پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ادب مرد به از ت اوست
غم فقط مهمان اوست
درخواست حذف اطلاعات

در دل تاریک زندان غم فقط مهمان اوست
این میان چیزی که روشن می شود ایمان اوست

آهن دل سنگ را هم کرده پابند خودش
از ارادت این همه زنجیر آویزان اوست

مانده ام با خود کدام از این دو زندانی تر است؟
او که زندانی است یا آن که زندانبان اوست؟!

این همان خشم است با آن چهره ی افروخته؟!
اینکه حالا مثل طفلی ه بر دامان اوست

خون دل آب گوارایی که او نوشیده است
رنج و غم قوت فراوانی که هر دم نان اوست

از عسل مای زهرآلود شیرین تر شده
چون شهادت انتهای درد بی پایان اوست

خواستم اول بگویم میزبان.. دیدم ولی-
خاک ایران میهمان لطف فرزندان اوست

سیده تکتم حسینیمشاهده متن کامل ...
غم فقط مهمان اوست
درخواست حذف اطلاعات

در دل تاریک زندان غم فقط مهمان اوست
این میان چیزی که روشن می شود ایمان اوست

آهن دل سنگ را هم کرده پابند خودش
از ارادت این همه زنجیر آویزان اوست

مانده ام با خود کدام از این دو زندانی تر است؟
او که زندانی است یا آن که زندانبان اوست؟!

این همان خشم است با آن چهره ی افروخته؟!
اینکه حالا مثل طفلی ه بر دامان اوست

خون دل آب گوارایی که او نوشیده است
رنج و غم قوت فراوانی که هر دم نان اوست

از عسل مای زهرآلود شیرین تر شده
چون شهادت انتهای درد بی پایان اوست

خواستم اول بگویم میزبان... دیدم ولی-
خاک ایران میهمان لطف فرزندان اوست

سیده تکتم حسینیمشاهده متن کامل ...
کم رنگ نشو
درخواست حذف اطلاعات
بعضیها آنقدر نقششان پررنگ است در زندگی آدم که وقتی یک نصفه روز نباشند چیزی مثل بختک روی گلوی آدم می افتد و راه نفسش بند می آید
من به ا یژن نیازی ندارم
هوای نفس کشیدن من متشکل از
اوست
و اوست
و اوست....مشاهده متن کامل ...
(بدون عنوان)
درخواست حذف اطلاعات
اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر برم

مشاهده متن کامل ...
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
درخواست حذف اطلاعات
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست
این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست
هر کجا می نگرم رنگ رخش جلوه گر است
هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست
هر ی میل سوی کرببلایش دارد
من چه دانم که چه سریست به در خانه اوستمنبع: http://cba89. /

مشاهده متن کامل ...
شب تولد عشقم
درخواست حذف اطلاعات
همه ی ستایشها و سپاسها مخصوص اوست، چون همه عظمتها از آن او و همه رحمتها از سوی اوست. او مجمع همه خصلتهای ستوده است و همه نیکیها و نیکوکاریها از سرچشمه وجود اوست. پس ستایش او ستایش نیکی و نیکوکاری است و جهت دهنده به همه کوششهایی که به هوای نیکی و نیکوکاری انجام می گیرد.
خدا جونم شکرت خیلی دوستت دارممنبع: http://s68h66. /

مشاهده متن کامل ...
عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست/گیتی عرض است و این گهر جوهر اوست
درخواست حذف اطلاعاتدر قدر شرافتش همین بس/که زخلق احمد پدر است و مرتضی شوهر اوست

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
نیایش
درخواست حذف اطلاعات


قسمتی از دعای جوشن الکبیر

بصورت شعر :


خود را به خدا بسپار،

وقتی که دلت تنگ است

وقتی که صداقتها ،

آلوده به صد رنگ است


خود را به خدا بسپار،

چون اوست که بی رنگ است

چون وادی عشق است او،

چون دور ز نیرنگ است

خود را به خدا بسپار ،

آن لحظه که تنهایی

آن لحظه که دل دارد ،

از تو طلب یاری

خود را به خدا بسپار ،

همراه سراسر اوست

دیگر تو چه میخواهی ؟!

بهر طلبت از دوست

خود را به خدا بسپار،

آن لحظه که گریانی

آن لحظه که از غمها ،

بی ت و حیرانی

خود را به خدا بسپار،

چون اوست نوازشگر

چون ناز تو میخواهد ،

او را ز درون بنگر

خود را به خدا بسپارمشاهده متن کامل ...
غزل غزل
درخواست حذف اطلاعاتآن را که جای نیست همه شهر جای اوست

درویش هر کجا که شب آید سرای اوست

بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای

او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست

مرد خدا به مشرق و مغرب غریب نیست

چندانکه می رود همه ملک خدای اوست

آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی

بیگانه شد به هر که رسد آشنای اوست

کوتاه دیدگان همه راحت، طلب کنند

عارف بلا، که راحت او در بلای اوست

عاشق که بر مشاهدهٔ دوست دست یافت

در هر چه بعد از آن نگرد اژدهای اوست

بگذار هر چه داری و بگذر که هیچ نیست

این پنج روزه عمر که مرگ از قفای اوست

هر آدمی که کشتهٔ شمشیر عشق شد

گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست

از دست دوست هر چه ستانی شکر بود

سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست

 

بخون و بیین


سجاد(ع):

همانا معرفت و کمال دین مسلمان در گرو رها سخنان و حرف هایی است که به حالش ‏سودی ندارد.

همچنین از ریاء و خودنمایی دوری جستن و در برابر مشکلات زندگی بردبار و شکیبا بودن و نیز دارای اخلاق ‏پسندیده و نیک سیرت بودن است.‏

- تحف العقول: ص 202، بحارالا نوار: ج 2، ص 129، ح 11.

 تبیان

مشاهده متن کامل ...
همیشه منتظری!
درخواست حذف اطلاعات

سلام


برام نوشتی:

... به هر حال من همیشه منتظرم
آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست
موقف آزادگان بر سر میدان اوست
ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند
سلسله پای جمع زلف پریشان اوست
چند نصیحت کنند بی خبرانم به صبر
درد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست
گر کند انعام او در من مسکین نگاه

ور نکند حاکمست بنده به فرمان اوستگر بزند بی گناه عادت بخت منست
ور بنوازد به لطف غایت احسان اوست
میل ندارم به باغ انس نگیرم به سرو
سروی اگر لایقست قد امان اوست
چون بتواند نشست آن که دلش غایبست
یا بتواند گریخت آن که به زندان اوست
حیرت عشاق را عیب کند بی بصر
بهره ندارد ز عسش هر که نه حیران اوستسعدی اگر طالبی راه رو و رنج بر
کعبه دیدار دوست صبر بیابان اوست


مشاهده متن کامل ...
سفربه جنوب
درخواست حذف اطلاعات

هر مردی احتیاج به چهار زن دارد

تعجب نکنید

اولین زن مادر اوست
 زنی که با مهربانی او را بزرگ می کند و به او راه رفتن را یاد می دهد
 با عشق به او حرف زدن و راه درست زندگی را نشان می دهد 
زن دوم خواهر اوست
 که با او غیرت را یاد می گیرد و هم بازی شدن را

زن سوم همسر اوست
  ی که عشق را با او تجربه می کند همراه شدن و یکی شدن

اما آ ین زن و از همه مهم تر دختر اوست
 که دنیا را با او تجربه می کند
امیدوارم در زندگی همه آقایان این چهار زن باشند.
تو زندگی همسر زن اول نبوده..زن دوم بوده ولی کاش نبود...زن سوم هست که قدرشو نمیدونه..زن چهارم هست که نمیدونه چطور باهاش رفتار کنه..
همسر رفته جنوب یت
ب رفت.
گفته شاید قشم هم بره.
یک لیست بلند بالا براش نوشتیم که اگه رفت قشم برامون ب ه
خودش که بلد نیست چیزی ب ه...فقط شلوار لی می ه ...مشاهده متن کامل ...
شعر برای شهید کربلا
درخواست حذف اطلاعات


برای مولود محبوب سوم شعبان

عبدالله الحسین علیه السلام❤️


کشته دشت بلا عشق من است

زندگی معناش با او بودن است


فکر می فقط من عاشقم

عاشقی دل خون ولی نالایقم


دیدم اما یک جهان بی تاب اوست

ابر های آسمان بی تاب اوست


قلب های مادران بی تاب اوست

گریه های ک ن بی تاب اوست


این زمین در هر زمان بی تاب اوست

عالمی بی تاب نام ناب اوست


لیلی مجنون ترانی از من است

کعبه ی دل خون ترانی از من است


من کی ام ؟یک نقطه ریز سیاه

توی طومار عزاداران شاه


این چه عشقی در دل خلق خداست

پس حسادت های عاشق ها کجاست؟


عاشقانش یار و دلدار هم اند

جرعه نوشان سبوی ماتم اند


صاحب خونش که "خون گریان" اوست

سر پیوند عزاداران اوست


مهدی ما وارث کرببلاست

راه پیوند جهانی با خداست


شعر 9

زمان شعر اردیبهشت 95

@fkpoemمشاهده متن کامل ...
ادب مرد به ز ت اوست(گزارش روز)
درخواست حذف اطلاعات
ادامه: ادب مرد به ز ت اوست(گزارش روز)

مشاهده متن کامل ...
ِ انسان، انسانیتِ اوست
درخواست حذف اطلاعات

موسی صدر: وقتی گفته می شود مفهوم همان تسلیم در برابر خدا بودن است، یعنی هرگاه چیزی یا ی در جایگاه حقیقی خود در مجموعۀ خلقت قرار گیرد، آن چیز یا مسلمان است. بنابراین، جایگاهی که خداوند، انسان را برای رسیدن به آن آفریده است، همان انسانیتِ اوست و انسانیتِ او عین یتِ او نیز هست. انسان از اینجایگاهِ طبیعی با خداوند و با همنوعان خود و موجودات دیگر در طبیعت و آفرینش رابطه برقرار می کند. پس ِ انسان، انسانیتِ اوست.مشاهده متن کامل ...
عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست/گیتی عرض است و این گهر جوهر اوست
درخواست حذف اطلاعاتدر قدر شرافتش همین بس/که زخلق احمد پدر است و مرتضی شوهر اوستمشاهده متن کامل ...
زنی که کیم جونگ اون عاشق اجراهای اوست
درخواست حذف اطلاعات
با زن صورتی پوشی که همیشه خبرهای آزمایش های موشکی کره شمالی را اعلام می کند، آشنا شوید. او بیش از هفتاد سال سن دارد و کره شمالی عاشق اجراهای حماسی اوست.

مشاهده متن کامل ...
سخنان ترامپ از عصبانیت و سبک مغزی اوست
درخواست حذف اطلاعات
خطیب موقت تهران گفت: رئیس جمهور امریکا دروغگو و فریبکار است و سخنان او به فرموده ی از عصبانیت و سبک مغزی اوست.

مشاهده متن کامل ...
غزل 057 - آن سیه چرده
درخواست حذف اطلاعات

دکلمه غزل آن سیه چرده با صدای نسرین محمدی  

 

آن سیه چرده که شیرینی عالم بااوست                چشم میگون لب خندان دل م با اوست  

گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی                     او سلیمان زمان است که مرهم با اوست  

روی خوبست و کمال هنر و دامن پاک                 ل همت پاکان دو عالم با اوست  

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است         سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست  

دلبرم عزم سفر کرد خدا را یاران                       چه کنم با دل مجروح که مرهم با اوست  

با که این نکته توان گفت که آن سنگین دل           کشت ما را و دم عیسی مریم با ا وست  

حافظ از معتقدان است گرامی دارش                   زانکه بخشایش بس روح مکرم با اوست      مشاهده متن کامل ...
چشم پوشی از ظلم ظالم مساوی شراکت در ظلم اوست
درخواست حذف اطلاعات
بسیج دانشچویی ۸ تهران به دنبال حضور لاریجانی، علی عسکری و کاشانی در مجاورت یکی از سران فتنه نوشتند: گویا فراموش کرده اید که چشم پوشی از ظلم ظالم مساوی شراکت در ظلم اوست.

مشاهده متن کامل ...
سخنان یاوه ترامپ نشان از جنون اوست
درخواست حذف اطلاعات
مردم همدان وفامنین در مجلس شورای ی گفت: سخنان ترامپ نشان از جنون، بی عقلی ویاوه گویی اوست.

مشاهده متن کامل ...
آغوش حق
درخواست حذف اطلاعات


 کودک وقتی دستش از دست مادرش رها میشود اشک میریزد چون احساس بی بناهی میکند. سختی تنهایی نیز در همین است. و ارزش ایمان به خدا دقیقا در همینجا معلوم میشود. مومن خداوند را در همه جا  و باهمه چیز میبیند. (هوالاول و الا والطاهر والباطن و هوبکلشی علیم. سوره حدید. ایه3) وقتی  همه چیز تصویری از جلوه های حق باشد دیگر چه جای ترس و نگرانی است؟ تازه معلوم میشود همه دلبستگیها به "غیراو" سر بیش نبوده است و چگونه میشود به سراب دل بست! بی جهت نیست که درک توحید مهمترین رکن دینداری است.چرا که هرانچه هست جلوه اوست. واز آنسو  شرک  و کفر ناموجه ترین روش انتخاب است. اغلب  نگرانیها و دردورنجهای بشر نیز حاصل دورشدن از خداوند است. کافی است لحظه ای  بین یم و از عمق وابستگی خود به او باخبرشویم. 

گربه جهل آییم آن زندان اوست

ور به علم آییم ان ایوان اوست

ور بخشم وجهل ع  قهر اوست 

ور به صلح و عذر ع مهراوست

@namazesobhمشاهده متن کامل ...
دوصِط دارم مُاَلِّم اَذیظم
درخواست حذف اطلاعات

در برابر تو حس میکنم کودکی بیش نیستم.

حس طفل دبستانی ای را دارم که همیشه بهترین آدم دنیا، خانوم معلم اوست.

همیشه در پی جلب رضایت معلمش است و همه تلاشش، دیدن لبخند رضایت اوست.

همیشه تمام قد، چشمش به حرفای اوست و دو دستش را زیر چانه اش زده و با عشق به حرف های معلمش گوش میدهد.

همیشه دلش میخواهد عزیز دردانه معلمش باشد و با بچگی خاص خودش، عشقش را به معلمش میرساند....مشاهده متن کامل ...
خدا
درخواست حذف اطلاعات
فقط خداست که میشود با دهان بسته صدایش کرد......

فقط خداست که می توان با پای ش .. ته کنارش رفت....

فقط اوست ک روح مارا با قیمت بهتری .. یدار است......

اوست که وقتی همه کارشان با ما تمام می شود کنارمان می ایستد دستش را روی شانه هایمان می گذارد لبخند میزند و میگوید نگران نباش من هستم......منبع: http://negarshahpoury1395. .. /


مشاهده متن کامل ...
وادی عشق
درخواست حذف اطلاعات

خود را به خدا بسپار ،

وقتی که دلت تنگ است

وقتی که صداقت ها ،

آلوده به صد رنگ است

خود را به خدا بسپار ،

چون اوست که بی رنگ است

چون وادی عشق است او ،

چون دور ز نیرنگ است

خود را به خدا بسپار ،

آن لحظه که تنهایی

آن لحظه که دل دارد ،

از تو طلب یاری

خود را به خدا بسپار ،

همراه ، سراسر اوست

دیگر تو چه میخواهی؟!

بهر طلبت از دوست

خود را به خدا بسپار ،

آن لحظه که گریانی

آن لحظه که از غم ها ،

بی ت .. و حیرانی....

خود را به خدا بسپار ،

چون اوست نوازشگر

چون ناز تو میخواهد ،

او را ز درون بنگر . . .مشاهده متن کامل ...

شعر در مورد بسیج
درخواست حذف اطلاعات

بنده خاص الهی است

در حقیقت یک ی است

گلشن دین را گلاب است

آرمان شیخ و شاب است

پاک از هرنقص و عیب است

صاف از هر شک و ریب است

را توقع نیست در کار

نه تشریفات می خواهد نه دستار

بنده شایسته اوست

بنده خاص الهی است

در حقیقت یک ی است

گلشن دین را گلاب است

آرمان شیخ و شاب است

پاک از هرنقص و عیب است

صاف از هر شک و ریب است

را توقع نیست در کار

نه تشریفات می خواهد نه دستار

بنده شایسته اوست

سر به سر وابسته اوست

دل به این عالم ندارد

دلش را بر خدای خود سپارد

سنگرش سجاده اوست

وصالش در باده اوست

مخلص دین مبین است

پیرو مولای دین است

فانی اندر انقلاب است

حامی ناب است

نی به فکر ملک ومال است

نه اندر غصه اهل وعیال است

شعله ائی از نار عشق است

سنبل گ ار عشق است

نه دل بسته به این دنیای فانی

نه غمناک است از بهر زندگانی

خدایا حق پیغمبر وآلش

را نگهدار از زوالش

آرزوی مومنین است

نور چشمان امین استمنبع: http://lashkarmokhlesin. /


مشاهده متن کامل ...
لایسنس آنتی ویروس اوست
درخواست حذف اطلاعات
از لینک زیر دریافت کنید
دریافت لایسنس آنتی ویروس اوست


مشاهده متن کامل ...
این اوست که ما را کشکشانه به خویش میخواند
درخواست حذف اطلاعات

راحلان طریق عشق می دانند که ماندن نیز در رفتن است. جاودانه ماندن در جوار رفیق اعلی، و این اوست که ما را کشکشانه به خویش میخواند. 46مشاهده متن کامل ...
بزرگترین رقیب عملکرد اوست/ جبهه مردمی د ی مشارکت مردم است
درخواست حذف اطلاعات
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی با بیان اینکه بزرگترین رقیب عملکرد اوست گفت: متاسفانه آقای قول ها و وعده هایی را داد که به آنها عمل نکرد.

مشاهده متن کامل ...
راحت و ارام اگر خواهی به گرد دل مگرد
درخواست حذف اطلاعات

راحت و ارام اگر خواهی به گرد دل مگرد
دل که عمری این سر شوریده سرگردان اوست
قصه دیوانگی بشنو که او جان من است
ا بیچارگی بین که غیری جان اوست
#سجاد رشیدی پورمشاهده متن کامل ...
فلسفه زندگی
درخواست حذف اطلاعات
سلام .سالها از عمر من به فکر درباره دین گذشت .بارها از خود پرسیدم درست کدام است چه راهی چه فلسفه ای چه شه ای ....تا اینکه به این نتیجه رسیدم فقط یک حقیقت وجود دارد ماورای همه فکرها ادیان ایدئولوژی ها ....همه چیز خداست .فقط اوست ....او تصمیم میگیرد میخواهد .قدرت مطلق .دین هم فقط تسلیم بودن در برابر اوست اینکه در قران یا بقیه ادیان چی مطلبی امده چرا امده کلا تمام بحث ها پیرامون دین با این اعتقاد محو میشود دیگر نگران حقیقت نیستم چرا که حقیقت یکی است فقط اوست البته مشکلات اجتماع با این مفاهیم حل نمیشود این تنها یک بحث فردی است ولی به نظر من این مهم ترین حقیقت است .....منبع: http://yekta64. /

مشاهده متن کامل ...
ای آنکه تو را دیدن انگیزه ی گویایی است ...
درخواست حذف اطلاعات

جسمم غزل است اما ، روحم همه نیمایی است
در آینه تلفیق ، این چهره تماشایی است

تن خو به قفس دارد ، جان زاده ی پرواز است
آن ماهی تنگاب و این ماهی دریایی است

در من غزلی اینک دنبال تو می گردد !
ای آنکه تو را دیدن انگیزه ی گویایی است

من فکر گریزم او تا راه به من بندد
با قافیه های ناب در حال صف آرایی است

کز خلق چه می جویی شاعر که به شعر نو
از ح چشم اوست گر این همه گیرایی است

این اوست که تفسیری از صبح و صدف با اوست
این اوست که تعبیری از خوبی و زیبایی است

من یک تن و او بسیار من ساده و او عیار
او می کشدم ناچار آن سوی که شی است

در رفتنم و در من خلقی است که می بندد
ره را که : کجا شاعر ؟ هنگام هماوایی است

او یک تن و ما بسیار آن تن به زمین بسپار
آوا به قفس مگذار کاوای تو دنیایی است

من بین دو در مانده واجسته و درمانده
تا خود چه کند شعرم این را که معمایی است


" محمد علی بهمنی " 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

ادب مرد به ز ت اوست
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: حدود یک سال و نیم قبل مدیر روابط عمومی شهرداری تهران به یکی از اعضا توهین کرد و واکنشی از شورا دیده نشد و نتیجه این عدم واکنش این شد که بعد از مدتی رییس این فرد یعنی شهردار به برخی از اعضا توهین می کند. ادامه: ادب مرد به ز ت اوست

مشاهده متن کامل ...
دو رباعی تازه ...
درخواست حذف اطلاعات

در بزم طرب که روز و شب ساقی اوست


سرچشمه ی عاشقی و مشتاقی اوست


گــــر متّهمم بــــه کفــــرگـــویـــــی نکنند


گویم که پس از خدا «هوالباقی» اوست!


***


از بس کــه بـــــود ظریـــف و زیبـــا یـارم


هنگام سفــــر کــه سخت از آن بیـــزارم


گـویـم : نکنـــد بــــرای خــــود بـــردارد؟


می ترسم او را بــــه خــــــدا بسپــارم!مشاهده متن کامل ...
شهادت حسن ع
درخواست حذف اطلاعات


_حسن_علیه_السلام

پسر فاطمه آن که دلم زنده از اوست
نه فقط ما که دل فاطمه هم زنده از اوست

بوسه بر لعل لب آن که چنین گفت رواست
جان به قربان کریمی که کرم زنده از اوست

به همان خاک غریبانه ی قبرش سوگند
بی حرم هست ولی هرچه حرم زنده از اوست

زن گر چه ندارد به بقیعش اما
به خدا و نوحه و دم زنده از اوست

به غم کرببلا زنده نماند شیعه
در دل شیعه همین غصه و غم زنده از اوست

از علمدار بپرسید که او خواهد گفت
هم علمدار حسین و هم علم زنده از اوست

به همان لحظه که پا بر سر این خاک نهاد
فاطمه دوستی نسل عجم زنده از اوست

قطعات جگرش با همگان می گوید
همه ی دین خداوند قسم زنده از اوست

گلچین اشعار مدح و مرثیه, [۰۸.۱۱.۱۶ ۰۷:۳۴]
درد دوری حرم راچه کنم

شده ایام صفر درد دلم را چه کنم
کاروان آمده شام این همه غم را چه کنم

روضه رفتم همه ی ماهِ محرم قلبم
نشد آرام بگو چشم ترم را چه کنم

ترسم آ به لبم جان رسد و جان بدهم
غمِ زینب شِکَنَد بال و پرم را چه کنم

گفت زینب که دمِ هجرِ تو داداش ش ت
گریه دخترکِ تو کمرم را چ کنم

لحظه ای که به سر غرقِ به خونت میگفت:
میگذارند همه سر به سرم را چه کنم

وسطِ روضه دمی حرفِ ابات شده
این وسط حالِ دلِ محتضرم را چه کنم

مانده گر که شبی روضه و هیئت نروم
آن شب این دردِ دلِ در به درم را چه کنم

گیرم اصلا همه ی ماهِ صفر هم سر شد
این دلِ زخمی و خونین جگرم را چه کنم

آرزویِ پدر است کرببلایی شدنم
نشود غصه ی قلبِ پدرم را چه کنم

گیرم اصلا همه ی درد دلم شد آرام
منِ محزون غمِ دوریِ حرم را چه کنممنبع: http://ahl-ul-bayt. /

مشاهده متن کامل ...
انیمشین کوتاه یک داستان
درخواست حذف اطلاعات
انیمیشن کوتاه «یک داستان / un conte» به کارگردانی گیولامه آرانتس محصول سال 2013 فرانسه است. سواری به دنبال نجات یک زن است که در معرض حمله یک وحشی قرار گرفته است. غول مردی است که ح طبیعی ندارد، آن سوار پسر اوست و آن زن همسر اوست. مرد زمانی ح طبیعی پیدا می کند که پسرش را کشته است... . این انیمیشن کوتاه را در تابناک تماشا می کنید.

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.