پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 تک قطبی مغناطیسی دیراک
کوتاه و خو از تک قطبی مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

- تک قطبی مغناطیسی چیست؟
در فیزیک بار الکتریکی مثبت یا منفی به صورت تک قطبی یعنی جدا از هم می تواند وجود داشته باشد. از نظر فیزیک در مغناطیس هم می تواند تک قطبی مغناطیسی جدا از هم وجود داشته باشد.


- یک آهنربا دو قطب شمال و جنوب دارد. حال آهنربا را آنقدر قطعه قطعه کنید تا به کوچکترین واحد سازنده خاصیت مغناطیسی برسید. هر چقدر که ریز شوید باز هم به صورت دو قطبی مغناطیسی است و
نمی تواند قطب شمال و جنوب جدا بی د.

منبع: phys[dot]org

- از منظر معادلات ما ول و قوانین فیزیک تک قطبی مغناطیسی می تواند وجود داشته باشد.در نظریه های وحدت بزرگ (gut) کیهان شناسی تولید تک قطبی مغناطیسی در لحظات اولیه تحول کیهان پیش بینی شده است. اما چرا تاکنون مشاهده نشده است؟


- در نظریه ریسمان و دیگر نظریات پاسخ هایی به این معمای فیزیک داده شده است. اما یکی از مطرح ترین پاسخ ها مدل تورمی کیهان (cosmic inflation) است. طبق تورم کیهان به سرعت گسترده شد و چگالی تک قطبی های مغناطیسی بسیار پایین آمد و به دلیل چگالی کم مشاهده آن ها دشوار است.

منبع: wikipediaمنبع: http://qphg. /


مشاهده متن کامل ...
کوتاه و خو از تک قطبی مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

- تک قطبی مغناطیسی چیست؟
در فیزیک بار الکتریکی مثبت یا منفی به صورت تک قطبی یعنی جدا از هم می تواند وجود داشته باشد. از نظر فیزیک در مغناطیس هم می تواند تک قطبی مغناطیسی جدا از هم وجود داشته باشد.


- یک آهنربا دو قطب شمال و جنوب دارد. حال آهنربا را آنقدر قطعه قطعه کنید تا به کوچکترین واحد سازنده خاصیت مغناطیسی برسید. هر چقدر که ریز شوید باز هم به صورت دو قطبی مغناطیسی است و
نمی تواند قطب شمال و جنوب جدا بی د.

منبع: phys[dot]org

- از منظر معادلات ما ول و قوانین فیزیک تک قطبی مغناطیسی می تواند وجود داشته باشد.در نظریه های وحدت بزرگ (gut) کیهان شناسی تولید تک قطبی مغناطیسی در لحظات اولیه تحول کیهان پیش بینی شده است. اما چرا تاکنون مشاهده نشده است؟


- در نظریه ریسمان و دیگر نظریات پاسخ هایی به این معمای فیزیک داده شده است. اما یکی از مطرح ترین پاسخ ها مدل تورمی کیهان (cosmic inflation) است. طبق تورم کیهان به سرعت گسترده شد و چگالی تک قطبی های مغناطیسی بسیار پایین آمد و به دلیل چگالی کم مشاهده آن ها دشوار است.

منبع: wikipediaمنبع: http://qphg. /

مشاهده متن کامل ...
تماشا | جان می گیرد اینگونه شفق قطبی
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: چگونگی تشکیل شفق قطبی (aurora) را ببیند. شفق قطبی که به آن سپیده قطبی و نور قطبی هم می گویند یکی از پدیده های جوی بسیار زیبای کره زمین است.

مشاهده متن کامل ...
ثبت حیرت انگیز شفق قطبی در قلب آسمان
درخواست حذف اطلاعات
یک عکاس حین پرواز از آسمان نروژ از ک ن هواپیما تصویری از شفق قطبی گرفته است. این شفق وقتی پدید می آید که ذرات خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین برخورد و منجر به طوفان های ژئومغناطیسی می شوند.

مشاهده متن کامل ...
تصاویری زیبا از شفق قطبی
درخواست حذف اطلاعات
شفق قطبی (aurora) که به آن سپیده قطبی و نور قطبی هم می گویند یکی از پدیده های جوی بسیار زیبای کره زمین است.

مشاهده متن کامل ...
کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc
درخواست حذف اطلاعات

کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc کارتهای پی وی سی 

چاپ کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc کارتهای pvc 

مرکز پرینترهای چاپ کارت پی وی سی 

پرینتر کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc کارت pvc 

کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc و چاپ کارت pvc 

مرکز پخش کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc های پرینترهای چاپ کارت 

چاپ کارت کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc و شناسایی 

ریبون انواع پرینتر کارت مگنت مغناطیسی پی وی سی pvc  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
چاپ رسانه هوشمند کارت مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

خدمات چاپ کارت مغناطیسی هوشمند به روشی بهتر -

چاپ کارت مغناطیسی رسانه هوشمند -

تخصصی ترین مرکز چاپ کارت مغناطیسی رسانه های هوشمند -

روشهای تولید کارت مغناطیسی در رسانه هوشمند و اسمارت  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

کارت خام مغناطیسی سفید
درخواست حذف اطلاعات

مرکز پخش کارت های مغناطیسی به وسیله خدمات جدید انواع کارتها را می شود چاپ کرد .

کارت خام مغناطیسی به روشها و خدمات اصولی تر می شود انواع کارتها را تولید کرد .

جدید ترین ریبون خام کارت مغناطیسی سفید مگنت .

کارتهای خام سفید مغناطیسی پی وی سی . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

کارت مغناطیسی چیست
درخواست حذف اطلاعات

مرکز کارتهای مغناطیسی پی وی سی .

فروش کارت خام مغناطیسی به روشهای پیشرفته در کشور .

تخصصی ترین کارتهای مغناطیسی به خدمات بهتر اصولی ترین خدمات بهتر کارتهای مغناطیسی تعریف می شوند .

چاپخانه افست کارتهای مگنت مغناطیسی pvc برای شرکت ها و موسساتی که باشگاه مشتریان بر پایه کارتهای تماسی ( مغناطیسی ) دارند .

طراحی و چاپ انواع کارت های پی وی سی با پرینترهای کارت مغناطیسی چیست   رومیزی به صورت تکی و دستگاه های صنعتی به صورت تیراژ بالا .

چاپگر کارتهای مغناطیسی کارت چیست  مگنت با قابلیت چاپ تک رنگ با مخصوص شخصی سازی کارتهای مگنت با سرعت 1400 عددکارت در ساعت گزینه مناسبی برای کارت مغناطیسی چیست  لیست های متغیر می باشد .فروش انواع کارت خام pvc:

کارت مغناطیسی چیست  مگنت (magenic stripe)

کارت خام مگنت کارت مغناطیسی چیست   مغناطیسی مایفر (mifare)

کارت مغناطیسی بدون تماس 125k

کارت مگنت کارت های هوشمند

کارت خام مگنت مغناطیسی حضور و غیاب

کارت خام مگنت شناسایی

کارت خام مغناطیسی پرسنلی

کارت مگنت عضویت

کارت مغناطیس

کارت مگنت مغناطیسی هوشمند 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

چاپ کارتهای مغناطیسی پی وی سی
درخواست حذف اطلاعات

مرکز چاپ کارتهای مغناطیسی به وسیله خدمات بهتر و کامل تر می تواند انواع خدمات بهتر انجام شوند .

روشها و خدمات چاپ انواع کارتهای مغناطیسی به روشها و اصول حرفه ای کارتها چاپ می شوند .

تخصصی ترین مرکز چاپ کارتهای مغناطیسی پی وی سی .

چاپگرهای کارتهای مغناطیسی کارتها را به روشهای جدید تر تولید می کنند .

روشها و خدمات چاپ کارت مغناطیسی خدمات به درستی تولید می شوند .

مراکز اصلی در چاپ کارتهای مغناطیسی خدمات را بهتر می شود مشخص کرد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
ویدیو: ثبت شفق قطبی در قلب آسمان
درخواست حذف اطلاعات
یک عکاس حین پرواز از آسمان نروژ از ک ن هواپیما تصویری از شفق قطبی گرفته. این شفق وقتی پدید می آید که ذرات خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین برخورد و منجر به طوفان های ژئومغناطیسی میشوند. وقتی ذرات با مولکول های ا یژن و نیتروژن در جو ما برخورد می کنند، آن مولکول ها در نتیجه تزریق انرژی تابشی دارند که به شکل این شفقهای رنگارنگ دیده میشود. در موقعیت های نادر طوفان های ژئومغناطیسی در سیستم های ارتباطی که هواپیما ها از آن استفاده میکنن اخلال ایجاد میکنند

مشاهده متن کامل ...
مناظره آنلاین/ناصری:چراقالیباف بنز واردکرد/سلیمی نمین:جهانگیری به قالیباف گفت ان
درخواست حذف اطلاعات
دو قطبی شدن جامعه، نکته ای بود که ناصری، شهردار تهران را عامل ایجاد این دو قطبی در انتخابات می دانست و در مقابل سلیمی نمین، معتقد بود که در زمین دو قطبی سازی عمل می کند و البته را برای ایجاد دو قطبی هنرمندتر دانست.

مشاهده متن کامل ...
تصاویر | بررسی دلایل آب شدن یخ های قطبی توسط ناسا‎
درخواست حذف اطلاعات
تیم عملیات «آیس برگ» ناسا با انجام پروازهای مطالعاتی بر فراز مناطق قطبی گرینلند، کانادا و اقیانوس منحمد شمالی تاثیر گرم شدن زمین بر آب شدن یخ های قطبی را بررسی می کند.

مشاهده متن کامل ...
مشخصه چاپ انواع کارت مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

پرینتر چاپ کارت مشخصه ریبون پرینتر .

تخصصی ترین مرکز مشخصات کارتهای مغناطیسی پی وی سی .

را ارهای چاپ کارت مغناطیسی پی وی سی .

اصلی ترین مرکز چاپ کارت مغناطیسی . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

چاپ کارت مغناطیسی بانکی
درخواست حذف اطلاعات

چاپ کارت مغناطیسی بانکی به روشها جدید تر به وسیله پرینترهای به روز دنیا .

اولین چاپخانه کارتهای مغناطیسی بانکی به وسیله خدمات جدید و کامل تر .

آموزش راه اندازی چاپخانه کارت مگنت مغناطیسی بانکی به خدمات و روشهای جدید تر .

تخصصی ترین مرکز چاپ کارت مغناطیسی به خدمات و بهتر و کامل تر .

را ارهای چاپ کارت پی وی سی به وسیله خدمات جدید تر . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

ع روز نشنال جئوگرافیک؛ رژه س قطبی
درخواست حذف اطلاعات
در این تصویر، یک س قطبی مادر و توله هایش را می بینید که به سمت لاشه ی یک نهنگ می روند. نهنگ ها توسط مردم محلی شکار و گوشتشان جدا می شود. س های قطبی به این روال کاملا آشنا هستند و مشتاقانه منتظر از راه رسیدن بقایای شکار می باشند.

مشاهده متن کامل ...
شفق قطبی
درخواست حذف اطلاعات
شفق قطبی چیست؟
شفق قطبی (aurora) که به آن سپیده قطبی و نور قطبی هم می گویند یکی از پدیده های جوی بسیار زیبای کره زمین است. نورهایی بسیار زیبا و خیره کننده که در آسمان حرکت می کنند و معمولا شکل های منحنی مانندی دارند.
آسمان تابان می شود و نقش هایی با رنگ ها و شکل های گوناگون در آن دیده می شود. این نقش و نگارهای رن ن گاهی دارای شکل کمان یکنواخت است، گاهی ن است و گاهی تپنده. گاهی متشکل از شمار زیادی پرتو است با طول موج های متفاوت که مانند ها و نوارها در آسمان بازی می کنند و پیچ و تاب می خورند. رنگ درخشنده نورهای از مایل به زرد به سرخ و بنفش مایل به خا تری تغییر می کند.


زیبایی شفق، پدیده ای که برخی قبایل کانا به آن ارواح می گویند، چشم هر ناظری را به آسمان خیره می کند.این نورهای طبیعی زیبا که در عرض های جغرافیایی نزدیک به قطب دیده می شوند، در سپیده دم قطبی قابل مشاهده هستند.


هر چقدر به قطب شمال نزدیک شوید با توجه به مجاورت با قطب مغناطیسی شمالی زمین احتمال بیشتری برای دیدن شفق قطبی وجود دارد. ای شمالی کانادا که بسیار نزدیک به قطب شمال هستند و ایسلند مناطقی مناسب برای رویت این پدیده اند.


شفق های قطبی در قطب مغناطیسی شمالی ممکن است خیلی بالا باشد ولی در افق شمالی به صورت بر افروخته و در صورت طلوع خورشید به صورت قرمز کمرنگ دیده می شوند. از ماه سپتامبر تا اکتبر و همچنین از مارس تا آوریل بیشترین احتمال دیده این پدیده وجود دارد.


در قطب جنوب نیز این پدیده اتفاق می افتد ولی فقط در جنوبی ترین عرض جغرافیایی قابل رویت است و گاهی اوقات در ی جنوبی و استرالیا شفق مشاهده می شودمنبع: http://bachehayefarzanegan. /


مشاهده متن کامل ...
کاربرد میدان مغناطیسی در رشد و تولید گیاهان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی کاربرد میدان مغناطیسی در رشد و تولید گیاهان با و پر سرعت .

کاربرد میدان مغناطیسی در رشد و تولید گیاهان


کاربرد میدان مغناطیسی در رشد و تولید گیاهان

مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت    pdf       صفحات      9

چکیده:
گیاهان در روی زمین تحت تاثیر میدانهای مغناطیسی رشد میکنند زیرا زمین مانند یک آهن ربا عمل میکند. میدان مغناطیسی، عامل زیست
محیطی ضروری برای گیاه در خاک میباشد. با این وجود اثرات آنها در رشد گیاهان به خوبی شناخته شده نیست. استفاده از مغناطیس،
امواج مخابراتی، الکتریسیته ن، جریان الکتریکی مستقیم و متناوب و امواج صوتی در ح خاصی بر رشد بعضی از گیاهان اثر میگذارد.
میدانهای مغناطیسی هم فعالیت یونها و هم قطبی شدن مولکولهای دو قطبی را در سلولهای زنده تحت تأثیر قرار میدهد. استفاده از
میدانهای مغناطیسی بعنوان راهی جهت افزایش کمیت و کیفیت عملکرد مورد توجه است. بنابراین جایگزینی کودها و مکملهای شیمیایی
با تیمارهای فیزیکی، میزان سموم را در مواد خام گیاهی کاهش داده و باعث افزایش سلامت غذا و محیط میگردد. یکی از روشهایی که
میتوان کل آب مصرفی برای آبیاری را کاهش داد بکارگیری روشهایی است که محصول تولیدی به ازای هر واحد آب مصرفی
افزایش یابد. یکی از این روش ها عبور دادن آب قبل از آبیاری از یک میدان مغناطیسی است که میتواند عملکرد آب را افزایش
دهد. در این مقاله سعی شده است بکارگیری از میدان مغناطیسی و روشهای فیزیکی را در جوانهزنی بذرها، رشد گیاهان و فیزیولوژی آنها
بحث شود.
واژگان کلیدی: بیوفیزیک، الکتریسیته، آب مصرفی.

 


با


کاربرد میدان مغناطیسی در رشد و تولید گیاهان


مشاهده متن کامل ...
کارتهای مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات
جنس اغلب این کارتهای مغناطیسی پی وی سی میباشد و یک نوار مغناطیسی کشیده شده است که حاوی اطلاعات میباشد و از عمده مزایای این کارتهای قیمت مناسب و ریدرهای ارزان قیمت میتوان اشاره کرد .منبع: http://hadadershaco. /

مشاهده متن کامل ...
ویدیو: نبرد س قطبی مادر
درخواست حذف اطلاعات
س های قطبی با شکار فک غذای خود را تامین می کنند. برای اینکار باید دریا یخ بزند که با گرم شدن کره زمین این باعث کمبود منابع غذایی و مشکل شدن کار آن ها شده است. تخمین زده می شود تا سال 2050 جمعیت س های قطبی 30 درصد کاهش داشته باشد. س های قطبی نظر برای حفظ عضلات و آمادگی خود با سایر س ها می جنگند و در صورت کشتن یک توله با رضایت آن را می خورند و س های مادر باید از توله های خود در برابر تهدید سایر س ها دفاع کنند.

مشاهده متن کامل ...
تولد اولین توله س قطبی در باغ وحش برلین+ع
درخواست حذف اطلاعات
اولین توله س قطبی که بعد از 22 سال در پارک حیات وحش برلین در آلمان به دنیا آمده است، جلوی دوربین ها ظاهر شد. ادامه: تولد اولین توله س قطبی در باغ وحش برلین+ع

مشاهده متن کامل ...
پیروزی تیم قطبی و صعود به رتبه هفتم
درخواست حذف اطلاعات
برای تیم قطبی در این بازی گائو و جاکوب مولنگا گ نی د، با این برد تیم شیجیاژونگ پس از پایان هفته چهاردهم با ٢٢ امتیاز در رتبه هفتم قرار گرفت، البته تیم قطبی تا رتبه زوم ج تنها دو امتیاز فاصله دارد.

مشاهده متن کامل ...
مرکز پرینترهای چاپ کارت مغناطیسی
درخواست حذف اطلاعات

مشخصات مرکز پرینترهای چاپ کرت مغناطیسی

مرکز پرینترهای کارت مغناطیسی چاپ غیر مستقیم یک رو(re-transfer) فارگو hdp5000


پرینترهای چاپ کارت مغناطیسی کارت شناسایی یکرو با قابلیت ارتقاء به سیستم چاپ دوروی کارت (single side)


مرکز پرینترهای چاپ مغناطیسی کارت pvc با قابلیت چاپ رنگی و تکرنگ


پرینتر چاپ کارت شناسایی مرکز پرینترهای چاپ کارت مغناطیسی با قابلیت چاپ یک روی کارت


با قابلیت ارتقاء به ماژول دورو زن و خدمات پرینترهای چاپ کارت مغناطیسی


مرکز پرینترهای چاپ کارت مغناطیسی بر روی انواع کارت های پی وی سی (ساده ، مغناطیسی ، مایفر، بدون تماس)


کیفیت چاپ مرکز پرینترهای کارت مغناطیسی  300dpi


چاپ کارت مغناطیسی دارای شمارشگر تعداد کارت چاپ شده(counter)


سرعت مرکز پرینترهای مغناطیسی  چاپ تمام رنگی 78 عدد کارت در ساعت


مرکز پرینترهای چاپ کارت از ریبون مشکی، ریبون ، ریبون یو وی ، ریبون تمام رنگی و ... ( ymc , ymck,ymcfk, ymckk, re transfer film, black ( k 


قابلیت ارتقاء پرینترهای کارت مغناطیسی ماژول لمینیتور بابت چاپ و استفاده از ریبون لمینیت ساده و ریبون لمینیت طرح دار جهت امنیت کارت ها 


پرینتر چاپ کارت مغناطیسی دارای یک سال گارانتی رایگان شامل تمام قطعات و هد دستگاه


سرویس مرکز پرینترهای چاپ کارت مغناطیسی  دستگاه طی دوره گارانتی


تخصصی ترین مرکز چاپ انواع کارت مغناطیسی پی وی سی 

نصب و راه اندازی و آموزش رایگان


نرم افزار صدور کارت رایگان و 100 عدد کارت پی وی سی اروپایی را نیز به همراه پرینتر چاپ کارت شناسایی فارگو اچ دی پی 5000 دریافت خواهید کرد. 

مشاهده متن کامل ...
سعداوی: نباید از قطبی انتظار شق القمر داشت
درخواست حذف اطلاعات
مربی پیشین تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان این که با حضور افشین قطبی در راس کادرفنی تیم، شور و شوق و انسجام خوبی بین هواداران ایجاد شده است، گفت: قطبی از تجربه لازم برخوردار است و البته نباید در کوتاه مدت انتظار شق القمر از او داشته باشیم.

مشاهده متن کامل ...
نیکبخت: افشین قطبی دو رو بود
درخواست حذف اطلاعات
بازیکن اسبق سرخ های پایتخت گفت: قطبی اول می گفت تو بهترینی بعد ا اجم می کرد!

مشاهده متن کامل ...
توافق افشین قطبی با فولاد
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: باشگاه فولاد خوزستان برای سرمربیگری تیم خود با افشین قطبی به توافق دست یافته است. گفته می شود افشین قطبی با قراردادی ۱.۵ ساله هدایت فولاد را بر عهده گرفته است

مشاهده متن کامل ...
توافق افشین قطبی با فولاد
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: باشگاه فولاد خوزستان برای سرمربیگری تیم خود با افشین قطبی به توافق دست یافته است. گفته می شود افشین قطبی با قراردادی ۱.۵ ساله هدایت فولاد را بر عهده گرفته است

مشاهده متن کامل ...
8 هفته سرنوشت ساز برای قطبی
درخواست حذف اطلاعات
قطبی اگر بتواند با شیجیاژونگ به لیگ چین صعود کند موفقیتی بزرگ را به دست می آورد.

مشاهده متن کامل ...
با قطبی، از پرسپولیس تا تیم ملی، برانکو و کی روش
درخواست حذف اطلاعات
افشین قطبی در ارتباطی تصویری از اهواز با عادل فردوسی پور به گفت و گو پرداخت که در زیر می خوانید:

مشاهده متن کامل ...
اب مغناطیسی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

آب مغناطیسی چیست؟ 

 

آبی است که از یک میدان مغناطیسی که طبق محاسبات معینی ایجاد شده عبور کرده و در نتیجه باعث تغییر و بهبود خواص فیزیکی و شیمیائی آن میگردد.

 

کاربرد های آب مغناطیسی در کشاورزی

 

*افزایش راندمان آبیاری

*افزایش حلالیت آب(بهبود کارایی مصرف کود)

*خنثی شدن سختی آب

*پاستوریزاسیون آب

*اصلاح خاک

*زودرسی محصول و افزایش عملکرد گیاه

*مقاومت در برابر سرمازدگی

*محافظت و نگهداری از بذر در انبار

#مشاهده متن کامل ...
چاپ مغناطیس کارت هدیه
درخواست حذف اطلاعات

چاپ کارت هدیه مغناطیسی بانکی به خدمات جدید و پاکت گذاری .

چاپ و تکثیر کارت مغناطیسی همراه هدیه کارت های بانکی .

چاپ کارت هدیه مغناطیسی .

مرکز چاپ کارت هدیه مغناطیسی بانکی . 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

نیکبخت واحدی:افشین قطبی دو رو بود/متاسفانه مردم از ادبیات او خوششان می آمد
درخواست حذف اطلاعات
بازیکن اسبق سرخ های پایتخت گفت: قطبی اول می گفت تو بهترینی بعد ا اجم می کرد!

مشاهده متن کامل ...
پروژه مغناطیس
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل پروژه مغناطیس با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

مغناطیس

حور مغناطیس

محوری است که محوردو قطب آهن ربا را به گونه ای به هم وصل می کند خاصیت مغناطیسی در اطراف آن کاملا متقارن است

  مغناطیس

منشا تولید مغناطیس حرکت الکترونها است به عبارتی اگر الکترونی از نقطه ای به نقطه دیگر جابجا شود در اطراف آن خاصیت مغناطیس ایجاد می شود

دو قطبی مغناطیسی

میدان مغناطیسی حاصل از حرکت یک عدد الکترون را اصطلاحا دو قطبی مغناطیسی  می گویند

در داخل یک میله دو قطبی های مغناطیسی فراوانی وجود دارد که هر کدام در جهت ها و راستاهای مختلفی در حال چرخش هستند که آنها میتوانند دو به دو اثر مغناطیسی یکدیگر را خنثی کنند

در داخل، میله مجموعه دو قطبی های ی ان تشکیل یک حوزه مغناطیسی را می دهد که هر حوزه برای خود میدان  مغناطیسی ای را دارا می باشد که در ح عادی دو قطبی های موجود در حوزه ها حرکتی کاتوره ای و بی نظم دارندحال اگربتوان به روش خاصی دوقطبی های موجود در حوزه ها را به صورت منظم مرتب کرد وتمام آنها را یک سر نمود در میله خاصیت مغناطیسی مشهود می گردد

زاویه میل مغناطیسی

زاویه ای است که خطوط میدان مغناطیسی زمین در هر نقطه باراستای افق می سازد که درنقاط مختلف زمین باهم فرق می کند

مواد

مواد به دودسته مغناطیسی تقسیم می شود

الف- مواد غیرمغناطیسی

موادی هستند که به هیچ وجه نمی توان خاصیت مغناطیسی در آنها به وجودآورد به عبارتی دو    قطبی های موجود درآنها تحت هیچ شرایطی ازح کاتوره ای خارج نمی شودمانند شیروچوب  و....

  ب-مواد غیر مغناطیسی

موادی هستند که تحت شرایط معینی میتوان دو قطبی های موجود درآنها را از ح کاتوره ای    خارج نمود وبه آنها نظم داد به عبارتی می توان خاصیت مغناطیسی در آنها به وجود آورد مانند آهن

موادمغناطیسی  به سه دسته تقسیم می شوند

الف - مواد فرومغناطیسی نرم

ب - موادفرومغناطیسی سخت

ج  -  پارا مغناطیس

لف-مواد فرو مغناطیسی نرم

مانند آهن خالص این گونه مواد اگر در یک میدان مغناطیسی واقع شوند دو قطبی های موجود در حوزه ها سریعا از ح کاتوره ای خارج شده ومنظم می شوند و خاصیت مغناطیسی قوی در اطراف آن مواد به وجود می آید ولی به محض آن که این مواد ازمیدان مغناطیسی القا کننده خارج شوند دو قطبی ها سریعا به وضعیت کاتوره ای اول خود بر می گردند وخاصیت مغناطیسی دراین موادسریع ازبین می رود کاربرد در زنگ اخبار و جرثقیل الکتریکی( برای هسته سیم لوله ها ) 

ب- مواد فرو مغناطیسی سخت

مانند فولادموادی هستندکه اگردریک میدان مغناطیسی واقع شوند تعدادی ازدوقطبی های موجود تحت تاثیرمیدان القا کننده قرار گیرندوبه کندی یک سومی شوند درنتیجه خاصیت مغناطیسی ضعیفی دراطراف این موادبه وجودمی آیند حال اگرمیدان القا کننده برای این مواد حذف شود دو قطبی های نظم یافته به ح اولیه خود بر نمی گردند بنابراین خاصیت مغناطیسی در این مواد   پایدارمی ماندکاربرد درقطب نما ها بلند گوها آرمیچرها

ج-پارامغناطیس

این مواد اگر دریک میدان مغناطیسی خیلی قوی قرار گیرند تعداد اندکی از دوقطبی های آنها منظم می شوند( به کندی ) وخاصیت مغناطیسی ضعیفی دراطراف آن ایجاد می شود حال اگرآن میدان قوی حذف شود دوقطبی های نظم یافته سریع به وضعیت اولیه خود برمی گردندوخاصیت مغناطیسی به وجودآمده راسریع ازدست می دهند ف اتی مانند پلاتین آلو مینیم قلع وهم چنین ف ات قلیایی- قلیایی خاکی -ا یژن وا یدازت نیزجزاین مواد هستند

خاصیت مغناطیسی یک آهن ربا راتا بی نهایت نمی توان اضافه کرد زیرا دوقطبی های موجود  در حوزه ها هنگامی که تماما یک سو شوند درآن صورت گفته می شود که آهن ربا از نظر خاصیت مغناطیسی اشباع شده است یا به عبارتی سیر شده است

برای از بردن خاصیت مغناطیسی در یک آهن ربا دوروش مطرح است

 روش اغول به این صورت است است که آهن ربا راگرم می کنیم وبه دنبال آن ضربه هایی به آن وارد می سازیم    که به دنبال آن باعث می گردد در اثر گرم شدن وضربه خوردن دو قطبی های مغناطیسی نظم    یافته از ح نظم خارج گردند وبه ح کاتوره ای وبی نظمی برسنداین روش روشی پسندیده  است زیرا در اثر ضربه شکل ظاهری آهن ربا نیز تغییر می کند روش دیگر استفاده از سیم پیچ حامل جریان متناوب است که آهن مورد نظر در داخل آن سیم لوله درراستای مشرق- مغرب  قرارمی گیرد تا میدان مغناطیسی زمین بر روی آن اثر نداشته باشد (خطوط میدان مغناطیسی زمین در راستای جنوب به شمال زمین است)                       بهتر است برای انجام این آزمایش آهن ربا رادر داخل سیم لوله حرکت رفت وبرگشت داشته باشد

یدان مغناطیسی


با


پروژه مغناطیس


مشاهده متن کامل ...
ع روز |شفق قطبی از فضا
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: ال اندر گرست از فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی از شفق قطبی ع گرفته و آن را در توییتر به اشتراک گذاشته است.

مشاهده متن کامل ...
شکار س قطبی در اوج ناامیدی
درخواست حذف اطلاعات
گرم شدن روزافزون زمین، بلای جان نان بی دفاع قطب شمال شده است. این س قطبی چند ماه است چیزی برای خوردن پیدا نکرده است.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
پیش بینی کافو از رکورد زنی نیمار دیدار تیم هندبال هپکو اراک با مس کرمان به تساوی انجامید کارت پستال وفات حضرت معصومه س واژه های تعق ل تفک ر و تدب ر را تعریف کنید و وجه تمایز آنها چیست و آیا این هر سه از عملکرد روح است پایگاه خبری آذرنیوز تمدید قرارداد گلر برزیلی ان سرنوشت کولیبالی در گرو تصمیم کرانچار رمان غزال nia12 کاربر نودهشتیا pdf و موبایل آقای رئیسی هروقت بخواهد می تواند از سمتش استعفا کند و نامزد شود بعید می دانم ک دا شود آقایان لاریجانی و با مرحوم هاشمی صحبت د ک هشدار ونگر به هواداران آرسنال نیهاد دوگان سوروایور کتاب خلاصه گرامر زبان آلمانی در 6 صفحه قبل از بیگ بنگ چه چیزی وجود داشت نمونه ای از گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی پایه ی چهارم ابت تحلیل ز له سد بتنی ساختمان مخازن با ابا اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج چالوس آقا جان عیدتان مبارک ویتامینی که کمبود آن موجب افسردگی می شود کوکوی تهیه آموزش بریزید خوشمزه غذای تهیه کوکوی بسیار خوشمزه غذای بسیار اجازه دهید سایت انسان غذای بسیار خوشمزه نقد و بررسی کتاب فهم علم اجتماعی غرق شدن خواننده انگلیسی در مکانی غیرمنتظره با مصرف بیش از حد الکل
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.