پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 ارزی خودم رسیدن به اه آینده
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی تسعیرارز
درخواست حذف اطلاعات

نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی تسعیرارز:

1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.

2- درخصوص صادرات:

الف- در مواردیکه مودی م م به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.

ب- چنانچه مودی م م به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه مودی ا امی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د- با توجه به ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

3- درخصوص واردات:

الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ب - درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.

د – با توجه به ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.

4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی:

استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترا مه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.

5- درخصوص ید و فروش ارز:

الف - درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل یدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور ید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.

ب- درخصوص ید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور ید ارز از صرافی ها، بانکها و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.مشاهده متن کامل ...
راه های رسیدن به هدف
درخواست حذف اطلاعاتراه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.


مشاهده متن کامل ...
راه های رسیدن به هدف
درخواست حذف اطلاعاتراه های رسیدن به هدف چیست؟ چرا برخی افراد به اه خود نمی رسند؟ چرا اکثر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می خورند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید راه های رسیدن به هدف چیست؟


همه شما اه ی دارید و دوست دارید در زندگی، کار و حرفه خود پیشرفت کنید و به هدف های خود دست ی د. داشتن شغل مناسب و مورد علاقه تان، دستی به تناسب اندام، تشکیل خانواده و … .


برای این که هر روز به هدف خود نزدیک تر شوید باید راه های رسیدن به هدف را بدانید تا بهترین نتیجه را به دست بیاورید.


راه های رسیدن به هدف


در این مقاله، 4 تا از راه های رسیدن به هدف را برای شما آورده ایم این ها تجربه افراد موفق در مسیر دستی به موفقیت هایشان است. 4 راهی که آنها قبل از رسیدن به هدف خود به کار گرفته اند. 1. مثبت ش و خوش بین باشید.


خوش بین بودن افراد شانس رسیدن به اه و مقابله با مشکلات احتمالی که در راه رسیدن به هدف پیش می آید را افزایش می دهد. شما می توانید با خودباوری، انگیزه، اراده و پشتکار به اه تان برسید.


شاید به این فکر کنید که چگونه می توانید با مثبت شی به هدف هایتان برسید؟


افکار مثبت به شما کمک می کند تا احساس قدرت بیشتری کنید و به اطمینان خاطر بیشتری برسید .مثبت شی تأثیر بسیاری بر انرژی و خلاقیت شما دارد و عملکرد شما را به اوج می رساند. هر چه مثبت تر و خوش بین تر باشید در تمامی مراحل زندگیتان شادتر و موفق ترخواهید بود.


اما افکار منفی شما را از قدرت دور می کند تا احساس ضعف کنید و اطمینان خود را از دست دهید. هرگاه منفی فکر کنید یا حرف منفی بزنید، باورتان به توانایی های خود را از دست می دهید. بنابراین اگر می خواهید در راه رسیدن به هدف هایتان ثابت قدم باشید و هیچ اه انگیزه خود را از دست ندهید باید در خود احساسات مثبت ایجاد کنید و از شر احساسات و افکار منفی رهایی ی د.


بدانید اگر بخواهید و مثبت ش باشید به هدف هایتان خواهید رسید. از بین بردن احساسات و افکار منفی یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف است. 1. اه خود را به روشن ترین شکل ممکن برای خود تعیین کنید.


یکی از راه های رسیدن به هدف این است که اه تان را به شکلی واضح و روشن تعیین کنید. اه ی که افراد موفق برای خود تعریف می کنند، مشخص و قابل اندازه گیری است. آنها دقیق می دانند چه می خواهند و چه زمانی به آن خواهند رسید. داشتن هدف مشخص، باعث می شود بدانید چقدر از مسیر را طی کرده اید و تا رسیدن به خواسته تان چقدر باقی مانده است.


مثلاً اگر می خواهید درآمد خود را افزایش دهید، دقیقا بنویسید که چقدر افزایش درآمد می خواهید. نوشتن اینکه « هدف من این است که درآمدم بیشتر شود » درست نیست شما باید بنویسید « من می خواهم مثلاً تا یک سال دیگر درآمدم از یک میلیون به دو میلیون افزایش یابد ». 1. لیستی از تمام کارهایی که باید برای رسیدن به هدف خود انجام دهید تهیه کنید.


لیستی از مشکلات و موانعی که باید بر آنها غلبه کنید تا به هدف خود برسید تهیه کنید.


لیستی از آموزش ها ، دانش و مهارت هایی که برای رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیست اسامی انی را که برای رسیدن به هدفتان به همکاری و کمک آنها نیاز دارید تهیه کنید.


لیستی از کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهید تا به هدفتان برسید تهیه کنید.


لیستی از امکاناتی که در راه رسیدن به هدفتان به آنها نیاز دارید را تهیه نمایید. 1. هدف تان را به هدف های کوچکتر تجزیه کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر تقسیم کنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد. هر چه هدف شما کوچکتر باشد دسترسی به آن راحت تر خواهد بود. اه کوچک باعث می شود که به تدریج به هدف های بزرگ برسید بنابراین هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


مثال : هدف شما این است که در آمد خود را در طی یک سال یک میلیون افزایش دهید. بیایید این هدف را به اه کوچکتر تقسیم کنید و ماهیانه 80 هزار تومان به درآمد خود اضافه کنید و هر فردی با توجه به شغل و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند درآمد خود را افزایش دهد مثلاً اگر معلم هستید می توانید با گرفتن کلاس خصوصی به درآمد بیشتر برسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ چرا بعضی ها به اه خود نمی رسند؟ چرا بیشتر مردم در رسیدن به اه خود ش ت می‌ خورند و حتی با وجود داشتن هدف‏ نمی توانند به آن دست یابند؟ آیا اه ی که برای رسیدن به آنها تلاش می‌ کنند خیلی دشوار هستند؟


آیا می خواهید بدانید چگونه می توانید به اه خود برسید ؟


بارها خوانده و شنیده اید که باید در زندگی خود هدف داشته باشیم و آن را دنبال کنیم. اما سوال مهم اینجاست که چگونه به اه خود برسیم ؟ شاید بدانیم چطور اه خود را تعیین کنیم اما واقعا چگونه می توان به همه آنها دست یافت؟


شما باید یک استراتژی قدرتمند برای رسیدن به اه ‎تان داشته باشید در غیر این ‎صورت به اه خود نمی رسید.


چگونه به اه خود برسیم ؟ 1. دقیقاً تصمیم بگیرید که به چه اه ی در زندگی می خواهید برسید.


هدف باید دقیق و مشخص باشد. اگر هدف غیر مشخص باشد اصولاً هدف نیست یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهای واضح و روشن دارند، انی هستند که دقیقاً می دانند در زندگی چه می خواهند و به کجا می خواهند برسند.


یکی از دلایل اصلی ناکامی اشخاص در زندگی این است که آنها زمان زیادی از اوقات خود را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش یا بی ارزش است و علت اینکه این وقت گرانبهای خود را به بط می گذرانند این است که در واقع نمی دانند در زندگی به دنبال چه هستند. وقتی هدف هایی روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد. 1. اه خود را روی کاغذ بنویسید.


یکی دیگر از راه های رسیدن به هدف این است که قلم و کاغذی را بر دارید و هدفهایتان را مکتوب کنید، زیرا هنگامی که اه خود را می نویسید به این باور می رسید که می توانید به هدف های خود دست پیدا کنید. مکتوب هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر کاری را که برای دستی به هدفهایتان لازم است انجام دهید.


یک روش برای چگونگی نوشتن اه


کاغذی بردارید و ابتدا هدف و بعد تاریخ آن روزی را که می خواهید به آن هدف برسید را بنویسید.


هر کدام از این اه را با کلمه «من» شروع کنید و اه تان را با فعل زمان حال توضیح دهید، بطوریکه انگار همین حالا به آنها رسیده اید.


مثال:


اگر هدف شما یدن خودروی جدیدی است، می‌توانید بنویسید: «من سوار ماشین … در تاریخ … هستم.»


اگر می خواهید در شرکت خود ارتقاء شغلی پیدا کنید و یا مدیر شوید بنویسید: «من در تاریخ … مدیر شرکت … هستم.»


تنها کافیست که یک تصمیم بگیرید و اولین قدم را هر چند ناچیز بردارید. وقتی هدفی تعیین کردید، ابتدا به راه رسیدن به آن فکر نکنید، بلکه به خود هدف بین ید، گویی به آن رسیده اید. به هر چه فکر کنیم، بطرف آن نیز جذب خواهیم شد.


3? مهمترین مهارت هایی که باید یاد بگیرید را پیدا کنید.


حال که هدف خود را انتخاب کردید، ببینید کدام مهارت است که با یادگیری آن می توانید سریع تر به هدف انتخاب شده تان برسید؟ چه کارهایی باید انجام دهید تا به هدفتان برسید؟ از بین کارهایی که باید انجام دهید، کدام کار است که با انجام آن می توانید بیشترین نتیجه را به دست بیاورید؟


آیا برای رسیدن به هدفتان باید مهارت خاصی را یاد بگیرید؟ باید بر میزان آموزشها و مهارتهای خود بیفزایید؟ باید در دوره های آموزشی ثبت نام کنید؟ کمی بیشتر از وقت اداری کار کنید؟ باید شغل و یا حرفه تان را تغییر دهید؟


فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید. برای به دست آوردن آنچه می خواهید باید بهایش بپردازید. با انجام این اقدامات مطمئن باشید که بسیار سریع تر از آنچه تصور می کنید به هر هدف بزرگ و کوچکی که در سر دارید خواهید رسید. 1. هدفتان را به اه کوچکتر تقسیم کنید.


یکی از مهم ترین راه های رسیدن به هدف این است که اگر هدف خیلی بزرگی را در سر دارید آن را آنقدر بشکنید که قابل  دسترسی و برنامه ریزی باشد در غیر این صورت شما را گیر انداخته و در هم می شکند. مثلاً شما دیپلم دارید و می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید وقتی به این هدف خود فکر می کنید می بینید تقریبا 15 سال طول می کشد. حال باید چه کنید؟


هدف خود را درون ماه ها، هفته ها، روزها و ساعت ها خلاصه کنید. علاوه بر اینکه یک هدف بزرگ 15 ساله دارید باید اه کوچک یک ساله و یک ماهه ای را هم برای خود تعریف کنید. شما ابتدا زمان را به ماهها تقسیم کنید و تصمیم بگیرید در این یک ماه من باید چکار کنم؟ چه کتاب هایی را بخوانم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ چند ساعت در روز درس بخوانم؟ و … اینگونه هدف بزرگ گرفتن ا به اه کوچک ماهانه تبدیل می شوند. هرچقدر اه کوچکتر باشند قابل دسترس و راحت ترند.


یا فرض کنید شما می خواهید در عرض یک سال 20 کیلو از وزن خود کم کنید. شاید پیش خود بگویید 20 کیلو وزن کم خیلی سخت است اما اگر آن را به اه کوچک ماهانه 2 کیلو وزن کم تقسیم کنید خیلی آسانتر به نظر می رسد و برنامه هایی یک ماهه برای کاهش وزن در نظر بگیرید. آن وقت می بینید که بعد ی ال به وزن ایده آلی که می خواستید رسیده اید.


بنابراین برنامه خود را به فعالیت های کوچکتر تقسیم کنید و هر روز و هر هفته و هر ماه با برنامه از پیش تعیین شده گام بردارید.


چگونه هدف تعیین کنیم


چگونه هدف تعیین کنیم ؟ چه نکاتی را در هنگام تعیین هدف باید در نظر بگیریم ؟ هدف تعیین شده باید چه ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد تا در طولانی مدت انگیزه خود را حفظ کنیم و ما را به سمت موفقیت و کامی سوق دهد؟


هر فردی در زندگی خواسته هایی دارد و هدف هایی را برای خود تعیین می کند. خصوصیات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است برای همین اه آنها در زندگی متفاوت است و هر هدف های مختلفی را دنبال می کنند.


مثلاً یکی هدفش قبولی در رشته پزشکی است یا فرد دیگری می خواهد در مسابقات جهانی ورزش کاراته اول شود و … اه بیشماری که هر انسان با توجه به علاقه، موقعیت، امکانات و استعدادهایی که دارد هدفی را برای خود تعیین و برای رسیدن به آن تلاش می کند.


آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که درست است که در زندگی باید هدف داشت و هدف هایی را برای خود تعیین کنیم اما در هنگام تعیین هدف این نکته را در نظر داشته باشید که هدف ما هر چه که باشد باید یک سری ویژگی ها و خصوصیات مشترک داشته باشد تا به ما در رسیدن به موفقیت کمک کند.


دانستن این ویژگی ها شما را به تفکر در مورد هدف هایتان وا می دارد. آینده شما بستگی به هدفهایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


چگونه هدف تعیین کنیم


برای تعیین هدف حتماً نکات زیر را در نظر بگیرید: 1. هدف باید واضح و روشن باشد.


هدف غیر مشخص و غیر شفاف اصولاً هدف نیست. یک رویا است که در هوا شناور است. افرادی که هدف هایی شفاف و روشن دارند، انی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از انی است که صرفاً امیدوارند و می خواهند به جایی برسند.


وقتی برای خود هدف های واضحی در نظر می گیرید و دقیقاً می دانید چه می خواهید با اشتیاق برای رسیدن به اه اقدام می کنید، ذهن خلاق خود را فعال می سازید و از دست زدن به هر اقدامی که شما را به هدفتان نمی رساند خودداری می کنید. وقتی هدف های روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود زیاد بهبود می یابد.


به طور مثال اگر شما می خواهید در رشته مورد علاقه خود ا بگیرید باید دقیق عمل کنید به این صورت که ابتدا سوالاتی را مطرح و با دقت به آنها جواب دهید وقتی ازخود سؤالات جهت دار می پرسید این گونه فکر و ذهن خود را فعال می کنید اگر مانع اساسی بر سر راهتان شناسایی کنید، مانند یک نابغه عمل می کنید و خود را در مسیر موفقیت های بزرگ قرار می دهید:


الف) چرا می خواهم ا بگیرم؟


ب) چگونه  می توانم به این موفقیت برسم؟


ج) از کجا و چگونه شروع کنم؟


د) چه امکاناتی برای این کار لازم است؟


ه) تقریباً چقدر طول می کشد مدرک ا بگیرم؟


خ) اگر به هدف خود نرسم چه چیزهایی را از دست خواهم داد؟


و ….


شما باید این موارد را یادداشت کرده و به آنها پاسخ دهید. 1. هدف باید مکتوب و روی کاغذ باشد.


دومین ویژگی برای تعیین هدف این است که هدف هایتان را روی کاغذ بنویسید. میان مغز و دست شما اتفاق فوق العاده ای می افتد. وقتی قلم و کاغذ بر می دارید و هدفهایتان را مکتوب می کنید به نوعی برای خودتان یک تعهد به وجود می آورید و این کار شما را در رسیدن به هدفتان بیشتر تحریک می کند و به این باور می رسید که می توانید به هدفهای خود دست پیدا کنید. نوشتن هدف ها بر عزم و اراده شما می افزاید تا هر اقدامی را که برای دستی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام دهید.


بنابراین هدف هایتان را بنویسید، همواره در جلوی دید خود قرار دهید و هر روز برای خود یادآوری کنید. آنگاه خواهید دید که چه تاثیر شگرفی در سرعت بخشیدن به رسیدن به اه تان در شما ایجاد خواهد شد.


رؤیا، آرمان و هدف خود را به روی کاغذ بیاورید. در یک یک دقیقه ای، تصوّر کنید به آن رسیده اید. وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. 1. یک بازه زمانی مشخصی برای هدف تعیین شود.


برای دستی به هدف، زمان مشخصی را در نظر بگیرید زمان در واقع بخشی از هدف شماست متاسفانه بسیاری از افراد از توجه به این ویژگی غفلت می ورزند. شاید در این مواقع سعی می کنند برای تحقق اه خود زمان پیش بینی کنند و وقتی که این توان را در خود نمی یابند از تعیین هدف منصرف می‌شوند.


تعیین مدت زمان مشخص به شما کمک می کند تا وقت خود را به خوبی مدیریت کنید. مثلاً تصمیم گرفته اید به زبان انگلسی مسلط شوید و مدت زمان دو ساله ای را برای این کار در نظر گرفته اید. حال، زمانی را که برای رسیدن به هدفتان در نظر گرفته اید، به تعداد روزها و ماهها تقسیم کنید، به طوری که بدانید در شبانه روز یا در هفته، چند ساعت و چند روز را باید به یادگیری زبان اختصاص دهید. 1. هدف باید بزرگ اما قابل اجرا و دست یافتنی باشد.


هیچ موجودی را نمی توانید بی د که یک شبه و بدون هیچ تلاشی به موفقیتی دست یافته و یا کاری را به پایان رسانده باشد. هیچ گاه از داشتن اه بزرگ، نهراسید. آدم های بزرگ، آرزوهای بزرگی دارند. نفرات اول کنکور را در نظر بگیرید هیچ کدام از آنها نمی گویند که ما اصلاً تصور نمی کردیم رتبه خوبی بیاوریم، بلکه همه آنها چنین هدف بزرگی را قبلاً در ذهن خود ترسیم کرده اند و حالا به آن رسیده اند. تمامی موفقیت های بزرگ در زندگی آدم ها، نتیجه خواستن و تلاش خود آنهاست.


همیشه سعی کنید به هدف های بزرگ بین ید مثلاً اگر نویسنده اید، سعی کنید برترین نویسنده جهان باشید. اگر می خواهید کنکور دهید به رتبه های خوب فکر کنید و از همه مهم تر با توجه به خواسته تان تلاشتان را هم باید بیشتر کنید.


به خاطر داشته باشید که هدف بزرگ، با هدف دست نیافتنی متفاوت اند. گاهی هدف ها غیر ممکن است مثلاً فردی که اصلاً صدای قشنگی ندارد بخواهد خواننده معروف و مشهوری شود.


چرا نباید در زندگی بی هدف باشیم ؟


تا کی می خواهید یک زندگی بی هدف را دنبال کنید؟ چرا برای زندگی خود هدف تعیین نمی کنید؟ چگونه هدف خود را پیدا کنید و به آن برسید؟ و …


شما باید بدانید در آینده مى خواهید چه نقشى را در جامعه ایفا کنید؟ تحصیلاتتان چقدر باشد؟ چه شغلى را انتخاب کنید؟ درآمد ماهیانه تان چقدر باشد؟ در کدام شهر زندگى کنید؟ و … باید اه کوچک و بزرگ خود را در آغاز راه با فکر و شه و م با دیگران تعیین کنید تا در تصمیم گیرى دچار تردید و خطا نشوید.


زندگی بی هدف همانند قایق روی آبی است که با هر بادی به این سو و آن سو کشیده می شود.


اولین قدم برای رسیدن به موفقیت این است که بدانید چه می خواهید و چه هدفی در زندگی دارید تا بتوانید براى رسیدن به آن برنامه ریزى کنید


زندگی بدون هدف نه تنها بعد از یک مدت خسته کننده می شود، بلکه گیج کننده هم خواهد بود. انسان به انگیزه قوی برای گذراندن مشکلات و ادامه دادن نیاز دارد. فردی که در زندگی بی هدف است به شدت احساس پوچی و تکراری بودن می کند و فکر می کند همه چیز یکنواخت شده و هیچ انگیزه و میلی برای مقابله با مشکلات و ش ت ها را ندارد.


طبق تحقیقات استین فورد 97% از مردم دنیا در زندگی بی هدف هستند و هدفی ندارند و تنها 3% مردم جهان با هدف زندگی می کنند. این یعنی بسیاری از مردم بصورت شناور بروی جریان زندگی، بدون هدف و برنامه‌ ریزی، گذران عمر می‌ کنند.


حضرت علی (ع) می فرمایند: اگر ی نداند چه می خواهد به جایی نمی رسد.


یکى از مسائلى که در موفقیت هر فرد اهمیت بسیاری دارد، تعیین و انتخاب هدف است. بنابراین در هر مرحله ای از زندگی باید بدانید چه مى خواهید، به کجا باید بروید و از چه امکاناتی براى رسیدن به هدف بهره ببرید تا بتوانید بهترین راه رسیدن به هدف را انتخاب کنید. تا مقصد مشخص نباشد، انتخاب راه و رسیدن به آن هم مقدور نخواهد بود.


زندگی بی هدف نیست


زندگی بی هدف زندگى واقعى نیست. بى هدفى، انسان را به پوچى و سردرگمی مى کشاند. تحقیقات نشان مى دهد بعضى از انى که خودکشى کرده اند زندگى بدون هدف داشته اند. داشتن هدف ، ارزش و دلیلی برای ادامه زندگی است.


هر انسانی در زندگی خود باید هدف هایی را تعیین کند. اولین و عمده ترین دلیل آن، که عده اى از مردم موفق نمى شوند، این است که نمى دانند چه مى خواهند و گیج و سردرگم شده اند. آنها زمان زیادی را صرف کارهایی می کنند که کم ارزش است یا فاقد ارزش هستند و دلیل اینکه این همه وقت صرف می کنند این است که یک زندگی بی هدف دارند و نمی دانند در زندگی دنبال چه می گردند و بدون هدف به دور خود مى چرخند و در پایان به همان نقطه آغازین برمى گردند و به دنبال هدفى نامعلوم به بیراهه مى روند و تصور مى کنند که به جلو مى روند.


ویژگی های افرادی که در زندگی بدون هدف هستند:


1- خیلی زود تسلیم مشکلات می شوند.


2- همیشه از غیر ممکن ها حرف می زنند.


3- نمی دانند که از زندگی چه می خواهند.


4- توانایی ها و استعدادهای خود را باور ندارند.


5- تمایلی به رشد و پیشرفت ندارند.


6- تنها به امروز فکر می کنند و کمتر پیش می آید برنامه ای برای فردا داشته باشند.


7- افرادی که زندگی بی هدف دارند در مسیر تند باد حوادث، خود را مى بازند و تسلیم شرایط موجود مى شوند و منتظر مى مانند تا آن عوامل آنها را به هر سمت و سویى بکشاند.


داشتن هدف در زندگی یعنی شما باید به کدام سو حرکت کنید؟ در چه راهی قدم بگذارید؟ تا کجا پیش بروید؟ در نهایت به کجا برسید و چه سرنوشتی در انتظار شماست؟ همیشه افرادی که در زندگی هدف دارند موفق می شوند زیرا آنها می دانند به کدام سمت بروند. آنها مانند آهن ربا موفقیت را به سمت خود جذب می کنند.


زندگی هدفمند


آیا می دانید منظور از زندگی هدفمند چیست؟ برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چه کارهایی انجام دهید؟ چگونه می ‌توانید از بی‌ هدفی در زندگی خلاص شوید؟ شما هدف زندگیتان را پیدا کرده اید؟ قطعاً شما هم برای زندگیتان هدفی دارید، اینطور نیست؟


خداوند تمام عالم هستی را با هدف خلق کرده و در عالم هیچ موجودی نیست که بی‌ هدف باشد و همه چیز از روی هدف و برنامه ‌ریزی است، خداوند حتی برای ریزترین ذرات، هدف مشخص کرده و تمامی ذرات و موجودات از یک مبدا به سمت یک مقصد مشخص در حال حرکت هستند. پس محال است انسان که اشرف مخلوقات است بی ‌هدف باشد.


اما با این وجود خیلی از افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و برای آینده خود هدف و برنامه مشخصی ندارند و به قول معروف، زندگی را با «هر چه پیش ‌آید خوش‌ آید» سپری می‌ کنند. واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


بسیاری از مردم نمی‌ دانند هدف از زندگی چیست و چه اه ی را برای خود تعیین کنند و به دنبال آن زندگی هدفمندی را هم سپری نمی ‌کنند. هدف از زندگی ، داشتن یک زندگی هدفمند است. هدف در زندگی آن چیزی است که با همه وجودتان به آن علاقه‌ مند هستید و برای رسیدن به آن تمام سعی و تلاش خود را می ‌کنید و همه مشکلات را به جان می ‌ ید تا از لذت و خوشی‌ های آن موفقیت بهره ‌مند شوید.


زندگی هدفمند به چه معناست؟


زندگی هدفمند یعنی برای زندگی خود هدف هایی را تعیین کنید و با برنامه ریزی مناسب از تمام نیروی خود برای رسیدن به هدف ها استفاده کنید. وقتی از زندگی با برنامه ریزی سخن به میان می آید مقصود زندگی هدفمند است. چرا که اگر زندگی هدفمند نباشد دستخوش شانس و اقبال می شود.


آیا شما کنترل زندگیتان در دستان خودتان است یا با شانس و اقبال زندگی می کنید؟


شما تنها زمانی می توانید در هر مقام و موقعیت رشد کنید که برای انجام هر کار، به جای تکیه بر شانس با برنامه ریزی و تفکر خلاقانه جلو بروید. شما باید یاد بگیرید چطور یک زندگی هدفمند داشته باشید.


زندگی هدفمند موجب از قوه به فعل در آمدن تمامی استعدادها و توانایی های شما می شود.


برای داشتن یک زندگی هدفمند باید چکار کنید؟ چگونه هدفمند زندگی کنیم ؟


برای داشتن یک زندگی هدفمند و دارای انگیزه باید هدف‌ تعیین کنید و برای رسیدن به هدف باید یک برنامه مشخص و از پیش تعیین‌ شده ای را طراحی کنید که با استفاده از آن :


1- امکانات و محدودیت‌ های خود را بهتر بسنجید


2- موانع احتمالی را برای رسیدن به مقصودتان پیش ‌بینی کنید و از سر راه بردارید


3- جهت رسیدن به خواسته‌ هایتان زمان را مدیریت کنید


4- با اولویت ‌بندی ‌ اه ، دستی به آنها را برای خود امکان ‌پذیر و راحت تر کنید.


تلاش برای رسیدن به هدف بدون برنامه ریزی مثل رد شدن از رودخانه ای است که نمی دانید عمق آن چقدر است و برای عبور از آن به چه امکاناتی نیاز دارید.


وقتی شروع می کنید سعی کنید حتی در بخش های خیلی کوچک زندگی هدفمند باشید. تعیین اه کوچک و تلاش برای دست یافتن به آن، اتوماتیک وار به زندگیتان هدف می دهد و زندگی خواهید داشت که بسیار پرمفهوم تر خواهد بود و این باعث می شود که به قسمت های بزرگتر زندگی بروید و این هدفمند بودن را در آنجا هم پیاده کنید تاجایی که کل زندگیتان هدفمند خواهد شد.


تمام مطالعات و تحقیقاتی که در بهترین های جهان انجام شده، حاکی از این است تمام مردان و نی که به موفقیت در زندگی دست پیدا د ، به دنبال یک زندگی هدفمند بوده اند، در تعیین هدف در زندگیشان اصرار داشتند، مصرانه دنبال این بودن که هدف داشته باشند و برای رسیدن به اه خود برنامه ریزی می د.


وقتی هدفمند زندگی کنید، کنترل زندگیتان را در دست خود احساس خواهید کرد و درنتیجه با انگیزه و بسیار شادتر خواهید بود.


خانم گالبریس که از پیشتازان قرن بیست و یکم است، هنگامی که در هفتاد سالگی با او مصاحبه می کنند از او می پرسند: شما با این که 70 س ان است چطور آنقدر شاداب و پر انرژی هستید؟


ایشان در جواب می گویند: من هر روز صبح از خدا می خواهم منو با چالش ها و مشکلات جدیدی رو در رو کند، در پایان روز همین قدر که پنجه در پنجه مشکلات جدید انداختم و از پس آنها برآمدم و حلشان ، خدا رو شکر می کنم و شاد می شوم که به من این توان را داده که از پس آنها برآیم.


مشاهده متن کامل ...
مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها با و پر سرعت .

 مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها


 مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها

مشخصات این فایل
عنوان: (حسابداری مدیریت) بررسی  اثرات تجدید ارزی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکت های تولیدی و صنعتی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 198

این مقاله درمورد (حسابداری مدیریت) بررسی  اثرات تجدید ارزی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکت های تولیدی و صنعتی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها می خوانید :

-6- آثار تجدید ارزی
تجدید ارزی بدون شک آثار متفاوتی چه منفی و چه مثبت از خود بجا می گذارد، این آثار از می توان در ارتباط با تورم، در زمینه های مالی و مالیاتی و در ارتباط با دیگر فعالیتهای اقتصادی و در اشخاص ثالث و همچنین در صنعت مورد بررسی قرار داد.
1- تجدید ارزی از دیدگاه صنعت و آثاری که ممکن است در توسعه صنعتی بجا گذارد از اهمیت خاصی برخوردار است بدین معنی که اگر مکانیزمها و روشهای اجرائی طوری طراحی شوند که تجدید ارزی به سود گسترش صنعت تمام شود و موجب لب سرمایه های جدید به صنعت گردد، هم در راستای سیاستهای جدید اقتصادی ت، که جانشین صادرات تولیدات صنعتی و کشاورزی بجای صادرات نفت و فرآورده های نفتی است قرار دارد و هم موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم خواهد آورد.
2- آثار تورمی تجدید ارزی بهر حال باید در مجموعه تصمیم گیری ملاحظه و ملحوظ شود و تا آنجا که ممکن است این آثار تعدیل گردد. عوامل آثار تورمی تجدید ارزی ، در زمینه های زیر قابل بررسی و مطالعه است.
1-2- در افزایش ارزش دفتری دارائیهای قابل استهلاک (مانند ماشین آلات، ساختمان و تجهیزات) چنانچه هزینه استهلاک بر اساس آن محاسبه و در هزینه های قابل قبول منظور شود موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا یا خدمات خواهد شد.
2-2- تجدید ارزی اگر چه موجب تعدیل نسبتهای مالی خواهد شد ولی چون از طرفی دیگر با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ، امکان پدید آمدن رابطه منطقی بین سود و دارائیها را فراهم می آورد از نظر روانی صاحبان سهام را به بالا بردن قیمت فروش ترغیب خواهد نمود.
3-2- افزایش قیمت دارائیها در نتیجه تجدید ارزی موجب بهبود ظاهری وضعیت ملی شرکتها شده و ظرفیت وام گیری شرکت را افزایش می دهد.
4-2- تجدید ارزی اگر منجر به انتشار سهام جدید نشود و اضافه ارزش حاصل از تجدید ارزی بین سهامداران توزیع گردد علاوه بر آنکه بر ساختار مالی شرکت زیان می رساند ممکن است آثار تورمی نیز بجا گذارد و نقدینگی و قدرت مالی شرکت را کاهش خواهد داد.
3- تجدید ارزی و تقویم ارزش دارائیها به قیمت روز ، گر چه در میزان درآمد و نقدینگی شرکت اثر نمی گذارد ولی ممکن است بعنوان قرینه و مستمسکی در تشخیص برآورد مالیات مورد استفاده نابجا قرار گیرد و توقع مأموران مالیاتی را در تشخیص مالیات بیشتری برای مودیان افزایش دهد.
4- شرکتها پس از تجدید ارزی و ایجاد تعادل و نسبت منطقی بین خالص دارائیها و حقوق صاحبان سهام، وضعیت مالی واقعی تری را در صورتهای مالی خود منع خواهند کرد و در نتیجه سهام آنها قابل عرضه در بورس شده و جریان معاملات بورس را فع ر خواهد کرد.
5- تجدید ارزی و انتشار سهام بیشتر از این محل، امکان ید و فروش سهام برای جلب پس اندازهای ید را آسانتر و دسترسی به این منابع را در بورس آسان خواهد ساخت.
6- تجدید ارزی ادغام شرکتهای کوچک و همگن را  تسهیل خواهد نمود و این شرکتها خواهند توانست با تقلیل هزینه های اداری و بالاسری، قیمت تمام شده خود را کاهش دهند و امکان رقابت را در بازارها بدست آورند.
7- تجدید ارزی معمولاً موجب می شود تعداد سهام بیشتر شود . در صورتیکه با ایجاد مکانیزمهای تشویقی سهام اضافی در اختیار جامعه قرار گیرد به توزیع منطقی درآمد کمک خواهد کرد.
8- به احتمالی، همراه با تجدید ارزی تمایل به فروش سهام و ازدیاد سهام و ازدیاد سهامدار و ورود سهامداران جدید به شرکت به وجود میآید که این روند باعث می شود افراد بیشتری در مجامع عمومی شرکت نموده و در انتخاب مدیران، دقت لازم را بکار برند و مدیریت منتخب نیز در مقابل مسئولیت بیشتری در قبال سهامداران احساس نماید. تغییری که بدین طریق در ساختار شرکتها به وجود می آید به ویژه در مورد واحدهای صنعتی متعلق به ت که به مردم واگذار خواهد شد  بیشتر محسوس خواهد بود.

2-6- مکانیزمها و روشهای ارزی
تجدید ارزی باید با کلیه ابعاد آن مورد بررسی، بحث و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و ضابطه ها و معیارهای ارزی به طور  سنجیده و مطالعه شده انتخاب شوند چرا که تجدید ارزی فرآیندی ناشناخته در اقتصاد ما است و تجارب زیادی- به ویژه در سطح گسترده- از نظر هم آهنگ ساختن نظام حسابداری مؤسسات اقتصادی یا امر تجدید ارزی ، در دست نیست. بنابراین چه بسا که اگر در انجام آن- بدون بررسی کامل- تعجیل شود و آثار آن به درستی ارزشی و مورد سنجش قرار نگیرد، نتایجی را به بار آورد که سنگین و جبران ناشدنی باشد.
پیشنهادهای یکه ذیلاً ارائه خواهد شد حاصل  یک سلسله گفت و شنود و مذاکرات و تبادل نظرهای کارشناسی مبتنی بر آگاهیهای علمی و تجربی است که در فرصتی محدود و با استفاده از متخصصان امر و مدیران با تجربه صنایع ، جمع آوری گردیده است و برای اینکه آغازی برای شروع بحث و بررسیهای بعدی باشد در این مجموعه مطرح می گردد. باشد که در تعیین شیوه ها و روشهای مطلوب تجدید ارزی و تدوین قوانین، مقررات و دستورالعملهای آن مورد استفاده وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
1- وم یک بررسی دقیق، که بتواند تجدید ارزی را لااقل در تعدادی از شرکتها مورد سنجش قرار دهد از هر نظر احساس می شود. به همین جهت پیشنهاد می گردد که وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت این مطالعه را عهده دار شود و با مشارکت سازمانهای مرتبط مانند بانکها، بیمه و وزارتخانه های صنایع و همچنین تشکلهایی نظیر این انجمن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این بررسی را به انجام رساند . برای این منظور لازم است که ابتدا پیش فرضهایی از نظر چگونگی ارزی قرار گیرند (داراییهای ثابت یا کلیه دارائیها، در  داراییهای ثابت ماشین آلات ساختمان، تأسیسات یا همه داراییها شامل زمین) زمان ارزی ، انتخاب شوند و سپس تجدید ارزی   بر اساس این پیش فرضها، بر روی تعدادی مؤسسات اقتصادی که تمامی فعالیتها باشند (صنعتی – معدنی، خدمات و  . . .) بطور  مقدماتی آزمایش شوند و آثار آنها مورد تحلیل و بررسیهای کارشناسی قرار گیرند در این بررسی باید کارشناسانی در زمینه اقتصاد، حسابداری بانکی، بیمه و علوم اجتماعی مشارکت نمایند.
2- مهمترین و اصلیترین عامل اجرائی معافیت مالیاتی است که باید تفاوت حاصل از ارزی از پرداخت مالیات معاف گردد چرا که تجدید ارزی هیچگونه منابع مالی جدیدی وارد و عاید شرکت نمی کند و تعلق مالیات بر اضافه ارزش، نه تنها انگیزه تجدید ارزی را منتفی می سازد بلکه موجب کاهش امکانات مالی و نقدینگی شرکت نیز خواهد شد.
3- باید مکانیزمهای بکار گرفته شوند که ارزش اضافی به دست آمده از تجدید ارزی ، موجب افزایش نامتعارف قیمت تمام شده محصولات نگردد و علاوه بر آن منابع مالی لازم برای توسعه، بازسازی و جایگزینی دارائیها را فراهم آورد و در نتیجه مانع تقسیم سود دفتری حاصل از این امر، بین سهامداران گردد.

بمنظور نیل به اه فوق پیشنهاد می نماید:
الف- تجدید ارزی فقط مشمول دارائیهای ثابت- آن هم دارائیهای مربوط به ماشین آلات ساختمان و تأسیسات گردد (به استنثای  زمین)
ب- دارائیهای ثابت بر اساس ضوابط عملی قبابل قبول مورد تجدید ارزی قرار گرفته و بهای دفتری این دارائیها در حسابها و صورتهای مالی تعدیل گردد و لازم است که روشهای کار در دستورالعملهای اجرایی مشخص شود.
پ- پس از تعیین تفاوت حاصل از تجدید ارزی دارائیها نسبت به ارزش دفتری آنها بدواً در صورتیکه زیان انباشته و جود داشته باشد این زیان از تفاوت به دست آمده ر و بقیه در حساب اندوخته مخصوصی تحت عنوان اندوخته حاصل از تجدید ارزی ، منظور و نگاهداری شود.
برای جلوگیری از تقسیم اندوخته مزبور بین سهامداران و نیز پیش بینی منابع مالی لازم برای جایگزینی و در مورد وم بازسازی دارائیها، ضوابط خاص مالیاتی تدوین گردد بدین ترتیب که در صورت تقسیم اندوخته مذکور بین صاحبان سهام کل مبلغ مشمول مالیات قرار گیرد.
اندوخته مزبور باید ظرف مدت کوتاهی (یک یا دو سال) به حساب سرمایه با شرط عدم کاهش سرمایه تا مدت مشخص (مثلاً پنج سال) منتقل گردد که در این صورت از پرداخت مالیات معاف باشد.
چنانچه اندوخته مزبور ظرف مدت تعیین شده (یک یا دو سال) به حساب سرمایه منتقل نشود و کماکان در حاسب اندوخته باقی بماند و ضمناً تا مدت 5 سال بین صاحبان سهام تقسیم نشود از 60 درصد معافیت مالیاتی برخوردار گردد.
ت- با توجه به اینکه تجدید ارزی و نتیجتاً هزینه استهلاک چنین دارائیهایی بر اساس مقررات موجود ممکن است موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات شود به منظور اینکه امکان برابری بین واحدهای با سابقه بیشتر با واحدهای تولیدی که در سالهای اخیر اقدام به سرمایه گذاری در دارائیهای ارزی شده نسبت به دارائیهای جدید، ممکن گردد پیشنهاد می شود ضریب مشخصی برای سنوات قابل استهلاک مندرج در ج استهلاکات (مثالً 2 یا 3 برابر سنوات معمول) تعیین شود و از سال بهره برداری مبنای محاسبه قرار گیرد بدیهی است ضوابط استهلاک دارائیهای ارزی شده می بایستی پس از مطالعات لازم بر اساس اصول علمی و با توجه به واقعیتها تعیین گردد.
4- نظر به اینکه «زمین» در بخش صنعت، اثری در ارزش افزوده نمی گذارد و مادام که کارخانجات و تأسیسات صنعتی بر روی آن مستقرند ارزش زمین بایر و آزاد را ندارد لذا تجدید ارزی زمین جز اینکه به تورم کنونی دامن زند اثر دیگری نخواهد داشت.
بدین لحاظ مصراً پیشنهاد می کند که زمین را محدود تجدید ارزی دارائیها حذف و پروسه تجدید ارزی فقط معطوف به سایر دارائیهای ثابت یعنی ماشین آلات . ساختمان و تأسیسات گردد.
باید توجه داشت که امروزه ارزش  و موقعیت یک بنگاه تولیدی فقط با دارائیهای آن تعیین نمی شود بلکه عوامل دیگری مانند بهره وری، مدیریت ، تکنولوژی، و مهارتهای موجود در آن مبنای ارزی و داروی بنگاه تولیدی قرار می گیرد و در تعیین ارزش سهام معیار سنجش است بنابراین نباید اجازه داد که زمین دیگر ارزشهای اساسی تولید شود و تصویری غیرواقعی از موقعیت یک شرکت ارائه دهد.
5- حسابداری تورم، که بعضی از کشورها در تجدید ارزی اعمال می کنند و یا حسابداری مبتنی بر تجدید ارزی ، شیوه های فنی پیچیده ایست که باید مسئولان مالی و حسابداری واحدهای تولیدی را از پیش با آن آشنا کرد. در حال حاضر با این امر ارتباط دارند نیز باید  با ضوابط، معیارها و چگونگی اعمال روشها آشنا و آموزش لازم را فراگیرند.
6- در تجدید ارزی دارائیهای شرکتهای تی- به ویژه کارخانجات – باید توجه لازم به بعضی نکات حساس جلب شود.
یکی از این نکات که حائز اهمیت فراوان است، این است که بخش عمده ای از واحدهای تولیدی بعلل گوناگونی که از حوصله این مقال خارج  است مواجه با زیان انباشته، نامتعادل بودن وضع مالی و بدهیهای مختلف از جمله بدهی مالیاتی، بیمه و . . . . می باشد که ناشی از عوامل بسیاری از جمله نبود انگیزه در میران، سوء مدیرت، تغییرات مداوم در سطوح مدیریت و بالا ه بوروکراسی حاکم بر آنهاست و همه ساله به ناچار به بودجه ت و یا سیستم بانکی تحمیل می باشند. لذا اگر ترتیبی داده شود که این واحدها به مردم واگذار شود با استفاده از دلسوزی و مدیریت کارآ، وضع مالی آنها بهبود خواهد یافت و موجب آن خواهد شد که بار سنگین بودجه ت کاهش یابد و منابع بانکها نیز به جای تأمین ری هزینه های جای اینگونه شرکتها، صرف توسعه تجهیز دیگر واحدهای صنعتی گردد.

بنابراین در ارزی دارائیهای این شرکتها- که لازمه واگذاری آنها به بخش خصوصی است- باید جانب احتساب رعایت شود و بهائی برای دارائیهای آنها تعیین شود که دست پایین و کمتر از قیمت روز باشد تا پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی به ید سهام اینگونه واحدها – که در واقع وضع مناسبی ندارند – تشویق شوند. در مرد این دسته از واحدها پیشنهاد می شود که در تعیین ارزش ساختمان و تأسیسات میانگین ارزش روز و ارزش روز و ارزش معاملات و درباره تجهیزات و ماشین آلات قیمت روز با همان ضریب که قبلاً دربند 4 پیشنهاد شد) مبنای ارزی واقع شود . زمین نیز از شمول تجدید ارزی خارج گردد و در مقابل یداران واحدهای تی مکلف گردند در صورت تعطیل کارخانه و فروش زمین مالیات ارزش اضافی زمین را به قیمت روز معامله بپردازند . بانکها نیز باید کلیه سهام یا سرمایه متعلق خود در شرکت را- ولو به ارزش معاملاتی و با درصدی تخفیف بفروش برسانند تا نه تنها از اقید وظایف مربوط به اداره واحدها صنعتی- که در تخصص آنها نیست- رهایی یابند بلکه بتواند به کار اصلی خود که همان معاملات اعتباری و ایفای نقش در سیستم بانکی است بازگردند وجوه حاصل از فروش سهام بانکها در واحدهای صنعتی در بانک مرکزی نگهداری و در جهت مدرنیزه - کارخانجات و بازسازی آنها، تحت شرایط سهلی به صورت وام بکار افتد.
 
تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد
هدف تحقیق حاضر بررسی  اثرات تجدید ارزی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی می باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی  در شرکت نمونه بطور  جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه ها و مصاحبه های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.
جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق عبارت از شرکتهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی که تعداد آنها در حدود چهل شرکت بوده و گروه های مختلف را از نظر نوع فعالیت دارا می باشند که صورتهای مالی اساسی برای سال 1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است. در ضمن برخی از شرکتهای تحت پوشش خصوصی شده و برخی نیز در حال خصوصی شدن هستند.
برای حصول به هدف و استنتاج منطقی، در تحقیق حاضر از بین شرکتهای موجود، شرکتهای انتخاب گردیده اند که از یک طرف حجم بالایی از داراییهای آنها را داراییهای ثابت تشکیل داده و این داراییها نقش اساسی در تولید و ایجاد درآمد را داشته و از طرف دیگر بیشترین زیان انباشته را دارا می باشند.
 
نحوه جمع آوری اطلاعات
با توجه به اینکه گزارشهای مالی شرکتها (صورت سود و زیان- ترا مه- صورت تغییرات در وضعیت مالی) می تواند اکثر اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را ارائه نماید لذا می توان گفت که یکی از مهمترین منابع موجود در جمع آوری اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای مورد نظر بوده است.
از گزارشهای مالی شرکتهای مورد نظر، ترا مه اطلاعات مورد نیاز در مورد داراییهای ثابت موجود و داراییهای ثابت  تجدید ارزی شده را نشان داده و صورتحساب سود و زیان اطلاعات مورد نیاز در مورد اثرات این تجدید ارزی در سود حاصله و صورت تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات حاصل در سرمایه در گردش را که ناشی از تجدید ارزی و تغییر میزان استهلاک داراییهای مذکور  و سود می باشد نشان خواهد داد.
در تحقیق حاضر سعی شده است که علاوه بر جنبه های ملای تجدید ارزی ، از سایر  دست اندرکاران شرکتها و صاحبنظران از طریق ارسال پرسشنامه و یا مصاحبه حضوری نظر خواهی گردد.
جامعه آماری پرسشنامه های تهیه شده نیز همان جامعه آماری اصلی تحقیق می باشد تا به توان نتایج حاصله را با اطلاعات بدست آمده از سایر منابع اطلاعاتی مورد مقایسه قرار داد.
باید اضافه شود که بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود و مقررات مالیاتی در در امر تجدید ارزی یکی از دیگر از روشهای گردآوری اطلاعات می باشد که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
برای آشنایی با شرکتهای مورد نظر لیست شرکتهای حائز شرایط ذیلاً مشاهده می گردد:
شرکتهای تحت پوشش
1- صنایع لاستیکی سهند
2-درخشان تهران
3- پارس مینو
4- مارگارین
5- قند قهستان
6- سرمایه گذاری ملی ایران
7- گروه صنعتی ملی
...

بخشی از فهرست مطالب مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها

 اه صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری
4- اه گزارشگری مالی
تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری
6- تد ر حسابداری
7- سود، تعریف و مفاهیم
8- سود حسابداری
9- تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود
10- مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه
11- انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه:
12- ارزش گذاری در حسابداری
13- تجزیه و تحلیل روشها و تد ر حسابداری در شرایط تورمی
2-3- قیمت گذاری مستقیم
  6-13- حسابداری تجدید ارزی دارایی های ثابت (revalution of accounting)
ارزی تد ر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی
1- مقدمه :
2- حسابداری قدرت دی جاری (current purchasin power ac ing )
3- مشکلات نظام حسابداری قدرت ید جاری
ماهیت صورت مکمل
حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند
سود تحقق یافته
5- حسابداری بهای تمام شده جاری (منتهی به پیش نویس استاندارد شماره 18 در انگلستان)
1-6- آثار تجدید ارزی
2-6- مکانیزمها و روشهای ارزی
تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد
جامعه آماری
نحوه جمع آوری اطلاعات
پرسشنامه:

 


با


مقاله حسابداری مدیریت و ارزی مالی شرکت ها


مشاهده متن کامل ...
سناریو نویسی و مدیریت بحران مصطفی نوری پیرعلی عضو هیئت علمی جامع علمی کاربردی ته
درخواست حذف اطلاعات

سناریو نویسی و مدیریت بحران

مصطفی نوری پیرعلی عضو هیئت علمی جامع علمی کاربردی تهران نویسنده:

بشر همواره بر اساس کشش درونی خود، شیفته کشف آینده و رمزگشایی از آن بوده است و این سوال نیز همیشه مطرح است که آیا آینده تداوم حال و گذشته خواهد بود؟ آینده چگونه قابل پیش بینی است ؟ این پرسش ها، تاکنون چالش عمده فکری برای برنامه ریزان و مدیران بوده است .
امروزه، علم آینده پژوهی، ادبیات پراکنده و غیر منسجم درخصوص برنامه ریزی برای آینده را به علم مدون با اصول و مبانی اساسی تبدیل کرده که وظیفه آن، علاوه بر تحلیل روندهای گذشته،کشف، ابداع و ارزی آینده های ممکن، محتمل و مطلوب می باشد. روش های پیش بینی آینده متنوع و بر پایه پیش فرض های گوناگون و در خدمت هدف های متنوع هستند. عده ای با فرض ی رویدادهای گذشته و آینده، با تحلیل گذشته ساده ترین آینده شناسی ها را عرضه می دارند. گروهی با منظورداشتن همه متغیرهای ذیربط و توجه به همه روابط متقابل و آثار محتمل اجزا بر هم، دست به توصیف مفصلی از آینده می زنند. شایان ذکر است : برنامه ریزی برای آینده احتیاج به ابزاری دارد تا بتواند آینده را در قالب عناصر قابل پیش بینی و عدم قطعیت ها بیان کند. این ابزار همان سناریو ها هستند. به طور منطقی، اگر آینده مملو از عدم قطعیت ها و وضعیت های نامعلوم است، پس آینده های قابل باوری که احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند. سناریوها این آینده ها را بیان کرده و روایت های بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه می دهند. سناریوها با همدیگر، عدم قطعیت موجود در آینده را نشان می دهند. عناصر نسبتا مشخص و عدم قطعیت های آینده را می توان با دسته ای از سناریوها تشریح کرده و بر اساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامه ریزی کرد. اما سناریو چه تعریفی دارد و از چه زمانی به وجود آمد ؟ سناریونویسی بعد از بحران دهه 1970 و با درک پیچیده ترشدن جهان و از بین رفتن قطعیت ها، عمومیت بیشتری پیدا کرده است. پس از بحران انرژی در سال 1973 و در پی استفاده موفقیت آمیز شل از سناریونویسی که این شرکت را قادر به پاسخ گویی مؤثر به این بحران کرد، روش مذکور مورد استقبال گسترده ای قرار گرفت. استفاده روزافزون از این روش بدین دلیل است که سناریوها، پیچیدگی های جهان واقعی را در نظر می گیرند و بینش های جایگزین در خصوص آینده را، با ترتیبی منطقی از رویدادها بازنمایی می کنند. سناریوها تصاویر آیند ه هایی ممکن هستند که ترتیب منطقی رویدادها را نشان می دهند .
سناریوها بیشتر به عنوان جزیی از فرآیند آینده نگاری که به وسیله آنها افراد به تبادل بینش هایشان پرداخته و در نتیجه، ارتباطات در درون شبکه ها تعمیق می یابد و یا به عنوان وجی و محصول فرآیند آینده نگاری که به مخاطبان عرضه می گردد، در نظر گرفته می شوند. سناریوها بر دو دسته اند: اکتشافی و آرمانی.
سناریوهای اکتشافی تمرکزشان بر این است که "چه می شود اگر... " این دسته از سناریوها با پرسش همراهند. اما سناریوهای آرمانی بر این امر تمرکز دارند که چگونه آینده هایی خاص می توانند محقق یا نامحقق شوند. حال شرایط بحران را در نظر بگیرید . اگر واقعا برنامه ریزی های صحیحی انجام شود، به انواع سناریو های خوش بینانه، بد بینانه و واقع گرایانه فکر شود بحران به شایسته ترین شکل مدیریت خواهد شد

.

آینده پژوهی، آینده نگاری و مدیریت بحران

مصطفی نوری پیرعلی عضو هیئت علمی جامع علمی کاربردی تهران

آینده پژوهی و آینده نگاری از جمله مفاهیمی است که، دارای گستره معنایی وسیعی هستند و هر دو حوزه دارای پتانسیل های فراوانی برای مدیریت بحران می باشند . گستره ی آینده پژوهی و آینده نگاری بسیار وسیع است ، زیرا این بخش با حوزه های فراوانی از دانش و مطالعات بشری سروکار دارد. جالب است هنگامی که درک می کنیم برای پیش بینی آینده، فراتر از دانش علمی، به ایده ای تخیلی و جسورانه ای نیاز داریم تا بتوانیم با عزمی تازه، این ایده های ناممکن را تحقق بخشیم و آینده ای تازه بسازیم. افزون بر این که فکر در مورد آینده و حوادث آن دارای سابقه ای طولانی است. با نگاهی به گذشته در می ی م در هر زمانی ها مردم می خواستند بدانند که چه چیزهایی در سر راه زندگی آنها قرار خواهد گرفت.آینده برای آنها چگونه خواهد بود ؟ و ... البته در خصوص دلائل این علاقه به شناسایی آینده و نیز نحوه تفکر راجع به آینده در گذر زمان شاهد تغییراتی بوده ایم. در زمانی اعتقاد غالب مردم بر این بود که ما نمی توانیم آینده را تغییر بدهیم و این سرنوشت ما است که تعیین کننده آینده است،بنابراین مردم تنها علاقمند به دانستن سرنوشت خود بودند. به مرور زمان این تفکر جا گرفت که اعمال امروز ما تعیین کننده فرداست. به همین دلیل علاقه به شناسایی حوادث آینده همه گیر شد. همه می خواستند بدانند که چه روش هایی برای شناسایی آینده وجود دارند؟ آیا آیندهٔ پیش رو، مطلوب ما نیز هست؟ مسیرهای مختلفی که ما می توانیم در آینده طی کنیم کدام اند؟ بهترین مسیرها و ممکن ترین مسیرها کدام هستند؟ این ها همه سؤالاتی هستند که پاسخ به آنها در راهی که برای آینده خود انتخاب می کنیم تأثیر گذارند.
در خصوص تاریخچه این علم باید گفت: اولین تلاش های کلاسیک مطالعه راجع به آینده از سال ۱۹۴۸ در شرکت رند آغاز شد. همچنین برای نخستین بار ژاپنی ها در دهه ۸۰ از آینده نگاری به عنوان ابزار سیاست گذاری استفاده د. برنامه های آینده نگاری چندین دهه است که در سازمان های تی و خصوصی در مقیاس های بخشی ، منطقه ای و ملی در حوزه های مختلف علم، فناوری، فرهنگ، محیط زیست و غیره اجرا می شود ولی در سال های اخیر زمینه و چشم انداز این برنامه ها بر حوزه علم و فناوری تمرکز داشته است. اکنون آینده نگاری علم و فناوری، به عنوان یک ابزار تصمیم گیری تی در محیط سیاست علم و فناوری ظاهر شده است که در بسیاری از حالات منجر به پاسخ سؤالات راهبردی در رابطه با علم و جامعه در یک چشم انداز بلند مدت گردیده است. فعالیت هایی با عنوان آینده نگاری علم و فناوری با سرعت بی سابقه ای در اکثر کشورهای در حال توسعه در حال پیگیری و اجرا است.
بنابراین به جرات می توان گفت : عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات روزافزون، باعث شده تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده و آینده نگاری را وارد عمق فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی تحولات علمی و تکنولوژی نمایند. این رویکرد در عرصه مطالعات آینده به سرعت در میان کشورها گسترش یافت و با گذشت کمتر از دو دهه، عرصه های مختلف علوم را نیز در نوردید. ولی در این میان علوم انسانی و اجتماعی که می توانست مبانی فلسفی و نظری مطالعات آینده را شکل داده و سایر علوم پایه و فنی و ی را در دایره شمول آینده نگاری های خود قرار دهد از موضوع به دور مانده و در حاشیه قرار گرفته است.در این خصوص تحرک در شاخه های علوم انسانی و اجتماعی و تلاش برای هدایت مطالعات کلان آینده ضروری است.
"
آینده نگاری و آینده پژوهی، تلاشی نظام مند برای نگاه به آینده بلند مدت در حوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست و جامعه است که با هدف شناسایی فناوری های نوظهور و تعیین آن دسته از بخش هایی که سرمایه گذاری در آنها احتمال سود دهی اقتصادی و اجتماعی بیشتری دارد، انجام می شود. در واقع آینده نگاری، آمادگی برای آینده یعنی به کاربردن منابع موجود به بهترین وجه ممکن در راستای ارزش ها."و بر اساس همین تعریف و با توجه به آن چه در سخنان پیشین در تعریف بحران و انواع آن سخن گفتیم باید عنوان داشت آینده نگاری و استفاده از روش های آینده پژوهی می تواند یکی از بهترین تکنیک ها در مدیریت بهینه آینده ای باشد که ممکن است در آن هر لحظه بحرانی اتفاق افتد، بنابراین نباید از این مهم غافل بود و بایستی در راستای استفاده صحیح از آن اهتمام ورزید.مشاهده متن کامل ...
انتظار فرج و امید به آینده در آموزه‏هاى ى
درخواست حذف اطلاعات
ابراهیم شفیعى سروستانى

اشاره :
انتظار ظهور مهدى(ع) یا به تعبیر دیگر انتظار فرج آل محمد(ع) در آموزه‏هاى دین از اهمیت و جایگاه بسزایى برخوردار است، اما این مفهوم خود مصداقى از مفهوم عام ?انتظار فرج? یا امید به آینده است که در روایات ى بر آن تأکید فراوانى شده است.
مکتب با هدف زنده نگهداشتن روحیه تلاش و پشتکار در فرد و جامعه ى بر امیدوارى نسبت به آینده و انتظار فرا رسیدن گشایش از سوى خدا سفارش بسیارى کرده و مؤمنان را از هرگونه یأس و ناامیدى برحذر داشته است.
در این مقاله تلاش شده که با بررسى مفهوم عام و خاص انتظار و امید به آینده ریشه‏هاى فطرى این مفهوم و نقش سازنده آن در فرد و اجتماع را روشن سازد.

1. مفهوم و جایگاه انتظار

?انتظار?، یعنى ?چشمداشتن? و ?چشم به راه بودن?1. چشمداشت یک تحول، چشمداشت یک رویداد خوب، چشمداشت یک گشایش،... یاچشم به راه یک آینده مطلوب، چشم به راه یک عزیز سفر کرده، چشم به راه یک دستگیر، چشم به راه یک منجى و... به این معنا انتظار مفهومى است که با نهاد همه انسانها عجین شده است و مى‏توان گفت که همه انسانها به نوعى منتظرند.
به بیان دیگر انتظار یا امید به آینده همزاد انسان است و اگر امید به آینده را از او بگیرند، سرنوشتى جز س ، رکود، مرگ و تباهى نخواهد داشت، از همین روست که در کلام نورانى گرامى (ص) آمده است:
الأمل رحمة لأمتى و لولا الأمل ما أرضعت والدة ولدها و لاغرس غارس شجراً.2
امید براى امت من مایه رحمت است و اگر امید نبود هیچ مادرى فرزندش را شیر نمى‏داد و هیچ باغبانى درختى نمى‏کاشت.
همچنین حکایت شده است که:
روزى عیسى (ع) نشسته بود و پیرمردى با بیل زمینى را شیار مى‏کرد، عیسى فرمود: بار خدایا! امید (آرزو) را از او برگیر. آن پیر در دم بیل را به کنارى انداخت و دراز کشید. ساعتى گذشت و عیسى گفت: بار خدایا! امید را به او بازگردان؛ بى‏درنگ آن پیر برخاست و شروع به کارکرد.3
لحظه لحظه زندگى انسان با امید همراه است و او هر دوره از عمر خود را به امید رسیدن به دوره بعدى پشت سر مى‏گذارد. کودکى که تازه به دبستان پاگذاشته به امید رفتن به کلاس بالاتر و پشت سر گذاشتن دوران آموزش ابتدایى درس مى‏خواند و تلاش مى‏کند. همین کودک دوران راهنمایى را با امید رسیدن به دوران دبیرستان سپرى مى‏کند و دوران دبیرستان را با این امید که روزى به راه یابد پشت سر مى‏گذارد. وقتى همین کودک دیروز و جوان امروز وارد مى‏شود امیدهاى تازه به او توش و توان مى‏دهد و به زندگى او معنا مى‏بخشد؛ امید رسیدن به جایگاه مطلوب اجتماعى، تشکیل خانواده، داشتن فرزند و... . پس از تشکیل خانواده و به دنیا آمدن فرزندان، همه امیدها و آرزوهاى انسان متوجه پیشرفت و ارتقاى فرزندانش مى‏شود و به این ترتیب حکایت پایان‏ناپذیر امید به آینده، تا آستانه مرگ، انسان را همراهى مى‏کند.
ناگفته نماند که این امید به آینده و انتظار تحقق فرداى بهتر، خود ریشه در یک ویژگى فطرى دارد و آن کمال‏جویى انسان است. انسان همواره طالب رسیدن به مراتب بالاتر و دست یافتن به قله‏هاى پیشرفت و ترقى است و این در همه انسانها با تفاوتهایى در سطح کمال موردنظر و تلاش و جدیتى که براى رسیدن به کمال مطلوب صورت مى‏گیرد، وجود دارد.
در هر حال، انتظار و چشم به راه آینده بودن شعله‏اى است در وجود انسان که هر چه فروزان‏تر و پرفروغ‏تر باشد تحرک و پویایى او نیز بیشتر خواهد بود و برع هر چه این شعله به سردى و خاموشى بگراید؛ تلاش و فعالیت انسان نیز کاستى مى‏پذیرد تا آنجا که او تبدیل به موجودى سرد، بى‏روح، بى‏نشاط، گوشه‏گیر و بى‏تحرک مى‏شود و این همان ح ى است که در روانشناسى به ?افسردگى? تعبیر مى‏کنند. ح ى که شدت و ضعف و زمینه‏هاى به وجود آمدن آنها در افراد مختلف متفاوت است، اما عامل آن در هر حال چیزى جز خشکیدن نهال امید در وجود انسان نیست.
با توجه به اهمیت و نقش اساسى امید به آینده و انتظار فرج در زندگى انسانها مکتب تلاش نموده است با تقویت این روحیه، تلاش و سرزندگى جوامع ى و مسلمانان را به نهایت درجه خود رسانده و آنها را در هر زمان پویا و پایدار نگهدارد.
به نظر مى‏رسد امید به آینده و انتظار فرج به دو معنا در آموزه‏هاى دین به کار رفته است:
1. انتظار به معناى عام؛ در این معنا مکتب تلاش کرده است که از یک‏سو با فضیلت بخشیدن به ?انتظار گشایش? و امید به آینده و از سوى دیگر با نکوهش یأس، ناامیدى، دلسردى و دلمردگى، روحیه تلاش و تکاپوى سازنده را در افراد جامعه‏ ى زنده نگهدارد و از ایجاد ح یأس و ناامیدى در زندگى شخصى مسلمانان جلوگیرى کند.
اهتمام به این معناى عام از انتظار و امید به آینده تا بدان حد بوده که از یک سو امید به فرا رسیدن گشایش از سوى خداوند در زمره برترین اعمال برشمرده شده و از سوى دیگر یأس و ناامیدى از رحمت خداوند از جمله گناهان کبیره به شمار آمده است.
شاید بتوان گفت بسیارى از روایاتى که در آنها به فضیلت ?انتظار فرج? به‏طور کلى و بدون ذکر متعلق فرج اشاره شده، به اصل تقویت روحیه امید به آینده و مقابله با ح ناامیدى و بدبینى نسبت به آینده نظر داشته‏اند، که از آن جمله مى‏توان به این روایات اشاره کرد:
1-1. از رسول گرامى (ص) نقل شده است که:
من رضى عن اللَّه بالقلیل من الرزق رضى اللَّه عنه بالقلیل من‏العمل و انتظار الفرج عبادة.4
هر نسبت به رزق کمى که خداوند به او داده خشنود باشد، خداوند نیز نسبت به عمل کمى که او انجام مى‏دهد خشنود مى‏گردد و انتظار گشایش عبادت است.
1-2. على(ع) در بخشى از روایت مفصلى که در آن به چهارصد مورد از امورى که براى صلاح دین و دنیاى مؤمن شایسته است، اشاره مى‏کنند؛ پس از توصیه به طلب رزق در بین طلوع فجر و طلوع شمس مى‏فرمایند:
انتظروا الفرج، ولا تیأسوا من روح اللَّه، فإن أحبّ الأعمال إلى اللَّه عزّوجلّ انتظار الفرج.5
در انتظار گشایش باشید و از رحمت خداوند ناامید نشوید؛ زیرا دوست‏داشتنى‏ترین کارها نزد خداوند انتظار گشایش است.
1-3. آن حضرت در بخش دیگرى از روایت یاد شده پس از اشاره به این مطلب که ناشکیبایى در هنگام بروز ناگواریها موجب از بین رفتن اجر انسان مى‏شود، مى‏فرماید:
... أفضل اعمال المرء انتظار فرج اللَّه عزّوجلّ6.
برترین کارهاى انسان، انتظار گشایش از سوى خداست.
1-4. صادق(ع) نیز در ضمن سفارشهاى خود به ابوحنیفه مى‏فرمایند:
... و أفضل الأعمال انتظار الفرج من اللَّه.
برترین کارها انتظار گشایش از خداست.

2. انتظار به معناى خاص:

در این معنا، انتظار گشایش و امید به آینده از ح امرى محدود، سطحى و فردى خارج شده و تبدیل به امرى گسترده، عمیق و اجتماعى مى‏گردد.
در توضیح این مطلب باید گفت: تعالیم ادیان الهى و به‏ویژه دین مبین ، دقیقاً بر گرایشهاى درونى انسانها تکیه دارد و اه و برنامه‏هاى آنها براساس همین گرایشهاى درونى و ویژگیهاى فطرى سامان یافته است و در این میان نقش دین تنها جهت دهى، توسعه و تعمیق این گرایشهاست.
در موضوع مورد بحث نیز دین مبین با توجه به اینکه امید به آینده و انتظار یک گرایش فطرى و جوهره زندگى انسانهاست تلاش نموده که این گرایش را از یک‏سو توسعه و از دیگر سو تعمیق بخشد.
به این بیان که دین به همه انسانها مى‏گوید: اولاً، شما فقط منتظر بهبود وضع زندگى خود و اطرافیانتان نباشید و تنها سعادت نزدیکان خود را طلب نکنید، بلکه این انتظار را نسبت به همه افراد جامعه گسترش دهید و چشم‏انتظار روزى باشید که رفاه، سعادت، عد و معنویت نه تنها در شهر و دیار شما بلکه در همه جهان گسترده شود.
ثانیاً، انتظار شما نباید تنها متوجه امور ظاهرى، سطحى و محدود زندگى گردد. شما باید انتظارتان را تعمیق بخشید و چشم به راه آینده‏اى باشید که حقیقت مطلق، عد مطلق و معنویت مطلق در جهان حاکم شود.
در این معنا، انتظار تنها به ظهور مردى تعلق مى‏گیرد که اگر بیاید نهایت خوبیها براى همه انسانها در سراسر جهان فراهم خواهد شد. این انتظار به همان اندازه فضیلت و برترى دارد که تحقق متعلق آن.
نگاهى اجمالى به روایاتى که در فضیلت انتظار ظهور عصر(ع) وارد شده‏اند ما را به سطح ارزش این انتظار واقف مى‏سازد:
2-1. سجاد(ع) منتظران را برترین مردم همه روزگاران برمى‏شمارند:
... إنّ أهل زمان غیبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل من کلّ أهل زمان.8
آن گروه از مردم عصر غیبتِ دوازدهم که ت او را پذیرفته و منتظر ظهور او هستند برترین مردم همه روزگاران هستند.
2-2. صادق(ع) در فضیلت انتظار به معناى دوم مى‏فرماید:
المنتظر لأمرنا کالمتشحّط بدمه فى سبیل‏اللَّه.9
ى که در انتظار تحقق امر ما (برقرارى حکومت اهل بیت(ع)) باشد همانند ى است که در راه خدا به خون خود غلتیده است.
2-3. آن حضرت در روایت دیگرى منتظران ظهور را از زمره ?دوستان خدا? برمى‏شمارند:
طوبى لشیعة قائمنا المنتظرین لظهوره فى غیبته و المطیعین له فى ظهوره أولئک أولیاءاللَّه الذین لاخوف علیهم ولا هم یحزنون.
خوشا به حال شیعیان قائم ما که در زمان غیبتش منتظر ظهور او هستند و در هنگام ظهورش فرمانبردار او. آنان دوستان خدا هستند، همانها که نه ترس به دل راه مى‏دهند و نه اندوهگین مى‏شوند.
2-4. صادق(ع) در بیانى دیگر منتظران ظهور را با شهیدشدگان در پیشگاه رسول خدا(ص) برابر دانسته، مى‏فرمایند:
من مات منکم و هو منتظر لهذا الأمر کمن هو مع القائم فى فسطاطه. قال: ثمّ مکث هنیئة، ثمّ قال: لا بل کمن قارع معه بسیفه. ثمّ قال: لا واللَّه کمن استشهد مع رسول‏اللَّه، صلّى‏اللَّه علیه و آله.11
هر از شما بمیرد در حالى که منتظر این امر باشد همانند ى است که با حضرت قائم(ع) در خیمه‏اش بوده باشد. سپس حضرت چند لحظه‏اى درنگ کرده، آنگاه فرمود: نه، بلکه مانند ى است که در خدمت آن حضرت شمشیر بزند. سپس فرمود: نه، به خدا همچون ى است که در پیشگاه رسول خدا(ص) شهید شده باشد.

3. نقش سازنده انتظار

براى درک درست نقش سازنده انتظار و امید به آینده در فرد و جامعه لازم است که ارکان و پایه‏هاى اساسى آن را بررسى کنیم.
هر با مراجعه به خود و بررسى مصادیق مختلف انتظار درمى‏یابد که این مفهوم سه پایه اساسى دارد:
1. ناخوشنودى از وضع موجود یا قانع نبودن به آن؛
2. امید و باور به آینده مطلوب؛
3. تلاش در جهت تحقق آینده مطلوب.
بدون تردید، انتظار، چه در معناى عام و چه در معناى خاص آن، زمانى فعلیت مى‏یابد که سه رکن یاد شده محقق شود. ى که هیچ احساس ناخوشایندى نسبت به وضع موجود خود و شرایطى که در آن به‏سر مى‏برد ندارد، یا آینده روشنى پیش روى خود نمى‏بیند و از باور درستى نسبت به امکان تغییر شرایط موجود برخوردار نیست، یا هیچ تلاشى در راه تحقق آینده‏اى که آن را مطلوب مى‏داند و رسیدن به هدفى که چشم‏انتظار رسیدن آن است، نمى‏کند، هرگز نمى‏تواند در زمره منتظران باشد.
حال اگر بخواهیم با توجه به سه رکن اساسى انتظار، به تحلیل مفهومى انتظار ظهور مهدى(ع) بپردازیم و مشخص کنیم که چه زمانى مى‏توان فردى را واقعاً منتظر ظهور دانست، باید به سه نکته اساسى اشاره کنیم:


1. آگاهى نسبت به شرایط موجود و معرفت نسبت به شرایط عصر موعود؛
2. باور به تحقق وعده الهى در مورد آینده جهان و حاکمیت نهایى دین خدا بر سراسر زمین؛
3. حرکت و تلاش در راه زمینه‏سازى و یا تحقق جامعه موعود.


نخستین شرط انتظار این است که انسان به آن حد از آگاهى و شناخت برسد که بفهمد وضع موجود جهان و مناسبات حاکم بر آن به هیچ‏وجه خشنود کننده نیست و شرایطى که در آن زندگى مى‏کند تناسبى با عظمت وجودى انسان و شأن او ندارد. این شناخت تنها در صورتى حاصل مى‏شود که آدمى ابتدا شرایط موجود جامعه خود و شرایط جامعه موعود را به درستى بشناسد و آنگاه به مقایسه آنها پرداخته و به داورى بنشیند که واقعاً کدامیک از این شرایط، شایسته مقام انسان به عنوان اشرف مخلوقات است.
شرط دوم باور به سعادتمند شدن جهان و رستگارى بشر در پایان تاریخ است. باور به این حقیقت که جهان بالا ه طعم خوش حقیقت، عد و معنویت را خواهد چشید و ریشه هر چه دروغ، ستم، فساد و تباهى است از زمین برکنده خواهد شد.
بدون تردید تحقق شرایط یاد شده مست م تلاش فراگیر فردى و اجتماعى در حوزه‏هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و نظامى است. تلاشى که اگر به واقع محقق شود، فرد و جامعه مصداق روایاتى خواهند شد که در آنها منتظران ظهور را با یاوران مهدى(ع) و حاضران در صحنه‏هاى نبرد عصر ظهور مقایسه کرده و اجر و ثواب و شأن و مرتبه آنها را ی ان دانسته‏اند.
کلام خود را با ذکر روایتى از صادق(ع) به پایان مى‏بریم؛ روایتى که با تأمل در آن مى‏توان همه بایسته‏هاى انتظار فرج را دریافت:
إِنَّ لَنا دَولَةً یَجِیى‏ءُ اللَّهُ بِها إِذا شاءَ. ثُمَّ قالَ: مَن سَرَّهُ أَن یَکُونَ مِن أَصحابِ القائِمِ فَلیَنتَظِر وَلیَعمَل بِالوَرَعِ وَ مَحاسِنِ الأخلاقِ، وَ هُوَ مُنتَظِرٌ، فَإِن ماتَ وَ قامَ القائِمُ بَعدَهُ کانَ لَهُ مِنَ الأَجرِ مِثلُ أَجرِ مَن أَدرَکَهُ، فَجِدُّوا وَانتَظِرُوا، هَنِیئاً لَکُم أَیَّتُهَا العِصابَةُ المَرحُومَةُ.12
براى ما تى است که هر زمان خداوند بخواهد، آن را محقق مى‏سازد. و آنگاه [ ] فرمود: هر دوست مى‏دارد از یاران حضرت قائم، باشد باید که منتظر باشد و در این حال به پرهیزکارى و اخلاق نیکو رفتار نماید، در حالى که منتظر است، پس چنانچه بمیرد و پس از مردنش قائم، به پا خیزد، پاداش او همچون پاداش ى خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است، پس کوشش کنید و در انتظار بمانید، گوارا باد بر شما [این پاداش] اى گروه مشمول رحمت خداوند!مشاهده متن کامل ...
مقاله آینده پژوهی در توسعه پایدار مدیریت
درخواست حذف اطلاعات
تعداد صفحات: 24     کد محصول :3155      حجم فایل:23,17 kb      نوع فایل :rar 

 فایل ورد قابل ویرایش


 توضیحی مختصر از متن فایل  :


آینده، مفهومی ناشناخته
به لحاظ تعریف، آینده ناشناخته است. این بدین معنا است که احتمالات بسیاری پیرامون چیستی آن وجود دارد. همه افراد و سازمان ها، گزینه های بی شماری برای آینده دارند. به نظر می رسد، با توجه به ایده آینده های احتمالی متعدد، آینده‌هایی چندگانه وجود داشته باشند که در این راستا، کارکنان و سازمانها باید آینده های ویژه خود را بسازند. ما نمی توانیم اجازه دهیم تا هر رویدادی برای ما رخ دهد. ما می توانیم آینده را از طریق مد نظر قرار دادن را ارها، هم اکنون ایجاد کنیم؛ یعنی اکنون کجا هستیم و چگونه عمل می‌کنیم. 
سپس ما آینده را از راه آزمون گزینه‌‌ها برای فعالیتهای مقبول و لحاظ استراتژی های جدید برای اجرا می‌سازیم. در نهایت، ما آینده را از راه توجه به احتمالات بی شمار، از آنچه ممکن است وجود داشته باشد، شکل می‌دهیم. ما اقدامهای ویژه‌ای را برای ب مزیت از فرصت هایی که در آینده خود دیده‌ایم، و دوری از مشکلاتی که آنها را پیش بینی می کنیم، انجام می دهیم. ما امروز را برای دستی به آینده های ایده آل و ایجاد آن‌ها طراحی می کنیم. 
در ارتباط با آینده، ناشناخته‌های بسیاری وجود دارد. ما چگونه می توانیم آینده را کشف و مطالعه کنیم؟ چه استراتژی هایی برای مطالعه آینده وجود دارند؟
آینده پژوهان راه‌های بسیاری برای کشف این حوزه جالب دارند. یک ابزار مفهومی سودمند که در (ج 1) نشان داده شده است، ماتریسی است که ابتدا توسط بیشاپ و کینگ ( king & bishop, 1996) توسعه یافت. این ماتریس سه رویکرد را برای درک تفکر پیرامون آینده مشخص می کند: آینده های محتمل، آینده های ممکن و آینده های مرجح. با وجود آنکه این آینده ها به گونه جداگانه مورد بحث واقع می شوند، لیکن آینده پژوهان به گونه متناوب آنها را ترکیب می کنند. ابزارها و تکنیک های بسیاری به گونه همزمان برای ارائه دیدگاهی عینی و قوی به برنامه ریزان پیرامون آینده، به کار گرفته می شوند.


 


آیندههای محتمل (قابل وقوع)
آینده‌های محتمل، آشناترین مفهوم هستند. روندها و گرایشهای کلیدی و محدودیت‌های موقعیت‌های فعلی، عناصری کلیدی هستند که محرک آینده‌های محتمل (قابل وقوع) می باشند. این نوع از آینده شی یا آینده پژوهی، راه‌هایی قطعی، تحلیلی و منطقی را پیرامون لحاظ آنچه روی خواهد داد و آنچه محتمل است، به کار می گیرد. 
برای مطالعه و طراحی آینده های محتمل، ما از حال به سمت آینده اقدام به برون ی (استقراء) کرده، روندهای جمعیت شناختی را آزمون می کنیم و مفاهیم کاربردی را برای استمرار، افزایش یا کاهش در بسیاری از خدمات توسعه می دهیم. قیاسها و تاریخ نیز به تعیین و توصیف آنچه ممکن است وقوع آن در آینده محتمل باشد، کمک می کند. برای مثال: در برخی نهادهای تی، در پایان سال مالی، ترخیص یا آزادسازی پول ها یا مبالغ ذخیره شده یا بازیافت شده ای صورت می گیرد که ممکن است برای تجهیزات صرف شوند. 
این تاریخ ترخیص یا آزادسازی پول، ممکن است تا اندازه ای بر مبنای سالیانه ثابت باشد. در نتیجه، بسیاری از تصمیم گیرندگان ممکن است حتی برنامه ریزی هزینه را بر مبنای این پول توسعه دهند: یک آینده محتمل و مورد انتظار بر مبنای گذشته.
 
لینک :


مقاله آینده پژوهی در توسعه پایدار مدیریت


مشاهده متن کامل ...
پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد
درخواست حذف اطلاعات
پیشینه پزوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 13
فرمت فایل docx
حجم فایل 172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37
پیشینه پژوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد

فروشنده فایل

کد کاربری 7188
کاربر

پیشینه پزوهش و مبانی نظری ارزی عملکرد

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و ا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa)

نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ارزی عملکرد

تعاریف ارزی عملکرد

ارزی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع جهت دستی به اه و شیوه های اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری که ارزی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیتهاست. منظور از اثربخشی میزان دستی به اه و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است (کاپلان، 1385).

به طور کلی نظام ارزی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستی به وضعیت مطلوب دانست. برخی تعاریف موجود در مورد ارزی عملکرد به شرح زیر است:

 • ارزی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (طاهری، 1382).
 • ارزی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد (طاهری،1382).
 • به طور کلی نظام ارزی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد (ای . لیکانن، 1381).

2-2-2 سابقه ارزی عملکرد

اگر بخواهیم سابقه ارزی عملکرد را مورد کاوش قرار دهیم باید به تاریخ زندگی بشر باز گردیم، به اولین باری که افراد کار به صورت گروهی را آغاز د. در آن دوران ارزی تنها بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی انجام می شد، اما به مرور زمان و در دوره های مختلف مدیریت و در کشورهای مختلف شیوه های مختلفی برای کنترل به سمت زمان سنجی کار و پیش بینی همه شرایط و نتایج دستی بود. نظام ارزی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال 1800 میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با استفاده از چوب هایی در رنگ های مختلف درجه بندی می شدند که این کار در واقع نوعی ارزی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است ( ظری، 1388).

2-2-3 تاریخچه ارزی عملکرد در ایران

در ایران ارزشی به صورت کلاسیک، توسط خواجه رشیدالدین فضل الله که بیش از بیست سال مقام وزارت مغول ها را عهده دار بوده است، در اوا قرن هفتم هجری مطرح شده است ( ظری،1388).

اما به طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال 1349 مقرر گردید سازمان های تی از نظر مدیریت و نحوه اداره امور مورد ارزی قرار گیرند. به همین منظور مرکز ارزشی سازمان های تی در نخست ی تشکیل گردید. هدف اصلی از تأسیس این مرکز اصلاح سازمان های تی و تغییر اساسی در روش کار آنها، اعمال مدیریت صحیح، دقت در حسن انجام کارهای اداری و سرعت در اتخاذ تصمیم ذکر شده است. هم چنین در اسناد و مدارک مربوطه آمده است که هدف از این ارزشی آن است که علل عدم توفیق مسئولین در انجام وظایف و اعمال مدیریت مشخص و با انعکاس نقایص موجود، مدیران را در جهت بهبود وضع وادار به تفکر نماید.

در سال 1352 با آغاز برنامه پنجم عمران و به موجب بند 8 ماده 5 فصل برنامه و بودجه وظایف ارزشی کارایی عملکرد دستگاه های اجرایی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد. به همین منظور معاونت ارزشی سازمان های تی در این سازمان تشکیل گردید.

دو سال بعد و در سال 1354 به موجب اصلاحیه مورخ 28/12/53 قانون استخدام کشوری و به موجب بند 6 قسمت ب ماده 104 وظیفه ارزشی کارایی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به منظور ارشاد و راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت به سازمان امور اداری و استخدامی واگذار گردید. در همین راستا دفتری تحت عنوان دفتر ارزشی سازمان های تی در این سازمان تشکیل شد. در سال 1359 دفتر مذکور منحل و تا سال 1376 اقدامات مربوط به ارزی عملکرد دستگاههای اجرایی متوقف شد.

در سال 1376، مجدداً موضوع ارزی عملکرد در قالب یک دفتر در ساختار سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکل گرفت تا در زمینه استقرار نظام ارزی عملکرد و تهیه سیاست های اجرایی و خط مشی های کلی مربوط به ارزی سازمان های تی اقدامات لازم را به عمل آورد. پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در سال 1379 به موجب تشکیلات و شرح وظایف مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه بررسی، مطالعه، طراحی و استقرار نظام ارزی عملکرد مدیریت در دستگاههای اجرایی کشور، تهیه گزارش های لازم در این مورد به عهده دفتر ارزی عملکرد سازمان فوق قرار گرفت (دفتر ارزی عملکرد و بهبود مدیریت، 1380).

2-2-4 فرایند ارزی ؛ مراحل ارزی عملکرد

در برنامه ریزی جهت بررسی امکان پذیری و نیز بررسی اثربخشی و کارآمدی برنامه ریزی صورت گرفته در سه مرحله برنامه ها مورد ارزی قرار می گیرد. این مراحل را می توان به شرح ذیل بیان کرد (صمدی، 1381)

مرحله اول؛ ارزی پیش از اجرا(امکان سنجی برنامه ها).

مرحله دوم؛ نظارت و ارزی حین اجرا (نظارت).

مرحله سوم؛ ارزی پس از اجرا (ارزشی ).

امکان سنجی پیش از اجرا یا فقدان ظرفیت های فنی، نهادی، قانونی و مالی را برای اجرای سیاست ها ارزی کرده و درجه واقع بینی اه و سیاست ها را افزایش می دهد که این نوع ارزی خود می تواند از نتایج ارزی برنامه های گذشته برای انجام صحیح ارزی قبل از اجرا استفاده کند. نظارت حین اجرا، خطاهای هدف گذاری، برآورد منابع، اثربخشی و یا خطاهای اجرایی یا انحرافات ناشی از تغییر شرایط پیرامونی را شناسایی کرده زمینه ساز اقدام به موقع برنامه ریزان برای اصلاح برنامه ها خواهد شد و ارزی های پس از اجرا با ارزشی معناداری، کارآمدی و اهمیت برنامه ها و سیاست های در حرکت به سمت توسعه تصویری واقعی از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی در آستانه برنامه های بعدی ارائه خواهد داد.

هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می باشد. در فرایند ارزی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد (صمدی، 1381).
مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه چند دستگاه خودرو / مناقصه چند دستگاه خودرو
 2. فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده
 3. استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن / استعلام , استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن
 4. استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه / استعلام , استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه
 5. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400 / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400
 6. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe
 7. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood
 8. مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی.... / مزایده,مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی....
 9. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab
 10. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar
 11. ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson
 12. مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ...
 13. مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ... / مناقصه , مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ...
 14. فراخوان ابزارآلات ترابری / فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ابزارآلات ترابری
 15. فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان / فراخوان ارزی کیفی مناقصه, فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان
 16. مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع
 17. فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان
 18. مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی
 19. مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر
 20. فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه / فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه
 21. مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام / مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام
 22. مزایده انواع نهال آلو / مزایده انواع نهال آلو
 23. مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی
 24. فراخوان مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 25. فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم
 26. مزایده سه دستگاه اره گرانیتی / مزایده سه دستگاه اره گرانیتی
 27. مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط
 28. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام
 29. مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر
 30. مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19 / آگهی مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19
 31. فراخوان p/f gas turbine sienens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان p/f gas turbine sienens
 32. آگهی مزایده واگذاری مهد کودک / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری مهد کودک
 33. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1
 34. مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی
 35. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2
 36. مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ...
 37. مزایده فروش خودروهای سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری
 38. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله
 39. فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند
 40. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره / مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره
 42. مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 43. مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران / فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران
 44. مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر / مزایده,مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر
 45. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...
 46. مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ... / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ...
 47. مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر / مزایده,مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر
 48. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری
 49. مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت / مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت
 50. مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع
 51. مناقصه احداث خطوط دومداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خطوط دومداره
 52. مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی
 53. مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا / مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا
 54. مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا / آگهی مزایده , مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا
 55. مزایده وصول عوارض میدان دواب.... / آگهی عمومی , مزایده وصول عوارض میدان دواب....
 56. مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی
 57. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید
 58. مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی
 59. مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج / مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج
 60. مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان / مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان
 61. فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان / فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان
 62. مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی
 63. مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی
 64. فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی آن - نوبت دوم / فراخوان ارزی ، فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی - نوبت دوم
 65. عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی / عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی
 66. مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی / مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی
 67. مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال
 68. مناقصه ید کنتور / مناقصه ید کنتور
 69. مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای / مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای
 70. مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم
 71. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع
 72. مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ...
 73. آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت
 74. مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد
 75. مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل / آگهی مناقصه, مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل
 76. مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار
 77. مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی / آگهی مزایده عمومی و حضوری , مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی
 78. مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای
 79. فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج
 80. فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری
 81. اجرای روکش میکروسرفیسیگ / اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 82. مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری
 83. فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم
 84. مناقصه ید مبلمان شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید مبلمان شهری ...
 85. مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی
 86. مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم
 87. مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم
 88. مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک
 89. مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه
 90. مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم
 91. مناقصه تجهیزات پزشکی- نوبت اول / آگهی دوم مناقصه , مناقصه تجهیزات پزشکی-
 92. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی
 93. مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19
 94. مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت
 95. فراخوان ید p/f gas turbine siemens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ید p/f gas turbine siemens
 96. مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم
 97. فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ... / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ...
 98. مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر)
 99. مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک
 100. مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین
 101. ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی / ارزی , ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی
 102. مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم
 103. مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید
 104. فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی
 105. مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط....
 106. مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی
 107. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم
 108. مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم
 109. مناقصه ید کارتن لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید کارتن لایه میانی
 110. فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم
 111. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم
 112. مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری
 113. فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق / فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق
 114. مناقصه سیم خاردار رشته ای... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو نوبت, مناقصه سیم خاردار رشته ای...نوبت دوم
 115. مزایده کالاهای تحت اختیار / آگهی مزایده الکترونیکی, مزایده کالاهای تحت اختیار
 116. مزایده ملک مساحت 3234مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 3234مترمربع
 117. مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه
 118. مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 119. مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده
 120. مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی
 121. فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری / فراخوان , فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری
 122. فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت
 123. مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ / مناقصه,مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 124. مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم
 125. مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی
 126. مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم
 127. مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95
 128. مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند
 129. مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید
 130. فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری
 132. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545
 133. مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی
 135. مزایده فروش یک دستگاه فر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فر
 136. فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم
 137. مزایده فروش یک واحد کارخانه و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک واحد کارخانه و ...
 138. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ... / آگهی مناقصه ارزی کیفی ، مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ...
 139. ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم
 140. فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی نوبت دوم
 141. مناقصه ید چسب کاغذی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید چسب کاغذی تجدید
 142. مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم
 143. مزایده یک دستگاه کان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کان
 144. مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول
 145. مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی
 146. مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله
 147. مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران
 148. فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / فراخوان ارزی کیفی مشاوران,فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 149. مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم / مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم
 150. مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان
 151. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر
 152. مزایده به فروش خودروهای مازاد / مزایده به فروش خودروهای مازاد
 153. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم
 154. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم
 155. مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم
 156. مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم
 157. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus ....
 158. مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1
 159. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم
 160. مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit
 161. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783 / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783
 162. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر
 163. مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست....
 164. مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر
 165. مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین
 166. مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع
 167. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم
 168. مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم
 169. ارزی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم
 170. مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر / مزایده,مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر
 171. مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758 / مزایده,مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758
 172. مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر
 173. مزایده سنگ پلاک / مزایده سنگ پلاک
 174. مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول
 175. مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر
 176. مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول
 177. مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ... / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ...
 178. فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی.... / آگهی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی....
 179. مزایده املاک موروثی نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی نوبت سوم
 180. مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم
 181. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم
 182. مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دو

  مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه چند دستگاه خودرو / مناقصه چند دستگاه خودرو
 2. فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری مجموعه ورزشی ، تفریحی س وشیده
 3. استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن / استعلام , استعلام ید 1000 کیلوگرم astm-c494 روان کننده بتن
 4. استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه / استعلام , استعلام پیچ سر شش گوش نیم رزوه
 5. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400 / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی توربین زیمنس sgt-400
 6. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای nuovo plgnoe
 7. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی گیربا peter brotherhood
 8. مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی.... / مزایده,مزایده تلویزبون ، میز تلویزیون ، جا کفشی ، کنار فرشی....
 9. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی bab
 10. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی perar
 11. ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران شیرهای کنترلی samson
 12. مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام خدمات hse و درمانگاه طب صنعتی ، راهبری خودروهای آتش نشانی و ...
 13. مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ... / مناقصه , مناقصه ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور و ...
 14. فراخوان ابزارآلات ترابری / فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ابزارآلات ترابری
 15. فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان / فراخوان ارزی کیفی مناقصه, فراخوان ید ادوات ابزار دقیق سیستم آلارم و شدان
 16. مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه 11.20 و 11 مترمربع
 17. فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان احداث شبکه تغذیه و توزیع گاز 31 روستای شهرستان
 18. مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین با سند مالکیت کاربری آموزشی
 19. مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 905.8 و 724.01 متر
 20. فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه / فراخوان انجام امور نظافتی و خدمات و فضای سبز فرودگاه
 21. مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام / مزایده کتبی نسبت به واگذاری امور خدماتی کشتارگاه دام
 22. مزایده انواع نهال آلو / مزایده انواع نهال آلو
 23. مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی / مزایده,مزایده واگذاری تعداد ده قطعه زمین با کاربری مس ی
 24. فراخوان مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان / فراخوان مناقصه , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان
 25. فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اصلاح و بازسازی تصفیه خانه بندرعباس نوبت دوم
 26. مزایده سه دستگاه اره گرانیتی / مزایده سه دستگاه اره گرانیتی
 27. مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط / مزایده,مزایده فروش سه قطعه زمین بصورت نقد و اقساط
 28. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده ,مزایده فروش سهام
 29. مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر / مزایده,مزایده املاک کاربری اداری مس ی تجاری باغ بایر
 30. مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19 / آگهی مزایده , مزایده فروش چرخهای ضایعاتی قطارها 95.11.19
 31. فراخوان p/f gas turbine sienens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان p/f gas turbine sienens
 32. آگهی مزایده واگذاری مهد کودک / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری مهد کودک
 33. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 1
 34. مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی / مزایده,مزایده فروش ششدانگ ساختمان کاربری تجاری اداری صنعتی
 35. مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2 / آگهی مزایده ,مزایده فضای مربوط به یک باب اتاق تجاری شماره 2
 36. مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ... / مزایده, مزایده فروش اقلام تاسیساتی مازاد بر نیاز شامل پمپ و شیر و ...
 37. مزایده فروش خودروهای سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش خودروهای سواری
 38. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله
 39. فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 388 دستگاه کنتور هوشمند
 40. مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به شماره 1043 فرعی نوبت دوم
 41. مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره / مزایده واگذاری زمین و دکه به صورت اجاره
 42. مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان / مزایده, مزایده واگذاری تعداد 40 سهم از یک واحد مجتمع تولیدی نان
 43. مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران / فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران
 44. مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر / مزایده,مزایده 156 سهم از شرکت تعاونی مساحت 12150متر
 45. مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن ورزشی و ...
 46. مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ... / آگهی فروش اموال منقول, مزایده فروش کان ، کامپیوتر و ...
 47. مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر / مزایده,مزایده ملک مس ی عرصه 223.85متر
 48. مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 5 دستگاه خودروی سواری
 49. مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت / مزایده دعوت از سرمایه گذار جهت مشارکت
 50. مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت تقریبی 360مترمربع
 51. مناقصه احداث خطوط دومداره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث خطوط دومداره
 52. مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش یک دستگاه خودروی کامیون- کمپرسی
 53. مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا / مناقصه تکمیل تاسیسات فاضلاب ا
 54. مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا / آگهی مزایده , مزایده تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب ا
 55. مزایده وصول عوارض میدان دواب.... / آگهی عمومی , مزایده وصول عوارض میدان دواب....
 56. مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری فضاهای خدماتی
 57. مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی, مزایده فروش تعداد 18 دستگاه اتوبوس- تجدید
 58. مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روشنایی معابر نواحی صنعتی
 59. مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج / مناقصه پیمان احداث پارک حاشیه بزرگراه بسیج
 60. مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان / مزایده دو دستگاه خودرو سواری استیشن کاروان
 61. فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان / فراخوان مشارکت در طرح تولید لباس فرم دانش آموزان
 62. مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / مناقصه, مناقصه اصلاح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی
 63. مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 66 دستگاه سرکابل گازی
 64. فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی آن - نوبت دوم / فراخوان ارزی ، فراخوان ید تجهیزات و اجرای کامل موتورخانه و راه اندازی - نوبت دوم
 65. عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی / عملیات اجرای ابنیه فنی ، پروژه راهسازی
 66. مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی / مزایده فروش 4 دستگاه نیمه یدک کمپرسی
 67. مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت بنای 5 سال
 68. مناقصه ید کنتور / مناقصه ید کنتور
 69. مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای / مناقصه انجام پشتیبانی و آماده به کار نگه داشتن سخت افزارها و شبکه های رایانه ای
 70. مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملکی به مساحت 244.5متر نوبت دوم
 71. مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به متراژ 9078/06مترمربع
 72. مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش لوازم و م ومات اداری مستعمل، شامل ضایعات آهن و ...
 73. آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی ید مقدار 9750 متر لوله کاروگیت
 74. مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پست کمپکت سوله های همکار استاندارد
 75. مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل / آگهی مناقصه, مناقصه ید تجهیزات اسکنر سه بعدی ثابت و پرتابل
 76. مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات آسف معابر میدان مرکزی میوه و تره بار
 77. مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی / آگهی مزایده عمومی و حضوری , مزایده فروش حدود 2200 تن ضایعات ف ی
 78. مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تراش ، تهیه و اجرای قی اشی و آسف توپکای محوطه ای
 79. فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج / آگهی فراخوان , فراخوان شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار فضای طبقات اول و دوم تجاری برج
 80. فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری / آگهی فراخوان عمومی,فراخوان پیمانکاران خاکبرداری و گودبرداری
 81. اجرای روکش میکروسرفیسیگ / اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 82. مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبارزه با جانوران مضر شهری
 83. فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی instrument callration bench نوبت دوم
 84. مناقصه ید مبلمان شهری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید مبلمان شهری ...
 85. مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 10000 عدد قطعه استوانه ای مسی
 86. مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه توسعه و تعمیرات اساسی اورژانس نوبت دوم
 87. مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه استحصال مقدار 1.250.000 کیلوگرم قند حبه از شکر موجود نوبت دوم
 88. مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک / آگهی مناقصه , مناقصه یداری 400 تن روغن پارافینیک
 89. مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه / مزایده,مزایده فروش سی مترمربع عرصه معبر متروکه
 90. مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش اقلام راکد و مازاد بر نیاز انبارها - نوبت دوم
 91. مناقصه تجهیزات پزشکی- نوبت اول / آگهی دوم مناقصه , مناقصه تجهیزات پزشکی-
 92. مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی / مزایده , مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات مستعمل و ابزار و قطعات یدکی
 93. مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک نوبت دوم 95.11.19
 94. مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، ساخت، حمل ، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات یک دستگاه بی 230 کیلوولت
 95. فراخوان ید p/f gas turbine siemens / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان ید p/f gas turbine siemens
 96. مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 324.000 متر پارچه استتار جنگلی نوبت دوم
 97. فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ... / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی تهیه ، ساخت ، انجام آزمایش های کارخانه ای ...
 98. مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مدیریت و نظارت بر نیروهای حراست (9 نفر)
 99. مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه 5.000.000 کارت مغناطیسی عابر بانک
 100. مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش یکباب مغازه و یک قطعه زمین
 101. ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی / ارزی , ارزی تامین کنندگان ابزارآلات صنعتی و لباسهای مصرفی
 102. مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارگاه تیرسازی حصار مهتر نوبت دوم
 103. مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید / تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید خدمات ایاب و ذهاب با خودروی سواری اتوبوس و مینی بوس... تمدید
 104. فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 6000 متر لوله چدنی به همراه واشرهای آببندی جهت آبرسانی
 105. مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط.... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعدادی لوازم و تجهیزات اسقاط برقی و اداری و لوازم دارای مس و همچنین خودروهای اسقاط....
 106. مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید 2 دستگاه رله دیفرانسیل ret670 به همراه تجهیزات جانبی
 107. مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سامانه گندز تجدید نوبت دوم
 108. مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید، بارگیری و حمل تابلو کنترل دور vsd نوبت دوم
 109. مناقصه ید کارتن لایه میانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید کارتن لایه میانی
 110. فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی پروژه اجرای روسازی در فاز توسعه 80 تاری و خیابان های فاز موجود و ... نوبت دوم
 111. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی ktm- نوبت دوم
 112. مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری / مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آماده سازی و ساختمان غسالخانه و اداری
 113. فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق / فراخوان خدمات حفاری جهت دار در مناطق
 114. مناقصه سیم خاردار رشته ای... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو نوبت, مناقصه سیم خاردار رشته ای...نوبت دوم
 115. مزایده کالاهای تحت اختیار / آگهی مزایده الکترونیکی, مزایده کالاهای تحت اختیار
 116. مزایده ملک مساحت 3234مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت 3234مترمربع
 117. مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری پروژه خدمات درمانی و بهداشتی درمانگاه
 118. مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 2.22 صدم دانگ از سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی
 119. مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه وکیوم ایستاده
 120. مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی / مزایده,مزایده ساختمان مس ی به شماره ملک 572 فرعی
 121. فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری / فراخوان , فراخوان راهبری خودروهای سبک استیجاری
 122. فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید تانکر حمل ازت
 123. مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ / مناقصه,مناقصه اجرای روکش میکروسرفیسیگ
 124. مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات سرویس و نگهداری و بهره برداری از 8 دستگاه خودروی تی نوبت دوم
 125. مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات پروژه تولید نهال و مراقبت و نگهداری از نهالهای تولیدی و سنواتی
 126. مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng نوبت دوم
 127. مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95 / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری از پسته خشک سال 95
 128. مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید آنالایزر دود دودکش نیروگاه شازند
 129. مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم تجدید
 130. فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان مشاوران در زمینه تدوین طرح جامع توسعه شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم
 131. مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین اپراتور مرکز خدمات غیر حضوری
 132. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545 / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 2.2545
 133. مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین 2 دستگاه بیل مکانیکی نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای کارهای باقیمانده تکمیلی سد مخزنی
 135. مزایده فروش یک دستگاه فر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه فر
 136. فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ید قطعات دستگاه نیتروپن ساز نوبت دوم
 137. مزایده فروش یک واحد کارخانه و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک واحد کارخانه و ...
 138. مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ... / آگهی مناقصه ارزی کیفی ، مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات و ...
 139. ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی جهت سرویس ، بازسازی تجهیزات مربوط به قایق های نجات سکوهای نفتی و گازی تجدید نوبت دوم
 140. فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ید صندلی کامل سینمایی نوبت دوم
 141. مناقصه ید چسب کاغذی تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید چسب کاغذی تجدید
 142. مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم / مزایده,مزایده زمین کشاورزی شامل 18 قطعه اراضی آبی و دیم
 143. مزایده یک دستگاه کان / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کان
 144. مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تراش مکانیزه آسف - مرحله دوم نوبت اول
 145. مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی / مزایده,مزایده منزل مس ی و زمین زراعی آبی
 146. مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله دوم- نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای فاز دو تکمیل خانه - مرحله
 147. مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران / مزایده,مزایده ملک مشاعی ششدانگ زمین بخش 12 تهران
 148. فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری / فراخوان ارزی کیفی مشاوران,فراخوان واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
 149. مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم / مناقصه طراحی , ید و نصب و راه اندازی تابلوهای حفاظت دیجیتالی نوبت دوم
 150. مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی هیدروکوپلینگ جهت نیروگاه شهید مفتح همدان
 151. مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین کشاورزی باغ مرکبات 1825متر
 152. مزایده به فروش خودروهای مازاد / مزایده به فروش خودروهای مازاد
 153. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی یکباب سوله- نوبت دوم مرحله دوم
 154. مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری حق بهره برداری از سرقفلی دو باب سوله نوبت دوم
 155. مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم / مزایده,مزایده فروش تعداد شش باب مغازه نوبت چهاردهم
 156. مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم / مزایده,مزایده 14 قطعه زمین مس ی شهرک ویس القران نوبت ششم
 157. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus .... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 هاچ بک تیپ tus ....
 158. مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث زیرساختهای آرامستان شهر برازجان فاز 1
 159. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 2 باب کان مرحله دوم نوبت دوم
 160. مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f "geo-data" mud logging unit
 161. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783 / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی کلاسه 1/950783
 162. مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مس ی ویلایی شمالا به طول سی متر
 163. مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش میز ناهارخوری چوبی با هشت صندلی یک دست....
 164. مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت صد و چهار متر
 165. مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده سه تار مشاع از ششدانگ زمین
 166. مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع / مزایده,مزایده یکباب ساختمان ویلایی 1190.44مترمربع
 167. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث جاده .... نوبت دوم
 168. مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه احداث راه اصلی یاسوج.... تجدید نوبت دوم
 169. ارزی کیفی انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه انجام خدمات پایش و آزمایشات پارامترهای زیست محیطی نوبت دوم
 170. مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر / مزایده,مزایده عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی زمین 1000متر
 171. مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758 / مزایده,مزایده یک واحد مس ی ویلایی شماره بایگانی شعبه 953758
 172. مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده واحد مس ی ویلایی 1350متر
 173. مزایده سنگ پلاک / مزایده سنگ پلاک
 174. مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مس ی ویلایی اموال منقول غیرمنقول
 175. مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده,مزایده یکباب خانه ویلایی مساحت هفتاد و دو متر
 176. مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مس ی پلاک ثبتی 219 فرعی نوبت اول
 177. مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ... / مناقصه , مناقصه ید لوازم یدکی ممبران r.o ...
 178. فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی.... / آگهی فراخوان نخست , فراخوان پروژه بهسازی و آسف راههای روستایی عیسولی....
 179. مزایده املاک موروثی نوبت سوم / مزایده,مزایده املاک موروثی نوبت سوم
 180. مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید رگلاتور 8 کلاس 600 نوبت دوم
 181. ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران , ارزی کیفی مناقصه گران قطعات یدکی شیرهای توپی walthonweir نوبت دوم
 182. مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برقراری لینک رادیویی نواحی و شهرستانهای شرق استان تهران نوبت دوم
 183. اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.11.19 در سایت
کنکور ی 96
درخواست حذف اطلاعات

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

کنکور ی 96

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی

جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاس جزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسجزوه تئوری مدیریت مقیمی جزوه مقیمی جزوه رفتار مصرف کننده کنکور ی مدیریت مالی کنکور ی مدیریت بازرگانی کنکور ی کتاب زبان ی استعداد تحصیلی ماهان مدرسان شریف تهران مدرک زبان آینده شغلی پی چا دی تست سایت مدیر منابع کنکور ی مدیریت نفرات برتر کنکور دکتیر مدیریت پل موفقیت بدترین جزوه های مدیریت کلاس های اجاره ای کلاس های زبان بد کلاس های کنکور ی زبان کلاس های مجازی مز ف بدترین کلاس های کنکور ی مدیریت زبان کدینگ استعداد تحصیلی بچه های کنکور ی مدیریت بهترین بدترین کلاسمشاهده متن کامل ...
مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1
درخواست حذف اطلاعات

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1

مقاله و تحقیق ارزی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن1مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.10 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه ید 54 عدد ممبران مارک csm مدل re8040bln - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید 54 عدد ممبران مارک csm مدل re8040bln - نوبت دوم
 2. آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی حق بهره برداری از مجموعه های ورزشی
 3. ارزی کیفی شناسایی ید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر / آگهی ارزی کیفی پیمانکاران , ارزی کیفی ید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر نوبت اول
 4. مناقصه ید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ... / مناقصه عمومی , مناقصه ید تعداد 500 عدد کابل نقطه جوش و ...
 5. مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث دیوار حفاظتی و ...
 6. مزایده اجاره فروشگاه / آگهی مزایده , مزایده اجاره فروشگاه
 7. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت دوم
 8. مناقصه ید هگزان مصرفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید هگزان مصرفی
 9. فراخوان مناقصه ید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید و اجرای قسمت دوم شبکه جمع آوری فاضلاب
 10. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله نوبت دوم
 11. مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع
 12. مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسف سطح نواحی 2 و 3.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری ، تراش و روکش آسف سطح نواحی 2 و 3....
 13. مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد / مزایده, مزایده فروش املاک با شرایط ویژه و بدون کارمزد
 14. آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار / آگهی شناسایی پیمانکار پروژه در دست احداث تفریحی - تجاری پارک بازار
 15. مناقصه ید 100 دستگاه crs (cash recycler system) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان ید 100 دستگاه crs (cash recycler system)
 16. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 17. مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته / آگهی مزایده, مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته
 18. مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد / مزایده ،مزایده فروش عداد سیزده 13 دستگاه خودروی مازاد
 19. مزایده منزل مس ی ویلایی 288 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی ویلایی 288 متر نوبت اول
 20. تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387 / تجدید مزایده نسبت به فروش چهار دستگاه سمی تریلر مدل 1387
 21. مزایده وانت مزدا مدل 1369... / مزایده , مزایده وانت مزدا مدل 1369...
 22. مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم / مزایده,مزایده سی و یک چهلم سهم مشاع از 115 سهم پلاک نوبت دوم
 23. مناقصه ج گذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10 / آگهی مناقصه , مناقصه ج گذاری معابر سطح منطقه دو 95.12.10
 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه م وبه 131.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه م وبه 131.95متر
 25. مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 2.13 فرعی بخش دو ارومیه
 26. مزایده ملک قولنامه ای و .. / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای و ..
 27. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید صبا نوبت دوم
 28. مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر / مزایده,مزایده یکباب واحد اپارتمانی جنوبی 104متر
 29. مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 7.443.37متر
 30. مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 ارومیه غیرمنقول توقیفی
 31. مناقصه انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت / آگهی مناقصه ,انجام کارهای خدماتی و اداری خود در نیروگاههای ارومیه و خوی و ستاد شرکت
 32. مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات / مزایده,مزایده قسمتی از املاک و ماشین آلات
 33. تجدید مناقصه زیرسازی و آسف معابر روستا / تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسف معابر روستا
 34. مناقصه آجر نسوز / آگهی مناقصه ,مناقصه آجر نسوز
 35. مزایده فروش 5 قطعه زمین مس ی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین مس ی
 36. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه 308.80متر
 37. مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین مساحت 2700مترمربع
 38. مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی / آگهی مزایده , مزایده نصب ، بهره برداری ، نگهداشت فضای تبلیغاتی
 39. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی طرح فولاد میانه
 40. مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10 / مزایده,مزایده بزرگ املاک مازاد سیستم بانکی کشور 95.12.10
 41. مناقصه تکمیل زمین چمن یه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل زمین چمن یه
 42. مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مس ی و اداری / مزایده,مزایده فروش قطعات صنعتی تجاری واحد مس ی و اداری
 43. مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو / مزایده , مزایده بهره برداری از معدن تراورتن اژدهاتو
 44. مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها 95.12.10 / آگهی مناقصه ,مناقصه کلیه امور مدیریتی تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای آشپزخانه ها95.12.10
 45. مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی / مزایده,مزایده مقدار شصت قصب زمین زراعی
 46. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری کبیر / مناقصه,مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مجتمع تجاری- اداری کبیر
 47. مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش چوب درختان باغهای حذفی مرکبات
 48. مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به تامین سموم شیمیایی
 49. فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به همراه ترانس های مربوط
 50. مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری خط کشی طولی (منقطع و ممتد) معابر اصلی نوبت دوم
 51. مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت صد و بیست متر
 52. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ای / مزایده ، مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ای
 53. اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی / آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل آموزشی و پژوهشی
 54. آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین / آگهی عمومی ، آگهی عمومی مقاوم سازی دیواره های گود زمین
 55. مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم / خلاصه تجدید آگهی مناقصه , مناقصه حمل گردبینه از حوزه سه گانه جنگل تجدید - نوبت دوم
 56. مناقصه است اج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آ و... / مناقصه ، مناقصه است اج و بارگیری و حمل 50.000 تن سنگ آ و...
 57. مزایده اجاره مرکز رفاهی فرهنگیان / مزایده اجاره ، مرکز رفاهی فرهنگیان
 58. مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی / مزایده عمومی, مزایده واگذاری بهره برداری از تالارهای کشتی
 59. اصلاحیه مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش تعداد 4 فقره از املاک
 60. مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوار جانبازان
 61. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق
 62. مناقصه ساخت مدرسه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مدرسه و ...
 63. فراخوان مناقصه اقلام مصرفی / فراخوان ،فراخوان مناقصه اقلام مصرفی
 64. مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه راه اندازی سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه
 65. آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ / آگهی،آگهی اجاره جایگاه cng شهرداری رباط سنگ
 66. ارزی کیفی تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی / آگهی ارزی کیفی, تامین بخشی از سنگ بالاست خطوط ریلی
 67. مناقصه تهیه رنگ ج ی آکلیدی نیمه براق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه رنگ ج ی آکلیدی نیمه براق
 68. مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تجهیز ساختمان های صندوق استان به سیستم دوربین مدار بسته تجدید
 69. مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق شه تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جاده سلامت شرق شه تجدید
 70. مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه احداث فرهنگسرای قرآنی در شهریار تجدید نوبت دوم
 71. مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96 / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در سال 96
 72. مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره ها ...
 73. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب نوبت دوم
 74. مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه / خلاصه آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ ناهار کارکنان روزانه
 75. مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 259 متر نوبت اول
 76. شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند psm / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند psm
 77. مزایده عرضه عمومی سهام / مزایده , مزایده عرضه عمومی سهام
 78. مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تعمیر ، نگهداری و راه اندازی کلیه دستگاهها و تاسیسات مکانیکی و برقی...
 79. مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه برون سپاری تصدی مشاغل - نوبت دوم
 80. آگهی ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه / آگهی ارزی کیفی , آگهی ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث قطعه اول آزاد راه
 81. تجدید مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کنترل و نظارت خطوط شهری و حومه - نوبت دوم
 82. فراخوان مناقصه ید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه ید 5000 کیسه 25 کیلوگرمی میکای متوسط
 83. مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امور خدمات نقلیه نوبت دوم
 84. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم / مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه 1/370 جنوب بنگستان اهواز نوبت دوم
 85. فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2 / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان اجاره خودروهای امداد و تعمیرات زون 2
 86. فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم / فراخوان ارزی کیفی مناقصه ید دو مرحله ای,فراخوان6 قلم دستگاه کارگاهی سنگین- نوبت دوم
 87. مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 210.9مترمربع نوبت اول
 88. فراخوان ارزی ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری opgw / فراخوان ارزی کیفی،فراخوان ارزی ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبرنوری opgw
 89. مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اجرای احداث دبستان 2 کلاسه شهید فاطمی چشمه پهن ملکشاهی ....
 90. مناقصه تامین نیروی انسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی-نوبت دوم
 91. مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه بهبود عبور و مرور شهر - نوبت دوم
 92. مناقصه رنگ آمیزی و زنگ ز با مسباره به روش وت بلاست- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی و زنگ ز با مسباره به روش وت بلاست-نوبت دوم
 93. مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مس ی آموزشی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از زمین های تجاری مس ی آموزشی نوبت دوم
 94. مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا / مزایده,مزایده نیسان وانت تیپ 2400 سایپا
 95. اصلاحیه مزایده فروش یک قطعه زمین / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین
 96. فراخوان ارزی کیفی ید سیم محافظ فیر نوری / فراخوان ارزی کیفی،فراخوان ارزی کیفی ید سیم محافظ فیر نوری
 97. مناقصه عملیات اجرایی روکش آسف منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی روکش آسف منطقه 2
 98. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.92متر
 99. مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین واقع در فین بزرگ
 100. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 119.96متر
 101. مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز / مزایده ، مزایده خودرو وانت پیکان دوگانه سوز
 102. فراخوان مناقصه ید تجهیزات ffsdb / آگهی فراخوان ، فراخوان مناقصه ید تجهیزات ffsdb
 103. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی
 104. تجدید مناقصه اجرای ید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم / تجدید آگهی مناقصه, تجدید مناقصه اجرای ید و نصب دکوراسیون و تجهیزات آمفی تئاتر تجدید چاپ دوم
 105. ارزی کیفی ساندویج پنل سقفی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , ارزی کیفی ساندویج پنل سقفی
 106. مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1 / مزایده,مزایده سه دانگ سرقفلی حجره 22.1
 107. مناقصه nalco 7330 en 262c nalco 8539 en 10100 / آگهی فراخوان عمومی دو مرحله ای , مناقصه nalco 7330 en 262c nalco 8539 en 10100
 108. مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه / مناقصه ، مناقصه پروژه احداث یک واحد مدرسه 10 کلاسه
 109. مناقصه تهیه مصالح ساختمانی / مناقصه ، مناقصه تهیه مصالح ساختمانی
 110. تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام قسمتی از سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 111. مناقصه اجرای آسف رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسف رمپ مجتمع خدماتی رفاهی آقای حسن پور
 112. مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک / مزایده,مزایده فروش تعداد سه فقره از املاک
 113. مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین / مزایده,مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و زیرزمین
 114. مزایده فروش سهام / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سهام
 115. مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه جمع آوری و انتقال پسماندهای سطح شهر
 116. تمدید مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم / تمدید آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک قطعه زمین آستانه ای نوبت دوم
 117. مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت صد متر مرحله دوم
 118. مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 2000متر نوبت دوم
 119. مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری / آگهی مزایده اموال منقول - غیر منقول , مزایده فروش دو دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز سخنگو تمام کامپیوتری
 120. مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی اپارتمان مساحت 58.62متر
 121. مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش حق امتیاز تلفن همراه
 122. مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نظافت ، آبدارخانه ، نگهبانی و نامه رسانی .... مرحله دوم
 123. مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان / مزایده,مزایده یکباب خانه و محوطه بخش ده گیلان
 124. مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده 5 قطعه ملک به کلاسه 950408 اموال غیرمنقول نوبت اول
 125. ارزی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی .... / ارزی کیفی مناقصه ، ارزی کیفی مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ....
 126. مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10 / مناقصه , مناقصه احداث قبور آجری در بلوک 51 آرامستان 95.12.10
 127. مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی چهار خط نمودن محور ساری - تاکام ...
 128. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه ....
 129. مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مخزن 3500 مترمکعبی
 130. مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 kva - 95.12.10 / آگهی مناقصه, مناقصه دو دستگاه دیزل ژنراتور 650 kva - 95.12.10
 131. مناقصه عمومی عملیات احداث ورزشگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث ورزشگاه
 132. مناقصه ید 5 ردیف سه پایه و متعلقات ف ی / آگهی مناقصه , مناقصه ید 5 دریف سه پایه و متعلقات ف ی
 133. فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه ..... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری مکانیکی پمپ خانه .....
 134. فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه.... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه سرویس و نگهداری از بخش های زیرساخت شبکه برق کارخانه .....
 135. مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10 / مزایده ، مزایده واگذاری 5 غرفه (تنقلات ) 95.12.10
 136. مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع / مناقصه , مناقصه پروژه مکانیزاسیون مرکز اسناد فنی مجتمع
 137. تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید نی عصایی پاکت کامبی ....
 138. مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ پوستر کارت دعوت و کاتالوگ
 139. مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری / مناقصه , مناقصه خدمات چاپ کتاب نمایشگاه های ادواری
 140. مناقصه ید تعداد 20.000 مجموعه جعبه ف ی .... / آگهی مناقصه , مناقصه ید تعداد 20.000 مجموعه جعبه ف ی ....
 141. مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی / آگهی مناقصه, مناقصه 500 تن شمش آلومینیوم آلیاژی
 142. مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / آگهی مزایده عمومی, مزایده میزان 165 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن
 143. مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات storage / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات storage
 144. فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده عمومی کابل های مازاد بر نیاز - نوبت دوم
 145. ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون / ارزی کیفی , ارزی کیفی طراحی ، ید، نصب و راه اندازی دکلهای روشنایی اپرون
 146. ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید رنگ ترافیکی و اجرای مارکینگ سطوح پروازی شهر
 147. ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب چراغهای پرژکتوری led ترمینال مسافری
 148. ارزی کیفی ید و نصب تجهیزات led ترمینال مسافری شهر فرودگاهی / ارزی کیفی , ارزی کیفی ید و نصب تجهیزات led ترمینال مسافری شهر فرودگاهی
 149. مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه / مناقصه , مناقصه فروشکاه محصولات غذایی تریا نمایشگاه
 150. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی
 151. مزایده فروش سهام / مزایده , مزایده فروش سهام
 152. مناقصه ارزی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزی کیفی,مناقصه ارزی تجهیزات پزشکی ...- نوبت دوم
 153. انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 154. انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات / انتخاب پیمانکار است اج و فروش تضمینی سنگ تراورتن آتشکوه محلات
 155. مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نقلیه مرکز اراک -نوبت دوم
 156. فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون / فراخوان سه قلم دتکتور گاز و سه قلم کیت کالیبراسیون
 157. مناقصه رول دستگاه کارتخوان / مناقصه ، مناقصه رول دستگاه کارتخوان
 158. مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مستمر نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار ...نوبت دوم
 159. اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10 / اگهی مناقصه عمومی،اگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان سوله چند منظوره 95.12.10
 160. همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 -95.12.10 / همایش, همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 96 - 95.12.10
 161. مناقصه مونتاژ تعدادی هپا / مناقصه , مناقصه مونتاژ تعدادی هپا
 162. فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم.... / آگهی فراخوان , فراخوان انجام تعمیر چوک های کاری رافینینگ و فینیشینگ ناحیه نورد گرم....
 163. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی و حفر چاه
 164. تجدید مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده محصولات باغات میوه نوبت دوم
 165. مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه شبکه آبرسانی فضای سبز نوبت دوم
 166. مزایده اجاره کارواش سازمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره کارواش سازمان نوبت اول
 167. مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10 / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از غرفه های بوستان کوهسنگی 95.12.10
 168. مناقصه ید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط / مناقصه , مناقصه ید 15 دستگاه ولتمتر فشار متوسط
 169. مناقصه ید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید و نصب ایزوگام مسلح (سیم دار) تجدید نوبت دوم
 170. مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، آببند جناح.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری تزریق تحکیمی ، تماسی ، آببند جناح....
 171. تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م و ... نوبت دوم
 172. مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع.... / آگهی مناقصات عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیت خدمات مشترکین واحدهای تابعه به صورت تجمیع....
 173. ارزی کیفی پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه / آگهی ارزی کیفی, پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور هفت تپه
 174. مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و وجی مجتمع / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه کابل کشی جهت کنتورهای ورودی و وجی مجتمع
 175. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 176. مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی کار جهت قسمتهای مختلف....
 177. مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه مناقصه نگهداری تاسیسات آبرسانی نوبت دوم
 178. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی قولنامه ای 55 متر نوبت اول
 179. مناقصه زیرسازی - ج گذاری - پیاده روسازی و آسف ریزی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی - ج گذاری - پیاده روسازی و آسف ریزی معابر سطح شهر
 180. مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید / آگهی تجدید مزایده , مزایده پروانه اکتشافی ابطالی دارای صنایع فرآوری و چرخه صنعتی تجدید
 181. مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید / آگهی تجدید فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده واگذاری محدوده های اکتشافی تجدید
 182. تجدید مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق / تجدید آگهی فراخوان ارزی کیفی, مناقصه واگذاری انبارداری و ترخیص و حفاظت کالاهای برق
 183. مزایده یک واحد مرغداری گل جوجه / مزایده,مزایده

  مشاهده متن کامل ...
تعریف هدف
درخواست حذف اطلاعات
هدف چیست ؟

هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.

مشاهده متن کامل ...
تعریف هدف
درخواست حذف اطلاعاتهدف چیست ؟


هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.مشاهده متن کامل ...
هدف به چه معناست
درخواست حذف اطلاعات

هدف چیست ؟

هدف چیست ؟ داشتن هدف در زندگی چقدر مهم است؟ یک هدف چه ویژگی هایی دارد؟ تفاوت هدف با آروز چیست؟ یک هدف باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ چرا بعضی ها هدف ندارند؟ چگونه می‌ توانید هدفی را انتخاب کنید؟ بعد از آنکه هدف خود را انتخاب کردید، در ارتباط با آن باید چه کارهایی را انجام دهید؟ و… سوالات بی شماری که قصد دارم در این مقاله و مقالات بعدی به آن بپردازم تا شما دوستان عزیز بتوانید هدف خود را در زندگی مشخص کنید و به آنچه می خواهید برسید.


هدف چیست ؟


تعریف هدف : هدف خواسته دقیق و روشن و وضعیتی است که می ‌خواهید در آینده داشته باشید که مدام ذهن شما را برای رسیدن به آن درگیر خود می کند. هدف، همان خواسته ای ‌است که می‌خواهید به آن برسید یعنی رسیدن به آن‌ چه می خواهید و می ‌توانید باشید. هدف همان تصاویر خوبی ‌است که در ذهن، از خود و زندگی آینده خود ساخته‌اید. هدف همان نتیجه ای ‌است که در اثر برنامه ریزی، تلاش و پشتکار شما به دست می ‌آید. رسیدن به هدف یعنی واقعیت بخشیدن به رویاها.


اگر شما وارد یک آژانس هواپیمایی شوید و از آنها بخواهید برای شما بلیط صادر کنند اما مقصد را ندانید هیچ گاه این کار را نمی کنند چون مقصد و هدف شما مشخص نیست هدف باید دقیقاً مشخص باشد که شما در چه تاریخی به چه کشوری می خواهید سفر کنید.


چرا داشتن هدف در زندگی این قدر مهم است؟


داشتن هدف ضروری است چون حرکت بدون هدف معنایی ندارد. اگر هدف نداشته باشید مگر مهم است به کدام سمت بروید. اصلاً چرا باید بدون هدف حرکت کنید؟ وقتی هدف ندارید در چه راهی قدم خواهید گذاشت؟ مگر فرقی هم می‌ کند که در چه راهی قدم بگذارید؟ اگر هدف نداشته باشید تمام عمرتان را صرف رویا‌پرداز‌ی‌ های بیهوده خواهید کرد.


شما باید به این سوالات مهم در زندگیتان جواب دهید: هدف من چیست؟ من چه اه کوچک و بزرگی در زندگی دارم؟ به کدام یک از هدف هایم رسیدم و به کدام نرسیده ام؟ چرا به بعضی هدف هایم نرسیده ام؟ آیا به خاطر سهل انگاری من بوده است؟ چگونه به اه م در آینده برسم؟ چگونه برنامه ریزی کنم؟ و …


یک کشتی را در دریا در نظر بگیرید اگر این کشتی مقصد مشخصی داشته باشد و بداند به کدام سمت می خواهد برود دقیقاً به همان سمتی که می خواهد، حرکت می کند. حتی اگر بادهایی مخالف جهت حرکت آن بوزند کشتی همچنان به راه خود ادامه می دهد، چرا؟ زیرا مقصد از قبل مشخص است. اما اگر یک کشتی بدون مقصد خاصی در دریا به راه بیفتد بادها آن را به هر سمتی و سویی که بخواهند می کشانند و اختیار کشتی به دست بادهای دریا می افتند.


این مثال در مورد آدم ها هم همین طور است. خیلی افراد بدون هیچ هدفی زندگی می کنند و اگر از آنها بپرسید برنامه فردایشان چیست، می گویند: نمی دانم، حالا تا فردا خدا بزرگه، اصلاً تا فردا کی مرده کی زنده. یا اگر بپرسید بعد از اتمام تحصیلات می خواهید چکاری را شروع کنید می گویند: هر کاری پیش بیاد، باید ببینم چی میشه.


عزیزان این را بدانید اگر نتوانید وضعیت خود را در آینده مشخص کنید،‌ ناچار محیط اطرافتان، وضعیت را به شما تحمیل می‌ کند و مثل کشتی بدون مقصدی می شوید که در دریای پر تلاطم اختیارش به دست بادهای موافق و مخالف می افتد پس چه بهتر که بدانیم هدف ما چیست ؟


هدف خود را معلوم کنیم و به سمتش در حرکت باشیم. داشتن اه دقیق، روشن و از پیش تعیین شده برای رسیدن به موفقیت ضروری است.


طبق تحقیقات استنفورد ، 97 درصد مردم جهان در زندگی خود هدف مشخص و روشنی ندارند و تنها 3 درصد از مردم می دانند که دقیقاً از زندگی چه می خواهند. درنتیجه زندگی آنها هیچ معنا و مفهوم واقعی ندارد و با حس عدم قطعیت درمورد آینده همراه است. اصولاً همه مردم کار و فعالیت می کنند اما نمی دانند هدف چیست ؟ زمانی که از آنها بپرسید که از زندگی چه می خواهند و یا هدف آنها در زندگی چیست جواب اکثرشان این است که «اِ اِ اِ نمی دونم» یا «باید راجع بهش فکر کنم» این افراد هرگز به جایگاهی که باید برسند و لیاقتش را دارند نمی رسند.


واقعیت این است که بیشتر مردم هدف زندگی خودشان را نمی دانند. به همین دلیل زندگیشان با شانس و تصادف پیش می رود، به چیزهایی می رسند که برایشان اتفاق بیفتد به جای اینکه خودشان آن اتفاق ها را ایجاد کنند.


تعیین هدف به افراد کمک می کند مطمئن شوند اعمالی که روزانه انجام می دهند به آنچه که نهایتاً در زندگی خود می خواهند منتهی می شود. این باعث می شود بتوانند سرنوشت زندگیشان را خود رقم بزنند.


فواید داشتن هدف چیست


در این مقاله می خواهم چند کلمه ای در مورد فواید داشتن هدف در زندگی و اینکه چگونه هدف داشته باشیم با شما صحبت کنم. دوستان شما از کدام تیپ آدم ها هستید از آنهایی که در زندگی هدف مشخصی دارند یا از آنهایی که هر کاری را بدون هدف و هر چه پیش آید خوش آید انجام می دهند هستید. ویژگی مشترک تمام انسان های موفق داشتن هدف هایی مشخص و روشن بوده است. در واقع چیزی که افراد را از یکدیگر متمایز می کند در نگاه اول داشتن یا نداشتن هدف است.


و اما چگونه هدف داشته باشیم ؟ داشتن هدف چه ضرورتی دارد؟ چگونه می توان هدفی را تعیین کنیم؟ بعد از آنکه هدف خودرا انتخاب کردیم، درارتباط با آن لازم است چه کارهایی انجام دهیم؟  اگر نتوانیم وضعیت خود را در آینده تعیین کنیم، به ناچارمحیط پیرامون، وضعیتی را به ما تحمیل می کند. برای همین است افرادی که هدف ندارند نمی دانند که به کدام جهت بروند و به ناچارهر آنچه که برایشان پیش می آید را باید بپذیرند.


فواید داشتن هدف : • داشتن هدف به انسان اعتماد به نفس، انگیزه وعشق به زندگی می دهد.

 • انسان هدفمند پویا و فعال است و کمتر به دنبال افکار منفی است.

 • با داشتن هدف است که انسانها می توانند به جاهای بزرگ برسند.

 • یکی از رموز موفقیت انسان داشتن هدف در زندگی است. داشتن هدف است که انسان های بزرگ را از دیگران متمایز می کند و گرنه هیچ انسان موفقی از ابتدا موفق به دنیا نیامده است.


شما چگونه هستید؟ آیا در زندگی هدف دارید؟ آیا برای آینده خود برنامه ریزی کرده اید؟ آیا نقشه زندگی خود را ترسیم کرده اید؟ آیا برای آینده خود رویایی در ید؟


چگونه هدف داشته باشیم ؟


1- هدف های خود را روی کاغذ بنویسید.


همین امروز هدف های خود را مشخص کنید و فکر کنید دقیقاً چه می ‌خواهید. هدفتان را روی کاغذ بنویسید و به دیوار اتاقتان بچسبانید. قطعاً هر گاه به آن نگاه ‌کنید انرژی بیش‌ تری را برای رسیدن به هدف خود صرف می کنید. با داشتن هدف مکتوب و برنامه‌ ای منظم، کارایی شما بیشتر از ی خواهد بود که تنها هدف‌ هایش را در ذهن نگه می ‌دارد.


بنابراین ابتدا تمام خواسته های خود را روی کاغذ بنویسید. سپس یکی یکی این اه را از جهت مفید بودن ارزش گذاری کنید. از خود درباره تک تک خواسته هایتان پرسید، آیا این هدف برای من و زندگی من لازم است؟ آیا به اندازه کافی مفید و باارزش است؟ آیا هدفی ضروری تر از این هدف نیست؟


2ـ هدف کلی زندگی خود را با مطالعه، فکر، تحقیق و م تعیین کنید.


شما دوست دارید مردم چه تصویری از شما داشته باشند و به چه عنوانی شما را بشناسند. شاید یافتن این مورد کمی سخت باشد اما غیر ممکن نیست. در این راه تنها با انی م نمایید که در مورد موضوع هدف متخصص باشند.


3ـ در انتخاب هدف واقع بین و منطقی باشید.


اه نباید ناشی از توهم و خیال پردازی های زیاد باشند که رسیدن به آن ها غیر ممکن باشد یعنی اه ی را انتخاب کنید که دستی به آنها شدنی است. زندگی یک رویای شیرین نیست که با تخیل به آن دست ی د، بلکه واقعیتی است که خیلی چیزها در آن محدود شده است. بنابراین هدفی داشته باشید که می دانید می توانید به آن برسید.


4- هدف باید دارای تاریخ باشد.


یک مدت زمان مشخص برای رسیدن به هدف خود تعیین کنید. این کار باعث می شود که با تلاش بیشتری کارها را جلو ببرید و هدف خود را جدی تر ببینید.


5- برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی کنید.


مسیرهایی را طراحی کنید که شما را به هدفتان می رساند و برای این کار حتماً از افراد مطمئن و راه بلد م بگیرید.


امیدوارم در کارهایتان هدف مشخصی داشته باشید و هر کاری را با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام دهید.


اهمیت و ضرورت هدف گذاری در زندگی


مهمترین عامل برای رسیدن به موفقیت، تعیین دقیق اه است. هدف گذاری در زندگی مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف ها مسیر زندگی و مقصد را روشن می کنند. هدف گذاری در زندگی یعنی ترسیم جاده ای برای مقصد. آنهایی که رویایی در ذهن و هدفی بر روی کاغذ ندارند مقصدشان ناکجا آباد خواهد بود.


یکی از مهم ترین مهارتهایی که باید در خود تقویت کنید، مهارت هدف گذاری در زندگی است.


هدف گذاری در زندگی یعنی …


من کیستم؟


در حال حاضر کجا هستیم؟


به کجا می خواهم بروم؟


چرا می خواهم بروم؟


چگونه می خواهم برسم؟


به چه چیزهایی برای رسیدن نیاز دارم؟


چه زمانی خواهم رسید؟


و …


وقتی که هدف ها مشخص شدند برای نحوه رسیدن به اه باید طرح ها، برنامه ها و کلیه فعالیت هایی که منجر به تحقق اه می شوند را تعیین کنید.


مزایای هدف گذاری در زندگی : • هدف گذاری در زندگی باعث ایجاد انگیزه و انرژی در شما می شود.

 • هدف گذاری شرط لازم برنامه ریزی است، برنامه بدون هدف معنی ندارد.

 • هدف گذاری به زندگیتان جهت و معنا می دهد.

 • هدف گذاری باعث می شود تمرکزتان بر فعالیت هایتان بیشتر شود.

 • هدف گذاری امکان اندازه گیری پیشرفت و ارزی عمکرد را فراهم می کند.

 • هدف گذاری باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود.

 • هدف گذاری احتمال رسیدن به موفقیت را بیشتر می کند.


توصیه های لازم برای هدف گذاری در زندگی


1- فهرستی از تمامی اه ی که باید به آنها برسید را تهیه کنید


2- با توجه به اینکه همزمان نمی توان به همه اه تعیین شده رسید اه خود را اولویت بندی کنید.


3- اولویت های مشخص شده را رعایت کنید یعنی ابتدا ازهدفی شروع کنید که اولویتش از همه بیشتر است .


4- در صورت بزرگ بودن اه آنها را به هدف های کوچکتر تقسیم کنید.


5- فهرستی از کارهایی که باید برای رسیدن به هر هدف انجام دهید را تهیه کنید.


6- یک فرم تعیین اه ماهانه تهیه کنید و برنامه ریزی کنید چه فعالیت هایی را باید در جهت رسیدن به هدف خود در این ماه انجام دهید.


7- یک فرم تعیین اه هفتگی تهیه کنید. یعنی هفته خود را با لیست کارهای مهم در جهت رسیدن به هدفتان شروع کنید.


8- یک فرم تعیین اه روزانه تهیه کنید. یعنی هر روز صبح مهمترین کارهایی که باید در جهت رسیدن به هدفتان در طول روز انجام دهید را مشخص کنید.


هر رویدادی در زندگی دو بار اتفاق می افتد، یک بار در ذهن و خیال و بار دیگر در عمل. آینده شما بستگی به هدف هایی دارد که هم اکنون انتخاب می کنید.


هدف در زندگی


گاهی اوقات شما انتخاب هدف و تلاش برای رسیدن به هدف در زندگی تان را به تعویق می اندازید. روزها پشت سر هم می آیند و می روند عمر گران مایه می گذرد اما هیچ تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود نمی آید و با خود فکر می کنید امروز که گذشت اما فردا چنین و چنان می کنم. فردا هم می آید و می رود باز می گویید فردا نه از شنبه، شنبه ها هم می گذرند و آن فرصت های طلایی هرگز نمی رسند و غافل از اینکه که امروز همان فر است که دیروز در انتظارش بودید.


به راستی دلیل این همه تعلل و سستی چیست؟


اگر هر روز صبح سرشار از انرژی و امید از خواب بیدار نمی شوید به خاطر این است که شما در زندگی تان هدف ندارید. این بی هدفی است که تیشه بر ریشه فرصت هایی طلایی عمر ما می زند و زمان را به هدر می دهد.


آیا می دانید داشتن هدف در زندگی می تواند چه تاثیرات مفید و مثبتی برروی سلامت جسم و روح شما داشته باشد؟


1- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر جسم انسان


تحقیقات نشان می دهد داشتن هدف در زندگی می تواند بر سلامتی و طول عمر تاثیر بگذارد. کوهن و همکارانش با بررسی اطلاعات و مطالعه از مجموع 137000 مرد و زن، دریافتند افرادی که حس هدفمندی کمتری دارد، احتمال بیشتری دارد که دچار سکته‌ مغزی، حمله قلبی و یا بیماری‌های عروقی تصلب شرائین شوند. البته مزایای زندگی هدفمند تنها به سلامت قلب محدود نمی‌ شود.


تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی rush در شیکاگو اثبات می‌کند که زندگی هدفمند از ذهن نیز محافظت می‌کند. پاتریکا ای بویلر، متخصص مغز و اعصاب مرکز بیماری آ ایمر rush معتقد است هدف هر آنچه که باشد به مغز انعطاف‌پذیری می‌ بخشد. داشتن هدف در زندگی ، مغز شما را در برابر بیماری ‌هایی مانند آ ایمر قوی ‌تر و مقاوم ‌تر می‌ کند.


2- تاثیرات داشتن هدف در زندگی بر روح و روان انسان


داشتن هدف به زندگی معنا می دهد. داشتن هدف آرامش بخش زندگی است. برای داشتن آرامش در زندگی عوامل بسیاری وجود دارند که یکی از مهم ترین این عوامل داشتن هدف در زندگی است. روشن و واضح بودن هدف زندگی یکی از عوامل مهم آرامش ، شاد زیستن و سلامتی روانی فرد است.


بسیاری از سردرگمی ها و افسردگی ها در اثر این است که افراد هدف مشخص و روشنی برای زندگی خود ندارند. اگر انسان نتواند هدف زندگی خود را بیابد زندگی برای او پوچ، بی هدف و بی معنا خواهد بود.


اکرم (ص) فرمودند:


آن که بداند از کجا آمده، در کجاست، و به کجا رهسپار می شود، مشمول رحمت الهی خواهد شد.


علاوه بر تاثیراتی که تعیین هدف بر سلامت جسم و روح دارد. تاثیرات شگفت آور دیگری در زندگی و آینده شما دارد که در این مقاله به گوشه ای از این مزایا اشاره خواهیم کرد.


مزایای داشتن هدف در زندگی : • داشتن هدف در زندگی ، باعث می شود از تقلید کورکورانه و گم شدن در راهی که مقصود شما نیست دوری کنید.

 • هدف مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کند و به شما اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی می دهند.

 • داشتن برنامه و هدف در زندگی ، حس حرکت می دهد و در شما انرژی می آفریند.

 • با داشتن هدف در زندگی می دانید که یک سال آینده ، پنج سال بعد و ده سال دیگر ، می خواهید در کجا و چه موقعیتی باشید.

 • اگر شما برای خود هدف در زندگی تعیین کرده باشید و چشم اندازی دقیق از آینده خود مد نظر داشته باشید با تمرکزی دقیق به سمت هدفتان حرکت خواهید کرد و دست از کارهای بیهوده و وقت تلف کنی خواهید کشید.

 • به تدریج نظم و برنامه ریزی ملکه ذهن شما می شود و خیلی زود به موفقیت های باورن ی خواهید رسید.


پس بیایید در هر سنی که هستید و در هر مرحله و شرایطی که هستید نه با رویاپردازی و آرزوهای دور و دراز، بلکه با منطق و واقع بینی آنچه را که دوست دارید به آن برسید را مشخص کنید و همه چیز را برای به دست آوردن هدف زندگی در نظر بگیرید و با توکل به خداوند، تلاش و پشتکار و برای داشتن فر بهتر شویم قدم بردارید.چگونه هدف خود را پیدا کنیم و انگیزه خود را افزایش دهیم؟ یادتان می آید وقتی کوچکتر بودید از شما می پرسیدند: «وقتی بزرگ شدی می خواهی چه کاره شوی؟». الآن چندین سال از آن زمانها گذشته، اما آیا واقعاً به آن جو که قبلاً می دادید رسیده اید؟ یا مشغول به کار یا تحصیل در رشته ای هستید که با علایق و روحیاتتان فاصله دارد؟


اگر نمی دانید واقعا در زندگی تان چه می خواهید بدانید که تنها نیستید. هزاران یا میلیون ها نفر سرگردان، هر روز بدون هدف زندگی می کنند. اگر نمی خواهید زندگی تان را بدون مقصود و هدف سپری کنید می توانید از نکاتی که در این مقاله آمده برای پیدا هدف هایی که واقعا در زندگی می خواهید به آنها برسید، استفاده کنید.


ما در اینجا سوالاتی را مطرح کردیم تا شما با پاسخ به آنها بتوانید به سوال « چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟» دست ی د و هدف اصلی زندگی خود را پیدا کنید. این یک روش برای پیدا هدف زندگی است. در این روش باید این دو سوال اساسی را از خود بپرسید:


1) من که هستم؟


2) می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


چگونه هدف خود را پیدا کنیم ؟


1- من که هستم؟ (کشف من واقعی)


برای  بررسی شخصیت و استعداد های خود به این سوالات پاسخ دهید:


استعدادها و توانایی های شما در چه زمینه هایی بیشتر است؟


نقاط قوت و نقاط ضعف شما کجاهاست؟


چه فعالیت هایی بیشترین حس رضایت را به شما می دهد؟


چه زمانی از همیشه خلاق تر بوده اید؟


چه کاری را به بهترین نحو به پایان رس د؟


چه وقت اطرافیان شما را موفق ترین دانسته اند؟


چه زمانی از کارتان بیشترین لذت را برده اید؟


چه کاری را قلباً دوست دارید انجام دهید؟


وقتی شخصیت خود را بررسی کردید متوجه خواهید شد که چه ی با چه توانایی ها و خصوصیاتی هستید. حال با در دست داشتن این اطلاعات شروع کنید و یک صفحه راجع به خودتان بنویسید و خودتان را در چند جمله توضیح دهید. این مرحله قدم بزرگی در شناخت از خود است.


2- می خواهم چه کار کنم و به کجا برسم؟


حال که می دانید که هستید قدم بعدی پاسخ به این سوال است که می خواهید چکار کنید؟


برای این کار ابتدا فکر کنید یک نفر با علایق، استعداد ها، توانایی ها و امکانات شما در چه کارهایی موفق خواهد بود؟ پیدا کنید چه خواسته ای دارید. بنشینید و کاملا فکر کنید که واقعا چه خواسته و هدف هایی در زندگی دارید، دوست دارید به چه چیزهایی دست ی د و برای پیدا هدف زندگی خود به این سوالات پاسخ دهید:


از چه کارهایی متنفرید، دوست ندارید انجام دهید و شما را ناراحت می کند؟


عاشق چه کارهایی هستید، از چه کارهایی لذت می برید و شادتان می کند؟


آیا از موقعیتی که هستید احساس رضایت می کنید؟


در صورت ن یتی چه کاری برای تغییر مسیر می توانید انجام دهید؟


در زمانهای آزاد و بیکاری خود چکار می کنید؟


اگر زمان و پول کافی داشتید چکار می کردید؟


آیا به دنبال پول هستید یا به غیر از پول دنبال چه چیزهای دیگری هستید؟


با چه افرادی دوست دارید کار کنید؟


وقتی به هدف مورد نظر خود برسید چه چیزی هایی به دست می آورید و چه چیزهایی را از دست می دهید؟


احساستان در زمان انجام کار مورد نظر چیست؟


اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا احساس شادی و آسودگی خیال می کنید؟


جمع ‌بندی این پاسخ‌ ها به شما در شناسایی و پیدا هدف ها کمک خواهند کرد. تنها کافی است به دقت به پاسخ ‌های خود توجه کنید. خواهید دید که اه شما در درون این پاسخ ‌ها نهفته است.


خب … منتظر چه هستید؟ شروع کنید. قدم اول نوشتن اه است. اه ی برای خودتان تعیین کنید. اه همان چیزهایی هستند که می خواهید به آنها برسید.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
نماهنگ ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا س با صدای میثم مطیعی 1738838 جزئیات جدیدی از ios9 منتشر شد facebook original lefevre mina lefevre original programming درمان چسبندگیهای کانال برگزاری کلاس مطالعه بمناسبت دهه مبارک فجر برای دانش آموزان سال دوم تجربی در کتابخانه بقیه الله ا گوشی های هوشمند غی ی لی گوگل اسیستنت را از امروز دریافت می کنند گردنبند برنز رومانتویی ساعت بازشو کلاسیک صعود 3 پله ای بسکتبال ایران در رنکینگ جهانی پاو وینت ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی 56 اسلاید مراسم تحلیف دونالد ترامپ آغاز شد استقبال باراک اوباما و میشل اوباما از دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ قسمت 19 قلعه سنگی ndt procedure nondestructive testing procedure فایل کارآفرینی کارخانه تولید ورق های ف ی رنگی منابع کنکور آزمون سراسری اصفهان مجموعه فری هند اورجینال شرح قشنگی چشات تو هیچ کتاب قصه نیست شهرستان اداره برگزار اینکه اوقاف اداره اوقاف رییس اداره صورت گیرد زادگان زاده ابراهیم رییس اداره اوقاف شکلات ها چگونه در کارخانه ساخته می شوند یعنی خیلی اصلا دختره مرده اینو راحت بخندم یعنی واقعا fruit smash kingdom
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.