پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 باران
ببار
درخواست حذف اطلاعات
ببار باران که دلتنگم....مثال مرده بی رنگم ببار باران کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد ببار باران بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد ببار باران که تا اوج ن ن ها مدام با از یادش ببار باران درخت و برگ خو دن اقاقی....یاس وحشی.... کوچه ها روزهاست خشکیدن ببار باران جماعت عشق را کشتن کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن ولی باران ، تو با من بی وفایی توهم تا خانه ی همسایه می باری و تا من میشوی یک ابر تو خالی ببار باران ببار باران.......که تنهایم

مشاهده متن کامل ...
با من ببار ....
درخواست حذف اطلاعات

باران

باران بهاری یاد اور خاطرات دور و نزدیک

زیر باران های شهر من در خود می شکنی

می باری

مرور می کنی رویاهایت را با هر قطره

با هر قطره ی اشک هایت

چه بغضی دارد این باران

او هم می داند که هر جا رویم باز ...

باز دلتنگ همیم

ا چه قسمتی چه تقدیری

دنیای که تو را از من بگیرد

تا دنیا دنیاست

تا منی نفس نفس می زند

باید با بغض من ببیارد!

ای باران به پای دلم بنشین!

ای باران تو دیگر نرو در گرمای تابستان هم

با من ببار ....

مشاهده متن کامل ...
با من ببار ....
درخواست حذف اطلاعات

باران

باران بهاری یاد اور خاطرات دور و نزدیک

زیر باران های شهر من در خود می شکنی

می باری

مرور می کنی رویاهایت را با هر قطره

با هر قطره ی اشک هایت

چه بغضی دارد این باران

او هم می داند که هر جا رویم باز ...

باز دلتنگ همیم

ا چه قسمتی چه تقدیری

دنیای که تو را از من بگیرد

تا دنیا دنیاست

تا منی نفس نفس می زند

باید با بغض من ببیارد!

ای باران به پای دلم بنشین!

ای باران تو دیگر نرو در گرمای تابستان هم

با من ببار ....

مشاهده متن کامل ...
باران
درخواست حذف اطلاعات

ببار باران
که دلتنگم....مثال مرده بی رنگم

ببار باران
کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد
که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد

ببار باران
بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن
که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد

ببار باران
که تا اوج ن ن ها مدام با از یادش

ببار باران
درخت و برگ خو دن
اقاقی....یاس وحشی....کوچه ها روزهاست خشکیدن

ببار باران
جماعت عشق را کشتن
کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن
ولی باران ، تو با من بی وفایی
توهم تا خانه ی همسایه می باری
و تا من
میشوی یک ابر تو خالی

ببار باران
ببار باران.......که تنهایممشاهده متن کامل ...
باران
درخواست حذف اطلاعات
امروز یکی می پرسید مگر باران نخو م؟پس چرا باران نمی بارد.

گفتم تو را نمی دانم ولی من لیاقت باران را نداشتم

دیگری می گفت بارانی که بعد از پیش بینی باران خوانده شود یعنی اینکه خودمان هم به خلوص نیت و پاکی دلمان شک داریممشاهده متن کامل ...
زندگی بارانی
درخواست حذف اطلاعات
من نمی دانم که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست.

و چرا در قفس هیچ ی کر نیست.

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

واژه ها را باید شست .

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.

چترها را باید بست. زیر باران باید رفت.

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.

با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.

دوست را، زیر باران باید دید.

عشق را، زیر باران باید جست.

زیر باران باید بازی کرد.

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی ، زندگی آب تنی در حوضچه “اکنون”است.مشاهده متن کامل ...
ببار باران...
درخواست حذف اطلاعات

ببار باران

که دلتنگم....مثال مرده بی رنگم

ببار باران

کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد

که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد

ببار باران

بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن

که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد

ببار باران

که تا اوج ن ن ها مدام با از یادش

ببار باران

درخت و برگ خو دن

اقاقی....یاس وحشی....کوچه ها روزهاست خشکیدن

ببار باران

جماعت عشق را کشتن

کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن

ولی باران ، تو با من بی وفایی

توهم تا خانه ی همسایه می باری

و تا من

میشوی یک ابر تو خالیمشاهده متن کامل ...
کمی باران
درخواست حذف اطلاعات
خدایا

دلم باران می خواهد

دلم بارانی تند می خواهد

آرام بیاید و نرم نرم تند شود

زیر قطرات بارات آرام آرم محو شوم

چه لذت بخش است زیر باران

موقع مهتاب شب

قدم میزنی

همه وجودت را باران فراگرفته است

خیس خیس

آرام قدم می زنی

و فکر میکنی

و می روی

همین طور می روی

تمامی ندارد

و آرام آرم در باران حل می شوی

خدایا میدانم لیاقت زلالی و پاکی باران را ندارم

برای همین است میخواهم این قدر زیر بارانت باشم

تا شسته شوم

تا روحم ... جسمم ... با باران حل شود ..

خدایا .....مشاهده متن کامل ...
باران ببار
درخواست حذف اطلاعات
غصه می سوزد مرا ، باران ببار
کوچه می خواند تو را ، باران ببار
ابرها را دانه دانه جمع کن
بر زمین دامن گشا ، باران ببار
خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است
آسمان را کن رها ، باران ببار
باغبان از کوچه باغان رفته است
ابر را جاری نما ، باران ببار
موج میخواهد بیابان سکوت
با خوِد دریا بیا ، باران ببار
تا بیاید آن بهار سبز سبز
تازه تر باید هوا ، باران ببار
ام آشوب و دل خونابه است
غصه می سوزد مرا ، باران ببارمشاهده متن کامل ...
باز هم باران
درخواست حذف اطلاعات
+دیروز نوشتم باران بارید ... اما اندک.

ولی امروز بارید ولی نه اندک.

و چه حس زیباییست خیس شدن زیر باران.

گوش کن ...

چه صدای زیباییست صدای برخورد قطره های باران با زمین خسته.

صدای باران زیباست.

و آرامش بخش.

و من دوست دارم حال و هوای بارانی را.

هوا دونفرست ...

من و خدا , بی چتر ... زیر بارانمشاهده متن کامل ...
باز هم باران
درخواست حذف اطلاعات
+دیروز نوشتم باران بارید ... اما اندک.

ولی امروز بارید ولی نه اندک.

و چه حس زیباییست خیس شدن زیر باران.

گوش کن ...

چه صدای زیباییست صدای برخورد قطره های باران با زمین خسته.

صدای باران زیباست.

و آرامش بخش.

و من دوست دارم حال و هوای بارانی را.

هوا دونفرست ...

من و خدا , بی چتر ... زیر بارانمشاهده متن کامل ...
باز هم باران
درخواست حذف اطلاعات
+دیروز نوشتم باران بارید ... اما اندک.

ولی امروز بارید ولی نه اندک.

و چه حس زیباییست خیس شدن زیر باران.

گوش کن ...

چه صدای زیباییست صدای برخورد قطره های باران با زمین خسته.

صدای باران زیباست.

و آرامش بخش.

و من دوست دارم حال و هوای بارانی را.

هوا دونفرست ...

من و خدا , بی چتر ... زیر بارانمشاهده متن کامل ...
خسته ام...
درخواست حذف اطلاعات
خسته ام، قطره، قطره بشمارم، باران
دوست دارم که بر این خاک ببارم، باران
دوست دارم که دل از شهر و دیارم م
بروم سر به بیابان بگذارم باران

سبز نه! زرد نه! آمیزه ای از سبزم و زرد

بس که درهم شده، پاییز و بهارم، باران!
داروک نیست، خدا! قاصدکی بود ای کاش
کاش می شد به نگارم بنگارم باران!

تو نمی آیی و من این همه خاکی شده ام
تو اگر باشی با خاک چکارم؟ باران!

نسل در نسل دلم در عطش خواندن توست
آه ای ی ایل و تبارم! باران!

خسته ام خسته از این قول و قرارم باران!
که نمی باری بر سنگ مزارم باران!

خسته ام از خودم و هر چه که با من مانده است

گله دارم، گله دارم، گله دارم باران!مشاهده متن کامل ...
مادر
درخواست حذف اطلاعات
تقدیم به تمام مادران سرزمینم : تومیخوانی برایم باز هم املای باران را ومعنا میکند چشمت ؛معماهای باران را میان دستهایت سیب ؛مویت خوشه ی گندم هوایی می کند دیدار تو ؛حوای باران را بهشت افتاد د ایت؛دلت ازجنس باران شد و عشق آرام خم می شد ؛ببوسد پای باران را نگفتی پشت ابرستان؛چرا خورشید می بافی؟! تو شاید خوب می فهمی ؛تب فردای باران را من از چشم تو می بینم ؛هنوز احساس یک پیچک و سرخ ماهی ها ؛در این آوای باران را تو از مهتاب لبریزی ؛برایم ماه را زین کن بکش بر خواب شبوها ؛شبی رویای باران را در این فکرم که با دریا ؛توشاید نسبتی داری که نامت باز کرد آ ؛به شعرم پای باران را تورا دیدم که کاغذها ؛نمیفهمند فهمیدم که بر دامان گل باید؛ نوشت انشای باران را سمانه وحید دستجردی (بااراان)

مشاهده متن کامل ...
مــــــــــادر
درخواست حذف اطلاعات
تقدیم به تمام مادران سرزمینم :

تومیخوانی برایم باز هم املای باران را

ومعنا میکند چشمت ؛معماهای باران را

میان دستهایت سیب ؛مویت خوشه ی گندم

هوایی می کند دیدار تو ؛حوای باران را

بهشت افتاد د ایت؛دلت ازجنس باران شد

و عشق آرام خم می شد ؛ببوسد پای باران را

نگفتی پشت ابرستان؛چرا خورشید می بافی؟!

تو شاید خوب می فهمی ؛تب فردای باران را

من از چشم تو می بینم ؛هنوز احساس یک پیچک

و سرخ ماهی ها ؛در این آوای باران را ت

و از مهتاب لبریزی ؛برایم ماه را زین کن

بکش بر خواب شبوها ؛شبی رویای باران را

در این فکرم که با دریا ؛توشاید نسبتی داری

که نامت باز کرد آ ؛به شعرم پای باران را

تورا دیدم که کاغذها ؛نمیفهمند فهمیدم

که بر دامان گل باید؛ نوشت انشای باران را

سمانه وحید دستجردی (بااراان)مشاهده متن کامل ...
زندگی بارانی
درخواست حذف اطلاعات

من نمی دانم

که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست.

و چرا در قفس هیچ ی کر نیست.

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

واژه ها را باید شست .

واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد.

چترها را باید بست.

زیر باران باید رفت.

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد.

با همه مردم شهر ، زیر باران باید رفت.

دوست را، زیر باران باید دید.

عشق را، زیر باران باید جست.

زیر باران باید بازی کرد.

زیر باران باید چیز نوشت، حرف زد، نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی ،

زندگی آب تنی در حوضچه “اکنون”است.مشاهده متن کامل ...
اس باران...
درخواست حذف اطلاعات

سراپا خیس از عشق و باران …
در پاسخشان چه خواهی گفت اگر بپرسند : آستینت را کدامیک تر کرده است ؟

.

.

.

باران یعنی تو برمی گردی …
الان داره بارون میاد …

.

.

.

من برای تو چتری بیش نبودم …
بـاران که تمام شد فراموشم کردی !
تو تتنها همقدم باران می خواستی اما من خود باران شدم بعد از تو …

.

.

.

باران که میبارد ، دلم برایت تنگ میشود …
راه می افتم بدون چتر ، من بغض میکنم ، آسمان گریه !.

.

.

.

باز باران میبارد و همه جا خیس است ، چشمان خیسم را کجا آویزان کنم ؟مشاهده متن کامل ...
اس باران...
درخواست حذف اطلاعات

سراپا خیس از عشق و باران …
در پاسخشان چه خواهی گفت اگر بپرسند : آستینت را کدامیک تر کرده است ؟

.

.

.

باران یعنی تو برمی گردی …
الان داره بارون میاد …

.

.

.

من برای تو چتری بیش نبودم …
بـاران که تمام شد فراموشم کردی !
تو تتنها همقدم باران می خواستی اما من خود باران شدم بعد از تو …

.

.

.

باران که میبارد ، دلم برایت تنگ میشود …
راه می افتم بدون چتر ، من بغض میکنم ، آسمان گریه !.

.

.

.

باز باران میبارد و همه جا خیس است ، چشمان خیسم را کجا آویزان کنم ؟مشاهده متن کامل ...
ببار
درخواست حذف اطلاعات

ببار باران

که دلتنگم....مثال مرده بی رنگم

ببار باران

کمی آرام....که پاییز هم صدایم شد

که دلتنگی و تنهایی رفیق با وفایم شد

ببار باران

بزن بر شیشه قلبم....بکوب این شیشه را بشکن

که درد کمتری دارد اگر با دست تو باشد

ببار باران

که تا اوج ن ن ها مدام با از یادش

ببار باران

درخت و برگ خو دن

اقاقی....یاس وحشی....کوچه ها روزهاست خشکیدن

ببار باران

جماعت عشق را کشتن

کلاغا بوته ی سبز وفا را بی صدا خوردن

ولی باران ، تو با من بی وفایی

توهم تا خانه ی همسایه می باری

و تا من

میشوی یک ابر تو خالیمشاهده متن کامل ...
باران و بارانی
درخواست حذف اطلاعات
باران آمد ، بعد از آفتاب و باد

صبح و ظهر خشک بود

غروب خیس

رویای زیستنم.

آواره شهرم زیر باران

با خودم حرف میزنم تا تنها نباشم

ناگهان تو می آیی

و مرا از لاکم بیرون می کشی

تو که خود در لاک خودت پناه گرفته ای!

حجم تنهایی ام وسیع تر می شود

و دیگر

باران هم رفته است

و من می مانم و من.
مشاهده متن کامل ...
باز باران
درخواست حذف اطلاعات
باز باران، با ترانه میخورد بر بام خانه. خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟ روزهای کودکی کو؟ فصل خوب سادگی کو؟ یادت آید روز باران؟ گردش یک روز دیرین؟ پس چه شد دیگر، کجا رفت؟ خاطرات خوب و رنگین. در پس آن کوی بن بست… در دل تو، آرزو هاست. کودک خوشحال دیروز، غرق در غمهای امروز. یاد باران رفته از یاد، آرزوها رفته بر باد. باز باران، باز باران میخورد بر بام خانه بی ترانه بی بهانه شایدم، گم کرده خانه

مشاهده متن کامل ...
برای دخترم باران
درخواست حذف اطلاعات
خواب دیدم

در خانه ی شما بودم. تو بودی، آن شوهر نمی دانم کیت هم بود. باران هم بود. باران موهایش را دمب اسبی بسته بود و لباس بلند هم تنش بود. تو دراز شدی بودی روی تخت، من را دیدی. از درد جیغ زدی از درد دوریم. نتوانستم تحمل کنم. زدم بیرون. باران دنبالم دوید و داد زد بابا.

گریه امانم نمی داد مگر میشد زن و شوهر نباشیم و باران آنگونه مرا صدا بزند.مشاهده متن کامل ...
باران
درخواست حذف اطلاعات

مــا را بـه اشـتـبـاه، بـاران گرفته بود
یکشب که جای ماه،باران،گرفته بود

یادم هنوز هست، وقتی که بی هوا
آن شـب مـیـان راه، باران گرفته بود

در ایـستگاه شهـر دیـدم تـرا که وااای
بی شال و بی کلاه، باران گرفته بود

چترت به خانه و عطرت به شانه و
هـمـراه بــاد آآآآه، باران گرفته بود

مهتاب هم دلش، با برکه ها نبود
آنشب که نابگاه، باران گرفته بود

یک لحظه بود و بس، دیدار ما دوتا
وقتی در ایستگاه، باران گرفته بود

می رفتی و مرا با هر تکان دست
در پشت این نگاه، باران گرفته بود

تـقـدیر مـا نـبـود بـاهـم یـکی شدن
مـا را بــه اشتـبـاه، باران گرفته بود

ایرج علی نژادمشاهده متن کامل ...
یک شعر
درخواست حذف اطلاعات
باز هم یک شعر نوشته خودم تقدیم به آنکه نامش با عنوان این شعر من عجین شده است!
....


گمگشته در میان واژه ها

فرو رفته در احساس و ایمان

به دنبال یک شعر

پسر

تا بسراید برای باران.

لمس اندام باران بر سیمای پنجره

می نوازد آرام آرام

نوای باران بر صورت کاغذ ها

پسر!

همه احساسم در قالب یک شعر

باران میداند!

عاجزی تن رنجورم را

باران می فهمد!

ناتوان از ابراز همه در یک شعر

چیزی دگر نیست

باران میداند!

من می دانم من میدانم

همین احساس را

باران میخواهد!

گر نبودم روزی

گر ترواش نکرد دگر احساسم بر چهره کاغذها

تو بنگر بر این شعر

من همین جایم!

خموش و ه در لابلای این واژه ها

عاشقانه با خود کرده ام

باران تویی باران تویی...!مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.