پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 جستجو برای ذرات دارای بار الکتریکی با مضرب غیر صحیح بسیار کوچک از بار الکترون
ممکن است بار الکتریکی کوچک تر از بار الکترونها یا پروتون ها وجود داشته باشد
درخواست حذف اطلاعات
می دانیم که کوچکترین بار الکتریکی مستقل در پروتون و الکترون موجود است .ممکن است بار الکتریکی کوچک تر از بار الکترونها یا پروتون ها وجود داشته باشد اما مستقل و ازاد یافت نشود . ایا چنین بار الکتریکی وجود دارد ؟ بله کوارک ها از ذرات بنیادی سازنده پروتون و نوترون هستند.دارای بار یک سوم eو دو سوم e هستند ولی خب به تنهایی یافت نمی شوند و تا حالا نتوانسته ایم ان ها را اشکار سازی کنیم. تا به حال 6 نوع کوارک uو کوارکdپروتون که دارای بار مثبت از 2کوارک uویک کورارک dتشکیل شده بر ع یک نوترون دارای 2 کوارک dویک کوارک uاست. کوارک را نمی توان مشاهده کرد بلکه می شود وجود ان ها را مثل هسته اتم ها از طریقق ازمایش های فراوان پیچیده اثبات نمود. کوارک ها هیچ وقت در طبیعت به عنوان ذرات مستقل و ازاد وجود ندارد .

کوارک ها ذرات بسیار ریزی هستند که در دسته هایی سه تایی وجود دارند و اجزای سازنده یپروتون و نوترون ها هستند. شاید این ذره ی جدید ناشناخته کوارکی باشد که حول کوارکدیگر در حال چرخش است . کوارک ها در شش گروه مختلف جای می گیرند: بالا ، پایین ، جذاب، عجیب، زیرورو.

نوترون ها و پروتون ها از ذراتی ساخته شده اند که کوارک های بالا و پایین نامیده می شونده. هر پروتون شامل دو کوارک بالا و یک کوارک پایین است هر نوترون دارای دو کوارک پایین و یک کوارک بالاست.

کوارک های پایین کمی سنگین تر از کوارک های بالا هستند به همین دلیل وزن نوترون ها از پروتون ها بیشتر است .

قبل از کشف کوارک توسط مواری ژل مان تصور می شد که پروتون ها و نوترون ها مانند الکترون ها غیر قابل تقسیم هستند و همچنین بار کوچک تر از بار الکترون و پروتون وجود ندارد. ولی اکنون می دانیم پروتون و نوترون تجزیه پذیر بوده و از ذرات کوچکتری به نام کوارک تشکیل شده است .

تحقیق از سیده تینا بهرامی

پایه هشتممنبع: http://baharehtorkashvand20. /

مشاهده متن کامل ...
ذرات بنیادی
درخواست حذف اطلاعات

#ذرات بنیادی :

ذره بنیادی، ذره ای است که از هیچ ذره کوچک تری ساخته نشده. ذرات بنیادی قطعات سازنده جهانند. همه ذرات و مواد دیگر موجود در جهان از ذرات بنیادی ساخته شده اند.

دانشمندان سال های مدیدی فکر می د اتم کوچک ترین ذره ممکن در جهان است. سپس متوجه شدند که اتم از ذرات کوچک تری ساخته شده است. آنها به این ذرات الکترون، پروتون، نوترون و نیوترون نام دادند. امروزه، دانشمندان حتی ذرات کوچک تری را شناسایی کرده اند که پروتون ها و نوترون ها از آنها تشکیل شده اند.

انواع ذرات بنیادی :

دو دسته اصلی از ذرات بنیادی وجود دارد که عبارتند از فرمیون ها و بوزون ها.

فرمیون ها

فرمیون ها ذرات تشکیل دهنده موادند. یعنی همه مواد از فرمیون ها تشکیل شده اند. فرمیون ها به دو نوع تقسیم بندی می شوند: کوارک ها و لپتون ها.

کوارک ها

کوارک ها ذرات اصلی سازنده پروتون ها و نوترون ها هستند. 6 نوع از کوارک ها وجود دارند که نام های جالبی نیز دارند. آنها عبارتند از: کوارک بالا، کوارک پایین، کوارک شگفت، کوارک افسون، کوارک ته و کوارک سر (دو تای آ ی گاهی حقیقت و زیبایی نیز نامیده می شوند). دانشمندان انواع مختلف کوارک ها را «طعم» می نامند.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
مطالب خواندنی فیزیک
درخواست حذف اطلاعات

جهان از چه ذراتی ساخته شده و این ذرات چگونه در کنش با یکدیگر هستند؟

در حدود سال 1900 تصور می شد که اتم سنگ بنای جهان است و غیر قابل تجزیه می باشد، بزودی مشخص شد که اتم از یک هسته ی مرکزی با بار الکتریکی مثبت و تعدادی الکترون که در اطراف آن در گردشند، تشکیل شده است هنگامی که هسته مورد مطالعه قرار گرفت، فیزیکدانان متوجه شدند که هسته از پروتون با بار الکتریکی مثبت و نوترون که از نظر الکتریکی خنثی است تشکیل شده و الکترون ها در اطراف آن در گردشند با تحقیقات روی هسته، ذرات جدیدی کشف شدند. همچنین تحقیقات بیشتر نشان داد که پروتون ها و نوترون ها نیز از ذرات دیگری که کوارک نامیده شدند، ساخته شده است.

فیزیکدانان ذرات سازنده ی ماده را به دو دسته لپتون ها و کوارک ها تقسیم د. در این تقسیم بندی هادرون ها از جمله پروتون و نوترون، ذره ی بنیادی نیستند و از کوارک ها ساخته شده اند همه ی اجسام پایدار موجود در جهان از یک نوع لپتون و دو کوارک (بالا-پایین) ساخته شده اند که ترکیب این دو کوارک بصورت پروتون و نوترون ظاهر می شود علاوه بر بار الکتریکی، کوارک ها دارای خاصیت دیگری هستند که بار-رنگ(colour charge)نامیده می شود. نیروی بین ذرات بار - رنگ بسیار قوی است که آن را نیروی قوی می نامند.منبع: http://daneshefizik. /


مشاهده متن کامل ...
شفق قطبی
درخواست حذف اطلاعات

جوّ زمین لایه لایه است و قسمت بیرونی آن 10 تا 100 برابر شعاع زمین گسترده شده و به شدت یونیزه شده می باشد. وقتی که بادهای خورشیدی به ذرات کوچک هوا که همه جا را احاطه کرده اند، برخورد می کنند، انرژی الکتریکی تولید می کنند. این انرژی وقتی که بادهای خورشیدی از میان جوّ- که از لحاظ الکتریکی هادی است- عبور می کند، تولید می گردد. الکتریسیته ای که تولید می شود انرژی را به الکترون های موجود در هوای رقیق می رساند که باعث می شود آن ها در طول خطوط قطب های مغناطیسی زمین به جریان درآیند. برخورد الکترون ها در لایه های بالایی جوّ پرتو افکنی ای به نام «شفق»تولید می کنند.منبع: http://geog hyshahinsha95. /


مشاهده متن کامل ...
شفق قطبی
درخواست حذف اطلاعات

جوّ زمین لایه لایه است و قسمت بیرونی آن 10 تا 100 برابر شعاع زمین گسترده شده و به شدت یونیزه شده می باشد. وقتی که بادهای خورشیدی به ذرات کوچک هوا که همه جا را احاطه کرده اند، برخورد می کنند، انرژی الکتریکی تولید می کنند. این انرژی وقتی که بادهای خورشیدی از میان جوّ- که از لحاظ الکتریکی هادی است- عبور می کند، تولید می گردد. الکتریسیته ای که تولید می شود انرژی را به الکترون های موجود در هوای رقیق می رساند که باعث می شود آن ها در طول خطوط قطب های مغناطیسی زمین به جریان درآیند. برخورد الکترون ها در لایه های بالایی جوّ پرتو افکنی ای به نام «شفق»تولید می کنند.منبع: http://geog hyshahinsha95. /

مشاهده متن کامل ...
پوزیترون چیست ؟
درخواست حذف اطلاعات
پوزیترون ذره ای بنیادی با بار مثبت است که جرمی تقریبا برابر الکترون دارد و در ساختار ضدماده همان نقشی که الکترون در ماده ایفا می کند را بر عهده دارد یعنی همان طور که الکترون به دور هسته ی اتم ماده می چرخد ، ضد ماده هم به دور هسته خود تعدادی پوزیترون ( یا به عبارتی دیگر ضد الکترون ) در اختیار دارد .{ پوزیترون ذره ای است که کلیه ی خواص آن با خواص الکترون ی .. ان است مگر بار الکتریکی و علامت گشاور مغناطیسی آن، زیرا بار الکتریکی پوزیترون مثبت است } . یک ضد ماده و ماده نمی توانند همدیگر را تحمل کنند ؛ به طوری که اگر یک اکترون و یک پوزیترون به هم برخورد کنند هر دو متقابلاَ یکدیگر را منهدم میکنند .....یعنی نه تنها الکترون به دور هسته می چرخدمنبع: http://saadat-chem. .. /


مشاهده متن کامل ...
شناسایی تعداد الکترون و پروتون و نوترون ها
درخواست حذف اطلاعات
اگر قصد داشته باشیم که بیشتر راجع به چگون طراحی اتمها بدانیم، مهم است که اطلاعاتی راجع به روشهای کشف پروتون‎ها، نوترون‎ها و الکترون‎ها داشته باشیم. این مقاله روشهای اصلی یافتن تعداد ذرات درون اتمی را در اختیار ما قرار می‎دهد. فیزیک و شیمی مقدماتی با اتم‎ها، الکترون‎ها و پروتون‎ها سروکار دارد. فهم اصولی از این ذرات بنیادین اتمی، به ما کمک می‎کند که فرآیندهای پیچیده شیمیایی که در جهان اتفاق می‎افتند را کشف کنیم. علاوه بر این، دانستن روشهای ساده‎ای که تعداد پروتون‎ها، نوترون‎ها و الکترون‎های یک اتم را می‎دهد دید بهتری به ما می‎دهد، و بهتر متوجه شویم که چگونه تعداد این ذرات بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عناصر تأثیر می‎گذارد. الکترون: یک ذره درون اتمی است که حامل بار الکتریکی منفی می‎باشد. این ذره توسط گروهی از فیزیکدانان انگلیسی، که تامسون نیز جزء آنان بود، در سال 1897 کشف شد. پروتون: ذراتی با بار مثبت که دقیقاً یک یون مثبت هیدروژن هستند. ارنست رادرفورد در سال 1918 وجود این ذرات را گزارش داد. او با فرستادن ذرات آلفا در گاز نیتروژن این مسأله را اثبات کرد. نوترون: ذرات درون اتمی بدون بار هستند که در مرکز هسته اتمها قرار گرفته‎اند. این ذرات توسط جیمز چادویک در سال 1932 کشف شدند.

چگونه تعداد پروتون‎ها، نوترون‎ها و الکترون‎ها را تشخیص دهیم؟

تشخیص پروتون‎ها، الکترون‎ها و نوترون‎ها در یک عنصر:

هر دانشجویی که در علوم پایه مشغول به تحصیل است، چه در شاخه فیزیک باشد و چه شیمی، لازم است بداند که چگونه می‎توان تعداد پروتون‎ها، الکترون‎ها و نوترون‎ها را یافت. برخی از اصول پایه‎ای که لازم است دانشجویان بدانند در زیر آمده است: تعداد پروتون‎ها = عدد اتمی تعداد الکترون‎ها = تعداد پروتون‎ها = عدد اتمی تعداد نوترون‎ها = عدد جرمی – عدد اتمی عدد جرمی = مجموع تعداد پروتون‎ها و نوترون‎ها یافتن تعداد پروتون‎ها، الکترون‎ها و نوترون‎های ایزوتوپ‎ها: ایزوتوپ‎ها اتم‎هایی از عناصر ی ان هستند که تعداد پروتون‎هایشان برابر است اما تعداد نوترون‎های متفاوتی دارند. بعنوان مثال کربن 12، کربن 13 و کربن 14، ایزوتوپ‎ها مختلف کربن هستند که هرکدام 6 الکترون دارند. اما تعداد نوترون‎ها در هر کدام از این ایزوتوپ‎ها به ترتیب برابر با 6، 7 و 8 است. برای اینکه بدانیم چگونه باید تعداد الکترون‎ها، نوترون‎ها و پروتون‎ها را در ایزوتوپ‎ها تشخیص دهیم، اجازه دهید ایزوتوپ‎های کلر، یعنی کلر 35 (17cl35) و کلر 37 (17cl37) را درنظر ب ریم. کلر 35: تعداد الکترون‎ها = تعداد پروتون‎ها = عدد اتمی = 17 عدد جرمی = 35 تعداد نوترون‎ها = عدد جرمی – عدد اتمی = 17 – 35 = 18 کلر 37: تعداد الکترون‎ها = تعداد پروتون‎ها = عدد اتمی = 17 عدد جرمی = 37 تعداد نوترون‎ها = عدد جرمی – عدد اتمی = 17 – 37 = 20

یافتن تعداد پروتون‎ها، الکترون‎ها و نوترون‎های یون‎ها:

قبل از یاد ری راه ساده‎ای برای پیدا تعداد پروتون‎ها، الکترون‎ها و نوترون‎های یون‎ها، لازم است که کاتیون‎ها (یون‎های مثبت) و آنیون‎ها (یون‎های منفی) را بشناسیم. کاتیون‎ها: یون‎هایی که بار مثبت دارند کاتیون نامیده می‎شوند. وقتی الکترون‎های اتم از دست می‎رود کاتیون بوجود می‎آید. آنیون‎ها: یون‎های با بار منفی هستند که درنتیجه وارد شدن الکترون اضافی به اتم تشکیل می‎شوند. یون na+ را درنظر ب رید. می‎دانیم که عدد اتمی هر ساختار اتمی عنصر سدیم 11 است. علیرغم این، به دلیل که اینکه یون سدیم حامل بار مثبت می‎باشد، باید یک پروتون اضافی داشته باشد و یا اینکه یک الکترون از دست داده باشد. از آنجاییکه سدیم نمی‎تواند پروتون بدست آورده باشد، وگرنه تبدیل به منیزیوم می‎شود، باید یک الکترون از دست داده باشد. بنابراین تعداد پروتون و الکترون‎های سدیم در اصل همان 11 است. منتها چون یک الکترون از دست داده، تعداد الکترون‎ها = تعداد پروتون‎ها = عدد اتمی = 10. به همین ترتیب تعداد نوترون در یون سدیم برابر است با: عدد جرمی – عدد اتمی = 10 – 23 = 13. با بکار بردن ج تناوبی عناصر، تشخیص تعداد الکترون و پروتون و نوترون عناصر بسیار ساده می‎شود. در این ج عدد جرمی و عدد اتمی عناصر نوشته شده است. اگر سعی کنید تعداد این ذرات درون اتمی را برای چند عنصر دیگر نیز محاسبه کنید در این روش ساده کاملاً حرفه‎ای خواهید شد.منبع: http://gozidehha95. /


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره بار الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره بار الکتریکی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

 

بار الکتریکی

 

انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است.

به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته شده است.

برای بررسی الکتریسیته، ابتدا باید با کمیتی به نام «بار الکتریکی» آشنا شویم.

 

وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی می دهیم، به علت میله به پارچه، در میله تغییری ایجاد می شود و میله خاصیت جدیدی را پیدا می کند. از این رو تکه های کوچک کاغذ را جذب  می کند. در این صورت می گوییم میله دارای بار الکتریکی شده است. در واقع سبب ایجاد بار الکتریکی در اجسام می شود.

 

نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، نیروی الکتریکی می نامیم.

 

بررسی و تحلیل مشاهدات بالا دو واقعیت مهم را نشان می دهد.

الف) نیروی الکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بارالکتریکی هستند، گاهی ربایشی و گاهی رانشی است.

ب) دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

 

فرانکلین فیزیکدان یی برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آن ها را نامگذاری کرد:

او بار الکتریکی روی لاستیک و بادکنک (یا بارهای مشابه) را بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی روی شیشه، پارچه پشمی و (بارهای مشابه آن) را بار الکتریکی مثبت نامید.

 

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته درباره نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند.

 

1- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند(هر دو منفی، یا هردو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد     می کنند.

 

 

 

2- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند.

 

 

می دانیم که همه مواد از اتم ساخته شده اند، هر اتم از تعدادی پروتون (p) و نوترون (n) که هسته ی آن را می سازند و تعدادی الکترون (e) که به دور هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است.

 

بار الکتریکی مثبت به پروتون ها و بار الکتریکی منفی به الکترون ها و بار صفر به نوترون ها نسبت داده می شود.

مقدار بار الکتریکی پروتون و الکترون ی ان است. بار الکتریکی الکترون و پروتون که کوچکترین بارالکتریکی به شمار می آید بار پایه نامیده می شود و با نماد e نمایش داده می شود.

 

یکای اندازه گیری بارالکتریکی کولن (c) نام دارد و مقدار آن برابر است با:      

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c              

بار الکترون با e- و بار پروتون با e+ نشان داده می شود.

 

در یک اتم در ح عادی پروتون ها همیشه با تعداد الکترون ها برابر است،در نتیجه، چون اتم در ح عادی دارای دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی به مقدار مساوی است، اتم از نظر بارالکتریکی خنثی است.

 

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود، چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود، چون تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتون هایش بیش تر  می شود. دارای بارالکتریکی منفی می شود.

 

نکته: اگر جسمی بر اثر دادن یا گرفتن الکترون، بار الکتریکی پیدا کند می توان نوشت: q=n.e

q = بارالکتریکی بر حسب کولن

 n= تعداد الکترونهای مبادله شده

 e= باریک الکترون

 

مثال: برای آنکه در جسمی خنثی بار الکتریکی 4/6 میکروکولن ( 6-10 × 4/6 کولن ) ایجاد شود، چه تعداد الکترون باید از آن گرفته شود؟

q = ۶/۴ x ۱۰-۶ c

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c

n = ?

 

تعداد الکترونهایی که باید از اتم گرفته شود.

 

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

 

پایستگی بار الکتریکی:

می دانیم که برای باردار یک جسم باید تعدادی الکترون به آن بدهیم و یا از آن بگیریم. در این مبادله ی الکترون ها، هیچ گاه الکترونی تولید نمی شود و یا از بین نمی رود بلکه الکترون ها تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

لذا با توجه به اینکه الکترون دارای مقدار معینی بار الکتریکی است، می توان گفت:

"بار الکتریکی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود."

 


با


تحقیق درباره بار الکتریکی


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد بار الکتریکی 13 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد بار الکتریکی 13 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

بار الکتریکی

 

انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است.

به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته شده است.

برای بررسی الکتریسیته، ابتدا باید با کمیتی به نام «بار الکتریکی» آشنا شویم.

 

وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی می دهیم، به علت میله به پارچه، در میله تغییری ایجاد می شود و میله خاصیت جدیدی را پیدا می کند. از این رو تکه های کوچک کاغذ را جذب  می کند. در این صورت می گوییم میله دارای بار الکتریکی شده است. در واقع سبب ایجاد بار الکتریکی در اجسام می شود.

 

نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، نیروی الکتریکی می نامیم.

 

بررسی و تحلیل مشاهدات بالا دو واقعیت مهم را نشان می دهد.

الف) نیروی الکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بارالکتریکی هستند، گاهی ربایشی و گاهی رانشی است.

ب) دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

 

فرانکلین فیزیکدان یی برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آن ها را نامگذاری کرد:

او بار الکتریکی روی لاستیک و بادکنک (یا بارهای مشابه) را بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی روی شیشه، پارچه پشمی و (بارهای مشابه آن) را بار الکتریکی مثبت نامید.

 

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته درباره نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند.

 

1- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند(هر دو منفی، یا هردو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد     می کنند.

 

 

 

2- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند.

 

 

می دانیم که همه مواد از اتم ساخته شده اند، هر اتم از تعدادی پروتون (p) و نوترون (n) که هسته ی آن را می سازند و تعدادی الکترون (e) که به دور هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است.

 

بار الکتریکی مثبت به پروتون ها و بار الکتریکی منفی به الکترون ها و بار صفر به نوترون ها نسبت داده می شود.

مقدار بار الکتریکی پروتون و الکترون ی ان است. بار الکتریکی الکترون و پروتون که کوچکترین بارالکتریکی به شمار می آید بار پایه نامیده می شود و با نماد e نمایش داده می شود.

 

یکای اندازه گیری بارالکتریکی کولن (c) نام دارد و مقدار آن برابر است با:      

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c              

بار الکترون با e- و بار پروتون با e+ نشان داده می شود.

 

در یک اتم در ح عادی پروتون ها همیشه با تعداد الکترون ها برابر است،در نتیجه، چون اتم در ح عادی دارای دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی به مقدار مساوی است، اتم از نظر بارالکتریکی خنثی است.

 

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود، چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود، چون تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتون هایش بیش تر  می شود. دارای بارالکتریکی منفی می شود.

 

نکته: اگر جسمی بر اثر دادن یا گرفتن الکترون، بار الکتریکی پیدا کند می توان نوشت: q=n.e

q = بارالکتریکی بر حسب کولن

 n= تعداد الکترونهای مبادله شده

 e= باریک الکترون

 

مثال: برای آنکه در جسمی خنثی بار الکتریکی 4/6 میکروکولن ( 6-10 × 4/6 کولن ) ایجاد شود، چه تعداد الکترون باید از آن گرفته شود؟

q = ۶/۴ x ۱۰-۶ c

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c

n = ?

 

تعداد الکترونهایی که باید از اتم گرفته شود.

 

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

 

پایستگی بار الکتریکی:

می دانیم که برای باردار یک جسم باید تعدادی الکترون به آن بدهیم و یا از آن بگیریم. در این مبادله ی الکترون ها، هیچ گاه الکترونی تولید نمی شود و یا از بین نمی رود بلکه الکترون ها تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

لذا با توجه به اینکه الکترون دارای مقدار معینی بار الکتریکی است، می توان گفت:

"بار الکتریکی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود."

 

 این اصل "پایستگی بار الکتریکی" نامیده می شود.


با


تحقیق و بررسی در مورد بار الکتریکی 13 ص


مشاهده متن کامل ...
الکتریسیته
درخواست حذف اطلاعات
نتیجه تصویری برای الکتریسیته چیستبرق تعداد بسیار زیادی ازذره های ریز به نام الکترون است.الکترون بخشی از اتم هاست.در همه ی مواد برق هست؛چون همه ی مواد از اتم ساخته شده اند. اما تا زمانی که عاملی الکترون ها را از اتم هایشان دور نکند،هیچ یک از خاصیت های برق را در جسم نمی ی د.
سبب حرکت الکترون ها می شود.وقتی لباس نایلونی به بدن شما مالیده می شود،الکترون ها را از اتم های بدن شما جدا می کند.اتم ها سعی می کنند دوباره الکترون ها را به دست آورند؛در نتیجه لباس به تن شما می چسبد.زمانی که بادکنک را به آستین خود می مالید هم همین اتفاق می افتد.
باتری سبب حرکت الکترون ها می شود.باتری می تواند الکترون ها را در سیم هایی ساخته شده از مس یا سایر ف ات به طرف جلو هل دهد.ف اتی نظیر مس که الکترون ها می توانند در آن حرکت کنند،رسانا نام دارند.الکترون های کوچک به زور میان اتم های سیم جا می شوند.
برق در هر جای زند ما نقش مهمی را بازی می کند. به کمک برق خانه های ما روشن می شود،
غذای ما پخته می شود ، کامپیوتر ، تلویزیون و سایر وسایل برقی ما به کار می افتد . برق باتری باعث حرکت ماشین و روشن شدن چراغ قوه می شود.
حال در اینجا از طریق آزمایشی می توانید به اهمیت برق پی ببرید. از مدرسه ، خانه یا آپارتمان خود شروع به پیاده روی کنید و کلیه وسایل و لوازم خان و ماشینهایی را که با برق کار می کنند را یادداشت کنید، سپس متعجب خواهید شد که تعداد زیادی از وسایل روزمرة ما بست به برق دارند.
اما برق یا الکتریسیته چیست ؟ از کجا می آید ؟ چگونه کار می کند ؟ قبل از اینکه همة اینها را بفهمیم باید اطلاعات کمی درباره اتمها و ساختمانشان داشته باشیم. کلیة مواد از اتمها ساخته شده و اتمها نیز از ذرات کوچکتر تشکیل شده اند. سه ذره اصلی سازنده اتم عبارتند از پروتون ، نوترون و الکترون.
همانگونه که ماه به دور زمین می چرخد ، الکترونها نیز به دور مرکز یا هستة اتم می چرخند. هسته، مجموعه ای از نوترونها و پروتونها می باشد.
الکترونها دارای بار منفی و پروتونها دارای بار مثبت هستند. نوترون ها خنثی می باشند، به عبارت دیگر نه دارای بار مثبت و نه منفی هستند.
در طبیعت اتمهای مختلفی وجود دارد به گونه ای که هر نوع عنصر دارای اتم خاص خودش است. یک اتم سازندة یک عنصر است. 118 عنصر مختلف شناخته شده وجود دارد. بعضی از عناصر، مثل ا یژنی که تنفس می کنیم، برای زند ضروری هستند.
هر اتم از تعداد مشخصی الکترون ، پروتون و نوترون تشکیل شده است. اما تعداد ذرات یک اتم اهمیتی ندارد. معمولاًٌ تعداد الکترونها باید برابر تعداد پروتونها باشد. اگر تعداد آنها برابر باشد، اتم را خنثی می نامند که در این ح اتم بسیار پایدار است.
بنابراین اگر اتمی دارای 6 پروتون باشد ، تعداد الکترونهای آن نیز باید 6 عدد باشد. عنصری که دارای 6 الکترون و 6 پروتون است کربن نامیده می شود. کربن به مقدار فراوانی در خورشید ، ستارگان ، ستاره های دنباله دار ، جو اکثر سیارات و در غذایی که می خوریم وجود دارد. زغال سنگ از کربن ساخته شده است ، و الماسها نیز همینطور . بعضی از انواع اتمها دارای الکترونهایی هستند که به خوبی به هم متصل نشده اند. اتمی که الکترون از دست می دهد، پروتونهایش بیش از الکترون بوده و دارای بار مثبت است. اتمی که الکترون می گیرد دارای ذرات منفی بیشتری بوده و بار منفی دارد.
یک اتم باردار را یون می نامند.
نتیجه تصویری برای الکتریسیته چیستالکترونها را می توان از یک اتم به اتم دیگری حرکت داد. هنگامی که این الکترونها بین اتمها حرکت می کنند، برق یا جریان الکتریکی تولید می شود. حرکت الکترونها از یک اتم به اتم دیگر جریان نامیده می شود. در این ح یک اتم، الکترون گرفته و دیگری الکترون از دست می دهد.
این زنجیره مشابه گروههای آتش نشانی در زمانهای قدیم است که به کمک سطل آتش را خاموش می د. اما به جای اینکه سطلی را از نقطة شروع به نقطة پایان برسانند ، هر شخصی می بایست سطلی از آب برای پر از سطلی به سطل دیگر داشته باشد. بدین ترتیب مقدار زیادی آب از سطل بیرون می ریخت و آب کافی برای ریختن روی آتش وجود نداشت . عبور برق از یک سیم یا یک مدار مشابهت زیادی با آنچه که در بالا گفته شد دارد. هنگام عبور برق از سیم ، بار از یک اتم به اتم دیگر عبور می کند.
دانشمندان و ان راههای زیادی را برای حرکت دادن الکترونها به خارج از اتمها یافته اند. به عبارت دیگر با اضافه نمودن الکترونها و پروتونها، به جای اینکه ح خنثی برقرار شود، شما یک پروتون اضافی خواهید داشت.
از آنجایی که کلیه اتمها می خواهند خنثی باشند ، اتمی که خنثی نیست به دنبال الکترون جهت پر نمودن محل الکترون از دست رفته می گردد. این اتم غیر خنثی دارای بار مثبت (+) است، زیرا دارای پروتونهای خیلی زیادی می باشد.
الکترون آزاد در اطراف اتم غیر خنثی منتظر مانده تا مکانی برای آن پیدا شود. الکترون آزاد دارای بار منفی است و هیچ گونه پروتونی برای خنثی سازی آن وجود ندارد . بنابراین می گوییم که این الکترون دارای بار منفی (-) است.منبع: http://aaaavatar. /


مشاهده متن کامل ...
انواع پیوند کوالانسی
درخواست حذف اطلاعات
پیوند یگانه کووالانسی

متشکل از یک جفت الکترون (دارای اسپین مخالف) است که اوربیتالی از هر دو اتم پیوند شده را می کند. ساده ترین نمونه اشتراک در مولکول های دو اتمی گازهایی از قبیل f2 ، h2 و cl2 دیده می شود. اتم هیدروژن فقط یک الکترون دارد هرگاه دو اتم هیدروژن تک الکترون های خود را به اشتراک بگذارند، یک جفت الکترون حاصل می شود.

این جفت الکترون پیوندی متعلق به کل مولکول هیدروژن است و به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب هلیم می رسد. هر الکترون هالوژن ، هفت الکترون والانس دارد. با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین دو تا از این اتم ها ، هر اتم به آرایش الکترونی هشت تایی ، که ویژه گازهای نجیب است، می رسد.

پیوند چند گانه

بین دو اتم ، ممکن است بیش از یک پیوند کووالانسی تشکیل شود در این موارد گفته می شود که اتم ها با پیوند چند گانه به هم متصل اند. دو جفت الکترون مشترک را پیوند دو گانه و سه جفت الکترون مشترک را پیوند سه گانه می نامند. اغلب می توان تعداد پیوندهای جفت الکترونی را که یک اتم در یک مولکول بوجود می آورد از تعداد الکترون های مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم ، پیش بینی کرد.

چون برای ف ات شماره گروه در ج با تعداد الکترون های والانس برابر است، می توان پیش بینی کرد که عناصر گروه viia مثل cl (با هفت الکترون والانس) ، برای رسیدن به هشت تای پایدار ، یک پیوند کووالانسی ، عناصر گروه via مثل o و s (با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی ، عناصر va مثل n و p (با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر گروه iva مثل c (با چهار الکترون والانس) چهار پیوند کووالانسی به وجود خواهند آورد.منبع: http://oloom2020. /


مشاهده متن کامل ...
عدد اول
درخواست حذف اطلاعات

غربال اراتستن، در ریاضیات،الگوریتم ساده ای است که با کمک آن می توان اعداد اول بین اعداد مختلف را یافت. کشف این روش را به اراتستن دانشمند یونان باستان نسبت می دهند.

برای استفاده از این غربال باید از هفت قانون زیر پیروی کرد (فرض کنید می خواهیم اعداد اول بین ۱ تا ۱۰۰ را بی م.)

  1. اعداد بین ۱ تا ۱۰۰ را می نویسیم.
  2. عدد ۱ را خط می زنیم.
  3. دور عدد ۲ خط می کشیم و مضرب هایش را خط می زنیم.
  4. دور عدد اول بعدی خط می کشیم و مضرب هایش را خط می زنیم.
  5. بازگشت به مرحله چهارم.
  6. این کار را تا جایی که به عدد اولی برسیم که مضرب هایش در ج خط نخورده باشد انجام می دهیم.
  7. دور تمام اعداد باقی مانده خط می کشیم.مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد شتاتبدهنده واندن گراف
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد شتاتبدهنده واندن گراف با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مقدمه

در آزمایشگاههای کوانتمی از ذرات باردار پرتوزایی یا ذرات بنیادی مانند آلفا ، بتا ، پوزیترون ، موئونها و ... برای بررسی خواصشان استفاده می شود. همچنین از ذرات آلفا ، پروتون و دوتریم که دارای بار مثبت هستند، برای شکافت هسته ای استفاده می شوند. اما هنگامی که این ذرات را بسوی هسته می فرستیم، بر اثر نیروی عه الکتروستاتیکی بین هسته و ذرات نامبرده ، این ذرات دفع می شوند و در نتیجه شکافتی صورت نمی گیرد. برای ایجاد شکافت هسته از طریق بمباران ذرات نامبرده ، بایستی سرعت و انرژی این ذرات را افزایش دهیم. برای این کار از دستگاه شتاب دهنده خطی یا سیکلوترون خطی استفاده می کنیم.

 

جرم الکترون 1836 بار کوچکتر از جرم پروتون است. بطوری که می دانیم ‏این امر سبب می شود ‏که الکترونها در انرژیهای پایین هم شروع به نسبیتی ‏شدن ند، به عبارت دیگر سرعت آنها نزدیک به ‏‏سرعت نور می شود. یک ‏الکترون ‏mev‏2 دارای انرژی کل‏mev‏ ‏‎ 0.512‎است (0.512 + 2 = ‏e‏).‏ یعنی حدود 5 برابر انرژی در حال س آن می شود و سرعت آن معادل ‏سرعت پروتون ‏gev‏467 خواهد ‏بود یعنی ‏c‏98/0 =‏v‏ می گردد.

ساختمان دستگاه

این دستگاه از مجموعه ای از چند استوانه ف ی با اندازه های متفاوت تشکیل شده است بطوری که اگر از اولین استوانه کوچک شروع کنیم با پیشروی طول این استوانه ها افزایش می یابد. این استوانه ها به جریان الکتریکی متناوب متصل هستند. نوع بار الکتریکی استوانه ها بطور یک در میان ی ان تغییر می کند. هنگامی که یک ذره مثبت به اولین استوانه می رسد، استوانه بار منفی می گیرد و در نتیجه بار مثبت به سمت صفحه استوانه تمایل پیدا می کند، اما همین که ذره به صفحه نزدیک شد، نوع بار صفحه از منفی به مثبت تبدیل می شود (چون جریان متناوب است)، پس ذره دفع می شود.

 

از طرف استوانه بعدی بار منفی دارد و در نتیجه ذره به سمت استوانه بعدی جذب می شود، اما همین که به صفحه استوانه بعدی رسید، نوع بار استوانه تغییر می کند و با این تغییر ، ذره به استوانه بعدش منتقل می شود. این فرآیند در طی عبور ذره باردار از استوانه تکرار می شود تا اینکه سرعت آن به حد مورد نیاز برسد.

مشکلات سر راه شتابش الکترون

شتابش ثانویه الکترون تغییر قابل ملاحظه ای روی سرعتش دارد، ولی جرم ‏آن را افزایش می دهد. اگر یک ساختار ‏لوله جریان برای یک ماشین الکترونی ‏انتخاب می د، طول الکترود می بایست برای تمام انرژیهای بالای ‏‏mev‏1 (‏t‏1 = ‏b‏) تقریبا ی ان می باشد و این طول موج برابر طول موج ‏میدان الکتریکی رادیو ‏ ی در فضای آزاد است. ‏چنین لوله های جریان دیگر آنقدر کوچک نبودند که در درون کاواک تشدید ‏اختلال بوجود نیاورند (طول آنها ‏بزرگتر از قطر کاواکها می باشد). به کار ‏اندازی یک چنین دستگاه فوق العاده غیر اقتصادی است.

مکانیزمهای نوین شتابش الکترونها

 

راه مناسبی برای شتابش الکترون بر اساس تقریب بین سرعت الکترون و ‏سرعت انتشار امواج ‏الکترومغناطیسی وجود دارد. طوری که بجای تولید ‏یک موج ایستاده که در درون یک کاواک جلو و عقب ‏بازتاب کننده یک ذره ‏موج رونده ای ایجاد و وادار کرد که در طول محور یک استوانه ف ی پراکنش ‏کند. یک ‏چنین استوانه ای را ‏‎(wave guide)‎‏ می نامند.‏ الکترونها به درون یک موجبر تزریق می شوند و پس از آن تحت تأثیر مؤلفه ‏طولی میدان الکتریکی این ‏موج رونده قرار می گیرند و همراه آن به حرکت ‏در می آیند. آنها در


با


تحقیق در مورد شتاتبدهنده واندن گراف


مشاهده متن کامل ...
چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد؟

در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است.

 

آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون ) 

در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است. دستگاهی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف ) اطاق یونش که در حقیقت چشمه تهیه الکترون با سرعت معین می باشد بین کاتد و آند قرار گرفته است. در این قسمت در اثر تخلیه الکتریکی درون گاز ذرات کاتدی ( الکترون ) بوجود آمده بطرف قطب مثبت حرکت می کنند و با سرعت معینی از منفذی که روی آند تعبیه شده گذشته وارد قسمت دوم می شود. اگر بار الکتریکی q  تحت تاثیر یک میدان الکتریکی بشدت e  قرار گیرد، نیروییکه از طرف میدان بر این بار الکتریکی وارد می شود برابر است با:      

f= q.e

 در آزمایش تامسون چون ذرات الکترون می باشند q = -e بنابراین:

f= -ee  

از طرف دیگر چون شدت میدان e  در جهت پتانسیلهای نزولی یعنی از قطب مثبت بطرف قطب منفی است بنابراین جهت نیرویf   در خلاف جهت یعنی از قطب منفی بطرف قطب مثبت می باشد. اگرx  فاصله بین آند و کاتد باشد کار نیروی f در این فاصله برابر است با تغییرات انرژی ی ذرات . از آنجاییکه کار انجام شده در این فاصله برابراست با مقدار بار ذره در اختلاف پتانسیل موجود بین کاتد وآند بنابراین خواهیم داشت

ev0 =½m0v2

که در آن  v0    اختلاف پتانسیل بین کاتد و آند e  بار الکترون  v  سرعت الکترون و  m0  جرم آن می باشد. بدیهی است اگر v0  زیاد نباشد یعنی تا حدود هزار ولت رابطه فوق صدق می کند یعنی سرعت الکترون مقداری خواهد بود که می توان از تغییرات جرم آن صرفنظ نمود . بنابراین سرعت الکترون در لحظه عبور از آند بسمت قسمت دوم دستگاه برابر است با:

v = √(2e v0/ m0)

 

ب) قسمت دوم دستگاه که پرتو الکترونی با سرعت v وارد آن می شود شامل قسمتهای زیر است :

 

 

1- یک خازن مسطح که از دو جوشن  a  وb  تشکیل شده است اختلاف پتانسیل بین دو جوشن حدود دویست تا سیصد ولت می باشد اگر پتانسیل بین دو جوشن را به v1   و فاصله دو جوشن را به d   نمایش دهیم شدت میدان الکتریکی درون این خازن e = v1/d   خواهد بود که در جهت پتانسیلهای نزولی است.

 

2- یک آهنربا که در دو طرف حباب شیشه ای قرار گرفته و در داخل دو جوشن خازن: یک میدان مغناطیسی با شدت b  ایجاد می نماید . آهنربا را طوری قرار دهید که میدان مغناطیسی حاصل بر امتداد ox   امتداد سرعت - و امتداد  oy امتداد میدان الکتریکی - عمود باشد.

 

 

پ) قسمت سوم دستگاه سطح درونی آن به روی سولفید آغشته شده که محل برخورد الکترونها را مشخص می کند.

وقتی الکترو از آند گذشت و وارد قسمت دوم شد اگر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی تاثیر ننمایند نیرویی بر آنها وارد نمی شود لذا مسیر ذرات یعنی پرتو الکترونی مستقیم و در امتداد ox   امتداد سرعت ) خواهد بود و در مرکز حساس p یعنی نقطه  p0 اثر نورانی ظاهر می سازد.

اگر بین دو جوشن خازن اختلاف پتانسیلv1 را برقرار کنیم شدت میدان الکتریکی دارای مقدار معین e خواهد بود و نیروی وارد از طرف چنین میدانی بر الکترون برابر است با   fe = e e  این نیرو در امتداد  oy و در خلاف جهت میدان یعنی از بالا به پایین است.

 

میدان مغناطیسی b  را طوری قرار می دهند که برسرعتv   عمود باشد . الکترون در عین حال در میدان مغناطیسی هم قرار می گیرد و نیرویی از طرف این میدان بر آن وارد می شود که عمود بر سرعت و بر میدان خواهد بود . اگر این نیرو را بصورت حاصلضرب برداری نشان دهیم برابر است با:

fm = q.(vxb)

در اینجا q = e    پس:

fm = q.(vxb)


با


چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد


مشاهده متن کامل ...
آشنایی با 61 ذره بنیادی
درخواست حذف اطلاعات

در بنیادی ترین سطح ، یعنی در کوچکترین مقیاس اندازه ها در فیزیک ذرات بنیادی این پرسش مطرح می شود که «ماده از چه ساخته شده است؟»

با کشف الکترون به وسیلة تامسون در سال 1897 فیزیک ذرات بنیادی متولد شد. سپس رادرفورد هستة سبکترین اتم را پروتون نامید. و سر انجام در سال 1932 نوترون ( همتای پروتون که از نظر الکتریکی خنثی است) توسط چادویک کشف شد. این کشف آ ین کار در دورة کلاسیک در فیزیک ذرات بنیادی بود.

در اسلایدهای فایل pdf موجود، به طور مختصر به معرفی دیگر ذرات بنیادی پرداخته شده و در انتها «مدل استاندارد» برای طبقه بندی 61 ذرة بنیادی شرح داده شده است.

آشنایی با ذرات بنیادی .pdfمنبع: http://physicspakdasht. /


مشاهده متن کامل ...
تحقیق و بررسی در مورد چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد با و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد


تحقیق و بررسی در مورد چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 8

برخی از فهرست مطالب

جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد؟

در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون ) 

در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است. دستگاهی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف ) اطاق یونش که در حقیقت چشمه تهیه الکترون با سرعت معین می باشد بین کاتد و آند قرار گرفته است. در این قسمت در اثر تخلیه الکتریکی درون گاز ذرات کاتدی ( الکترون ) بوجود آمده بطرف قطب مثبت حرکت می کنند و با سرعت معینی از منفذی که روی آند تعبیه شده گذشته وارد قسمت دوم می شود. اگر بار الکتریکی q  تحت تاثیر یک میدان الکتریکی بشدت e  قرار گیرد، نیروییکه از طرف میدان بر این بار الکتریکی وارد می شود برابر است با

 


با


تحقیق و بررسی در مورد چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد


مشاهده متن کامل ...
مقاله چگونگی شتاب دار ذرات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل مقاله چگونگی شتاب دار ذرات با و پر سرعت .

در این تحقیق ابتدا به بیان جزئیات ومقدماتی در مورد چگونگی شتاب دار ذرات پرداخته میشود و سپس به بررسی کلی شتاب دهنده ها و بیان انواع آنها وضرورت وجود آنها پرداخت خواهد شد.

نوارهای انرژی وحاملها:

الکترون نمی تواند یک طیف پیوسته از انرژی را به خود  اختصاص دهد و دارای سطوح گسسته ای از انرژی است که به این سطوح اربیتال گفته می شود.

مقدار انرژی ی که یک اربیتال دارد بستگی به انرژی الکترون آن دارد.

پیوندهای کووالانسی:

در یک شبکه کریستالی هر دو جفت الکترون تشکیل یک پیوند کوالانسی می دهند. پیوندهای کوولانسی می توانند بین اتمهای یک عنصر یا اتمهای عناصر متفاوت شکل بگیرند. وقتی پیوندهای کووالانسی به هم متصل میشوند یک شبکه کریستالی ایجاد می شود.

الکترون با شرکت در پیوند به سطوح انرژی پایین تری می رود و بنابراین برای رهایی از پیوند کووالانسی باید مقداری انرژی مصرف کنیم.

دردمای صفر کلوین در شبکه کریستالی تمام الکترونها در پیوندهای کووالانسی محبوس می شوند ولی در دمای محیط بعضی از پیوندها این شانس را دارند که از محیط اطراف به اندازه کافی انرژی دریافت کنند و از پیوند رها شوند.

نوارهای انرژی در نیمه هادی:

می توان ثابت کرد که الکترونها انرژیهای گسسته و محدودی دارند وشکافهایی از انرژی وجود دارد که در آنها هیچ ح مجازی برای الکترون وجود ندارد.


با


مقاله چگونگی شتاب دار ذرات


مشاهده متن کامل ...
مقاله چگونگی شتاب دار ذرات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل مقاله چگونگی شتاب دار ذرات با و پر سرعت .

مقاله چگونگی شتاب دار ذرات


 مقاله چگونگی شتاب دار ذرات

لینک پرداخت و در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:30

در این تحقیق ابتدا به بیان جزئیات ومقدماتی در مورد چگونگی شتاب دار ذرات پرداخته میشود و سپس به بررسی کلی شتاب دهنده ها و بیان انواع آنها وضرورت وجود آنها پرداخت خواهد شد.

نوارهای انرژی وحاملها:

الکترون نمی تواند یک طیف پیوسته از انرژی را به خود  اختصاص دهد و دارای سطوح گسسته ای از انرژی است که به این سطوح اربیتال گفته می شود.

مقدار انرژی ی که یک اربیتال دارد بستگی به انرژی الکترون آن دارد.

پیوندهای کووالانسی:

در یک شبکه کریستالی هر دو جفت الکترون تشکیل یک پیوند کوالانسی می دهند. پیوندهای کوولانسی می توانند بین اتمهای یک عنصر یا اتمهای عناصر متفاوت شکل بگیرند. وقتی پیوندهای کووالانسی به هم متصل میشوند یک شبکه کریستالی ایجاد می شود.

الکترون با شرکت در پیوند به سطوح انرژی پایین تری می رود و بنابراین برای رهایی از پیوند کووالانسی باید مقداری انرژی مصرف کنیم.

دردمای صفر کلوین در شبکه کریستالی تمام الکترونها در پیوندهای کووالانسی محبوس می شوند ولی در دمای محیط بعضی از پیوندها این شانس را دارند که از محیط اطراف به اندازه کافی انرژی دریافت کنند و از پیوند رها شوند.

نوارهای انرژی در نیمه هادی:

می توان ثابت کرد که الکترونها انرژیهای گسسته و محدودی دارند وشکافهایی از انرژی وجود دارد که در آنها هیچ ح مجازی برای الکترون وجود ندارد.


با


مقاله چگونگی شتاب دار ذرات


مشاهده متن کامل ...
فیزیک ذرات بنیادی 22 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو فیزیک ذرات بنیادی 22 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

آزاد ی – واحد نیشابور

عنوان :

ذرات بنیادی

ارجمند :

جناب آقای قاسمی

تهیه و تنظیم :

مرضیه تولایی

زمستان 86

فیزیک ذرات بنیادی

امروزه مدت زیادی نگذشته که ثابت شده تمامی مواد از مولکول ها، مولکول ها هم از اتم ها، اتم ها از هسته ها و الکترون ها و هسته ها از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده اند اما پروتون ها و نوترون ها والکترون ها از چه چیزی ترکیب یافته اند؟ این ذزات ، ذرات بنیادی یعنی ذرات غیر قابل تجزیه نام دارند. با فرض اینکه تجزیه بیشتر آنها باعث می شود که به ذرات دیگری تبدیل شود.

تاریخچه

 در اوا قرن بیستم دانشمندان درباره ساختمان پنهانی ذرات بنیادی به یک مطالعه سیستماتیک و مداوم پرداختند. این مطالعه ابتدا از نوکلئون ها (اجزای هسته ) یعنی پروتون ها و نوترون ها شروع شد. عموما در فیزیک هسته ای این کار می توانست دردوخط اصلی ادامه یابد.

  بررسی پدیده های شامل ذرات بنیادی با فیزیک هسته ای

کوشش برای ش تن یا د یک ذره بنیادی در صورت امکان و تبدیل آن به اجزا تشکیل دهنده اش اگر اجزا تشکیل دهنده ای داشته باشد. برای این منظور ذرات مشابه دیگر را با سرعت های حتی المقدور نزدیک به سرعت نور شتاب داده و این گلوله های شتاب دار را به ذرات بنیادی موجود در اتم های دیگر برخورد می دهند. برای مثال برای بمباران هیدروژن یونیزه شده (یعنی پروتون) از پروتون های شتابدار یا برای بمباران پروتون و ذرات آلفا از پروتون و ذرات آلفا ی دیگر استفاده گردد.

  انرژی لازم برای این عمل فقط می تواند به کمک شتابدهنده های قوی ذرات باردار فراهم شود تولید ذرات باردار شتابدار برای دسترسی به انرژی های دهها میلیون و بالا ه دهها هزار میلیون الکترون ولت زمانی یک کار بزرگ تلقی می شد.

 بررسی ساختمان ذرات بنیادی

  این روش بر اساس پدیده آشنای نوری قرار داشت. هر چه ماده مورد مشاهده کوچکتر باشد طول موج نور تابانده شده به این ماده بایستی کوتاهتر گردد. اگر طول موج نور از طول جسم بزرگتر باشد موج به آسانی از اطراف جسم عبور کرده و چیزی دیده نمی شود. و اگر از طول جسم کوچکتر باشد موج منع شده بازتاب نور) و جسم روشن شده و قابل رویت می گردد.

دیدگاه موجی ذرات

 دوبروی (de broglie) کشف کرد که هر چه ذرات سریعتر حرکت کنند خواص موجی بیشتری از خود نشان می دهد. پس از این کشف تهیه نوعی میکروسکوپ الکترونی ممکن گردید که در آنها الکترون با انرژی 100kev شتاب داده می شد. این میکروسکوپ رویت اجسام با قطر چند انگستروم را میسر می سازد. که هر آنگستروم برابر 8- ^ 10 سانتیمتر می باشد.

 

مطابق نظریه دوبروی هرچه ذرات سنگین تر بوده و سریعتر حرکت کند ، طول موج معادل آن کوتاهتر خواهد بود. این مطالب نشان می دهد اگر الکترونی تا انرژی چند صد میلیون الکترون ولت شتاب داده شود طول موجش آنقدر کوچک می شود که متناسب با اندازه ذرات هسته ای شده و می تواند برای بررسی ساختمان هسته اتمی بکار رود.

ساختار فیزیک ذرات بنیادی

  - از بازتاب و پخش این فیزیک امواج برای اندازه گیری ذرات داخل هسته استفاده می شود. اگر الکترونی تا انرژی یک یا دو هزار میلیون الکترون ولت شتاب یابد طول موج الکترون چندین مرتبه کوچکتر از قطر ذرات هسته ای می شود. این فیزیک امواج تحقیق ساختمان پروتون هاو نوترون ها را ممکن می سازد از روزی که دانشمندان به یک "توپخانه اتمی قوی" مسلح


با


فیزیک ذرات بنیادی 22 ص


مشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد الکترون
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد الکترون با و پر سرعت .

تحقیق در مورد الکترون


تحقیق در مورد الکترون

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 14 صفحه

 

 

 

 

بار مثبت

 

بار منفی

 

e>p

 

e>p

 

خنثی

 

بار الکتریکی: در شرایط عادی تعداد پروتن ها و الکترون های هر جسم با هم برابر هستند ، اگر تعداد الکترون های جسمی از پروتن ها بیشتر شود جسم دارای بار منفی خواهد شد و اگر تعداد الکترون های آن کمتر از حد معمول باشد جسم دارای بار مثبت است .

 

 

 


با


تحقیق در مورد الکترون


مشاهده متن کامل ...
زیر لایه های هسته
درخواست حذف اطلاعات
هر لایه از هسته زیر لایه هایی دارد که اولین لایه هسته تنها یک زیر لایهبه نام s دارد که ظرفیت ان تنها دو الکترون است اما لایه دوم د .. لایه s با ظرفیت دو الکترون و p با ظرفیت شش الکترون می باشد اما لایه سوم سه زیر لایه sوpوdباظرفیت ده الکترون دارد لایه چهرم چهار زیرلایه s.p.dوf با 14 ظرفیت .. کرون داردمنبع: http://sinceeee. .. /


مشاهده متن کامل ...
تابش حاصل از برخورد الکترون هایی با سرعت نور و پرتو لیزر شدید
درخواست حذف اطلاعات
تابش حاصل از برخورد الکترون هایی با سرعت نور و پرتو لیزر شدید

زمانی که پالس لیزری شدید با دسته‌ای از الکترون‌های پرسرعت برخورد کند، در اثر کاهش انرژی الکترون‌ها، امواج گاما ساطع می‌شود. این امواج قابل آشکارسازی است.مشاهده متن کامل ...
ذرات ک شانی عامل سقوط آزاد هواپیما و کامپیوترها
درخواست حذف اطلاعات
دانشمندان معتقدند ذرات ک شانی تاثیراتی جدی روی زمین دارند، این ذرات به سقوط آزاد هواپیماها و و راه اندازی دوباره کامپیوترها منجر می شوند.
این ذرات ک شانی ممکن است با دستگاه های الکترونیکی در زمین برخورد کنند و سبب سوختن یا عملکرد نادرست آنها شوند.
 
این ذرات از اشعه های ک شانی خارج از منظومه شمسی سرچشمه می گیرند. اشعه های ک شانی به جو زمین برخورد می کنند و طیفی از ذرات مانند پروتون، الکترون، اشعه ای و اشعه های گاما تولید می کنند که می توانند به داخل هواپیما نفوذ کنند.
 
البته این پدیده جدیدی نیست ذرات ک شانی به طور مرتب به زمین برخورد می کنند و به تغییر اطلاعات در دستگاه های الکترونیک منجر می شوند.
 
این تغییرات به حدی است که احتمالا به اختلال در عملکرد رایانه منجر می شود.
 
بارات بوا رشته الکترونیک و کامپیوتر در واندربیت در اجلاس سالانه بنیاد پیشرفت های در این باره سخنرانی کرد. او در این اجلاس گفت: این مشکل بزرگ از دید مردم پنهان است.
 
شرکت های تولید کننده نیمه رسانا نیز درباره برخورد ذرات ک شانی به دستگاه های الکترونیکی بسیار نگران هستند. زیرا با کوچکتر شدن اندازه ترانزیستورها در تراشه های الکترونیکی و افزایش قدرت سیستم های دیجیتال این مشکل هر روز جدی تر می شود.
 
به گفته بوا  برخورد ذرات ک شانی به زمین علاوه بر تاثیر در این موارد برای ایمنی انسان نیز خطرناک است.


مشاهده متن کامل ...
سیستم های اعلام و اطفاء حریق آیروسل(aerosol)
درخواست حذف اطلاعات

سیستم های اعلام و اطفاء حریق آیروسل(aerosol): اطفاء حریق آئروسل متراکم، شکلی از سیستم اطفاء حریق مشابه سیستم اطفاء حریق گازی یا سیستم اطفاء حریق شیمیایی خشک و مبتنی بر ذرات است. اطفاء حریق آئروسل از عاملی برای خاموش آتش استفاده می کند که حاوی ذرات جامد بسیار ریز و ماده ی گازی است. ذرات ریز آئروسل متراکم و گاز سیال وجی توسط یک واکنش گرما زا تولید می شوند. این ذرات تا زمان وج از تجهیز به ح بخار باقی می مانند. مواد اطفایی آیروسل در درون سیستم متراکم و سردند و به صورت ذرات جامد تخلیه می شوند.

سیستم های اعلام و اطفاء حریق آیروسل(aerosol)

برخلاف سیستم اطفاء حریق گازی که تنها گاز بیرون می دهد و نیز عوامل خاموش کننده ی شیمیایی خشک که ذرات پودر مانندی با ابعاد بزرگ(۲۵ تا ۱۵۰ میکرومتر) هستند، سیستم اطفاء حریق آئروسل متراکم توسط انجمن حفاظت از حریق (nfpa)، به عنوان منتشرکننده ی ذرات بسیار کوچک با ابعاد کمتر از ۱۰ میکرومتر معرفی می شوند. ذرات جامد آیروسل دارای ابعاد جرمی بسیار کوچک تری نسبت به عوامل خاموش کننده ی شیمیایی هستند، مدت بیشتری در هوا معلق می مانند و در منطقه ی تحت محافظت، پسماند کمتری از خود به جای می گذارند. درحالی که سیستم اطفای حریق شیمیایی خشک باید مستقیماً به سمت شعله هدف گیری شوند، آئروسل های متراکم، عوامل اطفای حریق احاطه کننده ای هستند و ازاین رو صرف نظر از محل و ارتفاع آتش می توانند مؤثر باشند. سیستم اطفاء حریق شیماییِ تر، مانند مواد داخل خاموش کننده های کف، باید مانند سیستم اطفاء حریق شیمیایی خشک مستقیماً به سمت آتش پاشیده شوند. عامل آئروسل می تواند بوسیله عمل مکانیکی، الکتریکی یا ترکیبی از عمل الکترومکانیکی به سمت هدف پرتاب شود.

مکانیسم ابت سیستم های اعلام و اطفا حریق آئروسل متراکم با استفاده از واکنش های شیمیایی با رادیکال های آزاد شعله، و درنتیجه جلوگیری از فرایند سوختن آتش، چهارمین مؤلفه ی چهارضلعی آتش را نشانه می رود. بطور مثال، ذرات آئروسل متراکم شامل کربنات پتاسیم(k2co3) است که از تجزیه ی گرمایی ترکیب جامدی به شکل آئروسل به دست می آید که شامل نیترات پتاسیم است که نقش ا یدکنندگی دارد. هنگامی که ذرات آئروسل آتش را فرا می گیرند و با آن تماس پیدا می کنند، این ذرات گرمای آتش را به عنوان انرژی دریافت می کنند، تجزیه می شوند و مقدار زیادی رادیکال پتاسیم (k+) (یون هایی با الکترون منفرد) آزاد می کنند. رادیکال های پتاسیم با رادیکال های آزاد هیدرو ید(oh+)، هیدروژن(h+ ) و ا یژن(o+) که به ادامه ی فرایند سوختن کمک می کنند پیوند ایجاد کرده و مولکول های بی ضرری مانند هیدرو ید پتاسیم (koh) و آب (h2o) تولید می کنند.

عوامل آئروسل متراکم، مکانیسم اطفاء حریق ثانویه ای نیز دارند که سه مؤلفه ی دیگر چهارضلعی آتش را تحت تأثیر قرار می دهد. آئروسل با فراگرفتن آتش با ابری غلیظ از ذرات ریزی که ابعاد جرمی کمتر از ۱ تا ۲ میکرومتر دارند آن را سرد می کنند. اگرچه سطح مقطع هر ذره بسیار کوچک است، تعداد زیادِ ذراتی که شعله های آتش را محاصره کرده و به آن نفوذ می کنند، سطح مقطع به قدر کفایت بزرگی را برای جذب گرمای شعله های آتش فراهم می آورد. بر روی سطح ذرات، بازترکیب رادیکال های آتش که به عنوان انرژی در واکنش شرکت می کنند جذب می شوند:

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
تحقیق در مورد اتم (2)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از رزفایل تحقیق در مورد اتم (2) با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

اتم

اَتُم (به انگلیسی: atom) کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک عنصر شیمیایی است که خواص منحصر به فرد آن عنصر را حفظ می کند. تعریف دیگری آن را به عنوان کوچکترین واحدی در نظر می گیرد که ماده را می توان به آن تقسیم کرد بدون اینکه اجزاء بارداری از آن خارج شود.[۲] اتم ابری الکترونی، تشکیل شده از الکترون ها با بار الکتریکی منفی، که هستهٔ اتم را احاطه کرده است. هسته نیز خود از پروتون که دارای بار مثبت است و نوترون که از لحاظ الکتریکی خنثی است تشکیل شده است. زمانی که تعداد پروتون ها و الکترون های اتم با هم برابر هستند اتم از نظر الکتریکی در ح خنثی یا متعادل قرار دارد در غیر این صورت آن را یون می نامند که می تواند دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی باشد. اتم ها با توجه به تعداد پروتون ها و نوترون های آنها طبقه بندی می شوند. تعداد پروتون های اتم مشخص کننده نوع عنصر شیمیایی و تعداد نوترون ها مشخص کننده ایزوتوپ عنصر است. [۳]

نظریه فیزیک کوانتم تصویر پیچیده ای از اتم ارائه می دهد و این پیچیدگی دانشمندان را مجبور می کند که جهت توصیف خواص اتم بجای یک تصویر متوسل به تصاویر شهودی متفاوتی از اتم شوند. بعضی وقت ها مناسب است که به الکترون به عنوان یک ذره متحرک به دور هسته نگاه کرد و گاهی مناسب است به آنها عنوان ذراتی که در امواجی با موقعیت ثابت در اطراف هسته (مدار: orbits) توزیع شده اند نگاه کرد. ساختار مدار ها تا حد بسیار زیادی روی رفتار اتم تأثیر گذارده و خواص شیمیایی یک ماده توسط نحوه دسته بندی این مدار ها معین می شود.[۲]

اجزا

جهت بررسی اجزاء یک ماده، می توان به صورت پی در پی آن را تقسیم کرد. اکثر مواد موجود در طبیعت ترکیب شلوغی از مولکول های مختلف است. با تلاش نسبتاً کمی می توان این مولکول ها را از هم جدا کرد. مولکول ها خودشان متشکل از اتم ها هستند که توسط پیوند های شیمیایی به هم پیوند خورده اند. با مصرف انرژی بیشتری می توان اتم ها را از مولکول ها جدا کرد. اتم ها خود از اجزاء ریزتری بنام هسته و الکترون تشکیل شده که توسط نیرو های الکتریکی به هم پیوند خورده اند و ش تن آنها انرژی بسی بیشتری طلب می کند. اگر سعی در ش تن این اجرا زیر اتمی با صرف انرژی زیاد ، کار ما باعث تولید شدن ذرات جدیدی می شویم که خیلی از آنها بار الکتریکی دارند. [۲]

همانطور که اشاره شد اتم از هسته و الکترون تشکیل شده است. جرم اصلی اتم در هسته قرار دارد؛ فضای اطراف هسته عموماً فضای خالی می باشد. هسته خود از پروتن (که بر مثبت دارد)، و نوترن (که بر خنثی دارد) تشکیل شده. الکترون هم بار منفی دارد. این سه ذره عمری طولانی داشته و در تمامی اتم های معمولی که به صورت طبیعی تشکیل می شوند یافت می شود. بجز این سه ذره، ذرات دیگری نیز در ارتباط با آنها ممکن است موجود باشد؛ می توان این ذرات دیگر را با صرف انرژی زیاد نیز تولید کرد ولی عموماً این ذرات زندگی کوتاهی داشته و از بین می روند.[۲]

اتم ها مستقل از اینکه چند الکترون داشته باشند (۳ تا یا ۹۰ تا)، همه تقریباً یک اندازه دارند. به صورت تقریبی اگر ۵۰ میلیون اتم را کنار هم روی یک خط بگذاریم، اندازه آن یک سانتیمتر می شود. به دلیل اندازه کوچک اتم ها، آنها را با واحدی به نام انگسترم که برابر ۱۰- ۱۰ متر است می سنجند.[۲]

مدل اتمی د ون

نظریهٔ اتمی د ون: د ون نظریه اتمی خود را با اجرای آزمایش در هفت بند بیان کرد.

ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است.

همهٔ اتم ها یک عنصر، مشابه یکدیگرند.

اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین می روند.

همهٔ اتم های یک عنصر جرم ی ان و خواص شیمیایی ی ان دارند.

اتم های عنصرهای مختلف به هم متصل می شوند و مولکول ها را به وجود می آورند.

در هر مولکول از یک ترکیب معین، همواره نوع و تعداد نسبی اتم های سازنده ی آن ی ان است.

واکنش های شیمیایی شامل جابه جایی اتم ها و یا تغییر در شیوهٔ اتصال آن ها است.


با


تحقیق در مورد اتم (2)


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد چگونگی شتاب دار ذرات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد چگونگی شتاب دار ذرات با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

 

در این تحقیق ابتدا به بیان جزئیات ومقدماتی در مورد چگونگی شتاب دار ذرات پرداخته میشود و سپس به بررسی کلی شتاب دهنده ها و بیان انواع آنها وضرورت وجود آنها پرداخت خواهد شد.

نوارهای انرژی وحاملها:

الکترون نمی تواند یک طیف پیوسته از انرژی را به خود اختصاص دهد و دارای سطوح گسسته ای از انرژی است که به این سطوح اربیتال گفته می شود.

مقدار انرژی ی که یک اربیتال دارد بستگی به انرژی الکترون آن دارد.

پیوندهای کووالانسی:

در یک شبکه کریستالی هر دو جفت الکترون تشکیل یک پیوند کوالانسی می دهند. پیوندهای کوولانسی می توانند بین اتمهای یک عنصر یا اتمهای عناصر متفاوت شکل بگیرند. وقتی پیوندهای کووالانسی به هم متصل میشوند یک شبکه کریستالی ایجاد می شود.

الکترون با شرکت در پیوند به سطوح انرژی پایین تری می رود و بنابراین برای رهایی از پیوند کووالانسی باید مقداری انرژی مصرف کنیم.

دردمای صفر کلوین در شبکه کریستالی تمام الکترونها در پیوندهای کووالانسی محبوس می شوند ولی در دمای محیط بعضی از پیوندها این شانس را دارند که از محیط اطراف به اندازه کافی انرژی دریافت کنند و از پیوند رها شوند.

نوارهای انرژی در نیمه هادی:

می توان ثابت کرد که الکترونها انرژیهای گسسته و محدودی دارند وشکافهایی از انرژی وجود دارد که در آنها هیچ ح مجازی برای الکترون وجود ندارد.

اتمهای منفرد و جامدات:

در اینجا رفتار ویک اتم در ح ی را که در همسایگی هیچ اتم دیگری قرار ندارد و بصورت کاملا منفرد یعنی در خلا کامل است بررسی می کنیم.(شکل 1)

ابتدا الکترون سطوح کم انرژی تر را پر می کند.

با کم شدن فاصله اتمی بدلیل نیروهای جاذبه عه اتمی تغییرات مهمی ازشکل تراز الکترونها رخ می دهد که این تغییرات خود سبب تعیین خواص الکتریکی جامدات است. میتوان گفت در فاصله اتمی معینی نیروهای جاذبه و عه به تعادل میرسد.

با اتمها اصل انحصار پائولی اهمیت پیدا می کند. طبق این اصل هیچ دو الکترونی نمی تواند در ح کوانتومی انرژی ی انی داشته باشد. بنابراین انتظار می رود که با نزدیک شدن اتمهای منفرد ترازهای انرژی تغییر کند.

با کاهش فاصله اتمی ترازهای مجزای انرژی به نوارهای انرژی تبدیل می شود که این نوارها خود از ترازهای بسیارنزدیک به هم تشکیل شده اند.


با


تحقیق درمورد چگونگی شتاب دار ذرات


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درمورد بررسی ماهیت نور و ارتباط آن با پدیده لیزر 124 ص
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد بررسی ماهیت نور و ارتباط آن با پدیده لیزر 124 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

 

فصل اول

بررسی ماهیت نور و ارتباط آن با پدیده لیزر

1-1- ماهیت نور

یونانی ها اولین انی هستند که کوشیدند طبیعت نور و چگونگی دیدن را توضیح دهند، بعد از آن، ظهور علوم تجربی دو نظریه مترادف را به ارمغان آورد. یکی از آنها نطریه ذره ای نیوتن بود که نور را متشکل از باریکه ای از ذرات دانسته که این ذرات تابع قوانین حرکت می باشند. نظریه دیگر نظریه موجی هوک و هویگنس است که طبیعت موجی را برای نور پیشنهاد د. پذیرش هر نظریه مست م توجیه پدیده های نور مانند انعکاس، تداخل ، ش ت، پراش، فتوالکتریک، جذب و گسیل و ... می باشد و هر نظریه قادر است بعضی از پدیده های ذکر شده را توجیه کند برای مثال پدیده تداخل اولین بار توسط یانگ در سال 1801 ارائه شد که فقط با در نظر گرفتن نظریه موجی قابل توضیح است. پدیده پراش با توجه به اصل هویگنس و ایجاد موجک های ثانوی فقط بر اساس نظریه موجی قابل توجیه است که ایشان پیشنهاد کرد که پلاریزاسیون نور فقط به دلیل عرضی بودن امواج نور اتفاق می افتد و از این رو نتیجه می شود که ارتعاشات امواج نور بر امتداد انتشار آنها عمود است برخلاف امواج صوتی که به صورت طولی بوده و امتداد ارتعاش ذرات محیط در امتداد انتشار امواج صوتی است. با پیشرفت علم و فهم بیشتر طبیعت نور، ما ول در سال 1864 به این نتیجه رسید که نور به مانند امواج الکترومغناطیس است که دارای سرعت ، و طول موج می باشد. امروزه برای ما کاملا ثابت شده که امواج نور از دو مولفه میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم تشکیل شده اند و جهت انتشار امواج عمود بر امتداد ارتعاش این دو است.

در ج 1-1 انواع امواج الکترومغناطیس و مشخصات آنها آورده شده است . گستره امواج مشخص شده در ج شامل نواحی مختلفی است که مرز مشخصی برای آنها وجود ندارد.

در سال 1887 هرتز موفق به تولید امواج الکترومغناطیس نامرئی شد. امروزه ما امواج الکترومغناطیس با های بین را می شناسیم.

اما پدیده های همچون فتوالکترویک، جذب و گسیل، توسط نظریه موجی نور قابل توجیه نیست.

در پدیده فتوالکتریک تابش نور برخورد کننده به سطح ف الکترون های آزاد می کند، رها شدن الکترون وقتی اتفاق می افتد که پرتو تابش به حد کافی بالا باشد برای مثال در حالی که نور بسیار قوی قرمز قادر به ایجاد فوتوالکترون نیست نور آبی با شدت کم قادر به تولید فوتوالکترون است.

چرا که انرژی ی کافی دارد. بر اساس نظریه ذره ای نور در سال 1905 انیشتین به سادگی پدیده فتوالکتریک را توجیه کرد. ایشان نور برخورد کننده را متشکل از بسته های کوچک انرژی یا ذراتی به نام فوتون در نظر گرفت که انرژی هر فوتون متناسب با آن است. e=hv که h ثابت پلانک و v می باشد فوتون برخورد کننده می تواند انرژی خود را به یک الکترون بدهد و بر نیروی فتوالکتریک نیست، نه می تواند علت عدم تولید فوتوالکترون ها را وقتی نور قرمز با شدت زیاد به کار برده می شود توضیح دهد و نه گسیل خود به خودی الکترون ها وقتی که چشمه مناسب نور به کار گرفته می شود. بنابراین به نظر می رسد هر دو نظریه رقیب در مورد نور ، نه تنها مخالف هم نبوده بلکه مکمل یکدیگر می باشند و ما بایستی هر دوی آنها را بپذیریم، مادامیکه نور ، با نور برهم کنش انجام می دهد مانند پدیده تداخل نور ما نظریه موجی نور را در نظر می گیریم و وقتی که نور با ماده برهم کنش دارد مانند پدیده فوتوالکتریک ما نظریه ذره ای نور را به کار می بریم، این وضعیت به آنچه که طبیعت دو گانه تابش نامیده می شود منجر می گردد.

1-2 – گسیل و جذب نور

اینشتین اثر فوتوالکتریک را بر اساس کارهای قبلی پلانک توجیه نمود و نظریه کوانتومی نور برای بیان چگونگی تابش جسم سیاه را ارائه کرد. پلانک گسیل امواج الکترومغناطیس را به نوسان کننده هائی در داخل جسم سیاه نسبت داد که ایجاد میدان الکتریکی می کنند. فرض مهم این است که این نوسان کننده ها می توانند مقادیر انرژی معینی را داشته باشند و این انرژی مضرب صحیحی از e=hv است. مطلی که پلانک معرفی نموده امروزه به نظریه کوانتومی معروف است. اهمیت نظریه کوانتومی در بحث ما این است که سیستم های اتمی دارای ترازهای انرژی مجزا یا ح های انرژی مجزا هستند.

در سال 1823 نشان داده شد که هر عنصر اتمی یک طیف مشخصی را تولید می کند لیکن توضیح آن تا سال 1913 بوسیله بوهر میسر نشد، بوهر نظریه ای ارائه داد که او را قادر ساخت طول موج طیف ساده ترین اتم ها یعنی هیدورژن را پیش بینی کند. او مدل اتمی را در فورد رابه کار برد که در آن مدل، اتم از یک هسته سنگین با بار مثبت به وسیله تعدادی بارهای منفی به نام الکترون احاطه شده تشکیل شده است و اتم های هر جسم دارای تعداد معینی الکترون می باشند، برای توضیح این که چرا الکترون ها نمی توانند جذب بار مثبت هسته شوند او فرض کرد که الکترون ها روی مدارهائی به دور هسته مانند حرکت سیارات به دور خورشید در حرکت هستنمد. نیروهای


با


تحقیق درمورد بررسی ماهیت نور و ارتباط آن با پدیده لیزر 124 ص


مشاهده متن کامل ...
انرژی الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی انرژی الکتریکی با و پر سرعت .

انرژی الکتریکی


انرژی الکتریکی

مقالات  فیزیک با فرمت           doc           صفحات  14

نرژی الکتریکی یا انرژی الکترومغناطیسی صورتی از انرژی است که بستگی به موقعیت یک بار الکتریکی در یک میدان الکتریکی دارد. انرژی الکتریکی یک بار q که در پتانسیل الکتریکی v قرار گرفته است، برابر حاصلضرب q v است.

مقدمه

هر ماده از تعداد بسیار اتم تشکیل شده است که هر اتم نیز از سه قسمت نوترون ، پروتون و الکترون تشکلیل شده است. تعداد الکترونها با تعداد پروتونها در ح عادی (خنثی) برابر است، الکترون دارای بار منفی و پروتون دارای بار مثبت می باشند، که الکترونها به دور پروتن و نوترون (هسته اتم) با سرعت بسیار زیادی می چرخند. در اثر این چرخش نیروی گریز از مرکزی بوجود می آید که مقدار این نیرو با مقدار نیروی جاذبه بین الکترونها و هسته برابر است، پس این برابری نیرو الکترونها را در ح تعادل نگه می دارد و نمی گذارد که از هسته دور شوند.

یک سیم مسی هم دارای تعداد زیادی اتم و در نتیجه الکترون است. هر گاه ما بتوانیم توسط یک نیرویی الکترونهای در حال چرخش به دور هسته را از مدار خود خارج کنیم و در یک جهت معین به حرکت در آوریم جریان الکتریکی برقرار می شود. پس این نکته را دریافتیم که جریان برق چیزی جز حرکت الکترونها نیست، البته این حرکت بصورت انتقالی انجام می شود، یعنی یک اتم تعدادی الکترون به اتم کناری خود می دهد و اتم کناری نیز به همین ترتیب تعدادی الکترون به اتم بعدی می دهد و بدین صورت جریان برقرار می شود. پس هر گاه که گفته شود جریان برق کم یا زیاد است، یعنی تعداد الکترونهایی که در مسیر سیم در حال حرکت هستند کم یا زیاد است.

نیروهایی که باعث جدا شدن الکترون از هسته می شوند

 


با


انرژی الکتریکی


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره آشنایی با ذرات بنیادی اتم
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت درباره آشنایی با ذرات بنیادی اتم با و پر سرعت .

پاو وینت درباره آشنایی با ذرات بنیادی اتم


پاو وینت درباره آشنایی با ذرات بنیادی اتم

فرمت فایل : power point  (لینک پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 8 اسلاید

 

 

 

 

اتم و ذرات بنیادی

جهان ، بزرگ ترین مجموعه ممکن است که از ذرات بنیادی شکل یافته است. این ذرات توسط نیروهای گرانشی ، الکترومغناطیسی و هسته ای به هم پیوند یافته اند. سلسله مراتب ساختمانی آن در فضا ( از هسته های اتم گرفته تا ابر ک شانها) و سیر تکاملی آن (از گوی آتشین تا اشکال کنونی) توسط ویژگیهای ذرات بنیادی و برهمکنش آنها اداره می شود. بنابراین ، تشریح ساختمان جهان و تکامل آن بر اساس خواص و برهمکنش ذرات بنیادی صورت می گیرد.

ماده جهان از ذرات بنیادی تشکیل شده است. اجسام ، بدن انسان ، ستارگان و ... سیستم هایی متشکل از ذرات بنیادی هستند که از نظر تعداد و نحوه جفت و جور شدن با هم تفاوت دارند. بنابراین ، وجود ذرات بنیادی باید در تمام پدیده های جهان ملموس باشد. فیزیک ذرات بنیادی درک عمیقتر و دید بالایی را در مورد ساختمان و تکامل اجسام منفرد مانند اتم ها ، مولکول ها ، بلورها ، ص ه ها ، سیارات ، ستارگان ، منظومه های ستاره ای و کل جهان ارائه می دهد. برای همین مطالعه ذرات بنیادی برای فیزیک معاصر و بخصوص اختر فیزیک و کیهان شناسی اهمیت اساسی دارد.

خواص ذرات بنیادی

* ذرات بنیادی دیده نمی شوند.

 جرم ذرات بنیادی

جرم ذرات بنیادی بسیار کوچک است ، از اینرو آنها را می توان تا سرعت بالایی رساند. مانند فوتونها که بدون جرم بوده و بالاترین سرعت ممکن «سرعت نور) را دارا هستند. سبکترین ذره با جرم غیر صفر الکترون است با جرمی در حدودme = 9x10-28 gr اغلب به عنوان واحدی برای سنجش جرم سایر ذرات به کار می برند. جرم پروتون برابر mp=1836me و جرم نوترون mn=1838.6me می باشد.


با


پاو وینت درباره آشنایی با ذرات بنیادی اتم


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت فیزیک سه و آزمایشگاه پایه سوم انسانی مبحث بارالکتریکی - 23 اسلاید
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت فیزیک سه و آزمایشگاه پایه سوم انسانی مبحث بارالکتریکی - 23 اسلاید با و پر سرعت .

 پاو وینت فیزیک سه و آزمایشگاه پایه سوم انسانی مبحث بارالکتریکی - 23 اسلاید


 پاو وینت فیزیک سه و آزمایشگاه پایه سوم انسانی مبحث بارالکتریکی - 23 اسلاید

 

 

 

اتم از دو قسمت به نام الکترون و هسته تشکیل شده است هسته فضای بسیار کوچکی را می کند و الکترون ها در فاصله ی نسبتا دوری از هسته به دور هسته می چرخند هسته از ذرات ریزی به نام پروتون و نوترون تشکیل شده است بار الکتریکی الکترون ها را منفی و بار الکتریکی پروتون ها را مثبت در نظر گرفته اند. نوترون ها بار الکتریکی ندارند در ح عادی تعداد پروتون ها ی موجود در هسته اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است و اتم از نظر الکتریکی خنثی است.

مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا

برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید:


با


پاو وینت فیزیک سه و آزمایشگاه پایه سوم انسانی مبحث بارالکتریکی - 23 اسلاید


مشاهده متن کامل ...
تحقیق کامل درباره چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق کامل درباره چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

جوزف تامسون چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد؟

در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است.

 

آزمایش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الکترون ) 

در آزمایش تامسون از اثر میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی استفاده شده است. دستگاهی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته است از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف ) اطاق یونش که در حقیقت چشمه تهیه الکترون با سرعت معین می باشد بین کاتد و آند قرار گرفته است. در این قسمت در اثر تخلیه الکتریکی درون گاز ذرات کاتدی ( الکترون ) بوجود آمده بطرف قطب مثبت حرکت می کنند و با سرعت معینی از منفذی که روی آند تعبیه شده گذشته وارد قسمت دوم می شود. اگر بار الکتریکی q  تحت تاثیر یک میدان الکتریکی بشدت e  قرار گیرد، نیروییکه از طرف میدان بر این بار الکتریکی وارد می شود برابر است با:      

f= q.e

 در آزمایش تامسون چون ذرات الکترون می باشند q = -e بنابراین:

f= -ee  

از طرف دیگر چون شدت میدان e  در جهت پتانسیلهای نزولی یعنی از قطب مثبت بطرف قطب منفی است بنابراین جهت نیرویf   در خلاف جهت یعنی از قطب منفی بطرف قطب مثبت می باشد. اگرx  فاصله بین آند و کاتد باشد کار نیروی f در این فاصله برابر است با تغییرات انرژی ی ذرات . از آنجاییکه کار انجام شده در این فاصله برابراست با مقدار بار ذره در اختلاف پتانسیل موجود بین کاتد وآند بنابراین خواهیم داشت

ev0 =½m0v2

که در آن  v0    اختلاف پتانسیل بین کاتد و آند e  بار الکترون  v  سرعت الکترون و  m0  جرم آن می باشد. بدیهی است اگر v0  زیاد نباشد یعنی تا حدود هزار ولت رابطه فوق صدق می کند یعنی سرعت الکترون مقداری خواهد بود که می توان از تغییرات جرم آن صرفنظ نمود . بنابراین سرعت الکترون در لحظه عبور از آند بسمت قسمت دوم دستگاه برابر است با:

v = √(2e v0/ m0)

 

ب) قسمت دوم دستگاه که پرتو الکترونی با سرعت v وارد آن می شود شامل قسمتهای زیر است :

 

 

1- یک خازن مسطح که از دو جوشن  a  وb  تشکیل شده است اختلاف پتانسیل بین دو جوشن حدود دویست تا سیصد ولت می باشد اگر پتانسیل بین دو جوشن را به v1   و فاصله دو جوشن را به d   نمایش دهیم شدت میدان الکتریکی درون این خازن e = v1/d   خواهد بود که در جهت پتانسیلهای نزولی است.

 

2- یک آهنربا که در دو طرف حباب شیشه ای قرار گرفته و در داخل دو جوشن خازن: یک میدان مغناطیسی با شدت b  ایجاد می نماید . آهنربا را طوری قرار دهید که میدان مغناطیسی حاصل بر امتداد ox   امتداد سرعت - و امتداد  oy امتداد میدان الکتریکی - عمود باشد.

 

 

پ) قسمت سوم دستگاه سطح درونی آن به روی سولفید آغشته شده که محل برخورد الکترونها را مشخص می کند.

وقتی الکترو از آند گذشت و وارد قسمت دوم شد اگر دو میدان الکتریکی و مغناطیسی تاثیر ننمایند نیرویی بر آنها وارد نمی شود لذا مسیر ذرات یعنی پرتو الکترونی مستقیم و در امتداد ox   امتداد سرعت ) خواهد بود و در مرکز حساس p یعنی نقطه  p0 اثر نورانی ظاهر می سازد.

اگر بین دو جوشن خازن اختلاف پتانسیلv1 را برقرار کنیم شدت میدان الکتریکی دارای مقدار معین e خواهد بود و نیروی وارد از طرف چنین میدانی بر الکترون برابر است با   fe = e e  این نیرو در امتداد  oy و در خلاف جهت میدان یعنی از بالا به پایین است.

 

میدان مغناطیسی b  را طوری قرار می دهند که برسرعتv   عمود باشد . الکترون در عین حال در میدان مغناطیسی هم قرار می گیرد و نیرویی از طرف این میدان بر آن وارد می شود که عمود بر سرعت و بر میدان خواهد بود . اگر این نیرو را بصورت حاصلضرب برداری نشان دهیم برابر است با:

fm = q.(vxb)

در اینجا q = e    پس:

fm = q.(vxb)

و مقدار عددی این نیرو مساوی است با  f = e v b   زیرا میدان b   بر سرعت v   عمود است یعنی زاویه بین آنها 90 درجه و سینوس آن برابر واحد است. اگر میدان b     عمود بر صفحه تصویر و جهت آن بجلوی صفحه تصویر باشد امتداد و جهت نیروی fm در  جهت  oy یعنی در خلاف جهت fe خواهد بود. حال میدان مغناطیسی b  را طوری تنظیم می نمایند کهfe = fm  گردد و این دو نیرو همدیگر را خنثی نمایند. این ح وقتی دست می دهد که اثر پرتو الکترونی روی بی تغییر بماند پس در این صورت خواهیم داشت:

         fm = fe

        e.v.b = e e


با


تحقیق کامل درباره چگونه نسبت بار به جرم الکترون رااندازه گیری کرد


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره چگونگی شتاب دار ذرات
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره چگونگی شتاب دار ذرات با و پر سرعت .

تحقیق درباره چگونگی شتاب دار ذرات


تحقیق درباره چگونگی شتاب دار ذرات

فرمت فایل :        word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :30  صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این تحقیق ابتدا به بیان جزئیات ومقدماتی در مورد چگونگی شتاب دار ذرات پرداخته میشود و سپس به بررسی کلی شتاب دهنده ها و بیان انواع آنها وضرورت وجود آنها پرداخت خواهد شد.

نوارهای انرژی وحاملها:

الکترون نمی تواند یک طیف پیوسته از انرژی را به خود  اختصاص دهد و دارای سطوح گسسته ای از انرژی است که به این سطوح اربیتال گفته می شود.

مقدار انرژی ی که یک اربیتال دارد بستگی به انرژی الکترون آن دارد.

پیوندهای کووالانسی:

در یک شبکه کریستالی هر دو جفت الکترون تشکیل یک پیوند کوالانسی می دهند. پیوندهای کوولانسی می توانند بین اتمهای یک عنصر یا اتمهای عناصر متفاوت شکل بگیرند. وقتی پیوندهای کووالانسی به هم متصل میشوند یک شبکه کریستالی ایجاد می شود.

الکترون با شرکت در پیوند به سطوح انرژی پایین تری می رود و بنابراین برای رهایی از پیوند کووالانسی باید مقداری انرژی مصرف کنیم.

دردمای صفر کلوین در شبکه کریستالی تمام الکترونها در پیوندهای کووالانسی محبوس می شوند ولی در دمای محیط بعضی از پیوندها این شانس را دارند که از محیط اطراف به اندازه کافی انرژی دریافت کنند و از پیوند رها شوند.

نوارهای انرژی در نیمه هادی:

می توان ثابت کرد که الکترونها انرژیهای گسسته و محدودی دارند وشکافهایی از انرژی وجود دارد که در آنها هیچ ح مجازی برای الکترون وجود ندارد.

اتمهای منفرد و جامدات:

در اینجا رفتار ویک اتم در ح ی را که در همسایگی هیچ اتم دیگری قرار ندارد و بصورت کاملا منفرد یعنی در خلا کامل است بررسی می کنیم.(شکل 1)

ابتدا الکترون سطوح کم انرژی تر را پر می کند.

با کم شدن فاصله اتمی بدلیل نیروهای جاذبه عه اتمی تغییرات مهمی ازشکل تراز الکترونها رخ می دهد که این تغییرات خود سبب تعیین خواص الکتریکی جامدات است. میتوان گفت در فاصله اتمی معینی نیروهای جاذبه و عه به تعادل میرسد.

با اتمها اصل انحصار پائولی اهمیت پیدا می کند. طبق این اصل هیچ دو الکترونی نمی تواند در ح کوانتومی انرژی ی انی داشته باشد. بنابراین انتظار می رود که با نزدیک شدن اتمهای منفرد ترازهای انرژی تغییر کند.

با کاهش فاصله اتمی ترازهای مجزای انرژی به نوارهای انرژی تبدیل می شود که این نوارها خود از ترازهای بسیارنزدیک به هم تشکیل شده اند.


با


تحقیق درباره چگونگی شتاب دار ذرات


مشاهده متن کامل ...
مقاله کامل درباره بار الکتریکی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل مقاله کامل درباره بار الکتریکی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

 

بار الکتریکی

 

 

انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است.

به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته شده است.

برای بررسی الکتریسیته، ابتدا باید با کمیتی به نام «بار الکتریکی» آشنا شویم.

 

وقتی میله ای پلاستیکی را با پارچه پشمی می دهیم، به علت میله به پارچه، در میله تغییری ایجاد می شود و میله خاصیت جدیدی را پیدا می کند. از این رو تکه های کوچک کاغذ را جذب  می کند. در این صورت می گوییم میله دارای بار الکتریکی شده است. در واقع سبب ایجاد بار الکتریکی در اجسام می شود.

 

نیرویی که اجسام دارای بار به یکدیگر وارد می کنند، نیروی الکتریکی می نامیم.

 

 

 

بررسی و تحلیل مشاهدات بالا دو واقعیت مهم را نشان می دهد.

الف) نیروی الکتریکی موجود بین جسم هایی که دارای بارالکتریکی هستند، گاهی ربایشی و گاهی رانشی است.

ب) دو نوع بار الکتریکی وجود دارد.

 

فرانکلین فیزیکدان یی برای تشخیص بارهای الکتریکی از یکدیگر آن ها را نامگذاری کرد:

او بار الکتریکی روی لاستیک و بادکنک (یا بارهای مشابه) را بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی روی شیشه، پارچه پشمی و (بارهای مشابه آن) را بار الکتریکی مثبت نامید.

 

دو قاعده ی اساسی الکتریسیته درباره نیروهایی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد می کنند.

 

1- دو جسم که بار الکتریکی همنام دارند(هر دو منفی، یا هردو مثبت) بر یکدیگر نیروی رانشی وارد     می کنند.

 

 

 

2- دو جسم که بار الکتریکی غیر همنام (یکی منفی و دیگری مثبت) دارند، بر یک دیگر نیروی ربایشی وارد می کنند.

 

 

می دانیم که همه مواد از اتم ساخته شده اند، هر اتم از تعدادی پروتون (p) و نوترون (n) که هسته ی آن را می سازند و تعدادی الکترون (e) که به دور هسته در حال چرخش هستند، ساخته شده است.

 

بار الکتریکی مثبت به پروتون ها و بار الکتریکی منفی به الکترون ها و بار صفر به نوترون ها نسبت داده می شود.

مقدار بار الکتریکی پروتون و الکترون ی ان است. بار الکتریکی الکترون و پروتون که کوچکترین بارالکتریکی به شمار می آید بار پایه نامیده می شود و با نماد e نمایش داده می شود.

 

یکای اندازه گیری بارالکتریکی کولن (c) نام دارد و مقدار آن برابر است با:      

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c              

بار الکترون با e- و بار پروتون با e+ نشان داده می شود.

 

در یک اتم در ح عادی پروتون ها همیشه با تعداد الکترون ها برابر است،در نتیجه، چون اتم در ح عادی دارای دو نوع بار الکتریکی مثبت و منفی به مقدار مساوی است، اتم از نظر بارالکتریکی خنثی است.

 

اتم چگونه دارای بار الکتریکی می شود:

الف) اگر از اتم، الکترونی جدا شود، چون تعداد پروتون های آن از تعداد الکترونهایش بیش تر می شود. دارای بار الکتریکی مثبت می شود.

ب) اگر تعدادی الکترون به یک اتم افزوده شود، چون تعداد الکترونهای آن از تعداد پروتون هایش بیش تر  می شود. دارای بارالکتریکی منفی می شود.

 

نکته: اگر جسمی بر اثر دادن یا گرفتن الکترون، بار الکتریکی پیدا کند می توان نوشت: q=n.e

q = بارالکتریکی بر حسب کولن

 n= تعداد الکترونهای مبادله شده

 e= باریک الکترون

 

مثال: برای آنکه در جسمی خنثی بار الکتریکی 4/6 میکروکولن ( 6-10 × 4/6 کولن ) ایجاد شود، چه تعداد الکترون باید از آن گرفته شود؟

q = ۶/۴ x ۱۰-۶ c

e = ۱/۶ x ۱۰-۱۹ c

n = ?

 

تعداد الکترونهایی که باید از اتم گرفته شود.

 

توجه: باردار شدن اتم ها فقط از طریق انتقال الکترون انجام می شود و پروتون ها در این کار نقشی ندارند، زیرا پروتون ها ذرات سنگینی هستند که با نیروی بسیار زیادی در هسته ی اتم نگه داشته شده اند و نمی توان آن ها را به راحتی الکترون از اتم جدا کرد.

 

پایستگی بار الکتریکی:

می دانیم که برای باردار یک جسم باید تعدادی الکترون به آن بدهیم و یا از آن بگیریم. در این مبادله ی الکترون ها، هیچ گاه الکترونی تولید نمی شود و یا از بین نمی رود بلکه الکترون ها تنها از جسمی به جسم دیگر منتقل می شوند.

لذا با توجه به اینکه الکترون دارای مقدار معینی بار الکتریکی است، می توان گفت:

"بار الکتریکی به وجود نمی آید و از بین نمی رود، بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می شود."

 

 این اصل "پایستگی بار الکتریکی" نامیده می شود.

 

مواد جامد را بر اساس رسانای الکتریکی آن به سه گروه رسانا، نیمه رسانا و نارسانا تقسیم بندی می کنند.

 

1- در بعضی از مواد جامد الکترونهای آ ین لایه هر اتم (الکترونهای آزاد) می توانند به آسانی با گرفتن اندکی انرژی از اتم خود جدا شده و در داخل ماده جامد آزادانه جابه جا شوند. جابه جایی الکترون موجب رسانش الکتریکی ماده می شود. این گونه مواد را رسانای الکتریکی می نامیم. جسم هایی مانند مس و سایر ف ات که به علت داشتن الکترون آزاد، بار الکتریکی درون آن ها شارش می کند رسانا می نامند.

 

2- در مواد جامد دیگر، الکترون ها برای رها شدن از اتم یا مولکول خود، انرژی زیادی لازم دارند و چون معمولا این انرژی را به دست نمی آورند نمی توانند آزادانه جابه جا شوند، این گونه مواد را نارسانای الکتریکی (عایق یا دی الکتریک) می نامند.

جسم هایی مانند میله پلاستیکی و شیشه ای که الکترون ها نمی توانند در آن ها آزادانه حرکت کند و در نتیجه بار الکتریکی را از خود عبور نمی دهند، نارسانا می نامند.

 

3- دسته دیگری از مواد وجود دارند که در آن ها مقدار کمی الکترون به دلیل ارتعاش های گرمایی یا عوامل دیگر، انرژی لازم برای رها شدن را به دست می آورند و در رسانش الکتریکی شرکت می کنند. این مواد را نیمه رسانا می نامیم.

سیلیسیوم وژرمانیوم از این گروه مواد هستند. از نیم رسانا در ساختمان دیود، ترانزیستور و مدارهای الکتریکی استفاده می شود.

 

نکته: وقتی به یک جسم نارسانا بار ریکی داده می شود، بار در محل داده شده بـه جـسـم باقی       می ماند و در جسم جابه جا نمی شود ولی وقتی به جسم رسانا بارالکتریکی داده می


با


مقاله کامل درباره بار الکتریکی


مشاهده متن کامل ...
معرفی سیستم تولید انرژی الکتریکی مبتنی بر انرژی حب + مقاله
درخواست حذف اطلاعات

چکیده: یکی از مشکلات پیشروی سیستم های تولید انرژی الکتریکی دسترسی به سوخت اولیه آنها می باشد که از طریق معرفی منابع تجددپذیر نامحدود مرتفع می گردد.

سیستم های رایج تجدید پذیر در بازار برق، نواقص خاص خودشان از قبیل عدم پیوستگی تولید انرژی الکتریکی، تغییر شدید انرژی آنها با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی و هزینه بالای نصب را دارند.

در این مقاله جهت رفع نواقص اشاره شده، سیستم بدیع تولید انرژی الکتریکی مبتنی بر انرژی حاصل از حباب پیشنهاد می گردد، بقسمی که گاز حباب گونه وجی فرایند الکترولیز و چشمه های معدنی به طور بهینه فرآوری گردیده، به انژی الکتریکی تبدیل می شود. علاوه بر تولید انرژی الکتریکی، نیروگاه حب دارای ظرفیت تامین سوخت هیدروژن به عنوان خوراک برای صنایع مادر در آینده می باشد.منبع: http://behrooz-ebtekar. /

مشاهده متن کامل ...
ارزی رسوب الکتریکی همزمان بایو سرامیک هیدرو ی آپاتیت و ذرات
درخواست حذف اطلاعات


ارزی رسوب الکتریکی همزمان بایو سرامیک هیدرو ی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم

ارزی -رسوب-الکتریکی-همزمان-بایو-سرامیک-هیدرو ی-آپاتیت-و-ذرات-پلیمری-بر-روی-تیتانیوم در این مقاله ارزی رسوب الکتریکی همزمان بایو سرامیک هیدرو ی آپاتیت و ذرات پلیمری بر روی تیتانیوم مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته که به همراه چکیده متن اصلی و منابع تحقیق در اختیار شما قرار می گیرد. فایل

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.