پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 تاریخ معماری
کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در کرمان برگزار می شود
درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران از تاریخ 22 الی 23 دی ماه سالجاری در کرمان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به اینکه کنگره تاریخ و معماری شهرسازی ایران از رویدادهای ارزشمند فرهنگی در دوران پس از انقلاب است، افزود: این کنگره به دلیل برخورداری از محتوای علمی، فرهنگی، هنری، معماری وغیره در نوع خود کم نظیر است. وی با بیان اینکه در کنگره مذکور در کنار طرح مباحث علمی و فرهنگی فرصتی برای جریان سازی در حوزه حفاظت و ایجاد طنین توجه به مراقبت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی در کشور فراهم خواهد ساخت، تصریح کرد: امید است با برگزاری این رویداد ارزشمند در استان شاهد توجه بیشتر سایر نهادها به حوزه های مختلف میراث فرهنگی باشیم. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، افزود: انتظار می رود با برگزاری کنگره های از این قبیل امکان اشنایی بیشتر و بهتر با ظرفیت ها و قابلیت های تاریخی و فرهنگی نهفته در ا و دیگر س تگاههای زیستی مانند روستاهای استان فراهم شود. وی با اشاره به اینکه در ب ایی کنگره فوق الاشاره نهادهای تی و خصوصی، ها و مراکز علمی و همچنین موسسات و شرکتهای مختلفی همکاری دارند، بیان داشت: مهلت ارسال مقالات به این کنگره تا 25 آذرماه تعیین شده است که انتظار می رود براساس برنامه ریزیها کارگاههای تخصصی و نمایشگاههای جانبی در روزهای 22 و 23 دی ماه سالجاری جهت استفاده علاقمندان ب ا شود. وفایی خاطرنشان کرد: علاقمندان جهت ب اطلاعات بیشتر و همچنین آشنایی با محورهای کنگره می توانند به وب سایت www.kerman.chaui.ir و یا به دبیرخانه آن در محل پژوهشگاه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان واقع در باغ موزه هرندی (چهارراه طهماسب اباد) مراجعه و با شماره تلفن 32455151 -034 تماس حاصل کنند.منبع: http://anjomankaraj. /

مشاهده متن کامل ...
فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:
درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی

2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان

3- ت رسول خدا صالح احمد العلی

4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان

5- تاریخ فیاض

6- سیره رسول خدا زریاب خویی

7- تاریخ تحلیلی شهیدی

8- تاریخ آیتی

9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ

10- تاریخ کمبریج

11- تاریخ منتظرالقائم

12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری

13- خاستگاه تشیع آقانوری

14- تاریخ تشیع خواجویان

15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری

16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری

17- تاریخ قنوات

18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی

19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی

20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان

21- تاریخ صدر زرگری نژاد

22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد

23- ت امویان طقوش

24- ت عباسیان طقوش

25- ت عباسیان خضری

26- ت امویان جرالد هاوتینگ

27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد

28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2

29- تاریخ ملل و ی بروکلمان

30- اسپانیای مسلمان وات

31- تاریخ در هند سیاوش یاری

منابع زیر از نشر حوزه و هستند

32- ت زیدیه یمن

33- تاریخ خوارج شمال آفریقا

34- مغرب ی

35- فاطمیان در مصر

36- زمینه های پیدایش فاطمیان

37- ت ممالیک

38- ت عثمانی

39- موحدون

40- مزیدیان

41- ایوبیان

42- امویان اندلس

43- حمدانیان

44- فرق ی حسین صابری 2 جلد

45- فرقه های ی مادلونگ

46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور

47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان

48- شه قادری

49- تاریخ شه در ایران طباطبایی

50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران

51- تاریخنگاری ی عالم زاده

52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات

53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند

54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /


مشاهده متن کامل ...
فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:
درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی

2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان

3- ت رسول خدا صالح احمد العلی

4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان

5- تاریخ فیاض

6- سیره رسول خدا زریاب خویی

7- تاریخ تحلیلی شهیدی

8- تاریخ آیتی

9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ

10- تاریخ کمبریج

11- تاریخ منتظرالقائم

12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری

13- خاستگاه تشیع آقانوری

14- تاریخ تشیع خواجویان

15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری

16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری

17- تاریخ قنوات

18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی

19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی

20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان

21- تاریخ صدر زرگری نژاد

22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد

23- ت امویان طقوش

24- ت عباسیان طقوش

25- ت عباسیان خضری

26- ت امویان جرالد هاوتینگ

27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد

28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2

29- تاریخ ملل و ی بروکلمان

30- اسپانیای مسلمان وات

31- تاریخ در هند سیاوش یاری

منابع زیر از نشر حوزه و هستند

32- ت زیدیه یمن

33- تاریخ خوارج شمال آفریقا

34- مغرب ی

35- فاطمیان در مصر

36- زمینه های پیدایش فاطمیان

37- ت ممالیک

38- ت عثمانی

39- موحدون

40- مزیدیان

41- ایوبیان

42- امویان اندلس

43- حمدانیان

44- فرق ی حسین صابری 2 جلد

45- فرقه های ی مادلونگ

46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور

47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان

48- شه قادری

49- تاریخ شه در ایران طباطبایی

50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران

51- تاریخنگاری ی عالم زاده

52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات

53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند

54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /

مشاهده متن کامل ...
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارومیه برگزار می شود
درخواست حذف اطلاعات
ارومیه- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی از برگزاری چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی کشور درارومیه خبر داد. ادامه: کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارومیه برگزار می شود

مشاهده متن کامل ...
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در کرمان برگزار می شود
درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در تاریخ 16 و 17 بهمن ماه جاری در شهر کرمان برگزار می شود. ادامه: کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در کرمان برگزار می شود

مشاهده متن کامل ...
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی کرمان به زمانی دیگر موکول شد
درخواست حذف اطلاعات
کرمان - مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان از تغییر زمان برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی کرمان به دلیل ارتحال آیت الله هاشمی خبر داد. ادامه: کنگره تاریخ معماری و شهرسازی کرمان به زمانی دیگر موکول شد

مشاهده متن کامل ...
فایل پاو وینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی(معماری معاصر)
درخواست حذف اطلاعات


پاو وینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی(معماری معاصر)

پاو وینت-آشنایی-با-تاریخ-معماری-تزئینی(معماری-معاصر) فایل پاو وینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی(معماری معاصر)، در حجم 29 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. فایلمشاهده متن کامل ...
ضمن خدمت پایه دهم
درخواست حذف اطلاعات
با تشکر از همکاران گرامی که در جلسه اول ضمن خدمت در تاریخ 24 شهریور شرکت نموده اند

به اطلاع می رساند جلسه دوم این دوره احتمالا در تاریخ 15 مهر ماه به ی سرکار خانم برگزار خواهد شد . تاریخ دقیق بعد از قطعی شدن توسط ضمن خدمت به مدارس بخشنامه خواهد شد.

لطفا همکارانی که موفق به شرکت در جلسه اول دوره نشده اند حتما در جلسات بعد حضور فعال داشته باشند.منبع: http://physics9. /

مشاهده متن کامل ...
رنگ و نور در سیمای شهر های ی – ایرانی
درخواست حذف اطلاعات

سهیلا عسگری زاده اردستانی

1- کلیات طرح تحقیق

1-1 طرح مساله

ما در دنیای رنگ ها زندگی می کنیم و تا حد بسیار زیادی به رنگ ها خو گرفته ایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبت های الهی است که باعث شادی و نشاط انسانها شده و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان می شود...

رنگ یکی از جنبه های مهم زندگی شهری است. رنگ از جمله خصوصیاتی است که در کنار شکل ، ابعاد ، ت و بافت هر شیء، حجم یا فضای آن را به ما می شناساند. در محیط شهری رنگ را همه جا می توان دید؛ در بدنه و نمای ساختمان ها، پوشش بام ، کف سازی ها، مبلمان شهری، فضا ی سبز، خودروها و حتی آسمان شهر و نیز رنگ آمیزی لباس افراد که همگی نقش مهمی در تعیین چهره رنگی شهر دارند.

رنگ ها علاوه بر زیبایی بخشی تاثیرات عاطفی، روانی قوی بر اشخاص دارند رنگ ها فضا را متنوع و سرزنده می کند و هم چنین با رنگ می توان به فضا یکپارچگی و وحدت بخشید.

نور، رنگ، آب، سه عنصر زیبایی شناسی معماری ی اند. نور عمده ترین مشخصه معماری ایران است و نمادی از عقل الهی است . رنگ در انقطاب نور حاصل می آید و آب تصویر طبیعت ، در معماری ی است.منبع: http://sonami1390. /

مشاهده متن کامل ...
خلاصه تاریخ معماری جهان_ موسسه ماهان
درخواست حذف اطلاعات
خلاصه تاریخ معماری جهان_ موسسه ماهان

خلاصه-تاریخ-معماری-جهان_-موسسه-ماهانخلاصه تاریخ معماری جهان_ موسسه ماهان  فایلمشاهده متن کامل ...
10 مکان معماری تاریخی در ایران که حتما باید ببینید
درخواست حذف اطلاعات
معماری ایرانی با تاریخ غنی، به بافت داستان طولانی و فرهنگ پارسی این کشور کمک می کند. کاشیکاری های تزئینی و شا اری های ی، نشانه های معماری ایرانی در طول قرن ها بوده اند.

مشاهده متن کامل ...
یک دم نفسی میرسد
درخواست حذف اطلاعات
در تلاطم موجهای وشان

به داد که میرسی

کیف میکنم

بنگار تاریخ! بنگار تاریخ همه هواهایی که بلعیدم

و اینبار عطر خوش می وزد درون ریه هایم...

هوائی که با نم باران تازه میشود، هواخواه میکندم...منبع: http://del-del. /

مشاهده متن کامل ...
ثبت نام برای شرکت در سومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی
درخواست حذف اطلاعات

با آرزوی موفقیت به اطلاع کلیه دانش آموزان عزیز می رساند : پس از برگزاری جلسات توجیهی برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره نوجوان خوارزمی برای درس کارو فناوری که از تاریخ 13/7/95 تا تاریخ 28/7/95 به صورت کلاس به کلاس توسط دبیر انجام شده است ، زمان ثبت نام برای شرکت در جشنواره به صورت زیر می باشد :

1- ثبت نام در بخش های سه گانه از تاریخ 1/8/95 تا تاریخ 20/8/95 توسط دبیر

2- اعلام گروه بندی در رشته – بخش های سه گانه در تاریخ 27/8/95 ( اسامی در تابلو فناوری و خلاقیت نصب می شود .)منبع: http://fanavaryshokouh. /

مشاهده متن کامل ...
چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران با مشارکت آزاد ی قم برگز
درخواست حذف اطلاعات
مرحله استانی کنگره تاریخ معماری ایران در قم با مشارکت علمی آزاد ی استان قم و سایر نهادها در ۳۰ دی ۹۵ در محل تالار مرکزی شهر برگزار می شود. ادامه: چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران با مشارکت آزاد ی قم برگزار می شود

مشاهده متن کامل ...
10 سبک معماری که جامعه غرب را تعریف می کند
درخواست حذف اطلاعات
در طول تاریخ، معماری به عنوان یک منبع خلاق و کارآمد مورد استفاده قرار گرفته که اغلب عمق فرهنگ جامعه را بیان می کند. در حقیقت نگاهی به مبانی های مهم معماری، پنجره ای به سوی هنر و فرهنگ هر دوره زمانی است.

مشاهده متن کامل ...
چرا سبک های اصیلِ معماری ایرانی- ی از یاد رفتند؟
درخواست حذف اطلاعات
«معماری ایرانی- ی» عنوان و واژه غریبی در تاریخ این مرزوبوم به شمار نمی رود و همچنان نشانه هایی از شکوه، عظمت و جلال این سبک خاص از معماری را می توان در آثار و ابنیه به جای مانده از دوران گذشته در برخی نقاط کشور مشاهده کرد.

مشاهده متن کامل ...
برگزاری ادواری کنگره تاریخ معماری برای ارتقا حفاظت ازمیراث فرهنگی
درخواست حذف اطلاعات
تبریز – معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزاری ادواری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی را گامی برای ارتقا حفاظت از میراث فرهنگی عنوان کرد. ادامه: برگزاری ادواری کنگره تاریخ معماری برای ارتقا حفاظت ازمیراث فرهنگی

مشاهده متن کامل ...
تور هنگ کنگ نوروز 95
درخواست حذف اطلاعات

شب اقامت در هنگ کنگ ویژه تعطیلات نوروز95

تاریخ پروازرفت: 16 mar تاریخ پرواز برگشت : 24 mar

تاریخ پروازرفت: 25 mar تاریخ پرواز برگشت : 2 apr

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)–ویزای هنگ کنگ -6 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /

مشاهده متن کامل ...
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در سمنان
درخواست حذف اطلاعات
چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران با محور استان سمنان در آزاد ی سمنان برگزارشد.

مشاهده متن کامل ...
جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول) با و پر سرعت .

جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول)


جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول)

این فایل حاوی جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول) می باشد که به صورت فرمت pdf در 181 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.

 

 

 

فهرست
فصل اول : هنر قبل از تاریخ
فصل دوم : هنر بین النهرین
فصل سوم: هنر مصر
فصل چهارم : هنر ایران قبل از
فصل پنجم : هنر هند
فصل ششم : هنر چین و ژاپن
فصل هفتم: هنر یونان
فصل هشتم : هنر روم
فصل نهم : هنر صدر یت و هنر بیزانس
فصل دهم: هنر رنسانس
فصل یازدهم : دنیای نوین
فصل دوازدهم: معماری ی
فصل سیزدهم: معماری ی ایران
فصل چهاردهم : هنر معماری ی ایرانی

 

تصویر محیط برنامه


با


جزوه آموزشی تاریخ معماری (قسمت اول)


مشاهده متن کامل ...
اجرای طرح های معماری پژوهشگاه میراث فرهنگی ایران و آخن آلمان
درخواست حذف اطلاعات
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران و دانشکده معماری آخن آلمان در زمینه های معماری، تاریخ معماری و مطالعات مربوطه همکاری می کنند.

مشاهده متن کامل ...
تور ترکیبی هنگ کنگ و ماکائو نوروز 95
درخواست حذف اطلاعات

شب اقامت در هنگ کنگ ویژه تعطیلات نوروز 95

تاریخ پروازرفت: 16 mar تاریخ پرواز برگشت : 24 mar

تاریخ پروازرفت: 25 mar تاریخ پرواز برگشت : 2 apr

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)– ویزای هنگ کنگ – بلیط کشتی ازهنگ کنگ به ماکائو -7 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /

مشاهده متن کامل ...
معماری ۵ هزارساله سیستان و بلوچستان
درخواست حذف اطلاعات
معماری غنی سیستان و بلوچستان قدمتی به درازای تاریخ ۵ هزارساله منطقه دارد که متأسفانه مغفول مانده و معماری بی هویت غربی جای آن را گرفته است.

مشاهده متن کامل ...
جلسه دفاع کارشناسی معماری - 25 آبان ماه
درخواست حذف اطلاعات

تاریخ دفاع: 25 آبان ماه ساعت 8:30 صبح

1. احمد تراب بخوانی

2. مهدی رحمتی

3. کاظم کمالی

4. مهسا زارعی

5. سهیلا پودینه

6. فروغ سلیمانی

7. فرشید حمزه

8. محمد رضا پرندی پور

تمام دانشجویان نامبرده 15 دقیقه قبل از شروع دفاع باید در کلاس حضور داشته باشند.

زمان ارئه ی کار 7 دقیقه می باشد. لطفا پاو وینت کار رو بنحوی آماده کنید که در کمتر از 7 دقیقه تمام شود.

در رابطه با پاو وینت اگر نحوه ی دسترسی ها به سایت، نورگیری و وزش باد در روند طراحی تاثیری نداشته نیازی به ذکر نیست.منبع: http://memari-iauba. /

مشاهده متن کامل ...
استیکر ی معماری
درخواست حذف اطلاعات

استیکر ی معماری در تلگرام

بهترین استیکر ی معماری

جدید ترین استیکر ی معماری

استیکر ی معماری نقشه کشی

استیکر های ی معماری

استیکر معماری

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
شاخصه های اصلی معمای زنجان استفاده از مصالح بوم آورد
درخواست حذف اطلاعات
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی به صورت استانی در راستای توجه هر چه بیشتر متخصصان به ارزش های معماری هر منطقه است.

مشاهده متن کامل ...
ب ایی کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارومیه
درخواست حذف اطلاعات
چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران در ارومیه برگزار شد.

مشاهده متن کامل ...
سبک شناسی معماری: معرفی سبک آرت نوو
درخواست حذف اطلاعات
آرت – نوو (هنر نو) به عنوان یکی از های پیشرو اوا قرن نوزدهم در هنر و معماری اروپا نقش قطعی بر شکل گیری معماری قرن بیستم و معماری دوران مدرن گذاشت.

مشاهده متن کامل ...
ع نوشته روز معماری
درخواست حذف اطلاعات

ع نوشته روز معماری

ع نوشته روز معماری

ع نوشته روز معماری

ع نوشته روز معماری

ع نوشته روز معماری

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ارسال 68 مقاله به چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی آذربایجان شرقی
درخواست حذف اطلاعات
%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84+68+%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87+%d8%a8%d9%87+%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86+%da%a9%d9%86%da
دبیر علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان آذربایجان شرقی از ارسال 68 مقاله در محورهای تبیین شده در فراخوان کنگره خبر داد. ادامه: ارسال 68 مقاله به چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی آذربایجان شرقی

مشاهده متن کامل ...
powerpoint 9 پاو وینت آماده تاریخ و معماری مصر باستان
درخواست حذف اطلاعات

powerpoint پاو وینت آماده تاریخ و معماری مصر باستان

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
افتتاحیه چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران
درخواست حذف اطلاعات
مدیر کل میراث فرهنگی اسان رضوی گفت: همایش معماری و شهرسازی در بقای استان کار کرد و نتیجه ملی خواهد داشت.

مشاهده متن کامل ...
گذر تاریخ را در کاروانسراها ببینید/فرصت آشنایی بامعماری ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
مشهد- کاروانسراها به دلیل قدمت طولانی و سبک معماری منحصر به فرد فرصتی را برای گردشگران به وجود می آورد تا با گنجینه های معماری ایران آشنا شوند.

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت آشنایی با تاریخ معماری تزئینی (معماری معاصر)
درخواست حذف اطلاعات


این فایل حاوی مطالعه و آشنایی با تاریخ معماری تزئینی (معماری معاصر) می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.  فهرست معماری شبه مدرنیستی ایرانتحول طراحی مسکنمعماران نسل دومنظام ایرانآشتی معماری مدرن با فرهنگ ایرانیتمدن و فرهنگ غربگرایش های معماری   تصویر محیط برنامه   ...


مشاهده متن کامل ...
معماری معاصر - معماری فولدینگ
درخواست حذف اطلاعات

معماری معاصر - معماری فولدینگ - فرشید
توضیح جامع و کامل......

 فایل


مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.