پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 تحقیق درمورد طرح درس سالانه شیمی 3 دبیرستان
تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

به نام خدا

ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته

هدف کلی:

سال تحصیلی :

کلاس :

درس :

فعالیت های دیگر و مواد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های دروس

فصل ها

تاریخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

جلسه اول

اول

مهر ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

آبان ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

آذر ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

دی ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

بهمن ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

اسفند ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

فروردین ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

اردیبهشت ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

داد ماه

جلسه اول

دوم

جلسه اول

سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم


با


تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته


مشاهده متن کامل ...
طرح درس سالانه شیمی سوم تجربی کد۳۹
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی طرح درس سالانه شیمی سوم تجربی کد۳۹ با و پر سرعت .

طرح درس سالانه شیمی سوم تجربی کد۳۹


طرح درس سالانه شیمی سوم تجربی کد۳۹

طرح درس سالانه شیمی سوم متوسطه کد۳۹

تعداد صحفه:٣

فایل ورد


با


طرح درس سالانه شیمی سوم تجربی کد۳۹


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته

هدف کلی:

سال تحصیلی :

کلاس :

درس :

فعالیت های دیگر و مواد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های دروس

فصل ها

تاریخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

جلسه اول

اول

مهر ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

آبان ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

آذر ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

دی ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

بهمن ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

اسفند ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

فروردین ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

اول

اردیبهشت ماه

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه اول

چهارم


با


تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته

هدف کلی:

سال تحصیلی :

کلاس :

درس :

فعالیت های دیگر و مواد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های دروس

فصل ها

تاریخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

جلسه اول

اول

مهر ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

آبان ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

آذر ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

دی ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

بهمن ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

اسفند ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

فروردین ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

اردیبهشت ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم

جلسه اول

اول

داد ماه

جلسه دوم

جلسه اول

دوم

جلسه دوم

جلسه اول

سوم

جلسه دوم

جلسه اول

چهارم

جلسه دوم

جلسه اول

پنجم

جلسه دوم


با


تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

دبیرستان دخترانه رضا ( ع )

نام ونام خانوادگی دبیر مربوطه :

لادن مصطفوی

طرح درس سالانه درس زبان فارسی

عنوان درس

درس

هفته

ماه

زبان

اول

اول

مهر

جمله / بیاموزیم

دوم

دوم

مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی / بیاموزیم

سوم

سوم

جمله و اجزای آن

چهارم

چهارم

ویرایش

پنجم

اول

آبان

شکل های زبان / چرا املا می نویسیم ؟ / بیاموزیم

ششم وهفتم

دوم

ویژگیهای فعل (1 ) / بیاموزیم

هشتم

سوم

نگارش علمی ، ادبی / بیاموزیم

نهم

چهارم

ویژگیهای فعل (2) ، گذرو نا گذر / بیاموزیم

دهم

اول

آذر

مقایسه / بیاموزیم

یازدهم

دوم

گروه اسمی (1 ) / بیاموزیم

دوازدهم

سوم

با چه خطی بنویسیم ؟ توصیف

سیزدهم و چهاردهم

چهارم

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

عنوان درس

درس

هفته

ماه

دوره و رفع اشکال

اول

دی

امتحانات ترم

دوم

سوم

چهارم

زبان شناسی چیست ؟ / بیاموزیم

پانزدهم

اول

بهمن

گروه اسمی ( 2) وابسته های اسم

شانزدهم

دوم

ساده نویسی ( 2 ) / بیاموزیم

هفدهم

سوم

گروه اسمی ( 3 ) وابسته های / بیاموزیم

هیجدهم

چهارم

خاطره نویسی / یادداشت های روزانه

نوزدهم

اول

اسفند

ضمیر / بیاموزیم

بیستم

دوم

چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟ بیاموزیم

بیست ویکم

سوم

نامه نگاری ( 1 ) / بیاموزیم

بیست و دوم

چهارم

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

عنوان درس

درس

هفته

ماه

تعطیلات نوروزی

اول

فروردین

دوم

گروه قیدی

بیست و سوم

سوم

زبان شناسی چیست ؟ ( 2 ) / بیاموزیم

بیست وچهارم

چهارم

نامه نگاری ( 2 ) نامه به دوستان و نزدیکان / بیاموزیم

بیست وپنجم

اول

اردیهشت

گروه کلمه چیست ؟

بیست وششم

دوم

نقش نما / بیاموزیم

بیست وهفتم

سوم

خلاصه نویسی

بیست وهشتم

چهارم

امتحانات ترم

اول

داد

دوم

سوم

چهارم


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک


مشاهده متن کامل ...
برنامه سالانه گروه شیمی استان مازندران
درخواست حذف اطلاعات
فایل پیوست برنامه سالانه گروه شیمی استان مازندران است که برای اطلاع همکاران و شرکت در فعالیت های تعیین شده در وبلاگ گروه قرار داده شده است.

برنامه سالانه گروه شیمی استان مازندرانمنبع: http://acg. .. /


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه ریاضی 2 دبیرستان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد طرح درس سالانه ریاضی 2 دبیرستان با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

به نام خدا

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 شهرری

طرح درس سالانه

درس : ریاضیات (2) پایه : دوم ریاضی و تجربی نیمسال دوم ( 87– 86 )

جلسه

تاریخ

عناوین وموضوعات تدریس

صفحات

توضیحات

1

مقدمه ای بر اعداد توانی

قواعد ضرب و تقسیم اعداد توانی

توان های منفی و توان صفر

توان های ری – تابع نمایی

87 - 85

2

تابع لگاریتمی - خواص لگاریتم

مقایسه تابع لگاریتمی با تابع نمایی لگاریتم اعشاری

92 - 88

3

حل تمرینات و تمرینات دوره ای

96 - 92

4

دنباله اعداد همراه با

حل مثال ها و تمرینات

100 - 97

5

تصاعد حس همراه با

حل مثال ها و تمرینات

104 -101

6

مجموع جملات تصاعد حس همراه با حل مثال ها و تمرینات

108 - 105

7

تصاعد هندسی همراه با

حل مثال ها و تمرینات

114- 109

8

حل بقیه تمرینات

9

آزمون

10

یاد آوری روابط و

نسبت های مثلثاتی

نسبت های مثلثاتی و

و .........

120 - 115

11

نسبت های مثلثاتی کمان های به مجموع و تفاضل

وحل تمرینات صفحه 123

123 - 121

12

ادامه حل تمرینات و تدریس روابط مجموع وتفاضل دو کمان

محاسبه نسبت های کمان های

15 و 75 و 105 درجه

126-123

13

معادلات مثلثاتی و حل آنها

130- 126

14

حل تمرینات و تمرینات دوره ای

134 - 130

15

آزمون

16

بردار

141 - 135

17

حل تمرین – بردار یکه

تجزیه بردار – بردار صفر

144 - 142

18

بردار قرینه – تفاضل دو بردار (جبری وهندسی)

زاویه بین دو بردار

ضرب داخلی – حل تمرینات

150 -145

19

آزمون

20

اصل شمارش همراه

باحل مثال ها وحل تمرینات

155 - 151

21

فاکتوریل – جایگشت همراه

باحل مثال ها وحل تمرینات

161 - 156

22

ترکیب همراه باحل

مثال ها وحل تمرینات

163 - 161

23

آزمون

24

تجربه تصادفی – فضای نمونه پیشامد تصادفی -احتمال

166- 164

25

استفاده از آنالیز ترکیبی در محاسبه احتمال

اعمال بین پیشامد ها

170- 166

26

حل تمرینات و تمرینات دوره ای

174 - 171

27

حل تمرین

28

آزمون

توضیحات :

1)       این برنامه به صورت پیشنهادی می باشد . همکاران محترم می توانند با توجه به شرایط کلاس خود اصلاحات لازم را اعمال نمایند .

2)     طول ترم 14 هفته آموزشی در نظر گرفته شده است .

3)     گروه ریاضی آماده دریِافت نظرات و پیشنهادات همکاران عزیز می باشد .


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه ریاضی 2 دبیرستان


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه دیفرانسیل (2) پایه پیش یی رشته ریاضی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه دیفرانسیل (2) پایه پیش یی رشته ریاضی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

به نام خدا

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه ۲شهرری

طرح درس سالانه

درس : دیفرلنسیل 2 پایه : پیش ی ( رشته ریاضی )

نیمسال دوم ( 87 – 86 )

جلسه

تاریخ

عناوین وموضوعات تدریس

صفحات

توضیحات

1

مشتق تابع ضمنی

حل تمرینات مربوطه

109 - 108

2

مشتق تابع مع

مشتق از مراتب بالاتر

114 - 109

3

آهنگ تغییر و حل تمرینات مربوطه

118 - 114

4

کمیت های وابسته

حل تمرینات مربوطه

125 - 118

5

آزمون

6

نقاط (بحرانی – ا تر مم مطلق ا ترمم نسبی )

32 1 - 126

7

قضایای رول – مقدار میانگین

حل تمرینات مربوطه

136 - 132

8

قضایای 5 و 6 و 7

142 - 136

9

آزمون های مشتق و ج رفتار تابع

147 - 142

10

حل تمرین

11

جهت تقعر و نقطه عطف

حل تمرینات مربوطه

149 - 147

12

رسم نمودار تایع گویا

156 - 149

13

رسم تابع گنگ

14

رسم تابع مثلثاتی

15

قاعده هوپیتال

حل تمرینات مربوطه

160 - 156

16

آزمون

17

دیفرانسیل و خطی سازی

حل تمرینات مربوطه

164 - 160

18

حل معادله به روش نصف

167 - 165

19

حل معادله به روش نیوتن

172 - 167

20

محاسبه تقریبی مساحت سطح زیر منحنی

183 - 175

21

انتگرال معین و حل تمرینات مربوطه

186 - 183

22

قضایای 1و 2و 3و 4 و5

189 - 186

23

قضیه 6 و 7 و حل تمرینات مربوطه

194 - 189

24

آزمون

25

قضایای بنیادی 8 و 9

حل تمرینات مربوطه

198 - 194

26

تابع اولیه - ویژگی ها

202 - 198

27

حل تمرین

28

آزمون


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه دیفرانسیل (2) پایه پیش یی رشته ریاضی


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس هندسه(2) پایه سوم متوسطه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس هندسه(2) پایه سوم متوسطه با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

به نام خدا

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرری

طرح درس سالانه

درس : هندسه (2) پایه : سوم ریاضی نیمسال دوم) 87– 6 8 )

جلسه

تاریخ

عناوین وموضوعات تدریس

صفحات

توضیحات

1

رابطه طولی در دایره

78 - 74

2

حل مسا ئل صفحه 78

مما س مشترک دو دایره

81 - 79

3

حل مسائل صفحه 81 و 82

4

نگاشت وتبدیل در صفحه

حل چند مسئله از صفحه 89

89 - 83

5

حل بقیه مسائل صفحه 89 و90

6

انتقال - حل مسائل 1و2و3

از صفحه 94 و 95

95 - 91

7

حل مسائل صفحه 95 و 96

8

بازتاب - حل مسائل 1و2و3و4

صفحه 102

102 - 97

9

حل مسائل صفحه 102 و103

102 - 95

10

دوران - حل مسائل 1و2و3 صفحه 109

109 - 104

11

حل مسائل صفحه 110 و 111

12

تجانس - حل مسائل 1 و2

صفحه 116

116 – 112

13

حل مسائل صفحه 117 الی 119

14

تبدیل یافته خط

حل مسائل صفحه 122

122 - 119

15

اثبات با استفاده از

ویژگی های تبدیل

125- 122

16

حل مسائل صفحه 125و 126

17

آزمون

18

هندسه در فضا

138-128

19

حل مسائل صفحه 138

قضیه 1و2 صفحه 139 و140

20

از قضیه 3 صفحه 141 تا

فعالیت 4 – 3 صفحه 145

21

فعالیت 4 – 3 صفحه 145

و حل مسائل صفحه 147

145 - 140

22

حل بقیه مسائل صفحه 147

خط و صفحه های عمود بر هم

147 - 145

23

مسائل 1و2 صفحه 152 – کاربرد

تعامد در حل مسئله های توازی

151 - 147

24

حل مسائل صفحه 154و 155

154 - 152

25

دو صفحه عمود بر هم

حل مسائل صفحه 157

157- 152

26

حل مسائل صفحه 158 و 159

27

آزمون

28

حل نمونه سوال کلی

توضیحات :

این برنامه به صورت پیشنهادی می باشد . همکاران محترم می توانند با توجه به شرایط کلاس خود اصلاحات لازم را اعمال نمایند .

     طول هر ترم4 1 هفته در نظر گرفته شده است .


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس هندسه(2) پایه سوم متوسطه


مشاهده متن کامل ...
طرح درس سالانه شیمی سوم
درخواست حذف اطلاعات
فایل به صورت پی دی اف آماده می باشد جهت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه زبان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه زبان با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 

طرح درس سالانه زبان فارسی « سوم راهنمایی»

طرح درس سالانه

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

مهر

‏ هفته ی‏ اول :درس اول زبان

هفته ی دوم : درس دوم جمله /بیاموزیم

هفته ی سوم :درس سوم مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی/بیاموزیم

هفته ی چهارم : درس چهارم جمله واجزای آن ‏

آبان

‏‏ هفته اول: درس پنجم ویرایش

هفته دوم:درسهای ششم وهفتم شکل های زبان /چرا املا می نویسیم؟‏/بیاموزیم

هفته ی سوم:درس هشتم ویژگی های فعل (1)/بیاموزیم

هفته ی چهارم درس نهم نگارش علمی ، نگارش ادبی/بیاموزیم

آذر

‏ ‏ هفته ی اول :درس دهم ویژگی های فعل(2) 3.گذر : ناگذر وگذرا/بیاموزیم

هفته ی دوم: درس یازدهم عنوان ، مقایسه/بیاموزیم

هفته ی سوم: درس ‏دوازدهم گروه اسمی (1)/بیاموزیم

هفته ی چهارم : درس سیزدهم وچهاردهم با چه خطی بنویسیم ؟ توصیف

دی

‏ ‏ هفته ی اول : دوره وآماده سازی دانش آموزان برای امتحانات ‏

هفته ی دوم،سوم وچهارم امتحانات دی ماه

بهمن

‏ ‏هفته ی اول ‏: درس پانزدهم زبان شناسی چیست؟/ بیاموزیم

هفته ی دوم: درس شانزدهم گروه اسمی(2) وابسته های اسم

هفته ی سوم: ‏ درس هفدهم ساده نویسی (2)/بیاموزیم

هفته ی چهارم: درس هیجدهم گروه اسمی( 3) وابسته های پسین/بیاموزیم

اسفند

‏‏ ‏هفته ی ‏ اول: درس ‏ خاطره نویسی/یادداشت های روزانه

‏ ‏هفته ی دوم :درس بیستم ضمیر/بیاموزیم

‏ ‏هفته ی سوم: درس بیست ویکم چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟/بیاموزیم

‏ ‏هفته ی چهارم: درس بیست ودوم نامه نگاری (1)‏/بیاموزیم

فروردین

‏ هفته ی ‏ اول ودوم ‏ تعطیلات عیدنوروز تعطیلات عید نوروز

‏‏ ‏هفته ی سوم: درس بیست وسوم گروه قیدی

‏ ‏هفته ی چهارم: درس بیست و چهار زبان شناسی چیست؟

(2)/بیاموزیم

اردیبهشت

‏ ‏‏ هفته ی ‏ اول: ‏ درس بیست وپنجم نامه نگاری (2) نامه به دوستان ونزدیکان/ بیاموزیم‏

هفته ی دوم: درس بیست وششم گروه کلمه چیست؟

هفته ی سوم: درس بیست وهفتم نقش نما /بیاموزیم

هفته ی چهارم: درس بیست وهشتم خلاصه نویسی


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه زبان


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابت
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابت با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

به نام خدا

ج طرح درس سالانه

هدف کلی: آشنایی با زندگانی گذشتگان و ب تجربه

سال تحصیلی : 1387-88

کلاس : چهارم ابت

درس : تاریخ

فعالیت های دیگر و مواد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های دروس

فصل ها

تاریخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

معارفه

مرور درس های سال گذشته

87/7/2

جلسه اول

اول

مهر ماه

آشنایی با زندگی انسانهای گذشته و جدید

نعمت های خداوند

زندگی انسان در گذشته های دور

اول

69 تا 72

87/7/9

جلسه اول

دوم

آشنایی با کشف آتش

غار نشینی

//

73 و 74

87/7/16

جلسه اول

سوم

آشنایی با اهلی حیوانات

کشاورزی

پیدایش روستاها

دوم

75 تا 76

87/7/23

جلسه اول

چهارم

ارزشی ماهیانه

87/7/30

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

آبان ماه

پیدایش روستاها

//

77

87/8/7

جلسه اول

دوم

آشنایی با تقسیم کار

داد و ستد

پیدایش ا

نخستین ا

سوم

78 و 79

87/8/14

جلسه اول

سوم

آشنایی با حکومت ها و کشورها

//

80

87/8/21

جلسه اول

چهارم

ارزشی ماهیانه

87/8/28

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

آذر ماه

آشنایی با حضرت نوح (ع)

ان الهی

چهارم

81 و 82

87/9/5

جلسه اول

دوم

آشنایی با حضرت ابراهیم (ع)

حضرت موسی (ع)

//

83 تا 85

87/9/12

جلسه اول

سوم

آشنایی با اقوام آریایی ها

مهاجرت آریایی ها

پنجم

86

87/9/19

جلسه اول

چهارم

ارزشی ماهیانه

87/9/26

جلسه اول

پنجم

آشنایی با نخستین حکومت آریایی

//

87 و 88

87/10/3

جلسه اول

اول

دی ماه

آشنایی با کوروش

داریوش

کارهای مهم داریوش

هخا ان

ششم

89 تا 92

87/10/10

جلسه اول

دوم

تاسوعای حسینی

87/10/17

جلسه اول

سوم

ارزشی ماهیانه

87/10/24

جلسه اول

چهارم

جلسه اول

پنجم

آشنایی با چگونگی حمله اسکندر به ایران

//

92 تا 94

87/11/1

جلسه اول

اول

بهمن ماه

آشنایی با انتخاب پایتخت

اشکانیان

هفتم

95 و 96

87/11/8

جلسه اول

دوم

آشنایی با جنگ های ایران و روم

تولّد و ی حضرت عیسی (ع)

ضعیف شدن اشکانیان

//

97 تا 99

87/11/15

جلسه اول

سوم

پروزی انقلاب ی ایران

87/11/22

جلسه اول

چهارم

ارزشی ماهیانه

87/11/29

جلسه اول

پنجم

جلسه اول

اول

اسفند ماه

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)

87/12/6

جلسه اول

دوم

آشنایی با


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه تاریخ پایه چهارم ابت


مشاهده متن کامل ...
مسابقه طراحی سوال
درخواست حذف اطلاعات
گروه شیمی استان ایلام با همکاری دبیرخانه شیمی کشوری در نظر دارد مسابقه طراحی سوالات استاندارد از کتتاب شیمی دهم برگزار نمایند.دبیران محترم شیمی می توانند در این زمینه سوالات استاندارد خود را به گروه شیمی بصورت تایپ شده همراه با پاسخنامه ارسال نمایند. مهلت تاریخ ارسال 20 بهمن 1395منبع: http://ilamcg. /

مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه 2
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه 2 با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

ماه

هفته

جلسات

صفحه

موضوع

فعالیت های مکمل

مهر

اول

1/7/86

108 الی 10

خانواده

ع ، پوستر ، ، نقاشی خانواده

دوم

8/7/86

*

سوال از درس

انشاء درباره خانواده

سوم

15/7/86

*

امتحان کلاس

سوال از متن درس

چهارم

22/7/86

*

*

توضیح دادن درباره خانواده

آبان

اول

29/7/86

111 الی 113

زندگی خانوادگی

، ع ، پوستر

دوم

6/8/86

*

سوال از درس

مقایسه زندگی شهری با روستایی

سوم

13/8/86

*

*

گردش علمی بازدید از شهر

چهارم

20/8/86

*

*

امتحان کلاس

آذر

اول

4/9/86

114 الی 116

مدرسه

، ع ، پوستر

دوم

11/9/86

*

سوال و توضیح دادن

، ع ، پوستر

سوم

18/9/86

*

* *

، ع ، پوستر

چهارم

25/9/86

*

ارزشی کلاس

، ع ، پوستر

دی

اول

2/10/86

117 الی 119

مسجد

، ع ، پوستر

دوم

9/10/86

*

سوال

، ع ، پوستر

سوم

16/10/86

*

سوال

دیدن از مساجد و خواندن

چهارم

23/10/86

*

سوال ازمتن درس

دیدن از مساجد و خواندن

بهمن

اول

7/11/86

120 الی 122

زندگی روستایی

، ع ، پوستر

دوم

14/11/86

*

امتحان کلاس

، ع ، پوستر

سوم

21/11/86

*

یاد آوری و خواندن

، ع ، پوستر

چهارم

28/11/86

*

* *

، ع ، پوستر

اسفند

اول

5/12/86

123 الی 127

زندگی شهری

، ع ، پوستر

دوم

12/12/86

*

سوال ازمتن درس

، ع ، پوستر

سوم

29/12/86

*

* *

، ع ، پوستر

چهارم

26/12/86

*

گردش علمی

، ع ، پوستر

فروردین

اول

دوم

سوم

128 الی 130

ملت

، ع ، پوستر

چهارم

*

سوال از فرا گیران

، ع ، پوستر

علی رضا عالی محمودی مشخصات طرح درس سالانه کلاس 4

مراحل طرح

فعالیت های مدیر یاد گیری

فعالیت های فراگیران ( دانش آموزان

زمان لازم

اجرای تدریس

پرسش از درس گذشته

تکرار و تمرین تقسیم های کذشته

پرسیدن ج و ضرب

پرسیدن ضرب های یک رقمی و دو رقمی

پاسخ دادن فراگیران به سوال معلم

فراگیران عملاً به حل تمرینات ضرب و تقسیم می پردازند .

ج ضرب را خوب جواب بدهند .

فعالیت های کتاب

طرح درس از طرف معلم

انجام عمل تقسیم هر عددی بر صفر

کشیدن خطوط موازی و متقاطع روی تابلو بیان نقاط مشترک

توضیح درباره تساویهای و تقسیم ها

پاسخ دادن فراگیران

حل مسئله ها توسط فراگیران

کشیدن خطوط موازی و متقاطع توسط فراگیران بیان مسئله و مفهوم تقسیم اعداد بر صفر


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه 2


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی 18 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی 18 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

پروژة آماری

موضوع مورد مطالعه (متغیر تصادفی ) :

درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

دبیر مربوطه :

سرکار خانم جعفری

تهیه کنندگان :

غنچه مجتهدی ، لادن زربخش

جامعه :کلیه شرکت کنندگان در آزمون شیمی

نمونه : 250 نفر از شرکت کنندگان که به طورتصادفی انتخاب شده اند

موضوع مورد مطالعه (متغیر تصادفی ) :

درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی

روش جمع آوری داده : استفاده از داده های از پیش تهیه شده .

نوع متغیر : کمی پیوسته

اندازه جامعه : کلیه شرکت کنندگان در آزمون شمی (1000 نفر )

ج فراوانی :

f ی

درصد f نسبی

f نسبی

xi

fi

حدود دسته

50

50

37

80

42

30

11

n=250

نمودار مستطیلی

 

 


با


تحقیق درمورد درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی 18 ص


مشاهده متن کامل ...
مرگ خاموش سالانه 300 تا 400 پزشک در
درخواست حذف اطلاعات
طبق بررسی ارائه شده در نشست سالانه انجمن روانپزشکی ، سالانه بین 300 تا 400 پزشک در خودکشی می کنند.

مشاهده متن کامل ...
مرگ خاموش سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ پزشک در
درخواست حذف اطلاعات
طبق بررسی ارائه شده در نشست سالانه انجمن روانپزشکی ، سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ پزشک در خودکشی می کنند.

مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه پنجم انشاء
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه پنجم انشاء با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

بسمه تعالی

ج طرح درس سالانه

هدف کلی:

سال تحصیلی : 1387-88

کلاس :

پنجم ابت

درس : انشاء

فعالیت های دیگر و مواد لازم

هدف های کلی درس

موضوعات و عنوان های دروس

صفحه

تاریخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

یکشنبه

جلسه اول

اول

مهر ماه

توضیح و بحث و آموزش روش های تحقیق در مورد موضوع انشاء جدید

گزارشی درباره ی کتاب خانه ی مدرسه ی خود بنویسید.

9

3

چهارشنبه

جلسه دوم

بررسی و تحلیل مطالب گردآوری شده به کلاس

7

یکشنبه

جلسه اول

دوم

10

چهارشنبه

جلسه دوم

ارزشی انشاء گزارشی درباره ی کتاب خانه ی مدرسه ی خود بنویسید.

9

14

یکشنبه

جلسه اول

سوم

توضیح و بحث و آموزش روش های تحقیق در مورد موضوع انشاء جدید

انشاء کتاب خانه ی من

17

چهارشنبه

جلسه دوم

دریافت و ارائه مطالب گردآوری شده به کلاس

21

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

14

24

چهارشنبه

جلسه دوم

انشاء کتاب خانه ی من

14

28

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

چهارشنبه

جلسه دوم

یکشنبه

جلسه اول

اول

آبان ماه

1

چهارشنبه

جلسه دوم

21

انشاء نامه ای به بهترین ی که دوستش دارید

5

یکشنبه

جلسه اول

دوم

25

انشاء یکی از دو موضوع زیر را انتخاب کنید و درباره ی آن انشا بنویسید.

-شجاعت یک جنگلبان

-شجاعت یک رزمنده

8

چهارشنبه

جلسه دوم

12

یکشنبه

جلسه اول

سوم

15

چهارشنبه

جلسه دوم

19

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

22

چهارشنبه

جلسه دوم

26

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

29

چهارشنبه

جلسه دوم

یکشنبه

جلسه اول

اول

آذر ماه

چهارشنبه

جلسه دوم

3

یکشنبه

جلسه اول

دوم

34

انشاء چگونه باشیم ؟

6

چهارشنبه

جلسه دوم

39

انشاء یکی از شخصیّت های بزرگ محلّ زندگی خود را معرّفی کنی.

10

یکشنبه

جلسه اول

سوم

43

انشاء حکایت زیر را بازگردانی کنید.

«چنان شنودم که پیری صد ساله ...

13

چهارشنبه

جلسه دوم

17

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

20

چهارشنبه

جلسه دوم

24

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

27

چهارشنبه

جلسه دوم

1

یکشنبه

جلسه اول

اول

دی ماه

50

انشاء درباره ی تصویری تخیِّلی انشایی بنویسید.

ستارگان ، فضا ، ...

4

چهارشنبه

جلسه دوم

8

یکشنبه

جلسه اول

دوم

54

اگر اختراعات و اکتشاف ها نبودند ، .....

11

چهارشنبه

جلسه دوم

15

یکشنبه

جلسه اول

سوم

18

چهارشنبه

جلسه دوم

59

انشاء اگر مخترع بودم ، ...

22

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

25

چهارشنبه

جلسه دوم

29

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

چهارشنبه

جلسه دوم

یکشنبه

جلسه اول

اول

بهمن ماه

2

چهارشنبه

جلسه دوم

64

انشاء روزی که بیاید.

6

یکشنبه

جلسه اول

دوم

9

چهارشنبه

جلسه دوم

70

انشاء خلاصه ی زندگی یکی از ان را بنویسید.

13

یکشنبه

جلسه اول

سوم

16

چهارشنبه

جلسه دوم

20

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

23

چهارشنبه

جلسه دوم

27

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

30

چهارشنبه

جلسه دوم

یکشنبه

جلسه اول

اول

اسفند ماه

چهارشنبه

جلسه دوم

4

یکشنبه

جلسه اول

دوم

76

انشاء ایران زیبای من

7

چهارشنبه

جلسه دوم

11

یکشنبه

جلسه اول

سوم

82

انشاء نوشتهی زیر را ادامه بدهید.

دشمن از هر سوب ه شکور هجوم آورده بود...

14

چهارشنبه

جلسه دوم

18

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

21

چهارشنبه

جلسه دوم

25

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

28

چهارشنبه

جلسه دوم

2

یکشنبه

جلسه اول

اول

فروردین ماه

5

چهارشنبه

جلسه دوم

9

یکشنبه

جلسه اول

دوم

12

چهارشنبه

جلسه دوم

88

انشاء گفت و گو

16

یکشنبه

جلسه اول

سوم

19

چهارشنبه

جلسه دوم

23

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

93

انشاء زیباترین منظره ی محلّ زندگی من

26

چهارشنبه

جلسه دوم

30

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

چهارشنبه

جلسه دوم

یکشنبه

جلسه اول

اول

اردیبهشت ماه

2

چهارشنبه

جلسه دوم

99

انشاء درباره یکی از شاعران فارسی زبان تحقیق کنید و بنویسید.

6

یکشنبه

جلسه اول

دوم

104

انشاء درباره ی تصویر روبه رو انشایی بنویسید.

9

چهارشنبه

جلسه دوم

13

یکشنبه

جلسه اول

سوم

16

چهارشنبه

جلسه دوم


با


تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه پنجم انشاء


مشاهده متن کامل ...
افزوده شدن سالانه ۱۰۰ هزار نفر به بیماران سرطانی/ شیمی درمانی روشی قطعی برای درم
درخواست حذف اطلاعات
رئیس انجمن آنکلو رادیوتراپی ایران گفت: سالانه حدود ۱۰۰ هزار بیمار سرطانی در کشور به تعداد مبتلایان افزوده می شود.

مشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان
درخواست حذف اطلاعات
تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان-توسط خانم مقدم-09126727412-فوق لیسانس شیمی و دبیر شیمی مدارس تهران با 7سال سابقه موفق تدریس آماده همکاری با دبیرستان و موسسات آموزشی

تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان

تدریس خصوصی شیمی دوم دبیزستان
تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان
تدریس خصوصی شیمی پیش ی
تدریس خصوصی شیمی دبیرستان


منبع: http://moalem-khosoosi. /


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد آجر (طرز ساخت و انواع گوناگون آن)
درخواست حذف اطلاعات


تحقیق درمورد آجر (طرز ساخت و انواع گوناگون آن)

تحقیق-درمورد-آجر-(طرز-ساخت-و-انواع-گوناگون-آن) تحقیق جامع با موضوع آجر؛ طرز ساخت و انواع گوناگون آن، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 45 صفحه. آجر جوش که بیشتر از گونه های دیگر حرارت دیده و در مجاورت آتش قرار داشته قدرت جذب آب را ازدست می دهد و در نتیجه آن را در پی یا در پله (جایی که پا خور زیاد است) به ...


 فایلمشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه ریاضی گسسته پایه پیش یی رشته ریاضی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه ریاضی گسسته پایه پیش یی رشته ریاضی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

به نام خدا

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرری

طرح درس سالانه

درس : ریاضیات گسسته پایه : پیش ی ( رشته ریاضی )

نیمسال دوم) 87 – 86 )

جلسه

تاریخ

عناوین وموضوعات تدریس

صفحات

توضیحات

1

آشنایی با گراف ها

تعریف و قرار داد ها

گراف ساده - گراف جهت دا ر

8 – 1

2

حل تمرین صفحه 8و 9

مرتبه ، درجه و اندازه گراف

قضیه 1 - گراف منتظم ،کامل ، تهی

12 - 9

3

مسیر - دور - گراف هم بند

دنباله درجات گراف

گرف همیلتنی ، اویلری ، نیمه اویلری حل تمرین صفحه 14 و 15

16 - 13

4

درخت – قضیه 1و2 و 3

19 - 17

5

گراف و ماتریس - قضیه 4

گراف پترسن

حل تمرین صفحه 21و22 و23

23 - 20

6

آزمون

7

خوشترتیبی – استقراء – قضیه 1 تقسیم پذیری -ویژگی های

 تقسیم پذیری- قضیه ۲

29 - 25

8

قضیه 3 – الگوریم تقسیم

حل تمرین

33 - 30

9

نمایش اعدادصحیح

قضیه 5 – مبنا - قاعده های

بخش پذیری بر اعداد خاص

36 - 33

10

حل تمرین

11

اعداداول - قضیه 1 ، 2 ، 3

تعریف ب ب م - قضیه 4

43 - 39

12

قضیه 5 ، 6 ، 7 - قضیه بنیادی حساب – قضیه 8 ، 9

ک م م - قضیه 10 ، 11 ، 12

48 - 44

13

حل تمرین

14

آزمون

15

همنهشتی - ویژگی ها - قضیه 1

54 - 50

16

حل تمرین

17

معادله سیاله

57 - 54

18

آزمون

19

یاد آوری رابطه و

بعضی از ویژگی های آن

رابطه و گراف - حل تمرین

62 - 60

20

رابطه و ماتریس - قضیه 1 و 2

پیدا تعداد روابط خاص از روی ماتریس رابطه - حل تمرین

66 - 62

21

اصل شمول و عدم شمول – قضیه 3

پیدا تعداد( توابع ، توابع 1به1 ، توابع پوشا) - حل تمرین

69 - 66

22

رابطه و کاربرد های آن قضیه 4 و حل تمرین

75 - 70

23

حل تمرین

24

احتمال ، یاد آوری

82 - 78

25

مدل احتمال شرطی – قاعده ضرب احتمال – استقلال دو پیشامد

حل تمرینات 1 تا 6 صفحه 93

89 - 82

26

احتمال کل - قاعده بیز - حل تمرینات 7 تا 13 صفحه 94 و 95

95 - 89

27

متغیر تصادفی - تابع جرم احتمال توزیع برنولی

103 - 96

28

حل تمرین

توضیحات :

1.       این برنامه به صورت پیشنهادی می باشد . همکاران محترم می توانند با توجه به شرایط کلاس خود اصلاحات لازم را اعمال نمایند .

2.     طول هر ترم 14 هفته در نظر گرفته شده است.

3.    دو آزمون بعد از تدریس فصل 3 و فصل 4 در نظر گرفته شود.


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه ریاضی گسسته پایه پیش یی رشته ریاضی


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس حسابان پایه سوم ریاضی متوسطه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس حسابان پایه سوم ریاضی متوسطه با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

نام خدا

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه 2 شهرری

طرح درس سالانه

درس : حسابان پایه : سوم ریاضی نیمسال دوم  ۸۷ )– ( ۸۶

جلسه

تاریخ

عناوین وموضوعات تدریس

صفحات

توضیحات

1

شیب خط مماس – سرعت متوسط

و لحظه ای – مشتق تابع در نقطه

104 - 97

2

مشتق تابع بر بازه- قواعد محاسبه مشتق – حل تمرینات صفحه 110

110 - 105

3

مشتق تابع های مثلثاتی

حل تمرینات صفحه 111

111 - 110

4

مشتق تابع مرکب

حل تمرینات صفحه 113 و 114

114 - 112

5

تابع صعودی , نزولی

نقاط ماکزیمم ومینیمم نسبی

همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

118- 115

6

تقعر منحنی – رسم نمودارمنحنی

تابع درجه دوم

به همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

120 - 118

7

خط مماس و قائم بر منحنی

در دو ح ازنقطه روی منحنی

از نقطه خارج منحنی

به همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

123 – 120

8

تابع همو گرافیک همراه باحل

مثال ها وتمرینات مرتبط

127 - 124

9

حل تمرین صفحه 126 و 127

10

آهنگ تغییر همراه با حل مثال ها وتمرینات صفحه 130

130 - 128

11

مشتق پذیری و مشتق های یکطرفه

به همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

134 - 131

12

ماکزیمم و مینیمم مطلق به همراه

باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

136- 135

13

تقعر و نقطه عطف به همراه با

حل مثال ها وتمرینات مرتبط

139- 137

14

رسم منحنی تابع درجه سوم به همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

142 - 140

15

آزمون

16

تابع متناوب همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

144 - 142

17

حل معادلات مثلثاتی همراه باحل

مثال ها وتمرینات مرتبط

149 - 144

18

رسم نمودار توابع مثلثاتی همراه با

حل مثال ها وتمرینات مرتبط

153 - 149

19

حل تمرین

20

توابع مع مثلثاتی ( مقدار – دامنه برد – رسم به کمک انتقال)

به همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

157 153-

21

مشتق توابع مع مثلثاتی – رسم توابع مع در ح کلی

همراه باحل مثال ها وتمرینات مرتبط

160 - 158

22

نقاط بحرانی همراه باحل

مثال ها وتمرینات مرتبط

162 -160

23

بهینه سازی همراه باحل

مثال ها وتمرینات مرتبط

170 -162

24

مشتق ضمنی همراه باحل

مثال ها وتمرینات مرتبط

172 -170

25

آزمون

26

انتگرال معین

186 - 173

27

حل تمرین

28

حل نمونه سوالات نهایی

توضیحات :

1.       این برنامه به صورت پیشنهادی می باشد . همکاران محترم می توانند با توجه به شرایط کلاس خود اصلاحات لازم را اعمال نمایند .

2.     طول هر ترم 14 هفته در نظر گرفته شده است.

3.    گروه ریاضی ناحیه 2 ری آماده دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران میباشد .


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه درس حسابان پایه سوم ریاضی متوسطه


مشاهده متن کامل ...
سالانه حدود 40 هزار نفر استخدام ت می شوند
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به آمار سالانه جذب نیرو از سوی ت، گفت: سالانه بر اساس نیازهای موجود بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از طریق آزمون های مختلف استخدامی جذب ت می شوند.

مشاهده متن کامل ...
هواشناسی: را ار حل «بحران آب» پذیرش کم آبی در ایران است/ بارش سالانه ایران کمتر
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان هواشناسی کشور با تاکید بر اینکه ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است؛ مهمترین را ار وج از بحران آب را پذیرش شرایط اقلیمی ایران دانست و گفت: همه باید بپذیریم که کشور ما کم آب است چون میانگین بارش سالانه ایران کمتر از یک سوم میانگین جهانی است همچنین باید با توجه به این کم آبی طرح های توسعه ای را مورد بازنگری قرار دهیم.

مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی
درخواست حذف اطلاعات


تحقیق درمورد ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی

تحقیق-درمورد-ازدواج-و-طلاق-از-دیدگاه-روانشناسی تحقیق بررسی ازدواج و طلاق از دیدگاه روانشناسی، در قالب فایل word و در حجم 45 صفحه. به نظر کارلسون تصویب و تایید ازدواج فرزندان توسط پدر و مادر, رضایت فرزندان از زندگى خود را تحت تاثیر مثبت قرار مى دهد. فرزندان اغلب مایلند انتخاب آنها همراه با تصویب والدینشان باشد ...


 فایلمشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی

سال تحصیلی 88-87

مجتمع رضا (ع )واحد 11 شهرستان چناران

ترم 1

ماه

هفته

جلسه

اه کلی

درس

اه جزئی

ارزشی

مهر87

اول

اول

یاد آوری

*یاد آوری تجزیه

و ترکیب دوره دبیرستان

دوم

اقسام کلمه

1

المراه النموذجیه

*اسم ونشانه های آن

*فعل ونشانه های آن

*حرف

*اقسام اسم : مثنی ، جمع مذکر سالم ، جمع مونث سالم ، جمع م ر

ترجمه درس اول با کمک دانش آموزان

دوم

اول

اقسام کلمه

1

المراه النموذجیه

*مذکر ومونث

*اقسام مونث

*مواردی که واجب است فعل مونث باشد

پرسش کلاسی

دوم

اقسام کلمه

1

المراه النموذجیه

حل تمارین درس اول

پرسش کلاسی

سوم

اول

جامد و مشتق

2

علو الهمه

*تعریف جامد و مشتق

*انواع مشتق

* روش ساخت اسم تفضیل از ثلاثی مزید و رنگ وعیب

ترجمه درس دوم با کمک دانش آموزان

دوم

جامد و مشتق

2

علو الهمه

حل تمارین درس دوم

پرسش کلاسی

چهارم

اول

معرفه و نکره

3

من یمتطی المجد؟

*تعریف نکره و معرفه

* اقسام معرفه

*جمله صله وضمیر عائد

ترجمه درس سوم

با کمک دانش آموزان

دوم

معرفه و نکره

3

من یمتطی المجد؟

حل تمارین درس سوم

پرسش کلاسی

آبان87

اول

اول

معرب ومبنی

4

العجوز الثائره

*تعریف معرب ومبنی

*کلمات مبنی

*انواع اعراب وبناء

ترجمه درس چهارم

با کمک دانش آموزان

دوم

ارزشی ماهیانه

دوم

اول

معرب ومبنی

4

العجوز الثائره

*اسم مصور واعراب آن

*اسم منقوص واعراب آن *اسم ممدود واعراب آن

*اسم صحیح الآ واعراب آن

*اعراب فرعی در اسم و فعل مضارع

پرسش کلاسی

دوم

معرب ومبنی

4

العجوز الثائره

حل تمارین درس چهارم

پرسش کلاسی

سوم

اول

اعراب فعل مضارع

5

المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده

*مضارع مرفوع

*مضارع منصوب

ترجمه درس پنجم با کمک دانش آموزان

دوم

اعراب فعل مضارع

5

المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده

*مضارع مجزوم

پرسش کلاسی

چهارم

اول

اعراب فعل مضارع

5

المسلمون اساتذه الحضاره الجدیده

حل تمارین درس پنجم

پرسش کلاسی

دوم

ارزشی ماهیانه

آذر87

اول

اول

جمله اسمیه و فعلیه

6

السلوک الحیوانی

*تشخیص جمله اسمه وفعلیه

ترجمه درس ششم با کمک دانش آموزان

دوم

جمله اسمیه و فعلیه

6

السلوک الحیوانی

*اجزاء جمله اسمیه (مبتدا وخبر )

*اقسام خبر

*مطابقت یا عدم مطابقت خبر با مبتدا از نظر جنس وعدد

*ضمیر فصل

*اجزاء جمله فعلیه

*انواع فاعل

پرسش کلاسی

دوم

اول

جمله اسمیه و فعلیه

6

السلوک الحیوانی

حل نمارین درس ششم

دوم

جمله اسمیه و فعلیه

6

السلوک الحیوانی

ادامه حل نمارین درس ششم

سوم

اول

ارزشی ماهیانه

دوم

حل نمونه سوال امتحانی

وتست

چهارم

اول

حل نمونه سوال امتحانی وتست

دوم

حل نمونه سوال امتحانی وتست

دی87

اول

اول

امتحانات ترم اول

دوم

امتحانات ترم اول

دوم

اول

امتحانات ترم اول

دوم

امتحانات ترم اول

سوم

اول

امتحانات ترم اول

دوم

امتحانات ترم اول

چهارم

اول

امتحانات ترم اول

دوم

امتحانات ترم اول


با


تحقیق درمورد طرح درس سالانه عربی 1 پیش ی انسانی


مشاهده متن کامل ...
تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان و کنکور
درخواست حذف اطلاعات

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان و کنکور
توسط فارغ .. حصیل .. شریف و .. ای .. ی شیمی
12سال سابقه موفق تدریس در مقاطع راهنمایی، دبیرستان و .. ،2 سال سابقه تدریس در .. شریف به عنوان دستیار آموزشی،سوابق درخشان تدریس در مدارس و آموزشگاههای برتر تهران،سابقه ویراستاری و تالیف کتب کمک آموزشی،طراح سوالات آزمونهای آزمایشی در چند موسسه آموزشی معتبر
.. میر .. 09124396809
http://alum.sharif.edu/~emad_mirabi

تدریس خصوصی شیمی و فیزیک دبیرستان و کنکور


تدریس خصوصی شیمی دوم دبیرستان، سوم و پیش .. ی،تدریس خصوصی شیمی کنکور – کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری،تدریس خصوصی فیزیک دوم دبیرستان، سوم و پیش .. ی،
تدریس خصوصی شیمی کنکور – کلاس نکته و تست ویژه کنکور سراسری ،کلاسهای نکته و تست کنکور (با نگرش مفهومی، با توجه به روند تستهای سالهای اخیر کنکور سراسری)،مشاوره تحصیلی و معرفی اساتید مجرب و موفق برای کلیه دروس و کلیه مقاطع تحصیلی ،تدریس خصوصی شیمی پیش .. ی،معلم خصوصی شیمی دوم دبیرستان،تدریس خصوصی شیمی سوم دبیرستان،معلم خصوصی فیزیک دوم دبیرستان،
تدریس خصوصی فیزیک،معلم خصوصی فیزیک،معلم خصوصی شیمی دوم،معلم خصوصی شیمی 2،تدریس خصوصی شیمی کنکور،معلم شیمی کنکور،معلم شیمی دبیرستان،تدریس خصوصی شیمی نهم،physics،
chemistry،tutorمنبع: http://physicstutor. .. /


مشاهده متن کامل ...
جشنواره مقاومت سالانه شد/ سینماگران برای ایران بسازند نه اسکار و کن!
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اختتامیه جشنواره مقاومت گفت: از عوامل برگزاری این جشنواره می خواهم که این جشنواره را از دو سالانه به سالانه تغییر دهند. ان شاءالله سال آینده جشنواره مقاومت را برگزار می کنیم.

مشاهده متن کامل ...
جشنواره مقاومت سالانه شد/ سینماگران برای ایران بسازند نه اسکار و کن!
درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اختتامیه جشنواره مقاومت گفت: از عوامل برگزاری این جشنواره می خواهم که این جشنواره را از دو سالانه به سالانه تغییر دهند. ان شاءالله سال آینده جشنواره مقاومت را برگزار می کنیم.

مشاهده متن کامل ...
ضرر سالانه ۹ هزار میلیاردی ی به کشور/ برای کاهش قیمت اجاره چه کار باید کرد؟ + ج
درخواست حذف اطلاعات
درآمد سالانه اجرای طرح دریافت مالیات از خانه های خالی سالانه ۳.۲ هزار میلیارد ریال است که در صورت رفع نقائص می تواند به ۹ هزار میلیارد ریال نیز برسد، اما با تعلل راه در اجرای آن مواجه شده است.

مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد انواع اختلالات خلقی، اضطر و روانی و درمان آنها
درخواست حذف اطلاعات


تحقیق درمورد انواع اختلالات خلقی، اضطر و روانی و درمان آنها

تحقیق-درمورد-انواع-اختلالات-خلقی-اضطر -و-روانی-و-درمان-آنها


تحقیق جامع با موضوع انواع اختلالات خلقی، اضطر و روانی و درمان آنها در روانشناسی، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 75 صفحه. اختلالات خلقی مختلف به لحاظ شدت و مدت زمان بروز علائم با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی موارد افسردگی خفیفی که حداقل دو هفته ...
 فایل

 

مشاهده متن کامل ...
انجمن ام اس ایران:شیوع ام اس در ن سه برابر بیشتر از مردان است/ سالانه سه تا پنج
درخواست حذف اطلاعات
سالانه سه تا پنج هزار نفر بیمار جدید ام اس در کشور اضافه می شود که می توان با حذف سیگار سالانه از 5٠٠ تا 6٠٠ نفر مبتلا به این بیماری پیشگیری کرد.

مشاهده متن کامل ...
یک سالانه ....
درخواست حذف اطلاعات [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.