پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 اولین سؤال درقیامت ازانسان
همایش های سال جاری
درخواست حذف اطلاعات
داد 1393: سومین همایش علمی ی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی

الگو های تدریس
درخواست حذف اطلاعات

الگوى تدریس چیست؟
اصولاً براى اجراى هر برنامه‏اى لازم است ابتدا چارچوب و خط‌مشى کلى‏ فعالیت‏ها مشخص گردد و سپس روش‏هاى اجرا و وسایل و امکانات موردنیاز براى فعالیت و تحقق هدف‏هاى آموزشى، تعیین و انتخاب گردد.
الگو معمولاً به نمونه کوچکى از یک شى‏ء بزرگ یا به مجموعه‏اى از اشیاى بى‌شمار گفته مى‏شود که ویژگى‏هاى مهم و اصلى آن شى‏ء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد.

....بقیه در ادامه مطلب

الگوهای تدریس
  یادگیرى مطمئن و مؤثر، تنها هنگامى‏ امکان‏پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. از طرف دیگر در تدریس به این معنا، معلم نقش ضبط صوت متحرک را ایفا نمى‏کند بلکه‏ وظیفه سنگین‏تر راهنمایى و سازماندهى را به عهده دارد. تدریس اثر بخش، یادگیرى معنادار را نتیجه مى‏دهد؛ یعنى یادگیرى، وقتى اتفاق مى‏افتد که براى ‏فراگیران کاملاً معنادار باشد و یادگیرى در صورتى معنادار خواهد بود که‏ فراگیران علاوه بر شناخت مفاهیم و ارزش آن شخصاً در امر یادگیرى سهیم ‏بوده و...بقیه در ادامه مطلب 
روش تدریس: روش تدریس عبارت است از: راه‏ منظم، قاعده‏مند و منطقى براى ارائه درس.
به عبارت دیگر روش تدریس مجموعه فعالیت‏هاى برنامه‌ریزى‏شده‏اى است که در نهایت نه براى ارائه تدریس بهتر، بلکه براى یادگیرى بهتر به کار مى‏رود5 بنابراین هر الگوى تدریس در واقع یک الگوى یادگیرى ‏است که به توسعه سبک‏هاى برخورد فراگیران با مسایل، کمک مى‏کند.
ب- الگوى تدریس چیست؟
اصولاً براى اجراى هر برنامه‏اى لازم است ابتدا چارچوب و خط‌مشى کلى‏ فعالیت‏ها مشخص گردد و سپس روش‏هاى اجرا و وسایل و امکانات موردنیاز براى فعالیت و تحقق هدف‏هاى آموزشى، تعیین و انتخاب گردد.
الگو معمولاً به نمونه کوچکى از یک شى‏ء بزرگ یا به مجموعه‏اى از اشیاى بى‌شمار گفته مى‏شود که ویژگى‏هاى مهم و اصلى آن شى‏ء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد.6
الگوى تدریس، چارچوب ویژه‏اى است که عناصر مهم تدریس در درون‏ آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاهى از عناصر و عوامل مذکور مى‏تواند را در اتخاذ روش‏هاى مناسب تدریس کمک کند.
تدریس، یک فرایند است و عوامل بى‏شمارى در آن نقش دارند که همه ‏آنها قابل مطالعه و کنترل نیستند، پس معلم باید چارچوبى کوچک و محدود از فرایند تدریس را به عنوان الگو انتخاب کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، تا بتواند در موقعیت مناسب و محدوده آن چارچوب، فعالیت‏هاى‏ آموزشى را سازماندهى کند و روش‏هاى مناسب تدریس را انتخاب نماید.7
صاحبنظران الگوهاى تدریس متعددى را معرفى کرده‏اند که تحلیل‏ همه آنها در اینجا امکان‏پذیر نیست، لذا در این نوشتار سعى شده است تا برخى از الگوهاى اصلى و مهم تدریس که با دروس معارف ى سازگار و قابل اجرا است معرفى شود.
از آنجا که در فرایند تدریس، اصل مهیا نمودن یک محیط مناسب براى‏ تعامل فراگیران با و بررسى نمونه یادگیرى است. لذا الگوى تدریس نیز توصیفگر محیط یادگیرى است و در دامنه این توصیف موارد بسیارى چون طرح‌ریزى، برنامه تحصیلى، دوره‏ها، واحدها و مطالب آموزشى و... قابل جستجو است.
به عبارت دیگر الگوها در حقیقت ابزارى براى یادگیرى فراگیران مى‏باشند. دانشمندان علوم‌تربیتى الگوهاى مختلفى را معرفى کرده‏اند که برخى از الگوها به صورت خیلى محدود کاربرد دارند و حتى برخى از آنها به یک درس خاص و یک زمان معین محدود مى‏باشند.8
اینجاست که انتخاب یک الگوى مناسب که با ویژگى‏هاى فراگیران، محتواى درس، امکانات و تجهیزات موجود، طول مدت کلاس و... سازگار باشد کار نسبتاً مهم و پیچیده‏اى است. در حقیقت فراگیرى نظرى الگوها به تنهایى مشکل را حل نخواهد کرد بلکه باید تد رى شید تا در مرحله انتخاب و اجرا، تناسب الگوى موردنظر با اه آموزشى، شرایط و مقتضیات کلاس، مطالب درسى، تعداد و ت فراگیران و... لحاظ گردد.
اشتباه اساسى در به کارگیرى الگو‏هاى تدریس
یکى از مشکلات اساتید در تدریس و انتخاب الگوها ذهنیت اشتباه و ناصواب آنان است. برخى از آنان در تدریس و انتخاب الگوها دو اشتباه رایج دارند که به طور اجمال به آن اشاره مى‏شود:
1. تصور یک الگوى تدریس به عنوان قاعده‌ای ثابت و انعطاف‏ناپذیر براى تمامى دروس و فراگیران؛
2. تصور ثابت بودن سبک یادگیرى هر یک از فراگیران و احتمال تغییر ن آن.9
بدیهى است هر دو تصویر اشتباه است. نه همواره یک الگو وجود دارد و نه همیشه فراگیران از سبکى خاص در یادگیرى تبعیت مى‏کنند. براى ‏روشن‏تر شدن مسئله، تدریس را مى‏توان به رانندگى تشبیه نمود. یک راننده ماهر ى است که در رانندگى انواع ماشین‏ها آن هم در جاده‏هاى مختلف،‏ مهارت لازم را داراست؛ اما بعضى رانندگان صرفاً با یک نوع ماشین و در جاده‏هاى خاصى توان رانندگى دارند. اساتید در انتخاب الگوها نیز به همین‏گونه‏اند؛ یعنى صرفاً با یک نوع الگو خو گرفته و با الگوهاى دیگر آشنایى ندارند و یا در صورت آشنایى، از به کارگیرى آن الگوها ناتوانند و در حقیقت به محتوا، ت و ویژگی‌هاى خاص فراگیران توجهى ندارند در حالى که ‏ ماهر و موفق در انتخاب الگوها تمام جوانب را در نظر دارد.
ج- تناسب‌سنجى الگوها
1. تناسب الگوها با موضوع‏هاى درسى
موضوع‏هاى درسى را به روش‏هاى گوناگون مى‏توان تدریس نمود. دانشمندان تعلیم و تربیت براى انجام این کار راه‏هاى مختلفى پیشنهاد نموده‏اند. هر یک از این شیوه‏ها به هدف آموزش، شرایط و مقتضیات کلاس، مطلب درس، تبحر و کارآیى و... بستگى دارد؛ بنابراین نمى‏توان ‏روشی به عنوان بهترین و مؤثرترین روش معرفى کرد. اما برخى دروس وگرایش‏هاى خاص نسبت به برخى الگوها سازگارى بیشترى دارند. درانتخاب الگوها، باید با مطالعه ماهیت هر الگو و نسبت‌سنجى آن با اه آموزشى، یک یا چند الگو را در یک درس بر سایر الگوها ترجیح داد. هر چند تصمیم‌گیرى قاطع از آن جهت که یک الگو به عنوان الگویى کاملاً متناسب و سازگار با ماهیت درسى و اه آموزشى آن انتخاب شود، کارى مشکل‏ خواهد بود؛ به طور مثال الگوى پرسش و پاسخ براى تدریس دروسى که ‏بیشتر جنبه تحلیل و بررسى مسائل عمومى روز را دارند مناسب مى‏باشد؛ درحالى که کاربرد همین الگو براى برخى دوره‏هاى تحصیلى مناسب نیست یا حتى براى دوره‏هاى تحصیلات تکمیلى، اگر موضوع درس، بررسى مسائل‏ پیچیده عقلى باشد مناسب نمى‏باشد.10 هنگامى کار پیچیده‏تر مى‏شود که در یک موضوع درسى چندین الگو قابل اجرا باشد. در چنین صورتى راه‏هاى مختلفى وجود دارد؛ از جمله اینکه در تصمیم‏گیرى و ترجیح یک الگو، میزان و نوع اثرات آن را سنجیده و انتخاب نماید؛ یا آنکه جهت تنوع کلاس و درس، الگوها را در صورت سازگارى با هم تلفیق نماید.
در پایان متذکر مى‏گردد که توجه به تعداد و ت فراگیران، زمان و مکان کلاس و... در انتخاب الگو یا الگوها کمک به سزایى خواهد نمود؛ چرا که هیچ راهبردى همواره براى همه فراگیران و یا همه زمان‌ها و موقعیت‏ها نمى‏تواند کاربرد مناسبى داشته باشد؛ علاوه اینکه اکثر الگوهاى تدریس براى‏ منظورهاى خاصى مثل آموختن اطلاعات، مفاهیم، راه‏هاى تفکر، بررسى ‏ارزش‏هاى اجتماعى و از این قبیل تدوین یافته‏اند.
2. تناسب الگوها با اه آموزشى
یکى از مهارت‏هاى لازم در انتخاب و به کارگیرى الگوى مناسب توجه به اه آموزشى است. اه آموزشى را مى‏توان به سه دسته کلى تقسیم نمود.
1. حوزه شناختى (یعنی، ب دانش و اطلاعات)؛
2. حوزه عاطفى (یعنی تأثیر عاطفی و درونی که در آن با علاقه، انگیزش، نگرش و ارزشگذاری سر و کار داریم)؛
3. حوزه روانى- حرکتى (هر فعالیتی که علاوه بر جنبه روانی دارای جنبه جسمانی هم باشد مثلاً توانایی قرائت صحیح آیات و روایات در این حوزه جا داد).
هر یک از این حوزه‏ها نیز شامل تعدادى طبقه مى‏باشد که هر یک از این طبقات با الگوهاى خاصى سازگارى دارند مثلاً اگر هدف‏هاى آموزشى عمدتاً به ب دانش و اطلاعات مربوط شوند بهترین روش آموزش مستقیم ‏و شیوه سخنرانى است.
اگر هدف، پرورش تفکر (یعنى درک، فهم، حل مسائل و خلاقیت) باشد شیوه پرسش و پاسخ یا بحث گروهى مناسب است. اگر هدف، مربوط به حوزه روانی- حرکتی باشد شیوه تمرین و تکرار، پیشنهاد می‌گردد. بنابراین مى‏توان گفت بهترین روش و الگوى تدریس در هر زمینه علمى این است که ابتدا اطلاعات و حقایق مربوط به درس را در زمان نسبتاً کوتاهى در اختیار یادگیرندگان قرار داد و براى کشف قوانین و اصول علمى و راه حل مسایل، آنان را هدایت و تشویق نمود.11
3. تناسب الگوها با ویژگى‏هاى فراگیران و کلاس
الگوهاى انتخابى باید با ویژگى‏هاى فراگیران منطبق باشد. از آنجا که بین‏ ویژگى‏هاى فراگیران و الگوى تدریس زمینه تعامل وجود دارد مى‏توان ‏اطمینان داشت که به دلیل گستردگى فراگیران مدل‏هاى تدریس نیز توسعه‏یافته و گسترده است و به ندرت مى‏توان فراگیرانى را یافت که هیچ یک از طیف نسبتاً گسترده الگوهاى تدریس در آن تأثیرگذار نباشد.
ویژگى‏هاى فراگیران
فراگیران ویژگى‏هاى متفاوتى از جهت سن، ت، سطح علمى، فرهنگ، تفاوت‏هاى فردى و... دارند؛ از این رو شناخت فراگیران در زمینه‏هاى پیش‏گفته تأثیر مهمى در انتخاب نوع تدریس دارد.
در حقیقت یکى از مسایل مهمى که توجه به آن در تدریس از اهمیت زیادى برخوردار است عنایت به تفاوت فراگیران از جهت فرهنگ، سطح آمادگى، حساسیت و زمینه فکرى آنان است. این مسئله در تدریس دروس معارف ى نیز باید عمیقاً منظور شود؛ چرا که فراگیران این دروس با هم متفاوتند. بعضى از آنها در خانواده‏هاى مذهبى تحت تعلیم و تربیت دینى بار آمده و براى دریافت آموزش‏هاى اعتقادى و دینى آمادگى بیشترى دارند. یعنى براى دریافت مطالب در زمینه‏هاى اخلاقى، سیاسى و اعتقادى و در نتیجه تغییر رفتار، آمادگى مطلوبی دارند. در مقابل، برخى دیگر در خانواده‏ها یامحیط‌هایى بزرگ شده‏اند که در آن یا توجه چندانى به دین وجود ندارد و یا سبک و روش عملى آنها به کلى با سبک و روش دینى معارض است و بین این‏ دو گروه متفاوت، طیف گسترده‏اى قرار دارد که نمونه‏هاى آن را مى‏توان ‏آشکارا در جامعه مشاهده کرد. به هر حال، با توجه به تنوع فرهنگ‌هایى که ‏در سراسر کشور و حتى در داخل اى بزرگ و ‏ها وجود دارد، مى‏توان حدس زد که چه تنوع و تفاوتى در زمینه‏هاى فکرى، روانى، اخلاقى ‏و فرهنگى بین فراگیران نسبت به اینگونه مباحث وجود دارد.
مشکل اساسى آن است که نمى‏توان براى هر گروه و دسته‏اى خاص از این ‏دو طیف، الگو و شیوه خاصی ارائه نمود. از طرفى دیگر نباید انتظار داشت‏که یک شیوه بتواند پاسخگوى نیازهاى متنوع این دو طیف باشد. پس چه باید کرد؟
کلید حل این سؤال به دو نکته برمى‌گردد: یکى آنکه ان با شیوه‏هاى‏ مختلف و مناسب تدریس و گونه‏گونى الگوهاى آن آشنا باشند و دیگر آنکه ‏در بکارگیرى این الگوها مهارت و خلاقیت بیابند. مسلماً یک الگوى خاص‏ نمى‏تواند چندان انعطاف داشته باشد که مخاطبان متنوع و نیازهاى آنان را پاسخ دهد؛ چرا که یک شیوه خاص با عنایت به شرایط و محورهاى معینى ‏تدوین یافته است. البته مى‏تواند الگویى خاص را در یک کلاس‏ به نوعى و در کلاسی دیگر به نوعى دیگر ارائه نماید. مثلاً کاربرد شیوه سخنرانى در کلاس پرجمعیت با کاربرد همان شیوه در کلاس کم‏جمعیت متفاوت است یا بکارگیرى همین شیوه براى ت مختلف یا اه مختلف آموزشى متفاوت خواهد بود. از این رو لازم است نخست با ویژگى‏هاى مهم روش مناسب تدریس آشنا شویم و بر اساس آن ویژگى‏ها، روش مناسب تدریس را در موقعیت‏هاى متفاوت برگزینیم.
د- ویژگى‏هاى روش تدریس مناسب
1. هدف را براى فراگیران روشن سازد؛
2. فراگیران را به فعالیت برانگیزد؛
3. قدرت داورى درباره نتایج را در فراگیران ایجاد کند؛
4. به فراگیران امکان دهد که به بررسى و مطالعه نتایج به دست آمده ‏بپردازند؛
5. سطح تربیتى و تحصیلى فراگیران را در نظر بگیرد؛
6. به تدریج از روش روان‌شناختى به روش و ترتیب منطقى منتقل شود؛
7. رسیدن به هدف را ممکن سازد؛
8. ماده درسى و فعالیت فراگیران را وسیله قرار دهد نه هدف؛
9. محتواى درسى را به زندگى اجتماعى ربط دهد؛
10. برنامه درس را براى فراگیران مفهوم و مطلوب نماید؛
11. با استعداد و تمایلات فراگیران هماهنگ باشد؛
12. کاملاً بر اصول یادگیرى مبتنى باشد؛ زیرا روش یادگیرى فراگیران روش تدریس را تعیین مى‏کند و ع آن درست نیست؛
13. فراگیران را به تفکر وادارد و کنجکاوى ایشان را برانگیزد؛
14. فراگیران را از معلومات به مجهولات سوق دهد؛
15. در فراگیران ایجاد رقابت کند؛
16. از همه حواس فراگیران مخصوصاً بینایى و شنوایى آنان استفاده کند؛
17. روش تدریس براى کاملاً مفهوم و هضم شده باشد نه اینکه ‏صرفاً در کتب علوم تربیتى آن را دیده یا از اساتید فن شنیده باشد؛
18. روش تدریس با شخصیت، معلومات و تجارب تناسب داشته باشد؛
19. با میزان معلومات، ظرفیت یادگیرى، سن، ت و تعداد فراگیران متناسب باشد؛
20. با امکانات و وسایل آموزشى و کمک آموزشى سازگار باشد.
ادامه داردکلیدواژه‏ها
روش تدریس
روش‌ها و فنون تدریس(2)
آیین ی

»از شماره گذشته در قالب بخش جدیدی تحت عنوان «آیین ی» به مبحث «روش‌ها و فنون تدریس» پرداختیم. اینک قسمت دوم این مطلب را که برگرفته از کتاب «کلیات روش‌ها و فنون تدریس» ترجمه و تألیف امان‌الله صفوی است به خوانندگان گرامی تقدیم می‌نماییم.
معارف
2. روش سخنرانی
همانطور که گفتیم، روش سخنرانی جزء روش توضیحی محسوب می‌شود. اما از آنجا که این روش سابقه و هویت تاریخی دارد، از آن به عنوان روشی مستقل نام می‌برند. در روش سخنرانی، همانطور که از نام آن برمی‌آید، از بیان شفاهی برای توضیح و تفهیم مطالب استفاده می‌شود.ویژگی‌های روش سخنرانی
در روش سخنرانی، معلم کم‌ و بیش بدون وقفه در کلاس صحبت می‌کند. شاگردان به سخنان معلم گوش می‌دهند؛ یادداشت‌ برمی‌دارند؛ و سپس درباره سخنان معلم می‌ شند، ولی با او گفتگو نمی‌کنند. در نهایت امر، ممکن است بین معلم و دانشجویان چند سؤال و جواب رد و بدل شود، اما این سؤال‌ها و پاسخ‌ها برای روشن شدن منظور است و جنبه بحث و تبادل‌نظر ندارد. اساس و هدف تدریس از طریق سخنرانی، ارائه اطلاعات از سوی معلم به شاگردان است.
اغلب سخنرانی‌های ی و بسیاری از درس‌های دوره دبیرستان از این نوعند. در این قبیل سخنرانی‌ها یا معلم ترجیح می‌دهد که سخنانش قطع نشود و تا پایان ادامه یابد. این گونه سخنرانی‌ها را می‌توان به مطالب و سخنانی که از طریق رادیو و تلویزیون بطور یک‌طرفه ایراد می‌شود، تشبیه کرد. در سطوح بالاتر، سخنرانی‌ها ح وعظ و خطابه‌هایی به خود می‌گیرند که در محافل دینی ایراد می‌شوند.
مراحل سخنرانی
سخنرانی هر قدر مفصل یا مختصر باشد، دارای سه بخش به شرح ذیل است:
1. بخش مقدماتی
در این بخش از سخنرانی، معلم زمینه را برای ارائه مطلب آماده می‌سازد و برای این کار از مهارت آماده‌سازی که در فصل مهارت‌های ضمن تدریس آمده است،‌ استفاده می‌کند. سپس، موضوع سخنرانی و برنامه‌ای که برای آن تدارک دیده است را اعلام می‌کند. به عنوان مثال، پس از آماده‌سازی دانشجویان می‌گوید که موضوع سخنرانی ما در درس تاریخ درباره «نهضت‌های ‌بخش» است. شما نکات مهم را یادداشت کنید. در پایان نیز ده دقیقه برای پاسخ به سؤال‌ها اختصاص خواهد یافت.
2. بخش میانی
در این بخش،‌ معلم، اطلاعات و نکات لازم را درباره موضوع بیان می‌کند. بیشترین وقت سخنرانی صرف این بخش می‌شود.
3. بخش پایانی
در بخش پایانی، معلم مطالب و اطلاعات ارائه شده را به یکدیگر ربط می‌دهد؛ مطالب را جمع‌بندی و خلاصه می‌کند؛ به سؤالات پاسخ می‌دهد و در صورت وم برای آنها تکلیف درسی تعیین می‌کند و سخنرانی خود را با یک اختتام مناسب پایان می‌بخشد. جملاتی که برای اختتام انتخاب می‌شوند باید کوتاه، برانگیزاننده و با روح بیان شوند. برای مثال،‌ جمله زیر می‌تواند یک اختتام کوتاه محسوب شود: «یقین دارم که با این سخنان،‌ تلاش شما برای آموختن و مطالعه افزونتر می‌شود.»
عوامل مؤثر در سخنرانی
سخنرانی به عواملی از قبیل صدا، اشارات و حرکات بدن به هنگام سخن گفتن بستگی دارد. در این میان، نقش صدا مهمتر است. بدیهی است که صدا باید واضح و رسا باشد. برخی از معلمان به قدری آهسته صحبت می‌کنند که سخنان آنها شنیده نمی‌شود و همین امر موجب خواب‌آلودگی و خمیازه دانشجویان می‌شود. برخی دیگر خیلی تند حرف می‌زنند؛ به طوری که دانشجویان نمی‌توانند گفته‌های آنها را دنبال کنند؛ عده‌ای با مکث‌های طولانی حرف می‌زنند؛ ‌ای دیگر جویده سخن می‌گویند و گفته‌هایشان مفهوم نیست و یا ممکن است لهجه محلی داشته باشند و یا به علت کمرویی نتوانند درست صحبت کنند و گفتارشان با هیجان و اضطراب همراه باشد. از سوی دیگر، انی هم که همواره با صدای بلند و گوش‌ اش سخن می‌گویند، موجبات و خستگی شنونده را فراهم می‌آورند؛ زیرا صدای بلند از میزان دقت شنوندگان می‌کاهد. بنابراین پرهیز از این عوامل منفی و کوشش در زمینه رفع آنها موجب ثمربخش‌ شدن سخنرانی می‌گردد.
در چه مواردی از روش سخنرانی استفاده می‌کنیم؟
از این روش در موارد زیر استفاده می‌شود:
1. هنگامی که استفاده از روش‌های دیگر ممکن و یا آسان نباشد.
2. در صورتی که تعداد دانشجویان زیاد باشد.
3. در مواردی که دانش جدیدی پدیدار گشته اما در کتاب و مواد آموزشی مطرح نشده است. در این صورت، معلم به وسیله سخنرانی،‌ مطالب جدید را عرضه می‌کند.
4. موقعی که دانشجویان دسال و یا بزرگسالان کم‌سواد هستند و قادر به خواندن و فهمیدن نیستند، به وسیله سخنرانی می‌توان مطالب را برای آنان تشریح کرد.
5. برای ارتباط دادن یک موضوع جدید به مطالب گذشته.
6. برای انواع توضیحاتی که به فعالیت‌های مختلف آموزشی مربوط می‌گردد؛ به ویژه توضیح مطالب مشکل و پیچیده.
7. در مواردی که معلم بخواهد تجارب شخصی خود را برای دانشجویان بازگو کند.
محاسن روش سخنرانی
1. اقتصادی بودن آن: با روش سخنرانی، معلم می‌تواند کلاس‌هایی را که تعداد شرکت‌کنندگان در آنها زیاد است، اداره کند و مطالب نسبتاً زیادی را در مدت زمانی کوتاه آموزش دهد. این روش از این جهت،‌ روشی اقتصادی و مقرون به صرفه می‌باشد.
2. انعطاف‌پذیری: معمولاً مطالب کتاب‌های درسی ثابت‌اند و درک آنها برای دانشجویان آسان نیست. اما معلم با استفاده از این روش می‌تواند با توضیحات بیشتر، ذکر مثال و استفاده از وسایل،‌ مطالب را برای شاگردان قابل فهم سازد.
در حقیقت، سخنرانی مکمل کتاب درسی است و نقصان‌های آن را جبران می‌کند.
3. برای تقویت قوه بیان معلم و مهارت گوش دادن دانشجویان مفید است.
محدودیت‌های روش سخنرانی
1. سخنرانی روشی است که معلم در آن متکلم‌وحده و فعال است و دانشجویان غیرفعال می‌باشند؛ زیرا از آنان انتظار می‌رود که ت در جای خود بنشینند و به سخنان معلم گوش دهند. این ح موجب خستگی دانشجویان می‌شود.
2. این روش برای آموزش مهارت‌های علمی (به ویژه اگر به تنهایی به کار رود) روش مناسبی نیست.
3. در روش سخنرانی، معلم اختلافات فردی افراد را در جریان یادگیری در نظر نمی‌گیرد و مطلب را برای همه به طور ی ان ارائه می‌دهد. از این‌ رو ممکن است ضعف دانشجویان تا هنگام امتحان کشف نشود.
4. سخنرانی روشی است که بیشتر به نفع معلم است تا به سود دانشجو؛ زیرا تدارک دیدن برای ارائه درس از طریق سخنرانی، آسانتر از روش‌های دیگر است.
5. جلب توجه و تمرکز فکری دانشجویان در طول مدت سخنرانی مشکل است.
6. روش سخنرانی، به خصوص اگر به تنهایی به کار رود، برای ایجاد مهارت‌های کلامی در دانشجویان،‌ روش مناسبی نیست.
7. روش سخنرانی برای ایجاد مهارت‌های ذهنی در سطوح بالای یادگیری مانند درک و فهم، کاربرد، تجزیه و تحلیل و غیره مناسب نیست.
8. در روش سخنرانی دانشجو ناچار است مطالبی را که به وی عرضه شده است، به زور تکرار، حفظ کند.
مهارت سخنرانی
چنانچه روش سخنرانی به درستی و با اصول صحیح به کار رود، از معایب آن کاسته و بر محاسن آن افزوده می‌گردد. استفاده از رهنمودهای زیر به کیفیت کار معلم در استفاده از این روش می‌افزاید:
1. اصولاً سخنرانی خوب، به آمادگی دقیق احتیاج دارد.
ارائه سخنرانی بدون آمادگی،‌ ناممکن و ناموفق است. سخنران پیش از آنکه لب به سخن بگشاید، باید دقیقاً بداند که هدفش چیست؟ چه نکاتی را می‌خواهد بگوید؟ با چه نظم و ترتیبی می‌خواهد سخنان خود را عرضه کند؟
و چه تأکیداتی باید در سخنان خود داشته باشد،‌ وی باید از موضوع، مطلب و جریان سخنرانی طرح واضح و روشنی در ذهن خود ترسیم کند و تمام آنها را روی کاغذ بیاورد. همچنین باید وسایلی که احتمالاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدت زمانی که به بخش‌های مختلف سخنرانی اختصاص می‌یابد،‌ تعیین شوند.
2. مطالب سخنرانی باید با پایه تحصیلی و سن شنوندگان تناسب داشته باشد.
3. مطالب سخنرانی نباید آن چنان طولانی باشد که دانشجویان را خسته کند.
4. مثال‌های مناسب و مستدل و گاهی بذله‌گویی، لطف خاصی به سخنرانی می‌دهد.
5. معلم باید پیش از سخنرانی، حداقل یک بار آن را تمرین کند.
6. در صورت امکان، دانشجویان را از پیش در مورد رئوس مطالب یا سؤالاتی که در طول سخنرانی به آنها پاسخ داده خواهد شد، آگاه کند.
7. دانشجویان را نسبت به وظایف خود در جریان سخنرانی آگاه کند. وظایفی از این گونه که مثلاً باید سؤال طرح کنند، یادداشت بردارند و غیره.
8. محیط فیزیکی محل سخنرانی را از نظر سرما و گرما، نور، میز و صندلی مورد ملاحظه قرار دهد.
9. پیش از ارائه مطلب اصلی، دانشجویان را برای شنیدن سخنان خود آماده سازد و برای این منظور از فن آماده‌سازی برای شروع استفاده کند.
10. به هنگام سخنرانی، مهارت صدا و بیان را مورد توجه قرار دهد.
11. نکات مهم و پیچیده را با استفاده از مثال، ترسیم شکل و نمودار و وسایل کمک آموزشی توضیح دهد.
12. از واژه‌هایی استفاده کند که برای فراگیران قابل فهم باشد.
13. سرعت بیان خود را به گونه‌ای تنظیم کند که دانشجویان بتوانند سخنان او را دنبال کنند و یادداشت بردارند.
14. مکث کوتاه و نگاه به تمام دانشجویان و اطراف کلاس، موجب می‌شود که توجه دانشجویان جلب شود و فرصت دهد تا سخنان معلم در ذهن آنان جایگزین گردد. اما مکث نباید با فاصله‌های کوتاه و پس از ادای چند کلمه صورت گیرد؛ بلکه معلم باید بعد از ارائه بخشی از مطالب، مکث کند.
15. سخنرانی نباید خیلی شمرده و کلمه به کلمه ایراد شود؛ زیرا این تمایل در دانشجویان ایجاد می‌شود که همه سخنان را یادداشت کنند و سخنرانی، ح جزوه‌گویی پیدا می‌کند.
16. سخنان باید قابل تقسیم‌بندی به جمله، پاراگراف و بخش باشد.
17. برای جلب حواس شنوندگان از مهارت‌های «تمرکزبخشی» استفاده شود.
18. معلم هنگام سخنرانی بهتر است گاهی جای خود را تغییر دهد.
19. سخنران باید در پایان سخنرانی خود،‌ برای پاسخ به سؤالات شنوندگان، وقت کافی اختصاص دهد.
20. سخنرانی را با یک اختتام خوب و مؤثر و مربوط به موضوع خاتمه دهد و در صورت وم،‌ برای دانشجویان تکلیف درسی تعیین کند.
روش‌ها و فنون تدریس(3)
آیین ی

اشاره
در سه شماره گذشته، شش روش تدریس سقراطی، نظام‌مکتبی، توضیحی، سخنرانی، اکتشافی و مباحثه، به همراه محاسن و معایب هر یک بیان شد. در این شماره نیز روش پرسش و پاسخ برگرفته از کتاب کلیات روش‌ها و فنون تدریس ترجمه و تألیف امان‌الله صفوی تقدیم خوانندگان گرامی می‌گردد.
معارف امیدوار است در آینده نزدیک تجربیات و دیدگاه‌های گرانبهای اساتید را در این موضوعات به سلسله مباحث خود اضافه نماید.
معارف
7. پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ، فنی است که می‌تواند در کلیه روش‌های تدریس و فعالیت‌های آموزشی به کار رود. به ویژه، هنگامی که می‌خواهد دانشجو را به تفکر درباره مفهومی جدید یا بیان مطلبی که آموخته شده است، تشویق کند. این فن، ممکن است برای مرور مطالبی که قبلاً تدریس شده است، مفید باشد و یا وسیله مناسبی برای ارزشی میزان درک دانشجو از مفاهیم موردنظر باشد.
برخی از فنون پرسش و پاسخ به قرار زیر است:
1-7. فرصت سؤال
در جریان فعالیت‌های مختلف آموزشی، ممکن است برای دانشجویان سؤال‌هایی مطرح شود که لازم باشد پاسخ آنها را دریافت دارند. در چنین مواردی باید زمان معینی، مثلاً 5 تا 20 دقیقه، برای پاسخگویی به سؤال‌های دانشجویان در نظر گرفته شود. به دلیل اینکه برای سؤال‌های دانشجویان فرصتی اختصاص داده می‌شود، این فن آموزشی «فرصت سؤال» نامیده‌ می شود.
نمونه برخی از مواردی که از فن «فرصت سؤال» استفاده می‌شود عبارت است از:
- در جریان تدریس، به ویژه هنگامی که از روش سخنرانی استفاده می‌کند، هرگاه تشخیص داد که برای دانشجویان سؤال‌هایی مطرح شده است، باید زمان معینی را برای طرح سؤال‌ها اختصاص‌دهد.
- در مواردی که برای دانشجویان آموزشی نشان داده می‌شود، در آغاز و پایان باید فرصتی برای سؤال تعیین شود.
- ممکن است از فرد مطلعی دعوت به عمل آید تا راجع به موضوعی برای دانشجویان سخنرانی کند؛‌ در چنین مواردی هم باید فرصتی برای سؤال دانشجویان منظور شود.
- در بازدیدها و گردش‌های علمی نیز استفاده از این فن ضرورت پیدا می‌کند.
- هنگام ارزشی (امتحان) از دانشجویان و بسیاری موارد دیگر می‌توان از «فرصت سؤال» استفاده کرد.
محاسن فرصت سؤال
1. چنانچه دانشجویان در زمینه درک مفاهیم مورد بحث ابهامی داشته باشند، از طریق «فرصت سؤال» برطرف می‌شود.
2. با «فرصت سؤال» این امکان برای دانشجویان فراهم می‌شود که معلومات ناکافی و ناقص قبلی خود را تکمیل کنند.
3. «فرصت سؤال»، دانشجویان را به ب اطلاعات بیشتری در زمینه موضوع مورد بحث تشویق می‌کند.
4. در طی «فرصت سؤال»، دانشجویان از پاسخ‌هایی که به سؤال‌های سایرین داده می‌شود نیز استفاده می‌کنند و بر دامنه اطلاعات خود می‌افزایند.
مهارت فرصت سؤال
1. در مواردی که فرصتی برای سؤال معین می‌کنید، ابتدا زمینه سؤال‌ها و مدت آن را مشخص کنید. به عنوان مثال، بگویید: «ده دقیقه فرصت دارید تا سؤال‌های خود را در زمینه درس امروز مطرح کنید.»؛
2. در صورتی که فردی از خارج برای سخنرانی و غیره دعوت می‌شود، زمینه سؤال و مدت آن را اعلام کنید؛
3. دانشجویان را به سؤال تشویق کنید و نشان دهید که سؤال هر مهم است؛
4. سؤال‌های مبهم را توضیح دهید تا سایر دانشجویان‌ منظور سؤال‌کننده را درک کنند؛
5. در صورت وم می‌توانید از دانشجویان بخواهید که سؤال‌های خود را روی کاغذ بنویسند. پس از جمع‌آوری سؤال‌ها، آنها را با صدای بلند بخوانید و با ذکر نام سؤال‌کننده، پاسخ دهید.
2-7. پرسش‌های پیگیر
پرسش‌های پیگیر، توسط به شکلی منظم و پی در پی و بلافاصله پس از نخستین پاسخ دانشجو، مطرح می‌شوند. هدف از پرسش‌های پیگیر، راهنمایی دانشجو برای رسیدن به پاسخ مورد نظر است. در حقیقت، با اینگونه سؤال‌ها ذهن دانشجو را تحریک می‌کند. در نتیجه، توجه دانشجو به پاسخ‌های خود بیشتر می‌شود و با تمرکز حواس و تفکر بیشتر مسئله را مورد بررسی قرار داده و پاسخ‌‌هایی را که ناشی از تفکر عمیق‌تر و پخته‌تر است، ادامه می‌دهد. استفاده از این فن، سبب می‌شود که شاگرد به تدریج به سطوح بالاتر یادگیری برسد. پرسش‌های پیگیر، شاگرد را یاری می‌دهد تا پرسش‌های خود را روشن‌تر، صحیح‌تر، دقیق‌تر و عمیق‌تر بیان کند. این فن به روش سقراط شباهت دارد.
3-7. مهارت پرسش
باید توجه داشت که خوب سؤال ، به خوب درس دادن کمک بسزایی می‌کند. معلم با این فن می‌تواند دانشجو را به یادگیری مؤثر راهنمایی کند. با استفاده از نکات و رهنمودهای زیر، مهارت خود را در پرسش تقویت کنید.
انواع پرسش
پرسش‌ها را با توجه به منظور و محتوایی که دارند، می‌توان به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد:
1. یادآوری و بازشناسی‌هایی که فقط معلومات حفظی را می‌سنجد؛ مثال: اسامی براهن اثبات واجب الوجود کدام است؟
2. مقایسه‌ای؛ مثال: تفاوت دیدگاه‌های وظیفه‌گرا و غایت‌گرا در فلسفه اخلاق چیست؟
3. انتخ ؛ مثال: میان تدریس یا فعالیت‌های پژوهشی کدامیک را ترجیح می‌دهید؟
4. علت و معلولی؛ مثال: چرا بداء حاصل می‌شود؟
5. توضیحی؛ مثال: برهان سینوی چگونه به اثبات واجب الوجود می‌انجامد؟
6. سؤال برای خلاصه ؛ مثال: آیا می‌توانید تأثیر ی کاریزماتیک در پیروزی انقلاب‌ها را در چند جمله خلاصه کنید؟
7. سؤال برای ذکر مثال؛ مثال: برای موضوعی که گفتید می‌توانید مثالی بزنید؟
8. تجزیه‌ای؛ مثال: آیا می‌توانید خصوصیات انسان مدرن را ذکر کنید؟
9. سؤال برای طبقه‌بندی. نظرات نیکی کدی در کدام دسته از نظریه‌های انقلاب قرار می‌گیرد؟
10. سؤال برای نتیجه‌گیری؛ مثال: از نامه حضرت (ع) به مالک اشتر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
طرز سؤال
هنگام طرح سؤال به نکات زیر توجه داشته باشید:
1. سؤال باید روشن و واضح باشد و اصطلاحات و مطالب نامأنوس نداشته باشد تا دانشجو معنی دیگری از آن برداشت نکند؛
2. سؤال نباید طوری طرح شود که جواب آن فقط بله و یا خیر و یا یک جمله کوتاه باشد؛ زیرا همانطور که گفته شد، سؤال باید دانشجو را به تفکر وا دارد؛
3. سؤال باید منظور مشخصی را تعقیب کند و هدفدار باشد؛
4. سؤال باید حتی‌الامکان مختصر باشد و با سن، استعداد و پایه تحصیلی دانشجو تناسب داشته باشد؛
5. سؤال نباید فقط حافظه و معلومات حفظی را بسنجد؛
6. سؤال نباید جو را بخواهد که عین جملات کتاب باشد زیرا این‌گونه سؤال‌ها دانشجو را به یادگیری طوطی‌وار ترغیب می‌کند؛
7. جمله‌ای که برای سؤال به کار می‌رود، حاوی چند سؤال نباشد؛ بلکه فقط یک سؤال را مطرح کند؛
8. باید وقت کافی به دانشجو داده شود تا بتواند فکر کند و جواب بدهد؛
9. سؤال نباید جواب را هم در بر داشته باشد؛
10. حتی الامکان باید سعی شود تا همه دانشجویان در پاسخگویی به سؤال‌ها شرکت کنند و سؤال و جواب فقط به عده خاصی اختصاص نیابد
loading...
حذف ویرایش نمایش مطلب
ارسال شده در چهارشنبه، ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ - ساعت ۱:۳۵ ‎ب.ظ - نظرات: 0

 

راهنما
در این صفحه میتوانید یادداشت های وبلاگ خود را مشاهده کنید و در صورت وم آنها را ویرایش یا حذف نمایید. همچنین امکان نمایش یادداشت های ارسال شده در یک بازه زمانی خاص و یا نمایش یادداشت های مرتبط با یک کلمه کلیدی خاص نیز در این صفحه وجود دارد.

با کلیک بر روی عنوان هر یادداشت، متن آن یادداشت بدون عناصر گرافیکی (مانند ع ها) در زیر عنوان نمایش داده میشود و با کلیک دوباره روی عنوان یادداشت، متن مخفی میشود.

با زدن دکمه حذف یک مطلب ، پس از تایید حذف ، آن مطلب به همراه تمام نظراتش (در صورت داشتن نظر) برای همیشه از وبلاگ شما حذف خواهد شد.

جلوی مطالبی که تا کنون هیچ نظری برای آنها درج نشده است، آی نمایش نظرات نمایش داده نمیشود.

برای تغییر وضعیت پست ها از ح منتشر شده به ح پیش‌نویس روی دکمه ی ویرایش مطلب کلیک کنید. سپس بجای دکمه ی انتشار، دکمه ی پیش نویس را فشار دهید. با اینکار مطلب از وبلاگ شما خارج شده و بصورت پیش نویس در این صفحه نشان داده میشود..


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق و بررسی در مورد پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 101

 

نقد

آرزو درگیتی

چگونه جمشید، با د درب دوزخ را بـست ؟

*** پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی ***

مـنـوچـهـرجـمـالـی

kurmali press

isbn 1 899167 61 7

2005

ما آنچیزی نیستیم ، که ساخته اند

ما آنچیزی میشَـویم ، که میجوئیم

ما خدائی را میجوئیم که آب روانست، و تخم هستی ما، آنرا شب و روز مینوشد، تا بروید و درفرازش ، خوشه بینش شود ، وتا ازمکیدن این آب، تخم هستی ما ، بروید و دراین گیتی بهشت ازما برآید، و سراپایمان ، خنده شود . تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زیباشود ، تا باهم اصل زیبائی باشیم .ما خدائی را میجوئیم که درهم به پیچیم ، مانند پیچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زیبائی و هم آهنگی وجشن و بینش باشیم . جائی ترس و بیم هست، که خدا و انسان، همآغوش و جفت و آمیخته باهم نیستند . از بریدگی خدا ازانسان، زشتی و بیم درگیتی، پیدایش می یابد . انسان ، زشت میشود، چون دراین ب ، گنا ارمیشود، و خدا ، زشت میشود، و میترسد که صورت خود را بنماید و ازانسان ، زشت تصویر گردد .هنگامی خدا از انسان، بریده میشود، خدا ، تبدیل به خالق ومعبود ، و انسان، تبدیل به مخلوق وعبد میشود ، و دیگر،« یارهمدیگر» نیستند، و با این بریدگی ازهم ، زشتی ودوزخ، پیدایش می یابد، که پیکر ی « بیم وترس» است ، وهردو ازهم میترسند وازهمدیگر میگریزند . یکی منکرخدا میگردد ، تا ازاو، بیابد، و دیگری ، قدرت انحصاری میطلبد، تا انسان را بزنجیروبند بکشد .هنگامی خدا از انسان بریده و کرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بیم و دوزخ ، پیدایش یافت . آنگاه خدا، از دنیا بریده شد، دنیا زشت وفانی شد ، و بهشت ازدنیا ، تبعید گردید ، ونیازبه ایمان آوردن به غیب بود .آنگاه که خدا را ازانسان ب د، انسان دررنج و کین ورزی هبوط کرد وگنا ارشد،و خدا،محکوم به خودپرستی وقدرتپرستی و انحصار قدرت به خود شد .

آنگاه که خدارا ازانسان ب د، انسان برآن شد، که خدارا فراموش کند، و خدا برآن شد، که انسان را عبد خودش کند، و فراموشی انسان را گناه بداند . آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، انسان کوشید که در دنیا، بهشت برای خودش بسازد، و خدا ، آن بهشت را ویران ساخت، و کوشید که بهشتی، فراسوی دنیا برای غلامان حلقه بگوشش بسازد که عمرخود را صرف عبودیت او کرده اند و هیچگاه از آن یاد نیاورده اند که باخدا ، جفت و یارند . ودرهردو، عشق،خشکید.آنگاه که خداراازانسان ب د، خدا برای انسان،عظیم ووحشت آورشد، وانسان، پشت به خدا کرد وازاو گریخت،وخدا، تنها ماند .آنگاه که خدا را ازانسان ب د، جشن گاهها، تبدیل به معابدشدند ، و خدا وانسان ، دیگر نمیتوانستند باهم ب ند، با هم بنوازند ، با هم آواز بخوانند و باهم بخندند .

آنگاه که خدارا ازانسان ب د ، خدا، قدرت پرست شد و هرکه را خواست، عزیزکرد و هرکه را خواست ذلیل کرد، و قدرت را به خود منحصر ساخت، وانسان را ازآن محروم ساخت ، وفضیلت انسان را تسلیم شدن و مطیع بودن و عبودیت کرد . تا انسان دربرابراو، همیشه احساس تقصیر و نقص وعجزکند ، و تنها خداست که حق به « کبر« دارد ، و کبر فروختن برای خدا، حتا فضیلت است و او خودش را بنام« اکبر» ستود .آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، این بزرگترین توهین شد که انسان لب برلب خدا بنهد و اورا ببوسد ، گیسوی خدا را با انگشتانش، شانه کند و اورا در آغوش بگیرد و با او دریکجا مانند زال خانه بگیرد ، و برای خدا، برترین نقص شد که با انسان بیامیزد، تا آلوده به عجزو فقرو نقص و ضعف نگردد ، تا متعالی وپاک بماند .آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، انسان از دیدن چهره خدا ، چنان به وحشت میافتد که جادرجا میمیرد و جانش ازقالب تهی میگرددو خدا ، حق ندارد که صورتهائی ازخود بکشد و آنهارا رنگین کند و پیکرهای خودرا بتراشد . خدا، نقاشی و پیکرسازی و رنگرزی را فراموش کرد .آنگاه که خدارا ازانسان ب د ، انسان حق نداشت ، هیچ را جز خدا دوست بدارد . بدینسان، سرچشمه عشق دراو خشکید ، چون خدا هم ، که ازاو بریده شده بود ، دیگر دوست داشتنی نبود . او به ی که ازاو بریده است، تعظیم میکند ، ولی نمیتواند اورا دوست بدارد .آنگاه که خدارا ازانسان ب د، خدا ، کامل شد، و با رسیدن به کمال ، را ازدست داد ، چون درکمال، نیست . وانسان، ناقص شد، و هرناقصی، آزاد است ، ولی گنا ار. ودرانسان ، جمع گناه ِناقص بودن وداشتن ِ ، مزه را هم از بین برد .

اینست که خدا و انسان، به فکرآن افتادند که بازباهم بیامیزند و همگوهروهمسرشت بشوند، و باز به هم بپیچند ، وبازیکی آب ، و دیگری ، تخم بشود تا باهم بیامیزند و برویند ، و باز یکی تارو دیگری پود بشود ، تا باهم یک جامه بشوند، و تا خدا، جنینی درزهدان انسان بشود . آنگاه که انسان وخدا باهم


با


تحقیق و بررسی در مورد پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 112

 

نقد

آرزو درگیتی

چگونه جمشید، با د درب دوزخ را بـست ؟

*** پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی ***

مـنـوچـهـرجـمـالـی

kurmali press

isbn 1 899167 61 7

2005

ما آنچیزی نیستیم ، که ساخته اند

ما آنچیزی میشَـویم ، که میجوئیم

ما خدائی را میجوئیم که آب روانست، و تخم هستی ما، آنرا شب و روز مینوشد، تا بروید و درفرازش ، خوشه بینش شود ، وتا ازمکیدن این آب، تخم هستی ما ، بروید و دراین گیتی بهشت ازما برآید، و سراپایمان ، خنده شود . تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زیباشود ، تا باهم اصل زیبائی باشیم .ما خدائی را میجوئیم که درهم به پیچیم ، مانند پیچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زیبائی و هم آهنگی وجشن و بینش باشیم . جائی ترس و بیم هست، که خدا و انسان، همآغوش و جفت و آمیخته باهم نیستند . از بریدگی خدا ازانسان، زشتی و بیم درگیتی، پیدایش می یابد . انسان ، زشت میشود، چون دراین ب ، گنا ارمیشود، و خدا ، زشت میشود، و میترسد که صورت خود را بنماید و ازانسان ، زشت تصویر گردد .هنگامی خدا از انسان، بریده میشود، خدا ، تبدیل به خالق ومعبود ، و انسان، تبدیل به مخلوق وعبد میشود ، و دیگر،« یارهمدیگر» نیستند، و با این بریدگی ازهم ، زشتی ودوزخ، پیدایش می یابد، که پیکر ی « بیم وترس» است ، وهردو ازهم میترسند وازهمدیگر میگریزند . یکی منکرخدا میگردد ، تا ازاو، بیابد، و دیگری ، قدرت انحصاری میطلبد، تا انسان را بزنجیروبند بکشد .هنگامی خدا از انسان بریده و کرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بیم و دوزخ ، پیدایش یافت . آنگاه خدا، از دنیا بریده شد، دنیا زشت وفانی شد ، و بهشت ازدنیا ، تبعید گردید ، ونیازبه ایمان آوردن به غیب بود .آنگاه که خدا را ازانسان ب د، انسان دررنج و کین ورزی هبوط کرد وگنا ارشد،و خدا،محکوم به خودپرستی وقدرتپرستی و انحصار قدرت به خود شد .

آنگاه که خدارا ازانسان ب د، انسان برآن شد، که خدارا فراموش کند، و خدا برآن شد، که انسان را عبد خودش کند، و فراموشی انسان را گناه بداند . آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، انسان کوشید که در دنیا، بهشت برای خودش بسازد، و خدا ، آن بهشت را ویران ساخت، و کوشید که بهشتی، فراسوی دنیا برای غلامان حلقه بگوشش بسازد که عمرخود را صرف عبودیت او کرده اند و هیچگاه از آن یاد نیاورده اند که باخدا ، جفت و یارند . ودرهردو، عشق،خشکید.آنگاه که خداراازانسان ب د، خدا برای انسان،عظیم ووحشت آورشد، وانسان، پشت به خدا کرد وازاو گریخت،وخدا، تنها ماند .آنگاه که خدا را ازانسان ب د، جشن گاهها، تبدیل به معابدشدند ، و خدا وانسان ، دیگر نمیتوانستند باهم ب ند، با هم بنوازند ، با هم آواز بخوانند و باهم بخندند .

آنگاه که خدارا ازانسان ب د ، خدا، قدرت پرست شد و هرکه را خواست، عزیزکرد و هرکه را خواست ذلیل کرد، و قدرت را به خود منحصر ساخت، وانسان را ازآن محروم ساخت ، وفضیلت انسان را تسلیم شدن و مطیع بودن و عبودیت کرد . تا انسان دربرابراو، همیشه احساس تقصیر و نقص وعجزکند ، و تنها خداست که حق به « کبر« دارد ، و کبر فروختن برای خدا، حتا فضیلت است و او خودش را بنام« اکبر» ستود .آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، این بزرگترین توهین شد که انسان لب برلب خدا بنهد و اورا ببوسد ، گیسوی خدا را با انگشتانش، شانه کند و اورا در آغوش بگیرد و با او دریکجا مانند زال خانه بگیرد ، و برای خدا، برترین نقص شد که با انسان بیامیزد، تا آلوده به عجزو فقرو نقص و ضعف نگردد ، تا متعالی وپاک بماند .آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، انسان از دیدن چهره خدا ، چنان به وحشت میافتد که جادرجا میمیرد و جانش ازقالب تهی میگرددو خدا ، حق ندارد که صورتهائی ازخود بکشد و آنهارا رنگین کند و پیکرهای خودرا بتراشد . خدا، نقاشی و پیکرسازی و رنگرزی را فراموش کرد .آنگاه که خدارا ازانسان ب د ، انسان حق نداشت ، هیچ را جز خدا دوست بدارد . بدینسان، سرچشمه عشق دراو خشکید ، چون خدا هم ، که ازاو بریده شده بود ، دیگر دوست داشتنی نبود . او به ی که ازاو بریده است، تعظیم میکند ، ولی نمیتواند اورا دوست بدارد .آنگاه که خدارا ازانسان ب د، خدا ، کامل شد، و با رسیدن به کمال ، را ازدست داد ، چون درکمال، نیست . وانسان، ناقص شد، و هرناقصی، آزاد است ، ولی گنا ار. ودرانسان ، جمع گناه ِناقص بودن وداشتن ِ ، مزه را هم از بین برد .

اینست که خدا و انسان، به فکرآن افتادند که بازباهم بیامیزند و همگوهروهمسرشت بشوند، و باز به هم بپیچند ، وبازیکی آب ، و دیگری ، تخم بشود تا باهم بیامیزند


با


تحقیق درباره پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص


مشاهده متن کامل ...
آیا می دانید
درخواست حذف اطلاعات

آیا میدانید: درطول 8 سال دفاع مقدس:


45000 شهید نام محمد 


20000 شهید درنامشان کلمه الله داشته اند  


30000 شهید نام علی


2000 شهید نام رضا


13000شهید نام حسین


5400 شهید نام عباس 


4500 شهید نام اکبر


3500 شهید نام اصغر


2300 شهید نام قاسم داشته اند


وبقیه نامهای مطهر دیگری داشته اند


آیا میدانید : از 213 هزار شهید 171235 هزار شهید درخط مقدم ، 16870 نفر براثر حملات هوائی و توپخانه وبقیه در مکانهای دیگر از جبهه به شهادت رسیده اند


آیا میدانید:


44 درصد سن آنها از16 تا20 سال 


30 درصد از21 تا 26 سال


8 درصد 26 تا 30 سال 


18 درصد بالای 30 سال بوده اند


عزیزان ممکن است این آمارها کمی با دگر آمارها متفاوت باشد اما نفس کار مهم است که همیشه به یاد باشیم


تقدیم به روح ملکوتی 213هزار شهید دفاع مقدس


 همیشه به یاد باشیم 


 


دانستنی های جنگ تحمیلی(اولین ها)


اولین ها


 


اولین گلوله ای که از یک دستگاه تانک در جنگ ایران و عراق به سوی کشورمان شلیک شد توسط ملک حسین، پادشاه وقت اردن انجام گرفت. 


 


اولین عملیات منظم رزمندگان ، عملیات « مهدی علیه السلام در تاریخ 1359/12/26 9 در منطقه غرب گرد انجام شد. 


 


اولین ایستگاههای صلواتی جبهه ها در شهر بستان (پس از آزادسازی) راه اندازی شد. 


 


اولین عملیات نیروی هوایی ، تنها به دشمن، در بعداز ظهر 31 شهریور ماه 1359 صورت گرفت که صدمات جبران ناپذیری به 2 پایگاه مهم هوایی عراق به نامهای «الرشید» و «شعبیه» وارد نمود. 


 


اولین عملیات نیروی دریایی در هفتم آذر ماه 1359 انجام شد. 


 


اولین حضور ی در جنگ تحمیلی در اوا سال 1359 صورت گرفت و تا یکی دو ماه از ابتدای سال 1360 ادامه یافت. 


 


اولین موشک ایران برای مقابله به مثل در ساعت 2:40 بامداد 21 اسفند 1362 به سوی شهر کرکوک در عراق و سپس از 23 اسفند تا 25 داد سال 1364، تعداد 12 موشک به شهر بغداد پرتاپ شد. 


 


اولین عملیات آبی خاکی دلاور مردان غیور با نام «خیبر» در سوم اسفند ماه 1362 در منطقه هور در جزایر مجنون انجام گردید. 


 


اولین عملیات دریایی پاسداران در خلیج فارس، با نام کربلای 3 در شهریور ماه 1365 انجام شد. 


 


اولین عملیات بیرون راندن دشمن تا نقطه مرزی، عملیاتی به نام «طریق القدس» بود که در 30 دقیقه بامداد روز یکشنبه هشتم آذر ماه 1360 صورت گرفت و نیروهای دشمن تا نقطه مرزی تنگه چزابه به عقب رانده شدند و شهر بستان نیز آزاد شد. 


 


اولین بار در عملیات رمضان، جنگ به داخل خاک عراق کشیده شد. 


 


اولین حمله موشکی رژیم م عراق علیه ای کشورمان، در تاریخ 16 مهر ماه 1359 با شلیک 3 فروند موشک به شهر مقاوم دزفول آغاز شد. 


 


اولین خودروهای پ ند شیمیایی توسط جهادگردان جهادسازندگی اصفهان، به منظور مقابله با بمب های شیمیایی طراحی و ساخته شد. 


 


اولین کشوری که از نخستین روزهای جنگ به طور رسمی از عراق حمایت کرد اردن بود. 


 


اولین گردان از ون و طلاب حوزه علیه قم در سومین روز دشمن بعثی عراق، توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه، به جبهه اعزام شد. 


 


اولین شهر عراق که به تصرف نیروهای ایران در آمد، شهر پنجوین بود. 


 


اولین پیروزی عظیم ایران در جنگ، عملیات ثامن الائمه علیه السلام است که در تاریخ 5/7/1360 و با حضور لشکر 77 پیاده و نیروهای و بسیج مردمی در شمال آبادان و شرق رود کارون اجرا گردید و محاصره آبادان به کلی درهم ش ت.


 


اولین قرارگاه مشترک و در عملیات طریق القدس، توسط شهید حسن باقری بنیان نهاده شد که خود فرماندهی آنرا به عهده داشت. 


 


اولین گزارشگر صدا و سیما که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسید، شهید علی اصغر بود. 


 


اولین فرمانده اسیر دفاع مقدس، فرمانده شجاع پاسداران گرد به نام «حبیب شریفی» بود. 


 


اولین شاعر شهید دفاع مقدس، حسین ارسلان متخلص به «رخشا» بود که در تاریخ 20 آذر ماه سال 1364 در هور الهویزه به شهادت رسید. 


 


اولین مفقود الاثر دوران دفاع مقدس، حجت ال احمد ظریفیان بود. 


 


اولین خلبان شهید دوران دفاع مقدس، شهید فیروز حسنی بود. 


 


اولین شهری که به صورت گسترده، قربانی سلاحهای شیمیایی شد، شهر سردشت استان آذربایجان غربی بود که در روز هفتم تیر ماه سال 1362 مورد تهاجم قرار گرفت. 


 


اولین فرمانده لشکر شهید دوران دفاع مقدس، حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله بود که در اسفند ماه سال 1362 در جزیره جنوبی مجنون به شهادت رسید. 


 


اولین عملیات چریکی توسط شهید مصطفی چمران، بر علیه تانک‌های دشمن که تا چند کیلومتری اهواز پیشروی کرده بودند، فرماندهی شد. 


 


اولین شهید مجلس شورای ی در دوران دفاع مقدس، شهید مصطفی چمران محترم مردم تهران بود. 


 


اولین لشکر پاسداران، لشکر 14 حسین علیه السلام است که به فرماندهی شهید حاج حسین ازی و با ابلاغ ستاد عملیات جنوب، رسماً تشکیل گردمشاهده متن کامل ...
معما های مربوط به قرآن
درخواست حذف اطلاعات

معماهای مربوط به قرآن

1. قرآن کریم طی مدت چند سال بر اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ نازل شده است؟

2. نخستین ی که قرآن را اعراب گذاری کرد چه ی بود؟

3. چاپ قرآن برای نخستین بار در ایران در چه سالی انجام شد؟

4. «زینت قرآن» چیست؟

5. اولین گردآورندة قرآن چه ی بود؟

6. کدام کتاب به «اخ القرآن» (برادر قرآن) معروف است؟

7. کدامیک از ان معصوم ـ علیهم السلام ـ بود که خوش صداترین مردمان در قرائت قرآن بود؟

8. اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف چه ی بود؟

9. نخستین شخصی که علم تجوید قرآن را به رشتة تحریر درآورد که بود؟

10. «بهار قرآن» چیست؟

11. کدام کتاب به « اخت القرآن» (خواهر قرآن) معروف است؟

12. نخستین مفسر قرآن چه ی بود؟

13. اولین ی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود؟

14. آن چیست که سرمایه دین است؟

15. چند تن از شاعران ایرانی در کودکی حافظ کل قرآن بوده اند؟

16. اولین شخصی که در مکه به صورت علنی قرآن خواند که بود؟

17. آن چیست که بهترین ذکرهاست؟

18. خداوند متعال توصیه فرموده اند قرآن را بیشتر به چه سبک و صورت بخوانید؟

19. نخستین ی که در زمان حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ یکی از سوره های قرآن را به زبان فارسی ترجمه کرد که بود؟

20. نام چند «کتاب مقدس» در قرآن آمده است؟

21. اولین ی که در صدر قرآن نویسی کرد که بود؟

22. کدام عبادت است که انجام و ترک آن حرام است؟

23. اولین شخصی که در «قرائت قرآن کریم» کتاب نوشت که بود؟

24. به چه انی «قراءسبعه» می گویند؟

25. کدام زن بود که حافظ قرآن بود و مدت بیست سال تمام جز آیات قرآن حرف دیگری بر زبانش جاری نشد و با مردم نیز به وسیله آیات قرآن سخن گفت؟

26. «وقف غفران» چیست و چند مورد می باشد؟

27. نخستین شخصی که خط نسخ را ابتکار کرد، و قرآن کریم با این خط نوشته شد که بود و این امر در چه زمانی صورت گرفت؟

28. نخستین قاری مصری که نشان درجه اول فنون و علوم قرآنی را ب کرد چه ی بود

29. کدام یک از قاریان ایران برای اولین بار در مسابقات بین المللی قرائت قرآن به مقام نخست رسید؟

30. قرائت قرآن کریم چند مرحله دارد، آنها را نام ببرید؟

31. اولین شخصی که قرائت های مختلف را در هفت قرائت مختلف منحصر ساخت که بود؟

32. قرآن کریم برای اولین بار در چه زمانی و در کجا به چاپ رسید؟

33. اولین ی که قرآن را به زبان فرانسوی ترجمه کرد که بود؟

34. کدام کشور ی برای نخستین بار اقدام به چاپ قرآن کرد؟

35. اولین ی که قرآن را به زبان آلمانی ترجمه کرد که بود؟

36. ترجمه کامل قرآن به زبان انگلیسی برای اولین بار توسط چه ی صورت گرفت؟

37. اولین قاری قرآن کریم که قرآن را به صورت ترتیل خوانده چه نام دارد؟

38. اولین ی که قرآن را به زبان اسپانیایی ترجمه کرد که بود؟

39. اشخاصی که به گرد آوری قرآن کریم در زمان رسول گرامی (ص) اقدام د چه نام دارند؟

40. «ابوالاسود دوئلی» شاگرد کدام (ع) بوده است؟

41. «علائم وقف در قرآن» توسط چه ی وضع شده است؟

42. کتاب «تفسیر المیزان» تألیف چه ی است؟

43. کتاب «تفسیر نور الثقلین» تألیف چه ی است؟

44. «دعای پیش از خواندن قرآن» از کدام یک از معصومین نقل شده است؟

45. «تفسیر مجمع البیان» توسط چه ی تفسیر و تألیف شده است؟

46. «دعای ختم قرآن» از کدام یک از معصومین نقل شده است؟

47. اولین شخصی که در «آیات الاحکام» کتاب نوشت که بود؟

پاسخ‎ها:

1. قرآن طی مدت «23 سال» بر اکرم ـ صلی الله علیه و اله ـ نازل شده است.

2. «ابوالأسود دوئلی» اولین ی بود که قرآن را اعراب گذاری کرد.

3. قرآن کریم برای نخستین بار در ایران در سال «1246 هجری قمری» در دورة قاجاریه با چاپ حروفی منتشر شد.

4. زینت قرآن «صوت زیباست».

5. اولین گردآورنده قرآن «حضرت علی ـ علیه السلام ـ » است.

6. «نهج البلاغه» به برادر قرآن(اخ القران) معروف است.

7. « سجاد ـ علیه السلام ـ » خوش صداترین مردمان در قرآئت قرآن بود.

8. اولین کتاب تفسیر قرآن تألیف «سعید بن جبیر» است.

9. نخستین شخصی که علم تجوید را به رشته تحریر در آورد «ابو عبید قاسم بن سلام» بود.

10. «ماه مبارک رمضان» بهار قرآن است.

11. «صحیفه سجادیه» به خواهر قرآن(اخت القران) معروف است.

12. نخستین مفسر قرآن «حضرت علی ـ علیه السلام ـ بود.

13. نخستین شخصی که قرآن را نقطه گذاری کرد «ابوالاسود دوئلی» بود.

14. قرآن کریم «سرمایه دین» است.

15. سه تن ازشاعران ایرانی که در کودکی و نوجوانی حافظ قرآن بوده اند عبارتند از: 1. رودکی، 2. حافظ، 3. ناصر خسرو».

16. «عبدالله بن مسعود» اولین شخصی بودکه در مکه به صورت علنی قرآن خواند.

17. قرآن مجید بهترین ذکرها است.

18. حضرت حق توصیه فرموده اند که قرآن را به صورت «ترتیل» بخوانید.

19. کتاب هایی که در ماه مبارک رمضان نازل شده اند عبارتند از: «انجیل، تورات، زبور، صحف و قرآن کریم».

20. «سلمان فارسی» اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

21. کتاب های مقدسی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: «قرآن، انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم و صحف موسی».

22. انسان مست که در «آیه 43سوره نساء» انسان مست را از خواندن نهی می کند(همانگونه که برآنشخص مکلف واجب است،درآنحال خواندن بر او جایز نیست).

23. «ابان بن تغلب» که یکی از شاگردان سجاد ـ علیه السلام ـ بود اولین شخصی بود که در قرائت قرآن کریم کتاب نوشت.

24. به هفت نفر از معروف ترین راویان قرآن کریم قراء سبعه می گویند که عبارتند از: 1. عاصم بن نجود کوفی 2. ابن کثیر مکّی 3. ابوعمرو بفثری 4. نافع مدنی 5. حمزه کوفی 6. ائی کوفی 7. ابن عامر.

ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که در ایران قرآن ها به نقل از «حفص» از «عاصم بن نجود کوفی» نوشته می شود.

25. این خانم «خادمه حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ » (فضه عالمه) بود.

26. (وقف غفران) در قرآن کریم «15 مورد» می باشند و علت نیز این است که رسول اکرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت در بعضی آیات وقف نموده و برای مغفرت بندگان خدا دعا می د لذا از این رو آن وقف ها را وقف غفران نامیده اند.

27. «ابوعلی محمد بن علی بن حسین مُقْلة اثنا عشری» در سال 310 قمری خط نسخ را ابتکار کرد و به سبب آسانی و زیبایی که داشت بلافاصله جایگزین خط کوفی شد.

28. « محمود خلیل الحُصری» اولین قاری مصری بود که این نشان را دریافت کرد.

29. اولین قاری ایرانی که در مسابقات بین المللی قرائت قرآن مقام اول را از آن خود کرد آقای «عباس سلیمی» بوده در سال 1358 در کشور ما ی به این مقام رسید.

30. قرائت قرآن چهار مرحله دارد: 1. ترتیل، 2. تحقیق، 3. تحدیر، 4. تدویر.

31. «ابوبکر بن احمد بن موسی» بود که در قرن سوم هجری به این کار اقدام نمود.

32. قرآن کریم برای اولین بار در سال 1694 میلادی برابر با 1105 قمری به اهتمام «ابراهام انکلمان» با مقدمه ای به زبان لاتین در هامبورگ منتشر شد.

33. «آندره دوریه» بود که در سال 1347 میلادی اقدام به این کار کرد.

34. اولین کشور ی که اقدام به چاپ قرآن کرد «ایران» بود.

35. «سولومون شوایگر».

36. «ال اندر روس اسکاتلندی».

37. « محمود خلیل الحُصری» اولین شخصی است که قرآن را به صورت ترتیل خواند.

38. «ابراهام طلیطله ای».

39. اشخاصی که به گردآوری قرآن در زمان ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ اقدام د عبارتند از: علی ابن طالب ـ علیه السلام ـ ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، اُبَیّ بن کعب و ابو زید ثابتبن زید بن نعمان.

40. ابو الاسود دوئلی شاگرد حضرت علی ـ علیه السلام ـ » بوده است.

41. علائم وقف توسط «شیخ عبدالله سجاوندی» که یکی از قرّاء اهل سنت می باشد وضع شده است.

42. کتاب «تفسیر المیزان» تألیف علامة بزرگوار طباطبائی است.

43. کتاب «تفسیر النور الثقلین» توسط «شیخ عبدالعلی بن » تألیف و تفسیر شده است.

44. حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ .

45. این کتاب توسط «فضل بن حسن طبرسی» تفسیر و تألیف شده است.

46. «دعای ختم قرآن» از صادق ـ علیه السلام ـ » نقل شده است.

47. محمد بن سائب کلبی اولین شخصی بود که کتاب «آیات الاحکام» نوشت.مشاهده متن کامل ...
شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد
درخواست حذف اطلاعات

نویسنده کتاب مطرح کرد
«شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد» حاوی نگاه نکته بین به بخشی از اجتماع
فرهنگی و هنری 16:2:27

1395/06/07

نویسنده کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد با بیان اینکه توجه به اولین های شهر مشهد، نگاه نکته بین به بخشی از اجتماع است، خاطرنشان کرد: این نگاه با ایجاد موسسات و یا کارهای زیربنایی و جدید نقش موثری در ابعاد مدنی اجتماع داشته اند.
غلامرضا آذری خا تر در گفت وگو با ایسنا، منطقه اسان، با بیان اینکه ازاین رو شناخت و معرفی این گروه و یا این موسسات و دیگر مواردی که در موضوع اولین ها قابل بررسی است، می تواند گوشه ای از تاریخ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی مشهد را نمایان سازد، اظهار کرد: پژوهش در موضوع اولین های شهر مشهد می تواند گامی مهم در جهت شناساندن هویت شهر مذهبی مشهد باشد. برای مردم مهم است بدانند اولین های شهر مشهد چه انی هستند و چگونه شکل گرفته اند. مساله ای که در ارتباط با اول و اولین وجود دارد، تفاوت این دو مفهوم است. در واقع این پژوهش درصدد معرفی نفرات اول نیست، بلکه به معرفی اولین ها می پردازد.
وی ادامه داد: اولین ها همیشه اولین می مانند ولی اول بودن مقطعی و زودگذر است. این تفاوت ها موجب شده است تا پیرامون اولین ها کتاب ها و تحقیقات مستقلی انجام شود.
آذری خا تر تاکید کرد: اولین های هر شهر تاثیراتی در ساختار مدنی آن جامعه هم دارند. به طوری که این تاثیرات برخی مواقع موجب تحولی عظیم شده است. در هر جامعه ای نخبگان نقش موثری در تغییر و تحولات دارند و گاهی این نخبگان جزو اولین ها محسوب می شوند.
نویسنده کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد اضافه کرد: به هر حال وقتی صحبت از اولین ها می شود، بیشتر جنبه های ارزشی این موضوع مد نظر است و همیشه «اول بودن» یا مساله اولین، نوعی رقابت مثبت را در ذهن تداعی می کند.
وی با اشاره به تفاوت دیدگاه ها در مورد مفهوم اول بودن، عنوان کرد: نگاه جوامع به اولین ها متفاوت است. بعضی مواقع اولین ها مشکلاتی داشته اند و مسایل فراوانی را تحمل کرده اند؛ به ویژه اگر این اولین بودن در زمینه تکنولوژی یا صنعت باشد، این مساله بیشتر قابل تامل و بررسی است.
نویسنده کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد با اشاره به نگارش این کتاب و موضوعات برجسته آن گفت: کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد درصدد است تا به شناسایی شماری از رویدادها و اشخاصی که نقشی در مسائل و تحولات جدید داشته اند، بپردازد.
آذر خا تر افزود: با توجه به اینکه تقریبا تحولات صورت گرفته در جامعه مشهد از اوا دوره قاجار بوده است، بنابراین محدوده زمانی کتاب بیشتر از اوا دوره قاجار تا پیش از سال 1357 را دربر می گیرد. البته موارد متعددی نیز پیش و پس از محدوده زمانی یاد شده مورد بررسی قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه باید اذعان کرد این کتاب فقط بخشی از اولین های شهر مشهد را شامل می شود، اظهار کرد: بسیاری از موضوعات وجود دارد که فرصت معرفی آن ها در این کتاب مهیا نشد. همچنین بیشتر تلاش شده تا به مسائل فرهنگی پرداخته شود زیرا تمام تحولات، در بستر مسائل علمی و فرهنگی نضج می گیرند.
این نویسنده مشهدی بیان کرد: مطالب کتاب در 15 فصل تدوین و نگارش شده است. در فصل اول به مسائل آموزشی و فرهنگی در محورهایی چون تاسیس اولین مدارس پرداخته شده است. فصل دوم کتاب اختصاص به اولین های و در فصل سوم در زمینه اولین های مطبوعات مشهد مطالبی نوشته شده است.
آذری خا تر ادامه داد: اولین های رادیو، سینما، پزشکی، ت های بیگانه، امور ورزشی و انقلاب ی مطالب بخش های چهارم تا دهم تشکیل می دهند. همچنین عملکرد شهرداری در زمینه اولین ها، حرم مطهر، امکانات شهری، و صنعت دیگر فصول کتاب تشکیل می دهند. در فصل پانزدهم تعدادی از اولین های شهر مشهد در موضوعات متنوع تنظیم و نگارش شده است.
نویسنده کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد تاکید کرد: در واقع کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد تلاشی اندک در جهت تقدیر ازنخستین انی است که در راه مدنیت و توسعه شهر مشهد قدم هایی برداشته اند.
کتاب شناسایی و معرفی اولین های شهر مشهد توسط انتشارات مرکز پژوهش های شورای ی شهر مشهد در تیراژ 1000 نسخه در 365 صفحه مصور و با قیمت 25 هزار تومان در شهریور ماه 1395 منتشر شد.
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?nsid=5&sslid=46&nid=98645


مشاهده متن کامل ...
توصیه­ های روزهای قبل از کنکور
درخواست حذف اطلاعات
به داوطلبان توصیه می شود که قبل از هر چیز، مندرجات دفترچه راهنما را که در هفته قبل از کنکور روی سایت سازمان سنجش کشور قرار می گیرد دقیقا مطالعه کنند. در این دفترچه کلیاتی درباره برگزاری آزمون، آشنایی با پاسخ نامه و نحوه علامت گذاری در آن، نحوه پاسخ گویی به سوالات، تعداد سوالات و چگونگی حضور در جلسه درج شده است. - به داوطلبان توصیه می شود، در روز قبل از برگزاری آزمون، نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود اقدام کنند تا در روز برگزاری آزمون با آرامش کامل در جلسه آزمون حاضر شوند. - از آنجا که برای خیلی از دوستان مطالعه ن در روز قبل از کنکور امکان ندارد، توصیه می­ شود که فقط چکیده­ ها و فرمول­ های مهم مرور شود(به هیچ وجه مطالب جدید مطالعه نکنید). - به برنامه غذایی خود در روزهای نزدیک به کنکور توجه جدی نمائید(تا حد امکان غذا از مکان­ هایی تامین شود که به بهداشتی بودن غذا اطمینان داشته باشید). داوطلبان شب قبل از کنکور از خوردن غذای چرب و حجیم پرهیز و به یک شام سبک بسنده کنند. همچنین از خوردن ماست و دوغ خودداری نمایند. داوطلبان برای داشتن یک خواب آرام می توانند یک لیوان شیر ولرم قبل از خواب بنوشند. برای داوطلبان کنکور نوبت صبح یک صبحانه سبک و ساده مانند مقداری نان، پنیر، گردو و ما با مقداری سبزیجات را توصیه می شود .به یاد داشته باشید نوشیدن شیر برای صبحانه مناسب نیست. - سعی کنید که در آرامش کامل به سر ببرید و به شایعات و حرف­ های پراکنده ­ای که در مورد کنکور گفته می­ شود، اصلاً توجه نکنید. - شب قبل از کنکور سعی کنید زود بخو د.(چند شب مانده به کنکور را زودتر از روال گذشته بخو د تا با مشکل مواجه نشوید.) - برای اینکه راحت بخو د، هیچ کاری لازم نیست انجام دهید، نه قرص خواب ، نه ورزش سنگین و خسته کننده ، نه ماست و دوغ و نه هیچ چیز دیگر ، این شب هم مثل شب­ های دیگر خیلی عادی بخو د . سعی کنید قبل از خواب یک دوش آب ولرم بگیرید و بعد راحت بخو د . فقط یادتان باشد، صبح باید به موقع بیدار شوید. - به همه شما، بخصوص دوستان خوابگاهی، توصیه می­ شود که حتماً به چند نفر از اعضای خانواده یا دوستان خود بسپارید که روز کنکور، شما را صبح زود بیدار کنند. - اگر در منزل هستید به اعضای خانواده­ تان و اگر در خوابگاه هستید به هم اتاقی ­هایتان بسپارید که هنگام حرکت به سمت محل برگزاری آزمون، شما را از به همراه داشتن " کارت ورود به جلسه "، " ساعت "(ترجیحا کامپیوتری) و " مداد و پاک کن " مطمئن نمایند. توصیه های روز کنکور -صبحانه بخورید و به هیچ وجه از صبحانه خوردن صرفنظر ننمایید. - زود سر جلسه حاضر شوید. چون در اینچنین مواقع، ترافیک یا بد شانسی دور از ذهن نیست. لذا برای رفتن به جلسه ، وقت تان را طوری تنظیم کنند که خدای نخواسته اگر ماشین اب شد، اگر اتوبوس پنچرشد و ... شما به موقع برسید. با این کار شما زمینه هرگونه نگرانی را از بین می برید. - برای حضور در جلسه آزمون، شما باید پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوطه؛ اصل کارت ملی یا شناسنامه ع دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاک کن، مدادتراش و سنجاق همراه داشته باشید. به داوطلبان توصیه می شود از آوردن وسایل اضافی مانند کیف دستی، دستی، کتاب، جزوه، هر گونه یادداشت، ماشین حساب، تلفن همراه، پیجر، بی سیم و ... به جلسه آزمون اکیدا خودداری کنید. - ساعت به همراه خود داشته باشید و سعی کنید وقت خود را تنظیم کرده و آن را تلف نکنید و در زمان تعیین شده برای هر درس به سوالات پاسخ دهید. - یکی از حالاتی که برای تعدادی از داوطلبان در ساعاتی قبل از برگزاری آزمون رخ می دهد«احساس فراموشی» مطالبی است که به خوبی فراگرفته اند . توجه بفرمائید که این «احساس» کاذب است و وقوع آن طبیعی است و معمولاً در همان دقایق اول شروع آزمون با گرم شدن ذهن از بین می رود. لذا به هیچ عنوان نگران استرس یا هول شدن نباشید. استرسی هم اگر وجود داشته باشد فقط تا پخش دفترچه اول است، بعد از آن چنان درگیر سوالات می شوید که استرس یادتان می رود . - سر جلسه به هیچ عنوان فکر نکنید که اب کرده­ اید و تمرکز خود را به هم نزنید. - به خدا توکل کنید . از خدا بخواهید که آن چه را که مصلحتتان است رقم بزند. بعد از صبح چند دقیقه با خدا خلوت کنید. - کنکور یک مسابقه است نه یک امتحان. در امتحان شما اگر زیر 10 بگیرید قبول نشده­ اید، اما در مسابقه نمره خاصی ملاک نمی باشد، بلکه شما نباید از تعداد مشخصی عقب­ تر باشید. در مسابقه (کنکور) ممکن است یک شخص با نمره 18 رد شود ( چون اکثرا 20 یا 19 گرفته اند ) و یا با نمره 9 نفر اول شود. پس سختی سوالات ممکن است که نمره شما را پائین بیاورد، اما اگر بتوانید تمرکز خود را حفظ کنید، رتبه شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد . - اگر آزمون سخت بود، از عباراتی اینچنینی استفاده کنید تا روحیه شما افت نکند: " من که نمی تونم حل کنم وای به حال بقیه " ، " اگه سخته برای همه سخته " . - اگر سوالات سخت بود، سعی کنید سوالات راحت و متوسط را از دست ندهید. همین سوالات هستند که رتبه ­ها را تعیین خواهند کرد و الکی روی سوالاتی که می دانید قبلاً نمونه آن را حل نکرده ­اید وقت تلف نکنید و سعی نکنید سر جلسه، درس یاد بگیرید . - شانسی نزنید و ارزش سوالاتی که درست جواب داده اید را از بین نبرید . - با سوالات لج نکنید(به هیچ وجه روی یک سؤال، بیش از حد، مکث نکنید). حتی اگر بتوانید به سؤالی بعد از چند دقیقه پاسخ دهید، باز هم به تلف وقتش نمی ارزد، زیرا در همان سری سؤالات، خیلی سؤال های آسان تری هست، که حتماً می توانید به آن ها جواب دهید و یا اینکه از کجا معلوم سوال غلط نباشد؟ حال اگر با این کار (یعنی اتلاف وقت زیاد برای حل یک سؤال سخت) در انتهای آزمون، وقت کم بیاورید و مثلاً نتوانید 10 سؤال آ را بخوانید ، مطمئن باشید بین آنها حداقل 3 یا 4 سؤال بوده که به راحتی با یک نگاه قابل پاسخ دادن بوده و شما آن ها را در ازای حل یک سؤال سخت از دست داده اید. (تازه معلوم نیست مسئله ای که آدم با آن 4-5 دقیقه کلنجار برود، حتماً هم درست حل شده باشد! ) ارزش تمام سوالات ی ان است. در مورد سوالاتی که قبلاً مسلط بوده­ اید اما سر جلسه نمی ­توانید آنها را حل کنید، لجتان نگیرد که حتما باید حلش کنم. این کارها وقت را خواهد گرفت. سایر توصیه ­ها مهمترین ویژگی سؤال های تستی تنظیم وقت است. بنابراین مهمترین کار، توجه به زمان پاسخگویی به سؤال­ هاست که روی دفترچه های آزمون برای هر درس، زمان خاصی مشخص شده است که داوطلبان عزیز باید به آن توجه نمایند. - در تنظیم وقت نه آنقدر وسواس به ج دهید که هر لحظه به ساعت نگاه کنید و نه آقدر بی خیال شوید که آ هر درس به ساعت نگاه کنید. - بعضی داوطلبان در پاسخ دادن به سؤال­ های کنکور، روش های مختلفی دارند. مثلاً اول از یک درس خاص، شروع می کنند. ترتیبی که در دفترچه سؤال ها رعایت شده ،تقریباً منطقی ترین ، شکل است و بهتر است همان ترتیب را رعایت کنید. چرا که زیاد ورق زدن دفترچه و از این درس به آن درس پ ، خودبخود باعث نگرانی و سردرگمی می شود. اما این در حد توصیه است. ممکن است ی در درس خاصی ، استعداد و توانایی ویژه ای داشته باشد یا علاقه خیلی زیادی به یک درس بخصوص داشته باشد و بتواند با سرعت زیادی به آن ها پاسخ دهد. در این صورت تصمیم با خود اوست . اما حتماً این مورد را رعایت کنید که هر درس را که برای پاسخگویی انتخاب کرده اید، تا وقتی تمام نشده به سراغ درس دیگری نروید. چون وقت محدود است و ممکن است نتوانید دوباره به سراغ سؤال هایی که قبلاً پاسخ نداده اید، برگردید. - نکته بسیار مهم­تر اینکه، اگر ترتیب درس ­ها را رعایت نکردید، یا اگر سؤالی را بدون پاسخ گذاشتید، در پاسخنامه هم شماره سؤال ها را کنترل کنید. چون علامت زدن اشتباه سؤال­ ها در برگه پاسخنامه یکی از اشتباهات رایج کنکور است، که باعث می­ شود با همین اشکال کوچک تا انتهای پاسخنامه ، جواب ها را اشتباه علامت بزنید. پس بهتر است هر از گاهی شماره سؤال پاسخنامه را با شماره سؤال دفترچه آزمون کنترل نمایید. - محل گزینه­ ی صحیح را کاملاً پرکنید (وسواس هم به ج ندهید). در صورت حذف یا تعویض گزینه ­ی انتخاب شده­، محل پاسخ قبلی را به طور کامل پاک کنید. -در پاسخگوئی به سؤا ل­ های هر درس، خوب است که از همان سؤال اول شروع کنید . هرسؤالی را که شک دارید یا اصلاً پاسخ آن را نمی دانید(کنارسؤال) علامت بزنید و از آن بگذرید . مثلاً برای سؤال های سخت علامت (-) و آن هایی که شک دارید علامت (*) بگذارید. به این ترتیب سؤال­ هایی را که مطمئنید بلد هستید، تا آ پاسخ دهید. باز هم تکرار می کنیم حواستان به شماره سؤال ­ها در پاسخ نامه باشد، به این ترتیب خی ان راحت می شود. سؤال­ هایی را که می­ دانستید پاسخ داده ­اید، برای بار دیگر به سراغ سؤال­ هایی بیائید که علامت (*) خورده ­اند و روی آنها شک داشته ­اید. (حواستان به وقت هم هست) وقتی در دور اول به سؤال ها پاسخ می دهید، ذهن شما فعال می شود و خیلی چیزها که در اثر نگرانی فکر می­ کردید یادتان رفته­، به یادتان می آ ید. در دور دوم ، به احتمال زیاد به خیلی از سؤال ­هایی که شک داشته­ اید، پاسخ می دهید. در آ به سؤال­ هایی که اصلاً بلد نیستید نگاهی بیاندازید. شاید بتوانید به بعضی از آنها پاسخ دهید. اما به هیچ وجه روی سؤالی بیش از حد مکث نکنید، حتی اگر بتوانید به سؤالی بعد از چند دقیقه پاسخ دهید بازهم به تلف وقتش نمی ارزد. چون در درس ­های دیگر خیلی سؤال­ های آسان ­تری هست که ممکن است وقت نگاه به آنها را از دست بدهید. - تکلیف هر درس را مشخص کنید، بعد به سراغ درس دیگر بروید و هیچ وقت به فکر این نباشید که دوباره سراغ درس ­های قبلی برگردید. - از همین اول، برای خودتان مشخص کنید که قرار است روی سؤال­ های هر درس ، فقط دو بار مرور داشته باشید و در آ هم یک مرور کلی و خیلی سریع و در ضمن آن، کنترل شماره سؤال ­ها روی پاسخ نامه. اگر قرار باشد مرورها بیش از دوبار باشد، شما از اول با عجله به سؤال­ ها پاسخ می­ دهید و این باعث می شود احتمال اشتباه شما­ زیادتر شود. بنابراین نه یک بار و نه چندبار ، فقط دو بار مرور و بار سوم برای سؤال­ هایی که اصلاً پاسخ آنها را نمی­ دانید، که البته اگر سرنخی پیدا نکردید خیلی سریع از آنها بگذرید. - قبل از اینکه به گزینه ­ها توجه کنید، اصل سؤال را خوب بخوانید و اگر می­ توانید جواب آن­را در ذهن خود بی د. خیلی وقت ­ها توضیحات سؤال، شما را به پاسخ صحیح هدایت می کند، به بعضی کلمه­ های کلیدی هم دقت کنید. کلماتی مثل : کدام یک درست است ، کدام نیست ، چه نامیده می شود ، چگونه است، کدام مهم تر است ، کدام نادرست است ، کمترین ، بیشترین ، حداکثر، حداقل ، مقایسه کنید و کلماتی از این قبیل - به سؤال ­هایی که نتوانسته اید پاسخ دهید­، اصلاً فکر نکنید. حتی نفرات اول کنکور هم به بعضی سؤال ها نمی توانند پاسخ دهند و این یک امر طبیعی است. تازه نفرات صدم و دویستم و... کنکور هم که حتماً جزو قبولی ­ها هستند به خیلی از سؤال­ ها نمی توانند پاسخ دهند. - به سؤال هایی که همان اول با دقت و اطمینان پاسخ داده اید، هرگز برنگردید ، معمولاً اولین حدس صحیح ترین است. بعضی وقت ها وسواس زیاد باعث می شود شما پاسخ های صحیح را پاک کنید و به جای آن پاسخ غلط را علامت بزنید. بنابراین مرور دوم را فقط برای سؤال هایی که شک دارید اختصاص دهید. - بین پاسخ دادن به دو درس، لحظه کوتاهی استراحت کنید. بخصوص چشم ها وقتی به چیزی خیره شوند زود خسته می شوند. مثلاً برای لحظه­ ا ی چشم هایتان را ببندید. (حتی به کوتاهی 10 ثانیه). فراموش نکنید شما سر جلسه کنکور هستید و مهمترین کار شما پاسخ دادن به سؤال هاست، بنابراین فکرهای دیگر را کنار بگذارید. - از همین اول، خودتان را آماده کنید برای اینکه پاسخ بعضی سؤال­ ها را نمی­دانید. معمولاً داوطلبان وقتی چند سؤال اول را نتوانند پاسخ دهند، روحیه خود را از دست می دهند. خودتان را برای چنین وضعیتی آماده کنید. شما صدها سؤال دیگر دارید که می توانید به خوبی به آنها پاسخ دهید. بنابراین روحیه خودتان را تقویت کنید و به این چیزها توجهی نکنید. - چرا اینقدر طرف منفی، قضیه را می گیرید، خوشبین باشید. واقعاً روحیه مثبت در موفقیت تاثیر زیادی دارد. ما کاری می­ توانیم انجام دهیم که به توانایی انجام آن ایمان داشته باشیم. داشتن اعتماد به نفس باعث می شود فکر شما هم با جریان قوی­تری کارکند. باخودتان بگویید، «من می ­توانم» و به این گفته هم اعتقاد داشته باشید. - چون قرار است نزدیک به 4 ساعت در سر جلسه کنکور، حضور فعال داشته باشید، لذا به منظور حفظ این وضعیت، توصیه می شود در حین اجرای آزمون از کاکائو استفاده کنید. شما با گذاشتن یک عدد کاکائو در دهان خود کالری مورد نیاز بدن و مغز را تا انتهای آزمون تامین کرده ­اید. توصیه آ و خیلی مهم: برای اینکه بتوانید نکات مربوط به سر جلسه کنکور(تنظیم وقت، نحوه پاسخگویی و ...) را به خوبی سر جلسه کنکور پیاده نمایید، از دوستانی که در کنکورهای آزمایشی شرکت ننموده ­اند، تقاضا می ­شود که حتماً در مدت باقیمانده تا کنکور، حداقل دو کنکور سراسری سال­ های قبل را انتخاب نموده و از خود کنکور بگیر ید؛ چرا که اجرای تکنیک­ های لازم برای پاسخگویی به سوالات بدون تمرین و تجربه قبلی امری نشدنی است.به نتیجه آزمون توجه ننمایید، فقط سعی نمایید در طی این کنکورهای فرضی، به تکنیک های مناسبی برای پاسخگویی به سوالات دست ی د.

مشاهده متن کامل ...
100نکته در مورد امتحانات
درخواست حذف اطلاعات
100نکته در مورد امتحانات


یادآوری نکات زیر را برای کادر اجرایی و آموزشی و معلمان عزیز توصیه می نمائیم:

۱- ارزشی ، تنها به امتحانات پایانی محدود نمی شود.

2- ارزشی وسیله ای کار آمد و بی بدیل است برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان.

3-ارزشی مطلوب ، مستقیماً در بهبود یادگیری دانش آموزان مؤثر است.

4-دانش آموزان نیز از طریق ارزشی به نقاط ضعف و قوت خود پی می برند.

5-ارزشی مستمر ، باعث مرور و بازتولید مطالب آموخته شده توسط دانش آموزان می شود.

6 - ارزشی برای برنامه ریزی ، تدریس و تصمیم گیری ، امری ضروری و پایه ای است.

7- ارزشی ، آگاهی از میزان کارآیی و کار آمدی عوامل مؤثر در آموزش و پرورش است.

8- ارزشی ، به طور اخص ناظر اندازه گیری کیفیت ، کمیت و نوع تغییرات حاصل شده در رفتار دانش آموزان است.

9-ارزشی ، یکی از ارکان هر برنامه آموزشی است.

10. ارزشی مستمر ، نظارت گام به گام بر تحقق هدف های رفتاری است.

11. معلم از طریق ارزشی ، روش تدریس و طرح درس خود را ارزی می کند.

12. امتحان وسیله ای است مناسب برای تفهیم هدف های درسی به دانش آموزان.

13. نتایج امتحانات موجب شناخت تفاوت های فردی دانش آموزان می شود.

14. امتحان نباید وسیله تهدید امنیت روانی دانش آموزان شود.

15. ارزشی دانش آموزان ، نباید تحت تأثیر قضاوت شخصی و حالات عاطفی معلم قرار گیرد.

16. در جریان ارزشی باید سعی کرد فضای روانی مناسب و خالی از اضطراب برای بچه ها فراهم کرد.

17. سؤال های امتحانی باید با محتوای مواد آموزشی سازگار باشند.

18. سؤال های امتحانی را باید از مطالب مهم محتوای آموزشی که بر یادگیری آن ها تأکید شده است ، طرح کرد.

19. سؤال های امتحانی باید توانایی دانش آموزان را در سطوح مختلف یادگیری بسنجند.

20. سؤال های امتحانی باید معرف واقعی هدف های آموزش درس مورد نظر باشند. ( سنجش کار آمد )

21. خطای اندازه گیری آزمون باید کم باشد تا باعث اعتبار آن شود.

22. هدف نهایی از انجام امتحان ، بهبود کیفیت یادگیری است.

23. در طراحی سؤال های امتحانی از ج دو بعدی ( هدف های رفتاری – فهرست محتوا ) استفاده شود.

24. با توجه به برایند یادگیری ها ، از انواع ابزار آزمون استفاده شود.

25. متن سؤال های امتحانی با بیانی ساده ، روشن ودور از ابهام نوشته شود.

26. از طرح پرسش های چند پهلو و گمراه کننده جداً اجتناب کنید.

27. متن سؤال ها را به صورت جملات مثبت بنویسید.

28. سؤال های امتحانی را عیناً مانند سؤال های کتاب و به صورت کلیشه ای ننویسید.

29. از دادن حق انتخاب به دانش آموزان برای این که ازمیان سؤال ها ، چند سؤال را انتخاب کنند و پاسخ دهند ، خودداری کنید.

30. هر سؤال امتحان باید مستقل از سؤال های دیگر باشد.

31. سؤال های امتحانی را از ساده به مشکل بنویسید.

32. اگر امتحان دارای سؤال های متنوع است ، آن ها را گروه بندی کنید و سؤال های هر گروه را به دنبال هم بنویسید.

33. سؤال های کتبی را طوری بنویسید که به آسانی خوانده شوند.

34. سؤال ها را با فاصله مناسب بنویسید .

35. سؤال های انشایی را در ورقه ها یا جزوه جداگانه و سؤال های عینی را نیز در ورقه جداگانه بنویسید و در امتحان ابتدا سؤال های عینی را به دانش آموزان بدهید ، بعد سؤال های انشایی را .

36. ایجاد شرایط فیزیکی و عاطفی مناسب در جلسه امتحان ضروری است.

37. فضای امتحان باید خالی از عوامل برهم زننده تمرکز حواس دانش آموزان باشد.

38. در جلسات امتحانی با فرد فرد دانش آموزان رابطه ای دوستانه و محبت آمیز بر قرار کنید.

39. دانش آموزان را در مورد نحوه امتحان راهنمایی کنید.

40. ورقه های امتحانی را به صورت ناشناخته تصحیح کنید.

41. در تصحیح اوراق امتحانی ابتدا سؤال اول را در تمام اوراق تصحیح کنید. سپس سؤال دوم را و بعد سوم و به همین ترتیب تا آ .

42. محتوای سؤال های امتحان را از آنچه تدریس شده است ، است اج کنید.

43. سعی شود سؤال های امتحانی پایاپی و ثبات داشته باشند.

44. سؤال های مرحله ای را طوری طرح کنید که دانش آموزان بتوانند در یک جلسه درس به آن ها پاسخ دهند و دنباله امتحان به زنگ تفریح نکشد که باعث حواس پرتی دانش آموزان شود.

45. ارزشی را جزئی از فرایند آموزش بدانید نه به عنوان نقطه پایان تدریس.

46. راهبردهای آموزشی و ابزار ارزشی ، باید با هم سازگاری داشته باشند.

47. سؤال های امتحانی طوری طرح نشوند که فقط محفوظات دانش آموزان را بسنجند.

48. از طرح سؤال های بسیار سخت و بسیار آسان خودداری شود.

49. ارزشی نباید جای هدف های آموزشی را بگیرد و به عنوان هدف مطرح شود.

50. ارزشی و امتحان را همانند سایر فعالیت های آموزشی بدانیم.

51. ارزشی تنها برای صدور جواز عبور شاگردان از یک پایه به پایه دیگر نیست.

52. ارزشی باید وسیله پیش بینی باشد ؛ یعنی نشان دهد که شاگرد در چه زمینه ای می تواند به موفقیت برسد.

53. ارزشی را نباید صرفاً به منظور نمره دادن و مقایسه دانش آموزان و تعیین افراد قوی و ضعیف به کار برد.

54. در ارزشی به نتیجه عملکرد شاگردان د اسخ به سؤال های مطرح شده اکتفا نکنید.

55. در ارزشی ، خود را محدود به انواع تست های کتبی و شفاهی نکنید.

56. ارزشی تدریجی و تراکمی ، باید به طور مستقیم و با اعلام قبلی صورت گیرد.

57. ایجاد محیط رعب و وحشت برای امتحان ، دانش آموزان مضطرب را مضطرب تر می سازد.

58. انتظارات خود را از دانش آموزان در مورد امتحانات مشخص کنید.

59. تأکید بیش از حد بر ارزش نمره بالا و منوط ارزشمندی کودک به نتایج امتحانات وی ، باعث بالا رفتن اضطراب در بچه ها می شود.

60. نمره دادن فقط جزئی از فرایند ارزشی است.

61. ارزشی باید بلافاصله پس از تعیین هدف های آموزشی معلوم شود.

62. سؤال ها باید واضح و روشن طرح شوند و زیاد طولانی نباشند.

63. امتحانات نباید بر تمام ضوابط و موازین آموزشگاه حکومت کند.

64. هدف از ارزشی و امتحان ، شناختن و شناساندن است.

65. نسبت به امتحان نگرش مثبت ایجاد کنید.

66. موفق نشدن در امتحانات را نمی توان فقط به خود دانش آموز و فعالیت های او نسبت داد.

67. شیوه پرسش خود را از مطالب تدریس شده ، برای دانش آموزان مشخص کنید.

68. جلسات امتحانی را با کلام زیبا و آرام بخش الهی شروع کنید.

69. عدم موفقیت دانش آموزان را در امتحان ، دال بر بدی شخصیت آن ها ندانید.

70. سؤال های امتحانی را با عنایت به هدف های رفتاری ، طراحی کنید.

71. هیچ یک از آزمون ها به تنهایی ارزشی دقیقی از فرایند یادگیری و پیشرفت تحصیلی به حساب نمی آید.

72. ارزشی خود را به یک نوع وسیله سنجش محدود نسازید.

73. در هر امتحان عد را حاکم کنید و شرایط ی ان برای همه به وجود آورید.

74. اگر ارزشی به نحو شایسته انجام نگیرد ، اثر منفی بر یادگیری می گذارد.

75. آموزش و ارزشی باید هدف های ی انی را دنبال کنند .

76. هدف از امتحان ، غافلگیر دانش آموزان نیست.

77. یکی از ویژگی های ارزشی مطلوب ، کارامد بودن آن است.

78. تعداد سؤال های مربوط به یک هدف و یک محتوا باید متناسب با اهمیت آن ها باشد.

79. یک آزمون باید قدرت تشخیص داشته باشد.

80. در اجرای امتحان ، نباید به " سرعت در پاسخ دادن " اهمیت زیادی داد.

81. استفاده از چهار یا پنج نوع سؤال متفاوت در یک آزمون ، امتیاز به حساب نمی آید.

82. معلم نباید یک نوع سؤال را بر انواع دیگر برتری دهد و همواره از آن استفاده کند.

83. سؤال های امتحانی را با دقت طرح کنید و به طور خوانا بنویسید.

84. اگر دانش آموزان هنگام امتحان ، سؤال داشته باشند، باید به آن ها پاسخ داد ، اما آن ها را تشویق به سؤال نکیند.

85. خواندن سؤال های امتحانی برای دانش آموزان ضرورت ندارد ، مگر دانش آموزانی که مشکل خواندن داشته باشند.

86. تردید در روایی یک آزمون احتمال تقلب را افزایش می دهد.

87. اضطراب زیاد در جلسه امتحان باعث افت عملکرد دانش آموزان می شود.

88. دادن ضریب بیش تر به سؤال هایی که توانایی و استعداد مهم تری را می سنجند ، منطقی است.

89. نمرات خام هر امتحان در نفس خود معنای زیادی ندارند.

90. یک آزمون هر اندازه هم خوب باشد اگر به نحوه شایسته ای اجرا و نمره گذاری نشود ، روایی و اعتبار آن به خطر می افتد.

91. در آگهی هر آزمون نه تنها باید تاریخ برگزاری آن ، بلکه تعداد سؤالها و نوع آن ها را نیز مشخص کنید.

92. آموزش و ارزشی و نمره گذاری باید هدف های ی انی داشته باشند.

93. تغییرات نظام آموزشی باید در راستای تغییر بنیادی نظام سنجش و ارزشی باشد.

94. نمره خام به تنهایی بیان کننده میزان پیشرفت یا عملکرد دانش آموزان نیست.

95. به ارزشی در حیطه های نگرشی و مهارتی بیش تر توجه کنید.

96. ارزشی باید بتواند فراگیران را در امر یادگیری کمک کند.

97. به ارزشی های گروهی ، به خصوص در کلاس های ابت بها بدهید.

98- ارزشی و امتحان فقط برای دانش آموز نیست ، بلکه ارزشی از مدرس هم هست .

99- شرایط فیزیکی ، روز برگزاری ، هیجانات دانش آموزان ، محل امتحان و غیره می تواند در نتایج آن موثر باشد ، و حتی میانگین ها را کم و زیاد کند بنابر این با تعمق بیشتری به نتایج ، بنگرید

100- حتما" با آگاهی و قرار قبلی با دانش آموزان امتحان بگیرید و از مچ گیری و امتحان ناقافل خود داری نمایید.مشاهده متن کامل ...
تحقیق پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص با و پر سرعت .

 تحقیق پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص


 تحقیق پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص

دسته بندی : علوم انسانی _ ادبیات و تاریخ

فرمت فایل:  image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

سال فایل


 قسمتی از متن ....

 

 

نقد آرزو درگیتی چگونه جمشید، با د درب دوزخ را بـست ؟ *** پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی *** مـنـوچـهـرجـمـالـی kurmali press isbn 1 899167 61 7 2005 ما آنچیزی نیستیم ، که ساخته اند ما آنچیزی میشَـویم ، که میجوئیم ما خدائی را میجوئیم که آب روانست، و تخم هستی ما، آنرا شب و روز مینوشد، تا بروید و درفرازش ، خوشه بینش شود ، وتا ازمکیدن این آب، تخم هستی ما ، بروید و دراین گیتی بهشت ازما برآید، و سراپایمان ، خنده شود .
تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زیباشود ، تا باهم اصل زیبائی باشیم .
ما خدائی را میجوئیم که درهم به پیچیم ، مانند پیچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زیبائی و هم آهنگی وجشن و بینش باشیم .
جائی ترس و بیم هست، که خدا و انسان، همآغوش و جفت و آمیخته باهم نیستند .
از بریدگی خدا ازانسان، زشتی و بیم درگیتی، پیدایش می یابد .
انسان ، زشت میشود، چون دراین ب ، گنا ارمیشود، و خدا ، زشت میشود، و میترسد که صورت خود را بنماید و ازانسان ، زشت تصویر گردد .
هنگامی خدا از انسان، بریده میشود، خدا ، تبدیل به خالق ومعبود ، و انسان، تبدیل به مخلوق وعبد میشود ، و دیگر،« یارهمدیگر» نیستند، و با این بریدگی ازهم ، زشتی ودوزخ، پیدایش می یابد، که پیکر ی « بیم وترس» است ، وهردو ازهم میترسند وازهمدیگر میگریزند .
یکی منکرخدا میگردد ، تا ازاو، بیابد، و دیگری ، قدرت انحصاری میطلبد، تا انسان را بزنجیروبند بکشد .
هنگامی خدا از انسان بریده و کرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بیم و دوزخ ، پیدایش یافت .
آنگاه خدا، از دنیا بریده شد، دنیا زشت وفانی شد ، و بهشت ازدنیا ، تبعید گردید ، ونیازبه ایمان آوردن به غیب بود .
آنگاه که خدا را ازانسان ب د، انسان دررنج و کین ورزی هبوط کرد وگنا ارشد،و خدا،محکوم به خودپرستی وقدرتپرستی و انحصار قدرت به خود شد .
آنگاه که خدارا ازانسان ب د، انسان برآن شد، که خدارا فراموش کند، و خدا برآن شد، که انسان را عبد خودش کند، و فراموشی انسان را گناه بداند .
آنگاه که خدا را ازانسان ب د ، انسان کوشید که در دنیا، بهشت برای خودش بسازد، و خدا ، آن بهشت را ویران ساخت، و کوشید که بهشتی، فراسوی دنیا برای غلامان حلقه بگوشش بسازد که عمرخود را صرف عبودیت او کرده اند و هیچگاه از آن یاد نیاورده اند که باخدا ، جفت و یارند .
ودرهردو، عشق،خشکید.
آنگاه که خداراازانسان ب د، خدا برای انسان،عظیم ووحشت آورشد، وانسان، پشت به خدا کرد وازاو گریخت،وخدا، تنها ماند .
آنگاه که خدا را ازانسان ب د، جشن گاهها، تبدیل به معابدشدند ، و خدا وانسان ، دیگر نمیتوانستند باهم ب ند، با هم بنوازند ، با هم آواز بخوانند و باهم بخندند .
آنگاه که خدارا ازانسان ب د ، خدا، قدرت پرست شد و هرکه را خواست، عزیزکرد و هرکه را خواست ذلیل کر

تعداد صفحات : 112 صفحه

  متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نمایید

بعد از پرداخت ، لینک را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

( برای پیگیری مراحل پشتیبانی حتما ایمیل یا شماره خود را به صورت صحیح وارد نمایید )

«پشتیبانی فایل به شما این امکان را فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دریافت نمایید »


با


تحقیق پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی 100ص


مشاهده متن کامل ...
سوالات دام دار
درخواست حذف اطلاعات
حتماً تا به حال، کلمه ی «سؤال های دام دار» را شنیده ای؛ بعضی از سؤال های چهار گزینه ای، سؤال های دام دار هستند؛ در آزمون ها هم همیشه، چند سؤال دام دار وجود دارد. واقعاً سؤال دام دار یعنی چه؟

دام: دام یعنی تله؛ در اصطلاح آموزشی، دام یعنی چیزی که به اشتباه به سراغ آن می رویم، به اشتباه در آن گرفتار می شویم، از رسیدن به راه درست، دور می مانیم و همان جا، متوقّف می شویم.

سؤال های دام دار: یعنی سؤال هایی که یک یا دو گزینه ی آن ها، دام هستند؛ یعنی حواس را پرت می کنند. ما فکر می کنیم که آن ها، گزینه ی درست هستند؛ در حالی که یک جا، اشتباه کرده ایم و نتوانسته ایم راه حلّ درست و جواب درست را پیدا کنیم. معلّم ها و طرّاحان سؤال، از قصد و به عمد، سؤال دام دار طرح می کنند؛ آن ها با این کار، به ما کمک می کنند که بیش تر دقّت کنیم. برای همین است که به گزینه های دام دار، دام های آموزشی گفته می شود . یعنی از این دام ها، چیزهایی یاد می گیریم.

پر تکرارترین دلیل هایی که در دامِ سؤال های دام دار می افتیم...

برای ما که دانش آموز مقطع دبستان، چهار دلیل مهم و عمده وجود دارد:

1) سؤال را نصفه می خوانیم.

حتماً دیده ای که گاهی، شروع به خواندن صورت سؤال می کنیم و هنوز سؤال تمام نشده، باخوشحالی و سریع، پاسخ را علامت می زنیم. چون فکر می کنیم سؤال را حفظیم و یا بارها آن را دیده ایم و تکرار کرده ا یم. در حالی که ممکن است در انتهای سؤال، یک کلمه باشد که چون به آن نرسیدیم، اشتباه پاسخ می دهیم.

مثال: هم معنی کدام کلمه، درست نوشته نشده است؟ درس بنویسیم پنجم دبستان)

الف) متنوّع: گوناگون ب) کاست: افزود ج) کنج: گوشه د) فروغ: روشنایی

جواب، گزینه ی ب است. امّا ممکن است در نگاه اوّل به سؤال، سریع دنبال هم معنی بگردیم و زود گزینه ی الف را انتخاب کنیم که غلط است؛ سؤال از ما، هم معنی کلمه ای را می خواهد که درست نوشته نشده و این کلمه را، فقط با خواندن فعل «نشده است» می توان پیدا کرد. پس گزینه ی «1» گزینه ی دام دار این سؤال است و جالب است بدانید که 25% دانش آموزان در آزمون، به اشتباه، همین گزینه را انتخاب کرده اند.

2) صورت سؤال را سَرسَری و بدون توجّه به کلمات می خوانیم.

در صورت سؤال، کلمه های مهمّی وجود دارد که کمک می کند تا راحت تر، پاسخ را پیدا کنیم. امّا اگربی توجّهی کنیم و آن ها را نبینیم، ممکن است در دام بیفتیم.

مثال: نازنین گفت: «به نظر من، علّت خوب حل نشدن شکر در آب، سرد بودن آب است.» این گفته، نشان دهنده ی کدام مرحله است؟ (درس علوم پنجم دبستان)

الف) فرضیه سازی ب) پرسش ج) نظریه د) طبقه بندی

جواب، گزینه ی «الف» است؛ امّا اگر کلمه ی «به نظر من» را نبینیم، ممکن است این جمله را با یک نظریه اشتباه بگیریم و گزینه ی «ج» را انتخاب کنیم. (28% دانش آموزان، این گزینه را به اشتباه انتخاب کرده اند .) در حالی که جمله ی بالا، فقط نظر نازنین است و نه یک نظریه ی ثابت شده.

3) مفاهیم درسی را خوب یاد نگرفته ایم.

اگر درس را درست نخوانیم و مفاهیم اوّلیه ی کتاب درسی را خوب یاد نگیریم، نمی توانیم یک سؤال را درست حل کنیم. پس اگر مفاهیم را بلد نباشیم، الکی یک گزینه را انتخاب می کنیم و در دام می افتیم.مثال: پیشنهاد راه حل های معقولانه و قابل آزمایش که درباره ی یک مسئله یا اتّفاق داده می شود چه نام دارد؟ (درس علوم پنجم دبستان)

الف) فرضیه سازی ب) پیش بینی ج) تفسیر د) آزمایش

جواب، گزینه ی «الف» است. این معنی در صفحه ی 13 کتاب درسی آورده شده است، امّا 21% دانش آموزان، گزینه ی «ج» را به اشتباه انتخاب کرده اند. چون با این که سؤال، بسیار ساده است، مطالب ساده ی کتاب درسی را هنوز یاد نگرفته اند.

4) سؤال را حفظی و نصفه حل می کنیم.

گاهی پیش می آید که سؤال را از بس که هول هستیم! حفظی حل می کنیم. فکر می کنیم که مثلاًچون مساحت مربّع را بلدیم، بهتر است آن را در ذهنمان حل کنیم و روی کاغذ ننوسیم. آن وقت است که در راه حلّ سؤال، اشتباه می کنیم یا آن را کامل نمی کنیم و در دام می افتیم.

مثال: چند عدد دو رقمی داریم که بر 7 بخش پذیر هستند؟( درس ریاضی پنجم دبستان)

الف) 15 تا ب) 14 تا ج) 13 تا د) 12 تا

جواب، گزینه ی «ج» است.

14=7 ÷ 99 تعداد اعداد یک رقمی و دو رقمی بخش پذیر بر 7

13=1 - 14 تعداد اعداد دو رقمی بخش پذیر بر 7

حال اگر این محاسبات را ذهنی حل کنیم، ممکن است یادمان برود که در صورت سؤال، فقط تعداداعداد دو رقمی بخش پذیر بر 7 خواسته شده؛ بنابراین بدون توجّه به راه حل 1 - 14، جواب را به اشتباه، گزینه ی «2» انتخاب کنیم؛ در این سؤال، 27% دانش آموزان، گزینه ی دام دار «2» را انتخاب کرده اند.

چه کار کنیم تا در دام های آموزشی، گرفتار نشویم؟

5 راه حلّ مهم و کلیدی را به شما پیشنهاد می کنم:

1) در زمان درس خواندن، حواسمان را جمع کنیم تا درس ها را خوب یاد بگیریم. اگر روزی 1 ساعت درس می خوانیم، به خودمان قول دهیم که در این یک ساعت، حواسمان به چیز دیگری به جز یادگیری نکته های مهمّ کتاب درسی، پرت نشود. باید خیلی دقّت کنیم.

2) بیش از یک بار و با حواس جمع، صورت سؤال را به طور کامل بخوانیم.

3) در صورت سؤال، به کلمه های مهمّی مثل به ترتیب، کدام یک، به جز، همه و ... توجّه کنیم.

4) در صورت سؤال، به فعل های منفی توجّه کنیم؛ فعل هایی مثل نیست، وجود ندارد، آورده نشده است، نمی شود، ندارند و ... (برای کمک بیش تر به شما، زیر فعل های منفی، خط کشیده می شود.)

5) در جواب دادن به سؤال، عجله نکنیم. وقت پاسخ دادن به یک سؤال چهار گزینه ای، یک دقیقه است؛ پس از این زمان، برای خواندن سؤال، کنترل جواب و راه حل استفاده کنیم.یادمان باشد که دانش آموز موفّق، ی نیست که زود جواب دهد، بلکه ی است که در زمان مشخّص، بتواند درست جواب دهد.مشاهده متن کامل ...
نخستین صعود های دماوند ...
درخواست حذف اطلاعات
تاریخ کوه نوردی ایران زمین - 40

نخستین صعود ها به دماوند :

پیشگامان اولین و فاتحان نخستین ، از جمله مشهورترین و جسورترین مردمانی بوده اند که دست به اینگونه اقدامات در تاریخ بشری زده اند. اگر قدری به گذشته های دور باز گردیم و آن را با زمان حال مقایسه کنیم هر چه بیشتر و ملموس تر بر تلاش فاتحان و اقدامات کاوشگرانه آنان آفرین خواهیم گفت. تلاشگرانی که بدون دسترسی به تجهیزات و وسایل کنونی ، فقط با عزمی راسخ و پایدار گام در راههایی نهادند که از آنها می توان به عنوان درخشان ترین صفحات تاریخ نام برد. پیشگامان نخستین تلاش های کوهنوردی چه در کشورمان ایران و چه در کشورهای دیگر رنجها و مصاعب بسیار زیادی رادر این راه متحمل شدند و با هوشیاری و ژرف نگری خاصی به آنچه می خواستند ، دست یافتند. شاید خود نیز به درستی باور نداشتند که به چه کار بزرگی دست یافتند که از آن جمله می باید از مقوله نخستین صعود تابستانی و زمستانی بر بام ایران دماوند نام برد.

تاریخ کوهنوردی ایران به خصوص به صورت متمرکز بر روی دماوند ، در فصول مختلف سال شاهد پیروزی های تلخ و شیرین بسیاری بوده است. از جمله ویژگی های مهم نگارش تاریخچه صعودهای تابستانی و زمستانی بر یک ارتفاع ، می تواند موارد مختلف و متفاوتی باشد که در این مورد می باید از چگونگی سفر گذشتگان ، چگونگی روند رو به رشد شناخت جغرافیایی منطبق بر اضلاع یک کوه به مرور زمان ، انجام برنامه های جدیدتر زمستانی و تابستانی بر روی مسیرها و یالهایی که برای نخستین بار اقدام به صعود آن می کنیم ، نام برد.

فکر صعود به قله دماوند بدون امکانات و تجهیزات زمستانی هم اکنون امری خارج از محدوده فکری کوهنوردان است و انجام آن خطرناک ، غیرممکن ، دشوار و فوق دشوار تلقی می گردد. اگر چه با نیم نگاهی به جهان خارج و دیدن ع های 1920پویندگان راه اورست و مقایسه آن با وسایل و تجهیزات آن زمان نسبت به پوشاک و تجهیزات زمستانی در 80 سال پیش ایران غیر قابل تصور می نماید. لیکن کوشاترین افراد تنها با عزمی راسخ و عشق به دماوند گام در این راه دشوار نهادند و سختی ها را پشت سر گذاشته و پیروزی را در آغوش کشیدند . بنابراین در برداشت های اولیه مبحث فوق که در این مقاله به شرح آن پرداخته ام و آن را به صورتی فهرست وار ارائه نموده ام ، کماکان می بایست انتظار داشته باشیم که برنامه هایی چند از قلم افتاده یا به صورت ناقص آورده شده باشد.

تاریخچه صعودهای زمستانی و تابستانی بر قله دماوند به دو بخش تقسیم می گردند که عبارتند از:

الف) برنامه های صعود قبل از سال 1300 کوهنوردی و دست ی به ارتفاعات به صورت اتفاقی

ب) برنامه های صعود بعد ازسال 1300 و دوره معاصر کوهنوردی سازمان یافته ایران.

با مراجعه به تاریخ و کتب معتبری که در این مقوله وجود دارد می توان از اشارات و محدود مقالاتی در این خصوص استفاده کرد که از جمله می باید از خلاصه سفرنامه ابودلف خزرجی در سال341ه.ق. که گویا صعودی نیمه تمام بر قله دماوند داشته یاد کرد.

از جمله دیگر فعالیتهای کاوشگرانه بر قله دماوند باید به موارد زیر اشاره کرد:

در سال 1836 میلادی برابر با 1215 ش (مستر تامسون) به قله دماوند صعود نمود ، تامسون اولین شب مانی بر فراز قله دماوند را نیز به نام خود ثبت نموده است.

در سال 1857م برابر با 1236 خورشیدی در دوازدهمین سال سلطنت ناصر الدین شاه و در ایام جشن تولدش ، نخستین صعود مستند ایرانی به قله دماوند توسط محمد صادق خان قاجار(سرهنگ توپخانه) ، مصطفی قلی خان(یاور توپخانه) و میرزا فتح اله پسر نصیر الملک ( اوقاف) و عسگر خان (برادر صاحب جمع) انجام شد که ضمن صعود به قله ، ارتفاع آن را 6613 ذرع تعیین و ثبت نموده اند و به شرح مشاهدات خود روی قله و دهانه آتشفشانی آن پرداخته و از وجود کرم های یخ اطلاع داده اند .

روز چهارم مرداد ماه 1239 خورشیدی برابر با 26 ژوئن سال 1860 میلادی هنریش بروگشن برلین ، شرق شناس و معاون حوزه موزه مصر همره با بارون مینوتولی سفیر ت پروس طی یک برنامه چهار روزه از طریق دره لار به قله دماوند صعود نمود.

در تابستان سال 1868 میلادی برابر با 1247 خورشیدی قدیمی ترین و اولین راهنمای شناخته شده در تاریخ کوهنوردی ایران به نام قربان از اهالی رینه به عنوان راهنما دو کوهنورد آلمانی به نام های مورلا و فرش فیلد را تا قله دماوند هدایت کرده است.

22 ماه ربیع الثانی سال 1288 ه.ق برابر با 1250 ه.ش چهار کوهنورد ایرانی عبارت از مشهدی علی محمد آفتاب گرمانچی ، کربلایی اسد اله ، سید عزیز اله و حسین بالون ساز به عنوان دومین گروه ایرانی به قله دماوند صعود د.

شاخصه مهم کار این کاروان ، اولین شب مانی ایرانیان برفراز قله دماوند است که با چنین قدمت ، از اهمیتی خاص برخوردار می باشد. پس از شب مانی مستر تامسون در 1836 میلادی این دومین شب مانی تاریخی است و این صعود نخستین بار از قسمت شمال انجام شده است.

روز سوم دسامبر سال 1889 برابر با 12/9/1268 در هوای توفانی و در دمای 26 درجه زیر صفر ژاک، ژان ماری دمرگان اولین صعود زمستانی به قله دماوند را به نام خود ثبت نمود.

در تاریخ 27/9/1304 برابر با 18 دسامبر سال 1925 میلادی ، اولین پرواز با هواپیما بر فراز قله دماوند به وسیله هواپیمای فرانسوی توسط کاپیتان ژیدیه انجام شد ، در این پرواز جنگ ایران نیز شرکت داشت.

خانمی اهل انگلیس به نام جی پی سامرا سکیل به عنوان اولین بانو به قله دماوند صعود کرد.

در سال 1322 پرویزی موفق به نخستین صعود تابستانی به قله دماوند می گردد.

اولین صعود گروهی به دماوند در سال 1323 از مسیر جنوبی و به س رستی منوچهر مهران انجام گرفت.

ملوک تیموری اولین بانوی ایرانی که قله دماوند را از مسیر رینه در تاریخ بیست و چهارم مرداد 1325 به همراه 10 نفر از کوهنوردان باشگاه نفت صعود نمود.

تابستان 1325 یک گروه از کوهنوردان به س رستی محمد کاظم گیلانپور به همراهی پرویزی، فیض کتیبه ای، نوایی، شفیعی ها و افشار موفق به نخستین صعود تابستانی از یال شمال شرقی دماوند می گردند.

در تابستان 1326 برای نخستین بار محمد پرویزی با لوازم اسکی خود به قله دماوند صعود کرد و با اسکی از قله سرازیر شد، وی از اولین انی است که ازطریق مسیر شرقی به قله صعود نمود.

تابستان 1326 صعود از جبهه شمالی توسط محمد کاظم گیلانپور، معتمدی و عوض خانی، همچنین نخستین صعود بانوان از راه جنوبی به س رستی گیلانپور انجام گرفت. بانوان کوهنورد عبارت بودند از: فروغ ارشدی، بدری تاج بخش، عصمت قاضی، فرخ کو ن و سوزان شریکر.

نخستین صعود بانوان کوهنورد، در سال 1328 از تیغه شمال شرقی به قله دماوند به س رستی جلیل کتیبه ای صورت گرفت.

تابستان 1331 از جبهه شرقی دماوند تا ارتفاع 4900 متر و لب دره یخار توسط کوهنوردان سازمان کوهنوردی و اسکی دماوند صعود شد.(اولین سابقه صعود در دره یخار)

گغام میناسیان، منوچهر جهانگیر، سرمدی، بالکانی و گالوستیان فقید در تابستان 1331 از راه سنگ نو به دره شمالی دماوند و از پایین کوه، صعود از یال شمالی را آغاز و شب را در قله به سر برده و روز بعد برفراز آن قرار گرفتند.

زمستان 1335 خلیل میلانی و غلامرضا اکینچه از سازمان کوهنوردی جاوید و محمد باقر زیادتی از سازمان کوهنوردی و اسکی دماوند برای نخستین بار به قله سفید پوش دماوند از مسیر جنوبی صعود د. این آغاز گشایش سرفصل های جدید برای صعودهای سنگین زمستانی گردید و سنت شکنی شد که از اهمیتی ویژه برخوردار بود.

از روز نهم تا 11 مهر 1343 مهری زرافشان از سازمان کوهنوردی و اسکی دماوند، نلی بقاییان از باشگاه آرارات، ناصر رستمی از باشگاه تاج و عباس علی زاده از کوهنوردان آزاد به عنوان بزرگترین برنامه کوهنوردی سال به قله دماوند صعود د و پس از یک شب مانی برفراز قله بازگشت نمودند.

شب 11 مهرماه دو بانوی قدرتمند کوهنوردی ایران، مهری زرافشان و نلی بقاییان، اولین شب مانی بانوان ایران را بر فراز قله دماوند به نام خود ثبت د.

روز 5 تیر 1342 کوهنوردان سازمان بیستون، اکبر سلام تبریزی حسین دانشمند، سیروس زرگری، رضا دانش و ناصر حید ور از کانون کوهنوردان تهران به س رستی اکبر بشر دوست، برای اولین بار طی یک برنامه 24 ساعته از جبهه جنوبی به قله دماوند صعود کرده و از جبهه غربی بازگشت نمودند.

28 تیر 1343 طی یک برنامه جسورانه به منظور اجرای دومین شب مانی بانوان در تاریخ کوهنوردی کشور بر بام ایران، سرور مینویی، روح انگیز و مهرانگیز حکیمی و زهره کامیاب از سازمان کوهنوردی بیستون، همراه سه زن انگلیسی به نام های آلیس شاپ، اسکوفیسک و گوتیک به س رستی نرگس حکیمی بانوی اول مربی کوهنوردی به قله دماوند صعود نمودند که 4 نفر از بانوان ایرانی 24 ساعت در قله به سر بردند. در این برنامه کوهنوردان دیگر اکبر سلام تبریزی، سیروس زرگر، هدایت اله آراسته، کاظم تبریزی و شهباز سروری نیز از سازمان بیستون شرکت داشتند.

در سال 1344 اولین گروه ایرانی از سازمان دماوند بهمن ناصحی و جهانگیر ی از طریق زبانه فرعی دره یخار به بالای تخت فریدون راه یافته و به قله می رسند.

در بهمن ماه 1344 نخستین صعود زمستانی یال مُلاخوران توسط عباس علیزاده، ناصر گارسچی،جمشید عبدالهی و حمزه بایه به انجام مرسد.

در سال 1353 پس از سه سال تلاش تابستانی و زمستانی بر روی طولانی ترین یال دماوند (یال شمال شرقی) تیمی به س رستی علی محمد پور به همراه یک گروه 11 نفره موفق شدند اولین صعود زمستانی یال شمال شرقی دماوند را در تاریخ 8 بهمن ماه به انجام برسانند.

تابستان سال 1358 اولین صعود مستقیم دره یخار، دهلیز مرکزی(بام برفی) توسط خانه کوهنوردان تهران با کوشش جلال رابوکی، حسین عزیزی و رضا کفاش با موفقیت انجام شد.

تیم دیگری از خانه کوهنوردان در سال 1359 پس از تلاش روی دیواره یخی، از انتهای دیواره صعود کرده پس از عبور از شکاف یخی بزرگ، خود را به قله رساندند و مسیری نو پیدا د، اعضای این گروه را حسین عزیزی، ناصر مصطفوی به س رستی جلال رابوکی تشکیل می دادند.

از روز 17 شهریور ماه 1360 ابراهیم بابایی، غلامرضا دانشور، عباس محمدی، داریوش بابا زاده(گروه آرش) همراه جلال فروزانی (رابوکی) محسن نوری، وحید عسگری از تهران و ناصر خوشه چین از اراک و مهرداد گرانپایه از همدان دست به اجرای برنامه ای در دره یخار دماوند زدند و حدود 35 کیلو بار طی دو روز به چادر گاهی که در کناره سمت راست دره، رو به روی(دیواره یخی) در نظر گرفته شده بود حمل شد.

ابراهیم بابایی بخش عمودی دیواره یخی را صعود و ثابت گذاری کرد، روز بعد بابایی و رابوکی در یک طناب و دانشور و خوشه چین در طناب دیگر بخش عمودی را صعود د و پا بر یخچال بالای آن گذاشتند و تا حدود 10 شب خود را به قله و پس از آن به پناهگاه تخت فریدون رساندند، به این ترتیب نخستین صعود دیواره یخی یخار به انجام رسید.

در زمستان سال 1360 برای نخستین بار، پس از بررسی های لازم از سوی کلوپ کوهنوردی دماوند

مسیر یال جناقی شکل یال دوم جناح غربی دماوند با حضور علی اسکندانی، فتح اله کیایی ها و حسن جواه ور از تاسیسات سد لار با موفقیت صعود شد.

سپس در زمستان سال 1362 اعضای گروه کوهنوردی کاوه آزاد و کلوپ دماوند در یک اقدام مشترک بر روی جبهه جنوب غربی دماوند موفق می گردند یال سروزان را که اصلی ترین یال جنوب غربی دماوند است را صعود کرده و بدین ترتیب 2 قسمت از یالهای جبهه جنوب غربی را تکمیل نمودند.

بدین ترتیب کوشش کوهنوردان در راه صعود از یال های اصلی دماوند به تدریج رو به سوی مواردی نهاد که کمتر مورد توجه بوده است از جمله یکی از مهمترین مسیرهای صعود به قله دماوند و در ضمن دورترین آنها می باید از یال سر داغ در شمال غربی آن نام برد که پس از تلاش های مکرر و نافرجام، سرانجام پس از شناسایی و ساخت پناهگاه سیمرغ به روی یال غربی دماوند و گسترش مسیرهای صعود از طریق این جناح به قله، بهمن ماه سال 1374 حمیدرضا قیدی و همراه او موفق به اولین صعود زمستانی یال غربی دماوند از پناهگاه سیمرغ می گردند.

بهمن ماه 1375 فرشاد خلیلی و مجید مصلحی از باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند پس از بررسی ها و شناسایی های مکرر بر روی یال و زمین چال و برج های یخار موفق به اولین صعود زمستانی این مسیر میانی و تراورس برجهای یخار میگردند.

علی اصغر پاشازانوسی از کوهنوردان شمیران در تابستان 1376 موفق گردید از مسیر جنوبی با استفاده از دوچرخه کوهستان به قله 5671 متری دماوند صعود و از همین مسیر مراجعت نماید.

در تابستان 1376 پس از استقرار یک اکیپ بزرگ 30 نفره به همراهی علی مقیم به منظور شناسایی و صعود یال شمال غربی دماوند مورد بررسی قرار می گیرد. از این اکیپ محمد سعادتی، حمید صفایی و لیلا بهرامی نیز موفق به اولین صعود گرده یال لش بوم به طور مستقیم تا قله گردیدند.

اصغر پرکان کوهنورد جانباز 70 درصد همدانی و محروم از بینایی هر دو چشم به همراهی تعدادی دیگر از جانبازان طی مدت 3 روز در تابستان 76 از مسیر جنوبی موفق به صعود به قله دماوند شدند.

این بود تاریخچه ای از صعودهای موفقیت آمیز به این بام سپید پوش ایران زمین، چه بسا که صعودهای ناموفق زیادی به این قله صورت گرفته و به جهت عدم تجربه، رعایت ن ایمنی و مسایل بسیار مهم در صعود از یالهای مختلف این کوه مخصوصاً در فصول سرد و برفگیر سال تنی چند از عزیزان ما جان خود را در این راه از دست داده اند امیدواریم بعد از این شاهد اتفاقاتی این چنین نباشیم.
مشاهده متن کامل ...
پروژه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار ا
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع. doc با و پر سرعت .

پروژه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع. doc


پروژه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع. doc

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

 

چکیده:

بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.

در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:

 دانش فارغ حصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

مهارت فارغ حصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.

مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت کمی دارند.

مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ حصیلان مراکز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشرفتهای فناوری کم برآورد می کنند.

مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ حصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ict) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند.

مقدمه:

تاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و ترکیب دانش فنی و به کارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به کاربرد تکنولوژی همراه بوده است.

استفاده از تکنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شرکتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. (سبحان الهی، مدیریت و توسعه)

عملکرد یک سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب باشد که نیروهایی ذیصلاح و با کیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده کند.

در واقع نیروی پیش برندة ماشین و تکنولوژی انسانها هستند. امروزه برای ادامة حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تکنولوژی و دانش فنی کافی نیست، چرا که سرعت رشد به اندازه ای است که فرصت یادگیری را بسیار کوتاهتر و درنتیجه، استفادة به موقع و به روز از تکنولوژی را برای رقابت پیچیده تر کرده است. لذا تولید دانش فنی و تکنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ادامة حیات هر سازمان، شرکت و جامعه محسوب می شود.

این کار فقط با منابع انسانی مستعد و با کیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و لازم عملی است. لذا ثروت اساسی یک سازمان، نیروی انسانی با دانش و مهارت (یعنی سرمایه های فکری) آن سازمان است.

علی رغم نقش کلیدی آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که مورد اذعان و حتی تاکید اغلب سیاستمداران و صاحبنظران است. این آموزش های پرهزینه از لحاظ پاسخ گوئی به انتظارات جامعه و سؤال اصلی نظام آموزشی (= چه آموزشی با چه کیفیتی و به چه میزان؟?) در موقعیت قابل دفاع قرار ندارد. زیرا هرساله خسارت های بسیار زیادی از این بابت به کشور وارد می آید ولی این روند رو به رشد تداوم دارد، که این وضعیت ریشه در نگرش نادرست به آموزش فنی و حرفه ای دارد. علت بروز معضل آموزش فنی و حرفه ای این است که به هر صورت، تعاملی بودن این آموزش ها به دست فراموشی س شده است. مجریان آموزش فنی و حرفه ای، آن را پدیده ای صرفاً آموزشی می بینند. تصمیمات آموزشی تنها توسط مقامات آموزشی و اغلب بدون اطلاع کافی از نیازهای شغلی و نظر طرف های ذینفع اتخاذ می شود. (ملکی، 1381، صفحة 186)

آموزش به حکم انجام تکلیف، عادت، امکانات موجود و یا روحیه توسعه طلبی تحقق می یابد و بر همین اساس نیز به سؤالات اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده می شود. اما آموزش فنی و حرفه ای دارای دو وجه توأمان آموزشی و شغلی است که میان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزیت قابلیت استفاده از اطلاعات بازخوردی و مکانیسم خوداصلاحی می تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فنی و حرفه ای نظامند زمینه مشارکت در تصمیم گیری و انجام هزینه فراهم است.

رشته های آموزشی، مواد آموزشی، تعداد آموزش گیرنده، محل اشتغال و … از نتیجه تعامل و عوامل طرف های آموزشی (دستگاهای مجری آموزش) و طرف های شغلی (دستگاههای بهره بردار از محصول آموزش، کارآموزان، اولیا، کارفرمایان و …) تعیین می شود.

لذا نواقص و اشکالات آموزش به تدریج در طول زمان رفع می شود و ناهماهنگی دانش و توانمندیهای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای از لحاظ کمی و کیفی و از نظر مکانی یا زمانی با خواسته متقاضیان کم تر رخ خواهد داد. به این دلایل تعاملی دیدن آموزش فنی و حرفه ای و فراهم امکان تحقق هرچه بیشتر آن، اساسی ترین قدم برای اصلاح این آموزش ها خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اه تحقیق

سؤالات تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

مقدمه

مفهوم رشد و توسعة اقتصادی

عوامل توسعه اقتصادی

نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی

آموزش

تعریف آموزش و پرورش

مفهوم برنامه ریزی آموزشی

جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی

نیازسنجی آموزشی

مفهوم نیاز

منابع نیازهای آموزشی

انواع نیازسنجی

کار

عرضة نیروی کار

بازار کار

نیاز بازار کار

مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار

ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار

تعاریف آموزش فنی و حرفه ای

رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای

نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار

آموزش فنی و حرفه ای در ایران

سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه ای در برنامه سوم توسعه…

مشکلات و تنگناها

نقاط ضعف مشکلات تنگناها

چالشهای آینده بخش فنی و حرفه ای

سیاست های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای

سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای

را ارهای اجرایی

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟

مشخصه های تکنولوژی ارتباطات

ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی کند

روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ict ) در آموزشهای آکادمیک لازم است

پیشینة پژوهش

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

جامعة آماری

نمونة آماری

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

اعتبار و پایائی پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده

آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق

آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق

آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق

آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق

آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق

آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق

آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق

محدودیتها و تنگناهای پژوهش

پیشنهادات برای پژوهشهای آتی

منابع و مأخذ

 پیوستها

 

فهرست جداول:

ج 12: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای 741367

ج 41: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول

ج 42: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول

ج 43: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول

ج 44: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم

ج 45: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم

ج 46: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم

ج 47: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم

ج 48: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم

ج 49: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم

ج 410: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم

ج 411: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم

ج 412: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم

ج 413: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم

ج 414: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم

ج 415: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم

ج 416: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم

ج 417: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم

ج 418: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم

ج 419: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم

 

منابع ومأخذ:

1ابطحی، حسین،  آموزش و بهسازی منابع انسانی، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. (1368)

2جاریانی. ابوالقاسم، زنگ ها برای فن آوری اطلاعات (ict) به صدا درمی آید، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، شهریورماه 1381.

3جاریانی. ابوالقاسم، گزارشی از هفتمین کنفرانس بین المللی آموزشی سازمان یونسکو acied. تایلندبانکوک، 2001، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

4حق جو، ناصر، ضرورتهای توسعه آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، فصلنامة هماهنگ شماره 30.

5حکیمی. محسن، مدیریت آموزش فنی و حرفه ای. انتشارات یونسکو در ایران، 1374

6حوریزاد. بهمن، اشنایی با برنامه ریزی تحصیلیشغلی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، 1374

7 دلاور، علی،  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ اول از ویرایش جدید، انتشارات رشد (1380)

8 دلاور، علی، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ دوم، نشر ویرایش (1375)

9 دلاور، علی، احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ پنجم، انتشارات رشد (1380)

10 رخشان، فریدون، طراحی و تحلیل نظامهای آموزشی، نبریز، انتشارات نیما. (1366)

11 راجر کافمن و جری هرمن، برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی، ترجمة فریده مشایخ و عباس بازرگان، انتشارات مدرسه.

12 سیف، علی اکبر، روان شناسی پرورشی، تهران، انتشارات آگاه، (1370).

سیف هلی اکبر، روشهای اندازه گیری و ارزشی آموزشی، چاپ سوم، انتشارات آگاه، (1378).

13 سبحان الهی. محمدعلی، فصلنامة علمی تخصصی مدیریت و توسعه، شماره 15. زمستان 1381

14 سلطانی. حسین، بررسی ارتباط برنامة درسی آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با نیازهای بازار کار در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، علامه طباطبائی، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، 1379.

15 سند برنامه، برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (13821379)، پیوست شماره 2، لایحه برنامه، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

16 شفیع آبادی. عبدالله. آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی، شغلی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.

17 عزیزی، نعمت الله، ارتباط آموزش و توسعة اقتصادی، فصلنامة تعلیم و تربیت شماره 55 و 56

18 عزیزی، نعمت الله، آموزش و پرورش و بازار کار: آماده سازی جوانان با صلاحیتها و مهارتهای اساسی، مقالة ارائه شده به ی اصلاحات آموزش و پرورش، 1381

19 عباس زادگان. سید محمد و ترک زاده. جعفر، نیازسنجی آموزشی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول 1379

20 علاقه بند. علی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، انتشارات بعثت 1373

21 فتحی واجارگاه، کورش و مهرمحمدی. محمود، الگوی جامع و پویای نیازسنجی برنامه درسی، فصلنامة تعلیم و تربیت شماره 57

22 فیوضات. یحیی، مبانی برنامه ریزی آموزشی، نشر ویرایش. 1380

23 قاسمیان. سعید، آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی، پایان نامة کارشناسی ارشد، تهران، دانشکدة اقتصاد، 1369

24 کریمی. مدد، بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی با نیازهای بازار کار از نظر هنرجویان، مدیران و مسئولین صنایع در استان آذربایجان شرقی، پایان نامة کارشناسی ارشد، علامه طباطبائی، دانشکدة علوم تربیتی.

25 لاهیجانیان، الرم الملوک، بررسی وضعیت اشتغال فارغ حصیلان رشته الکترونیک آموزشکده های فنی، پایان نامة کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، تهران، دانشکدة علوم تربیتی، 1370

26 میکائیل پور. حسین، بررسی و تخمین کارایی و بهره وری سیستم آموزش و پرورش در ایران، پایان نامة کارشناسی ارشد، علامه طباطبائی، دانشکدة اقتصاد، 1379

27 محسن پور. بهرام، مبانی برنامه ریزی آموزشی، انتشارات سمت. 1379.

28 ملکی. غلامحسین، چکیدة مقاله های همایش ملی ی اصطلاحات در آموزش و پرورش انتشارات پژوهشکدة تعلیم و تربیت، داد 1381

29 متوسلی. محمود، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و توسعه اقتصادی، ناشر مؤسسة تحقیقات پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی ایران، چاپ اول، اسفند 1370.

30 ملاح. نازنین، ارزی کارایی درونی و بیرونی هنرستانهای حرفه ای تی دخترانه استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة علامه طباطبائی، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی. 811380

31 مقاله هایی در باره آموزش در سازمان اداری، نوشته و ترجمة گروهی از اساتید و نویسندگان، تهران، مرکز آموزش مدیریت تی (1369)

32 نفیسی. عبدالحسین، بررسی نارسائی های ارتباط نظام های آموزش و پرورش و بازار کار و ارائه راه حل های اصلاحی. تهران، انتشارات مدرسه، (1379)

33 نفیسی، عدبالحسین، رویکردهای آموزشی فنی و حرفه ای و چالش های پیش روی آن. تهران، پژوهش نامة آموزشی، شماره 34

34 یونسکو، آموزش حرفه ای در حال گذار، انتشارات مدرسه، 1370


با


پروژه بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع. doc


مشاهده متن کامل ...
آراء کمسیون وحدت رویه
درخواست حذف اطلاعات

          1-موضوعیت ندارد.

 • در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وک فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظرشد: «با توجه به نامه شماره 34/3/1/5437 ـ 5/8/71 وزارت کشور که طی شماره 5643/س/2 ـ 27/11/71 اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وک نمیباشد».
 • 2 ـ تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد.
 • در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد ومتعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه فاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق میگیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق 2 بند ط ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای ت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 و بند 102 مجموعه بخشنامههای ثبتی و تبصره ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354، چون حق الثبت اقاله مقطوعاً 200ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقهای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد وهمان مبلغ 200 ریال مندرج در قانون می باشد.»
 • 3 ـ موضوعیت ندارد.
 • در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری ومشارکت مدنی تولیدی بانکها، مبلغ 10000 ریال قرضالحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه وتسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حقالثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون 10000 ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه میگردد».
 • 4 ـ موضوعیت ندارد
 • (در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره 15397/34/1 ـ 16/9/78 معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمیگردد».
 • 5 ـ تکلیف دفاتر در مورد بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی.
 • در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی درخصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند 89مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه 1365 نحوه عمل را بیان نموده است
 • 6 ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء
 • در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی میتوان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه ا امی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 86 قانون ثبت اسناد و ماده 46 قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید ایران ملاک احراز هویت می باشد.»
 • 7 ـ عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلین که دروک این مورد ذکر شده باشد.
 • در خصوص این سؤال که (همان گونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وک نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه میباشدیا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی میباشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»
 • 8 ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین تر از ج تأثیری در مأخذ وصول حق الثبت ندارد.
 • در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید:«چون با توجه به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 1379، مأخذ وصول حق الثبت براساس قیمتهای تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است،لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یابیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق الثبت و وصول  آن نداشته و حق الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».
 • 9 ـ موضوعیت ندارد.در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال 74 مجلس شورای  ی وک در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وک هایی از قبیل وک ید و وک در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وک ی مشمول حق الثبت موضوع تبصره 32 مرقوم میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظرگردید: «با توجه به این که قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وک انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وک برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین آلات راهسازی وکشاورزی مشمول حقالثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط ازماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای ت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373میگردد».
 • 10 ـ مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان.
 • در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 6 نیشابور تحت شماره 313 ـ 24/1/79 بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان ها و مشاغل دیگر که در ماده 50 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی میگردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه‍ ماده 50  آییننامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول،گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آییننامه فوق الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد 6 الی 9 قانون از مراجع مذکور ا امی است».
 • 11 ـ مهلت 5 روز ذکر شده در ماده 52 قانون دفاتر اسنادرسمی شامل حق الثبت اسناد مالی و بدهیهای ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی باشد.
 • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است، آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره میشود یا خیر؟)بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظرگردید: «با توجه به دستورالعمل شماره 3472 /10 ـ 28/3/69 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهیهای ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز میگردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری مصوب سال 1363 قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه میگردد. لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوقالذکر برای دفترخانه متصور نمیباشد».
 • 12 ـ اخذ حق الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.
 • در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران تحت شماره 536 ـ27/2/79 بدین شرح (با عنایت به بند 4 تبصره 32 قانون بودجه سال 79، چنانچه سند قطعی یا وک نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حقالثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد وبه شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وک انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم میگردد حقالثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول میگردد».
 • 13 ـ موضوعیت ندارد.
 • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص به استناد سند وک تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمیگیرد در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند 4تبصره 32 قانون بودجه سال 79 نسبت به این قبیل اسناد حق الثبت براساس جداول دارایی تعلق میگیرد».
 • 14 ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.
 • در خصوص سؤال دفترخانه 29 کرمانشاه تحت شماره 573 ـ 13/2/79 بدین شرح که (تعهدنامه هایی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده میشود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده میباشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قیدجملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد»نوشته مالی محسوب نمیگردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامهها بلامانع به نظرمیرسد».
 • 15 ـ موضوعیت ندارد.
 • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وک اتومبیل که با توجه به قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79، حق الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ میگردد، حق حریر نیز بایدطبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 79 فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل میباشد و حق حریر اسناد وک طبق تعرفه
       سازمان ثبت وصول خواهد شد».
 • 16 ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق حریر
 • در خصوص سؤال دفترخانه 6 سقز تحت شماره 1020/37 ج ـ7/2/79 مبنی بر (15% حق حریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از ر 15% کارکنان و 10% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق حریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قانون توزیع حق حریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مجلس شورای ی، پانزده درصد از کل حق حریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».
 • 17 ـ موضوعیت ندارد.
 • در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 45 تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت ید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء مینماید  آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات ید مسکن تنظیم سند قطعی ید مسکن ا امی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت ید مسکن میباشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت میگردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای ت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1376 در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور ید مسکن میباشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی ید مسکن نبوده و سند تسهیلات ید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت ان میباشد».
 • 18 ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب میشود.
 • در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره 5 همدان بدین شرح(آیا تنظیم اقرارنامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید میشود میباشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظربه عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 70 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 65 چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمیگردد، مشمول ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب میگردد».
 • 19 ـ بعد از تنظیم سند اقرارنامه زوجیت، ثبت آن دردفاتر ازدواج لازم نیست.
 • در خصوص نامه شماره 365/31 ـ 4/2/79 دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر این که (با توجه به بند 170 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65، آیا اقرارنامههای زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا این که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره 84 ـ س/2 مورخ 25/2/67 اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامه های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد را در سند نکاحیه ودفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون سند اقرارنامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد خود به تنهایی سند رسمی میباشد و با توجه به ماده 2 قانون ازدواج و ماده 2نظامنامه قانون ازدواج مصوب 1310 مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمیرسد».
 • 20 ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی
 • در خصوص سؤال دفترخانه 199 تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».
 • 21 ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.
 • در مورد سؤال دفترخانه 54 تهران مبنی بر این که (درمواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال میگردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 10 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مست م روشن شدن وضعیت خدمتی معامل ننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمیشود  لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر  نمیرسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [1]
 • 22 ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.
 • در خصوص سؤال دفترخانه 388 تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل که در ملاحظات ثبت دفتر قید میشود پس از امضاء سردفتر، آیا نیاز به امضاء دفتریار میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل  اتخاذ تصمیم گردید: «در مواردی که مراتب عزل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید میگردد با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و بند الف ماده 23 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیاز به امضاء دفتریار ندارد».
 • 23 ـ مجوزی برای تنظیم اسناد به استناد وک های تنظیمی وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان وجود ندارد.
 • در خصوص سؤال دفترخانه 71 تهران مبنی بر این که (آیا به استناد وک نامههای تنظیمی در زندانها که توسط افسرنگهبان زندان گواهی میگردد و وک نامههای رسمی وکلای دادگستری که روی برگهای خاص خودشان تنظیم میشود میتوان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وک نامههایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسرنگهبان زندان تنظیم میشود، به نظر نمیرسد. این موضوع نیز نتیجتاً مورد تأییدسازمان ثبت قرار گرفته».
 • 24 ـ در عرض بودن ولایت پدری و جد پدری نسبت به انجام معامله برای مولی علیه.
 • در مورد سؤال دفترخانه 57 تهران بدین شرح (آیا در زمان حیات پدر، جد پدری میتواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: «ولایت پدر و جد پدری در عرض هم میباشند لذا هر یک از آنها میتوانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند».
 • 25 ـ تکلیف دفاتر اسناد رسمی درمورد قید مذهب برای تنظیم اقرارنامه زوجیت
 • در خصوص نامه دفترخانه 40 کرمان بدین شرح (تنظیم اقرارنامه زوجیت بین اقلیت های غیررسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی   ایران اعلام مینمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره 16569/34/1 ـ 12/10/78سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت دارد».
 • 26 ـ ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است.
 • در مورد نامه دفترخانه 614 تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی وانتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره 12620 ـ 20/4/79 کانون سردفتران ودفتریاران برای انجام معامله کافی میباشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظرگردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق الذکر با احراز آن توسط سردفتربرای ثبت معاملات آنها کافی است».
 • 27 ـ موضوعیت ندارد.
 • در خصوص سؤال دفترخانه 40 کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره 3229/34/1 ـ 20/2/79 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به  متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی مینماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف  ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای ت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 میباشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوقالذکر میشود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت میگردد مشمول حق الثبت به مأخذ پنج درهزار میباشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد».
 • 28 ـ تنظیم رضایتنامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق الثبت نمی باشد.
 • در مورد سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایتنامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم میگردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مست م پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک میباشد یا این که غیرمالی تلقی میگردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایتنامه قید نمیگرددلذا حق الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره 2 ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی میگردد».
 • 29 ـ تنظیم اسناد برای شوهرخواهر وهمسر برادر سردفتر
 • در خصوص سؤال دفترخانه 537 تهران بدین شرح (تنظیم اسناد برای شوهرخواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر ماده 53 قانون ثبت مسئول دفتر نمیتواند اسناد انی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا  سببی تا درجه سوم دارند ثبت نماید».
 • 30 ـ تنظیم سند وک انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.
 • در مورد سؤال دفترخانه 80 شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وک اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط  داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آییننامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».
 • 31 ـ گواهی امضاء ظهر قبض انباروجاهت قانونی ندارد.
 • در خصوص نامه دفترخانه 6 آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاءاست یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 2 ماده 12 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».
 • 32 ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه زام مشمول حق الثبت نیست.
 • در مورد سؤال دفترخانه 12 بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار میگیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط ت ایران تعهد میگردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات ازمفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله ت را به عنوان وجه زام درسند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت میگردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354، نسبت به وجه زام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق الثبت وصول نخواهد شد».
 • 33 ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.
 • در خصوص سؤال دفترخانه 20 نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».
 • 34 ـ موضوعیت ندارد.
 • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق حریر اسناد تقسیم نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه میگردد تنظیم و به ثبت میرسد، نحوه وصول حق حریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق 2 بند ب تعرفه حق حریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1377 حق حریر سند تقسیم نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه میگردد». [1]
 • 35 ـ موضوعیت ندارد.
 • در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدینشرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر ا ام به تنظیم سند رسمی میشودبراساس قیمت مورد معامله فیم ن فروشنده و یدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و  یا ارزی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود».
 • 36 ـ موضوعیت ندارد.
 • در مورد سؤال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداری ها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند،آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی ـ رهنی ـ اجاره و غیره هم میگردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر می کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 74 شهرداریها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».
 • 37 ـ ملاک اخذ حق الثبت تقسیم نامه.
 • در خصوص سؤال دفترخانه50 لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود ومالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه فاوت رد و بدل ننموده اند، آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز 2 بند 453از مجموعه بخشنامههای ثبتی تکلیف را روشن نموده است».
 • 38 ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وک  واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و به طور کلی وک نامه ها (به غیر از خودروها)نیست.
 • در خصوص نامه دفترخانه 38 ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفنهای ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وک از قبیل املاک اعم ازتجاری و مس ی و زمین و وک های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیلهایی که مشمول مالیات میشوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وک نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفنهای ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی باشد».
 • 39 ـ موضوعیت ندارد.
 • در مورد دفترخانه 9 گرمسار مبنی بر این که (در تنظیم وک کلی ید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک، احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد، آیا تنظیم وک کلی ید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم وک نامه کلی ید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک (به استثنای فروش وسائط نقلیه موتوری وماشین آلات کشاورزی و اموالی که در رهن و وثیقه و اسناد مربوط به تسهیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب را از خود سلب نموده است) بلامانع است».
 • 40 ـ قید مدت اعتبار یا سلب حق نقل و انتقال در پایان کار مانعی برای تنظیم اسناد قطعی نیست.
 • در خصوص نامه دفترخانه 71 تهران بدین شرح (آیا با پایانکارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایانکارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین می نماید میتوان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به اطلاق تبصره 8ماده 100 قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره 25/5 ـ 15/1/6--  اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهیهای صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد».
 • 41 ـ مجوزی برای اخذ استعلام در مورد زمینهای خارج از محدوده از بخشداری یا فرمانداری نمیباشد.
 • در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از بخشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهری وحوزه استحفاظی ا به نظر نرسید».
 • 42 ـ مجوزی برای گرفتن اثر انگشت افراد باسواد به نظرنمی رسد.
 • در مورد نامه دفترخانه32 تهران مبنی بر این که (آیا میتوان به متعاقدین تکلیف نمود که همراه با اقرار به ی انی ثبت با سند امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دارد و با توجه به ماده 67 قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است، لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص باسواد مجوزی به نظر نمی رسد».
 • 43 ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق حریر صادره نیست.
 • در خصوص نامه دفترخانه 9 رشت مبنی بر این که (اخذامضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق حریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند 447 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر 1365 و بخشنامه شماره 267 ـ س /2 ـ 22/1/1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق حریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست».
 • 44 ـ موضوعیت ندارد.
 • در مورد نامه دفترخانه 111 تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر65 آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت میکند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند 48 مجموعه بخشنامههای ثبتی مربوط به محل ب مشمول مقررات قانون نظام صنفی میباشد و وفق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359،مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی می باشند و با توجه به بند 16 ماده 2 قانون اه و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد ی مصوب 1365 و آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب 1/9/71 هیأت ان و نیز نامه شماره 8048/134 ـ 13/7/79 وزارت فرهنگ و ارشاد ی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند 48 مجموعه بخشنامه های ثبتی کفایت می کند».
 • 45 ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی است.
 • در خصوص نامه دفترخانه 8 کرمان مبنی بر این که (دراجرای بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیهای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قراردهند و خود باید رأساً استعلام نمایند... آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهیهای سایر ادارات نیز میگردد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند 29 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر».
 • 46 ـ تنظیم سند به استناد گواهیهای حصر وراثت تا مبلغ موضوع در آن بلااشکال است.
 • در مورد نامه دفترخانه یک بیرجند بدین شرح (درگواهیهای حصر وراثت که بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تادو میلیون ریال قید گردیده و اکنون اعتبار گواهیهای مذکور تا میزان مبلغ 10 میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی به استناد گواهیهای مذکور به چه صورت امکان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در گواهیهای حصر وراثت که بدون درج در رو مه صادر میگردد میزان اعتبار کلیه گواهیهای مذکور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا کرده لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر ازمشاهده متن کامل ...
روش مطالعه دروس
درخواست حذف اطلاعات

روش مطالعه ادبیات - کلیه گروه ها


از درسی می گوییم که دارای سه تک واژ است و بسیاری مسائل حل نشده و در ابهام دارد. از درسی می گوییم که پر از سؤالات مطرح شده ی بدون پاسخ و دارای اختلاف نظرهای فراوان است. از درسی می گوییم که تا شما به خوبی بر آن مسلط نشوید، با بقیه ی دروس هم آشتی نخواهید کرد. پس برای چنین کار مهمی، با هم به یک اردوی آموزشی کوتاه با چند ایستگاه می رویم.
ایستگاه اول: سر در ایستگاه: واژگان

با همه ی واژگان کتاب درسی آشنا شویم، چه آن هایی که خوش اقبال و ستاره دارند و چه واژگانی که قرعه ی فال به نام شان نیفتاده و ستاره ندارند و شما را به سفر کوتاه انتهای کتاب، هدایت نمی کنند؛ اما بدانیم که دانستن همه ی این واژگان، گام اول درک معانی و مفاهیم است که خود یک هواپیمای مافوق صوت است که شما را به درون ادبیات و جمله های قدیمی و جدید، رهنمون می کند.

ایستگاه دوم:

نکته ی مورد نظر در این ایستگاه، روان خوانی دروس، چه شعر و چه نثر است. کم کم بخوانید و روان هم بخوانید تا به دریافت معانی و مفاهیم دست ی د. یادتان باشد، مشکل عظیم ادبیات، نفهمیدن مطالبی است که آن ها را مطالعه می کنید.

ایستگاه سوم: ایستگاه خود آزمایی ها و توضیحات

با تفکر و تعمق بیش تری، به نکات طلایی و برگزیده ی دروس بنگرید. کمتر حفظ کنید و بیش تر بفهمید. مسافران عزیز آماده ی صعود، مطلبی را که بهتر بفهمید، بهتر حفظ خواهید کرد. امتحانات ترم 1، در پیش است؛ از امروز، عمیق فهمیدن و عمیق خواندن و سپس به محفوظات سپردن را پیشه کنید.

ایستگاه چهارم: تاریخ ادبیات و دانش های ادبی

با خواندن تاریخ ادبیات و نکته های ادبی، آشتی کنید. سعی کنید با کد گذاری در ذهن، با هر یک از شخصیت ها، ارتباط برقرار کنید؛ مثلاً از سیمین دانشور با اصطلاح ساج به عنوان یک درخت محکم و مستحکم یاد کنید. ساج: سووشون، آتش خاموش، جزیره ی سرگردانی.
نگران نباشید. این مطالب با تکرار دو تا سه بار در ذهن، تثبیت خواهد شد؛ پس تکرار و تمرین را فراموش نکنید.
ایستگاه های قبل را سپری کردیم. اینک به ایستگاه پنجم می رسیم.

ایستگاه پنجم: شعر حفظی

شعر های حفظی را فراموش نکنید. از امروز تا شروع امتحانات ترم، هر روز تعداد کمی از ات را حفظ کنید زیرا شب امتحان برای انجام همه ی این کارها، فرصت ندارید. ذره ذره جمع کنید و تکرار و ممارست را فراموش نکنید.


روش مطالعه درس عربی - کلیه گروه ها


روش مطالعه ی ترجمه و تعریب و درک مطلب

(8 سؤال ترجمه و تعریب + 4 سؤال درک مطلب)

1- بر خلاف تصور بسیاری از داوطلبان ( که نیازی به حفظ لغت های عربی 2و3 نمی باشد)، حفظ لغت های عربی 2 و3، اولین گام در برخورد با ترجمه می باشد.

2- استفاده از لغت ها در متن درس ها و تمرین ها و کار گاه های ترجمه ی کتاب جهت:

الف) افزایش قدرت درک متن
ب) تثبیت ذهنی لغت های حفظ شده و استفاده از آن ها در جمله می باشد.

3-
مطالعه و مقایسه ی تمام زمان های فعل ها (ماضی ساده- نقلی- استمراری- بعید...)

4- مطالعه ی قواعد ترجمه ی ذکر شده در کارگاه های ترجمه ی کتاب های عربی1، عربی2 و عربی3

5- زدن تست ترجمه و بررسی گزینه ها و علت غلط بودن گزینه ها و آشنایی با سبک و طرز تفکر طراحان و غلط های رایج موجود در گزینه ها (ترجیحاً تست های کنکورهای سراسری)

6- زدن تست های درک مطلب کنکور های گذشته و مطالعه ی دقیق و تشریحی جواب ها (به ویژه در مورد درک مطلب، آشنایی با استراتژی و طرز نگرش طراح، بسیار کمک کننده است).
روش مطالعه ی تجزیه (تحلیل صرفی)

1- مطالعه ی قواعد و نکات مربوط به تجزیه ی فعل، اسم و حرف از روی یک کتاب کمک درسی خوب یا یک جزوه ی کامل

2- تجزیه تعداد زیادی فعل و اسم (ترجیحاً فعل ها و اسم های سخت و نکته دار کتاب درسی)

3-
زدن تست های تجزیه ی کنکورهای سراسری سال های قبل
روش مطالعه ی ترکیب (فعلیه- اسمیه- مطلق- حال- تمییز- منادا- مستثنی)

1- مطالعه ی مبحث به مبحث و سپس ترکیب و تعیین نقش کلمات در تمرین های مربوطه، مثلاً در صورت مطالعه ی جمله ی اسمیه به میزان کافی، جمله ی اسمیه ترکیب شود تا تسلط کافی در تعیین مبتدا و خبر حاصل شود و نکات مربوطه، مرور و تثبیت شود.

2- زدن تست های تفکیکی از مبحث مربوطه، پس از تسلط داوطلب در سه قسمت ترجمه و درک مطلب، تجزیه و ترکیب، باید شروع به زدن تست های تلفیقی و آزمون های جامع کند؛ که بهتر است ابتدا بدون در نظر گرفتن زمان و سپس در زمان استاندارد انجام شود.

روش مطالعه زبان انگلیسی


(چگونه واژه ها را در ذهن فعال کنیم؟)

برگه کوچکی را تهیه کنید و اینچنین عمل کنید:

1 - لغت را به گوشه چپ قسمت فوقانی کارت بنویسید با تلفظ درست آن کنارش و نقش های مختلف لغت را زیر هم بنویسید.
2 - در پشت برگه معنی لغت را بنویسید. همان معنی را که در متن به آن اشاره شده و بعد همان مثال را زیر لغت بنویسید.
3 - کارت را به شکل الفبا منظم کنید.
4 - مرتب آنها را مرور کنید.
5 - اگر معنی واژه ای مشکل به نظر رسید و یا دیر در ذهن جا گرفت آن را با علامتی مشخص کنید و بیشتر بر روی آن لغت تاکید کنید.
6 - هر وقت واژه ای را یاد می گیرید به واژه های قبلی هم نگاه کنید.
7 - به معانی دیگر آن واژه که در متن به آن اشاره نشده دقت کنید و سعی کنید در جمله ای کوتاه و ساده آن را خود استفاده کنید اگر نتوانستید از منبع موثقی کمک بگیرید.
انواع پاراگراف
به طور کلی یک نوشته براساس افکار نویسنده می تواند از یک پاراگراف و یا چند پاراگراف تشکیل شود که هر پاراگراف فکر جدیدی را بیان می کند و معمولا خط اول یا خط آ هر پاراگراف می تواند نظر اصلی نویسنده باشد چون نویسنده می تواند به دو صورت فکر خود را به خواننده انتقال دهد. (کل به جز) یا همان deductive که در خط اول موضوع اصلی پاراگراف توضیح داده می شود که این قسمت معمولا (بهترین عنوان پاراگراف) هم نامیده می شود و یا (جز به کل) یا به عبارتی inductive که نویسنده افکار و عقاید خود را در خط آ هر پاراگراف جمع بندی می کند که می توان این قسمت را معمولا (ایده اصلی نویسنده) هم نامید. به طور کلی می توان از پنج نوع پاراگراف صحبت کرد.

1. پاراگراف هایی که در آن نوعی تجزیه و تحلیل فکر نویسنده می باشد که در این نوع نوشته ها اصول کل به جز یا جز به کل رعایت می شود وقتی می گوییم:
oil is called black gold. ………
نویسنده بلافاصله در همان خط اول با خواننده خود ارتباط برقرار می کند و بعد با جملات دیگری بیشتر به تجزیه و تحلیل جمله اول می پردازد ولی خواننده می داند راجع به چه چیزی صحبت می شود و یا نویسنده می تواند متن خود را این طور شروع کند:
it is very valuable in industry.g
اما خواننده ابتدا متوجه موضوع اصلی پاراگراف نمی شود تا به آ پاراگراف برسد.

2. پاراگراف هایی که چیزی توصیف می شود که معمولا در همان ابتدای پاراگراف این تعریف دیده می شود
an octopus appears to be just a huge head with eight long arms.g

3. پاراگراف هایی که نوعی تضاد یا مقایسه را نشان می دهند که معمولا در ابتدای پاراگراف این تضاد دیده می شود
discovery and invention are sometimes confused …g

4. پاراگراف هایی که نوعی تعریف، توضیح و توصیف موضوعی باشد.
a pupil is one who is under the close supervision of a teacher. g
تعریف واژه pupil است.

5. پاراگراف هایی که نوعی قیاس را انجام می دهد که بیشتر شفاف سازی یک موضوع می باشد.
the distinction between newton ?? ' ?? s and einstein ?? ' ?? s ideas about gravitation has sometimes been g

اگر یک متن علمی و اصولی نوشته شود و بخواهیم به سوالات مطروحه از این متن (مثلا درک مطلب کنکور با سوالات چهار گزینه ای) را جواب دهیم بهتر است به نکات زیر توجه کنیم:
متن یا کل به جز یا جز به کل است. هر پاراگراف یک تفکر جداگانه ای را مطرح می کند. جمله اول و آ هر پاراگراف مهم است. مهمترین جمله متن ایده اصلی نویسنده است که با جملات دیگری این تفکر بیشتر توضیح داده می شود. سوالات چهار گزینه ای معمولا به این شکل طرح می شوند:
یک گزینه کاملا غلط - گزینه دوم نزدیک به درست ولی با کمی دقت به اشتباه بودن آن پی می بریم، گزینه بعدی بسیار نزدیک به درست که بیشتر دانش آموزان تشویق می شوند که آن گزینه را انتخاب کنند و یک گزینه هم کاملا درست است.

از طرفی جواب درست یا state است یعنی دقیقا در متن آورده شده که کافی است با رجوع به متن جواب درست را پیدا کرد و یا imply می باشد یعنی دقیقا جواب درست هر سوال در متن به راحتی دیده نمی شود و باید آن را استنباط کرد.

برای درک کلی متن باید واژه های متن را حدس زد و نباید ترجمه لغت به لغت کرد بلکه باید مفهوم کلی پاراگراف را یکجا درک کرد. نویسنده در طرح سوالات چهار گزینه ای از فاکتورهای زیادی استفاده می کند مثلا بازی با مترادف ها و متضادها، شکل های مختلف گرامری دو عبارت که دارای یک مفهوم هستند. بازی با ضمائر و این قبیل الگوها به طراح کمک می کند تا گزینه مناسبی را انتخاب کند.

از طرفی وقتی می خواهیم متنی را بخوانیم و به سوالات چهار جواب پاسخ دهیم به شکل های متفاوتی عمل می کنیم، یکی از منطقی ترین راه ها برای انی که بهتر متن می خوانند این است که یکبار متن را بخوانند و به هنگام خواندن به مهمترین جمله متن که نظر نویسنده نیز می باشد توجه کرده، آن را علامت بزنند و یا اطلاعاتی که در متن آمده مثل اشاره به تاریخ، محل، شخص، مکان و یا هر موضوع شاخص دیگری توجه داشته باشند و اگر در انتخاب گزینه ای شک د می توانند با ؟؟?? skim یا scan جواب آن را در متن ببینند. (؟؟?? skim یعنی سریع و سرسری نگاه به موضوعی بدون دریافت اطلاعات و فقط یافتن یک رمز مثلا دیدن اسم داوطلب در رو مه بعد از اعلام نتایج امتحان اما scan دقیق تر نگاه به یک مطلب مثلا تاریخ تولد فردی بین چندین تاریخی که در متن درج شده باشد.)

اما برای انی که متن انگلیسی زیاد نخوانده اند و یا به طور کلی در خواندن یک متن انگلیسی و درک مفهوم آن مشکل دارند باید با در نظر گرفتن توانایی خود هر بار نوع خاصی را در خواندن هر قسمت امتحان کنند تا بهترین روش برای رویارویی با متون مختلف را بیابند. مثلا؛ می توان نگاه سریع به سوالات کرد تا حدود و نوع سوال شناخته شود و بعد با ؟؟??skim یا scan به دنبال جواب رفت در حالی که به فاکتورهای گمراه کننده نویسنده نیز توجه کرد و یا یک پاراگراف خوانده شود و به سوالات مربوط به آن پاراگراف جواب داد. معمولا یک سوال می تواند اینطور طرح شود:
what is the best title for this p age? g

که بیشتر به شروع متن یا خاتمه متن توجه می شود و یا این سوال طرح می شود:
what is the main idea of the writer?g
جمله ای است که نویسنده بیشتر بر روی آن تاکید می کند.

البته باید از تمامی فاکتورها در برخورد به جواب هر سوال یعنی نقش واژه ها، جملات آغازین و اختتامیه هر متن و نکات گرامری در متن توجه کرد. گاهی اوقات سوال دارای سه گزینه صحیح و یک گزینه غلط است که می توان گزینه غلط را در متن ؟؟??skim کرد یا برع سوالی مطرح می شود که سه گزینه غلط و یک گزینه درست دارد که باز می توان گزینه غلط را در متن ؟؟skim؟؟ کرد.

به طور کلی بعضی از گزینه ها در سوالات درک مطلب، بسیار غلط به نظر می رسند. مثلا یا خیلی عمومیت داده شده اند یا بسیار خاص صحبت شده است. متن راجع به ماهی سفید صحبت می کند. در سوال، گزینه all fish را داریم که واژه all عمومیت می دهد به همه ماهی ها و غلط است و یا متن در خصوص گل ها صحبت می کند و گزینه با only tulip شروع شده که فقط به گل لاله اشاره می کند. بنابراین هر واژه ای مثل all و only معمولا طرح یک گزینه غلط را نشان می دهد و نیز اگر بتوانیم تشخیص دهیم که متن چه نوع پاراگرافی را مطرح می کند شاید به انتخاب گزینه درست به ما کمک کند.
در پایان باید عرض کنم تمامی مطالبی که در این مقاله به آنها اشاره شد بسیار مختصر بیان شده و مراجع زیادی هستند که می توان به آنها رجوع کرد و به طور مفصل هر یک از موضوعات مطروحه را بررسی کرد.


روش مطالعه درس شیمی


1- جایگاه:
شیمی د ر گروه ریاضی و تجربی یک د رس اختصاصی محسوب می شود و 3 برابر د روس عمومی ضریب د ارد . اما با توجه به اولویت های انتخاب رشته و این که رشته ی مربوط به آن اولویت د ر چه زیر گروهی باشد ، ضریب آن نسبت به د یگر د روس اختصاصی تغییر خواهد کرد .
د ر گروه تجربی پس از د رس زیست شناسی، شیمی د ومین د رسی است که مورد توجه د اوطلبان واقع می شود و زمان مطالعه را به آن اختصاص می د هند . همین امر باعث می شود با وجود ی ان بود ن کتاب د رسی و تعد اد واحد های د رسی د ر گروه ریاضی و تجربی، معمولاً سطح نمرات شیمی د انش آموزان تجربی از ریاضی بالا تر و د ر کنکور نیز د رصد بالا تری را ب کنند .

د ر گروه ریاضی جایگاه د رس شیمی پس از ریاضی و فیزیک است و ساعات مطالعه ی آن کم تر از د رس های ریاضی و فیزیک می باشد . چون قسمت زیاد ی از مطالب د رس شیمی حفظی است. برخی از د انش آموزان رشته ی ریاضی اقبال کم تری به آن نشان می د هند و حتی زمان کم تری از برخی د روس عمومی برای شیمی می گذارند . د ر مقابل د انش آموزانی که برای د رس شیمی وقت مناسبی می گذارند ، نسبت به د یگر د انش آموزان رشته ی ریاضی از یک جهش قابل توجه د ر رتبه و تراز کلی بر خورد ار می شوند . با توجه به نزد یک بود ن رقابت میان قسمت عمد ه ی شرکت کنند گان د ر د روس ریاضی و فیزیک، شیمی د رس تعیین کنند ه می شود و باعث جهش رتبه ی آن ها می شود .

2- محتوای کلی:
قسمت عمد ه ی د رس شیمی و محتوای آن د ر مقایسه با د روس د یگر ساد ه و قابل فهم است و به د لیل ارتباط مستقیم آن با زند گی روز مره ی د انش آموزان به نحوی با آن ارتباط بر قرار می کنند و مطالعه و وقت گذاشتن د ر این د رس، به سرعت نتیجه می د هد و باعث رشد سریع د رصد و نتایج آزمون ها می شود و چون یک د رس اختصاصی است، رشد آن باعث ب رتبه ی مناسب تر و تراز بالا تری شد ه و موجب تقویت روحیه ی د انش آموزان خواهد شد .

3- منابع آزمون:
کتاب شیمی سال د وم با 5 بخش، کتاب شیمی سال سوم با 3 بخش و کتاب پیش د انشگاهی با 4 بخش منابع طرح سؤال شیمی د ر آزمون سراسری و آزاد هستند . از نظر تعد اد سؤال های مطرح شد ه، این سه کتاب تقریباً اهمیت ی انی د ارند . هم د ر کنکور 87 و هم د ر کنکور 88، 11 سؤال از سال د وم، 12 سؤال از سال سوم و 12 سؤال از کتاب پیش د انشگاهی طرح شد ه است.
از نظر محتوای علمی و سختی مباحث، بخش شیمی سال د وم، بخش یک شیمی سال سوم و بخش 3 و 4 شیمی پیش د انشگاهی د ارای مطالب مفهومی تر و مشکل تری می باشند .

از سال 1384 تا سال 1388 از کتاب های شیمی د ر کنکور سراسری سؤال طرح شد ه و این مجموعه ی سؤال ها، مهم ترین منابع تست استاند ارد د ر د سترس می باشند و د اوطلبان برای ارزی خود ، باید حتماً پس از تد ریس د بیران به حل آن ها بپرد ازند .
مجموعه ی تست های کنکور های سراسری و آزاد که مربوط به قبل از سال 1384 می شوند و از کتاب های جد ید طرح نشد ه اند ، باید توسط اساتید خبره، گزینش و بسیاری از آن ها که مربوط به مطالب حذف شد ه است، تغییر و ویراستاری شوند .
د ر برخی از کتاب های کمک د رسی که شامل این مجموعه ی سؤال ها است، این گزینش به د رستی انجام نشد ه است و د انش آموزان د ر هنگام بررسی این تست های قد یمی، باید متوجه این موضوع باشند .

4- مهم ترین منبع مطالعه:
مهم ترین منبع برای مطالعه ، متن کتاب د رسی است. هیچ کتاب کمک آموزشی یا جزوه ی د رسی نمی تواند جای کتاب د رسی را بگیرد . تمام سؤال ها با توجه به متن کتاب د رسی، طرح می شوند . سؤال های مطرح شد ه د ر متن کتاب د رسی د ر قالب “فکر کنید ” ها یا “همچون د انشمند ان” همیشه از جمله مهم ترین منابع طرح سؤال محسوب می شوند و باید توسط د انش آموزان حل و بررسی شوند .

د ر کنکور 87 و 88 تعد اد 5 تا 6 سؤال، به صورت نقطه چین و جای خالی مطرح شد ه اند . د ر برخی از این گونه سؤال ها، جمله ای از کتاب د رسی که حاوی یک مفهوم یا تعریف مهم است، به صورت ناقص و با جای خالی د اد ه شد ه است و د ر برخی د یگر موضوعی یا مفهومی د رسی، به صورت جای خالی پرسید ه شد ه است و طرح این گونه سؤال ها، به معنای تسلط د اوطلبان به متن کتاب د رسی می باشد .

استفاد ه از شکل ها، جد ول ها و نمود ا ر های کتاب د رسی، به عنوان سؤال، یک شیوه ی رایج طرح سؤال است. د ر سال 87، 4 سؤال د ر رشته ی ریاضی و 6 سؤال د ر رشته ی تجربی این گونه بود ه است و د ر سال 88 آمار آن به ترتیب، 4 سؤال بود ه است. گاهی قسمتی یا یکی از اجزاء مشکل حذف می شود و از آن سؤال پرسید ه می شود . طرح این گونه سؤال ها، به این معناست که د اوطلبان باید عین شکل ها و نمود ار های کتاب د رسی را به خاطر بسپارند و بد انند آن شکل به چه منظوری استفاد ه شد ه است.

برخی از تست ها جنبه ی محاسباتی د ارند و شامل اعد اد اعشاری می شوند که قابل ساد ه کرد ن نبود ه و جزو محاسبات وقت گیر محسوب می شوند . با توجه به ممنوع بود ن استفاد ه از ماشین حساب، به نظر برخی د انش آموزان حل این گونه تست ها وقت زیاد ی می برد و ضرورت ند ارد ، د ر حالی که د ر عمل، وقت مناسبی را می گیرند و بر خلاف تست های مفهومی و شبهه د ار، حتماً به جواب د رست می رسند . زمان گذاشتن و حل این تست ها کاملاً توصیه می شود .

هز چند مطالب “بیش تر بد انید ” ها د ر متن کتاب د رسی جزو منابع طرح سؤال آزمون نمی باشند ، اما نباید کاملاً ناد ید ه گرفته شوند .

مطالب “بیش تر بد انید ” را می توان به د و د سته ی کلی تقسیم کرد . برخی از آن ها کاملاً مکمل د رس می باشند . مثل نظریه ی اسید و باز لوویس د ر صفحه ی 55 و یا نحوه ی عملکرد شناساگر ها د ر صفحه ی 64 که مانند مطالب متن کتاب برای د رک مفاهیم به آن ها نیاز د اریم. برخی د یگر مطالب کاملاً حاشیه ای هستند که به تکمیل معلومات عمومی و مطالب جالب توجه علمی می پرد ازند . مثلاً بیش تر بد انید صفحه ی 62 د ر مورد عملکرد اسید معد ه، مطالعه ی این بیش تر بد انید ها، برای کنکور اهمیت کم تری د ارد و به خاطر سپرد ن جزئیات آن ها اولویت ند ارد .


5- خلاصه نویسی یک مهارت مهم:
خلاصه برد اری از مطالب حفظی مخصوصاً د ر مورد فصل هایی مثل فصل 1 و 2 سال د وم، به صورت فلش کارت یا فیش جعبه لایتنر، د ر به خاطر سپرد ن آن ها بسیار مؤثر است و کاملاً توصیه می شود .

یک خلاصه نویسی خوب حتماً باید پس از یک یا چند بار مطالعه ی د قیق و عمیق متن صورت گیرد . د ر متن خلاصه شد ه، فقط موضوعاتی نوشته می شود که اهمیت بیش تری د ارند و ممکن است فراموش شوند و با کوتاه ترین جملات و عبارت هایی که مفهوم را می رسانند ، نوشته می شوند .

بهتر است د ر هر صفحه یا فیش، خلاصه برد اری یک موضوع و مطلب نوشته شود تا پس از به خاطر سپاری بتوان آن ها را از د یگر فیش ها جد ا کرد .

خلاصه نویسی هر فرد تنها برای خود آن فرد قابل استفاد ه است، به عبارت د یگر، هر د انش آموز باید خلاصه های مربوط به خود را شخصاً تهیه کند . ممکن است یک مطلب خلاصه شد ه برای یک د انش آموز مهم و برای د انش آموز د یگر، یک موضوع بد یهی باشد که نیاز به خلاصه شد ن ند ارد .

نوشتن خلاصه ها، د ر به خاطر سپرد ن آن ها کمک می کند زیرا سطح عمیق تری از حافظه، هنگام نوشتن استفاد ه می شود . بهتر است هنگام نوشتن خلاصه ها، آن ها را با صد ای بلند بخوانیم، به طوری که حافظه ی شنید اری نیز د ر به خاطر سپرد ن همزمان با نوشتن کمک کند . نباید خلاصه نویسی را به نوعی تلف کرد ن وقت تصور کرد .

وقتی که برای خلاصه نویسی استفاد ه می شود ، جزو ساعت های مطالعه ی آن د رس است و به هنگام استفاد ه از خلاصه ها برای مرور مطالب، چند ین برابر باعث صرفه جویی د ر وقت مطالعه خواهد بود .

بهترین وقت تهیه ی خلاصه ها د ر تعطیلات تابستان و د ر طول سال تحصیلی است و باید حتماً قبل از تعطیلات عید تمام شود و بیش ترین استفاد ه از خلاصه ها، د ر ایام مطالعات جمع بند ی و بعد از تعطیلات عید است.روش مطالعه فیزیک (گروه های ریاضی و تجربی)


کتاب را کاملا خواندم. جزوه درس فیزیک را با کلی فرمول و فرمول های تستی حفظ و با استفاده از آن ها، تست های چند سال گذشته را حل . ولی باز هم، وقتی سؤال یا تست جدیدی می بینم، نمی دانم چه کار کنم؟

با این همه فرمول کوتاه و بزرگ، هنوز نمی دانم چه رابطه ای را کجا استفاده کنم تا به جواب برسد. پرسیدم، بیش تر توضیح دهید. گفت: مثلاً در مبحث حرکت شناسی، اگر تست یا مثالی را بخواهم حل کنم، نمی دانم از کدام رابطه(فرمول) باید استفاده شود. در آ ، چند فرمول را می نویسم تا ببینم کدام یک به جواب می رسد! خلاصه، پاک گیج شدم.

این چند جمله، گفته های اغلب دانش آموزان دوره پیش ی (داوطلبان کنکور) است.
در مورد درس فیزیک باید بدانیم که برخی از مطالب بیشتر جنبه ی حفظی و برخی مطالب بیشتر جنبه مفهومی دارند.
کمیت برداری و نرده ای، یکای کمیت ها، روابط کار و انرژی، ساختمان ماده، انبساط مواد، ترمودینامیک (رشته ریاضی) از فیزیک پایه و موج مکانیکی1و2، موج الکترو مغناطیس، فیزیک اتمی، ساختار هسته ی اتم، فیزیک ح جامد (رشته ریاضی)، قوانین نیوتون، کولن، قوانین الکترومغناطیسی فارادی ولتر, تعاریف کمیت های فیزیکی از فیزیک پیش ی، بیش تر جنبه حفظی دارند.

الکتریسیته ن و جاری و مدارهای ترکیبی، میدان مغناطیسی و نیرو های مغناطیسی و جریان متناوب و القای الکترو مغناطیسی، فشار گرما و تعادل، حرکت شناسی و دینامیک و نوسان نقش موج عرضی، بیشتر جنبه ی مفهومی دارند.
ما به دنبال این نیستیم که این مباحث را از هم جدا کنیم بلکه اگر به دنبال یادگیری درس فیزیک باشیم، پیشنهاد می کنیم ابتدا ریاضیات مورد استفاده در فیزیک را یاد بگیریم. (رسم توابع جبری درجه ی اول و دوم و سوم و همو گرافیک، توابع مثلثاتی و... ).
بخش وسیعی از مثال ها، نمودار است. اگر قرار باشد تمام نمودارهای فیزیک (بیش از پنجاه نمودار) را حفظ کنیم، کار عاقلانه ای به نظر نمی رسد. یاد گرفتن نمودارها، بسیار ساده تر از حفظ آن ها است.

بدانیم که برای شیب هر نموداری، یکای محور عمودی را بر یکای محور افقی تقسیم می کنیم تا کمیت مورد نظر پیدا شود. به عنوان نمونه، شیب نمودار مکان- زمان، بیانگر سرعت s/m است. (وقتی شیب نموداری، کمیتی برداری می شود، اگر شیب رو به بالا باشد یعنی علامت این کمیت مثبت و اگر شیب رو به پایین باشد، این کمیت علامت منفی دارد. اگر اندازه ی شیب فوق زیاد شود یعنی اندازه ی این کمیت، افزایش یافته و اگر اندازه ی شیب، کم شود یعنی اندازه ی این کمیت، کاهش یافته است.)
برای سطح زیر هر نموداری، یکای محور عمودی را در یکای محور افقی ضرب کنید تا کمیت مورد نظر را بیان کنیم. به عنوان نمونه، سطح زیر نمودار سرعت – زمان، بیانگر (s x m/s) جا به جایی است و قدر مطلق این سطوح، مسافت طی شده است.
البته قرار نیست که همواره هم شیب و هم سطح زیر همه نمودارها، کمیت فیزیکی شود، مثلاً سطح زیر نمودار مکان – زمان یعنی متر × ثانیه، کمیت فیزیکی نمی شود. این را ار بسیار هوشمندانه تر و عاقلانه تر از حفظ شیب و سطح این همه نمودار فیزیک است که آن هم پس از چند هفته (ماه) فراموش می شود.
این که می گوییم متن کتاب را بخوانید، مثال، تمرین، فعالیت، تمرین های انتهای فصل (به رنگ آبی و سبز و نارنجی و قرمز) را خودتان حل کنید و آن ها را رفع اشکال کنید، ابت ترین و کم ترین کاری است که انجام می دهید. یادتان باشد که شما داوطلب کنکور 89 هستید و فقط به دنبال پاس واحدهای درسی پیش ی نیستید. حتی دوباره حل و عوض عدد مجهول با یکی از اعداد مثال ها که برای تان تکراری نشود، به یادگیری شما می افزاید.
به عنوان یک نمونه ی راهبردی، یک مبحث ساده در فیزیک (نور) و یک مبحث مشکل در فیزیک پیش ی(حرکت شناسی) را مورد بررسی قرار می دهیم. لازم به تذکر است که زمان یادگیری این مباحث، ی ان نیست. یادگیری کامل مبحث حرکت شناسی و همچنین دینامیک، نیاز به تداوم و تکرار هفته ای یک جلسه تا اسفند ماه (حدود 6 ماه) دارد، ولی یادگیری مبحث نور سریع تر انجام می شود.

نور:
ابتدا پرتو های تابش همگرا، واگرا و موازی را بررسی کنید. از ابتدای تشکیل سایه تا انتهای آینه ی تخت، تمام مثال ها با تناسب و روابط خطی، قابل حل شد و با رسم پرتو های نور و تشابه مثلث ها قابل حل است. در آینه ی محدب (عدسی مقعر) فرمول اصلی است، جسم حقیقی، تصویر مجازی و کانون مجازی است. همچنین جسم و تصویر مجازی در آینه ها در دو طرف آینه و در عدسی ها در یک طرف عدسی است. در آینه ی مقعر (عدسی محدب) فرمول اصلی است. جسم حقیقی، تصویر حقیقی یا مجازی است و کانون حقیقی است. اگر تصویر مجازی باشد، فرمول علامت منفی و اگر تصویر حقیقی باشد، بین p و q علامت مثبت می باشد. از هر آینه یا عدسی حداقل ده عدد تست از کنکور سراسری حل کنید تا مرحله ی یادگیری انجام شود. حالا می توانید برای تکمیل این مبحث و سرعت عمل در انجام تست ها، از جزوات آموزشی گزینه دو و روابط کوتاه تستی استفاده کنید.
این که برخی از دانش آموزان می گویند، نمی توانیم تست حل کنیم و کلی هم فرمول حفظ هستیم، مرحله ی یادگیری را انجام نداده اند.

حرکت شناسی:
اصطلاحات حرکت (بردار مکان، سرعت، سرعت متوسط و ....) را بخوانید. مبحث مشتق را در حرکت شناسی کاربردی کنید که مشتق مکان، سرعت و مشتق سرعت، شتاب می شود. با استفاده از معادله ی مسیر حرکت یعنی رابطه ی x و y فقط می توانید رابطه ی مؤلفه های سرعت را بی د. در این فصل، نمودارهای مکان – زمان و سرعت – زمان و شتاب – زمان را داریم. به همین ترتیب که می نویسیم، ابتدا 5 تست از مکان – زمان برای یادگیری شیب، 5 تست از شتاب – زمان برای یاد گیری سطح زیر و سپس ده عدد تست از سرعت – زمان برای یادگیری سطح زیر و شیب حل کنید.
اگر دیدید در نمودار سرعت – زمان فقط از شما شیب نمودار خواسته شده، خودتان سطح زیر، سرعت متوسط، شتاب متوسط را بررسی کنید، که چه اشکالی دارد. قرار نیست فقط جواب تست را بدهیم، می خواهیم این نمودارها را یاد بگیریم.
همچنین با نمودار مکان – زمان و سرعت – زمان نوع حرکت و با نمودار شتاب – زمان اگر سرعت اولیه داده شده باشد، نوع حرکت معلوم می شود. حالا نوبت بررسی حرکت های یک بعدی یکنواخت و شتاب ثابت است. حرکت مستقیم الخط یکنواخت فقط یک معادله دارد. حداکثر 5 عدد تست برای یادگیری کافی نیست و حرکت مستقیم الخط شتاب ثابت، دارای 4 معادله ی اصلی است. از هر معادله اش حداکثر 5 تست حل کنید تا کاربرد آن ها را یاد بگیرید. سپس نوبت سقوط آزاد یک بعدی است.
فرمول های این حرکت که شتاب ثابت g- دارد را خودتان بنویسید کافی است. در حرکت شت x→y ثابت g-→a تبدیل می شود. در این حرکت، در هر ثانیه، سرعت 10 m/s تغییر می کند و جا به جایی هم در هر ثانیه، 10 متر تغییر می کند.
پیشنهاد می کنم برای یادگیری این حرکت، شکل ساده ای از مسیر حرکت گلوله ای که حرکت داده می شود، رسم کنید. این کار حل مثال ها را بسیار ساده می کند. نوبت به فعالیت (1--4 ) کتاب درسی، رسیدن دو متحرک به یکدیگر که در کنکورهای سراسری اخیر حداقل یک تست و گاهی بیش تر هم داشته است، می رسد. حل 10 تست از سقوطی و10 تست از این فعالیت پیشنهاد می شود. پس از این کار، سراغ حرکت پرت (رشته ریاضی) بروید تا فصل به پایان برسد. این که شما حرکت شناسی را خو د، یاد گرفتید، مثال و تست حل کردید کافی نیست، باید تا داد89 هفته ای یک جلسه ی درسی به این مبحث (همچنین دینامیک) بپردازید.

به این صورت که در هر جلسه 20 تست متنوع که کل فصل را در بر بگیرد و آن ها را تجزیه و تحلیل کنید. خواندن جزوات کمک آموزشی گزینه دو به شما کمک می کند تا روابط کوتاه تری هم در حل تست ها به کار ببرید و به یادگیری می افزاید.تأکید می کنیم یادگیری این مباحث نیاز به زمان مداوم و تکرار دارد، یک واقعیت است. اگر این واقعیت را بپذیرید قطعا نتیجه بهتری خواهید گرفت.

مرتضی
مشاوره درسی فیزیک پیش ی 2 - گروه ریاضی و تجربی
مباحث مطرح شده در کتاب فیزیک 2 پیش ی به نسبت کتاب فیزیک 1 پیش ی یا کتاب فیزیک 3، کم حجم تر و دارای روابط کمتری می باشند. در آزمون سراسری سال های اخیر در رشته ی ریلضی، حدود 7 الی 8 تست از کل این مباحث پرسیده شده است که با توجه به تعداد کل سؤالات یعنی 45 عدد، حدود 17درصد را به خود اختصاص داده اند و در مقایسه با کتاب فیزیک 1 پیش ی که حدود 30درصد سؤالات را شامل می شود، اختلاف چشمگیر است. در رشته ی تجربی در سال های اخیر نیز درصدی مشابه گروه ریاضی از این مباحث سؤال پرسیده شده است.

مطالب مطرح شده در کتاب فیزیک 2 پیش ی، عمدتاً تشریحی، روان و دارای مفاهیم ساده ری نسبت به مباحث قبلی هستند، از این رو یادگیری آن ها می تواند احتمال پاسخ دهی صحیح به سؤالات آزمون سراسری این فصول را بالاتر ببرد. روابط مطرح شده در این فصول نیز هم ساده هستند و هم کم تعداد و عمدتاً با حلی نه چندان طولانی به پاسخ می رسند. از همین روست که به شما داوطلبان عزیز توصیه می گردد حتماً یادگیری و تمرین این فصول را در برنامه ی کاری خود قرار دهید تا بتوانید به راحتی به سؤال های مطرح شده از آن ها پاسخ گویید.

یکی از بهترین منابع موجود برای آموزش این مباحث، کتاب درسی می باشد زیرا هم توضیح مناسب و کافی دارد و هم مثال ها و تمرین های مرتبط. مفاهیم همراه نمودارها و شکل های خوبی توضیح داده شده اند، پس توصیه می شود از شکل ها و نمودارهای کتاب، غافل نشوید و حتماً برای درک عمیق تر، به سراغ آن ها رفته و آن ها را بررسی کنید. درضمن سؤالات و تست های این مباحث، عمدتاً در انتها یا اواسط سؤالات آزمون سراسری چیده می شوند، بنابراین لازم است در جلسه ی آزمون، وقت خود را به گونه ای تنظیم نمایید که حتماً به این سؤالات رسیده و بتوانید به آن ها پاسخ صحیح دهید. فراموش نکنید که در آزمون سراسری، همه ی سؤالات درس فیزیک، ارزش برابر دارند بنابراین اولویت با سؤال هایی است که بیش تر بلد هستید و یا حل کوتاه تر و مطمئن تری دارند.
1- در فصل اول، کتاب فیزیک 2 پیش ی که در ادامه ی مباحث موج 1 می باشد، موج ها در محیط های دوبعدی و سه بعدی مطرح شده اند. بازتاب از انتهای آزاد و انتهای بسته و تفاوت آن ها را حتماً تمرین کنید و عمده ی زمان خود را روی موج های ایستاده صرف نمایید.
موج های ایستاده ی تشکیل شده در طناب یا تار ( محیط یک بعدی)، شکل های آن ها، هماهنگ ها و روابط آن ها را خوب به خاطر بسپارید.
می دانیم که در تار یا طناب دو سر بسته در دو انتها، گره تشکیل می شود و تمام هماهنگ ها تولید می شوند بنابراین ساده ترین شکل موج ایستاده، یک شکم و دو گره دارد که بسامد پایه یا هماهنگ اصلی نامیده می شود.

(n تعداد شکم ها می باشد)
در تار یا طناب با یک انتهای بسته و یک انتهای آزاد، در انتای بسته، گره و انتهای آزاد، شکم تشکیل می شود. در این ح تعداد گره ها و شکم های تشکیل شده همواره برابر است. در ساده ترین ح ، یک شکم و یک گره ایجاده شده که هماهنگ اصلی یا بسامد پایه نام دارد. در این ح فقط مضارب فرد هماهنگ اصلی تولید می گردد یا به عبارتی فقط هماهنگ های فرد ایجاد می شوند.


پس با توجه به نوع انتهای تار یا طناب و تعداد گره ها و شکم های ایجادشده در طول تار یا طناب می توان شماره ی هماهنگ را تشخیص داد، شکل آن را رسم کرد، رابطه ی آن را نوشت و سایر اطلاعات پرسیده شده در مسأله را به دست آورد. به خاطر داشته باشید که:

1- فاصله ی دو گره متوالی و برابر، می باشد و فاصله ی یک گره از شکم مجاور آن می باشد.

2- در موج ایستاده، دامنه ی نقاط مختلف، متفاوت است ولی نقاط بین دو گره، همگی هم فاز هستند و با نقاط بین دو گره بعدی، در فاز مخالف می باشند.

3- امواج ایستاده در هر سه نوع (جامد، مایع و گاز) به وجود آمده و تشکیل می شوند.

4- اختلاف بسامد دو هماهنگ متوالی در تار یا طناب دو سر بسته، برابر بسامد اصلی و در تار یا طناب با یک انتهای بسته و یک انتهای آزاد، 2 برابر بسامد اصلی می باشد زیرا فقط هماهنگ های فرد تولید می شوند یعنی:
دو سر بسته
باز و بسته

تداخل امواج در دو بعد مشابه بر هم نهی در یک بعد است با این تفاوت که در این ح ، تعداد نقاط گره و شکم بی شماری تشکیل می شوند و اصلی ترین شرط آن، وجود دو منبع موج هم بسامد و هم فاز می باشد که همانند شکل کتاب، بتوانند امواجی را در محیط دوبعدی (مانند سطح آب) منتشر کنند. در این ح به دلیل اختلاف راه نقاط محیط با دو منبع ، اختلاف فاز در آن ها ایجاد می شود که از رابطه ی زیر به ست می آید:

در این تداخل نقاط گره و شکم روی هذلولی هایی هستند که برحسب فاصله ا ز دو منبع به وجود می آیند.
2- صوت، موجی طولی است که در اثر انبساط و تراکم های متوالی لایه های هوا پیش روی می کند و به عبارتی دارای تپ های تراکمی (پرفشار) و انبساطی (کم فشار) می باشد. سرعت انتشار صوت در محیط های متراکم، بیش تر می باشد و لذا در جامدها بیش تر از مایع ها و در مایع ها بیش تر از گازهاست. سرعت انتشار صوت در گازها از رابطه ی به دست می آید.

لوله های صوتی وسایلی هستند که در آن ها ستونی از هوا وجود دارد و با دمیدن در آن ه ا می توانیم امواج ایستاده ی طولی تشکیل دهیم. لوله ها به دو نوع هر دو انتها باز و یک انتهای باز و یک انتهای بسته طبقه بندی می شوند که روابط آن ه ا مشابه روابط امواج ایستاده در تار یا طناب می باشد که پیش از این توضیح داده شد. در حل مسائل لوله های صوتی، حتماً به نوع انتهای لوله و تعداد گره و شکم یا شماره ی صوت ایجادشده توجه نمایید زیرا این نوع تست ه ،ا حل ساده ای دارند و با دقت بیش تری برای حل آن ها می توان به پاسخ صحیح رسید. مسائل مطرح شده در مورد تار و طناب در مورد لوله های صوتی نیز برقرار می باشد.

شدت صوت، رابطه ای است که توجه به اجزای آن می واند در حل تست ها کمک کند. شدت صوت با مجذور دامنه و بسامد، نسبت مستقیم و با مجذور فاصله از منبع صوت، نسبت ع دارد. درک انسان از صوت، تراز شدت صوت نام دارد که واحدهای آن، بل و دسی بل می باشد و برابر است با:

و در قیاس تراز شدت صوت در دو ح مختلف داریم:

اگر منبع صوت و ناظر هر دو ی ان باشند، ناظر بسامد واقعی منبع را می شنود ولی با حرکت نسبی ناظر و منبع نسبت به یکدیگر، ناظر بسامدی متفاوت با بسامد اصلی منبع را می شنود که به آن بسامد ظاهری گویند و این پدیده را اثر دوپلر می نامند. رابطه ی اثر دوپلر را حتماً به خاطر بسپارید زیرا در سال های اخیر همواره مسأله ی دوپلر، جزو لاینفک سؤالات آزمون سراسری بوده است:

- در استفاده از رابطه ی اثر دوپلر توجه کنید که سرعت های و دارای جهت هستند و علامت منفی یا مثبت آن ها در حل مسأله اثرگذار می باشد. جهت مثبت، جهت انتشار صوت از منبع به سمت ناظر می باشد.
3- در فصل امواج الکترومغناطیس، نوع دیگری از امواج که برای انتشار احتیاج به محیط مادی ندارند، معرفی می گردند. برای تسلط به مطالب این فصل، لازم است اندکی از مباحث مغناطیس و القای سال گذشته را به خاطر داشته باشید. شکل گیری موج الکترومغناطیسی توسط آنتن به خوبی در کتاب توضیح داده شده ولی ج ویژگی های امواج الکترومغناطیسی را حتماً چندین بار با خودتان مرور نمایید. مهم ترین موضوع این فصل که مورد پرسش قرار می گیرد، آزمایش یانگ است. حتماً روابط نوارهای روشن و تاریک را به خوبی بیاموزید و بدانید که علت شکل گیری آن ها باز هم پدیده ی تداخل امواج است.

نوارهای تاریک
نوارهای روشن
4- در فصل فیزیک اتمی، توجه به نمودارهای تابندگی برحسب طول موج از هر دو دیدگاه جدید و قدیم و توجه به نتایج آن، اهمیت دارد. پدیده ی فوتوالکتریک و رابطه ی آن، یکی از مهم ترین مطالبی است که در این فصل مورد سؤال قرار می گیرد. حتماً رابطه ی را خوب تمرین کنید و مسائل زیادی از آن حل کنید تا بر آن مسلط شده و بتوانید پاسخ گوی سؤال احتمالی آن باشید. رابطه ی ریدبرگ- بالمر، یکی دیگر از سرفصل های اساسی در این مبحث است و بر مبنای آن، ج رشته های طیف اتم هیدروژن تنظیم شده است. نام رشته ها و گستره ی طول موج آن ها، جزو نکاتی است که حتماً باید به خاطر داشته باشید. مدل اتمی بعد و چهار اصل آن را دقیقاً مطالعه کنید و تعداد ح ه ای تابش فوتون از ترازهای بالاتر به ترازهای پایین تر را از روی شکل کتاب بررسی نمایید.
5- در فصل فیزیک هسته ای، بنای بیش تری به استفاده از محفوظات شماست ولی تجربه ی چند سال اخیر نشان داده که رویکرد طراحان در طرح تست، بیش تر به دو موضوع محدود می گردد: یکی مسأله ی پرتوزایی و پرتوهای و و که موازنه دو طرف واکنش پرتوزایی چه از نظر عدد اتمی و چه از نظر عدد جرمی اهمیت به سزایی دارد و دیگری، مبحث نیمه عمر و روابط آن. نیمه عمر، مدت زمانی است که طول می کشد تا تعداد هسته های پرتوزای موجود در یک نمونه، به نصف برسد.

جرم باقی مانده و از مباحث دیگر قابل توجه در این فصل می توان به نیم رسانای نوع اشاره کرد که از کنار هم قرارگیری آن ها دیود حاصل می شود.

توضیحات آ فصل، راجع به انرژی هسته ای و نحوه ی تولید آن از اورانیوم تا آ ین ذره پرتوزا نیز قابل توجه می باشد و خوب است حتماً در هر دور مرور، نیم نگاهی به این دو موضوع داشته باشید.

در انتها مجدداً یادآور می شویم که تست های کتاب فیزیک 2 پیش ی عمدتاً ساده و روان هستند لذا از دست دادن آن ها به جهت کمبود وقت در آزمون سراسری، اشتباه بزرگی است. پس وقت خود را به گونه ای تنظیم کنید که حتماً همه آن ها را یک دور بررسی نمایید.


مشاوره درسی ریاضیات گسسته فصول 1 تا 6 - گروه ریاضی


بخش اول کتاب گسسته که شامل فصول 1 تا 3 میباشد، به مبحث گراف می پردازد.

گراف مبحثی است که در کتاب پیش ی، بحث جدیدی محسو

مشاهده متن کامل ...

مسافری ایران+ تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
--> -->
به گزارش مشرق، نیم قرن از تاسیس نخستین شرکت هواپیمایی ایران می گذرد، اما امروز 18 شرکت هواپیمایی داخلی رسما در این بخش فعال هستند که 251 هواپیما با بیش از 21 هزار صندلی در اختیار دارند.
آن چیز که مسلم است این است ناوگان هوایی ایران جوان نیست اما نکته ای که قابل تامل است عمر بسیار بالای بعضی هواپیماهای فعال است که با این حال به جابجایی مسافران می پردازند.

اما در این میان تمامی این شرکتها از انواع مشترکی از هواپیماها استفاده میکنند که با دسته بندی شرکت و مدل ساخت میتوان به آماری جالب رسید و آن اینکه پیرترین از هر نوع هواپیمای فعال در ایران چند ساله است و متعلق به کدام شرکت است:

بوئینگ ۷۴۷

بوئینگ ۷۴۷ معروف به جامبوجت، هواپیمای جت چهار موتوره بزرگ مسافربری است که شرکت بوئینگ می سازد. هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ بعد از هواپیمای ایرباس a380، دومین هواپیمای بزرگ مسافربری در جهان است.

تولید بوئینگ ۷۴۷ در زمان خود انقل بزرگ در صنعت هواپیماهای مسافربری به حساب می آمد و برای چهل سال بزرگترین هواپیمای مسافربری جهان بود. بوئینگ ۷۴۷ با چهار موتور و ساختاری دو طبقه قابلیت جابجایی حداکثر ۵۵۰ مسافر را داراست. برخلاف ایرباس a380، طبقه دوم در بوئینگ ۷۴۷ کامل نیست و منحصر به قسمت جلوی هواپیما است.

شه ساخت ۷۴۷ توسط شرکت هواپیمایی بوئینگ در اواسط دهه شصت میلادی مطرح شد، به دنبال آن برای تقویت ناوگان خود قرارداد ید تعداد زیادی از این هواپیما را با شرکت بوئینگ منعقد کرد.

پس از آن بوئینگ طراحی مدل مسافربری آن را اعلام کرد که نتیجه آن پرواز مدل 100-747 این هواپیما در سال ۱۹۶۹ بود، پس از یک سال و در سال ۱۹۷۰ این مدل از ۷۴۷ اولین سرویس دهی خود را برای شرکت هواپیمایی پان امریکن آغاز کرد. امروزه بوئینگ ۷۴۷ جایگاهی ویژه در نزد عموم مردم و مسافران پروازهای بین المللی پیدا کرده است و بی دلیل نیست که به آن لقب ملکه آسمان ها داده اند.

شرکت هواپیمایی ملی ایران یکی از نخستین سفارش دهندگان مدل sp این هواپیما بود. نخستین مدل تحویلی به ایران ایر در پرواز انتقالی خود از به ایران، به علت نقص فنی دچار سانحه شد و سقوط کرد. این پرواز مسافری حمل نمی کرد و در این سانحه خلبانان و کادر پروازی حاضر در هواپیما کشته شدند. پس از سانحه، شرکت بوئینگ در مدل sp به ویژه در طراحی بال و مخازن سوخت درون آنها تغییرات عمده ای داد.

با دریافت هواپیمای بوئینگ 747sp، ایران ایر پروازهای مستقیم خود را بین تهران و نیویورک آغاز کرد که در آن دوران طولانی ترین پرواز بدون توقف در جهان محسوب می شد.

ep-iag (b747-286b)i با نام آذر آبادگان

اولین 200-747 ملکی ایران که به سفارش ایران ایر و با سریال 21217 ساخته شد. اولین پرواز خود را در 1976/12/22 انجام داد و سه ماه بعد به ایران ایر تحویل داده شد. در سال 1982 برای مدتی به nigeria aw اجاره داده شد و در همان سال به ایران بازگشت.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ایرباس a320

پس از موفقیت طرح های پهن پیکر ایرباس٬ این شرکت اروپایی به دنبال ورود به بازار هواپیماهای تک راهرو بود. اولین تلاش ایرباس در این حوزه a320 نام گرفت که علاوه بر ویژگی های ممتازش٬ خود مولد سه مدل موفق دیگر ایرباس به نام های a318 و a319 و a321 به شمار می رود.

ایرباس برای a320 ظرفیت 150 نفر را در نظر گرفت که از ریسک پذیری کمتری برخوردار بود. a320 اولین هواپیمای شناخته شده در جهان است که از سیستم کنترل پرواز با سیم بهره گرفته است. در این سیستم کنترل داده های ورودی از خلبان به سطوح پروازی منتقل می شود. این کار توسط سیگنال های الکترونیکی انجام می شود که سریع تر از ح مکانیکی است. از دیگر مزایای پرواز با سیم این است که توسط کامپیوتر کنترل می شود و خدمه انسانی نقش کمتری در آن دارند. ایرباس برای a320 عرشه پرواز الکترونیکی پیشرفته با 6 صفحه نمایشگر رنگی در نظر گرفته است. گفتنی است ک ن خلبان a320 با سه عضو دیگر خانواده ی ان است که این امر صرفه جویی های زیادی را هم از نظر وقت و هم از نظر هزینه در پی داشته است. ابتکار دیگری که در a320 و برای اولین بار به کار رفته، استفاده از اهرم کنترل دستی به جای فرمان کنترلی عادی است که در هواپیماها استفاده می شود.

ep-iee (airbus a320-211)i

این هواپیما، به سفارش ایبریا و با شماره سریال 303 ساخته شد. اولین پرواز خود را در تاریخ 1992/2/14 انجام داد و تا 15 سال برای آن شرکت پرواز می کرد. از سال 2007 به clickair منتقل شد و دو سال برای آن شرکت پرواز کرد. سپس vertir airlines آن را ید و شماره ثبت آن را به ek-32303 تغییر داد.

ده ماه بعد، در تاریخ 2009/12/21، توسط ایران ایر یداری و با کد ثبت ep-iee به ناوگان ملکی این شرکت هواپیمایی ملحق شد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ep-ttb (airbus a320-231)i

این هواپیما، به سفارش balkan - bulgarian airlines و با شماره سریال 314 ساخته شد. اولین پرواز خود را در تاریخ 1992/3/12 انجام داد و تا سال 2012 در چند شرکت هواپیمایی دیگر فعالیت داشته است.

در تاریخ 2013/7/8 توسط شرکت اترک یداری و با کد ثبت ep-ttb به ناوگان این شرکت هواپیمایی ملحق شد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

هر چند لازم یه ذکر است از دیگر 320 های تولید سال 1992 در ایران میتوان به:

ep-tta (اترک - اولین پرواز: 1992/12/09)
ep-zai (زاگرس - اولین پرواز: 1992/10/13)
ep-tab (آتا - اولین پرواز: 1992/09/03)
ep-tad (آتا - اولین پرواز: 1992/09/01)
ep-mml (ماهان - اولین پرواز: 1992/07/20)
ep-ied (ایران ایر - اولین پرواز: 1992/06/18)
ep-ttb (اترک - اولین پرواز: 1992/03/12)
ep-ief (ایران ایر - اولین پرواز: 1992/03/05)
ep-iee (ایران ایر - اولین پرواز: 1992/02/14)
اشاره کرد.

بوئینگ ۷۳۷

بوئینگ ۷۳۷ معروف به بچه بوئینگ، یک هواپیمای مسافربری باریک پیکر و تک راهرو ساخته شرکت بوئینگ است. طراحی این هواپیما از ۱۱ مه ۱۹۶۴ آغاز شد و نخستین بار در ۹ آوریل ۱۹۶۷ به پرواز درآمد. یک سال بعد با بکارگیری در ناوگان لوفتهانزا، کاربرد تجاری آن آغاز شد. مدل ابت ظرف مدت کوتاهی با مدلی طویل تر جایگزین شد. بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی کارا و محبوب است و تاکنون بیش از هفت هزار مورد سفارش ساخت آن به بوئینگ داده شده است و بیش از پنج هزار فروند از آن ساخته و تحویل شده است.

ep-aga (737-286)i

به سفارش ت وقت ایران با سریال 21317 ساخته شد و در 1977/2/25 اولین پرواز خود را انجام داد. دارای تجهیزات مدرن و vip است و با توجه به زمینگیری تمامی پرنده های هم نوع خود در ایران و استفاده از قطعات آنها به نظر می رسد امکان سرویس دهی به آن وجود داشته باشد. اجازه پرواز به آسمان اتحادیه اروپا را همچنان دارد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ایرباس a310

هواپیمای a310 حیات خود را با نام a300b10 که یکی از طرح های پروژه a300b شرکت ایرباس بود آغاز کرد. این هواپیما که بر اساس a300 پایه گذاری شده بود به اندازه 13 قاب از a300b کوتاه تر است و این کاهش در طول باعث شده بود که تعداد مسافر به 200 تا 230 نفر برسد. همچنین نسبت منظری بال افزایش یافته و دهانه و مساحت بال کمتر شده است. در ک ن a310 از سیستمهای دیجیتال استفاده شده است. به کمک این سیستمها تعداد خدمه در عرشه پرواز به 2 نفر کاهش می یابد که مطلوب خطوط هوایی است.

اولین پرواز a310 در 3 آوریل 1982 انجام شد و در آوریل 1983 وارد خدمت در خطوط هوایی لوفتهانزا گردید.

ep-ibl (airbus a310-304)i

این هواپیما، به سفارش امارات و با شماره سریال 436 ساخته شد. اولین پرواز خود را در تاریخ 1987/5/2 انجام داد و تا 13 سال برای آن شرکت پرواز می کرد. در تاریخ 2000/11/23، توسط ایران ایر یداری گردید و با کد ثبت ep-ibl به ناوگان این شرکت هواپیمایی ملحق شد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ya-caq (airbus a310-304)i

این هواپیما، به سفارش ترکیش ایرلاینز و با شماره سریال 496 ساخته شد. اولین پرواز خود را در تاریخ 1989/2/20 انجام داد و 20 سال برای آن شرکت پرواز می کرد. در تاریخ 2009/6/27، توسط شرکت هواپیمایی آریانا افغانستان با کد ثبت ya-caq یداری شد و پس از پنج سال پرواز برای آن شرکت، از 2014/5/27 به هواپیمایی تابان اجاره داده شده است.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ایرباس a300

مدل ایرباس a300 نه تنها به خاطر اینکه یک موفقیت تجاری در کار خودش ب کرده مشهور و مهم شناخته می شود٬ بلکه اولین طرح اروپایی در زمینه هواپیماهای مسافربری پهن پیکر پس از جنگ است که برای کارخانه سازنده و همچنین قاره اروپا یک موفقیت محسوب می شود.

casa از اسپانیا، aerospatiale از فرانسه٬ daimler chrysler aerospase آلمان و british aerospace از انگلستان در اوا دهه 1960 به هم پیوستند و صنایع ایرباس را با هدف ساخت هواپیمایی دو موتوره با ظرفیت 300 نفر به منظور پر بازار پهن پیکرها به وجود آوردند. این ایرباس 300 نفره بعدا بر پایه 250 صندلی پی ریزی شد. زیرا این عقیده در نزد طراحان ایرباس وجود داشت که این مقدار ظرفیت از ریسک کمتری برخوردار است. به طرح a300 پسوند b تعلق گرفت که نشان دهنده تغییرات برای این مدل محسوب می شود.

دو نمونه اصلی a300-b1 ساخته شدند که اولین آن از تولوز فرانسه در 28 اکتبر 1972 و دومی در 5 فوریه سال بعد پرواز کرد. general electric cf6 انتخاب ایرباس برای نیروی محرکه مدل a300 می باشد. به دنبال نمونه اصلی a300b1، مدل a300b2 با 2/65 متر بدنه کشیده تر در 23 می 1974 وارد خدمت در شرکت هواپیمایی ایرفرانس شد.

ep-mhm (airbus a300b2k-3c)i

در سال 1980 به سفارش toa domestic ساخته شد 8 سال بعد مدتی در ژاپن بود در سال 2004 به شرکت ساگا واگذار شد و توسط این شرکت به شرکت های مختلفی اجاره داده شد. در سال 2006 شرکت ماهان نیز آن را اجاره کرد تا اینکه در 2008/3/30 آن را با رجیستر ep-mhm به ملکیت خود درآورد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ep-ibs (airbus a300b2-203)i

با سریال 80 ساخته شد و اولین پرواز خود را در 1980/2/13 انجام داد. این هواپیما که به سفارش ایران ایر ساخته شده بود، در تاریخ 1980/4/16 (۲۷ فروردین ۱۳۵9) به این شرکت تحویل داده شد.
در 6 شهریور 1363 در مسیر دبی ـ شیراز ـ تهران پس از تیک آف از فرودگاه شیراز، ربوده و به عراق منتقل شد. این هواپیما پس از پایان جنگ ایران و عراق در شهریور ماه 1369 به ایران عودت داده شد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

همچنین دیگر هواپیماهای ایرباس a300 که با عمر بالای 30 سال در خطوط هوایی ایران در حین خدمت هستند به شرح زیر است:

ep-ibh ایران ایر اولین پرواز: 1984/11/14
ep-ibg ایران ایر اولین پرواز: 1984/8/9
ep-ibj ایران ایر اولین پرواز: 1983/5/18
ep-mhp ماهان ایر اولین پرواز: 1983/4/9
ep-ibz ایران ایر اولین پرواز: 1982/12/13
ep-mhg ماهان ایر اولین پرواز: 1982/7/29
ep-ibt ایران ایر اولین پرواز: 1982/3/9
ep-mhl ماهان ایر اولین پرواز: 1982/2/2
ep-icf ایران ایر اولین پرواز: 1981/12/14
ep-mha ماهان ایر اولین پرواز: 1981/9/17
ep-ibi ایران ایر اولین پرواز: 1981/6/9
ep-ice ایران ایر اولین پرواز: 1981/3/11


بوئینگ 727


اولین پرنده 3 موتوره شرکت بوئینگ که در عصر خود با ظاهری عجیب طراحی و به بازار فرستاده شد بوئینگ 727 بود. پرنده ای که شرکت بوئینگ را به سرعت از رقیبان خود پیش انداخت. طراحی زیبا، مصرف سوخت کمتر، فلپ های خارق العاده که امکان پرواز این پرنده را در ارتفاع پایین با بیشترین تعادل می داد و همچنین قدرت تیک آف و لندینگ در باندهای کوچک محبوبیت این پرنده را به سرعت بالا برد. طراحی فوق العاده 727 بعد از خلق dc-3 بی نظیرترین طراحی در عصر خود نام گرفت. تولد این پرنده در دوران جنگ سرد اولین جرقه تولید توپولف ها را در ذهن طراحان روسی زد، هرچند که طراحان روسی این مسئله را انکار د و در ساخت و طراحی این دو پرنده اختلافات بسیاری وجود داشت، اما هیچ منکر شباهت پلت فورم این دو جت با یکدیگر نشد. بعلاوه اینکه شرکت بوئینگ با طراحی یک درب وجی در انتهای این هواپیما (که حتما همه شما با آن خاطراتی دارید) طراحی خود را به اوج رسانده بودند. اولین جت های وارد شده به ایران در دهه 60 میلادی، بوئینگ های 727 بودند و در موفقیت این پرنده ها در ایران همین بس که شاه ایران به جهت ایمنی بالای این پرنده دو فروند 727 vip را برای سفرهای خود و خانواده اش یداری کرد؛ هرجند که این پرنده ها دارای عمر 10 ساله بودند

ep-irr (727-286/adv)

در سال 1974 به سفارش ایران ایر با سریال 20946 ساخته شد. در طول دوران خدمت خود، در سال 2005 به دلیل نقص فنی مدتی زمینگیر شد و در تاریخ 2009/10/23 در پرواز زاهدان چابهار دچار افت فشار ک ن شد.

روز ۲۶ مهرماه ۱۳۹۰، این هواپیما طی پرواز شماره ۷۴۳ با هدایت کاپیتان هوشنگ شهبازی، فرودگاه مسکو را به مقصد تهران ترک کرد. در فاصله ۱۵ مایلی فرودگاه بین المللی ، کادر پرواز متوجه اشکال در باز شدن چرخ دماغه هواپیما می شود ولی تلاش آنها برای حل این مشکل بی نتیجه می ماند. سپس به درخواست خلبان، به سبب خطر زیادی که در فرود هواپیما متصور بود و نیز به جهت پیش بینی در تسهیل امدادرسانی به مسافران، هواپیما به سمت فرودگاه مهرآباد تغییر مسیر می دهد و علی رغم کمبود امکانات مورد نیاز خلبان، با همکاری کادر پرواز و به واسطهٔ مهارت و درایت خلبان شهبازی، بوئینگ ۷۲۷ چهل ساله، با ۹۷ مسافر و ۱۹ خدمه پرواز و بدون چرخ دماغه، به طرزی اعجاب آور بر روی باند ۲۹ چپ فرودگاه مهرآباد به سلامت به زمین می نشیند و مسافران بدون هیچ گونه آسیبی از هواپیما خارج می شوند. خسارت وارده بر بوئینگ ۷۲۷ بسیار کم و در حد اشیدگی زیر دماغه گزارش شده است.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

ep-asa (727-228/a)i

در سال 1980 به سفارش ایر فرانس با سریال 22081 ساخته شد و با رجیستر f-gcda به خدمت این شرکت درآمد. به چندین شرکت اجاره داده شد تا اینکه در سال 1993 به خدمت اورال ایر درآمد و lx-ira نام گذاری شد. در سال 1994 شرکت آسمان این پرنده را اجاره کرد و از سال 1998 به ملکیت این شرکت درآمده و تاکنون با رجیستر ep-asa در اختیار این شرکت بوده است.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

همچنین شرکت آسمان 5 هواپیمای بویینگ 727 دیگر در ناوگان خود به صورت فعال دارد که تمامی آنها تولید سال 1980 بوده و عمر 35 ساله دارد.

mcdonnell douglas md

mcdonnell douglas md-80 یک هواپیمای مسافربری دو موتوره ساخته شرکت مک دانل داگلاس است هر چند به اشتباه در ایران به نام بووینگ ام دی معروف شده است . نخستین پرواز md-80 در ۱۸ اکتبر ۱۹۷۹ صورت گرفت. md سری ۸۰ نسل جدیدی از هواپیمای قدیمی تر این شرکت، مک دونال داگلاس دی سی-۹ به حساب می آید. این هواپیماها تشابه زیادی با خانواده بوئینگ md-90 دارند. به همین علت به آنها دی سی-۹ ۸۰ هم گفته می شود.

ep-zad (md-82)i

این هواپیما به سفارش austrian airlines و با شماره سریال 49279 ساخته شد. اولین پرواز خود را در 1985/9/16 انجام داد. سابقه پرواز برای چند شرکت دیگر را نیز در پرونده خود دارد. در ایران نیز در سال 2008 با رجیستر ur-cdi ابتدا برای کاسپین و مدتی برای کیش ایر پرواز می کرد. در 2009/6/26 شرکت زاگرس این هواپیما را یداری کرد و در مارس 2012 رجیستر آن را به ep-zad تغییر داد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

دو هواپیمایی ام دی شرکت زاگرس نیز از لحاظ سن و سال وضعیت بهتری از این هواپیما ندارند و آنها نیز سن بالایی داشته و جز پیرترین هواپیمای ام دی فعال در خطوط هوایی ایران می باشند.

ep-zam زاگرس اولین پرواز: 1987/2/12
ep-zag زاگرس اولین پرواز: 1986/1/6


ep-lcn (md-83)i

این هواپیما به سفارش balair و با شماره سریال 49569 ساخته شد. اولین پرواز خود را در تاریخ 1987/8/4 انجام داد. مدل اولیه آن md-82 بود ولی در مدل آن ارتقاء یافته و به md-83 تبدیل شد. سابقه پرواز برای چند شرکت دیگر را نیز در پرونده خود دارد. در ایران نیز مدتی با رجیستر lz-ldv برای شرکت ماهان پرواز کرد. در تاریخ 2009/6/22 شرکت کیش ایر این هواپیما را با رجیستر ur-bxn از شرکت اوکراینی bukovyna اجاره کرد و سپس در 2013/3/3 رجیستر آن را به ep-lck تغییر داد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر

دیگر ام دی های با عمر بیش از 25 سال و فعال در خطوط هوایی ایران به شرح زیر است:

ep-mde ایران ایرتور اولین پرواز: 1990/12/1
ep-zab زاگرس اولین پرواز: 1990/4/25
ur-cje سهند آسیا اولین پرواز: 1990/2/1
ep-cpv کاسپین اولین پرواز: 1990/1/20
ep-zak زاگرس اولین پرواز: 1989/3/10
ep-lci کیش ایر اولین پرواز: 1989/3/3
ur-chw ایران ایر اولین پرواز: 1989/3/1
ep-zaq زاگرس اولین پرواز: 1988/12/17
ur-cjz ایران ایر اولین پرواز: 1988/3/1
ur-bxm ایران ایرتور اولین پرواز: 1988/1/1
ur-bxl ایران ایرتور اولین پرواز: 1988/1/1
ep-zaa زاگرس اولین پرواز: 1987/9/21
ep-lcn کیش ایر اولین پرواز: 1987/8/4
ur-cjq ایران ایرتور اولین پرواز: 1987/6/1
ep-zam زاگرس اولین پرواز: 1987/2/12
ep-zag زاگرس اولین پرواز: 1986/1/6
ep-zad زاگرس اولین پرواز: 1985/9/16

فوکر ۱۰۰

فوکر ۱۰۰ یک هواپیمای مسافربری ساخته شرکت فوکر کشور هلند است. این هواپیما از سال ۱۹۸۸ روانه بازار شد. این هواپیماها از روی مدل قدیمی تر فوکر اف ۲۸ ساخته شدند. در آغاز این هواپیما توانست بازار هواپیماهای مسافربر کوچک را تسخیر کند، اما با ورود بوئینگ ۷۳۷ و ایرباس ۳۱۸ و ۳۱۹ به این بازار نتوانست به رقابت ادامه دهد و از سال ۱۹۹۷ دیگر ساخته نمی شود. در مجموع ۲۸۳ فروند از این هواپیما ساخته شد. ایران یکی از بزرگترین اپراتورهای این هواپیماست.

ep-ida
این هواپیما، به سفارش ایران ایر و با شماره سریال 11292 ساخته شد. اولین پرواز خود را در تاریخ 1990/6/12 انجام داد و همچنان در سرویس باقی است. در سال 1998 یک نوبت اورهال شد.

در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۸۸، هنگام فرود بر روی باند فرودگاه اصفهان دچار سانحه شده و nose gear هواپیما می شکند که این امر باعث می شود هواپیما با دماغه خود بر روی باند کشیده شود. در این حادثه، خوشبختانه اتفاق خاصی برای سرنشینان هواپیما نیفتاد.
مسن ترین هواپیماهای مسافری فعال در ایران+ تصاویر


مشاهده متن کامل ...
شما سؤالی ندارید؟
درخواست حذف اطلاعات

گاهی فکر می کنم بزرگی آدم ها به بزرگی سؤال هایشان است.

نمی دانم کجای کار ایراد دارد که ما هر چه بزرگتر می شویم و با سوداتر و با تجربه تر؛ به جای این که سؤال هایمان هم بزرگتر شوند؛ حل می شوند...کوچک می شوند... تمام می شوند...

نمی دانم آدمی که سؤال ندارد -مثلاً خودم- برای چه زندگی می کند...توی این دنیا دنبال چیست... می خواهد به کجا برسد...

شاید تقصیر کتاب های دینی دوران تحصیلمان است که آ هر درسی تمام سؤال های مهم را ردیف می کرد و ما هم جوابشان را از توی درس پیدا می کردیم و حفظ می شدیم و بعد دیگر خیالمان راحت بود که همه ی جواب ها را بلدیم...

شاید تقصیر شیوه ی زندگی ماست که مدام سرگرم دنیا می شویم و سؤال های کودکی را در همان کودکی به خاک می سپاریم...

گاهی که غرق دغدغه ها و ابتلائات روزمره ی زندگی مان هستیم و در مستی غفلت (سکرة باعد) روزگار می گذرانیم؛ خدا دلش به حالمان می سوزد و قشنگ ترین و دلرباترین فرشته هایش را به زمین می فرستد و لباس آدمیزاد تنشان می کند تا هر از گاهی سؤال های کودکی مان را یادمان بیاورند...

بچه ها همیشه سؤال های بزرگی از ما می پرسند...

گاهی از سؤال هایشان خنده مان می گیرد...

گاهی خیال می کنیم جواب سؤال هایشان را بلدیم و دنبال این می گردیم که با چه زبانی جوابشان را بدهیم که بفهمند و دیگر هم سؤالشان را تکرار نکنند...

من امتحان کرده ام؛ می شود پشت هر کدام از سؤال های بچه ها یک "راستی" بگذاریم و دوباره آن سؤال را از خودمان بپرسیم...

یکی از سؤال هایی که هر بچه ای یک روز از پدر و مادرش می پرسد این است:

خدا کجاست؟

به جای این که برویم سراغ معلومات کتاب های درسی مان و دنبال حل مشکل بچه ها باشیم خوب است از خودمان بپرسیم:

راستی خدا کجاست؟

راستی چرا باید به این سؤال جواب بدهیم؟

سؤال به این قشنگی حیف نیست که جواب پیدا کند و تمام بشود و دیگر سؤال نباشد؟

جواب پیدا کنیم که چه بشود؟

که دیگر خیالمان راحت شود و زندگی مان را ؟

گاهی فکر می کنم بعضی از سؤال ها باید برای همیشه سؤال بمانند...

باید آدم همه ی زندگی اش را بگذارد و دنبال جواب آنها بدود...

مثل همین "خدا کجاست".

شاید همه ی عاشق های دنیا که سر به بیابان گذاشته اند و عاقبت در خون خودشان دست و پا زده اند دنبال همین سؤال بوده اند و بیچاره ی همین سؤال شده اند...

عاشق هایی که امروز داستانشان بر سر زبان هاست...عاشق هایی که شاید هیچ وقت تمرینهای کتاب دینی شان را حل نکرده بودند...

کاش اگر بچه ها از ما پرسیدند "خدا کجاست"؛ طوری که انگار داغ دل ما را تازه کرد باشند در آغوششان بکشیم؛ بگوییم عزیزم چه خوب شد که پرسیدی؛ بعد دستشان را بگیریم بگوییم عزیزم بیا با هم دنبال خدا بگردیم... با هم برویم گوشه و کنار زندگی را زیر و رو کنیم...ببینیم خدا کجای زندگی مان است...کجای زندگی مان نیست...به باغچه و گلدان ها سر بزنیم... هر جا رد پای خدا را دیدیم به هم نشان بدهیم و ذوق کنیم... هی تشنه تر بشویم که پس خدا خودش کو... از هر کجا که بوی خدا را حس کردیم؛ هم دیگر را خبر کنیم...

یک کاری کنیم که این سؤال هی بزرگتر بشود...بی تابمان کند... بشود فکر و ذکرمان... بشود آب و نانمان...

گاهی فکر می کنم؛ یک کودک باید چطور کودکی کرده باشد و چطور زندگی کرده باشد و این سؤال " خدا کجاست" را چطور روز به روز برای خودش بزرگ کرده باشد که وقتی مثلاً سیزده سالش شد و باز مثلاً یک شب عاشورایی؛ بزرگترین سؤال زندگی اش بشود این که: یعنی من هم فردا شهید می شوم؟...

که همین " خدا کجاست" آنقدر، "بی تاب" و "بی قرار" و "عاشقش" کرده باشد که مرگ برایش از عسل شیرین تر باشد...

ماها هیچ وقت نمی توانیم به اندازه ی آن کودک سیزده ساله بزرگ بشویم... همچین کودکی حتماً باید توی آغوش زمانش بزرگ شده باشد...

اما می توانیم زندگی اش را آرزو کنیم... می توانیم بخواهیم... حداقل یکی از حسرت هایمان باشد...

.

.

.

دعای ندبه را دوست دارم...

پر از سؤال است...

پر از أینَ... پر از "متی" و " إلی متی"...

نمی گذارد سؤال های آدم کوچک شوند...

جواب هیچ کدام از سؤال های آدم را نمی دهد... فقط آنها را بزرگ می کند...

ناله و ضجه ی آدم را به پای سؤال هایش بلند می کند...

سؤال هایی که عاشق ها؛ هر از خودشان و از خدای خودشان با ندبه می پرسند...

أین بقیة الله...

خدا بقیه اش کجاست؟...

..............پ.ن:

به ذهنم رسید خواهش کنم از بزرگوارانی که از اینجا عبور می کنند؛ یک سری از سؤال هایی را که تا امروز از بچه ها شنیده اند؛ با همان واژه های شیرین و معصومانه، اینجا بنویسند تا اگر خدا خواست لیستی از سؤال های بچه ها را با ذکر منبع یا لینک؛ در یک پست جداگانه ثبت کنم... که هر از گاهی بیاییم آنها را برای خودمان مرور کنیم...پشت هر کدام که اقتضا داشت یک "راستی" بگذاریم و از خودمان بپرسیم و دوباره با سؤال هایمان بزرگ شویم...

اگر زیاد دیوانگی نیست به اشتراک بگذارید...
مشاهده متن کامل ...
اولین های ریاصی
درخواست حذف اطلاعات

اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی

اولین ی که مقاطع م وطی را ارائه کرد : منایخموس

اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ارائه دهنده ی نظریه ی اتمی بودن جهان : دموکریتوس

اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی

اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط

اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس

اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره

اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی

اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمانمشاهده متن کامل ...
اولین ها....
درخواست حذف اطلاعات

اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی

اولین ی که مقاطع م وطی را ارائه کرد : منایخموس

اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ارائه دهنده ی نظریه ی اتمی بودن جهان : دموکریتوس

اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی

اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط

اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس

اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره

اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی

اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمانمشاهده متن کامل ...
ایران
درخواست حذف اطلاعات

سرزمین تاریخی ایران


آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان
> هدیه د ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را
> تربیت د و جهت بهره مندی از آنان استفاده د
> ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف د
> ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان
> کشف د ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب ف ات را آغاز
> د ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت
> کاشت و برداشت کشف د ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف د و
> موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که سکه را در جهان
> ضرب د ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو
> شدن بدن ساختند ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که کشتی یا زورق را
> ساختند ایرانیان بودند به فرمان یکی از پادشاهان زن
> ایرانی.
>
> آیا میدانید : اولین سواره نظام در دنیا توسط
> سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را
> ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان
> بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف د
> و از آن برای منازل استفاده د ایراینان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف
> د ایرانیان بودند .
>
> آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام
> را کشف د ایرانیان بودند .
>
>
> آیا میدانید : کلمه شاهراه از راهی که کورش کبیر
> بین سارد پایتخت کارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته شده
> است .
>
> آیا میدانید : کورش کبیر در شوروی سابق شهری ساخت
> به نام کو ولیس که خجند امروزی نام دارد .
>
> آیا میدانید : اولین هنرستان فنی و حرفه ای در
> ایران توسط کورش کبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر ساخته
> شد .
>
> آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیری از دیواری
> که کورش در شمال ایران در سال 544 قبل از میلاد برای
> جلوگیری از تهاجم اقوام شمالی ساخت ، ساخته شد .
>
> آیا میدانید : اولین سیستم استخدام تی به صورت
> لشگری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و
> گرفتن مستمری دائم را کورش کبیر در ایران پایه گذاری
> کرد .
>
> آیا میدانید : کمبوجبه فرزند کورش بدلیل کشته شدن
> 12 ایرانی در مصر و اینکه فرعون مصر به جای عذر خواهی
> از ایرانیان به دشنام دادن و تمس پرداخته بود ، با
> 250 هزار سرباز ایرانی در روز 42 از آغاز بهار 525 قبل
> از میلاد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد و
> بدلیل آمدن قحطی در مصر مقداری بسیار زیادی غله وارد
> مصر کرد . اکنون در مصر یک نقاشی دیواری وجود دارد که
> کمبوجیه را در حال احترام به خدایان مصر نشان میدهد .
> او به هیچ وجه دین ایران را به آنان تحمیل نکرد و بی
> احترامی به آنان ننمود .
>

ارسالی از حمید حبیبی از خوانندگان محترم وبلاگمشاهده متن کامل ...
آیا می دانید؟ایرانی ها
درخواست حذف اطلاعات

اینا رو بدون و به ایرانی بودنت افتخار کن...

آیا میدانید...

آیا میدانید : اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت د و جهت بهره مندی از آنان استفاده د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف کرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب ف ات را آغاز د ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان .

آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف د و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .

آیا میدانید :اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب د ایرانیان بودند .

آیا میدانید :اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند .

آیا میدانید :اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است .

آیا میدانید : اولین سواره در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف د و از آن برای منازل استفاده د ایرانیانبودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند

آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند .مشاهده متن کامل ...
اینا رو بدون و به ایرانی بودنت افتخار کن...
درخواست حذف اطلاعات

آیا میدانید...

آیا میدانید : اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت د و جهت بهره مندی از آنان استفاده د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف کرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب ف ات را آغاز د ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان .

آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف د و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است .

آیا میدانید : اولین سواره در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف د و از آن برای منازل استفاده د ایرانیانبودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند

آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند .مشاهده متن کامل ...
شرح ماجرا از زبان ای که به ی ها تیراندازی کرد
درخواست حذف اطلاعات
اولین تروریست اولین پاسدار را با کلت زد. مهاجم دوم نیز وارد شد و شروع به تیراندازی به مهمانان کرد که دو خانم شهید شدند بعد از ورود مهاجمان، کلت پاسدار مضروب را برداشتم و به داخل ساختمان مجلس رفتم تا طبقه اول دنبال مهاجمان رفتم که درگیری و تیراندازی‌ها شروع شد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل ازرجانیوز: «دو نعمت ناشناخته اند و تا از دست نروند آشکار نمیشوند.سلامتی و امنیت!»؛ حالا راحت تر می توان معنی بخش دوم حدیث المومنین را درک کرد. صبح امروز صبح امروز چهارشنبه 17 داد ساختمان مجلس و مرقدم (ره) مورد حمله تروریستی قرار گرفت. حادثه ای که سالها بود از حافظه مردم ایران کنار رفته بود.


صبح امروز (17 داد ماه 96) فردی با ورود به مجلس شورای ی به سمت نیروهای حفاظت مجلس تیراندازی کرد.


شرح ماجرا از زبان ‌ای که به ی‌ها تیراندازی کرد

کوروش کرم‌پور فیروزآباد با اشاره به حمله تروریستی امروز به ساختمان مجلس می گوید:

برای استقبال از مهمانانم مقابل گیت ورودی ایستاده بودم که مهاجمان وارد شدند و شروع به تیراندازی د. به سمت من هم تیراندازی د، اما من خودم را به زمین انداختم و تیر به من نخورد. در همان ورودی..

اولین تروریست اولین پاسدار را با کلت زد. مهاجم دوم نیز وارد شد و شروع به تیراندازی به مهمانان کرد که دو خانم شهید شدند

بعد از ورود مهاجمان، کلت پاسدار مضروب را برداشتم و به داخل ساختمان مجلس رفتم

تا طبقه اول دنبال مهاجمان رفتم که درگیری و تیراندازی‌ها شروع شد. 

 تروریست‌ها در ابتدای ورود از گیت مجلس بعد از تیراندازی اولیه، به برخی زخمی‌ها هم تیراندازی د

 

اولین بار است که محافظین رییس وارد صحن شدند. 


علیرضا رحیمی، مردم  تهران در خصوص حادثه امروز می گوید:

ورود ناگهانی و سراسیمه آقای کورش کرم پور قیر و کارزین با لباس بهم ریخته که لکه خون روی پیراهنش بود نشان از حضور وی در صحنه و مقابله وی با تروریست‌ها را داشت.

با اسلحه ای همراه وارد صحن شد بنا به روایت خودش، برای دلجویی از  مالباختگان موسسه کاسپین و حضور در جمع آنها به بیرون صحن رفته بود که با درگیری و صحنه‌های وحشتناک سبعیت تروریست‌ها مواجه میشود.

آقای انصاری همسرشان در طبقه پنجم یا ششم دفاتر نمایندگان محبوس شده بود و تروریست‌ها در طبقه چهارم و ششم حضور داشتند، حالش واقعا منقلب بود و می‌گفت نیم ساعت قبل پیامک همسرش را دریافت کرده؛ آقایان عارف، تابش، بادامچی و کاظمی در تلاش برای آرام شان بودند.

تیم حفاظت آقای لاریجانی در صحن حضور یافتند. اولین بار است که محافظین رییس وارد صحن شدند. 

جعفری فرمانده کل شخصاً حضور یافته یان و نمایندگان دورش حلقه زده اند بنظر می رسد برای اطمینان از روند امور امنیتی حضور یافته است.

.................................


معاون امنیتی کشور با بیان اینکه تروریست‌ها با پوشش نه وارد مجلس شورای ی شده‌اند، گفت: تروریست‌ها اکنون در محاصره هستند و تا ساعتی دیگر این مساله به پایان می‌رسد.

معاون امنیتی کشور با بیان اینکه تروریست‌ها با پوشش نه وارد مجلس شورای ی شده‌اند، گفت: تروریست‌ها اکنون در محاصره هستند و تا ساعتی دیگر این مساله به پایان می‌رسد.

، حسین ذوالفقاری با اشاره به اینکه چهار تروریست با پوشش نه از مسیر محل تردد ارباب رجوع وارد مجلس شدند، اظهار کرد: آنها از همان درب ورودی به نیروهای محافظ تیراندازی د و نیروها را هدف قرار دادند، اما نیروهای حفاظت بلافاصله وارد عملیات شدند و صحن مجلس و کمیسیون‌ها را کنترل د

وی افزود: تروریست ها ناچارا به مسیر دفاتر نمایندگان رفته و از آنجا افراد را مورد هدف قرار دادند. بر اساس گزارش اورژانس حدود 30 نفر مجروح شدند و تا این لحظه شهادت دو نفر  هم تایید شده است.

معاون امنیتی کشور گفت: تروریست‌ها اکنون در محاصره هستند و تا ساعتی دیگر این مساله به پایان می‌رسد

 

 مشاهده متن کامل ...
مصعب بن عمید اولین مبلغ در مدینه چه ی برگزار کرد؟
درخواست حذف اطلاعات

مصعب بن عمید اولین مبلغ در مدینه چه ی برگزار کرد؟,مصعب بن عمید در مدینه چه ی برگزار کرد؟ اولین مبلغ در مدینه چه ی برگزار کرد؟, چه ی برگزار کرد مصعب بن عمید اولین مبلغ در مدینه, در مدینه مصعب بن عمید اولین مبلغ   چه ی برگزار کرد؟


مصعب بن عمید اولین مبلغ در مدینه چه ی برگزار کرد؟
   
مصعب بن عمیر نخستین ی است که در مدینه گذارد؛ او برای (ص) نامه نوشت و از آن حضرت اجازه خواست تا با مسلمانان مدینه بگزارد، (ص) اجازه فرمود. او نخستین بار مسلمانان را در خانه سعد بن خیثمه جمع کرد و با دوازده تن گزارد

مصعب بن عمیر - ویکی شیعه fa.wikishia.net/view/مصعب_بن_عمیر رفتن به ۳ مبلغ - مبلغ . در سال دوازدهم بعثت، پس از پیمان عقبه که گروهی از مردم یثرب با بیعت د، اسعد بن زراره به نمایندگی از آنان از خواست تا برایشان ... مصعب نخستین مهاجری بود که قبل از رسول خدا به مدینه آمد. وارد نشده: عمید ‏ ی ‏برگزار : مصعب بن عمیر - دانشنامه رشد daneshnameh.roshd.ir › ... › دین › شیعه › کلیات › شخصیت ها هنگامی که دعوت عمومی خود را اعلام فرمود، مصعب اولین ی بود که ایمان آورد. ... پس از پیمان عقبه که گروهی از مردم یثرب (مدینه) با بیعت د، اسعد بن زراره ... در اثر تبلیغات و تعلیمات این مبلغ توانا، کم کم عده ای جذب شدند و ایمان ... وارد نشده: عمید ‏ ی ‏برگزار مصعب بن عمیر - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/مصعب_بن_عمیر وی بعدها در نخستین هجرت به حبشه شرکت کرد و پس از بازگشت در شعب طالب محمد را همراهی می کرد. وی پیش از پیمان عقبه اول به عنوان اولین معلم قرآن به یثرب اعزام ... وارد نشده: مبلغ ‏ ی ‏برگزار قلم مهر - پیرامون تقلید و اهمیت یادگیری احکام شرعی www.ghalamehr.com/goftarha/goftare-mah/541-taghlid ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ه .ش. - اولین مبلغی که پیغمبر(ص) اعزام کرد مصعب بن عمید او در مدینه برگزار کرد، خود در مکه برایشان امکان نداشت به مدینه که آمدند روز ... دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها - دیپلماسی عمومی و الگوی ... www.rasaneh.org/nsite/fullstory/?id=1602 ۳۱ داد ۱۳۹۰ ه .ش. - در واقع، (ص) در کنار استفاده از دیپلماسی در چارچوب سنتی ... اصطلاح دیپلماسی عمومی برای اولین بار در و در سال 1965م. .... آن گاه نیز که آن حضرت به مدینه هجرت کرد و ت ی را تشکیل داد، در .... از اعزام مصعب بن عمیر به عنوان مبلغ اعزامی از سوی (ص) برای آشنا ..... عمید زنجانی، عباسعلی. [pdf]نسخه الکترونیک شماره 80 فصلنامه رسانه - دفتر مطالعات و ... www.rasaneh.org/images/news/.../3-2.../file635338401149778024.pdf ﻱ ﺁﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ، ﻗﺎﻟﺐ. ﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ﺹ). ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮ .ﺩ .1 ... ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. 1965. ﻡ. ﺗﻮﺳﻂ ... ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ، ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ..... ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﻜﻪ، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ... ﺩﻧﺪ (ﻋﻤﻴﺪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲ، ... ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻋﺰﺍﻣﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ... ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﻱ ... چهارم ابت - yarood5454. /post/10 فقط برای خدا باشد رکعتان من عالم خیراٌ من سبعین رکعه من جا هل ، دو رکعت ی که ... شرایط ، شرایط خانوادگی، فرمود: اوّل وقت مثل من است و های با ...... اولین مبلغی که پیغمبر اعزام کرد مصئب بن عمید او در مدینه برگزار ... نخستین بنای تاریخی ایران که به ثبت جهانی یونسکو رسیده film- - 117.rozblog.com/.../نخستین-بنای-تاریخی-ایران-... ۳۱ داد ۱۳۹۵ ه .ش. - eufa به مناسبت برگزاری رقابت های uefa euro 2016 که به .... پلیس فرانسه اعلام کرد: احتمال لغو مسابقات یورو 2016 . ...... آوای دل - معنی واژه آفتاب در لغت نامه دهخدا - معین - عمید avayedel.com/vajheyab/686/آفتاب - cached - similar عمر برف ...... سوره حمد دو بار بر نازل شده، یک بار در مکه و یک بار در مدینه. تیر ۱۳۸۹ - اسد - asadollah587. /8904.aspx و به بزرگانی چون (ص)، حضرت فاطمه زهرا(س)، مؤمنان علی بن ..... عالی در مدینه که مرکز بسیار حساسی بود، جوانی به نام «مصعب ابن عمیر» را .... شورا در بند 6 برای اولین بار نظر ایران را قبول کرد و از دبیرکل خواست، هیئت بی ...... مبلغ دویست، سیصد و چهارصد دینار در کیسه ها مى گذاشت و در مدینه میان نیازمندان ... 8 - مشاهده مطالب کاربر tebyan.net/newindex.aspx/post/monasebat/83/.../index.aspx?... در اولین بخش این بیانیه آمده است: " مشهر را خدا آزاد کرد" .... ز این رو جشن نیمه شعبان را در کربلا و در کنار حرم حسین بن علی برگزار می کنند. ..... فرمود مُنادى را که ندا مى کرد در مدینه اى اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله بسوى شما مى فرماید آگاه باشید بدرستى ..... الدُّنْیا اَکْبَرَ هَمِّنا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنا وَلا تُسَلِّطْ عَلَیْنا مَنْ لا یَرْحَمُنا. چهارشنبه 29 دی 1395 - 19 ربیع الثانی 1438 - 18 ... - مشاهده ... www.tebyan.net/newindex.aspx/newindex.aspx?pagesize=10...69... مراسمی مشابه نخل گردانی که در پا تان برگزار می گردد. ..... درحمل دستگاهی شبیه آن به وقت رفتن به زیارت قبر -مصعب بن زبیر یاد کرده است . .... هنوز آثاری از اولین اقوام ن طبس و در واقع اجداد طبسی ها دامدار و در غارهای مجاور باقی است. ..... به مدینه سفر کنیم)، وقتی که از زیارت [ مؤمنان (ع) ] فارغ شدیم، صفوان رو کرد به سوی ... سجاد شهباززاده - صفحه نخست bf-nosratabad-ba.zozanaqe.ir/tag/سجاد+شهباززاده ۲۵ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - در مسیر راه از شهر مدینه به مکّه ، به بیابانى رسید که هاى بسیارى جهت غارت و ... محرم ساعت 5/5 صبح محل برگزاری مراسم : مسجد سجاد (ع) توکل آبادمنبع: ... و زنده نگهداشتن یاد و خاطره جانبازی آنان اه شهیدان کربلا را دنبال می کرد. .... عبدالله بن حماد انصاری روایت کرده که شنیدم صادق (ع) می فرماید : ..... عمید م عبدی آبان ٩٤ - نور الهدی - پرشین بلاگ fms1361.persianblog.ir/1394/8/ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ه .ش. - از این رو دانشوری چون محمد بن عمید یگانه عصر خویش در فلسفه، نجوم و ادبیات از ...... این اثر، مجموعه مجالس حدیثی شیخ طوسی است که در اوا عمر و در نجف برگزار شده است. ..... نسل اول این محدثان به مدینه، مکه، کوفه و مَرْو مسافرت د. ...... نگارش اولین کتابهای اصولی، همانند ذکرهُ باصولِ الفقه، نگاشته شیخ مفید ... کد جمله تصادفی - گذشته چراغ راه آینده است www.jamallo. /?p=21 او مزدک و مزدکیان را که مدعی ی شده بودند و دین ساختگی را می خواستند رواج دهند ... ابو علی حسین بن عبدلله بن سینا : شیخ الرئیس حجهَ الحق ابوعلی حسین بن ... بود که پس از مرگ وی به دستور ابن عمید کتاب را از یادداشت ها استنساخ نمودند. .... او را از اولین دانشمندان ی که علم شیمی را بر پایه آزمایش و تحقیق بنا د نام برد. مطلب جالب - دانش - صفحه نخست 40moviesnews.parsiblog.com/posts/612/مطلب+جالب/ ۲ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - اکرم (ص) فرمودند: ..... مبلغی اضافه کرد: در سالهای اخیر دیدگاه حوزه علمیه قم درباره فقه مقارن .... بنا کند، اما با مداخله سریع مؤسسه الاقصی و برگزاری جلسات مشترک با ..... چالشها، دیدگاههای ابن سینا و نقد اون، عقل و فلسفه احکام تدوین شده هست . .... آیت الله عمید زنجانی سپس به این عناوین اشاره کرد و فرمود : اخلاق ... سومین استارتاپ صنعتی بیرجند برگزار می شود - ... 7.khabarfarsi.com/u/1134828/redirect/tasnimnews.com ۳ اسفند ۱۳۹۳ ه .ش. - حکم نخست ی ت موقت را به نام بازرگان صادر د. ... 8/1389 به ویژه تبصره دو ماده 5 قانون مذکور معادل ریالی مبلغ 300 ... خبرنگاران اظهار کرد: برای اولین بار در کشور استارتاپ ویکند سلامت ..... اگر به قوانین خبرگان عمل کنیم، هیچ مشکلی نداریم و بن بستی در کار ... فکر می کنم آقای عمید زنجانی گفته بود. ایران پی دی اف - صفحه 882 ipdf.lineblog.ir/page/882 ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - طول عمر را می توان به دو دوره رشد و بلوغ و پیری تقسیم کرد . ..... نحوه صحیح تلمبار و نگهداری توتون تا زمان برگزاری کمسیون ید ..... از اولین بیعت ، ن هم جزء بیعت کنندگان بودند و بدین شکل به صورت عملی ...... تنها به اندازه مبلغ خالص می باشد [استانداردهای حسابداری-سازمان حسابرسی- نشریه 160-ص511]. google+ https://plus.google.com/.../related?... وزارت خارجه مصر و الازهر حمله موشکی به مکه را محکوم د .... الازهر و برگزاری مسابقه علیه تشیع و وحدت جهان .... ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻓﻊ ﺷﮏ ﻭ ﺷﻬﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺕ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺗﺮﺍﻭﯾﺢ . ..... صبح امروز شیخ مصباح أمین الدرینی مبلغ برجسته الازهر با حضرت آیت الله حاج سید علی حسینی ... بانک کتاب و مقاله کانون فرهنگی ی سن سن کاشان - مطالب ... shohadasensen.mihanblog.com/post/archive/1389/2/page/3 تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول ( عبدالله مبلغی آبادانی ) تاریخ | ادیان الهی ... کامل ا یاره (جلد 3) ( ابن قولویه ) اولیاء الله .... یاران (ص) در مدینه تألیف : محمد نقدی .... کانون فرهنگی قرآنی ی روستای سن سن کاشان برگزار میکند. ... گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات ی استان اصفهان، از سوی آیت الله ی ولی فقیه و ... مشهد انتحار نیهان - ویکی دانا wikidana.com/search/?q=مشهد%20انتحار%20نیهان&page=44 امروز آتیلا پسیانی در اولین سکانس مقابل دوربین رفته است. پسیانی در این سالها همکاری مشترکی را در سریال های «مدینه»، «مادرانه»، «دیوار»، «زیر ... 71 آغاز کرد اما چندی قبل از ترس دستگیری فعالیتش متوقف شده بود تا اینکه از ... از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بوده ، برگزاری مراسم تعزیه خوانی به ویژه در ایام .... فوت عمید کمپانی. به بالا نگاه کن - اشک آتش - بلاگ ashkeatash.blog.ir/?page=139&font%25253c%25253e چند روز قبل از عملیات ، سر و رویش را اصلاح کرد ، خوش تیپ که شد بار سفر بست و چون سر ..... بنده خدا اولین بار بود که فرمانده لشکر را از نزدیک می دید . ...... مراسم چهلمین روز درگذشت حسینعلی منتظری روز در بیت او برگزار شد . .... با ت حسین بن علی علیه السلام و روی کار آمدن یزید بن معاویه ، نفاق ، هر روز بیش از پیش به ... اهل سنت بایگانی - پایگاه اطلاع رسانی حسینیه چهارده معصوم (ع) www.14-masoum.com/tag/اهل-سنت/ در این شکی نیست که ما شیعیان اهل سنت واقعی هستم وسنت گرامی(صلی الله علیه و آله ... العلل عن علی بن أحمد ، عن محمد بن أبی عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسین ... مردم مدینه گفتند: ما با جرأت تر از این ندیدیم؛ چون آن حضرت دید چنین مى گویند، از رسول خدا ..... فاطمه بر ابوبکر غضب کرد وبا وى سخن نگفت تا ازدنیا رفت. زندگی نامه معصومین - هیئت جان نثاران عاشورای حسینی شهر heatgannsaran67. /category/8/زندگی-نامه-معصومین دیری نپایید که ام اسحاق جان به جان آفرین تسلیم کرد و رقیه کوچک از نعمت مادر محروم شد. ..... این جابر بن عبدالله انصاری همان ی است که در نخستین سال بعد از شهادت حضرت ..... و علی درباره او گفته است: «علم اولین و آ ین را فرا گرفت. ... و مسلمانان مدینه به او کمک د که بهای خود را (به مبلغ چهل نهال ما و چهل وقیه-هر وقیه ... مشاهده مطالب کاربر - معتکفین www.motakefin.ir/newindex.aspx/1388/fun/.../index.aspx?... ۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - در اولین بخش این بیانیه آمده است: " مشهر را خدا آزاد کرد" .... ز این رو جشن نیمه شعبان را در کربلا و در کنار حرم حسین بن علی برگزار می کنند. ... است که صد هزار (صلی الله علیه و آله) آن حضرت را در این شب زیارت مى کنند. .... که ندا مى کرد در مدینه اى اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله بسوى شما مى ... مشاهده مطالب کاربر - معتکفین www.motakefin.ir/newindex.aspx/comment/.../index.aspx?... در اولین بخش این بیانیه آمده است: " مشهر را خدا آزاد کرد" .... ز این رو جشن نیمه شعبان را در کربلا و در کنار حرم حسین بن علی برگزار ... از جمله فضائل این شب این است که، از شب هاى مخصوص زیارت حسین(علیه السلام) است که صد هزار (صلی الله .... مى کرد در مدینه اى اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله بسوى شما ... - قائمیه .ghbook.ir/.../8968-f-13920818-tarikh%20peyambar%20eslam.ht... عنوان و نام پدیدآور : تاریخ / تالیف محمدابراهیم آیتی؛ تجدیدنظر و اضافات و ...... یعقوبی می نویسد: «نخستین ی که بر وی واجب گشت ظهر بود، جبرئیل ...... 1- مصعب بن عمیر بن هاشم که از حبشه به مکّه بازآمد و بعد از «عقبه اولی به مدینه .... و أحد و خندق برگزار شد و سپس به مدینه هجرت کرد و در جنگ «أجنادین» یا «یرموک» ... وبلاگ قرآنی مشکات زرند meshkatzarand. / ۱۴ دی ۱۳۹۰ ه .ش. - را برگزار میکند جوایز مسابقه:کمک هزینه کربلای معلا -کمک هزینه مشهد مقدس و ... ولادت حضرت در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه منوره بود. .... که خلافت (ص) را به سلطنت تبدیل کرد- نخستین ی بود که دادن به حضرت علی(ع) را رواج داد. .... هانیه همسر عبد الله بن عمید کلبی; شاخص ترین شهید پس از ... زمستانی بشیر جان مان رفته بشیر جان مان # وبلاگ یاد shahin411.weblogyad.xyz/.../زمستانی+بشیر+جان مان+رفته+بشیر+جان م... سایت عراقی "سومریه نیوز" به نقل از شاهدان تأکید کرد: عناصر علاوه بر مراقد ... رفیعی در ششم داد 1339 درشهر وردنجان از توابع شهرستان بن در استان چهارمحال و .... که با اقامه اول وقت در همه شرایط مبلغ واقعی بود و همه همرزمان شهید می گویند ما ... حضور نداشت، هنگامى که بشیر به مدینه بازگشت و ام البنین را ملاقات کرد، خواست تا ... از حبیب تا محبوب: صفحه اصلی habibtm.net/news.php?default.1091.40 ۱ آذر ۱۳۹۲ ه .ش. - خطیب موقت تهران به برگزاری مراسم سالگرد فتنه اشاره کرد و .... حرکت حسین (ع) از مدینه تا کربلا، با اه و دیدگاه های آن حضرت آشنا شده و .... عبدالله بن جعفر طیار شوی زینب کبری سلام الله علیها نیز دو فرزند خویش-"عون" و "محمد"- ...... البته این اولین بار نیست که موضوع اعلام اموال تی ها مورد توجه قرار می ... نفس های ش ته - banihosseini. /?p=9 و افرادی همانند کعب الاحبار یهودی و ابوحریره ادعای مسلمانی د و مفتی اعظم جامعه ... وارونه سعی د تا اذهان مردم را نسبت به حقیقت دین و سیره (ص) مغشوش نمایند. .... از جمله وقتی "مغیرة بن شعبه" از طرف معاویه یت یافت تا مردم کوفه را به ..... همانگونه که حسین (ع) از آغاز حرکت خویش از مدینه تا روز حماسه عاشورا، همواره به ... قابل توجه انی که در کار پیچاندن مردم هستند peransia.xyz/search/قابل-توجه-انی-که-در-کار-پیچاندن-مردم-هستند.html بسیاری از مفاهیم قرآن می توان نکات مهمی را در این رابطه استنباط کرد و می توان ... در روایتی از زید بن ارقم آمده است : سر مبارک حضرت حسین را بر نیزه در کوفه در حال خواندن ..... بهشت بر او واجب می شود ی که در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید یازده .... آنچه مسلم است مهجوریت قرآن در سوره فرقان بیان شده است و اکرم (صلی الله ... خلاصه ایی از زندگینامه حضرت ابوالفضل العباس (ع) beytoote.jjtilley.com/religious/bozorgan.../summary-biog hy-abas.htm... ۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - وداع حسین (ع) با مدینه پس از تهدید یزید به قتل ایشان ... گاه که على(ع) با نگاه بصیرت آمیز خود آینده عباس را نظاره مى کرد، با لبختدى رضایت ... در آن روز پسر عموی جعفر بن طالب کشته شد سپس زین العابدین (ع) فرمود: هیچ ... ابوقربه (صاحب مشک)، عمید (یاور دین خدا)، سفیر ( حجت خدا)، صابر ... beeg ثواب | بیسترینها electrothermalusa.bistarinha.xyz/list/beeg+ثواب.html مستحب است های واجب خصوصا های یومیه را به جماعت بخوانند و در صبح و مغرب و عشا ... که روزی اکرم(ص) در مسجد نشسته بودند که جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله(ص) حق ... روایتی اعجاب انگیز از ثواب بیشمار صلوات از در شب معراج .... تعبیر خواب - حجمحمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج ه منبع کدهای ساعت فلش برای وبلاگ - پورتال فرهنگی و اطلاع ... samaratolhayat. /?p=64 ماموستا خلیفه زاده: نبش قبر "حجر بن عدی" با هدف ضربه زدن به وحدت شیعه و سنی است آرشیو نظرات ... سنّت صلی الله علیه و آله و قرآن کریم را بهتر درک می د، لذا فهم ... تاریخ الوه ین، عمید ایوب صبری، نشر مؤسسه عاشورا، چ اول، 1381. ... به مجاهد؛ مدینه اوّل (که کوفیان به طور مرسل از آنها نقل می کنند)؛ مدینه آ ، منسوب به ... ندای وحی www.nedayevahi.glxblog.com/pages/93 او قول داد که سال دیگر آن را د و سال دیگر نیز کاررا به سال بعد موکول کرد و سال های ... یکی از ویژگی های یگانه معلم نمونه انسان، اکرم صلی الله علیه و آله ، سوز و عشق .... اولین فرد از خاندان رسول خدا علیه السّلام که بعد از ایشان به شهادت رسید؟ .... سجاد علیه السلام نیز در این باره فرمودند: ی که این سوره را در های واجب و ... ولایت حج و امارت حجّاج - میقات حج miqat.hajj.ir/article_38007.html شمس الدین محمد بن مکی، معروف به «شهید اول» از فقیهان به نام جبل عامل، در قرن هشتم ... حلّی به نامهای: سید عمید الدین و سید ضیاء الدین، در رجال و نساب شاگرد ابن معیه، رجالی و ... هم چنین سفرهای او به بغداد، شام، مصر، بیت المقدس، مکه و مدینه و ارتباط علمی با ..... (1) در حالی که ماوردی به هنگام طرح ت والی بر حج، در های ایام حج، به زمان این ... عاشورا را بهتر بشناسیم - mamadnikoo. /8909.aspx ترمذی ما را حدیث کرد که رسول خدا فرمود:« پروردگار مرا به دوست داشتن چهار تن امر ... خویش مقیم بود سپس به مدینه به حضور اکرم(ص) رسید حضرت رسول(ص) در .... را به ازدواج عبدالله بن خالدبن اسید در آورد به او ششصد هزار درهم بخشید.25 و دستور داد ..... زیارت حسین(علیه السلام) می رود، اجر اولین گام و اولین قدمی که برمی دارد، آمرزش ... الله - سنگ جادویی sangejadooei.cofeblog.ir/tag/الله/page/4 موسی بن خزرج پس از رحلت آن بانوی گرانقدر، محراب ایشان را به همان حال باقی گذارد، و دیگر نقاط خانه ..... حضرت فاطمه معصومه( سلام الله علیها) در اول سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه منوره چشم به ..... اولین جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان لنده تشکیل شد/تصویر .... جلسه ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت این ایام مبارک به منظور هماهنگی . حاج حمید ی دعوت حق را لبیک گفت - مشرق www.mashreghnews.ir/fa/news/.../حاج-حمید- ی-دعوت-حق-را-لبیک-گف... 'حمید ی' که از شمندان برجسته، فعال، متعهد و انقل در عرصه فرهنگی کشور ... و وارداتی فرهنگی ایفا کرد، در سال های اخیر به نقد جریان های وارداتی عرفان های کاذب، ... صبح، از میدان ، چهارراه آب ، خیابان زرین خامه، کوچه قائن، برگزار می شود. .... برای سخنرانی دعوتش کرده بودم ا ش وسط یک کتاب مبلغ نا چیزی گذاشتم محض حق ... مطلب جالب2016-09-25 13:39:11 - شبکه و امنیت - loxblog.com www.azabanbest.loxblog.com/post/295 ۹ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - ایشان اضافه کرد: امسال در برگزاری این جشن ها تمرکز بر محوریت امت هست که با این ... ساختمان مسجد که اولین هسته تاریخی شهر شیراز هست مشتمل بر بنایی مرتفع هست ... p hr span color: #005b88 مشهد پس از شهادت حضرت علی بن موسی ...... ازدواج کنم، مبلغی به من کمک کنید، فورا به فضل دستور داد که مبلغ مورد ... آوازک - وصیتنامه و زندگینامه شهیدان و جانبازان - zendeginame-shahidan. /author/zendeginame.../tags/گیلان/?p... یکی از همرزمان حسین آقا تعریف می کرد از دور یه شخصی رو دیدیم که با صورت به زمین خورد بدون ... زمانیکه حضرت علی(ع)اولین بر حقّ شیعیان آن همه در جنگ ها شرکت می ... که نکنیم در غفلت هستیم زمانیکه آن همه زحمت می کشد،جنگ می کند،ائمه آن ...... «سلام بر عون فرزند عبدالله بن جعفر، همان طیّار بهشت، هم پیمان ایمان، هماورد ... ی بایگانی - صفحه 936 از 1004 - فایل مفید filemofid.ir/tag/ ی/page/936/ پس چنانچه بداند اگر شخص را امر به معروف کند، به گفته او عمل نخواهد کرد، واجب نیست. ... بن مظعون• عبدالله بن جعفر• خباب بن ارت• اسامه بن زید• خزیمة بن ثابت• مصعب بن ... الحرام• مدینه، مسجد النبی و بقیع• بیت المقدس و مسجدالاقصی• نجف، حرم علی بن ...... مطابق این تعریف، ان از سوی خداوند و به وسیله صلی الله علیه و آله و ... شبکه اجتماعی مذهبی و مهدوی منتظر پاتوق - جستجو در پست ها mp313.ir/search/tab:posts/s:%23تل/widget/invite/m/groups/.../pg:1771 ... می شناختند و از او به عنوان مردی با کفایت و مبلغ آیین توحید ابراهیم یاد می د. .... جان (ص) در پیشبرد اهدف بیشتر ادا نماید، تقیه کرد و ایمان و اعتقاد ... ابوطالب در مکه از دین خدا حمایت کرد و به آن پناه داد; و علی در مدینه کبوتر دین را ..... برگزاری های روزانه واجب نیز به صورت جماعت و گروهی، یکی از این برنامه هاست. حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی hakim-askari.rozfa.xyz/ اولین پیام تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز شهید مطهری بدین شرح صادر شد : .... محمد بن علی بن حمزه می گوید از عسکری (ع) شنیدم: ولادت حجت خدا بر بندگان و و .... کرد، من در تعیین قیمت او با فروشنده گفتگوى بسیار تا به همان مبلغ که به من ...... محیط زندگی حضرت زینب(سلام الله علیها) در شهر مدینه، خانه حضرت علی(علیه ... اکران نوروز 95 - cintelrom www.cintelrom.lxb.ir/cat/6/0 کاهانی دریک نشست خبری که قبل از جشنواره برگزار کرد برای ارشاد خط و نشان کشید. ... ششمین لیست اکران یعنی «پ از ارتفاع کم» اولین بلند ...... البته اگر ی فقط زندگی ی را روایت کند وما سینمای دینی محسوب نمی شود . ...... در مثالی دیگر، منقدان به این نکته پرداخته اند که چطور بعضی ها مانند بن ... español بایگانی - صفحه 25 از 35 - دیگر رسانه ها | ... shababpress.ir/cyberspace/news/espanol/page/25/ حسینی کوهستانی افزود: اعزام ۱۰۰ مبلغ و مبلغه در ایام دهه ت و ولایت و حضور فعال ... وی تصریح کرد: برگزاری عیدغدیر، برگزاری مسابقه و برگزاری جشن های مردمی و .... به همین دلیل خیلی از صحابه با (ص) زندگی می د و تصور نمی د که این ...... به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اسان رضوی، مراسم اولین ... نشانی از مزار اولیاء - instarank24 www.instarank24.com/mazar_oliya ابوالقاسم اسماعیل بن عبّاد فرزند عباس ملقّب به صاحب و مشهور به صاحب بن عبّاد ..... تسلط داشتند، می فهمند که یک مبلغ ی آمده و دارد را تبلیغ می کند؛ لذا او را ... مطالب جدیدتر - علوم قرآنی و حدیث - olumehadis. /?p=3 اکرم (ص) به علم و سواد تشویق می کرد، ک ن اصحابش را وادار کرد که سواد .... آنجا جای تحصیل و به دست آوردن است، می خواهد مکه باشد یا مدینه، مصر باشد یا شام یا عراق، یا ...... 2- با برگزاری نشست های ، در زمینه فرقه های مختلف ضد ی ، آگاهی ..... در اولین مخالفت و مبارزه با اعتقادات محمدبن عبدالوهاب، برادرش سلیمان بن ... باران مهربانی fadai. /?p=49 هنگامى که ان در کنار آنکه توحید را فریاد مى د (ان اعبدوا الله)، عد را نیز ..... خود آمد عرض کرد، هم اکنون با این حالِ جدید به سوی تو آمدم و در این مسیر اولین مؤمنین از امت ... علی بن طالب و اهل البیت ظاهرشان یک چیز است و باطن آن ها که محبّت برانگیز .... است، می توان هجرت رضا علیه السلام از مدینه به مرو را تا حدّ توان تحلیل کرد. اعراب ایرانی چگونه مردمی هستند؟ - پار toorbo.ir/.../ahr0cdovl3d3dy5wyxjzaw5llmnvbs9mys9uzxdzlzm2... ۲ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - اصلا این کیه که در مورد اعراب نظر میده عرب بود معصومین عرب .... قوم بختیاری اولین قومی بود که در خوزستان زندگی می کرد عربها هم هیچی نیستن. ...... پس از او ابن بلخی نیز در کتاب خویش پس از ذکر نام اهواز ،نام خوزستان را آورده است.24 ...... خانه ای در مدینه و ماهیانه ای به مبلغ دو هزار درم برایش برید تا زندگی کند! دمی با دوست در خلوت به از صد سال در ع siyavash1319. /?p=1 ۲۳ دی ۱۳۸۶ ه .ش. - نمایی زیبا از ورزشگاه محل برگزاری دیدار ایران و نیجریه در جام جهانی 2014 .... را منتشر د از جمله آنها نخستین آلبوم بسطامی با عنوان «افشاری مرکب» است. ..... 238- روزه ی بی ی: عروس بی جهاز و قور مربی پیاز : همه چیز ناقص است. ..... یزید در نامه ای به ولید بن عتبه فرماندار مدینه از او می خواهد که از حسین(ع) ... نگارستان tabatabaie.blogsky.com/page/10 پس از این دیدار آیت الله اینگونه از آن روز یاد کرد: "وقتی سر و کله آقای .... حجه ال عمید زنجانی ماجرای هفدهم شهریور و مواجهه بیت آیت الله خوانساری را ..... پول می فرستاده اند را مشخص کرده و سید احمد خوانساری مبلغ یک ملیون ریال ... اما به این نحوه برگزاری جلسه توسط مرحوم خوانساری اعتراض کرد و آنرا سست دانست. بندری شاد آهنگ جدید مهدی گردنده به نام مثل مه هیچ ی نین www.hormoz .ir/.../بندری-شاد- -آهنگ-جدید-مهدی-گردنده-به-نام-مث... نوشته آهنگ جدید mamrez بنام تو نیستی اولین بار در . ..... به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم . ...... مرتضی ی - ایران avatarstateyipyip-ba.smartbloger.ir/tag/مرتضی+ ی/0 ذخیره شده ۲۱ داد ..... عظیم زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) سخنرانی د. تاملی در حقیقت بهشت و جهنم hamrahfeed.xyz/tags/تاملی-در-حقیقت-بهشت-و-جهنم.html شیعه در اصطلاح به انی گفته می شود که جانشینی اکرم ص را حق .... علیه السلام از شام به مدینه، و روز ورود اولین زائر آن حضرت جابربن عبدالله انصاری به کربلا، .... روز گذشته بین من و همسرم ، علىّ بن ابى طالب علیه السلام جریانى اتّفاق افتاد که با ..... مرد سراسیمه مبلغ را پرداخت کرد و گفت: لطفا سند ..... فرهنگ لغت عمید: انجمن نجوم (برساوش) بروجرد - an-barsavosh. /8902.aspx ۵ دی ۱۳۸۶ ه .ش. - ایتالیایی ها هر ساله با برگزاری جشنواره ساعتهای آفت صدها مورد جدید آنهارا ... نمونه های بسیاری از اولین ساعت های آفت تا امروز وجود دارد که با پیشرفت .... مرگ وی به دستور ابن عمید از روی یادداشتهای او کتاب را استنساخ و تنظیم د. ..... مى کند اصلش به خزیمة بن ثابت که از مشاهیر اصحاب (ص) بوده، مى رسد. مجله اینترنتی ازهمه جا ازهمه چیز - تاریخ - از اغاز تاعباسیان golshn12. /cat-68.aspx?p=2 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ ه .ش. - هنگامی که گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مهاجرت کرد قبایل ... علی علیه السلام وابوبکر وعبد الرحمان بن عوف وبلال از مهاجران وابو ..... شد که بستگان انی که اسیر شده اند می توانند با پرداخت مبلغی اسیران خود را آزاد سازند. ..... در این موقع خلیفه شروع به گریه کرد وگفت: به خدا من پس از هر ی در حق ... کتابخانه آنلاین -نقش بصیرت یاران ائمه در تداوم شیعه infoketab.ir/.../نقش%20بصیرت%20یاران%20ائمه%20در%20تداوم%20شی... بصیرت، گوهری نورافزاست و اثر آن وقتی آشکار می گردد که ظلمتِ فتنه فراگیر شود. صاحبان بصیرت، چون ستارگان آسمان، ره گم کردگان هدایت و خواب زدگان را بیدار می ... خط مشی جامعه اهل سنت اعتدال است - کتاب های احمدگلستانی www.ahmadgolestani.loxtarin.com/cat/16/0/%3c-postlink-%3e رییس جمهوری تصریح کرد: برای همه ما افتخار است که ایران ی آباد شود و استان .... جالب اینجا است که این که در توهین به ساحت مقدس اکرم(ص) ساخته شده، در ... به گزارش ایرنا، حسن عمید در لغتنامه خود واژه محروم را معادل ˈناامیدیˈ و .... آن نقش داشته اند لذا در اولین گام باید با بزرگان این گروه ها نشست هایی برگزار و ... حسین سلیمانی روزبهانی yahossin14.titanews.site/ 1- ابو بکر بن علی؛ (که شهادت وی با شک و تردید ذکر شده است.) .... متوکل هادی (ع) را از مدینه به بغداد و سپس به سامرا آورد و ۲۰ سال و ۹ ماه در آنجا ... میرزای از مراجع تقلید شیعه، به شهر سامرا کوچ کرد و در آنجا حوزه علمیه ... اولین حمله در ۳ اسفند ۱۳۸۴ش. ..... گزارش هایی بسیار از حضور (ص)، سخنان های ایشان از جمله ... جوانان عشاق الرضا،علیه السلام تنکابن jor. /author-jor.aspx?p=1 نیز فرمود: اگر چه فرزندان فاطمه، اولاد من هستند اما امر ایشان با پروردگار عالمیان است ... زینب در کلاس تفسیر قرآن براى بانوان، سوره «کهیعص» را تفسیر مى کرد. ... و چنین است که عبدالله بن جعفر به افتخار همسری زینب کبری نائل می گردد. ... حضرت زینب کبری در سال ۶۰ هجرى، به همراه برادرش حسین (ع) از مدینه به مکه و از آنجا ... قرآن کتاب هدایت بشری است. www.qhoran1390. / روزگاری گذشت و کار بر پیر زن سخت شد، از آن محل کوچ کرد و به مدینه عبورش افتاد. .... وی در اولین ع العمل نعمان بن بشیر حاکم کوفه را عزل و بجای او عبید الله بن زیاد را ... می نویسد : هرگز فراموش نخواهم کرد که حسین بن علی را از حرم خدا ( ص ) به حرم خدا ..... ابوقربه (صاحب مشک)، عمید (یاور دین خدا)، سفیر ( حجت خدا)، صابر ... آدمیان - www.adamian. /cat-1.aspx?p=2 نکته ای که برای اولین بار، مار به آن اشاره کرد، حاکی از این است که تولید ..... که باور داشتند که (صلى الله علیه و آله)، على بن ابى طالب (علیه السلام) را جانشین ..... از جمله عمید الشیعه، ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف به شیخ مفید ..... و همان گونه که فارابى، مدینه فاضله اى در مخیّله خود، ساخته، این نویسنده نیز به ... مو - عصــــــــــــر زنجان www.asrezanjan.ir/fa/search.php?str_search=مو شیخه المیاسه بنت حمد بن خلیفه آل ثانی در فهرست سالیانه "۱۰۰ قدرت" نشریه آرت ریویو به .... عضو هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در .... زنجان- مقصود شمس آذر در نشست خبری گفت:استان جزو مناطقِ جرایم با مبلغ .... کارگردان سریال جهانی «یوسف (ع)» گفت: اولین نقشی که بازی و با آن به ... جو ه سایت ها - نسخ دات نت www.nosakh.net/news.php?newsid=146 سیدکاظم رشتی(سیدکاظم بن قاسم حسینی دشتی گیلانی حائری(کربلایی)) اجدادش از سادات ... کامل است که همان مبلغ و ناطق اول است و رکن رابع واسطه شیعه کامل است که همان مبلغ و ناطق اول است و ... اولین طایفه شیخیه آذربایجان خانواده حجه ال هستند. ... احقاقیه با احقاقی ها از آذربایجان و اسکو به کویت مهاجرت د و فرزندان میرزا موسی ... [doc]ع imanahmadi1376.persiangig.com/.../6-dar%20masire%20rastegari.doc مثل هر سال به بازار که می رسی اولین چیزی که توجهت را جلب می کند صف طولانی است .... سلام بر زیبا ترین جوانان بهشت،سلام بر عزیز پیغمبر حسن بن علی(ع) ... پارک شد ؛ از حرم های بقیع که تبدیل به خاک شد ؛ از اینکه شبهای مدینه بدون چراغ پر از ...... ۱] خبر را به بردیم تحسین و تأکید کرد و حضرت فاطمه – سلام الله علیها – را ... وبلاگ شیخ حسین عربی - دینی arabisamen. /category/2/عربی?p=4 علت نام گذاری: اولین آیه این سوره ناکام ماندن پیشنهاد کافران قریش به (ص) را مطرح می کند. ... برخی گفتند: او عبداللّه ابن ناووس یا عجلان بن ناووس نام داشت. پیش نویس - hananeh1. /?p=6 پس از این حرکت، اولین ی که صحبت کرد، آقای هاشمی رفسنجانی بود، ایشان گفت: آقا، ... و پشت سر ایشان در یکی دو صف ایستادیم و را به جماعت برگزار کردیم. ..... همین چندی قبل، یکی از دوستان دفتر گفتند حضرت آقا مبلغ زیادی را دادند و ...... حضرت عیسی بن مریم(ع) بزرگ الهی واولوالعزم، در روز 25 دسامبر سال اول ... اشاره - موسسه سیره علما www.sire-olama.ir/.../11416-f-13940614-hemayat-az-tolide-melli-dar-sir... به سخن دیگر یکی از اولین و برجسته ترین نکات در بررسی زندگانی و سیره ...... درباره فدک و محصولات آن و آنچه کشت و تولید می کرد، ابن اثیر نقل می کند: ... گفت: وقتی هوا گرم بود، به یکی از نواحی مدینه می رفتم، ابوجعفرمحمد بن علی به من ..... گفته اند: حاج ملا هادییک روز از قنات عمید آباد و یک شبانه روز از قنات قصبه را مالک ... موضوعات قرانی برای پایانامه - لیست پایان نامه های با ... www.figuresearch.ir/ctxfrjdnrnmctnjcsdcnvdndnsdcacyrctcvy.html 1ـ مصلحان(ع) و فرق آنها با ان(ع) 2ـ مصلحان 3ـ مصلحانی که در قرآن از آنها یاد شده به ..... و فصل پنجم دربرگیرنده صفات و ویژگی های یک مبلغ موفق می باشد. ... با توجه به این مسأله که اصحاب پس از رسول (ص) اختلاف د، باهم پیکار د باید دقت ..... برای روشن شدن بهتر مطالب، آیه قرآن و اولین حدیث در هر موضوع ترجمه گردیده، تا ... قرآن - مطالبی در مورد قرآن کریم jobbsurf.mattiasp.se/index.php?q... ی که آن طوری تند و تند بخوانی، با این که یک کم بین دو تا آیه مکث کنی، فرقش ...... ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید مردی را دید و از او سوال کرد: " ب چه حادثه ... عبدالله بن عوف گفته است:" شبی خواب دیدم که قیامت شده است و من را آوردند و حساب .... اوّلین تفاوت ان درون و ان برون، آن است که پ ان برون، به ... بزم اشک - شخصیت حضرت زهرا bazmeashk. /tag/شخصیت-حضرت-زهرا چنانچه «صلی الله علیه وآله » می فرمایند: «نور ابنتی فاطمة من نور الله و ابنتی ... در هنگام وداع، آ ین ی بود که با ایشان وداع می کرد و درهنگام برگشت اولین ی بود .... السلام » خبر فوت عبدالله بن یعفور را - از یاران حضرت -شنیدند، فرمودند: «من در زمان ...... این چه ی است که برگزار کنندة آن، اهل سماء را به شگفتی وا می دارد؟ images tagged "مرحوم-آیت-الله-عمید-زنجانی" - عکاس مسلمان akkasemosalman.ir/ngg_tag/مرحوم-آیت-الله-عمید-زنجانی/ images tagged "مرحوم-آیت-الله-عمید-زنجانی" ...... میدان ولیعصر، جنب سازمان انتقال خون)، از ساعات ۵ الی ۷، اولین مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی خود را برگزار کند. l a b b a i k g o o y a n - لبیک گـــــویان - www.labbaikgooyan. /author-labbaikgooyan.aspx?p=2 ۱۱ بهمن ۱۳۸۷ ه .ش. - 5 مسیر بازگشت از شام به مدینه و بررسى احتمال عزیمت آن کاروان به کربلا و ... نامه هاى خود استفاده مى د، پس ابن زیاد نیز براى ب تکلیف از یزید درباره اسرا ..... او تربیت شده مکتب عظیم الشان ، حضرت محمد (ص) و مفسر بزرگ قرآن است. ..... اولین گام برای ی فرهنگ عاشورا رصد فرهنگی است . تسنیــــم firouznia-pb.chartblogs.ir/ ۴ بهمن ۱۳۹۴ ه .ش. - آقای حدادعادل تعریف می د؛ «سال 77، خانمی به خانه ما زنگ زده بود و گفته بود که ...... نعمان بن بشیر را خواست و به او گفت: آماده باش تا با اهل بیت (ع) به مدینه بروید. .... اما انی که منکر ورود اهل بیت(ع) به کربلا در اولین اربعین بعد از عاشورا ..... صلی الله علیه و آله نهج البلاغه در درجه اول اهمیت قرار دارد. انجمن راسخون - ایران شناسی / سلسله های حکومتی ایران https://rasekhoon.net › انجمن ها › گردشگری › ایران شناسی و گردشگری ۱ آبان ۱۳۸۹ ه .ش. - بر اساس داستانهای اساطیری ایران زمین اولین سلسله حاکم بر جهان و به تعبیری ... کشف آتش و برگزاری جشن سده بوسیله هوشنگ انجام شده است. ... جمشید هزار سال حکومت کرد و پس از آن دچار غرور شد که این غرور فره ایزدی را از وی ...... مواجه بود یکی قیام مردم مدینه، دیگری قیام خوارج و سوم ادعای خلافت عبدالله بن زبیر. معنی مسجد - دیکشنری آنلاین آبادیس - خانه dictionary.abadis.ir/word/fatofa/مسجد/ آبادیس - لغت نامه دهخدا - فرهنگ معین - فرهنگ فارسی عمید - معنی مسجد به فارسی. ... نخستین مسجد را حضرت محمد(ص ) در مدینه (یثرب ) در کنار خانه ٔ خود ساخت. ... بوده که گذشته از محل برگزاری های پنجگانه ، محل اجتماع نان کوی نیز بوده است. ..... و بقعه همسران (صلی الله علیه وآله)، مسجدی با نام مسجد اُبیّ بن کعب بوده است. عطر یاس - khordad76. /?p=22 برگزاری چنین همایشهای که ما امروز شاهد چهارمین آن هستیم ،می تواتند فتح ب را که .... نخستین مسجدی که در ساخته شد ، مسجد شخص در مدینه –در مربد مر .... بود و اولین کت که شه مسلمین را به خود جلب کرد و مسلمین در پی تحصیل آ ...... و تعلیم قرآن مبلغی به یثرب اعزام دارد و نیز مصعب بن عمیر را همراه آنان ... در ادیان توحیدی - www.namaztohidy. /1391/12/2 اگر چنین است این سخن را که[ تنها دین حق است] چگونه باید توجیه کرد؟ .... 26 حتی ( ص ) در مراسم عزایی که از طرف یهودیان برای عبدالله بن منافق ... 30 در روابط (ص ) با یهودیان مدینه مظاهرافتخارآمیزی از عفو گذشت را می ..... آنچه مایه تاسف است این که برخی از انی که باید مبلغ ادیان توحیدی باشند و ... صادق جعفر شهادت on instagram mulpix.com/instagram/صادق_ _جعفر_شهادت.html برگزاری مجلس سالروز #شهادت_ _جعفر_صادق علیه ... . برگزاری مجلس سالروز ..... ️السلام علیک یا جعفر بن محمد ایها الصادق یابن رسول ... ⬛️السلام علیک یا جعفر ... مطالب جدیدتر - محمد سلیمانی - 52019. /?p=19 کعبه، در هلهله فرشتگان، برای میلاد عشق لحظه شماری می کرد؛ میلاد علی مظهر تمام عشق و .... عبدالله بن مسعود می گوید: در آغاز بعثت، با چند نفر برای دیدار (صلی الله .... آن حضرت در شب هجرت (صلی الله علیه و آله) به مدینه، در بستر (صلی الله ..... ۲- مبلغ مصوب سازمان حج و زیارت که پس از ثبت نام توسط فیش صادره از. کتابخانه: و اسیر - پژوهشکده امر به معروف - فرهنگسرای ... https://fmaroof.ir/wiki/index.php?title=کتابخانه: _و_اسیر... ۱۵ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - وقـتـی آن دو اسیر نام عدّه ای از اشراف قریش را بردند، (ص ) به مسلمانان ... سپس با تهاجمی دیگر، لشکرگاه دشمن فتح شد، آن گاه او را رها د() ..... در سـریّه عبداللّه بن جحش دو نفر از قریش به نامهای ((عثمان بن عبداللّه )) و ((حَکَم بن کیسان )) ..... دخـتـر حـاتـم طـایی را در میان اسیران قبیله ((طیّ)) به مدینه آورده و در محلی ... جهان نیوز - پربیننده ترین عناوین فرهنگ :: نسخه کامل expiative32.rssing.com/chan-16751582/all_p239.html علیه السلام رو به یاران کرد و فرمود: این زمین چه زمینی است؟ .... (۵)اصحاب الحسین علیه السلام۸ - جندب بن حجیر کندى: او از بزرگان و سرشناسان شیعه و از .... گذشته انجام شده است و امیدواریم امسال همزمان با برگزار جشنواره اکران های همزمان بین المللی نیز داشته باشیم. ..... چه حسی داشتی وقتی اولین بار گفتند نقش را بازی می کنی؟ 18 - نهضت کربلا karbobala.rasekhoonblog.com/archive/1394-8/18/ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ه .ش. - به سند معتبر از عبدالله بن بکر روایت کرده اند که گفت: روزی از حضرت صادق ... اداء حق صلی الله علیه و آله، خدا و ائمه هدی علیهم السّلام است. ..... علیه السلام از شام به طرف مدینه حرکت د و جابر بن عبدالله انصاری در این روز وارد ... کرد و او اولین فردی بود که در روز اربعین سیدال ء علیه السلام را زیارت کرد. معرفت www.golastanamarefat. /author-golastanamarefat.aspx?p=2 ۱ مرداد ۱۳۹۲ ه .ش. - علیه السلام عرض کرد:نامی ... سید ابن طاووس « ره » نقل می فرماید که وقتی ماه مبارک رمضان فرا می رسید رنگ ... های مستحبی ... (ص ) فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت : ای رسول خدا! ..... 1-فرهنگ فارسی عمید، واژه ی اعتکاف. ..... یک مبلغ دینی مستقل و علاقمند به عرصه دین، علم و صلح، ایده برگزاری یک روز جهانی به ... مشاهده مطالب کاربر - سازمان ن انقلاب ی saznaa.ir/newindex.aspx/weblog/weblog/.../newindex.aspx?...6... ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - در اولین بخش این بیانیه آمده است: " مشهر را خدا آزاد کرد" .... ز این رو جشن نیمه شعبان را در کربلا و در کنار حرم حسین بن علی برگزار می کنند. ... است که صد هزار (صلی الله علیه و آله) آن حضرت را در این شب زیارت مى کنند. .... که ندا مى کرد در مدینه اى اهل مدینه من رسولم از جانب رسول خداصَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله بسوى شما مى ... هُـدانِـت بامدیریت سیدمحمدباقری پور hodablog.in/1395/08?p=1 ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ه .ش. - ایشان با اشاره به مدارک به دست آمده از داخل سفارت خاطرنشان د: این مدارک .... می کند، اولین شعارش «مرگ بر » است؛ آیا بحران از این بالاتر وجود دارد؟ .... در زمان خلافت هشام بن عبدالملک و ت حضرت صادق(ع)، زید بن علی بن .... یزید مجبور شد پس از چندی، کاروان اهل بیت (ص) را به مدینه، باز گرداند. گسترش فرهنگ شیعه در عهد آل بویه | تاریخ فرهنگ و تمدن ی islamhistory.ir/main/?p=1484 ۵ بهمن ۱۳۹۲ ه .ش. - در سال های ناتوانی و انحطاط بغداد که فرماندهان ترک و کرد و گیل و دیلم خلیفه ... او، ابوالفتح که فرزند این عمید بود، قرارداد مصالحه را امضاء کرد. ..... نخست در برابر روز غدیر، روز غار درست شد؛ روزی که (ص ) همراه ابوبکر به غار رفت ! ... مدینه، جابر بن عبد الله انصاری در کربلا و آل بویه در ری اولین انی بودند ... برای اینکه مرتبط ترین نتایج را ببینید، برخی از شبیه ترین نتایج به 87 مورد نشان داده شده را حذف کرده ایم. اگر بخواهید می توانید جستجو را با لحاظ نتایج حذف شده دوباره انجام دهید.


مشاهده متن کامل ...
سوال ندارید؟ هیچی؟
درخواست حذف اطلاعات

 

سوال؟ سوالی نیست؟ سوال ندارید؟ هیچی....؟

 
گاهی فکر می کنم بزرگی آدم ها به بزرگی سؤال هایشان است.

نمی دانم کجای کار ایراد دارد که ما هر چه بزرگتر می شویم و با سوداتر و با تجربه تر؛
به جای این که سؤال هایمان هم بزرگتر شوند؛ حل می شوند...
کوچک می شوند... 
تمام می شوند...

نمی دانم آدمی که سؤال ندارد
-مثلاً خودم- 
برای چه زندگی می کند...توی این دنیا دنبال چیست...
 می خواهد به کجا برسد...

شاید تقصیر کتاب های دینی دوران تحصیلمان است که آ هر درسی
 تمام سؤال های مهم را ردیف می کرد 
 و ما هم جوابشان را از توی درس پیدا می کردیم 
و حفظ می شدیم و بعد دیگر خیالمان راحت بود که همه ی جواب ها را بلدیم...
شاید تقصیر شیوه ی زندگی ماست که مدام سرگرم دنیا می شویم و سؤال های کودکی را
 در همان کودکی به خاک می سپاریم...

گاهی که غرق دغدغه ها و ابتلائات روزمره ی زندگی مان هستیم و در مستی غفلت
 (سکرة باعد)
 روزگار می گذرانیم؛ خدا دلش به حالمان می سوزد
و قشنگ ترین و دلرباترین فرشته هایش را به زمین می فرستد 
و لباس آدمیزاد تنشان می کند تا هر از گاهی سؤال های کودکی مان را یادمان بیاورند...
بچه ها همیشه سؤال های بزرگی از ما می پرسند...
گاهی از سؤال هایشان خنده مان می گیرد...
گاهی خیال می کنیم جواب سؤال هایشان را بلدیم و دنبال این می گردیم که
 با چه زبانی جوابشان را بدهیم که بفهمند و دیگر هم سؤالشان را تکرار نکنند...

من امتحان کرده ام؛ می شود پشت هر کدام از سؤال های بچه ها یک "راستی"
 بگذاریم و دوباره آن سؤال را از خودمان بپرسیم...

یکی از سؤال هایی که هر بچه ای یک روز از پدر و مادرش می پرسد این است:

خدا کجاست؟

به جای این که برویم سراغ معلومات کتاب های درسی مان و دنبال حل مشکل
 بچه ها باشیم خوب است از خودمان بپرسیم:

راستی خدا کجاست؟
راستی چرا باید به این سؤال جواب بدهیم؟
سؤال به این قشنگی حیف نیست که جواب پیدا کند و تمام بشود و دیگر سؤال نباشد؟
جواب پیدا کنیم که چه بشود؟
که دیگر خیالمان راحت شود و زندگی مان را ؟

گاهی فکر می کنم بعضی از سؤال ها باید برای همیشه سؤال بمانند...‼️

باید آدم همه ی زندگی اش را بگذارد و دنبال جواب آنها بدود...

مثل همین "خدا کجاست".

شاید همه ی عاشق های دنیا که سر به بیابان گذاشته اند و عاقبت
 در خون خودشان دست و پا زده اند دنبال همین سؤال بوده اند 
و بیچاره ی همین سؤال شده اند...
عاشق هایی که امروز داستانشان بر سر زبان هاست...
عاشق هایی که شاید هیچ وقت تمرینهای کتاب دینی شان را حل نکرده بودند...


کاش اگر بچه ها از ما پرسیدند "خدا کجاست"؛
طوری که انگار داغ دل ما را تازه کرد باشند در آغوششان بکشیم؛ 
بگوییم عزیزم چه خوب شد که پرسیدی؛ بعد دستشان را بگیریم 
بگوییم عزیزم بیا با هم دنبال خدا بگردیم... 

با هم برویم گوشه و کنار زندگی را زیر و رو کنیم...
ببینیم 
خدا کجای زندگی مان است...

کجای زندگی مان نیست...به باغچه و گلدان ها سر بزنیم...
 هر جا رد پای خدا را دیدیم به هم نشان بدهیم و ذوق کنیم... 
هی تشنه تر بشویم که پس خدا خودش کو... 
از هر کجا که بوی خدا را حس کردیم؛ هم دیگر را خبر کنیم...
یک کاری کنیم که این سؤال هی بزرگتر بشود...
بی تابمان کند... 
بشود فکر و ذکرمان...
 بشود آب و نانمان..

گاهی فکر می کنم؛
 یک کودک باید چطور کودکی کرده باشد و چطور زندگی کرده باشد 
و این سؤال " خدا کجاست" را چطور روز به روز برای خودش
 بزرگ کرده باشد که وقتی مثلاً سیزده سالش شد و باز مثلاً
 یک شب عاشورایی؛ بزرگترین سؤال زندگی اش بشود این که: 
یعنی من هم فردا شهید می شوم؟...

که همین " خدا کجاست" آنقدر، "بی تاب" و "بی قرار" و "عاشقش"
 کرده باشد که مرگ برایش از عسل شیرین تر باشد...

ماها هیچ وقت نمی توانیم به اندازه ی آن کودک سیزده ساله بزرگ بشویم...
همچین کودکی حتماً باید توی آغوش زمانش بزرگ شده باشد...
اما می توانیم زندگی اش را آرزو کنیم..
می توانیم بخواهیم... حداقل یکی از حسرت هایمان باشد...

دعای ندبه را دوست دارم...
پر از سؤال است..
پر از أینَ... 
پر از "متی" و " إلی متی"...

نمی گذارد سؤال های آدم کوچک شوند...
جواب هیچ کدام از سؤال های آدم را نمی دهد... 
فقط آنها را بزرگ می کند...
ناله و ضجه ی آدم را به پای سؤال هایش بلند می کند...
سؤال هایی که عاشق ها؛
 هر از خودشان و از خدای خودشان با ندبه می پرسند...

أین بقیة الله...
خدا بقیه الله کجاست...

از کانال .... یک حبه تأمل.....


مشاهده متن کامل ...
اولین ها در ریاضی
درخواست حذف اطلاعات
اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی

اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی

اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط

اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس

اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره

اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی

اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمانمشاهده متن کامل ...
درباره شرکت کاله
درخواست حذف اطلاعات

شرکت فرآورده های لبنی کاله، از شرکت های زیرمجموعه گروه معظم سولیکو می باشد که در سال 1370 تاسیس گردید. در طی سالیان گذشته این شرکت از ابعاد گوناگون ظرفیت تولید، کیفیت و تنوع محصولات، شبکه توزیع سراسری و صادرات گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است. به گونه ای که در حال حاضر به عنوان یکی از دو شرکت بازار فراورده های لبنی در کل کشور محسوب می گردد.

نوآوری و تنوع
در شرکت کاله هم اکنون سه واحد ب و کار پنیر، محصولات پاستوریزه و فرادما (uht) وجود دارد که هریک از این واحدها با نوآوری خود، با کیفیت ترین و متنوع ترین محصولات را در حجم تولید بالا به بازار عرضه می نمایند. تمامی خطوط تولیدکارخانه به نحوی انعطاف پذیر طراحی شده اند که مواد اولیه ورودی های مختلف وارد خط تولید شده و محصولات متنوع خارج گردند. به طوری که تنها از طریق یک خط تولید گاه بیش از 20 محصول تولید می شود. محصولات لبنی شرکت کاله در حال حاضر بیش از 160 عدد می باشد که در برنامه های توسعه در آینده نزدیک تا دوبرابر افزایش خواهد یافت. این تعداد محصول در صنعت لبنی کشور یک رقم بی نظیر به حساب می آید. همچنین بسیاری از محصولات در صنعت لبنی کشور مانند پنیر آمل، ماست میوه ای و ماست هم زده (سون) توسط کاله برای اولین بار ارائه شده است.

کیفیت و سلامت
تمامی فرآورده های لبنی کاله در ردیف با کیفیت ترین و سالم ترین محصولت لبنی کشور به شمار می آیند. زیرا شیر لازم جهت تولید محصولات از دامداران معتبر کشور و با کنترل کیفیت بالا یداری می شود. هم چنین به منظور تولید محصولات متنوع و مطابق با ذائقه هم وطنان، واحد تحقیق و توسعه کاله متشکل از خبره ترین متخصصین حوزه صنایع غذایی در کشور ایجاد شده است. این واحد در تعامل با شرکت های معتبر آلمانی و هلندی تمامی تلاش خود را جهت ارائه محصولات درجه یک و مطابق با استانداردهای جهانی به کار بسته است. کیفیت بی مانند محصولات کاله سبب شده است که بخش عمده ای از تولیدات این شرکت به خارج از ایران صادر شده و این شرکت در طی سالیان گذشته به صورت مستمر به عنوان صادر کننده نمونه صنایع غذایی انتخاب شده است.

گستردگی
وسعت کارخانه لبنی کاله 14 تار است که از بزرگترین کارخانه ها در صنایع کل کشور محسوب می گردد. از طرفی، کاله توانسته است با جذب شیر روزانه بیش از 1000 تن به عنوان یکی از قطب های اصلی جذب شیر در کشور مطرح شود. به علاوه شرکت کاله به عنوان اولین کارخانه لبنی که توزیع سراسری فرآورده های لبنی را در دستور کار خود قرار داده است. هم اکنون با استفاده از پخش مویرگی و با بیش از 24 شعبه محصولات خود را از آذربایجان تا هرمزگان توزیع می نماید. روزانه بیش از 4000 نفر در بخش های گوناگون شرکت در فعالیت هستند تا بیش از 650 تن انواع فرآورده های لبنی را به دست مصرف کننده نهایی برسانند.

واحد ب و کار پنیر
واحد ب و کار پنیر جز اولین بخش های تولیدی شرکت کاله بوده است. در گذشته تنها پنیری که به صورت صنعتی تولید و در اختیار مشتریان قرار می گرفت، پنیر سفید ایرانی بوده است و در آن زمان نیز بازار پنیر کشور از تنوع بسیار کمی برخوردار بود. با ورود کاله به بازار، پنیرهای فرآوری شده یا پروسس برای اولین بار تحت نام پنیر آمل به بازار معرفی گشته و با استقبال گستره مخاطبان روبرو گردید. این پنیر مخلوطی از پنیرهای مختلف بوده و امکان غنی سازی آن با استفاده از مواد معدنی و پروتئین وجود دارد. هم چنین کاله به عنوان اولین و تنها تولیدکننده پنیرهای طبیعی چون پارمسان، گودا، کب ، بوترکیزه و مزارلا در ایران محسوب می شود و هم اکنون بیش از 40 نوع پنیر در کاله تولید می شود.
شرکت کاله از با سابقه ترین تولیدکننده های پنیر پیتزا در کشور محسوب می شود. کاله به عنوان اولین شرکتی است که پنیر پیتزای خود را مخلوطی از 3 پنیر فیلافیلا، موزارلا و چیزبرگر ارائه می دهد که در نتیجه دارای طعم، کش و رنگ مطلوب مصرف کننده می گردد. به همین دلیل بسیاری از فست فودهای درجه یک کشور از این پنیر برای تهیه محصولات خود استفاده می نمایند. هم چنین پنیر پیتزای کاله دارای بیشترین تنوع بوده و برای اولین بار پنیر پیتزای ورقه ای توس این شرکت روانه بازار شده است.
پنیر خامه ای کاله که در تولید آن از مدرن ترین تکنولوژی های روز استفاده می گردد. جز محبوب ترین محصولات بازار بوده و از همین رو روزانه بیش از 35 تن از این محصولات به کشورهای همسایه صادر گردیده و از پایداری بی نظیری در کیفیت برخوردار می باشد.

واحد ب و کار پاستوریزه
محصولات این واحد، انواع ماست، دوغ، خامه و نوشیدنی های لبنی می باشد. از مهمترین نقاط قوت این واحد توانایی واحد تحقیق و توسعه در ارائه انواع ماست های جدید و متنوع به بازار می باشد. ماست هم زده (سون)، دوغ ترکی (آیران)، ماست میوه ای و ماست یونانی از جمله محصولاتی هستند که برای اولین بار توسط این واحد تولید و روانه بازار گشته اند.

واحد ب و کار فرادما
واحد فرادمای کاله ظرف 5 سال گذشته توسعه یافته و هم اکنون محصولات نوآورانه و منحصر به فردی چون شیرهای طعم دار، ویتامینه و نوشیدنی لبنی را به بازار عرضه می نماید. متخصصین و مدیران جوان و مجرب این مجموعه از برجسته ترین های این حوزه در کشور محسوب می شوند. این واحد قصد دارد با طراحی انعطاف پذیر خط تولید، استفاده از تکنولوژی و دانش روز و استفاده از مواد اولیه و بسته بندی با کیفیت و زیبا، چشم انداز دست ی به نوآورترین واحد محصولات فرادما در کشور را برای خود در نظر گیرد.
شرکت فرآورده های لبنی کاله، از شرکت های زیرمجموعه گروه معظم سولیکو می باشد که در سال 1370 تاسیس گردید. در طی سالیان گذشته این شرکت از ابعاد گوناگون ظرفیت تولید، کیفیت و تنوع محصولات، شبکه توزیع سراسری و صادرات گسترش بسیار زیادی پیدا کرده است. به گونه ای که در حال حاضر به عنوان یکی از دو شرکت بازار فراورده های لبنی در کل کشور محسوب می گردد.

نوآوری و تنوع
در شرکت کاله هم اکنون سه واحد ب و کار پنیر، محصولات پاستوریزه و فرادما (uht) وجود دارد که هریک از این واحدها با نوآوری خود، با کیفیت ترین و متنوع ترین محصولات را در حجم تولید بالا به بازار عرضه می نمایند. تمامی خطوط تولیدکارخانه به نحوی انعطاف پذیر طراحی شده اند که مواد اولیه ورودی های مختلف وارد خط تولید شده و محصولات متنوع خارج گردند. به طوری که تنها از طریق یک خط تولید گاه بیش از 20 محصول تولید می شود. محصولات لبنی شرکت کاله در حال حاضر بیش از 160 عدد می باشد که در برنامه های توسعه در آینده نزدیک تا دوبرابر افزایش خواهد یافت. این تعداد محصول در صنعت لبنی کشور یک رقم بی نظیر به حساب می آید. همچنین بسیاری از محصولات در صنعت لبنی کشور مانند پنیر آمل، ماست میوه ای و ماست هم زده (سون) توسط کاله برای اولین بار ارائه شده است.

کیفیت و سلامت
تمامی فرآورده های لبنی کاله در ردیف با کیفیت ترین و سالم ترین محصولت لبنی کشور به شمار می آیند. زیرا شیر لازم جهت تولید محصولات از دامداران معتبر کشور و با کنترل کیفیت بالا یداری می شود. هم چنین به منظور تولید محصولات متنوع و مطابق با ذائقه هم وطنان، واحد تحقیق و توسعه کاله متشکل از خبره ترین متخصصین حوزه صنایع غذایی در کشور ایجاد شده است. این واحد در تعامل با شرکت های معتبر آلمانی و هلندی تمامی تلاش خود را جهت ارائه محصولات درجه یک و مطابق با استانداردهای جهانی به کار بسته است. کیفیت بی مانند محصولات کاله سبب شده است که بخش عمده ای از تولیدات این شرکت به خارج از ایران صادر شده و این شرکت در طی سالیان گذشته به صورت مستمر به عنوان صادر کننده نمونه صنایع غذایی انتخاب شده است.

گستردگی
وسعت کارخانه لبنی کاله 14 تار است که از بزرگترین کارخانه ها در صنایع کل کشور محسوب می گردد. از طرفی، کاله توانسته است با جذب شیر روزانه بیش از 1000 تن به عنوان یکی از قطب های اصلی جذب شیر در کشور مطرح شود. به علاوه شرکت کاله به عنوان اولین کارخانه لبنی که توزیع سراسری فرآورده های لبنی را در دستور کار خود قرار داده است. هم اکنون با استفاده از پخش مویرگی و با بیش از 24 شعبه محصولات خود را از آذربایجان تا هرمزگان توزیع می نماید. روزانه بیش از 4000 نفر در بخش های گوناگون شرکت در فعالیت هستند تا بیش از 650 تن انواع فرآورده های لبنی را به دست مصرف کننده نهایی برسانند.

واحد ب و کار پنیر
واحد ب و کار پنیر جز اولین بخش های تولیدی شرکت کاله بوده است. در گذشته تنها پنیری که به صورت صنعتی تولید و در اختیار مشتریان قرار می گرفت، پنیر سفید ایرانی بوده است و در آن زمان نیز بازار پنیر کشور از تنوع بسیار کمی برخوردار بود. با ورود کاله به بازار، پنیرهای فرآوری شده یا پروسس برای اولین بار تحت نام پنیر آمل به بازار معرفی گشته و با استقبال گستره مخاطبان روبرو گردید. این پنیر مخلوطی از پنیرهای مختلف بوده و امکان غنی سازی آن با استفاده از مواد معدنی و پروتئین وجود دارد. هم چنین کاله به عنوان اولین و تنها تولیدکننده پنیرهای طبیعی چون پارمسان، گودا، کب ، بوترکیزه و مزارلا در ایران محسوب می شود و هم اکنون بیش از 40 نوع پنیر در کاله تولید می شود.
شرکت کاله از با سابقه ترین تولیدکننده های پنیر پیتزا در کشور محسوب می شود. کاله به عنوان اولین شرکتی است که پنیر پیتزای خود را مخلوطی از 3 پنیر فیلافیلا، موزارلا و چیزبرگر ارائه می دهد که در نتیجه دارای طعم، کش و رنگ مطلوب مصرف کننده می گردد. به همین دلیل بسیاری از فست فودهای درجه یک کشور از این پنیر برای تهیه محصولات خود استفاده می نمایند. هم چنین پنیر پیتزای کاله دارای بیشترین تنوع بوده و برای اولین بار پنیر پیتزای ورقه ای توس این شرکت روانه بازار شده است.
پنیر خامه ای کاله که در تولید آن از مدرن ترین تکنولوژی های روز استفاده می گردد. جز محبوب ترین محصولات بازار بوده و از همین رو روزانه بیش از 35 تن از این محصولات به کشورهای همسایه صادر گردیده و از پایداری بی نظیری در کیفیت برخوردار می باشد.

واحد ب و کار پاستوریزه
محصولات این واحد، انواع ماست، دوغ، خامه و نوشیدنی های لبنی می باشد. از مهمترین نقاط قوت این واحد توانایی واحد تحقیق و توسعه در ارائه انواع ماست های جدید و متنوع به بازار می باشد. ماست هم زده (سون)، دوغ ترکی (آیران)، ماست میوه ای و ماست یونانی از جمله محصولاتی هستند که برای اولین بار توسط این واحد تولید و روانه بازار گشته اند.

واحد ب و کار فرادما
واحد فرادمای کاله ظرف 5 سال گذشته توسعه یافته و هم اکنون محصولات نوآورانه و منحصر به فردی چون شیرهای طعم دار، ویتامینه و نوشیدنی لبنی را به بازار عرضه می نماید. متخصصین و مدیران جوان و مجرب این مجموعه از برجسته ترین های این حوزه در کشور محسوب می شوند. این واحد قصد دارد با طراحی انعطاف پذیر خط تولید، استفاده از تکنولوژی و دانش روز و استفاده از مواد اولیه و بسته بندی با کیفیت و زیبا، چشم انداز دست ی به نوآورترین واحد محصولات فرادما در کشور را برای خود در نظر گیرد.مشاهده متن کامل ...
اولین ها در ریاضی
درخواست حذف اطلاعات

اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا
اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس
اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی
اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون
اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی
اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس
اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس
اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482
اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی
اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط
اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس
برای همین معادلات به این نام شناخته می شد
اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره
اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی
اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی
اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمانمشاهده متن کامل ...
اولین ها در ریاضی
درخواست حذف اطلاعات

اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا
اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس
اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی
اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون
اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی
اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس
اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس
اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482
اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی
اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط
اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس
برای همین معادلات به این نام شناخته می شد
اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره
اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی
اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی
اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمانمشاهده متن کامل ...
احکام روزه و ماه مبارک رمضان برای ” بانوان “
درخواست حذف اطلاعات

احکام روزه و ماه مبارک رمضان برای ” بانوان “

کریم اهل بیت

شمار زیادی از خوانندگان سایت جامع رمضان از بانوان محتزم هستند . اینان و شماری بسیار دیگر نیز در ماه رمضان برای «بانوان » به امر تبلیغ و بیان «احکام روزه » می پردازند . از این رو، ضروری است که با «احکام روزه بانوان » بیشتر آشنا شویم و پیش از آن، دو نکته را به خاطر داشته باشیم:

۱- احکام این نوشتار طبق فتاوا و نظریات «حضرت رحمه الله » برگزیده شده اند، زیرا هدف اصلی از این قلمزنی «احکام شناسی » بوده است و نه چیزی دیگر . بدین رو، هر یک از مخاطبان این احکام باید از مرجع تقلید خویش پیروی کنند، هر چند شمار فراوانی از مقلدان در احکام الهی هنوز بر تقلید از «حضرت رحمه الله » باقی مانده اند و یا ممکن است فتاوای مرجع تقلیدشان با شماری از فتاوای « راحل رحمه الله » ی داشته باشد .

۲- در این نگاشته، کوشش بر این بوده است که احکام مهم روزه بانوان و مسائل مورد ابتلای آنان به خامه قلم آراسته شود; اما «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید . . .»

شرایط وجوب روزه

روزه با شرایط زیر بر انسان واجب می شود:
الف – بالغ بودن .
ب – عاقل بودن .
ج – مسافر نبودن .
د – مضر نبودن روزه .
ه – پاک بودن زن از حیض و نفاس (۱) .

روزه نگرفتن در اوایل بلوغ
سؤال: در سال های اول تکلیف (۹ سالگی به بعد) به توصیه و تاکید مادرم مبنی بر اینکه توانایی روزه گرفتن را ندارم، و با توجه به اینکه خودم نیز نمی توانستم تشخیص دهم که آیا می توانم روزه بگیرم یا نه، چند سالی را روزه نگرفته ام و در حال حاضر چون مدت زیادی از آن گذشته، تعداد روزه های فوت شده را نمی دانم، و ثانیا نمی دانم که آیا کفاره هم بر من واجب است یا نه؟

پاسخ: باسمه تعالی – به مقداری که یقین دارید بعد از بلوغ روزه نگرفته اید، باید قضا نمایید و کفاره در فرض مساله واجب نیست (۲) .

یقین نداشتن به نگرفتن روزه
سؤال: دختری هستم ۱۷ ساله که به حکم شرع از ۹ سالگی شروع به روزه گرفتن کرده ام، اما سه سال اول را به گفته خواهرم، من روزه های خود را با خوردن چیزهایی باطل می کرده ام، ولی خودم به یاد ندارم که چیزی خورده باشم، در صورتی که خواهرم قسم می خورد که من روزه های خود را افطار می کرده ام . امیدوارم با راهنمایی شما عزیز تزکیه نفس و باطن کنم .

پاسخ: باسمه تعالی – اگر یادتان نیست که روزه نگرفته اید یا افطار کرده اید، چیزی بر شما نیست (۳) .

استمرار بیماری و قضا نداشتن روزه
سؤال: دختری ۲۷ ساله هستم که از سن ۵ سالگی به بیماری رماتیسم مبتلا شده ام و تاکنون نیز به بیماری مبتلا هستم و به طور مستمر دارو می خورم و تحت نظر پزشک می باشم، در ضمن به بیماری اعصاب نیز مبتلا هستم . این حقیر از سن ۹ سالگی که روزه ماه رمضان بر دختران واجب می شود تا کنون که ۲۷ سال دارم نتوانسته ام به علت بیماری روزه بگیرم . آیا من باید کفاره روزه هایی را که نگرفته ام بدهم؟ در صورت مثبت بودن جواب، بفرمایید که چه چیز و چه مقدار و به کی باید بدهم؟

پاسخ: باسمه تعالی – اگر به علت بیماری، روزه فوت شده و بیماری استمرار دارد، قضا ساقط است . ولی برای هر روز باید یک مد طعام به فقیر بدهد (۴) .

روزه و ضعف چشم
سؤال: چشمان من خیلی ضعیف می باشد (نمره ۸) و خیلی دوست دارم که روزه بگیرم، ولی می ترسم که برای چشمانم ضرر داشته باشد . آیا باید روزه بگیرم؟ و آیا می توانم کارهای ظریف دیگری از قبیل خیاطی، بافتنی و مطالعه انجام دهم؟

پاسخ: باسمه تعالی – با فرض خوف و ترس ضرر برای چشم، روزه گرفتن جایز نیست، و همچنین کارهای دیگری که به چشم ضرر داشته باشد (۵) .

روزه و ضعف جسمانی
سؤال: دختری که به حد بلوغ رسیده است، به واسطه ضعف بنیه نمی تواند ماه مبارک روزه بگیرد، و بعد از ماه مبارک هم تا سال دیگر نمی تواند قضا کند حکمش چیست؟

پاسخ: باسمه تعالی – قضای روزه ها بر عهده او هست، هر وقت توانست بگیرد . و برای تاخیر هر روز تا رمضان بعد باید یک مد طعام که تقریبا ده سیر است به فقیر بدهد، مگر آنکه در تاخیر معذور باشد و پس از آن اگر تاخیر شد، چیزی بر او نیست (۶) .

بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست
برخی از بانوانی که روزه بر آن ها واجب نیست عبارتند از:

الف) زن باردار
زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست . و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد . و نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست . و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد . و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید . (۷)

ب) زن شیرده
زنی که بچه شیر می دهد و شیر او کم است، چه مادر بچه یا دایه او باشد یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد . و نیز اگر برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست . و بنا بر احتیاط واجب باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه هایی را که نگرفته، باید قضا نماید . ولی اگر ی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه یا از دیگر که اجرت او را بدهد اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد (۸) .
ج) زن پیر
۱- ی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا برای او مشقت دارد، روزه بر او وجب نیست . ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد (۹) .

۲- ی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه هایی را که نگرفته به جا آورد (۱۰) .

روزه ن باردار
سؤال: آیا بر زن حامله در مدت حاملگی بخصوص ماه های اول، روزه واجب است و برای حمل او ضرری ندارد؟

پاسخ: باسمه تعالی – روزه بر او واجب است، مگر برای خود او یا حمل ضرر داشته باشد (۱۱) .

قضای روزه ن باردار
سؤال: زنی مدت هاست که یا حامله است و یا بچه شیر می دهد، و در ماه رمضان نمی تواند روزه بگیرد . تکلیفش در مورد قضای روزه چگونه است؟

پاسخ: وجوب قضا ساقط نیست (۱۲) .

قضای روزه زن شیرده
سؤال: اینجانب در سنین اول بلوغ به علت نادانی، بیشتر روزه هایم را خورده ام و روزهای حاملگی به علت دستور روزه نگرفتم و سال اول عروسی یک ماه نگرفتم . اکنون ۵۰ ساله هستم و نمی توانم همه آن ها را بگیرم . البته تا آنجا که ممکن است روزه می گیرم . از طرفی برای هر روز ۶۰ نفر را نمی توانم طعام یا پولش را بدهم . بفرمایید چه کنم تا دینم ادا شود؟

پاسخ: باسمه تعالی – اگر از روی علم و عمد روزه ها را نگرفته اید، علاوه بر قضا کفاره هم واجب است . ولی زن اگر بچه شیر می دهد و روزه برای او یا بچه اش ضرر دارد، می تواند افطار کند و فقط روزه ها را قضا کند و کفاره ندارد (۱۳) ، و دادن پول به جای کفاره کفایت نمی کند (۱۴) .

زن حائض و نفساء
۱- روزه بر زن حائض و نفساء واجب نیست، اگر چه خون قاعدگی یا نفاس را فقط در جزئی از روز ببیند . بنابراین چنانچه زنی لحظه ای قبل از غروب آفتاب این خون ها را ببیند، و یا لحظه ای بعد از اذان صبح این خون ها از او قطع شوند، روزه بر او واجب نیست و روزه اش صحیح نخواهد بود (۱۵) .

۲- اگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس روزه رمضان را نگیرد، و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد، لازم نیست روزه هایی را که نگرفته برای او قضا کنند، اگر چه مستحب است (۱۶) .

۳- اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند، بعد بفهمد حیض نبوده است، باید و روزه ای را که در آن روزها به جا نیاورده، قضا نماید . و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند، بعد بفهمد که حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باید قضا نماید (۱۷) .

۴- وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادت های خود را به جا آورد . و اگر دوباره خون ببیند، چنانچه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ۱۰ روز یا کمتر از ۱۰ روز باشد، تمام آن نفاس است . و اگر روزهایی که پاک بوده، روزه گرفته باشد باید قضا نماید (۱۸) .

۵- بانوانی که در ایام حیض و نفاس روزه واجب نگرفته اند، واجب است قضای آن را به جا آورند . و بر زن مستحاضه واجب است که ادای روزه را به جا آورد، و اگر از او فوت شد، قضای آن را به جا آورد . (۱۹)

مشاهده خون بعد از عادت ماهانه
سؤال: عادت ماهانه خانمی به طور معمول ۵ روز بوده و پس از این مدت پاک می شده . در ماه مبارک رمضان طبق عادت همیشگی پس از پنج روز، غسل نموده و روز ششم پاک بوده و روزه گرفته، ولی در روز هفتم دوباره لکه خونی مشاهده کرده . وضعیت و روزه این شخص در این دو روز – بخصوص روز ششم – چگونه است؟

پاسخ: باسمه تعالی – در چنین صورتی هر دو روز حکم حیض را دارد (۲۰) .

استفاده از قرص
سؤال: آیا زن در ماه رمضان می تواند از قرص های ضد رگل استفاده کند تا بتواند روزه یک ماه را کامل بگیرد؟

پاسخ: باسمه تعالی – اگر ضرر به مزاج نزند، اشکال ندارد (۲۱) .

بند آمدن خون حیض
سؤال: زنی که معمولا حیض می شود، ولی از قرص جلوگیری حیض استفاده کرده تا روزه اش را نخورد، آیا صحیح است یا خیر؟

پاسخ: باسمه تعالی – اگر با خوردن قرص، حیض بند آمده، روزه صحیح است (۲۲) .

پیشگیری از عادت با قرص و آمپول
سؤال: بعضی از خانم ها (در سفر حج) برای پیشگیری از عادت ماهانه قرص می خورند . گاهی با خوردن قرص باز هم عادت می شوند و به وسیله آمپول از ادامه عادت جلوگیری می کنند . در این صورت آیا حکم طهارت از حیض را پیدا می کنند، و آیا می توانند وارد مسجدالحرام شوند و طواف به جا آورند؟

پاسخ: باسمه تعالی – اگر ۳ روز پی در پی خون نبینند، حکم حیض مترتب نیست و و روزه صحیح است، و کمتر از ۳ روز حکم استحاضه را دارد (۲۳) .

روزه مستحاضه
۱- روزه مستحاضه قلیله صحیح است و در صحت آن، وضو شرط نیست . اما غیرمستحاضه قلیله بنابر اقوی غسل های روزانه اش در صحت روزه اش شرط است . و در مستحاضه کثیره احتیاط ترک نشود به اینکه غسل شبی را که فردایش روزه می گیرد انجام دهد (۲۴) .

۲- روزه زن مستحاضه ای که غسل بر او واجب می باشد، در صورتی صحیح است که در روز غسل هایی را که برای های روزش واجب است انجام دهد . و نیز بنابر احتیاط واجب باید غسل مغرب و عشای شبی که می خواهد فردای آن روز روزه بگیرد به جا آورد . ولی اگر بعد از مغرب و عشا غسل نکند و برای خواندن شب پیش از اذان صبح غسل نماید، و در روز هم غسل هایی را که برای های روزش واجب است به جا آورد، روزه او صحیح است (۲۵) .

۳- بنابر اقوا برای اینکه روزه مستحاضه صحیح باشد، انجام غسل هایی که در روز برای انجام می شود، شرط است . ولی انجام غیرغسل های روزانه (یعنی غسل هایی که برای های شبش انجام می شود) شرط نیست . بنابراین اگر پیش از صبح یا ظهر و عصر مستحاضه شود به طوری که موجب غسل باشد، مانند استحاضه متوسطه و یا کثیره و غسل نکند، روزه او باطل می شود . بر خلاف اینکه اگر بعد از ظهر و عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، روزه اش باطل نمی شود . و احتیاط ترک نشود به اینکه غسل شب قبلش را انجام دهد . و اگر پیش از سپیده صبح برای شب و یا صبح غسل کند، کفایت می کند و بنابر اقوا روزه او صحیح است (۲۶) .

۴- اگر بعد از عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند روزه او صحیح است (۲۷) .

۵- اگر زنی که در حال استحاضه است، غسل های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه (توضیح المسائل) گفته شده به جا آورد، روزه او صحیح است (۲۸) .

۶- احتیاط واجب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است به مقداری که می تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری کند (۲۹) .

مبطلات روزه و احکام آن
۱- نه چیز روزه را باطل می کند، از جمله:

الف . خوردن و آشامیدن .

ب . باقی ماندن بر حیض و نفاس تا اذان صبح (۳۰) .

۲- جویدن غذا برای بچه یا پرنده و چشیدن غذاو مانند این ها که معمولا به حلق نمی رسد، اگر چه اتفاقا به حلق برسد، روزه را باطل نمی کند . ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد، چنانچه فرو رود، روزه اش باطل می شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است (۳۱) .

۳- سؤال: در سن ۹ سالگی که روزه بر من واجب شده بود، پدرم برای خوردن سحری وقتی مرا بیدار می کرد که ۵ دقیقه به اذان صبح باقی مانده بود و می گفت: “تا اذان تمام نشده است می توانید غذا بخورید . ” و من هم همین کار را می و تا کلمه “حی علی خیر العمل” غذا می خوردم . آیا این روزه ها قضا دارد یا نه؟

پاسخ: باسمه تعالی – اگر نمی دانید بعد از طلوع فجر خورده اید، قضا ندارند (۳۲) .

۴- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا تیمم نکند روزه اش باطل است (۳۳) .

۵- ی که فاقد الطهورین است (یعنی وسیله غسل و تیمم ندارد)، اگر تا اذان صبح بر حیض و نفاس باقی بماند، روزه اش صحیح است (۳۴) .

۶- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه اش صحیح است، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری بگیرد، اگر چه بدون تیمم هم روزه اش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که تیمم کند (۳۵) .

۷- اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است . ولی اگر در وسعت وقت قضای رمضان را گرفته باشد، صحیح بودن آن اشکال دارد (۳۶) .

۸- اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است (۳۷) .

۹- اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه هایی که گرفته صحیح است (۳۸) .

۱۰- اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه اش باطل است . ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد که ، نه شود، اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتی که تیمم کند روزه او صحیح است (۳۹) .

کفاره روزه
۱- اگر عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، کفاره بر او واجب نیست (۴۰) .

۲- (در کفاره روزه) اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد، عذری مثل حیض یا نفاس یا سفری که در رفتن آن مجبور است برای او پیش آید، بعد از برطرف شدن عذر، واجب نیست روزه ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر به جا می آورد (۴۱) .

روزه کفاره
اگر زن در عزای میت صورت خود ب اشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را د، باید یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را طعام دهد، و یا آن ها را بپوشاند . و اگر نتواند باید سه روز روزه بگیرد، بلکه اگر خون هم نیاید، بنابر احتیاط واجب به این دستور عمل نماید (۴۲) .

قضای روزه
سؤال: بانویی است مدت ۱۴ سال ازدواج کرده و ماه مبارک رمضان هیچ سالی روزه هایش را مرتب نگرفته . گاهی حامله بوده و گاهی تقریبا مریض، و در ایام غیر ماه رمضان که سلامت هم بوده، قضای آن ها را به جا نیاورده است و موانعی هم نداشته و نمی داند در این چند سال ماه رمضان چند روز را روزه نگرفته، چه مقدار باید قضا نماید؟

پاسخ: باسمه تعالی – روزه هایی را که یقین دارد قضا شده، باید قضا نماید و بیشتر از آن واجب نیست (۴۳) .

قضای روزه پدر و مادر
قضای روزه پدر بر غیر پسر بزرگتر و بر دختر – اگر چه فرزند پسر هم نباشد – واجب نیست . و قضای روزه مادر نه بر پسر و نه بر دختر واجب نخواهد بود (۴۴) .

روزه های حرام
۱- اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبی حق شوهرش از بین برود، و همچنین اگر شوهر، او را از گرفتن روزه مستحبی مطلقا نهی کند (چه مزاحمت با حق شوهر داشته باشد یا نداشته باشد) نباید این احتیاط ترک شود (۴۵) .

۲- روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نیست . بلکه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولی او را از گرفتن روزه مستحبی (منع) کنند، احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد (۴۶) .
مستحبات و مکروهات در روزه

۱- زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود، مستحب است در ماه رمضان از کاری که روزه را باطل می کند، خودداری نماید . (۴۷)

۲- چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است: سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد و نشستن زن در آب و … (۴۸) .

زکات فطره
زنی که شوهرش مخارج او را نمی دهد، چنانچه نان خور دیگر باشد، فطره اش بر آن واجب است، و اگر نان خور دیگر نیست در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد (۴۹) .

پی نوشت ها:

۱) تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۲۹۳- ۲۹۴، مساله ۱ و ۲ .
۲) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۲۸، سؤال ۷۶ .
۳) همان، ج ۱، ص ۳۳۳، سؤال ۹۰ .
۴) همان، ج ۱، ص ۳۱۸، سؤال ۴۵ .
۵) همان، ج ۱، ص ۳۱۷، سؤال ۴۴ .
۶) همان، ج ۱، ص ۳۳۳، سؤال ۸۸ .
۷) توضیح المسائل، مساله ۱۷۲۸ .
۸) همان، مساله ۱۷۲۹ .
۹) همان، مساله ۱۷۲۵ .
۱۰) همان، مساله ۱۷۲۶ .
۱۱) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۲۶، سؤال ۶۸ .
۱۲) همان، ج ۱، ص ۳۳۲، سؤال ۸۷ .
۱۳) یعنی لازم نیست کفاره ی راکه عمدا روزه نگرفته است بپردازد، اگر چه کفاره مخصوص زنی که به خاطر شیردادن، روزه خود را نگرفته است، در محل خود بیان شده است .
۱۴) همان، ج ۱، ص ۳۲۹، سؤال ۷۹ .
۱۵) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۶۴۰ و تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۹۳، مساله ۱ .
۱۶) توضیح المسائل، مساله ۱۷۰۲ .
۱۷) همان، مساله ۵۰۷ .
۱۸) همان، مساله ۵۱۵ .
۱۹) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۹۸، قبل از مساله ۱ و العروه الوثقی، ج ۲، ص ۲۲۹، مساله ۳ .
۲۰) رساله نوین، عبدالکریم بی آزار ، ج ۱، ص ۱۱۳ .
۲۱) همان، ج ۱، ص ۱۱۳ .
۲۲) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۱۶، سؤال ۳۹ .
۲۳) رساله نوین، ج ۱، ص ۱۱۲ .
۲۴) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۵۹، مساله ۶ .
۲۵) توضیح المسائل، مساله ۴۱۸ .
۲۶) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۸۲، مساله ۶ .
۲۷) توضیح المسائل، مساله ۴۱۹ .
۲۸) توضیح المسائل، مساله ۱۶۴۳ .
۲۹) همان، مساله ۴۱۷ .
۳۰) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۵۷۲ .
۳۱) توضیح المسائل، مساله ۱۵۸۲ .
۳۲) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۱۴، سؤال ۳۴ .
۳۳) توضیح المسائل، مساله ۱۶۳۷ .
۳۴) تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۲۸۳، مساله ۷ .
۳۵) توضیح المسائل، مساله ۱۶۳۸ .
۳۶) همان، مساله ۱۶۳۹ .
۳۷) همان، مساله ۱۶۴۰ .
۳۸) همان، مساله ۱۶۴۱ .
۳۹) همان، مساله ۱۶۴۲ .
۴۰) همان، مساله ۱۶۷۵ .
۴۱) همان، مساله ۱۶۶۴ .
۴۲) همان، مساله ۶۳۶ .
۴۳) استفتاآت، ج ۱، ص ۳۲۶، سؤال ۶۷ .
۴۴) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۳۹۸ و ۱۷۱۲ و العروه الوثقی، ج ۱، ص ۷۵۶ .
۴۵) توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۰ و تحریر الوسیله، ج ۱، ص ۳۰۴ و العروه الوثقی، ج ۲، ص ۲۴۳ .
۴۶) توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۱ .
۴۷) با استفاده از توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۹ .
۴۸) همان، مساله ۱۶۵۷ .
۴۹) توضیح المسائل، مساله ۲۰۰۸ .مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.