پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 املش خبر
از امروزاملش نیوزدیگر بروزنمی شود!/رودسر نیوز هم بروز نخواهدشد
درخواست حذف اطلاعات

از امروزاملش نیوزدیگر بروزنمی شود!/رودسر نیوز هم بروز نخواهدشد

املش-نیوز-306x184[1]

دوستان املشی وهمراهان همیشگی املش نیوز،در اوا سال ۷۵ بود که به فکرراه اندازی سایتی با مشی خبری تحلیلی با نام” املش نیوز”شدم وشایددرروزهای آغازین شکل گیری ت اصلاحات بودکه سایت املش نیوزرابا همه فرازونشیب هایش راه انداختم .حال بماند که چه کارشکنی ها وسنگ اندازی ها یی درمراحل راه اندازی این سایت ازسوی مسئولان وقت شهرستان مواجه شدم گویی فرمانداروقت شهرستان کاری جز طرح مقابله با املش نیوزرا در جلسات محرمانه خود نداشت!معاون وقت وامنیتی استاندار هم به کمکش می آمدومصوباتی را دربستن صدای املش نیوزتصویب می د! درزمانیکه هنوز کاربرد وکارکردسایت های خبری برای خیلی ها آشنا نبود وشایددرگیلان جزواولین هایی بودم که سایت خبری تحلیلی املش نیوز را دردوران انیکه مدعی مطبوعات ودانستن را حق همگان می دانستندراه انداختم!
دراین سالها پاسخگوی شکایت افرادحقیقی وحقوقی متعددی بودم !هزینه های بسیاری را برای س ا ماندن سایت هزینه و به دنبال آگهی و رتاژ ودرواقع تملق گویی وچاپلوسی شخص یا ارگانی هم نبودم وسعی استقلال حرفه ای خودرا حفظ کنم .
چه در ت اصلاحات (خاتمی) وچه در ت عد محور( ) جذاب ترین بخش سایت ،خبرهای ویژه ای بودکه بصورت هفتگی یا ماهانه منتشرمی وبرای این بخش هزینه های زیادی را شخصا پرداخت نمودم !تهمت ها وافتراهای فراوانی را به جان یدم اما هرگزازاصول ومواضع خودکوتاه نیامدم !چه بسا قصورهایی هم داشتم که دربرخی انتقادها از سایت با جان ودل پذیرا شدم.
اما اززمان شکل گیری ت اعتدال بیشترین حمایت رسانه ای را تا به امروزداشتم وسعی نمودم همگام با ت اعتدال رویه ای اعتدالی را د یش بگیرم وچه بسا نقدهای جدی به عملکرد تی ها درگیلان داشته ودارم!
چندی پیش وقتی مطلبی تحت عنوان “آقای استاندار آیا می دانید املش یکی ازشهرستانهای مستقل گیلان است!”را منتشر که با استقبال بی نظیر املشی ها مواجه شد .
اما در مقابل مسولان کم تحمل ما را چه درتماس تلفنی شان، چه درمحفل های خصوصی شان به باد انتقاد گرفتند وهریک ما را به چیزی متهم د ومتاسفانه تراز همه این موضع گیری ها نقل شدازسوی استاندار محترم که قراربود به املش سفر کند اما چون این مطلب منتشرشده فعلا سفرشان را به تاخیرانداخته اند!
اما جای این سوال از استاندارمحترم باقی است که در۱۶ شهرستان گیلان امروز ده ها سایت خبری تحلیلی فعالند واگردرسایرشهرستانها هم ازایشان نظیرچنین انتقادی مطرح گردد پس ایشان نباید به آن ا هم سفری داشته باشند!
از آنجائیکه این مطلب ما که گوشه ای ازدرد ودل وخواسته بحق شهروندان املشی بوده است ولذا نخواسته ونمی خواهیم بخاطر این مطلب ما سفرآقای استاندار به شهرستان املش بیش ازاین به تاخیربیفتد ومردم املش از نعمات ت اعتدال بی بهره گردند ولذا تصمیم گرفتم از صبح روز سایت املش نیوزرا بروز ننمایم ودرواقع تعطیلی املش نیوز را به مخاطبانش اعلام نمایم وبطور همزمان نیزسایت های رودسرنیوز،لاهیجان نیوز،دیلم نیوزوجامع اطلاع رسانی صنعت ومعدن گیلان که از سوی اینجانب اداره می شدرا بروز نکنم ودرواقع آنها نیز تعطیل کنم تا خیال دوستان اعتدالگرا و تمردان گیلانی راحت شود وبهانه ای برای عدم سفرشان از این پس به هیچ شهرستانی وجودنداشته باشد.
در پایان، ضمن اعلام ارادت خالصانه به مخاطبان گرانقدر خویش که رویه ی “املش نیوز” و سایرسایت های همسوکه از سوی اینجانب اداره می شد ، چه امروز ، چه دیروز و چه فرداها، همان بود که بارها بدان تاکید شد: حرکت در راه واقعی حضرت (ره) و ی و آرمان های به حاشیه رانده شده ی انقلاب.
توجه به این نکته هم ضروری است که سایت های املش نیوز، رودسرنیوز،لاهیجان نیوز،دیلم نیوز در طول این سال ها بدون وابستگی به شخصیت های حقوقی و حقیقی و با هزینه های شخصی، تنها با هدف معرفی و طرح نظرات و مطالبات گیلان و شهرستان املش و در راستای ارزش های نظام ایران اداره می شد .
به امیدحج وطواف واحرامی دیگر.
سیدمحمدرضا علوی املشی-۱۶/۸/۹۳مشاهده متن کامل ...
مقاله کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون
درخواست حذف اطلاعات

مقاله کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

مقاله کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

مقاله کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

1- مقدمه

فصل اول: خبر در تلویزیون

ماهیت خبر

تعریف خبر

عناصر خبر در تلویزیون

سبکهای خبر نویسی

سوگیریهای خبری

موضوع های خبری در تلویزیون

ویژگی های خبر تلویزیون

فصل دوم: گرافیک

هنرهای تجسمی

تعریف گرافیک

تفاوت گرافیک و نقاشی

الفبای تصویری (خط، نقطه، سطح، حجم، بافت)

رنگ

نظریات رنگ

نظریه تشنگی رنگها

نظریه نسبی گرایی رنگها

نظریه تعامل رنگ و فرم

ترکیب بندی

هارمونی

فصل سوم: گرافیک تلویزیونی

تعریف

تاریخچه

تیتراژ

کپشن

دکور

آرم استیشن

گرافیک کلیپ

تفاوت تیتراژ، کلیپ و تیزر

نشانه و نامواره

فصل چهارم: گرافیک در تولید خبر تلویزیونی

گرافیک خبری چیست؟

اه و کارکرد

کپشن های ثابت

کپشن های متحرک

تیتر و سوتیتر

شناخت حروف

شیوه نمایش خلاصه خبر

آرم استیشن

استودیو مجازی

اینفوگرافیک و کاربردهای خبری

فصل پنجم: گرافیک در پخش خبر تلویزیونی

اه و کارکردها

ویژگیهای گرافیک در پخش خبر

هویت بصری

نشانه و نامواره

آرم استیشن

سرفصل های خبری

اینفوگرافیک

کپشن های ثابت و متحرک

پیج لی آوت (pagelayout)

صفحه آرایی

زیرنویس در پخش خبر

دکور در پخش خبر

طراحی دوباره (redesign)

نتایج و پیشنهادها

واژه نامه اصطلاحات گرافیکی در خبر

ماهیت خبر

رسانه ها در عملکرد روزانه خود صحنه مناظره بینش ها و میدان منازعه کلمات و معانی هستند، برخلاف آنچه ظاهراً به نظر می رسد، رسانه ها در نقش خبری خود آینه ی انعکاس رویدادها و واقعیات دنیای اجتماعی و نیستند، بلکه برع آفریندة واقعیتهای اجتماعی و هستند و به تصورات ما از دنیای اطرافمان هستی می بخشند این فرض و پیشنهاد در آغاز عجیب می نماید و ممکن است ما را در شناخت محیط اطراف خود دچار تردید کند لیکن با اندکی شه می توان پی برد که خبر خود واقعیت و خود عینت جهان اطراف ما نیست، بلکه تنها حکایت و روایتی از این واقعیت است

اینکه آیا واقعیتی خارج از محدوده کلام وجود دارد یا نه، مورد بحث نیست، بلکه این شناخت اساسی که خبر ساخته و پرداخته ذهن بشر است و این ذهن تنیده در عقاید، آداب و رسوم و هنجارهای فرهنگی است، کلید گشایش راز خبر است خبر به ما می گوید که به چه چیز خبر فکر کنیم و چگونه به آن بین یم

علاوه بر این، خبر محصول کار سازمان یافته ای است که سلسله مراتب، ارزشها و هنجارهای تولیدی خود را دارد خبر از دنیای واقعی برمی خیزد، بر اساس ارزشها و هنجارهای فرهنگی و سازمان خبری واقعیت را دگرگون می کند و به صورت روایت و داستان به دنیای واقعی باز می گردد

در این فراگرد (مشاهد، بغیر، روایت و اشاعه) خبر به ارزشها و هنجارهایی که از آنها برخاسته است، حکم طبیعی و عینی می بخشد و در گسترها خود آنها را باز تولید کند به رغم ادعای روشنگری، خبر از آنجا که باید ساده باشد و در سطح تصورات و ذهنیات مخاطبانش قرار گیرد، از آنجا که باید به زبان آنان سخن می گوید از دیدگاه ایشان دارای معنی باشد، نمی تواند فراتر از سطح عمومی مخاطبانش حرکت کند در نتیجه خبر به صورت تأیید کننده و توصیه گر باورهای بیشتر پرداخته مخاطبان عمل می کند

فصل اول :

خبر در تلویزیون

تعریف خبر

ارائه تعریفی جامع و مانع بدون تکیه بر تعاریف پیشین و مراحل تهیه و تنظیم خبر، شکل اصلی محققان، رو مه نگاران و ان ها بوده است مهمترین اشکالهایی را که می توان رای تعاریف خبر بیان کرد، بدین ترتیب است

 • بیشتر تعاریف خبر توصیفی هستند و تنها به وصف یک یا دو خبر اکتفا می کنند، مانند:

«خبر گزارش از واقعیت هاست اما هر واقعیتی را نمیتوان خبر نامید» در این توصیف ابعاد تازگی، مجاورت، شگفتی و … معقول مانده است

 • بعضی تعاریف خبر تمثیلی است مانند : (اگر فردی سگی را گاز بگیرد خبر است)، اما بر ع ، اگرسگی فردی را گاز بگیرد، خبر نیست) این خبر گر چه بعد شگفتی را در خبر روشن می کند اما در برابر مثالی دیگر چون خبر «کشتن یک شیر توسط الاغی در باغ وحش تهران) حتی در جنبه تمثیلی اش، کاستی های فراوان دارد
 • بعضی تعاریف خبر به صورت تک بعدی به خبر می پردازد، پس از خود جریان غافل مانده اند، پس برای رهایی از این گونه تعاریف محدود و شکننده لازم است به چشم اندازی کلی تر از خبر پرداخت
 • کاستی مهم دیگر تعاریف خبر، آن است که هر یک از آنها تنها برای یک یا دو نوع از خبرها کاربرد دارند در حالیکه در خبرنویسی دانشجویان با ابعادی از خبر آشنا می شوند که لازم است در تعریف خبر بیان شوند

لذا با این پیش زمینه به تعاریف متعددی که توسط صاحب نظران دربارة خبر انجام شده است، می پردازیم:

تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات:

- خبر، آگاهی اطلاع، آگهی، وقوف خبر کلمه ی مفردی است که به مبتدا نسبت داده می شود تا با آن کلامی ساخته شود که چون این کلام به مخاطب القا شد، او از ح منتظره ای که دارد، در می آید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد «لغت نامه دهخدا»

- خبر شامل هر عمل و شه ای واقعی که برای عده ای کثیر از مخاطبان، جلب توجه کند «لیل اسپنسر» lyle spencer

- خبر نقل واقعی و عینی حوادث جاری مهم است که در رو مه چاپ می شود و مورد توجه خوانندگان قرار می گیرد (س، مولی s-mully)

- خبر، گزارش خلاصه و دقیق یک رویداد است، نه خود رویداد «میچل دی چارنلی، سینوتای امریکا)

- خبر عبارت است از، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی ها و دانش های انسانی و نقل عقاید افکار عمومی است

«فرناندو- ترو، رئیس و انیستیتوی مطبوعات پاریس»

- خبر آگاهی است که برای ی حائز اهمیت باشد، خبرگزاران و از بین رفتنی است به محض اینکه رویداد یا وضعیتی تفهیم شد و تنش برخاسته از آن کاستی گرفت، آگاهی مورد پذیرش به صورت تاریخ در می آید، البته در این حال هم می تواند جالب توجه باشد اما دیگر عاجل و مبرم نیست دیگر خبر نیست (شیبوتانی)

عناصر خبر در تلویزیون

اعلام در بیان وقایع جالب اجتماعی موقعی به خوبی صورت می گیرد که عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد هر واقعه به طور کامل جستجو و ارائه شود

به طور کلی هر خبر، هر چند کوچک و کوتاه باشد، باید از لحاظ عوامل و عناصر زیر تکمیل گردد:

- شخص یا اشخاصی که در واقعه شرکت یا مداخله دارند و یا واقعه به نحوی به آنان ارتباط می یابد

 • موضوع و نوع واقعه یعنی آنچه واقعه را تشکیل می دهد
 • علت و انگیزه ای که سبب ایجاد واقعه شده است
 • چگونگی وقوع که تربیت و کیفیت واقعه را معلوم می نماید
 • زمان وقوع که موقعیت واقعه را از نظر تاریخی، روز و ساعت تعیین می کند
 • مکان وقوع که وضع واقعه را از نظر محل و فاصله آن با جاهای دیگر مشخص می سازد
 • بنابراین اگر ارزشهای خبری به اخبار شکل می دهند «عناصر خبری» اخبار را به نمایش می گذارند، به طوری که هر اندازه که عناصر خبری کامل تر باشند، شکل خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد جذاب تر خواهد بود عنصرهای تشکیل دهنده عناصر خبری به شرح زیر می باشد:

چه ی (که) woh، چه چیزی (چه) what، کجا؟ where، چه وقت، (کی) when، چرا؟ why چطور(چگونه) how

افزایش غنای خبر با در نظر گرفتن این عناصر است که میتوان تصویر جامعی از رویداد را به بیننده منتقل کرد

 • چه ی (که): هر گاه خبری تهیه می کنیم، باید عوامل درگیر در ماجرای آن خبر، و در اینجا به طور اخص، فرد یا افراد ماجرا که در پیدایش و وقوع رویداد نقش داشته اند دقیق بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم
 • چه چیزی (چه) این عنصر عمدتاً بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود متمرکز است این عنصر و عنصر پیشین( که) معمولاً از مهم ترین عناصر خبری هستند
 • کجا؟ : هر رویدادی از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد عنصر کجا از آنجا که محل رویداد را مشخص می سازد از اهمیت برخوردار است اطلاعات مربوط به عنصر کجا به ویژه اگر این عنصر شناخته شده نباشد، باید به طرزی تفصیلی تر ارائه شوند مثلاً اگر محل رویداد در کشور کوچک و گمنامی باشد باید به مخاطب توضیحاتی در مورد موقعیت جغرافیایی آن ارائه شود
 • چه وقت، کی؟ زمان رویداد برای بینندگان باید ارائه گردد بیننده باید از زمان وقوع رویداد اطلاع داشته باشد
 • چرا و چطور؟ عناصر خبری چرا و چطور جنبه های تحلیلی و توصیفی رویدادها را تبیین می کنند این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاههای شخصی خبرنگار- خواسته و ناخواسته آمیخته می شوند و همه آنچه دربارة بی طرفی خبری، عینی گرایی و پرهیز از جانبداری خبری گفته می شود از همین دو عنصر سرچشمه می گیرند بطور کلی عنصر چرا و چگونه عمدتا در گزارشها و خبرهای تحلیلی و توصیفی استفاده می شود، نکته ای که در اینجا باید متذکر شد این است که بین عناصر خبری و ارزشهای خبری رابطه مستقیمی به شکل زیر وجود دارد:

چه ی شهرت

چه چیزی= در برگیری و شگفتن فراوان

کجا= مجاورت

چه وقت= تازگی

و دو عنصر چرا و چطور، ارزش تحلیلی و توصیفی دارند زیرا بیننده نمی داند که رویداد چرا و چطور به تحقق پیوست است

سبک های خبر نویسی:

در خبر 4 قسم سبک خبرنویسی مرسوم است:

 • سبک هرم وارونه
 • سبک تاریخی
 • سبک تاریخی به همراه لید
 • پایان شگفت انگیز

1- سبک هرم وارونه: چکیده و مهمترین مطلب رویداد، در ابتدای خبر و کم ارزش ترین مطلب در انتهای آن قرار می گیرد و هر قسمت با توجه به میزان اهمیت آنها از بالا به پایین تنظیم می شود این سبک یکی از کاراترین روش ها انتقال اطلاعات است

2- سبک تاریخی: در این سبک برخلاف سبک هرم وارونه مطالب به همان صورتی که به لحاظ زمانی تحقق یافته اند در قالب خبر ارائه می شوند در این سبک، خبرنگار به داوری نمی پردازد و کاری به این ندارد که کدام خبر یا بخش ماجرا مهم تر است تا آن را در پاراگراف نخست خبر ارائه کند بنابراین برخلاف سبک هرم وارونه، تا حدود زیادی از اعمال نظر خبرنگار جلوگیری می شود و مطالب به طرز کاملتری ارائه می گردد

3- سبک تاریخی همراه با لید: سبک تاریخی همراه با لید ترکیبی از سبک هرم وارونه و سبک تاریخی است در تهیه خبر به صورت سبک تاریخی همراه لید، ابتدا چکیده مهمترین مطلب به صورت «لید» در پاراگراف اول خبر قرار می گیرد سپس ماجرا یا رویداد به آن صورتی که اتفاق افتاده است به ترتیب زمان وقوع رویداد همانند سبک تاریخی شرح داده می شود

سبک پایان شگفت انگیر: سبک پایان شگفت انگیز از سبکهای شیرین خبرنویسی است در این سبک قفل ماجرا در پایان خبر باز می شود و مخاطب را شگفت زده می کند

سوگیری های خبری

نقش سوگیری خبری در تغییر فکر و عقیده ی مخاطبان می تواند طی مدت کم و بیش کوتاهی بسیار چشمگیر باشد به عبارت دیگر سوگیری خبری متناسب با اه و سیاست های درست یا نادرست دروازه بانان خبری می تواند افکار عمومی و ایستارهای متفاوت افراد جامعه را به سوی چنان اه ی سوق دهد

به تعبیر می توانیم بگوییم که سوگیری خبری، همسو و هم جهت با تبلیغات (منفی یا مثبت) است نتیجه آن که همان گونه که تبلیغات می تواند از جنبه های ناآشکار نظارت اجتماعی محسوب شود، سوگیری خبری نیز می تواند چنین قدرتی را دارا باشد

اما این نکته را باید در نظر گرفت، شم و اجتماعی دروازه بانان خبری پشتوانه ای برای بکارگیری صحیح انواع سوگیری باشد چرا که انتخاب نامناسب انواع سوگیری در خبر آثار و عواقب فراوانی به بار می آورد که نخستین اثر سوء «از اعتبار ساقط » خبر است

به عبارت دیگر اگر تصمیم گیرندگان و دروازبانان خبری بکارگیری سوگیری های خبری را (بنا بر سیاست های تعیین شده ی داخلی و خارجی) لازم و ضروری می دانند، بجاست تا حد امکان از سوگیری لفظی کناره گیری کنند و با رعایت قاعده ی بی طرفی و واقع نمایی و با در نظر گرفتن اه و سیاست های خارجی یا داخلی سوگیری در متن خبر را بر سایر انواع سوگیری به ویژه سوگیری لفظی ترجیح دهند

سوگیری عبارت است از: دیدگاههای پیش نظری یاعاطفی مبتنی بر افات، عقاید قالبی و درباره افراد گروهها یا موضوع های خاص که موجب تفسیرهای ذهنی و دور از واقعیت عینی می شوند

سوگیری های خبری بر دو نوع است

 • سرگری در الفاظ: از آنجا که زبان خبر در رسانه های خبری بیشتر از خود رویداد به خبر معنا می بخشد، الفاظ و کلماتی که در متن خبر به کار برده می شوند، به قدری حساس و سرنوشت ساز ستند که زبان خبر بلافاصله پس از گزینش خبر به میان می آید، به طوریکه اگر الفاظ در جای خود و به طور دقیق به کار نرود، برداشت ها و تع ر گوناگونی در مخاطبان ایجاد می شود مثال های زیر نمونه های از سوگیری های خبر هستند
 • سوء قصد به = تهدید مطبوعات
 • جنایت منفور= آدم کشی
 • تیراندازی شدید= بمباران
 • سوگیری در متن خبر: در بعضی خبرها ممکن است به ظاهر هیچ نوع لفظ سوگیرنه ای وجود نداشته باشد اما در متن خبر نوعی سوگیری را در ذهن مخاطب ایجاد کند، به طور کلی بیشترین سوگیری هایی که در خبر رو مه ها، نشریات و سایر وسایل ارتباط جمعی به چشم می خورند شش نوع اند

1- سوگیری اسنادی 2- سوگیری وصفی

3- سوگیری قیدی 4- سوگیری متنی

5- سوگیری جمله ای 6- سوگیری تصویری

موضوع های خبر در تلویزیون

موضوعات خبری مورد توجه در سیمای ایران براساس مطالعه خبرها منتشره از بخش های مختلف به طور عمده و بدون رعایت هیچ گونه ترتیبی در عناوین 13 گانه زیر خلاصه می شود:

 • اخبار داخلی
 • اخبار خارجی و روابط دیپلماتیک
 • نظامی، دفاع ، جنگ و خشنونتهای
 • اختبار اقتصادی، تجاری، کارگری، کشاورزی
 • اخبار پزشکی، بهداشتی
 • امور آموزشی
 • اخبار اجتماعی، حوادث و اتفاقات
 • امور قضایی و حقوق
 • انرژی، محیط زیست، صرفه جویی،
 • اخبار ورزشی
 • اخبار علمی فرهنگی ، هنری، ادبی
 • امور توسعه
 • اخبار مذهبی و دینی

ویژگیهای خبر تلویزیون

تلویزیون پدیده ای بزرگ قرن حاضر نام گرفته است، در این وسیله ی ارتباطی، می توان به طور همزمان از مطالب چاپ شده، سخنرانی، ، رنگ، موزیک، هیجان، حرکت و صدا به خوبی برای ابلاغ پیام استفاده کرد تلویزیون یک وسیله ی ارتباطی است که مانند رو مه، سینما و رادیو جنبه های گوناگون خبری تفریحی، آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی دارد و به طرق گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ ارتباطی و خبری تلویزیون یک وسیله ی جدید است که در عین حال تکنیک های مختلف رادیو، سینما و رو مه را در خود جمع کرده است و از آن بهره برداری می کند در تلویزیون واژه ها، صرفاً بخشی از حس را حمل می کنند بقیه توسط لحن، صدا، ح چهره، موسیقی، ع ، یا حتی یک مکث بیان می شوند

خبر تلویزیون باید دارای ویژگیهای همانند، هدفمندی، جامع نگری و وحدت موضوع باشد و سوژه خبر باید بر اساس واقعیت هایی که وجود دارد، تعیین شود، انتخاب سوژه و تحقیق درباره آن و نیز پرورش و پردازش آن دقت زیادی می خواهد از ویژگیهای ساختاری خبر تلویزیون می توان به گزارش ها، مصاحبه ها و نیز جلوه های صوتی و تصویری اشاره کرد در خبر تلویزیون بر حسب مورد از مصاحبه استفاده می شود و آنچه مسلم است، این است که مصاحبه گر یا گزارشگر باید تلاش کند تا از منابعی در خبر استفاده کند که بر موضوع خبر تسلط داشته باشد که این خود می تواند علاوه بر مستند خبر، تأثیرگذاری آن را بالا ببرد در خبر تلویزیون تنوع تصویر، جذ ت چگونگی حرکات تصاویر خبری و چگونگی تدوین خبرها بسیار با اهمیت است و در کنار این ها مجموعه ای از کارهای گرافیکی، اسلاید، حرکات رایانه ای و دوربین و استفاده از تصاویر آرشیوی می تواند در کار تصویربرداری خبر مهم تلقی شود همچنین یکی از راههای متنوع تصاویر خبری، تهیه نماهای مخلتف است

ویژگیهای خبر تلویزیون

 • شروع خبر در تلویزیون
 • ساختار برنامه خبر تلویزیون
 • خبر نویسی برای تلویزیون
 • شیوه ارائه خبر تلویزیون
 • نگارش خبر تلویزیون
 • معیار گزینش خبر
 • زلالی و روانی در خبرنویسی
 • گرافیک خبری تلویزیون
 • خبرهای رویداد مدار و موضوع گرا در تلویزیون
 • تأثیر عوامل گوناگون در فرایند خبر تلویزیون
 • تفاوت خبر با تفسیر و تحلیل
 • گویندگی خبر تلویزیون
 • منبع خبر در تلویزیون

شروع خبر در تلویزیون

هر برنامه تلویزیونی دارای مشخصات ویژه ای است که از شر وع آن برای بیننده روشن می شود که برنامه دارای چه محتوایی است، بنابراین شروع خبر تلویزیونی نیز به لحاظ روانی و جذب مخاطب باید دارای ویژگیهای خاصی باشد در شروع خبر تلویزیونی ، علاوه بر بخش آرم خبر که خود دارای ویژگیهای هنری و گرافیکی و نیز روانی است شروع خبر نیز باید با نخستین واژه هایی که مخاطب را میخکوب کند و آن را جذب کند شروع شود در شروع خبر رادیو، ورودی را با واژه های خوش آهنگ و اجرای مناسب می توان شنیدنی کرد اما در خبر تلویزیونی تأمین این فضا، باید به کمک رنگ، حرکت و صدا و تصویر پر کرد شروع خبر تلویزیونی باید با گیراترین و مهم ترین قسمت خبر باشد تا بر بی اعتنایی مخاطب غلبه شودو او را به پیگیری خبر تشویق کند بنابراین خلاصه خبر باید متناسب با شروع خبر باشد، یعنی حجم خبر و به ویژه بلندی یا کوتاهی آن، نوع خلاصه خبر یا لید را تعیین می کند و قاعده اساسی که همواره باید در نظر داشت این است که مقدمه خبر در عین این که حاوی قسمتهای اساسی خبر است، باید تا جایی که ممکن است خالی از مطالب و کلمات زائد باشد و به طور مختصر و کوتاه بیان شود لید و شروع خبر، مهم ترین و نیز تنظیم کننده نبض مطلب است و با شروع خوب و جذاب حواس مخاطب را باید شکار کرده و به طور کلی در شروع خبر این نکته ها اهمیت دارند:

الف) کلمات و واژه های اولیه باید مهم و جذاب باشند ب) ورودی و شروع خبر اگر چه مانند لید از جنس متن خبر هستند اما باید جذاب ترین نکته آن باشد ج) پیام ورودی وماً مهم ترین بخش خبر نیست اما قطعه ای از خبر است که تأثیرگذاری بیشتری نسبت به بخش های دیگر دارد به عبارت دیگر در ورودی خبر، پیامی که می تواند بیشترین زمینه داد و ستد ذهنی، احساسی یا عاطفی را برای مخاطب تأمین کند بر می گزینند د) حجم و اندازه شروع خبر محدود نیست البته این حجم باید فشرده و کوتاه باشد اما در حقیقت به موضوع خبر نیز بستگی داردمشاهده متن کامل ...
مردم رودسرواملش: گام های ت یازدهم در بخش بهداشت و درمان، امیدآفرین است
درخواست حذف اطلاعات


مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای ی گفت: گام های ت تدبیر و امید در بخش بهداشت و درمان و تلاش برای ارتقاء سطح خدمات در این حوزه، امیدآفرین است.

ˈمحمدمهدی ی املشیˈ عصر پنجشنبه در مراسم معارفه س رست شبکه بهداشت و درمان شهرستان املش اظهار داشت: امیدوارم تحولات در املش، باعث رشد و شکوفایی و تکامل شهرستان شود.


وی بر ضرورت تقویت بیش از پیش خدمات حوزه بهداشت و درمان در املش تاکید و بیان کرد: انتظار داریم رییس جدید شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، به طور جدی پیگیر کارهای بیمارستان و احداث ساختمان بهداشت و درمان املش باشد.

وی ادامه داد: وظیفه همه ماست که خدمات بهداشت و درمان را به خوبی به مردم ارائه دهیم چون آنچه نگران کننده است، به تعویق افتادن کارهای بهداشتی در رودسر و املش بویژه در مناطق روستایی است.

مردم رودسر و املش در مجلس شورای ی اهتمام ت به بهبود ارائه خدمات در بخش بهداشت و درمان را ستود و گفت: ت در این بخش، اعتبارات مناسبی را اختصاص داده که امیدواریم وضعیت، بهتر از شرایط کنونی شود.

معاون بهداشتی علوم پزشکی گیلان نیز در این مراسم گفت: شهرستان املش با سابقه درخشان تاریخی و تمدنی، جزو افتخارات کشورمان است.

محمدرضا نقی پور اظهار داشت: خدمت به این مردم شریف جزو افتخارات مسوولان است اما باید بدانیم که کار در املش با توجه به محرومیت ها و محدویت ها ، دشوار است.

وی افزود: پروژه بیمارستان املش از پروژه های مهم است و ما نگاه ویژه ای به این شهرستان داریم.

سید اسدالله علوی املشی س رست جدید شبکه بهداشت و درمان املش نیز در این مراسم بر وم همکاری تمامی نهادها برای ارتقاء شاخص های سلامت در این شهرستان تاکید کرد.مشاهده متن کامل ...
شناسایی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش
درخواست حذف اطلاعات

شناسایی قابلیت ها و جاذبه های گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش

چکیده
شهرستان املش بدلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری با چشم اندازهای زیبا و غنی از آثار باستانی، از موقعیت ممتازی در پهنۀ جغرافیای گیلان برخوردار است. لکن به جهت در بن بست قرار گرفتن املش و عدم توجه مسئولین محلی در زمینۀ برنامه ریزی و اقدام در جهت معرفی جاذبه ها و توسعۀ زیرساختها موجب شده است تا گردشگران از وجود پتانسیلهای شهرستان اطلاع چندانی نداشته باشند و در نتیجه گردشگری در املش کم رنگ جلوه نماید. تحقیق حاضر با هدف شناسایی قابلیتها و جاذبه های گردشگری املش و اقدام در جهت معرفی جاذبه ها به منظور رونق گردشگری و توسعۀ شهرستان تدوین گردیده است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است، برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده، فرضیات در زمینۀ توانمندی جاذبه ها در جهت توسعۀ گردشگری املش بیان شده است. در بررسی آزمون فرضیه های این تحقیق، از آزمون نسبتهای p و با استفاده از نتایج پرسشنامه ها، فرضیات با ۹۵ درصد سطح اطمینان آزمون گردیدند. برابر نتایج حاصله از ارزی های صورت گرفته، عملاً قابلیت ها و جاذبه های طبیعی و فرهنگی املش تأیید و توانمندی قابلیت ها در جذب گردشگران داخلی و خارجی مثبت ارزی شده که میتوانند موجبات رونق گردشگری و توسعه شهرستان را فراهم سازند. همچنین موقعیت کوهستانی و ییلاقی شهرستان املش، قابلیت و توانایی آن را دارد از طریق شیوه های مختلف منجر به جلب و جذب گردشگر و رونق گردشگری در املش و رشد بالندگی شهرستان را رقم زند.
واژه های کلیدی: قابلیت، جاذبه های گردشگری، گردشگرداخلی، گردشگر خارجی، شهرستان املش.مشاهده متن کامل ...
املش شهر همیشه محروم
درخواست حذف اطلاعات
میگویند انقلاب در گیلان از املش شروع شد

شاید خیلی ها باور نکنند

چون در صحنه مبارزه نبودند

یا هنوز متولد نشده بودند

ولی واقعیتی است تا آنجا که می دانم

ای دیگر برای شرکت در تظاهرات علیه طاغوت به املش میامدند

و شخصیتهای مهم از مبارزین املشی هم به چنین موضوعی کمک می کرد

شعارها برای ایجاد عد و آبادانی شهر بود

ولی چرا علیرغم تلاش زیاد مسولین و خواست مردم املش همچنان محروم است

روزی با یکی از دوستان در خیابان گفتگو می

کاسب بود در بالا بازار

به من گفت از املش رفتی راحت شدی املش جای ترقی نیست

گفتم چطور

با دست اشاره ای به بالا بازار کرد و گفت نگاهی به بالا بازار

واقعا در 20سال گذشته تغییری پیدا کرده ؟

خنده ام گرفت گفتم واقعا نه

گفت این یعنی املش

رشدی در آن نیست

پارک گلستان در منتهی الیه املش که پار همسایگان شده است

پارک آبی زربیجار هم که سل بی جان شده و نفس های آ ش را می کشد

واقعا چه باید کرد شهرداری وظیفه ای دارد و فرمانداری و دیگر مسولین برای رشد املش وظیفه ای دارند

انجام میدهند یانه

مردم باید بخواهند و بدانند

ولی مردم هم وظیفه دارند

راهنمایی و کمک مسولین

دعوت از سرمایه گذاران

املش زمانی احیاء می شود که مردم احیا ء شوند

بیکاری

تنبلی

عدم احساس مسولیت

بی تفاوتی

انتصابات

استفاده از مدیران نا لایق

شاید فساد اداری (اگر وجود داشته باشد )

عدم نظارت دقیق دستگاههای متولی بر عملکرد مسولین

می تواند املش را که مهد تمدن بود

مهد پرورش دانشمندان بود

دهها سال دیگر همچنان محروم نگهداردمشاهده متن کامل ...
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون پیام نور املش مهر و بهمن 9
درخواست حذف اطلاعات

پیام نور املش در مهر و بهمن 96 - 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان املش از ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور املش در مهر و بهمن 96 - 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کاملثبت نام بدون کنکور پیام نور املش مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پیام نور املش تنها در نوع ورود به  پیام نور است و از لحاظ شهریه و اعتبار مدرک هیچ تفاوتی با یکدیگر نمی کنند . همچنین معمولا تعدادی از رشته های پیام نور در ورودی مهر ماه بصورت با  آزمون ارائه می شوند ولی در ورودی بهمن ، تمامی این رشته ها بصورت بدون کنکور ارائه می شوند .  پیام نور تنها در مقطع کارشناسی پیوسته ( لیسانس ) دانشجو می پذیرد بنابراین هیچثبت نام بدون کنکور یا با کنکوری در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در  پیام نور وجود ندارد .  پس اگر قصد ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش در مهر و بهمن 96 - 97 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. همین جا باید ذکر کنیم در سال تحصیلی 96 - 97 هیچ کدام از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ،مامایی ، علوم تغذیه ، هوشبری ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، دامپزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و رادیولوژی در پیام نور املش و هیچ  پیام نور دیگری در ایران بصورت بدون کنکور ارائه نمی شود . همچنین می توانید از مشاوران مرکزمشاوره تحصیلی هیوا کمک بگیرید تا ثبت نام پیام نور 96 در املش را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی در منزل و یا محل کارتان و در کمترین زمان انجام دهند.
 ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش را به مشاوران هیوا بسپارید

ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...
مراسم چله کشی چادرشب بافی در املش + گزارش تصویری
درخواست حذف اطلاعات

مراسم چله کشی چادرشب بافی در املش + گزارش تصویری

خانم های محل به دور هم جمع می شوند و تعدادی چوب با توجه به اندازه پارچه چادرشب در زمین فرو می کنند که این کار برای انجام عمل چله کشی است.

به گزارش سرویس فرهنگی هنری ۸دی نیوز، چادر شب بافی یکی از صنایع دستی سنتی ایران است. چادر شب، پارچه ای زیبا و رنگارنگ است که به عنوان نوعی کمر پیچ برای ن محلی استفاده می شود. بافت آن در شهرستان های رودسر و املش رواج دارد.

برای شروع ابتدا خانم های محل به دور هم جمع می شوند و تعدادی چوب با توجه به اندازه پارچه چادرشب در زمین فرو می کنند که این کار برای انجام عمل چله کشی است. بعدنخ ها را به تفکیک رنگ و نقشه ای که دارند به صورت یکی در میان بین چوب ها به صورت زیگزاگ می کشند. سپس آن ها را به دور پس نورد می پیچند سپس آن ها را از طریق شانه به پیش نورد متصل می کنند و با دستکش نورد را نگه می دارند و نخ ها را محکم کشیده که در این مرحله تارها آماده بافت شده اند ونخ پود را درون ماکو می گذارند و از میان تارها عبور می دهند و بعد از بافت هر رج روی آن شانه می کوبند.

تصاویری از مراسم چله کشی چادرشب بافی در املش را می بینیم.

img_1512

img_1510-768x1024

img_1511

img_1508

img_1509مشاهده متن کامل ...
مراسم چله کشی چادرشب بافی در املش + گزارش تصویری
درخواست حذف اطلاعات

مراسم چله کشی چادرشب بافی در املش + گزارش تصویری

خانم های محل به دور هم جمع می شوند و تعدادی چوب با توجه به اندازه پارچه چادرشب در زمین فرو می کنند که این کار برای انجام عمل چله کشی است.

به گزارش سرویس فرهنگی هنری ۸دی نیوز، چادر شب بافی یکی از صنایع دستی سنتی ایران است. چادر شب، پارچه ای زیبا و رنگارنگ است که به عنوان نوعی کمر پیچ برای ن محلی استفاده می شود. بافت آن در شهرستان های رودسر و املش رواج دارد.

برای شروع ابتدا خانم های محل به دور هم جمع می شوند و تعدادی چوب با توجه به اندازه پارچه چادرشب در زمین فرو می کنند که این کار برای انجام عمل چله کشی است. بعدنخ ها را به تفکیک رنگ و نقشه ای که دارند به صورت یکی در میان بین چوب ها به صورت زیگزاگ می کشند. سپس آن ها را به دور پس نورد می پیچند سپس آن ها را از طریق شانه به پیش نورد متصل می کنند و با دستکش نورد را نگه می دارند و نخ ها را محکم کشیده که در این مرحله تارها آماده بافت شده اند ونخ پود را درون ماکو می گذارند و از میان تارها عبور می دهند و بعد از بافت هر رج روی آن شانه می کوبند.

تصاویری از مراسم چله کشی چادرشب بافی در املش را می بینیم.

img_1512

img_1510-768x1024

img_1511

img_1508

img_1509مشاهده متن کامل ...
لیست رشته های بدون کنکور بدون آزمون پیام نور املش
درخواست حذف اطلاعات

چندین سال است که  پیام نور املش اقدام به ثبت نام بدون کنکور در بسیاری از رشته های خود کرده است. هرچند پیش از آن هم در بسیاری از واحد های کم متقاضی ثبت نام بدون آزمون توسط را مشاهده کرده بودیم ولی الان بیش از 5 سال است که ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش بصورت مستقیم توسط معاونت سنجش و پذیرش  پیام نور انجام می شود. هرچند که چندین سال از ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش در دو ترم مهر و بهمن می گذرد ولی هنوز بسیاری از متقاضیان از لیست رشته های ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش بی اطلاع هستد. مقطع کارشناسی پیوسته تنها مقطع بدون کنکور پیام نور است و سایر مقاطع شامل کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته بطور کلی در پیام نور ارائه نمی شود . ذکر این نکته لازم است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پیام نور املش تنها در نوع ورود به است و در شهریه و ساعت کلاس ها تفاوتی در کار نیست . همین جا باید ذکر کنیم هیچ کدام از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، مامایی ، علوم تغذیه ، هوشبری ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، دامپزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و رادیولوژی در  پیام نور املش و هیچ  پیام نور دیگری در ایران بصورت بدون کنکور ارائه نمی شود . در این مقاله می خواهیم لیست رشته های بدون آزمون پیام نور املش درمقطع کارشناسی را به شما معرفی کنیم . اگر رشته مورد علاقه خود را در بین این رشته ها پیدا کردید می توانید با مطالعه مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 با جزئیات ثبت نام آشنا شوید. همچنین از هر نقطه ایران که هستید می توانید تنها با یک تماس تلفنی ، ثبت نام بدون کنکور پیام نور املش را به مشاوران مرکزمشاوره تحصیلی هیوا بسپارید. برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید. دقت داشته باشید بهلیست رشته های بدون کنکور پیام نور املش ممکن است بعد از مدتی اضافه یا کاسته شود. برای اطلاع دقیق از این رشته ها با مشاوران هیوا تماس بگیرید.ادامه مطلب...مشاهده متن کامل ...
رزومه درمانگران کلینیک روانشناسی و مشاوره
درخواست حذف اطلاعات
*بنام خداوند جان و د کزین برتر شه برنگذرد * مشخصات شناسنامه ای: نام و نام خانوادگی: میرسعید جعفری نام پدر: سید قربان شماره ی شناسنامه:667 شماره ی ملی: 2090603925 سال و محل تولد: ساری - 1/11/1360 وضعیت تاهل: متاهل - سوابق تحصیلی: - رتبه اول مسابقات دانش آموزی درسهایی از نهج البلاغه، ناحیه یک شهرستان ساری. سال تحصیلی 73-1372 (اول راهنمایی) . - رتبه اول مسابقات دانش آموزی درسهایی از نهج البلاغه، ناحیه یک شهرستان ساری. سال تحصیلی 76- 1375 (اول دبیرستان). - دانش آموز نمونه کتاب خوانی مرکز پیش ی ثارالله ناحیه یک شهرستان ساری. سال تحصیلی 78- 1377. - رتبه ممتاز در المپیاد سراسری ادبی مرحله اول کشوری دانش آموزان کشور، سال تحصیلی 78- 1377. - فارغ حصیل مقطع کارشناسی راهنمایی و مشاوره - شهید بهشتی (معدل الف). - فارغ حصیل مقطع کارشناسی ارشد مشاوره ی مدرسه - علامه طباطبایی (معدل الف و نمره ی پایان نامه: 75/19). - دانشجوی ی تخصصی راهنمایی و مشاوره - علامه طباطبایی. - شرکت در کارگاه ها و دوره های تخصصی: - شرکت در کارگاه آموزشی "مبانی و اُصول روان درمانی فشرده و کوتاه مدت". در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه 1386. مرکز مشاوره ی مهر. مدرس: علیرضا عابدین. - شرکت در کارگاه آموزشی "روان نمایش" در تاریخ 9- 7 آذرماه 1385، شهید بهشتی، پژوهشکده ی خانواده. مدرس: زاده محمدی. - شرکت در کارگاه آموزشی "خانواده درمانی هیجان مدار" در آبان ماه 87، مرکز مشاوره ی مهر. مدرس: خانم رضایی. - شرکت در دوره ی آموزشی "گویندگی و فن بیان" در مردادماه الی مهرماه 89، (8جلسه) مرکز هنری حوریا. مدرس: رویا اتابکی. - شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با درمان کوتاه مدت راه حل مدار" در تاریخ 23/7/89، مرکز توسعه ی مهارتهای زندگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7. مدرس: علی محمد نظری. - شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی دو روزه "پیشگیری از سوء مصرف ، طرح جوان به جوان (طرح ُکلمبو)" در تاریخ 10/8/89 و 11/8/89 واقع در ساختمان وزارت امور خارجه ی ایران. - شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه ی " آموزش مهارتهای خودآگاهی و کنترل خشم به نوجوانان" در تاریخ 20/9/1389، مرکز خاقانی وابسته به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7. مدرسان: محمودی و (انجمن روانپزشکی ایران). - شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه ی "آشنایی با تشخیص و درمان مشکلات رفتاری ک ن مبتنی بر نظریه ی آدلر و درایکوز" در تاریخ 18/11/89، مرکز خاقانی وابسته به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7. مدرس: حمید علیزاده. - شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با نحوه ی مشاوره ی ازدواج" در تاریخ 12/3/90 در سرای محله خواجه نظام وابسته به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7. مدرس: خانم افسانه ی. - شرکت در دوره آموزشی یک روزه ی "شناخت اختلالات شخصیت" در تاریخ 21/2/91 در سرای محله خواجه نظام وابسته به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7. مدرس: خانم بیانی. - سوابق پژوهشی: - جعفری، میرسعید (1385). داستان عشق و داستان نیاز: تحلیل فرایند انتخاب همسر بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر، هفته پژوهش علامه طباطبایی. - جعفری، میرسعید (1386). داوطلب به عنوان سرمایه اجتماعی از نگاه دین مبین و نظریه روان شناسی فردی آلفرد آدلر. دومین همایش سراسری تجلیل از داوطلبان نمونه ی هلال احمر. - جعفری، میرسعید (1386). مقایسه رویکرد درمانی دین مبین و نظریه انتخاب ویلیام گلاسر. اولین سمینار تخصصی طب سنتی و گیاهان دارویی. سازمان فرهنگی - هنری شهرداری منطقه 4 تهران. - جعفری، میرسعید (1386). الگوی تحلیل روابط انسانی با تمرکز بر نیازهای اساسی. هفته پژوهش علامه طباطبایی. - جعفری، میرسعید (1387). بررسی و مقایسه فنون درمانی مست ج از داستانهای مثنوی معنوی و روان درمانگران معاصر. هفته ی پژوهش علامه طباطبایی. - جعفری، میر سعید و رامین، سمیه (1387). خانواده در فرایند تشخص و هویت ی ملی از نگاه نظریه ی انتخاب ویلیام گلاسر. گاهنامه ی علمی - آموزشی مشاوره و مددکاری اجتماعی، وابسته به بنیاد شهید و اُمور ایثارگران. شماره ی 1. - جعفری، میر سعید (1388). معرفی فنون درمانی خلاق مبتنی بر نظریه ی انتخاب ویلیام گلاسر. هفته ی پژوهش علامه طباطبایی. - جعفری، میرسعید. مطالعه ی مقدماتی آزمون فرافکن نیازهای اساسی دانش آموزان دبیرستانی و هنجاری آن در دبیرستانهای تی شهر تهران. فصلنامه ی علمی - پژوهشی علوم تربیتی علامه طباطبایی (نوبت چاپ). تدریس: - تدریس در دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی (بخش نیمه حضوری)، ترم دوم سال تحصیلی 89- 1388. درس راهنمایی و مشاوره ی تحصیلی و شغلی. - تدریس در دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی (بخش روزانه)، ترم اول سال تحصیلی 90- 1389. درس فنون و روشهای راهنمایی و مشاوره. - تدریس در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی (بخش روزانه)، ترم دوم سال تحصیلی 90-1389. درس مبانی راهنمایی و مشاوره و خانواده نابسامان. - تدریس در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی (بخش روزانه)، ترم اول سال تحصیلی 91-1390. درس تمرین عملی1. - تدریس در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی (بخش نیمه حضوری)، ترم اول سال تحصیلی 92-1391. درس نظریه های پیشرفته مشاوره و رواندرمانی. - تدریس در موسسه ی آموزش عالی آزاد مهستان در زمینه ی برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد رشته ی مشاوره از بهمن ماه 88 تاکنون. - تدریس در مرکز جهاد ی تهران در زمینه ی برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد رشته ی مشاوره از تیرماه 89 تاکنون. - تدریس در موسسه ی آموزش عالی آزاد مدرسان شریف در زمینه ی برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد رشته ی مشاوره از تیرماه 90تاکنون. - تدریس در موسسه ی آموزش عالی آزاد اُ ین در زمینه ی برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد رشته ی مشاوره از مهرماه 90 تاکنون. - تدریس در موسسه ی آموزش عالی آزاد بینش در زمینه ی برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد رشته ی مشاوره از مهرماه 90 تاکنون. - تدریس در موسسه ی آموزش عالی آزاد عصر دانش در زمینه ی برگزاری کلاسهای آمادگی ارشد رشته ی مشاوره از مهرماه 90 تاکنون. - همکاری با اساتید گروه راهنمایی و مشاوره ی علامه طباطبایی در ارائه ی سخنرانی کلاسی. از مهرماه87 تاکنون. - فعالیتهای مشاوره ای: - فعالیت در مرکز تخصصی حکیم و برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب طرح بهبانی در مرکز آموزش شهید کچویی استان البرز. در دی ماه 1384. - مشاور تحصیلی مرکز مشاوره ی رازی وابسته به اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ی 1 شهر ری. دی ماه 1384 الی شهریورماه 1385. - مشاور تحصیلی و نویسنده ی مقالات روانشناسی مرکز مشاوره ی مهر. از مهرماه 1386 تاکنون. - مشاور تحصیلی مدرسه ی راهنمایی غیرانتفاعی شهید ساداتی فرد. شهر ری (خیابان شهید غیوری، بعد آرامگاه). دی ماه1384 الی تیرماه1385. - مشاور تحصیلی مدرسه ی راهنمایی صالح. تهران، منطقه ی 6 (خیابان مفتح) آذرماه 1384 الی اسفندماه 1384. - مشاور تحصیلی دبیرستان پسرانه ی مفید3 (میدان ونک). از دی ماه 85 تا دادماه 86. - مشاور تحصیلی و برگزار کننده ی کارگاه های آموزشی در مراکز وابسته به معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران. (مرکز بهار زندگی، مرکز مشارکت های مردمی، مرکز اطلاع رسانی شرفی و مرکز جه دگان خاقانی) دی ماه 1385 تاکنون. - مشاور اداره ی اُمور بانوان شهرداری منطقه ی 7 تهران در زمینه ی برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی از مهرماه 1386 تاکنون. - مشاور اداره ی آموزش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران در زمینه ی برگزاری جشن ها و مراسم فرهنگی از مهرماه1386 تا مهرماه1387. - مشاور تحصیلی اداره ی کارآفرینی معاونت اُمور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران، مهرماه 87 تا تیرماه 88. - مشاور تحصیلی کلینیک همراهان سلامت وابسته به سازمان بهزیستی استان تهران، آبان ماه 1386 الی اسفندماه86. - مشاور مرکز مشاوره ی علامه طباطبایی در زمینه ی "مسائل تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان" از مهرماه 88 تا اسفندماه 88. - مشاور و راهنمای والدین در مسائل ک ن و نوجوانان و ارائه ی خدمات هفتگی راهنمایی بصورت تلفنی از سوی مجله ی شادکامی و موفقیت. از دادماه 89 تاکنون. - مشاور ثبت نام، برنامه ریزی و رفع اشکال جهاد ی تهران برای داوطلبان کنکور آمادگی ارشد مجموعه علوم تربیتی. از مهرماه 89 تاکنون. - مشاور ک ن و نوجوانان معرفی شده از سوی بنیاد حمایت از ک ن کار و خیابان از تاریخ 1/7/89 تاکنون. - - مشاور مرکز مشاوره ا هرا در زمینه "مسائل تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان" از دادماه 92 تاکنون. - برگزاری سخنرانی و کارگاه: - ارائه ی سخنرانی در مدارس منتخب مناطق 19 گانه ی آموزش و پرورش شهر تهران از سوی اداره ی تبلیغات ی شمال غرب تهران. از آبان ماه 1386 تا دی ماه 1386. - ارائه ی سخنرانی در علوم بهزیستی و توانبخشی با موضوع "تشریح فرایند انتخاب همسر از نگاه نظریه ی انتخاب ویلیام گلاسر" با همکاری دفتر مشاوره ی دانشجویی. - ارائه ی سخنرانی در فرهنگسرای سمیه وابسته به اداره ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک شهر ری با موضوع " تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر رشد عاطفی دانش آموزان" به مورخه ی 17/2/85 . - ارائه ی سخنرانی در مدارس منتخب دوره ی راهنمایی آموزش و پرورش منطقه ی1 شهر تهران با همکاری معاونت اُمور اجتماعی و فرهنگی منطقه ی یک شهرداری تهران. - برگزاری سلسله سخنرانی های آموزش والدین در مرکز آموزش ک ن پیش از دبستان "روجا " شهر ساری. از آبان ماه تا اسفندماه 85 . - ارائه ی سخنرانی در مرکز بهار زندگی و با همکاری اداره ی سلامت معاونت اُمور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران در زمینه ی " روابط اجتماعی رابطین بهداشت منطقه با آحاد مردم " در مهرماه 88 . - ارائه ی سخنرانی در دبیرستان پسرانه ی آل یاسین آموزش و پرورش منطقه ی 19 تهران بمناسبت هفته ی بهداشت روان و با "موضوع موفقیت در تحصیل" در تاریخ 12/7/88. - ارائه ی سخنرانی در دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی با موضوع " معرفی الگوی بیدارگر - الگوی درمان کوتاه مدت" ویژه ی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی تخصصی مشاوره. در تاریخ 25/7/88 و 2/8/88. - ارائه ی سخنرانی در اداره ی فرهنگ و ارشاد ی شهرستان املش با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی ساعی، شهرداری و فرمانداری شهرستان در زمینه ی " ارتباطات والدین و فرزندان در خانواده های موفق " در آبان ماه 88 . - ارائه ی سخنرانی در دبیرستان دخترانه ی موفقیان وابسته به آموزش و پرورش منطقه ی 7 تهران بمناسبت روز خانواده و با موضوع " آموزش مهارت های ارتباط موثر بین والدین و فرزندان" در تاریخ 25/8/88. - ارائه ی سخنرانی با موضوع "بهداشت روانی و معنوی شهروندان" با همکاری خانه ی قرآن شهرداری ناحیه ی 3 منطقه ی 7 تهران در بوستان شهید آوینی در تاریخ 27/8/88. - ارائه ی سخنرانی در اداره ی فرهنگ و ارشاد ی شهرستان املش با همکاری کلینیک مددکاری اجتماعی ساعی، شهرداری و فرمانداری شهرستان با موضوع "موفقیت در انتخاب همسر" در آبان ماه 88 . - ارائه ی سخنرانی با همکاری مرکز مشاوره ی علامه طباطبایی در"خانه ی دانشجویی شهید بهشتی"خواهران بمناسبت هفته ی خوابگاه ها و با موضوع " زندگی در محیطهای چند فرهنگی". - ارائه ی سخنرانی در مرکز بهار زندگی وابسته اداره ی سلامت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران با موضوع "زندگی با بیماران سرطانی" در تاریخ 28/11/88. - ارائه ی سخنرانی در همایش "آسیب شناسی تربیت خانوادگی و سوء استفاده از اینترنت" در مرکز جه دگان خاقانی وابسته به اداره ی امور آسیب های اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران در تاریخ 6/12/88. - ارائه ی سخنرانی در دبیرستان دخترانه ی موفقیان آموزش و پرورش منطقه ی 7 تهران با "موضوع تربیت دینی نوجوانان" در تاریخ 5/12/88. - ارائه ی سخنرانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ی 8 تهران با موضوع "را ارها و فنون کار گروهی "در قالب "طرح هجرت - طرح بهسازی مدارس تهران" در تاریخ 12/3/89. - ارائه ی سخنرانی در مدرسه ی راهنمایی منطقه ی 8 تهران با همکاری خانه ی قرآن شهرداری منطقه ی 8 تهران با موضوع "مدیریت استرس" در تاریخ 18/2/89. - ارائه ی سخنرانی در خانه ی قرآن شهرداری منطقه ی 8 تهران با موضوع "خانواده ی متعادل" در تاریخ 5/5/89. - ارائه ی سخنرانی درکاوشکده ی معلم وابسته به اداره ی امور بانوان شهرداری منطقه ی 18 با موضوع " اخلاق و مهرورزی" در تاریخ 1/5/89. - ارائه ی سخنرانی درمرکز آموزش مدیران خانه وابسته به اداره ی اموربانوان شهرداری منطقه ی 7باموضوع "اخلاق ومهرورزی1"درتاریخ 7/5/89. - ارائه ی سخنرانی درمرکزآموزش مدیران خانه وابسته به اداره ی اموربانوان شهرداری منطقه ی 7باموضوع"اخلاق ومهرورزی2"درتاریخ 14/5/89. - ارائه ی سخنرانی درمرکزآموزش مدیران خانه وابسته به اداره ی اموربانوان شهرداری منطقه ی 7باموضوع"اخلاق ومهرورزی3"درتاریخ 23/5/89. - ارائه ی سخنرانی در مرکز خانه ی سلامت آقایان وابسته به اداره ی زندان شهرستان رودسر با موضوع " نقش آموزه های دینی در پیشگیری از جرائم" با همکاری انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رودسر و کلینیک مددکاری اجتماعی شهر املش در تاریخ 30/6/89. - ارائه ی سخنرانی در مرکز خانه سلامت خانمها وابسته به اداره زندان شهرستان رودسر با موضوع "نقش آموزه های دینی در پیشگیری از جرائم" با همکاری انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رودسر و کلینیک مددکاری اجتماعی شهر املش در تاریخ 31/6/89. - ارائه ی سخنرانی در محل کلینیک مددکاری اجتماعی ساعی شهر املش با موضوع "والدین موثر، فرزندان مسئول" در تاریخ 31/6/89. - ارائه ی سخنرانی در همایش " نقش والدین در پیشگیری از آسیبهای دوران کودکی" به مناسبت روز جهانی کودک. مرکز جه دگان خاقانی وابسته به اداره ی امور آسیبهای اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران در تاریخ 15/7/89. - ارائه ی سخنرانی در دبیرستان دخترانه ی موفقیان (آموزش و پرورش منطقه ی 7 تهران) با موضوع "بهداشت روان دانش آموزان" و به مناسبت هفته ی بهداشت روان در تاریخ 24/7/89. - ارائه ی سخنرانی در همایش خانوادگی سینما فردوسی با موضوع "ضرورت توجه به تعلیم و تربیت رسمی در دوره ی پیش از دبستان" در تاریخ 30/7/89. - ارائه ی سخنرانی در اداره ی فرهنگ و ارشاد ی شهرستان املش با موضوع "جوان و ازدواج ی" با همکاری گروه مشاوران جوان و کلینیک مددکاری اجتماعی شهر املش در تاریخ 17/8/89. - ارائه ی سخنرانی در دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی علامه طباطبایی با موضوع " معرفی فنون ابداعی نظریه انتخاب" ویژه ی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و ی تخصصی مشاوره. در تاریخ 25/7/88 و 2/8/88. - ارائه ی سخنرانی در دبیرستان دخترانه ی موفقیان (آموزش و پرورش منطقه ی 7 تهران) با موضوع "اصول روابط والدین با فرزندان" در تاریخ 28/8/89. - ارائه ی سخنرانی در مهدکودک محبوبه ی شب (منطقه ی 7) با موضوع "بررسی مشکلات رایج ک ن پیش دبستانی" در تاریخ 20/1/90. - ارائه ی سخنرانی در مدرسه ی راهنمایی شاهد آسیه (منطقه 4) با موضوع "بررسی نقش دوران دبیرستان در طرح ریزی تحصیلی و شغلی دانش آموزان" در تاریخ 4/2/90. - ارائه ی سخنرانی در کانون معصومیه ی شهرستان املش با همکاری گروه مشاوران جوان فرمانداری و اداره ی آموزش و پرورش با موضوع "بصیرت و حجاب" در تاریخ 18/2/90. - مسئولیت های تخصصی: - مسئول واحد علمی بسیج دانشجویی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی شهید بهشتی. ترم اول سال تحصیلی 83-82. - مسئول امور مشاوره آموزشگاه علمی- تخصصی شهید چمران کرج طی "دوره ی مقدس سربازی"، تصویب طرح پیشنهادی مراکز مشاوره در ناجا با همکاری اساتید علوم انتظامی به س رستی "سرگرد سوری" و انتخاب به عنوان سرباز ساعی به علت پیگیری اُمور مشاوره و روانشناسی از تیرماه 87 تا مهرماه88. - مسئول گروه روانشناسان و مشاوران معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران از مهرماه 1387 تاکنون و انتخاب اداره ی پیشگیری آسیب های اجتماعی منطقه 7به عنوان رتبه ی اول در بین ادارات 22 گانه ی شهرداری تهران. - مدیر علمی مرکز فراموز (آموزش مهارتهای زندگی به ک ن) اداره ی سلامت شهرداری منطقه ی 7 تهران از تاریخ 1/8/89 تا 1/1/90 و انتخاب مرکز به عنوان موفق ترین واحد در بین مناطق 22گانه شهر تهران. - س رست گروه مشاوران معرفی شده به دبیرستان دخترانه ی موفقیان و همکاری با انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان جهت برگزاری دوره های آموزش والدین از مهرماه 1388 تا مهرماه 1389 و انتخاب انجمن به عنوان واحد نمونه و منتخب کشوری در سال 1389. - س رست گروه مشاوران و روانشناسان شرکت کننده در طرح آموزشی سبک زندگی ی - ایرانی با همکاری اداره ی کل امور بانوان شهرداری تهران در تیرماه 90. - س رست گروه مشاوران و روان شناسان جوان شعبه شماره 3 مرکز مشاوره مهر. - پژوهشگر و کارشناس برنامه های اجتماعی رادیو گفتگو از تاریخ 1/4/90 تاکنون. - مسئول و هماهنگ کننده ی طرح کارورزی دانشجویان ارشد مشاوره ی علامه طباطبایی با معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ی 7 تهران طی سالهای 89 و 90. - مسئول گروه آموزشی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره در موسسه مهرگان. نویسندگی و تالیف: - نویسنده ی مقالات روانشناسی مجله ی خانه ی سبز، دور اول از شماره ی 4 الی 10 با 4 عنوان مقاله. آبان ماه 1383 الی اسفندماه 1383. - نویسنده ی مقالات روانشناسی مجله ی شادکامی و موفقیت، از تیرماه 89 تاکنون. - نویسنده ی مقالات روان شناسی مجله ی تندرستی همشهری از مهرماه 90 تاکنون. - همکار سایت روانشناسی همدردی در بخش پاسخ به نامه ها و ارائه ی مقالات تحصیلی به مدیریت آقای ابوالفضل سنگتراشان از تیرماه 1386 تاکنون. - همکاری با جهاد ی تهران در زمینه ی گردآوری کتاب آموزشی "نظریه های مشاوره" ویژه ی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مشاوره. مهرماه 89. - همکاری با موسسه ی انتشاراتی به شان در زمینه ی گردآوری کتاب "شرح سه درس تخصصی مبانی، فنون و نظریه های مشاوره"، "4000نکته مبانی، فنون و نظریه های مشاوره"، "بانک سئوالات مبانی، فنون و نظریه های مشاوره" و "بانک سئوالات آزمون ی تخصصی مشاوره" (2جلد). - تدریس در طرحهای آموزشی: - شرکت در طرح آموزشی ویژه ی شهروندان در قالب "طرح سبک زندگی خانواده ی ی- ایرانی" با همکاری سازمان فرهنگی- هنری و اداره ی کل امور بانوان شهرداری تهران در فرهنگسراهای مناطق 22گانه. از مهرماه لغایت آذرماه 88 (30 ساعت). - شرکت در طرح آموزشی ویژه ی شهروندان در قالب "طرح چارقد مهربانی" با همکاری اداره ی کل امور بانوان شهر تهران در مراکز22گانه. تیرماه 89 (60 ساعت). - برگزاری دوره ی آموزشی در ساختمان فرمانداری شهرستان رودسر با موضوع "جوان و ازدواج ی: را ارهایی برای زندگی پایدار" با همکاری گروه مشاوران جوان و کلینیک مددکاری اجتماعی شهر املش در تاریخ 17/8/89. - شرکت در طرح آموزشی ویژه ی شهروندان در قالب "طرح سبک زندگی ی- ایرانی" با همکاری اداره ی کل امور بانوان شهرداری تهران در سراهای محله و خانه های سلامت مناطق 22گانه. تیر و مردادماه ماه 90 (120 ساعت). - شرکت در دوره ی آموزشی "بنت الهدی" ویژه ی دانشجویان خانم فعال فرهنگی علامه طباطبایی. تیرماه 90 (5 ساعت). - برگزاری طرح انتخاب علمی رشته ی دانتش آموزان تحت پوشش ستاد توانمند سازی ن س رست خانوار شهرداری تهران. - حضور در رسانه: - حضور در دو قسمت از برنامه ی زنده ی تلویزیونی تصویر زندگی (شبکه2) به عنوان کارشناس مسائل نوجوانان و با موضوع "خانواده ها و مشکلات شایع دوران نوجوانی" در ماه مبارک رمضان (16 و 23مردادماه 89). - شرکت در برنامه ی زنده ی رادیو ایران با موضوع " نقش خانواده در برنامه ریزی مطالعاتی دانش آموزان" در تاریخ 8/11/89. - شرکت در 8 برنامه ی رادیو گفتگو از اردیبهشت 90 تاکنون. - مصاحبه ی خبری با خبرنگار مسائل اجتماعی "خبرگزاری فارس" در زمینه ی "ضرورت تدوین بسته های آموزشی قبل ازدواج" در تاریخ 22/4/89. - مصاحبه ی خبری با خبرنگار مسائل اجتماعی "خبرگزاری فارس" در زمینه ی "علل بالا رفتن سن ازدواج جوانان" در 23/4/89. - مصاحبه ی خبری با خبرنگار مسائل اجتماعی "همشهری محله - منطقه ی 7 تهران" در زمینه ی "ضرورت توجه به ایجاد فاصله ی فرهنگی در بافت شهری محله های شرق و غرب تهران " در تاریخ 18/7/89. - مصاحبه ی تحلیلی با خبرنگار مسائل مذهبی "رادیو فرهنگ " با موضوع "عیدقربان و تاثیر آن در مهرورزی افراد جامعه" در تاریخ 25/8/89. - مصاحبه ی خبری با خبرنگار سایت اطلاع رسانی شهرداری "شهرنوشت" در ارتباط با فراگیری مهارتهای زندگی دانش آموزان دوره ی دبستان در مرکز فراموز شهرداری منطقه ی 7 (به عنوان مدیر علمی مرکز فراموز منطقه). - مصاحبه ی خبری با خبرنگار مسائل اجتماعی "خبرگزاری فارس" در زمینه ی "بررسی شغل ن و تاثیرات مثبت و منفی آن در خانواده" در 12/2/90. - شرکت در برنامه ی زنده ی رادیو سلامت با موضوع "رشد مهارتهای تحصیلی دانش آموزان با تمرکز بر وب سایت ها" در تاریخ 31/2/90. - شرکت در برنامه ی زنده رادیو فرهنگ با موضوع "نقش زبان افراد در فرهنگ جامعه" در تاریخ 8/3/90.

مشاهده متن کامل ...
دهستان بزرگ لات لیل با قدمتی بیش از 500 سال
درخواست حذف اطلاعات

این متن در مجله آوای املش نیز به چاپ رسیده است

نویسنده: اصغری لات لیلی

دهستان لات لیل یکی از بزرگترین دهستان های شهرستان لنگرود با قدمت بیش از 500 سال می باشد. لات لیل در سال 1366 تبدیل به یکی از دهستانهای بخش کومله شد.فاصله مرکز دهستان تا شهرستان لنگرود حدود 25کیلومتر می باشد.
دهستان لات لیل از نگاه بالا بین دو کوه در امتداد روستاهای کوهستانی تابستان نشین به آغوزی و از طرف مقابل کوههای متصل به روستای کردسراکوه و تی ر اطاقور،در مجاورت شهرستان املش قرار دارد و فاصله ابت ترین روستای لات لیل (کهلستان) تا مرکز شهرستان املش حدود 1 کیلومتر می باشد.مسافت لات لیل تا مرکز استان (رشت)حدود 79 کیلومتر می باشد ..
لات لیل با داشتن 48 روستا بزرگترین دهستان شهرستان لنگرود بحساب می آید که دارای قدمت دیرینه و تاریخی است، در دوره صفویان (سال 978 ه-ق )نیز به عنوان یکی از مسیرهای کاروان رو و پر رفت آمد محسوب می شد.
جمعیت این دهستان براساس سرشماری سال 1390 بالغ بر 5120 نفر با 1355 خانوار می باشد. که مرکز دهستان ،روستای لات لیل با جمعیت حدود 900 نفر با 300 خانوار می باشد .

طول وعرض جغرافیایی منطقه لات لیل به قرار زیر می باشد:
طول جغرافیایی: 134288/50---- عرض جغرافیایی:074385/37
سطح زیر کشت محصولات سالانه دائمی در منطقه لات لیل 7230 تار که مساحت زیر کشت برنج 1575 تار با تولید حدود 1500 تن در سال می باشد ،و تولید برگ سبز چای 2550 تار با تولید 15355 تن -نهالستان توت 525 تار با 1500 کیلوگرم تولید پیله ابریشم -مرکبات 25 تار با تولید 255تن  در سال- دارای 11 واحد داری سنتی وبا بیش از 170 راس شیری و گوشتی،و همچنین دارای دامداری متفرقه سنتی با بیش از 3000 رآس و بز -مرغداری سنتی  گوشتی 9 واحد با ظرفیت بیش از 5000 قطعه مرغ گوشتی در هر دوره زنبور عسل 115 کلنی با تولید سالانه 6325 کیلوگرم که اکثرا دارای  95 عضویت تعاونی مربوطه می باشند- مساحت جنگل 8000 تار و 1530 تار مرتع کوهستانی -دارای 8 واحد است پرورش ماهی سرد آبی با پرورش تعداد حدود بیش از 6000 قطعه انواع ماهی های سردآبی می باشد
مکانهای تفریحی و تاریخی:
پارک جنگلی و پل خشتی روستای بلوردکان با قدمت بیش از 500 سال —مسیر ییلاقی بلوردکان-هلودشت-خصیل دشت(خصیب دشت)- آبشار بلند و زیبای ،به ور تاش بن در مسیر روستای کردسراکوه - آبشار زیبا و زادگان روستای چالدشت - غار و آبشار روستای لیارود در مسیر روستای سرلیل –روستای فی آب- روستای قدیمی و دیدنی حسین آباد و محوطه سرسبز کنار رودخانه روستای سیامنسه ،روستای تفریحی سیامنسه با امکانات (پارک تفریحی-محل استراحت - زمین ورزشی فوتبال –والیبال و...)
اسامی روستاهای دهستان لات لیل-آبدنگسر ،آغوزچال ،علی‌آبادسرا ،نوروعلی سرا (نوروزسرا)، اربه گردن، اربه لانه، بالا آتش سرا ،بلوردکان ،چهارسوپشته ،چالدشت ،چلیکی ،چنگول ،ف لی ،فبلشه ،فی‌آب ،گنجعلی سرا ،گرسک بالا ،گرسک پایین ،هلودشت ،حسین‌آباد، کهلستان،کهلچال، کاس خورده، کته خورته ،پایین سر ،لات لیل ،لاته(لاتک)، لیارود، لیاشورسرای علیا، لیاشورسرای ولی، لیاشورسراسفلی ،لیشاکوه ،میان گوابر، پیشکوه بالا ،پیش کوه پایین ،پیتی شیم بالا،پیتی شیم پایین، پلدره ،پشته سرا ،سنگتاش ،سرلیل ،شصتانرودبالا ، شصتانرودپایین ،سیاه منسه بالا، سیاه منسه پایین ،تاشکلا  و روستای زرگوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ره آورد مردم منطقه لات لیل: مهمترین آن چای و برنج است اما در کنار این محصولات: انواع درختان همچون سنوبر و مرکبات از جمله (پرتقال،نارنج، نارنگی، لیمو)- مالو-فندق- گردو- گل محلی (خوج)- میوه های جنگلی مانند تمشک- ازگیل، برخی مردم با پرورش مرغ گوشتی- قزل آلا با آب طبیعی رودخانه- زنبور عسل امرار معاش میکنند.
زبان و لهجه مردم این منطقه گیلکی بیه پیش می باشد. دین مذهب شیعه است.

با توجه به اسناد تاریخی ، لات لیل از قدیم الایام منطقه ای مهم در شرق گیلان و به خصوص حوزه املش به شمار می رفته، به طوری که مسیر (املش- کهلستان -لات لیل-بلوردکان-هلودشت-خصیل دشت (خصیب دشت)- -اسماعیل آباد-قزوین) یکی از مسیرهای بسیار قدیمی برای رسیدن به قزوین بوده است که پل خشتی و کاروانسرای بلوردکان گواهی بر این مدعا هستند. (مسیر کاروان روی شاه عباس صفوی در سال های حکومتش 996 ه-ق) این مسیر اکنون نیز به علت جاذبه های فراوان از جمله جنگل همیشه سبز ،باغات چای ، رودخانه و در نهایت مناطق ییلاقی خوش آب و هوا، مسافران زیادی را در ایام تعطیلات از نقاط مختلف گیلان به سمت خود سوق می دهد.
از جاذبه های طبیعی لات لیل جنگلهای حوزه شماره 27 جنگلداری شلمانرود که در مسیر این دهستان قرار دارد یکی از بی نظیرترین مناظر را در استان سرسبز گیلان تشکیل داده است، باغهای چای همیشه سبز،همچون نگینی نیلی بر چشم ها نوازش می دهد، بقعه های متبرکه آل کیا از جمله خانواده سه الی چهار نفره در محله سرسبز و خوش آب و هوای لیلاسرا، منبعد خانواده سید در بالا محله لات لیل انتهای خیابان قائم 6 معروف به ام لیلا،بقعه های زیارتی و سیاحتی بسیار زیبا و تاریخی روستای شصتن رود با مناظر بسیار زیبا در کنار رودخانه شصتان که با سنگ های قول پیکر و آبشار بسیار زیبا و بلند در کنارگذر این روستا تزیین شده است ،رودخانه ی همیشه وشان و متلاطم منطقه لات لیل که از انتهایی ترین روستای دهستان لات لیل بنام کاس خورته و فی آب از دل جنگلهای البرز گذر میکند .آبشار بسیار زیبای به ورتاش بون درمسیر خیابان زادگان محله لیلاسرا به سمت روستای کردسراکوه آبشاری به بلندی حدود بیش 50 مترارتفاع که در لابه لای ص ه های عظیم و رودخانه ای در مسیر باغات چای منظره ای کم نظیری را خلق کرده است. گورستانی با قدمت بیش از 300 سال با درختانی کهن و بلند در محوطه بسیار وسیع در ضلع شرقی لات لیل بالای تپه ای بلند در محله لیلاسرا قرار دارد روستای دیدنی با چیدمان منظم منازل مس ی گلی و آجری بصورت طبیعی که در بلندی جاده اصلی چشم ها را به خود جلب می کند روستای حسین آباد دهستان لات لیل است، د ده های بسیار زیبا در ضلع غربی این دهستان با وجه تسمیه بسیار جالب روستاهای سیاه منسه بالا و پایین منطقه کنار کوهستان خوش آب و هوا و فرح انگیز با جایگاه شکار زمستانی که س ت گاه موقتی مرد بزرگ گیلان ، میرزای جنگلی بوده است،
منطقه ییلاقی هلودشت:
منطقه ییلاقی هلودشت با ۲۰۰ تار وسعت در 25 کیلومتری مرکز دهستان لات لیل قرار دارد که رشته کوههای سر سبز و بلند البرز آن را احاطه کرده است. برای رسیدن به منطقه خوش آب وهوای ییلاقی هلودشت باید از جاده آسف ه ای که در حاشیه رود خانه شلمانرود احداث شده عبور کرد و جنگلهای انبوه و پوشیده از درختان توسکا- راش – ممرز- للیکی و مندی حاشیه ی جاده و مراتع سرسبز و پوشیده از گلهای رنگارنگ در منطقه کوهستانی جلوه ای خاص به این منطقه بخشیده است. گردشگران در مسیر راه از آب گوارای چشمه معروف به من غوله برای رفع تشنگی می نوشند و هنگام برگشت از هلودشت ،شیر – ماست – کره محلی – گل زبان – گردو و فندق مناطق ییلاقی املش را با خود به سوغات می برند.
غار و آبشار لیارود یکی دیگر ازمناطق تفریحی و دیدنی این دهستان می باشد که مسیر رسیدن به غار و آبشارحدود 1 کیلومتر بعد از روستای سرلیل و چالدشت بصورت خاکی و گاها پیاده روی و همچنین گذر از رودخانه را در مسیر خواهید داشت.
مردمان مهمان نواز و خونگرم این منطقه از روستای خالسر گرفته تا انتهایی ترین روستا کاس خورته به سه گونه معاش میگذرانند روستاهایی نظیر خالسر، کهلستان، تازه آباد،لات لیل مرکزی و گرسک بیشتر شالیکار (برنج )هستند.
مردم روستاهای سیاه منسه بالا و پایین، علی آبادسرا، نورعلی سرا، شصتن رود،لیاشورسرا، کهلچال و اندک مردم روستای آغوزچال بیشتر از طریق محصول چای امرار معاش میکنند. سایر روستاها اکثرا مشغول دامداری و پرورش انواع ماهی و مرغ وسایر حیوانات اهلی هستند. به دلیل تولید انبوه برگ سبز چای تعداد 6 کارخانه تولید چای خشک در منطقه لات لیل در سالهای متمادی تاسیس گردیده است و همچنین در نقطه مقابل حدود 3 کارخانه تبدیل برنج سفید در این منطقه مشغول فعالیت می باشند.
صنایع دستی یکی دیگر از منابع درآمد مردم این منطقه در سالهای اخیر می باشد که با تاسیس کارگاه تولید صنایع دستی که مواد اولیه آن در خود منطقه تهیه و تولید می گردد ، همین امر باعث شده تا تعدادی بانوان منطقه را به خود مشغول کرده است.
تاسیس گلخانه های طبیعی در منطقه بسیار زیبا و بکر باعث رونق بازار گل و درختچه های زینتی در این منطقه گردیده است و باعث شده تا نظر تاجران گل و گیاه  که بیشتر از شهرچاب ر هستند را به خود جلب نماید.

ساخت ویلاهای اجاره ای هم یکی دیگر از منابع درآمد برخی از افراد منطقه است که ویلاها را دردنیایی از سکوت و زیبایی، تلفیقی دلنشین از رود و کوه و جنگل و دشت بنا نهاده اند، وقتی ازمسیر پر پیچ و خم وسخت وسردسیری مسیراملش به لات لیل میگذری هیچ به ذهنت هم نمی آید که چه بهشت زیبایی انتظارت را میکشد روستاهایی با چشم اندازی زیبا که از شهرستان املش حدود 1 کیلومتر فاصله دارد. اگر به دنبال منطقه ای دیدنی برای سفری یک یا دو روزه می گردید لات لیل و طبیعت ناب آن در دو فصل بهار و تابستان میعادگاهی مناسبی ست.
دسترسی به لات لیل هم از لنگرود میسر است و هم از املش.
هلودشت ، منطقه سیاه منسه و روستای بلوردکان چند منطقه توریستی و مساف ذیر منطقه لات لیل هستند گذر ازجاده های پر پیچ و خم هلودشت و بلوردکان دنیایی از مناظر تخیلی را جلوی چشمانت می آورد براستی زندگی چقدر زیبا می شود که هر روز صبح چشم مان را مقابل مناظر زیبا باز کنیم و تلفیقی ازهنر و نقاشی خالق عالم در این منطقه زیبا را نظاره گرباشیم گویی خود قلم بر دست روی تک تک مناظر ایستاده وم وطی از تمام رنگ های موجود بر تن این روستاها مالانه است.
ما با کمی تأمل در خصوص روستاها و آبادی های دهستان لات لیل می بینیم که این دهستان با قدمت چند صد ساله اش به دلیل دارا بودن اب و هوای مناسب به تبع آن نام گذاری روستاهای این دهستان بطور مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با داده های طبیعی و اقلیمی می باشد. بطوری بعضی از روستاها دارای چندین معنی و توصیف بوده که همه معانی کاملاً مناسب و منطبق با محیط می باشد.
 لات لیل به دلیل وجود دختان للیک (للک دار با نام علمی  gleditsia.caspica) بسیار زیاد در کنار رودخانه و دشت آبرفتی که در آن درخت للک فراوان بوده است نامگذاری شده است.(برخی معتقدند که به دلیل قرار گرفتن کنارگذر رودخانه (لات زمین) و وجود بقعه متبرکه لیلا سرا ، نام اول لات لیل (لیل لات) بوده که ترکیبی از اسم سیده لیلا و لات زمین بوده است.)
روستای آبدنگسر:روستای دهستان لات لیل ،آبدنگ دستگاه شالی کوبی است که با نیروی آب کار می کند.آبدنگ سر روستای کنار دستگاه آبدنگ بوده است  که جزء یکی از قدیمی ترین روستاهای دهستان لات لیل محسوب می شود
روستای آتش سرا: یکی دیگر از روستای قدیمی دهستان لات لیل می باشد که آبادی بقایای آتشکده قدیمی جزء وجه تسمیه این روستای قدیمی می باشد که در روستای بلوردکان ما بین روستای کنار خیابان محمدحسن سرا و حسین آباد قرار گرفته است.
چالدشت: روستای دهستان لات لیل ، سرزمین دشتی با گودال های فراوان.
شصتن رود (شصتانرود):روستای دهستان لات لیل آبادی که رودخانه شصتان که از آن میگذرد.

اربه لانه: روستای دهستان لات لیل ، آبادی در بالای درخت زار مالوی وحشی(اربه) که در بالای درختان آشیانه پرندگان می باشد.با نام علمی diospyrus.lotus
بلوردکان: یکی از روستاهای دهستان لات لیل ،سرزمین دارای سنگ های بلورین،عده ای آن را سکوی سنگ بلورین کوهستان می دانند، که بخش عظیمی از زیرخاکی های مفرق و گاها طلا در این منطقه بوده است، کمی بالاتر در روستایی بنام کاس خورته که د ده آفتاب خور و محل س ت اقوام کاس که عموما در جنوب دریای مازندران دارای دو طایفه کاس پی ( ن کنار دریا) و کاس سی ( ن کوهستان ) که برادران کاس در منطقه لا ت لیل با حضور در جشن های عروسی بزرگان با نوازندگی و مطربی معروفیت خاصی داشتند، برخی از همین اقوام امروزه در روستای کاسان شهرستان شفت و برخی در روستای کاشکی سیا ل س ت دارند.
سیاه منسه بالا و پایین : روستای دهستان لات لیل شهرستان لنگرود آبادی بخش بالای کوهستان فرح انگیز(سیاه منسه بالا) بخش پائین کوهستان فرح انگیز(سیاه منسه پائین)
پیش کوه بالا: روستای دهستان لات لیل آبادی بالای نزدیک کوهستان-پیش کوه پائین: ابادی پائین نزدیک کوه از قدیم الایام بیش از دویست سال مردمان این روستا تا روستای گرسک مشغول نخ ریسی با دوک بوده اند و تجارت نخ بخصوص در روستای گرسک به دلیل وجود دکان های قدیمی (خاندان اکبری )رونق بسیار داشته است و در واقع گرسک محل جمع آوری نخ های بافته شده ی مردم روستاهای اطراف معروفیت خاصی داشته است.
کل چال: یکی از مناطق شکار اربابان و صوفیان املش قدیم بوده است روستایی در دهستان لات لیل گودال آبگیر جولانگاه بزهای کوهی که امروزه از این جانواران دیگر خبری نیست
دهستان لات لیل ،دارای ساختمان های درمانگاه (مرکز درمانی) با حضور پزشکان عمومی در تمام ایام هفته غیر از - 9 مرکز خانه بهداشت- ساختمان دهیاری مرکزی لات لیل و 11 دهیاری جدا در روستاهای حومه- دارای لوله کشی آب شهری-گاز طبیعی در زمستان 94 برای روستاهای خالسر-کهلستان-لات لیل-آبدنگسر و برخی از خانوارهای روستای گرسک به بهره برداری  رسید.- ماشین آلات در اختیار دهیاری از جمله بیل بکهو-کامیون ایویکو-نیسان برای جمع آوری زباله- ماشین آتش نشانی و بزودی نیز خودروی آمبولانس اورژنس لات لیل نیز تحویل دهیاری خواهد شد.- سایت خبری لات لیل به نشانی latleyl.ir با پوشش خبری منطقه خدمت رسانی میکند و وبلاگ لات لیل زادگاه من* به نشانی latelyl.persianblog.ir. به فرهنگ و آداب و رسوم و همچنین آشنایی با روستاهای منطقه لات لیل پرداخته است. علاقه مندان به اطلاعات بیشتر و دیدن تصاویر بیشتر از جای جای منطقه لات لیل می توانند به سایت های بالا مراجعه نمایند.


با احترام فراوان- اصغری لات لیلی


منابع:
ویکی پدیا شاه عباس صفوی
شورش خان احمد گیلانی بر علیه شاه عباس
کتاب:رویدادهای دیلمان .سیا ل نوشته افشین پرتو
کتاب:وجه تسمیه روستاهای گیلان-نوشته دادرس
کتاب: جنگلهای شرق گیلان-آرشیو سرجنگلداری استان گیلانمشاهده متن کامل ...
مردم رودسر و املش :بیمارستان ۳۲ تختخو املش در هفته ت امسال به بهره برداری می رسد
درخواست حذف اطلاعات

مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی از بهره برداری بیمارستان ۳۲ تختخو شهرستان املش در هفته ت امسال خبر داد.

محمد مهدی ی املشی عصر شنبه طی یک دیدار مردمی در املش افزود: امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به این بیمارستان اختصاص یافت و در همه ت امسال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای طرح تحول نظام سلامت حق مردم و وظیفه ت است.

مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی گفت: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، فرمایش معظم انقلاب برای رفع نگرانی های مردم در زمان بیماری محقق می شود.

وی همچنین به احداث جاده ۷٫۵ کیلومتری املش به شلمان اشاره کرد و افزود: از این میزان تاکنون پنج کیلومتر به اتمام رسیده و ۲٫۵ کیلومتر باقی مانده است.

ی املشی با بیان اینکه قطعه ۲٫۵ کیلومتری این پروژه شش پل زیر گذر طراحی شده است، افزود: مسیر مزبور از میان مزارع برنج می گذرد بنابراین با ساخت پل های زیر گذر امنیت جانی و مالی کشاورزان تامین خواهد شد.

وی اظهارداشت: در سال ۱۳۹۲ این پروژه چهار میلیارد تومان اعتبار داشت که از این میزان ۲٫۵ میلیارد تومان تخصیص یافت.

مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۶۰ درصد اعلام کرد و افزود: تسریع در ساخت این پروژه از مطالبات به حق مردم منطقه است.مشاهده متن کامل ...
مردم املش و رودسر در مجلس: اعتباری به سایت نفتی رودسر تخصیص داده نشده است
درخواست حذف اطلاعات

مردم املش و رودسر در مجلس با اشاره به اینکه خلاف قول های داده شده اعتباری به سایت نفتی جنگل رودسر تخصیص داده نشد، گفت: هنوز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک اراضی تخصیص داده نشده است.

محمدمهدی ی املشی در گفت وگو یی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون برای پروژه های عمرانی املش و رودسر یک ریال هم اعتبار منظور نشده است، اظهار کرد: پروژه های دو شهرستان با مشکل اعتباری مواجه اند.

طلب 30 میلیارد تومانی پیمانکار سد پل رود

وی ب ان اینکه برای سد پل رود که در آن نزدیک 300نفر مشغول هستند اعتباری در نظر گرفته نشده است، افزود: مطالعات این سد شروع شده و پیمانکار این پروژه 30میلیارد تومان طلبکار است.

مردم املش و رودسر در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه ادامه کار برای پیمانکار مشکل است،گفت: این پروژه از مهم ترین پروژه های در حال احداث است که تحول در منطقه ایجاد می کند.

ی املشی با تصریح بر اینکه این پروژه جزو پروژه های سفر ی و در اولویت است، تصریح کرد: انتظار ما این است که برای این پروژه اولویت منظور شود.

اعتباری به سایت نفتی رودسر تخصیص داده نشده است

وی، یکی از پروژه های مهم دیگر را سایت نفتی جنگل رودسر بیان کرد و گفت: اخیرا مدیرعامل شرکت نفت خزر گفته که میدان نفتی جدیدی هم کشف شده است.

مردم املش و رودسر در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه خلاف قول های داده شده اعتباری به سایت نفتی جنگل رودسر تخصیص داده نشده است،گفت: وزارت نفت می تواند براساس اختیارات خود اعتبار منظور کند، قرار بود 20میلیارد تومان برای تملک اراضی بدهند که این اعتبار هنوز تخصیص داده نشده است.

20 میلیارد تومان از طلب چایکاران باقی مانده است

ی املشی با بیان اینکه40 درصد چای کشور به تنهایی در املش و رودسری تولید می شود، خاطرنشان کرد:امسال به نسبت سنوات قبل به چای کمک های بیشتری شده است.

وی با بیان اینکه ت باید بیش از پیش به این مسئله کمک کند، گفت: امسال چایکاران بالغ بر 70میلیارد تومان چای خود را تحویل دادند و تنها 50درصد از آن را دریافت کرده اند، در حالی که 20 میلیارد تومان از طلب چایکاران باقی مانده است.

مردم املش و رودسر در مجلس شوای ی با تاکید بر اینکه ت امسال با قوت بیشتری به چای رسیدگی کرد، افزود: اما هنوز اعتباری که در قانون برای بهزراعی چای آمده منظور نشده است.

انتظار 65 هزار خانوار چایکار احیای صنعت چای است

ی املشی با اشاره به اینکه 65هزار خانوار چایکار انتظار دارند صنعت چای احیا شود، تصریح کرد: با این کار از ریختن پول بابت واردات چای در جیب بیگانگان جلوگیری می شود.

وی با تصریح بر اینکه ما این توانایی را داریم که 70هزارتن چای مورد نیاز داخلی را تامین کنیم، اظهار کرد:حتی چای مرغوب امسال هم به دلیل واردات بی رویه در برخی از کارخانجات در دست چایکاران مانده است.

تبلیغ چای خارجی از تبلیغ صدا و سیما حذف شود

مردم املش و رودسر در مجلس شوای ی افزود: اگر واردات بی رویه چای به کشور کنترل شود چای داخلی به فروش می رسد و اقتصاد مقاومتی متجلی می شود.

ی املشی با تاکید بر اینکه در تبلیغات صداو سیما باید تبلیغ چای خارجی حذف شود، خاطرنشان کرد: امروز در میدان های ای بزرگ بنرهای تبلیغاتی از چای خارجی به چشم می خورد که ناشی از عدم آگاهی مردم و مسئولان در حمایت از تولید داخلی است.
منبع/تسنیممشاهده متن کامل ...
گورستان باستانی لیارسنگ بن درشهرستان املش
درخواست حذف اطلاعات

گورستان باستانی لیارسنگ بن درشهرستان املش بیش ازسه هزارسال قدمت تاریخی دارد.

ولی جهانی س رست هیأت باستان شناسی محوطه باستانی لیارسنگ بن شهرستان املش در مصاحبه ای کوتاه بااعلام این خبرگفت:کارتعیین حریم وگمانه زنی گورستان باستانی محوطه لیارسنگ بن درمناطق کوهستانی بخش رانکوه شهرستان املش از دادماه آغازشده وتاکنون 20گمانه درمناطق مختلف این گورستان حفرشده است که با بررسی های به عمل آمده درگمانه ها،تدفین هایی ازنوع حفره ساده مربوط به اوا دوره هزاره دوم واوایل دوره هزاره اول می باشدکه حکایت ازبیشازسه هزار سال قدمت تاریخی دارد.

س رست هیأت باستان شناسی محوطه باستانی لیارسنگ بن شهرستان املش تصریح کرد گورستان باستانی لیارسنگ بن شهرستان املش یکی ازگورستان های باستانی معروف گیلان است که به تازگی موردشناسایی قرار گرفته استوکنارمحوطه باستانی لیارسنگ بن درمناطق کوهستانی بخش رانکوه بین دوروستای مربووشیرچاک واقع شده است.

ولی جهانی گفت:اشیاءکنارتدفین هاازنوع ظروف سفالی وخنجرهای آهنی مربوط به اوا دوره هزاره دوم واوایل دوره هزاره اول قبل ازمیلاداست ودره عمیقی که ازروستای مربو شروع می شودوتاشیرچاک ادامه دارد؛دربردارنده آثاربسیار باارزشی مربوط به دوره های مختلف ازجمله اشکانیان،ساسانیان ودوره ی است وپنگاه ص ه ای آن مربوط به دوره عصرآهن است.

منبع: املش خبرمشاهده متن کامل ...
برداشت لوبیا سبز در ۷۰ تار از مزارع املش
درخواست حذف اطلاعات
برداشت لوبیا سبز در ۷۰ تار از مزارع املش
برداشت لوبیا سبز بهاره در ۷۰ تار از باغ های شهرستان املش به پایان رسید .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش گفت :کشاورزان املشی لوبیای بهاره را همه ساله در اوا اسفند و اوایل فروردین کشت می کنند و در اوا داد تا اواسط تیرماه به صورت تازه خوری برداشت می کنند .
مسعود بنده ای با بیان اینکه میزان کشت لوبیای بهاره در شهرستان املش با 20 تار افزایش سطح زیرکشت نسبت به پارسال در70 تار انجام شده است ، افزود : به طور متوسط از هر تار 4 تن پیله لوبیای سبز و یا 1200 کیلوگرم دانه لوبیا برداشت می شود .
وی ارزش ریالی هر کیلو لوبیای سبز و تازه را چهار هزار تومان اعلام کرد و گفت : از بین انواع لوبیا، در مناطق بالادست ییلاقی لوبیا چیتی و کشاورزی و در مناطق پایین دست جلگه ای لوبیا استانبولی ، چشم بلبلی و لوبیا قرمز کاشت می شود .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان املش خاطرنشان کرد : کشاورزان املشی در شهریور هر سال به عنوان کشت دوم اقدام به کشت لوبیای پاییزه می کنند که زمان برداشت آن اواسط پاییز است و هر سال با توجه به شرایط جوی ، زمان کاشت و سطح زیرکشت آن فرق می کند .
لوبیاکاران املشی محصول لوبیای مازاد بر نیاز خانوار خود را هر هفته در بازار محلی املش عرضه می کنند تا زینت بخش سفره های مردم این شهر باشد .
منبع: باشگاه خبرنگاران
(دستک سیتی)


مشاهده متن کامل ...
املش: مسلمانان در روز قدس اسراییل غاصب را به انزوا می کشانند
درخواست حذف اطلاعاتشهرستان املش گفت: ملت ایران و امت ، با حضور در روز قدس امسال بار دیگر رژیم صهیونیستی را به انزوا می کشانند. حجت ال و المسلمین تقی در خطبه های این هفته املش افزود: رژیم صهیونیستی با وحشی گری های خود، غم بزرگی را متوجه جهان کرده و تعدادی از مسلمانان غزه را به خاک و خون کشیده است.وی با اشاره به حمله موشکی گروه مقاومت به تاسیسات و سردرگمی سرکردگان این رژیم پوشالی ادامه داد: ملت ایران در روز قدس تیر خلاص را بر پیکر این رژیم غاصب شلیک می کنند و باردیگر این رژیم را به انزوا خواهند کشاند. املش در ادامه سخنانش تصریح کرد: یت پاسداران منحصر به دفاع مقدس نیست بلکه این نهاد، دوشادوش سایر نهادها و مردم راه دیگر مقابله با دشمن را در بحث اقتصاد مقاومتی دنبال می کند.حجت ال همچنین گفت: تامین اجتماعی، مایه آرامش جامعه و مردم است و تا امروز با تلاش نیروهای این نهاد پرونده خوبی بر جای مانده است.وی افزود: نهاد بهزیستی هم که یک نهاد خدمت رسان به مردم ناتوان و محروم است، تاکنون ۸۴۵خانوار یعنی حدود یک هزار و ۸۶۰نفر را در شهرستان املش تحت حمایت دارد و خدمات مناسبی را به افراد تحت پوشش ارائه می کند که جای تقدیر دارد. املش با اشاره به سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: اگر دقت و هوشیاری این نهاد مقدس نبود، انقلاب به تعبیر (ره) به دست نااهلان می افتاد. املش اضافه کرد: نهاد کمیته امداد در طول انقلاب ی ثابت کرده که خدمت رسان خوبی برای مردم محروم بوده و از این مدال افتخار که یادگار (ره) است، با کمک های پی د ی به مردم فقیر و تهیدست پاسداری کرده است./ایرنا

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بررسی منزل محمد تقی صوفی سیاوش دوره قاجار در املش
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت بررسی منزل محمد تقی صوفی سیاوش دوره قاجار در املشتاریخ ایجاد 10/11/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 24 اسلاید شامل توضیحات و تصاویر قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 5535 kb تعدادمشاهده 8


پاو وینت بررسی منزل محمد تقی صوفی سیاوش دوره قاجار در املش

بخشی از مطلب
نام بنا: خانه محمد تقی صوفی سیاوش

معمار: رضا معمار اصفهانی

دوره: قاجاریه

مکان: بافت قدیم املش، خیابان

این بنا دربافت قدیم املش، خیابان و جنب پارک میرزا کوچک واقع شده است و بر اساس کتیبه کاشیکاری آن، در سال 1322 هجری قمری و اوا دوره قاجار توسط رضا معمار اصفهانی ساخته شده و در ساخت آن از دارالحکومه رشت الگوبرداری شده است.

خانه در زمینی به مساحت 3 هزار متر مربع به صورت کوشکی دو طبقه با زیر بنای 750 متر مربع بنا شده است. در پشت خانه انبار، اصطبل، و خزینه داری و در وسط حیاط باغچه بندی شده حوضی بزرگ قرار دارد. بنا نقشه ای مستطیل شکل با کشیدگی شرقی- غربی دارد. برای بهره گیری از نور خورشید بیشترین تعداد بازشو در نمای جنوبی (نمای اصلی) تعبیه شده است. تعدد پنجره­ ها در نما علاوه بر ایجاد کوران در فضای داخلی، ضرباهنگی متنوع به بنا داده است.

پلان متقارن و ورودی محور تقارن خانه است. سلسله مراتب فضاها بر اساس مفاهیم عمومی و خصوصی تعریف شده و نزدیک ترین فضا به ورودی، اتاق مهمان در مرکز پلان است. به جز اتاق مهمان، سایر فضاها، بی واسطه به هم مرتبط اند. تقارن در طراحی هر چهار نما رعایت شده است. دید به طبیعت و بازی نور و سایه در فضای داخلی از نقاط قوت بناست. در این بنا ایوان در جبهه های شرقی و غربی همان کارکرد بومی را دارد. البته در طراحی و تزئینات آن ردپای کمرنگی را از معماری بومی می توان یافت.

دیوار باربر با قطر 60 تا 80 سانتی متر، از آجر و سنگ و ملاط آ ی و سقف خانه از سفال است. نمای خارجی آجری با برجسته کاری آ ی و کاشی کاری (به صورت ازاره تا ارتفاع یک متری از کف حیاط) پوشیده شده و نمای داخل نیز از گچ است. ستون های اطی شده، سر تیرها، سرستون های چوبی کار شده، لمبه کوبی زیر سقف و کف، شبکه بندی در و پنجره ها، گچ کاری با نقوش گل و بوته و اسلیمی روی دیوار و سقف اتاق ها از جمله تزئینات این خانه اند.

سردر ورودی در نمای خارجی بسیار پرکار است و در نمای داخلی دو شیر روی آن گچبری شده است. در پایین نمای ساختمان 11 قاب کاشی کاری با نقاشی هایی به سبک قهوه خانه ای دیده می شود. دیوارهای طبقه اول در جبهه خارجی آ بری شده اند. محوطه حیاط نیز با انواع قوس های تیز معمولی، کمانی و تخت از اجر تزئین شده و از تزئینات چوبی بومی در نرده ها و سر تیرها به وفور استفاده شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت بررسی ,منزل محمد تقی صوفی ,سیاوش دوره قاجار در املش ,خانه های تاریخی ,بناهای تاریخی ایران ,نام بنا ,خانه محمد تقی ,صوفی سیاوش ,معمار , رضا , معمار اصفهانی ,دوره: قاجاریه ,مکان: بافت قدیم ,املش، خیابان , , .,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه بررسی خانه محمدیه ،تدین سمنان ،پاو وینت
پروژه تحلیل و بررسی عمارت عین ال ه،پاو وینت
پاو وینت بررسی،عمارت کلاه فرنگی،ع آباد تهران
پاو وینت بررسی خانه کلانترى تبریز-kalântari house
پاو وینت بررسی خانه علوى تبریز-موزه سفال- alavi house
پاو وینت بررسی خانه حاج شیخ-در تبریز-hâj sheikh house
پاو وینت بررسی خانه ساوجبلاغى ها-در تبریز-sâvojbolâghis house
پاو وینت بررسی خانه تاریخی نیشابورى-مهد قرآن -در تبریز-nishâburi house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی لاله ایی ها تبریز-lâleh-is house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی بهنام در تبریز-behnâm house
پاو وینت،بررسی،خانه ی تاریخی،قدکى در تبریز،qadaki house
پاو وینت،بررسی،خانه ی،تاریخی،گنجه اى زاده در تبریز-ganjeh-i-zâdeh house
پاو وینت بررسی،خانه ی تاریخی، کوزه کنانى در تبریز-مشروطه-kuzeh âni house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی رستگار در تبریز-rastgâr house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی مجتهدى در تبریز-mojtahedi house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی شربت اوغلى در تبریز-sharbat oghli house
پاو وینت بررسی خانه ی تاریخی صحتى در تبریز-sehhati house
خانه طباطبایی,پاو وینت
جاذبه های گردشگری کاشان,پاو وینت
خانه بروجردی ها / pdf


مشاهده متن کامل ...
تقویم رویدادهای معماری بهمن ماه 95
درخواست حذف اطلاعات

رویدادهای معماری

۱۷دی الی ۱ بهمن:
نمایشگاه dnated؛ به کارگیری علوم پایه در امر طراحى
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30884

۱ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه طراحی حجمی تابلوهای ع و سنگ مزار ء در گ ار ی بهشت رضا (ع) مشهد مقدس
برگزارکننده: سازمان فردوسهای شهرداری مشهد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29418

۲ بهمن:
بررسی «نقد و معماری معاصر» در برنامه «سفید» شبکه آموزش
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31361

۲ و ۳ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران _ چهارمحال بختیاری
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=23666

۲ و ۳ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – قزوین
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27275

۲۶ دی الی ۳ بهمن:
مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه ان مورخ اسفند ماه ۹۵
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31261

۳ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه دانشجویی طراحی فنس
برگزارکننده: تربیت مدرس
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30862

۳ بهمن:
گفتمان شهر با عنوان: «مهدیه حاجی عابدزاده؛ تجربه تاریخی، میراث هویتی» – مشهد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31573

۳ و ۴ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – آذربایجان شرقی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28636

۴ بهمن:
نشست «راویان معماری معاصر ایران» با موضوع «شهرک اکباتان: مدنیت معاصر معماری ایران»
برگزارکننده: انجمن صنفی ان مشاور معمار و شهرساز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31333

۴ بهمن:
نشست تخصصی «حمل و نقل شهری؛ از برنامه ریزی حمل و نقل خودرو محور به سمت برنامه ریزی انسان محور»
برگزارکننده: قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31556

۴ بهمن:
گفتگو پیرامون «بازآفرینی شهری؛ با نیم نگاهی به حادثه پلاسکو» در برنامه «چرخ» از شبکه چهار سیما
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31631

۵ بهمن:
نشست ایرانشهر با موضوع «نگاهی به هفتاد سال تجربه نگارش در باب معماری معاصر ایران (سال ۱۳۲۵ الی ۱۳۹۵)»
برگزارکننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31364

۵ بهمن:
رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار
برگزارکننده: انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31677

۵ بهمن:
سومین نشست از درسگفتارهای «هنرهای فضاوند» با عنوان «فلسفه – هستی شناسی معماری»
برگزارکننده: موسسه فرهنگی و هنری فضای سرزمینی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31682

۵ و ۶ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – خوزستان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28078

۵، ۵ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – اسان جنوبی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان جنوبی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=26287

۲۴ دی الی ۶ بهمن:
نمایشگاه آثار حجمی «بتن بافت»
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31066

۲۹ دی الی ۶ بهمن:
دومین ورکشاپ معماری معاصر در زمینه ی تاریخی _ رم و ونیز
برگزارکننده: مرکز تحقیقات دانشکده معماری ساپینزای رم و موسسه pas
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27560

۶ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار هفتمین جشنواره ملی ع فیروزه تبریز
برگزارکننده: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30391

۶ بهمن:
نشست «دربند: آب / رود-دره/ ما مردمان» با محوریت «اگر آب ها را در تهران جاری کنیم …؟»
برگزارکننده: دبیرخانه سلسله نشست ها و کارگاه های آب های تهران با حمایت مؤسسه مطالعات منظر پایدار و انجمن مفا معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31570

۶ بهمن:
گفتمان هنر و معماری « یوم فرح آباد تهران (تختی)»
برگزارکننده: انجمن مفا معماری ایران
لینک خبر http://memarnews.com/?p=31669

۶ بهمن:
گفتگو پیرامون «مسابقات معماری» در برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ
لینک خبر http://memarnews.com/?p=31796

۶ الی ۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – مرکزی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28664

۶ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – مازندران
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=24361

۶ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – همدان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28349

۶ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – سیستان و بلوچستان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28863

۶ و ۷ بهمن:
دومین کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
برگزارکننده: با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کرمان و سازمان شهرداری استان کرمان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29951

۷ بهمن:
نشست «پژوهشی پدیدارشناسی هنر» در خانه هنرمندان ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31580

۷ و ۸ بهمن:
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
و
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=21983

۷ و ۸ بهمن:
کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزارکننده: آزاد ی واحد تهران مرکزی، موسسه آموزش عالی علاءال ه سمنانی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27883

۸ الی ۱۸ بهمن:
نمایشگاه «شعر در رگ های چوب»
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32016

۹ بهمن:
بررسی «مسکن و زندگی اجتماعی؛ تجارب ایران و ژاپن» در برنامه «سفید» شبکه آموزش
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32043

۱۱ بهمن:
نشست «مروری بر طرح ساماندهی منظر محور تهران-دیزین»
برگزارکننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31789

۱۱ الی ۱۵ بهمن:
چهارمین “نمایشگاه مبلمان” و “نمایشگاه لوستر و دکوراسیون داخلی” – تبریز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31943

۱۲ بهمن:
کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
برگزارکننده: شهرداری بجنورد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28640

۱۲ بهمن:
نشست «بررسی فرآیند و روش های تدریس دروس مقدمات طراحی ۱ و ۲» – مشهد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32035

۱۲ بهمن:
سخنرانی های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵
برگزارکننده: کمیته آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته منظر فرهنگی
لینک خبر http://memarnews.com/?p=32074

۱۳ بهمن:
گفتمان هنر و معماری «روش های پیشرفته معماری خاک؛ (یزد- استان سال ۱۳۹۵)»
برگزارکننده: انجمن مفا معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32077

۱۳ بهمن:
سخنرانی «هنر و فضاهای عمومی در جهان سیال»؛ موزه ی هنرهای معاصر تهران
برگزارکننده: جامعه ی نیومدیا و کانون معماری و شهر موزه ی هنرهای معاصر تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32177

۱۳ بهمن:
گفتگو پیرامون « علی اکبر صارمی» در خشت و خیال رادیو فرهنگ
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32193

۱۳ بهمن الی ۱۱ اسفند:
سلسله نشست تخصصی “پنج هفته، پنج معمار”؛ بررسی مبانی نظری معماری معاصر ایران – رشت
برگزارکننده: کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام ی ساختمان استان گیلان
لینک خبر http://memarnews.com/?p=31809

۱۳ و ۱۴ بهمن:
نشست «شهر در شه ایران شهری»؛ از سلسله نشستهای ایرانشهر – یزد
برگزارکننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30948

۱۳ و ۱۴ بهمن:
کنگره صنعت ساختمان
برگزارکننده: انجمن بتن ایران (نمایندگی استان اصفهان) و شرکت بازرسی فنی بهبود کیفیت ان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29241

۱۴ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه طراحی آرم (لوگو) جشنواره معماری ایران
برگزارکننده: دبیرخانه جشنواره معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31036

۱۴ بهمن:
نشست «فرایند انسان محور و فرایند ماشین محور» از سلسله نشست های ده گفتار معماری
برگزارکننده: با حمایت شرکت کی دبلیو سی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32159

۱۴ بهمن:
نشست «ا امات ایمنی در محیط کار»
برگزارکننده: شرکت ین مشاور هرم پی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32103

۱۴ الی ۱۶ بهمن:
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی و مرمت – ایتالیا
برگزارکننده: با همکاری لاساپینزا رم و آزاد ی واحد دامغان و واحد پردیس
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=25470

۱۶ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه آزاد بین المللی طراحی یادمان میدان کرمان
برگزارکننده: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30256

۱۷ بهمن:
نشست «اندازه شهر» از مجموعه نشست های بازخوانی پژوهش های شهر و توسعه
برگزارکننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32137

۱۸ بهمن:
دومین نشست «راویان معماری معاصر ایران» با موضوع «شهرک اکباتان: مدنیت معاصر معماری ایران»
برگزارکننده: انجمن صنفی ان مشاور معمار و شهرساز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32190

۲۰ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه “مدرسه ایرانی، معماری ایرانی”
برگزار کننده: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28767

۲۰ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه استانی طراحی معماری پیرامون کاروانسرای مشیرالملک – بوشهر
برگزار کننده: شهرداری شهر برازجان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30932

۲۰ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار دومین جشنواره ساختمان های برتر استان قزوین
برگزار کننده: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31413

۳۰ دی الی ۲۱ بهمن:
نمایشگاه آثار دومین مسابقه ع خانه روستایی
برگزارکننده: معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی – دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30388

۲۱ بهمن:
همایش ملی معماری، شهرسازی و سرزمین پایدار؛ یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی خاوران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=25182

۲۱ بهمن:
همایش ملی فن آوری در ی کاربردی
برگزار کننده: آزاد ی واحد تهران غرب
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27380

۲۴ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار یازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «معماری پاسخگو»
برگزار کننده: موسسه رویدادهای معماری میرمیران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31134

۲۴ و ۲۵ بهمن:
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
برگزارکننده: با حمایت علمی علم و صنعت، شهید بهشتی، تربیت مدرس، آزاد ی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=24886

۲۴ و ۲۵ بهمن:
چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین ساختمانی؛ توسعه پایدار و فن آوری های نوین ساختمانی
برگزارکننده: دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حمایت وزارت راه و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=26830

۲۴ و ۲۵ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – لرستان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27831

۲۵ بهمن:
همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
برگزارکننده: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=25164

۲۵ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه دانشجویی معمار برتر با عنوان «طراحی د فضاهای مرده شهری»
برگزارکننده: مرکز معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29065

۲۵ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار سومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری دایره خلاق
برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31142

۲۵ بهمن:
مسابقه دانشجویی«زی بازیافت ۵» با موضوع «دالان سبز شهری» – شیراز
برگزارکننده: انجمن علمی شیراز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32105

۲۵ و ۲۶ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – اسان رضوی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان رضوی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28992

۲۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – اسان شمالی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان شمالی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30370

۲۷ و ۲۸ بهمن:
کنگره بین المللی جندی شاپور
رگزارکننده: جندی شاپور دزفول با همکاری کمیته فرهنگ و تمدن و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=11307

۲۷ و ۲۸ بهمن:
کنفرانس ملی شهر ایرانی ی
برگزارکننده: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد ی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28239

۲۸ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – گیلان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=22764

۲۸ بهمن:
مسابقه معماری موزه جازموریان (قلعه گنج کرمان)
برگزارکننده: موسسه فرهنگی موزه ها با همکاری شرکت ین مشاور بنیاد سازه
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30768

۲۸ بهمن:
«فضاهای نوین جمعی»؛ نهمین کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری
برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکده نظر
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32083

۲۸ بهمن:
دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
برگزارکننده: آزد ی واحد اردستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32120

۲۸ بهمن:
نشست «باغ ایرانی و زندگی امروز» – اصفهان
برگزارکننده: موزه علیقلی آقا (اصفهان)
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32180

۳۰ بهمن:
کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم ی ایران
برگزارکننده: موسسه آموزش عالی مهر اروند – مرکز مطالعات و تحقیقات ی سروش حکمت مرتضوی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=22721مشاهده متن کامل ...
معرفی رویدادهای معماری بهمن ماه 95
درخواست حذف اطلاعات

رویدادهای معماری

۱۷دی الی ۱ بهمن:
نمایشگاه dnated؛ به کارگیری علوم پایه در امر طراحى
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30884

۱ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه طراحی حجمی تابلوهای ع و سنگ مزار ء در گ ار ی بهشت رضا (ع) مشهد مقدس
برگزارکننده: سازمان فردوسهای شهرداری مشهد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29418

۲ بهمن:
بررسی «نقد و معماری معاصر» در برنامه «سفید» شبکه آموزش
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31361

۲ و ۳ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران _ چهارمحال بختیاری
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال بختیاری
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=23666

۲ و ۳ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – قزوین
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27275

۲۶ دی الی ۳ بهمن:
مهلت ثبت نام آزمون های ورود به حرفه ان مورخ اسفند ماه ۹۵
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31261

۳ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه دانشجویی طراحی فنس
برگزارکننده: تربیت مدرس
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30862

۳ بهمن:
گفتمان شهر با عنوان: «مهدیه حاجی عابدزاده؛ تجربه تاریخی، میراث هویتی» – مشهد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31573

۳ و ۴ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – آذربایجان شرقی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28636

۴ بهمن:
نشست «راویان معماری معاصر ایران» با موضوع «شهرک اکباتان: مدنیت معاصر معماری ایران»
برگزارکننده: انجمن صنفی ان مشاور معمار و شهرساز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31333

۴ بهمن:
نشست تخصصی «حمل و نقل شهری؛ از برنامه ریزی حمل و نقل خودرو محور به سمت برنامه ریزی انسان محور»
برگزارکننده: قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31556

۴ بهمن:
گفتگو پیرامون «بازآفرینی شهری؛ با نیم نگاهی به حادثه پلاسکو» در برنامه «چرخ» از شبکه چهار سیما
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31631

۵ بهمن:
نشست ایرانشهر با موضوع «نگاهی به هفتاد سال تجربه نگارش در باب معماری معاصر ایران (سال ۱۳۲۵ الی ۱۳۹۵)»
برگزارکننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31364

۵ بهمن:
رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار
برگزارکننده: انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، معماری و دکوراسیون
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31677

۵ بهمن:
سومین نشست از درسگفتارهای «هنرهای فضاوند» با عنوان «فلسفه – هستی شناسی معماری»
برگزارکننده: موسسه فرهنگی و هنری فضای سرزمینی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31682

۵ و ۶ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – خوزستان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28078

۵، ۵ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – اسان جنوبی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان جنوبی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=26287

۲۴ دی الی ۶ بهمن:
نمایشگاه آثار حجمی «بتن بافت»
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31066

۲۹ دی الی ۶ بهمن:
دومین ورکشاپ معماری معاصر در زمینه ی تاریخی _ رم و ونیز
برگزارکننده: مرکز تحقیقات دانشکده معماری ساپینزای رم و موسسه pas
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27560

۶ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار هفتمین جشنواره ملی ع فیروزه تبریز
برگزارکننده: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30391

۶ بهمن:
نشست «دربند: آب / رود-دره/ ما مردمان» با محوریت «اگر آب ها را در تهران جاری کنیم …؟»
برگزارکننده: دبیرخانه سلسله نشست ها و کارگاه های آب های تهران با حمایت مؤسسه مطالعات منظر پایدار و انجمن مفا معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31570

۶ بهمن:
گفتمان هنر و معماری « یوم فرح آباد تهران (تختی)»
برگزارکننده: انجمن مفا معماری ایران
لینک خبر http://memarnews.com/?p=31669

۶ بهمن:
گفتگو پیرامون «مسابقات معماری» در برنامه خشت و خیال رادیو فرهنگ
لینک خبر http://memarnews.com/?p=31796

۶ الی ۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – مرکزی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28664

۶ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – مازندران
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=24361

۶ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – همدان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28349

۶ و ۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – سیستان و بلوچستان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28863

۶ و ۷ بهمن:
دومین کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
برگزارکننده: با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کرمان و سازمان شهرداری استان کرمان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29951

۷ بهمن:
نشست «پژوهشی پدیدارشناسی هنر» در خانه هنرمندان ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31580

۷ و ۸ بهمن:
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
و
سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=21983

۷ و ۸ بهمن:
کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
برگزارکننده: آزاد ی واحد تهران مرکزی، موسسه آموزش عالی علاءال ه سمنانی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27883

۸ الی ۱۸ بهمن:
نمایشگاه «شعر در رگ های چوب»
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32016

۹ بهمن:
بررسی «مسکن و زندگی اجتماعی؛ تجارب ایران و ژاپن» در برنامه «سفید» شبکه آموزش
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32043

۱۱ بهمن:
نشست «مروری بر طرح ساماندهی منظر محور تهران-دیزین»
برگزارکننده: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31789

۱۱ الی ۱۵ بهمن:
چهارمین “نمایشگاه مبلمان” و “نمایشگاه لوستر و دکوراسیون داخلی” – تبریز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31943

۱۲ بهمن:
کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
برگزارکننده: شهرداری بجنورد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28640

۱۲ بهمن:
نشست «بررسی فرآیند و روش های تدریس دروس مقدمات طراحی ۱ و ۲» – مشهد
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32035

۱۲ بهمن:
سخنرانی های ماهانه کمیته آموزش ایکوموس ایران، بهمن ماه ۱۳۹۵
برگزارکننده: کمیته آموزش ایکوموس ایران با همکاری کمیته منظر فرهنگی
لینک خبر http://memarnews.com/?p=32074

۱۳ بهمن:
گفتمان هنر و معماری «روش های پیشرفته معماری خاک؛ (یزد- استان سال ۱۳۹۵)»
برگزارکننده: انجمن مفا معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32077

۱۳ بهمن:
سخنرانی «هنر و فضاهای عمومی در جهان سیال»؛ موزه ی هنرهای معاصر تهران
برگزارکننده: جامعه ی نیومدیا و کانون معماری و شهر موزه ی هنرهای معاصر تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32177

۱۳ بهمن:
گفتگو پیرامون « علی اکبر صارمی» در خشت و خیال رادیو فرهنگ
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32193

۱۳ بهمن الی ۱۱ اسفند:
سلسله نشست تخصصی “پنج هفته، پنج معمار”؛ بررسی مبانی نظری معماری معاصر ایران – رشت
برگزارکننده: کمیسیون تخصصی معماری سازمان نظام ی ساختمان استان گیلان
لینک خبر http://memarnews.com/?p=31809

۱۳ و ۱۴ بهمن:
نشست «شهر در شه ایران شهری»؛ از سلسله نشستهای ایرانشهر – یزد
برگزارکننده: شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) وزارت راه و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30948

۱۳ و ۱۴ بهمن:
کنگره صنعت ساختمان
برگزارکننده: انجمن بتن ایران (نمایندگی استان اصفهان) و شرکت بازرسی فنی بهبود کیفیت ان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29241

۱۴ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه طراحی آرم (لوگو) جشنواره معماری ایران
برگزارکننده: دبیرخانه جشنواره معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31036

۱۴ بهمن:
نشست «فرایند انسان محور و فرایند ماشین محور» از سلسله نشست های ده گفتار معماری
برگزارکننده: با حمایت شرکت کی دبلیو سی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32159

۱۴ بهمن:
نشست «ا امات ایمنی در محیط کار»
برگزارکننده: شرکت ین مشاور هرم پی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32103

۱۴ الی ۱۶ بهمن:
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی و مرمت – ایتالیا
برگزارکننده: با همکاری لاساپینزا رم و آزاد ی واحد دامغان و واحد پردیس
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=25470

۱۶ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه آزاد بین المللی طراحی یادمان میدان کرمان
برگزارکننده: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30256

۱۷ بهمن:
نشست «اندازه شهر» از مجموعه نشست های بازخوانی پژوهش های شهر و توسعه
برگزارکننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32137

۱۸ بهمن:
دومین نشست «راویان معماری معاصر ایران» با موضوع «شهرک اکباتان: مدنیت معاصر معماری ایران»
برگزارکننده: انجمن صنفی ان مشاور معمار و شهرساز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32190

۲۰ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه “مدرسه ایرانی، معماری ایرانی”
برگزار کننده: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28767

۲۰ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه استانی طراحی معماری پیرامون کاروانسرای مشیرالملک – بوشهر
برگزار کننده: شهرداری شهر برازجان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30932

۲۰ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار دومین جشنواره ساختمان های برتر استان قزوین
برگزار کننده: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31413

۳۰ دی الی ۲۱ بهمن:
نمایشگاه آثار دومین مسابقه ع خانه روستایی
برگزارکننده: معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی – دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30388

۲۱ بهمن:
همایش ملی معماری، شهرسازی و سرزمین پایدار؛ یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی
برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی خاوران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=25182

۲۱ بهمن:
همایش ملی فن آوری در ی کاربردی
برگزار کننده: آزاد ی واحد تهران غرب
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27380

۲۴ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار یازدهمین دوره مسابقه معماری میرمیران با موضوع «معماری پاسخگو»
برگزار کننده: موسسه رویدادهای معماری میرمیران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31134

۲۴ و ۲۵ بهمن:
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
برگزارکننده: با حمایت علمی علم و صنعت، شهید بهشتی، تربیت مدرس، آزاد ی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=24886

۲۴ و ۲۵ بهمن:
چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین ساختمانی؛ توسعه پایدار و فن آوری های نوین ساختمانی
برگزارکننده: دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان با حمایت وزارت راه و شهرسازی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=26830

۲۴ و ۲۵ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – لرستان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=27831

۲۵ بهمن:
همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
برگزارکننده: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=25164

۲۵ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار مسابقه دانشجویی معمار برتر با عنوان «طراحی د فضاهای مرده شهری»
برگزارکننده: مرکز معماری ایران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=29065

۲۵ بهمن:
آ ین مهلت ارسال آثار سومین جشنواره ملی طراحی مبلمان شهری دایره خلاق
برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=31142

۲۵ بهمن:
مسابقه دانشجویی«زی بازیافت ۵» با موضوع «دالان سبز شهری» – شیراز
برگزارکننده: انجمن علمی شیراز
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32105

۲۵ و ۲۶ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – اسان رضوی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان رضوی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28992

۲۷ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – اسان شمالی
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اسان شمالی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30370

۲۷ و ۲۸ بهمن:
کنگره بین المللی جندی شاپور
رگزارکننده: جندی شاپور دزفول با همکاری کمیته فرهنگ و تمدن و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=11307

۲۷ و ۲۸ بهمن:
کنفرانس ملی شهر ایرانی ی
برگزارکننده: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد ی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=28239

۲۸ بهمن:
کنگره های استانی؛ چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران – گیلان
برگزارکننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=22764

۲۸ بهمن:
مسابقه معماری موزه جازموریان (قلعه گنج کرمان)
برگزارکننده: موسسه فرهنگی موزه ها با همکاری شرکت ین مشاور بنیاد سازه
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=30768

۲۸ بهمن:
«فضاهای نوین جمعی»؛ نهمین کارگاه مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری
برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهر تهران و پژوهشکده نظر
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32083

۲۸ بهمن:
دومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
برگزارکننده: آزد ی واحد اردستان
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32120

۲۸ بهمن:
نشست «باغ ایرانی و زندگی امروز» – اصفهان
برگزارکننده: موزه علیقلی آقا (اصفهان)
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=32180

۳۰ بهمن:
کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم ی ایران
برگزارکننده: موسسه آموزش عالی مهر اروند – مرکز مطالعات و تحقیقات ی سروش حکمت مرتضوی
لینک خبر: http://memarnews.com/?p=22721مشاهده متن کامل ...
گر 400 میلیونی بانک املش دستگیر شد
درخواست حذف اطلاعات

گر 400 میلیونی بانک املش دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان املش از کشف یک فقره 477 میلیون ریالی  در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ احمد صادقی در گفتگو با خبر نگار پایگاه خبری پلیس در تشریح این خبر گفت : در پی دریافت گزارش از یکی از بانک های قدیمی املش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی املش قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان املش با بیان اینکه طبق گزارش ها یکی از کارمندان این بانک اقدام به از حساب مشتریان کرده بود، افزود: ان با تحقیقات پلیسی، کارمند کننده را دستگیر د.

وی با تصریح براینکه متهم مذکور پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرد، متذکرشد: این کارمند 477 میلیون و 500 هزار ریال از حساب مشتریان بانک محل کارش کرده بود.

این مقام انتظامی با یادآوری اینکه متهم پس از دستگیری با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد، ادامه داد: بانک ها امانت دار اموال مردم هستند که نباید این اعتماد مردم را از بین برد. 

homaygilanirمشاهده متن کامل ...
مردم رودسر و املش در مجلس:۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساخت سد پلرود رودس
درخواست حذف اطلاعات


مردم رودسر و املش در مجلس شورای ی گفت: برای تکمیل ساخت سد پلرود رودسر به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

محمد مهدی ی املشی در گفتگو یی افزود: سد پلرود یک پروژه ملی و بعد از سد سفیدرود بزرگترین سد گیلان به شمار می رود.

وی همچنین اظهارداشت: با احداث سد پلرود هشت هزار و ۶۲۶ تار زمین کشاورزی در منطقه توسعه پیدا می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی توجیه فنی و اقتصادی سد پلرود را بالا دانست و گفت: ظرفیت آبگیری این سد ۱۳۰ میلیون متر مکعب است.

وی افزود: در بودجه سال ۱۳۹۳ برای سد پلرود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که این میزان اعتبار کافی نبوده از اینرو می طلبد ت به پروژه مزبور نگاه ویژه ای داشته باشد.

ی املشی اظهارداشت: پارسال از مجموع ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه تنها هشت میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی در ادامه از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی ساخت این سد خبر داد و افزود: هم اکنون افزون بر ۲۸۰ نفر در این پروژه مشغول به کار هستند.

مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی تصریح کرد: این سد در صورت تامین به موقع اعتبار در مدت چهار سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به احداث جاده ۷٫۵ کیلومتری املش به شلمان اشاره کرد و گفت: از این میزان تاکنون پنج کیلومتر احداث و ۲٫۵ کیلومتر باقی مانده است.

ی املشی با بیان اینکه در قطعه ۲٫۵ کیلومتری این پروژه شش پل زیر گذر طراحی شده است، افزود: مسیر مزبور از میان مزارع برنج می گذرد بنابراین با ساخت پل های زیر گذر امنیت جانی و مالی کشاورزان تامین خواهد شد.

وی اظهارداشت: در سال ۱۳۹۲ این پروژه چهار میلیارد تومان اعتبار داشت که از این میزان ۲٫۵ میلیارد تومان تخصیص یافت.

مردم رودسر و املش و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۶۰ درصد اعلام کرد و افزود: تسریع در ساخت این پروژه از مطالبات به حق مردم منطقه است.

وی در ادامه به بیمارستان ۳۲ تختخو املش اشاره کرد و یادآورشد: امسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار به این بیمارستان اختصاص یافت و در همه ت امسال به بهره برداری می رسد.مشاهده متن کامل ...
پل عباسی املش درقاب گنجه وگنجینه
درخواست حذف اطلاعات

پل زیبا و آجری روستای بلوردکان ( بلار دکان ) از توابع دهستان لات لیل، بخش اتاقور شهرستان لنگرود و در 12 کیلومتری جنوب غربی شهر املش و ارتفاع 45 متری از سطح آب های آزاد جهان بر روی دو رودخانه سیاهرود و زیل بره واقع شده است.این پل بر سر یکی از مسیرهای راه شاه عباسی که از املش به قزوین کشیده شده بود قرار گرفته، این راه کاروان رو و پر رفت و آمد املش را به نقاطی همچون کهلستان ، لات لیل ،گرسک ، بلوردکان ، هلودشت ، میان لنگه ، اسماعیل آباد و در نهایت قزوین متصل می نمود.این راه در گذشته بسیار حایز اهمیت بوده، بطوریکه در فاصله140 متری این پل بقایای کاروانسرایی مشاهده می شود که ظاهراً به امر شاه عباس ساخته شده است و ابعاد هر ضلع آن تقریباً به 40 متر می رسد .این پل دارای یک دهانه ی بزرگ و دو دهانه ی کوچک در طرفین بوده که در حال حاضر یک دهانه کوچک آن باقی مانده است . و بقیه آن ت یب شده است که طول آن 50 متر و عرض آن 5 متر بوده است این پل از میراث دوره ی صفوی می باشد.از این پل در حال حاضر یک چشمه کوچک و قسمتی از سک پایه که آن نیز ت یب شده ، باقی مانده است . طاق این پل دارای خیز که ارتفاع آن از نوک جناق تا کف، 20/4 متر و عرض آن 70/3 متر است . طول باقی مانده پل 15 متر و گذرگاه آن نیز 5 متر است و ارتفاع جانپناه آن یک متر و قطر آن 60 سانتی متر است .دهانه طاق را ابتدا با آجر و گچ بنا، و بالای آن را با سنگ ، گل و آ پر کرده اند و برای چیدن دیوارهای داخلی بعد از سه یا چهار ردیف آجر ، یک ردیف قلوه سنگ رودخانه ای چیده اند که این امر شاید به دلیل کمبود مصا لح و صرفه جویی در بکار بردن آجر بوده است . اما دیوارهای بیرونی را تماماً با آجر کار کرده اند . در قسمت غربی دهانه ی باقیمانده ، بقایای پل به ابعاد 160× 80 با پهنای 870 سانتیمتر و ارتفاع یک متر و طول 60/3 متر مشاهده می شود. پایه این پل جهت استحکام بیشتر با قلوه سنگ های رودخانه ساخته شده است.مصالح به کار رفته عبارتند از : قلوه سنگ در پایه ها ، آجر در ابعاد 5×20×20 سانتی متر و ملات ساروج .با توجه به مصالح به کار رفته که تلفیقی از آجر و سنگ است ، زیبایی خاصی به بنا بخشیده .این نوع معماری را می توان مختص منطقه دانست . این بنا به شماره 10 786در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

پل شاه عباسی املشمشاهده متن کامل ...
اولین نشاء برنج در املش گیلان بر زمین نشست
درخواست حذف اطلاعات

breng-gilan93

به گزارش ۸دی نیوز به نقل از املش ما مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت: حجت مزدوری شالیکار ن روستای نرکه ازبخش مرکزی املش اولین شالیکاری است که کارنشاء برنج ازنوع محلی هاشمی به روش سنتی را د نج هزارمترمربع ازشالیزارهایش را از دو روز قبل آغازکرده است.

مسعود بهره ور افزود این شالیکاراملشی کارخزانه گیری رادوازدهم ماه جاری انجام داده ودرهفت هشت سال گذشته به طورمتوالی ازجمله شالیکاران گیلانی است که کارخزانه گیری،نشاء وبرداشت برنج رازودتراز بقیه آغاز می کند.

شهرستان املش هشت هزارشالیکار و ۳۵۰۰ تار شالیزار دارد.مشاهده متن کامل ...
اولین نشاء برنج در املش گیلان بر زمین نشست
درخواست حذف اطلاعات

breng-gilan93

به گزارش ۸دی نیوز به نقل از املش ما مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت: حجت مزدوری شالیکار ن روستای نرکه ازبخش مرکزی املش اولین شالیکاری است که کارنشاء برنج ازنوع محلی هاشمی به روش سنتی را د نج هزارمترمربع ازشالیزارهایش را از دو روز قبل آغازکرده است.

مسعود بهره ور افزود این شالیکاراملشی کارخزانه گیری رادوازدهم ماه جاری انجام داده ودرهفت هشت سال گذشته به طورمتوالی ازجمله شالیکاران گیلانی است که کارخزانه گیری،نشاء وبرداشت برنج رازودتراز بقیه آغاز می کند.

شهرستان املش هشت هزارشالیکار و ۳۵۰۰ تار شالیزار دارد.مشاهده متن کامل ...
مردم رودسر و املش در مجلس :طعم چای گیلان تلخ شد
درخواست حذف اطلاعات
خبرگزاری فارس: طعم چای گیلان تلخ شد
مردم رودسر و املش در مجلس گفت: طعم چای گیلان به دلیل پرداخت نشدن به موقع اعتبارات تلخ شده است.
محمدمهدی ی املشی عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی گیلان اظهار کرد: شاخص توزیع اعتبارات استان مربوط به 40 سال گذشته است.
وی به خسارت 120 میلیارد تومانی سیل سال 92 در گیلان اشاره کرد و افزود: سال گذشته 500 میلیارد تومان خسارت ناشی از برف به استان وارد شده است.
به گفته ی املشی، سهم بودجه گیلان نسبت به سال های گذشته کاهش پیدا کرده است.
مردم رودسر و املش در مجلس خواستار توزیع اعتبارات صنعت چای گیلان شد و بیان کرد: طعم چای گیلان به دلیل پرداخت نشدن به موقع اعتبارات تلخ شده است.
وی از توزیع اعتبارات بین نمایندگان مجلس خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات مذکور در اختیار استانداری گیلان گذاشته شده است.
ی املشی یادآور شد: توزیع اعتبارات تملک دارایی های گیلان در بخش استانی و ملی راضی کننده نیست. وی با تاکید بر توجه به محصولات باغی رودسر و املش، خاطرنشان کرد: تمام محصول فندق منطقه رودسر و املش در برف سال گذشته از بین رفته است.مشاهده متن کامل ...
* بیوگرافی حضرت آیت الله العظمی میرزا حبیب الله املشی(رشتی)(رحمة اللّه علیه): اف
درخواست حذف اطلاعات

نام های دیگر: ،حبیب الله جیلانی،حبیب الله رشتی .
موطن: املش
نام پدر : محمد علی
تاریخ وفات: 1312قمری
------------------------------------------------ حدیث پارسایی/رضا مظفری.

* میلاد :
میرزا حبیب الله رشتی فرزند میرزا محمد علی خان فرزند جهانگیر خان قوچانی گیلانی ، دانشمند و محقق ژرف نگر، از بزرگترین فقهای جهان تشیع و یگانه ی دوران خود بود.
پدرانش در اصل اهل قوچان بودند که در سالهای آغازین قرن یازده به گیلان کوچانده شده و از آن پس در گیلان ن شدند.(1197)
میرزا حبیب الله سال 1234 ق . در املش(1198)چشم به جهان گشود و پدر خود را که مدتها در انتظار بود شاد کرد. آری میرزا محمد علی خان که از نیک مردان روزگار و حاکم منطقه بود خوابهایی دیده بود که این فرزند را از طلایه داران قرن نشان می داد.(1199)او در سالهای نخستین زندگی حبیب الله در تکاپوی یافتن معلمی مومن و دانا بود تا فرزندش گامهای اول ترقی را در زادگاه بپیماید.(1200)چنین بود که حبیب الله در خانه ، نخستین کلمات را از قرآن آموخت .
دوازده ساله بود که از املش به لنگرود و سپس به رشت عزیمت نمود تا بر اندوخته اش افزوده و پاسخی درخور پرسشهایش بیابد.
هیجده بهار را دیده بود که به خواست پدر در میهمانی یکی از خوانین (امین دیوان لاهیجی ) منطقه حضور یافت . خان حاکم با استفاده از قدرت و نفوذش تصمیم به پایمالی حق رعیتی داشت که با مخالفت سر سخت شیخ حبیب الله جوان روبرو شد. چون نصایح جوان کارگر نیفتاد به نشانی اعتراض مجلس مهمانی را ترک کرد و از همان روز تصمیم به ترک دیار گرفت .(1201)
در حوزه قزوین:
شیخ حبیب الله در پی آرمانی بلند راه هجرت پیش گرفت و عازم حوزه ی عملیه ی قزوین شد. پدرش که او را به دلیل شهامت و اراده ی شگفتش می ستود برای تهیه لوازم زندگی ، او را تا قزوین همراهی نمود.(1202)
او در قزوین ی عالیمقام یافت که ((شیخ عبدالکریم ایروانی )) نام داشت . ی که در فقه و اصول نامور و ممتاز بود. شیخ حبیب الله هفت سال پیاپی از محضر ایشان بهره گرفت . و در همان شهر به خواست پدر، با خانواده ی ارباب وصلت نمود.
مشی زاهدانه ی تاثیر شگرفی در او نهاد به گونه ای که از آن پس خود به زندگی زاهدانه روی کرد و تا پایان عمر بر روش پسندیده ی وفادار ماند.
در 25 سالگی ، سیراب از سرچشمه ی معارف دینی به مقام عالی اجتهاد نائل آمد(1203)و با نظر شیخ عبدالکریم ایروانی خود را مهیای سفر به املش نمود.
سال 1259 ق . از قزوین به املش بازگشت و چهار سال مرجع امور دینی مردم بود. ب ایی جماعت ، هدایت و ارشاد مردم ، پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی و قضاوت عادلانه او موجب شده بود مردم ارادتی عاشقانه به مجتهد جوان داشته باشند اما او دوست داشت سفری به دیار اهل بیت علیهم السلام نماید و از اساتید آن سامان بهره جوید. آری او تصمیم گرفت به نجف اشرف رفته و از حوزه ی علمیه ی آن شهر مقدس جرعه جرعه معرفت نوشد.
مردم که از حضورش غرق محبت بودند، او را با عواطفی وصف ناپذیر بدرقه نمودند و او، همسر و فرزندش محمد را به خدای بی همتا سپردند.
* شهر آسمانی :
شیخ حبیب الله مجتهد املشی در سال 1263 ق . وارد نجف شد و در حلقه ی شاگردان فقیه کبیر شیخ محمد حسن (صاحب جواهر) به کامجویی نشست . او تا سال 1266 ق . که سال وفات صاحب جواهر بود از کلاسش بهره برد و از آن فقیه نامور اجازه ی اجتهاد دریافت داشت .(1204)
پس از آن به درس شیخ اعظم انصاری دل بست و تا پایان زندگی پر افتخار شیخ اعظم از شاگردان ممتاز درس وی بود. شیخ حبیب الله فرموده بود: ((با آنکه هفت سال پیش از فوت شیخ از درس او مستغنی بودم ولی از هنگام ورود در جلسه ی شیخ تا موقع تشییع جنازه اش بحثی از ابحاث او از من فوت نشد.))(1205)

* اسرار عشق :
ویژگیهای اخلاقی میرزا حبیب الله رشتی او را به شخصیتی وارسته تبدیل کرد که زهدش زبانزد خاص و عام بود. در این مختصر تنها به اشاره ای اکتفا کرده تا دوستداران بخوانند و بدانند شخصیتهای تاریخ شیعه چگونه زیستند.
1. میرزا حبیب الله پس از مرگ پدرش که حاکم منطقه بود برای پاسداشت مقامش به گیلان سفر نمود اما اختلاف برادران بر میراث پدری موجب بازگشت او به نجف اشرف شد. او با اینکه زندگی بسیار فقیرانه ای داشت از سهم ارث چشم پوشید. میرزای رشتی پس از رسیدن به نجف ، برای تامین معاش ، بتدریج لوازم زندگی را یکی پس از دیگری فروخت به گونه ای که در گرمای طاقت فرسای تابستان از ید آب نیز عاجز بود.
2. یاد خدا در جان او چنان عجین شده بود که از هر فرصتی برای ذکر و تسبیح و قرائت قرآن کریم بهره می جست . حتی هنگامی که برای تدریس به سوی حرم مطهر می رفت وضو می گرفت و سوره ی مبارکه ی ((یس )) را در راه از حفظ می خواند تا به در قبله ی صحن المومنین علیه السلام می رسید، خواندن سوره را در کنار آرامگاه خود شیخ انصاری (ره ) به پایان می رسانید.(1206)
3. در دقت و احتیاط ضرب المثل بود. همین امر وی را از پاسخگویی سریع و بدون تحقیق باز می داشت .
از دیگر سو مردم را تشویق می نمود تا استفتائات خود را به میرزای ارجاع دهند. نوشته اند پس از پایان ماه رمضان برای اثبات اولین روز شوال بیش از 40 نفر شهادت دادند و او فرمود ((نزدیک قطع شده است )) کنایه از اینکه هنوز برایم قطعی و یقین نشده است .(1207)
4. او در ادب عشق نیز ممتاز بود. آنگاه که جان به حضرت عزرائیل می سپرد، هر چه پایش را رو به قبله دراز می د او پای خود را جمع می کرد و چیزی نمی گفت . چون چند بار این کار تکرار شد، از او علت را پرسیدند، به زحمت فرمود: ((چون وضو ندارم پایم را رو به قبله دراز نمی کنم )).(1208)
5. هرگز وجوه شرعی را نمی پذیرفت ، با آنکه امری مرسوم و رایج بود. نقل می کنند: مردی ثروتمند از هند برای پرداخت وجوه شرعی به زیارت میرزای رشتی شتافت ، اما او چندان عصبانی شد که اطرافیان از ح ش متعجب شدند و چون از عصبانیتش پرسیدند فرمود: ((چاره ای جز عصبانیت نبود)). نیز نوشته اند علاءال ه(1209)برای پرداخت پولی به عنوان وجوه شرعی به نجف اشرف مسافرت کرده بود ولی با بی اعتنایی میرزای رشتی مواجه شد(1210)و محقق رشتی با این رفتار به آیندگان نشان داد که مردان بزرگ خدا برای مال دنیا ارزشی قائل نیستند.
6. نوشته اند: چهار نفر از شاگردان شیخ انصاری ارکان پایدار اعلمیت و ریاست بودند ولی مقام علمی و تدریس منحصر به میرزا حبیب الله رشتی بود. او جز تدریس منظوری نداشت . ریاست نمی خواست ، از روی عمد تجاهل می ورزید و شاگردان خود را نمی شناخت برای اینکه از او اجازه ی اجتهاد نخواهند و تنها درس بخواهند... در خط مرجعیت هم نبود. ی از مجتهدین به خوش نیتی و سلامت نفس میرزای رشتی نبود. از پرتگاه های ریاست خود را نجات داد. قناعت پیشه نمود...))(1211)
7. محقق رشتی دیانت و سیاست را به هم سرشته بود. پس از رحلت شیخ انصاری بسیاری از دانشمندان مردم را برای تقلید به میرزای رشتی ارجاع داده بودند. اما او با پیشنهادها مخالفت می کرد و نیک می دانست که دنیای به مرجعی سیاستمدار نیازمند است . او میرزای را مجتهدی آگاه به مسائل و چهره های سرشناس و محبوب یافته بود.
محقق رشتی بر آن بود تا مرجعیت میرزای را به علمای نجف پیشنهاد کرده از آن حمایت کند. این امر موجب شد تا توطئه ی دشمن برای لطمه زدن به وحدت شیعیان نقش بر آب شود.
ژرف شی میرزای رشتی را در گفتارش می جوییم . وقتی پرسیدند از چه ی تقلید کنیم ؟ در پاسخ گفت : ((از مرجعی تقلید کنید که تقلیدش جایز باشد. امروز پرچم بر دوش عالم جلیل سید محمد حسین ( ) است و همه پیرامون اویند که پرچم ساقط نشود.))(1212)
8. نظم از دیگر ویژگیهای محقق رشتی بود. او پس از ادای مغرب و عشا و انجام مستحبات مربوط به آن و پس از صرف مقدار کمی شام ، آنگاه که آسمان چادر سیه شب را بروی خود می کشید و ستاره ها چشمک ن نمایان می شدند، اندکی می تا جان را آماده ی خدمت روح کند و جان خود را در چشمه ی نور بشوید و عاشقانه تر با خدای خویش راز و نیاز کند.
9. تواضع و فروتنی (از دستورات عالی ی ) در جای جای رفتار محقق رشتی نمایان است . او دانشمندان را به دیده ی احترام می نگریست و با بهره گیری از نظر نیک ، برترین روش را بر می گزید. در پی سفر محقق رشتی به ایران ، حوزه ی درس ایشان تعطیل شد و دانشوران از خورشید وجودش محروم شدند. آنگاه که به سفری دیگر بار بست ، دانشمندان نجف بر آن شدند تا او را از سفر باز دارند. وی به وساطت شیخ حسن مامقانی برنامه ی سفر را لغو کرد و به او فرمود: ((چون شما مجتهد عادل هستید، حکمتان را واجب الاطاعه می دانم )) این در حالی است که شیخ حسن مامقانی در ردیف شاگردان محقق رشتی بود و نسبت میان آن دو مثل و شاگرد بود.(1213)
10. اعزام شاگردان برجسته برای تبلیغ ، از دیگر ویژگیهای این محقق بود. از جمله ی آنان آیت الله سید علی اکبر فال اسیری از شاگردانی بود که در پرتو شه ی والای آن پرورش یافت . او به تشویق محقق رشتی و میرزای به شیراز بازگشت و با کوششی در خور به تبلیغ و هدایتگری پرداخت . همچنین در نهضت توتون و تنباکو نیز عهده دار نقشی سترگ در تثبیت فتوای میرزای بود.(1214)
11. سپاسگزاری او در حق پدر و مادر آموختنی و بی نظیر است و نشانه ی بالندگی او در مراحل عالی شکر به درگاه حضرت ربوبی است . درخشندگی معنوی او مدیوین دعاهای پدر و مادر در روزگاران دور بود. نوشته اند او های پدر و مادر خود را سه بار خواند. یک بار به تقلید از مراجع آنان و دو بار به اجتهاد خودش و این مطلب درباره ی هیچیک از علمای تاریخ ذکر نشده است .(1215)
12. او را باید به حق از حافظان حریم ت در عصر خویش خواند. شخصی در نجف بود که به هنگام سخن حرمت علما را پاس نمی داشت و بارها از او پرخاشگری و اهانت نسبت به علمای سابق و معاصر شنیده می شد.
محقق رشتی در جمعی که وی نیز حضور داشت دستور داد استکانش را آب بکشند، به گونه ای که مردم گمان بر تکفیر وی برده و او را راندند. پس از آن هرگز نتوانست جایگاه از دست رفته خود را بازیابد.
باری رفتار شدید میرزای رشتی و شیوه نهی از منکر او موجب شد تا آنانکه در پی چنین خیالی بودند از گمان خویش بازگردند.
گنج نامه :
آثار میرزاحبیب الله جلوه گاه تلاش های شبانه روزی اوست . وی کاوشگری گنج یاب بود که هرگاه معدنی نوین می یافت از جواهر آن است اج می کرد و بر دانش طلبان ارزانی می داشت .

*آثار او در علم اصول عبارتند از:
رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه ، عادل و راجیح ، بدایع الافکار، اجتماع الامر و النهی ، رساله فی مقدمه الواجب ، رساله فی المشتق ، قریرات .
در علم فقه :
کتاب الطهاره ، الحاشیه علی المکاسب ، کتاب ا کاه ، کتاب الاجاره ، ال قاط، کتاب العضب ، کتاب القضاء و الشهادات ، الوقوف و الصدقات ، رساله فی اللباس المشکوک ، حاشیه علی منهج الرشاد، حاشیه علی نجاه العباد، حاشیه علی النخبه .
در علم تفسیر:
حواشی بر تفسیر جلالین ، و علم کلام : ال ه ، کاشف الظلام فی حل معضلات الکلام است .
نسخه های خطی از آثار محقق رشتی که می رفت در غبار زمان به فراموشی س شود اخیرا به کتابخانه آیت الله مرعشی س شد و اکنون در کاروان نسخه های خطی آن کتابخانه ماندگار است .
* تقریرات:
از انبوه شاگردان کوشا و دانشمند محقق رشتی ، بسیاری تقریرات درس ایشان را نوشته اند که در گرامی داشت مقامشان نام برخی از آنان می آید:
سید حاج میرزا حسن همدانی ، سید صادق قمی ، میرزا باقر فرزند میرزا محمد علی ، شیخ حسن تویسرکانی ، شیخ محمد باقر فرزند محمد جعفر بهاری همدانی ، سید ابوالقاسم فرزند معصوم حسینی اشکوری ...
* اجازات :
محقق رشتی از صدور اجازه ی اجتهاد به شدت پرهیز داشت و تنها برای اندکی از شاگردان برگزیده اجازه ی اجتهاد نگاشت . نام برخی شاگردان ارجمند وی که مفت به اجازه ی نقل روایت و اجتهادند ذکر می شود. حاج آقا مجتهد رشت (اجتهاد)، سید عبدالکریم فرزند سید حسن اعرجی (روایت )، حاج میرزا احمد دیلارستاقی لاریجانی (اجتهاد)، سید علی آقا میری دزفولی (اجتهاد)،...
با کاروان دانش:
نظر گاه همه ی شمندان حوزه بر شیوه ی نقادانه ی محقق رشتی در تدریس و دیگر پهنه های علمی ، پدیدآور محفل علمی ، پدیدآور محفل علمی شکوهمندی بود که دلدادگان آن ، پس از کامجویی هر یک چون ستاره ای درخشان ، روشنگر جامعه ی خویش شدند. برخی مرجع دینی شدند و عده ای حرکتهای و اجتماعی دیار خویش و دسته ای نیز در عرصه ی تدریس و تحقیق طلایه دار حوزه بودند.
نام مسافران این کاروان به اختصار می آید و شرح حال هر یک در کتب تاریخ آمده است که دوستداران را بدان حو می دهیم .
آیت الله العظمی سید محمد کاظم یزدی ، آیت الله العظمی آقا ضیاء الدین عراقی ، آیت الله العظمی حاج میرزا حسین نائینی ، آیت الله شیخ شعبان دیوشلی (لنگرودی )، آیت الله شیخ عبدالله مازاندرانی (لنگرودی)،آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری ، آیت الله شهید حاج آقا میر بحرالعلوم رشتی ، آیت الله شهید شیخ علی رشتی ، آیت الله شهید شیخ عبدالغنی بادکوبه ای ، آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله سید ابوالقاسم اشکوری .
* پرواز تا آسمانها :
مردم نجف به چهره نورانی پیرمردی که سحرگاهان در بارگاه ملکوتی المومنین (ع ) به زیارت ، و تضرع می نشست انس گرفته بودند. چهره ای که هیبت و شوکتش یادآور ان و لطف و صفا در صورتش نمایان بود. اما شب پنج شنبه چهاردهم جمادی الثانی 1312 ق . فرا رسید. خبر محقق رشتی مردم را در نگرانی فرو برده بود و آنگاه که صدای ناله و فغان از منزل وی برخاست همگان یافتند که دوست خدا، پیش خدا رفته است . او آسوده در بستر ه بود. تو گویی به خو نازنین آسوده که چنین چهره اش متین است . شهر را گویا با پارچه ای سیاه پوشانده بودند و همه جا صدای گریه به گوش می رسید. در تهران و مشهد و دیکر ا نیز مجالس عزا و سوگواری بپا شد. مردم نوحه کنان می خواندند:
باز خا تر غم ریخت فلک بر سر ما
رفت از دار فنا نائب پیغمبر ما(1216)
و نجف آماده ی تشییع پیکر مطهر آن فرزانه پارسا بود. جنازه ی پاک او را مشایعت د و به بارگاه متقین انتقال داده (1217) و در یکی از حجره های صحن مطهر علوی دفن د. (1218)

* بازماندگان:
1. آیت الله محمد رشتی ، فرزند ارشد، که از معصومه ارباب همسر اول میرزای رشتی بود. او در علم و فضل به مراتبی درخور دست یافت و در سال 1316 ق . به دیار باقی شتافت . آرامگاهش در مقبره ی پدر ارجمندش می باشد.
2. آیت الله شیخ اسماعیل رشتی ، که از همسر دوم میرزای رشتی ولادت یافت . او در ب دانش سخت کوشید و پله های ترقی را پیمود و در 1343 ق . به دیدار دوست شتافت .
3. آیت الله شیخ اسحاق رشتی ، او در نجف ولادت یافت . مادرش کلثوم همسر دوم میرزای رشتی بود(1219) ابتدا نزد پدرش به تحصیل پرداخت و پس از عمری تحقیق ، تالیف و تدریس در سال 1357 ق . دیده از جهان فرو بسته ، رخ در نقاب خاک کشید.

* آثار:
1. رساله فی الضد و اقتضاء الامر بشی ء النهی عنه و عدمه
2. عادل و راجیح
3. بدایع الافکار
4. اجتماع الامر و النهی
5. رساله فی مقدمه الواجب
6. رساله فی المشتق
7. کتاب الطهاره
8. الحاشیه علی المکاسب
9. کتاب ا کاه
10. کتاب الاجاره
11. ال قاط، کتاب العضب
12. کتاب القضاء و الشهادات
13. الوقوف و الصدقات
14. حاشیه علی منهج الرشاد
15. رساله فی اللباس المشکوک
16. حاشیه علی نجاه العباد
17. حاشیه علی النخبه
18. حاشیه بر تفسیر جلالین
19. ال ه
20. کاشف الظلام فی حل معضلات الکلاممشاهده متن کامل ...
مردم رودسر و املش درمجلس: ت امانت مردم شهرستان رودسر را به فردی لایق واگذار کرد
درخواست حذف اطلاعات


مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس گفت: جانبازی فردی توانا و با قدرت اجرایی مناسب است.

محمد مهدی ی املشی در جلسه معارفه فرماندار شهرستان رودسر گفت:مجموعه ت و استاندار گیلان امانت را به اهل خود رساند و ضمن تشکر از ت ، جانبازی را فرد توانا و با قدرت اجرایی مناسب خواند.

شهرستان های رودسر و املش اظهار کرد: مجموعه فرمانداری باید با تمام توان در خدمت مردم باشد و با عملکرد عاقلانه و درست خود رضایت مندی مردم را جلب و از بار مشکلات آنها بکاهد.

وی در ادامه گفت: شهرستان رودسر با استعدادهای فروان همه جانبه باید در سطح رفاه خوبی برخوردار باشند ولی در حال حاضر در بعضی از موضوع ها از شاخص استان و کشور پایین تر هستیم که این جای تاسف دارد و باید در جهت محرومیت ز شهرستان رودسر بکوشیم.

ی املشی افزود: در برخی مواقع با انتقادات بی انصافانه به مدیریت ها در تمامی عرصه ضربه وارد می کند که این عامل باعث تضعیف مدیران و نظام میشود.

رودسر و املش با بیان اینکه بار مسئولیت مسئولان امانت الهی است گفت : ت محترم در موضوع فرماندار رودسر امانت را به اهلش س است و از کشور و استاندار بخاطر سپردن مسئولیت به ی که توانایی دارد قدردانی می کنیم .

ی املشی افزود : عموم مردم از این انتصاب رضایت دارند و ما منتظریم تا عملکرد فرماندار جدید را ببینیم .

وی همچنین بر جبران عقب ماندگی های روسر تاکید کرد و گفت : صبقه ی انقل و حضور مردم شهرستان در عرصه های مختلف انقلاب درخشان است و نیازمند توجه ی جدی برای جلوگیری از تضییع حقوقشان هستند .

رودسر و املش با اشاره به تلاش ت برای گشایش روابط خارجی گفت : این تلاش ها می تواند منجر به بهبود فضای کار شود .مشاهده متن کامل ...
دیدارنهایی مسابقات ورزشی جام رمضان املش ورانکوه
درخواست حذف اطلاعات

دیدارنهایی مسابقات ورزشی شهرستان املش دررشته والیبال وفوتسال درشب متوالی دراملش ورانکوه برگزارمی شود.

به گفته اسداله تاباررئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان املش دیدارنهایی مسابقات فوتسال ووالیبال جام رمضان املش وفوتسال جام رمضان شهررانکوه دراوایل هفته آینده به ترتیب یکشنبه، دوشنبه و درشالن های ورزشی ی املش(واقع درسرچور)و ی رانکوه(واقع درجنب پاسگاه شبخوسلات)برگزارمی شود.مشاهده متن کامل ...
تولید 24 تن شکر قرمز در املش
درخواست حذف اطلاعات

تولید 24 تن شکر قرمز در املش

مدیر جهاد کشاورزی املش گفت: نیشکرکاران املشی امسال 24 تن شکر قرمز به ارزش چهار میلیارد ریال تولید کرده اند.

مسعود بنده ای در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه گیلان، اظهار کرد: 25 نیشکر کار املشی در یک ماه گذشته با برداشت ساقه های گیاه نیشکر در سطح 1.5 تار از مزارع نیشکر در مناطق جلگه ای شهرستان موفق به تولید 24 تن شکر قرمز به ارزش چهار میلیارد ریال شده اند. سطح زیر کشت این محصول نسبت به سالهای گذشته گذشته در این شهرستان نیم تار افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: ساقه های گیاه نیشکر پس از برداشت، در کارگاه های محلی و بومی در یکی از ای همجوار، فرآوری و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. نیشکر در شهرستان املش بیشتر در سه روستای چماقستان، چلارس و نرکه از بخش مرکزی شهرستان کشت می شود.

بنده ای با بیان اینکه 400 تار از اراضی املش به زیرکشت دوم این محصول رفته است، اظهار کرد: هزار نفر از شالیکاران املشی پس از برداشت برنج، سطح 400 تار از شالیزارهایشان را به زیرکشت دوم محصولاتی همچون شبدر و انواع سبزیجات برده اند که با محاسبه هر تار 15 تن در مجموع 600 تن انواع سبزیجات غده ای و برگی به ارزش 40 میلیارد ریال برداشت کرده اند.مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه
درخواست حذف اطلاعات
بدین منظور اعلام می شود وب سایت تفریحیه آیرود به ادرس www.irod1.ir تغییر پیدا کرده است علا قه مندان به سایت های تفریحی به ادرس فوق مراجعه فرمایند .

با تشکر مدیریت سایت irod

برچسب ها :

بازی سایت تفریحی,گیم سایت تفریحی, بازی سایت تفریحی, سایت تفریحی, game سایت تفریحی, بازی اکشن سایت تفریحی,danload bazi سایت تفریحی, بازی زیبا سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, بازی امسال سایت تفریحی,بهترین بازی سایت تفریحی, بازی جذاب سایت تفریحی, بازی های سایت تفریحی, سایت تفریحی, گیم سایت تفریحی,بازی پرطرفدار سایت تفریحی, بازی سایت تفریحی, گیمز سایت تفریحی,دالنود بازی قدیمی سایت تفریحی, بازی امسال سایت تفریحی,نقد سایت تفریحی,نقدر بازی سایت تفریحی,ترینر بازی سایت تفریحی,رمز بازی سایت تفریحی,کد بازی سایت تفریحی,کد تقلب سایت تفریحی, کد تق سایت تفریحی, کد های سایت تفریحی,کرک سایت تفریحی,کرک بازی سایت تفریحی,مشکل در بازی سایت تفریحی,تالار بازی سایت تفریحی,بازی 2012 سایت تفریحی,بازی عصر نوین سایت تفریحی,بازی توپ سایت تفریحی,برنامه سایت تفریحی, سایت تفریحی, برنامه سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, برنامه ی سایت تفریحی, برنامه جدید سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, نسخه جدید برنامه سایت تفریحی,برنامه توپ سایت تفریحی, برنامه توپ سایت تفریحی, برنامه زیبا سایت تفریحی, نسخه قبلی برنامه سایت تفریحی, کرک برنامه سایت تفریحی, رمز برنامه سایت تفریحی,کیجین برنامه سایت تفریحی,نسخه جدید برنامه سایت تفریحی,سایت برنامه سایت تفریحی,سایت سایت تفریحی,برنامه جدید سایت تفریحی,نقد برنامه سایت تفریحی, ید برنامه سایت تفریحی, ید نقدی سایت تفریحی, سایت تفریحی, program سایت تفریحی,danlod barname سایت تفریحی, سایت تفریحی, سایت تفریحی,مشاهده سایت تفریحی,نسخه جدید سایت تفریحی, سایت تفریحی, سایت تفریحی, اکشن سایت تفریحی, کمدی سایت تفریحی, قشنگ سایت تفریحی, جدید سایت تفریحی, های سایت تفریحی, پشت صحنه سایت تفریحی,تصاویر سایت تفریحی,بازیگر سایت تفریحی,تیتراژ سایت تفریحی,نقد سایت تفریحی,سوتی سایت تفریحی, سایت تفریحی, قدیمی سایت تفریحی, جذاب سایت تفریحی, زیرنویس سایت تفریحی,زیرنویس سایت تفریحی, هالیوودی سایت تفریحی, با کیفت720 سایت تفریحی, با کیفیت320 سایت تفریحی, با کیفیت پایین سایت تفریحی, با کیفیت بالا سایت تفریحی, کم حجم سایت تفریحی, ایرانی سایت تفریحی, هندی سایت تفریحی, امریکایی سایت تفریحی, آلمانی سایت تفریحی, زیر نویس انگلیسی سایت تفریحی, زیر نویس فارسی سایت تفریحی,صدای سایت تفریحی, صدای سایت تفریحی, موزیک سایت تفریحی, فایل صوتی سایت تفریحی, 6آلبوم جدید سایت تفریحی,خواننده سایت تفریحی,شعر سایت تفریحی, آنگ جدید سایت تفریحی, سایت تفریحی, آهنگ پیشواز سایت تفریحی, آهنگ پیشواز ترانه سایت تفریحی, ترانه های سایت تفریحی, اولین آلبوم سایت تفریحی, آهنگ جدید سایت تفریحی, سایت تفریحی, های سایت تفریحی, با سایت تفریحی, با ترانه سایت تفریحی, تیتراژ سایت تفریحی, سایت تفریحی,تیتراژ سایت تفریحی,تیتراژ سایت تفریحی, تیتراژ سریال سایت تفریحی, سریال سایت تفریحی, تیتراژ سایت تفریحی, تیتراژ سینمایی سایت تفریحی, تیتراژ سریال سایت تفریحی, سایت تفریحی, تیتراژ سینمایی سایت تفریحی, آنگ آغازین سایت تفریحی, آهگ پایانی سایت تفریحی, تیتراژ آغازین سایت تفریحی, تیتراژ آغازین سایت تفریحی, تیتراژ آغازین سینمایی سایت تفریحی, تیتراژ پایانی سایت تفریحی, تیتراژ پایانی سریال سایت تفریحی, تیتراژ پایانی سایت تفریحی,برنامه کاربردی سایت تفریحی, برنامه سایت تفریحی,برنامه توپ سایت تفریحی,برنامه کاربردی ویندوز سایت تفریحی,برنامه خوب سایت تفریحی,برنامه بهینه سازی سایت تفریحی, برنامه پشتیبان گیری سایت تفریحی,برنامه جدید سایت تفریحی,برنامه بهینه سازی به نام سایت تفریحی, نرم افزار د تاب سایت تفریحی, نرم افزار جدید سایت تفریحی, نرم افزار قدیمی سایت تفریحی,اس ام اس سایت تفریحی,sms سایت تفریحی, اس ام اس سایت تفریحی,اس ام اس جدید سایت تفریحی,تازه ترین اس ام اس سایت تفریحی,اس ام اس مناسبت سایت تفریحی,اس ام اس جدید سایت تفریحی,سئس سایت تفریحی, سایت تفریحی, اس ام اس سایت تفریحی, کتاب سایت تفریحی, کتاب موبایل سایت تفریحی, کتاب های سایت تفریحی, برنامه اس ام اس سایت تفریحی,تصویر سایت تفریحی,بهترین تصویر سایت تفریحی,جدیدترین تصویر سایت تفریحی, تصویر سایت تفریحی,مشاهده جدید ترین تصویر سایت تفریحی,ع سایت تفریحی,تصویر جدید سایت تفریحی,تصویر این ماه سایت تفریحی,اخبار جدید در باره سایت تفریحی,تصویر کیفیت دار سایت تفریحی,تصویر مینیاتوری سایت تفریحی,کاریکاتور سایت تفریحی, تصویر های سایت تفریحی, تصویر سایت تفریحی,ع سایت تفریحی,اخبار سایت تفریحی,خبر سایت تفریحی, جدید ترین اخبار سایت تفریحی,اخبار جدید سایت تفریحی,بهترین اخبار سایت تفریحی,سایت اخبار سایت تفریحی,خبر های سایت تفریحی,اخبار جدید سایت تفریحی,خبر جدید درباره سایت تفریحی,خبر سایت تفریحی,خبر توپ سایت تفریحی,خبر تازه سایت تفریحی,خبر واقعی سایت تفریحی,آ ین اخبار سایت تفریحی,آ ین خبر سایت تفریحی,آ ین خبر درباره سایت تفریحی,واقعه سایت تفریحی,خبر تلخ سایت تفریحی,خبر خوش سایت تفریحی,خبر خنده دار سایت تفریحی,خبر ناراحت کننده سایت تفریحی,خبر داغ سایت تفریحی,خبر های این ماه سایت تفریحی,خبر های امروز سایت تفریحی,درباره خبر سایت تفریحی, خبر سایت تفریحی,خبر جدید درباره سایت تفریحی,ازی نرم افزار ,گیم نرم افزار , بازی نرم افزار , نرم افزار , game نرم افزار , بازی اکشن نرم افزار ,danload bazi نرم افزار , بازی زیبا نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , بازی امسال نرم افزار ,بهترین بازی نرم افزار , بازی جذاب نرم افزار , بازی های نرم افزار , نرم افزار , گیم نرم افزار ,بازی پرطرفدار نرم افزار , بازی نرم افزار , گیمز نرم افزار ,دالنود بازی قدیمی نرم افزار , بازی امسال نرم افزار ,نقد نرم افزار ,نقدر بازی نرم افزار ,ترینر بازی نرم افزار ,رمز بازی نرم افزار ,کد بازی نرم افزار ,کد تقلب نرم افزار , کد تق نرم افزار , کد های نرم افزار ,کرک نرم افزار ,کرک بازی نرم افزار ,مشکل در بازی نرم افزار ,تالار بازی نرم افزار ,بازی 2012 نرم افزار ,بازی عصر نوین نرم افزار ,بازی توپ نرم افزار ,برنامه نرم افزار , نرم افزار , برنامه نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , برنامه ی نرم افزار , برنامه جدید نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , نسخه جدید برنامه نرم افزار ,برنامه توپ نرم افزار , برنامه توپ نرم افزار , برنامه زیبا نرم افزار , نسخه قبلی برنامه نرم افزار , کرک برنامه نرم افزار , رمز برنامه نرم افزار ,کیجین برنامه نرم افزار ,نسخه جدید برنامه نرم افزار ,سایت برنامه نرم افزار ,سایت نرم افزار ,برنامه جدید نرم افزار ,نقد برنامه نرم افزار , ید برنامه نرم افزار , ید نقدی نرم افزار , نرم افزار , program نرم افزار ,danlod barname نرم افزار , نرم افزار , نرم افزار ,مشاهده نرم افزار ,نسخه جدید نرم افزار , نرم افزار , نرم افزار , اکشن نرم افزار , کمدی نرم افزار , قشنگ نرم افزار , جدید نرم افزار , های نرم افزار , پشت صحنه نرم افزار ,تصاویر نرم افزار ,بازیگر نرم افزار ,تیتراژ نرم افزار ,نقد نرم افزار ,سوتی نرم افزار , نرم افزار , قدیمی نرم افزار , جذاب نرم افزار , زیرنویس نرم افزار ,زیرنویس نرم افزار , هالیوودی نرم افزار , با کیفت720 نرم افزار , با کیفیت320 نرم افزار , با کیفیت پایین نرم افزار , با کیفیت بالا نرم افزار , کم حجم نرم افزار , ایرانی نرم افزار , هندی نرم افزار , امریکایی نرم افزار , آلمانی نرم افزار , زیر نویس انگلیسی نرم افزار , زیر نویس فارسی نرم افزار ,صدای نرم افزار , صدای نرم افزار , موزیک نرم افزار , فایل صوتی نرم افزار , 6آلبوم جدید نرم افزار ,خواننده نرم افزار ,شعر نرم افزار , آنگ جدید نرم افزار , نرم افزار , آهنگ پیشواز نرم افزار , آهنگ پیشواز ترانه نرم افزار , ترانه های نرم افزار , اولین آلبوم نرم افزار , آهنگ جدید نرم افزار , نرم افزار , های نرم افزار , با نرم افزار , با ترانه نرم افزار , تیتراژ نرم افزار , نرم افزار ,تیتراژ نرم افزار ,تیتراژ نرم افزار , تیتراژ سریال نرم افزار , سریال نرم افزار , تیتراژ نرم افزار , تیتراژ سینمایی نرم افزار , تیتراژ سریال نرم افزار , نرم افزار , تیتراژ سینمایی نرم افزار , آنگ آغازین نرم افزار , آهگ پایانی نرم افزار , تیتراژ آغازین نرم افزار , تیتراژ آغازین نرم افزار , تیتراژ آغازین سینمایی نرم افزار , تیتراژ پایانی نرم افزار , تیتراژ پایانی سریال نرم افزار , تیتراژ پایانی نرم افزار ,برنامه کاربردی نرم افزار , برنامه نرم افزار ,برنامه توپ نرم افزار ,برنامه کاربردی ویندوز نرم افزار ,برنامه خوب نرم افزار ,برنامه بهینه سازی نرم افزار , برنامه پشتیبان گیری نرم افزار ,برنامه جدید نرم افزار ,برنامه بهینه سازی به نام نرم افزار , نرم افزار د تاب نرم افزار , نرم افزار جدید نرم افزار , نرم افزار قدیمی نرم افزار ,اس ام اس نرم افزار ,sms نرم افزار , اس ام اس نرم افزار ,اس ام اس جدید نرم افزار ,تازه ترین اس ام اس نرم افزار ,اس ام اس مناسبت نرم افزار ,اس ام اس جدید نرم افزار ,سئس نرم افزار , نرم افزار , اس ام اس نرم افزار , کتاب نرم افزار , کتاب موبایل نرم افزار , کتاب های نرم افزار , برنامه اس ام اس نرم افزار ,تصویر نرم افزار ,بهترین تصویر نرم افزار ,جدیدترین تصویر نرم افزار , تصویر نرم افزار ,مشاهده جدید ترین تصویر نرم افزار ,ع نرم افزار ,تصویر جدید نرم افزار ,تصویر این ماه نرم افزار ,اخبار جدید در باره نرم افزار ,تصویر کیفیت دار نرم افزار ,تصویر مینیاتوری نرم افزار ,کاریکاتور نرم افزار , تصویر های نرم افزار , تصویر نرم افزار ,ع نرم افزار ,اخبار نرم افزار ,خبر نرم افزار , جدید ترین اخبار نرم افزار ,اخبار جدید نرم افزار ,بهترین اخبار نرم افزار ,سایت اخبار نرم افزار ,خبر های نرم افزار ,اخبار جدید نرم افزار ,خبر جدید درباره نرم افزار ,خبر نرم افزار ,خبر توپ نرم افزار ,خبر تازه نرم افزار ,خبر واقعی نرم افزار ,آ ین اخبار نرم افزار ,آ ین خبر نرم افزار ,آ ین خبر درباره نرم افزار ,واقعه نرم افزار ,خبر تلخ نرم افزار ,خبر خوش نرم افزار ,خبر خنده دار نرم افزار ,خبر ناراحت کننده نرم افزار ,خبر داغ نرم افزار ,خبر های این ماه نرم افزار ,خبر های امروز نرم افزار ,درباره خبر نرم افزار , خبر نرم افزار ,خبر جدید درباره نرم افزار ,بازیکن نرم افزار ,تیم نرم افزار ,برنامه نرم افزار , کتب ورزشی نرم افزار , برنامه ورزشی نرم افزار ,ورزش نرم افزار ,تصاویر بازیکن نرم افزار ,بیوگرافی بازیکن نرم افزار ,نتایج آ ین بازی نرم افزار ,بیوگرافی نرم افزار ,نقد نرم افزار ,کلیپ نرم افزار , نرم افزار , کلیپ نرم افزار , کلیپ امسال نرم افزار , کلیک جدید نرم افزار , کلیپ جدید نرم افزار , کلیپ اکشن نرم افزار , کلیپ توپ نرم افزار , کلیپ قشنگ نرم افزار , نرم افزار ,کلیپ های نرم افزار , کلیپ بازیگر نرم افزار , کلیپ نرم افزار , زیبای نرم افزار ,برنامه موبایل نرم افزار ,بازی موبایل نرم افزار ,موبایل نرم افزار ,برنامه نوکیا نرم افزار ,برنامه کاربردی نرم افزار , نرم افزار ,کاربردی نرم افزار , برنامه موبایل نرم افزار ,برنامه سامسونگ نرم افزار , برنامه موبایل سامسونگ نرم افزار , برای نرم افزار , برنامه موبایل نرم افزار ,بازی نرم افزار ,برنامه خوب نرم افزار ,برنامه جدید نرم افزار ,نسخه جدید نرم افزار نرم افزار , نسخه اصلی نرم افزار نرم افزار , بازی نرم افزار , بازی موبایل نرم افزار ,موبایل نرم افزار , بازی موبایل نرم افزار , بازی جدید نرم افزار , بازی موخصوص نوکیا نرم افزار , بازی خوب نرم افزار , موبایل نرم افزار , بازی مخصوص سامسونگ نرم افزار , بازی مخصوص آیفون نرم افزار , بازی مخصوص آندرید نرم افزار , بازی مخصوص سیمبیان نرم افزار , بازی مخصوص نوکیا نرم افزار , بازی مخصوص سونی اری ون نرم افزار , کرک بازی نرم افزار , بازی اکشن نرم افزار , تم نرم افزار , تم جدید نرم افزار , تم عاشقانه نرم افزار , تم اکشن نرم افزار ,تم نرم افزار , تم تک نرم افزار , تم نوکیا نرم افزار , تم سامسونگ نرم افزار , تم آیفون نرم افزار , سیمبیان نرم افزار , تم زیبا نرم افزار , پوسته جدید نرم افزار , تم قشنگ نرم افزار ,تم بازیکن نرم افزار , نرم افزار , قالب نرم افزار , قالب نرم افزار , قالب میهن بلاگ نرم افزار , قالب آس بلا نرم افزار , قالب برای زربلاگ نرم افزار , قالب برای بلاگها نرم افزار , قالب برای بلاگ اسکای نرم افزار ,قالب نرم افزار ,قالب رزبلاگ نرم افزار ,قالب بلاگ اسکای نرم افزار ,قالب آس بلاگ نرم افزار ,قالب برای ورد پرس نرم افزار , قالب برای ورد پرس نرم افزار ,قالب برای جومولا نرم افزار , قالب برای جومولا نرم افزار , قالب برای وی سی پی نرم افزار , قالب برای پارس کیوت نرم افزار ,پارس کیوت نرم افزار , قالب برای نیوک نرم افزار ,کلید نرم افزار ,کلید جدید آنتی ویروس نرم افزار ,آنتی ویروس نرم افزار ,کلید های نرم افزار ,رمز نرم افزار ,فعال کننده نرم افزار ,آبدیت نرم افزار ,بروز رسانی آنتی ویروس نرم افزار ,بروز رسانی نرم افزار ,نسخه جدید نرم افزار ,آبدیت نرم افزار ,آپدیت نرم افزار ,آبدیت این ماه نرم افزار ,سایت نرم افزار , نرم افزار , انمیشن نرم افزار ,انمیشن نرم افزار ,کارتون نرم افزار , کارتون نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , نسخه جدید انمیشن نرم افزار , نسخه جدید کارتون نرم افزار , انمیشن قدیمی نرم افزار , انمیشن جدید نرم افزار , بهترین انمیشن به نام نرم افزار , انمیشن با کیفیت 720 نرم افزار , انمیشن نرم افزار ,سایت انمیشن نرم افزار ,سایت کارتون نرم افزار , ید نرم افزار , ید سی دی نرم افزار , ید سی دی اصلی نرم افزار , ید رایگان سی دی نرم افزار , ید رایگان نرم افزار , ید سی دی رایتی نرم افزار , ید سی دی بازی نرم افزار , ید سی دی نرم افزار ,خدید سی دی کارتون نرم افزار , ید سی دی انمیشن نرم افزار , ید cd نرم افزار , ید cd بازی نرم افزار , ید cd نرم افزار نرم افزار , ید cd کارتون نرم افزار , ید cd انمیشن نرم افزار , ید dvd نرم افزار , ید dvd بازی نرم افزار , ید dvd نرم افزار نرم افزار , ید dvd آموزش نرم افزار , ید dvd انمیشن نرم افزار , ید dvd نرم افزار , ید لوازم خانگی به نام نرم افزار , ید ابزار نرم افزار , ید دستگاه نرم افزار , ید وسیله نرم افزار , ید وسیله کاربردی نرم افزار , ید وسیله وسیله نرم افزار , ید جنس خوب نرم افزار , ید جنس خوب وسیله نرم افزار , ید وسیله خوب نرم افزار , ید جنس تقلبی نرم افزار , ید دستگاه اصل چین نرم افزار , ید دستگاه اصل ایرانی به نام نرم افزار , ید دستگاه خانگی به نام نرم افزار , ید رایگان دستگاه نرم افزار , ید با پست پیشتاز دستگاه نرم افزار , ید لوازم آرایشی به نام نرم افزار , ید ابزار نرم افزار , ید لوازم آرایشی نرم افزار , ید ابزار آرایشی نرم افزار , ید ابزار آرایشی کاربردی نرم افزار , ید ابزار آرایشی ابزار آرایشی نرم افزار , ید جنس خوب نرم افزار , ید جنس خوب ابزار آرایشی نرم افزار , ید ابزار آرایشی خوب نرم افزار , ید جنس تقلبی نرم افزار , ید لوازم آرایشی اصل چین نرم افزار , ید لوازم آرایشی اصل ایرانی به نام نرم افزار , ید لوازم آرایشی آرایشی به نام نرم افزار , ید رایگان لوازم آرایشی نرم افزار , ید با پست پیشتاز لوازم آرایشی نرم افزار , ید وسیله سفید کننده نرم افزاربازیکن سایت تفریحی,تیم سایت تفریحی,برنامه سایت تفریحی, کتب ورزشی سایت تفریحی, برنامه ورزشی سایت تفریحی,ورزش سایت تفریحی,تصاویر بازیکن سایت تفریحی,بیوگرافی بازیکن سایت تفریحی,نتایج آ ین بازی سایت تفریحی,بیوگرافی سایت تفریحی,نقد سایت تفریحی,کلیپ سایت تفریحی, سایت تفریحی, کلیپ سایت تفریحی, کلیپ امسال سایت تفریحی, کلیک جدید سایت تفریحی, کلیپ جدید سایت تفریحی, کلیپ اکشن سایت تفریحی, کلیپ توپ سایت تفریحی, کلیپ قشنگ سایت تفریحی, سایت تفریحی,کلیپ های سایت تفریحی, کلیپ بازیگر سایت تفریحی, کلیپ سایت تفریحی, زیبای سایت تفریحی,برنامه موبایل سایت تفریحی,بازی موبایل سایت تفریحی,موبایل سایت تفریحی,برنامه نوکیا سایت تفریحی,برنامه کاربردی سایت تفریحی, سایت تفریحی,کاربردی سایت تفریحی, برنامه موبایل سایت تفریحی,برنامه سامسونگ سایت تفریحی, برنامه موبایل سامسونگ سایت تفریحی, برای سایت تفریحی, برنامه موبایل سایت تفریحی,بازی سایت تفریحی,برنامه خوب سایت تفریحی,برنامه جدید سایت تفریحی,نسخه جدید نرم افزار سایت تفریحی, نسخه اصلی نرم افزار سایت تفریحی, بازی سایت تفریحی, بازی موبایل سایت تفریحی,موبایل سایت تفریحی, بازی موبایل سایت تفریحی, بازی جدید سایت تفریحی, بازی موخصوص نوکیا سایت تفریحی, بازی خوب سایت تفریحی, موبایل سایت تفریحی, بازی مخصوص سامسونگ سایت تفریحی, بازی مخصوص آیفون سایت تفریحی, بازی مخصوص آندرید سایت تفریحی, بازی مخصوص سیمبیان سایت تفریحی, بازی مخصوص نوکیا سایت تفریحی, بازی مخصوص سونی اری ون سایت تفریحی, کرک بازی سایت تفریحی, بازی اکشن سایت تفریحی, تم سایت تفریحی, تم جدید سایت تفریحی, تم عاشقانه سایت تفریحی, تم اکشن سایت تفریحی,تم سایت تفریحی, تم تک سایت تفریحی, تم نوکیا سایت تفریحی, تم سامسونگ سایت تفریحی, تم آیفون سایت تفریحی, سیمبیان سایت تفریحی, تم زیبا سایت تفریحی, پوسته جدید سایت تفریحی, تم قشنگ سایت تفریحی,تم بازیکن سایت تفریحی, سایت تفریحی, قالب سایت تفریحی, قالب سایت تفریحی, قالب میهن بلاگ سایت تفریحی, قالب آس بلا سایت تفریحی, قالب برای زربلاگ سایت تفریحی, قالب برای بلاگها سایت تفریحی, قالب برای بلاگ اسکای سایت تفریحی,قالب سایت تفریحی,قالب رزبلاگ سایت تفریحی,قالب بلاگ اسکای سایت تفریحی,قالب آس بلاگ سایت تفریحی,قالب برای ورد پرس سایت تفریحی, قالب برای ورد پرس سایت تفریحی,قالب برای جومولا سایت تفریحی, قالب برای جومولا سایت تفریحی, قالب برای وی سی پی سایت تفریحی, قالب برای پارس کیوت سایت تفریحی,پارس کیوت سایت تفریحی, قالب برای نیوک سایت تفریحی,کلید سایت تفریحی,کلید جدید آنتی ویروس سایت تفریحی,آنتی ویروس سایت تفریحی,کلید های سایت تفریحی,رمز سایت تفریحی,فعال کننده سایت تفریحی,آبدیت سایت تفریحی,بروز رسانی آنتی ویروس سایت تفریحی,بروز رسانی سایت تفریحی,نسخه جدید سایت تفریحی,آبدیت سایت تفریحی,آپدیت سایت تفریحی,آبدیت این ماه سایت تفریحی,سایت سایت تفریحی, سایت تفریحی, انمیشن سایت تفریحی,انمیشن سایت تفریحی,کارتون سایت تفریحی, کارتون سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, نسخه جدید انمیشن سایت تفریحی, نسخه جدید کارتون سایت تفریحی, انمیشن قدیمی سایت تفریحی, انمیشن جدید سایت تفریحی, بهترین انمیشن به نام سایت تفریحی, انمیشن با کیفیت 720 سایت تفریحی, انمیشن سایت تفریحی,سایت انمیشن سایت تفریحی,سایت کارتون سایت تفریحی, ید سایت تفریحی, ید سی دی سایت تفریحی, ید سی دی اصلی سایت تفریحی, ید رایگان سی دی سایت تفریحی, ید رایگان سایت تفریحی, ید سی دی رایتی سایت تفریحی, ید سی دی بازی سایت تفریحی, ید سی دی سایت تفریحی,خدید سی دی کارتون سایت تفریحی, ید سی دی انمیشن سایت تفریحی, ید cd سایت تفریحی, ید cd بازی سایت تفریحی, ید cd نرم افزار سایت تفریحی, ید cd کارتون سایت تفریحی, ید cd انمیشن سایت تفریحی, ید dvd سایت تفریحی, ید dvd بازی سایت تفریحی, ید dvd نرم افزار سایت تفریحی, ید dvd آموزش سایت تفریحی, ید dvd انمیشن سایت تفریحی, ید dvd سایت تفریحی, ید لوازم خانگی به نام سایت تفریحی, ید ابزار سایت تفریحی, ید دستگاه سایت تفریحی, ید وسیله سایت تفریحی, ید وسیله کاربردی سایت تفریحی, ید وسیله وسیله سایت تفریحی, ید جنس خوب سایت تفریحی, ید جنس خوب وسیله سایت تفریحی, ید وسیله خوب سایت تفریحی, ید جنس تقلبی سایت تفریحی, ید دستگاه اصل چین سایت تفریحی, ید دستگاه اصل ایرانی به نام سایت تفریحی, ید دستگاه خانگی به نام سایت تفریحی, ید رایگان دستگاه سایت تفریحی, ید با پست پیشتاز دستگاه سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی به نام سایت تفریحی, ید ابزار سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی کاربردی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی ابزار آرایشی سایت تفریحی, ید جنس خوب سایت تفریحی, ید جنس خوب ابزار آرایشی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی خوب سایت تفریحی, ید جنس تقلبی سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی اصل چین سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی اصل ایرانی به نام سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی آرایشی به نام سایت تفریحی, ید رایگان لوازم آرایشی سایت تفریحی, ید با پست پیشتاز لوازم آرایشی سایت تفریحی, ید وسیله سفید کننده سایت تفریحیبازی سایت تفریحی,گیم سایت تفریحی, بازی سایت تفریحی, سایت تفریحی, game سایت تفریحی, بازی اکشن سایت تفریحی,danload bazi سایت تفریحی, بازی زیبا سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, بازی امسال سایت تفریحی,بهترین بازی سایت تفریحی, بازی جذاب سایت تفریحی, بازی های سایت تفریحی, سایت تفریحی, گیم سایت تفریحی,بازی پرطرفدار سایت تفریحی, بازی سایت تفریحی, گیمز سایت تفریحی,دالنود بازی قدیمی سایت تفریحی, بازی امسال سایت تفریحی,نقد سایت تفریحی,نقدر بازی سایت تفریحی,ترینر بازی سایت تفریحی,رمز بازی سایت تفریحی,کد بازی سایت تفریحی,کد تقلب سایت تفریحی, کد تق سایت تفریحی, کد های سایت تفریحی,کرک سایت تفریحی,کرک بازی سایت تفریحی,مشکل در بازی سایت تفریحی,تالار بازی سایت تفریحی,بازی 2012 سایت تفریحی,بازی عصر نوین سایت تفریحی,بازی توپ سایت تفریحی,برنامه سایت تفریحی, سایت تفریحی, برنامه سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, برنامه ی سایت تفریحی, برنامه جدید سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, نسخه جدید برنامه سایت تفریحی,برنامه توپ سایت تفریحی, برنامه توپ سایت تفریحی, برنامه زیبا سایت تفریحی, نسخه قبلی برنامه سایت تفریحی, کرک برنامه سایت تفریحی, رمز برنامه سایت تفریحی,کیجین برنامه سایت تفریحی,نسخه جدید برنامه سایت تفریحی,سایت برنامه سایت تفریحی,سایت سایت تفریحی,برنامه جدید سایت تفریحی,نقد برنامه سایت تفریحی, ید برنامه سایت تفریحی, ید نقدی سایت تفریحی, سایت تفریحی, program سایت تفریحی,danlod barname سایت تفریحی, سایت تفریحی, سایت تفریحی,مشاهده سایت تفریحی,نسخه جدید سایت تفریحی, سایت تفریحی, سایت تفریحی, اکشن سایت تفریحی, کمدی سایت تفریحی, قشنگ سایت تفریحی, جدید سایت تفریحی, های سایت تفریحی, پشت صحنه سایت تفریحی,تصاویر سایت تفریحی,بازیگر سایت تفریحی,تیتراژ سایت تفریحی,نقد سایت تفریحی,سوتی سایت تفریحی, سایت تفریحی, قدیمی سایت تفریحی, جذاب سایت تفریحی, زیرنویس سایت تفریحی,زیرنویس سایت تفریحی, هالیوودی سایت تفریحی, با کیفت720 سایت تفریحی, با کیفیت320 سایت تفریحی, با کیفیت پایین سایت تفریحی, با کیفیت بالا سایت تفریحی, کم حجم سایت تفریحی, ایرانی سایت تفریحی, هندی سایت تفریحی, امریکایی سایت تفریحی, آلمانی سایت تفریحی, زیر نویس انگلیسی سایت تفریحی, زیر نویس فارسی سایت تفریحی,صدای سایت تفریحی, صدای سایت تفریحی, موزیک سایت تفریحی, فایل صوتی سایت تفریحی, 6آلبوم جدید سایت تفریحی,خواننده سایت تفریحی,شعر سایت تفریحی, آنگ جدید سایت تفریحی, سایت تفریحی, آهنگ پیشواز سایت تفریحی, آهنگ پیشواز ترانه سایت تفریحی, ترانه های سایت تفریحی, اولین آلبوم سایت تفریحی, آهنگ جدید سایت تفریحی, سایت تفریحی, های سایت تفریحی, با سایت تفریحی, با ترانه سایت تفریحی, تیتراژ سایت تفریحی, سایت تفریحی,تیتراژ سایت تفریحی,تیتراژ سایت تفریحی, تیتراژ سریال سایت تفریحی, سریال سایت تفریحی, تیتراژ سایت تفریحی, تیتراژ سینمایی سایت تفریحی, تیتراژ سریال سایت تفریحی, سایت تفریحی, تیتراژ سینمایی سایت تفریحی, آنگ آغازین سایت تفریحی, آهگ پایانی سایت تفریحی, تیتراژ آغازین سایت تفریحی, تیتراژ آغازین سایت تفریحی, تیتراژ آغازین سینمایی سایت تفریحی, تیتراژ پایانی سایت تفریحی, تیتراژ پایانی سریال سایت تفریحی, تیتراژ پایانی سایت تفریحی,برنامه کاربردی سایت تفریحی, برنامه سایت تفریحی,برنامه توپ سایت تفریحی,برنامه کاربردی ویندوز سایت تفریحی,برنامه خوب سایت تفریحی,برنامه بهینه سازی سایت تفریحی, برنامه پشتیبان گیری سایت تفریحی,برنامه جدید سایت تفریحی,برنامه بهینه سازی به نام سایت تفریحی, نرم افزار د تاب سایت تفریحی, نرم افزار جدید سایت تفریحی, نرم افزار قدیمی سایت تفریحی,اس ام اس سایت تفریحی,sms سایت تفریحی, اس ام اس سایت تفریحی,اس ام اس جدید سایت تفریحی,تازه ترین اس ام اس سایت تفریحی,اس ام اس مناسبت سایت تفریحی,اس ام اس جدید سایت تفریحی,سئس سایت تفریحی, سایت تفریحی, اس ام اس سایت تفریحی, کتاب سایت تفریحی, کتاب موبایل سایت تفریحی, کتاب های سایت تفریحی, برنامه اس ام اس سایت تفریحی,تصویر سایت تفریحی,بهترین تصویر سایت تفریحی,جدیدترین تصویر سایت تفریحی, تصویر سایت تفریحی,مشاهده جدید ترین تصویر سایت تفریحی,ع سایت تفریحی,تصویر جدید سایت تفریحی,تصویر این ماه سایت تفریحی,اخبار جدید در باره سایت تفریحی,تصویر کیفیت دار سایت تفریحی,تصویر مینیاتوری سایت تفریحی,کاریکاتور سایت تفریحی, تصویر های سایت تفریحی, تصویر سایت تفریحی,ع سایت تفریحی,اخبار سایت تفریحی,خبر سایت تفریحی, جدید ترین اخبار سایت تفریحی,اخبار جدید سایت تفریحی,بهترین اخبار سایت تفریحی,سایت اخبار سایت تفریحی,خبر های سایت تفریحی,اخبار جدید سایت تفریحی,خبر جدید درباره سایت تفریحی,خبر سایت تفریحی,خبر توپ سایت تفریحی,خبر تازه سایت تفریحی,خبر واقعی سایت تفریحی,آ ین اخبار سایت تفریحی,آ ین خبر سایت تفریحی,آ ین خبر درباره سایت تفریحی,واقعه سایت تفریحی,خبر تلخ سایت تفریحی,خبر خوش سایت تفریحی,خبر خنده دار سایت تفریحی,خبر ناراحت کننده سایت تفریحی,خبر داغ سایت تفریحی,خبر های این ماه سایت تفریحی,خبر های امروز سایت تفریحی,درباره خبر سایت تفریحی, خبر سایت تفریحی,خبر جدید درباره سایت تفریحی,بازیکن سایت تفریحی,تیم سایت تفریحی,برنامه سایت تفریحی, کتب ورزشی سایت تفریحی, برنامه ورزشی سایت تفریحی,ورزش سایت تفریحی,تصاویر بازیکن سایت تفریحی,بیوگرافی بازیکن سایت تفریحی,نتایج آ ین بازی سایت تفریحی,بیوگرافی سایت تفریحی,نقد سایت تفریحی,کلیپ سایت تفریحی, سایت تفریحی, کلیپ سایت تفریحی, کلیپ امسال سایت تفریحی, کلیک جدید سایت تفریحی, کلیپ جدید سایت تفریحی, کلیپ اکشن سایت تفریحی, کلیپ توپ سایت تفریحی, کلیپ قشنگ سایت تفریحی, سایت تفریحی,کلیپ های سایت تفریحی, کلیپ بازیگر سایت تفریحی, کلیپ سایت تفریحی, زیبای سایت تفریحی,برنامه موبایل سایت تفریحی,بازی موبایل سایت تفریحی,موبایل سایت تفریحی,برنامه نوکیا سایت تفریحی,برنامه کاربردی سایت تفریحی, سایت تفریحی,کاربردی سایت تفریحی, برنامه موبایل سایت تفریحی,برنامه سامسونگ سایت تفریحی, برنامه موبایل سامسونگ سایت تفریحی, برای سایت تفریحی, برنامه موبایل سایت تفریحی,بازی سایت تفریحی,برنامه خوب سایت تفریحی,برنامه جدید سایت تفریحی,نسخه جدید نرم افزار سایت تفریحی, نسخه اصلی نرم افزار سایت تفریحی, بازی سایت تفریحی, بازی موبایل سایت تفریحی,موبایل سایت تفریحی, بازی موبایل سایت تفریحی, بازی جدید سایت تفریحی, بازی موخصوص نوکیا سایت تفریحی, بازی خوب سایت تفریحی, موبایل سایت تفریحی, بازی مخصوص سامسونگ سایت تفریحی, بازی مخصوص آیفون سایت تفریحی, بازی مخصوص آندرید سایت تفریحی, بازی مخصوص سیمبیان سایت تفریحی, بازی مخصوص نوکیا سایت تفریحی, بازی مخصوص سونی اری ون سایت تفریحی, کرک بازی سایت تفریحی, بازی اکشن سایت تفریحی, تم سایت تفریحی, تم جدید سایت تفریحی, تم عاشقانه سایت تفریحی, تم اکشن سایت تفریحی,تم سایت تفریحی, تم تک سایت تفریحی, تم نوکیا سایت تفریحی, تم سامسونگ سایت تفریحی, تم آیفون سایت تفریحی, سیمبیان سایت تفریحی, تم زیبا سایت تفریحی, پوسته جدید سایت تفریحی, تم قشنگ سایت تفریحی,تم بازیکن سایت تفریحی, سایت تفریحی, قالب سایت تفریحی, قالب سایت تفریحی, قالب میهن بلاگ سایت تفریحی, قالب آس بلا سایت تفریحی, قالب برای زربلاگ سایت تفریحی, قالب برای بلاگها سایت تفریحی, قالب برای بلاگ اسکای سایت تفریحی,قالب سایت تفریحی,قالب رزبلاگ سایت تفریحی,قالب بلاگ اسکای سایت تفریحی,قالب آس بلاگ سایت تفریحی,قالب برای ورد پرس سایت تفریحی, قالب برای ورد پرس سایت تفریحی,قالب برای جومولا سایت تفریحی, قالب برای جومولا سایت تفریحی, قالب برای وی سی پی سایت تفریحی, قالب برای پارس کیوت سایت تفریحی,پارس کیوت سایت تفریحی, قالب برای نیوک سایت تفریحی,کلید سایت تفریحی,کلید جدید آنتی ویروس سایت تفریحی,آنتی ویروس سایت تفریحی,کلید های سایت تفریحی,رمز سایت تفریحی,فعال کننده سایت تفریحی,آبدیت سایت تفریحی,بروز رسانی آنتی ویروس سایت تفریحی,بروز رسانی سایت تفریحی,نسخه جدید سایت تفریحی,آبدیت سایت تفریحی,آپدیت سایت تفریحی,آبدیت این ماه سایت تفریحی,سایت سایت تفریحی, سایت تفریحی, انمیشن سایت تفریحی,انمیشن سایت تفریحی,کارتون سایت تفریحی, کارتون سایت تفریحی, نسخه جدید سایت تفریحی, نسخه جدید انمیشن سایت تفریحی, نسخه جدید کارتون سایت تفریحی, انمیشن قدیمی سایت تفریحی, انمیشن جدید سایت تفریحی, بهترین انمیشن به نام سایت تفریحی, انمیشن با کیفیت 720 سایت تفریحی, انمیشن سایت تفریحی,سایت انمیشن سایت تفریحی,سایت کارتون سایت تفریحی, ید سایت تفریحی, ید سی دی سایت تفریحی, ید سی دی اصلی سایت تفریحی, ید رایگان سی دی سایت تفریحی, ید رایگان سایت تفریحی, ید سی دی رایتی سایت تفریحی, ید سی دی بازی سایت تفریحی, ید سی دی سایت تفریحی,خدید سی دی کارتون سایت تفریحی, ید سی دی انمیشن سایت تفریحی, ید cd سایت تفریحی, ید cd بازی سایت تفریحی, ید cd نرم افزار سایت تفریحی, ید cd کارتون سایت تفریحی, ید cd انمیشن سایت تفریحی, ید dvd سایت تفریحی, ید dvd بازی سایت تفریحی, ید dvd نرم افزار سایت تفریحی, ید dvd آموزش سایت تفریحی, ید dvd انمیشن سایت تفریحی, ید dvd سایت تفریحی, ید لوازم خانگی به نام سایت تفریحی, ید ابزار سایت تفریحی, ید دستگاه سایت تفریحی, ید وسیله سایت تفریحی, ید وسیله کاربردی سایت تفریحی, ید وسیله وسیله سایت تفریحی, ید جنس خوب سایت تفریحی, ید جنس خوب وسیله سایت تفریحی, ید وسیله خوب سایت تفریحی, ید جنس تقلبی سایت تفریحی, ید دستگاه اصل چین سایت تفریحی, ید دستگاه اصل ایرانی به نام سایت تفریحی, ید دستگاه خانگی به نام سایت تفریحی, ید رایگان دستگاه سایت تفریحی, ید با پست پیشتاز دستگاه سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی به نام سایت تفریحی, ید ابزار سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی کاربردی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی ابزار آرایشی سایت تفریحی, ید جنس خوب سایت تفریحی, ید جنس خوب ابزار آرایشی سایت تفریحی, ید ابزار آرایشی خوب سایت تفریحی, ید جنس تقلبی سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی اصل چین سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی اصل ایرانی به نام سایت تفریحی, ید لوازم آرایشی آرایشی به نام سایت تفریحی, ید رایگان لوازم آرایشی سایت تفریحی, ید با پست پیشتاز لوازم آرایشی سایت تفریحی, ید وسیله سفید کننده سایت تفریحی

ازی نرم افزار ,گیم نرم افزار , بازی نرم افزار , نرم افزار , game نرم افزار , بازی اکشن نرم افزار ,danload bazi نرم افزار , بازی زیبا نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , بازی امسال نرم افزار ,بهترین بازی نرم افزار , بازی جذاب نرم افزار , بازی های نرم افزار , نرم افزار , گیم نرم افزار ,بازی پرطرفدار نرم افزار , بازی نرم افزار , گیمز نرم افزار ,دالنود بازی قدیمی نرم افزار , بازی امسال نرم افزار ,نقد نرم افزار ,نقدر بازی نرم افزار ,ترینر بازی نرم افزار ,رمز بازی نرم افزار ,کد بازی نرم افزار ,کد تقلب نرم افزار , کد تق نرم افزار , کد های نرم افزار ,کرک نرم افزار ,کرک بازی نرم افزار ,مشکل در بازی نرم افزار ,تالار بازی نرم افزار ,بازی 2012 نرم افزار ,بازی عصر نوین نرم افزار ,بازی توپ نرم افزار ,برنامه نرم افزار , نرم افزار , برنامه نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , برنامه ی نرم افزار , برنامه جدید نرم افزار , نسخه جدید نرم افزار , نسخه جدید برنامه نرم افزار ,برنامه توپ نرم افزار , برنامه توپ نرم افزار , برنامه زیبا نرم افزار , نسخه قبلی برنامه نرم افزار , کرک برنامه نرم افزار , رمز برنامه نرم افزار ,کیجین برنامه نرم افزار ,نسخه جدید برنامه نرم افزار ,سایت برنامه نرم افزار ,سایت نرم افزار ,برنامه جدید نرم افزار ,نقد برنامه نرم افزار , ید برنامه نرم افزار , ید نقدی نرم افزار , نرم افزار , program نرم افزار ,danlod barname نرم افزار , نرم افزار , نرم افزار ,مشاهده نرم افزار ,نسخه جدید نرم افزار , نرم افزار , نرم افزار , اکشن نرم افزار , کمدی نرم افزار , قشنگ نرم افزار , جدید نرم افزار , های نرم افزار , پشت صحنه نرم افزار ,تصاویر نرم افزار ,بازیگر نرم افزار ,تیتراژ نرم افزار ,نقد نرم افزار ,سوتی نرم افزار , نرم افزار , قدیمی نرم افزار , جذاب نرم افزار , زیرنویس نرم افزار ,زیرنویس نرم افزار , هالیوودی نرم افزار , با کیفت720 نرم افزار , با کیفیت320 نرم افزار , با کیفیت پایین نرم افزار , با کیفیت بالا نرم افزار , کم حجم نرم افزار , ایرانی نرم افزار , هندی نرم افزار , امریکایی نرم افزار , آلمانی نرم افزار , زیر نویس انگلیسی نرم افزار , زیر نویس فارسی نرم افزار ,صدای نرم افزار , صدای نرم افزار , موزیک نرم افزار , فایل صوتی نرم افزار , 6آلبوم جدید نرم افزار ,خواننده نرم افزار ,شعر نرم افزار , آنگ جدید نرم افزار , نرم افزار , آهنگ پیشواز نرم افزار , آهنگ پیشواز ترانه نرم افزار , ترانه های نرم

مشاهده متن کامل ...

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.