پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 توصیه لقمان به پسرش
حدیث روز/ سفارش لقمان به پسرش درباره دنیا، ه نی و آ ت
درخواست حذف اطلاعات
لقمان به پسرش گفت: فرزندم به اندازه لازم از دنیا برگیر، و آن را چنان رها نکن که سربارِ مردم شوی، و آن چنان در آن وارد نشو که به آ تت زیان رسانَد.

مشاهده متن کامل ...
حدیث روز/ توصیه لقمان حکیم به پسرش درباره توکل و اعتماد به خدا
درخواست حذف اطلاعات
لقمان حکیم: پسرم ! بر خدا توکّل کن و آن گاه ، از مردم بپرس: کیست که به خدا توکّل کرده باشد، ولی خدا ، او را کفایت نفرموده باشد؟!

مشاهده متن کامل ...
پندلقمان
درخواست حذف اطلاعات

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو !
سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد :
اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو در هر جا
 که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است. 
و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...مشاهده متن کامل ...
خانه مهربانی پست اول
درخواست حذف اطلاعات
روزی لقمان به پسرش گفت:

امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زند بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو !
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زند کنی!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم
چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:
اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری
هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو
در هر جا که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای ری
آن گاه بهترین خانه های جهان مال توستمنبع: http://pofak. /


مشاهده متن کامل ...
لقمان حکیم
درخواست حذف اطلاعات
روزی لقمان به پسرش گفت:امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی

اول اینکه سعی کن در زند بهترین غذای جهان رو بخوری .

دوم اینکه در بهترین رختخواب جهان بخو .

سوم اینکه در بهترین خانه های جهان زند کنی.

پسر گفت: پدر ما یک خانواده فقیر هستیم چطور من میتوانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را میدهد

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو در هر جا که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می ری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...منبع: http://rahgozarkafiyan. /


مشاهده متن کامل ...
توصیه خواندنی لقمان حکیم به پسرش درباره اعتماد به خدا
درخواست حذف اطلاعات
پسرم! بر خدا توکّل کن و آن گاه از مردم بپرس: کیست که به خدا توکّل کرده باشد، ولی خدا ، او را کفایت نفرموده باشد؟!

مشاهده متن کامل ...
حدیث روز/ سخن (ص) درباره موعظه لقمان به پسرش برای پناه بردن به خدا
درخواست حذف اطلاعات

حدیث روز

رسول خدا صلی الله علیه و آله در کلامی گهربار یکی از موعظه های لقمان به فرزندش درباره پناه بردن به خدا و توکل بر آفریدگار را بیان فرموده اند.

مشرق- خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله:

لقمان حکیم، هنگامی که پسرش را موعظه می کرد، به او گفت:
«ای پسرم! کیست که از خداوند عز و جل سراغ گرفت، ولی او را نیافت؟ و کیست که به خدا پناه بُرد، ولی خدا از او دفاع نکرد؟ یا کیست که به خدا توکّل کرد ، ولی خدا او را کفایت ننمود؟»

متن حدیث: 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :إنَّ لُقمانَ الحَکیمَ قالَ لاِبنِهِ وهُوَ یَعِظُهُ: یا بُنَیَّ ، مَن ذَا الَّذِی ابتَغَی اللّه َ عَزَّ وجَلَّ فَلَم یَجِدهُ ، ومَن ذَا الَّذی لَجَأَ إلَی اللّه ِ فَلَم یُ ِع عَنهُ ، أم مَن ذَا الَّذی تَوَکَّلَ عَلَی اللّه ِ فَلَم یَکفِهِ.

«بحارالانوار، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۲ - کنزالفوائد، جلد ۲، صفحه ۶۸»مشاهده متن کامل ...
حکمت لقمان - پندآموز
درخواست حذف اطلاعات

مردى در برابر لقمان ایستاد و به وى گفت تو لقمانى، تو برده بنى نحاسى؟

لقمان جواب داد آرى.

او گفت پس تو همان چوپان سیاهى؟

لقمان گفت سیاهى ام که واضح است، چه چیزى باعث شگفتى تو درباره من شده است؟

آن مرد گفت ازدحام مردم در خانه تو و جمع شدنشان بر در خانه تو و قبول گفته هاى تو.


لقمان گفت برادرزاده ، اگر کارهایى که به تو مى گویم انجام بدهى ، تو هم همین گونه مى شوى.

گفت چه کارى؟

لقمان گفت فرو بستن چشمم ، نگهدارى زبانم، پاکى خوراکم، پاکدامنى ام ، وفا م به وعده و پایبندى ام به پیمان ، مهمان نوازى ام، پاسداشت همسایه ام و رها کارهاى نامربوط.

این، آن چیزى است که مرا چنین کرد که تو مى بینى.مشاهده متن کامل ...
داستان کوتاه
درخواست حذف اطلاعات

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو .. !

سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو .. در هر جا که خو .. ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...منبع: http://notebook1. .. /


مشاهده متن کامل ...
پندنامه
درخواست حذف اطلاعات
روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.
اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو !
سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!
پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد :
اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو در هر جا که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.
و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...منبع: http://sajedinpl. /

مشاهده متن کامل ...
حدیث روز/ سفارش لقمان حکیم به پسرش درباره گشاده رویی و نیک خویی
درخواست حذف اطلاعات

حدیث روز

اگر چیزی نداری که بدان صله رحم کنی و به برادران [دینیِ] خود بخشش نمایی، نیک خویی و گشاده رویی را از دست نده.

مشرق- جعفر  صادق علیه السلام ـ در بیان آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! اگر چیزی نداری که بدان صله رحم کنی و به برادران [دینیِ] خود بخشش نمایی، نیک خویی و گشاده رویی را از دست نده ؛ زیرا هر اخلاقش را نیکو گردانَد ، نیکوکاران او را دوست می دارند و بدکاران از او کناره می گیرند.

متن حدیث:

    الإمام الصادق علیه السلام :قالَ لُقمانُ لاِبنِهِ : ... یا بُنَیَّ ، إن عَدِمَکَ ما تَصِلُ بِهِ قَرابَتَکَ ، وتَتَفَضَّلُ بِهِ عَلی إخوَتِکَ فَلا یَعدَمَنَّکَ حُسنُ الخُلُقِ وبَسطُ البِشرِ ؛ فَإِنَّهُ مَن أحسَنَ خُلُقَهُ أحَبَّهُ الأَخیارُ وجانَبَهُ الفُجّارُ .

"قصص الانبیاء، صفحه ۱۹۵"مشاهده متن کامل ...
سه پند لقمان به پسرش
درخواست حذف اطلاعات
روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو ۳پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زند بهترین غذای جهان را بخوری.
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو .
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زند کنی.
پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد: اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو در هر جا که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.
و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آنها جای می ری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست.


منبع: http://library1388ismehryan. /


مشاهده متن کامل ...
لقمان کیست؟
درخواست حذف اطلاعات


لقمان برده ای سیاه چرده ای بود که در سودان به دنیا آمد.

او عمری طولانی 200 سال را تجربه کرده بود. و در نهایت در 200 سالگی در فلسطین در محله ای به نام (ایله) در گذشت و همان جا نیز دفن شد.قبر او هم اینک زیارتگاه است.

لقمان دارای ایمان قوی بود او مردی درستکار و پاکدامن بود که هیچگاه کار حرامی انجام نمی داد.

از گفتار و کردار زشت دوری میکرد.او ساعت ها در باره ی خداوند فکر میکرد و برای ب درامد خیاطی ونجاری میکرد.

به دلیل پرهیز کاری و توجه زیاد به خدا وخلق از سوی خدا به او حکمت ارزانی کردید.

لقمان همچنان که خود از کار های حرام و گناه دوری میکرد از فرزندش نیز میخواست تا او نیز از گناه دوری کند و کار های شایسته انجام دهد...

علاوه بر این مردم را نیز به کار های خوب دعوت و از کار های زشت نهی میکرد.

بر گرفته از کتاب پند و اندرز لقمان حکیم. از اقای علی صالحی

بیاییم اگه بشه روزی پنج دقیقه کتاب بخوانیم.مشاهده متن کامل ...
ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم میخورد
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای ضرب المثل
داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می‌خورد

مورد استفاده:یعنی هر چیزی در جای خودش ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد.داستان ضرب المثل:روزی روزگاری لقمان حکیم با پسرش از کوچه‌ای عبور می‌ د که ناگهان صدای اذان شنیدند. پسرش گفت: پدر برای به مسجد برویم و بعد از برای نهار به منزل برویم. امروز مادرم برای نهار غذای خوشمزه‌ای آماده کرده. لقمان و پسرش به مسجد رفتند و بعد از خواندن ، پسر مسیر خانه را در پیش گرفت لقمان کمی صبر کرد و گفت: اگر مطمئن هستی که مادرت غذای خوشمزه‌ای برای ما مهیا کرده به خانه برویم.پسر لقمان که این حرف را از پدرش شنید با تعجب از پدرش پرسید: اتفاقی افتاده تاکنون یاد ندارم به فکر این باشید که بهترین غذاها را برای شما مهیا کرده باشند. لقمان گفت: عزیزم! فراموش مکن، هرگز چیزی نخوری مگر اینکه بهترین غذاها باشد و هیچ جایی نخو مگر جایی که نرم‌ترین و راحت‌ترین بسترها باشد.پسر گفت: پدر جان با خوراک معمولی و رختخواب عادی هم می‌توان زندگی کرد. ولی لقمان حکیم قبول نکرد.مدتی از آن روز گذشت یک روز لقمان به همراه پسرش صبح زود خانه را به قصد سفر ترک د. حوالی ظهر به کنار رودخانه‌ای رسیدند و در سایه‌ی درختی در کنار رودخانه نشستند. پسر جوان که خیلی خسته و گرسنه شده بود، به پدر گفت: کاش غذایی برای خوردن و جایی برای خو دن داشتیم، لقمان کمی نان خشک که همراه داشت نشان داد و گفت: همین را برای خوردن داریم، اگر می‌خواهی بخور و خودش شروع به خوردن کرد.پسر جوان که خیلی گرسنه بود نیز به ناچار تکه‌ای نان از پدر گرفت و شروع به خوردن کرد. وقتی نان تمام شد، پسر گفت: کاش می‌شد کمی استراحت کنیم. لقمان بقچه‌اش را زیر سرش گذاشت و روی همان زمین که نشسته بود به خواب رفت، پسر که خیلی خسته بود و توان پیاده روی مجدد را نداشت مانند پدرش بقچه‌اش را زیر سرش گذاشت و به سرعت خوابش برد. بعد از چند ساعتی هر دو از خواب بیدار شدند، هر دو نیروی تازه‌ای گرفته بودند و آماده‌ی حرکت بودند، پسر رو به پدر کرد و گفت: هم غذای خوبی بود و هم خواب شیرینی و به راه افتادند.مقداری از راه را که پیمودند پسر به یاد آن روز که از مسجد به خانه بازمی‌گشتند افتاد که پدرش گفت بهترین خوراک را بخور و بهترین جا بخواب، پسر رو کرد به پدر و گفت: پدر امروز بهترین خوراک را نخوردیم و بهترین جا هم نخو دیم ولی حال خیلی خوبی داریم. لقمان با لبخندی به پسرش گفت: فرزندم ما بهترین را خوردیم و بهترین جا خو دیم. پسر گفت: حالا نان خشک خوردن و بر روی سنگ کنار رودخانه خو دن بهترین شد.لقمان حکیم گفت: منظور من این بود که تا وقتی واقعاً گرسنه نیستی چیزی نخور آدم وقتی گرسنه است ارزش خوراک را می‌داند. آدم گرسنه سنگ را هم می خورد. و وقتی کار کرده‌ای و خیلی خسته‌ای بخواب در آن صورت زمین سفت هم همچون گهواره‌ای نرم برای تو آرامش بخش خواهد بود.

مشاهده متن کامل ...
مرد معتاد با ریختن بنزین بر سر پسرش، از او انتقام گرفت
درخواست حذف اطلاعات
مرد میانسال وقتی متوجه شد همسر و پسرش قصد دارند او را در کمپ ترک اعتیاد بستری کنند، در اقدامی هولناک پسرش را آتش زد.

مشاهده متن کامل ...
ناصر محمدخانی: منشا از توره بهتر است
درخواست حذف اطلاعات
ناصر محمد خانی که از قطر برگشته است و در کنار 2 پسرش در شهر ری اقامت دارد، از هوشمندی و توانایی پسرش در حرفه و ب و کارش خوشحال است و ادعا دارد که پسرش از خودش زرنگ تر است.

مشاهده متن کامل ...
داستانی کوتاه از لقمان
درخواست حذف اطلاعات
روزی لقمان به پسرش گفت:

امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زند بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو !
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زند کنی!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم
چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:
اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری
هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو
در هر جا که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای گیری
آن گاه بهترین خانه های جهان مال توستمنبع: http://ali24sh. /


مشاهده متن کامل ...
منشا از توره بهتر است/ ناصر محمدخانی: من و پیوس چیز دیگری بودیم
درخواست حذف اطلاعات
ناصر محمد خانی که از قطر برگشته است و در کنار 2 پسرش در شهر ری اقامت دارد، از هوشمندی و توانایی پسرش در حرفه و ب و کارش خوشحال است و ادعا دارد که پسرش از خودش زرنگ تر است!

مشاهده متن کامل ...
داستانی کوتاه از لقمان
درخواست حذف اطلاعات
روزی لقمان به پسرش گفت:

امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخو !
و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم
چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد:
اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری
هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخو
در هر جا که خو ده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای گیری
آن گاه بهترین خانه های جهان مال توستمنبع: http://ali24sh. /

مشاهده متن کامل ...
حدیث روز/ توصیه های لقمان به پسرش درباره پایان دنیا
درخواست حذف اطلاعات

حدیث روز

چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند نمی ترسند، در حالی که هر روز، از [عمر] آنان کاسته می شود ؟! و چگونه ی که اجلِ پایان پذیری دارد، برای آنچه وعده داده شده، مهیّا نمی گردد؟!

مشرق کاظم علیه السلام: لقمان پیوسته به پسرش می گفت: پسرم! دنیا دریاست و در آن، گروه های بسیاری غرق شده اند پس باید کشتیِ تو در آن، پروا از خدای تعالی، و پُل تو ایمان به خدا، و بادبان کشتی ات توکّل باشد، تا ـ پسرم! ـ شاید نجات پیدا کنی؛ هر چند من گمان ندارم که نجات یابنده باشی .
پسرم! چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند نمی ترسند، در حالی که هر روز، از [عمر] آنان کاسته می شود ؟! و چگونه ی که اجلِ پایان پذیری دارد، برای آنچه وعده داده شده، مهیّا نمی گردد؟!
پسرم! از دنیا به اندازه نیاز برگیر و چنان در آن وارد نشو که به آ تت زیان رسانَد، و آن را چنان رها نکن که سربارِ مردم شوی، و چنان روزه بگیر که ت را قطع کند و روزه ای نگیر که از ، بازت دارد؛ چرا که ، نزد خدا، از روزه بزرگتر است.

متن حدیث:

الإمام الکاظم علیه السلام: کانَ لُقمانُ علیه السلام یَقولُ لاِبنِهِ: یا بُنَیَّ، إنَّ الدُّنیا بَحرٌ، وقَد غَرِقَ فیها جِیلٌ کَثیرٌ، فَلتَکُن سَفینَتُکَ فیها تَقوَی اللّه ِ تَعالی، وَلیَکُن جِسرُکَ إیمانا بِاللّه ِ، وَلیَکُن شِراعُهَا َّوَکُّلَ، لَعَلَّکَ ـ یا بُنَیَّ ـ تَنجو وما أظُنُّکَ ناجِیا!
یا بُنَیَّ، کَیفَ لا یَخافُ النّاسُ ما یوعَدونَ، وهُم یَنتَقِصونَ فی کُلِّ یَومٍ، وکَیفَ لا یُعِدُّ لِما یوعَدُ مَن کان لَهُ أجَلٌ یَنفَدُ.
یا بُنَیَّ، خُذ مِنَ الدُّنیا بُلغَةً، ولا تَدخُل فیها دُخولاً یَضُرُّ فیها بِآخِرَتِکَ، ولا تَرفُضها فَتَ َ عِیالاً عَلَی النّاسِ، و صُم صِیاما یَقطَعُ شَهوَتَکَ، ولا تَصُم صِیاماً یَمنَعُکَ مِنَ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ أعظَمُ عِندَ اللّه ِ مِنَ الصَّومِ.


 

#قصص الأنبیاء،ص190- بحارالأنوار،ج 13،ص 416"مشاهده متن کامل ...
تعویق امیدوار کننده در حکم دو جوان همدانی
درخواست حذف اطلاعات
رو مه شهروند نوشت: امیدش را از دست نداده بود. می رفت تا پسرش را برای آ ین بار ببیند و با او خداحافظی کند. از غصه زیاد بیمار شده بود. با این حال چیزی درون قلبش می گفت که این آ ین ملاقات نیست. هیچ روزنه امیدی وجود نداشت، اما باز هم قلبش گواه دیگری می داد. به دیدار پسرش رفت و سعی کرد اشک نریزد. نمی خواست روحیه قوی پسرش را از بین ببرد.

مشاهده متن کامل ...
ویدیو: جانی دپ از روابط پسرش می گوید
درخواست حذف اطلاعات
جانی دپ بازیگر مجموعه ان کارائیب برای تبلیغ قسمت پنجم از این سری به برنامه جیمی کیمل رفت. او در این برنامه گفت که به پسرش رانندگی یاد نمی دهد چون غرایز رانندگی پسرش مثل خودش است و پسر 15 ساله اش تا حالا به پنج ماشین گلف را با تصادف آسیب زده است. این گفت و گو را با در «تابناک» می بینید.

مشاهده متن کامل ...
پیام اینستاگرامی رضا گوچی به پسرش
درخواست حذف اطلاعات
مهاجم سابق تیم ملی ع جدیدی از خود و پسرش را منتشر کرده است.

مشاهده متن کامل ...
ماموستا لقمان جوانرود(موضوع:ایاک نستعین)
درخواست حذف اطلاعاتحضرت حسام الدین(قدس سره) ماموستا لقمان جوانرود(موضوع:ایاک نستعین) ماموستا لقمان جوانرود(موضوع:ایاک نستعین) , حضرت حسام الدین(قدس سره)


لینک های : کیفیت 180p | کیفیت 288p |مشاهده متن کامل ...
حرف های مادری که پسرش در سانحه اخیر از دنیا رفت
درخواست حذف اطلاعات
مادر احمدرضا شاکر می گوید پسرش زنده است.

مشاهده متن کامل ...
حکم لقمان، زانیار مرادی و رامین حسین پناهی اجرا شد
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: حکم لقمان مرادی فرزند عثمان، زانیار مرادی فرزند اقبال ورامین حسین پناهی سه تن از محکومان دادگاه های انقلاب تهران و سنندج، سحرگآه امروز ۱۷ شهریور ماه اجرا شد.

مشاهده متن کامل ...
ان الکیس لدی الحق یسیر
درخواست حذف اطلاعات

کاظم علیه السلام فرمود لقمان به پسرش سفارش کرد:

فرزندم در برابر حق، فروتن باش تا عاقل ترینِ مردم باشى

زیرک [حقیقی] در برابر حق منقاد است و گردنکشی ندارد.

یا هشام إن لقمان قال ل

تواضع للحق تکن أعقل الناس

و ان الکیس لدی الحق یسیر

الکافی ج 1 ص 16 ح 12

تحف العقول ج 1 ص 386

بحارالأنوار ج 78 ص 299

مشاهده متن کامل ...
بهترین و بدترین عضو
درخواست حذف اطلاعات

بهترین و بدترین عضو

روزی مولای لقمان از او خواست تا بهترین عضو را برایش بیاورد.

لقمان زبان را آورد.

روز دیگر گفت:بدترین عضو آن را بیاور.

لقمان باز هم زبان را آورد. چون مولایش دلیل این کار را پرسید،

لقمان گفت:اگر زبان در راه حق حرکت کند و سخن حق بگوید،

بهترین عضو بدن است و گر نه بدترین عضو خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
حدیث روز
درخواست حذف اطلاعات
حدیث روز

لقمان حکیم در یکی از نصایح خود به فرزندش گفته است دانش را برای سه چیز ، برای کشمکش، برای ف فروشی و برای ریا، نیاموزد.

- لقمان حکیم به پسرش گفت: «ای پسرم! دانش را برای سه چیز نیاموز، و برای سه چیز رها نکن؛ برای کشمکش و ف فروشی و ریا، آن را نیاموز، و به خاطر بی ‏رغبتی به آن و حیا از مردم و رضایت به نادانی، آن را رها نکن».

متن حدیث:

جامع بیان العلم وفضله:

إنَّ لُقمانَ قالَ لاِبنِهِ: یا بُنَیَّ، لا تَتَعَلَّمِ العِلمَ لِثَلاثٍ، و لا تَدَعهُ لِثَلاثٍ: لا تَتَعَلَّمهُ لِتُمارِیَ بِهِ، و لا لِتُباهِیَ بِهِ، و لا لِتُرائِیَ بِهِ. و لا تَدَعهُ زَهادَةً فیهِ، و لا حَیاءً مِنَ النّاسِ، و لا رِضا بِالجَهالَةِ.مشاهده متن کامل ...
عجیب ترین وصیتی که لقمان به پسرش نمود!
درخواست حذف اطلاعات

...عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَوْ أَبِیهِ عَن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا کَانَ فِی وَصِیَّةِ لُقْمَانَ قَالَ: «کَانَ فِیهَا الْأَعَاجِیبُ وَ کَانَ أَعْجَبَ مَا کَانَ فِیهَا أَنْ قَالَ: لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ‏» ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: «کَانَ أَبِی یَقُولُ: إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا [وَ] فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا.»

الکافی، ج‏۲، ص۶۷

از حارث بن مغیره یا پدرش نقل شده است که گفت:

به صادق (علیه السلام) عرض :

در وصیت لقمان (به پسرش) چه بود؟

حضرت فرمودند:

«در آن، مطالب شگفت انگیزی بود و عجیب ترین چیزی که در آن بود، این است که به پسرش گفت:

«آن چنان از خداوند (عزّوجلّ) بترس که اگر کارهای نیک جن و انس را (در روز قیامت) نزدش حاضر کنی، عذابت می کند

و آن چنان به خداوند امید داشته باش که اگر گناهان جن و انس را نزدش حاضر کنی، به تو رحم می کند.»»

سپس صادق (علیه السلام) فرمودند:

«پدرم می فرمود:

«هیچ بنده مؤمنی نیست، مگراین که در قلبش دو نور است؛ نور ترس (خوف) و نور امید (رجاء)، اگر این وزن شود، بیش از آن نیست و اگر آن وزن شود، بیش از این نیست.»»مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره محتواى سوره لقمان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره محتواى سوره لقمان با و پر سرعت .

تحقیق درباره محتواى سوره لقمان


تحقیق درباره محتواى سوره لقمان

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:2

سوره لقمان به حکم مکى بودن مشتمل بر محتواى عمومى سوره هاى مکى است ، یعنى پیرامون عقاید اساسى ى مخصوصا مبداء و معاد و همچنین نبوت بحث مى کند . .
به طور کلى محتواى این سوره در پنج بخش خلاصه مى شود :
بخش اول بعد از ذکر حروف مقطعه اشاره به عظمت قرآن و هدایت و رحمت بودن آن براى مؤمنانى که واجد صفات ویژه هستند مى کند ، و در نقطه مقابل ، سخن از انى مى گوید که در برابر این آیات آنچنان سرسختى و لجاجت نشان مى دهند که گوئى گوشهایشان کر است ، علاوه بر این سعى دارند با ایجاد سرگرمیهاى ناسالم ، دیگران را نیز از قرآن منحرف نمایند


با


تحقیق درباره محتواى سوره لقمان


مشاهده متن کامل ...
خشنودی خداوند ملاک خوبی هر کار
درخواست حذف اطلاعات

 

خشنودی خداوند ملاک خوبی هر کار

لقمان نیک و بد هر کاری را مشروط به رضای وجدان و خشنودی خداوند می‌دانست و تمجید و تحسین خلق را هدف خود قرار نمی داد و از ده گیری و عیبجویی آنها نیز هراسی نداشت و این موضوع را نیز همواره به فرزند خود گوشزد می نمود، تا روزی به جهت اطمینان خاطر، تصمیم گرفت این حقیقت را نزد پسر خود مصور سازد.

لقمان به فرزند خود گفت: مرکب را آماده ساز و مهیای سفر شو. چون مرکب آماده شد، لقمان خود سوار شد و پسرش را پیاده دنبال خود روان کرد.

در این حال گروهی که در مزارع خود مشغول کار بودند آنها را نظاره د و به زبان اعتراض گفتند: عجب مرد سنگدلی، خود سواره است و کودک معصوم را پیاده به دنبال می کشد.

سپس لقمان خود از مرکب پیاده شد و پسر را سوار بر مرکب کرد تا به گروهی دیگر از مردم رسید، این بار مردم با نظاره آنها، گفتند: عجب پسر بی ادب و بی تربیتی، پدر پیر و ضعیف خود را پیاده گذاشته و خود با نیروی جوانی و تنومندی بر مرکب سوار است. حقا که در تربیت او غفلت شده است.

در این حال لقمان نیز همراه فرزند خود سوار مرکب شد و هر دو سواره راه را ادامه دادند تا به گروه سوم رسیدند، مردم این قوم چون آنها را دیدند گفتند: عجب مردم بی‌رحمی، هر دو چنین بار سنگینی را بر حیوان ناتوان تحمیل کرده‌اند و هیچ یک زحمت پیاده‌روی را به خود نمی‌دهند.

در این هنگام لقمان و پسرش هر دو از مرکب پیاده شدند و راه را پیاده ادامه دادند تا به د ده دیگری رسیدند، مردم با مشاهده آنها، زبان به نکوهش گشودند و گفتند: آن دو را بنگرید، پیر سالخورده و جوان دسال هر دو پیاده در پی مرکب می‌روند و جان حیوان را از سلامتی خود بیشتر دوست دارند.

چون این مرحله از سفر نیز تمام شد، لقمان با تبسمی معنادار به فرزند خود گفت: حقیقت را در عمل دیدی، اکنون بدان که هیچگاه خشنودی تمام مردم و بستن زبان آنها امکان‌پذیر نیست؛ پس خشنودی خداوند و رضای وجدان را مد نظر قرار بده و به تحسین و تمجید یا توبیخ و نکوهش دیگران توجهی نکن.مشاهده متن کامل ...
ع های جدید سپیده خداوردی و پسرش
درخواست حذف اطلاعات
       ع های جدید سپیده خداوردی و پسرش ع های جدید سپیده خداوردی و پسرش

 

ع های جدید سپیده خداوردی و پسرشمشاهده متن کامل ...
ع های جدید سپیده خداوردی و پسرش
درخواست حذف اطلاعات
ع های جدید سپیده خداوردی و پسرش ع های جدید سپیده خداوردی و پسرش

ع های جدید سپیده خداوردی و پسرشمشاهده متن کامل ...
مقاله در مورد شأن نزول سوره لقمان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد شأن نزول سوره لقمان با و پر سرعت .

مقاله در مورد شأن نزول سوره لقمان


مقاله در مورد شأن نزول سوره لقمان

مقاله در مورد شأن نزول سوره لقمان

تعداد صفحه:7

فرمت پی دی اف


با


مقاله در مورد شأن نزول سوره لقمان


مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
شیعه و غم و شادی و اشک پرفضیلت یکشنبه ماه ذی القعده animate shadow 10px position fontsize left animate fontsize text shadow position absolute border radius position relative digimon blogfa com www digimon blogfa text align center anime4 animate fontsize تأثیر اسمارت فون یا گوشی های هوشمند بر بینایی افراد اعلام زمان پایان عمره وج روزانه۵۰هزار زائر از عربستان آبکی بودن مدفوع طیور نشانه بیماری است برزو ارجمند مهسا کرامتی و شهاب حسینی در محیا pr fungstraining goethe صادق ع عبادت کنندگان خداسه دسته اند برنامه اندروید مدیریت طریق اتصال گوشی طریق اتصال مدیریت کنید داشته باشید اتصال اینترنت مدیریت اندروید طریق اتصال اینترنت باربری تهران اتوبار تهران اتوباربری تهران روبروی آزاد ورامین روبروی مس ی ورامین آپارتمان مس ی ورامین روبروی مس ی ورامین روبروی آپارتمان مس ی ورامین فروش آپارتمان مس ی ع بازدید رئیسی از معاونت اماکن متبرکه آستان قدس رضوی ایجاد برج های فرید با نباید نیازمندی های کشور به مذاکره گره بخورد نگاهی به زندگی نامه ی اخیر لشکر عملیاتی 19 فجر میثاقیان سیاه جامگان باید بردهایش را آغاز کند اجرای طرح وا یناسیون دام در مناطق سیل زده شهرستان های آذرشهر و عجب شیر واحد مراقبت پنوماتیک اس ام سی smc pneumatic f r l unit فشرده سازی فایل یا پوشه در دایرکت ادمین
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.