پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 اعتبار قانونی معاملات بدون حضور شهود
غیب و شهود
درخواست حذف اطلاعات

اهل دل آگاه بر غیب و شهود
چونکه دل لبریز از باران جود

اولیا جز حق نخواهند دیگری
ما چه می دانیم از بود و نبودمشاهده متن کامل ...
فهرست مودیان فاقد اعتبار منتشر شد
درخواست حذف اطلاعات
سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش شفافیت در معاملات، فهرست اسامی شرکتهای فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

مشاهده متن کامل ...
زمین خواران چگونه زمین ها را می خورند؟
درخواست حذف اطلاعات
معاملات غیررسمی مانند قولنامه یکی از رایج ترین روش های کلاهبرداران برای زمین خواری است. ت و نهادهای قانونگذار با بی اعتبار نمودن معاملات غیررسمی، می توانند راه را بر کلاهبرداران ببندند.

مشاهده متن کامل ...
زمین خواران چگونه زمین ها را می خورند؟
درخواست حذف اطلاعات
معاملات غیررسمی مانند قولنامه یکی از رایج ترین روش های کلاهبرداران برای زمین خواری است. ت و نهادهای قانونگذار با بی اعتبار نمودن معاملات غیررسمی، می توانند راه را بر کلاهبرداران ببندند.

مشاهده متن کامل ...
دو نوع از اهل سلوک
درخواست حذف اطلاعات

محی الدین درآغاز فص صالحی به یک اعتبار، سالکان را به دو گروه کلی  تقسیم  می کند: گروه اول اهل کشف و شهودند. ایشان هرچند در بندِ پیکر جسمانی اند اما آن ها - به تعبیر محی الدین-  به حق، قائم به رکائب (قائم به نفوس خویش) اند. گروه دوم از سالکان که صاحب شهود و عین الیقین نیستند در کنار سالکان اهل شهود و با بهره گیری از تعالیم آن ها سلوک می کنند. محی الدین بیان می کند که هر یک از ایشان فتوحِ غیب هایش از سویش[1] از هر جانبی بر او وارد می شود؛ یعنی ملکوتش او را بهره مند می کند و یاری می رساند.

تعبیر "غیب" (فتوح غیب) در اینجا اشاره به ساحتی دارد که حضور دارد و با عالَمِ مُلک متحد و یگانه است، اما از نظر توده مردم ناپیداست. بنابراین، سالک از ملکوت خودش که با او متحد است، فتوح خود را دریافت می کند، و حق در خلق حضور دارد؛ بلکه به تعبیر دقیق تر، خلق عینِ حق و مظهر حضرت حق است.[1] همان طور که جامی گفته است ، مرجع ضمیر را می توان حضرت حق و یا خودِ شخص دانست. پیش از این بارها گفته شد که از دیدگاه وحدت وجود، حق و خلق با هم متحدند؛ و به اعتباری دیگر، حق و خلق دو اعتبار برای امری واحدند. همان طور که در فص شیثی نیز ذکر شد سالک از  ملکوتِ خودش حقایق را دریافت می کند. مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد کار تحقیقی کارآموزی وک معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد کار تحقیقی کارآموزی وک معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی کارآموزی وک

موضوع:

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

کارآموز وک :

عباس ملازاده شاهرودی

محل کارآموزی:

تهران

زمستان 1386

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین المللی 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین المللی 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض 14

2) زمان اعتبار قبض 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16

2) دلایل معتقدین به وم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20

اول: بررسی نظر نهی النبی عن البیع کالی به کالی 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین المللی 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری 33

الف: تأدیه ثمن 33

ب: زمان تأدیه ثمن 34

ج: قبض مبیع 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین المللی 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

1) مفهوم اعتبارنامه 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان 43

2) اعتبار روی اعتبار 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری


با


تحقیق درمورد کار تحقیقی کارآموزی وک معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص


مشاهده متن کامل ...
جزییات انتشار ۵ فهرست از مودیان فاقد اعتبار
درخواست حذف اطلاعات

سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش شفافیت در معاملات، فهرست اسامی شرکتهای فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

به گزارش به گزارش پایگاه فرهنگ مالیاتی کشورفهرست اسامی شرکتهای حقیقی و حقوقی، ثبت نام شده فاقد اعتبار در سامانه معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اعلام شد.
بر این اساس هر یک از فعالان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ورود به این سامانه، از میزان اعتبار طرف های تجاری خود مطلع شده و با اطمینان خاطر نسبت به انجام معاملات اقدام کنند.
ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد کار تحقیقی کارآموزی وک معاملات کالی به کالی در تجارت بین ا
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل تحقیق و بررسی در مورد کار تحقیقی کارآموزی وک معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی کارآموزی وک

موضوع:

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

کارآموز وک :

عباس ملازاده شاهرودی

محل کارآموزی:

تهران

زمستان 1386

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین المللی 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین المللی 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض 14

2) زمان اعتبار قبض 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16

2) دلایل معتقدین به وم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20

اول: بررسی نظر نهی النبی عن البیع کالی به کالی 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین المللی 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری 33

الف: تأدیه ثمن 33

ب: زمان تأدیه ثمن 34

ج: قبض مبیع 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین المللی 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40

1) مفهوم اعتبارنامه 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان 43

2) اعتبار روی اعتبار 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی


با


تحقیق و بررسی در مورد کار تحقیقی کارآموزی وک معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل 68 ص


مشاهده متن کامل ...
معاملات ممنوع مدیران ومدیر عامل شرکت
درخواست حذف اطلاعات

مطابق ماده 132 لایحه قانون تجارت معاملات ممنوع به شرح زیر است

1.تضمین تعهدات مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به انها توسط شرکت

2.اعطای وام یا اعتبار توسط شرکت به مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به انها

در قراردادهای ممنوع گروه نخست مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به آنها ذی نفع قرارداد هستند نه طرف قرارداد با شرکت

ولی در گروه دوم این اشخاص طرف قرارداد هستند زیرا قرارداد ضمانت بین ضامن و مضمون له بسته می شود در حالی که در فرض مورد بحث مدیران و مدیر عامل و اشخاص وابسته به انها مقام مضمون عنه دارند

این ممنوعیت دارای دو استثنا است

1.اشخاص حقوقی عضو هیان مدیره بدون محدودیت میتوانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل کنند و شرکت میتواند دیون آنها را تضمین کند

2.بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری مجازند به کلیه اعضای هیات مدیره مدیرعامل و اشخاص وابسته به انها وام یا اعتبار اعطا کنند یا دیون انها را تضمین کنند به شرط انکه قیود و شرایطی که برای دیگران وجود دارد را رعایت کنندمشاهده متن کامل ...
رشد ۹۰ درصدی معاملات بازار پایه فرا بورس
درخواست حذف اطلاعات
اطلاعات آماری از معاملات بازار پایه فرابورس نشان می دهد که معاملات این بازار با شتاب بسیار زیادی در حال رشد است؛ به طوری که ارزش معاملات این بازار ظرف چند روز گذشته از مرز ۳هزار میلیارد تومان گذشت.

مشاهده متن کامل ...
افزایش حجم معاملات بورس
درخواست حذف اطلاعات
در چهارمین روز معاملات بورس اوراق بهادار تهران دراین هفته شاخص کل توانست ۱۰۲ واحد رشد کند و شاخص آزاد شناور رشد ۱۰۰ واحدی را تجربه کرد. امروز حجم معاملات نسبت به روز گذشته عدد بالاتری را نشان می دهد و ارزش معاملات نیز به چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

مشاهده متن کامل ...
اجرای صحیح ثبت یک ضرورت برای حفظ حقوق مردم است
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل دادگستری اسان رضوی گفت : امروزه با شرایط جامعه و گستردگی معاملات به ثبت رساندن معاملات جزء واجبات شرعی عقلی و قانونی است .

مشاهده متن کامل ...
آغاز هفته کاهشی معاملات سکه آتی
درخواست حذف اطلاعات
حجم معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران طی روز گذشته به ۴۰ هزار و ۸۹۲ قرارداد و ارزش آن به ۵ هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به معاملات پنج شنبه گذشته رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرد، چراکه طی این روز حجم معاملات سکه به ۲۲ هزار و ۲۱۲ قرارداد رسیده بود.

مشاهده متن کامل ...
در محضر معشوق
درخواست حذف اطلاعات

چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد

چه دوزخی چه بهشتی چه طاعتی چه گناهی

زمانی که عاشق به حضور معشوق می رسد چنان گرم عشق او می شود که از همه چیز حتی خودش غافل می شود. در این حال همه گناهان وی از بین می رود. این همان سجده حقیقی است که گناهان را مثل برگ ریزان پائیزی از بین می برد. چون او تسلیم معشوق است. اینجا دیگر ایمان و کفر معنا ندارد. از همه دوئیتها مثل ایمان و کفر، بهشت و دوزخ و خیر و شر رها می شود. این همان حضور قلب است حضوری که غیر در او راه ندارد. عاشق در این حال چنان محو معشوق است که هیچ اراده ای از خود ندارد و عشق او را به هر کجا که بخواهد می برد. 

این معنا در کربلا ظهور تام یافت مثلاً زهیر که عثمانی بود و مخالف اهل بیت. چون به این "حضور" رسید، کفرش به ایمان تبدیل شد یا به مقامی رسید که فراتر از ایمان و کفر است و مافوق طاعت و گناه مصطلح است. در مقام حضور، ایمان و کفر و طاعت و گناه معنای دیگری دارد. آنجا نگاه به غیر، کفر است و گناه لایغفر. او بدون هیچ عمل ظاهری مثل و روزه، به مقام شهود و شهادت حقیقی راه یافت. در یک لحظه، به مقام حضور و محضر معشوق رسید. و جذبه عشق او را از خود بی خود کرد. همینطور وهب ی که با یک نگاه حسین علیه السلام به شهود رسید. بی گفتگو و بی دلیل و برهان به مقام شهادت و ولایت نائل شد. 

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست.

پس در این مقام ایمان و کفر ظاهری یا طاعت و گناه ظاهری راه ندارد. حضور معشوق و عشق او همه معاصی و کفرها را محو می کند. مشاهده متن کامل ...
چرا معاملات بورس کاهش یافت؟
درخواست حذف اطلاعات
ایرنا به نقل از یک کارشناس بورس گزارش داد: نمی توان یک بازار چند هزار میلیاردی را فقط از توقف معاملات چند نماد یا حتی فراتر از آن ایست معاملات یک گروه متاثر دانست.

مشاهده متن کامل ...
افزایش 142 درصدی حجم معاملات در بورس/ ارزش معاملات 43 درصد رشد کرد
درخواست حذف اطلاعات


به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در پایان معاملات هفته منتهی به 18 اسفند ماه 95، شاخص…مشاهده متن کامل ...
حد نصاب معاملات سال 97
درخواست حذف اطلاعات

♦   نصاب معاملات  برای سال 1397 

♦ بر این اساس ، حدنصاب معاملات کوچک تا 250 میلیون ریال ، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.

♦ همچنین حد نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود ، تسری می یابد.

♦ با توجه به تعیین حد نصاب معاملات برای معاملات کوچک :

دارای های یداری شده تا سقف 2 میلیون و پانصد هزار تومان را می توان در سال یداری شده مستهلک  نمود و معاملات تا سقف یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در هر صورتحساب را به صورت تجمیعی ارسال نمود.

 مشاهده متن کامل ...
پرداخت دو میلیارد وام بدون کارمزد/15 هزار میلیارد سوء جریان در معاملات تی
درخواست حذف اطلاعات
بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در سال 95، ضمن کشف تخلفاتی همچون « پرداخت دو میلیارد وام بدون کارمزد» از « 15 هزار و 540 میلیارد ریال سوء جریان در معاملات تی» جلوگیری د.

مشاهده متن کامل ...
بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل
درخواست حذف اطلاعات
بررسی-معاملات-کالی-به-کالی-در-تجارت-بین-الملل
بررسی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل
فرمت فایل ی:
فرمت فایل اصلی: docx
affpagecntحجم فایل: 45affproductprice

بخشی از متن:
مقدمه 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13
الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض 14
2) زمان اعتبار قبض 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16
2) دلایل معتقدین به وم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20
اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری 33
الف: تأدیه ثمن 33
ب: زمان تأدیه ثمن 34
ج: قبض مبیع 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40
1) مفهوم اعتبارنامه 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان 43
2) اعتبار روی اعتبار 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50
فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بین‌المللی 55
گفتار دوم: تجارت متقابل 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل 59
ب: مزایای تجارت متقابل 60
ج: انواع تجارت متقابل 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه 64
فهرست منابع 67

مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.
فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عد هم بشود.
آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.
از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
 


مشاهده متن کامل ...
رشد ۳۰ درصدی حجم و ارزش معاملات آتی سکه
درخواست حذف اطلاعات
حجم و ارزش معاملات آتی سکه روز گذشته (دوشنبه) در بورس کالای ایران با افزایش ۳۰ درصدی به طوریکه ۹ هزار قرارداد و ارزش معاملات نیز به یک هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال رسید؛ روز یکشنبه حجم معاملات آتی سکه ۶ هزار و ۹۲۴ قرارداد و ارزش معاملات نیز ۹۵۰ میلیارد ریال بود.

مشاهده متن کامل ...
دریچه های شهود ...
درخواست حذف اطلاعات

بسم الله

من هم دنبال ماجرا بودم، ماجراهایی قد یک لحظه ، یک آن، یک حال، یک مکاشفه . دریچه ای بسوی باطن، حقیقتی خالص ، بی . انگار که جانت با باطن دنیا منطبق شده باشد ، انگار که حقیقت تو با حقیقت عالم یکی شده باشد . شرف حضور در یک رویارویی بی واسطه ، یک شهود .

ربط به ماجراهای بزرگ ، به عوالم بزرگ

هیچ ماجرایی به اندازه ی ماجرای حسین علیه السلام دریچه های شهود را نگشوده است . ملکوت را جلوی چشمان غبار گرفته ی ما علم نکرده است و حقیقت را بلند ، بلند، بلند پس هزار و چهار صد سال فریاد نزده است .

هیچ ماجرایی به اندازه ی ماجرای حسین علیه السلام باطن عالم را عیان نکرده است ...مشاهده متن کامل ...
کاهش تقاضا در اولین روز هفته معاملات سکه آتی
درخواست حذف اطلاعات
روز گذشته در معاملات سکه آتی و به دنبال روند نزولی دلار، تقاضا در بازار معاملات سکه آتی در بورس کالا نیز کاهش یافت.

مشاهده متن کامل ...
ریزش معاملات مسکن در تیر ماه
درخواست حذف اطلاعات
بررسی معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که پس از سه پرش متوالی قیمت از اردیبهشت ماه به بعد، معاملات در دو ماه اخیر ۲۲ و ۹.۲ درصد ریزش کرده است.

مشاهده متن کامل ...
نوسان بهای سکه در معاملات آتی
درخواست حذف اطلاعات
حجم و ارزش معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران به ۸ هزار و ۱۰ قرارداد و ارزش معاملات نیز به یک هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال رسید.

مشاهده متن کامل ...
معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری
درخواست حذف اطلاعات

در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل می­ دهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می ­پذیرند که باید به درستی اجرا شود. در همین راستا قانونگذار ضمانت اجراهایی را برای انجام صحیح این معاملات در نظر گرفته است یا به عبارتی برای طرفین راه فراری قائل شده است تا هیچ کدام از آن­ها مغبون واقع […]

نوشته معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری
درخواست حذف اطلاعات

در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل می­ دهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می ­پذیرند که باید به درستی اجرا شود. در همین راستا قانونگذار ضمانت اجراهایی را برای انجام صحیح این معاملات در نظر گرفته است یا به عبارتی برای طرفین راه فراری قائل شده است تا هیچ کدام از آن­ها مغبون واقع […]

نوشته معنی خیارات قانونی و انواع آن در معاملات تجاری اولین بار در چطور پدیدار شد.مشاهده متن کامل ...
معاملات سکه و دلار در هفته ای که گذشت
درخواست حذف اطلاعات
معاملات آتی سکه طی هفته گذشته در حالی با روند نزولی قیمت به پایان رسید که کارشناسان، عامل اصلی آن را روند آرام معاملات در ماه مبارک رمضان عنوان د.

مشاهده متن کامل ...
حجم و ارزش معاملات بازار سرمایهدر سال گذشته چقدر بود؟
درخواست حذف اطلاعات
بورس تهران حجم و ارزش معاملات بازار سهام در سال ۹۶ را ارایه کرد که طی آن متوسط روزانه معاملات برابر یک میلیارد انواع اوراق بهادار بوده است.

مشاهده متن کامل ...
۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بافت های فرسوده در سال۹۷
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد رشد نشان می دهد.

مشاهده متن کامل ...
تخصیص ۵ هزارمیلیارد تومان اعتبار برای بازسازی بافت های فرسوده
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل بانک مرکزی گفت: معاملات بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد رشد نشان می دهد.

مشاهده متن کامل ...
تب و تاب معاملات در بازار ارز/ دلالان: قیمت می شکند
درخواست حذف اطلاعات
امروز هم معاملات بازار آزاد ارز برقرار است و صرافی ها مشغول ید و فروش هستند. قیمت تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در برخی صرافی ها کاهش جزئی رخ داده ولی نرخ در بازار هنوز نش ته است.

مشاهده متن کامل ...
رشد حجم و ارزش معاملات آتی سکه
درخواست حذف اطلاعات
حجم و ارزش معاملات آتی سکه روز گذشته در بورس کالای ایران با افزایش به ۱۴ هزار و ۱۶۳ قرارداد و ارزش معاملات نیز به یک هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال رسید. روز دوشنبه حجم معاملات آتی سکه ۹ هزار قرارداد و ارزش معاملات نیز یک هزار و ۲۳۶ میلیارد ریال بود.

مشاهده متن کامل ...
رشد ۴۴ درصدی حجم معاملات آتی سکه
درخواست حذف اطلاعات
حجم و ارزش معاملات آتی سکه طی هفته گذشته در بورس کالای ایران، به ترتیب روی ارقام ۲۹ هزار و ۵۱۷ قرارداد و ارزش ۳ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال قرار گرفت، که نسبت به معاملات دو هفته قبل رشد ۴۴ درصدی داشته است، چرا که حجم این معاملات طی هفته مذکور به ۲۰ هزار و ۴۸۳ قرارداد رسیده بود.

مشاهده متن کامل ...
سهروردی، حکمت اشراق را تلاقی برهان و شهود می داند
درخواست حذف اطلاعات
حسن معلمی گفت: شیخ اشراق حکمت و فلسفه خود را نقطه تلاقی برهان و شهود، حکما و عرفا، ایران و روم می داند و همین شیوه و توصیه اش به دیگران، در فلسفه مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفت.

مشاهده متن کامل ...
اعتبار اسنادی گردان (تجدیدشونده) و ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی
درخواست حذف اطلاعات

مطالعۀ دعاوی اعتبارات اسنادی: یکی از أقسام اعتبارات اسنادی، «اعتبار اسنادی گردان» یا به تعبیر نگارنده «اعتبار اسنادی تجدیدشونده» (revolving letter of credit) است. اعتبار اسنادی گردان، اعتباری است که با برداشت وجه آن توسط ذینفع اعتبار، مبلغ آن تا مبلغ مشخصی مجدداً به طور خود به خود، تجدید می گردد، یا آنکه با انقضای مدت اعتبار، مدت اعتبار مجدداً تا تاریخ انقضای مشخصی، خود به خود، تجدید می گردد. از اعتبار اسنادی گردان (تجدیدشونده) معمولاً در جایی استفاده می شود که روابط تجاری مستمری، مانند قرارداد نمایندگی فروش، بین متعاملین وجود دارد، به نحوی که یک طرف رابطه ( یدار) به صورت منظم کالاهایی را سفارش می دهد، و در مقابل م م است به کرّات ثمن هر معامله را بپردازد. اعتبار اسنادی تجدیدشونده در این موارد، طرفین قرارداد پایه را از اینکه برای هر معامله، اعتبار اسنادی جداگانه ای را درخواست کنند و در نتیجه هزینه های اضافی را متحمل گردند، بی نیاز می سازد. در چنین مواردی، موضوع قراردادهای ید و فروشی که بین یدار و فروشنده منعقد می شود، کالای مشخصی است، و اسنادی نیز که فروشنده در مقام ذینفع اعتبار جهت مطالبۀ وجه باید به بانک ارائه دهد، در تمام معاملات اسناد ی انی است. از این روی، منفعت متعاملین ایجاب می کند به جای آنکه برای هر معامله، اعتبار اسنادی جداگانه ای افتتاح شود، اعتبار اسنادی به شکل اعتبار اسنادی تجدیدشونده گشایش یابد، به نحوی که با هر بار ارائۀ اسناد و برداشت وجه اعتبار، اعتبار دوباره تا حداکثر مبلغی که در اعتبار مشخص شده، تجدید شود.منبع: http://niasari. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
دستگاه کفساب ra 43 b20 nobac روانی قدرت کشور انقلاب نظامی مبنای قدرت آسیای مرکزی وارد ات رواج یافت اروپا رواج ترفندهایی متوسل می شدند بسیار طولانی د مشتریان نرم افزار تعاونی مسکن سفیر ایران در روسیه به آینده مناسبات تهران و مسکو خوشبین هستم رای دهندگان به ترامپ از او می خواهند به مسائل داخلی توجه کند اصول خلاصه نویسی گوش درد و رفع بیخو نوزادان بر مبنای طب سنتی شارژ کارتریج در محل starter cartridge in place خاستگاری قسمت چهارم باربری شمال تهران اتوبار شمال تهران خدمات باربری مهدیار میشه انجام وجود الان خیلی دوست دارم تعداد محدودی ازکنتاکتور ls با قیمت بسیار مناسب با فاکتور ید نمایندگی به فروش میرسد چرا امنیت تلفن همراه هوشمند بسیار مهم است آ ین نرخ و قیمت دلار و سکه آذر هویت و مشخصات نفر دوم جبهة النصرة تصویر خندوانه حامد عسکری رشته های بدون کنکور پیام نور فایل اصطلاحات تخصصی بیمه به زبان فارسی و انگلیسی افزایش استبداد و کشتار با محجور ماندن مکتب اهل بیت ع فاصله روستای کریمو با شهر های توابع فروش پیاز زعفران درجه یک قاینات
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.