پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 بخشودگی جرایم
بخشودگی جرایم دیرکرد
درخواست حذف اطلاعات

بخشودگی جرایم دیرکرد

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://ebnesinalibtabas. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرائم دیرکرد
درخواست حذف اطلاعات

بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب های برگشتی در برخوار

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند جرایم دیرکرد کلیه اعضای کتابخانه های عمومی که نسبت به باز گرداندن منابع کتابخانه تا پایان هفته کتاب (20 الی 27 آبان ماه) اقدام نمایند مورد بخشودگی قرار می گیرند.منبع: http://hejratlamerdlib. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکرد در هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات
با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://shahidpirzadelibrary. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم
درخواست حذف اطلاعات
قابل توجه اعضا محترم کتابخانه:

با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه شهیدصارمی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://saremilibrary. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکرد
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://sharifnialibtabas. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم در هفته کتاب سال 1395
درخواست حذف اطلاعات

به اطﻼع میرساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایــت به در پیش بودن روز بزرگداشـت کتـاب،کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خـود به کتابخانه از تاریخ شنبه 95/08/22 لغایت پنج شنبه 95/08/27 اقدام نمایند مــورد بخشودگی کامل قـرار می گیرد.منبع: http://cham-ketab. /

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه بخشودگی جرایم در هفته کتاب 95
درخواست حذف اطلاعات
اطلاعیه
با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://ghaemlib1046. /

مشاهده متن کامل ...
زمان بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی اعلام شد/در صورت عدم پرداخت، جرایم بخشوده شده
درخواست حذف اطلاعات
هموطنان ممکن است نسبت به این موضوع ناآگاه باشند که اگر در حال حاضر صورت وضعیت جرایم خودرویشان را ملاحظه می کنند و این جریمه زیر یک میلیون تومان است، بعد از اتمام بخشودگی، به علت برگشت 2 برابری جرایم پرداخت نشده رقم جرایم معوق آنها بالاتر خواهد رفت.

مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیردمنبع: http://merajlib. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیر کرد
درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://ke-shohadakhormiz. /

مشاهده متن کامل ...
۶۰هزار درخواست وهزارمیلیارد بدهی بیمه ای/آ ین مهلت بخشودگی جرایم
درخواست حذف اطلاعات
معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از آ ین مهلت بخشودگی جرایم بیمه ای و ارائه درخواست ۶۰هزارکارفرماخبر داد وگفت:مهلت بخشودگی جرایم بیمه ای که مصوبه هیأت ت است،به هیچ عنوان تمدید نمی شود.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکردی کتب به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
درخواست حذف اطلاعات

با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://ketabesadegh. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰میلیون تومانی
درخواست حذف اطلاعات
رئیس کل بانک مرکزی از بخشودگی جرایم وام های کمتر از صد میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جریمه های دیرکرد کتب
درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب،کتابخوانی وکتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرند .منبع: http://shohadayeandimeshk. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم در هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه صاحب ا مان (عج) می رساند با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ

شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95

اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://buinpl. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

بخشودگی جرایم

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://fzahralibrary. /

مشاهده متن کامل ...
ابلاغ دستورالعمل بخشودگی جرایم وام های د
درخواست حذف اطلاعات
براساس دستورالعمل بخشودگی وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، جرایم دیرکرد ۱۰ بانک با اولویت های مشخصی، در صورتی که اصل بدهی تا پایان سال تسویه شود، بخشوده می شود.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکرد کتب به مناسبت ایام هفته کتاب وکتابخوانی درکتابخانه شهید رجا
درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به بخشنامه شماره 37243 مورخ 95/08/10 نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم و با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد. بر این اساس، مقتضی است تمهیدات لازم در کتابخانه های عمومی به عمل آیدمنبع: http://bajestanketab. /


مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکرد کتب به مناسبت ایام هفته کتاب وکتابخوانی درکتابخانه شهید رجا
درخواست حذف اطلاعات
با عنایت به بخشنامه شماره 37243 مورخ 95/08/10 نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم و با توجه به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد. بر این اساس، مقتضی است تمهیدات لازم در کتابخانه های عمومی به عمل آیدمنبع: http://bajestanketab. /

مشاهده متن کامل ...
مهلت بهره مندی از بخشودگی جرایم بیمه ای 11 روز دیگر پایان می یابد
درخواست حذف اطلاعات
طرح بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف حمایت از بخش تولید و اشتغال کشور اجرا شده است.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکرد
درخواست حذف اطلاعات

g7ie5

به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://mehrabadpl. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکردی کتب تاخیری به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
درخواست حذف اطلاعات

به اطلاع اعضای محترم کتابخانه عمومی (ره)می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.

با تشکر

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رومشکانمنبع: http://emamlibrary2. /

مشاهده متن کامل ...
سیف: بخشودگی جرائم دیرکرد فعلا برای وام های زیر ۱۰ میلیون/ اجرای نیم بند بخشودگی
درخواست حذف اطلاعات
برخی بانک ها طرح بخشودگی جرایم دیرکرد وام ها در صورت بازپرداخت بدهی تا پایان سال جاری را تا حدود زیادی اجرایی کرده اند اما برخی دیگر مانند حتی یک ریال هم از جریمه دیرکرد وام ها ر نکرده اند.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم دیرکرد کتاب به مناسبت هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه27/ 08/ 95 اقدام نمایند،مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://mehrizmotaharilib. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرائم دیرکرد کتب
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://raborlibs. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
بخشودگی جرایم دیر کرد کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://jadebabaieepl. /

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جریمه دیرکرد
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جرایم دیرکرد کلیه اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن منابع کتابخانه از تاریخ شنبه 22/08/95 لغایت پنجشنبه 27/08/95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://behlib5. /

مشاهده متن کامل ...
آ ین مهلت بخشودگی دو برابری جرایم معوق
درخواست حذف اطلاعات
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت: طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان سال 95، پایان آذرماه به اتمام می رسد.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جریمه دیرکرد کتب
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://maybodlib. /

مشاهده متن کامل ...
خبر ربیعی از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان
درخواست حذف اطلاعات
رفاه گفت: برای بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان برنامه داریم تا واحدهای تولیدی بعد از وج از وضعیت رکود، با آسودگی خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند.

مشاهده متن کامل ...
عضویت رایگان و بخشودگی جرایم دیرکرد به مناسبت هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابدار، ثبت نام برای کلیه ی متقاضیان مورخ 24 آبان ماه روز کتاب به صورت رایگان خواهد بود؛ ضمنا به همین مناسبت جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://dastgheiblib. /

مشاهده متن کامل ...
پایان آذر آ ین مهلت بخشودگی ۲ برابری جرایم معوقه
درخواست حذف اطلاعات
روابط عمومی پلیس راهور مازندران اعلام کرد طرح بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوقه تا پایان سال ۹۵ پایان آذرماه به اتمام می رسد.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرایم
درخواست حذف اطلاعات
به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، جرایم دیرکرد کتابهایی که از تاریخ 1395/8/22 تا 1395/8/27 به

کتابخانه های عمومی شهر بازگردانده شود، بخشوده می شود. اعضاء محترم لطفا نسبت به بازگرداندن

کتابها اقدام نمایید.منبع: http://payambarlibrary. /

مشاهده متن کامل ...
آ ین مهلت بخشودگی جرایم رانندگی
درخواست حذف اطلاعات
آ ین مهلت بهره مندی از بخشودگی جریمه دو برابری دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان آذر ماه است.

مشاهده متن کامل ...
بخشودگی جرائم دیرکرد
درخواست حذف اطلاعات
به اطلاع می رساند برابر موافقت دبیر کل محترم نهاد و با عنایت به در پیش بودن روز بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار، جرایم دیرکرد اعضاء کتابخانه های عمومی که نسبت به بازگرداندن کلیه منابع دیرکردی خود به کتابخانه از تاریخ شنبه 22/ 08/ 95 لغایت پنجشنبه 27/ 08/ 95 اقدام نمایند، مورد بخشودگی کامل قرار می گیرد.منبع: http://alzahralib89. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
89 انسلادوس قمر آبی سرزمین ارباب حلقه ها نسل جدید مایکروسافت هولولنز تا سال 2019 آماده عرضه نخواهد بود مجسمه تاریخی فیلیپین کربلانشان دادکه باشکیبایی درعطشی کوتاه می توان همیشه ی تاریخ راسیراب کرد وبلاگ رسمی محسن ی قشلاق آموزش آنلاک شبکه سامسونگ e250 مدل samsung e250 بدون با با اختصاص بیش از میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های مناسب سازی مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز جوان ز حادثه ای پیر میشود گاهی هویت بازیافته برای الحوثی ها اعلام حمایت جبهه پیروان از جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت وگو با حمیدرضا شاه آبادی به بهانه ی انتشار ر مان کافه ی خیابان گوته اولین پژو 2008 ایران خودرو تولید شد ع ورزش در ارتفاع برای سلامت قلب مناسب نیست عارفان بازدارنده از گناهان لینک های مخصوص سایت همسری و ازدواج شی برای شهر ها و شهرستانهای ایران سرویس اول فصل کولر گازی در تهران سرویسکار مجاز کولرگازی در تهران هفته ی فرهنگی زرندیه همایش ادبی فرهنگی قان ویژه برنامه شهادت جواد ع در حرم حضرت زبیده خاتون س نراق خانه قدیمی مارادونا موزه شد تصاویر ورود هزاران هوادار به ورزشگاه پرسپولیسی ها به یوم رسیدند ع
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.