لاغری هات شیپر اصل
- بهترین روش لاغری پهلوها
- روشهای لاغری با تردمیل
- بهترین روش لاغری پهلو
- روشهای لاغری پهلو و شکم
- روشهای لاغری پهلو
- روش لاغری پهلو
- روش لاغری پهلوها
- روش لاغری پهلو و شکم
- بهترین رژیم لاغری شکم و پهلو
- برنامه رژیم لاغری شکم و پهلو
- رژیم لاغری موضعی شکم و پهلو
- جدیدترین روش لاغری شکم و پهلو
- رژیم لاغری شکم و پهلو سریع
- رژیم لاغری شکم و پهلو
- روش لاغری پهلو
- روش لاغری بازوها
- روش لاغری با lpg
- روش لاغری با چای سبز
- روش لاغری صورتمشاهده متن کامل ...
روانشناسی لاغری؛ چه موانع ذهنی ای برای کاهش وزن شما وجود دارد؟
درخواست حذف اطلاعات

برای لاغری روش ها و توصیه های زیادی بیان شده، ولی آنچه اکثر مردم کمتر به آن توجه می کنند تأثیر افکار و رفتارها روی لاغری است، به عبارتی، «روانشناسی لاغری» چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. شاید به همین خاطر بسیاری از افرادی که تصمیم می گیرند با ورزش و رژیم غذایی لاغر شوند، به جایی نمی رسند. در این […]

نوشته روانشناسی لاغری؛ چه موانع ذهنی ای برای کاهش وزن شما وجود دارد؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
تفاوت و تاثیر زیره سبز و زیره سیاه در لاغری
درخواست حذف اطلاعات

چاق شدن صورت ، تمام را ارهای چاقی صورت

عرق گلاب،خواص،طبع،مضرات و طریقه مصرف گلاب

عرق بیدمشک،شربت،خواص،مضرات و طریقه مصرف بیدمشک

طرز تهیه مرغ ، تهیه خوراک مرغ مجلسی ساده

عرقیات مفید برای چاقی،لاغری،کبد چرب و بارداری

،تصویر،انواع و پارگی (18)

سیاه دانه:طبع،لاغری،طریقه مصرف و مضرات سیاه دانه

مدل مانتو شیک 2017 ، مدل مانتو جدید 96 ، مدل مانتو رنگ سال 96

مدل شال و روسری جدید 96،مدل شال و روسری رنگ سال 2017

انواع بیماری سرطان خون،درمان،تشخیص و علائم سرطان خون

انواع بیماری های کبد،علائم،درمان و پیشگیری بیماریهای کبد

بیماری کبد چرب،انواع،علائم و درمان کبد چرب

آناتومی ،آناتومی

 

مشاهده متن کامل ...
لاغری به روش سنتی
درخواست حذف اطلاعات

اصول و نکات مهم لاغری سنتی برای تناسب اندام و کاهش وزن

لاغری و تناسب اندام، آه که چقدر برای برخی از افراد سخت و دست نیافتنی شده است. از آنجایی که کاهش وزن و سوزاندن چربی نیاز به مشقت و سختی دارد افرادی که کمی اضافه وزن دارند همیشه به دنبال راههای راحت و لاغری آسان هستند. توصیه های بینظیر طب سنتی اینبار هم به دادتان می رسد و با بیان نکات و توصیه های موثر در چربی سوزی ، کاهش وزن ، لاغری و کوچک شدن شکم و سایر اعضای بدن این راه را برای شما ساده تر می سازد.منبع: http://cliniclagharisadaf. /


مشاهده متن کامل ...
لاغری به روش سنتی
درخواست حذف اطلاعات

اصول و نکات مهم لاغری سنتی برای تناسب اندام و کاهش وزن

لاغری و تناسب اندام، آه که چقدر برای برخی از افراد سخت و دست نیافتنی شده است. از آنجایی که کاهش وزن و سوزاندن چربی نیاز به مشقت و سختی دارد افرادی که کمی اضافه وزن دارند همیشه به دنبال راههای راحت و لاغری آسان هستند. توصیه های بینظیر طب سنتی اینبار هم به دادتان می رسد و با بیان نکات و توصیه های موثر در چربی سوزی ، کاهش وزن ، لاغری و کوچک شدن شکم و سایر اعضای بدن این راه را برای شما ساده تر می سازد.منبع: http://cliniclagharisadaf. /

مشاهده متن کامل ...
گن لاغری مردانه تخفیف ویژه
درخواست حذف اطلاعات

گن لاغری مردانه تخفیف ویژه


ید دمنوش لاغری - ید چای لاغری - ید چای سبز لاغری - ید قهوه سبز - ید قهوه سبز لاغری سهله - ید قهوه سبز لاغریمشاهده متن کامل ...
بادمجان بم، زیره کرمان و دیگر هیچ
درخواست حذف اطلاعات

انقده گفتین بادمجون بم آفت نداره تا ز له اومد آوار ریخت تو سرش، بادمجون بم هم آفتی شد. هی گفتین زیره ببریم به کرمون، اینجا خشک شده دیگه زیره هم در نمیاد. ضرب‌المثل قحط بود اینقد گیر دادین به ما کرمونیا. حالا ما هیچی، خودتون ماه رمضون، شبا ، برا سر قبر اموات رطب نمیخواستین.مشاهده متن کامل ...
زیره : خواص ، طبع ، طریقه مصرف و مضرات زیره
درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب برا شما زیره : خواص ، طبع ، طریقه مصرف و مضرات زیره آماده شده

زیره : خواص ، طبع ، طریقه مصرف و مضرات زیره

 

زیره 

قسمت مورد استفاده داروی زیره سیاه میوه آن است که در تیره ماه سال دوم باقطع کامل گیاه صورت می گیرد و می گذارند تا برسد.

نام های رایج زیره سیاه :زیره ، زیره رومی ، زیره کرمانی ، شاه زیره ، کرویا، کمون رومی ،قرنباد.

زیره سیاه گیاهی است دوساله که ارتفاع آن به 30 تا 80 سانتیمتر می رسد، ریشه اش راست و دوکی شکل و گوشت دار و ساقه اش بی کرک و شفاف است و برگ هایش به رنگ سبز و در قسمت فوقانی ساقه دارای دمبرگ کوتاهی است که انتهای آن به صورت غلافی ساقه را فرامی گیرد، گل آذین آن چتر مرکب و گل هایش کوچک و سفید رنگ است و میوه اش بیضی شکل به رنگ قهوه ای تیره یا مایل به زردو شفاف است و زیره در کرمان بیشترین سطح کشت را دارد.

 

طبع زیره

طبیعت زیره گرم و خشک است .

 

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

واکنش روماریو به انتشار ع های لاغری بیش از حدش
درخواست حذف اطلاعات
وبسایت رسمی برنامه نود - لاغری بیش از حدا روماریو در هفته های اخیر سوژه رسانه های برزیل شاده بود. به گزارش وبسایت نود، بازیکن اسبق تیم ملی برزیل به شدت وزن کم کرده و انتشار تصویری لاغری او باعث نگرانی…

مشاهده متن کامل ...
زیره
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ زیره با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

زیره

کلیات گیاه شناسی

زیره گیاهی است ی اله کوچک و علفی که ارتفاع آن 60 سانتیمتر است ریشه آن دراز و باریک برنگ سفید ، ساقه آن راست و برگهایش به شکل نوار باریک و نخی شکل و برنگ سبز می باشد .

گلهای زیره سفید یا صورتی بصورت چتری در انتهای ساقه ظاهر می شود . این گیاه بطور وحشی در مناطق مدیترانه می روید . زیره برنگهای زرد تیره ، سبز و خا تری وجود دارد .

ترکیبات شیمیایی

زیره دارای تانن ، روغن زرین و اسانس است .

اسانس زیره را از تقطیر میوه له شده تحت اثر بخار آب بدست می آورند . این اسانس مایعی است بیرنگ که در اثر ماندن ابتدا برنگ زرد و سپس قهو ه ای رنگ می شود .

بوی زیره مربوط به آلدئیدی بنام کومینول است . مقدر کومینول در زیره بسته به محل کشت آن بین 30 تا 50 درصد است .

قابض و خشک کننده است .

ضد تشنج است .

برای برطرف بیماری صرع مفید است.

در دفع گاز معده موثر است .

قاعده آور است .

عرق آور است.

برای رفع برونشیت از دم کرده زیره استفاده کنید .

برای برطرف سوءهاضمه مفید است.

ترشحات نگی را برطرف می کند.

برای تحریک اشتها زیره سبزه را با سرکه و آب مخلوط کرده و قبل از غذا بخورید .

برای برطرف قطره قطره ادرار زیره را تفت داده و سرخ کنید سپس با آب بخورید .

برای رفع نفخ روده و معده می توانید دم کرده زیره را تنقیه کنید .

برای یام زخم چشم ، دانه های له شده زیره سبز را در آب برنج خام خیس کرده و سپس مایع بدست آمده را قطره قطره روی زخم چشم بریزید.

هنگامیکه اطفال شیر خوار دل درد دارند و نفخ در شکم شان پیچیده چند قطره اسانس زیره را با روغن بادام مخلوط کرده و با آن شکم آنها را ماساژ دهید .

و بالا ه زیره را در غذاهایی که نفاخ هستند مخصوصا حبوبات استفاده کنید .

طرز استفاده

دم کرده زیره : مقدار 5 گرم زیره را در یک لیتر آب جوش ریخته و بمدت 10 دقیقه دم کنید .

مخلوط با عسل : گرد زیره را به مقدر یک گرم عسل مخلوط کرده و استفاده کنید .

اسانس زیره : این اسانس را می توانید از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها یداری کنید . مقدار مصرف آن 2 قطره در یک لیوان آب نیم گرم می باشد.

مضرات

مضرات خاصی برای آن بیان نشده است .

نحوه رویش زیره

این دانه به صورت خودرو در ایران، ازب تان، تاجی تان، ترکیه، مراکش، مصر، هند، کوبا، ، مکزیک و شیلی رشد می کند. این دانه در فلسطین به صورت خودرو رشد نمی کند اما در زمان گذشته در آنجا زراعت می گردید. بیشترین زیره در ایران، در شهر کرمان رشد می کند.

 


با


زیره


مشاهده متن کامل ...
دمنوش لاغری
درخواست حذف اطلاعات

دمنوش لاغری مهدا اسلیم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:39
ید دمنوش لاغری مهدا اسلیم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:39
ید بهترین دمنوش برای لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:38
ید دمنوش گیاهی برای لاغری شکم وپهلو - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:38
ید دمنوش هایی برای لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:37
ید دمنوش گیاهی برای لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:36
ید دمنوش مخصوص لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:36
ید دمنوش های لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:33
ید دمنوش برای لاغری شکم وپهلو - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:31
ید دمنوش برای لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:31
ید دمنوش لاغری شکم و پهلو - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:30
ید دمنوش گیاهی لاغری شاهسون - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:29
ید دمنوش گیاهی لاغری هزال - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:29
ید دمنوش گیاهی لاغری دربند - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:28
ید دمنوش های لاغری گیاهی - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:25
ید دمنوش گیاهی لاغری ارمغان طبیعت - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:25
ید دمنوش گیاهی لاغری سینا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:24
ید دمنوش لاغری گیاهی - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:23
ید دمنوش گیاهی لاغری شاهسوند - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:23
ید دمنوش های لاغری نیوشانیک - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:22
ید دمنوش لاغری newsha - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:22
ید پکیج دمنوش لاغری نیوشا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:21
ید پک دمنوش لاغری نیوشا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:21
ید دمنوش گیاهی لاغری نیوشا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:20
ید دمنوش های لاغری نیوشا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:20
ید دمنوش لاغری نیوشا در شیراز - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:19
ید دمنوش لاغری نیوشا نیک - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:18
ید دمنوش لاغری دوغادان - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:18
ید دمنوش لاغری هزال - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:16
ید دمنوش لاغری مهدا اسلیم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:15
ید دمنوش لاغری سینا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:14
ید دمنوش لاغری شکم - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:14
ید دمنوش لاغری گیاهی - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:13
ید دمنوش لاغری سحر - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:13
ید دمنوش لاغری 5040 - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:12
ید دمنوش لاغری نیوشا - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:10
ید دمنوش لاغری - دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 - 6:09مشاهده متن کامل ...
چای سبز برای لاغری، چه زمان و چقدر چای سبز بخوریم؟
درخواست حذف اطلاعات


لاغری و کاهش وزن با چای سبز یکی از راه هایی است که این روزها همه به دنیال آن هستند. به شما پیشنهاد…مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
واص انبه : انبه mango

نام علمی انبه : mangifera indica

انبه درختی است زیبا که ارتفاع آن تا 10 متر می رسد . منشا انبه هند و ما ی و برمه می باشد ولی هم اکنون در تمام مناق استوایی و حاره کشت می شود . انبه از 4000 سال پیش وجود داشته است .

برگهای این درخت نیزه ای شکل ، گلهای آن زرد یا قرمز رنگ و بصورت خوشه ای وجود دارد . میوه آن که انبه یا منگو نامیده می شود بیضوی شکل و دارای طعمی مطبوع وشیرین بوده و دارای هسته ای نسبتا بزرگ است . انبه در اوائل ماه می می رسد و تا اوائل سپتامبر موجود است .

انبه رسیده از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک و نارس آن سرد و خشک است . انبه نارس تولید کننده بلغم و سودا در بدن می باشد .

1)انبه بسیار مقوی بوده و تقویت کننده بدن است .

2)انبه تقویت کننده قوای است .

3)رنگ صورت را درخشان می کند .

4)دهان را خوشبو می کند .

5)ادرار آور است .

6)یبوست را برطرف می کند .

7)انبه دارای مقدر زیادی اسید گالیک است . بنبراین سیستم هضم را ضد عفونی و تمیز می کند .

8)انبه تمیز کننده خون می باشد .

9)خوردن انبه بوی بد بدن را از بین می برد .

10)انبه حرارت بدن را کاهش می دهد و تب را پائین می آرود .

11)برای رفع اسهال مفید است .

12)خوردن انبه ، سردرد ، تنگی نفس و سرفه را از بین می برد .

13)برای درمان بواسیر مفید است .

14)عطش را برطرف می کند.

15)انبه چون گرم است برای گرم مزاجان مناسب نیست و این اشخاص باید آنرا با سکنجبین بخورند .منبع: http://miveha1395. /

مشاهده متن کامل ...
رژیم لاغری هندی چطور به لاغری و سلامت شما کمک می کند؟
درخواست حذف اطلاعات

غذاهای هندی به خاطر داشتن ادویه های تند و تیز، گیاهان معطر و تازه و مزه های غنی و گوناگون مشهور هستند. با وجود اینکه در قسمت های مختلف هند، رژیم های غذایی متفاوتی وجود دارد، ولی بیشتر مردم این کشور عمدتا از رژیم غذایی گیاهی پیروی می کنند. شاید شما هم درباره ی تأثیر رژیم گیاهخواری بر لاغری چیزهایی شنیده باشید. […]

نوشته رژیم لاغری هندی چطور به لاغری و سلامت شما کمک می کند؟ اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.