پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 اس ام اس های ناب سنگین و جوک های غضنفر اس ام اس طنز خفن سرگرمی
کانال جک های غضنفر و حیف نون
درخواست حذف اطلاعات

کانال جک های غضنفر و حیف نون

کانال جک های غضنفر و حیف نون

کانال جک های غضنفر و حیف نون

کانال جک های غضنفر و حیف نون

کانال جک های غضنفر و حیف نون

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
آی چه حالی میده اینجوری کنی خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر: برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسرش: کولا یا پپسی
غضنفر: کولا
... پسرش : دایت یا عادی
غضنفر : دایت
پسرش : قوطی یا شیشة
غضنفر : قوطی
پسرش : کوچک یا بزرگ
غضنفر : اصلا نمیخام واسم اب بیار
پسرش : معدنی یا لوله کشی
غضنفر : اب معدنی
پسرش : سرد یا گرم
غضنفر : میزنمتا
پسرش : با چوب یا دمبای
غضنفر : حیوون
پسرش : یا سک
غضنفر : گمشو از جلو چشام
پسرش : پیاده یا با دو
غضنفر : با هر جی برو فقط نبینمت
پسرش : باهام میای یا تنها برم
غضنفر : میام میکشمت ا
پسرش : با چاقو یا ساطور
غضنفر : ساطور
پسرش : قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
غضنفر : خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسرش : ببرمت یا و بیارم اینجا
و ...
اینجوری شد که غضنفر دق کرد و مُرد! !!
باهال بود نه ...مشاهده متن کامل ...
آی چه حالی میده اینجوری کنی خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر: برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسرش: کولا یا پپسی
غضنفر: کولا
... پسرش : دایت یا عادی
غضنفر : دایت
پسرش : قوطی یا شیشة
غضنفر : قوطی
پسرش : کوچک یا بزرگ
غضنفر : اصلا نمیخام واسم اب بیار
پسرش : معدنی یا لوله کشی
غضنفر : اب معدنی
پسرش : سرد یا گرم
غضنفر : میزنمتا
پسرش : با چوب یا دمبای
غضنفر : حیوون
پسرش : یا سک
غضنفر : گمشو از جلو چشام
پسرش : پیاده یا با دو
غضنفر : با هر جی برو فقط نبینمت
پسرش : باهام میای یا تنها برم
غضنفر : میام میکشمت ا
پسرش : با چاقو یا ساطور
غضنفر : ساطور
پسرش : قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
غضنفر : خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسرش : ببرمت یا و بیارم اینجا
و ...
اینجوری شد که غضنفر دق کرد و مُرد! !!
باهال بود نه ...مشاهده متن کامل ...
طنز غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر…
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسرش:کولا یا پپسی
غضنفر:کولا
… پسرش:دایت یا عادی
غضنفر:دایت
… پسرش:قوطی یا شیشه
غضنفر:قوطی
پسرش:کوچک یا بزرگ
غضنفر:اصلا نمیخوام واسم آب بیار
پسرش:معدنی یا لوله کشی
غضنفر: اب معدنی
پسرش:سرد یا گرم
غضنفر:میزنمتا
پسرش:با چوب یا دمپایی
غضنفر:حیوووون
پسرش: یا سگ
غضنفر:گمشو از جلوی چشمام
پسرش: پیاده یا با دو
غضنفر:با هر چی برو فقط نبینمت
پسرش:باهام میای یا تنها برم
غضنفر:میام میکشمتااا
پسرش: با چاقو یا ساطور
غضنفر:ساطور
پسرش:قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
غضنفر:خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسرش: ببرمت یا رو بیارم اینجا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
غضنفر مُرد!


مشاهده متن کامل ...
کانال جوک های جدید غضنفر
درخواست حذف اطلاعات

کانال جوک های جدید غضنفر

کانال جوک های جدید غضنفر

کانال جوک های جدید غضنفر

کانال جوک های جدید غضنفر

کانال جوک های جدید غضنفر

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
غضنفرو باباش
درخواست حذف اطلاعات

وقتی که پسر غضنفر ، پدرش را دق می دهد (آ خنده)

وقتی که پسر غضنفر ، پدرش را دق می دهد (آ خنده)

غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسرش:کولا یا پپسی
غضنفر:کولا
… پسرش:دایت یا عادی
غضنفر:دایت
… پسرش:قوطی یا شیشة
غضنفر:قوطی
پسرش:کوچک یا بزرگ
غضنفر:اصلا نمیخام واسم اب بیار
پسرش:معدنی یا لوله کشی
غضنفر: اب معدنی
پسرش:سرد یا گرم
غضنفر:میزنمتا
پسرش:با چوب یا دمپای
غضنفر:حیوون
پسرش: یا سک
غضنفر:گمشو از جلو چشام
پسرش: پیاده یا با دو
غضنفر:با هر جی برو فقط نبینمت
پسرش:باهام میای یا تنها برم
غضنفر:میام میکوشمت ا
پسرش: با چاقو یا ساطور
غضنفر:ساطور
پسرش:قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
غضنفر:خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسرش: ببرمت یا و بیارم اینجا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
غضنفر مُرد!مشاهده متن کامل ...
غضنفر در رستوران
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر : بیا این سوپو مزه کن!

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ !مشاهده متن کامل ...
یک روز غضنفر....
درخواست حذف اطلاعات
یه روز غضنفر.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

در کعبه متولد میشه

یه روز غضنفر دختر رحمت و مهربانی رو به همسری انتخاب میکنه

یه روز غضنفر در رختخواب اکرم (ص) می خوابه و نقشه دشمنان را نابود میکنه

یه روز غضنفر درقلعه خیبر را از جا میکنه

یه روز غضنفر در رکوع بخشش میکنه

غضنفر افطار سه شبانه روزش رو به فقیر میده و با آب افطار می کنه

یه روز غضنفر در محراب مسجد شهید میشه

بله غضنفر لقب مظلوم ترین و بزرگ مرد تاریخ بشریت و

آنقدر مظلوم که حتی وقتی خبر شهادتش در مسجد پخش شد می گفتند مگر علی (ع) هم می خواند.

آنقدر مظلوم که ما شیعه های علوی هم با این لقب جوک میسازیم

وای برما،وای برشیعه علوی،،،،،،،،

اگر جوکی به دستمون رسید و خوشمون اومد و خواستیم پخش کنیم لفظشو عوض کنیم بزاریم یکی، یه نفر ....مشاهده متن کامل ...

مرگ عضنفر
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر با پسرش

غضنفر: برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسرش: کولا یا پپسی
غضنفر: کولا
... پسرش : دایت یا عادی
غضنفر : دایت
پسرش : قوطی یا شیشة
غضنفر : قوطی
پسرش : کوچک یا بزرگ
غضنفر : اصلا نمیخام واسم اب بیار
پسرش : معدنی یا لوله کشی
غضنفر : اب معدنی
پسرش : سرد یا گرم
غضنفر : میزنمتا
پسرش : با چوب یا دمبای
غضنفر : حیوون
پسرش : یا سک
غضنفر : گمشو از جلو چشام
پسرش : پیاده یا با دو
غضنفر : با هر جی برو فقط نبینمت
پسرش : باهام میای یا تنها برم
غضنفر : میام میکشمت ا
پسرش : با چاقو یا ساطور
غضنفر : ساطور
پسرش : قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
غضنفر : خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسرش : ببرمت یا و بیارم اینجا
و ...
اینجوری شد که غضنفر دق کرد و مُرد! !!


مشاهده متن کامل ...
جوک غضنفر
درخواست حذف اطلاعات

قبض آب غضنفر میاد
به بچه هاش می گه فردا که رفتم پرینت آب رو گرفتم
معلوم میشه کی هی می ره دستشویی!!

مناجات غضنفر : خدایا گناهام رو ندیده بگیر همونطور که دعاهام رو نشنیده می گیری!!!

تابلو جدید راهنمایی و رانندگی: جاده غضنفر دارد، خطر پرتاب سنگ!

یه روز غضنفر رو به جرم ی می برن دادگاه قاضی میگه خج بکش این دفعه چهارمته که میای
دادگاه. غضنفر به قاضی میگه تو خج بکش که هر روز اینجایی !

یه روز غضنفر زنگ میزنه پیتزا فروشی می گه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام .... ؟ غضنفر میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم

مسافری که تازه به شهر غضنفر وارد شده بوده از آقا غضنفر می پرسه ما اینجاغریبیم. کجا آمپول می زنن؟ غضنفر ش رو نشون می ده می گه اینجا

غضنفر میره کنار دریا پری دریای میبینه ،میگه من عاشقتم ،با من ازدواج میکنی،پری دریای میگه من آدم نیستم،غضنفر میگه تو فکر میکنی من آدمم؟

از غضنفر می پرسن: از کدوم شبکه بیشتر خوشت میاد؟ میگه: شبکه سه! میگن چرا؟ میگه: آخه روشع سه تا نون بربریه!

به غضنفر میگن با ارّه برقی 100 تا درخت قطع کن ، 96 تا قطع میکنه خسته میشه. بهش میگن پاشو روشنش کن 4 تا دیگه بیشتر نمونده ، میگه مگه روشنم میشه!؟مشاهده متن کامل ...
جوک غضنفر
درخواست حذف اطلاعات

قبض آب غضنفر میاد
به بچه هاش می گه فردا که رفتم پرینت آب رو گرفتم
معلوم میشه کی هی می ره دستشویی!!

مناجات غضنفر : خدایا گناهام رو ندیده بگیر همونطور که دعاهام رو نشنیده می گیری!!!

تابلو جدید راهنمایی و رانندگی: جاده غضنفر دارد، خطر پرتاب سنگ!

یه روز غضنفر رو به جرم ی می برن دادگاه قاضی میگه خج بکش این دفعه چهارمته که میای
دادگاه. غضنفر به قاضی میگه تو خج بکش که هر روز اینجایی !

یه روز غضنفر زنگ میزنه پیتزا فروشی می گه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام .... ؟ غضنفر میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم

مسافری که تازه به شهر غضنفر وارد شده بوده از آقا غضنفر می پرسه ما اینجاغریبیم. کجا آمپول می زنن؟ غضنفر ش رو نشون می ده می گه اینجا

غضنفر میره کنار دریا پری دریای میبینه ،میگه من عاشقتم ،با من ازدواج میکنی،پری دریای میگه من آدم نیستم،غضنفر میگه تو فکر میکنی من آدمم؟

از غضنفر می پرسن: از کدوم شبکه بیشتر خوشت میاد؟ میگه: شبکه سه! میگن چرا؟ میگه: آخه روشع سه تا نون بربریه!

به غضنفر میگن با ارّه برقی 100 تا درخت قطع کن ، 96 تا قطع میکنه خسته میشه. بهش میگن پاشو روشنش کن 4 تا دیگه بیشتر نمونده ، میگه مگه روشنم میشه!؟مشاهده متن کامل ...
رستوران
درخواست حذف اطلاعات

غضنفر : بیا این سوپو مزه کن!

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ

ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟

ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ !

ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺩﯾﻮﺙمشاهده متن کامل ...
غضنفر
درخواست حذف اطلاعات
یه روز غضنفر

.

.

.

.

.

.

در کعبه متولد میشه

یه روز غضنفر دختر رحمت و مهربانی رو به همسری انتخاب میکنه

یه روز غضنفر در رختخواب اکرم (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) می خوابه و نقشه دشمنان را نابود میکنه

یه روز غضنفر درقلعه خیبر را از جا میکنه

یه روز غضنفر در رکوع بخشش میکنه

غضنفر افطار سه شبانه روزش رو به فقیر میده و با آب افطار می کنه

یه روز غضنفر در محراب مسجد شهید میشه

بله غضنفر لقب مظلوم ترین و بزرگ مرد تاریخ بشریت و

آنقدر مظلوم که حتی وقتی خبر شهادتش در مسجد پخش شد می گفتند مگر علی (علیه السلام) هم می خواند.

آنقدر مظلوم که ما شیعه های علوی هم با این لقب جوک میسازیم

تا جوکی به دستمون رسید و خوشمون اومد و خواستیم پخش کنیم لفظشو عوض کنیم بزاریم یکی، یه نفر ....

?? هنوز دیر نشده بیایید بیدار شویم ??

/هر شیعه به عشق مولاش کپی کنه و پخش کنه تا همه بفهمنمشاهده متن کامل ...
برای خنده (1)
درخواست حذف اطلاعات
مناجات غضنفر : خدایا گناهام رو ندیده بگیر همونطور که دعاهام رو نشنیده می گیری

*****************************************************************

تابلو جدید راهنمایی و رانندگی: جاده غضنفر دارد، خطر پرتاب سنگ

*****************************************************************

یه روز غضنفر رو به جرم ی می برن دادگاه قاضی میگه خج بکش این دفعه چهارمته که میای
دادگاه. غضنفر به قاضی میگه تو خج بکش که هر روز اینجایی !

*****************************************************************

بقیه در ادامهمشاهده متن کامل ...
ایرانیان بیدارشویددد
درخواست حذف اطلاعات
یه روز غضنفر.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
در کعبه متولد میشه


یه روز غضنفر دختر رحمت و مهربانی رو به همسری انتخاب میکنه


یه روز غضنفر در رختخواب اکرم (ص) می خوابه و نقشه دشمنان را نابود میکنه


یه روز غضنفر درقلعه خیبر را از جا میکنه


یه روز غضنفر در رکوع بخشش میکنه


غضنفر افطار سه شبانه روزش رو به فقیر میده و با آب افطار می کنه


یه روز غضنفر در محراب مسجد شهید میشه


بله غضنفر یعنی شیر و شیر هم لقب مظلوم ترین بزرگ مرد تاریخ بشریت و ه


آنقدر مظلوم که حتی وقتی خبر شهادتش در مسجد پخش شد می گفتند مگر علی (ع) هم می خواند.

آنقدر مظلوم که ما شیعه های علوی هم با این لقب جوک میسازیم

هنوز دیر نشده بیایید بیدار شویممشاهده متن کامل ...
غصنفر4
درخواست حذف اطلاعات
یه روز غضنفر زنگ میزنه پیتزا فروشی می گه یه پیتزا می خواستم. فروشنده میگه . به نام .... ؟ غضنفر میگه . آخ آخ . ببخشید .به نام خدا , یه پیتزا می خواستم مسافری که تازه به شهر غضنفر وارد شده بوده از آقا غضنفر می پرسه ما اینجاغریبیم. کجا آمپول می زنن؟ غضنفر ش رو نشون می ده می گه اینجا غضنفر میره کنار دریا پری دریای میبینه ،میگه من عاشقتم ،با من ازدواج میکنی،پری دریای میگه من آدم نیستم،غضنفر میگه تو فکر میکنی من آدمم؟ از غضنفر می پرسن: از کدوم شبکه بیشتر خوشت میاد؟ میگه: شبکه سه! میگن چرا؟ میگه: آخه روش ع سه تا نون بربریه!مشاهده متن کامل ...
جک های غضنفر
درخواست حذف اطلاعات

غضنفر هر روز زنگ یک کلیسا رو می زده و در می رفته.

آ پدر شاکی میشه، یک روز پشت در کمین می کنه، تا غضنفر زنگ می زنه، شو

می گیره و می پرسه چکار داری؟ غضنفر حول میشه، با تتپته میگه: ببخشید، عیسی هست؟!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

غضنفر میره ماه عسل،

یادش میره زنش رو ببره!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر دوتا می گیره، زنگ می زنه به ۲۲۰!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به غضنفر می گن اگه دنیا رو بهت بدن چی کار می کنی

می گه من فعلا می خوام «
درسمو ادامه بدم !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم

بلیط می فروشه «

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون

چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه «
آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی ب ه یه جغد میکنن تو

پاچش. میاد خونه بعد یه «
مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه:

حرف نمیزنه، خوب دقت
میکنه!!مشاهده متن کامل ...
اس ام اس درباره ی غضنفر
درخواست حذف اطلاعات

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین «
………………………………………….. ……………..

غضنفر جلو در دبیرستان دخترونه میوفته تو جوب واسه اینکه ضایع نشه می گه: «
هرکی منو دراورد مال خودش
………………………………………….. ……………..

غضنفر داشته نوار نوحه گوش میداده میزنه ا ش ببینه شام میدن یا نه «مشاهده متن کامل ...
غضنفر
درخواست حذف اطلاعات
?.غضنفر رو می برن سربازی، تمرین چتربازی. موقع پ که میشه، همه می پرن به جز غضنفر. یارو گروهبانه میگه: سرباز بپر! غضنفر میگه: من نمی پرم! یارو میگه: یعنی چی؟ گفتم بپر! باز غضنفر میگه: جناب سروان من نمی پرم! گروهبانه میگه: آخه چرا نمی پری؟ غضنفر میگه: جناب سروان مادرم ب خواب دیده که چتر من باز نمیشه و من میفتم میمیرم! گروهبانه شاکی میشه، میگه: مرتیکه چرا مز ف میگی؟! خواب ننه تو چیکار داره به چتر بازی؟! یالله بپر! غضنفر میگه: نه جناب سروان، مادر من هرچی خواب ببینه درست درمیاد، من نمی پرم! آ گروهبانه شاکی میشه، میگه: بابا اصلاً تو بیا چتر منو بگیر، من چتر تورو می گیرم. غضنفر میگه: خیلی خوب جناب سروان، ولی شما نپری ها! خلاصه غضنفر چتر گروهبانه رو برمی داره و می پره و از قضا چترش هم باز میشه. همین جور که داشته واسه خودش خوش و م می رفته پایین، یهو می بینه یک چیزی از بغلش مثل گلوله رد شد به طرف پایین و گفت: مـــــــــا د ر تـــــو ...!مشاهده متن کامل ...
غضنفر
درخواست حذف اطلاعات
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﻴﺮﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻴﮕﻪ: ﺗﺎﺯﮔﻴﺎ ﻫﺮ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻮﺯﻡ ﻧﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﻪ
ﺑﻮ!
ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻪ ﮔﻮﺯ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﻴﻨﻢ!
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺯﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﺕ ﻣﻴﮕﻮﺯﻩ!

ﺩﮐﺘﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ : ﻭﺍﺳﺖ ﻳﻪ ﺳﻤﻌﮏ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﻴﻨﻴﺖ !!
ﺑﺮﻭ ﮔﻤﺸﻮ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺩﺭﻡ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭ ک...ش راسومشاهده متن کامل ...
نوشته لقمان حکیم
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر میره خواستگاری.
دختره سبیل داشته.
غضنفر بهش می گه تو چرا سبیل داری و خیلی می خنده.
دختره قهر می کنه می ره تو اتاقش.
بعد مادر غضنفر اشاره می کنه به پسرش که برو از دلش در بیار.
غضنفر می ره تو اتاق دختره می بینه داره گریه می کنه. برای اینکه از دلش در بیاره می گه: "خج بکش مرد که گریه نمی کنه!"مشاهده متن کامل ...
جوک طولانی
درخواست حذف اطلاعات
توی شهر خسیس ها قیمت بلیط اتوبوس از ۲۵ تومان به ۵ تومان می رسه. همه اعتراض می کنند. ازشون می پرسن : چرا اعتراض می کنید ؟ می گن: ما تابه حال وقتی پیاده روی می کردیم ۲۵ تومان به نفع مان می شد ولی حالا فقط ۵ تومان به نفع ما می شه!!

......................................................................................................................................

از غضنفر می پرسن چه جوری بستنی کیم می خوری؟ می گه می ذارمش لای نون، سیخشو می کشم بیرون!

......................................................................................................................................

غضنفر زنش رو بدجوری می زده ؛ از پرسیدن : چی کار کرده که می زنیش؟ می گه: اگه می دونستم که می کشتمش!!

......................................................................................................................................

غضنفر با کلید گوشش رو تمیز می کرده؛ گردنش قفل می کنه!!

......................................................................................................................................

به غضنفر می گن: فهمیدی ز له اومد؟ گفت: نه من رو اون ور بود.!!

......................................................................................................................................

غضنفر می ره عروسی ؛ تو عروسی برف شادی می زنن ؛ سرما می خوره!!

......................................................................................................................................

غضنفر پول می اندازه توی صندوق صدقات بعد سوارش می شه!!

......................................................................................................................................

غضنفر می شه، یه قرص به مریضش می ده می گه : یکی قبل از خواب بخور یکی بعد از خواب!!

.......................................................................................................................................

به غضنفر می گن: شنیدی آدم شدی؟ می گه: نامردا شایعه !مشاهده متن کامل ...
جوک های غضنفری و حیفنونی جدید
درخواست حذف اطلاعات

خاطرات دوران کودکی حیف نون و غضنفر


حیف نون و غضنفر داشتن راجع به گذشته با هم حرف می زدن
غضنفر گفت اگه راست می گی بیا خاطره دوران بچه گیمونو تعریف کنیم
حیف نون گفت، من نمی دونم چرا الاغ با کلاغ فرق می کنه
غضنفر گفت، اره راست می گی، منم نمی دونم بخدا، کاشکی زودتر می گفتی


بچه سر راهی حیف نون در بیمارستان


روزی از روزها غضنفر با حیف نون ازدواج کرد
زندگی مشترک خوبی داشتن
پس از چندین سال زندگی و عشقو حال حیف نون از غضنفر حامله شد
وقتی حیفنون درد زایمان گرفتش، غضنفر زودی بردش بیمارستان تا بچه شو سقط جنین کنه
پس از تلاشهای پیاپی زایمان، حیف نون زایید
اما بچه ش سر راهی به دنیا اومد


مادر زن حیف نونی

حیف نون به زنش گفت، من زن اون غضنفر نمی شم
دخترش گفت واسه ی چی؟ مگه غضنفر چشه؟
حیف نون گفت، اون لاشی اصلا به جهنم معتقد نیست
زنش گفت، خیالی نیست، باهاش ازدواج کن، وقتی من مادر زنش بشم
کاری می کنم که جهنمو تو همین دنیا تجربه کنه


جوک و لطیفه های غضنفری و حیف نونی خنده دار جدید توفی

یه روز حیف نون با غضنفر داشتن واسه هم جوک و لطیفه خنده دار تعریف می
حیف نون یه جوک غضنفری گفت، غضنفر خنده ش نگرفت، گفت این جوک خنده دار نیست
بعد غضنفر یه لطیفه جدید خنده دار حیف نونی تعریف کرد اما حیف نون هم خنده ش نگرفت
وقتی غضنفرو حیف نون از جوک و لطیفه های جدید و خنده دار هم دیگه خوششون نیومد
شروع به توف تو صورت هم دیگهمشاهده متن کامل ...
قاه قه قوه((چیز!!هیچی))
درخواست حذف اطلاعات
پسره از سربازی واسه باباش تلگراف میفرسه من کاظم پول لازم پدرشم تلگرافی

میفرسته من تراب وضع اب

غضنفر خودکشی گلوله میزنه به مغزش بعد نیم ساعت میمیره تحقیق میکنن

میبینن گلوله دنبال مغز غضنفر غضنفر بوده

مگسه دور سره غضنفر میچرخیده غضنفر میگه جون مادرت بیا کنار الان برام جک

میسازن

یه غضنفر میگن ناراحت نمیشی این همه جک برات میسازن میگه ای بابا این جکایی

که شما باهاش میخندی واسه خاطرست

از غضنفر میپرسن کدوم برنامه تلویزیونی بیشتر دوست داری میگه پیام بازرگانی

میگن چرامیگه آخه وسطش تبلیغات میده

خخخخخ خندیدی

خوش بگذرهمشاهده متن کامل ...
غضنفر و ..پسرش ...طنز
درخواست حذف اطلاعات

وقتی که پسر غضنفر ، پدرش را دق می دهد (آ خنده)

غضنفر:برو یه نوشیدنی واسم بگیر
پسرش:کولا یا پپسی
غضنفر:کولا
… پسرش:دایت یا عادی
غضنفر:دایت
… پسرش:قوطی یا شیشة
غضنفر:قوطی
پسرش:کوچک یا بزرگ
غضنفر:اصلا نمیخام واسم اب بیار
پسرش:معدنی یا لوله کشی
غضنفر: اب معدنی
پسرش:سرد یا گرم
غضنفر:میزنمتا
پسرش:با چوب یا دمپای
غضنفر:حیوون
پسرش: یا سک
غضنفر:گمشو از جلو چشام
پسرش: پیاده یا با دو
غضنفر:با هر جی برو فقط نبینمت
پسرش:باهام میای یا تنها برم
غضنفر:میام میکوشمت ا
پسرش: با چاقو یا ساطور
غضنفر:ساطور
پسرش:قربانیم میکنی یا تیکه تیکه
غضنفر:خدا لعنتت کنه قلبم وایساد
پسرش: ببرمت یا و بیارم اینجا
.
.
.
.
.
.
.
.
.
غضنفر مُرد!مشاهده متن کامل ...
این سوپ مزه کن
درخواست حذف اطلاعات
غضنفر : بیا این سوپو مزه کن!
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺧﯿﺮﻩ ﺍﯾﺸﺎﻻ ، ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺍﺭﻩ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺍﮔﻪ ﺳﺮﺩﻩ ﺑﮕﻢ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻦ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﻮ
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ، ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ . ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰﻩ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ
ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ : ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﭽﺸﻤﺶ .. ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺱ ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮ : ﺍﻫﺎ !! ؟ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﺠﺎﺳﺖ !

کله پوکمشاهده متن کامل ...
اسمس غضنفری93
درخواست حذف اطلاعات

کلبه اس ام اس بازان ایرانی

 • کلبه اس ام اس بازان ایرانی

  : ما به ایران گندم نمیدهیم

  غضنفر: به جهنم، نون خالى میخوریم!

  —————————–

  ماس غضنفر به عابر بانک!..غلط ، پول نمیخوام فقط گواهى نامه ام رو پس بده!

  —————————–

  تابلو جدید راهنمایی رانندگی : جاده غضنفر دارد ، خطر پرتاب سنگ !

  —————————–

  طبق تحقیقات غضنفر مهمترین عامل طلاق ازدواجه !

  —————————–

  غضنفر صبح از خواب بلند میشه میبینه هوا خیلی خوبه زنگ میزنه هواشناسی تشکر میکنه

  —————————–

  غضنفر رفت مسجد وقتی برگشت دید کف نیست . گفت من کی رفتم؟؟ !

  —————————–

  به غضنفر میگن چرا اینقدر زشتی ؟ میگه وقتی کوچیک بودم تو بیمارستان عوضم !

  —————————–

  دو با جناق بنام کافی و نعمت سوار یک بودند . نعمت گفت اگر یک دیگر بود کافی بود . کافی گفت همین هم که هست نعمت است .

  —————————–

  نصیحت غضنفرانه : اگر حس کار در شما پیش آمد صبر کنید تا این حس کاذب از بین برود .

  —————————–

  به غضنفر گفتن بیا شرکت نفت ۱۵ روز کار ۱۵ روز استراحت ماهی ۳۰۰ هزار تومان ، غضنفر کمی فکر کرد گفت : نمیشه اون ۱۵ روز هم نیام ماهی ۱۵۰ تومان بدین بهم؟؟ !مشاهده متن کامل ...
جوک های جدید غضنفر
درخواست حذف اطلاعات

.


.


 جوک های جدید غضنفر


غضنفر با زنش میره پارک بلال بخورن،وقتی بلالی داشت اونا رو باد میزد، یه کدوم از اونارو برداشت و به زنش گفت: ببین قدرت خدار و همین بلال زمان اذان می گفت!!


.


.


 جوک های جدید غضنفر


مناجات غضنفر : خدایا گناهانم را نادیده بگیر همانگونه که دعاهایم را نشنیده می گیری


.


.


 جوک های جدید غضنفر


تابلوی مغازه غضنفر: مکانیکی برادران مرادی به غیر از یحیی!!!!!


.


.


 جوک های جدید غضنفر


به غضنفر میگن تو طرفدار کدوم تیم فوتبال هستی؟
میگه قربون جدش برم آسد میلان!!


.


.


 جوک های جدید غضنفر


غضنفر میره بالای پل عابر پیاده داد می زنه حالا من ،من نفهم، آخه شما اینجا رودخانه می بینید که اومدین روش پل زدین


.


.


 جوک های جدید غضنفر


غضنفر میره تو صف نون وایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمیرسه، بقیه برن.
غضنفر میگه: ببخشید میشه جمعتر وایسین نون به ما هم برسه
مشاهده متن کامل ...
حیف نونهای افسانه ایی
درخواست حذف اطلاعات

اواز حیف نونی

حیفنون به غضنفر گفت
واسه چی هر موقع که من بدبخت عاشقانه و احساسی اواز سر می دم
تو زودی پنجره را باز میکنی و تو کوچه رو دید می زنی و به مردم می خندی
غضنفر گفت
واسه اینکه هروقت صداتو مردم شنیدن فکر نکنن که این صدای جیغته و من دارم می زنمت

حیف نونهای افسانه ایی


حیف نون از غضنفر پرسید چینیها اسم دوقولوهای افسانه ایشونو چی صدا می زنن
غضنفر جواب داد، اون چون این و این چون اون


تنبیه غضنفری

غضنفر حیفنونو بد جوری زی اش انداخته بود و کتک می زد
ازش پرسیدن واسه چی داری این غضنفر بدبختو می زنی
حیفنون جواب داد چون به من گفت بمحض اینکه بلند بشم شلو پلت می کنم


ابتکارات غضنفری

حیفنون به غضنفر گفت می دونستم که شیطون فریبت داد و موهای خواهرتو کشیدی
غزنفر جواب داد، کجاشو دیدی، لگدی که نثارش از ابتکارات خودم بود، هه هه هه

تنبلی حیف نونی

یه روز حیف نون داشت تو خیابون راه می رمفت
از تنبلی افتاد توی جوی اب حوصله نداشت بیاد بیرون
به غضنفر گفت اگه منو برداشتی باشه مال خودت


وقتی که غضنفر معتاد جمله می سازه
حیف نون به غضنفر که معتاد بود گفت
اگه راست می گی با این اعداد جمله بساز
45 ، 46 ، 47 و 48 جمله
غضنفر که معتاد شده بود گفت
چلا هشتی ناراحت چلا شیشه میشکنی چلا هف نمیژنی چلا پنژه می کشیمشاهده متن کامل ...
لطیفه های ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات

به غضنفر می گن نظر شما راجع به ماه رمضان چیه ؟ می گه والا خیلی خوبه فقط یه ذره زولبیا بامیه اش رو زیاد کنن بهتر می شه

------------------------------------


مناجات غضنفر باخدا : خدایا ماه رمضان را مانند المپیک هر ۴ سال یک بار آن هم در یک کشور برگزار کن

-----------------------------------

به دلیل استقبال بی نظیر شما روزه داران عزیز, ماه رمضان تا پایان مهرماه تمدید گردید!!!

-----------------------------------

به غضنفرمیگن پاشو سحره میگه بزار بخوابم خودم فردا بهش زنگ میزنم

-----------------------------------

غضنفر ماه رمضون میره خونه دوستش می خوابه

دوستش بهش میگه سحر صدات کنم؟؟

غضنفر می گه نه همون غضنفر صدام کنی بهتره

---------------------------------

به حیف نون میگن تو که روزه نمی گیری،

چرا سحری می خوری؟ می گه که نخونم،…

روزه که نگیرم… سحری هم نخورم؟ بابا مگه من کافرم؟مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.