پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 انجمن روابط عمومی زرند
نشست مدیران انجمن های حوزه با مدیر حوزه
درخواست حذف اطلاعات
زه/ در دیدار مدیران انجمن های علمی با مدیر حوزه های علمیه بر تشکیل اتاق فکری برای تعامل انجمن های علمی با مدیریت حوزه تاکید شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، آیت الله علیرضا اعرافی با حضور در دبیرخانه انجمن های علمی حوزه در نشستی با مدیران انجمن های علمی حوزه، گفت وگو کرد، در این نشست صمیمی، مسائلی از سوی مدیران انجمن ها مطرح شدکه مشروح آن به شرح ذیل می باشد:

حجت ال و المسلمین سیدحسین میرمعزی، معاون پژوهشی حوزه های علمیه در ابتدای نشست توضیحاتی درخصوص ماهیت و فعالیت های انجمن های علمی ارائه کرد و سپس حجت ال و المسلمین حسینی کاشانی مسئول جدید دبیرخانه انجمن های علمی حوزه گزارشی از عملکرد 12 ساله این دبیرخانه ارائه نمود.

باید منشوری جامع در تحقق اه حوزه های علمیه تدوین شود

در ادامه حجت ال والمسلمین سید صادق محمدی، مدیر انجمن اصول فقه حوزه، با ابراز سندی از حضور آیت الله اعرافی در این نشست صمیمی، با بیان اینکه بدون حاشیه سراغ ارائه مطالب می روم، اظهارداشت: مدیر حوزه های علمیه، مدیری توانا و آشنا به مسائل داخلی و بین المللی و مسلط به عرصه های مطلوب است، ضمن اینکه از معاونت ها و مسئولان دبیر خانه فعلی و سابق نیز به واسطه تلاش هایشان تقدیر می کنیم.

عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه افزود: منشور جامع تحول حوزه از طرف مدیریت حوزه های علمیه آماده شده، جای بسی خوشحالی است، چرا که سالهاست در این فکر هستیم منشوری جامع برای تحقق اه حوزه ها تدوین گردد.

حجت ال والمسلمین محمدی بیان داشت: تحول همواره به معنای روی آوردن به عرصه های نو نیست، بلکه گاهی تحول به معنای رجوع به گذشته و احیای سنت های حسنه سلف صالح می باشد و انجمن ها بستری مطلوب در هر دو جهت تحول به شمار می روند.

وی اظهار داشت: همچنین جهت استفاده بهتر از انجمن ها، مهم تر از حمایت های مالی، تشخص، تعیین و یافتن جایگاه اصلی انجمن ها با توجه به اقتضائات بومی شدن می باشد؛ چرا که انجمن ها وارداتی هستند و باید اقتضائات بومی را در آن لحاظ کرد.

مدیر انجمن اصول فقه حوزه در خصوص دیگر مولفه ها توضیح داد و گفت: از نکات مهم دیگر، همکاری دو جانبه انجمن ها با مراکز حوزوی می باشد نه اینکه به معنای رجوع یک جانبه انجمن ها به مراکز قلمداد گردد، همچنین ایجاد رقابت سالم میان انجمن ها بر اساس نیازسنجی و اولویت گذاری نیاز ها و توجه بسیار زیاد به کیفیت برنامه های ایجاد شده، مد نظر باشد.

وی افزود: ارزی انجمن ها و ارائه فعالیت های آن به سوی کمیت است و کیفیت در این زمینه لحاظ نمی شود در حالی که باید مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.

حجت ال والمسلمین محمدی یادآور شد: بایددر انجمن ها طراحی رشته ها صورت بگیرد و نیازسنجی، نظام سازی علوم حوزوی مورد تاکید باشد و آموزش را با پژوهش هماهنگ سازیم، در حال حاضر در کل حوزه های علمیه چند سالی است که توجه زیادی به ساختمان سازی شده و پژوهشکده ها چه در قم و چه در شهرستان ها زیاد مورد اهتمام نیست.

حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر بخواهیم تولید علم و نظریه پردازی را در کل حوزه های علمیه داشته باشیم، به پژوهشکده های موفق نیاز داریم، در این زمینه پیشنهاداتی مدنظر است که بر این اساس اتاق فکر انجمن های همسو راه اندازی گردد، برای نمونه انجمن « اصول فقه» و انجمن « فقه و حقوق» همسو می باشند، این ها یک اتاق فکر مشترک داشته باشند و برنامه هایشان بر اساس نقطه های مشترک ایجاد شود و با هم تعامل داشته باشند.

مدیر انجمن اصول فقه حوزه بیان کرد: همچنین در راس انجمن ها یک اتاق فکر دیگری ایجاد شود تا پیشنهادات انجمن ها در این اتاق فکر اصلی مورد ارزی قرار بگیرد و عملیاتی شدن پیشنهادات را منتقل نمایند.

به انجمن های علمی نوپا توجه ویژه شود

در ادامه این نشست صمیمی، حجت ال و المسلمین سید محمد واعظ ، رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه با گرامیداشت ایام شعبانیه گفت: تشکیل چنین جلساتی فرصتی مغتنم است، جهت رسیدگی به مسائل انجمن ها و استفاده از افکار نوین و بهره گیری از نکته نظرات مدیر حوزه های علمیه و سایر همکاران که بدون تردید نتایج ارزشمندی به ثمر خواهد نشست.

عضو سابق مجلس خبرگان ی افزود: انجمن های علمی، نهادی نوپا در حوزه های علمیه به شمار می رود، اما به اعتبار همین نوپایی نیازمند حمایت های ویژه ای است، البته انجمن های علمی که بیشتر به نظر می رسد کپی برداری از انجمن های علمی ها می باشد، نیازمند تدبیر بیشتر در جهت بومی سازی و بهره گیری از توانمندی های حوزوی و مشوق ها در جذب افکار و شه های موجود در حوزه است.

حجت ال والمسلمین واعظ خاطرنشان کرد: حدود 29 نفر دارای تحصیلات صرفا حوزوی بود و درجه اجتهاد دارند و در کنار آن 1028 نفر افرادی هستند که در کنار تحصیلات حوزوی دارای تحصیلات ی در مراتب کارشناسی ارشد و ی هستند، از این رو باید مشوق های حوزوی برای جذب فرهیختگان و نخبگان حوزوی در مباحث انجمنی، بیشتر مورد توجه قرار دهیم، تا بتوانیم از صاحب فکران حوزوی بهره بگیریم.

وی خاطرنشان کرد:برای اینکه بتوانیم انجمن ها را پویا تر کنیم، برای اینکه بتوانیم افراد دارای اجتهاد را جذب انجمن ها کنیم، باید جایگاه بالاتری برای انجمن ها تعریف کنیم، اگر انجمن را تحت اشراف دبیرخانه و معاونت پژوهش با چند واسطه قرار دهیم، قطعا بسیاری از بزرگان حوزه حاضر به همکاری با چنین نهادی نخواهند بود، این تفاوت دارد با نهادی که تحت اشراف مثلا خود شورای عالی باشد در عرض برخی از مسئولیت هایی که انجمن ها باید زیر نظر آن قرار بگیرند.وقتی جایگاه خیلی تنزل پیدا کند استقبال از طرف حوزویان کمتر خواهد بود.

رئیس انجمن ارتباطات و تبلیغ حوزه گفت: اعتبارات لازم در انجمن ها، نباید همانند اعتبارات انجمن های ها در نظر گرفته شود و بگوئیم خودتان به عنوان «ان جی او» عمل کرده و جذب اعتبارات کنید اینجا با تفاوت زیادی دارد چرا که مشوق های موجود در ها خود به خود برای حضور در انجمن ها ایجاد انگیزه می کند و حتی حاضرند هزینه هایی را متحمل شوند تا نام شان در انجمن ها ثبت شوند در حالی که در حوزه ها قطعا این چنین نیست.

حجت ال والمسلمین واعظ عنوان کرد: از این رو مشوق های مالی و تامین اعتبارات لازم برای هر انجمن و به ویژه بودجه سالانه با موضوع و محور فعالیت های انجمنی و با توجه به آئین نامه بودجه دهی باید در نظر گرفته شود، از طرفی یکی از بیشترین هزینه هایی که بر انجمن ها تحمیل می شود، استفاده از وجود یک دبیر است در این باره تقاضا داریم طلبه هایی که در سطوح عالیه هستند و به عنوان امریه در خدمت مرکز مدیریت قرار می گیرند دو تن از آن ها در اختیار هر کدام از انجمن ها قرار بگیرند تا از وجود آن ها استفاده کرد و هم هزینه ای برای انجمن ها تحمیل نشود.

وی اذعان داشت: انجمن های علمی را با تجهیز کافی مورد عنایت ویژه قرار دهید به ویژه انجمن های تازه تاسیس بیش از دیگران مورد توجه قرار بگیرند، چرا که هر ارگان و نهاد تازه تاسیسی با یک سری مسائل و مشکلات مالی مواجه است، یک انجمن نوپا با انجمن 15 ساله از نظر امکانات و موقعیت و شرایط متفاوت است، لذا در بدو تاسیس بودجه ای برای آن در نظر گرفته شود و امکاناتی را برای آن ها فراهم شود.

این حوزه خاطرنشان کرد: اگر تدبیری شیده شود که نمایشگاهها و جشنواره های سالانه انجمن ها شکل بگیرد و انجمن ها مراودات و ارتباطات بیشتری با هم داشته باشند و اطلاعات را رد و بدل نمایند و از تجربیات یکدیگر استفاده نمایند بسیار مناسب خواهد بود.

حجت ال و المسلمین واعظ تصریح کرد: ضمن قدردانی از ساختمانی که در اختیار انجمن می باشد با توجه به گسترش انجمن ها و نیاز به امکانات بیشتر این ساختمان دیگر در شان 20 انجمن نیست و بعضا اتاق هایی که در اختیارشان قرار دارد مشترک است و یا تلاقی صوتی دارد و برخی از اتاق ها در مجاورت سالن های جلسات قرار دارند و امکان کار در آن ها وجود ندارد از این رو فضای دیگری که به صلاح دانسته می شود در اختیار انجمن ها قرار بگیرد.

انجمن های علمی حوزه با مراکز علمی و پژوهشی متفاوت هستند

حجت ال و المسلمین رضا برنجکار، مدیر انجمن کلام حوزه نیز در مورد دیدگاه خود پیرامون انجمن ها اظهار داشت: به نظر می رسد انجمن ها با مراکز آموزشی و پژوهشی متفاوت می باشند، مثلا انجمن کلام با موسسه کلام یا موسسه (ره) و یا دارالحدیث و پژوهشگاه قرآن و حدیث متفاوت است.

وی در تشریح فعالیت انجمن ها عنوان کرد: انجمن های علمی در واقع نقش ستادی و هماهنگی بین مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه را ایفاء می نمایند، مثلا در انجمن کلام، اقتصاد یا سیاست، اعضاء یا مسئولین و یا دست اندرکاران مراکز آموزشی و پژوهشی کلام حوزه می توانند در آن عضو باشند و یک نوع هماهنگی بین مراکز پژوهشی و آموزشی را انجام دهند.

حجت ال و المسلمین برنجکار تصریح کرد: بر این اساس انجمن در عرض مراکز آموزشی و پژوهشی نیست، بلکه بالاتر از مراکز هستند و می توانیم بگوئیم نقش آکادمی ها را در دنیا دارند آکادمی ها در جهان بالاتر از ها تعریف می شوند، یعنی نقش واسطه ای بین حاکمیت و مراکز علمی قرار می گیرند و حتی حکومت پروژه های آموزشی و پژوهشی را از طریق این آکادمی ها به مراکز توزیع می کند و همه مراکز به آکادمی ها وابسته هستند و چشم شان به آن هاست و چنین نقشی را دارند؛ اگر ما واقعا چنین نگاهی را به انجمن ها داشته باشیم، می توانیم به اه خود دست ی م، اما در حال حاضر در حوزه چنین مراکزی را نداریم که این نقش ها را ایفاء نمایند.

وی با اشاره به برخی از دغدغه ها گفت:انجمن ها در معنای واقعی در حوزه جایگاهی ندارد و در حاشیه حوزه قرار دارند، گرچه دیدگاه های مختلفی و تلاش داشته و گاهی کلاس برگزار می نمایند و یا پروژه ای را به انجام می رسانند، اما باید حداقل حوزه یک جایگاه مشخصی را برای انجمن ها در نظر بگیرد.

مدیر انجمن کلام حوزه بیان کرد: در حال حاضر بر اساس این مباحث می توانیم این جایگاه را در نظر بگیریم و به گونه ای که این مراکز را وابسته کنیم، البته آن وابستگی تشکیلاتی مد نظر نیست.

حجت ال و المسلمین برنجکار گفت: برخی از قوانین با فعالیت انجمن ها سازگاری ندارد و نیاز به اصلاح دارد.

75 گروه علمی قرآنی در استان قم به فعالیت می پردازند

حجت ال والمسلمین فاکر میبدی، رئیس انجمن قرآن پژوهی نیز عنوان کرد: این انجمن یکی از انجمن های باسابقه و درخشان است ما در کنار فعالیت های انجام شده در فصل زمستان حرکت مهم را به ثمر نش م در این راستا متوجه شدیم، بسیاری از کارهایی باید انجام شود نیاز به حمایت و هدایت بالادست ها دارد.

وی افزود: بر این اساس با م ی که با هیات مدیره انجمن شد، اعلام کردیم گروه های علمی که در قم متصدی امور و علوم قرآنی هستند را شناسایی کنیم و ببینیم با یک هم شی چه اقداماتی باید انجام شود ما با شناسایی ظرفیت ها متوجه شدیم که در قم 75 گروه علمی قرآنی متصدی کارهای قرآنی هستند که شامل مراکزالمصطفی و مراکز تخصصی و پژوهشگاه ها و ها می باشند و همگی نیز تاثیر گذار بر کشور می باشند.

حجت ال والمسلمین فاکر اظهار داشت: در این میان در حدود 50 گروه به انجمن دعوت شدند که همگی و تحصیل کرده حوزه و به شمار می رفتند؛ در این زمینه بر آنیم انجمن قرآن پژوهی نقش ستاد هماهنگی این گروه ها را در جهت رس مهم به عهده گیرد.

وی گفت:امروزه تمام تصمیم گیری های کلان قرآنی و حتی در خصوص مسائل علمی در بیرون از حوزه انجام می شود و در نهادهای حوزوی و نیمه حوزوی تحمیل می شود و در آن جا تصمیمات اتخاذ می شود، باید در این زمینه اقدامی به ثمر بنشیند.

رئیس انجمن قرآن پژوهی تصریح کرد:باید با تلاش علمی و فنی این رس به حوزه برگردد، البته این امر نیاز به حمایت های مالی و معنوی دارد.

وی عنوان کرد: زمانی که قصد دارند گزارشی از فعالیت های قرآن بدهند، انجمن های حوزوی و مراکز تخصصی در صدر قرار می گیرند، اما در هنگام حمایت های مالی در ذیل همه برنامه های حوزه قرار می گیرند یا باید فعالیت ها را تعطیل کنیم یا به طور جدی از آن حمایت شود.

به علوم انسانی نگاه تاسیسی داشته باشیم

همچنین در این جلسه حجت ال و المسلمین محمد کاویانی رئیس انجمن روانشناسی ی حوزه نیز بیان کرد: در این عرصه جای قدردانی و همچنین انتظارات زیادی وجود دارد، باید انجمن ها، یک مقدار رنگ و بوی مصداقی، کاربردی و راهبردی تر داشته باشند؛ علوم انسانی می تواند اص ا مربوط به حوزه باشد در بلند مدت در گذشته چنین سوابقی بوده و می تواند باشد.

وی اظهار داشت: ما غیر از آن چیزی است که در بلند مدت خواستیم بگوئیم، قرآن بناست که در جامعه ما پیاده شود، روایات در بخواهد زندگی ما را اداره کند، اگر چنین ایده ای داریم، تردید نیست که از کانال علوم انسانی عبور می کند، باید به علوم انسانی نگاه تاسیسی داشته باشیم.

حجت ال و المسلمین کاویانی خاطرنشان کرد: ممکن است در حوزه روانشناسی، بتوان سخن بیشتری گفت، ولی به نظر من در همه رشته های علوم انسانی نیز به همین صورت است، یکی از کارهای مهم ریشه ای انجمن ها که از عهده شان بر می آید، نگاه بلند مدت و اساسی است.

رئیس انجمن روانشناسی ی حوزه افزود: نگاه دیگر، اینکه اگر در وجود خودمان اساس قدرت و قوت علمی داشته باشیم، ارتباط ما با یان در بسیاری از زمینه ها باز و تنگاتنگ است در حال حاضر در روانشناسی یک منظومه انجمن روانشناسی شکل گرفته که 13 انجمن روانشناسی سراسر کشور را دور خود را جمع کرده و انجمن روانشناسی ی یکی از این هاست.

وی بیان کرد: وقتی در آن جاسخن به میان می آیدچه درخواست هایی را داریم و چه اموری را می توانیم انجام دهیم با یک اشتیاق ویژه ای پیگیر هستند، طبق این گفته ها جایگاه انجمن ها می تواند یک جایگاه بسیار جدی و بالایی باشد، قائدتا حمایت ها همواره این نیست که نگاه، مادی باشد مثلا همین که در چند سخنرانی و جلسه رسمی و جاهایی که مورد توجه است، نگاه محبت آمیز و عنایت مسئولان حوزه نسبت به انجمن ها بیان می شود، افراد خود را کنار نمی کشند در انجمن روانشناسی این گونه است بسیاری از افراد خود را کنار می کشند و می گویند، انجمن کاری نمی تواند انجام دهد به نظرم این دو راهبرد می تواند نگاه ما را تعیین کند.

فعالیت انجمن های علمی حوزه جدی گرفته نشده است

در ادامه این نشست احمد حاجی ده آبادی، قائم مقام انجمن علمی فقه و حقوق ی بیان کرد: ما حصل سخنان دوستان این است که انجمن ها در حوزه جدی گرفته نشده است، ما در نامه ای تقاضا کردیم افراد تحصیل کرده حوزوی جمع شوند و برنامه ای ارائه دهند و از سوی دیگر با بدنه حوزه ارتباط برقرار کنیم.

وی تصریح کرد: امروز متوجه شده ایم مباحث فقهی ما چه جایگاهی دارد و اثربخش است و من در کلاس مطرح می کنم از وقتی که به رفته ایم علاقه ام نسبت به حوزه چند برابر شده است.

حاجی ده آبادی عنوان کرد: نامه ای به مدارس حوزه نوشته ایم که حاضر هستیم، با تمامی اعضای ما که دارای مقاله و کتاب هستند جلسه ای بگذارید تا مطرح شود، اما هیچ مدرسه ای به نامه ما پاسخ نداد.

وی بیان کرد:حقیقت این است که انجمن ها جدی گرفته نشده اند، برای جدی گرفته شدن می توان کارهایی را انجام داد؛ مثلا چرا ما در جلسات پایان نامه ها و موضوعات لینکی از انجمن ها نداشته باشیم و از انجمن ها استفاده نکنیم در این باره فکری اساسی باید شود.

قائم مقام انجمن علمی فقه و حقوق ی اظهار کرد: مباحث مالی از موضوعات مهم است و با این بودجه اندک نمی توان کاری انجام داد؛ چرا که بخشی از بودجه صرف کارمند و دبیر اجرایی می شود، ما تقاضا داشتیم کارمندان انجمن زیرمجموعه حوزه باشند تا بودجه ای که وعده آن را داده اند صرف این مساله نشود.

وی خاطرنشان کرد: بدون بودجه، نمی توان کاری انجام داد در ها هم انجمن ها شرایط خوبی ندارند و در کل رشته حقوق یک انجمن حقوق داریم که در شهید بهشتی مستقر است و تنها یک همایش حقوق بین المللی زن را انجام داده ، به ویژه در رشته فقه و حقوق کار سخت تر است و افراد مشغول فعالیت های قضاوت و وک می باشند و کار به راحتی انجام نمی گیرد؛ البته در طول این سالها دوستان تلاش د و جلسات متعددی داشته ایم، اما واقعیت این است که اگر فردی بخواهد رئیس انجمن شود و کاری انجام دهد، باید زمینه و بستر ایجاد شود.

حاجی ده آبادی بیان کرد:بی شک با روزی چند ساعت، کار جلو نمی رود و افرادی که بخواهند در انجمن کار کنند، باید بودجه ای نیز در این زمینه باشد، برنامه ریزی به گونه ای باشد تا کار در مراکز دیگر را رها کنند و این کار را جدی بگیرند.

حوزه سنتی با انجمن ها پیوند عمیقی ندارد

در ادامه این نشست حجت ال والمسلمین مهدی رجایی نیا، مدیر انجمن اقتصاد ی حوزه اظهارداشت: این انجمن از انجمن های پیشتاز است و نقش موثری در دوره های مختلف داشته و فعالیت های خوبی را به ثمر نشانده است که یکی از این اقدامات ایجاد مرکز اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی دارم که امید است با انجمن های علمی دیگر این پیشنهادات تجمیع شود و یک پکیج خوب راهبردی ارائه گردد، ما نقشه جامع رشته های حوزه را داریم، حوزه سنتی با انجمن ها پیوند عمیقی ندارد و بسیاری از انجمن ها مانند اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی و مدیریت در متن سنتی حوزه قرار ندارند و در نهادهای پیرامونی هستند، یعنی از نهادهای پیرامونی تغذیه می شوند و نتوانسته اند، نقشی را ایجاد نمایند و این یک ضعف است.

حجت ال والمسلمین رجایی نیا بیان کرد: باید نقش فعالانه تری در بحث طراحی نقشه جامع رشته های حوزه ایفاء کنند، باید مراکز رسمی در حوزه فعال باشد؛ در بحث آسیب شناسی رشته های علمی در حوزه و به ویژه بحث یت بودن آن ها می باشد، هنوز خودمان شناخت صحیح از روند تولید نیروی انسانی و تولید علم از بعد ی توسط انجمن ها ارائه نداده ایم.

وی گفت:باید طرح هایی برای رشد تولیدات علمی و نیروهای انسانی و تربیت این نیرو در ارتباط با توانمندی ها و همچنین طرح هایی ارائه شودکه در جهت حل و مشکلات حوزه کمک کند، تاکنون انجمن ها به کمک مدیریت حوزه نیامده اند، شاید هم استقبالی از آن طرف نمی شود که با نگاه مدیریت حوزه می تواند تقویت شود.

مدیر انجمن اقتصاد ی خاطرنشان کرد: یک بحث هم مسائل راهبردی نظام و جامعه است، همانند اقتصاد مقاومتی، جمعیت و محیط زیست و مسائل فرهنگی، اخلاقی و آسیب های اجتماعی و بحث الگوهای ی پیشرفت که دارای اهمیت هستند.

وی بیان داشت: در آن زمان ارتباط زیادی با انجمن ها برقرار کردیم و انتظار می رفت که نقش ایفاء کنند و باز احساس می کنم خیلی عقب گرد کرده ایم، یعنی هیچ فعالیتی در تولید الگوها در اداره نظام مانند الگوی مردم سالاری و الگوی توسعه اقتصادی و عد اجتماعی و خانواده و اشتغال زن و الگوی فراغت و تفریحات، ارائه ندادیم.

حجت ال والمسلمین رجایی نیا عنوان کرد: هنوز برای گردشگری، الگوی ی نداریم که حاصل این همه شه ها و نظرات علمی به این الگو منجر شود، احساس شد انجمن ها می توانند نقش ایفاء نمایند و به نظرم ورود نداشتیم با توجه به این نکات می توان به مدیریت حوزه و مسائل راهبردی فعال شوند.

وی با بیان این که انجمن ها از لحاظ بودجه ای باید تقویت شوند، گفت: سند راهبردی برنامه پنج ساله انجمن ها باید در اولویت قرار بگیرد و بحث دیگر بازنگری بر آئین نامه است؛ به نظر می رسد این آئین نامه بسیاری از مسائل را پوشش نمی دهد.

مسئول برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه خاطرنشان کرد: بحث نظام ارزی انجمن ها نیز باید با کمک انجمن ها مورد بازنگری قرار بگیرد؛ چرا که مساله ارزشی آنها را جهت می دهد، ممکن است اولویت موضوعی باشد، اما می بینیم امتیاز انجمن ها پایین است بعد برنامه هایی که برای رتبه بندی بالاتری باشد را انجام دهیم و این خلاف عقل است باید در این باره فکری شود.

حجت ال والمسلمین رجایی نیاگفت: اگر بخواهیم به انجمن ها جهت بدهیم این خود به خود دست انجمن ها و برتری آنها را می بندد؛ همچنین بحث جایگاه انجمن ها است که دبیر خانه چند کارشناس مسئول و پژوهش دارد، باعث کاهش جایگاه نیست چون انجمن ها جایگاه خود را دارند این هنر ماست که شخصیت ها را عضو انجمن کنیم و افراد قوی تری را وارد کنیم اعضای شورای عالی را عضو نمائیم .

وی افزود: اگر انجمن بیاید به مرکز تخصصی کلان طرف قرار داد شود و به پژوهش های قم جهت بدهد و در توزیع بودجه های ملی سهیم باشد بسیار خوب است.

نگاه ویژه ای به انجمن ها شود

حجت ال والمسلمین خیری

و

حجت ال والمسلمین خیری، قائم مقام انجمن مطالعات اجتماعی عنوان کرد: این انجمن 5 سال قدمت دارد و در عرصه های مختلفی هم وارد شده است.

وی افزود: اگر گفته می شود های کارآفرین و نسل سوم که مطابق با نیاز جامعه حرکت می کنند، به نظر می رسد حوزه انقل و حوزه ای که حلقه مفقوه بین نیازها و جامعه را شناسایی نماید در جایی به نام انجمن می تواند انجام دهد که فرهیختگان علم وجود دارند و محل ستادی، اطلاعات و اتاق فکر و ظرفیت های شناخته شده در انجمن ها است.

حجت ال والمسلمین خیری بیان کرد: انجمن مطالعات اجتماعی دارای مطالعات ویژه ای است که دانش آموختگان این حوزه از آن برخوردار هستند، بسیاری از این مباحث جایش مطالعات اجتماعی است.

قائم مقام انجمن مطالعات اجتماعی با بیان این برخی کارها را نمی توان کلیشه ای و بخش نامه ای پیش برد بیان کرد: به مقتضیات انجمن باید توجه شود، بسیاری از چیزها موجب سوال و دلسردی می شود در حالی که باید عمل به شمندان خود انجمن داده شود و از برخی انجمن ها از نظر مادی و معنوی حمایت شود،انجمن ها می توانند هویت علمی علوم را تقویت کنند.

 1. گزارشی از فعالیت های انجمن ارائه شد
 2. اظهار شد که به اعتقاد ما همانطور که امروز نسل سوم و چهارم ها به عنوان کارآفرین مطرح می شود که تلاش می کند خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازد. حوزه نیز نیاز دارد خود را از اینکه مواجهه با تأ فرهنگی شود برحذر دارد و انگهی حوزه انقل حوزه ای است که بدون توجه ره شناخت نیاز و دغدغه رفع نیاز تحقق نمی یابد و انجمن ها می توانند حوزه را به جامعه وصل کرده و به روز رسانند.
 3. حوزه می تواند از طریق انجمن ها خود را با مراکز تصمصم ساز و تصممیم گیر مرتبط سازد.
 4. برخی از مسائل صرفا یا غالبا در توان انجمن مطالعات اجتماعی است. نظیر مسئله شناسی ، آینده پژوهی، افکار سنجی، سیاستگذاری و آشنا سازی طلاب با روش تحقیق و موضوع شناسی و مسئله ی ، همکاری در تحول علوم انسانی
 5. برای رسیدن به حد قابل قبولی از رس انجمنها بایسته هایی وجود دارد از جمل

الف) ضرورت تقویت هویت انجمن و اعتبار بخشی با آن

ب) ارزشی فعالیت های انجمن مطابق مقتضیات انجمن ها و پرهیز از ساختار غیر منعطف و دیکته ای

ج) حمایت از برخی انجمن ها بطور ویژه

د) کنترل و مدیریت تکثر انجمن های هم عرض و متداخل . و توجه به اینکه تفکیک انجمن ها بر پایه مسئله ها باید صورت گیرد و نه رشته ها و چه بسا تفکیکی رشته ای و تجزیه موضوعات در قابل رشته ها به فهم کلیت موضوع ضربه می زند.

ه) تقویت هویت علمی انجمن ها . هنوز هم برخی از شاخه های علمی حاشیه ای و ا ی به شمار می رود.و این وضعیت می بایست اصلاح شود.

در حوزه ترجمه نوپا هستیم

حجت ال والمسلمین حبیب رضا ارزانی مدیر انجمن علمی ترجمه و زبان های خارجی در این جلسه گفت: انجمن ترجمه از نظر حیث ماهیتی با دیگر انجمن ها فرق دارد، در ترجمه، همه شاخصه ها و مولفه ها بسیار متفاوت است حق تالیف ما مشخص می باشد، اما همان تالیف و ترجمه ای که مجددا بازنگری و ترجمه شود کار دشواری است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه حوزه های علمیه در مورد زبان بعد از انقلاب پیشرفت خوبی داشته اند، اما نسبت به خیلی کار باید انجام شود.

حجت ال والمسلمین ارزانی خاطرنشان کرد: با توجه به این بحث اول و بازخوانش جایگاه و ساختار و کارکرد انجمن ها،باید به آن نگاه جدیدی شود، قالب انجمن ها در قم مستقر هستند، اگر بخواهیم شعبه هایی را در برخی از استان ها بزنیم به نظر می رسد یک مقدار بازنگری شود، بحث بعدی در ترجمه، استفاده از ظرفیت یان است در حوزه ترجمه نوپا هستیم به ویژه در برخی از زبان ها و با همان زبانی که ی فرمودند، به بحث انگلیسی تنها نپردازید دیگر زبان ها هم هست و باید پرداخته شود ما در بسیاری از زبان ها به طور کامل وارد نشدیم، حالا بخواهیم فرهنگ انقل را منتقل کنیم.

وی اظهار داشت: طبیعتا ترجمه ها را نگاه می کنیم، بسیاری از آن ها مشکل دارد ما می خواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم زبان دارای فوت و فن است، برخی از ترجمه ها واقعا ایراد دارد، گاهی تبلیغ سوء می شود؛ یک اهتمام ویژه می خواهد افرادی که آمده اند از شاخصین هستند.

حجت ال والمسلمین ارزانی گفت:اگر بتوانیم به عنوان «ان جی او» بازوی حوزه باشیم و کارهایی را انجام دهیم، طبیعتا از هزینه ها کاسته می شود، چون ما داوطلبانه کار انجام می دهیم، اگر بخواهد در سیستم اداری باشد متفاوت خواهد بود، واسطه بین حوزه و حاکمیت اهمیت دارد، ی این همه در مورد دغدغه ها گفته اند؛ این افراد را دور هم جمع ، ظرفیت خوبی است و می توان در کاستن از دغدغه های نظام از آن استفاده کرد.

انجمن ها نیازمند امکانات هستند

حجت ال و المسلمین سید باقری رئیس انجمن مطالعات نیز در سخنانی عنوان کرد: امروزه انجمن ها،گاهی با نصف ظرفیت خود حرکت می کنند، باید ظرفیت های کافی و یا امکانات لازم فراهم شود، نبود امکانات و فقدان بودجه و هر مساله ای دیگر که انجمن ها دارند کار می کنند که به نظر نیاز به کار بیشتر دارد.

وی ادامه داد: کار انجمن به درستی و به دقت تعریف نشده، مثلا در حال حاضر انجمن مطالعات از سال 83 فعالیت می کند و برخی از انجمن ها، شاید 45 سال است فعالیت می کنند، اما تنها 11مناظره برگزار شد آن هم مناظره نظریه پردازی، یعنی کل این روند 11 مورد بوده ، این ظرفیت خیلی کم است.

مدیر انجمن مطالعات یادآور شد: هدایتگری تخصصی نیز از ا امات است، فقه حکومتی، فقه و حوزه انقل ، ظرفیت های مهمی است که که می تواند در اقتصاد مقاومتی نیز ورود پیدا کند.

مشکل اصلی انجمن ها بودجه نیست

حجت ال والمسلمین مسعودی، رئیس انجمن حدیث حوزه نیز در سخنانی اظهارداشت: مشکل اصلی انجمن ها را بودجه نمی دانم، اگر انجمن ها مقبولیت علمی و اجتماعی داشته باشند، می توانند بودجه و یا بودجه ها را جذب کنند.

وی عنوان کرد: ما این اوا همایشی را برگزار کردیم که به80 میلیون تومان بودجه نیاز داشت، ما بدون هزینه از سوی انجمن و تنها با همسو فعالیت ها آن را برگزار کردیم.

رئیس انجمن حدیث تصریح کرد: مشکل اصلی انجمن ها، هویت شان است، انجمن ها در سراسر دنیا، یک شخصیت مستقل اجتماعی دارند، خودشان باید به همان اندازه افراد موسس و مدیران و شخصیت های اجتماعی داشته باشند تا به عنوان وزنه فعالیت ها را سوق دهند، اگر این اتفاقات بیفتد، انجمن ها می توانند موفق باشند.

وی گفت: ما فعالیت های زیادی را انجام می دهیم و داریم در حوزه شبیه ها می شویم ما در بخش پایان نامه های 3 و 4 می توانیم از این ظرفیت ها استفاده نمائیم.

حجت ال والمسلمین مسعودی تصریح کرد: در برخی از ها پایان نامه نوشتن منسوخ می شود، ما می توانیم جهت دهی و هدایت پایان نامه ها را به انجمن ها بدهیم از طرفی باید نسبت فعالیت و موفقیت هایش این کار عملیاتی شود، ومی ندارد به هر انجمنی بدهیم ما با این تکثر مخالف هستم پروژه تکثر باید روی اصول باشد.

تهیه و تنظیم : اکبر پوست چیانمشاهده متن کامل ...
پروژه روابط عمومی در ایران و جهان
درخواست حذف اطلاعات

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.


 • پروژه روابط عمومی در ایران و جهان


  دسته :

  پروژه


  فرمت/ورد تعداد صفحات 70


  قیمت : 6000 تومان

   
::


توضیحات بیشتر در مورد پروژه روابط عمومی در ایران و جهان :


پروژه روابط عمومی در ایران و جهان


فهرست مطالب


تعریف روابط عمومی 1


فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی 2


فصل دوم – انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان 6


هدف 7


اه انجمن های روابط عمومی 8


اه انجمن های روابط عمومی 8


انواع روابط عمومی 10


عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی 12


انجمن های روابط عمومی در جهان 13


انجمن های بین المللی روابط عمومی 14


تاریخ روابط عمومی در ایران 14


جمع بندی 15


فصل سوم – انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان 17


انجمن های جهانی روابط عمومی 18


انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی 18


انجمن های افکار عمومی 19


تاریخچه aapor 19


انجمن جهانی افکار عمومی aapor 21


قسمت پنجم 23


اکثریت لازم برای مذاکره 23


قسمت ششم 24


قسمت هفتم 24


انجمن اجرایی 24


اعضا 26


انجمن اجرایی و کمیته ها 27


قسمت اول 27


قسمت دوم 27


رای دادن و هدایت تجارت 30


خزانه و سرمایه 31


زبان 31


نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا 31


انجمن روابط عمومی 31


روابط عمومی در قاره آسیا 32


روابط عمومی در قاره اروپا 32


روابط عمومی در قاره افریقا 33


فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای 34


روابط عمومی در عصر حاضر 35


جهانی شدن روابط عمومی 35


آینده روابط عمومی 36


جایگاه روابط عمومی در ایران 37


روابط عمومی در هزاره سوم 38


جمع بندی 43


فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی 45


مقدمه 46


ویژگی های یک مدیر روابط عمومی شمند 46


کاستی های مدیریت روابط عمومی 48


جمع بندی 49


فصل ششم- کاربرد اینترنت در روابط عمومی 52


پست الکترونیکی 56


مجله الکترونیک 56


برد الکترونیکی 57


تلفن گویا 57


مجله ویدئویی 58


58


نتیجه گیری 59


پیشگفتار


شاید سخن گفتن مکرر درباره اهمیت کار روابط عمومی از یک سو و مشکلات و ضعف ها و ناتوانی های روابط عمومی موجود از سوی دیگر در نگاه اول ملال آور به نظر برسد اما بی تردید ارائه الگوی مناسب برای توسعه روابط عمومی در ایران مست م برسی و کنکاش در آن و بهره مندی از جدیدترین نظریه هاست که اگر با تجربه های حرفه ای دست اندارکاران همراه شود می‌تواند الگوی ایده آل روابط عمومی در ایران را بدست دهد.


مقدمه


تعریف روابط عمومی


جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می‌داند که با آن سروکار دارند.


ر هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می‌کند:


روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می‌کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی انی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.


درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می‌توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی انی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.پروژه روابط عمومی در ایران و جهان


قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]مشاهده متن کامل ...
مؤسسات عمومی
درخواست حذف اطلاعات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مؤسسات عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:
ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...
لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.
از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی .
فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی . فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی

مشاهده متن کامل ...

مؤسسات عمومی
درخواست حذف اطلاعات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 23
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
مؤسسات عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024
کاربر

مؤسسات عمومی

مؤسسات
مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.
مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند.
مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.
مرجع تاسیس موسسات عمومی :
همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند .
اقسام موسسات عمومی :
موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد:
ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی .
ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .
الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...
لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.
ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .
موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....
منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح
می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.
از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی .
فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )
به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:
الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،
ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛
به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .
ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.
فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی
تفاوت از نظر سازمان پرسنل
((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.
ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.
تفاوت از نظر امور مالی و معاملات
اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )
ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .
ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.
مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی
مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.
امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .
موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.
همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.
در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.
در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی
مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود.
در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است
در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد.
نظام حقوقی مؤسسه عمومی
در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.
این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :
1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.
2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .
3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.
4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .
5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.
با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن تی . فرق بین شرکت های تی و مؤسسات انتفاعی ت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی ت ، مانند کارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله ت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های تی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات تی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شرکت های تی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت تی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به ت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن س های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت تی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های تی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت تی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر تی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر تی مستثنی این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی • تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمرکز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی که سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی کارکنان کشوری است ( قانون استخدام کشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی که مقررات استخدامی کارکنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی که اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مورد کنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی که امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی که بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین کلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی که سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است که از دیر باز ت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند ؛ برای مثال از قدیم ها و مدارس عالی کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است که مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همکاری مردم را نسبت به خود جلب کنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و کشمکشهای و اداری بر کنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، کاربرد تازه ای نیز بافته است که استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی ت ا ست . عملیات مالی ت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . ت مجاز نیست از حدود بودجه ای که به تصویب مجلس مقننه رسیده است کند و قانوناً نمی تواند بودجه یک سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینکه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای تی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بع در تجارت و صنعت ، که پیش بینی تمام مخارج کار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای ید و فروش و انجام معاملات استفاده کرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشک محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می کاهد و جلو تصمیمات فوری را که ممکن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری که از سرعت عمل و ثمره بخش بودن کارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات تی اداره می شود می کاهد مساله تهیه و تدارک اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یک بازرگان به عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند ید و فروش خود را مانند سازمان های تی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت کار او ایجاب می کند که هر ی را که برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد کند؛ در صورتی که بر کنار مستخدم تی مست م تشریفات ویژه ای است که بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است که ت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها که به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید کند ، شاید سخنان طرفدارای مکتب لیبرال که می گویند : (( ت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، کشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در کشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل و سیاست ملی مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا کرد، تها مجبور شدند که در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله کنند و به تشکیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در کشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخ ت ، در امور اقتصادی آن است که انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه کافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در کشور ما از وقتی که توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال مورد توجه قرار گرفت ، ت مجبور شد که در این مورد دخ کند و مؤسسات و شرکت هایی تاسیس کند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شرکتها و بانکها و بنگاهها و مدارس عالی و های خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه کرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینکه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی استفاده می کنند و یا نظارت هایی از طرف ت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و کارمندان و کارکنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مست م آن است که به قوانین مراجعه کنیم و ببینیم که قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشکیل مؤسسه عمومی خارج یک فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یک امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و کمک ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی کاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یک شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یک واحد سازمان اطلاق می شد که تصدی یک خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می کرد، ولی با تحولاتی که از اوا قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، ت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه ـ که سخت طرفدار دخ ت در اقتصاد و ملی مؤسسات اقتصادی کلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره کند و به این ترتیب در کنار مؤسسات تی که با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانک ها و شرکت ها و موسسات انتفاعی ت پا به عرصه وجود گذاشتند که امور انتفاعی و بازرگانی ت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند. در این وضعیت لازم بود که در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور کلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنکه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد که در کنار وزارتخانه ها یک خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور کم و بیش مستقل اداره می کرد؛ یعنی ان مؤسسه تابع همان قانونی بودند که ان وزارتخانه ها از آن تبعیت می د و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانک ها ، شرکت ها و موسسات انتفاعی ت را در بر می گیرد که امور صنعتی و تجاری و انتفاعی ت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می کنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای کالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات ت تعیین می شود و ت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالکیت کنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع کنند و یا علیه آنها تصمیمات یک جانبه و لازم الاجرا اتخاذ کنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احکام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینکه این مؤسسات از کار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و کنترل های اداری و مالی ویژه اند که از طرف مقامات پارلمانی و یا تی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممکن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود که آیا مؤسسات تجاری ت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را که اغلب به صورت شرکت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی کنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنکه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسساتمؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشورند که از طرف ت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند و از عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمرکز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمرکز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی کلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی ت است و در صورتی که مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ان ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری که به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با کمک ها و هدایایی از اشخاص قبول کند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت ت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی کند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع کند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود که در واقع وثیقه کلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت که استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلکه ان ، از لحاظ مسئولیت کلی که در اداره امور کشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می کنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه که در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات تی مجلس شورای ی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشکیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی کرد: ـ از جهت تی بودن ید نبودن : موسسات عمومی تی و موسسات عمومی غیر تی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت تی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یک وزارتخانه یا سازمان تی عمل می کنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی تی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاک ، سازمان اسناد ملی ایران ، مرکز آموزش مدیریت تی و ...لیکن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر تی )) فعالیت می کنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر تی )) مورخ 19/4/1374 مشخص کرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اه ی که دنبال می کنند می توان به دو دسته تقسیم کرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می کنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می کنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانک ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... منوچهر طباطبایی مؤتمنی در کتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد. از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند ها ، مراکز علمی و پژوهشی

مشاهده متن کامل ...

اطلاعات مناقصات ومزایدات تاریخ 96.1.19 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19 / آگهی شناسایی پیمانکاران , شناسایی پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و ...96.1.19

 2. مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت نه سال

 3. مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تکمیل ساختمان آموزشی تحصیلات تکمیلی - تجدید

 4. فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی ید 2 دستگاه پمپ گلایگول

 5. مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی / آگهی مزایده , مزایده 338 تار زمین مزروعی که 100 تار آبی مکانیزه و 228 تار به صورت دیمی

 6. مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی کلید برق ، پنل ابزار دقیق و ...

 7. مناقصه ید tube bundle buller / مناقصه , مناقصه ید tube bundle buller

 8. مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش / آگهی مناقصه, مناقصه ید دیزل پمپ خود مکش

 9. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاها - احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن

 10. تجدید مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / تجدید ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

 11. ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس / ارزی کیفی سیستم صوتی و تصویری سالن کنفرانس

 12. تجدید ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی / تجدید ارزی , ارزی کیفی زی ایی آلومینیومی

 13. تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه / تجدید مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات تجهیزات رادیویی برج مراقبت فرودگاه

 14. تجدید فراخوان 2 قلم پایه روشنایی 21 متری / تجدید ,فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران 2 قلم پایه روشنایی 21 متری

 15. فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید تعداد سه قلم لوله لاستیکی

 16. فراخوان تعمیر بدنه مخزن c / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان تعمیر بدنه مخزن c

 17. فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان ید هفت قلم قطعات مربوط به تجهیزات کمک ناوبری

 18. فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی

 19. فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,فراخوان تعداد سه قلم لوله فولادی

 20. ارزی کیفی mokveld anti surge control valve / ارزی کیفی mokveld anti surge control valve

 21. ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث دیوار شهرک مس ی

 22. مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی بر عملرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب

 23. مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تهیه کالا و نصب سیستم های مخابراتی

 24. مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای / آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) , مناقصه تعویض سیستم های رادیوئی باندهای

 25. ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی / آگهی عمومی ارزی کیفی مناقصه گران, ارزی کیفی خدمات احداث خطوط لوله جریانی

 26. فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ... / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزی کیفی دستگاه خم نبشی و ناودانی ...

 27. فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات هدایت و نگهداری خودروها- نوبت دوم

 28. مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر / مزایده , مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی آبیدر

 29. فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج / فراخوان , فراخوان طراحی المان شهری با موضوع بسیج

 30. فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل / فراخوان, فراخوان طرح مطالعات جامع سامان‌دهی صنایع و مشاغل

 31. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز مراکز دفن پسماندهای شهری

 32. آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس / آگهی ارزی کیفی ،آگهی ارزی کیفی مغناطیس سنجی هوابرد جنوب شرق زاگرس

 33. تجدید مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان / مناقصه انجام عملیات ساخت و نصب المان

 34. مناقصه تامین نیروی های خدماتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروهای خدماتی - نوبت دوم

 35. مناقصه انتظامات ساختمانی های / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات ساختمانی

 36. فراخوان محوطه سازی مجتمع انبارها / آگهی فراخوان عمومی ارزی کیفی مناقصه گران,مناقصه محوطه سازی مجتمع انبارها

 37. شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی شناسایی سرمایه گذار ، شناسایی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم

 38. فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت / فراخوان شناسایی تامین کنندگان بسته بندی سیم کارت

 39. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 30.644 اعیان 200متر

 40. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی اعم از امور خدمات نظافتی و ... نوبت دوم

 41. مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی / آگهی مناقصه , مناقصه ولگانایز 13.000 عدد گیت های چدنی

 42. تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19 / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه ید کاغذ تحریر و گلاسه 96.1.19

 43. مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات آبپاشی و گریدر زنی

 44. مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ... / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش اقلام ضایعاتی از قبیل کارتن، انواع مواد پلیمری و ...

 45. مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان / آگهی مناقصه , مناقصه بیمه درمان تکمیلی کارکنان

 46. مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یداری 10 دستگاه راک شارژر 9 ماژوله کمپکت و ...

 47. مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19 / آگهی مزایده عمومی, مناقصه انجام عملیات طراحی ، است اج و فروش سالیانه 150.000 تن سنگ چینی و ... نوبت دوم 96.01.19

 48. مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی شامل امور خدمات نظافتی و ...

 49. مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه / مزایده,مزایده پلاک با صد و ده متر اعیان در یک طبقه

 50. مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم / مزایده, مزایده عرضه سهام و دارائی - نوبت سوم

 51. مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید ماده شیمیایی topanol a و ...

 52. مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تجهیزات کامل سالن آمفی تئاتر

 53. فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دیزل ژنراتور پرتابل به قدرت 750kva- نوبت دوم

 54. فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه / اصلاحیه فراخوان نخست مناقصه,فراخوان طراحی تکمیلی و اجرای عملیات باقیمانده موزه- اصلاحیه

 55. مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم / مناقصه انجام خدمات اداری و عمومی - نوبت دوم

 56. مناقصه احداث جاده / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده

 57. مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدماتی - نوبت دوم

 58. مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه واگذاری ارائه خدمات حمل و نقل دارو از انبار مرکزی

 59. مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش ماشین آلات ساخت درب و پنجره upvc

 60. مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم / مزایده تعداد 11 عدد دستگاه ترزیق پلاستیک ...- نوبت سوم

 61. مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید، تحویل، نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس

 62. مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی / مزایده,مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مزروعی

 63. مزایده فروش 2 قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش 2 قطعه زمین

 64. مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری مغازه به متراژ 30 مترمربع

 65. مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول / مناقصه , مناقصه ید آسف مرحله اول چاپ اول

 66. مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از یکباب خانه و طبقه فوقانی 216 متر

 67. مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین با عرصه 587متر نوبت سوم

 68. مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع / مزایده,مزایده دو قطعه زمین متراژ 198 و 180 مترمربع

 69. مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم / مزایده ، مزایده پارکینگ عمومی شهر نوبت اول مرحله دوم

 70. مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری / مزایده,مزایده 6 دستگاه آپارتمان اداری

 71. مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری نگهداری و توسعه فضای سبز شهری

 72. مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ / مزایده , مزایده فروش یک دست مبل قهوه ای رنگ

 73. آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی،آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره مکان استقرار ساختمان پیش ساخته - نوبت دوم

 74. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پراید - نوبت دوم

 75. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت / مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 10.000 تن بو یت

 76. مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر / مزایده,مزایده یک درب باغ محصور و نیمه مشجر

 77. مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206 / مزایده , مزایده اموال منقول یک دستگاه سواری پژو 206

 78. مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور / مزایده,مزایده 23 حبه از 72 جبه زمین محصور

 79. مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر / مزایده,مزایده سه دانگ از کل ششدانگ منزل مس ی 52.5متر

 80. مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی و باغی 25439متر

 81. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه انجام امور خدماتی

 82. آگهی مناقصه تاسیسات / آگهی مناقصه تاسیسات

 83. آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه یداری پهنای باند اینترنت

 84. مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید ماده معدنی (خاک) ا یده طلادار - مرحله سوم نوبت دوم

 85. مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده یکباب مغازه تجاری - نوبت دوم

 86. مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture / مناقصه , مناقصه auction of condemned items machinery , equipment , furniture and fixture

 87. مناقصهmachinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan / مناقصه machinery , equipment and furniture items at the consulate of pakistan

 88. مناقصه carrying out renovation work / مناقصهcarrying out renovation work

 89. مناقصه تامین ماسه سیلیسی / آگهی مناقصه عام ,مناقصه تامین ماسه سیلیسی

 90. آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ،آگهی مناقصه عمومی یداری یک دستگاه دیزل ژنراتور stand by 450 kva نوبت دوم

 91. آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه سمپاشulv پاش پشت وانتی...

 92. مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی با عرصه 118.64مترمربع

 93. مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول / مزایده,مزایده سرقفلی هر دو باب مغازه فرش فروشی نوبت اول

 94. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی .... / مناقصه ، مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی ...

 95. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی زیربنای 264متر

 96. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 2850مترمربع نوبت اول

 97. مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بهسازی علایم ایمنی راهها

 98. مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل مصلی دو گنبدان نوبت دوم

 99. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 361.57مترمربع

 100. مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 6 کیلومتر لوله فولادی ... نوبت دوم

 101. مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19 / مناقصه , مناقصه رفع نواقص و استانداردسازی جایگاه های cng شماره یک صنعت...96.01.19

 102. مناقصه خدمات امداد و نجات / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات امداد و نجات

 103. مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش / مناقصه , مناقصه اجرای فاز اول سنگفرش

 104. مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر / مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمین مساحت 2150متر

 105. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 287.63متر

 106. مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 40 سیر از 240 سیر ششدانگ پلاک ثبتی

 107. مزایده رنگ مو و .... / مزایده,مزایده رنگ مو و ....

 108. مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید سامانه مدار بسته ساختمان مرکزی ستاد شامل انواع دوربین و تجهیزات آن نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.1.20 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات / مناقصه امور خدماتی , نظافت , فضای سبز , تاسیسات

 2. فراخوان ارزی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن / آگهی فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی مطالعه و طراحی شبکه پایش کیفیت آب و آلاینده های آن

 3. مناقصه عمومی مربوط به پروژه ی ، ید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت epc / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی مربوط به پروژه ی ، ید و نصب لوله های انعطاف پذیر به صورت epc

 4. فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مدت فراخوان ارزی کیفی , فراخوان ارزی کیفی انجام خدمات آمار برداری سراسری از منابع آبی استان تمدید نوبت دوم

 5. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق / فراخوان , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق

 6. مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه پیاده روسازی و دفع آبهای سطحی کوی ... مرحله دوم

 7. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 153 شمال (ب) بی بی حکیمه

 8. فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جرثقیل سقفی زنجیری و...

 9. مناقصه ید الکتروپمپ شناور / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید الکتروپمپ شناور

 10. ارزی کیفی و مناقصه ید کنتور حجمی / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, ارزی کیفی و مناقصه ید کنتور حجمی

 11. مناقصه ید لوله مانسمان / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید لوله مانسمان

 12. مناقصه ید تابلو برق / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید تابلو برق

 13. مناقصه ید کابل افشان / آگهی ارزی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه ید کابل افشان

 14. استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر / استعلام دیسک هارد متال مربوط به کوانتومتر

 15. مناقصه ید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 42 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات....

 16. استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی / استعلام دستکش کف چرمی پشت برزنتی

 17. استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت / استعلام نصب و سرویس وتعمیرات کولرهای اسپیلت

 18. استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک می ر / استعلام اصول بهره برداری ایمن از مکانیزم تراک می ر

 19. مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی نوبت دوم

 20. فراخوان مناقصه خدمات نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خدمات نقلیه

 21. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد) / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی (دانشکده های واحد)

 22. مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری غرفه حمل و نقلی ... نوبت اول

 23. استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل / آگهی استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت قطعات یدکی مکانیکال سیل

 24. مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ... / مناقصه کتبی , مناقصه کتبی جمع آوری زباله های شهری ، رفت و روب کانالها ...

 25. مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیزات و لوازم موردنیاز آزمایشگاهی گروه زیست شناسی نوبت دوم

 26. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور / مناقصه عمومی , مناقصه ید ، نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور

 27. مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ... / مناقصه, مناقصه محوطه سازی به مساحت 3700 متر مربع ...

 28. مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی / مزایده, مزایده اجاره بوفه و انتشارات دانشجویی

 29. مزایده اجاره بوفه دانشجویی / مزایده , مزایده اجاره بوفه دانشجویی

 30. مزایده مجموعه است و پارک آبی / مزایده , مزایده مجموعه است و پارک آبی

 31. مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین 4 دستگاه موتورسیکلت به همراه موتور سوار 96.01.20

 32. مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گلیسیرین مورد نیاز خود 96.01.20 نوبت اول

 33. مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های ف ی 96.01.20 / مزایده تعداد تقریبی 400 تن قرقره های ف ی 96.01.20

 34. اصلاحیه مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج / اصلاحیه , مناقصه احداث سیل برگردان شمالی کرج

 35. مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه)... 96.01.20 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تولید ، تهیه و تحویل (شامل بارگیری ، حمل و تخلیه) ... 96.01.20

 36. فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی / فراخوان , فراخوان احداث بازارچه عرضه میوه، تره بار و مایحتاج عمومی نوبت اول

 37. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی نوبت اول

 38. مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد / مناقصه , مناقصه تکمیل و راه اندازی سوله بایگانی راکد نوبت اول

 39. تجدید مناقصه ید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ ی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید مقدار 1.460.000 کیلوگرم روغن مایع سرخ ی نوبت دوم

 40. مناقصه احداث جاده نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده نوبت دوم

 41. تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه برنج هندی دانه بلند نوبت دوم

 42. تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی نوبت دوم

 43. مناقصه انجام خدمات عمومی ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات عمومی ...

 44. مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت سایپا

 45. مزایده فروش سی و دو قطعه زمین / مزایده,مزایده فروش سی و دو قطعه زمین

 46. مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ... / مناقصه عمومی ، مناقصه ساخت پروانه فن مکنده بویلر و ...

 47. مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ / مزایده دو دستگاه پرس هیت سیلینگ

 48. مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خاکبرداری ، خاکریزی و تسطیح و آماده سازی معابر- مرحله دوم - نوبت اول

 49. مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم / مزایده , مزایده فضاهای فرهنگی و هنری مرحله دوم - نوبت دوم

 50. مزایده شیشه جلو ش ته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم / مزایده ,مزایده شیشه جلو ش ته و 2 عدد لاستیک جلو نوبت دوم

 51. مزایده منزل مس ی عرصه 57 متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه 57 متر نوبت اول

 52. مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 306.5متر

 53. مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری کاربری مس ی نوبت دوم

 54. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پراید

 55. مزایده فروش خط تولید فلورسنت / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید فلورسنت

 56. مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه طرح ساماندهی حریم و بستر رودخانه شهری مرحله دوم

 57. مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ... / مزایده , مزایده واگذاری پنج مغازه با کاربری فروش تنقلات و ...

 58. مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش تعداد 9 دستگاه خودروی سواری و نیسان نوبت دوم و سوم 96.01.16

 59. مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16 / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری تعداد دو باب مغازه و دو عدد بوفه نوبت دوم 96.01.16

 60. مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ... / مزایده ، مزایده بهره برداری بخش فروش لوازم ورزشی و ...

 61. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل تایپ ، چاپ ، نامه رسانی...

 62. مزایده فروش انواع کارتن سالم و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع کارتن سالم و ...

 63. آگهی ید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد / آگهی ید 80 تن آهن آلات شامل ورق و مقاطع استاندارد

 64. مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری فروشگاه نوبت دوم

 65. مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین و نصب تجهیزات اندازه گیری و تست پرتابل واحد مانیتورینگ و اندازه گیری امواج نوبت دوم

 66. مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه تامین تجهیزات پرتابل باشگاه خبرنگاران نوبت دوم

 67. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات صدا و تصویر شبکه استانی نوبت دوم

 68. مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه طراحی و سخت سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه

 69. مناقصه ید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده / آگهی مناقصه عمومی با اخذ س , مناقصه ید ماده شیمیایی سولفیت سدیم کاتالیز شده

 70. فراخوان مناقصه ید کارتن لایه میانی تجدید / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه ید کارتن لایه میانی تجدید

 71. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..

 72. مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب.. / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شستشو و لایروبی و ویدئو متری شبکه و تاسیسات فاضلاب..

 73. مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد سه رقبه املاک تملیکی

 74. مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه احداث خوابگاه به روش ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی

 75. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به است اج / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به است اج

 76. آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی

 77. مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کالاهای مازاد و مستعمل نوبت سوم

 78. مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی / آگهی مزایده , مزایده معدن سنگ تراورتن چوکتی

 79. مناقصه ید یک دستگاه hplc / مناقصه, مناقصه ید یک دستگاه hplc

 80. مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20 / مناقصه , مناقصه ارائه خدمات پرستاری ، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی ، آموزشی 96.01.20

 81. مناقصه ید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو / مناقصه عمومی , مناقصه ید 1500 متر کابل و 200 عدد کابلشو

 82. مناقصه ید 190 عدد کپسول آتشنشانی / مناقصه عمومی , مناقصه ید 190 عدد کپسول آتشنشانی

 83. مناقصه ید و تحویل قطعات hp 96.01.20 / مناقصه عمومی,مناقصه ید و تحویل قطعات hp 96.01.20

 84. مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه / مناقصه ,مناقصه واگذاری ساخت ، حمل و نصب اسکلت ف ی و اجرای سقف برج دو قلوی 40 طبقه

 85. اولین نشست سامانه های مدیریت شهری / اولین نشست سامانه های مدیریت شهری

 86. مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20 / مزایده, مزایده حدودا پنج کیلوگرم طلای ساخته شده در عیارهای مختلف 96.01.20

 87. مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و نگهداری کانال ها ، مسیل ها ، حوضچه ها و چاه های جذبی در سطح نوبت اول

 88. مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی

 89. مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد ساخت و تحویل پره های توربین بخار - نوبت دوم

 90. مناقصه عمومی ید سه دستگاه آسانسور بیماربر / مناقصه عمومی ید سه دستگاه آسانسور بیماربر

 91. مناقصه واگذاری انجام امور ترابری / آگهی مناقصه واگذاری انجام امور ترابری

 92. تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب / تجدید مناقصه عمومی , تجدید متاقصه عمومی بکارگیری تعداد 3 دستگاه تانکر آب

 93. فراخوان ید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی انتخاب مشاور,فراخوان ید خدمات مشاوره ای آزمایشگاه مقاومت مصالح -نوبت دوم

 94. مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از جایگاه سی ان جی

 95. تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده اجاره عرصه جهت عرضه گل و گیاه

 96. مزایده ملک با عرصه 169مترمربع / مزایده,مزایده ملک با عرصه 169مترمربع

 97. مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی / مزایده , مزایده دستگاه مخلوط کن پودر و دستگاه دوخت حرارتی

 98. مزایده یکباب ساختمان مس ی مساحت 201.34متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مس ی مساحت 201.34متر

 99. مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه چیلر مستعمل

 100. مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ / مزایده,مزایده 364.4 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگمشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 2
درخواست حذف اطلاعات

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .
گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
مشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 2
درخواست حذف اطلاعات

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .
گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
مشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 2
درخواست حذف اطلاعات

مبحث چهارم : ضمانت اجرای شرایط پیمان
اساساً شرایط باید ضمانت اجرا داشته باشند یعنی طوری تنظیم شوند که عمل برخلاف آنها از سوی هر یک از طرفین پیمان مستوجب جزای متناسب با آن باشد . البته منظور از کیفر و جزا در اینجا نه در معنی کیفر و جزای یک فعل مجرمانه در حقوق کیفری است بلکه همان مابه ازایی است که لازمه تضمین شرط است .

از منظر فوق ، شرایط عمومی یا خصوصی پیمان دو گونه اند :
1. بعضی از شرایط فاقد ضمانت اجرا هستند و معلوم نیست در صورت استنکاف یا عدم اجرای آن از سوی هر یک از طرفین پیمان ، طرف مقابل چه اقدامی می تواند انجام دهد و چه آثاری ممکن است در اعتبار حقوقی پیمان ایجاد شود . دسته ای از این شرایط صرفاً جنبه توضیحی دارند که طبعاً ضمانت اجرایی برای آنها قابل تصور نیست و دسته دیگر اگر چه کاملاً امری و لازم اند لکن باز هم اثری از ضمانت اجرایی آنها به چشم نمی خورد .
دسته دیگر از این شرایط ، ضمانت اجرای مالی دارند که به اساس و موجودیت پیمان خللی وارد
نمی کنند لکن دسته ای دیگر موجودیت پیمان را از بین می برند . برای هر دو دسته می توان
نمونه هایی از شرایط عمومی پیمان آورد . مثلاً در بند '' و '' ماده 17 آمده است : ‹‹ پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباً پرداخت کند . در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید . در صورت استنکاف پیمانکار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید ... در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ... کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید . ››
ملاحظه می شود در بند فوق الذکر هر دو نوع ضمانت اجرا پیش بینی شده است . اول منظور نمودن مبالغ پرداختی به کارگران به اضافه 15 درصد که یک ضمانت اجرای مالی است و دوم اختیار فسخ پیمان از سوی کارفرما، در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد به کارگران که این ضمانت اجرا اساس و موجودیت پیمان را از بین برده و به آن خاتمه می دهد .


فصل سوم : وجه زام( تضمین ) پیمان
مبحث اول : وجه زام پیمان
طبق بند 2 ماده 27 نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور یکی از اصول و مبانی حاکم بر پیمانها ، همواره پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت ع از تعهدات توسط هر یک از طرفین پیمانها ، اتخاد تمهیدات لازم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد .
اگر چه بر اساس بند '' الف '' ماده 18 شرایط عمومی پیمان ‹‹ پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد . ›› امااین شرط چنانچه متکی به ضمانت اجرایی مطمئن و قابل قبول نباشد ، نمی تواند برای کارفرما ، اطمینان بخش باشد . از این رو برای توثیق و تامین این ماده ، ناگزیر کارفرما وجه زام مناسبی را از پیمانکار باید در ید خود داشته باشد ، معهذا واژه ای تحت عنوان '' وجه زام '' در پیمان دیده نمی شود اما از فحوای بعضی از مواد موافقتنامه و شرایط عمومی پیمان ، می توان این مفهوم حقوقی را استنباط کرد . مثلاً در ماده 34 شرایط عمومی پیمان آمده است : ‹‹ موقع امضای پیمان برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ، پیمانکار باید ضمنانتنامه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان ... تسلیم کارفرما کند . ›› یا ماده 35 شرایط عمومی پیمان اشعار می دارد : ‹‹ از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار ، معادل 10 درصد بعنوان تضمین حسن انجام اجرای کار ر و در حساب س نزد کارفرما نگهداری می شود . ››
آنچه در دو ماده فوق تحت عنوان '' تضمین حسن انجام کار '' یا '' ضمانتنامه '' آمده ، چیزی جز وجه زام نیست . بنابراین وجه زام مقرر در پیمان دو گونه است : گونه ای از آن برای تامین انجام تعهدات ناشی از پیمان است و گونه ای دیگر جهت تامین حسن انجام کار .گفتار اول : وجه زام انجام تعهدات پیمان
کارفرما ناگزیر است برای امنیت خاطر از انجام تعهدات توسط پیمانکار ، وجه زام از او نزد خود داشته باشد تا وصول و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار ازمحل آن وجه زام به نحو سریع تامین شود . در قراردادهای خصوصی هر دو طرف معمولاً ضررهای احتمالی خود را به نحوی تامین و توثیق می کنند لکن در پیمان که از جمله قراردادهای اداری است ، چنین توثیقی برای حفظ حقوق یک طرف از پیمان ( کارفرما ) منظور شده است . به همین منظور بعضی اعتقاد دارند که در تنظیم پیمان ، جانب عد رعایت نشده است . اما باید پذیرفت که :
اولاً : کارفرما همواره دستگاه اجرایی است که مردم و حافظ منافع عمومی است .
ثانیاً : دستگاه اجرایی به هیچ وجه نه می خواهد و نه می تواند حقوق طرف مقابل خود را پایمال کند وگرنه این خود نقض غرض خواهد بود.
ثالثاً : در قوانین مخلتف راه کارهایی ملحوظ شده است که استیفاء حقوق پیمانکار را بطور مناسب پیش بینی کرده است .
رابعاً : گرفتن وجه زام از دستگاههای اجرایی به عنوان ای از قوای عمومی و ت دارای وجهه خوشایندی نیست .
به هر جهت وجه زام انجام تعهدات پیمان در ماده 34 شرایط عمومی پیمان بصورت دریافت ضمانتنمه ای معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان از پیمانکار پیش بینی شده است .
حال باید دید ماهیت حقوقی ضمناتنامه بانکی چیست و ضمانتنامه مذکور چه شرایطی باید داشته باشد و تا چه مدت اعتبار دارد و اساساً در چه زمانی ضمانتنامه مورد بحث به پیمانکار مسترد می گردد . البته باید توجه داشت که وجه زام انجام تعهدات پیمان همیشه ضمانتنامه بانکی نیست و می تواند از طرق دیگری نیز تامین شود . ( تبصره 2 ماده 34 شرایط عمومی پیمان )


قسمت اول : ماهیت حقوقی ضمانتنامه بانکی
مطابق ماده 684 قانون مدنی : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد . متعهد را ضامن و طرف دیگررا مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند .
در ضمانتنامه ای که به شرح ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید صادر شود ، فی الواقع بانک ضامن و کارفرما مضمون له و پیمانکار مضمون عنه تلقی می شوند . بانکها برای صدور ضمانتنامه و تعهدی که برای پرداخت دین پیمانکار بر عهده می گیرند ، پیشاپیش معادل وجه ضمانتنامه ، مالی را از پیمانکار در وثیقه خود نگه می دارند تا چنانچه وجه ضمانتنامه به کارفرما پرداخت شد ، بتوانند به راحتی به طلب خود از پیمانکار برسند .


قسمت دوم : شرایط ضمانتنامه بانکی
شرایطی که در ماده 34 شرایط عمومی پیمان برای ضمانتنامه بانکی تعیین شده است عبارتند از :
1- وجه آن معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد . کمتر از مبلغ مذکور برای کارفرما ، قابل قبول نیست. زیرا رقم '' 5 درصد '' مستند است به بند 5 ماده 11 آئین نامه معاملات تی که به موجب آن حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی ... باشد ، پنج درصد ... است .
2- صادر شده از طرف بانکِ مورد قبول کارفرما باشد .
پس پیمانکار نمی تواند به دلخواه خود از هر بانکی که اراده کند ، ضمانتنامه مزبور را تهیه و به کارفرما تسلیم کند .
3- طبق نمونه ای باشد که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است .قسمت سوم : مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی
در مورد مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان پس از بیان شرایط آن
می گوید :
‹‹ ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تحویل موقت موضوع پیمان ، معتبر باشد . '' چگونگی تحویل موقت در ماده 37 شرایط عمومی پیمان آمده است . البته چنانچه تحویل موقت بنا به هر علتی انجام نشود یا مدت آن بطول انجامد ، بنابر ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانتانامه ، پیمانکار موجبات تمدید آنرا فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود ، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آنرا ، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد .قسمت چهارم : زمان اعاده ضمانتنامه بانکی به پیمانکار
در مورد زمان اعاده ضمانتنامه بانکی یا استرداد مبلغ آن که در اثر عدم تمدید پیمانکار ظرف مدت و مهلت مقرره از سوی کارفرما از بانک ضامن دریافت و به رسم وثیقه نزد او می باشد ، ماده 34 شرایط عمومی پیمان اجمالاً مقرر می دارد : '' کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند . ''
با توجه به تبصره 1 ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، وجه زام مربوط به حسن انجام تعهدات پیمان که به صورت ضمانتنامه بانکی از سوی پیمانکار به کارفرما تحویل و تسلیم شده است ، به لحاظ بد اری یا عدم بد اری پیمانکار ، حسب مورد در هر یک از سه مرحله زیر قابل استرداد است :
الف – پس از تهیه آ ین صورت وضعیت موقت
ب – پس از تهیه صورت وضعیت قطعی
ج – پس از تهیه صورت حساب نهایی


گفتار دوم : وجه زام حسن انجام کار
از آنجا که موضوع پیمان به گونه ای است که پس از اتمام کار ممکن است به مرور زمان معایب و نواقص آن ظهور و بروز پیدا کند ، لذا پیمانکار موظف است به هنگام امضای پیمان برای مدت
معینی ، حسن انجام کار خود را تعهد کند . موافقتنامه پیمان از این مدت معین تحت
عنوان '' دوره تضمین '' نام می برد و در ماده 5 مقرر می دارد : ‹‹ حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، برای ... ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود . ››


قسمت اول : چگونگی ر وجه زام حسن انجام کار
طبیعت اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاب می کند که کاربه تدریج انجام و متقابلاً مبلغ نیز به تناسب انجام کار پرداخت گردد . بر اساس بند ( الف ) ماده 37 شرایط عمومی پیمان پرداخت ها از زمان شروع کار در پایان هر ماه متناسب با میزان کارهای انجام شده ، از سوی کارفرما به پیمانکار معمول می گرددکه اصطلاحاً به آن '' صورت وضعیت موقت '' می گویند .
یکی از ور متعلقه پیمان که در صورت وضعیت موقت اعمال می گردد 10 درصد تضمین حسن انجام کار است که از مبلغ هر پرداخت ر و در حساب س نزد کارفرما نگاهداری می شود . این مبالغ 10 درصدی تدریجاً جمع می شود و نزد کارفرما بابت وجه زام حسن انجام کار باقی می مانند . علی الاصول مبالغ مذکور متعلق به پیمانکار است اما کارفرما آن مبالغ را برای زمانی منظور می کند که پس از پایان کار و بعد از اتمام دوره تضمین ، و احراز حسن انجام کار پیمانکار به وی مسترد دارد .


قسمت دوم – جواز کارفرما در برداشت از وجه زام حسن انجام کار
اقتضای موضوع پیمان طوری است که نواقص و معایب آن پس از اتمام کار و بعد از مدتی ظاهر
می شود . لذاست که در ماده 5 موافقتنامه پیمان، پیمانکار تکلیف دارد که در مدت زمان معینی تحت عنوان '' دوره تضمین '' حسن انجام عملیات موضوع پیمان را تعهد نماید . حسن انجام کار می تواند از زمان تحویل موقت و یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی پیمان تعیین می شود ، از سوی پیمانکار تضمین و تعهد گردد . بنابراین اگر در دوره تضمین ، کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی از کار پیمانکار باشد ، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را به هزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می کند و پیمانکار باید حداکثر 15 روز از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرما است ، رفع نماید .

هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و س ای که پیمانکار نزد او دارد ، برداشت نماید . ملاحظه
می شود چنانچه مبالغ وجه زام حسن انجام کار تکافوی هزینه های رفع معایب و نقایص موضوع پیمان نگردد از محل سایر مطالبات پیمانکار و حتی س های دیگر او ولو ضمانتنامه بانکی نیز قابل وصول است .

البته باید توجه داشت که هزینه های حفاظت و نگهداری و بهره برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است و پیمانکار در این خصوص مسئولیتی بر عهده ندارد .
علاوه بر مورد بالا یکی از مواردی که کارفرما می تواند وجه زام حسن انجام کار را برداشت نماید، اقداماتی است که طبق بند ب ماده 47 شرایط عمومی پیمان بعد از فسخ پیمان معمول می دارد .


قسمت سوم : ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار
ماده 35 شرایط عمومی پیمان در مورد ترتیب آزاد شدن وجه زام حسن انجام کار اجمالاً اشعار می دارد : ‹‹ نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی ، با رعایت مواد 42 و 52 مسترد می گردد .››
علیهذا ، چنانچه در دو مرحله قابل استرداد نباشد ، ممکن است وجه زام مورد بحث در مرحله سوم مسترد گردد . این مراحل حتمی و احتمالی را در سه بخش زیر می بینیم :
الف – استرداد نصف وجه زام حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی
طبق ماده 40 شرایط عمومی پیمان، صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت از سوی پیمانکار ، تهیه و به مشاور تسلیم می شود و مشاور هم ظرف سه ماه برای کارفرما ارسال می کند و کارفرما ظرف دو ماه از تاریخ وصول ، رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام می دارد . با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده ، چنانچه پیمانکار بد ار نباشد ، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود . در صورت بد ار بودن پیمانکار ، نه تنها نصف وجه زام حسن انجام کار آزاد نمی شود بلکه بدهی او از محل وجه زام مزبور به ترتیب مقرر در بند ب ماده 52 شرایط عمومی پیمان تسویه می گردد .
ب – استرداد نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار پس از تحویل قطعی موضوع پیمان
یکی از مراحل تحویل موضوع پیمان '' تحویل قطعی '' است که در ماده 41 شرایط عمومی پیمان بیان شده است .
در زمان تحویل قطعی هر گاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد ، مشاهده نشود ، موضوع پیمان تحویل قطعی می گردد و النهایه پس از طی پروسه خود به تصویب کارفرما می رسد . با این وصف ، نصف باقیمانده وجه زام حسن انجام کار بی درنگ آزاد می گردد و بدین ترتیب وجه زام حسن انجام کار به طور کامل آزاد می گردد .
حال باید توجه داشت ، چنانچه به هر علتی ( مانند اعمال ماده 42شرایط عمومی پیمان ) نصف دیگر وجه زام حسن انجام کار به پیمانکارمسترد نگردد ، تکلیف چیست ؟ و چه زمانی باید وجه زام مزبور آزاد شود ؟
ج – استرداد وجه زام حسن انجام کا س از تصویب صورت حساب نهایی
مطابق تبصره 2 ماده 51 شرایط عمومی پیمان : ‹‹ هر گاه بر اساس صورت وضعیت قطعی ، معلوم شود که در آ ین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بد ار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف ورتضمین حسن انجام کار بوده است یا طبق صورت حساب نهایی ، مشخص شود که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بد ار نبوده است ، کارفرما باید بی درنگ ، تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مراحل یاد شده را آزاد کرده و... ››


فصل چهارم : تعلیق ، انحلال و بطلان پیمان
مبحث اول : تعلیق پیمان
گفتار اول : مفهوم حقوقی تعلیق
یکی از تقسیمات عقود مطابق ماده 184 قانون مدنی ، تقسیم عقود به منجز و معلق است . مطابق ماده 189 قانون مدنی: ‹‹ عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .››
مطابق تعریف بالا، اصولاً آنچه می تواند معلق به امر دیگری باشد ، تاثیر عقد است لذا انشاء عقد اساساً نمی تواند معلق باشد زیرا تصور انعقاد عقد به صورت معلق محال است . زیرا عقد یا با توافق اراده طرفین بوجود می آید یا اصلاً منعقد نمی شود . پس تعلیق در انشاء بی مفهوم است . اما بالع اثر آن می تواند موکول به امر دیگری باشد . به اصطلاح حقوقدانان تعلیق در انشاء محال است اما در منشاء ممکن .
گفتار دوم : مفهوم تعلیق در پیمان
آنچه راجع به مفهوم حقوقی تعلیق بیان شد ، در پیمان وجود ندارد . زیرا از بدو تشکیل پیمان ، پیمانکار متعهد است موضوع پیمان را منجزاً اجرا نماید و کارفرما نیز همین تعهد را از او می خواهد . لکن در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی .

این معنا را می توان از بند االف ماده 49 شرایط عمومی و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد .


گفتار سوم : علل تعلیق پیمان و مدت آن
قسمت اول : علل تعلیق پیمان
شرایط عمومی پیمان علل تعلیق را بیان نکرده و طبق بند الف ماده 49 این در واقع اختیاری است که به کارفرما داده شده تا هرزمان بخواهد از آن برای تعلیق اجرای کاراستفاده کند. البته کارفرما بدون علت پیمان را معلق نمی کند بلکه عواملی سبب تعلیق اجرای موضوع پیمان می گردد که بعضی از این عوامل قهری است مانند بروز حوادث قهری ( ماده 43 شرایط عمومی پیمان ) و بعضی دیگر غیر قهری مانند عدم تامین اعتبار لازم برای ادامه عملیات اجرایی طرح مربوطه .
بنابراین اگرچه تعلیق اجرای کار در اختیار کارفرما است علل آن بعضاً خارج از اختیار او است .
یکی دیگر از علل تعلیق پیمان می تواند کشف اشیاء عتیقه باشد ( ماده 26 شرایط عمومی پیمان ) .

قسمت دوم : مدت تعلیق پیمان
اصولاً به علت عدم سردرگرمی پیمانکار ، باید مدت تعلیق پیمان ، مشخص و معلوم باشد . این مدت سه ماه و به اعتباری شش ماه است . در این باره بند '' الف '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان می گوید :
‹‹ کارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند ... ›› و سپس بند '' و '' همان ماده اضافه می کند : ‹‹ در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، کارفرمامی تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را یک بار دیگر و حداکثر سه ماه ... افزایش دهد . ››


پس تعلیق پیمان به مدت سه ماه از اختیارات کارفرما است و برای سه ماه دیگر آن نیاز به موافقت پیمانکار دارد . فلذا در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه می یابد .
در مورد بروز قوه قاهره و حوادث قهری نیز با توجه به بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان حداکثر تا شش ماه اجرای کار معلق و متوقف می شود .


گفتار چهارم : تعهدات طرفین در زمان تعلیق پیمان
قسمت اول : تعهدات کارفرما در زمان تعلیق
الف – تعهدات کارفرما در تعلیق قهری
1- کافرما که قبلاً کارهای موضوع پیمان را بیمه کرده است ، خسارات وارد شده بر آنچه بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم ( بالا سری ) ، با تایید مشاور به تدریج تا اعاده کار به ح اولیه به پیمانکار پرداخت می کند ( بند '' ج '' ماده 21 شرایط عمومی پیمان )
2- در صورتی که کارفرما ، کارهای موضوع پیمان را بیمه نکرده باشد و میزان مبلغ وصول شده از
بیمه گر برای جبران خسارات کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرما است . ( جزء 2 بند '' ب '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان همچنین ذیل بند '' ج '' ماده 21 همان قانون )
3- کارفرما هزینه های بالا سری پیمانکار را که ناشی از توقف کار بوده است برای مدت مازاد بر یک ماه اول طبق بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان پرداخت می کند . هزینه بالاسری ، بطور کلی به هزینه بالاسری عمومی و کار تفکیک می شود .
هزینه بالاسری عمومی از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی و مانند اینها .
هزینه بالاسری کار از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد مانند هزینه سرمایه گذاری از قبیل هزینه تنخواه در گردش ، هزینه ناشی از وجوه نقدی حسن انجام کار ، هزینه ضمانت نامه ، مالیات ، هزینه مستمر کارگاه و غیره .
4- کارفرما اجرت المثل مربوط به دوران توقف برای مدت مازاد بر یک ماه اول آن تعداد از
ماشین آلات را که در کارگاه باقی می مانند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می نماید .
( بند '' ج '' ماده 43 شرایط عمومی پیمان که ناظر است به بند '' ج '' ماده 49 )
5- چون پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات به محلهای مطمئن و ایمن به کار برد ، لذا کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در حد امکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پیمانکار قرار دهد . ( بند '' الف '' ماده 43 شرایط عمومی )
لازم به یادآوری است که در زمان وجود قوه قاهره و بروز حوادث قهری ، هیچ یک ازدو طرف ، مسئول خسارات وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست . (ماده 43 شرایط عمومی پیمان )
ب – تعهدات کارفرما در تعلیق اختیاری
1- کارفرما باید مراتب تعلیق اجرای کار را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد .
2- کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، به پیمانکار بپردازد . اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تعیین هزینه های یاد شده به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موکول شده باشد ، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می نماید . ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
3- در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخت هزینه های بالاسری در دوره تعلیق نشده باشد ، کارفرما ، ماهانه مبلغ 10 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ( حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان مطابق بند '' و '' ماده 14 شرایط عمومی پیمان ) را به پیمانکار
می پردازد ( بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
4- اگر به دستور کارفرما قسمتی از کار متوقف شود، بابت هزینه های بالاسری در مدت تعلیق ماهانه مبلغ 10 درصد کارکرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه های تعلیق ، ر ماه به تناسب محاسبه می شود (بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان )
5- در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق بند ''ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار پرداخت
می شود . ( تبصره بند '' ب '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
6- اجرت المثل مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی می مانند ،
بر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت می شود . (بند '' ج '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
7- هر گاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود ، کارفرما با تعیین مدتی برای پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه ، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ می کند . (بند '' هـ '' ماده 49 شرایط عمومی پیمان)
مشاهده متن کامل ...
روابط عمومی در ت دوازدهم منزلت رفیع تری پیدا خواهد کرد
درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی ت اظهار کرد: روابط عمومی در ت دوازدهم منزلت رفیع تری پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت که در چهارمین جشنواره «ستارگان روابط عمومی ایران» سخن می گفت، خاطرنشان کرد: روابط عمومی در ت دوازدهم به غایت منزلت رفیع تری پیدا خواهد کرد؛ چراکه رئیس جمهور مصمم است حقوق شهروندی را دقیق اجرا کند و برای این اجرای این امر نیاز داریم که مردم به صورت دقیق در جریان امور قرار بگیرند و این موضوع بدون در نظر گرفتن نقش روابط عمومی ها امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به جمع حاضر در مراسم، ادامه داد: قطعا این جمع برای یکی از ابزارهای مهم مردمسالاری در این مراسم شرکت کرده اند و به احترام ضرورتی که روابط عمومی در این عصر به ویژه با نگاهی که ایران به روابط عمومی دارد، شکل گرفته است.

نوبخت با بیان اینکه پدیده روابط عمومی مبانی نظری قابل دفاعی دارد، خاطرنشان کرد: اما بدون توجه به این مبانی و بدون اعتنا به ابعاد نظری روابط عمومی شاید به نظر برسد که روابط عمومی در حد یک اطلاع رسانی دستگاهی تنزل مقام پیدا کرده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطرنشان کرد: براساس آنچه ما باور داریم در نگرش جدید رشد که تحت عنوان توسعه مطرح است، تفکر و پرسشی شکل گرفته که چگونه می توان باعث تسکین آلام جامعه جهانی شد.

نوبخت ضمن ارائه توضیحاتی درباره تاریخچه ایجاد حکومت ها و نظام های مردمسالاری در دنیا و با بیان اینکه ما نیز به حکومت مردمسالاری باور داریم، اظهار کرد: مردم حاکمان اصلی جامعه هستند و باید به صورت شفاف در جریان امور قرار بگیرند؛ بحث شفافیت بدون در نظر گرفتن روابط عمومی ها معنا ندارد؛ بنابراین در یک جامعه توسعه یافته روابط عمومی نه به معنای فقط اطلاع رسانی بلکه به معنای اصلی آن باید فعالیت داشته باشد.

وی اظهار کرد: امروز با انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برای جهانیان ثابت شد که مردم ما خودشان انتخاب می کنند. کشورهایی که همیشه با تردید به مساله مردمسالاری در کشور ما نگاه می د، شاهد بودند که مردم در داخل و خارج کشور صف کشیدند، رای دادند و نتیجه رای خود را نیز دیدند.

در ادامه این مراسم همچنین هوشمند سفیدی (رئیس جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران و رئیس خانه روابط عمومی) در سخنانی با اشاره به شعار این جشنواره تحت عنوان «روابط عمومی ها و حقوق شهروندی» اظهار کرد: حقوق شهروندی نمایانگر نحوه و کیفیت رابطه ت با ملت است و یکی از حقوق مسلم شهروندان وجود نهادی است که در شکل اجتماعی بین ت و ملت ایجاد رابطه کند؛ این نهاد روابط عمومی است.

وی ادامه داد: با توجه به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ت و وم تامین آن، انتظار می رود ت دوازدهم نسبت به اصلاح و تقویت نظام ارتباطی و اطلاع رسانی خود اقدام کند و افراد متخصص، کارآمد و دلسوز را در رأس روابط عمومی ها به کار بگیرد.

رئیس جشنواره «ستارگان روابط عمومی ایران» زمینه پیشرفت این حرفه را وجود فضای باز دانست و افزود: روابط عمومی زمانی پیشرفت می کند که ت پاسخگویی و اطلاع رسانی را ضروری بداند و مردم بازیگر اصلی عرصه سیاست تلقی شوند؛ به همین علت هم شهروند را قهرمان اصلی دموکراسی و روابط عمومی را دروازه ورود به جامعه مدنی می دانند.

وی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی باید حق برقراری ارتباط و وجود نهاد روابط عمومی برای این امر را به رسمیت بشناسد و تعامل و گفت وگو را به عنوان یکی از مظاهر حقوق شهروندی در نظر بگیرد. معرفی حقوق شهروندی مناسب با هر دستگاه اداری، مشارکت در تامین برخی از حقوق شهروندی مثل بیان، دسترسی به اطلاعات، فضای مجازی و تقویت رویکردهای متقارن و غیره از جمله مهمترین کمک های روابط عمومی به پیشبرد منشور حقوق شهروندی محسوب می شود.

رئیس خانه روابط عمومی ایران در پایان سخنان خود بار دیگر خواستار حمایت ت دوازدهم از نهاد روابط عمومی شد و گفت: امیدواریم در دوره دوم ت تدبیر و امید شاهد شکل گیری نخستین دوره طلایی روابط عمومی در کشور باشیم که مظاهر آن عملکرد اخلاقی، راستگویی، صداقت، شفافیت، آگاهی مردم از امور، تقویت پاسخگویی، تکریم شهروندان و بسترسازی برای مداخله موثر آنها در فرآیند تصمیم گیری ها است.

همچنین باقر ساروخانی ارتباطات و پدر علم جامعه شناسی ارتباطات در سخنانی اظهار کرد: مهمترین عنصر توسعه پایدار روابط عمومی است. روابط عمومی ها کارگزاران انسان و ذهن انسان هستند و شه انسان ها را سازماندهی می کنند. وقتی روابط عمومی ها ذهن افراد را می سازند، در واقع فرزانگان و فرهیختگان را تولید می کنند. روابط عمومی ها رس های مختلف و مهمی دارند که من در میان آنها تنها به تولید، توزیع و عد اطلاعات اشاره می کنم.

این ارتباطات با بیان اینکه دانایی در اختیار گروه خاصی نیست، افزود: روابط عمومی ها می توانند اطلاعات را در اعمال جامعه نقش دهند و دانش را به همه جامعه منتقل کنند و این بسیار کار بزرگی است. اما این سوال همیشه مطرح بوده که این اطلاعاتی که روابط عمومی ها تولید می کنند باید از چه باشد.

وی ادامه داد: روابط عمومی تبلیغ نیست چون مبلغ ها هدف مشخصی دارند. روابط عمومی ها ابلاغ هم نمی کنند بلکه چیزی م ن ابلاغ و تبلیغ هستند و ضمن اینکه سازمان خود را معرفی می کنند آن را تبلیغ نمی کنند.

ساروخانی در بخش دیگری از سخنان خود کشور ایران را مبشر و منادی حقوق شهروندی برشمرد و اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی کوروش نمونه بارز این موضوع است. ما امروز افتخار می کنیم که ایرانی هستیم و نیاکان ما مبشر حقوق شهروندی در دنیا بوده اند.

همچنین سعیدی مجلس و رئیس فرا یون روابط عمومی و رسانه درباره نقش و کارکرد روابط عمومی ها در ایران، خاطرنشان کرد: امروزه روابط عمومی به عنوان یک عنصر اصلی و اثربخش در سازمان ها و نهادها شناخته شده و به اثبات رسیده اند. امروز هرچند که مشکلات اصلی در این حرفه وجود دارد، ولی فرا یون روابط عمومی و رسانه مجلس در همین زمان اندکی که آغاز به کار کرده است تلاش می کند تا ضمن ایجاد آرامش خاطر درمیان اهالی این حرفه،دغدغه های آنها را نیز برطرف سازد.

وی ادامه داد: مشکلات اصلی و فرعی روابط عمومی ها در فرا یون روابط عمومی و رسانه مجلس مورد بررسی قرار گرفته است و می توان گفت که یکی از مهمترین دغدغه ها در این عرصه این است که جایگاه اصلی روابط عمومی در کشور ما فراموش شده است و باید بیشتر به آن پرداخته شود.

این مجلس با بیان اینکه جایگاه روابط عمومی باید از نظر قانونی تثبیت شود، افزود: متاسفانه به این حرفه بیشتر به چشم تبلیغات نگاه می شود اما با تثبیت قانونی آن روابط عمومی ها می توانند با آرامش خاطر به کار خود بپردازند و امیدواریم برنامه ریزی برای اه کلان در کار این حرفه دیده شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها باید بر محور اطلاع رسانی، نوگرایی و ارزش گرایی قدم بردارند، خاطرنشان کرد: همه ما از ت و مجلس گرفته تا خود اهالی این حرفه باید برای ترفیع جایگاه روابط عمومی در ایران تلاش کنیم.

سعیدی افزود: امروز عصر اطلاعات و ارتباطات است و ما اگر این موضوع را جدی نگیریم از دنیا عقب خواهیم ماند و این موضوع مست م اهرم دوسویه میان مردم و مسئولان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما در مجلس شورای ی حمایت خودمان را از روابط عمومی ها به عنوان وجدان های بیدار جامعه، اعلام می کنیم. همچنین اتتظار هم می رود که ت جدید نیز بیش از پیش برای ارتقا جایگاه روابط عمومی تلاش کند.

هنچنین علی دار ، معاون امور استان های صداوسیما، اظهار کرد: رسانه ملی علاوه بر آمادگی برای همکاری با روابط عمومی ها می تواند دفتر همکاری صداوسیما و روابط عمومی ها را ایجاد کند.

دار با اشاره به سوم دادماه سالروز آزادسازی مشهر اظهار کرد: این روز به نام پیروزی مقاومت و ایثار نامگذاری شده است. بهترین درودها را به شهیدان والامقام عملیات الی بیت المقدس تقدیم می کنیم، عملیاتی که در سال ۱۳۶۱ با آزادسازی مشهر دشمن م را به مرزهای شناخته شده بین المللی عقب نشاند و امروز استقلال، ، عزت پیشرفت و امنیت خود را مدیون همین هستیم.

وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان و دست اندرکاران این جشنواره به ویژه موسسه فرهنگی و روابط عمومی آرمان افزود: این موسسه در تولید ادبیات و توسعه کمی و کیفی امر روابط عمومی اهتمام بایسته ای در سالیان اخیر داشته است.

معاون امور استان های سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره مفهوم روابط عمومی»، خاطرنشان کرد: روابط عمومی موضوعی پیچیده و چندوجهی است که مبتنی بر نظریه ها و کنش های مرتبط با حوزه های مختلف و متنوعی مانند مدیریت، رسانه، ارتباطات و روان شناسی است.

وی ادامه داد: برای درک روابط عمومی باید به دو پرسش پاسخ داد؛ نخست اینکه روابط عمومی ها چه کارهایی انجام می دهند که در این زمینه برخی بر این باورند که روابط عمومی ها تکنسین فنی و حلال مشکلات بوده و از ریز تا درشت مسایل درگیر هستند. مساله دوم آن است که روابط عمومی ها چه کارهایی را نباید انجام دهند و مراد از این مساله این است که حوزه هایی که با روابط عمومی تداخل دارد یا موازی است یا اصولاً اشتباه گرفته شده است مورد شناسایی قرار بگیرند مثل بازاری که در متن و عمل برخی آن را به روابط عمومی نسبت می دهند در حالی که آشکارا روابط عمومی با بازاری تفاوت معنا دارای دارد.

معاون امور استان های رسانه ملی افزود: سوال اساسی این است که چرا با گذشت بیش از ۶۵ سال از تاریخچه و کارکرد روابط عمومی در ایران ارایه تعریف قابل اجماع و دشوار است؟ و در جواب باید گفت مشکل این حوزه مطالعاتی این است که بسیاری از ایده های اصلی آن به سادگی توسط بخش های بازاری ، منابع انسانی یا دیگر اجزای یک سازمان اقتباس می شود.

وی با بیان اینکه بر سر مفاهیم، هویت، کارکرد، وظایف، ساختار و یت های روابط عمومی اتفاق نظر وجود ندارد، گفت: به رغم آنکه در قرن بیست و یکم به سر می بریم اما هنوز گرفتار تعاریف و کارکردهای سنتی و قدیمی روابط عمومی هستیم. سیطره سلیقه رای بودن مدیریت ها نه نظام مند بودن، شخص محور بودن یا رئیس محور بودن، حرفه ای نبودن روابط عمومی ها ، ضعف سیستم آموزش در نظام تعلیم و تربیت و آموزش عالی، عدم توجه بایسته رسانه ها به مقوله روابط عمومی و برخی کارکردهای ناصواب و نادرست، مزید بر آن شده که نتوانیم بر سر تعریف، کارکرد، ماهیت و یت روابط عمومی به اجماع برسیم.

معاون امور استان های سازمان صدا و سیما با اشاره مباحث پیش روی امروز و آینده روابط عمومی ها در ایران، گفت: لازم است به سرعت با رویکرد آینده پژوهی به باز تعریف منزلت و جایگاه سازمانی، یت ها و کار ویژه های روابط عمومی بپردازیم. روابط عمومی ها باید مهارت های اصلی شامل مهارت های نوشتاری تجربه علمی و مهارت های حل مساله را بدانند و ساز و کارهای عملی آن را طراحی کنند، در این میان قابلیت کار تیمی هم در سطح بالایی قابل اعتناء است.

دار با بیان اینکه روابط عمومی ها باید عرصه های جدید را به درستی بشناسند و برای آن برنامه اقدام و عمل داشته باشند گفت: مخاطب پژوهی، درک راهبردهای سازمان متبوع، مدیریت منابع و افراد، تغییر و توسعه سازمانی، تمایز و تفکیک میان روابط عمومی با بازاری و تبلیغات تجاری، درک درست از توسعه یافتگی رسانه های جدید و فناوری های نوین، هنر برقراری ارتباط، افکار سنجی و اثرسنجی، پویش ها (کمپین ها)، شعارسازی (استفاده از تیترها، تکیه کلام ها، کلیشه ها) ، گروه های مرجع و چهره های مشهور و ستاره ها و بهانه های رسانه ای برای برنامه سازی، فناوری های نوین چون وب سایت ها، ویکی ها و اینترنت عرصه های جدید و تاثیرگذار برای روابط عمومی ها به شمار می روند.

معاون امور استان های رسانه ملی افزود: باید گفت تغییر عمده ای که امروزه رخ داده عدم کنترل کارگزاران روابط عمومی بر پیام است یعنی دیگر نه آنها و نه رسانه ها نقش دروازه بانان اطلاعات را در حوزه های عمومی ایفا نمی کنند.

وی با بیان اینکه عصر رو مه نگاری، شهروندی فرا رسیده است خاطرنشان کرد: این بدان معناست که پیام ها دیگر بدون چالش پذیرفته نمی شوند و در این بین کارگزاران روابط عمومی باید استفاده از بهترین روش ها، تمرکز را بر ایجاد روابطی با مخاطبان قدرتمند شده خود قرار دهند و منافع متقابل را تامین کنند.

دار در خاتمه به شعار سال روز جهانی ارتباطات یعنی «رسانه، امید و اعتماد» اشاره کرد و گفت: در میان رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تنوع و تکثر آن ها هنوز رادیو و تلویزیون در جامعه ایران مورد اعتماد قرار دارند؛ در جریان انتخابات ۲۹ اردیبهشت که با مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم برگزار شد، نظرسنجی ها حاکی از این بود که صدا و سیما مرجع ب خبر و اطلاعات بیش از ۷۵ درصد مردم بوده است.

معاون امور استان های رسانه ملی اضافه کرد: صدا و سیما با بیش از ۱۴۵ شبکه رادیویی- تلویزیونی که به بیش از ۳۵ زبان فراملی برنامه تولید و پخش می کنند در زمره یکی از بنگاه ها و نهادی بزرگ رسانه ای دنیا به شمار می رود به همین دلیل ضمن آمادگی برای همکاری بایسته با روابط عمومی ها برای ایفای وظایف و یت های محوله می توانیم دفتر همکاری صدا و سیما و روابط عمومی ها را ایجاد کنیم و به همکاری های بهتر و بیشتر بین یم.

به گزارش ایسنا، در این مراسم پیام بارت دی وریس، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی، به جشنواره ستارگان روابط عمومی و همچنین بیانیه خانه روابط عمومی ایران به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ماه ( روز روابط عمومی) قرائت شد.مشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.21 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده تعداد 12 واحد از 24 واحد یک مجتمع اقامتی رفاهی خود

 2. مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر / مزایده,مزایده کارخانه صنعتی عرصه 3320متر

 3. مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع -نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه مقدار 70 تن مادوریت مایع - نوبت دوم

 4. فراخوان ید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای .... / فراخوان , فراخوان ید , تامین , نصب و راه اندازی اتصالات و لوازم آبیاری قطره ای ....

 5. آگهی ارزی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ... / آگهی ارزی کیفی, آگهی ارزی کیفی انجام امور مربوط به خدمات تنظیف , امربری ...

 6. شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزی کیفی پیمانکاران پروژه مخلوط ریزی و تسطیح مسیر خطوط لوله ...- نوبت دوم

 7. مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و... / مناقصه , مناقصه ماشینکاری , سوراخکاری , حکاکی و تست فشار و...

 8. مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر / مزایده,مزایده فروش زمین پروژه مجتمع تجاری 2711.98متر

 9. مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی نوبت دوم

 10. فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم / فراخوان مناقصه pasts for grove ball valve series - نوبت دوم

 11. مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسف محور - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات تثبیت با سیمان و روکش آسف محور - نوبت دوم

 12. فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا / فراخوان ، فراخوان مشاور جهت طرح جامع و طرح شفا

 13. مزایده واگذاری مارکت و فست فود / آگهی مزایده, مزایده واگذاری مارکت و فست فود

 14. مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم / مناقصه ، ارزی کیفی تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز ...- نوبت دوم

 15. مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ...

 16. مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات mdf ویژه اماکن / مناقصه تعداد 500 عدد صندوق صدقات mdf ویژه اماکن

 17. مناقصهp/f"derrick" flo line model flc / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f"derrick" flo line model flc

 18. مناقصهp/f derrick centrifuge de-1000 / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی,مناقصه p/f derrick centrifuge de-1000

 19. مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی / مناقصه عملیات اجرایی سد مخزنی بتن غلتکی

 20. مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی / مزایده , مزایده اقلام نو ، مستعمل ، اسقاطی

 21. مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور راهبری ماشین های اداری نوبت دوم

 22. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی / آگهی مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی

 23. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه 81 تفکیکی

 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه اعیان 280 متر

 25. مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو

 26. مزایده بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده بهره برداری جایگاه cng مرحله دوم نوبت دوم

 27. مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران ، مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت

 28. مزایده فروش پودر pta.... / آگهی مزایده , مزایده فروش پودر pta....

 29. مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396 / آگهی مناقصه , مناقصه کاشت و نگهداری فضای سبز را در سال 1396

 30. مناقصه عملیات ید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ید چیلر ، فن کوئل و هواساز ساختمان ستادی جدید تجدید نوبت دوم

 31. مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب / مناقصه اجرای کارهای باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب

 32. مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم / مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم

 33. مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای کانال بتونی نوبت دوم

 34. مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول / مزایده,مزایده حجره با فروشی 112.24متر نوبت اول

 35. مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کاربری زراعی 256.20متر

 36. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم

 37. مناقصه عمومی پخت ، ید ، حمل و پخش آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه عمومی پخت ، ید ، حمل و پخش آسف نوبت دوم

 38. مزایده اجاره بندر چم جهت سرمایه گذاری نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره بندر چم جهت سرمایه گذاری نوبت دوم

 39. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد مصرف انرژی ....

 40. تجدید فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی نوبت دوم / تجدید , فراخوان انجام عملیات تعمیر و راه اندازی نیروگاه بادی تجدید نوبت دوم

 41. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 266متر

 42. مناقصه ید فیلر راد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید فیلر راد نوبت دوم

 43. مناقصه ید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید پنج دستگاه خودرو آتش نشانی نوبت دوم

 44. متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , متاقصه بکارگیری تعداد سه دستگاه تانکر آب نوبت دوم

 45. مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه اجراء کیسینگ تاسیسات گاز در شهرک صدف نوبت دوم

 46. مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آب شن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ... / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش یک دستگاه چیلر جذبی آب شن آبگرم 120 تنی به همراه تابلو برق و ...

 47. فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تکمیل تجهیز و نوسازی اراضی - تجدید

 48. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری و تدوین استاندارد اتصال....

 49. مزایده واگذاری به اجاره پاساژ زاده احمد (ع) / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره پاساژ زاده احمد (ع)

 50. مناقصه واگذاری ید 3000 دستگاه مودم وایرلس / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری ید 3000 دستگاه مودم وایرلس

 51. مزایده سه باب مغازه مرحله اول / مزایده,مزایده سه باب مغازه مرحله اول

 52. مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر / آگهی مناقصه همراه با ارزی کیفی, مناقصه بازسازی و تامین قطعات یدکی 12 دستگاه مادکلینر

 53. مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم / مناقصه بازسازی و تعمیرات اساسی بوژی- نوبت دوم

 54. مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب / فراخوان مناقصه, مناقصه عملیات آبخیزداری، پیشگیری و مهار سیلاب

 55. تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم / ارزی کیفی و مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نگهداری , تعمیرات حوادث خطوط انتقال , شبکه توزیع ....نوبت دوم

 56. مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه اجرای شبکه های رایانه ای و نصب دوربین های مدار بسته - تجدید

 57. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم

 58. مناقصه ید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل 95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ید تعداد 200 دستگاه تخت احیاء نوزاد تولید داخل نوبت اول 95.12.21

 59. مناقصه ید تعداد 300 دستگاه تخت ldr تولید داخل / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه ید تعداد 300 دستگاه تخت ldr تولید داخل نوبت اول

 60. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه شناسایی پیمانکار جهت انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل نوبت دوم

 61. آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه / آگهی فراخوان عمومی،آگهی فراخوان عمومی جهت انجام امورات شرکت در زمینه عملیات تجهیز ، تخلیه

 62. مناقصه چرم های نسوز نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه جرم های نسوز نوبت دوم

 63. مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه آجرهای نسوز کوره نوبت دوم

 64. مناقصه نازل و استوپر ت ش نوبت دوم / آگهی مناقصه بین المللی عمومی, مناقصه نازل و استوپر ت ش نوبت دوم

 65. مناقصه ید 12000 تن پودر بنتونیت / آگهی مناقصه عمومی با ارزی کیفی , مناقصه ید 12000 تن پودر بنتونیت

 66. فراخوان اجاره یک فرونده شناور ahts / فراخوان ارزی کیفی , فراخوان اجاره یک فرونده شناور ahts

 67. مناقصه ید پودر کاکائو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید پودر کاکائو

 68. مناقصه ید لیفتراک / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید لیفتراک

 69. مزایده فروش ضایعات / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش ضایعات

 70. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی .... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع بازنگری استاندارد برچسب انرژی ...

 71. فراخوان مناقصه ید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی... نوبت دوم / فراخوان, فراخوان مناقصه ید و تامین ، شیرآلات و اتصالات چدنی.... نوبت دوم

 72. مزایده واگذاری اجاره مجموعه است شنا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره مجموعه است شنا

 73. مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات رفع حوادث و آبرسانی نوبت دوم

 74. مناقصه ید 3.8 لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید 3.8 لوله پلی اتیلن

 75. مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه / مناقصه , مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه

 76. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ...

 77. مناقصه ید فیلر راد 95/12/21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید فیلر راد 95/12/21

 78. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیران شبکه نوبت دوم

 79. فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری.... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری خدمات تحقیقاتی با موضوع تحقیق در زمینه دستورالعمل استاندارد برای مکانیزم جمع آوری....

 80. مناقصه ید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 120 دستگاه سلول 20 کیلوولت

 81. مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آبرسانی آبفا کرج نوبت دوم

 82. فراخوان واگذاری (اجاره) یک تار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان , فراخوان واگذاری (اجاره) یک تار زمین در پست 63/20 کیلو ولت تجدید نوبت دوم

 83. مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه بافت جوراب سه توپ سیلندر نوبت دوم

 84. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک ثبتی فرعی از 1716 فرعی

 85. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک 225 فرعی

 86. مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت / مزایده دستگاه تانکر حمل سوخت

 87. مزایده یک دستگاه بتن ولوو / مزایده یک دستگاه بتن ولوو

 88. سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار / سیستم حذف نیترات اب از شهر بهار

 89. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم

 90. فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان اجرای سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) نوبت دوم

 91. مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مس ی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین با کاربری مس ی نوبت دوم

 92. لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو / لغو مزایده سهام در مالکیت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

 93. مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1... / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , مزایده فروش مقدار 338 تن کوپ سنگ تراورتن ممتاز و درجه 1...

 94. فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت پل های هوایی نوبت دوم

 95. مناقصه کنتور و شیر شبکه / مناقصه کنتور و شیر شبکه

 96. طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد / طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد

 97. مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف / آگهی مزایده عمومی, مزایده لوله و اتصالات و اقلام اسقاطی و مازاد بر مصرف

 98. ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محور برغمد - جغتای / ارزی کیفی, ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محور برغمد - جغتای

 99. شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی ره نوبت دوم / شناسایی پیمانکار مدیریت و راهبری پایانه سلام فرودگاه بین المللی ره نوبت دوم

 100. مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام -نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره کشتارگاه صنعتی دام نوبت دوم

 101. مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث مسیر دوچرخه خیابان سناباد

 102. مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان بهشت رضوان ....95.12.21

 103. فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی -95.12.21 / فراخوان همکاری،فراخوان همکاری قالب طرح های نوآورانه ، ی مع قطعات الکترونیکی -95.12.21

 104. فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21 / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری یک دستگاه سورتمه ...95.12.21

 105. مناقصه ید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ید علائم و تجهیزات ترافیکی - نوبت دوم

 106. مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره پارکینگ مجموعه بازار بین المللی بعثت طرقبه.... -نوبت دوم
مشاهده متن کامل ...
بررسی روابط عمومی در ایران و جهان
درخواست حذف اطلاعات
بررسی روابط عمومی در ایران و جهان
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
بررسی روابط عمومی در ایران و جهان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پایان نامه بررسی روابط عمومی در ایران و جهان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تعریف روابط عمومی

جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می داند که با آن سروکار دارند.

ر هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می کند:

روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی انی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی انی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.

تاکنون در هزاران مقاله-کتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین، اهمیت، نقش، هدف و کارکردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است با این وجود بازهم شاهدیم که نویسندگان و شمندان بسیاری علاقه مندند به تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند که شاید اطلاع دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفاف سازی موضوع بردارند.

تقریبا 102 سال از تاسیس روابط عمومی (به مفهوم نوین) در ایالات متحده امریکا و 49 سال در ایران گذشته است. روابط عمومی در غرب محصول نیاز ذاتی جامعه و در ایران مهمانی ناخوانده بوده و هست. چرا این مهمن هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید یکی از عمده ترین علت هایش نامناسب بودن شرایط اجتماعی، نا آمادگی جامعه برای پذیرایی از یک پدیده نوین و نبود ا ام ها و شروطی است که استقرار و حیات این پدیده را غیرممکن می سازد. داشتن روابط عمومی، نگرش، گرایش، حیات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهای خود را طلب می کند.

هدف روابط عمومی میانجی گری منصفانه میان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت میان انی که می خواهند کالا و خدماتی را بفروشند و آنانی که مایلند آنها را
یداری کنند.

روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر بوسیله آنها برخورد و رفتار عامه را می سنجد و درنتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا مؤسسه را به صورتی که متضمن منافع همگان و فرد یا مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عمل و فعالیت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می کند. شمندان و کارشناسان وظایف عمده روابط عمومی را به سه بخش تقسیم می کنند:

1. اطلاع رسانی 2. تبلیغ و تهییج 3. افکار سنجی

اطلاع یا خبر و آگاهی یکی از اشکال ارتباط میان افراد و گروه هاست و بیان ارتباط و اطلاع نسبت به کل و جزء برقرار است.

از آنچه گفته شد چنین بر می آید که بازشناسی نقش، اهمیت و کارکرد اطلاع رسانی روابط عمومی و سایر نهادها و سازمانهایی که با اطلاعات و داده ها سروکار دارند به علت تحولات تکنولوژیکی روزافزون و به دلیل تغییر در شکل و ماهیت روابط اجتماعی در سطح ملی- منطقه ای و جهانی براساس ضرورت بازتولید آگاهی ها نسبت به این تحولات و شناخت وضعیت جدید همواره ضرورت دارد. روابط عمومی و اطلاع رسانی دارای نسبت کل به جزء بوده و محیط اجتماعی-تاریخ-ژئوپو ک- روندهای ، اقتصادی و فرهنگی و نوع کیفیت ساختارهای -اجتماعی در چگونگی و سرشت این نقش بسیار تاثیر دارد. روابط عمومی را دری منصفانه و غیر جانب دارانه میان مؤسسه و مخاطبان است که براساس اطلاعات دقیق حاصله از سنجش محیط نیاز، مخاطب، امکانات و نیز هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مؤثر تحقق می یابد.

روابط عمومی ها امروزه باید در چهارچوب سازمانهای نوین و براساس مدیریت استراتژیک یا راهبردی با چشم اندازهای جهانی به فعالیت بپردازند. درباره مهارت بیان و امتناع یادآوری کردیم که امروزه متصدیان روابط عمومی باید مهارت استفاده از رسانه ها را ب کنند، تا بتوانند با اطلاعات جامع و انعطاف پذیری مناسب مخاطبان را از طریق برنامه های مؤثر اقناع کنند.

انجمن های افکار عمومی

تاریخچه aapor

aapor در سال 1947 توسط یک دسته پژوهشگر خصوصی پیشرفته بوجود آمد. این گروه در حدود 70 نفر از collegous بودند که در مورد تماس harryhfield واکنش نشان دادند. رئیس تحقیقات این مرکز بعد از denver ملاقاتی جهت رسیدگی به این موضوع در شهر مرکزی colorado در ماه جولای سال 1964 برگزار کرد.

این گروه aapor درخانه ایرانی تاریخی با بیش از چهار عضو گردهم جمع شدند و پیرامون خوش بینی خود در مورد روان شناسی جدید و بازتاب آن و نیز بازتاب در اهمیت زمینه ساخت حرفه ای و رسمی سازی در سال 1947 صحبت د و دو ارگان به نام های aapor و انجمن افکار عمومی جهان wapor تشکیل شده است که در برخی سالها ملاقات هایی را با هم برقرار می کنند. در واقع aapor خود را موضوعات حرفه ای از قبیل pqq که به یک مجله تی در سال 1948 تبدیل شده است و همچنین استانداردهای حرفه ای و درصد تمام اینها تئوری تحقیقات پیشرفته و علم ا صول سرگرم کرده است.

aapor

این انجمن در حدود هزار و 600 نفر عضو دارد که در مورد بهره و جذ ت افکار عمومی تحقیقاتی را در این زمینه انجام می دهد. این اعضا در علوم قضایی شرکت های بازرگانی، آژانس های تی وگروه های بدون سود که هر دو برای بازدید مردم و تاسیسات تشکیل کار می کنند و همچنین تشویق در روشهای بازدید خوب در بین مجله public opinion qulity کنفرانس سالانه و فرصت های تحصیلی، ترفیع دادن استانداردهای هد ایت حرفه ای و اخلاقی برای بازدید و تحقیقات افکار عمومی، آسان شبکه غیر رسمی در بین شبکه aapor و شبکه ملاقات های منطقه ای انجام می شود.

wapor

این انجمن برای تحقیقات افکار عمومی در سال 1947 با هدف فراهم ملاقات های جهانی نزدیک، زمینه ساز تحقیقات و با تاکید برفردی ساختن امور وکارهای مشابه آن تشکیل شد. وظایف هر قسمت از این انجمن متفاوت است و در چند بخش صورت می گیرد که عبارتند از:

صورت جلسه های کارکنان این سازمان، پرونده اعضا، کمیته نشریه، عناصر سازمانی که شامل پرونده های تاریخی و اخبار ملاقات هاست. پرونده های نشریه شامل پرونده های خبری wapor و جزوه هایی که در زمینه سازمان های تحقیقاتی در کنگره wapor می باشد.

در ارتباط با این انجمن، انجمن اروژایی افکار عمومی (esomar) marcket research و انجمن امریکایی تحقیقات افکار عمومی aapor و سازمان های افکار عمومی دیگر وجود دارند و همچنین با سازمان تحقیقات وابسته که شامل esomar و انجمن جهانی علوم اجتماعی issc می باشد مرتبط هستند.

فهرست مطالب

تعریف روابط عمومی.. 1

فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی.. 2

فصل دوم - انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان. 6

هدف... 7

اه انجمن های روابط عمومی.. 8

اه انجمن های روابط عمومی.. 8

انواع روابط عمومی.. 10

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی.. 12

انجمن های روابط عمومی در جهان. 13

انجمن های بین المللی روابط عمومی.. 14

تاریخ روابط عمومی در ایران. 14

جمع بندی.. 15

فصل سوم - انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان. 17

انجمن های جهانی روابط عمومی.. 18

انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی.. 18

انجمن های افکار عمومی.. 19

تاریخچه aapor. 19

انجمن جهانی افکار عمومی aapor. 21

قسمت پنجم 23

اکثریت لازم برای مذاکره 23

قسمت ششم. 24

قسمت هفتم. 24

انجمن اجرایی.. 24

اعضا 26

انجمن اجرایی و کمیته ها 27

قسمت اول. 27

قسمت دوم. 27

رای دادن و هدایت تجارت... 30

خزانه و سرمایه. 31

زبان. 31

نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا 31

انجمن روابط عمومی 31

روابط عمومی در قاره آسیا 32

روابط عمومی در قاره اروپا 32

روابط عمومی در قاره افریقا 33

فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای.. 34

روابط عمومی در عصر حاضر. 35

جهانی شدن روابط عمومی.. 35

آینده روابط عمومی.. 36

جایگاه روابط عمومی در ایران. 37

روابط عمومی در هزاره سوم. 38

جمع بندی.. 43

فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی.. 45

مقدمه. 46

ویژگی های یک مدیر روابط عمومی شمند. 46

کاستی های مدیریت روابط عمومی.. 48

جمع بندی.. 49

فصل ششم- کاربرد اینترنت در روابط عمومی.. 52

پست الکترونیکی.. 56

مجله الکترونیک... 56

برد الکترونیکی.. 57

تلفن گویا 57

مجله ویدئویی.. 58

58

نتیجه گیری..
مشاهده متن کامل ...
معرفی و فایل کامل بررسی روابط عمومی در ایران و جهان
درخواست حذف اطلاعات
بررسی روابط عمومی در ایران و جهان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
بررسی روابط عمومی در ایران و جهان

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پایان نامه بررسی روابط عمومی در ایران و جهان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تعریف روابط عمومی

جی ای گرونیک نظریه پرداز معاصر روابط عمومی را مدیریت ارتباط بین یک سازمان در این رشته و همگان هایی می داند که با آن سروکار دارند.

ر هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تالیفات گوناگونی در این رشته دارد این تعریف را پیشنهاد می کند:

روابط عمومی عبارت است از دانشی که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی انی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.

درواقع روابط عمومی هنری است که به کمک آن می توان مؤسسه، سازمان و فرد مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سروکار دارند قرار داد. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است. عملی است ممتد، مداوم و طرح ریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی انی را که با آنها سروکار دارند بدست آورند.

تاکنون در هزاران مقاله-کتاب و سخنرانی در سراسر جهان به تبیین، اهمیت، نقش، هدف و کارکردهای روابط عمومی در جامعه پرداخته شده است و ابعاد گوناگون آن تشریح و تبیین شده است با این وجود بازهم شاهدیم که نویسندگان و شمندان بسیاری علاقه مندند به تفحص در این عرصه بپردازند و در این تلاش امیدوار هستند که شاید اطلاع دیگری به اطلاعات موجود بیفزایند و گامی دیگر در راستای شفاف سازی موضوع بردارند.

تقریبا 102 سال از تاسیس روابط عمومی (به مفهوم نوین) در ایالات متحده امریکا و 49 سال در ایران گذشته است. روابط عمومی در غرب محصول نیاز ذاتی جامعه و در ایران مهمانی ناخوانده بوده و هست. چرا این مهمن هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته؟ شاید یکی از عمده ترین علت هایش نامناسب بودن شرایط اجتماعی، نا آمادگی جامعه برای پذیرایی از یک پدیده نوین و نبود ا ام ها و شروطی است که استقرار و حیات این پدیده را غیرممکن می سازد. داشتن روابط عمومی، نگرش، گرایش، حیات، منش و رفتار و سرانجام فرهنگ، هنجارها و ارزشهای خود را طلب می کند.

هدف روابط عمومی میانجی گری منصفانه میان مؤسسه و مخاطبان است. وساطت میان انی که می خواهند کالا و خدماتی را بفروشند و آنانی که مایلند آنها را
یداری کنند.

روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر بوسیله آنها برخورد و رفتار عامه را می سنجد و درنتیجه خط مشی ها و طرز عمل فرد یا مؤسسه را به صورتی که متضمن منافع همگان و فرد یا مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عمل و فعالیت خود را به منظور حصول حسن تفاهم و قبول جامعه طرح می کند. شمندان و کارشناسان وظایف عمده روابط عمومی را به سه بخش تقسیم می کنند:

1. اطلاع رسانی 2. تبلیغ و تهییج 3. افکار سنجی

اطلاع یا خبر و آگاهی یکی از اشکال ارتباط میان افراد و گروه هاست و بیان ارتباط و اطلاع نسبت به کل و جزء برقرار است.

از آنچه گفته شد چنین بر می آید که بازشناسی نقش، اهمیت و کارکرد اطلاع رسانی روابط عمومی و سایر نهادها و سازمانهایی که با اطلاعات و داده ها سروکار دارند به علت تحولات تکنولوژیکی روزافزون و به دلیل تغییر در شکل و ماهیت روابط اجتماعی در سطح ملی- منطقه ای و جهانی براساس ضرورت بازتولید آگاهی ها نسبت به این تحولات و شناخت وضعیت جدید همواره ضرورت دارد. روابط عمومی و اطلاع رسانی دارای نسبت کل به جزء بوده و محیط اجتماعی-تاریخ-ژئوپو ک- روندهای ، اقتصادی و فرهنگی و نوع کیفیت ساختارهای -اجتماعی در چگونگی و سرشت این نقش بسیار تاثیر دارد. روابط عمومی را دری منصفانه و غیر جانب دارانه میان مؤسسه و مخاطبان است که براساس اطلاعات دقیق حاصله از سنجش محیط نیاز، مخاطب، امکانات و نیز هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مؤثر تحقق می یابد.

روابط عمومی ها امروزه باید در چهارچوب سازمانهای نوین و براساس مدیریت استراتژیک یا راهبردی با چشم اندازهای جهانی به فعالیت بپردازند. درباره مهارت بیان و امتناع یادآوری کردیم که امروزه متصدیان روابط عمومی باید مهارت استفاده از رسانه ها را ب کنند، تا بتوانند با اطلاعات جامع و انعطاف پذیری مناسب مخاطبان را از طریق برنامه های مؤثر اقناع کنند.

انجمن های افکار عمومی

تاریخچه aapor

aapor در سال 1947 توسط یک دسته پژوهشگر خصوصی پیشرفته بوجود آمد. این گروه در حدود 70 نفر از collegous بودند که در مورد تماس harryhfield واکنش نشان دادند. رئیس تحقیقات این مرکز بعد از denver ملاقاتی جهت رسیدگی به این موضوع در شهر مرکزی colorado در ماه جولای سال 1964 برگزار کرد.

این گروه aapor درخانه ایرانی تاریخی با بیش از چهار عضو گردهم جمع شدند و پیرامون خوش بینی خود در مورد روان شناسی جدید و بازتاب آن و نیز بازتاب در اهمیت زمینه ساخت حرفه ای و رسمی سازی در سال 1947 صحبت د و دو ارگان به نام های aapor و انجمن افکار عمومی جهان wapor تشکیل شده است که در برخی سالها ملاقات هایی را با هم برقرار می کنند. در واقع aapor خود را موضوعات حرفه ای از قبیل pqq که به یک مجله تی در سال 1948 تبدیل شده است و همچنین استانداردهای حرفه ای و درصد تمام اینها تئوری تحقیقات پیشرفته و علم ا صول سرگرم کرده است.

aapor

این انجمن در حدود هزار و 600 نفر عضو دارد که در مورد بهره و جذ ت افکار عمومی تحقیقاتی را در این زمینه انجام می دهد. این اعضا در علوم قضایی شرکت های بازرگانی، آژانس های تی وگروه های بدون سود که هر دو برای بازدید مردم و تاسیسات تشکیل کار می کنند و همچنین تشویق در روشهای بازدید خوب در بین مجله public opinion qulity کنفرانس سالانه و فرصت های تحصیلی، ترفیع دادن استانداردهای هد ایت حرفه ای و اخلاقی برای بازدید و تحقیقات افکار عمومی، آسان شبکه غیر رسمی در بین شبکه aapor و شبکه ملاقات های منطقه ای انجام می شود.

wapor

این انجمن برای تحقیقات افکار عمومی در سال 1947 با هدف فراهم ملاقات های جهانی نزدیک، زمینه ساز تحقیقات و با تاکید برفردی ساختن امور وکارهای مشابه آن تشکیل شد. وظایف هر قسمت از این انجمن متفاوت است و در چند بخش صورت می گیرد که عبارتند از:

صورت جلسه های کارکنان این سازمان، پرونده اعضا، کمیته نشریه، عناصر سازمانی که شامل پرونده های تاریخی و اخبار ملاقات هاست. پرونده های نشریه شامل پرونده های خبری wapor و جزوه هایی که در زمینه سازمان های تحقیقاتی در کنگره wapor می باشد.

در ارتباط با این انجمن، انجمن اروژایی افکار عمومی (esomar) marcket research و انجمن امریکایی تحقیقات افکار عمومی aapor و سازمان های افکار عمومی دیگر وجود دارند و همچنین با سازمان تحقیقات وابسته که شامل esomar و انجمن جهانی علوم اجتماعی issc می باشد مرتبط هستند.

فهرست مطالب

تعریف روابط عمومی.. 1

فصل اول- اهمیت، نقش و کارکرد روابط عمومی.. 2

فصل دوم - انجمن ها و نهادهای حرفه ای و تخصصی روابط عمومی در ایران و جهان. 6

هدف... 7

اه انجمن های روابط عمومی.. 8

اه انجمن های روابط عمومی.. 8

انواع روابط عمومی.. 10

عوامل مؤثر در ارتقاء روابط عمومی.. 12

انجمن های روابط عمومی در جهان. 13

انجمن های بین المللی روابط عمومی.. 14

تاریخ روابط عمومی در ایران. 14

جمع بندی.. 15

فصل سوم - انجمن ها و مؤسسات و شراکت های بزرگ روابط عمومی در جهان. 17

انجمن های جهانی روابط عمومی.. 18

انجمن جهانی ارتباط گران بازرگانی.. 18

انجمن های افکار عمومی.. 19

تاریخچه aapor. 19

انجمن جهانی افکار عمومی aapor. 21

قسمت پنجم 23

اکثریت لازم برای مذاکره 23

قسمت ششم. 24

قسمت هفتم. 24

انجمن اجرایی.. 24

اعضا 26

انجمن اجرایی و کمیته ها 27

قسمت اول. 27

قسمت دوم. 27

رای دادن و هدایت تجارت... 30

خزانه و سرمایه. 31

زبان. 31

نمادهای روابط عمومی در ایالات متحده امریکا 31

انجمن روابط عمومی 31

روابط عمومی در قاره آسیا 32

روابط عمومی در قاره اروپا 32

روابط عمومی در قاره افریقا 33

فصل چهارم-روابط عمومی سیاره ای.. 34

روابط عمومی در عصر حاضر. 35

جهانی شدن روابط عمومی.. 35

آینده روابط عمومی.. 36

جایگاه روابط عمومی در ایران. 37

روابط عمومی در هزاره سوم. 38

جمع بندی.. 43

فصل پنجم-مفهوم مدیریت و روابط عمومی.. 45

مقدمه. 46

ویژگی های یک مدیر روابط عمومی شمند. 46

کاستی های مدیریت روابط عمومی.. 48

جمع بندی.. 49

فصل ششم- کاربرد اینترنت در روابط عمومی.. 52

پست الکترونیکی.. 56

مجله الکترونیک... 56

برد الکترونیکی.. 57

تلفن گویا 57

مجله ویدئویی.. 58

58

نتیجه گیری..


اعتماد شما سرمایه ما

مشاهده متن کامل ...
مناقصه و مزایده تاریخ 95.12.22
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده زمین آبی و دیم 9750 و 8151متر / مزایده,مزایده زمین آبی و دیم 9750 و 8151متر

 2. فراخوان انجام خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات مراقبت دستگاههای عملیاتی

 3. فراخوان انجام خدمات مکانیک دستگاهها / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان انجام خدمات مکانیک دستگاهها

 4. ارزی کیفی مناقصه اجاره دو فروند هلیکوپتر / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای,ارزی کیفی اجاره دو فروند هلیکوپتر

 5. فراخوان مناقصه امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون یک / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون یک

 6. مزایده فروش یکدستگاه پژو کرایه تیپ 405 جی ال ای مدل 1386 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو کرایه تیپ 405 جی ال ای مدل 1386

 7. مناقصه زیرسازی و آسف / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسف

 8. فراخوان مناقصه امور امداد و تعمیرات شرکت گاز استان مرکزی با تامین حداقل 174 نفر کارگر / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور امداد و تعمیرات شرکت گاز استان مرکزی با تامین حداقل 174 نفر کارگر

 9. فراخوان مناقصه امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون دو / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون دو

 10. مزایده واگذاری 10 باب مغازه مجتمع تجاری مرحله اول (نوبت دوم) / مزایده , مزایده واگذاری 10 باب مغازه مجتمع تجاری مرحله اول (نوبت دوم)

 11. فراخوان مناقصه امور تا یرانی شرکت / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور تا یرانی شرکت

 12. فراخوان مناقصه تامین 26 نفر کارگر بازرس / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین 26 نفر کارگر بازرس

 13. تجدید ارزی کیفی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان رستوران و.... / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران, تجدید ارزی کیفی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان رستوران و....

 14. فراخوان ید لوله / آگهی فراخوان ارزی کیفی, فراخوان ید لوله

 15. کنگره سراسری روانشناسی خانواده / کنگره سراسری روانشناسی خانواده

 16. چهارمین همایش ملی علوم و ی جداسازی / چهارمین همایش ملی علوم و ی جداسازی

 17. استعلام انواع سکو ترانس / استعلام, استعلام انواع سکو ترانس

 18. استعلام کاور بوشینگ / استعلام,استعلام کاور بوشینگ

 19. استعلام سیم آلومینیوم روکشدار / استعلام, استعلام سیم آلومینیوم روکشدار

 20. استعلام کابل پروتودور آلومینیومی / استعلام کابل پروتودور آلومینیومی

 21. استعلام کابلشو / استعلام, استعلام کابلشو

 22. استعلام انواع پیچ و مهره / استعلام, استعلام انواع پیچ و مهره

 23. استعلام کلمپ شکافدار مسی / استعلام , استعلام کلمپ شکافدار مسی

 24. استعلام کلمپ جمپر / استعلام کلمپ جمپر

 25. استعلام راک 5 مقره ک / استعلام , استعلام راک 5 مقره ک

 26. استعلام مهره چشمی تسمه دایاق گوشواره آویزی / استعلام , استعلام مهره چشمی تسمه دایاق گوشواره آویزی

 27. استعلام مقره اتکایی سر کابل / استعلام , استعلام مقره اتکایی سر کابل

 28. مناقصه مقره مهاری فشار متوسط / مناقصه مقره مهاری فشار متوسط

 29. مناقصه نوار پلاستیکی زرد رنگ ایمنی / مناقصه نوار پلاستیکی زرد رنگ ایمنی

 30. استعلام سیلیکاژل / استعلام ,استعلام سیلیکاژل

 31. مناقصه کفشک ترانس / مناقصه کفشک ترانس

 32. مناقصه المنت فیوز / مناقصه المنت فیوز

 33. استعلام ترانس جریان / استعلام, استعلام ترانس جریان

 34. استعلام برقگیر / استعلام, استعلام برقگیر

 35. استعلام تابلو عمومی 1000 / استعلام تابلو عمومی 1000

 36. مناقصه کنتاکتور / مناقصه کنتاکتور

 37. مناقصه احیا و مرمت قنات / آگهی مناقصه,مناقصه احیا و مرمت قنات

 38. مناقصه مرمت و لایروبی قنات / آگهی مناقصه,مناقصه مرمت و لایروبی قنات

 39. مناقصه لایروبی و مرمت قنات / آگهی مناقصه,مناقصه لایروبی و مرمت قنات

 40. ارزی کیفی تامین تجهیزات و خدمات طراحی / آگهی ارزی کیفی,تامین تجهیزات و خدمات طراحی

 41. مزایده پلاکهای تفکیکی مورد رهن و ... / مزایده,مزایده پلاکهای تفکیکی مورد رهن و ...

 42. مناقصه اجرای احداث دیوارهای حفاظتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای احداث دیوارهای حفاظتی - نوبت دوم

 43. آگهی مناقصه ید 65 قلم قطعات دستگاه آبیاری سنتر لینیر / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه ید 65 قلم قطعات دستگاه آبیاری سنتر لینیر

 44. مناقصه ید parts for, pilot, high low pressure... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه ید parts for, pilot, high low pressure...

 45. اصلاحیه مناقصه احداث بیمارستان 440 تختخو / اصلاحیه مناقصه ,ارزی کیفی احداث بیمارستان 440 تختخو

 46. فراخوان ید 2 دستگاه چیلر جذبی- نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان ید 2 دستگاه چیلر جذبی - نوبت دوم

 47. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 1096.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 1096.75متر

 48. مزایده ششدانگ زمین و بنا 2837متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین و بنا 2837متر

 49. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 3817.75متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ 3817.75متر

 50. مزایده فروش یکدستگاه یخچال و یکدستگاه فریزر دوقلو اسنوا / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش یکدستگاه یخچال و یکدستگاه فریزر دوقلو اسنوا

 51. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری

 52. مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث جاده دسترسی به پاسگاه مرزی ( مرزبانی ) ... نوبت دوم

 53. مناقصه ید خدمات حمل و نقل نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ید خدمات حمل و نقل نوبت دوم

 54. آگهی فراخوان طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد / آگهی فراخوان،آگهی فراخوان طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب سپتاژ شهر مشهد

 55. مناقصه ید 80 دستگاه چراغ خیابانی 23 ولت کم مصرف ... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه ید 80 دستگاه چراغ خیابانی 23 ولت کم مصرف... نوبت دوم

 56. مناقصه امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم

 57. مزایده واگذاری یک دستگاه خودروی سواری / مزایده عمومی, مزایده واگذاری یک دستگاه خودروی سواری

 58. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 168.69متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 168.69متر

 59. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه همکف 69.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه همکف 69.04متر

 60. فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه دو مرحله ای,فراخوان بهبود خدمات پشتیبانی از پرورش ماهی- نوبت دوم

 61. مناقصه اجرای سنگ فرش از روبروی هتل لاله - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ فرش از روبروی هتل لاله- نوبت دوم

 62. مناقصه اجرای روکش آسف سطح شهر - چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای روکش آسف سطح شهر- چاپ دوم

 63. مزایده ششدانگ ساختمان مسکوین کلنگی 60.95متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکوین کلنگی 60.95متر

 64. مناقصه انجام قرائت لوازم اندازه گیری ، توزیع صورتحساب برق .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام قرائت لوازم اندازه گیری ، توزیع صورتحساب برق .... نوبت دوم

 65. آگهی مناقصه عمومی آماده سازی تسطیح و مخلوط ریزی رودخانه ای و کوهی، / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی آماده سازی تسطیح و مخلوط ریزی رودخانه ای و کوهی

 66. مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 145مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل مساحت 145مترمربع

 67. مزایده املاک منزل مس ی و باغ و زمین مرحله دوم / مزایده,مزایده املاک منزل مس ی و باغ و زمین مرحله دوم

 68. مزایده یک قطعه زمین مساحت 352متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 352متر نوبت اول

 69. فراخوان ارزی کیفی ید 60 دستگاه نمک پاش و...نوبت دوم 95.12.22 / فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزی کیفی ید 60 دستگاه نمک پاش و... نوبت دوم 95.12.22

 70. مناقصه عمومی با ارزی کیفی طرح تامین متمرکز کیت های انشعاب آب و فاضلاب شهری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی با ارزی کیفی طرح تامین متمرکز کیت های انشعاب آب و فاضلاب شهری

 71. مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت معنوی - ناسیونال و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کابلکشی 63 کیلوولت معنوی - ناسیونال و ... - نوبت دوم

 72. مناقصه عمومی ساخت مخزن 500 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ساخت مخزن 500 متر مکعبی با فنس کشی اطراف آن

 73. مناقصه اجرای ج گذاری ، خاکبرداری ، زیرسازی و آسف معابر / مناقصه , مناقصه اجرای ج گذاری ، خاکبرداری ، زیرسازی و آسف معابر

 74. مناقصه عمومی ید ، ساخت ، نصب و راه اندازی چیلر آب خنک 220 تن سرمایشی اسمی کندانسور هوایی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ید ، ساخت ، نصب و راه اندازی چیلر آب خنک 220 تن سرمایشی اسمی کندانسور هوایی

 75. فراخوان عملیات اجرایی روکش آسف سردامولسیونی ... / آگهی فراخوان, فراخوان عملیات اجرایی روکش آسف سردامولسیونی ...

 76. ارزی کیفی تکمیل و اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت اول / ارزی کیفی تکمیل و اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی نوبت اول

 77. مناقصه خدمات جنبی دفتری ساختمانهای پالایش - نوبت دوم / مناقصه خدمات جنبی دفتری ساختمانهای پالایش - نوبت دوم

 78. تجدید مناقصه عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی... / تجدیدفراخوان مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تکمیلی مخزن 1000 مترمکعبی ...

 79. line pile ,api 5 l,gr.b and ips-m-pi-190(3) ... / line pile ,api 5 l,gr.b and ips-m-pi-190(3) ...

 80. مناقصه ید خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه مرزی باشماق مریوان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ید خدمات نگهداری فضاهای جدیدالاحداث پایانه مرزی باشماق مریوان

 81. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 3 ساله انجین وارتسیلا - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی 3 ساله انجین وارتسیلا - نوبت دوم

 82. مزایده ساختمانی دو طبقه شمالی فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده ساختمانی دو طبقه شمالی فاقد سند رسمی

 83. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های میوه و تره بار بازار روز - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از غرفه های میوه و تره بار بازار روز - نوبت دوم

 84. فراخوان مناقصه بهسازی محورهای روستایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه بهسازی محورهای روستایی

 85. مناقصه تکمیل و ادامه زیر سازی و ج گذاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل و ادامه زیر سازی و ج گذاری- نوبت دوم

 86. فراخوان شبکه توزیع و خط تغذیه و ساخت یک عدد ایستگاه / آگهی فراخوان ارزی ,فراخوان شبکه توزیع و خط تغذیه و ساخت یک عدد ایستگاه

 87. فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 350 شمال اهواز پسماند (آ) - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 350 شمال اهواز پسماند (آ) - نوبت دوم

 88. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه موتور کات یلار - نوبت دوم / مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 25 دستگاه موتور کات یلار - نوبت دوم

 89. فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکمار مناقصه عمومی انجام خدمات توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم / فراخوان , فراخوان شناسایی و ارزی پیمانکمار مناقصه عمومی انجام خدمات توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم

 90. تجدید فراخوان مناقصه اجرای کلکتور فاضلاب شهرک بهمن - نوبت دوم / فراخوان ، تجدید فراخوان مناقصه اجرای کلکتور فاضلاب شهرک بهمن - نوبت دوم

 91. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 172.40متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین 172.40متر

 92. اصلاحیه مناقصه انجام امور نگهداری و احداث فضای سبز / اصلاحیه , مناقصه انجام امور نگهداری و احداث فضای سبز

 93. مزایده یک دستگاه پراید 132 مدل 90 نقره ای رنگ متالیک / مزایده یک دستگاه پراید 132 مدل 90 نقره ای رنگ متالیک

 94. فراخوان خدمات ی گروه های گشت و بازرسی منابع آب / فراخوان , فراخوان خدمات ی گروه های گشت و بازرسی منابع آب

 95. مناقصه اجرای ج گذاری زیرسازی و آسف - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای ج گذاری زیرسازی و آسف - نوبت دوم

 96. تجدید مزایده پروژه زباله خشک و پسماندهای شهر - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده پروژه زباله خشک و پسماندهای شهر - نوبت دوم

 97. مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه استجاره 48 دستگاه انواع خودرو - نوبت دوم

 98. آگهی دعوت به سرمایه گذاری توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه و ... / آگهی دعوت به سرمایه گذاری توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه و ...

 99. مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم - نوبت دوم / مناقصه ت یب و تکمیل پروژه خدماتی و رفاهی معلم - نوبت دوم

 100. مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه گران ، مناقصه اصلاح سیستم حفاظت مربوط به باسبار 2/30 کیلوولت نوبت دوممشاهده متن کامل ...
تشکیلات
درخواست حذف اطلاعات

آنچه یک مسئول انجمن باید بداند

واحد دانش آموزی

اتحادیه انجمنهای ی دانش آموزان

استان قزوین

به کوشش :محمدرضا اهنگرها

تشکیلات انجمن ی

فلسفه انجمن ی همان شکل گیری یک پایگاه فرهنگی ویک امکان برای خود شناسی و خود سازی است محور اصلی کار انجمن ی این است که به محیطی تبدیل شود که دانش آموزان عزیز ما در آنجا با همدیگر مبادله فکری داشته باشند وبه تقویت روحی بپردازند و در مسائل مختلف همکاری لازم را داشته باشند

ساختار وارکان اتحادیه به نحوه طراحی شده است که به اه خود با سرعت برسند ارکان انجمن ی مدرسه به این شرح است : انجمن ی مدرسه به توسط هیئت مرکزی اداره میشود انجمن ی مدرسه متشکل ازمسئول انجمن ی و مسئول واحد فرهنگی و امور اجتمائی و مسئول آموزش و امور علمی است باید شما مسئول انجمن از رس انجمن ی آگاه باشید و رس انجمن ی که از سوی ی در اتحادیه به دانش آموزان ابلاغ کرده است به این شرح است:

نجمن ی, تشکل دانش آموزان مومن وانقل است که برای تحقق , حفظ وتعمیق اه انقلاب ی و پاسداری از ارزش های دینی و انقل به انسجام وتقویت بنیه ی تشکیلاتی خود اهتمام می ورزند وبرنامه های دینی فرهنگی خود را به دانش آموزان معرفی میکنند

افق های آرمانی انجمن ی

اولین گام، خودسازی است

اعضای انجمن های ی باید در زمینه های اخلاقی، ب فضائل اخلاقی، در کنار هم و در حرکت جمعی، یار هم باشند، از نظر فکری ضعف همدیگر را جبران کنند، فرصت هایی را برای مطالعه و بحث در مسائل اصلی فراهم کنند؛ اصلی ترین مسائل مثل توحید، معاد و ت که وقتی از این دنیا رفتیم در ورودی آ ت از ما سؤال می شود و هم چنین مطالعه و بحث راجع به هدف زندگی مان.

انجمن ی باید اعضایش را از لحاظ فکری، غنی کند. مسایلی که به روز مطرح می شود، شبهاتی که مطرح می شود، از کنار این ها نگذرند. آن ها را از اساتید و کتاب ها، پی­گیری کنند، پاسخ هایش را آماده کنند. یعنی از رهگذر این مجموعه، هم به خودشان پاسخ دهند و هم خودشان را آماده­ی خودسازی کنند. سعی کنید در انجمن های ی، انقلاب ی را مطالعه کنید! مطالعه ی تاریخ انقلاب، مطالعه ی جریان های مختلفی که در این انقلاب نورانی شکل گرفت، جریان های مثبت، جریان های منفی، آسیب هایی که انقلاب ی را تهدید می کند، تاریخ مشعشع دوران دفاع مقدس و جاهایی که باید کار بشود. شما بچه های عزیز در این زمنیه ها کار کنید! همین انجمن های ی، فرصتی باشد برای این که شما جمع شوید، هر کدام بخشی را مطالعه کنید، بیاورید، بحث کنید، بگویید و بشنوید. این جلسات داخلی شما، خیلی باید پرشور باشد و شما بچه های تشکیلات، باید آن ها را سازماندهی کنید. این جهت گیری های اصلی در انجمن، حفظ شود، هم چنین در زمینه ی خودسازی درسی، تلاش کنید ، البته درست است که نظام آموزشی ما همراه خودش، عیب ها و نقص های فراوانی دارد، اما ما که به خاطر عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" در جرگه­ی تحصیلی قرار می گیریم، برای این که بتوانیم از توانایی های علمی برخوردار بشویم و فردا بتوانیم وارد میادین علمی گسترده تر و در سطح وسیع تر بشویم، باید خودمان را اوج بدهیم و در رشته های مفیدی که به درد و زمان "عجل الله تعالی فرجه الشریف" و خدمت به مردم بخورد، تحصیل کنیم. ما باید از لحاظ درسی خودمان را تقویت کنیم، الحمدلله ذهن شما قوی است و خدای متعال به این ذهن های نورانی شما استعداد بخشیده که هر چه شما بیشتر از آن استفاده می کنید، توانایی اش بیشتر می شود. پس سعی کنید در انجمن ی، این وجهه حفظ بشود!

ـ ذوق عارفانه در کنار خودسازی تشکیلاتی و علمی

مطلب اول، این است که انجمن ی مدرسه، هیچ وقت از کارهای محتوایی نباید غفلت کند؛ یعنی از خودسازی تشکیلاتی. بچه های ما در انجمن ی باید دائماً کارهای مطالعاتی علمی داشته باشند،در مدرسه، این کار خیلی ضروری است. ان شاء الله خطوط اصلی را هم در اختیارتان خواهیم گذاشت. یک مسأله این است که ما از نظر فکری، باید دائماً خودمان را بسازیم و بچه ها واقعاً مشغول این کار باشند و از آن نباید غفلت کنند. در کنار این خودسازی فکری، باید توجه به کارهای درسی هم داشته باشند، یعنی آن کارهای علمی درسی به معنای خاص. بچه های انجمن ی حقیقتاً باید ستاره های علمی مدرسه ی خودشان باشند و از نظر درسی جلو باشند. اصلاً به خاطر آن معنویاتی که دارند، به خاطر آن رشد فکری که دارند،عملاً این میدان برایشان فراهم می شود که از نظر درسی هم بتوانند پیشتاز باشند. بعد هم چون حرکت جمعی دارند، می توانند همدیگر را کمک کنند. در کنار همه ی این ها، انجمن ی بهترین جا است برای تمرین اخلاق خوب، به خصوص اخلاق اجتماعی، یعنی انسان بتواند خوب ارتباط برقرار کند، هنر برقراری ارتباط را داشته باشد، خیلی ب و سرزنده باشد، در برخوردها، کیاست و زیرکی و زرنگی های خودش را حفظ کند، و این نکته های خیلی مهمی است. بچه ها باید روحیه­ی تعاون و همکاری را در خودشان تقویت کنند. بهترین فرصت هم، همین تشکیلات است، شما در کنار هم، چقدر می توانید تمرین تعاون کنید، تمرین همکاری منسجم، تقسیم شده و ... و البته از رهگذر حضور در انجمن ی، بچه های عزیز ما از آفت هایی که دیگران با آن مواجه می شوند و آسیب می بینند هم، ایمن می­گردند. اما علاوه بر همه ی این ها، آن چیزی که از انجمن ی حقیقتاً توقع است، داشتن یک ح معنوی است، یعنی داشتن یک ذوق عارفانه؛ این چیزی است که ما حتماً باید داشته باشیم.

ـ نقش تشکل های دانش آموزی در خودشناسی دانش آموزان

تشکل های داوطلبانه، مانند تشکل های دانش آموزی، انجمن های ی و سایر موارد، نمونه هایی هستند که بچه ها در تشکل ها می توانند خیلی از نقش ها را تجربه کنند که جای دیگر امکان پذیر نیست. چون داوطلبانه وارد این مجموعه ها می شوند و بعد هم عرصه هایی به رویشان باز می گردد، به خوبی می توانند بفهمند که آیا قدرت مدیریت و ی دارند یا نه؟ چقدر می توانند در نقش های جمعی حضور پیدا کنند؟ چقدر می توانند افکارشان را به دیگران منتقل نمایند؟ این جاها خیلی از نقش ها را از نزدیک تست کنند و خودشان را بسنجند. بنابراین دوستان عزیز، باید این فرصت را غنیمت بشمارند و سعی کنند که به بهترین شکل از آن استفاده نمایند.

ـ پایگاهی برای دشمن شناسی

جلسات انجمن ی را به پایگاه های شناخت بیشتر انقلاب و شناخت دشمن و دشمنی ها تبدیل کنید! جا دارد بچه ها روی این مسأله مطالعه کنند و اسنادش را جمع آوری نمایند. خلاصه این که باید خیلی تلاش کنیم تا بتوانیم دشمن و نوع اقداماتش را بشناسیم.

ـ تبدیل شدن به الگوی آرمانی نوجوانان دنیا

شما نوجوانان عزیز این روزگار و زمان، و شما پرچمداران نورانی انجمن های ی که این پرچم پرارزش و پرسعادت را به دوش گرفته اید، روی خودشناسی و آرمان شناسی خیلی کار کنید، آرمانتان را بشناسید! تمام نوجوانان دنیا به شما نیازمندند. آن ها خیلی بی پناه و دربه در هستند. چیزی ندارند. به چه دل ببندند؟ ی که ولایت ندارد، به چه چیزی می خواهد دل ببندد؟ یک نظام بدون ولایت، می شود یک نظام بی روح. روح و طراوتی ندارد. یک ی رئیس و یک ی مرئوس است. با هم تقسم کار کرده اند. عشق و آرمان و وفا در آن نیست. مگر می شود این ها را با هم مقایسه کرد؟ آن وقت شما بچه های عزیز، پرچمدار یک طرز فکر آرمانی هستید برای همه ی بچه های بی پناه دنیا. ببینید ! بچه های فلسطین، پیام شما را چقدر خوب گرفته اند. فلسطین اگر این روزهای عزیز را پشت سر می گذارد، به برکت انقلاب است. آن بچه های فلسطینی دارند پشت سر بچه های ایرانی ما حرکت می کنند. از شهید فهمیده های ما نور گرفته­اند که امروز می بینید، بدون ترس و با سنگ، جلوی سلاح های آنچنانی ایستاده اند. تمام نوجوان های دنیا می توانند از نوجوان های ایرانی الگو بگیرند. قدر خودتان را بدانید و این راه پرفروغ و نورانی را ادامه دهید. این برای شخص شما باعث خوشبختی است و در خانواده­ی شما باعث سعادت است و در نسل و شهر وکشور شما، بنیان سعادت و خوشبختی است.

ـ حرکت به سمت آرمان های بزرگ

این میدان (انجمن های ی)، میدان شما نوجوانان عزیز است. میدان تمرین اخلاق. تمرین معنویت، تمرین و تحصیل فضایل و کمالات این جا است. شما در این انجمن ها کنار هم جمع شوید، به همدیگر کمک کنید، دست همدیگر را بگیرید. جد و مصمم در راه این آرزوهای بزرگ – ان شاء الله - قدم بردارید.

ـ پرهیز از اه حقیر

حیف نیست شما دانش آموز عزیز که به عنوان یک شخصیت برجسته­ی علمی و فرهنگی و یک مدیر برجسته که قدرت ی و سازماندهی دارد، می تواند منشأ آثار فراوانی بوده و به عنوان یک سرباز نمونه و برجسته در خدمت عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" باشد؛ این راه را انتخاب نکنید و مثلاً به شکل یک شخص عادی، یک آدمی که به هر حال دارد زندگی می کند و فقط در خدمت خانواده اش است، باشید؟ حیف نیست، آن ی که می تواند آن قدر منشأ برکات و خدمات باشد، این قدر کوچک و محدود شود؟ شما آمدید انجمن ی تا بگویید ما نمی­خواهیم این طوری باشیم، ما به هدف های حقیر راضی نیستیم. ما باید آدم های مفید و مؤثر و کارگزار و شایسته­ای در ت کریمه ی عصر "عجل الله تعالی فرجه الشریف" باشیم و ان شاء الله بتوانیم این نظام مقدس را بیش­تر از گذشته با حضور علمی و آرمانی خود، تقویت کنیم.

ـ تحصیل بیداری و بصیرت

اگر بصیرت محور قرار بگیرد، به شه اص داده شود، تلاش برای رشد اخلاقی در انجمن ی ما محوریت داشته باشد، در آن صورت یک چنین سنگری، هم می تواند در برابر تهاجم ایستادگی کند و هم می تواند انی که در پیرامونش هستند را حفظ کند. این هم خیلی نکته­ی مهمی است. آقا، انجمن های ی را به سنگرهای فرهنگی تعبیر کرده اند، پس باید محور در کار انحمن های ی، تحصیل بیداری و بصیرت باشد، هم بیداری عرفانی و هم بیداری و اجتماعی؛ یعنی با خبر بودن از آن چه که اتفاق می افتد، تشخیص وظیفه و کار عملی.

ـ حضور فعال و پرنشاط در مدرسه

انجمن ی باید در محیط های جوانانه، حضوری پرنشاط داشته باشد و بتواند با اخلاق خوب و منطق قوی، با بچه ها ارتباط برقرار نماید، بتواند بصیرت و بیداری را در محیط خود ترویج نماید و نیز بتواند به خوبی، توطئه های دشمن را تبیین نماید. اعضای انجمن ی باید یک سر و گردن بالاتر از دیگران باشند، باید اهل مطالعه و فکر باشند و باید بتوانند به خوبی با سایرین ارتباط برقرار کنند. بدین ترتیب، حضور یک انجمن ی فعال و پرنشاط مدرسه، به شکل طبیعی در حفظ بچه های مدرسه سهم دارد. این در راستای همان تعبیری است که عالی قدر داشتند و فرمودند: هر کدام از این انجمن های ی در دبیرستان ها یک سنگر فرهنگی است که بچه ها می توانند با سنگر گرفتن در آن جا از کید دشمنان، مصون و محفوظ بمانند. البته انجمن های ما در بعضی جاها خیلی فعال اند، خیلی شایسته اند و خوب می درخشند و بعضی جاها هم وضعیت شان خیلی مورد رضایت نیست، ما امیدواریم که همه وارد این میدان شوند.

ـ چگونه علمدار باشیم؟

اعضای انجمن ی باید در محیط مدرسه­ی خودشان، واقعاً پرچمدار باشند. اگر ما خودسازی کردیم، آن گاه می توانیم علمدار باشیم. مثلاً فرض کنید یک جمعی بخواهند راجع به یک ارزشی در مدرسه تبلیغ کنند یا از آن دفاع کنند یا شبهه ای پیش آمده و آن ها بخواهند وارد میدان شوند و قصد رفع شبهه را داشته باشند، اگر این جمع از نظر درسی ضعیف باشند، مورد تمس قرار می گیرند و زبان شان بسته می شود. هر که از راه می رسد می گوید: شما فعلاً درس تان را بخوانید! و آن ها این گونه زیر سؤال می روند. در باره­ی یک شبهه ای که در مدرسه مطرح شده، شما اگر خودسازی فکری، نداشته باشید، نمی توانید پاسخگو باشید، اگر قدرت بیان نداشته باشید، نمی توانید پاسخگو باشید، پس بچه ها، دائم باید خودسازی داشته باشند. به ازای این خودسازی، توانایی پیدا می­کنند که در محیط خودشان مؤثر باشند. این تأثیر مثبت، روی محیط خیلی مهم است. یعنی انسان روی محیط زندگی خودش تأثیر مثبت داشته باشد. شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان مؤمن نسبت به آنچه که در اطراف شما در مدرسه می گذرد و امثال این ها نباید بی تفاوت باشید! به عنوان یک وظیفه­ی فرعی، برای اینکه بتوانید نقش مؤثر و مثبت داشته باشید، باید این چیزها را مدنظر قرار دهید! اگر یک ی، هم وضع درسی اش خوب باشد، هم وضع فکری اش قوی باشد، اما اخلاق و ادبش معیوب باشد، او هم نمی تواند کاری انجام دهد، نمی تواند جذب کند، نمی تواند حرفش را به بچه ها برساند، دیگران حرف او را نمی پذیرند. حالا شما تصور کنید اگر این موارد در کنار هم جمع بشود، چه خواهد شد! اگر از نظر تحصیلی، از نظر اخلاقی، از نظر ، از نظر فکری، شخص در یک سطح شایسته ای قرار گرفته باشد، چه خواهد شد؟ ما توقع مان این است که ح های نوجوانانه هم، در آن حفظ بشود؛ آن نشاط، شور، هنر و ابتکار. از این چیزها غفلت نشود. چنان که من در خصوص ورزش اشاره . همه این چیزها در کنار هم است. نوجوانی مقطعی است که به هر حال می طلبد که شما نشاط داشته باشید، شور داشته باشید، جمع تان با صفا و پرنشاط باشد، پرتحرک باشد، ابتکار داشته باشید، کارهای هنری داشته باشید. از این مسایل نباید غفلت بشود. همه­ی این ها برای نوجوان خیلی خوب و لازم است.

ـ هدف اصلی، ایجاد شناخت در نسل جوان

این ی که اتحادیه ی انجمن های ی دانش آموزان به عنوان یک تشکل دینی، انقل ، ریشه دار و متکی بر آرمان های شهیدان و بنیان گذار انقلاب ی، راحل عظیم الشأن، اعلام کرده است خلاصه­ی کلامش عبارت است از شناخت؛ یعنی بیداری این نسل و تحول و تحرکش در شناخت توطئه­ی دشمن، کشف پایگاه های این توطئه در داخل، شناسایی آن مخصوصاً در محیط های آموزشگاهی و مدرسه­ای و بازخوانی ماجرای انقلاب ی، دستاوردهای این انقلاب بزرگ، شناسایی این نعمت بزرگ الهی، بازخوانی پیام آن و ترویج آن در بین سایر بچه ها. این ها کار انجمن های ی است و این تحت عنوان بزرگ دانش آموزان ایران ی اعلام شد. ما از بچه های عزیز انجمن ی- که فرض ما این است که این ها بیدارند، توجه شان بیشتر است، از بصیرت بیشتری برخوردار هستند و از ایمان قوی ترین برخوردار هستند- توقع داریم که با همت بلند وارد میدان بشوند و در پیشبرد این حرکت پیشتاز باشند و این امواج را گسترش بدهند.

ـ بصیرت آفرینی در محیط مدرسه

شما (اعضای انجمن های ی) اگر به میدان نیایید، این کار پیش نخواهد رفت و دشمن، خدای نخواسته ممکن است موفق شود. اگر شما به میدان نیایید، نسل شما و هم کلاسی های شما، اگر به میدان نیایند، اگر این مسأله را خوب متوجه نشود، ما در معرض خطرات زیادی هستیم. این بصیرت آفرینی در محیط مدرسه ها کاری است که شما بچه های عزیز باید ید؛ هم خودتان بصیر باشید و هم در محیط مدرسه، انجمن های ی بصیرت آفرین داشته باشید. الان وقت آن است که شما با همه ی وجود به میدان بیایید و پرچم های ی عزیز را به دست بگیرید و این راه را به شایستگی طی کنید.

ـ بر­افراشتن پرچم بیداری

از جوانان مؤمنی که به برکت نفس روح خدا در این زمان بیدار شدند، جامعه ای که به خودباوری رسیدند، فرهنگ خودشان را کشف د، این همه عزت و افتخار آف د- به رغم همه ی مشکلات- توقع آن است که با بیداری در برابر فرهنگ مهاجم، هم همگی بیمه بشوند و هم محیط پیرامون خود را بیمه کنند. این هدف انجمن های ی است. این جا سنگر بیداری و سنگر بصیرت است.شما باید پرچم بیداری را در مدارس خودتان به دست بگیرید. راهش هم این است که اول خودتان بیدار شوید، چشم خودتان را باز کنید، استعداد ها و فرهنگ خودتان را بشناسید.

ـ سرمایه گذاری با همه ی وجود برای ورود به میدان

اگر بخواهید وسط میدان بیایید، باید سرمایه گذاری کنید و با همه ی وجودتان، با همه ی قلبتان، با همه ی استعدادتان، با همه ی ذهنتان و با همه ی توانایی هایتان وارد این میدان بشوید و انشاء الله این کار بزرگ را پیش ببرید.

ـ درخشش انجمن ی با بسیج استعدادها

طبعاً درخشش انجمن ی به اخلاق، ادب، منطق و روح معنوی و حماسی است، و این با همت اعضای آن محقق خواهد شد. من فکر می کنم راه رسیدن به آن نقطه هم، خود شما (اعضای انجمن) هستید. اگر همت کنید، در آموزشگاه های خود، در انجمن های ی مدارس خود و حقیقتاً این را که اعلام شده است، جدی بگیرید و وارد میدان بشوید، جلسات گفتگو بگذارید، سایر دانش آموزان را به کمک بطلبید، از بچه های با استعداد مدرسه­ی خود دعوت کنید، با معلمان و مربیان ارجمندی که در این زمینه ها حرفی برای گفتن دارند، وارد گفتگو شوید و از آن ها در زمینه های مختلف کمک بگیرید، یک انجمن ی زنده، فعال و پرنشاط در مدرسه خواهید داشت و خواهید درخشید. و من فکر می کنم آموزش و پرورش هم از داشتن یک چنین انجمن هایی استقبال می کند و حقیقتاً در هر مدرسه ای، یک انجمن ی پرفروغ و درخشان، موجب افتخار است. در این راستا ستاد مرکزی اتحادیه ی استان خیلی باید تلاش کند و استعدادها را برای رسیدن به این نقطه بسیج نماید.

ـ عضو انجمن ی در خانواده

یک عضو انجمن ی باید همیشه این سؤال برایش مطرح باشد که من چگونه می توانم به خانواده­ی خودم، بهتر خدمت کنم؟ به هر حال در هر خانواده ای، در یک زمان ، شرایط عادی است و در زمان دیگر شراط بحرانی، ما باید ببینیم که در هر موقعیت ، چه وظیفه ای داریم. مثلاً در شرایط بحرانی برای خانواده، شما باید به عنوان یک نوجوان یا جوان، سعی کنید که در درجه­ی اول، عضوی صبور و بردبار باشید و بعد هم حتی المقدور، بتوانید باری را از دوش اعضای خانواده بردارید و سهم خودتان را ایفا نمایید. در شرایط عادی هم باید هر کدام از شما، وظایف­تان را در قبال دیگر اعضای خانواده به خوبی انجام دهید و به تدریج، استقلال را تمرین کنید.

یک مشکلی که الان در خیلی از خانواده ها هست، این است که متأسفانه به دلیل محبت زیاد و عواطف زیاد، مسئولیت شایسته­ای در خانواده بر عهده­ی بچه ها قرار نمی گیرد و پدر و مادر خودشان بیشتر کارها را انجام می دهند و این موجب می گردد که از این نظر، بچه ها به پختگی لازم نرسند و قدری در این امر، تأخیر صورت پذیرد. لذا باید فرزندان یک خانواده در حد امکان به پدر و مادرشان کمک کنند.

نکته مهم دیگر در این زمینه هم، این است که با بزرگ شدن فرزندان، ابراز عواطف نسب به پدر و مادرشان کم شود. توجه داشته باشید که ما به عنوان فرزند، هر چقدر هم که به پدر و مادرمان احساس محبت کنیم و آن ها را از محبت خودمان برخوردار نماییم، باز هم نمی توانیم حق شان را ادا کنیم؛ حق آن ها بر ما، حق خیلی بزرگی است و خوشا به حال آن هایی که همیشه، پدر و مادر را از خودشان راضی نگه می دارند . در مورد برادرها و خواهرها هم، اگر کوچک تر از شما هستند، باید در قبال آن ها احساس مسئولیت کنید! به اخلاق و رفتار و درس آن ها توجه داشته و حساس باشید! در حل مشکلات کمک شان کنید و یاریشان دهید! و این برای آینده تان هم خیلی مفید خواهد بود. اگر برادر و خواهر هم سن و سال دارید که خوب باید دوست صمیمی یکدیگر باشید و غم خوار یکدیگر، و امین رازهای همدیگر باشید و هم چنین باید در مواقع نیاز به هم کمک کنید. اگر هم، آن ها از شما بزرگ تر هستند، وظیفه شما، احترام گذاشتن به آن ها و اطاعت از آن ها است؛ حتی اگر علم شما و اطلاعات شما بیشتر است، باز هم لازم است که به عنوان بزرگ تر به آن ها احترام بگذارید و کمک حالشان باشید.

ـ برخورد صمیمانه، مؤدبانه و منتقدانه

اعضای تشکیات ما باید درخانواده هایشان کاملاً اصول صمیمیت، مهربانی، تواضع و ادب را نسبت به اعضای خانواده به خصوص پدر و مادر رعایت کنند. اما در عین حال می توانند به صورتی هنرمندانه و علاوه بر حفظ اصول، حرف های خودشان را هم بزنند و از عقایدشان دفاع کنند. با بزرگ ترها به گفتگو بنشینند و اشکالاتی را که در کار آن ها می بینند، با احترام و تواضع کامل، یادآور شوند. هم چنین، می توانند کتاب ها­ی خوب و محصولات خوب و مفید فرهنگی را به خانه ببرند و در اختیار اعضای خانواده قرار دهند. و یا حتی گاهی بچه های انجمن ی را دعوت کنند و با تشکیل جلسات فکری و مطالعاتی و یا جلسات معنوی و دعا و مناجات ، فضای خانه را معطر نمایند. به هر حال باید سعی کنند که همواره تأثیر مثبتی بر خانواده خود داشته باشند.

ـ توجه ویژه به افزایش مهارت های گفتاری

مهارت های گفتاری عمدتاً در دوران کودکی شکل می گیرد و در دوران نوجوانی تثبیت می شود. بعدها چندان تغییری نمی کند. جز این که بر زیبایی و زینت و محتوایش افزوده می شود، اما خود مهارت ها، غالباً در دوران نوجوانی و ابتدای جوانی تثبت می شوند. بنابراین نسبت به این مسأله بسیار مهم که نقش بسیار عظیمی در شکل گیری شخصیت مثبت آن ها دارد، به عزیزان نوجوان ما باید توجه داده شود. ما معتقدیم انجمن های ی دانش آموزان – که عزیز و مسئولین گران قدر ما ، نسبت به این مجموعه نورانی امیدهای فراوانی بسته اند – وقتی می توانند رس شان را به خوبی پیش ببرند که از اخلاق نیک و معطر ی و محمدی – صلی الله علیه و آله و سلم – برخوردار باشند. مسأله "حسن خلق" باید مسأله ی اول ما باشد. بخش قابل توجهی از حسن خلق مربوط به حوزه های فتاری و روابط کلامی است؛ به ویژه اگر بنا باشد که برادر یا خواهری در قالب انجمن های ی دانش آموزی ، نسبت به شخصیت دیگران نقش ایفا کند و نسبت به تنویر افکار دانش آموزان دیگر نقش داشته باشد. ما رس ی داریم که آن روشنگری و دفاع از آرمان های ی و انقل و حمایت از دانش آموزان عزیزی است که در معرض برخی از خطرها قرار گرفته اند. انجام این رس ، نیازمند مهارت های گفتاری است؛ باید بتوانند هم حرف خوب بزنند و هم خوب حرف بزنند ، باید آیین گفتگو را آموخته باشند و از این فضیلت ارزشمند هم برخوردار باشند. پس از این جهت هم لازم است ما به این مسأله بپردازیم. در جلساتی که با بچه ها داشتیم، مکرر این مسأله، تأکید شده که باید خود را برای مبارزه­ی گفتاری آماده کنند و شرایط زمان و روزگاری که درآن زندگی می کنیم، روزگار مواجهه های فکری است، در این دوران، وقتی می توانند موفق شوند که هم از نظر ساختاری و محتوایی از کلام قوی برخوردار باشند و هم از نظر شکلی کلام دلنشینی داشته باشند. ـ پیگیری جدی جلسات و برنامه ها

دائم به فکرتان رونق بدهید! جلسات جدی و ممتاز برگزار کنید، این جلسات را بین خودتان برگزار کنید، این جلسات را بین خودتان تعریف کنید؛ وقتش را و انضباتش را. برایش آیین نامه بنویسید، کارهای قشنگ و مبتکرانه انجام دهید، بین خودتان آیین نامه هایی بنویسید که مثلاً اگر فلان شخص فلان کارش را به خوبی انجام نداد برایش توبیخ نامه نوشته شود. ما آن وقت ها در این گونه موارد همدیگر را جریمه می کردیم.

سخنان گوهر بار ی در اتحادیه حجت ال حاج علی اکبری

ویژگی های اتحادیه انجمنهای ی دانش آ موزان

1ـ پرچمدار دانش آموزی فراگیر، پایگاه اصلی سهم خواهی نسل چهارم از آرمان راحل (ره)، اه نظام و انقلاب ی و پیگیر مطالبات ولایت و ی در مسیر دانایی، مهرورزی و عد خواهی با محوریت نرم افزاری.

2ـ دارای اعضایی مؤمن و انقل ، با نشاط و امیدوار، خودانگیخته و خلاق، صاحب بصیرت ، مقبول و موثر در خانواده و مدرسه، بهره مند از مهارت های تشکیلاتی به ویژه برقراری ارتباط و جذب دیگران، توانمند در راهبری گروه همسال، فعال و نقش آفرین در بهسازی محیط علمی و تربیتی.

3ـ نمونه در سازماندهی تشکیلات ساده و انقل ، جوشیده از درون انجمن ی، دارای نشاط جوانی و جوان باور، صاحب نظر و کارشناس در حوزه های مرتبط.

4ـ دست یافته به شبکه منسجم تشکیلاتی با منظومه فکری، علمی و فرهنگی مبتنی بر شه های ناب حضرت (ره) و ی از طریق گسترش و تقویت پایگاه های تشکیلاتی، فکری و معنوی دانش آموزان.

5ـ بهره مند از دانش و فناوری نوین با سامانه های نرم افزاری روز آمد و مجهز به زیرساخت های سخت افزاری متناسب با مأموریت های محوله.

6ـ برخوردار از د جمعی به منظور پشتیبانی کارشناسی برنامه ها و تأمین نیازهای فکری و محتوایی اتحادیه.

7ـ پیشرو در برقراری ارتباط دوسویه و هدفمند با تشکل های دانش آ موزی و ایفاگر نقش حلقه ی ارتباطی دانش آموزان با فرزانه انقلاب و مسئولان نظام.

8ـ جریان ساز در نقد نظام آموزشی و پرورشی با معیار قرار دادن نظام آموزشی شه مدار و د محور و نظام پرورشی مصون ساز و مبتنی بر تربیت حماسی، همراه با تقویت هویت دینی و ملی.

9ـ تأثیرگذار در عرصه ی دانش آموزی با ترویج فرهنگ قرآنی و سیره نبوی، علوی و فاطمی با تاکید بر احیای اول وقت و الگوسازی برای دختران جوان به عنوان نمادهای اصلی حیات طیبه.

10- شاخص در تربیت کارگزاران آرمانشهر مهدوی (عج) وتربیت شهروندان شایسته ی عصر ظهور با مخاطب قرار دادن دانش آموزان مسلمان به عنوان آینده سازان جهان .

آشنایی با دانش آموزی

تبیین دانش آموزی

حجت ال آقایی

واژه

، به ضّم اول و ر سوّم از ترکیب جنب+ش(پسوند اسم مصدر) است، به معنای «حرکت»، «تکان»، «لرزه» و «لرزش». پیوند جنب + ش ( )، ح ی است که از حرکت به دست می آید؛ به عبارت دیگر، می توان را نتیجه، محصول و ثمره حرکت دانست.

در کتاب های لغت مثل فرهنگ دهخدا، معین، برهان قاطع و آنندراج واژه کنار کلمه ها و ترکیب هایی مانند جنب و جوش، جنبیدن، اول، آباء، پذیری و... آمده است.

مترادف در عربی «الحرکه » است که معمولاً در کشورهای عربی این نام آشناست، مثل «حرکه المقاومه ال یه»، «حرکه الجهاد ال ی» و «حرکه حزب الله» که به معنای می آید و movement معادل انگلیسی آن است.

را در، دریا می توان به خوبی دریافت. ما در دریا سه ح داریم: «موج»، « » و «جریان». امواج ها را به وجود می آورد و ها جریان ها را می سازند. (جزر و مد)

اصطلاح « »

در فرهنگ اجتماعی و علوم معمولاً، با خود نوعی حرکت هماهنگ و حجمی را همراه دارد. اصولاً هر ، یک حرکت اجتماعی است و به تعبیری، ماهیت هر نوع «اجتماعی بودن» آن است؛ لذا وصف اجتماعی به نظر نگارنده در معرفی ، قید توضیحی برای آن است، بنابراین « » یا « اجتماعی»، «مجموعه ای از کنش ها و تلاش ها از سوی مجموعه ای از افراد است که به شکلی کم و بیش پیوسته به سمت هدفی مشخص حرکت می کنند یا به آن گرایش دارند».

وقتی می گوییم « دانش آموزی» یعنی «مجموعه ای از کنش ها و تلاش های مجموعه ای از دانش آموزان به سمت هدفی مشخص به شکل تقریباً پیوسته و هماهنگ»

پیداست که « دانش آموزی» حرکتی است برخاسته از متن دانش آموزان و تلاشی از میان آنان، با آنان و برای آنان، یا حرکتی که براساس پاسخ گویی نیازها و مطالبات واقعی آنان پدید آمده باشد.

دانش آموزی

اگر ماهیت دانش آموزی را «اجتماعی» بدانیم، هویت و شاخصه ممیزه آن از دیگر ها مثل دانشجویی که است فرهنگی بودن آن است.

بنابراین دانش آموزی با عنایت به منابع چهارگانه قدرت که دارای ابعاد - اقتصادی- نظامی- فرهنگی می باشد، یک اجتماعی- فرهنگی است.

عناصر مقوّم (هستی بخش) دانش آموزی

دانش آموزی مانند هر حرکت اجتماعی دارای سه عنصر اساسی و مقوّم است که با فقدان هر کدام از این سه، این قوام و دوام نخواهد یافت:

1. ی

2. هسته های وفادار

3. شبکه ارتباطی رسانا و قوی

نقش ی در هر ، ایده پردازی، زایندگی فکری، ش تن رکود و خمود در هر حرکت، برقراری ارتباط با عموم مردم با طبقات مختلف است. در این سیر، وجود «اتاق فکر» زیر نظر ی حرکت، ضروری است.

هسته های وفادار جمعی از اعضای خودانگیخته، هوشمند، دارای قدرت بصیرت و تحلیل، برخوردار از تعلق تشکیلاتی، دارای فهم عمیق از دانش آموزی و توانمند در برقراری ارتباط با دیگران برای انتقال مفاهیم، اه و راهبردهای دانش آموزی هستند.

شبکه ارتباطی یعنی نیروهای انسانی و علاقه مند در سطوح وسیع تر که ارتباط، تعامل و گفتگو بین ی و هسته های وفادار را با قشرهای مختلف برقرار می کنند؛ مانند مسئولان انجمن های ی و هیئت های مرکزی با استفاده از مطبوعات، رسانه ها و...

عناصر مقوّی (تقویت کننده) دانش آموزی

1. همراهی فکری مخاطبان ویژه (مسئولان کشوری)

2. نشریات، مطبوعات و رسانه های جمعی

3. امکانات مادی(بودجه و...)

پایان

آشنایی با دانش آموزی

در این بخش به شکل گیری دانش آموزی از آغاز تا به امروز نگاهی می کنیم و در این باره به برخی سؤالات پاسخ خواهیم داد.

تبار دانش آموزی

« دانش آموزی» ترکیبی جدید است، اگر چه ناآشنا نیست. معمولاً، تا به حال، ترکیباتی چون « دانشجویی»، «کارگری»، «کشاورزان»، « ن» و... را شنیده ایم، اما « دانش آموزی» از شهریورماه 1382، به عرصه ادبیات اجتماعی فرهنگی کشورمان وارد شد؛ البته، باید تحقیق کنیم که آیا در کشورهای دیگر نیز از این ترکیب استفاده شده است یا نه؟ جدید بودن این ، با برخورداری از سابقه ای روشن و تباری نورانی و پاک منافات ندارد.

حرکت های ناب دانش آموزی را در قالب انجمن های ی و حرکت های دانش آموزی دهه 1320 می توان یافت؛ نهضت ملی شدن نفت امواجی از حرکت های دانش آموزی را با خود به همراه داشت، اما داد 1342 برای دانش آموزی یک سرآغاز بود، سرآغازی بی نظیر، آن گاه که «ره» فرمود: «سربازان من در گهواره هایند» پانزده سال بعد آنگاه که دانش آموزان دبیرستانی، خفقان برآمده از رعب حکومت نظامی و کشتار هفده شهریور را در سیزده آبان 1357 ش تند و عملاً، مدارس را به صحنه خیابان ها آوردند، شوری دوباره آف د.

از آن پس در اوج انقلاب، در مبارزه با گرو ها و جریان های لیبرالی، در حضور پرشور جبهه های نبرد و دفاع در عرصه های مبارزه با تهاجم فرهنگی حرکت های دانش آموزی که عموماً در قالب انجمن های ی دانش آموزان بود، تأثیر سرنوشت ساز دانش آموزان را به رخ می کشد.

حرکت دانش آموزی بی هرگونه تغییر سخت افزاری در مجموعه و فقط با اصلاح و تغییر دیدگاه ها، نگاه های منفعل را از داخل به بیرون متوجه و تلاش ها را از حرکت های کوچک داخلی به جریان سازی های بزرگ کشوری و حتی بین المللی معطوف کرد.

ب) از جنبه برون تشکیلاتی، به بیان دیدگاه های مهم تربیتی و فرهنگی ای پرداخت که سال ها مطالبات و نیازهای پنهان دانش آموزان بود، نظیر تعلیم و تربیت دینی، هویت دینی و ملّی، نقد فضای آموزشی، بیان دیدگاه های نوین فرهنگی- اجتماعی- تربیتی- که جایگاه اتحادیه را در افکار عمومی و حتی مخاطبان بیرونی ارتقاء داد.

ج) مهم تر از همه، شعارهای «ما می توانیم»، «فردا از آن ماست.» و «تلاش برای خدمت رسانی، مهرورزی و عد خواهی» نزدیک است تا نسل سوم را از نسلی مرعوب و بی توجه به نسلی آرمان خواه و سرنوشت ساز معرفی نماید.

مختصات دانش آموزی

الف) دانش آموزی از نوع گفتمانی است و موجی برای تغییر منطق، ادبیات و گفتمان نسل جوان محسوب می شود و در مسیر خود از روش گفتگو و تعامل بهره می برد.

ب) مختصات دانش آموزی اقتضا می کند که بی نیاز از پشتیبانی رسمی و تی حرکت می کند و گسترش یابد و خودجوش و از متن پویا و با نشاط جوانانه اش سرچشمه گیرد.

ج) دانش آموزی با هدف قرار دادن آرمان مهدوی و سهم خواهی از آرمان های انقلاب و نه فقط از دستاوردهای آن از عمقی بی بدیل برخوردار است.

د) دانش آموزی دارای قابلیت منحصر به فرد تقویت از داخل تشکیلات و عملیات در خارج تشکیلات است. پایگاه ، مدرسه ها، دانش آموزان عضو انجمن ی پرچمداران آن و همه دانش آموزان مخاطبان آن هستند.

هـ) مهم ترین خصوصیات آن، قابلیت زیر پوشش قرار دادن کلیه فعالیت های فرهنگی- اجتماعی شناخته شده با شکل مناسب و قالبی نوین است.

اه دانش آموزی

عمده اه دانش آموزی را در شش هدف می توان خلاصه کرد:

الف) بازخوانی هویت و تبار انقل نسل سوم و مشخص سهم آنان برای نیل به آرمان ها

ب) فراخوان توده دانش آموزان به امید، شه، حرکت، خلاقیت و ابتکار در سایه خودباوری و با روحیه ای حماسی

ج) مقابله با مظاهر ی یأس، وادادگی، قشری نگری، رخوت و ترس در داخل و خارج کشور

د) آفرینش تربیت مصون ساز از طریق هویت بخشی و امید آفرینی

و) نهادینه مشارکت دانش آموزان به صورتی معتدل و با نگاهی تربیتی و مقابله با نگاه های ابزاری

ع العمل های مختلف

گروه اول، موافقان همراه و همدل که این حرکت را به فال نیک گرفته و تأیید و همراهی نمودند.

گروه دوم، موافقانی که این حرکت را نابهنگام، زود، بی پشتوانه و خارج از توان و ظرفیت تشکیلات می دانستند.

گروه سوم، مخالفانی که امیدهای مختلف خود را برای در دست گرفتن فضای دانش آموزی کشور و فتح سنگر مدارس پس از ها نقش بر آب می دیدند.

این گروه در مرحله اول سکوت معناداری برگزیدند؛ در مرحله دوم تلاش د آن را وابسته و حکومتی قلمداد نمایند و در مرحله سوم با راه اندازی حرکت های خود ساخته مانند مستقل دانش آموزان ایران به دنبال شبیه سازی بودند که در هر مرحله ناکام ماندند.

به حمد ا... در این مدت، اتحادیه انجمن ها ی دانش آموزان توانسته است در حرکت « دانش آموزی» دستاوردهای مهمی به ارمغان آورد؛ از قبیل:

1- طرح گفتمان «مهدویت»، «ما می توانیم»، «فردا از آن ماست».

2- طرح گفتمان نقد منصفانه و دانش آموزی دستگاه تعلیم و تربیت

3- طرح گفتمان دفاع از حقوق دانش آموزان

4- طرح گفتمان ارادت عاشقانه به

5- طرح گفتمان مشارکت معتدل و تربیتی- اجتماعی- با جشن تکلیف

6- طرح گفتمان جهان بدون امریکا

7- طرح گفتمان جهان بدون صهیونیسم

8- طرح گفتمان چشم انداز بیست ساله ی نظام

9- طرح گفتمان تحول بنیادین آموزش و پرورش

10 ـ حضور ویژه در پاسداشت بیداری ی

سخن آ ... ما می توانیم

شاید مقاسیه ای اجمالی بین دانش آموزی و انقلاب ی ما را به توانمندی های این حرکت آشناتر سازد:

1- انقلاب با جریان انداختن حرکتی فرهنگی و گفتمانی- در دهه اول- بر پایه مطالبات مردم موفق شد اذهان و افکار عمومی را به سمت خود جلب کند.

جنبس دانش آموزی نیز می تواند با به راه انداختن حرکتی گفتمانی بر پایه مطالبات و نیازهای دانش آموزان افکار عمومی را به خود متوجه کند.

2- در انقلاب ی بسیاری از فعالیت های عادی و مرسوم همانند حضور در مساجد، عزاداری، جلسات مطالعاتی، هیئت ها و... رنگ و بوی انقل می داد.

دانش آموزی نیز می تواند به بسیاری از فعالیت های عادی و مرسوم اتحادیه و آموزش و پرورش رنگ و بویی ی دهد.

3- در انقلاب بیدارسازی و تحریک توده ها را ان انجام دادند و ادامه حرکت را به صورت داوطلبانه و خودجوش، مردم پی گیری د.

در دانش آموزی هم وقتی مسئولان انجمن های ی، دانش آموزان را آماده د، ادامه حرکت را دانش آموزان به صورت خودجوش پیگیری خواهند کرد.

4- انقلاب ی فضای یأس و قالب های کلیشه ای تعریف شده - اجتماعی را برهم زد. نیز می تواند تعریفی تعریفی جدید و بومی را در این مرحله مهم از زمان به ظهور برساند.

خلاصه این که:

بیش از آنکه اجرایی و عینی باشد، گفتمانی و ادراکی است. برای برافراشتن پرچم در سراسر کشور بیش از دست و پا، نیازمند مغز، فکر و زبان هستیم.

اصول تعامل تشکیلاتی مسئول انجمن با مربی قرارگاه

برای زمینه سازی ایجاد تعامل مثبت بین مسئول انجمن با مربی قرارگاه لازم است تا اصولی رعایت شود . در همین رابطه مهمترین اصول تعامل تشکیلاتی مسئول انجمن با مربی قرارگاه را در چهار بخش به شرح زیرمی باشد

1. اصل احترام متقابل و رعایت سلسله مراتببراساس این اصل اداره امور انجمن بر عهده ی مسئول انجمن بوده و مدیریت برنامه های تربیتی تشکل وظیفه مربی قرارگاه است ، پس محدوده کار هر دو ، یعنی مربی قرارگاه و مسول انجمن مطابق رس تشکیلاتی و همین طور شرح وظایف انجمن ی مشخص و معین است به طوریکه در مجموع ، فرآیند کلی فعالیت های انجمن با توجه به اصل احترام متقابل و رعایت سلسله مراتب دستی به اه انجمن را تسریع می بخشد

.اصل پیگیری تخصصی کارها

براساس این اصل ، مسئول انجمن می بایست برنامه ها و تکالیف محول شده از سمت مربی در جلسات قرارگاه را از طریق واحد های مرتبط و متناسب با تشرح وظیفه هر واحد پیگیری و به انجام برساند تا در نتیجه توان تخصصی انجمن ی در انجام کارهای تشکیلاتی ارتقاء یابد . برای این کار لازم است که هنگام انتخاب اعضاء هیأت مرکزی با توجه به نیازهای انجمن ، ابتدا به توان سنجی و شناسایی استعداد دانش آموزان برای استفاده در کادر مدیریتی انجمن بپردازید

.اصل مداومت در آموزش

اصولاً در کار تشکیلاتی بدون آموزش مداوم و به روز دانش ، مسئول انجمن نمی تواند به حصول و دستی اه انجمن امیدوار باشد زیرا که انتقال تجربیات و فراگیری اصول و مبانی کار انجمن ، تنها با آموزش میسر خواهد شد پس حضور فعال در تمامی جلسات قرارگاه ضروری است

.اصل هماهنگی و کنترل

مطابق این اصل در انجمن ی لازم است که کنترل و ارزی برنامه ها بطور مداوم و مستمر ، توسط مربی قرارگاه صورت پذیرد تا بر این اساس هدایت جریان امور به سمت اه از پیش تعیین شده انجمن ، تسریع شده و مطابق نظام ارزشی اتحادیه ، کنترل و نظارت شود

وظایف مسئول انجمن نسبت به اعضاء

1.مسئول انجمن خود را برتر از اعضاء نمی بیند ، بلکه خدمتگزاری مسئول که لطف الهی شامل حال او شده و وسیله ارسال فیض به سایر بندگانش گشته و این بار سنگین که مسئولیت بیشتری بر دوش او گذاشته موجب تواضع بیشتر وی می شود نه تفا و خودبرتربینی2.رفتار ، حرکات و قیافه مسئول انجمن پس از احراز مسئولیت با قبل از آن فرقی نمی کند ، مثل خیلی از افراد که به محض رسیدن به مسئولیتی ، راه رفتن ، قیافه ، لحن صحبت ، طرزنگاه و ... آن ها تغییر می کند نشود.3.مسئول انجمن ضمن حفظ وقار و تحکم به موقع و بجا از تکبر و کلفت صدا خودداری نموده و قاطعیت را با نهایت آرامش و بدون کلمات نیش آمیز و یا اهانت آور به کار می برد و در تمام موارد همچون برادری مهربان که نهایت شفقت را به برادران خویش دارد ولی در مواقع وم از تنبیه و مجازات خطاکار چشم پوشی نمی کند عمل می نماید .4.مسئول انجمن هیچ گونه توقع و انتظاری به جز این که به وظایف خویش عمل نماید و خدا را خشنود کند از اعضا ندارد .5.به مشکلات و مسائل اعضاء توجه نموده و برای رفع آن ها کوشش می کند .6.خیرخواهی ، نصیحت ، مراقبت و مواظبت مسئول انجمن نسبت به اعضاء به نحوی است که بصورت یک (آقا بالاسر) درنیاید ، بلکه به موعظه حسنه و از طریق حکمت عمل می کند و تأمل می کند تا ببیند از چه راهی و چگونه می تواند اعضاء را از لغزش ها حفظ کرده و رشد دهد .7.مسئول انجمن در تشویق و تقدیر اعتدال را رعایت کرده و به گونه ای عمل می کند که نتواند حسادت افراد ضعیف را تحریک نماید و در توبیخ و سرزنش به گونه ای عمل می کند که باعث شرمندگی و روحیه ذلت پذیری در عضو نشود . چرا که مومن نزد خداوند بسی عزیز است و شرمنده و خج دادن به مومن گناه بزرگی است و به همین خاطر مسئول انجمن افراد را به صورت ابزار بی اراده در نمی آورد بلکه آن ها را افرادی حر ، آزاد و انتخابگر می سازد و تذکرات توبیخی را به صورت غیرمستقیم می گوید تا هم موقعیت و احترام وی حفظ شود و هم حیا و شرم بین عضو و مسئول انجمن باقی بماند .8.مسئول انجمن مراقب است تا بیش از اندازه و ظرفیت های گوناگون اعضاء به آن ها کار تحمیل نکند و در حدود دانش ، استعداد و امکانات فکری و زمانی برای اعضاء تکلیف نماید .9.مسئول انجمن از مربی قرارگاه یا مسئولان اتحادیه بدگویی نمی نماید تا خود را به گونه ای برتر از سایرین جلوه دهد و اگر اشکالی نسبت به بعضی مسئولان اتحادیه دارد از طریق مربوط اقدام می کند و شخصیت مسئولان را حفظ و احترام لازم را به آن ها می گذارد .10.از همه مهمتر مسئول انجمن می کوشد تا در تمام زمینه ها اسوه باشد و عمل و رفتارش را مطابق گفتارش کند تا اعضاء و کار تشکیلاتی را به طور عملی از او بیاموزند

مدیریت جلسات هیأت مرکزی:

هفته ای یک بار، با بچه های هیأت مرکزی دورهم جمع شوید ! گپ وگفتی داشته باشید! جوک های سالم برای هم تعریف کنید! اگر دلتان خواست، کمی هم درباره ی برنامه های ات

مشاهده متن کامل ...

گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در ازاد ی
درخواست حذف اطلاعات
گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در ازاد ی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در ازاد ی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در ازاد ی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

«فهرست مطالب»

مقدمه

فصل اول :

تاریخچه تاسیس واحد

آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم :

روابط عمومی پل ارتباطی با پل اسقاطی

مقدمه ای بر روابط عمومی

رس تبلیغ در روابط عمومی

تعریف روابط عمومی

وظایف روابط عمومی

ویژگی روابط عمومی کارآمد

نقش روابط عمومی در آزاد ی

نمودار تشکیلاتی مصوب اداره کل روابط عمومی

جایگاه مدیریت در روابط عومی

شرح وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی

مدیریت و فساد اداری و نقش روابط عمومی

اداره ارتباطات

اداره اطلاع رسانی و تبلیغاتفصل سوم :

عملکرد دفتر روابط عمومی آزاد ی واحد ابهر

فصل چهارم :

روابط عمومی یا روابط عمومی بودن

فصل پنجم :

آزمون و آموخته ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

آدرسها و شماره های موردنیازمقدمه :

روابط عمومی پل ارتباطی بین و مردم به فعالیت می پردازد.

در این گزارش کارآموزی سعی شده است به نقش روابط عمومی در آزاد ی که از جمله اه ش برقراری ارتباط با ارباب رجوع، ارگانها، سازمانها، ادارات و دیگر نهادهای رسمی و غیررسمی می باشد و نیز با همکاری دوایر مختلف به عنوان بازوی اجرای توانمند محسوب می شود، می پردازیم، تهیه، تنظیم و انعکاس اخبار به رسانه های گروهی اعم از صدا و سیما، جراید کشوری و محلی، برگزاری مراسم، همایشها، سخنرانی ها، چاپ جزوات، نشریات، عملکردهای سالانه، تبلیغات در سطح شهر به مناسبتهای مختلف، شرکت در مراسم ملی، مذهبی شهر و ... از فعالیتهای این دفتر می باشد.

کار اصلی من در این سازمان ارتباط است.

من در این مدت توانستم یک شناخت کامل از تمامی کارهای این قسمت به دست بیاورم.

در این گزارش یک توضیح درباره آشنایی با روابط عمومی، وظایف، اه و ... آن به صورت مختصر و مفید بیان شده است.


تاریخچه تاسیس آزاد ی واحد ابهر

با توجه به سیاست های آزاد ی مبنی بر گسترش هرچه بیشتر شه و فراهنگ در جای جای کشور به همت جمعی از علاقمندان و اهالی خیر شهرستان حاج آقای مرسلی وقت مردم در مجلس شورای ی و مسئولین منطقه در جهت نیل به اه ی چون ارتقاء سطح دانش وفرهنگ منطقه، ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه در بالا بردن آموزش عالی و پژوهشی و همچنین نیروی انسانی متعهد و متخصص موردنیاز، نخستین گامهای تاسیس آزاد ی واحد ابهر در سال 1368 برداشته شد. و به صورت عملی در مهر ماه 1369 با جذب تعداد 85 دانشجو در مقطع کارشناسی ادبیات فارسی آغاز به کار نمود و اینک با پیمودن راهی پرفراز و نشیب به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی استان در زمینه اعتلای فرهنگی و علمی کشور قدم بر می دارد.

آشنایی با مکان کارآموزی آزاد ی واحد ابهر :

دفتر روابط عمومی در تمام مراکز اداری، بازوی اجرائی قدرتمندی محسوب می شود، دفتر روابط عمومی در آزاد ی واحد ابهر در جهت سرویس دهی و ارائه خدمات اداری فرهنگی دانشجویان فعالیت می نماید. این دفتر درخصوص جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار واحد و انتشار آنها، تنظیم سخنرانی و مراسم مختلف و مصاحبه های تلویزیونی و رادیوئی تهیه مطبوعات، انتشار و توضیع بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد، جهت آگاهی معاونین، مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان، تنظیم برنامه و انعکاس برگزاری مراسم مختلف به مطبوعات و صدا و سیما و نیز مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و است اج مطالب اساسی برای نصب آنها در تابلو، انجام کلیه امور مطبوعاتی، تهیه و توزیع مطبوعات و نشریات از جمله کارها و وظایف روابط عمومی می باشد.

این حوزه از سه بخش مختلف تشکیل یافته است که عبارتند از :

1 ) دفتر روابط عمومی ؛

2 ) واحد تبلیغات ؛

واحد سمعی و بصری.

1 ) دفتر روابط عمومی :

از فلسفه وجودی از طریق کلیه اموری که مربوط به روابط عمومی است انجام می گیرد و عمده ترین وظیفه آن آگاهی دادن به جامعه از فلسفه وجودی از طریق رسانه های گروهی و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی می باشد یک نفر به عنوان کارشناس روابط عمومی در این دفتر انجام وظیفه می نماید.

2 ) واحد تبلیغات :

این قسمت از روابط عمومی دارای امکانات پارچه نویسی، خطاطی روی کاغذ و طراحی می باشد که در مناسبتهای مختلف از امکانات آن استفاده می گردد در این بخش یک نفر مشغول به کار است و کار خطاطی را انجام می دهد.

3 ) واحد سمعی و بصری :

مرکز سمعی و بصری که در زیرنظر روابط عمومی می باشد با داشتن امکانات مربوط در ارائه خدمات جهت استفاده ان، دانشجویان و کارکنان، از تجهیزات کمک آموزشی و همچنین ارائه سرویسهای جانبی از جمله نمایش، ، فعال نمودن نوار خانه، برداری از مراسم و بسیاری از این قبیل فعالیتها، در جهت هرچه بهتر شدن وضع آموزش و پژوهش و اعتلای سطح فرهنگی واحد، گام بر می دارد.

اهمیت فعالیتهای این حوزه مشتمل بر سه قسمت است :

الف ) بازدیدهای علمی و تفریحی ؛

ب ) تهیه و توزیع مطبوعات جهت حوزه های مختلف ؛

ج ) برگزاری سخنرانیها و سمینارهای مختلف در .


روابط عمومی پل ارتباطی یا پل اسقاطی :

وقتی به تعریف روابط عمومی مراجعه می کنیم اکثر قریب به اتفاق روابط عمومی را پل ارتباطی می دانند که به عنوان یک واسطه اثرگذار، درون و بیرون یک سازمان را به هم مرتبط می سازد، که در واقع سعی می نماید در قالب یک تلاش برنامه ریزی شده و هوشمندانه سازمان و مخاطبان را در یک کنش و واکنش متقابل به یک نقطه تعاملی، تفاهمی و مشارکتی نزدیک سازد. شاید این تعریف دلنشین که به عنوان یکی از وظایف اساسی و اصلی روابط عمومی مطرح می گردد و از دل آن مفاهیمی از قبیل ایجاد و برقراری ارتباط و اطلاع رسانی استنباط می شود، تا حدودی موحب آرامش خاطر انی را فراهم سازد که در چرخه درون و بیرون نظام اداری قرار دارند و از طرف دیگر به نوعی یک انتظار را در سطح درون و بیرون سازمان ایجاد نماید که مخاطبان خواه در خارج سازمان وجود داشته باشند یا در داخل سازمان از این پل برای رسیدن به اه و خواسته های معقول و منطقی خود استفاده نمایند و به نحوی نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی خود را در چارچوب و ضوابط تعیین شده سازمانی برآورده سازند، اما تحقق این مطلب از دو زاویه قابل بررسی است، یکی مقوله قابلیت روابط عمومی و نکته دیگر مقوله عاملیت روابط عمومی است، تا با اتکاء به این دو اصل بتوان به پل ارتباطی بودن روابط عمومی در مفهوم علمی و دقیق آن رسید، ضمن آنکه باید خاطر نشان ساخت عاملیت و قابلیت در روابط عمومی به عنوان دو محور اساسی در گردش چرخهای فعالیت روابط عمومی به عنوان دو محور اساسی در گردش چرخهای فعالیت روابط عمومی محسوب می گردند و در واقع بدون حضور یکی از این محور امکان موفقیت روابط عمومی ها میسر نخواهد بود و به نوعی، به جای آنکه روابط عمومی تبدیل به پل ارتباطی مناسب برای تسهیل و تسریع روابط تفاهمی و تعاملی گردد، به یک معبر اسقاطی که هر لحظه امکان فروریختن آن می باشد و یا اینکه به مرور، به واسطه عدم اقبال عمومی، تبدیل به راه متروکه و غیر قابل استفاده خواهد شد، می شود، چنانکه در حال حاضر این مشکل متوجه روابط عمومی ها گردیده و نتوانسته اند در روابط اجتماعی و سازمانی به عنوان یک پل مطمئن محکم و مناسب برای مخاطبان سازمانی نتوانسته اند برستی استفاده نماید، بنابراین آنچه که از آن به عنوان پایه های پل ارتباطی تعبیر کرده ایم، در مفهوم قابلیت و عاملیت روابط عمومی متصور می گردد مشروط بر اینکه بتوانیم شرایط را برای عینیت بخشی به مسائل ذهنی در قلمرو روابط عمومی فراهم سازیم. اما آنچه که به عنوان قابلیت روابط عمومی می توان فهرست وار به آن اشاره کرد عبارتند از :

1 ) نیروی انسانی متخصص، آگاه و آشنا به روابط عمومی با تحصیلات ی مرتبط و دارای تجارب مفید ؛

2 ) استفاده از ابزار و ساز و کارهای جدید و تکنولوژی و فناوری روز ؛
جایگاه مدیریت در روابط عمومی

هر انسانی در هر سن و در هر شرایط یک مدیر است. وی آگاهانه و یا زا روی غریزه برخود و بر محیط نزدیک خود مدیریت می کند. از این دیدگاه مدیریت را می توان یک صفت غریزی و یا عاطفی دانست. مدیریت در مقیاس های بزرگتر، علم است و این علم هم مانند سایر علوم در ارتباط با تغییرات اقتصادی و پیشرفت های فناوری، پیوسته در حال تحول است تنها عامل ثابت در تمامی این تحولات، به طوری که گفته شد، انسان است. ارتباط الفبتی مدیریت می باشد. قدیمی ترین تعریف از مدیریت، که هنوز هم ای از جوامع به ویژه در کشورهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد، تعریف مدیریت علمی است که در آن دستی به حداکثر بهرهوری با استفاده از حداقل امکانات انسانی و سرمایه ای را مورد نظر قرار می دهد. این تعریف به ارزش های فردی توجه نکرده، نیروی کار را مانند نوعی مواد اولیه و انفعالی تتصور می کند. حال آنکه در مدیریت امروزی حفاظت از کارمندان در قبال حوادث محیط کار از جمله وظایف مدیران تلقی می شود. واحد روابط عمومی در ستازمان یکی از همین ابزارهای مدیریت است که در عین حال کانال ارتباطی آن سازمان بوده و در تقاطع گردش عمودی، افقی و اریبی اطلاعات قرار دارد.

آنچه مسلم است این که آگاهی هرچه صحیح تر از ظرات ارباب رجوع، مصرف کننده ها، توزیع کننده ها، شایعات و به طور کلی پیام گیران نهایی، برای مدیران یک امر ضروری است که می تواند آنها را در تصمیم گیری های خود یاری دهد.

شرح وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی :

مأموریت و شرح وظایف حوزه اداره کل روابط عمومی :

- جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های به منظور تنظیم سیاستهای خبری، تبلیغاتی و ارای طرحهای انتشاراتی و تبلیغاتی جهت آگاه ساختن اذهان عمومی ازپیشرفتها و فعالیت های

- گردآوری و بررسی مقالات و مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی مربوط به جهت انعکاس به مبادی ذیربط.

- فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل بین مردم و مسئولین از طریق برگزاریمصاحبه با رسانه های گروهی و ملاقات ها و بازدیدها و ب ایی سخنرانی ها.

- برقراری ارتباط با دفاتر عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و موسسات پژوهشی کشور به منظور آگاهی از برنامه ها، سمینارها، کنفرانسهای آنان.

- تهیه و تدوین بیانیه ها، اخبار، اطلاعیه ها، آگهی ها، پیام های و تربیت نشر و انعکاس آنان در رسانه های گروهی.

- پیری انجام به موقع وعده های مسئولین به منظور انعکاس نتتایج بدست آمده در داخل و خارج از .

- بررسی مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی و مجامع عمومی در رابطه با فعالیتهای به منظور اطلاع، انعکاس و پاسخگویی در صورت نیاز.

- برنامه ریزی و اقدام جهت تدوین نشریاتی و رو مه های مناسب جهت توزیع بین مسئولین و نظارت بر اجرای امور انتشاراتی و انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی با همکاری سایر مسئولین مربوط.

- دعوت از خبرنگاران رسانه های گروهی جهت شرکت در مراسم مختلف .

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و ع و اسلاید از رویدادهای مهم فعالیتهای و نمایش در مناسبت های مربوط.

- انعکاس فعالیتها، برنامه ها و طرحهای به مردم از طریق ب ایی نمایشگاه ع ، اسلاید و فعالیتهای ی و ایجاد آرشیو سمعی و بصری، اطلاعاتی و مطبوعاتی.

- بررسی، مطالعه و برنامه ریزی در مورد نیازهای تبلیغاتی قسمت های مختلف .

- ایجاد تمهیدات لازم به منظور شرکت در مجالس جشن، سوگواری، مربوط به اساتید، کارکنان و خانواده های آنان به نمایندگی از طرف دانشاه.

- بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهار چوب وظایف محوله و ارائه نتایج حاصله به ریاست و مسئولین مربوط به منظور اتخاذ روش های مطلوب تدوین طرحها و برنامه های لازم در این زمینه.

مشاهده متن کامل ...
روز روابط عمومی بر جامعه روابط عمومی کشور گرامی باد
درخواست حذف اطلاعات


روز روابط عمومی در ایران
• در حاشیه مراسم معرفی برترین های روابط عمومی در سال 1378، سال 1379 از سوی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد ی به نام "سال روابط عمومی" نامیده شد.
• در سال 1382 مهدی باقریان، یکی از فعالان روابط عمومی در یادداشتی با عنوان "تراژدی روابط عمومی ایران" پیشنهاد کرد روزی به نام "روز روابط عمومی" تعیین شود.
• در اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران که از سوی موسسه کارگزار روابط عمومی برگزار شد و در بند 3 قطعنامه پایانی این کنفرانس پیشنهاد شد برای ارج گذاری و اعتلای نام و جایگاه حرفه ای روابط عمومی، روزی به نام روز روابط عمومی نامگذاری گردد.
• طرح نامگذاری، یک روز در تقویم کشور با نام "روز روابط عمومی" که از سوی انجمن روابط عمومی استان کرمان به شورای فرهنگ عمومی استان پیشنهاد شده بود مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد جهت طرح در جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور به این شورا ارسال شود.
• در سال 1385 و همزمان با برگزاری سوین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران موسسه کارگزار روابط عمومی در نظر داشت با تدارک برنامه هایی مفصل هفته روابط عمومی را برگزار کند و ویژه نامه ای هم در این زمینه منتشر شد، اما با توجه به نامه اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد ی موضوع مسکوت ماند.
• انجمن روابط عمومی ایران، موسسه آرمان روابط عمومی و دبیرخانه همایش ملی روابط عمومی الکترونیک نیز در سال 1385 نامگذاری چنین روزی را در برنامه ها و همایش های خود مطرح د و پس از رایزنی های مختلف و م با صاحبنظران و کارشناسان، روز 27 اردیبهشت به نام روز "ارتباطات و روابط عمومی" نام گرفت.

روز جهانی روابط عمومی
موسسه کارگزار روابط عمومی با انتشار فراخوانی در سال 1386 و همزمان با برگزاری "روز ارتباطات و روابط عمومی" از همه شمندان، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان حوزه ارتباطات و روابط عمومی در داخل و خارج کشور خواست نظرات خود را برای ثبت روز جهانی
روابط عمومی به این موسسه اعلام نمایند. این فراخوان مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و آنان نیز این پیشنهاد را نظر فوق العاده ای خواندند که می تواند تمامی اعضای این جامعه بزرگ را در سرتاسر جهان به هم نزدیک تر کند و آنها را قادر سازد که فرهنگ ها و دیدگاه های یکدیگر را در مورد مسایل مختلف بدانند و با باز کانال های جدید ارتباطی جایگاهی برای بحث و گفتگوهای سالم و موثر فراهم نمایند. آنها تاکید کرده بودند که این امر (نامگذاری روز جهانی روابط عمومی) باعث ایجاد روابط برادرانه و تفاهم میان جوامع مختلف خواهد شد.
همچنین موسسه کارگزار روابط عمومی طی نامه ای به روسای اتحادیه جهانی روابط عمومی، انجمن هایipra و prsa خواستار ثبت "روز جهانی روابط عمومی" را پیشنهاد داد...

اولین همایش ملی روز ارتباطات و روابط عمومی
در روز پنج شنبه 27 اردیبهشت ماه 1386 سالن کنفرانس سران کشورهای ی شاهد برگزاری اولین همایش ملی روز ارتباطات بود که به همت شورای اطلاع رسانی ت برگزار شد.
در این همایش محمود سخنرانی کرد. رییس جمهور برقراری ارتباط با مردم و ایجاد اعتماد بین مردم و دستگاه های اجرایی را مهم ترین هنر روابط عمومی ها دانست و گفت: روابط عمومی ها باید برقرار کننده ارتباط مردم با دستگاه های مسوول باشند. وی تاکید کرد ما مردم را رقیب و مشتری نمی دانیم، مردم صاحب و مالک کشور هستند و هدف روابط عمومی از نظر ما جلب اعتماد و همکاری و مشارکت مردم برای ساختن کشور است.
همچنین در این همایش حداد عادل رییس وقت مجلس شورای ی ارتباطات قوی را از مولفه های قدرتمندی یک کشور دانست و بر تقویت روابط عمومی ها در کشور تاکید کرد. وی اظهار داشت ما کشور قدرتمندی را سراغ نداریم که از نظر ارتباطات ضعیف باشد.
در این همایش تمبر یاد بود روز ملی ارتباطات و روابط عمومی با حضور رییس جمهور و وزرای صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی و سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی ت رونمایی شد. همچنین آیین نامه بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی در 5 فصل و 11 ماده از سوی دبیر خانه شورای اطلاع رسانی ت در مورخه 13/12/1385 تصویب و ابلاغ شد.
پس از برگزاری اولین همایش ملی روز ارتباطات و روابط عمومی در سال 1386 این روز طی سال های 1387 و 1388 نیز با برگزاری مراسم از سوی شورای اطلاع رسانی ت و با حضور مسوولان و مقامات کشور و مدیران، صاحبنظران و کارشناسان حوزه ارتباطات و روابط عمومی برگزار شده است.

روز ملی روابط عمومی در هند
روز ملی روابط عمومی در کشور هند از سال 1986 در گوشه و کنار این کشور گرامی داشته شده است. آنها با نامگذاری این روز خواسته اند توجه دست اندرکاران، مدیران و مخاطبان را به اهمیت و جایگاه روابط عمومی معطوف کنند.
اولین کنفرانس روابط عمومی هند هم در دهلی و در روز 21 آوریل 1986 برگزار شد. موضوع این کنفرانس" رویکرد حرفه ای" بود و منشور اخلاقی روابط عمومی حرفه ای توسط prsi در همان روز تصویب شد. در واقع این دو رویداد آغازی بر روابط عمومی حرفه ای در هند بود.
در سال 2007 نیز روز ملی روابط عمومی با موضوع "دستی به روابط عمومی عالی از طریق تکنولوژی ارتباطی" برگزار شد.

روز روابط عمومی در
روز روابط عمومی در صبح روز 14 سپتامبر 2005 در امریکا در حالی برگزار شد که دو هفته قبل از برگزاری آن، تندباد و حادثه کاترینا قربانیان زیادی گرفته بود و هزاران آواره این حادثه دردناک به هوستون پناه آورده بودند. شرکت کنندگان در مراسم این روز باید ضمن برگزاری روز روابط عمومی، نقش عملی خود را در یام آسیب دیدگان این حادثه به نمایش می گذاشتند و نشان می دادند که قرار است کاری ند و نهایتا تعهد و تلاش کارگزاران روابط عمومی با محوریت کمک به مردم شا اری بود که با همت، تلاش و جانفشانی اعضای آن صورت گرفت. این روز مجددا در 13 سپتامبر 2007 در امریکا و هند هم برگزار شد و نمایشی واقعی از جایگاه و تاثیر روابط عمومی را در آن جوامع نشان داد.

هفته روابط عمومی در رومانی
کشور رومانی برای نخستین بار در سال 2003 هفته ای را به نام "هفته روابط عمومی" نامگذاری کرد.
هدف از برگزاری این هفته، افزایش درک بهتر نسبت به روابط عمومی و ارتباطات حرفه ای در سطح بین المللی بود تا افراد شاغل در حرفه روابط عمومی بتوانند با سایر همکاران شان در دیگر نقاط جهان همفکری و هم شی کنند. برگزاری این هفته که با استقبال و مشارکت دست اندرکاران حوزه روابط عمومی و ارتباطات برگزار شد در واقع فعالیتی بود تا به بهبود شمای کلی حرفه و صنعت روابط عمومی کمک کند و جایگاه واقعی و حساس آن را در فعالیت های اجتماعی به نمایش بگذارد.

سال روابط عمومی در ما ی
ما ی کشوری است که طی دو دهه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خود را در ارتباط با حوزه ارتباطات در سطح داخلی و بین المللی سرعت بخشیده است. آنها در سیاست های کلی خودشان محوریت نگاه و مردم خود را که از نژادهای مختلفی تشکیل شده اند در دستور کار قرار داده اند و با ایجاد روحیه روابط عمومی در میان مردم و سازمان ها و نهادهای تی و خصوصی حس ارتباط و تعامل را به احساسی مشترک بین آحاد جامعه و ت تبدیل کرده اند. در همین راستا و به دلیل اهمیتی که روابط عمومی در کشور ما ی دارد امر توسعه در جنبه های مختلف دارد، سال 2007 در ما ی سال روابط عمومی نامگذاری شد و با برگزاری برنامه های جمعی، سمینارها، اطلاع رسانی و چاپ کتاب، جایگاه روابط عمومی و نقش آن در توسعه کشور تبیین گردید.
مشاهده متن کامل ...
فهرست روستاهای سرداب
درخواست حذف اطلاعات
سرداب (سرباز) آن ۱٬۰۸۸ نفر (۲۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن جلال آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۶۳ نفر (۸۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۱۹ مهرریتی (سرباز) جمعیت آن ۴۱۵ نفر (۶۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۴۹ کاشک (سرباز) جمعیت آن ۷۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۱ زیارت (سرباز) جمعیت آن ۲۰۰ نفر (۴۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۳ ملک آباد (سرباز) جمعیت آن ۲۵ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۲ سی سرک بن (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۷ کارچان (سرباز) جمعیت آن ۴۳۱ نفر (۹۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ کوش (سرباز) جمعیت آن ۸۲۳ نفر (۲۰۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۳۵ ظاهرآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۵ نفر (۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۵۵ کلانی (سرباز) جمعیت آن ۲۴ نفر (۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۲ فیروزآباد (سرباز) آن ۲٬۱۶۳ نفر (۳۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ سران (سرباز) جمعیت آن ۶۲ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۷ مکی (سرباز) جمعیت آن ۲۴۵ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۱۷ کمبیل (سرباز) جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ کلگ (سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۰۶ عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن عیسی آباد (سرباز) جمعیت آن ۴۱۶ نفر (۵۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۳۳ تاج آباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۸ قاسم آباد (سرباز) جمعیت آن ۶۲۶ نفر (۹۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ حسین آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۵۵ نفر (۵۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۲ سولدان (سرباز) جمعیت آن ۹۴۱ نفر (۱۷۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۱ گورناگان (سرباز) جمعیت آن ۸۵۳ نفر (۱۵۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۵ نیل (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۶ بن اب (سرباز) جمعیت آن ۳۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۹ اناران (سرباز) جمعیت آن ۱۴۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۳ گران (سرباز) جمعیت آن ۱۲۴ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۰۹ حسن آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۴ جمال آباد (سرباز) جمعیت آن ۱۳۵ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۲ کان (سرباز) جمعیت آن ۳۹۴ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۶ زیان (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۴ پیران (سرباز) جمعیت آن ۵۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۱ گنج آباد (سرباز) جمعیت آن ۳۲۵ نفر (۶۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۴ بندان (سرباز) جمعیت آن ۷۳۴ نفر (۱۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۸ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۱۳ پیری (سرباز) جمعیت آن ۱۲۹ نفر (۲۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۵ کهیری (سرباز) جمعیت آن ۶۱۵ نفر (۱۳۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۴ سفلی (سرباز) جمعیت آن ۱۳۱ نفر (۲۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت درمنک (سرباز) جمعیت آن ۸۹ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۳ کلینوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۱ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۴ احمدآباد (سرباز) جمعیت آن ۶۱ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۴۳ گورناک (سرباز) جمعیت آن ۴۳۸ نفر (۷۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ خسروآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۹ زئی (سرباز) جمعیت آن ۷۶ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۸ کیکی (سرباز) جمعیت آن ۱۸۲ نفر (۳۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۵۸ منتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۵ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۲۷ قاسم آباد (میرکند) (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۵ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۱ بهلیر سیرجاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۲ سری مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶۱ نفر (۸۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۰ پیرگزان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۴ نفر (۲۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ نورآباد (سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۵ قادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۹ نفر (۳۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۵۸ جنگران (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۵ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شهر بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۶ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۸ ابچگی (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۵۵ نفر (۴۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۵:۳۲ گواتامن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۸ نادرآباد (سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۲۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۷ شیرآباد (سرباز) جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۷ واژه) - ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۰۴:۳۹ شکشیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۸۹ نفر (۱۶۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۵ نوگر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۸۷ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ سیاه بن (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۵ نفر (۲۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۸ میرزمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۴ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۰۱ میدان جاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰۶ نفر (۱۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۵۷ زیمدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۲ نفر (۱۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۵۸ شندوکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۰ کمبیک دپ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۰ نفر (۵۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۱۷ مشاع مکران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۲۳ نفر (۴۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۸ کپک (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۳ گزرینگ (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۳۰ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۳ پیرمیس (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۴ شوریکان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۷۷ نفر (۱۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۶ بناب (سرباز) جمعیت آن ۱۱۷ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۱ نوکین ده (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۹۷ نفر (۱۰۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۴۰ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ چاه عثمان (سرباز) جمعیت آن ۵۴ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۶ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۵۴ تولیاب (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۵ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۰۱ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ هوت آباد (سرباز) جمعیت آن ۹۵۱ نفر (۱۹۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۳:۲۱ جمیدر (سرباز) جمعیت آن ۵۲۵ نفر (۱۰۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۰:۲۴ راچدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۸۴ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۱ مچ کور (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷۵ نفر (۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۳۷ چاه هاشم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۱ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۰۰ گورناگ (سرباز) جمعیت آن ۳۲۶ نفر (۶۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۵۴ پرو تان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۰۵ نفر (۲۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۲ صابرآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۸۶ نفر (۴۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۳۵ وتکوه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۵ نفر (۳۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۵۰ دادهی (رده روستاهای شهرستان سرباز) ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ ککدان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۳۷ نفر (۸۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۵۰ پند (سرباز) جمعیت آن ۷۴ نفر (۱۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۰۶ مچان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن 736 نفر (118خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۲۰ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۰۵ سبتان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۴۷ نفر (۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۷ سالاربریم (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۶ نفر (۲۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۰۵ بی چند (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۳۱ نفر (۶۶خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۳ الیدر (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۴۴ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۱ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ خداآباد (سرباز) جمعیت آن ۲۰۹ نفر (۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۲ دربند (سرباز) جمعیت آن ۳۶ نفر (۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۲۶ سگار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۶۲۴ نفر (۱۳۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۴۸ اواران (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۰ نفر (۱۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۵۰ تلبان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۱۲ نفر (۲۳خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۴۰ گیمان (سرباز) جمعیت آن ۱۵۶ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۰۴ گرگ (سرباز) جمعیت آن ۳۳۰ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۱۵ زاتان وری (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۱ نفر (۲۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۳۵ پتان (سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۶۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۶ نوکان (سرباز) جمعیت آن ۳۵۹ نفر (۷۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۲:۳۹ مزن زمین (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۳۱۸ نفر (۸۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۰۵ زمین بندان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۶۷ نفر (۳۷خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۷ گمشادآباد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۴۲ بندیگان (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۲۴۷ نفر (۵۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۵ انجیرک (سرباز) جمعیت آن ۵۵۱ نفر (۱۰۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۴۶ منطقه لد (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۹۹۶ نفر (۱۷۲خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۱:۳۰ کادو بازار (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۹ نفر (۴خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۰۸ دلارام (سرباز) جمعیت آن ۱۵۷ نفر (۳۱خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۵۷ مادانچاه (رده روستاهای شهرستان سرباز) جمعیت آن ۱۲۵ نفر (۱۹خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۵ ماکول (رده روستاهای شهرستان سرباز) ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۹ نفر (۱۰خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران ماکول (لکه پوستی) «نتایج سرشماری عمومی نفوس و ۲ کیلوبایت (۷۱ واژه) - ‏۱۱ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۰۰:۲۹ کناران (سرباز) جمعیت آن ۱۸۳ نفر (۳۵خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۵ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۰ زردبن (رده روستاهای شهرستان سرباز) آن ۱٬۱۴۶ نفر (۲۰۸خانوار) بوده است. فهرست روستاهای شهرستان سرباز فهرست روستاهای ایران فهرست جمعیت شهر و روستاهای ایران «نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲ کیلوبایت (۷۴ واژه) - ‏۱۰ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۰
نمایش (۲۰تای قبلی | ۲۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

مشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 7
درخواست حذف اطلاعات

9- پرداخت مطالبات احتمالی پیمانکاران جزء
هر گاه پس از خاتمه پیمان ، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار ( اصلی ) داشته باشند ، مشاور و کارفرما ، موضوع را رسیدگی می نمایند و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد ، کارفرما می تواند طلب پیمانکار جزء را از محل پیمانکار به شرح زیر بپردازد :
هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها ، تاخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جزء تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تایید مشاور باشد ، کارفرما می تواند بنابر تقاضای پیمانکار جزء ، با حضور پیمانکار به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این رسیدگی ، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند، کارفرما حق دارد پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد . در صورتی که با اخطار کارفرما پیمانکار یا او برای رسیدگی حاضر نشود ، کارفرما رسیدگی می نماید و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است .


فصل پنجم : حل اختلاف پیمان
اساساً محل حل اختلاف افراد ، دادگستری است اما در صورت توافق می توانند از طریق داوری نیز فصل خصومت نمایند . موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی تی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدواً و پیش از بحث در مورد موضوع داوری در پیمان باید روشن کنیم که محدودیت قانونی مربوط به داوری در پیمان چیست و چگونه می باشد .

مبحث نخست : داوری نسبت به اموال تی و عمومی
گرچه ارجاع هرگونه اختلاف به داوری قانوناً مجاز است اما این قاعده یا حکم عام قانونی در مواردی دارای مخصص بوده و در مواردی دیگر مقید و محدودیت دارد . مثلاً وفق ماده 496 آیین دادرسی مدنی ‹‹ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیستند :
1- دعوای ورش تگی
2- دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .››

بنابراین هر دعوایی قابل حل و فصل از طریق داوری نمی باشد .
از طرف دیگر بعضی از دعاوی هر چند با ممنوعیت قانونی جهت فیصله اختلاف از طریق روش داوری مواجه نیست لیکن مقید و مشروط است به امور دیگر . این محدودیت قانونی را در اصل 139 قانون اساسی به وضوح می توان در مورد اموال عمومی و تی مشاهده کرد .
مفاد اصل فوق به نحو مشابهی در خصوص ارجاع دعاوی اموال تی و عمومی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است :
‹‹ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و تی به داوری پس از تصویب هیات ان و اطلاع مجلس شورای ی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای ی نیز ضروری
است . ››

پس با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع دعاوی در مورد اموال عمومی و تی دارای محدودیت هایی به شرح زیر است که بدواً و قبل از حل اختلاف از طریق داوری باید لحاظ شود :
1- تصویب هیات ان
2- اطلاع مجلس شورای ی
3- تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و طرفیت خارجی


گفتار اول : اموال عمومی و تی
اموال عمومی و تی از این حیث که متعلق به عموم ملت ایران است هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند اما از جهت چگونگی استفاده از آنها دارای اختلاف محسوسی می باشند .

قسمت اول : اموال و مشترکات عمومی
اموال ومشترکات عمومی ، اموالی است که مستقیماً مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد مانند
پل ها ، کاروانسراها ، مدارس و .... ( ماده 25 قانون مدنی )
اموال عمومی دارای چهار مشخصه زیر است :
اولاً : مورد استفاده مستقیم یا مع الواسطه آحاد مردم برای حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده است .
ثانیاً : ت یا شهرداری مالکیتی نسبت به آن اموال ندارند .
ثالثاً : ت یا شهرداری در مورد اموال عمومی مدیر و متصدی است و به نمایندگی عموم جامعه از آن محافظت و بهره برداری می کند .
رابعاً : طبق قانون و مدارک موجود ، ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست .
باید اضافه کنیم که برای تشخیص اموال عمومی و تی از یکدیگر منابع قانونی ، بسیار محدود و مختصر است . اما در مورد ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی تی ، ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آنها اقتضاء دارد که به مالکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده مردم قرار گیرد مانند ساحل دریا .

قسمت دوم : اموال تی
اموال تی ، اموالی است که در مالکیت خصوصی اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی
می باشد و همانند اشخاص حقوقی با رعایت ای از تشریفات اداری با توجه به مقررات مربوط به مالکیت خصوصی از آنها استفاده می کنند .
بنابر اصل 44 قانون اساسی که در تبیین نظام اقتصادی ایران برآمده ، هر مالی که مطابق قانون و دلایل قانونی اختصاصاً به نام ت یا یکی از وزارتخانه ها یا موسسات تی یا شرکتهای تی یا هر سازمان تی با عنوان دیگری باشد ، در زمره اموال تی است طبق تعریف مندرج در
ماده 2 آیین نامه اموال تی ( اصلاحی مورخ 7/10/73 ) ‹‹ اموال ت اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و یا شرکت های تی یداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک ت درآمده یا در می آیند . ›› بنابراین اموال تی گرچه متعلق به عمومی مردم است لکن در تصرف اختصاصی ت و نهادهای عمومی است که نسبت به آن اموال مالک اند ولی در غایت برای مصالح یا انتفاعات عمومی به کار می رود .گفتار دوم : رعایت قیودات قانونی در ارجاع اختلاف پیمان به داوری
یکی از محدودیتهای داوری راجع به اموال عمومی و تی تصویب هیات ان است که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی معترض این موضوع گردیده است . زیرا داوری در واقع پذیرفتن حل مناقشه از سوی مراجع غیر رسمی و غیر قضایی است . داوری اگر چه از ناحیه قانونگذار مجاز شمرده شده است لکن مرجع حل اختلاف ( داور ) دارای مقام رسمی حکومتی نیست بلکه از سوی طرفین دعوی و با تراضی آنها انتخاب می شود . رسیدگی داور تابع تشریفات قانونی نیست ولی باید رای او مخالف قوانین موجد حق نباشد . در خصوص پیمان ، هر چند موضوع حل اختلاف از طریق داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیز پذیرفته شده است و گرچه سند پیمان به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات ان رسیده اما این تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری در مورد هر یک از پیمان هایی که به امضاء رسیده نمی باشد . چرا که هر پیمان طبیعت ویژه خود را دارد و تصویب تیپ سند پیمان به معنای جواز ارجاع اختلاف به داوری و شمول آن به کلیه پیمان ها را مدلل نمی دارد . علیهذا چنانچه در هر یک از
پیمان ها ، اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اولاً باید هیات ان آن را تصویب کند و ثانیاً به اطلاع مجلس هم برسد و ثالثاً در موارد مهم نیاز به تصویب مجلس دارد . همه این قیودات بدین منظور است که اختلاف مربوط به اموال عمومی و تی به سهولت مورد تعرض قرار نگیرد و نمایندگان مردم در جریان چنین امری بوده و نظارت دقیق داشته باشند.


مبحث دوم : شرط داوری در پیمان
اشخاص زمانی می توانند از حل اختلاف دادگستری صرفنظر کنند که قبلاً برای ارجاع اختلافات خود به داوری با هم توافق داشته باشند . این توافق می تواند قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن و هم
می تواند شفاهی و کتبی و نیز طی قرارداد عادی یا رسمی و هم به طور جداگانه یا ضمن قرارداد اصلی ( ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی ) به عمل آید .
در پیمان برای حل اختلاف ناشی از آن بین کارفرما و پیمانکار قراردادی وجود دارد که ضمن تراضی در اصل سند موافقتنامه ضمن شرایط عمومی پیمان چنین توافقی با هم در ماده 53 دارند .
لازم به یادآوری است قرارداد داوری اگر به طور جداگانه بین طرفین منعقد شود بر اساس ماده 10 قانون مدنی از جمله قراردادهای لازم است که هیچ یک از آن دو نمی تواند به طور یک جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن ع کند . اما اگر قرارداد داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و بصورت شرط ضمن عقد تشکیل شود ، وم خود را از عقد اصلی ب می کند و تازمانی که عقد اصلی پابرجاست قرارداد داوری و یا بهتر است بگوییم شرط داوری نیز برای طرفین ا ام آور است .
در پیمان چون شرط داوری ضمن موافقتنامه ( که عقد اصلی است ) در شرایط عمومی پیمان
( ماده 53 ) قید گردیده است لذا علی الظاهر برای کارفرما و پیمانکار حل اختلاف از طریق داوری لازم است .


گفتار اول : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان
چنانچه عزم طرفین پیمان بر حل اختلاف از طریق داوری باشد ، حل اختلاف طبق ماده 53 و حسب مورد با دو گزینه می تواند انجام شود :
1- حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
2- حل اختلاف به طریقه داوری


قسمت اول : حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
انگیزه اصلی در حل اختلاف به روش مسالمت آمیز همانا سرعت در رفع مناقشه است که ماده 53 به آن تصریح می کند . اما در این مرحله اختلاف در اجرای موضوع پیمان یا تفسیر مفاد آن و یا هر دو ، دو موضوع از هم تمایز پیدا کرده و برای هر دو موضوع روشهای جداگانه نیز پیش بینی شده است . آن دو موضوع عبارتند از :
الف – برداشت های متفاوت دو طرف از متون بخشنامه ها
ب – سایر اختلاف نظرها ( که خارج از شمول برداشت های متفاوت از بخشنامه ها است )
چنانچه بند '' الف '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان می گوید : ‹‹ هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان ، بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند '' ج '' بر حسب مورد ، به روش تضمین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید .
1- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ) ابلاغ شده است ....
2- مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 ، است .... ››


قسمت دوم : حل اختلاف به طریقه داوری
صورت دوم که حل اختلاف به طریقه داوری است در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان بدین شرح آمده است . ‹‹ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف با داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( وقت ) ارائه نماید . و چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .

عقدی که بر طبق آن افرادی متعهد می شوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند، این تعهد یا قرارداد را داوری گویند . این تعریف با آنچه بین کارفرما و پیمانکار در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به صورت شرط ضمن عقد آمده مطابقت می کند .
قرارداد داوری در پیمان از دو بعد می تواند مورد خدشه قرار گیرد :
1- بطلان داوری به تبع بطلان پیمان
در تحلیل ماده 48 شرایط عمومی پیمان دیدیم که ماده مذکور می تواند یکی از علل بطلان پیمان محسوب شود . هر گاه این استدلال که ماده 48 شرایط عمومی پیمان مبطل پیمان است ، پذیرفته شود در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع در حال رسیدگی و داوری باشد یا پس از صدور رای از سوی شورای عالی فنی ، ممکن است یکی از دو طرف که رای داور را مطابق منافع و مصالح خود نمی بیند اقدام به طرح دعوی در دادگاه به استناد همان ماده 48 شرایط عمومی پیمان بنماید. در این صورت وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ابتدا نسبت به اصل پیمان رسیدگی و اظهارنظر می نماید . هر گاه دادگاه پیمان را باطل اعلام کند، چون بطلان آن کلیه اسناد و مدارک پیمان از جمله شرایط عمومی پیمان و به ویژه ماده 53 را نیز شامل می گردد ، لذا موضوع داوری شورای عالی فنی نسبت به اختلافات آن دو منتفی است . لکن هر گاه بطلان پیمان به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان مورد پذیرش دادگاه واقع نشود یکی از دو طرف می تواند به ایراد حقوقی مربوط به قرارداد داوری به کیفیت مقرر در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان بپردازد .


2- بطلان قرارداد داوری به سبب ایرادات قانونی
اگر شرط ضمن عقد مورد بحث در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره 1 آن غیر نافذ بوده و از سوی پیمانکار تنفیذ نگردد و اختلافی حاصل شود که کارفرما آنرا به داوری ارجاع دهد در این ح پیمانکار می تواند به استناد ماده 461 و نیز بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بی اعتباری قرارداد داوری از دادگاه تقاضای رسیدگی و اظهارنظر نماید . هر گاه دادگاه نسبت به قرارداد داوری که نحوه انعقاد آن در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره آن پیش بینی شده حکم به ابطال صادر نماید ، تبعاً رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی نیز باطل خواهد بود . ع آن نیز امکان پذیر است یعنی پیمانکار اختلاف موجود را به داوری ارجاع دهد و کارفرما راضی نباشد . او می تواند با همان استدلال از دادگاه ابطال رای داور را تقاضا نماید رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی باطل خواهد بود .گفتار دوم : مرجع حل اختلاف در پیمان
همان طور که دیدیم مطابق تبصره بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار '' شورای عالی فنی '' است . این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 56 کل کشور ( مصوب 2/11/58 شورای انقلاب ) مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و تصویب هیات ان تشکیل می گردد .

شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن بعنوان داور در تبصره بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی درمورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است .

بعضی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور نتخاب کرد .

البته از این ظهور مواد قانون آیین دادرسی مدنی باید گذشت و آنرا برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا :
اولاً : قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه داوری اشخاص حقوقی را نقض و منع نکرده است .
ثانیاً :مطابق ماده 583 قانون تجارت ‹‹ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیتدار اتخاذ
می گردد ›› حکم این ماده تنها شامل شرکتها نمی شود ، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون
سازمان ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد .
ثالثاً : همان طور که بین داوری و دادرسی وجوه افتراق وجود دارد بین داوران و قضات نیز وجوه افتراق فراوانی است .
رابعاً : در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است . این قوانین عبارتند از :
1- ماده 26 لایحه قانونی تاسیس اتاق های بازرگانی ( مصوب 7/10/33) که مقرر داشته : '' اتاق های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند . ''
2- بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران ( مصوب 13/6/70) یکی از مقاصد شرکتها و اتحادیه های تعاونی را ‹‹ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا و صلح اعضای تعاونی ها ›› می داند .
3- قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 15/12/69 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را که در قانون '' اتاق ایران '' نامیده شده ‹‹ تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق
ایران ›› دانسته است.
بنابراین ملاحظه می شود که داوری اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز پذیرفته شده است معهذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمانکار تردیدی وجود ندارد .

پایانمشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 7
درخواست حذف اطلاعات

9- پرداخت مطالبات احتمالی پیمانکاران جزء
هر گاه پس از خاتمه پیمان ، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار ( اصلی ) داشته باشند ، مشاور و کارفرما ، موضوع را رسیدگی می نمایند و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد ، کارفرما می تواند طلب پیمانکار جزء را از محل پیمانکار به شرح زیر بپردازد :
هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها ، تاخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جزء تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تایید مشاور باشد ، کارفرما می تواند بنابر تقاضای پیمانکار جزء ، با حضور پیمانکار به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این رسیدگی ، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند، کارفرما حق دارد پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد . در صورتی که با اخطار کارفرما پیمانکار یا او برای رسیدگی حاضر نشود ، کارفرما رسیدگی می نماید و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است .


فصل پنجم : حل اختلاف پیمان
اساساً محل حل اختلاف افراد ، دادگستری است اما در صورت توافق می توانند از طریق داوری نیز فصل خصومت نمایند . موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی تی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدواً و پیش از بحث در مورد موضوع داوری در پیمان باید روشن کنیم که محدودیت قانونی مربوط به داوری در پیمان چیست و چگونه می باشد .

مبحث نخست : داوری نسبت به اموال تی و عمومی
گرچه ارجاع هرگونه اختلاف به داوری قانوناً مجاز است اما این قاعده یا حکم عام قانونی در مواردی دارای مخصص بوده و در مواردی دیگر مقید و محدودیت دارد . مثلاً وفق ماده 496 آیین دادرسی مدنی ‹‹ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیستند :
1- دعوای ورش تگی
2- دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .››

بنابراین هر دعوایی قابل حل و فصل از طریق داوری نمی باشد .
از طرف دیگر بعضی از دعاوی هر چند با ممنوعیت قانونی جهت فیصله اختلاف از طریق روش داوری مواجه نیست لیکن مقید و مشروط است به امور دیگر . این محدودیت قانونی را در اصل 139 قانون اساسی به وضوح می توان در مورد اموال عمومی و تی مشاهده کرد .
مفاد اصل فوق به نحو مشابهی در خصوص ارجاع دعاوی اموال تی و عمومی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است :
‹‹ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و تی به داوری پس از تصویب هیات ان و اطلاع مجلس شورای ی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای ی نیز ضروری
است . ››

پس با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع دعاوی در مورد اموال عمومی و تی دارای محدودیت هایی به شرح زیر است که بدواً و قبل از حل اختلاف از طریق داوری باید لحاظ شود :
1- تصویب هیات ان
2- اطلاع مجلس شورای ی
3- تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و طرفیت خارجی


گفتار اول : اموال عمومی و تی
اموال عمومی و تی از این حیث که متعلق به عموم ملت ایران است هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند اما از جهت چگونگی استفاده از آنها دارای اختلاف محسوسی می باشند .

قسمت اول : اموال و مشترکات عمومی
اموال ومشترکات عمومی ، اموالی است که مستقیماً مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد مانند
پل ها ، کاروانسراها ، مدارس و .... ( ماده 25 قانون مدنی )
اموال عمومی دارای چهار مشخصه زیر است :
اولاً : مورد استفاده مستقیم یا مع الواسطه آحاد مردم برای حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده است .
ثانیاً : ت یا شهرداری مالکیتی نسبت به آن اموال ندارند .
ثالثاً : ت یا شهرداری در مورد اموال عمومی مدیر و متصدی است و به نمایندگی عموم جامعه از آن محافظت و بهره برداری می کند .
رابعاً : طبق قانون و مدارک موجود ، ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست .
باید اضافه کنیم که برای تشخیص اموال عمومی و تی از یکدیگر منابع قانونی ، بسیار محدود و مختصر است . اما در مورد ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی تی ، ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آنها اقتضاء دارد که به مالکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده مردم قرار گیرد مانند ساحل دریا .

قسمت دوم : اموال تی
اموال تی ، اموالی است که در مالکیت خصوصی اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی
می باشد و همانند اشخاص حقوقی با رعایت ای از تشریفات اداری با توجه به مقررات مربوط به مالکیت خصوصی از آنها استفاده می کنند .
بنابر اصل 44 قانون اساسی که در تبیین نظام اقتصادی ایران برآمده ، هر مالی که مطابق قانون و دلایل قانونی اختصاصاً به نام ت یا یکی از وزارتخانه ها یا موسسات تی یا شرکتهای تی یا هر سازمان تی با عنوان دیگری باشد ، در زمره اموال تی است طبق تعریف مندرج در
ماده 2 آیین نامه اموال تی ( اصلاحی مورخ 7/10/73 ) ‹‹ اموال ت اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و یا شرکت های تی یداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک ت درآمده یا در می آیند . ›› بنابراین اموال تی گرچه متعلق به عمومی مردم است لکن در تصرف اختصاصی ت و نهادهای عمومی است که نسبت به آن اموال مالک اند ولی در غایت برای مصالح یا انتفاعات عمومی به کار می رود .گفتار دوم : رعایت قیودات قانونی در ارجاع اختلاف پیمان به داوری
یکی از محدودیتهای داوری راجع به اموال عمومی و تی تصویب هیات ان است که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی معترض این موضوع گردیده است . زیرا داوری در واقع پذیرفتن حل مناقشه از سوی مراجع غیر رسمی و غیر قضایی است . داوری اگر چه از ناحیه قانونگذار مجاز شمرده شده است لکن مرجع حل اختلاف ( داور ) دارای مقام رسمی حکومتی نیست بلکه از سوی طرفین دعوی و با تراضی آنها انتخاب می شود . رسیدگی داور تابع تشریفات قانونی نیست ولی باید رای او مخالف قوانین موجد حق نباشد . در خصوص پیمان ، هر چند موضوع حل اختلاف از طریق داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیز پذیرفته شده است و گرچه سند پیمان به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات ان رسیده اما این تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری در مورد هر یک از پیمان هایی که به امضاء رسیده نمی باشد . چرا که هر پیمان طبیعت ویژه خود را دارد و تصویب تیپ سند پیمان به معنای جواز ارجاع اختلاف به داوری و شمول آن به کلیه پیمان ها را مدلل نمی دارد . علیهذا چنانچه در هر یک از
پیمان ها ، اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اولاً باید هیات ان آن را تصویب کند و ثانیاً به اطلاع مجلس هم برسد و ثالثاً در موارد مهم نیاز به تصویب مجلس دارد . همه این قیودات بدین منظور است که اختلاف مربوط به اموال عمومی و تی به سهولت مورد تعرض قرار نگیرد و نمایندگان مردم در جریان چنین امری بوده و نظارت دقیق داشته باشند.


مبحث دوم : شرط داوری در پیمان
اشخاص زمانی می توانند از حل اختلاف دادگستری صرفنظر کنند که قبلاً برای ارجاع اختلافات خود به داوری با هم توافق داشته باشند . این توافق می تواند قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن و هم
می تواند شفاهی و کتبی و نیز طی قرارداد عادی یا رسمی و هم به طور جداگانه یا ضمن قرارداد اصلی ( ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی ) به عمل آید .
در پیمان برای حل اختلاف ناشی از آن بین کارفرما و پیمانکار قراردادی وجود دارد که ضمن تراضی در اصل سند موافقتنامه ضمن شرایط عمومی پیمان چنین توافقی با هم در ماده 53 دارند .
لازم به یادآوری است قرارداد داوری اگر به طور جداگانه بین طرفین منعقد شود بر اساس ماده 10 قانون مدنی از جمله قراردادهای لازم است که هیچ یک از آن دو نمی تواند به طور یک جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن ع کند . اما اگر قرارداد داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و بصورت شرط ضمن عقد تشکیل شود ، وم خود را از عقد اصلی ب می کند و تازمانی که عقد اصلی پابرجاست قرارداد داوری و یا بهتر است بگوییم شرط داوری نیز برای طرفین ا ام آور است .
در پیمان چون شرط داوری ضمن موافقتنامه ( که عقد اصلی است ) در شرایط عمومی پیمان
( ماده 53 ) قید گردیده است لذا علی الظاهر برای کارفرما و پیمانکار حل اختلاف از طریق داوری لازم است .


گفتار اول : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان
چنانچه عزم طرفین پیمان بر حل اختلاف از طریق داوری باشد ، حل اختلاف طبق ماده 53 و حسب مورد با دو گزینه می تواند انجام شود :
1- حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
2- حل اختلاف به طریقه داوری


قسمت اول : حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
انگیزه اصلی در حل اختلاف به روش مسالمت آمیز همانا سرعت در رفع مناقشه است که ماده 53 به آن تصریح می کند . اما در این مرحله اختلاف در اجرای موضوع پیمان یا تفسیر مفاد آن و یا هر دو ، دو موضوع از هم تمایز پیدا کرده و برای هر دو موضوع روشهای جداگانه نیز پیش بینی شده است . آن دو موضوع عبارتند از :
الف – برداشت های متفاوت دو طرف از متون بخشنامه ها
ب – سایر اختلاف نظرها ( که خارج از شمول برداشت های متفاوت از بخشنامه ها است )
چنانچه بند '' الف '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان می گوید : ‹‹ هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان ، بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند '' ج '' بر حسب مورد ، به روش تضمین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید .
1- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ) ابلاغ شده است ....
2- مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 ، است .... ››


قسمت دوم : حل اختلاف به طریقه داوری
صورت دوم که حل اختلاف به طریقه داوری است در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان بدین شرح آمده است . ‹‹ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف با داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( وقت ) ارائه نماید . و چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .

عقدی که بر طبق آن افرادی متعهد می شوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند، این تعهد یا قرارداد را داوری گویند . این تعریف با آنچه بین کارفرما و پیمانکار در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به صورت شرط ضمن عقد آمده مطابقت می کند .
قرارداد داوری در پیمان از دو بعد می تواند مورد خدشه قرار گیرد :
1- بطلان داوری به تبع بطلان پیمان
در تحلیل ماده 48 شرایط عمومی پیمان دیدیم که ماده مذکور می تواند یکی از علل بطلان پیمان محسوب شود . هر گاه این استدلال که ماده 48 شرایط عمومی پیمان مبطل پیمان است ، پذیرفته شود در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع در حال رسیدگی و داوری باشد یا پس از صدور رای از سوی شورای عالی فنی ، ممکن است یکی از دو طرف که رای داور را مطابق منافع و مصالح خود نمی بیند اقدام به طرح دعوی در دادگاه به استناد همان ماده 48 شرایط عمومی پیمان بنماید. در این صورت وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ابتدا نسبت به اصل پیمان رسیدگی و اظهارنظر می نماید . هر گاه دادگاه پیمان را باطل اعلام کند، چون بطلان آن کلیه اسناد و مدارک پیمان از جمله شرایط عمومی پیمان و به ویژه ماده 53 را نیز شامل می گردد ، لذا موضوع داوری شورای عالی فنی نسبت به اختلافات آن دو منتفی است . لکن هر گاه بطلان پیمان به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان مورد پذیرش دادگاه واقع نشود یکی از دو طرف می تواند به ایراد حقوقی مربوط به قرارداد داوری به کیفیت مقرر در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان بپردازد .


2- بطلان قرارداد داوری به سبب ایرادات قانونی
اگر شرط ضمن عقد مورد بحث در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره 1 آن غیر نافذ بوده و از سوی پیمانکار تنفیذ نگردد و اختلافی حاصل شود که کارفرما آنرا به داوری ارجاع دهد در این ح پیمانکار می تواند به استناد ماده 461 و نیز بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بی اعتباری قرارداد داوری از دادگاه تقاضای رسیدگی و اظهارنظر نماید . هر گاه دادگاه نسبت به قرارداد داوری که نحوه انعقاد آن در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره آن پیش بینی شده حکم به ابطال صادر نماید ، تبعاً رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی نیز باطل خواهد بود . ع آن نیز امکان پذیر است یعنی پیمانکار اختلاف موجود را به داوری ارجاع دهد و کارفرما راضی نباشد . او می تواند با همان استدلال از دادگاه ابطال رای داور را تقاضا نماید رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی باطل خواهد بود .گفتار دوم : مرجع حل اختلاف در پیمان
همان طور که دیدیم مطابق تبصره بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار '' شورای عالی فنی '' است . این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 56 کل کشور ( مصوب 2/11/58 شورای انقلاب ) مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و تصویب هیات ان تشکیل می گردد .

شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن بعنوان داور در تبصره بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی درمورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است .

بعضی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور نتخاب کرد .

البته از این ظهور مواد قانون آیین دادرسی مدنی باید گذشت و آنرا برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا :
اولاً : قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه داوری اشخاص حقوقی را نقض و منع نکرده است .
ثانیاً :مطابق ماده 583 قانون تجارت ‹‹ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیتدار اتخاذ
می گردد ›› حکم این ماده تنها شامل شرکتها نمی شود ، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون
سازمان ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد .
ثالثاً : همان طور که بین داوری و دادرسی وجوه افتراق وجود دارد بین داوران و قضات نیز وجوه افتراق فراوانی است .
رابعاً : در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است . این قوانین عبارتند از :
1- ماده 26 لایحه قانونی تاسیس اتاق های بازرگانی ( مصوب 7/10/33) که مقرر داشته : '' اتاق های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند . ''
2- بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران ( مصوب 13/6/70) یکی از مقاصد شرکتها و اتحادیه های تعاونی را ‹‹ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا و صلح اعضای تعاونی ها ›› می داند .
3- قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 15/12/69 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را که در قانون '' اتاق ایران '' نامیده شده ‹‹ تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق
ایران ›› دانسته است.
بنابراین ملاحظه می شود که داوری اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز پذیرفته شده است معهذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمانکار تردیدی وجود ندارد .

پایانمشاهده متن کامل ...
بررسی مسائل حقوقی تعلیق، انحلال و بطلان پیمان 7
درخواست حذف اطلاعات

9- پرداخت مطالبات احتمالی پیمانکاران جزء
هر گاه پس از خاتمه پیمان ، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار ( اصلی ) داشته باشند ، مشاور و کارفرما ، موضوع را رسیدگی می نمایند و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد ، کارفرما می تواند طلب پیمانکار جزء را از محل پیمانکار به شرح زیر بپردازد :
هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء با توجه به شرایط درج شده در پیمان آنها ، تاخیری روی دهد، در صورتی که پیمانکار جزء تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تایید مشاور باشد ، کارفرما می تواند بنابر تقاضای پیمانکار جزء ، با حضور پیمانکار به کار او رسیدگی کند . اگر در اثر این رسیدگی ، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند، کارفرما حق دارد پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد . در صورتی که با اخطار کارفرما پیمانکار یا او برای رسیدگی حاضر نشود ، کارفرما رسیدگی می نماید و این عمل قطعی و غیر قابل اعتراض است .


فصل پنجم : حل اختلاف پیمان
اساساً محل حل اختلاف افراد ، دادگستری است اما در صورت توافق می توانند از طریق داوری نیز فصل خصومت نمایند . موضوع ارجاع اختلاف بین کارفرما و پیمانکار در پیمان پیش بینی شده است اما از آنجا که ارجاع دعاوی تی به داوری از حیث قانون اساسی و مقررات دیگر دارای محدودیت قانونی است لذا بدواً و پیش از بحث در مورد موضوع داوری در پیمان باید روشن کنیم که محدودیت قانونی مربوط به داوری در پیمان چیست و چگونه می باشد .

مبحث نخست : داوری نسبت به اموال تی و عمومی
گرچه ارجاع هرگونه اختلاف به داوری قانوناً مجاز است اما این قاعده یا حکم عام قانونی در مواردی دارای مخصص بوده و در مواردی دیگر مقید و محدودیت دارد . مثلاً وفق ماده 496 آیین دادرسی مدنی ‹‹ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیستند :
1- دعوای ورش تگی
2- دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .››

بنابراین هر دعوایی قابل حل و فصل از طریق داوری نمی باشد .
از طرف دیگر بعضی از دعاوی هر چند با ممنوعیت قانونی جهت فیصله اختلاف از طریق روش داوری مواجه نیست لیکن مقید و مشروط است به امور دیگر . این محدودیت قانونی را در اصل 139 قانون اساسی به وضوح می توان در مورد اموال عمومی و تی مشاهده کرد .
مفاد اصل فوق به نحو مشابهی در خصوص ارجاع دعاوی اموال تی و عمومی در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به صورت زیر آمده است :
‹‹ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و تی به داوری پس از تصویب هیات ان و اطلاع مجلس شورای ی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوی خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای ی نیز ضروری
است . ››

پس با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع دعاوی در مورد اموال عمومی و تی دارای محدودیت هایی به شرح زیر است که بدواً و قبل از حل اختلاف از طریق داوری باید لحاظ شود :
1- تصویب هیات ان
2- اطلاع مجلس شورای ی
3- تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و طرفیت خارجی


گفتار اول : اموال عمومی و تی
اموال عمومی و تی از این حیث که متعلق به عموم ملت ایران است هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند اما از جهت چگونگی استفاده از آنها دارای اختلاف محسوسی می باشند .

قسمت اول : اموال و مشترکات عمومی
اموال ومشترکات عمومی ، اموالی است که مستقیماً مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد مانند
پل ها ، کاروانسراها ، مدارس و .... ( ماده 25 قانون مدنی )
اموال عمومی دارای چهار مشخصه زیر است :
اولاً : مورد استفاده مستقیم یا مع الواسطه آحاد مردم برای حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده است .
ثانیاً : ت یا شهرداری مالکیتی نسبت به آن اموال ندارند .
ثالثاً : ت یا شهرداری در مورد اموال عمومی مدیر و متصدی است و به نمایندگی عموم جامعه از آن محافظت و بهره برداری می کند .
رابعاً : طبق قانون و مدارک موجود ، ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست .
باید اضافه کنیم که برای تشخیص اموال عمومی و تی از یکدیگر منابع قانونی ، بسیار محدود و مختصر است . اما در مورد ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی تی ، ای از نویسندگان ، اموالی را در شمار مشترکات عمومی آورده اند که طبیعت آنها اقتضاء دارد که به مالکیت خصوصی در نیاید و مورد استفاده مردم قرار گیرد مانند ساحل دریا .

قسمت دوم : اموال تی
اموال تی ، اموالی است که در مالکیت خصوصی اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی
می باشد و همانند اشخاص حقوقی با رعایت ای از تشریفات اداری با توجه به مقررات مربوط به مالکیت خصوصی از آنها استفاده می کنند .
بنابر اصل 44 قانون اساسی که در تبیین نظام اقتصادی ایران برآمده ، هر مالی که مطابق قانون و دلایل قانونی اختصاصاً به نام ت یا یکی از وزارتخانه ها یا موسسات تی یا شرکتهای تی یا هر سازمان تی با عنوان دیگری باشد ، در زمره اموال تی است طبق تعریف مندرج در
ماده 2 آیین نامه اموال تی ( اصلاحی مورخ 7/10/73 ) ‹‹ اموال ت اموالی هستند که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و یا شرکت های تی یداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک ت درآمده یا در می آیند . ›› بنابراین اموال تی گرچه متعلق به عمومی مردم است لکن در تصرف اختصاصی ت و نهادهای عمومی است که نسبت به آن اموال مالک اند ولی در غایت برای مصالح یا انتفاعات عمومی به کار می رود .گفتار دوم : رعایت قیودات قانونی در ارجاع اختلاف پیمان به داوری
یکی از محدودیتهای داوری راجع به اموال عمومی و تی تصویب هیات ان است که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی معترض این موضوع گردیده است . زیرا داوری در واقع پذیرفتن حل مناقشه از سوی مراجع غیر رسمی و غیر قضایی است . داوری اگر چه از ناحیه قانونگذار مجاز شمرده شده است لکن مرجع حل اختلاف ( داور ) دارای مقام رسمی حکومتی نیست بلکه از سوی طرفین دعوی و با تراضی آنها انتخاب می شود . رسیدگی داور تابع تشریفات قانونی نیست ولی باید رای او مخالف قوانین موجد حق نباشد . در خصوص پیمان ، هر چند موضوع حل اختلاف از طریق داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان نیز پذیرفته شده است و گرچه سند پیمان به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات ان رسیده اما این تصویب به معنای ارجاع حل مناقشه از طریق داوری در مورد هر یک از پیمان هایی که به امضاء رسیده نمی باشد . چرا که هر پیمان طبیعت ویژه خود را دارد و تصویب تیپ سند پیمان به معنای جواز ارجاع اختلاف به داوری و شمول آن به کلیه پیمان ها را مدلل نمی دارد . علیهذا چنانچه در هر یک از
پیمان ها ، اختلافی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اولاً باید هیات ان آن را تصویب کند و ثانیاً به اطلاع مجلس هم برسد و ثالثاً در موارد مهم نیاز به تصویب مجلس دارد . همه این قیودات بدین منظور است که اختلاف مربوط به اموال عمومی و تی به سهولت مورد تعرض قرار نگیرد و نمایندگان مردم در جریان چنین امری بوده و نظارت دقیق داشته باشند.


مبحث دوم : شرط داوری در پیمان
اشخاص زمانی می توانند از حل اختلاف دادگستری صرفنظر کنند که قبلاً برای ارجاع اختلافات خود به داوری با هم توافق داشته باشند . این توافق می تواند قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن و هم
می تواند شفاهی و کتبی و نیز طی قرارداد عادی یا رسمی و هم به طور جداگانه یا ضمن قرارداد اصلی ( ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی ) به عمل آید .
در پیمان برای حل اختلاف ناشی از آن بین کارفرما و پیمانکار قراردادی وجود دارد که ضمن تراضی در اصل سند موافقتنامه ضمن شرایط عمومی پیمان چنین توافقی با هم در ماده 53 دارند .
لازم به یادآوری است قرارداد داوری اگر به طور جداگانه بین طرفین منعقد شود بر اساس ماده 10 قانون مدنی از جمله قراردادهای لازم است که هیچ یک از آن دو نمی تواند به طور یک جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن ع کند . اما اگر قرارداد داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و بصورت شرط ضمن عقد تشکیل شود ، وم خود را از عقد اصلی ب می کند و تازمانی که عقد اصلی پابرجاست قرارداد داوری و یا بهتر است بگوییم شرط داوری نیز برای طرفین ا ام آور است .
در پیمان چون شرط داوری ضمن موافقتنامه ( که عقد اصلی است ) در شرایط عمومی پیمان
( ماده 53 ) قید گردیده است لذا علی الظاهر برای کارفرما و پیمانکار حل اختلاف از طریق داوری لازم است .


گفتار اول : چگونگی حل اختلاف و تشکیل قرارداد داوری در پیمان
چنانچه عزم طرفین پیمان بر حل اختلاف از طریق داوری باشد ، حل اختلاف طبق ماده 53 و حسب مورد با دو گزینه می تواند انجام شود :
1- حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
2- حل اختلاف به طریقه داوری


قسمت اول : حل اختلاف به روش مسالمت آمیز
انگیزه اصلی در حل اختلاف به روش مسالمت آمیز همانا سرعت در رفع مناقشه است که ماده 53 به آن تصریح می کند . اما در این مرحله اختلاف در اجرای موضوع پیمان یا تفسیر مفاد آن و یا هر دو ، دو موضوع از هم تمایز پیدا کرده و برای هر دو موضوع روشهای جداگانه نیز پیش بینی شده است . آن دو موضوع عبارتند از :
الف – برداشت های متفاوت دو طرف از متون بخشنامه ها
ب – سایر اختلاف نظرها ( که خارج از شمول برداشت های متفاوت از بخشنامه ها است )
چنانچه بند '' الف '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان می گوید : ‹‹ هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان ، بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند '' ج '' بر حسب مورد ، به روش تضمین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید .
1- در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ) ابلاغ شده است ....
2- مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند 1 ، است .... ››


قسمت دوم : حل اختلاف به طریقه داوری
صورت دوم که حل اختلاف به طریقه داوری است در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان بدین شرح آمده است . ‹‹ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، هر یک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف با داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( وقت ) ارائه نماید . و چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .

عقدی که بر طبق آن افرادی متعهد می شوند که اختلاف و دعوای تحقق یافته و یا احتمالی خود را به رسیدگی و اظهار نظر شخص یا اشخاصی غیر از مراجع رسمی قضائی واگذار نمایند، این تعهد یا قرارداد را داوری گویند . این تعریف با آنچه بین کارفرما و پیمانکار در ماده 53 شرایط عمومی پیمان به صورت شرط ضمن عقد آمده مطابقت می کند .
قرارداد داوری در پیمان از دو بعد می تواند مورد خدشه قرار گیرد :
1- بطلان داوری به تبع بطلان پیمان
در تحلیل ماده 48 شرایط عمومی پیمان دیدیم که ماده مذکور می تواند یکی از علل بطلان پیمان محسوب شود . هر گاه این استدلال که ماده 48 شرایط عمومی پیمان مبطل پیمان است ، پذیرفته شود در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع در حال رسیدگی و داوری باشد یا پس از صدور رای از سوی شورای عالی فنی ، ممکن است یکی از دو طرف که رای داور را مطابق منافع و مصالح خود نمی بیند اقدام به طرح دعوی در دادگاه به استناد همان ماده 48 شرایط عمومی پیمان بنماید. در این صورت وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ابتدا نسبت به اصل پیمان رسیدگی و اظهارنظر می نماید . هر گاه دادگاه پیمان را باطل اعلام کند، چون بطلان آن کلیه اسناد و مدارک پیمان از جمله شرایط عمومی پیمان و به ویژه ماده 53 را نیز شامل می گردد ، لذا موضوع داوری شورای عالی فنی نسبت به اختلافات آن دو منتفی است . لکن هر گاه بطلان پیمان به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان مورد پذیرش دادگاه واقع نشود یکی از دو طرف می تواند به ایراد حقوقی مربوط به قرارداد داوری به کیفیت مقرر در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان بپردازد .


2- بطلان قرارداد داوری به سبب ایرادات قانونی
اگر شرط ضمن عقد مورد بحث در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره 1 آن غیر نافذ بوده و از سوی پیمانکار تنفیذ نگردد و اختلافی حاصل شود که کارفرما آنرا به داوری ارجاع دهد در این ح پیمانکار می تواند به استناد ماده 461 و نیز بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بی اعتباری قرارداد داوری از دادگاه تقاضای رسیدگی و اظهارنظر نماید . هر گاه دادگاه نسبت به قرارداد داوری که نحوه انعقاد آن در بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان و تبصره آن پیش بینی شده حکم به ابطال صادر نماید ، تبعاً رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی نیز باطل خواهد بود . ع آن نیز امکان پذیر است یعنی پیمانکار اختلاف موجود را به داوری ارجاع دهد و کارفرما راضی نباشد . او می تواند با همان استدلال از دادگاه ابطال رای داور را تقاضا نماید رای صادر شده از سوی شورای عالی فنی باطل خواهد بود .گفتار دوم : مرجع حل اختلاف در پیمان
همان طور که دیدیم مطابق تبصره بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان ، مرجع حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار '' شورای عالی فنی '' است . این شورا برابر ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 56 کل کشور ( مصوب 2/11/58 شورای انقلاب ) مرکب از سه نفر به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و تصویب هیات ان تشکیل می گردد .

شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن بعنوان داور در تبصره بند '' ج '' ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی درمورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است .

بعضی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند 1 ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور نتخاب کرد .

البته از این ظهور مواد قانون آیین دادرسی مدنی باید گذشت و آنرا برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا :
اولاً : قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه داوری اشخاص حقوقی را نقض و منع نکرده است .
ثانیاً :مطابق ماده 583 قانون تجارت ‹‹ تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیتدار اتخاذ
می گردد ›› حکم این ماده تنها شامل شرکتها نمی شود ، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون
سازمان ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد .
ثالثاً : همان طور که بین داوری و دادرسی وجوه افتراق وجود دارد بین داوران و قضات نیز وجوه افتراق فراوانی است .
رابعاً : در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است . این قوانین عبارتند از :
1- ماده 26 لایحه قانونی تاسیس اتاق های بازرگانی ( مصوب 7/10/33) که مقرر داشته : '' اتاق های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند . ''
2- بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران ( مصوب 13/6/70) یکی از مقاصد شرکتها و اتحادیه های تعاونی را ‹‹ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا و صلح اعضای تعاونی ها ›› می داند .
3- قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 15/12/69 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را که در قانون '' اتاق ایران '' نامیده شده ‹‹ تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق
ایران ›› دانسته است.
بنابراین ملاحظه می شود که داوری اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز پذیرفته شده است معهذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمانکار تردیدی وجود ندارد .

پایانمشاهده متن کامل ...
اس ام اس روز ارتباطات و روابط عمومی
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: اس ام اس های جالب

 


پیامک روز ارتباطات و روابط عمومی , جملات تبریک روز ارتباطات


روز ارتباطات و روابط عمومی


 


سالها تلاش و پیگیری دست‌اندرکاران روابط عمومی و جامعه ، روابط عمومی ایران به ثمر نشست و جامعه روابط عمومی ایران را صاحب روز ملی کرد. 27 اردیبهشت ماه روزی که درسطح جهانی نیزبه عنوان روزارتباطات وجامعه اطلاعاتی نامگذاری شده است. 


 روز روابط عمومی گرامی باد


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


اس ام اس روز ارتباطات


 


اولین شرط برای داشتن یک ارتباط خوب، سخن گفتن از روی علم، آگاهی و اطلاع است.


روز روابط عمومی گرامی باد


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


اس ام اس تبریک روز ارتباطات


 


به مناسبت فرارسیدن روز روابط عمومی فرصت را مغتنم شمرده، این روز را گرامی داشته و به تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض می نماییم.


بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


متن تبریک روز ارتباطات


 


روابط عمومی سرچشمه زلال اطلاعات و ارتباطات است.


روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


اس ام اس روز ارتباطات و روابط عمومی


 


روابط عمومی ها نباید توجیه گر سیاست غلط باشند بلکه باید در پاسخگویی به مردم و در برقراری ارتباط با آنها صداقت را اصل قرار دهند.


27 اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


پیامک روز ارتباطات و روابط عمومی


 


اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.


 روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


جملات تبریک روز ارتباطات


 


بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی "روابط عمومی و ارتباطات" صرفاً یک نام در یک برگ از تقویم روزگار نیست، بلکه یک سرفصل از اخلاق ، علم و هنر است.


روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


اس ام اس روز ارتباطات


 


روابط عمومی خانه مردم و تریبون سازمان است (27 اردیبهشت، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد)


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


جملات روز ارتباطات و روابط عمومی


 


این روز را به تمامی مدیران، مسئولان، کارمندان و همه تلاش‌گران و کوشندگان این طریق پُر پیچ و خم و دشوار، صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند قادر بلندمرتبه برای تمامی عزیزان، موفقیت و استقامت در راه خدمت رسانی مس می نمایم


 


اس ام اس روز ارتباطات ,اس ام اس تبریک روز ارتباطات


پیامک روز ارتباطات


 


نوع کار روابط‌عمومی و مسئولیت‌هایی که برعهده این بخش قرار داده شده سبب شد تا حرفه روابط عمومی، ششمین شغل پراسترس در جهان شناخته شود. زیرا مدیران روابط عمومی‌ها افراد متخصص در زمینه کنترل آسیب‌ها هستند و بنابراین نیازمند توانایی تفکر و عمل سریع در شرایط پراسترس و تنش زا هستند.


 روز روابط عمومی گرامی باد


 


گردآوری:بخش سرگرمی بیتوتهمشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.25
درخواست حذف اطلاعات

 1. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزی کیفی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز خودرویی ، تنظیفات ، دبیرخانه ، گری، ماشین نویسی، ... -نوبت دوم

 2. اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه و شهربازی بوستان / اصلاحیه مزایده بهره برداری از بوفه و شهربازی بوستان

 3. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق- نوبت دوم

 4. استعلام case and pwoer-cpu ... / استعلام , استعلام case and pwoer-cpu ...

 5. استعلام هارد کشویی / استعلام هارد کشویی

 6. استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی ... / استعلام , استعلام پکیج زمینی 7 پره دیگ چدنی ...

 7. استعلام چای و قند / استعلام , استعلام چای و قند

 8. استعلام اقلام بهداشتی / استعلام , استعلام اقلام بهداشتی

 9. استعلام قطعات رایانه ای / استعلام , استعلام قطعات رایانه ای

 10. استعلام ید ، ساخت و نصب میز و کمد اداری از جنس mdf / استعلام , استعلام ید ، ساخت و نصب میز و کمد اداری از جنس mdf

 11. تمدید مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره / تمدید مناقصه , مناقصه تامین مواد نسوز ، اجرای عملیات نسوزکاری و آماده سازی کوره

 12. مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض / مناقصه, مناقصه واگذاری حجمی امورات قرائت کنتور و توزیع قبوض

 13. فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت / فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت

 14. مناقصه تمیزکاری، آماده سازی و بسته بندی تجهیزات / مناقصه تمیزکاری، آماده سازی و بسته بندی تجهیزات

 15. مزایده فروش 17 قطعه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 17 قطعه زمین نوبت دوم

 16. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2273.68متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 2273.68متر

 17. مناقصه نسبت به اجرای فاز چهار ساختمان پارکینگ ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به اجرای فاز چهار ساختمان پارکینگ ...

 18. مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی / مزایده,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی

 19. مزایده ششدانگ خانه مس ی مساحت 473.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مس ی مساحت 473.45متر

 20. مناقصه احداث فضای سبز بوستان در دست احداث دامپزشکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فضای سبز بوستان در دست احداث دامپزشکی

 21. مزایده خانه مس ی مساحت 294متر / مزایده,مزایده خانه مس ی مساحت 294متر

 22. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در بلوار صنعت / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی واقع در بلوار صنعت

 23. مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری نگهداری و آبیاری فضای سبز پارکهای محله ای -نوبت دوم

 24. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 315متر

 25. مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی خدماتی موردنیاز واحدهای شهرداری - نوبت دوم

 26. مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی و قسمت جنوبی رودخانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امورات خدمات شهری قسمت شمالی و قسمت جنوبی رودخانه- نوبت دوم

 27. مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 195.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مس ی 195.31متر

 28. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 89.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 89.18متر

 29. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت88.55متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه اول مساحت88.55متر

 30. مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه پنجم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان شمال طبقه پنجم

 31. مناقصه ید تعداد 3000 عدد صندوق ویژه اماکن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید تعداد 3000 عدد صندوق ویژه اماکن- نوبت دوم

 32. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 94.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 94.94متر

 33. مزایده حق الامتیاز 5 خط تلفن همراه / آگهی مزایده , مزایده حق الامتیاز 5 خط تلفن همراه

 34. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 343.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 343.30مترمربع

 35. تجدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان ز .... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه نهالکاری مراقبت و آبیاری و حفاظت و قرق در طرح های بیابان ز .... نوبت دوم

 36. مزایده واگذاری محل استقرار کان انتشارات / مزایده واگذاری محل استقرار کان انتشارات

 37. مزایده واگذاری محل استقرار کان بوفه دانشجویی / مزایده واگذاری محل استقرار کان بوفه دانشجویی

 38. فراخوان شناسایی مشاور جهت تهیه طرح ب و کار / فراخوان شناسایی مشاور جهت تهیه طرح ب و کار

 39. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان لوازم حریر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان لوازم حریر

 40. تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه نصب ابزار اندازه گیری مناسب در منابع آب سطحی ....نوبت دوم

 41. مناقصه واگذاری حمل و دفن پسماندهای صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری حمل و دفن پسماندهای صنعتی- نوبت دوم

 42. مزایده23 باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی,مزایده 23 باب مغازه تجاری

 43. مناقصه لوله های پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه لوله های پلی اتیلن

 44. مناقصه پروژه آسف ریزی بلوار انقلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه آسف ریزی بلوار انقلاب نوبت دوم

 45. مناقصه ید تجهیزات و لوازم مربوط به یک دستگاه پله برقی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ید تجهیزات و لوازم مربوط به یک دستگاه پله برقی نوبت دوم

 46. مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری زمین مشروط به احداث هتل 5 ستاره نوبت دوم

 47. مزایده پلاک ثبتی مساحت 24820متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 24820متر

 48. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط ساختمان اتاق تکثیر / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط ساختمان اتاق تکثیر

 49. مزایده واحد مس ی به متراژ شصت متر / مزایده,مزایده واحد مس ی به متراژ شصت متر

 50. مزایده فروش درب اتوماتیک و پایه پرچم / مزایده , مزایده فروش درب اتوماتیک و پایه پرچم

 51. مناقصه اجرای اصلاح هندسی جاده و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای اصلاح هندسی جاده و ...

 52. مناقصه ید مخزن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ید مخزن

 53. مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر دو درب و ... / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه یخچال فریزر دو درب و ...

 54. مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نوبت دوم

 55. مزایده ششدانگ خانه با عرصه 52.24مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه با عرصه 52.24مترمربع

 56. مزایده پلاک ثبتی 775 فرعی از هفده اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 775 فرعی از هفده اصلی

 57. مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون 29 اینچ و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تلویزیون 29 اینچ و ...

 58. مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه سنگ شکن و ...

 59. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان عینک فروشی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان عینک فروشی

 60. مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده یک دستگاه خودرو پژو 206 نوبت دوم

 61. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی / مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی

 62. مزایده یک دستگاه تانکر آب و تریلی / مزایده یک دستگاه تانکر آب و تریلی

 63. مزایده ملک به مساحت 358.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 358.2متر نوبت اول

 64. مزایده ملک با عرصه 610.85متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 610.85متر نوبت اول

 65. مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 172مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مس ی مساحت 172مترمربع

 66. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش هفت گیلان

 67. مزایده یک دستگاه یخچال صندوقی ... / مزایده یک دستگاه یخچال صندوقی ...

 68. مزایده ششدانگ شش قطعه زمین و یکباب منزل مس ی / مزایده,مزایده ششدانگ شش قطعه زمین و یکباب منزل مس ی

 69. مزایده یک حلقه چاه اشتراک / مزایده,مزایده یک حلقه چاه اشتراک

 70. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به یک سوله

 71. مزایده ملک توقیفی ساختمان سه طبقه روی پیلوت / مزایده,مزایده ملک توقیفی ساختمان سه طبقه روی پیلوت

 72. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 365متر / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبت شده عرصه 365متر

 73. مزایده ششدانگ پلاک بصورت زمین مساحت 2480متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بصورت زمین مساحت 2480متر

 74. مزایده منزل مس ی مساحت ششدانگ 192.25متر / مزایده,مزایده منزل مس ی مساحت ششدانگ 192.25متر

 75. مزایده پلاکهای ثبتی و خودرو سایپا / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی و خودرو سایپا

 76. مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس

 77. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی 1035متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین خالی 1035متر

 78. مزایده کپی توشیبا 282 و .... / مزایده, مزایده کپی توشیبا 282 و ....

 79. مزایده یک قطعه باغ گردو نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ گردو نوبت اول

 80. مزایده اپارتمان به شماره پلاک 45 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان به شماره پلاک 45 فرعی نوبت دوم

 81. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان اتاق بیمه معلم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان اتاق بیمه معلم

 82. مزایده فروش لوازم یدکی خودرو - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش لوازم یدکی خودرو - نوبت دوم

 83. مزایده زمین شالیزاری مساحت 3750متر / مزایده,مزایده زمین شالیزاری مساحت 3750متر

 84. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 82.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مساحت 82.04متر

 85. ارزی کیفی مناقصه تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,ارزی کیفی تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات

 86. مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های دریایی نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی, مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های دریایی نوبت دوم

 87. line pile ,api 5 l,gr.b and ips-m-pi-190(3) ...- نوبت دوم / line pile ,api 5 l,gr.b and ips-m-pi-190(3) ...- نوبت دوم

 88. فراخوان باقیمانده عملیات تکمیلی / آگهی فراخوان ارزی جهت شناسایی پیمانکار در مناقصه عمومی,مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی

 89. فراخوان مناقصه تامین 26 نفر کارگر بازرس نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین 26 نفر کارگر بازرس نوبت دوم

 90. مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc / ارزی کیفی عمومی , مناقصه انتزاع پست برق و ساخت mcc

 91. مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان آرایشگاه / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره فضای مربوط به ساختمان آرایشگاه

 92. فراخوان مناقصه امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون یک- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان امور امداد ، تعمیرات و گازبانی زون یک- نوبت دوم

 93. مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری- نوبت دوم

 94. مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری خدمات پذیرایی و نظافت / مناقصه عمومی یک مرحله ای واکذاری خدمات پذیرایی و نظافت

 95. مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت .... تجدید / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت .... تجدید

 96. مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان - هزار / مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان - هزار

 97. مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه

 98. مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی باند دوم محور نمره یک.... نوبت دوم

 99. مناقصه اجرای طرح هادی قره کندی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای طرح هادی قره کندی نوبت دوم

 100. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شهری شبکه برق شهرستان گتوند ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اصلاح و بهینه سازی شهری شبکه برق شهرستان گتوند ... نوبت دوم

 101. مناقصه عملیات باقیمانده بخشی از پروژه مس ی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات باقیمانده بخشی از پروژه مس ی نوبت دوم

 102. مناقصه اجرای پروژه آسف معابر شهر کرمان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه آسف معابر شهر کرمان

 103. مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ای / مزایده , مزایده فروش خودرو سواری پژو 405 جی ال ای

 104. مزایده فروش خودرو پراید صندوق دار / مزایده , مزایده فروش خودرو پراید صندوق دار

 105. مزایده لوازم خانگی / مزایده,مزایده لوازم خانگی

 106. مزایده اجاره واحد تجاری ... / مزایده اجاره واحد تجاری ...

 107. فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات ی و طراحی... / آگهی فراخوان ارزی کیفی مشاوران, فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات ی و طراحی...

 108. تمدید مهلت فراخوان عمومی پهنه اکتشافی سنگ تزئینی / آگهی فراخوان عمومی, تمدید مهلت فراخوان عمومی پهنه اکتشافی سنگ تزئینی

 109. فراخوان مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب فاز توسعه -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزی کیفی , فراخوان مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب فاز توسعه نوبت دوم

 110. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک - نوبت دوم

 111. فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان - نوبت دوم

 112. فراخوان عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان عملیات نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهبهان -نوبت دوم

 113. فراخوان ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بومی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بومی- نوبت دوم

 114. چهارمین جشنواره کوتاه تیاب / چهارمین جشنواره کوتاه تیاب

 115. فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان شیر توپی 24 کلاس 900- نوبت دوم

 116. مناقصه ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ارائه خدمات دیسپاچینگ نقلیه نوبت دوم

 117. فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن - نوبت دوم / فراخوان استعلام ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان استعلام انجام آزمایشات ویژه سنگ مخزن - نوبت دوممشاهده متن کامل ...
اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 95.12.26 در سایت
درخواست حذف اطلاعات

 1. مزایده واگذاری تعدادی از ابواب تجارت موقوفات / مزایده, مزایده واگذاری تعدادی از ابواب تجارت موقوفات

 2. مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزعی ، سرو غذا و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزعی ، سرو غذا و ...

 3. مزایده یک ساعت اب و یک قطعه باغ پسته / مزایده,مزایده یک ساعت اب و یک قطعه باغ پسته

 4. فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مجدد- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار , فراخوان راهبری تخصصی مجموعه های ورزشی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مجدد- نوبت دوم

 5. تجدید مزایده فروش ملک کارخانه و .... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده فروش ملک کارخانه و ....

 6. مناقصه خدمات بازدید و تست انشعابات مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز ) ... / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای, مناقصه خدمات بازدید و تست انشعابات مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز ) ...

 7. مزایده سرمایه گذاری در ساخت فضای فیزیکی و ید تجهیزات .... / مزایده عمومی یک مرحله ای , مناقصه سرمایه گذاری در ساخت فضای فیزیکی و ید تجهیزات ....

 8. فراخوان پروژه احداث انبارهای روباز و مسقف و... / آگهی فراخوان ارزی کیفی مناقصه گران, فراخوان پروژه احداث انبارهای روباز و مسقف و...

 9. فراخوان احداث تصقیه خانه فاضلاب کمپ های مس ی نیروگاه اتمی بوشهر - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی توات اجرای کار , فراخوان احداث تصقیه خانه فاضلاب کمپ های مس ی نیروگاه اتمی بوشهر - نوبت دوم

 10. تجدید مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه بهره برداری ، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم

 11. مناقصه ید قطعات یدکی شیرهای کنترلی / آگهی مناقصه ، مناقصه ید قطعات یدکی شیرهای کنترلی

 12. ارزی کیفی مناقصه تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات نوبت دوم / آگهی ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , ارزی کیفی تامین خدمات تغذیه اطلاعات و آرشیو مستندات نوبت دوم

 13. مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل لوله های فولادی نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل ، باراندازی و تحویل لوله های فولادی نوبت دوم

 14. مناقصه خدمات رفاهی و اتاقداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات رفاهی و اتاقداری

 15. تجدید مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب

 16. مناقصه طراحی ، ید ، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه پساب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ید ، نصب و راه اندازی دستگاه تصفیه پساب

 17. فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث اسکلت بتنی ساختمان نوبت دوم

 18. فراخوان مناقصه احداث ، توسعه و بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث ، توسعه و بهینه سازی شبکه توزیع برق روستایی- نوبت دوم

 19. مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و ماشین آلات / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک سپه و ماشین آلات

 20. مناقصه تامین 125 عدد کولر اسپلیت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین 125 عدد کولر اسپلیت

 21. مناقصه ید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و پشتیبانی 24 دستگاه آب شیرین کن- نوبت دوم / مناقصه ید ، حمل ، نصب ، راه اندازی ، راهبری و پشتیبانی 24 دستگاه آب شیرین کن- نوبت دوم

 22. مناقصه احداث ساختمان و سکوی برداشت آب شیرین کن / مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان و سکوی برداشت آب شیرین کن

 23. مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه cng / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری جایگاه cng

 24. مناقصه ید برس خودرو / مناقصه ید برس خودرو

 25. مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات کامپیوتری مورد نیاز کارفرما

 26. مزاید زانتیا مدل 84 / مزاید زانتیا مدل 84

 27. مناقصه ترمیم و روکش آسف نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و روکش آسف ن نوبت دوم

 28. مناقصه s/p: cloride نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه s/p: cloride نوبت دوم

 29. فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات cng / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان تعداد یک قطعه زمین با کاربری تاسیسات cng

 30. اصلاحیه فراخوان گازرسانی به خوشه ما / اصلاحیه ,اصلاحیه فراخوان مناقصه گازرسانی به خوشه ما

 31. مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه یدو حمل ،تراش و پخش آسف بصورت مکانیزه - نوبت دوم

 32. مناقصه آسف راههای دسترسی مجتمع خدماتی - رفاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آسف راههای دسترسی مجتمع خدماتی - رفاهی

 33. مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری هیوندا

 34. تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فراخوان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات

 35. فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات .. تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (رفع حوادث) کلیه تجهیزات و تاسیسات .. تجدید

 36. فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات ی و طراحی...- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی کیفی مشاوران, فراخوان انتخاب مشاوره جهت ارائه خدمات ی و طراحی...- نوبت دوم

 37. مزایده یکدستگاه پمپ باد / آگهی مزایده , مزایده مزایده یکدستگاه پمپ باد

 38. مزایده ششدانگ زمین مساحت یک تار نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت یک تار نوبت اول

 39. مزایده یک دستگاه شیلینگ / مزایده یک دستگاه شیلینگ

 40. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 12 فرعی / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 12 فرعی

 41. مزایده یک دستگاه سواری کار هیوندا مدل 2007 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری کار هیوندا مدل 2007 نوبت اول

 42. مزایده زمین مزروعی مساحت 2500متر / مزایده,مزایده زمین مزروعی مساحت 2500متر

 43. مزایده یک دستگاه زامیاد / مزایده یک دستگاه زامیاد

 44. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 5318متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین 5318متر

 45. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه صد و هشتاد متر

 46. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی متراژ 117.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی متراژ 117.09متر

 47. مزایده فروش یکدستگاه کفی تریلی مستعمل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کفی تریلی مستعمل...

 48. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 80.50متر

 49. مناقصه گازرسانی به خوشه سیبن به طول 112042 اصلاحیه / فراخوان گازرسانی به خوشه سیبن به طول 112042 اصلاحیه

 50. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سیزده متر / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه سیزده متر

 51. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه سیصد متر

 52. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری زراعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی کاربری زراعی

 53. مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت 35.85متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مغازه تجاری مساحت 35.85متر نوبت دوم

 54. مزایده یکدستگاه پرکن کشتارگاه صنعتی / مزایده یکدستگاه پرکن کشتارگاه صنعتی

 55. مزایده یک دستگاه خودرو سورای هیوندا ا ل مدل 93 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سورای هیوندا ا ل مدل 93

 56. مزایده خانه با اعیان سیصد و هشتاد متر / مزایده,مزایده خانه با اعیان سیصد و هشتاد متر

 57. مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث و تکمیل تصفیه خانه سد یامچی نوبت دوم

 58. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب ...95.12.26 / مناقصه , مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب نوبت اول 95.12.26

 59. مزایده خودرو سواری سمند به شماره 267 نوبت دوم / مزایده , مزایده خودرو سواری سمند به شماره 267 نوبت دوم

 60. مناقصه دیوارکشی پارک بانوان 95.12.26 / آگهی مناقصه, مناقصه دیوارکشی پارک بانوان نوبت اول 95.12.26

 61. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری شامل جمع آوری پسماند تنظیف

 62. مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای ، مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل....

 63. مزایده مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مکانی جهت فروش مواد آشامیدنی و خوراکی نوبت دوم

 64. مناقصه s/p:flowsereve نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه flowsereve نوبت دوم

 65. فراخوان باقیمانده عملیات تکمیلی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزی جهت شناسایی پیمانکار در مناقصه عمومی,مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی - نوبت دوم

 66. مزایده ملک با عرصه 2669.64متر / مزایده,مزایده ملک با عرصه 2669.64متر

 67. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 197.74مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 197.74مترمربع

 68. مزایده پارچه یرداه ای طرح ترکیه ای - نوبت دوم / مزایده ، مزایده پارچه یرداه ای طرح ترکیه ای - نوبت دوم

 69. اصلاحیه فراخوان گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا / مناقصه عمومی یک مرحله ای,اصلاحیه مناقصه گازرسانی به خوشه دفراز به تعداد 19 روستا

 70. مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرک های مس ی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و راهبری سرویس های ایاب و ذهاب شهرک های مس ی تجدید نوبت اول

 71. مناقصه طراحی، ساخت، احداث، نصب و راه اندازی یک دستگاه مبدل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه طراحی، ساخت، احداث، نصب و راه اندازی یک دستگاه مبدل - نوبت دوم

 72. مناقصه بهسازی راههای روستای ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی راههای روستای ...نوبت دوم

 73. مزایده اجاره تعداد 16 باب مغازه تجاری / مزایده ، مزایده اجاره تعداد 16 باب مغازه تجاری

 74. مناقصه عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات احداث ساختمان ستاد مرکزی

 75. مزایده ملک به مساحت دو و نیم تار مشاع از 15 تار مشاع / مزایده,مزایده ملک به مساحت دو و نیم تار مشاع از 15 تار مشاع

 76. فراخوان واگذاری آزمایشگاه های غذا و داروی منطقه آزاد اروند / فراخوان واگذاری آزمایشگاه های غذا و داروی منطقه آزاد اروند

 77. مناقصه بیمه آتش سوزی به منظور جبران خسارت ناشی از آتش سوزی منازل مس ی / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه آتش سوزی به منظور جبران خسارت ناشی از آتش سوزی منازل مس ی

 78. مزایده فروش تعداد دو باب مغازه تجاری 24.88 و 27متر / مزایده,مزایده فروش تعداد دو باب مغازه تجاری 24.88 و 27متر

 79. مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی پیمانکار- تجدید

 80. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 294.20متر

 81. فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت نوبت دوم / فراخوان مناقصه تهیه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت نوبت دوم

 82. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم پژو تیپ 206 آریان / آگهی مزایده مال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سیستم پژو تیپ 206 آریان

 83. مناقصه ید 800 تن متیل دی اتانول آمین - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ید 800 تن متیل دی اتانول آمین - نوبت دوم

 84. مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان- نوبت دوم / مناقصه گارد بلوک سنگی محورهای کندوان-نوبت دوم

 85. مزایده منزل مس ی عرصه 239.11مترمربع / مزایده,مزایده منزل مس ی عرصه 239.11مترمربع

 86. مناقصه پروژه اجرا و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرا و نصب انشعابات فاضلاب

 87. مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه روشنایی سه راهی وحدتیه- نوبت دوم

 88. مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تامین نیروی انسانی

 89. مزایده فروش املاک کاربری مس ی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری مس ی تجاری

 90. مزایده خانه ویلایی مساحت دویست متر / مزایده,مزایده خانه ویلایی مساحت دویست متر

 91. مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 81.33متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مساحت 81.33متر

 92. مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال پساب تصفیه خانه- نوبت دوم

 93. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر باغ و ساختمان / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین مشتمل بر باغ و ساختمان

 94. مزایده دستگاه ی - دستگاه سخت گیر - دیگ آب گرم / مزایده , مزایده دستگاه ی - دستگاه سخت گیر - دیگ آب گرم مرحله اول

 95. مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 333.54متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خانه سرا 333.54متر

 96. مزایده یک قطعه ملک بخش یازده محموداباد نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک بخش یازده محموداباد نوبت اول

 97. مزایده یک دستگاه کارخانه شالیکوبی نوبت دوم / مزایده,مزایده یک دستگاه کارخانه شالیکوبی نوبت دوم

 98. مزایده یک واحد مس ی مساحت نود مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مس ی مساحت نود مترمربع نوبت دوم

 99. مزایده دمپایی صندل مردانه - نوبت دوم / مزایده, مزایده دمپایی صندل مردانه - نوبت دوم

 100. مناقصه طراحی ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید کربن فعال ویژه / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی ساخت، نصب و راه اندازی خط تولید کربن فعال ویژه

 101. مناقصه پروژه ساماندهی نهرها / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ساماندهی نهرها

 102. تجدید مزایده اجاره جایگاه cng - 95.12.26 / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره جایگاه cng - 95.12.26مشاهده متن کامل ...
اخبار :
درخواست حذف اطلاعات

کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی
اطلاعیه
 • 1395/12/23 دوشنبه روابط عمومی مرکز 23 / 12 /95 اطلاعیه
  قابل توجه علاقمنداه به فناوری نانو انجمن علمی دانشجویی نانو برگزار می کند، برنامه هایی شامل مسابقات سمینار ،همایش و ب ایی نمایشگاه این برنامه ها تا 27 / 12 / 95 ادامه دارد .
اطلاعیه
 • 1395/12/21 شنبه روابط عمومی 21 / 12 / 95اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان آ ین روز طبخ غذا در رستوران در سال جاری 25 / 12 /95 می باشد . و آغاز به کاردر سال جدید (96 ) انشا ءالله 14 فروردین می باشد .
حدیث هفته
 • 1395/12/21 شنبه روابط عمومی 21 / 12 / 95 حدیث هفته
  حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با المومنین علی (ع ) فرمودند : او پیشوایی الهی و ربانی است ،تجسم نور و روشنایی است ،مرکز توجه تمامی موجودات و عارفان است ، فرزندی پاک از خانواده پاکان می باشد . گوینده ای حق گو و هدایتگر است ،او مرکز و محور ت و یت است .
تبریک
 • 1395/12/21 شنبه روابط عمومی 21 / 12 / 95 تبریک
  ارجمند ، سرکار خانم زهرا نصر اصفهانی : بدینوسیله ارتقا علمی سرکار عالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض می نماییم
اطلاعیه
 • 1395/12/19 پنجشنبه روابط عمومی 19 / 12 / 95اطلاعیه
  دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی زمان : 22 الی 24 تیرماه 1396 مکان : سالن اجلاس سران جهت ب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 83532860-021 تماس و یا به سایت www.icsc2017 مراجعه فرمایید .
قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
اطلاعیه
 • 1395/12/16 دوشنبه روابط عمومی 16 / 12 / 95اطلاعیه
  انجمن علمی دانشجویی روانشناسی نگاه برگزار می کند . کارکاه تخصصی مشاوره راه حل محور مدرس حاج خدادادی زمان : 24 اسفندماه 95 مکان : سالن شهید حمصیان ساعت 10 الی 13
اطلاعیه
 • 1395/12/16 دوشنبه روابط عمومی 16 / 12 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد . نوبت 17 فراگیر جهت استفاده از سامانه آموزشی به آدرس lms.pnu.ac.ir مراجعه فرمایید .
تبریک
 • 1395/12/16 دوشنبه روابط عمومی 16 / 12 / 95 تبریک
  انتخاب سرکار خانم نعیمه کاظمی دانشجوی رشته ی پزشکی را به عنوان دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی پیام نور استان اصفهان تبریک عرض می نماییم .
اطلاعیه
 • 1395/12/14 شنبه روابط عمومی 14 / 12 / 95اطلاعیه
  صنعتی شیراز برای مقطع کارشناسی ارشد از بین استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی بدون کنکور دانشجو می پذیرد مهلت ثبت نام تا 25 / 12 / 95 می باشد جهت ب اطلاع بیشتر به معاونت محترم آموزشی مراجعه فرمایید .
اطلاعیه
 • 1395/12/14 شنبه روابط عمومی 14 / 12 /95 اطلاعیه
  انجمن علمی ی مدیریت اجرایی برگزار می کند : همایش آشنایی با امنیت فضای تبادل اطلاعات با حضور متخصصین پلیس فتا زمان : 16 اسفند ماه 95 مکان : سالن شهید حمصیان .
اطلاعیه
 • 1395/12/14 شنبه روابط عمومی 14 / 12 / 95اطلاعیه
  انجمن علمی ی کشاورزی با همکاری پژوهشکده ی شهید حسن تهرانی مقدم برگزار می کند زمان : یکشنبه 15 / 12 /95 ساعت 30 / 13 مکان : سالن شهید حمصیان
حدیث هفته 14 / 12 / 95
 • 1395/12/14 شنبه روابط عمومی 14 / 12 / 95 حدیث هفته 14 / 12 / 95
  حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید : ما اهل بیت ،وسیله ارتباط خداوند با خلق هستیم ، ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار می باشیم ،ما حجت و راهنما خواهیم بود ، ما وارثان ان الهی هستیم (شرح نهج البلاغه ابن الحدید ج 16 ص 211
اطلاعیه
 • 1395/12/11 چهارشنبه روابط عمومی 11 / 12 / 95 اطلاعیه
  انجمن نانو فناوری پیام نور مرز اصفهان برگزار میکند: سمینار کاربرد نانو در عمران با تدریس جناب اقای افتاده در جهت ترویج نانو فناوری برگزار خواهد شد.
عرض تسلیت
 • 1395/12/11 چهارشنبه روابط عمومی 11 / 12 / 95عرض تسلیت
  شهادت مظلومانه صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس بقیه الله الاعظم ، ی و عموم مسلمانان تسلیت عرض می نماییم .
اطلاعیه
اطلاعیه
 • 1395/12/9 دوشنبه روابط عمومی 9 / 12 / 95 اطلاعیه
  نخستین جشنواره ملی ایده و طرح فناورانه آ ین مهلت ثبت نام : 20 فروردین ماه زمان برگزاری : 10 و 11 اردیبهشت ماه 1396 آدرس سایت : http;//idea.pnu.ac.ir می باشد .
اطلاعیه
 • 1395/12/8 یکشنبه روابط عمومی 8 / 12 / 95اطلاعیه
  انجمن علمی دانشجویی روانشناسی بر گزار می کند : کارگاه تحکیم روابط زوجین زمان : 15 / 12 / 95 مکان : سالن شهید حمصیان ساعت 10 الی 30 /12 مدرس :سرکار خانم عابدی
کارگاه تفسیر نقاشی کودک (2)
کارگاه آموزش مهارت های قبل از ازدواج
اطلاعیه
 • 1395/12/2 دوشنبه روابط عمومی 02 / 12 / 95اطلاعیه
  قابل توجه اساتید ، دانشجویان و همکاران گرامی هفتمین جلسه سلسله نشست های تخصصی حجاب با عنوان حجاب حافظ سلامت جسم و روح با حضور حضرت ایت الله سید ابوالحسن مهدوی مجلس خبرگان و موقت اصفهان چهارشنبه ساعت 30 : 10 صبح در سالن شهید حمصیان برگزار خواهد شد .
ااطلاعیه
 • 1395/12/1 یکشنبه روابط عمومی 01 / 12 / 95ااطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان گرامی : اردوی زیارتی راهیان نور زمان ثبت نام : 2 الی 14 اسفند ماه تاریخ اعزام خواهران : 18 الی 22 اسفندماه تاریخ اعزام برادران : 24 الی 28 اسفند ماه جهت ثبت نام به دفاتر بسیج دانشجویی مراجعه فرمایید .
حدیث هفته
گزارش
 • 1395/11/28 پنجشنبه روابط عمومی 28 / 11 / 95گزارش
  گزارش مصور از حضور حضرت ایت الله سید ابوالحسن مهدوی مجلس خبرگان ی و موقت اصفهان به منظور سخنرانی در باره دلایل عقلی و روانشناسی حجاب
اطلاعیه
 • 1395/11/27 چهارشنبه روابط عمومی 27 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه مدیران و مسئولان محترم نشریات دانشجویی : هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی پیام نور ، به میزبانی پیام نور استان هرمزگان در اردیبهشت ماه 96 برگزار می گردد .
اطلاعیه
 • 1395/11/26 روابط عمومی 26 / 11 / 95اطلاعیه
  جلسه پرسش و پاسخ همراه با سخنرانی حضرت آیت الله سید ابوالحسن مهدوی مجلس خبرگان ی و موقت اصفهان جلسه ششم با عنوان حجاب عامل مصونیت زمان 30 : 10 صبح مکان : سالن شهید حمصیان چهار شنبه 27 بهمن 1395
اطلاعیه
 • 1395/11/26 روابط عمومی 26 / 11 /95 اطلاعیه
  انجمن روانشناسی نگاه برگزار می کند کارگاه افزایش شاد و آرامش با فنون ذهن آگاهی و شفقت زمان : شنبه 30 بهمن مکان : سالن شهید حمصیان
اطلاعیه
آزمون زبان انگلیسی دانشجویان دوره ی تخصصی etpnu
اطلاعیه
 • 1395/11/20 چهارشنبه روابط عمومی 20 / 11 / 95 اطلاعیه
  سومین کنگره بزرگداشت ی دانشجوی استان اصفهان زمان :25 بهمن ماه ساعت 14 مکان :تالار شیخ بهایی صنعتی اصفهان
اطلاعیه
 • 1395/11/20 چهارشنبه روابط عمومی 20 / 11 /95 اطلاعیه
  قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی : دوازدهمین نمایشگاه سالانه کتب الکترونیک در صنعتی کبیر برگزار می گردد. جهت ب اطلاع بیشتر به سایت www.ebookcenter.ir مراجعه ویا با شماره تلفن های 66403879 و 09121005907 تماس حاصل فرمایید .
اطلاعیه
 • 1395/11/20 چهارشنبه روابط عمومی 20 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه اساتید ، کارکنان و دانشجویان گرامی : مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان اقدام به برگزاری سلسله نمایشگاه های باور نموده است جهت ب اطلاع به سایت ntc.isfahan.ir مراجعه ویا با تلفن 32344390-031 تماس حاصل نمایید .
استارت اپ ویکند ملی با رویکرد گردشگری
گزارش
 اطلاعیه
 • 1395/11/19 روابط عمومی 19 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان گرامی امروز مراسم جشن پیروزی انقلاب از ساعت 13/30 در سالن شهید حمصیان برگزار می گردد. از شما عزیزان دعوت می گردد در این مراسم شرکت فرمایید .
تبریک
 • 1395/11/18 دوشنبه روابط عمومی 18 / 11 / 95 تبریک
  ارجمند جناب آقای رسول قاسمی ارتقاء علمی جنابعالی را به مرتبه دانشیاری صمیمانه تبریک عرض می نماییم
تبریک
 • 1395/11/18 دوشنبه روابط عمومی 18 / 11 / 95تبریک
  ارجمند جناب آقای رضا مختاری ملک آبادی ارتقاء علمی جنابعالی را به مرتبه دانشیاری صمیمانه تبریک عرض می نماییم .
تبریک
 • 1395/11/17 یکشنبه روابط عمومی مرکز 17 / 11 / 95 تبریک
  جنای آقای رضا سعیدی دانشجوی رشته ی کشاورزی ، انتصاب جنابعالی را به سمت مسئول ;کمیته پیام نور،اتحادیه انجمن های دانشجویی اقتصاد و ترویج کشاورزی تبریک عرض می نماییم .
اطلاعیه
 • 1395/11/17 یکشنبه روابط عمومی 17 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان گرامی : پیام نور استان اسان شمالی در نظر دارد start up weekend tourism and cultural heritage را در تاریخ 4 تا 6 اسفند 1395 برگزار نماید مکان :تالار اجتماعات پیام نور بجنورد برای کلیه دانشجویان 80 درصد تخفیف منظور شده است
حدیث هفته
 • 1395/11/16 شنبه روابط عمومی 16 / 11 / 95حدیث هفته
  علی علیه سلام می فرماید : گفتار حکمت آ میز ، گمشده مومن است ،پس حکمت را بگیر ،هرچند از اهل نفاق صادر شود . نهج البلاغه ، کلمات قصار ، کلمه 80
اطلاعیه
 • 1395/11/14 پنجشنبه روابط عمومی مرکز 14 / 11 95 اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان گرامی ورزشکار ی که علاقمند به شرکت در مسابقات قهرمانی در مقطع کشوری می باشند می رساند که حداکثر تا 17 / 11 /95 جهت شرکت در این مسابقات به آقای ا سدی مدیر تربیت بدنی استان مراجعه نمایند تلفن تماس 33521822.
اطلاعیه
اطلاعیه
 • 1395/11/13 چهارشنبه روابط عمومی 13 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان گرامی : هفتمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی پیام نور به میزبانی استان هرمزگان زمان اردیبهشت 96 جهت ب اطلاع بیشتر به مدیریت محترم فرهنگی و یا سایت www.pnuf.ir مراجعه فرمایید .
گزارش تصویری جلسه دفاع اولین دانشجوی ی مرکز
اطلاعیه
تبریک
اطلاعیه
 • 1395/11/11 دوشنبه روابط عمومی 11 / 11 / 95اطلاعیه
  قابل توجه اساتید ، همکاران و دانشجویان گرامی دومین جشنواره ملی هنر و ادبیات مقاومت به میزبانی علوم وفنون دریایی مشهر در 3 و 4 داد 1396 برگزار می گردد . آدرس سایت : www.kmsu.ac.ir می باشد .
اطلاعیه
 • 1395/11/11 دوشنبه روابط عمومی 11/1// 95اطلاعیه
  قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی ، هشتمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی در تاریخ های 14 ، 15 و 16 اسفند ماه برگزار می گردد. آدرس سایت www.tatmakaron.com می باشد .
اطلاعیه
 • 1395/11/9 شنبه روابط عمومی 9 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه دانشجویان گرامی رستوران از یکشنبه 10 / 11 / 95 فعال می باشد افرادی که از قبل رزرو داشته باشند می توانند از نا هار رستوران استفاده نمایند .
تبریک
 • 1395/11/9 شنبه روابط عمومی 9 / 11 / 95 تبریک
  ارجمند جناب آقای مومنی ارتقاء علمی جنابعالی را به مرتبه دانشیاری صمیمانه تبریک عرض می نماییم .
اطلاعیه
 • 1395/11/6 چهارشنبه روابط عمومی 6 / 11 / 95 اطلاعیه
  قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی پیام نور مرکز ت آباد برگزار می کند : فرا خوان مقاله به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب ی جهت ب اطلاع بیشتر به پوستر ضمیمه مراجعه فرمایید .
قدردانی وتشکر
 • 1395/11/5 روابط عمومی 5 / 11 / 95 قدردانی وتشکر
  جناب آقای میلاد شوره ای دانشجوی رشته فیزیک و رابط فناوری نانو با تأسی به معاون محترم فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی ، جناب آقای ، بدینوسیله قدر دان زحمات و تلاش های جنابعالی در پیشرفت و توسعه فعالیت های علمی در حوزه نانو پیام نور هستیم . بهروزی ، موفقیت و سعادت شمارا از در گاه ایزد منان خواستاریم .
اطلاعیه
 • 1395/11/5 روابط عمومی 5 / 11 / 95 اطلاعیه
  دوازدهمین جایزه ملی محیط زیست . آ ین زمان ارسال آثار 15/ 11 / 95 جهت ب اطلاع بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.isfahan - doe.ir مراجعه فرمایید .
کنفرانس علمی فیزو