پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 بررسى مزایاى اقتصادى سیستم ghp از دیدگاه مصرف کنندگان
بررسى مزایاى اقتصادى سیستم سرمایش و گرمایش ghp از دیدگاه مصرف کنندگان
درخواست حذف اطلاعات

هزینه اولیه ید سیستم ghp نسبت به سایر سیستم هاى گرمایش و سرمایش بالاتر است و متاسفانه على رغم جنبه هاى ملى صرفه اقتصادى ناشى از استفاده سیستم ghp ، سیاست هاى حمایتى از سوى ت براى کاهش هزینه هاى ید این دستگاه اعمال نگردیده است. مسلما توجه ت براى اعمال سیاست هاى حمایتى مى تواند موجب کاهش قیمت ید این محصول و عمومیت یافتن آن شود که به نوبه خود چندین برابر صرفه اقتصادى در سطح ملى را موجب خواهد شد. با این وجود، على رغم قیمت بالاتر این دستگاه نسبت به سیستم هاى مشابه از دیدگاه مصرف کنندگان، به خصوص مصرف کنندگانى که سطح کیفى تهویه مطبوع براى آنها حائز اهمیت است، ید و به کارگیرى ghp باز هم داراى توجیهات اقتصادى لازم مى باشد.مشاهده متن کامل ...
بررسى مزایاى اقتصادى سیستم ghp از دیدگاه مصرف کنندگان
درخواست حذف اطلاعات

هزینه اولیه ید سیستم ghp نسبت به سایر سیستم هاى گرمایش و سرمایش بالاتر است و متاسفانه على رغم جنبه هاى ملى صرفه اقتصادى ناشى از استفاده سیستم ghp ، سیاست هاى حمایتى از سوى ت براى کاهش هزینه هاى ید این دستگاه اعمال نگردیده است. مسلما توجه ت براى اعمال سیاست هاى حمایتى مى تواند موجب کاهش قیمت ید این محصول و عمومیت یافتن آن شود که به نوبه خود چندین برابر صرفه اقتصادى در سطح ملى را موجب خواهد شد. با این وجود، على رغم قیمت بالاتر این دستگاه نسبت به سیستم هاى مشابه از دیدگاه مصرف کنندگان، به خصوص مصرف کنندگانى که سطح کیفى تهویه مطبوع براى آنها حائز اهمیت است، ید و به کارگیرى ghp باز هم داراى توجیهات اقتصادى لازم مى باشد.مشاهده متن کامل ...
مزایاى اقتصادى ghp از دیدگاه مصرف کنندگان
درخواست حذف اطلاعات

هزینه اولیه ید سیستم ghp نسبت به سایر سیستم هاى گرمایش و سرمایش بالاتر است و متاسفانه على رغم جنبه هاى ملى صرفه اقتصادى ناشى از استفاده سیستم ghp ، سیاست هاى حمایتى از سوى ت براى کاهش هزینه هاى ید این دستگاه اعمال نگردیده است. مسلما توجه ت براى اعمال سیاست هاى حمایتى مى تواند موجب کاهش قیمت ید این محصول و عمومیت یافتن آن شود که به نوبه خود چندین برابر صرفه اقتصادى در سطح ملى را موجب خواهد شد. با این وجود...مشاهده متن کامل ...
بررسى مزایاى اقتصادی ىسیستمghp ازدیدگاه ملى
درخواست حذف اطلاعات

مقایسه میزان مصرف انرژى در سیستم هاى گوناگون گرمایش و سرمایش و بازده حاصل از آن، ghp را در ردیف بهینه ترین سیستم هاى تولید گرمایش و سرمایش قرار مى دهد. اهم دلایل این ادعا عبارتست از:

• مصرف برق در ghp کمتر از 10 درصد سیستم هاى الکتریکى مى باشد. بر اساس گفته معاونت محترم اقتصادى و برنامه ریزى وزارت نیرو در آبان ماه سال 92 ، هزینه تمام شده تولید، انتقال و عرضه برق به میزان 3400 ریال به ازاى هر کیلو وات ساعت است که »هم اکنون در مجموع حدود یک هفتم قیمت تمام شده آب و برق توسط مردم پرداخت مى شود و این رقم اختلاف فاحشى با قیمت تمام شده تولید، انتقال و عرضه دارد. « بنابراین هر کیلووات صرفه جویى در مصرف برق معادل حدود 2900 ریال صرفه جویى در اقتصاد کلان ملى دارد. بر اساس مقایسه میزان مصرف برق، استفاده از ghp براى سرمایش و گرمایش نسبت به سیستم هاى برقى، به ازاى هر یک ساعت کارکرد حدود 70،000 ریال به نفع اقتصادى ملى خواهد بود که اگر این عدد را در تعداد دستگاه هاى مورد نیاز براى گرمایش و سرمایش ساختمان ها ضرب کنیم با ارقامى باور ن ى مواجه خواهیم شد.مشاهده متن کامل ...
بررسى مزایاى اقتصادی ىسیستم مرکزی ghp ازدیدگاه ملى
درخواست حذف اطلاعات

مقایسه میزان مصرف انرژى در سیستم هاى گوناگون گرمایش و سرمایش و بازده حاصل از آن، ghp را در ردیف بهینه ترین سیستم هاى تولید گرمایش و سرمایش قرار مى دهد. اهم دلایل این ادعا عبارتست از:

• مصرف برق در ghp کمتر از 10 درصد سیستم هاى الکتریکى مى باشد. بر اساس گفته معاونت محترم اقتصادى و برنامه ریزى وزارت نیرو در آبان ماه سال 92 ، هزینه تمام شده تولید، انتقال و عرضه برق به میزان 3400 ریال به ازاى هر کیلو وات ساعت است که »هم اکنون در مجموع حدود یک هفتم قیمت تمام شده آب و برق توسط مردم پرداخت مى شود و این رقم اختلاف فاحشى با قیمت تمام شده تولید، انتقال و عرضه دارد. « بنابراین هر کیلووات صرفه جویى در مصرف برق معادل حدود 2900 ریال صرفه جویى در اقتصاد کلان ملى دارد. بر اساس مقایسه میزان مصرف برق، استفاده از ghp براى سرمایش و گرمایش نسبت به سیستم هاى برقى، به ازاى هر یک ساعت کارکرد حدود 70،000 ریال به نفع اقتصادى ملى خواهد بود که اگر این عدد را در تعداد دستگاه هاى مورد نیاز براى گرمایش و سرمایش ساختمان ها ضرب کنیم با ارقامى باور ن ى مواجه خواهیم شد.مشاهده متن کامل ...
مزایاى اقتصادى تاسیسات تهویه مطبوع ghp از دیدگاه ملى
درخواست حذف اطلاعات

صرفه جویى انرژى:

پروسه تولید انرژى الکتریکى در نیروگاه ها با استفاده از سوخت هاى فسیلى، از جمله گاز طبیعى و سپس انتقال آن به محل مصرف، توام با اتلاف فراوان انرژى مى باشد؛ به طورى که عملا راندمان نیروگاه ها در حدود 30 درصد و در خوشبینانه ترین ح ، راندمان انتقال برق 80 درصد است و لذا راندمان نهایى در ورودى دستگاه مصرف کننده، تقریبا به 25 درصد کاهش مى یابد. درسیستم هاى ghp به دلیل...مشاهده متن کامل ...
کلام ی در مورد اسراف
درخواست حذف اطلاعات

لازم است به عنوان یک سیاست، ما مسئله‏ ى صرفه‏ جوئى را در خطوط اساسى برنامه ‏ریزى‏ هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم. مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه‏ جوئى به معناى مصرف ن نیست؛ صرفه‏ جوئى به معناى درست مصرف ، بجا مصرف ، ضایع ن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه ‏ى ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه‏ ى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست. این را من عرض میکنم؛ ما باید اعتراف کنیم به این مسئله. عادتهاى ما، سنتهاى ما، روشهاى غلطى که از این و آن یاد گرفته‏ایم، ما را سوق داده است به زیاده‏روى در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتى باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته‏اى به سود تولید؛ یعنى تولید جامعه همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود کشور استفاده کند؛ آنچه که زیادى هست، صرف اعتلاى کشور شود. امروز در کشور ما اینجورى نیست. مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر است؛ این، کشور را به عقب میرساند؛ این، ضررهاى مهم اقتصادى بر ما وارد میکند؛ جامعه دچار مشکلات اقتصادى میشود. در آیات شریفه‏ى قرآن بارها راجع به پرهیز از اسراف در امور اقتصادى تأکید شده؛ این به خاطر همین است. اسراف، هم لطمه‏ ى اقتصادى میزند، هم لطمه‏ ى فرهنگى میزند. وقتى جامعه‏ اى دچار بیمارى اسراف شد، از لحاظ فرهنگى هم بر روى او تأثیرهاى منفى میگذارد. بنابراین مسئله ‏ى صرفه‏ جوئى و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئله‏ ى اقتصادى نیست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آینده‏ ى کشور را تهدید میکند. (تاریخ : 1/1/1388 - مشهد مقدس)


منبع :http://www.ghadeer.orgمشاهده متن کامل ...
شغل خوب و پردرآمد
درخواست حذف اطلاعات
داشتن یک شغل خوب و پردرآمد همیشه آرزوى هر انسانى بوده است. به خصوص در شرایط
کنونى که اوضاع اقتصادى به طرز ناگوارى به هم ریخته و آشفته شده است همه به دنبال شغلى مى گردند که بتواند در شرایط مختلف زندگى آنها را تأمین کند. تحلیل گران با بررسى جوامع مختلف مشاغل پردرآمد را به شرح زیر معرفى کرده اند:مشاهده متن کامل ...
حکمت 7 نهج البلاغه
درخواست حذف اطلاعات
حکمت 7ایثار اقتصادى و آ ت گرایی (اخلاقى ، اقتصادى)

وَ قَالَ [علیه السلام] وَ الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِى عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعْیُنِهِمْ فِى آجَالِهِمْ .

و درود خدا بر او ، فرمود : صدقه دادن دارویى ثمر بخش است ، و کردار بندگان در دنیا ، فردا در پیش روى آنان جلوه گر است.مشاهده متن کامل ...
رای بینظیر مصرف کنندگان برنج آتشی به «عالی » بودن کیفیت این برنج
درخواست حذف اطلاعات
رای بینظیر مصرف کنندگان برنج آتشی به «عالی » بودن کیفیت این برنج رویدادی بی سابقه در صنعت برنج کشور

در این نظرسنجی که در وب سایت باشگاه هواداران محصولات آتشی به صورت آنلاین برگزار شد مصرف کنندگان برنج آتشی رای خیره کننده ای را مبنی بر «عالی » بودن این برنج دادند .

در این نظر نظرسنجی که تاکنون بیش از 40000 رای در آن ثبت شده است بیش از 96% درصد از مصرف کنندگان این برنج با ثبت نظر مثبت خود به مرغوب بودن این برنج رای دادن .

این آمار که به نوبه خود کم نظیر است نشان از رضایت قابل توجه مصرف کنندگان از یک محصول را نشان میدهد .

در مصاحبه ای که سایت برترین های صنایع غذایی ایران با مدیر عامل شرکت آتشی انجام داد تا نظرشان را جویا شود وی در این رابطه به این خبرگزاری گفت : « باعث افتخار ماست که توانستیم از میان مصرف کنندگان محصولاتمان یک همچین آمار خیره کننده ای را ثبت کنند و ما معتقدیم دلیل این موفقیت احترام به مصرف کننده بوده است احترام که با کیفیت به مصرف کننده ثابت کرده ایم و نه در شعار . اعتقاد مدیران این شرکت از ابتدا تولید محصولات با کیفیت بالا بوده است و خدا را شکر که امروز خیل عظیمی از مصرف کنندگان محصولات این شرکت از ما راضی هستند و این رضایت خود را به ما اعلام میکنند »

شاید بتوان با تحسین اینگونه شرکت های متعهد در صنایع غذایی کشور سایرین را نیز تشویق کرد تا ضمن تولید محصولاتی با کیفیت بتوانند رقابتی سالم در جهت بالابردن منافع مصرف کننده رقم بزنند .مشاهده متن کامل ...
نتیجه تحقیقات در مورد معلمان ک ن استثنایی
درخواست حذف اطلاعات

نویسنده / منبع :

اشرف ان

چکیده (شامل اه ، سئوالات/ فرضیه، روش و نتایج)

این تحقیق با اه زیر به اجرا در آمد:

- بدست آوردن اطلاعاتى در زمینه راههاى ایجاد انگیزه به کار معلمین ک ن عقب‏مانده ذهنى

- بررسى سهم نسبى شرایط مطلوب و مناسب کار در افزایش انگیزه به کار معلمین مدارس استثنایى شاخه عقب‏مانده ذهنى

- بررسى سهم نسبى عوامل ادارى در افزایش انگیزه به کار معلمین مدارس استثنایى شاخه عقب‏مانده ذهنى

- بررسى سهم نسبى عوامل اقتصادى و رفاهى در افزایش انگیزه به کار معلمین مدارس استثنایى شاخه عقب‏مانده ذهنى

- بررسى سهم نسبى عوامل اجتماعى در افزایش انگیزه به کار معلمین مدارس استثنایى شاخه عقب‏مانده ذهنى

- بررسى سهم نسبى عوامل مدیریتى و س رستى در افزایش انگیزه به کار معلمین مدارس استثنایى شاخه عقب‏مانده ذهنى

روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی بوده است.

نتایج:

نتایج بدست آمده از پژوهش و باتوجه به رتبه بندى عوامل مورد بررسى قرار گرفته مهمترین عامل در افزایش انگیزه به کار معلمین مدیریت و س رستى است. که شرکت در تصمیماتى که مستقیما در ارتباط با شغل آنهاست، عدم تبعیض بین آنها در انجام وظایف ی ان، ایجاد زمینه بارورسازى شایستگى‏ها، قدردانى از روشهاى تازه و ابتکارى از نظر ارزیابان در اولویت قرار دارد. عوامل اقتصادى و رفاهى هم تاثیر بسزائى در افزایش انگیزه داشته که از آن جمله تاسیس مهدکودک و مراکز نگهدارى از فرزندان، پیش بینى و تهیه مسکن، افزایش حقوق متناسب با هزینه‏هاى زندگى از نظر ارزیابان در اولویت است.

از عوامل اجتماعى موثر در افزایش انگیزه، برخوردارى از منزلت اجتماعى، دید مثبت اطرافیان و افراد جامعه، برخورد مناسب والدین دانش‏آموزان و برخورد محترمانه مسئولین ادارى در اولویت قرار گرفته است.

شرایط مطلوب و مناسب کار هم از عوامل افزایش انگیزه است که پارامترهاى پیشرفت تحصیلى دانش‏آموزان، فراهم امکانات تفریحى و بازدیدهاى گروهى در اولویت قرار دارند. عوامل ادارى موثر بر افزایش انگیزه آ ین رتبه را به خود اختصاص داده و در ارزیابى معلمین پارامترهاى بکارگماردن مدیران لایق و کاردان، مشارکت معلم براى تعیین اه آموزش مدرسه و مشارکت در تدوین و اجراى برنامه‏هاى آموزشى را مهمتر ارزیابى نموده‏اند.مشاهده متن کامل ...
مهمترین دغدغه اجرای کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است
درخواست حذف اطلاعات
کریمی در مصاحبه خبری با نشریه راز شهر:


مهمترین دغدغه ما اجرای کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.سعی وتلاش ما دراین است که در وهله اول مصرف کنندگان از شرایط بازار آگاهی کامل یابندتا حقوقی از آنها تضییع نگردد وثانیا با ناقضان حقوق مصرف کننده برخورد می کنیم.از همشهریان عزیز خواستاریم تا هرگونه موردی که مغایر با حقوق مصرف کننده می باشد را به دبیر خانه انجمن واقع در اداره صنعت معدن وتجارت گزارش نمایند یا با تلفن 124تماس حاصل نمایند.مشاهده متن کامل ...
را ارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
درخواست حذف اطلاعات
را ارهای بهینه سازی در مصرف انرژی ساختمان عبارتند از مجموعه ای از اقدامات و اعمال تغییرات
در ساختمان که در نتیجه اعمال آنها، مصرف انرژی یک ساختمان کاهش م ییابد. این را ارها بر
اساس محل اثربخشی در یک ساختمان قابل دست هبندی به را ارهای بهین هسازی در 1) اتلافات
حرارتی پوسته ساختمان، 2) مصرف انرژی سیستم سرمایش، 3) مصرف انرژی گرمایش آب بهداشتی
و فضاها، 4) مصرف انرژی سیستم روشنایی و 5 ) مصرف انرژی تجهیزات اداری و غیراداری می باشند.مشاهده متن کامل ...
ماهیت انقلاب
درخواست حذف اطلاعات

ماهیت انقلاب

بـه تـعبیر فـلاسفه هـر پـدیده اى مـرکب از دو چیز است ((ماهیت)) (چیستى) و ((وجود))(هستى) انقلاب نیز از این قانون مستثنى نبوده داراى ماهیت و وجود است اینک مى خواهیم ببینیم انقلاب ایران از چه ماهیتى برخوردار است؟ اقتصادى ؟ سیاسى؟ ایدئولوژیکى ؟ یا هر سه ؟ یا ى ؟ قـبل از ورود در بـررسى مـاهیت انـقلاب مـلت ایـران بررسى نظرات دیـگران در رابـطه بـاانقلابها امـرى ضـرورى اسـت و تـا جأى که نـگارنده اطـلاع دارد سـه نـظریه وجود داردکه طرفدار هر نظریه اى .....مشاهده متن کامل ...
قناعت و دوری از اسراف
درخواست حذف اطلاعات
ی حضرت آیت الله :
لازم است به عنوان یک سیاست، ما مسئله‏ ى صرفه‏ جوئى را در خطوط اساسى برنامه‏ ریزى ‏هایمان در سطوح مختلف اعمال کنیم. مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه‏ جوئى به معناى مصرف ن نیست؛ صرفه‏ جوئى به معناى درست مصرف ، بجا مصرف ، ضایع ن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد. مصرف بیهوده و مصرف هرز، در حقیقت هدر دادن مال است. جامعه‏ى ما باید این مطلب را به عنوان یک شعار همیشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه‏ ى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نیست. این را من عرض میکنم؛ ما باید اعتراف کنیم به این مسئله. عادتهاى ما، سنتهاى ما، روشهاى غلطى که از این و آن یاد گرفته‏ ایم، ما را سوق داده است به زیاده‏روى در مصرف به نحو اسراف. یک نسبتى باید در جامعه میان تولید و مصرف وجود داشته باشد؛ یک نسبت شایسته ‏اى به سود تولید؛ یعنى تولید جامعه همیشه باید بر مصرف جامعه افزایش داشته باشد. جامعه از تولید موجود کشور استفاده کند؛ آنچه که زیادى هست، صرف اعتلاى کشور شود. امروز در کشور ما اینجورى نیست. مصرف ما به نسبت، از تولیدمان بیشتر است؛ این، کشور را به عقب میرساند؛ این، ضررهاى مهم اقتصادى بر ما وارد میکند؛ جامعه دچار مشکلات اقتصادى میشود. در آیات شریفه‏ ى قرآن بارها راجع به پرهیز از اسراف در امور اقتصادى تأکید شده؛ این به خاطر همین است. اسراف، هم لطمه‏ى اقتصادى میزند، هم لطمه‏ ى فرهنگى میزند. وقتى جامعه‏ اى دچار بیمارى اسراف شد، از لحاظ فرهنگى هم بر روى او تأثیرهاى منفى میگذارد. بنابراین مسئله ‏ى صرفه‏ جوئى و اجتناب از اسراف، فقط یک مسئله‏ ى اقتصادى نیست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آینده‏ى کشور را تهدید میکند. (تاریخ : 1/1/1388 - مشهد مقدس)


*** ی حضرت آیت الله :
امروز دشمن چشمش به نقطه‏ ى حساس اقتصادى است تا بلکه بتوانند این کشور را از لحاظ اقتصادى دچار اختلال کنند. هرچه مى‏توانند اختلال ایجاد کنند و هرچه هم نمى ‏توانند، در تبلیغاتشان وانمود کنند که اختلال هست! این کارى است که امروز در تبلیغاتِ دشمنان ما، با قدرت و به شکلهاى مختلف انجام مى‏گیرد. راه مقابله هم انضباط مالى و صرفه‏جوئى و نگاه پرهیزگرانه‏ى به مصرف‏گرائى است. من این را مى‏خواهم به مردم عزیزمان تأکید کنم: مصرف‏گرائى به صورت اسراف یکى از بیماریهاى خطرناک هر ملتى است. ما یک ده به این مصرف‏گرائىِ افراطى دچار هستیم. (تاریخ : 11/2/1387


ی حضرت آیت الله :
من بخصوص توصیه می کنم که مردم از اسراف‚ چه در ایام عید و چه در طول سال آینده‚ و بویژه در مراسمی که معمولا در آنها دچار اسراف می شوند‚ خودداری کنند. مصرف بی رویه و زیاد‚ قاعدتا از سوی قشرهای مرفه انجام می گیرد. چون قشرهای ضعیف قادر نیستند که زیاد مصرف کنند. مصرفی که از سوی یک قشر انجام می گیرد‚ به زیان کشور است. یعنی هم زیان اقتصادی‚ هم زیان اجتماعی و هم زیان روانی و اخلاقی دارد. من مکرر عرض کرده ام‚ باز هم می گویم و خواهش می کنم‚ که مصرف گرایی را رها کنند. مصرف باید به اندازه باشد‚ نه به حد اسراف و زیاده روی.(تاریخ : 28/12/1370)مشاهده متن کامل ...
اما و اگرهای مصرف مسکن ها
درخواست حذف اطلاعات
سالانه میلیاردها مسکن در جهان یداری می شود و از هر ۳ نفر، یک نفر نگران اعتیاد خود به این داروهاست. نگرانی دیگر مصرف کنندگان عوارض جانبی مصرف مسکن ها مانند احتمال حمله خون ریزی معده است. به طوری کلی سوالات زیادی درباره مصرف مسکن، مطرح است. در این مطلب به نقل از «نیوزویک» متخصصان به برخی از این پرسش ها پاسخ داده اند.مشاهده متن کامل ...
سئوالات سری دهم
درخواست حذف اطلاعات
1- در اکولوژی بررسی می شود؟

الف: تاثیرات متقابل موجودات زنده ب:تاثیر متقابل محیط و موجودات زنده ج: الف و ب د: هیچدام

2- حلقه یا پله اول زنجیره غذایی در ا یستم ها کدام است؟

الف: علفخواران ب: گوشت خواران ج: گیاهان د: مصرف کنندگان

3-انسان در یک ا یستم می تواند جزء کدام باشد؟

الف: تولید کننده ب: مصرف کننده بزرگ ج: مصرف کننده کوچک د: تجزیه کنندگان

4-شبکه غذایی را تعریف نمائید؟

5- با ذکر یک مثال امکان جابجایی پله های غذایی را شرح دهید؟مشاهده متن کامل ...
دریافت تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط بیمه نوین
درخواست حذف اطلاعات
در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بیمه نوین موفق به دریافت تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، همزمان با سیزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد، شرکت بیمه نوین تندیس نقره ای در حوزه خدمات را به خود اختصاص داد که این جایزه به نمایندگی از مدیرعامل بیمه نوین به سهراب میرف ایی؛ معاونت امور شعب و بازاری اهدا شد.
توجه ویژه به مسئله رعایت حقوق مصرف کنندگان با هدف ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و ب رضایت حداکثری بیمه گذاران و توجه ویژه به نیازها و انتظارات بیمه گذاران و ذی نفعان شرکت بیمه نوین، از دلایل موفقیت این شرکت به عنوان نخستین شرکت بیمه ای دارنده جایزه رعایت حقوق مصرف کنندگان در صنعت بیمه بوده است.
سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان نوزدهم اسفند ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و صاحبان صنایع در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کالای دارای نشان استاندارد در تهران برگزار شد.مشاهده متن کامل ...
دریافت تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان توسط بیمه نوین
درخواست حذف اطلاعات
در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بیمه نوین موفق به دریافت تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، همزمان با سیزدهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد، شرکت بیمه نوین تندیس نقره ای در حوزه خدمات را به خود اختصاص داد که این جایزه به نمایندگی از مدیرعامل بیمه نوین به سهراب میرف ایی؛ معاونت امور شعب و بازاری اهدا شد.
توجه ویژه به مسئله رعایت حقوق مصرف کنندگان با هدف ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و ب رضایت حداکثری بیمه گذاران و توجه ویژه به نیازها و انتظارات بیمه گذاران و ذی نفعان شرکت بیمه نوین، از دلایل موفقیت این شرکت به عنوان نخستین شرکت بیمه ای دارنده جایزه رعایت حقوق مصرف کنندگان در صنعت بیمه بوده است.
سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان نوزدهم اسفند ماه سال جاری با حضور مدیران شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و صاحبان صنایع در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، تشویق مصرف کنندگان به استفاده از کالای دارای نشان استاندارد در تهران برگزار شد.مشاهده متن کامل ...
شرکت بیمه "ما" گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد
درخواست حذف اطلاعات

شرکت بیمه "ما" گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

برای دومین سال متوالی


در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، بیمه "ما" موفق به دریافت گواهینامه برتر این همایش شد .

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، چهاردهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ، محمدرضا نعمت زاده صنعت ، معدن و تجارت ، خسرو تاج قائم مقام صنعت ، معدن و تجارت ، نو معاون و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شورای ی، مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشور و نیز دست اندرکاران بخش های مختلف اقتصادی در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هر سال براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی......مشاهده متن کامل ...
ضرورت فعال شدن انجمن حمایت از مصرف کنندگان در کمک به ت
درخواست حذف اطلاعات

در طول دهه های اخیر تغییرات اعظیمی در عرصه های مختلف علوم در بیشتر کشورهای جهان به وجود آمده، که برخی از این تغییرات بر نحوه زندگی مردم، شیوه و روش تولید و عرضه کالاها و خدمات تاثیر گذاشته است. از جمله می توان به مطرح شدن حقوق جدیدی در بسیاری از جوامع برای حمایت از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان (داخلی یا خارجی) و عرضه کنندگان کالاها و خدمات اشاره داشت. بر این اساس نیز در بسیاری از کشورهای جهان قوانین مشخص و واضحی برای توجه به حقوق مصرف کنندگان در همه مراحل چرخه اقتصادی از تولید تا عرضه کالاها و خدمات بوجود آمده است. عموما این قوانین باتوجه به رشد علوم مختلف و اختراع وتولید ابزار و سایل جدید در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شهری و حتی جهانی، تصویب و ابلاغ می گردند.مشاهده متن کامل ...
افتخاری دیگر شیرین عسل محبوب ترین برند بین مشتریان
درخواست حذف اطلاعات

در سومین سال برگزاری جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، گروه صنایع غذایی شیرین عسل از سوی مصرف کنندگان در دو گروه شکلات ، کیک و کلوچه به عنوان برند محبوب معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی، یکبار دیگر گروه صنایع غذایی شیرین عسل در این جشنواره که در تاریخ 7 دی ماه سال جاری در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار شد، از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب انتخاب گردید
در این همایش جمعی از مسولان مجلس شورای ی، نهاد های تی و مدیران شرکت های صاحب برند های شناخته شده ملی حضور داشتند، برترین برندهای صنایع مختلف غذایی از جمله صنایع شیرینی و شکلات معرفی شدند. بر اساس نظر سنجی گسترده صورت گرفته از مصرف کنندگان ایرانی، گروه صنایع غذایی شیرین عسل با بالاترین رای به عنوان برند برتر صنایع شکلات و کیک و کلوچه انتخاب شد و دو تندیس زرین به رسم یاد بود از سوی رئیس فرا یون حقوق مصرف کننده مجلس شورای ی و مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ریاست انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به جناب آقای بدیع محترم گروه صنایع غذایی شیرین عسل تقدیم شد.
همایش برند محبوب همه ساله از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با نظارت فرا یون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای ی برگزار می شود و هدف از برگزاری آن شناسایی و معرفی برند برتر محبوب ملی است. که با آرای مستقیم مصرف کنندگان محصولات ایرانی
انتخاب می شوند.مشاهده متن کامل ...
اهدای تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کننده برای دومین سال متوالی به بیمه نوین
درخواست حذف اطلاعات
همزمان با چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بیمه نوین برای دومین سال پیاپی موفق به دریافت تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید.
به گزارش روابط عمومی بیمه نوین، در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با حضور معاون اول رئیس جمهور و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، شرکت بیمه نوین موفق به ب تندیس نقره ای در حوزه خدمات شد و سهراب میرف ایی؛ معاونت طرح و توسعه بیمه نوین به نمایندگی از سوی مدیرعامل این جایزه را دریافت نمود.مشاهده متن کامل ...
بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دری
درخواست حذف اطلاعات
بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، بیمه رازی تندیس طلایی حقوق مصرف کنندگان را برای اولین بار در صنعت بیمه دریافت کرد.مشاهده متن کامل ...
کاهش قیمت ها و اثر آن بر میزان فروش
درخواست حذف اطلاعات

امروزه برای ده فروشان دنیای سختی است. چرا که تکنولوژی های نوین این امکان را برای مصرف کنندگان فراهم می کنند تا کالاها و قیمت ها را به صورت آنلاین مقایسه کنند، این موضوع تجربه ید حضوری از فروشگاه ها را تغییر داده است.
در حالی که اقتصاد راکد و افزایش رقابت، وفاداری مصرف کنندگان به برندها را در بوته آزمایش قرار داده است، بسیاری از ده فروشان با حراج زیر قیمت به منظور حفظ مشتریان حضوری به این موضوع واکنش نشان می دهند. اما اغلب، این را ار کوتاه مدت بسیاری از مشکلات ده فروشان را افزایش می دهد. ضمن اینکه پس از مدتی، مصرف کنندگان تنها به هنگام حراج، ید می کنند و همچنین برای جلب توجه مصرف کنندگان در هر دوره، تخفیف ها باید بیشتر از آ ین تخفیف باشد.مشاهده متن کامل ...
تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به بوتان اهداء شد
درخواست حذف اطلاعات

گروه صنعتی بوتان موفق شد برای هفتمین سال پیاپی، تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را از چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان دریافت کند.

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور محمد رضا نعمت زاده محترم صنعت، معدن و تجارت، اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور و آقای سیدمحمود نو رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و جمعی از صنعتگران و کار آفرینان ایرانی در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد.مشاهده متن کامل ...
حقوق مصرف کننده وتولید کننده در رابطه با کالای خودرو
درخواست حذف اطلاعات

در این نوشتار اصل بر شناسایی حقوق مصرف کنندگان خودرو با جستجو در مبانی نظری ومنابع قانونی است وجبران خسارت زیان دیدگان از عیوب این محصول موضوعی است که در حمایت ازآنان مورد بحث واقع شده است؛ اما توجه جانبدارانه غیرمنطقی چیزی است که ما را از واقعیات دور کرده وحتی تأمین کننده خواست خود مصرف کنندگان هم نیست.

اگرچه حمایت از مصرف کننده در جوامع صنعتی امروز ضروری می نماید و نظام های حقوقی نیز به آن اهتمام دارند و وم جبران ضرر امری مسلم است، اما باید راهی را بی م که ضمن پیشگیری از ضرر و جبران آن،بخش تولید را هم از رکود و ش ت احتمالی نجات دهیم و این راه می تواند برنامه ای باشد که بیشتر پیشگیری از ضرر را دنبال کند.مشاهده متن کامل ...
گسترش فضای رقابتی بین بنگاه ها برای حمایت از "حقوق مصرف کننده"
درخواست حذف اطلاعات
معاون صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هر ساله در اسفندماه همایش حمایت از حقوق مصرف کننده را برگزار می کنیم، گفت: استقبال از این همایش از سال 80 تاکنون بیش از ده برابر شده است و ما به دنبال گسترش فضای رقابتی بین بنگاه ها در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده هستیم.جواد تقوی رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص برگزاری همایش حمایت از مصرف کننده در اسفند ماه، اظهار داشت: سازمان حمایت از سال 1380 بحث برنامه ریزی برای ایجاد انگیزه و توسعه ی فضای رقابتی بین بنگاه ها برای حمایت از حقوق مصرف کننده را طراحی کرد.

وی افزود: هر ساله در اسفندماه این مراسم را در حضور مدیران ارشد کشور برگزار می کنیم که امسال سیزدهمین مراسم حمایت از حقوق مصرف کننده را خواهیم داشت.مشاهده متن کامل ...
خواهش ما از مصرف کنندگان
درخواست حذف اطلاعات
صادق علیه السّلام فرمودند: احب إخوانی الی من اهدی عیوبی الی
دوست داشتنی ترین برادرم ی است که عیبهایم را به من هدیه کند. مصرف کننده گرامی ارسال نظرات می تواند در بهبود ارائه خدمات در راستای جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و یداران تاثیر بسزایی داشته باشد.بدین جهت از کلیه مصرف کنندگان گرامی دعوت می نماید تا به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در این سایت اقدام نمایند.نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم.مشاهده متن کامل ...
گفتمان امنیتى اعظم صلى الله علیه وآله
درخواست حذف اطلاعات

گفتمان امنیتى اعظم صلى الله علیه وآله‏

هم چنان که عرب‏هاى جاهلى بر اساس اه و منافع خویش تعریفى از امنیت ارائه مى‏ د اکرم‏9 نیز بر اساس اه و منافع دین که آن به شمار مى‏رفت تعریفى از امنیت داشته است که بر اساس آن تعریف در ظرف مدتى کوتاه امنیتى ایجاد کرد که همه مسلمانان در سایه آن از هر جهت در آرامش به سر مى‏بردند. براى ایجاد امنیت برنامه‏هایى به اجرا درآورد که هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت توأم با موفقیت بوده است و این برنامه‏ها علاوه بر ایجاد امنیت در جامعه به گسترش روزافزون دین نیز کمک شایانى نموده است. در این مقاله با هدف بررسى گفتمان امنیتى اکرم‏9 ابتدا به صورت مقدمه مفهوم امنیت و گفتمان‏هاى موجود در آن را به اختصار مورد بررسى قرار داده، سپس در دو بخش به بررسى دیدگاه امنیتى آن حضرت پرداخته‏ایم. در بخش اول تلاش‏ها و زمینه‏هاى ایجاد امنیت توسط ایشان در مکه و قبل از هجرت و در بخش دوم که بحث اصلى مقاله است برنامه‏هاى در ایجاد امنیت در مدینه و پس از تشکیل حکومت را پى گرفته‏ایم.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.