پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 امتحان کن
شعر طنز این شب امتحان من چرا سحر نمی شود
درخواست حذف اطلاعات

شعر طنز این شب امتحان من چرا سحر نمی شود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود

به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشودمشاهده متن کامل ...
امتحان دهم(امتحان آ )
درخواست حذف اطلاعات

سلام امروز پنج شنبه ۵ تیر ماه آ ین امتحان در قسمت برادران برگزار میشه که امتحان زبان فارسی هست و بعد از امتحان همه به خاطر تعطیلات تابستونی خوشحال میشن و از این که کمتر تو این هوا میمونن احساس وصف نشدنی پیدا میکنند.

ولی بیشتر خوشحالی اونا برای این هست که دیگه کلاس جبرانی و امتحان جبرانی و .... ندارند .مشاهده متن کامل ...
امتحان دهم(امتحان آ )
درخواست حذف اطلاعات

سلام امروز پنج شنبه ۵ تیر ماه آ ین امتحان در قسمت برادران برگزار میشه که امتحان زبان فارسی هست و بعد از امتحان همه به خاطر تعطیلات تابستونی خوشحال میشن و از این که کمتر تو این هوا میمونن احساس وصف نشدنی پیدا میکنند.

ولی بیشتر خوشحالی اونا برای این هست که دیگه کلاس جبرانی و امتحان جبرانی و .... ندارند .مشاهده متن کامل ...
امتحان دهم(امتحان آ )
درخواست حذف اطلاعات

سلام امروز پنج شنبه ۵ تیر ماه آ ین امتحان در قسمت برادران برگزار میشه که امتحان زبان فارسی هست و بعد از امتحان همه به خاطر تعطیلات تابستونی خوشحال میشن و از این که کمتر تو این هوا میمونن احساس وصف نشدنی پیدا میکنند.

ولی بیشتر خوشحالی اونا برای این هست که دیگه کلاس جبرانی و امتحان جبرانی و .... ندارند .مشاهده متن کامل ...
امتحان آ
درخواست حذف اطلاعات
دو هفته است مشغول امتحان و فردا آ ین امتحان است به جز امتحان دیروز بقیه امتحانها خوب بودن ولی امتحان دیروز بد نبود و امیدواریم به خوب تصحیح و خوب نمره دادنش البته همه بچه ها چون من به نظرم بد ندادم ولی بقیه بچه ها خیلی ناراضی بودند. فردا هم بگذره از پنجشنبه تابستون شروع میشود ... به به چه کیفی دارهههههههههههههههه

مشاهده متن کامل ...
امتحان آ
درخواست حذف اطلاعات
دو هفته است مشغول امتحان و فردا آ ین امتحان است به جز امتحان دیروز بقیه امتحانها خوب بودن ولی امتحان دیروز بد نبود و امیدواریم به خوب تصحیح و خوب نمره دادنش البته همه بچه ها چون من به نظرم بد ندادم ولی بقیه بچه ها خیلی ناراضی بودند. فردا هم بگذره از پنجشنبه تابستون شروع میشود ... به به چه کیفی دارهههههههههههههههه

مشاهده متن کامل ...
تقلب
درخواست حذف اطلاعات
4 تا دانشجو بودن که قبل از امتحاناتشون باهمدیگه رفتن شمال .یه روز قبل امتحان برگشتن فرداشم با خیال راحت رفتن که امتحان بدن متوجه شدن تاریخ امتحان رو اشتباه دیده بودن و روز قبل امتحان بوده .خلاصه رفتن پیش شون کلی ماس که تصادف کرده بودیم و ماشینمون پنچر شده بود و... خلاصه قبول کرد روز بعد ازشون امتحان بگیره ...مشاهده متن کامل ...
شعر طنز شب امتحان
درخواست حذف اطلاعات
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود

به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشودمشاهده متن کامل ...
شعر طنز شب امتحان
درخواست حذف اطلاعات
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود

به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشودمشاهده متن کامل ...
شب امتحان
درخواست حذف اطلاعات

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود

به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشودمشاهده متن کامل ...
امتحان.........................پس فردا.....
درخواست حذف اطلاعات
پنج شنبه امتحان عملی رشته ی نوازندگی ساز ایرانی دارم.........................................

دو دستگاه حفظم ......قطعی دختر زولیده رو حفظ سلفز بلد نیستم هر چی خدا بخواد من که تلاشم و ..............................................

امتحان دارم به امید دادن پیام خوب ورسیدن همه مردم به آرزو های خوبشون

امتحان دارممشاهده متن کامل ...
امتحان.........................پس فردا.....
درخواست حذف اطلاعات
پنج شنبه امتحان عملی رشته ی نوازندگی ساز ایرانی دارم.........................................

دو دستگاه حفظم ......قطعی دختر زولیده رو حفظ سلفز بد نیسن هر چی خدا بخواد من که تلاشم و ..............................................

امتحان دارم به امید دادن پیام خوب ورسیدن همه مردم به آرزو های خوبشون

امتحان دارممشاهده متن کامل ...
جو ه تست
درخواست حذف اطلاعات
سلام خوبید؟ منم خوبم شکر خدا.

سه هفته از زمان تست گذشت. هفته ی گذشته خیلی سرم شلوغ بود و درگیر امتحان های میانترم و 1 دونه امتحان پایان ترم بودم. که همین دوشنبه باید میدادم. بالا ه با کلی استرس دوشنبه شد و زمان امتحان فرا رسید. با کمال ناباوری امتحان عــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــی بود. خیلی خوشحال بودم چون اولین امتحان رسمیم توی آزاد تهران شمال خوب شده...مشاهده متن کامل ...
امتحان خدا
درخواست حذف اطلاعات
امروز روز امتحان خداست دیروز هم روز امتحان خدا بود فردا هم خدا مارا امتحان می کند به راستی شیوه ی امتحان خدا چگونه است؟ آیا می دانید خدادر ارزشی وامتحانش: هیچ مطلبی خارج از کتابش از ما انتظار ندارد. برای افکار بدی که برای تقلب در سر داشتیمِ اما عملی نکردیم ِمجازاتی در نظر نمی گیرد. امتحان خدا فقط عملی است در امتحاناتش نیاز به مراقب نداردِاو به تنهایی مراقب همه ی ماست. در امتحان خدا تقلب ممکن نیست خدا از دانسته ای ما ارزشی به عمل می آورد واگر خلافی از سر فراموشی یا ندانستن مرتکب شویم نمره ای کم نمی کند. خدا هرروز آماده ی امتحان است کافی است مردانه تصمیم بگیریِ ؛خدا حاضر است بازتورا امتحان کند. خداوند در لحظات امتحان نیز تورا تنها نمی گذارد وتورا راهنمایی می کند. البته اگر گوشهایت را پنبه نگذاشته باشی ِحتما صدایش را می شنوی. بیشتر پرسشهای خدا تکراری هستند.مشاهده متن کامل ...
امتحان face to face جراحی
درخواست حذف اطلاعات
سلام..

دوستان عزیزی که تیرماه سال گذشته امتحان face to face جراحی شون کنسل شد,علی رغم پیگیری های زیاد,نشد که امتحان ندیم,

بر اساس صحبت هایی که شده,امتحان روز23.4.93 ساعت 8:30 برگزار می شه,پس آماده باشین و لطفا به دوستانتون هم اطلاع بدین..

موفق باشید..مشاهده متن کامل ...
امتحان سروگردن عملی ( کلاس اصغری)
درخواست حذف اطلاعات
دوستانی که با اصغری کلاس سروگردن عملی دارن توجه کنن، به دلیل اینکه بعضی از بچه ها بخاطر ایمنی عملی نتونستن برای امتحان سرو گردن بخونن،و همچنین کار و خوندن plate های پلاستینه ی مغز زیاده و خوندنشون خیلی کار داره، وبچه ها بعد از امتحان ایمنی عملی حال دادن امتحان سرو گردن رو ندارن ،امتحان امروز کنسل شد و به اختیار خودتون می تونید روز 3 ش و یا 4ش بعد از ساعت 1 ظهر امتحان بدید و یا پنج شنبه صبح امتحان بدید.دوستان نظراتتون رو اعلام کنید تا من نتیجه ی نهایی رو بهتون بگم. لطفا هر ی این اطلاعیه رو می خونه به بقیه هم اطلاع بده.با تشکرمشاهده متن کامل ...
این شب امتحان من
درخواست حذف اطلاعات
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود

به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشودمشاهده متن کامل ...
قدیمی ولی خواندنی....
درخواست حذف اطلاعات

شب امتحان، سه تا دانشجو به یک مهمونی دعوت می شوند. بعد از مذاکرات مهم! با همدیگه تصمیم می گیرند برن مهمونی و امتحان رو بی خیال بشوند و یک بهانه برای جور کنند تا روز دیگری امتحان بدهند.
خلاصه اون شب می روند مهمانی و چند ساعت بعد از زمان امتحان می روند پیش و به می گویند که : ماشینمان شب امتحان پنچر شد و به علت نداشتن زاپاس مجبور شدیم پیاده برگ و دیر رسیدیم و خلاصه از ...این خالی بندی ها ..، و از ه می خوان که اگه می شه ما فردا بیایم امتحان بدیم.
ه می گه اشکالی نداره فردا بیایید امتحان بدید.
صبح روز بعد که سر جلسه امتحان حاضر می شوند می گه هر یک اتاق جداگانه بشینه و بعد سوالات رو تقسیم می کنه. تنها یک سوال تو امتحان داده بود:
کدام چرخ ماشین شب امتحان پنچر شده بود؟مشاهده متن کامل ...
-142- من وَ امتحانات :|
درخواست حذف اطلاعات

ای وای امتحان، ای فلک امتحان، ای روزگار امتحان، وای وای امتحان، ای خدا امتحان!!!

از فردا امتحانام شروع می شه، شروع نشده داره زهرشو می ریزه! فردا و پس فردا امتحان دارم، سه تا امتحان آ مم پشت سر همه :| بقیم فرجه هاشون کمه :|

+ عینجانب در نحایط سهط و صلامط اَغل اعلام می دارم کح عگر بار گران بودیم رفدیم!

+ من خوووووبح خوووووووبم گیییییطارم کجاااااااصط؟؟ فغد نمی دونم چرا یک مقدار چشام غیلی ویلی می ره عَما خوبمااااااااا، خعلی خوووووووووووبم :| o_oمشاهده متن کامل ...
امتحان
درخواست حذف اطلاعات
با سلام

ضمن ارزوی توفیق جهت شما دانشجویان گرامی در مراحل زندگی و امتحانات

به استحضار رسانیده می شود که اینجانب در جلسه امتحان حضور نخواهم داشت.

در صورت داشتن هر گونه سوال در ارتباط با موارد امتحان با اینجانب تماس بگیرید.

ضمنا هیچ گونه اثبات فرمول در امتحان نخواهیم داشت.

پیروز و سربلند باشیدمشاهده متن کامل ...
حذفیات , جزوات
درخواست حذف اطلاعات
امتحان سرکار خانم زرین کوب : تستی و احیانن یک سوال تشریحی

امتحان جناب آقای عباسی : تستی

امتحان سر کار خانم صفوی : تستی

امتحان جناب آقای اشرفی : تستی

امتحان اعلم الهدی : تستی و تشریحی


حذفیات و توضیحات قبلی ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...
برنامه امتحانی ترم اول سال تحصیلی 93-94 جامع واحد 15 تهران
درخواست حذف اطلاعات

یکشنبه مورخ 21/10/93 درس ارتباط با رسانه ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
مورخ 23/10/93 درس مخاطب شناسی ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
پنج شنبه مورخ 25/10/93 درس چاپ و نشر ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
یکشنبه مورخ 28/10/93 درس ارتباط تصویری ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
مورخ 30/10/93 درس زبان خارجی عمومی ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
پنج شنبه مورخ 2/11/93 درس زبان خارجی تخصصی ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
یکشنبه مورخ 5/11/93 درس شه ی ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبح
مورخ 7/11/93 در اخلاق ی ساعت امتحان 30/8 لغایت 10 صبحمشاهده متن کامل ...
امتحان
درخواست حذف اطلاعات
بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟!
مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده
گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود !
به افراط زدم * ، گیج شدم قاط زدم
قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود !
استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان
دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود !
مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه
به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود !
مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست
خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود !
هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او
چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود
رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو
این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود
توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم
خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود...!

مشاهده متن کامل ...
امتحان
درخواست حذف اطلاعات

این شعر با بیت های زیبایی از آقایان حسین الهام، سید احمد رنجرو و اینجانب در شبکه اجتماعی پلاس سروده شد :)

مشکلِ نظمِ تمامِ این جهان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

یک دلیل مبهم و فقر زمان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

در بهاران میشود فصلم خزان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

جای لولو بهر ترس ک ن

امتحان است، امتحان است، امتحان!

آن چه کرده خوار هر صاحبقران

امتحان است، امتحان است، امتحان!

آشنا با خاک گشته پهلوان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

سخت تر حتی ز قبر و آن جهان

امتحان است امتحان است امتحان!

پای هر یک برگه اش دادیم جان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

مشکل مردان و درد بانوان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

علت دریای اشک دختران

امتحان است، امتحان است، امتحان!

مایه خُل وضعی مردان مان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

علت نذر و نیاز مادران

امتحان است، امتحان است، امتحان!

علت بی همسریِّ دو جوان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

ای عزیزم تو بمان با دگران

امتحان است، امتحان است، امتحان!

باز هم عشقی شده این داستان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

آنچه پژمرد غنچه های باغبان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

آنچه برده عشق من با کاروان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

گفتمش آهسته گفت آن ساربان:

امتحان است، امتحان است، امتحان!

خل شدیم از دست مادر پدران

امتحان است، امتحان است، امتحان!

بر تمام جان من زخم زبان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

در میان مغز و افکارِ جوان

امتحان است، امتحان است، امتحان!

از چه رو معتاد گشتی ای جوان؟

امتحان است، امتحان است، امتحان!

این وبال خانمان سوز،الامان!

امتحان است امتحان است امتحان!

کاش جای جزوه بودی شوکران

امتحان است، امتحان است، امتحان!

میروم تا من شوم یک چیز خوان(منظور خوان است)

امتحان است، امتحان است، امتحان!

وقت صحبت نیست زیرا این زمان

امتحان است، امتحان است، امتحان!مشاهده متن کامل ...
امتحان روانپزشکی
درخواست حذف اطلاعات
سلام وای امتحان امروز عالی بود.تنها مراقبمون مسئول آموزشمون بود.
بعد مدتها با تمام وجودمون تقلب کردیم
خب تقصیر خودششون بود:) وقت واسه مطالعه مون کم بود به خودشونم گفتیم زمانو تغییر ندادن.
بیست تا سوال تستی بود
بعد امتحان رفتم طرف دوستمو به نشانه تشکر بغلش نگو آقای .ا پشتمونه زد زیر خنده:)))
فهمید واسه چی دوستمو بغل
در کل یه غلط دارم 19 میشم
این امتحان به امتحان ارتو در که خونده بودمشو 4تا سوال بودو یه سوالو اشتباهی نوشتیمو 15 میشم:)
توجیه خوبی نبود نه؟:)مشاهده متن کامل ...
منابع امتحان
درخواست حذف اطلاعات
منابع امتحان درس مدیریت تحول:

فصول 1 و 2و 3 و 5و 6و7و9و10و11

صفحه 132 تا 134 حذف(چرخه تکاملی رفتار رقابتی استربل)

صفحه 196 تا 201 حذف(تاثیر روابط متقابل بین افراد بر کیفیت ارتباطات)

امتحان به صورت تستی از کتاب می باشد که 26 سوال در امتحان مطرح شده که باید به 24 سوال به صورت انتخ پاسخ دهید و دو سوال اضافی و ارفاق می باشد.مشاهده متن کامل ...
امتحان
درخواست حذف اطلاعات
ادم ها همیشه در حال امتحان هم دیگه اند پس مراقب گفته های خود باشید تا در امتحان خلاف ان ثابت نشود همین امتحان های کوچک زندگی مسیر زندگی را عوض میکنند

بدون فکر با ی عهد نبندید و دلخوشی ندهید که با بی وفایی به ان قلبی را سنگ اینه بدی های ادم را به روی خود ادم نشان میدهد ولی وقتیان را برگردانی دیگر عیبی را نشان نمیدهد پس چون اینه باشید

این ها نصیحتی نیست و حتی پند و اندرز حرف های اتجربه است از طرف ادمی کوچک تر از شما.مشاهده متن کامل ...
مهسا حسن زاده (دانشجوی کامپیوتر)7
درخواست حذف اطلاعات
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟


بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود
این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟
مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده
گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود
به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم
قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود
استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان
دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود
مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه
به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود
مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست
خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود
هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او
چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود
رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو
این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود
توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم
خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشودمشاهده متن کامل ...
امتحان درس هیدروگرافی
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع کلیه دانشجویانی که در ترم تابستان درس هیدروگرافی را اخذ نموده اند میرسانیم امتحان این درس در تاریخ مقرر برنامه امتحانی بصورت تستی برگزار میگردد و مرجع سوالات امتحان کتاب یا جزوه تایپی بهمن تاج فیروز/ خواجه نصیر می باشد.مشاهده متن کامل ...
شعر طنز
درخواست حذف اطلاعات

شعر طنز این شب امتحان من چرا سحر نمی شود

شعر طنز این شب امتحان من چرا سحر نمی شود

شعر طنز این شب امتحان من چرا سحر نمی شود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود

به افراط زدم ، گیج شدم قاط زدم

قلدر الوات زدم ، باز سحر نمیشود

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آ ا مان ، درس ثمر نمیشود

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، بشر نمیشود

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود

تصاویر زیباسازی|www.roozgozar.com|تصاویر زیباسازیمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.