تحقیر مجدد توپچی ها به دست باوارایی ها جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 تحقیر مجدد توپچی ها به دست باوارایی ها
ی مجدد فرایندهای ب و کار
درخواست حذف اطلاعات
ی مجدد به معنی باز شی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. این مفهوم توسط مایکل همر در سال ۱۹۹۰ معرفی گردید ومورد استقبال تمامی مدیران در سراسر دنیا قرار گرفت. این رهیافت نوین بهبودهای چشمگیری را در معیارهای عملکردی سازمانها نوید می داد اما در عمل، پیاده سازی آن با مشکلات متعدد روبه رو گردید و حدود ۷۰ درصد پروژه های ی مجدد بدون دستی به نتایج مورد انتظار، با ش ت مواجه شدند.
این مقاله با بررسی تطبیقی عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد به تدوین و ارایه یک مدل تحلیلی- اجرایی ی مجدد می پردازد.عناصر تشکیل دهنده این مدل عبارتند از: حمایت و تعهد مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، چشم انداز وجهت گیری استراتژیک، درک اصول و مفاهیم ی مجدد، مدیریت پروژه، ترکیب تیم ی مجدد، مت وژی مدون، ، بهره گیری از فناوری اطلاعات، پیاده سازی و اجرا، و مشارکت کارکنان.
توجه یا بی توجهی به هر یک از عوامل پیش گفته می تواند به موفقیت یا ش ت پروژه ی مجدد منجر شود.
اکثر کتابها و مقالات علمی، سابقه ی مجدد را دهه ۱۹۸۰ دانسته اند . در این دهه در بیشتر سازمانهای اقتصادی یک ن یتی فراگیر به علت عدم حصول ارزش افزوده بالا از فناوری اطلاعات حاکم شد. این شرکتها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف کرده بودند، اما این سرمایه گذاری تاثیر چندانی در افزایش بهره وری و بهبود عملکرد آنان نداشت.
برای حل این مشکل نظریه های متفاوتی از سوی کارشناسان و متخصصان ارائه گردید که مهمترین آنها توسط مایکل همر بیان شد.
بر اساس این نظریه، سه نیرو به صورت جداگانه و نیز مشترک، شرکتهای امروزی را به گونه ای روزافزون به سرزمینی هدایت می کنند که به چشم مدیران و دست اندرکاران آن هراس انگیز و ناآشنا می نماید. این سه نیرو عبارتند از: مشتریان، رقبا و تغییرات. که به ۳c (customer,competition, change) معروفند. در این دنیای دگرگون شده، اصول «تقسیم کار» وضع شده از سوی آدام اسمیت که محور سازماندهی شرکتها بود، دیگر کارساز نیست و لذا برای شرکتها سودمند و ضروری نیست تا کار خود را بر پایه این اصول سازمان دهند. ساختار وظیفه گرا در دنیای ب وکار امروز غیرمؤثر بوده و منسوخ است. شرکتها بایستی اینک برگرد محور فرایندها سازماندهی شوند.
به عقیده «همر» این نظریه( ی مجدد فرایندهای ب وکار) به اندازه شه های آدام اسمیت در زمان خودش، انقل و دور از دسترس می نماید. مدیرانی که نظریه «سازمانهای فرایندگرا» را شناخته و پذیرفته اند، راه خود به سوی آینده ای پیروزمند را گشوده و همواره کرده اند وآنان که چنین نمی کنند، از کاروان عقب خواهند ماند.
از سال ۱۹۹۳ تفکر ی مجدد فراگیر شد و در تمام دنیا مورد توجه مدیران قرار گرفت. در دوران ب و کار فراصنعتی، شرکتها می باید بر پایه بهم پیوستن دوباره وظایف و برگرد محور فرایندهای یکپارچه سازماندهی شوند و ی مجدد حداقل تا زمانی که اکثر سازمانها از مدل قدیمی آدام اسمیت و فردریک تیلور، به سازمانهای نوین تبدیل نشوند، به حیات خود ادامه خواهد داد.
● تعریف ی مجدد
در مورد تعریف ی مجدد بین کارشناسان و متخصصان امر اتفاق نظر کامل وجود ندارد و تعاریف گوناگونی برای آن ارائه شده است، در زیر نمونه هایی از این تعاریف آمده است:
منگانلی و کلین:« طراحی مجدد ریشه ای و سریع فرایندهای استراتژیک و ارزش افزای ب و کارــ و سیستم ها، سیاستها، و ساختارهای سازمانی پشتیبان آنها ــ به منظور بهینه سازی جریان کارها و افزایش بهره وری در یک سازمان.»
اُبُلنسکی: « مجموعه کارهایی که یک سازمان برای تغییر فرایندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختاری افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر تیم و مسطح تبدیل شود که در آن، همه پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد.»
پِپارد و رولاند: « ی مجدد یک فلسفه بهبود است که هدفش دستی به بهبودهای مرحله ای در عملکرد به وسیله طراحی مجدد فرایندهاست و در این طراحی مجدد، سازمان می کوشد فعالیتهای ارزش افزا را به حداکثر و دیگر فعالیتها را به حداقل برساند. این رهیافت می تواند در سطح یک فرایند منفرد و یا در کل سازمان به کار گرفته شود.»
ی مجدد برای اولین بار توسط همر و چمپی با تعریف زیر به جهانیان معرفی شد:
«باز شی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرایندها‏، برای دستی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات و سرعت.»
● چهار عنصر کلیدی تعریف فوق عبارتند از:
▪ تفکر بنیادین: یعنی ترک پیش فرضهای پذیرفته شده در مورد کار، به فراموشی سپردن نحوه انجام کار در گذشته و پاسخ به این پرسش اساسی که شرکت «چه کاری» را باید انجام دهد و «چگونه».
▪ طراحی ریشه ای: طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن و دوباره طراحی . ی مجدد ب ا شرکتی جدید و نو را در نظر دارد، نه بهسازی، اصلاح و بهبود وضع موجود.
▪ نتایج شگفت انگیز: هدف ی مجدد دستی به جهشی چشمگیر است. فقط هنگامی که یک انفجار و خانه تکانی در نظر باشد‏، باید به سراغ ی مجدد رفت. ی مجدد از بهبودهای جزئی و تدریجی اجتناب می کند و بهبودهای عظیم در ظرف کمتر از ی ال را باعث می شود.
▪ فرآیند: مجموعه گامهایی است که یک یا چند درونداد را به کار گرفته و بروندادی می آفرینند که برای مشتری سودمند و خواستنی است.
● قواعد ی مجدد
اصول و قواعدی که همر و چمپی برای ی مجدد ارائه د به شرح زیرند:
۱ ـ بر اساس نتایج سازماندهی کنید نه بر اساس فعالیتها؛
۲ ـ آنهایی که از فرایند استفاده می کنند ارجح هستند نه خود فرایند؛
۳ ـ آنهایی که تولید اطلاعات می کنند بیشتر مورد توجه باشند تا فرایند پردازش اطلاعات؛
۴ ـ با منابعی که از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند به صورتی رفتار کنید که انگار ترکیبی از سازمانهای متمرکز و غیر متمرکز هستند؛
۵ ـ فعالیتها را با نظمی طبیعی به هم بپیوندید و آنها را به صورت موازی انجام دهید؛
۶ ـ اطلاعات را یک بار و آن هم از محل تولید آن بگیرید؛
۷ ـ تا حد امکان شغلها را ترکیب کنید تا جایی که مدیران کارگشا و گروههای کارگشا پدید بیایند؛
۸ ـ برای هر موقعیت، فرایند مناسب آن را پدید آورید؛
۹ ـ کار را در جایی انجام دهید که منطقی است، بویژه تصمیم گیری، پردازش اطلاعات و بررسی کنترل را به عنوان بخشی از فرایند در نظر بگیرید.
● مزایای ی مجدد
ی مجدد با فرایندی ساختار ب و کار و تمرکز بر رضایت مشتری فواید بسیاری را برای سازمان به ارمغان می آورد که بعضی از آنها عبارتند از:
۱ - افزایش رضایت مشتری: از طریق کاهش زمان فرایند، بهبود کیفیت کالا / خدمت و کاهش قیمت محصول؛
۲ - افزایش سود آوری: در نتیجه کاهش هزینه ها، افزایش کارایی منابع سازمان، بهبود روشها و فرایندهای انجام کار و حذف خواب سرمایه؛
۳ - افزایش رضایت شغلی کارکنان: به واسطه کارتیمی ، دادن اختیارات بیشتر به کارکنان و غنی شدن شغل، حذف موانع وظیفه ای و حذف کنترل های غیر ضروری؛
۴ - بهبود عملکرد مدیران: با واگذاری مسئولیت انجام وظایف عملیاتی به سطوح پائین تر، فرصت بیشتری برای پرداختن به مسائل استراتژیک سازمان برای مدیران حاصل می شود، دستی دقیق و سریع به اطلاعات برایشان امکانپذیر می گردد، با مسطح شدن سازمان پایین ترین لایه سازمان نزدیک شده و می توانند مسائل را از نزدیک لمس کنند.
این بهبودها وابسته به شرایط قبل از تغییر، کم یا زیاد خواهند بود و برآیند آنها تغییر و بهبود عظیمی در عملکرد سازمان خواهد بود و سازمان را در دستی به رس ش یاری می دهد.
اگر چه فواید ی مجدد روشن است. اما این به آن معنا نیست که راه دستی به آنها واضح و بدیهی باشد، بلکه متاثر از نیاز به تغییر ریشه ای، نیاز به تفکر مجدد در مورد ب و کار، ممکن است ، مت وژی خاصی را برای اجرای آن برگزینیم.
● عوامل موفقیت وش ت پروژه های ی مجدد
پیرو انتشار مفاهیم اساسی ی مجدد توسط همر (۱۹۹۰) و داونپورت و شًرت (۱۹۹۰) بسیاری از سازمانها ب منافع زیادی را از محل اجرای موفقیت آمیز پروژه های ی مجدد گزارش د. با این حال علی رغم رشد چشمگیر مفاهیم ی مجدد همه سازمانهایی که اجرای آن را شروع د به نتایج مورد نظر دست نیافتند. به طوری که همر و چمپی تخمین زده اند که حدود ۷۰ درصد سازمانها به نتایج چشمگیر مورد انتظار نرسیدند.
در بیشتر مطالعات و مقالات به تعریف چیستی (what) ی مجدد پرداخته شده است تا به چگونگی (how) اجرای آن. درحالی که خطر عدم موفقیت بیشتر در روش انجام کار یعنی چگونگی آن نهفته است.
عوامل موفقیت مجموعه ای از آموزه های ناشی از اجرای ی مجدد است که به عنوان عوامل تسهیل کننده اجرایی ی مجدد عمل می کنند.
تحقیقاتی درباره بررسی عوامل موفقیت و ش ت اجرای ی مجدد انجام شده است که در ادامه خلاصه ای از آنها ارائه می گردد.
بررسی مطالعات قبلی:
-اُبُلنسکی(۱۹۹۴) اکثر تجربه های ناموفق در فرایند مدیریت تغییر را ناشی از پنج گروه از دامهایی می داند که معمولاً در مسیر این کار قرار دارند:
-۱ درک ن کامل و جامع منطق تغییر توسط سازمان و کارکنان؛
-۲ عدم برنامه ریزی جامع و دقیق برای تغییر؛
-۳ نداشتن مدیریت صحیح و مطلوب بر پویاییهای انسانی؛
-۴ استفاده ن صحیح از سیستم های مناسب کنترل و ارزی خود برنامه ی مجدد در عمل؛
-۵ بزرگتر بودن میزان درد تغییر نسبت به درد وضع موجود و منافع حاصل از ایجاد تغییر.
کاودل (۱۹۹۵) با بررسی پروژه های ی مجدد انجام شده در ۳۵ سازمان تی ایالات متحده، شش عامل کلیدی موفقیت را شناسایی و مشخصات آنها را مطابق ج شماره یک ارائه کرد:
گرینبرگ (۱۹۹۶) در تحقیق خود، هفت اشتباه رایج در پروژه های ی مجدد را شناسایی کرد:
۱- تعریف مبهم از چیستی ی مجدد؛
۲- انتظارات غیرواقعی؛
۳- منابع ناکافی؛
۴- به درازا کشیده شدن پروژه( ی مجدد باید در چهارچوب زمانی واقع گرایانه ای به نتایج ملموسی دست یابد.)؛
۵- فقدان حمایت و پشتیبانی؛
۶- تعریف نادرست حیطه پروژه (بسیار محدود و یا بسیار وسیع)؛
۷- اتکاء بسیار زیاد (یا بسیار کم) بر فناوری اطلاعاتی نوین؛
۸- فقدان یک مت وژی موثر؛
سونگ و گیبسون (۱۹۹۸) با بررسی ادبیات موضوع و تحقیق در شرکتهای کره ای ۲۰ عامل بحرانی موفقیت شناسایی و آنها را مطابق ج شماره دو در چهار گروه دسته بندی د:
المشاری و زئیری (۱۹۹۹) با مطالعه ادبیات موضوع ،عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد را در پنج طبقه دسته بندی د:
۱ - مدیریت تغییر در سیستم های مدیریت و فرهنگ؛
۲ - شایستگی و حمایت مدیریت؛
۳ - ساختار سازمانی؛
۴ - برنامه ریزی و مدیریت پروژه؛
۵ - زیرساختهای فناوری اطلاعات.
شکل شماره ۱ جزئیات این طبقات را نشان می دهد:
شرکت prosci بیش از ۱۵۰ شرکت را طی یک دوره زمانی ۲۴ ماهه ( ۱۹۹۹و ۱۹۹۸) مطالعه و زمینه های مشترکی را در پروژه های ی مجدد آنها مشاهده کرد. این زمینه ها یا عوامل باعث موفقیت پروژه و دستی آن به نتایج مورد نظر می گردد و عبارتند از:
۱ - حمایت مدیریت ارشد(مشارکت قوی و مداوم)؛
۲ - تنظیم استراتژی پروژه در راستای استراتژی شرکت؛
۳ - برانگیختن سازمان مورد نظر جهت تغییر(با اه قابل سنجش)؛
۴ - مت وژی اثبات شده (که شامل یک فرایند تدوین چشم انداز باشد)؛
۵ - مدیریت اثربخش تغییر(که تحول فرهنگی را پیگیری کند)؛
۶ - مالکیت افراد صفی؛
۷ - ترکیب تیم ی مجدد.دنیس (۲۰۰۳) بیان می دارد که ی مجدد کلاسیک دارای حداقل سه عنصر اساسی است:
۱ - آرمان بلندپروازانه (بهبود رادیکال نه تدریجی)؛
۲ - تأکید بر «تفکر کاغذ سفید» که فرایندهای فعلی را نادیده می انگارد؛
۳ - شروع از بالای سازمان و بهره گیری از تیم کوچکی از مدیران ارشد.
وی دلیل ش ت پروژه های ی مجدد را به این سه عنصر نسبت می دهد:
در برخی موارد تأکید بر تغییرات رادیکال به ش ت منتهی شده است زیرا افراد کلمه «رادیکال» را به گونه متفاوتی تفسیر می کنند. لذا مهم است که مدیران به وضوح سطح تغییر مورد نظر خود را به افراد انتقال دهند. بسته به سطح تغییر مورد نظر، شه ها و تصورات باید بسیار یا به اندازه کافی رادیکال باشند.
درمطالعه۴۷سازمان موفق،زی انهادن تفکرکاغذسفید،یعنی مدل سازی فرایندهای فعلی به عنوان «بهترین شیوه» دستی به موفقیت شناخته شد. مدل سازی فرایندها، درک مشترکی از فرایندهای فعلی به دست می دهد و اطمینان می دهد که هیچ چیز از نظر پنهان نمانده ، سازمان را قادر به شناسایی و نگهداری بهترین اجزای فرایندها می سازد ، خط مبنایی مبتنی بر واقعیت ایجاد می کند تا بتوان فرایندهای جدید را با آن مقایسه کرد و پایه ای برای برنامه پیاده سازی می شود.
مشارکت ناکافی مدیران ارشد، میانی و کارگران یکی دیگر از عوامل ش ت پروژه های ی مجدد است. در رهیافت سنتی ی مجدد، مدیران میانی نادیده انگاشته می شوند زیرا آنها فاقد بینش و اختیار جهت پیاده سازی ی مجدد بوده و در فراندهای موجود سِمت دارند. این امر باعث می شود که آنان به تغییرات پایبند ومتعهد نبوده و پروژه با ش ت مواجه شود.
● مدل تحلیلی- اجرایی ی مجدد
بر مبنای بررسی عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد اجرا شده، مدل تحلیلی – اجرایی ی مجدد جهت اجرای موفقیت آمیز ی مجدد ارائه می گردد :
مدل پیش گفته ماحصل مطالعه تطبیقی تحقیقات انجام شده درباره عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد است. از آنجایی که این مدل نتیجه بررسی تحلیلی پروژه های اجرا شده ی مجدد است و رهنمودهایی را جهت اجرای موفق ی مجدد ارائه می کند به عنوان مدل تحلیلی- اجرایی نامگذاری شده است.
از میان عوامل بیان شده در تحقیقات قبلی ۱۱ عامل اصلی به عنوان عوامل اصلی مهم و تأثیرگذار شناسایی و در مدل پیش گفته آمده است. هسته مرکزی موفقیت در پروژه های ی مجدد، مدیریت مناسب فرایند تغییر است و حمایت و تعهد مدیریت ارشد همچون چتری فراگیر در تمامی مراحل به کارگیری موفقیت آمیز ی مجدد نقشی اساسی دارد. حال به توضیح هریک از عناصر این مدل می پردازیم:
- حمایت و تعهد مدیریت ارشد: تغییر در فرایندهای اصلی ب و کار عموماً بر روی فرایندها، فناوری، نقشهای کاری و فرهنگ محیط کار تأثیر می گذارد. تغییرات عمده در این زمینه ها، نیاز به منابع، پول و ی دارد. تغییر همزمان آنها یک کار فوق العاده است. اگر مدیریت ارشد حمایت قوی و مستمر را فراهم نکند و یا حداقل یکی از این عوامل(پول ، منابع و ی) در طول حیات پروژه وجود نداشته باشد، شانس موفقیت بسیار اندک خواهد بود.با اینکه در بسیاری از پروژه های ی مجدد از کارکنان و مشاوران به عنوان یک عامل تغییر استفاده می شود ولی بدون حمایت وتعهد مدیریت ارشد تلاشهای اجرایی مفید و ثمربخش نخواهد بود.
درصورتی که مدیریت ارشد ضرورت تغییر را احساس نکند و قانع نشود نمی تواند حمایت و پشتیبانی جدی به عمل آورد. با توجه به گستردگی دامنه تغییر در سازمان با اجرای ی مجدد، وجود ی آگاه، متعهد، قوی و حامی می تواند اجرای موفقیت آمیز ی مجدد را تضمین کند.
- مدیریت تغییر(عوامل فرهنگی): یکی از موانع عمده در اجرای موفقیت آمیز ی مجدد مقاومتی است که از ابعاد مختلف در سازمان صورت می گیرد. تغییر یک رویداد نیست، مدیریت تغییر یک دیسیپلین اداره تصمیمات به عنوان یک فرایند است با در نظر گرفتن اینکه ما انسان هستیم نه ماشین های قابل برنامه ریزی. بسیاری از پروژه های ی مجدد تغییرات عمده ای از فرایندها و ساختارهای اصلی سازمان به وجود می آورند، در حالی که ممکن است به تمام نتایج مورد انتظار دست پیدا نکنند. بحث مدیریت تغییر بحث ی، ارتباطات مؤثر و صادقانه است.
زمینه سازی برای پذیرش تغییرات وهمگام شدن در فرایند تغییر نیازمندمدیریت اثربخش است. در این زمینه به عوامل نرم (soft) در سازمان باید توجه داشت.
تحریک افراد و سازمان به پذیرش تغییر ،فرهنگ سازی ، آموزش،‏ توانمند سازی ، مشارکت کارکنان، مکانیسم های مناسب تشویق و پاداش، تقویت روحیه نوآوری‏، و برقراری ارتباطات اثربخش می تواند از عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر باشد.
- مدیریت تغییر(عوامل سیستمی و ساختاری): انجام تغییرات در فرایندهای اصلی ب و کار بدون فراهم سیستم ها و ساختارهای متناسب با آن امکان پذیر نیست. تغییر دیدگاه نسبت به مؤلفه های اساسی ب و کار مست م طراحی سیستم ها و ساختارهایی است که اجرای تغییرات جدید را تسهیل و پشتیبانی کند. تعریف و طراحی مناسب مشاغل، بازنگری سیستم های انگیزشی، تغییر در نحوه سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی که از مدیریت فرایندحمایت کند، می تواند فرایند اجرای ی مجدد را با موفقیت همراه سازد.
- چشم انداز وجهت گیری استراتژیک: اه کلیدی ی مجدد با اه کلیدی ب و کار و جهت گیری استراتژیک سازمان باید پیوند زده شود. این ارتباط باید مانند ریسمانی از بالا به پایین سازمان بوده و هر فردی با جهت گیری کلی ب و کار و تلاشهای ی مجدد متصل شود.
در جهت گیری استراتژیک به شایستگی های اصلی ب و کار توجه شده وشاخصهای کلیدی عملکرد سازمان از دیدگاه مشتریان،کارکنان و ذینفعان تشریح شده و تمامی فعالیتهای ی مجدد باید در راستای بهبود این شاخصها باشد.
هم جهتی استراتژی ی مجدد با استراتژی کلان ب و کار ،وجود چشم انداز روشن ، شناخت مأموریت و رس سازمان ، شناخت محیط و فناوری و قابلیتهای سازمان می تواند زمینه ساز ایجاد دیدگاه کلان و استراتژیک گردد.
- درک اصول و مفاهیم ی مجدد: به کارگیری موفقیت آمیز هر رهیافت نوینی منوط به شناخت و درک کامل و جامع همه ابعاد آن است. ی مجدد به عنوان یک رهیافت جهت بهبود و ارتقای سطح عملکرد سازمانها ویژگیهای خاص خود را دارد. فرایندمحوری، تأکید بر روی نتایج، تغییرات اساسی و ریشه ای، تمرکز بر روی مشتریان و ... از جمله این ویژگیهاست.
- شناخت کافی از ماهیت و اصول ی مجدد، داشتن انتظارات واقع بینانه، اه متعالی، و اطمینان از زمینه پذیرش تغییرات پیش شرط به کارگیری موفق ی مجدد است.
- مدیریت پروژه: در مدیریت پروژه باید اه کلان را به یک مجموعه از اه عملیاتی روشن، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، نتیجه گرا، و دارای محدودیت زمانی تبدیل کرد. برنامه ریزی جامع و دقیق، تدوین اه عملکردی، وجود معیارهای سنجش دقیق و روشن در مدیریت پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.
در مدیریت پروژه ی مجدد ساختار پروژه،جزئیات عملیات، منابع مالی و غیرمالی لازم، برنامه زمانبندی باید مشخص گردد. بهره گیری از تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت سنجش و ارزی پیشرفت عملیات و ارزی نتایج کمک فراوانی در مدیریت اثربخش پروژه ی مجدد می کند.
- ترکیب تیم ی مجدد: ترکیب اعضای تیم ی مجدد نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های ی مجدد دارد. ترکیب نامناسب اعضای تیم می تواند مشکلاتی چون ایجاد تعارض، ناهماهنگی و عدم برقراری ارتباطات و تعاملات موثر و... را به همراه داشته باشد. این تیم باید متشکل ازافراد آشنا به فرایندهای سازمان، مدیران، مشاوران و متخصصان خارج سازمان، متخصصان فناوری اطلاعات، مشتریان(در صورت امکان) باشد. وجود افراد چندمهارته و دارای نگرش کلان ، سیستمی و فرایندی، از واحدهای مختلف سازمان می تواندمفید واقع شود. تعداد اعضای پیشنهادی یک تیم ی مجدد بین ۸ تا ۱۲ نفر است.
- مت وژی مدون: مت وژی ی مجدد عبارت است از:«یک مجموعه نامتناقض از تکنیک ها و خطوط راهنما که فرد را قادر به سازماندهی مجدد فعالیت ها و فرایندهای ب و کار یک سازمان می سازد.» تاکنون مت وژی های متعددی برای عملیاتی ساختن ی مجدد ارائه شده است که اغلب آنها بر اساس شرایط خاص سازمانهای اجرا کننده تدوین شده اند. سازمانهای متمایل به اجرای ی مجدد نیز قبل از اقدام به پیاده سازی آن می بایست مت وژی خاص را تدوین و یا با تعدیل یک مت وژی، روشی سازگار با شرایط خود را مهیا سازند تا فعالیتهای پروژه ی مجدد را نظم بخشیده و به طور سیستماتیک اه پروژه را دنبال کند.
- بهره گیری از فناوری اطلاعات: یکی از ویژگیهای ی مجدد تأکید بر روی طراحی فرایند است. لذا باید یک فناوری مناسب، فرایند کار جدید را پشتیبانی کند. چه بسا ممکن است فرایندهای جدیدی طراحی شوند که وجود آنها بستگی به بهره گیری از فناوری اطلاعات داشته باشد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ی مجدد است که می توان بر مبنای قابلیتها و توانمندیهای آن از محدودیتهای موجود بر سر راه طراحی جدید فرایندها اجتناب کرد.
شناخت نقش فناوری اطلاعات در طراحی مجدد فرایندها، ایجاد زیرساخت موثر جهت استفاده از فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری وتأمین منابع مالی در زمینه فناوری اطلاعات، هماهنگی بین زیرساخت فناوری اطلاعات و استراتژی ی مجدد، و یکپارچگی مناسب سیستم های اطلاعاتی می تواند به اجرای موفق ی مجدد کمک کند.
- اجرا و پیاده سازی: به کارگیری یک رهیافت مناسب جهت پیاده سازی ی مجدد می تواند گام مؤثری در به کارگیری آن باشد. با توجه به گستره تغییرات ناشی از اجرای ی مجدد ، اجرای آزمایشی در بخشی از سازمان و پیاده سازی تدریجی به منظور کاهش مشکلات احتمالی مفید است.
- مشارکت کارکنان: تغییرات طراحی شده در سازمان، باید توسط مدیران و کارکنان اجرا شود. با توجه به اینکه کارکنان از رویه های انجام کارها در سازمان شناخت کافی دارند و مشکلات را از نزدیک لمس کرده اند، مشارکت آنان می تواند باعث ارائه ایده های نو درباره طراحی جدید فرایندها و رویه های انجام کار گشته و مقاومت آنها را در مقابل تغییرات کاهش داده و آنان را به پذیرش تغییرات متمایل سازد.
مدیران میانی و عملیاتی می توانند کارکنان خود را درباره همکاری با تیم ی مجدد ترغیب و تشویق کنند و نقش مهمی در موفقیت پروژه ی مجدد ایفا کنند.
●● نتیجه گیری
بررسی ادبیات مرتبط با اجرای ی مجدد مبین آن است که علی رغم تکامل مفاهیم و مت وژی های ی مجدد، بسیاری از سازمانها در اجرای موفق آن ناکام مانده اند. گوناگونی نتایج ناشی از اجرای ی مجدد ، این نکته را به ذهن متبادر می کند که دلیل این ش تها چیست؟ لذا زمینه سازی،توجه به چگونگی اجرا و شناخت مجموعه عواملی که اجرای ی مجدد را تسهیل می کند از اهمیت خاصی برخوردار است.
دستی به نتایج مورد انتظار مست م وجود شرایط و مجموعه عواملی است که طراحی، اجرا و پیاده سازی ی مجدد را حمایت و پشتیبانی کند. با مطالعه تطبیقی تحقیقات انجام شده درباره عوامل موفقیت و ش ت پروژه های ی مجدد، مدل تحلیلی- اجرایی با مد نظر قرار دادن مجموعه عوامل موفقیت وش ت پیشنهاد شده است. اطمینان از وجود زمینه و فراهم بودن عوامل و عناصر پیشنهادی مدل می تواند در اجرای موفق ی مجدد نقش اساسی داشته باشد.مشاهده متن کامل ...
نشانه های بروز طلاق
درخواست حذف اطلاعات


شبکه خبر/ هنگامی که یکی از همسران بحث را با استفاده ای یک شروع تند و خشن همچون منفی بودن ، اتهام یا تحقیر شروع می کند، بحث محکوم به ش ت خواهد بود.
نخستین نشانه: شروع تند و خشن
نخستین نشانه های وقوع طلاق، شروع بحث است، زیرا 96 درصد از اوقات، روش شروع بحث می تواند، چگونگی پایان و نتیجه آن را مشخص کند.
هنگامی که یکی از همسران بحث را به تندی و خشن همچون منفی بودن ، اتهام یا تحقیر شروع می کند، این بحث از ابتدا محکوم به ش ت خواهد بود.
در سوی دیگر، هنگامی که یکی از همسران بحث را به آرامی و نرم آغاز می کند، بحث سرانجام مثبت خواهد داشت.
دومین نشانه: 4 تعامل منفی
یک شروع تند و خشن می تواند بحث همسران را به سقوط در یک مسیر تعامل منفی منتهی کند. این تعامل منفی می تواند زندگی مشترک را ویران کند. در حقیقت، چهار نوع تعامل منفی وجود دارد که برای یک زندگی شویی مهلک است.
معمولاً این چهار نوع تعامل آرام آرام و به ترتیب وارد قلب زندگی های مشترک می شوند: انتقاد، تحقیر، ح ت عی گرفتن و اشکال تراشی.
• عیب جویی : نخستین عامل مهلک انتقاد به معنای عیب جویی است بین عیب جویی و شکایت به معنای غرولند تفاوت وجود دارد، زیرا ممکن هر یک از همسران شکایت های خاصی در مورد برخی از خصوصیات یا رفتارهای همسرش داشته باشد.
غرولند در مورد برخی از رفتارهای طرف مقابل عادی است، اما روشی که فرد این غرولندها را بیان می کند، مهم تر است. مشکل از جایی شروع می شود که شکایت ها به انتقاد و عیب جویی مبدل می شود. غرولند بر یک رفتار خاص متمرکز است، در حالی که در عیب جویی به شخصیت فرد مقابل حمله می شود.
براساس تحقیقات من، عیب جویی در روابط خیلی رایج است و اغلب وقتی استفاده می شود، به تعامل منفی دوم یعنی تحقیر و اهانت منجر می شود.
• تحقیر و اهانت تحقیر و اهانت، اغلب بعد از عیب جویی اتفاق می افتد. عیب جویی می تواند به اظهارات تحقیرآمیز به سوی همسر منجر شود. چند نمونه از این اهانت ها و تحقیرها موقعی است که فرد از طعنه، بدبینی، فریاد زدن، چشم غره رفتن، تمس و یا بیان خصمانه استقاده می کند.
تحقیر بدترین نوع تعامل منفی از میان این چهار تعامل است، زیرا نفرت را نسبت به شخص مقابل بیان می کند. نتیجه اینکه تعارض افزایش می یابد و موقعی که پیام فرستاده شده به سوی فرد مقابل بیزاری و تنفر از او باشد، حل مسئله تقریبا غیر ممکن می شود.
• ح دفاعی به خود گرفتن معمولا موقعی که یکی از همسران از اهانت و تحقیر استفاده می کند، طرف مقابل ح ت عی به خود می گیرد که سومین نوع زا تعاملات منفی بین همسران است. دفاعی بودن واکنش بسیار رایج در مقابل بی احترامی و اهانت و تحقیر است.
بسیاری از افراد موقعی که مورد انتقاد قرار می گیرند، ح دفاعی به خود می گیرند، اما مشکل این است که این رفتار هرگز در آن لحظه به حل مسئله کمک نمی کند.
ح دفاعی داشتن در واقع یک روش برای سرزنش همسرتان است. شما با این کار می خواهید بگویید این مشکل من نیست، بلکه مشکل از تو است. نتیجه اینکه مسئله حل نمی شود و تعارض بین همسران افزایش بیشتری خواهد یافت.
• طفره رفتن افزایش تعرض معمولا به این منجر می شود که یکی از همسران رابطه اش را با طرف مقابل کاهش دهد و این نشانه ای است که چهارمین نوع تعامل منفی یعنی طفره رفتن وارد می شود و یکی از همسران به فرد مقابل توجه نمی کند. طفره رفتن در بین مردان رایج تر از ن است.
این یک راه برای اجتناب از احساس طغیان است که معمولا موقعی که یک تعارض افزایش می یابد، اتفاق می افتد. فرد طفره رونده تمایل که با همسرش بی اعتنایی کند و نسبت به رفتارها و حرف های او حساسیت نشان ندهد که همین موضوع همسرش را عصبانی تر می کند.
هر یک از این چهار نوع تعامل می تواند به خودی خود طلاق را پیش بینی کند، اما معمولا آنها که این چهار نوع تعامل منفی را دارند، خودشان را در یک زندگی مشترک ناشاد می بینند.
سومین نشانه: ظغیان
سومین نشانه که نشان دهنده این است که زندگی شویی به سمت طلاق می رود ، موقعی است که یکی از همسران طغیان کند. طغیان به این معناست که تعامل منفی همسرتان خواه در ظاهر عیب جویی، تحقیر یا حتی ح دفاعی داشتن بسیار درهم شکننده و موقتی است و معمولا به طرف مقابل یک شوک بزرگ دست می دهد.
بسیاری از افراد با بی قیدی یا طفره رفتن ، خودشان را از احساس طغیان محافظت می کنند. این قطع رابطه عاطفی می تواند یکی از همسران را از این احساس شدید منفی محافظت کند، اما در همین زمان می تواند به طلاق نیز منجر شود.
چهارمین نشانه: زبان بدن
تغییرات فیزیولوژیکی در بدن همچون افزایش ضربان قلب، ترشح آدرنالین و افزایش فشار خون که همزمان با طغیان است، چهارمین نشانه ای که می توان با آن طلاق را پیش بینی کرد.
این تغییرات فیزیولوژیکی در بدن ادامه بحث را غیرممکن می کند، توانایی تان برای پردازش اطلاعات را کاهش می دهد به این معنی که توجه به آنچه همسرتان می گوید سخت تر می شود، حل مساله خلاقانه از پنجره ذهنتان خارج می شود و در خزانه رفتاری تان تنها واکنش های دفاعی و از لحاظ منطقی غیر منطقی باقی می ماند؛
رفتارهایی مانند نزاع (برای مثال: انتقاد، تحقیر و اهانت و غیره) یا گریختن (برای مثال؛ طفر رفتن) بحث برای حل مساله که یکی از همسران یا هر دو را به طغیان منتهی کند، محکوم به ش ت است و در نتیجه، مسئله حل نمی شود.
پنجمین نشانه: تلاش های اصلاحی ش ت خورده
پنجمین نشانه که نشان می دهد یک ازدواج به طلاق منتهی می شود ، موقعی است که اقدامات یکی از همسران در ترمیم و اصلاح تعارض با ش ت منتهی شده باشد. اقدامات اصلاحی تلاش هایی هستند که به وسیله همسران برای کاهش تعارض انجام می شوند اقدام اصلاحی جنگ افزار سری همسران خوشبخت است.
این تلاش ها استفاده از هر روشی برای اجتناب از هیجانات منفی خزنده خارج از کنترل است. یک اقدام اصلاحی می تواند حرکتی ساده همچون خنده یا لبخند یا عذرخواهی باشد؛ هر چیزی که به همسران برای کاهش تنش کمک کند. هر چند، اگر یکی از همسران احساس طغیان داشته باشد، این اقدامات اصلاحی ناموفق خواهد بود. همسری که احساس ظغیان دارد، خود را از قید بحث رها می کند و اقدامات اصلاحی را بیهوده می سازد.
ششمین نشانه: خاطرات بد
آ ین نشانه طلاق موقعی است که همسران گذشته مشترک شان را با یک نگاه منفی به یاد می آورند. تحقیقات من نشان دهنده همسرانی که عمیقا با یک منظر منفی به همسرشان نگاه می کنند، اغلب دوباره گذشته شان را می نویسند.
منفی گرایی اضافه ای که به این صورت در زندگی همسران وارد می شود، به درک تحریف شده ای منتهی می شود که می تواند بر گذشته، حال و آینده یک رابطه شویی تاثیر بگذارد.


مشاهده متن کامل ...
تحقیر صهیونیستها در جایی به نام «پارک ایران» +ع
درخواست حذف اطلاعات

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


  حسن شاطری همواره در راه خدمت رسانی در امور راهسازی و امور عمرانی بود. یکی از خدمات عمرانی شهید حسن شاطری که شاید بتوان آن را یکی از پروژه های ماندگار ایران در لبنان دانست ساخت "پارک تفریحی ایران" در نقطه صفر مرزی لبنان و فلسطین ی است که با هدف شناخت ک ن و جوانان لبنانی با شخصیت های اسوه و بزرگان انقلاب ی ایران ساخته شده است.

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع  

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


«مارون الرأس» یکی از روستاهای جنوبی لبنان است که در بخش بنت جبیل و استان النبطیه قرار دارد که یک کیلومتر با مرزهای لبنان و فلسطین ی فاصله دارد و اهمیت نظامی آن از آنجاست که در بلندی‌های مرتفعی قرار دارد که بر 14 شهرک صهیونیست‌نشین اِشراف دارد، این روستا در 125 کیلومتری جنوب بیروت قرار دارد و کمتر از 1000 تار مساحت دارد. 

 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


پارک ایران شا اری از شاطری در منطقه صفر مرزی مارون الرأس است که با کمترین امکانات و کمترین بودجه مالی ساخته شده و مانند خار در چشم صهیونیست ها است. 

 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


ویژگی این پارک ایرانی، این بوده که نقشه ایران و همه استان های ایران به طور مجزا در 32  سایه بان در بخش های مختلف پارک معرفی شده است. احداث نمادین صحن قدس و پرچم ایران بر فراز آن و برج دیده بانی از زیبایی های این پارک است. موقعیت پارک به گونه ای است که به اطراف مُشرف است و از آنجاست که می توانید به راحتی شهرک های صهیونیستی و تردد سربازان رژیم صهیونیستی را در پشت سیم های خاردار ببینید.

 

 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


پارکی برای ک ن جنوب لبنان که تفریحشان بازی در این پارک است. یادگاری جاودانه ای از شهید کشورمان.

 

 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


شهید حسن شاطری در تیر ماه 1341 در سمنان متولد شد و پس از عمری تلاش مجاهدانه در راه ، در 24 بهمن 1391 در مسیر دمشق به بیروت و در جریان رسیدگی به کارهای ستاد بازسازی در جنوب لبنان، به شهادت رسید. روحش شاد

 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


 

 

 

 

 


 

 

تحقیر صهیونیست‌ها در جایی به‌نام «پارک ایران» +ع


 

 

 


 


منبع: خبرگزاری صدا و سیما


مشاهده متن کامل ...
تحقیر با انهدام ناو "uss جان نیمیتز" + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

اخیرا یکی از مسئولین ارشد یی که شهرت قابل توجهی هم دارد، اظهاراتی را مطرح کرده که تأمل برانگیز به نظر می رسد. وی طی سخنانی ایران را به نابودی از سوی تهدید کرده است که این سخنان با واکنش هایی در داخل کشورمان مواجه شده که مهمترین ‎آنها پاسخ فرماندهی معظم کل قوا "حضرت آیت الله " و سرلشکر "عطاء الله صالحی" فرمانده کل ایران بوده است.

نکته قابل توجه این است که ایران همواره آمادگی خود را در برابر دشمنان حفظ کرده و مطلبی که از سوی غربی ها مطرح شده دروغی بیش نیست.

**فرماندهان در مبارزه با مانده اند

اگر فرماندهان که در مبارزه با مانده اند و نظاره گر سقوط شهر "رمادی" در ماه گذشته میلادی بوده اند، سکان دار جنگ علیه ایران باشند قطعا ش تی تأسف بار خصوصا در نبرد زمینی انتظار را خواهد کشید.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو


در سال 2006 میلادی جمهوری خواهان نئومحافظه کار جنگ 33 روزه را با هدف شبیه سازی حمله به ایران در لبنان و ضد حزب الله به راه انداختند که علیرغم حمایت های انبوه منطقه ای پس از 33 روز از پس 4 هزار کماندو برنیامد و لذا مطرح نابودی ایران غیر واقعی است.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو

علاوه بر این پس از "کلینتون" ؛ بوش جمهوری خواه که ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت قرار داده بود به عراق حمله کرد و لذا اگر توان نابود ایران را داشت پس از عراق نوبت ایران بود که این اتفاق نیفتاد.

**حضرت آیت الله : تسلیم شدن ملت ایران را مگر در خواب ببینید

حضرت آیت الله فرماندهی معظم کل قوا درباره اظهارات آن مقام ارشد یی درباره نابودی ایران فرمودند: تسلیم شدن ملت ایران را مگر در خواب ببینید.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناوقریب به 37 سال است که ایران به اقدام نظامی تهدید می شود که همه این ها دروغی بیش نیست و جالب است که "باراک اوباما" در یک سخنرانی عنوان داشت: اگر می توانستم تمام پیچ و مهره های برنامه هسته ای ایران را باز کنم (با توسل به زور) حتما این کار را انجام می دادم و این جمله گویای همه چیز است.

**سرلشکر صالحی: دشمن اگر می خواهد قدرت ایران را بسنجد، بسم الله

سرلشکر "عطاءالله صالحی" فرمانده کل ایران درباره تهدیدات مقام مسئول یی درباره نابود توان ایران اظهار داشت: این ها در آرزوهایشان و در خواب های طولانی بسر می برند و این موضوع هم جزو آرزوهای جدیدشان است.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو

وی با بیان اینکه یی ها این آرزو را به گور می برند، تصریح کرد: البته منظور از یعنی قدرت نظامی مقدم ملت ایران.

فرمانده کل در پایان خاطر نشان کرد: ، و همه نیروهای نظامی و انتظامی در شرایط مناسبی بسر می برند و همانطور که حضرت آقا فرمودند هر می خواهد این توان را امتحان کند، بسم الله.

جالب است که رزمایش اعظم (ص) پاسداران و رزمایش محمد رسول الله (ص) نشان داد که کشوری که نگران تحولات منطقه غرب آسیا بوده ایران نیست و اگر یی ها توانمندی داشتند در همان رزمایش نشان می دادند.

**انهدام ماکت ناو هواپیمابر "یو اس اس" جان نیمیتز" تحقیر بود

در رزمایش محمد رسول الله (ص) با اخطار یکی از پرسنل آجا ناوی که وارد منطقه رزمایش شده بود محل رزمایش را ترک کرد و در رزمایش اعظم انهدام ماکت ناو "یواس اس جان نیمیتز" نمونه ای از آن بود که قدرت تحقیر شد.


آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو

آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو

حال که نابودی ایران که مجموعه ای از توان نیروهای مسلح مطرح است، این سوال در ذهن متبادر می شود که اگر که توان نابودی ایران را دارد چرا 12 سال مذاکره کرده و این یکی از مهمترین سوالاتی است که مسئولین یی باید به آن پاسخ دهند.

** سرتیپ حیدری: هرگونه تهدیدی را در نطقه خفه می کنیم

سرتیپ کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی در گفت وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ عنوان داشت: توان موشکی ایران در وضعیت بسیار عالی قرار دارد و می توانیم هرگونه تهدیدی را در ثانیه خفه کنیم.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو


البته در گذشته هم مقامات یی همچون ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک و "اشتون کارتر" دفاع این کشور ایران را به اقدام نظامی تهدید د که همواره مسئولین لشکری و کشوری سخنان مقامات یی را پوچ و لفاظی می دانستند.

** دهقان: اگر جرأت و شهامت دارد حمله کند

سرتیپ "حسین دهقان" دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان در گفت وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تهدیدات مقامات یی گفت: اگر جرأت و شهامت دارد حمله کند.

تهدیدات مقامات یی به موضوعی تکراری، ادامه دار و نخ نما شده تبدیل شده و به نظر می رسد هیچ در کشورمان از مقامات تا آحاد ملت ایران این اظهارات را جدی نمی گیرند.مشاهده متن کامل ...
پاسخ های کوبنده در خصوص نابودی ایران
درخواست حذف اطلاعات
اخیرا یکی از مسئولین ارشد یی که شهرت قابل توجهی هم دارد، اظهاراتی را مطرح کرده که تأمل برانگیز به نظر می رسد. وی طی سخنانی ایران را به نابودی از سوی تهدید کرده است که این سخنان با واکنش هایی در داخل کشورمان مواجه شده که مهمترین ‎آنها پاسخ فرماندهی معظم کل قوا "حضرت آیت الله " و سرلشکر "عطاء الله صالحی" فرمانده کل ایران بوده است.

نکته قابل توجه این است که ایران همواره آمادگی خود را در برابر دشمنان حفظ کرده و مطلبی که از سوی غربی ها مطرح شده دروغی بیش نیست.
**فرماندهان در مبارزه با مانده اند
اگر فرماندهان که در مبارزه با مانده اند و نظاره گر سقوط شهر "رمادی" در ماه گذشته میلادی بوده اند، سکان دار جنگ علیه ایران باشند قطعا ش تی تأسف بار خصوصا در نبرد زمینی انتظار را خواهد کشید.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو
در سال 2006 میلادی جمهوری خواهان نئومحافظه کار جنگ 33 روزه را با هدف شبیه سازی حمله به ایران در لبنان و ضد حزب الله به راه انداختند که علیرغم حمایت های انبوه منطقه ای پس از 33 روز از پس 4 هزار کماندو برنیامد و لذا مطرح نابودی ایران غیر واقعی است.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو
علاوه بر این پس از "کلینتون" ؛ بوش جمهوری خواه که ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت قرار داده بود به عراق حمله کرد و لذا اگر توان نابود ایران را داشت پس از عراق نوبت ایران بود که این اتفاق نیفتاد.
**حضرت آیت الله : تسلیم شدن ملت ایران را مگر در خواب ببینید
حضرت آیت الله فرماندهی معظم کل قوا درباره اظهارات آن مقام ارشد یی درباره نابودی ایران فرمودند: تسلیم شدن ملت ایران را مگر در خواب ببینید.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو
قریب به 37 سال است که ایران به اقدام نظامی تهدید می شود که همه این ها دروغی بیش نیست و جالب است که "باراک اوباما" در یک سخنرانی عنوان داشت: اگر می توانستم تمام پیچ و مهره های برنامه هسته ای ایران را باز کنم (با توسل به زور) حتما این کار را انجام می دادم و این جمله گویای همه چیز است.
**سرلشکر صالحی: دشمن اگر می خواهد قدرت ایران را بسنجد، بسم الله
سرلشکر "عطاءالله صالحی" فرمانده کل ایران درباره تهدیدات مقام مسئول یی درباره نابود توان ایران اظهار داشت: این ها در آرزوهایشان و در خواب های طولانی بسر می برند و این موضوع هم جزو آرزوهای جدیدشان است.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو
وی با بیان اینکه یی ها این آرزو را به گور می برند، تصریح کرد: البته منظور از یعنی قدرت نظامی مقدم ملت ایران.
فرمانده کل در پایان خاطر نشان کرد: ، و همه نیروهای نظامی و انتظامی در شرایط مناسبی بسر می برند و همانطور که حضرت آقا فرمودند هر می خواهد این توان را امتحان کند، بسم الله.
جالب است که رزمایش اعظم (ص) پاسداران و رزمایش محمد رسول الله (ص) نشان داد که کشوری که نگران تحولات منطقه غرب آسیا بوده ایران نیست و اگر یی ها توانمندی داشتند در همان رزمایش نشان می دادند.

**انهدام ماکت ناو هواپیمابر "یو اس اس" جان نیمیتز" تحقیر بود
در رزمایش محمد رسول الله (ص) با اخطار یکی از پرسنل آجا ناوی که وارد منطقه رزمایش شده بود محل رزمایش را ترک کرد و در رزمایش اعظم انهدام ماکت ناو "یواس اس جان نیمیتز" نمونه ای از آن بود که قدرت تحقیر شد.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو
حال که نابودی ایران که مجموعه ای از توان نیروهای مسلح مطرح است، این سوال در ذهن متبادر می شود که اگر که توان نابودی ایران را دارد چرا 12 سال مذاکره کرده و این یکی از مهمترین سوالاتی است که مسئولین یی باید به آن پاسخ دهند.
** سرتیپ حیدری: هرگونه تهدیدی را در نطقه خفه می کنیم
سرتیپ کیومرث حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی عنوان داشت: توان موشکی ایران در وضعیت بسیار عالی قرار دارد و می توانیم هرگونه تهدیدی را در ثانیه خفه کنیم.
آیا توان نابود ایران را دارد؟/تحقیر با انهدام ناو

البته در گذشته هم مقامات یی همچون ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک و "اشتون کارتر" دفاع این کشور ایران را به اقدام نظامی تهدید د که همواره مسئولین لشکری و کشوری سخنان مقامات یی را پوچ و لفاظی می دانستند.

** دهقان: اگر جرأت و شهامت دارد حمله کند
سرتیپ "حسین دهقان" دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان درباره تهدیدات مقامات یی گفت: اگر جرأت و شهامت دارد حمله کند.
تهدیدات مقامات یی به موضوعی تکراری، ادامه دار و نخ نما شده تبدیل شده و به نظر می رسد هیچ در کشورمان از مقامات تا آحاد ملت ایران این اظهارات را جدی نمی گیرند.مشاهده متن کامل ...
شرایط تحصیل مجدد پزشکی
درخواست حذف اطلاعات

شرایط تحصیل مجدد پزشکی

شرایط تحصیل مجدد پزشکی

شرایط تحصیل مجدد پزشکی

 برای ب اطلاعات درباره شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

امروزه با توجه به جایگاه اجتماعی پزشکان در جامعه و سطح درآمد بالای آنها نسبت به دیگر مشاغل، نه تنها شاهد رقابت در میان داوطلبان در کنکور تجربی برای  قبولی در رشته های پزشکی و رشته هایی که دارای تضمین شغلی در آینده هستند بوده ایم بلکه تعدادی از فارغ حصیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم خواستار ثبت نام کنکور سراسری 96 جهت تحصیل مجدد رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی نیز شده اند.

با توجه به اینکه رشته های پزشکی به دلیل جایگاه اجتماعی بهتر و سطح درآمد بالاتر نسبت به رشته های پیراپزشکی مثل مامایی و یا  پرستاری طرفداران همیشگی خود را دارند و هر ساله شاهد رقابت میان داوطلبان بر سر این رشته ها بوده ایم. اما در خصوص آن دسته از فارغ حصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که  مجددا قصد ثبت نام کنکور 96 را دارند به اطلاعتان می رسانیم که تحقق این امر امکان پذیر می باشد و هیچ گونه محدودیتی برای شرکت فارغ حصیلان در کنکور سراسری 96 وجود نخواهد داشت.  البته مشروط به یک سری شرایط و ضوابطی که در ادامه مطلب برای شما عنوان خواهیم کرد.

شرایط تحصیل مجدد پزشکی

شرایط تحصیل مجدد پزشکی

شرایط تحصیل مجدد پزشکی

 برای ب اطلاعات درباره شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

امروزه با توجه به جایگاه اجتماعی پزشکان در جامعه و سطح درآمد بالای آنها نسبت به دیگر مشاغل، نه تنها شاهد رقابت در میان داوطلبان در کنکور تجربی برای  قبولی در رشته های پزشکی و رشته هایی که دارای تضمین شغلی در آینده هستند بوده ایم بلکه تعدادی از فارغ حصیلان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم خواستار ثبت نام کنکور سراسری 96 جهت تحصیل مجدد رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی نیز شده اند.

با توجه به اینکه رشته های پزشکی به دلیل جایگاه اجتماعی بهتر و سطح درآمد بالاتر نسبت به رشته های پیراپزشکی مثل مامایی و یا  پرستاری طرفداران همیشگی خود را دارند و هر ساله شاهد رقابت میان داوطلبان بر سر این رشته ها بوده ایم. اما در خصوص آن دسته از فارغ حصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که  مجددا قصد ثبت نام کنکور 96 را دارند به اطلاعتان می رسانیم که تحقق این امر امکان پذیر می باشد و هیچ گونه محدودیتی برای شرکت فارغ حصیلان در کنکور سراسری 96 وجود نخواهد داشت.  البته مشروط به یک سری شرایط و ضوابطی که در ادامه مطلب برای شما عنوان خواهیم کرد.

تحصیل مجدد پزشکی محدودیت سنی خاصی وجود دارد؟

قابل توجه فارغ حصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 برای تحصیل مجدد در رشته های پزشکی را دارند توجه داشته باشید که خوشبختانه  شرایط سنی خاصی جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری 96 در نظر گرفته نشده است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که ظرفیت شرکت داوطلبان در کنکور سراسری به این صورت می باشد که داوطلبان در صورت  2 بار قبولی و پذیرفته شدن در مقطع کارشناسی و یا مقطع ای عمومی امکان شرکت مجدد در آزمون سراسری96 برای آنها وجود نخواهد داشت . برای ب اطلاعات بیشتر و یا مشاوره در خصوص تحصیل پزشکی در خارج از کشور ،شهریه های پردیس ، رتبه قبولی پزشکی 95 ، پزشکی بدون کنکور ، پیراپزشکی بدون کنکور ، ثبت نام کنکور سراسری 96 و پزشکی تعهدی با مرکز مشاوره تحصیلی  سبزتدریس تماس حاصل نمایید.

شرایط تحصیل مجدد پزشکی برای دارندگان مدرک کارشناسی جهت تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی رشته‌های گروه آموزش پزشکی و مقطع ی عمومی (رشته‌های پزشکی/دندانپزشکی/داروسازی ) 

فارغ حصیلان دارنده مدرک کارشناسی ضمن دارا بودن شرایط زیر می توانند جهت تحصیل مجدد پزشکی اقدام به  ثبت نام کنکور سراسری 96 نمایند.

1- فارغ حصیلان مقطع کارشناسی مشمول طرح، جهت تحصیل مجدد در رشته های پزشکی م م به طی دوره طرح نیروی  انسانی می باشند.

2-از شرایط دیگر تحصیل مجدد پزشکی فارغ حصیلان مقطع کارشناسی، نداشتن هیچ گونه تعهدی نسبت به سازمان های خاص،  ارگان ها و یا دستگاه های اجرایی و یا برخوردار نبودن متقاضیان از سهمیه مناطق محروم و یا سهمیه بومی می باشد.

3-بر اساس مصوبات هیئت امنای ، آن دسته از فارغ حصیلان مقطع کارشناسی که در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان بهرمند بوده اند، ضمن قبولی م م به پرداخت شهریه تعیین شده  توسط خواهند بود.

4-بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی حتی آن دسته از فارغ حصیلان در  های علوم پزشکی و پردیس های خود گردان و یاظرفیت مازاد که آموزش آنها در مقطع کارشناسی به صورت رایگان نبوده در صورت پذیرفته شدن در رشته های پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی م م به پرداخت شهریه می باشند.

5-یکی دیگر از شرایط مربوط به تحصیل مجدد در رشته های پزشکی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی این است که دانشجویان  امکان تطبیق دروس تخصصی مقطع کارشناسی را با دروس مقطع ای عمومی را نخواهند داشت.

6-متقاضیان آقا توجه داشته باشند که برای تحصیل مجدد در رشته های پزشکی نباید هیچگونه ممنوعیت تحصیلی از سمت سازمان  نظام وظیفه داشته باشند.

لغو محدودیت تحصیل مجدد در دوره های روزانه علوم پزشکی

در خصوص رشته‌های گروه علوم پزشکی آن دسته از داوطلبانی که قبلاً با استفاده از امکانات تی تحصیلات خود را به اتمام رسانیده بوده اند در آزمون سراسری برای ورود مجدد به ‌های سراسری و تحصیل در کلیه رشته‌هایی که پذیرش از مقطع دیپلم صورت می گرفت امکان پذیر نبود و این دسته از دانشجویان باید در  های پردیس خودگردان و ظرفیت مازادرشته‌های گروه علوم پزشکی ثبت‌نام نمی نمودند و در صورت قبولی در آزمون سراسری با پرداخت شهریه ادامه تحصیل می دادند اما بر اساس رای هیات عمومی دیوان عد اداری، محدودیت تحصیل دوباره در دوره‌های روزانه  علوم پزشکی لغو  گردید.

شرایط تحصیل دارندگان مدرک کارشناسی ارشد جهت تحصیل  مجدد در مقطع  ی عمومی (رشته های پزشکی/دندانپزشکی/داروسازی) و ی حرفه‌ای دامپزشکی

دارندگان  مدرک کارشناسی ارشد در صورت داشتن شرایط زیر امکان  ثبت نام کنکور سراسری 96 را برای تحصیل مجدد پزشکی خواهند داشت.

1-فارغ حصیلان مقطع کارشناسی ارشد مشمول طرح، برای تحصیل مجدد در رشته های پزشکی و پیراپزشکی می بایست  دوره طرح نیروی انسانی را بگذرانند.

2 نداشتن هیچ گونه تعهدی نسبت به سازمان های خاص،ارگان ها و یا دستگاه های اجرایی و یا برخوردار نبودن متقاضیان از سهمیه مناطق محروم و یا سهمیه بومی  نیز از شرایط دیگر تحصیل مجدد در رشته های پزشکی فارغ حصیلان مقطع کارشناسی ارشد می  باشد.

3- فارغ حصیلان کارشناسی ارشد پیوسته و یا ناپیوسته توجه داشته باشند که در صورت تحصیل مجدد در رشته های پزشکی فقط  امکان ثبت نام در شعبه های بین الملل ها را خواهند داشت که به لحاظ اعتبار مدرک و یا کیفیت آموزشی از شرایط خوبی برخوردار می باشد که می توان آن را هم سطح با های سراسری به حساب آورد.ضمن اینکه متقاضیان ضمن قبولی حتی در صورتی که آموزش آنها در مقاطع تحصیلی قبلی به صورت رایگان نبوده است نیز م م به پرداخت شهریه می باشند.

4- نداشتن ممنوعیت از سمت سازمان نظام وظیفه از شرایط تحصیل مجدد در رشته های پزشکی و پیراپزشکی برای متقاضیان آقا خواهد بود.

 برای ب اطلاعات درباره شرایط تحصیل مجدد پزشکی با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

منبع: شرایط تحصیل مجدد پزشکی

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96 – منابع کنکور انسانی – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – رتبه قبولی پرستاری آزاد 94 – امریه سربازی – انتخاب رشته اشتباه – اشتباه در انتخاب رشته – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش –امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی –تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد
مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
طرز برخورد با افرادیکه شما را تحقیر می کنن
درخواست حذف اطلاعات

واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که ارزش هـایتـان را زیر سؤال می برند، قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی که اینگونه افراد به شما واردمی آورند، ممکن است تا ابد باقی بمانند.

باید توجه داشته باشید که افرادی که شما را تحقیر می کنند و قصد آسیب رساندن به شما را دارند، در درجه اول باید خودشان را بیازارند تا بتوانند شما را آزرده کنند.

باید بدانید که یک انسان کامروا، موفق، و با اعتماد به نفس هیچ نیازی به تحقیر دیگران ندارد. شاید این افراد از دیگران انتقادهای سازنده ای کنند، اما هیچ گاه آنها را تحقیر نمی کنند. برخی از افراد به طور کلی نظر منفی نسبت به دیگران دارند چون:

- به دلیل کمبودهایی که احساس می کنند دوست دارند خودشان را قدرتمند تر از سایرین جلوه بدهند تا به این طریق بر تز ل شخصیتی خود غلبه کنند.

- قبلاً ی آنها را آزرده ساخته و چون توانایی مقابله با آن را نداشتند، با تحقیر دیگران سعی می کنند از موقعیت فعلی خود دفاع کند.

افرادی که به شدت شما را تحقیر می کنند با این کار فقط ناراحتی، عدم موفقیت، و بی هدفی خود را در زندگی به نمایش می گذارند و این مشکل آنهاست نه شما. دانستن این مطلب به شما کمک می کند که راحت تر بتوانید در کنار آنها به زندگی عادی خود ادامه دهید و حرف هایشان را نشنیده بگیرید. اگر بدانید که مشکل از طرف مقابل است نه شما، می توانید منطقی با مسائل برخورد کنید و از حرف ها و کنایه های آنها شما را آزرده نخواهد کرد.

شاید فردی که دارای چنین خصوصیاتی است یکی از نزدیکان شما باشد و برایتان سخت باشد که بخواهید از نظر عاطفی خودتان را از او جدا کنید. هیچ نیازی به این کار نیست، فقط سعی کنید در بحث هایی که او راه می اندازد، شرکت نکرده و خودتان را کنار بکشید. قصد او این است که کاری کند تا شما احساس بدی نسبت به خودتان پیدا کنید. این وظیفه شماست که به آنها اجازه انجام چنین کاری را ندهید.

توضیحات و نکاتی در مورد افرادی که شما را تحقیر می کنند:

زمانیکه اینگونه افراد به شما حرفی می زنند، در پاسخ به آنها، جواب های بی شماری به ذهن شما خطور می کند. اگر چنین کاری را انجام دهید، در واقع خودتان را با آن فرد هم شان ساخته اید و این دقیقاً همان چیزی است که آنها انتظارش را می کشند. آنها می خواهند شما را عصبانی کنند تا برخورد شدیدی از خود نشان دهید، آنها میخواهند شما احساس بدی نسبت به خودتان پیدا کنید و قصدشان تنها آزار دادن و آسیب رساندن است. شما با جواب دادن به آنها در حقیقت وارد بازی ساختگی شان میشوید، و در نهایت خودتان را آزار داده اید. ممکن است بعداً به خاطر حرف هایی که در عصبانیت از دهانتان خارج شده پشیمان شوید.

خوب در زمان بروز چنین ح ی چه کاری می توان انجام داد؟ بهتر است یکی از موارد زیر را امتحان کنید:

زمانیکه احساس می کنید فردی با ح تهاجمی با شما برخورد می کند می توانید بگویید: "ازت ممنونم اما فکر می کنم بهتر است توصیه هایت را برای خودت نگه داری"

و یا: "خیلی سخاوتمندی ولی من نیازی به توصیه های تو ندارم"

همه این مسائل به دلیل خشم و نفرتی که در آنها وجود دارد، درست می شود و شما هم مجبور نیستید که بار مسئولیت زندگی آنها را به دوش بکشید. شاید آنها بخواهند که از خشم و نفرت خود به شما سهمی بدهند، اما این "هدیه" ای است که شما واقعاً نیازی به آن ندارید.

اگر به توصیه های آنها گوش کنید و هدیه های مسمومشان را قبول کنید، با این کار خشم و عصبانیت آنها را به درون خود راه داده اید. به خودتان اجازه انجام چنین کاری را ندهید. شما هیچ نیازی به این هدایا ندارید، از کنار آنها عبور کنید.مشاهده متن کامل ...
بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروند
درخواست حذف اطلاعات

فهرست مطالب: بررسی فرایندهای گمرکی در صادرات مجدد و ترانزیت مربوط به منطقه آزاد اروندتاریخ ایجاد 19/03/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 103 برگ ورد قیمت: 7500 تومان حجم فایل: 434 kb تعدادمشاهده 4


بخشی از مطلب
در ابتدای فصل توضیح مختصری درخصوص صادرات مجدد و ترانزیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران تحت عنوان تعریف مسئله ارائه شده و سپس ضرورت و اهمیت تحقیق ، سوالات تحقیق و اه تحقیق و محدودیت های تحقیق به طور مختصر شرح داده می شود و همچنین روش های دست ی به این اه نیز مشخص خواهد شد. لذا در آ هم واژگان کلیدی تحقیق به طور جداگانه ای تشریح می شوند.

1-2 بیان مسئله
صادرات مجدد عبارت است از ، صدور کالاهایی که قبلاً وارد شده است. بدون فرآوری و یا تغییر اضافی؛ چنانچه صادرات مجدد از طریق بنادر ، مناطق آزاد و یا انبار های تحت محافظت گمرک انجام گیرد، مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی ، تحت هیچ شرایطی عنوان صادرات مجدد اطلاق نمی شود. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است را دارا نیستند. اما کالای ترانزیتی صاحب آن شناخته شده است. در کل، ترانزیت روش یا یک رویه گمرکی است که برای انتقال کالای گمرک نشده از یک گمرک خانه ( مبداء ) به گمرک خانه دیگر (مقصد) استفاده می شود؛ یا به عبارت ساده تر عبور کالا از کشوری به کشور دیگر بدون پرداخت حقوق گمرکی می باشد. در بین کشورهای دنیا ، سنگاپور ، منطقه ویژه اقتصادی هنگ کنگ و دبی ، به عنوان سه قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند. و درآمد ارزی دبی ، هنگ کنگ و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا پیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آن ها است. یکی از ابزارهایی که می توان برای توسعه صادرات مجدد استفاده کرد ، وجود مناطق آزاد ، بنادر و گمرکات متعدد در ایران می باشد.
لذا عدم وجود زیرساخت های مناسب در این سازمان ها و هم چنین مشکلات خاصی که این مناطق دارند ، کشورها در این عرصة رقابت نتوانسته اند جایگاه مناسبی را ب کنند. مسأله اساسی در این پژوهش ، بررسی مشکلات فعلی فرآیندهای گمرکی مربوط به صادرات مجدد و ترانزیت می باشد. و امید میرود با شناسایی این مشکلات ، را ارهای لازم جهت رفع این مشکلات ارائه گردد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
گمرک سازمانی است تی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد. چالش های فراروی گمرک ، موجب تغییر مداوم نظام مدیریتی گمرک ها در کشورهای مختلف جهان گشته است. ایران و نظام مدیریتی حاکم بر گمرک های آن مدت هاست که نیاز به تغییر ساختار خود را درک کرده است و امروزه به شدت احساس می شود. مؤلفه ها و فشارهای رقابتی و بین المللی حاکم بر نظام تجاری جهان ، عملکرد مطلوب و کارایی سیستم را مختل کرده است و هرچه سریع تر بایستی چارچوب و مدل جدیدی برای این سازمان طراحی شده و به مورد اجرا گذاشته شود.
در قرن بیست و یکم مدیران سازمان گمرک های جهان ، با چالش های گسترده ای روبه رو هستند. گرایش به سمت جهانی شدن ، افزایش تغییر و تحولات تکنولوژی ، مشتری مداری ، کاهش عمر محصول ، تغییر ماهیت کالا ، منطقه گرایی و ... شدت و تنوع رقابت شکل جدیدی از ی را می طلبد. بنابراین ضروری است مدیران آمادگی اداره تغییرات در محیط پویا و متغیر را داشتهباشندو سازمان ها نیز برای ایجاد تغییر باید در جهت بهبود کارها فشار وارد آورند؛ در غیر این صورت موجودیت و بقای خود را در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد. چرا که امروزه پیش از هر زمان دیگری موجودیت سازمان ها دستخوش تهدید قرار گرفته است. زیرا تغییرات بسیار سریع انجام می شود و سازمان ها پیوسته پی در پی با امواجی از تغییرات دائمی رو به رو هستند و مدیریت باید با این تغییر و تحولات به شیوه ای خلاق و نوآور عمل کند و برای ذشکل دادن آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند ، شیوه ای که سازمان دارای ابتکار عمل بوده و فعالیت هایش به گونه ای باشد که اعمال نفوذ کرده و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و آینده را تحت کنترل در آورد.

1-4 اه تحقیق
1. بررسی عملکرد منطقه آزاد اروند در فرایند گمرکی مربوط به در صادرات مجدد
2. بررسی عملکرد منطقه آزاد اروند در فرایند گمرکی مربوط به در ترانزیت
3. بررسی مشکلات و چالش های پیش روی منطقه آزاد اروند در امورگمرکی مربوط به صادرات مجدد و ترانزیت

1-5 سؤالات تحقیق
1. عوامل مؤثر بر صادرات مجدد و ترانزیت در منطقه آزاد اروند کدامند؟
2. مشکلات و چالش های پیش روی منطقه آزاد اروند در امورگمرکی مربوط به صادرات مجدد و ترانزیت کدامند؟
3. چه را ارهای مناسبی در زمینه توسعه صادرات مجدد و ترانزیت وجود دارند؟
و......

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 3

1-4 اه تحقیق 4

1-5 سؤالات تحقیق 4

1-6 روش انجام تحقیق 5

1-7 محدودیت های تحقیق 5

1-8 واژگان کلیدی 5

1-8-1 گمرک 5

1-8-2 صادرات مجدد 6

1-8-3 ترانزیت 6

1-8-4 منطقه آزاد 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 8

2-2 سازمان گمرک 9

2-3 تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی 9

2-4 نقش گمرک 10

2-5 وظایف گمرک 10

2-6 اه بلند مدت گمرک 12

2-7 تاریخچه گمرک در ایران 13

2-8 تعاریف منطقه آزاد 13

2-9 مبانى نظرى تجارت آزاد 14

2-10 تاریخچه مناطق آزاد ایران 16

2-11 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟ 18

2- 12 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 19

2-13 شرحی از اه تشکیل مناطق آزاد در کشور 19

2-14 آسیب های فعلی مناطق آزاد 20

2-15 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند 21

2-16 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند 22

2-17 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند 23

2 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا) 23

2-19 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند 28

2-20 انواع صادرات 28

صادرات قطعی (outright exportation) 29

صادرات موقت (temporary exportation) 29

صادرات قطعی در حجم تجاری 29

صادرات قطعی غیرتجاری 29

صادرات مجدد 29

ترانزیت خارجی 29

2-20-1 صادرات قطعى (outright exportation) 29

2-20-2 صادرات موقت (temporary exportation) 30

2-20-3 صادرات قطعى در حجم تجارى 30

2-20-4 صادرات قطعى غیرتجارى 31

2-20-5 صادرات مجدد 33

2-20-6 ترانزیت خارجى 33

2-20-7 ارسال نمونه بازرگانى براى بازاریابى 34

2-21 تعریف کلی صادرات مجدد 34

2-22 سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی 34

2-23 صادرات مجدد در عرصه ملی 35

2-23-1 منطقه آزاد چابهار 35

2-23-2 منطقه آزاد اروند 36

2-23-3 منطقه آزاد قشم 37

2-23-4 منطقه آزاد کیش 38

2-23-5 منطقه آزاد انزلی 39

2-23-6 منطقه آزاد ارس 40

2-24 گزارش تجارت خارجی مناطق آزاد ایران 40

2-25 آمار صادرات مجدد مناطق آزاد 44

2-27 موانع توسعه صادرات مجدد در کشور 47

2-28 ده گام برای توسعه صادرات مجدد از مناطق آزاد 49

2-29 تعریف ترانزیت 53

2-30 انواع ترانزیت 53

2-31 اسناد و مدارک مورد نیاز برای رویه ترانزیت 54

2-32 اهمیت ترانزیت برای اقتصاد ایران 55

2-33 مزیت های ترانزیتی ایران 56

2-34 بازار های ترانزیتی ایران 58

2-35 توسعه ترانزیت 59

2-36 آمارهای گمرک ایران در زمینه ترانزیت در کشور 60

2-36-1 ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از بنادر کشور 60

2-36-2 نوسانات رشد ترانزیت غیر نفتی در بنادر (درصد) 60

2-36-3 نوسانات رشد ترانزیت نفتی در بنادر (درصد) 61

2-36-4 نوسانات رشد ترانزیت نفتی و غیر نفتی در بنادر (درصد) 61

2-36-5 ترانزیت خارجی بر اساس کالاهای گروه بندی شده در سال1390 62

2-36-6 پنج گمرک عمده ورودی ترانزیت خارجی در سال 90 62

2-36-7 پنج گمرک عمده وجی ترانزیت خارجی در سال90 63

2- 37 جایگاه صادرات مجدد و ترانزیت در اقتصاد مقاومتی 63

2-38 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی 70

2-39 اسناد ترانزیت و صادرات مجدد 72

2-39-1 ترانزیت 72

2-39-2 صادرات مجدد 73

2-40 پیشینه تحقیق 74

2-41 اهمیت پیشینه در تحقیقات 74

فصل سوم : روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه 78

3-2 تعریف تحقیق 78

3-2-1 تحقیقات به طور کلی به دو قسمت تقسم می شوند: 79

3-2-2 تحقیقات بر اساس هدف 80

3-3 روش انجام تحقیق 80

3-4 اه تحقیق 81

3-5 سؤالات تحقیق 81

3-6 اعتبار (روایی) 82

3-6-1 انواع اعتبار 83

3-7 پایایی 84

3-7-1 برآورد پایایی 85

فصل چهارم : پاسخ به سوالات تحقیق

4-1 مقدمه 87

4-2 پاسخ به سوالات تحقیق 87

4-2-1 پاسخ به سوال اول تحقیق 87

4-2-2 پاسخ به سوال دوم تحقیق 93

4-2-3 پاسخ به سوال سوم تحقیق 98

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 105

5-2 نتیجه گیری 105

5-3 ر ار ها و پیشنهادات 106

5-3-1 را ارهای توسعه صادرات مجدد 106

5-3-2 را ارهای توسعه ترانزیت 108

( منــــابع و مــــآخذ ) 103


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی فرایندهای ,گمرکی در صادرات ,مجدد و ترانزیت ,مربوط به منطقه , آزاد اروند,
مقالات مرتبط در این دسته
شناسایی فرصت ها و تهدیدهای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند


مشاهده متن کامل ...
نقدی بر کتاب تفنگ نه دال ، قلب حقیقت را نشانه نرویم
درخواست حذف اطلاعات

نقدی بر کتاب تفنگ نه دال نوشته اردشیر صالحپور

قلب حقیقت را نشانه نرویم

دردم نهفته به زطبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

با قلبی خونین و چشمی اشکبار و تاسفی سنگین از خواندن کتاب «تفنگ نه دال» نوشته اردشیر صالحپور فارغ شدم، این عبارات آشنا را که معمولا در آگهی های ترحیم و تسلیت نقل می شود به این دلیل در مطلع این نقد آورده ام که پس از خواندن و فراغت از کتاب نه دال صالحپور حسی به من دست داد که گویی به یکباره عزیزان بسیاری را از دست داده و از تلقین و تدفین آنها باز می گردم.

شاید اگر در این یکی دوماه گذشته اینهمه قلم به دستان تریبوندار ما در تمجید این کتاب ننوشته بودند و با توصیفهای شاعرانه خود از آن، فضای روح و ذهن بختیاری را بمباران نمی د و شاید اگر کلمه ری گشون که مراسمی نه و مختص روز بعد از ازدواج عروس و مفهوم چهره گشودن عروس نزد خانواده داماد دارد به آیین برداری از تفنگی که بهبزرگانی چون مرحوم اسدخان بهداروند و مرحوم آعلیداد خدر سرخ منسوب است، اطلاق نمی شد، باز هم تاسف و ناراحتی من و امثال من اینهمه افزون نبود.

اطلاق حالات نه به تفنگی که صرف حضور آن در حافظه قومی ما همواره چشمه زاینده ای از غرور و اعتماد بنفس بوده جای تاسف و تاثر فراوان دارد .

دریغ که با اینهمه عطش فرهنگی و علاقه مندی در نسل جوان ، سطح دانش برخی قلم بدستان ما از تاریخ و فرهنگ بختیاری آنچنان نازل است که جویندگان آب حیاتبخش فرهنگ بختیاری را به بیراهه سراب گسیل می کنیم و تاسف بار تر آنکه عده ی دیگری هم، در تمجید این بدنمایی ها و بیراهه نمایی ها داد سخن می دهند.

باز هم تاسف بار تر اینکه چنین افرادی پرچم فرهنگ و ادب بختیاری را به دوش گرفته و خود را محقق و پژوهنده جا می زنند.

از حق دور نشویم کتاب نه دال با عنوان (شرح مبارزات علیداد خدر سرخ پهلوان بختیاری) بلحاظ توصیفات ادبی و شاعرانگی و تخیل چیزی کم ندارد، نقطه قوت این کتاب قلمی است که به تعبیر قدما اسب فصاحت را در میدان بلاغت به گردش در آورده .

احتمالا همین تلاش وافر نویسنده در بکارگیری آرایه های ادبی و صحنه سازی ها بوده که، ناخواسته ایشان را به ورطه تحقیر و ذبح شخصیتهای تاریخی بختیاری کشانده است و باز هم بنظر می رسد همین جلوه گری های ادبی و زبانی بوده است که در نگاه اول این کتاب را در نظر برخی از نویسندگانی که به تمجید از آن پرداخته اند متمایز به ارزشهای ادبی می کند.

اما چون حکایت از تاریخ می شود و نام آوردن از انی که روزگاری وجودی واقعی و عینی داشتند و امروز نیز نسلی از آنها بیادگار و بجا مانده، نویسنده وظیفه دارد در بکارگرفتن تخیل و شاعرانگی خود احتیاط کرده تا مبادا صدمه ای به حرمت و شخصیت افراد زده شود.

لذا می بایست دستکم تحلیلی واقع بینانه از شرایط و اوضاع زمانه این افراد و سندیت منابع و ماخذ خود داشته باشیم تا به کجراهه نیافتیم.

اگر نخواهیم بدبینانه قضاوت کنیم و حکایت ی ویه نویسنده کتاب نه دال را از کشمکشهای قرن19 بختیاری به پای علایق شخصی و طایفگی نویسنده ی آن نگذاشته ، بلکه به پای سطح نازل تحقیق و منابع تحقیقی نامبرده و عدم اشراف ایشان بر تاریخ بختیاری بگذاریم، در می ی م که ناچیزی تعمق و برداشت شتابزده وتحلیل شخصی نویسنده دست به دست هم داده اند تا هم علیداد و هم تفنگ حجی (به تعبیر نویسنده تفنگ نه دال) و هم فرهنگ و تاریخ بختیاری در این کتاب تحقیر و قربانی شوند.

فراموش نکنیم اردشیر صالحپور یک هنرمند بزرگ است، اما تخصص او تنها در امر نمایش است و البته هر نمایش نامه نویس و هنرمندی ا اما محقق و نویسنده ی خوبی نیست.

وقتی سروکار ما با تاریخ و میراث معنوی قومی است که بشدت بر داشته های فرهنگی خود می بالد و همزمان احساس اجحاف در نقل تاریخ خود می نمایند می بایست چه به عنوان تاریخنگار و چه در همان عنوان نمایشنامه نویس و هنرمند ایرانی نیز در عرضه و دستچین نمودن آنچه قصد به نمایش نهادن آن را داریم ، تامل و تعمق کنیم.

این حقیقت را نیز در گوشه تحلیل خود داشته باشیم که جامعه بختیاری امروز و مخاطب ما آن بختیاری دیروز نیست که هرکه هرچه در تخیلش می گنجد بی سند و مدرک و بی مبالاتانه بدان منسوب شود و ی از آن میان صدایش در نیاید، قدر مسلم انتظار آن است که جایگاه نویسنده ای که قلم را به وادی تاریخ می کشاند با خواننده ی مجالس سوگواری و تشییع جنازه که به دلخواه صاحب عزا برای هر درگذشته ای ، گذشته ای با شکوه می سازند متفاوت باشد خوب است جملات و حکایات با شناخت و واقع نگری ذکر شوند، چراکه مداحی خوانندگان مجالس عزا بانگی است گذرا و در شتاب و محدود به همان جمع سوگوار و لاغیر ، اما نوشته ی نویسندگان سندی است مکتوب که زشت و زیبای آن در کارنامه ی افراد و جامعه ای که بدان صفتی منتسب می شود ماندگار می گردد.

خصوصا اگر نویسنده در جایگاه هنرمندی خود، صاحب نام و آوازه ای باشد و مردم همیشه در انتظار و چشم به راه شنیدن کلامی و نوشته ای هستند که تریبوندارانی امثال او بگویند.

رس نویسنده چیست جز آنکه در آیینه اعمال دیروز ، راهنمای چراغ امروز و فردا باشد؟ و انتظار مردم از زعمای قوم چیست؟ جز آنکه حقیقت را بدان ها باز گردانند.

جناب صالحپور در وت یک مخاطب با همه احترامی که برای شما به عنوان یک هنرمند و متخصص در امر نمایش قایلم ، خود را موظف می دانم پیش از هرچیز برای جایگاه محقق بودن و هنرمند بودن شما تفکیک قایل شوم. پس از این خط کشی با احترام به جایگاه هنرمندی و انتقاد به جایگاه محققی شما و با استناد به اشکالات آثار تحقیقی قبلی تان مانند آنچه در شرح زندگی عبدممدللری در پشت کاست هیجار اثر مرحوم علائدین مرقوم نموده اید و آنچه در دومین همایش شعر بنه وار در روستای رهدار در مورد تاریخ زندگی نامدار منجزی و انتساب آن به عهد صفوی در پشت تریبون ذکر کردید (که با تذکر و اعتراض معمرین منجزی حاضر درجلسه مواجه شد ) و همچنین اشکالات بسیار کتاب زبانزدهای مشترک قوم لر و مقابل آوری آنها در گویش های مختلف لری از شما دیده شده است، و همچنین اشکالات ریز و درشت کتاب نه دال که از عنوان آن گرفته تا پایان قابل مشاهده است از شما می خواهم با تحقیق و تامل بیشتری نسبت به آنچه در محافل وسخنرانی ها می گویید و آنچه در کتابهای خود راجع به فرهنگ بختیاری می نویسید تامل نموده و دانش و شعور خواننده بختیاری را (هرچند اگر صدایش بجایی نمی رسد) دستکم نگیرید.

زیبنده نیست عده ای در حق حضرتعالی - که در امر نمایش و نمایش نامه نویسی از دانش خوبی بهرمند هستید- بگویند مشخصه کارهای صالح پور ، سطحی گری و نگاه نمایشگاهی و توصیفی و غیر تحقیقی به بختیاری است. برادر عزیز جناب صالحپور به تعبیر یکی از منتقدین ،تاریخ و فرهنگ بختیاری گل کوزه گر نیست که محقرانه لگد بخورد تا عناصر آن در تنگنای قافیه و ردیف جای داده شوند، تاریخ و فرهنگ بختیاری سرگذشت انسانهایی است که با آداب و آیینهای خاص خود و در جغرافیایی مشخص بر روی زمین خداوند زیسته اند و در روزگار خودشان مورد احترام و محل تاثیر گذاری بوده اند.

با این مقدمه و با دعوت همه خوانندگان به قرائت فاتحه ای بر روان در گذشتگانی که نام آنها ناگزیر در نقد این کتاب آورده می شود و امروز بازماندگان آنها بدور از نیاز به نبش قبر شدن وقایع تاریخی گذشته با کمال آرامش و برادری بایکدیگر زندگی می کنند. یادداشتی کوتاه بر کتاب نه دال را آغاز می کنم. پیشتر بگویم اگر بنا باشد با درکنارهم نهادن حقایق تاریخی کتاب نه دال نقد شود ، به چیزی در حدود 250تا 300صفحه نیازمند است اما من به حد مختصر آنچنان که در حوصله بگنجد می نویسم.

1. نخستین و بزرگترین اشکال نویسنده تقلیل جایگاه تفنگ حجی در حد یک ابزار جنایت و برادرکشی است، تعبیر نویسنده از این میراث معنوی بختیاری آن است که این تفنگ ابزاری برای کشتن انسانها است، وی در صدر کتاب خود جمله «زبان تفنگ همیشه آتش نیست» را ذکر می کند متن دنباله کتاب به گونه ای است که گویی وی همه اوراق بعدی را بمنظور اثبات این نظریه می نویسد، صالحپور شاید به همین منظور آن قسمت از سرگذشت تفنگ حجی را که در خدمت جنگهای ملی و در مقابله با دشمنان خارجی بوده است و کلا آن بخش از تاریخ این تفنگ را که در نزد ایل بهداروند بوده است را حذف و با شتاب از آن می گذرد: صفحه 48«من هرگز اسدخان و سرنوشت در دناکش را فراموش نمی کنم اگرچه دوران کوتاهی نزد وی بودم» این اقدام نویسنده بیکباره رابطه ی این تفنگ را با گذشته آن قطع و دست او را برای ترسیم فضای دلخواهش از وقایع و حوادث قرن 19بختیاری باز می گذارد، سئوال این است که اگر کارکرد تفنگ حجی آنگونه که ایشان ترسیم نموده اند جنایت و برادرکشی بوده است چگونه در این کتاب اذعان می کند که آنرا در آغوش گرفته و نجواکنان در خطاب به تفنگ گفته است: (بختیاری به تو افتخار می کند)؟ آیا تفنگی که جنایت می کند شایسته ی افتخار است؟ اگر علیداد خدر سرخ دست به جنایت و برادرکشی زده است چگونه نویسنده در عنوان کتاب می نویسد شرح مبارزات پهلوان بختیاری؟ در برادر کشی و جنایت چه فضیلت اخلاقی وجود دارد که اقدامات مرحوم علیداد را مبارزه و لقب پهلوان بختیاری را به ایشان داده اند؟سوال دیگر آنکه آیا تشخص یک تفنگ به حماسه های آن است یا به خاموشی آن؟ چگونه می توان توصیف و تعریف متضاد نویسنده را از دعوت به صلح و تقبیح جنگ های علیداد و همزمان تفا به کارکرد این تفنگ را برای یک د باورمند در کنار هم قرار داد.

2. در این کتاب در مورد نامجاها، ترجمه اشعار، و زمان بروز وقایع پس و پیش شدن و در هم ریختگی بسیاری وجود دارد این اتفاقات هم در منابع اصلی اشتباه نقل شده و هم بدون مطالعه و تحقیق عینا توسط نویسنده کتاب نه دال ذکر شده اند این نقل های اشتباه که نشان دهنده ی عدم صحت منابع مورد استفاده و همزمان نشان دهنده عدم اطلاع نویسنده کتاب نه دال از تاریخ و فرهنگ بختیاری و تحقیق ن نامبرده از صحت آنهاست ارزش محتوای آنرا بشدت پایین می آورد، صالحپور با امضا اشتباهات منابع قبلی و عدم اهتمام به تحقیقی هرچند گذرا مبادرت به انتقال مفاهیم ناصحیح به حوزه فرهنگ قومی می نماید.

مثلا صفحه 54 محل جنگ مُنار را در شیمبار عنوان می کند، و در ادامه می نویسد ش ت خوردگان این جنگ به زاده سلطان ابراهیم پناه می برند، حال آنکه فاصله هریک از سه نقطه شیمبار – منار- و زاده سلطان ابراهیم بیش از چندین منزل است، زاده سلطان ابراهیم در ساحل شرقی کارون و دشت شیمبار و کوه منار با فاصله زیادی از یکدیگر در ساحل غربی قرار دارند لذا غیر ممکن است که ش ت خوردگان با فاصله ای چند روزه خود را به سلطان ابراهیم برسانند. نکته دیگر پس و پیش شدن وقایع است برخلاف متن کتاب نُه دال، جنگ منار بلحظ زمانی پس از جنگ دیرو و در واقع به تلافی آن انجام شد، در همان صفحه نوشته شده مهدی قلی خان در شیمبار و لبد شبیخون سختی به جعفرقلی خان بهداروند وارد کرد حال آنکه لبد در جنوب بازفت و شیمبار در منطقه میانی بختیاری است برای رفتن از شیمبار به لبد ناگزیر از عبور از کوه تاراز و پس از آن عبور از چند منزل تا بازفت و پس از آن لبد است. در بخش وج علیداد از طایفه بهداروند و رفتن آن به سمت قلعه خواجه وکشته شدن «نه دال» در منطقه پُل پرزین، مکان منطقه پل پرزین را در فاصله میان دژاسدخان و قلعه خواجه معرفی شده است، حال آنکه قلعه خواجه و دژاسدخان هر دو در کا واقع شده اندو پل پرزین در شمال جل وگتوند قرار دارد، اصل داستان به این گونه است که محل استقرار جعفرقلی خان بهداروند برخلاف تصور صالحپور(ومنابعی که از ایشان نقل کرده است) در جل بوده و علیداد در بین این دو نقطه مبادرت به کشتن نه دال کرده است. در ترجمه اشعار فولکلور نیز اشتباهاتی وجود دارد که تاکید دیگری بر عدم شناخت نویسنده از زبان و جغرافیا و تاریخ و فرهنگ بختیاری است، مثلا در ترجمه شعر فولکلور «اندکا مدم بهار چشمه بنه جاز» آورده شده است: چشمه ای که از بن آن گیاه جاز می روید، در حالیکه شاعر محلی با ذکر کلمات اندکا و چشمه بنه جاز در حال دادن نشانی دقیق یک موقعیت مکانی است، نه توصیف چشمه ها، چشمه بن جاز در حدفاصل لالی و اندکا پس از رودخانه تلوک و در روستای دیرو قرار دارد و هنوز هم به همین نام مشهور است، در محل این چشمه یکی از سوارن بختیاری در شبیخون اندکا هنگام خوردن آب کشته می شود.(در فرهنگ بومی کشتن حیوانات نیز در هنگام خوردن آب کراهت دارد) شاعر با دادن این نشانی ها قصد انتقال مفهوم موقعیت زمانی و مکانی یک واقعه را دارد. در صفحه 63 کتاب در بخش ازدواج ستاره و هنگام رفتن آن به خانه جعفرقلی خان بهداروند از زبان تفنگ نوشته شده: نه از کلبعلی خان کاری ساخته بود ونه از آعلیداد و نه از من (تفنگ حجی) در ادامه همین متن نوشته شده است علیداد سرشب تفنگ حجی را با 12گلوله سربی پرکرده بود. در اینجانیز چند اشکال وجود دارد نخست آنکه بلحاظ زمانی در هنگام ازدواج ستاره هنوز تفنگ حجی در نزد جعفرقلی خان بهداروند بود و ایشان پس از این وصلت وباجناق شدن باعلیداد تفنگ را به او می بخشد، در بخش دوم نیز که مسلح شدن تفنگ بوسیله۱۲ گلوله سربی را در همان شب توسط علیداد ذکر می کند نیز جای این نکته باقی است که با توجه به آنکه در صفحات قبل نویسنده وزن هرگلوله این تفنگ را600/1کیلوگرم ذکر کرده است با این حساب وزن مجموع ۱۲گلوله به چیزی بالغ بر بیست کیلوگرم می رسد، میزان باروت مورد نیاز جهت چاشنی پرتاب چنین گلوله ای دستکم می بایست دوبرابر معادل وزن گلوله ها یعنی 40کیلوگرم باشد، حال با این توضیح و با عنایت به اینکه در بخش دیگری از کتاب در خصوص جزییات تفنگ حجی قطر آنرا۲۱2میلی متر و طول لوله آنرا 98سانتی متر ذکر کرده است، فلذا بعید بنظر می رسد که برای جادادن به حجم 40کیلوگرم چاشنی باروت مورد نیاز و همزمان 20کیلو گرم سرب (وزن گلوله ها) به فضایی کمتر از لوله یک تانک نیازمند باشد، این درحالیست که تفنگی که در مراسم رونمایی از کتاب نه دال به عنوان تفنگ حجی نمایش داده شد، فاقد مشخصه هایی است که قادرباشد حتا یک گلوله 600/1کیلوگرمی (وزن گلوله تفنگ حجی)+ 32۰0گرم باروت چاشنی مورد نیاز را در خود جاداده و یا پرتاب نماید، لذا در اینجا یا می بایست بر نوشته های کتاب خط بطلان کشید یا به واقعی بودن تفنگی که به نمایش در آمده و در این روزها اینهمه تبلیغات راجع به پیدا شدن آن شده است، شک کرد. زیرا فاقد مشخصه های مورد اذعان در کتاب نه دال است.

3. اشکال دیگر ورود ناخواسته و جانبداری نویسنده در مباحث پوچ و فراموش شده ی طایفه گری و برادرکشی های دورکی وبهداروند است، ایشان در استفاده از منابع کتاب خود یادداشتهای ظفر و کتاب تاریخ بختیاری نوشته سرهنگ ابولفتح اوژن ذکر کرده اند، با این انتخاب ایشان در گام نخست به دلیل انتخاب بدی که در ذکر منبع دارند مورد تردید قرار می گیرند، ظفر به دلیل کشته شدن پدر بزرگ خود در این جنگها در جملات کتاب نفرت خود نسبت به بهداروندها را پنهان نمی کند ، خود وی نیز شخصا درجنگی در حوالی فارسان چند تن از افراد این طایفه را به قتل رسانده است لذا ایشان با این گذشته تاریخی، در یادداشتهای خود جنگهای داخلی بخصوص وقایع قرن19بختیاری موسوم به جنگهای دورکی و بهداروند را بنحوی ی ویه نقل کرده است. این انتخاب سهل انگارانه و در غلتیدن ناخواسته صالحپور در جنگهای دورکی بهداروند و بازنقل بدون تحقیق روایت یکی از طرفین این دعوا ، چیزی جز جانبداری از یکی از طرفین تعبیر نمی شود. خصوصا این وضعیت در بخش نحوه منتقل شدن تفنگ حجی از اسدخان به علیداد نمود بیشتری می یابد و نویسنده را وارد به بیراهه ای می کند که بر کل جریان کتاب تاثیر می گذارد، داستان انتقال این تفنگ از اسدخان بهداروند به علیداد به این نحو است که تفنگ پس از اسدخان به فرزندش جعفرقلی خان می رسد، پس از ازدواج جعفرقلی خان با بی بی ستاره علیداد خدرسرخ و جعفرقلی خان باجناق می شوند، پس از ش ت اولاد کلبعلی خان دورکی از عموزاده های خود آنها به همراه علیداد سرخ که دامادشان بود به داماد دیگر کلبعلی خان یعنی جعفرقلی خان بهداروند پناه می برند، جعفرقلی خان برای دلگرمی دادن به علیداد که قبلا در چند جنگ در مقابل او ایستاده بود، تفنگ مشهور پدر خود – تفنگ حجی – را به علیداد می دهد، علیداد با این تفنگ در چندین جنگ بر رقبا پیروز می شود، اما از طرفی سایر همراهان جعفرقلی خان بهداروند از بذل توجه بسیار جعفرقلی خان به علیداد خدرسرخ ناراضی و احساس تحقیر می کنند، تا آنکه سرانجام سالها بعد یکهفته پیش از روزیکه جعفرقلی خان بهداروند بمنظور پایان جنگ داخلی خود را به حکومت تسلیم می کند از علیداد می خواهد بمنظور آنکه پس از او مورد تعرض رقبایش در قرار نگیرد، از میان ایل بهداروند به طایفه ی خود باز گردد، مقر حکمرانی جعفرقلی خان در جل (جنت مکان امروزی) بود علیداد به همراه خانواده خود به سمت قلعه خواجه به راه می افتد عده ای از حاسدان به جعفرقلی خان می گویند حال که علیداد از نزد تو می رود تفنگ پدرت را از او پس بگیر، جعفرقلی خان می گوید من تفنگ را به عنوان هدیه به او داده ام و آنرا پس نمی گیرم، اما اگر شما خودتان را لایق تر از علیداد می دانید شخصا تفنگ را پس بگیرید، مدعیان برای ستاندن تفنگ در منطقه پل پرزین با علیداد مواجه و از او ش ت می خورند، (حادثه کشتن نه دال در این نقطه اتفاق می افتد) در بازگشت این عده جعفرقلی خان در مقام سرزنش می گوید، اگر شما حسادت نمی کردید ما بخاطر بخشیدن تفنگ حجی منتی بر علیداد داشتیم اما با ش ت امروز شما از علیداد، او تفنگ را بازور از ما برده است و شرمساری برای من به ارمغان آوردید. این روایتی است که منابع بهداروند از نحوه منتقل شدن تفنگ حجی به علیداد نقل می کنند. اما منابع دورکی برای تحقیر رقیب خود داستان را اینگونه نقل می کنند که بهداروندها با تفنگ حجی به غارت یک «مال» (خانوار عشایری) از تیره گندلی رفته بودند ش ت خورده و تفنگ حجی به دست افراد تیره گندلی می افتاد، آنها تفنگ را به کلبعلی خان و سرانجام او نیز به علیداد می دهد. روایت دوم که در کتاب سرهنگ اوژن آورده شده است سالهاست مورد اختلاف طوایف دورکی و بهداروند است، بهداروندها اعتقاد دارند این داستان بمنظور تحقیر بهداروند ها ساخته و پرداخته شده است: در این قصه الف) تفنگ حجی که میراث معنوی مشترکی است ابزار ی خوانده شده. ب) به منظور تحقیر بهداروندها از دست دادن تفنگ و افتادن آن به دست دشمن که در فرهنگ بختیاری و فرهنگ ایرانی ننگی بزرگ محسوب می شود به آنها نسبت داده شده است (این اتفاق معادل است با داستان گم شدن تازیانه بهرام در جنگ ایران و توران ولشکرکشی ایرانیان برای بازگرداندن تازیانه که موجب مرگ بهرام و هفتاد تن از ایران می شود) . ج) در این داستان کار ارزشمند جعفرقلی خان در بخشیدن تفنگ پدر خود(اسدخان)به علیداد انکار شده است.

4. ابولفتح اوژن در کتاب خود شاید به قصد زدودن هویت تفنگ حجی آنرا تفنگ نه دال می خواند، تا پیش از انتشار کتاب سرهنگ ابولفتح اوژن در هیچ منبعی نام این تفنگ ، به تفنگ نه دال معرفی نشده است، در هیچ یک از اشعار فولکلور موجود نیز نام این تفنگ به نام تفنگ نه دال خوانده نشده است و در همه منابع از آن به عنوان تفنگ حجی، حجی اسدخون خوانده شده است. در همین اشعاری هم که خود آقای صالح پور ذکر کرده اند هم هم چیزی جز این دو نام آورده نشده است. واقعه کشته شدن نه دال توسط علیداد تنها چند روز قبل از قتل علیداد اتفاق افتاد، لذا فرصتی برای نامیده شدن و اشتهار این تفنگ به این نام که پس از مرگ علیداد اثری از آن در جنگها نیست، وجود نداشت، بهداروندها اعتقاد دارند نام نه دال عنوانی ساختگی بمنظور زدودن هویت وپیشینه این تفنگ است، این در حالیست که اشتهار تفنگ به حجی اسدخون به دلیل آنکه شخصا توسط اسدخان ت مورد تبرک وزیارت خانه خدا قرار گرفته بود نادیده گرفته شده است.

5. انتظار است صالحپور به عنوان ی که داعیه کار تحقیقی را درکارنامه خود دارد، در استفاده از منابع عین روایت این دو کتاب را نصب العین خود قرار ندهد ، هنگام خواندن کتاب «نه دال» توسط نویسنده ی آشنا با جملات کتاب یادداشتهای ظفر و تاریخ بختیاری سرهنگ اوژن این احساس به خواننده دست می دهد که صالحپور با تغییر چند ضمیر فعلی و بکارگیری چند مترادف بجای برخی لغات به بازنویسی مجدد جملات این دو کتاب پرداخته است، شاهد آنکه هرآنچه در خصوص جنگهای داخلی از زبان تفنگ و خصوصیات تفنگ علیداد و تاریخچه و ... گفته می شود بلحاظ محتوایی کمترین تفاوتی با این دو کتاب در مجموع روایت جنگهای داخلی بختیاری از زبان یکی از این دو گروه و در نتیجه ناقص است وجود ندارد.

6. انتظار می رفت صالحپور به منظور عرضه تصویری واقعی از وقایع قرن 19بختیاری با استفاده همزمان از منابع دیگر اطلاعات جدیدی به خواننده منتقل کند نه آنکه با تکرار جملات همان کتابها امضاء مجددی بر این دو اثر زده و ناخواسته جانبدار ی ویه دعواهای طایفه گی شود، ضمن آنکه هرگز نباید از یاد برد ریشه آنچه در یادداشتهای ظفر به عنوان جنگ چهارلنگ و هفت لنگ و دورکی و بهداروند نقل شده است، سرباز زدن طوایف چهارلنگ و بهداروند از پذیرش حکومت قاجاریه بر بختیاری و استمرار ادعای سلطنت بختیاری ها بر کل ایران بود که با سیاست تفرقه انگیزی قاجار در حد جنگهای داخلی و برادر کشی های درونی فروکاسته شد. این جنگها مقارن با انتقال قدرت از زندیه به قاجار همزمان به ترتیب با ادعای سلطنت ابدال خان - اسدخان بهداروند(شاه اسد)- داوودخان بهداروند(داوودشاه) و محمدتقی خان کیانرثی در قالب عدم اطاعت این ایلات از قاجار ها همدوره با به قدرت رسیدن آقا محمدخان قاجار آغاز و در کل دوران فتحعلی شاه – محمد شاه تا نیمه سلطنت ناصر الدین شاه و تا زمان جعفرقلی خان بهداروند در بروجرد ادامه داشت. بارزترین این جنگها جنگ کلنچی و لشکرکشی منوچهرخان گرجی به خوزستان بوده است ، لذا برخلاف آنچه در یادداشتهای ظفر و برخی منابع مورد استفاده نویسنده از آن نام برده شد این جنگها بر سر ایلخانیگری بختیاری نبود، بلکه ی وی آن مبارزه ی علیه شاهان قاجار و سوی دیگر آن جنگ علیه عوامل سرکوب بختیاری بوده است. تحلیل اشتباه صالحپور از جنگهای داخلی بختیاری در دوره قاجار نشات گرفته از همان نگاه بی مطالعه و شتابزده و تکرار همان دیدگاه دو منبع مورد استناد ایشان است.

7. شخصیت پردازی های پر از اشکال و صدمه به حرمت افراد و استفاده از تخیل نویسنده در ذکر حالات درونی افراد نیز انتقادات دیگر وارد بر این کتاب است برای نمونه در بخش عروسی بی بی ستاره وضعیت ستاره و خانواده ی او در هنگام رفتن به خانه جعفرقلی خان توام باحزن شدید طایفه او ومردم تصویر شده است ، این وضعیت در فضایی کاملا غیر واقعی رقم خورده و نشان دهنده عدم شناخت نویسنده از این وقایع است، نویسنده می توانست بجای بکارگیری تخیل خود با اندکی تعمق در اشعار فولکلور متوجه دلبستگی جعفرقلی خان بهداروند و ستاره دختر کلبعلی خان به یکدیگر باشد، شعر فولکلور: ستاره خالک طلا دُری به ناسه ، اش ت مال بووس بیشتر رضاسه، (ستاره خالکی از طلا و مرواریدی بر گردن دارد، رضایت بیشتری به ش ت خوردن اردوی پدر خود دارد) که از اشعار وقایع جنگهای داخلی بختیاری است، نشان دهنده ی علاقه عمیق ستاره به جعفرقلی خان دارد چون در هنگام جنگ میان او و اردوی پدرخود از اردوی شوهرش جانبداری می کرد.

نمونه این اطلاعات غلط در کتاب نه دال بسیار است و نقد وتفصیل آنها به کت با اوراق بیشتر نیازمند است. اما جای تاسفبار تر آن است که این اطلاعات غلط به شخصیت افراد و برداشت نسل امروز از شخصیتهای تاریخی بختیاری صدمه می زندمثلا در صفحه 51در خصوص جعفرقلی خان بهداروند آورده شده است: جعفرقلی خان مورد تنفر و انزجار بود، او از داغ پدر(!) و خیانت و بی مهری برادران ونزدیکانی که در غیاب اسدخان دژ را از دست او خارج کرده بودند ، او مدام از تشویش این افکار به پناه می برد، انگار ای از خشم و نفرت در پیش رویش بود و چشمانش در حدقه به کاسه خون می مانست و..... صالحپور با آوردن این جملات در مسیر خطرناک اختلافات خانوادگی و قضاوت و دخ در آن قدم می گذارد، سئوال این است که چگونه و با استناد به چه مدارکی نویسنده حالات درونی یک شخصیت تاریخی را خصوصا در مواجه با فامیل خود دریافته و نسبت به آن قضاوت می کند؟ اوچگونه تشویش و خشم ونفرت و حالاتی نا متعادل را به جعفرقلی خان بهداروند منسوب می دارد و بر اثر چه چیز نفرت زیردستان از وی را دریافته است، سوالاتی است که مورد تعجب خوانندگان کتاب نه دال و بازماندگان این شخصیت های تاریخی قرار دارد.

ت یب شخصیتهای تاریخی در این کتاب به همینجا خاتمه نمی یابد، صالحپور در اشاره به ماجرای چشم پوشی اسدخان از تصرف دژ ملکان و گذشت او نسبت به داوودخان(برادرزاده او) و عدم اقدام او به خونریزی برای ب حکومت که اقدامی تحسین بر انگیز و بی نظیر است با ذکر جملات: «اسدخان که اوضاع را مغلوبه دید تلاش بسیاری کرد اما توفیقی نیافت، او در پایان عمر خود همواره در حسرت دژ ملکان می سوخت ، من هرگز اسدخان و سرنوشت دردناکش را از یاد نمی برم...». ذکر جملات فوق طبع بلند اسدخان را تا حد ناتوانی یک پیرمرد علیل تقلیل می دهد. این درحالیست که یکی از مهمترین اقدامات اسدخان که موجب برانگیخته شدن احترام و ثبت شدن نام او به عنوان یک انسان بزرگ در تاریخ بختیاری شده است همین عدم اقدام او به برادر کشی رها حکومت در اوج قدرت بوده است.

تجزیه و تحلیل و به نقد این مشخصات اگرچه ده گیرانه می نماید امابه سادگی گذشتن از کنار آنها هم پایین آوردن پسند و شعور مخاطب بختیاری خوانندگان کتاب است، لذا هر نویسنده ای که می خواهد وثوق خوانندگان و مخاطبان بختیاری را از دست ندهد موظف است در نوشتن آثار خود به امر تحقیق و راستی آزمایی اقوال تاریخی اهتمام کند.

سر آ جای این سوال باقی است که اساسا قصد و غرض نویسنده از نوشتن این کتاب چیست؟ آیا می توان به صرف جلوه گری های ادبی و استفاده از صنایع ادبی متنی را که اینهمه محل اشکال است و تنها موجب بدنمایی و نبش قبر گذشته آنهم با اسناد و استنادات ضعیف و گزینه گویی حوادث و جرح و تعدیل و ی ویه نگری و تناقضات منطقی و تضادهای زمانی و مکانی است را به عنوان یک کتاب روانه بازار کرد و به تبلیغ برای فروش آن پرداخت؟ خواننده ی بختیاری حق دارد هنگامی که مبلغی برای دریافت یک کتاب پرداخت می کند اطلاعات صحیحی دریافت نماید که بر آمده از تحقیقات جامع باشد حتا اگر این اطلاعت در یک رمان آزاد نوشته شده باشند. خواننده بختیاری حق دارد برای دانستن گذشته خود تاریخ را از زبان اهل آن که همان اهل تحقیق و تعمقند بشنود تا احساس کند شعور و شخصیت او محترم شمرده شده است.

به امید آنکه همواره با کنار گذاشتن تعصبات دست و پاگیر با احترامی روز افزون با مخاطبان خود سخن بگوییم و کلام و سخن ما بگونه ای نباشد که بار دیگر تفرقه و تردید در میان همتباران و هموطنان ریشه بدواند .

علی رضا منجزی زاده - کرج سوم اردیبهشت۹۳مشاهده متن کامل ...
مقاله ی مجدد و ی مع
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ مقاله ی مجدد و ی مع با و پر سرعت .

 مقاله ی مجدد و ی مع


 مقاله ی مجدد و ی مع

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه38

 

بخشی از فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب:

 

بخش اول: ی مجدد

 

مقدمه...............................................................................................................................................................4

 

ی مجدد چیست ؟................................................................................................................................6

 

تغییر سازمانی..................................................................................................................................................8

 

کایزن چیست؟..............................................................................................................................................11

 

ویژگی ها و مزایای ی مجدد..............................................................................................................11

 

ضرورت ی مجدد...............................................................................................................................13

 

تغییرات ناشی از پیاده سازی.......................................................................................................................13

 

رویکرد سازمان ها به ی مجدد.........................................................................................................15

 

تفاوت طراحی مجدد و ی مجدد......................................................................................................17

 

چه انی اجرای ی مجدد را بر عهده دارند..................................................................................18

 

متدلوژی های گوناگون ی مجدد......................................................................................................19

 

عوامل ش ت ی مجدد..................................................................................................................25

 

منابع و مأخذ.................................................................................................................................................27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: ی مع

 

مقدمه............................................................................................................................................................29

 

متدلوژی ی مع ..........................................................................................................................32

 

       مرحله اول: تجزیه و تحلیل عملکردی و اقتصادی...............................................................................32

 

     مرحله دوم: آنالیز عملکرد و دمونتاژ مورد...........................................................................................33

 

       مرحله سوم: آنالیز سخت افزاری و نرم افزاری...................................................................................33

 

       مرحله چهارم: بهبود محصول و آنالیز ارزشی......................................................................................34

 

      مرحله پنجم: برنامه ریزی فرایند تولید و تهیه م ومات تضمین کیفیت............................................34

 

      مرحله ششم: تهی مستندات نهایی......................................................................................................34

 

مزایا و دستاوردهای ی مع .......................................................................................................35

 

نتیجه گیری نهایی........................................................................................................................................35

 

منابع و مأخذ.................................................................................................................................................36

 

بخش اول: ی مجدد

 

مقدمه:

 

نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شت گرفته است که قدرت انتخاب و ید بسیاری محصولات و خدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تأثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است.

 

جوامع و سازمان هایی که خود را با این تغییرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماندگی دارند و بنگاه های اقتصادی در این گونه جوامع رو به نابودی هستند.

 

رقابت در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی پیشرو چنان سرعت و شت دارد که تصور رسیدن به آنها بیشتر اوقات محال و غیر ممکن به نظر می رسد. لحظه ای درنگ باعث حذف و حتی نابودی بنگاه های اقتصادی می شود.

 

سرعت تغییر بر بنگاه های اقتصادی و همه هنجارهای اجتماعی تأثیر گذاشته و اگر هنجارهای اجتماعی توان تغییر سریع نداشته باشند ممکن است به فروپاشی آن جوامع بینجامد.

 

در این بازار رقابت و سرعت چاره چیست؟ آیا اتحاد بنگاه های اقتصادی می تواند راه حلی برای جلوگیری از سقوط در مقابل نو آوری و تغیر سازمان های پیشرو باشد؟

 

اگر سازمان ها تغییر کنند کافیست؟ یا باید رفتارها تغییر کند، فرهنگ ها تغییر کند. باید با کار و کوشش و نوآوری خود را هماهنگ با دنیای رقابت کنیم تا نابود نشویم. چگونه می توان همگام و هماهنگ با دنیای پیشرفته و توسعه حرکت کرد و به بقای خود ادامه داد؟

 

آیا سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و نهادهای اجتماعی می توانند جهش کنند یا خیر؟ چه مشکلات و موانعی برای جهش وجود دارد؟

 

شرط اول انجام هر کاری این است که بپذیریم ما می توانیم. ما می توانیم جهش کنیم ، تغییر ی م و تغییر دهیم. می توانیم جهانی شویم و جهانی فکر کنیم و جهانی زندگی کنیم و گوی سبقت را از رقبا ببریم و به نظم و تعادل در زندگی بشری بین یم.

 

شرط دوم این است که بپذیریم تغییر و جهش و جهانی شدن با اعتقادات ما مغایرت ندارد. تغییر و جهش و جهانی شدن در ساختار بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و نهادهای اجتماعی تا جایی که مغایر منافع ملت ها و اعتقادات شرعی ملت ها نباشد امکان رشد و توسعه دارند.

 

" لسترور" می نویسد: آنهایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون ص دیگر در راه است. آنهایی که گوش خود را بر این صدا می بندند به طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟

 

                                                                             صدای ی مجدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مجدد چیست ؟

 

ی مجدد شیوه ای برای بازسازی سازمان و مدیریت است که در آغاز دهه 90 در ادبیات مدیریت ظهور کرد. هر سازمان و یا شرکت ، یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده و دارای سیستمهای فعال و هماهنگ است و با محیط خارجی ارتباط دارد . در گذشته ، هنگامی که محیط نسبتا باثبات بود بیشتر سازمانها برای بهره برداری از فرصتهای پیش آمده به تغییرات تدریجی و اندک اکتفا می د ؛ اما با گذشت زمان ، در سراسر دنیا سازمانها دریافته اند که تنها تغییرات تدریجی راه گشای مشکلات کنونی آنان نیست و گاهی برای بقای سازمان لازم است تغییراتی به صورتی اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود . امروزه در سراسر دنیا این تغییرات انقل را با نام ی مجدد می شناسند ؛ ی مجدد (bpr) روندی است که در آن وظیفه های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای اصلی ب وکار عوض کرده و بنابراین ، سازمان از ح وظیفه گرایی به سوی فرایند محوری حرکت می کند . همین امر موجب سرعت بخشیدن به روند ب وکار و کاهش هزینه ها و درنتیجه رقابتی تر شدن سازمان می گردد . ی مجدد یعنی آغازی دوباره ، فرصتی دیگر برای بازسازی فرایندها و دوباره سازی روشهای کار . ی دوباره به معنای کنار گذاشتن بخش بزرگی از دانش و یافته های صدسال اخیر مدیریت صنعتی و ش تن فرضیات و قواعد قبول شده داخل سازمان است . در این رویکرد ، روش انجام کار در دوره تولید انبوه و عنوانهای کهن و ترتیبات سازمانی گذشته همچون بخش بندی اداره ، شرح وظایف ، و استاندارد سازی از اهمیت می افتند ؛ آنها ساخته ی دوره ای هستند که دیگر سپری شده است . اساس ی مجدد بر بررسی های مرحله ای و حذف مقررات کهنه و تصورات بنیادینی استوار است که زمینه ساز عملکرد ب وکار کنونی اند . اکثر شرکتها انباشته از مقررات نانوشته ای هستند که از دهه های پیشین بر جا مانده اند . این مقررات بر پایه فرض هایی درباره فناوری ، کارمندان و اه سازمان به وجود آمده اند که دیگر کاربردی ندارند ؛ تا هنگامی که این شرکتها اینگونه مقررات را از سر خود باز نکنند هرگونه بازسازی و نوسازی بی تاثیر بوده و همانند گردگیری میز و صندلیها در ساختمانهای ویرانه خواهد بود .

ی مجدد عبارت است از باز شی بنیادین و ریشه ای فرایندها برای دستی به پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساسی چون کیفیت و سرعت خدمات .  اگر تنها یک سرانجام غیرقابل قبول وجود داشته باشد آن است که همه شرکتها و سازمانها و از جمله تها امروزه ناچارند که خود را از نو تعریف کنند . نیروهای زیربنایی نقش آفرین کنونی روشن تر از آن


با


مقاله ی مجدد و ی مع


مشاهده متن کامل ...
ری استارت
درخواست حذف اطلاعات

پیش فرض چرا کامپیوتر با ریست درست می شود؟

بارها اتفاق افتاده که وقتی با دیگران در مورد مشکل موجود در ویندوز یا رایانه صحبت می کنیم با این جمله سوالی مواجه می شویم که: "کامپیوترت رو یه بار ریست کردی؟” شاید در نگاه اول، این جمله کلیشه ای به نظر برسد اما به واقع، راه اندازی مجدد رایانه می تواند برخی از مشکلات آن را برطرف کند.

اما در طول فرآیند راه اندازی مجدد چه اتفاقی می افتد که مشکلات رایانه برطرف شده و چرا به جای راه اندازی مجدد، سعی در عیب ی و برطرف مشکل نمی کنیم؟

اینجا آ راه ما نیست!

مدنظر داشته باشید که این راه حل به رایانه های مجهز به سیستم عامل ویندوز محدود نشده و همه دستگاه های از این خانواده از روترهای بی سیم تا آی پد، گوشی های اندرویدی و … با راه اندازی مجدد بعضاً مشکلاتشان برطرف می شود. این روش گاهی اوقات بر روی نرم افزارها نیز قابل پیاده سازی است. به عنوان مثال اگر مرورگر فایرفا شما کند عمل می کند، اولین توصیه برای حل مشکل آن، راه اندازی مجدد آن است.

بعضی وقت ها واقعا لازمه!

برای تصور بهتر از اینکه چرا راه اندازی مجدد مشکلات زیادی را حل می کند، بد نیست نگاهی به حد نهایت مشکلی که یک رایانه از نقطه نظر نرم افزاری ممکن است به آن دچار شود، بیندازیم. ویندوز سکته می کند و صفحه ای آبی رنگ نمایش داده می شود. این صفحه آبی رنگ ممکن است بر اثر مشکلی در درایور سخت افزاری و حتی از کار افتادن سخت افزار شما به وجود آمده باشد. درواقع ویندوز به شرایطی رسیده که نمی داند چگونه خود را بازی کند، بنابراین سکته می کند و صفحه آبی مرگ نمایش داده می شود تا اطلاعاتی در مورد این مشکل جمع آوری کند و حالا رایانه را برای شما مجدداً راه اندازی می کند. راه اندازی مجدد، می تواند مشکل صفحه آبی رنگ را حل کند.

لازم به ذکر است که نحوه تعامل ویندوز با مشکلات به وجود آمده رفته رفته بهبود یافته است. برای مثال اگر درایور کارت گرافیک شما مشکلی پیدا می شد، ویندوز ای پی به طور کامل هنگ می کرد. در ویندوز ویستا و نسخه های جدیدتر ویندوز، ابتدا افکت های موجود بر روی دسکتاپ غیرفعال شده و مجدداً فعال می شوند. آنچه که در پشت صحنه ویندوز به وقوع پیوسته، راه اندازی مجدد درایورهای گرافیکی پس از از کار افتادن است.

اما چرا ویندوز به جای راه اندازی مجدد درایور یا خود رایانه، این مشکل را تعمیر نمی کند؟ پاسخ ساده است. زیرا این توانایی را ندارد. در واقع یک کد از کار افتاده و اکنون دیگر به درستی کار نمی کند، بنابراین هیچ راهی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد. با راه اندازی مجدد، این کد می تواند از ابتدا شروع به کار کند و خوشبختانه بدون مشکل به کار خود ادامه می دهد.

ریست چه وقتایی واقعا بدرد می خوره!

اگرچه مشکلاتی خاص وجود دارند که به علت از کار افتادن درایور سخت افزاری یا سیستم عامل به یک راه اندازی مجدد نیاز دارند اما این مسئله برای هر مشکلی صادق نیست. برخی مشکلات بدون نیاز به راه اندازی مجدد، قابل تعمیرند، اما راه اندازی مجدد همچنان می تواند به عنوان ساده ترین راه تلقی گردد.

ویندوز کند شده : بهتر است بگوییم سرعت ویندوز پایین آمده است. احتمال آن وجود دارد که برنامه ای به طور غیرمعمول در حال استفاده نود و نه درصدی از پردازنده بوده و منابع سیستمی دیگر را نیز به خود تخصیص داده باشد. با مراجعه به قسمت مدیریت وظایف، می توانید این پروسه را شناسایی و آن را متوقف کنید. اما اگر کاربر آماتوری با این مشکل مواجه شود، می تواند راه حلی ساده تر یعنی راه اندازی مجدد را برای حل این مشکل برگزیند.

رم به دست برنامه های غاصب!

در گذشته از فایرفا به عنوان مرورگری سبک که به راحتی بر روی رایانه های با حداقل سخت افزار قابل اجرا بود یاد می شد اما رفته رفته نیاز این مرورگر به حافظه افزایش یافت و از سویی دیگر، در هنگام اجرا، با کاهش سرعت سیستم مواجه می شویم. بستن فایرفا می تواند به آزادسازی فضای تخصیص یافته کمک کند. با راه اندازی مجدد، این برنامه از نقطه آغاز شروع به کار کرده و نهایتاً منابع سیستمی کمتری خواهند شد. این مورد برای هر برنامه نرم افزاری دیگری که استفاده زیادی از حافظه می کند نیز صادق است.

مشکلات شبکه وای فای یا اینترنت

اگر با ارتباط اینترنتی یا وای فای خود مشکلی دارید، ممکن است مشکلی برای نرم افزار موجود بر روی روتر یا مودم شما پیش آمده باشد. راه اندازی مجدد یا خاموش و روشن ساده این دستگاه، می تواند به برطرف شدن این مشکل کمک کند.

در همه موارد، راه اندازی مجدد، وضعیت جاری نرم افزار را پاک می کند و هر کدی که با رفتار غیرمعمول باعث ایجاد مشکلاتی شده باشد، از بین خواهد رفت.

سافت ریست و هارد ریست

در دنیای گوشی های همراه، دو نوع راه اندازی مجدد وجود دارد. سافت ریست، به معنای راه اندازی مجدد و طبیعی دستگاه است که آن را خاموش و مجدداً روشن می کند اما هارد ریست، موقعیت نرم افزاری آن را به ح کارخانه ای بازمی گرداند.

وقتی که به این موضوع دقیق تر بین ید، هر دو نوع ریست، با دلایلی مشابه، مشکلات موجود در دستگاه را برطرف می کنند. برای مثال، تصور کنید رایانه شما بوت نمی شود یا توسط ب زارها آلوده شده است. راه اندازی مجدد ساده سیستم مشکل آن را برطرف نمی کند زیرا مشکل به فایل های موجود بر روی دیسک سخت بازمی گردد اما نصب مجدد ویندوز ( تنظیم مجدد رایانه در سیستم عامل ویندوز ۸) هر آنچه که بر روی دیسک سخت شما وجود دارد را پاک کرده و آن را به ح پاک پیش از آلوده شدن باز می گرداند.

به نظر می رسد این روش، ساده تر از جستجو برای یافتن مشکل یا آزمودن روش های مختلف برای ردی بد افزارهاست. بازگرداندن رایانه به موقعیت اولیه سریع تر از یافتن مشکل و حل آن است. نهایتاً باید اذعان نمود که راه اندازی مجدد رایانه، موقعیت فعلی نرم افزارها را نادیده گرفته و به آن ها اجازه شروع مجدد از ابتدا را می دهد، حتی در برخی موارد رفع مشکلات بدون راه اندازی مجدد، غیرممکن است.مشاهده متن کامل ...
پاسخ ونگر به اظهارات جنجالی جرارد
درخواست حذف اطلاعات

سرمربی فرانسوی توپچی های لندن پاسخ اظهارنظر جنجالی اخیر کاپیتان لیو ول در خصوص انتقال لوئیز سوارز به آرسنال را داد.


چند روز پس از آنکه استیون جرارد اعتراف کرد به هم تیمی اروگوئه ای پیشین خود، لوئیز سوارز در خصوص پیوستن به آرسنال هشدار داده و به او توصیه کرده به قرمزپوشان لندن ملحق نشود، آرسن ونگر پاسخ کاپیتان قرمزپوشان مرسی ساید را داد. جرارد اذعان کرد به سوارز گفته است به آرسنال نرود، چون بهتر از آن است که بخواهد برای توپچی ها لندن بازی کند.

به نقل از تسنیم، ونگر در پاسخ به اظهارات جنجالی جرارد گفت: هیچ بازیکنی هرگز برای بازی در آرسنال بیش از حد بزرگ نیست و استیون جرارد هم این را می داند اما من کاملاً می توانم این را درک کنم که چرا او از سوارز می خواست که در لیو ول بماند. او می خواست سوارز بماند تا بتواند در کنارش بازی و لیگ برتر را فتح کند. به هر حال این اتفاق رخ نداد و سوارز رفت.

وی در واکنش به شایعاتی که در خصوص ج توماس فرمائلن، م ع بلژیکی توپچی ها از این تیم برای پیوستن به بارسلونا مطرح شده است، اظهار داشت: اگر فرمائلن برود ما باید جایش را پر کنیم، چون او برای ما بازیکن مهمی است. انتظار دارم توماس بماند اما می دانم که او فصل گذشته زمان زیادی برای حضور در میدان به دست نیاورد. به نظر من او بازیکن مهمی است اما با این حال نمی توانم تصمین کنم که بیشتر از فصل گذشته به میدان خواهد رفت.


مشاهده متن کامل ...
واگذار انی که شما را تحقیر می کنند را به خداوند کنید
درخواست حذف اطلاعات

واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که شما را تحقیر و خوار کرده و ارزش هـایتـان را زیر سؤال می برند، قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی که اینگونه افراد به شما وارد می آورند، ممکن است تا ابد باقی بمانند.مـن خــودم به شخصه زمانیکه به گذشته بر می گردم افراد بســیار زیادی را به خاطر می آورم که در برهه های مختلف زنـدگی مرا تحقیر می د و ارزش ها و توانایی هایم را دسـت کـم مــی گرفتند. مطمئنـــم که همه شما تجربه ای مشـابه من داشته اید، شاید کمتر ی باشد که در طول زنـدگی خود با افراد این چنینی برخورد نکرده باشد. بهترین تکــنیک این است که یاد بگیریم به جای اینکه برخورد تند از خود نشان بدهیم، با آنها مدارا کنیم.

در این قسمت من چند تکنیک شخصی به شما آموزش می دهم تا یاد بگیرید چگونه می توان از پس این افراد برآمد:

باید توجه داشته باشید که افرادی که شما را تحقیر می کنند و قصد آسیب رساندن به شما را دارند، در درجه اول باید خودشان را بیازارند تا بتوانند شما را آزرده کنند.

باید بدانید که یک انسان کامروا، موفق، و با اعتماد به نفس هیچ نیازی به تحقیر دیگران ندارد. شاید این افراد از دیگران انتقادهای سازنده ای کنند، اما هیچ گاه آنها را تحقیر نمی کنند. برخی از افراد به طور کلی نظر منفی نسبت به دیگران دارند چون:

– به دلیل کمبودهایی که احساس می کنند دوست دارند خودشان را قدرتمند تر از سایرین جلوه بدهند تا به این طریق بر تز ل شخصیتی خود غلبه کنند.

– قبلاً ی آنها را آزرده ساخته و چون توانایی مقابله با آن را نداشتند، با تحقیر دیگران سعی می کنند از موقعیت فعلی خود دفاع کند.

افرادی که به شدت شما را تحقیر می کنند با این کار فقط ناراحتی، عدم موفقیت، و بی هدفی خود را در زندگی به نمایش می گذارند و این مشکل آنهاست نه شما. دانستن این مطلب به شما کمک می کند که راحت تر بتوانید در کنار آنها به زندگی عادی خود ادامه دهید و حرف هایشان را نشنیده بگیرید. اگر بدانید که مشکل از طرف مقابل است نه شما، می توانید منطقی با مسائل برخورد کنید و از حرف ها و کنایه های آنها شما را آزرده نخواهد کرد.

شاید فردی که دارای چنین خصوصیاتی است یکی از نزدیکان شما باشد و برایتان سخت باشد که بخواهید از نظر عاطفی خودتان را از او جدا کنید. هیچ نیازی به این کار نیست، فقط سعی کنید در بحث هایی که او راه می اندازد، شرکت نکرده و خودتان را کنار بکشید. قصد او این است که کاری کند تا شما احساس بدی نسبت به خودتان پیدا کنید. این وظیفه شماست که به آنها اجازه انجام چنین کاری را ندهید.

تائب از وجود چنین انی در رنج و عذاب شدید بود و البته صدمات زیادی هم متحمل شد اما تائب با صخا همه آن جورو جفاها را تلافی کرد در راه قرض الحسنه و خیریه و در راه صداقت و ایمان همت و تلاش کرد و اینچنین با همه انی که اهل سرزنش و تحقیر و ت یب بودند مقابله کرد

نتیجه آن هم امروز مشخص می شود تائب که اسیر مغرضان و مغروران و منفوران بود با این تفکر انساندوستانه به همه جهان لبخند زده است

تا با فریاد صخا آبروی ناجوانمردان را در دنیا و آ ت ببرد و با جذب و جلب فداکاران و عاشقان و خدا پرستان جهان تلافی و جبران کند

انی که برعلیه تائب با وجود خیریه و قرض الحسنه سم پاشی و غیبت د و مانع حمایت و همکاری مردم شده اند و باعث گردیدند این چراغ عرفانی و کم نور باشد و این تنور زیاد گرما ندهد واگذارشان به خدا و ثروتمندان خداشناس جهان که خداوند بهترین حامی و پشتیبان نیکوکاران است

حسرت گرما نماند بردل تائب چنین سوز بی حد خزانها را تلافی می کنم

و از این بابت خداوند را شکر می کنم و همه انی را که با ناجوانمردی و کینه و کدورت و بخل و حسادت مرا به این مقام والا و ارزشمند رسانده اند تشکر می کنم و واگذارشان را ب روردگار کرده ام خودش هرطور که صلاح می داند رفتار کند

از همه شما عزیزانی که در اوج صداقت و ایمان در اوج شایستگی تحقیر و ت یب می شوید عاجزانه می خواهم شما خداوند را در نظر بگیرید و صبر و شکر جمیل همه کارها را به موقع و به جا درست می کند و یک روز سربلند و خشنود می شوید

صخا خدمتی همراه باصداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنیدمشاهده متن کامل ...
واگذار انی که شما را تحقیر می کنند را به خداوند کنید
درخواست حذف اطلاعات

واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که شما را تحقیر و خوار کرده و ارزش هـایتـان را زیر سؤال می برند، قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی که اینگونه افراد به شما وارد می آورند، ممکن است تا ابد باقی بمانند.مـن خــودم به شخصه زمانیکه به گذشته بر می گردم افراد بســیار زیادی را به خاطر می آورم که در برهه های مختلف زنـدگی مرا تحقیر می د و ارزش ها و توانایی هایم را دسـت کـم مــی گرفتند. مطمئنـــم که همه شما تجربه ای مشـابه من داشته اید، شاید کمتر ی باشد که در طول زنـدگی خود با افراد این چنینی برخورد نکرده باشد. بهترین تکــنیک این است که یاد بگیریم به جای اینکه برخورد تند از خود نشان بدهیم، با آنها مدارا کنیم.

در این قسمت من چند تکنیک شخصی به شما آموزش می دهم تا یاد بگیرید چگونه می توان از پس این افراد برآمد:

باید توجه داشته باشید که افرادی که شما را تحقیر می کنند و قصد آسیب رساندن به شما را دارند، در درجه اول باید خودشان را بیازارند تا بتوانند شما را آزرده کنند.

باید بدانید که یک انسان کامروا، موفق، و با اعتماد به نفس هیچ نیازی به تحقیر دیگران ندارد. شاید این افراد از دیگران انتقادهای سازنده ای کنند، اما هیچ گاه آنها را تحقیر نمی کنند. برخی از افراد به طور کلی نظر منفی نسبت به دیگران دارند چون:

– به دلیل کمبودهایی که احساس می کنند دوست دارند خودشان را قدرتمند تر از سایرین جلوه بدهند تا به این طریق بر تز ل شخصیتی خود غلبه کنند.

– قبلاً ی آنها را آزرده ساخته و چون توانایی مقابله با آن را نداشتند، با تحقیر دیگران سعی می کنند از موقعیت فعلی خود دفاع کند.

افرادی که به شدت شما را تحقیر می کنند با این کار فقط ناراحتی، عدم موفقیت، و بی هدفی خود را در زندگی به نمایش می گذارند و این مشکل آنهاست نه شما. دانستن این مطلب به شما کمک می کند که راحت تر بتوانید در کنار آنها به زندگی عادی خود ادامه دهید و حرف هایشان را نشنیده بگیرید. اگر بدانید که مشکل از طرف مقابل است نه شما، می توانید منطقی با مسائل برخورد کنید و از حرف ها و کنایه های آنها شما را آزرده نخواهد کرد.

شاید فردی که دارای چنین خصوصیاتی است یکی از نزدیکان شما باشد و برایتان سخت باشد که بخواهید از نظر عاطفی خودتان را از او جدا کنید. هیچ نیازی به این کار نیست، فقط سعی کنید در بحث هایی که او راه می اندازد، شرکت نکرده و خودتان را کنار بکشید. قصد او این است که کاری کند تا شما احساس بدی نسبت به خودتان پیدا کنید. این وظیفه شماست که به آنها اجازه انجام چنین کاری را ندهید.

تائب از وجود چنین انی در رنج و عذاب شدید بود و البته صدمات زیادی هم متحمل شد اما تائب با صخا همه آن جورو جفاها را تلافی کرد در راه قرض الحسنه و خیریه و در راه صداقت و ایمان همت و تلاش کرد و اینچنین با همه انی که اهل سرزنش و تحقیر و ت یب بودند مقابله کرد

نتیجه آن هم امروز مشخص می شود تائب که اسیر مغرضان و مغروران و منفوران بود با این تفکر انساندوستانه به همه جهان لبخند زده است

تا با فریاد صخا آبروی ناجوانمردان را در دنیا و آ ت ببرد و با جذب و جلب فداکاران و عاشقان و خدا پرستان جهان تلافی و جبران کند

انی که برعلیه تائب با وجود خیریه و قرض الحسنه سم پاشی و غیبت د و مانع حمایت و همکاری مردم شده اند و باعث گردیدند این چراغ عرفانی و کم نور باشد و این تنور زیاد گرما ندهد واگذارشان به خدا و ثروتمندان خداشناس جهان که خداوند بهترین حامی و پشتیبان نیکوکاران است

دیروز یکی از عزیزان برای افتتاح حساب در صخا آمد پیرمردی بود که خودش می گفت پنج سال پیش قصد آمدن داشتم اما نفراتی را که اسم برد اجازه نمی دادند وبا غیبت و تهمت مانع آمدن من شدند از همان مغرضان و مغروران که همه نفرت دارند گفتم مقصر شمائید که به حرف آنها گوش می کنید قرض الحسنه ثواب دارد و همه باید شریک این ثواب عظیم باشیم تا گره های بیشتری راحت و آسان باز شود آنها قصد گره زدن به کار مردم را دارند آنها بی عقل هستند ی که از قرض الحسنه و خیریه بد بگوید بی عقل است واضح و آشکار است

من بیل گیتس و خانواده اش را نمی شناسم فقط در اینترنت دیده و شنیده ام اما عاشق دل دریا و قلب شیرشان شده ام و برایشان از همین راه دور دعا می کنم آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر برایشان دارم و برای همه انی که چراغ روشن می کنند و تنوری بهر مردم گرم می کنند تبلیغ و تشویق می نمایم و از ته دل دعا می کنم و دو رکعت برایشان می خوانم خداوند خیر و برکتشان عطا کند تا گره های بیشتری باز کنند جهان و خدا و فرشتگان به چنین انی تعظیم می کنند

حسرت گرما نماند بردل تائب چنین سوز بی حد خزانها را تلافی می کنم

و از این بابت خداوند را شکر می کنم و همه انی را که با ناجوانمردی و کینه و کدورت و بخل و حسادت مرا به این مقام والا و ارزشمند رسانده اند تشکر می کنم و واگذارشان را ب روردگار کرده ام خودش هرطور که صلاح می داند رفتار کند

از همه شما عزیزانی که در اوج صداقت و ایمان در اوج شایستگی تحقیر و ت یب می شوید عاجزانه می خواهم شما خداوند را در نظر بگیرید و صبر و شکر جمیل همه کارها را به موقع و به جا درست می کند و یک روز سربلند و خشنود می شوید

صخا خدمتی همراه باصداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنیدمشاهده متن کامل ...
واگذار انی که شما را تحقیر می کنند را به خداوند کنید
درخواست حذف اطلاعات

واکنش نشان دادن در مقابل افرادی که شما را تحقیر و خوار کرده و ارزش هـایتـان را زیر سؤال می برند، قدری دشوار و دردناک است. گاهی اوقات زخم هایی که اینگونه افراد به شما وارد می آورند، ممکن است تا ابد باقی بمانند.مـن خــودم به شخصه زمانیکه به گذشته بر می گردم افراد بســیار زیادی را به خاطر می آورم که در برهه های مختلف زنـدگی مرا تحقیر می د و ارزش ها و توانایی هایم را دسـت کـم مــی گرفتند. مطمئنـــم که همه شما تجربه ای مشـابه من داشته اید، شاید کمتر ی باشد که در طول زنـدگی خود با افراد این چنینی برخورد نکرده باشد. بهترین تکــنیک این است که یاد بگیریم به جای اینکه برخورد تند از خود نشان بدهیم، با آنها مدارا کنیم.

در این قسمت من چند تکنیک شخصی به شما آموزش می دهم تا یاد بگیرید چگونه می توان از پس این افراد برآمد:

باید توجه داشته باشید که افرادی که شما را تحقیر می کنند و قصد آسیب رساندن به شما را دارند، در درجه اول باید خودشان را بیازارند تا بتوانند شما را آزرده کنند.

باید بدانید که یک انسان کامروا، موفق، و با اعتماد به نفس هیچ نیازی به تحقیر دیگران ندارد. شاید این افراد از دیگران انتقادهای سازنده ای کنند، اما هیچ گاه آنها را تحقیر نمی کنند. برخی از افراد به طور کلی نظر منفی نسبت به دیگران دارند چون:

– به دلیل کمبودهایی که احساس می کنند دوست دارند خودشان را قدرتمند تر از سایرین جلوه بدهند تا به این طریق بر تز ل شخصیتی خود غلبه کنند.

– قبلاً ی آنها را آزرده ساخته و چون توانایی مقابله با آن را نداشتند، با تحقیر دیگران سعی می کنند از موقعیت فعلی خود دفاع کند.

افرادی که به شدت شما را تحقیر می کنند با این کار فقط ناراحتی، عدم موفقیت، و بی هدفی خود را در زندگی به نمایش می گذارند و این مشکل آنهاست نه شما. دانستن این مطلب به شما کمک می کند که راحت تر بتوانید در کنار آنها به زندگی عادی خود ادامه دهید و حرف هایشان را نشنیده بگیرید. اگر بدانید که مشکل از طرف مقابل است نه شما، می توانید منطقی با مسائل برخورد کنید و از حرف ها و کنایه های آنها شما را آزرده نخواهد کرد.

شاید فردی که دارای چنین خصوصیاتی است یکی از نزدیکان شما باشد و برایتان سخت باشد که بخواهید از نظر عاطفی خودتان را از او جدا کنید. هیچ نیازی به این کار نیست، فقط سعی کنید در بحث هایی که او راه می اندازد، شرکت نکرده و خودتان را کنار بکشید. قصد او این است که کاری کند تا شما احساس بدی نسبت به خودتان پیدا کنید. این وظیفه شماست که به آنها اجازه انجام چنین کاری را ندهید.

تائب از وجود چنین انی در رنج و عذاب شدید بود و البته صدمات زیادی هم متحمل شد اما تائب با صخا همه آن جورو جفاها را تلافی کرد در راه قرض الحسنه و خیریه و در راه صداقت و ایمان همت و تلاش کرد و اینچنین با همه انی که اهل سرزنش و تحقیر و ت یب بودند مقابله کرد

نتیجه آن هم امروز مشخص می شود تائب که اسیر مغرضان و مغروران و منفوران بود با این تفکر انساندوستانه به همه جهان لبخند زده است

تا با فریاد صخا آبروی ناجوانمردان را در دنیا و آ ت ببرد و با جذب و جلب فداکاران و عاشقان و خدا پرستان جهان تلافی و جبران کند

انی که برعلیه تائب با وجود خیریه و قرض الحسنه سم پاشی و غیبت د و مانع حمایت و همکاری مردم شده اند و باعث گردیدند این چراغ عرفانی و کم نور باشد و این تنور زیاد گرما ندهد واگذارشان به خدا و ثروتمندان خداشناس جهان که خداوند بهترین حامی و پشتیبان نیکوکاران است

دیروز یکی از عزیزان برای افتتاح حساب در صخا آمد پیرمردی بود که خودش می گفت پنج سال پیش قصد آمدن داشتم اما نفراتی را که اسم برد اجازه نمی دادند وبا غیبت و تهمت مانع آمدن من شدند از همان مغرضان و مغروران که همه نفرت دارند گفتم مقصر شمائید که به حرف آنها گوش می کنید قرض الحسنه ثواب دارد و همه باید شریک این ثواب عظیم باشیم تا گره های بیشتری راحت و آسان باز شود آنها قصد گره زدن به کار مردم را دارند آنها بی عقل هستند ی که از قرض الحسنه و خیریه بد بگوید بی عقل است واضح و آشکار است

من بیل گیتس و خانواده اش را نمی شناسم فقط در اینترنت دیده و شنیده ام اما عاشق دل دریا و قلب شیرشان شده ام و برایشان از همین راه دور دعا می کنم آرزوی صحت و سلامتی و طول عمر برایشان دارم و برای همه انی که چراغ روشن می کنند و تنوری بهر مردم گرم می کنند تبلیغ و تشویق می نمایم و از ته دل دعا می کنم و دو رکعت برایشان می خوانم خداوند خیر و برکتشان عطا کند تا گره های بیشتری باز کنند جهان و خدا و فرشتگان به چنین انی تعظیم می کنند

حسرت گرما نماند بردل تائب چنین سوز بی حد خزانها را تلافی می کنم

و از این بابت خداوند را شکر می کنم و همه انی را که با ناجوانمردی و کینه و کدورت و بخل و حسادت مرا به این مقام والا و ارزشمند رسانده اند تشکر می کنم و واگذارشان را ب روردگار کرده ام خودش هرطور که صلاح می داند رفتار کند

از همه شما عزیزانی که در اوج صداقت و ایمان در اوج شایستگی تحقیر و ت یب می شوید عاجزانه می خواهم شما خداوند را در نظر بگیرید و صبر و شکر جمیل همه کارها را به موقع و به جا درست می کند و یک روز سربلند و خشنود می شوید

صخا خدمتی همراه باصداقت و ایمان می باشد تائب فداکاری کرد شما هم همکاری کنید

image result for ‫ذهنی ثروتمند دارند‬‎مشاهده متن کامل ...
سخنرانی آیت الله میرباقری در موضوع صبر بر مسیر حق
درخواست حذف اطلاعات
سخنرانی آیت الله میرباقری در بزرگداشت مرحوم صدوق:

اگر صفین نبود، خوارج هم مدعی بودند که شیعیان المؤمنین(ع) هستند

در این درگیری پیچیده، حقیقت این است که انقلاب ی یک تجلی الهی است. گمان می کنم بعد از رنسانس در غرب هیچ انقلاب واقعی وجود ندارد مگر انقلاب ی. یک حرکتی است در مقابل جبهه ی باطل برای احیاء کلمه ی توحید در عالم و زمینه سازی برای تحقق ت انبیاء و اولیاء در عالم! این حرکت با عظمت هر روز پیروزتر بوده است.

گروه معارف - رجانیوز: مراسم بزرگداشت مرحوم حجت ال والمسلمین مسعود صدوق از اساتید برجسته حوزه روز 18 فروردین برگزار شد.

 

به گزارش رجانیوز مراسم بزرگداشت مرحوم صدوق روز با سخنرانی آیت الله میرباقری و با حضور شخصیت های  لشکری و کشوری، شاگردان و مردم متدین برگزار شد. 
 
در ادامه متن کامل سخنرانی آیت الله میرباقری را از نظر می گذرانید:
 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. احمده و استعینه و اؤمن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه حبیب اله العالمین اباالقاسم محمد(ص). صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداه المهدیین. سیما بقیه الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدمه فداه و اللعنه علی اعدائهم اجمعین.

 

خدای متعال قلوب ما را با معرفت زمان(عج) منور بفرماید و مجلس را مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد(ص).

 

اعوذ بالله من ال الرجیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در قرآن مجید در عین این که به وضوح توضیح داده شده است که اله عالم یکی است، هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله. رب عالم یکی است. خدای متعال رب العالمین است، اما در موضوع ولایت به صراحت قرآن بیان می کند که دو جریان ولایت در عالم هست. یکی جریان ولایت الله است؛ «الله ولی الذین آمنوا ی جهم من الظلمات الی النور» و در مقابل ولایت اولیاء طاغوت است؛ «والذین کفروا اولیائهم الطاغوت ی جونهم من النور الی الظلمات». جریان ولایت الله در عالم که ولایت نور است و هر ی از این ولایت برخوردار شد، متنعم شد، سیرش در وادی نور است، این جریان از طریق اولیاء الهی در عالم جاری می شود.

 

این حدیث نورانی در خاطر مبارکتان است که بسیار حدیث شریفی است، حضرت فرمودند: «خلطنا بنفسه و جعل ولایتنا ولایته». خدای متعال ما را با خودش یکی کرده است. تعبیر «خلط» را علماء، محققین و بزرگان معنا می فرمایند که یعنی چه؟!: «خلطنا بنفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال: انما ولیکم الله و رسوله. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون ا کاه و هم راکعون». خدای متعال ما را با خودش یکی کرد و ولایت ما را ولایت خود قرار داد و فرمود: «انما» ولی شما خداست و رسول و اهل بیت(ع). پس دو جریان ولایت در عالم هست؛ یکی ولایت الله که از طریق ولایت معصومین(ع) در عالم جاری می شود و همان ولایت الله است و همه ی انبیاء مبعوث به همین ولایتند و مأموریتشان بسط این ولایت است. «ولایتنا ولایت الله ی لم یبعث نبی قط الا بها

 

دوم جریان س رستی اولیاء طاغوت است: «ی جونهم من النور الی الظلمات.» آن انی که ولایت الله را قبول نکنند، توحید را نپذیرند، اسیر اولیاء طاغوت می شوند و پایان ولایت: «اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون». این دو جریان در عالم هست، جریان ایمان و کفر. خدای متعال هم بنایش بر این نیست که ی را مجبور به ایمان د «لا اکراه فی الدین». خدای متعال بعد از اینکه توحید را در آیه ی مبارک آیه الکرسی توضیح می دهد: «الله لا اله الا هو...» تا آ ، بعد می فرماید: «لا اکراه فی الدین.» در پذیرش این توحید اکراهی نیست، ولی اگر مؤمن شدید نتیجه اش برخورداری از ولایت الله است اگر به توحید کفر ورزیدید، نتیجه اش سلطه ی اولیاء طاغوت بر انسان است.

 

این داستان این عالم است. این درگیری مستمر بین ولایت نور و ظلمت، ولایت حق و باطل، یک درگیری است که شاید از آغاز خلقت انسان وجود داشته و از نظر قرآن دو مطلب حتمی و قطعی است. یکی پیروزی جبهه ی انبیاء و اولیاء و جبهه ی حق است در این هیچ تردیدی نیست که این جبهه قطعاً پیروز است. این مطلب را قرآن با بیان های مختلفی ذکر می کند. گاه می فرماید: «هوالذی ارسله رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشر .» این به خواست دیگران مربوط نیست. چراکه اراده ی الهی است. دین این رسول، دین غالب و ولایتش ولایت غالب است. همه ی ادیان تحت پوشش او قرار می گیرند. چون کفار هم برای خود دین دارند: «لکم دینکم ولی دین»؛ دعوا بر سر دین است. دعوا در عالم بر سر اله است. در سوره ی کافرون خدای متعال می فرماید: «قل یا ایهاالکافرون. لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد» اختلاف بر سر معبود و بر سر خداپرستی و بت پرستی و دنیاپرستی است. به این اختلاف، اختلاف در دین ختم می شود. «لکم دینکم و لی دین.» دین انبیاء، دین خداپرستی و دین دیگران، دین دنیاپرستی! این دین خداپرستی که دین توحید است، چیزی نیست که خدای متعال انسان ها را به آن مکره کند. اگر پذیرفتند تحت ولایت الله قرار می گیرند و اگر نپذیرفتند تحت ولایت اولیاء طاغوت. غلبه هم با این دین حق است. «لیظهره علی الدین کله» همه ی ادیان مادی از بین می روند و دین توحید بر سایر ادیان غلبه پیدا می کند. دینی که انبیاء آوردند. ملاحظه فرمودید که این دین در این آیه به ولایت المؤمنین(ع) تفسیر شده است. «هو الذی ارسله بالهدی و دین الحق» دین حق، نبی اکرم را مأمور کرد که ولایت المؤمنین(ع) را در عالم ابلاغ و جاری کند. بنابراین از نظر قرآن غلبه ولایت حق و نورانی شدن پایان عالم به نور ولایت حق، «اشرقت الارض بنور ربها» زمین در عصر ظهور با نور (ع) روشن می شود و همه ی اهل عالم زنده می شوند. «اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها» از این دست آیاتی که غلبه ی حق را قطعی می داند. «جاء الحق و زهق الباطل».

 

این یک نکته قطعی است. نکته قطعی دیگر که در قرآن بیان شده است این است که این دو جریان به تدریج از هم تفکیک می شوند. در عالم دنیا این دو جریان یک اختلاط و آمیختگی دارند. این یک خصوصیت عالم دنیاست. در عالم دنیا این دو دستگاه با هم آمیخته هستند. لذا گاهی صفات مؤمنین به کفار سرایت می کند، صفات دستگاه باطل به مؤمنین سرایت می کند. می بینید که مؤمنین هم به ظاهر دنیاگرا می شوند. بعضی از صفات کفار در آنان پیدا می شود. کفار هم بعضی از صفات خوب را پیدا می کنند، این ناشی از اختلاط عالم دنیاست. حکم دوم قطعی این است که این اختلاط پایان پذیر است و تمام می شود. در سوره ی مبارکه ی بینه این را به وضوح توضیح داده اند. «بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره.» وقتی پیغمبر گرامی با صحف و کتب الهی می آید، این دو صف از هم جدا می شوند. این تفکیک تا جایی می رسد که دو دسته می شوند: «شر البریه و خیرالبریه». «ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه». این یک دسته می شوند. مخلد در آتش. مؤمنین هم، «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. ذلک لمن خشی ربه» این دعوا بر سر دنیا نیست. پایان آن هم غلبه ی دنیایی نیست. وقتی تفکیک شد، رضی الله عنهم و رضوا عنه. بنابراین پایان این دو جریان این گونه است. در این دنیا که عالم اختلاط است، اختلاط در حد صفات هم می رود. صفات کفار به مؤمنین و مؤمنین به کفار سرایت می کند. تفکیک می شوند. این تفکیک بگونه ای است که در بهشت هیچ صفت رذیله ای نیست. در جهنم هم وقتی انی که باید خلاص شوند، خلاص می شوند و انی که خالد هستند باقی می مانند، هیچ صفت حمیده و هیچ پاکی نیست. این دو جریان از نظر قرآن حکم دومش این است.

 

تفکیک میان خیر و شر بر مدار المؤمنین(ع) است

 

عنایت دارید که حکم دوم نیز بر محور ولایت است. روایات متعددی نقل کرده اند که به المؤمنین(ع) فرمود: یا علی! شما و شیعیانتان خیرالبریه هستید. این تفکیک بر مدار المؤمنین(ع) است. در عالم با ولایت المؤمنین(ع) با تدبیر و برنامه ریزی و مدیریتی که می کنند، این صف ّهای آمیخته به تدریج از هم جدا می شوند. می بینید صفین خیلی صف ها را از هم جدا کرد. اگر صفین نبود، خوارج هم مدعی بودند که شیعیان المؤمنین(ع) هستند. وقتی حضرت این صحنه را بپا می کنند، صف ها جدا می شود. تفکیک در عالم بر محور ولایت واقع می شود. این دو جبهه از هم تفکیک می شوند. پس این حکم قطعی قرآن است؛ یکی غلبه ولایت حق و دوم مسیر تفکیک این دو جریان تا خالص شدن این دو جریان. یک دسته می شوند بدترین و یک دسته می شوند بهترین. آنان خالد در جهنم اند و اینان خالد در بهشت و نعم. حال در این درگیری که در عالم است، مسیر جبهه ی حق تا پیروزی یک مسیر پر از فراز و نشیب است. چون بناست اراده های انسانی، به اختیار خودشان، «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» مسیر بت پرستی و خداپرستی را انتخاب کنند. حجت ها تمام شود، اراده ها بالغ شوند. یک دسته مستقر در کفر شوند و یک دسته مستقر در ایمان شوند که تمام سختی ها و دشواری ها آنان را از مسیر ایمان متز ل نکند، این مسیر پر فراز و نشیب و بسیار پیچیده ای است که گاهی انبیاء الهی هم قرآن می فرماید، با این که پیغمبر بودند با این که میثاق هایی را در عالم گذشته گذرانده بودند ــ البته بنده در رابطه با انبیاء جسارت نمی کنم ــ پایداری ن د نتوانستد پای این حکم الهی صبر کنند، عجله د. «فاصبر لحکم ربک» در سوره ی مبارکه ی «ن و القلم» که داستان بعثت نبی اکرم(ص) و جبهه ی مقابل حضرت خیلی عجیب توضیح داده شده است، قرآن در پایان می فرماید: ای پیغمبر! فاصبر لحکم ربک. غلبه با شماست. ولی صبر کن برای حکم پروردگارت! آن حکم باید در عالم جاری شود. «ولا تکن کصاحب الحوت» این هم تعبیر عجیبی است از حضرت یونس(ع). مانند مصاحب شکم ماهی نباش! البته این تعبیر معانی باطنی دارد. از قوم خود جدا شد و عجله کرد نتوانست آن تدبیر را تحمل کند. سال ها دعوت کرد، تنها دو نفر ایمان آوردند. شتاب کرد ! ای پیغمبر ما، صبر کن! یا در جای دیگر می فرماید: «و اصبر حتی یحکم الله»! در پایان سوره ی یونس وقتی داستان پیچیده ی درگیری انبیاء و کفار را توضیح می دهد، در پایان می فرماید: «و اصبر حتی یحکم الله»؛ صبر کنید تا فرمان خدا در عالم جاری شود «و هُو خیر الحاکمین» عجله نکنید پای حکم خدا ایستادن خیلی کار دشواری است. همین جاست که بسیاری کم آوردند. همین جاست که بسیاری از انبیاء جدا شدند. با حضرت نوح(ع) همراه شدند وقتی پیروزی به تأخیر افتاد یکی یکی جدا شدند. حضرت ماند و یک عده ی محدود! این داستان هم نکته ی بعدی است که مسیر پیروزی یک مسیر پرفراز و نشیبی است که بسیاری از رمز و راز آن بر ما پنهان است. حتی غیر از نبی اکرم(ص) و اهل بیت(ع) گاهی رمز و راز مسیر بر انبیاء هم پیچیده و پوشیده بود. نمی دانستند که چه اتفاقی می خواهد بیفتد. تا کی و چرا باید صبر کنند؟ ولی پای حکم خدا باید صبر کرد. این هم نکته ی بعدی تا غلبه ی قطعی واقع شود.

 

در این درگیری انسان ها دو دسته می شوند یک دسته طرفدار جبهه ی انبیاء می شوند و پای حرف انبیاء می ایستند و یک دسته هم از صف انبیاء به تدریج جدا می شوند. سختی های راه را نمی توانند تحمل کنند. انی که پای درگیری و پای انبیاء می ایستند درجاتی دارند. یک عده هستند که تحمل ولایت معصوم را می کنند و حامل ولایت برای دیگران می شوند. می توانند این حقیقت و این سرّ را به دیگران برسانند.

 

 حالا فرصت کوتاه است و مجلس، مجلس بزرگداشت یک عالم ربانی است. اگر نبود شخصیت این مرد بزرگ [مرحوم حجت ال و المسلمین صدوق] ـ که به نظر من، عمرش را وقف زمان(عج) کرد و آن هم به شکل صحیح! انسان وقف، انسانی که با تمام انگیزه و با تمام قوا در این مسیر قدم برمی داشت ـ بنده بحث را به این جا نمی کشاندم. قاعدتاً مجلس ختم، مجلس تذکر به عالم آ ت و مجلس مؤعظه است. ولی چون مجلس منسوب به این عالم عزیز است، عرض می کنم.

 

درگیری بین جبهه حق و  باطل در پیچیده ترین مراحل تاریخی خودش قرار دارد

 

این درگیری [بین جبهه حق و جبهه باطل] در دوران ما، در پیچیده ترین مراحل تاریخی خودش است. به تعبیر بعضی بزرگان تبدیل شده است به درگیری بین و تجدد! یعنی درگیری ایمان و کفر و درگیری حق و باطل در دوران ما، نوک پیکانش درگیری و تجدد است. که آن تمدن ی است که همه ی زوایای زندگی بشر را زیر سلطه ی خودش قرار می دهد. می دانید که این تمدن، مدعی برنامه ریزی در مقیاس توسعه ی پایدار برای همه ی عرصه های حیات اجتماعی است. یعنی مدعی هستند که ولایت خودشان را بر همه ی زوایای زندگی بشر جاری کنند. برای انسان قبل از تولدش برنامه ریزی می کنند، برای به دنیا آمدنش و زایمانش تا مهد کودکش تا دوران تحصیلش تا دوران اشتغال و دوران فراغت و پیری اش خانه های سالمندان و اتاق مرگش و السلام! لحظه و عرصه و جامعه ای را هم خالی نگذاشته اند. مدعی د ده ی واحد جهانی هستند. البته اینها حرف ها امروز بدیهی شده و احتیاجی به گفتن ندارد. ما با یک چنین تمدن پیچیده ی ی که برای همه ی عرصه ها تدبیر کرده است، مواجهیم! تمدنی که «ظلمات بعضها فوق بعض» است. 

 

ادامه سقیفه در امپراتوری مدرن تجسد پیدا کرده است/ واژگونی اخلاقی و فرهنگی رخ داده، پیچیده ترین صورت کفر در طول تاریخ است

 

ادامه ی سقیفه در امپراطوری بنی امیه و بنی عباس است و از آن جا وارد غرب شده و در امپراتوری مدرن تجسد پیدا کرده است. امپراتوری که مثل اسلاف خود، جبهه ی انبیاء را متهم به عدم عقلانیت می کند. مکرر در قرآن ذکر شده که: «والقلم و ما یسطرون. و ما انت بنعمت ربک بمجنون» و در آیه ی «و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون». اینها وقتی قرآن را می شنوند، می گویند اینان مجنون اند. چرا؟ آیا این جنون یعنی یک بیماری روانی؟! این که نیست. این همان عدم عقلانیتی است که الآن هم ادیان را به آن متهم می کنند. و الا ادعای جنونِ این گونه نسبت به (ص) نداشتند. در همان آیه بلافاصله می فرماید: «ولاتطع المکذبین. ودوا لو تدهن فیدهنون» اینها که با یک مجنون، بنای مداهنه و سازش ندارند. این سازش، اطاعت است: «ولا تطع المکذبین» امروز هم همین طور است. این تمدن پیچیده ی غرب برای همه ی عرصه های زندگی بشر برنامه دارد و چنانچه از روایت های آ ا مانی استفاده می شود، یک مرکزیتی در عالم است که تلاش می کند برای واژگونی فرهنگی؛ به طوری که در این تمدن همه ی خوبی ها بدی می شود و بدی ها خوب! معروف، منکر می شود و منکر، معروف!! روایت ّهای آ ا مان را ببینید. بخش عمده ای از آن ها علائم آ ا مان را که بیان می کند، یک واژگونی اخلاقی و یک واژگونی فرهنگی است که پیداست از مرکزیتی اداره می شود. این پیچیده ترین صورت کفر در طول تاریخ است. پیچیده ترین نوع ایجاد درگیری بین انبیاء و جبهه ی باطل است. «حملوا الناس علی اکتاف آل محمد(ص)» مردم را در مقابل دین قرار می دهد. آراء را در مقابل ادیان قرار می دهند. 

 

بعد از غلبه رنسانس، برخورد تمدن ّها آغاز به پرچم داری دو تمدن و غرب آغاز شده است

 

در این درگیری پیچیده، حقیقت این است که انقلاب ی یک تجلی الهی است. گمان می کنم بعد از رنسانس در غرب هیچ انقلاب واقعی وجود ندارد مگر انقلاب ی. یک حرکتی است در مقابل جبهه ی باطل برای احیاء کلمه ی توحید در عالم و زمینه سازی برای تحقق ت انبیاء و اولیاء در عالم! این حرکت با عظمت هر روز پیروزتر بوده است. خدا رحمت کند بزرگوار ما را آن روزی که می گفت هیچ غلطی نمی تواند کند، بعضی ها تعجب می د. چون قدرت اقتصادی و نظامی و جریان های قدرت در دست آنان است. نمی خواستند بگویند آنان نمی توانند محاصره اقتصادی کنند، نمی خواستند بگویند آنان حمله ی نظامی نمی کنند یا قدرت نظامی ندارند. فرمایش یک کلمه بود: اگر شما استقامت کنید آنان با همه ی قوا به میدان می آیند ولی با همه ی قوا هیچ کاری نمی توانند ند. الآن هم همین طور شده است. امروز که سی و هفت سال از انقلاب می گذرد و پانزده سال است که از حمله ی مستقیم آنان به دنیای می گذرد، با همه ی قوا هم آمده اند اما الحمدلله ما هر روز مقتدرتر شده ایم. معنایش این است که هیچ غلطی نمی توانند ند. الحمدلله این انقلاب ی مسیر خودش را طی می کند و به دنبال ت مستعجل هم نباید بود. عجله بسیار خطاست. ما هر روز پیش رفته ایم. درگیری بین و غرب عمیق تر شده است و به مرحله ی برخورد تمدن ها رسیده است. چه ی فکر می کرد بعد از غلبه ی رنسانس، برخورد تمدن ّها آغاز بشود؟ آن هم عمده اش بین دو تمدن و غرب باشد به پرچم داری ایران و ! این اتفاق افتاده و این حرف ما نیست.

 

چه ی فکر می کرد در این درگیری عظیم با این که مرتب تأکید می شود بر وحدت دنیای ، جبهه ی نفاق در دنیای به حدی احساس خطر کند که کار را به اینجا برساند و هر ی سر درون دنیای می کند، بفهمد در دنیای دو جریان است: جریان معقول جریان مکتب اهل بیت است و جریان خشن و کور که جریان سلفی گری است. امروز هر ی سر درون دنیای می کند این را می فهمد. تا دو سه دهه قبل، برای خود مسلمانان در داخل دنیای این مسئله مبهم بود. یکی از نکات بسیار مهم که در این پنج شش سال اخیر اتفاق افتاد ـ که این هم به غلبه ی ناب به تعبیر حضرت (ره) و غلبه ی مکتب اهل بیت(ع) منتهی شده است ـ همین درگیری های منطقه ای است. این درگیری های منطقه ای را دشمن هدایت کرده است. غرب وارد منطقه شده است برای سرکوب دنیای و تجزیه ی کشورهای ی و ایجاد درگیری درون دنیای . این درگیری الحمدلله به نفع مکتب اهل بیت(ع) تمام شده است. چه ی است که نداند بسیاری از کشورهای مهم دنیا از شما دعوت می کند که بیاید مکتب اهل بیت را به جای مکتب انحرافی سلفی در کشور ما تبلیغ کنید. مثل روسیه و چین. بنابراین این انقلاب مسیر خود را طی می کند.

 

 منتها در مقابل برنامه و نظم پیچیده ای که عقلانیت مادی غرب برای تمام عرصه های حیات ایجاد کرده است، طراحی یک برنامه جامع حقیقتاً یک کار بسیار دشواری است. برخلاف این که در ابتدا سهل می نمایاند. درک عمیق از مسئله ی ما که مسئله ی ما چیست؟ این که ما یک کارشناس مسلمان نداریم؟! خیر، فراوان داشته ایم و داریم. مسئله این است که اینان کنار فقها نمی نشینند؟! سی سال است کنار هم می نشینند. تئوریزه انقلاب ی، و بیان یک تئوری اداره ی متناسب با این مرحله ی انقلاب که به تعبیر معظم انقلاب ی، مرحله ی عبور از نظام ی به ت ی است. تئوریزه رفتار ت که تداول ایام بین جریان ها صرفاً یک تداول ایام نباشد و حقیقتاً یک اتفاق فرهنگی بیفتد. این کار بسیار دشواری است. برخی این را یک کار ساده تلقی کرده اند و به تدریج روشن می شود که این گونه نیست. من اهل مبالغه نیستم و قصدم این نیست ولی این جا با قاطعیت عرض می کنم ـ از محضر همه ی فرهیختگان عزیز و بزرگانی که حضور دارند، عذر خواهی می کنم ـ بنده مدعی ام این کار، کاری است که یک متفکر عمیق که بتواند عمق درگیری جبهه ی حق و باطل را بفهمد در همه ی مظاهر و سر س ی به آستان ولایت حقه باشد، هیچ چیز را در عرض المؤمنین(ع) قبول نداشته باشد، این کار از عهده ی او برمی آید. و من مدعی ام تنها فیلسوف انقلاب ی، بزرگوار ما ـ که من شاگرد کوچک ایشان هستم ـ علامه سید منیرالدین حسینی(ره) است. بنده ایشان را فیلسوف انقلاب می دانم و لاغیر. ی که عمق درگیری فرهنگی جبهه ی حق و باطل را بفهمد، و بتواند مسیر انقلاب ی را برای عبور از این فضا تئوریزه کند. عرض بسیاری مدعی هستند. الحمدلله نیروهای بسیار خوب و فرهیخته ای داریم که از محصولات برجسته ی انقلاب ی است. به فضل الهی آنقدر ظرفیت حوزه و های ما با ۴ دهه ی قبل تفاوت کرده است که اصلاً قابل مقایسه نیست. متفکرینی که در و حوزه ی علمیه هستند و دغدغه ی آنان همین مسئله است، حقیقتاً فراوان و بسیارند و برخی از آنان نخبه به مفهوم حقیقی هستند. اینان مایه ی امیدند. اما تئوری بنیادین که بتواند عمق استراتژیک انقلاب ی و عمق فرهنگی اش را بفهمد و طراحی کند، من فقط یک فیلسوف می شناسم. اگر دیگران می شناسند، معرفی کنند بگویند کدام فلسفه تولید شده است؟! کدام فلسفه ی جدید که فلسفه ی عمل باشد و ناظر به تحول فرهنگ در همه ی عرصه ّها باشد، طراحی شده است؟!  کدام تئوری تولید است که بخواهد وحی را حاکم بر همه ی عقلانیت بشری ـ اعم از عقلانیت فلسفی، تجربی، اعم از معارف شهودی و غیر شهودی ـ کند؟! خدای متعال بر درجات همه ی عالمان بیفزاید. زحمت ها فراوان کشیده شده است. بنده نمی خواهد قدر زحمتی را کم کنم، خیر غرضم این نیست. می خواهم بگویم مسئله ی انقلاب ی بسیار جدی تر و عمیق تر است. ما در لایه های بسیار عمیق از آن درگیریم. که اگر مبارزه را به آن عمق نکشانیم... مثلاً گاهی در حوزه ی ما روش تحقیق های غربی برای پایان نامه های فضلای حوزه تدریس می شود! به نظر شما ما به این نحو به عمق انقلاب فرهنگی می رسیم؟! اگر ما در روش تحقیق با غربی ها دعوا نداریم، سر چه دعوا داریم؟! تمام دعوا همین جاست. الآن عرض الحمدلله نخبگان فراوان و ارزشمندی در حوزه و مشغولند که این از سرمایه های ماست، اما تئوریزه انقلاب ی و مراحل آن، مسئله ی جدی ماست.

 

 و این عالم عزیزی [مرحوم صدوق] که ما در فقدان او دور هم جمع شده ایم و فقدان ایشان برای همه ی ما غیر مترقبه و سنگین است ـ خدای متعال مسائل را می داند ـ امیدوارم امثال این عزیز، انی باشند که اهل رجعت باشند و ادامه ی راهشان را در رجعت در کنار معصوم(ع) به پایان برسانند. ایشان از انی بود که خودش را وقف کرد. انی که با ایشان آشنا هستند می دانند، موقعیت های خوبی که از دوران جوانی خودشان در ، در نظام اجرا و در حوزه داشتند اما به همه پشت پا زدند و سی و پنج سال از فا ترین دوران خود را وقف این راه د. شب و روز نمی شناختند. همه می دانند یک خانه ی مس ی از خود نداشت، همه می دانند معیشتش بسیار تنگ بود ـ البته این تعبیر زشتی است. چون عیش اینان، عیش واسع است. ظاهر را عرض می کنم ـ با این که همه چیز برای ایشان فراهم بود. این طور نبود که حال به دنیایش هم برسد. خیر، خودشان را وقف کرده بودند. به تنها چیزی که فکر نمی کرد، خودش و شئون دنیایی خودش بود. به تمام معنا آدمِ وقف بود. همه ی وجودش دغدغه بود و مهم این است که دغدغه اش دغدغه ی عمیقی بود. شه های بنیادین انقلاب ی و به دنبالش شه های راهبردی را پیش می برد و ارائه می کرد. الحمدلله برکاتی هم داشتند، شاگردان خوبی را تربیت د. من این تعبیرِ « شمند گفتمان انقلاب ی» ـ که سرور عزیزم جناب نجات راجع به ایشان بکار بردند ـ واقعاً تعبیر بسزایی می دانم. حقیقتاً یک شمند بود و خود را وقف کرده بود برای حل مسائل انقلاب ی. به فضل الهی، به نتایج خوبی هم رسیدند؛ منتهی نیاز است که ان شاءالله شاگردان و همکاران ایشان این مسیر را ادامه دهند. عاش سعیدا و مات سعیدا!

 

 یک جمله ای بعنوان پایان عرایضم عرض کنم از المؤمنین(ع). وقتی خبر رحلت خباب به ایشان رسید ـ که صح رسول و جزو اول مسلمانان بود، بسیار شکنجه شده بود در دوران صدر برای این که از حضرت روی گردان شود، اما پایدار ایستاده بود و در جنگ ها کنار نبی اکرم(ص) بود. حتی برخی می گفتند در صفین در کنار المؤمنین(ع) بود، اگر عمرش کفاف داده باشد ـ وقتی خبر رسید، حضرت چند جمله فرمودند که در حکمت های ۴۳و۴۴ نهج البلاغه نقل شده است: با محبت و از سر رغبت ایمان آورد. مانند منافقین نبود که از سر کراهت ایمان بیاورند، یا بعد از پیروزی «یدخلون فی دین الله افواجا» باشند، همین طوری سرشان را بیندازند و بیایند. به کفاف قانع بود و از خدای خودش راضی بود و همه ی زندگانی اش جهاد بود. بعد فرمودند: گوارا باد این سعادت، برای انی که همه ی توجه شان به عالم آ ت است. و برای روز حساب عمل می کنند و به کفاف در این دنیا قانع اند. وقتی بدست آوردند دیگر هم افزایی نمی کنند. آن انی می توانند در درگیری حق و باطل کنار اولیاء خدا بایستند که اینجور باشند. اگر قناعت به کفاف نداشته باشند، اگر حیات مجاهدانه نداشته باشند، از صف اولیاء الهی جدا می شوند، سختی های راه آنان را جدا می کند. هوس ها و لذت ها آنان را جدا می کند.

 

خدای متعال بر درجات این عالم بزرگوار بیفزاید. ان شاءالله راهشان را پر رهرو قرار دهد، به شاگردانشان توفیق دهد با جدیت و قاطعیت و تدبیر دقیق و صحیح این مسیر را ان شاءالله ادامه دهند. فقدان ایشان را به همه ی بازماندگان محترم، پدر بزرگوارشان، فرزندان فاضل و ارجمندشان، صبیه مکرمه و اهل بیت مکرمه شان و سایر بازماندگان عزیزشان، شاگردان و همکاران و دوستان عزیزشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و از خدای متعال برای ایشان علو درجات و ادامه ی راهشان را درخواست می کنم. و از همه ی قدم هایی که در راه تکریم این عالم بزرگوار از اول تا کنون برداشته شد، از خدای متعال درخواست می کنم این قدم ها را در صراط مستقیم المؤمنین(ع) استوار و ثابت قدم بدارد.

 

صلی الله علیک یا اباعبداللهمشاهده متن کامل ...
سخنرانی آیت الله میرباقری در موضوع صبر بر مسیر حق
درخواست حذف اطلاعات
سخنرانی آیت الله میرباقری در بزرگداشت مرحوم صدوق:

اگر صفین نبود، خوارج هم مدعی بودند که شیعیان المؤمنین(ع) هستند

در این درگیری پیچیده، حقیقت این است که انقلاب ی یک تجلی الهی است. گمان می کنم بعد از رنسانس در غرب هیچ انقلاب واقعی وجود ندارد مگر انقلاب ی. یک حرکتی است در مقابل جبهه ی باطل برای احیاء کلمه ی توحید در عالم و زمینه سازی برای تحقق ت انبیاء و اولیاء در عالم! این حرکت با عظمت هر روز پیروزتر بوده است.

گروه معارف - رجانیوز: مراسم بزرگداشت مرحوم حجت ال والمسلمین مسعود صدوق از اساتید برجسته حوزه روز 18 فروردین برگزار شد.

 

به گزارش رجانیوز مراسم بزرگداشت مرحوم صدوق روز با سخنرانی آیت الله میرباقری و با حضور شخصیت های  لشکری و کشوری، شاگردان و مردم متدین برگزار شد. 
 
در ادامه متن کامل سخنرانی آیت الله میرباقری را از نظر می گذرانید:
 

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. احمده و استعینه و اؤمن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه حبیب اله العالمین اباالقاسم محمد(ص). صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداه المهدیین. سیما بقیه الله فی الارضین. ارواحنا لتراب مقدمه فداه و اللعنه علی اعدائهم اجمعین.

 

خدای متعال قلوب ما را با معرفت زمان(عج) منور بفرماید و مجلس را مورد لطف و رضایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد(ص).

 

اعوذ بالله من ال الرجیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در قرآن مجید در عین این که به وضوح توضیح داده شده است که اله عالم یکی است، هوالذی فی السماء اله و فی الارض اله. رب عالم یکی است. خدای متعال رب العالمین است، اما در موضوع ولایت به صراحت قرآن بیان می کند که دو جریان ولایت در عالم هست. یکی جریان ولایت الله است؛ «الله ولی الذین آمنوا ی جهم من الظلمات الی النور» و در مقابل ولایت اولیاء طاغوت است؛ «والذین کفروا اولیائهم الطاغوت ی جونهم من النور الی الظلمات». جریان ولایت الله در عالم که ولایت نور است و هر ی از این ولایت برخوردار شد، متنعم شد، سیرش در وادی نور است، این جریان از طریق اولیاء الهی در عالم جاری می شود.

 

این حدیث نورانی در خاطر مبارکتان است که بسیار حدیث شریفی است، حضرت فرمودند: «خلطنا بنفسه و جعل ولایتنا ولایته». خدای متعال ما را با خودش یکی کرده است. تعبیر «خلط» را علماء، محققین و بزرگان معنا می فرمایند که یعنی چه؟!: «خلطنا بنفسه و جعل ولایتنا ولایته و قال: انما ولیکم الله و رسوله. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون ا کاه و هم راکعون». خدای متعال ما را با خودش یکی کرد و ولایت ما را ولایت خود قرار داد و فرمود: «انما» ولی شما خداست و رسول و اهل بیت(ع). پس دو جریان ولایت در عالم هست؛ یکی ولایت الله که از طریق ولایت معصومین(ع) در عالم جاری می شود و همان ولایت الله است و همه ی انبیاء مبعوث به همین ولایتند و مأموریتشان بسط این ولایت است. «ولایتنا ولایت الله ی لم یبعث نبی قط الا بها

 

دوم جریان س رستی اولیاء طاغوت است: «ی جونهم من النور الی الظلمات.» آن انی که ولایت الله را قبول نکنند، توحید را نپذیرند، اسیر اولیاء طاغوت می شوند و پایان ولایت: «اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون». این دو جریان در عالم هست، جریان ایمان و کفر. خدای متعال هم بنایش بر این نیست که ی را مجبور به ایمان د «لا اکراه فی الدین». خدای متعال بعد از اینکه توحید را در آیه ی مبارک آیه الکرسی توضیح می دهد: «الله لا اله الا هو...» تا آ ، بعد می فرماید: «لا اکراه فی الدین.» در پذیرش این توحید اکراهی نیست، ولی اگر مؤمن شدید نتیجه اش برخورداری از ولایت الله است اگر به توحید کفر ورزیدید، نتیجه اش سلطه ی اولیاء طاغوت بر انسان است.

 

این داستان این عالم است. این درگیری مستمر بین ولایت نور و ظلمت، ولایت حق و باطل، یک درگیری است که شاید از آغاز خلقت انسان وجود داشته و از نظر قرآن دو مطلب حتمی و قطعی است. یکی پیروزی جبهه ی انبیاء و اولیاء و جبهه ی حق است در این هیچ تردیدی نیست که این جبهه قطعاً پیروز است. این مطلب را قرآن با بیان های مختلفی ذکر می کند. گاه می فرماید: «هوالذی ارسله رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشر .» این به خواست دیگران مربوط نیست. چراکه اراده ی الهی است. دین این رسول، دین غالب و ولایتش ولایت غالب است. همه ی ادیان تحت پوشش او قرار می گیرند. چون کفار هم برای خود دین دارند: «لکم دینکم ولی دین»؛ دعوا بر سر دین است. دعوا در عالم بر سر اله است. در سوره ی کافرون خدای متعال می فرماید: «قل یا ایهاالکافرون. لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد» اختلاف بر سر معبود و بر سر خداپرستی و بت پرستی و دنیاپرستی است. به این اختلاف، اختلاف در دین ختم می شود. «لکم دینکم و لی دین.» دین انبیاء، دین خداپرستی و دین دیگران، دین دنیاپرستی! این دین خداپرستی که دین توحید است، چیزی نیست که خدای متعال انسان ها را به آن مکره کند. اگر پذیرفتند تحت ولایت الله قرار می گیرند و اگر نپذیرفتند تحت ولایت اولیاء طاغوت. غلبه هم با این دین حق است. «لیظهره علی الدین کله» همه ی ادیان مادی از بین می روند و دین توحید بر سایر ادیان غلبه پیدا می کند. دینی که انبیاء آوردند. ملاحظه فرمودید که این دین در این آیه به ولایت المؤمنین(ع) تفسیر شده است. «هو الذی ارسله بالهدی و دین الحق» دین حق، نبی اکرم را مأمور کرد که ولایت المؤمنین(ع) را در عالم ابلاغ و جاری کند. بنابراین از نظر قرآن غلبه ولایت حق و نورانی شدن پایان عالم به نور ولایت حق، «اشرقت الارض بنور ربها» زمین در عصر ظهور با نور (ع) روشن می شود و همه ی اهل عالم زنده می شوند. «اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها» از این دست آیاتی که غلبه ی حق را قطعی می داند. «جاء الحق و زهق الباطل».

 

این یک نکته قطعی است. نکته قطعی دیگر که در قرآن بیان شده است این است که این دو جریان به تدریج از هم تفکیک می شوند. در عالم دنیا این دو جریان یک اختلاط و آمیختگی دارند. این یک خصوصیت عالم دنیاست. در عالم دنیا این دو دستگاه با هم آمیخته هستند. لذا گاهی صفات مؤمنین به کفار سرایت می کند، صفات دستگاه باطل به مؤمنین سرایت می کند. می بینید که مؤمنین هم به ظاهر دنیاگرا می شوند. بعضی از صفات کفار در آنان پیدا می شود. کفار هم بعضی از صفات خوب را پیدا می کنند، این ناشی از اختلاط عالم دنیاست. حکم دوم قطعی این است که این اختلاط پایان پذیر است و تمام می شود. در سوره ی مبارکه ی بینه این را به وضوح توضیح داده اند. «بسم الله الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله یتلو صحفا مطهره.» وقتی پیغمبر گرامی با صحف و کتب الهی می آید، این دو صف از هم جدا می شوند. این تفکیک تا جایی می رسد که دو دسته می شوند: «شر البریه و خیرالبریه». «ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه». این یک دسته می شوند. مخلد در آتش. مؤمنین هم، «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. ذلک لمن خشی ربه» این دعوا بر سر دنیا نیست. پایان آن هم غلبه ی دنیایی نیست. وقتی تفکیک شد، رضی الله عنهم و رضوا عنه. بنابراین پایان این دو جریان این گونه است. در این دنیا که عالم اختلاط است، اختلاط در حد صفات هم می رود. صفات کفار به مؤمنین و مؤمنین به کفار سرایت می کند. تفکیک می شوند. این تفکیک بگونه ای است که در بهشت هیچ صفت رذیله ای نیست. در جهنم هم وقتی انی که باید خلاص شوند، خلاص می شوند و انی که خالد هستند باقی می مانند، هیچ صفت حمیده و هیچ پاکی نیست. این دو جریان از نظر قرآن حکم دومش این است.

 

تفکیک میان خیر و شر بر مدار المؤمنین(ع) است

 

عنایت دارید که حکم دوم نیز بر محور ولایت است. روایات متعددی نقل کرده اند که به المؤمنین(ع) فرمود: یا علی! شما و شیعیانتان خیرالبریه هستید. این تفکیک بر مدار المؤمنین(ع) است. در عالم با ولایت المؤمنین(ع) با تدبیر و برنامه ریزی و مدیریتی که می کنند، این صف ّهای آمیخته به تدریج از هم جدا می شوند. می بینید صفین خیلی صف ها را از هم جدا کرد. اگر صفین نبود، خوارج هم مدعی بودند که شیعیان المؤمنین(ع) هستند. وقتی حضرت این صحنه را بپا می کنند، صف ها جدا می شود. تفکیک در عالم بر محور ولایت واقع می شود. این دو جبهه از هم تفکیک می شوند. پس این حکم قطعی قرآن است؛ یکی غلبه ولایت حق و دوم مسیر تفکیک این دو جریان تا خالص شدن این دو جریان. یک دسته می شوند بدترین و یک دسته می شوند بهترین. آنان خالد در جهنم اند و اینان خالد در بهشت و نعم. حال در این درگیری که در عالم است، مسیر جبهه ی حق تا پیروزی یک مسیر پر از فراز و نشیب است. چون بناست اراده های انسانی، به اختیار خودشان، «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» مسیر بت پرستی و خداپرستی را انتخاب کنند. حجت ها تمام شود، اراده ها بالغ شوند. یک دسته مستقر در کفر شوند و یک دسته مستقر در ایمان شوند که تمام سختی ها و دشواری ها آنان را از مسیر ایمان متز ل نکند، این مسیر پر فراز و نشیب و بسیار پیچیده ای است که گاهی انبیاء الهی هم قرآن می فرماید، با این که پیغمبر بودند با این که میثاق هایی را در عالم گذشته گذرانده بودند ــ البته بنده در رابطه با انبیاء جسارت نمی کنم ــ پایداری ن د نتوانستد پای این حکم الهی صبر کنند، عجله د. «فاصبر لحکم ربک» در سوره ی مبارکه ی «ن و القلم» که داستان بعثت نبی اکرم(ص) و جبهه ی مقابل حضرت خیلی عجیب توضیح داده شده است، قرآن در پایان می فرماید: ای پیغمبر! فاصبر لحکم ربک. غلبه با شماست. ولی صبر کن برای حکم پروردگارت! آن حکم باید در عالم جاری شود. «ولا تکن کصاحب الحوت» این هم تعبیر عجیبی است از حضرت یونس(ع). مانند مصاحب شکم ماهی نباش! البته این تعبیر معانی باطنی دارد. از قوم خود جدا شد و عجله کرد نتوانست آن تدبیر را تحمل کند. سال ها دعوت کرد، تنها دو نفر ایمان آوردند. شتاب کرد ! ای پیغمبر ما، صبر کن! یا در جای دیگر می فرماید: «و اصبر حتی یحکم الله»! در پایان سوره ی یونس وقتی داستان پیچیده ی درگیری انبیاء و کفار را توضیح می دهد، در پایان می فرماید: «و اصبر حتی یحکم الله»؛ صبر کنید تا فرمان خدا در عالم جاری شود «و هُو خیر الحاکمین» عجله نکنید پای حکم خدا ایستادن خیلی کار دشواری است. همین جاست که بسیاری کم آوردند. همین جاست که بسیاری از انبیاء جدا شدند. با حضرت نوح(ع) همراه شدند وقتی پیروزی به تأخیر افتاد یکی یکی جدا شدند. حضرت ماند و یک عده ی محدود! این داستان هم نکته ی بعدی است که مسیر پیروزی یک مسیر پرفراز و نشیبی است که بسیاری از رمز و راز آن بر ما پنهان است. حتی غیر از نبی اکرم(ص) و اهل بیت(ع) گاهی رمز و راز مسیر بر انبیاء هم پیچیده و پوشیده بود. نمی دانستند که چه اتفاقی می خواهد بیفتد. تا کی و چرا باید صبر کنند؟ ولی پای حکم خدا باید صبر کرد. این هم نکته ی بعدی تا غلبه ی قطعی واقع شود.

 

در این درگیری انسان ها دو دسته می شوند یک دسته طرفدار جبهه ی انبیاء می شوند و پای حرف انبیاء می ایستند و یک دسته هم از صف انبیاء به تدریج جدا می شوند. سختی های راه را نمی توانند تحمل کنند. انی که پای درگیری و پای انبیاء می ایستند درجاتی دارند. یک عده هستند که تحمل ولایت معصوم را می کنند و حامل ولایت برای دیگران می شوند. می توانند این حقیقت و این سرّ را به دیگران برسانند.

 

 حالا فرصت کوتاه است و مجلس، مجلس بزرگداشت یک عالم ربانی است. اگر نبود شخصیت این مرد بزرگ [مرحوم حجت ال و المسلمین صدوق] ـ که به نظر من، عمرش را وقف زمان(عج) کرد و آن هم به شکل صحیح! انسان وقف، انسانی که با تمام انگیزه و با تمام قوا در این مسیر قدم برمی داشت ـ بنده بحث را به این جا نمی کشاندم. قاعدتاً مجلس ختم، مجلس تذکر به عالم آ ت و مجلس مؤعظه است. ولی چون مجلس منسوب به این عالم عزیز است، عرض می کنم.

 

درگیری بین جبهه حق و  باطل در پیچیده ترین مراحل تاریخی خودش قرار دارد

 

این درگیری [بین جبهه حق و جبهه باطل] در دوران ما، در پیچیده ترین مراحل تاریخی خودش است. به تعبیر بعضی بزرگان تبدیل شده است به درگیری بین و تجدد! یعنی درگیری ایمان و کفر و درگیری حق و باطل در دوران ما، نوک پیکانش درگیری و تجدد است. که آن تمدن ی است که همه ی زوایای زندگی بشر را زیر سلطه ی خودش قرار می دهد. می دانید که این تمدن، مدعی برنامه ریزی در مقیاس توسعه ی پایدار برای همه ی عرصه های حیات اجتماعی است. یعنی مدعی هستند که ولایت خودشان را بر همه ی زوایای زندگی بشر جاری کنند. برای انسان قبل از تولدش برنامه ریزی می کنند، برای به دنیا آمدنش و زایمانش تا مهد کودکش تا دوران تحصیلش تا دوران اشتغال و دوران فراغت و پیری اش خانه های سالمندان و اتاق مرگش و السلام! لحظه و عرصه و جامعه ای را هم خالی نگذاشته اند. مدعی د ده ی واحد جهانی هستند. البته این حرف ها امروز بدیهی شده و احتیاجی به گفتن ندارد. ما با یک چنین تمدن پیچیده ی ی که برای همه ی عرصه ها تدبیر کرده است، مواجهیم! تمدنی که «ظلمات بعضها فوق بعض» است. 

 

ادامه سقیفه در امپراتوری مدرن تجسد پیدا کرده است/ واژگونی اخلاقی و فرهنگی رخ داده، پیچیده ترین صورت کفر در طول تاریخ است

 

ادامه ی سقیفه در امپراطوری بنی امیه و بنی عباس است و از آن جا وارد غرب شده و در امپراتوری مدرن تجسد پیدا کرده است. امپراتوری که مثل اسلاف خود، جبهه ی انبیاء را متهم به عدم عقلانیت می کند. مکرر در قرآن ذکر شده که: «والقلم و ما یسطرون. و ما انت بنعمت ربک بمجنون» و در آیه ی «و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون». اینها وقتی قرآن را می شنوند، می گویند اینان مجنون اند. چرا؟ آیا این جنون یعنی یک بیماری روانی؟! این که نیست. این همان عدم عقلانیتی است که الآن هم ادیان را به آن متهم می کنند. و الا ادعای جنونِ این گونه نسبت به (ص) نداشتند. در همان آیه بلافاصله می فرماید: «ولاتطع المکذبین. ودوا لو تدهن فیدهنون» اینها که با یک مجنون، بنای مداهنه و سازش ندارند. این سازش، اطاعت است: «ولا تطع المکذبین» امروز هم همین طور است. این تمدن پیچیده ی غرب برای همه ی عرصه های زندگی بشر برنامه دارد و چنانچه از روایت های آ ا مانی استفاده می شود، یک مرکزیتی در عالم است که تلاش می کند برای واژگونی فرهنگی؛ به طوری که در این تمدن همه ی خوبی ها بدی می شود و بدی ها خوب! معروف، منکر می شود و منکر، معروف!! روایت ّهای آ ا مان را ببینید. بخش عمده ای از آن ها علائم آ ا مان را که بیان می کند، یک واژگونی اخلاقی و یک واژگونی فرهنگی است که پیداست از مرکزیتی اداره می شود. این پیچیده ترین صورت کفر در طول تاریخ است. پیچیده ترین نوع ایجاد درگیری بین انبیاء و جبهه ی باطل است. «حملوا الناس علی اکتاف آل محمد(ص)» مردم را در مقابل دین قرار می دهد. آراء را در مقابل ادیان قرار می دهند. 

 

بعد از غلبه رنسانس، برخورد تمدن ّها به پرچم داری دو تمدن و غرب آغاز شده است

 

در این درگیری پیچیده، حقیقت این است که انقلاب ی یک تجلی الهی است. گمان می کنم بعد از رنسانس در غرب هیچ انقلاب واقعی وجود ندارد مگر انقلاب ی. یک حرکتی است در مقابل جبهه ی باطل برای احیاء کلمه ی توحید در عالم و زمینه سازی برای تحقق ت انبیاء و اولیاء در عالم! این حرکت با عظمت هر روز پیروزتر بوده است. خدا رحمت کند بزرگوار ما را آن روزی که می گفت هیچ غلطی نمی تواند کند، بعضی ها تعجب می د. چون قدرت اقتصادی و نظامی و جریان های قدرت در دست آنان است. نمی خواستند بگویند آنان نمی توانند محاصره اقتصادی کنند، نمی خواستند بگویند آنان حمله ی نظامی نمی کنند یا قدرت نظامی ندارند. فرمایش یک کلمه بود: اگر شما استقامت کنید آنان با همه ی قوا به میدان می آیند ولی با همه ی قوا هیچ کاری نمی توانند ند. الآن هم همین طور شده است. امروز که سی و هفت سال از انقلاب می گذرد و پانزده سال است که از حمله ی مستقیم آنان به دنیای می گذرد، با همه ی قوا هم آمده اند اما الحمدلله ما هر روز مقتدرتر شده ایم. معنایش این است که هیچ غلطی نمی توانند ند. الحمدلله این انقلاب ی مسیر خودش را طی می کند و به دنبال ت مستعجل هم نباید بود. عجله بسیار خطاست. ما هر روز پیش رفته ایم. درگیری بین و غرب عمیق تر شده است و به مرحله ی برخورد تمدن ها رسیده است. چه ی فکر می کرد بعد از غلبه ی رنسانس، برخورد تمدن ّها آغاز بشود؟ آن هم عمده اش بین دو تمدن و غرب باشد به پرچم داری ایران و ! این اتفاق افتاده و این حرف ما نیست.

 

چه ی فکر می کرد در این درگیری عظیم با این که مرتب تأکید می شود بر وحدت دنیای ، جبهه ی نفاق در دنیای به حدی احساس خطر کند که کار را به اینجا برساند و هر ی سر درون دنیای می کند، بفهمد در دنیای دو جریان است: جریان معقول جریان مکتب اهل بیت است و جریان خشن و کور که جریان سلفی گری است. امروز هر ی سر درون دنیای می کند این را می فهمد. تا دو سه دهه قبل، برای خود مسلمانان در داخل دنیای این مسئله مبهم بود. یکی از نکات بسیار مهم که در این پنج شش سال اخیر اتفاق افتاد ـ که این هم به غلبه ی ناب به تعبیر حضرت (ره) و غلبه ی مکتب اهل بیت(ع) منتهی شده است ـ همین درگیری های منطقه ای است. این درگیری های منطقه ای را دشمن هدایت کرده است. غرب وارد منطقه شده است برای سرکوب دنیای و تجزیه ی کشورهای ی و ایجاد درگیری درون دنیای . این درگیری الحمدلله به نفع مکتب اهل بیت(ع) تمام شده است. چه ی است که نداند بسیاری از کشورهای مهم دنیا از شما دعوت می کند که بیاید مکتب اهل بیت را به جای مکتب انحرافی سلفی در کشور ما تبلیغ کنید. مثل روسیه و چین. بنابراین این انقلاب مسیر خود را طی می کند.

 

 منتها در مقابل برنامه و نظم پیچیده ای که عقلانیت مادی غرب برای تمام عرصه های حیات ایجاد کرده است، طراحی یک برنامه جامع حقیقتاً یک کار بسیار دشواری است. برخلاف این که در ابتدا سهل می نمایاند. درک عمیق از مسئله ی ما که مسئله ی ما چیست؟ این که ما یک کارشناس مسلمان نداریم؟! خیر، فراوان داشته ایم و داریم. مسئله این است که اینان کنار فقها نمی نشینند؟! سی سال است کنار هم می نشینند. تئوریزه انقلاب ی، و بیان یک تئوری اداره ی متناسب با این مرحله ی انقلاب که به تعبیر معظم انقلاب ی، مرحله ی عبور از نظام ی به ت ی است. تئوریزه رفتار ت که تداول ایام بین جریان ها صرفاً یک تداول ایام نباشد و حقیقتاً یک اتفاق فرهنگی بیفتد. این کار بسیار دشواری است. برخی این را یک کار ساده تلقی کرده اند و به تدریج روشن می شود که این گونه نیست. من اهل مبالغه نیستم و قصدم این نیست ولی این جا با قاطعیت عرض می کنم ـ از محضر همه ی فرهیختگان عزیز و بزرگانی که حضور دارند، عذر خواهی می کنم ـ بنده مدعی ام این کار، کاری است که یک متفکر عمیق که بتواند عمق درگیری جبهه ی حق و باطل را بفهمد در همه ی مظاهر و سر س ی به آستان ولایت حقه باشد، هیچ چیز را در عرض المؤمنین(ع) قبول نداشته باشد، این کار از عهده ی او برمی آید. و من مدعی ام تنها فیلسوف انقلاب ی، بزرگوار ما ـ که من شاگرد کوچک ایشان هستم ـ علامه سید منیرالدین حسینی(ره) است. بنده ایشان را فیلسوف انقلاب می دانم و لاغیر. ی که عمق درگیری فرهنگی جبهه ی حق و باطل را بفهمد، و بتواند مسیر انقلاب ی را برای عبور از این فضا تئوریزه کند. عرض بسیاری مدعی هستند. الحمدلله نیروهای بسیار خوب و فرهیخته ای داریم که از محصولات برجسته ی انقلاب ی است. به فضل الهی آنقدر ظرفیت حوزه و های ما با ۴ دهه ی قبل تفاوت کرده است که اصلاً قابل مقایسه نیست. متفکرینی که در و حوزه ی علمیه هستند و دغدغه ی آنان همین مسئله است، حقیقتاً فراوان و بسیارند و برخی از آنان نخبه به مفهوم حقیقی هستند. اینان مایه ی امیدند. اما تئوری بنیادین که بتواند عمق استراتژیک انقلاب ی و عمق فرهنگی اش را بفهمد و طراحی کند، من فقط یک فیلسوف می شناسم. اگر دیگران می شناسند، معرفی کنند بگویند کدام فلسفه تولید شده است؟! کدام فلسفه ی جدید که فلسفه ی عمل باشد و ناظر به تحول فرهنگ در همه ی عرصه ّها باشد، طراحی شده است؟!  کدام تئوری تولید است که بخواهد وحی را حاکم بر همه ی عقلانیت بشری ـ اعم از عقلانیت فلسفی، تجربی، اعم از معارف شهودی و غیر شهودی ـ کند؟! خدای متعال بر درجات همه ی عالمان بیفزاید. زحمت ها فراوان کشیده شده است. بنده نمی خواهم قدر زحمتی را کم کنم، خیر غرضم این نیست. می خواهم بگویم مسئله ی انقلاب ی بسیار جدی تر و عمیق تر است. ما در لایه های بسیار عمیق از آن درگیریم. که اگر مبارزه را به آن عمق نکشانیم... مثلاً گاهی در حوزه ی ما روش تحقیق های غربی برای پایان نامه های فضلای حوزه تدریس می شود! به نظر شما ما به این نحو به عمق انقلاب فرهنگی می رسیم؟! اگر ما در روش تحقیق با غربی ها دعوا نداریم، سر چه دعوا داریم؟! تمام دعوا همین جاست. الآن عرض الحمدلله نخبگان فراوان و ارزشمندی در حوزه و مشغولند که این از سرمایه های ماست، اما تئوریزه انقلاب ی و مراحل آن، مسئله ی جدی ماست.

 

 و این عالم عزیزی [مرحوم صدوق] که ما در فقدان او دور هم جمع شده ایم و فقدان ایشان برای همه ی ما غیر مترقبه و سنگین است ـ خدای متعال مسائل را می داند ـ امیدوارم امثال این عزیز، انی باشند که اهل رجعت باشند و ادامه ی راهشان را در رجعت در کنار معصوم(ع) به پایان برسانند. ایشان از انی بود که خودش را وقف کرد. انی که با ایشان آشنا هستند می دانند، موقعیت های خوبی که از دوران جوانی خودشان در ، در نظام اجرا و در حوزه داشتند اما به همه پشت پا زدند و سی و پنج سال از فا ترین دوران خود را وقف این راه د. شب و روز نمی شناختند. همه می دانند یک خانه ی مس ی از خود نداشت، همه می دانند معیشتش بسیار تنگ بود ـ البته این تعبیر زشتی است. چون عیش اینان، عیش واسع است. ظاهر را عرض می کنم ـ با این که همه چیز برای ایشان فراهم بود. این طور نبود که حال به دنیایش هم برسد. خیر، خودشان را وقف کرده بودند. به تنها چیزی که فکر نمی کرد، خودش و شئون دنیایی خودش بود. به تمام معنا آدمِ وقف بود. همه ی وجودش دغدغه بود و مهم این است که دغدغه اش دغدغه ی عمیقی بود. شه های بنیادین انقلاب ی و به دنبالش شه های راهبردی را پیش می برد و ارائه می کرد. الحمدلله برکاتی هم داشتند، شاگردان خوبی را تربیت د. من این تعبیرِ « شمند گفتمان انقلاب ی» ـ که سرور عزیزم جناب نجات راجع به ایشان بکار بردند ـ واقعاً تعبیر بسزایی می دانم. حقیقتاً یک شمند بود و خود را وقف کرده بود برای حل مسائل انقلاب ی. به فضل الهی، به نتایج خوبی هم رسیدند؛ منتهی نیاز است که ان شاءالله شاگردان و همکاران ایشان این مسیر را ادامه دهند. عاش سعیدا و مات سعیدا!

 

 یک جمله ای بعنوان پایان عرایضم عرض کنم از المؤمنین(ع). وقتی خبر رحلت خباب به ایشان رسید ـ که صح رسول و جزو اول مسلمانان بود، بسیار شکنجه شده بود در دوران صدر برای این که از حضرت روی گردان شود، اما پایدار ایستاده بود و در جنگ ها کنار نبی اکرم(ص) بود. حتی برخی می گفتند در صفین در کنار المؤمنین(ع) بود، اگر عمرش کفاف داده باشد ـ وقتی خبر رسید، حضرت چند جمله فرمودند که در حکمت های ۴۳و۴۴ نهج البلاغه نقل شده است: با محبت و از سر رغبت ایمان آورد. مانند منافقین نبود که از سر کراهت ایمان بیاورند، یا بعد از پیروزی «یدخلون فی دین الله افواجا» باشند، همین طوری سرشان را بیندازند و بیایند. به کفاف قانع بود و از خدای خودش راضی بود و همه ی زندگانی اش جهاد بود. بعد فرمودند: گوارا باد این سعادت، برای انی که همه ی توجه شان به عالم آ ت است. و برای روز حساب عمل می کنند و به کفاف در این دنیا قانع اند. وقتی بدست آوردند دیگر هم افزایی نمی کنند. آن انی می توانند در درگیری حق و باطل کنار اولیاء خدا بایستند که اینجور باشند. اگر قناعت به کفاف نداشته باشند، اگر حیات مجاهدانه نداشته باشند، از صف اولیاء الهی جدا می شوند، سختی های راه آنان را جدا می کند. هوس ها و لذت ها آنان را جدا می کند.

 

خدای متعال بر درجات این عالم بزرگوار بیفزاید. ان شاءالله راهشان را پر رهرو قرار دهد، به شاگردانشان توفیق دهد با جدیت و قاطعیت و تدبیر دقیق و صحیح این مسیر را ان شاءالله ادامه دهند. فقدان ایشان را به همه ی بازماندگان محترم، پدر بزرگوارشان، فرزندان فاضل و ارجمندشان، صبیه مکرمه و اهل بیت مکرمه شان و سایر بازماندگان عزیزشان، شاگردان و همکاران و دوستان عزیزشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و از خدای متعال برای ایشان علو درجات و ادامه ی راهشان را درخواست می کنم. و از همه ی قدم هایی که در راه تکریم این عالم بزرگوار از اول تا کنون برداشته شد، از خدای متعال درخواست می کنم این قدم ها را در صراط مستقیم المؤمنین(ع) استوار و ثابت قدم بدارد.

 

صلی الله علیک یا اباعبداللهمشاهده متن کامل ...
دل های جمعیت شناختی نظریه فمینیستی/ قسمت دوم و پایانی
درخواست حذف اطلاعات

دل های جمعیت شناختی نظریه فمینیستی/ قسمت دوم و پایانی

نظریه فمینیستی و سقط جنین

    موضوع مهم دیگری که  در نظریه فمینیستی در بحث از کارکرد تولید مثل بدان مورد پردازش قرار گرفته و جایگاه مهمی در تحولات جمعیتی دارد، مسئله «سقط جنین» و وم آن است.

    نظریه‏های فمینیستی درباره سقط جنین، یک دسته نبوده بلکه دارای تنوع است. عمده دلایلی که موافقان سقط جنین بیان داشته‏اند، به دو مسئله برمی‏گردد: نخست حقّ ن در کنترل جسم خود؛ و دوم فاعل مختار شمردن ن. اما در این میان،اتفاق نظری در این مساله در بین نحله های فمینیستی وجود ندارد. بسیاری از فمینیست‏ها، مانند سایر ن، مشتاق به بارداری‏اند. افزون بر آن، بسیاری از فمینیست‏های ی سقط جنین را قتل نفس می‏دانند. اما با این حال نگرش غالب در نظریه فمینیستی، تجویز سقط جنین است.روا دانستن این امر بدان معناست که ن اختیار دارند که در هر مرحله ای که بخواهند، به بارداری ناخوشایند خویش پایان دهند.هنجار شدن سقط جنین می تواند در کاهش باروری و دگرگونی های جمعیتی تاثیر بسزایی داشته باشد.

    در نظریه فمینیستی،رادیکال ها را می‏توان سرسخت‏ترین حمایتگر سقط جنین دانست. هرچند لیبرال ها نیر به شدت بر آن تاکید دارند.استدلال هر دو جریان فمینیسم لیبرال و رادیکال ی ان است. آنها معتقدند: زن حق دارد بر جسم خود کنترل داشته باشد. ن حق پایان دادن به بارداری خود و یا سقط جنین را دارند و این امری شخصی و مربوط به خود زن است و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی حق دخ در آن را ندارد هرچند شوهر یا ت باشد.مسئله سقط جنین نزد فمینیست‏های  رادیکال نیز آن‏قدر مهم و حیاتی است که مری دیلیپیشنهاد می‏کند: همه تلاش فمینیست‏ها باید مصروف ایجاد جامعه‏ای شود که در آن مشکل سقط جنین وجود نداشته باشد.سیمون دوبووار با استفاده از  استعاره بردگی بدن برای بارداری، با ابراز خشنودی از در دسترس بودن وسایل پیش‏گیری و سقط جنین می‏گوید: «در دسترس بودن وسایل پیش‏گیری از حاملگی و سقط جنین بدین معناست که ن قادر خواهند بود بر بدن خویش حاکم باشند، نه اینکه به عنوان برده آن عمل کنند.»جواز سقط جنین در فمینیسم سوسیالیستی نیز بر پایه دو اصل قرار دارد: نخست این که ن اختیار تن خود را دارند ، و دوم این که تصمیم‏گیرنده واقعی برای بارداری خود ن باید باشند؛ چراکه تولید مثل بیشترین تأثیر را بر ن می‏گذارد.از این‏رو، آنان حق دارند عاملی را که می‏تواند بر آینده زندگی آنها تأثیر گذارد، خود انتخاب کرده، درباره‏اش تصمیم‏گیری کنند.

در رویکر رادیکال نظریه فمینیسی بارداری، صورتی از بردگی و کودک به منزله موجودی مهاجم به بدن زن تلقی می شود.وقتی چنین تلقی از باروری از سوی فمینیست ها مورد تبلیغ قرار گیرد بدون شک سقط جنین به عنوان عملی عقلانی برای برطرف حمله مهاجم، مورد تایید قرار می گیرد.

از سوی دیگر نظریه فمینیستی، بارداری را بزرگترین مانع های ن دانسته و راه رهایی از آن را قانونی شدن سقط جنین معرفی می کند.از نظر آنها نداشتن فرزند یکی از حقوق ن است که آنها را از چارچوب سنتی نجات داده و مانند مرد آزاد می سازد.چالش آفرینی این نگرش برای تحولات جمعیتی وقتی به خوبی روشن می شود که بدانیم نظریه فنینیستی پیش از تعریف «نداشتن فرزند» به عنوان «حق» زن،از طریق تغییر نگرش ن نسبت به فرزندآوری،بستر مناسب برای استفاده قطعی از این حق را برای آنان فراهم آورده است.

به هر حال جواز سقط جنین از سوی چهره غالب نظریه فمینیستی با هر دلیل و توجیهی که صورت گرفته باشد،پیآمدهای جمعیت شناسانه آن قابل انکار نیست.از آن جا که پدیده باروری،مهمترین عامل تاثیرگذار بر تحولات جمعیتی است، تجویز و گاه توصیه به سقط جنین،زمینه ساز کاهش باروری و رقم زدن تحولاتی در کمیت جمعیت است.وقتی به ن القا شود که حق کنترل بر بدنش فقط مختص به اوست و هیچ موجودی حتی خدا و یا ت حق دخ در کنترل آن را ندارد  و جنین در هر مرحله ای می تواند ناقض حق کنترل بر بدن باشد، این به معنای تجویز  پایان دادن به بارداری های بسیاری است که ظرفیت افزایش جمعیت را داشته اند.

پیآمد این گونه شه ها این است که امروزه در جوامع توسعه یافته سقط جنین از حقوق اولیه اجتماعی ن شمرده می شود و از جمله های فردی ن می باشد. از این رو در دهه های اخیر ، سقط جنین در کشورهای اروپایی، مشروعیت یافته و در برخی از کشورهای مزبور قانون گذاری به ن اجازه می دهند که با صرف هزینه ای اندک که احتمالا از سوی نظام بیمه نیز تأمین می شود ، تا ماه سوم حاملگی بدون هیچ نیازی به دلیل پزشکی ، سقط جنین نمایند.

فمینیسم و تحقیر کار خانگی

   در نگرش غیرفمینیستی، کار خانگی اغلب به نام زن شناخته و وظیفه او دانسته می شود.اما در نگرش فمینیستی خانه داری و کارخانگی با نگرشی منفی روبروست.از نظر آنها کارخانگی از سویی « شیوه اصلی تولید مرد سالاری» و از سوی دیگر  امری ناسازگار با کارکرد عاطفی خانواده برای ن است. از نظر اوکلی، فمینیست رادیکال، ن در زندگی خانوادگی، چهار حوزه تعارض را تجربه می‏کنند:

     از یک سو در خانواده  تقسیم کار  وجود دارد که در آن از ن انتظار می‏رود مسئولیت کارهای خانه و بچه‏داری را بر عهده بگیرند. از سوی دیگر شیوه تامین  نیازهای عاطفی ن و مردان در خانواده متفاوت است؛ یعنی از ن‏انتظارمی‏رود که با عصبانیت‏شوهروفرزندانشان بسازند، ولی‏خودشان‏ ی را ندارند که به او روی بیاورند.شکل سوم تعارض،تفاوت توان بدنی و بنیه اقتصادی زن و شوهر که ممکن است سبب شود ن اختیاری بر منابع مالی نداشته باشند، از شرکت در فعالیت‏های اجتماعی ناتوان باشند و حتی با خشونت فیزیکی از جانب شوهر مواجه شوند و دست آ این که اختیار روابط و کنترل باروری در خانواده  به دست مردان است.

    وی با تمرکز بر کار خانگی ن و ناسازگار دیدن آن با تحقق نفس که نیازی انسانی است، آن را به چالش کشیده است. استدلال او این است که کار تنها در صورتی موجب تحقّق نفس می‏گردد که برای کارگر ایجاد انگیزش کند.از مهم‏ترین ویژگی‏های شغل مولّد انگیزش، آن است که موجد احساس موفقیت، مسئولیت، ارتقا، خشنودی از کار و مقبولیت مکتسب در فرد می‏شود. از نظر اوکلی، کار خانگی فاقد هرگونه عامل برانگیزنده است؛ زیرا در کار خانگی، امکان پیشرفت و ارتقا وجود ندارد، احساس موفقیت زودگذر است، خشنودی از کار تجربه‏ای است که کمتر حاصل می‏شود. از نظر او، اظهارات همدلانه و تشکرآمیز شوهر صرفا منجر به‏نوعی‏مقبولیت بیرونی و نه درونی می‏شود که البته آن هم به عنوان عاملی ابقاکننده، زن خانه‏دار را در شغلش نگاه می‏دارد؛ اما پاداش اساسی‏تری برای او فراهم نمی‏آورد. هرچند اوکلی می‏پذیرد که عنصر «مسئولیت» در شغل خانه‏داری موجد انگیزش است، اما به عقیده وی، به سبب انزوای روان شناختی و عینی زن خانه‏دار، نتیجه اصلاً رضایت‏بخش نیست.

سیمون دووبوار نیز با تأکید بر اینکه کار مفید آن است که برای جامعه مفید باشد و چیزی را تولید کند،بر این باور است که کار زن در خانه هیچ فایده مستقیمی برای اجتماع ندارد،به دلیل آنکه کار زن در خانه هیچ چیزی تولید نمی‏کند، زن خانه‏دار فرودست، درجه دوم و طفیلی است. به نظر وی، زن نمی‏تواند در خانه وجود خود را پی‏ریزی کند؛ زیرا زن در خانه فاقد ابزارهای مورد نیاز برای بروز استعدادهای خود به عنوان فرد است و در نتیجه، فردیت او به رسمیت شناخته نمی‏شود. فریدان، نظریه‏پرداز فمینیست ـ لیبرال، نی را که به کار خانگی مشغول می‏شوند قربانیان یک گزینه اشتباه می‏خواند و آنها را محکوم به عقب‏ماندگی مستمر می‏داند. وی بر این باور است که پرداختن به کار خانه‏داری محصول فرهنگی است که از ن خود انتظار رشد ندارد و حاصل آن تلف شدن یک نفس انسانی است.

         فمینیست‏های مار یست نیز با استفاده از نظریه«از خودبیگانگی» مار به بررسی کار خانگی پرداخته‏اند. از نظر آنها، ن در خانواده، به عنوان کارگر (خدمت‏کار) تحت نظام نظارت و ناعادلانه قرار می‏گیرند و ایدئولوژی حاکم بر جامعه (مردسالاری) آنان را مانند کارگران، به سوی از خودبیگانگی سوق می‏دهد. از نظر آنها، نظام بهره‏کشی (استثمار نیروی کار) ساختارهای پیچیده تسلّط (روابط ناعادلانه طبقاتی، مردسالاری، سوداگری، از خودبیگانگی، جنگ، خشونت، نابرابری و استبداد) را به وجود می‏آورد و نهاد خانواده منع ‏کننده بی‏عد ی‏های موجود در چنین جامعه‏ای است. از این‏رو، خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه، که تقسیم نابرابر کار اجتماعی و تبدیل زن به کالا در جامعه مردسالار، از متن آن آغاز می‏شود، مورد حمله فمینسیت‏های مار یست قرار می‏گیرد.

دل ضمنی سخن شوران فوق، این است که تنها راه مفید بودن،جهت دهی کار به سوی کار تولیدی اجتماعی و بصورت اشتغال خارج از خانه است و در این صورت است که هم فایده مندی کار زن برای جامعه و هم  احساس خوشایند بروز استعداد برای خود زن بوجود می آید.ناگفته پیداست که ارزش گذاری به اشتغال خارج از خانه از سویی و کم ارج و تحقیر کار خانگی به نوعی تشویق ن برای حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی  افزون تر است.وقتی حضور زن در خانه را تلف شدن و تباهی شخصیت او بدانند و کار خانه‌‌داری و نقش‌‌های همسری و مادری را نوعی اسارت و تحقیر به‌ ‌شمار آورند، طبیعی است که رواج این نگرش منجر به کم‌‌ارزش شدن و تحقیر این نقش‌‌ها در جامعه و خصوصاً در بین ن می‌شود و در نهایت، در کاهش باروری بسیار تأثیرگذار خواهد بود.زیرا و قتی  از سویی کار خانگی در نگرش ن و دختران جوان بی ارزش جلوه گر شود و از سوی دیگر اشتغال خارج از خانه به عنوان تنها عامل یا دست کم مهمترین عامل دست ی به پایگاه اجتماعی بالا معرفی شود، تمایل به حضور در حوزه عمومی افزایش می یابد و از آن جا که اشتغال، بخش زیادی از وقت و نیروی ن را در خارج  از خانه به خودش اختصاص می دهد،دیگر توان و فرصتی برای باروری ن،باقی نخواهد گذاشت.

به همین جهت است که در سال‌های اخیر،در کشور ما نیز تمایل ن به کار و ب درآمد افزایش یافته و درنتیجه، اشتغال ن و حضور ن در بازار کار فزونی یافته است. افزون بر این که نوعی تغییر نگرش به ازدواج و نقش‌های همسری و مادری و کارخانگی به‌وجود آمده بگونه ای که تحقیر این نقش‌ها را به‌دنبال داشته است. بخش زیادی از این تغییر نگرش را می توان در قالب اشاعه دل های جمعیت شناختی نظریه فمینیستی ارزی کرد.

فمینیسم و اشتغال ن

نظریه فمینیستی در چالش با حوزه خصوصی، به تحقیر کارخانگی بسنده نکرد بلکه در کنار آن، تشویق و ترغیب ن به روی آوردن به اشتغال خارج از خانه را به عنوان یکی از گزینه های رهایی بخش مورد تاکید قرار داد.

گرچه فعالیت اقتصادی ن عمری به درازای تاریخ بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جدید آن که فعالیت های  اقتصادی در زمان های معین و خارج از محیط خانه را شامل می شود، بیشتر محصول جهان مدرن و جایگزین شدن کار در کارخانه‏ها و ادارات به جای فعالیت‏های سنتی چون کشاورزی و دامداری است که در  گذشته در کنار خانواده، انجام می‏گرفت. امروزه یکی از معیارهایی که جهان مدرن برای تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت ن در زندگی اقتصادی و اشتغال آنان است.این در حالی است که به اذعان بسیاری از شندان فمینیست و غیر فمینیست،تشویق ن به اشتغال نه به علت رعایت شخصیت و منزلت ن بلکه به سبب نیاز نظام سرمایه  داری به نیروی کار ارزان ن بود.شاهد بر این ادعا برخورد دوگانه غرب در دو بعد مقدار دستمزد و کیفیت شغل احراز شده است که ن در هر دو جایگاهی پست تر از مردان دارند با این همه اغلب فمینیست ها هر چند در مقابل این برخورد دوگانه موضع می گیرند اما همچنان بی توجه به تفاوت های تی، بر ورود زن به عرصه عمومی اقتصاد تاکید دارند.افزون بر این که از طریق حرکت های جهت دار چون کنوانسیون منع تبعیض علیه ن، تلاش دارند تا موضع خود را به یک جهت گیری جهانی تبدیل کنند.

رشد روزافزون حضور ن در عرصه‏های اقتصادی، که بیشتر ناشی از تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، امروزه به حدی است که ت‌ها در نظام‌های سیاست گذاری خود آنان را مورد توجه داشته و قوانینی را به نفع و در حمایت آنها وضع نموده اند.بدون شک اصل اشتغال ن مساله منفی تلقی نمی شود اما آن چه این مقوله را چالش برانگیز می کند،تغییر نگرشی است که برای   ن نسبت به ارزش همسری،‌ مادری،خانه‌داری و فرزندآوری ایجاد می شود.

نظریه فمینیستی با تکیه بر اصل برابری زن مرد و با داعیه دفاع از حقوق زن در همه زمینه های اقتصادی، با هر نوع زمینه و جریانی که  موجد رویه  نابرابری در مشاغل،رده بندی حقوق نابرابر و هر نوع تبعیض کاری است، به مبارزه برخاسته است.جایگاه والای اشتغال ن در نظریه فمینیستی بدان جهت است که گمان می کنند  اشتغال آنان را از محیط خشک و یکنواخت خانه رها ساخته،عقلانیت اجتماعی آنان را در عرصه عمومی شکوفا کرده و قدرت آنان را در خانه و اجتماع افزایش می دهد.از نظر آنان استقلال مالی برای ن امنیت خاطری را به ارمغان می آورد که با تکیه به آن می توانند در مقابل ستمگری مرد پایداری کنند.

در نظریه فمینیستی با رویکرد سوسیالیستی آن،وضعیت اقتصادی نابهنجار(تقسیم کار خصوصی و عمومی) موجب ایجاد سلطه جنس مذکر می شود.در این میان مردان که در حوزه خصوصی صاحب دارایی و در حوزه عمومی سرمایه دار بودن، بر ن تسلط همه جانبه پیدا کرده و از این طریق بارداری و زایمان ن را تحت سلطه خود درآورده و باروری را بر آنها تحمیل می کنند.از نظر آنان راه برون رفت از این مشکل،تغییر ساختار اقتصادی جامعه و برچیدن نظام تقسیم کار است که موجبات حضور ن در اشتغال خارج از خانه را بوجود می آورد. و مساله اشتغال را چنان امری مقبول و ضروری جلوه می هند که به تعبیر پاسنو،فمینیست ها ن را متقاعد کرده اند که به رقابتی تنگاتنگ با مردان برخیزند.بگونه ای که دستی به پست های بالا و دریافت درآمد کلان چنان در نظر ن جلوه داده شده که ن شاغل مجرد،برقراری روابط با همکار مرد را به منزله طی مدارج شغلی تلقی می کنند.

اشتغال بانوان و ایجاد فرصت های شغلی برابر با مردان که در ماده ی 11 کنوانسیون نفی تبعیض علیه ن مورد اهتمام و توصیه قرار گرفته ، از سوی جمعیت شناسان و محققان اجتماعی از جمله عوامل اصلی کاهش میزان رشد جمعیت و رشد منفی آن در کشورهای غربی و صنعتی ارزی شده است ارتباط  معنادار میان دو متغیر اشتغال ن و کاهش باروری به حدی است که  جمعیت شناسان و جامعه شناسان، اشتغال ن را  به عنوان شیوه ای منطقی برای تعدیل جمعیت و کاهش باروری توصیه می کنند معنی این سخن این است که میان اشتغال بانوان از یک سو و رشد جمعیت رابطه مع وجود دارد ، یعنی هرچه سطح اشتغال بانوان افزایش یابد، میزان رشد جمعیت کاهش می یابد.اذعان به این واقعیت به روشنی در نوشته های جامعه شناسان متمایل به نظریه فمینیستی می تواند دید.«اندره میشل» در کتاب جامعه شناسی خانواده و ازدواج در بررسی عوامل کاهش میزان جمعیت در کشور های صنعتی می نویسد:

«در کشور های صنعتی، مطالعات نشان می دهد که نقش زن در خانواده دگرگون شده، زن ازدواج کرده که در خارج از منزل کار می کند، وظایف سنگین مربوط به خانه را نیز انجام می دهد، پس این سوال پیش می آید که آیا وظایف دو جانبه ی ما در جامعه ی امروزی تا حدودی در کاهش متولدین مؤثر نیست؟ آمار فرانسه و ـ من باب مثال ـ نشان می دهد که تعداد ک ن ن شاغل معمولاً نسبت به نی که شاغل نیستند، کمتر است. در پاریس، یک مطالعه ی نمونه گیری احتمالی روی 450 خانواده پاریسی نشان داده که میانگین تعداد فرزندان ن ازدواج کرده شاغل 48/1 است و میانگین آن برای نی که کار نمی کنند 50/2 است. در ایالات متحده تعداد فرزندان با تعداد سال هایی که زن ازدواج کرده شاغل است، نسبت مع دارد.»

سازوکار این رابطه معنادار بدین صورت است که اولا ن شاغل خصوصا زمانی که بصورت تمام وقت به اشتغال روی می آورند،با انبوهی از مشغله های روحی،ذهنی و زمانی مواجه می شوند که دیگر فرصت شیدن به بارداری را نیز به ذهن خود راه نمی دهند.زیرا کار بیرون از خانه بار  جدید و سنگینی بر دوش ن می گذارد بگونه ای که  نوبت های کاری اورا مضاعف می کند.کار برای دریافت مزد، خانه داری، پرورش کودک و وظایف شوهرداری نوعی فشار نقش را برای آنان بوجود می آورد.در این میان ن دست به انتخاب زده و برای رهایی از این فشار مجبور می شوند باروری و فرزندآوری را به دلیل مزاحمت با نقش های دیگر،کنار بگذارند. از سوی دیگر از آن جا که انگیزه ازدواج  بخش زیادی از ن، دغدغه های اقتصادی و معیشتی است، شغل و درآمد شخصی که بدون ازدواج فراهم می آید، انگیزه ازدواج را از دست داده و یا دست کم آن را به تاخیر می اندازند و این دو می توانند بر باروری و تحولات جمعیتی تاثیرگذار باشند.افزون بر این اصولا شرکت ن در اشتغال های درآمد زا، قدرت چانه زنی آنان را در خانواده افزایش داده و با تضعیف سلطه مردان و به چالش کشیدن نقش نان آوری آنان، به انتخاب خود در عرصه خانواده شکل می دهند.از آن جا که  اغلب، انتخاب زمان فرزندآوری با مردان بوده است و ن کمتر قدرت گزینش داشته اند، با افزایش قدرت شان اما، فرصت انتخاب بیشتری در فرزندآوری برای خود ایجاد می کنند.

فمینیسم و کامل

یکی از کارکردهای مهم خانواده که مورد تأکید بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان می باشد ، کارکرد تنظیم رفتار است. البته امروزه خانواده نقش انحصاری خود را در تأمین رفتار به ویژه در غرب  تا حدی از دست داده است، اما هنوز هم کارکرد تنظیم رفتار را برای اعضای خانواده ایفا می کند. به گونه ای که اگر این روابط در خارج از چهارچوب خانواده اتفاق بیفتد، زمینه ساز هرج و مرج و پیآمدهای روانی، اجتماعی و فرهنگی آن است. این در حالی است که نظریه فمینیستی بر خلاف رویکرد جامعه شناختی، سازوکار درون خانوادگی رفتار را به چالش کشیده و کارکرد تنظیم رفتار یا ی نیازهای در خانواده را ، یکی از نمودهای بارز نا برابری بین زن و مرد می دانند که نهاد خانواده به آن دامن می زند.از این رو آنان خواستار نظم نوینی در رفتار است که میتنی بر کامل ن است.آنان این را در راستای تقویت برابری و تساوی در رفتار زن و مرد، تفسیر می کند.

نظریه فمینیستی بر این باور است که  برای رهایی ن از این ستم ، به یک انقلاب نیاز است و این انقلاب را اعلامیه برابری ن با مردان می دانستند. انقلاب فمینیستی بر این باور است که چیزی جز یک احساس لذت بخش نیست که هیچ معنای نمادین یا قید اخلاقی نیز ندارد.ازاین رو حق ن که از آثار فردگرایی نظریه فمینستی بود از موج دوم فمینیسم به بعد بطور چشمگیری در راس مطالبات فمینیستی قرار گرفت.تقاضای آنان ن در انتخاب رفتارهای مورد علاقه(هم جنس گرایانه یا نا گرایانه) بود.واعتقاد بر این بود که این زمانی تحقق می یابد که این گرینش از سوی جامعه به رسمیت شناخته شود.در نظریه فمینیستی اعتقاد بر این است که تربیت آرمانی،تربیتی  است که طی آن هر فرد بتواند آزادانه،مناسب ترین سبک زندگی را برای خود برگزیند و این گزینش از سوی دیگران مورد احترام باشد هر چند این انتخاب زندگی مجردی یا نوعی ی انعطاف پذیر باشداین شه به مثابه چراغ سبزی برای برچیدن هر گونه مانعی است که بخواهد برای ، محدویت ایجاد کند.از این رو باروری و زایمان هم به علت ظرفیت محدویت آفرینی که در آنها وجود دارد، از سوی نظریه فمینیستی به چالش کشیده می شود.

مواد 1 و 3 کنوانسیون  منع تبعیض، جوامع انسانی را از اعمال هرگونه محدودیت ن به سبب تمایز ها و تفاوت های تی برحذر داشته و این گونه محدودیت ها را تبعیض ناروا بر ن و ممنوع می شمارد . بر همین اساس کنوانسیون در بند « ح » از ماده 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس می شود و در بند « الف » از ماده 5 نیز الغای رسوم و روش های سنتی ، تعصب آمیز و کلیشه ای را در روابط زن و مرد ، توجیه می کند .در الگوی عرضه شده کنوانسیون، ن مانند مردان آزادند با هر فردی که دوست دارند روابط عاطفی و دوستانه برقرار کنند و در این میان ، تفاوت های و طبیعی مجوز معقول و مشروعی برای ممنوعیت رابطه ی دوستی آنان با مردان نیست

بدون تردید یکی از نتایج شه تساوی گرایانه فمنیست ها درباره رفتار زن و مرد، دفاع از گرایی و مبارزه با نا گرایی به عنوان عامل سرکوب ن در شه فمنیسم است ، زیرا از نظر آنها نا خواهی به عنوان یک نهاد و به مثابه یک هویت ، از شالوده های مرد سالاری است.  از این رو ضمن تشویق ن به خواهی،بر این نکته تاکید دارند که یک فمینیست واقعی باید وما هم جنس گرا باشد و اصولا نیازی به مرد وجود ندارد.از سوی دیگر در رریکرد رادیکال نظریه فمینیستی،اساسا مرد به عنوان دشمن معرفی شده و از ن خواسته می شود که رابطه خود با مردان را به حداقل رسانده و رابطه با ن دیگر را جایگزین آن نمایند

به هر حال، تجویز و تشویق رفتار آزاد چه در شکل نا خواهانه و چه در قالب خواهانه آن صورت پذیرد، زمینه ساز کاهش باروری و تحولات جمعیتی است.و این حقیقتی است که غرب امروز با آن دست بگریبان است.زیرا از یک سو ن، سبب ساز کاهش نرخ ازدواج است زیرا که مردان با دسترسی آسان به نی که مخالفتی با رابطه قبل از ازدواج ندارند، انگیزه های برای تشکیل خانواده و ازدواج را نخواهند داشت.از سوی دیگر مردان که این فرصت را دارند تا بدون  پذیرش مسئولیت ازدواج از رابطه برخوردار باشند، ازدواج را به تاخیر می اندازند.و اثربخش باروری از کاهش نرخ ازدواج و نیز تاخیر آن، قابل انکار نیست.

شایان ذکراست که این شه ها بدون حمایت و فضاسازی های قانونی نظام های راه به جایی نمی برد.از این رو در غرب  به بهانه کنترل جمعیت، هنجارهای بسیاری در روابط در حال تغییر است. مثلا سازمان «پلانید پرنت هود» با 30 هزار کارمند رسمی و داوطلب ،172 شعبه در ایالات متحده و حدود 50 شعبه در کانادا، بودجه‌ای 380 میلیون دلاری در اختیار دارد. این سازمان مروج روابط آشکار و برگزار کننده کلاس‌های آموزش است که فقط بر الگوی پیشگیری از بارداری مبتنی می‌باشد و می‌کوشد تا ‌بازی را عادی سازد.

فمینیسم و باز تعریف هویت نه

منظور از هویت نه، تصویر و احساسی است که زن از زن بودن خود دارد و انتظاراتی است که به عنوان زن برای خود تعریف می کند.کاست بر این باور است که جوهر نهضت فمینیسم، بازتعریف هویت ن است.در واقع فمینیسم با انکار هویت سنتی که در طول تاریخ مورد ستایش بوده را  به چالش کشیده و به باز تعریف هویت نه از منظر تجربه ن هم گمارد.این هویت سازی از طریق تعریف نقش های نوین صورت می گیرد.زیرا  در نگرش های پسامدرن و فمینیستی، «نقش» عامل مهم پیدایش هویت است. از این رو کاهش باروری به دلیل تغییر نقش های تی هویت ساز رخ می دهد.در نظریه فمینیستی،مفهوم زن از تمام صفات،ویژگی ها و نقش هایی که بطور سنتی به او نسبت داده می شود،منسلخ شده و بجای آن، ارزش ها،حقوق و نقش های مردانه به عنوان وضعیت مطلوب و آرمانی ن، مطرح می شودبه بیان دیگر در نظریه فمینیستی هویت نه از زن گرفته شده و او را درجایگاه مرد می نشانند.و این مردانگاری زن،کمترین اثری را که دارد این است که ضمن تحقیر ن، احساس  عدم ارزشمندی  را به آنها انتقال داده و وی را در وادی تذبذب بین هویت طبیعی و فطری از یک سو و هویت بازتعریف شده از سوی دیگر، حیران نگاه می دارد.به تعبیر وندی شلیت در جامعه ، نی که روحیه لطیف نه دارند، بیمار شناخته می شوند. ن می توانند قاضی شوند، وارد شوند،سقط جنین کنند و رابطه با دیگران داشته باشند اما تنها یک چیز است که دختر نمی تواند انجام دهد و آن زن بودن است. ن از زن بودنشان احساس شرمندگی می کنند و ناراضی اند

یکی ازابعاد هویت ن، صفات مادرگونه او چون احساس تعهد و مسئولیت پذیری نسبت به فرزند است.نظریه فمینیستی با انکار این هویت، سبب شده تا بسیاری از ن،قید مادری را بزنند و یا دستکم فرایند مادری را به تعویق اندازند و بیشتر به دنبال ی نیازهای شخصی خود باشند. و همچنین نسبت به تشکیل خانواده و مردان، پایبندی کمتری از خود نشان دهند.پیآمد دیگر هویت بازتعریف شده نوین،این است که ن در کمند تعارض و تضاد بین های عرصه خصوصی(مادری و همسری) و نقش های عرصه عمومی(اشتغال) بیشتر به پذیرش نقش های اجتماعی تمایل یافته و نسبت به نقش های نه تمایل کمتری از خود نشان دهند که این امرزمینه ساز افزایش سن ازدوج و تاخیر در فرزندآوری شده است.

از سوی دیگر نظریه فمینیستی در بازتعریف هویت نه تلاش دارد ن را وا دارد تا در جایی خارج از خانه به دنبال هویت خویش باشند.از این رو ضمن تحقیر کارخانگی و مادری و ارزش انگاری اشتغال خارج از خانه، ن را ترغیب می کند تا بخشی از فرصت خویش را به جای پرداختن به خانه و خانواده- که اغلب پیآمد بارداری های متعدد است- به کار خارج از خانه اختصاص دهند و از این مسیر به هویت خود به عنوان موجودی فعال و مولد شکل دهند.تغییر نگرش ن درباره بدن(مدیریت بدن) نیز جنبه دیگری از نظریه فمینیستی در مسیر نقش بازتعریف کنندگی هویت نه است.

به هر حال هویت سازی نظریه فمینیستی ن را به باز شی دائم نسبت به نقش های سنتی خود - که اغلب با نقش های خانه داری و بچه داری تعریف می شدند -  وا می دارد. ن در فرایند باز شی ادامه دار خویش، هویت «زن خانه دار» و « زن- مادر» و هر هویتی که او را به حوزه خصوصی محدود و از حوزه عمومی محروم می کند، واکنش نشان دهند.به همین جهت است که پدیده باروری در نظریه فمینینیستی به چالش کشیده می شود و ن را خواسته یا ناخواسته به سویی سوق می دهند که هویت خویش را در نقش هایی چون فرزندآوری و مادری جستجو نکنند.این در حالی است که در رویکرد دینی  نمودهای هویت نه از جمله خانه داری و مادری به دیده احترام نگریسته می شود و آموزه های ی در این خصوص،علی رغم همه سختی ها و مشکلاتی که دارند انگیزه ای مضاعف به ن در ب این هویت می دهند.

فمینیسم و تشویق ن به تحصیل

آموزش و سواد آموزی ن،از نخستین اه ن بوده است که همواره بر آن اصرار می ورزیدنددلیل اصرار آنها بر تحصیل ن این بوده است که ریشه  فرودستی ن را در بی سوادی آنان دانسته و معتقد بوده اند که زن بی سواد زمینه پذیرش هر گونه ستم را دارد و همیشه در چنبره فرهنگ مردسالار و نمادهای آن گرفتار می ماند.

در نظریه فمینیستی تحصیلات و بالا رفتن سطح سواد هم چون اشتغال،یکی از راه های رهایی از ستمگری مردان معرفی می شود.از نظر آنها تحصیلات می تواند خودآگاهی های ن را افزایش داده و زمینه آشنایی آنان با حقوق شان را فراهم آورد.اما دل ضمنی این نگره ،تلاش برای کاهش باروی ن است.حضور بیشتر ن در عرصه های اقتصادی و مدیریتی که هدف اساسی در تشویق ن برای ب سطوح بالاتر علمی است،بستری مناسب برای تاخیر در ازدواج و فرزندآوری ست که در نظریه فمینیستی به عنوان کارکردی مثبت ارزی می شود.هر چند کارکرد آشکار تشویق به تحصیل، بالا رفتن سطح آگاهی های ن است اما بی شک یکی از کارکردهای پنهان آن، تاخیر در ازدواج و کاهش باروری است.آمارهای تحقیقاتی نشان می دهد که هر چقدر میزان تحصیلات ن بالاتر باشد،آنها آمادگی  کمتری برای ازدواج دارند و آنهایی را هم که انتخاب می کنند به ندرت همدم های مناسبی می یابند.به تعبیر گرنت،تحصیلات رسمی ممکن است در بازار کار به عنوان سرمایه محسوب شود ولی در موضوعات مربوط به عشق  و دلدادگی می تواند دست و پاگیر باشد.

در تبیین سازوکار علی رابطه بین تحصیل و کاهش باروری بر چند نکته می توان تاکید کرد:نخست این که افزایش سطح تحصیلات ن منجر به افزایش تمایل ن به حضور در بازار کار شده و حضور بیشتر ن در بیرون از خانه منجر به کاهش تمایل ن به فرزندآوری می شود.زیرا کار بیرون از خانه و ا امات و پیآمدهای آن در افزایش وظایف و مسئولیت های ن، فرصت کافی برای باروری را در اختیار آنان قرار نمی دهد.علاوه بر این،تحصیلات همچنین فرصت های تحرک اجتماعی را افزایش می دهد به این معنا که احتمال این که مردم در مسیر رفتار نو،بویژه تحدید باروری قرار بگیرند، افزایش می دهد.چون تحرک اجتماعی از یک سو نگرش ها را تغییر می دهد و از سوی دیگر موانع را نیز بر نمی تابد و این در حالی است که باروری و  فرزندآوری به بازدارنده‌ای از تحرک اجتماعی ن تبدیل می‌شود.از سوی دیگر طولانی شدن فرایند تحصیلات عالیه سبب ساز بالا رفتن سن ازدواج بوده و از این راه نیز بر باروری تاثیر منفی می گذارد.افزون بر این که محتواهای آموزشی که در فرایند تحصیلات ی به ن داده می شود اغلب ناسازگار و غیر مرتبط با نقش های تی و انتظاراتی جامعه از ن است.این امر سبب ساز تغییر ارزش های ن و دگردگونی نگرش آنان نسبت به خود و نقش های تی سنتی می شود که پیش از این از آنان انتظار می رفت.و دست آ این که تحصیلات در افزایش آگاهی و شناخت ن از مسائل بهداشتی موثر واقع شده و زمینه را برای پذیرش بهتر و موثرتر برنامه های تنظیم خانواده فراهم می کند. کوچران معتقد است که تحصیلات با نگرش مثبت به کنترل موالید،آگاهی بیشتر از جلوگیری ازحاملگی و ارتباط بین زن و شوهر رابطه مثبت دارد به هر حال افرادی که تحصیلات بالاتر دارند بیش از دیگران برای پذیرش ارزش های جدید و تغییر در زندگی خود آمادگی دارند.

ذکر این نکته ضروری است که امروزه کمتر ی مخالف با تحصیل ن است زیرا تحصیلات در عصر جدید امری مثبت و ضروری برای حیات فردی و اجتماعی ن محسوب می شود. اما آن چه چالش برانگیز است  عدم تناسب آموزش ها با استعدادها،سطح انتظارات از ن در جایگاه اجتماعی و خانوادگی است.نظریه فمینیستی با تاکید بر برابری زن و مرد در همه عرصه های زندگی و با غفلت از تفاوت های تی،با تشویق ن به ارتقا سطح تحصیلات،زمینه تاخیر در ازدواج و باروری را بوجود می آورد.

سخن پایانی

امروزه تحت تأثیر  ابعاد مدرنیته و شه مدرن در کشورهای اروپای جمعیت کاهش چشمگیری داشته و چنان بر رفتارهای روزمره‌ی انسان غربی رسوخ کرده که کنترل جمعیت به یک عادت برای او تبدیل شده است و تلاش های ت ها برای نجات جمعیت از سقوط تا کنون راه بجایی نبرده است.در این میان نقش  برجسته نظریه فمینیستی در تحولات جمعیتی غرب قابل انکار نیست.نظریه فمینیستی با اشاعه شه هایی که شاخصه اساسی آن فردگرایی و های بود،ضمن ترغیب ن به باز شی مداوم در نقش های سنتی خویش، به بازسازی هویت نوینی برای ن همت گماشت که یکی از کارکردهای آن نفی باروری و نقش مادری بود.

امروزه بعد از چندین دهه غلبه نظریه فمینیستی بر جامعه غرب، شواهد  نشان می دهد که علت بروز بسیاری از اختلالات و نابهنجاری های اجتماعی بخصوص در عرصه تحولات جمعیتی در کشور های  غربی، گسترش همین شه بوده است. امروز می توان با این سخن بورک هم نظر شد که «فمینیسم بدون آنکه چیز زیادی به ن بدهد مشکلات جدیدی بر ن تحمیل کرده و باعث سردرگمی و ایجاد ن یتی های کاذب در ن امروری شده است»و نیز سخن دیویدسن عقلانی است که« هیچ یک از ادله نظری فمینیسم نمی تواند این واقعیات را نادیده بگیرد که بسیاری از ن،در صحنه اجتماعی رفتار شده ، مزایای خانه و خانواده را از دست داده اند.»امروزه  لذت مادری و فرزند پروری به عنوان امری که نماد خلاقیت و آفرییندگی زن است، با لطایف الحیلی از او بازستانده شده است.و آنچه در عوض به او داده شده است، خطرآفرینی است که نه تنها دربردارنده رضامندی او نبوده که آرامش طبیعی او را نیز نابود کرده است.علاوه بر این،دل های جمعیت شناختی فمینیستی و راهبردها و را ارهای آنان برای ن، ناسازگار با شه دینی و الگوی خانواده ی است.فردگرایی افراطی، طرد ازدواج و تشکیل خانواده،سقط جنین،تحقیر تولید مثل و نقش مادری، تاکید بر های بی حد و حصر همه و همه دل هایی است که در تقابل مستقیم با آموزه های ی است.از سوی دیگر تاکید بی قاعده و افراطی بر تحصیل و اشتغال ن بدون در نظر گرفتن تفاوت های تی و اهیمت نقش زن در خانواده، نمی تواند مورد قبول الگوی خانواده ی قرار گیرد.

آن چه در ایران امروز ما مساله  اجتماعی تبدیل شده است، کاهش باروری به میران کمتر از جانشینی(1/2) است.بدون شک،رشد شه های فمینیستی که امروزه از سوی رسانه های رنگارنگ غربی و در قالب اشکال مختلف کالاهای فرهنگی پرمصرف به عنوان سوغات زندگی مدرن بر خانواده ایرانی عرضه می شود، از جمله علل کاهش باروری در آن بوده است.از این رو اگر تمردان و شمندان،دغدغه حل این مساله چالش برانگیز را دارند باید نسبت به جلوگیری از رشد شه های فمینیستی در خانواده ایرانی نگاهی راهبردهای داشته باشند.و این مهم جز از طریق گفتمان سازی بر اساس الگوی ی- ایرانی پیشرفت و تاکید بر سبک زندگی ی امکان تحقق ندارد.

منبع: فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت فرهنگی- اجتماعی- ش27 تابستان 1395مشاهده متن کامل ...
پاو وینت ی مجدد فرایندها
درخواست حذف اطلاعات

پاو وینت ی مجدد فرایندها پاو وینت ی مجدد فرایندها دسته: مدیریتفرمت فایل: pptx

حجم فایل: 416 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 15
عنوان: پاو وینت ی مجدد فرایندها

فرمت: پاو وینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید:15 اسلاید

دسته: مدیریت بازاری -اصول بازاری

این فایل در زمینه " ی مجدد فرایندها " بوده که می تواند به عنوان سمینار در کلاس برای درس مدیریت بازاری ارائه شده و مورد استفاده قرار گیرد . بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

مفهوم ی مجدد

تعریف ی مجدد

اه ی مجدد

عناصر مورد بازسازی از طریق ی مجدد

مزایای ی مجدد

اثرات ی مجدد برسازمان

عوامل ش ت ی مجدد

این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.


پرداخت و


بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : پاو وینت ی مجدد فرایندها , پاو وینت ی مجدد فرایندها , مفهوم ی مجدد , تعریف ی مجدد , اه ی مجدد , عناصر مورد بازسازی از طریق ی مجدد , مزایای ی مجدد , اثرات ی مجدد برسازمان , عوامل ش ت ی مجدد


مشاهده متن کامل ...
مقاله ی مجدد
درخواست حذف اطلاعات

مقاله ی مجدد

فهرست:

مقدمه

ی مجدد

ی مجدد و بهبود سازمان

تغییر سازمانی

کایزن

ی نوآوری

............................................................

بخشهایی از متن:

مقدمه

نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شت گرفته است که قدرت انتخاب و ید بسیاری محصولات وخدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تاثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاههای اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است.

جوامع و سازمانهایی که خود را با این تغییـــــرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماندگی دارند و بنگاههای اقتصادی در این گونه جوامع روبه نابودی هستند.

...

کایزن به بهبود وضعیت موجود می شد و ی مجدد به آنچه که باید باشد. برای طرح ریزی مجدد، اینکه افراد و شرکتها دیروز کارها را چگونه انجام می دادند اهمیتی ندارد. دیدگاه کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن مثل tqm وjit و نظام پیشنهادات و... ازطریق مساعــــدت بخشهای مختلف سازمان اجرا می شود ولی ی مجدد ازطریق نخبگان در صنعت و فنــاوری و کارکنان اجرایی اجرا می شود. به عبارت دیگــــر، ی مجدد به وسیلـــــه متخصصان اجرا و طرح ریزی می شود ولی در مجموعه چتر کایزن با مشارکت جمعی.

tqm بهسازی مستمر کلیه مراحل و فعالیتهای تولیدی ازطریق همکاری و مساعدت بخشهای سازمان است اما در ی مجدد ممکن است کلیه مراحل تولید بهسازی گردد و یا کلاً از گردونه فعالیت خارج شود. ی مجدد بیشتر روی حذف لایه های اضافی سازمان تاکید دارد.

ی مجدد برای رسیدن به کیفیت محصول، فرایندها را اصلاح می کند و یا بهترین فرایند را جایگزین می سازد ولی در کایزن بهبود مستمر و تدریجی است و کیفیت محصول با بهبود مستمر و تدریجی ایجـــاد می شود و از روش ی معکــــــوس بهره برداری می گردد، و غرب با خلاقیت و نوآوری به دنبال آن است که کیفیت محصول تولیدشده را ارتقا بخشد.

شرط زمان برای ی مجدد اصل و رکن است ولی درکایزن زمان برای تصاحب سهم بازار رکن نیست. ی مجدد انقل و سریع است ولی کایزن رفرم است و حرکت آرام است.

بنابراین، مشخص است که ی مجدد و کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن دو روش مستقل و متفاوت از هم هستند که قابل جمع شدن با هم نیستند و در راه رسیدن به هریک از آنها نمی توان به روش دیگرنظر داشت. حال اگر وجوه مشترکی هم داشته باشند در اجرای طرح اهمیتی ندارد. اما سرعت رشد اختراع در ژاپن و شرق آسیا به قدری است که غرب نیز از تکیه بر نبــوغ مخترعان دست برداشته و به چاره شــــی پرداخته و به ی مجدد رو آورده است.

نکته مهم دیگری که موجب اشتباه برخی را فراهم کرده است واژه ی مع (reverse engineering) است که گاهی به جای ی مجدد درنظر می گیرند. در تعریف ی مع آورده اند «ساخت مجدد محصول در یک فرم و شکل جدید با مشخصات عملیاتی مناسب تر را ی مجدد گویند که طی فرایند ی مع محصولات و سیستم های موجود برای کشف طراحی های آنها با استفاده از اصول ی مستقیم (forward engineering) و تجدید ساختار این اجرای باارزش از توسعه فناوری انجام می پذیرد>».

طرفداران ی مجدد بدانند که اشتباه آشکاری است که ی مع روشی برای دسترسی به فناوری از روی فناوری و یا محصولات موجود است. در ی مع ، محققان سعی در به دست آوردن مدارک و نقشه های طراحی محصول می کنند تا طی مراحل نمونه سازی و نیمه صنعتی در صورت وم، ساخت و تولید محصول طبق مشخصات و استانداردهای فنی محصول الگو، انجام پذیرد. از این جهت، ی مع را مشابه سازی، کپی سازی، نسخه برداری و یا تقلیدی آگاهانه قلمداد کرده اند. درحالی که ی مجدد یک برداشت نوین در مدیریت در رابطه با تغییر فرایند فعالیت یک سازمان است.ید فایل
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
نقدی بر محبت دروغین یت(1)
درخواست حذف اطلاعات

"تحقیر" شکلی از رابطه قدرت است: نوعی تحمیل سلطه است، به تسلیم واداشتن دیگری است برغم میل اش. فرد می کوشد بر دیگری پا بگذارد تا در هرم قدرت پله ای بالاتر اید. "تحقیر" تلاشی است برای برکشیدن "خود" از طریق فروکشیدن "دیگری". گوهر "تحقیر" تلاش برای شکل بخشیدن به نوعی رابطه سادیستی- مازوخیستی است.

آشکارترین راه تحقیر خشونت است، تسلیم دیگری به ضرب زور است- قربانی را به عجز رساندن است، اراده او را به ضرب زور درهم ش تن است.

اما به نظرم ویرانگرترین نوع تحقیر از راه خشونت نیست، از راه محبت است. "تحقیر از راه خشونت" آشکار است- ناظران بیرونی هم می توانند وقوع آن را دریابند. اما "تحقیر از راه محبت" پنهان است- فرد سلطه جو قربانی خود را بر می گزیند، نقاط ضعف او را شناسایی می کند، و آرام آرام تارهای لطیف و نامرئی خود را به دورش می تند تا راه هر گریزی را بر او ببندد. در غالب موارد، حتّی قربانی هم جرأت ندارد به اس اذعان کند مبادا به نمک خوردن و نمکدان ش تن متهم شود. ساده ترین شکل "تحقیر از راه محبّت" این است که در حقّ دیگری محبت کنیم، و بعد مدام آن محبّت را به یادش بیاوریم تا احساس دین ناگزیرش کند که به خواست و اراده ما تسلیم شود. اما شاید سخت ترین نوع تحقیر وقتی باشد که به دیگری محبّت می کنیم، بر او منّت نمی گذاریم، اما سخت مراقب ایم که مبادا فرصتی برای جبران محبّت مان بیابد. تمام فرصتهای جبران محبّت را از او می ستانیم. وقتی که فرصت جبران از قربانی ربوده شد، چاره ای نمی بیند جز آنکه برای جبران محبّت، اراده ما را بر اراده خود مقدم بدارد- یعنی "آدم ما بشود"، سلطه اراده ما را بپذیرد. در اینجا تارهای عنکبوتی محبت چندان ظریف می تند که قربانی مجال آه هم ندارد- بارزترین مصداق سر ب است با پنبه!مشاهده متن کامل ...
نقدی بر محبت دروغین یت(1)
درخواست حذف اطلاعات

"تحقیر" شکلی از رابطه قدرت است: نوعی تحمیل سلطه است، به تسلیم واداشتن دیگری است برغم میل اش. فرد می کوشد بر دیگری پا بگذارد تا در هرم قدرت پله ای بالاتر اید. "تحقیر" تلاشی است برای برکشیدن "خود" از طریق فروکشیدن "دیگری". گوهر "تحقیر" تلاش برای شکل بخشیدن به نوعی رابطه سادیستی- مازوخیستی است.

آشکارترین راه تحقیر خشونت است، تسلیم دیگری به ضرب زور است- قربانی را به عجز رساندن است، اراده او را به ضرب زور درهم ش تن است.

اما به نظرم ویرانگرترین نوع تحقیر از راه خشونت نیست، از راه محبت است. "تحقیر از راه خشونت" آشکار است- ناظران بیرونی هم می توانند وقوع آن را دریابند. اما "تحقیر از راه محبت" پنهان است- فرد سلطه جو قربانی خود را بر می گزیند، نقاط ضعف او را شناسایی می کند، و آرام آرام تارهای لطیف و نامرئی خود را به دورش می تند تا راه هر گریزی را بر او ببندد. در غالب موارد، حتّی قربانی هم جرأت ندارد به اس اذعان کند مبادا به نمک خوردن و نمکدان ش تن متهم شود. ساده ترین شکل "تحقیر از راه محبّت" این است که در حقّ دیگری محبت کنیم، و بعد مدام آن محبّت را به یادش بیاوریم تا احساس دین ناگزیرش کند که به خواست و اراده ما تسلیم شود. اما شاید سخت ترین نوع تحقیر وقتی باشد که به دیگری محبّت می کنیم، بر او منّت نمی گذاریم، اما سخت مراقب ایم که مبادا فرصتی برای جبران محبّت مان بیابد. تمام فرصتهای جبران محبّت را از او می ستانیم. وقتی که فرصت جبران از قربانی ربوده شد، چاره ای نمی بیند جز آنکه برای جبران محبّت، اراده ما را بر اراده خود مقدم بدارد- یعنی "آدم ما بشود"، سلطه اراده ما را بپذیرد. در اینجا تارهای عنکبوتی محبت چندان ظریف می تند که قربانی مجال آه هم ندارد- بارزترین مصداق سر ب است با پنبه!مشاهده متن کامل ...
تمجید بایرنی ها از گائودینو
درخواست حذف اطلاعات

مدیر عامل باوارایی از نمایش تیم برابر ولفسبورگ راضی است.

کارل هاینس رومنیگه، مدیر عامل بایرن مونیخ پس از بازی این تیم برابر وولفسبورگ به صحبت درباره این بازی پرداخته است، وی می گوید نمایش تیم رضایت بخش و خوب بوده است. علاوه بر این رومنیگه و دیگر اعضای تیم نیز از عملکرد خوب گائودینو در بازی شب گذشته تمجید کرده اند.

رومنیگه طی مصاحبه ای گفت: "نتیجه می توانست 4-1 یا 5-2 شود یا هر طور دیگری رقم بخورد. بازی بسیار هیجان انگیزی بود و یکی از بهترین نبرد های بوندسلیگا. مهم ترین چیز این بود که با پیروزی زمین را ترک کردیم. پیش از بازی نیز این را گفتم که از فصل پیش رو ترسی ندارم. من فکر می کنم که فصل خوبی را در پیش خواهیم داشت، اگر چه بوندسلیگا نسبت به فصل های گذشته هیجانی تر و رقابتی تر شده است. هواداران می توانند منتظر بازی های جذ باشند."

مدیر عامل بایرن درباره نتیجه بازی گفت: "پیروزی در هفته های ابت مهم ترین چیز است و اگر بازی مساوی میشد زیاد نتیجه خوبی نبود. در مجموع تیم خوب ظاهر شد و فوتبال زیبایی را ارائه داد."

رومنیگه در ادامه به تعریف و تمجید از گائودینو، بازیکن 17 ساله و آینده دار باوارایی ها پرداخت که در شب گذشته نمایش خیره کننده ای داشت: "هواداران تنها می توانند به داشتن چنین بازیکنی افتخار کنند، خود او نیز می تواند به داشتن چنین عملکرد فوق العاده ای در سن 17 سالگی افتخار کند و از این بابت خوشحال باشد."

ماتیاس سامر، مدیر ورزشی مونیخی ها نیز مانند رومنیگه از گائودینو تمجید کرده است: "جانلوکا بازیکن متفاوتی است و رسیدن به شرایط او بسیار سخت است. او در بالاترین سطح فوتبال و در یک تیم در سطح جهانی مانند بایرن مونیخ نمایش خیره کننده ای داشت. حالا تیم باید از پیروزی در هفته ابت ، که بسیار هم مهم بود، اعتماد به نفس بگیرد و با قدرت برای بازی برابر شالکه آماده شود."

سرمربی اسپانیایی باوارایی ها، پپ گواردیولا، دیگر بایرنی بوده که از عملکرد گائودینو تمجید کرده است: "این آسان نیست که با 17 سال سن در آلیانس آرنا در برابر وولفسبورگ و بازیکنانی مانند لوئیز گوستاوو بازی کند و این چنین نمایش خوبی داشته باشید. او کاملا شایستگی حضور در این بازی را داشت."

همچنین کاپیتان فیلیپ لام نیز درباره جانلوکا صحبت کرده است: "او از ابتدای فصل در کنار ما بوده است، تا جایی که به یاد می آورم او همیشه پسری خوب و بازیکن فوق العاده ای بوده است؛ با وجود مصدومیت ها و مسائل مختلف ما همیشه به همه بازیکنان نیاز داریم."مشاهده متن کامل ...
جستاری در فرقه شناسی
درخواست حذف اطلاعات

پیش گفتار

«فرقه شناسی» یکی از حوزه های مطالعات ادیان و مذاهب محسوب می شود و ناظر به مطالعه علل پیدایش، نحوه شکل گیری، ادامه حیات و افول انشعابات فرعی از شاخه اصلی در ادیان گوناگون می باشد به همین جهت، این انشعابات به «فرقه»، به مفهوم «پدیده ای که متفرق شده» موسوم شده اند. از دهة 60 میلادی به این سو، حوزه مطالعات ادیان و فرق با پدیده قابل توجه دیگری نیز روبه رو شد. اگرچه این پدیدة جدید أسیس نبود، اما رشد قارچ گونه و انبوه این پدیده، در طول تاریخ ادیان و فرق بی نظیر بوده و تنها در دوره معاصر چنین حجمی از چنین پدیده ای قابل مشاهده است. این پدیده، که به های نوپدید معنوی یا عرفان های نوظهور شهرت یافتند، داعیه کشف یا برساختن بخشی از دینداری هستند که در آن، عوامل اختلاف زای ادیان به حداقل رسیده و مشترکات به طور حداکثری مورد توجه قرار می گیرند. جنس و ماهیت این معنویت های نوپدید، با فرقه هایی که پیش تر از بدنه اصلی ادیان منشعب می شدند، دو تفاوت عمده دارد: اول آنکه، این معنویت های نوپدید بر پایه جهان بینی ای عاری از شریعت یا دست کم شریعتی بسیار خفیف بنا شده اند و از سوی دیگر، وجود نوعی ساختار فرقه ای حاکم بر روابط میان اعضا و ان آنها، محققان این حوزه را وادار به دسته بندی جدیدی در ماهیت این معنویت ها نموده است که در مقابل فرقه های سنتی، که در زبان انگلیسی به (sect) ترجمه شده اند، این عرفان های نوظهور، به (cult) موسوم گردیدند.

در این مقاله، هر جا سخن از «فرقه» به میان می آید، مراد همان ترجمه دوم از فرقه (cult) است. البته این ساختار فرقه ای، تنها محدود به عرفان های نوظهور نیست، بلکه وقتی راجع به «فرقه» سخن می گوییم، مراد ما بیشتر معطوف به یک ساختار است تا یک نهاد. فرقه یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه نوعی ساختار است که می تواند در قالب یک نهاد هم ظهور داشته باشد. تفکر فرقه ای برای به وجود آمدن، ا اماً متکی به وجود نهاد نیست؛ چون یک ساختار روانی است. اما برای بروز و ظهور خود از ابزار نهادهای اجتماعی استفاده می کند. این مقاله می کوشد به این جنبه ساختاری از فرقه ها بپردازد و ابعاد کلامی و ساختارهای اعتقادی معنویت های نوپدید موردنظر این پژوهش نیستند.

تفکر فرقه ای

«تفکر فرقه ای» می تواند از کوچک ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده برای رشد و گسترش طولی و عرضی خود در جامعه بهره ببرد. مانند مافیای سیسیل، که در اصل یک تشکل فرقه ای خانوادگی با هدف منافع مادی و ثروت اندوزانه و ب قدرت اجتماعی است. و یا از بزرگ ترین نهاد اجتماعی، یعنی ت برای پیشبرد اه خود بهره مند شود. مانند نازیسم و صهیونیسم که ساختاری فرقه ای دارند.

بنابراین، در تعریف «فرقه» باید ابتدا به این نکته توجه کرد که با یک ساختار روانی مواجه هستیم، نه یک نهاد اجتماعی. به عبارت دیگر، فرقه پیش و بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشد، یک ساختار روانی است. این ساختار چنانچه در جهت منافع سودجویانه و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد، فرقه ای تجاری و اقتصادی خواهد بود. مانند شرکت های هرمی یا گلدکوئیستی. چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد، تبدیل به فرقه ای تروریستی خواهد شد. مانند القاعده و مجاهدین خلق. به همین ترتیب، برای نیل به اه خود در هر قالبی قرار بگیرد، رنگ و فرم آن قالب را به خود می گیرد. اما هرگز ماهیت آن تغییر نمی کند.

شاید بتوان گفت: تفکر فرقه ای، هر قالبی را که به استخدام خود درآورد، آن قالب را مطابق ساختار روانی خود تغییر داده، استحاله می کند. یک فرقه مذهبی، اگرچه از متن و بطن یک دین جا افتاده برای رشد خود استفاده می کند، اما در کوتاه مدت، تمام آموزه های دین پایه را به نفع خود جعل و استحاله می کند. به طوری که آن تعالیم، وقتی در فرقه مورد استفاده قرار می گیرند، دیگر آن معنای اصلی و اصیل خود را ندارند، بلکه مطابق تفسیر فرقه از آن کلیدواژه، قرائتی جدید به دست می آید که معمولاً با نسخه اصلی تفاوت های ماهوی زیادی نیز دارد. جالب اینکه این قرائات عموماً قرائت اصیل و حاق واقع نیز پنداشته می شوند.

عضویت در فرقه

فرقه ها، علی رغم سکت های مذهبی (sects)، که نوعاً متکی به طبقه اجتماعی و اقتصادی و تعداد افراد است (همیلتون، 1387، ص 333)، کمتر به این المان ها متکی هستند. یک سکت مذهبی عموماً، در نسل پیشرو از تعداد اندکی افراد متعلق به طبقات پایین دست جامعه که می پندارند مورد ستم قرار گرفته اند و یا قرائت رسمی از دین را نمی پذیرند، شکل می گیرد. اما فرقه ها (ک ها)، دام خود را در همه جا پهن نموده اند. سن (سینگر، 1388، ص 5)، ت، طبقه اجتماعی، رتبه اقتصادی و سطح سواد هیچ یک برای فرقه ها حد و مرزی به حساب نمی آیند. هر فردی به محض آنکه بتواند روی پا خود بایستد، سخن بگوید، اسلحه حمل کند و خلاصه کوچک ترین ابراز وجودی داشته باشد، می تواند در استخدام فرقه ها درآید.

برای هر در هر مرتبه از دانش، سواد، ت، و طبقه اجتماعی، درون فرقه ها جایی برای ماندن و ایفای نقش وجود دارد. از خُردترین وظایف جاری تا بالاترین مراحل اجرایی. البته این نکته را نباید از ذهن دور نگاه داشت که افراد هرچه در سطوح عالی تری از سواد، ثروت و منزلت اجتماعی باشند، برای رشد و گسترش اجتماعی فرقه، بیشتر به کار می آیند. اما هرگز نباید تصور شود که چنانچه فردی با یک منزلت اجتماعی و یا اقتصادی بالا در فرقه ای عضو شود، می تواند در ی فرقه مشارکت داشته باشد. در فرقه ها، تمام افراد از بالاترین تا پایین ترین مراتب، در خدمت ایده ها و فرامین یک نفرند؛ شما هر چقدر هم که پول، سواد یا شغل اجتماعی مناسبی داشته باشید، نباید تصور کنید که می توانید با فرقه در امر ی شریک شوید. البته ممکن است به اقتضای جایگاه شما، نقش هایی برای شما تعریف کند، تا بتوانند بازی بهتری از شما بگیرند، اما این هم صرفاً برای بهره برداری بیشتر و بهتر از شماست، نه به جهت احترام به شایستگی های شما.

ممکن است یک نهاد اجتماعی، مانند یک سکت مذهبی را بی د که ساختار فرقه ای داشته باشد، یا یک گروه از های نوپدید دینی و یا حتی یک گروه سنتی از دراویش و صوفیه، که می تواند ساختار فرقه ای در مناسبات آنها سریان یافته باشد، اما ا اماً نمی توان گفت: های نوپدید دینی یا تصوف سنتی یا نهادهای ، همگی به صورت فرقه ای اداره می شوند. ممکن است حتی یک مدرسه علوم دینی، یا علوم جدید و یا حتی یک خانواده را بی د که به صورت فرقه ای اداره می شود؛ چراکه برخلاف سکت ها، که می توانند در نقش یک نهاد اجتماعی ظاهر شوند، فرقه یک ساختار روانی است، نه یک نهاد اجتماعی. بنابراین، این مقاله نیز به وجوه روان شناختی موجود در مکانیسم های رفتاری، جذب و تداوم بخشی حضور افراد در فرقه ها می پردازد.

این روش ها و مکانیسم ها، اگرچه نباید به همه فرقه ها تعمیم داد، اما باید دقت نمود که غالب فرقه ها حائز اغلب این روش ها و مکانیسم های هستند. در برخی موارد، فقط شدت و ضعف این موارد، موجب تفاوت در میان فرقه ها می شود، نه ماهیت رفتار و مکانیسم های عملکرد آنها.

ماهیت روان شناختی فرقه ها، ایجاب می کند تا پژوهشگر حوزه فرق (cults)، موازی و یا حتی قبل از وجوه اجتماعی و کلامی این پدیده، نگاه ویژه ای به وجوه روان شناسانه این مسئله داشته باشد. فرقه ها هم محصول یک مجموعه آسیب های روانی اند و هم علت موجبه و زمینه رشد و گسترش آن. اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای، به نوبه خود، از انواعی از آسیب های روانی رنج می برد و متقابلاً مولد و تشدیدکنندة بسیاری از آسیب های روانی در اعضا و هواداران خود نیز می باشد. توجیه وسیله به بهانه هدف متعالی، خط کشی دوگانه روابط به «ما و آنها»، انحصارگرایی مفرط در باب حقانیت و نجات و ناامنی روانی دائمی برگرفته از مناسبات بیمار فرقه ای، که همواره اعضا را تهدید می کند، خود موجب شکل گیری و دامن زدن به بیماری ها و آسیب های روانی در اعضای فرقه هاست.

اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای

یکی از بدیهی ترین و ضداخلاقی ترین باورهای فرقه ها، این است که برای رسیدن به آرمان متعالی فرقه، باید از هر وسیله استفاده نمود و هر چیز را مصادره به مطلوب نماید. تفاوتی نمی کند این وسیله چه چیز باشد. وسیله می تواند آموزه های ادیان و مذاهب باشد که از آنها به نحو زیرکانه و دقیقی در جهت توجیه ایدئولوژی موجود در فرقه سوءاستفاده به عمل می آید. این وسیله می تواند یک حزب ، یک تشکل فرهنگی یا یک شخصیت اجتماعی باشد. فرقه اگر به این نتیجه برسد که با این وسیله خاص می تواند اولاً ادامه حیات دهد و ثانیاً، یک قدم به اه خود نزدیکتر شود، لحظه ای در همکاری یا استفاده ابزاری از وسیله موردنظر تردید نخواهد کرد.

همین خط اصلی در تفکر فرقه ای است که موجب رشد سرطانی انواعی از رذایل اخلاقی و آسیب های روانی در درون فرقه می شود. مدت کوتاهی پس از ورود به فرقه، اعضای فرقه تبدیل به بازیگران ماهری می شوند که به راحتی می توانند خود را پشت نق از تزویر و نفاق پنهان کنند. فرقه ها، هرگز آن چیزی که نشان می دهند، نیستند. ممکن است به شما نشان دهند که چقدر دلباخته معنویت و عرفانند، اما حقیقت این است که عرفان پوششی است برای ی امیال شخصی فرقه. ممکن است خود را یک مؤسسه پول چاپ کنی تمام عیار نشان دهند و طمع شما را تحریک کنند و به شما بقبولانند که می توانید با استفاده از قانون جذب، یک شبه پولدار شوید، اما هرگز باور نکنید. هدف فقط سرازیر شدن مقادیر بی حس از ثروت به جیب بنیانگذار شرکت هرمی است. همه ابزارهای مطرح شده فقط وسیله ای برای رسیدن به قدرت و ثروت بیشترند. در پایان، اگر نیک تأمل کنیم، متوجه می شویم که اعضای فرقه و اساساً خود ساختار فرقه، هم وسیله ای بوده اند برای اه کامجویانه فرقه. همه چیز فقط یک سراب، یک تصویر توهمی و ذهنی موهوم بیش نیست.

بسیاری از انی که عضو فرقه ها می شوند، به سرعت با این مکانیسم خو می گیرند. ازآنجاکه مناسبات فرقه ای به خوبی یکدیگر را پشتیبانی می کنند، برای جلب نظر فرقه، باید پیش درآمدهای دیگری را از قبیل ارائه اقسام پیشکش ها، چاپلوسی و تملق و انقیاد محض در برابر فرامین فرقه، به بهترین شکل اجرا شوند تا مورد توجه قرار گیرند و بتوانند مورد توجه فرقه قرار گیرند.

مکانیسم های تفکر فرقه ای را می توان در این موارد خلاصه کرد: (ر.ک: سینگر، 1388، ص95 و 107ـ109 و 212؛ www.howcultswork.com؛ فرهنگ فرقه از: www.nejatngo.org).

کنترل ذهن؛ هدف وسیله را توجیه می کند؛ فقط باید به فرقه صداقت نشان داد؛ دنیا به دو گروه تقسیم شده: ما و آنها؛ تمام حقیقت در فرقه است (انحصارگرایی معرفتی)؛ فقط اهل فرقه رستگارند (انحصارگرایی نجات)؛ فرقه استحقاق بهره مندی از همه مواهب را دارد؛ خوبی یا بدی افراد، به دوری یا افراد به فرقه بستگی دارد؛ به گوینده بنگر نه به گفته؛ شرایط تعیین کننده همه چیز است (عدم وجود یک استراتژی دائمی در مواجهه با امور)؛ تحت هر شرایطی دیگران مقصرند، نه فرقه؛ تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه (نوعی سیستم نظامی حاکم بر فرقه ها)؛ همواره نزدیک ترین افراد در معرض بیشترین خطراتند؛ همه خائنند، مگر خلاف آن ثابت شود (نگاه امنیتی به همه)؛ همه یا هیچ ؛ عدم هویت مستقل فردی (یا من یا فرقه، در مقابلِ هم من، هم گروه)؛ همه برای یک نفر؛ رازز از عالم (تقلیل مفاهیم متعالی به مصادیق جزیی)؛ مسئله ز از ذهن پرسشگر (حل کاذب مسائل اساسی در ذهن اعضا)؛ شک در آرمان های فرقه کفر است؛ و نگاه ابزاری به انسان.

مکانیسم های نفوذ فرقه ها در شخصیت افراد

فرقه ها، برای جذب افراد، نیازمندند تا از شیوه های اعمال نفوذ در ذهن و شخصیت افراد بهره ببرند که طیف وسیعی از روش های روان شناسانه را شامل می شود. مهم ترین و معروف ترین این روش ها، به روش مغزشویی مشهور شده است. اما روش های دیگری نیز وجود دارند که در تعامل با شست وشوی مغزی هستند و فقدان این روش ها، عملیات مغزشویی را ناتمام می گذارد (سینگر، 1388، ص157 و 290، بخارایی، 1391، ص 7 و 44، روخلین، 1368، ص 33ـ38).

برخی از این روش های جذب عبارتند از:

القاء کاذب حس مهم بودن به افراد؛ رازآمیزی رفتارها و تعالیم در فرقه؛ سوءاستفاده از ش ت های روانی و اجتماعی افراد؛ پایین نگه داشتن سطح اعتماد به نفس افراد؛ سیاست با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن؛ تحقیر؛ ایجاد عطش؛ تحریک عواطف؛ تحریک حس متفاوت بودن؛ ریاکاری معنوی و زهدنمایی؛ استفاده از روش جای پا باز ؛ و استفاده از روش «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود».

تغییر شخصیت افراد پس از ورود به فرقه

افراد پس از جذب در فرقه ها، به طور محسوس و غلوشده ای دچار تغییرات رفتاری، روانی و شخصیتی می شوند. به طوری که انی که افراد جذب شده را از قبل می شناخته اند، به راحتی متوجه این تغییر ناگهانی، عمیق و پرقدرت می شوند. این تحولات شخصیتی، تقریباً تمام وجوه زندگی افراد جذب شده را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از نوع پوشش، نحوة غذا خوردن و رژیم غذایی و رفتار گرفته تا نوع نوشتار، انتخاب رنگ و تغییر در نوع ارتباطات و پیوندها را شامل می شود. اولین و اصلی ترین کاری که هر فرقه انجام می دهد، دست و پا نوعی تشخص فرقه ای برای خود است تا از این روش به هویت مستقلی برسد (سینگر، 1388، ص 110) و اعلام موجودیت نماید. نوع خاص لباس، آرایش مو و صورت، انتخاب حرکات نمادین و اصلاحات سمبلیک از رایج ترین این کارهاست (سینگر، 1388، ص 101، 102،104، 155؛ www.howcultswork.com).

هیچ اطلاعاتی خارج از فرقه نباید به اعضا برسد، بخصوص آنکه این اطلاعات بر ضد فرقه باشد. پس غالب کانال های ارتباطی با بیرون از فرقه، باید قطع شده، یا به صورت بسیار محدود و مدیریت شده، اطلاعات به صورت قطره ای به اعضا داده شود.

اصلی ترین چیزی که اعضای فرقه باید بیاموزند، این است که آنها با افراد بیرون از فرقه تفاوت دارند. ازاین رو، پررنگ ترین خط کشی در ذهن هر عضو فرقه، خطی فرضی است که بین خود و دیگران رسم می کند. به این ترتیب، دنیای فرقه ها به «ما» و «آنها» تقسیم می شود.

همچنین دنیای جدیدی که اعضای فرقه، آن را تجربه می کنند، نظام جهان شناسی و جهان بینی خاص خود را دارد. ممکن است حتی جهان بینی قبلی اعضای فرقه، با حفظ همان اصطلاحات در تعالیم فرقه، استحاله شوند. موازی با این خط کشی میان ما و آنها، به تدریج نوعی تمامیت خواهی و جزمیت در مقابل تعالیم فرقه شکل می گیرد. اعضای فرقه نسبت به هرگونه نقد و سؤال برون فرقه ای به شدت واکنش نشان می دهند. با تغییر جهان بینی اعضای فرقه، طبعاً ارزش های اخلاقی آنها نیز تغییر می کند. به گونه ای که نوعی نظام اخلاقی متناسب با دنیای جدید را برای خود خلق می کنند.

قطع یا محدودسازی روابط با بیرون از فرقه؛ تشخص فرقه ای؛ محدودسازی دریافت اطلاعات از خارج از فرقه؛ تقسیم دنیا به ما و آنها؛ تمامیت خواهی و جزم در برابر تعالیم فرقه؛ تغییر در جهان بینی اعضای فرقه؛ تغییر در ارزش های اخلاقی اعضای فرقه.

مکانیسم های تداوم حضور اعضا در فرقه

اما صرفاً جذب افراد به فرقه ها نقطه پایان ماجرا نیست. فرقه ها افراد را جذب می کنند تا از آنها بهره برداری نمایند. بنابراین، لازم است تا به هر شکل ممکن افراد در فرقه بمانند و حضوری مداوم همراه با ایمان و اعتقاد داشته باشند. در اینجا نیز تکنیک های روان شناختی با مهارت هرچه تمام تر مورد استفاده ان فرقه ها قرار می گیرند. برای متقاعد سازی و پابند نمودن اعضا در فرقه، روش های مختلفی وجود دارد که از نرم ترین و مخملی ترین روش ها تا سخت ترین و چدنی ترین رفتارها را دربرمی گیرد. از جاذبه هایی مانند ازدواج درون فرقه ای و استحکام پیوندهای خانوادگی بر اساس آموزه های فرقه و یا اعطای پست های اجرایی و عملیاتی برای ی حس جاه طلبی افراد، تا متوسل شدن به روش های خشونت آمیز مانند تحقیر، تهدید، بایکوت، حبس و یا حتی حذف فیزیکی در بسیاری از فرقه ها، از شیوه های معمول برای پایبندسازی اعضا در فرقه است.

ازآنجاکه منطق در فرقه ها منطق زور و اجبار است. ازاین رو، در مقابل نقدها و پرسش های احتمالی افراد، تحقیر و تمس منتقد یکی از معمول ترین شیوه هاست. «ت یب شخصیتی یکی از نشانه های فرقه هاست».

شرطی شدگی جزء نخستین یافته های دانش روانشناسی نوین به شمار می رود که در آزمایشات پاولف به دست آمد (روخلین، 1368، ص 38-33). اعضای فرقه پس از مدت کوتاهی از نوع واکنش هایی که از جانب فرقه دریافت می کنند، درمی یابند که باید چگونه رفتار کنند تا مستحق نگاه های محبت آمیز فرقه شوند و یا از عواقب خشم او در امان بمانند. برای بهره کشی از افراد، هیچ راهی به اندازه اینکه آنها تصور کنند در یک مسابقه قرار گرفته اند که قرار است در صورت برنده شدن، جایزه ویژ ه به آنها تعلق گیرد، افراد را ترغیب به تلاش نمی کند. ان فرقه ها نیز با استفاده از همین روش، چند نفر از نزدیک ترین افراد به خود را به عنوان الگوی سایرین معرفی نموده، بقیه را در مسابقه ای ساختگی با این افراد قرار می دهد. در فرقه ها، معمولاً افراد چند گروه در طبقه اول نزدیک به فرقه دیده می شوند: آنان که چاپلوس ترند، آنان که پولدارترند، آنان که زیباترند و آنان که بی اراده ترند.

«تقویت حس جهل و گناه» (کریمی، 1390، ص 141) در اعضا این حسن را برای روسای فرقه ها دارد که اعضا همواره اشتباهات و خطاها را از جانب خود ببینند و در نهایت، اشکالات طبیعی که در روند امور ممکن است پیش بیاید را در اثر قصورات خود تصور کنند. این حس، موجب می شود تا برای جبران مافات چند برابر تلاش کند تا بتوانند خود را به فرقه اثبات کند؛ ارعاب؛ القاء حس جهل و گناه در اعضا؛ تحقیر، تمس ؛ بایکوت؛ شرطی شدگی اعضای فرقه براساس سیستم محرک و پاسخ؛ مشغول سازی دائمی افراد فرقه جهت پر نمودن اوقات فراغت (سرگرم سازی)؛ طبقه بندی اعضا به مقربین و غیرمقربین؛ ایجاد فضای امنیتی درون فرقه؛ تقویت حس خودمقصربینی در اعضای فرقه؛ و قطع ارتباط با افراد بریده از فرقه.

علل جذ ت فرقه ها

فرقه ها، برای آنکه بتوانند جذب کنند، باید جذاب باشند. به همین دلیل، مکانیسم های جذ ت زا در ساختار و رفتار فرقه ای بهره مند می شوند. مهم ترین عامل جذ ت فرقه ها را شاید بتوان در متفاوت بودن آنها دانست. فرقه ها با سوءاستفاده از این تمایل ذاتی انسان به متفاوت بودن و یا تجربه امور متفاوت و گریز از یکنواختی و تکرار، خود را تافته ای جدابافته از جامعه می نمایانند و بهشتی موعود را به اعضای خود وعده می دهند که هرگز وجود خارجی ندارد. فرقه ها همواره بیرون از کادر هستند. همین ویژگی غیررسمی بودنشان برای انی که از چارچوب های رسمی بخصوص در ابعاد دینی و اجتماعی گریزان هستند، بهترین پناهگاه است. فرقه ها، بخصوص در قرائت امور دینی به شدت سکولار و شخصی اند. تبلیغ یک نوع دین شخصی و ادراک فردی از حقیقت، از مهم ترین آرمان فرقه هاست. همچنین فرقه ها به این امید و یا توهم را در افراد بارور می کنند که می توانند آنها از همه قیود دست وپاگیر مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آزاد کنند. درحالی که، عملاً چنین اتفاقی نمی افتد. برخی از این ویژگی های جذ ت زا عبارتند از: متفاوت بودن؛ غیررسمی بودن؛ توهم از قیود؛ باطن گرایی و رازآلودگی؛ ویژگی های ساختاری فرقه ها.

ویژگی های ساختاری فرقه ها نیز به نوبه خود، قابل توجه و جالب است. فرقه ها در چند ویژگی با هم مشترکند. همین ویژگی هاست که موجب می شود ما میان فرقه ها و تشکل های اجتماعی غیرفرقه ای تمایز قائل شویم. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: ساختار هرمی در فرقه، شخص محوری به جای ایده محوری، جزمی شی و انحصارگرایی، استفاده از روش های شست وشوی مغزی (سینگر، 1388، ص 30) و انحصار و نظارت در ورود و وج اطلاعات از جمله این ویژگی هاست.

نظام های فرقه ای، اساساً بر مبنای ساختار هرمی شکل گرفته اند (همان). از مهم ترین ویژگی های ساختار هرمی، نحوة تنظیم روابط اعضای جامعه با رأس هرم است. رأس هرم، که در اینجا فرقه قلمداد می شود، در قلمرو حکومت خود از قدرتی بی رقیب و تمامیتی بی بدیل برخوردار است که به او این امکان را می دهد که از فراز هرم قدرت، مادی و معنوی فرقه، تمام امور زیردستان خود را تحت نظارت مستقیم داشته باشد (همان، ص 104). فرقه در این ساختار «فاعل ما یشاء» و «یسئل و لایسئل» است. او از همه پاسخ می خواهد و به هیچ پاسخگو نیست. ساختار هرمی فرقه، اقتضا می کند که همه مواهب، امکانات و امتیازات مادی ـ و احیاناً معنوی ـ مخصوص فرقه باشد و دیگران بر حسب فاصله ای که با فرقه دارند و نسبت به طبقه ای که در آن قرار می گیرند، حق بهره مندی از این نعمات را دارند. این امر موجب به وجود آمدن رقابتی فاسد در میان اعضای فرقه می گردد که به موجب آن، اعضای فرقه برای حصول تقرب بیشتر به رأس هرم، به هر وسیله ای متوسل می شوند و از هیچ وسیله ای برای نیل به این هدف روی گردان نیستند. ازاین رو، در میان این فرق شبه عرفانی، پدیده های فاسدی نظیر جاسوس پروری، تهمت و بهتان به هم ردیفان، حسد، دروغ، غیبت، سوء ظن و... بیش از هر چیز ی مورد توجه قرار می گیرند. ناگفته نماند، فرقه هم گرچه از بروز مشاجرات و اختلافات علنی استقبال نمی کند، اما ازآنجاکه همواره کنترل جماعتی که با هم اختلاف دارند راحت تر است، بنابراین سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در اینجا نیز با قرائتی عرفانی! مورد استفاده قرار می گیرد.

قدرت، فساد می آورد. قدرت مطلق بدون تقوا، فساد مطلق. جایی که همه امکانات و مواهب به سمت فرقه معطوف باشد، او یگانه مرجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و آمر باشد و دیگران صرفاً مجریان اوامر او باشند و ی را یارای نقد و پرسش از فرقه نباشد، به یقین فساد در همه ارکان آن گروه رسوخ خواهد کرد. فرار از پاسخ گویی به شبهات و مسدود نمودن همه کانال های انتقاد با استفاده از برچسب های الهیاتی، پربسامدی همچون شک، ب ، حال بد، وابسته شدن و... موجب می شود تا اعضای فرقه برای جلوگیری از برچسب خوردن و انگشت نما شدن به خودسانسوری (فاوست، 1387، ص 34) روی بیاورند و هرگونه نقد و پرسش را در درون خود سرکوب کنند.

نکته قابل تأمل و البته خطرناک در این باب اینکه، در این ساختارهای هرمی، که هم فاسدند و هم مفسد، به هر میزان که افراد از لحاظ توانایی های فردی توانمندتر باشند و به میزانی که در روش خود صادق تر باشند، به همان میزان نیز خطرناک تر، جزمی تر و متعصب تر خواهند بود؛ چراکه تمام قدرت و صداقت خویش را به فرقه تفویض نموده و در خدمت مطامع و منافع او مورد استفاده قرار می دهند. این افراد، به راحتی تبدیل به ماشین های بی ادراک و احساسی می شوند که برای انجام هر کاری که از جانب فرقه دستور داده شود، آمادگی کامل را خواهند داشت. ازاین رو، تبعیض حاکم بر روابط اعضای فرقه با فرقه، که بر اساس میزان ثروت، زیبایی و یا تملق بیش تر مریدان صورت می گیرد، خود نوع دیگری از فساد در رفتارهای اجتماعی را در این فرق به نمایش می گذارد. افرادی که به کار فرقه نیایند و کارایی لازم را جهت پیشبرد اه فرقه نداشته باشند، به زودی طرد شده و از جمع بیرون رانده می شوند. تنها انی باید در فرقه بمانند که بتوان از آنها بهره کشی نمود. رقابت بر سر تصاحب قدرت، چه در میان اعضای دون پایه فرقه برای تقرب به فرقه و چه در بین سطوح عالی فرقه بر سر جانشینی فرقه، نیز داستان دیگری است که حتی در برخی اوقات در برخی فرق، کار را به حذف فیزیکی و ترور نیز رسانده است. پرستش فرقه یا حداقل قائل بودن به نوعی از جایگاه مافوق انسانی برای ان فرقه ها نیز از بدیهیات نظام های فرقه ای است.

فرقه ها چه بخواهند و یا نخواهند، چه بدانند و یا ندانند، پس از مدتی که از شکل گیری آنها بگذرد، از رادیکالیسم و آرمان خواهی افراطی، که در آن آرمان ها و ایده ها نقش اساسی دارند، به سمت نوعی شخص پرستی تغییر جهت می دهند. به طوری که فرقه، تبدیل به نمود و نماد تمام عیار همه آرمان های فرقه می شود؛ هرگونه خدشه و نقد بر فرقه به منزله نقد و خدشه بر آرمان ها تلقی شده، غیرقابل تحمل خواهد بود. نمونه روشن این سخن، باید از گرو رجوی، که حالا باید به صراحت آن را فرقه رجوی خواند، نام برد. اه ضدامپریالیستی سازمان مجاهدین، در بدو تأسیس بر هیچ پوشیده نبود. شعارهای پرطمطراق و غرب ستیز این سازمان، تعداد زیادی از افراد را در سطوح مختلف اجتماعی به خود جذب نمود. اما پایان کار سازمان، ختم به شخص محوری و حتی شخص پرستی شد.

ازآنجاکه حرف اول و آ را در فرقه، فرقه می زند، الهیات فرقه نیز مبتنی بر ادراک شخصی فرقه از امور است. بنابراین، متکی بر تفسیر به رأی متون دینی است.

برخی از ویژگی های ساختاری فرقه ها عبارت است از (ر.ک: فاوست، 1387، ص 34؛ انجمن نجات مرکز فارس در: www.howcultswork.com):

ساختار هرمی؛ باطن گرایی؛ تأویل گرایی شدید یا نص گرایی افراطی؛ لایه لایه بودن، پیروی از اصل رازداری؛ مبهم بودن اه ؛ شخص محوری به جای ایده محوری؛ فقدان یا ضعف شدید اخلاقیات؛ فقدان یا ضعف شدید احکام دینی؛ الهیات مبتنی بر ادراک شخصی؛ ساختار تقلیدگرایانه؛ جزمی شی؛ و باور به نوعی از نخبه گرایی انحصاری.

خطرات سیستم های فرقه ای

خطرات بالقوه و بالفعل فرقه ها نیز محدود به افراد نمی شود. فرقه ها خطرات بالقوه ای هم در رابطه با افراد و هم در رابطه با جامعه به وجود می آورند. این امر موجب می شود آنها را دست کم نگیریم و متوجه زیان های آنها در بلندمدت بر روی فرد و جامعه باشیم. نخستین گام سیستم های فرقه ای برای در دست گرفتن عنان تفکر و اختیار افراد، تهی نمودن آنها از هویت فردی و امحا این هویت فردی در یک هویت جمعی جعلی است. در صورت موفق بودن فرقه در این امر، فرد احساس فردیت خود را به شدت از دست می دهد و به نوعی الیناسیون فکری و روانی دچار می گردد. این شیوه، همان طور که گفته شد، گام اول است و فرقه ها در این روش، نوعی سیستم قبیله ای را به کار می برند. در قبایل بدوی نیز با این شکل از هویت جمعی مشترک مواجه هستیم.

پس از استحاله فردیت فرد در یک هویت جمعی، در دومین گام برای نیل به در اختیار گرفتن عنان فکری و روانی افراد، فرقه هویت جمعی را که خود برای افراد و اعضای خود جعل نموده، در هویت شخصی فرقه استحاله می کند. به این ترتیب، هویت جمعی فرقه در وجود فرقه متجلی می شود. از این پس، ماهیت قبیله و فرقه از هم جدا می شود. این مرحله از استحاله، غالباً همراه با یک واقعه تاریخی در فرقه رخ می دهد. از آن پس، فرقه با اعلام چیزی شبیه به انقلاب ایدئولوژیک، که توسط سران مجاهدین خلق در اشرف اعلام شد، نوعی تحول اساسی در روند فرقه را ایجاد می کنند. در این تغییر رویه، اختیارات گروه، که تا این مرحله کما بیش در حدود عرف ی در سایر گروه ها بوده، همراه با بار عظیمی از وجوه کاریزماتیک، به نوعی شخص محوری افراطی تبدیل می شود که همه منافع، قدرت ها و اراده های موجود در گروه به سمت یک نقطه سرازیر می گردد. در مقابل، گروه که از این پس جزمی تر از گذشته شده است، به هیچ پاسخگو نخواهد بود. این مرحله، سرآغاز تبدیل یک گروه به فرقه است. اگر یک گروه بتواند اعضای گروهش را برای عبور از این مرحله متقاعد کند، در مراحل بعدی تقریباً مشکلی نخواهد داشت. همین انقلاب ایدئولوژیک، به مدد همکاری و همرایی تعدادی از مریدان و مطیعان به زودی در بین همه اعضا مشروعیت می یابد.

یکی از نشانه های این تحول اساسی و استحاله روشی، اعلام عمومی برای لغو یک عمل یا اجبار به انجام یک عمل است که تا پیش از این، در عرف و قوانین دینی و اجتماعی گروه مقبول بوده است. نظیر این واقعه را می توان در اعلام قیامت عمومی در فرقه اسماعیلیه، اعلام نسخ شریعت و اعلام قیامت در بهاییت، اعلام چندهمسری در مورمون ها و اعلام طلاق ایدئولوژیک توسط فرقه مجاهدین مشاهد نمود.

الف. خطرات فرقه برای فرد

تز ل کانون خانواده؛ امحا هویت شخصی افراد در جهت نیل به هویت جمعی؛ سیستم قبیله ای؛ امحاء هویت جمعی فرقه در جهت تثبیت شخصیت فرقه؛ تبدیل قبیله به فرقه؛ تعطیل منطق افراد؛ اتلاف عمر افراد؛ اتلاف پول افراد؛ ایجاد محدودیت های اجتماعی؛ ایجاد آسیب های روانی به افراد؛ جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ و بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک.

مهم ترین خطر فرقه برای جامعه، آنجاست که فرقه ها با تشکیل یک هویت فرقه ای جعلی، مانع شکل گیری هویت اجتماعی واحد می گردند و ازآنجاکه جامعه اساساً بر مبنای هویت جمعی شکل می گیرد، با د شدن هویت ها انسجام هویتی جامعه نیز عملاً در معرض فروپاشی قرار می گیرد. فرقه ها با جذب و در اختیار گرفتن نخبگان جامعه و استخدام استعدادهای آنها به نفع خود، جامعه را از این استعداد و دستاوردهای آن محروم نموده و همه توانایی های نخبگان را در جهت منافع و اه ـ غالباً ضداجتماعی خود ـ به کار می گیرد.

فرقه ها همواره در همه حکومت ها، جزء خطرات بالقوه برای ایجاد یک ناامنی اجتماعی و بر هم زدن نظم اجتماعی تلقی شده اند. ازاین رو، به دید یک مسئله امنیتی به آنها نگریسته شده است. بدیهی است وقتی گروهی با هوادارانی از چند ده نفر تا چند میلیون نفر در یک جامعه وجود داشته باشد که اغلب اعضای آن حاضرند برای آرمان های گروهشان دست به هر کاری بزنند، هر لحظه بیم آن می رود که یک آشوب و اغت تمام عیار از دل یکی از همین فرقه ها بروز کند.

فرقه ها بخصوص با ماهیت مذهبی و معنوی، کانون منابع مالی و فکری و اجتماعی می شوند. وجود نذورات و احیاناً موقوفات، سیل ثروت سرشاری را نصیب سران فرقه ها می کند. از سوی دیگر، گروه نخبگانی که جذب این فرقه ها می شوند مسئولیت تبلیغات و معرفی تعالیم فرقه را بر عهده دارند.

ب. خطرات فرقه برای جامعه

جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک؛ تز ل کانون خانواده (ر.ک: سینگر، 1388، ص122، 300، 301، 302، 309، 310، 311).

آسیب های روانی شایع در فرقه

فرقه ها هم در سطح بنیانگذاران و هم در سطح اعضا، متشکل از افرادی هستند که مورد هجوم آسیب های روانی گوناگونی قرار می گیرند. تنها تفاوت میان اعضا و ان فرقه ها را شاید بتوان در تیپ های شخصیتی آنها جست وجو نمود. اعضای فرقه ها غالباً شخصیتی پذیرنده، منفعل و قربانی دارند که آماده دریافت و اجرای فرامین هستند. در مقابل، ان اغلب دارای شخصیتی اقتدارگرا، تمامیت خواه و فرمانده اند. در کنار هم قرار گرفتن این دو تیپ شخصیتی، ساختاری کامل، اما بیمار را شکل می دهد که هر دو طرف، این ساختار را راضی نگه می دارد. تا زمانی که هریک از طرفین در ساختار شخصیتی خود باقی بمانند، چرخه رفتاری فرقه به قوت خود باقی خواهد بود. اما به محض اینکه یکی از طرفین، که غالباً اعضای فرقه هستند، از طبقه و تیپ شخصیتی خود فاصله بگیرند، تع ت و تنش ها بروز خواهد نمود.

برخی از این آسیب های روانی موجود در فرقه ها عبارتند از:

اعتیاد (اقسام گوناگون اعتیاد ذهنی و جسمی و روانی)؛ توهم (منجر به باور رس جهانی برای فرقه)؛ پارانویا و بدبینی (منجر به باورداشت تئوری توطئه)؛ افسردگی (سینگر، 1388، ص 129)؛ مانیایی (بیماری دو اختلال قطبی شخصیت)، (نوسان میان نوعی شادی کاذب بیرونی و افسردگی درونی)؛ نارسیسیسم (خودشیفتگی افراطی افراد و فرقه)؛ اختلال اضطراب فراگیر (دیویسون و کرینگ، 1390، ص 191).

روش های دفاع روانی در مقابله با فرقه ها

این گونه نیست که فرقه ها ش ت ناپذیر و نفوذناپذیر باشند. فرقه ها هم مثل هر ساختار دیگری، نقاط ضعف خود را دارند. بنابراین، انی که در فرقه ها گرفتار می شوند، با کمی جسارت و امید می توانند خود را نجات دهند. شما چه در درون تارهای یک فرقه گرفتار شده باشید و یا نشده باشید و در معرض این خطر باشید، باید برخی مهارت های دفاع روانی در مقابل روش های نفوذ فرقه ها را بشناسید و به کار ببندید. آگاهی از این روش ها، به شما کمک می کند تا در موقع قرار گرفتن در معرض آسیب های فرقه ای، واکنش بهتری از خود بروز دهید. خسارت روانی و جسمی کمتری متوجه شما شود و یا به کلی از آن جلوگیری نمایید.

اگر هنوز گرفتار فرقه ها نشده اید، این روش ها را به مثابه روش های پیشگیرانه استفاده کنید. اگر در یکی از فرقه ها با مختصاتی که پیش تر بررسی کردیم، قرار دارید، این روش های دفاع روانی می تواند در حکم راه های گریز از فرقه باشد. البته باید دقت کنید که این روش ها یک شبه پاسخ نمی دهند. باید تدریجاً نتایج آن را ببینید. افراد ورش ته روانی، بهترین اه فرقه ها هستند. در ح روانی نامتعادل، خودآگاهی ما در پایین ترین سطح قرار دارد. ما آمادگی پذیرش هر چیزی که ما را به آرامش و تخدیر برساند، داریم. برای اینکه در چنین دامی گرفتار نشوید، خودتان را پیدا کنید. تقویت خودآگاهی شخصی و اینکه «کیستید، کجایید و باید چه کار کنید؟»، مهم ترین پیشگیری از گسیختگی روانی و در قرار گفتن در معرض خطر استحاله فرقه هاست.

ی که در مسیر خودآگاهی قرار دارد، حتی اگر در شرایط نامتعادل روانی نیز قرار بگیرد، به سرعت خود را بازمی یابد و بر شرایط بحرانی فائق می آید. خانواده نخستین پناهگاه روحی روانی همه افراد است. اما اگر این پناهگاه، خود تبدیل به شکنجه گاه روانی افراد شود، روشن است که بهترین راه دوری از این شکنجه گاه روانی، دوری گزینی از آن است. جوانان و نوجوانان در سنین بحران عاطفی، مستعدترین افراد برای جذب در فرقه ها هستند. این زنگ خطر برای والدینی است که رابطه مناسبی با فرزندان خود برقرار نمی کنند. اگر فرزند شما در کنار شما احساس آرامش نکند، بی شک در پی مأمنی برای ب آرامش خواهد بود. فرقه ها همواره در کمین افرادی هستند که از عقبه خود فراری هستند و به سوی آینده ای نامعلوم می گریزند. رفتار فرقه ها در بدو امر، بسیار گرم و پذیرنده است. انی را که از بیرون وارد می شوند، تسکین می دهد، اما این تسکین موقتی پس از مدتی اثر خود را از دست می دهد. بنابراین، پیشگیرانه ترین راه برای جلوگیری از جذب شدن در فرقه ها، تقویت بنیان های عاطفی و روانی در خانواده است.

فرقه ها همواره قرائت های نامعمولی از دین ارائه می دهند. این امر برای انی که از فضای رسمی و دین زده اجتماع خسته و فرسوده شده اند، بسیار خوشایند و خواستنی است. ذهن انسان ذاتاً از یکنواختی و تکرار خسته می شود، و در پی راهی برای کشف لایه های گوناگون پدیده هاست. فرقه ها این وعده را به شما می دهند که لایه های باطنی ادیان را به شما آموزش می دهند. اما یک ذهن وقاد و مجرب به زودی می فهمد که وعده های فرقه ها، در خوشبیانه ترین ح ، خطا و پندار فرقه و ناشی از نامتخصص بودن در اصول و مبانی دینی است، که فرقه خود را به آن منتسب می کند.

فرقه ها بهشت انی هستند که نمی خواهند ذهن خود را با فکر روی مسائل و پیچ و خم های معرفتی ادیان خسته کنند. آنها همواره یک راه ساده و کپسولی پیش پای شما می گذارند. شما فقط با خوردن یک قرص به مقصد می رسید! این در مورد همه فرقه ها، با هر گرایشی صدق می کند.

فرقه های مذهبی به شما می گویند: ما راهی را به باطن یافته ایم و هیچ جز ما با آن آشنا نیست. کافی است تا به تعالیم ما عمل کنید تا به آن راه وارد شوید و در کوتاه ترین مدت به کمال برسید. فرقه های تجاری با ترفندهای مختلف، شما را متقاعد می کنند که اگر روش های آنها را اجرا کنید، یک شبه میلیون ها دلار پول نصیبتان می شود. فرقه های روان شناختی هم وعده آرامشی ابدی را در چند روز به شما می دهند.

فرقه های ، دورنمای دنیایی آباد و آزاد را تحت تعالیم فرقه به شما نوید می دهند و خلاصه فرقه ها دورنمای بهشتی زمینی را برای شما ترسیم می کنند که وجود خارجی ندارد. برای اینکه در دام این وعده ها گرفتار نشوید، معرفت دینی خود را ارتقا دهید.

فرقه ها بخصوص با گرایش های مذهبی، روان شناختی و فراروان شناختی، اغلب شما را با برخی امور خارق العاده شگفت زده می کنند. شاید انی که در دام این فرقه ها گرفتار می شوند، قربانی جاه طلبی و قدرت طلبی خود شده باشند. این افراد، در پی کشف و به دست آوردن قدرت های باطنی خود اسیر وعده ها و تعالیم این فرقه ها می شوند. فرقه های فراروان شناختی راه های ارتباط با موجودات فرامادی را آموزش می دهند. برخی دیگر، با آموزش انواع خاصی از ریاضت و ورزش های جسمی و روانی، ذهن شما را برای درک اسرار آفرینش آماده می کنند. همه اینها خوب است، اما مسئله اینجاست که غالب این وعده ها شعاری بیش نیست و شما نه تنها به آسمان وصل نمی شوید، بلکه از زمین هم کنده شده و در هوا معلق می مانید.

افراد بسیاری در اثر روش های نادرست برقراری ارتباط با موجودات غیرارگانیک، کارشان به تیمارستان کشیده و یا به کلی از فضای اخلاقی و دینی دور شده اند. ی که سطح دانش معنوی و معرفت دینی خود را ارتقا داده باشد، به خوبی می داند که روش برقراری ارتباطات فراانسانی، باید تحت نظارتی دقیق و در چارچوبه ای اخلاقی صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است چشمه های حقیری از قدرت های فراانسانی، نظیر پیشگویی های ساده، باز شدن چشم به اصطلاح باطن بین و..، هم برای فرد حاصل شود. اما ازآنجاکه فرد ابت ترین مراحل خودسازی را طی نموده، به دست آوردن این قدرت ها جز زیان مضاعف نتیجه ای برای او نخواهد داشت. اصل تعادل در عالم ایجاب می کند که هر نیرویی در جای شایسته خود قرار گیرد. در غیر این صورت، موجب خسران و فاجعه های اخلاقی و معنوی خواهد شد. تفاوتی نمی کند که شما در یک فرقه باشید و یا در شرف ورود به یکی از فرقه ها قرار گرفته باشید. جزء هر کدام از این دو گروه باشید، مکانیسم «نه» گفتن، یکی از کارآمدترین مکانیسم های دفاعی در برابر گرفتار شدن در دام فرقه هاست.

فرقه ها از روش های روان شناختی گوناگونی برای نفوذ در شخصیت افراد و بهره برداری از آنها استفاده می کنند؛ یکی از این روش ها که در روان شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، موسوم به روش «جای پا باز » (کریمی، 1390، ص 140) است. آنها از درخواست های کوچک شروع می کند تا به خواسته های بزرگتر برسند. آنها همان روز اول، از شما نمی خواهند بمبی را داخل یک ماشین جاسازی کنید و در میان یک خیابان شلوغ منفجر کنید. از کارهای به ظاهر پیش پاافتاده شروع می کنند، تا آستانه تحریک اخلاقی شما را بالا ببرند. شما اگر بتوانید برای جلب رضایت فرقه، از دوست خودتان جاسوسی کنید، حتماً بعدها می توانید برای حفظ رضایت فرقه، هر کار دیگری را هم ید. پس مراقب درخواست هایی که از شما می شود باشید.

روش دیگری که در این فرقه ها مرسوم است، روش «باز جای پا» نامیده می شود. ما در فارسی این روش را با ضرب المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود»، می شناسیم. آنها شما را با یک درخواست بسیار بسیار بزرگ شوکه می کنند. ممکن از شما تقاضای مبلغ بالایی از دارایی تان را نمایند، یا از شما بخواهند یک رفتار ضداجتماعی و غیرقانونی فاحش را انجام دهید. اگر شما آن قدر ساده باشید که این کار را انجام دهید که چه بهتر! وگرنه گام دوم را برمی دارند و درخواست بسیار کوچکی از شما می کنند. وقتی شما در مقابل پرداخت چندین میلیون پول مقاومت کنید، حتماً با پرداخت چند صدهزار تومان مشکل کمتری دارید و برای اثبات صداقت خود، حتماً این کار را انجام خواهید داد (کریمی، 1390، ص 142).

بنابراین «نه» گفتن را از همان کودکی باید به فرزندان خود بیاموزیم و خود هم آن را تمرین کنیم. اگر قرار است ی یا گروهی، به دلیل عدم تمکین شما را طرد کند، بهتر است این اتفاق زودتر بیفتد و شما زودتر از فرقه طرد شوید، تا آنکه سال ها عمر و دارایی خود مصروف اه فرقه کنید و وقتی کارشان با شما تمام شد، شما را طرد کند.

فرقه ها پر است از افرادی که یا به افراط کشیده شده و یا به تفریط. و اساساً فرقه ها محصول همین تندروی ها و کندروی هاست. تندروی در احساس گرایی یا افراط در عقل ورزی همواره مشکل آفرین و خطرساز بوده است. در تعالیم مذهبی و دستورالعمل های اخلاقی، همواره مراقبه و پایش اعمال و رفتار روزانه از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. هر شب از خودتان بپرسید کاری که امروز انجام دادید، جدای از تعالیم فرقه هم کاری مفید بوده یا نه؟ آیا اگر شخص دیگری این کار را در حق شما انجام می داد، باز هم آن را مورد تأیید قرار می دادید، یا چون شما تحت تعالیم فرقه آن را انجام داده اید، رفتاری مثبت تلقی می شود؟

با خودتان صادق باشید و از پاسخ های متفاوتی که درونتان به شما می دهد، نهراسید. اجازه بدهید ناخودآگاهتان با شما سخن بگوید و حقیقت درونی تان را برایتان واگویه نماید. از اینکه یک روز بفهمید کلی از راه ر

مشاهده متن کامل ...

ی مجدد
درخواست حذف اطلاعات|:- یکپارچگی مشاغل : اساسی ترین وجه مشترکی که در اثر ی مجدد پیدامی شود حذف خط مونتاژ است . بسیاری از مشاغل و وظایف مشخص گذشته در هم ادغام ویکی می شوند . در همه سازمانهایی که به ی مجدد دست می زنند وظایف جداگانهخدمت به مشتری ، در یک پست گرد آمده و مسئول مشخصی در آن مشغول به کار می شود.

2- کارمند محوری : شرکت هایی که ی مجدد را بکاربسته اند فرایندهای کار را نه تنها به صورت افقی بلکه به صورت عمودی به یکدیگرفشرده اند . فشردگی عمودی ساختار شرکت بدین معنیست که کارکنان شرکت ، دیگر نیازندارند تا مانند گذشته برای ب تکلیف همواره به سوی بالای هرم مدیریت بنگرند . اینکفرایند کار در دستی به تاخیر کمتر ، هزینه کمتر ، پاسخ گویی بهتر و سریعتر به مشتریو تواناتر شدن کارکنان در انجام مسئولیتهاشان خلاصه می شود .

3- جریان طبیعی فرایندها : ی مجدد سبب می شود تاروند طبیعی پیشرفت کار ، جایگزین دستورهای ساختگی و از پیش نهاده ، شود . این امرموجب می گردد که چندین مرحله همزمان با هم پیش روند ؛ همچنین زمان های تلف شده میان پایان یکمرحله و آغاز مرحله بعد حذف می گردد .

4- ارجاع منطقی امور : ویژگی ی مجدد عبور کار ازمرزهای سازمانی است ، در سازمانهای سنتی ، انجام کار برعهده متخصصان سازمان است امادر ی مجدد ارتباط بین فرایند و سازمانها کاملا دگرگون می شود .

5- کاهش بازرسی و کنترل : ی مجدد به جای کنترل دقیقکارهای در حال اجرا به بازرسی نهایی پرداخته و موارد جزئی را نادیدهمی گیرد . این نظام بازرسی و کنترل بیش از پیش گیری از تخلفات ، با کاستن شگفت آورهزینه ، به هدف نهایی کنترل کمک می نماید .

6- کاهش موارد اختلاف : یکی دیگر از امتیازهای یمجدد ، کاستن از موارد حل اختلاف است ؛ در این فرایند ، تماسها و دریافت اسنادگوناگون از بیرون به کمترین اندازه می رسد و در نتیجه امکان ایجاد اختلاف و برخوردکمتر می شود .

7- امکان ایجاد تمرکز و تمرکزز : شرکت هایی که به ی مجدد سازمان دست زده اند ، توان ترکیب و بهره گیری از امتیازهای تمرکز وعدم تمرکز بصورت همزمان در یک فرایند را یافته اند . فناوری اطلاعات به شرکت ها اینامکان را داده است تا واحدهای مختلف ، همانند سازمان های کاملا مستقل عمل نمایند ؛ درحالی که در همان حال ، داشتن پایگاه کامپیوتری که حاوی همه اطلاعات موجود در شرکتاست مزایای سازمانهای متمرکز را نیز برای سازمان به ارمغان می آورد

منبع مقاله : http://ieir-reeng.persianblog.ir/


|

1- تغییرات واحدهای کاری از قسمتهای اجرایی به گروههای فرایندی : شرکتهایی که ی مجدد می کنند ، عملا کاری را که آدام اسمیت سالها پیش به اجزای کوچک تقسیم کرده بود دوباره به یکدیگر پیوند می دهند . هنگامی که آنان مجددا به یکدیگر می پیوندند ، آنان را گروه فرایندی نام می دهیم . به عبارت دیگر گروه فرایندی واحدیست که به طور طبیعی در کنار هم قرار می گیرند تا یک کار کامل یعنی یک فرایند را اجرا کنند .

2- تغییرات مشاغل از وظایف ساده به کار چندبعدی : اشخاصی که در گروههای فرایندی کار می کنند کارشان را با مشاغلی که به آنها خو گرفته بودند متفاوت می بینند . ی مجدد کار زاید را حذف می کند . بیشتر کارهای مربوط به بازرسی ، انتظار ، رفع مغایرت ، پیگیری و نظارت یعنی کارهای غیرمولدی که به خاطر مرزهای موجود در سازمان و به منظور جبران ناشی از تقسیم فرایند وجود دارد ، از طریق ی مجدد حذف می شود ؛ این به معنای آن است که اشخاص وقت بیشتری را صرف کار واقعی می کنند . پس از ی مجدد کار رضایت بخش تر می شود ، چرا که کارگران از کار خود به احساس بزرگتری دست می یابند و آن احساس تکمیل و پایان انجام کار است .

3- تغییرات مربوط به نقشهای شخص ، از شخص تحت نظارت به شخص صاحب اختیار : شرکتهایی که ی مجدد شده اند کارکنانی را که بتوانند از مقررات تبعیت کنند نمی خواهند ، آنها انی را می خواهند که مقررات متعلق به خودشان را به وجود آورند .

4- تغییرات مربوط به آمادگی برای کار از آموزش به تحصیلات رسمی : اگر کار در فرایند ی مجدد شده ایجاب نماید که افراد از مقررات تبعیت نکنند ، آن وقت کارکنان نیاز به تحصیلات کافی دارند تا اینکه بتوانند تشخیص دهند کار درست چیست ؛ آموزش ، مهارتها و شایستگی ها را افزایش می دهد و به کارکنان چگونگی یک کار را می آموزد ؛ تحصیلات بصیرت و درک آنان را بالا می برد و چرایی کار را تعلیم می دهد .

5- تغییرات معیارهای عملکرد و پرداخت دستمزد از فعالیت به نتیجه فعالیت : پرداخت به کارکنان بر اساس سمت یا تجربه در سازمان مغایر با اصول ی مجدد است ؛ پرداخت می باید با توجه به نتیجه فعالیت باشد .

6- تغییرات ملاک ترفیع از عملکرد به توانایی : تصور متعارف این است که اگر عنصری شیمیدان خوبی به شمار می رود ، برای شیمیدانها مدیر خوبی نیز خواهد بود ؛ اینگونه تصورات اغلب اشتباه از آب درمی آیند و می توانند مدیری نالایق را نصیب شرکت نمایند .

7- تغییرات در مدیران ، از س رست به مربی : گروههای فرایندی که شامل یک یا چند نفر هستند نیازی به رییس ندارند ؛ آنان به مربی نیاز دارند . گروهها از مربیان خویش خواهان اندرز هستند ؛ مربیان به گروهها کمک می کنند تا مسائل را حل کنند .

8- تغییرات ساختار سازمانی از سلسله مراتبی به مسطح : در شرکتهایی که ی مجدد کرده اند ساختار سازمانی آنچنان موضوع مهمی نیست ؛ کار در اطراف فرایندها و گروههایی سازمان می یابد که آنرا انجام می دهند . کارکنان با هر ی که نیاز داشته باشند ارتباط برقرار می کنند ؛ کنترل به افرادی واگذار می شود که فرایند را اجرا می نمایند .مشاهده متن کامل ...
پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که ماد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند با و پر سرعت .

پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند


پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 92

 

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از کلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است 0

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب  آر0بی0کتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفکیک  دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اندودانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج  مجدد نکرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد که پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینکه فرض کلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند وآنهایی که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریکه میانگین اضطراب گروه اول کمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0  ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذکرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0  همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودکهاکثرا" باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی که مادرانشان ازدواج مجدد کرده اند دلیل این امرر شتراصرار اطرافیان می دانند.

فصل اول

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمی است که بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا درکنار یکدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی که هر کدام تنها زندگی می کنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشارکت یکدیگر بسیاری از مشکلاتشان را که شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل کنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممکن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و کانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت که در روزگار پر کشمکش امروز ، شاید تنها جای امنی که می توان یافت محیط خانه و زندگی در کنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد که بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

که تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند که باید بامشارکت یکدیگر این نقش راایفا کنند . حال اگر هر یک از آنها در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند یا اینکه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت که دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا که فر ن والدین خود را تنها تکیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممکن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و... داشته باشد که واکنش فرزندان در قبال هر کدام متفاوت است . آنها ممکن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند که آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشکل می شود چرا که باید در یک لحظه هم نقش پدر را بازی کندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بکشد.ااو باید تصمیم بگیرد که چگونه ازعهده وظایف خود برآید وکوچکترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی   می تواند تاثیرات عمیقی برکل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممکن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشارکت همسر جدید خود مشکلات رابهتر حل کند .  فرزندان در قبال این امر واکنش های متفاوتی خواهند داشت که البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته کیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تک س رست و واکنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم ن ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین  شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

بیان مسئله

        درنظام فرهنگی هر جامعه ،نها د خانواده نقش اساسی بر عهده دارد ،امروزه  بر خلاف آنچه درگذشت مرسوم بوده ، الگوی تازه ای از مشارکت زن و مرد درانجام امور خانه و تربیت فرزندان پدید آمده است که از آن جمله ،نقش پدر در رسیدگی به فرزندان و دقت در تربیت آنان است . تجربه تازه استفاده از ظر فیت فرزندان توسط پدران نشان داده است که کارکرد آموزشی خانواده دو چندان شده و تعامل والدین -ک ن معنای عمیق تری یافته است (فضائلی هاشمی،1381)

        بیشتر ما فکر می کنیم تاثیر گذ اری پدران بر فرزندان خود ،به شکلی مستقیم از طریق ارتباط رو در رو ی روزانه صورت می گیرد و با این تصور عده ای فکر می کنند که تاثیر پدران بر فرزندان کمتر از مادران است زیرا وقت کمتری را با بچه ها می گذرانند .اما چنین تصوری وما درست نیست ،پدرانی که به نحو مطلو بی در دسترند ،می توانند الگوی پشتکارو انگیزه موقیعت بیشترفرزند خود باشند ،فرصت مکرربرای مشاهده و پیروی از یک پدرشایسته به رشد توانائی آموزشی و حل مسئله فرزندان کمک می کند( فضائلی هاشمی، 1381)


با


پژوهش بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند


مشاهده متن کامل ...
ی مجدد پروژه های پتروشیمی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل ی مجدد پروژه های پتروشیمی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

ی مجدد پروژه های پتروشیمی

بهروز زارعی

عضو هیات علمی تهران

احسان مرآتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت it

مهرداد مهربد

***

چکیده

مدیریت پروژه از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای ب کار امروزی وم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان پروژه است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای پروژه ها به ویژه در پروژه های بزرگی مانند پروژه های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و وم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای ب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر پروژه های پتروشیمی در ایران شده و را ارهایی مبتنی بر ی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه پروژه پتروشیمی، ep ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه های کلیدی: مدیریت پروژه، پروژه های پتروشیمی، ی مجدد فرآیندها

مقدمه

محیط ب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت پروژه گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت پروژه را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستی به اه شان پیوسته از پروژه ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب پروژه به انجام رسانده اند ][. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت پروژه در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر پروژه ها تاثیر گذار باشد ][.

یک پروژه می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اه پروژه به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ][. در شکل 1 نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک پروژه که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است][.

شکل 1: یک نمونه از توالی فعالیتهای پروژه

فرآیند فوق ساده شده بسیاری از فرآیندهای ریزتری است که برای انجام یک پروژه بایستی به انجام برسد. هماهنگی میان این فرآیندها در پروژه های بزرگ به اندازه ای جدی است که کنترل آن نیازمند روشهای جدید مدیریت فرآیندها می باشد][. برای نمونه در چنین پروژه هایی زیر پروژه های مختلفی تعریف می گردد، جلسات رسمی بیشتری برای هماهنگ محدوده هر پروژه و بررسی اثر تغییرات هر پروژه در سایر پروژه ها مورد نیاز می باشد و تلاشهای بیشتری برای یکپارچه سازی نتایج کار زیر پروژه ها صورت می گیرد][.

در شرایطی که رقابت جهانی، تغییرات سریع تکنولوژیکی، از رواج افتادن سریع محصولات، کوچک سازی سازمانها، افزایش قدرت کارکنان، تاکید بر کیفیت و بهبود مستمر و سیستم های بین سازمانی بعنوان روندهای مهم در سازمانهای امروزی شناخته شده اند، ضروری است که پروژه ها منعطف تر بوده و سریعتر به نتایج مورد انتظار دست یابند ][. این در حالی است که بهبودهای تدریجی در کاهش تاخیرات پروژه ها نمی تواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد و نیاز است که به دنبال روشها و ابزارهایی بود که انجام رادیکال این بهبودها را میسر سازند ][. ی مجدد روشی است موثر که سازمانها را قادر می سازد به شکلی رادیکال تاخیرات پروژه ها را کاهش دهند.

مایکل همر ی مجدد فرآیندها در حوزه ب و کار را به عنوان یک روش جدید برای بهبود کیفیت فرآیندهای ب و کار و کاهش زمان آن معرفی نمود. به طور کلی ی مجدد فرآیندها در حوزه ب و کار روشی است که با کمک حمایت های تکنولوژیکی به تعریف مجدد مهارتهای افراد درگیر و طراحی مجدد ساختارهای سازمانی می پردازد ][. همر و چمپی در سال 1993، با ارائه این روش آن را تفکر بنیادین و طراحی رادیکال فرآیندهای ب و کار جهت دستی به بهبودهای قابل توجه در معیارهای حیاتی و نوین عملکرد، مانند هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، تعریف نمودند ][.

تاکنون ی مجدد در هر سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز تاکنون تحقیقاتی با هدف ی مجدد پروژه ها صورت گرفته است. سیلور در اواسط 1980، تحقیقی را در زمینه مسایل لجستیک پروژه های بزرگ در شرکتهای نفت و گاز انجام داد. تحقیق وی بر روی دوازده شرکت در منطقه آلبرتا در کانادا صورت گرفت. هنگامی که با توجه به تاثیر کار وی در تسریع پروژه ها از مدیران شرکتها سوال شد، همه آنها بیان داشتند که نقش مهمی را در تسریع پروژه ها و عملکرد آنها داشته است ][. در سال 1998، پراتانسا دی روشی را برای دستی به موفقیت در اجرای پروژه ها با بکارگیری چارچوب ی مجدد ارائه نمود. به عقیده وی، ی مجدد بحث مهمی است که باید توجه خاصی به آن داشت و ی مجدد فرآیندهای پروژه با حذف فعالیتهای غیر ارزش افزا و انجام فعالیتها با استفاده از سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری تکنیکهای مدیریت ریسک در چرخه عمر پروژه به انجام می رسد ][. در سال 2003، کیت ویلوبای بر اساس مصاحبه هایی که با چندین متخصص در صنعت نفت وگاز انجام داد، جهت تسریع پروژه ها و کاهش تاخیرات، پیشنهادات متعددی را برای برقراری روابطی مبتنی بر همکاری بین شرکتهای مالک و تامین کنندگان ارائه نمود. ویلوبای معتقد بود که تکنیکهایی که برای بهبود این فرآیندها پیشنهاد شده فراتر از عملیاتی است که برای تسریع پروژه ها


با


ی مجدد پروژه های پتروشیمی


مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری راهبرد تصمیم گیری مجدد
درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری راهبرد تصمیم گیری مجدد

مبانی نظری راهبرد تصمیم گیری مجدددسته: علوم انسانی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 75 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

پیشینه ومبانی نظری پژوهش راهبرد تصمیم گیری مجدد

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

 ید

پیشینه ومبانی نظری پژوهش راهبرد تصمیم گیری مجدد

توضیحات: فصل دوم (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه apa جهت استفاده فصل دو

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو

منبع : دارد (به شیوه apa)

نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

پایه اصلی راهبرد تصمیم­گیری مجدد این است که یک فرد در کودکی خود از سوی والدین، نزدیکان و دیگر افراد یک سری پیام­هایی دریافت کرده و در پی آن تصمیماتی گرفته­است و به دنبال آن نمایشنامه زندگی خود را می­نویسد. در درمان از مراجع خواسته می­شود که به صحنه اصلی که مرتبط با شکل فعلی­اش است برگردد و مراجع روی احساسات، رفتار، ارتباطاتی که در آن زمان داشته صحبت می­کند و توضیح می­دهد و درمانگر به او کمک می­کند تا او بتواند تصمیمات جدیدی بگیرد. این راهبرد به فرد کمک می­کند تا بتواند داستان جدیدی در مورد زندگی­اش بنویسد. درمانگر مسئولیت انجام مراحل را به عهده می­گیرد (تا حدی شبیه به گروه)، امّا مسئولیت انتخاب­ها بر عهده مراجع است. (آلن،2009)

باب و مری گلدینگ از این نظریه پیروی می­کنند که وقتی شخص در مورد مشکلی گیر کرده­است این بدان معنا است که دو بخش از شخصیت او با نیروی ی ان به دو جهت مخالف فشار وارد می­آورند. نتیجه تنها این خواهد­شد که شخص انرژی زیادی را صرف می­کند ولی به هیچ­جا نمی­رسد، این وضعیت تنگنا نامیده می­شود. گلدینگ نظریه­اش را با به تصویرکشیدن تنگناها به عنوان چیزی که بین حالات مختلف من اتفاق می­افتد، بسط و توسعه داد. در درمان برطرف­ تنگناها معمولاً با روش گشت ، معروف به « روش دو صندلی رو­به­روی هم » انجام می­پذیرد. مراجع بخش­های متضاد خودش را در صندلی­های مختلف تصور می­کند، سپس به نوبت خودش هریک از آن بخش­ها می­شود و گفت­وگویی را به منظور حل تضاد انجام می­دهد. در طی این روند، احساس­های سرکوب­شده «کودک» ممکن است اغلب به سطح بیایند. (استوارت و جونز، 1987، ترجمه دادگستر، 1386)

کاربرد نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های گشت با هدف رسیدن به قرار داد مراجع است. این روش خیلی ساده است، ابتدا از مراجعین خواسته می­شود تا احساسشان را که تجربه می­کنند توضیح دهند و آن­ها را به زبان خودشان بیان­کنند. بعد از مراجع خواسته می­شود که شرایط مشابه آن در کودکی داشته را توضیح­دهد. فرض این فرآیند این­است که در شرایط پراسترس مردم راه­های آشنای دیدن دنیا را تجربه می­کنند و الگوهایی را که به موازات تصمیمات گذشته­شان است را دوباره عمل می­کنند. بعد از اینکه با صحنه نمایش اوّلیه تماس ایجاد شد، تکنیک­های گشت برای بیان احساسی که در ابتدا حل نشده بودند، مورد استفاده قرار می­گیرند. نتیجه این فرآیند درمان و رشد شخصی فرد است. اغلب مراجعین برای درک عینی شرایط اصلی و اینکه چگونه آن­ها زندگی­شان را به پایان رساندن « نمایشنامه اوّلیه » وفق داده­اند، آمده اند. روش تصمیم­گیری مجدد برای درمان افرادی که با پیام­های والدی منفی زندگی می­کنند، مؤثر است. (سرات، 2002)

چگونگی شکل­گیری راهبرد تصمیم­گیری مجدد

امروزه 3 مکتب اصلی در تحلیل رفتار متقابل قابل تشخیص است و درمان­گران معمولاً از روش­های تلفیقی استفاده می­کنند. مکتب کلاسیک که اریک برن ارائه داد، مکتب تصمیم­گیری مجدد که باب و مری گلدینگ پایه­گذار آن بودند و نظریه تحلیل تبادلی را با روش­های درمانی گشت ترکیب د. مکتب سوم، مکتب نیروگذاری روانی است که شیف پایه­گذار آن بود. در این مکتب مراجع تشویق می­شود که به دوران کودکی بازگشت کرده و سپس فرصتی می­یابد تا خود را دوباره انجام­دهد. (جونز و استوارت، 1987، ترجمه دادگستر، 1386)

تحلیل تبادلی بعد از استقبال مردم در دهه1970، به دلیل زبان اسرارآمیز و ضعف پژوهشی به تدریج جایگاه خود را به عنوان یک نظام روان­درمانی شاخص، از دست داده­است. با این حال تحلیل تبادلی نیروی مقوله قدرتمندی برای دیدگاه­های میان­فردی بوده­است. آینده تحلیل تبادلی در ترکیب­شدن آن با نظام­های دیگر روان­درمانی نهفته است. تحلیل تبادلی در زوج­درمانی، خانواده­درمانی اغلب با نظریه سیستمی ترکیب می­شود. راهبرد تصمیم­گیری مجدد، تحلیل تبادلی را با گشت ­درمانی پیوند می­دهد و بسیاری از تحلیل­گران تبادلی خود را با مکتب وجودی ارتباط می­دادند. (پروچسکا و نورکراس، 2007، ترجمه سید محمدی، 1389)

پایه یک

شالوده متون تحلیل تبادلی این است که، موضع زندگی هر را می­توانیم تغییر دهیم همچون اشخاص این مواضع را با نوعی تصمیم­گیری اتخاذ کرده­اند. در تحلیل تبادلی به این کار، « تصمیم­گیری مجدد» می­گویند. یعنی «واقف­شدن بر اطلاعات ضبط­شده، منسوخ­داشتن آن­ها و اتخاذ تصمیمات جدید» (منینگر، 1994، ترجمه فیروز بخت، 1384)

قیمت فایل فقط 27,000 تومان

 ید

برچسب ها : مبانی نظری وپیشینه تحقیق راهبرد تصمیم گیری مجدد , پیشینه ومبانی نظری پژوهش راهبرد تصمیم گیری مجدد , مبانی نظری راهبرد تصمیم گیری مجدد , مبانی نظری پژوهش راهبرد تصمیم گیری مجدد , پیشینه نظری پژوهش راهبرد تصمیم گیری مجدد , پژوهش راهبرد تصمیم گیری مجدد , راهبرد تصمیم گیری مجددمشاهده متن کامل ...
آرسنال 3 هال سیتی 2
درخواست حذف اطلاعات
آرسنال ۳ - ۲ هال سیتی

توپچی ها قهرمان جام حذفی شدند...
در فینال مسابقات جام حذفی انگلیس، قدیمی ترین جام جهان توپچی ها برای خاتمه دادن به ٩سال بی جامی خود و رسیدن به ۱۱امین قهرمانی تاریخ باشگاه در جام حذفی و برابری با رکورد منچستر در این جام مصمم بودند تا در ورزشگاه ومبلی مقابل رقیب خود هال سیتی به برتری دست یابند.


ترکیب تیم آرسنال : ف انسکی - سانیا - مرت ر - کوشلنی - گیبس - آرتتا - رمزی - کازورلا - اوزیل - پو سکی - ژیرو


ترکیب تیم هال سیتی : مک گریگور - المحمدی - چستر - دیویس - بروس - روزنیور - لیورمور - هادلستون - میلر - کویین - فریات


نیمه اول :

هنوز بازی روند خود را پیدا نکرده بود که روی اولین ضربه کرنر هال سیتی به گل رسید. در دقیقه ۴ کرنر ارسالی با یک ضربه سر منحرف شد و به طور اتفاقی به چستر رسید و او با یک ضربه توپ را به گوشه ترین جای ممکن دروازه فرستاد تا کاری از ف انسکی هم بر نیاید.

خیلی زود روی شروع مجدد بعدی توپ در نهایت سانتر شد و با یک ضربه سر به گوشه دروازه آرسنال رفت اما این بار ف انسکی به زیبایی توپ را از گل درآورد اما توپ برگشتی به دیگر م ع هال سیتی دیویس رسید تا او زننده گل دوم بازی باشد آن هم در دقیقه ۸!

توپچی ها سعی داشتند تا کم کم بازی را در اختیار بگیرند و نتیجه را جبران کنند.

در دقیقه روی یک کاشته ی پشته محوطه کازورلا پشت توپ ایستاد و با یک ضربه ی زیبا یکی از گل ها را جبران کرد تا روحیه به بازیکنان و هواداران آرسنال باز گردد.

در ادامه نیز آرسنال چند موقعیت نصفه نیمه داشت اما ضربات اوزیل و ژیرو نیز کارساز نبود و نیمه با همان نتیجه ۲-۱ خاتمه یافت.


نیمه دوم :

در دقیقه ٦۴ کرنر ارسالی کازورلا به ضربه سر کوشلنی همراه شد اما توپ وارد دروازه نشد.

در دقیقه ۷۱ کوشلنی گل مساوی را به ثمر رساند. کرنر کازورلا با ضربه سر سانیا و برخورد به سر ژیرو در جلوی دروازه به کوشلنی رسید و لورن با یک چرخش زیبا توپ را وارد دروازه کرد.

در ادامه حملات آرسنال ادامه داشت اما شوت ژیرو را مک گریگور به کرنر فرستاد.

در آ ین دقیقه هم شوت زیبای سانوگو میلیمتری از کنار دروازه عبور کرد.

در نهایت بازی به وقت اضافه رسید.

در وقت اضافه هم آرسنال به دنبال گل برتری بود و خیلی زود صاحب موقعیت شد اما سانتر رمزی با ضربه سر ژیرو به تیر دروازه اصابت کرد و گل نشد.

چند دقیقه بعد شوت رمزی به تور کناری دروازه خورد و به جایی نرسید.

در دقیقه ۱۰٩ پس از پاس پشت پای ژیرو و شوت سرضرب رمزی توپ به تور دروازه هال سیتی چسبید تا انتظار طولانی هواداران آرسنال تبدیل به بلند ترین فریاد شود بیشترین خوشحالی ممکن. آنها با جام تنها ۱۱دقیقه فاصله داشتند.

در دقایق بعد هم سانوگو دو بار میتوانست گل زنی کند که موفق به این کار نشد.

همچنین هال سیتی هم روی اشتباه و زمین خوردن مرت ر و جا ماندن ف انسکی میتوانست به گل برسد اما ضربه آلوکو با همراهی گیبس از جلوی دروازه خالی عبور کرذ.

در آ بازی هم روی حرکت ویلشر و روزیسکی توپچی ها میتوانستند گل ۴ام را وارد دروازه کنند که موفق به این کار نشدند.

در نهایت آرسنال بود که برای ۱۱امین بار قهرمان قدیمی ترین جام جهان شد...


در ادامه جام قهرمانی با دستان کاپیتان ورمالن و بقیه بازیکنان به بالا رفت.مشاهده متن کامل ...
پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد
درخواست حذف اطلاعات

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.


 • پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد


  دسته :

  مدیریت


  فرمت/ورد تعداد صفحات 410


  قیمت : 8000 تومان

   
::


توضیحات بیشتر در مورد پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد :


پایان نامه مدیریت درباره ی مجدد سازمانها، شش سیگما و ی ارزش


غیرانتفاعی ارشاد دماوند


دانشکده مدیریت


مقدمه:
شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به ید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می‌گیرد. هر مشتری دربارة محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می‌دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می‌شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (ineffective) بوده و چشم‌اندازی خطرناک را پیش رو دارد. توقع مشتری بسیار فراتر از پرداخت وجه و دریافت کالا یا خدمات است. رضایتمندی وی زمانی حاصل می شود که محصول یا خدمتی را که در قبال پرداخت وجه دریافت می‌نماید با مجموعه شرایط وی سازگار باشد. در این صورت است که مشتری ادعا می‌کند کالا یا خدمات دریافتی و از «کیفیت خوبی» برخوردار بوده است.
چنانچه سازمانی موفق به خلق چنین تصوری در مشتریان خود گردد مسلماً آینده‌ای روشن را پیش رو دارد و به همین منظور سازمانها و شرکتهای تجاری در سراسر دنیا سالهاست می‌کوشند تا سطح کیفیت محصول یا خدمات خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند. بنابراین درک مفهوم کیفیت و موضوعات مربوط به آن از قبیل مدیریت کیفیت
(quality mana ent)، مدیریت کیفیت فراگیر (total quality mana ent)، کنترل کیفیت (quality control)، تضمین کیفیت (quality urance) و.. از نیازهای اساسی هر سازمان است.


فهرست مطالب


فصل اول: مقدمه
بخش اول) مقدمه     2
–    کیفیت چیست؟     3
–    مدیریت کیفیت فراگیر     7
–    اصول مدیریت کیفیت فراگیر     8
–    مت وژی تحقیق حاضر     15
فصل دوم : شش سیگما
بخش اول) مقدمه     18
–    چرا شش سیگما؟    18
–    پدیده شش سیگما    21
بخش دوم) تاریخچه    25
–    تاریخچه    25
–    بیل اسمیت پدر شش سیگما    29
بخش سوم) شش سیگما چیست؟    33
–    وم اجرای شش سیگما    33
–    شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟    37
–    اه نهایی شش سیگما    38
–    برخی فوائد اجرای شش سیگما    39
–    برخی فوائد مدیریتی شش سیگما    42
بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما    44
–    اجرای استراتژیک شش سیگما    45
–    اجرای تاکتیکی شش سیگما    48
–    dmaic چیست؟    50
–    فاز اول: تعریف    50
–    فاز دوم: اندازه گیری    54
–    فاز سوم: تحلیل    56
–    فاز چهارم: بهبود    59
–    فاز پنجم: کنترل    60
–    سایر موارد    62
–    dmadv چیست؟    65
–    اشکال مختلف اجرای شش سیگما    68
بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما    72
–    مقدمه    72
–    توزیع نرمال    75
–    توزیع نرمال استاندارد    76
–    توزیع نرمال در ح کلی    78
–    محاسبة سطح سیگما    83
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما    88
–    سخت افزار شش سیگما    88
1)    ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات    89
2)    ابزار جمع آوری اطلاعات    94
3)    ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها    101
4)    ابزارهای تحلیل آماری    113
–    نرم افزار شش سیگما    115
بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما    126
–    چه انی؟ چه تعلیماتی؟    127
–    یاد‌گیری سایر مهارتها    132
بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما    136
–    کمربند سیاه    136
–    کمربند سیاه ارشد    137
–    حامی یا قهرمان    138
–    کمربند سبز    140
–    ی اجرائی    141
–    صاحبان فرایند    142
بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی    143
–    محور مدیریت    144
–    محور کارکنان    148
بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما    150
–    علت اول: مشتری گرائی    151
–    علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت    151
–    علت سوم: مدیریت براساس حقایق    152
–    علت چهارم: علاج قبل از وقوع    152
–    علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز    153
–    علت ششم: بازیافت سرمایه    153
–    سایر علل    154
فصل سوم : ی ارزش
بخش اول ) مقدمه     157
بخش دوم ) تاریخچه     163
–    تاریخچه ی ارزش    163
–    تاریخچه ی ارزش در ایران     169
بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن     172
–    تعریف ارزش و انواع آن     172
–     هزینه وانواع آن     174
–    کارکرد و انواع آن     177
–    کیفیت     181
–    ارزش از دیدگاههای متفاوت     182
–    سایر تعاریف مرتبط     184
بخش چهارم) ی ارزش     186
–    تعریف ی ارزش     186
–    فرایند ی ارزش     192
1)    روش تحلیلی     194
2)     روش خلاقیت     196
–    برخی دستاوردهای به کارگیری ی ارزش     198
بخش پنجم ) زمان اجرای ی ارزش     200
بخش ششم ) روند اجرائی ی ارزش     205
–    برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش     206
–    مطالعات مقدماتی     208
–    مطالعات ارزش    210
–    مطالعات تکمیلی     216
–    بررسی برنامه کار هفت مرحله‌ای ی ارزش     216
1)    فاز انتخاب     218
2)     فاز بررسی یا اطلاعات     225
3)     فاز خلاقیت     239
4)    فاز ارزی      246
5)    فاز بسط و توسعه     260
6)    فاز ارائه     262
7)    فاز اجرا و ممیزی     268
فصل چهارم : ی مجدد
بخش اول) مقدمه    275
–    مقدمه    275
–    ی مجدد؛ دگرگون سازی    279
بخش دوم) ی مجدد چیست؟    283
–    تعریف و واژه های کلیدی    283
–    دلائل نیاز به ی مجدد در دگرگون سازی    289
1)    مشتریان دگرگون شده اند    290
2)    رقابت تنگاتنگ    295
3)    دگرگونی ها پیوسته اند    297
–    ی مجدد سازمانها چیست؟    307
بخش سوم) روند اجرائی ی مجدد    316
–    گام اول؛ بدانید چه می خواهید    318
1)    درک نیاز و توان دگرگون     320
2)    تحلیل ذی نفعان کلیدی و نیازهای آنها     322
3)    چارچوبی برای موفقیت    340
–    گام دوم: برنامه ریزی کنید    345
1)    فرایند برنامه ریزی    347
–    گام سوم: اجرا کنید    352
1)    تکنیک های فنی    352
2)    تکنیک های فرهنگی    359
–    گام چهارم: سنجش و ارزی کنید    376
1)    کنترل و بازبینی عملیات    377
2)    کنترل نتایج    383
فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری
بخش اول ) مرور رویکردها     391
–    خلاصه     392
1)    شش سیگما چیست؟     392
2)     ی ارزش چیست؟     393
3)    ی مجدد چیست؟     394
بخش دوم ) مقایسه رویکردها     395
–    شباهت ها     395
–    تفاوت ها     397
–    نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد     402
فصل ششم : منابع و مآخذ
–    منابع فارسی     405
–    منابع لاتین     406


نتیجه گیری:
ی مجدد سازمان را می‌توان از جهات مختلف، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژی‌های کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت ودگرگونی‌های سازمانها داشته است. ی مجدد رویکردی کل نگر است که طی فرایندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و کارکنان آن مرتبط می‌کند. این ارتباط از طریق به‌کارگیری جدیدترین و در دسترس‌ترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برقرار می‌شود.
در تعریف جامع‌تری از ی مجدد می‌توان گفت: « ی مجدد عبارتست از باز شی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرایندها، برای دستی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات وسرعت.»
به بیان دیگر می‌توان گفت ی مجدد سازمانها به مجموعه کارهائی گفته می‌شود که یک سازمان برای تغییر پردازشها و کنترل‌های درونی خود انجام می‌دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختارهای افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر گروه و مسطح تبدیل شود که در آن همة پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد.


 پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد


قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]مشاهده متن کامل ...
پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد
درخواست حذف اطلاعات

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.

 • پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 410
  قیمت : 8000 تومان

   

   

::

توضیحات بیشتر در مورد پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد :

پایان نامه مدیریت درباره ی مجدد سازمانها، شش سیگما و ی ارزش

غیرانتفاعی ارشاد دماوند

دانشکده مدیریت

مقدمه:
شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به ید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می‌گیرد. هر مشتری دربارة محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می‌توان گفت مجموعه‌ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می‌دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می‌شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (ineffective) بوده و چشم‌اندازی خطرناک را پیش رو دارد. توقع مشتری بسیار فراتر از پرداخت وجه و دریافت کالا یا خدمات است. رضایتمندی وی زمانی حاصل می شود که محصول یا خدمتی را که در قبال پرداخت وجه دریافت می‌نماید با مجموعه شرایط وی سازگار باشد. در این صورت است که مشتری ادعا می‌کند کالا یا خدمات دریافتی و از «کیفیت خوبی» برخوردار بوده است.
چنانچه سازمانی موفق به خلق چنین تصوری در مشتریان خود گردد مسلماً آینده‌ای روشن را پیش رو دارد و به همین منظور سازمانها و شرکتهای تجاری در سراسر دنیا سالهاست می‌کوشند تا سطح کیفیت محصول یا خدمات خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند. بنابراین درک مفهوم کیفیت و موضوعات مربوط به آن از قبیل مدیریت کیفیت
(quality mana ent)، مدیریت کیفیت فراگیر (total quality mana ent)، کنترل کیفیت (quality control)، تضمین کیفیت (quality urance) و.. از نیازهای اساسی هر سازمان است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
بخش اول) مقدمه     ۲
–    کیفیت چیست؟     ۳
–    مدیریت کیفیت فراگیر     ۷
–    اصول مدیریت کیفیت فراگیر     ۸
–    مت وژی تحقیق حاضر     ۱۵
فصل دوم : شش سیگما
بخش اول) مقدمه     ۱۸
–    چرا شش سیگما؟    ۱۸
–    پدیده شش سیگما    ۲۱
بخش دوم) تاریخچه    ۲۵
–    تاریخچه    ۲۵
–    بیل اسمیت پدر شش سیگما    ۲۹
بخش سوم) شش سیگما چیست؟    ۳۳
–    وم اجرای شش سیگما    ۳۳
–    شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟    ۳۷
–    اه نهایی شش سیگما    ۳۸
–    برخی فوائد اجرای شش سیگما    ۳۹
–    برخی فوائد مدیریتی شش سیگما    ۴۲
بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما    ۴۴
–    اجرای استراتژیک شش سیگما    ۴۵
–    اجرای تاکتیکی شش سیگما    ۴۸
–    dmaic چیست؟    ۵۰
–    فاز اول: تعریف    ۵۰
–    فاز دوم: اندازه گیری    ۵۴
–    فاز سوم: تحلیل    ۵۶
–    فاز چهارم: بهبود    ۵۹
–    فاز پنجم: کنترل    ۶۰
–    سایر موارد    ۶۲
–    dmadv چیست؟    ۶۵
–    اشکال مختلف اجرای شش سیگما    ۶۸
بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما    ۷۲
–    مقدمه    ۷۲
–    توزیع نرمال    ۷۵
–    توزیع نرمال استاندارد    ۷۶
–    توزیع نرمال در ح کلی    ۷۸
–    محاسبة سطح سیگما    ۸۳
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما    ۸۸
–    سخت افزار شش سیگما    ۸۸
۱)    ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات    ۸۹
۲)    ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۴
۳)    ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها    ۱۰۱
۴)    ابزارهای تحلیل آماری    ۱۱۳
–    نرم افزار شش سیگما    ۱۱۵
بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما    ۱۲۶
–    چه انی؟ چه تعلیماتی؟    ۱۲۷
–    یاد‌گیری سایر مهارتها    ۱۳۲
بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما    ۱۳۶
–    کمربند سیاه    ۱۳۶
–    کمربند سیاه ارشد    ۱۳۷
–    حامی یا قهرمان    ۱۳۸
–    کمربند سبز    ۱۴۰
–    ی اجرائی    ۱۴۱
–    صاحبان فرایند    ۱۴۲
بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی    ۱۴۳
–    محور مدیریت    ۱۴۴
–    محور کارکنان    ۱۴۸
بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما    ۱۵۰
–    علت اول: مشتری گرائی    ۱۵۱
–    علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت    ۱۵۱
–    علت سوم: مدیریت براساس حقایق    ۱۵۲
–    علت چهارم: علاج قبل از وقوع    ۱۵۲
–    علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز    ۱۵۳
–    علت ششم: بازیافت سرمایه    ۱۵۳
–    سایر علل    ۱۵۴
فصل سوم : ی ارزش
بخش اول ) مقدمه     ۱۵۷
بخش دوم ) تاریخچه     ۱۶۳
–    تاریخچه ی ارزش    ۱۶۳
–    تاریخچه ی ارزش در ایران     ۱۶۹
بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن     ۱۷۲
–    تعریف ارزش و انواع آن     ۱۷۲
–     هزینه وانواع آن     ۱۷۴
–    کارکرد و انواع آن     ۱۷۷
–    کیفیت     ۱۸۱
–    ارزش از دیدگاههای متفاوت     ۱۸۲
–    سایر تعاریف مرتبط     ۱۸۴
بخش چهارم) ی ارزش     ۱۸۶
–    تعریف ی ارزش     ۱۸۶
–    فرایند ی ارزش     ۱۹۲
۱)    روش تحلیلی     ۱۹۴
۲)     روش خلاقیت     ۱۹۶
–    برخی دستاوردهای به کارگیری ی ارزش     ۱۹۸
بخش پنجم ) زمان اجرای ی ارزش     ۲۰۰
بخش ششم ) روند اجرائی ی ارزش     ۲۰۵
–    برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش     ۲۰۶
–    مطالعات مقدماتی     ۲۰۸
–    مطالعات ارزش    ۲۱۰
–    مطالعات تکمیلی     ۲۱۶
–    بررسی برنامه کار هفت مرحله‌ای ی ارزش     ۲۱۶
۱)    فاز انتخاب     ۲۱۸
۲)     فاز بررسی یا اطلاعات     ۲۲۵
۳)     فاز خلاقیت     ۲۳۹
۴)    فاز ارزی      ۲۴۶
۵)    فاز بسط و توسعه     ۲۶۰
۶)    فاز ارائه     ۲۶۲
۷)    فاز اجرا و ممیزی     ۲۶۸
فصل چهارم : ی مجدد
بخش اول) مقدمه    ۲۷۵
–    مقدمه    ۲۷۵
–    ی مجدد؛ دگرگون سازی    ۲۷۹
بخش دوم) ی مجدد چیست؟    ۲۸۳
–    تعریف و واژه های کلیدی    ۲۸۳
–    دلائل نیاز به ی مجدد در دگرگون سازی    ۲۸۹
۱)    مشتریان دگرگون شده اند    ۲۹۰
۲)    رقابت تنگاتنگ    ۲۹۵
۳)    دگرگونی ها پیوسته اند    ۲۹۷
–    ی مجدد سازمانها چیست؟    ۳۰۷
بخش سوم) روند اجرائی ی مجدد    ۳۱۶
–    گام اول؛ بدانید چه می خواهید    ۳۱۸
۱)    درک نیاز و توان دگرگون     ۳۲۰
۲)    تحلیل ذی نفعان کلیدی و نیازهای آنها     ۳۲۲
۳)    چارچوبی برای موفقیت    ۳۴۰
–    گام دوم: برنامه ریزی کنید    ۳۴۵
۱)    فرایند برنامه ریزی    ۳۴۷
–    گام سوم: اجرا کنید    ۳۵۲
۱)    تکنیک های فنی    ۳۵۲
۲)    تکنیک های فرهنگی    ۳۵۹
–    گام چهارم: سنجش و ارزی کنید    ۳۷۶
۱)    کنترل و بازبینی عملیات    ۳۷۷
۲)    کنترل نتایج    ۳۸۳
فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری
بخش اول ) مرور رویکردها     ۳۹۱
–    خلاصه     ۳۹۲
۱)    شش سیگما چیست؟     ۳۹۲
۲)     ی ارزش چیست؟     ۳۹۳
۳)    ی مجدد چیست؟     ۳۹۴
بخش دوم ) مقایسه رویکردها     ۳۹۵
–    شباهت ها     ۳۹۵
–    تفاوت ها     ۳۹۷
–    نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد     ۴۰۲
فصل ششم : منابع و مآخذ
–    منابع فارسی     ۴۰۵
–    منابع لاتین     ۴۰۶

نتیجه گیری:
ی مجدد سازمان را می‌توان از جهات مختلف، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژی‌های کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده‌ای بر نحوه نگرش مدیریت ودگرگونی‌های سازمانها داشته است. ی مجدد رویکردی کل نگر است که طی فرایندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و کارکنان آن مرتبط می‌کند. این ارتباط از طریق به‌کارگیری جدیدترین و در دسترس‌ترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برقرار می‌شود.
در تعریف جامع‌تری از ی مجدد می‌توان گفت: « ی مجدد عبارتست از باز شی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرایندها، برای دستی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات وسرعت.»
به بیان دیگر می‌توان گفت ی مجدد سازمانها به مجموعه کارهائی گفته می‌شود که یک سازمان برای تغییر پردازشها و کنترل‌های درونی خود انجام می‌دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختارهای افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر گروه و مسطح تبدیل شود که در آن همة پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد.

 

پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد
درخواست حذف اطلاعات
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.
 • پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات 410
  قیمت : 8000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد :

پایان نامه مدیریت درباره ی مجدد سازمانها، شش سیگما و ی ارزش

غیرانتفاعی ارشاد دماوند

دانشکده مدیریت

مقدمه:
شرکتها و سازمانهای تجاری برای بقا در عرصه تجارت باید سودآور باشند و با ارائه خدمات و محصولات پاسخگوی نیازهای مشتریان خود بوده ودر عین حال با گسترش تجاری و صنعتی، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مالیات به جامعه و کشور خود خدمت نمایند. شرط اول سودآوری برای یک سازمان اینست که مشتریان به ید و استفاده از محصول یا خدمت آن سازمان، علاقمند و مایل باشند. این علاقه و تمایل از تطابق نیازهای آنها با محصولات و خدمات ارائه شده سازمان نشأت می گیرد. هر مشتری دربارة محصول دریافتی، اعم از کالا یا خدمات، شرایط خاصی را در نظر دارد، در حقیقت می توان گفت مجموعه ای از شرایط هستند که نیاز وانتظار مشتری را شکل می دهند. چنانچه سازمان یا شرکتی بتواند پاسخگوی شرایط مورد نظر مشتری باشد، سازمانی موثر (effective) است که مسلماً در آینده با اقبالی بیشتر مواجه می شود در غیراینصورت سازمانی غیرموثر (ineffective) بوده و چشم اندازی خطرناک را پیش رو دارد. توقع مشتری بسیار فراتر از پرداخت وجه و دریافت کالا یا خدمات است. رضایتمندی وی زمانی حاصل می شود که محصول یا خدمتی را که در قبال پرداخت وجه دریافت می نماید با مجموعه شرایط وی سازگار باشد. در این صورت است که مشتری ادعا می کند کالا یا خدمات دریافتی و از «کیفیت خوبی» برخوردار بوده است.
چنانچه سازمانی موفق به خلق چنین تصوری در مشتریان خود گردد مسلماً آینده ای روشن را پیش رو دارد و به همین منظور سازمانها و شرکتهای تجاری در سراسر دنیا سالهاست می کوشند تا سطح کیفیت محصول یا خدمات خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند. بنابراین درک مفهوم کیفیت و موضوعات مربوط به آن از قبیل مدیریت کیفیت
(quality mana ent)، مدیریت کیفیت فراگیر (total quality mana ent)، کنترل کیفیت (quality control)، تضمین کیفیت (quality urance) و.. از نیازهای اساسی هر سازمان است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
بخش اول) مقدمه     ۲
–    کیفیت چیست؟     ۳
–    مدیریت کیفیت فراگیر     ۷
–    اصول مدیریت کیفیت فراگیر     ۸
–    مت وژی تحقیق حاضر     ۱۵
فصل دوم : شش سیگما
بخش اول) مقدمه     ۱۸
–    چرا شش سیگما؟    ۱۸
–    پدیده شش سیگما    ۲۱
بخش دوم) تاریخچه    ۲۵
–    تاریخچه    ۲۵
–    بیل اسمیت پدر شش سیگما    ۲۹
بخش سوم) شش سیگما چیست؟    ۳۳
–    وم اجرای شش سیگما    ۳۳
–    شش سیگما: فلسفه، ابزار یا استراتژی؟    ۳۷
–    اه نهایی شش سیگما    ۳۸
–    برخی فوائد اجرای شش سیگما    ۳۹
–    برخی فوائد مدیریتی شش سیگما    ۴۲
بخش چهارم) روند اجرائی شش سیگما    ۴۴
–    اجرای استراتژیک شش سیگما    ۴۵
–    اجرای تاکتیکی شش سیگما    ۴۸
–    dmaic چیست؟    ۵۰
–    فاز اول: تعریف    ۵۰
–    فاز دوم: اندازه گیری    ۵۴
–    فاز سوم: تحلیل    ۵۶
–    فاز چهارم: بهبود    ۵۹
–    فاز پنجم: کنترل    ۶۰
–    سایر موارد    ۶۲
–    dmadv چیست؟    ۶۵
–    اشکال مختلف اجرای شش سیگما    ۶۸
بخش پنجم) مبانی آماری شش سیگما    ۷۲
–    مقدمه    ۷۲
–    توزیع نرمال    ۷۵
–    توزیع نرمال استاندارد    ۷۶
–    توزیع نرمال در ح کلی    ۷۸
–    محاسبة سطح سیگما    ۸۳
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سیگما    ۸۸
–    سخت افزار شش سیگما    ۸۸
۱)    ابزارهای مقدماتی و سازماندهی اطلاعات    ۸۹
۲)    ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۴
۳)    ابزارهای تحلیل داده ها و فرایندها    ۱۰۱
۴)    ابزارهای تحلیل آماری    ۱۱۳
–    نرم افزار شش سیگما    ۱۱۵
بخش هفتم) تعلیم و آموزش شش سیگما    ۱۲۶
–    چه انی؟ چه تعلیماتی؟    ۱۲۷
–    یاد گیری سایر مهارتها    ۱۳۲
بخش هشتم) ساختار سازمانی شش سیگما    ۱۳۶
–    کمربند سیاه    ۱۳۶
–    کمربند سیاه ارشد    ۱۳۷
–    حامی یا قهرمان    ۱۳۸
–    کمربند سبز    ۱۴۰
–    ی اجرائی    ۱۴۱
–    صاحبان فرایند    ۱۴۲
بخش نهم) شش سیگما و سایز سازمانی    ۱۴۳
–    محور مدیریت    ۱۴۴
–    محور کارکنان    ۱۴۸
بخش دهم) علل عملکرد موفق شش سیگما    ۱۵۰
–    علت اول: مشتری گرائی    ۱۵۱
–    علت دوم: اصلاح عملکرد مدیریت    ۱۵۱
–    علت سوم: مدیریت براساس حقایق    ۱۵۲
–    علت چهارم: علاج قبل از وقوع    ۱۵۲
–    علت پنجم: تیم و مشارکت بی حد و مرز    ۱۵۳
–    علت ششم: بازیافت سرمایه    ۱۵۳
–    سایر علل    ۱۵۴
فصل سوم : ی ارزش
بخش اول ) مقدمه     ۱۵۷
بخش دوم ) تاریخچه     ۱۶۳
–    تاریخچه ی ارزش    ۱۶۳
–    تاریخچه ی ارزش در ایران     ۱۶۹
بخش سوم ) ارزش و پارامترهای آن     ۱۷۲
–    تعریف ارزش و انواع آن     ۱۷۲
–     هزینه وانواع آن     ۱۷۴
–    کارکرد و انواع آن     ۱۷۷
–    کیفیت     ۱۸۱
–    ارزش از دیدگاههای متفاوت     ۱۸۲
–    سایر تعاریف مرتبط     ۱۸۴
بخش چهارم) ی ارزش     ۱۸۶
–    تعریف ی ارزش     ۱۸۶
–    فرایند ی ارزش     ۱۹۲
۱)    روش تحلیلی     ۱۹۴
۲)     روش خلاقیت     ۱۹۶
–    برخی دستاوردهای به کارگیری ی ارزش     ۱۹۸
بخش پنجم ) زمان اجرای ی ارزش     ۲۰۰
بخش ششم ) روند اجرائی ی ارزش     ۲۰۵
–    برنامه کار پیشنهادی انجمن بین المللی ارزش     ۲۰۶
–    مطالعات مقدماتی     ۲۰۸
–    مطالعات ارزش    ۲۱۰
–    مطالعات تکمیلی     ۲۱۶
–    بررسی برنامه کار هفت مرحله ای ی ارزش     ۲۱۶
۱)    فاز انتخاب     ۲۱۸
۲)     فاز بررسی یا اطلاعات     ۲۲۵
۳)     فاز خلاقیت     ۲۳۹
۴)    فاز ارزی      ۲۴۶
۵)    فاز بسط و توسعه     ۲۶۰
۶)    فاز ارائه     ۲۶۲
۷)    فاز اجرا و ممیزی     ۲۶۸
فصل چهارم : ی مجدد
بخش اول) مقدمه    ۲۷۵
–    مقدمه    ۲۷۵
–    ی مجدد؛ دگرگون سازی    ۲۷۹
بخش دوم) ی مجدد چیست؟    ۲۸۳
–    تعریف و واژه های کلیدی    ۲۸۳
–    دلائل نیاز به ی مجدد در دگرگون سازی    ۲۸۹
۱)    مشتریان دگرگون شده اند    ۲۹۰
۲)    رقابت تنگاتنگ    ۲۹۵
۳)    دگرگونی ها پیوسته اند    ۲۹۷
–    ی مجدد سازمانها چیست؟    ۳۰۷
بخش سوم) روند اجرائی ی مجدد    ۳۱۶
–    گام اول؛ بدانید چه می خواهید    ۳۱۸
۱)    درک نیاز و توان دگرگون     ۳۲۰
۲)    تحلیل ذی نفعان کلیدی و نیازهای آنها     ۳۲۲
۳)    چارچوبی برای موفقیت    ۳۴۰
–    گام دوم: برنامه ریزی کنید    ۳۴۵
۱)    فرایند برنامه ریزی    ۳۴۷
–    گام سوم: اجرا کنید    ۳۵۲
۱)    تکنیک های فنی    ۳۵۲
۲)    تکنیک های فرهنگی    ۳۵۹
–    گام چهارم: سنجش و ارزی کنید    ۳۷۶
۱)    کنترل و بازبینی عملیات    ۳۷۷
۲)    کنترل نتایج    ۳۸۳
فصل پنجم : مقایسه و نتیجه گیری
بخش اول ) مرور رویکردها     ۳۹۱
–    خلاصه     ۳۹۲
۱)    شش سیگما چیست؟     ۳۹۲
۲)     ی ارزش چیست؟     ۳۹۳
۳)    ی مجدد چیست؟     ۳۹۴
بخش دوم ) مقایسه رویکردها     ۳۹۵
–    شباهت ها     ۳۹۵
–    تفاوت ها     ۳۹۷
–    نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد     ۴۰۲
فصل ششم : منابع و مآخذ
–    منابع فارسی     ۴۰۵
–    منابع لاتین     ۴۰۶

نتیجه گیری:
ی مجدد سازمان را می توان از جهات مختلف، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژی های کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده ای بر نحوه نگرش مدیریت ودگرگونی های سازمانها داشته است. ی مجدد رویکردی کل نگر است که طی فرایندی، استراتژی رقابت سازمان را با پردازشهای درونی و کارکنان آن مرتبط می کند. این ارتباط از طریق به کارگیری جدیدترین و در دسترس ترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود.
در تعریف جامع تری از ی مجدد می توان گفت: « ی مجدد عبارتست از باز شی بنیادین و طراحی نو و ریشه ای فرایندها، برای دستی به بهبود و پیشرفتی شگفت انگیز در معیارهای حساس امروزی، همچون قیمت، کیفیت، خدمات وسرعت.»
به بیان دیگر می توان گفت ی مجدد سازمانها به مجموعه کارهائی گفته می شود که یک سازمان برای تغییر پردازشها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا از ساختار سنتی عمودی و سلسله مراتبی، به ساختارهای افقی، میان فعالیتی، مبتنی بر گروه و مسطح تبدیل شود که در آن همة پردازشها برای جلب رضایت مشتریان صورت می گیرد.

 

پایان نامه شش سیگما، ی ارزش و ی مجدد

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
روسازیهای انعطاف واکنش تند آرنولد به اقدامات اخیر ترامپ کتاب نگاهی جامع بر زبان ی msrt mhlet toeflمجموعه سوالات شبیه سازی شده آزمون sniper killer heads رتبه یک کشت برنج ایران کدام استان است love love love love planning the perfect road trip بنی تمیم نمی دانیم پاسخ مردم خوزستان را چه بدهیم چند برنامه و بازی موبایل که از نظر کاربران عنوان بهترین ها را ب د لغو تحریم های بیمه ای و تردد کشتی های ایران در آبهای جهان سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیون دلاری و امضای چندین قرارداد نوسازی ناوگان دریایی بیجاری امیدوارم رحیمی فضای هندبال را تغییر دهد هیوندای i10 و i20 سوغات جدید کرمان خودرو اداره فرهنگ وارشاد ی شهرستان گرمسار فیزیوتراپی ایران پیام تسلیت مجلس خبرگان ی د ی درگذشت هریسی نژاد داستان پندآموز داستان های مذهبی قرآنی شرکت جعفری فشارکی انتشار دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد 97 کرمانشاه فوری درشاعری اسماعیل امینی معرفی نامزدهای ششمین دوره جایزه ی کتاب سال سینما
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.