پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 امکانات و تجهیزات مدرسه
آموزشی ترس از مدسه
درخواست حذف اطلاعات
 روانشناسی

آموزشی در زمینه درمان ترس از مدرسه ک ن

زمان نمایش 27 دقیقه

برای مشاهده لیست ها قیمت و روش ید اینجا کلیک کنید

دیگر موارد جستجو شده:

ترس از مدرسه

ترس از مدرسه رفتن
ترس از مدرسه در دانش آموزان
ترس از مدرسه چیست
ترس از مدرسه ک ن
ترس از مدرسه pdf
ترس از مدرسه.doc
درمان ترس از مدرسه
ترس کودک از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه

علت ترس کودک از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

ترس از مدرسه رفتن

ترس از رفتن به مدرسه

درمان ترس کودک از مدرسه

درمان ترس ک ن از مدرسه

ترس از رفتن به مدرسه

دلایل ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه

ترس از مدرسه در دانش آموزان

درمان ترس ک ن از مدرسه

درمان ترس کودک از مدرسه

ترس از مدرسه چیست

دلیل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه

ترس از مدرسه ک ن

ترس از مدرسه در ک ن
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
علل ترس از مدرسه در ک ن
ک ن و ترس از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
ترس ک ن پیش دبستانی از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

ترس ک ن از مدرسه

ترس ک ن از مدرسه
ترس کودک از مدرسه
ترس کودک از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
ترس از مدرسه در ک ن
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

ترس از مدرسه در ک ن

ترس از مدرسه ک ن
علل ترس از مدرسه در ک ن

ترس ک ن از مدرسه

ترس ک ن از مدرسه
ترس کودک از مدرسه
ترس کودک از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
ترس از مدرسه در ک ن
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
علل ترس از مدرسه در ک ن

ترس کودک از مدرسه

ترس کودک از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

ترس کودک از مدرسه

ترس کودک از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه

علل ترس از مدرسه در ک ن

علل ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
علل ترس از مدرسه در ک ن

ک ن و ترس از مدرسه

کودک و ترس از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

دلایل ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه

ترس از مدرسه در ک ن

ترس از مدرسه ک ن
علل ترس از مدرسه در ک ن

درمان ترس ک ن از مدرسه

درمان ترس کودک از مدرسه

دلایل ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه

ترس ک ن پیش دبستانی از مدرسه

درمان ترس ک ن از مدرسه

درمان ترس کودک از مدرسه

دلیل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه

دلیل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه

ترس از مدرسه pdf

ترس از مدرسه.doc

درمان ترس از مدرسه

راههای درمان ترس از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه

راههای درمان ترس از مدرسه

درمان ترس ک ن از مدرسه

درمان ترس کودک از مدرسه

درمان ترس کودک از مدرسه

درمان ترس ک ن از مدرسه

ترس کودک از مدرسه

ترس کودک از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه

ترس کودک از مدرسه

ترس کودک از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه
ترس ک ن از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
درمان ترس کودک از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه

ترس ک ن از مدرسه

ترس ک ن از مدرسه
ترس کودک از مدرسه
علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس ک ن از مدرسه
ترس از مدرسه در ک ن
دلایل ترس ک ن از مدرسه
درمان ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه

علت ترس ک ن از مدرسه
دلایل ترس ک ن از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
علل ترس از مدرسه در ک ن

علت ترس ک ن از مدرسه

علل ترس ک ن از مدرسه
علت ترس کودک از مدرسه
علت ترس بچه ها از مدرسه
دلیل ترس ک ن از مدرسهمشاهده متن کامل ...
پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی
درخواست حذف اطلاعاتپروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی صنایع دارویی و پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 604 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39
پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکیفروشنده فایل


کد کاربری 6017پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات پزشکی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش


 


- 1 مقدمه :

با توجه به اینکه شمار کارخانجات و واحدهای مشابه به شماره انگشتان دست نمی رسد ت به ناچار برای مبارزه با چنین معضلی مجبور خواهد شد با وارد تجهیزات مورد نیاز هزینه سنگینی را پرداخت کند از طرفی مشکلات تعمیرات و نگهداری آن ها با توجه به وارداتی بودن آن قابل پیش بینی است و ت ناچار است مطیع سرس بیگانگان شود. با توجه به مسائل و اقتصادی ذکر شده توجیه علمی و آن مشخص می شود.1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید تجهیزات پزشکیمحل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به خودکفایی این صنعت و همجنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این که تولید تجهیزات پزشکی می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های پزشکی این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی و خودکفایی در تولید یکی از محصولات ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، اشتغا ایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص در پرورش کالای داخلی و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :

تعداد اشتغا ایی این طرح 23 نفر میباشد .

معرفی برخی از تجهیزات پزشکی

فشارسنج خون

بازوبند فشار خون به همراه گوشی پزشکی

فشارسنج خون دستگاهی است که در پزشکی برای اندازه‌گیری فشار خون افراد استفاده می‌شود.انواع

فشارسنج جیوه‌ای: این نوع فشارسنج مهمترین استاندارد اندازه‌گیری فشار خون شناخته می‌شود. در این دستگاه‌ها، یک ستون مثل دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می‌دهد.احتمال درست کار ن این دستگاه خیلی کم است. ستون جیوه تنها چیزی است که در آن حرکت می‌کند. هنگام خواندن فشار، باید به اعدادی دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه شده‌اند. با این‌حال، استفاده از فشارسنج جیوه‌ای رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می‌تواند محیط را آلوده کند.

فشارسنج عقربه‌ای بعضی از دستگاه‌های فشارسنج عقربه‌ای هستند. فشارسنج عقربه‌ای وسیله‌ای است فنردار که با استفاده از فشار هوا عقربه‌ای را روی صفحه مُدرجی حرکت می‌دهد که هر درجه? آن نشانگر یک میلیمتر جیوه‌است. این نوع فشارسنج ارزان و حملش نسبت به نوع جیوه‌ای راحت‌تر است.

فشارسنج دیجیتال":از آنجا که در موارد نادر دستگاه‌های دیجیتالی و خ ر فشارخون را اشتباه محاسبه می‌کنند، همیشه ترجیح داده می‌شود که از فشارسنج جیوه‌ای استفاده شود و استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی تنها برای بیمارانی توصیه می‌شود که توانایی استفاده از این وسایل استاندارد را ندارند.دماسنج

یک دماسنج جیوه‌ای معمولی

دماسنج، وسیله ای است که بر مبنای واحد مختلف دما را اندازه می‌گیرد.

اندازه‌گیری دقیق دما توسط دماسنج صورت می‌گیرد. ساده‌ترین و رایج‌ترین نوع دماسنج، دماسنج‌های جیوه ای و الکی است. اساس کار این دماسنج‌ها بر انبساط مایعات است.

اندازه‌گیری دما توسط دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی برای دماهایی امکان‌پذیر است که بالاتر از نقطه? انجماد و پایین‌تر از نقطه? جوش مایع درون دماسنج باشد. که معمولاً دماسنج‌های الکلی دماهای +?? الی -??? را می‌توانند نشان دهند و برای اندازه‌گیری دماهای بالاتر باید از دماسنج های ترموکوپلی و آذرسنج استفاده نمود.

انواع دماسنج

· دماسنج معمولی (استاندارد thermometer)
· دماسنج حداکثر (max-thermometer)
· دماسنج حداقل (minimum thermometer)
· دماسنج حداقل-حداکثر (min-max thermometer)
· دمانگار (thermog h)
· دماسنج طبی

آبسلانگ

آبسلانگ (absolang) چوبی ساده‌است که هنگام معاینه حلق بیماران به کار می‌رود تا بالا آمدن زبان مانع معاینه نباشد. معمولا طول آبسلانگ حدود ده سانتیمتر و عرض آن دو سانتیمتر است. سطح آبسلانگ مسطح بوده و دو سر آن تقریبا گرد است.
مراحل صدور توسعه طرح :

1- تکمیل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضی) و ارسال به مدیریت.

2- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت بررسی و اظهار نظر و بازدید کارشناسان (کارشناس تخصصی ) با هماهنگی روسای ادارات تخصصی.

3- دبیرخانه صدور مجوز پس از تائید ادارات تخصصی در کمسیون بررسی طرحها مطرح می نماید و در صورت عدم تایید کمسیون به شهرستان و متقاضی اعلام مینماید و در صورت تایید از ادارات ذیربط استعلام می نماید.

4- ارجاع به اداره تخصصی جهت بررسی طرح توسعه.

5- ارجاع به دبیرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایید مدیر.

6- ارسال رونوشت به بخشهای و ادارات تخصصی و سازمانهای ذیربط.

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از محل تولید تجهیزات پزشکی

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تولید تجهیزات پزشکی به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در محل پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزی قرار دادیم ،جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش پزشکی نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی و استفاده از شیوه های نوین پزشکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .


 مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )
درخواست حذف اطلاعات

یکی از مهم ترین دلایلی که به واسطه آن توانست عملیات های م ب خود را پیش ببرد استفاده از تجهیزات و ادوات جنگی پیشرفته بود که بیشتر آنها را از پادگان ها و مناطق نظامی عراق و به دست آورد.

عصر ایران؛ مجله تصویری سلاح- گروه ترورسیتی طی نبردهای اخیر بسیاری از مناطق تحت پوشش را از دست داده است و با این وجود باز هم به حملات خود ادامه می دهد تا اه خود را محقق سازد.

یکی از مهم ترین دلایلی که به واسطه آن توانست عملیات های م ب خود را پیش ببرد استفاده از تجهیزات و ادوات جنگی پیشرفته بود که بیشتر آنها را از پادگان ها و مناطق نظامی عراق و به دست آورد. اینجا لیست برخی تسلیحات و ابزارهای نظامی اصلی که گروه تروریستی در جریان حملات خود از آنها استفاده می کند، آورده شده است.

تانک های تی-55

پیش بینی می شود گروه تروریستی 30 دستگاه تانک تی-55 در اختیار دارد و البته هنوز به درستی مشخص نیست که چگونه از این تانک ها نگهداری می کند تا با رفع مشکلات احتمالی بتواند از آنها در عملیات های بعدی هم استفاده کند. سری تانک های تی-55 در اوا جنگ جهانی دوم تا پایان دهه 1980 میلادی زیر نظر اتحاد جماهیر شوروی به تولید رسید.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

اگرچه این تانک عمر زیادی دارد، ولی هنوز در 50 مختلف جهان به صورت عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. این تانک ها سیستم زرهی سنگین، توپ پرقدرت 100 میلیمتری و یک دستگاه مسلسل 7.62 میلیمتری را در خود جا داده اند.

تانک های تی-62

پیش بینی می شود 15 دستگاه تانک مدل تی-62 در اختیار داشته باشد. این تانک در نبردهای اصلی اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت و به منظور جایگزینی با مدل تی-55 ساخته شده بود. در جریان جنگ هشت ساله میان عراق و ایران این تانک به صورت گسترده توسط رژیم بعثی مورد استفاده قرار می گرفت.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

تانک تی-62 سیستم زرهی سنگین را شامل می شود، به توپ 115 میلیمتری مجهز شده و یک دستگاه مسلسل هم برای آن در نظر گرفته شده است.

تانک های تی-72

پیش بینی می شود 5 تا 10 دستگاه تانک تی-72 در اختیار داشته باشد و البته به درستی مشخص نیست این گروه تروریستی توانایی نگهداری از این تانک ها را دارد تا بتواند از آنها در عملیات های نظامی استفاده کند یا خیر. تانک تی-72 دومین نسل از سری تانک های شوروی برای حضور در میادین نبرد است که نخستین بار در سال 1971 میلادی به تولید رسید.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

برای تانک تی-72 سیستم زرهی سنگین به همراه توپ 125 میلیمتری در نظر گرفته شده است. این تانک یک دستگاه مسلسل را به همراه اسلحه ضدهوایی شامل می شود.

خودروهای زرهی بی آر دی اِم-2

پیش بینی می شود گروه تروریستی 6 دستگاه از این خودرو را در اختیار داشته باشد. بی آر دی اِم-2 یک خودرو آبی-خاکی زرهی مخصوص گشت زنی محسوب می شود که نخستین بار در دهه 1960 میلادی توسط شوروی ساخته شد.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

این خودرو توسط چهار سرنشین هدایت می شود و از جمله تجهیزات آن می توان به مسلسل سنگین 14.5 میلیمتری به عنوان سلاح اصلی به همراه مسلسل ثانوی 7.62 میلیمتری اشاره کرد.

خودروهای زرهی ام تی-ال بی

پیش بینی می شود دو دستگاه از این خودرو را در اختیار داشته باشد که هر دو آنها در کشور عراق به دست اعضای این گروه تروریستی افتادند. ام تی-ال بی یک خودرو آبی-خاکی زهری کمکی محسوب می شود که نخستین بار در دهه 1960 میلادی معرفی شد و همچنان در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 2012 میلادی عراق قراردادی را با منعقد کرد تا 500 دستگاه خودرو ام تی-ال بی را از آنها یداری کند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

خودرو زرهی ام تی -ال بی می تواند 13 نفر را در خود جا دهد و ابزار نظامی اصلی آن یک دستگاه مسلسل 7.62 میلیمتری است.

خودروهای جنگی پیاده نظام بی ام پی-1

پیش بینی می شود در انبارهای خود 20 دستگاه خودرو جنگی بی ام پی-1 مخصوص حمل پیاده نظام را در اختیار داشته باشد. بی ام پی-1 یک خودرو رزمی پیاده نظام با قابلیت حرکت آبی-خاکی است که توسط شوروی ساخته شد. این خودرو اوا دهه 1960 میلادی معرفی شد و نخستین بار در جریان جنگ «یوم کیپور» اعراب در مقابل در سال 1973 میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

بی ام پی-1 می تواند 8 سرباز را به همراه سه خدمه اصلی در خود جا دهد. این خودرو جنگی به تفنگ نیمه اتوماتیک 73 میلیمتر مجهز شده است و در آن از یک مسلسل ثانوی 7.62 میلیمتر هم استفاده می شود.

توپ خود-کششی 122 میلیمتری 2اس1 گوُزدیکا

پیش بینی می شود 3 دستگاه 2اس1 دیکا در اختیار داشته باشد. این توپخانه خود-کششی در اصل یک خودرو مجهز به توپخانه است که نخستین بار در دهه 1970 میلادی معرفی شد و آن زمان بخشی از توپخانه خود-کششی شوروی محسوب می شد. این خودرو قدرت مانور بالایی داشت، برای آن قابلیت حرکت آبی-خاکی در نظر گرفته شده بود و قابلیت های کاربردی آن را در نبردهای مختلف خود مورد استفاده قرار داد.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

گوُزدیکا یک دستگاه توپ نیمه اتوماتیک 122 میلیمتری را در خود جا داده است. این خودرو یک مسلسل 9.5 میلیمتری را هم شامل می شود.

خودرو هاموی

زمانی که گروه تروریستی به شهر موصل حمله کرد موفق شد یک ناوگان از خودرو ی هاموی را در اختیار بگیرد. پیش از این خودروهای مذکور را به عراق تحویل داده بود. این خودروها با سرعت بالا حرکت می کنند و برای آنها قابلیت حرکت آسان روی زمین های ناهموار در نظر گرفته شده است.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

هاموی به سیستم زرهی سنگین مجهز شده است و از نیروهای نظامی در مقابل سلاح های کوچک آتش زا و ترکش های ناشی از انفجارهای غیرمستقیم محافظت می کند. این خودروها در مقابل مین های زمینی توان مقاومت ندارند.

اسلحه آکا-47

اگرچه در زمینه استفاده از اسلحه قابلیت انتخاب نداشت، ولی آکا-47 به تنفگ استاندارد این گروه تروریستی برای حملات زمینی تبدیل شد. یکی از مهم ترین دلایل اتفاق مذکور این بود که آکا-47 هزینه کم دارد، دوام آن زیاد است، در دسترس است و استفاده از آن به آسانی انجام می شود.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

آکا-47 در اصل توسط روسیه ساخته شد، ولی به سرعت در دیگر نقاط جهان گسترش یافت و های مختلف از آن استفاده د. آکا-47 یک اسلحه سبک، نسبتا موثر و کاربردی محسوب می شود.

توپ بدون لگد 82 میلیمتری بی-10

توپ بدون لگد بی-10 یکی از قدیمی ترین سیستم های نظامی شوروی محسوب می شود که نخستین بار در دهه 1950 میلادی معرفی شد. اگرچه این ابزار نظامی هم اکنون منسوخ شده است، ولی در جریان جنگ سرد توسط بیشتر کشورها از جمله و عراق مورد استفاده قرار می گرفت.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

بی -10 را از مراکز نظامی مختلف عراق و سرقت کرد و آن را در عملیات های مختلف مورد استفاده قرار داد. توپ بدون لگد بی-10 چند بار اصلاح شد تا در نهایت بتواند به خوبی در مقابل تانک ها و دیگر وسایل نقلیه زرهی بایستد.

توپ بدون لگد 105 میلیمتری ام40

پیش بینی می شود گروه تروریستی فقط یک دستگاه ام40 را در اختیار داشته باشد. این توپ بدون لگد یک اسلحه ضدتانک سبک محسوب می شود که توسط ساخته شد. این اسلحه در اواسط دهه 1950 میلادی وارد میادین نبرد شد و به سرعت توانست در سراسر جهان به عنوان یک ابزار نظامی کاربردی معرفی شود.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

اگرچه عراق و هرگز چنین اسلحه ای را یداری ن د، ولی پیش از آنکه اسلحه مذکور در اختیار قرار بگیرد توسط نیروهای شورشی در به کار گرفته می شد.

راکت انداز ام79 اوسا

راکت انداز ام79 اوسا نیروهای دشمن را با خم های 90 میلیمتری به آتش می بندد و در مقابل تانک ها و مواضع تقویت شده بسیار موثر عمل می کند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

«الیوت هیگینس» از خبرنگاران محقق که در جنگ عراق و به صورت فعال حضور داشته است می گوید که این سلاح ها پیش از آنکه توسط عربستان سعودی در اختیار نیروهای شورشی قرار داده شوند در کشور کرواسی بوده اند. از این راکت اندازها برای ت یب خودروهای زرهی «نیروی امنیتی عراق» استفاده می کند.

نارنجک انداز آربی جی-6

این نارنجک انداز نیمه اتوماتیک یک اسلحه سبک محسوب می شود که برای استفاده پیاده نظام ساخته شده است.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

به گفته «براون موسز» از خبرنگاران حاضر در جنگ های عراق و ، عربستان سعودی نارنجک انداز کرواسیایی آر بی جی-6 را به داخل مرزهای قاچاق کرد. این نارنجک اندازها سرانجام راه خود را پیدا د تا به دست بیفتند و هم اکنون در نبردهای عراق هم از آنها استفاده می شود.

آر پی جی-7

عراق تعداد زیادی آ ی جی-7 دارد و هم اکنون نیروی امنیتی عراق، پیشمرگه های کرد، و نیروهای تروریستی از این راکت انداز استفاده می کنند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

آر پی جی-7 یک اسلحه ضدتانک غیرهدایت شونده محسوب می شوند که نیروی نظامی با قرار دادن آن روی شانه های خود شلیک می کند. این سلاح دوام و هزینه اندک دارد و نحوه استفاده از آن بسیار آسان است. نارنجک ها با این سلاح می توانند تا مسافت 920 متری پرتاب شوند و بدون برخورد با هدف اصلی هم می توانند با ت یف محیط پیرامون قدرت بالای خود را به نمایش بگذارند.

راکت اندازهای چندگانه

ع های منتشر شده توسط هواداران و رسانه های خبری نشان می دهد که این گروه تروریستی به سه دستگاه راکت انداز چندگانه مجهز شده است: راکت انداز 57 میلیمتری یوبی-16، راکت انداز 107 میلیمتری تیپ 63، راکت انداز 122 میلیمتری بی ام-21. این سیستم ها می توانند در هر ثانیه چندین راکت را با حداکثر برد 13 مایل پرتاب کنند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

هر دو کشور عراق و این راکت اندازها را در اختیار داشت و همین اتفاق به فرصت داد تا بتوانند آنها را در اختیار بگیرد.

ام198

ام198 در اصل یک توپخانه متوسط محسوب می شود که می بایست به وسیله یک دستگاه یدک کش به نقاط مختلف حمل شود. این خم انداز پس از جنگ جهانی دوم برای ساخته شد.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

ام198 می تواند با حداکثر برد 14 مایل شلیک کند و برای آن امکان سازگاری با مهمات مختلف از جمله خم با قابلیت انفجار بالا و راکت ها در نظر گرفته شده است. موفق شد این خم انداز را از عراق سرقت کند.

توپ صحرایی 59-1

نمونه 59-1 کپی چینی توپ های صحرایی ام-46 و ام1954 محسوب می شود که توسط شوروی ساخته شده بود. ام-46 نخستین بار در سال 1954 میلادی توسط شوروی به تولید رسید و آن زمان بیشترین برد را بین همه توپ های جهان در اختیار داشت که می توانست گلوله را تا مسافت 17 مایلی پرتاب کند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

تیپ 59-1 یک کپی تحت لیسانس چین از ام-46 محسوب می شود که بسیار سبک تر ساخته شده است. های عراق و از تیپ 59-1 استفاده می د و سرانجام توانست آن را در اختیار بگیرد.

خم انداز دی-30

خم انداز دی-30 یکی از توپخانه های شوروی بود که نخستین بار در دهه 1960 میلادی معرفی شد. دی-30 با یک دستگاه یدک کش به نقاط مختلف انتقال داده می شود.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

این اسلحه می تواند با توان پایدار پنج تا شش دور در دقیقه شلیک کند و محدود شلیک موثر آن حداکثر 10 مایل برآورد شده است.

اسلحه های ضدهوایی

زد یو-23-2 مسلسل ضدهوایی محسوب می شود که توسط شوروی ساخته شد و از دهه 1960 میلادی تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است. این مسلسل با دهانه 23 میلیمتری با سرعت 400 دور در دقیقه شلیک می کند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

زدیو-23-2 می تواند با محدود شلیک موثر 2 مایل هواپیماهای دشمن را زیر آتش بگیرد و البته برای آن شلیک به اه پرنده با ارتفاع کم در نظر گرفته شده است که تا امروز در جنگ داخلی بسیار مورد استفاده قرار گرفت. این مسلسل در عراق هم کاربردهای فراوان داشت.

همچنین تعداد اندکی از سلاح های ضدهوایی 14.5 میلیمتری کِی پی وی، 14.5 میلیمتری زدپی یو، 23 میلیمتری زدیو-23، 37 میلیمتری تیپ 65، 57 میلیمتری اِی زد پی اس-60 را از عراق و به سرقت برده است.

سیستم خود-کششی ضدهوایی 23 میلیمتری زد اس یو-23-4

دستکم دو دستگاه زداس یو-23-4 را در انبارهای خود در اختیار دارد. زد اس یو-23-4 یک سیستم زرهی سبک ضدهوایی محسوب می شود. اسلحه آن به رادار مجهز شده است و سیستم خود-کششی آن امکان می دهد به راحتی به نقاط مختلف حرکت کند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

اگرچه زداس یو فقط در دهه 1980 میلادی تولید شد، ولی همچنین توسط های مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم ضدهوایی را از سرقت کرد.

اسلحه اف آی ام-92 استینگر منپدس

اف آی اِم -92 استینگر یک موشک انداز زمین به هوا مجهز به فناوری مادون قرمز محسوب می شود که نیروی پیاده نظام آن را روی شانه خود می گذارد. این اسلحه بسیار خطرناک است و حتی می تواند سقوط هلی کوپتر یا هواپیما را باعث شود.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

این اسلحه به مراقبت و نگهداری ویژه نیازمند است و پیش بینی می شود آن را از عراق سرقت کرده باشد.

اِس آ-16 منپَدس

در تاریخ 24 آگوست 2014 اعلام کرد چندین سیستم موشک ضدهوایی اِس آ-16 روسی را از غارت کرده است. این سلاح ها در جریان نبردی به دست نیروهای تروریستی افتاد که طی آن بیش از 500 نفر کشته شدند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

نخستین مدل از این سلاح ضدهوایی در دهه 1980 میلادی توسط شوروی مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در انبارهای روسیه هم موجود است. این اسلحه می تواند به هواپیماهایی که در ارتفاع 16 هزار پایی پرواز می کنند شلیک کند و برای هلی کوپترها و جنگنده هایی که با ارتفاع کم پرواز می کنند بسیار خطرناک است.

9کِی32 استرِلا-2 مَنپَدس

استرِلا-2 نخستین نسل از این سلاح زمین به هوا محسوب می شود که نیروی نظامی برای شلیک آن را روی شانه های خود می گذارد. این اسلحه ساخت شوروی اولیه بار در دهه 1960 میلادی معرفی شد و همچنان در نقاط مختلف جهان از آن استفاده می شود.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

هر دو کشور عراق و این اسلحه را در اختیار داشتند آن را از هر دو کشور به سرقت برد.

موشک های ضدتانک

اچ جِی-8 یک موشک ضدتانک محسوب می شود که او دهه 1980 میلادی در کشور چین ساخته شد. برای اچ جِی-8 برد عملیاتی 6 هزار متری در نظر گرفته شده است و این سیستم مبتنی بر موشک یو اِس بی جی اِم-71 ساخته شده است.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

اچ جِی-8 در مقابل خودروهای زرهی، پناهگاه ها و استحکامات دشمن به خوبی عمل می کند تا آنها را ت یب کند. آزاد از ژوئن 2013 به بعد این موشک ها را مورد استفاده قرار داد و البته سرانجام توانست آنها را در اختیار بگیرد.

همچنین موشک های ضدتانک 9ام 14ام مالیوتکا-ام، 9ام111ام فاکتوریا، 9ام113 کورس، 9کِی 115-3 مِتیس-ام، 9ام133 کورنِت، و آی-آر اِی اِی دی را مورد استفاده قرار می دهد.

مسلسل دی اس اچ کِی 1938

دی اس اچ کِی 1938 یک مسلسل سنگین محسوب می شود که در سال 1938 میلادی توسط شوروی ساخته شد. این دستگاه در جنگ جهانی دوم برای اتحاد جماهیر شوروی به مسلسل سنگین استاندارد تبدیل شد و همچنان تولید آن ادامه دارد.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

دی اس اچ کِی کاربردهای فراوان دارد که از جمله آنها می تواند به عنوان اسلحه ضدهوایی یا اسلحه سنگین ضشتیبانی از نیروهای پیاده نظام مورد استفاده قرار گیرد. این اسلحه می تواند با توان 600 دور در دقیقه شلیک کند و به راحتی روی خودرو نصب می شود و به همین خاطر قدرت مانور بالا دارد. این مسلسل را از پایگاه های نظامی عراق و سرقت کرد.

هواپیمای جنگنده میگ

توانست در یکی از حملات خود به جنگنده های میگ را تصاحب کند، ولی تردید زیادی وجود دارد که نیروهای بتوانند آنها را به پرواز درآورند و البته گفته می شود که این هواپیماها از نظر فنی برای پرواز مناسب نیستند.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

معمولا هر منطقه نظامی را که تصاحب می کند سلاح های آن را در اختیار می گیرد و البته دانش کافی برای استفاده از تمامی این سلاح ها را ندارد که از جمله سلاح های مذکور می توان به نسخه روسی موشک سایدویندر اشاره کرد که آن را در اختیار گرفت و هرگز نتوانست از آن استفاده کند.

شبکه اجتماعی

یکی از کاربردی ترین ابزارهای شبکه های اجتماعی است که نیروهای آن فعالیت های گسترده ای را در این زمینه انجام می دهند. تصاویر ویدیویی خود را معمولا از طریق شبکه های اجتماعی پخش می کند. این گرو تروریستی برای حضور در شبکه های اجتماعی زبان انگلیسی را انتخاب کرده است و در توئیتر با هشتگ های اختصاصی خود مطالب مختلف را به اشتراک می گذارد.

تجهیزات نظامی در یک لیست(+ع )

طی سال های اخیر از شبکه های اجتماعی کمک گرفته است تا اه خود را بهتر پیش ببرد و در دو کشور عراق و بهتر نفوذ کند. شبکه اجتماعی هم اکنون به یکی از قدرتمندترین سلاح های تبدیل شده است.مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.5 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. اسناد ارزی مناقصات 67/95 م ن - 73/95 م ن / آگهی مناقصه, اسناد ارزی مناقصات 67/95 م ن - 73/95 م ن

 2. آگهی ارزی کیفی ید و تامین دو دستگاه ای ری کامیونی / آگهی ارزی کیفی ید و تامین دو دستگاه ای ری کامیونی

 3. ارزی کیفی خط تغذیه و شبکه و توزیع و ساخت و نصب دو مورد ایستگاه تقلیل فشار / ارزی کیفی خط تغذیه و شبکه و توزیع و ساخت و نصب دو مورد ایستگاه تقلیل فشار

 4. مزایده فروش 2150 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته / مزایده, مزایده فروش 2150 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته

 5. استعلام کارتریج مشکی / استعلام کارتریج مشکی

 6. استعلام کلید کشویی موتوردار ... / استعلام, استعلام کلید کشویی موتوردار ...

 7. استعلام کابل رابط و ارژی چین .. / استعلام, استعلام کابل رابط و ارژی چین ..

 8. استعلام آنتی فوم / استعلام , استعلام آنتی فوم

 9. استعلام fill pack / استعلام , استعلام fill pack

 10. استعلام نرم افزار cisco ..... / استعلام , استعلام نرم افزار cisco .....

 11. ارزی کیفی مناقصه اجاره دو فروند هلیکوپتر / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,ارزی کیفی اجاره دو فروند هلیکوپتر

 12. استعلام قطعات گیرب / استعلام , استعلام قطعات گیرب

 13. مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب در روستای پر شبستر / مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن آب در روستای پر شبستر

 14. آگهی مناقصه واگذاری بهره برداری،حوادث و اتفاقات امور برق مرکز بصورت جامع / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری بهره برداری،حوادث و اتفاقات امور برق مرکز بصورت جامع

 15. فراخوان نوسازی ، بهینه سازی وتست لوازم اندازه گیری غیر دیم / فراخوان نوسازی ، بهینه سازی وتست لوازم اندازه گیری غیر دیم

 16. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد و تملیکی واقع در محمد شهر / مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد و تملیکی واقع در محمد شهر

 17. مزایده ساخت و طراحی پل عابر پیاده و ... / آگهی مزایده,مزایده ساخت و طراحی پل عابر پیاده و ...

 18. مناقصه نصب 2000 عدد کنتور .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نصب 2000 عدد کنتور .... نوبت دوم

 19. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده c نوبت اول

 20. مزایده ملک به مساحت 681/20 مترمریع کلاسه 950318 مرحله اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 681/20 مترمریع کلاسه 950318 مرحله اول

 21. مزایده اجرای پروژه مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجرای پروژه مدیریت اجرای طرح کارت پارک مکانیزه- نوبت دوم

 22. مزایده عرصه زمین محل استقرار غرفه مجموعه بازی / مزایده ,مزایده عرصه زمین محل استقرار غرفه مجموعه بازی

 23. مناقصه واگذاری آسف خیابان های سطح شهر تجدید - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری آسف خیابان های سطح شهر تجدید - نوبت دوم

 24. مزایده اجاره محل فست فود / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل فست فود

 25. مزایده ملک مس ی ، تجارتی ، کشاورزی به مساحت 681/20 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مس ی ، تجارتی ، کشاورزی به مساحت 681/20 مترمربع

 26. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر مرحله دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات شهر مرحله دوم

 27. مزایده ملک به مساحت 47 مترمربع واقع در طبقه چهارم کلاسه 950388 / مزایده,مزایده ملک به مساحت 47 مترمربع واقع در طبقه چهارم کلاسه 950388

 28. مزایده سواری پراید 132 مدل 1390 / مزایده , مزایده سواری پراید 132 مدل 1390

 29. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد واقع در تهرانسر / مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد واقع در تهرانسر

 30. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد / مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات مازاد

 31. استعلام نصب و آماده سازی پارتیشن به صورت کامل و دیوا وش با زیرسازی / استعلام, استعلام نصب و آماده سازی پارتیشن به صورت کامل و دیوا وش با زیرسازی

 32. استعلام کارت خام desfire 4k e1 و ... / استعلام, استعلام کارت خام desfire 4k e1 و ...

 33. استعلام مرغ / استعلام، استعلام مرغ

 34. استعلام مرغ کامل منجمد کیسه / استعلام، استعلام مرغ کامل منجمد کیسه

 35. استعلام کاغذ a4 درجه یک ایرانی / استعلام, استعلام کاغذ a4 درجه یک ایرانی

 36. استعلام چای و قند درجه یک ایرانی / استعلام, استعلام چای و قند درجه یک ایرانی

 37. استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی / استعلام, استعلام تجهیزات خانگی، اداری و صنعتی

 38. استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار / استعلام, استعلام کامپیوتر و فناوری اطلاعات- نرم افزار

 39. استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری / استعلام , استعلام تجهیزات و وسایل تحصیلی و اداری

 40. استعلام اجناس درجه یک ایرانی / استعلام , استعلام اجناس درجه یک ایرانی

 41. استعلام ید لوازم شوینده اداری و اماکن ورزشی / استعلام , استعلام ید لوازم شوینده اداری و اماکن ورزشی

 42. استعلام تلویزیون شهری led به ابعاد 3+5a / استعلام ,استعلام تلویزیون شهری led به ابعاد 3+5a

 43. استعلام پول شمار و تستر ارز ی حداقل پنج تا ارز مدل m1 / استعلام, استعلام پول شمار و تستر ارز ی حداقل پنج تا ارز مدل m1

 44. استعلام ید لوازم و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات است داراب / استعلام, استعلام ید لوازم و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات است داراب

 45. استعلام ید3 دستگاه سرور / استعلام, استعلام ید3 دستگاه سرور

 46. استعلام درخواست ید تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور / استعلام, استعلام درخواست ید تجهیزات مورد نیاز اتاق سرور

 47. استعلام ید شبکه lan / استعلام, استعلام ید شبکه lan

 48. استعلام ید م ومات اداری / استعلام, استعلام ید م ومات اداری

 49. استعلام کیس کامل رایانه ... / استعلام, استعلام کیس کامل رایانه ...

 50. استعلام ویدئو پروژکتور دیتال مدل c2227 ... / استعلام, استعلام ویدئو پروژکتور دیتال مدل c2227 ...

 51. استعلام دستگاه استرج فرودگاهی با دستگاه بسته بندی مشمعی (سیلیفونی / استعلام, استعلام دستگاه استرج فرودگاهی با دستگاه بسته بندی مشمعی (سیلیفونی

 52. استعلام کولر ایستاده 60 هزار مارک lg گارانتی گلدیران انیورتر دار / استعلام, استعلام کولر ایستاده 60 هزار مارک lg گارانتی گلدیران انیورتر دار

 53. استعلام کولر اسپلیت 18000 هزار lg اینورتر / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 18000 هزار lg اینورتر

 54. استعلام کولر اسپلیت 9000 lg / استعلام, استعلام کولر اسپلیت 9000 lg

 55. استعلام استاکر دستی / استعلام, استعلام استاکر دستی

 56. استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام, استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه

 57. مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

 58. مناقصه ید دو دستگاه کامیون آتش نشانی ( تمدید مناقصه ) / مناقصه ید دو دستگاه کامیون آتش نشانی ( تمدید مناقصه )

 59. تمدید فراخوان مناقصه ید روتور کمپرسور زیمنس تمدید 95.01.5 / تمدید , تمدید فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ید روتور کمپرسور زیمنس تمدید 96.01.5

 60. مناقصه ید خدمات مشاور مربوط به مطالعه به روزآوری میدان خانگیران / آگهی مناقصه, مناقصه ید خدمات مشاور مربوط به مطالعه به روزآوری میدان خانگیران

 61. مناقصه مطالعه به روز آوری میدان کنگان / آگهی مناقصه, مناقصه مطالعه به روز آوری میدان کنگان

 62. مناقصه ید 1000 عدد پ ف ی / مناقصه ید 1000 عدد پ ف یمشاهده متن کامل ...
آشنایی با تجهیزات آشپزخانه صنعتی
درخواست حذف اطلاعات


همه با وسایل و تجهیزات آشپزخانه ها آشنایی دارند ولی شاید تجهیزات آشپزخانه صنعتی کمی برای عموم نا آشنا باشد.
به طور کلی به تجهیزات فست فود ، تجهیزات سرو غذا ، تجهیزات پخت غذا و ... که جنبه صنعتی دارند تجهیزات آشپزخانه صنعتی گفته می شود. این وسایل در رستوران ها ، فست فودها ، آشپزخانه های هتل ها و... مورد استفاده قرار می گیرد.  بحث کیفیت شاید مهمترین فاکتور تجهیزات آشپزخانه صنعتی است و به دلیل پخت در حجم وسیع تر و برای افراد بیشتر باید به این فاکتور توجه ویژه داشت.
از طرفی شاید زیبایی و شیک بودن این تجهیزات نیز برای خیلی مشتریان و صاحبان این آشپزخانه ها مهم باشد.
قیمت نیز از فاکتورهای مهم در این راستا عنوان می شود که در این زمینه ایران فر گستر تضمین بهترین ها برای شماست.ضمانت نامه هم دغدغه خیلی افراد در انتخاب تجهیزات آشپزخانه صنعتی است. از طرفی آشپز ها چون با این ابزار بیشتر از هر ی در ارتباطن بهترین مرجع برای انتخاب هستند که پیشنهاد می شود در هنگام ید از تحربیات این افراد بهره بگیرید.به طور کلی می توان برای بررسی بعضی از این وسایل به چند مورد آن اشاره کرد که در پایین عنوان می شود:-  تجهیزات انبار-  تجهیزات آماده سازی-  تجهیزات پخت غذا-  تجهیزات فست فودو کافی شاپ-  تجهیزات سرو غذا
مشاهده متن کامل ...
- نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سر
درخواست حذف اطلاعات

شرکت طراحی ی پیچک پویان سازه

اطلاعات شرکت ها آ ین اخبار مقالات ویدئوها اخبار نمایشگاه ها گفتگو های اختصاصی دانستنیها گالری ع نمایشگاهها لینک های مرتبط
خانه   بازار   صنعت شهربازی   دستگاههای شهر بازی روباز   فروش فوق العاده وسایل شهربازی سالنی و روباز
تازه ترین اخبار شرکت ها :
قابل توجه علاقه مندان به حوزه اسباب بازی و سرگرمی ک ن
طراحی ساخت و تجهیز شهربازی و مجموعه های فرهنگی  ورزش
02122068155
09033025779
پیشگام در ارائه  جدید ترین دستگاه های تیکتی و جایزه ای مدرن و استاندارد در ایران

گارانتی و خدمات پس از فروش
طراحی ساخت و تجهیز شهربازی و مجموعه های فرهنگی  ورزشی

پیشگام در ارائه  جدید ترین دستگاه های تیکتی و جایزه ای مدرن و استاندارد در ایران

گارانتی و خدمات پس از فروش

 
 
دستگاههای شهر بازی روباز
تکان دهنده
دستگاههای سالنی
سازه های بادی
دستگاههای شهر بازی روباز
گروه نیازمندی ها
بازی ها و نرم افزارها
مراکز تفریحی و سرگرمی
اسباب بازی و بازی آموزشی
صنایع و خدمات
صنعت شهربازیطراحی ساخت و تجهیز شهربازی و مجموعه های فرهنگی  ورزشی

پیشگام در ارائه  جدید ترین دستگاه های تیکتی و جایزه ای مدرن و استاندارد در ایران

گارانتی و خدمات پس از فروش

 شهربازی - نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سرمایه گذاری سهربازی - دستگاه شهربازی - دستگاه شهربازی س وشیده - دستگاه شهربازی روباز - ارائه طرح توجیهی شهربازی - سرمایه گذاری جهت راه اندازی تجهیز و بهره وری شهربازی س وشیده -طراحی شهربازی - ساخت شهربازی - احداث شهربازی س وشیده - احداث شهربازی روباز - تجهیزات استاندارد شهربازی - خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - وسایل شهربازی استاندارد - وسایل شهربازی ودستگاه بازی - سرمایه گذاری شهربازی س وشیده - دستگاه های بازی پیشرفته - جدیدترین وسایل شهربازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی - لوازم شهربازی - م ومات شهربازی -وسایل شهربازی س وشیده - وسائل شهربازی-وسایل مدرن شهربازی س وشیده - انواع دستگاه شهربازی -نصب و راه اندازی رولر تر-رولر ترهای عظیم با برندهای معتبر جهانی - آموزش پرسنل شهربازی - پشتیبای نگهداری و تامین قطعات و لوازم یدکی شهربازی - تیکت شهربازی - مرکز تعمیرات شهربازی - مرکز دستگاه شهربازی - مرکز مشاوره ید و احداث شهربازی س وشیده و روباز - مرکز ید و فروش دستگاه و وسایل شهربازی نو و دست دوم -تعویض دستگاه شهربازی کارکرده با نو -فروش دستگاه دست دوم شهربازی - ید دستگاه دست دوم شهربازی - ید و فروش دستگاه شهربازی - کلیه خدمات شهربازی - استاندارد سازی شهربازی - استاندارد شهربازی - احداث شهربازی مدرن - استاندارد شهربازی مدرن -طراحی شهربازی مدرن - طراحی و دکوراسیون شهربازی - دکورلسیون شهربازی - نقاشی دیوار شهربازی س وشیده - نقاشی دیواری - اصول طراحی شهربازی - شهربازی استاندارد - مشارکت شهربازی - مشارکت در ساخت و احداث شهربازی های مدرن و استاندارد س وشیده و روبازی - لوازم مدرن شهربازی - راه اندازی شهربازی-احداث و راه اندازی شهربازی س وشیده مدرن و استاندارد -وسایل استاندارد شهربازی س وشیده -مشارکت در ساخت بهره وری شهربازی - مشارکت تجهیز شهربازی استاندارد - نصب و راه اندازی سازه های عظیم شهربازی توسط متخصصان زبده - دستگاه های مدرن شهربازی - جانمائی شهربازی - بزرگترین شرکت ارائه دهنده دستگاه استاندارد شهربازی -مشاوره احداث شهربازی - نصب وراه اندازی مجموعه های مدرن تفریحی - پیمنکاری شهربازی –برترین شرکت شهربازی- مشاوره پروژه شهربازی -تهیه پلان وچیدمان دستگاه - مشاوره طراحی شهربازی - طراحی های مدرن شهر بازی -وارد کننده تجهیزات شهربازی -بزرگترین شرکت تجهیز کننده شهربازی های س وشیده - اولین وتخصصی ترین شرکت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های شهربازی س وشیده - تجهیزات پارک های س وشیده -وسایل و تجهیزات پارکی - تجهیزات و وسایل شهربازی داخل سالن - احداث شهربازی سالنی - ارزانترین فیمت وسایل و دستگاه شهربازی - پیشرفته ترین تجهیزات شهربازی استاندارد -مدرن ترین تجهیزات استاندارد شهربازی- تجهیز شهربازی - جدیدترین دستگاهای شهربازی -بهترین شرکت شهربازی-قویترین شرکت شهربازیاتوماسیون شهربازی - سیسم کارتی شهربازی - کارتخوان شهربازی - دستگاه کارت خوان شهربازی -نصب سیستم کارتی شهربازی - تخصصی ترین مرکز سرویس و نگهداری دستگاه های شهربازی در ایران- مرکز قطعات و لوازم یدکی کلیه برندهای معتبر دستگاه شهر بازی -شهربازی - مشارکت در ساخت و تجهیز شهربازی های مدرن واستاندارد - مشارکت شهربازی - نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سرمایه گذاری سهربازی - دستگاه شهربازی - دستگاه شهربازی س وشیده - دستگاه شهربازی روباز - ارائه طرح توجیهی شهربازی - سرمایه گذاری جهت راه اندازی تجهیز و بهره وری شهربازی س وشیده -طراحی شهربازی - ساخت شهربازی - احداث شهربازی س وشیده - احداث شهربازی روباز - تجهیزات استاندارد شهربازی - خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - وسایل شهربازی استاندارد - وسایل شهربازی ودستگاه بازی - سرمایه گذاری شهربازی س وشیده - دستگاه های بازی پیشرفته - جدیدترین وسایل شهربازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی - لوازم شهربازی - م ومات شهربازی -وسایل شهربازی س وشیده - وسائل شهربازی-وسایل مدرن شهربازی س وشیده - انواع دستگاه شهربازی -نصب و راه اندازی رولر تر-رولر ترهای عظیم با برندهای معتبر جهانی - آموزش پرسنل شهربازی - پشتیبای نگهداری و تامین قطعات و لوازم یدکی شهربازی - تیکت شهربازی - مرکز تعمیرات شهربازی - مرکز دستگاه شهربازی - مرکز مشاوره ید و احداث شهربازی س وشیده و روباز - مرکز ید و فروش دستگاه و وسایل شهربازی نو و دست دوم -تعویض دستگاه شهربازی کارکرده با نو -فروش دستگاه دست دوم شهربازی - ید دستگاه دست دوم شهربازی - ید و فروش دستگاه شهربازی - کلیه خدمات شهربازی - استاندارد سازی شهربازی - استاندارد شهربازی - احداث شهربازی مدرن - استاندارد شهربازی مدرن -طراحی شهربازی مدرن - طراحی و دکوراسیون شهربازی - دکورلسیون شهربازی - نقاشی دیوار شهربازی س وشیده - نقاشی دیواری - اصول طراحی شهربازی - شهربازی استاندارد - مشارکت شهربازی - مشارکت در ساخت و احداث شهربازی های مدرن و استاندارد س وشیده و روبازی - لوازم مدرن شهربازی - راه اندازی شهربازی-احداث و راه اندازی شهربازی س وشیده مدرن و استاندارد -وسایل استاندارد شهربازی س وشیده -مشارکت در ساخت بهره وری شهربازی - مشارکت تجهیز شهربازی استاندارد - نصب و راه اندازی سازه های عظیم شهربازی توسط متخصصان زبده - دستگاه های مدرن شهربازی - جانمائی شهربازی - بزرگترین شرکت ارائه دهنده دستگاه استاندارد شهربازی -مشاوره احداث شهربازی - نصب وراه اندازی مجموعه های مدرن تفریحی - پیمنکاری شهربازی –برترین شرکت شهربازی- مشاوره پروژه شهربازی -تهیه پلان وچیدمان دستگاه - مشاوره طراحی شهربازی - طراحی های مدرن شهر بازی -وارد کننده تجهیزات شهربازی -بزرگترین شرکت تجهیز کننده شهربازی های س وشیده - اولین وتخصصی ترین شرکت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های شهربازی س وشیده - تجهیزات پارک های س وشیده -وسایل و تجهیزات پارکی - تجهیزات و وسایل شهربازی داخل سالن - احداث شهربازی سالنی - ارزانترین فیمت وسایل و دستگاه شهربازی - پیشرفته ترین تجهیزات شهربازی استاندارد -مدرن ترین تجهیزات استاندارد شهربازی- تجهیز شهربازی - جدیدترین دستگاهای شهربازی -اتوماسیون شهربازی - سیسم کارتی شهربازی - کارتخوان شهربازی - دستگاه کارت خوان شهربازی -نصب سیستم کارتی شهربازی - تخصصی ترین مرکز سرویس و نگهداری دستگاه های شهربازی در ایران- مرکز قطعات و لوازم یدکی کلیه برندهای معتبر دستگاه شهر بازی - وسایل شهربازی - تجهیزات پیشرفته شهربازی – پیشرفته ترین دستگاه های شهربازی-وسایل شهر بازی وسایل شهربازی - تجهیزات پیشرفته شهربازی – پیشرفته ترین دستگاه های شهربازی-وسایل شهر بازی دستگاه های تیکتی مانیتوردار و بدون مانیتور - چنگکی و رباط  در سایزهای مختلف با برندهای معتبر جهانی - واردات جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های تیکتی و جایزه ای  به همراه گارانتی  و خدمات پس از فروش شرکت سرزمین جادو - انواع دستگاه جایزه ای - دستگاه چنگکی شهربازی  - دستگاه مدرن تیکتی شهربازی - لوازم یدکی دستگاه های تیکتی و جایزه ای - لوازم مدرن  و استاندارد شهربازی -  دستگاه مدرن شهربازی س وشیده - مدرن ترین شهربازی -  دستگاه شهربازی س وشهربازی - نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سرمایه گذاری سهربازی - دستگاه شهربازی - دستگاه شهربازی س وشیده - دستگاه شهربازی روباز - ارائه طرح توجیهی شهربازی - سرمایه گذاری جهت راه اندازی تجهیز و بهره وری شهربازی س وشیده -طراحی شهربازی - ساخت شهربازی - احداث شهربازی س وشیده - احداث شهربازی روباز - تجهیزات استاندارد شهربازی - خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - وسایل شهربازی استاندارد - وسایل شهربازی ودستگاه بازی - سرمایه گذاری شهربازی س وشیده - دستگاه های بازی پیشرفته - جدیدترین وسایل شهربازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی - لوازم شهربازی - م ومات شهربازی -وسایل شهربازی س وشیده - وسائل شهربازی-وسایل مدرن شهربازی س وشیده - انواع دستگاه شهربازی -نصب و راه اندازی رولر تر-رولر ترهای عظیم با برندهای معتبر جهانی - آموزش پرسنل شهربازی - پشتیبای نگهداری و تامین قطعات و لوازم یدکی شهربازی - تیکت شهربازی - مرکز تعمیرات شهربازی - مرکز دستگاه شهربازی - مرکز مشاوره ید و احداث شهربازی س وشیده و روباز - مرکز ید و فروش دستگاه و وسایل شهربازی نو و دست دوم -تعویض دستگاه شهربازی کارکرده با نو -فروش دستگاه دست دوم شهربازی - ید دستگاه دست دوم شهربازی - ید و فروش دستگاه شهربازی - کلیه خدمات شهربازی - استاندارد سازی شهربازی - استاندارد شهربازی - احداث شهربازی مدرن - استاندارد شهربازی مدرن -طراحی شهربازی مدرن - طراحی و دکوراسیون شهربازی - دکورلسیون شهربازی - نقاشی دیوار شهربازی س وشیده - نقاشی دیواری - اصول طراحی شهربازی - شهربازی استاندارد - مشارکت شهربازی - مشارکت در ساخت و احداث شهربازی های مدرن و استاندارد س وشیده و روبازی - لوازم مدرن شهربازی - راه اندازی شهربازی-احداث و راه اندازی شهربازی س وشیده مدرن و استاندارد -وسایل استاندارد شهربازی س وشیده -مشارکت در ساخت بهره وری شهربازی - مشارکت تجهیز شهربازی استاندارد - نصب و راه اندازی سازه های عظیم شهربازی توسط متخصصان زبده - دستگاه های مدرن شهربازی - جانمائی شهربازی - بزرگترین شرکت ارائه دهنده دستگاه استاندارد شهربازی -مشاوره احداث شهربازی - نصب وراه اندازی مجموعه های مدرن تفریحی - پیمنکاری شهربازی –برترین شرکت شهربازی- مشاوره پروژه شهربازی -تهیه پلان وچیدمان دستگاه - مشاوره طراحی شهربازی - طراحی های مدرن شهر بازی -وارد کننده تجهیزات شهربازی -بزرگترین شرکت تجهیز کننده شهربازی های س وشیده - اولین وتخصصی ترین شرکت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های شهربازی س وشیده - تجهیزاشهربازی - نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سرمایه گذاری سهربازی - دستگاه شهربازی - دستگاه شهربازی س وشیده - دستگاه شهربازی روباز - ارائه طرح توجیهی شهربازی - سرمایه گذاری جهت راه اندازی تجهیز و بهره وری شهربازی س وشیده -طراحی شهربازی - ساخت شهربازی - احداث شهربازی س وشیده - احداث شهربازی روباز - تجهیزات استاندارد شهربازی - خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - وسایل شهربازی استاندارد - وسایل شهربازی ودستگاه بازی - سرمایه گذاری شهربازی س وشیده - دستگاه های بازی پیشرفته - جدیدترین وسایل شهربازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی - لوازم شهربازی - م ومات شهربازی -وسایل شهربازی س وشیده - وسائل شهربازی-وسایل مدرن شهربازی س وشیده - انواع دستگاه شهربازی -نصب و راه اندازی رولر تر-رولر ترهای عظیم با برندهای معتبر جهانی - آموزش پرسنل شهربازی - پشتیبای نگهداری و تامین قطعات و لوازم یدکی شهربازی - تیکت شهربازی - مرکز تعمیرات شهربازی - مرکز دستگاه شهربازی - مرکز مشاوره ید و احداث شهربازی س وشیده و روباز - مرکز ید و فروش دستگاه و وسایل شهربازی نو و دست دوم -تعویض دستگاه شهربازی کارکرده با نو -فروش دستگاه دست دوم شهربازی - ید دستگاه دست دوم شهربازی - ید و فروش دستگاه شهربازی - کلیه خدمات شهربازی - استاندارد سازی شهربازی - استاندارد شهربازی - احداث شهربازی مدرن - استاندارد شهربازی مدرن -طراحی شهربازی مدرن - طراحی و دکوراسیون شهربازی - دکورلسیون شهربازی - نقاشی دیوار شهربازی س وشیده - نقاشی دیواری - اصول طراحی شهربازی - شهربازی استاندارد - مشارکت شهربازی - مشارکت در ساخت و احداث شهربازی های مدرن و استاندارد س وشیده و روبازی - لوازم مدرن شهربازی - راه اندازی شهربازی-احداث و راه اندازی شهربازی س وشیده مدرن و استاندارد -وسایل استاندارد شهربازی س وشیده -مشارکت در ساخت بهره وری شهربازی - مشارکت تجهیز شهربازی استاندارد - نصب و راه اندازی سازه های عظیم شهربازی توسط متخصصان زبده - دستگاه های مدرن شهربازی - جانمائی شهربازی - بزرگترین شرکت ارائه دهنده دستگاه استاندارد شهربازی -مشاوره احداث شهربازی - نصب وراه اندازی مجموعه های مدرن تفریحی - پیمنکاری شهربازی –برترین شرکت شهربازی- مشاوره پروژه شهربازی -تهیه پلان وچیدمان دستگاه - مشاوره طراحی شهربازی - طراحی های مدرن شهر بازی -وارد کننده تجهیزات شهربازی -بزرگترین شرکت تجهیز کننده شهربازی های س وشیده - اولین وتخصصی ترین شرکت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های شهربازی س وشیده - تجهیزات پارک های س وشیده -وسایل و تجهیزات پارکی - تجهیزات و وسایل شهربازی داخل سالن - احداث شهربازی سالنی - ارزانترین فیمت وسایل و دستگاه شهربازی - پیشرفته ترین تجهیزات شهربازی استاندارد -مدرن ترین تجهیزات استاندارد شهربازی- تجهیز شهربازی - جدیدترین دستگاهای شهربازی -بهترین شرکت شهربازی-قویترین شرکت شهربازیاتوماسیون شهربازی - سیسم کارتی شهربازی - کارتخوان شهربازی - دستگاه کارت خوان شهربازی -نصب سیستم کارتی شهربازی - تخصصی ترین مرکز سرویس و نگهداری دستگاه های شهربازی در ایران- مرکز قطعات و لوازم یدکی کلیه برندهای معتبر دستگاه شهر بازی -شهربازی - مشارکت در ساخت و تجهیز شهربازی های مدرن واستاندارد - مشارکت شهربازی - نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سرمایه گذاری سهربازی - دستگاه شهربازی - دستگاه شهربازی س وشیده - دستگاه شهربازی روباز - ارائه طرح توجیهی شهربازی - سرمایه گذاری جهت راه اندازی تجهیز و بهره وری شهربازی س وشیده -طراحی شهربازی - ساخت شهربازی - احداث شهربازی س وشیده - احداث شهربازی روباز - تجهیزات استاندارد شهربازی - خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - وسایل شهربازی استاندارد - وسایل شهربازی ودستگاه بازی - سرمایه گذاری شهربازی س وشیده - دستگاه های بازی پیشرفته - جدیدترین وسایل شهربازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی - لوازم شهربازی - م ومات شهربازی -وسایل شهربازی س وشیده - وسائل شهربازی-وسایل مدرن شهربازی س وشیده - انواع دستگاه شهربازی -نصب و راه اندازی رولر تر-رولر ترهای عظیم با برندهای معتبر جهانی - آموزش پرسنل شهربازی - پشتیبای نگهداری و تامین قطعات و لوازم یدکی شهربازی - تیکت شهربازی - مرکز تعمیرات شهربازی - مرکز دستگاه شهربازی - مرکز مشاوره ید و احداث شهربازی س وشیده و روباز - مرکز ید و فروش دستگاه و وسایل شهربازی نو و دست دوم -تعویض دستگاه شهربازی کارکرده با نو -فروش دستگاه دست دوم شهربازی - ید دستگاه دست دوم شهربازی - ید و فروش دستگاه شهربازی - کلیه خدمات شهربازی - استاندارد سازی شهربازی - استاندارد شهربازی - احداث شهربازی مدرن - استاندارد شهربازی مدرن -طراحی شهربازی مدرن - طراحی و دکوراسیون شهربازی - دکورلسیون شهربازی - نقاشی دیوار شهربازی س وشیده - نقاشی دیواری - اصول طراحی شهربازی - شهربازی استاندارد - مشارکت شهربازی - مشارکت در ساخت و احداث شهربازی های مدرن و استاندارد س وشیده و روبازی - لوازم مدرن شهربازی - راه اندازی شهربازی-احداث و راه اندازی شهربازی س وشیده مدرن و استاندارد -وسایل استاندارد شهربازی س وشیده -مشارکت در ساخت بهره وری شهربازی - مشارکت تجهیز شهربازی استاندارد - نصب و راه اندازی سازه های عظیم شهربازی توسط متخصصان زبده - دستگاه های مدرن شهربازی - جانمائی شهربازی - بزرگترین شرکت ارائه دهنده دستگاه استاندارد شهربازی -مشاوره احداث شهربازی - نصب وراه اندازی مجموعه های مدرن تفریحی - پیمنکاری شهربازی –برترین شرکت شهربازی- مشاوره پروژه شهربازی -تهیه پلان وچیدمان دستگاه - مشاوره طراحی شهربازی - طراحی های مدرن شهر بازی -وارد کننده تجهیزات شهربازی -بزرگترین شرکت تجهیز کننده شهربازی های س وشیده - اولین وتخصصی ترین شرکت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های شهربازی س وشیده - تجهیزات پارک های س وشیده -وسایل و تجهیزات پارکی - تجهیزات و وسایل شهربازی داخل سالن - احداث شهربازی سالنی - ارزانترین فیمت وسایل و دستگاه شهربازی - پیشرفته ترین تجهیزات شهربازی استاندارد -مدرن ترین تجهیزات استاندارد شهربازی- تجهیز شهربازی - جدیدترین دستگاهای شهربازی -اتوماسیون شهربازی - سیسم کارتی شهربازی - کارتخوان شهربازی - دستگاه کارت خوان شهربازی -نصب سیستم کارتی شهربازی - تخصصی ترین مرکز سرویس و نگهداری دستگاه های شهربازی در ایران- مرکز قطعات و لوازم یدکی کلیه برندهای معتبر دستگاه شهر بازی - وسایل شهربازی - تجهیزات پیشرفته شهربازی – پیشرفته ترین دستگاه های شهربازی-وسایل شهر بازی وسایل شهربازی - تجهیزات پیشرفته شهربازی – پیشرفته ترین دستگاه های شهربازی-وسایل شهر بازی دستگاه های تیکتی مانیتوردار و بدون مانیتور - چنگکی و رباط  در سایزهای مختلف با برندهای معتبر جهانی - واردات جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های تیکتی و جایزه ای  به همراه گارانتی  و خدمات پس از فروش شرکت سرزمین جادو - انواع دستگاه جایزه ای - دستگاه چنگکی شهربازی  - دستگاه مدرن تیکتی شهربازی - لوازم یدکی دستگاه های تیکتی و جایزه ای - لوازم مدرن  و استاندارد شهربازی -  دستگاه مدرن شهربازی س وشیده - مدرن ترین شهربازی -  دستگاه شهربازی س وشیده - تجههزات شهربازی اماده تحویل فوری -  تجهیزات استاندارد شهربازی - قلعه بادی - پارک بادی - سرسره بادی - قلعه شادی - ایر هاکی -فوتبال دستی - ایرهاکی ک ن - دستگاه پتک - دستگاه مچ اندازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی س وشیده -خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - مادر برد دستگاه تیکتی -مین برد و ای سی پروگرام انواع  دستگاه تیکتی شهربازی- شهربازی - تعمیرات دستگاه شهربازی - استاندارد سازی شهربازی  - تعمیرات دستگاه تیکت خور - دستگاه  تیکت خور- تیکت دستگاه شهربازی - لوازم یدکی ژتون خور- تیکت در سایزهای مختلف - دستگاه ژتون خور مکانیکی - بورس تیکت شهربازی - دستگاه ژتون خور الکترونیکی شهربازی - دستگاه ژتون خور

ت پارک های س وشیده -وسایل و تجهیزات پارکی - تجهیزات و وسایل شهربازی داخل سالن - احداث شهربازی سالنی - ارزانترین فیمت وسایل و دستگاه شهربازی - پیشرفته ترین تجهیزات شهربازی استاندارد -مدرن ترین تجهیزات استاندارد شهربازی- تجهیز شهربازی - جدیدترین دستگاهای شهربازی -بهترین شرکت شهربازی-قویترین شرکت شهربازیاتوماسیون شهربازی - سیسم کارتی شهربازی - کارتخوان شهربازی - دستگاه کارت خوان شهربازی -نصب سیستم کارتی شهربازی - تخصصی ترین مرکز سرویس و نگهداری دستگاه های شهربازی در ایران- مرکز قطعات و لوازم یدکی کلیه برندهای معتبر دستگاه شهر بازی -شهربازی - مشارکت در ساخت و تجهیز شهربازی های مدرن واستاندارد - مشارکت شهربازی - نصب و راه اندازی شهربازی - لوازم شهربازی - سرمایه گذاری جهت تجهیز شهربازی - سرمایه گذاری سهربازی - دستگاه شهربازی - دستگاه شهربازی س وشیده - دستگاه شهربازی روباز - ارائه طرح توجیهی شهربازی - سرمایه گذاری جهت راه اندازی تجهیز و بهره وری شهربازی س وشیده -طراحی شهربازی - ساخت شهربازی - احداث شهربازی س وشیده - احداث شهربازی روباز - تجهیزات استاندارد شهربازی - خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - وسایل شهربازی استاندارد - وسایل شهربازی ودستگاه بازی - سرمایه گذاری شهربازی س وشیده - دستگاه های بازی پیشرفته - جدیدترین وسایل شهربازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی - لوازم شهربازی - م ومات شهربازی -وسایل شهربازی س وشیده - وسائل شهربازی-وسایل مدرن شهربازی س وشیده - انواع دستگاه شهربازی -نصب و راه اندازی رولر تر-رولر ترهای عظیم با برندهای معتبر جهانی - آموزش پرسنل شهربازی - پشتیبای نگهداری و تامین قطعات و لوازم یدکی شهربازی - تیکت شهربازی - مرکز تعمیرات شهربازی - مرکز دستگاه شهربازی - مرکز مشاوره ید و احداث شهربازی س وشیده و روباز - مرکز ید و فروش دستگاه و وسایل شهربازی نو و دست دوم -تعویض دستگاه شهربازی کارکرده با نو -فروش دستگاه دست دوم شهربازی - ید دستگاه دست دوم شهربازی - ید و فروش دستگاه شهربازی - کلیه خدمات شهربازی - استاندارد سازی شهربازی - استاندارد شهربازی - احداث شهربازی مدرن - استاندارد شهربازی مدرن -طراحی شهربازی مدرن - طراحی و دکوراسیون شهربازی - دکورلسیون شهربازی - نقاشی دیوار شهربازی س وشیده - نقاشی دیواری - اصول طراحی شهربازی - شهربازی استاندارد - مشارکت شهربازی - مشارکت در ساخت و احداث شهربازی های مدرن و استاندارد س وشیده و روبازی - لوازم مدرن شهربازی - راه اندازی شهربازی-احداث و راه اندازی شهربازی س وشیده مدرن و استاندارد -وسایل استاندارد شهربازی س وشیده -مشارکت در ساخت بهره وری شهربازی - مشارکت تجهیز شهربازی استاندارد - نصب و راه اندازی سازه های عظیم شهربازی توسط متخصصان زبده - دستگاه های مدرن شهربازی - جانمائی شهربازی - بزرگترین شرکت ارائه دهنده دستگاه استاندارد شهربازی -مشاوره احداث شهربازی - نصب وراه اندازی مجموعه های مدرن تفریحی - پیمنکاری شهربازی –برترین شرکت شهربازی- مشاوره پروژه شهربازی -تهیه پلان وچیدمان دستگاه - مشاوره طراحی شهربازی - طراحی های مدرن شهر بازی -وارد کننده تجهیزات شهربازی -بزرگترین شرکت تجهیز کننده شهربازی های س وشیده - اولین وتخصصی ترین شرکت در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه های شهربازی س وشیده - تجهیزات پارک های س وشیده -وسایل و تجهیزات پارکی - تجهیزات و وسایل شهربازی داخل سالن - احداث شهربازی سالنی - ارزانترین فیمت وسایل و دستگاه شهربازی - پیشرفته ترین تجهیزات شهربازی استاندارد -مدرن ترین تجهیزات استاندارد شهربازی- تجهیز شهربازی - جدیدترین دستگاهای شهربازی -اتوماسیون شهربازی - سیسم کارتی شهربازی - کارتخوان شهربازی - دستگاه کارت خوان شهربازی -نصب سیستم کارتی شهربازی - تخصصی ترین مرکز سرویس و نگهداری دستگاه های شهربازی در ایران- مرکز قطعات و لوازم یدکی کلیه برندهای معتبر دستگاه شهر بازی - وسایل شهربازی - تجهیزات پیشرفته شهربازی – پیشرفته ترین دستگاه های شهربازی-وسایل شهر بازی وسایل شهربازی - تجهیزات پیشرفته شهربازی – پیشرفته ترین دستگاه های شهربازی-وسایل شهر بازی دستگاه های تیکتی مانیتوردار و بدون مانیتور - چنگکی و رباط  در سایزهای مختلف با برندهای معتبر جهانی - واردات جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه های تیکتی و جایزه ای  به همراه گارانتی  و خدمات پس از فروش شرکت سرزمین جادو - انواع دستگاه جایزه ای - دستگاه چنگکی شهربازی  - دستگاه مدرن تیکتی شهربازی - لوازم یدکی دستگاه های تیکتی و جایزه ای - لوازم مدرن  و استاندارد شهربازی -  دستگاه مدرن شهربازی س وشیده - مدرن ترین شهربازی -  دستگاه شهربازی س وشیده - تجههزات شهربازی اماده تحویل فوری -  تجهیزات استاندارد شهربازی - قلعه بادی - پارک بادی - سرسره بادی - قلعه شادی - ایر هاکی -فوتبال دستی - ایرهاکی ک ن - دستگاه پتک - دستگاه مچ اندازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی س وشیده -خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - مادر برد دستگاه تیکتی -مین برد و ای سی پروگرام انواع  دستگاه تیکتی شهربازی- شهربازی - تعمیرات دستگاه شهربازی - استاندارد سازی شهربازی  - تعمیرات دستگاه تیکت خور - دستگاه  تیکت خور- تیکت دستگاه شهربازی - لوازم یدکی ژتون خور- تیکت در سایزهای مختلف - دستگاه ژتون خور مکانیکی - بورس تیکت شهربازی - دستگاه ژتون خور الکترونیکی شهربازی - دستگاه ژتون خور

شیده - تجههزات شهربازی اماده تحویل فوری -  تجهیزات استاندارد شهربازی - قلعه بادی - پارک بادی - سرسره بادی - قلعه شادی - ایر هاکی -فوتبال دستی - ایرهاکی ک ن - دستگاه پتک - دستگاه مچ اندازی - وسایل مدرن و استاندارد شهربازی س وشیده -خدمات شهربازی - گارانتی دستگاه شهربازی - مادر برد دستگاه تیکتی -مین برد و ای سی پروگرام انواع  دستگاه تیکتی شهربازی- شهربازی - تعمیرات دستگاه شهربازی - استاندارد سازی شهربازی  - تعمیرات دستگاه تیکت خور - دستگاه  تیکت خور- تیکت دستگاه شهربازی - لوازم یدکی ژتون خور- تیکت در سایزهای مختلف - دستگاه ژتون خور مکانیکی - بورس تیکت شهربازی - دستگاه ژتون خور الکترونیکی شهربازی - دستگاه ژتون خور

مبلمان شهری و تجهیزات پارکی
تجهیزات ورزشی
تجهیزات پارک آبی
مشاهده متن کامل ...
گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی گزارش کارآموزی
بازدید ها 9
فرمت فایل doc
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110
گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

فروشنده فایل

کد کاربری 2102
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی دستورالعمل های نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی در 110 صفحه ورد قابل ویرایش


سیر تاریخی علم نگهداشت :

دانش نگهداری و تعمیرات ( نت ) در طول دوران شکل گیری خود دستخوش تحولات گوناگونی بوده است. در این جا به بررسی روند دگرگونیها خواهیم پرداخت و بر این اساس سیر تاریخی تحولات حوزه نت را به سه دوره اساسی تقسیم می نماییم :

1 - دوره نخست ( bm ) :

سیر تحولات در دوره نخست تحقیقات نشان می دهد که گامهای اولیه در پیاده سازی نت در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم رخ داده است. در آن ایام صنایع به شکل امروزی مکانیزه نبوده و لذا ها و توقف ناگهانی ماشین آلات مشکلات جدی را برای دست اندرکاران امر تولید ایجاد نمی نمود ؛ به بیان دیگر ، جلوگیری از بروز عیب در ذهن اکثر مدیران و ین مفهوم نداشته و یا حداقل ضرورتی از این نظر احساس نمی گردید. و اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی تنها در زمانی که دستگاه و یا تجهیزات از کار می افتادند ، بازبینی و یا تعمیر آنها را آغاز می نمودند ؛ در واقع سیستم نگهداری و تعمیرات به هنگام از کار افتادگی ( breakdown maintenance ) معمول بود.

2 - دوره دوم ( tpm ) :

همه چیز در خلال جنگ جهانی دوم به صورتی انفجار آمیز دستخوش تحول گردید. فشارهای ناشی از زمان جنگ ، تقاضا برای انواع محصولات را افزایش داده و این در حالی بود که نیروی انسانی صنایع بشدت کاهش یافته بود ؛ این عامل سبب گردید تا مکانیزاسیون افزایش پیدا نماید. می توان سال 1950 را سال رونق طراحی و ساخت ماشین آلات مکانیزه نامید و این ایام ، سرآغاز وابستگی صنایع به تجهیزات مکانیزه و اتوماسیون بوده است.

با افزایش روزافزون اتوماسیون مساله ش ت و از کارافتادگی ماشین آلات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار می گشت. پس از گذشت چند سال روند افزایش ها به گونه ای گردید که کمیت و کیفیت تولیدات را تحت الشعاع خود قرار داده و اسباب ن یتی صاحبان صنایع را فراهم نمود. ادامه این روند ناخوشایند ، مدیران و کارشناسان را به فکر چاره و راه حلی مناسب برای جلوگیری از روند رو به رشد عیوب نمود.

در این رهگذر سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( preventive maintenance ) بعنوان چاره درد و راه حلی مناسب در کشور پیشنهاد گردید و به اجرا درآمد. نیاز صنایع بر تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب جهت افزایش توانایی رقابت در بازار موجب گردید که استفاده از سیستم pm رونق یافته و در این راستا اجرای تعمیرات و تعویضهای پیشگیرانه دوره ای بعنوان موثرترین راه حل جهت کاهش ها مورد استفاده قرار گیرد.

در طول دهه 1950 نت پیشگیرانه به تدریج تکامل یافت تا پاسخگوی نیازهای جدید صنعت باشد. در این راستا سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور( productive maintenance ) در سال 1954 به صنایع معرفی گردید. در این سیستم ضمن تاکید بر روی اصلاح های اتفاقی و از کار افتادن غیر منتظره تجهیزات با بهره گیری مناسب از علوم آمار و احتمالات و پژوهش عملیاتی ، شبیه سازی ، اقتصاد ی ، تئوری صف و نگرشهای تحلیلی ، تکنیکها و مدلهایی برای حالات مختلف انواع دستگاهها و تجهیزات ابداع شد که متخصصین این رشته می توانستند اصول فعالیتها و عملیات نگهداری و تعمیرات را به نظم درآورده و ها را پیش بینی نمایند تا جهت نگهداری و تعمیر آنها برنامه ریزی انجام پذیرد.

دهه 1960 را می توان دهه گسترش استفاده از نت بهره ور در صنایع نامید. معرفی نت بی نیاز از تعمیر ، ی قابلیت اطمینان و ی قابلیت تعمیر ( 1962 ) از نتایج تحقیقات انجام شده در این دهه بوده که در تکامل سیستم نت بهره ور بسیار موثر بوده است.

معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر ( total productive maintenance ) در دهه 1970 از سوی صنایع ژاپنی را می توان بعنوان آ ین دستاورد در دوره دوم تحولات نگهداری و تعمیرات نامید. سیستم tpm در حقیقت همان سیستم نت بهره ور به شیوه یی است که در جهت سازگاری با شرایط صنعتی ژاپن در آن بهبودهایی داده شده است ؛ ابتکار محوری و حساس در اصول tpm این است که اپراتورها خودشان به امور اصلی و اولیه نگهداری و تعمیرات ماشینهای خودشان می پردازند. در نت بهره ور فراگیر نتایج حاصل از فعالیت های صنعتی و تجاری به صورت
اعجاب انگیزی بهبود یافته و سبب ایجاد یک محیط کاری با بهره وری بالا ، شادی آفرین و ایمن با بهینه سازی روابط بین نیروی انسانی و تجهیزاتی که با آن سر و کار دارند ، می گردد.

3 - دوره سوم ( rcm ) :

میزان افزایش سرمایه گذاری بر روی ماشین آلات صنعتی و اتوماسیون از ی و و افزایش ارزش مالی و اقتصادی آنها از سوی دیگر منجر به آن شد که مدیران و صاحبان صنایع به فکر را ارهایی منطقی بیفتند که قادر به بیشینه سازی طول عمر مفید تجهیزات تولیدی و طولانی چرخه عمر اقتصادی آنها باشد. افزایش میزان اثربخشی ماشین آلات ، بهبود کیفیت محصولات در کنار کاهش هزینه های نت و عدم خسارت به محیط زیست از جمله مواردی است که باعث ایجاد تحولی جدید در زمینه نگهداری و تعمیرات گردید.

دست آوردهای جدید نت در این دوره عبارتند از :

3-1- معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات بر پایه شرایط کارکرد ماشین آلات و ترویج استفاده از روشهای cm همچون آنالیز لرزش ، حرارت سنجی و... ( reliability centered maintenance )

3-2- معرفی و بکارگیری انواع روشهای تجزیه و تحلیل های ماشین آلات.

3-3- طراحی تجهیزات با تاکید بیشتر بر قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر .

3-4- تحول اساسی در تفکر سازمانی به سمت مشارکت و گروههای کاری.

3-5- معرفی سیستم نگهداری و تعمیرات موثر .

3-6- معرفی روش نت مبتنی بر قابلیت اطمینان به عنوان روشی جامع جهت تصمیم گیری در استفاده صحیح از انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات موجود.

rcm فرآیندی است که اولاً معین می کند چه کاری می بایست برای تداوم عمر هر گونه سرمایه فیزیکی انجام شود و دوم آنکه انتظاراتی را که کاربران از تجهیزات دارند ، عملی می نماید.

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات :

سیستم نگهداری و تعمیرات واکنشی ( reactive maintenance )

این استراتژی بیان می کند که :

بعد از وقوع نسبت به تعمیر ماشین و بازگشت وضعیت به ح اولیه اقدام می گردد. ( fix it after it breaks)در استاندارد tpm از این روش با عنوان (breakdown maintenance ) یاد شده و در ایران نیز عنوان (emergency maintenance ) برای این روش مورد استفاده قرار می گیرد.

همانگونه که اشاره نمودیم این سیستم در سالهای آغازین تکامل نت مورد استفاده قرار می گرفته و بدین سبب با ساختار امروزی ماشین آلات و تجهیزات همخوانی چندانی نداشته و معایب زیر را با خود به همراه دارد :

1 - کاهش ایمنی کار با ماشین آلات .

2 - عدم برنامه ریزی دقیق تولید به علت بروز مشکلات کمی و کیفی .

3 - نیاز به گروه تعمیراتی قوی و آماده به کار .

4 - افزایش زمان تعمیرات به علت مشاهده های فرعی .

5 - نیاز به ذخیره و انبار وسیع قطعات .

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( preventive maintenance )

این استراتژی بیان می کند که :

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عبارت است از یک روش سیستماتیک برنامه ریزی و زمان بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز .

این کار باید بر طبق برنامه تنظیمی با هدف جلوگیری از فرسایش غیرعادی اجزا ماشین و کاهش توقفات اضطراری ماشین آلات انجام پذ یرد . ( fix it before it breaks )

maintain based upon calendar or running time

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه از یک روش سیستماتیک برنامه ریزی و زمان بندی شده جهت انجام کارهای نگهداری مورد نیاز بر طبق برنامه تنظیمی با هدف جلوگیری از فرسایش غیر عادی اجزا ماشین و کاهش توقفات اضطراری ماشین آلات.

نت پیشگیرانه بر اساس تناوب اجرای فعالیتها برنامه ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبارت : time based maintenance نیز به این دسته از فعالیتها اطلاق می گردد .

فعالیت های نت پیشگیرانه عبارتند از :

1 - جلوگیری از فرسایش غیرعادی اجزاء ماشین : نظافت ، آچارکشی و روانسازی ( روغنکاری و گریسکاری )

2 - کاهش توقفات اضطراری : تعمیر و تعویض های دوره ای مطابق با برنامه زمانی از پیش تعیین شده .

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ( predicative maintenance )

maintain based upon known condition

نت پیشگویانه به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می گردد که جهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین ( اندازه گیری میزان فرسایش اجزاء ) در حین بهره برداری انجام گردیده و بر اساس نتایج حاصله از آن ، زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین می گردد.

نت پیشگویانه بر اساس شرایط کارکرد اجزاء ماشین برنامه ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبارت condition based maintenance نیز به این دسته از فعالیتها اطلاق می گردد.

فعالیت های نت پیشگویانه ( pdm ) عبارتند از :

1 - بازرسی فنی توسط حواس انسانی : انجام بازرسی فنی توسط پرسنل ماهر نت با استفاده از حواس انسانی ( همچون بازرسی سر و صدای غیرعادی یا گرم شدن بیش از حد اجزاء )

2 - اندازه گیری فرسایش با استفاده از ابزار توسط انسان : بازرسی فنی اجزاء ماشین و اندازه گیری فرسایش با استفاده از ابزارهایی همچون ارتعاش سنج ، حرارت سنج ، آنالایزر روغن . در این روش بازرس pm در فواصل زمانی مشخص و در حین کارکرد ماشین با استفاده از ابزار نسبت به اندازه گیری میزان فرسایش اجزاء اقدام و نتایج به دست آمده را با محدوده کارکرد مجاز اجزاء مقایسه می نماید. تصمیم جهت ادامه کار ماشین و یا توقف آن جهت انجام فعالیت های نت بر اساس نتایج حاصله از این تحلیل خواهد بود. در این روش هیچ فعالیت اضافی نت انجام نمی گیرد و بر همین اساس عبارت نت اقتصادی نیز به این گروه از فعالیت های نت اطلاق می گردد .

3 - بازرسی و اندازه گیری پیوسته توسط ابزار : امروزه با استفاده از روش کنترل پیوسته توسط طراحان ماشینهای صنعتی به عنوان روشی جهت جلوگیری از خطاهای برنامه ریزی نت مورد توجه قرار گرفته است . های هوا مجهز به سنسورهایی جهت تعیین زمان دقیق تعویض شده اند ؛ برای یاتاقانها سنسورهای حرارتی طراحی گردیده تا زمان دقیق روانسازی آنها مشخص و به اپراتورها اعلام گردد و . . .

کدام سطح را بکار ببریم ؟

یک سازمان بزرگ که مدیریت یک فن آوری مرکز پزشکی بزرگ را کنترل می کند باید تصمیم بگیرد که چه حدی از توانایی را در کارگاه خود نیاز دارد.

یک روش مدیریت مناسب ، تهیه فهرست تجهیزاتی است که نیاز به نگهداری دارند و سپس مطالعه نیازهای پرسنل و کارهای پشتیبانی برای هر سطح نگهداری و تصمیم گیری در مورد اینکه نگهداری داخلی از نوع سطح o ، i و d یا هیچکدام از آنها باشد وابسته است به برآوردی که از هزینه ها در برابر سرعت حاصل در فرآیند تعمیرات صورت می گیرد [3] .

کالیبراسیون و اه آن :

کالیبراسیون در واقع ایجاد نظامی مؤثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه های آزمون و وسایل اندازه گیری و کلیه تجهیزاتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرایند تأثیرگذار است و به منظور اطمینان از تطابق اندازه گیریهای انجام شده با استانداردهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرد. اگرچه کالیبراسیون تعاریف متعددی دارد اما در یک نگاه کلی میتوان کالیبراسیون را مقایسه یک دستگاه اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و درصورت وم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه دانست.

اگرچه کالیبره تجهیزات پزشکی در ابتدای به کارگیری آنها و در لحظه ساخت از اهمیت قابل قبولی برخوردار است، اما حصول اطمینان از کاربرد دستگاه های کالیبره در تمامی مدت فعالیت آن دستگاه، نکته ای است که باعث ایجاد اعتماد متقابل پزشک و بیمار شده و علاوه بر کاهش هزینه های درمانی، کاهش مدت زمان بستری رانیزدربرخواهدداشت .

بدون شک، آزمایشگاه کالیبراسیون میتواند دربسیاری از فرآیندهای بیمارستانی نقش عمده ای ایفا نماید و ابعاد مختلف مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات، نظارت و بازرسی را متحول سازد.

مهمترین اه تأسیس آزمایشگاه کالیبراسیون به شرح زیر است:

1- کاهش هزینه تعمیرات اتفاقی به دلیل نظارت بر عملکرد دستگاه

2- افزایش عمر تجهیزات پزشکی به دلیل کاهش مراجعات و بررسی عملکرد دستگاه توسط متخصصان

3- کاهش مواد، قطعات و م ومات مصرفی

4- جلوگیری از مراجعات متعدد به مراکز درمانی به منظور ب اطمینان از صحت آزمایشات

یکی از تصمیماتی که به هنگام تنظیم کالیبراسیون باید در نظر گرفته شود این است که آیا کالیبره دستگاه مورد نظر در داخل سازمان و از طریق راه اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون انجام شود یا از خدمات شرکتهای ارائه کننده خدمات کالیبراسیون استفاده شود. کالیبراسیون فرآیندی دوره ای است که باید نسبت به انجام آن در دوره های مشخص و معینی اقدام نمود. دلایل زیر به صورت پنهان و غیرمستقیم به توجیه اقتصادی و فرآیند کالیبراسیون تجهیزات پزشکی تأثیرگذار است:

1- در حال حاضر تکنولوژی کالیبره تجهیزات پزشکی موضوع بسیار جدیدی است و شرکتهای کمی در این زمینه فعالیت دارند و توانایی پوشش دادن محدوده وسیع کلیه تجهیزات پزشکی را ندارند.

2- هزینه اصلی استفاده از شرکتهای خدمات دهنده در زمینه کالیبراسیون به طور مستقیم با تعداد دستگاه هایی که نیاز به کالیبره شدن دارند، متناسب است. البته این هزینه قابل توجه است.

3- افزون بر هزینه ذکر شده در بند (2) باید هزینه های غیرمستقیم زیر نیز در نظر گرفته شود:

الف- هزینه های پنهان مدت از کارافتادگی (خواب دستگاه) در هنگام ارسال دستگاه جهت انجام کالیبراسیون

ب- هزینه های پنهان اداری جهت ارسال دستگاه برای انجام کالیبراسیون

ج- هزینه های پنهان احتمالی دستگاهها در اثر حمل و نقل

د- هزینه های پنهان خارج شدن دستگاهها از وضعیت کالیبره به دلیل حمل و نقل
4- کالیبراسیون فرآیندی است که در اثر اجرای آن اطمینان از داده وجی دستگاه در ازای ورودی معین برای کاربر مشخص میگردد. بنابراین پس از هر بار انجام تعمیر بر روی هر دستگاه پزشکی، باید آن دستگاه از نظر کالیبره بودن نیز بررسی گردد. بنابراین بیمارستان متحمل هزینه های مرتبط با انجام کالیبراسیون به ازای انجام هر تعمیر اتفاقی برروی دستگاهها، علاوه بر کالیبراسیون دوره های بعد میگردد.

تقسیم بندی استانداردهای آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون باید همواره اطمینان حاصل کند که تمامی وسایل آزمون و
اندازه گیر به طور دوره ای برای بررسی، کالیبره و تأیید دقت و درستی به آزمایشگاه آورده میشوند. بر روی دستگاههایی که تأیید میشوند باید برچسب مخصوصی زده شود و تاریخ کالیبراسیون و انقضا روی آن نوشته شده باشد. از به کار گرفتن دستگاههایی که فاقد این برچسب هستند باید جداً جلوگیری به عمل آید.

استانداردهای موجود در هر آزمایشگاه به سه دسته کلی تقسیم میگردند:

1-استانداردهای اولیه:

این استانداردها دارای بالاترین دقت برای کمیت خاص هستند که همواه توسط یک مؤسسه معتبر بین المللی کالیبره و دارای تأییدیه هستند. این استانداردها توسط افراد مجرب برای کالیبره استانداردهای ثانویه مورد استفاده قرار میگیرد.

2-استانداردهای ثانویه:

استانداردهایی هستند که به صورت دوره ای توسط استانداردهای اولیه کالیبره میگردند و صرفاً برای کالیبره استانداردهای رده پایینتر یعنی استانداردهای کاری به کار گرفته میشوند.3-استانداردهای کاری

از نظر دقت، پایینترین مقیاس را در سطح آزمایشگاه کالیبراسیون دارند و برای کالیبره کلیه دستگاههای اندازه گیر که از واحدهای دیگر به آزمایشگاه فرستاده میشوند مورد استفاده قرار میگیرند.

ب) چارت کنترل

کمیتهای تست شده در هر مرحله تأیید، یادداشت شده و منحنی تغییرات آنها نسبت به زمان رسم میشود. از این منحنیها پراکندگی حول میانگین و انباشتگی محاسبه میگردد.

ج) زمان تقویمی یا سپری شده

ابتدا وسایل اندازه گیری به گروههایی بر اساس مشابهت ساختاری آنها با یکدیگر، قابلیت اطمینان و پایداری ی انی تقسیم میشوند. طول زمان تأییدیه مشخصی به هر گروه بر اساس درک و تجارب ی اختصاص داده میشود. در هر گروه تعداد وسایلی که در زمان تعیین شده جهت تأیید مجدد برگردانده میشوند. اما خطای زیادی در آنها مشاهده میشود، یا به گونه ای تأیید نمی شوند، یادداشت شده و به صورت نسبتی از کل تعداد وسایل در آن گروه بیان میشود.

در تعیین اقلام غیرقابل تأیید آن تعداد که به طور واضح آسیب دیده اند یا توسط مصرف کننده به عنوان مشکوک یا معیوب بازگردانده شده اند، گنجانیده نمی شوند. چون این وسایل برای اندازه گیری به کار نمی روند، در نتیجه تولید خطا نمی کنند. اگر نسبت وسایل تأیید نشده زیاد باشد، بین دو تأیید باید کاهش داده شود . اگر زیرمجموعه ای خاص از وسایل مانند سایر اعضای گروه رفتار ننمایند، این زیرگروه باید به گروه دیگری منتقل شود که دارای بین دو تأیید متفاوتی باشد. اگر تعداد وسایل غیرقابل تأیید دریک گروه خیلی کم باشد ممکن است از نظر اقتصادی افزایش بین دو تأیید قابل توجیه باشد.

د- زمان مصرف شدن وسیله:

این روش برگرفته از روشهای قبلی است. اساس روش ثابت است، اما بین دو تأییدیه به جای زمان سپری شده برحسب ماه، برحسب ساعات مصرف تعریف میشود.

وسیله اندازه گیری مجهز به سیستم اندازه گیری زمان مصرف است و هر گاه زمان مصرف نشان داده شده به حد مشخصی رسید، وسیله تست، تنظیم و تأیید مجدد میشود. امتیاز تئوریک مهم این روش آن است که دفعات تأیید و در نتیجه هزینه تأیید مستقیماً بر اساس زمان مصرف است.

و- تست در حال سرویس یا جعبه سیاه:

این روش مکمل تست و تأیید کامل سیستم است. در این صورت در فاصله زمانی بین دو تأیید کامل، از وضعیت وسیله اندازه گیری اطلاع گرفته میشود و این اطلاعات کفایت یا عدم کفایت طول زمان بین دو تأیید کامل را روشن مینماید. این روش مشابهتی با روشهای اول و دوم دارد و برای وسایل و سیستمهای اندازه گیری پیچیده مناسب است. پارامترهای بحرانی و مهم به طور مکرر مثلاً هر روز یک بار یا هر روز چند بار چک میشوند و این کار توسط کالیبراتوری که تنها پارامترهای مشخصی را اندازه گیری میکند (black box) انجام میشود. اگر در این تستها وسیله اندازه گیری تأیید نشود جهت بررسی، تست و تأیید کامل ارسال میشوند.

مهمترین مزیت این روش آن است که اطمینان لازم برای استفاده کننده از وسیله را فراهم می آورد. این روش برای وسایلی که از نظر جغرافیایی دور از لابراتوار کالیبراسیون هستند، مناسب است. زیرا تست و تأیید کامل زمانی انجام میشود که نیاز به آن وجود داشته باشد و از طرفی فاصله زمانی بین دو تأییدیه افزایش یابد. مشکل اساسی در این روش تعیین پارامترهای مهم وسیله اندازه گیری جعبه سیاه و طراحی جعبه سیاه است.

چرا قبل از وقوع حادثه به سراغ کارشناسان تجهیزات پزشکی نمی رویم؟

مسؤول تجهیزات پزشکی بیمارستان لولاگر تهران با تأکید بر نقش آموزش پرسنل بخش تجهیزات پزشکی می گوید: در حال حاضر ساختار آموزشی پرسنل تجهیزات پزشکی ناقص است. یک پرسنل مرکز درمانی برای کار با یک کامپیوتر موظف است دوره های مختلف آموزشی مختلفی را بگذارند، ولی برای کار با یک دستگاه پیشرفته پزشکی آموزشی در حد روشن نمودن دستگاه کفایت می کند. در دوره های آموزشی ما، نه به کالیبراسیون پرداخته می شود و نه ‏pin‏ و شرایط خاص نگهداشت هر دستگاه.‏در صورتیکه آموزش ناکافی و غلط خسارتی به مراتب سنگین تر از عدم آموزش را به دستگاه ها وارد می کند چرا که ما عادت کرده ایم بیشترین هزینه ها را صرف ید و تعمیرات کنیم ولی هیچ هزینه ای را بابت اقدامات پیشگیرانه پرداخت نکنیم.

از طرفی رعایت نکات ایمنی در مورد دستگاه ها اهمیت بسیار زیادی دارد، به خصوص اگر این نکته را همیشه در نظر داشته باشیم که این تجهیزات با جان بیماران سروکار دارد، عواملی از قبیل پاک سازی اصولی دستگاه ها که ساده ترین شیوه نگهداشت محسوب می شود تا دقت در تأثیر عوامل جانبی چون نور خورشید، گرمای شوفاژ و محل نصب دستگاه ها همه و همه نکات ریزی هستند که در صورت رعایت نتایج باور ن ی به دست می آید. فکر می کنید چند درصد تعمیرات دستگاه ها در مراکز درمانی تعمیرات بردی است. بارها شده است که در مورد یک دستگاه مانند الکتروکاردیوگراف که 3 بار درخواست ید داشته ایم، با اقداماتی بسیار ساده مانند تعویض کابل و نگهداشت و آموزش بسیار ساده دستگاه را به نحو تعجب آوری زنده کردیم.

در صورتی که در رعایت نکات ایمنی بیمارستانی فقط حفظ ظاهر صورت می گیرد و مثلاً ما در چند بخش تأسیسات بیمارستانی ‏ohmeter‏ را می توانیم پیدا کنیم که یکی از ابت ترین وسایل تأسیسات هر مرکز درمانی محسوب می شود. بارها مشاهده شده است که در بسیاری از بیمارستان های خصوصی شناسنامه ای برای تجهیزات وجود ندارد. سیستم ما سیستمی است که بر پایه تنبیه پایه گذاری شده است نه تشویق و همین عامل باعث شده که انگیزه کافی برای نگهداری صحیح از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها وجود نداشته باشد.

از طرف دیگر عدم حمایت جدی از کارشناسان بخش تجهیزات پزشکی و ضعف این بخش در اکثر مراکز ی و درمانی و حتی خود اداره استاندارد نیز مزید بر علت به شمار می آید. ‏

در حال حاضر 520 بیمارستان در کشور مستقیماً تحت پوشش های علوم پزشکی در حال فعالیت هستند، و به عبارتی بیشتر از 80درصد درآمد و اعتبار وزارت بهداشت در ها هزینه می شود.

جمع بندی و پیشنهادات :

مطالعات نشان می دهد که با وجود اهمیت مسأله نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی متأسفانه ، در سطح کشور ما ، به این مسأله توجه چندانی نشده است و عدم وجود سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بسیاری از بیمارستان ها هزینه های سنگین را به آنها تحمیل نموده و آنها را دچار مشکل کرده است .

طی بررسی های انجام شده در دوره کارآموزی ، متأسفانه شاهد آن بودیم که بیمارستان ها ابت ترین اصول نگهداری از تجهیزات را رعایت نمی کنند .

عدم وجود اطلاعات کامل راجع به تجهیزات از قبیل شرح عملیات بازدید دستگاه ، مدت زمان انجام فعالیت p.m ، استاندارهای دستگاه ، برچسب های کالیبراسیون و ..... وحتی در مواردی نام شرکت سازنده (مارک) دستگاه و نیز فقدان کالیبرتورهای مخصوص دستگاهها در اکثر بخش های بیمارستان به چشم می خورد . در بعضی موارد نیز مقاومت مسئولین بی اطلاع از شرایط موجود ، مشکلات را دامن می زند از جمله اینکه فاکتورهای تجهیزات پزشکی بیمارستان 22 بهمن و تجهیزات پزشکی آزاد ی (گروه ی پزشکی) برای تکمیل فرم شناسنامه ها در اختیار دانشجویان قرار نگرفت . اما شاید دلیل عمده در وضعیت موجود بیمارستان های کشور عدم تعریف جایگاه ین پزشکی در نمودار سازمانی بیمارستان ها و فقدان سازمانی برای جذب ین پزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی باشد . که این امر موجب شده که بسیاری از ین پزشکی مجبور به فعالیت در بخش فروش تجهیزات و یا فعالیت در رشته ای غیر از رشته تحصیلی خود ، شوند .

آشنایی ناکافی پرسنل با جزئیات فنی دستگاه و نگهداری آن باعث به وجود آمدن گورستانی از دستگاه هایی که دچار اشکال فنی شده اند ، می شود و یا با صرف هزینه های غیر واقعی از سوی بعضی شرکت ها تعمیر دستگاه صورت می گیرد . از این رو حضور ین پزشکی به عنوان مسئول فنی و ین بیمارستان ها و آموزش تکنی ا و کاربران دستگاه ها توسط ایشان جهت نگهداری ، تعمیر و استفاده ی صحیح و نیز کارشناسی ید و تهیه نرم افزار تجهیزات پزشکی ضروری به نظر می رسد .

امید است در آینده ای نه چندان دور با اصلاح بخش مدیریت تجهیزات پزشکی و جایگاه ین پزشکی در بیمارستان ها ، بر کلیه ی دستورالعمل های ذکر شده در جهت توسعه و پیشبرد سیستم های بیمارستانی ، جامه عمل پوشانده شود .
مشاهده متن کامل ...
حمله به ساختمان پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگمشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگمشاهده متن کامل ...
فصل هفتم سریال game of thrones
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگمشاهده متن کامل ...
فینال چمپیونزلیگ 2017
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ


نمایندگی سونی سرویس, واحد تعمیرات تخصصی محصولات سونی را، با تیمی از باتجربه ترین  ین و متخصصین تعمیرات راه اندازی نموده است. این واحد با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تعمیرات سخت افزار و استفاده از بروزترین تجهیزات الکترونیکی، کلیه تعمیرات سخت افزاری محصولات سونی را با قطعات اورجینال و مناسب ترین هزینه به مشتریان عزیز ارائه می دهد.


نمایندگی سونی / نمایندگی اپل / نمایندگی ایسوس / نمایندگی دل / نمایندگی سامسونگ
مشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب، ۱۲

ناگزیر و برای تطبیق دشوار تفهیم این مطالب کلان، با اندک توان دریافت مدعیان، شیوه ی این تجسس تاریخی، زبان خاص خود، برای جلب توجه انی که مبانی را به آسانی درک نمی کنند، یافته است. مثلا نخست، به هر وسیله ای، عرضه و اثبات می کنم که ساخت مجموعه ی تخت جمشید، به دنبال قتل عام پوریم، از آن که بومیان سازنده و دست به کار تدارک آن بنا هم شامل کشتار شده اند، نیمه تمام مانده و برقراری قرار ملاقات های بین المللی و برگزاری مناسبات ملی و آتش سوزی اسکندری در آن محوطه ی در اصل نیمه ساخت مطابق موازین عقل، ممکن نبوده است، آن گاه نتیجه می گیرم و پیشنهاد می دهم که شخص و اثر آن مورخ و مولف یونان و روم و ارمنستان و تایید کنندگان امروزین آن ها را، که سطری در باب بارگاه دایر تخت جمشید و یا اسکندر آتش به دست نوشته اند، از فهرست صاحب نظران تاریخ حذف کنیم و به دنبال رسوا جاعلین آن اسامی و آثار بیفتیم. این همان شیوه و شگردی است که به سبب عمق و طول و عرض بسیار زیاد عوارض و آسیب های پوریم، در پس طلوع نیز کاربرد دارد. ابتدا به عینه نشان می دهم که بر روی زمین، بقایایی از کاروان سرا و بازار و پل و و آب انبار و خانه ی اشرافی و رصد خانه و مدرسه و منزلگاه، تا زمان ظهور صفویه در سراسر ایران دیده نمی شود، آن گاه خواننده را می کنم تا خود اسامی اشخاص و آثاری را، که خلاف این واقعیت قابل دیدار، ادعای وجود این گونه مظاهر و منازل و گرمابه ها و کاروان سراها را کرده اند، از فهرست صاحب نظران و داده های تاریخی ا اج کند و جاعل به حساب آورد و گرچه با این رسم نو، گمان ندارم که دیگر کت در قفسه و تاقچه و انباری، در موضوع تاریخ دو هزاره ی مورد بحث ما، هنوز بر سر پا مانده باشد، اما عجب که گروهی، شاید هم سخت تر از پیش، با همان ژست و تلاش که کلاه را در برابر باد تند نگه می دارند، دو دستی به این گونه نوشته ها و مولفین آن ها چسبیده اند تا قرینه ای برای این گونه اشارات الهی قرار گیرند....والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم.

پس سیمای مشکلات و مسیر مجاهدین این سعی تازه برای شناخت درست تاریخ خطه ی ما، روشن است: مسلم می دانیم که یهودیان قتل عامی با نام پوریم در انتهای حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا، در شرق میانه به راه انداخته اند و در بخش بزرگی قانع شده ایم و در انتهای این سلسله یادداشت ها قاطعانه قبول می کنیم که گرچه بر اثر تبعات این آدم کشی بی قرینه و دلیل، که به نظر می رسد حاصل وحشت یهودیان از ش ت هخا ان و بازگشت شان به اسارتگاه های بابل بود، در راه رویی به طول دو هزار سال و در دو دوره ی تاریخی، یا با بی نشانی و فقدان کامل آثار حیات رو به روییم و یا در دوران ی چندان اثری از و تولید وتوزیع در حوزه ی اقدام پوریم، تا زمان معینی نمی ی م. با این وجود پیاپی خوانده ایم و می خوانیم که همراه ارائه و به بهانه ی چند سکه و کتاب و دیوان شعر و اشیاء پراکنده ی بدون صاحب و نیز اختراع سلسله ای از دشمنان غدار دروغین، چون مقدونیان و یونانیان و رومیان و اعراب و چنگیزیان و هلاکوییان و تیموریان و حتی افغان ها، نه فقط مرتکبین قتل عام پوریم را معصوم جلوه می دهند، بل اذهان مردم ما را با تصورات نادرستی انباشته می کنند که حاصلی جز کینه توزی و دشمنی بی دلیل ملی و منطقه ای به بار نیاورده است، چنان که اینک بخش بزرگی از ایرانیان، حتی در میان اقوام غیر فارس، خود را فرزندان اشباح تاریخی با توانایی های افسانه ای در زمینه های گوناگون می شمارند و بدون اندک درنگی در مراتب زیستی موجود، تقصیر روزگار ناباب و نا به سامان کنونی را، نه حاصل پوریم، که متوجه ی اقوام دیگری می دانند که گویی در زمانی دور هستی آنان را جارو کرده و به باد س اند!!!

پیش تر به سهولت معلوم شد و پس از این با وضوح بیش تر روشن می شود که ترکیب قومی و بومی کنونی، به علت امحاء کامل پیشینیان مان، در قتل عام پوریم، قدیم و کهن نیست و شامل مردم مختلفی است که از پس به داخل ایران خالی از سکنه، از همه سو، با کندی و چنان که پس از این خواهم گفت با کراهت و وحشت بسیار، مهاجرت کرده اند و از آن که شناخت مراودات ملی در میان آن ها، حتی در مقدار داد وستد کالا هم، عمر و آغازی دورتر از پانصد سال پیش ندارد و هنوز هم موفق به شناسایی رسمی و برابر حقوق یکدیگر، در زمینه های گوناگون، به عنوان گام نخست اتحاد داوطلبانه نشده ایم، پس اینک و به سعی ممتاز فرهنگ و تاریخ نویسان بیگانه مزدور کنیسه و کلیسا، مشتی افسانه ی ک نه ی خفیف و عنیف را، ابزار خود ستایی های سفیهانه ی قومی قرار می دهیم، گرز فرضی رستم و افراسیاب را بر سر یکدیگر می کوبیم و در باب فرهنگ های نایافته ی کهن خویش داد سخن می دهیم و گرچه در این مسیر انگشت بلند اتهام به سوی فارسیان متکی به اسناد یهودیان پیش گفته دراز است، اما آن ترک مدعی قدمت حضور ۷۰۰۰ ساله در بین النهرین و یا کردی که خود را مانده ای از دوران مادان بی نشان می داند، به همان نسبت در ایجاد اغت برای شناسایی یکدیگر مقصراند. هرچند به نظر می رسد که ادعاهای اخیر از سوی قوم پرستان غیر فارس، به عنوان بدلی در برابر قدرت نمایی های مضحک فارسیان و با همان شگرد و شبهه به کار رفته است.

بی شک این سخنان موی بر اندام انی می جهاند، که با دیدن نیزه ی دست سرباز سنگی نیمه تراشیده ای در تخت جمشید احساس غرور می کند و در عین حال که به اسلحه ی دست حاکمیت های این دوران و شمشیر موهوم بسته بر کمر عرب و چنگیز معترض است، معلوم نیست چرا بر تاخت و تاز اجداد فرضی خویش می نازد و اصولا چرا همانند بدویان، دیرینگی قومی را اسباب ریش سفیدی تاریخی و امتیاز می شمارد، آن هم زمانی که توانا ترین ملت کهن و مجتمع انسانی، با مظاهر و مفا ی زبده، که مورد ستایش توام با شگفتی تمام جهانیان است، یعنی مردم مصر را «عرب سوسمار خور» می نامد؟! آیا زمان آن نیست که گفت و گوی بر مبنای حضور نو و کهن را کنار بگذاریم و ارجحیت دی ایی را، که حضور اروپای هشتصد ساله و روسیه و ی ۵۰۰ ساله آن را به تمس می گیرد، فراموش کنیم و اگر توسل به این اعتبارات هم ضرورت است، دیرینگی را علم کنیم که فرهنگ مندرج در قرآن آن، تا عمق حیات آتی آدمی نیز، افتخار آفرین است.

اینک و از آغاز این بررسی جدید، بر آن گروه از صاحبان شه که عنادی با حقیقت ندارند، لجوجانه علیه دانایی طغیان نمی کنند و اصراری برتوقف در دروغ نشان نمی دهند، به آسانی مسلم شد که تحرک دوباره تاریخی و اقتصادی و و فرهنگی در جامعه ی کنونی ایران، پس از اقدام پوریم، عمری به زحمت ۵۰۰ ساله دارد و روابط بدون آثار پیش از آن، میان مهاجران ن شده در ایران، از مبداء ، حتی شناسنامه ی بومی و قومی ندارد و صرف نظر از ترکان، که از آغاز با نام و عنوان دیرین خود، به ایران خالی مانده کوچ کرده اند، نام گذاری های کنونی بر لر و کرد و فارس و گیلک و مازندرانی و غیر آن، به خصوص که تذکرات و تقریرات کتاب ها و اصل آن ها را مجعول بدانیم، مستند دورتر از پانصد سال ندارد که اگر هر کدام به عمق ده هزار سال نیز به دور می رفتند، به قدر پر کاهی اختیار زیاده خواهی حقوقی و امتیاز طلبی قومی نداشتند و نمی توانستند مدعی دیگران باشند. مورخ همه را به شه ورزی در این عمق دعوت می کند که اگر بنا بر شواهد و اسناد کنونی، بنیان گذاران روابط ملی و مذهب واحد و ت سراسری را ترکان صفوی بشناسیم، پس ادعای دیرینگی فرهنگ و زبان فارسی، در اقالیمی چنین پراکنده و با مردمی از ریشه با یکدیگر بیگانه را، که در اصل حامل هویت و فرهنگ و سنت و زبان بیرون از این خاک بوده اند، چه گونه و با چه ضرورت و تمهید و به سعی چه انی میسر و ممکن کنیم؟

اینک ارتفاع دیگری می گیرم و شما را به گذر از پله فراتری بر این نردبان صعود به حقیقت فرا می خوانم که صورت ظاهر شناسایی بقایایی را دارد که مدارس و مراکز علمی و آموزشی نامیده اند و اعلام می کنم که تاکنون م وبه ی کهنی را نیافته ایم، که با هرگونه ارزی ، آن را یک مرکز آموزشی پیش از از مقطع پوریم بنامیم، چنان که شناخت مراکز و مدارس علمی و آموزشی پیش از پوریم ایرانیان، که به علامت وسعت تولید و تدارک هنر و تنوع فرا آوری تکنیکی و کاربرد خط و سنت نگارش و وجود پر عظمت معابد و مظاهر قدرت و فرهنگی، نیاز به آن ها در دوران پیش از پوریم مسلم است و به سبب ت یب عمدی و حساب شده و دقیق یهودیان، که منجر به محو کامل آثار حیات و هستی بومیان و اقوام کهن ایران شد، دسترسی به نمونه هایی از آن، موکول به کاوش های موظف و معتبر است، که در شرایط موجود امیدی به آغاز آن نیست، پس جست و جوی مراکز و مدارس علمی و آموزشی، تنها از مبداء منطقی و میسر است و از آن که هیچ نمونه ی تولید مطمئن و مسلمی از بومی پیش از صفوی به دست نداریم و هیچ تمرکزی در این میان، فرهنگ مکتوب و مستقلی از خویش به جای نگذارده، پس مراکز آموزشی پس از نیز، تنها می تواند با پایه ریزی روابط عمومی و سراسری و پی تولید و بازار منطقه ای و ت سراسری و فرهنگ ملی همزمان شود که باز هم ابتدای آن را از آغاز دوران صفویه شاهدیم. آیا ظهور خط و زبان و مکتوبات منتسب به زبان فارسی را هم، فرآورده هایی از همین دوران بدانیم؟ ورود به پاسخ آن مهلتی مناسب می طلبد که به خواست و یاری خداوند فرا خواهد رسید. بدین ترتیب اگر آموزش و آگاهی عارضه ی آ ینی است که بر رخسار و روزگار مردمی صاحب امکانات فنی و اقتصادی و مراتب موظف می دمد، پس انتظار یافتن مراکز آموزشی و علمی در سرزمین و شرایط و در میان جوامعی که هنوز کاروان سرا و و آب انبار نساخته اند و شیوه شهر نشینی نمی دانند، کاری بی هوده و فاقد اساس است، زیرا که علتی برای نیاز و تی حمایتگر برای تدارک آن، پیش از ظهور صفویه نداریم و درست به همین سبب، صرف نظر از اوهامی در باب جندی شاپور و مراکز علمی منتسب به ت های ناپیدای عمدتا سلجوقی و اتابکی، از قبیل و قماش نظامیه ها، که اسامی و ادعاهایی را به شماره هایی بس اندک در کتاب ها صاحب اند، عمده بقایای مراکز آموزشی و علمی موجود را، به تعداد بسیار و برابر فهرست مطول زیر، باز هم مانده هایی از اوا دوران تیموری و عهد صفوی و دوران قاجار می شناسیم:

 

پلان سه بعدی مدرسه ی شاه زاده ی یزد، از بناهای دوره ی قاجار، با مساحت پنج هزار متر مربع

مدارس و مراکز اوا تیموری و عهد صفوی: مدرسه ی ه ی مراغه. مدرسه ی مسجد جامع مراغه. مدرسه ی جعفریه ی تبریز. مدرسه ی صادقیه ی تبریز. مدرسه ی طالبیه ی تبریز. مدرسه ی علوم دینی اهر. مدرسه ی مسجد جامع مهاباد. مدرسه ی آقا کافور اصفهان. مدرسه ی احمد آباد اصفهان. مدرسه ی اسماعیلیه اصفهان. مدرسه ی الماسیه ی اصفهان. مدرسه ی ترک های اصفهان. مدرسه ی نصر آباد اصفهان. مدرسه ی ایلچی اصفهان. مدرسه ی جده بزرگ اصفهان. مدرسه ی جده کوچک اصفهان. مدرسه ی جلالیه ی اصفهان. مدرسه ی چهار باغ اصفهان. مدرسه ی حاج حسین نورالدینی اصفهان. مدرسه ی ذوالفقار اصفهان. مدرسه ی ساروتقی اصفهان. مدرسه ی شاه علاء الدین اصفهان. مدرسه ی سلیمانیه ی اصفهان. مدرسه ی شاه زاده ی اصفهان. مدرسه ی شفیعیه ی اصفهان. مدرسه ی شمس آباد اصفهان. مدرسه ی عباسی اصفهان. مدرسه ی عربان اصفهان. مدرسه ی کاسه گران اصفهان. مدرسه ی مبارکه ی اصفهان. مدرسه ی ملا عبدالله اصفهان. مدرسه ی خالصیه ی اصفهان. مدرسه ی میرزا حسین اصفهان. مدرسه ی نوریه ی اصفهان. مدرسه ی نیم آورد اصفهان. مدرسه ی میان چال اصفهان. مدرسه ی هارونیه ی اصفهان. مدرسه ی ابدال مشهد. مدرسه ی بالاسر مشهد.مدرسه ی دو رد مشهد. مدرسه ی سید میرزای مشهد. مدرسه ی مریم بیگم خوانسار. مدرسه ی بهزادیه ی مشهد. مدرسه ی خواجه رضوان مشهد. مدرسه ی خیرات خان مشهد. مسجد باقریه ی مشهد.مدرسه ی صالحیه ی مشهد. مدرسه ی عباس قلی خان مشهد. مدرسه ی میرزا جعفر خان مشهد. مدرسه ی فاضل خان مشهد. مدرسه ی ه ی قوچان. مدرسه ی فصیحیه ی سبزوار. مدرسه ی نجومیه ی گناباد. مدرسه ی حبیبیه فردوس. مدرسه ی غیاثیه ی خواف. مدرسه ی شاهرخیه ی بسطام. مدرسه ی خیر آباد بهبهان. مدرسه ی حاج فتح علی بیک دامغان. مدرسه ی خان شیراز. مدرسه ی منصوریه ی شیراز. مدرسه ی خان جهرم. مدرسه ی سعیدیه ی ارسنجان. مدرسه ی صالحیه ی کازرون. مدرسه ی پیغمبریه ی قزوین. مدرسه ی مسعودیه ی قزوین. مدرسه ی غیاثیه ی قم. مدرسه ی جانی خان قم. مدرسه ی خان قم. مدرسه ی مومنیه ی قم. مدرسه ی گنج علی خان کرمان. مدرسه ی محمودیه ی کرمان. مدرسه ی معصومیه کرمان. مدرسه ی شیخ علی خان کن ر. مدرسه ی عمادیه ی گرگان. مدرسه ی چهار سوق بابل. مدرسه ی کاظم بیک بابل. مدرسه ی زنگنه ی همدان. مدرسه ی شیخ علی خان تویسرکان. مدرسه ی شفیعیه ی یزد. مدرسه ی باوردیه ی یزد. مدرسه ی خان زاده ی یزد. مدرسه ی خواجه ابوالمعالی یزد. مدرسه


با


مقاله در مورد آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مدرسه چهار باغ یا مادرشاه اصفهان
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت مدرسه چهار باغ یا مادرشاه اصفهانتاریخ ایجاد 12/11/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 114 اسلاید قیمت: 6500 تومان حجم فایل: 9408 kb تعدادمشاهده 3مساحت مدرسه :8500 متر مربع
طول وعرض پلان مدرسه :704 متر
ارتفاع طبقات :8/8متر
ارتفاع گنبد خانه :17/6 متر
ارتفاع مناره های کنار گنبد :19/10

-مدرسه چهارباغ اصفهان، در ضلع شرقی خیابان چهارباغ عباسی، نبش خیابان آمادگاه قرار گرفته است.

-این مدرسه که به نام مدرسه سلطانی و مدرسه مادر شاه نیز نامیده می شود، آ ین بنای تاریخی باشکوه عهد صفویه در اصفهان است ، که برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی در دوره آ ین پادشاه صفویه، شاه سلطان حسین از سال 1116 تا 1126 هجری ساخته شده است.

-مدرسه چهارباغ اصفهان را به تحقیق می‏توان نمونه اعلای یک نهاد آموزشی در زمان خود دانست.

-این مدرسه با گذشت سه قرن هنوز روح معنوی، عظمت هنری و طبیعت با طراوت خود را حفظ کرده است به طوری که وجود اشجار کهنسال، به خصوص چنارهای تنومند و نهر آبی که از وسط مدرسه می‏گذرد صفای خاصی به این بنای ارزشمند بخشیده است.

-سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است.

-از نظر تناسب معماری و زیبایی طرح کاشی کاری، گنبد مدرسه چهارباغ بعد از مسجد شیخ لطف الله قرار دارد ولی در نظر ان بزرگ این فن، در مجلّل این بنا که با طلا و نقره تزئین شده از لحاظ زرگری، طلاکاری، طراحی و قلمزنی، شا اری از صنایع ظریفه است و نظیر ندارد.

بعضی ازقسمت های بسیار جالب و تماشایی این بنای نفیس تاریخی :

محراب و منبر یکپارچه مرمری،
حجره مخصوص شاه سلطان حسین،
کاشی کاری بی نظیر مدخل مدرسه،
خطوط نستعلیق کتیبه ها
پنجره های چوبی بری شده

لیست کامل مطالب بیان شده در این پاو وینت:

معرفی مدرسه چهار باغ
شمال مدرسه :بازارچه بلند
شرق مدرسه :کاروانسرای مادر شاه
نمایی از پشت بام کاروانسرای مادر شاه وگنبد مدرسه چهار باغ
بانی و سازندگان بنا
قدمت بنا
ع ارنست هولستر در زمان قاجاریه از مدرسه چهارباغ
جشن بازگشایی و اولین
مورد وقف
مسئولان مدرسه و وظایف آنان
سبک معماری بنا
تصویرسقف مقرنس مدرسه چهار باغ
مدرسه چهار باغ ؛موزه کاشی کاری اصفهان
بعضی ازقسمت های بسیار جالب و تماشایی این بنای نفیس تاریخی
کتیبه های بنا
وجه تسمیه مدرسه
جهت استقرار
پلان شماتیک موقعیت
قسمت های مختلف بنا
پلان طبقه اول ودوم بنا
برش های عمودی بنا
تصویر سه بعدی مدرسه مادر شاه
دیاگرام روابط مدرسه چهار باغ
مساحت مدرسه
ابعادفضاها مدرسه چهار باغ
ارتفاع قسمت های مختلف
تحلیل حجم مدرسه چهار باغ
قسمت خارجی مدرسه
سر در ساختمان ورودی مدرسه
در اصلی مدرسه
ویژگی های کلی سردر
قسمت داخلی مدرسه
سنگاب های مدرسه
مدرسه چهار ایوانه
حجره های مدرسه مادر شاه
حجره شاه سلطان حسین
ایوان جنوبی مدرسه
مناره های ایوان جنوبی مدرسه
کتیبه های ایوان جنوبی مدرسه
تزئینات ایوان جنوبی
تصویر جبهه شمالی حیاط
تصویر جبهه های شرقی و شمالی حیاط
فضای ایوان غربی
فضای ایوان شرقی
تزئینات جداره در حیاط کوچک گوشه شمال غربی
منبر ومحراب مدرسه
شبستان مدرسه چهار باغ
گنبد مدرسه چهارباغ
مرمت گنبد مدرسه
مصالح سازه
سیستم تهویه
تصاویری از نورگیری وتهویه از طریق سقف گنبد
کتابخانه مدرسه چهارباغ
موقوفات مدرسه چهارباغ
مدرسه چهار باغ بعد از صفویه
مدرسه علمیه صادق (ع)
تصاویری از طلاب در مدرسه چهار باغ
نظر گردشگران در مورد مدرسه چهار باغ
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
ایوان مدرسه چهار باغ, بازارچه بلند, بازارچه شاهی, برش مدرسه چهار باغ, تحلیل حجم مدرسه چهارباغ, حجره مدرسه چهار باغ, حیاط مدرسه چهار باغ, سر در مدرسه چهار باغ, سقف مقرنس, سنگاب مدرسه چهار باغ, صحن مدرسه چهار باغ, طلاب مدرسه چهار باغ, مدارس اصفهان, مدرسه, مدرسه تاریخی, مدرسه قدیمی, مدرسه چهار باغ, مر,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت تحلیل و بررسی مدرسه علیای تون فردوس
پاو وینت تحلیل و بررسی مسجد مدرسه سپهسالار تهران
مدرسه خان شیراز,پاو وینت
مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان,پاو وینت
بررسی مدرسه خان شیراز - معماری ی,
پاو وینت, مسجد مدرسه ,آقا بزرگ کاشان
پاو وینت, مسجد مدرسه ,غیاثیه
پاو وینت, مدرسه شوکتیه بیرجند
پاو وینت, مسجد و مدرسه , کاشان سلطانیه
پاوپوینت بررسی مسجد مدرسه غیاثیه
پاوپوینت بررسی مدرسه - مدرسه شاهزاده
پاوپوینت بررسی مدرسه عمادیه
نقشه اتوکدی برداشت مدرسه جهانگیرخان قم
بررسی نگرش شکلی مسجد مدرسه های تهران دوره قاجاریه ،پروژه ورد
پاو وینت مدرسه خان شیراز
پاو وینت مدرسه عباسقلی خان مشهد
پاو وینت مسجد- مدرسه خازن الملک - بازار کوچه سید ولی بدون توضیح
پاو وینت مدرسه خان شیراز و ش
پاو وینت مدرسه و حوزه علمیه سید قلیچ ایشان
پاو وینت تحلیل و بررسی مدرسه دارالفنون تهران به همراه پلانها و تصاویر


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت مدرسه چهار باغ یا مادرشاه اصفهان
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت مدرسه چهار باغ یا مادرشاه اصفهان


تاریخ ایجاد 12/11/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 114 اسلاید   قیمت: 6500 تومان   حجم فایل: 9408 kb  تعدادمشاهده  3


 
    مساحت مدرسه :8500 متر مربع
    طول وعرض پلان مدرسه :704 متر
    ارتفاع طبقات :8/8متر
    ارتفاع گنبد خانه :17/6 متر
    ارتفاع مناره های کنار گنبد :19/10
 
-مدرسه چهارباغ اصفهان، در ضلع شرقی خیابان چهارباغ عباسی، نبش خیابان آمادگاه قرار گرفته است.
 
-این مدرسه که به نام مدرسه سلطانی و مدرسه مادر شاه نیز نامیده می شود، آ ین بنای تاریخی باشکوه عهد صفویه در اصفهان است ، که برای تدریس و تعلیم طلاب علوم دینی در دوره آ ین پادشاه صفویه، شاه سلطان حسین از سال 1116 تا 1126 هجری ساخته شده است.
 
-مدرسه چهارباغ اصفهان را به تحقیق می‏توان نمونه اعلای یک نهاد آموزشی در زمان خود دانست.
 
-این مدرسه با گذشت سه قرن هنوز روح معنوی، عظمت هنری و طبیعت با طراوت خود را حفظ کرده است به طوری که وجود اشجار کهنسال، به خصوص چنارهای تنومند و نهر آبی که از وسط مدرسه می‏گذرد صفای خاصی به این بنای ارزشمند بخشیده است.
 
-سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است.
 
-از نظر تناسب معماری و زیبایی طرح کاشی کاری، گنبد مدرسه چهارباغ بعد از مسجد شیخ لطف الله قرار دارد ولی در نظر ان بزرگ این فن، در مجلّل این بنا که با طلا و نقره تزئین شده از لحاظ زرگری، طلاکاری، طراحی و قلمزنی، شا اری از صنایع ظریفه است و نظیر ندارد.
 
بعضی ازقسمت های بسیار جالب و تماشایی این بنای نفیس تاریخی :
 
    محراب و منبر یکپارچه مرمری،
    حجره مخصوص شاه سلطان حسین،
    کاشی کاری بی نظیر مدخل مدرسه،
    خطوط نستعلیق کتیبه ها
    پنجره های چوبی بری شده
 
    لیست کامل مطالب بیان شده در این پاو وینت:
 
    معرفی مدرسه چهار باغ
    شمال مدرسه :بازارچه بلند
    شرق مدرسه :کاروانسرای مادر شاه
    نمایی از پشت بام کاروانسرای مادر شاه وگنبد مدرسه چهار باغ
    بانی و سازندگان بنا
    قدمت بنا
    ع ارنست هولستر در زمان قاجاریه از مدرسه چهارباغ
    جشن بازگشایی و اولین
    مورد وقف
    مسئولان مدرسه و وظایف آنان
    سبک معماری بنا
    تصویرسقف مقرنس مدرسه چهار باغ
    مدرسه چهار باغ ؛موزه کاشی کاری اصفهان
    بعضی ازقسمت های بسیار جالب و تماشایی این بنای نفیس تاریخی
    کتیبه های بنا
    وجه تسمیه مدرسه
    جهت استقرار
    پلان شماتیک موقعیت
    قسمت های مختلف بنا
    پلان طبقه اول ودوم بنا
    برش های عمودی بنا
    تصویر سه بعدی مدرسه مادر شاه
    دیاگرام روابط مدرسه چهار باغ
    مساحت مدرسه
    ابعادفضاها مدرسه چهار باغ
    ارتفاع قسمت های مختلف
    تحلیل حجم مدرسه چهار باغ
    قسمت خارجی مدرسه
    سر در ساختمان ورودی مدرسه
    در اصلی مدرسه
    ویژگی های کلی سردر
    قسمت داخلی مدرسه
    سنگاب های مدرسه
    مدرسه چهار ایوانه
    حجره های مدرسه مادر شاه
    حجره شاه سلطان حسین
    ایوان جنوبی مدرسه
    مناره های ایوان جنوبی مدرسه
    کتیبه های ایوان جنوبی مدرسه
    تزئینات ایوان جنوبی
    تصویر جبهه شمالی حیاط
    تصویر جبهه های شرقی و شمالی حیاط
    فضای ایوان غربی
    فضای ایوان شرقی
    تزئینات جداره در حیاط کوچک گوشه شمال غربی
    منبر ومحراب مدرسه
    شبستان مدرسه چهار باغ
    گنبد مدرسه چهارباغ
    مرمت گنبد مدرسه
    مصالح سازه
    سیستم تهویه
    تصاویری از نورگیری وتهویه از طریق سقف گنبد
    کتابخانه مدرسه چهارباغ
    موقوفات مدرسه چهارباغ
    مدرسه چهار باغ بعد از صفویه
    مدرسه علمیه صادق (ع)
    تصاویری از طلاب در مدرسه چهار باغ
    نظر گردشگران در مورد مدرسه چهار باغ
    منابع
 


کلمات کلیدی مرتبط:
ایوان مدرسه چهار باغ, بازارچه بلند, بازارچه شاهی, برش مدرسه چهار باغ, تحلیل حجم مدرسه چهارباغ, حجره مدرسه چهار باغ, حیاط مدرسه چهار باغ, سر در مدرسه چهار باغ, سقف مقرنس, سنگاب مدرسه چهار باغ, صحن مدرسه چهار باغ, طلاب مدرسه چهار باغ, مدارس اصفهان, مدرسه, مدرسه تاریخی, مدرسه قدیمی, مدرسه چهار باغ, مر,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت تحلیل و بررسی مدرسه علیای تون فردوس
پاو وینت تحلیل و بررسی مسجد مدرسه سپهسالار تهران
مدرسه خان شیراز,پاو وینت
مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان,پاو وینت
بررسی مدرسه خان شیراز - معماری ی,
پاو وینت, مسجد مدرسه ,آقا بزرگ کاشان
پاو وینت, مسجد مدرسه ,غیاثیه
پاو وینت, مدرسه شوکتیه بیرجند
پاو وینت, مسجد و مدرسه , کاشان سلطانیه
پاوپوینت بررسی مسجد مدرسه غیاثیه
پاوپوینت بررسی مدرسه - مدرسه شاهزاده
پاوپوینت بررسی مدرسه عمادیه
نقشه اتوکدی برداشت مدرسه جهانگیرخان قم
بررسی نگرش شکلی مسجد مدرسه های تهران دوره قاجاریه ،پروژه ورد
پاو وینت مدرسه خان شیراز
پاو وینت مدرسه عباسقلی خان مشهد
پاو وینت مسجد- مدرسه خازن الملک - بازار کوچه سید ولی بدون توضیح
پاو وینت مدرسه خان شیراز و ش
پاو وینت مدرسه و حوزه علمیه سید قلیچ ایشان
پاو وینت تحلیل و بررسی مدرسه دارالفنون تهران به همراه پلانها و تصاویرمشاهده متن کامل ...
شرح وظایف مدیر و معاون و معلمان
درخواست حذف اطلاعات

- کلیه کارها و اقداماتی که در محیط مدرسه انجام ما پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواهد بود و مدیر مدرسه حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش محل ، مسولیت تام دارد.

وظایف او به شرح زیر می باشد :

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب.

هدایت و همکاری با کارکنان آموزشی ، پرورشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و راهنمایی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعالیت های روزانه و نیل به کیفیت مطلوب جریان کار آموزشی ، تربیتی و اداری مدرسه.

اقدام به تشکیل شوراها به ویژه شورای معلمان و گروه های آموزشی – پرورشی و نظارت مستقیم بر فعالیت آنان از طریق شرکت مستمر در جلسات مربوط و ارسال پیشنهاد های ارائه شده به اداره مطبوع جهت اقدام لازم.

تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان و کلاس های آموزش خانواده برای آنان.

اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان و کوشش در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیت های مربوط به آنان بر طبق اساسنامه و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت آموزش و پرورش و نظارت بر حسن اجرای وظایف انجمن اولیاء و مربیان.

حضور در کلاس درس معلمان و مربیان ومشاهده روش کار و تدریس آنان و مشاوره برای اصلاح پیشبرد روشها.

دعوت از ن و صاحب نظران واساتید متعهد و آگاه به مسائل تعلیم و تربیت به منظور مشاوره و راهنمایی و ایجاد هماهنگی بین اولیا و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقای فکری – علمی و ایمان کارکنان مدرسه با هماهنگی منطقه ذیربط.

بررسی و شناسایی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی و کار آموزش هستند و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

کوشش وتلاش مستمر در جهت رعایت موازین ی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا دانش آموزان با مسایل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.

شرکت فعال در دوره های کارآموزی و گردهمایی ها ، جلسات پرورشی ، آموزشی و اداری که از طرف وزارت آموزش و پرورش و سازمان های مربوط تشکیل می شود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسی ها برای بهبود امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسایل مربوط در شوراهای معلمان و مربیان و دیگر کارکنان.

نظارت بر رفتار و روابط دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اتخاذ روشها و تد ری که همکاری و هماهنگی صمیمانه بین آنان را فراهم آورد.

ب اطلاع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیا و راهنمایی آنان جهت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشواریها.

ابلاغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعلام نظرات معلمین به اولیای دانش آموزان به منظور بررسی علل رشد یا افت تحصیلی.

کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به خانه، سالن سخنرانی – کتابخانه و وسایل ورزشی – بهداشتی و وسایل آموزشی – پرورشی دیگر با بهره گیری از همکاری و خدمات فکری و اجرایی اولیاء و انجمن اولیا و مربیان و افراد خیر.

نظارت و مراقبت از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیت های انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و اهتمام در آماده نگه داشتن تجهیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آموزان و دخ دادن و چگونگی فعالیت معلمان در دروس عملی در ارزشی .

کوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنهای دانش آموزی با رعایت مقررات.

همکاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها بر اساس ضوابط مقرر.

اقدام به ایجاد محیطی کاملا مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان به خدا و تقوا و پیشگیری از نفوذ آفات فکری و اخلاقی و شکوفا شدن استعدادها.

نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش ی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس موازین و دستورالعملهای مربوط.

نظارت بر اجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری جماعت.

سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک باحفظ شئون وشخصیت آنان.

نظارت بر حسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی وعملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی معلمان.

اهتمام در امور شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری، نارسائیهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دارند با همکاری معلمان و اقدام در اصلاح و رفع مشکلات آنان با طرق مقتضی.

نظارت بر اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی ، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آیین نامه و دستورالعملها.

ب وظایف اداری :

ثبت نام به موقع دانش آموزان بد اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده.

پیشنهاد سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه حداقل یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی به اداره آموزش و پرورش محل با توجه به درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی.

تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم کار هفتگی کلاسها و ابلاغ به موقع آن به معلمان و دانش آموزان.

ابلاغ مفاد آیین نامه ها و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ها و دستورالعملهای واصله به افراد ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنها.

رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعلام به موقع غیبت آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کلاسها در صورت غیبت معلمان با همکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان.

حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از شروع کار و عدم وج از آن مادامیکه تمام دانش آموزان و کارکنان از آن خارج نشده اند مگر در موارد ضروری و استثنایی.

دایر نگه داشتن مدرسه در ایام تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش.

نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال به موقع گزارشهای لازم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت در حفظ و نگه داری سوابق و اسناد بر اساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.

مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط واسناد لازم بر مبنای مقررات مالی و کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.

مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری از سوانح و رساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیا دانش آموزان و اداره آموزش وپرورش تز جریان امر در هر مورد که اتفاقات غیره منتظره در مدرسه وقوع یابد.

اتخاذ تد ر لازم به منظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی وجنبی آموزشی و پرورشی دانش آموزان در اوقات رسمی و فوق برنامه.

نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هر یک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراهم ساختن موجبات ارزشی مداوم و کامل.

تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات و ثلث سوم و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر برگزاری امتحانات و همکاری با مدیر مدرسه به منظور حسن اجرای امتحانات.

انجام اقدامات به منظور معرفی دانش آموزان پایه پنجم به امتحانات نهایی.

تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور دفع مشکلات احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه رفع گرفتاریها در حد امکان.

شناسایی کارکنان علاقه مند، شایسته و فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت تقدیر و تشویق آنان و همچنین شناسایی افراد کم کار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام لازم.

پاسخگویی به سوالات اولیا دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط.

نظارت بر تنظیم و استفاده صحیح و کامل از دفتر کلاسی روزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نگه داری آن.

انجام وظیفه کارکنان اداری مدرسه در غیاب آنان با همکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تد ر لازم در این زمینه.

تذکر: مدیران مدارس به هنگام تغییر سمت موظف هستند اسناد و مدارک دفاتر امتحانات، آمار، اموال، کاتور، بازرسی و دفاتر امور مالی و همچنین صورت اموال و وسایل مدرسه را در سه نسخه برابر مقررات تنظیم و پس از تایید مدیر جدید مدرسه و یا فردی که از سوی اداره معین شده است یک نسخه را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بایگانی و نسخه سوم را به عنوان رسید نقل و انتقال برای خود نگه داری کنند.

شرح وظایف معاون

عنوان پست : معاون واحد سازمانی : دبستان

شرح وظایف :

تمهید مقررات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرای برنامه های صبحگاهی و برگزاری جماعت و مراسم مذهبی – ملی.

نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه ی رفتار و حرکات و پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب ی برای دانش آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان.

کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین ی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا دانش آموزان با مسایل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه.

شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه.

رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارش لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن به موقع اولیا آنان.

شرکت در شوراها و در گروههای پرورشی - آموزشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرایی مصوب.

اداره کلاس در غیاب معلم مربوط.

همکاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشی از نحوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعلام موارد به اولیای آنان در صورت وم.

همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر.

حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامیکه برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و جنبی در جریان است.

همکاری با دیگر معاونین مدرسه در انجام وظایف مربوط.

ایجاد هماهنگی و تقسیم کار بر اساس شرح وظایف با دیگر معاونین مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه.

نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار، اموال، امتحانات و نگه داری سوابق اسناد.

تهیه و تنظیم گزارشهای لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارشهای لازم در این زمینه به مدیر مدرسه.

نظارت بر حسن انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در حسن اجرای برنامه ها و امور مربوط.

مراقبت در حفظ نظارت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوششهای مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها وچاره جویی نارساییها در هر مورد و فراهم موجبات کمکهای اولیه و درمان موارد لازم.

مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در ساعت تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان.

نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران و سرایدار – نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه.

تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیا آنان در موقد مقرر.

معرفی دانش آموزان سال آ برای امتحانات نهایی با نظر مدیر مدرسه به اداره آموزش و پرورش.

تهیه پیشنویس گزارشها و مکاتبات مربوط.

به عهده گرفتن وظایف کادر اداری مدرسه در غیاب آنان بر حسب مورد.

انجام کلیه امور مدرسه در غیاب مدیر مدرسه بر اساس اختیارات تفویض شده.

حضور در مدرسه در کلیه اوقات رسمی طول سال تحصیلی و تعطیلات فصلی طبق مقررات و دستورالعملهای صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش.

انجام سایر امور ارجاعی عندال وم.

حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی به عنوان مراقب یا ناظر ، یا مسئول حوزه بر حسب مسئولیتی که طبق دستوالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.

همکاری در تشکیل و تنظیم پروندههای تحصیلی دانش آموزان.

انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضا.

انجام سایر امور ارجاعی مربوط

شرح وظایف مربی پرورشی :

عنوان پست : مربی امور تربیتی واحد سازمانی : دبستان

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی زیر نظر مدیر مدرسه انجام وظیفه می نماید.

اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن، دعا، سرود ، مقاله،...) با همکاری مسولین مدرسه .

آموختن به دانش آموزان و آشنا آنان با احکام و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی .

تلاش در جهت تهیه مکان مناسب برای برگزاری جماعت با همکاری مدیر مدرسه.

برگزاری جماعت در زمان و مکان مناسب با رعایت شرایط سنی دانش آموزان و تشویق و ترغیب آنان جهت شرکت در جماعت.

نظارت بر نحوه رفتارو کردار و پوشش ی دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه بر اساس موازین و دستورالعملهای مربوط زیر نظر مدیر مدرسه .

تهیه مقالات برگزاری مراسم ایام خاص ( اعیاد، عزاداریها و...) با هماهنگی ستاد تربیتی مدرسه.

تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش .

تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبت های مختلف .

برگزاری سخنرانیهای کوتاه و ساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی، .

تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و برنامه ریزی برای آماده دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر مدیر مدرسه .

تشکیل کتابخانه و تهیه و تامین لوازم اولیه و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کتابخانه به نحوی که همه دانش آموزان از آن بهره مند شوند.

تنظیم برنامه جهت شرکت دادن دانش آموزان در مراسم مهم دینی و اخلاقی مانند شرکت در ، جشنها و سوگواریها و راه پیمایی های عمومی با هماهنگی ستاد امور تربیتی و رعایت جوانب ایمنی .

همکاری با مدیر مدرسه در انجام فعالیتهای تربیتی ، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروه ها و انجمنهای دانش آموزان با رعایت مقررات مربوط.

سعی درشناسایی دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک با حفظ شئون و شخصیت آنان با نظر مدیر مدرسه .

تهیه و تنظیم برنامه بازدید و اردوهای سازنده تربیتی با مساعدت مسئولین منطقه .

همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش آموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .

همکاری با مدیر مدرسه در جهت شناسایی ناهنجاریهای رفتاری و نارساییهای اخلاقی و عاطفی، و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و کوشش در همکاری با مدیر مدرسه و دیگر مسئولین جهت اصلاح و رفع مشکلات آنان .

همکاری با مدیر مدرسه درمورد تشکیل شوراها و گروههای پرورشی، آموزشی و انجمن اولیاء و مربیان و تنظیم برنامه جهت تماسهای لازم با اولیاء دانش آموزان .

شرکت در جلسات مربیان که در مراکز، مناطق یا بخشها جهت هماهنگی فعالیتهای تربیتی در سطح منطقه تشکیل می گردد.

شرکت فعال در کلاسهای کارآموزی و بازآموزی و گردهمایی که ازطریق منطقه ابلاغ می شود و کوشش دربهره گیری از نتایج بررسی ها برای بهبود امور پرورشی از طریق طرح مسائل مربوط در شورای معلمان.

تشکیل شرکت تعاونی دانش آموزان بر اساس دستوالعملهای مربوط.

همکاری با مدیر مدرسه در جهت تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در پیشگیری ار سوانح و رسانیدن کمکهای اولیه لازم برای افراد سانحه دیده.

شرکت در جلسات شورای معلمان و سایر شوراهایی که از سوی مدیر تعیین می شود با رعابت مقررات.

ارائه ی گزارش کار به مدیر مدرسه و مسئولین امور تربیتی .

انجام سایر امور ارجاعی عندال وم

شرح وظایف معلمان

عنوان پست : معلم واحد سازمانی : دبستان

شرح وظایف :

شاغل این پست زیر نظر مدرسه به شرح زیر انجام وظیفه می نماید:

کوشش و اهتمام در به وجود آوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای ی به طوریکه زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

کوشش در ایجاد روحیه نظم و ترتیب و دقت و همکاری و تعاون در دانش آموزان و علاقه مند نمودن آنان به تحقیق و تفحص.

اجرای برنامه های آموزشی – پرورشی مصوب (تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق ج ساعات کار هفتگی و سازمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی از طریق بکار گرفتن شیوه ها و روشهای جدید تدریس با استفاده از وستیل کمک آموزشی و تهیه طرح درس)

فراهم موجبات ارزشی به موقع از پیشرفت تحصیلی و سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تد ر لازم جهت رفع نقاط ضعف یادگیری دانش آموزان.

انجام ارزشی های تشخیصی ، تدریجی و پایانی برابر آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط.

دقت در برگزاری امتحانات شفاهی و عملی دانش آموزان.

تححیح دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی یا نهایی بر حسب مورد برابر دستورالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش.

رسیدگی مستمر به تکالیف دانش آموزان و سعی در حسن خط و بهبود کار آنان.

تبادل نظر با معلمان و مشاوران راهنما و شرکت در شوراهای آموزشی – پرورشی مدرسه و گرده همایی ها و دورههای کارآموزی و ارائه پیشنهادهای لازم.

شرکت فعالانه در گروههای آموزشی مربوط و تبادل نظر با سایر کارکنان در اجرای بهتر برنامه های درسی و ارائه پیشنهادهای لازم.

پیشنهادهای لازم در مورد برنامه های درسی ، پرورشی ، روشها و وسایل و اجرای مصوبات شوراها در حدود مقررات لازم.

همکاری و تبادل نظر با اولیل دانش آموزان در موارد لازم به منظور آگاهی از وضع رفتار و تحصیلات دانش آموزان و راهنمایی خانوادهها برای چاره جویی دشواریها و مسایل تحصیلی دانش آموزان با اطلاع مدیر مدرسه.

رسیدگی مرتب به کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ثبت نمرات آنان بر اساس مفاد آئین نامه امتحانات ، انجام آزمایشها و کارهای عملی لازم با توجه به محتوای کتاب درسی مربوط.

ثبت خلاصه ای از آمایشهای انجام شده و نتایج آن توسط دانش آموزان یا معلم در دفتر مربوط.

دقت و مراقبت در وضع پوشش دانش آموزان و تذکر مطالب لازم به آنان در این زمینه .

شرکت فعال در جلسات شورای معلمان و اظهار نظر و ارائه پیشنهادهای لازم.

توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان و توجه لازم به دانش آموزانی که در یادگیری نارسایی هایی دارند و یا دیر آموز هستند.

سعی در شناسایی ناهنجاریهای رفتاری و نارساییهای اخلاقی و مشکلات خانوادگی دانش آموزان و همکاری با مدیر و دیگر مسئولین و اولیا در جهت اصلاح و رفع مشکل آنان.

همکاری ومعاضدت با مدیر و معاون و سایر معلمان در اجرای ضوابط و مقررات دستورالعملها و بخشنامه ها.

همکاری و مساعدت لازم با مسئولین و حضور به موقع درمدرسه در جریان برگزاری امتحانات.رسیدگی مرتب به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشهای لازم به اولیا مدرسه.

ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و وج بعد از آنان و عندال وم همکاری با معاونت مدرسه برای مراقبت از دانش آموزان در ساعات تفریح.

حضور در جلسات برگزاری امتحانات داخلی و نهایی به عنوان مراقب یا ناظر یا مسئول حوزه و یا بر حسب مسئولیتی که طبق دستورالعملهای صادره از سوی آموزش و پرورش به وی محول می گردد.

همکاری در تشکیل و نظم پرونده های تحصیلی دانش آموز.

انتقال و ثبت نمرات امتحانی در لیست معلم و کنترل آن و تحویل به موقع به مدیر مدرسه پس از امضا.

انجام سایرامور ارجاعی مربوط.

شرح وظایف سرایدار

عنوان پست : خدمتگزار و سرایدار واحد سازمانی : دبستان

شاغل این پست زیر نظر مدیر و معاون مربوطه وظایف مشروحه ذیل را به عهده دارد: بیتوته در واحد متبوع.

حضور در محل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و وج از آن پس از پایان کار واحد متبوع و تنظیف کامل کلاس های درس و محوطه مربوط در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف در تمیز نگه داشتن دائمی اماکن و مختلف واحد متبوع.

مراقبت در حفظ و نگه داری لوازم و اثاثیه و درصورت وم دادن گزارش لازم به مدیر و جلوگیری از وج اموال مدرسه بدون مجوز.

گزارش به موقع به مسئولین ذیربط در مورد اماکن و تاسیساتی که از حیث تعمیرات نیاز فوری به اصلاح یا ترمیم دارند.

مراقبت و بازدید ساختمان و تاسیسات به هنگام شب و عندال وم دادن گزارش مربوط به مسئول مربوط.

بررسی ساختمان و تاسیسات و بازدید مرتب پشت بامها و آبریزگاه ها و گزارش به موقع به مراجع مربوط جهت پیگیری از هر گونه خطرات و حوادث و خسارات احتمالی.

مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و وج اشخاص و بتزدید و کنترل مواردی که ممکن ایت به بروز حوادثی منتهی شود.

همکاری با اولیا مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به مدرسه در ارتباط با وظایف و مقررات.

رعایت مراتب ادب و اخلاق ی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه به خصوص با دانش آموزان و اولیا آنان و احتراز از هر گونه داد و ستد با دانش آموزان.

سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی و محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فراگیرد.

انجام سایر امور ارجاعی عندال وممشاهده متن کامل ...
مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید با و پر سرعت .

مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید


مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 62

 فهرست

پیشرفت و تکامل mrp   ۲
پیشرفت و تکامل اولیه   ۲
اقدامات مدیریتی تغییر یافته mrp   ۳
mrp بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت امکانات و تدارکات   ۵
طراحی و برنامه ریزی تجهیزات و م ومات مواد اولیه   ۵
در چه نقاطی mrp مفید است و در چه نقاطی مفید و کارآمد نیست؟   ۷
منطق محاسباتی mrp   ۸
نمایش محاسباتی برای شرکت xy   ۱۰
ساختار تولید، فهرست و صورتحساب مواد اولیه و قانونمند داده ورودی   ۱۰
فایل اصلی فهرست کالا و موجودی   ۱۱
داده های ورودی زمانبندی و برنامه ریزی اصلی   ۱۱
لیست اجزای بکار رفته و شبکه بندی   ۱۲
استفاده از اطلاعات وجی mrp :   ۱۵
تثبیت نیازها و م ومات   ۱۵
mrp و حداقل پرداختی فهرست کالا و موجودی   ۱۶
امنیت کالاهای انبار شده:   ۱۸
امنیت کالاهای انبار شده برای موارد مستقل از سفارش و تقاضا:   ۱۸
push and pull   ۱۹
وجیهای اطلاعاتی مربوط به محاسبات mrp/crp   ۲۰
عملکرد سفارشی mrp   ۲۲
کنترل فعالیت تولیدی   ۲۷
طراحی و برنامه ریزی قابلیت و ظرفیت امکانات   ۲۷
درجات و رده بندی های سیستم ها و ساختارها   ۲۸
درجه بندی و رتبه بندی سیستم های mrp   ۳۳
چک لیست mrp   ۳۷
خدمات مشتری (پس از فروش)   ۳۷
کیفیت   ۳۷
تولید کنندگی   ۳۸
مدیریت فهرست کالا و موجودی   ۳۸
ابزارهای مدیریتی جدید   ۳۸
ید دقیقاً مبتنی بر زمان   ۳۹
رابطها   ۳۹
رضایت کاربر سیستم   ۴۰
آموزش و مدیریت کارمندان mrp   ۴۰
طراحی توزیع امکانات و تجهیزات (drp)   ۴۱
جمع بندی و نتیجه گیری:   ۴۲

«طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید»

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (mrpii) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. mrpii توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است. mrpii در یک حلقه بسته یا حلقه ای دارای فیدبک (پسفورد) بصورت یکپارچه درآمده و در پیش بینی تقاضا، برنامه ریزی تولید و زمانبندی تولید و کنترل فعالیت تولیدی بکار گرفته می شود. mrpii فلسفه ای برای طراحی و برنامه ریزی قانونی و رسمی است که یک چهارچوب کاری برای یکپارچه سازی و بکارگیری جزئیات مدیریتی را در این کتاب ارائه کرده است.

mrpii شامل یکپارچه سازی داده های ورودی زیاد توسط محاسبات طراحی و برنامه ریزی ظرفیت برای وجیهای مختلف اطلاعاتی است. اکثر شرکتها از نرم افزار mrpii با هدف و کاربرد ویژه استفاده می کنند که می تواند نیازهای اطلاعاتی مربوط به اقدامات و کاربردهایی نظیر ید، محاسبه و حسابداری، لیست حقوق، توزیع و تجارت و فروش و ی را برآورده کند. بسیاری از کاربران mrpii نیازمند یک سیاست جامع و کامل پیشرفت و تکامل توسط مدیریت هستند. برخی از کاربران دریافته اند که mrp برای ما و مطابق میل ما کار نمی کند و معمولاً وقتی بکار گرفته می شود که شرکت دارای سیستم های مدیریتی پیشرفته و کامل برای سیستم اطلاعات مدیریت کامپیوتری نیست.

پیشرفت و تکامل mrp

طراحی منابع ساخت و تولید که بخشی از طراحی و برنامه ریزی امکانات و تجهیزات است، در اوایل دهه ۱۹۶۰ برای اعمال و بکارگیری تکنولوژی کامپیوتری الکترونیکی در مدیریت ساخت و تولید بکار گرفته شد. برخلاف تجربه در بکارگیری آن در حسابداری و روشهای دستی از آن در مدیریت ساخت و تولید کامپیوتری استفاده می شود و بعنوان روشهای غیر متداول ad hoc در بسیاری از شرکتها بکار گرفته می شود.

پیشرفت و تکامل اولیه

mrp در ابتدا «پردازش صورتحساب مواد» نام داشته و نرم افزار bomp تکمیل شده است. سازندگان تجهیزات ظهور ع ، سازندگان محصولات دارای پیچیدگی بالا بودند. این محصولات دارای هزاران قطعه هستند که برخی اصلی و برخی فرعی هستند. این محصولات دارای چندین مرحله ساخت و تولید هستند که دارای چندین سطح و مرحله تولیدی هستند. تنوع زیاد این قطعات و اجزا سبب شده است که گزینه ها و موارد زیادی را در این فهرست قرار دهند. افرادی که مسئول زمانبندی این محصولات هستند نیاز به ابزار و تجهیزات مدیریتی برای ساده سازی ساختار در فرآیند هستند. یک مثال از این محیط تولیدی صنعت تولید ابزار و تجهیزات کشاورزی نظیر شرکت ji case است که در سال joseph orlicky , 1961 برنامه ریزی و طراحی ابزار و امکانات را انجام داد. شرکت ji case ابزار و تجهیزات سنگین متعدد و متنوعی برای صنعت ساختمان تولید کرده است. از آن جمله می توان به بولدیزر، گرایدر و دیگر تجهیزات پا ازی زمین اشاره کرد. اقدام اولیه در این رابطه، ابتکار و اختراع یک سیستم منطقی و عقلانی برای تجهیزات و امکانات و مدیریت منابع است. orlicky کتاب کلاسیک کنونی «now-cl ic» mrp را در سال ۱۹۷۵ منتشر کرد که مربوط به فرمول نویسی و قاعده مند منطق محاسباتی برای برنامه ریز و طراحی تجهیزات و امکانات مستقل از تقاضا است. oliver weight کتاب مدیریت و فهرست کالا در عصر کامپیوتر را در سال ۱۹۷۴ منتشر کرد. که در آن نحوه غلبه بر سیستم های غیر متداول و غیرقانونی مطرح شده است. در کتاب wight چگونگی اینکه mrp می تواند طبق مدیریت منابع و امکانات و روشها بسط و گسترش داده شود، تشریح شده است.

اقدامات مدیریتی تغییر یافته mrp

چنانکه تصور و درک سیستم های اطلاعاتی مدیریتی تولید و ساخت در کتابهای wight و orlicky توضیح داده شد، بسیاری از اختصارات و اصطلاحات برای توضیح ایده ها و طرحهای جدید مطرح شدند تا بتوان ایده آلهای گذشته را با مفهوم و تعریفی مجدد مطرح کرد. امروزه، اختصارات mrpi , mrp در رابطه با تجهیزات و امکانات پایه ای و اصلی بکار می رود و mrpii ایده و طرح وسیع تری است که توسط wight برای یکپارچه داده ها، محاسبات و سیاستها ارائه شده است. مدیرانی که از منطق و قانون mrp شناخت و آگاهی دارند می دانند که روشی کامل است که محدود به ساخت و تولید است. اصطلاح mrpii نیز بعنوان روشی عمومی برای برنامه ریزی و زمانبندی مبتنی بر زمان در استفاده از منابع و امکانات مطرح است. تلاشهای اولیه در جهت مدیریت ساخت و تولید کامپیوتری صورت گرفته است. ابتدا تعیین شد که روشهای مدیریت شرکت باید منطبق و هماهنگ با mrp باشند. مقاومت اولیه در برابر mrp در شرکت ها متفاوت بود و mrp برای ما «در ابتدا» کاربرد نداشت. ارزی و بررسی mrp نشان دادند که شرکتهای معدودی در اصول و قوانین مدیریتی دارای تفاوت و اختلافهای جدی هستند. امروزه یک روش کلی و عمومی برای انتخاب بسته های نرم افزاری تجاری وجود دارد. این بسته ها به گونه ای هستند که به کمترین اصلاح و بازنگری نیار دارند. این امر مربوط به این مزیت است که نرم افزار کامپیوتری mrp با بالاترین سطح طراحی می شود و به گونه ای است که با دانش کاربری (در سطح متوسط) بتوان از آن استفاده کرد. در سطوح بالای مدیریتی اکنون این نگرش ایجاد شده که می توان از mrp بهره گرفت و از مزایای سیستم مدیریتی mrp استفاده کنند. هر فردی در یک شرکت باید دارای دانش و آگاهی از سیستم مدیریتی mrp باشد زیرا به نحوی با آن مرتبط هستند. mrp از مدل پائین به طرف بالا به جای مدل متداول بالا به طرف پائین از نظر سطوح افراد استفاده می کند. این مدل مدیریتی در ایالات متحده بمنظور کنترل داده ها و مدیریت اجرایی بکار گرفته شده است. یک طرح رایج و متداول در دهه های ۱۹۸۰ , ۱۹۷۰ این بود که چگونه سطح بالای مدیریتی را برای حفاظت mrp بکار گرفت؟ بنابراین مدیریت بوسیله درک مستقیم برحسب موقعیت و جایگاه بکار می رود و بعنوان یک روش بازبینی و تجدید نظر مدیریت پائین به بالا مطرح است که بر پایه داده های کامپیوتری ارائه می شود و توسط همه کارمندان در کلیه سطوح شرکتها مورد استفاده قرار می گیرند.

mrp بعنوان یک سیستم اطلاعاتی مدیریت امکانات و تدارکات

اجزا و مؤلفه های مهم بکارگیری mrpii ، طراحی و برنامه ریزی امکانات (mrp) ، برنامه ریزی تجهیزات و تدارکات (crp) و برنامه ریزی امکانات توزیع (drp) هستند. در حال حاضر، یک تفاوت ویژه بین mrp و drp وجود دارد اگرچه از نظر منطق و اصول می توان آنها را شبیه هم در نظر گرفت. اصطلاحات mrp و drp می توانند مفاهیم و اصطلاحات جدیدی را مطرح کنند، نظیر drp که سطح وسیعی از اطلاعات را با خود بهمراه دارد. drp می تواند بعنوان برنامه ریزی و طراحی بطرف بالا برحسب mrp مطرح شده و سطوح برنامه ریزی اصلی مربوط به مراکز توزیعی به گونه ای طراحی شده اند که مستقل از تقاضای مشتری هستند. بصورت مؤثر، آزمایشات رده بندی apics cpim در سال ۱۹۹۲ انجام شده ۲ معیار آزمایشی «طراحی و برنامه ریزی م ومات و امکانات» ، «مدیریت منابع و امکانات» با یکدیگر ترکیب شدند تا «مدیریت منابع و ظرفیتها» را در ادامه با «کنترل فرآیند تولیدی» ترکیب کرده و برنامه ریزی منابع و امکانات را انجام دهند. این توزیع مجدد سبب ایجاد تحول در محاسبات mrp/crp پایه ای و اصلی شده است.

طراحی و برنامه ریزی تجهیزات و م ومات مواد اولیه

mrp بمنظور ارائه یک ابزار طراحی و برنامه ریزی سازمان یافته برای شرکتهای تولید کننده، پیشرفت و تکامل یافته است. در اصلی ترین و پایه ای ترین شکل آن mrp ، مجموعه محاسباتی است که زمانبندی و برنامه ریزی تولید اصلی (msp) را بعنوان داده ورودی پذیرفته و توسط آن طراحی و برنامه ریزی متناسب با تاریخ و مقادیر هر یک از م ومات و مواد اولیه را محاسبه کرده است. علاوه بر mps ، داده های مربوط به توازنهای فهرست کالا و موجودی، مدت زمان بین سفارش و دریافت کالای مربوطه و مقادیر هر مورد توسط محاسبات پایه ای و اصولی بدست می آیند. نتیجه بدست آمده از این برنامه ریزی حمایت و پشتیبانی مطلوب از محصولات است. بدین ترتیب فرآیند مونتاژ محصولات تولید شده در زمان محاسبه شده و تعیین شده صورت می گیرد.

و تمامی موارد سفارش داده شده و یداری شده طبق تاریخ مقرر دریافت و بکار گرفته می شوند. در روش شناسی تکنیکی و فنی، mrp یک مدل طراحی و برنامه ریزی قطعی و جبری است. نتایج هر مرحله در محاسبه بصورت مستقیم توسط مرحله قبلی تعیین می شوند و این امر توسط توزیع احتمالاتی بکار رفته برای هر متغیر انجام می شود. روش به گونه ای است که متغیر در حوزه وسیعی از داده ها، مقداردهی می شود. مدل mrp جبری برای فعالیتهای ساخت و تولید روز به روز مفید و کارآمد است. در روش شناسی فنی، mrp یک مدل طراحی و برنامه ریزی قطعی و جبری است. محاسبه زمانبندی mrp بصورت طبیعی و با استفاده  از کامپیوتر الکترونیکی و بسته نرم افزاری mrp صورت می گیرد. علاوه بر نرم افزار، فایلهای خاصی برای کامپیوتر لازم هستند تا عملیات قابل اجرا شود. این فایلها حاوی داده هایی هستند که اکثر شرکتهای تولید کننده از آن بهره می گیرند. ابتدا، فایل زمانبندی و برنامه ریزی تولید اصلی مورد نیاز است. این فایل، عبارتی است که مستقل از همه موارد درخواست محصولات کامل و امکانات اضافی و موارد خدماتی می باشد. مورد دوم یک عامل اصلی یا بخشی از فایل اصلی است. این فایل منبع و منشاء تعادلهای یک طرفه و داده های وضعیت است. همین طور داده های زمانی لازم برای تولید یک محصول در صورت تخمین زمان لازم، ارائه می شوند. در عمل بسیاری از مردم به زمانهای تقریبی مراجعه و استناد می کنند. بسیاری از شرکتهای سازنده داده های مرتبط با این موارد را نگهداری می کنند. با این داده های ارائه شده، می توان محاسبه طراحی و برنامه ریزی مواد خام را انجام دهند. محاسبه mrp پایه ای تنها شامل توابع جبری اولیه است. اما دارای عملیاتهای تکراری است که دارای کاربردهای عملی است. محاسبه دستی توسط دانشجویان mrp ترجیح داده می شود، زیرا بدین وسیله آنها می توانند درک و شناخت کاملی از طراحی و برنامه ریزی پله ای پیدا کنند. این محاسبه بنام فهرست اجزای بکار رفته در مواد «محصولات» شناخته می شود. نتایج بصورت داده های تاریخ دار و دارای مقدار بصورت فایل در کامپیوتر ذخیره می شوند. این فهرست بصورت هفتگی تجدید می شود. برخی از بسته های نرم افزاری mrp بصورت لحظه ای عمل می کنند و عملیات محاسبه بلافاصله پس از ورود داده ها شروع می شود.

در چه نقاطی mrp مفید است و در چه نقاطی مفید و کارآمد نیست؟

mrp برای برنامه ریزی تولید محصولات طراحی شده و به اندازه پیچیده و کامل است که بتواند دو یا چند سطح از فهرست مواد را محاسبه کند. اخیراً تمامی محصولات تولید شده دارای ۲ یا چند سطح هستند که mrp را مفید و کارآمد می سازند. یک استثناء در این رابطه مربوط به فرآیند تک مرحله ای و یک سطحی است، که در آن بخشهای فرعی و جانبی دیده نمی شود و همه اجزا مستقیماً برای مونتاژ بکار گرفته می شوند. در این رابطه هیچ سرویس خدمات پس از فروش لازم به طراحی ندارد. تنها تعداد کمی از شرکتها از این تکنیک و شیوه استفاده می کنند که از آن جمله می توان به شرکتهای تولید کننده ظروف پلاستیکی اشاره کرد. در این ح ها، mrp نمی تواند مفید واقع شود زیرا وم و نیازی به پیاده سازی ساختارهای تولیدی وجود ندارد و روشهای کامپیوتری مرتبط با این بخش بسیار ساده تر هستند. حتی در این حالات، ویژگیهای برنامه ریزی کوتاه مدت mrp برای مواد خام و کارگران و امکانات ممکن است دارای کارآیی و قابلیت ی ان و ثابت باشند.

منطق محاسباتی mrp

محاسبات اصلی و مرکزی mrp برای توضیح و تشریح ساده تر فرآیند برای هم صورت می گیرند و در بین محاسبات انجام شده، آشناتر هستند. تولید برنامه ریزی شده برای محصولات نهایی و قطعات سرویس توسط برنامه ریزی تولید اصلی تعیین و اجرا می شود. برای تعیین م ومات و امکانات تولیدی، اجزای فرعی mrp دارای فهرست کالای مستقل از تقاضا هستند. با درک و شناخت چگونگی استقلال موارد از تقاضا در رابطه با تولید، mrp می تواند م ومات مرتبط و متناسب با تاریخ و زمان مشخص را محاسبه کند. با استفاده از فهرست موجودی می توان قطعات و اجزای لازم برای ساده سازی عملیات تعیین کرد. یک فهرست را می توان برای هر محصول تولید شده در شرکت ارائه کرد و در آن تمامی اجزاء و قطعات لازم مطرح می شوند و نحوه ترکیب اجزاء و قطعات تشریح می شود. نتیجه آن است که طراحی مبتنی بر زمان مستقل از میزان تقاضا خواهد بود. طراحی افقی دارای دوره های زمانی متعددی است که محاسبه شده و نمایش داده شده اند. سیستم های کامپیوتری اولیه از منطق mrp تولید مجدد استفاده می د، که تمام محاسبات در هر هفته تکرار شده و داده های اطلاعاتی عظیمی بدین وسیله تشکیل می شوند. پیشرفتهای ایجاد شده در سخت افزار و نرم افزار امکان ارائه mrp غیرقابل تغییر را فراهم کرده اند و بدین ترتیب به روزسازی و تکمیل تجهیزات و داده ها بصورت دائمی صورت می گیرد. براساس داده های موجود در برگه های اطلاعاتی، می توان فهرستهایی از امکانات و مواد مورد نیاز را تشکیل داد که در آن کارمندان، ظرفیت و توانمندی و ماشین آلات و تجهیزات، امکانات و م ومات در نظر گرفته شده اند. از mrp می توان برای محاسبه crp استفاده کرد و بدین ترتیب می توان منابع و ظرفیتهای لازم و کافی را برای بهره گیری از mrp و crp ایجاد کرد. روش سعی و خطای بکار رفته در این رابطه طراحی و برنامه ریزی نامحدود نامیده می شود. این فرآیند با در نظر گرفتن تقریب ظرفیتهای موجود صورت می گیرد و بدون احتساب ظرفیت واقعی و موجود است. پیشرفتهای محاسباتی تکنیکهای تحقیقی نظیر برنامه نویسی خطی است که در محاسبات on-line برای برنامه ریزی و طراحی ظرفیت محدود بکار گرفته می شوند. در حالی که برخی از شرکتهای معدود از کامپیوترهای رومیزی و بسته های دارای صفحه های گسترده برای محاسبه mrp استفاده می کنند و دارای صفحه های استاندارد استفاده می کنند، روش مرتبط با تعلیم «pedagogical» برای همه کاربران mrp که اکنون نرم افزار mrp را یداری می کنند، لازم و ضروری است، تا بتوانند اطلاعات بیشتری را با زحمت کمتر بدست آورند.

نمایش محاسباتی برای شرکت xy

منطق طراحی منابع و امکانات (mrp – crp) را می توان توسط یک مثال ساده توضیح داد که در آن، شرکت xy که تنها ۲ محصول بنام y , x را تولید می کند. اگرچه این طرز بیان بمنظور ساده سازی است اما می تواند بسیاری از ایده ها و طرحهای برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل را نشان دهد. این طرز بیان شیوه تفکر طراح را برای هر محاسبه توضیح می دهد و این در حالی است که قالب نرم افزار تجاری برای برنامه ریزی اتوماتیک با در نظر گرفتن متغیرها برای انتقال پیامها و بمنظور حداقل زمان طراحی انتخاب شده است. ورودیهای اصلی در محاسبات طراحی تجهیزات و امکانات بشرح زیر هستند:

۱-   ساختار تولیدی توسط فهرست ها و صورتحسابهای مالی مواد اولیه.

۲-   قواعد و اصول تولید و استانداردهای زمانی.

۳-   فایلهای فهرست کالای اصلی که مواد اولیه را توضیح می دهند.

۴-   زمانبندی تولید که زمانبندی و برنامه ریزی وجی طراحی شده برای کالاهای تولید شده را بیان می کند.

ساختار تولید، فهرست و صورتحساب مواد اولیه و قانونمند داده ورودی

با فرض اینکه محصول y , x دارای ساختارهای ی ان باشند، چنانکه در نمودار درختی مواد در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است. برای ایجاد ذهنیت اجازه دهید x را یک یویوی بچه تصور کنیم که از ۲ بخش دایره ای تشکیل شده است و دارای یک رشته (ریسمان) است. فرض کنید که محصول y , x از نظر انتهای آنها دارای تفاوت است. صورتحساب تولیدی مواد، b/m می توانند توسط قواعد و اصول تدوین شده تشکیل شوند. تشکیل ساختار صحیح b/m برای mrp مهم و حیاتی است و این امر نیازمند دارا بودند اطلاعات صحیح است. تغییر در اصول و سیاستها می توانند بصورت فیزیکی انجام شود این تغییرات در مرحله اول باید در فهرست کالای موجودی ایجاد شوند. ساختار نادرست b/m می تواند در پردازش داده ها تأثیرگذار بوده و سبب بدست آورن داده های بعدی نادرست شوند.

فایل اصلی فهرست کالا و موجودی

بخش اصلی نوعاً شامل تعداد اجزاء و توضیحات موردی، فروشندگان اولیه و ثانویه، قیمتها، فواصل زمانی بین سفارش و تحویل، اندازه ها و مقادیر، امنیت کالاهای انبار شده و اطلاعات ارزشمند دیگر می باشد، که برای هر قطعه قابل ارائه است. تعداد و شماره های قطعه برای تمامی موارد یداری شده تخصیص می یابد، همین طور برای کالاهای تولید شده نیز در نظر گرفته می شود. برای نمایش شرکت xy ، مؤلفه c5 ری از قرقره در نظر گرفته می شود.

داده های ورودی زمانبندی و برنامه ریزی اصلی

نحوه زمانبندی اصلی در ج ۲-۱۱ نشان داده شده که رابط بین تقاضای بازار و طرح مدیریت برای پاسخگویی به تقاضا است. در شرکتهای دارای drp ، زمانبندی و برنامه ریزی اصلی، ارتباط بین mrp و drp را برقرار می کند. بصورت متداول شرکتهایی از mrp محروم هستند دارای طرح و زمانبندی مطلوب نیستند. آنها براحتی و نسبت به درخواست و تقاضای مشتری واکنش نشان می دهند. این شرکتها اکثراً براساس فلسفه فروش عمل می کنند و فرض را بر آن می گذارند که هر چیزی تولید شود بلافاصله باید به مشتری تحویل شود. در حقیقت زمانبندی و برنامه ریزی متناسب با مشتری صورت می گیرد. در ح این چنین و با تولید غیر پویا فرآیند تولیدی، پرهزینه خواهد بود و مشتریان از تاریخ تحویل نامناسب و غیردقیق ناراضی هستند.

mrp مؤثر و کارآمد امکان برنامه ریزی هدفمند و کارآمد و کنترل مطلوب مبتنی بر تحلیل هزینه– فایده را در مدیریت فراهم می کند. بدین ترتیب هزینه ها توسط مدیریت بهتر، کاهش می یابند و قابلیت اطمینان نیز افزایش خواهد یافت. همین طور خدمات بیشتر و بهتری را می توان به مشتری ارائه کرد. فهرستهای زمانبندی و برنامه ریزی اصلی برحسب دوره زمانی، تولید و فرآیند مرتبط با هر محصول را در شرکت تعیین می کند. زمانبندی اصلی شامل همه محصولات و همه قطعات است که مستقل از تقاضا هستند نظیر قطعات سرویس و تعمیرات. در یک شرکت تولید برای ذخیره «make-to-stoke» ، برنامه ریزی تولیدی اصلی براساس پیش بینی تولیدات و محصولات آینده صورت می گیرد. در شرکت تولید برحسب سفارش، برنامه ریزی تولید اصلی براساس پیش بینی و ذخیره انجام می شود.

لیست اجزای بکار رفته و شبکه بندی

صفحه گسترده mrp برای هر مورد و محصول مربوط به زمانبندی اصلی تهیه می شود. اگر هر یک از اجزای محصول x یا y مستقل از تقاضا باشند، خطوط برنامه ریزی و زمانبندی اصلی باید در رابطه با آنها در نظر گرفته شوند. ج ۳-۱۱ م ومات و امکانات مربوط به طراحی محصول x را در ۱ هفته نشان می دهد. ردیفی که دارای عنوان «م ومات اصلی و عمده» است واقعاً ردیفی مرتبط با برنامه ریزی اصلی برای تولید است. ج نشان می دهد که این بخش دارای ۲۰ واحد است. که در آن سفارش فروش و سفارش مشتری برای مدل x برای ۱ هفته قبل ارائه شده است. طرح مربوط به موجودی ها، دارای ۸۰ واحد است که برای دوره ۲ هفته ای ارائه شده است. تعادلهای دوره ای بعدی، منفی هستند زیرا اگر هیچ سفارشی تحویل نشود آنگاه ۸۵ مورد کمبود در هفته سوم بدست می آید و ۱۵۰ مورد برای هفته چهارم و … . ج ۴-۱۱ تأثیر عمل طراح و برنامه ریز را برای هفته جاری نشان می دهد. ایجاد یک سفارش ید، برای تأکید بر تفاوت بین ترخیص سفارش طراحی شده، وصل سفارش طراحی شده و وصول برنامه ریزی، زمانبندی شده صورت می گیرد. منطق mrp برای ایجاد تصویر و ذهنیت از م ومات منابع و امکانات در طراحی افقی بکار گرفته می شود اما هیچ عملکرد ویژه ای توسط برنامه ریز براساس لحظه قبلی صورت نمی گیرد. به محض تحویل سفارش، mrp متناسب با طراحی سفارش جدد تغییر می کند. ج ۵-۱۱ طرح مربوط به محصول x را پس از به روزسازی توسط اجرای برنامه ریزی mrp نشان می دهد. سفارشات برنامه ریزی شده برای یک مورد و برای مدت ۲ هفته، ۸ نیاز و ابزار را ایجاد می کند. سفارش مربوط به ۸۵ واحد تا هفته آینده تحویل نخواهد شد. طراح با استفاده از نرم افزار اقتصادی می بایست شرایط اولیه کامپیوتری را شبیه ج ۵-۱۱ همانند جداول ۳-۱۱ و ۴-۱۱ تشکیل دهد زیرا mrp فرض می کند که طراح دارای شناخت و آگاهی لازم برای کارکرد با این سیستم است. کاربران ساده از این واقعیت بی خبر هستند که انسان همواره تحت کنترل است و کامپیوتر سیستم را تنها در ح ی اجرا می کند که مبتنی بر استراتژی مطلوب باشد. طراحی ابزار و امکانات در هر برنامه ریزی و برای هر مورد لازم و ضروری است. ج ۵-۱۱ در رابطه با mrp برای محصول y است که به دنبال برنامه ریزی و زمانبندی اصلی طراحی شده است. جداول ۳-۱۱ و ۴-۱۱ نشان دادند کدهای سطح پایین برای محصولات y , x صفر در نظر گرفته می شوند. کد سطح پائین بعنوان یک سطح ساختاری در صورتحساب مواد اولیه محسوب شده و موارد انتهایی دارای سطح صفر و اجزای تشکیل دهنده موارد انتهایی دارای سطح ۱ هستند. پس از آنکه نمودارها برای کل موارد سطح ۱ آماده شدند، برنامه ریزی مربوط به موارد سطح ۱ صورت می گیرد. ج ۱۰-۱۱ مقدار ری مربوط به مؤلفه c5 برای هر والد (parent) را نشان می دهد. بعنوان مثال اگر رشته یداری شده دارای طول ۱۰۰۰m باشد و یک طناب ۰٫۷۵m برای تولید لازم باشد آنگاه برای c5 می توان نوشت (۳۰۰+۸۶)×۰٫۷۵ یا ۲۸۸٫۸ m متر.

در ج ۱۱-۱۱ ، م ومات مربوط به ۷۶۰ برای c6 برای هفته ۱ را نشان می دهد که برای ۱۶۰ واحد از c3 بعلاوه ۶۰۰ واحد از c8 را ارائه می کند. م ومات سطح ۲ برابر با آنچیزی است که برای همه موارد سطح ۱ مطرح است. در مثال فرض بر آن است که c6 یک مورد یداری شده است که در ۲۰۰ محفظه انتقال یافته است. ج ۱۲-۱۱ مقدار ری را برای هر مؤلفه نشان می دهد. این امر در مورد x و مورد نهایی y در سطح ۲ قابل طرح است.

استفاده از اطلاعات وجی mrp :

موارد فرعی mrp در فهرست کالا و موجودی مطرح می شوند که دارای گزینه های زمانبندی شده اند و برای محاسبه نیازهای اصلی و مهم، لازم و ضروری هستند. اگر داده های فهرست موجودی نادرست باشند، م ومات محاسبه شده اشتباه خواهند شد و بدین ترتیب نتایج نهایی مربوط به mrp اشتباه می شوند. مسأله از نظر مدیریت دشوار می شود. زیرا در عمل دستی به فهرست کالای صحیح و دقیق دشوار است، دقت فهرست کالا برحسب درصد بیان می شود. بعنوان مثال در این فهرست دقت محاسبه مطرح می شود. قانون شست (thumb) بدین صورت است که حداقل ۹۵ درصد درستی و دقت برای mrp مؤثر لازم و ضروری است. به این دلیل شرکتهایی که از mrp بهره می گیرند، در دستی به این سطح دقت با مشکلات جدی مواجه هستند. بکارگیری mrp توسط اعمال کنترلهای فیزیکی جدی و سخت در فهرست کالا صورت می گیرد. در این رابطه تشخیص خطاها و تغییر عوامل خطا از جمله اقدامات کنترلی است، همین طور اصلاحات کنترلی سبب می شود که عوامل خطا را بتوان تعین کرد.

تثبیت نیازها و م ومات

mrp مدیر را قادر می سازد تا به نیازهای مشتری در آینده بهمراه تثبیت قیمت پاسخ دهد. نمایش ارائه شده چگونگی تجهیزات و امکانات در هر سطح را نشان می دهد. صفحات گسترده می توانند از پائین بطرف بالا دنبال شوند که به آن pegging اطلاق می شود. در هر سطح از mrp ، می توان م ومات و امکانات مورد نیاز را دنبال کرد، همین طور می توان موارد سطح بالاتر را پیدا کرد و تعیین کرد که هر مورد به چه چیزی ختم می شود. بدون mrp هر اقدامی با تأخیر مواجه می شود این امر بدلیل فقدان بینش مطلوب در رابطه با کل فرآیند رخ می دهد.

mrp و حداقل پرداختی فهرست کالا و موجودی

در اصل، mrp یک سیستم طراحی و برنامه ریزی جامع و فراگیر است و اگر بدرستی اجرا شود، نتایج و پیامدهای آن حداقل فهرست موجودی خواهد بود. اصول mrp شامل (zi) , (jit) هستند که سبب حداقل ذخائر و کالاهای انبار شده می شود. طراحی mrp می تواند توسط سیستم های اجرایی تولیدی نظیر روش kanban ژاپنی اصلاح شود. ارتباطات و وابستگی های هزینه در ژاپن سبب شده است صنایع سیاستگذاری های خود را برای حرکت و تحول در راستای کاهش هزینه ی صنایع تدوین کنند. اقدام عادی و متداول در ایالات متحده برقراری تعادل و تبادل متقابل بین هزینه ها است. در این رابطه فرمولها و روابط زیادی مطرح شده است. در حال حاضر فهرست کالاها مبتنی بر درخواست و تقاضا نیستند و مستقل از این امر هستند. وابستگی آنها به کلیه موارد موجود در فهرست کالا است. وقتی mrp بصورت یکپارچه تدوین شد، سیستم drp می تواند تأثیر مستقل بر میزان تقاضا و زمانبندی مرتبط با mrp داشته باشد.

lot sizing در mrp :

استفاده از رابطه lot sizing بهمراه نرم افزار mrp بندرت بصورت گزینه ای و موردی صورت می گیرد بلکه آنها باید به میزان کم و با احتیاط زیاد بکار گرفته شوند. بسیاری از افراد در صنعت اعتقاد دارند که mrp برای تولیدات در سطح وسیع و مقیاس بالا لازم و ضروری است. بخش اعظم نرم افزار mrp  شامل گزینه تخصیص دوره زمانی برای تعیین و تأمین سفارشات است. این گزینه ها برای ساده سازی فرآیند سفارش دهی ایجاد شده اند. اگر sizing lot در محاسبات اعمال نشود، آنگاه mrp از نظر مقیاس و سطح محاسباتی با محدودیت مواجه می شود. اکثر تحقیقات صورت گرفته نشان دهنده ترکیب امکانات است. منطق معمول برای ایجاد توازن بین هزینه های نگهداری و هزینه های ب ایی «setup» بکار می رود. این امر توسط بهره گیری از الگوریتم های مختلف انجام می شود. کاربران الگوریتم های lot sizing باید آگاه باشند که روابطی نظیر wagner-whiten یا توازن دوره ای هزینه های اصلی یا مورد نظر قرار نمی دهند. با این حال مردم هنوز با روشهای مربوطه برای lot sizing چند سطحی که مبتنی بر mrp هستند، درگیر هستند. که از آن جمله می توان به هزینه های بیش از حد ساده سازی شده و هزینه های نگهداری اشاره کرد. مسأله دیگر مربوط به الگوریتم های lot sizing در mrp آن است که اندازه بهینه شده برای موارد اصلی و والد نتایجی را شبیه موارد غیر بهینه شده ارائه می دهند. وقتی مسأله تنظیم و تعیین هزینه مطرح است، ایجاد توازن و تعادل در هزینه می تواند بسیار پیچیده شود. نتیجه آن است که باید بصورت ساختاری مقادیر زیاد و اندازه های بزرگ را توسط نرم افزار mrp محاسبه کرد. مدیر باید دلایل محکم و واضح را برای بکارگیری طراحی مواد و تجهیزات داشته باشد. فلسفه مدیریتی تنها بر اساس اقدامات و فعالیتهای زمانی و چگونگی صرف هزینه ها متناسب با زمان استوار است.


با


مقاله طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید


مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19

 2. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال

 3. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید

 4. فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول

 5. مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی / آگهی مزایده , مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی

 6. مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ...

 7. مناقصه ید tube bundle buller / مناقصه , مناقصه ید tube bundle buller

 8. مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش / آگهی مناقصه, مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش

 9. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن

 10. تجدید مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / تجدید ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

 11. ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس / ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس

 12. تجدید ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی / تجدید ارزی , ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی

 13. تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه

 14. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری / تجدید ,فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران 2 قلم پایه روشنایی 21 متری

 15. فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی

 16. فراخوان تعمیر بدنه مخزن c / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیر بدنه مخزن c

 17. فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری

 18. فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی

 19. فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی

 20. ارزی کیفی mokveld anti surge control valve / ارزی کیفی mokveld anti surge control valve

 21. ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی

 22. مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب

 23. مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی

 24. مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای

 25. ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی

 26. فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ... / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ...

 27. فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم

 28. مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر / مزایده , مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر

 29. فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج / فراخوان , فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج

 30. فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل / فراخوان, فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل

 31. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری

 32. آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس / آگهی ارزی کیفی ،آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس

 33. تجدید مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان / مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان

 34. مناقصه تامین نیروی های خدماتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - نوبت دوم

 35. مناقصه انتظامات ساختمانی های / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات ساختمانی

 36. فراخوان محوطه سازی مجتمع انبارها / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارها

 37. شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی شناسایی سرمایه گذار ، شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم

 38. فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت / فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت

 39. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر

 40. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم

 41. مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی

 42. تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19 / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19

 43. مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی

 44. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ...

 45. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان

 46. مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ...

 47. مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19 / آگهی مزایده عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19

 48. مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ...

 49. مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه / مزایده,مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه

 50. مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم / مزایده, مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم

 51. مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ...

 52. مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر

 53. فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم

 54. فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان نخست مناقصه,فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه

 55. مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم

 56. مناقصه احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده

 57. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم

 58. مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی

 59. مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc

 60. مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم / مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم

 61. مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس

 62. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی

 63. مزایده فروش 2 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین

 64. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع

 65. مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول / مناقصه , مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول

 66. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر

 67. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم

 68. مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع

 69. مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم

 70. مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری

 71. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

 72. مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ

 73. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم

 74. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم

 75. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت

 76. مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر

 77. مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206

 78. مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور

 79. مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر

 80. مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر

 81. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه انجام امور خدماتی

 82. آگهی مناقصه تاسیسات / آگهی مناقصه تاسیسات

 83. آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت

 84. مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم

 85. مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم

 86. مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture / مناقصه , مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture

 87. مناقصهmachinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan / مناقصه machinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan

 88. مناقصه carrying out renovation work / مناقصهcarrying out renovation work

 89. مناقصه تامین ماسه سیلیسی / آگهی مناقصه عام ,مناقصه تامین ماسه سیلیسی

 90. آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم

 91. آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی...

 92. مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع

 93. مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول

 94. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی .... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ...

 95. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر

 96. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول

 97. مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها

 98. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم

 99. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع

 100. مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم

 101. مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19 / مناقصه , مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19

 102. مناقصه خدمات امداد و نجات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات

 103. مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش

 104. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر

 105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر

 106. مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی

 107. مزایده رنگ مو و .... / مزایده,مزایده رنگ مو و ....

 108. مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوممشاهده متن کامل ...
پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام
درخواست حذف اطلاعاتپروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام در 66 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی دام و طیور
فرمت فایل doc
حجم فایل 1820 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دامفروشنده فایل


کد کاربری 6017پروژه طرح کارآفرینی کشتارگاه دام در 66 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :.............................................................................................................................................................. 4فصل اول - کلیات............................................................................................................................................... 6

1- 1 مقدمه :.............................................................................................................................................................. 7

ج شماره 1 ، محصولات تولیدی کشتارگاه صنعتی............................................................................................. 8

تاریخچه :.................................................................................................................................................................... 9

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :................................................................................................................ 10

محل اجرا :................................................................................................................................................................ 10

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :............................................................................................................................... 10

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :................................................................................................................... 10

مجوز های قانونی :.................................................................................................................................................... 10

مراحل صدور جواز تاسیس :..................................................................................................................................... 11

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس............................................. 11

1- اشخاص حقیقی................................................................................................................................................ 11

2- اشخاص حقوقی................................................................................................................................................ 12

مدارک مورد نیاز:...................................................................................................................................................... 12

اصلاحیه جواز تاسیس :............................................................................................................................................. 13

تعریف:...................................................................................................................................................................... 13

صدور پروانه بهره برداری :........................................................................................................................................ 13

مراحل صدور توسعه طرح :....................................................................................................................................... 14فصل دوم - روش انجام کار.......................................................................................................................... 15

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :....................................................... 16

بازدید از کارخانه تولید کشتارگاه دام....................................................................................................................... 16

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :............................................................................................ 16

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :............................................................................. 17

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار (ارقام به میلیون ریال) :.............................. 19

روشهای بازاری و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا )........................................................................................ 19فصل سوم - امور مالی طرح........................................................................................................................ 20

تعرفه واردات محصولات کشتارگاه ی.................................................................................................................. 21

تعرفه واردات محصولات کشتارگاه ی.......................................................................................................... 21

ج 2 عناوین استانداردهای ملی ایران در خصوص گوشت................................................................................. 22

درجه بندی گوشت یا بز به روش زیر انجام می شود................................................................................. 24

ج 3 چگونگی ارزی کیفی نوع قطعه های گوناگون گوشت یا میش بر روی یک لاشه و نمره امتیازهای آن ها 24

ج 4 پلیمرهای انتخ و به کار رفته در بسته بندی غذاهای گوشتی............................................................. 25

نمودار کلی مراحل پیاده سازی و استقرار سیستم haccp................................................................................. 26

نمودار آلودگی و نقاط کنترل بحرانی قبل و بعد از کشتار گو.سفند و ............................................................... 27

ج 5 آمار متوسط قیمت گوشت در سال های 1378 تا 1385........................................................................ 28

ج 6 قیمت گوشت در بازار .................................................................................................................... 28

ج 7 قیمت گوشت در بورس لندن.................................................................................................................... 29

ج 8 ارزش غذایی پروتئین در برخی فراورده های دامی.................................................................................... 29

ج 9 بررسی رتبه ایران در زمینه تولید گوشت در جهان.................................................................................. 29

ج 10 کشورهای عمده صادر کننده در سال 2005......................................................................................... 30

ج 11 کشورهای عمده وارد کننده در سال 2005........................................................................................... 30

نمودارهای زیر سهم صادرات گوشت ی صادر کنندگان عمده جهانی را نشان می دهد . (سال 2000 و 2005) 31

ج 12 میزان تولید و مصرف گوشت قرمز در جهان (با احتساب متوسط تمامی کشورها ) و ایران از سال 1350 تا سال 1382 32

بررسی وضعیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون..................................................................... 33

واحدهای فعال قبل از سال 1379........................................................................................................................... 33

آمار واحدهای فعال از آغاز برنامه سوم تا کنون....................................................................................................... 34

جمع ظرفیت واحدهایی که درصد پیشرفت آنها زیر 40% می باشد....................................................................... 34

واحدهایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر از 40% می باشند به تفکیک استان به قرار زیر است......................... 35

ج 17 مصرف سرانه گوشت قرمز کشور طی دوره 82 – 1375 ( از محل تولد و واردات).............................. 36

ج 18 روند رشد جمعیت طی سال های 1370 تا 1384 و برآورد جمعیت در سال های 1385 و 1386... 36

ج 19 بررسی آمار تولید گوشت و در فاصله سال های 1378 تا 1382.................................... 37

ج 20 پیش بینی مصرف گوشت قرمز از سال 1385 تا 1388....................................................................... 37

ج 21 بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها 38

ج 22 تیپ های کشتارگاهی عمده در جهان.................................................................................................... 38

ج 23 هزینه های ثابت سرمایه گذاری............................................................................................................ 39

ج 24 زمین....................................................................................................................................................... 39

ج 25 محوطه سازی.......................................................................................................................................... 40

ج 26 فضاها و ساختمان های مورد نیاز طرح................................................................................................... 40

ج 27 ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح................................................................................................. 43

ج 28 شرح ریز هزینه های ید ماشین آلات به همراه ماشین آلات هر بخش............................................. 44

ماشین آلات و تجهیزات خط کشتارگاه ی 50 راس در شیفت........................................................................... 44

سایر تجهیزات اختیاری مورد نیاز خط کشتار ی.................................................................................................. 46

ماشین آلات و تجهیزات خط کشتارگاه ی 500 راس در شیفت................................................................. 47

ماشین آلات و تجهیزات اختیاری خط کشتار ی......................................................................................... 48

ماشین آلات و تجهیزات کشتارگاه بهداشتی............................................................................................................ 48

ریل گذاری و تجهیزات مورد نیاز پیش سردکن ها و چهار شقه کنی...................................................................... 49

ماشین آلات و تجهیزات کله و پاچه پاک کنی........................................................................................................ 50

ماشین آلات و تجهیزات شکمبه و روده پاک کنی................................................................................................... 51

لیست ماشین آلات و تجهیزات کارخانه تبدیل ضایعات پودر گوشت و خون به ظرفست 5/8 تن ضایعات در روز با سیستم چربی گیر 53

دستگاه لاشه سوز دامی............................................................................................................................................ 54

ماشین آلات و تجهیزات سیستم انتقال خون........................................................................................................... 54

لیست ماشین آلات سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه به ظرفیت 150 متر مکعب در روز..................................... 55

تجهیزات اختیاری سیستم تصفیه فاضلاب............................................................................................................... 55

تاسیسات مورد نیاز طرح........................................................................................................................................... 56

میزان برق مورد نیاز ماشین آلات هر بخش به شرح زیر می باشد.......................................................................... 57

تجهیزات اداری مورد نیاز طرح.................................................................................................................................. 58

وسایل نقلیه برون و درون کارگاهی......................................................................................................................... 58

هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................. 59

فهرست مواد اولیه و بسته بندی در سال 1385...................................................................................................... 59

استان های عمده تولید کننده دام سبک و سنگین و رتبه آنها............................................................................... 60

برآورد جمعیت استان های کشور............................................................................................................................. 61

نیروی انسانی مورد نیاز طرح.................................................................................................................................... 62

پرسنل دوران بهره برداری به تفکیک مستقیم تولید ، غیرمستقیم تولید و اداری.................................................... 62

ادامه ج پرسنل دوران بهره برداری به تفکیک مستقیم تولید ، غیرمستقیم تولید و اداری................................ 63

بررسی و تعیین میزان تاسیسات مورد نیاز............................................................................................................... 63

میزان برق مصرفی ماشین آلات تولید...................................................................................................................... 64

آب مصرفی کارخانه.................................................................................................................................................. 64

بخار مصرفی.............................................................................................................................................................. 65

محاسبه میزان آب ، برق و سوخت مصرفی.............................................................................................................. 65

قیمت جهانی گوشت قرمز در سیستم تولیدی کشورها............................................................................................ 66فصل چهارم - جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات............................................................... 67

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................... 68خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید کشتارگاه دام پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا bp ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


- 1 مقدمه :

هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان احداث کشتارگاه دام اعم از و می باشد . انواع تولیدات کشتارگاهی از قبیل گوشت قرمز ، پوست ، دل و جگر ، روده و... می باشد که بدلیل استفاده از فرایند صنعتی در این نوع کشتارگاه ها به همراه سایر تولیدات قابل استفاده ناشی از کشتار دام (از قبیل خون و امعاء و اشیاء ) بصورت بسته بندی و کاملاً با رعایت نکات بهداشتی و زیست محیطی تولید و عرضه می گردد .

لازم به ذکر است که در ارتباط با محصولات تولیدی حاصل از ذبح و ، گوشت قرمز به عنوان کالای اصلی در نظر گرفته شده و کلیه محاسبات نیز بر آن اساس انجام می گیرد و سایر محصولات به عنوان محصول جانبی در نظر گرفته می شوند .

ج شماره یک ارائه دهنده هجده محصول متفاوت می باشد که نه محصول از ذبح و نه محصول دیگر از ذبح بدست می آید . همانطور که مشاهده می شود بعضی از محصولات حاصل از ذبح و با یکدیگر مشترک هستند و مسلماً کاربرد مشترکی خواهند داشت .

تاریخچه :

اگر به تاریحچه کشتارگاه ها نظر افکنیم ملاحظه می کنیم که قبل از اینکه کشتارگاه ها به شکل امروزی پدید بیاید و کشتارها در محل خاصی متمرکز گردند ، هر گوشت فروشی در جوار مکان خود دام مورد نیاز خود را ذبخ می کرد و بدون رعایت موازین بهداشتی اقدام به فروش گوشت می د که این سلامت اهالی شهر را به مخاطره می انداخت . در ابتدا ت ها به کمک شهرداری ها اقدام به ساخت مکان های ذبح دام به صورت بهداشتی نمودند و سپس این امر به بخش های خصوصی س شد . اما پس از مدتی این قضیه احساس شد که کنترل و تصدی ت بر کشتارگاه ها لازم است . ناگفته نماند که در برخی کشورها هنوز کشتارگاه های خصوصی وجود دارد لکن فعالیت آنها تحت نظر سازمان بازرسی گوشت همان کشور صورت گرفته و کنترل و بازرسی نیز به گونه کشتارگاه های تی توسط دامپزشکان و بازرسان ذیصلاح انجام می گیرد .

در اروپا و ابتدا کشتارگاه های خصوصی تبدیل به کشتارگاه های خصوصی گردیده ولی به تدریج جای خود را به کشتارگاه های صنعتی و تعاونی داد . به طوریکه در حال حاضر اغلب کشتارگاه های موجود در کشورهای پیشرفته دارای تاسیسات عظیم صنعتی و روش اتوماتیک می باشد که به صورت تعاونی اداره می شوند .

ضمناً چون کشتارگاه های تعاونی هر شهر تحت تاثیر ویژگی های فرهنگ بومی اهالی را به نحوی که با موازین بهداشتی مغایرتی نداشته باشد می توان مورد اعتناء قرار داد .

اداره امور کشتارگاه های تعاونی به عهده هیئتی است که شرکت های تعاونی منطقه یا شهر تعیین می نمایند و کلیه درآمدهای حاصل طبق مقررات خاص پس از ر مخارج به حساب شرکت تعاونی منظور می گردد و مبلغی هم با تصویب هیئت مذکور صرف تهیه تجهیزات جدید و بهبود ساختمان کشتارگاه می شود .

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید کشتارگاه داممحل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :

تعداد اشتغا ایی این طرح 76 نفر می باشد .مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (زراعی ، باغی ، شیلاتی ، دام و طیور، جنگل و مرتع) صادر می گردد.

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی استان .

2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی .

3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .

5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس

1- اشخاص حقیقی

- تابعیت ت ایران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

2- اشخاص حقوقی

- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعالیت )

- ارائه آگهی تاسیس و آگهی آ ین تغییرات در رو مه رسمی کشورگزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از کارخانه تولید کشتارگاه دام

براساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از کارخانه تولید کشتارگاه دام به بررسی سیستم ها و دستگاهها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزی قرار دادیم ،جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت و در تولید کشتارگاه دام استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .


 مشاهده متن کامل ...
مناقصه ید تجهیزات کمک آموزشی
درخواست حذف اطلاعاتکد ایران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاریخ انتشاردریافت اسناد
337935مناقصه ید تجهیزات کمک آموزشیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1396-03-211396-03-21
337934مناقصه ید تجهیزات کمک آموزشیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1396-03-211396-03-21
337933مناقصه ید تجهیزات کمک آموزشیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1396-03-211396-03-21
337932مناقصه ید تجهیزات کمک آموزشیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1396-03-211396-03-21
337931مناقصه ید تجهیزات کمک آموزشیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1396-03-211396-03-21
337930مناقصه ید تجهیزات سرمایشیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1396-03-211396-03-21
337929مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337928مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337927مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337926مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337925مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337924مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337923مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارسقابل نمایش برای مشترکانزنجان1396-03-211396-03-22
337922مناقصه تعمیرات اساسی تجهیزات واحدهای بهره برداری و نمکز قابل نمایش برای مشترکانخوزستان1396-03-211396-03-31
337921مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور فرهنگی هنریقابل نمایش برای مشترکانخوزستان1396-03-211396-03-27


مشاهده متن کامل ...
اطلاعات ثبت شده مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.11 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۵۰۰انشعاب سری ... / مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۵۰۰انشعاب سری ...
 2. استعلام اطاق سیار / فرم استعلام بها , استعلام اطاق سیار
 3. مزایده ملک واقع در ضلع غربی ورزشگاه کلاسه 950045/ج / مزایده,مزایده ملک واقع در ضلع غربی ورزشگاه کلاسه 950045/ج
 4. مناقصه امور چاپ ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی و 60.000 جلد سررسید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور چاپ ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی و 60.000 جلد سررسید
 5. استعلام پولی پمپ.... / فرم استعلام بهاء , استعلام پولی پمپ....
 6. مناقصه اجاره 3 دستگاه ماشین آلات سنگین / مناقصه ، مناقصه اجاره 3 دستگاه ماشین آلات سنگین
 7. مناقصه دستگاه کروماتوگراف / مناقصه ، مناقصه دستگاه کروماتوگراف
 8. مناقصه automatic distillation unit adu5 / مناقصه ، مناقصه automatic distillation unit adu5
 9. مناقصه کروماتوگرافی یونی دو کاناله / مناقصه ، مناقصه دستگاه کروماتوگرافی یونی دو کاناله
 10. مناقصه tube bundle for c-2406 / مناقصه ، مناقصه tube bundle for c-2406
 11. مناقصه دستگاه کروماتوگرافی گازی / مناقصه ، مناقصه دستگاه کروماتوگرافی گازی
 12. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی
 13. مناقصه filming corrosion inhibitor / مناقصه ، مناقصه filming corrosion inhibitor
 14. مناقصه ید 90 تن تتراکلرواتیلن / مناقصه, مناقصه ید 90 تن تتراکلرواتیلن
 15. مناقصه promoted alumina adsorbent for hcl / مناقصه, مناقصه promoted alumina adsorbent for hcl
 16. مناقصه complete coupling / مناقصه, مناقصه complete coupling
 17. آگهی مناقصه تنظیفات اماکن اداری شرکت پالایش گاز بیدبلند / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تنظیفات اماکن اداری شرکت پالایش گاز بیدبلند
 18. مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبار لاکان رشت.... / آگهی مزایده , مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبار لاکان رشت....
 19. مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی / مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی
 20. ارزی کیفی احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر داراب / ارزی کیفی احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر داراب
 21. فراخوان احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر فسا ... / فراخوان احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر فسا ...
 22. ارزی کیفی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی / ارزی کیفی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی
 23. فراخوان تکمیل هنرستان گرمسار / فراخوان تکمیل هنرستان گرمسار
 24. فراخوان طراحی تهیه مصالح و ساخت ایستگاهها و تعلقات مربوطه شرکت گاز / فراخوان , فراخوان طراحی تهیه مصالح و ساخت ایستگاهها و تعلقات مربوطه شرکت گاز
 25. فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران در رشته های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، ابنیه و ... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران در رشته های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، ابنیه و ...
 26. مناقصه اجرای پروژه آسف کوچه و معابر و تکمیل پارک بانوان- نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی ارزی و انتخاب پیمانکار صلاحیت دار, مناقصه اجرای پروژه آسف کوچه و معابر و تکمیل پارک بانوان- نوبت اول
 27. مزایده یک دستگاه مخزن تمام استیل 10 متر مکعبی دو جداره- نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه مخزن تمام استیل 10 متر مکعبی دو جداره نوبت دوم
 28. مزایده یکبابخانه به مساحت 288 مترمربع کلاسه 9300283 / مزایده,مزایده یکبابخانه به مساحت 288 مترمربع کلاسه 9300283
 29. مزایده یک دستگاه کامیون / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون
 30. مزایده فروش تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم
 31. مزایده فروش تعدادی پلاک کارگاهی مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک کارگاهی مرحله دوم
 32. مزایده فروش تعدادی پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف نوبت اول / مزایده فروش تعدادی پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف نوبت اول
 33. استعلام ید و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با فریم و شیشه سفید دو جداره .... / استعلام , استعلام ید و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با فریم و شیشه سفید دو جداره ....
 34. مزایده فروش تعداد یک پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف
 35. مزایده نسبت به فروش اقلام و اجناس مازاد ... / مزایده نسبت به فروش اقلام و اجناس مازاد ...
 36. مزایده ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9400174 / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9400174
 37. مناقصه تکمیل و زیرسازی و پیاده روسازی و کانیوگذاری کندرو بلوار معلم-نوبت دوم / مناقصه تکمیل و زیرسازی و پیاده روسازی و کانیوگذاری کندرو بلوار معلم- نوبت دوم
 38. استعلام وا ن ام اس دامی / استعلام , استعلام وا ن ام اس دامی
 39. مزایده فروش انواع یخچال ایستاده ویترینی 2 متری سردساران نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال ایستاده ویترینی 2 متری سردساران نوبت دوم
 40. مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان مدل زامیاد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان مدل زامیاد
 41. مزایده آپارتمان 160 مترمربع در طبقه همکف کلاسه 940296 / مزایده,مزایده آپارتمان 160 مترمربع در طبقه همکف کلاسه 940296
 42. مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان واقع در بلوار فردوس / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان واقع در بلوار فردوس
 43. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 44. مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری تجدید
 45. استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن فاضل
 46. استعلام تجهیزات ایمنی 1/382/9 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی 1/382/9
 47. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 8 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 8
 48. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 3 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 3
 49. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 5 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 5
 50. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 7 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 7
 51. استعلام تجهیزات ایمنی / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی
 52. استعلام تجهیزات ایمنی شماره4 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره4
 53. مزایده تعداد 26 دستگاه خودرو ، تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 26 دستگاه خودرو ، تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت...
 54. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 2 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 2
 55. مزایده فروش مقداری البسه / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری البسه
 56. استعلام بهاء آنتی ویروس select ... / استعلام بهاء , استعلام بهاء آنتی ویروس select ...
 57. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل ... / مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل ...
 58. استعلام تعداد 5 دستگاه مانیتور ... / استعلام , استعلام تعداد 5 دستگاه مانیتور ...
 59. استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام
 60. استعلام pvdm3-128 / استعلام, استعلام pvdm3-128
 61. استعلام تین کلاینت / استعلام , استعلام تین کلاینت
 62. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بوستان 12 فروردین.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بوستان 12 فروردین....
 63. استعلام 100 عدد باطری قلمی / استعلام , استعلام 100 عدد باطری قلمی
 64. مزایده زمینهای واقع در روستای آراللوی بزرگ / مزایده,مزایده زمینهای واقع در روستای آراللوی بزرگ
 65. مناقصه امور تاسیساتی / مناقصه امور تاسیساتی
 66. مزایده یک دستگاه خودرو پژو / مزایده یک دستگاه خودرو پژو
 67. مزایده ملک شماره 27/21 به مساحت 45/545 متر مربع کلاسه 940311 / مزایده,مزایده ملک شماره 27/21 به مساحت 45/545 متر مربع کلاسه 940311
 68. مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مس ی کلاسه 952211 / مزایده,مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مس ی کلاسه 952211
 69. مزایده شش دانگ یک باب مغازه تجاری کلاسه 950553 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب مغازه تجاری کلاسه 950553
 70. استعلام لایسنس برای فایروال سیسکو / استعلام, استعلام لایسنس برای فایروال سیسکو
 71. مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت / مناقصه , مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت
 72. مزایده فروش املاک واقع در کهنوج / مزایده,مزایده فروش املاک واقع در کهنوج
 73. مناقصه اجرای فیبر نوری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فیبر نوری
 74. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 6700 متر مربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 6700 متر مربع
 75. مناقصه اجرای فیبرنوری شهرستانهای زرنده .... / مناقصه , مناقصه اجرای فیبرنوری شهرستانهای زرنده ....
 76. استعلام storage hp / استعلام, استعلام storage hp
 77. مزایده سواری پژو آردی / مزایده سواری پژو آردی
 78. مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11/130 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11/130
 79. مزایده فروش سه باب مغازه به مساحت 94 متر مربع شماره 9309973836300683 / مزایده, فروش سه باب مغازه به مساحت 94 متر مربع شماره 9309973836300683
 80. مزایده فروش تعداد 7 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز
 81. مزایده ملک شامل چهار باب مغازه و یک پلاک ساختمان م وبه کلاسه 951898 / مزایده,مزایده ملک شامل چهار باب مغازه و یک پلاک ساختمان م وبه کلاسه 951898
 82. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 83. استعلام enclosure hp / استعلام, استعلام enclosure hp
 84. مناقصه نسبت به واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه نسبت به واگذاری تامین نیروی انسانی
 85. مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم کلاسه 9301149 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم کلاسه 9301149
 86. مزایده فروش دو دستگاه یخچال ایستاده قص / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه یخچال ایستاده قص
 87. مزایده یک باب منزل مس ی تحت پلاک ثبتی 78/4454 کلاسه 940282 / مزایده,مزایده یک باب منزل مس ی تحت پلاک ثبتی 78/4454 کلاسه 940282
 88. مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مس ی ویلایی محله شهید مفتح / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مس ی ویلایی محله شهید مفتح
 89. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی
 90. مزایده شش دانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه به مساحت 101/23 مترمربع / مزایده,مزایده شش دانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه به مساحت 101/23 مترمربع
 91. جشنواره بزرگ عرضه صنایع دستی نفیس دست ساخت / جشنواره بزرگ عرضه صنایع دستی نفیس دست ساخت
 92. مزایده یک قطعه زمین شماره 950204 ج 10 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره 950204 ج 10
 93. استعلام 12 دستگاه بارکد خوان / استعلام, استعلام 12 دستگاه بارکد خوان
 94. مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 148303 متر مربع کلاسه 139404011167000103 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 148303 متر مربع کلاسه 139404011167000103
 95. مزایده یکباب مغازه بخش 15 فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش 15 فارس نوبت دوم
 96. مناقصه انجام امور خدمات شامل ترابری سبک ، فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شامل ترابری سبک ، فضای سبز
 97. مزایده فروش تعداد 10000 قطعه قطعات ریکلاینر اهرمی... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 10000 قطعه قطعات ریکلاینر اهرمی...
 98. مزایده غرفه شماره 55 طبقه بالا / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه شماره 55 طبقه بالا
 99. تجدید مزایده غرفه ساندویچی / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده غرفه ساندویچی
 100. مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن
 101. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز
 102. مناقصه نسبت به قی اشی و آسف معابر شهر خاوران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به قی اشی و آسف معابر شهر خاوران
 103. استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 2 اینچ / استعلام , استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 2 اینچ
 104. مناقصه اجرای محوطه سازی فاز 1 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای محوطه سازی فاز 1 - نوبت دوم
 105. مناقصه ید گونه های گیاهی تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه ید گونه های گیاهی تجدید
 106. تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد نوبت دوم
 107. تجدید مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مرحله سوم نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه مینی لودرمرحله سوم نوبت دوم
 108. مزایده فروش ملک واقع در واقع در بولوار جانبازان کلاسه 20/930711 / مزایده,مزایده فروش ملک واقع در واقع در بولوار جانبازان کلاسه 20/930711
 109. مناقصه حمل مقدار تقریبی 50000 تن محموله ذرت داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مقدار تقریبی 50000 تن محموله ذرت داخلی نوبت دوم
 110. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مرحله دوم / مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مرحله دوم
 111. مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی
 112. آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس شهرداری - نوبت دوم / آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس شهرداری - نوبت دوم
 113. استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 3 اینچ / استعلام , استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 3 اینچ
 114. مزایده غرفه عینک فروشی / آگهی مزایده , مزایده غرفه عینک فروشی
 115. مزایده محل داروخانه / آگهی مزایده , مزایده محل داروخانه
 116. تجدید مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی 95.9.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی 95.9.11
 117. مزایده فروش خودرو وانت پیکان / مزایده,مزایده فروش خودرو وانت پیکان
 118. مزایده اجاره یکباب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه
 119. مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 47 قطعه 1 پرونده 950415 / مزایده,مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 47 قطعه 1 پرونده 950415
 120. مزایده فروش دو عدد بالابر برقی .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد بالابر برقی ....
 121. مناقصه طراحی و راه اندازی سایت فروش اینترنتی واحد بازرگانی / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و راه اندازی سایت فروش اینترنتی واحد بازرگانی
 122. مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه
 123. استعلام تعمیر در ورودی اتومات / استعلام , استعلام تعمیر در ورودی اتومات
 124. استعلام مانیتور 22 اینچ lg مادیران / استعلام, استعلام مانیتور 22 اینچ lg مادیران
 125. فراخوان واگذاری امور حمل و نقل داروی / فراخوان , فراخوان واگذاری امور حمل و نقل داروی
 126. استعلام کپسول آتش نشانی برند دژ / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی برند دژ
 127. مزایده بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب
 128. مزایده بهره برداری از فضایی بمساحت 6 مترمربع جهت نمایش / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضایی بمساحت 6 مترمربع جهت نمایش
 129. مزایده بهره برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن س وشیده / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن س وشیده
 130. استعلام بهاء تابلو 20 کیلوولت اندازه گیری r / استعلام , استعلام بهاء تابلو 20 کیلوولت اندازه گیری r
 131. استعلام بهاء تجهیزات اتاق سرور / استعلام , استعلام بهاء تجهیزات اتاق سرور
 132. استعلام بهاء دکل مخابراتی / استعلام , استعلام بهاء دکل مخابراتی
 133. استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار
 134. مناقصه ید 700 دستگاه اسکناس شمار ایستاده تولید داخلی- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ید 700 دستگاه اسکناس شمار ایستاده تولید داخلی- تجدید
 135. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
 136. مناقصه شناسایی پیمانکاران تاسیساتی سالن رنگ / اطلاع رسانی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکاران تاسیساتی سالن رنگ
 137. استعلام ید الکترود rail roud مترود و ... / استعلام, استعلام ید الکترود rail roud مترود و ...
 138. مناقصه اجرای شبکه هوایی و خط انتقال نیرو و احداث ایستگاه پست... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه هوایی و خط انتقال نیرو و احداث ایستگاه پست...
 139. مناقصه 90 تن تترا کلرو اتیلن / مناقصه, مناقصه 90 تن تترا کلرو اتیلن
 140. استعلام پین دانه نوار زنجیری 1 / استعلام بهاء, استعلام پین دانه نوار زنجیری 1
 141. استعلام کوپلینگ سمت موتور نوار زنجیری / فرم استعلام بهاء , استعلام کوپلینگ سمت موتور نوار زنجیری
 142. مناقصه heat exchengers for e-72204 / مناقصه ، مناقصه heat exchengers for e-72204
 143. اصلاحیه فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه -اصلاحیه
 144. مزایده واحدهای تجاری اداری / مزایده, مزایده واحدهای تجاری اداری
 145. مناقصه ید تجهیزات شبکه دیتا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید تجهیزات شبکه دیتا
 146. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1800 فقره علمک پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1800 فقره علمک پلی اتیلن
 147. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن / مناقصه ،مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن
 148. مناقصه پیمان حمل و نقل عمومی سنگین (مینی بوس و اتوبوس) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان حمل و نقل عمومی سنگین (مینی بوس و اتوبوس)
 149. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 87 آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 87 آغاجاری
 150. فراخوان مناقصه خدمات مغزه گیری و پیشرفته جهت چاه های عمودی / جهتدار / فراخوان، مناقصه خدمات مغزه گیری و پیشرفته جهت چاه های عمودی / جهتدار
 151. مناقصه پروژه مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 1500 آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 1500 آغاجاری
 152. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 80 آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 80 آغاجاری
 153. مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه شرق 054 شمال / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه شرق 054 شمال
 154. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 062 شمال بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 062 شمال بی بی حکیمه
 155. فراخوان مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی
 156. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجاره تجهیزات فرآیندی / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجاره تجهیزات فرآیندی
 157. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 001 منصوری (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 001 منصوری (پسماند)
 158. مناقصه لباس کار دو تکه - تمدیدیه / مناقصه, مناقصه لباس کار دو تکه - تمدیدیه
 159. استعلام رینگ به تسمه کش کلمبیا / استعلام, استعلام رینگ به تسمه کش کلمبیا
 160. استعلام پیچ های فی کننده / استعلام, استعلام پیچ های فی کننده
 161. استعلام شوفاژ برقی روغنی / استعلام, استعلام شوفاژ برقی روغنی
 162. استعلام برخ خاموش کننده- ساختمانی / استعلام, استعلام برخ خاموش کننده- ساختمانی
 163. استعلام نوار نقاله / استعلام, استعلام نوار نقاله
 164. استعلام aw410 حلال / استعلام aw410 حلال
 165. استعلام ید 48 تن آجر نسوز منیزیتی nf2-76 / استعلام ید 48 تن آجر نسوز منیزیتی nf2-76
 166. استعلام برزنت صنعتی / استعلام برزنت صنعتی
 167. استعلام اسلیو پینچ سایز 12 اینچ / استعلام , استعلام اسلیو پینچ سایز 12 اینچ
 168. استعلام نشیمنگاه وی سیل ترنیون اجمیل / فرم استعلام بهاء , استعلام نشیمنگاه وی سیل ترنیون اجمیل
 169. استعلام شافت بلند بستر درام مگنت / فرم استعلام بهاء , استعلام شافت بلند بستر درام مگنت
 170. استعلام پولی سام پمپ .... / فرم استعلام بهاء , استعلام پولی سام پمپ ....مشاهده متن کامل ...
کلیه مناقصات و مزایدات تاریخ 95.9.11 در سایت
درخواست حذف اطلاعات
 1. مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۵۰۰انشعاب سری ... / مناقصه تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۱۵۰۰انشعاب سری ...
 2. استعلام اطاق سیار / فرم استعلام بها , استعلام اطاق سیار
 3. مزایده ملک واقع در ضلع غربی ورزشگاه کلاسه 950045/ج / مزایده,مزایده ملک واقع در ضلع غربی ورزشگاه کلاسه 950045/ج
 4. مناقصه امور چاپ ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی و 60.000 جلد سررسید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور چاپ ، تولید و صحافی تعداد 500.000 جلد تقویم جیبی و 60.000 جلد سررسید
 5. استعلام پولی پمپ.... / فرم استعلام بهاء , استعلام پولی پمپ....
 6. مناقصه اجاره 3 دستگاه ماشین آلات سنگین / مناقصه ، مناقصه اجاره 3 دستگاه ماشین آلات سنگین
 7. مناقصه دستگاه کروماتوگراف / مناقصه ، مناقصه دستگاه کروماتوگراف
 8. مناقصه automatic distillation unit adu5 / مناقصه ، مناقصه automatic distillation unit adu5
 9. مناقصه کروماتوگرافی یونی دو کاناله / مناقصه ، مناقصه دستگاه کروماتوگرافی یونی دو کاناله
 10. مناقصه tube bundle for c-2406 / مناقصه ، مناقصه tube bundle for c-2406
 11. مناقصه دستگاه کروماتوگرافی گازی / مناقصه ، مناقصه دستگاه کروماتوگرافی گازی
 12. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شهرکهای صنعتی
 13. مناقصه filming corrosion inhibitor / مناقصه ، مناقصه filming corrosion inhibitor
 14. مناقصه ید 90 تن تتراکلرواتیلن / مناقصه, مناقصه ید 90 تن تتراکلرواتیلن
 15. مناقصه promoted alumina adsorbent for hcl / مناقصه, مناقصه promoted alumina adsorbent for hcl
 16. مناقصه complete coupling / مناقصه, مناقصه complete coupling
 17. آگهی مناقصه تنظیفات اماکن اداری شرکت پالایش گاز بیدبلند / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تنظیفات اماکن اداری شرکت پالایش گاز بیدبلند
 18. مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبار لاکان رشت.... / آگهی مزایده , مزایده 1550 تن چای خشک سنواتی تاریخ گذشته انبار لاکان رشت....
 19. مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی / مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی
 20. ارزی کیفی احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر داراب / ارزی کیفی احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر داراب
 21. فراخوان احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر فسا ... / فراخوان احداث خطوط انتقال ، جمع آوری و فرعی فاضلاب شهر فسا ...
 22. ارزی کیفی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی / ارزی کیفی اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی
 23. فراخوان تکمیل هنرستان گرمسار / فراخوان تکمیل هنرستان گرمسار
 24. فراخوان طراحی تهیه مصالح و ساخت ایستگاهها و تعلقات مربوطه شرکت گاز / فراخوان , فراخوان طراحی تهیه مصالح و ساخت ایستگاهها و تعلقات مربوطه شرکت گاز
 25. فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران در رشته های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، ابنیه و ... / آگهی فراخوان, فراخوان ارزی کیفی پیمانکاران در رشته های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، ابنیه و ...
 26. مناقصه اجرای پروژه آسف کوچه و معابر و تکمیل پارک بانوان- نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی ارزی و انتخاب پیمانکار صلاحیت دار, مناقصه اجرای پروژه آسف کوچه و معابر و تکمیل پارک بانوان- نوبت اول
 27. مزایده یک دستگاه مخزن تمام استیل 10 متر مکعبی دو جداره- نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه مخزن تمام استیل 10 متر مکعبی دو جداره نوبت دوم
 28. مزایده یکبابخانه به مساحت 288 مترمربع کلاسه 9300283 / مزایده,مزایده یکبابخانه به مساحت 288 مترمربع کلاسه 9300283
 29. مزایده یک دستگاه کامیون / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون
 30. مزایده فروش تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 13 پلاک ثبتی از املاک مازاد و تملیکی نوبت دوم
 31. مزایده فروش تعدادی پلاک کارگاهی مرحله دوم / مزایده,مزایده فروش تعدادی پلاک کارگاهی مرحله دوم
 32. مزایده فروش تعدادی پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف نوبت اول / مزایده فروش تعدادی پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف نوبت اول
 33. استعلام ید و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با فریم و شیشه سفید دو جداره .... / استعلام , استعلام ید و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با فریم و شیشه سفید دو جداره ....
 34. مزایده فروش تعداد یک پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف / مزایده,مزایده فروش تعداد یک پلاک از املاک واقع در خیابان هاتف
 35. مزایده نسبت به فروش اقلام و اجناس مازاد ... / مزایده نسبت به فروش اقلام و اجناس مازاد ...
 36. مزایده ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9400174 / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه کلاسه 9400174
 37. مناقصه تکمیل و زیرسازی و پیاده روسازی و کانیوگذاری کندرو بلوار معلم-نوبت دوم / مناقصه تکمیل و زیرسازی و پیاده روسازی و کانیوگذاری کندرو بلوار معلم- نوبت دوم
 38. استعلام وا ن ام اس دامی / استعلام , استعلام وا ن ام اس دامی
 39. مزایده فروش انواع یخچال ایستاده ویترینی 2 متری سردساران نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع یخچال ایستاده ویترینی 2 متری سردساران نوبت دوم
 40. مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان مدل زامیاد / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو نیسان مدل زامیاد
 41. مزایده آپارتمان 160 مترمربع در طبقه همکف کلاسه 940296 / مزایده,مزایده آپارتمان 160 مترمربع در طبقه همکف کلاسه 940296
 42. مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان واقع در بلوار فردوس / مزایده,مزایده فروش 5 دستگاه آپارتمان واقع در بلوار فردوس
 43. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 44. مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری تجدید / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات سهم شهرداری تجدید
 45. استعلام لوله پلی اتیلن دوجداره فاضل / استعلام, استعلام لوله پلی اتیلن فاضل
 46. استعلام تجهیزات ایمنی 1/382/9 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی 1/382/9
 47. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 8 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 8
 48. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 3 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 3
 49. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 5 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 5
 50. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 7 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 7
 51. استعلام تجهیزات ایمنی / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی
 52. استعلام تجهیزات ایمنی شماره4 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره4
 53. مزایده تعداد 26 دستگاه خودرو ، تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت... / آگهی مزایده , مزایده تعداد 26 دستگاه خودرو ، تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت...
 54. استعلام تجهیزات ایمنی شماره 2 / استعلام , استعلام تجهیزات ایمنی شماره 2
 55. مزایده فروش مقداری البسه / آگهی مزایده , مزایده فروش مقداری البسه
 56. استعلام بهاء آنتی ویروس select ... / استعلام بهاء , استعلام بهاء آنتی ویروس select ...
 57. مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل ... / مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل ...
 58. استعلام تعداد 5 دستگاه مانیتور ... / استعلام , استعلام تعداد 5 دستگاه مانیتور ...
 59. استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام / استعلام, استعلام پکیج الکترولیز نمک طعام
 60. استعلام pvdm3-128 / استعلام, استعلام pvdm3-128
 61. استعلام تین کلاینت / استعلام , استعلام تین کلاینت
 62. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بوستان 12 فروردین.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بوستان 12 فروردین....
 63. استعلام 100 عدد باطری قلمی / استعلام , استعلام 100 عدد باطری قلمی
 64. مزایده زمینهای واقع در روستای آراللوی بزرگ / مزایده,مزایده زمینهای واقع در روستای آراللوی بزرگ
 65. مناقصه امور تاسیساتی / مناقصه امور تاسیساتی
 66. مزایده یک دستگاه خودرو پژو / مزایده یک دستگاه خودرو پژو
 67. مزایده ملک شماره 27/21 به مساحت 45/545 متر مربع کلاسه 940311 / مزایده,مزایده ملک شماره 27/21 به مساحت 45/545 متر مربع کلاسه 940311
 68. مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مس ی کلاسه 952211 / مزایده,مزایده شش دانگ یک قطعه زمین مس ی کلاسه 952211
 69. مزایده شش دانگ یک باب مغازه تجاری کلاسه 950553 / مزایده,مزایده شش دانگ یک باب مغازه تجاری کلاسه 950553
 70. استعلام لایسنس برای فایروال سیسکو / استعلام, استعلام لایسنس برای فایروال سیسکو
 71. مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت / مناقصه , مناقصه انواع باتری سیلد 2 ولت
 72. مزایده فروش املاک واقع در کهنوج / مزایده,مزایده فروش املاک واقع در کهنوج
 73. مناقصه اجرای فیبر نوری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فیبر نوری
 74. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 6700 متر مربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت تقریبی 6700 متر مربع
 75. مناقصه اجرای فیبرنوری شهرستانهای زرنده .... / مناقصه , مناقصه اجرای فیبرنوری شهرستانهای زرنده ....
 76. استعلام storage hp / استعلام, استعلام storage hp
 77. مزایده سواری پژو آردی / مزایده سواری پژو آردی
 78. مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11/130 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 11/130
 79. مزایده فروش سه باب مغازه به مساحت 94 متر مربع شماره 9309973836300683 / مزایده, فروش سه باب مغازه به مساحت 94 متر مربع شماره 9309973836300683
 80. مزایده فروش تعداد 7 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 7 دستگاه مینی بوس هیوندای کروز
 81. مزایده ملک شامل چهار باب مغازه و یک پلاک ساختمان م وبه کلاسه 951898 / مزایده,مزایده ملک شامل چهار باب مغازه و یک پلاک ساختمان م وبه کلاسه 951898
 82. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / آگهی مزایده فروش اموال منقول, مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 83. استعلام enclosure hp / استعلام, استعلام enclosure hp
 84. مناقصه نسبت به واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه نسبت به واگذاری تامین نیروی انسانی
 85. مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم کلاسه 9301149 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم کلاسه 9301149
 86. مزایده فروش دو دستگاه یخچال ایستاده قص / آگهی مزایده , مزایده فروش دو دستگاه یخچال ایستاده قص
 87. مزایده یک باب منزل مس ی تحت پلاک ثبتی 78/4454 کلاسه 940282 / مزایده,مزایده یک باب منزل مس ی تحت پلاک ثبتی 78/4454 کلاسه 940282
 88. مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مس ی ویلایی محله شهید مفتح / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مس ی ویلایی محله شهید مفتح
 89. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی
 90. مزایده شش دانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه به مساحت 101/23 مترمربع / مزایده,مزایده شش دانگ اعیانی یک دستگاه کاشانه به مساحت 101/23 مترمربع
 91. جشنواره بزرگ عرضه صنایع دستی نفیس دست ساخت / جشنواره بزرگ عرضه صنایع دستی نفیس دست ساخت
 92. مزایده یک قطعه زمین شماره 950204 ج 10 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین شماره 950204 ج 10
 93. استعلام 12 دستگاه بارکد خوان / استعلام, استعلام 12 دستگاه بارکد خوان
 94. مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 148303 متر مربع کلاسه 139404011167000103 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 148303 متر مربع کلاسه 139404011167000103
 95. مزایده یکباب مغازه بخش 15 فارس نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه بخش 15 فارس نوبت دوم
 96. مناقصه انجام امور خدمات شامل ترابری سبک ، فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات شامل ترابری سبک ، فضای سبز
 97. مزایده فروش تعداد 10000 قطعه قطعات ریکلاینر اهرمی... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 10000 قطعه قطعات ریکلاینر اهرمی...
 98. مزایده غرفه شماره 55 طبقه بالا / آگهی مزایده عمومی, مزایده غرفه شماره 55 طبقه بالا
 99. تجدید مزایده غرفه ساندویچی / آگهی مزایده عمومی, تجدید مزایده غرفه ساندویچی
 100. مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره تاسیسات سنگ شکن
 101. مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز
 102. مناقصه نسبت به قی اشی و آسف معابر شهر خاوران / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به قی اشی و آسف معابر شهر خاوران
 103. استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 2 اینچ / استعلام , استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 2 اینچ
 104. مناقصه اجرای محوطه سازی فاز 1 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای محوطه سازی فاز 1 - نوبت دوم
 105. مناقصه ید گونه های گیاهی تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه ید گونه های گیاهی تجدید
 106. تجدید مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده , مزایده بهره برداری تبلیغاتی از بیلبوردها، پورتابلها، تابلو پریزما و استرابورد نوبت دوم
 107. تجدید مزایده فروش یکدستگاه مینی لودر مرحله سوم نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده ، مزایده فروش یکدستگاه مینی لودرمرحله سوم نوبت دوم
 108. مزایده فروش ملک واقع در واقع در بولوار جانبازان کلاسه 20/930711 / مزایده,مزایده فروش ملک واقع در واقع در بولوار جانبازان کلاسه 20/930711
 109. مناقصه حمل مقدار تقریبی 50000 تن محموله ذرت داخلی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل مقدار تقریبی 50000 تن محموله ذرت داخلی نوبت دوم
 110. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مرحله دوم / مزایده حضوری,مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مرحله دوم
 111. مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خدمات شهری ، فضای سبز و عمرانی
 112. آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس شهرداری - نوبت دوم / آگهی مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس شهرداری - نوبت دوم
 113. استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 3 اینچ / استعلام , استعلام کنتور حجمی هوشمند چاه آب با تجهیزات کامل 3 اینچ
 114. مزایده غرفه عینک فروشی / آگهی مزایده , مزایده غرفه عینک فروشی
 115. مزایده محل داروخانه / آگهی مزایده , مزایده محل داروخانه
 116. تجدید مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی 95.9.11 / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری بخش نیروی انسانی 95.9.11
 117. مزایده فروش خودرو وانت پیکان / مزایده,مزایده فروش خودرو وانت پیکان
 118. مزایده اجاره یکباب مغازه / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه
 119. مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 47 قطعه 1 پرونده 950415 / مزایده,مزایده شش دانگ پلاک ثبتی 47 قطعه 1 پرونده 950415
 120. مزایده فروش دو عدد بالابر برقی .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو عدد بالابر برقی ....
 121. مناقصه طراحی و راه اندازی سایت فروش اینترنتی واحد بازرگانی / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و راه اندازی سایت فروش اینترنتی واحد بازرگانی
 122. مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره یکباب بوفه
 123. استعلام تعمیر در ورودی اتومات / استعلام , استعلام تعمیر در ورودی اتومات
 124. استعلام مانیتور 22 اینچ lg مادیران / استعلام, استعلام مانیتور 22 اینچ lg مادیران
 125. فراخوان واگذاری امور حمل و نقل داروی / فراخوان , فراخوان واگذاری امور حمل و نقل داروی
 126. استعلام کپسول آتش نشانی برند دژ / استعلام, استعلام کپسول آتش نشانی برند دژ
 127. مزایده بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی انقلاب
 128. مزایده بهره برداری از فضایی بمساحت 6 مترمربع جهت نمایش / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از فضایی بمساحت 6 مترمربع جهت نمایش
 129. مزایده بهره‌برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن س وشیده / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره‌برداری از نه باب زمین تنیس روباز به انضمام یکباب سالن س وشیده
 130. استعلام بهاء تابلو 20 کیلوولت اندازه گیری r / استعلام , استعلام بهاء تابلو 20 کیلوولت اندازه گیری r
 131. استعلام بهاء تجهیزات اتاق سرور / استعلام , استعلام بهاء تجهیزات اتاق سرور
 132. استعلام بهاء دکل مخابراتی / استعلام , استعلام بهاء دکل مخابراتی
 133. استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار / استعلام , استعلام تخم مرغ معمولی تاریخ دار
 134. مناقصه ید 700 دستگاه اسکناس شمار ایستاده تولید داخلی- تجدید / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ید 700 دستگاه اسکناس شمار ایستاده تولید داخلی- تجدید
 135. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی
 136. مناقصه شناسایی پیمانکاران تاسیساتی سالن رنگ / اطلاع رسانی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکاران تاسیساتی سالن رنگ
 137. استعلام ید الکترود rail roud مترود و ... / استعلام, استعلام ید الکترود rail roud مترود و ...
 138. مناقصه اجرای شبکه هوایی و خط انتقال نیرو و احداث ایستگاه پست... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای شبکه هوایی و خط انتقال نیرو و احداث ایستگاه پست...
 139. مناقصه 90 تن تترا کلرو اتیلن / مناقصه, مناقصه 90 تن تترا کلرو اتیلن
 140. استعلام پین دانه نوار زنجیری 1 / استعلام بهاء, استعلام پین دانه نوار زنجیری 1
 141. استعلام کوپلینگ سمت موتور نوار زنجیری / فرم استعلام بهاء , استعلام کوپلینگ سمت موتور نوار زنجیری
 142. مناقصه heat exchengers for e-72204 / مناقصه ، مناقصه heat exchengers for e-72204
 143. اصلاحیه فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه -اصلاحیه / اصلاحیه , فراخوان تامین مالی جهت ارتقا و بهره برداری از تصفیه خانه -اصلاحیه
 144. مزایده واحدهای تجاری اداری / مزایده, مزایده واحدهای تجاری اداری
 145. مناقصه ید تجهیزات شبکه دیتا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید تجهیزات شبکه دیتا
 146. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1800 فقره علمک پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1800 فقره علمک پلی اتیلن
 147. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن / مناقصه ،مناقصه تهیه ، ساخت و نصب 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن
 148. مناقصه پیمان حمل و نقل عمومی سنگین (مینی بوس و اتوبوس) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمان حمل و نقل عمومی سنگین (مینی بوس و اتوبوس)
 149. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 87 آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 87 آغاجاری
 150. فراخوان مناقصه خدمات مغزه گیری و پیشرفته جهت چاه های عمودی / جهتدار / فراخوان، مناقصه خدمات مغزه گیری و پیشرفته جهت چاه های عمودی / جهتدار
 151. مناقصه پروژه مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 1500 آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه مطالعه سیستم پایش مستمر جریان انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 1500 آغاجاری
 152. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 80 آغاجاری / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 80 آغاجاری
 153. مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه شرق 054 شمال / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه شرق 054 شمال
 154. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 062 شمال بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 062 شمال بی بی حکیمه
 155. فراخوان مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه آماده سازی فاز دوم تاسیسات جانبی و محل نصب درون چاهی
 156. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجاره تجهیزات فرآیندی / فراخوان شناسایی پیمانکار, فراخوان شناسایی پیمانکار جهت اجاره تجهیزات فرآیندی
 157. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 001 منصوری (پسماند) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 001 منصوری (پسماند)
 158. مناقصه لباس کار دو تکه - تمدیدیه / مناقصه, مناقصه لباس کار دو تکه - تمدیدیه
 159. استعلام رینگ به تسمه کش کلمبیا / استعلام, استعلام رینگ به تسمه کش کلمبیا
 160. استعلام پیچ های فی کننده / استعلام, استعلام پیچ های فی کننده
 161. استعلام شوفاژ برقی روغنی / استعلام, استعلام شوفاژ برقی روغنی
 162. استعلام برخ خاموش کننده- ساختمانی / استعلام, استعلام برخ خاموش کننده- ساختمانی
 163. استعلام نوار نقاله / استعلام, استعلام نوار نقاله
 164. استعلام aw410 حلال / استعلام aw410 حلال
 165. استعلام ید 48 تن آجر نسوز منیزیتی nf2-76 / استعلام ید 48 تن آجر نسوز منیزیتی nf2-76
 166. استعلام برزنت صنعتی / استعلام برزنت صنعتی
 167. استعلام اسلیو پینچ سایز 12 اینچ / استعلام , استعلام اسلیو پینچ سایز 12 اینچ
 168. استعلام نشیمنگاه وی سیل ترنیون اجمیل / فرم استعلام بهاء , استعلام نشیمنگاه وی سیل ترنیون اجمیل
 169. استعلام شافت بلند بستر درام مگنت / فرم استعلام بهاء , استعلام شافت بلند بستر درام مگنت
 170. استعلام پولی سام پمپ .... / فرم استعلام بهاء , استعلام پولی سام پمپ ....


مشاهده متن کامل ...
تحلیل مدرسه سپهسالار تهران ( تحلیل مدرسه ایرانی ) مدرسه عالی مطهری
درخواست حذف اطلاعات
تحلیل مدرسه سپهسالار تهران ( تحلیل مدرسه ایرانی ) مدرسه عالی مطهری


تاریخ ایجاد 21/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 32 اسلاید   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل: 1635 kb  تعدادمشاهده  6


مدرسه عالی شهید مطهری، همانی که به نام تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار شهرت دارد، در سکوتی عمیق، لابلای هیاهو و سر و صدای تهران، در میدان بهارستان چونان افتخاری بزرگ از شکوه معماری عصر قاجاری، آرمیده است. ی نمی داند آن سوی دیوارهای عظیم و جلوه های درگاه آهنین اش چه شکوهی از هنر کاران به یادگار مانده ؛ همه چیز مبهم و عجیب، اسرارآمیز و معماگونه است. ی حق ورود ندارد و ع برداری بدون اجازه ممنوع است.
 
 
تجزیه و تحلیل مدرسه سپهسالار قزوین ( تحلیل مدرسه ایرانی ) مدرسه عالی مطهری - نقد و بررسی مدرسه ایرانی
 
تجزیه و تحلیل مدرسه سپهسالار قزوین ( تحلیل مدرسه ایرانی ) مدرسه عالی مطهری – نقد و بررسی مدرسه ایرانی
 
مدرسه عالی مطهری (سپهسالار) در سال ۱۲۹۶ توسط صدراعظم وقت “میرزا حسین خان سپهسالار” شروع شد و پس از مرگ وی برادرش “میرزا یحیی خان مشیرال ه” ساختمان آن را به اتمام رسانید. مدرسهٔ سپهسالار مشتمل بر مسجد سپهسالار، مکتب خانه و کتابخانه است. کتابخانهٔ آن به دلیل داشتن نسخ خطی بی نظیر اهمیت خاصی دارد. این بنا زمانی محل دانشکدهٔ معقول و منقول، مؤسسهٔ وعظ و خطابه، و فرهنگستان ایران بود. ورودی اصلی مدرسه در خیابان بهارستان واقع شده است. مجموعهٔ این بنای باشکوه (مدرسه و مسجد) مشتمل است بر جلوخان، سردر، دهلیز، حجره های دوطبقه، چهار ایوان، گنبد عظیم و شبستان (چهلستون)، هشت گلدسته، منارهٔ کاشیکاری و مخزن کتابخانه. شا اری از معماری و کاشیکاری مشهور به هفت کاسه (طاق معلق) در آن به یادگار مانده است، و از لحاظ کاشی های مصور خشتی رنگارنگ و نیز حجاری ستون های یکپارچه و سنگ های ازاره به این بنا برجستگی خاصی داده است. در سال ۱۳۵۸ نام آن به مدرسه عالی شهید مطهری تغییر یافت.
 
.
 
.
 
سرفصل های پروژه تحلیل مدرسه سپهسالار تهران ( تحلیل مدرسه ایرانی ) مدرسه عالی مطهری
 
مطالعات تاریخی مسجد و مدرسه سپهسالار  ( تاریخچه ، معمار و سال ساخت )
 
و معمار مدرسه سپهسالار
 
تحلیل پلان طبقه همکف مدرسه ( نظم فضایی مدرسه )
 
تحلیل موقعیت قرارگیری فضاها در پلان طبقه همکف مدرسه : کتابخانه ، حیاط ، فضای آموزش و … – (تحلیل گرافیکی)
 
تحلیل موقعیت قرارگیری فضاها در پلان طبقه اول ( حجره ، فضای طلاب و … ) (تحلیل گرافیکی)
 
تحلیل سیرکولاسیون و ورودی ها (تحلیل گرافیکی)
 
.
 
خصوصیات و ویژگی های معماری
 
تحلیل صحن مدرسه
 
پرسپکتیو و دید پرنده
 
مقایسه با نمونه های مشابه از جمله :
 
مسجد مدرسه سید اصفهان ( تحلیل پلان ) ، مدرسه غیاثیه
 
مدرسه چهارباغ – مسجد و مدرسه گوهرشاد مشهد ( تحلیل پلان )
 
مدرسه خان شیراز
 
تحلیل و مقایسه با نمونه خارجی مسجد ایاصوفیه
 
.
 
تزئینات دوره قاجار
 
تحلیل تزئینات مدرسه سپهسالار ( مدرسه شهید مطهری )
 
تحلیل خصوصیات و ویژگی های بارز معماری مدرسه سپهسالار
 
تحلیل مسجد مدرسه شهید مطهری با نمونه های ایرانی و خارجی از نظر :
 
شه معماری ، تبلور فیزیکی ، زمینه های توسعه ، مقایس گسترش
 
 کلیه بخش های تحلیل و نقد و بررسی مدرسه سپهسالار ( مدرسه شهید مطهری ) به صورت گرافیکی و در قالب پاو وینت با کلیه جزئیات و پلان ها می باشد.
 


کلمات کلیدی مرتبط:
تجزیه و تحلیل مدرسه ایرانی٬ تجزیه و تحلیل مدرسه سپهسالار٬ تحلیل مدرسه٬ تحلیل مدرسه ایرانی٬ تحلیل نمونه موردی مدرسه٬ تحلیل نمونه موردی مدرسه ایرانی٬ مدرسه سپهسالار٬ مدرسه سید اصفهان٬ معماری٬ معماری مدرسه سپهسالار٬ نقد و بررسی مدرسه ایرانی٬ نقشه مدرسه ایرانی٬ پروژه معماری٬ پروژه های معماری , , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاو وینت تحلیل و بررسی مدرسه علیای تون فردوس
پاو وینت تحلیل و بررسی مسجد مدرسه سپهسالار تهران
مدرسه خان شیراز,پاو وینت
مدارس علوم دینی و بررسی دو مدرسه جدید و قدیم جده بزرگ اصفهان,پاو وینت
بررسی مدرسه خان شیراز - معماری ی,
پاو وینت, مسجد مدرسه ,آقا بزرگ کاشان
پاو وینت, مسجد مدرسه ,غیاثیه
پاو وینت,مسجد آقا بزرگ کاشان, معماری ی
پاو وینت, مدرسه شوکتیه بیرجند
پاو وینت, مسجد و مدرسه , کاشان سلطانیه
پاوپوینت بررسی مسجد مدرسه غیاثیه
پاوپوینت بررسی مدرسه - مدرسه شاهزاده
پاوپوینت بررسی مدرسه عمادیه
نقشه اتوکدی برداشت مدرسه جهانگیرخان قم
نقشه های،اتوکد،مجموعه گنجعلی خان،کرمان،همراه با،پاو وینت،معرفی گنجعلی خان
بررسی نگرش شکلی مسجد مدرسه های تهران دوره قاجاریه ،پروژه ورد
پاو وینت مدرسه خان شیراز
پاو وینت مدرسه عباسقلی خان مشهد
پاو وینت مسجد- مدرسه خازن الملک - بازار کوچه سید ولی بدون توضیح
پاو وینت مدرسه خان شیراز و شمشاهده متن کامل ...
لوازم آشپزخانه صنعتی در مازندران ساری بابل شمال
درخواست حذف اطلاعات

نمایندگی مازندران تجهیزات آشپزخانه صنعتی آرمان

نمایندگی مازندران تجهیزات آشپزخانه صنعتی آرمان با شروع سال ۱۳۹۵ خورشیدی نمایندگی مازندران شرکت تجهیزات آشپزخانه صنعتی آرمان نیز افتتاح گردید و کلیه تجهیزات فست فود + تجهیزات رستوران + تجهیزات آشپزخانه های صنعتی در این نمایندگی به فروش خواهند رسید لذا شما عزیزان می توانید برای مشاهده و ید انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی به نمایندگی استان مازندران شرکت آرمان مراجعه بفرمایید.

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تجهیزات آشپزخانه صنعتی نمایندگی مازندران شرکت آرمان با مدیریت آقای جمشیدیان اداره می شود و هدف شرکت آرمان از افتتاح نمایندگی ها رضایت و راحتی شما عزیزان در ید تجهیزات آشپزخانه مورد نیازتان می باشد.

لوازم آشپزخانه صنعتی

لوازم آشپزخانه صنعتی
نمایندگی مازندران
تلفن واحد فروش
01144788251
تلفن واحد فروش
09123134144
تلفن واحد فروش
09102308724
ف
01144788251
ایمیل
[email protected]
آدرس
مازندران کیلومتر2محمودآبادبه آمل روبروی نمایندگی سایپا شماره205

وسایل آشپزخانه صنعتی

وسایل آشپزخانه صنعتی مازندران ایران استانی در شمال ایران و در کرانه های جنوبی دریای مازندران یا دریای خزر می باشد که پرجمعیت ترین شهر آن ساری ، مرکز استان ، و پرجمعیت ترین شهرستان آن بابل می باشد. این استان هم مرز با استان های گلستان ، سمنان ، تهران ، البرز ، قزوین و گیلان است لذا ما بر این شدیم تا نمایندگی شرکت آرمان را در استان مازندران تاسیس نماییم.

تجهیزات صنعتی آشپزخانه

تجهیزات صنعتی آشپزخانه

راه اندازی رستوران

راه اندازی رستوران نمایندگی شرکت آرمان در مازندران با تجربه و سابقه عالی آماده فروش تجهیزات آشپزخانه و راه اندازی رستوران های مازندران ، فست فود های رشت ، رستورانهای گرگان ، رستوران های جاده چالوس ، هتلهای شمال ، رستوران های بابلسر ، رستوران های رامسر ، رستوران های ساری و رستوران گیلک با شرایط عالی و کیفیت بی نظیر می باشد.

لوازم رستوران

لوازم رستوران نمایندگی مجاز تجهیزات آشپزخانه رستوران و فست فود که به صورت حضوری خدمات را در استان مازندران ارائه می دهند.

تجهیزات رستوران

تجهیزات رستوران راه اندازی رستوران شمال ، بهترین رستوران های رشت ، بهترین رستوران ساری ، بهترین رستوران های رامسر ، رستوران های گرگان و کلیه رستوران شمالی به همراه انواع کترینگ + فست فود + کافی شاپ در نمایندگی شرکت آرمان در مازندران به شما عزیزان ارائه خواهد شد.

تجهیزات فست فود

تجهیزات فست فود نمایندگی شرکت آرمان در مازندران امکان فروش تجهیزات و خدمت رسانی را به کلیه هتل های شمال دارا می باشد و با تجربه راه اندازی هتل های مازندران + هتل های ساری + هتل های چالوس + هتل سالار دره ساری ، آماده ارائه با کیفیت ترین خدمات و تجهیزات به آشپزخانه هتل های شمال کشور می باشد.

تجهیزات کافی شاپ

تجهیزات کافی شاپ دفاتر و نمایندگی های شرکت آرمان در سراسر کشور آماده ارائه خدمات به پذیرندگان و مشتریان گرامی میباشند لذا برای اعلام سفارش یا مشاوره و یا پیگیری درخواست با نمایندگی مازندران یا دفتر مرکزی تهران تماس حاصل فرمایید.

تجهیزات کترینگ

تجهیزات کترینگ

وسایل تالار پذیرایی

وسایل تالار پذیرایی

نمایندگی استان مازندران

نمایندگی استان مازندران شما می توانید لیست کلیه نمایندگی های شرکت آرمان را در صفحه نمایندگی ها ملاحظه بفرمایید که با ذکر شماره تلفن + ف + ایمیل + آدرس در صفحه مربوطه درج گردیده است ، آدرس و اطلاعات تماس نمایندگی های فروش شرکت آرمان در سراسر کشور از طریق این صفحه قابل دسترسی می باشد.

مشاهده متن کامل ...
پروژه ,مدرسه, معماری, ۱۶۰صفحه , مطالعات ,هنرستان, معماری,رساله هنرستان معماری,طر
درخواست حذف اطلاعات

پروژه مدرسه معماری ۱۶۰صفحه – مطالعات هنرستان معماری,رساله هنرستان معماری,طرح نهایی مدرسه معماریتاریخ ایجاد 13/02/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: ۱۶۰صفحه+نقشه های اتوکد قیمت: 15000 تومان حجم فایل: 13653 kb تعدادمشاهده 118


مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰صفحه + نقشه

فهرست مطالب:

فصل اول : بیان موضوع طراحی
۱- عنوان
۲- بیان مساله و ضرورت طراحی
۳- بیان اه
۴- مبانی نظری عام طرح
فصل دوم: مطالعات پایه
۱- آموزش عمومی
۱-۱- هدف از آموزش
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ
۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه
۱-۳-۱- ارزش ها و صورتهای پایدار و کهن
۱-۳-۲- ارزش ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک
۱-۳-۳- ارزش ها و صورتهای زودگذر یا مد
۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
۲- آموزش و پرورش
۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی
۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران
۲-۲-۱- قبل از ورود
۲-۲-۲- بعد از ورود
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی
۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه
۲-۲-۳- است اج ویژگی های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس
۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران
۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران
۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون
۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار
۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا» ی تون (فردوس)
۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا
۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر
۲-۲-۴-۲-۱- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز
۲-۳- اه آموزش و پرورش در ایران
۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
۲-۴-۱- پیدایش اولین هنرستان ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران
۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان ها
۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش
۲-۴-۳- اهمیت و آموزش فنی حرفه ای (هنرستان ها)
۲-۴-۴- اه آموزش فنی حرفه ای
۲-۵- نقد و بررسی نظام های آموزش و پرورش
۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)
۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور)
۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش آموز محور)
۲-۶- مقایسه سیستم های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب
۳- هنر
۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر
۳-۱-۱- تعریف فرهنگ
۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر
۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر
۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع
۳-۳- انواع هنر
۳-۳-۱- هنرهای دیداری
۳-۳-۲- هنرهای شنیداری
۳-۳-۳- هنرهای گفتاری
۳-۳-۴- هنرهای آمیخته
۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب)
۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی
۴- نوجوانی و جوانی
۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان)
۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی
۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوان
۴-۲- رشد جسمی و (بلوغ)
۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان
۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان
۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟
۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا
۴-۴-۱-۲- تفکر همگرا
۴-۴-۲- ویژگی های نوجوان خلاق
۴-۴-۳- خلاقیت و محیط اجتماعی
۴-۵- روحیات جوان
۴-۵-۱- خود و خودانگاره
۴-۵-۲- عزت نفس
۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس
۴-۵-۳- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن
۴-۵-۴- هویت و عوامل شکل دهنده آن
۴-۵-۴-۱- دستی به هویت
۴-۵-۴-۲- تعلیق هویت
۴-۵-۴-۳- توقف هویت
۴-۵-۴-۴- پراکندگی هویت
۴-۵-۵- وضعیت هویت در سنین مختلف
۴-۵-۵-۱- هویت
۴-۵-۵-۲- هویت اجتماعی و فرهنگی
۴-۶- عواطف در جوانان
۴-۷- نیازهای جوانان
۴-۷-۱- نیازهای کمبود
۴-۷-۲- نیازهای رشد
۴-۷-۳- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ی آنها
۴-۸- علایق جوانان
۴-۹- نظام های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان
۴– تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان
۴– جایگاه جوان در جامعه
فصل سوم : مطالعات تکمیلی
۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی
۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی
۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
۲-۱- مکان ی فضای آموزشی
۲-۱-۱- کاربری های سازگار
۲-۱-۲- کاربری های ناسازگار
۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی
۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواریها
۲-۱-۵- مکان ی با توجه به فرم و شکل زمین
۲-۱-۶- شرایط محیطی
۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین
۲-۲- جهت ی فضای آموزشی
۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی
۲-۳-۱- شعاع دسترسی
۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی
۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی
۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
۲-۴-۲-۱- حریق
۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق
۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه
۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
۲-۶-۱- ابعاد و اندازه های وسایل مدرسه
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس
۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس
۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی
۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی
۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی
۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه ای یا گروهی
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه
۲-۷-۲- ظرفیت مدارس
۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس
۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها
۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و س وشیده
۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه
۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس
۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس
۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)
۲-۸- خصوصیات محیط درس
۲-۸-۱- نورگیری کلاس ها
۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبیعی
۲-۸-۱-۲- استفاده از نور
۲-۸-۲- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی
۲-۸-۲-۱- مبانی رنگها
۲-۸-۳- صوت
۲-۸-۳-۲- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه
۲-۸-۳-۳- روش های کنترل سر و صدا
۲-۸-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
۲-۹- وجی های مدارس
۲–راهروهای پله
۲– راهرو ها
۲– نرده های حفاظ پله
۲– درها
۲– فضاهای واحد آموزشی
۲–۱- فضاهای بسته یا س وشیده
۲–۲- فضاهای باز و محوطه
۲– نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی
۲-۱۶- اصول کلی در طراحی هنرستانها
۲-۱۷- آشنایی بارشته نقشه کشی معماری
۲-۱۸- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس
چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی )
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
۱- بررسی نمونه های داخلی
۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران
۱-۲- دانشکده هنر های زیبا
۲- بررسی نمونه های خارجی
۲-۱- پل
۲-۲- مدرسه هنر و معماری فلوریدا
فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه
۱-۱- ویژگی های شهر مشهد
۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی
۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
۱-۱-۴- ویژگی های معماری در مناطق گرم و خشک
۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی
۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان های آموزشی
۱-۳- عمده ترین ویژگی های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد
۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان
۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره ها
۱-۶- عمق سایه بان
۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c)
۱-۷- تهویه مورد نیاز
۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی
۱-۹- گیاهان و فضای سبز
۱– پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب
۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد
۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد ۰
۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد ۰
فصل ششم : معرفی سایت پروژه
۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان ی سایت آموزشی
۲ـ معرفی سایت
۲-۱- بررسی منطقه پروژه
۲-۱-۱- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه های سایت)
۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری های اطراف
۲-۱-۳- دسترسی های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
۲-۱-۴- ترافیک
۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت
۳- سایت آنالیز
۳-۱- تحلیل دسترسی ها و درجه بندی معابر
۳-۲- بررسی کاربری های اطراف و تراکم طبقاتی
۳-۳- بررسی گره های ترافیکی و آگوستیک
۳-۴- بررسی وضعیت تابش
۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون
۴- ع های سایت
فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح
برنامه فیزیکی طرح
فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
۱- مبانی نظری خاص طرح
۲- روند طراحی
۲-۱- لکه های پیشنهادی
۲-۲- احجام پیشنهادی
۳- دیاگرام توجیه طرح پروژه
فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح
مدارک و نقشه های طرح
منابع

بخشی از مطالب:

فصل اول: بیان موضوع طراحی
۱- عنوان
در دنیای امروز مهمترین وظیفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشد دادن حس مسئولیت شخصی است، به چنان شیوه ای که اجتماع نتایج آن را بیش از مجموع افرادی که در بر دارد، نشان دهد. افزایش حجم اطلاعات و دانش بشری و همچنین چگونگی انتقال آن به نسلهای بعد نیز از مسائلی است که بحث صلی آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.
با توجه و نگاهی دقیق تر به شرایط جامعه کنونی ما و بالاخص شرایط آموزشی در سطوح مختلف، که شامل دو مرحله قبل از و (تحصیلات عالی) می باشد نقش آموزش و پرورش در چ گی رسیدن دانش آموختگان به مراحل بعدی قابل وجه می باشد.
سیستم آموزش در نظام جدید آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه می باشد که یکی از این شاخه های شاخه فنی حرفه ای می باشد که در این شاخه، هدف، آموزش و تربیت افرادی می باشد که با توانایی ب شده در این دوره توانایی فعالیت در حرفه ای مرتبط با رشته گذراند شده در این مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. هنرستان ها را می توان به عنوان جایگاهی که در آن دروس نظری کم رنگ می شود اما از میان نمی رود و دروس عملی پررنگ تر و اصلی تر می باشد تا دانش آموزان را در برخورد با حرفه آینده خود آماده نماید، معرفی نمود.
با نظری جدی تر و دقیق تر به جامعه و همچنین نقش مهم شاخه فنی حرفه ای در آموزش افراد در رشته های مختلف و تاثیر این آموزش در بطن جامعه به عنوان جزیی کوچک از جامعه حرفه ای اما کامل کننده آن، طراحی فضایی که بتواند به نیازهای فرمی و عملکردی پاسگو باشد، حائز اهمیت است.

۲- بیان مساله و ضرورت طراحی
طراحی معماری مدرسه همواره بازتاب تغییرات شرایط اجتماعی و مفاهیم آموزشی بوده است. مسلماً تاثیر محیط زیست نیز بر افراد بر ی پوشیده نیست و برای گسترش آن یا معماری که ورای کارکردگرایی ساده است – انسان بدون شک توجهی خاص برای آن و آگاهی لازم از سلامت روحی کاربران آن دارد. به همین دلیل مدارس و مراکز آموزشی که انسان دوره ای طولانی از عمر خود را در آنها سپری می کند، باید به مکانهای قابل توجه و جالب، هم برای معماران، هم بر عموم مردم و همچنین برای نهادهای تی و خصوصی که آنها را اداره می کنند بدل گردند. همچنین واضح است که تاثیر معماری بر آموزش از مدتها پیش امری شناخته شده است و رفتار دانش آموزان و دانشجویان و معلمان در رابطه تنگاتنگ با آن قرار دارد.
پرداختن به موضوع طراحی مراکز آموزش حرفه ای که دارای نقشی انکار پذیر در آموزش افراد حرفه ای برای ورود به جامعه و تبدیل آن به یک جامعه حرفه ای و در حقیقت تزریق مهارت در همه سطوح کاربردی آن، مسئله ای است که با توجه و دقت در نظم و سازمان دهی و فضاهای اینچنین که مشابه کارگاه های کوچک اما با یک سیستم آموزشی مدون در جامعه موجود می باشند، ا امی می باشد.
۳- بیان اه
در تعریف طرح می توان گفت که طراحی مرکز آموزش حرفه ای و یا به عبارتی دیگر هنرستان موضوع صلی این پروژه می باشد.
در تعبیری که گیل (gail) از مدرسه دارد، مدرسه یک موسسه اجتماعی است که در آن ارتباط از یک سو به تحقق وظیفه های رسمی مدرسه، اخذ تصمیم، هماهنگی، تامین قدرت برای رفع نیازها و شکل گیری رابطه های غیر رسمی یاری می رساند و از سوی دیگر، به پیشبرد هدفهای تربیتی درباره جریان های اجتماعی مانند همکاری، سازگاری و توافق می انجامد.
همچنین از دیدگاه مدرنیسم، مدارس نهادهایی اند که در اجتماعات واقعی دارای موقعیتی خاص هستند، پس زندگی و دوام آن به انجام دامنه وسیعی از کارکرد های متفاوت اجتماعی وابسته است. مدارس خواستار تربیت دانش آموزانی اند که هم دارای تجربه و مهارت های مفید و کامل برای موفقیت در زندگی اجتماعی هستند و هم با جمع شدن این تجربه ها امکان شکل گیری یک جامعه آرمانی به شکلی که مدرنیسم ترسیم می کند وجود دارد.
با توجه به این دو دیدگاه می توان اه طراحی مدرسه – با یک ویژگی خاص یعنی مدرسه آموزش حرفه ای – را در طراحی، یک مرکز در رابطه ای با جامعه در نظر گرفت. اما با در نظر گرفتن ویژگی « آموزش حرفه ای » موارد دیگری از جمله حس خود آفرینندگی، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و تبدیل روحیه مصرف کننده دانش به تولید کننده دانش، را نیز می توان مد نظر قرار داد.

۴- مبانی نظری عام طرح
به گفته و رگروپیوس، اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه ای ثمربخش برای نسل آینده باشد، محیط و ساختمانهایش می بایست. .. باشند به تقلید شده.
مطمئناً طراحی و ساخت فضای مناسب وکارا برای استفاده تفرادی که نیاز به تمرکز، تفکر و حتی تفریح دارند باید به گونه ای باشد که این نیازها را پاسخگو باشد و در حقیقت چند عملکردی را خواهیم داشت. تعیین طراحی ساخت اصلی کلاسها و کارگاه ها بر اساس سیستم آموزشی (سیستم سنتی: معلم محور- سیستم رایج: موضوع محور – سیستم مدرن: شاگرد محور) نیز از نکات مهم به شمار می آید.
شناخت منطقه و پتانسیلهای آن و استفاده از مفاهیم حرکت، خلاقیت و نوآوری نیز در ایده های معماری این پروژه استفاده می شود.فصل دوم: مطالعات پایه
۱- آموزش عمومی
وظیفه آموزش آموختن آن معلومات تخصصی و مهارتهایی نیست که بعدها باید مستقیماً در زندگی بکار گرفته شود. افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بی جان در نظر گرفت. آموزش باید این هدف را دنبال کند که جوانان را نه به صورت متخصص، بلکه به عنوان شخصیتهایی متعادل و موزون به جامعه تحویل دهد. اهمیت آموزش بیش از هر چیز در عرضه قابلیتهایی است که تفکر و داوری مستقل را تضمین می کنند، نه در ارائه بعضی معلومات تخصصی. هرگاه شخصی بر مبنای اساسی موضوع موردنظر خود تسلط یابد و درعین حال شیدن و کار مستقلانه را هم فراگیرد، مطمئناً راه خود را خواهد یافت و افزون بر این اوست که خواهد توانست خود را با پیشرفتها و تحولات تطبیق دهد، نه شخصی که آموخته هایش بطور عمده چیزی نیست جز معلومات درباره جزئیات تخصصی.
اصولاً بستر و زمینه کار هنرمند معاصر و هنرمند سنتی تفاوت های بارزی دارد که می توان به مواد زیر اشاره کرد:
جامعه سنتی جامعه ای محدود و بسته بود و ساختار ساده و روشنی داشت. اما جامعه امروزی باز و ارتباط با جوامع دیگر و در تأثیر متقابل با آنهاست و ساختاری پیچیده و غامض دارد. به تبع ساختار اجتماعی، ساختار ، اقتصادی و فرهنگی جوامع سنتی نیز ساده و مشخص بود. حال آنکه در جوامع فعلی ساختار ، اقتصادی و فرهنگی، پیچیده و متغیر است. ارتباطات، تحولات در جوامع پیشین کند و خفیف و قابل مهار و هدایت بود. ولی در جوامع امروزی سریع و شاید گاه ناگهانی و غیرقابل مهار است.
در گذشته مفاهیم مختلف زمان، مکان، حرکت، سرعت، ارتباط و غیره مشخص و ثابت به نظر می رسیدند. امروزه با حرکات پرشتاب علوم در شناخت مجهولات و باز افق های تازه، تعاریف بهم ریخته و مفاهیمی چون فضا، مکان، زمان، حرکت، سرعت، ارتباط و. .. به کلی دگرگون شده و هر روز نوتر می شوند و در پی خود شرایط جدیدی را از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ایجاب می کند. سرعت تحولات به حدی است که متفکرین کشورهای توسعه یافته که مرکز و قلب این تحولاتند، فرصت تبیین شرایط جدید را به خوبی ندارند. کشورهای جهان سوم هم که در کانون خیزش تحولات نیستند به دلیل سرعت ارتباطات تحت تأثیر سریع همان تحولات و اقع می شوند.

۱-۱- هدف از آموزش
ویلیام گادوین، منظور حقیقی آموزش را پدید آوردن خوشبختی معرفی کرده است. س.ا.م. جود در کتاب درباره آموزش، سه هدف برای آموزش فهرست می کند.
۱- قادر ساختن فرد به تأمین زندگیش.
۲- آماده ساختن ا برای ایفاء نقشی که به عنوان شهروند یک جامعه مردم سالار بر عهده دارد.
۳- قادر ساختن او به تکامل بخشیدن همه نیروها و استعدادهای ذاتی اش تا از زندگی به خوبی بهره مند شود.
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ
عادتاً نسل متأ هرچه را که از راه تعلیم و تربیت بجا می گذارد و یا از طریق مشاهده و معاینه از نسل مقدم خود می گیرد، از همین راهها به نسل بعد از خود منتقل می کند. انتخاب یا طرد عناصر فرهنگی ملی همواره متناسب است با سازگاری آنها با تحولات مادی و معنوی که بنا بر عللی در میان یک ملت رخ می دهد و معمولاً درگیرودار همین تحولات است که نظام فرهنگی و عناصر آن بکلی یا بنحو انتخ دستخوش تغییر می گردد و جای خود را به عناصر تازه می دهد که بعضی از آنها بیشتر صورت تبدیل یافته ای از عناصر پیشین هستند. در چنین مرحله ای است که اتخاذ یک روش دقیق برای ی جامعه به حفظ میراثهای قابل بقاء و یا همساز و قابل انطباق بعضی از آنها با وضع جدید اجتماعی ضروری می نماید.
این هدف در سیاست فرهنگی ما از طریق آشنا ساختن جامعه ایرانی است به تمدن و فرهنگ ایران تا از این راه در حفظ و توسعه آن بکوشند و از طر فی دیگر آگاهی از فرهنگهای دیگر جهان است برای قبول عناصری از آن که در بهبود زندگانی موثر هستند و او را به کمال معنوی بیشتری هدایت خواهند نمود، تا فرهنگ ملی خود را کاملاً درک کند و بدان قابلیت انطباق بیشتری با تحولات و ترقیات اجتماعی و اقتصادی آینده ببخشد و با توجه به همین هدف است که اصول چهارگانه سیاست فرهنگی ایران بصورت ذیل معلوم گردیده است:
۱- فرهنگ برای همه
۲- توجه به میراث فرهنگی
۳- فراهم آوردن بیشترین امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و هنری
۴- شناساندن فرهنگ ایرانیان به جهانیان و آگاهی از مظاهر وفرهنگهای دیگر جهان.
با در نظر داشتن این اصول چهارگانه، سیاست فرهنگی ایران به چهار نکته اساسی ذیل توجه خواهد داشت:
– اول: سعی در اینکه بهره مندی از فرهنگ ایران از انحصار گروهی خاص بیرون آید و در دسترس همه افراد ملت قرار گیرد.
– دوم: ارزی مجدد میراثهای فرهنگی و بازیافتن عناصر زنده و دوام پذیری آن برای نگاهداری در جامعه تحول یافته ایران امروز و فردا.
– سوم: کوشش در پرورش و رشد نیروی ابداع در طبقه جوان برای آنکه بتوانند سبب و محرک نهضتهای جدید فرهنگی و هنری، البته با درنظر داشتن جوانب کمال در آنها باشند و از این راه به غنای فرهنگ ملی ما کمک کنند.
– چهارم: سعی در بط روابط فرهنگی ایران با جهانیان تا ازاین راه تعالی فرهنگ ما و فرهنگهای دیگر آسانتر صورت پذیرد، فرهنگ ایران بهتر شناسانده شود و آشنایی ایرانیان، با تحولات اساسی جهان در زمینه های فکری و ادبی و هنری و همچنین در شیوه های بدیع و تازه زندگانی بهتر امکان یابد.

۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه
از آنجائیکه فرهنگ حیات جامعه است و همه ابعاد زندگی اجتماعی را دربرگرفته و مدار اصلی آن مردم هستند، بنابراین هدف هر سیاست فرهنگی که به همگانی فرهنگ گرایش دارد و می خواهد فرهنگ اندوزی را در جامعه اعتلا بخشد باید متکی بر میراث فرهنگی (ایدئولوژی و فرهنگ ملی )آن جامعه و مشاهده رفتار جمعی و عنایت به نیازهای مردم در بستر زمان باشد. درایران تا چندی پیش، فرهنگ هیچگاه جداگانه و به عنون ارزش خاص (بنام فرهنگ و مثلاً در کنار آموزش)مطرح نبوده است. بلکه در همه جا در خانه، کاشانه و در محل ب و کار در مکتب و مدرسه، زندگی همراه با فرهنگ اندوزی بوده است و این خود روش زندگی متأثر از میراث تاریخ ما بوده است.
در دنیایی که اطلاعات، تکنولوژی متنوع مردم متغیر، با کمک شبکه های ارتباط جمعی (بخصوص سیستمهای ای جدید که تمامی نقاط کره زمین را زیر پوشش خواهند گرفت) و روابط وسیع بین المللی و استفاده از کلیه امکانات و وسائل اشاعه فرهنگی، زندگی همه ملتها را دستخوش بحرانهای مختلف اجتماعی ساخته است، تنها توسعه و رشد فرهنگی بر پایه میراثهای فرهنگی است که می تواند معارف درونی و بیرونی جامعه را در تقابلی سودمند متعادل و فهم او را از جهان و انسان متکامل سازد، بدون آنکه هویت ملی خود را از دست بدهد و در برهوت دنیای امروز بدون جانپناه بماند.
آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می شود یا در جنبه محدودی مخصوص طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموماً پرسوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفاً تولید و مصرف انبوره فرهنگی و به قصد پر اوقات فراغت (با استفاده از وسائل ارتباط جمعی، تفریحات، ورزش و غیره) و در نتیجه بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خودفراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می باشد، اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است.
نکته دیگر مهم سیاست فرهنگی، سیاست همگانی فرهنگ و تربیت عمومی جامعه است. این امر نه به معنی آن است که صرفاً به توده های وسیع مردم امکان دستی به آثار فرهنگی داده شود، بلکه عبارت از دادن قدرت و اختیار انتخاب و تصمیم گیری برای فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به همه مردم است. شرایط و امکاناتی که برای برقراری تماسها و مبادلات فرهنگی فراهم آمده یا خواهد آمد، تنها عنده معدودی را بر نگیرد، بلکه جامعه و یا فرهنگ را در دومقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر و دوروی یک سه بدانیم. هدف از همگانی فرهنگ، از بین بردن نابرابریهای فرهنگی موجود میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه و تمرکز ز است. یعنی وسعت بخشیدن به میزان دسترسی و مشارکت مردم در امور فرهنگی به طریقی که کلیه طبقات اجتماعی، نواحی و گروههای سنی ن ا و روستاها و غیره را شامل گردد. عوامل فرهنگی جنبه های زیبایی شناسانه است که همواره انسان را به آفرینش آثار بدیع تشویق می کند.
خواسته ها، آرمانها و معیارهای زیبایی شناختی انسان ثابت نیست و به همین سبب آفرینش در هنرها ادامه خواهد یافت. گرچه دگرگرونی در معیارها و ارزشهای زیبایی شناسانه به این مفهوم نیست که همه الگوها و صورتهای هنری به یک نسبت در حال دگرگونی است بلکه برخی الگوها پایدارتر از سایر الگوها هستند.
سطوح و لایه های گوناگون ارزش های زیباشناختی عبارتند از:
۱-۳-۱- ارزش ها و صورتهای پایدار و کهن:
تأثیر پدیده های اصلی فرهنگ و تمدن یک قوم یا ملت، از لحاظ گسترده تاریخی و جغرافیایی بسایر پایدار و درعین حال پویاست.
۱-۳-۲- ارزش ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک:
گونه ای از صورتها، الگوها و بازتاب ارزش های هنری که از لحاظ تاریخی دوره ای میان مدت را دربر می گیرد.
۱-۳-۳- ارزش ها و صورتهای زودگذر یا مد:
مد در پی برخی از انواع دگرگونیها و تبادلات فرهنگی و هنری بین گروهها، قومها و ملتهای گوناگون پدید می آید. که دارای گسترده زمانی کوتاه مدت است و در ارکان هنر یک قوم و ملت تأثیر اساسی و ساختاری ندارد.
جوهر فرهنگ، ارزشها هستند، فرهنگ ساختار زندگی است و تفکر شاخص زندگی است. فرهنگ، آئینی متعلق به عموم مردم جامعه است و تعلق به گروه خاصی ندارد، لیکن نوع این فعالیت در گروههای مختلف، متفاوت است. فرهنگ همواره در حال تغییر است. یکی از عوامل این تغییر، رابطه بین فرهنگهاست که هدف آن تکامل و تعادل فرهنگی است. این نوع انتقال فرهنگی از طریق تماس صورت می پذیرد. روزبروز با تماس فرهنگها، تفاوتهای فرهنگی و تعداد فرهنگها کمتر می شود. ولی اختلافات فرهنگی تا زمانی که گروههای مشخص مردم وجود دارند باقی خواهد ماند.
بنا به سخن کانت فرهنگ پذیری از دو مسیر علم و هنر ممکن می شود و طریقه انتقال فرهنگ در نسلها، از طریق تعلیم و تربیت و از طریق مشاهده و معاینه است.
رابطه فرهنگ و آموزش دارای دو وجه است. وجه اول ح ی است که فرهنگ به نهایت رسیده و به ذهن های جوان تر منتقل می شود. وجه دوم ح ی است که فرهنگ در مرحله ای از فرایند توسعه است و ذهن های جوان تر تربیت می شوند تا هم آنرا بپذیرند و هم اصلاحش کنند. بنابراین هدف آموزش فرهنگ عبارت است از انتقال میراث فرهنگی، ارزش سنجی آن و توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی. آموزش یا تعلیم فرآیندی است که طی آن اجتماع می کوشد فرهنگش را به عموم منتقل سازد و یک روند ارتباطی عرضه گرا و یک طرفه می باشد. ترویج، شامل آگاه مردم و آموزش مردم و تغییر رفتار بشر است که روند ارتباطی عرضه گرا و تقاضاگرا می باشد.

۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
تعلیم و تربیت با توجه به فرهنگ جامعه یعنی انتقال میراث فرهنگی، ارزش سنجی آن و توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی است. روی این زمینه مدرسه در مقابل فرهنگ سه وظیفه عمده به عهده دارد.
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی
یکی از وظایف مهم مدرسه انتقال میراث فرهنگی به شاگردان است. مدرسه نه تنها در این مورد نقش انتقال دهنده را به عهده دارد بلکه تفسیر و ترجمه فرهنگ جامعه نیز به عهده مدرسه می باشد. مربیان باید به شاگردان در فهم فرهنگ جامعه کمک نمایند و ایشان را راهنمایی کنند تا رفتار، احساس، عقاید و افکار و ایده الهایی را که مورد قبول جامعه هستند در خود رشد دهند. ایجاد حس قدردانی در شاگردان نسبت به میراث فرهنگی، نیز از مهمترین وظایف مدرسه می باشد.
معمولاً تغییرات زندگی اجتماعی و تأثیر آن در کلیه شئون زندگی، طبقه جوان و شاگردان مدارس را از میراث فرهنگی دور می سازد و همین امر تضادی بین افکار و نظریات و احساس و عقاید جوانها و سالمندان بوجود می آورد. اختلاف افکار و عقاید تا اندازه ای وحدت جامعه را متز ل می سازد و ادامه حیات اجتماعی مردمی جامعه مشکل می شود.
در اینجاست که مدرسه برای جلوگیری از تضاد فکری و عقیدتی و حفظ وحدت جامعه و ادامه زندگی اجتماعی باید به شاگردان کمک کند تا ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را بهتر درک نمایند و قدر و اهمیت آنها را بدانند. دراین زمینه فیلسوف عالیقدر یی جان دیویی می گوید: « جامعه مانند حیات بیولوژیکی از طریق انتقال حفظ می شود و این انتقال به وسیله ارتباط عادات، طرز کار، فکر و احساس از طرف افراد مسن تر به افراد جوانتر صورت می گیرد. بدون انتقال ایده الها، امیدها، انتظارات، میزانها و عقاید از طرف عده ای که به واسطه طول سن در مقابل زندگی جمعی ح ضعف و عدم توجه دارند به آنهایی که وارد در این مرحله زندگی اجتماعی می شوند حایت جمعی نمی تواند باقی بماند. »
بعضی از مربیان، وظیفه مدرسه را در انتقال میراث فرهنگی به عنوان نقش محافظه کارانه این مؤسسه تربیتی تلقی کرده اند و ایفای این نقش را در جهت ایجاد زمینه مشترک فرهگی در جامعه ضروری می دانند. ولی چنانچه خواهیم دید وظیفه مدرسه تنها انتقال میراث فرهنگی و کمک به شاگردان در درک و فهم آن میراث نیست.
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی
وظیفه دوم مدرسه در مقابل فرهنگ جامعه، امتحان و ارزش سنجی میراث فرهنگی است. بدون تردید آنچه که گذشتگان برای ما باقیمانده است باید به وسیله میزان و محک علمی در معرض آزمایش و ارزش سنجی قرار گیرد روی این زمینه مدرسه باید مهارتها و استعدادهای لازم را برای ارزش سنجی میراث فرهنگی، افکار و عقاید، آداب و رسوم، ایده الها و آرزوها، میزانها و سنن اخلاقی و موسسات اجتماعی در شاگردان رشد دهد. به طور مسلم تمام آنچه از گذشته به ما رسیده است برای زندگی امروز و حتی آینده ما مفید نیست. شرایط زندگی ما با گذشته فرق دارد.
روی این زمینه آداب و رسوم و سنن و افکار و عقاید گذشته قابل تجدیدنظر و آزمایش هستند. در اینجاتس که شاگرد باید قوه قضاوت صحیح را در خود رشد دهد و امور را به طور علمی مورد انتقال قرار دهد؛ یعنی جنبه های خوب و بد آنها را با میزان علمی مشخص سازد. ضمن ایفای این وظیفه، مدرسه باید به شاگردان کمک کند تا امور اجتماعی، افکار و عقاید، آداب و سنن و مبانی اخلاقی را تحلیل نمایند ؛ علل پیدایش آنها را درک کنند ؛ شرایطی را که در پیدایش این گونه امور موثر بوده اند بررسی نمایند و آنگاه آن شرایط را با وضع حاضر مقایسه کنند. آنچه قابل اجرا و مفید است حفظ نمایند و آنچه مفید نیست کنار بگذارند. چه بسیار افکار و عقاید، آداب و رسوم، عادات و سنن و میزانهای اجتماعی و اخلاقی که در گذشته مورد قبول واقع شده اند، ولی ارزش آنها در زمان حاضر قابل تردید است. بنابراین شاگرد حق دارد که علل و فلسفه بعضی از امور اجتماعی را سئوال کند و خود را دست بسته تسلیم این گونه امور نسازد.
بدین وسیله می توان شاگردان را آماده ساخت تا نقش موثری در تغییرات اجتماعی داشته باشند و تا حدی این تغییرات را هدایت نمایند. تذکر یک نکته در اینجا ضرور یاست و آن اینکه، منظور از ارزش سنجی و امتحان میراث فرهنگی نه آن است که بدون توجه به ارزش و اهمیت این میراث و به تصور رها ساختن خود از قید آداب و رسوم گذشته به آنچه از گذشتگان به ما رسیده است پشت پا زنیم و خود را اسیر تمایلات آنی خویش قرار دهیم؛ بلکه همان طور که گفته شد ملاک و میزان ارزش سنجی و آزمایش میراث فرهنگی همان روش علمی است و با اجرای این روش ما می توانیم آنچه از گذشته به درد ما می خورد حفظ کنیم و آنچه برای زندگی امروز ما بیفایده بنظر می رسد ترک نمائیم. با توجه به اینکه کلیه موسسات اجتماعی، آداب و رسوم، افکار و عقاید، نظام حکومت، وضع اقتصادی و موسسات تربیتی همه در معرض تغییر هستند بنابراین افراد هر جامعه باید دائماً امور اجتماعی را در معرض آزمایش قرار دهند و افکار و عقاید و آداب صحیح را حفظ کنند و در توسعه آنها نیز اقدام نمایند.
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
مهمترین وظیفه تعلیم و تربیت یا مربی، کمک به نسل جوان یا شاگردان در پیشرفت و توسعه میراث فرهنگی است. بنابراین وظیفه مدرسه این نیست که تنها میراث فرهنگی را به شاگردان انتقال دهد یا آنها را در ارزش سنجی این میراث کمک نماید بلکه کار مهم تعلیم و تربیت توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی است.
در اجتماعاتی که وظیفه مدرسه فقط انتقال میراث فرهنگی است یک ح رکود و توقف مشاهده می شود و حتی کار بجایی می رسد که این میراث ارزش خود را برای مردم اجتماع از دست می دهد و جامعه به قهقرا سوق داده می شود. همین طور نباید فقط به ارزش سنجی میراث فرهنگی پرداخت زیرا دراین صورت یک ح هرج و مرج و بی ثباتی در جامعه بوجود می آید ؛ افکار و عقاید گذشته اهمیت خود را از دست می دهند و چیز تازه ای جای آنها را نمی گیرد. روی این زمینه باید در توسعه و پیشرفت میراث اجتماعی کوشش نمود و نسل جوان را یاری کرد تا متناسب با مقتضیات زندگی زمان حاضر، افکار و نظریات تازه خلق کند و جامعه را بسوی ترقی و تعالی سوق دهد. زندگی در هر دوره مست م ایجاد و اختراع راههای تازه است. در هر عصری برای ادامه حیات اجتماعی، افکار و نظریات جدید، اسباب تازه، عادات معین و طرق زندگی خاص لازم و ضروری است. بشر در هر مرحله از زندگی مجبور است در افکار و عقاید، آداب و رسوم، میزانها و سنن ملی و اجتماعی خود تجدید نظر کند و در تشکل مجدد این گونه امور اقدام نماید تا بتواند موجبات پیشرفت خود را فراهم کند.۲- آموزش و پرورش:

۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
پرداختن به پیشینه معماری مدارس در ایران:
تعلیم و تربیت سنتی:
تعلیم و تربیت سنتی در سه شکل مکتب خانه ها، حوز ها ی علمیه و تدریس خصوصی در منازل وجود داشت. مکتب خانه ها بیشتر به آموزش احکام مذهبی، خواندن قرآن و صرف و نحو عربی می پرداختند. ادبیات قدیم همچون غزلیات حافظ، گلستان سعدی، مثنوی مولوی و … نیز از زمره کتب درسی آنها به شمار می رفت. این مدارس، با روشهای ی ان آموزشی و زیر نظارت ت فعالیت نمی د. مکان مشخصی برای مدرسه وجود نداشت و این مدارس در منازل معلمان، مساجد، دکه های بازار یا سرگذرها تشکیل می شد. مکتب دارها عمدتاً معلمانی بودند که خود از معلومات کافی برخوردار نبودند و حتی قادر نبودند معلومات محدود خود را به روش درست به دانش آموزان منتقل کنند. در این مدارس دانش آموزان تنبیه بدنی می شدند و مواد آموزشی برا ی آن سنگین و خارج از فهم بود و علاقه به آموختن را در بین آنها به وجود نمی آورد.
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی:
سیستم آموزش سنتی در یران مبتنی بر نوعی همایش ی ان میان مدرس و دانش آموز است به نام «حلقه». در این روش معلم در نقطه آغازین حلقه، معمولا در جناح بالای اتاق با تکیه بر دیوار و یا ستون می نشسته و دانش آموزان، در دو سوی او، فرمی دایره شکل را تشکیل می داده اند. گفته می شود که معمولاً حلقه ها نظم خاصی داشته اند، اما پیوستن دانش آموز تازه بدون آنکه اختلالی را ایجاد کند، با گسرش فیزیکی حلقه امکان پذیر بوده است. به عنوان تک روش آموزشی مرسوم، تشکیل حلقه در قرن سوم ه.ق متداول شد.
این هاد با آهنگی طبیعی به آرامی رشد می کرد، و احتمالاً با تغییری عمده در سبک تدریس متدوال گردید. در نخستین قرون ، اخبار و اطلاعات با حکم صریح منتقل می گردید. از قرن چهارم ه. ق و شاید قبل از آن، این مطلب از طریق توضیح و تفسیر (یا همان تدریس) تکمیل شد و به نوبه خود از طریق بحث و گفتگو (مناظره) به گشت، که مسجد مشخصاً مکان مطلوبی برای این امر نیست. حتی برای دانش آموزان فقیر هم راه حل مناسب، این نبود که در همان مسجدی بخوابند که در آن درس گرفته ند. نخست، مدرسه صرفاً اتاقی در خانه خود معلم بود، و هدف آن مسلماً، فقط فراهم محیطی بود ک در آن به دانش آموزان درس بدهند، نه که منزل هم در اختیارشان بگذارند. این که چقدر طول کشید تا این موضوع تبدیل به مسئله ای رسمی و دائمی گدد، نمی تواند مورد برآورد دقیق قرار بگیرد. به تدریج همراه با گسترش و پیشرفت علوم دینی و طولانی شدن مدت تحصیل و وم اسکان طلاب، زمینه های پیدایش مدارس مهیا گردید.
اما تاریخ نویسان امروز دلایلی را مطرح می کنند که بر طبق آن، تاریخچه نخستین مدرسه را دست کم به مدت یک قرن و نیم پیش از آن که سلجوقیان چنین نهادی را رسماً برگزیند، متعلق می دانند.
به طور کلی و به بیان خلاصه، مدرسه می توان به عنوان بنیان آموزشی متعای تر، که معمولاً شبانه روزی هم بوده اس، به حساب آورد. بنیانی که در آن علوم سنتی ی، یعنی حدیث و تفسیر و فقه و … تدریس می شد.
مدرسه، بر خلاف اغلب گونه های بنای اصلی ی، از آن قرن بحرانی که فرهنگ ی نوپا در حال تسلط یافتن بر تمدنهای خود بود حاصل نگردید. سنتهای هزار ساله باستانی و سرزمینهای خاورمیانه که که به وسیله امپراتوری های بیزانسی و ساسانی ایران ارائه شدند، نشانی محو نشدنی بر مسجد، مناره و آرامگاه بر جای گذاشتند. با وجود این، مدرسه، پاسخی به نیازهای مخصوص جامعه مسلمانان بود. مدسه بنایی سفارشی بود که به منظور خدمت به نهادی مناسبت یافت که خود نوعی بدعت سنجیده و حساب شده به شمار می آمد. به علاوه، مدرسه عبارت بود از ایجاد نوعی تمدن خودگردان، ریشه دار و در اوج دستاوردهای خود. نخستین مدرسه های ثبت گردیده در منابع مکتوب در شرق ایران در اوایل قرن چهارم ه.ق (دهم میلادی) است. در این زمان معماری ی سبکهای خود را ایجاد کرده بود و مفهوم تبادل پذیری گونه های بنا نیر با همان اهمیت، خود به خود مفهومی آشنا به شمار می آمد. از این رو معماران قرن چهارم ه.ق حق داشتند که الهام را در سنت معماری خود جستجو کنند. این تبادل پذیری شاید به خوبی، ریشه در ایمان مسلمانان داشته باشد. از این رو فعالیتهای تدریس، عبادت و جهاد در راه خدا به طرز خاصی به هم پیوسته اند. همانگونه که مشاهد می گردد، منشا تقریبا نامشخص مدرسه چنین می نماید که نمونه های اولیه چیزی جز بنیادهای تی نبودند که در ساختمان هایی که مشخصاً به همان منظور طراحی شده است به فعالیت بپردازند.
ورای همه اینها، باید چنین بنیادهایی را در بافت سنتی ریشه دار مدرسه سازی، در ای بزرگ قلمرو شرقی ایرانی مشاهده کرد. مهمترین مورد مستند نیشابور است، که در آن بیش از ۳۸ مدرسه قدیمی تر از نظامیه بزرگ آن شهر به ثبت رسیده است، گواینکه هیچ یک از آنها باقی نمانده اند. بسیاری از این مدارس نیشابور از آن جهت دارای اهمیت ویژه اند که نشان اعمال حمایت مقامات را بر خود دارند.

۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران:
۲-۲-۱- قبل از ورود :
- شواهد و مدارک موجود:
تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی ایران، از جمله تعدادی از بهترینهای آنها، به مراکز آموزشی و مدارس اختصاص دارد و این گویای جایگاه مهمی است که آموزش و مدرسه سازی در فرهگ ایرانی داشته است.
از مدارس ایرنی قبل از ، مدارک مستندی که بر اساس آن بتوان آنها را مورد مقایسه و مطالعه قرار داد، بر جای نماند است. لیکن شواهد و مدارک مختلف، وجود چنین مراکزی را تایید می کند. پیدایش چنین مراکزی را در ایران شاید بتوان به هزاره سوم قبل از میلاد و شکل گیری ت ایلام و خط ایلامی مربوط دانست. بعد از ایلامی ها امپراتوری هخا در گستره ای وسیع به قدرت رسید و وارث تجارب و تمدن ارزشمند اقوام ن در ایران، بین النهرین و آسیای صغیر شد.
گستردگی این امپراتوری و سیستم تقریبا متمرکز اداره آن، وجود مراکز آموزشی را در زمینه های مختلف ضروری می ساخت. متاسفانه از مراکز آموزشی این دوره اطلاعی در دس نیست. روند طی شده در دوره هخا و اشکانی، در دوره ساسانی تحولات مثبتی پذیرفته و منجر به تاسیس مراکز علمی مهم و بزرگی چون مدرسه «جندی شاپور» شد.
۲-۲-۲- بعد از ورود :
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق:
تاریخچه رسمی مدرسه، جدا از سرگذشت غیر رسمی آن، به طور عادی در سال ۴۶۰ ه.ق (۱۰۶۷ م) آغاز گردید، یعنی هنگامی که مدرسه بزرگ نظامیه در بغداد گشایش یافت. با نگاهی گذارا، می توان اظهار داشت که مدرسه هایی به دست افراد غیر حکومتی بنا گردیدند که به تدریس علم حقوق بر مبنای یکی از مکاتب ویژ حقوق ی، اختصاص یافتند. آنها به یکباره در سراسر امپراتوری سلجوقی از جمله در مرو، بلخ، هرات، نیشابور، توس، ری و اصفهان پدیدار گردیدند. دلایل نهفته در پس این هجوم ناگهانی فعالیت های ساختمانی، که به طور چشمگیری به امپراتوری سلجوقیان محدود شده بود، عمدتاً جنبه دارد. ون مسلمان به طور کلی راضی بودند که مطالعات عالیه خود را در مسجد ادامه دهند. به عنوان مثال معلم در حالیکه تکیه بر یک ستون زده، می نشیند و در جمع گرد آمده (حلقه)، دانش آموزان را درس می دهد. دانش آموزان با عمل از درس یک معلم به درس یک معلم دیگر می روند. این رسم هنگامی به هم ریخت که فاطمیون در مصر به قدرت رسیدند. حضور آنان نوعی چالش مستقیم – مذهبی را نسبت به قلمرو مسلمانان به وجود می آورد. منشا تبلیغات آنها مسجد «الازهر» در قاهره بود که درست یک سال پس از تاسیس خود شهر، به شکل یک مرکز آموزشی عالی متجلی گردید. بنابراین شاید این بحث پیش آید که رسمی مدرسه، واکنشی دیرهنگام ولی آگاهانه در مقابله با «الازهر» بود. در فرم مدارس شیعی این دوره به طور کلی، ابهام وجود دارد، اما با توجه به هماهنگی های بعدی میان مدرسه های شیعی و سنی در قلمرو ایران، باید گفت که احتمالاً هیچ گونه تمایز صوری بین آنها وجود نداشت.
تعداد مدرسه های ب ا شده در عرض دوره زمانی کوتاه، در سراسر امپراتوری سلجوقی، بر طبق دستور خواجه نظام الملک، اشاره ای آشکار است بر ایتکه نوعی طرح خاص بدین منظور ایجاد شده بود. متاسفانه هیچ کدام از این مدرسه های اولیه ایرانی باقی نمانده اند. در حقیقت تا این اوا ، نخستین بنای ایرانی موجود از این نوع که در هویت آن به عنوان مدرسه تردیدی وجود نداشت، مدرسه ی سال ۱۳۴۴ م (۷۳۵ ه.ق) در اصفهان بود. بنایی کم حجم که طرح چهار ایوانی ایرانی را معیار قرار می دهد، که تغییرات جزیی موجود در آن، به کلی الگوی سنتی طراحی آن زمان (یعنی تاکید بسیار بر نمایانی عنصر ایوان) را کنار می نهد.
مهم ترین این مدارس نخستین، بناهایی طراحی شده برای منظوری خاص بودند اما منحصراً به طلاب اسکان داده شده در آنها اختصاص یافته بودند. اینگونه اظهار می شود که آن دسته از بناهایی که به طور کلی به عنوان مساجد اصلی در دوران سلجوقی پذیرفته می شدند- مثل بناهای اردستان، قزوین و گلپایگان و. .. در واقع مدرسه بودند. اما این نظریه با ادراک عام مغایرت دارد. بلکه احتمال بیشتری وجود دارد که مساجد بزرگتر، شامل تامین یک وتجد مدرسه ای تقکیک ناپذیر در طبقه دوم، دور حیاط بوده اند.
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی:
تنوع اشکال مختلف، در تعداد کم مدارس به جامانده از این دوران نشان می دهد که هیچ سبک به خصوصی در این دوران غالب نبوده است.

۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی:
دوران تیموریان بی تردید دوران طلایی مدارس ایرانی است. اسان و ماوراءالنهر زمینه تحولات جدی بودند، اگر چه مدارسی با طرح های بسیار عالی در جنوب ایران ساخته شدند و ویژگی های این مدارس گاهی در بناهای شمال شرقی کشور به کار گرفته می شدند. در این دوره، نوع چهار ایوانه غالب بود؛ اما بناها در مقیاسی بسیار بزرگتر از آنچه در دیگر سرزمینها متداول بود، ساخته می شدند. این مقیاس فوق العاده، اغلب باعث پدید آمدن تزیینات درخوری شد؛ مدرسه های برجسته تر این دوره از لحاظ کیفیت تزیینات تابع مساجد وقت نبودند و حتی گاهی در جهات جدیدی حرکت می د، مانند نقاشی های دیواری. وجهه این قبیل مدارس به گونه ای بود که اینها الگوی تقریباً تمام مدارس برجسته ساخته شده در ایران، در قرنهای بعدی شدند. در واقع نوآوری اصلی از لحاظ مقیاس بود که طراحان تازه به آن آگاه شده بودند. اگر بخواهیم تنها به یک نمونه اشاره کنیم، مدرسه غیاثیه گرد الگویی است از اینکه، چگونه عملکردهای مختلف می توانند با هم تلفیق شوند: مثلاً ۱۶ اتاق به صورت جفت در دو طرف هر ایوان و در دو طبقه توزیع شده اند که با این کار، هم تمام فضاهای کاربردی ساختمان را شکل داده اند، هم محور اصلی بنا را مشخص کرده اند و هم ورودی را کاملاً معرفی نموده اند.
از عوارض جانبی ابعاد گسترده این بناها این است که برای واحدهای فرعی مانند کتابخانه ها و بخشهای مجزای تابستانی و زمستانی و تالارهای سخنرانی و. .. جای کافی داشتند. این مدارس بسیار بزرگ که همگی به وسیله بانیان درباری یا مقامات بلند مرتبه کشوری اعطا شده بودند، معمولاً در ای اصلی متمرکز می شدند.
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه:
واضح است که با ساختمان های صفویه اصفهان، وجهه مناسبتری برای مدارس ایرانی فراهم گردید. در قرن ۱۱ ه.ق تعدادی مدرسه با اندازه

مشاهده متن کامل ...

پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی
درخواست حذف اطلاعات

پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی در 29 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی صنایع دارویی و پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 602 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
پروژه <a target=کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی" title="پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی" />

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

پروژه کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی در 29 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

خلاصه طرح :............................................................................................................................................................. 3فصل اول - کلیات........................................................................................................................................... 5

1- 1 مقدمه :.............................................................................................................................................................. 6

از جمله روش های فیزیوتراپی می توان به روش های زیر اشاره کرد :.................................................................... 6

1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :.................................................................................................................. 7

محل اجرا :.................................................................................................................................................................. 7

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :................................................................................................................................. 7

1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :.................................................................................................................... 7

مجوز های قانونی :..................................................................................................................................................... 7

مراحل صدور جواز تاسیس :..................................................................................................................................... 8

شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس............................................ 8

1- اشخاص حقیقی................................................................................................................................................. 8

2- اشخاص حقوقی................................................................................................................................................. 9

مدارک مورد نیاز:........................................................................................................................................................ 9

اصلاحیه جواز تاسیس :........................................................................................................................................... 10

تعریف:...................................................................................................................................................................... 10

صدور پروانه بهره برداری :..................................................................................................................................... 10

مراحل صدور توسعه طرح :..................................................................................................................................... 11فصل دوم - روش انجام کار...................................................................................................................... 12

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :.................................................. 13

بازدید از کارخانه تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی.................................................................... 13

جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :........................................................................................... 13

فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :........................................................................ 14

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار:.................................................................. 14

روشهای بازاری و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا ).................................................................................... 15فصل سوم - امور مالی طرح...................................................................................................................... 16

ج 1 معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات طرح..................................................................... 17

ج 2 ظرفیت بهره برداری سازندگان تجهیزات فیزیوتراپی در کشور.............................................................. 18

ج 3 روند ظرفیت نصب شده سازندگان تجهیزات فیزیوتراپی در کشور....................................................... 18

ج 4 روند تولید واقعی سازندگان تجهیزات فیزیوتراپی در کشور دستگاه...................................................... 19

نمودار روند تولید واقعی تجهیزات فیزیوتراپی.................................................................................................... 19

فرآیند ساخت طرح.................................................................................................................................................. 20

ج 5 فهرست ماشین آلات ساخت تجهیزات فیزیوتراپی در کشور................................................................. 20

ج 6 وضعیت طرح های در حال ایجاد تولید تجهیزات فیزیوتراپی............................................................... 21

ج 7 پیش بینی زمان بهره برداری از طرح های در حال اجرا....................................................................... 21

ج 8 پیش بینی بهره برداری رسیدن طرح های در حال ایجاد....................................................................... 22

ج 9 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی ساخت تجهیزات الکترونیکی فیزیوتراپی................................... 22

ج 10 حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی......................................................... 23

هزینه های زمین....................................................................................................................................................... 23

ج 11 هزینه های محوطه سازی...................................................................................................................... 24

ج 12 تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی............................................................ 24

ج 13 حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تجهیزات فیزیوتراپی.......................................................... 25

ج 14 تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی.................................. 25

ج 15 وسائل نقلیه مورد نیاز طرح................................................................................................................... 26

ج 16 معرفی چند شرکت تامین کننده مواد اولیه طرح.................................................................................. 26

ج 17 خلاصه مکان ی اجرای طرح............................................................................................................. 27

ج 18 نیروی انسانی مورد نیاز طرح............................................................................................................... 27فصل چهارم - جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................ 28

نتایج حاصله از اجرای طرح :.................................................................................................................................. 29خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا bp ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

1- 1 مقدمه :

فیزیوتراپی یک شاخه ای از علم پزشکی و توانبخشی مجموعه اقداماتی است که برای یک فرد معلول یا بیمار انجام می دهد . تا شخص بتواند از نظر جسمی – روانی – حداکثر توانایی و استقلال خویش را بدست آورد و زندگیش را به حد طبیعی نزدیک نماید .در این شیوه درمان بدون استفاده از دارو و تنها با کمک تجهیزات مختلف به مداوای بیماران پرداخته می شود . در این عملیات بیماران به صورت مداوم و تحت نظر پزشک با استفاده از تجهیزات مختلف ، عضو بیمار بدن خود را یام می بخشند .

تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است که در طرح حاضر هدف تولید نوع الکترونیکی و الکتریکی آن است . این تجهیزات در فعالیت های ورزشی نیز دارای کاربرد هستند و افراد با بکارگیری آن ها نوعی ورزش درمانی را انجام می دهد .از جمله روش های فیزیوتراپی می توان به روش های زیر اشاره کرد :

الف) امواج مادون قرمز و ماوراء بنفش

ب) تحریکات الکتریکی پوستی

ج) امواج مافوق صوت

د) میدان های الکتریکی و مغناطیسی

ه) لیزر1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکیمحل اجرا :

1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :

تعداد اشتغا ایی این طرح 28 نفر میباشد.مجوز های قانونی :

تعریف: جواز تاسیس مجوزی است که جهت احداث ساختمان ، تاسیسات و نصب ماشین آلات بنام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی (زراعی ، باغی ، شیلاتی ، دام و طیور، جنگل و مرتع) صادر می گردد .

مراحل صدور جواز تاسیس :

1- پذیرش درخواست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی استان .

2- بررسی پرونده از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدیریت صنایع کشاورزی و روستائی .

3- تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضی

4- ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصلاح و تائید فرم پرسشنامه جواز تاسیس با استفاده از اطلاعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرونده به مدیریت .

5- ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس

1- اشخاص حقیقی

- تابعیت ت ایران

- حداقل سن 18 سال تمام

- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

2- اشخاص حقوقی

- اساسنامه ( مرتبط با نوع فعالیت )

- ارائه آگهی تاسیس و آگهی آ ین تغییرات در رو مه رسمی کشورمدارک مورد نیاز:

1- ارائه درخواست کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یا مدیریت صنایع کشاورزی و روستایی استان.

2- اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن

3- تصویر پایان خدمت یا معافیت خدمت سربازی

4- تصویر مدرک تحصیلی و سوابق کاری مرتبط با درخواست

5- یک قطعه ع از هریک از شرکاء

6- تکمیل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی

7- پوشه فنردار

8- درصورت داشتن شرکت ، ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس و رو مه ، مرتبط با فعالیت مورد درخواستگزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از کارخانه تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

براساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از کارخانه تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی به بررسی سیستم ها و دستگاه ها و ماشین آلات موجود در کارخانه پرداختیم و سیستم مدیریت و روش های تامین مواد اولیه را در کارخانه مورد ارزی قرار دادیم ،جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش صنعت و در تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی یکی از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت می باشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .

پروژه کارافرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکیطرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکیکارآفرینی-تولید-تجهیزات-ورزشی-فیزیوتراپی-الکترونیکی.aspx">کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی فیزیوتراپی الکترونیکی پروژه تولید تجهیزات ورزشی فیزیوتراپی الکترونیکیکارآفرینی-تولید-تجهیزات-ورزشی-و-فیزیوتراپی-الکترونیکی.aspx"> کارآفرینی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکیطرح توجیه فنی تولید تجهیزات ورزشی فیزیوتراپی الکترونیکیمشاهده متن کامل ...
پروژه ,مدرسه, معماری, ۱۶۰صفحه , مطالعات ,هنرستان, معماری,رساله هنرستان معماری,طر
درخواست حذف اطلاعات

پروژه مدرسه معماری ۱۶۰صفحه – مطالعات هنرستان معماری,رساله هنرستان معماری,طرح نهایی مدرسه معماری

 

تاریخ ایجاد 13/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۱۶۰صفحه+نقشه های اتوکد   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 13653 kb  تعدادمشاهده  118  


مطالعات مدرسه معماری ۱۶۰صفحه + نقشه
 

 

 فهرست مطالب:

فصل اول : بیان موضوع طراحی
۱- عنوان
۲- بیان مساله و ضرورت طراحی
۳- بیان اه
۴- مبانی نظری عام طرح
فصل دوم: مطالعات پایه
۱- آموزش عمومی
۱-۱- هدف از آموزش
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ
۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه
۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن
۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک
۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد
۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
۲- آموزش و پرورش
۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی
۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران
۲-۲-۱- قبل از ورود
۲-۲-۲- بعد از ورود
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی
۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی
۲-۲-۲-۴- مدارس دوران صفویه
۲-۲-۳- است اج ویژگی‌های برجسته معماری ایرانی در طراحی مدارس
۲-۲-۴- مدرسه در تاریخ معماری ایران
۲-۲-۴-۱- بررسی تعدادی از مدارس قدیمی ایران
۲-۲-۴-۱-۱- مدرسه دارالفنون
۲-۲-۴-۱-۲- مسجد مدرسه سپهسالار
۲-۲-۴-۱-۳- مدرسه علیا»‌ی تون (فردوس)
۲-۲-۴-۱-۴- مدرسه علمیه علیا
۲-۲-۴-۲- آموزش و پرورش در دوران معاصر
۲-۲-۴-۲-۱- ایجاد نوعی مقایسه بین شرایط امروز و دیروز
۲-۳- اه آموزش و پرورش در ایران
۲-۴- تلفیق آموزش با هنر و علمی شدن هنرها
۲-۴-۱- پیدایش اولین هنرستان‌ها (مراکز فنی حرفه ای) در ایران
۲-۴-۲- اصول آموزش وپرورش در هنرستان‌ها
۲-۴-۲-۱- محتوای آموزش
۲-۴-۳- اهمیت و آموزش فنی حرفه‌ای (هنرستان ها)
۲-۴-۴- اه آموزش فنی حرفه‌ای
۲-۵- نقد و بررسی نظام‌های آموزش و پرورش
۲-۵-۱- سیستم آموزشی سنتی (معلم محور)
۲-۵-۲- سیستم آموزش رایج (موضوع محور)
۲-۵-۳- سیستم آموزشی مدرن (دانش‌آموز محور)
۲-۶- مقایسه سیستم‌های آموزشی و انتخاب شیوه آموزشی مناسب
۳- هنر
۳-۱- وابستگی انسان امروز با موضوعات فرهنگی مثل هنر
۳-۱-۱- تعریف فرهنگ
۳-۱-۲- تعریف و منشا هنر
۳-۱-۳- ارتباط فرهنگ- هنر- تمدن
۳-۲- فلسفه هنر- چیستی هنر
۳-۲-۱- تعریف هنر در موضوع
۳-۳- انواع هنر
۳-۳-۱- هنرهای دیداری
۳-۳-۲- هنرهای شنیداری
۳-۳-۳- هنرهای گفتاری
۳-۳-۴- هنرهای آمیخته
۳-۴- هنر زیبا و هنر کاربردی (دوگانگی کاذب)
۳-۵- تعریف هنرهای تجسمی
۴- نوجوانی و جوانی
۴-۱- تعریف جوانی (بررسی روانشناختی گروه سنی جوان)
۴-۱-۱- مشخصه اصلی دوره جوانی
۴-۱-۲- سنین نوجوانی و جوان
۴-۲- رشد جسمی و (بلوغ)
۴-۳- رشد و تغییرات تفکر در نوجوان و جوان
۴-۴- خلاقیت ویژگی مهم نوجوانان و جوانان
۴-۴-۱- خلاقیت چیست؟
۴-۴-۱-۱- تفکر واگرا
۴-۴-۱-۲- تفکر همگرا
۴-۴-۲- ویژگی‌های نوجوان خلاق
۴-۴-۳- خلاقیت و محیط اجتماعی
۴-۵- روحیات جوان
۴-۵-۱- خود و خودانگاره
۴-۵-۲- عزت نفس
۴-۵-۲-۱- تفاوت عزت نفس در دختران و پسران
۴-۵-۲-۲- عوامل موثر در عزت نفس
۴-۵-۳- شخصیت و عوامل تاثیر گذار برآن
۴-۵-۴- هویت و عوامل شکل دهنده آن
۴-۵-۴-۱- دستی به هویت
۴-۵-۴-۲- تعلیق هویت
۴-۵-۴-۳- توقف هویت
۴-۵-۴-۴- پراکندگی هویت
۴-۵-۵- وضعیت هویت در سنین مختلف
۴-۵-۵-۱- هویت
۴-۵-۵-۲- هویت اجتماعی و فرهنگی
۴-۶- عواطف در جوانان
۴-۷- نیازهای جوانان
۴-۷-۱- نیازهای کمبود
۴-۷-۲- نیازهای رشد
۴-۷-۳- نیازهای روانی نسل جوان و تبعات عدم ی آنها
۴-۸- علایق جوانان
۴-۹- نظام‌های فرهنگی- اجتماعی موثر در رشد نوجوانان و جونان
۴– تاثیر شرایط اجتماعی و اقتصادی بر وضعیت نوجوانان و جوانان
۴– جایگاه جوان در جامعه
فصل سوم : مطالعات تکمیلی
۱- مقررات ساختمانی در سایت با کاربری آموزشی
۱-۱- تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی
۱-۱-۱- مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی
۱-۱-۲- پارکینگ در کاربری آموزشی
۲- ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی
۲-۱- مکان ی فضای آموزشی
۲-۱-۱- کاربری‌های سازگار
۲-۱-۲- کاربری‌های ناسازگار
۲-۱-۳- قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی
۲-۱-۴- تحلیل و پیشنهادات همجواریها
۲-۱-۵- مکان ی با توجه به فرم و شکل زمین
۲-۱-۶- شرایط محیطی
۲-۱-۷- اوضاع طبیعی زمین
۲-۲- جهت ی فضای آموزشی
۲-۳- دسترسی به فضای آموزشی
۲-۳-۱- شعاع دسترسی
۲-۳-۲- عوامل کاهش شعاع دسترسی
۲-۴- ایمنی واحدهای آموزشی
۲-۴-۱- ایمنی در مقابل سوانح طبیعی
۲-۴-۲- ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی
۲-۴-۲-۱- حریق
۲-۴-۲-۲- خطوط انتقال و توزیع برق
۲-۴-۳- ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه
۲-۴-۴- رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس
۲-۵- ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه
۲-۶- تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی
۲-۶-۱- ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدارس
۲-۷-۱- انواع سازماندهی مدارس
۲-۷-۱-۱- سازماندهی مرکزی
۲-۷-۱-۲- سازماندهی خطی
۲-۷-۱-۳- سازماندهی شعاعی
۲-۷-۱-۴- سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی
۲-۷- خصوصیات فیزیکی مدرسه
۲-۷-۲- ظرفیت مدارس
۲-۷-۳- تعداد طبقات مدارس
۲-۷-۴- مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز
۲-۷-۶- ظرفیت و سرانه فضاها
۲-۷-۶-۱- فضاهای بسته و س وشیده
۲-۷-۶-۲- فضاهای محوطه
۲-۷-۷- سازمان دهی و ساخت کلاس
۲-۷-۷-۱- سازمان اجتماعی کلاس
۲-۷-۷-۲- سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس)
۲-۸- خصوصیات محیط درس
۲-۸-۱- نورگیری کلاس‌ها
۲-۸-۱-۱- استفاده از نور طبیعی
۲-۸-۱-۲- استفاده از نور
۲-۸-۲- اهمیت عامل رنگ در فضاهای آموزشی
۲-۸-۲-۱- مبانی رنگها
۲-۸-۳- صوت
۲-۸-۳-۲- آلودگی صوتی توسط وسایل نقلیه
۲-۸-۳-۳- روش‌های کنترل سر و صدا
۲-۸-۴- شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی
۲-۹- وجی‌های مدارس
۲–راهروهای پله
۲– راهرو ها
۲– نرده‌های حفاظ پله
۲– درها
۲– فضاهای واحد آموزشی
۲–۱- فضاهای بسته یا س وشیده
۲–۲- فضاهای باز و محوطه
۲– نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی
۲-۱۶- اصول کلی در طراحی هنرستانها
۲-۱۷- آشنایی بارشته نقشه کشی معماری
۲-۱۸- اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس
چکیده فصل سوم ( مطالعات تکمیلی )
فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
۱- بررسی نمونه‌های داخلی
۱-۱- هنرستان دخترانه پاپلی خلعتبری، تهران
۱-۲- دانشکده هنر‌های زیبا
۲- بررسی نمونه‌های خارجی
۲-۱- پل
۲-۲- مدرسه هنر و معماری فلوریدا
فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه
۱-۱- ویژگی‌های شهر مشهد
۱-۱-۱- مطالعات جغرافیایی و اقلیمی
۱-۱-۲- خصوصیات اقلیمی
۱-۱-۳- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
۱-۱-۴- ویژگی‌های معماری در مناطق گرم و خشک
۱-۲- اثرات اقلیمی در طراحی فضاهای آموزشی
۱-۲-۱- ضرورت توجه به بحث طراحی اقلیمی در ساختمان‌های آموزشی
۱-۳- عمده‌ترین ویژگی‌های اقلیمی برای ساختمانهای آموزشی در شرایط آب و هوایی مشهد
۱-۴- فرم کالبدی و سازمان دهی پلان
۱-۵- ابعاد و اندازه پنجره‌ها
۱-۶- عمق سایه بان
۱-۶-۱- ضریب سایه بان (c)
۱-۷- تهویه مورد نیاز
۱-۸- مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی
۱-۸-۱- تاثیر رنگ خارجی
۱-۹- گیاهان و فضای سبز
۱– پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش مکانیکی مناسب
۲- مطالعات جمعیتی شهر مشهد
۲-۱- جمعیت کنونی شهر مشهد
۲-۲- جمعیت شناور شهر مشهد ۰
۲-۳- جمعیت آینده شهر مشهد ۰
فصل ششم : معرفی سایت پروژه
۱ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان ی سایت آموزشی
۲ـ معرفی سایت
۲-۱- بررسی منطقه پروژه
۲-۱-۱- وضعیت فیزیکی زمین (ابعاد و اندازه‌های سایت)
۲-۱-۲- موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف
۲-۱-۳- دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن
۲-۱-۴- ترافیک
۲-۱-۵- تراکم ساختمانی در محدوده سایت
۳- سایت آنالیز
۳-۱- تحلیل دسترسی‌ها و درجه بندی معابر
۳-۲- بررسی کاربری‌های اطراف و تراکم طبقاتی
۳-۳- بررسی گره‌های ترافیکی و آگوستیک
۳-۴- بررسی وضعیت تابش
۳-۵- دید و منظر از بیرون سایت به درون
۴- ع ‌های سایت
فصل هفتم : برنامه فیزیک طرح
برنامه فیزیکی طرح
فصل هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
۱- مبانی نظری خاص طرح
۲- روند طراحی
۲-۱- لکه های پیشنهادی
۲-۲- احجام پیشنهادی
۳- دیاگرام توجیه طرح پروژه
فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح
مدارک و نقشه های طرح
منابع

بخشی از مطالب:
 
فصل اول: بیان موضوع طراحی
۱- عنوان
در دنیای امروز مهمترین وظیفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشد دادن حس مسئولیت شخصی است، به چنان شیوه‌ای که اجتماع نتایج آن را بیش از مجموع افرادی که در بر دارد، نشان دهد. افزایش حجم اطلاعات و دانش بشری و همچنین چگونگی انتقال آن به نسلهای بعد نیز از مسائلی است که بحث صلی آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.
با توجه و نگاهی دقیق‌تر به شرایط جامعه کنونی ما و بالاخص شرایط آموزشی در سطوح مختلف، که شامل دو مرحله قبل از و (تحصیلات عالی) می‌باشد نقش آموزش و پرورش در چ گی رسیدن دانش آموختگان به مراحل بعدی قابل وجه می‌باشد.
سیستم آموزش در نظام جدید آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه می‌باشد که یکی از این شاخه‌های شاخه فنی حرفه‌ای می‌باشد که در این شاخه، هدف، آموزش و تربیت افرادی می‌باشد که با توانایی ب شده در این دوره توانایی فعالیت در حرفه‌ای مرتبط با رشته گذراند شده در این مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. هنرستان‌ها را می‌توان به عنوان جایگاهی که در آن دروس نظری کم رنگ می‌شود اما از میان نمی‌رود و دروس عملی پررنگ‌تر و اصلی‌تر می‌باشد تا دانش‌آموزان را در برخورد با حرفه آینده خود آماده نماید، معرفی نمود.
با نظری جدی‌تر و دقیق‌تر به جامعه و همچنین نقش مهم شاخه فنی حرفه‌ای در آموزش افراد در رشته‌های مختلف و تاثیر این آموزش در بطن جامعه به عنوان جزیی کوچک از جامعه حرفه‌ای اما کامل کننده آن، طراحی فضایی که بتواند به نیازهای فرمی و عملکردی پاسگو باشد، حائز اهمیت است.
 
۲- بیان مساله و ضرورت طراحی
طراحی معماری مدرسه همواره بازتاب تغییرات شرایط اجتماعی و مفاهیم آموزشی بوده است. مسلماً تاثیر محیط زیست نیز بر افراد بر ی پوشیده نیست و برای گسترش آن یا معماری که ورای کارکردگرایی ساده است – انسان بدون شک توجهی خاص برای آن و آگاهی لازم از سلامت روحی کاربران آن دارد. به همین دلیل مدارس و مراکز آموزشی که انسان دوره‌ای طولانی از عمر خود را در آنها سپری می‌کند، باید به مکانهای قابل توجه و جالب، هم برای معماران، هم بر عموم مردم و همچنین برای نهادهای تی و خصوصی که آنها را اداره می‌کنند بدل گردند. همچنین واضح است که تاثیر معماری بر آموزش از مدتها پیش امری شناخته شده است و رفتار دانش‌آموزان و دانشجویان و معلمان در رابطه تنگاتنگ با آن قرار دارد.
پرداختن به موضوع طراحی مراکز آموزش حرفه‌ای که دارای نقشی انکار پذیر در آموزش افراد حرفه‌ای برای ورود به جامعه و تبدیل آن به یک جامعه حرفه‌ای و در حقیقت تزریق مهارت در همه سطوح کاربردی آن، مسئله‌ای است که با توجه و دقت در نظم و سازمان دهی و فضاهای اینچنین که مشابه کارگاه‌های کوچک اما با یک سیستم آموزشی مدون در جامعه موجود می‌باشند، ا امی می‌باشد.
۳- بیان اه
در تعریف طرح می‌توان گفت که طراحی مرکز آموزش حرفه‌ای و یا به عبارتی دیگر هنرستان موضوع صلی این پروژه می‌باشد.
در تعبیری که گیل (gail) از مدرسه دارد، مدرسه یک موسسه اجتماعی است که در آن ارتباط از یک سو به تحقق وظیفه‌های رسمی مدرسه، اخذ تصمیم، هماهنگی، تامین قدرت برای رفع نیازها و شکل‌گیری رابطه‌های غیر رسمی یاری می‌رساند و از سوی دیگر، به پیشبرد هدفهای تربیتی درباره جریان‌های اجتماعی مانند همکاری، سازگاری و توافق می‌انجامد.
همچنین از دیدگاه مدرنیسم، مدارس نهادهایی‌اند که در اجتماعات واقعی دارای موقعیتی خاص هستند، پس زندگی و دوام آن به انجام دامنه وسیعی از کارکرد‌های متفاوت اجتماعی وابسته است. مدارس خواستار تربیت دانش‌آموزانی‌اند که هم دارای تجربه و مهارت‌های مفید و کامل برای موفقیت در زندگی اجتماعی هستند و هم با جمع شدن این تجربه‌ها امکان شکل‌گیری یک جامعه آرمانی به شکلی که مدرنیسم ترسیم می‌کند وجود دارد.
با توجه به این دو دیدگاه می‌توان اه طراحی مدرسه – با یک ویژگی خاص یعنی مدرسه آموزش حرفه‌ای – را در طراحی، یک مرکز در رابطه‌ای با جامعه در نظر گرفت. اما با در نظر گرفتن ویژگی « آموزش حرفه‌ای » موارد دیگری از جمله حس خود آفرینندگی، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و تبدیل روحیه مصرف کننده دانش به تولید کننده دانش، را نیز می‌توان مد نظر قرار داد.
 
۴- مبانی نظری عام طرح
به گفته و رگروپیوس، اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه‌ای ثمربخش برای نسل آینده باشد، محیط و ساختمانهایش می‌بایست. .. باشند به تقلید شده.
مطمئناً طراحی و ساخت فضای مناسب وکارا برای استفاده تفرادی که نیاز به تمرکز، تفکر و حتی تفریح دارند باید به گونه‌ای باشد که این نیازها را پاسخگو باشد و در حقیقت چند عملکردی را خواهیم داشت. تعیین طراحی ساخت اصلی کلاسها و کارگاه‌ها بر اساس سیستم آموزشی (سیستم سنتی: معلم محور- سیستم رایج: موضوع محور – سیستم مدرن: شاگرد محور) نیز از نکات مهم به شمار می‌آید.
شناخت منطقه و پتانسیلهای آن و استفاده از مفاهیم حرکت، خلاقیت و نوآوری نیز در ایده‌های معماری این پروژه استفاده می‌شود.
 
 
 
فصل دوم: مطالعات پایه 
۱- آموزش عمومی
وظیفه آموزش آموختن آن معلومات تخصصی و مهارتهایی نیست که بعدها باید مستقیماً در زندگی بکار گرفته شود. افراد انسانی را نباید همچون ابزارهایی بی جان در نظر گرفت. آموزش باید این هدف را دنبال کند که جوانان را نه به صورت متخصص، بلکه به عنوان شخصیتهایی متعادل و موزون به جامعه تحویل دهد. اهمیت آموزش بیش از هر چیز در عرضه قابلیتهایی است که تفکر و داوری مستقل را تضمین می‌کنند، نه در ارائه بعضی معلومات تخصصی. هرگاه شخصی بر مبنای اساسی موضوع موردنظر خود تسلط یابد و درعین حال شیدن و کار مستقلانه را هم فراگیرد، مطمئناً راه خود را خواهد یافت و افزون بر این اوست که خواهد توانست خود را با پیشرفتها و تحولات تطبیق دهد، نه شخصی که آموخته هایش بطور عمده چیزی نیست جز معلومات درباره جزئیات تخصصی.
اصولاً بستر و زمینه کار هنرمند معاصر و هنرمند سنتی تفاوت‌های بارزی دارد که می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:
جامعه سنتی جامعه‌ای محدود و بسته بود و ساختار ساده و روشنی داشت. اما جامعه امروزی باز و ارتباط با جوامع دیگر و در تأثیر متقابل با آنهاست و ساختاری پیچیده و غامض دارد. به تبع ساختار اجتماعی، ساختار ، اقتصادی و فرهنگی جوامع سنتی نیز ساده و مشخص بود. حال آنکه در جوامع فعلی ساختار ، اقتصادی و فرهنگی، پیچیده و متغیر است. ارتباطات، تحولات در جوامع پیشین کند و خفیف و قابل مهار و هدایت بود. ولی در جوامع امروزی سریع و شاید گاه ناگهانی و غیرقابل مهار است.
در گذشته مفاهیم مختلف زمان، مکان، حرکت، سرعت، ارتباط و غیره مشخص و ثابت به نظر می‌رسیدند. امروزه با حرکات پرشتاب علوم در شناخت مجهولات و باز افق‌های تازه، تعاریف بهم ریخته و مفاهیمی چون فضا، مکان، زمان، حرکت، سرعت، ارتباط و. .. به کلی دگرگون شده و هر روز نوتر می‌شوند و در پی خود شرایط جدیدی را از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ایجاب می‌کند. سرعت تحولات به حدی است که متفکرین کشورهای توسعه یافته که مرکز و قلب این تحولاتند، فرصت تبیین شرایط جدید را به خوبی ندارند. کشورهای جهان سوم هم که در کانون خیزش تحولات نیستند به دلیل سرعت ارتباطات تحت تأثیر سریع همان تحولات و اقع می‌شوند.
 
۱-۱- هدف از آموزش
ویلیام گادوین، منظور حقیقی آموزش را پدید آوردن خوشبختی معرفی کرده است. س.ا.م. جود در کتاب درباره آموزش، سه هدف برای آموزش فهرست می‌کند.
۱- قادر ساختن فرد به تأمین زندگیش.
۲- آماده ساختن ا برای ایفاء نقشی که به عنوان شهروند یک جامعه مردم سالار بر عهده دارد.
۳- قادر ساختن او به تکامل بخشیدن همه نیروها و استعدادهای ذاتی اش تا از زندگی به خوبی بهره مند شود.
۱-۲- تأثیر آموزش بر فرهنگ
عادتاً نسل متأ هرچه را که از راه تعلیم و تربیت بجا می‌گذارد و یا از طریق مشاهده و معاینه از نسل مقدم خود می‌گیرد، از همین راهها به نسل بعد از خود منتقل می‌کند. انتخاب یا طرد عناصر فرهنگی ملی همواره متناسب است با سازگاری آنها با تحولات مادی و معنوی که بنا بر عللی در میان یک ملت رخ می‌دهد و معمولاً درگیرودار همین تحولات است که نظام فرهنگی و عناصر آن بکلی یا بنحو انتخ دستخوش تغییر می‌گردد و جای خود را به عناصر تازه می‌دهد که بعضی از آنها بیشتر صورت تبدیل یافته‌ای از عناصر پیشین هستند. در چنین مرحله‌ای است که اتخاذ یک روش دقیق برای ی جامعه به حفظ میراثهای قابل بقاء و یا همساز و قابل انطباق بعضی از آنها با وضع جدید اجتماعی ضروری می‌نماید.
این هدف در سیاست فرهنگی ما از طریق آشنا ساختن جامعه ایرانی است به تمدن و فرهنگ ایران تا از این راه در حفظ و توسعه آن بکوشند و از طر فی دیگر آگاهی از فرهنگهای دیگر جهان است برای قبول عناصری از آن که در بهبود زندگانی موثر هستند و او را به کمال معنوی بیشتری هدایت خواهند نمود، تا فرهنگ ملی خود را کاملاً درک کند و بدان قابلیت انطباق بیشتری با تحولات و ترقیات اجتماعی و اقتصادی آینده ببخشد و با توجه به همین هدف است که اصول چهارگانه سیاست فرهنگی ایران بصورت ذیل معلوم گردیده است:
۱- فرهنگ برای همه 
۲- توجه به میراث فرهنگی
۳- فراهم آوردن بیشترین امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و هنری
۴- شناساندن فرهنگ ایرانیان به جهانیان و آگاهی از مظاهر وفرهنگهای دیگر جهان.
با در نظر داشتن این اصول چهارگانه، سیاست فرهنگی ایران به چهار نکته اساسی ذیل توجه خواهد داشت:
– اول: سعی در اینکه بهره مندی از فرهنگ ایران از انحصار گروهی خاص بیرون آید و در دسترس همه افراد ملت قرار گیرد.
– دوم: ارزی مجدد میراثهای فرهنگی و بازیافتن عناصر زنده و دوام پذیری آن برای نگاهداری در جامعه تحول یافته ایران امروز و فردا.
– سوم: کوشش در پرورش و رشد نیروی ابداع در طبقه جوان برای آنکه بتوانند سبب و محرک نهضتهای جدید فرهنگی و هنری،‌البته با درنظر داشتن جوانب کمال در آنها باشند و از این راه به غنای فرهنگ ملی ما کمک کنند.
– چهارم: سعی در بط روابط فرهنگی ایران با جهانیان تا ازاین راه تعالی فرهنگ ما و فرهنگهای دیگر آسانتر صورت پذیرد، فرهنگ ایران بهتر شناسانده شود و آشنایی ایرانیان، با تحولات اساسی جهان در زمینه‌های فکری و ادبی و هنری و همچنین در شیوه‌های بدیع و تازه زندگانی بهتر امکان یابد.
 
۱-۳- تأثیر فرهنگ بر جامعه
از آنجائیکه فرهنگ حیات جامعه است و همه ابعاد زندگی اجتماعی را دربرگرفته و مدار اصلی آن مردم هستند، بنابراین هدف هر سیاست فرهنگی که به همگانی فرهنگ گرایش دارد و می‌خواهد فرهنگ اندوزی را در جامعه اعتلا بخشد باید متکی بر میراث فرهنگی (ایدئولوژی و فرهنگ ملی )آن جامعه و مشاهده رفتار جمعی و عنایت به نیازهای مردم در بستر زمان باشد. درایران تا چندی پیش، فرهنگ هیچگاه جداگانه و به عنون ارزش خاص (بنام فرهنگ و مثلاً در کنار آموزش)مطرح نبوده است. بلکه در همه جا در خانه، کاشانه و در محل ب و کار در مکتب و مدرسه، زندگی همراه با فرهنگ اندوزی بوده است و این خود روش زندگی متأثر از میراث تاریخ ما بوده است.
در دنیایی که اطلاعات، تکنولوژی متنوع مردم متغیر، با کمک شبکه‌های ارتباط جمعی (بخصوص سیستمهای ‌ای جدید که تمامی نقاط کره زمین را زیر پوشش خواهند گرفت) و روابط وسیع بین المللی و استفاده از کلیه امکانات و وسائل اشاعه فرهنگی، زندگی همه ملتها را دستخوش بحرانهای مختلف اجتماعی ساخته است، تنها توسعه و رشد فرهنگی بر پایه میراثهای فرهنگی است که می‌تواند معارف درونی و بیرونی جامعه را در تقابلی سودمند متعادل و فهم او را از جهان و انسان متکامل سازد، بدون آنکه هویت ملی خود را از دست بدهد و در برهوت دنیای امروز بدون جانپناه بماند.
آنچه امروز به عنوان فرهنگ عرضه می‌شود یا در جنبه محدودی مخصوص طبقات ممتاز فرهنگی است و دسترسی به آن برای همگان بسیار دشوار و عموماً پرسوال و بی جواب و یا شبه فرهنگ است و صرفاً تولید و مصرف انبوره فرهنگی و به قصد پر اوقات فراغت (با استفاده از وسائل ارتباط جمعی، تفریحات، ورزش و غیره) و در نتیجه بسیار ضعیف و بی مایه، عقیم و بی ثمر، موجب خودفراموشی و در مقابل استیلای فرهنگ بیگانه، درمانده می‌باشد، اولین و مهمترین گرایش اصلی در سیاست توسعه فرهنگی توجه به مبانی ایدئولوژیک جامعه و دستاورد فرهنگ ملی است.
نکته دیگر مهم سیاست فرهنگی، سیاست همگانی فرهنگ و تربیت عمومی جامعه است. این امر نه به معنی آن است که صرفاً به توده‌های وسیع مردم امکان دستی به آثار فرهنگی داده شود، بلکه عبارت از دادن قدرت و اختیار انتخاب و تصمیم‌گیری برای فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به همه مردم است. شرایط و امکاناتی که برای برقراری تماسها و مبادلات فرهنگی فراهم آمده یا خواهد آمد، تنها عنده معدودی را بر نگیرد، بلکه جامعه و یا فرهنگ را در دومقوله تفکیک ناپذیر از یکدیگر و دوروی یک سه بدانیم. هدف از همگانی فرهنگ، از بین بردن نابرابریهای فرهنگی موجود میان طبقات و قشرهای مختلف جامعه و تمرکز ز است. یعنی وسعت بخشیدن به میزان دسترسی و مشارکت مردم در امور فرهنگی به طریقی که کلیه طبقات اجتماعی، نواحی و گروههای سنی ن ا و روستاها و غیره را شامل گردد. عوامل فرهنگی جنبه‌های زیبایی شناسانه است که همواره انسان را به آفرینش آثار بدیع تشویق می‌کند.
خواسته ها، آرمانها و معیارهای زیبایی شناختی انسان ثابت نیست و به همین سبب آفرینش در هنرها ادامه خواهد یافت. گرچه دگرگرونی در معیارها و ارزشهای زیبایی شناسانه به این مفهوم نیست که همه الگوها و صورتهای هنری به یک نسبت در حال دگرگونی است بلکه برخی الگوها پایدارتر از سایر الگوها هستند.
سطوح و لایه‌های گوناگون ارزش‌های زیباشناختی عبارتند از:
۱-۳-۱- ارزش‌ها و صورتهای پایدار و کهن:
تأثیر پدیده‌های اصلی فرهنگ و تمدن یک قوم یا ملت، از لحاظ گسترده تاریخی و جغرافیایی بسایر پایدار و درعین حال پویاست.
۱-۳-۲- ارزش‌ها و صورتهای نیمه پایدار یا سبک:
گونه‌ای از صورتها، الگوها و بازتاب ارزش‌های هنری که از لحاظ تاریخی دوره‌ای میان مدت را دربر می‌گیرد.
۱-۳-۳- ارزش‌ها و صورتهای زودگذر یا مد:
مد در پی برخی از انواع دگرگونیها و تبادلات فرهنگی و هنری بین گروهها، قومها و ملتهای گوناگون پدید می‌آید. که دارای گسترده زمانی کوتاه مدت است و در ارکان هنر یک قوم و ملت تأثیر اساسی و ساختاری ندارد.
جوهر فرهنگ، ارزشها هستند، فرهنگ ساختار زندگی است و تفکر شاخص زندگی است. فرهنگ، آئینی متعلق به عموم مردم جامعه است و تعلق به گروه خاصی ندارد، لیکن نوع این فعالیت در گروههای مختلف، متفاوت است. فرهنگ همواره در حال تغییر است. یکی از عوامل این تغییر، رابطه بین فرهنگهاست که هدف آن تکامل و تعادل فرهنگی است. این نوع انتقال فرهنگی از طریق تماس صورت می‌پذیرد. روزبروز با تماس فرهنگها، تفاوتهای فرهنگی و تعداد فرهنگها کمتر می‌شود. ولی اختلافات فرهنگی تا زمانی که گروههای مشخص مردم وجود دارند باقی خواهد ماند.
بنا به سخن کانت فرهنگ پذیری از دو مسیر علم و هنر ممکن می‌شود و طریقه انتقال فرهنگ در نسلها، از طریق تعلیم و تربیت و از طریق مشاهده و معاینه است.
رابطه فرهنگ و‌آموزش دارای دو وجه است. وجه اول ح ی است که فرهنگ به نهایت رسیده و به ذهن‌های جوان‌تر منتقل می‌شود. وجه دوم ح ی است که فرهنگ در مرحله‌ای از فرایند توسعه است و ذهن‌های جوان‌تر تربیت می‌شوند تا هم آنرا بپذیرند و هم اصلاحش کنند. بنابراین هدف آموزش فرهنگ عبارت است از انتقال میراث فرهنگی، ارزش سنجی آن و توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی. آموزش یا تعلیم فرآیندی است که طی آن اجتماع می‌کوشد فرهنگش را به عموم منتقل سازد و یک روند ارتباطی عرضه گرا و یک طرفه می‌باشد. ترویج، شامل آگاه مردم و آموزش مردم و تغییر رفتار بشر است که روند ارتباطی عرضه گرا و تقاضاگرا می‌باشد.
 
۱-۴- وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ
تعلیم و تربیت با توجه به فرهنگ جامعه یعنی انتقال میراث فرهنگی، ارزش سنجی آن و توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی است. روی این زمینه مدرسه در مقابل فرهنگ سه وظیفه عمده به عهده دارد.
۱-۴-۱- فهم میراث فرهنگی
یکی از وظایف مهم مدرسه انتقال میراث فرهنگی به شاگردان است. مدرسه نه تنها در این مورد نقش انتقال دهنده را به عهده دارد بلکه تفسیر و ترجمه فرهنگ جامعه نیز به عهده مدرسه می‌باشد. مربیان باید به شاگردان در فهم فرهنگ جامعه کمک نمایند و ایشان را راهنمایی کنند تا رفتار، احساس، عقاید و افکار و ایده الهایی را که مورد قبول جامعه هستند در خود رشد دهند. ایجاد حس قدردانی در شاگردان نسبت به میراث فرهنگی، نیز از مهمترین وظایف مدرسه می‌باشد.
معمولاً تغییرات زندگی اجتماعی و تأثیر آن در کلیه شئون زندگی، طبقه جوان و شاگردان مدارس را از میراث فرهنگی دور می‌سازد و همین امر تضادی بین افکار و نظریات و احساس و عقاید جوانها و سالمندان بوجود می‌آورد. اختلاف افکار و عقاید تا اندازه‌ای وحدت جامعه را متز ل می‌سازد و ادامه حیات اجتماعی مردمی جامعه مشکل می‌شود.
در اینجاست که مدرسه برای جلوگیری از تضاد فکری و عقیدتی و حفظ وحدت جامعه و ادامه زندگی اجتماعی باید به شاگردان کمک کند تا ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را بهتر درک نمایند و قدر و اهمیت آنها را بدانند. دراین زمینه فیلسوف عالیقدر یی جان دیویی می‌گوید: « جامعه مانند حیات بیولوژیکی از طریق انتقال حفظ می‌شود و این انتقال به وسیله ارتباط عادات، طرز کار، فکر و احساس از طرف افراد مسن‌تر به افراد جوانتر صورت می‌گیرد. بدون انتقال ایده الها، امیدها، انتظارات، میزانها و عقاید از طرف عده‌ای که به واسطه طول سن در مقابل زندگی جمعی ح ضعف و عدم توجه دارند به آنهایی که وارد در این مرحله زندگی اجتماعی می‌شوند حایت جمعی نمی‌تواند باقی بماند. »
بعضی از مربیان، وظیفه مدرسه را در انتقال میراث فرهنگی به عنوان نقش محافظه کارانه این مؤسسه تربیتی تلقی کرده‌اند و ایفای این نقش را در جهت ایجاد زمینه مشترک فرهگی در جامعه ضروری می‌دانند. ولی چنانچه خواهیم دید وظیفه مدرسه تنها انتقال میراث فرهنگی و کمک به شاگردان در درک و فهم آن میراث نیست.
۱-۴-۲- ارزش سنجی میراث فرهنگی
وظیفه دوم مدرسه در مقابل فرهنگ جامعه، امتحان و ارزش سنجی میراث فرهنگی است. بدون تردید آنچه که گذشتگان برای ما باقیمانده است باید به وسیله میزان و محک علمی در معرض آزمایش و ارزش سنجی قرار گیرد روی این زمینه مدرسه باید مهارتها و استعدادهای لازم را برای ارزش سنجی میراث فرهنگی، افکار و عقاید، آداب و رسوم، ایده الها و آرزوها، میزانها و سنن اخلاقی و موسسات اجتماعی در شاگردان رشد دهد. به طور مسلم تمام آنچه از گذشته به ما رسیده است برای زندگی امروز و حتی آینده ما مفید نیست. شرایط زندگی ما با گذشته فرق دارد.
روی این زمینه آداب و رسوم و سنن و افکار و عقاید گذشته قابل تجدیدنظر و آزمایش هستند. در اینجاتس که شاگرد باید قوه قضاوت صحیح را در خود رشد دهد و امور را به طور علمی مورد انتقال قرار دهد؛ یعنی جنبه‌های خوب و بد آنها را با میزان علمی مشخص سازد. ضمن ایفای این وظیفه، مدرسه باید به شاگردان کمک کند تا امور اجتماعی، افکار و عقاید، آداب و سنن و مبانی اخلاقی را تحلیل نمایند ؛ علل پیدایش آنها را درک کنند ؛ شرایطی را که در پیدایش این گونه امور موثر بوده‌اند بررسی نمایند و آنگاه آن شرایط را با وضع حاضر مقایسه کنند. آنچه قابل اجرا و مفید است حفظ نمایند و آنچه مفید نیست کنار بگذارند. چه بسیار افکار و عقاید، آداب و رسوم، عادات و سنن و میزانهای اجتماعی و اخلاقی که در گذشته مورد قبول واقع شده اند، ولی ارزش آنها در زمان حاضر قابل تردید است. بنابراین شاگرد حق دارد که علل و فلسفه بعضی از امور اجتماعی را سئوال کند و خود را دست بسته تسلیم این گونه امور نسازد.
بدین وسیله می‌توان شاگردان را آماده ساخت تا نقش موثری در تغییرات اجتماعی داشته باشند و تا حدی این تغییرات را هدایت نمایند. تذکر یک نکته در اینجا ضرور یاست و آن اینکه، منظور از ارزش سنجی و امتحان میراث فرهنگی نه آن است که بدون توجه به ارزش و اهمیت این میراث و به تصور رها ساختن خود از قید آداب و رسوم گذشته به آنچه از گذشتگان به ما رسیده است پشت پا زنیم و خود را اسیر تمایلات آنی خویش قرار دهیم؛ بلکه همان طور که گفته شد ملاک و میزان ارزش سنجی و آزمایش میراث فرهنگی همان روش علمی است و با اجرای این روش ما می‌توانیم آنچه از گذشته به درد ما می‌خورد حفظ کنیم و آنچه برای زندگی امروز ما بیفایده بنظر می‌رسد ترک نمائیم. با توجه به اینکه کلیه موسسات اجتماعی، آداب و رسوم، افکار و عقاید، نظام حکومت، وضع اقتصادی و موسسات تربیتی همه در معرض تغییر هستند بنابراین افراد هر جامعه باید دائماً امور اجتماعی را در معرض آزمایش قرار دهند و افکار و عقاید و آداب صحیح را حفظ کنند و در توسعه آنها نیز اقدام نمایند.
۱-۴-۳- توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی
مهمترین وظیفه تعلیم و تربیت یا مربی،‌کمک به نسل جوان یا شاگردان در پیشرفت و توسعه میراث فرهنگی است. بنابراین وظیفه مدرسه این نیست که تنها میراث فرهنگی را به شاگردان انتقال دهد یا آنها را در ارزش سنجی این میراث کمک نماید بلکه کار مهم تعلیم و تربیت توسعه و پیشرفت میراث فرهنگی است.
در اجتماعاتی که وظیفه مدرسه فقط انتقال میراث فرهنگی است یک ح رکود و توقف مشاهده می‌شود و حتی کار بجایی می‌رسد که این میراث ارزش خود را برای مردم اجتماع از دست می‌دهد و جامعه به قهقرا سوق داده می‌شود. همین طور نباید فقط به ارزش سنجی میراث فرهنگی پرداخت زیرا دراین صورت یک ح هرج و مرج و بی ثباتی در جامعه بوجود می‌آید ؛ افکار و عقاید گذشته اهمیت خود را از دست می‌دهند و چیز تازه‌ای جای آنها را نمی‌گیرد. روی این زمینه باید در توسعه و پیشرفت میراث اجتماعی کوشش نمود و نسل جوان را یاری کرد تا متناسب با مقتضیات زندگی زمان حاضر، افکار و نظریات تازه خلق کند و جامعه را بسوی ترقی و تعالی سوق دهد. زندگی در هر دوره مست م ایجاد و اختراع راههای تازه است. در هر عصری برای ادامه حیات اجتماعی، افکار و نظریات جدید، اسباب تازه، عادات معین و طرق زندگی خاص لازم و ضروری است. بشر در هر مرحله از زندگی مجبور است در افکار و عقاید، آداب و رسوم، میزانها و سنن ملی و اجتماعی خود تجدید نظر کند و در تشکل مجدد این گونه امور اقدام نماید تا بتواند موجبات پیشرفت خود را فراهم کند.
 
 
 
 ۲- آموزش و پرورش: 
 
۲-۱- تاریخچه آموزش و پرورش در ایران
پرداختن به پیشینه معماری مدارس در ایران: 
تعلیم و تربیت سنتی:
تعلیم و تربیت سنتی در سه شکل مکتب خانه ها، حوز‌ها‌ی علمیه و تدریس خصوصی در منازل وجود داشت. مکتب خانه‌ها بیشتر به آموزش احکام مذهبی، خواندن قرآن و صرف و نحو عربی می‌پرداختند. ادبیات قدیم همچون غزلیات حافظ، گلستان سعدی، مثنوی مولوی و … نیز از زمره کتب درسی آنها به شمار می‌رفت. این مدارس، با روشهای ی ان آموزشی و زیر نظارت ت فعالیت نمی‌ د. مکان مشخصی برای مدرسه وجود نداشت و این مدارس در منازل معلمان، مساجد، دکه‌های بازار یا سرگذرها تشکیل می‌شد. مکتب دارها عمدتاً معلمانی بودند که خود از معلومات کافی برخوردار نبودند و حتی قادر نبودند معلومات محدود خود را به روش درست به دانش‌آموزان منتقل کنند. در این مدارس دانش‌آموزان تنبیه بدنی می‌شدند و مواد آموزشی برا‌ی آن سنگین و خارج از فهم بود و علاقه به آموختن را در بین آنها به وجود نمی‌آورد.
۲-۱-۱- سیستم آموزشی سنتی:
سیستم آموزش سنتی در یران مبتنی بر نوعی همایش ی ان میان مدرس و دانش‌آموز است به نام «حلقه». در این روش معلم در نقطه آغازین حلقه، معمولا در جناح بالای اتاق با تکیه بر دیوار و یا ستون می‌نشسته و دانش‌آموزان، در دو سوی او، فرمی دایره شکل را تشکیل می‌داده اند. گفته می‌شود که معمولاً حلقه‌ها نظم خاصی داشته‌اند، اما پیوستن دانش‌آموز تازه بدون آنکه اختلالی را ایجاد کند، با گسرش فیزیکی حلقه امکان پذیر بوده است. به عنوان تک روش آموزشی مرسوم، تشکیل حلقه در قرن سوم ه.ق متداول شد.
این هاد با آهنگی طبیعی به آرامی رشد می‌کرد، و احتمالاً با تغییری عمده در سبک تدریس متدوال گردید. در نخستین قرون ، اخبار و اطلاعات با حکم صریح منتقل می‌گردید. از قرن چهارم ه. ق و شاید قبل از آن، این مطلب از طریق توضیح و تفسیر (یا همان تدریس) تکمیل شد و به نوبه خود از طریق بحث و گفتگو (مناظره) به گشت، که مسجد مشخصاً مکان مطلوبی برای این امر نیست. حتی برای دانش‌آموزان فقیر هم راه حل مناسب، این نبود که در همان مسجدی بخوابند که در آن درس گرفته ند. نخست، مدرسه صرفاً اتاقی در خانه خود معلم بود، و هدف آن مسلماً، فقط فراهم محیطی بود ک در آن به دانش‌آموزان درس بدهند، نه که منزل هم در اختیارشان بگذارند. این که چقدر طول کشید تا این موضوع تبدیل به مسئله‌ای رسمی و دائمی گدد، نمی‌تواند مورد برآورد دقیق قرار بگیرد. به تدریج همراه با گسترش و پیشرفت علوم دینی و طولانی شدن مدت تحصیل و وم اسکان طلاب، زمینه‌های پیدایش مدارس مهیا گردید.
اما تاریخ نویسان امروز دلایلی را مطرح می‌کنند که بر طبق آن، تاریخچه نخستین مدرسه را دست کم به مدت یک قرن و نیم پیش از آن که سلجوقیان چنین نهادی را رسماً برگزیند، متعلق می‌دانند.
به طور کلی و به بیان خلاصه، مدرسه می‌توان به عنوان بنیان آموزشی متعای‌تر، که معمولاً شبانه روزی هم بوده اس، به حساب آورد. بنیانی که در آن علوم سنتی ی، یعنی حدیث و تفسیر و فقه و … تدریس می‌شد.
مدرسه، بر خلاف اغلب گونه‌های بنای اصلی ی، از آن قرن بحرانی که فرهنگ ی نوپا در حال تسلط یافتن بر تمدنهای خود بود حاصل نگردید. سنتهای هزار ساله باستانی و سرزمینهای خاورمیانه که که به وسیله امپراتوری‌های بیزانسی و ساسانی ایران ارائه شدند، نشانی محو نشدنی بر مسجد، مناره و آرامگاه بر جای گذاشتند. با وجود این، مدرسه، پاسخی به نیازهای مخصوص جامعه مسلمانان بود. مدسه بنایی سفارشی بود که به منظور خدمت به نهادی مناسبت یافت که خود نوعی بدعت سنجیده و حساب شده به شمار می‌آمد. به علاوه، مدرسه عبارت بود از ایجاد نوعی تمدن خودگردان، ریشه دار و در اوج دستاوردهای خود. نخستین مدرسه‌های ثبت گردیده در منابع مکتوب در شرق ایران در اوایل قرن چهارم ه.ق (دهم میلادی) است. در این زمان معماری ی سبکهای خود را ایجاد کرده بود و مفهوم تبادل پذیری گونه‌های بنا نیر با همان اهمیت، خود به خود مفهومی آشنا به شمار می‌آمد. از این رو معماران قرن چهارم ه.ق حق داشتند که الهام را در سنت معماری خود جستجو کنند. این تبادل پذیری شاید به خوبی، ریشه در ایمان مسلمانان داشته باشد. از این رو فعالیتهای تدریس، عبادت و جهاد در راه خدا به طرز خاصی به هم پیوسته اند. همانگونه که مشاهد می‌گردد، منشا تقریبا نامشخص مدرسه چنین می‌نماید که نمونه‌های اولیه چیزی جز بنیادهای تی نبودند که در ساختمان‌هایی که مشخصاً به همان منظور طراحی شده است به فعالیت بپردازند.
ورای همه اینها، باید چنین بنیادهایی را در بافت سنتی ریشه دار مدرسه سازی، در ای بزرگ قلمرو شرقی ایرانی مشاهده کرد. مهمترین مورد مستند نیشابور است، که در آن بیش از ۳۸ مدرسه قدیمی‌تر از نظامیه بزرگ آن شهر به ثبت رسیده است، گواینکه هیچ یک از آنها باقی نمانده اند. بسیاری از این مدارس نیشابور از آن جهت دارای اهمیت ویژه‌اند که نشان اعمال حمایت مقامات را بر خود دارند.
 
۲-۲- مدرسه در تاریخ معماری ایران: 
۲-۲-۱- قبل از ورود : 
- شواهد و مدارک موجود:
تعداد قابل توجهی از بناهای تاریخی ایران، از جمله تعدادی از بهترینهای آنها، به مراکز آموزشی و مدارس اختصاص دارد و این گویای جایگاه مهمی است که آموزش و مدرسه سازی در فرهگ ایرانی داشته است.
از مدارس ایرنی قبل از ، مدارک مستندی که بر اساس آن بتوان آنها را مورد مقایسه و مطالعه قرار داد، بر جای نماند است. لیکن شواهد و مدارک مختلف، وجود چنین مراکزی را تایید می‌کند. پیدایش چنین مراکزی را در ایران شاید بتوان به هزاره سوم قبل از میلاد و شکل‌گیری ت ایلام و خط ایلامی مربوط دانست. بعد از ایلامی‌ها امپراتوری هخا در گستره‌ای وسیع به قدرت رسید و وارث تجارب و تمدن ارزشمند اقوام ن در ایران، بین النهرین و آسیای صغیر شد.
گستردگی این امپراتوری و سیستم تقریبا متمرکز اداره آن، وجود مراکز آموزشی را در زمینه‌های مختلف ضروری می‌ساخت. متاسفانه از مراکز آموزشی این دوره اطلاعی در دس نیست. روند طی شده در دوره هخا و اشکانی، در دوره ساسانی تحولات مثبتی پذیرفته و منجر به تاسیس مراکز علمی مهم و بزرگی چون مدرسه «جندی شاپور» شد.
۲-۲-۲- بعد از ورود : 
۲-۲-۲-۱- مدارس در دوران اولیه سلجوق:
تاریخچه رسمی مدرسه، جدا از سرگذشت غیر رسمی آن، به طور عادی در سال ۴۶۰ ه.ق (۱۰۶۷ م) آغاز گردید، یعنی هنگامی که مدرسه بزرگ نظامیه در بغداد گشایش یافت. با نگاهی گذارا، می‌توان اظهار داشت که مدرسه‌هایی به دست افراد غیر حکومتی بنا گردیدند که به تدریس علم حقوق بر مبنای یکی از مکاتب ویژ حقوق ی، اختصاص یافتند. آنها به یکباره در سراسر امپراتوری سلجوقی از جمله در مرو، بلخ، هرات، نیشابور، توس، ری و اصفهان پدیدار گردیدند. دلایل نهفته در پس این هجوم ناگهانی فعالیت‌های ساختمانی، که به طور چشمگیری به امپراتوری سلجوقیان محدود شده بود، عمدتاً جنبه دارد. ون مسلمان به طور کلی راضی بودند که مطالعات عالیه خود را در مسجد ادامه دهند. به عنوان مثال معلم در حالیکه تکیه بر یک ستون زده، می‌نشیند و در جمع گرد آمده (حلقه)، دانش‌آموزان را درس می‌دهد. دانش‌آموزان با عمل از درس یک معلم به درس یک معلم دیگر می‌روند. این رسم هنگامی به هم ریخت که فاطمیون در مصر به قدرت رسیدند. حضور آنان نوعی چالش مستقیم – مذهبی را نسبت به قلمرو مسلمانان به وجود می‌آورد. منشا تبلیغات آنها مسجد «الازهر» در قاهره بود که درست یک سال پس از تاسیس خود شهر، به شکل یک مرکز آموزشی عالی متجلی گردید. بنابراین شاید این بحث پیش آید که رسمی مدرسه، واکنشی دیرهنگام ولی آگاهانه در مقابله با «الازهر» بود. در فرم مدارس شیعی این دوره به طور کلی، ابهام وجود دارد، اما با توجه به هماهنگی‌های بعدی میان مدرسه‌های شیعی و سنی در قلمرو ایران، باید گفت که احتمالاً هیچ گونه تمایز صوری بین آنها وجود نداشت.
تعداد مدرسه‌های ب ا شده در عرض دوره زمانی کوتاه، در سراسر امپراتوری سلجوقی، بر طبق دستور خواجه نظام الملک، اشاره‌ای آشکار است بر ایتکه نوعی طرح خاص بدین منظور ایجاد شده بود. متاسفانه هیچ کدام از این مدرسه‌های اولیه ایرانی باقی نمانده اند. در حقیقت تا این اوا ، نخستین بنای ایرانی موجود از این نوع که در هویت آن به عنوان مدرسه تردیدی وجود نداشت، مدرسه ی سال ۱۳۴۴ م (۷۳۵ ه.ق) در اصفهان بود. بنایی کم حجم که طرح چهار ایوانی ایرانی را معیار قرار می‌دهد، که تغییرات جزیی موجود در آن، به کلی الگوی سنتی طراحی آن زمان (یعنی تاکید بسیار بر نمایانی عنصر ایوان) را کنار می‌نهد.
مهم‌ترین این مدارس نخستین، بناهایی طراحی شده برای منظوری خاص بودند اما منحصراً به طلاب اسکان داده شده در آنها اختصاص یافته بودند. اینگونه اظهار می‌شود که آن دسته از بناهایی که به طور کلی به عنوان مساجد اصلی در دوران سلجوقی پذیرفته می‌شدند- مثل بناهای اردستان، قزوین و گلپایگان و. .. در واقع مدرسه بودند. اما این نظریه با ادراک عام مغایرت دارد. بلکه احتمال بیشتری وجود دارد که مساجد بزرگتر، شامل تامین یک وتجد مدرسه‌ای تقکیک ناپذیر در طبقه دوم، دور حیاط بوده اند.
۲-۲-۲-۲- مدارس ایرانی در دوران ایلخانی: 
تنوع اشکال مختلف، در تعداد کم مدارس به جامانده از این دوران نشان می‌دهد که هیچ سبک به خصوصی در این دوران غالب نبوده است.
 
۲-۲-۲-۳- دوران طلایی مدارس ایرانی:
دوران تیموریان بی تردید دوران طلایی مدارس ایرانی است. اسان و ماوراءالنهر زمینه تحولات جدی بودند، اگر چه مدارسی با طرح‌های بسیار عالی در جنوب ایران ساخته شدند و ویژگی‌های این مدارس گاهی در بناهای شمال شرقی کشور به کار گرفته می‌شدند. در این دوره، نوع چهار ایوانه غالب بود؛ اما بناها در مقیاسی بسیار بزرگتر از آنچه در دیگر سرزمینها متداول بود، ساخته می‌شدند. این مقیاس فوق العاده، اغلب باعث پدید آمدن تزیینات درخوری شد؛ مدرسه‌های برجسته‌تر این دوره از لحاظ کیفیت تزیینات تابع مساجد وقت نبودند و حتی گاهی در جهات جدیدی حرکت می‌ د، مانند نقاشی‌های دیواری. وجهه این قبیل مدارس به گونه‌ای بود که اینها الگوی تقریباً تمام مدارس برجسته ساخته شده در ایران، در قرنهای بعدی شدند. در واقع نوآوری اصلی از لحاظ مقیاس بود که طراحان تازه به آن آگاه شده بودند. اگر بخواهیم ت

مشاهده متن کامل ...

تجهیزات هتلی
درخواست حذف اطلاعات

تجهیزات هتلی  :: امروزه  با توجه به رشداقتصادی و گردشگری در اغلب کشورهای جهان مسافرت ها نیز به مکان های مختلف به طور قابل توجهی افزایش یافته است و در این مسافرت های یکی از مهم ترین نکاتی که بایستی به آن توجه داشت مکان و مخل اقامت است به همین منظور هتل ها ی زیادی در تمام نقاط پر رفت آمد ساخته می شوند که تمامیی امکانات لازم برای راحتی مسافران را فراهم کرده و به مسافرین خود احساسامنیت و آرامش می بخشند .


هر هتلی که میخواهد به عنوان یک هتل مشهور و پرطرفدار از آن یاد شود بایستی امکاناتی را برای مسافرانش مهیا کند که نسبت به سایر رقبا در سطح بالاتری از کیفیت قرار داشته باشد و برای این منظور هتل ها از تجهیزات و لوازمی استفاده می کنند که استفاده از آنها برای مسافران لذت بخش و ایده آل باشد .


به عبارتی میتوان گفت که هتل ها و تجهیزات هتلی در زمره گردشگری نیز قرار خواهد گرفت و مسافرینی که به مقاصد مختلف سفر می کنند در صورتی که از مکان اقامت خود راضی باشند برای دفعات بعد نیز آن هتل را برای اقامت خود برخواهن گزید .


انواع تجهیزات هتل شامل :


تجهیزات هتل ,تحهیزات رستوران ها ,کافی شاپ ,است و تجهیزات آشپزخانه از مهم ترین تجهیزاتی هستند که در هتل هاب به آنها توجه می شود تجهیزاتی مانند تجهیزات اتاق ها که از شمار تجهیزات عمومی در هتل هاهستند بسیار مورد توجه مسافران می باشند و بایستی از بهترین ,با کیفیت ترین وچشم نواز ترین آنها در هتل ها استفاده شود .


هر اندازه که تجهیزات و لوازم بکار رفته در هتل شما زیباتر ,شیک تر و پیشرفته تر  باشد هتل شما دوستداران بسیتری خواهد داشت و محبوبیت آن به سرعت در جامعه گردشگران و مسافران فراگیر می شود .


نامرو تجارت ارائه دهنده بهترین و پیشرفته ترین تجهیزات هتلی


شرکت نامرو تجارت بهرین و شناخته شده ترین شرکت ارائه دهنده اواع تجهیزات هتلی م هم چنین فقل هتل ,قفل کارتی ,قفل کمدی ,مینی بار هتلی و سایر تجهیزاتی که در هتل ها بکار می رود می باشد که به دلیل منحصر به فرد بودن محصولات و خدماتی که ارائه می دهد به عنوان اولین و بهترین شرکت ارائه دهنده انوع تجهیزات هتلی توانسته است به محبوبیت و شهرت بالای در بین صاحبان هتل ها و هتلدارن دست یابد .


با نامرو تجارت هتل پیشرفته ,منحصر بفرد و متفاوت داشته باشید .


 


قفل کارتی | قفل کارتی هتلی | قفل کمدی | قفل کارتی مشهدمشاهده متن کامل ...
پاو وینت مروری بر شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل پاو وینت مروری بر شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی با و پر سرعت .

 پاو وینت مروری بر شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی


 پاو وینت مروری بر شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی

امروزه اهمیت تجهیزات و اقلام پزشکی در نظام سلامت جامعه بر ی پوشیده نیست که با
پیشرفت تکنولوژی و ساخت تجهیزات پزشکی جدید سرمایه و هزینه زیادی از بخش بهداشت و درمان در این بخش صرف می شود . استفاده از تجهیزات پزشکی علاوه بر اه پزشکی می تواند با هدف افزایش بهره وری ، ازدیاد نکات ایمنی ، سهولت انجام امور و یا هدف کاهش بار کاری پرسنل و نیز کاهش خطرهای احتمالی برای پرسنل ، بیماران ، بیمارستان و تجهیزات بکار رود. بنابراین اطمینان از کارکرد صحیح و موثر دستگاههای پزشکی و همچنین صحت و سلامت آزمایش های بالینی و اعمال جراحی انجام شده ، استاندارد بودن این تجهیزات و وسایل از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این امر با توجه به نقش حساس و حیاتی این تجهیزات توجه بیش از پیش و وم یک برنامه دقیق و مدون وکلان را در عرصه مدیریت تجهیزات پزشکی می طلبد .
از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران و مسئولان امر تجهیزات پزشکی همه ساله بیش از 30 % از
هزینه های هر تخت بیمارستانی را به خود اختصاص می دهد که این رقم سهم بسزایی
از بودجه بهداشت و درمان کشور را شا مل می شود .
از بعد دیدگاه حیاتی بودن اقلام و لوازم مذکور در
نظام سلامت جامعه ، جای شک باقی نمی ماند که یک سیستم مناسب
و شایسته جهت ساستگذاری و راهبری ، هماهنگی و نظارت بر
امور تجهیزات پزشکی مورد نیاز است .
بنابراین اطمینان و اعتماد کاربران تجهیزات پزشکی به این تجهیزات و
وابستگی روز افزون مراحل مختلف تشخیص ، درمان و مراقبت بیماران
 به تجهیزات پزشکی ضرورت توجه به نگهداری وبهره برداری
مناسب از تجهیزات پزشکی را بیش از پیش روشن می کند .

بحث و یافته ها :
مدیریت اثر بخش در تجهیزات پزشکی مقوله ای بسیار وسیع است . می توان گفت مدیریت
تجهیزات پزشکی یعنی کاهش هزینه ها ، نگهداری و افزایش بهره وری از تجهیزات پزشکی است
. در این مقاله به بررسی و ارائه شیوه های مدیریتی در زمینه تجهیزات پزشکی پرداخته می شود .
1  ثبت اطلاعات و تهیه شناسنامه:
ثبت اطلاعات و تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی اولین و مهمترین بخش مدیریت تجهیزات
پزشکی به شمار می رود . از مزایای تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی :
1 وجود اطلاعات کامل و دسته بندی شده از تعداد و انواع تجهیزات پزشکی موجود
2  اطلاع از عمر مفید تجهیزات موجود
3 بررسی تعمیرات انجام شده که می توان به یافتن معایب سیستماتیک که عموماُ پنهان و بسیار
هزینه ساز هستند ،جلوگیری از تعمیرات تکراری و هزینه های مرتبط با آن دست پیدا کرد
4  نحوه خدمات شرکتهای نمایندگی را ارزی کرده و در
 تصمیم گیریهای مدیریتی از آن استفاده کرد.
 با ارزی این اطلاعات می توان نسبت به برآورد هزینه سالهای آتی با
عقد قراردادهای سالیانه با شرکتها و ... با قاطعیت و سندیت
 بیشتری تصمیم گیری نمود .
یک شناسنامه کامل باید شامل دو قسمت اصلی :
1  شناسنامه اطلاعاتی  2  شناسنامه عملیاتی باشد

حداقل مواردی که باید در شناسنامه اطلاعاتی منظور گردد عبارتست از :
1. اطلاعات کامل در خصوص مشخصات اولیه دستگاه از حمله نام ، مارک ، مدل ، شماره
سریال ، کشور و شرکت سازنده و ...
2. اطلاعات کامل در خصوص ید دستگاه از جمله قیمت ، تاریخ ید ، تاریخ نصب و
راه اندازی ، شروع و خاتمه گارانتی
 pm نگهداری پیشگیرانه ))3. اطلاعات کامل در مورد کالیبراسیون دوره ای و
حداقل مواردی که باید در شناسنامه عملیاتی منظور گردد عبارت است از :
1. اطلاعات کامل در خصوص سوابق نگهداری سالانه از جمله تاریخ شروع و خاتمه ، مبلغ
قرداد ، شرکت مربوطه و ...
2. جزئیات کامل تعمیرات از زمان بروز عیب تا زمان تحویل مجدد دستگاه به بخش
3. اطلاعات کامل در خصوص خدمات کالیبراسیون از جمله فاصله زمانی کالیبراسیون ،
مقادیر قابل قبول تستها و تاریخ انجام و ...
و بازدیده های دورهای با ذکر کلیه موارد بازدید و pm 4. اطلاعات کامل در خصوص
زمان انجام آنها

انتخاب و ید مناسب تجهیزات پزشکی
ازآنجا که مدیریت اثربخش دربخش تجهیزات پزشکی در درجه اول مست م انتخاب
صحیح تجهیزات پزشکی میباشد در زیربه برخی ازاصول ید و انتخاب تجهیزات اشاره
میشود :
1. ارزشی نیاز: ابتدا باید تحلیل واقع گرایانه ای در مورد نیاز یک دستگاه صورت
گیرد برای این کار باید
الف ) نیاز یک دستگاه باید به وسیله کمیته ای متشکل از پزشکان و کادر درمانی ،
مدیران ، س رستان و مسئولانن واحدهای ی پزشکی و حسابداری تأییید
شود .
( use coefficient )«ضریب استفاده » ب ) ضرورت ید را می توان با
سنجید . اگر این ضریب کمتر از 50 درصد باشد ، ید و نصب دستگاه از لحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
میانگین تعداد ساعاتی که دستگاه در روز به کار گرفته می شود = ضریب استفاده
حداکثر تعداد ساعاتی که دستگاه را می توان در روز به کار گرفت .
ج ) باید با محاسبات مشخص شود چه مدت بعد از ید سود دهی خواهد
داشت . یعنی نقطه سر به سر باید تعیین گردد.
2. انتخاب مکان نصب دستگاه : انتخاب نهایی مکان یک دستگاه در بیمارستان باید
پس از بررسی شرایط نگهداری دستگاه ( اندازه ، دمای نگهداری ، رطوبت و ... )
و با توجه به نظرات تولید کننده دستگاه ، ی تجهیزات پزشکی و معمار
بیمارستان ( در صورت دسترسی ) صورت گیرد

 

شامل 17 اسلاید powerpoint


با


پاو وینت مروری بر شیوه های مدیریت تجهیزات پزشکی


مشاهده متن کامل ...
پروژه و تحقیق-اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق- در80 صفحه-docx
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پروژه و تحقیق-اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق- در80 صفحه-docx با و پر سرعت .

پروژه و تحقیق-اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق- در80 صفحه-docx


پروژه و تحقیق-اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق- در80 صفحه-docx

ایزولاسیون ایستگاههای فشار قوی:

در ایستگاههای فشار قوی ارتباط تجهیزات فشار قوی به یکدیگر و به شینه های اصلی و وجی ها توسط شینه های ارتباطی صورت می پذیرد. ایزولاسیون هادیهای تحت ولتاژ در محفظه بسته تجهیزات فشار قوی, از جمله ترانسفورماتورهای قدرت, ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ, کلیدها و غیره توسط روغن و یا گاز   و یا هوای فشرده موجود در محفظه تأمین می گردد و ایزولاسیون شینه های اصلی و شینه های ارتباطی واقع در فضای باز توسط هوا تأمین می گردد.

خصوصیات ایزولاسیون در محفظه بسته تجهیزات فشار قوی متفاوت از خصوصیات ایزولاسیون توسط هوا بوده و در هنگام طرح پست و انتخاب تجهیزات فشار قوی لازم است این مرحله متناسب و هماهنگ با یکدیگر صورت پذیرد.

دو نوع ایزولاسیون داخلی و خارجی تجهیزات فشار قوی خصوصیات متفاوت را در قبال انواع مختلف اضافه ولتاژها عرضه می کنند که در بخش های بعدی به شرح آن پرداخته می شود.

 

سطح عایقی: ( insulation level)

هوای اتمسفر در فواصل هوائی بین تجهیزات محیطی دی الکتریک تشکیل می دهد. این محیط دائماً در معرض اضافه ولتاژ با صنعتی و نیز در معرض اضافه ولتاژهای موجی ناشی از تخلیه جوی (صاعقه) و کلیدزنی (قطع و وصل) می باشد. ش ت الکتریکی پدیده ایست که در اثر افزایش حداقل یکی از اضافه ولتاژهای فوق در فواصل هوائی بین تجهیزات در قسمت مقره ها یا در عایق بندی سیستم ایجاد می گردد.

در میان موجهای یاد شده فوق, عامل اصلی تعیین کننده در فواصل الکتریکی بین تجهیزات و شینه ها, همان دامنه ولتاژ موجی قابل قبول توسط فواصل هوائی ایزولاسیون می باشد که به سطح ایزولاسیون ایستگاه یا  basic insulation level مرسوم بوده و به طور خلاصه با bil نشان داده می شود و آن عبارتست از مقدار ولتاژی که باعث ش ت الکتریکی عایق بندی سیستم می گردد. شکل این موج بر حسب زمان رسیدن به مقدار ماکزیمم و زمان وم برای کاهش به نصف مقدار ماکزیمم مشخص می گردد.

برای موارد مختلف و در استانداردهای مختلف زمان پیشانی موج معمولاً بین   می باشد.

 

هماهنگی ایزولاسیون تجهیزات (insulation coordination)

به منظور محدود اضافه ولتاژهای اعمالی تجهیزات پست, نوعی هماهنگی عایقی بایستی بین آنها برقرار گردد. این هماهنگی بوسیله سیمهای محافظ ( shielding net ) و برقگیر ( arrester) انجام شده و طوری تنظیم می شود که اضافه ولتاژهای اعمالی به تجهیزات تا حدود هشتاد درصد bil محدود شوند.

این دو وسیله به دو روش متفاوت زیر عمل می کند:

الف) سیمهای محافظ یا ( shielding net ) که از فضای بالای تجهیزات می گذرند و اضافه ولتاژهای موجی ناشی از تخلیه جوی را گرفته و به زمین منتقل کرده و از این طریق اضافه ولتاژ اعمالی به تجهیزات را محدود می نماید و در مورد اضافه ولتاژهای موجی قطع و وصل نیز از طریق کوپلینگ ممکن است در کاهش ولتاژ موثر باشد.

ب) برقگیرها یا arresters با اتصال کوتاه اضافه ولتاژهای موجی که از طریق خطوط انتقال وارد پست می شوند, اضافه ولتاژهای اعمالی به تجهیزات را محدود می کند.

بحث هماهنگی عایقی, ماهیتاً بدلیل تعداد پارامترها و عوامل درگیر و مشکلات ناشی از برآورد و محاسبه و آزمایش به یکی از پیچیده ترین موضوعات ی برق تبدیل شده است لذا عملاً اغلب ناگزیر هستیم با نوعی سازش تقریبی میان عملکرد سیستم و هزینه مربوطه به طرح بهینه سیستم دست ی م. بنابراین جهت انتخاب سطح عایقی تجهیزات باید اضافه ولتاژها را در طول مدت بهره برداری محاسبه نمود و مقادیر اضافه ولتاژها مشخص کنندة سطح عایقی تجهیزات خواهد بود بنابراین با استفاده از وسایل حرارتی این اضافه ولتاژها را می توان تا حدودی محدود کرد و با قبول مقداری ریسک تا حد قابل قبولی سطح عایقی تجهیزات را کاهش داد. پائین آوردن سطح عایقی تجهیزات از نظر اقتصادی و بهره برداری مهم می باشد و امروزه با استفاده از برقگیرها در داخل پست (در ورودی و وجی پستها و ورودی و وجی ترانسفورماتورها) سطح عایقی تجهیزات را پائین می آوردند.

بنابراین حداقل مقدار سطح عایقی تجهیزات (bil) بایستی 2/1 برابر سطح حفاظت شده توسط برقگیر باشد.

 

ایزولاسیون داخلی ایستگاههای فشار قوی:

همانگونه که اشاره شد ایزولاسیون هادیهای تحت ولتاژ واقع در محفظه بستة تجهیزات فشار قوی توسط روغن یا گاز   و یا هوای فشرده موجود در محفظه تأمین می گردد. این نوع ایزولاسیون تجهیزات فشار قوی به عنوان ایزولاسیون داخلی تجهیزات فشار قوی و ایزولاسیون داخلی ایستگاه مرسوم می باشد.

به علت محفوظ بودن ایزولاسیون داخلی, این ایزولاسیون در معرض تغییرات درجه حرارت, باران, یخبندان و آلودگی محیط واقع نمی باشد. تنها کمیت های موثر در تعیین ایزولاسیون داخلی تجهیزات فشار قوی را, اضافه ولتاژهای ظاهر شده در شبکه شامل اضافه ولتاژهای موقت 50hz و اضافه ولتاژهای تخلیه جوی و اضافه ولتاژهای قطع و وصل تشکیل می دهند. اضافه ولتاژهای تخلیه جوی در پی تخلیه جوی مستقیم بر هادیهای واقع در فضاهای باز نظیر شینه ها, هادیهای فاز خطوط انتقال انرژی و غیره ظاهر گردیده و با انتشار در طول هادیهای فاز به داخل محفظه بسته به تجهیزات فشار قوی وارد گردیده, ایزولاسیون داخلی را تهدید می نمایند. اضافه ولتاژهای قطع و وصل در پی وصل کلیدها در ایستگاه ظاهر گردیده و مشابه ولتاژهای موجی تخلیه جوی به دنبال انتشار در طول هادیهای فاز به داخل محفظه بسته تجهیزات فشار قوی وارد می گردند.

ولتاژ عایقی عرضه شده, توسط ماده ایزوله روغن یا گاز   و فواصل ایزولاسیون هادی تحت ولتاژ از بدنه و از یکدیگر در داخل محفظه بسته در قبال ولتاژهای موجی تخلیه جوی و قطع و وصل در استانداردهای مختلف در هر ردیف ولتاژ نامی تعیین گردیده اند که به عنوان سطح ایزولاسیون داخلی تجهیزات فشار قوی مرسوم می باشند.سطح ایزولاسیون در قبال اضافه ولتاژهای موجی به عنوان basic insulation level  مرسوم بوده و با bil نشان داده می شود سطح ایزولاسیون در قبال اضافه ولتاژهای موجی قطع و وصل به عنوان switching impulse withstand level مرسوم بوده و با siwl نشان می دهند. همچنین سطح ایزولاسیون در قبال اضافه ولتاژهای موجی تخلیه جوی به عنوان lightning impulse withstand level مرسوم بوده و با liwl نشان می دهند و سطح ایزولاسیون در قبال اضافه ولتاژهای با صنعتی 50hz به عنوان power frequncy withstand voltage  مرسوم بوده و با pfwv نشان می دهند. در کلیه استانداردها در هر ردیف ولتاژ نامی چند مقدار برای liwl, siwl  عرضه گردیده که در هنگام انتخاب ایزولاسیون ترانسفورماتور یک مقدار استاندارد با توجه به مشخصات شبکه و انجام محاسبات لازم به عنوان سطح ایزولاسیون داخلی ترانس انتخاب و به کارخانه سازنده اعلام می گردد. دامنه اضافه ولتاژهای ناشی از سوئیچینگ (قطع و وصل) کلیدها در ردیف ولتاژهای نامی بیش از 300kv قابل ملاحظه بوده و ایزولاسیون داخلی و خارجی را تهدید می کند و به همین علت سطح siwl فقط برای ردیف ولتاژهای نامی   ارائه و محاسبه می گردد.

 1-6) سطح عایقی خارجی:

مقدار اضافه ولتاژهای قابل تحمل توسط مقره های عایقی تجهیزات و یا فاصله بین فازها یا فازها با زمین که بوسیله هوا و یا مقره ها از یکدیگر جدا شده اند بدون اینکه بین قسمت برقدار و زمین یا بین فازها از طریق هوای آزاد جرقه زده شود را سطح عایقی خارجی می نامند.

 

2-6) سطح عایقی داخلی:

مقدار تحمل اضافه ولتاژها توسط عایق های داخلی تجهیزات که ممکن است از نوع جامد یا مایع یا گاز بوده و از اثرات محیط خارج و شرایط اتمسفر محفوظ باشد را سطح عایقی داخلی می گویند. سطح عایقی خارجی تجهیزات معمولاً بیشتر از سطح عایقی داخلی است.

مقادیر سطح عایقی بایستی از طریقی انتخاب شود که امکان بوجود آمدن جرقه در اثر اضافه ولتاژ در سطح خارجی دستگاهها وجود نداشته باشد و سطح داخلی دستگاهها نیز بتوانند این اضافه ولتاژها را تحمل کنند.

البته ضرورت دارد جهت اقتصادی تر نمودن تجهیزات پست با طراحی صحیح پست (نقطه نوترال, نحوه اتصال آن به زمین و اتصال برقگیرها در جای مناسب) اثر اضافه ولتاژها را بر روی تجهیزات از بین برد.

اضافه ولتاژهائی که وارد تجهیزات پست می شوند عبارتند از:

1) اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی

2) اضافه ولتاژهای ناشی از رعد و برق

3) اضافه ولتاژهای موقت با معمولی

 

7) امپدانس درصد ترانس:

برای انتخاب امپدانس درصد ترانس باید پارامترهای زیر را در نظر گرفت:

1) تعداد ترانسفورماتورهای موازی

2) سطح اتصال کوتاه طرف تغذیه شونده

3) مسائل اقتصادی

هر چقدر امپدانس درصد ترانسفورماتور کمتر باشد بهتر است زیرا که راکتانس ترانسفورماتور احتیاج به قدرت راکتیو دارد که بایستی بوسیله ژنراتور و یا وسایل جبران کننده تامین شود. و از طریق خطوط انتقال تا محل ترانسفورماتور هدایت شود ولی از طرف دیگر کاهش امپدانس علاوه بر افزایش قیمت ساخت ترانس باعث می شود سطح اتصال کوتاه بالا رفته و فراهم تجهیزات با سرمایه گذاری بیشتری انجام گیرد بنابراین استاندارد iec برای ترانسهایی با قدرت زیر, امپدانس مناسب را انتخاب نموده است که به شرح ذیل می باشد.

امپدانس درصد z%       قدرت ترانس به کیلو ولت آمپر

4                              631-1250

5                                     1251-3150

 1. 25                                3151-6300
 2. 35                                6301-12500

10                                   12501-25000

 1. 5                                25001-200000

 
اصولاً قسمتهای عایق ماشینهای الکتریکی، ترانسفورماتور ها، خطوط هوایی و غیره به صورتی طراحی می شود که بتوانند به طور مداوم تحت ولتاژ معینی کارکرده و ضمناً قدرت تحمل ضربه های ولتاژ را در لحظات کوتاه داشته باشند. هر نوع تغییرات ناگهانی و شدید در شرایط کاری شبکه، موجب ظهور جهشها یا پالسهای ولتاژ می شود. برای مثالمی توان اضافه ولتاژ های ناشی از قطع و یا وصل بارهای زیاد به طور یکجا ، جریانهای اتصال کوتاه ، تغییر ناگهانی مدار و غیره رانام برد. رعد و برق نیز هنگامی که روی خطوط شبکه تخلیه شود، باعث ایجاد پالسهای فشار قوی با دامنه زیاد و زمان کم می شود.

لذا عایق های موجوددر ماشینهای الکتریکی و تجهیزات فشار قوی باید از نظر استقامت در مقابل این نوع پالسها نیز طبقه بندی شده و مشخص شوند. عایقهای الکتریکی با گذشت زمان نیز در اثر آلودگی و جذب رطوبت فاسد شده و خاصیت خود را از دست می دهند. در ی برق سطوح مختلفی از مقاومت عایقی تعریف شده است که هر کدام بایستی در مقابل ولتاژ معینی استقامت نمایند. (ولتاژ دائمی و ولتاژ لحظه ای هر کدام به طور جداگانه مشخص می شوند)و البته طبیعی است که ازدیاد ولتاژ بیشتر از حد مجاز روی عایق باعث ش ت آن می شود. در عمل دو نوع ش ت برای عایق ها می توان باز شناخت ،حرارتی و الکتریکی.

زمانی که عایق تحت ولتاژ قرار دارد، حرارت ناشی از تلفات دی الکتریکی می توان باعث ش ت حرارتی شود. باید توجه نمود که افزایش درجه حرارت باعث کاهش مقاومت اهمی عایق و نتیجتاً افزایش تصاعدی درجه حرارت آن خواهد شد. خلاصه اینکه عدم توازن بین حرارت ایجاد شده در عایق با انچه که به محیط اطراف دفع می نماید، موجب افزایش درجه حرارت آن شده و این پروسه تا زمانیکه عایق کاملاً ش ته شده و به یک هادی الکتریسته در آید ، ادامه می باید.

ش ت الکتریکی در عایق ها به دلیل تجزیه ذرات ان در اثر اعمال میدان الکتریکی نیز صورت می گیرد.

با توجه به آنچه گذشت، عایقهای الکتریکی عموماً در معرض عواملی قرار دارند که باعث می شود در ولتاژ نامی نیز ح نرمال خود را از دست بدهند. لذا در انتخاب عایقها، عا


با


پروژه و تحقیق-اجزاء ایزولاسیون در صنعت برق- در80 صفحه-docx


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت بررسی مرمت مدرسه عمادیه گرگان
درخواست حذف اطلاعات
پاو وینت بررسی مرمت مدرسه عمادیه گرگان در148صفحه قابل ویرایش
فهرست کلی:
1)کلیاتی در مورد استان گلستان و شهر گرگان
2)کلیاتی در مورد مدارس ایران
3)شناخت و معرفی اثر
4)آسیب شناسی
5)طرح مرمت

بخشی ازمتن:
مقدمه
درمیان آثارمعماری ی ایران مدارس جایگاه ویژه ای دارند.هرچندنمونه های این بناها، از همه قرون گذشته باقی نمانده است. اما بررسی مصادیق باقی مانده نشان می دهد که مدارس همچون مساجدوآرامگاهها مورداحترام وتوجه خاص مردم بوده وهمواره درب ایی وزیبایی هرچه بیشترآنها تلاش شده است.
به شهادت متون تاریخی درهمه ی دورانها مدارس بزرگ ومعتبری در ای مختلف این سرزمین وجودداشته است تاسفانه آثارتاریخی به جای مانده، همه ی دورانها را در بر نمی گیرد.از جهت معماری بهترین آثار باقی مانده مدارس متعلق به دوران تیموریان ، صفویان و قاجاریان است.
در این میان مدارسی که در اقلیم گرم ومرطوب شمال شرق
ایران واقع شده اند، به تناسب سایرنقاط ایران کمتر مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته اندو به دلیل شرایط اقلیمی و
اجتماعی بیشتر در معرض آسیب جدی قرارداشته اند.این
مسئله وم تحقیق بیشتر در این مورد را فراهم می نماید.
برجستگی این پایان نامه نسبت به پژوهشهای قبلی در بکر
بودن موضوع و همچنین ضرورت ارائه طرح های مرمت
واحیاء برای این بنا است.ید فایل


پاو وینتبررسیمرمتمدرسهعمادیهگرگانمرمت مدرسه عمادیه گرگانمرمت مدرسه عمادیهتحقیق مرمت مدرسه عمادیهتحلیل مرمت مدرسه عمادیهبررسی مرمت مدرسه عمادیهپروژه مرمت مدرسه عمادیهمقاله مرمت مدرسه عمادیهپاو وینت مرمت مدرسه عمادیهمعماریمعمارمدرسه عمادیه گرگانمدرسه عمادیهتحقیق مدرسه عمادیهتحلیل مدرسه عمادیهبررسی مدرسه عمادیهپروژه مدرسه عمادیهمقاله مدرسه عمادیهپاو وینت مدرسه عمادیهگلستانمعماری مدرسه عمادیهپیشینه مدرسه عمادیهتاریخچه مدرسه عمادیهمشاهده متن کامل ...
کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا
درخواست حذف اطلاعات

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا


این فایل در قالب pdf و در حجم 146 صفحه می باشد.


جهت کتاب کلیک کنید

جهت کتاب کلیک کنید

جهت کتاب کلیک کنید


کلمات کلیدی

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا، پیشگفتار: کت که در ... راهنمای سرویس الکتریکی زانتیا آموزش تجهیزات الکتریکی زانتیا کتاب ...

کتاب تعمیر خودرو زانتیا

بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... کتاب تعمیر خودرو زانتیا - راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

- اطلاعات کتاب : زانتیا: راهنمای تعمیرات و سرویس: تجهیزات الکتریکی ... تجهیزات الکتریکی زانتیا که برای شما عزیزان آماده شده از ... 10 .

کتاب راهنمای تعمیر زانتیا - کتاب راهنمای تعمیر سیستم هیدرولیک ...

کتاب تعمیرات و عیب برق ماشین زانتیا - تعمیرات خودرو ... راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا، پیشگفتار: کت که در پیش رو دارید ...

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

- چکیده کوتاه: راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا، ... آموزش تجهیزات الکتریکی زانتیا; کتاب; کتاب تعمیرات خودرو

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا ...

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا توضیحات : کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا با بهترین کیفیت در ...

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا در قالب pdf که با بهترین کیفیت برای شما عزیزان گرداوری شده.امید است که مفید واقع شود.

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا، پیشگفتار: کت که در پیش رو دارید توسط کارشناسان و متخصصین ... امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را... فایل ...

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

- راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات ... و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را. ... اموزش تعمیر لامپهای کم مصرف و ایجاد درامد خانگی!

- راهنمای کامل تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سایپا131 (پراید صندوق دار) + نقشه ها. ... مدارات الکتریکی سایپا131 (پراید صندوق دار) + نقشه ها برای ... دفترچه راهنمای خودرو سایپا آریو (s300) · راهنمای تعمیرات سیستم ترمز پراید · آموزش ... راهنمای تعمیرات موتور زانتیا (خانواده xu مشترک با پارس elx) از اداره ...

راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی پراید 111 - بانک اطلاعاتی ...

کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس مدارهای الکتریکی سایپا 111، کت که در پیش رو دارید ... و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با ... فایل ... راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا

اموزش تصویری و راهنما تعمیر +سرویس مدارهای الکتریکی زانیتا

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا - اینجا یاب

- راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا - اینجا یاب - در مورد هر چه ... فایل, مقاله , تحقیق,پروژه,پایان نامه,برنامه,آموزش,جزوه,کتاب و.

جزوه کامل+کتاب راهنمای تعمیر سیستم برق ماشین زانتیا

- آموزش تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا. جهت اینجا کلیک نمائید. آموزش تجهیزات الکتریکی زانتیا بایگانی

راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا - پروژه ...

- راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا ... جزوه راهنمای تعمیرات و سرویس تهویه مطبوع زانتیا جزوه راهنمای تعمیرات و سرویس ...

- راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا ... تجهیزات الکتریکی زانتیا; کتاب; کتاب تعمیرات خودرو; راهنمای تعمیرات خودرو انت.

- راهنمای تعمیرات و سرویس تجهیزات الکتریکی زانتیا ... تجهیزات الکتریکی زانتیا; کتاب; کتاب تعمیرات خودرو; راهنمای تعمیرات خودرو انت.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
شرح مشکلات دیوان ابوالفرج رونی سفارش بیسکوکیک قلبی کیک کوکی با طرح قلب حمله جنگنده های سعودی به بیمارستان الثوره در الحدیده یمن دست کم ۴۶ کشته و زخمی نمونه متن های استشهاد محلی نکته ها و پندها حلوای نسیه listlistبرنامه آباد روستای اجرای برنامه پوستر روز ی مدارس اقلیت های مذهبی در ایران تقدیر و تشکر از نیت خیر خواهانه خانواده های گرامی پور علی برنامه ریزی برنامه ریزی تعیین فرایند برنامه ریزی ریزی فرایند درباره برنامه پاو وینت درباره پاو وینت درباره برنامه ساعت مچی نه پی تی m11900 ال یس چت alexischat آسیب شناسی عدم واکنش در برابر اهانت به ساحت رضا ع درمتینگ اهنگ خوب داری دل میبری ناظم وجنگ میبری سونو خونه هفته سزارین براش بود باید بستری گفته بود ع پیام ویژه هافبک استقلال پس از گ نی برابر ملوان ما بی شناسنامه نیستیم donald trump s inauguration gets the bad lip reading treatment فروش گردوی پکان گردوی سرشار از ویتامین آقای ی از وزارتخانه ات پایین بیا تا با هم راه برویم مجید واشقانی مجری تلویزیون شد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.