پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 اجتماعی علوم سوالات گروه علوم اجتماعی آموزشی علوم اجتماعی شهرستان گروه آموزشی علوم اجتماعی شهرستان
فرم ارزی گروه های اموزشی علوم اجتماعی شهرستان ها و نواحی استان یزد
درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی

ب باستحضار می رساند ارزی عملکرد گروه اموزشی علوم اجتماعی شهرستان ها ونواحی استان طبق فرم بارگذاری شده می باشد .گروه آموزشی علوم اجتماعی استا ن یزد

فرم ارزیمنبع: http://ejtemaieyazd. /

مشاهده متن کامل ...
بی رمقی علوم انسانی ها در تولید علم!
درخواست حذف اطلاعات
درحالی که براساس تازه ترین آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۶.۱ درصد دانشجویان (حدود نیمی ازآنها) در تمامی مقاطع گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند، اما نگاهی به اطلاعات منتشرشده درباره تولید علم ایران در پایگاه کلاریویت آن یکز (آی. اس. آی) نشان می دهد که سهم ایران از تولید علم علوم انسانی و اجتماعی دردنیا نسبت به تولید علم در علوم کشاورزی، علوم پایه، علوم فنی و ی و علوم پزشکی پایین تر است.

مشاهده متن کامل ...
سوالات فصل به فصل علوم پنجم دبستان
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات علوم پنجم ابت جدید
سوالات علوم پنجم دبستان درس به درس
نمونه سوالات علوم پنجم ابت با جواب
علوم پنجم ابت 94-95
نمونه سوالات علوم پایه پنجم ابت
نمونه سوالات تستی علوم پنجم ابت
نمونه سوالات علوم پنجم ابت نوبت دوم
سوالات درس اول علوم پنجم

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
سوالات فصل به فصل علوم هفتم با جواب
درخواست حذف اطلاعات

سوالات متن درس علوم هفتم
سوالات علوم هفتم درس به درس
سوالات درس علوم هفتم
نمونه سوالات تستی علوم هفتم با جواب
سوالات متن علوم هفتم با جواب
سوالات فصل سوم علوم هفتم با جواب
سوالات درس اول علوم هفتم
نمونه سوالات علوم هفتم از فصل 1 تا 7

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
سوالات استخدامی تخصصی علوم اجتماعی شرکت نفت
درخواست حذف اطلاعات

سوالات استخدامی تخصصی  علوم اجتماعی   شرکت نفت

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

بیکارترین رشته ها کدام است؟
درخواست حذف اطلاعات
مطابق آمار نرخ بیکاری رشته ها شامل ۳۷ % حفاظت محیط زیست، ۳۳ $% علوم کامپیوتر؛ ۲۸ % علوم زیستی، ۲۶ % علوم طبیعی، ۲۶% معماری، ۲۴ % حقوق و ۲۵ % صنعت، ۲۳ %هزار هنر، ۲۱ % ی و ۱۹% علوم اجتماعی است.

مشاهده متن کامل ...
روسای گروه های شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی آزاد ی منصوب شدند
درخواست حذف اطلاعات
روسای گروه های علوم پایه، دامپزشکی، فنی و ی، علوم انسانی، هنر و معماری و علوم اجتماعی و رفتاری شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی آزاد ی را به مدت دو سال منصوب شدند.

مشاهده متن کامل ...
تقویم اجرایی برگزاری جلسات ماهیانه گروه های آموزشی دوره دوم متوسطه 96-95
درخواست حذف اطلاعات

روز

تاریخ

ساعت

نام گروه ها ی درسی

مکان

یکشنبه

16/8/95

15:30

علوم اجتماعی

خیامی

یکشنبه

21/9/95

15:30

علوم اجتماعی

دبیرستان قهستان

یکشنبه

17/11/95

15:30

علوم اجتماعی

خیامی

یکشنبه

15/12/95

15:30

علوم اجتماعی

خیامی

یکشنبه

27/1/96

16

علوم اجتماعی

دبیرستان قهستان

یکشنبه

17/2/96

16

علوم اجتماعی

خیامیمنبع: http://egtemaee-qaen. /


مشاهده متن کامل ...
تبریک شروع به کارگروه آزمایشگاه علوم
درخواست حذف اطلاعات
ب . درراستای تدوین کتاب آزمایشگاه علوم ، گروه آزمایشگاه علوم شهرستان البرز ازاول مهرماه سال تحصیلی 96-95 13 کارخودرا شروع و وبلا به همین نام طراحی کرده است .

لذا ازهمکارانی که امسال به جمع آزمایشگرهای علوم ومدرسین کتاب آزمایشگاه پیوستن ، تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای این عزیزان دارم .منبع: http://azmayeshgahalborz. /


مشاهده متن کامل ...
هم شی دبیران علوم اجتماعی
درخواست حذف اطلاعات

با سلام

اولین هم شی دبیران علوم اجتماعی جهت هماهنگی فعالیت های دبیرخانه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل گروههای آموزشی برگزار خواهد شد

حضور کلیه همکاران موجب امتنان است .مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

از گروه آموزشی علوم اجتماعی استان یزد

به: گروه های اموزشی علوم اجتماعی نواحی ، شهرستانها ومناطق استان یزد

با توجه به بند 6 برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری مبنی بر ارسال مطالب ومحتوای علمی مرتبط با محتوای کتاب جدید الیف وتقسیم کار دبیرخانه راهبری کشوری علوم اجتماعی فعالیت مربوط به درس چهارم جامعه شناسی یک جدید الیف حول محورهای زیر انجام وحداکثر تا تاریخ بیستم دی ماه 1395 به گروه استان ارسال نمایید .با تشکر گروه آموزشی علوم اجتماعی استان یزد

1- ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮات ﺧﺮد و ﻛﻼن و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در جامعه ﺷﻨﺎﺳﻲ

2- بررسی اﺑﮋﻛﺘﻴﻮﻳﺴﻢ وسوبژکتیویسم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ

3- ﺑﺮرﺳﻲ لایه مندی جهان اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻧﻈﺮ رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻻﻳﻪﻣندی ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻣﻨﻈﺮ روﻳﻜﺮد فرهنگ ﮔﺮای ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ دﻫﻢ

4- ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﻜﺮد فرهنگ ﮔﺮای کتاب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﻪ دﻫﻢ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺟﻔﺮی اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر و ﻣﺎرﮔﺎرت آرﭼﺮ در ﺑﺎب ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓمنبع: http://ejtemaieyazd. /

مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات علوم نهم
درخواست حذف اطلاعات

وبلاگ یک دانش آموز

مجموعه:علوم

لینک :مشاهده متن کامل ...
ایجاد مجتمع آموزشی علوم پزشکی
درخواست حذف اطلاعات
س رست معاونت اجتماعی علوم پزشکی استان گفت: مجتمع آموزشی علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد راه اندازی شد.

مشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی علوم هشتم
درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی علوم هشتم

توسط گروه آموزشی میر با 8 سال سابقه موفق تدریس09124396809

تدریس خصوصی علوم هشتم

تدریس خصوصی علوم هشتم،تدریس خصوصی علوم هفتم،تدریس خصوصی علوم نهم،معلم خصوصی علوم تجریی، تدریس خصوصی علوم ششم ،ریست و فیزیکمنبع: http://mirabiinstitute. /

مشاهده متن کامل ...
علوم غریبه چیست؟ چگونه میتوان به علوم غریبه دست یافت؟
درخواست حذف اطلاعات
در یک تقسیم بندى علوم را به دو بخش تقسیم نموده اند علوم خفى (علوم غریبه) و علوم حبى (علوم مانند علوم نظرى و تجربى). خفى به معنى پنهان و جلى به معنى آشکار است. بنابراین علوم غریبه جزو علومى است که اربابان این فن و یا علم آن را همواره از انظار نامحرمان و ناشناسان پنهان داشته و در تعلیم و تعلم وى شرایطى را ملحوظ نظر قرار مى داده اند ، و این علوم نیز خود داراى شاخه هاى گوناگونى است . فلذا علوم غریبه برای استفاده شخصی و یا آواره و سرگردان نمودن ی به وجود نیآمده است ؛ با علوم غریبه می توان به بر برخى اسرار و اخبار نهانمنبع: http://bojnord-tat. /


مشاهده متن کامل ...
علم از ایدئولوژی جدا نیست/ رویکردهای سکولار؛علت ناکامی علوم
درخواست حذف اطلاعات
منوچهرمحمدی بازنشسته علوم تهران با بیان اینکه علت ناکام بودن علوم به خاطر رویکرد غلط و سکولاریستی آن است، گفت: علوم انسانی اساساً ایدئولوژیک است.

مشاهده متن کامل ...
منابع آزمون ی علوم ارتباطات 97
درخواست حذف اطلاعات

رشته علوم ارتباطات جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون ی 97 ، تمامی داوطلبانی که از تمامی گرایشهای ارتباطات اجتماعی ، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ، جامعه شناسی ، پژوهش علوم اجتماعی ، مطالعات فرهنگی ، مطالعات فرهنگی و رسانه ، حقوق ارتباطات ، علوم اجتماعی و مدیریت راهبردی فرهنگ در مقطع کارشناسی ارشد فارغ حصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته علوم ارتباطات در سال 96 در دوره های بورس اعزام به خارج ، روزانه ، نوبت دوم ، پردیس خودگران و آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون ی علوم ارتباطات می پردازیم .


ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...
علوم غریبه چیست؟ چگونه میتوان به علوم غریبه دست یافت؟
درخواست حذف اطلاعات
در یک تقسیم بندى علوم را به دو بخش تقسیم نموده اند علوم خفى (علوم غریبه) و علوم حبى (علوم مانند علوم نظرى و تجربى). خفى به معنى پنهان و جلى به معنى آشکار است. بنابراین علوم غریبه جزو علومى است که اربابان این فن و یا علم آن را همواره از انظار نامحرمان و ناشناسان پنهان داشته و در تعلیم و تعلم وى شرایطى را ملحوظ نظر قرار مى داده اند ، و این علوم نیز خود داراى شاخه هاى گوناگونى است . فلذا علوم غریبه برای استفاده شخصی و یا آواره و سرگردان نمودن ی به وجود نیآمده است ؛ با علوم غریبه می توان به بر برخى اسرار و اخبار نهانمنبع: http://bojnord-tat. /

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درس ششم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت درس ششم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاو وینت درس سنگ ها علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان

پاو وینت پایه چهارم دبستان علوم تجربی درس اول, پاو وینت پایه چهارم علوم تجربی درس ششم, پاو وینت جدید درس ششم علوم تجربی پایه پنجم ابت , پاو وینت جدید درس6علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه چهارم دبستان, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه دبستان, پاو وینت درس 6, پاو وینت درس 6 (سنگ ها) علوم تجربی, پاو وینت درس 6 سنگ ها, پاو وینت درس 6 علوم تجربی, پاو وینت درس ششم (سنگ ها), پاو وینت درس ششم پایه چهارم ابت ، پاو وینت درس ششم پایه چهارم ابت ، درس ششم پایه چهارم دبستان, پاو وینت درس ششم علوم تجربی, پاو وینت درس ششم علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت درس ششم علوم تجربی پایه دبستان, پاو وینت سنگ ها, پاو وینت علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت علوم تجربی پایه چهارم دبستان, پاو وینت علوم تجربی فصل چهارم درس ششم, چهارم دبستان, ید پاو وینت, ید پاو وینت درس 6 اجتماعی پایه دبستان, ید پاو وینت درس 6 علوم تجربی پایه چهارم, ید پاو وینت درس ششم علوم تجربی پایه پنجم ابت , دانلو ، سنگ ها, پاو وینت کتاب های درسی, پاو وینت های درسی،, درس, درس 6, درس سنگ ها, درس سنگ ها پایه چهارم, درس سنگ ها پایه چهارم دبستان, درس سنگ ها پایه دبستان, درس ششم, درس ششم پایه چهارم دبستان سنگ ها, درس ششم پایه چهارم سنگ ها, درس ششم درس سنگ ها, رایگان درس 6 علوم تجربی پایه چهارم, رایگان درس 6 علوم تجربی پایه دبستان, رایگان درس سنگ ها, رایگان درس ششم علوم تجربی پایه چهارم, رایگان درس ششم علوم تجربی پایه دبستان, رایگان درسهای پایه چهارم, رایگان درسهای پایه چهارم ابت , رایگان علوم تجربی (سنگ ها) پایه چهارم, رایگان علوم تجربی پایه چهارم, رایگان علوم تجربی پایه چهارم ابت , رایگان علوم تجربی پایه دبستان, رایگان علوم تجربی درس سنگ ها پایه چهارم, سنگ ها, درس 6 درس سنگ ها, درس 6 علوم تجربی چهارم, درس 6 علوم تجربی دبستان, درس سنگ ها, درس ششم پایه چهارم ابت , درس ششم درس سنگ ها, درس ششم علوم تجربی, درس ششم علوم تجربی پایه چهارم,

لینکمشاهده متن کامل ...
مشخصات همکاران
درخواست حذف اطلاعات
9089 بسمه تعالی

فرم اطلاعات دبیران رشته…علوم اجتماعی …………… شهرستان/ناحیه/منطقه ا .. ………………… در سال تحصیلی 96 -95

تلفن همراه

تعداد ساعات تدریس

آموزشگاه محل خدمت

نوع استخدام

(رسمی ،پیمانی،......)

سابقه خدمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

غیرموظف

موظف

دبیرستان خدیجه کبری

رسمی

اداری

آموزشی

علوم اجتماعی

لیسانس فوق

کیانا بهرام نیا

1

24

– .. عتی

رسمی

17

علوم اجتماعی

لیسانس

مختار زارعی

2

0

24

شاهد- رضیع رضیعی ی – مومن اباد

رسمی

20

علوم اجتماعی

لیسانس

یار علی انصاری

3

24

شهید رضیعی

رسمی

18

علوم اجتماعی

لیسانس

بیژن ترک

6

24

دبیرستان شبانه روزی

رسمی

22

لیسانس قتصاد

لییسانس قتصاد

رویا رو الهی

7-

کارشناسی تکنولو ژی و گروه های آموزشی متوسطه سازمانمنبع: http://jama. .. /


مشاهده متن کامل ...
معرفی رشته علوم اجتماعی
درخواست حذف اطلاعات
سالانه بیش از 80 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می شود. به همین دلیل سن نیمی از جمعیت جهان کمتر از 25 سال است و در این میان بیش از یک میلیارد جوان در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند و این بیانگر آن است که کشورهای دنیا بخصوص کشورهای در حال توسعه که بیشتر جمعیت جهان به آنها اختصاص دارد، در سال های آینده با معضلات اجتماعی بسیاری در ا و روستاها رو به رو خواهند شد. به زبان دیگر تقاضای اجتماعی برای آموزش، بهداشت، اشتغال، مسکن و در مجموع رفاه اجتماعی بیشتر می شود و در نتیجه وجود مختصصانی که با پژوهش، مطالعه و برنامه ریزی, راه های رسیدن به رفاه اجتماعی را بیابند، بسیار ضروری است. هدف رشته علوم اجتماعی تربیت متخصصانی است که نیاز جامعه را در زمینه های فوق برآورده سازند. اما چون عنوان علوم اجتماعی دارای مفهوم وسیعی است، رشته علوم اجتماعی به گرایش های متفاوتی تقسیم شده است. برهمین اساس علوم اجتماعی دارای چهار گرایش پژوهشگری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی ، رفاه و تعاون اجتماعی و مردم شناسی است .منبع: http://savehsocial. /


مشاهده متن کامل ...
برنامه عملیاتی گروه تاریخ شهرستان آق قلا در سال تحصیلی96-95
درخواست حذف اطلاعات

فعالیتهاوبرنامه های عملیاتی گروه تاریخ آق قلا سال96ـ95

شاخص

ارزی

تقویم

اجرایی

الف : راهبری حرفه ایی معلمان و نظارت بر عملکرد آنها

پیوست1

تا 15 مهر

1-تنظیم، تکمیل و ارسال برنامه عملیاتی و فرم اطلاعات گروه آموزشی درس تاریخ

پیوست2

طول سال

تحصیلی

2-نظارت بر فرآیند آموزشی طی بازدید از مدارس (توسعه حرفه ایی معلمان) و ارائه گزارش

ب : مشارکتدرآموزشوتوانمندسازیدبیران

پیوست3

تا 20 اسفند

3-تهیه طرح درس کتاب تاریخ 1ایران و جهان پایه دهم رشته ادبیات علوم انسانی

پیوست4

تا پایان

اردیبهشت96

4-تهیه بانک سوالات از کتاب تاریخ پایه دهم رشته علوم انسانی و تبدیل آن به نرم افزار

پیوست5

طول سال

تحصیلی

5- مشارکت دبیران و دانش آموزان شهرستان در کلینیک مجازی پرسش و پاسخ و بروز رسانی وبلاگ گروه و ارائه گزارش آن

طول سال

تحصیلی

6- برگزاری جلسه گروه آموزشی تاریخ در شهرستان

ج: بهبودشیوههایارزشی

اعلام دفتر

متوسطه

7-بررسی و تحلیل سوالات پایانی نهایی و هماهنگ داد ماه سال - 1395 (هماهنگی با مرکز سنجش(

تا پایان

اردیبهشت

8-بازبینی - 5 الی 10 درصد اوراق امتحانی (نهایی ، هماهنگ و داخلی (

طول سال

تحصیلی

9-تجزیه و تحلیل آمار و نتایج امتحانات نهایی و بیان علل افت یا رشد در شهرستان

د : گزارشمستند

تا پایان

اردیبهشت 96

10-ارسال گزارش عملکردگروه آموزشی(مستندات(

فعالیتهاوبرنامههایعملیاتیاستانیوبومی)امتیاز50)

توجه: در فعالیت ها و برنامه های استانی و بومی حداقل سه برنامه می بایست همراه با ارایه مستندات اجرا گردد.

تا 20 آذر

11-1- برگزاری کارگاه آموزشی.

تا پایان بهمن

12-2- نقد و بررسی کتاب تاریخ 1 ایران و جهان پایه دهم رشته علوم انسانی و ........،

تا 15

اردیبهشت

96

13-3- تهیه بانک سئوالات.
منبع: http://tarikhaqqala. /

مشاهده متن کامل ...
انتصاب برادر اصغر تنومند علوم پزشکی مراغه
درخواست حذف اطلاعات

طی حکمی از سوی رئیس کلان منطقه در وزارت بهداشت و درمان ، آقای اصغر تنومند به سمت س رست دانشکده علوم پزشکی شهرستان مراغه منصوب و مشغول به کار شد گفتنی است تنومند دارای رزومه مسئولیتی س رست معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه ، رئیس دانشکده پرستاری مراغه و یار دانشکده علوم پزشکی مراغه و عضو شورای علوم پزشکی تبریز را دارا بوده است تنومند دارای ا پت های متعدد مقالات علمی در ژورنال های معتبر داخلی و خارجی بوده و عضو فعال بسیج اساتید نیز میباشد گروه خبرنگاران رو مه اطلاعات و رو مه شهروند و خبرنگاران مجله جوانان امروز و اطلاعات هفتگی ، امیدوارند با حضور فرهیخته و با تدبیر تنومند ، دانشکده علوم پزشکی مراغه را به اه عالیه سازمانی در جهت رشد و تعالی بخش های تشخیصی و درمانی بحول و قوه الهی رهنمون نمایند.مشاهده متن کامل ...
منابع آزمون ی جمعیت شناسی 97
درخواست حذف اطلاعات

رشته جمعیت شناسی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با توجه به دفترچه ثبت نام آزمون ی 97 ، تمامی داوطلبانی که از رشته های مجموعه علوم اجتماعی (تمامی گرایشها) ، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی ، فلسفه علوم اجتماعی ، مطالعات ن ، مطالعات فرهنگی و رسانه ، پژوهش علوم اجتماعی ، برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقهای ، مدیریت خدمات اجتماعی ، برنامه ریزی شهری ، حقوق ارتباطات ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مددکاری اجتماعی ، ایران شناسی در مقطع کارشناسی ارشد فارغ حصیل شدند ، می توانند در این کدرشته امتحانی شرکت کنند . رشته جمعیت شناسی در سال 96 در دوره های روزانه و نوبت دوم و  آزاد پذیرش دانشجو داشته است . در ادامه این مقاله به بررسی سوالات و منابع آزمون ی جمعیت شناسی می پردازیم .


ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...
کارگاه آموزشی دست ورزی
درخواست حذف اطلاعات

با هدف توانمندسازی دبیران و عملی نمودن فعالیت های درس علوم ، کارگاه آموزشی

دبیران علوم تجربی شهرستان با محوریت درس ورزی برگزار گردید. 

در این کارگاه ضمن تبادل تجربه در خصوص کیفیت انجام آزمایش های درس علوم ،

  در این کارگاه ، آزمایش ها و فعالیت های دست ورزی مرتبط با محتوای کتاب علوم

توسط آقای الیاسی سرگروه علوم و سایر همکاران حاضر در جلسه انجام گرفت. مشاهده متن کامل ...
دانستی علوم
درخواست حذف اطلاعات
کانال دانشجویان علوم -یاسوج:

#political_science

آیا می دانید:

دانشمندان سیاسےبرجسته از سراسر جهان،در سپتامبر ۱۹۴۸ در کنفرانس یونسکو،«علم سیاست» را به جای «علوم سیاسے» و برای نامیدن این رشته علمےپذیرفتند؟

یکی از نخستین کاربردهای اصطلاح «علم سیاست»در دهه ۱۸۹۰ بود که دانشکده علوم اجتماعی کلمبیا با نام «دانشکده علوم » تاسیس شد.این دانشکده در برگیرنده رشته هایی مانند،اقتصاد،جامعه شناسی،تاریخ،مردم شناسی،آمار،حقوق عمومی،و حکومت یا علوم بوده است.

symour mertin lipest.politics and the social sciences london:oxford university press,1969مشاهده متن کامل ...

بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

برنامه عملیاتی گروه علوم اجتماعی متوسطه ی دوم شهرستان زابل در سال تحصیلی ٩٦ – ٩٥

ردیف

برنامه

فعالیت

فراوانی

زمان بندی

هدف

١

برنامه های اجرایی

ارسال مشخصات سرگروه

١ مورد

٢٠/٨/٩٥

اطلاع رسانی

تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی و ارسال آن به گروه استان

١ مورد

٢٠/٨/٩٥

تعیین چشم انداز فعالیت ی اله گروه شهرستان

ارسال فرم جمع آوری اطلاعات دبیران به مدارس و جمع بندی اطلاعات رسیده و ارسال به گروه استان

تمامی دبیران شهرستان

٣٠/٨/٩٥

تهیه بانک اطلاعاتی دبیران علوم اجتماعی جهت سازماندهی و برنامه ریزی های آتی

٢

نظارت بر فرآیند آموزشی

راهبری حرفه ای دبیران و نظارت بر عملکرد آنها در طی بازدید از مدارس بر اساس فرم بازدید دبیرخانه و ارسال آن به استان

٢٥٪ دبیران شهرستان

در طی سال تحصیلی

شناسایی نقاط ضعف و قوت

شناسایی دبیران فعال

ارتقای کیفیت آموزشی

٣

مشارکت در توانمندسازی دبیران (با تاکید بر درس پژوهی)

برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی علمی – تخصصی و ارسال گزارش به استان

٢ جلسه

تاریخ برگزاری متعاقبا به اطلاع خواهد رسید

ارتقای توانمدی های دبیران

به روز رسانی اطلاعات دبیران

٤

برنامه تخصصی

تهیه مطلب در جهت درج در گاهنامه تخصصی

١ مورد

٥/١١/٩٥

ارتقا و به روز رسانی اطلاعات دبیران

طراحی سوال امتحانی استاندارد از کتاب جامعه شناسی دهم و تفکر و سواد رسانه ای

١ مورد

٣٠/١١/٩٥

معرفی و بهبود شیوه های طراحی سوال استاندارد

طراحی سوال جهت تهیه بانک سوالات امتحانی استاندار

برگزاری جشنواره و نمایشگاه

١ مورد

٥/١٢/٩٥

تنوع بخشیدن به فرآیند آموزشی

استفاده از توانمندی ها و شناسایی ظرفیت های استان

٥

برنامه های اجرایی

ارسال مستندات فعالیت گروه

در طول سال تحصیلی

مستند سازی فعالیت های گروه آموزشی

٦

ارزشی

بازبینی ٥ تا ١٠ درصد اوراق امتحانی داخلی و نهایی و ارائه گزارش به استان

٢ مورد

٢٥/١٠/٩٥

پایان امتحانات داد ماه

شناسایی نقاط قوت و ضعف سوالات داخلی

بررسی و تحلیل سوالات نهایی و شناسایی نقاط قوت و ضعف سوالات جهت ارائه به گروه استان

٧

برنامه های اجرایی

ارسال گزارش عملکرد سالانه

١ مورد

١٠/١/٩٦

اطلاع رسانی و مستند سازی فعالیت ها

گروه علوم اجتماعی متوسطه ی دوم شهرستان زابل

مهدی رضاییمنبع: http://ejtemaeezabol. /

مشاهده متن کامل ...
بی اعتنایی جمعی به «علوم اجتماعی»
درخواست حذف اطلاعات
در سالی که رو به پایان است(1395)، کتاب های بسیاری در زمینه علوم اجتماعی چاپ شد اما کمتر از آنچه باید مورد اعتنا قرار گرفت؛ تنها، «در ستایش بط » راسل و «جامعه شناسی روسپی گری» سعید مدنی توانستند این…

مشاهده متن کامل ...
موضوع علوم انسانی و اجتماعیِ ترجمه شده، کُنش انسان غربی است
درخواست حذف اطلاعات
دبیر کنگره بین المللی علوم انسانی ی با اشاره به اینکه موضوع علوم انسانی و اجتماعی ترجمه شده، انسان نیست، بلکه موضوع آن کنش انسان غربی در دنیای مدرن است، تصریح کرد: به همین دلیل این علوم ذاتاً جهان شمول نیستند.

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه فراخوان
درخواست حذف اطلاعات
بسمه تعالی

با عرض سلام وادب واحترام بدینوسیله بطور مجدد اطلاعیه فراخوان گروه علوم اجتماعی استان یزد جهت اطلاع همکاران بار گذاری می شود .مستدعی است همکاران محترم ضمن مطالعه موارد مذکور بنحو مقتضی در فعالیتها مشارکت واز امتیازات آن بهره مند شوند .با تشکر گروه آموزشی علوم اجتماعی واقتصاد ناحیه دو یزد

اطلاعیه فراخوانمنبع: http://ejtemaiey2. /


مشاهده متن کامل ...
درخواست اعلام آمادگی همکار جهت دوره بازآموزی کتاب آزماییشگاه علوم 2
درخواست حذف اطلاعات

از همکاران دعوت می شود با توجه به آنکه گروه آزمایشگاه علوم استان در نظر دارد در تاریخ 26 آبان ماه یک دوره آموزشی یک روزه حهت رفع اشکال و بازآموزی کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم برگزارنماید ، لذا از همکاران شهرستان خودمان دعوت می نماییم که- یک نفر- به عنوان همکار علاقمند اعلام آمادگی نموده و در این دوره یک روزه شرکت فرماید . لطفا امروز شنبه سیزدهم آبان ماه امکان حضور خود را اعلام فرمایید تا به استان معرفی گردد .مشاهده متن کامل ...
وزارت علوم: هیچ دانشجوی بازداشتی ا اج نشده
درخواست حذف اطلاعات
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره دانشجویان بازداشتی ات اخیر گفت: تاکنون وزارت علوم هیچ اقدامی در جهت توبیخ یا ا اج دانشجویان انجام نداده است.

مشاهده متن کامل ...
سقف علوم انسانی غربی کوتاه است/ شیوه ایجاد نظام طبقه بندی در علوم
درخواست حذف اطلاعات
نویسنده کتاب «مبانی علوم انسانی ی» با بیان اینکه سقف علوم انسانی غربی کوتاه است، گفت: علوم انسانی ی به معنای نفی علوم انسانی غربی نیست، بلکه به معنای کامل آن است.

مشاهده متن کامل ...
همکاری یک هزار عضو هیات علمی علوم پزشکی با علوم پزشکی مجازی/ کمبود نیروی انسانی
درخواست حذف اطلاعات
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: علوم پزشکی مجازی با عد در آموزش گام بلندی در ارتقا سلامت برداشته که باید کمبود نیرو در این عرصه رفع شود.

مشاهده متن کامل ...
حمایت وزارت علوم از طرح های دانشجویی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، طلاق و مفاسد اخل
درخواست حذف اطلاعات
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر فرمایشات ی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: بر اساس تفاهم نامه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم وشورای اجتماعی وزارت کشور از طرح های دانشجویی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، طلاق و مفاسد اخلاقی حمایت می شود.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.