پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 امدادهای غیبی در ظهور و حکومت جهانی مهدی عج
امدادهای غیبی در ظهور و حکومت جهانی مهدی (عج)
درخواست حذف اطلاعات
بازشناسی امدادهای غیبی در ظهور و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)

خدا، فاعلِ حقیقی

از محکم ترین معارف قرآن، اعطای نقش فعال به خدای متعال در عرصه ی هستی و حیات است، تا جایی که نقش عناصر دیگر حیات تنها در سایه ی مشیّت او توجیه می شود؛ به عبارت دیگر، تمام هستی کار و فعل خداست و جز او فاعلی نیست، زیرا هستی با تمام اسبابش، قائم به ذات واجب الوجود بوده و وجود، دوام خود را وامدار ذات او است. در نتیجه افعال آنها جز با تنفیذ اراده و خواست خدای متعال و آن حیّ قیوم، تحقق نمی پذیرد:« و لا حولَ و لا قوةَ إلّا بالله العلیّ العظیم.»


مشاهده متن کامل ...
امدادهای غیبی در ظهور و حکومت جهانی مهدی (عج)
درخواست حذف اطلاعات
بازشناسی امدادهای غیبی در ظهور و حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)

خدا، فاعلِ حقیقی

از محکم ترین معارف قرآن، اعطای نقش فعال به خدای متعال در عرصه ی هستی و حیات است، تا جایی که نقش عناصر دیگر حیات تنها در سایه ی مشیّت او توجیه می شود؛ به عبارت دیگر، تمام هستی کار و فعل خداست و جز او فاعلی نیست، زیرا هستی با تمام اسبابش، قائم به ذات واجب الوجود بوده و وجود، دوام خود را وامدار ذات او است. در نتیجه افعال آنها جز با تنفیذ اراده و خواست خدای متعال و آن حیّ قیوم، تحقق نمی پذیرد:« و لا حولَ و لا قوةَ إلّا بالله العلیّ العظیم.»


مشاهده متن کامل ...
حکومت مهدی (عج)
درخواست حذف اطلاعات
حکومت جهانی مهدی

کتاب «حکومت جهانی مهدی علیه السلام» نوشته آیت اللّه ناصر مکارم ، پژوهشی درباره ظهور مهدی علیه السلام و ویژگی های حکومت جهانی او است. مؤلف محترم در این کتاب، با بهره گیری از روایات و منابع تاریخی شیعه و سنّی و برخی از پژوهش های غربیان، مطالب ارزشمندی ارائه کرده است. ایشان نخست در خصوص آینده جهان و سیر تکاملی جامعه، به بیان نظریات بعضی از ادیان و کتاب های آسمانی (نظیر زرتشتی، هندو، تورات، انجیل) و کتاب های غربیان درباره مصلح بزرگ پرداخته است. سپس درباره انواع حکومت ها، فلسفه انتظار و غیبت، مصلح بزرگ جهانی در منابع ی، نشانه های ظهور مهدی علیه السلام و روش حکومت آن حضرت بحث می کند.مشاهده متن کامل ...
وضعیت جهان پس از عصر ظهور
درخواست حذف اطلاعات
 وضعیت جهان پس از عصر ظهور

جهانِ پس از مهدی (علیه السلام)

با نداهای آسمانی، اطلاع رسانی ظهور انجام می گیرد، شب تار غیبت به پایان می رسد و سپیده طلوع خورشید ولایت آشکار می گردد. آنگاه فاتح بلند آوازه ی زمین حرکت های رهایی بخش خود را آغاز می کند و در زمانی کوتاه حاکمیت جهانی خود را بر پهنه ی زمین می گستراند و قریب بیست سال حکومت می کند.
اکنون این سؤال مطرح است که پس از عصر ظهور، وضعیت جهان چگونه خواهد بود؟ روایات مختلفی در این باره وارد شده و نظریات متفاوتی بر اساس آنها مطرح گردیده است. بنابراین وحدت نظری درباره ی وضعیت جهان پس از حضرت مهدی (علیه السلام) وجود ندارد و اهمیت این بحث در تحلیل نظریات و گزینش مستدل نظریه صحیحی است که اوضاع مبهم پس از عصر ظهور را روشن سازد.


مشاهده متن کامل ...
کتاب عصر ظهور
درخواست حذف اطلاعات

عصر ظهور


عناوین اصلی کتاب شامل:
سیمای کلی دوران ظهور؛ آشوب گری شرق و غرب علیه مسلمانان؛ رومیان و نقش آنان در زمان ظهور؛ ترکان و نقش آنان در دوران ظهور؛ یهودیان و نقش آنان در دوران ظهور؛ اعراب و نقش آنان در دوران ظهور؛ سفیانی؛ یمن و نقش آن در دوران ظهور؛مصر و حوادث آن در دوران ظهور؛ سرزمین ی مغرب و حوادث دوران ظهور؛ عراق و نقش آن در دوران ظهور؛ جنگ جهانی در دوران ظهور؛ ایرانیان و نقش آنان در دوران ظهور؛ نهضت ظهور مقدس؛ سیمای حکومت جهانی مهدی (ع )؛ حضرت مهدی عج از دیدگاه شیعه؛ مقام حضرت مهدی (عج ) در پیشگاه پروردگار؛ مهدی منتظر (عج) از دیدگاه اهل سنت؛ پاسخ های محکم اهل سنت به تردید کنندگان در عقیده به مهدی؛ پی نوشتها

لینکمشاهده متن کامل ...
حکومت صالحان
درخواست حذف اطلاعات

اعتقاد به «حکومت صالحان» میان مسلمانان (به ویژه شیعیان) وجود داشته است. مراد از «حکومت صالحان» آن است که در جامعه بشری - و به طور خاصّ در جامعه دینی و ی - چاره ای جز به دست گرفتن قدرت ، به وسیله انسان های صالح، دیندار، عادل، امین، پارسا، شجاع و مورد اعتقاد و اعتماد مردم نیست؛ وگرنه نه دیانت بر جای می ماند و نه عد محقق می شود و نه مردم به سعادت واقعی خواهند رسید. از نظر شیعیان دوازده ی، حکومت صالحان منحصراً حکومتی است که در رأسش معصوم باشد و معصوم نیز در حال حاضر فقط یک تن بیش نیست که غایب است؛ از این رو تا کنون حکومت صالحان بر جهان حکم نرانده است و پس از این فقط با ظهور زمان و مهدی منتظرعلیه السلام مورد اعتقاد شیعیان، حکومت صالح جهانی و ایده آل محقق خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
رضا (ع) وظهور مهدی موعود (ع)
درخواست حذف اطلاعات
مژده به ظهور مهدی (ع) از همان سال های آغاز ین ظهور آغاز شد. گرامی (ع) در هر فرصت و مناسبتی که پیش می آمد مردم را به ظهور عد گستر موعود در آ ا مان بشارت می دادند و آن ها را از نسل وتبار تولد و غیبت ویژگی های ظاهری نشانه ظهوری شاخصه های قیام رهایی بخش و مولفه های حکومت آن حضرت آگاه می ساختند .(کتاب رضانامه - انتشارات مشهور)مشاهده متن کامل ...
نقش اعتقاد به رجعت در زندگی معتقدان
درخواست حذف اطلاعات

بدون تردید، همان گونه که «انتظار فرج» عبادتی بس بزرگ است و نقش مهم و به سزایی در پویایی و تحرک جامعه دارد، اعتقاد به رجعت و بازگشت به دنیا در زمان ت کریمه نیز می تواند نقش مهم و به سزایی در نشاط دینی و امید به حضور در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام ایفا کند؛ چرا که انسان با دیدن افرادی که تمام عمر خود را در انتظار ظهور حضرت مهدی علیه السلام سپری کرده اند و آن گاه بدون درک ظهور از دنیا می روند، دچار سرخوردگی شده و حتی در مقام انتظار نیز دچار یأس خواهد شد! اما اگر بداند در هنگام ظهور - در صورت دارا بودن شرایط - امکان بازگشت او به دنیا و حضور در محضر آ ین را دارد، در امیدواری او نقش بسیاری خواهد داشت. علاوه بر آنچه ذکر شد، از آنجایی که در روایات آمده یک گروه از رجعت کنندگان انی اند که دارای ایمان محض هستند، شخص علاقه مند به درک محضر آ ین حجّت الهی، نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا به درجات بالای ایمان رسیده و در زمره رجعت کنندگان باشد. همچنین در روایات فراوانی مداومت بر دعاها و انجام کارهایی جهت بازگشت در هنگام حکومت حضرت مهدی علیه السلام، توصیه شده است که خود جنبه عبادی داشته و در تکامل روح انسان بسیار مؤثر است.مشاهده متن کامل ...
روز موعودِ موسای قوم خاتم
درخواست حذف اطلاعات
در شرایطی که ظالمان در فکر نابودی منجی الهی هستند، خداوند نیز با اجرای تدبیر خود، جان او را حفظ می کند؛ چنانکه مادر حضرت موسی(علیه السلام) دوران حمل را به طور پنهانی سپری نمود و پروردگار به او وحی کرد که چگونه حضرت موسی(علیه السلام) را از گزند دشمنان حفظ کند و با این تدبیر حضرت موسی(علیه السلام) در دامن دشمن رشد یافت.

نمونه ای از تحقق این مشیت الهی، حکومت بنی و زوال حکومت فرعونیان بود. نمونه کاملترش حکومت (صلی الله علیه وآله و سلَّم) و یارانش بعد از ظهور بود و نمونه گسترده تر آن ظهور حکومت حق و عد در تمام کره زمین به وسیله حضرت مهدی(عجل الله فرجه) است.مشاهده متن کامل ...
رابطه کربلا با ظهور زمان(عج)
درخواست حذف اطلاعات
چه رابطه ای میان شهادت حسین(ع) و حکومت الهی حضرت مهدی موعود وجود دارد؟

شنیده ایم که موقع شهادت حسین(ع) با توجه به اینکه ولی خدا می خواست به شهادت برسد و عالم و ملائکه و جنیان در تب و تاب یاری رساندن ولی خدا بودند اما خداوند تصویری از آ ا مان و حضور زمان را به ملائکه نشان داد. ائمه(ع) نیز در بیانات خود به گونه ای از ظهور مهدی(عج) سخن می گویند و در حسرت دیدن حاکمیت ایشان بر زمین هستند که گویی آن بزرگوار منتقم خون حسین(ع) و تنها محقق کننده هدف حسین (ع) است که می خواستند حکومت عدل را برقرار کنند.

مائده محرمشاهده متن کامل ...
رجعت چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

بحث «رجعت» از مباحث مهم اعتقادی شیعه است که با فرهنگ مهدویّت نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. واژه «رجعت» در کتاب های لغت به معنای «بازگشت» است؛ یعنی، برگشتن به جایی که پیش تر در آنجا بوده است.معنای اصطلاحی «رجعت» عبارت است از: بازگشت دو گروه از مردگانِ مؤمنان محض و کافران محض - به همان صورت هایی که در گذشته بودند - به دنیا تا پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و قبل از قیامت مؤمنان از ب ایی حکومت جهانی عدل شاد گردند و کافران از ذلت و حقارت ستمگران متألم شوند. ناگفته نماند که برخی رجعت را به ظهور حضرت مهدی علیه السلام و بازگشت ت آل محمدصلی الله علیه وآله تأویل کرده و بازگشت خود ائمه علیهم السلام را با بدن های ظاهریشان منکر شده اند.مشاهده متن کامل ...
علت ظهور ن زمان(عج) با وجود حکومت های شیعی چیست؟!
درخواست حذف اطلاعات

علت ظهور ن زمان(عج) با وجود حکومت های شیعی چیست؟!

پرسش

شما می گویید علت پنهان شدن دوازدهم تان در غار ترس از ستمگران است، پس وقتی این خطر با به قدرت رسیدن حکومت های شیعه مانند عبیدی ها و بویهیه و صفوی ها و اینکه ت فعلی ایران رفع شد چر او ظهور نکرد؟!
و چرا الآن او بیرون نمی آید در صورتی که حکومت شیعی ایران می تواند او را حمایت کند؟! و میلیون ها شیعه شب و روز خود را فدای او می نمایند و منتظر او هستند!!
مشاهده متن کامل ...
عوامل ظهمور حضرت مهدی (عج )
درخواست حذف اطلاعات

عوامل ظهور به چیزهایی گفته می شود که زمینۀ ظهور زمان (عج) را فراهم می کند و از علل ظهور آن حضرت محسوب می گردند. در بارۀ آن باید گفت: هر چند عامل اصلی ظهور زمان (عج) "ارادۀ الاهی" است، ولی

آنچه که انسان ها به عنوان زمینه سازی ظهور، می توانند انجام دهند، ازبین بردن زمینه هایی است که موجب غیبت آن حضرت شده و ایجاد آمادگی در خود است. این آمادگی نیز با انجام وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ آنهاست به ویژه تکالیف زمان غیبت مثل: انتظار فرج، دعا، صبر، خودسازی، رشد فکری، اجتماعی به دست می آید. البته این آمادگی باید متناسب با پذیرش حکومت جهانی باشد؛ یعنی عمومیت داشته و گسترده باشد و افکار عمومی برای تأیید و پشتیبانی ایشان مهیا باشند. هر چیزی که در ظهور زمان (عج) نقش دارد و از علل ظهور آن حضرت محسوب می گردند عوامل ظهور محسوب می شوند.مشاهده متن کامل ...
زبور
درخواست حذف اطلاعات

نام کتاب حضرت داوود علیه السلام زبوراست.

در این کتاب که تحت عنوان (مز ) در لابلای (عهد عتیق) آمده، نویدهایی درباره ی ظهور مهدی (عج) داده شده است.

می توان گفت، در هر بخش از «زبور» اشاره ای به ظهور آن حضرت و نویدی از پیروی صالحان بر شرّیران و تشکیل حکومت واحد جهانی و تبدیل ادیان و مذاهب مختلف به یک دین محکم و آئین مستقیم وجود دارد.

نوید های حضرت مهدی (عج) در زبور فراوان است و در بیش از 35 بخش از مز 150 گانه نوید ظهور آن حضرت موجود است.مشاهده متن کامل ...
زمینه سازی برای ظهور؛ آرمان انقلاب ی
درخواست حذف اطلاعات

یکی از پرسش های مطرح درباره انقلاب جهانی مهدی(ع) این است که آیا ما افزون بر انتظار فرج و چشم به راه بودن برای ظهور آن حضرت وظیفه ای در زمینه آماده سازی زمینه ظهور داریم یا خیر؟ برخی بر این باورند که ما وظیفه ای در این زمینه نداریم؛ زیرا ظهور مهدی(ع) تنها در گرو اذن خداوند است و هر زمان که اراده الهی به این امر تعلق گیرد، ظهور واقع می شود. بنابراین انسان ها نقشی در پیش افتادن یا پس افتادن ظهور و زمینه سازی برای آن ندارند.
اشاره: 22 بهمن 57 نقطه عطفی در حیات ـ اجتماعی ملت ایران و روز پیروزی نهضت ی به ی (ره) است. نهضتی که با بهره گیری روشن بینانه از آموزه های شیعی به ویژه فرهنگ شهادت طلبیِ برخاسته از قیام عاشورا و فرهنگ مهدویت و انتظار توانست به حاکمیت استبداد داخلی و استعمار خارجی بر سرنوشت مردم ولایت مدار ایران خاتمه دهد و نخستین حکومت شیعی تمام عیار را در این کشور مستقر سازد.
سالگرد پیروزی انقلاب ی فرصت مناسبی برای بازخوانی یکی از مبانی مهم اعتقادی این انقلاب؛ یعنی تلاش برای زمینه سازی ظهور مهدی(ع) به عنوان وظیفه و تکلیفی شرعی در دوران غیبت است.
با بزرگداشت یاد و نام (ره) و همه شهیدانی که به شوق یاری زمان(ع) رهرو راه آن شدند، به بررسی اجمالی نظریه وم زمینه سازی برای ظهور و برخی از مهم ترین مبانی آن می پردازیم.مشاهده متن کامل ...
پاسخ به شبهه
درخواست حذف اطلاعات

سلام پس از ظهور مدت حکومت حضرت مهدی(ع)چقدر است؟

آیا بعد از آن قیامت است؟

حضرت مهدی به شهادت میرسند یا به مرگ طبیعی از دنیا میروند؟مشاهده متن کامل ...

آیا مرگ ملک عبدلله نشانه ظهور است؟
درخواست حذف اطلاعات
بعضیا یه جوری از مرگ ملک عبدلله ( البته خبر مرگش)خوشحال شدن که انگار قراره بعد از او، حکومت عربستان بیفته دست ایران!

پ.ن: از لحاظ تطبیق با روایت مرگ ملک عبدلله و بشارت ظهور هم لینک زیر رو قبول دارم.

آیا مرگ ملک عبدلله نشانه ظهور است؟مشاهده متن کامل ...
چرا قصه کوفه با ظهور عصر(ع) دوباره زنده می شود؟
درخواست حذف اطلاعات

چرا قصه کوفه با ظهور عصر(ع) دوباره زنده می شود؟

شهر کوفه کجاست؟ که منتظر حکومت آ ین است. گویی باید مساله شهر کوفه در جهان حل شود تا مساله ظهور حل شود. اگر مساله نخبگان مدعی و خودخواهی که از ولایت سر باز می زنند حل شد، ظهور می کنند. اگر خواص، تحمیل گری نداشته باشند ظهور می کنند.

چرا قصه کوفه با ظهور عصر(ع) دوباره زنده می شود؟مشاهده متن کامل ...
توصیه راحل به مسئولان درمورد هدف اصلی و عظیم انقلاب ی
درخواست حذف اطلاعات

22بهمن، 57 نقطه شروع حکومت الله بر جهان و نوید بخش رهایی مستضعفین جهان و سرآغاز صبح ظهور است. روزی که ملت ایران با امداد های غیبی خداوند و با ی کبیر فرهنگ تمدن ی را بعد از (ص) در عصر جاهلیت مدرن بنیانگذاری نمودند و ظهور صغری را در طول تاریخ که هیچ ملتی غیر از ملت ایران توان و لیاقت آن را نداشت بوجود آوردند.مشاهده متن کامل ...
حتمیت حکومت بر جهان در عصر ظهور
درخواست حذف اطلاعات
حتمیت حکومت بر جهان در عصر ظهور :

صادق (ع) در سخنی فرمود: هنگامی که قائم ما قیام کند جایی بر روی زمین باقی نمی ماند مگر این که در آن جا صدای اشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمدرسول الله بلند می شود.و فرمود: هر گاه قائم ظهور کند عدل را در میان .......مشاهده متن کامل ...
عبداللّه یا عبیداللّه مهدی
درخواست حذف اطلاعات

یکی از انی که ادعای مهدویّت داشت و شهرت فراوان به دست آورد، عبداللّه مهدی بنیان گذار سلسله فاطمیان (عبیدیان) شمال آفریقا است. ابوعبداللّه شیعی در شمار پیروان عبیداللّه مهدی جای داشت. به سود وی تبلیغ می کرد و همواره مردم را به نزدیک بودن ظهور مهدی بشارت می داد. او معمولاً چنان ادعا می کرد که مهدی از مغرب (تونس) ظهور خواهد کرد. مهدی و ابوعبداللّه مدتی زندانی شدند. ابوعبداللّه پس از ، آشکارا عبیداللّه را همان مهدی موعود خواند. عبیداللّه، با این ادعا، در سال 297 حکومت فاطمیان را بنیان نهاد. فاطمیان مصر با قرمطیان ارتباط نداشتند؛ هر چند بنی عباس، برای تضعیف فاطمیان، قرامطه و کردار، آنان را به فاطمیان نسبت می دادند. وقتی ادعای مهدویّت عبیداللّه با موفقیت روبه رو شد، شهر «مهدیه» را در نزدیک قیروان بر پا ساخت. «مهدیه» در سراسر افریقا بی نظیر می نمود و بسیار مستحکم بود. به تدریج موفقیت های عبیداللّه فزونی یافت و مردم بسیار پیرامونش گرد آمدند. او سرانجام در 344 ق در گذشت. پس از عبیداللّه، فرزندش خود را «القائِمُ بِاَمْرِاللَّهِ» نامید و با ادعای مهدویّت بر تخت فرمانروایی تکیه زد. پس از او فرزندش اسماعیل با ادعای مهدویّت حکومت پدر را استمرار بخشید. وقتی اسماعیل در گذشت، ابوتمیم معزّ بن منصور بن قائم بن مهدی بر تخت مهدویّت نشست!!!مشاهده متن کامل ...
اصل عد در روابط ی
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

یکی از مباحثی که در آغاز قرن بیست و یکم به نحو بارزی افکار شمندان و محققان را به خود معطوف داشته، مسأله جهانی شدن[1] و آثار آن است.

جهانی شدن در آغاز رنگ کاملاً اقتصادی داشت، اما به تدریج عرصه فرهنگ و سیاست را نیز در برگرفت. برخی به دلیل عدم دقت کافی، بحث جهانی شدن را با حکومت جهانی ی ان می انگارند و بر حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) تطبیق می دهند؛ ولی باید توجه داشت جهانی شدن به معنای حکومت جهانی نیست؛ هر چند با آن ارتباطی نزدیک دارد.

جهانی شدن در عرصه فرهنگ و سیاست، بسیار فراگیر است؛ تمامی عرصه های غیرمادی حیات انسان را شامل می شود و از این حیث بر ادیان و فرهنگ ها تأثیر مستقیم دارد. درباره جهانی شدن دو رویکرد وجود دارد:مشاهده متن کامل ...
چرا حکومت زمان (ع) در کلام ائمه به حکومت ذوالقرنین تشبیه شده است؟
درخواست حذف اطلاعات

پاسخ: طبق نقل قرآن، نخستین حکومت عدل جهانی حکومت ذوالقرنین بوده و شاخص ترین خدمت ذوالقرنین به بشر را سدسازی در قبال تروریسم بین المللی به نام یأجوج و مأجوج می داند. با این تحلیل، قرآن به بشر گوشزد می کند در آ ا مان نیز شاخص ترین کار زمان کنترل تروریسم بین المللی است. نتیجه اینکه از سال 2014 به بعد گویا تروریسم جهانی توسط ابرقدرت ها و م عینشان مدیریت زیرزمینی خواهد شد و به نظر می رسد تا ظهور زمان بشر به جای جنگ جهانی سوم در جنگ تروریسم بین المللی گرفتار خواهد شد.

این است که صادق (ع) اصرار دارد بیان کند حکومت عدل جهانی ذوالقرنین به این جهت در قرآن آمده که بفرماید کنترل یأجوج و مأجوج (تروریسم) شاخصه ی هر دو حکومت جهانی است.

بنابراین از این لحظه به بعد، تروریسم بین المللی، برون مرزی امپریالیسم بین المللی تلقی خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
مرگ پادشاه عربستان یکی ازعلائم ظهور
درخواست حذف اطلاعات

« صادق (ع) فرمودند:
هر مرگ عبدالله را برای من تضمین کند، من ظهور قائم را برای او تضمین می کنم. سپس فرمود: وقتی عبدالله بمیرد، مردم برای حکومت با ی توافق نکنند و این اختلاف و درگیری به خواست خدا تا ظهور صاحب الامر (عجل الله) ادامه یابد. حکومت های چند ساله پایان یافته و تبدیل به حکومت چند ماهه و چند روزه شود. راوی می گوید: سئوال : آیا این ماجرا به طول می انجامد؟ فرمود: هرگــــــــــــز٣

abdullah of saudi arabia.jpgمشاهده متن کامل ...
چرا قصه کوفه با ظهور عصر (ع) دوباره زنده می شود؟
درخواست حذف اطلاعات

شهر کوفه کجاست؟ که منتظر حکومت آ ین است. گویی باید مساله شهر کوفه در جهان حل شود تا مساله ظهور حل شود. اگر مساله نخبگان مدعی و خودخواهی که از ولایت سر باز می زنند حل شد، ظهور می کنند. اگر خواص، تحمیل گری نداشته باشند ظهور می کنند.مشاهده متن کامل ...
چرا قصه کوفه با ظهور عصر (ع) دوباره زنده می شود؟
درخواست حذف اطلاعات

شهر کوفه کجاست؟ که منتظر حکومت آ ین است. گویی باید مساله شهر کوفه در جهان حل شود تا مساله ظهور حل شود. اگر مساله نخبگان مدعی و خودخواهی که از ولایت سر باز می زنند حل شد، ظهور می کنند. اگر خواص، تحمیل گری نداشته باشند ظهور می کنند.مشاهده متن کامل ...
نصرالله: نباید تنها منتظر ظهور باشیم
درخواست حذف اطلاعات
شبکه المنار نوشت: سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در این سخنان که به شکل ویدئو کنفرانس در مجتمع سیدال محل برگزاری مراسم مرکزی عاشورا در جنوب بیروت پخش می شد، گفت: واقعه جهانی همانند ظهور حضرت مهدی (عج) که با سرنگونی طاغوت های زمان و به قدرت رسیدن مستضعفین همراه خواهد بود نیازمند پیش زمینه هایی است که باید محقق شود.

نصرالله ادامه داد: خداوند مستضعفان مومن را به قدرت خواهد رساند و حکومت آن ها حکومت آ ا مان قبل از ب ایی قیامت خواهد بود و پروردگار این وعده را به مسلمین داده است که پیروز خواهند شد و به مشرکان نیز گفته است که چیزی جز ش ت عایدشان نخواهد بود.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه گفت: انسان نیاز دارد که منتظر تحقق گفته ها و روایت های ان درباره آ ا مان بماند این امر به شکل ناگهانی حادث نخواهد شد. بلکه ظهور حضرت مهدی (عج) و ب ایی قیامت نیازمند نشانه هایی است که زمینه چینی برای محقق شدن وعده های الهی را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه نباید تنها منتظر ظهور حضرت مهدی (عج) و قیامت باشیم، گفت: بررسی نشانه ها از آ ا مان چشم اندازی از آینده را پیش روی ما باز می کند و باعث می شود که ما در راه آشکار و روشنی قدم به سوی آینده برداریم و بیشتر تلاش کنیم. نباید تنها منتظر ظهور مهدی (عج) باشیم بلکه باید در این راستا فعالیت کنیم و به وعده های پروردگار ایمان داشته باشیم.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: حضرت مهدی (عج) که خداوند به وسیله او زمین را پر از عدل و داد می کند از اهل بیت حضرت محمد (ص) است و ما معتقدیم که حضرت (ع) نیز ظهور خواهد کرد و ت عدل بر جهان حکمفرما خواهد شد.

دبیرکل حزب الله همچنین به نشانه های ویژه پیش از ظهور مهدی (عج) اشاره کرد و گفت: پیش از ظهور سفیانی و اسانی و یمانی ظهور خواهند کرد و سفیانی با فرستادن ی به سوی مدینه جنایت ها و های زیادی در مدینه به بار خواهد آورد.

وی با اشاره به ضرورت آماده بودن برای ب ایی قیامت و ظهور حضرت مهدی (عج) در عین حال تاکید کرد که نمی توان میان احادیث و زمان دقیق ب ایی قیامت رابطه خاصی قائل شد و این زمان بر ی آشکار نیست.مشاهده متن کامل ...
آیا زمان و اصحابش در عصر ظهور از امدادهای غیبی برخوردارند؟
درخواست حذف اطلاعات
از روایات استفاده می شود در عصر ظهور که حاکمیت حق و عدل و نابودی شرک و کفر در آن رقم می خورد، منادیان راستی از الطاف و امداد های خاص خداوند برخوردار هستند. اگر چه باید توجه داشت برخورداری ایشان از امدادهای غیبی به این معنا نیست که همه اقدامات زمان و یارانشان معجزه باشد، بلکه همه امور از اسباب عادی خود محقق می شوند، مگر در جایی که برای تحقق آن هدف متعالی راهی جز امدادهای غیبی خداوند متعال نباشد. برخی از امداد های الهی برای مهدی علیه السلام و یارانش چنین است:

۱. آنان از لحاظ جسمی، قوی بنیه هستند:
ریان بن صلت می گوید، به رضا علیه السلام عرض : آیا شما صاحب این امر هستید؟
حضرت فرمود: «من، و صاحب امر هستم، ولی نه آن صاحب امری که زمین را از عدل و داد پر می کند، آن گاه که از ظلم و ستم پر شده باشد. چگونه می توانم صاحب آن امر باشم، درحالی که ناتوانی جسمی مرا می بینی؟ قائم ی است که وقتی ظهور کند، در سن پیران است، ولی به نظر جوان می آید. اندامی قوی و تنومند دارد؛ به طوری که اگر دست را به سوی بزرگ ترین درخت دراز کند، آن را از ریشه بیرون می آورد».[۱]
در وصف یاران موعود، از سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمودند:
«آن گاه که قائم ما قیام کند، خداوند سستی و ضعف را از شیعیان ما دور می کند و دل هایشان را چون های آهن محکم و استوار می نماید و به هر کدام از آنان، قدرت چهل مرد می بخشد و آنان فرمان روایان و بزرگان زمین می شوند».[۲]
و نیز صادق علیه السلام می فرمایند:
«به هنگام فرا رسیدن امر ما [حکومت مهدی علیه السلام] خداوند ترس را از دل شیعیان ما برمی دارد و در دل دشمنان ما جای می دهد، در آن هنگام، هر یک از شیعیان ما از نیزه برنده تر و از شیر شجاع تر می شوند».[۳]

۲. لشکر رعب:
در روایتی از صادق علیه السلام آمده است: «قائم ما اهل بیت، با ترس و رعب یاری می شود».[۴]

۳. فرشتگان و جنیان:
علی علیه السلام می فرماید: «خداوند، مهدی را با فرشتگان، جن و شیعیان مخلص یاری می کند».[۵]
همچنین ابان بن تغلب از صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند: «آنگاه که او پرچم را به اهتزاز درآورد، سیزده هزار و سیزده فرشته به زیر پرچمش گرد می آیند که با نوح در کشتی، با ابراهیم خلیل در آتش و با عیسی هنگام عروج به آسمان همراه بودند. همچنین چهارهزار فرشته به یاری حضرت می شتابند. آنها، فرشتگانی هستند که بر سرزمین کربلا فرود آمده بودند، تا در رکاب حسین بجنگند، ولی اذن این کار را نیافتند و به آسمان رفتند و چون با اذن جهاد بازگشتند، حسین را شهید یافتند و در اندوه از دست دادن این فیض بزرگ، همواره ناراحت و اندوهگینند و تا روز رستاخیز، گرداگرد ضریح حسین می گردند و اشک می ریزند».[۶]
در روایتی از باقر علیه السلام نقل شده است که فرمودند: «فرشتگانی که در جنگ بدر به یاری دادند، هنوز به آسمان باز نگشته اند، تا اینکه صاحب الامر را یاری رسانند و تعدادشان پنج هزار فرشته می باشد».[۷]

بنابراین امدادهای الهی به صورت های گوناگونی شامل حال حضرت و یارانش می شود.


پی نوشت ها
۱. بحار الانوار، علامه مجلسی، ج۵۲، ص۳۲۲.
۲. همان، ص۳۱۷.
۳. همان، صص۳۲۶، ۳۱۸ و ۳۷۲.
۴. مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج۱۲، ص۳۳۵.
۵. ارشاد القلوب، دیلمی، ج۲، ص۲۸۵.
۶. کامل ا یارات، ابن قولویه ص۱۲۰.
۷. مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج۲، ص۴۴۸.مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی که زمان می پسندد
درخواست حذف اطلاعات

آگاهی کامل از جزئیات و دستاوردهای عصر ظهور برای ی که پیش از ظهور زندگی می کند بسیار دشوار می نماید. تنها در پرتو روایات معصومین (علیهم السلام) و بر اساس استنباط علمای بزرگ از احادیث و قرآن می توان تا حدودی از این شاخصه ها و واقعیت ها برداشت. در سلسله گزارش های خبری اخیر پیرامون سبک زندگی ی به دنبال معرفی برخی شاخص ها و رسیدن به ابعاد حکومت جهانی حضرت مهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) و سبک زندگی مهدوی هستیم.

از دیگر ویژگی های عصر ظهور، ... در ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
علائم ظهور و ملک عبدالله
درخواست حذف اطلاعات
بر اساس روایات مستدل و مستند معصومین (ع) سرزمین حجاز <عربستان کنونی> در روایات مربوط به آ ا مان، آبستن حوادث بسیار مهمی است. از مهمترین این حوادث می توان به اختلافات داخلی در خاندان پادشاهی حجاز، درگیری های نظامی در سرزمین حجاز،قتل نفس زکیه در مسجدالحرام،خسف یا فرو رفتن یان سفیانی در بیابان بیداء عربستان و مهمتر از همه، ظهور حضرت مهدی (عجل الله) از شهر مکه، اشاره کرد. وقایع مربوط به اختلافات خاندان پادشاهی حجاز و مرگ آ ین پادشاه مقتدر این خاندان به نام عبدالله، نشانه ای است که در سالهای نزدیک به ظهور اتفاق می افتد و نشانه مهمی برای زمان ظهورحضرت حجت (عجل الله) می باشد و میتوان آنرا به عنوان قطعه اول پازل ظهور انتخاب و معرفی کرد. همانگونه که ذکر شد، در روایات مربوط به آ ا مان، سخن از اختلاف در پادشاهی حجاز به میان آمده است. نکته بسیار جالب و عجیبی که دیده می شود، این است که در عصر حاضر که اکثریت کشورها حکومت جمهوری را پذیرفته اند و حتی تعدادی از کشورهای عربی همچون عراق، ، مصر، الجزایر و ... نیز صاحب حکومت جمهوری شده اند، کماکان کشور عربستان توسط حکومت پادشاهی اداره می شود و این نکته از نظر انطباق با روایات بسیار مهم و قابل توجه است ؛ چرا که در روایات درباره حکومت حجاز (عربستان) ذکر شده است که حکومت حجاز در عصر ظهور ، در دست خاندان "بنی فلان یا آل فلان" است. از آنجا که در روایات سخن از یک خاندان شده است (آل فلان یا بنی فلان)، می توان دریافت که حکومت حجاز در عصر ظهور قاعدتاً باید پادشاهی باشد تا افراد مختلفی که همگی به یک خاندان تعلق دارند، در رأس حکومت قرار گیرند. مطمئناً احتمال اینکه در یک حکومت جمهوری، افراد متعددی از یک خاندان بتوانند رئیس جمهور شوند بسیار بعید است. توجه کنید که عرض چند نفر، نه 2 نفر از یک خاندان ؛ چرا که گهگاه دیده شده است که یک پدر و یک پسر توانسته اند رئیس جمهور یک کشور شوند؛ مثل که بوش پدر و بوش پسر به ریاست جمهوری رسیده اند، یا که حافظ اسد و بشار اسد رئیس جمهور گشته اند؛ اما در هر صورت تا به حال دیده نشده است که افراد متعددی از یک خاندان رئیس جمهور شوند. همانگونه که ذکر شد، در تعدادی از روایات، سخن از بنی فلان یا آل فلان به میان آمده است. در زیر، یکی از این روایات را ملاحظه می فرمایید: « از ابوبصیر نقل شده است که گفت: خدمت صادق (ع) عرض : ابو جعفر ( باقر (ع)) می فرمود: قائم آل محمد (عج) 2 غیبت دارد که یکی طولانی تر از دیگری است. فرمود: آری. این امر تحقق نیابد مگر آنکه در خاندان فلان اختلاف به وجود آید و حلقه تنگ شود و سفیانی ظهور کند و بلا سخت گردد و

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.