پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 بدبختی عنوان نداره داره
جریمه
درخواست حذف اطلاعات

به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره . به من ربطی نداره. به من ربطی نداره.مشاهده متن کامل ...
تمام بدبختی ما از روزی شروع شد...
درخواست حذف اطلاعات

حمله ی اخیر قاضی زاده هاشمی بهداشت ، به وزارت رفاه را باید پاسخ گفت... آقای قاضی زاده گفته ای که بدبختی شما از روزی شروع شد که یک سازمان بیمه ای در هوا، هواپیما و در دریا کشتی و ....... دارد.

آقای قاضی زاده ی هاشمی ، امیدوارم خوب بشنوی سخنان من بیمه شده را...

تمام بدبختی من از روزی شروع شد که رئیس جمهور منتخب من که فارغ حصیل حقوق هست و سرهنگ نیست ، سیاستگذاری و اجرا و نظارت را یکپارچه به دست انی داد که از محل تصمیمات و عملکرد خود منتفع هستند .....

تمام بدبختی من بیمه شده از روزی شروع شد که ت من ده ها هزار میلیارد تومان پول را برای سلامت مردم دست شما داد تا ج طرحی موهوم کنید ، که فاقد اولیه ترین و پایه ای ترین مبانی اصولی مدیریت نظام سلامت است

تمام بدبختی من بیمه شده از آنجا شروع شد که رئیس جمهور ما نتوانسته است مسائل درون ت را حل کند و دعواهای داخل ت را به بیرون نکشاند تا حداقل آرامش ما را نگیرد؟!

تمام بدبختی من بیمه شده از آنجا شروع شد که ت تدبیر؟! امید؟؟؟ دستور فروش اوراق ربوی جهت دریافت طلب ت از صندوق کارگران را صادر کرد؟!؟

تمام بدبختی من بیمه شده ، از آنجا شروع شد که در حضور گور خو مردم در قبرستان، بیکاری جوانان و تعطیلی و نیمه تعطیل بودن بنگاه های تولیدی، ده ها هزار میلیارد تومان از پول بیت المال ج طرح پوپولیستی تحول؟!؟ مضحک سلامت شد؟!!

تمام بدبختی من بیمه شده از آنجا شروع شد که ت من ندانست به جای تدوین سیاست  های منسجم رفاهی ، حق پرداختن به یک حوزه ی کوچک از درمان را ندارد؟!؟

تمام بدبختی من جوان مستاجر کشور از آنجا شروع شد که هیچ در ت نفهمید که یک کارگر حداقل بگیر کشور توان بازپرداخت وام ۱۶۰ میلیونی را با اقساطی سه برابر حقوق ماهیانه اش را ندارد؟!؟

آقای قاضی زاده ی هاشمی ، تمام بدبختی من از آنجا شروع شد که رئیس جمهور منتخب بنده تجربه ی پنجاه ساله ی دنیا را در عدم بکارگیری پزشکان در راس امور سلامت کشور را کناری نهاد و یک چشم پزشک مولتی میلیاردر را به عنوان معرفی کرد؟!

آقای قاضی زاده ، تمام گرفتاری من از روزی شروع شد که ابت ترین اصول مدیریت دنیا در ت رخت بر بست و ندانستند که خلاف اخلاق و خلاف منطق و خلاف اصول مبارزه با فساد هست که فعالان بخش خصوصی را برای تصمیم گیری در بخش تی بگماریم؟!؟

تمام بدبختی بنده از آنجا شروع شد که کشور و بالاترین مقامات اجرایی ت نتوانستند یکبار در حضور کارشناسان امر از طرحی که ده ها هزار میلیارد تومان هزینه بر شانه های اقتصاد مملکت وارد کرده دفاع کنند؟!؟

تمام بدبختی های بنده از آنجا شروع شد که ۲۰۰۰ خدمت جدید به سیستم بیمه ای کشور تحمیل شد و ی نپرسید که  از کجا  هزینه ها تامین خواهد شد؟!؟

تمام بدبختی های بنده از آنجا شروع شد که با وجود تحقق پیش بینی های منتقدان طرح موهوم تحول سلامت ، بازهم جنابعالی ذره ای از خضوع و نشانه ای از بازگشت از مواضع خود نشان نمی دهی؟!!

.تمام بدبختی های بنده از آن است که سیستم سلامتی بر کشور حاکم هست که سه سال یک فرد عادی با جعل مدرک به طبابت مردم در یک بیمارستان ی می پردازد و آب از آب تکان نمی خورد و جنابعالی و همکاران به مدد سیمای ملی برای افزایش تعرفه های چنین خدمتی سه سال تمام تیتر اخباری؟!؟  (منکر زحمات بزرگان نیستم، خواستم بدانی چه در سیستم شما امکان چنین اتفاقی)


تمام بدبختی ها از آنجا شروع شد که یک ت مرد به مردم نگفت  که تمام هزینه های طرح تحول ، غیر مستقیم از جیب مردم تامین شده است؟!؟


بدبختی ها زیاد و ....... زبان حاشا بلند....

آقای قاضی زاده ی هاشمی روزی مردم خواهند دریافت که این دست و دل بازی شما در بیمارستان های تی با پول چه انی صورت گرفته، همین اکنون نیز تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان شروع شده و مصائب دیگر نیز برای تی که حرف نمی شنود ، به زودی آشکار خواهد شد...... 


بدبختی های شما با دستور آقای رئیس جمهور برای در اختیار گرفتن منابع بیمه ها و مالیات بر ارزش افزوده و سهم از هدفمندی یارانه ها هم رفع نخواهد شد، روزی را که فریاد بزنی ، بدبختی های ما از روزی شروع شد که خزانه را رئیس جمهور در اختیار گرفت نیز نزدیک است، چاه ویلی که طرح تحول شما بر مملکت تحمیل کرد، به زودی گان را بیدار خواهد کرد.  


راستی افرادی که در فار چشمشان را بخاطر داروهای تقلبی از دست داده اند را یادتان هست؟؟ 


به امید توفیق شما
مشاهده متن کامل ...
هر ی و قومی مسؤل عواقب اعمالِ بدخوداست(درمحضرقرآن کریم)
درخواست حذف اطلاعات

نتیجه تصویری برای خشم وعذاب الهی


***نسیم معرفت***


 


به نام خدا
** هر ی و قومی مسؤل عواقب اعمالِ بدخود است
وَ ما اَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ اَیْدیکُمْ و یَعْفوا عَنْ کثیرٍ.هر مصیبت و بلائی  که به شما میرسد( نوعا) بخاطر اعمال بد و زشتی است که به اختیار و اراده و قدرت خود انجام داده اید ، و  خداوند بسیاری از معاصی و گناهان و لغزش ها را نیز عفو می کند!  و عق نمی نماید.
( سوره شوری، آیه30)

انسان گاهی به عِلَل مختلف از جمله جهل ونادانی و  خودخواهی و ضعف ایمان و سستی اعتقاد و عُقده داشتن و نقص شخصیتی و .... دچار معاصی و گناهان و  خطاها و اشتباهات و انحرافات و بی راهه رفتن ها و آلودگی به فساد و اء و منکرات و...  می شود و با دست خود برای خود نِقمت و بدبختی و فلاکت و گرفتاری و... درست می کند. قرآن کریم در آیه 30 از سوره شُوری می فرماید :   هرمصیبت و بدبختی و گرفتاری و ...که به شما می رسد (نوعا)  از ناحیه اعمال زشت خودتان  (که با  اختیار و اراده همراه است) می باشد  و ی نمی تواند از خود سلبِ مسولییت نماید و  بدبختی و بیچارگی و فلاکت و مصیبت خود را به گردن دیگران و ...  بیندازد و خود را مُبرّا  و بی تقصیر جلوه دهد . بیشتر نکبت ها و بلایا ومصایب آسمانی و زمینی که دامنگیر افراد و یا اقوام و ملت ها شده و یا می شود به جهت عصیان ها و طغیانگری ها و  نافرمانی های آنها می باشد .  چه بسیار اقوامی که به جهت اختلافات و  س یچی و گستاخی نسبت به انبیاء
(عَلَیهِمُ السَّلامُ ) و نافرمانی پروردگار مشمول مصیبت و بلاء و قهر و خشم و عذاب الهی شدند که سرگذشت شوم برخی ار آنها در قرآن کریم آمده است . خداوند رَئوف و رحیم و مهربان ، اصل را بر رحمت و عفو و بخشش بندگانش گذاشته است و درسوره اعراف آیه 156 چنین فرموده است  :  وَ رَحْمَتی‏ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ‏ء یعنی رحمت واسعه من همه چیز را فراگرفته است ولی با این وجود در قبال جه ها و نادانی ها و  گستاخی ها و نافرمانی ها  و کجروی ها و انحرافات و خلافکاری های انسان ها ، بلاها و مصائبی را براساس حکمت خود مقرّر فرموده است که در واقع  بازخُورد و نتیجه اعمال سوء آنها می باشد . اگر خدای ناکرده در جامعه ای ظلم و بی عد ی و جنایت و ی و قتل  و فساد و دشمنی و اختلاف و تفرقه و س یچی از بزرگان و ان  دینی باشد چنین جامعه ممکن است در معرض خشم و غضب الهی قرار گیرد .   مصائب و مشکلات و بلاها  گاهی جنبه عقوبتی و کیفری و عذاب دارد  مثل عذاب هایی که در قرآن کریم برای امثال قوم  موسی و  عاد و ثمود و سَبأ و ... ذکر شده است و در رابطه با بلاهایی که برای  قوم موسی (عَلَیهِ السَّلامُ )  و فرعونیان نازل شده  در سوره اعراف آیه 133 چنین آمده است  : فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آیاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَکْبَرُوا وَ کانُوا قَوْماً مُجْرِمینَ .  « سپس ( بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم: ) طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را- که نشانه هایی از هم جدا بودند- بر آنها فرستادیم ( ولی باز بیدار نشدند ، و ) تکبر ورزیدند ، و آنها جمعیّت گن اری بودند! »   و گاهی جنبه آزمایش و امتحان می باشد و گاهی نیز  برای ترفیع درجه است و گاهی برای تطهیر و پاک شدن از معاصی و گناهان است . شاعر ناموَر جلال الدین رومی چه زیبا گفت : این بلای دوست تطهیر شماست

علم او    بالای    تدبیر شماست

و گاهی این مصائب و بلایا جنبه فردی دارد و گاهی جنبه عمومی و گروهی  که در قرآن کریم به آن ها اشاره شده است . اگر دچار مصیبت و  گرفتاری و مشکلی شدیم و با محاسبه دقیق معلوم شد که به جهت عصیان و گناه نبوده  در این صورت این گرفتاری  و مصیبت وارده یک نوع آزمایش و امتحان الهی است که اگر صبر و شکیبایی نماییم موجب پاداش و ارتقاء درجه و سبب تقرّب به پیشگاه پروردگار می باشد.  در روایتی از حضرت المؤمنین  وارد شده که فرمود  : إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَوْلِیَاءِ کَرَامَةٌ . مصایب و مشکلات برای ستمگران و طغیانگران تأدیب و تنبیه وعذاب و برای مؤمنین آزمایش و امتحان و برای ان  (عَلَیهِمُ السَّلامُ )  ترفیع درجه و برای اولیاء کرامت و منزلت می باشد . (بحار الأنوار،چاپ بیروت،ج 78، ص 198)


آدمی دارای عقل و اراده و تفکر و فکر است و وقتی در مَعرض فساد و گناه و معصیت و انحراف و .... قرار گرفت باید از عقل و اراده و قدرتِ فکر خود استفاده کند تا در دام  آلودگی ها و انحرافات و فساد ها قرار نگیرد. پس قبل از اینکه  عقل و اراده و فکر ما آسیب ببیند باید حواسمان باشد و متوجه خطرات و انحرافات و فساد ها و دام های خطرناک و خانمان برانداز باشیم و به قول سعدی شیرین سخن : علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. متاسفانه عده ای به جهت عوامل مختلف خود را گرفتار بدبختی و شقاوت ها و مصیبت ها وفساد ها می کنند و بعد می گویند دیگر کاری از ما ساخته نیست و ما همین هستیم و بس  و دیگر اختیاری نداریم و نمی توانیم تغییر کنیم و برگردیم. یقینا این گفتارها و پندارها غلط و نادرست است و انسان در سایه عقل و فکر و اراده و توکل و ایمان می تواند بسیاری از غیر ممکن های تصوری و پنداری را ممکن سازد .  البته اگر ی تمام راه های نجات و سعادت و خوشبختی  را برخود ببندد و تصمیم بر  برگشت نگیرد هرگز نجات پیدا نمی کند و مُدام در دره سقوط و هلاکت قرار دارد . طبق آیه 30 از سوره شُوری (وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدیکُمْ  )ٍ ، انسان ها مسؤل اعمال و کردار خود هستند و اگر به جهت خلافکاری و عصیان  و ارتکاب فساد و خلاف دچار بلاء و بدبختی شدند  بدانند که این مصیبت ها و نِقمت ها و بیچارگی ها و ذلت ها  به سوء اختیار خودشان  بوده است . توجه شود که مراد از(کُمْ) در (ما أَصابَکُمْ) یعنی شما گن اران و خلافکاران .  و مراد از (أَیْدیکُمْ) یعنی به اختیار و اراده و قدرت شما ودر مجموع معنای آیه چنین است : هر مصیبت و بلاء و گرفتاری و آسیبی  که به شما میرسد ( نوعا) بخاطر اعمال بد و زشتی است که به اختیار و اراده و قدرت خود انجام داده اید . اگر ی بواسطه خواری و یا بازی و یا  ی و قتل و و اء و یا و... دچار فلاکت و بدبختی و بیچارگی شد  مقصّر اصلی خودش است (فَبِما کَسَبَتْ اَیْدیکُمْ) و باید خودش را مسؤل عواقب شوم اعمال ننگینش بداند .


این عمل های چو مار و کَژدُمت


مار و  کَژدُم  گردد  و گیرد دُمت


                               «جلال الدین رومی»


هیچ نمی تواند ادعا کند که اختیار و اراده ای نداشته است . انسان ها با عقل و اراده و تفکر وتوکل به خدای بزرگ می توانند بهترین سرنوشت را برای خود رقم بزنند و سعادت و خوشبختی در دنیا و آ ت را برای خود فراهم سازند . اگر ی دچار اعتیاد به با انواع واقسامش  و یا دچار مفسده دیگر شد تا زمانی که عقل و فکرش کار می کند باید با توکل برخدا تصمیم بر نجات ورهایی خود بگیرد و ناامید نشود و اگر خدای ناکرده آلودگی او طوری باشد که دیگر عقل و فکر واراده ای ندارد و همانند آدم های مست و بی عقل باشند که ممکن است هر جنایتی را مرتکب شوند در این صورت باید خانواده و دیگران  او را کنترل کنند و  دست و پایش را ببندند و به مراکز درمانی تحویل دهند تا مردم و خانواده اش از خطرات او در امان باشند و بعد از علاج و درمان و برگشت عقل و اراده و فکر ، راه صلاح و فلاح و سعادت و عزت و خوشبختی را دنبال نماید . در هرصورت تا زمانی که عقل و اراده و فکر آدمی زایل نشده می تواند به کمک تعقل و تفکر و تصمیم و اراده و توکل به قدرت بی پایان الهی  آینده خوبی را برای خود رقم بزند و خود را از منجلاب خلافکاری ها و سرنوشت شوم بَرَهاند . البته باید توجه شود که وقتی  ی با اختیار خود ، خویش را به مرحله ای از بدبختی و بیچارگی و فلاکت رساند که عقل و اراده و تفکرش زایل گردد نمی توان گفت که او دیگر هیچ مسولیتی ندارد و بی تقصیر است و جرم وکیفر و عِقاب ندارد بلکه در دنیا و آ ت نیز مسؤل و معاقَب است. اگر ی را کشته و یا خسارتی به ی وارد کرده به پایش نوشته می شود و باید پاسخگو باشد و حساب پس بدهد  چون چنین فردی اگرچه الآن در چنین فرضی اختیاری از خود ندارد ولی قبلا دارای عقل و علم و اراده بوده و با علم و اختیار و اراده وارد عملی شده که الآن  مَسلُوبُ الأِختیار شده است و به اصطلاح ( اَلأمتِناعُ بِالأِختِیارِ لایُنافِی الأِختِیارَ ) یعنی ی که با اختیار پیشین خود  اقدام به کار وعملی کند که اختیار از او ممتنع و سلب گردد و به مرحله اضطرار و بی اختیاری برسد ، این امتناع و سلب اختیار منافاتی با اختیارش ندارد چون از پیش دارای علم اراده واختیار بوده است و چنین فردی در قبال عملش مورد سؤال و مؤاخذه قرار می گیرد و نمی تواند بگوید که من الآن اختیاری ندارم و مضطر هستم و حساب و کت ندارم .  این قاعده  ، معروف است به  (قاعده  اَلأِمتِناع )  که در فقه و اصول و حقوق و کلام  کاربُرد دارد .  علماء علم اصول ( اصولیون) می گویند  اگر اساس و ریشه اضطرار و ممتنع بودن  و سلبِ اختیارِ  شخصِ مکلف،  به سوء اختیار خودش باشد، این امر موجب معذوریتش نمی‌گردد و شرعا و عقلا مسؤل است .  ی که با علم و آگاهی و اختیارِ خودش خورده و مست شده  و بی اختیار گشته و ی را بکُشد چنین فردی  در قبال این عمل زشت مسؤل است .   البته در دنیا تا زمانی که عقلش زایل باشد در حین زوال عقل احکامی بر او مترتب نمی شود و خسارتی که در حین زوال عقل و اراده  ببار آورده طبق ضوابط و مبناهای شرعی یا به عهده عاقِله ( بستگانِ ذکورِ نَسَبی با شرایطی که در فقه مُقرّر است) و یا به عهده بیت المال  است  واگر روزی عقلش برگشت باید خودش عهده دار خسارت باشد چون قبل از زوال عقل با اختیار خود خورده و یا روانگردان(شیشه و مانند آن ) مصرف کرده و بعد دچار زوال عقل و اراده شده است. بطور کلی هر خیر و شری که به انسان می رسد از ناحیه خودش و به اختیار و اراده خودش است و هیچ نمی تواند از خودش سلب مسؤلیت نماید

(وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدیکُمْ  .
هر مصیبت و بلائی  که به شما میرسد( نوعا) بخاطر اعمال بد و زشتی است که به اختیار و اراده و قدرت خود انجام داده اید .  سوره شوری آیه 30)ٍ این جهان کوه است و فعل ما ندا


سوی   ما آید    نداها    را     صدا


                               « جلال الدین رومی»


ازمکافات عمل  غافل  مشو


گندم از گندم بروید جو ز جو
سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


هیجدهم شهریور 1395 ه.ش


ششم ذِی الحجه 1437 ه.ق**حضرت آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


 مشاهده متن کامل ...
تعبیر خواب بدبختی
درخواست حذف اطلاعات
معنی خواب بدبختی

لوک اویتنهاو می گوید :

بدبختی : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است که پیاپی ش ت خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دل بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .

لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بدبختی , تعبیر خواب ادبار , تعبیر خواب بداقبالی , تعبیر خواب بیطالعی , تعبیر خواب بیچارگی , تعبیر خواب تیره روزی , تعبیر خواب تیره بختی , تعبیر خواب سیاه بختی , تعبیر خواب سیه روزی , تعبیر خواب شوربختی , تعبیر خواب شوریده بختی , تعبیر خواب ضراء , تعبیر خواب فلاکت , تعبیر خواب نکبت , تعبیر خواب نگونبختی , خواب دیدن بدبختی , خواب دیدن ادبار , خواب دیدن بداقبالی , خواب دیدن بیطالعی , خواب دیدن بیچارگی , خواب دیدن تیره روزی , خواب دیدن تیره بختی , خواب دیدن سیاه بختی , خواب دیدن سیه روزی , خواب دیدن شوربختی , خواب دیدن شوریده بختی , خواب دیدن ضراء , خواب دیدن فلاکت , خواب دیدن نکبت , خواب دیدن نگونبختی , رویای بدبختی , رویای ادبار , رویای بداقبالی , رویای بیطالعی , رویای بیچارگی , رویای تیره روزی , رویای تیره بختی , رویای سیاه بختی , رویای سیه روزی , رویای شوربختی , رویای شوریده بختی , رویای ضراء , رویای فلاکت , رویای نکبت , رویای نگونبختی , تعبیر بدبختی , تعبیر ادبار , تعبیر بداقبالی , تعبیر بیطالعی , تعبیر بیچارگی , تعبیر تیره روزی , تعبیر تیره بختی , تعبیر سیاه بختی , تعبیر سیه روزی , تعبیر شوربختی , تعبیر شوریده بختی , تعبیر ضراء , تعبیر فلاکت , تعبیر نکبت , تعبیر نگونبختی , خواب بدبختی , خواب ادبار , خواب بداقبالی , خواب بیطالعی , خواب بیچارگی , خواب تیره روزی , خواب تیره بختی , خواب سیاه بختی , خواب سیه روزی , خواب شوربختی , خواب شوریده بختی , خواب ضراء , خواب فلاکت , خواب نکبت , خواب نگونبختی ,

مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
درخواست حذف اطلاعات

این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع:

بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فهرست

1.عنوان: بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابت ناحیه 2 شهرستان اراک

2.عنوان : راهنمای تدریس اجتماعی ( دوم راهنمایی )

3.عنوان : بررسی تکنیکی و محتوایی کتابهای فارسی مقدماتی و تکمیل نهضت سواد آموزی

4.عنوان : مسائل و مشکلات آموزشی و درسی دانش آموزان نیمه بینا در سطح شهر اراک

5.عنوان : نقش ویدئو در آموزش

پژوهشگر : زهرا غلامی، راهنما: محمد سیفی، سال اجراء : 78

6.عنوان : بررسی فضاهای آموزشی و مطابقت آن با استفاده از استانداردهای موجود مدارس ابت شهر اراک در سال تحصیلی 78

7.عنوان : ارزشی دوره کارشناسی تکنولوژی آموزشی از دیدگاه فارغ حصیلان رشته تکنولوژی آموزشی اراک تا سال 1378

8.عنوان : مطالعه و بررسی روش استفاده بهینه از تخته و گچ

9.عنوان : بررسی عوامل موثر در میزان استفاده معلّمین از وسایل کمک آموزشی در مدارس ابت ناحیه یک شهرستان اراک در سال 78ـ 1377

10.عنوان : راهنمای تدریس جغرافیای سال سوم راهنمایی

11.عنوان : بررسی ماهیت و چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه معلّمین ابت شرکت کننده در مورد آموزش ضمن خدمت شهید باهنر اراک در تابستان 1378

12.عنوان : بررسی کلاسهای جبرانی - تقویتی (ضمن سال ) بر روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی آموزشگاهای منطقه فراهان

13.عنوان : بررسی تاثیر کاربرد مواد و وسایل آموزشی در فرایند آموزش .

14.عنوان : تلویزیون و رشد اجتماعی ک ن

15.عنوان : بررسی کاربرد روش یادگیری اکتشافی در تدریس کتاب ریاضی پایه چهارم ابت

16.عنوان : بررسی ویژگی های ک ن 3 تا 7 ساله و آموزش و پرورش پیش از دبستان

17.عنوان : بررسی میزان آشنایی معلّمان مدارس راهنمایی با تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن در کلاس خود در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 2 در سال تحصیلی 79ـ1378

18.عنوان : بررسی نگرش دانش آموزان ناشنوا در استفاده از زبان اشاره و گفتار خوانی در مدارس استثنایی ناشنوایان شهر اراک

19.عنوان : تلویزیون آموزشی

20.عنوان : بررسی محتوای کتاب علوم پنجم ابت از دیدگاه آموزشیاران و سوادآموزان شهرستان اراک

21.عنوان : بررسی نقش روابط انسانی در افزایش کارایی معلّمان راهنمایی پسرانه منطقه آموزش و پرورش شازند سال تحصیلی 79_78

22.عنوان : بررسی مسائل و مشکلات نهضت سوادآموزی شهرستان اراک

23.عنوان : راهبردهای بهینه سازی تدریس درآموزش عالی از دید دانشجویان اراک

24.عنوان : تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال دوم ابت و مقایسه آن با ویژ گی های شناختی ک ن

25.عنوان : اثر اضطراب بر امتحان

26.عنوان : بهسازی و تقویت حافظه

27.عنوان : بررسی میزان آشنایی معلّمان عربی دوره راهنمایی شهرستان ملایر در استفاده از روشهای تدریس حل مسئله و تسلّط یاب

28.عنوان : بررسی نگرش سوادآموزان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نسبت به محتوای تعلیمات مدنی پنجم ابت شهرستان اراک

29.عنوان:بررسی مسائل و مشکلات مرکز مشاوره اراک از دیدگاه دانشجویان در سال 80ـ79

30.عنوان : بررسی جایگاه کامپیوتر در تدریس و یادگیری معلّمان و دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه روزانه شهرستان اراک

31.عنوان : نقش کامپیوتر در مدیریت

32.عنوان : جایگاه تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش استان مرکزی از دیدگاه مدیران ، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش استان مرکزی .

33.عنوان : راه اندازی مرکز یادگیری کارورزی درمجتمع ناشنوایان علی (ع)

34.عنوان : بررسی نگرش آموزشیاران به تاثیر تکالیف موثّر بر پیشرفت تحصیلی سوادآموزان دوره تکمیلی درس فارسی نهضت سوادآموزی شهرستان اراک .

35.عنوان: معرفی اقوام و تمدن های غربی ایران از دوران ما قبل تاریخ تا هخا ان

36.عنوان : بررسی میزان استفاده دانشجویان اراک از کامپیوتر

37.عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ناشنوایان

38.عنوان : بررسی میزان آشنایی دانشجویان اراک با روشهای موثر مطالعه

39.عنوان : طراحی و کاربرد بازیهای آموزشی در آموزش و پرورش در مقطع ابت و راهنمایی

40.عنوان: ارزشی نگرش دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی اراک نسبت به دروس روانشناسی این رشته

41.عنوان : بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه در درس زبان انگلیسی نواحی 1و2 شهرستان اراک از دیدگاه دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی 81ـ80

42.عنوان : بررسی دلایل کم توجهی دانشجویان اراک به مطالعه کتب درسی غیر درسی در سال تحصیلی 81ـ80

43.عنوان : کاربرد کامپیوتر در آموزش

44.عنوان: بررسی ماهیت روش تدریس ایفای نقش و کاربرد آن در آموزش و پرورش مقاطع ابت

45.عنوان : بررسی تاثیر روشهای تدریس اکتشافی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه علوم انسانی اراک از دیدگاه اساتید

46.عنوان : بررسی و نقد درس آشنایی با مراکز آموزشی از نظر دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی اراک

47.عنوان : بررسی روشهای موثر در مطالعه دروس نظری از نظر دانشجویان رشته های علوم انسانی اراک در سال تحصیلی 81 ـ80

48.عنوان: ارزشی دروس برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی اراک در سال تحصیلی 81 ـ80

49.عنوان : بررسی تکنیکی و محتوایی تصاویر کتاب علوم تجربی دوره پایانی نهضت سوادآموزی

50.عنوان : بررسی میزان آگاهی و استفاده اساتید ازتکنولوژی آموزشی در امر یاددهی، یادگیری دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 80 ـ 80

51.عنوان : طرح مرکز یادگیری اراک

52.عنوان : بررسی روند تاریخی برنامه ریزی آموزشی در ایران

53.عنوان : گزارش کارورزی در مرکز آموزش استثنائی نور اراک

54.عنوان : تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم ابت

55.عنوان: یادگیری مهارتهای زندگی در مراکز یادگیری محلی ( clc) به روش پودمانی

56.عنوان : تاثیر بیان اه آموزشی توسط اساتید در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پژوهشگر : جمشید رحمانی ، راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : 82

57.عنوان : ارزشی میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی استان مرکزی در آموزش مهارتهای زندگی

58.عنوان : تحلیل محتوای کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابت

59.عنوان : بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در رشد شناختی ک ن پیش دبستانی با تاکید بر طبقه بندی گانیه

60.عنوان : بررسی علت افت تحصیلی در رشته های علوم انسانی اراک

61.عنوان : نقش اطلاع رسانی و ارتباطات در مدیریت

62.عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان

63.عنوان :آشنایی با ویدئو و نحوه استفاده از آن در آموزش

64.عنوان : بررسی نقش کتاب و کتابخانه در موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه نظام جدید از دیدگاه دبیران و دانش آموزان ناحیه 2 آموزش وپرورش اراک

65.عنوان : بررسی نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان نجف آباد که دروس حرفه وفن افت تحصیلی دارند .

66.عنوان : مطا لعه و بررسی عملکرد برنامه آموزشی شبکه دوم سیما و تا ثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم رشته ریاضی شهرستان دزفول در سال تحصیلی 74ـ73

67.عنوان: بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابت ناحیه یک شهرستان اراک در سال تحصیلی 73ـ72 از دیدگاه آموزگاران شرکت کننده در این دوره ها .

68.عنوان : آموزش تکنیک عکاسی

69.عنوان: نقش تکنولوژی آموزش در تسهیل مدیریت مدارس

70.عنوان :آشنائی با مقدمات کامپیوتر

71.عنوان :نقش کامپیوتر در آموزش

72.عنوان :طرح ایجاد مرکز یادگیری در نظام جدید متوسطه

73.عنوان: نقش بازی در یادگیری ک ن

74.عنوان :جایگاه آموزش برنامه ای در نظام جدید آموزش متوسطه

75.عنوان: نقش تکنولوژی آموزشی در برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش وپرورش.

76.عنوان: بررسی چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس از دیدگاه معلمین مقطع ابت خمین

77.عنوان : بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی بر کارآمدی معلمین ابت ناحیه یک م آباد

78.عنوان : بررسی میزان استفاده معلمان ابت شهرستان طارم علیاء از علوم در تدریس علوم تجربی

79.عنوان :نقش تکنولوژی آموزشی در حل مشکلات آموزش عشایر

80.عنوان :طرح بهینه سازی آموزش در مدارس استثنایی نور اراک

81. عنوان :دلایل عدم استفاده معلمین مقطع متوسطه از طرح درس روزانه

82.عنوان : بررسی عملکرد فارغ حصیلان رشتة تکنولوژی آموزشی اراک.

83.عنوان :راهنمایی استفاده عملی از می ر m x 1

84.عنوان :طراحی وتجهیز مرکز یادگیری مدرسه استثنائی ابراهیمی فخار اراک.

85.عنوان :طراحی مرکز یادگیری در مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک .

86.عنوان :طرح ایجاد مرکز یادگیری مدرسه استثنایی یاسر اراک

87.عنوان :راهنمای تدریس جغرافیایی پنجم ابت

88.عنوان : نقش ویدئو در آموزش

89.عنوان : راهنمای تدریس جغرافیای استان مرکزی

90.عنوان :راهنمای تدریس تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی

91.عنوان : بررسی اثر بخشی روشهای تدریس علوم تجربی پنجم ابت از دیدکاه معلمان شهرستان ماسال

92.عنوان : طراحی آموزش فارسی (اول دبستان )

93.عنوان: بررسی روشها ورسانه های تدریس در مدارس ک ن استثنایی شهرستان اراک

94.عنوان : طرح بهینه سازی آموزشی در مدرسه استثنایی ابراهیمی فخار اراک

95.عنوان :بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مدارس روستایی مقطع راهنمایی

96.عنوان: بررسی میزان وکارآیی کتابهای کمک آموزشی مربوط به درس علوم تجربی دوره ابت از معلمان مدارس ابت ناحیه دو قزوین

97.عنوان : ارزشی دوره ضمن خدمت مدیران دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 74ـ75 از دیدگاه مدیران شرکت کننده

98.عنوان :راهنمای تدریس تاریخ چهارم دبستان

99.عنوان :طراحی آموزش علوم تجربی دبستان ( پایة چهارم )

100.عنوان : بررسی میزا ن انطباق محتوی و مفاهیم کتاب علوم پایة پنجم ابتدائی با روشهای تدریس فعال .

(101) عنوان: بررسی میزان استفاده و کاربرد اینترنت توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی اراک در سال تحصیلی 83-82

(102) عنوان: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران

( 103 )عنوان: بررسی تأثیر برنامه های تلویزیون بر خشونت ک ن

(104) عنوان: نقش تکنولوژی آموزشی در بهبود فرایند آموزشی ک ن استثنایی پسرانه (کم توان ذهنی) شهرستان اراک در سال تحصیلی 83-1382

(105) عنوان:نقش تکنولوژی آموزش (از بعد طراحی) در ایجاد انگیزه در فراگیران

(106) عنوان: جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران

(107) عنوان: معرفی بسته آموزشی

(108)عنوان: بررسی وضعیت شغلی فارغ حصیلا ن رشته تکنولوژی آموزشی اراک

(109)عنوان: بررسی میزان و نحوه کاربرد اینترنت توسط اساتید در اراک

( 110) عنوان: بررسی ماهیت نظریه ساخت گرایی

(111) عنوان: بررسی تأثیر روشهای تدریس اکتشافی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه علوم انسانی اراک از دید اساتید.

(112)عنوان: بررسی علل عدم تمایل اساتید اراک به استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس

(113) عنوان: بررسی دیدگاههای دانشجویان در رابطه با شیوه های تدریس معلم مداری و دانشجو مداری در اراک

(114) عنوان: بررسی میزان اثربخشی کتاب هدیه های آسمان بر افزایش یادگیری دانش آموزان دختر – پسر پایه سوم ابت از دیدگاه معلمان ناحیه 2 شهر اراک در سال تحصیلی 83-82

(115)عنوان: ارزشی اثربخشی برنامه همیاری در یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمین مجری ناحیه 1 اراک در سال تحصیلی 83-1382

(116) عنوان: آموزش اتصالات خط نستعلیق

( 117)عنوان: آموزش با روش پودمانی و نمونه ای از این روش در زمینه ارزشی

(118) عنوان: بررسی محتوای کتاب علوم دوم راهنمایی با تکیه بر تصاویر.

(119) عنوان: بررسی مسائل و مشکلات موجود در برنامه های درسی رشته

(120 )عنوان: بررسی نقش مجازی در آموزش از راه دور

(121) عنوان: بررسی تطبیقی کاربرد تکنولوژی آموزش در دوره متوسطه نظام های آموزشی ایران و ژاپن

(122)عنوان: نقش بازیهای آموزشی در یادگیری ک ن

(123) عنوان: ایجاد مرکز فراگیری در مدرسه ایثارگران اراک

(124) عنوان: بررسی تأثیر تربیت بدنی (ورزش) در تغییر الگویی رفتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه وفس

(125)عنوان: نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ک ن عقب مانده ذهنی

(126) عنوان: آشنایی با رسانه ها در کارگاه تکنولوژی آموزشی کاروزی در مراکز ک ن استثنایی و کم توان (ذهنی) استان مرکزی

(127) عنوان:کاربرد تکنولوژی آموزشی در نظام جدید متوسطه

(128) عنوان: بررسی چگونگی استفاده دبیران مقطع متوسطه نظری شهرستان کوهد شت از وسایل آموزشی در دروس تخصصی علوم تجربی

(129) عنوان: مدرسه محوری در نظام آموزشی

(130) عنوان: مجازی و جایگاه آن در جهان وایران

(131) عنوان: طراحی آموزشی علوم تجربی (پایه چهارم)

(132) عنوان: روان شناسی رشد (2) بلوغ و نوجوانی و اختلافات نوجوانی به زبان آموزش بر نامه ای و پود مانی

(133) عنوان ::نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقا ءکیفی آموزش ابتدائی

(134) عنوان:مقایسه وضعیت خانوادگی دانش آموزان ممتاز و مردودین پسر کلاس پنجم منطقه شازند در سال تحصیلی 74-75

(135) عنوان: آموزش پودمانی با رویکرد پود مانی

(136)عنوان : جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی .

(137 ) عنوان : بررسی روش های آموزشی در گروه علوم تربیتی در اراک

(138) عنوان : مشاهده مستقیم روش های درمان دانش آموزان ناتوان در خواندن

( 139) عنوان : کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران

(140 ) عنوان : راهنمای تدریس درس تاریخ سال اول راهنمایی .

(141 ) عنوان : بررسی جایگاه کامپیوتر آموزشی در اراک .

( 142 ) عنوان : معرفی و تشریح فعالیت های انجمن علمی تکنولوژی آموزشی اراک

(143 ) عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ک ن آمورش آموزش پذیر .

(144 ) عنوان : نقش فناوری اطلاعات ( it) در مدیریت آموزشی .

( 145 ) عنوان : ارزشی رشته کارشناسی تکنولوژی از دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی .

(146) عنوان : بررسی ویژگی های ک ن 3 تا 7 ساله و آموزش و پرورش پیش از دبستان

(147) عنوان : یادگیری اکتشافی و رشد خلاقیت دانش آموزان .

(148 ) عنوان : بررسی نگرش اساتید اراک در مورد کاربرد آموزشی اینترنت و میزان تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان .

(149) عنوان : بررسی مسائل و مشکلات که بر میزان گرایش دانشجویان رشته های علوم انسانی نسبت به تحقیق و پژوهش در اراک موثر می باشند .

(150) عنوان : بررسی جایگاه فناوری اطلاعات itو فناوری اطلاعات و ارتباطات ictدر آموزش و پرورش ایران

(151 )عنوان : بررسی موانع جذب و به کارگیری فارغ حصیلان رشته تکنولوژی آموزشی در مشاغل و حرفه های اجتماعی از دیدگاه فارغ حصیلان اراک

(152 ) عنوان : بررسی نگرش معلمین با سابقه نسبت به تهیه طرح درس

(153 ) عنوان : بررسی میزان کارآیی کتاب های کمک آموزشی مربوط به درس علوم تجربی دوره ابت از دیدگاه معلمان مدارس ابت نواحی 1 و 2 شهرستان اراک

(154 ) عنوان : کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایران .

( 155 ) عنوان : بررسی تطبیقی دروس تحفصی تکنولوژی آموزشی و ارائه پیشنهادی بهینه سازی آن .

( 156 ) عنوان : نقش ictدر آموزش و پرورش ایران .

(157 ) عنوان : بررسی تصاویر کتاب علوم اول راهنمایی ( بخش دنیای زنده ) از دیدگاه معلمان ناحیه یک اراک .

(158 ) عنوان : بررسی نظرات معلمین پایه چهارم ابت شهر گچساران در مورد محتوای کتاب تاریخ چهارم ابت .

(159 ) عنوان : بررسی نوع نگرش معلمین نسبت به کارآمدی تکنولوژی آموزشی در رابطه میزان کاربرد آن با گذراندن دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی از دیدگاه معلمین مقطع راهنمایی منطقه چهارده تهران در سال تحصیلی 78-77 .

(160) عنوان : ictدر آموزش و پرورش .

( 161 ) عنوان : کاربرد کامپیوتر در آموزش .

(162) عنوان : بررسی کاربرد روش یادگیری اکتشافی در تدریس کتاب ریاضی پایه چهارم ابت .

( 163 ) عنوان : تدریس طرز تلفظ کلمات قرآنی با استفاده از نوار صوتی در مقطع راهنمایی سال دوم .

(164 ) عنوان : نقد و بررسی روشهای یادگیری .

(165 ) عنوان : بررسی دلایل عدم مشارکت سوادآموزان زن دوره تکمیلی در امر یادگیری در شهر اراک .

(166 ) عنوان : تحلیل چارچوب درس مقدمات تکنولوژی آموزشی و چگونگی ارتباط محتوای این درس با سایر دروس .

(167) عنوان : بررسی چگونگی کاربرد آموزشی کامپیوتر توسط دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی اراک در سال تحصیلی 84-83 .

(168 ) عنوان : بررسی روشهای ایجاد انگیزه برای مطالعه ی کتب غیردرسی دانشجویان اراک در سال تحصیلی 83-82 .

(169) عنوان : راهنمای تدریس تاریخ پنجم دبستان .

170- عنوان : بررسی تصاویر کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی از دید معلمان شهر اراک

171- عنوان : بررسی میزان دانش وآگاهی معلمان پایه پنجم ابت در زمینه طرح و تهیه سوالات امتحانی و مهارتهای ارزشی در مدرسه ابت دخترانه ی خیبر شهر اراک در سال تحصیلی 82-1381

172- عنوان : بررسی را ارهایی جهت استفاده عملی دانشجویان اراک از کامپیوتر

173- عنوان : مطالعه موردی در زمینه تاثیر استفاده از روش سینا در یادگیری دانش آموز ناتوان در خواندن

174- عنوان : مدیر یار

175- عنوان : بررسی میزان و نحوه کاربرد آموزشی کامپیوتر توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی

176- عنوان : آموزش خوشنویسی مفردات نستعلیق به روش برنامه ای

177- عنوان : چکیده پروژه های تولیدی از سال 1373الی 1377

178- عنوان : بررسی و نقد سر فصل های دروس تولیدی رشته تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 81-1380

179- عنوان : نامه آموزش مفردات نستعلیق

180- عنوان : یادگیری اکتشافی و رشد خلاقیت دانش آموزان

181- عنوان : آموزش خوشنویسی به روش برنامه ای

182- عنوان : بررسی روشها و رسانه های تدریس در مدارس ک ن استثنایی شهرستان اراک

183- عنوان : سیستم آموزش برنامه ای

184- عنوان : تلویزیون در آموزش

185- عنوان : وم تعیین هدفهای رفتاری

186- عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان

187-عنوان : بررسی روشهای نوین آموزشی در تدریس زبان انگلیسی

188- عنوان : آشنایی با کتابخانه و انواع فهرست برگه

189- عنوان : مطالعه موردی

190- عنوان : روانشناسی رشد (1) دوران قبل و هنگام تولد کودک به زبان آموزش برنامه ای

191- عنوان : اسراف و زیان های آن به زبان آموزش برنامه ای ( به همراه نوار صوتی )

مقدمه : در جمع معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت چه بسیارند افرادی که دانش های لازم را در مورد موضوع درس و مفاهیم تدریس دارند ، ولی شیوه استفاده صحیح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمی دانند و یا درموقع تدریس دچار مشکل می شوند . یکی از راههایی که معلمین را در امر تدریس موفق یاری میکند نوشتن طرح درس است . مسلماً یکی از زمینه های لازم برای برخورداری از یک برنامه ریزی سیستماتیک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با این کار تضمینی برای موفقیت خود و همچنین اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهیم مورد نظر در تدریس به دست میآورد . لذا پژوهشگر در این تحقیق سعی نموده است تا تاثیر استفاده از طرح درس را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.

پرسشهای تحقیق :

1ـ آیا معلمین استفاده از طرح درس را به عنوان یک ضرورت در کار آموزش احساس می نمایند ؟

2ـ آیا استفاده از طرح درس در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟

3ـ استفاده از طرح درس تا چه اندازه در انتخاب روش ها ، رسانه ها ، سازماندهی مناسب در آموزش کمک می کند ؟

4ـ نوشتن طرح درس تا چه حد در استفاده بهتر یا زمانبندی منا سب تر برای استفاده از وقت می تواند مفید باشد ؟

روش تحقیق :

روش تحقیق روش تحقیق توصیفی ـ پیما یشی است جامعه آماری این تحقیق را معلمین زن مقطع ابت ناحیه 2 شهرستان اراک تشکیل می دهد و نمونه آماری این تحقیق 40 نفر از این جمعیت می باشد که به طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال بسته و باز می باشد . تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفته است

نتایج تحقیق :

بر اساس تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شده است :

1ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ حدود 75% از افراد برای کلاسهای خود طرح درس تهیه می کنند که اکثر آنها نوشتن طرح درس روزانه را لازم میدانند . 60% از معلمین نوشتن طرح درس را برای تدریس بهتر لازم میدانند . 70% از آنها نوشتن طرح را برای همه مقاطع لازم میدانستند .

2ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ بطور کلی 92% افراد معتقدند که طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است . 75% افراد در بیان اه آموزشی توسط معلم قبل از شروع آموزش را امری ضروری میدانند .

3ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ 60% از معلمین معتقدند که در طرح درس تمام فعالیت هایی که توسط معلم و دانش آموز در خلال آموزش انجام می گیرد ، پیش بینی می شود . مسلماً انتخاب روش ها ، رسا نه ها و سازماندهی هم جزئی از فعالیت های معلم است .

4ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛ 90% معلمین معتقد به زمانبندی که در طراحی آموزش انجام می گیرد هستند و معتقدند که این زمان بندی دارای فواید زیر می باشد :

معلمین از قبل می توانند از فرصتها مناسب تر استفاده نمایند، از به هدر رفتن وقت ، و بحثهای بیهوده غیر درسی جلوگیری میکند .

2.عنوان :راهنمای تدریس اجتماعی ( دوم راهنمایی )

پژوهشگر:حمدا...کریمیخشاب، راهنما:سرکارخانمذوالقرنین،سال اجرا:78

مقدمه :

نظامهای آموزشی امروز مبتنی بر تکنولوژی تدریس است. به این سبب معّلمدر این ن?

مشاهده متن کامل ...

آهنگ محسن چاوشی به نام دیگه دوستم نداره
درخواست حذف اطلاعات
آهنگ جدید و بسیار زیبای محسن چاوشی به نام دیگه دوستم نداره

new song by mohsen chavoshi called dige doostam nadare

ترانه : حسین صفا ، آهنگ و تنظیم : محسن چاوشی

lyrics : hossein safa , & arran ent : mohsen chavoshi

dige doostam nadare , mohsen chavoshi , mohsen chavoshi - dige doostam nadare , آ ین آهنگ محسن چاوشی , آهنگ جدید ایرانی , آهنگ جدید محسن چاوشی , آهنگ جدید محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , آهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , آهنگ پیشواز محسن چاوشی به نام دیگه دوستم نداره , اهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , ت ت آهنگ های محسن چاوشی , ت ت اهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , ت ت و متن آهنگ محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , جدیدترین آهنگ محسن چاوشی , آلبوم جدید محسن چاوشی , آهنگ , آهنگ جدید محسن چاوشی , آهنگ جدید محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , آهنگ جدید , آهنگ جدید دیگه دوستم نداره از محسن چاوشی , آهنگ جدید دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , آهنگ جدید محسن چاوشی , آهنگ جدید محسن چاوشی به نام دیگه دوستم نداره , آهنگ جدید محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , آهنگ دیگه دوستم نداره از محسن چاوشی , آهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , آهنگ دیگه دوستم ندارهه محسن چاوشی , آهنگ محسن چاوشی , آهنگ محسن چاوشی به نام دیگه دوستم نداره , آهنگ محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , آهنگ های محسن چاوشی , اهنگ جدید دیگه دوستم نداره از محسن چاوشی , اهنگ جدید محسن چاوشی , اهنگ جدید محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , اهنگ دیگه دوستم نداره , اهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , اهنگ محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , تمام آهنگ های محسن چاوشی , تمامی اهنگ های محسن چاوشی , جدیدترین آهنگ محسن چاوشی , دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , فول آرشیو محسن چاوشی , فول آلبوم محسن چاوشی , موزیک ویدئو محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , همه ی آهنگ های محسن چاوشی , دیگه دوستم نداره , دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , متن آهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , محسن چاوشی , محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , موزیک جدید محسن چاوشی دیگه دوستم نداره , کد راینواز آهنگ دیگه دوستم نداره محسن چاوشی , کد پیشواز آهنگ دیگه دوستم نداره از محسن چاوشی , کد پیشواز آهنگ های محسن چاوشی

ترانه : حسین صفا ، آهنگ و تنظیم : محسن چاوشی

lyrics : hossein safa , & arran ent : mohsen chavoshiمشاهده متن کامل ...
آخه به تو چه که می خواد چکار کنه
درخواست حذف اطلاعات
یه نفر خوابش میاد و واسه ی خواب جا نداره

یه نفر یه لقمه نون برای فردا نداره

یه نفر می شینه و اسکناساشو می شمره

می خواد امتحان کنه که تا داره یا نداره

یه نفر از بس بزرگه خونشون گم می شه توش

اون یکی اتاقشون واسه همه جا نداره

بابا می خواد واسه دخترش عروسک ب ه

انتخابم می کنه ، پولشو اما نداره

یکی دفترش پر از نقاشی و خط خطیه

اون یکی مداد برای آب و بابا نداره

یکی ویلای کنار دریاشون قصره ولی

اون یکی حتی تو فکرش آب دریا نداره

یه نفر تولدش مهمونیه ، همه میان

یکی تقویم واسه خط زدن روزا رو نداره

یه نفر می ارزه امضاش به هزار تا عالمی

یکی بعد عمری رنج و زحمت امضا نداره

تو کلاس صحبت چیزی می شه که همه دارن

یکی می پرسه آخه چرا مال ما نداره

یکی دوس داره که کارتون ببینه اما کجا

یکی انقد دیده که میل تماشا نداره

یکی جای بازی کلاس شنا می ره

یکی چیزی واسه نقاشی ابرا نداره

یکی پول نداره تا دو روز به شهرشون بره

یکی طاقت واسه ی صدور ویزا نداره

یکی فکر آ ین رژیمای غذاییه

یکی از بس که نخورده شب و روز نا نداره

یکی از بس شومینه گرمه می افته از نفس

یکی هم برای گرمای دساش ها نداره

دخترک می گه خدا چرا ما …. مادرش می گه

عوضش دخترکم ، او خونه لیلا نداره

یه نفر تمام روزاش پر رنج و سختیه

هیچ روزیش فرقی با روزای مبادا نداره

یکی آزمایش نوشتن واسش ، اما نمی ره

می گه ای ما آزمایشگا نداره

بچه ای که تو چراغ قرمزا می فروشه گل و

مگه درس و مشق و شور و شوق و رؤیا نداره

یه نفر تمام روزا و شباش طولانیه

پس دیگه نیازی به شبای یلدا نداره

یاد اون حقیقت کلاس اول افتادم

دارا خیلی چیزا داره ولی سارا نداره

راستی اسمو واسه لمس بهتر قصه می گم

ملیکا چه چیزایی داره که رعنا نداره ؟

بعضی قلبا ولی دنیایی واسه خودش داره

یه چیزایی داره توش که توی دنیا نداره

همیشه تو دنیا کلی فرق بین آدما

این یه قانون شده و دیروز و حالا نداره

خدا به هر آسی هر چیزی دلش می خواد بده

همه چی دست اونه ، ربطی به شعرا نداره

آدما از یه جا اومدن ، همه می رن یه جا

اون جا فرقی میون فقیر و دارا ندارهمشاهده متن کامل ...
لیلی هستم،یک بدبخت!
درخواست حذف اطلاعات
مثلا چند وقت است ک دارم سعی میکنم خودم را درست در لابلای روزمرگی های زندگی جوری گم کنم ک نفهمم اوضاع چگونه است و ب قول ان کرم مهاجر ما مارها داریم کجا میریم!

مثلا چند وقت است میخواهم تحت هر گونه شرایطی لبخند بزنم و کاری ب کار ادم ها نداشته باشم و یک گوربابای دنیا و ادم هاش ب همه بگویم و بگردم دنبال هدفی و خودم را سفت بهش بچسبانم و بروم دقیقا نوک ان قله ی هدف بایستم و دوباره لبخند بزنم!

مثلا چند وقت است دارم سعی میکنم در برابر هر انرژی منفی ای مقاومت کنم و نشنیده بگیرمش و اگر دعوا شد قد همان یارو باهاش رفتار کنم و هرچه گفت را ب خودش برگردانم!

مثلا چند وقت است میخاهم همه چیز را پاک کنم و ب شرایط العان سلام کنم و ویندوز جدیدی روی خودم نصب کنم و با تمام قوا ب زندگی ادامه دهم!

همه ی ان بالایی ها یک مثلا گنده کنارشان بود!!!

اما من!

اوضاع انگونه ک میخواهم نیست!چیزهایی میشنوم ک دوستشان ندارم!از انی ک دوستشان داشتم!و همین ازارم میدهد!

کارهایی میکنم که ازین فکرها رهایی یابم اما این فکرها مثل موریانه های وحشی گرسنه دارند من را میخورند!

نمیدانم این مسائل ربطی ب های یک در میون من دارد یا نه!نمیدانم این سست عنصری و تنبلی ام ریشه اش کجاست! اما میدانم امروز!همین نیم ساعت پیش من کم اوردم!چشمام رو درشت و دماغمو کشیدم بالا ک گریه ام نگیره!اما زرشک!ادمی ک کم بیاره کم اورده!کاریش نمیشه کرد!رفتم بالشتم را بغل ۳قطره اشک ریختم (دیگه چشم هام یاری نکرد!نامردا وسط کار قطع همکاری !)و بعد ب این موضوع فکر !(البته این فکر حدودا یک ماه است ک در بین سلول های مغزی من جولان میدهد!!!)داشتم فکرم را میگفتم!

چقدر ما ادم های بدبختی هستیم!ک درعین اینکه ممکنه۵۰نفر دور و برمون باشن و ۱۰۰ تا ادم تو فضای مجازی داشته باشیم و۴۰۰تا شماره تو فرند های گوشی مون و ۵۰۰تا اشنا وغریبه رو هرروز بیبینیم و باهاشون حرف بزنیم! اما یکی رو نداریم ک ما رو از تنهایی دربیاره!!!حتا یکی!حداقل من نه با دور و بری هام راحتم نه با خانواده م!نه اینکه از اول اینجوری باشم ها!!!نـــــــــه بابا! منم اولش شاد و شنگول بودم!اما الان با رفتارهای بقیه ب اون نتیجه رسیدم!!!ک ب هیشکی نباید اعتماد کرد!

ما انسان های بدبختی هستیم! ک بعضا ب چیزهای مس ه بلند بلند میخندیم و اشک هایمان روی بالشتمان میچکد!

ما انسان های بدبختی هستیم!ک تنهایی مان را دوست داریم!

ما انسان های بدبختی هستیم ک بعضی اوقات غصه انچنان مان را میگیرد ک خودمان هم نمیدانیم چ مرگمان است!

ما انسان های بدبختی هستیم ک نمیفهمیم چ مرگمان است!

ما انسان های بدبختی هستیم ک در این برهه از زمان داریم زندگی میکنیم ک نه جهان اولی هایش و نه جهان سومی هایش نمیدانیم چرا چه مرگمان است و برای خوب شدنش باید چه کنیم!

اهاااااااااااای همه ی انسان هایی ک مثل من بدبخت هستید! سلام !

ما درد مشترک داریم! لطفا اگر یکی تان فهمید باید چ کنیم (من ب مسکن هم راضی ام!)سریعا بگوید!شاید شد چند نفر را نجات داد!

و حالا!بیایید با هم لبخند بزنیم و برویم دنبال روزمرگی ها!ما فقط یه کم بدبختیم!چیز مهمی نیست!مشاهده متن کامل ...
یه دل دارم
درخواست حذف اطلاعات
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
یه دل دارم خدا داره زمین داره هوا داره
یه دل دارم نگین داره هوا داره زمین داره
یه دل دارم ترک داره ترس یقین و شک داره
یه دل دارم وفا داره یه طاقی از طلا داره
تو بهترین جاش یه دونه قصرو یه پادشاه داره
یه دل دارم غصه داره قفلای سر بسته داره
از اونا که میان میرن یه عالمه قصه داره
یه دل دارم خیال داره عین پرنده بال داره
زخمیه اما زخماشم تماشا داره فال داره
یه دل دارم درد داره زمستون سرد داره
رنگ بهار رو ندیده خزونای زرد داره
یه دل دارم شیشه داره تبر داره تیشه داره
تو قصه های شیرینش شیرین داره فرهاد داره
یه دل دارم بارون داره لیلی داره مجنون داره
یه دل دارم جنون داره سرخی رنگ خون داره
عاشقه و خودش می گه هر چی دارم از اون دارم
یه دل دارم دونه داره لاله داره پونه داره
طفلکی فهمیده که یه صاحب دیوونه داره
یه دل دارم سفر داره خنده براش ضرر داره
گوش ندادن به طپشش خیلی جاها خطر داره
یه دل دارم پری داره ونوس و مشتری داره
زیر پا های اسم اون فرشای مرمری داره
یه دل دارم رقیب داره فراز داره نشیب داره
با اینکه آدم نشده کلی درخت سیب داره
یه دل دارم ماه داره بیراهه راه داره
اندازه ابرای سرد دردسر آه داره
یه دل دارم آتیش داره تو ابرا قوم خویش داره
یه دل داره فقط دله قایق عشقش تو گله


مشاهده متن کامل ...
تعریفی به مثل تعریف هژار از طلبه
درخواست حذف اطلاعات

روشن شی بسم الله الرحمن الرحیم این مقاله ی پرفراز و نشیب و جذاب و به نوعی زننده و در قالب واقعیتی محض و بیدار کننده رو تقدیم می کنم به عموم بالاخص دوستان جوان و استحمار نشده ها این واقعیتی بود که هم هژار در کتاب چشتی مجیور ان واقعیتی رو که من به یک شیوه ی دیگر حرف زده ام حرف زده است هم این واقیعت در دل های تمام دوستان بود و هر روز از این گونه رفتار ها و استحمارها باهم بحث می د فقط کاری که من فقط ان راز های مخفی شده در دلها رو به رشته ی تحریر در اوردم یعنی مرتکب هیچ جرمی نشده ام و هتکی رو نکرده ام و می خواهم ما به شیوه ای پا در این مکان مقدس بگذاریم که الحق و انصاف به درجه ای از رسیدن و فهمیدن رسیده باشیم و انسانهایی رو به این مکان مقدس جذب کنیم که الحق و انصاف به درجه ای از درک وفهم رسیده باشند و نگویم که چون ت – ت ما نیست ما در این خصوص هیچ راه دیگری رو نداریم من هم میگم هر ادمی هر جور فکر هر جور قیافه ای بیار به مکتب فقط جا پر کنی یا عالم است اج کنی مگه ادم باشعور و فهمیده اوردن به این مکتب چه ربطی به فشار ت و تنگی امکانات داره چون دفع ضرر بهتر است از جلب منفعت این جوری . در ضمن دوستان این مقاله از هر گونه نقد حقی بر خوردار است . تعریفی که از طلبه از زبان گویای هژار شد تعریفی بود که سخت بنیان طلبه را در جامعه ی کنونی یا بگم د ده ی کنونی به زیر نقطه ی سوال می کشد و این سوال پیش می اید طلبه چه جور و چه طور و در چه سنی در چه وضعیتی و با چه دی و قیافیه ای و با چه دک .پوزی و با چه رفتاری و اخلاقی و با چه تحریکی و با چه نگرشی و چه لباسی و با اشتیاقی و با چه اینده ای و با ضمانتی و با چه سوادی وبا چه مدرکی و با چه حزبی و با چه و چه ...... می خواهد پا در حجره و مکتب خانه ای بگذارد که می خواهد با پا نهادن به این مکان به کجا برود چه چیزی رو ثابت کند به کی ثابت کند یا اصلا خود رو قانع کرده یا تحریکش کرده اند اصلا چرا باید به این مکان وارد شود چرا باید با این دک و پوز وارد حوزه شود اصلا مدرک مهمه یا مثل ان استخدامی که می خواهد درشرکتی استخدام شود ازش می پرسند نیستی گذشته ی خوبی داری بابا ت پول داره اصل و نسب داری پارتی داری طلبه هم باید گذشته ی خوبی داشته باشد اصل و نسب داشته باشد یا پارتی داشته باشد نه بابا مهم نیست این مشخصات اصلا به قیافیه ی طلبه نمی خوره اصلا برامون مهم نیست که طلبه گذشته داره یا نداره یا اگر داشته خوب بوده یا بد بوده یا اصلا پارتی داره یا نداره اصل و نسب هم مهم نیست ببینید دوستان شرایط ثبت نام چیه براتون میگم اما سعی کنید با یک دید و نگرشی دور انیش به قضیه نگاه کنید براتون میگم اما تعجب نکنید چون این مشخصات مورد تایید ملاه ها است بیچاره سنش 10 الی 12 الی 14 ساله است هنوز هم ادب نداره رفتار نداره قیافه نداره مدرک نداره تا حالا هم نخواسته یاد بگیره مدرکش 5 ابت یا سیکل است اگر هم می خواست درس بخونه ملا روستا بهش میگه اقای فلانی چیه می خواهی درس بخونی برو لااقل درس طلبگی بخون که خدا ازت راضی بشه و پیشش شرمنده نشی به این میگن استبداد دینی خوب بفهمید کاری به استبداد و اقتصادی نداشته باشید بابا دارند با این طریق استبداد دینی براتون میذارند نذارید نه بابا مهم نیست این ها عالمند می دونند چی خوبه و چی بده هی چی بدند خوره ما حتما مصلحت توشه داشتیم می گفتم این ادم با این شرایط می خواد وارد چی مرحله ای بشه من براتون میگم داره وارد مرحله ای از زندگی در عالم بودن میکنه و می خواد به مردم بفهماند ادب - مروت- اخلاق - رفتار - شخصیت مدرک داشته باشید با برادر دینی خود اگر از 3 روز زیادتر حرف نزنید از کاهش ایمان خود بترسید حالا به این جوان مدک دیبلم گرفته نگاه کنید بر ع پنچم ابت هم قیافه داره اخلاق داره رفتار داره مدرک داره مروت داره بینش داره فهم داره شعور داره احترام حالیشه اما باز هم می خوره به تور ملای روستا بینوا 2 الی 3 بار امده مسجد بخونه قران بفهمه ملا از اون سر مسجد پیداش میشه . میگه جوانی به این خوشکلی به این سوادی با این ادب و رفتار و با این مدرک می خواهی یه کار ی که هم خدا و خلق خدا ازت راضی بشند بیچاره نمی دونه داره تحریکش می کنه یا به اصطلاح خودمان داره مخش رو می زنه اشکالی نداره ملا می دونه چی بده و چی خوبه به نظر شما این جوان تازه به دوران رسیده و با عدم شناختش از حوزه و کتاب و شرایط درونی و بیرونی چی میدونه دیگر تموم میشه جوان افتاد به تور ملا دیگر این جوان اگر بخواد نمی تونه درس مدرسه بخونه چون مخش یا به اصطلاح استحمار شده و نیروی جاذبه بدون معتلی جوان رو می بره به به طرف ملا همون قطب منفی . با این جذب جالب ملا راحت براش شرایط تعیین میکنه میگه بابا اگه تو بشی طلبه در عرض 3 الی 4 سال تموم می کنی ادب یاد می گیری ذ شخصیت پیدا می کنی برای خودت یه چیزی میشی با سواد میشی ات همه با جماعت خونده می شند روزه سنت می تونی بگیری مردم بهت احترام میذارند همیشه صف مقدمی بابا اصلا علم یه فریضه است پس برو انجامش بده تا خدا دو ازت راضی بشند جوان بیچاره بی تابانه میگه ملا که بریم چه جور بریم با چه قیافیه ای با چه دک و پوزی بریم ملا میگه هیچی لازم نیست فقط برو لباس کردی با یه شال بند دراز که به دور کمر می بندند ب در ضمن یادت نره یه ه سیاه ب چون این ه یکی از شرایط به سزای ورود به طلبگی است چون یکی از فلسفه اش اینه که بعد از می بینی که سر پر موت گچل میشه و برای خوندن مشغله ی زیادی برات پیدا نمی کنی دوستان می خواهم نوعی از استحماری رو از زبان گویای علی شریعتی براتون تعریف م . -متد استحمار گری - یکی استحمار مستقیم دیگری غیر مستقیم . مستقیم یعنی وادار اذهان به جه یا منحرف انها یعنی ذهن ها را به جهل و گمراهی و انحراف کشاندن و اما غیر مستقیمش یعنی اغفال ذهن ها از حق بزرگ و فوری و حیاتی به وسیله پرداختن ذهن ها به یک حق یا چند حق کوچک و غیر حیاتی و غیر فوری . مثال . فرض کنیم بچه ای گریه می کند و می خواهم طوری سرش را بند کنم که به تدریج املاکش رو به نام خودم منتقل کنم و او نفهمد این هدفم است خوب به تیپش نگاه می کنم هر عاملی که او را از این رندی و از این حلقه ای که می خواهم سرش بزنم غافل کند ان عامل عامل استحمار گری است بستگی به تیپش دارد می بینم که خیلی سر چنگ و غیره است می گویم برو ورزش کن که برای سلامتی مزاجت خوبی است او سرش گرم می شود به مسابقات و مظهر روح جوانی این چیز ها رو در المپیک می گفتند و ما نمی فهمیدیم که چیز عجیب و غریبی بود پیغمبر زمان است . میبینم اصلا اهل این کار نیست بلکه تیپ انتلکتوءل است متفکر است می گوییم اقا برو دنبال تحصیل اصلا برو امریکا هر چی کم و ری داشته باشی به تو می دهم واقعا هم ماهی 3الی 4 هزار یا بیشتر بر اش می فرستم تا شود اما این ها همش کلاهه تا میراثش از بین برود این استحمار است اون متوجه نیست اگه دیدم اهل یه تیپ احساساتی است میگم هر جا دلت خواست برو .برو کربلا اصلا از تو حرم بیرون نیا هر چی دلت می خواد بهت می دم تا بری بهشت و واقعا هم می دم چرا ؟ برای اینکه سرش رو گرم کنم و یواشکی کارم رو م می بینم که همه ی این ها وسیله استحمار است هر ی را استحمار کنند هر نسبت به هر چیزی کشش داشته دنبال همه کار می فرستنش و بلا ه هر سرش به یک جا بنده انچه که مارا به عنوان یک تقدیر افل کند این متد است .. ا کلام شریعتی - شروع شد ان نوجوان پنچم ابت با اون جوان مدرک دیبلم گرفته وارد مدرسه و حجره می شوند در یک لباس هستند در قیافه هستند در یک مدرسه هستند در یک اتاق هستند بابا اصلا تو یک سطح هستند جوان پنچم ابت که ادب نداشته مدرک نداشته قیافه نداشته سواد نداشته میشه طلبه سهله ادب یادش نمی گیره سواد یاد نمی گیره به معنای اصلی اصلا بدتر میشه اما دروغ نگفته باشم قیافه . تیپ جالبی پیدا می کنند با این لباس و ه حالا بیا به اون جوان مدرک گرفته درس خونده ادب داشته رفتار داشته شخصیت داشته خانواده داشته هزار ادا داشته وقتی میشه طلبه بینوا چی میشه چه عواقب نافرجامی د یشش است چقدر سخت گفتنشش ادب یادش می ره شخصیت فراموش میشه مدرک گم میشه لباس کهنه میشه فکر قدیمی میشه همون ارتجاعی میشه سواد صفر میشه اما دروغ نگفته باشم مثل اون نوجوان پنچم ابت قیافه و تیپ جالبی پیدا می کنند با اون لباس و ه . به این میگند استحمار شخصیت ومدرک و ادب . بیدار شوید دارند گومتون می کنند میکنند فراموشتون میکنند تون می کنند نه بابا ملا کارش رو بلده به این میگند روح گرایی و برادر با برادر خود در یک لباس در یک تیپ و مدرک همه باید به یک سطح از جامعه برسند بعدش دوتا ایه و حدیث بارت میکنه جوابت رو می ده و میگه برو پی کارت من ملایم یا تو . شروع شد استحمار عمر و زمان رو ببینید ان جوا تحصیل کرده مدرک گرفته با ان نوجوان مدرک پنجم ابت می رند روی درس – می خواد در مورد درس کتاب عوامل از ظرف مجاز و ترکیب و غیره .. حرف بزنه مغز نوجوان پنجم ابت هنگ می کنه یا به اصطلاح خودمون گیر پاچ می کنه اشتباه از اون نیست بیچاره از کجا بدونه ظرف مجاز چیه اگه بهش می گقتی چطور وضع حمل می کنه زود بدون معتلی جوابت رو می داد نا سلامتی مدرک چرانی داره حالا جوان مدرک دیبلم گرفته رو ببینید میگه ملا من این مباحث رو تو مدرسه خ.ندم لازم نیسن این قدر هم توضیح بدین چون ما تو مدرسه حداقل 5 الی6 کتاب عربی خوندیم همینه کمی توضیح بدین کافی است ر است میگه این مدرک ادبیات داره و دیگری مدرک چرانی کجا این هر دو با هم جمع می شوند ع العمل ملا رو ببینید نه بابا این طور که شما می گید نیست تو داری توهین می کنی به ساحت مقدی طلبه . طلابه یه موجود خ است این حدیث پشت جلد عوامل جرجانی که یه کتاب نحوی است میگه ملایکه پرهایشون رو می زارند زیر پای طلبه . تو چطور داری توهین میکنی منم بهش میگم ملا صداتو بلند نکن به خودت شست نگیر برو تحقیق کن و هر طلبه ای که دلت می خواهد مصاحبه کن و ازش بپرس بگو از ناهنجاریها بد خلقی ها بد رفتاریها بی احترامی ها تعصبی ها .باز هم نمی تونی قانعش کنی بلکه اون قانعت میکنه چون باز هم برات یک و دوتا حدیث بارت میکنه یه همون به اصطلاح خودمون ت می کنه و تو دیبلم گرفته حق اعتراض نداری بس سوز و بساز . حالا خورد و خوراک خوردن طلبه رو ببین این چه غذای است درست کرده سگ هم این غذا رو نمی خوره این چه برنامه ای این جوری نمیشه سره یه غذا این قد سره هم دعوا و مرافه می کنند که چرا غذا اصلا نپختی بی ادب بی خانواده بی اخلاق این همون اخلاقی است که ملا اولش ازش دم می زد ئ هیچ اشکالی نداره این اولشه درست میشه در مورد مسائل اعتقادی نگو و نپرس نگاه میکنی طلبه تازه چند ماه نیست شده طلبه داره در مورد مسئل کفر و استغاثه از مرده این و اون رو کافر می کنه و این گونه مسائل چنان براش جذابند که راضی است شب روز از این گونه مز فات حرف بزنه با این اخلاقش به علما به شخصیت ها به ابروها حمله ی زبانی و فیزیکی میکنه در حالی که این حرف رو باید زمانی رو که شرح عقاید می خونه بزنه نه اعلان که تازه از گهواره امده بیرون . چه میشی کرد این جوری بزرگ شده این جوری استحمار شده .چند سالی می گذره جوان مدرک گرفته با تمام مشخصات تبدیل میشه به نوجوان مدرک پنجم ابت با تمام مشخصات . و شخص مدرک پنجم ابت هم می شود به ظاهر جوان مدرک دیبلم گرفته به این میگند پیشرفت ترقی به این به ظاهر میگند ایدءولوژی به این میگن دی یک ایدئولوژی به این میگند یکی فدای دیگری . بعد از گذر چند سال هنوز نه ان نوجوان از خواندنش می فهمه چون نفهمیده امده بود مدرسه یا حجره و جوان دیبلم گرفته هم چون با اون هم درس بوده او نیز نافهمیده می شه به قول غزالی اگر انسان از کنار انسان نافهمیده گذر کند حتما نفهمیش در ان شخص گذر کننده تاثیر می گذارد چا برسد چند سالی با ان شخص گذرکننده نشست و بر خواست داشته باشد بر ای درک صحیح این مطلب برو کتاب چشتی مجور هژار فصل ناو فقی رو برو بخون بعد متوجه ی حرف های مز ف من میشی که ایا مز فند یا واقعیتی درد ناک . خلاصه پس از هم درس شدن این دو طلبه که حدود سه سال طول میکشه شخص دیبلم گرفته از خو که ملا برایش دیده بود بیدار میشه و درسش را ازدرس نوجوان جدا میکنه اما کی بعد سه سال و بعد از سه سال این تازه می خواد شروع به خواندن ه اصلا قابل تصور نیست بعد از سه سال ا چرا. بخاطر استحمار ملا . این شروع بعد از سه سال برای اکثر طلبه ها به وجود میاد چون استحمار میشند بدون شناخت میشوند طلبه اشکالی نداره این کبوتری است که بر بام خانه ی هر طلبه ای می نشین .ملا قبلش باید چند ماهی با این شخص که می خواد استحمارش کنه باید گفت و گو می کرد نصیحتش می کرد اداب رفتن امدن خوردن خو دن خواندن رفتار کرن با بزگتر چه در سن چه در خواندن ارزش علم هدف بدبختی جامعه نفهمی جامعه و هزاران چیز دیگر رو به این جوان باید یاد میداد اما بر خلاف امد اولین استحمار بدی که مرتکب شد استحمار لباس بود در حق این جوان کرد وبا خوش تیپ بودن در این لباس و ه سفید بستن استحمارش کرد ش کرد. این هم استحمار عمر زمان . < یه دوستی ما داشتیم هنوز هم داره درس می خونه سه سال از خوندنش نگذشته بود که یه روز سیم های معزش اتصالی کرد و داشت بد و بیرا می گفت . میگفت بابا من نمی شدم طلبه ملا مخم رو زد من بیچاره هیچی از خوندن و ادب و شرایط غیره رو نمی دونستم حالا به هوش امدم می خوام نخونم اما بابام نمی زاره چون اون خیلی علاقه داره من درس بخونم به این خاطر تو برو باهاش حرف بزن و راضیش کن و بهش بگو من هر کاری غیر از طلبگی از من بخواهید من انجام میدهم می چرانم چوپان میشم فقط نگو درس طلبگی بخون چون هنگ دست خودم نیست یه جور هایی قفل منم که هیچ راهی نداشتم و فقط دلداریش می دادم و بهش می گفتم اب که از سر گذشت از ته هم گذشته از شیطون پیاده شو بابا ناراحته سکته می کنه ومیمیره و م بعدش خودت رو عذاب می دی خلاصه من هم امدم به یکی از ها یه زنگی زدم و ماجرا رو براش تعریف و بهش گفتم شما می توانید در عوض دوست من به پدرش بگید این پسر شما نمی تونه در س بخونه و می ترسه به پدرش بگه به من گفت اگر اون از خدا نترسه چه طور از پدرش می ترسه بهش بگو من نمی تونم و ادم بشه خلاصه بعد از چند روز اقا از هنگ امد بیرون نه به این منظور که ادم شد درس بخونی بلکه از روی اجبار باید درس بخونه و از روی اجبار باید راهی رو بره که اصلا علاقه به رفتنش نداره . اما اشکالی نداره به این هم میگن یه جور ملا شدن .در ضمن اگر ی وارد رشته ی خواندن در حجره شد اگر فرداش بخواهد درس نخونه تمام اهل خانه و فامیل پدرش رو در میارن و بهش میگن لات بی عرضه . در حالی که این از نفهمیشون است چون این طور استحمارش ند >می خواهی چکار کنی پریشانی اشفته ای افسوس می خوری بخواهی ترک کنی میگی همه می فهمند من شدم طلبه .ابروم میره می ترسی چون افتادن دنبال گذشته مثل افتادن دنبال باده پس افسوس نخور مجبوری بقیه عمرت رو به اجبار بخونی چقدر سخته . جالب مطلب ایجاست که خانواده هم از اون طرف فشار میارند که چی شد ان خو که ملا برات دیده بود چی شد چند سال مونده تمام بشه تا برای پسر عالمم در یک روزهم اجازه نامه بگیرم هم زن . جوان ناکام رو ببینید انتظار دارید چی به خوانواده اش بگوید . بگوید این چند سال رو خواب تشریف داشتم یا نه . معلومه یکی از این طرف و یکی از اون طرف یه حرف هایی می پرانند و می گویند بابا من با اون بی سوادی خودم سه ساله تموم کرده بودم اشکالی نداره این حرفها پیش میاد لااقل نزار بقیه اش از دستت نره ا نمی دونم شما می دونید که شناخت عوام یعنی مردم عادی که هم و روزه و زکات حالیشون است از شخصی به نام طلبه و عنوانی به نام عالم چی می فهمند من براتون میگم جوانا میگند این طلبه تو حجره و مدرسه فقط خوش گذرانی و دنبال تیپه قشنگه پیرمرد ها هم میگند طلبه چند سال مونده قران رو ختم ی یا اصلا چند جزء از قران رو خوندی اگر تونسته باشی با صدای خوش یه تیکه از شعر مولودی رو بخونی ملایی و گر کاهی و فقط به درد چراندم می خوری به این هم میگن استحمار ملا شدن . براتون داخل پرانتز واقعیت محضی رو میگم <قرار ما یه مولودی بخاطر تولد اکرم در مسجد برگزار کنیم و ما فامیل های خود دعوت کرده بودیم بعد از این که جشن تموم شد یکی از فامیل ها شعر و یه کتاب مولودی به زبان شکاکی است داشت می خوند همه افرین گفتند من هم داشتن برداری می که همون پیرمرد شعر خوان گفت بابا من خودم یه ملای 12 علمم و به اندازه ی 10 الی 12 ملایی با سوادم بقیه هم گفتند الحق و انصاف راست میگه بابا شما هم تو حجره پیش ماموستا همین چیزها رو می خونید خلاصه وقتی که جشن تموم شد و همه رفتند من به خوانواده گفتم اون پیرمرد فت چه ادعایی داشت خانواده به من جواب دادند ادعا نبود به خدا خیلی باسواده به اندازی 10 ملا چیز می دونه منم رو استحمار د> این مقاله در مورد تمام جزئییات حرف نزد ولی من ای اندازه رو کافی دانستم مصاحبه 1- از دیدگاه شخصی که تازه وارد عرصه ی طلبگی شده است............................................... ............................- س- علاقه ی شما چه طور شد و دلیلش چه بود .ج- دیدن چهره های معصوم علما س- آشنایی قبلی داشتید. ج بله

س- چگونه.ج- به این خاطر که فرزند ملا بودم

س- الان چه حسی داری .ج- خوب

س- طلاب را در این مدت چه طور دیدی.ج- متوسط

س- از لحاظ عبادات چه طور .ج- خوب

س-از لحاظ مسائل اعتقادی.ج- تازه وارد ها تند و قدیمی ها اگاه

س- مدرک .ج دیبلم

س- به نظر شما چه جور اشخاصی رو جذب خواندن کنیم .ج- دارای مدرک دیبلم یا حداقل سیکل

س- برحسب شناخت شما از ملاها چند درصد از 100 درصد می توانند در حوزوی تدریس کنند.ج-30درصد

س- هدفت چیه.ج- باسواد شو

س- طلبه های این عصر یا عصر گذشته تاثیر به سزایی در تولید علم داشتند .ج- عصر گذشته

س- ایا طلبه های این عصر یا گذشته از لحاظ اخلاقی بد بودند .ج- این عصر

2- مصاحبه دوم از شخصی که حدود چهار سالی است که وارد این عرصه شده است...........................................................................................

س- چه چیزی باعث شد شما وارد عرصه ی خواندن بشوید .ج- علاقه به خواندن دروس

س-قبلا چه کت رو در مورد دروس حوزوی خونده بودید.ج- فقه اسان و ختم قران

س- با قشر طلبه قبلا اشنا بودید.ج-نخیر

س- چرا شما تصمیم به خوندن کردید .ج-چون منطقه محروم بود

س –طلاب رو در مکتب خانه از لحاظ نظم و اخلاق چه طور دیدی.ج- خیلی بد

س-اکثر طلاب مدرکشون چی بود .ج- 30درصد پنجم ابت 20 درصد دیبلم 50 درصد سیکل

س- طلبه های این عصر یا عصر گذشته تاثیر به سزایی در تولید علم داشتند .ج- عصر گذشته

س-از لحاظ مسائل اعتقادی.ج- تازه وارد ها تند و قدیمی ها اگاه

نوشته شده .....................................................مشاهده متن کامل ...
راهنمای سفر به تایلند
درخواست حذف اطلاعات

thailand-historical-house

سفر به تایلند

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

سلام به همه دوستان و عاشقان به سفر

خیلی پیش اومده که دوستان بهم زنگ میزنن و برای سفر به تایلند راهنمایی میخوان . از اونجایی که یک راهنمایی خوب میتونه از نظر صرفه جویی در هزینه و وقت تاثیرات شگرفی داشته باشه و با توجه به اطلاعات خوبی که از این کشوردارم تصمیم گرفتم این وبلاگ را درست کنم تا هم اطلاعات خودم را برای دوستان بازگو کنم و هم به سوالات احتمالی شما پاسخ مناسب بدم .

اما ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسه :

۱ – نوع بینش انسانهای مختلف به زندگی و محیط پیرامون مختلفه . من سعی میکنم در این نوشتن مطالب ایده خودم را نیز در مورد اون موضوع بیان کنم . اما قضاوت به عهده شماست . ممکنه چیزی که برای من لذت بخشه ، برای یک نفر دیگه عذاب آور باشه . پس بیاید به نظرات همدیگه احترام بگذاریم .

۲ – نوشته های من به معنی توصیه به انجام این سفر نیست . من فرض را بر این گذاشتم که شما تصمیم دارید به تایلند سفر کنید . اما اطلاعات کافی در اختیار ندارید . بنابراین تصمیم به سفر با شماست .

۳ – از دوستانی که اطلاعات کاملتری دارند خواهش دارم که اونها هم کمک کنن و نظر بدن .

۴ – امیدوارم با درست این وبلاگ کمک کوچکی به دوستانی که قصد انجام این سفر را دارن کرده باشم .

و اما . . .
حقیقت اینه که من این وبلاگ را برای اولین بار در سال ۹۲ منتشر و اخیرا ویرایش شده و امیدورام بازم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره . هدفم فقط اطلاع رسانی هست و خوشحال میشم نظرات شما سروران عزیزم را بخونم . هر مطلبی که فکر می کنید برای خوانندگان این وبلاگ مفید هست و ممکنه بنده از قلم انداخته باشم را برای من ایمیل کنید تا به مطالب اضافه کنم . پیشنهاد و انتقادات شما را از جان دل پذیرا هستم .

نکته مهم در نحوه نگارش مطالب این وبلاگ در نظر گرفتن این موضوع هست که من تحقیق درباره کشور تایلند و فرهنگ و رسوم و غذا و . . . را به خود شما خواننده عزیز این وبلاگ واگذار میکنم و البته به دوستان دیگری که زحمت کشیده و در این باره مطالب گوناگونی نوشتن ضمن اینکه هر جا که لازم باشد توضیحاتی درباره فرهنگ و آداب و رسوم و . . . ارائه خواهم نمود . پیش فرض من این موضوع هست که شما درباره رفتن به کشور تایلند تحقیق لازم را به عمل آوردید و حالا تصمیم گرفتید به این سفر تشریف ببرید . این مطالب شما را راهنمایی میکنه تا سفر خوب و با اطلاعات کاملی به این کشور دوست داشتنی داسته باشید .

چنانچه سوالی براتون پیش اومد مطمئن باشید به سوالات خصوصی شما در اسرع وقت پاسخ میدم . فقط خواهش میکنم که از سوال پرسیدن در قسمت نظرات خودداری کنید و هر سوالی که داشتین از طریق ایمیل برام بفرستید تا ببینم و جواب بدم . براتون آرزوی موفقیت دارم . رامتین [email protected]

تذکر مهم : نرخ برابری بات در این روزها یعنی مهر و آبان ۹۵ حدود ۳۵ بات به ازاء هر دلار و یا هر بات به پول ایران بین ۱۰۵ الی ۱۱۵ تومان است . برای مثال یک ساندویچ بیگ مگ ۲۵۰ باتی (مک دونالد ) با سیب زمینی و نوشابه قیمتی حدود ۲۷ الی ۳۰ هزار تومان دارد .

آنچه در این وبلاگ می خوانید :

۱ – ) ۱۴ نگته مهم قبل از سفر

۲ – ) ۲۰ راهنمایی تاثیر گذار

۳ – ) مدت سفر : چند روز ، کدام شهر

۴ – ) سفر با تور گردشگری یا خارج از تور و انفرادی

۵ – ) هزینه های روزانه سفر به تایلند

۶ – ) معرفی چند هتل خوب در شهر پاتایا

۷ – ) معرفی هتل های شهر بانکوک

۸ – ) دیدنی های پوکت

۹ – ) بهترین تورهای یکروزه پاتایا

۱۰ – ) بهترین تورهای یکروزه بانکوک

۱۱ – ) مراکز ید در بانکوک

۱۴ نکته مهم قبل از سفر :

در برنامه ریزی برای سفر به کشور تایلند کلیات زیر را حتما مد نظر خودتون قرار بدید :

۱ – برای این سفر حداقل ۱۵ روز وقت در نظر بگیرید . (اکثر پکیج های آژانس ها تور ۷ شب و ۸ روز را ارائه میکنند )

۲ – به فکر مسافرت خارج از تور نباشید . (توضیحات در ادامه)

۳ – برای مسافرت خود برنامه ریزی داشته باشید . قصد شما از سفر بسیار مهم است .

– برای دیدن مناطق تاریخی و گردشگری عمومی ، همراهی با کارناوالهای مختلف ، شهر بازی و تفریحات شبانه ، ید و دیدن فروشگاههای مدرن و قدم زدن در محیط شهری مدرن ، شهر بانکوک را برای مسافرت انتخاب کنید .

– برای انجام انواع تفریحات آبی و گشت ها و تفریحات شبانه و ساحل های شلوغ ، شهر پاتایا مقصد خوبی برای شماست .

– برای دیدن طبیعت بکر و رویایی و ریل و استفاده از تورهای روزانه ، غواصی و کایاک سواری ، قایقرانی در امواج وشان و گردش در جنگل سوار بر فیل و . . . جزیره زیبای پوکت در انتظار شماست .

۴ – حتی المقدور پرواز قطر(القطریه ) – امارات (امارات فلای و الاتحاد) و یا بحرین ( گلف ایر ) را انتخاب کنید . (این توصیه برای تور های بیشتر از ۸ روز است و در غیر اینصورت پرواز داخلی بهتر است ) . البته اخیرا و از ماه مهر ۹۵ هواپیمایی تایلند نیز اقدام به برقراری پرواز تهران بانکوک کرده که نرخ کمتری هم نسبت به پرواز عربی و ایرانی داره . اما بنده تجربه این پرواز را نداشته و از کیفیت و نوع هواپیمای آن بی اطلاعم .

۵ – به جز ید برای هر روز اقامت در تایلند حداقل مبلغ ۸۰ دلار پیش بینی کنید .

۶ – سفر به تایلند مربوط به گروه سنی خاص یا زن و مرد یا متاهل و مجرد نیست . این سفر برای همه مناسب است و هر قادر به بهره برداری خاص مد نظر خود میباشد .

۷ – فصول مناسب برای سفر مهر ماه تا اوا اردیبهشت است . لکن بهترین زمان آبان تا ا دی ماه است . هر چند در تابستان نیز می توان سفر را انجام داد . (در ادامه در خصوص فصول گرم و شرجی و بارانی تایلند مفصل توضیح داده خواهد شد )

۸ – دانستن زبان انگیسی حسن است . اما برای این سفر ضروری نیست . در حد نیازمندی های روزمره ( ید و سفارش غذا و پرسیدن آدرس ) کفایت می کند . در تایلند قشر جوان اکثرا قادر به صحبت به زبان انگلیسی هستند.

۹ – سفیر فرهنگی خوبی برای کشور خود باشید . هر چند فرهنگ کشور ما بسیار غنی و با ارزش است اما در مواردی اختلافات فرهنگی باعث ایجاد مشکل و نهایتا بد بینی مردم دیگر کشورها نسبت به ما میشود که در ادامه توضیح داده خواهد شد .

۱۰ – سیستم رانندگی در جنوب شرق آسیا کاملا بر ع ایران است . حتی المقدور از اجاره موتور سیکلت یا اتومبیل و حتی جت اسکی در جزایر خودداری گردد . (جزئیات در ادامه بازگو خواهد شد)

۱۱ – بهترین ح مسافرت های خانوادگی است و یا گروه دوستان . لکن توصیه نمیکنم برای این سفر بیش از یک خانواده و یا در گروه دوستان بیش از ۴ نفر باشید . اختلاف سلیقه همیشه هست و در این سفر بنا به مسائل مختلفی که در ادامه خواهد آمد ممکن است این اختلاف سلیقه بیشتر از حد معمول شده و اسباب ناراحتی گروه را فراهم کند .

۱۲ – در طول سفر صبور باشید و تابع تصمیم گروه. به نظرات دوستان و خانواده احترام بگذارید و در صورت مستبد بودن حتما به تنهایی سفر کنید .

۱۳ – برای این سفر کمترین بار را ببندید . لباسهای آنچنانی و غذا و . . . به همراه نبرید . همراه داشتن راحت ترین نوع لباس و کفش و نداشتن بار اضافه در این سفر نعمت بزرگی است .

۱۴ – نوع هتل با توجه به کیفیت و محل جغرافیایی هتل بسیار مهم است . لذا چندان به پکیج های هتل آژانسها اعتماد نکنید . در ادامه بهترین هتل های ۳و۴و۵ ستاره را معرفی و مزایای و هر کدام را بازگو خواهم کرد .

۲۰ راهنمایی خوب قبل از سفر :

قبل از اینکه درباره مطالب گذشته (۱۴ مورد مهم ذکر شده) توضیحات مفصلی بدم ، با فرض بر اینکه شما همین امروز راهی فرودگاه تهران جهت سفر با تایلند هستید ، نکات مهم دیگری را که باید حتما رعایت کنید بصورت سرانگشتی براتون شرح میدم .

۱ : پرواز بانکوک بین ۶٫۳۰ الی ۷ ساعت طول میکشه . با فرض براینکه شما از ۴ ساعت قبل هم توی فرودگاه حاضر بودید و پرواز هم کمی (معمولا) تاخیر داشته و توی فرودگاه بانکوک هم معطلی دارید حدود ۱۵ الی ۲۴ ساعت طول میکشه تا شما از منزل خودتون در ایران ، برسید داخل اطاق هتل در بانکوک و اگه قصد رفتن به پاتایا یا پوکت را هم داشته باشید کمی بیشتر . (فاصله ۱۸۰ کیلومتری پاتایا تا بانکوک را لحاظ کنید و یا پرواز داخلی از بانکوک به پوکت با حدود ۴ ساعت معطلی و مدت پرواز ) . بنابراین برای این مدت خسته کننده آمادگی لازم از نظر جسمی داشته باشید . کمی خوردنی یا تنقلات دنبال داشته باشید و خلاصه برای این مدت خصوصا مدت پرواز برنامه داشته باشید .

۲ : در طول پرواز کارتی (اضهارنامه ) به شما میدن که باید پر کنید . این اظهارنامه شامل اطلاعاتی هست که ت تایلند از شما میپرسه و مطالبی مثل نام و شماره پرواز و نوع مسافرت و مبلغ ارزی که همراتون هست و . . . را باید اظهار کرده و داخل کارت بنویسید. در پر این کارت دقت لازم را داشته باشید و اگه زبان بلد نیستید از مهمانداران هواپیما کمک بگیرید . این کارت حتما موقع ورود شما به بانکوک توسط پاسپورت چک میشه و اطلاعات اگه نادرست باشه هموونجا شما را مجبور میکنه که درستش را بنویسید . البته در موارد خاص ، نگفتن حقیقت میتونه باعث دیپورت شدن شما از کشور تایلند بشه . مثل اظهار ن صحیح مقدار وجه نقدی که همراه دارید . البته این اظهار نامه در بسیاری از شکورها رایج هست .

۳ : در فرودگاه بانکوک پول چنج نکنید . چراکه مبلغ چنج در فرودگاه کمتر از داخل شهر هست و شما ضرر میکنید . البته این نکته درمورد اکثر مسافرتها صدق میکنه . اگه قصد ید در فرودگاه را داشته باشید مجبورید همونجا چنج کنید . اگر چنین قصدی داشته باشید فقط به همون اندازه یدتون چنج کنید . در تایلند به ازاء هر ۱۰۰ دلار حدود ۳۰۰۰ بات تایلند میگیرید در فصول مختلف سال این مبلغ از ۲۹۵۰ تا ۳۲۰۰ بات متغیر هست . داخل شهر معمولا نرخ چنج ۳۱۵۰ هست .

۴ : اصلا و ابدا از سیم کارت ایران در تایلند استفاده نکنید . هزینه سرسام آوری داره . تور لیدر شما حتما به شما سیم کارت میده . happy یا ۱۲call سیم کارتهایی هستند که معمولا به اندازه ۵ تماس داخلی شارژ اولیه دارند . اما برای تماس بیشتر باید اون را شارژ کنید . (شارژ داخل تمام مارکتها وجود داره ). برای تماس با ایران باید ۰۰۴۹۸ را حتما قبل از شماره خودتون بگیرید. مثلا برای تماس با موبایل ۰۹۱۲۲۳۵۰۰۰۰ باید شماره ۰۰۴۹۸۹۱۲۲۳۵۰۰۰۰ را بگیرید .

۵ : اگه قصد ید از فری شاپ فرودگاه را دارید باید بدونید که اجناس مارک را با پاسپورت به شما میفروشن . توصیه من به شما اینه که ید هر چیزی را به داخل شهر موکول کنید . فروشگاههای بسیار خوبی در شهر وجود دارن و اصلا نگران هیچ چیز نباشید .

۶ : در تمام ای تایلند (بانکوک ، پاتایا ، پوکت ، سامویی و . . . ) هر کجای شهر که باشید حداکثر ۵۰۰ متر با مارکت یی هفت یازده ( ۷eleven ) فاصله دارید . یعنی در تمام خیابانها ، بازارها ، حتی ل بعضی از هتل ها و خلاصه در همه جا از این نوع مارکت که مارک هست و همه مثل هم هستند به وفور یافت میشه . پس نگران ید روزانه نباشید . تو این فروشگاهها تقریبا هر چیزی که یک توریست بصورت روزانه لازم داره یافت میشه . خوردنی و نوشیدنی و لوازم بهداشتی و . . . به همین نسبت یه فروشگاه دیگه هم هست به نام family mart .

۷ : در تمام خیابانهای مهم و توریستی تعداد زیادی رستوران مارک مثل mcdonalds یا kfc وجود داره که یی هست و با سلیقه غذایی ما ایرانی ها هم جوره . پس نگران غذا خوردن هم نباشید . ضمن اینکه در بانکوک و پاتایا تعدا زیادی رستوران ایرانی هم هست . لازمه بگم که غذاهای تایلندی را ما ایرانی ها به سختی می پسندیم و ادویه های تایلندی داره که تند و بدبو هست (از نظر ما ) . اما برای تجربه هم که شده از غذاهای تایلندی هم حتما بخورید . پس لازم نیست که دنبال خودتون غذا ببرید . مگر اینکه واقعا نتونید یه ساندویچ یی بخورید یا مرغ سوخاری و پیتزا و . . .

۸ : در شهر بانکوک هم تا ی هست هم توک توک (سه چرخه موتوری ) . برای جابجا شدن حتما با راننده قیمت را ببندید و بعد سوار اون وسیله بشید . چون اکثرا راننده ها زبان بلد نیستن و بعد از اینکه شمارا به مقصد رسوندن دردسر درست میکنن . اما اگه از قبل کرایه معلوم شده باشه مشکلی نیست . برای توک توک ها معمولا ۵۰ تا ۱۰۰ بات و تا ی ها ۱۰۰ الی ۱۵۰ بات دربست برای یک مسیر داخلی مثلا (سید خندان تا آرژانتین) یا ( هتل تا دیسکو هالیوود ) کافیست . اما در پوکت کرایه تا ی خیلی گرونتره و معمولا دو تا سه برابره . در پاتایا سیستم فرق میکنه . یک سری وانت هست ( به علت هوای همیشه گرم و شرجی ) که مثل اتوبوس واحد تو کل شهر گردش میکنن و هر جا سوارشی و هر جا پیاده بشی ۲۰ بات به ازا هر نفر . برای پیاده شدن باید زنگ بزنید .

۹ : در پاتایا و پوکت میتونید موتور سیکلت هم اجاره کنید . توصیه من اینه که این کار را نکنید . به چند دلیل . شما هنگام اجاره موتور فرمی را امضا میکنید که به زیان انگلیسی هست و توش نوشته اگه خسارتی به موتور وارد شد ، خسارتی معادل پول یک موتور سیکلت نو به عنوان جریمه هست که باید پرداخت کنید . اگه شما کوچکترین آسیبی به موتور بزنید باید پول هنگفتی خسارت بدید و بدونید که پلیس این پول را از شما خواهد گرفت . حتی به قیمت اینکه شما را زندانی کنند . چون قرارداد امضا کردید . ضمن اینکه سیستم رانندگی کلا برع ایران هست و ذهن ما عادت نداره . اگر هم خسارتی به موتور نزنید پلیس به هر بهانه ای شما را متوقف میکنه و بی جهت جریمه میشید و باید هم پرداخت کنید . این مساله توی تایند در حد یک فاجعه اتفاق میفته (دوستانی که ترکیه یا گرجستان رفتند هم این مطلب را بخوبی درک میکنند ) و پلیس هم از جریمه بی دلیل توریست ها و رشوه گرفتن لذت میبره . کاری هم از ی ساخته نیست .

۱۰ : تمام موارد بند ط در مورد جت اسکی و اتومبیل هم صدق میکنه .

۱۱ : اگر با توجه به موارد بالا باز هم قصد اجاره موتور یا جت اسکی داشتید حتما از صاحب وسیله بخواهید که کنار وسیه نقلیه خود بایستد و شما هم کنار او باشید و به دوستتان بگوئید با دقت از کل قسمتهای موتور طوری که شما و صاحب وسیله هم در باشید با موبایل برداری کند . به این صورت اگر مشکلی پیش اومد شما دارید و در مواقع لازم میتونید به اون استناد کنید . اجاره یک موتور سیکلت ۲۵۰ سی سی برای چهار روز حدود ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ بات .

۱۲ : سعی کنید مشکلی پیش نیاد که با ی درگیر بشید . مثلا با دخترای تایلندی یا توریست های دیگه یا سکیوریتی دیسکو ها و . . . . در اینصورت اونها سریع با پلیس تماس میگیرن و پلیس هم معمولا حق را به اونها میده . اینکه چرا اینطوریه اصلا معلوم نیست . فقط اینو بدونید که وقتی پای پلیس وسط باشه معمولا طرف ایرانی بازنده معرکه هست . پس سر هیچ مسئله ای با ی درگیر نشید .

۱۳ : موقع برگشت حتما چمدان شما وزن میشه و اگه اضافه بار داشته باشید همونجا مجبورتون میکنند که چمدان را سبک سازی کرده و اضافه بار را به چمدان دیگری منتقل کنید و البته جریمه وزنی آنرا را هم پرداخت کنید . وزن چمدان حداکثر ۳۰ کیلو . داخل ل هتل ها معمولا ترازو هست . پس حتما وزن بار خود را چک کنید

۱۴ : در فروشگاهای ماکدار در بسیاری از کشورهای جهان قانون taxfree اجرا میشه . به اینصورته که مثلا شما به فروشگاه zara در پاساژ central world میرید و یک پ وی مارک می ید . اگه پاسپورت شما همراهتون باشه می تونید به فروشنده بگید taxfree و پاسپورت خودتون را به اون بدید . فروشنده موظف هست یک فاکتو فروش به شما بده که شماره پاسپورت شما داخلش هست . اگه شما چند ید از چند فروشگاه مارک هم داشته باشید همه فاکتورها را جمع کنید و هنگام برگشت در فرودگاه بانکوک با ارئه اونها به باجه مخصوص ، همه مالیات ها را پس بگیرید .

۱۵ : برای ید در کشور تایلند این نکته را در نظر بگیرید که برای خانمها و بچه ها ید های خوبی میشه انجام داد . اما برای آقایان کمتر میشه لباس مناسب یا چیزهای دیگه ید . در مورد لباس ید خوبه و در مطالب بعدی حتما درباره بازارها و پاساژهایی که میشه ید خوبی را انجام داد توضیح میدم . اما غیر از لباس و صنایع دستی بقیه اجناس مثل لوازم الکترونیکی (موبایل و لپ تاپ و . . . ) یا لوازم بهداشتی و آرایشی از ایران گرونتره و فاقد گارانتی معتبر درایران هست . ضمن اینکه لازمه بدونید اکثر برند های معتبر دنیا در بانکوک شعبه دارن و اگه مارک خاصی مثلا از لوازم آرایشی مد نظر شما باشه ، حتما اونجا یافت میشه .

۱۶ : میوه ها استوایی و غذاهای دریایی خاص مثل لابستر و انواع چنگ و صدف هر جایی پیدا نمیشه . پس تو این فرصت چند روزه حتما میوه ها و غذاهای تایلندی را استفاده کنید و لذت ببرید . برای ید هم نگران نباشید . همه جا و به وفور در دسترس قرار داره . خصوصا شهر پاتایا

۱۷ : حتما یک دوربین خوب با مموری زیاد همراهتون ببرید . بخصوص جزیره پوکت مناظری داره که به ندرت در کشورهای دیگه پیدا میشه .

۱۸ : برای تور های یک روزه به تورلیدر خودتون اعتماد کنید . در تایلند چند شرکت هستند که به مسافر های ایرانی سرویس میدند . مثل هما ، پرنسس ، ایران تراول و . . . همه شرکتهای خوبی هستند و تورلیدر های بسیار مسولیت پذیری دارند . اگه خودتون قصد کنید تورهای یک روزه را تنهایی انجام بدید معولا هزینه بیشتری پرداخت میکنید و دچار سردرگمی زیادی میشید . پس برنامه خودتون را با تورلیدر هماهنگ کنید . خصوصا در بانکوک و پوکت . بانکوک به علت بزرگی و شلوغی شهر و پوکت به علت دور بودن مناطق دیدنی از شهر.

۱۹ : برای تورهای یکروزه وسایل زیادی به همراه نبرید . اگر برنامه تور بازدید گروهی از مکانی بود حتما با لباس مناسب و رسمی و کفش و اگر تور یکروزه تفریحی بود حتما با لباس راحت و دمپایی تشریف ببرید . مثلا برای رفتن به جزیره جیمز باند در پوکت یا رفتن به شهربازی در بانکوک اصلا نیازی به لباس رسمی نیست و اصلا هم زشت نیست که شما با شلوارک و دمپایی بروید . اما مثلا تور شام در کشتی در بانکوک یا آکواریوم و معبد را حتما با لباس رسمی بروید . کلوب های شبانه معروف نیز معمولا با لباس رسمی پذیرای شما هستند و با لباس غیر رسمی از شما پذیرایی نخواهند کرد .

۲۰ : انرژی خود را تقسیم کنید و حتما مواظب خواب خود باشید تا در بهترین ح از مسافرت خود لذت ببرید . کم خو باعث می شود در طول روز از تورهای خود لذت نبرید . ضمن اینکه همیشه هوای بیرون گرم و شرجی و هوای داخل اطاق سرد است و معمولا توریست ها در اثر این نوسانات دمایی هتل و بیرون دچار سرماخوردگی شده و گرفتار تب و لرز میشوند . پس مواظب سرماخوردگی باشید و اگر داروی خاصی مصرف میکنید به همراه خود ببرید . همراه داشتن قرص مسکن و پماد ضد عرق سوز شدن و کرم ضد آفتاب ضروری است و اگر عینک دارید حتما یک عینک رزرو هم همراه داشته باشید .

مدت سفر : چند روز ، کدام شهر ؟؟؟

گفته شد که برای این سفر حداقل ۱۵ روز وقت در نظر بگیرید . ممکنه برای خیلی از دوستان این وقت زیادی باشه و نتونن دو هفته برای این سفر وقت بگذارند . مشکلی نیست . اما دلایل من را بخونید .

همونطور که قبلا هم گفتم برای اینکه شما از منزل خودتون در ایران برسید به تخت خودتون در بانکوک یا هر شهر دیگه ای بین ۱۵ الی ۲۴ ساعت طول میکشه . فرض کنید شما مثل من از اصفهان قصد حرکت دارید و پرواز شما ساعت ۱۰ شب از فرودگاه هست . شما باید ساعت ۱۲ ظهر راه بیفتید تا بتونید ۴ بعد از ظهر فرودگاه باشید . مسائل خاص را حتما لحاظ کنید . مثلا پنچری ماشین یا ماشین و . . . یک ساعت طول میکشه تا شما جای پارک مناسبی برای اتومبیل خودتون پیدا کنید و به ورودی سالن پروازهای خارجی برسید . بخاطر مسائل ویزا و تشریفات پرواز ۴ ساعت قبل از هر پرواز خارجی وقت لازمه . ساعت ۱۱ پرواز میکنید . (یک ساعت تاخیر برای پروازهای ایران عادیه ) . ۷ ساعت تو پرواز هستید . ۱ ساعت ورودی شما به تایلند انجام میگیره . ساعت به وقت محلی حدود ۱۰ الی ۱۱ صبح با لیدر حرکت میکنید به سمت هتل در بانکوک یا پاتایا و . . . . خلاصه ۲۴ ساعت لازمه . دقت داشته باشید که طی چنین مسیری شما را کاملا خسته میکنه . و دقت داشته باشید که مسیر برگشت هم چنین مسیری را پیش رو دارید . اگه قصد سفر به پوکت را هم داشته باشید دیگه بدتر . دقیقا ۶ ساعت وقت هم تلف میشه تا از هتل در بانکوک به هتل در پوکت برسید .

با توجه به مناطق گردشگری بسیار زیاد تایلند و شرایط مناسب اقامتی واقعا حیفه که شما یک تور ۸ روزه رزرو کنید و تقریبا دو روز را تو مسیر از دست بدید . خستگی زیادی براتون میمونه و لذت کافی را نمیبرید . در واقع تا میاید به خودتون بیاید و با محیط آشنا بشید باید بار برگشت را ببندید .

پس از من گفتن که حداقل دوهفته برای این سفر وقت بگذارید . کلا کشورهای جنوب شرقی آسیا همینطوره . ما ی یا چین یا لنکاوی ، مالدیو و . . . هم یک هفته ای نمیشه لذت کافی را برد .

نکته مهم اینه که آژانسهای ایران فقط تور یک هفته ای (چارتر )میفروشند (۷ شب و ۸ روز). اما شما میتونید با پیگیری بیشتری از ماهان بلیط دو هفته ای هم ب ید . و یا اینکه به راحتی با پرواز قطر یا امارات رزرو کنید برای هر تاریخی که دلتون میخواد . هر هتلی که میل شما باشه قابل رزور ه . بعضی از آژانسهای محترم تاکید میکنند که فقط هتل هایی که در پکیج هست قابل رزور هست . اما اگر کمی پیگیر باشید هستند آژانسهایی که هتل دلخواه شما را براتون در تاریخ دلخواه شما رزرو میکنند . پس کمی سماجت هم لازمه .

اگه تور شما یک هفته ای بود میتونید تعداد شبها را هم خودتون تنظیم کنید . مثلا ۳ شب بانکوک ۴ شب پاتایا .

اما بهترین ح ها را براتون میگم :

بانکوک :

اگه زبان انگلیسی شما خوبه و قصد ید هم دارید بانکوک را بیشتر بمونید . بانکوک دو تا شهربازی بسیار خوب هم داره که دیدنش خالی از لطف نیست . معبد های زیبا – آکواریوم – فروشگاههای بسیار مدرن و مارک و فروشگاههای بزرگ اما معمولی (غیر مارک) و مناسب برای ید هم زیاد داره . شام در کشتی هم لذت خاص خودش را داره و . . . کلا بانکوک عالیه و به نظر من برای خانواده بهتر از پاتایا ست .

پاتایا :

اگه تفریحات آبی و گشت های شبانه براتون مهمتره پاتایا بیشتر بمونید (مجردی). پاتایا مرکز مبارزات موی تای (ب تایلندی) قهرمانی جهان هم هست . البته شو های زنده شبانه بسیار مهیجی هم داره . ضمنا دوستان اهل بانجی جامپینگ هم این شهر را فراموش نکنند . پاتایا مرکز کرایه موتورسیکلت های بسیار با حال مثل انواع هارلی دیویدسون هم هست . تور یکروزه جزیره مرجان شامل بالن سواری – غواصی – شاتر و ریل در ساحل شن سفید جزیره همراه با ناهار دریایی و انواع غذاهای بین المللی در رستورانهای زیبا و . . . و در نهایت قدم زدن شبانه در واکینگ استریت (خیابان پیاده روی ) که پر از کلاب های شبانه و رستوانه .

پوکت ( فوکت ) :

اگه اهل هیجان و تورهای فوقاالعاده یک روزه هستید و طبیعت بکر را میپسندید یا اهل ریل هستید و با خانواده سفر میکنید حتما پوکت را بیشتر لحاظ کنید . تو یک روزه جزیره جیمز باند – تور جزیره فی فی – تور یک روزه رافتینگ یا قایقرانی در امواج وشان ، ساحل زیبای پاتونگ و کارن و . .

چیانگ مای و سامویی :

البته کشور تایلند ای توریستی دیگری هم داره که از جمله اونها سامویی و چیانگ مای هست که بنده به شخصه توصیه میکنم که چنانچه علاقه داشتید که به این ا هم سفر کنید حتما مدت سفر طولانی تری را لحاظ کنید و البته این نکته را هم در نظر بگیرید که این دو شهر تشابهات زیادی با پوکت دارن و شما اگر به پوکت سفر کنید میتونه جذ ت کافی را نسبت به این دو شهر برای شما داشته باشه .

بنده در این وبلاگ به این دو شهر نمیپردازم . به این علت که هم عمومیت کمتری دارن نسبت به سه شهر اصلی و هم اینکه پوکت به تنهایی از این دو شهر کاملا بهتره .

سفر با تور گردشگری یا خارج از تور و انفرادی : ؟؟

برخی از دوستان گاهی به این فکر میکنند که اگه خارج از تور خودشون ویزا بگیرن و بلیط هواپیما و خودشون برن ممکنه مخارج سفرشون ارزونتر تمام بشه .

باید بگم این درسته . اما . . .

این کار شرایط خاص خودش را داره . شما باید حتما قبلا این سفر را انجام داده باشید . این شرط اوله . یعنی از هزینه اقامت هتل ها ، نحوه گرفتن سوییت و هزینه غذا و . . . کاملا سر در بیارید . دونستن زبان انگلیسی هم لازمه . ضمنا این کار برای سفرهای طولانی مدت و چند نفره بهتره . چراکه مثلا شما اگه ۴ نفر باشید و بخوایید یک ماه تایلند بمونید میتونید سوییت ارزون یک ماهه بگیرید و خودتون غذا درست کنید و . . . بنابراین برای مسافرت یک هفته یا دو هفته ای تور بهترین گزینه هست و هتل مناسب ترین جا .

اما دوستانی که قصد دارند خودشون برن ، میتونند ویزای ۷۵ روزه را بگیرند و برن عشق وحال .

هزینه های روزانه سفر به تایلند :

قبلا گفتم که اگه قصد ید ندارید برای یک اقامت خوب که از تورهای یک روزه استفاده کنید و ناهار و شام رستوران برید و شب هم یه گشت درست و حس بزنید برای هر روز حدود ۸۰ دلار لازم دارید .

اما این عدد ۸۰ دلار چطوری بدست میاد.

در تایلند نرخ برابری بات (واحد پول تایلند) با دلار حدود ۳۵ هست . (با ۲ بات تلورانس) یعنی هر دلار حدود ۳۴ بات تایلند هست . پس ۸۰ دلار امریکا حدود ۲۷۰۰ بات تایلند ارزش داره .

قیمت غذای رستورانها برای هر وعده ناهار یا شام از ۲۰۰ بات تا ۴۰۰ بات تفاوت داره . اگه شما برای ناهار به یک رستوران ایرانی برید برای یک پرس غذای ایرانی خوب با نوشابه و سالاد و ماست و . . . حداکثر ۴۰۰ بات پرداخت میکنید و برای یک وعده شام در kfc یا mcdonalds هم حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ بات. پس ناهار و شام حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ تا برای شما ج داره .

تورهای یک روزه در بانکوک و پاتایا و پوکت حدود ۱۴۰۰ بات هست .(بین ۴۰ تا ۴۵ دلار) این تورها معمولا ناهار و سرویس رفت و برگشت دارند . پس شما در یک تور یک روزه نگران هزینه ناهار و رفت و برگشت نباشید .

هزینه یک گشت شبانه هم اگه در حد یک نوشیدنی و ورودی یک نایت کلاب باشه ۴۰۰ الی ۵۰۰ بات کافیه .

(اکثر د ی س ک و های معروف وقتی از شما ورودی میگیرند در ازاء اون نوشیدنی رایگان به شما میدن )

در مورد کرایه تا ی و کلا هزینه حمل و نقل باید بگم اگه هتل شما یک جای مناسب شهر باشه که پیاده روی بهترین گزینه ممکنه . در غیر اینصورت روزانه ۱۰۰ الی ۲۰۰ بات لازم دارید .

جمع همه اینها هزینه ای حدود ۲۵۰۰ الی ۲۷۰۰ بات یا ۸۰ دلار میشه .

در نظر داشته باشید که شما هر روز نمیتونید از تورهای یک روزه استفاده کنید . (به دلیل خستگی خصوصا در پوکت) بنابراین بطور مبانگین شما با هزینه روزانه ۸۰ دلار در تایلند میتونید همه جا را بگردید و غذای خوب نوش جان کنید و خلاصه نگران هیچ چیزی نباشید . در مورد سایر هزینه ها مهمان جیب خودتون هستید و به این هزینه ها اضافه میشه . مثل ید .

البته اینو باید بدونید که تو کشور غریب هیچوقت بی پول نشید و در ج زیاده روی نکنید . به هر حال لازمه که یه مقدار بیشتر از اونی که فکر میکنید نیاز دارید پول همراهتون باشه و یا اگر نمیتونید پول بیشتری ببرید ، بهتره تو کشور مقصد یکم اقتصادی تر ج کنید و روی پولتون مدیریت داشته باشید . مورد هایی را دیدم که در اثر عدم مدیریت صحیح روی پولشون ، اونجا پول کم آوردن و مجبور شدن هزینه زیادی بپردازن تا بتونن از ایران پول براشون حواله کنن و . . . البته فرستادن پول از ایران زیاد هم سخت نیست . ایرانیهایی اونجا هستن که بسیار با شخصیت هستن و تو ایران شماره حساب دارن . میتونن معادل دلار تو ایران پول بگیرن و اونجا به شما بات بدن .یا از طریق صرافی های مجاز به حواله میشه اقدام کرد . اما این کار زیاد هم بدون ریسک نیست .

نظرمن را اگه میخواید ، برای هر روز که قصد دارید تو کشور تایلند اقامت کنید حداقل ۱۰۰ دلار پول همراهتون داشته باشید . یعنی برای یک تور ۸ روزه حداقل ۸۰۰ دلار پول همراه شما باشه . اگه ۱۰۰۰ دلار شد که چه بهتر

یاد اون روزایی که که ۱۰۰۰ دلار میشد ۹۵۰ هزار تومن بخیر . پادشاهی میکردیم با یک ۱۰۰ دلاری تو یک روز
+ نوشته شده توسط رامتین در یکم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت ۱۴:۳۹ | ۷ نظر
معرفی چند هتل خوب در شهر پاتایا

سلام به همه دوست داران کشور تایلند و شهر پاتایا

(هتل رویایی رویال کلیف بیچ)

امروز میخوام درباره چند تا از هتل های معروف و البته هتل هایی که معمولا به درد ما ایرانیها میخوره براتون توضیحاتی بدم . امیدوارم که این معرفی کوتاه بتونه در انتخاب بهتر هتل به شما کمک کنه .

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رامتین در یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ و ساعت ۱۰:۱۳ | یک نظر
معرفی هتل های شهر بانکوک
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رامتین در پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت ۱۱:۱ | ۴ نظر
دیدنی های پوکت

جزیره رویایی پوکت : (فوکت)

بزرگترین جزیره کشور تایلنده و در جنوب این کشور قرار داره و در کشورهای ما ی و اندونزی در اقیانوس هند قرار گرفته . به خط استوا نزدیکتره و البته حدود ۹۰۰ کیلومتر با بانکوک فاصله داره . (پرواز حدود ۱ ساعته از بانکوک ) . حدود نیمی از مردم جزیره مسلمان هستند و اقتصاد اصلی این شهر مبتنی بر صیادی و کشاورزی و البته توریسم است .

شهر پوکت نه بخاطر خود شهر بلکه بخاطر سواحل و جزایر خاص خودش شهرت جهانی داره . من توصیه میکنم برای اقامت در شهر پوکت حتما یک هفته وقت بگذارید و در وج از این شهر عجله نکنید .

فرودگاه تا مرکز شهر فاصله داره و هتلهای خوب این شهر مثل هتل رویایی هیلتون بیرون شهر ساخته شدند . البته داخل شهر پوکت هم هتل های خوبی هست اما اکثر هتل های عالی بیرون شهر هستند . (مثل آنتالیا )

جزیره پوکت در کل به سه قسمت مهم تقسیم میشه

۱ – شهر پوکت واقع در شرق جزیره

۲ – منطقه پاتونگ واقع در غرب جزیره

۳ – منطقه کارن (karon) واقع در جنوب جزیره

اکثر قسمت های جذاب برای توریست ها در دو منطقه پاتونگ و کارن واقع شدن

حمل و نقل عمومی در پوکت کمی از بانکوک و پاتایا گرونتره و این شهر بیشتر به درد استراحت و لذت بردن از طبیعت خاص میخوره .

بیشتر جذ ت اقامت در جزیره به تورهای یکروزه برمیگرده و یادتون باشه وقتی یک تور را یداری میکنید حتما به ساعت حرکت سرویس مقید باشید . چون فاصله هتل ها از محل شروع گردش زیاده و سرویس ها مجبورن که سر ساعت مقرر حرکت خودشون را از هتلها شروع کنن تا به موقع به کشتی یا محل شروع گردش روزانه برسن . معمولا بین ۱ تا ۲ ساعت طول میکشه تا از هتل به محل شروع برسید .

تمام تورهای یکروزه پوکت سرویس رفت و برگشت و ناهار دارن . اما ممکنه غذای ظهر در گشتی یا رستوران های محلی به سلیقه شما خوش نیاد . پس کمی خوردنی و نوشیدنی دنبال خودتون ببرید . برای گردش های روزانه پوکت اصلا لباس و کفش مجلسی و شیک نپوشید و با راحت ترین لباس ممکن تشریف ببرید . ضمنا حتما حوله و عینک آفت و کرم ضد آفتاب و البته دوربین عکاسی همراه داشته باشید .

داخل شهر بیشتر شبیه به پاتایا است و حتی یک واکینگ استریت کوچیکت هم نزدیک ساحل پاتونگ داره ، اما سیستم ، دقیقا همون سیستم پاتایاست . بنابراین تکلیف شما با داخل شهر روشنه . شبها هم شوی معروفی داره مثل آلکازار یا تیفانی در پاتایا و البته تعداد زیادی کلاب های شبانه و . . .

اما در منطقه پاتونگ ساحل بسیار زیباست و برای شنا خیلی خوبه . همچنین منطقه کارون واقع در ۸ کیلومتری جنوب پاتونگ هم ساحل بسیار خوبی داره .

فروشگاهها هم چندان تفاوتی با پاتایا ندارن . بنابراین از نظر داخل شهر منتظر جایی بهتر از پاتایا نباشید اما . . .

تورهای یک روزه بیرون شهر بسیار عالی هستند . گردش ها همه بصورت گروهی صورت میگیرن و حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر با ملیت های مختلف در کنار هم با یک کشتی یا اتوبوس به منطقه مورد نظر میرن . پس خواهش من اینه که با توجه به اینکه تعداد زیادی از مسافرهای تورها از کشورهای اروپایی و امریکایی هستند و ایرانی ها کمتر به پوکت میرن ، شما معرف فرهنگ ناب ایرانی باشد و با توریستهای دیگه ارتباط خوبی برقرار کنید . چون یک روز کامل باهم هستید و مورد قضاوت همدیگه قرار خواهید گرفت .

و اما تورهای یکروزه در پوکت :

۱ – تور یکروزه جزیره جیمز باند : (بازدید از خلیج فانگ ناگ )

شروع تور ۸ صبح از هتل – اتمام ۶ عصردر هتل – مبلغ حدود ۵۰ دلار برای هر نفر – خدمات تور شامل رفت و برگشت با ون و کشتی ، میوه و ناهار و نوشیدنی در طول مسیر – سفر به جزیره جیمز باند ( این جزیره در یکی از های جیمز باند لوکیشن یک صحنه از بوده است ) و بازدید از جزایر موجود در طول مسیر – شنا در دریا – بازدید از غارهای وسط جزایر با استفاده از قایق کایاک دو نفره و . . .

۲ – تور یکروزه جزیره فی فی (پی پی ) :

برنامه تور دقیقا مانند تور جزیره جیمز باند است فقط مواردی مانند غواصی و دیسکو روی عرشه را اضافه کنید . جزیره فی فی فاصله بیشتری از شهر دارد و در طول مسیر رفت وبرگشت در اقیانوس مناظر خارق العاده ای را رویت میکنید که برایتان لذت بخش خواهد بود .

۳ – تور یگروزه رافتینگ (قایقرانی در امواج وشان ) :

این تور هم بسیار جذابه و شامل رفت و برگشت و ناهار ، حدود ۵ کیلومتر قایقرانی در امواج روخانه واقع در قلب جنگل ، فیل سواری در جنگل ، سافاری آف رود در قلب جنگل با موتورهای چهار چرخ ، نمایش فیلها و لذت بردن از طبیعت استوایی منطقه میشه .

۴ – شوی fantasea : (فانتاسی شو )

یک برنامه زنده موزیکال بسیار زیبا که دیدنش را حتما توصیه میکنم . مشابه این برنامه در اندازه های کوچیکتر را در پاتایا هم میشه دید . مثل تیفانی شو یا آلکازار شو

این برنامه شامل اجراهای چندین گروه و موسیقی ملل مختلف دنیا است که در صحنه های زیبایی به اجرا درمیاد .

در پوکت جاذبه های گردشگری زیادی هست مانند معابد و قسمت سنتی شهر پوکت و . . . که با صرف هزینه و وقت کمی همگی قابل بازدید هست .

اما معروفترین برنامه های روزانه همین چند مورد هست که توصیه میکنم یک روز در میان همین تورهایی که معرفی را استفاده کنید تا خستگی زیاد مسیر و فعالیت روزانه باعث نشه که شما لذت کافی را از گردش خودتون نبرید . یک روز به را گردش بیرون شهر و روز بعد را به استراحت و لذت بردن از هتل و ساحل اختصاص بدید . البته اگه وقت کافی در اختیار دارید
+ نوشته شده توسط رامتین در پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت ۱۳:۱۹ | یک نظر
بهترین تورهای یکروزه در پاتایا

پاتایا :

پاتایا شهری است شب زنده که معمولا طرفداران تفریحات شبانه را جذب خود میکند و دوستان عزیزی که بصورت خانوادگی به این شهر سفر میکنند ، شبها معمولا داخل هتل به استراحت میپردازند .

پاتایا مقصد بسیاری از گردشگران خارجی در تمام دنیاست به دلایل متعدد .

اول آب و هوای بسیار مناسب پاتایا در تمام فصول سال است . در تمامی ۱۲ ماه سال این شهر درجه حرارتی معادل۳۰ تا ۳۵ درجه و رطوبت بالا دارد و تغییرات آب و هوایی در آن بسیار کم است . بنابراین در زمستان سرد ایران یا اروپا گردشگران خارجی ترجیج میدهند جایی را برای سفر انتخاب کنند که هوای مناسبی داشته باشد . در کل کشور تایلند دارای این خصوصیت آب و هوایی است و تغییرات کمی دارد . هوا همیشه شرجی و گرم است اما قابل تحمل.

دوم طبیعت بسیار زیبای پاتایا است که آمیزه ای از طبیعت و مدرنیته شهری است . این شهر خط ساحلی بسیار دلنشینی دارد که در ترکیب با هتل های لو و فروشگاهای بزرگ مکانی عالی برای استراحت و تفریحات آبی به شمار میرود . این شهر الگو برداری شده از ای بزرگ و تفریح دنیا است و برای تفریح تمام امکانات لازم را دارد .

انواع مکانهای تفریحی ، رستورانهای بی شمار ، تفریحات شبانه ، فروشگاههای مدرن و هتل های مجلل باعث جذب گردشگران بسیار زیادی از تمام نقاط دنیا به این شهر شده است .

در اینجا چند منطقه تفریحی پاتایا را براتون توصیف میکنم

مزرعه کرکودیلها :

معمولا ایرانی ها این تور رایگان را هنگام عزیمت از بانکوک به پاتایا استفاده میکنند . یک باغ بسیار زیبا و قدیمی که در آن پرورش تمساح انجام گرفته و حدود ۱۴۰۰۰ کروکودیل در آن نگهداری میشود . در هنگام بازدید از این باغ حیوانات کمیاب دیگری نظیر ببر سفید را نیز میتوانید از نزدیک ببینید و حتی با آنها ع بگبرید . یک نمایش هم برای بازدید کنندگان با تمساح اجرا میشود که دیدن آن خالی از لطف نیست . این مزرعه نزدیک شهر پاتایا قراردارد و برای ایرانی ها توسط آژانسهای طرف دوم (تایلندی ) بصورت رایگان اجرا میشود . داخل این باغ نمونه هایی بی نظیر از سنگهای چند میلیون ساله و ذرختان بسیار کمیاب هم به نمایش گذاشته شدن .

رز گاردن : (باغ رز )

شامل باغ بسیار زیبای گل رز که برای طرفداران خاص گل و گیاه بسیار جالب خواهد بود .

رویال گاردن :

یک پاساژ و مرکز ید مارکدار است که در طبقه دوم یک مجموعه شهر بازی س وشیده مهیج دارد و به دوستان توصیه میکنم حتما سری به این مجموعه بزنند . (خیابان ساحلی ۲۰۰ متری واکینگ استریت)

جزیره مرجان : (تور یک روزه مناسب خانواده )

این جزیره در حدود ۱۰ کیلومتر در عمق دریا و درست روبروی شهر پاتایا قراردارد . ساحل مرجانی و تفریحات آبی (مثل بالن سورای – غواصی – بنانا – جت اسکی ) از خصوصیات بارز این تور یک روزه هست . رفت وبرگشت با گشتی کروز با تور یا قایق های تندرو بصورت خصوصی امکان پذیره . اگه با تور به این جزیره برید میتونید از ناهار و ماهیگیری و شنا دریا و قایق کایاک هم استفاده کنید . کشتی ۹ صبح حرکت میکنه و ۴ عصر برمیگرده . ناهار و میوه و نوشیدنی در کشتی رایگان هست و کلا با تور بیشتر خوش میگذره . برای این تور همراه داشتن حوله و کرم ضد آفتاب و روغن مخصوص آفتاب گرفتن و کلاه و عینک آفت و لباس مناسب شنا لازمه . قیمت تور ۱۵۰۰ بات

بانجی جامپینگ :

انیکه عاشق هیجان و آدرنالین هستند خیابان سوم ، ابتدای ورودی محله جامتین را فرموش نکنن . پرش از ارتفاع در یک محیط زیبا و دلنشین بسیار جذاب است . البته هزینه کمی نداره و برای هر پرش باید ۱۵۰۰ بات هزینه کنید .

باغ استوایی نانگ نوچ :

حدود ۲۰ کیلومتر از پاتایا فاصله داره و مجموعه کاملی از انواع گلو گیاهان سرار جهان اونجا وجود داره . البته این باغ معمولا در لیست پکیج های تور لیدرها نیست و خودتون باید با تا ی تشریف ببرید .

مینی سیام :

یک پارک با ماکت هایی از آثار تاریخی سراسر دنیا ست که مرکز شهر قرار داره و دیدنش خالی از لطف نیست . شاید براتون جالب باشه که ماکت تخت جمشید خودمون هم اونجا هست و کلی باعث غرور ایرانها میشه .

داخل شهر پاتایا کلی آثار دیدنی دیگه هم هست شامل موزه ها و آکفاریوم و باغ وحش و معابد و . . . که برای دیدن همه اونها وقت زیادی نیاز دارید که معمولا در قالب سفرهای چند روزه ما گنجایش نداره . ولی این چند نمونه که گفتم به ترتیب اولویت و به میزان وقتی هست که ما برای سفر تنظیم می کنیم .
+ نوشته شده توسط رامتین در شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ و ساعت ۱۵:۴۸ | یک نظر
بهترین تورهای یکروزه در بانکوک – مراکز توریستی و مراکز ید

امروز قصد دارم کمی درباره مناطق دیدنی ابر شهر مهم تایلند صحبت کنم .

اما قبل از شروع لازمه که تذکر بدم برای اینکه موفق به دیدن همه این مکانها بشید باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و یا وقت زیاد . دوستان مجرد لازمه بدونن که اگه شبها زود نخوابند روزها را از دست خواهند داد . . . .

بانکوک :

شما وقتی از فرودگاه بانکوک به سمت مرکز شهر حرکت میکنید حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت طول میکشه تا به هتل برسید . ضمن مسیر ، تور لیدر شما برای شما تورهای یک روزه را معرفی میکنه و از شما میخواد که تصمیم بگیرید کدوم تور را ثبت نام کنید و همونجا داخل اتوبوس پول تور را از شما دریافت میکنه . هم دلار قبول میکنند هم بات . لازمه که از قبل بدونید در تعداد شبهایی که در بانکوک هستید کدوم تورها را ب ید و لذت کافی را ببرید . ضمن اینکه در طول مسیر رسیدن به هتل ، دیدن فضای عمومی شهر بانکوک هم جالبه . سیستم حمل و نقل و اتوبانهای چند طبقه ، برجهای بلند و زیبا و حتی یوم ملی تایلند (راجامانگالا) که سمت راست اتوبان قرار داره و حدود ۱۰ کیلومتر با فرودگاه فاصله داره و مناطق مختلف و . .. برای برآورده حس کنجکاوی بد نیست بیرون را به دقت نگاه کنید .

فرودگاه سوارنابومی – بانکوک – ع از گوگل ارث

تور ۲ ساعته شام در کشتی : (مناسب خانواده )

در مرکز شهر بانکوک روخانه بزرگی به نام چائوپرایا هست که منظره زیبایی داره و بخصوص شبها چشم اندازهای بی نظیری ایجاد میشه که این تور را لذت بخش میکنه . هتل های بزرگ (ریور ساید) که اطراف روخانه هست ، پلهای زیبا و معابد اطراف روخانه همراه موزیک زنده روی عرشه و یک شام ۵ ستاره عالی باعث میشه لحظات عالی را سپری کنید .

معمولا برای ایرانی ها عرشه کشتی را رزرو میکنند و ساعت ۸ تور شروع میشه تا ۱۰ شب . قیمت تور ۱۵۰۰ بات

تور یک روزه جنگل و باغ وحش (سافاری ) : (مناسب خانواده )

تور از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر هست با ناهار و سرویس رفت و برگشت و شامل عبور از میان جنگل و دیدن حیات وحش هست و چند برنامه نمایشی مثل بو میمونها و ماساژ توسط فیلها و . . . قیمت تور ۱۵۰۰

تور یک روزه بازار روی آب : ( مناسب خانواده )

این تور معمولا توسط لیدرها ارائه نمیشه و خودتون باید در گروهای ۴ نفره با تا ی اقدام به رفتن کنید . در بیرون شهر بانکوک هست و همه فروشنده ها محصولات روزانه خودشون را شامل صنایع دستی و انواع میوه های استوایی داخل قایق های خودشون روی رودخانه به فروش میرسونند .

تور نیم روز معبد پادشاه (رایگان ) و نیم روز آکواریوم بانکوک :

بازدید از معبد پادشاه و بودای طلایی و همچنین بازدید از یک کارخانه جواهر سازی در مدت نصف روز که این تور کاملا رایگان هست و از تعهدات تور هست و ممکنه که تور لیدر برای بعد از ظهر شما برنامه ریزی کنه که به ید برید یا دیدن آکواریوم بانکوک . برای دیدن آکواریوم بانکوک باید ۱۱۰۰ بات پرداخت کنید که به دلخواه خودتون هست . آکواریوم بانکوک برای بازدید قابل قبوله و خوبه . این تور ناهار رایگان داره و سرویس رفت و برگشت . آکفاریوم بانکوک در طبقه زیرین پاساژ بسیار زیبای سیام پارگون قرار داره . این پاساژ در قلب شهر بانکوک و تقریبا روبروی پاساژ بزرگ mbk قرار داره و در چند طبقه انواع مارک های معروف دنیا را پوشش میده . خصوصا طرفدارهای لباس و لوازم آرایشی مارک حتما به پاساژ سر بزنن و مثلا رژ لب های ۱ میلیون تومانی شنل را یداری کنن . در طبقه های آ این پاساژ هم نمایندگی انواع اتومبیل های لو مثل لامبورگینی و مزراتی و . . . مستقر هستند . کلا پاساژ خوبیه برای دیدن (فقط ) . البته یادم رفت بگم که طبقه زیرین یک سینمای ۴ بعدی هم داره .

تور یک روزه شهر بازی (دریم ورد ) یا (سیام پارک ) :

در بانکوک دو شهر بازی وجود داره که هر کدوم خصوصیات خودشون را دارند و هر دو به نظر من ارزش رفتن دارند . دریم ورد (دنیای خیالی ) بیشتر شامل بازی های ملایم و پرهیجان هست و یک شهر کوچولو هست که معماری بسیار زیبایی داره (معماری خیالی )و برای ع گرفتن بیشتر از ۱۰۰ منظره بسیار زیبا داره . مثل باز سازی داستان لوبیای سحر آمیز و دنیالی خیالی بچه ها و تله ک ن و . . . در کل بسیار جای جالبی هست و برای ناهار هم kfc هست اونجا .ضمنا این نکته را یاد آوری کنم که شما وقتی ۱۵۰۰ بات پرداخت میکنید این پول کل روز شما را پوشش میده . یعنی سروی

مشاهده متن کامل ...

راهنمای سفر به مناطق تایلند
درخواست حذف اطلاعات

thailand-historical-house

مناطق تایلند


بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

سلام به همه دوستان و عاشقان به سفر

خیلی پیش اومده که دوستان بهم زنگ میزنن و برای سفر به تایلند راهنمایی میخوان . از اونجایی که یک راهنمایی خوب میتونه از نظر صرفه جویی در هزینه و وقت تاثیرات شگرفی داشته باشه و با توجه به اطلاعات خوبی که از این کشوردارم تصمیم گرفتم این وبلاگ را درست کنم تا هم اطلاعات خودم را برای دوستان بازگو کنم و هم به سوالات احتمالی شما پاسخ مناسب بدم .

اما ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسه :

۱ – نوع بینش انسانهای مختلف به زندگی و محیط پیرامون مختلفه . من سعی میکنم در این نوشتن مطالب ایده خودم را نیز در مورد اون موضوع بیان کنم . اما قضاوت به عهده شماست . ممکنه چیزی که برای من لذت بخشه ، برای یک نفر دیگه عذاب آور باشه . پس بیاید به نظرات همدیگه احترام بگذاریم .

۲ – نوشته های من به معنی توصیه به انجام این سفر نیست . من فرض را بر این گذاشتم که شما تصمیم دارید به تایلند سفر کنید . اما اطلاعات کافی در اختیار ندارید . بنابراین تصمیم به سفر با شماست .

۳ – از دوستانی که اطلاعات کاملتری دارند خواهش دارم که اونها هم کمک کنن و نظر بدن .

۴ – امیدوارم با درست این وبلاگ کمک کوچکی به دوستانی که قصد انجام این سفر را دارن کرده باشم .

و اما . . .
حقیقت اینه که من این وبلاگ را برای اولین بار در سال ۹۲ منتشر و اخیرا ویرایش شده و امیدورام بازم مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره . هدفم فقط اطلاع رسانی هست و خوشحال میشم نظرات شما سروران عزیزم را بخونم . هر مطلبی که فکر می کنید برای خوانندگان این وبلاگ مفید هست و ممکنه بنده از قلم انداخته باشم را برای من ایمیل کنید تا به مطالب اضافه کنم . پیشنهاد و انتقادات شما را از جان دل پذیرا هستم .

نکته مهم در نحوه نگارش مطالب این وبلاگ در نظر گرفتن این موضوع هست که من تحقیق درباره کشور تایلند و فرهنگ و رسوم و غذا و . . . را به خود شما خواننده عزیز این وبلاگ واگذار میکنم و البته به دوستان دیگری که زحمت کشیده و در این باره مطالب گوناگونی نوشتن ضمن اینکه هر جا که لازم باشد توضیحاتی درباره فرهنگ و آداب و رسوم و . . . ارائه خواهم نمود . پیش فرض من این موضوع هست که شما درباره رفتن به کشور تایلند تحقیق لازم را به عمل آوردید و حالا تصمیم گرفتید به این سفر تشریف ببرید . این مطالب شما را راهنمایی میکنه تا سفر خوب و با اطلاعات کاملی به این کشور دوست داشتنی داسته باشید .

چنانچه سوالی براتون پیش اومد مطمئن باشید به سوالات خصوصی شما در اسرع وقت پاسخ میدم . فقط خواهش میکنم که از سوال پرسیدن در قسمت نظرات خودداری کنید و هر سوالی که داشتین از طریق ایمیل برام بفرستید تا ببینم و جواب بدم . براتون آرزوی موفقیت دارم . رامتین [email protected]

تذکر مهم : نرخ برابری بات در این روزها یعنی مهر و آبان ۹۵ حدود ۳۵ بات به ازاء هر دلار و یا هر بات به پول ایران بین ۱۰۵ الی ۱۱۵ تومان است . برای مثال یک ساندویچ بیگ مگ ۲۵۰ باتی (مک دونالد ) با سیب زمینی و نوشابه قیمتی حدود ۲۷ الی ۳۰ هزار تومان دارد .

آنچه در این وبلاگ می خوانید :

۱ – ) ۱۴ نگته مهم قبل از سفر

۲ – ) ۲۰ راهنمایی تاثیر گذار

۳ – ) مدت سفر : چند روز ، کدام شهر

۴ – ) سفر با تور گردشگری یا خارج از تور و انفرادی

۵ – ) هزینه های روزانه سفر به تایلند

۶ – ) معرفی چند هتل خوب در شهر پاتایا

۷ – ) معرفی هتل های شهر بانکوک

۸ – ) دیدنی های پوکت

۹ – ) بهترین تورهای یکروزه پاتایا

۱۰ – ) بهترین تورهای یکروزه بانکوک

۱۱ – ) مراکز ید در بانکوک

۱۴ نکته مهم قبل از سفر :

در برنامه ریزی برای سفر به کشور تایلند کلیات زیر را حتما مد نظر خودتون قرار بدید :

۱ – برای این سفر حداقل ۱۵ روز وقت در نظر بگیرید . (اکثر پکیج های آژانس ها تور ۷ شب و ۸ روز را ارائه میکنند )

۲ – به فکر مسافرت خارج از تور نباشید . (توضیحات در ادامه)

۳ – برای مسافرت خود برنامه ریزی داشته باشید . قصد شما از سفر بسیار مهم است .

– برای دیدن مناطق تاریخی و گردشگری عمومی ، همراهی با کارناوالهای مختلف ، شهر بازی و تفریحات شبانه ، ید و دیدن فروشگاههای مدرن و قدم زدن در محیط شهری مدرن ، شهر بانکوک را برای مسافرت انتخاب کنید .

– برای انجام انواع تفریحات آبی و گشت ها و تفریحات شبانه و ساحل های شلوغ ، شهر پاتایا مقصد خوبی برای شماست .

– برای دیدن طبیعت بکر و رویایی و ریل و استفاده از تورهای روزانه ، غواصی و کایاک سواری ، قایقرانی در امواج وشان و گردش در جنگل سوار بر فیل و . . . جزیره زیبای پوکت در انتظار شماست .

۴ – حتی المقدور پرواز قطر(القطریه ) – امارات (امارات فلای و الاتحاد) و یا بحرین ( گلف ایر ) را انتخاب کنید . (این توصیه برای تور های بیشتر از ۸ روز است و در غیر اینصورت پرواز داخلی بهتر است ) . البته اخیرا و از ماه مهر ۹۵ هواپیمایی تایلند نیز اقدام به برقراری پرواز تهران بانکوک کرده که نرخ کمتری هم نسبت به پرواز عربی و ایرانی داره . اما بنده تجربه این پرواز را نداشته و از کیفیت و نوع هواپیمای آن بی اطلاعم .

۵ – به جز ید برای هر روز اقامت در تایلند حداقل مبلغ ۸۰ دلار پیش بینی کنید .

۶ – سفر به تایلند مربوط به گروه سنی خاص یا زن و مرد یا متاهل و مجرد نیست . این سفر برای همه مناسب است و هر قادر به بهره برداری خاص مد نظر خود میباشد .

۷ – فصول مناسب برای سفر مهر ماه تا اوا اردیبهشت است . لکن بهترین زمان آبان تا ا دی ماه است . هر چند در تابستان نیز می توان سفر را انجام داد . (در ادامه در خصوص فصول گرم و شرجی و بارانی تایلند مفصل توضیح داده خواهد شد )

۸ – دانستن زبان انگیسی حسن است . اما برای این سفر ضروری نیست . در حد نیازمندی های روزمره ( ید و سفارش غذا و پرسیدن آدرس ) کفایت می کند . در تایلند قشر جوان اکثرا قادر به صحبت به زبان انگلیسی هستند.

۹ – سفیر فرهنگی خوبی برای کشور خود باشید . هر چند فرهنگ کشور ما بسیار غنی و با ارزش است اما در مواردی اختلافات فرهنگی باعث ایجاد مشکل و نهایتا بد بینی مردم دیگر کشورها نسبت به ما میشود که در ادامه توضیح داده خواهد شد .

۱۰ – سیستم رانندگی در جنوب شرق آسیا کاملا بر ع ایران است . حتی المقدور از اجاره موتور سیکلت یا اتومبیل و حتی جت اسکی در جزایر خودداری گردد . (جزئیات در ادامه بازگو خواهد شد)

۱۱ – بهترین ح مسافرت های خانوادگی است و یا گروه دوستان . لکن توصیه نمیکنم برای این سفر بیش از یک خانواده و یا در گروه دوستان بیش از ۴ نفر باشید . اختلاف سلیقه همیشه هست و در این سفر بنا به مسائل مختلفی که در ادامه خواهد آمد ممکن است این اختلاف سلیقه بیشتر از حد معمول شده و اسباب ناراحتی گروه را فراهم کند .

۱۲ – در طول سفر صبور باشید و تابع تصمیم گروه. به نظرات دوستان و خانواده احترام بگذارید و در صورت مستبد بودن حتما به تنهایی سفر کنید .

۱۳ – برای این سفر کمترین بار را ببندید . لباسهای آنچنانی و غذا و . . . به همراه نبرید . همراه داشتن راحت ترین نوع لباس و کفش و نداشتن بار اضافه در این سفر نعمت بزرگی است .

۱۴ – نوع هتل با توجه به کیفیت و محل جغرافیایی هتل بسیار مهم است . لذا چندان به پکیج های هتل آژانسها اعتماد نکنید . در ادامه بهترین هتل های ۳و۴و۵ ستاره را معرفی و مزایای و هر کدام را بازگو خواهم کرد .

۲۰ راهنمایی خوب قبل از سفر :

قبل از اینکه درباره مطالب گذشته (۱۴ مورد مهم ذکر شده) توضیحات مفصلی بدم ، با فرض بر اینکه شما همین امروز راهی فرودگاه تهران جهت سفر با تایلند هستید ، نکات مهم دیگری را که باید حتما رعایت کنید بصورت سرانگشتی براتون شرح میدم .

۱ : پرواز بانکوک بین ۶٫۳۰ الی ۷ ساعت طول میکشه . با فرض براینکه شما از ۴ ساعت قبل هم توی فرودگاه حاضر بودید و پرواز هم کمی (معمولا) تاخیر داشته و توی فرودگاه بانکوک هم معطلی دارید حدود ۱۵ الی ۲۴ ساعت طول میکشه تا شما از منزل خودتون در ایران ، برسید داخل اطاق هتل در بانکوک و اگه قصد رفتن به پاتایا یا پوکت را هم داشته باشید کمی بیشتر . (فاصله ۱۸۰ کیلومتری پاتایا تا بانکوک را لحاظ کنید و یا پرواز داخلی از بانکوک به پوکت با حدود ۴ ساعت معطلی و مدت پرواز ) . بنابراین برای این مدت خسته کننده آمادگی لازم از نظر جسمی داشته باشید . کمی خوردنی یا تنقلات دنبال داشته باشید و خلاصه برای این مدت خصوصا مدت پرواز برنامه داشته باشید .

۲ : در طول پرواز کارتی (اضهارنامه ) به شما میدن که باید پر کنید . این اظهارنامه شامل اطلاعاتی هست که ت تایلند از شما میپرسه و مطالبی مثل نام و شماره پرواز و نوع مسافرت و مبلغ ارزی که همراتون هست و . . . را باید اظهار کرده و داخل کارت بنویسید. در پر این کارت دقت لازم را داشته باشید و اگه زبان بلد نیستید از مهمانداران هواپیما کمک بگیرید . این کارت حتما موقع ورود شما به بانکوک توسط پاسپورت چک میشه و اطلاعات اگه نادرست باشه هموونجا شما را مجبور میکنه که درستش را بنویسید . البته در موارد خاص ، نگفتن حقیقت میتونه باعث دیپورت شدن شما از کشور تایلند بشه . مثل اظهار ن صحیح مقدار وجه نقدی که همراه دارید . البته این اظهار نامه در بسیاری از شکورها رایج هست .

۳ : در فرودگاه بانکوک پول چنج نکنید . چراکه مبلغ چنج در فرودگاه کمتر از داخل شهر هست و شما ضرر میکنید . البته این نکته درمورد اکثر مسافرتها صدق میکنه . اگه قصد ید در فرودگاه را داشته باشید مجبورید همونجا چنج کنید . اگر چنین قصدی داشته باشید فقط به همون اندازه یدتون چنج کنید . در تایلند به ازاء هر ۱۰۰ دلار حدود ۳۰۰۰ بات تایلند میگیرید در فصول مختلف سال این مبلغ از ۲۹۵۰ تا ۳۲۰۰ بات متغیر هست . داخل شهر معمولا نرخ چنج ۳۱۵۰ هست .

۴ : اصلا و ابدا از سیم کارت ایران در تایلند استفاده نکنید . هزینه سرسام آوری داره . تور لیدر شما حتما به شما سیم کارت میده . happy یا ۱۲call سیم کارتهایی هستند که معمولا به اندازه ۵ تماس داخلی شارژ اولیه دارند . اما برای تماس بیشتر باید اون را شارژ کنید . (شارژ داخل تمام مارکتها وجود داره ). برای تماس با ایران باید ۰۰۴۹۸ را حتما قبل از شماره خودتون بگیرید. مثلا برای تماس با موبایل ۰۹۱۲۲۳۵۰۰۰۰ باید شماره ۰۰۴۹۸۹۱۲۲۳۵۰۰۰۰ را بگیرید .

۵ : اگه قصد ید از فری شاپ فرودگاه را دارید باید بدونید که اجناس مارک را با پاسپورت به شما میفروشن . توصیه من به شما اینه که ید هر چیزی را به داخل شهر موکول کنید . فروشگاههای بسیار خوبی در شهر وجود دارن و اصلا نگران هیچ چیز نباشید .

۶ : در تمام ای تایلند (بانکوک ، پاتایا ، پوکت ، سامویی و . . . ) هر کجای شهر که باشید حداکثر ۵۰۰ متر با مارکت یی هفت یازده ( ۷eleven ) فاصله دارید . یعنی در تمام خیابانها ، بازارها ، حتی ل بعضی از هتل ها و خلاصه در همه جا از این نوع مارکت که مارک هست و همه مثل هم هستند به وفور یافت میشه . پس نگران ید روزانه نباشید . تو این فروشگاهها تقریبا هر چیزی که یک توریست بصورت روزانه لازم داره یافت میشه . خوردنی و نوشیدنی و لوازم بهداشتی و . . . به همین نسبت یه فروشگاه دیگه هم هست به نام family mart .

۷ : در تمام خیابانهای مهم و توریستی تعداد زیادی رستوران مارک مثل mcdonalds یا kfc وجود داره که یی هست و با سلیقه غذایی ما ایرانی ها هم جوره . پس نگران غذا خوردن هم نباشید . ضمن اینکه در بانکوک و پاتایا تعدا زیادی رستوران ایرانی هم هست . لازمه بگم که غذاهای تایلندی را ما ایرانی ها به سختی می پسندیم و ادویه های تایلندی داره که تند و بدبو هست (از نظر ما ) . اما برای تجربه هم که شده از غذاهای تایلندی هم حتما بخورید . پس لازم نیست که دنبال خودتون غذا ببرید . مگر اینکه واقعا نتونید یه ساندویچ یی بخورید یا مرغ سوخاری و پیتزا و . . .

۸ : در شهر بانکوک هم تا ی هست هم توک توک (سه چرخه موتوری ) . برای جابجا شدن حتما با راننده قیمت را ببندید و بعد سوار اون وسیله بشید . چون اکثرا راننده ها زبان بلد نیستن و بعد از اینکه شمارا به مقصد رسوندن دردسر درست میکنن . اما اگه از قبل کرایه معلوم شده باشه مشکلی نیست . برای توک توک ها معمولا ۵۰ تا ۱۰۰ بات و تا ی ها ۱۰۰ الی ۱۵۰ بات دربست برای یک مسیر داخلی مثلا (سید خندان تا آرژانتین) یا ( هتل تا دیسکو هالیوود ) کافیست . اما در پوکت کرایه تا ی خیلی گرونتره و معمولا دو تا سه برابره . در پاتایا سیستم فرق میکنه . یک سری وانت هست ( به علت هوای همیشه گرم و شرجی ) که مثل اتوبوس واحد تو کل شهر گردش میکنن و هر جا سوارشی و هر جا پیاده بشی ۲۰ بات به ازا هر نفر . برای پیاده شدن باید زنگ بزنید .

۹ : در پاتایا و پوکت میتونید موتور سیکلت هم اجاره کنید . توصیه من اینه که این کار را نکنید . به چند دلیل . شما هنگام اجاره موتور فرمی را امضا میکنید که به زیان انگلیسی هست و توش نوشته اگه خسارتی به موتور وارد شد ، خسارتی معادل پول یک موتور سیکلت نو به عنوان جریمه هست که باید پرداخت کنید . اگه شما کوچکترین آسیبی به موتور بزنید باید پول هنگفتی خسارت بدید و بدونید که پلیس این پول را از شما خواهد گرفت . حتی به قیمت اینکه شما را زندانی کنند . چون قرارداد امضا کردید . ضمن اینکه سیستم رانندگی کلا برع ایران هست و ذهن ما عادت نداره . اگر هم خسارتی به موتور نزنید پلیس به هر بهانه ای شما را متوقف میکنه و بی جهت جریمه میشید و باید هم پرداخت کنید . این مساله توی تایند در حد یک فاجعه اتفاق میفته (دوستانی که ترکیه یا گرجستان رفتند هم این مطلب را بخوبی درک میکنند ) و پلیس هم از جریمه بی دلیل توریست ها و رشوه گرفتن لذت میبره . کاری هم از ی ساخته نیست .

۱۰ : تمام موارد بند ط در مورد جت اسکی و اتومبیل هم صدق میکنه .

۱۱ : اگر با توجه به موارد بالا باز هم قصد اجاره موتور یا جت اسکی داشتید حتما از صاحب وسیله بخواهید که کنار وسیه نقلیه خود بایستد و شما هم کنار او باشید و به دوستتان بگوئید با دقت از کل قسمتهای موتور طوری که شما و صاحب وسیله هم در باشید با موبایل برداری کند . به این صورت اگر مشکلی پیش اومد شما دارید و در مواقع لازم میتونید به اون استناد کنید . اجاره یک موتور سیکلت ۲۵۰ سی سی برای چهار روز حدود ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ بات .

۱۲ : سعی کنید مشکلی پیش نیاد که با ی درگیر بشید . مثلا با دخترای تایلندی یا توریست های دیگه یا سکیوریتی دیسکو ها و . . . . در اینصورت اونها سریع با پلیس تماس میگیرن و پلیس هم معمولا حق را به اونها میده . اینکه چرا اینطوریه اصلا معلوم نیست . فقط اینو بدونید که وقتی پای پلیس وسط باشه معمولا طرف ایرانی بازنده معرکه هست . پس سر هیچ مسئله ای با ی درگیر نشید .

۱۳ : موقع برگشت حتما چمدان شما وزن میشه و اگه اضافه بار داشته باشید همونجا مجبورتون میکنند که چمدان را سبک سازی کرده و اضافه بار را به چمدان دیگری منتقل کنید و البته جریمه وزنی آنرا را هم پرداخت کنید . وزن چمدان حداکثر ۳۰ کیلو . داخل ل هتل ها معمولا ترازو هست . پس حتما وزن بار خود را چک کنید

۱۴ : در فروشگاهای ماکدار در بسیاری از کشورهای جهان قانون taxfree اجرا میشه . به اینصورته که مثلا شما به فروشگاه zara در پاساژ central world میرید و یک پ وی مارک می ید . اگه پاسپورت شما همراهتون باشه می تونید به فروشنده بگید taxfree و پاسپورت خودتون را به اون بدید . فروشنده موظف هست یک فاکتو فروش به شما بده که شماره پاسپورت شما داخلش هست . اگه شما چند ید از چند فروشگاه مارک هم داشته باشید همه فاکتورها را جمع کنید و هنگام برگشت در فرودگاه بانکوک با ارئه اونها به باجه مخصوص ، همه مالیات ها را پس بگیرید .

۱۵ : برای ید در کشور تایلند این نکته را در نظر بگیرید که برای خانمها و بچه ها ید های خوبی میشه انجام داد . اما برای آقایان کمتر میشه لباس مناسب یا چیزهای دیگه ید . در مورد لباس ید خوبه و در مطالب بعدی حتما درباره بازارها و پاساژهایی که میشه ید خوبی را انجام داد توضیح میدم . اما غیر از لباس و صنایع دستی بقیه اجناس مثل لوازم الکترونیکی (موبایل و لپ تاپ و . . . ) یا لوازم بهداشتی و آرایشی از ایران گرونتره و فاقد گارانتی معتبر درایران هست . ضمن اینکه لازمه بدونید اکثر برند های معتبر دنیا در بانکوک شعبه دارن و اگه مارک خاصی مثلا از لوازم آرایشی مد نظر شما باشه ، حتما اونجا یافت میشه .

۱۶ : میوه ها استوایی و غذاهای دریایی خاص مثل لابستر و انواع چنگ و صدف هر جایی پیدا نمیشه . پس تو این فرصت چند روزه حتما میوه ها و غذاهای تایلندی را استفاده کنید و لذت ببرید . برای ید هم نگران نباشید . همه جا و به وفور در دسترس قرار داره . خصوصا شهر پاتایا

۱۷ : حتما یک دوربین خوب با مموری زیاد همراهتون ببرید . بخصوص جزیره پوکت مناظری داره که به ندرت در کشورهای دیگه پیدا میشه .

۱۸ : برای تور های یک روزه به تورلیدر خودتون اعتماد کنید . در تایلند چند شرکت هستند که به مسافر های ایرانی سرویس میدند . مثل هما ، پرنسس ، ایران تراول و . . . همه شرکتهای خوبی هستند و تورلیدر های بسیار مسولیت پذیری دارند . اگه خودتون قصد کنید تورهای یک روزه را تنهایی انجام بدید معولا هزینه بیشتری پرداخت میکنید و دچار سردرگمی زیادی میشید . پس برنامه خودتون را با تورلیدر هماهنگ کنید . خصوصا در بانکوک و پوکت . بانکوک به علت بزرگی و شلوغی شهر و پوکت به علت دور بودن مناطق دیدنی از شهر.

۱۹ : برای تورهای یکروزه وسایل زیادی به همراه نبرید . اگر برنامه تور بازدید گروهی از مکانی بود حتما با لباس مناسب و رسمی و کفش و اگر تور یکروزه تفریحی بود حتما با لباس راحت و دمپایی تشریف ببرید . مثلا برای رفتن به جزیره جیمز باند در پوکت یا رفتن به شهربازی در بانکوک اصلا نیازی به لباس رسمی نیست و اصلا هم زشت نیست که شما با شلوارک و دمپایی بروید . اما مثلا تور شام در کشتی در بانکوک یا آکواریوم و معبد را حتما با لباس رسمی بروید . کلوب های شبانه معروف نیز معمولا با لباس رسمی پذیرای شما هستند و با لباس غیر رسمی از شما پذیرایی نخواهند کرد .

۲۰ : انرژی خود را تقسیم کنید و حتما مواظب خواب خود باشید تا در بهترین ح از مسافرت خود لذت ببرید . کم خو باعث می شود در طول روز از تورهای خود لذت نبرید . ضمن اینکه همیشه هوای بیرون گرم و شرجی و هوای داخل اطاق سرد است و معمولا توریست ها در اثر این نوسانات دمایی هتل و بیرون دچار سرماخوردگی شده و گرفتار تب و لرز میشوند . پس مواظب سرماخوردگی باشید و اگر داروی خاصی مصرف میکنید به همراه خود ببرید . همراه داشتن قرص مسکن و پماد ضد عرق سوز شدن و کرم ضد آفتاب ضروری است و اگر عینک دارید حتما یک عینک رزرو هم همراه داشته باشید .

مدت سفر : چند روز ، کدام شهر ؟؟؟

گفته شد که برای این سفر حداقل ۱۵ روز وقت در نظر بگیرید . ممکنه برای خیلی از دوستان این وقت زیادی باشه و نتونن دو هفته برای این سفر وقت بگذارند . مشکلی نیست . اما دلایل من را بخونید .

همونطور که قبلا هم گفتم برای اینکه شما از منزل خودتون در ایران برسید به تخت خودتون در بانکوک یا هر شهر دیگه ای بین ۱۵ الی ۲۴ ساعت طول میکشه . فرض کنید شما مثل من از اصفهان قصد حرکت دارید و پرواز شما ساعت ۱۰ شب از فرودگاه هست . شما باید ساعت ۱۲ ظهر راه بیفتید تا بتونید ۴ بعد از ظهر فرودگاه باشید . مسائل خاص را حتما لحاظ کنید . مثلا پنچری ماشین یا ماشین و . . . یک ساعت طول میکشه تا شما جای پارک مناسبی برای اتومبیل خودتون پیدا کنید و به ورودی سالن پروازهای خارجی برسید . بخاطر مسائل ویزا و تشریفات پرواز ۴ ساعت قبل از هر پرواز خارجی وقت لازمه . ساعت ۱۱ پرواز میکنید . (یک ساعت تاخیر برای پروازهای ایران عادیه ) . ۷ ساعت تو پرواز هستید . ۱ ساعت ورودی شما به تایلند انجام میگیره . ساعت به وقت محلی حدود ۱۰ الی ۱۱ صبح با لیدر حرکت میکنید به سمت هتل در بانکوک یا پاتایا و . . . . خلاصه ۲۴ ساعت لازمه . دقت داشته باشید که طی چنین مسیری شما را کاملا خسته میکنه . و دقت داشته باشید که مسیر برگشت هم چنین مسیری را پیش رو دارید . اگه قصد سفر به پوکت را هم داشته باشید دیگه بدتر . دقیقا ۶ ساعت وقت هم تلف میشه تا از هتل در بانکوک به هتل در پوکت برسید .

با توجه به مناطق گردشگری بسیار زیاد تایلند و شرایط مناسب اقامتی واقعا حیفه که شما یک تور ۸ روزه رزرو کنید و تقریبا دو روز را تو مسیر از دست بدید . خستگی زیادی براتون میمونه و لذت کافی را نمیبرید . در واقع تا میاید به خودتون بیاید و با محیط آشنا بشید باید بار برگشت را ببندید .

پس از من گفتن که حداقل دوهفته برای این سفر وقت بگذارید . کلا کشورهای جنوب شرقی آسیا همینطوره . ما ی یا چین یا لنکاوی ، مالدیو و . . . هم یک هفته ای نمیشه لذت کافی را برد .

نکته مهم اینه که آژانسهای ایران فقط تور یک هفته ای (چارتر )میفروشند (۷ شب و ۸ روز). اما شما میتونید با پیگیری بیشتری از ماهان بلیط دو هفته ای هم ب ید . و یا اینکه به راحتی با پرواز قطر یا امارات رزرو کنید برای هر تاریخی که دلتون میخواد . هر هتلی که میل شما باشه قابل رزور ه . بعضی از آژانسهای محترم تاکید میکنند که فقط هتل هایی که در پکیج هست قابل رزور هست . اما اگر کمی پیگیر باشید هستند آژانسهایی که هتل دلخواه شما را براتون در تاریخ دلخواه شما رزرو میکنند . پس کمی سماجت هم لازمه .

اگه تور شما یک هفته ای بود میتونید تعداد شبها را هم خودتون تنظیم کنید . مثلا ۳ شب بانکوک ۴ شب پاتایا .

اما بهترین ح ها را براتون میگم :

بانکوک :

اگه زبان انگلیسی شما خوبه و قصد ید هم دارید بانکوک را بیشتر بمونید . بانکوک دو تا شهربازی بسیار خوب هم داره که دیدنش خالی از لطف نیست . معبد های زیبا – آکواریوم – فروشگاههای بسیار مدرن و مارک و فروشگاههای بزرگ اما معمولی (غیر مارک) و مناسب برای ید هم زیاد داره . شام در کشتی هم لذت خاص خودش را داره و . . . کلا بانکوک عالیه و به نظر من برای خانواده بهتر از پاتایا ست .

پاتایا :

اگه تفریحات آبی و گشت های شبانه براتون مهمتره پاتایا بیشتر بمونید (مجردی). پاتایا مرکز مبارزات موی تای (ب تایلندی) قهرمانی جهان هم هست . البته شو های زنده شبانه بسیار مهیجی هم داره . ضمنا دوستان اهل بانجی جامپینگ هم این شهر را فراموش نکنند . پاتایا مرکز کرایه موتورسیکلت های بسیار با حال مثل انواع هارلی دیویدسون هم هست . تور یکروزه جزیره مرجان شامل بالن سواری – غواصی – شاتر و ریل در ساحل شن سفید جزیره همراه با ناهار دریایی و انواع غذاهای بین المللی در رستورانهای زیبا و . . . و در نهایت قدم زدن شبانه در واکینگ استریت (خیابان پیاده روی ) که پر از کلاب های شبانه و رستوانه .

پوکت ( فوکت ) :

اگه اهل هیجان و تورهای فوقاالعاده یک روزه هستید و طبیعت بکر را میپسندید یا اهل ریل هستید و با خانواده سفر میکنید حتما پوکت را بیشتر لحاظ کنید . تو یک روزه جزیره جیمز باند – تور جزیره فی فی – تور یک روزه رافتینگ یا قایقرانی در امواج وشان ، ساحل زیبای پاتونگ و کارن و . .

چیانگ مای و سامویی :

البته کشور تایلند ای توریستی دیگری هم داره که از جمله اونها سامویی و چیانگ مای هست که بنده به شخصه توصیه میکنم که چنانچه علاقه داشتید که به این ا هم سفر کنید حتما مدت سفر طولانی تری را لحاظ کنید و البته این نکته را هم در نظر بگیرید که این دو شهر تشابهات زیادی با پوکت دارن و شما اگر به پوکت سفر کنید میتونه جذ ت کافی را نسبت به این دو شهر برای شما داشته باشه .

بنده در این وبلاگ به این دو شهر نمیپردازم . به این علت که هم عمومیت کمتری دارن نسبت به سه شهر اصلی و هم اینکه پوکت به تنهایی از این دو شهر کاملا بهتره .

سفر با تور گردشگری یا خارج از تور و انفرادی : ؟؟

برخی از دوستان گاهی به این فکر میکنند که اگه خارج از تور خودشون ویزا بگیرن و بلیط هواپیما و خودشون برن ممکنه مخارج سفرشون ارزونتر تمام بشه .

باید بگم این درسته . اما . . .

این کار شرایط خاص خودش را داره . شما باید حتما قبلا این سفر را انجام داده باشید . این شرط اوله . یعنی از هزینه اقامت هتل ها ، نحوه گرفتن سوییت و هزینه غذا و . . . کاملا سر در بیارید . دونستن زبان انگلیسی هم لازمه . ضمنا این کار برای سفرهای طولانی مدت و چند نفره بهتره . چراکه مثلا شما اگه ۴ نفر باشید و بخوایید یک ماه تایلند بمونید میتونید سوییت ارزون یک ماهه بگیرید و خودتون غذا درست کنید و . . . بنابراین برای مسافرت یک هفته یا دو هفته ای تور بهترین گزینه هست و هتل مناسب ترین جا .

اما دوستانی که قصد دارند خودشون برن ، میتونند ویزای ۷۵ روزه را بگیرند و برن عشق وحال .

هزینه های روزانه سفر به تایلند :

قبلا گفتم که اگه قصد ید ندارید برای یک اقامت خوب که از تورهای یک روزه استفاده کنید و ناهار و شام رستوران برید و شب هم یه گشت درست و حس بزنید برای هر روز حدود ۸۰ دلار لازم دارید .

اما این عدد ۸۰ دلار چطوری بدست میاد.

در تایلند نرخ برابری بات (واحد پول تایلند) با دلار حدود ۳۵ هست . (با ۲ بات تلورانس) یعنی هر دلار حدود ۳۴ بات تایلند هست . پس ۸۰ دلار امریکا حدود ۲۷۰۰ بات تایلند ارزش داره .

قیمت غذای رستورانها برای هر وعده ناهار یا شام از ۲۰۰ بات تا ۴۰۰ بات تفاوت داره . اگه شما برای ناهار به یک رستوران ایرانی برید برای یک پرس غذای ایرانی خوب با نوشابه و سالاد و ماست و . . . حداکثر ۴۰۰ بات پرداخت میکنید و برای یک وعده شام در kfc یا mcdonalds هم حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ بات. پس ناهار و شام حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ تا برای شما ج داره .

تورهای یک روزه در بانکوک و پاتایا و پوکت حدود ۱۴۰۰ بات هست .(بین ۴۰ تا ۴۵ دلار) این تورها معمولا ناهار و سرویس رفت و برگشت دارند . پس شما در یک تور یک روزه نگران هزینه ناهار و رفت و برگشت نباشید .

هزینه یک گشت شبانه هم اگه در حد یک نوشیدنی و ورودی یک نایت کلاب باشه ۴۰۰ الی ۵۰۰ بات کافیه .

(اکثر د ی س ک و های معروف وقتی از شما ورودی میگیرند در ازاء اون نوشیدنی رایگان به شما میدن )

در مورد کرایه تا ی و کلا هزینه حمل و نقل باید بگم اگه هتل شما یک جای مناسب شهر باشه که پیاده روی بهترین گزینه ممکنه . در غیر اینصورت روزانه ۱۰۰ الی ۲۰۰ بات لازم دارید .

جمع همه اینها هزینه ای حدود ۲۵۰۰ الی ۲۷۰۰ بات یا ۸۰ دلار میشه .

در نظر داشته باشید که شما هر روز نمیتونید از تورهای یک روزه استفاده کنید . (به دلیل خستگی خصوصا در پوکت) بنابراین بطور مبانگین شما با هزینه روزانه ۸۰ دلار در تایلند میتونید همه جا را بگردید و غذای خوب نوش جان کنید و خلاصه نگران هیچ چیزی نباشید . در مورد سایر هزینه ها مهمان جیب خودتون هستید و به این هزینه ها اضافه میشه . مثل ید .

البته اینو باید بدونید که تو کشور غریب هیچوقت بی پول نشید و در ج زیاده روی نکنید . به هر حال لازمه که یه مقدار بیشتر از اونی که فکر میکنید نیاز دارید پول همراهتون باشه و یا اگر نمیتونید پول بیشتری ببرید ، بهتره تو کشور مقصد یکم اقتصادی تر ج کنید و روی پولتون مدیریت داشته باشید . مورد هایی را دیدم که در اثر عدم مدیریت صحیح روی پولشون ، اونجا پول کم آوردن و مجبور شدن هزینه زیادی بپردازن تا بتونن از ایران پول براشون حواله کنن و . . . البته فرستادن پول از ایران زیاد هم سخت نیست . ایرانیهایی اونجا هستن که بسیار با شخصیت هستن و تو ایران شماره حساب دارن . میتونن معادل دلار تو ایران پول بگیرن و اونجا به شما بات بدن .یا از طریق صرافی های مجاز به حواله میشه اقدام کرد . اما این کار زیاد هم بدون ریسک نیست .

نظرمن را اگه میخواید ، برای هر روز که قصد دارید تو کشور تایلند اقامت کنید حداقل ۱۰۰ دلار پول همراهتون داشته باشید . یعنی برای یک تور ۸ روزه حداقل ۸۰۰ دلار پول همراه شما باشه . اگه ۱۰۰۰ دلار شد که چه بهتر

یاد اون روزایی که که ۱۰۰۰ دلار میشد ۹۵۰ هزار تومن بخیر . پادشاهی میکردیم با یک ۱۰۰ دلاری تو یک روز
+ نوشته شده توسط رامتین در یکم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت ۱۴:۳۹ | ۷ نظر
معرفی چند هتل خوب در شهر پاتایا

سلام به همه دوست داران کشور تایلند و شهر پاتایا

(هتل رویایی رویال کلیف بیچ)

امروز میخوام درباره چند تا از هتل های معروف و البته هتل هایی که معمولا به درد ما ایرانیها میخوره براتون توضیحاتی بدم . امیدوارم که این معرفی کوتاه بتونه در انتخاب بهتر هتل به شما کمک کنه .

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رامتین در یکشنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۴ و ساعت ۱۰:۱۳ | یک نظر
معرفی هتل های شهر بانکوک
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط رامتین در پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت ۱۱:۱ | ۴ نظر
دیدنی های پوکت

جزیره رویایی پوکت : (فوکت)

بزرگترین جزیره کشور تایلنده و در جنوب این کشور قرار داره و در کشورهای ما ی و اندونزی در اقیانوس هند قرار گرفته . به خط استوا نزدیکتره و البته حدود ۹۰۰ کیلومتر با بانکوک فاصله داره . (پرواز حدود ۱ ساعته از بانکوک ) . حدود نیمی از مردم جزیره مسلمان هستند و اقتصاد اصلی این شهر مبتنی بر صیادی و کشاورزی و البته توریسم است .

شهر پوکت نه بخاطر خود شهر بلکه بخاطر سواحل و جزایر خاص خودش شهرت جهانی داره . من توصیه میکنم برای اقامت در شهر پوکت حتما یک هفته وقت بگذارید و در وج از این شهر عجله نکنید .

فرودگاه تا مرکز شهر فاصله داره و هتلهای خوب این شهر مثل هتل رویایی هیلتون بیرون شهر ساخته شدند . البته داخل شهر پوکت هم هتل های خوبی هست اما اکثر هتل های عالی بیرون شهر هستند . (مثل آنتالیا )

جزیره پوکت در کل به سه قسمت مهم تقسیم میشه

۱ – شهر پوکت واقع در شرق جزیره

۲ – منطقه پاتونگ واقع در غرب جزیره

۳ – منطقه کارن (karon) واقع در جنوب جزیره

اکثر قسمت های جذاب برای توریست ها در دو منطقه پاتونگ و کارن واقع شدن

حمل و نقل عمومی در پوکت کمی از بانکوک و پاتایا گرونتره و این شهر بیشتر به درد استراحت و لذت بردن از طبیعت خاص میخوره .

بیشتر جذ ت اقامت در جزیره به تورهای یکروزه برمیگرده و یادتون باشه وقتی یک تور را یداری میکنید حتما به ساعت حرکت سرویس مقید باشید . چون فاصله هتل ها از محل شروع گردش زیاده و سرویس ها مجبورن که سر ساعت مقرر حرکت خودشون را از هتلها شروع کنن تا به موقع به کشتی یا محل شروع گردش روزانه برسن . معمولا بین ۱ تا ۲ ساعت طول میکشه تا از هتل به محل شروع برسید .

تمام تورهای یکروزه پوکت سرویس رفت و برگشت و ناهار دارن . اما ممکنه غذای ظهر در گشتی یا رستوران های محلی به سلیقه شما خوش نیاد . پس کمی خوردنی و نوشیدنی دنبال خودتون ببرید . برای گردش های روزانه پوکت اصلا لباس و کفش مجلسی و شیک نپوشید و با راحت ترین لباس ممکن تشریف ببرید . ضمنا حتما حوله و عینک آفت و کرم ضد آفتاب و البته دوربین عکاسی همراه داشته باشید .

داخل شهر بیشتر شبیه به پاتایا است و حتی یک واکینگ استریت کوچیکت هم نزدیک ساحل پاتونگ داره ، اما سیستم ، دقیقا همون سیستم پاتایاست . بنابراین تکلیف شما با داخل شهر روشنه . شبها هم شوی معروفی داره مثل آلکازار یا تیفانی در پاتایا و البته تعداد زیادی کلاب های شبانه و . . .

اما در منطقه پاتونگ ساحل بسیار زیباست و برای شنا خیلی خوبه . همچنین منطقه کارون واقع در ۸ کیلومتری جنوب پاتونگ هم ساحل بسیار خوبی داره .

فروشگاهها هم چندان تفاوتی با پاتایا ندارن . بنابراین از نظر داخل شهر منتظر جایی بهتر از پاتایا نباشید اما . . .

تورهای یک روزه بیرون شهر بسیار عالی هستند . گردش ها همه بصورت گروهی صورت میگیرن و حدود ۳۰ تا ۵۰ نفر با ملیت های مختلف در کنار هم با یک کشتی یا اتوبوس به منطقه مورد نظر میرن . پس خواهش من اینه که با توجه به اینکه تعداد زیادی از مسافرهای تورها از کشورهای اروپایی و امریکایی هستند و ایرانی ها کمتر به پوکت میرن ، شما معرف فرهنگ ناب ایرانی باشد و با توریستهای دیگه ارتباط خوبی برقرار کنید . چون یک روز کامل باهم هستید و مورد قضاوت همدیگه قرار خواهید گرفت .

و اما تورهای یکروزه در پوکت :

۱ – تور یکروزه جزیره جیمز باند : (بازدید از خلیج فانگ ناگ )

شروع تور ۸ صبح از هتل – اتمام ۶ عصردر هتل – مبلغ حدود ۵۰ دلار برای هر نفر – خدمات تور شامل رفت و برگشت با ون و کشتی ، میوه و ناهار و نوشیدنی در طول مسیر – سفر به جزیره جیمز باند ( این جزیره در یکی از های جیمز باند لوکیشن یک صحنه از بوده است ) و بازدید از جزایر موجود در طول مسیر – شنا در دریا – بازدید از غارهای وسط جزایر با استفاده از قایق کایاک دو نفره و . . .

۲ – تور یکروزه جزیره فی فی (پی پی ) :

برنامه تور دقیقا مانند تور جزیره جیمز باند است فقط مواردی مانند غواصی و دیسکو روی عرشه را اضافه کنید . جزیره فی فی فاصله بیشتری از شهر دارد و در طول مسیر رفت وبرگشت در اقیانوس مناظر خارق العاده ای را رویت میکنید که برایتان لذت بخش خواهد بود .

۳ – تور یگروزه رافتینگ (قایقرانی در امواج وشان ) :

این تور هم بسیار جذابه و شامل رفت و برگشت و ناهار ، حدود ۵ کیلومتر قایقرانی در امواج روخانه واقع در قلب جنگل ، فیل سواری در جنگل ، سافاری آف رود در قلب جنگل با موتورهای چهار چرخ ، نمایش فیلها و لذت بردن از طبیعت استوایی منطقه میشه .

۴ – شوی fantasea : (فانتاسی شو )

یک برنامه زنده موزیکال بسیار زیبا که دیدنش را حتما توصیه میکنم . مشابه این برنامه در اندازه های کوچیکتر را در پاتایا هم میشه دید . مثل تیفانی شو یا آلکازار شو

این برنامه شامل اجراهای چندین گروه و موسیقی ملل مختلف دنیا است که در صحنه های زیبایی به اجرا درمیاد .

در پوکت جاذبه های گردشگری زیادی هست مانند معابد و قسمت سنتی شهر پوکت و . . . که با صرف هزینه و وقت کمی همگی قابل بازدید هست .

اما معروفترین برنامه های روزانه همین چند مورد هست که توصیه میکنم یک روز در میان همین تورهایی که معرفی را استفاده کنید تا خستگی زیاد مسیر و فعالیت روزانه باعث نشه که شما لذت کافی را از گردش خودتون نبرید . یک روز به را گردش بیرون شهر و روز بعد را به استراحت و لذت بردن از هتل و ساحل اختصاص بدید . البته اگه وقت کافی در اختیار دارید
+ نوشته شده توسط رامتین در پنجشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت ۱۳:۱۹ | یک نظر
بهترین تورهای یکروزه در پاتایا

پاتایا :

پاتایا شهری است شب زنده که معمولا طرفداران تفریحات شبانه را جذب خود میکند و دوستان عزیزی که بصورت خانوادگی به این شهر سفر میکنند ، شبها معمولا داخل هتل به استراحت میپردازند .

پاتایا مقصد بسیاری از گردشگران خارجی در تمام دنیاست به دلایل متعدد .

اول آب و هوای بسیار مناسب پاتایا در تمام فصول سال است . در تمامی ۱۲ ماه سال این شهر درجه حرارتی معادل۳۰ تا ۳۵ درجه و رطوبت بالا دارد و تغییرات آب و هوایی در آن بسیار کم است . بنابراین در زمستان سرد ایران یا اروپا گردشگران خارجی ترجیج میدهند جایی را برای سفر انتخاب کنند که هوای مناسبی داشته باشد . در کل کشور تایلند دارای این خصوصیت آب و هوایی است و تغییرات کمی دارد . هوا همیشه شرجی و گرم است اما قابل تحمل.

دوم طبیعت بسیار زیبای پاتایا است که آمیزه ای از طبیعت و مدرنیته شهری است . این شهر خط ساحلی بسیار دلنشینی دارد که در ترکیب با هتل های لو و فروشگاهای بزرگ مکانی عالی برای استراحت و تفریحات آبی به شمار میرود . این شهر الگو برداری شده از ای بزرگ و تفریح دنیا است و برای تفریح تمام امکانات لازم را دارد .

انواع مکانهای تفریحی ، رستورانهای بی شمار ، تفریحات شبانه ، فروشگاههای مدرن و هتل های مجلل باعث جذب گردشگران بسیار زیادی از تمام نقاط دنیا به این شهر شده است .

در اینجا چند منطقه تفریحی پاتایا را براتون توصیف میکنم

مزرعه کرکودیلها :

معمولا ایرانی ها این تور رایگان را هنگام عزیمت از بانکوک به پاتایا استفاده میکنند . یک باغ بسیار زیبا و قدیمی که در آن پرورش تمساح انجام گرفته و حدود ۱۴۰۰۰ کروکودیل در آن نگهداری میشود . در هنگام بازدید از این باغ حیوانات کمیاب دیگری نظیر ببر سفید را نیز میتوانید از نزدیک ببینید و حتی با آنها ع بگبرید . یک نمایش هم برای بازدید کنندگان با تمساح اجرا میشود که دیدن آن خالی از لطف نیست . این مزرعه نزدیک شهر پاتایا قراردارد و برای ایرانی ها توسط آژانسهای طرف دوم (تایلندی ) بصورت رایگان اجرا میشود . داخل این باغ نمونه هایی بی نظیر از سنگهای چند میلیون ساله و ذرختان بسیار کمیاب هم به نمایش گذاشته شدن .

رز گاردن : (باغ رز )

شامل باغ بسیار زیبای گل رز که برای طرفداران خاص گل و گیاه بسیار جالب خواهد بود .

رویال گاردن :

یک پاساژ و مرکز ید مارکدار است که در طبقه دوم یک مجموعه شهر بازی س وشیده مهیج دارد و به دوستان توصیه میکنم حتما سری به این مجموعه بزنند . (خیابان ساحلی ۲۰۰ متری واکینگ استریت)

جزیره مرجان : (تور یک روزه مناسب خانواده )

این جزیره در حدود ۱۰ کیلومتر در عمق دریا و درست روبروی شهر پاتایا قراردارد . ساحل مرجانی و تفریحات آبی (مثل بالن سورای – غواصی – بنانا – جت اسکی ) از خصوصیات بارز این تور یک روزه هست . رفت وبرگشت با گشتی کروز با تور یا قایق های تندرو بصورت خصوصی امکان پذیره . اگه با تور به این جزیره برید میتونید از ناهار و ماهیگیری و شنا دریا و قایق کایاک هم استفاده کنید . کشتی ۹ صبح حرکت میکنه و ۴ عصر برمیگرده . ناهار و میوه و نوشیدنی در کشتی رایگان هست و کلا با تور بیشتر خوش میگذره . برای این تور همراه داشتن حوله و کرم ضد آفتاب و روغن مخصوص آفتاب گرفتن و کلاه و عینک آفت و لباس مناسب شنا لازمه . قیمت تور ۱۵۰۰ بات

بانجی جامپینگ :

انیکه عاشق هیجان و آدرنالین هستند خیابان سوم ، ابتدای ورودی محله جامتین را فرموش نکنن . پرش از ارتفاع در یک محیط زیبا و دلنشین بسیار جذاب است . البته هزینه کمی نداره و برای هر پرش باید ۱۵۰۰ بات هزینه کنید .

باغ استوایی نانگ نوچ :

حدود ۲۰ کیلومتر از پاتایا فاصله داره و مجموعه کاملی از انواع گلو گیاهان سرار جهان اونجا وجود داره . البته این باغ معمولا در لیست پکیج های تور لیدرها نیست و خودتون باید با تا ی تشریف ببرید .

مینی سیام :

یک پارک با ماکت هایی از آثار تاریخی سراسر دنیا ست که مرکز شهر قرار داره و دیدنش خالی از لطف نیست . شاید براتون جالب باشه که ماکت تخت جمشید خودمون هم اونجا هست و کلی باعث غرور ایرانها میشه .

داخل شهر پاتایا کلی آثار دیدنی دیگه هم هست شامل موزه ها و آکفاریوم و باغ وحش و معابد و . . . که برای دیدن همه اونها وقت زیادی نیاز دارید که معمولا در قالب سفرهای چند روزه ما گنجایش نداره . ولی این چند نمونه که گفتم به ترتیب اولویت و به میزان وقتی هست که ما برای سفر تنظیم می کنیم .
+ نوشته شده توسط رامتین در شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ و ساعت ۱۵:۴۸ | یک نظر
بهترین تورهای یکروزه در بانکوک – مراکز توریستی و مراکز ید

امروز قصد دارم کمی درباره مناطق دیدنی ابر شهر مهم تایلند صحبت کنم .

اما قبل از شروع لازمه که تذکر بدم برای اینکه موفق به دیدن همه این مکانها بشید باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و یا وقت زیاد . دوستان مجرد لازمه بدونن که اگه شبها زود نخوابند روزها را از دست خواهند داد . . . .

بانکوک :

شما وقتی از فرودگاه بانکوک به سمت مرکز شهر حرکت میکنید حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت طول میکشه تا به هتل برسید . ضمن مسیر ، تور لیدر شما برای شما تورهای یک روزه را معرفی میکنه و از شما میخواد که تصمیم بگیرید کدوم تور را ثبت نام کنید و همونجا داخل اتوبوس پول تور را از شما دریافت میکنه . هم دلار قبول میکنند هم بات . لازمه که از قبل بدونید در تعداد شبهایی که در بانکوک هستید کدوم تورها را ب ید و لذت کافی را ببرید . ضمن اینکه در طول مسیر رسیدن به هتل ، دیدن فضای عمومی شهر بانکوک هم جالبه . سیستم حمل و نقل و اتوبانهای چند طبقه ، برجهای بلند و زیبا و حتی یوم ملی تایلند (راجامانگالا) که سمت راست اتوبان قرار داره و حدود ۱۰ کیلومتر با فرودگاه فاصله داره و مناطق مختلف و . .. برای برآورده حس کنجکاوی بد نیست بیرون را به دقت نگاه کنید .

فرودگاه سوارنابومی – بانکوک – ع از گوگل ارث

تور ۲ ساعته شام در کشتی : (مناسب خانواده )

در مرکز شهر بانکوک روخانه بزرگی به نام چائوپرایا هست که منظره زیبایی داره و بخصوص شبها چشم اندازهای بی نظیری ایجاد میشه که این تور را لذت بخش میکنه . هتل های بزرگ (ریور ساید) که اطراف روخانه هست ، پلهای زیبا و معابد اطراف روخانه همراه موزیک زنده روی عرشه و یک شام ۵ ستاره عالی باعث میشه لحظات عالی را سپری کنید .

معمولا برای ایرانی ها عرشه کشتی را رزرو میکنند و ساعت ۸ تور شروع میشه تا ۱۰ شب . قیمت تور ۱۵۰۰ بات

تور یک روزه جنگل و باغ وحش (سافاری ) : (مناسب خانواده )

تور از ساعت ۹ صبح الی ۴ بعد از ظهر هست با ناهار و سرویس رفت و برگشت و شامل عبور از میان جنگل و دیدن حیات وحش هست و چند برنامه نمایشی مثل بو میمونها و ماساژ توسط فیلها و . . . قیمت تور ۱۵۰۰

تور یک روزه بازار روی آب : ( مناسب خانواده )

این تور معمولا توسط لیدرها ارائه نمیشه و خودتون باید در گروهای ۴ نفره با تا ی اقدام به رفتن کنید . در بیرون شهر بانکوک هست و همه فروشنده ها محصولات روزانه خودشون را شامل صنایع دستی و انواع میوه های استوایی داخل قایق های خودشون روی رودخانه به فروش میرسونند .

تور نیم روز معبد پادشاه (رایگان ) و نیم روز آکواریوم بانکوک :

بازدید از معبد پادشاه و بودای طلایی و همچنین بازدید از یک کارخانه جواهر سازی در مدت نصف روز که این تور کاملا رایگان هست و از تعهدات تور هست و ممکنه که تور لیدر برای بعد از ظهر شما برنامه ریزی کنه که به ید برید یا دیدن آکواریوم بانکوک . برای دیدن آکواریوم بانکوک باید ۱۱۰۰ بات پرداخت کنید که به دلخواه خودتون هست . آکواریوم بانکوک برای بازدید قابل قبوله و خوبه . این تور ناهار رایگان داره و سرویس رفت و برگشت . آکفاریوم بانکوک در طبقه زیرین پاساژ بسیار زیبای سیام پارگون قرار داره . این پاساژ در قلب شهر بانکوک و تقریبا روبروی پاساژ بزرگ mbk قرار داره و در چند طبقه انواع مارک های معروف دنیا را پوشش میده . خصوصا طرفدارهای لباس و لوازم آرایشی مارک حتما به پاساژ سر بزنن و مثلا رژ لب های ۱ میلیون تومانی شنل را یداری کنن . در طبقه های آ این پاساژ هم نمایندگی انواع اتومبیل های لو مثل لامبورگینی و مزراتی و . . . مستقر هستند . کلا پاساژ خوبیه برای دیدن (فقط ) . البته یادم رفت بگم که طبقه زیرین یک سینمای ۴ بعدی هم داره .

تور یک روزه شهر بازی (دریم ورد ) یا (سیام پارک ) :

در بانکوک دو شهر بازی وجود داره که هر کدوم خصوصیات خودشون را دارند و هر دو به نظر من ارزش رفتن دارند . دریم ورد (دنیای خیالی ) بیشتر شامل بازی های ملایم و پرهیجان هست و یک شهر کوچولو هست که معماری بسیار زیبایی داره (معماری خیالی )و برای ع گرفتن بیشتر از ۱۰۰ منظره بسیار زیبا داره . مثل باز سازی داستان لوبیای سحر آمیز و دنیالی خیالی بچه ها و تله ک ن و . . . در کل بسیار جای جالبی هست و برای ناهار هم kfc هست اونجا .ضمنا این نکته را یاد آوری کنم که شما وقتی ۱۵۰۰ بات پرداخت میکنید این پول کل روز شما را پوشش میده . یعنی

مشاهده متن کامل ...

مسجد محله مون یه شیخ نازنین داره
درخواست حذف اطلاعات

مسجد محله مون یه شیخ نازنین داره

حرفاش آدم رو می گیره تو صداش اوین داره

تو چاییش نبات می ریزه منبرش شیرین می شه

هممون نئشه می شیم بس که صداش طنین داره

وقتی روضه می خونه نئشگی بالا می زنه

یه شباهتی صداش با داریوش و معین داره

حالا که نئشه شدی وقتشه خون گریه کنی

اشک چشم مؤمنین حکم نفازولین داره

شکمش بزرگه اما پر نورانیته

نور ایمان میدونین چقد پروتئین داره!

آدمو یاد میندازه قطر گردنش

گردن کلفتشم حکم ستون دین داره

روی ماه پیشونیش بس که شب می خونه

یه چیزی شبیه لنت ترمز ماشین داره

با نیگاش ضعیفه ها جون می گیرن قوی می شن

تو سرنگ هر مژه اش صد سی سی ویتامین داره

رو زمین،زیر زمین،رو قله ها،تو دره ها

حتی این مرد خدا روی هوا، زمین داره

پنجاه و دو سالشه شصت و سه بار حاجی شده

این همه حجو فقط محمد امین داره

سیرآفاقو که کرده مگه چن تا کشوره

دنیا با این عظمت دیویس تا سرزمین داره

با یه سیر انفس می کنه بیوه ها رو

زن« بی.ام.و» هم باشه نیاز به «واسکازین »داره

واسه این که شیعیان تصاعدی زیاد بشن

صد تا زن فقط با اسم کوچیک مهین داره

همه رو شفا می ده فقط با نسخه ی دعا

واسه ی ی نازا تو دعاش جنین داره

واسه ریشه کنی دیابت از کشورمون

کافیه دعا بخونه دعاش انسولین داره

باهمین دعا عراقیا رو تیکه تیکه کرد

یه خشاب دعا برادر اثر این چنین داره

خمس م رو می خواد تا کلشو حلال کنه

اون فقط دغدغه ی نجات مسلمین داره

ا تو کل رشته ها نداره اما اون

واسه کل مشکلات دنیا ین داره

مثلاً گفته اگه یه زن با یک مرد تو فضا

تو فضا پیمایی که فقط دو سرنشین داره

بشینن کنار هم باید درو باز بذارن

آخه شیطون واسه آدم همه جا کمین داره

گفته زن ها باید از میمون نر رو بگیرن

میمونم قلب داره،بالاداره، پایین داره!

آقایونم نباید زل بزنن به ماچه

ه اما ساق داره، داره، سرین داره

یادمه یه روزمی گفت کنده ی نیمسوز سقر

ارتباط محکمی با عضو نقطه چین داره

یه نفر گفت نمی شه کنده ها کلفترن

شیخ ما گفت که کنده صمغ وازلین داره

یه روزی می گفت فقط اهل یقین می ره بهشت

که میون مؤمنین شیعه فقط یقین داره

شیعه ی اهل یقین شلوار جینت رو درآر

عوضش حوری جنت مینی ژوپ جین داره

لب حوری رو ببوس وقتی سرت درد می گیره

حوری باغ بهشته لبش آسپرین داره

حوری درمون تموم درداتونه ؛ مثلاً

واسه سرما خوردگی باغ لیمو شیرین داره

حوریا عرب زبونن عربی رو یاد بگیر

حوری نفرت از زبون فارسی و لاتین داره

آقایون حوری ببوسن غلمونا رو خانوما

غلمونم تو بوسه هاش بزاق پنسیلین داره

شیخ نورانی ما رئیس جمهور نشده

شرکت توسعه ی هاله ی نور تو چین داره

رفته بود روسیه تقریب مذاهب ه

حالا ماهی یه دفه روضه ی استالین داره

واسه رد گم کنی دائماً به اینگیلیس می ره

ولی ع یادگاری با رفیق لنین داره

اسم شیخ ما علی نیس ولی هر کی باش بده

حکم قاسطین و ناکثین و مارقین داره

نوه ی دو تا م منو دسگیر نکنین

به خدا شعر قشنگ بنده آفرین داره!مشاهده متن کامل ...
عقاید از نظر قرآن و حدیث ـ درس ششم: عالم میثاق و ذر
درخواست حذف اطلاعات

عالم میثاق و ذر


•ابو بصیر: در حضور صادق علیه السلام نشسته بودم که پرسشگرى از ایشان پرسید: فدایت شوم، اى فرزند خدا! از کجا بدبختى به اهل گناه رسید که خداوند در علم خود، به خاطر عمل آنان، برایشان کیفر نوشت؟

• صادق علیه السلام فرمود: «اى پرسشگر! ى از آفریدگان [از پیش خود] نمى‏توانست به اداى حقّ خداى متعال در قبال حکمش به‏پا خیزد. پس وقتى حکم به اداى حقّ خویش فرمود، به دوستدارانش نیرو مى‏بخشد و از آنان سنگینى بار عمل به حقیقت آنچه را سزاوار آن‏اند، بر مى‏دارد. [نیز] به خاطر دانش پیشین خویش درباره گنا اران، براى ارتکاب گناه، به آنان نیرو مى‏بخشد و تاب [و روحیه‏ى‏] پذیرش [حکم الهى‏] را از آنان دریغ مى‏نماید [با این‏که توان و لوازم تکلیف را بدانان مى‏بخشد] پس آنان مطابق همان مى‏کنند که در علم او گذشت و تاب [روحیه‏ى‏] پدید آوردن وضعیتى را نیافتند که آنان را از کیفر خدا برهاند؛ زیرا دانش او، شایسته‏تر و براى تصدیق است، [بى آن‏که‏ جبرى متوجّه بندگان نماید] و این است معناى: خواست آنچه را که خواست؛ و این راز اوست».

•دانشنامه عقاید ى، ج‏9، ص 69

 صادق علیه السلام‏ در دعا: اى صاحب منّت! که بر تو منّتى نیست. اى صاحب فضل! معبودى جز تو نیست. [اى‏] پشتیبان پناهندگان و پناهگاه ترسندگان و پناه‏دهنده پناهجویان! اگر من در امّ الکتاب (لوح محفوظ)، نزد تو، بدبخت یا محرومم و یا روزى‏ام را بر من تنگ گرفته‏اى، بدبختى و محرومیّت و تنگى روزى‏ام را از امّ الکتاب، محو کن و مرا نزد خود، خوش‏بخت و موفّق به نیکى و داراى روزىِ فراوان، مقرّر فرما؛ چرا که تو در کتاب نازل‏شده بر فرستاده‏ات که درود تو بر او و خاندانش باد فرمودى: «خدا آنچه را بخواهد، محو یا اثبات مى‏کند، و اصل کتاب، نزد اوست». «دانشنامه عقاید ى، ج9، ص71».

کتاب سلیم بن قیس به نقل از سلیم: به ابن عبّاس گفتم: مرا آگاه ساز که بزرگ‏ترین چیزى که از على بن ابى طالب علیه السلام شنیده‏اید، چیست؟ او چیزى را برایم گفت که خودم آن را از على علیه السلام شنیده بودم. فرمود [ه بود]: « خدا مرا در حالى که در دستش کتابى بود، خواست و فرمود:" اى على! این کتاب را بگیر". گفتم: اى خدا! این، چه کتابى است؟ فرمود:" کتابى است که خدا نوشته است. در آن، نام نیک‏بختان و تیره‏بختان امّت من تا روز رستاخیز، هست. پروردگارم به من فرمان داد که آن را به تو بدهم"».«دانشنامه عقاید ى، ج‏9، ص: 75».بررسی حدیث «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه: خوش‏بخت در رحم مادرش خوش‏بخت است»


ظاهر حدیث: خوش‏بختى و بدبختى مادرزادی بوده و سعادت و شقاوت او پیش از تولد مشخص است.

گویا خوش‌بختی و بدبختی از قبل مقدر شده است.

س: آیا انسان طبق این حدیث مجبور به خوش‌بخت یا بدبخت بودن نیست؟

نکته: اعتقاد به جبر به معناى انکار علم حضورى انسان به اختیار و آزادى خویش و نیز به معناى انتساب ظلم و فعل قبیح به خداوند متعال است و در صورت جبرى بودن افعال انسان، دین و شریعت و ارزش‏هاى اخلاقى بى‏معنا خواهند بود.

بنابراین قضا و قدر الهی (تقدیر خوش‌بختی و بدبختی) به‌گونه‌ای تفسیر شود که منجر به مجبور بودن انسان نشود.
1. خداوند، قبل از تولّد انسان‏ها، به خوش‏بختى و بدبختى آنها علم دارد.


خدا سرنوشت انسان ها را قبل از تولد می داند، اما علم ازلی علت صدور افعال انسان نیست.

خدا می‌داند هر انسانی با اراده‌ی خود، چه راهى را در زندگى انتخاب مى‏کند. با این فرض، انسان در انتخاب راه خوب یا بد، مجبور نیست.

طبق روایت کاظم علیه السلام: الشَّقیُّ مَن عَلِمَ اللّهُ وَهُوَ فی بَطنِ أُمِّهِ أَنَّهُ سَیَعمَلُ أَعمالَ الأَشقیاءِ، وَالسَّعیدُ مَن عَلِمَ اللّهُ وَهُوَ فی بَطنِ أُمِّهِ أَنَّهُ سَیَعمَلُ أَعمالَ السُّعداء.«صدوق، توحید، ص356»: بدبخت، ى است که خداوند از همان زمانى که او در رحم مادرش است، مى‏داند که او کارهاى بدبختان را خواهد کرد؛ و خوش‏بخت، ى است که خداوند از همان زمانى که او در رحم مادرش است، مى‏داند که او کارهاى خوش‏بختان را خواهد کرد.اگر معنای حدیث این بود که خدا انسانها را فطرتا خوش بخت (مؤمن) و بدبخت(کافر) آفریده، انسانها در سعادت و شقاوت مجبور بودند، حال آنکه خداوند انسانها را فطرتا موحد آفریده است.

صادق علیه السلام:

إنَّ اللّهَ خَلَقَ خَلقَهُ جَمیعا مُسلِمینَ، أَمَرَهُم وَنَهاهُم، وَالکُفرُ اسمٌ یَلحَقُ الفِعلَ حینَ یَفعَلُهُ العَبدُ، وَلَم یَخلُقِ اللّهُ العَبدَ حینَ خَلَقَهُ کافِرا، إِنَّهُ إِنَّما کَفَرَ مِن بَعدِ أَن بَلَغَ وَقتا لَزِمَتهُ الحُجَّةُ مِنَ اللّهِ، فَعَرَضَ عَلَیهِ الحَقَّ فَجَحَدَهُ، فَبِإِنکارِهِ الحَقَّ صارَ کافِرا. «طبرسی، احتجاج، ج2، ص341»


خداوند، آفریده‏هاى خود را آفرید و به آنها دستور داد و نهیشان کرد. و کفر آن زمانى که کافرْ کفر را انجام مى‏دهد، به کافر مى‏پیوندد. خداوند، وقتى بنده را آفرید، او را کافر نیافرید. همانا بنده زمانى کافر گشت که حجّت از سوى خدا به او رسید و بر او عرضه شد؛ ولى او آن را انکار نمود. پس به خاطر انکار حق، کافر گردید.


2. خوش‏بختى براى مؤمن و بدبختى براى کافر، تقدیر شده است.‏


خدا فرزندانی را که می‌داند راه درست و ایمان را انتخاب می‌کنند، در شکم مادرشان خوش‌بختی مقدر کرده و فرزندانی را که می‌داند آینده نادرست و کفر را انتخاب می‌کنند، در شکم مادرشان بدبختی مقدر کرده است.

خداs: سَبَقَ العِلمُ وَ جَفَّ القَلَمُ، وَ مَضى القَدَرُ بِتَحقیقِ الکِتابِ وَتَصدیقِ الرُّسُلِ، وَبِالسَّعادَةِ مِنَ اللّهِ عز و جل لِمَن آمَنَ وَاتَّقى، وَبِالشَّقاءِ لِمَن کَذَّبَ وَ کَفَرَ، وَ بِوَلایَةِ اللّهِ المُؤمِنینَ، وَ بَراءَتَهُ مِنَ المُشرِکینَ. «تفسیر قمی، ج2، ص 210»

علم پیشى گرفت، و قلم رقم زد، و قَدَر قطعى شد براى به حقیقت پیوستن کتاب [آسمانى‏] و تصدیق ان، و براى سعادتمندى هر مؤمن و تقواپیشه‏اى از جانب خدا و براى بدبختى هر تکذیب‏کننده و کافر و نیز براى‏ ولایت خداوند بر مؤمنان و برائتش از مشرکان.

 


بنابراین سعادت و شقاوت بر اساس ایمان و کفر که اختیاری انسانند، رقم خورده و توسط خدا تقدیر می‌شوند.3. انتخاب انسان در عالم ذَر، در خوش‏بختى و بدبختى او مؤثّر است.‏


طبق برخی احادیث انتخاب انسان در عالَم ذر که پیش از عالم کنونى بوده در تکوین سرشت او مؤثّر بوده است.

افرادی که در عالم ذر راه درست را انتخاب کرده‌اند، سرشتشان در این عالم تمایل به درستی و خوش‌بختی دارد و انی که راه نادرست را انتخاب کرده‌اند، مایل به کارهای ناپسند و بدبختی دارد.

تمایل افراد موجب اجبار در انتخاب راه نیست، بلکه در هر دو صورت می‌توانند با انتخاب خود مسیر خود را تعیین نمایند.

جمع‏بندى‏


معناى حدیث مورد بحث، همان معناى نخست است که در کلام کاظم علیه السلام آمده است (خدا می‌داند که انسان چه کاری را انجام می‌دهد.) معناى دوم نیز به همان معنا باز مى‏گردد.

معناى سوم، علاوه بر این که مبتنى بر اعتقاد به عالَم ذر است، انطباق آن با حدیث «خوش‏بخت، در شکم مادرش خوش‏بخت است ...» مشکل است. «دانشنامه عقاید ى، ج‏9، 69_ 81».   
مشاهده متن کامل ...
درمکتب جزدرس گمراهی و بدبختی نیست+درمحضرقرآن کریم
درخواست حذف اطلاعات

 


نتیجه تصویری برای لأغوینهم اجمعین الا


***نسیم معرفت***


بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ


** لَیسَ فِی مَکتَبِ الشَّیطانِ وَ الهَوَی اِلَّا دَرسُ الضَّلالَةِ وَ الشِّقاوَةِ  و ...  


یَهوِی و یَهبِطُ وَ یَسقُطُ الأنسانُ بِسَبَبِ العِصیانِ وَ الهَوَی النَّفسانِیَّةِ وَ َّسویلاتِ الشَّیطانِیَّةِ ، اِلَی الدَّرَکاتِ الشَّقاوِیَّةِ وَ المَراتِبِ الرَّدِیَّةِ وَ الدَّنِیَّةِ وَ یَدخُلُ بِذلِکَ فِی تِیهِ الضَّلالَةِ وَ الحَیرانِیَّةِ وَ یِسقُطُ فِی قَعرِ الحَیوانِیَّةِ وَ الحَضیضِ البَهیمِیَّةِ. قالَ اللهُ تَبارَکَ وَ تَعالَی :  وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ ( سورةُ الاأحزاب الآیة 179 ) .


اَلنّارُ النَّفسانِیَّةُ ، نارُُ مُشتَعِلَةُُ فِی ضَمیرِ الأِنسانِ بِسَبَبِِ مِنَ الأَسبابِ نَحوَ الکِبر و الحسد و الحِقد و البُخل و الحِرص و الطمع و غیر ذلک و یَبعُدُ الأنسانُ بهذه الصفاتِ الرذیلة عن الکمالات الأنسانیة و قرب الألهیة و جوارِ رحمةِ ربِّ العالمین و مَتَی اشتَدَّت ناریَّةُ نفسانِیَّتِهِ زادت آثامُه و معاصیهِ و تَوَغَّلَ فی العصیان و الخَطأ و الضلالة و الغَوایة و مَآلُهُ و مَرجَعُهُ الی الخسران العظیم . قوله تعالی :  خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُ .  ( سورةُ الحج الآیة 11) وَ رُبَما یَحرُمُ من کل خیر و کمال و یَرتَکِبُ کُلَّ فعلِِ قبیحِِ و شَرِِّ و یَصیرُ دائما قَرینَ ِِ مَریدِِ و بِئس القَرین. قولُهُ تعالی :وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرینٌ ( سورة ا ُّ ُف الآیة 36) و لَیسَ فِی مَکتَبِ الشَّیطانِ وَ الهَوَی اِلَّا دَرسُ الضَّلالَةِ وَ الشِّقاوَةِ و العداوةِ و البَغاضَةِ  و الشِّقاقِ و النِّفاق وَ الَّنزْغِ و الشَّنَئانِ و الحِقد و الکبر و الحسادة و سوء الظن و الخسرانِ .  و هذه الصفاتُ و الآثارُ المَشؤمةُ مُوجِبةُُ لسقوط الانسان و هلاکَتِهِ . 


وَاعلَم اَنَّ فلاحَ الأنسانِ اَلمُتَوَّجِ وَ المُکَرَّمِ  مِنَ اللهِ تَعالَی بِتاجِ الکَرامَةِ  ، فِی غَلَبةِ نورانِیَّتِهِ علی ناریَّةِ نفسانِیَّتِهِ و (قال رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم : اَشجَعُ النّاسِ مَن غَلَبَ هَواهُ)   و سعادتُهُ الأبَدیّةُ فی اطاعَتِهِ لله العزیز الکریم و مِعراجِیَّتُهُ و عُروجُهُ ال ةُ و النورانیةُ فی جَنب عُبودِیَّتِهِ لله تعالی و رُوِی عَن الصّادق علیه السلام فی مِصباحِ الشریعة : ا اَلْعُبودِیَّةُ جَوْهَرَةٌ کُنْهُهَا الرُّبوبِیَّةُ   و لِذلک جُعِلَتِ الصلوةُ مِعراجاََ للأنسان وَ اشتُهِرَ فِی الألسِنَةِ هذالکلام من رسول الله (ص) : اَلصَّلوةُ مِعراجُ المُؤمِنِ و جُعِلَتِ الصلوةُ قُرَّةَ عَینِِ لِلرَّسولِ المُکَرَّمِ  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) .


وَ اعلَم اَنَّ اِبلیسَ اَقسَمَ بالله لِأِغواء النّاس و انحرافِهِم و شِقاوَتِهِم و قال ال ُ لعنةُ اللهِ علیه فی حال العصیان جرئةََ علی اللهِ : قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعینَ * إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ ( سورة ص الآیة 82-83)  و رُوِیَ   : اَلنّاسُ کُلُّهُم هالِکُونَ اِلَّا العالِمُونَ وَ العالِمُونَ کُلُّهُم هالِکُونَ اِلَّا العامِلُونَ وَ العامِلُونَ کُلُّهُم هالِکُونَ اِلَّا المُخلِصُونَ وَ المُخلِصُونَ فِی (عَلَی) خَطَرِِ عَظیمِِ ( نُقِلَ هذا الکلام بأشکالِِ مُختلفة فی الکُتب کما فی مَجموعةِ الورّام عن النبی (ص) و  فی مصباح الشریعة عن الصادق (ع) و  نُقِلَ ایضا  فی جامع السعادات للمحقق النراقی ره ) . 


یَابنَ آدَمَ لاتَکُن مِمَّن وَطِئَتهُ سَنابِکُ الشَّیاطینِ و لاتَکُن مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ فَشَقِیَ وَ وَیلُُ لِمَن کان اِلهُهُ هَواهُ . قَولُهُ تَعالی : أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ ( سورة الجاثیة الآیة 23)  واعلم ان مَنشأ الخُصومات و النزاعات و نازعات و المشاجرات و الأنحرافات ی فی نسیان ذکرالله تعالی و منشأه اِستحواذُ ال   علی الأنسان و غلبةُ الهوی علیه و الأشتغالُ و الأتکالُ بغیر الله تعالی و کثیرامّا یقول استاذُنا المرحوم آیة الله العظمی الشیخ اسماعیل  الصالحی المازندرانی فی اَثناء الدرس الخارج للأصول و الفقه :


بِکَثرَةِ اشتِغالِنا بِکارِنا   لَیسَ لَنا کارُُ بِکَردِگارِنا


و  فی ا ام ی م للأنسان من جهة الأِنتِباه و َّنَبُّه و الأتِّعاظ مرورُ هذه الآیات فی ایامِ الأُسبوعِ  :


** أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ ( سورة الجاثیة الآیة 23)


** أَ رَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلاً ( سورة الفرقان الآیة 43)


** وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ( سورة الأعراف  الآیة 176)


** فَإِنْ لَمْ یَسْتَجیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ .  ( سورة القصص   الآیة 50)


** اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُولئِکَ حِزْبُ الشَّیْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ .( سورة المجادله  الآیة 19)


** أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنی‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ .( سورة یس   الآیة 60)


** وَ قُلْ لِعِبادی یَقُولُوا الَّتی‏ هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبیناً . ( سورة الأسراء  الآیة 53)


** الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ .( سورة البقره   الآیة 268)


و نِعمَ ما قال العارفُ و الشاعر المعروف  الحافظ ال بالفارسیة :


دام سخت است مگر یار شود لطف خدا


ورنه  آدم نبرد  صرفه ز رجیم


الرّاقمُ للسُّطور : السیداصغر سعادت میرقدیم اللاهیجی


ترجمه : 


در مکتب و هوای نفس جز درس گمراهی و بدبختی وجود ندارد ...


انسان به سبب نافرمانی و عصیان نسبت به خداوند و پیروی از هوای نفس و به واسطه تسویلات و تزیینات ی ، به  پستی های شقاوت و بدبختی و مراتب پست و انحطاط حیوانی سقوط می کند و به سبب آن در چاه گمراهی و سرگردانی داخل می گردد و در قعر حیوانیت و حضیض بَهیمیّت سقوط می نماید . در سوره اعراف آیه 179 خداوند چنین می فرماید :  وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ . به یقین ، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم آنها دلها [ عقلها ] یی دارند که با آن ( شه نمی کنند ، و ) نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند آنها همچون چها ایانند بلکه گمراهترند  اینان همان غافلانند ( چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت ، باز هم گمراهند ) !


آتش نفسانی ، آتشی است که  به سببی از اسباب مانند کبر و حسد و کینه و بخل و حرص و طمع و ... در درون انسان شعله ور است و بواسطه آن   آدمی از کمالات انسانی و تقرب و قرب الهی و از جوار رحمت الهی دور می گردد و هر اندازه آتش نفسانی شدت بگیرد و شعله ور تر گردد گناهان و معاصی انسان افزایش پیدا می کند و بیشتر در عصیان و معصیت و خطا و گمراهی و ...  فرو می رود  و عاقبت و سرانجام  و برگشت چنین انسانی به سوی خسران و زیان بزرگ است .
خَسِرَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةَ ذلِکَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبینُ . ( به این ترتیب ) هم دنیا را از دست داده اند ، و هم آ ت را و این همان خسران و زیان آشکار است!( سوره حج آیه 11 )


و چه بسا آدمی بواسطه آتشفشان نفس و هوی و هوس های نفسانی و ی از هر خیر و کمالی محروم گردد و مرتکب هر کار زشت و بد و شر شود و در نهایت دایما و پیوسته قرین و همدم رانده شده باشد که او بد همدمی خواهد بود . خداوند در آیه 36 از سوره زُ ُف چنین می فرماید :   وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرینٌ .و هر از یاد خدا روی گردان شود را به سراغ او میفرستیم پس همواره قرین اوست!  و نیست در مکتب و هوی و هوس نفسانی مگر درس گمراهی و شقاوت و بدبختی و دشمنی و بغض و ج و اختلاف و نفاق و دورویی و  فتنه و فتنه انگیزی و خصومت و کینه و کبر و تکبر و حسادت و سوءظن و خسارت و زیان  و این صفات و آثار شوم موجب سقوط انسان و هلاکتش می گردد . 


بدان که فلاح و رستگاری انسان که از طرف خداوند به تاج کرامت مکرَّم است ، در غلبه نورانیت او بر نارِیّت نفسانیتش می باشد و اکرم ص فرمود : شجاع ترین مردم ی است که بر هوای نفسش غلبه نماید و بدان که  سعادت ابدی انسان در اطاعت و پیروی نسبت به خداوند عزیز و کریم می باشد و معراجیت و عروج و  نورانی آدمی در جَنب و کنار عبودیت خداوند متعال است  و در مصباح الشریعه از صادق علیه السلام روایت شده که فرمود : الْعُبودِیَّةُ جَوْهَرَةٌ کُنْهُهَا الرُّبوبِیَّةُ . و روی این جهت معراج انسان قرار داده شده است و در بین مردم مسلمان این کلام و سخن از رسولخدا  ص مشهور است که آن حضرت فرمود :   معراج مؤمن می باشد و نیز چشم روشنی و نور دیدگان ص قرار گرفته است .  و بدان که ابلیس خبیث قسم خورده  به خدا که بنی آدم و مردم را به اغواء و گمراهی و انحراف  بکشاند و آن ملعون که لعنت خدا براو باد در حال عصیان با جسارت به خداوند چنین گفت : قالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعینَ * إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصینَ . ( سورة ص الآیة 82-83) . گفت: «به عزّتت سوگند ، همه آنان( بنی آدم و انسان ها )  را گمراه خواهم کرد ، مگر خاصان از بندگانت را که دل از غیر ب د و برای تو خالص شدند. 


و در روایتی چنین آمده است : اَلنّاسُ کُلُّهُم هالِکُونَ اِلَّا العالِمُونَ وَ العالِمُونَ کُلُّهُم هالِکُونَ اِلَّا العامِلُونَ وَ العامِلُونَ کُلُّهُم هالِکُونَ اِلَّا المُخلِصُونَ وَ المُخلِصُونَ فِی ( عَلَی) خَطَرِِ عَظیمِِ  . : یعنی مردم همه  در هلاکتند مگر   عالمان و اهل علم  ، و علماء نیز در هلاکتند مگر آنها که‌ عامِل و اهل عمل هستند و عاملان نیز درهلاکتند مگر آنها که مُخلِص هستند  ، و مُخلِصان  نیز تازه در خطر عظیم وبزرگ می باشند  . ( این سخن به اشکال مختلفه نقل شده است چنانکه در مجموعه ورّام از ص و در مصباح الشریعه از صادق نقل شده است و همچنین این کلام در جامع السعادات محقق نراقی نیز آمده است )  


ای فرزند آدم از انی مباش که  سُم های شیاطین او را پامال و خُرد کرده باشد و نیز از انی مباش که پیروی هوی و هوس خویش کرده و نگون بخت و نگونسار و بدبخت شده است. خداوند متعال در سوره جاثیه آیه 23 چنین فرمود : أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ ( سورة الجاثیة الآیة 23) . پس آیا دیدى آن ى را که معبود خویش را هواى خود قرار داده و با این که حق را شناخته است خدا او را در بیراهه گذارده و بر گوش و دلش مهر نهاده و بر چشمش افکنده است ؟ با این وصف، پس از خدا چه ى او را به راه خواهد آورد ؟ آیا درباره این گونه افراد نمى شید تا پند گیرید ؟ و وای به حال ی که اِله او هوی و هوسش باشد .  و بدان که سر منشأ خصومت ها و نزاع ها و تنازعات و مشاجرات و اختلافات و انحرافات در فراموش ِ ذکر و یاد خداوند متعال است و منشأ و ریشه این نسیان نیز تسلط و غلبه هوی و هوس بر انسان و اشتغال و اتّکال آدمی به غیر خدا است و بارها ما مرحوم آیة الله العظمی  شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی در خلال درس خارج اصول و فقه   این شعر را  می خواند  :   بِکَثرَةِ اشتِغالِنا بِکارِنا  لَیسَ لَنا کارُُ بِکَردِگارِنا  یعنی
یعنی آنقدر با کارهای گوناگون مشغولیم که دیگر کاری به کردگار وآفریدگار مان  نداریم!!!


و در پایان لازم است که انسان در طول ایام هفته جهت  بیداری و تنبه و پندپذیری این آیات را مرور نماید :


** أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلی‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلی‏ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی‏ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَکَّرُونَ ( سورة الجاثیة الآیة 23)


پس آیا دیدى آن ى را که معبود خویش را هواى خود قرار داده و با این که حق را شناخته است خدا او را در بیراهه گذارده و بر گوش و دلش مهر نهاده و بر چشمش افکنده است ؟ با این وصف، پس از خدا چه ى او را به راه خواهد آورد ؟ آیا درباره این گونه افراد نمى شید تا پند گیرید ؟


** أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلاً ( سورة الفرقان الآیة 43)


** وَ لَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَ لکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَی الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ذلِکَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ( سورة الأعراف  الآیة 176)


** فَإِنْ لَمْ یَسْتَجیبُوا لَکَ فَاعْلَمْ أَنَّما یَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ .  ( سورة القصص   الآیة 50)


** اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُولئِکَ حِزْبُ الشَّیْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ .( سورة المجادله  الآیة 19)


** أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنی‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ .( سورة یس   الآیة 60)


** وَ قُلْ لِعِبادی یَقُولُوا الَّتی‏ هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّیْطانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّیْطانَ کانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبیناً . ( سورة الأسراء  الآیة 53)


** الشَّیْطانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ .( سورة البقره   الآیة 268)


وچه زیبا گفت عارف و شاعر شهیر و نامدار حافظ :


دام سخت است مگر یار شود لطف خدا


ورنه  آدم نبرد  صرفه ز رجیم


نویسنده متن : سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


الراقم للسطور : السیداصغر سعادت میرقدیم اللاهیجی
** حضرت آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

مشاهده متن کامل ...
✅اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه✅
درخواست حذف اطلاعات

به نام خدا

دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات

به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ [اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه] در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). ،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ ✅اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). ،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری: اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شوید روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان + نوشته شده در شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 2:54 شماره پست: 479 عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری: اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شوید

اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»

در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست».

چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى).

،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن

در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام):

هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود

به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ ✅اثار،برکات،خواص و فضایل سوره ی مبارکه ی واقعه ،اندر فضیلت تلاوت سوره واقعه✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). ،به نام خدا دم به دم بر همه دم بر گل رخسار محمد بر علی شیر خدا ساقی کوثر صلوات ✅اندر فضیلت تلاوت سوره «واقعه»✅ در فضیلت تلاوت این سوره، روایات زیادى در منابع ى ذکر شده است، از جمله در حدیثى از رسول خدا(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِعَةِ کُتِبَ لَیْسَ مِنَ الْغافِلِیْنَ: « ى که سوره واقعه را بخواند، نوشته مى شود که این فرد از غافلان نیست». چرا که آیات سوره، آنقدر تکان دهنده و بیدارکننده است که، جائى براى غفلت انسان باقى نمى گذارد. به همین دلیل در حدیث دیگرى از (صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: وقتى از آن حضرت سۆال د: چرا با این سرعت آثار پیرى در چهره مبارک شما ظاهر شده است؟ در پاسخ فرمود: شَیَّبَتْنِی هُودُ، وَ الْواقِعَةُ، وَ الْمُرْسَلاتُ، وَ عَمَّ یَتَسائَلُونَ: «سوره هاى هود، و واقعه، و مرسلات و عمّ مرا پیر کرد»! (;چرا که در این سوره ها اخبار تکان دهنده اى از قیامت و رستاخیز و حوادث هولناک و مجازات مجرمان آمده، همچنین داستانهاى تکان دهنده اى از سرگذشت اقوام پیشین و بلاهائى که بر آنها نازل شد و نیز دستور به استقامت و پایدارى). قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان قرآن در حدیث دیگرى از صادق(علیه السلام) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَ فِی کُلِّ لَیلَةِ جُمْعَة الْواقِعَةَ أَحَبَّهُ اللّهُ، وَ أَحَبَّهُ إِلَى النّاسِ أَجْمَعِیْنَ، وَ لَمْ یَرَ فِى الدُّنْیا بُۆْساً أَبَداً، وَ لافَقْراً وَ لافاقَةً وَ لاآفَةً مِنْ آفاتِ الدُّنْیا، وَ کانَ مِنْ رُفَقاءِ أَمِیْرِ الْمُۆْمِنِینَ(علیه السلام): هر سوره واقعه را در هر شب بخواند، خداوند او را دوست دارد، و نزد همه مردم محبوبش مى کند، هرگز در دنیا ناراحتى نمى بیند، فقر و فاقه و آفتى از آفات دنیا دامنگیرش نمى شود، و از دوستان مۆمنان على(علیه السلام) خواهد بود روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206) قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست. از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد. صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند. صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند. منبع:سایت تبیان عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری: اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شوید

روشن است، تنها نمى توان با لقلقه زبان، این همه برکات را در اختیار گرفت، بلکه باید به دنبال تلاوت، فکر و شه، و به دنبال آن، حرکت و عمل باشد.( تفسیر نمونه، جلد 23، صفحه 206)

قیامت و سوره واقعه از رسول گرامی صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده: هر این سوره را قرائت نماید نوشته می شود که او از گروه غافلان نیست.

از باقر علیه السلام روایت شده: هر هر شب پیش از خواب سوره واقعه را قرائت کند در حالی خداوند را دیدار می کند که چهره اش مانند ماه شب چهاردهم می درخشد.

صادق علیه السلام فرمودند: هر به بهشت و ویژگی های آن مشتاق است سوره واقعه را قرائت کند.

صادق علیه السلام فرمودند: هر در هر شب سوره واقعه را بخواند خداوند وی را دوست بدارد و نیز دوستی او را در دل همه مردم اندازد و در طول عمرش در این دنیا بدبختی و تنگ دستی نبیند و آسیبی از آسیبهای دنیا به او نرسد و از همدمان المۆمنین علیه السلام باشد و این سوره خصوصیتی نسبت به المۆمنین علیه السلام دارد که دیگران با وی در آن شریک نیستند.

منبع:سایت تبیان

+ نوشته شده در شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ ساعت 2:54 شماره پست: 479


عارف واصل مرحوم ایت الله کشمیری:

اگر پاکی و طهارت و عفت،در چشم و گوش و زبان و قلب میخواهیم باید به مرکز و محور عصمت الهی حضرت زهرا (س) پناهنده شویدمشاهده متن کامل ...
متن آهنگ های مرتضی پاشایی
درخواست حذف اطلاعات

متن آهنگ های مرتضی پاشایی

یکی هست

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه

نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه

یه کاغذ یه خ ر دوباره شده همدم این دل دیوونه

یه نامه که خیسه پر از اشک و ی بازم اونو نمیخونه

یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه داره میره

چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره

گریه می درو که می بست میدونستم که میمیرم

اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راهشو بگیرم

میترسم یه روزی برسه که اونو نبینم بمیرم تنها

خدایا کمک کن نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا

سکوت اتاقو داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار

دوباره نمیخواد بشه باور من که دیگه نمیاد انگار

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

نگران منی

تو به جای منم داری زجر می کشی

یکی عاشقته که تو عاشقشی

تو به جای منم پُره غصه شدی

نذار خسته بشم

نگو خسته شدی..

نگران منی که نگیره دلم

واسه دیدن تو داره میره دلم

نگران منی مثل بچگیام

تو خودت می دونی من ازت چی می خوام

مگه میشه باشی و تنها بمونم

محاله بذاری محاله بتونم

دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره

هنوزم به جز تو ی رو نداره

عوض می کنی زندگیمو

تو یادم دادی عاشقیمو

تو رو تا ته خاطراتم کشیدم

به زیبایی تو ی رو ندیدم

نگو دیگه آب از سر من گذشته

مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته

تحمل نداره نباشی

دلی که تو تنها خداشی

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

یه غرور یخی یه ستاره ی سرد

یه شب از همه چی به خدا گله کرد

یدفعه به خودش همه چی رو سپرد

دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد..

نگران منی به تو قرصه دلم

تو کنار منی نمی ترسه دلم

بغلم کن ازم همه چیمو بگیر

بذار گریه کنم پیش تو دل سیر..

مگه میشه باشی و تنها بمونم

محاله بذاری محاله بتونم

دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره

هنوزم به جز تو ی رو نداره

عوض می کنی زندگیمو

تو یادم دادی عاشقیمو

تو رو تا ته خاطراتم کشیدم

به زیبایی تو ی رو ندیدم

نگو دیگه آب از سر من گذشته

مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته

تحمل نداره نباشی

دلی که تو تنها خداشی..

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ستایش

دوباره نم نم بارون صدای شرشر ناودون

دل بازم بی قراره

دوباره رنگ چشاتو خیال عاشقی باتو

این دل آروم نداره نداره نداره

شبامو خواب نوازش ، دوباره هق هق و بالش

گریه یعنی ستایش

ستایش تو و چشمات ، دلم هنوز تورو میخواد

دل بازم پر زده واسه عطر نفس هات

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

اتاقم عطر تو داره ، دلم گرفته دوباره

کار من انتظاره

یه ع و درد دلامو ، میریزه اشک چشامو

غم تمومی نداره نداره نداره

صدای باد و کوچه ، داره تو خونه می پیچه

قلبم آروم نمیشه

بغل گرفتمت انگار ، دوباره خوابه و تکرار

باز نبودی و من تکیه دادم به دیوار

ستایش یعنی این دیوونگی ها

شبیه حس خوب تو دل ِ ما

نگا کن تو چشای بیقرارم

چقد این لحظه هارو دوست دارم

تصور میکنم پیشم نشستی

چقد خوبه چقد خوبه که هستی

ستایش یعنی این حسی که دارم

نمی تونم تورو تنها بزارم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

دروغ دوس داشتنی

تو که از اولشم جای من یکی دیگه توی قلبت بود

نگو به من که تو هر کاری کردی درسته نگو حقت بود

تو که از اسمم و عشقم و حسم و قلبم دلتو کندی

به چشای من ساده ی بی ِ تنها داری می خندی

همیشه دروغ می گفتی واسه من می میری

بگو عاشقم نبودی تو که داری میری

بخدا همش دروغه که منو دوس داری ، بگو دوسم داری

تو که روی قلب من اینجوری پا می ذاری ، بگو بگو بگو

بگو این دروغ دوس داشتنیو این بارم

باز بگو بی تو می میرم بگو دوسِت دارم

من که این همه دروغ تو رو باور ، بگو دوسم داری

یه دفه دیگه بگو ، بگو که بر می گردم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

تو که از اون همه حرفایی که به تو گفتم چیزی یادت نیست

تو که می ذاری میری و من اینجا می مونم با چشای خیس

تویی که ازم گذشتن آسونه واسه ت ، واسه ت بازیچه م

چه جوری بهم می گفتی که مثل قدیما عاشقت میشم

همیشه دروغ می گفتی واسه من می میری

بگو عاشقم نبودی تو که داری میری

بخدا همش دروغه که منو دوس داری ، بگو دوسم داری

تو که روی قلب من اینجوری پا می ذاری ، بگو بگو بگو

بگو این دروغ دوس داشتنیو این بارم

باز بگو بی تو می میرم بگو دوسِت دارم

من که این همه دروغ تو رو باور ، بگو دوسم داری

یه دفه دیگه بگو ، بگو که بر می گردم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

خدا

به خدا زوده

زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه

به خدا زوده

زوده واسه مردن این دل دیوونه

به خدا خیلی زوده

به خدا سخته

سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا

به خدا سخته

سخته که بگی نبوده چیزی بین ما

به خدا خیلی سخته

دل تو راحت واسه همیشه

نگو بُریدی ساده

اونی که اینجاست

دلشو راحت به تو داده

بگو یه خوابه بگو میمونی

نرو میترسم بی تو

می میره آخه دل ش تم تا بری تو

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

به خدا دیره

میبینی به تو آخه اینجوری وابستم

به خدا ظلمه

میدونی که قلبتو هیچ موقع نش تم

به خدا خیلی دیره

به خدا بی تو

این خونه واسم مثه زندونه تنهایی

به خدا تنها

این خوابه بگو نمیری بگو اینجایی

به خدا خیلی تنهام

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

جاده یک طرفه

باز دوباره با نگاهت

این دل من زیرو رو شد

باز سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد

دل دوباره زیرو رو شد

با تموم سادگی تو حرفتو داری میگی تو

میگی عاشقت میمونم

میگم عشق آ ی تو

حرفتو داری میگی تو

میدونی حالم این روزا بدتر از همست

آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو ش ت

قول بده که تو از پیشم نری

واسه من دیگه عاشقی جاده ی یک طرفست

میمیرم بری آ ین دفعست

پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم

دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم

راستشو بگو این یه بازیه

نکنه همه حرفای تو مثه حرف همه

صحنه سازیه این یه بازیه

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

بی هوا نوازشم کن اشک و غصه هامو کم کن

با نگاه بی قرارت باز دوباره عاشقم کن

اشک و غصه هامو کم کن

قلب من بهونه داره حرف عاشقونه داره

راه دیگه ای نداره غیر از اینکه باز دوباره

سر رو شونه هات بزاره

میدونی حالم این روزا بدتر از همست

آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو ش ت

قول بده که تو از پیشم نری

واسه من دیگه عاشقی جاده ی یک طرفست

میمیرم بری آ ین دفعست

پرواز تو قفس شدم بی نفس شدم

دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم

راستشو بگو این یه بازیه

نکنه همه حرفای تو مثه حرف همه

صحنه سازیه این یه بازیه..

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

بغض

بغضم گرفته وقتشه ببارم

چه بی هوا هوای گریه دارم

باز کاغذام با تو خط خطی شد

خدا این حس و حال و دوست ندارم

باز دور پنجره قفس کشیدم ، دوباره عطرت و نفس کشیدم

قلم تو دست من پر از سکوته ، دوباره از ترانه دست کشیدم

باز خاطرات تو همین حوالیه

حالم همینه و یه چند سالیه

جای تو خالیه

جز تو تمام شهر میدونن حالمو

مثل کبوترم که سنگ آدما ش ته بالمو

این قلب بی قرار و از تو دارم

این حس انتظار و از تو دارم

اسمت هنوز دور گردنم هست

من این طناب دار و از تو دارم

اسمت نوشته رو بخار شیشه ، دلی که بی تو باشه دل نمیشه

من موندمو یه سایه توی خونه ، میترسم اونم حتی رفتنی شه

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

از حالا

از حالا دیگه تو واسه ام قریبه شده ای

از حالا نمی تونم تو رو عاشق بدونم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

تو حاله منو دیدی

از من تا بریدی

از این همه احساس را

از این همه عشق را خج نکشیدی

از حالا دیگه تو واسه ام قریبه شده ای

از حالا نمی تونم دیگه یادت بمونم

از حالا فقط به خاطراتت سر میکنم

از حالا نمی تونم تو رو عاشق بدونم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

مگه با تو بد بوده ام

مگه تو رو رنجودئم

مگه عشقم بهت کم بوده

مگه قلبتو سوزونده ام

از حالا دیگه تو واسه ام قریبه شده ای

از حالا نمی تونم دیگه یادت بمونم

از حالا فقط به خاطراتت سر میکنم

از حالا نمی تونم تو رو عاشق بدونم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

تو راست میگی

امشب ، می خوای بری بدون من

خیسه ، چشای نیمه جون من

حرفام ، نمیشه باورت چیکار کنم خدایا..

راحت ، داری میری که بشکنم

عشقم ، بزار نگات کنم یه کم

شاید ، باهم بمونه دستای ما..

به جونِ تو

دیگه نفس نمونده واسه ی من

نرو تو هم دیگه دلم رو نشکن

دلم جلو چشات داره میمیره..

نگام نکن بزار دلم بمونه روی پاهاش

فقط یه ذره آخه مهربون باش

خدا ببین چه جوری داره میره..

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

آره ، تو راست میگی که بد شدم

آروم ، میگی که جون به لب شدم

امشب ، بمون اگه بری چیزی درست نمیشه..

ساده ، نمیشه بی خبر بری

عشقم ، بگو نمیشه بگذری

از من

..بگو کنارمی همیشه

تو رو خدا

ببین چه حالیم نگو که میری

دلم می خواد که دستمو بگیری

نرو بدون تو شکنجه میشم

پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم آ یشه

ی واسم شبیه تو نمیشه

بمون الهی من واست بمیرم..

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

(مجید علیپور)

میم مثل مرتضی

قلب و دل اهل موزیک خون میشه بی صدای تو

محمد علیزاده اشک میریزه کنار تو

مهدی کرد مهرزاد ومن روزبه نعمت اللهی همدل یک صداشو دید

هوادار های پاشایی از ما غمگین هاش بگیر تا برسیم امید جهان

شکوهی حیدر زاده علی پور زمانیان از اهل سینما بگیر افشار

گ ار ببین کریمی مجیدی زمین فوتبال ببین بنده سون

س ایی رفت شاه اسماعیل قاسمی هفتاد و پنج میلیون هواداران است پاشایی

یکی هست چیه یک ملت دلش به تو بند یک ایران هوادارت است که نیم مرتضی کرده

.....................

غورون به سر گذشته امو شب با ازت می خوام خدا

ستایش مخصوص تو بغض منو ببین خدا

تو عصر پاییزی تو تنهات نمی زاریم داداش

تو نفس احساس منی روی پاهت وایساده داداش

میون این شعر همه آهنگ تو حس میبرم

عشق یعنی این که تک تک شعر ها تو از حفظ بلدم

یکی بود یکی نبود سریال مثل شیشه هاس

هوادار همه باهم وقت چوبت توان

میم مثل مرتضی میم مثل مرتضی(2)

دست هایی به دعا شش به راه شفا میم مثل مرتضی میم مثل مرتضی

خاطره ها جون می گیره با بغض تو یه اف صدا

دله منو دله تو دله همه طرف دارات

نگران منی شاید نگران توایم داداش

ما به تماشا ایستادیم ارتباط با صحنه باش

آرزو کرده ام که خدا از نو تو را به ما بده

به گوش تو میرسه که میم مثل مرتضی شده

تو راست میگی تو زندگی همیشه یک نفر با ماست

آهای خدای آسمون دست هایی ما رو به دعاست

میم مثل مرتضی میم مثل مرتضی(2)

.....................

جاده یک طرفه اینجاست آقا مرتضی خوب شو ماس دعا میم مثل مرتضی

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

متن آهنگ های مجید اطها

آواره

بیچاره من که بعد تو آواره می شم

باورم نمیشه که رفتی از پیشم

روزمین گذشتم با اما به سختی

امدم به دیدنت اما تو رفتی

چاره درد من مرگم رسیده

اینجا حتی قبلم صبرم نمیده

امدم نذارم عشقت ببازی

اما این رسمش نبود مهمون نوازی

آره این رسمش نبود مهمون نوازی

میمیرم اگه از تو نشونی نمونه عزیزم

می سوزم تو نیای چشمامو من به در می دوزم

میمیرم نگو رفتن من واسط فرقی نداره

من میرم اما گریه نکن دیگه فایده نداره

میرم میرم میرم بدون وداع

میرم میرم میرم به خاطره ها

میرم میرم خداحافظ

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

بیچارهم خسته ام چشم انتظارم

توی این پس کوچه ها تنها نذارم

نیستی از تاریکی شبا می ترسم

بی وفا دارم توی سرما ملرزم

می ترسم از غصه هام داوم نیارم

اخه هیچ نشونی از تو ندارم

آروم آروم دارم از غصه میمیرم

تو بگو نشونتو از کی بگیرم

تو بگو نشونتو از کی بگیرم

میمیرم اگه از تو نشونی نمونه عزیزم

می سوزم تو نیای چشمامو من به در می دوزم

میمیرم نگو رفتن من واسط فرقی نداره

من میرم اما گریه نکن دیگه فایده نداره

تموم زندگیم این منو بغض و در و دیوار

چی مونده از تن خستم که می خواد بشینه این بار

میرم خداحافظ

میرم میرم میرم بدون وداع

میرم میرم میرم به خاطره ها

میرم میرم خداحافظ

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

مسافرم

قسمت نشد ببینمت خدانگهداری کنم

فرصت نشد بمونم و از تو نگهداری کنم

گفتم اگه ببینمت دل کندنم سخته برات

اگه یه وقت بگی نرو بی هوا سست میشه پاهام

گفتم صداتو نشنوم

ندیده از پیشت برم

پشت سرم زاری نکن

چیکار کنم مسافرم

من میرم ولی باز تو بدون همیشه

یاد تو از خاطر من فراموش نمیشه

گل من خوب می دونی بی تو تک و تنهام عزیزم

اگه تو نباشی می میرم(2)

اگه تو نباشی می میرم

نامه رو تا تهش بخون

گریه نکن طاقت بیار

اشکاتو پاک کن عزیزم

سر روی شونه هام بذار

باور نکن یه بی وفام

نامه میذارم و میرم

قسمت زندگیم اینه

به کی بگم مسافرم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

اینو زدم تا بدونی

اینو زدم تا بدونی موقع رفتنت نبود خدا نگهدارت باشه

گرچه دلم راضی نبود حق نداری که بگذری

از حرف من به سادگی زدم که یادت بمونه هر جا می ری باید بگی

اینو زدم اما دلم که از تو دل نمی کنه

وای ببینم رو صورتت جای انگشتای منه گریه نکن عزیز من

، الهی دستم بشکنه اما بدون هرجا بری خاطره هات مال منه

برو ولی بدون که من می مونم توی حسرتت

آره الهی بشکنه دستی که خورد تو صورتت قربون گریه هات برم

، رفتنت هم به دل نشست باید پیاده شیم گلم ، قایقمون به گل نشست

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

اینو بدون فدات بشم ، تو بدترین وضعیتم اینو زدم تا بدونی

از دست تو ناراحتم تصمیمتو عوض نکن (عوض نکن )

اگه می خوای بری (بری) برو (برو درسته که زدم ولی (زدم ولی)

خیلی دوستت دارم تو رو (تو رو الهی قربونت برم ،

خیلی برام بودی عزیز از پیش من برو ولی خاطره هامو دور نریز از پیش من برو

، خاطره هامو دور اینو زدم اما دلم که از تو دل نمی کنه

وای ببینم رو صورتت جای انگشتای منه گریه نکن عزیز من

، الهی دستم بشکنه اما بدون هرجا بری خاطره هات مال منه

اگر چه خیلی داغونه ، حرمتی داره این خونه زدم که جای

حلقه مون رو صورتت خونه کنه الهی قربونت برم ،

اشکات آتیشم می زنه آخ روی ماهشو ببین ، الهی دستم بشکنه

اینو زدم داری می ری یادت باشه مردی داری زدم ولی یادم نبود

بخوام نخوام باید بری اینو زدم یاد بگیری اگر چه قیدمو

زدی وقتی که می پرسم کجا ، جواب سربالا ندی

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

خدا نگهدار

خدانگهدار عزیزم

اما نمیشه باورم

توی چشام نگاه نکن

این لحظه های آ م

آخه چطور دلم بیاد

چشمات و گریون ببینم

میرم ولی اینو بدون

چشم انتظارت میشینم

میرم ولی گریه نکن

نزار از عشقت بمیرم

شاید تو اوج بی یم

با ع ات آروم بگیرم

میرم ولی بدون یکی

خیلی تو رو دوست دارم

یکی که از دوری تو

سر به بیابون میذاره

خدانگهدار عزیزم

خدانگهدار عزیزم

خدانگهدار خدانگهدار

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

خدانگهدار عزیزم

دارم میرم از این دیار

اینجا ی منو نخواست تو هم منو تنها بزار

اینجا غریب بودم ولی

هیچکی نپرسید از کجاست مسافرم باید برم

گریه نکن خدا نخواست دوسم نداشتی

اما من عادت به بودنت غریب بودم

نامردما تو رو ازم ربودنت

میرم ولی بدون فقط تویی دلیل بودنم

مهمون نوازی و منو از اینجا روندنم

میرم ولی گریه نکن نزار از عشقت بمیرم

شاید تو اوج بی یم با ع ات آروم بگیرم

میرم ولی بدون یکی خیلی تو رو رو دوست داره

یکی که از دوری تو سر به بیابون میزاره

خدانگهدار عزیزم

♫♫♫ ♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

نویسنده : عرفان کرامت

09145369311

خواننده و بازیگر سینمامشاهده متن کامل ...
(بدون عنوان)
درخواست حذف اطلاعات

اتفاقات این مدت:

سلاااااااااااااااااااااااااااام

سال نوتون با تاخیر البته مبارک... والا دیگه ببخشید به بزرگیتون... من هیچ حرفی ندارم الان... حق دارین... البته خوب قبول کنین اینجا هم سوت و کوره و مثل قبل نیست هااااااا... ولی خوب.. همینشم ادم یادش که میفته دلش تنگ میشه.

.

تعریفی های باقیمانده از سال قبل دوتا مناسبت تولد آرش بود و تولد من که برای تولد آرش من از دوروز قبلش رفتیم براش یه کت سرمه ای مخمل یدم که خیلی لازم داشتش... شب تولدش هم میخواستیم بریم شام بیرون که  از سرکار که برگشت خیلی خسته و کوفته بود و چون وسط هفته بود حسشو نداشت منم تو خونه شام درست و درمیان ناز و اداها و نانای های لیانا اون شبو گذروندیم.

.

برای تولد من ولی گفتیم همش یه جای تکراری نریم و قرار شد شام بریم بیرون و به پیشنهاد من ، آرش بردمون برج میلاد که انگار تا ساعت 9-9:30 بیشتر باز نبود و ما هم دیگه رفتیم پل طبیعت و لیانا هم کلی هیجان داشت و کلی راه رفت با اینکه تازه راه افتاده بود خوب میدوید و با اون نورهایی که شکل ع های مختلفه کلی بازی میکرد و توجه همه راهم جلب کرده بود .. فکر کنم کوچکترین عضو اون شب پل طبیعت بود... دیگه رفتیم و مهمون من اون شب شام خوردیم و غذای موردعلاقه آرش که طبق معمول سوخاری بود و لیانا که عشق سیب زمینی داره که میزنه تو سس و میخوره و حالشو میبره...آرش هم بهم پول داد طبق معمول... نسبت به قبلنا هم چشمگیرتر بود مبلغش! خلاصه آ هفته هم یه تولد خانوادگی گرفتیم که طبق معمول بابا کیک و سپیده هم یه قاب کار دست خودش و یه بلوز خوشگل جینگولی و آرمیتا هم که پول داد .. لیانا هم اون شب خیلی بامزه شده بود ذوق میکرد و مثل همیشه محور توجه بود... خوشحال و خندون هم بود... ع های خوبی باهاش دارم... اینهم از این...

.

و اما خیلی وقته اجع به اون بُعد زندگی ننوشتم.. راستش مدتها بود که با بدنیا اومدن لیانا هر ی راجع به ارتباطش با برادرش یه نظری میداد.. و اینکه اینها حق دارند بدونند و .. منهم منکرش نبوده و نیستم منتها من معتقدم اولاً  الان لیانا بچست و چیزی ازین ارتباط نمیفهمه و حتی روبروشدنش با برادرش با پسر تو کوچه و فامیل و غریبه هیچ فرقی براش نداره...  ثانیاً این مورد برخلاف اون قوانین مغرضانه ای که آرش و سحر راجع به روبرونشدن من با پسرشون وضع د یا بهتر بگم سحر وضع کرد و آرش اجرا کرد ، نیاز به مشاوره با یک روانشناس داره  و شوخی بردار نیست چراکه من اصلا و ابدا مایل نیستم بخاطر تصمیمات احمقانه ما بزرگترا که توش صددرصد حب و بغض هستش به لیانا که یه دختره و روحیه اش آسیب پذیر ، لطمه ای وارد بشه.... بخاطر همین هربار که این موضوع ازطرف خانواده آرش مطرح میشد قضیه رو به بعداً موکول می ... البته بگذریم که به عنوان یه مادر منم یه ترس ناشناخته از برخورد با این موضوع و حتی اینکه بدون اجازه من این ملاقات صورت بگیره داشتم و دارم.. درست مثل سحر... و تو این مورد بهش حق میدادم چراکه حالا خودم مادر هستم و میفهمم که همونطور که اون دوست نداشت  پسرش با زنی که به تصور خودش جای اون داره زندگی میکنه و ازش نفرت داره روبرو بشه منهم تمایلی به روبرویی بچم که خصوصا دختر هم هست با اونها نداشته باشم. و تو دلم هم دعا دعا می که این موضوع از ذهن اینها بیفته دیگه ..  حتی یبار با اینکه لیانا خیلی کوچیک بود و مامان آرش داشت ع های رو دیوارو نشونش میداد رو ع اون ، بجای گفتن اسمش گفت داداشی که من خیلی بهم ریختم و به مامانش با لحن معترضی گفتم مگه الان این حالیش میشه اخه که دارین خودتونو خسته میکنین؟ منتها این موضوعیه که من چه الان ازش فرار کنم چه نکنم بالا ه یه روز باید اتفاق بیفته. تا اینکه...

.

مدتها بود که من به آرش میگفتم لیانا رو ببریم اولین تجربه لمس برف را از نزدیک داشته باشه.. تا اینکه سوم دی ماه بود که آرش که پاشدیم گفتش حاضر شید بریم... حالا نمیگفت هم کجا.. فقط من لباس گرم تن لیانا و شال و کلاه و اینها و راه افتادیم... تو راه گفت بریم آبعلی... یه مدتی هم بود که برای لیانا صندلی ماشین یده بودیم و برای اینکه عادت کنه و گریه نکنه من عقب مینشستم... یهویی آرش تو آینه نگاه کرد و گفت دنبال اون هم بریم؟.. من درجا گفتم نه... روزمونو اب نکن آرش..اولا بدون مقدمه و بیخبر نرو چون اگر مادرش بفهمه قیامت میکنه و خودشم معذب میشه. اگر هم برنامه ای از قبل داشتی که اونو ببری بیرون مارو برگردون خونه... چون من میدونم نه اون تمایلی داره با ما بیاد نه هیچی... خلاصه شروع کرد که بالا ه که چی.. اون که میدونه و از من روش نشده بپرسه ولی از مامانینا همش میپرسه چه شکلیه و اینها... اون خیلی بچه دوسته یبار تو خیابون یه دختر کوچولو را گرفت بغلش و باهاش بازی کرد..من ناچارا قبول ... ولی گفتم حتما بهش از الان زنگ بزن که داریم میریم آبعلی و اگر دوست داره باهامون بیاد.. ولی باز آرش زد به تریپ استدلال که نه اگر الان بگم مادرشم شروع میکنه که بیاد و اینها.. من تعجب و گفتم مادرش بیجا میکنه.. کی تاحالا خواسته بیاد با من روبرو بشه که بار دمش باشه.. چرا چرت میگی و اصلا اون به لیانا چه ربطی داره... که آرش زد به غرغر که باز شروع نکن و حالا یکی تو بگو یکی من و اصلا نریم و ... منم گفتم هرجور خودت صلاح میدونی... ولی تو ذهنم همش میگفتم آخه سحر چرا باید بخواد بیاد لیانارو ببینه... که بعدها جوابمو گرفتم...

.

ما رفتیم دنبال بچه و نگو دیروزش به باباش گفته بوده منو ببر فردا یوم  .. که با یه عالمه پرچم و هدبند و بوق پرسپولیسی اومد تو ماشین تا اون لحظه هم که وسایلهاشو میذاشت تو صندوق عقب متوجه حضور ما اون پشت نشد.. به محض اینکه نشست یهویی منو دید و درجا قیافش رفت تو هم و با اخم سلام کرد و دیگه سااااااااااکت نشست.. لیانا هم که خواب بود تو صندلیش ... منم از چندین بار برخوردمون باهاش مخصوصا که حالا بزرگتر هم شده و دیگه مثل یه پسرجوون بنظر میرسه تجربه کرده ام که فقط جواب سلام و سکوت... چون اعتقاد دارم که اگر من بهترین و مهربونترین زن دنیا هم باشم و با اون تماما از روی خلوص نیست برخورد کنم بازهم به چشم اون جز نفرت نمیاد.. و اینکه وقتی نه من و نه اون از بودن اجباری همدیگه تو زندگیمون دل خوشی نداریم ، ابراز لطف و صمیمیت ، تظاهر احمقانه ای بیش نیست... برای همین جوابشو دادم و منم سکوت و خودمو به تماشای بیرون مشغول ... یهویی اونهم شروع کرد به باباش اصرار که منو برگردون... غیر از یوم من جایی نمیرم و اگر منو نمیبری با م میرم... از اون اصرار و از آرش انکار... که حالا بیا و مگه نمیخواستی لیانا رو ببینی.. هنوز که فوتبال شروع نشده و ... خلاصه اونهم به ح قهر نشست و بیرون را تماشا میکرد.. من تو آینه با ایما و اشاره و حتی یبار با اس ام اس به آرش گفتم برش گردون.. وقتی نمیخواد بیاد باهامون چرا اصرار میکنی ولی آرش لج کرد و گفت ولش کن... یخش آب میشه.. داره الکی ناز میکنه... ولی کاملا معلوم بود ناز نبود... بهرحال بگذریم...

.

رسیدیم اونجا و لیانا هم بیدار شد و اونجا اون بدون درنظرگرفتن من وقتی لیانا بغل آرش بود میگفت بابا بابا بذار باهاش دالی بازی کنم و  لیانا هم که خوش خنده... سورتمه هم گرفتیم و اون نشست و لیانا رو بغل کرد و آرش میکشیدشون...من با ترس و لرز نگاه می که نکنه بخاطر نفرت از من بلایی سر لیانا بیاره... نکنه بندازدش از سورتمه پایین ... بالا ه لیانا خسته شد و خواست بیاد بغل من.. اونهم آرش بردش براش اسکی گرفت و یخورده سرگرم اون شد و منم با لیانا که بدون ترس و کلی با ذوق رو برفها همش تاتی تاتی تندتند میرفت حالشو میبردم ... یه جا هم آرش لیانا رو گرفت و مشغول بازی باهاش شد که یهویی اون با اسکی لیز خورد و افتاد و هی داد میزد بابا بابا آرش نمی شنید.. من که داشتم میگرفتم رفتم سمتش که بلندش کنم یهویی با لحن تندی گفت بابامو صداکن بیاد... هی دارم صداش میزنم!!!!!! منم رفتم آرشو صداش بیاد بلندش کنه... دیگه بازهم کاری به کار هم نداشتیم تا موقع برگشتن اون نشست عقب پیش لیانا که اولش لیانا غریبی کرد طبق معمول غریبی ش با همه آقایون ولی دیگه موند بغلش تا رسیدیم به رستوران...بماند که حالا ترس من بیشتر بود نکنه در ماشینو باز کنه بچه رو بندازه بیرون.. نکنه ال.. نکنه بل.. که خوشبختانه رسیدیم به یه رستوران و دیگه من به بهونه غذادادن به لیانا گرفتمش و تو ماشین هم چون به یوم نرسیده بود من رفتم عقب با لیانا که اون جلو بشینه و فوتبال از رادیو گوش کنه که البته دلیل من فقط و فقط بودن کنار لیانا بود و بس.. درهرصورت روز بدی نبود.. بهرحال اونجاهایی که برای لیانا ادا درمیاورد.. اونجاهایی که بغلش میکرد بازیش میداد... بد نبود.. نمیشد گفت خوب بود و خوش گذشت ولی بد هم نبود.. حداقلش دیگه هرکی میگفت اون لیانا رو ببینه میتونستیم بگیم دیده و خلاص... و اما...

.

وقتی بردیمش دم خونه مادربزرگش گذاشتیم آرش گفت یادم رفت بهش بگم برای مامانت تعریف نکن که یه دفعه موبالش زنگ خورد و اولش فقط صدای جیییییییییییییییییییغ و اومد و کاملاً مشهود بود به محض رسیدن پاش به خونه تمام اتفاقاتو تعریف کرده... مادرش جوری جیغ میزد که من اصلا نمیفهمیدم آیا حرف هم داره میزنه یا فقط ممتد داره جیغ میکشه... بعد از یه مدت جیغ زدن دیگه شروع کرده بود تابلو بود و میشنیدم که هرچی دهنش درمیاد داره بار من و آرش میکنه و مون میده و آرش هم فقط یه کلام گفت مگه نمیخواستی ببیندش ، خوب بردم دیدش... بچه خودمه به تو چه ربطی داره... برو گمشو بابا خدا شفات بده و قطع کرد...چنددقیقه نگذشت که آرمین داداش آرش زنگ زد و تابلو بود طرف به اونهم زنگ زده مستفیضش کرده آرش هم گفت به ی ربط نداره جوابشو نده.. گه خورده... این بود که خودشو چوب دوسر گهی میکرد و به آب و آتیش میزد که  که لیانا رو بیار بچه ببیندش ... حالا بردم دیدش.. به ی هم مربوط نیست...تو هم جوابشو نده .. تمام... و گوشی را قطع کرد. و اما همین جمله زیبای عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد باعث شد که دیگه از اون به بعد حرفی از روبرویی این دوتا و آبجی داداش بازیای مس ه پیش نیومد.. ولی مساله به همینجا ختم نشد... بعدا مامان آرش تعریف کرد که زنگ زده بود به اونها و همنطور جیغ زده بود که مامان میگه هنوز صداش تو سرمه... و ازون به بعد حتی مادر آرش دیگه قبول نمیکنه بچه رو با خودش شمال ببره.. میگه کلا از چشمم افتاد من مسئولیت بچه اینو قبول نمیکنم.. این ادم نیست.. هاره.. همش جیغ جیغ جیغ جیغ.. هرچی میگیم بهش چته.. چی شده.. ما فکر کردیم بچش چیزی شده.. یا با آرش دعواش شده.. تمام بدنمون میلرزید... میگفت که من میخواستم بچه شو ببینم... چرا همش عسل بچه منو دیده ( تحفه است آخه)... من میخواستم بهش کادو طلا بدم (ما نخوایم تو کادو بدی کیو باید ببینیم؟) من با ازدواج آرش مشکلی نداشتم با عسل هم مشکلی ندارم..( آره جون خودت ) میومدیم 4 تایی باهم روبرو میشدیم ( عمرا مگه تو خواب ببینی .. آخه من چه روبرویی با تو دارم .. والا )... مامان میگفت نمیدونم به آرمین درمورد لیانا چی گفت یا نفرین کرد چی ؟ که اونهم گفت یبار دیگه اسم لیانا رو به زبون بیاری میدم بکشندت.. تو غلط میکنی... برید بزنین همدیگه رو بکشین ولی اسم بچه هارو حق نداری بیاری و قطع کرده بود ... ( اون پرانتزیا هم حرفهای من بود وسط حرف مامانش! ) .. بعدشم که یبار مثلا آرمین ع لیانا رو گذاشته بود پروفایلش و ازقضا ع روز آبعلی رو.. باز پیغام داده بود که خدا شانس بده.. چه عزیزه...!!!!!!!! و خلاصه تا 1 ماه هم نه بچه نه مادره به آرش زنگ زدند و بعدش دوباره خود بچه هه زنگ زد و اون ی هم که اون و نفرینهارو میداد برای عید و روز مرد پیشاپیش سال نو مبارک و پیشاپیش روزت مبارک و خلاصه دوباره خنک شد و نشست سرجاش!!!!!!!!!! .. هرچند که دیگه ذره ای برام مهم نیست کاراش چون میدونم که هیچ غلطی نمیتونه ه... فقط تو نظر همه یه آدم بی غرور روانی جلوه کرده که حالی به حالیه.. یه وقت خوب میشه یه وقت میزنه به سرش ... همه هم با مس ه میگن خدا شفاش بده.. والا!!!!!!!!!!!!!

.

حالا سال 96 راهم بگم دیگه.. حالا که دارم مینویسم.. معلوم نیست دوباره کی بیام.. برای ید عید آرش بطور کاملا عادلانه برای هردوتا بچه هاش ید کرد.. کلا پدر بدی نیست مخصوصا تو رفتاراش با لیانا از من خیلی صبورتره... خیلییییییی... مسافرت هم هفته اول رفتیم کل گیلان را گشتیم و این اولین مسافرت طولانیمون با وجود لیان بود بماند که اونهم خیلی خوب بود.. منهای خسته شدنش و اینکه همش میخواست جلو بشینه و وول میزد بقیش عالی بود... فومن ، ماسوله ، قلعه رودخان ، لاهیجان را دیدیم... با اینکه همش بارونی بود و سخت بود ولی خوش گذشت... ا ین روز هم  سرولات رفتیم رستوران خاور خانوم که چندسال پیش تو تلویزیون دیده بودیمش که اصلا دیگه اون نبود و شده بود یه رستوران سه طبقه تو کوه و یه قطب گردشگری ... هفته بعدش آرش رفت سرکار و منهم با لیانا مشغول بودیم... هفتم هم که دوتامون سرواخوردیم و افتادیم و تب و لرز و من که آمپول و اون طفلکی هم آنتی بیوتیک میخورد که باعث شد پاهاش بسوزه و اسهال و خلاصه خیلی بدجور... دوباره هفته دوم هم رفتیم محمودآباد و برای ویلامون که حالا یه دیوار دورش کشیده ایم در هم یدیم و بعدشم چندروزی آمل بودیم با خانواده آرش و دیگه برگشتنی اومدیم آبگرم لاریجان و زنگ زدیم که بابا اینها و سپیده اینها هم بیان که سیزده بدر اونجا باشیم ولی جاده یکطرفه شده بود و متاسفانه نتونستند و با اینحال زده بودند از گردنه های برفی اومده بودند بازم نتونسته بودن ادامه بدن و برگشتند... ماهم راه افتادیم سیزدهم به اونها که رفته بودند باغ فشم پیسوتیم وبا اینکه بارون همش ضدحال میزد سیزده را بدر کردیم... اینهم ازین...

.

27 فروردین ماه موعد اجاره این خونمون بود ... صابخونه گفت پاشین میخوام پسرمو زن بدم.. ماهم هول هول گشتیم دنبال خونه و بالا ه یکی پیدا کردیم که باز از شانسمون ازونجایی که همیشه تو کار ملک خوش شانسیم مستاجره پا نمیشد و ما اثاث بردیم اون هنوز نرفته بود تا که شب بالا ه رفت... دیروز هم کارگر گرفتم و خونه هه رو تمیز کردیم.. اینجا خوب.. نورگیر و تراس داره... باب دل لیانا... ماهم از سر برج که پاشدیم خونه مامانم بودیم و چندروز هم خونه مامان آرش و خلاصه خانه بدوش... دیگه کم کم بریم از امروز بچینیم و بریم سر خونه زندگیمون... والا!!!!!!!... دیگه هم همینها بود ..لیانا هم داره کلماتو یادگرفته طوطی وار تکرار کنه.. یعنی غش میکنم براش.. بچه فقط همین سن بمونه خ .... بقیش بیخوده.. دیگه یادم نمیاد چیزی .. همینها بود دیگه.

.

تا درودی دیگر بدرود.

 

اتفاقات این مدت:

سلاااااااااااااااااااااااااااام

سال نوتون با تاخیر البته مبارک... والا دیگه ببخشید به بزرگیتون... من هیچ حرفی ندارم الان... حق دارین... البته خوب قبول کنین اینجا هم سوت و کوره و مثل قبل نیست هااااااا... ولی خوب.. همینشم ادم یادش که میفته دلش تنگ میشه.

.

تعریفی های باقیمانده از سال قبل دوتا مناسبت تولد آرش بود و تولد من که برای تولد آرش من از دوروز قبلش رفتیم براش یه کت سرمه ای مخمل یدم که خیلی لازم داشتش... شب تولدش هم میخواستیم بریم شام بیرون که  از سرکار که برگشت خیلی خسته و کوفته بود و چون وسط هفته بود حسشو نداشت منم تو خونه شام درست و درمیان ناز و اداها و نانای های لیانا اون شبو گذروندیم.

.

برای تولد من ولی گفتیم همش یه جای تکراری نریم و قرار شد شام بریم بیرون و به پیشنهاد من ، آرش بردمون برج میلاد که انگار تا ساعت 9-9:30 بیشتر باز نبود و ما هم دیگه رفتیم پل طبیعت و لیانا هم کلی هیجان داشت و کلی راه رفت با اینکه تازه راه افتاده بود خوب میدوید و با اون نورهایی که شکل ع های مختلفه کلی بازی میکرد و توجه همه راهم جلب کرده بود .. فکر کنم کوچکترین عضو اون شب پل طبیعت بود... دیگه رفتیم و مهمون من اون شب شام خوردیم و غذای موردعلاقه آرش که طبق معمول سوخاری بود و لیانا که عشق سیب زمینی داره که میزنه تو سس و میخوره و حالشو میبره...آرش هم بهم پول داد طبق معمول... نسبت به قبلنا هم چشمگیرتر بود مبلغش! خلاصه آ هفته هم یه تولد خانوادگی گرفتیم که طبق معمول بابا کیک و سپیده هم یه قاب کار دست خودش و یه بلوز خوشگل جینگولی و آرمیتا هم که پول داد .. لیانا هم اون شب خیلی بامزه شده بود ذوق میکرد و مثل همیشه محور توجه بود... خوشحال و خندون هم بود... ع های خوبی باهاش دارم... اینهم از این...

.

و اما خیلی وقته اجع به اون بُعد زندگی ننوشتم.. راستش مدتها بود که با بدنیا اومدن لیانا هر ی راجع به ارتباطش با برادرش یه نظری میداد.. و اینکه اینها حق دارند بدونند و .. منهم منکرش نبوده و نیستم منتها من معتقدم اولاً  الان لیانا بچست و چیزی ازین ارتباط نمیفهمه و حتی روبروشدنش با برادرش با پسر تو کوچه و فامیل و غریبه هیچ فرقی براش نداره...  ثانیاً این مورد برخلاف اون قوانین مغرضانه ای که آرش و سحر راجع به روبرونشدن من با پسرشون وضع د یا بهتر بگم سحر وضع کرد و آرش اجرا کرد ، نیاز به مشاوره با یک روانشناس داره  و شوخی بردار نیست چراکه من اصلا و ابدا مایل نیستم بخاطر تصمیمات احمقانه ما بزرگترا که توش صددرصد حب و بغض هستش به لیانا که یه دختره و روحیه اش آسیب پذیر ، لطمه ای وارد بشه.... بخاطر همین هربار که این موضوع ازطرف خانواده آرش مطرح میشد قضیه رو به بعداً موکول می ... البته بگذریم که به عنوان یه مادر منم یه ترس ناشناخته از برخورد با این موضوع و حتی اینکه بدون اجازه من این ملاقات صورت بگیره داشتم و دارم.. درست مثل سحر... و تو این مورد بهش حق میدادم چراکه حالا خودم مادر هستم و میفهمم که همونطور که اون دوست نداشت  پسرش با زنی که به تصور خودش جای اون داره زندگی میکنه و ازش نفرت داره روبرو بشه منهم تمایلی به روبرویی بچم که خصوصا دختر هم هست با اونها نداشته باشم. و تو دلم هم دعا دعا می که این موضوع از ذهن اینها بیفته دیگه ..  حتی یبار با اینکه لیانا خیلی کوچیک بود و مامان آرش داشت ع های رو دیوارو نشونش میداد رو ع اون ، بجای گفتن اسمش گفت داداشی که من خیلی بهم ریختم و به مامانش با لحن معترضی گفتم مگه الان این حالیش میشه اخه که دارین خودتونو خسته میکنین؟ منتها این موضوعیه که من چه الان ازش فرار کنم چه نکنم بالا ه یه روز باید اتفاق بیفته. تا اینکه...

.

مدتها بود که من به آرش میگفتم لیانا رو ببریم اولین تجربه لمس برف را از نزدیک داشته باشه.. تا اینکه سوم دی ماه بود که آرش که پاشدیم گفتش حاضر شید بریم... حالا نمیگفت هم کجا.. فقط من لباس گرم تن لیانا و شال و کلاه و اینها و راه افتادیم... تو راه گفت بریم آبعلی... یه مدتی هم بود که برای لیانا صندلی ماشین یده بودیم و برای اینکه عادت کنه و گریه نکنه من عقب مینشستم... یهویی آرش تو آینه نگاه کرد و گفت دنبال اون هم بریم؟.. من درجا گفتم نه... روزمونو اب نکن آرش..اولا بدون مقدمه و بیخبر نرو چون اگر مادرش بفهمه قیامت میکنه و خودشم معذب میشه. اگر هم برنامه ای از قبل داشتی که اونو ببری بیرون مارو برگردون خونه... چون من میدونم نه اون تمایلی داره با ما بیاد نه هیچی... خلاصه شروع کرد که بالا ه که چی.. اون که میدونه و از من روش نشده بپرسه ولی از مامانینا همش میپرسه چه شکلیه و اینها... اون خیلی بچه دوسته یبار تو خیابون یه دختر کوچولو را گرفت بغلش و باهاش بازی کرد..من ناچارا قبول ... ولی گفتم حتما بهش از الان زنگ بزن که داریم میریم آبعلی و اگر دوست داره باهامون بیاد.. ولی باز آرش زد به تریپ استدلال که نه اگر الان بگم مادرشم شروع میکنه که بیاد و اینها.. من تعجب و گفتم مادرش بیجا میکنه.. کی تاحالا خواسته بیاد با من روبرو بشه که بار دمش باشه.. چرا چرت میگی و اصلا اون به لیانا چه ربطی داره... که آرش زد به غرغر که باز شروع نکن و حالا یکی تو بگو یکی من و اصلا نریم و ... منم گفتم هرجور خودت صلاح میدونی... ولی تو ذهنم همش میگفتم آخه سحر چرا باید بخواد بیاد لیانارو ببینه... که بعدها جوابمو گرفتم...

.

ما رفتیم دنبال بچه و نگو دیروزش به باباش گفته بوده منو ببر فردا یوم  .. که با یه عالمه پرچم و هدبند و بوق پرسپولیسی اومد تو ماشین تا اون لحظه هم که وسایلهاشو میذاشت تو صندوق عقب متوجه حضور ما اون پشت نشد.. به محض اینکه نشست یهویی منو دید و درجا قیافش رفت تو هم و با اخم سلام کرد و دیگه سااااااااااکت نشست.. لیانا هم که خواب بود تو صندلیش ... منم از چندین بار برخوردمون باهاش مخصوصا که حالا بزرگتر هم شده و دیگه مثل یه پسرجوون بنظر میرسه تجربه کرده ام که فقط جواب سلام و سکوت... چون اعتقاد دارم که اگر من بهترین و مهربونترین زن دنیا هم باشم و با اون تماما از روی خلوص نیست برخورد کنم بازهم به چشم اون جز نفرت نمیاد.. و اینکه وقتی نه من و نه اون از بودن اجباری همدیگه تو زندگیمون دل خوشی نداریم ، ابراز لطف و صمیمیت ، تظاهر احمقانه ای بیش نیست... برای همین جوابشو دادم و منم سکوت و خودمو به تماشای بیرون مشغول ... یهویی اونهم شروع کرد به باباش اصرار که منو برگردون... غیر از یوم من جایی نمیرم و اگر منو نمیبری با م میرم... از اون اصرار و از آرش انکار... که حالا بیا و مگه نمیخواستی لیانا رو ببینی.. هنوز که فوتبال شروع نشده و ... خلاصه اونهم به ح قهر نشست و بیرون را تماشا میکرد.. من تو آینه با ایما و اشاره و حتی یبار با اس ام اس به آرش گفتم برش گردون.. وقتی نمیخواد بیاد باهامون چرا اصرار میکنی ولی آرش لج کرد و گفت ولش کن... یخش آب میشه.. داره الکی ناز میکنه... ولی کاملا معلوم بود ناز نبود... بهرحال بگذریم...

.

رسیدیم اونجا و لیانا هم بیدار شد و اونجا اون بدون درنظرگرفتن من وقتی لیانا بغل آرش بود میگفت بابا بابا بذار باهاش دالی بازی کنم و  لیانا هم که خوش خنده... سورتمه هم گرفتیم و اون نشست و لیانا رو بغل کرد و آرش میکشیدشون...من با ترس و لرز نگاه می که نکنه بخاطر نفرت از من بلایی سر لیانا بیاره... نکنه بندازدش از سورتمه پایین ... بالا ه لیانا خسته شد و خواست بیاد بغل من.. اونهم آرش بردش براش اسکی گرفت و یخورده سرگرم اون شد و منم با لیانا که بدون ترس و کلی با ذوق رو برفها همش تاتی تاتی تندتند میرفت حالشو میبردم ... یه جا هم آرش لیانا رو گرفت و مشغول بازی باهاش شد که یهویی اون با اسکی لیز خورد و افتاد و هی داد میزد بابا بابا آرش نمی شنید.. من که داشتم میگرفتم رفتم سمتش که بلندش کنم یهویی با لحن تندی گفت بابامو صداکن بیاد... هی دارم صداش میزنم!!!!!! منم رفتم آرشو صداش بیاد بلندش کنه... دیگه بازهم کاری به کار هم نداشتیم تا موقع برگشتن اون نشست عقب پیش لیانا که اولش لیانا غریبی کرد طبق معمول غریبی ش با همه آقایون ولی دیگه موند بغلش تا رسیدیم به رستوران...بماند که حالا ترس من بیشتر بود نکنه در ماشینو باز کنه بچه رو بندازه بیرون.. نکنه ال.. نکنه بل.. که خوشبختانه رسیدیم به یه رستوران و دیگه من به بهونه غذادادن به لیانا گرفتمش و تو ماشین هم چون به یوم نرسیده بود من رفتم عقب با لیانا که اون جلو بشینه و فوتبال از رادیو گوش کنه که البته دلیل من فقط و فقط بودن کنار لیانا بود و بس.. درهرصورت روز بدی نبود.. بهرحال اونجاهایی که برای لیانا ادا درمیاورد.. اونجاهایی که بغلش میکرد بازیش میداد... بد نبود.. نمیشد گفت خوب بود و خوش گذشت ولی بد هم نبود.. حداقلش دیگه هرکی میگفت اون لیانا رو ببینه میتونستیم بگیم دیده و خلاص... و اما...

.

وقتی بردیمش دم خونه مادربزرگش گذاشتیم آرش گفت یادم رفت بهش بگم برای مامانت تعریف نکن که یه دفعه موبالش زنگ خورد و اولش فقط صدای جیییییییییییییییییییغ و اومد و کاملاً مشهود بود به محض رسیدن پاش به خونه تمام اتفاقاتو تعریف کرده... مادرش جوری جیغ میزد که من اصلا نمیفهمیدم آیا حرف هم داره میزنه یا فقط ممتد داره جیغ میکشه... بعد از یه مدت جیغ زدن دیگه شروع کرده بود تابلو بود و میشنیدم که هرچی دهنش درمیاد داره بار من و آرش میکنه و مون میده و آرش هم فقط یه کلام گفت مگه نمیخواستی ببیندش ، خوب بردم دیدش... بچه خودمه به تو چه ربطی داره... برو گمشو بابا خدا شفات بده و قطع کرد...چنددقیقه نگذشت که آرمین داداش آرش زنگ زد و تابلو بود طرف به اونهم زنگ زده مستفیضش کرده آرش هم گفت به ی ربط نداره جوابشو نده.. گه خورده... این بود که خودشو چوب دوسر گهی میکرد و به آب و آتیش میزد که  که لیانا رو بیار بچه ببیندش ... حالا بردم دیدش.. به ی هم مربوط نیست...تو هم جوابشو نده .. تمام... و گوشی را قطع کرد. و اما همین جمله زیبای عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد باعث شد که دیگه از اون به بعد حرفی از روبرویی این دوتا و آبجی داداش بازیای مس ه پیش نیومد.. ولی مساله به همینجا ختم نشد... بعدا مامان آرش تعریف کرد که زنگ زده بود به اونها و همنطور جیغ زده بود که مامان میگه هنوز صداش تو سرمه... و ازون به بعد حتی مادر آرش دیگه قبول نمیکنه بچه رو با خودش شمال ببره.. میگه کلا از چشمم افتاد من مسئولیت بچه اینو قبول نمیکنم.. این ادم نیست.. هاره.. همش جیغ جیغ جیغ جیغ.. هرچی میگیم بهش چته.. چی شده.. ما فکر کردیم بچش چیزی شده.. یا با آرش دعواش شده.. تمام بدنمون میلرزید... میگفت که من میخواستم بچه شو ببینم... چرا همش عسل بچه منو دیده ( تحفه است آخه)... من میخواستم بهش کادو طلا بدم (ما نخوایم تو کادو بدی کیو باید ببینیم؟) من با ازدواج آرش مشکلی نداشتم با عسل هم مشکلی ندارم..( آره جون خودت ) میومدیم 4 تایی باهم روبرو میشدیم ( عمرا مگه تو خواب ببینی .. آخه من چه روبرویی با تو دارم .. والا )... مامان میگفت نمیدونم به آرمین درمورد لیانا چی گفت یا نفرین کرد چی ؟ که اونهم گفت یبار دیگه اسم لیانا رو به زبون بیاری میدم بکشندت.. تو غلط میکنی... برید بزنین همدیگه رو بکشین ولی اسم بچه هارو حق نداری بیاری و قطع کرده بود ... ( اون پرانتزیا هم حرفهای من بود وسط حرف مامانش! ) .. بعدشم که یبار مثلا آرمین ع لیانا رو گذاشته بود پروفایلش و ازقضا ع روز آبعلی رو.. باز پیغام داده بود که خدا شانس بده.. چه عزیزه...!!!!!!!! و خلاصه تا 1 ماه هم نه بچه نه مادره به آرش زنگ زدند و بعدش دوباره خود بچه هه زنگ زد و اون ی هم که اون و نفرینهارو میداد برای عید و روز مرد پیشاپیش سال نو مبارک و پیشاپیش روزت مبارک و خلاصه دوباره خنک شد و نشست سرجاش!!!!!!!!!! .. هرچند که دیگه ذره ای برام مهم نیست کاراش چون میدونم که هیچ غلطی نمیتونه ه... فقط تو نظر همه یه آدم بی غرور روانی جلوه کرده که حالی به حالیه.. یه وقت خوب میشه یه وقت میزنه به سرش ... همه هم با مس ه میگن خدا شفاش بده.. والا!!!!!!!!!!!!!

.

حالا سال 96 راهم بگم دیگه.. حالا که دارم مینویسم.. معلوم نیست دوباره کی بیام.. برای ید عید آرش بطور کاملا عادلانه برای هردوتا بچه هاش ید کرد.. کلا پدر بدی نیست مخصوصا تو رفتاراش با لیانا از من خیلی صبورتره... خیلییییییی... مسافرت هم هفته اول رفتیم کل گیلان را گشتیم و این اولین مسافرت طولانیمون با وجود لیان بود بماند که اونهم خیلی خوب بود.. منهای خسته شدنش و اینکه همش میخواست جلو بشینه و وول میزد بقیش عالی بود... فومن ، ماسوله ، قلعه رودخان ، لاهیجان را دیدیم... با اینکه همش بارونی بود و سخت بود ولی خوش گذشت... ا ین روز هم  سرولات رفتیم رستوران خاور خانوم که چندسال پیش تو تلویزیون دیده بودیمش که اصلا دیگه اون نبود و شده بود یه رستوران سه طبقه تو کوه و یه قطب گردشگری ... هفته بعدش آرش رفت سرکار و منهم با لیانا مشغول بودیم... هفتم هم که دوتامون سرواخوردیم و افتادیم و تب و لرز و من که آمپول و اون طفلکی هم آنتی بیوتیک میخورد که باعث شد پاهاش بسوزه و اسهال و خلاصه خیلی بدجور... دوباره هفته دوم هم رفتیم محمودآباد و برای ویلامون که حالا یه دیوار دورش کشیده ایم در هم یدیم و بعدشم چندروزی آمل بودیم با خانواده آرش و دیگه برگشتنی اومدیم آبگرم لاریجان و زنگ زدیم که بابا اینها و سپیده اینها هم بیان که سیزده بدر اونجا باشیم ولی جاده یکطرفه شده بود و متاسفانه نتونستند و با اینحال زده بودند از گردنه های برفی اومده بودند بازم نتونسته بودن ادامه بدن و برگشتند... ماهم راه افتادیم سیزدهم به اونها که رفته بودند باغ فشم پیسوتیم وبا اینکه بارون همش ضدحال میزد سیزده را بدر کردیم... اینهم ازین...

.

27 فروردین ماه موعد اجاره این خونمون بود ... صابخونه گفت پاشین میخوام پسرمو زن بدم.. ماهم هول هول گشتیم دنبال خونه و بالا ه یکی پیدا کردیم که باز از شانسمون ازونجایی که همیشه تو کار ملک خوش شانسیم مستاجره پا نمیشد و ما اثاث بردیم اون هنوز نرفته بود تا که شب بالا ه رفت... دیروز هم کارگر گرفتم و خونه هه رو تمیز کردیم.. اینجا خوب.. نورگیر و تراس داره... باب دل لیانا... ماهم از سر برج که پاشدیم خونه مامانم بودیم و چندروز هم خونه مامان آرش و خلاصه خانه بدوش... دیگه کم کم بریم از امروز بچینیم و بریم سر خونه زندگیمون... والا!!!!!!!... دیگه هم همینها بود ..لیانا هم داره کلماتو یادگرفته طوطی وار تکرار کنه.. یعنی غش میکنم براش.. بچه فقط همین سن بمونه خ .... بقیش بیخوده.. دیگه یادم نمیاد چیزی .. همینها بود دیگه.

.

تا درودی دیگر بدرود.

 مشاهده متن کامل ...
رایگان مقالات انگلیسی رشته عمران به همراه ترجمه فارسی
درخواست حذف اطلاعات
 • مقاله ترجمه شده کاربرد دیتای مداری در تخمین حجم ترافیک شهری – مجله ieee

  babazadeفروردین 20, 1396
   مقاله ترجمه شده کاربرد دیتای مداری در تخمین حجم ترافیک شهری – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری عنوان انگلیسی مقاله: citywide traffic volume estimation using trajectory data برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر زمین در شوک اصلی بر واکنش لرزه ای ساختمان – مجله taylor & francis

  babazadeفروردین 19, 1396
   ترجمه مقاله اثر زمین در شوک اصلی بر واکنش لرزه ای ساختمان – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ویژگی های حرکات زمین در زمان شوک اصلی – بعد از شوک و تاثیر این حرکات بر روی پاسخ لرزه ای ساختمان عنوان انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله واکنش باد و بهینه سازی دیزاین در ساختمان فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 19, 1396
   ترجمه مقاله واکنش باد و بهینه سازی دیزاین در ساختمان فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ های القا شده از طرف باد و بهینه سازی طراحی با قابلیت سرویس پذیری در ساختمان های فولادی بلند عنوان انگلیسی مقاله: wind-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فضای سبز شهری، سلامت عمومی و عد زیست محیطی: چالش های ایجاد شهر هایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: urban green space, public health, and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد زباله شیشه ای در فیلر معدنی در مخلوط آسف – مجله degruyter

  babazadeفروردین 16, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد زباله شیشه ای در فیلر معدنی در مخلوط آسف – مجله degruyter

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از زباله های شیشه ای به عنوان فیلر معدنی در مخلوط گرم آسف عنوان انگلیسی مقاله: use of gl waste as mineral filler... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله واکنش پیزو رسانای آسف گرم با نانوالیاف کربنی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 16, 1396
   ترجمه مقاله واکنش پیزو رسانای آسف گرم با نانوالیاف کربنی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ پیزو مقاومتی مخلوط رسانای آسف گرم اصلاح شده با نانوالیاف کربنی عنوان انگلیسی مقاله: piezoresistive response of conductive mix asphalt mixtures modified...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله رسانایی الکتریکی ملات آسف دارای الیاف و پرکننده رسانا – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله رسانایی الکتریکی ملات آسف دارای الیاف و پرکننده رسانا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هدایت الکتریکی ملات آسف حاوی فیبرها و فیلرهای رسانا عنوان انگلیسی مقاله: electrical conductivity of asphalt mortar containing conductive fibers and fillers برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد سنجش از راه دور و gis در نظارت بر تغییر پوشش جنگل

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد سنجش از راه دور و gis در نظارت بر تغییر پوشش جنگل

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و gis: دورنمای جهانی عنوان انگلیسی مقاله: monitoring forest cover changes using... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن آبگریز با استفاده از ضایعات سربار خا تر عنوان انگلیسی مقاله: hydrophobic concrete using waste paper sludge ash برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر مواد افزودنی آبگریز بر ویژگی فیزیکی-مکانیکی و ماندگاری بتن بدون ریزدانه – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله تاثیر مواد افزودنی آبگریز بر ویژگی فیزیکی-مکانیکی و ماندگاری بتن بدون ریزدانه – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر مواد افزودنی آبگریز و سنگدانه بازیافتی بر خواص فیزیکی-مکانیکی و دوام بتن بدون ریزدانه عنوان انگلیسی مقاله: effect of hydrophobic admixture and recycled...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله استفاده از rs و gis برای زمین / تغییر پوشش و اعمال نیروی محرک آنالیز – نشریه اسپرینگر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله استفاده از rs و gis برای زمین / تغییر پوشش و اعمال نیروی محرک آنالیز – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از rs و gis عنوان انگلیسی مقاله: land... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار منافذ در بتن در ته نشست اسیدی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله ساختار منافذ در بتن در ته نشست اسیدی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار منافذ در بتن در معرض ته نشست اسیدی عنوان انگلیسی مقاله: pore structure in concrete exposed to acid deposit برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تخمین مخلوط بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله متد تخمین مخلوط بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش برآورد ترکیب بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف اصلاح شده عنوان انگلیسی مقاله: binder blending estimation method in mix asphalt with... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل تنش-کرنش برای بتن در بارگذاری سیکلی

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله مدل تنش-کرنش برای بتن در بارگذاری سیکلی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل تنش-کرنش برای بتن تحت بارگذاری چرخه ای عنوان انگلیسی مقاله: stress-strain model for concrete under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای طرح احداث در خارج کشور – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 14, 1396
   ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای طرح احداث در خارج کشور – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک برای پروژه های ساخت و ساز در خارج از کشور عنوان انگلیسی مقاله: risk mana ent for overseas construction projects برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 10, 1396
   ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل رطوبت کمی از درون بتن سازه های در معرض آب و هوای طبیعی عنوان انگلیسی مقاله: quantitative moisture model of interior concrete in... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ویژگی نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله ویژگی نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ‌ای آزمایشگاهی در مورد خواص نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی زیاد عنوان انگلیسی مقاله: an experimental study of high strain-rate properties... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد فریم فولادی در طراحی لرزه ای برای عملکرد ساختمان – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد فریم فولادی در طراحی لرزه ای برای عملکرد ساختمان – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی لرزه ‌ای برای عملکرد افزایش داده شده ساختمان با استفاده از قاب مهاربندی شده فولادی نوسانی عنوان انگلیسی مقاله: seismic design for enhanced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر پارامتر شمع بر عوامل ایمنی برای شیب‌ شمع بندی شده – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله اثر پارامتر شمع بر عوامل ایمنی برای شیب‌ شمع بندی شده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پارامترهای شمع بر روی فاکتورهای ایمنی برای شیبهای شمع بندی شده با استفاده از آنالیز عددی سه بعدی عنوان انگلیسی مقاله: the effect... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی سازه ذوزنقه ای و دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کارایی سازه ذوزنقه ای و دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی عملکرد سازه ذوزنقه ای و دیوارهای برشی فولادی موجدار مرکزی عنوان انگلیسی مقاله: structural performance essment of t zoidally-corrugated and centrally-perforated steel plate shear... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه غیرخطی برش دیوارهای صفحه فولادی سوراخدار عنوان انگلیسی مقاله: nonlinear seismic analysis of perforated steel plate shear walls برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معرفی سوراخ مستطیل شکل بزرگ سفت در دیوار برشی ورق فولادی عنوان انگلیسی مقاله: introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تجربی روی دیوارهای برشی صفحه فولادی سفت با دو سوراخ مستطیل شکل عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation on stiffened steel plate shear walls...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

  babazadeفروردین 7, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پردازش تصاویر ای و تشخیص آلودگی هوا عنوان انگلیسی مقاله: ellite image processing and air pollution detection برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر عنوان انگلیسی مقاله: detecting air pollution from space using image-based method برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوی خاکهای نرم تحت بارگذاری متناوب عنوان انگلیسی مقاله: model of soft soils under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار عنوان انگلیسی مقاله: intermodal concept in railway station design برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتن زینتی

  babazadeفروردین 6, 1396
   ترجمه مقاله بتن زینتی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن تزئینی عنوان انگلیسی مقاله: decorative concrete برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی عنوان انگلیسی مقاله: natural periods of steel plate shear wall systems برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد روشهای مختلف ndt برای ارزی سازه‌ های فولاد ساختمانی برای استفاده مجدد عنوان انگلیسی مقاله: application of various ndt methods for the evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه غیرخطی برش دیوارهای صفحه فولادی سوراخدار عنوان انگلیسی مقاله: nonlinear seismic analysis of perforated steel plate shear walls برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معرفی سوراخ مستطیل شکل بزرگ سفت در دیوار برشی ورق فولادی عنوان انگلیسی مقاله: introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تجربی روی دیوارهای برشی صفحه فولادی سفت با دو سوراخ مستطیل شکل عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation on stiffened steel plate shear walls...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

  babazadeفروردین 7, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پردازش تصاویر ای و تشخیص آلودگی هوا عنوان انگلیسی مقاله: ellite image processing and air pollution detection برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر عنوان انگلیسی مقاله: detecting air pollution from space using image-based method برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوی خاکهای نرم تحت بارگذاری متناوب عنوان انگلیسی مقاله: model of soft soils under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار عنوان انگلیسی مقاله: intermodal concept in railway station design برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتن زینتی

  babazadeفروردین 6, 1396
   ترجمه مقاله بتن زینتی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن تزئینی عنوان انگلیسی مقاله: decorative concrete برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی عنوان انگلیسی مقاله: natural periods of steel plate shear wall systems برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد روشهای مختلف ndt برای ارزی سازه‌ های فولاد ساختمانی برای استفاده مجدد عنوان انگلیسی مقاله: application of various ndt methods for the evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله بارگذاری پایه ستون ن با کارایی دیوار ژئوسنتتیک مدل خاکی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 14, 1395
   ترجمه مقاله بارگذاری پایه ستون ن با کارایی دیوار ژئوسنتتیک مدل خاکی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه تجربی بر روی عملکرد دیوارهای ژئوسنتتیک مسلح مدل خاکی بر پایه ‌های محکم در معرض قرار گرفته برای بارگذاری پایه ستون ن عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر رابطه آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیر بتن مسلح – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله اثر رابطه آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیر بتن مسلح – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر کاهش پیوستگی آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه عنوان انگلیسی مقاله: effect of bond loss of tension reinforcement on the flexural... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شیوه مقاوم ز له و آنالیز ساختمان‌ بلند – مجله ijret

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله شیوه مقاوم ز له و آنالیز ساختمان‌ بلند – مجله ijret

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکنیک‌ های مقاوم ز له و تجزیه و تحلیل ساختمان‌ های بلند عنوان انگلیسی مقاله: earthquake resistant techniques and analysis of tall buildings برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله خسارت بتن و آرماتور مبانی بتون ناشی از تاثیر زیست محیطی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله خسارت بتن و آرماتور مبانی بتون ناشی از تاثیر زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آسیب بتن و اتصالات پایه های بتونی بر اثر عوامل محیطی عنوان انگلیسی مقاله: damage of concrete and reinforcement of reinforced-concrete foundations caused by...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش پیش بینی رفتار پیچشی تیر بتن مسلح با مصالح frp – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله روش پیش بینی رفتار پیچشی تیر بتن مسلح با مصالح frp – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رویکرد تحلیلی برای پیش ‌بینی حرکت کامل تاب ‌دار تیرهای بتن مسلح با مصالح frp تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله: analytical approach for predicting... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدلینگ عناصر محدود تیر بتن آرمه پیش تنیده – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مدلینگ عناصر محدود تیر بتن آرمه پیش تنیده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدلسازی دقیق اجزای محدود تیرهای بتنی پیش تنیده عنوان انگلیسی مقاله: accurate finite element modeling of pretensioned prestressed concrete beams برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ارتباط حرکت زمین و واکنش ساختمان با لرزه ثبت شده – انتشارات earthquak espectra

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ارتباط حرکت زمین و واکنش ساختمان با لرزه ثبت شده – انتشارات earthquak espectra

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین زمین و پاسخ ساختمان با بهره گیری از ز له‌ های ثبت شده کالیفرنیا عنوان انگلیسی مقاله: correlation between ground motion and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فاکتور رفتار برای طرح ز له ای قاب فولادی خمشی – انتشارات wcee

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله فاکتور رفتار برای طرح ز له ای قاب فولادی خمشی – انتشارات wcee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:   ضریب رفتار در طرح ز له ای قاب‌ خمشی فولادی عنوان انگلیسی مقاله: behaviour factor for seismic design of moment-resisting steel frames برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ویژگی ثبات لاستیک تایر ضایعاتی در بتن خودفشرده – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ویژگی ثبات لاستیک تایر ضایعاتی در بتن خودفشرده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای راجع به خواص دوام لاستیک تایر ضایعاتی مورد استفاده در بتن خودتراکم عنوان انگلیسی مقاله: a study of the durability properties of... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله ارتقای ساخت و ساز مسکن عمومی – مجله taylor & francis

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ارتقای ساخت و ساز مسکن عمومی – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تلاش برای بهبود مستمر برای ساخت و ساز مسکن عمومی در هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله: quest for continuous quality improvement for public housing... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ضریب رفتار در قاب sma – انتشارات wcee

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ضریب رفتار در قاب sma – انتشارات wcee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی ضریب رفتار در قاب های مهاربندی شده sma عنوان انگلیسی مقاله: investigation of the behavior factor in sma braced frames برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل ترک خوردگی فرسایش در سازه بتنی پیش متراکم – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله مدل ترک خوردگی فرسایش در سازه بتنی پیش متراکم – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک مدل کلی برای ترک خوردگی ایجاد شده از فرسایش در سازه های بتنی پیش فشرده عنوان انگلیسی مقاله: a global model for corrosion-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در رس و خاک – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 30, 1395
   ترجمه مقاله متد تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در رس و خاک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش دقیق، سریع و ساده برای تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در تمامی انواع رس و خاک: آزمایش خمش فتیله عنوان انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر تقویت بر ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 30, 1395
   ترجمه مقاله اثر تقویت بر ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر تقویت بر روی ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال تیر عمق بتن تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله: the influence of reinforcement on... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتصال مکانیکی ورقه‌ frp و بتن – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله اتصال مکانیکی ورقه‌ frp و بتن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحقیقات تجربی اتصال مکانیکی بین ورقه‌ های frp و بتن عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation of the mechanical connection between frp laminates and concrete... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله پارامتر خاک و بسط متد انطباق سیگنال شمع – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله پارامتر خاک و بسط متد انطباق سیگنال شمع – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود پارامترهای دینامیکی خاک و بسط روش انطباق سیگنال شمع عنوان انگلیسی مقاله: improving dynamic soil parameters and a ncing the pile signal matching technique... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سازه های فولادی با متد مقاوم سازی متقابل acm – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله سازه های فولادی با متد مقاوم سازی متقابل acm – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از روش مقاوم سازی متقابل acm (مواد پیشرفته کامپوزیت) برای سازه های فولادی عنوان انگلیسی مقاله: application of acm brace retrofitting countermeasure to...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تحلیل ظرفیت تحمل لرزه پی‌ کم عمق

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله تحلیل ظرفیت تحمل لرزه پی‌ کم عمق

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل ظرفیت تحمل لرزش پی‌ های کم عمق عنوان انگلیسی مقاله: analysis of the seismic bearing capacity of shallow foundations برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حفاظت و قدرت آزمون بتن میکروسیلیس – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله حفاظت و قدرت آزمون بتن میکروسیلیس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی خواص حفاظتی و مقاومتی بتن حاوی میکرو سیلیس عنوان انگلیسی مقاله: shielding and strength tests of silica fume concrete برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله تست نفوذ پذیری بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار

  babazadeبهمن 21, 1395
   ترجمه مقاله تست نفوذ پذیری بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آزمون تراوایی سه محوره در رابطه با تاثیر لیچیت سنتتیک بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار عنوان انگلیسی مقاله: triaxial permeability testing on the... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش مدت دوام برای تست لرزه ای سازه – انتشارات wcee

  babazadeبهمن 20, 1395

  مشاهده متن کامل ...
  طنز(آینده نگری)
  درخواست حذف اطلاعات

  جوون: ببخشین آقا ، می تونم بپرسم ساعت چنده؟
  پیرمرد:معلومه که نه!
  جوون: ولی چرا؟! مثلا اگه ساعت رو به من بگی چی از دست میدی؟!
  پیرمرد: ممکنه ضرر کنم اگه ساعت رو به تو بگم!
  جوون: میشه بگی چطور همچین چیزی ممکنه؟!
  پیرمرد: ببین… اگه من ساعت رو به تو بگم ، ممکنه تو تشکر کنی و فردا هم بخوای دوباره ساعت رو از من بپرسی!
  جوون: کاملا امکانش هست!
  پیرمرد: ممکنه ما دو سه بار دیگه هم همدیگه رو ملاقات کنیم و تو اسم و آدرس من رو بپرسی!
  جوون: کاملا امکان داره!
  پیرمرد: یه روز ممکنه تو بیای به خونهء من و بگی که فقط داشتی از اینجا رد می شدی و اومدی که یه سر به من بزنی! بعد من ممکنه از روی تعارف تو رو به یه فنجون چایی دعوت کنم! بعد از این دعوت من ، ممکنه تو بازم برای خوردن چایی بیای خونهء من و بپرسی که این چایی رو کی درست کرده؟!
  جوون: ممکنه!
  پیرمرد: بعد من بهت می گم که این چایی رو دخترم درست کرده! بعد من مجبور میشم دختر خوشگل و جوونم رو بهت معرفی کنم و تو هم دختر من رو می پسندی!
  مرد جوون لبخند میزنه!
  پیرمرد: بعد تو سعی می کنی که بارها و بارها دختر من رو ملاقات کنی! ممکنه دختر من رو به سینما دعوت کنی و با همدیگه بیرون برید!
  مرد جوون لبخند میزنه!
  پیرمرد: بعد ممکنه دختر من کم کم از تو خوشش بیاد و چشم انتظار تو بشه! بعد از ملاقاتهای متوالی ، تو عاشق دختر من میشی و بهش پیشنهاد ازدواج می کنی!
  مرد جوون لبخند میزنه!
  پیرمرد: بعد از یه مدت ، یه روز شما دو تا میاین پیش من و از عشقتون برای من تعریف می کنین و از من اجازه برای ازدواج می خواین!
  مرد جوون در حال لبخند: اوه بله!
  پیرمرد با عصبانیت: مردک ابله! من هیچوقت دخترم رو به ازدواج یکی مثل تو که حتی یه ساعت مچی هم از خودش نداره در نمیارم..!!


  paynim

  کافر در کلیسا را باز کرد و وارد کلیسا شد. قدم هایش را محکم و آهسته برمی داشت. "راهبه مثل همیشه در سجده بود". وقتی بالای سر راهبه رسید به آرامی به شانه اش زد، و همانطور که دو زانو نشستن راهبه را تماشا می کرد، روی صندلی سمت چپی که ارتفاعش کمی از صندلی سمت راستی بالاتر بود نشست . . . راهبه که دو زانو بین دو صندلی نشسته بود، چشمان خیسش را به سمت صندلی چپی چرخاند. . .

  . . . "باز هم که آبغوره گرفتی . . . چی شده؟ نکنه اومدی اینجا تا به خاطر این که از یه بدبختی دیگه نجاتت داده ازش تشکر کنی. خودت بهم گفتی که زورش از همه ی ما بیشتره . . . همون که تو اسمش رو گذاشتی خدا رو میگم. انگار یادت رفته که خودش اون بدبختی رو برات درست کرده بود . . . مگه تو نگفتی همه چیز تحت سلطه ی اونه؟ . . . راستی! جدیدا راه درمان افسردگی رو پیدا . . . برای امثال تو که راه به راه آبغوره میگیرن خبر خوبیه. مگه نه؟" قهقهه ی خنده اش فضای کلیسا را پر کرد.

  همانطور که روی صندلی نشسته بود، سرش را آرام به راهبه نزدیک کرد و با انگشتانش شروع کرد به شمردن: "می دونی فرق چیه؟ یک،تو به من میگی کافر، ولی من به تو نمیگم مؤمن. دو، تو انسانها رو مجبور میکنی تا یک عقیده داشته باشند، ولی من انسانها رو آزاد میذارم تا هر عقیده ای که دوست دارند داشته باشند. سه، همه ی این سؤالات و اشکالاتی که من مطرح می کنم، توی ذهن تو هم هست ولی تو می ترسی مطرحشون کنی . . . از این می ترسی که با مطرح شون همه ی دنیایی که ساختی فرو بریزه. چهار، من اصلا ادعا نمی کنم که موجود مختاریم، چون نه اومدنم به این دنیا دست خودمه، نه رفتنم، و نه خیلی از اتفاقهای مهم زندگیم، ولی تو ادعا می کنی که انسان مختاری هستی در حالی که همیشه داری گریه می کنی. پنج، تو توی این دنیا بدبختی، چون همیشه گریه می کنی، ولی من خوشبختم، چون همیشه می خندم . . . " قهقهه ی خنده اش فضای کلیسا را پر کرد.

  " . . . می دونی خدا داره با ما چیکار می کنه؟ از ما استفاده می کنه تا هم مهربونیش رو توجیه کنه و هم زورش رو به همه نشون بده. سرمون رو فرو می کنه توی آب و همون لحظه ای که داریم خفه می شیم سرمون رو میاره بیرون، اونوقت تو به خاطر این که نجاتت داده ازش تشکر می کنی، ولی من به هیچ وجه این کار رو نمی کنم. چون میدونم باز هم این کار رو تکرار میکنه . . . همه ی موقعیت های عذاب آور رو اون برامون درست می کنه، در صورتی که اون زورش خیلی زیاده و می تونه مهربونیش رو جور دیگه ای هم نشون بده. مگه نه؟" قهقهه ی خنده اش فضای کلیسا را پر کرد.

  راهبه به آرامی بلند شد و روی صندلی سمت راستی نشست. "به فرض همه ی این حرف هایی که زدی درست . . . اما اگه همین خ که میگی زورش زیاده، رو توی یه بازی انداخته باشه که اگه ازش تشکر کنیم اون دنیا بهمون پاداش میده، واگه ازش تشکر نکنیم اون دنیا عذابمون می کنه، اونوقت چی؟ . . . فکر کنم تو به اندازه ی یک دنیا که بی نهایت طول می کشه بازنده باشی. مگه نه؟" لبخند نرمی روی لبان راهبه نقش بست. کافر در حالی که صورتش سرخ شده بود با عصبانیت از روی صندلی بلند شد و به سمت در وجی حرکت کرد. اما قبل از این که از کلیسا خارج شود، برگشت و فریاد زد: "پس داره بازیمون میده!" . . . ما هم نفهمیدیم که آیا لبخند از روی لبان راهبه محو شد یا نه؟ . . .


  "ایمیل"

  مرد بیکاری برای سِمَتِ آبدارچی در مایکروسافت تقاضا داد. رئیس هیئت مدیره با وی مصاحبه کرد و تمیز زمینش رو -به عنوان نمونه کار- دید و گفت:

  «شما استخدام شدین، آدرس ایمیلتون رو بدین تا فرمهای مربوطه رو واستون بفرستم تا پر کنین و همینطور تاریخی که باید کار رو شروع کنین..»

  مرد جواب داد: «اما من کامپیوتر ندارم، ایمیل هم ندارم!»


  رئیس هیئت مدیره گفت: «متأسفم. اگه ایمیل ندارین، یعنی شما وجود خارجی ندارین. و ی که وجود خارجی نداره، شغل هم نمیتونه داشته باشه.»


  مرد در کمال نومیدی اونجا رو ترک کرد.

  نمیدونست با تنها 10 دلاری که در جیبش داشت چه کار کنه. تصمیم گرفت به مارکتی بره و یک صندوق 10 کیلویی گوجه فرنگی ب ه. بعد خونه به خونه گشت و گوجه فرنگیها رو فروخت. در کمتر از دو ساعت، تونست سرمایه اش رو دو برابر کنه.

  این عمل رو سه بار تکرار کرد و با 60 دلار به خونه برگشت.

  مرد فهمید میتونه به این طریق زندگیش رو بگذرونه، و شروع کرد به این که هر روز زودتر بره و دیرتر برگرده خونه. در نتیجه پولش هر روز دو یا سه برابر میشد. به زودی یه گاری ید، بعد یه کامیون، و به زودی ناوگان خودش رو در خط ترانزیت (پخش محصولات) داشت ...

  پنج سال بعد، مرد دیگه یکی از بزرگترین ده فروشان امریکا شده بود. شروع کرد تا برای آینده ی خانواده اش برنامه ریزی کنه، و تصمیم گرفت بیمه ی عمر بگیره. به یه نمایندگی بیمه زنگ زد و سرویسی رو انتخاب کرد.

  وقتی صحبت شون به نتیجه رسید، بیمه از آدرس ایمیل مرد پرسید. مرد جواب داد: «من ایمیل ندارم.»

  بیمه با کنجکاوی پرسید: «شما ایمیل ندارین، ولی با این حال تونستین یک امپراتوری در شغل خودتون به وجود بیارین. میتونین فکر کنین به کجاها میرسیدین اگه یه ایمیل هم داشتین؟» مرد برای مدتی فکر کرد و گفت:

  آره! احتمالاً میشدم یه آبدارچی در شرکت مایکروسافت.


  نتیجه های اخلاقی

  1. اینترنت چاره ساز زندگی نیست.

  2. اگه اینترنت نداشته باشی و سخت کار کنی، میلیونر می شی.

  3. اگه این نوشته رو از طریق ایمیل دریافت کردی، تو هم به این که بخوای آبدارچی بشی، به جای میلیونر...!!!  مشاهده متن کامل ...
  آهنگ دورهم بودن چه حالی داره محسن ابراهیم زاده
  درخواست حذف اطلاعات

  آهنگ دورهم بودن چه حالی داره محسن ابراهیم زاده با و کیفیت بالا

  موزیک محسن ابراهیم زاده بنام دورهم بودن چه حالی داره ، با دو کیفیت متفاوت ۳۲۰ و ۱۲۸ همراه با متن آهنگ دورهم بودن چه حالی داره محسن ابراهیم زاده و پخش آنلاین

  new mohsen ebrahimzadeh – doreham bodan che hali dare

  آهنگ جدید دورهم بودن چه حالی داره از محسن ابراهیم زاده

   آهنگ دورهم بودن چه حالی داره محسن ابراهیم زاده

  ترانه این کار زیبا و شاد را علیرضا مرتضی قلی سروده است / ملودی توسط خوده محسن ساخته شده است / و تنظیم ، می و مسترینگ نیز بر عهده مصطفی مومنی می باشد.

  در ادامه مطلب

  دورهم بودن چه حالی داره
  دوتا چشمات عجب جادویی داره
  دلم امشب حال خوبیو داره
  مگه دنیا بهتر از ما آخه داره
  دورهم بودن چه حالی داره
  دوتا چشمات عجب جادویی داره
  دلم امشب حال خوبیو داره
  مگه دنیا بهتر از ما آخه داره
  توی این دورهمی ها دلم با توئه
  با دلم ر ای من دلم میدوئه
  اگه این خوابه نزاری که بیدار بشم
  کم کم ممکنه از عشق تو بیمار بشم
  تو بخوای حاضرم حتی واسه تو یار بشم
  امشب شب مهتابه چشا بی خوابه
  چون یکی مثل تو کنارمه
  امشب همه چی عالی پر خوشحالی
  آخه عشق تو دارو ندارمه
  دارو ندارمه

  متن آهنگ دورهم بودن چه حالی داره محسن ابراهیم زاده

  دورهم بودن چه حالی داره
  دوتا چشمات عجب جادویی داره
  دلم امشب حال خوبیو داره
  مگه دنیا بهتر از ما آخه داره
  دورهم بودن چه حالی داره
  دوتا چشمات عجب جادویی داره
  دلم امشب حال خوبیو داره
  مگه دنیا بهتر از ما آخه داره
  یه حس نابه همه بیداریمو یه شهر تو خوابه
  یه حال کامل مثل آرامش شب کنار ساحل
  یه بیقراریم هممون یه جور خوبی از ته دل
  دورهم بودن چه حالی داره
  دوتا چشمات عجب جادویی داره
  دلم امشب حال خوبیو داره
  مگه دنیا بهتر از ما آخه داره
  دورهم بودن چه حالی داره
  دوتا چشمات عجب جادویی داره
  دلم امشب حال خوبیو داره

  دورهم بودن چه حالی داره محسن ابراهیم زاده  مشاهده متن کامل ...
  رایگان مقالات انگلیسی رشته ی مکانیک به همراه ترجمه فارسی
  درخواست حذف اطلاعات
  • ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

   babazadeفروردین 17, 1396
    ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک تقویت کننده کم نویز lna) uwb) با ح خطی بالا و کم توان برای کاربرد های 3.1-10.6 ghz در فرآیند های cmos با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

   babazadeفروردین 17, 1396
    ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شعاع بحرانی عایق در محیط های تشعشع حرارتی عنوان انگلیسی مقاله: the critical radius of insulation in thermal radiation environment برای رایگان مقاله...بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

   babazadeفروردین 10, 1396
    مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: را ار قانون مبنای فازی برای تشخیص جزیره ای در تولیدات پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: a fuzzy rule-based approach for islanding detection in distributed generation...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

   babazadeفروردین 8, 1396
    ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر خواص سوخت بر ترکیب دوده تولید شده توسط احتراق سوخت جامد محلی در یک اجاق گاز خانگی عنوان انگلیسی مقاله: the impact of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

   babazadeفروردین 7, 1396
    ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد mems، روان کننده ها و وسایل عنوان انگلیسی مقاله: micro/nanoscale tribology of mems materials, lubricants and devices برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 26, 1395
    ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه توان ماکزیمم در سیستم های فوتولتائیک: مرور روش های مختلف عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking in p ovoltaic (pv) systems: a... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 10, 1395
    ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

   babazadeاسفند 9, 1395
    ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انتخاب و طراحی یک بادزن محوری عنوان انگلیسی مقاله: selection and design of an axial flow fan برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 8, 1395
    ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید cpc با آرایش تخت میکرولوله گرمایی عنوان انگلیسی مقاله: thermal performance of a new cpc solar air... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 7, 1395
    ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحلیل و ارتقای کارایی فتوولتائیک با روش رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله: analysis and enhancement of pv efficiency...بیشتر بخوانید 

  • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

   babazadeاسفند 7, 1395
    مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش ردی نقطه حداکثر توان بر اساس آشفتگی و مشاهده ترکیب شده همراه با بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله: a maximum power... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 5, 1395
    ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: داده ‌های جدید رسانایی حرارتی وابسته به دما برای نانوسیالات پایه آبی عنوان انگلیسی مقاله: new temperature dependent thermal conductivity data for water-based nanofluids... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 5, 1395
    ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

   babazadeاسفند 4, 1395
    مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش جدید برای ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه pv که تحت شرایط سایه جزئی عمل می‌کنند عنوان انگلیسی مقاله: a new technique for... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 4, 1395
    ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی توان ماکزیمم آرایه های فتوولتاییکی بزرگ مقیاس عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of large-scale p ovoltaic array برای رایگان مقاله انگلیسی...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 4, 1395
    ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی و عملکرد تجربی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور طراحی شده توسط سیستم فتوولتائیک عنوان انگلیسی مقاله: design and experimental performance of...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 4, 1395
    ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افت ولتاژ در صنعت خودرو: آنالیز و راه حل عنوان انگلیسی مقاله: voltage sags in the automotive industry: analysis and solutions برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

   babazadeاسفند 4, 1395
    مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترانزیستورهای نانو لوله کربنی اثر-میدانی برای مدارهای دیجیتال عملکرد بالا: تحلیل و مدلسازی dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور عنوان انگلیسی مقاله: carbon nanotube... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 1, 1395
    ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی: یک چشم انداز تاریخی به 20 سال آینده عنوان انگلیسی مقاله: economic development and the demand for energy:... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 1, 1395
    ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تقویت پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با استفاده دائم از سیستم برق بادی با سرعت ثابت عنوان انگلیسی مقاله: transient stability improvement of a fixed... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 1, 1395
    ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 28, 1395
    ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه های خورشیدی فوتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of partially shaded solar p ovoltaic...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 28, 1395
    ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز بدیع و دقیق فتوولتائیک مبتنی بر مدل هفت پارامتری عنوان انگلیسی مقاله: a novel and accurate p ovoltaic simulator based on seven-parameter model...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 28, 1395
    ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز جامع سیستم های pv در سیمولینک متلب با ظرفیت شرایط سایه جزئی بر اساس مدل دو دیودی عنوان انگلیسی مقاله: a comprehensive... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

   babazadeبهمن 27, 1395
    مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعریف رباتیک اجتماعی کمکی عنوان انگلیسی مقاله: defining socially istive robotics برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

   babazadeبهمن 26, 1395
    ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) عنوان انگلیسی مقاله: new numerical model and technique for waterhammer برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

   babazadeبهمن 26, 1395
    ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه سیستم فرایند برنامه ریزی با کمک رایانه (capp) برای تزریق پلیمر در ساخت قالب عنوان انگلیسی مقاله: development of the computer-aided process planning...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 25, 1395
    ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش بر اساس بهینه سازی ازدحام ذرات برای افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت با tcsc عنوان انگلیسی مقاله: a particle swarm optimization based... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 24, 1395
    ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انرژی و سود نشر انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله ‌های جامد شهری: تحلیل سناریوی کربن پایین در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: energy and emissions... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

   babazadeبهمن 24, 1395
    مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حداقل ‌سازی اتلاف توان در سیستم توزیع با استفاده از پیکربندی مجدد شبکه در حضور تولید پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: power loss minimization in... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 24, 1395
    ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

   babazadeبهمن 20, 1395
    ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

   babazadeبهمن 20, 1395
    ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راه حل های دقیق کاملا سه بعدی ناویر – استو جهت ارزی مقایسه ‌ای عنوان انگلیسی مقاله: exact fully 3d navier-stokes solutions for benchmarking... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

   babazadeبهمن 20, 1395
    ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی روش تعیین مقاومت سری برای سلولهای خورشیدی‌ عنوان انگلیسی مقاله: theoretical review of series resistance determination methods for solar cells برای رایگان...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

   rahmatiبهمن 14, 1395
    ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی سطحی برای ارتقای بازدهی به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی سیلی ی غشا نازک عنوان انگلیسی مقاله: a surface design for enhancement... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

   rahmatiبهمن 14, 1395
    ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فرونشانی ارتعاش ناشی از گرداب در استوانه‌ ای دایروی با بهره گیری از کنترل جریان مبتنی بر مکش عنوان انگلیسی مقاله: suppression of vortex-induced... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

   rahmatiبهمن 14, 1395
    ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سلول ترمو- فتوولتائیک جدید دارای چاه کوانتومی برای ولتاژ مدار باز بالا عنوان انگلیسی مقاله: a novel thermo-p ovoltaic cell with quantum-well for high open... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

   rahmatiبهمن 14, 1395
    ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: خصوصیات پانل pv و بهینه سازی کلی پارامترهای مدل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: characterization of pv panel and global... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

   rahmatiبهمن 12, 1395
    ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش اختلاط در یک زانویی ساده عنوان انگلیسی مقاله: increasing mixing in a simple elbow برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

   rahmatiبهمن 11, 1395
    مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته برای ارزی پخش بار اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation of correlated wind speed data for economic dispatch evaluation...بیشتر بخوانید 

  • ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

   rahmatiبهمن 2, 1395
    ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای عددی و آزمایشگاهی در مورد یک منتشر کننده جداره hvac عنوان انگلیسی مقاله: numerical and experimental study of a hvac wall diffuser... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

   rahmatiدی 29, 1395
    ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود بهره وری اسکوتر الکتریکی مستقیم هدایت شده با مدیریت انرژی و سایزبندی باتری عنوان انگلیسی مقاله: efficiency improvement of a directly-driven electric scooter...بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

   rahmatiدی 29, 1395
    مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کنترل توزیع یافته بر مبنای سیستم های چند عاملی و خ ر سازی شبکه ریز با استفاده از مک سیمج عنوان انگلیسی مقاله: multi agent... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

   rahmatiدی 29, 1395
    ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: واکنش متقابل خاک – سازه استاتیک و دینامیک برج های خنک کننده کازرون عنوان انگلیسی مقاله: static and dynamic soil–structure interaction response of kazeroon...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

   rahmatiدی 29, 1395
    ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیکربندی مجدد آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه برای بدست آوردن حداکثر توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: solar pv array... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

   rahmatiدی 29, 1395
    ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبکه عصبی بر پایه شیوه mppt برای شرایط سریعا متغیر سایه عنوان انگلیسی مقاله: ann based mppt method for idly variable shading conditions برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

   rahmatiدی 28, 1395
    ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تکنیکهای ردی نقطه توان ماکزیمم برای استفاده در شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: a review of maximum power point tracking techniques for... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

   rahmatiدی 28, 1395
    مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاهش توان وجی فتوولتائیک از طریق ریپل: محاسبه عمومی ساده و تاثیر سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: decrease in p ovoltaic power output from ripple:...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

   rahmatiدی 28, 1395
    ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعات تجربی راجع به کاویتاسیون هوادهی شده در نازل ونتوری افقی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study of aerated cavitation in a horizontal venturi nozzle...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

   rahmatiدی 27, 1395
    ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی جدید یک سیستم کنترل به منظور بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با استفاده از statcom با وجود خطای ولتاژ عنوان... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

   rahmatiدی 27, 1395
    ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پنجمین هارمونیک و افت توربین‌های باد pmsg با یک استراتژی جدید حفظ تعادل برای ولتاژهای خازنی عنوان انگلیسی مقاله: fifth harmonic and sag... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

   rahmatiدی 23, 1395
    ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای متوسط زمانی در سرریز پلکانی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway برای ...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

   rahmatiدی 23, 1395
    ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی عنوان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

   rahmatiدی 23, 1395
    ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی عنوان انگلیسی مقاله: electric field effects on the swirling combustion dynamics برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

   rahmatiدی 23, 1395
    ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک عنوان انگلیسی مقاله: finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

   rahmatiدی 23, 1395
    ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معیارهای بکار رفته در شرکت un gas جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین hp avon عنوان انگلیسی مقاله: measures employed at... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

   rahmatiدی 19, 1395
    مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی چگونگی نقایص فیزیکی در دستگاه های گرافینی بر پایه اتصال pn با قابلیت پیکربندی مجدد عنوان انگلیسی مقاله: investigating the behavior of physical... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

   rahmatiدی 19, 1395
    مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی نیرو و مشخصه ی گیت های منطقی بر پایه گرافین عنوان انگلیسی مقاله: power modeling and characterization of g hene-based logic gates برای...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

   rahmatiدی 18, 1395
    ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چارچوبی برای ارزی کمی ریسک نشت از کشتی های سوخت ال.ان.جی با رویداد سی.اف.دی درختی عنوان انگلیسی مقاله: framework for the quantitative essment of...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله راهبرد بهینه سازی انرژی راکتیو برای سیستم توزیع با نفوذ تولید پراکنده – مجله ا ویر

   rahmatiدی 18, 1395
   مشاهده متن کامل ...
   شب قدر از دیدگاه دینانی
   درخواست حذف اطلاعات
   شب قدر از دیدگاه دینانی
   لیله قدر بعضی مفسرین معتقدند که همین طور که شما فرمودید به معنی اندازه گیری در اینجا مفسرین می گویند چه چیزی باید اندازه گیری شود؟ نکته ای که غالب مفسرین مطرح می کنند اینه که خود انسان وزن میشه؟ یعنی مراد از لیله قدر اینه که انسان قدر و اندازه خودشو تو زندگی بشناسه. به قول جناب مولوی:
   قیمت هر کاله ای می دانی که چیست قیمت خود را ندانی ابلهی است
   این یه فرصتی است که انسان واقعاً خودش را پیدا کنه. اگر خودش رو پیدا کرد:
   گر قدر خودت ی هر شب بِبَرت قدر است
   واقعاً هم اگر انسان خودش رو پیدا کنه می بینه که یه گوهر ذی قیمتی است در عالم آفرینش حالا میشه ساحت یا ساختار لیله قدر رو بر معرفت نهاد یا نه؟
   ج= کلمه قدر، لیله القدر ال داره بله که اندازه انسان که خوب معلومه انسان تا اندازه خودشو و نه البته نه اندازه کمی و اندازه گاهی به معنای قیمت و بهاست یه وقت به همون اندازه ریاضی است هُوَ 2 معنی داره همه چیز اندازه داره. ماه یه وقت قدر و قیمت می گیم در فارسی هم می گیم قدر و قیمت داره ارزش در واقع ارزش من. ارزش هم اندازه است ولی در واقع اندازه کمی نیست یه وقت اندازه هندسی است هر چیزی بدون اندازه اصلاً وجود ندارد من یه قاعده کلی به شما می گم هیچ چیز بی اندازه در عالم وجود ندارد. البته ما برای خدا اندازه قائل نیستیم او اندازه آفرین است الله حق قدره. حالا می رسیم هر چیزی اندازه داره منتهاش اندازه یه وقت همون اندازه کمی و کیفی است هیچ موجودی در این عالم طبیعت بدون اندازه وجود نداره و شما نمی تونی تصور کنی در این عالم طبیعت موجودی که اندازه نداره. این یه اندازه کمی است اما گاهی می گیم قدر و قیمت که شما گفتید که انسان قدر و قیمتش که اینجا قدر به معنی قیمته قیمت. ارزش. مثل یه بهایی ارزش داره ارزش هم به معنی اندازه است اما یه مقدار بالاتره. مثلاً ارزش معنوی فرض کن ارزش اخلاقی، اخلاقیات ارزشن. اخلاقیات مگه ارزش نیستن؟ صدق یه ارزشی داره عد یه ارزشی داره امانت یه ارزشی داره وفاداری یه ارزشی داره این ها ارزشه اونم قیمه، اونم اندازه است اونم قدره اما قدر کمی و هندسی حالا شما که اشاره کردید بعضی از مفسران گفتند انسان اندازه خودشو پیدا کنه اندازه انسان یه اندازه کمی داره که بدنش اندازه داره. معلومه بدن انسان اندازه داره. شکی نیست. بدن انسان حتی سلول هاش، خود بدون عرض داره طول داره، هر بدنی، هر جسمی، بدن به حکم اینکه یه جسمه دارای اندازه است. دارای ابعاده و اندازه اش دقیق میشه یا قطعیت ریاضی میشه اندازه گرفت. این یه اندازه ست که هر جسمی داره اما یه اندازه معنوی داره که همون قدر معنوی انسان هست این قدر رو با متد ین دیگه نمی تونه اندازه بگیره. این همون قدر معقوله. مقدار عقول را اندازه گیری می کنه. عقل رو اندازه گیری می کنه. مثلاً زیبایی اندازه دارد ولی اندازه اش کمی نیست صدق اندازه دارد، وفای به عهد اندازه دارد ارزش بهاست ارزش یه اندازه است اما اندازه کمی نیست انسان همه انواع اندازه ها رو داره هم اندازه مادی داره و هم اندازه معنوی. اون ارزش معنوی انسان خیلی پیچیده است که چه حدی میشه براش قائل شد. شاید نمی دونم اون مفسری که شما بهش اشاره کردید چه معنوی بوده آیا می شود ارزش های معنوی انسان را اندازه گرفت و گفت این اندازه است؟ آیا می شود حد، حد هم یه اندازه گیری است حدود ببینید همه حکما برای انسان یه حدی قائل شدند همه. حالا نه حد هندسی حد معنوی. اصلاً ماهیت همون حده. توجه کنید در فلسفه ماهیت خود شما گفتید ملاصدرا میگه ماهیت الشی ء حد الشی ء ماهیت یعنی اندازه است. حد یعنی حدشِ. حد یعنی تا اینجا هست از این به بعد نیست. هر موجودی یه ماهیت داره این دیگه یه اندازه هندسی نیست. مثلاً فرض کنید یه کبوتر یه تعریفی داره. پرنده ای است که دارای این ویژگی هاست. تا گفتیم پرنده یعنی حدش رو گفتیم یعنی جامد نیست، نبات نیست، پرنده است. پرنده ای است که چنین پرواز می کنه یعنی مثل عقاب پرواز نمی کنه. هر ماهیتی یه چیزهایی در داخلش و یه چیزهایی در خارج داره. ماهیت حده. حد یعنی یه چیزهایی داخل تعریف نگه می دارد یه چیزهایی رو خارج می کنه. هر چیزی حد داره یعنی ماهیت داره فقط خداوند ماهیت نداره یعنی نمیشه اندازه اش را معین کرد حالا بحث اینه که انسان که مفت صفاته جلال و جمال حقه ماهیت داره یا نه؟ خب همه حکما و فلاسفان دنیا برای انسان حد قائل شدند. حیوان ناطق. حیوان اقتصادی، حیوان صناعی و ... وارد این بحث نمی شیم. اما اگر به یک نگاه نگاه عرفانی کنیم یا به سبک فیلسوفانه اگزیستانیالیسم می گن که ماهیت نداره یا اگر ماهیت داره ماهیتش تابع وجودش. حالا ما نمی دونیم انسان چیه؟ بسه به اینه که چه می شود. چون می بینی انسان یه آدم رو تعریف می کنن که انسان حیوان ناطقه این کل مفهومه. اما این چه می شنود سرانجام الان ما نمی دونیم. وقتی شد اون وقت میشه بگی چیه حالا می شه و کجا متوقف میشه...
   لطفا به ادامه مطالب مراجعه کنید....


   مشاهده متن کامل ...
   آهنگ آخ تو شب یلدای منی با کیفیت عالی
   درخواست حذف اطلاعات

   برچسپ ها:آهنگ آخ تو شب یلدای منی, آهنگ آخ تو شب یلدای منی,آخ تو شب یلدای منی با کیفیت عالی, آهنگ آخ تو شب یلدای منی علی مولایی,متن  آهنگ آخ تو شب یلدای منی,آخ تو شب یلدای منی با کیفیت 320,علی مولایی آخ تو شب یلدای منی,ت ت اهنگ آخ تو شب یلدای منی, آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا, آهنگ علی مولایی آخ تو شب یلدای منی

   آهنگ آخ تو شب یلدای منی


   آهنگ علی مولایی بنام یلدا - آهنگ جدید | نبض ترانه nabzetaraneh.com/songs/ -آهنگ-علی-مولایی-بنام-یلدا/ یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره ... آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا www.darvish .com › آهنگ جدید رتبه: ۴٫۶ - ‏۹ رأیآخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیشه بوسه های تو که جنسه یاره جنسه یاره جنسه یاره. شعر آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا mytehran .com/111947/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-یلدا/ متن ترانه علی مولایی یلدا. یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی کیفیت 320 و 128 https://shabseda.org › تک آهنگ جدید رتبه: ۵ - ‏۱ رأی۱ روز پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که جنس یار جنس یار جنس یار تو مثل بارونی ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - مای ترانه www.mytarane.com › تک آهنگ ۱۵ ساعت پیش - لبای تو رنگ اناره وو هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یاره. جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی . . . . . . آهنگ جدید علی ... آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا - جهان موزیک jahan- .com/2016/12/آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... shabseda - آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی shabseda. /post/106 ۱ روز پیش - آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی ، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی www. آهنگ.com/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی/ ۱ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جای یه چند تا … قدیمی پیش ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ شاد شب یلدا - شب طولانی با صدای علی مولایی negash.ir › پرتال آهنگ › ترانه های شنیدنی ۱۰ ساعت پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با بالاترین کیفیت ... آخ تو شب یلدای منی دیووونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرنیش ... آهنگ جدید علی مولایی با نام شب طولانی(یلدا) | موزیک های ... www.sea .ir/?p=32962 آهنگ جدید علی مولایی بانام شب طولانی با متن آهنگ آهنگ جدید شب طولانی علی مولایی به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین آخ تو شب یلدای منی,دیوونه دوست داشتنی, آهنگ جدید شب طولانی از علی مولایی myyazd- .ir/683907/ -آهنگ-جدید-شب-طولانی-از-علی-مولای.html ۲۰ ساعت پیش - یه شب طولانی کنار اونایی. که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی. جای یه چنتا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. آهنگ علی مولایی یلدا porteghalekhooni.ir/ -آهنگ-علی-مولایی-یلدا/ ۲ روز پیش - آهنگ علی مولایی یلدا با کیفیت ۱۲۸ متن آهنگ . ... آهنگ جدید و بسیار زیبا به نام یلدا از علی مولایی همراه با پخش ... اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا behlike.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۱ روز پیش - دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | سانگ تو سانگ www.song2song.com › تک آهنگ › آهنگ شاد آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام یه بار دیگه اشتباه کن. بنیامین ... آهنگ شاد شب طولانی با صدای علی مولایی ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا pv.ir/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-یلدا/ ۲ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی یلدا آهنگ علی مولایی , آهنگ یلدا متن آهنگ یلدا علی مولایی , ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - آنتیک موزیک www.antic .ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی :: موزیک | ... shabseda.blog.ir/post/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی ۱ روز پیش - آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی ، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی + متن آهنگ | پاپ ... pop er.ir › تک آهنگ ۱۹ ساعت پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که جنس یار جنس یار جنس یار. آهنگ با ... ali molaei - شب طولانی یلدا lyrics lyricstranslate.com › persian › ali molaei ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه ... submitter's comments: آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا · add new ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - موزیک ما | ... www. ma.ir › موزیک ایرانی ۱۹ ساعت پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارنو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیشه ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی ... آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ آهنگ | ... nextaraneh.com › آهنگ جدید ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی. **** ت ت آهنگ شب طولانی از علی مولایی ****. لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا z1 .com/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۱ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا به همراه متن قطعه و ... www. fm.ir › موزیک ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره پخش آنلاین. آهنگ جدید علی ... آهنگ علی مولایی بنام شب طولانی | آهنگ جدید | ... berooz.ir/ -آهنگ-علی-مولایی-بنام-شب-طولانی/ ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با دو کیفیت new ali molaei - shabe ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | موزیک www.my s.ir › آهنگ ایرانی ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - ظاهر چت www.zaherchat.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی (یلدا) | گیتا ... gita .com › آهنگ جدید › آهنگ ایرانی بوسه های تو که غم نداره غم نداره غم نداره آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره پیشت بوسه های تو که جنس یاره جنس ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | تی وی 28 myir -blog.tv28.ir/page-660854.html ۱۸ ساعت پیش - آهنگ فوق العاده زیبای شب طولانی با صدای علی مولایی از شب صدا. ahang ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - فانیا www.funiya.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ | سایت ... modgardi.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت.html آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا mahan8.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره. the post آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ - فریم اس ام اس frimsms.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت/ ۲ روز پیش - آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ - وب سایت 98 www.website98.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت.html ۲ روز پیش - آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا opera .ir › موزیک ها › تک آهنگ ۱ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - فرداکیدز www.fardakids.ir/news/30575 علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | ن وان موزیک nex1 .in/uncategorized/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره. the post آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ جدید علی مولایی - شب طولانی 95 | سایت آهنگ ... reza-sadeghi.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی-95/ ۲۳ ساعت پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یار. جنس یار جنس یار. ... آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا www. -irooni.org › آهنگ › آهنگ جدید اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... آهنگ جدید علی مولایی با نام شب طولانی(یلدا) fsh.ir/4760169.html آهنگ جدید علی مولایی بانام شب طولانی با متن آهنگ. آهنگ جدید شب طولانی علی مولایی به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین. آخ تو شب یلدای منی,دیوونه دوست داشتنی, آهنگ آخه تو هنوز عشق منی از مجید یحیایی - irmp3 www.irmp3.ir/play/42440/ -آهنگ-آخه-تو-هنوز-عشق-منی-از-مجید-یحیایی پخش و آهنگ زیبای آخه تو هنوز عشق منی از مجید یحیایی - آهنگ جدید - irmp3. ... پابند رضا صادقی. پخش و آهنگ شب یلدا از فرزین. شب یلدا فرزین ... متن آهنگ یلدا از علی مولایی | تری جی وی 3gv.ir/tag/متن-آهنگ-یلدا-از-علی-مولایی/ آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با بالاترین کیفیت. new ali ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه ... مت آهنگ یلدا علی مولایی | ت ت و متن آهنگ جدید diareranj.ir › متن آهنگ جدید ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی ahangfa.me/4333-آهنگ-علی-مولایی-شب-طولانی/ ۸ ساعت پیش - آهنگ جدید شب طولانی با صدای علی مولایی با کیفیت اصلی و اورجینال. موزیک و ترانه ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو رنگ ... آهنگ آخ ازاین وابستگی sinka.ir/search/?q=آهنگ+آخ+ازاین+وابستگی آهنگ جدید محسن یگانه بنام وابستگی با بالاترین کیفیت new ... برای خودمی و بخوای نخوای یار منی وای از این وابستگی دل و سپردم دست کی دست تو که .... شب یلدا آخه از روشنی هیچ خیری ندیدم عاشق تلخی انتهای عشقم حالا که به آ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - سایت سرگرمی ... khandehsara.ir/news/427565/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا ۲ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei ... ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - قاصدک www.ghasedak .com/1395/09/.../ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طو... ۲ روز پیش - آهنگ جدید شب طولانی از علی مولایی new ali molaei shabe toolani متن و ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ جدید احسان تهرانچی نام یلدای بی تو pop- .ir/آهنگ-جدید-احسان-تهرانچی-نام-یلدای-بی-تو ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ جدید احسان تهرانچی بنام یلدای بی تو با بالاترین کیفیت + متن آهنگ ... سهیل صاحب کلید قلب منی ..... اخ جون ,بیباک ,,,,,میگما این کامنتای ادمین یه جوری مقدسه ,حال میده براش پاسخ بذاری,خخخخخخ ارادتمند ادمین محترم ... یکی از دغدغه هام این بود که شب یلدا تو خلوت تنهاییم چی گوش بدم به درد دلم بخوره… آهنگ فانوس با صدای علی اصح pardis .in › آهنگ های علی اصح یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه سرد دارم پی ات می گردم تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه سرد دارم پی ات می گردم تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیای منی آخه تو رویای منی صدای تب داره منی یاره منی کاره منی تو ... آه خلوت من آه از دل کندن تو سراغی از من بگیر از من دل نکن نرو .... آهنگ جدید ماکان به نام یلدا ... ۰ دیدگاه - آهنگ جدید https://www. khor.ir › آرشیو خوانندگان › علی مولایی دلمو دلمو دلم میره با تو ته رویا آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که غم نداره..غم نداره غم نداره آخ تو ... آهنگ جدید مسعود صادقلو نیمه ی گمشده www.jenab .com › آهنگ جدید آهنگ جدید مسعود صادقلو نیمه ی گمشده با و پخش آنلاین. ... صبح تا شبا بیست و چهاری قفل همیم توام قطب منی. بی تو کل ... تو قلبت میخوام گم بشم بپیچه کل شهر کل شب .... آهنگ جدید ایمان فلاح یلدا ... رایگان آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - dlgate.ir dlgate.ir/119594/آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی متن آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارنو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیشه ما خالی آخ تو شب یلدای منی ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی kur-hesabdari.rozblog.com/.../ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی.ht... ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا - جهان موزیک ... اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا ... 9 . .... آخ تو شب یلدای منی متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ماه سرا www.mahsara.com/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی.html ۱۶ ساعت پیش - lyrics shabe toolani ali molaei text ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | د ون www.daltun.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی یلدا www. we.ir › آهنگ اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ت ت میکر textmaker.ir/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی/ ۱۵ ساعت پیش - lyrics song shabe toolani ali molaei text ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش ... آهنگ یلدا از علی مولایی | آهنگ جدید| و سریال ... top10song.ir/tag/ -آهنگ-یلدا-از-علی-مولایی/ ۲ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید مجتبی دربیدی دلبری نکن tap .ir/ -آهنگ-جدید-مجتبی-دربیدی-دلبری-نک/ آهنگ جدید مجتبی دربیدی بنام دلبری نکن با بالاترین کیفیت از تاپ موزیک به همراه متن آهنگ دلبری نکن. ... آخ نگاتو اینوری اونوری نکن ... منی که بازم دست نیاز به سمت تو ... آهنگ جدید مازیار عطاریان به نام شب یلدای منی ... آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی - چقدر تنهام | به موزیک beh .com › علیشمس ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پخش آنلاین و علیشمس, مهدی جهانی چقدر تنهام: جهت شنیدن ... چقد سرده بی تو دستام تورو میخوام .... آهنگ جدید مازیار عطاریان – شب یلدای منی ... آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم - nic- nic .net › آهنگ های اشوان by ashvan called che khoobe halam چه خوبه حالم آهنگ اشوان به نام چه ... آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی. ستاره های آسمون و واسه تو میارم زمین. اخ که تو تک ستاره ی شبای تیره و تارمی .... آهنگ جدید ایمان فلاح به نام یلدا. هوشنگ ابتهاج - غزل معاصر ghazal-moaaser. /cat-3.aspx گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست ... آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست ... باطل به امید سحری زین شب گوریم .... خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت. آهنگ مصطفی فتاحی تک ستاره www.shirazsong.org/ -new- -mostafa-fattahi-tak-setareh/ آهنگ مصطفی فتاحی تک ستاره با کیفیت عالی آهنگ جدید بسیار زیبای تک ستاره با صدای مصطفی فتاحی آهنگ ... آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی زیباتر از تو ... آهنگ جدید ایمان فلاح یلدا .... آهنگ شب یلدا ۹۵ | گلچین آهنگ های جدید شاد ویژه شب یلدا ... آلبوم جدید حمید عروجی به نام آ رنگین کمون ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - تم فارکت themeforect.ir/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ماهان www.mahan .com/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی/ ۱۷ ساعت پیش - یه شب ِ طولانی کنار ِ اونایی که دوستشون داری و دوستت دارنو تو خوشحالی جای یه چندتا مسافر قدیمی پیش ِ ما خالی آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی www.texahang.org/lyrics/25490_shabe-toolani-ali-molaei-text- - .html/ متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی lyrics shabe toolani ali molaei text ♪♫♪ یه شب ِ طولانی کنار ِ اونایی که دوستشون داری و ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره آهنگ مجید یحیایی بنام آخه تو هنوز عشق منی + متن آهنگ bia4 .org/ -آهنگ-مجید-یحیایی-بنام-آخه-تو-هنو/ آهنگ بسیار زیبای مجید یحیایی به نام آخه تو هنوز عشق منی با ... در شب اول عروسی (شب ) چه باید کرد؟ ... آهنگ جدید ایمان فلاح بنام یلدا · فصل 2 سریال شهرزاد قسمت 1 اول ... آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام آ شب ... آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه - gala2 .com › نوشته‌ها ۱۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه – دنیای من ... آهنگ ایمان فلاح یلدا 1 نمایش; آهنگ پاییزم انگار از موندن پشیمون یلدا شروع قصه خوب زمستون 2 .... · آهنگ مسعود صادقلو آ شب · آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه - دنیای ... آخه دنیای منی تو رو می‌خوام مال منی ... خواب تو هر شب می‌بینم آهنگ جدید شهاب بخارایی چه ساده www.ahangestan.in/21391_ -new- -shahab-bokharaei-che-sadeh.html ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ جدید شهاب بخارایی چه ساده با و کیفیت ۳۲۰ اهنگ ... دلم دل به تو داده ... آخ برم قربون چشمات که برام خیلی عزیزه منی که هستم هلاکت ... آهنگ جدید مانی رهنما یا محمد آهنگ جدید موزیک افشار شب یلدا ... آهنگ جدید: بهترین های موسیقی www.teh-dl.ir/ آهنگ جدید مهدی جهانی به نام زیباتر از تو + متن آهنگ ... آهنگ شاد چنین کنم چنان کنم حامد همایون همزمان با شب یلدا ۹۵ در برنامه ناردونه شبکه ۵ با و کیفیت بالا از رسانه تهران ... آ ای امید قلبم , با من از چه بی وفایی. آهنگ جدید علی بابا و احمد سلو به نام دیوونه - سایت رسمی ... alibabadlove.org/ -آهنگ-جدید-علی-بابا-و-احمد-سلو-به/ برای آهنگ دیوونه به ادامه مطلب مراجعه کنید … ... تک دختر واست یه شغل پیدا شب یلدا تومیدان بار بیای داد بزنی قاپز قا ز البته بخوای میتونم با بابام ... پزشکی و سلامت - آهنگ تو که میدونی دوست دارم پس سر ... pezeshosalamat.mihanblog.com/post/112 ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تو که میدونی دوست دارم پس سر به سرم نذار آخ دلم تنگ شده بیا دیوونتم نگو چرا تو همه دنیای منی تورو دوست دارم دوست دارمت بخدا من تورو دوست دارم ... آهنگ پیشواز www.driftking. / آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز. ... آ ین اهنگ کد پیشواز عاشقانه دی ۹۱ ۵۵١١٢۵٢ عاشقانه پویا ... ٣٣١١٠١٧ دور آ 88 ٣٣١١٩١٩ راه ... تو به شیرینی یک شب یلدا از رضا صادقی : ۵۵١۶۶۴ ...... تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت / از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت. نماهنگ مثل کبوترم سوی تو می‌پرم.... :: به سوی ظهور besuyezohur.ir/post/172 نماهنگ زیبای «مثل کبوترم سوی تو می‌پرم» با صدای هلالی فایل صوتی: لینک1 لینک2 لینک3 فایل ... منی که عاشق و دیوونم ، به پای عشق تو می‌مونم. آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا chtnazil.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei ... تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه ... آهنگ شاد حامد پهلان بنام قلبم میلرزه - تاپ ناز www.topnaz.com › فرهنگ و هنر › آهنگ جدید ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حامد پهلان قلبم میلرزه آهنگ جدید حامد پهلان بنام قلبم میلرزه آخ به تو که فک میکنم ... عشقه منی تو به خدا قلبم میلرزه قلبم میلرزه آره دستام میلرزه ... طرز تهیه کیک انار مخصوص شب یلدا · پسر نوجوان : مرا به زور درون خودرو بردند و ... آهنگ شاد امید حاجیلی تردست www.irahang.ir/1394/12/آهنگ-شاد-امید-حاجیلی-تردست/ آهنگ شاد جدید موزیک افشار به نام شب یلدا. آ ین آهنگ های جدید ... آهنگ شاد جدید تو برع منی ازفرهاد برنجان ... دیوونم کردی تو آخ اگه برگردی تو. من با تو ... آهنگ داوود گودرزی به نام همه دنیامی nex1 .ir/ -آهنگ-داوود-گودرزی-به-نام-همه-دنی/ به مناسبت نزدیک شدن به طولانی ترین شب سال، یلدا، این شب خاطره انگیز برای پارسی زبان ها، ... اخ این چیه خوندی؟ ... اینا همونایی نیستن که اول از تو اواز خوندنو شروع میکنن بعد میان تو شب کوک بعد که اینجا ؟ ... آهنگ آیدار به نام منی اونوتما ... آهنگ علی اصح فانوس www.myeasy .ir/ - -ali-ashabi-fanoos/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آهنگ علی اصح فانوس " از آلبوم دیره " ت ت شعر ترانه "علی اصح ". ... یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرد ... منی صدای ِ تبدار ِ منی کار ِ منی یار ِ منی تو. آه … از خلوت من آه … .... آهنگ جدید شاهین آرین یلدای من. آهنگ جدیدشهاب بخارایی به نام چه ساده www.good- .ir/ -آهنگ-جدید-شهاب-بخارایی-به-نام-چه/ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ جدید شهاب بخارایی بنام چه ساده با بالاترین کیفیت ... دلم دل به تو داده ... آخ برم قربون چشمات که برام خیلی عزیزه منی که هستم هلاکت ... آهنگ جدید فرزین به نام شب یلدا · آهنگ جدید مقصدلو به نام اعتیاد · ... آهنگ جدید شا ار بینش پژوه دوست دارم www.diar .org › تک آهنگ ۲ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ دوست دارم با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاین. متن آهنگ شا ار بینش پژوه ... تو زندگمی همه زندگیم تو نفسی آخ نفس منی تو. تمام دنیایه منی تو تمامش ... آهنگ جدید موزیک افشار شب یلدا · آهنگ جدید سهراب ... آوای انتظار پاپ - آهنگ های پیشواز همراه اول rbt1.persianblog.ir/tag/آوای_انتظار_پاپ بی تو اسیرم1, 36233, علیرضا کریمی - آوای انتظار همراه اول. بی تو ... (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 8989) ... لحظه آ , 36249, علیرضا کبریایی - آوای انتظار همراه اول ..... شب یلدا, 36590, سعید کوکلانی - آوای انتظار همراه اول. متن تمام آهنگ های یاس / همراه ع های جدید - آهنگ های جدید bambo.org/1393/11/متن-آهنگ-یاس-ع / ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بابا تو بت منی ، یعنی تو خود منی ..... اسیر کابوسم تو یلدا*ترین شب تاریخ ... متن آهنگ بم یاس. آه آه آه شب هوا سرد توی خونه ی کاهگلی همه جمع موزیک ایرونی www.talajavani.in/?feed=rss2 ۲ روز پیش - آهنگ جدید حمید فیروزدهقان بنام منو ببخش new hamid firooz dehghan – mano bebakhsh آهنگ .... اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی عاشقتما متن آهنگ 320 و 128 www.tabtaraneh.ir/ -آهنگ-جدید- -علی-عاشقتما/ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آهنگ جدید علی عاشقتما متن آهنگ 320 و 128 اهنگ جدید علی ... آخ دلم تنگ شده بیا دیوونتم نگو چرا. تو همه دینای منی تو رو دوست دارم دوست دارمت به خدا. *** ... می شاد ویژه شب یلدا – سری دوم 109 بار · آهنگ جدید ... آهنگ شاد عروسی - 168,473 بار; آهنگ مهران زاهدی اولین شب آرامش ... آرشیو آهنگ های قدیمی 250 200 a - همه چیز از همه جا - سایت یکصدا 1seda.com/1389/01 آهنگ. آهنگ خاطره انگیز نامهربون از احمد آزاد. نامهربون نامهربون آ اسیرم کردی .... آهنگ. آهنگ حالا وای وای از شهرام شب پره. تو این زمونه عشق نمیمونه. عاشقی و عشق چیه وفا کودومه. رفته محبت ..... نه شب دراز یلداست نه روزی که جشن یاره ... مال منی جونم. سایت سارا شعر - برگزیده زیبا ترین اشعار و ترانه از شاعران ... sa oem.persiangig.com/link7/kashkul3.htm شب مانده بود و هیبتی از ناگهان تو مانند ماه تا لب ... مکن ظلم و ستم ظالم بترس از آه مظلومان که صبح ..... در این شب یلدا ز پی ات پویم ... تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | 4k - ... tvfars.com/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طو/ ۱۵ ساعت پیش - لبای تو رنگ اناره وو هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یاره. جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی . . . . . . آهنگ جدید علی ... آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام آهای | آهنگ sakha .ir › آهنگ های علی عبدالمالکی ۱۳ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ جدید سروش دادخواه به نام کنار منی · آهنگ ... اینقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نیست آ میشی مال خودم دنیا که بی قانون نیست. موسیقی - قلم را آن زبان نبوَد که سرّ عشق گوید باز serre-eshgh. /cat-4.aspx ۱۷ شهریور ۱۳۸۷ ه‍.ش. - آ تو هم غریبی هم از دیار مایی ... یکی از معروف‌ترین آثار او، آهنگ i will always love you است که مربوط به the bodyguard با بازی کوین کاستنر ...... این‌ها چه باشد تو منی وین وصف عامت می‌کنم .... در این شب یلدا ز پی‌ات پویم. شعر و ترانه - وبسایت ک ن دیروز امروز فردا koodakemroz.persianblog.ir/tag/شعر_و_ترانه آهنگ مربی با صدای کودکی فاطیما بهارمست (آهنگ وبلاگ کودک امروز). سلام آهنگ مربی ... شب یلدا. باز شب یلدا اومد ، بلندترین شب سال. منتظرش میشینیم ، از سال پیش تا امسال ... اخ که شبای یلدا ، چه شور و حالی داره. هر ی زود .... فقط تو غمخوار منی. آهنگ شاد باخ باخ از رحیم شهریاری - گذر gozar.ir › آهنگ › آهنگ های شاد › آهنگ شاد آذری آهنگ شاد باخ باخ از رحیم شهریاری آهنگ ترکی باخ باخ رحیم شهریاری, آهنگ شاد ... بیردفعه منه باخ اورییم ی آخ ... میمیرم برای تو هلاکم برای تو .... مازیار عطاریان - شب یلدای منی · علی معصومی - پاییز · میلاد مظاهری - نامهربون · سامان دیری - ... اهنگ دلمو دلمو بغلمو گمنو - مجله خبری سیتی فان ctfun.ir/search/?q= +اهنگ+دلمو+دلمو+بغلمو+گمنو آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei – shabe ... تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم www. irani.ir › آهنگ ایرانی ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم , موزیک چه خوبه حالم از اشوان را با ... اخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی ... اخ که تو تک ستاره ی شبای تیره و تارمی .... آهنگ ایمان فلاح به نام یلدا · آهنگ مجید یحیایی به نام سرزنش · آهنگ ... آهنگ مسعود صادقلو به نام آ شب · آهنگ شیث رضایی به نام تو فکرتم ... ع نوشته های عاشقانه و غمگین و ع های عاشقانه زیبا - ... shikpars.com/p os-love-beautiful-textg hy-love-and-sad/ جـــای هـــیـــچـــکـــی جـــز تــــو ، تــــو قـــلـــبـــم نــــیـــســــت. دِلـــه عاشقم ... مـــگـــه نـــمـــیـــدونـــی جـــون مـــنـــی تــــو ..... طرز تهیه مرغ بریان با سس انار برای شب یلدا. الان داری چه آهنگی گوش میدی ؟ +متن ترانه - صفحه 57 - انجمن ... forum.moshaver.co/f202/الان-داری-چه-آهنگی-گوش-میدی-؟-متن.../index57.html 3پست - ‏2 نویسنده آهنگ شب طولانی. علی مولایی . ویژه شب یلدا http://dl.pop- .ir/ /1395/tir/ali%20molaei%20-%20shabe%20toolani.mp3 یه شب طولانی کنار اونایی که ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی .... اهنگ الان داری چه آهنگ گوش میدی. آهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام عشق آریایی - دوستی ها www.doustiha.ir/1391/12/17/ -آهنگ-عشق-آریایی-مصطفی-فتاحی.html آسان آهنگ جدید و فوق العاده زیبای عشق آریایی با صدای مصطفی فتاحی با لینک مستقیم و کیفیت ... سو رایز ویژه فردوسی پور برای شب یلدا لو رفت! .... ((((اهنگ های عربی مثل این تو احساس فرو کنه سراغ دارین اسمشو بگین لطفا)))) ... واقعا ا صداست ممنون. ..... عشق منی آقا مصطفی واقعا فوق العاده اس دمت گرم کلی حال میده. اهنگ اخ قلبم همیشه ب عشق تو میتپه - صفحه اول takmedia.top/q/?q= +اهنگ+اخ+قلبم+همیشه+ب+عشق+تو+میتپه آهنگ جدید مهدی حسینی ، مسعود صادقلو و علی پیشتاز به نام نیمه گمشده ... به من قصه خوب میگه صبح تا شب بیست و چهاری قفل همیم تو هم قطب منی آه بی تو کل دنیا ... متن آهنگ ها - www.kolbe tanhay.com www.lord-2013. /category/34 هوا تو از سرم بیرون ن *****تو تنها حسرت من رو زمینی ... آلبوم امپراطور مهدی یراحی · ادامه مطلب ... متن آهنگ زیبای دیدی اونم تنهات گذاشت از سعید شایسته ... حالا تو مثل منی منم مثه تو ... متن ترانه دور آ از محسن چاوشی ..... بی تو میخوونم هر شب با چشم گریون / منو ببخش عزیزم دیگه شدم پشیمون ...... هنوزم شب یلدا تو فالم تو میفتی. یه تیکه از آهنگی که دوست داری رو بنویس.... - مجله گیزمیز gizmiz.com/lyrics-that-you-like/ ۳۱ داد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - یه شب زیره بارون که چشمم براهه میبینم تو کوچه پر نوره ماه / تو ماه منی که تو بارون ..... اه نیلوفر" یا مثلا چرا یه آهنگ از حنا نخوندی؟ ... و یلدا و گلاره… آهنگ جدید شهیار - میخوامت تورو - www.taraneh-sara.ir/ -آهنگ- -شهیار-میخوامت-تورو/ ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آهنگ جدید و فوق العاده زیبای شهیار بنام میخوامت تورو با ۲ کیفیت … amir shahyar - mikhamet toro ( ترانه و ملودی : یگانه - تنظیم


   مشاهده متن کامل ...
   رفتن پیش رمال و جن گیر،پیش گو،فهمیدن عالم غیب،و داشتن چشم برزخی
   درخواست حذف اطلاعات

   مراجعه به دعانویس،رمال،

   فهمیدن عالم غیب ،چشم برزخی

   اول از دعانویس ها . وپیش گوها میگم..چون بحث علم غیب به این موضوع ربط داره.

   مراجعه به دعانویس

   خیلی از مردم ،برای حل اختلاف،برای محبت،برای پیش گویی از اینده،و یا طلسم ،بستن بخت،یاگشایش بخت دخترش، وبقیه موارد میرن سراغ رمال،دعانویس،جنگیر پیشگو.وووو

   نمیگم صحت نداره،ولی مراجعه به اینگونه افراد کاردرستی نیست.

   ماها اگر بریم سراغ اینا،منظورمون اینه خدا کاری نمیتونه ه،و قدرت اینا بیشتر ازقدرت خداست و میرن پیششون تا مشکلشونو حل کنن.ونوعی کفره

   برفرض که بخت دختری رو بستن،به نظرتون اگرخدا بخادنمیتونه بهترین شوهرو نصیبش کنه؟

   همه اینا خاست خداست،

   اونا دخ میکنن،ولی قدرت خدا ازشیاطین بیشتره .

   این کارها چه نوشتن دعا(ورد) در هرموردی،گناه کبیرست،،دخ توکار خداست،،و ماهم که بریم پیش شون،گناه کردیم،این کار اصلا جایزنیست،

   یک دعانویسه با ایمان و خداترس، از کتاب های خوب و مناسب استفاده میکنه،مثل مفاتیح،،

   ودعاهای خوب مینویسه مثل رزق و روزی،رفع گرفتاری،حاجت،،و دعاهایی که جنبه سحرو طلسم نداشته باشه مینویسه.استفاده از این دعاها و مراجعه به این گونه دعانویس ها مشکلی نداره،

   اما عده ای از دعا نویس ها کارشون با سحر،جن،یا کنز ،ورد،و طلسمه.

   استفاده ازینا نون ماست نیست که هر ی بره بنویسه،

   روش داره،،میگن ا ون شخصی ک میخاد این کاره بشه،بایدچهل شبانه روز تنها توچاه ی ابونی باشع،و چندتا اعمال و ذکر خاصی داره و ووو.

   بعدش میتونه از جن یا سحر، یا ازون کتاب مخصوص ورد و طلسم استفاده کنه.

   کتاباشون محتواش طلسم هاست،یا ج ،دشمنی،اختلاف،،گشایش یا بستن بخت،محبت،مصیبت،،حاجت.

   ازطریق اینا میتونن هرکاری انجام بدن و در قبالش هم کلی پول میگیرن.

   عواقب بدی هم داره،موجب دلسردی نسبت به خدا میشه.و در ا هم از خدا دور میشید.و بهتون نزدیک میشه..

   اگر خاستید با طلسم و سحر مشکلتون حل بشه،گناه بزرگی انجام دادید.نوعی شرک بخداست.و تا زمانی که توبه نکنید شامل لطف خدا ورحمتش نمیشید.

   شخصی میگفت تو زاده بودم برای حاجت، دعا و توسل رفته بودم،، ی پیش من نشست و فقط با دیدن من حاجتموگفت و اونچه که تودلم بود همه رو متوجه شد،و چندتا موارد از مشکلمو گفت،و من هم متعجب شدم،،و حیرون موندم که چطوری یک ادم که منونمیشناسه مشکل و راز تو دلمو فهمیده،بعد برام دعایی نوشت و کلی پول گرفت،. آیا به نظر شما مشکل من حل میشه؟

   گفتم: یقین داشته باش که با این سادگی و قبول افات، مشکلاتت روز به روز بیشتر هم میشه، اگر گشایش می خواهی، به جای این کارها عقلتو به کار بنداز،و تقوا پیشه کن. مگه خدا نگفته که اگر تقوا پیشه کنید، خودم راه های وج را برایتان قرار می دهم؟

   ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا...

   این آیه تاکید داره تقوا کنید،تا خدا برای مشکلتون راه حلی قرار بده.

   دیگه ازین بهتر چی میخای ؟ وعده ی چه ی صادق تره، ؟خداوند،یا اون دعا نویسه صفت؟ چه ی میتونه مشکلتوحل کنه جزخدا؟

   ولی زیادن که میرن پیش این گونه افرد،تا کمک شون کنن،.اونا هم مبلغ زیادی از مشتری ها میگیرن.

   مشتری ها میبینن طرف چندتا مورد از زندگیشو داره میگه،،متحیرمیشن که این یارو چطوری میفهمه،و همین میشه که هرچی پول بخان میدن بهشون.و به قدرتشون ایمان میارن،در حالی که به قدرت خداوند ایمانشون کمتره

   و اونا رو از خدا بالاتر میدونن.

   خدا تو سوره بقره ایه ۱۶۵ میگه،هستند انی که افرادی رو از خداهم بیشتر قبول دارن،وازوناپیروی میکنن،ولی اهل ایمان محبتشون به خد شتره،

   دقیقا منظور ایه به اون انی هست که قدرت اونارو ازخدا بیشترمیدونن،،،و در ا ایه هم میگه ان الله شدیدالعذاب اونا رو وعده عذاب سخت داده،،پس نرید سراغ اینا،


   حالا چطوری میشه که اونا از مشکلات و جزئیات زندگیه مشتری هاشون خبر دار میشن؟

   بدونید انسان خیلی قدرتها داره.

   شاید دیدید بعضی ها با دو تا سوال خیلی چیزا از زندگیتون میگن،،

   ما ازینگونه افراد خیلی داریم،در ظاهربهشون میگن پیش گو،غیبگو.

   فهمیدن برخی از اطلاعات و حتی مکنونات افراد کار مهمی نیست، حتی مرتاض های هندی که جز با بتخودشون.با چیز دیگری مثل کتاب آسمانی، ملائک، خدای حقیقی، رابطه ندارند، چنین کارهایی میتونن انجام بدن.

   هر انسانی ازین قدرت ها داره ،حتی چشم انسان این قدرتو داره که با نگاه و تمرکز ،اجسامو جابه جاکنه،

   غیر ازینها فهمیدن عالم غیب ،فهمیدن باطن افراد،یک راه آسون هم داره.

   تقوا

   اما «تقوا» بهترین و سالم ترین راهیه. که چشم دل انسان متقی را باز می کنه و از مکنونات عالم غیب باخبر میشه.

   به طوری که هر ی رو ببینن میفهمن چطور ادمیه و مشکلات شو بهش میگن،

   البته تقوا فایدش نه فقط غیب افراده، بلکه غیب و مکنونات الهی رو هم میفهمن.

   هر ی عبادت خدا رو انجام بده و قران بخونه،،خود به خود متوجه حقایق دنیا وا ت میشه.

   چشم برزخی

   انسان دو تا چشم داره.که برای دیدن دنیاست.اما چشم دل هم داره.که برای دیدن برزخ ،،اون دنیاست.

   که اگر انسان تقواشو حفظ کنه چشماشو ازگناه دور کنه.چشم دلشو خدا باز میکنه..

   این چشم دلو،، همه دارن اما بکارنمیندازن.البته خدا به عده ای این لطفو عنایت میکنه.

   اصطلاحا میگن چشم برزخی.بصیرت.اما همه اینا زمانی بکار میفته که چشم دنیا تون پاک باشه.ومرتکب گناه نشه.

   کاری به اون ساحرو مرتاض ،دعانویس،ندارم،اونا هرکدوم با روش خاصی میتونن غیب افراد بگن،،

   اما غیب خدا رو که نمیتونن.هرچقدم ،از مشکلات وگذشته افراد بگن،اما غیب خدا،،نشانه های خدا،درک بهشت و جهنم ،درک ولی خدا،،رو نمیتونن بهش برسن.

   رسیدن به اون مقام بصیرت،یعنی رسیدن به خدا.وقتی میگن چشم برزخی،یعنی دیدن برزخ.

   میدونیدکه هر ی که از دنیا میره،خیلی راحت برزخو میبینه.چون دیگه چشم دنیاییش کار نمیکنه،،و با چشم دل میبینه ،

   پس اگرانسان زنده چشم دلش(برزخی)بکار بیاد.برزخ و دنیای مردگانو هم میتونه ببینه

   اون پیش گو هاچون از قران و تقوا به غیب نرسیدن،واسه همین فقط از مراجعه کننده ها گذشته شون یا مشکلاتشونو میتونن بگن،،

   ولی هر عبادت خدا رو انجام بده،،وخالصانه عبادت کنه،قران بخونه،،به تمام عالم غیب میرسه،

   بعدمیفهمه که آسمان ها آباد است، ملائکی وجود دارند، م و سپس بهشت و جهنمی در پیش است ،برزخ وجود دارد،عذاب الهی حقیقت است.یعنی با چشم بصیرت میبینن،تو دنیا و ا ت چه خبره.

   مثلا شخصی بود گوشش پاک بود،درکنارش تا از ی حرف میزدیم میگفت غیبت نکنید، تا میگفتیم فلانی بهت فش داده،میگفت عیب نداره،بمن گفته به شما مربوط نیست.

   ایشون تو زیارت حسین صدای صلوات و ذکرگفتن ملائکو میشنید،ولی نمیدید،میگفت ص بسیارزیبا نه نازک نه کلفت،نه صدای زن نه صدای مرد،صدای بسیار دلنشین،،

   ازین گونه افراد خیلی داریم.

   اونی که چشمش پاک باشه،همه چیومیبینه،،حتی حجت خدارو میبینه،

   و اون شخص اگر ادمارو ببینه میفهمه جهنمیه یابهشتیه.

   یکی هست به قدری غرق خدا و قران خوندن شده.که بوی زمانو میفهمه.اگر اطرافش باشه سریع متوجه میشه.یا اگر ی بهش دروغ بگه زود میفهمه .اینا با حس وشیاطین انجام نمیشه.فقط و فقط تقوا و دوری ازگناه عاملشه.

   به اصحابش میگفت اگر دلتون اینگونه شلوغ نبود،و تودلتون ب فکر پلیدی و گناه نبودید.اونچه که من میبینموشماهم میتونستیدببینید،اونچه که من میشنومو شماهم میتونستید بشنوید.

   پس داره به همه میگه دلتون پاک کنیدتا همه چیه عالم غیبو ببینید.چشمتونو ازگناه ..پاک کنید چشمتون برزخی میشه،گوشتون پاک بشه،گوش برزخی میشه و صدای همه چیه غیبی رو میشنوید.شخصی صدای ذکر گفتن پرنده ها رو میشنوه،ما جیک جیک میشنویم.ولی اون میگه الان گفت خدا.و میگه الله.

   گوش پاک بشه میشنویدکه تمام موجودات دارن ذکرخدارو میگن.

   ارتباط با مرده ها.

   این امر هم محال نیست.شدنیه.اما باید شخص از معنویت به درجات بالا برسه..و بسیارغرق عبادت خدا باشه.و دنیا براش بی ارزش باشه.و همه چیش خدا باشه.دستش .پاش دلش فقط خدا رو حس کنه.

   این گونه اشخاص دنیای مردگانو میتونن ببینن .

   نگید محاله،نگید دروغه.

   مگر نبودکه بامرده ها حرف میزد.و تمام معصومین اینکارو می .میرفتن قبرستان .و باهاشون حرف میزدن.یا میگفتن کدوم مرده در عذابه یا کدوم جاش خوبه.

   کاری به معصوم بودن ندارم.مگر انسان زنده نبود؟

   پس شدنیه که انسان زنده با مرده ارتباط داشته باشه.حالا برای اینکه بگید اونا معصومن ومیتونن.ولی غیرمعصوم نمیتونه.یه نمونه همین چندسال پیش داریم.شاگرد برادر علامه طباطبایی بامرده ها ارتباط برقرارمیکرد،دست روصورت میت میکشیدو حرفشو متوجه میشد.

   مرده ها حیات دارن.ولی تو برزخ.پس ی که برزخو ببینه، مرده هارو هم میبینه..البته بایدقران زیاد بخانید

   ماهم این ابزارو داریم..باید بکار بندازیم.

   برای غیب . و برزخ . و ارتباط با مرده ، دل باید پاک باشه.به گناه وپلیدی فکرنکنه،مراقب چشموگوشو زبون باشیم.زبونی که دروغ نگه و غیبت نکنه.چشمی ک محافظت بشه و چیز ی نبینه.گوشی ک درجمع غیبت کننده ها نباشه.و غیبت وحرف بد نشنوه.و مدام قران و دعا بشنوه.در جواب این اعمال،همه چیه دنیا و ا ت ،غیب و برزخو میبینه،و با اولیای خداهم میتونه ارتباط داشته باشه .

   فقط رسیدن به این جاها کار ساده ای نیست.مهمترین راهش خوندن قران و فکر روی هرایه،،تقوا،ایمان خالص،پاک بودن،عبادت زیاد،

   خیلیا هستن که ازین طریق به همه عالم غیب دست پیدا ،نمونش بهجت،اون که ساحریا پیش گو نبود،فقط باتقوا به این مقام رسید.البته این جایگاه کارسختی برای مومن واقعی به حساب نمیاد،برای مردم عادی سخته.

   دراین بین عده ای هستن که با کتاب ها،ورد،ها یه سری چیزهای غیبی میگن،،در حدخیلی کم،اما سراغ ی برید که راهش و ذکرش فقط خدا و تقواست،نه اونایی که از طریق شیاطین چیزی میگن.

   ازونا بپرسید از خدا هم چیزی داره بگه؟؟شمارو به عبادت خدا ترغیب میکنه ؟ازگناه هاتون از خوبی هاتون خبرداره؟؟یا از مرده ها ،، که جاشون خوبه یا بده؟از قیامت ،برزخ،و بهشت وجهنمی بودن مشتری هاش چیزی میدونه؟؟

   قطعا نمیتونن بگن،چون با این علم ناقصشون غیب خدا رو نمیدونن.

   از قیامتوبرزخ،کارای نیکتون،اعم ون ،عاقبت تون،،جز خدا و حجتش و بندگان پاکش هیچ ی چیزی نمیفهمه،،

   اون غیبگو،یارمالها،و ورد نویسها ،تودنیا هیچ خوشی ندارن،هیچ وضع مناسبی ندارن،،هرچقدم از مشتری هاشون پول میگیرن بازم به جایی نمیرسن،چون حرامه،برکت نداره،و بخاطراین کاراشون در ا ت هم عذاب میشن،،،گناه بدترشون اینه از طریق شیاطین دارن علم یادمیگیرن،،و این علم هیچ سودی نداره براشون،و از جنها کمک میگیرن،تا چیزی ازگذشته ی بگه،،و جنها هم جزوه شیاطبین هستن،و ی که با شیاطین باشع،خدا رو نداره،و اون دنیا بدترین مجازاتودارن و از عذاب شون کم نمیشه،حتی بخشیده هم نمیشه،،وهمچنین شخص مراجعه کننده هم عذاب میشع،،تا ا عمرش زندگیش روی خوشی وخوشبختی رو نمیبینه،تو زندگیش برکت ورحمت خدا وجود نداره،،هرچقدم عبادت کنن فایدع نداره،مگرتوبه کنه،ولی تا زمانی که توبه نکنه همش توزندگیش بدبختی هست،و گره ازکارش بازنمیشه،چون به غیرخدا متوسل شد،و میدونه طرف از شیاطین پیروی میکنه.اگر به طرفشون رفتید.گناه بزرگی انجام دادید.

   داریم در حال حاضرهم افرادی که در پی تقوا و رسیدن به خدا هستن،و عده ای به عالم غیب رسیدن و عده ای هم بعدها به عالم غیب میرسن.

   ولی کار هر ی نیست،،چون مردم ظاهربین هستن،،و تو دلشونه،عبادتشون خالص نیست،قران با تامل نمیخونن،در نهایت به همچین جایگاهی نمیرسن،

   پولتونو ج پیشگو،فال گیر ودعانویس نکنید،دلتون خوش نکنیدبه چندتا حرف،،

   خودتونو ازین بیشترگناه کارنکنید.و باعث عذاب خودتون نشید،،چون هر ی ازونا اطاعت کنه،،خدا تو دنیا نه تنهامشکلشوحل نمیکنه ،بلکه اون دنیاهم عذاب بهش میده .پس بسپارید به خدا،و بهش توکل کنید،

   و خدا در جواب صبرتون و عبادت هاتون شما رو ازمشکلات بیرون میاره.
   مشاهده متن کامل ...
   فلسفه خوشبختی
   درخواست حذف اطلاعات

   فلسفه خوشبختی

   خوشبختی یک احساس است : احساس رضایت ! این واضح ترین ومحسوسترین وجھانی ترین تعریف از

   خوشبختی است واما مسئله اینست که احساس رضایت ازچه ؟!

   به تجربه می دانیم که انسانھای متفاوت درشرایط ی ان از زندگی اقتصادی واجتماعی و

   واعتقادی دارای احساسات متفاوت وبلکه متضاد درباره بخت خود ھستند .درشرایطی ی ان یکی

   احساس خوشبختی دارد ودیگری بدبختی ، مثل دو فرزند از یک خانواده . پس مسلم است که موضوع این

   احساس یک پدیده بیرونی نیست بلکه وجود وماھیت باطنی خود فرد است . یعنی احساس خوشبختی یا

   بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خویشتن و نه ازدیگران و شرایط اقتصادی

   وفرھنگی و... . ھرچند که اکثر آدمھا بواسطه جھل وغفلت ازخویشتن ھمواره علت بدبختی خود را عوامل

   بیرونی می پندارند: والدین ، حکومت ، فرھنگ ، اقتصاد ، سیاست ، زمانه و.... وسرنوشت وحتی خدا .

   اینھا ھمه عوامل غیرخودی ھستند . وکاذب بودن این احساس و شه ھمین بسکه چنین انسانھائی

   ھرگز علت خوشبختی خود را دیگران وعوامل غیرخودی نمی دانند وبلکه اتفاقا ھوش واستعداد

   وپشتکارخود راعلت خوشبختی خود می دانند . یعنی خوبی را ازخود و بدی را از غیرخود می دانند . به

   لحاظ اعتقاد دینی این ھمان کفر است که درقرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را

   والدین وفرزندان ومردمان ورھبران ومعلمان و... میدانند که این دروغ است وخود می دانند که دروغ می

   گویند .

   دریک کلام احساس خوشبختی یا بدبختی ھمان احساس رضایت یا شکایت ازخویشتن است درنفس

   وآگاھی انسان . به بیان دیگر این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان ازعملکرد و افکار و راه

   و روش اوست . ی که وجدانش از او راضی باشد در ھر شرایط کم ش احساس خوشبختی دارد که

   عبارت است از آرامش، اتکابه نفس، قناعت ، صبر ، عزت نفس و. ....

   و اما وجدان چیست ؟ گوئی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که ھرگز قابل فریب نیست وبه

   ھیچ فلسفه و رفتاری نمی توان به دروغ وی را راضی نمود . گوئی وجدان ھمان منظر پروردگار بعنوان

   قاضی ذات است . گوئی وجدان نوعی ھشیاری و بصیرت و آگاھی روح است ونه آگاھی ارادی شه .

   برخی معتقدند که وجدان ھمان دل انسان است . بھرحال دعوا بر سر جایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید

   نمی آورد ومھم اینست که چنین کانونی دروجود انسان حضور دارد و در واقع ھمان الوھیت وجود انسان

   می باشد. وجدان ھمان شاھد وجود است.

   برخی این اعتقاد رادارند که انسان می تواند به واسطه خود-فریبی یااستمرار در ستم ، وجدان

   خود را بکشد ویا به خواب برد و از کار بیندازد . تبھکاران و اشقیای حرفه ای نمونه ای براین مدعا تلقی شده

   اند که به آسانی دست به ھر ستمی می زنند وبسیار ھم شاد و ازخود راضی به نظر می رسند. ولی به

   نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود بلکه آنگاه که بشری حجتھای عقلی

   و دینی و اخلاق را درطولانی مدت نادیده گرفت وبه ستم اصرار ورزید وجدان ھم از او قھرکرده وبه اعماق

   ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دھد تا گم شود . بیان چنین وضعی درقرآن کریم

   مذکوراست که خداوند برخی از کافران را بحال خود می نھد که تاپایان عمرشان غرق درحیات جانوری

   باشند وآنگاه پس ازمرگ به حسابشان می رسد . ولی می دانیم وشاھدیم که حتی تبھکاران حرفه ای

   وبه اصطلاح بی وجدان ھا ھم براستی آرامش وعزت ولذتی ندارند ولذا مجبورند خود راغرق درمسکرات

   ومخدرات وداروھای مسکن وروان گردان کنند تابتوانند خودرا تحمل کنند . یعنی وجدان حتی درح قھر

   وغضب ھم به صاحبش اجازه نمی دھد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد.

   درواقع وجدان ھمان کانون وھسته مرکزی« وجد » است که مصدر وجدان ھمان « وجود » می باشد .

   آشیانه گوھره وجود است که خداست . به زبان ساده تر وجدان ھمان روح خدا درانسان است واین به

   غیراز روان بشری می باشد.

   درفرھنگ روانشناسی مدرن ، وجدان را alter ego یا super ego می نامند ، یعنی خودبرتر یا آگاھی

   ماورائی.

   بااین اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا ازانسان ھمان میزان احساس وجود

   واحساس خوشبختی یا بدبختی است زیرا احساس بدبختی ھمان احساس پوچی ونابودی است.

   واما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست . انسان به میزانی که تقوی وسخاوت ونیکوکاری وگذشت

   وقناعت ومحبت اختیار می کند به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد ھرچندکه فقیر وتنھا

   وبلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا موسی کاظم (ع) را تاآن حد شکنجه کنند

   احساس رضایت ولبخند وی نسبت به زندان وشکنجه بود زیرا خدایش یعنی وجدانش ازوی راضی بود.

   علی (ع) می فرماید میزان رضایت خدا ازشما ھمان رضایت شما ازخودتان است زیرا خداوند ھمان خود

   خود خویشتن شماست.

   وجود انسان برقوانین وفطرتی خلق شده است که نمی تواند به واسطه شقاوت وخودپرستی و ستم و بد

   عھدی وحرام احساس خوشی داشته باشدو احساس سعادت کند . این امردال بر فطری بودن دین

   واخلاق الھی است.

   از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص177   مشاهده متن کامل ...
   فلسفه خوشبختی
   درخواست حذف اطلاعات

    

   فلسفه خوشبختی

   خوشبختی یک احساس است : احساس رضایت ! این واضح ترین ومحسوسترین وجھانی ترین تعریف از

   خوشبختی است واما مسئله اینست که احساس رضایت ازچه ؟!

   به تجربه می دانیم که انسانھای متفاوت درشرایط ی ان از زندگی اقتصادی واجتماعی و

   واعتقادی دارای احساسات متفاوت وبلکه متضاد درباره بخت خود ھستند .درشرایطی ی ان یکی

   احساس خوشبختی دارد ودیگری بدبختی ، مثل دو فرزند از یک خانواده . پس مسلم است که موضوع این

   احساس یک پدیده بیرونی نیست بلکه وجود وماھیت باطنی خود فرد است . یعنی احساس خوشبختی یا

   بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خویشتن و نه ازدیگران و شرایط اقتصادی

   وفرھنگی و... . ھرچند که اکثر آدمھا بواسطه جھل وغفلت ازخویشتن ھمواره علت بدبختی خود را عوامل

   بیرونی می پندارند: والدین ، حکومت ، فرھنگ ، اقتصاد ، سیاست ، زمانه و.... وسرنوشت وحتی خدا .

   اینھا ھمه عوامل غیرخودی ھستند . وکاذب بودن این احساس و شه ھمین بسکه چنین انسانھائی

   ھرگز علت خوشبختی خود را دیگران وعوامل غیرخودی نمی دانند وبلکه اتفاقا ھوش واستعداد

   وپشتکارخود راعلت خوشبختی خود می دانند . یعنی خوبی را ازخود و بدی را از غیرخود می دانند . به

   لحاظ اعتقاد دینی این ھمان کفر است که درقرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را

   والدین وفرزندان ومردمان ورھبران ومعلمان و... میدانند که این دروغ است وخود می دانند که دروغ می

   گویند .

   دریک کلام احساس خوشبختی یا بدبختی ھمان احساس رضایت یا شکایت ازخویشتن است درنفس

   وآگاھی انسان . به بیان دیگر این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان ازعملکرد و افکار و راه

   و روش اوست . ی که وجدانش از او راضی باشد در ھر شرایط کم ش احساس خوشبختی دارد که

   عبارت است از آرامش، اتکابه نفس، قناعت ، صبر ، عزت نفس و. ....

   و اما وجدان چیست ؟ گوئی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که ھرگز قابل فریب نیست وبه

   ھیچ فلسفه و رفتاری نمی توان به دروغ وی را راضی نمود . گوئی وجدان ھمان منظر پروردگار بعنوان

   قاضی ذات است . گوئی وجدان نوعی ھشیاری و بصیرت و آگاھی روح است ونه آگاھی ارادی شه .

   برخی معتقدند که وجدان ھمان دل انسان است . بھرحال دعوا بر سر جایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید

   نمی آورد ومھم اینست که چنین کانونی دروجود انسان حضور دارد و در واقع ھمان الوھیت وجود انسان

   می باشد. وجدان ھمان شاھد وجود است.

   برخی این اعتقاد رادارند که انسان می تواند به واسطه خود-فریبی یااستمرار در ستم ، وجدان

   خود را بکشد ویا به خواب برد و از کار بیندازد . تبھکاران و اشقیای حرفه ای نمونه ای براین مدعا تلقی شده

   اند که به آسانی دست به ھر ستمی می زنند وبسیار ھم شاد و ازخود راضی به نظر می رسند. ولی به

   نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود بلکه آنگاه که بشری حجتھای عقلی

   و دینی و اخلاق را درطولانی مدت نادیده گرفت وبه ستم اصرار ورزید وجدان ھم از او قھرکرده وبه اعماق

   ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دھد تا گم شود . بیان چنین وضعی درقرآن کریم

   مذکوراست که خداوند برخی از کافران را بحال خود می نھد که تاپایان عمرشان غرق درحیات جانوری

   باشند وآنگاه پس ازمرگ به حسابشان می رسد . ولی می دانیم وشاھدیم که حتی تبھکاران حرفه ای

   وبه اصطلاح بی وجدان ھا ھم براستی آرامش وعزت ولذتی ندارند ولذا مجبورند خود راغرق درمسکرات

   ومخدرات وداروھای مسکن وروان گردان کنند تابتوانند خودرا تحمل کنند . یعنی وجدان حتی درح قھر

   وغضب ھم به صاحبش اجازه نمی دھد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد.

   درواقع وجدان ھمان کانون وھسته مرکزی« وجد » است که مصدر وجدان ھمان « وجود » می باشد .

   آشیانه گوھره وجود است که خداست . به زبان ساده تر وجدان ھمان روح خدا درانسان است واین به

   غیراز روان بشری می باشد.

   درفرھنگ روانشناسی مدرن ، وجدان را alter ego یا super ego می نامند ، یعنی خودبرتر یا آگاھی

   ماورائی.

   بااین اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا ازانسان ھمان میزان احساس وجود

   واحساس خوشبختی یا بدبختی است زیرا احساس بدبختی ھمان احساس پوچی ونابودی است.

   واما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست . انسان به میزانی که تقوی وسخاوت ونیکوکاری وگذشت

   وقناعت ومحبت اختیار می کند به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد ھرچندکه فقیر وتنھا

   وبلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا موسی کاظم (ع) را تاآن حد شکنجه کنند

   احساس رضایت ولبخند وی نسبت به زندان وشکنجه بود زیرا خدایش یعنی وجدانش ازوی راضی بود.

   علی (ع) می فرماید میزان رضایت خدا ازشما ھمان رضایت شما ازخودتان است زیرا خداوند ھمان خود

   خود خویشتن شماست.

   وجود انسان برقوانین وفطرتی خلق شده است که نمی تواند به واسطه شقاوت وخودپرستی و ستم و بد

   عھدی وحرام احساس خوشی داشته باشدو احساس سعادت کند . این امردال بر فطری بودن دین

   واخلاق الھی است.

   از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص177   مشاهده متن کامل ...
   فلسفه خوشبختی
   درخواست حذف اطلاعات

   فلسفه خوشبختی


   خوشبختی یک احساس است : احساس رضایت ! این واضح ترین ومحسوسترین وجھانی ترین تعریف از


   خوشبختی است واما مسئله اینست که احساس رضایت ازچه ؟!


   به تجربه می دانیم که انسانھای متفاوت درشرایط ی ان از زندگی اقتصادی واجتماعی و


   واعتقادی دارای احساسات متفاوت وبلکه متضاد درباره بخت خود ھستند .درشرایطی ی ان یکی


   احساس خوشبختی دارد ودیگری بدبختی ، مثل دو فرزند از یک خانواده . پس مسلم است که موضوع این


   احساس یک پدیده بیرونی نیست بلکه وجود وماھیت باطنی خود فرد است . یعنی احساس خوشبختی یا


   بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خویشتن و نه ازدیگران و شرایط اقتصادی


   وفرھنگی و... . ھرچند که اکثر آدمھا بواسطه جھل وغفلت ازخویشتن ھمواره علت بدبختی خود را عوامل


   بیرونی می پندارند: والدین ، حکومت ، فرھنگ ، اقتصاد ، سیاست ، زمانه و.... وسرنوشت وحتی خدا .


   اینھا ھمه عوامل غیرخودی ھستند . وکاذب بودن این احساس و شه ھمین بسکه چنین انسانھائی


   ھرگز علت خوشبختی خود را دیگران وعوامل غیرخودی نمی دانند وبلکه اتفاقا ھوش واستعداد


   وپشتکارخود راعلت خوشبختی خود می دانند . یعنی خوبی را ازخود و بدی را از غیرخود می دانند . به


   لحاظ اعتقاد دینی این ھمان کفر است که درقرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را


   والدین وفرزندان ومردمان ورھبران ومعلمان و... میدانند که این دروغ است وخود می دانند که دروغ می


   گویند .


   دریک کلام احساس خوشبختی یا بدبختی ھمان احساس رضایت یا شکایت ازخویشتن است درنفس


   وآگاھی انسان . به بیان دیگر این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان ازعملکرد و افکار و راه


   و روش اوست . ی که وجدانش از او راضی باشد در ھر شرایط کم ش احساس خوشبختی دارد که


   عبارت است از آرامش، اتکابه نفس، قناعت ، صبر ، عزت نفس و. ....


   و اما وجدان چیست ؟ گوئی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که ھرگز قابل فریب نیست وبه


   ھیچ فلسفه و رفتاری نمی توان به دروغ وی را راضی نمود . گوئی وجدان ھمان منظر پروردگار بعنوان


   قاضی ذات است . گوئی وجدان نوعی ھشیاری و بصیرت و آگاھی روح است ونه آگاھی ارادی شه .


   برخی معتقدند که وجدان ھمان دل انسان است . بھرحال دعوا بر سر جایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید


   نمی آورد ومھم اینست که چنین کانونی دروجود انسان حضور دارد و در واقع ھمان الوھیت وجود انسان


   می باشد. وجدان ھمان شاھد وجود است.


   برخی این اعتقاد رادارند که انسان می تواند به واسطه خود-فریبی یااستمرار در ستم ، وجدان


   خود را بکشد ویا به خواب برد و از کار بیندازد . تبھکاران و اشقیای حرفه ای نمونه ای براین مدعا تلقی شده


   اند که به آسانی دست به ھر ستمی می زنند وبسیار ھم شاد و ازخود راضی به نظر می رسند. ولی به


   نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود بلکه آنگاه که بشری حجتھای عقلی


   و دینی و اخلاق را درطولانی مدت نادیده گرفت وبه ستم اصرار ورزید وجدان ھم از او قھرکرده وبه اعماق


   ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دھد تا گم شود . بیان چنین وضعی درقرآن کریم


   مذکوراست که خداوند برخی از کافران را بحال خود می نھد که تاپایان عمرشان غرق درحیات جانوری


   باشند وآنگاه پس ازمرگ به حسابشان می رسد . ولی می دانیم وشاھدیم که حتی تبھکاران حرفه ای


   وبه اصطلاح بی وجدان ھا ھم براستی آرامش وعزت ولذتی ندارند ولذا مجبورند خود راغرق درمسکرات


   ومخدرات وداروھای مسکن وروان گردان کنند تابتوانند خودرا تحمل کنند . یعنی وجدان حتی درح قھر


   وغضب ھم به صاحبش اجازه نمی دھد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد.


   درواقع وجدان ھمان کانون وھسته مرکزی« وجد » است که مصدر وجدان ھمان « وجود » می باشد .


   آشیانه گوھره وجود است که خداست . به زبان ساده تر وجدان ھمان روح خدا درانسان است واین به


   غیراز روان بشری می باشد.


   درفرھنگ روانشناسی مدرن ، وجدان را alter ego یا super ego می نامند ، یعنی خودبرتر یا آگاھی


   ماورائی.


   بااین اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا ازانسان ھمان میزان احساس وجود


   واحساس خوشبختی یا بدبختی است زیرا احساس بدبختی ھمان احساس پوچی ونابودی است.


   واما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست . انسان به میزانی که تقوی وسخاوت ونیکوکاری وگذشت


   وقناعت ومحبت اختیار می کند به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد ھرچندکه فقیر وتنھا


   وبلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا موسی کاظم (ع) را تاآن حد شکنجه کنند


   احساس رضایت ولبخند وی نسبت به زندان وشکنجه بود زیرا خدایش یعنی وجدانش ازوی راضی بود.


   علی (ع) می فرماید میزان رضایت خدا ازشما ھمان رضایت شما ازخودتان است زیرا خداوند ھمان خود


   خود خویشتن شماست.


   وجود انسان برقوانین وفطرتی خلق شده است که نمی تواند به واسطه شقاوت وخودپرستی و ستم و بد


   عھدی وحرام احساس خوشی داشته باشدو احساس سعادت کند . این امردال بر فطری بودن دین


   واخلاق الھی است.


   از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص177   مشاهده متن کامل ...
   فلسفه خوشبختی
   درخواست حذف اطلاعات


   فلسفه خوشبختی

   خوشبختی یک احساس است : احساس رضایت ! این واضح ترین ومحسوسترین وجھانی ترین تعریف از

   خوشبختی است واما مسئله اینست که احساس رضایت ازچه ؟!

   به تجربه می دانیم که انسانھای متفاوت درشرایط ی ان از زندگی اقتصادی واجتماعی و

   واعتقادی دارای احساسات متفاوت وبلکه متضاد درباره بخت خود ھستند .درشرایطی ی ان یکی

   احساس خوشبختی دارد ودیگری بدبختی ، مثل دو فرزند از یک خانواده . پس مسلم است که موضوع این

   احساس یک پدیده بیرونی نیست بلکه وجود وماھیت باطنی خود فرد است . یعنی احساس خوشبختی یا

   بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خویشتن و نه ازدیگران و شرایط اقتصادی

   وفرھنگی و... . ھرچند که اکثر آدمھا بواسطه جھل وغفلت ازخویشتن ھمواره علت بدبختی خود را عوامل

   بیرونی می پندارند: والدین ، حکومت ، فرھنگ ، اقتصاد ، سیاست ، زمانه و.... وسرنوشت وحتی خدا .

   اینھا ھمه عوامل غیرخودی ھستند . وکاذب بودن این احساس و شه ھمین بسکه چنین انسانھائی

   ھرگز علت خوشبختی خود را دیگران وعوامل غیرخودی نمی دانند وبلکه اتفاقا ھوش واستعداد

   وپشتکارخود راعلت خوشبختی خود می دانند . یعنی خوبی را ازخود و بدی را از غیرخود می دانند . به

   لحاظ اعتقاد دینی این ھمان کفر است که درقرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را

   والدین وفرزندان ومردمان ورھبران ومعلمان و... میدانند که این دروغ است وخود می دانند که دروغ می

   گویند .

   دریک کلام احساس خوشبختی یا بدبختی ھمان احساس رضایت یا شکایت ازخویشتن است درنفس

   وآگاھی انسان . به بیان دیگر این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان ازعملکرد و افکار و راه

   و روش اوست . ی که وجدانش از او راضی باشد در ھر شرایط کم ش احساس خوشبختی دارد که

   عبارت است از آرامش، اتکابه نفس، قناعت ، صبر ، عزت نفس و. ....

   و اما وجدان چیست ؟ گوئی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که ھرگز قابل فریب نیست وبه

   ھیچ فلسفه و رفتاری نمی توان به دروغ وی را راضی نمود . گوئی وجدان ھمان منظر پروردگار بعنوان

   قاضی ذات است . گوئی وجدان نوعی ھشیاری و بصیرت و آگاھی روح است ونه آگاھی ارادی شه .

   برخی معتقدند که وجدان ھمان دل انسان است . بھرحال دعوا بر سر جایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید

   نمی آورد ومھم اینست که چنین کانونی دروجود انسان حضور دارد و در واقع ھمان الوھیت وجود انسان

   می باشد. وجدان ھمان شاھد وجود است.

   برخی این اعتقاد رادارند که انسان می تواند به واسطه خود-فریبی یااستمرار در ستم ، وجدان

   خود را بکشد ویا به خواب برد و از کار بیندازد . تبھکاران و اشقیای حرفه ای نمونه ای براین مدعا تلقی شده

   اند که به آسانی دست به ھر ستمی می زنند وبسیار ھم شاد و ازخود راضی به نظر می رسند. ولی به

   نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود بلکه آنگاه که بشری حجتھای عقلی

   و دینی و اخلاق را درطولانی مدت نادیده گرفت وبه ستم اصرار ورزید وجدان ھم از او قھرکرده وبه اعماق

   ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دھد تا گم شود . بیان چنین وضعی درقرآن کریم

   مذکوراست که خداوند برخی از کافران را بحال خود می نھد که تاپایان عمرشان غرق درحیات جانوری

   باشند وآنگاه پس ازمرگ به حسابشان می رسد . ولی می دانیم وشاھدیم که حتی تبھکاران حرفه ای

   وبه اصطلاح بی وجدان ھا ھم براستی آرامش وعزت ولذتی ندارند ولذا مجبورند خود راغرق درمسکرات

   ومخدرات وداروھای مسکن وروان گردان کنند تابتوانند خودرا تحمل کنند . یعنی وجدان حتی درح قھر

   وغضب ھم به صاحبش اجازه نمی دھد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد.

   درواقع وجدان ھمان کانون وھسته مرکزی« وجد » است که مصدر وجدان ھمان « وجود » می باشد .

   آشیانه گوھره وجود است که خداست . به زبان ساده تر وجدان ھمان روح خدا درانسان است واین به

   غیراز روان بشری می باشد.

   درفرھنگ روانشناسی مدرن ، وجدان را alter ego یا super ego می نامند ، یعنی خودبرتر یا آگاھی

   ماورائی.

   بااین اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا ازانسان ھمان میزان احساس وجود

   واحساس خوشبختی یا بدبختی است زیرا احساس بدبختی ھمان احساس پوچی ونابودی است.

   واما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست . انسان به میزانی که تقوی وسخاوت ونیکوکاری وگذشت

   وقناعت ومحبت اختیار می کند به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد ھرچندکه فقیر وتنھا

   وبلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا موسی کاظم (ع) را تاآن حد شکنجه کنند

   احساس رضایت ولبخند وی نسبت به زندان وشکنجه بود زیرا خدایش یعنی وجدانش ازوی راضی بود.

   علی (ع) می فرماید میزان رضایت خدا ازشما ھمان رضایت شما ازخودتان است زیرا خداوند ھمان خود

   خود خویشتن شماست.

   وجود انسان برقوانین وفطرتی خلق شده است که نمی تواند به واسطه شقاوت وخودپرستی و ستم و بد

   عھدی وحرام احساس خوشی داشته باشدو احساس سعادت کند . این امردال بر فطری بودن دین

   واخلاق الھی است.

   از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد چهارم ص177   مشاهده متن کامل ...
   فلسفه خوشبختی
   درخواست حذف اطلاعات

   فلسفه خوشبختی

   خوشبختی یک احساس است : احساس رضایت ! این واضح ترین و محسوس ترین وجھانی ترین تعریف از
   خوشبختی است و اما مسئله اینست که احساس رضایت ازچه ؟!
   به تجربه می دانیم که انسانھای متفاوت درشرایط ی ان اززندگی اقتصادی و اجتماعی و
   و اعتقادی دارای احساسات متفاوت و بلکه متضاد درباره بخت خود ھستند .درشرایطی ی ان یکی
   احساس خوشبختی دارد ودیگری بدبختی ، مثل دوفرزند ازیک خانواده . پس مسلم است که موضوع این
   احساس یک پدیده بیرونی نیست بلکه وجود و ماھیت باطنی خود فرد است . یعنی احساس خوشبختی یا
   بدبختی مربوط می شود به احساس رضایت یا عدم رضایت از خویشتن و نه ازدیگران وشرایط اقتصادی
   و فرھنگی و... . ھرچند که اکثر آدمھا بواسطه جھل و غفلت ازخویشتن ھمواره علت بدبختی خود را عوامل
   بیرونی می پندارند: والدین ، حکومت ، فرھنگ ، اقتصاد ، سیاست ، زمانه و.... و سرنوشت و حتی خدا .
   اینھا ھمه عوامل غیرخودی ھستند . و کاذب بودن این احساس و شه ھمین بس که چنین انسانھائی
   ھرگز علت خوشبختی خود را دیگران و عوامل غیرخودی نمی دانند و بلکه اتفاقا ھوش و استعداد
   و پشتکارخود را علت خوشبختی خود می دانند . یعنی خوبی را ازخود و بدی را از غیرخود می دانند . به
   لحاظ اعتقاد دینی این ھمان کفراست که درقرآن نیز ذکرش رفته است که کافران علت بدبختی خود را
   والدین و فرزندان و مردمان و رھبران و معلمان و... میدانند که این دروغ است وخود می دانند که دروغ می
   گویند.
   دریک کلام احساس خوشبختی یا بدبختی ھمان احساس رضایت یا شکایت ازخویشتن است درنفس
   و آگاھی انسان . به بیان دیگر این احساس حاصل رضایت یا شکایت وجدان انسان ازعملکرد و افکار و راه
   و روش اوست . ی که وجدانش از او راضی باشد در ھر شرایط کم ش احساس خوشبختی دارد که
   عبارت است از آرامش، اتکا به نفس، قناعت ، صبر ، عزت نفس و.... .
   و اما وجدان چیست ؟ گوئی وجدان کانونی از روح و دل و روان انسان است که ھرگز قابل فریب نیست و به
   ھیچ فلسفه و رفتاری نمی توان به دروغ وی را راضی نمود . گوئی وجدان ھمان منظر پروردگار بعنوان
   قاضی ذات است . گوئی وجدان نوعی ھشیاری و بصیرت و آگاھی روح است و نه آگاھی ارادی شه .
   برخی معتقدند که وجدان ھمان دل انسان است . بھرحال دعوا بر سرجایگاه وجودی وجدان تفاوتی پدید
   نمی آورد ومھم اینست که چنین کانونی در وجود انسان حضور دارد و در واقع ھمان الوھیت وجود انسان
   می باشد. وجدان ھمان شاھد وجود است .
   برخی این اعتقاد رادارند که انسان می تواند به واسطه خود-فریبی یا استمرار در ستم ، وجدان
   خود را بکشد و یا به خواب برد و از کار بیندازد . تبھکاران و اشقیای حرفه ای نمونه ای براین مدعا تلقی شده
   اند که به آسانی دست به ھر ستمی می زنند و بسیار ھم شاد و ازخود راضی به نظر می رسند. ولی به
   نظر ما امکان ندارد وجدان انسان نابود شود یا حتی به خواب رود بلکه آنگاه که بشری حجتھای عقلی
   و دینی و اخلاق را درطولانی مدت نادیده گرفت و به ستم اصرار ورزید وجدان ھم از او قھرکرده وبه اعماق
   ناخودآگاه فرو می رود و افسار صاحبش را به خودش می دھد تا گم شود . بیان چنین وضعی درقرآن کریم
   مذکور است که خداوند برخی از کافران را بحال خود می نھد که تا پایان عمرشان غرق درحیات جانوری
   باشند و آنگاه پس ازمرگ به حسابشان می رسد . ولی می دانیم و شاھدیم که حتی تبھکاران حرفه ای
   و به اصطلاح بی وجدان ھا ھم براستی آرامش و عزت و لذتی ندارند و لذا مجبورند خود راغرق درمسکرات
   و مخدرات و داروھای مسکن و روان گردان کنند تا بتوانند خود را تحمل کنند . یعنی وجدان حتی درح قھر
   و غضب ھم به صاحبش اجازه نمی دھد که حتی در عین عیاشی خوش بگذراند و لذت برد .
   در واقع وجدان ھمان کانون و ھسته مرکزی«وجد» است که مصدر «وجود» می باشد . وجدان ھمان
   آشیانه گوھره وجود است که خداست . به زبان ساده تر وجدان ھمان روح خدا درانسان است و این به
   غیراز روان بشری می باشد .
   درفرھنگ روانشناسی مدرن ، وجدان را alter ego یا super ego می نامند ، یعنی خودبرتر یا آگاھی
   ماورائی .
   بااین اوصاف می توان گفت که میزان رضایت یا شکایت خدا ازانسان ھمان میزان احساس وجود
   و احساس خوشبختی یا بدبختی است زیرا احساس بدبختی ھمان احساس پوچی و نابودی است .
   و اما رضای خدا از بشر بر میزان دین اوست . انسان به میزانی که تقوی و سخاوت و نیکوکاری و گذشت
   و قناعت و محبت اختیار می کند به رضای وجدان یعنی احساس خوشبختی می رسد ھرچندکه فقیر و تنھا
   و بلکه زندانی و در زنجیر باشد. آنچه که موجب می شود تا موسی کاظم (ع) را تاآن حد شکنجه کنند
   احساس رضایت و لبخند وی نسبت به زندان و شکنجه بود زیرا خدایش یعنی وجدانش از وی راضی بود.
   علی (ع) می فرماید میزان رضایت خدا ازشما ھمان رضایت شما ازخودتان است زیرا خداوند ھمان خود
   خود خویشتن شماست .
   وجود انسان برقوانین و فطرتی خلق شده است که نمی تواند به واسطه شقاوت و خودپرستی و ستم و بد
   عھدی و حرام احساس خوشی داشته باشد و احساس سعادت کند . این امر دال بر فطری بودن دین
   و اخلاق الھی است .

   از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی - جلد پنجم ص 271

    

       مشاهده متن کامل ...
  جستجو شده ها
  بررسی خاتوشا و یازیلیکایا اطلاعیه هیات امنا حسینیه نیگنان ضرورت ایجاب می کند که ما کشور را بیش از این چهار سال معطل نگذاریم شعر ای کربلانین ساقی عطشانی قارداش قیمت روز انواع کشنده و کامیون و کامیونت بازار تاریخی اراک سایت ط راحان ج وان tarrahan javan قیمت انواع گوشی های سامسونگ واپل توضیحاتی در خصوص ثبت نام در آزمون ی وزارت بهداشت ekaterina ekaterina zueva صید و توزیع ماهی گامبوزیا آهنگ سامان جلیلی بنام من مال تو تو مال منبا تو خوبه حال من زبان انسان هستی هایدگر شناسی داند مورد ارزی ارزی قرار وجود شناسی معرفت شناسی انسان شناسی کلامی اجتهاد نوشته مبانی کلامی اجتهاد کتاب نرسه روزی که آرزو کنیم یا لیتنی کنت ترابا پورابراهیمی به جای سود درباره مالکیت سهام عد تصمیم گیری شود ج پخش برنامه های صدا و سیمای مرکز مازندران 26 بهمن قوی ترین کنترل و ردی مخفیانه ماشین با ردیاب ای ضد آب سوالات ضمن خدمت مهارتهای حرفه ای کار با رایانه تعرفه خدمات کامپیوتر سال avg tuneup 2014 product keygen office
  Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

  Copyright © Panjere All Rights Reserved.