پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 اطلاعات عمومی
محصولات جدید ادونس
درخواست حذف اطلاعات
ماشین پنبه پاک کنی بولرو 4 (en a)$ 3،400.00 اطلاعات ماشین پنبه پاک کنی یتی سبک (en a)$ 3،500.00 اطلاعات ماشین پنبه پاک کنی یتی پشت سر هم سبک (en b)$ 4،100.00 اطلاعات نوا speedmax موتور (dulv)$ 3،700.00 اطلاعات ازن موجو 4 (en a)$ 3،300.00 اطلاعات ازن ژئو iii (en b، سبک)$ 3،800.00 اطلاعات flx اکتان ازن (ltf 2)$ 3،900.00 اطلاعات ازن سرود m4 (en d)$ 4،400.00 اطلاعات ازن ادم خائن و بدنهاد 2 (پاراموتور) en c$ 3،900.00 اطلاعات اسب سواری ازن (پاراموتور) en c$ 3،600.00 اطلاعات ازن قدرت راش (پاراموتور) ltf 1-2$ 3،500.00 اطلاعات بومرنگ ماشین پنبه پاک کنی x (en d)$ 4،300.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته امگا 8 (en d)$ 4،600.00 اطلاعات قبیله ماشین پنبه پاک کنی (en c)$ 4،200.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته سیگما 8 (en c)$ 4،500.00 اطلاعات راش ازن 3 (en b)$ 3،900.00 اطلاعات ماشین پنبه پاک کنی صفری تاندوم (en b)$ 4،200.00 اطلاعات جین با حداکثر سرعت دویدن اوو (fa b)$ 3،800.00 اطلاعات ازن سویفت 2 (سبک en b)$ 4،000.00 اطلاعات alpina ازن (سبک en c)$ 4،300.00 اطلاعات lm4 ازن (سبک en d)$ 4،600.00 اطلاعات ازن انزو (d مسابقه en)$ 4،600.00 اطلاعات وزوز z4 (en b)$ 3،800.00 اطلاعات دلتا 2 (en c)$ 4،300.00 اطلاعات اطلس ماشین پنبه پاک کنی (en b)$ 3،600.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته آلفا 5 (en a)$ 3،700.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته بی بتا 5 (en b پشت سر هم)$ 4،900.00 اطلاعات شیاد ازن (مسابقه آکروباتیک)$ 3،400.00 اطلاعات مگنوم ازن 2 (پشت سر هم)$ 4،300.00 اطلاعات ultralite 3 (سبک en a)$ 3،200.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته اپسیلون 7 (en b)$ 4،200.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته pi (سبک en a)$ 4،000.00 اطلاعات بومرنگ ماشین پنبه پاک کنی 9 (d مسابقه en)$ 4،200.00 اطلاعات نوا susi (en a)$ 3،300.00 اطلاعات نوا پرایون 2 (en a)$ 3،400.00 اطلاعات نوا یون 2 (en b)$ 3،900.00 اطلاعات نوا مربی 3 (en b)$ 4،100.00 اطلاعات نوا فاکتور 2 (en c)$ 4،300.00 اطلاعات نوا تریتون (en d)$ 4،400.00 اطلاعات نوا بز کوهی 2 (en d، کوچک، سبک)$ 3،700.00 اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
محصولات جدید ادونس
درخواست حذف اطلاعات
ماشین پنبه پاک کنی بولرو 4 (en a)$ 3،400.00 اطلاعات ماشین پنبه پاک کنی یتی سبک (en a)$ 3،500.00 اطلاعات ماشین پنبه پاک کنی یتی پشت سر هم سبک (en b)$ 4،100.00 اطلاعات نوا speedmax موتور (dulv)$ 3،700.00 اطلاعات ازن موجو 4 (en a)$ 3،300.00 اطلاعات ازن ژئو iii (en b، سبک)$ 3،800.00 اطلاعات flx اکتان ازن (ltf 2)$ 3،900.00 اطلاعات ازن سرود m4 (en d)$ 4،400.00 اطلاعات ازن ادم خائن و بدنهاد 2 (پاراموتور) en c$ 3،900.00 اطلاعات اسب سواری ازن (پاراموتور) en c$ 3،600.00 اطلاعات ازن قدرت راش (پاراموتور) ltf 1-2$ 3،500.00 اطلاعات بومرنگ ماشین پنبه پاک کنی x (en d)$ 4،300.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته امگا 8 (en d)$ 4،600.00 اطلاعات قبیله ماشین پنبه پاک کنی (en c)$ 4،200.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته سیگما 8 (en c)$ 4،500.00 اطلاعات راش ازن 3 (en b)$ 3،900.00 اطلاعات ماشین پنبه پاک کنی صفری تاندوم (en b)$ 4،200.00 اطلاعات جین با حداکثر سرعت دویدن اوو (fa b)$ 3،800.00 اطلاعات ازن سویفت 2 (سبک en b)$ 4،000.00 اطلاعات alpina ازن (سبک en c)$ 4،300.00 اطلاعات lm4 ازن (سبک en d)$ 4،600.00 اطلاعات ازن انزو (d مسابقه en)$ 4،600.00 اطلاعات وزوز z4 (en b)$ 3،800.00 اطلاعات دلتا 2 (en c)$ 4،300.00 اطلاعات اطلس ماشین پنبه پاک کنی (en b)$ 3،600.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته آلفا 5 (en a)$ 3،700.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته بی بتا 5 (en b پشت سر هم)$ 4،900.00 اطلاعات شیاد ازن (مسابقه آکروباتیک)$ 3،400.00 اطلاعات مگنوم ازن 2 (پشت سر هم)$ 4،300.00 اطلاعات ultralite 3 (سبک en a)$ 3،200.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته اپسیلون 7 (en b)$ 4،200.00 اطلاعات جستجوی پیشرفته pi (سبک en a)$ 4،000.00 اطلاعات بومرنگ ماشین پنبه پاک کنی 9 (d مسابقه en)$ 4،200.00 اطلاعات نوا susi (en a)$ 3،300.00 اطلاعات نوا پرایون 2 (en a)$ 3،400.00 اطلاعات نوا یون 2 (en b)$ 3،900.00 اطلاعات نوا مربی 3 (en b)$ 4،100.00 اطلاعات نوا فاکتور 2 (en c)$ 4،300.00 اطلاعات نوا تریتون (en d)$ 4،400.00 اطلاعات نوا بز کوهی 2 (en d، کوچک، سبک)$ 3،700.00 اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
آموزش عمومی it
درخواست حذف اطلاعات

رسانه ها و آموزش عمومی فناوری اطلاعات

تکیه و تاکید بر آموزش های عمومی و غیر حضوری در بحث توسعه آموزش فناوری اطلاعات، یکی از با اهمیت ترین و تاثیرگذارترین انواع آموزش است.

چنین آموزش هایی که در واقع یکی از ا امات توسعه دانایی محور است این فرصت ....مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات
»

اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور

همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»،

از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند. ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند. از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند. گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات درس جمع آوری و پردازش اطلاعات-منبع درسی : کتاب جمع آوری و پردازش اط
درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوالات درس جمع آوری و پردازش اطلاعات ۹۳

منبع درسی : کتاب جمع آوری و پردازش اطلاعات در روابط عمومی تالیف علیرضا محمودی و حسین یاری فیروزآباد-انتشارات و-1391.

1- داده ، اطلاعات و دانش را تعریف کنید.

2- اطلاعات در هر شرایطی دارای ویژگی های خاصی است آن ها را نام ببرید ؟ص 28

3- کاربردهای اطلاعات را نام ببرید ؟ص33

4- موانع دسترسی به اطلاعات در کشورهای جهان سوم کدامند ؟ص45

5- تعریف روابط عمومی یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟ص 59

6- انواع روابط عمومی را نام ببرید ؟ص 62

7- روابط عمومی را از نظر فعالیت های اطلاعاتی را نام ببرید و توضیح دهید ؟ ص 64

8- ارتباطات چیست ؟ص 66

9- اطلاعات و اهمیت آن در روابط عمومی ؟

10- نیاز سنجی اطلاعات را تعریف کنید ؟ ص 85

11- نیاز اطلاعاتی را تعریف کنید ؟ ص88

12- اطلاعات اساسی مورد نیاز مدیران به چند دسته تقسیم می شوند آن ها را نام ببرید و توضیح مختصر بدهید ؟ص 112

13- منابع اطلاعاتی را تعریف کنید ؟ص 130

14- محمل را تعریف کنید ؟ص 131

15- تقسیم بندی انواع منابع اطلاعاتی بر اساس شکل بندی اطلاعاتی را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید ؟ ص 112

16- کاربردهای منابع اطلاعاتی را نام ببرید ؟ص 151

17- مصاحبه را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید ؟ص 178

18- محاسن و معایب مصاحبه از هر کدام سه مورد شرح دهید ؟ ص 179

19- انواع پرسشنامه را نام ببرید و معایب و محاسن از هر کدام سه مورد شرح دهید ؟ص 184

20- روشهای گرداوری اطلاعات در روابط عمومی به چند صورت می توان انجام گیرد ؟ص 187

21- اطلاع رسانی چیست ؟ص 200

22- تقسیم بندی اطلاع رسانی را نام ببرید ؟ص 201

23- وبلاگ را تعریف کنید ؟ص 214

24- کاربرد وبلاگ در روابط عمومی الکترونیک را بنویسید ؟ص 215

25- تعریف پست الکترونیک یا ایمیل را بنویسید ؟ص 216

26- کاربرد ایمیل در روابط عمومی الکترونیک را نام ببرید ؟ص 217

27- پاد ت چیست ؟ مزایای استفاده از پاد تینگ در روابط عمومی ها را بنویسید .

28- سایت چیست ؟ چه کاربردهایی میتواند برای روابط عمومی الکترونیک داشته باشد ؟

29- انواع طرح های رده بندی در مراکز آرشیوی و کتابخانه ها را توضیح دهید ؟

30- نمایه را تعریف کنید ؟

31- موتورهای جستجوگر و خبرخوان ها را توضیح دهید ؟مشاهده متن کامل ...
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های ع
درخواست حذف اطلاعات

الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد.

شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند.

گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.مشاهده متن کامل ...
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های ع
درخواست حذف اطلاعات
الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد.

شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند.

گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.مشاهده متن کامل ...
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های ع
درخواست حذف اطلاعات
الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد.

شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند.

گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.مشاهده متن کامل ...
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های ع
درخواست حذف اطلاعات
الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد.

شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند.

گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران وکارمندان نهادکتابخانه های عمومی»
درخواست حذف اطلاعات

همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.


مشاهده متن کامل ...
برگزیده شدن سامانه مدیریت سفارش و ید کتب جهت کتابخانه های عمومی
درخواست حذف اطلاعات

در دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور صورت پذیرفت؛

دستاورد نهاد در زمینه فناوری اطلاعات (سامانه مدیریت سفارش و ید کتب جهت کتابخانه های عمومی) در دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور به عنوان یکی از برگزیدگان این همایش انتخاب شد.

0282my book اندر احوالات طرح کتاب من!

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، از میان دستاوردهای ارسالی به دبیرخانه دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور، 68 دستاورد از 42 مرکز علمی مورد داوری قرار گرفت که 17 مورد به عنوان دستاورد برتر انتخاب و در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند که در میان آنها سامانه مدیریت سفارش و ید کتب جهت کتابخانه های عمومی کشور نیز به عنوان یکی از برگزیدگان معرفی شد که به همین مناسبت لوح تقدیری به نهاد کتابخانه های عمومی کشور اهداء شد.

گفتنی است دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور با هدف بسترسازی در زمینه فناوری اطلاعات در جهت به اشتراک گذاشتن دستاوردهای مراکز علمی کشور و پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و آزاد ی در پژوهشگاه علوم و فناوری روز چهارشنبه 21 داد 1393 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) برگزار شدمشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
تدوین اطلس کتابخانه های عمومی
درخواست حذف اطلاعات
محسنی خبر داد؛ تدوین اطلس کتابخانه های استان البرز طرح جمع آوری و تدوین اطلس کتابخانه های استان البرز در اداره کل کتابخانه های عمومی این استان به اتمام و در مرحله چاپ قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، رمضانعلی محسنی با اعلام این خبر افزود: تا کنون اطلاعات دقیقی در حوزه کتاب و کتابخوانی توسط هیچ ارگانی در استان وجود نداشت و استان در تصمیم گیری های کلان خود در این بخش دچار نواقص و کمبود هایی بود که با یاری خداوند متعال هم اکنون که بیش از یک سال از پیگیری و اجرای طرح اطلس کتابخانه های عمومی استان می گذرد ، با تلاش های همکارانم در اداره کل کتابخانه های عمومی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اطلاعات مربوط در این طرح جمع آوری و پس از قرار گرفتن در سامانه های تحلیل آماری ، در مرحله چاپ قرار گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز ادامه داد : هم اکنون می توانیم بگوییم دقیقا تا پایان سال 1392 تعداد 214 کتابخانه در قالب 11 نوع در استان وجود دارد که از این میان 32 کتابخانه نهادی و 33 کتابخانه مشارکتی است و کتابخانه های ی و تخصصی نیز به ترتیب 34 و 21 باب می باشد . استان دارای 66 باب کتابخانه در مساجد بوده و در کانون های پرورشی ، حوزه های علمیه ، کتابخانه مستقل ، ندامتگاهی و کودک و نوجوان هم شاخص 32 باب کتابخانه را نشان می دهد. رمضانعلی محسنی گفت: فضای کل کتابخانه ای در استان البرز در این 214 باب کتابخانه به میزان 58 هزار و 648 متر مربع می باشد و قریب به دو میلیون جلد کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد که بیش از نیمی از این منابع در کتابخانه های عمومی قرار دارد . محسنی افزود: تعداد 182 هزار نفر عضو این کتابخانه ها بوده که بطور متوسط ماهیانه 237 هزار و 122 کتاب از این کتابخانه ها به امانت می رود. گفتنی است اطلاعات ارزشمندی در حوزه کتاب و کتابخوانی و شاخص های کتابخانه ای در این طرح احصا شده که به مرور در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم داد. منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز

مشاهده متن کامل ...
تدوین اطلس کتابخانه های عمومی
درخواست حذف اطلاعات
محسنی خبر داد؛ تدوین اطلس کتابخانه های استان البرز طرح جمع آوری و تدوین اطلس کتابخانه های استان البرز در اداره کل کتابخانه های عمومی این استان به اتمام و در مرحله چاپ قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، رمضانعلی محسنی با اعلام این خبر افزود: تا کنون اطلاعات دقیقی در حوزه کتاب و کتابخوانی توسط هیچ ارگانی در استان وجود نداشت و استان در تصمیم گیری های کلان خود در این بخش دچار نواقص و کمبود هایی بود که با یاری خداوند متعال هم اکنون که بیش از یک سال از پیگیری و اجرای طرح اطلس کتابخانه های عمومی استان می گذرد ، با تلاش های همکارانم در اداره کل کتابخانه های عمومی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اطلاعات مربوط در این طرح جمع آوری و پس از قرار گرفتن در سامانه های تحلیل آماری ، در مرحله چاپ قرار گرفت. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز ادامه داد : هم اکنون می توانیم بگوییم دقیقا تا پایان سال 1392 تعداد 214 کتابخانه در قالب 11 نوع در استان وجود دارد که از این میان 32 کتابخانه نهادی و 33 کتابخانه مشارکتی است و کتابخانه های ی و تخصصی نیز به ترتیب 34 و 21 باب می باشد . استان دارای 66 باب کتابخانه در مساجد بوده و در کانون های پرورشی ، حوزه های علمیه ، کتابخانه مستقل ، ندامتگاهی و کودک و نوجوان هم شاخص 32 باب کتابخانه را نشان می دهد. رمضانعلی محسنی گفت: فضای کل کتابخانه ای در استان البرز در این 214 باب کتابخانه به میزان 58 هزار و 648 متر مربع می باشد و قریب به دو میلیون جلد کتاب در این کتابخانه ها وجود دارد که بیش از نیمی از این منابع در کتابخانه های عمومی قرار دارد . محسنی افزود: تعداد 182 هزار نفر عضو این کتابخانه ها بوده که بطور متوسط ماهیانه 237 هزار و 122 کتاب از این کتابخانه ها به امانت می رود. گفتنی است اطلاعات ارزشمندی در حوزه کتاب و کتابخوانی و شاخص های کتابخانه ای در این طرح احصا شده که به مرور در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم داد. منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز

مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات

اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»

همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.

جهت ورود به سامانه، کلیک کنید.

منبع: روابط عمومی نهادمشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات

همزمان با اجرای طرح جامع

«جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»،

از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود

از صبح یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد

در این طرح شرکت کنند.

**************

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح روز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
همه چیز خوارهای دیجیتالی: همه اطلاعات خوارهای دیجیتالی
درخواست حذف اطلاعات

information omnivore / digital omnivore

«همه چیزخوارهای دیجیتالی» یا «همه اطلاعات خوارهای» دیجیتالی به افرادی گفته می شود که همه نوع اطلاعات را به عنوان غذای فکری خود استفاده می کنند و دستگاه مغزی آن‏ها هم برای هضم همه نوع اطلاعات انطباق یافته است. فرد «همه اطلاعات خوار» ی است که اطلاعات را از طیف گسترده ای از منابع اطلاعاتی اعم از کتاب ها، مجله ها، وبلاگ ها، وبگاه ها، شبکه های اجتماعی ( و توئیتر)، و ... مطالعه و مصرف می نماید.

البته قابل ذکر است که افراد «همه اطلاعات خوار» در واقع «هر اطلاعاتی» -که افراد دیگر مصرف می کنند - را مصرف نمی کنند. بلکه فقط از اطلاعات سهل الوصول و دارای حداقلی از «ارزش اطلاعاتی» استفاده می کنند. بیشتر افراد همه اطلاعات خوار به شمار می آیند، ولی رژیم اطلاعاتی هر یک از افراد ممکن است از منحصراً «اطلاعات علمی خوار» تا منحصراً «اطلاعات عمومی خوار» متفاوت باشد که این بستگی به آن دارد که چه نوع منابع اطلاعاتی در دسترس آن ها قرار دارد. برای مثال، نسل جدید به خاطر عادت به فناوری تلفن همراه نمی توانند از راه مطالعه کتاب تغذیه اطلاعاتی نمایند زیرا به اینترنت و تلفن های همراه عادت کرده اند و بیشتر اوقات خود را با این فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی صرف می کنند.

البته برخی از «اطلاعات علمی خوارها» هم گاه از اطلاعات عمومی تغذیه اطلاعاتی می کنند و برخی از «اطلاعات عمومی خوارها» هم گاهی اطلاعات علمی مصرف می کنند، ولی تقسیم بندی انسان‏ها به «اطلاعات علمی خوار»، «اطلاعات عمومی خوار»، و «همه اطلاعات خوار» بر اساس انتخاب منابع اطلاعاتی اصلی از سوی مجموع افراد یک گونه صورت می پذیرد. انسان به طور ذاتی موجودی همه چیزخوار است؛ بنابراین، هر نوع اطلاعاتی هم مصرف می کند.مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کش
درخواست حذف اطلاعات

اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»

همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
را ارهای مقابله با سرقت اطلاعات در موبایل و تبلت
درخواست حذف اطلاعات
رسانه خبری امنیت اطلاعات : توصیه می کنیم پیش از آن که اطلاعات دستگاه را پاک کنید، آنها را رمزنگاری (encrypt) کنید. رمزنگاری اطلاعات موجب قفل شدن اطلاعات ذخیره شده در آن می شود و در صورتی که تمام اطلاعات دستگاه شما حذف نشوند نیز دسترسی به آنها امکان پذیر نخواهد بود زیرا گشایش رمز فایل ها نیازمند کلید اختصاصی آن است.مشاهده متن کامل ...
اخبار نهاد
درخواست حذف اطلاعات

1393/4/22 یکشنبه

اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»

همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نهاد به منظور تعامل سریعتر و مستقیم با کتابداران و کارمندان خود و همچنین بهبود فرآیندهای خدمات رسانی و اطلاع رسانی در نظر دارد اطلاعات تکمیلی آنها را جمع آوری کند.

ضروری است کلیه کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور از صبح امروز یکشنبه بیست و دوم تیر با مراجعه به پورتال نهاد کتابخانه های عمومی کشور به آدرس www.iranpl.ir به مدت یک هفته اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و واقعی تکمیل نمایند.

از آنجا که همکاران محترم تنها یکبار می توانند اطلاعات خود را وارد نمایند، لذا شایسته است دقت لازم را در پر فرم مذکور داشته باشند.

گفتنی است در این طرح، اطلاعاتی از قبیل؛ نام، نام خانوادگی، کد ملی، سمت شغلی، محل خدمت، تلفن همراه و نشانی الکترونیکی مورد نیاز خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور
درخواست حذف اطلاعات

همزمان با اجرای طرح جامع «جمع آوری اطلاعات کتابداران و کارمندان نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، از تمامی کتابداران و کارمندان این نهاد درخواست می شود از صبح امروز یکشنبه 22 تیر با مراجعه به پورتال نهاد در این طرح شرکت کنند.مشاهده متن کامل ...
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های ع
درخواست حذف اطلاعات

فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شد.

الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد.

شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند.

گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.مشاهده متن کامل ...
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های ع
درخواست حذف اطلاعات

در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی؛
فراخوان طرح ها و ایده های برتر ویژه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شد.

الله شمقدری، پس از برگزاری اولین جلسه شورای فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان، با هدف توسعه و ارتقای سطح فعالیت شورای فناوری اطلاعات کتابخانه های عمومی، از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی، شمقدری در جلسه ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان از فراخوان طرح ها و ایده های خلاقانه و نوآورانه در راستای تسهیل و تسریع در ارتباط با مخاطبین و اعضای کتابخانه های عمومی خبر داد.

شمقدری، عصر کنونی را عصر انفجار اطلاعات و افزایش ارتباطات خواند و اعلام کرد: توجه به نیاز های روز بشر که در لحظه لحظه زندگی در حال تغییر می باشد، شرایط را بگونه ای بروز رسانی می نماید تا روش های نوین خدمتگزاری و پاسخ دهی مطلوب به مخاطبین مهیا شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ادامه داد: فراخوان طرح ها و ایده های مرتبط با حوزه فعالیت فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان آغاز شده است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اداره کل به آدرس www.mashadpl.ir ، طرح ها و ایده های خود را برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان اسان رضوی ارسال نمایند.

گفتنی است، سامانه پیشنهادات اداره کل در پایگاه اطلاع رسانی www.mashadpl.ir از صبح امروز آماده دریافت طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه در حوزه شورای فناوری اطلاعات می باشد.مشاهده متن کامل ...
نشست «علم اطلاعات و فلسفه اطلاعات» برگزار شد.
درخواست حذف اطلاعات

به گزارش خبرنگار لی ، نشست «علم اطلاعات و فلسفه اطلاعات» با حضور یزدان منصوریان عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی خوارزمی، مصطفی امینی دانشجوی ای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و دبیر برگزاری نشست، و احسان کرباسی زاده، رشته فلسفه، در کتابخانه حسینیه ارشاد برگزار شد.مشاهده متن کامل ...
فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان البرز
درخواست حذف اطلاعات
مرادیان تصریح کرد؛ فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان البرز اقدامات قابل توجهی در بخش فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ظرف دو سال گذشته صورت گرفته است به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، در راستای ارتقا شاخص های کتابخوانی و توجه به کتابخوانی در فضای مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت های تخصصی فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی برنامه های قابل توجهی اجرا شد. کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز تشریح کرد: ظرف دو سال گذشته برنامه های تخصصی خاصی برای دسترسی آسان کتابخانه های عمومی و استفاده از فضای مجازی و نرم افزار های تخصصی در کتابخانه های عمومی استان اجرا شد که هم اکنون سراسر کتابخانه های عمومی استان مجهز به شبکه نرم افزاری و سخت افزاری قابل قبولی شده اند. مهدی مرادیان ادامه داد: اجرا و آماده سازی بستر لازم جهت نرم افزار جدید مدیریت کتابخانه ، راه اندازی اینترانت ملی در کتابخانه های استان، اتصال کارت ساعت های کتابخانه های استان به اداره کل و ثبت ورود و وج به صورت انلاین از طریق اینترانت ملی، راه اندازی اینترنت جهت جستجوی کتاب ویژه اعضا در تمامی کتابخانه ها و راه اندازی کافی نت از جمله برنامه های واحد فناوری اطلاعات این اداره کل بوده است. وی در ادامه افزود: همچنین واحد فناوری اطلاعات این اداره کل در خصوص راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین کتابخانه های دارای اینترانت ملی در اداره کل ، ید،نصب و راه اندازی دستگاه ups 3kva برای کتابخانه های تازه تاسیس، ید و نصب و راه اندازی چند ده دستگاه سیستم رایانه جهت بخش اینترنت اعضا و پژوهش در کتابخانه های نهادی و تازه تاسیس، ید، نصب و راه اندازی 90 مورد لایسنس آنتی ویروس پراسکی جهت تامین سیستم امنیتی رایانه های کتابخانه های استان اقدامات موثری انجام داده است. مرادیان در بخش دیگری از اقدامات این حوزه به بروز رسانی نمایه نشریات در تمامی کتابخانه ها ، برگزاری جلسه آموزشی برای کار با نرم افزار مدیریت کتابخانه ، راه اندازی سیامد برای اداره کل ، تجهیز کتابخانه های استان به بارکد خوان و تهیه شناسنامه سخت افزاری استان و همچنین تهیه جزوه آموزشی کامپیوتر برای کتابداران اشاره کرد و گفت : در بخش تامین کتب الکترونیکی نیز که بصورت متمرکز از سوی نهاد کتابخانه های عمومی تلاش های خوبی شده و شبکه کتابخوانان حرفه ای از مهمترین اقدامات نهاد برای استفاده از فرصت های فضای مجازی برای توسعه شاخص های کتابخوانی است. منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز

مشاهده متن کامل ...
فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان البرز
درخواست حذف اطلاعات
مرادیان تصریح کرد؛ فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی استان البرز اقدامات قابل توجهی در بخش فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی ظرف دو سال گذشته صورت گرفته است به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، در راستای ارتقا شاخص های کتابخوانی و توجه به کتابخوانی در فضای مجازی و همچنین استفاده از ظرفیت های تخصصی فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی برنامه های قابل توجهی اجرا شد. کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز تشریح کرد: ظرف دو سال گذشته برنامه های تخصصی خاصی برای دسترسی آسان کتابخانه های عمومی و استفاده از فضای مجازی و نرم افزار های تخصصی در کتابخانه های عمومی استان اجرا شد که هم اکنون سراسر کتابخانه های عمومی استان مجهز به شبکه نرم افزاری و سخت افزاری قابل قبولی شده اند. مهدی مرادیان ادامه داد: اجرا و آماده سازی بستر لازم جهت نرم افزار جدید مدیریت کتابخانه ، راه اندازی اینترانت ملی در کتابخانه های استان، اتصال کارت ساعت های کتابخانه های استان به اداره کل و ثبت ورود و وج به صورت انلاین از طریق اینترانت ملی، راه اندازی اینترنت جهت جستجوی کتاب ویژه اعضا در تمامی کتابخانه ها و راه اندازی کافی نت از جمله برنامه های واحد فناوری اطلاعات این اداره کل بوده است. وی در ادامه افزود: همچنین واحد فناوری اطلاعات این اداره کل در خصوص راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین کتابخانه های دارای اینترانت ملی در اداره کل ، ید،نصب و راه اندازی دستگاه ups 3kva برای کتابخانه های تازه تاسیس، ید و نصب و راه اندازی چند ده دستگاه سیستم رایانه جهت بخش اینترنت اعضا و پژوهش در کتابخانه های نهادی و تازه تاسیس، ید، نصب و راه اندازی 90 مورد لایسنس آنتی ویروس پراسکی جهت تامین سیستم امنیتی رایانه های کتابخانه های استان اقدامات موثری انجام داده است. مرادیان در بخش دیگری از اقدامات این حوزه به بروز رسانی نمایه نشریات در تمامی کتابخانه ها ، برگزاری جلسه آموزشی برای کار با نرم افزار مدیریت کتابخانه ، راه اندازی سیامد برای اداره کل ، تجهیز کتابخانه های استان به بارکد خوان و تهیه شناسنامه سخت افزاری استان و همچنین تهیه جزوه آموزشی کامپیوتر برای کتابداران اشاره کرد و گفت : در بخش تامین کتب الکترونیکی نیز که بصورت متمرکز از سوی نهاد کتابخانه های عمومی تلاش های خوبی شده و شبکه کتابخوانان حرفه ای از مهمترین اقدامات نهاد برای استفاده از فرصت های فضای مجازی برای توسعه شاخص های کتابخوانی است. منبع: روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز

مشاهده متن کامل ...
دنیای مجازی و حقیقت
درخواست حذف اطلاعات
دنیای مجازی درون ما بخش بزرگی از حقیقتی است که دنبالش هستیم این بخش از حقیقت 5 بعد دارد و هر بعدی مربوط به کارکردی وابسته به «داده و اطلاعات» و یا پردازش «داده و اطلاعات» است.

درک = توانایی در دریافت صحیح و دقیق «داده و اطلاعات».

هوش = سرعت دریافت «داده و اطلاعات» و آنالیز و تحلیل و پردازش اولیه آن.

ذهن = قدرت ذخیره و طبقه بندی صحیح «داده و اطلاعات» و بازی و بازخوانی آن.

فکر = توانایی در ترکیب و تلفیق «داده و اطلاعات» و تولید دانش و د.

عقل = توانایی در بکارگیری «داده و اطلاعات، دانش و د» برای حل مسائل زندگی.
مشاهده متن کامل ...
دنیای مجازی و حقیقت
درخواست حذف اطلاعات
دنیای مجازی درون ما بخش بزرگی از حقیقتی است که دنبالش هستیم این بخش از حقیقت 5 بعد دارد و هر بعدی مربوط به کارکردی وابسته به «داده و اطلاعات» و یا پردازش «داده و اطلاعات» است.

درک = توانایی در دریافت صحیح و دقیق «داده و اطلاعات».

هوش = سرعت دریافت «داده و اطلاعات» و آنالیز و تحلیل و پردازش اولیه آن.

ذهن = قدرت ذخیره و طبقه بندی صحیح «داده و اطلاعات» و بازی و بازخوانی آن.

فکر = توانایی در ترکیب و تلفیق «داده و اطلاعات» و تولید دانش و د.

عقل = توانایی در بکارگیری «داده و اطلاعات، دانش و د» برای حل مسائل زندگی.
مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
کمک های خیریه شرکت آلپاری alpari wardenier j hollow sections in structural applications گزارش کارآموزی آشنایی با مشخصات کلی الکتریکی پست 63 کیلو ولتی کمال آباد کرج شاه سبزی ها را بشناسید که ایرانیان باستان می خوردند رمان هم خونه خون آشام جلد دوم خون آشام ایرونی نوشته محمد رضا عباس زاده اهنگ ozur dilerim seni sevdim i im فایل فلش فارسی سامسونگ c3222 کتاب حل تمرین اقتصاد سنجی گجراتی جلد 1 و فرماندهان اهل عربستان سعودی هستند سپک تاکرا چیزی شبیه والیبال الن ب ی أ و لى ب ال م ؤ م نین م ن أ ن ف س ه م پرینتری که مدار های الکتریکی را پرینت می کند تشییع م ع حرم در سکوت رسانه ای پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعۀ رابطۀ بین عوامل احتمالی و سامانۀ اطلاعات حسابداری موبایل search duplicate file v4 52 نرم افزار موبایل جست و جو و شناسایی فایل های تکراری قسم نامه ی ورزش پرثوآ 1 5 میلیون نفر در نوبت وام ازدواج قرار دارند آهنگ جدید فوق العاده زیبای ترکی آذری 2017 cinare melikzade به نام gitme قبول پخش نذورات قربانی ceyhun ferman izini b rakma
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.