پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 جشنواره نوروزی تخم مرغ های رنگین
مدل لباس بازیگران در جشنواره فجر
درخواست حذف اطلاعات

ع های بازیگران درجشنواره فجر 94 و تیپ بازیگران زن و مرد ایرانی در سی و چهارمین جشنواره فجر

طرفداران بازیگران و هنرمندان زن و مرد هر سال منتظر آغاز جشنواره فجر هستند تا علاوه بر اطلاع از انتخاب بهترین ها درجریان مراسم های افتتاحیه و اختتامیه ، تیپ های بازیگران زن و مرد ایرانی مورد علاقه شان را هم از نزدیک ببینند. بازیگران سینما و تلویزیون ایران هم مثل بازیگران خارجی برای حاضر شدن در جشنواره حساب شده عمل می کنند. انتخاب لباس خاص و مناسب این مراسم یکی از گزینه هایی است که برای تیک زدنش حتما مدتی را صرف و با یک پوشش زیبا روی فرش قرمز جشنواره فجر حاضر می شوند. 11 بهمن مراسم افتتاحیه سی و چهرمین جشنواره فجر برگزار شد. اکثر بازیگران زن و مرد ایرانی روی فرش قرمز این مراسم جشنواره 94 حاضر شدند. برخی از انها با سبک پوششی متفاوت و برخی دیگر با همان سبک همیشگی. بهتر است صحبت را کوتاه کنیم تا خودتان در ادامه شاهد تیپهای بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 1394 باشید.

تصاویر بازیگران جشنواره فجر 94 روی فرش قرمز

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94 ، تیپ بازیگران زن در جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، تیپ بازیگران زن در جشنواره فجر ، تیپ بازیگران در جشنواره

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، تیپ بازیگران در جشنواره ، تیپ بازیگران در جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، تیپ بازیگران در جشنواره فجر ، مانتو بازیگران زن ایرانی

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، مانتو بازیگران زن ایرانی ، مدل مانتوی بازیگران ایرانی

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، مدل مانتوی بازیگران ایرانی ، مدل مانتو بازیگران مشهور ایرانی

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، مدل مانتو بازیگران مشهور ایرانی ، مدل مانتو بازیگران سینما

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، مدل مانتو بازیگران سینما ، مدل مانتو بازیگران در جشنواره

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، مدل مانتو بازیگران در جشنواره ، مدل مانتو بازیگران در جشنواره فجر94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، مدل مانتو بازیگران در جشنواره فجر94 ، سی و چهارمین جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، سی و چهارمین جشنواره فجر ، ع هاس جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، ع هاس جشنواره فجر 94 ، افتتاحیه جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ساره بیات ، افتتاحیه جشنواره فجر 94 ، ع های افتتاحیه جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

 شه فولاد وند ، ع های افتتاحیه جشنواره فجر 94 ، بازیگران زن در جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران زن در جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

پریناز ایزدیار ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر 94 ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

گلچینی از تصاویر بازیگران در اختتامیه جشنواره قجر 94

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

ع بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگران در جشنواره فجر - ع های بازیگران جشنواره فجر

بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر ، بازیگران جشنواره فجر 94

بازیگران جشنواره فجر 94 - تیپ های بازیگ

مشاهده متن کامل ...

ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی

برچسب جادویی تخم مرغ عید

 عاملى که "نوروز" را از دیگر جشنهاى ایران باستان جدا کرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد "فلسفه وجودى نوروز" یعنی زایش و نو شدنى است که در طبیعت دیده مى شود.نوروز از جشنهای باستانی ایران است که چون مبنای آن تازگى بخشیدن به طبیعت و روح انسان است، پایدار ماند و جاودان است.یکی از ارکان اصلی نوروز، چیدن سفره هفت سین برای جمع شدن بر گرد آن به هنگام تحویل سال است . در بسیارى از منابع آمده است که "هفت سین" نخست "هفت شین" بوده و بعدها به "سین" تغییر یافته است.به گزارش ایسنا، در سفره و یا همان خوان نوروزی مواد و چیدنی هایی گذاشته می شود که هرکدام نشانه و نمادی از سلامتی، رزق و روزی، زایش، برکت و ... است.

فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید

ید پیامکی: ارسال کدمحصول 25973 به شماره 30007977 فروش ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, سایت فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش انبوه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش کلی برچسب جادویی تخم مرغ عید

خـرید پستی>> قیمت فقـط: 3.900 پرداخت وجه درب منزل شــما

 ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش انلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید   ید حراجی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید

مشخصات کلی محصول:

       ویژه نوروز 96
    در کمتر از 3 ثانیه تخم مرغ هایی زیبـا طراحی کنید
    جدیدترین متد طراحی تخم مرغ نوروز 96
    تخم مرغ هایی بـا طرح های متفـاوت و زیبا
    امسال سفره هفت سیـنی متفـاوت داشته باشید
    بـا سه حرکت  تخم مرغ هایی متفاوت طراحی کنـید
    بدون نیاز به صرف هزینه و وقت  زیاد
    طراحی زیرکانه و فانتزی تخم مرغ نوروز 96
    هر بسته شامل6 طرح متفاوت و زیبا می باشد
    اطرافیان خود را با این تخم مرغ های متفاوت غافلگیر کنید
 ید برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید مدل جدید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت برچسب جادویی تخم مرغ عید, مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید

فروشگاه پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید عمده برچسب جادویی تخم مرغ عید, تحویل درب منزل برچسب جادویی تخم مرغ عید, جدیدترین مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید عمده برچسب جادویی تخم مرغ عیدضمانت 10 روزه تعویض سفارشات

 ید نقدی جدیدترین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید استثنایی برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت ید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عیدمطابقت کامل با محصولات

 ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عیدتحویل و پرداخت درب منزل در سراسر کشور

فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید,بهترین برچسب جادویی تخم مرغ عید,،فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیداصلپشتیبانی قبل و بعد از ارسال سفارشات


طرز استفاده از برچسب جادویی تخم مرغ های عید:
    ابتدا طرح ها را از محل خط چین با قیچی جدا نمایید
    یک تخم مرغ متوسط که قبلا به مدت 10 دقیقه در آبجوش پخته و خنک شده را کاملا خشک نموده درون پوشش قرار دهید.
    در حالیکه تخم مرغ درست در میان پوشش قرار گرفته باشد مجموعه را داخل یک قاشق قرار داده آنها را به مدت 3-5 ثانیه در ظرف آبجوش فرو ببرید
    پوشش به طور کامل به دور تخم مرغ خواهد چسبید حال آنها را از ظرف آبجوش بیرون بیاورید و از تخم مرغ های زیبا خود لذت ببرید.
 ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید,بهترین برچسب جادویی تخم مرغ عیدتخفیف ویژه = پرداخت آنلاینفروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف پیراهن و
خفیف قیمت برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش نقدی اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید باتخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش محدود اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدمشاهده متن کامل ...
ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی

برچسب جادویی تخم مرغ عید

 عاملى که "نوروز" را از دیگر جشنهاى ایران باستان جدا کرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد "فلسفه وجودى نوروز" یعنی زایش و نو شدنى است که در طبیعت دیده مى شود.نوروز از جشنهای باستانی ایران است که چون مبنای آن تازگى بخشیدن به طبیعت و روح انسان است، پایدار ماند و جاودان است.یکی از ارکان اصلی نوروز، چیدن سفره هفت سین برای جمع شدن بر گرد آن به هنگام تحویل سال است . در بسیارى از منابع آمده است که "هفت سین" نخست "هفت شین" بوده و بعدها به "سین" تغییر یافته است.به گزارش ایسنا، در سفره و یا همان خوان نوروزی مواد و چیدنی هایی گذاشته می شود که هرکدام نشانه و نمادی از سلامتی، رزق و روزی، زایش، برکت و ... است.

فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید

ید پیامکی: ارسال کدمحصول 25973 به شماره 30007977 فروش ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, سایت فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش انبوه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش کلی برچسب جادویی تخم مرغ عید

خـرید پستی>> قیمت فقـط: 3.900 پرداخت وجه درب منزل شــما

 ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش انلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید   ید حراجی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید

مشخصات کلی محصول:

       ویژه نوروز 96
    در کمتر از 3 ثانیه تخم مرغ هایی زیبـا طراحی کنید
    جدیدترین متد طراحی تخم مرغ نوروز 96
    تخم مرغ هایی بـا طرح های متفـاوت و زیبا
    امسال سفره هفت سیـنی متفـاوت داشته باشید
    بـا سه حرکت  تخم مرغ هایی متفاوت طراحی کنـید
    بدون نیاز به صرف هزینه و وقت  زیاد
    طراحی زیرکانه و فانتزی تخم مرغ نوروز 96
    هر بسته شامل6 طرح متفاوت و زیبا می باشد
    اطرافیان خود را با این تخم مرغ های متفاوت غافلگیر کنید
 ید برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید مدل جدید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت برچسب جادویی تخم مرغ عید, مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید

فروشگاه پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید عمده برچسب جادویی تخم مرغ عید, تحویل درب منزل برچسب جادویی تخم مرغ عید, جدیدترین مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید عمده برچسب جادویی تخم مرغ عیدضمانت 10 روزه تعویض سفارشات

 ید نقدی جدیدترین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید استثنایی برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت ید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عیدمطابقت کامل با محصولات

 ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عیدتحویل و پرداخت درب منزل در سراسر کشور

فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید,بهترین برچسب جادویی تخم مرغ عید,،فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیداصلپشتیبانی قبل و بعد از ارسال سفارشات


طرز استفاده از برچسب جادویی تخم مرغ های عید:
    ابتدا طرح ها را از محل خط چین با قیچی جدا نمایید
    یک تخم مرغ متوسط که قبلا به مدت 10 دقیقه در آبجوش پخته و خنک شده را کاملا خشک نموده درون پوشش قرار دهید.
    در حالیکه تخم مرغ درست در میان پوشش قرار گرفته باشد مجموعه را داخل یک قاشق قرار داده آنها را به مدت 3-5 ثانیه در ظرف آبجوش فرو ببرید
    پوشش به طور کامل به دور تخم مرغ خواهد چسبید حال آنها را از ظرف آبجوش بیرون بیاورید و از تخم مرغ های زیبا خود لذت ببرید.
 ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید,بهترین برچسب جادویی تخم مرغ عیدتخفیف ویژه = پرداخت آنلاینفروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف پیراهن و
خفیف قیمت برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش نقدی اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید باتخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش محدود اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدمشاهده متن کامل ...
برچسب جادویی تخم مرغ عید
درخواست حذف اطلاعات
کانال ید پیامکی و اینترنتی

برچسب جادویی تخم مرغ عید

 عاملى که "نوروز" را از دیگر جشنهاى ایران باستان جدا کرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد "فلسفه وجودى نوروز" یعنی زایش و نو شدنى است که در طبیعت دیده مى شود.نوروز از جشنهای باستانی ایران است که چون مبنای آن تازگى بخشیدن به طبیعت و روح انسان است، پایدار ماند و جاودان است.یکی از ارکان اصلی نوروز، چیدن سفره هفت سین برای جمع شدن بر گرد آن به هنگام تحویل سال است . در بسیارى از منابع آمده است که "هفت سین" نخست "هفت شین" بوده و بعدها به "سین" تغییر یافته است.به گزارش ایسنا، در سفره و یا همان خوان نوروزی مواد و چیدنی هایی گذاشته می شود که هرکدام نشانه و نمادی از سلامتی، رزق و روزی، زایش، برکت و ... است.

فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید

ید پیامکی: ارسال کدمحصول 25973 به شماره 30007977 فروش ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, سایت فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش انبوه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش کلی برچسب جادویی تخم مرغ عید

خـرید پستی>> قیمت فقـط: 3.900 پرداخت وجه درب منزل شــما

 ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش انلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید   ید حراجی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید

مشخصات کلی محصول:

       ویژه نوروز 96
    در کمتر از 3 ثانیه تخم مرغ هایی زیبـا طراحی کنید
    جدیدترین متد طراحی تخم مرغ نوروز 96
    تخم مرغ هایی بـا طرح های متفـاوت و زیبا
    امسال سفره هفت سیـنی متفـاوت داشته باشید
    بـا سه حرکت  تخم مرغ هایی متفاوت طراحی کنـید
    بدون نیاز به صرف هزینه و وقت  زیاد
    طراحی زیرکانه و فانتزی تخم مرغ نوروز 96
    هر بسته شامل6 طرح متفاوت و زیبا می باشد
    اطرافیان خود را با این تخم مرغ های متفاوت غافلگیر کنید
 ید برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عیداصل, فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید مدل جدید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت برچسب جادویی تخم مرغ عید, مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید, تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید

فروشگاه پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید عمده برچسب جادویی تخم مرغ عید, تحویل درب منزل برچسب جادویی تخم مرغ عید, جدیدترین مدل برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید عمده برچسب جادویی تخم مرغ عیدضمانت 10 روزه تعویض سفارشات

 ید نقدی جدیدترین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید استثنایی برچسب جادویی تخم مرغ عید, قیمت ید, فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عیدمطابقت کامل با محصولات

 ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عیدتحویل و پرداخت درب منزل در سراسر کشور

فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید,بهترین برچسب جادویی تخم مرغ عید,،فروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیداصلپشتیبانی قبل و بعد از ارسال سفارشات


طرز استفاده از برچسب جادویی تخم مرغ های عید:
    ابتدا طرح ها را از محل خط چین با قیچی جدا نمایید
    یک تخم مرغ متوسط که قبلا به مدت 10 دقیقه در آبجوش پخته و خنک شده را کاملا خشک نموده درون پوشش قرار دهید.
    در حالیکه تخم مرغ درست در میان پوشش قرار گرفته باشد مجموعه را داخل یک قاشق قرار داده آنها را به مدت 3-5 ثانیه در ظرف آبجوش فرو ببرید
    پوشش به طور کامل به دور تخم مرغ خواهد چسبید حال آنها را از ظرف آبجوش بیرون بیاورید و از تخم مرغ های زیبا خود لذت ببرید.
 ید برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید نقدی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید و فروش برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه رسمی برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اصلی برچسب جادویی تخم مرغ عید,بهترین برچسب جادویی تخم مرغ عیدتخفیف ویژه = پرداخت آنلاینفروشگاه برچسب جادویی تخم مرغ عید,فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید پستی برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عیدجدید, ید با تخفیف پیراهن و
خفیف قیمت برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش نقدی اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید ارزان برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه آنلاین برچسب جادویی تخم مرغ عید, ید باتخفیف برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه ویژه برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروش محدود اینترنتی برچسب جادویی تخم مرغ عید, فروشگاه پستی برچسب جادویی تخم مرغ عید


مشاهده متن کامل ...
عوامل مربوط به گله مادر
درخواست حذف اطلاعات

عوامل مربوط به مدیریت در گله مادر

1- عوامل تغذیه ای:

کمبود عوامل تغذیه ای باعث کاهش میان اسپرم و در نتیجه کاهش باروری تخم مرغ ها می شود.

ویتامین a:

کمبود ویتامین a در جیره گله مادر گوشتی باعث می شود که سیستم گردش خون به درستی شکل نگیرد و تلفات جنینی در روزهای دوم و سوم بالا برود چرا که تشکیل دستگاه گردش خون در این روزها صورت می گیرد. همچنین کمبود ویتامین a باعث کاهش تولید و جوجه درآوری می شود.

میزان مورد نیاز آن در پیشدان (تا هفته سوم) 12500 واحد بین المللی در هر کیلوگرم دان مـی باشد. مـیــزان مــورد نـیـاز در دان دوره رشــد (w 17- 4) 10000 واحد، در دان قبل از تولید (w 22- 18) 15500 واحد و در دان دوره تولید (w 60- 23) باز 15500 واحد بین المللی می باشد.

ویتامین d3:

کمبود این ویتامین باعث کاهش تولید و جوجه درآوری و اختلالات پوسته تخم مرغ از قبیل نرمی پوسته و شکنندگی و نازکی آن می شود.

میزان مورد نیاز آن در پیشدان 3800 در دان دوره رشد 3000 و پس از آن تا پایان تولید 3800 واحد بین المللی در هر کیلو دان می باشد.

ویتامین e:

کمبود آن باعث عدم رشد مناسب دستگاه گردش خون و تلفات جنینی ناشی از آن در روزهای اول بخصوص در روز چهارم می شود. همچنین کمبود طولانی آن باعث تحلیل رفتن بیضه ها و در نتیجه عقیمی وس ها و کاهش جوجه درآوری می شود.

میزان مورد نیاز آن در پیشدان 20 واحد بین المللی و پس از آن تا پایان دوره 30 واحد بین المللی می باشد.

ویتامین 2 b (ریبوفلاوین):

کمبود آن مرگ و میر جنینی در روزهای 9 تا 14 را باعث می شود. پیچ خوردگی پنجه ها، کوتاهی پا و حـالـت کوتولگی در جـوجـه، ادم و وجـود کرک های گلوله شده و چماقی شکل موسوم به clubbed down از سایر عوارض ناشی از کمبود 2 b است.

میزان مورد نیاز آن 8 میلی گرم در هر کیلو دان در تمام جیره ها غیر از جیره دوران رشد می باشد که در این جیره اخیر میزان مورد نیاز 6 میلی گرم می باشد.

اسید پانتوتنیک:

کمبود آن باعث کاهش جوجه درآوری می باشد.

میزان مورد نیاز در جیره رشد mg 10 و در سایر جیره ها mg 15 در هر کیلو دان می باشد.

اسید نیکوتینیک (نیاسین: ویتامین pp):

کمبود آن جوجه درآوری را کاهش می دهد.

میزان مورد نیاز آن در پیشدان 35، دان دوره رشد 30 و پس از آن تا پایان تولید mg 40 در هر کیلوگرم دان می باشد.

پیریدو ین(6 b):

کمبود آن تولید و جوجه درآوری را کاهش می دهد.

میزان مورد نیاز آن در جیره پیشدان mg 3، در جیره دوران رشد mg 2 و بعد از آن تا پایان دوره تولید mg 5 در کیلوست.

بیوتین (ویتامین h):

کمبود آن باعث مرگ و میر جنینی در هفته اول، نواقص اسکلتی از قبیل کوتاهی استخوان ها و پیچیدگی درشت نی، منقار طوطی مانند و چسبیدن انگشت های سوم و چهارم به وسیله یک می شود.

مـیـزان مـورد نیاز آن تا هفته سـوم و در پیشدان mg 15/. در جیره رشد 1/. و بعد از آن تا پایان mg 25/. در هر کیلو می باشد.

اسید فولیک:

کمبود آن باعث تلفات جنینی در سنین 14- 12 روزگی با علائم ادم و خونریزی زیر جلدی می شود. جوجه های به دنیا آمده هم کوتوله دارای ضعف پا و مشکل تنفسی هستند.

میزان مورد نیاز در پیشدان mg 1 در دان دوره رشد mg 8/. و پس از آن mg 5/1 به ازاء هر کیلوگرم دان می باشد.

کوبالامین (12 b):

کمبود آن موجب مرگ و میر جنینی طی هفته دوم (14- 8 روزگی) و بخصوص روز هفدهم همراه تورم کلیه، آتروفی عضلانی و ادم و کوتاهی نوک می شود.

میزان مورد نیاز در پیشدان mg15./. در دان رشد mg 1./. و پس از آن mg 2./. در کیلوگرم است.

کولین:

کمبود آن باعث کاهش جوجه درآوری می شود.

میزان مورد نیاز در پیشدان mg 400 در دان دوره رشد mg 350 و بعد از آن mg 500 در هر کیلو دان می باشد.

میزان مورد نیاز و عوارض کمبود ویتامین ها در جیره غذایی مرغ مادر گوشتی

نوع ویتامین میزان مورد نیاز در کیلوگرم دان عوارض کمبود


پیشدان تا هفته3 دان دوره رشد w17- 4 جیره قبل از تولید w 23- 18 جیره زمان تولید w 60- 22

a iu 12500 10000 15500 15500 تلفات جنینی در روز 2 و 3 به دلیل آسیب گردش خون- کاهش تولید و جوجه درآوری

d3 iu 3800 3000 3800 3800 ضعف پوسته تخم مرغ

کاهش تولید و جوجه درآوری

e iu 20 30 30 30 تلفات جنینی روزهای اول و بخصوص روزچهارم در اثر آسیب سیستم گردش خون

تحلیل رفتن بیضه ها و کاهش جوجه درآوری

b2 mg8 mg 6 mg8 mg8 مرگ و میر در روزهای 14- 9‘ پیچ خوردگی پنجه ها- کوتولگی- clubbed down

اسید پانتوتنیک mg 15 mg 10 mg 15 mg 15 کاهش جوجه درآوری

اسید نیکوتینیک mg 35 mg 30 mg 40 mg40 کاهش و جوجه در آوری

b6 mg 3 mg 2 mg 5 mg 5 کاهش تولید و جوجه در آوری

بیوتین mg 15/0 mg 1/0 mg 25/0 mg25/0 مرگ و میر در هفته اول

نواقص اسکلتی (کوتاهی استخوان- پیچیدگی درشت نی- منقار طوطی- چسبیدن انگشتان سوم و چهارم)

اسید فولیک mg 1 mg 8/0 mg 5/1 mg 5/1 تلفات جنینی در 14- 12 روزگی، ادم و خونریزی زیرجلدی جوجه های کوتوله دارای ضعف پا و مشکل تنفس

b12 mg015/0 mg 01/0 mg 02/0 mg 02/0 مرگ و میر در هفته دوم و بخصوص روز 17 تورم کلیه- اتروفی عضلات- ادم- کوتاهی نوک

کولین mg400 mg 350 mg 500 mg 500 کاهش جوجه در آوری


مواد معدنی

کلسیم و فسفر:

کمبود این مواد باعث ضعف و نرمی پوسته و کاهش هچ می شود. کمبود فسفر باعث مرگ و میر در روزهای 16- 14 می شود. میزان مورد نیاز در جیره رشد برای کلسیم 1٪ و برای فسفر 5/0 ٪ می باشد. این میزان در دوره ی تولید برای کلسیم تا 5/3٪ و برای فسفر تا 7/0٪ افزایش می یابد.

به منظور تأمین کلسیم و فسفر مورد نیاز، دو هفته قبل از بلوغ، صدف به صورت آزاد در جیره مورد استفاده قرار می گیرد در هفته 22- 18 کلسیم جیره به 3/1- 1/1 ٪ و پس از آن به 1/3- 9/2 ٪ می رسد.

ضعف پوسته تا 2٪ طبیعی تلقی می شود و پس از آن تعادل جیره، بیماری و حرارت نامناسب می توانند به عنوان عوامل تشدیدکننده مورد توجه قرار گیرند.

در هوای گرم اشتهای پرنده کمتر می شود و در نتیجه کلسیم کمتری دریافت می کند. از طرف دیگر به علت گرما حرکات تنفسی به طور نسبی بیشتر می شود که خود موجب دفع بیشتر2co و کاهش 2co خون می شود و از آنجا که وجود 2co برای جذب کربنات و ترشح آن به صورت کربنات کلسیم روی پوسته لازم است، کاهش 2co نهایتاً موجب کاهش ترشح 3caco روی پوسته و تضعیف پوسته می شود. لذا در هوای گرم و تابستان ها بر مقدار ca جیره می افزایند.

منیزیوم:

میزان مورد نیاز در چند هفته اول 05/0 ٪ می باشد و کمبود آن موجب کاهش تولید می شود.

سدیم:

میزان مورد نیاز در جیره 16/0 ٪ و کمبود آن باعث کوچک شدن اندازه ی تخم مرغ می شود.

پتاسیم:

کمبود پتاسیم موجب کاهش تولید و نرمی پوسته می شود.

منگنز:

کمبود منگنز باعث کاهش تولید و مرگ و میر جنینی در روزهای 21- 18 می شود. علت این مرگ و میر عارضه ای به نام " درودیستروفی" یا" سوء تغذیه عضلانی" است که علایم آن عبارتند از: کوتاهی و کلفتی استخوان ها، عدم رشد منقار تحتانی و ایجاد منقار طوطی شکل و کروی شدن سر. جوجه های به دنیا آمده هم ح کوتاهی استخوان ها را تا پایان دوره حفظ می کنند.

میزان مورد نیاز منگنز در دان رشدppm70 و در سایر انواع جیره ها و از جمله پیشدان ppm100 می باشد.

روی:

کمبود روی باعث مرگ و میر و نواقص اسکلتی (مثل فقدان پا یا بال یا ستون مهره ها ) می شود.

میزان مورد نیاز آن در جیره ppm 50 می باشد.

ید:

کمبود آن باعث کوچک بودن جثه جوجه و افزایش دوره انکوباسیون تا 2 روز می شود.

میزان مورد نیاز تا 17 هفتگی 5/0 و بعد از آن ppm1 می باشد.

سلنیم:

کمبودش باعث کاهش تولید و هچ می شود و چون سمی است افزایش آن به بیشتر از ppm5 هم باعث مرگ و میر جنینی با علایم ادم در سر و گردن- کوتاه شدن نوک فوقانی و نقص در چشم و انگشتان می شود.

میزان مورد نیاز در جیره رشد ppm1/0 و در سایر جیره های قبل و بعد از دوران رشد ppm15/0 می باشد.

میزان مورد نیاز و عوارض کمبود مواد معدنی در جیره مرغ مادر گوشتی

نوع مواد معدنی میزان مورد نیاز در هر کیلوگرم دان عوارض کمبود

پیشدان تاw3 دان دوره رشد w17- 4 جیره قبل از تولید

w22- 18 جیره زمان تولید w60- 22

ca 1% 3/1- 1/1٪ 1/3- 9/2٪ ضعف و نرمی پوسته و کاهش هچ

p 5/0 7/0٪ کاهش هچ و ضعف پوسته

mg 05/0٪ کاهش تولید

na 16/0٪ کوچک شده اندازه ی تخم مرغ

k کاهش تولید و نرمی پوسته

mn ppm100 ppm70 ppm100 ppm100 کاهش تولید- مرگ و میر در 21- 18 روزگی به دلیل درودیستروفی

zn ppm50 مرگ و میر و نواقص اسکلتی

i ppm5/0 ppm5/0 ppm1 ppm1 کوچکی جثه جوجه- افزایش دوره انکوباسیون تا 2 روز

se ppm15/0 ppm1/0 ppm15/0 ppm15/0 کاهش تولید هچ


پروتئین:

کمبود پروتئین باعث کاهش وزن پرنده، کاهش تولید، کاهش اندازه تخم مرغ و در نتیجه کاهش هچ می شود.

میزان مورد نیاز در

چربی:

کمبود اسید آراشیدونیک و اسید لینولئیک (که از چربی های اشباع نشده اند) اندازه تخم مرغ و میزان جوجه درآوری را می کاهد. این چربی ها در ذرت و سویا وجود دارند.

میزان مورد نیاز آن ها در جیره 5- 5/2٪ می باشد.

خلاصه:

به طور خلاصه عوامل تغذیه ای به صورت زیر فهرست می گردند:

کاهش تولید: در اثر کمبود ویتامین های a- d- نیاسین- 6b- و مواد mg- k- mn و se.

کاهش جوجه درآوری: کمبود ویتامین های a- d- e- اسید پانتوتنیک- نیاسین- 6b- کولین و مواد کلسیم و فسفر و چربی و سلنیم.

بی نطفگی: کمبود ویتامین e

مرگ و میر جنینی: ویـتامـیـن a (روز 2 و 3)- ویـتـامین e (روز 3- 1 و بخصوص روز 4)- 2b (روز 14- 9)- بیوتین (هفته اول)- اسید فولیک (روز 14- 12)- 12b (هفته دوم و بخصوص روز 17)- mn (روز 21- 18)- روی و سلنیم (نواقص اسکلتی)- فسفر (روز 16- 14)

افزایش تخم مرغ های بد شکل: کمبود چربی و پروتئین و سدیم (کاهش اندازه)- کمبود ca و p و d3 و k (ضعف پوسته)

2- ترکیب گله :

در گله های جوان به ازاء هر 10- 9 قطعه مرغ، یک قطعه وس کافی است ولی با افزایش سن، وزن وس ها زیاد می شود که منجر به کاهش تحرک و تنبلی آن ها می گردد و برای جبران این کم تحرکی لازم است نسبت وس ها به مرغ ها افزوده گردد و در مقابل 9- 7 قطعه مرغ یک وس در نظر گرفته شود. حتی گاهی لازم می شود این نسبت تا یک وس به 6- 4 قطعه مرغ افزایش یابد. به عبارت دیگر نسبت وس و مرغ در گله مادر بر اساس میزان تحرک وس ها از 10٪ در گله های جوان تر تا 5/1٪ و 20٪ در گله های مسن تر تغییر می کند.

تزریق وس های سبک تر به جای وس های سنگین و کم تحرک به گله معمولاً در هفته های 40 تا 45 انجام می شود.

نکته: از آن جا که ورود وس های جدید با مقاومت و نزاع وس های قدیمی روبرو می شود، توصیه می شود که ورود این وس ها در حین خاموشی سالن ها صورت گیرد.

از طرفی افزایش بی قاعده وس ها هم می تواند علاوه بر بار مالی نگهداری وس ها منجر به کاهش باروری گردد. بدین ترتیب که رقابت وس ها برای جفت گیری با مرغ ها افزایش می یابد تا جایی که وس های قوی تر، اجازه جفت گیری به وس های ضعیف تر نمی دهند و ادامه این ح باعث" اختگی روانی" وس های ضعیف تر و عدم تمایل آن ها به جفت گیری می شود که خود در کاهش نطفه داری مؤثر است.

3- بیماری ها:

بیماری هایی از قبیل سالمونلا و نیوکاسل حتی پس از بهبود باعث کاهش قدرت باروری مرغ ها و وس ها می شوند.

4- مدیریت تخم مرغ در مزرعه:

الف) باروری (fertility):

به طور کلی چنانچه میزان تخم مرغ های بی نطفه از 5٪ بیشتر باشد، مشکلی وجود دارد.

علاوه بر سلامت و تغذیه مناسب گله، عوامل مدیریتی دیگری هم در نطفه داشتن تخم مرغ ها مؤثرند:

- فعالیت دستگاه طیور تأثیر مستقیم از میزان نور و روشنایی می پذیرد. کاهش میزان روشنایی در شبانه روز به زیر 16- 15 ساعت، کاهش فعالیت را دربردارد.

- هـمین طـور افزایش حرارت به بالای °c24 به باروری لطمه می زند. حرارت مناسب بین °c24- 16 می باشد.

- همخونی هم باعث کاهش نطفه داری تخم مرغ می شود. از این رو توصیه می شود با جابجا وس ها پس از 3 ماه، از گله ای به گله دیگر، در عمل تنوع ایجاد نمود.

نکته: معمولاَ مرغ و وس ها جفت های خود را می شناسند و ترجیح می دهند با جفت های شناخته شده و قبلی خود نمایند که تحت عنوان " ترجیحی" از آن یاد می شود.

- در مورد تأثیر عدم تناسب تعداد مرغ و وس و نیز تأثیر ویتامین e بر تحلیل بیضه ها و کاهش نطفه داری، هم صحبت کردیم.

- میزان نطفه داری در سن کم و زیاد گله مادر کاهش می یابد. در سن کم وس های جوان قادر به تولید میزان کافی اسپرم نیستند و همین طور نمی توانند به تعداد دفعات کافی جفت گیری نمایند. در سن زیاد نیز همین عوارض (کاهش تولید اسپرم و کاهش دفعات جفت گیری) وجود دارد. به علاوه رشد جنینی طی 25 ساعت اول در داخل مجرای تخم صورت می گیرد. چنان چه این رشد به مرحله "بلاستولا" ختم شود، امکان زنده ماندن جنین طی مراحل ذخیره و نگهداری بیشتر است در حالی که در گله های جوان و تخم مرغ های کوچک رشد جنینی قبل از مرحله بلاستولا و در گله های مسن و تخم مرغ های بزرگ رشد جنینی فراتر از مرحله بلاستولا می رود که در هر دو حال احتمال مرگ و میر جنینی افزایش می یابد. علت کاهش میزان هچ در سن کم و زیاد گله مادر همین است.

ب) جمع آوری تخم مرغ:

لانه ها:

- برای آن که مرغ ها مجبور به تخم گذاری روی بستر نباشند، باید به ازای هر 5- 4 قطعه مرغ یک لانه در نظر گرفته شود. طول و عرض لانه 35 سانتی متر می باشد.

- تخم گذاشتن روی بستر دو عارضه دارد: یکی آلوده شدن تخم مرغ و دیگر افزایش احتمال ش تگی و ترک خوردگی تخم مرغ که هر دو عارضه نهایتاً از میزان کلی هچ می کاهند و به علاوه آلودگی تخم مرغ ها به آلودگی هچری و جوجه ها هم می انجامد. در هفته اول تولید کاهش ارتفاع بعضی لانه ها تا سطح زمین می تواند به عادت تخم گذاری در لانه کمک کند.

- رقم جایز برای میزان تخم مرغ های ش ته در گله جوان تا 2٪ و در گله مسن تا 3٪ می باشد و رقم های بالاتر مطلوب نمی باشند. استفاده از شانه های تخم مرغ برای جمع تخم مرغ ها (به جای سبد و به خصوص سبدهای سیمی) احتمال ضربه دیدن و ش تگی تخم مرغ ها را می کاهد.

نکته: مرغ ها بیشتر تمایل به تخم گذاری در لانه هایی دارند که در عرض سالن قرار گرفته اند.

نحوه ی جمع آوری:

سرعت عمل در جمع آوری و افزایش دفعات جمع آوری تخم مرغ از دو جهت مهم است:

اولاً هرچه تخم مرغ بیشتر در لانه و به خصوص روی بستر بماند، میزان بار میکربی و آلودگی آن به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

ثانیاً عدم انتقال به هنگام تخم مرغ ها به سردخانه، به خصوص در هوای گرم و تابستان ها، باعث شروع نابهنگام تقسیمات جنینی و توقف آن در ساعات ذخیره و نگهداری و در نتیجه افزایش مرگ و میر جنینی می گردد.

لذا توصیه شده که روزانه حداقل 4 بار اقدام به گردآوری تخم مرغ ها شود و در زمان پیک تولید این دفعات متناسب با میزان تولید از چهار بار هم بیشتر شود.

نکته مهم: قبل از جمع آوری، کارگر مسئول باید حتماً دست هایش را تمیز شسته و ضدعفونی کرده باشد.

ج) ضدعفونی اولیه:

ضدعفونی سریع تخم مرغ در مزرعه بسیار مهم است. روی تخم مرغ تازه حدود 300- 100 باکتری وجود دارد که این تعداد پس از 15 دقیقه به 600 و پس از یک ساعت به 6000 می رسد و این روند به صورت تصاعدی افزایش می یابد. می توان در هر هفته برای هر لانه حدود 30 گرم پودر فرمالدئید مصرف نمود تا ضمن تبخیر فضای لانه ضدعفونی شود.

بهتر است عمل ضدعفونی پس از زدودن آلودگی های سطحی و ظاهری صورت گیرد تا مواد ضدعفونی کننده به زیر آلودگی های سطحی نفوذ نمایند ولی معمولاً آلودگی ز در جوجه کشی ها و هنگام درجه بندی تخم مرغ ها صورت می گیرد.

می توان تخم مرغ ها را با گاز فرمالدئید دود داد یا آن ها را در محلول کلر (با غلظت ppm500 و در حرارت °c3/43 به مدت 2 دقیقه) غوطه ور نمود. که روش دود دادن متداول تر است. در این روش به ازاء هر متر مکعب از فضای اتاق دود حدود 7 گرم فرمالدئید در نظر گرفته می شود که در ظروف الکتریکی تا حرارت 400 درجه فارنهایت (°c204) آن را گرم می کنند یا برای هر متر مکعب 20 گرم پرمنگنات پتاسیم در ظروف لعاب دار (برای اینکه با مواد مورد مصرف واکنش ندهد) در نظر گرفته می شود و cc30 فرمالین 40% برای هر متر مکعب به آن اضافه می شود. (طول مدت ضدعفونی حدود نیم ساعت در حرارت °c25 و رطوبت 75% می باشد.)

د) حمل تخم مرغ ها:

الف) نکات بهداشتی:

راننده و کمک راننده پیش از ورود به کامیون حمل باید دوش گرفته باشند و لباس هایشان را عوض کرده باشند. خود وسایط نقلیه هم باید پیش از بارگیری با فرمالین بخار داده شوند و حین عبور از حوضچه های ضدعفونی عبور نمایند.

ب) نکات فیزیکی: تخم مرغ ها در طول مسیر حمل نباید در معرض ضربه و تکان های ناگهانی قرار گیرند و همچنین نباید در معرض شرایط نامناسب و شوک های حرارتی و رطوبتی باشند.

بخش دوم

عوامل مرتبط با جوجه کشی

1- مدیریت تخم مرغ در جوجه کشی:

الف) تحویل تخم مرغ:

حرارت سالن تحویل باید نزدیک به حرارت خود تخم مرغ باشد. در غیر این صورت ممکن است موجب تعریق روی پوسته شود. حرارت مناسب این سالن و رطوبت نسبی اش 85- 70٪ می باشد. رطوبت بالای 85٪ باعث تعریق می شود.

تعریق معمولاً در زمستان ها اتفاق می افتد که تخم مرغ از محیط سرد وارد محیط گرم سالن می شود. این پدیده باعث حل شدن لایه محافظ خارجی تخم مرغ موسوم به "کوتیکول" می شود که در نتیجه احتمال نفوذ آلودگی به داخل تخم مرغ افزایش می یابد. تعریق به خصوص زمینه ساز رشد قارچ روی پوسته است. ضمناً گاز دادن تخم مرغ مرطوب هم می تواند به جنین لطمه بزند. لذا باید حتماً گاز دادن تخم مرغ موکول به خشک شدن پوسته گردد.

در صورتی که حرارت سالن تحویل، درجه بندی و ذخیره تخم مرغ از "صفر فیزیولوژیک" (یعنی °c27) بیشتر شود، تقسیمات جنینی و رشد و نمو جنین شروع می شود و این در حالی است که هنوز تخم مرغ داخل ستر قرار نگرفته و جنین زنده به سرمای سالن ذخیره برمی خورد و رشد آن متوقف و در نتیجه تلف می شود.

رطوبت بالای این سالن ها برای آن است که تخم مرغ آب زیادی از دست ندهد.

ب) درجه بندی تخم مرغ:

تخم مرغ های حذفی: این تخم مرغ ها چنان چه حذف نشوند از میزان هچ می کاهند لذا تخم مرغ های ترک خورده، کثیف، بدشکل، دارای پوسته نازک یا دارای رسوبات کلسیم زیاد روی پوسته جدا می شوند و به عنوان تخم مرغ خوراکی فروخته و مصرف می شوند. میزان این تخم مرغ ها حدود 5٪ کل تخم مرغ های تولیدی است. تخم مرغ های دارای پوسته ناصاف مانع تبادلات گازی جنین و محیط می شوند. تخم مرغ های دارای پوسته نازک باعث تبخیر زیاد آب جنین و احتمال شکنندگی بیشتر تخم مرغ می شوند و تخم مرغ های دارای پوسته ضخیم مانع وج جوجه می شوند. بدشکلی تخم مرغ (گردی و درازی) هم باعث افزایش مقاومت پوسته در مقابل وج جوجه می شود.

وزن استاندارد: تخم مرغ های ست شده باید بین 50 و 70 گرم وزن داشته باشند. جوجه حاصله از این تخم مرغ ها که دو سوم (67- 66٪) وزن تخم مرغ را تشکیل خواهد داد، یعنی 34 تا 46 گرم وزن خواهد داشت. به ازای هر گرم وزن بیشتر یک تخم مرغ، 12 گرم به وزن نهایی جوجه گوشتی در زمان فروش افزوده می شود.

shape index: ضریب شکلی در تخم مرغ از تقسیم عرض تخم مرغ به طول آن به دست می آید. هرچه این رقم بیشتر شود شکل تخم مرغ گردتر و هرچه کمتر باشد، تخم مرغ درازتر است. ضریب مناسب رقم 74/0 می باشد.

هم وزنی: باید سعی شود تخم مرغ هایی که با هم ست می شوند، اندازه های مشابه داشته باشند. چرا که اندازه های متفاوت باعث می شود سطح تماس های متفاوتی برای جذب حرارت دستگاه ها وجود داشته باشند و تخم مرغ هایی که میزان های متفاوتی از حرارت را جذب می کنند، با سرعت های متفاوتی تفریخ می شوند و فاصله بین درآمدن اولین و آ ین جوجه زیاد خواهد شد. به ازای هر 5/2 گرم اضافه وزن (از 50 گرم به بالا) حدود نیم ساعت به طول دوره انکوباسیون افزوده می شود.

رنگ پوسته: هرچه رنگ تخم مرغ قهوه ای تر باشد، هچ آن بیشتر است.

هم سنی: تخم مرغ هایی که با هم گرید می شوند باید سن و عمر مشابه داشته باشند. چرا که مدت ذخیره و نگهداری تخم مرغ هرچه بیشتر باشد زمان تفریخ آن به تعویق می افتد. بعد از روز پنجم به ازای هر روز نگهداری بیشتر، یک ساعت به طول دوره انکوباسیون افزوده می شود.

تخم مرغ های درجه 2: حتی الامکان از خواباندن این تخم مرغ ها خودداری می شود ولی در صورت خواباندن هم نباید با تخم مرغ های درجه 1 قاطی شوند؛ زیرا احتمال گسترش آلودگی از تخم مرغ های درجه 2 به سایر تخم مرغ ها را افزایش می دهیم.

آلودگی ز : آلودگی های سطحی به برس، پارچه زبر یا سیم ظرفشویی زدوده می شوند و اگر با این وسایل از بین نروند با آب °43 حاوی ماده ضدعفونی شسته و با جریان هوا خشک شوند. اگر حرارت تخم مرغ کمتر از آب باشد، آلودگی همراه با جریان حرارت به داخل تخم مرغ جذب می شود. عیب شستشو با آب این است که لایه محافظ طبیعی خارجی تخم مرغ به نام کوتیکول شسته می شود که این امر، ضریب نفوذ آلودگی در تخم مرغ را افزایش می دهد. بهتر است کار آلودگی ز نه در کارخانه جوجه کشی بلکه در فارم مادر صورت گیرد تا هم آلودگی فارم وارد کارخانه جوجه کشی نشود وهم در اسرع وقت میزان جمعیت میکربی با آلودگی ز کاهش یابد و زمینه تکثیر میکرب ها محدودتر شود.

ج) نگهداری و ذخیره تخم مرغ:

حرارت و رطوبت:

چنانچه حرارت تخم مرغ پس از تولید از صفر فیزیولوژیک (°c27) بیشتر شود، تقسیمات سلولی و رشد جنینی نابهنگام و در شرایط نامساعد آغاز می شود که نهایتاً به مرگ و میر جنینی و کاهش جوجه درآوری می انجامد. لذا سعی می شود حرارت سالن ذخیره تخم مرغ از °c18 بیشتر نشود. رطوبت مناسب هم 85- 70٪ در نظر گرفته می شود تا رطوبت تخم مرغ ها تبخیر نشود. از روش های ممانعت از تبخیر تخم مرغ یکی کشیدن نایلون روی تخم مرغ هاست، به نحوی که تهویه آن ها دچار اشکال نشود و راه دیگر هم آن است که سر باریک تخم مرغ ضمن ذخیره به سمت بالا باشد.

مدت ذخیره:

افزایش مدت ذخیره هم باعث افت هچ و هم باعث افزایش طول مدت انکوباسیون می شود. در ح های عادی که تخم مرغ به مدت 3 تا 4 روز در سالن ذخیره، نگهداری می شود حرارت °c22- 18 مناسب است ولی اگر این مدت 7- 4 روز باشد حرارت لازم °c18- 16 و اگر 10- 7 باشد °c16- 12 می باشد. مدت ذخیره از زمان تخم گذاری مورد محاسبه قرار می گیرد و صرفاً مدت ذخیره در سردخانه ملاک نمی باشد.

هر روز ذخیره اضافی از روز پنجم به بعد، نیم تا یک ساعت به طول دوره هچ می افزاید و 1/0 تا 5/0٪ و بعضاً تا 2 و 4٪ از جوجه درآوری می کاهد.

از آنجا که طول انکوباسیون تخم مرغ های درشت تر حاصله از گله های مسن تر، بیشتر می باشد، لذا در این قبیل گله ها باید طول ذخیره تخم مرغ کمتر باشد. اصولاً تأثیر سوء افزایش طول مدت نگهداری بر هچ در گله های مسن تر بیشتر از گله های جوان است و این شاید به دلیل آن باشد که در تخم مرغ های جوان تر غلظت بیشتر آلبومین مانع شناور شدن جنین می گردد.

اگر تخم مرغ ها از یک هفته بیشتر نگهداری شوند باید آن ها را چرخاند تا زرده و نطفه در جهت جاذبه ی زمین به پوسته نزدیک نشود. نگهداری تخم مرغ بالای 2 هفته حتی به وزن جوجه تولیدی هم لطمه خواهد زد.

د) گاز دادن مجدد:

تخم مرغ ها قبل از چیده شدن باید مجدداً گاز داده شوند.

حرارت مناسب اتاق گاز °c27- 20 و رطوبت آن 80- 60٪ است. حرارت کمتر از °c20 باعث کاهش اثر گاز فرمالدئید می شود و حرارت بالای °c27 هم باعث رشد جنینی و افزایش مرگ و میر جنینی خواهد شد.

از آنجا که گاز فرمالدئید وزن حجمی بیشتری از هوا دارد، با تعبیه یک پنکه مانع ته نشین شدن گاز می شوند.

2- عوامل مربوط به سترها:

الف) عملیات پیش گرم:

انتقال تخم مرغ ها از سردخانه به سترها نمی تواند دفعتاً و ناگهانی صورت گیرد. چرا که این کار موجب تعریق پوسته و انحلال کوتیکول و نیز موجب شوک حرارتی به تخم مرغ و جنین آن می گردد که طبعاً بر جوجه درآوری اثرات سوء خواهد داشت. به علاوه بدون عملیات پیش گرم حرارت سترها پایین می آید که تأثیر منفی بر هچ دارد. لذا پیش از چیدن و به اصطلاح ست تخم مرغ ها طی مدت 12- 6 ساعت حرارت آن ها را به 23 تا 25 درجه سانتی گراد می رسانند. این حرارت طی دو ساعت آ قبل از ست می تواند تا °c28 هم برسد.

عملیات گرم اولیه می تواند در سالنی مخصوص و حتی در سالن ست و در سترهای تک مرحله ای در داخل خود سترها هم صورت گیرد. طبیعی است که در این مرحله باید حرارت به طور مساوی و یکنواخت به همه تخم مرغ ها برسد. چرا که هرگونه اختلاف در جذب حرارت در تخم مرغ ها، نهایتاً به اختالافاتی در زمان و سرعت تفریخ خواهد انجامید. لذا وجود تهویه مناسب در سالن عملیات پیش گرم، ضرورت درجه اول دارد.

ب) انتقال:

لرزش تخم مرغ ها و به طور کلی هرگونه ضربات و تکانه های مکانیکی منجر به کاهش جوجه درآوری می شود. لذا در زمان عملیات انتقال تخم مرغ به سترها باید ضمن رعایت ملایمت، کف سالن ها به اندازه کافی صاف باشد و وسایل انتقال هم نرم و روان باشند تا از هرگونه صدمه ای به جنین احتراز شود. عدم تحرک تخم مرغ به مدت 24 ساعت قبل از خواباندن در میزان هچ تأثیر مثبت دارد.

ج)موقعیت اطاقک هوایی:

در هنگام چیدن تخم مرغ ها در راک ها باید دقت کافی مبذول شود تا سر پهن تخم مرغ که در آن اطاقک هوایی قرار دارد رو به بالا قرار گیرد. چرا که در روزهای آ ست، سر جوجه برای تنفس متوجه این قسمت می شود. در تخم مرغ هایی که سر و ته قرار گرفته اند، نوک جنین به اطاقک هوایی نخواهد رسید و موجب تلف شدن و خفگی جنین ها تا 10٪ می شود. علت دیگر ناتوانی جنین در وج، به دلیل استحکام بیشتر انتهای باریک تخم مرغ در مقابل ضربات نوک جوجه است.

علاوه بر کم دقتی کارگران، یکی از عوامل مهمی که بر سر و ته شدن تخم مرغ ها تأثیر دارد، بدفرمی و مشخص نبودن سر و ته تخم مرغ هاست که عامل آن می تواند سوء تغذیه یا بیماری در گله مادر و یا بالا رفتن سن گله مادر باشد.

د) حرارت و رطوبت:

حرارت مناسب در سترهای °c5/37 معادل f5/99 و رطوبت نسبی مناسب 60- 58 درصد معادل 86 درجه در دماسنج مرطوب می باشد. حرارت معمولاً در روزهای اول (به دلیل متابولیسم پایین جنین) بیشتر گرفته می شود تا حرارت مناسب جنین تأمین شود و به تدریج در روزهای آ از آن کاسته می شود. به این منظور معمولاً حرارت روی °c6/37 (f74/99) تنظیم و در روزهای 18 به °c1/37 (f8/98) رسانده می شود. در گله های مسن و تخم مرغ های بزرگ تر رطوبت ستر باید کمتر و در گله های جوان باید بیشتر باشد که این ارقام از 45 درصد تخم مرغ های سنگین تا 62 درصد تخم مرغ های سبک در نوسان است.

میزان رطوبت تخم مرغ از زمان تولید تا هچ باید 14- 12٪ کاهش یابد تا هم حجم اطاقک هوایی به اندازه ی مناسب برای تنفس جوجه برسد و هم از آن طرف جوجه "دهیدراته" نشود. افت رطوبت زیر 10٪ و بالای 16٪ باعث افت هچ می شود. برای کاهش 12٪ وزن تخم مرغ باید روزی 6/0٪ کاهش وزن داشته باشد.

حرارت زیاد و رطوبت کم باعث هچ زودرس و زخمی شدن ناف می شود چون غشاءها و پوسته های مربوط به تخم مرغ به راحتی از زرده جدا نمی شوند و همراه آن به داخل ناف و محوطه بطنی جوجه جذب می شوند و موجب ت یش ناف می گردند و این مجموعه عوامل به افت هچ می انجامد و میزان جوجه های درجه دو و وازده را هم افزایش می دهد.

از طرف دیگر حرارت کم و رطوبت زیاد باعث تأخیر در جوجه دراوری و به تبع آن افت هچ می گردد. رطوبت هوای ورودی به ستر باید حدود 50٪ و حر حدود °c24 باشد لذا حرارت سالن ست را حدود 21 تا 25 درجه و رطوبت ان را 50 تا 60٪ در نظر می گیرند.

ه) تهویه:

میزان ا یژن داخل تخم مرغ به تنهایی قادر به رفع نیاز جنین نیست و هرچه سن جنین بیشتر شود، این نیاز افزایش می یابد لذا جنین تتمه نیاز خود را از طریق خلل و فرج پوسته و از هوای داخل سترها تأمین می کند.

میزان مورد نیاز ا یژن در داخل ماشین 21٪ است که کاهش آن از 21٪ و همچنین افزایش آن به بالای 22٪ از میزان جوجه دهی می کاهد.

میزان 2co نباید از 1٪ نماید وگرنه به مرگ و میر جنینی می انجامد.

در سترهای چند مرحله ای با راک ثابت میزان مناسب 2co حدود 2/0 تا 3/0 درصد و در سترهای چند مرحله ای با راک متحرک 3/0 تا 4/0 درصد می باشد اما در سترهای یک مرحله ای این میزان در روزهای اول 1/0 تا 2/0 درصد و در روزهای آ حدود 5/0 تا 6/0 درصد می باشد. وجود 5 درصد 2co در هر ستری منجر به نابودی کل جنین ها خواهد شد.

برای تأمین هوای لازم، باید به ازای هر 1000 عدد تخم مرغ 14/0 متر مکعب هوا در دقیقه وارد ستر شود.

و) ممنوعیت گاز دادن:

طی 24 تا 96 ساعت اول که رشد جنینی آغاز می شود، جنین به اثرات و عوارض ناشی از ضدعفونی کننده ها حساس تر از هر زمانی است، لذا طی این ساعت ها، گاز دادن دستگاه ها ممنوع می باشد.

ز) چرخش تخم مرغ:

وزن حجمی زرده از سفیده کمتر است؛ لذا زرده همیشه به طور طبیعی تمایل دارد به پوسته نزدیک شود. از همین رو تخم مرغ هرچه بماند، به مرور زمان و با کاهش قوام لایه های نگهدارنده و قوام دهنده سفیده، زرده متمایل به حاشیه تخم مرغ می شود. (و همین "موقعیت زرده" موجب تشخیص تخم مرغ های کهنه از تازه می شود.) حاشیه نشینی زرده باعث چسبیدن نطفه و غشاءهای جنینی به پوسته می شود که این امر هم موجب دهیدراتاسیون جنین و نطفه و هم موجب اختلال در رشد و نمو جنین می شود.

از همین رو راک های حاوی تخم مرغ باید به فواصل 1 تا 3 ساعت تحت زاویه 45 درجه به چپ و راست چرخانده شوند. این کار مانع چسبیدن غشاءهای جنینی به غشاء پوسته و نیز باعث تغذیه بهترجنین می شود. به علاوه خود عمل چرخش، تهویه در فضای اطراف تخم مرغ را هم بهتر می کند.

معمولاً از روز 17 نیاز به چرخش وجود ندارد. در هر حال عدم چرخش تخم مرغ در روزهای مختلف انکوباسیون، عوارض زیر را به دنبال دارد:

طی سه روز اول موجب چسبیدن غشاءهای جنینی به پوسته می شود که بیشترین نیاز به چرخش وجود دارد.

در روز پنجم تأثیر منفی بر تشکیل سیستم گردش خون دارد.

در روز سیزدهم موجب کاهش در رشد جنین می گردد. ولی به طور کلی از روز 13 به بعد میزان هچ تأثیر کمتری از عدم چرخش می پذیرد.

در روز شانزدهم موجب اختلال در مصرف خون ا یژن دار می شود.

در روز نوزدهم هم تا حدودی مانع مصرف شدن سفیده می شود ولی از روز 19 این چرخش است که جوجه درآوری را کاهش می دهد که علت آن تداخل آن با زمان تغییر وضعیت جنین است که در حال جهت گیری برای وج از تخم مرغ است.

ح) خواباندن تخم مرغ های هم اندازه:

خواباندن تخم مرغ های کوچک و بزرگ با هم فاصله زمانی بین تفریخ جوجه ها را افزایش می دهد لذا حتی الامکان باید از آن اجتناب نمود ولی در صورت اجبار باید تخم مرغ های بزرگ تر ساعاتی زودتر از تخم مرغ های کوچک ست شوند تا هم زمانی قابل قبول در زمان تفریخ ایجاد شود.

3- عوامل مربوط به هچرها:

الف) عملیات انتقال:

زمان انتقال معمولاً وقتی است که 1٪ جوجه ها نوک زده باشند. (معمولاً پایان روز 19) ذخایر کلسیم پوسته تخم مرغ در طول دوره انکوباسیون مورد استفاده جنین قرار می گیرد و از این رو پوسته شکننده تر می شود.

ضایعات انتقال در این زمان هم ناشی از ضعیف شدن پوسته و ش تن آن است که به مرگ جنین می انجامد و هم ناشی از انفجار تخم مرغ های آلوده است.

ورود و نفوذ باکتری (معمولاً پزودوموناس) در تخم مرغ باعث فساد محتویات آن و تولید گازs2h می شود که با کمترین لرزش، به خصوص در زمان انتقال به هچر، فشارگاز ایجاد شده تخم مرغ را منفجر می کند که علاوه بر ایجاد بوی شدید تعفن، باعث آلودگی هچری و جوجه های به دنیا آمده هم می شود. مواد سمی حاصل از فساد چنان خطرناک اند که حتی می توانند جمعیت باکتریایی به وجود آورنده ی خود را هم نابود کنند و به اصطلاح "فسادی عاری از میکرب" به وجود بیاورند.

احتیاط در عملیات انتقال و همچنین از بین بردن تخم مرغ های انفجاری در ظرف حاوی مواد ضدعفونی می تواند به کاهش ضایعات بیانجامد. این تخم مرغ ها، قبل از انفجار، از طریق ترشحات روی پوسته که به دلیل فشار گاز داخل تخم مرغ از خلل و فرج پوسته، بیرون می زنند، قابل شناسایی و حذف می باشند.

سرعت انتقال هم بسیار مهم است. تأخیر در عملیات انتقال به سرد شدن تخم مرغ ها و کاهش هچ می انجامد. حرارت سالن باید 26- 24 درجه باشد تا تخم مرغ ها سرد نشوند. خیس بودن هچرها هم به سردی تخم مرغ و کاهش هچ منجر می شود لذا باید قبل از انتقال از خشک بودن هچرها اطمینان اصل شود.

ب) گاز دادن هچر:

در سن 18 روزگی که هنوز جوجه ها از تخم خارج نشده اند، هچر به مدت ده دقیقه گاز داده می شود و پس از آن تهویه به مدت 30 تا 60 دقیقه کار می کند. این عملیات هم مانع انتقال آلودگی به جوجه های در حال تفریخ می شود و هم باعث زرد شدن رنگ جوجه می شود که به جهت بازاری و فروش یک نکته مثبت محسوب می شود. با این حال افراط در گاز دادن به تحریکات تنفسی در جوجه ها منجر می شود که باید مد نظر باشد.

ج) تهویه:

میزان 2co در هچرها نباید از 8/0 درصد بیشتر شود. به ازای هر 1000 عدد تخم مرغ 23/0 تا 28/0 متر مکعب ورود هوا در هر دقیقه لازم است. بستن دمپرها که مخصوصاً در فصول سرد برای جلوگیری از سرد شدن دستگاه ها صورت می گیرد، یکی از عوامل کاهش تهویه می باشد.

د) حرارت و رطوبت:

حرارت در هچر حدود °c1- 3/0 کمتر از ستر است ولی رطوبت آن 10- 5٪ بیشتر است. دلیل افزایش رطوبت در هچر آن است که جوجه خشک و دهیدراته نمی تواند به راحتی خود را از غشاء پوسته جدا کند و این غشاءها به غشاءهای جنینی می چسبد که در هنگام جذب زرده به ت یش و زخم ناف و افزایش وازدگی از طرفی و عدم توانایی جوجه در خارج شدن از پوسته و افزایش جوجه های نوک زده ی مرده و زنده می شود.

حرارت مناسب هچر °c37 معادل 5/98 و نهایتاً 8/98 درجه فارنهایت می باشد.

رطوبت مناسب 87٪ و در دماسنج مرطوب معادل 70٪ رطوبت نسبی است.

رطوبت مناسب در سالن هچر هم حدود 10٪ از سالن ستر بیشتر (70- 60٪) ولی حرارت مناسب همان °c24 می باشد.

رطوبت زیاد هچر هم عوارض خاص خود را دارد و باعث پرآبی و تورم و بازماندن ناف و استعداد عفونی شدن آن می شود. در رطوبت بالا زرده به حد کافی آب از دست نمی دهد و بزرگ می ماند و به علت عدم جذب کامل باعث باز ماندن ناف می شود. در رطوبت مناسب محل ش تگی پوسته از وسط است. اگر رطوبت زیاد باشد، محل ش تگی به طرف کیسه هوایی متمایل می شود و اگر رطوبت کمتر از ح نرمال باشد، محل ش تگی بین کیسه هوایی و وسط تخم مرغ خواهد بود.

اما علت آن که حرارت هچر باید کمتر از ستر باشد، این است که در این سن فعالیت و متابولیسم جوجه به حداکثر می رسد و این جنب و جوش حرارت را حتی تا 90 درجه فارنهایت هم بالا می برد.

نوسان های حرارت در هچر هم عوارض مختلفی دارد:

حرارت بالا موجب تفریخ زودرس می شود و قبل از جذب کامل زرده به محوطه بطنی، جوجه در می آید و این امر هم مانند رطوبت زیاد، باعث باز ماندن ناف و استعداد نفوذ آلودگی به داخل آن می شود. حرارت بالا علاوه بر هچ زودرس و باز ماندن ناف، باعث بی حالی و سرحال نبودن جوجه هم می شود.

کمبود حرارت هم طبعاً به تأخیر در جوجه درآوری و افزایش تعداد تخم مرغ های نوک زده منجر می شود.

در تفریخ زودرس داخل پوسته و خود جوجه به دلیل چسبندگی زیاد غشاءهای جنینی و پوسته و قطع نشدن خون ی کوریوآلانتوئیک خونالودند ولی در تفریخ دیررس به دلیل وج سریع جوجه ها و طولانی تر شدن زمان اقامت آن ها و جابجایی آن ها در هچر، آلودگی ها به خصوص آلودگی به مدفوع در قسمت خارجی پوسته بیشتر دیده می شود ولی در هچ بهنگام هیچ یک از این آلودگی ها رؤیت نمی شود.

ه) نحوه ی وج جوجه از تخم مرغ:

کل مدت تفریخ در هچر از 40 ساعت نمی کند که 80٪ آن در 25 ساعت اول و 20٪ بقیه در 15 ساعت بعدی اتفاق می افتد.

افزایش میزان2co در تخم مرغ باعث افزایش تحرک و اسپاسم جوجه می شود. با هر حرکت تدریجاً سرجوجه از زیر بال در می آید و متوجه اطاقک هوایی می شود. وقتی نوک جوجه به اطاقک رسید، تبادلات تنفسی از طریق ی کوریوآلانتوئیک قطع و تنفس ریوی شروع می شود. در این ح جوجه با برجستگی کوچک روی نوک خود که به "بیلچه" موسوم است، شروع به ش تن پوسته و استفاده از هوای خارج برای تنفس می کند. خون کوریوآلانتوئیک به تدریج قطع می شود. 24 ساعت پس از شروع تنفس ریوی، جوجه با فشار پا به پوسته فشار می آورد و از سوراخ ایجاد شده با نوکش، خارج می شود.


4- عوامل مؤثر پس از تفریخ

الف)درجه بندی:

میزان جوجه های وازده در بهترین ح حدود 5/0٪ کل جوجه درآوری است؛ مع هذا این رقم در عمل به خصوص در گله های جوان تر، معمولاً تا 2٪ هم افزایش می یابد.

جوجه های وازده یا درجه 2 عبارتند از جوجه های ریز (زیر 34 گرم)، جوجه های فلج و ناقص الخلقه، جوجه های ضعیف و زمین گیر و هم چنین جوجه های دارای زخم و تورم در ناف.

برای آن که وزن جوجه زیر 34 گرم نباشد، می بایست از خواباندن تخم مرغ های زیر 50 گرم خودداری نمود.

ب)حرارت و رطوبت:

حرارت مناسب سالن درجه بندی جوجه ها °c25- 22 و رطوبت نسبی مناسب بین 50 تا 75٪ می باشد. حرارت بالاتر و رطوبت کمتر به وازدگی و دهیدراتاسیون جوجه می انجامد.

ج)مدت نگهداری:

جوجه تفریخ شده باید در اسرع وقت به سالن های پرورش برسد. هرچه در این امر تأخیر گردد، جوجه به دلیل از دست دادن ذخایر غذایی موجود در زرده و به دلیل دسترسی نداشتن به آب دچار دهیدراتاسیون و کم آبی و نهایتاً وازدگی و مرگ و میر می شود. این مسئله به خصوص در مورد گله های جوان که تخم مرغ های حاصل از آنها از زرده کوچک تر و در نتیجه از ذخایر غذایی کمتری برخوردارند، حائز اهمیت فوق العاده است.

د)حمل جوجه:

کامیون های حمل جوجه باید استانداردهای لازم را داشته باشند:

اولاً رساندن سریع و سالم جوجه ها، اهمیت زیادی در میزان وازدگی و تلفات اولیه آن ها دارد.

ثانیاً حرارت اطاق کامیون باید بین 22 و °c25 تنظیم شود. در این ح حرارت داخل خود جعبه ها حدود °c32 خواهد بود. دلیل این اختلاف ، تحرک و جنب و جوش خود جوجه ها و حرارت حاصل از آن است.

تهویه مناسب هنگام حمل هم بسیار مهم است. تهویه نامناسب به خفگی جوجه ها منجر می شود. برای این منظور اولاً کامیون باید به نوعی سیستم هوادهی قابل تنظیم مجهز باشد. ثانیاً چیدن کارتن های حمل جوجه روی هم باید طوری باشد که مانع جریان هوای مورد نیاز جوجه ها نگردد. در این مورد بیش از چهار کارتن نباید روی هم قرار گیرند.

حمل جوجه معمولاً در ساعات خنک و اغلب در شب ها انجام می شود. به خصوص در تابستان و هوای گرم رعایت این نکته اهمیت فوق العاده دارد. به علاوه در هوای گرم و تابستان برای خنثی استرس گرما، به جای 100 قطعه جوجه در هر کارتن، به ریختن 80 قطعه جوجه اکتفا می شود.

مجموعه ی عوامل مؤثر در کاهش هچ

1- سهم عوامل مختلف:

- بی نطفگی، می تواند عامل 25٪ از افت هچ ها باشد.

- ذخیره نامناسب تخم مرغ از شروع تخم گذاری تا ست شدن، می تواند عامل 20٪ از افت باشد که طی هفته اول موجب مرگ و میر جنینی می شود.

- آلودگی های میکربی و قارچی می تواند تا 10٪ هچ را کاهش دهند. مرگ و میر ناشی از این عوامل عمدتاً در هفته سوم اتفاق می افتد. با این وجود تلفات می تواند در 2 هفته اول هم رخ دهد.

- تخم مرغ های عیب دار و بدشکل که سر و ته آن ها معلوم نیست و بعضاً وارونه ست می شوند، پوسته کلفت و نازک که موجب اشکال در تفریخ یا ش تگی پوسته می شوند ، هم می توانند مسئول 10٪ از افت هچ باشند. این تخم مرغ ها عمدتاً در هفته سوم با تلفات جنینی مواجه می شوند.

- سوء تغذیه در گله مادر، مرگ و میر در 2 هفته اول را به دنبال دارد و تا 10٪ از کاهش هچ به علت آن است.

- بیماری در گله مادر هم می تواند عامل کاهش هچ تا میزان 10٪ باشد.

- اشکالات در کارخانه جوجه کشی معمولاً باعث مرگ و میر در هفته سوم می شود و می تواند باعث تا 10٪ از تلفات جنینی باشد. در کارخانه جوجه کشی مهم ترین عامل، تغییرات حرارتی است و پس از آن به ترتیب رطوبت، چرخش، تهویه و سروته بودن تخم مرغ ها اهمیت دارند.

- عوامل ژنتیکی نیز باعث کاهش هچ به میزان 5٪ می باشند.

2- نحوه توزیع طبیعی تلفات جنینی در یک دوره جوجه کشی:

بی نطفگی 2 تا 4٪ کل تخم مرغ های ست شده

تلفات قبل از تخم گذاری 6/0٪ کل تخم مرغ های ست شده

تلفات مرحله اول (1 تا 4 روزگی) زیر 2٪ کل تخم مرغ های ست شده

تلفات مرحله دوم (4 تا 17 روزگی) 1٪ کل تخم مرغ های ست شده

تلفات مرحله سوم (17 تا 21 روزگی) 3 تا 4٪ کل تخم مرغ های ست شده

جوجه های نوک زده 9/0٪ کل تخم مرغ های ست شده

جوجه های درجه 2 48/0٪ کل تخم مرغ های ست شده

البته این نسبت توزیعی برای زمانی است که گله در پیک هچ قرار دارد و جمع ارقام فوق در این ح از 13٪ نمی کند. یعنی فرض بر این بوده که پیک هچ حدود 87٪ جوجه درجه یک باشد. طبیعی است در زمان های دیگر که گله در پیک خود قرار ندارد، این نسبت ها افزایش می یابند.

اگر جنین فاقد چشم سیاه باشد، مرگ در مرحله اول اتفاق افتاده که خود شامل دو مرحله است. مرحله ای که غشاء یا membranc تشکیل شده که منشأ مشکل سوءتغذیه در گله مادر یا مدیریت غلط تخم مرغ در فارم و گرم و سرد شدن آن است و مرحله ای که لکه یا حلقه خونی (blood ring) تشکیل شده که منشأ مشکل در کارخانه جوجه کشی، در مدیریت غلط تخم مرغ در جوجه کشی، اشکال در عملیات پیش گرم و بالا بودن حرارت ستر است.

اگر جنین رشد کرده ولی کل حجم تخم مرغ نشده باشد، مرگ و میر در مرحله دوم اتفاق افتاده است که خود شامل دو مرحله است: مرحله ی چشم سیاه ( black eye) و مرحله دومی که در آن رشد پر جنین آغاز شده است. تلفات در این مرحله به علل سوءتغذیه و بیماری در گله مادر، آلودگی ها، حرارت زیاد و 2co زیاد است.

اگر جنین کل حجم تخم مرغ را کرده باشد، مرگ و میر در مرحله سوم اتفاق افتاده است. در این ح اگر بیشتر حجم زرده به محوطه بطنی جوجه جذب شده باشد، مرگ و میر در داخل هچر و اگر بیشتر حجم زرده در خارج از بدن جوجه باشد، مرگ و میر در رزوهای آ ستر اتفاق افتاده است.

علل وجود تخم مرغ های شفاف، بی نطفگی، تلفات قبل از تخمگذاری و دود دادن زیاد است.

به طور کلی مراحل بحرانی در رشد جنین سه مرحله است:

اولین مرحله 25٪ تلفات جنینی را در برمی گیرد که به سوءتغذیه در گله مادر و ذخیره نامناسب تخم مرغ برمی گردد. طی این روزها، مواد قندی زرده به تدریج تمام می شود و جنین از پروتئین ها و چربی های آن استفاده می کند، بنابراین مشکلات تغذیه ای در گله مادر و کمبود ویتامین های a و e، مسئول تلفات در این دوره اند.

دومین مرحله، هفته دوم است که 25٪ دیگر تلفات در این مرحله است. مسائل تغذیه ای گله مادر در این مرحله هم نقش مهمی دارند.

مرحله سوم، 50٪ موارد مرگ و میر جنینی را شامل می شود که به شرایط نامناسب فیزیکی و انتقال نادرست برمی گردد.

به طور کلی هرچه به پایان دوره جنینی نزدیک می شویم، نقش جوجه کشی و عوامل مربوط به آن بیشتر می شود و هرچه به طرف آغاز دوره برویم، نقش گله مادر برجسته تر می شود.

تأثیر مسائل ژنتیکی در افت هچ در هر سه مرحله ی ان است.

توزیع تلفات جنینی در جوجه کشی بر اساس سن گله ی مادر:

1-تا سی هفتگی : هفته ی اول 5/3 تا 4٪ هفته ی دوم حداکثر 1٪ هفته ی سوم 3٪

2- از 35 هفتگی تا 50 هفتگی هفته ی اول 5/2٪ هفته ی دوم حداکثر 1٪ هفته ی سوم 5/2٪

3- بعد از 50 هفتگی هفته ی اول تا 5/3٪ هفته ی دوم حداکثر 1٪ هفته ی سوم تا 5/3٪


منبع : خبرنامه پیتر سایم شماره 45 جولای 2004


3- ردی عوامل موجد جوجه های وازده:

اختلاف در زمان هچ: ناهماهنگی در اندازه، سن و مدت ذخیره تخم مرغ یا سنین متفاوت در گله های مادر.

ورم ناف (ompholitis): آلودگی

باز ماندن ناف (open naval): حرارت و رطوبت زیاد. حرارت زیاد باعث تفریخ زودرس قبل از جذب کامل زرده می شود و رطوبت زیاد، باعث پرآبی کیسه زرده و بزرگ ماندن و عدم جذب کامل آن می شود.

بیحالی: حرارت زیاد.

نوک زدگی: حرارت کم که منجر به تأخیر در جوجه درآوری می شود (هچ دیررس)- حرارت زیاد و رطوبت کم که منجر به خشکی پوسته و اشکال در ج جوجه از غشاءهای پوسته و تفریخ شود که در ح اول جوجه ها زنده و در ح دوم عمدتاً مرده اند- دلایل تغذیه ای- تهویه نامناسب در هچر و افزایش 2co آن- غلظت زیاد ضدعفونی ک?

مشاهده متن کامل ...

رایگان پیک نوروزی 96
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | دنیای فایل های ی

پیک نوروزی ۹۶ کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ کلیک کنید

translate this page
منبع : پیک نوروزی 96 رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 ….. translate this page رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول تا ششم ابت سال ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96

paykenoroozi.ir/
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک بهاره 96.

پیک نوروزی 96

peiknorozi. /
translate this page
mar 17, 2016 - پیک نوروزی 96 - رایگان پیک نوروزی 95.

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه ...

gama.ir/news?id=48
translate this page
پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. 1393/12/7 ، رویدادهای گاما. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم،پنجم و ششم دبستان.

رایگان پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم

courier-new-year-96-ebayw.ewer.ir/
translate this page
پایه نوروزی پنجم چهارم دبستان چهارم پنجم نوروزی پایه پایه اول، اول، دوم، دوم، سوم، نمونه سوالات پنجم دبستان 2017 رایگان پیک نوروزی 96 - اول ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
mar 26, 2013 - به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، آموزش و پرورش 21 اسفند سال 91، از حذف پیک های نوروزی خبر داد اما با توجه به اینکه ...

پیک نوروز 96 پایه اول ابت همیار دانشجو | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 7, 2017 - همراه دبستانی من- کلاس دوم دبستان – پیک نوروزی سال 96 پایه های اول ... منبع : پیک نوروزی 96 رایگان سوالات استخدامی آموزش و ...

رایگان پیک نوروزی 96 - درسی فایل

drsifile.com/ s/tag/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/
a description for this result is not available because of this site's robots.txt
learn more

پیک نوروزی چهارم دبستان سال 96 - 11gig.ir

2.11gig.ir/product/757991
translate this page
پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم ... رایگان پیک نوروزی چهارم ابت 96 - همراه ع . 24 مارس 2016 ... پیک ...

پیک نوروزی پایه اول ابت بهار 96 - فروشگاه تخصصی محتوای ...

shop.pazema.com/ s/پیک-نوروزی-سال-96-پایه-اول-ابتدا...
translate this page
پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های ... چنانچه توان مالی ید پیک های نوروزی را ندارید میتوانید آنها را رایگان و به عنوان ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - بلاگ خوان

eebookmarket.sky.blogka.ir/post462652.html
translate this page
پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم سال 96 ... پیک نوروزی پایه سوم بسیار جذاب و کاربردی در تمرین دروس ششم ابت است.

پیک نوروزی - پیش دبستانی تا ششم ابت

5dabestani.mihanblog.com/post/tag/پیک+نوروزی
translate this page
برچسب ها: پیک نوروزی, پیک نوروزی سال 95, عیدانه 95 پایه پنجم, رایگان پیک نوروزی, ... ظ. پیک بهارانه پایه اول ابت را می توانید از لینک زیر کنید.

فوری پیک نوروز سال 1395 برای کلاس دوم ابت +سوم ابت + ...

pike-norouz95.blog.ir/.../ -فوری-پیک-نوروز-سال-1395-برای...
translate this page
mar 19, 2016 - پیک نوروزی پایه دوم دبستان بصورت فایل پی دی اف پیک نوروزی دوم ابت ۱۳۹۵– ... رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول تا ششم ابت سال ۹۳ ... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) .

پیک نوروزی سوم ابت سال 96 – مستقیم

third-school-96. -questions-free.ir/
translate this page
feb 25, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت 96 - همیار دانشجو پیک نوروزی پایه سوم... سلام بر شما... امیدوارم روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سالی ...

رایگان پیک آدینه پیش دبستانی

www. doni.ir/ -رایگان-پیک-آدینه-پیش-دبستانی/
translate this page
feb 27, 2017 - فروشگاه فایل ارزانسرا پیک نوروزی پیش دبستانی 96 … کنید و یا اگر تمایل داشتید پیک نوروزی پیش دبستانی ها را در کامپیوتر خود ...

آموزگارکوشا : اول تا ششم ابت ,نمونه سوالات پایه ششم

amozegare ha.ir/
آزمون برنامه سازی به صورت فصل به فصل. . حاوی نمونه سوالات چند گزینه ای، ... برچسب ها : پیک نوروزی سال 96 ,پیک پایه سوم ابت ,آزمون های اول تاششم ,سخت ...

برنامه سالانه و تقویم اجرایی پیک نوروزی ششم ابت

barnamesalane.sellfile.ir/prod-757791- +پیک+نوروزی+ششم+...
translate this page
پیک نوروزی ششم,برنامه سالانه ششم, پیک نوروزی ابت ,پیک نوروزی ششم ابت ,برنامه ... ۱- تنها پیک نوروزی طراحی شده موجود در اینترنت برای بهار 96-95-.

امسال پیک نوروزی نداریم - خبرگزاری میزان

www.mizanonline.ir/fa/news/139352/امسال-پیک-نوروزی-نداریم
translate this page
feb 23, 2016 - معاون آموزش ابت آموزش و پرورش با بیان این مطلب که نوروز 95 پیک نوروزی ندارد، گفت: در ایام نوروز برای دانش آموزان دبستانی به صورت ...

پیک نوروزی پایه ی ششم ابت جدید( سخت کوشان) - سایت سخت کوشان

www.sakht han.ir/post/120
translate this page
mar 5, 2016 - پیک نوروز 95 هشتمین سین ششمی ها = سخت کوشانه مرورمفاهیم ومطالب مهم ... رایگان پیک نوروزی سخت کوشان بافرمت پی دی اف ازسرورآپلودبوی.

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/.../ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم-ابت /
translate this page
feb 26, 2017 - پیک نوروز بهار 96 از اول تا ششم پایه ابت . ... پکیج ساخت شماره مجازی نامحدود و رایگان پکیج آموزش ساخت شماره مجازی نامحدود + هدیه ویژه هر ...

رایگان پیک نوروزی ۹۵ بهمراه جواب - رایگان پیک نوروزی 96

peik.mizbanblog.com/.../ +رایگان+پیک+نوروزی+۹۵+بهمراه+...
translate this page
رایگان پیک نوروزی ۹۵ مقطع ابت + دانش آموزان سال ۹۵. نمونه سوالات ابت ، پایه اول، پایه دوم، پایه سوم، پایه چهارم، پایه پنجم، پایه ششم,نرم ...

پیک نوروزی سوم ابت سال 96 (جدید) - کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-سوم-ابت -سال-96/
translate this page
feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی سوم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس ... برای ید و در انتهای مطلب بر روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید. ... ابت رایگان پیک نوروزی سوم ابت نمونه پیک نوروزی ...

سوالات مربوط به کلاس ششم ابت

asgharbojari16. /
translate this page
5 days ago - پیک نوروزی ششم 95/96 http://up44.ir/y3yjcmwy. پیک نوروزی ششم 95/96 .... رایگان فایل پی دی اف پیک نوروز 96 سخت کوشان. لینک . یا.

پیک نوروزی پایه اول ابت ویژه سال 1396 - فوری + ویژه بهار 1396

talafile.ir/پیک-نوروزی-پایه-اول-ابت -ویژه-سال-1396/
translate this page
4 days ago - پیک آموزشی کاری از سایت طلافایل با نام پیک نوروزی پایه اول ابت ویژه سال 1396 ، یک پیک کامل با تصاویر رنگی ، مطابق با دروس سال جاری ...

پیک نوروزی پیش دبستانی سال ۱۳۹۵ - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/.../ -پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال-۱۳۹۵/
translate this page
پیک نوروزی پیش دبستانی 96 پیک نوروزی سال ۹6 پیش دبستانی دارای ۱5 صفحه که ... سوالات پیام نور در سایت به صورت رایگان قرار میگیرد برای دریافت سوالات و ...

پیک نوروزی 95 سوم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 ...

failha.com/پیک-نوروزی-95-سوم-ابت /5006
translate this page
mar 24, 2016 - رایگان پیک نوروزی ۹۵ مقطع ابت + دانش آموزان سال ۹۵. www.kodepishvaz.com/…/ -رایگان-پیکنوروزی… translate this page.

رایگان پیک نوروزی 96 پایه سوم ابت – نوروز مبارک باد

-peak-95.avablog.ir/.../ +رایگان+پیک+نوروزی+95+...
translate this page
mar 16, 2016 - پیک نوروزی سال 4 پایه های و سوم و و mar 11, 2015 - ۲ روز پیش - پیک بهاری پایه رایگان دبستان دوره ابت نوروز 4 - فایر فایل firefileir ...

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت

asgharbojari13. /
translate this page
برچسب ها وب. bojari (140). سوالات درس به درس علوم سوم باپاسخ(رایگان) .... پیک نوروزی سوم ابت ویژه ی فروردین ماه سال تحصیلی 95-96. http://up44.ir/hgpsvila.

تبسم خورشید - پیک نوروزی سال 95 کلاس پنجم

nph106. /post/.../ -پیک-نوروزی-سال-95-کلاس-پن...
translate this page
تبسم خورشید - پیک نوروزی سال 95 کلاس پنجم - آموزش ابت .علمی.آموزشی.فرهنگی.

پکیج ویژه پیک نوروزی سال 1396 برای تمام پایه ها!!! -

khandehsara.ir/.../پکیج-ویژه-پیک-نوروزی-سال-1396-برای-تمام-...
translate this page
feb 5, 2017 - یعنی با پرداخت مبلغ ۱۱۰۰۰ تومان امکان تمامی پیک ها میسر می باشد . کلمات کلیدی:ٰ پیک نوروزی اول رایگان پیک نوروزی 96 پیک ...

کنکور

kur.in/
translate this page
همایش انگیزش و برنامه ریزی در نوروز 96, 45, 1023, masoume ... رایگان آزمون 20 اسفند 95 قلمچی, رایگان آزمون 20 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش, سوالات 20 اسفند 95 کانون فرهنگی آموزش, سوالات .... بر چسب های : پیک سنجش ...

zaum/fa_50k.txt at master · zacharydenton/zaum · github

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/.../fa/fa_50k.txt
نوروز 5416. یکشنبه 5415. سنتی 5410 ...... رایگان 2198. خطا 2197 .... دایر 1996. خیابانی 1996. حمایتی 1996. فریاد 1996. خالی 1996. دادم 1995. قهوه 1995 ...... پیک 645. خنک 645. فرخنده 645. پیشرو 645. مقطعی 645. ا اجی 645. ا اما 644.

پیک نوروزی ۹۵ سوم ابت | سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات ...

testdoni.ir/ -پیک-نوروزی-۹۵-سوم-ابت /6161
translate this page
رایگان پیک نوروزی ۹۵ مقطع ابت + دانش آموزان سال ۹۵ ... پیک نوروزی برای پایه- اول -دوم- سوم– چهارم- پنجم و ششم ابت اسفند ۹۴ نوروز ۹۵ با .... استخدامی دیوان محاسبات 96 "سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات 95 " رایگان نمونه ...

رایگان نمونه سوالات پایه ی اول ابت - کلاس اول ابت - رز بلاگ

avvalebtedaii.rozblog.com/post/1
translate this page
-رایگان-پیک-نوروزی-93-مقطع-ابت ... نمونه سوالات ابت ، پایه اول، پایه دوم، پایه سوم، پایه چهارم، پایه پنجم، پایه ششم,نرم افزا یک نوروز ,پیک ...

سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

www.tebyan.net/
... 8.8.3 برای اندروید | touchpal x keyboard 6.1.7.0 صفحه کلید حرفه ای در اندروید + ..... #تازه_ها*امان از دندان درد نوروزی* #دندان درد شدید در تعطیلات نوروز که ..... کیف و کفشم مونده، ن یدم حال و هوای این روزای آقایون *#نوروز_96 کوچه های ...... ها و شیوه های ب درآمدی به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده خواهد شد پاو وینت ...

سوالات آزمون استخدامی مشترک فراگیر 96 - رایگان پیک نوروزی 95 ...

golpnu.ir/post/3338/- -رایگان-پیک-نوروزی-95-با-جواب
translate this page
mar 26, 2016 - 4 days ago - ۲ روز پیش – ۴ روز پیش – ۱۴ دی ۱۳۹۴ ه 95ش95 – پیک نوروزی برای پایه- اول –دوم– سوم- چهارم- پنجم و ششم ابت اسفند ۹۴ نوروز ...

ترفندی برای افزایش اعضا در کانال تلگرام - shebreh.ir

www.shebreh.ir › کامپیوتر و تکنولوژیآموزش کامپیوتر
nov 19, 2015 - بدو که از تخفیفات مخصوص نوروز جا نمونی ... رایگان بازی ونرم افزارهای کمیاب بهترین کانال برای ابدیت تمام برنامهاوبازیهادرخاست برنامه ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ۱۳۹6

spring.filelar.com/products/260
translate this page
پیک نوروزی سال ۹6 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از ... پیک نوروزی سال 96 ... رایگان پیک نوروزی پایه چهارم ابت ۱۳۹۵.

پیک نوروزی پایه چهارم دبستان | ویژه بهار 1396 - آپارات

www.aparat.com/.../پیک_نوروزی_پایه_چهارم_دبستان_%7c_ویژه...
translate this page
feb 25, 2016 - گنجینه آموزشی مدارس ایران پیک نوروزی گاما ویژه پایه چهارم دبستان که منطبق بر سرفصل های کتابهای درسی است جهت فایلهای این پیک به ...

رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ...

pike-norouz95-blog.baztab96.ir/page-33722.html
translate this page
رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول تا ششم ابت سال ۹۳ http://www.kodepishvaz.com ... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) .

رایگان پیک نوروزی 96 - درس جدید - خانه

newdars.ir › دسته بندی نشده
translate this page
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – منبع : پیک نوروزی 96 رایگان سوالات استخدامی آموزش و پرورش 95 ….. translate this page رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول تا ...

رایگان پیک نوروزی پایه اول ابت 1396 - اونیما اخبار

onima.ir › دسته بندی نشده
translate this page
jan 14, 2017 - پیک-نوروزی-پایه-اول-ابت -1396 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت ...

پیک نوروزی ششم ابت 96 – رایگان

ali-file.ir › علوم انسانی
translate this page
feb 12, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای کلاس ششم ابت با توجه به پایان سال 95 و شروع تحصیلی 96 تکالیفی برای دانش آموزان ضروری میباشد که این دانش ...

فایل پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت - مستقیم فایل ...

go.ir/news/181
translate this page
feb 7, 2017 - پیک نوروزی 95 پایه ابت : رایگان پیک نوروزی 96. پیک نوروزی 95 … پیک نوروزی 93 |عید نوروز 93| پایه اول تا ششم ابت .

پیک نوروزی سال 1396لو دنلود

pike-96-blog.lox- .ir/
translate this page
jan 10, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت 1396 پیک نوروزی سال 96 ..... برچسب ها: پیک نوروزی, پیک نوروزی سال 95, عیدانه 95 پایه پنجم, رایگان ...

پیک نوروزی سال 96 ویژه پایه اول تا ششم - سمینو

semino.ir › عمومی و ازادآموزشی
translate this page
feb 7, 2017 - پیک کلاس دوم ابت نوروز 96 همیار دانشجو | آربیتا فایل. www.arbita.ir › دسته بندی …. translate this page رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول ...

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/
translate this page
پیک نوروزی دوم ابت 95 – جدید : رایگان . ... رایگان پیک نوروزی 96 - صفحه 7; جستجو ... رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم …

پیک نوروزی سال 1396

pike-96-bl.zozanaqe.ir/
translate this page
همراه دبستانی من- کلاس دوم دبستان – پیک نوروزی سال 96 پایه های اول – اداره … پیک نوروزی 95 پایه ابت : رایگان پیک نوروزی 96. پیک نوروزی ...

پیک نوروزی سال 96 پایه های دوم وسوم دبستان - نیو1396

www.new1396.ir › دسته بندی نشده
translate this page
pike-96.blog.ir/1395/11/16/ پیکنوروزی–سال–۹۶-برای-پایه–سوم-ابت ..... ابت ۹۵-۹۶ پیک نوروزی ششم ابت سال ۹۴-۹۵ رایگان پیک نوروزی ...

پیک نوروزی پایه اول سال96 - رایگان

google-files.blogsky.com/1395/11/22/post-706/
translate this page
feb 10, 2017 - پیک نوروزی اول ابت ویژه 96 در دو فرمت word و pdf (اولین پیک های نوروزی در دو فرمت ورد و پی دی اف پیک نوروزی اول ابت 24 صفحه ...

للبیت | فایل پیک نوروز 96 پایه اول ابت +pdf

pike-1-96-blog.lalebit.ir/page-452055.html
translate this page
mar 17, 2016 - رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول تا اول ابت سال ۹۳ .... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(اول و نهم) ...پیک نوروزی .

بهترین پیک شادی برای کلاس اول ابت ویژه سال 96 | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 5, 2017 - بهترین پیک شادی برای کلاس اول ابت ویژه سال 96 ... فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین ...

پیک نوروزی 95 پایه ابت : رایگان پیک نوروزی 96

namnak.org/.../پیک_نوروزی_95_پایه_ابت _:_ _رایگان_...
translate this page
پیک نوروزی 95 پایه ابت : رایگان پیک نوروزی 96. پیک نوروزی 95 پایه ... پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - رایگان. پیک ...

جواب کامل پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم ابت - جدید نیوز - اول

jadidenews.ir › خبر
translate this page
feb 24, 2017 - پیک نوروزی سال 96 ویژه دانش آموزان پایه سوم ابت در قالب فایل .... نوروزی 96 رایگان پیک نوروزی 96با جواب – رایگان پیک ...

پیک نوروزی ششم ابت 95-96 - معلم یار

www.moallemyar.ir/peyk-norouzi-6-ebtedaei-95-96.html

in order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to the 55 already displayed.
if you like, you can repeat the search with the omitted results included.


searches related to رایگان پیک نوروزی 96

نمونه پیک نوروزی

رایگان پیک نوروزی 94

پیک نوروزی ششم ابت 95

پیک نوروزی 95

رایگان پیک نوروزی 93

پیک نوروزی سوم ابت

پیک نوروزی سال 94 پایه های دوم وسوم دبستان

پیک نوروزی چهارم ابت 95مشاهده متن کامل ...
پیک پیش دبستانی 96
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروزی پیش دبستانی 96 - رزبلاگ

smartphone-tech.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-96....
translate this page
jan 3, 2017 - پیک نوروزی پیش دبستانی 96 1 . پیک نوروزی پیش دبستانی 96 - سیستم همکاری در فروش فایل …,پیک نوروزی پیش دبستانی 96,رزبلاگ.

پیک پیش دبستانی 96 کلیک کنید

پیک پیش دبستانی 96 کلیک کنید

پیک پیش دبستانی 96 کلیک کنید

پیک پیش دبستانی 96 کلیک کنید

پیک نوروز 96 برای پیش دبستانی همیار دانشجو | دنیای فایل های ی

arbita.respeana.ir/page-611.html
translate this page
۱ روز پیشپیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 … – گاما آزمون … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل … ...

پیک بهاری پیش دبستانی 96دنیای فایل های ی

pish96.respeana.ir/
translate this page
پیک نوروزی پیش دبستانی. فرشته درانی, نویسنده/گرد آورنده. میربهروزیان, فرستنده. با تشکر ... فروشگاه فایل ارزانسرا پیک نوروزی پیش دبستانی 96 ...

پیک نوروزی پیش دبستانی 96 | دنیای فایل های ی

pish96.respeana.ir/page-607.html
translate this page
feb 23, 2016 - پیک نوروزی پیش دبستانی 96 جدیدترین عیدانه دوره پیش دبستانی فرمت ها: pdf دریافت فایل . . پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات پیک ...

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page
پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ... 3 ژانویه 2017 ... پیک نوروزی پیش دبستانی 96 1 . پیک نوروزی پیش دبستانی 96 - سیستم ...

پیک نوروزی سال 96 برای پیش دبستانی | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 4, 2017 - پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-96 فایل آماده و کامل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با ...

پیک نوروزی پیش دبستانی 96 | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
2 days ago - ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – پیک–نوروزی–پیشدبستانی96 فایل آماده و کامل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با ...

نمونه پیک نوروزی پیش دبستانی 96 رایگان - آهنگ جدید

preschool-96- -bl.zozanaqe.ir/
translate this page
پیک نوروزی پیش دبستانی 94 - بانک مقالات فارسی9412 ژانویه 2017 ... پیک نوروزی و عیدانه پیش دبستانی سال 96. ... 17 مارس 2016 ... معروف ترین نمونه ...

پیک پیش دبستانی 94 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/پیک-پیش-دبستانی-94/1556
translate this page
2 days ago - نام پایه های پیش دبستان و اول سال تحصیلی 96-95 آغاز شد . 18 . فروشگاه فایل ارزانسرا پیک نوروزی پیش دبستانی 94 پیک نوروزی پیش

پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1396

file.11gig.ir/product/734264
translate this page
jan 12, 2017 - پیک نوروزی و عیدانه پیش دبستانی سال 96. ... پیک نوروزی پیش دبستانی 96 :: پیک نوروزی سال 1396 - بلاگ. 19 ساعت قبل ... پیک نوروزی ...

پیک نوروزی دوره پیش دبستانی 1396 – رایگان

ali-file.ir › عمومی و آزاد
translate this page
mar 2, 2017 - این محصول با ارزش “ پیک نوروزی دوره پیش دبستانی 1396 “را از علی فایل ... برچسبپیک بهاری نوروز 96 پیش دبستانی پیک نوروزی بهار 96 ...

پیک برای پیش دبستانی ویژه سال 96 :: پیک نوروزی سال 1396

pike-96.blog.ir/1395/10/.../پیک-برای-پیش-دبستانی-ویژه-سال-9...
translate this page
jan 13, 2017 - پیک نوروزی پیش دبستانی 96 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با بهترین ...

رایگان نمونه پیک نوروزی پیش دبستانی

go.ir/search/?q= +رایگان...پیک...پیش+دبستانی
translate this page
پیک نوروزی پیش دبستانی 96 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با بهترین کیفیت،تعداد صفحات ...

نمونه پیک نوروزی پیش دبستانی 96

preschool-96- -ebayw.ewer.ir/.../ +نمونه+پیک+نورو...
translate this page
نمونه پیک نوروزی پیش دبستانی 96. (نمونه پیک نوروزی پیش دبستانی) بعد از تلاش های زیاد همکاران در سایت انتشار یافت.شما دوست عزیز با ...

پیک نوروزی پیش دبستانی 96 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/32042/پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-96
translate this page
فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با بهترین کیفیت،تعداد صفحات پیک 15 صفحه میباشد.

اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - پیک نوروزی پنجم دبستان 96

fifth-school-primary-96. -questions-free.ir/post/1
translate this page
feb 17, 2017 - پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم. جهت پیک نوروزی پیش دبستانی 96 کلیک کنید · جهت پیک نوروزی اول ...

پیک تکالیف نوروزی برای پیش دبستانی ها (96) - اونیما اخبار

onima.ir › دسته بندی نشده
translate this page
jan 20, 2017 - فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با بهترین کیفیت،تعداد صفحات پیک 15 صفحه ...

طزر تهیه پیک نوروزی برای بچه های پیش دبستانی در نوروز96 | جستجو ...

www.lox- .ir/.../طزر+تهیه+پیک+نوروزی+برای+بچه+های+...
translate this page
پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی ...13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک نوروزی سال 96 برای کلاس چهارم ابت | سی خبر - صفحه اصلی

ckhabar.ir/page-740442.html
translate this page
پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی ... 13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک نوروزی نو آموزان پیش دبستانی ویژه 96 | درسی فایل

drsifile.com/ s/پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال1396/
translate this page
feb 11, 2017 - پیک نوروزی سال ۹6 پیش دبستانی دارای ۱5 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آ ین متد آموزشی ...

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پنجم دبستان ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir ... ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان
translate this page
ویدیو پیک نوروزی پایه اول دبستان | تولید گاما · گنجینه آموزشی مدارس . ... مهدکودک و پیش دبستان کلبه بهار · صبا ۱۲۳ ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان.

فروشگاه فایل پیک نوروزی پیش دبستانی 94

arzansara.sellfile.ir/prod 2271- +پیک+نوروزی+پیش+دبس...
translate this page
شده است تا هیچ برای پرینت گرفتن. مشکلی نداشته باشد. برای پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1396 اینجا کلیک کنید. عیدانه رنگی سال 1395.

پیک نوروزی سال 1396 تی وی 28

pike-96-blog.tv28.ir/
translate this page
13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir ... پیک نوروز سال 96 برای کلاس سوم ابت ها در قالب فایل پی .

پیک نوروزی پیش دبستانی سال ۱۳۹۵ - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/.../ -پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال-۱۳۹۵/
translate this page
پیک نوروزی پیش دبستانی 96 پیک نوروزی سال ۹6 پیش دبستانی دارای ۱5 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس ...

پیک نوروزی پیش دبستانی , عیدانه پیش دبستانی , عیدانه پیش ...

caffebazaar.ir/tag/پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-عیدانه-پیش-دبست/
translate this page
پروژه و تحقیق و مقاله. کافه بازار ... پیک نوروزی پیش دبستانی , عیدانه پیش دبستانی , عیدانه پیش دبستانی 96 , پیک نوروزی پیش دبستانی ,.

پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1396 - کافه بازار

caffebazar.ir/پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال-1396/
translate this page
شما اینجا هستید: خانه » عمومی و آزاد » پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1396 ... عیدانه پیش دبستانی , عیدانه پیش دبستانی 96 , پیک نوروزی پیش دبستانی ,.

پیک نوروزی - پیش دبستانی تا ششم ابت

5dabestani.mihanblog.com/post/tag/پیک+نوروزی
translate this page
برچسب ها: پیک نوروزی پنجم ابت 1397, عیدانه پایه پنجم 97, پیک نوروزی پیش دبستانی نوروز 97, پیک نوروزی, پیک و عیدانه دوره ابت , رایگان پیک ...

پیک نوروزی بهار 96 پیش دبستانی پیک بهاری نوروز 96 پیش دبستانی ...

www.asemankafinet.ir/.../پیک-نوروزی-یا-پیک-بهاری-دوره-پیش-د...
translate this page
mar 1, 2017 - معرفی : پیک نوروزی دوره پیش دبستانی 1396. فایل بصورت ورد و مناسب - 20 صفحه رنگی و سایه و شفید - بدون تبلیغات - قیمت 2 هزار تومان ...

پیک بهاری پیش دبستانی سال 96 - کلوب

www.cloob.com/u/mors79/125483249
translate this page
feb 22, 2017 - پیک بهاری پیش دبستانی سال 96. سارینا. پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1396 پیک نوروزی سال ۹6 پیش دبستانی دارای ۱5 صفحه که دارای ...

پیک نوروزی 96 پیش دبستانی | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-پیش-دبستانی/6983
translate this page
2 days ago - jan 3, 2017 – پیک نوروزی پیش دبستانی ۹۶ ۱ . پیک نوروزی پیش دبستانی ۹۶ – سیستم همکاری در فروش فایل …,پیک نوروزی پیش ...

پیک نوروزی پیش دبستانی سال 96 | سه کلیک

www.3klick.ir/پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال-96/
translate this page
فرمت عیدانه: word و pdf تعداد صفحات: 20 صفحه آیتم های موجود در پیک امسال: - رنگ ... کلمات کلیدی : پیک نوروزی 96, ید پیک نوروزی, بهارانه پیش دبستانی, ...

فایل پیک پیش دبستانی سال 96 - مطالب جدید

xyz .ir/article/ -فایل-پیک-پیش-دبستانی-سال-96/
پیک نوروزی پیش دبستانی 96 پیک نوروزی سال 1396، پیک نوروزی پیش دبستانی 96 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب . ...

پیک نوروزی پیش دبستانی سال96 - همراه فید

hamrahfeed.xyz/tags/پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال96
translate this page
اختصاصی از نیک فایل پیک نوروزی پیش دبستانی سال96 با و پر سرعت . ... .blogsky.com/1395/11/22/post-27680/ -پیک-نوروزی-پایه-سوم-دبستان-سال96 ...

پیک نوروز سال 95 پایه سوم دبستان بصورت pdf یاس

pike-norouz95-blog.baztab96.ir/
translate this page
پیک نوروزی کلاس اول دوم سوم چهارم پنجم پیش دبستانی سال 95 ...پیک نوروزی .... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) ... پیک ...

رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ...

pike-norouz95-blog.baztab96.ir/page-33722.html
translate this page
پیک نوروزی دوم ابت ۱۳۹۵– پیک نوروزی سال ۹۵ پیش دبستانی دارای ۱۸ صفحه که ... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) .

رایگان پیک آدینه پیش دبستانی

www. doni.ir/ -رایگان-پیک-آدینه-پیش-دبستانی/
translate this page
feb 27, 2017 - فروشگاه فایل ارزانسرا پیک نوروزی پیش دبستانی 96 … کنید و یا اگر تمایل داشتید پیک نوروزی پیش دبستانی ها را در کامپیوتر خود ...

پیک نوروزی ویژه بهار 1396 - پازما تخصصی ترین مرجع محتواهای ...

pazema.com › محتوای آموزشیابت
translate this page
feb 11, 2016 - پیک پیش دبستانی ویژه بهار ۹۶ (گل پامچال پیش دبستانی) ... پیک بهاری پایه چهارم ابت بهار 96 ... پیک بهاری پنجم ابت نوروز 96.

پیک نوروزی پیش دبستانی - بانک علمی | bank elmiبانک علمی ...

bankelmi.ir/ -پیک-نوروزی-پیش-دبستانی/
translate this page
feb 11, 2017 - پیک نوروزی نو آموزان پیش دبستانی ویژه 96 فرمت فایل word و pdf جهت ثبت مشخصات همکاران و استفاده بهتر پیک نوروزی پیش ...

وی آی پی فور یو | پیک نوروزی پیش دبستانی سال 96

pike-96-blog.vip4u.ir/page-949.html
translate this page
پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-96 فایل آماده و کامل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با بهترین کیفیت،تعداد ...

پیک نوروزی 95.pdf - پیش دبستانی و دبستان دخترانه غیر تی نگاه نو

nnic.ir/home/دانش-آموزان/کتابخانه-آنلاین/پایه.../پیک.../detail
translate this page
پیک نوروزی 95.pdf. حجم فایل: 364.8 کیلوبایتایجاد شده: 1394-12-23 15:45تعداد : 585x. دریافت فایل. scroll to top ...

پیک نوروزی سال 1396 - درس جدید - خانه

newdars.ir › دسته بندی نشده
translate this page
پیک–نوروزی-پایه-دوم-ابت -۱۳۹6 فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال ... پیک نوروزی پیش دبستانی 96 :: پیک نوروزی سال 1396 – بلاگ.

دبستانی ها | بایگانی ها پیک نوروزی کلاس سوم 96 - دبستانی ها

www.dabestani-ha.ir/? _tag= -پیک-نوروزی...96
translate this page
feb 14, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم سال 1396 15 صفحه تمام رنگی با طراحی گرافیکی و کیفیت بسیار بالا با فرمت pdf استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب ...

پیک نوروزی پیش دبستانی 96 - فایلار:مقاله-پروژه-پایان نامه-سوالات ...

filelar.ir › دسته بندی نشده
translate this page
jan 10, 2017 - پیک نوروزی پیش دبستانی ۹۶ · پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-96 فایل پیک نوروزی سال ۱۳۹۶ ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با ...

پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 5, 2017 - jan 23, 2017 – پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی … ... jan 12, 2017 – پیک نوروزی و عیدانه پیش دبستانی سال 96.

پیک نوروز سال 96 برای کلاس اول ابت | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 9, 2017 - پیک بهاری پایه اول سال 96پیک برای پیش دبستانی ویژه سال 96. jan 13, 2017 – فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید ...

پیک نوروزی 96

peiknorozi. /
translate this page
mar 17, 2016 - پیک نوروزی 96 - رایگان پیک نوروزی 95. ... دوم سوم چهارم پنجم پیش دبستانی 959595 - پیک نوروز 95 959595 images for ...

للبیت | پیک نوروزی سال 96 (اول-دوم-سوم-چهارم-پنج-ششم)

-courier-96-blog.lalebit.ir/
translate this page
پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96. :: پیک نوروزی ... دوم ابت 6,رزبلاگ. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه . ... برچسبها: پیک نوروزی , پیش دبستانی تا ششم . - پیک نوروزی چهارم ...

پکیج ویژه پیک نوروزی سال 1396 برای تمام پایه ها!!!+پیش دبستانی ...

parkfile.ir/پکیج-ویژه-پیک-نوروزی-سال-1396-برای-تمام-پای-2/
translate this page
6 days ago - در صورت نیاز می توانید تمامی پیک ها (اول تا ششم)+پیش دبستانی را از همین ... سال96 پایه های دوم وسوم دبستان پیک نوروزی سوم ابت 97 ۹۷ ...

پیک نوروزی پیش دبستانی سال 96

0.website/ -پیک-نوروزی-پیش-دبستانی-سال-96.ht...
translate this page
jan 2, 2017 - پیک نوروزی پیش دبستانی سال ۹۶. عیدانه پیش دبستانی. فرمت عیدانه: word و قابل ویرایش. تعداد صفحات: ۲۰ صفحه. طبق درخواستهایی که ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
mar 26, 2013 - دانش آموزان می توانند پیک های نوروزی را در قسمت فایل های ضمیمه کنند: منبع : فارس. فایل های ضمیمه. پیک نوروزی اول دبستان. : 10966.

دبستان پیش دبستانی غیر تی اَدَبستان| ع | | | وبلاگ ...

ziz4k-blogir.hastibloog.tk/.../دبستان+پیش+دبستانی+غیر+ تی...
translate this page
سر حرفمون موندیم و پیک نوروز 96 پایه اول ابت را آماده نمودیم فقط با پرداخت مبلغی ... جهت پیک نوروز اول دبستان کلیک کنیدپیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، ...

فایل پیک پیش دبستانی سال 96

pike-2-1.mizbanblog.com/
translate this page
jan 2, 2017 - پیک نوروزی پیش دبستانی سال 1396. پیک نوروزی سال ۹6 پیش دبستانی دارای ۱5 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و ...

پیک نوروزی پیش دبستانی 96 : پیک نوروزی برای سال 1396

pike-3-1.haniablog.com/post/1
translate this page
jan 14, 2017 - فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه پیش دبستانی ها در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت و با بهترین کیفیت،تعداد صفحات پیک 15 صفحه ...

پیک نوروزی چهارم 95مدرسه خلاقیت 96 - جستجو - وسریا

wesria.com/search/پیک+نوروزی+چهارم+95مدرسه+خلاقیت+96
translate this page
پیک نوروزی چهارم دبستان سال 96پیک نوروزی چهارم ابت. ویژه 96 .... منبع : http://pike-96.blog.ir/1395/10/21/ -پیک-نوروزی-پایه-چهارم-ابت -1395 ... پیک نوروزی ...13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 ...

پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 - تولید محتوای فایر ...

firefile.ir › دوره ابت پایه اول
translate this page
jan 16, 2017 - پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 با طراحی منحصر به فرد و قابلیت پرینت و تکثیر ... پیک بهاری سال 96 نوروز 96 اول ابت .
مشاهده متن کامل ...
رایگان پیک نوروزی 96 ششم ابت کاملا رنگی
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | دنیای فایل های ی

arbita.respeana.ir/page-621.html

translate this page

۱ روز پیش – پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 … – گاما آزمون تستی … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل ...

پیک نوروز سال 96 برای کلاس ششم ابت | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 7, 2017 - jan 23, 2017 – پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی … – بلاگ 14 … پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ...

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page

پیک نوروزی ششم ابت 96 کلیک کنید. ----------. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم, پاو وینت پاسخ ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ۱۳۹6

spring.filelar.com/products/260

translate this page

پیک نوروزی سال ۹6 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده ... کلاس ششم دبستان میتواند از وب سایت همیار دانشجو پیک تکالیف نوروز 96 را ...

پیک نوروزی ششم دبستان 96 رایگان - رزبلاگ

mountaineerseagleyazd.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-ششم-دبستا...

translate this page

mar 6, 2017 - پیک نوروزی ششم دبستان 96 رایگان 1 . پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | آربیتا فایل 7 فوریه 2017 ... پیک نوروزی پایه اول، ...

پیک نوروزی ششم ابت - رزبلاگ

sabalanjavaher.rozblog.com/post/.../پیک-نوروزی-ششم-ابت .ht...

translate this page

mar 3, 2017 - مربوط به پایه ی ششم ابت را بصورت تخصصی بررسی و در اختیار دوستان قرار ... 4 . پیک نوروز سال 96 برای کلاس ششم ابت | آربیتا فایل

پیک ششم ابت سال 96 - رزبلاگ

ebadi-porseman.rozblog.com/.../ -پیک-ششم-ابت -سال-96...

translate this page

1 day ago - پیک ششم ابت سال 96 1 . پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | دنیای فایل های ... سال 96 کلاس دوم ابت 1 .

8 . 26 . پیک نوروزی ششم ابت 96 - درسی فایل

drsifile.com/ s/tag/پیک-نوروزی-ششم-ابت -96/

a description for this result is not available because of this site's robots.txt
learn more

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir

gama.ir/page/show/57

translate this page

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96. پیک نوروزی پایه اول دبستان | ویژه بهار 96 ... پیک نوروزی پایه دوم دبستان | ویژه بهار 1396 ...

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه ...

gama.ir/news?id=48

translate this page

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. 1393/12/7 ، رویدادهای گاما. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم،پنجم و ششم دبستان.

پیک نوروزی ششم ابت

2.11gig.ir/product/757791

translate this page

پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | آربیتا فایل. 7 فوریه 2017 ... ۳ دقیقه پیش – پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 .

پیک بهاری پایه ششم ابت سال 96 همیار دانشجو - اونیما اخبار

https://onima.ir › دسته بندی نشده

translate this page

mar 3, 2017 - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – نتیجه تصویری برای پیک نوروز سال 96 برای کلاس ششم ابت …. پیک نوروزی … – بلاگ 14 … پیک نوروزی پایه اول، دوم، ...

پیک نوروزی پایه های اول تا ششم ابت سال 95 و 96 - شیپور

https://www.sheypoor.com › اصفهان ب و کار ب و کار

translate this page

feb 13, 2017 - پیک نوروزی پایه های اول تا ششم جهت استفاده معلمان و دانش آموزان دوره ابت در ایام نوروز با قیمت استثنایی فقط 3000 تومان. توجه: پیک ها به ...

پیک نوروزی ششم ابت - فایل مجاز علمی

vdoc.blogsky.com/1395/12/02/post-3542/

translate this page

feb 20, 2017 - پیک نوروزی پایه ششم ابت گل بنفشه گلی بهاری ، زیبا و خوش بو است ... پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | دنیای فایل های ...

پیک نوروزی ششم ابت 96 - بانک علمی | bank elmiبانک علمی ...

bankelmi.ir/پیک-نوروزی-ششم-ابت -96/

translate this page

feb 8, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای کلاس ششم ابت با توجه به پایان سال 95 و شروع تحصیلی 96 تکالیفی برای دانش آموزان ضروری میباشد که این دانش ...

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/.../ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم-ابت /

translate this page

feb 26, 2017 - پیک نوروز بهار 96 از اول تا ششم پایه ابت شاد و زیبا و جذاب. پیک نوروزی پایه اول. فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول تا ششم ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان

translate this page

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان. ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان · gitiarairanian ... ویدیو پیک نوروزی پایه ششم دبستان | ویژه بهار 94 اصفهان.

پیک نوروزی پنجم دبستان 96 - مقطع ابت

fifth-school-primary-96. -questions-free.ir/

translate this page

feb 17, 2017 - جهت پیک نوروزی ششم ابت 96 کلیک کنید. پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک نوروزی, پیک ...

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ششم ابت

www.armanedu.ir › فوق برنامه

translate this page

4 days ago - دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ششم ابت . محمود حاجی میرآقا 3 روز ago فوق برنامه ارسال دیدگاه 25 بازدید. دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ...

اقدام پژوهی پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96

eghdampajohi.sellfile.ir/prod-784033- +پیک+نوروزی+پایه+...

translate this page

پیک نوروزی ششم 96, پیک نوروزی پایه ششم دبستان ,پیک نوروزی ,فایل های درسی فرهنگیان,نمونه پیک نوروزی ششم دبستان.

پیک ششم ابت سال 96

pike6-96-bl.zozanaqe.ir/

translate this page

سال 96 کلاس دوم ابت 1 . پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 . … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل پیک .

رایگان پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم

courier-new-year-96-ebayw.ewer.ir/

translate this page

پیک نوروزی اول ابت - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم 96. کیفیت بی نظیر + به مدت سه روز رایگان + برای دریافت پیک های جدید از لینک های زیر استفاده کنید.

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - imax

imax.ogig.ir/ -پیک-نوروزی-پایه-ششم-ابت -ویژ/

translate this page

mar 6, 2017 - پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پیک نوروزی پایه ششم ...

پیک نوروزی سال 1396لو دنلود

pike-96-blog.lox- .ir/

translate this page

13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir ... پیک نوروز سال 96 برای کلاس سوم ابت ها در قالب فایل پی .

پیک نوروزی برای پایه سوم ابت سال 96 - بلاگ

pike-3.blog.ir/1395/.../ -پیک-نوروزی-پایه-سوم-ابت -سال-...

translate this page

jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 جهت پیک برای کلاس سوم ابت ها روی ع زیر کلیک کنید پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، ...

پیک نوروزی سال 96 برای کلاس چهارم ابت | سی خبر - صفحه اصلی

ckhabar.ir/page-740442.html

translate this page

پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی ... 13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم

go.ir/search/?...پیک+نوروزی+96...دوم...ششم

translate this page

پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت جهت پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت کلیک کنید جهت پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت کلیک کنید ...

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554

translate this page

4 hours ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم … رایگان پیک نوروزی چهارم ابت 96 – همراه ع .

پیک ششم ابت سال 96بلاگ نیوز

pike6-96-blog.blogenews.ir/

translate this page

پیک ششم ابت سال 96. پیک نوروزی سال 96 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آ ین ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/31972/پیک-نوروزی...ششم-ابت .../33...

translate this page

پیک نوروزی سال 96 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آ ین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس

mar 26, 2013 - به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، آموزش و پرورش 21 اسفند سال 91، از حذف پیک های نوروزی خبر داد اما با توجه به اینکه ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پایه ششم دبستان ...

paykenoroozi.ir/.../ -پیک-نوروزی-پایه-ششم-دبستان-%7c-و...

translate this page

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پایه ششم دبستان | ویژه بهار 1395 - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ...

پیک نوروز سال 96 پایه ششم ابت - پیک نوروز سال 96 پایه دوم ابت

daneshju.shoptaz.ir/tag/پیک+نوروز+سال+96+پایه+ششم+ابت

translate this page

پیک نوروز سال 96 پایه ششم ابت ... پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت · پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابت · پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت .

ندوشن دیار من - سال تحصیلی 96-95

www.galireza. /category/25/سال-تحصیلی-96-95

translate this page

ندوشن دیار من - سال تحصیلی 96-95 - ششم مهریز(راهبر آموزشی-تربیتی) ... به همت معاونت محترم آموزشی جناب آقای زارع وکارشناس محترم آموزش ابت جناب آقای ابویی ...

رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ...

pike-norouz95-blog.baztab96.ir/page-33722.html

translate this page

رایگان پیک نوروزی ۹۳ پایه اول تا ششم ابت سال ۹۳ ... نمونه سوالات ... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) ... پیک ...

پیک نوروز سال 96 برای کلاس اول ابت | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 9, 2017 - ۲ روز پیش – فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین … جزوه پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم ابت ...

پیک نوروزی - پیش دبستانی تا ششم ابت

5dabestani.mihanblog.com/post/tag/پیک+نوروزی

translate this page

سری دوم پیک نوروزی- ویژه ی تیزهوشان. تیزهوشان ششم ابت ... ۸۰ سوال تستی ریاضی ششم. طبقه بندی شده- ویژه ی تیزهوشان. منبع:بانک سوالات ششم. .

پیک نوروزی ششم ابت 96 – رایگان

ali-file.ir › علوم انسانی

translate this page

feb 12, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای کلاس ششم ابت با توجه به پایان سال 95 و شروع تحصیلی 96 تکالیفی برای دانش آموزان ضروری میباشد که این دانش ...

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - maxon

maxon.webpi.ir/ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم-ابتدای/

translate this page

mar 6, 2017 - برچسب ها: پیک نوروزی,پایه ابت ,اول تا ششم,بهار ۹۶, پیک نوروزی ۹۶ از اول تا ششم ابت ,آموزش, فایل , , مقاله , پروژه ...

پیک نوروزی ششم ابت 95-96 - معلم یار

www.moallemyar.ir/peyk-norouzi-6-ebtedaei-95-96.html

translate this page

feb 22, 2017 - پیک نوروزی ششم ابت 95-96 peyk norouzi 6 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابت در این پست از سایت معلم یار برای ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - dgkl - بلاگ خوان

dgkl.rzb.blogta.ir/view494515.html

translate this page

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم سال 96 دارای 29 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس ششم است که در آن سعی ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - بلاگ خوان

eebookmarket.sky.blogka.ir/post462652.html

translate this page

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم سال 96 دارای 29 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس ششم است که در آن سعی ...

پیک نوروزی پایه های اول تا ششم ابت سال 95 و 96| آموزشی| تهرانپارس ...

https://divar.ir › ... › کتاب مجلهکتاب مجله آموزشی

translate this page

پیک نوروزی پایه های اول تا ششم ابت سال 95 و 96| آموزشی| تهرانپارس شرقی تهران| ید و فروش کتاب و مجله| سایت ثبت آگهی، نیازمندی و ید و فروش دیوار|پیک ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - docs

https://docs.gigfa.com/.../ -پیک-نوروزی-پایه-ششم-ابت -و...

translate this page

mar 6, 2017 - پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پیک نوروزی پایه ششم ...

للبیت | پیک نوروزی سال 96 (اول-دوم-سوم-چهارم-پنج-ششم)

-courier-96-blog.lalebit.ir/

translate this page

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96. نوروزی ,ابت ,پایه , ,چهارم ,پنجم ,نوروزی پایه ,چهارم ابت ,پنجم ابت ,آموزش ابت ...

جواب کامل پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم سوم چهارم پنجم ابت - نیو1396

www.new1396.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 24, 2017 - پیک کلاس دوم ابت سال ۹۶ :: پیک نوروزی سال … pike-96.blog.ir/ ….. حل پیک نوروزی سال اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ابت + ...

جواب پیک نوروزی سال 96 ویژه پایه اول تا ششم نووز - درس جدید - خانه

newdars.ir › درس

translate this page

۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت چاپ،مناسب جهت … جزوه پیک نوروزی ...

سوالات مربوط به کلاس ششم ابت

asgharbojari16. /

translate this page

5 days ago - پیک نوروزی ششم 95/96 http://up44.ir/y3yjcmwy. پیک نوروزی ششم ... پیک آدینه پایه های اول تا ششم ابت 17 /12 /1395 http://up44.ir/evxxj0dq.

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96

0.website/ -پیک-نوروزی-پایه-ششم-ابت -ویژ-2....

translate this page

feb 27, 2017 - پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال ۹۶ پیک نوروزی پایه ششم سال ۹۶ دارای ۲۹ صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس ششم ...

تور نوروزی 95 گوا | جستجو - بانک اخبار و مقالات وسریا

wesria.net/search/تور-نوروزی-95-گوا

translate this page

ویژه سال 96. پیک نوروزی پایه ششم ابت. ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم سال 96 دارای 29 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس ششم است که در آن ...

پیک نوروزی ششم ابت سال 96 - کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-ششم-ابت -سال-96/

translate this page

feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی ششم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس ششم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ...

آموزگارکوشا : اول تا ششم ابت ,نمونه سوالات پایه ششم

amozegare ha.ir/

آموزگارکوشا,amozegare ha,سوال اول ابت ,نمونه سوال ششم,سوال دوم ابت ... برچسب ها : پیک نوروزی سال 96 ,پیک پایه سوم ابت ,آزمون های اول تاششم ,سخت ...

پیک نوروزی پایه اول ابت بهار 96 - فروشگاه تخصصی محتوای ...

shop.pazema.com/.../پیک-نوروزی-سال-96-پایه-اول-ابت /

translate this page

پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های متنوعی از تمام درسهای شش ماه گذشته از کتاب های درسی علوم و فارسی و ...

پیک نوروزی ششم ابت 96 - مرکز پژوهش

searchcenter.ir › علوم انسانی

translate this page

پیک نوروزی سال ۹۶ برای کلاس ششم ابت با توجه به پایان سال ۹۵ و شروع تحصیلی ۹۶ تکالیفی برای دانش آموزان ضروری میباشد که این دانش آموزان نتوانند از درس ...

پیک نوروزی 96 دوم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 "نمونه ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-دوم-ابت /6987

translate this page

15 mins ago - پیک نوروزی ۹۶ دوم ابت . این فایل شامل پیک نوروزی سال ۹۶ برای دانش آموزان و ک ن شما می باشد که فرمت فایل pdf وکاملآ رنگی و جذاب برای ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 - irdl.iranh.ir

irdl.iranh.ir/ -پیک-نوروزی-پایه-ششم-ابت -ویژ/

translate this page

7 days ago - پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال 96 پیک نوروزی پیک نوروزی پایه ششم ...

پیک نوروزی سال 95 پایه ششم ابت - فایر فایل

firefile.ir › دوره ابت پایه ششم

translate this page

feb 15, 2016 - پیک نوروزی پایه سوم بسیار جذاب و کاربردی در تمرین دروس ششم ابت است.برای درخواست تغییراتی مانند نام مدرسه یا تهیه کننده و … می توانید ...

پیک نوروزی ششم قالب ورد ویژه 1396 - با

tao .xyz/ -پیک-نوروزی-ششم-قالب-ورد-ویژه-1396.h...

translate this page

2 days ago - پیک نوروزی پایه ششم ابت ویژه سال۱۳۹۶ پیک نوروزی پایه ششم ... 96 دارای 29 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس ششم ...

پیک نوروزی سال 96 ویژه پایه اول تا ششم - سمینو

semino.ir › عمومی و ازادآموزشی

translate this page

feb 7, 2017 - پکیج پیک نوروزی دوره ابت سال 96(اول تا ششم ابت ) تعداد فایل: 6 تعداد صفحات هر فایل : بالای 24 این پکیج شامل پیک نوروز سال اول,دوم ...

پیک نوروزی ۹۵ ششم ابت - رایگان پیک نوروزی 96

peik.mizbanblog.com/.../ +رایگان+پیک+نوروزی+۹۵+ششم+ا...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 _بروز شده 29 اسفند 95
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page
پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم (بزودی پاسخنامه های پیک های سال 96 هم در سایت قرار میدهیم). برای مشاه

پیک نوروزی ۹۶ ششم ابت کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ پنجم ابت کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ چهارم ابت کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ سوم ابت کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ دوم ابت کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ اول ابت کلیک کنید

پیک نوروزی ۹۶ پیش دبستانی کلیک کنید

ده و این پیک های از لینک های زیر ...

images for ‫پیک نوروزی 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی 96‬‎
more images for پیک نوروزی 96report images

پیک نوروزی | پیک بهاره 96

paykenoroozi.ir/
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک بهاره 96.

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ششم ابت - آموزش ابت آرمان

www.armanedu.ir › فوق برنامه
translate this page
mar 9, 2017 - من و همکارانم با همکاری یکدیگر در اداره و مدیریت این وب سایت تلاش خود را میکنیم. امیدوارم مورد پسند شما باشد. قبلی دونمونه پیک نوروزی 96 برای ...

پیک نوروزی اول ابت 96 - پیک نوروزی سال 1396

type10.ir/products/750
translate this page
فایل پیک نوروزی سال 96 برای پایه اول ابت به صورت پی دی اف با بهترین کیفیت ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان و معلمین گرامی.

پیک نوروزی ششم ابت 96

type10.ir/products/766
translate this page
پیک نوروزی ششم ابت سال 96 در قالب فایل پی دی اف با بهترین کیفیت در حجم 16 صفحه مناسب جهت استفاده دانش آموزان و معلمین گرامی.

پیک نوروز سال 96 برای کلاس اول ابت | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 7, 2017 - ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «پیک سال 96 کلاس اول ابت » ثبت شده است – پیک تکالیف نوروزی پایه اول ابت ویژه سال 96.

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir

gama.ir/page/show/57
translate this page
پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96. پیک نوروزی پایه اول دبستان | ویژه بهار 96 · دکمه · پیک نوروزی پایه اول دبستان | ویژه بهار 95 ...

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه

new-year-pasokh.blog.ir/
translate this page
پیک نوروزی سال 96 ویژه دانش آموزان پایه سوم ابت در قالب فایل pdf با قابلیت …. پاسخنامه تست آزمون ریاضی سخت کوشان پایه اول دبستان – بهمن 95 .

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96 - رزبلاگ

zistmahmoodi.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-اول--دوم--سوم--چهارم--...
translate this page
7 days ago - پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم (بزودی پاسخنامه های پیک های

جواب کامل پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم سوم چهارم پنجم ... - هرچی بخوای

update_news.rozblog.com/.../جواب-کامل-پیک-نوروزی-سال-96-کلا...
translate this page
mar 8, 2017 - ۶ اسفند ۱۳۹۵ ه .ش. - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال ۱۳۹۶ در قالب فایل پی دی … برچسب ها: پیک نوروزی ...

رایگان پیک نوروزی 96 - رزبلاگ

rafigheshahidam.rozblog.com/.../ -رایگان-پیک-نوروزی-96.ht...
translate this page
5 days ago - رایگان پیک نوروزی 96 1 . رایگان پیک نوروزی - رزبلاگ 1 روز پیش ... رایگان پیک نوروزی 1 . رایگان پیک نوروزی 96 ...

پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت - رزبلاگ

hayatiha.rozblog.com/.../پیک-نوروز-96-برای-پایه-پنجم-ابت ....
translate this page
mar 11, 2017 - پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت 1 . پیک برای کلاس پنجم ابت :: پیک نوروزی سال 1396 پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ...

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه رایگان

ranginsofreh.rozblog.com/.../ -پیک-نوروزی-96-با-پاسخنامه-...
translate this page
mar 10, 2017 - پیک نوروزی 96 با پاسخنامه رایگان 1 . پاسخ پیک نوروزی 96 - جدید 96 - خانه ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. – پیک نوروزی 96 – رایگان ...

پیک نوروزی 96 + فایل - رزبلاگ

moshaverehkermanshah.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-96-- -...
translate this page
7 days ago - پیک نوروزی 96 + فایل 1 . فایل پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت – مستقیم 7 فوریه 2017 ... jan 10, 2017 – پیک نوروزی پایه ...

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554
translate this page
6 days ago - پیک نوروزی | پیک بهاره 96پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان – پیک نوروزی | پیک بهاره 96.

رایگان پیک نوروزی ویژه ی بهار 96 برای دانش آموزان پایه ی اول ...

daneshamozan.com/ -free-courier-new-year-96-students...
translate this page
mar 7, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای پایه ی اول دبستان را از سایت دانش آموزان دات کام به رایگان کنید.

پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | دنیای فایل های ی

arbita.respeana.ir/page-621.html
translate this page
۱ روز پیش – پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 … – گاما آزمون تستی … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل ...

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه رایگان - مجله فارسی

www.majalefarsi.ir/ -پیک-نوروزی-96-با-پاسخنامه-رایگان.html
translate this page
3 days ago - جواب پیک های نوروزی سال 96,پیک های نوروزی سال 96,پیک های نوروزی, جواب پیک نوروزی پایه اول,جواب پیک نوروزی پایه هفتم,جواب پیک نوروزی پایه ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ۱۳۹6

spring.filelar.com/products/260
translate this page
پیک نوروزی سال ۹6 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده ... کلاس ششم دبستان میتواند از وب سایت همیار دانشجو پیک تکالیف نوروز 96 را ...

پیک نوروزی 96 پاسخنامه - ایران نیوز

irtcr.ir/search/?q=پیک+نوروزی+96+پاسخنامه
translate this page
feb 24, 2017 - سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند 95 کانون قلم چی کلید سوالات و پاسخ تشریحی آزمون 6 اسفند 95 قلمچی سال چهارم دبیرستان ...

پیک نوروزی پنجم ابت pdf+96

ashion.ir/product/5283/پیک-نوروزی-پنجم-ابت -pdf-96
translate this page
پیک نوروزی پنجم ابت سال 96. کد فایل:5283 دسته بندی: سوالات متفرقه » سوالات مدارس. تعداد مشاهده: 1 مشاهده. فرمت فایل ی:.rar. فرمت فایل اصلی: pdf.

پیک نوروزی دوم ابت pdf+96

ashion.ir/product/5279/پیک-نوروزی-دوم-ابت -pdf-96
translate this page
پیک نوروزی دوم ابت 96. کد فایل:5279 دسته بندی: سوالات متفرقه » سوالات مدارس. تعداد مشاهده: 2 مشاهده. محدودیت فروش: بعد از 99999 بار ، فروش متوقف می ...

پیک نوروزی ششم ابت ۹۶ پاسخ و - این درس

indars.ir › درس یار
translate this page
3 days ago - پیک نوروزی ششم ابت ۹۵-۹۶ peyk norouzi 6 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه ششم ابت در این پست از سایت معلم یار برای ...

پیک نوروزی پایه اول ابت بهار 96 - فروشگاه تخصصی محتوای ...

shop.pazema.com/.../پیک-نوروزی-سال-96-پایه-اول-ابت /
translate this page
پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های متنوعی از تمام درسهای شش ماه گذشته از کتاب های درسی علوم و فارسی و ...

پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 - تولید محتوای فایر ...

firefile.ir › دوره ابت پایه اول
translate this page
پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز ۱۳۹۶. ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۰ 2,970 نمایش. پیک بهاری پایه اول سال 96. پیک نوروزی سال ۹۶ پایه اول ابت ...

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96

-courier-96-ebayw.ewer.ir/...پیک+نوروزی...+/++ششم+س...
translate this page
نوروزی پایه چهارم نوروز پنجم نوروزی پایه پایه پنجم برای کلاس تکالیف کلاس چهارم مغان آرازmoghanaraz blogfa تکالیف امتدادی نوروز پیک نوروزی ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان
translate this page
آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان. ... ویدیو پیک نوروزی پایه ششم دبستان | ویژه بهار 94 اصفهان · گنجینه آموزشی مدارس . ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان.

پیک نوروزی 96 دبستان پسرانه فردوسی

www.khaleghiyeh.ir/.../33-پیک-نوروزی-96-دبستان-پسرانه-فردو...
translate this page
پیک نوروزی 96 دبستان پسرانه فردوسی · | چاپ |. مشخصات: اولین نگارش در چهارشنبه, 11 اسفند 1395 09:41: تعداد بازدید: 3. copyright ©2014 , all rights reserved ...

پیک نوروزی 96 دبستان دخترانه پروین اعتصامی

khaleghiyeh.ir/.../32-پیک-نوروزی-96-دبستان-دخترانه-پروین-اعت...
translate this page
پیک نوروزی 96 دبستان دخترانه پروین اعتصامی · چاپ. مشخصات: تعداد بازدید: 41. copyright ©2014 , all rights reserved by khaleghiyeh co. design by ...

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ...

go.ir/news/570
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک بهاره 96. پیک های نوروزی ...

پیک نوروزی سال 96 - شیپور

https://www.sheypoor.com › ... › ورزشی، تفریحیکتاب و درسی
translate this page
feb 10, 2017 - مژده به همه مدیران پیک نوروزی سال 96 رسید با قیمت فوق العاده به آدرس های زیر مراجعه کنید. خدمات و محصولات فرهنگی سراج ارتباط با واحد فروش ...

پیک نوروزی سال 96 ویژه پایه اول تا ششم | درسی فایل

drsifile.com/ s/ -پیک-نوروزی-۹۶/
translate this page
jan 11, 2017 - در ادامه پیک نوروزی تمام پایه های دبستان ویژه ی بهار ۱۳۹۶ را با ۱۵ روز تمرین از تمام دروس دوره ابت برای پایه اول تا ششم دبستان را هم بصورت ورد ...

پیک نوروزی - پیش دبستانی تا ششم ابت

5dabestani.mihanblog.com/post/tag/پیک+نوروزی
translate this page
برچسب ها: پیک نوروزی پنجم ابت 1397, عیدانه پایه پنجم 97, پیک نوروزی پیش دبستانی نوروز 97, پیک نوروزی, پیک و عیدانه دوره ابت , رایگان پیک ...

پی ل رایانه پیک نوروزی 96 پایه سوم ابت

pixelrayaneh.sellfile.ir/prod-889519-پیک+نوروزی+96+پایه+سوم+ا...
translate this page
اطلاعیه فروشگاه. فروشگاه جامع تحقیقات و مقالات . نوع مقاله و تحقیق مورد نیاز خود را سفارش داده و با ارزان ترین قیمت و در سریع ترین زمان آن را دریافت نمایید .

بایگانی ها پیک نوروزی 96 | مجتمع فرهنگی آموزشی رجا

www.raja-school.com/tag/پیک-نوروزی-96/
translate this page
خانه / بایگانی برچسب: پیک نوروزی 96 ... اطلاعیه اهدا کارنامه و پیک نوروزی۹۶ ... اهدا کارنامه به همراه پیک نوروزی ۹۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ ساعت ۸ صبح الی ۱۶.

پیک نوروزی سال 96 برای کلاس پنجم ابت | سی خبر

ckhabar.ir/page-740441.html
translate this page
پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک نوروزی ششم ابت 96 – رایگان

ali-file.ir › علوم انسانی
translate this page
feb 12, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای کلاس ششم ابت با توجه به پایان سال 95 و شروع تحصیلی 96 تکالیفی برای دانش آموزان ضروری میباشد که این دانش ...

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/.../ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم-ابت /
translate this page
feb 26, 2017 - پیک نوروز بهار 96 از اول تا ششم پایه ابت شاد و زیبا و جذاب. پیک نوروزی پایه اول. فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول تا ششم ...

پیک نوروزی سوم ابت 95-96 - معلم یار

www.moallemyar.ir/peyk-norouzi-3-ebtedaei-95-96.html
translate this page
feb 19, 2017 - پیک نوروزی سوم ابت 95-96 peyk norouzi 3 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابت در این پست از سایت معلم یار برای ...

دانش آموزان البرزی در نوروز 96 پیک نوروزی نخواهند داشت/ ا ام ید ...

khabarone.ir/.../دانش-آموزان-البرزی-در-نوروز-96-پیک-نوروزی-نخو...
translate this page
mar 1, 2017 - جعفرمقیمی معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: دانش آموزان دوره ابت استان البرز در نوروز 96 پیک بهاری نخواهند داشت.

پیک نوروزی 96 ششم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-ششم-ابت /6995
translate this page
6 days ago - پیک نوروزی ۹۶ ششم ابت . این فایل شامل پیک نوروزی سال ۹۶ برای دانش آموزان و ک ن شما می باشد که فرمت فایل pdf وکاملآ رنگی و جذاب برای ...

انواع پیک نوروزی 96 طرحمیمون - خبر و مطلب ها articleha

articleha.ir/article/انواع-پیک-نوروزی-96-طرحمیمون/
پیک تکالیف نوروزی برای پایه ششم ابت 96 فروشگاه پیک نوروزی پیک بهاره 96، پیک نوروزی پیک بهاره 96 مرجعی کامل از انواع پیک های پیک ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
در نوروز ۹۲، پیک های نوروزی اجباری نیست اما دانش آموزان می توانند این پیک ها را در اوقات فراغت تکمیل کنند. ... برتر کانون از سال 80 تا 94 · نوروز 96. اخبار و رویداد ها · آموزشی و مدارس; 6 فروردین 1392 ... پیک نوروزی پنجم دبستان. : 14644.

پیک بهاری 96 - کلوب

www.cloob.com/result/پیک_بهاری_96
translate this page
feb 22, 2017 - پیک نوروزی چهارم ابت 1396 – پیک نوروزی سال 96 پایه چهارم دارای ۱۷ صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی ...

پیک نوروزی سوم ابت سال 96 (جدید) - کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-سوم-ابت -سال-96/
translate this page
feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی سوم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس سوم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ...

جوکهای باحال و خنده دار عید نوروز 96 - نمناک

namnak.com/جوک-های-عید-نوروز.p45719
translate this page
rating: 4.7 - ‎16 reviews
عید نوروز و جوک عید نوروز و اس ام اس خنده دار عید نوروز و عید نوروز 96 را در نمناک بخوانید. ... 10 تومن میگیرم پیک نوروزی حل میکنم. ♥♥♥♥♥♥♥♥. قشنگ معلومه مرحوم ...

پیک بهاری پایه ششم ابت سال 96 همیار دانشجو - اونیما اخبار

onima.ir › دسته بندی نشده
translate this page
mar 3, 2017 - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – نتیجه تصویری برای پیک نوروز سال 96 برای کلاس ششم ابت …. پیک نوروزی … – بلاگ 14 … پیک نوروزی پایه اول، دوم، ...

پیک نوروز 96 پایه اول ابت : للبیت

pike-1-96-blog.lalebit.ir/
translate this page
مرجع آهنگ فارسی , , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , آهنگ , جدید, متن , جوک , آهنگ , جدید.

پیک نوروز بهار 96 - پیک نوروز سال 96 پایه دوم ابت

daneshju.shoptaz.ir/tag/پیک+نوروز+بهار+96
translate this page
پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابت ... پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت · پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابت · پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت .

پیک دوم ابت نوروز 96 | پاپ کده | پاپ اپ | ب درامد از پاپ اپ

pike-2-96-blog.hastiblog.tk/page-261943.html
translate this page
پیک نوروزی پایه اول دبستان 1396 با طراحی کاملا رنگی در 15 صفحه شامل انواع ... آزمون مداد کاغذی (تمام دروس ) پنجم دبستان 95-96 • آزمون مداد کاغذی دوم دبستان 95-96 .

دانش آموزان البرزی در نوروز 96 پیک نوروزی نخواهند داشت/ ا ام ید بسته ...

khabarfarsi.com/u/34322294 - translate this page
feb 28, 2017 - جعفرمقیمی معاون آموزش ابتدائی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: دانش آموزان دوره ابت استان البرز در نوروز 96 پیک بهاری نخواهند داشت.

پیک نوروزی پایه ششم ابت 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/31972/پیک-نوروزی-پایه-ششم.../333
translate this page
پیک نوروزی سال 96 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس آ ین متد آموزشی جهت رغبت بیشتر دانش ...
<

مشاهده متن کامل ...
پیک نوروزی سوم ابت 96 رایگان
درخواست حذف اطلاعات
image result for ‫پیک نوروزی سوم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی سوم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی سوم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی سوم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی سوم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی سوم ابت 96‬‎
3 days ago

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96 - رزبلاگ

zistmahmoodi.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-اول--دوم--سوم--چهارم--...
translate this page
3 days ago - پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk ... نوروزی ... پیک نوروزی برای کلاس اول ابت سال 96پاپ کده | پاپ اپ ...

پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 - پیک نوروزی برای پایه ...

pike-3.blog.ir/1395/.../ -پیک-نوروزی-پایه-سوم-ابت -سال-...
translate this page
jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 جهت پیک برای کلاس سوم ابت ها روی ع زیر کلیک کنید پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی سوم دبستان

paykenoroozi.ir/tag/پیک-نوروزی-سوم-دبستان
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی سوم دبستان - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک ...

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir

gama.ir/page/show/57
translate this page
آزمونک شیمی (1) دهم رشته ریاضی و تجربی | فصل سوم: صفحه 100 تا 107 · آزمونک شیمی (1) دهم ... پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 ...

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page
پیک نوروزی ششم ابت 96 کلیک کنید. ----------. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم, پاو وینت پاسخ ...

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96

-courier-96-ebayw.ewer.ir/...پیک+نوروزی...+/++سوم+/+...
translate this page
پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96. جهت پیک برای کلاس سوم ابت ها روی ع زیر کلیک کنید پیک شادی کلاس سوم ابت . پیک نوروزی پایه .

پیک نوروزی سوم ابت سال 96 – مستقیم

third-school-96. -questions-free.ir/
translate this page
feb 25, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت 96 - همیار دانشجو پیک نوروزی پایه سوم... سلام بر شما... امیدوارم روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سالی ...

پیک برای کلاس سوم ابت نوروز 96 | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 7, 2017 - پیک نوروزی | پیک بهاره 96پیک نوروزی سوم دبستان – پیک نوروزی بهار 96 پایه های … پیک نوروزی کلاسهای اول، دوم، سوم، چهارم، ...

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ...

go.ir/news/570
translate this page
جهت پیک نوروزی سوم ابت 96 کلیک کنید ... feb 15, 2016 - پیک نوروزی بنفشه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم ابت پیک نوروزی تمام پایه ها فایر فایل ...

پیک نوروزی سوم ابت 96

1.11gig.ir/product/783732
translate this page
پیک نوروزی سوم ابت 96 یک نوروزی سوم ابت 96 پیک نوروزی سال 96 برای کلای سوم ابت با توجه به پایان سال 95 و شروع تحصیلی 96 تکالیفی برای ...

پیک نوروزی سوم دبستان 96 | دنیای فایل های ی

peak3.respeana.ir/page-604.html
translate this page
feb 22, 2014 - پیک نوروزی سوم ابت با تغییرات جدید در کتپ این پایه برای ... پیک بهاری اول ابت - نوروز 96 · آزمون عملکردی تکالیف امتدادی نوروز ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
mar 26, 2013 - به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، آموزش و پرورش 21 اسفند سال 91، از حذف پیک های نوروزی خبر داد اما با توجه به اینکه ...

پی ل رایانه پیک نوروزی 96 پایه سوم ابت

pixelrayaneh.sellfile.ir/prod-889519-پیک+نوروزی+96+پایه+سوم+ا...
translate this page
اطلاعیه فروشگاه. فروشگاه جامع تحقیقات و مقالات . نوع مقاله و تحقیق مورد نیاز خود را سفارش داده و با ارزان ترین قیمت و در سریع ترین زمان آن را دریافت نمایید .

فروشگاه معلمان ابت پیک نوروزی سوم ابت ویژه 96

iranamuzesh.sellfile.ir/prod-784020- +پیک+نوروزی+سوم+اب...
translate this page
فایل فرهنگی,پیک نوروزی سوم دبستان, پیک نوروزی پایه سوم,پیک نوروزی سال 96 پایه سوم ابت .

پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت | سی خبر - صفحه اصلی

ckhabar.ir/page-740443.html
translate this page
جهت پیک نوروزی سال 95 سوم ابت کلیک کنید پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 - رزبلاگ. jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت ...

پیک نوروزی سوم ابت 95-96 - معلم یار

www.moallemyar.ir/peyk-norouzi-3-ebtedaei-95-96.html
translate this page
پیک نوروزی سوم ابت 95-96 peyk norouzi 3 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابت در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان…,پیک ...

پیک نوروزی چهارم دبستان سال 96 - 11gig.ir

2.11gig.ir/product/757991
translate this page
7 فوریه 2017 ... پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان .

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554
translate this page
2 days ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم … رایگان پیک نوروزی چهارم ابت 96 – همراه ع .

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت - آموزش ابت آرمان

www.armanedu.ir › فوق برنامه
translate this page
6 days ago - دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت . ... پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 1396. 1 هفته ago. همچنین ببینید. peyk96-aval-kolasl ...

پیک نوروزی 96 سوم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-سوم-ابت /6989
translate this page
2 days ago - jan 23, 2017 – پیک نوروزی پایه سوم ابت سال ۹۶ جهت پیک ... https://sites.google.com/site/downpeyk/–96 – translate this page.

پیک بهاری پایه ششم ابت سال 96 همیار دانشجو - اونیما اخبار

https://onima.ir › دسته بندی نشده
translate this page
mar 3, 2017 - سال 96 کلاس دوم ابت 1 . پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 . … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو ...

پیک نوروزی سال 1396لو دنلود

pike-96-blog.lox- .ir/
translate this page
13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir ... پیک نوروز سال 96 برای کلاس سوم ابت ها در قالب فایل پی .

پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 5, 2017 - jan 23, 2017 – پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی … – بلاگ 14 دقیقه قبل … پیک نوروزی…, پیک نوروزی ...

پیک نوروز سال 96 پایه سوم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/info/78536/پیک-نوروز-سال-96-پایه-سوم-ابت /
translate this page
feb 26, 2017 - پیک نوروز سال 96 پایه سوم ابت + 20 صفحه شاد و زیبا. پیک نوروزی پایه اول. فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس سوم ابت در ...

پیک نوروزی 96 پایه ششم ابت - پویشگری

pooyeshgari. /.../پیک-نوروزی-96-پایه-ششم-ابت .htm...
translate this page
دونمونه پیک نوروزی 96 برای پا. ... پیک نوروزی ۹۶ پایه ششم ابت . اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ مهسا دیدگاهی بنویسید. دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ششم ابت .

پیک نوروزی سال 95 جدید برای ابت ها

-peak-95.ava.blogjoo.com/
translate this page
4 فوریه 2017 ... جهت پیک نوروزی سال 95 سوم ابت کلیک کنید پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 - رزبلاگ. jan 23, 2017 - پیک نوروزی .

پیک بهاری پایه سوم ابت سال 96 - کلوب

www.cloob.com/u/.../پیک_بهاری_پایه_سوم_ابت _سال_96
translate this page
feb 22, 2017 - پیک بهاری پایه سوم ابت سال 96. سارینا. پیک نوروزی سوم ابت 1396 پیک نوروزی سال 96 پایه سوم دارای ۱۸ صفحه که دارای تمرینات ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان
translate this page
آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان. ... پیک نوروزی پایه سوم دبستان | ویژه بهار 1396 · گنجینه آموزشی مدارس ... 789 بازدید. 0:42 ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان.

پیک نوروزی پایه سوم ابت سال ۹۶ - فروشگاه تخصصی محتوای ...

shop.pazema.com/.../پیک-نوروزی-پایه-سوم-ابت -سال-96/
translate this page
با پیک بهاری پایه سوم ابت نوروز ۱۳۹۶ خیال خود را از بابت تکالیف دانش آموز مدرسه ای خود راحت کنید! این پیک که بر مبنای ویرایش جدید کتابهای درسی ...

پیک نوروزی پایه سوم ابت 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/.../پیک-نوروزی-پایه-سوم-ابت -1396
translate this page
پیک نوروزی سال 96 ویژه دانش آموزان پایه سوم ابت در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت پیک،دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های ...

پیک نوروزی سوم ابت سال 96 (جدید) - کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-سوم-ابت -سال-96/
translate this page
feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی سوم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس سوم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ...

پیک نوروزی سوم ابت ویژه 96 - ایران فردا

iranifarda.ir/file-49- -پیک-نوروزی-سوم-ابت -ویژه-96/
translate this page
feb 8, 2017 - پیک نوروزی سوم ابت 19صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ آمیزی های زیبا ...

نوروزآزمون +سخت کوشان پایه سوم - پیک بهاری 96 - آموزگارکوشا : اول تا ...

file6.mihanblog.com/post/371
translate this page
5 days ago - آموزگارکوشا,amozegare ha,سوال اول ابت ,نمونه سوال ششم,سوال دوم ابت ,نمونه سوال سوم,ششم ابت ,نمونه سوال پنجم,پایه ششم,

نوروز 96 پیک پایه سوم دبستان | درسی فایل

drsifile.com/ s/tag/نوروز-96-پیک-پایه-سوم-دبستان/
translate this page
پیک نوروزی سوم ابت ویژه 96 پیک نوروزی سوم ابت 19 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و ...

پیک دوم ابت نوروز 96: للبیت

pike-2-96-blog.lalebit.ir/
translate this page
پیک نوروزی 95 پایه ابت : رایگان پیک نوروزی 96. پیک نوروزی 95 ... بهترین پیک نوروز+پیک شادی 95 برای کلاس سوم ابت ... بهترین .

پیک دوم ابت نوروز 96 | پاپ کده | پاپ اپ | ب درامد از پاپ اپ

pike-2-96-blog.hastiblog.tk/page-261943.html
translate this page
پیک نوروزی برای پایه سوم ابت سال 96پاپ کده | پاپ اپ | ب درامد ... هستی بلاگ بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 93 راه اندازی ...

بایگانی ها پیک نوروزی سوم دبستان 95-96 - آموزیاران

www.amoozyaran.ir/tag/پیک-نوروزی-سوم-دبستان-95-96/
translate this page
2 days ago - پیک نوروزی سوم دبستان جهت مرور مطالب درسی و ایجاد انگیزه ای برای مراجعه به کتب درسی تألیف شده است. مطالب زیادی در این پیک گنجانده نشده تا ...

پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 - تولید محتوای فایر ...

firefile.ir › دوره ابت پایه اول
translate this page
jan 16, 2017 - پیک بهاری پایه اول سال 96. پیک نوروزی ... با نزدیک شدن به انتهای سال و به رسم هر ساله طراحی پیک نوروزی برای عید ۱۳۹۶ شروع شد. از آنجایی ... پیک بهاری سال 96 نوروز 96 اول ابت . ۱۳۹۵-۱۰- ... پیک بهاری سوم ابت نوروز ۱۳۹۶.

رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ...

pike-norouz95-blog.baztab96.ir/page-33722.html
translate this page
پیک نوروزی سوم و چهارم ابت سال 95 - چت روم ایرانسلی هاwww.kodepishvaz.com/. ... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) .

پیک نوروزی سال 96 پایه های دوم وسوم دبستان - نیو1396

www.new1396.ir › دسته بندی نشده
translate this page
پیک نوروزی سال ۹۶ برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی …۱۳ mins ago – پیک نوروزی پایه … پیک نوروزی سوم دبستان ۹۶ | دنیای فایل های ...

نمونه سوالات امتحانی دبستان پیک نوروزی - کوتاه کننده لینک

b2n.ir/72335
translate this page
پیک نوروزی پایه اول دبستان 1396 با طراحی کاملا رنگی در 15 صفحه شامل انواع تمرینات و ... پیک نوروزی پایه دوم سال 1396 15 صفحه تمام رنگی با طراحی گرافیکی و ... آزمون مداد کاغذی کلاس ششم ( تمام دروس ) 95-96 · آزمون های هفتگی کلاس سوم ( تمام ...

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت - پیک نوروزی پایه سوم 96

asgharbojari13. /tag/پیک-نوروزی-پایه-سوم-96
translate this page
سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت - پیک نوروزی پایه سوم 96 - آوای خوزستان -هدف فقط خدمت به همنوعان وفرهنگیان عزیز و محترم سراسرکشور - سوالات و مطالب ...

پیک نوروز سال 96 پایه سوم ابت - maxon

maxon.webpi.ir/پیک-نوروز-سال-96-پایه-سوم-ابت /
translate this page
mar 6, 2017 - برچسب ها: پیک نوروز سال ۹۶ سوم ابت ,پایه سوم ابت , پیک بهاری ۹۶, پیک نوروزی ۹۶,پیک نوروز سال ۹۶ پایه سوم ابت ,آموزش ...

پیک نوروزی پایه سوم ابت 1396

spring.filelar.com/products/273
translate this page
پیک نوروز سال 96 برای کلاس سوم ابت ها در قالب فایل پی دی اف با بهترین کیفیت با قابلیت پرینت و چاپ ویژه تعطیلات نوروز سال 1396.

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/
translate this page
jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 جهت پیک برای کلاس سوم ابت ها روی ع زیر کلیک کنید پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، .

پیک نوروزی سال 96 - مقطع ابت همه کلاس ها

wikipedia.ava.emeg.ir/view15003.html
translate this page
4 فوریه 2017 ... جهت پیک نوروزی سال 95 سوم ابت کلیک کنید پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 - رزبلاگ. jan 23, 2017 - پیک نوروزی .

پیک نوروزی سال 1396

pike-96-bl.zozanaqe.ir/
translate this page
feb 17, 2017 - jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی . ... پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 .

پیک نوروزی سوم ابت 95-96 - بلاگ خوان

amoozyaran.rzb.oo0oo.ir/post527796.html
translate this page
پیک نوروزی سوم ابت 95-96. این پیک جهت مرور مطالب درسی و ایجاد انگیزه ای برای مراجعه به کتب درسی تألیف شده است. مطالب زیادی در این پیک گنجانده ...

پیک نوروزی 96 سوم ابت پیک شادی پیک نوروزی 96 ... - خانه

1clips.ir › اخبار
translate this page
دبستان شهید کمالی کردوان علیا – پیک نوروزی پایه ششم ابت (بهارانه ۱۳۹۲) – نمونه پیک نوروزی سال ۹۶ پایه ی دوم و سوم و چهارم و پنج و ششم . …

پیک نوروزی پایه سوم ابت ویژه سال 1396 - با تصاویر رنگی و زیبا

talafile.ir/پیک-پایه-سوم-ابت -ویژه-نوروز-سال-1396/
translate this page
4 days ago - پیک نوروزی پایه سوم ابت برای سال 96. + محتویات این مجموعه آموزشی شامل مباحث درسی مقطع دوم دبستان طبق آ ین تغییرات کتاب درسی ...

پیک نوروزی برای پایه سوم ابت سال 96 کامل - درس جدید - خانه

newdars.ir › دسته بندی نشده
translate this page
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – ۲ روز پیش – پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت :: … پیک نوروزی سوم ابت سال 96 | دنیای فایل های ی …. zip ...

سوالات مربوط به کلاس ششم ابت

مشاهده متن کامل ...

جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی است
درخواست حذف اطلاعات
جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی استان مازندران با استفاده از pcr (2)

جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی و صنعتی استان مازندران با استفاده از pcr (2)

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ....................................... 1

1. فصل اول : مقدمه و هدف

1-1. مقدمه ................................... 3

1-2. هدف ..................................... 18

2. فصل دوم : کلیات

2-1. پیشینه تحقیق.............................. 20

2-2. ساختمان و ارزش غذایی تخم مرغ.............. 30

2-3. نحوه نگهداری و ذخیره سازی تخم مرغ......... 47

2-4. انواع درجه بندی تخم مرغ................... 48

2-5. مکانیسم های دفاعی تخم مرغ................. 48

2-6. می ولوژی تخم مرغ...................... 52

2-7. باکتری سالمونلا............................ 53

3. فصل سوم: مواد وروش ها

3-1. وسایل و مواد مورد استفاده................. 67

3-2. روش کار .................................. 69

3-2-2. آماده سازی محتویات نمونه های تخم مرغ جهت کشت باکتریایی72

3-2-6 . مرحله تایید ........................... 74

3-2-6-3 . آزمون های سرولوژیکی ................. 77

3-2-6-3-1 . حذف سوش های خودآگ نه ............ 77

3-2-6-3-2 . آزمون برای تشخیص وجود آنتی ژن o,vi,h78

3-2-6-4. تفسیر نتایج واکنش های سرولوژیکی و بیوشیمیایی 78

3-2-6-5 . استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز(pcr) 78

3-2-6-5-6: رسم درخت فیلوژنی..................... 84

3-3. روش های آماری آنالیز یافته ها............. 85

 

4. فصل چهارم: نتایج تحقیق

4-1. نتایج..................................... 85

4-1-5 . نتایج تست های بیوشیمیایی............... 90

4-1-6. نتایج آزمون های سرولوژیکی............... 91

4-1-7. نتایج آزمون pcr......................... 91

4-1-8 . نتایج میزان آلودگی تخم مرغ های بومی و ماشینی استان مازندران ...................................... 96

4-1-8-2. نتایج آزمون های آماری آلودگی تخم مرغ های بومی و ماشینی شهرستان ها..................................... 96

5. فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. بحث....................................... 106

5-2. نتیجه گیری................................ 109

5-3. پیشنهادات................................. 110

منابع.......................................... ... 111

پیوست.......................................... 119

چکیده انگلیسی.................................. 123

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

ج 1-1. شیوع مسمومیت های غذایی سالمونلایی ناشی از مصرف تخم مرغ و محصولات

تخم مرغ از سال های 2002-1998................... 7

ج 1-2. حامل های غذایی در 35 مورد شیوع سالمونلا انتریتیدیس در امریکا از سال

1987تا1985..................................... 9

ج 1-3. لیست توزیع فراوان ترین سروتیپ سالمونلا گزارش شده در 2001 تا2000......................................... 16

ج 2-1. خلاصه ای از برخی موارد شیوع سالمونلوسیس غذایی 23

ج 2-2. تخم مرغ به عنوان شیوع سالمونلا در ویکتوریا 27

ج 2-3. ترکیبات تشکیل دهنده تخم مرغ کامل..... .39

ج 2-4. چربی های تشکیل دهنده تخم مرغ......... .41

ج 2-5. پروتئین های سفیده تخم مرغ و خلاصه ای از خصوصیات آن ها............................................. 43

ج 3-1. توزیع نمونه گیری از تخم مرغ های بومی مصرفی شهرستان های استان

مازندران....................................... .70

ج 3-2. توزیع نمونه گیری از تخم مرغ های ماشینی مصرفی شهرستان های استان

مازندران ..................................... 71

ج 3-3. مشاهده تغییرات بدست آمده از کشت پرگنه مشکوک در محیط tsi 75

ج 3-4. مشخصات سالمونلا از نظر واکنش های بیوشیمیایی77

ج 3-5. تفسیر مشاهده ات بدست آمده از واکنش های بیوشیمیایی و سرولوژیکی...................................... 78

ج 3-6. مشخصات پرایمرهای 16s rrna............. 80

ج 3-7. دستوالعمل واکنش pcr.................. 81

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار2-1. تغییرات عفونت های سالمونلایی و اشریشیا از 2010-199626

نمودار2-2. مواد غذایی وابسته به شیوع سالمونلا... 26

نمودار4-1. میزان آلودگی تخم مرغ های بومی شهرستان گلوگاه 96

نمودار4-2. میزان آلودگی تخم مرغ های بومی شهرستان بهشهر 97

نمودار4-3 میزان آلودگی تخم مرغ های بومی شهرستان میاندرود 97

نمودار4-4. میزان آلودگی تخم مرغ های بومی شهرستان نکا 98

نمودار4-5. میزان آلودگی تخم مرغ های بومی شهرستان ساری 98

نمودار4-6. میزان آلودگی تخم مرغ های بومی شهرستان بابل 99

نمودار4-7. میزان آلودگی تخم مرغ های ماشینی شهرستان گلوگاه 100

نمودار 4-8.. میزان آلودگی تخم مرغ های ماشینی شهرستان بهشهر 100

نمودار4-9. میزان آلودگی تخم مرغ های ماشینی شهرستان نکا 101

نمودار 4-10. مقایسه میانگین تخم مرغ های آلوده بومی و ماشینی 102

نمودار4-11. تنوع بین شهرستان ها از لحاظ آلودگی باکتریایی 103

نمودار4-12. مقایسه شهرستان های مورد بررسی از لحاظ آلودگی تخم مرغ های بومی....................................... 104

 

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1. اندام های سازنده تخم مرغ....... 30

شکل 2-2. ساختمان تخم مرغ کامل.................. 33

شکل 2-3. لایه های مختلف تشکیل دهنده پوست تخم مرغ34

شکل 2-4. ترکیبات پروتئینی پوستتخم مرغ......... 39

شکل 2-5. مختصری از دفاع فیزیکی و شیمیایی تخم مرغ48

شکل 2-6. طبقه بندی سروتیپ های سالمونلا.......... 57

شکل 3-1. برخی از وسایل مورد استفاده جهت کشت نمونه 68

شکل 3-2. نمونه ای از یک محیط کشت مورد استفاده.. ..69

شکل 3-3. تخم مرغ بومی جهت انجام آزمایش......... 70

شکل 3-4. تخم مرغ ماشینی جهت انجام آزمایش...... 71

شکل 3-5. تهیه تخم مرغ های ماشینی جهت انجام آزمایش 72

شکل 3-6. آماده سازی نمونه ها جهت کشت در محیط پپتون واتر 72

شکل 3-7. محتویات آماده شده در محیط پپتون واتر.. 73

شکل3-8 . آماده سازی محتویات در محیط سلنیتf..... .73

شکل3-9. تلقیح باکتری بر روی محیط های افتراقی جامد .74

شکل 3-10. دستگاه uvidoc برای ع برداری نمونه ها بر روی ژل آگاروز 83

شکل 3-11. الکتروفروز ژل الکتروفروز............. 83

شکل 4-1. نمونه مشکوک رشد کرده در ارلن پپتون واتر بعد ار 20 ساعت 87

شکل4-2. نمونه مشکوک رشد کرده در محیط آبگوشت سلنیت 88

شکل4-3. پرگنه های مشکوک روی محیط سالمونلا- شیگلا آگار 88

شکل4-4. پرگنه مشکوک بر روی محیط ائوزین متیلن بلو89

شکل4- 5. نمونه مشکوک بر روی محیط نوترینت آگار.. 89

شکل4-6. مشاهده پرگنه های مشکوک زیر میکروسکوپ... 90

شکل4-7. نمونه مشکوک بر روی محیط tsi............. 90

شکل 4-8. نتایج تست های بیوشیمیایی نمونه مشکوک.. 91

شکل 4-9. نتایج آزمون های سرولوژیکی نمونه مشکوک. 91

شکل 4-10. باند 16s rdna نمونه مشکوک............. 92

شکل4-11. هم تراز سازی توالی نمونه مشکوک به سالمونلا 94

شکل 4-12. درخت فیلوژنی باکتری مشکوک............ 95

 

چکیده

سابقه و هدف

تخم مرغ و محصولات تخم مرغ آلوده یکی از منابع مهم بیماری های ناشی از غذا مثل سالمونلوسیس است. سالمونلوسیس یکی از عمده ترین و وسیع ترین بیماری ناشی از غذا در سرتاسر جهان است، در هر سال میلیون ها مورد انسانی در تمام دنیا گزارش می شود، و در هزاران نفر منجر به مرگ می شود. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی تخم مرغ های مصرفی بومی و ماشینی استان مازندران به باکتری سالمونلا انجام شد.

روش تحقیق

در این مطالعه توصیفی مقطعی،ازاو فروردین91 تا اوایل مرداد91، تعداد200 عدد تخم مرغ بومی و 56 عدد تخم مرغ ماشینی از سطح استان مازندران جمع آوری و محتویات آن ها از نظر آلودگی سالمونلایی مورد بررسی قرار گرفتند. تخم مرغ های بومی و ماشینی هر یک پس از مخلوط به طور جداگانه درون 45 میلی لیتر محیط پپتون واتر اضافه شدند، در ادامه بر اساس روش های کشت استاندارد عمل جداسازی صورت گرفت و بر روی تمامی باکتری های جدا شده از محیط های کشت افتراقی، آزمایشات دقیق بیوشیمیایی انجام شد، سپس جهت تشخیص قطعی سالمونلا از آزمون های سرولوژیکی و pcr استفاده شد.

یافته ها

پس از انجام مراحل کشت، از مجموع 200 عدد تخم مرغ بومی مورد بررسی، یک عدد تخم مرغ مشکوک به باکتری سالمونلا یافت شد که بعد از انجام آزمون pcr مشخص شد که متعلق به گونه سیتروباکتر فروندی است و در56 عدد تخم مرغ های ماشینی هیچ یک از تخم مرغ ها به باکتری سالمونلا آلوده نبودند، همچنین مشاهده شد که از مجموع 56 عدد تخم مرغ ماشینی3/5% تخم مرغ ها به باکتری اشرشیا و 7/1% به باکتری سیتروباکتر آلوده بودند و همچنین 5/6% تخم مرغ های بومی به باکتری اشریشیا، 5/2% به باکتری کلبسیلا، 5/1% به باکتری شیگلا و 9% به باکتری سیتروباکتر آلوده بودند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج بدست آمده، در هیچکدام از نمونه تخم مرغ های بومی و ماشینی مصرفی استان مازندران در این تحقیق آلودگی سالمونلایی مشاهده نشده است، ولی آلودگی محتویات تخم مرغ های بومی و ماشینی به باکتری های دیگر مشاهده شده است که لازم است اقدامات بهداشتی بیشتری در این مناطق صورت گیرد.

 

واژه های کلیدی: تخم مرغ ، سالمونلا، سالمونلوسیس، گاستروانتریت

 

1-1. مقدمه

1-1-1. خصوصیات تخم مرغ

تخم مرغ یک غذای پایه ای دارای اهمیت برای میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا است(31). از پرزرده ترین تشکیلات یاخته در حیوانات تخمگذار است(12). تخم مرغ به خاطر استفاده راحت یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی مورد استفاده انسان است(12). یکی از کامل ترین منابع غذایی حیوانی برای انسان و در صورت وم حیوانات به شمار می رود که خلقت آن را به عالی ترین وجه و شکل ممکن بسته بندی نموده است(12).

تخم پرندگان یکی از غذاهای معمول و همچنین یکی از متنوع ترین مواد غذایی است که در آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد و رایج ترین مورد استفاده از تخم پرندگان، تخم مرغ است. اما تخم دیگر پرنده ها مثل شترمرغ، اردک، بلدرچین نیز توسط انسان ها مصرف می شوند. تخم ها معمولا به صورت تخم با پوسته فروخته و مصرف می شوند، برای مصارف تجاری و در سرویس های آماده سازی غذاها تخم ها از پوسته ش ته می شوند و سپس ممکن است به طور کامل یا به صورت زرده و سفیده جدا مصرف شوند(66).

تخم مرغ ها یک منبع خوبی از پروتئین های با کیفیت بالا هستند. آن ها تامین کننده منابع خوبی از آهن، ویتامین ها و فسفوروزها هستند. به عنوان یک منبع مغذی از ویتامین d و در رتبه دوم بعد از روغن کبد ماهی هستند. تخم مرغ ها مقدار کلسیم کمی دارند که در پوسته یافت می شود و حاوی مقدار کمی از ویتامین c هستند(65).

تخم مرغ ها تامین کننده یک منبع مغذی متعادل و خوب برای بشر در همه سن ها هستند، زرده تخم مرغ خیلی پخته شده یک حجم مغذی بزرگی به عنوان منبع تکمیلی بالای آهن برای بچه ها است و زمانی که بچه ها به سن یک سالگی می رسند ممکن است به آن ها سفیده تخم مرغ بدهند. حجم کالری کم، قابلیت هضم آسان و حاوی مواد مغذی بالا، تخم مرغ ها را به عنوان یک ماده گرانبها در رژیم های درمانی برای افراد مسن ساخته است. در دوران نقاهت هنگامی که یک رژیم غذایی ملایم مورد نیاز است تخم مرغ ها یک رژیم غذایی مطلوب را فراهم می کنند(65).

تخم مرغ یک منبع بالقوه خوب از مواد خام برای صنایع دارویی و آرایشی است. همچنین به طور وسیعی در صنایع غذایی استفاده می شود. تخم مرغ نقش ، غلیظ کننده و چسباننده مواد را داراست که از جمله در سس هایی مانند سس مایونز استفاده می شود. در سایر موارد از جمله در غذاها و در دسرهای مخصوص و در انواع کرم ها که از تنوع بالایی برخوردارند، مصرف شده و به آن ها لطافت خاصی می بخشد. در رأس همه این نقش های پنهان، این ماده غذایی به تنهایی نیز مغذی و خوشمزه است خواه به صورت آب پز، نیمرو یا به صورت انواع املت ها باشد(57).

تخم مرغ با داشتن مقدار متوازنی از غنی ترین مواد پروتئینی، چربی، کربوهیدرات، مواد معدنی، ویتامین ها طی بیست روز دوران زندگی جنینی تنها منبع تامین غذای جنین این موجود می باشد(12).

مواد مغذی که تخم مرغ ها را یک ماده غذایی با کیفیت بالا برای بشر میسازند، یک محیط رشد خوب هم برای باکتری ها هستند (39).

وجود هرگونه دگرگونی درتخم مرغ بسهولت مورد توجه واقع می شود و برخورد کنندگان با این دگرگونی ها مصرا خواهان آگاهی از علت یا علل وجودی آنها هستند. فساد تخم مرغ، بدشکلی ها، تغییرات رنگ و بسیاری ناهنجاری ها از مسائلی می باشد که همیشه توجه خاص مصرف کنندگان این ماده غذایی را به خود جلب کرده اند. فساد تخم مرغ معمولا عفونتی است ناشی از اختلاطی از باکتری های گرم منفی و در بعضی موارد چند باکتری گرم مثبت(12).

تخم مرغ در صورت حملات می و فیزیکی دارای 2 مکانیسم دفاعی بزرگ است 1- سیستم محافظتی شیمیایی که از زرده و آلبومن تشکیل شده است 2- سد فیزیکی که از پروتئین های ماتری ی پوست تخم مرغ تشکیل شده است در برابر حجوم باکتریایی، تخم مرغ را محافظت می کند(31).

1-1-2. بیماری های منتقله از غذا

تمام بیماری های ناشی از مصرف مواد غذایی به دو دسته مسمومیت ها [1] و عفونت ها[2] تقسیم شده اند. مسمومیت های غذایی به علت مصرف سموم شیمیایی یا سموم بیولوژیکی به وجود می آیند. سموم بیولوژیکی به طور طبیعی در بعضی حیوانات و گیاهان وجود دارند و یا اینکه به صورت متابولیت های سمی از میکروارگانیسم ها ترشح می شوند(22).

مسمومیت های غذایی باکتریایی [3]به بیماریهای با منشا غذایی گفته می شود که عامل آن سم باکتریایی تولید شده در مواد غذایی است. عفونت های غذایی باکتریایی [4] به آن دسته از بیماریهای با منشا غذایی گفته می شود که عامل آن ورود باکتری ها به بدن از طریق مصرف مواد غذایی آلوده است، که بدن انسان در برابر حضور آن ها یا متابولیت های آن ها از خود ع العمل نشان می دهد(22).

عفونت هایی که در آن ماده غذایی محیطی برای رشد پاتوژن محسوب می شود که در این صورت تعداد پاتوژن ها زیاد شده و احتمال عفونت مصرف کننده افزایش می یابد. این پاتوژن ها شامل گونه های سالمونلا، ویبریوپاراهمولیتی و اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک هستند(22).

1-1-3 . سالمونلا به عنوان بیماری عمده ناشی از غذا

بیماری های ناشی از غذا نتیجه فروبردن انواع زیادی از آلوده کننده های مواد غذایی یا میکروارگانیسم های پاتوژن، تو ین های می و شیمیایی است(56). بیماری های ناشی از غذا به عنوان یک تهدید جهانی سلامت عمومی باقی ماندند، رایجترین آن ها سالمونلا است که به عنوان یکی از باکتری های اولیه پاتوژنی ناشی از غذا با اهمیت برای انسان ها مورد توجه است(63). سالمونلوسیس یکی از بیماری های عمده ناشی از غذا در سرتاسر جهان است(56). برخی از سروتیپ ها مثل سالمونلا تایفی و پاراتیفی همچنین پاتوژن های ناشی از غذا هستند که بیماری سیستمیک تب تیفوئید و تب پاراتیفوئید ایجاد می کنند. گسترش آن ها عمدتا به وسیله مواد غذایی و آب آلوده شده به وسیله مدفوع بیماران و حاملین میکروب است(56).

1-1-4 . تخم مرغ و محصولات غذایی حاوی تخم مرغ عمده ترین انتقال دهنده باکتری سالمونلا

پوست تخم مرغ خام و محتویات آن به عنوان منابعی از سالمونلا شناخته شده اند. آنالیز 55 مسمومیت غذایی سالمونلا نشان می دهد که مهم ترین فاکتور شرکت کننده در شیوع سالمونلوسیس، شامل مواد غذایی خام آلوده شده (تخم مرغ)است(56).

به علت آسیب پذیر بودن سالمونلا در برابر حرارت عفونتهای سالمونلا انتریتیدیس ناشی از غذا مکررا وابسته شده به مصرف تخم مرغ های خام و مواد غذایی حاوی تخم مرغ خام مثل بیسکویت، مایونز، بستنی خانگی، پاستا، سس ها(56).

طبق گزارش دپارتمان بهداشت محیط و غذا هنگ کنگ [5] تخم مرغ و محصولات تخم مرغ از مهمترین ایجاد کننده های شیوع مسمومیت های غذایی سالمونلایی است که برای 3% تعداد کل موارد تایید شده سالمونلوسیس محاسبه می شود (56).

 

 

 

براساس داده های فراهم شده به وسیله دپارتمان سلامتی [6] ، 252 مورد شیوع مسمومیت های غذایی رخ داده در سالهای 2002تا 1998 توسط سالمونلا تایید شده است. تخم مرغ و محصولات تخم مرغ (شامل دسر ها) به عنوان مواد غذایی درگیر کننده در90 مورد(36%) از 252 مورد (شامل 415 )نفر شناسایی شدند. آنالیز های بیشتر مشخص می کند که 55 مورد از 90 مورد(61%) به وسیله مصرف دسرها ایجاد شدند. دسرها از مهم ترین انواع غذا ها هستند که موجب شیوع مسمومیتهای غذایی توسط سالمونلا می شوند(56).

دسر ها شامل هر چیز شیرین که مطابق نقل قول ها بعد از صرف غذا(نهار و یا شام) خورده می شوند. این مواد غذایی به خاطر منفعت آن ها در سال های اخیر زیاد استفاده میشوند. و تخم مرغ ها اغلب به عنوان یک جزء ترکیبی در دسر ها استفاده می شوند و پاتوژن های ویژه ای که وابسته به تخم مرغ مثل سالمونلا ممکن است به آن ها وارد شوند و باعث به خطر افتادن سلامتی شوند. مخصوصا برای مواد غذایی که ترکیبات آنها بر پایه تخم مرغ است و مرحله ویژه ای(مثل فرآوری حرارتی) برای کاهش پاتوژن ها وجود ندارد،در میان 55 مورد مسمومیت ها، ترامیسا [7] نوعی دسر ایتالیایی و دسر حاوی آرد برنج و تخم مرغ یا پودینگ ها [8] به عنوان ایتم های مواد غذایی درگیر کننده در 21 و 25 مورد شیوع شناسایی شدند. ترامیسا و پودینگ بدون عمل آوری حرارتی، نوعی دسر است که حاوی ذرات تخم مرغ خام است و بدون هیچ مرحله کاهش پاتوژنها مثل فرآوری حرارتی تهیه می شود. مهم ترین فاکتورهای درگیر کننده این موارد، مصرف مواد غذایی خام (تخم مرغ) و رعایت ناچیز بهداشت شخصی حمل کننده های مواد غذایی است(56). درج زیر شیوع مسمومیت های غذایی سالمونلایی ناشی از مصرف تخم مرغ و محصولات تخم مرغ(دسرها)از 2002-1998نشان داده شده است(56).

 

 

ج 1-1: شیوع مسمومیت های غذایی سالمونلایی ناشی از مصرف تخم مرغ و محصولات تخم مرغ(دسرها)از 2002-1998(56)

گروه های غذایی

نوع غذا

تعداد موارد تایید شده(درصد)

تعداد افراد تحت تاثیر واقع شده

 

 

 

 

 

تخم مرغ و محصولات تخم مرغ (باستثنای دسرها)

تخم مرغ(کلی)

(9%)8

 

(7%)30

تخم مرغ خام

(8%)7

(6%)25

تخم مرغ پخته شده

(6%)5

(4%)15

غذاهای مخلوط شده با تخم مرغ

(6%)5

(7%)27

املت

(4%)4

(2%)9

برنج مخلوط شده با تخم مرغ

(3%)3

(4%)15

ساندویچ با تخم مرغ

(3%)3

(2%)7

جمع جزء

(39%)35

(31%)128

 

 

دسرها

پودینگ

(28%)25

(34%)143

ترامیسا

(23%)21

(21%)87

کیک پنیری

(4%)4

(5%)21

دیگر دسرها

(4%)4

(6%)23

دیگر کیک ها

(1%)1

(3%)13

جمع جزء

(61%)55

(69%)287

جمع کل

 

(100%)90

(100%)415

 

سالمونلا از مواد غذایی که به صورت تجاری تهیه و بسته بندی شده اند، جداسازی شده است به طوری که 17 نمونه از 247 فرآورده مورد آزمایش از نظر این ارگانیسم مثبت بوده اند. از جمله این مواد غذایی آلوده مخلوط های کیک، خمیرهای شیرینی و مخلوط های نان ذرت قابل ذکرند. این ارگانیسم ها از پودر نارگیل، سس سالاد، سس مایونز، شیر و بسیاری از مواد غذایی دیگر جداسازی شده اند(2).

1-1-5 . انتقال سالمونلا

سالمونلا می تواند از طریق انسان ها، حیوانات، مواد غذایی و محیط انتقال پیدا کند (66). در خانه های شهری موش های خانگی ممکن است به عنوان یک منبع عفونت باشند. در سال 2009 یک شیوع دسته جمعی سالمونلا تیفی موریوم مربوط به در معرض قرار گرفتن با قورباغه ، لاک پشت، مارمولک، مار و دیگر حیوانات خزنده مثل ماهی آکواریوم مشاهده شد. پرنده ها ی اهلی ممکن است به عنوان یک منبع باشند(54).

سالمونلا ممکن است به وسیله خوردن مواد غذایی آلوده مثل(تخم مرغ، مرغ، سبزیجات) گسترش یابند که پخت آن ها برای از بین بردن باکتری کافی نبود یا به وسیله میوه های تازه، سبزیجات، نوشیدن شیر و یا آب آلوده انتقال پیدا کنند(54). اشخاص آلوده ممکن است باکتری را گسترش دهند در صورتی که دست های آن ها آلوده باشند و سپس مواد غذایی که مردم می خورند را جابه جا کنند، اگر مردم بعد از تماس با حیوانات بیمار یا حیوانات آلوده شده به ظاهر سالم دست های خود را نشسته باشند
می توانند به سالمونلا آلوده شوند(54).

عفونت سالمونلایی بطور مستقیم یا غیر مستقیم از حیوانات انتقال می یابد. انتقال از حیوانات معمولا از طریق آلوده شدن مواد غذایی با مدفوع جوندگان، آلوده شدن تخم مرغ و فرآورده های خشک آن توسط پرندگان آلوده و یا آلوده شدن لاشه حیوانات یا فرآورده آن ها بهنگام کشتار یا آماده سازی، انجام می گیرد(3). یکی دیگر از موارد انتقال سالمونلا پودر گوشت آلوده است، که سبب زیانهای اقتصادی فراوانی در مرغداری ها می شود زیرا بعنوان یک منبع ثابت انتقال آلودگی های سالمونلایی در مرغداری ها عمل می کند و سالها باقی می ماند(16).

خوردن تخم مرغ های عفونی، نوک زدن به بستر آلوده، مصرف دان یا آب آلوده، افراد بازدید کننده، ات به ویژه سوسک ها و مگس ها که به صورت حامل مکانیکی و نیز از طریق تولید نسل های آلوده، سبب انتشار این باکتری می شوند، کارگران (چکمه، لباس، دستکش)، کارتن حمل جوجه ها، مدفوع پرندگان حامل یا بیماری زا از عوامل انتشار عفونت محسوب می شوند(53).

تحقیقات نشان می دهد که بیشتر از 90% عفونت های سالمونلایی در ایالات متحده در اصل ناشی از غذا است. انتقال از طریق مواد غذایی ناشی از 2 عامل می باشد اولین عامل آلودگی تولیدات غذایی است و دومی جابه جایی است که به طور شایسته ای به باکتری ها اجازه رشد می دهند و به دوز عفونت کنندگی برسند(54).

بر اساس مطالعات محققین 86% موارد جهانی سالمونلوسیس از طریق غذا ایجاد می شوند. با این حال راه های دیگر انتقال مثل تماس با حیوانات یا غذاهای حیوانی، تماس های شخصی مستقیم، داروهای آلوده شده را باید مهم دانست(51).

حضور مکرر گونه های سالمونلا در جمعیت های جانوری حساس تا اندازه ای ناشی از انتقال این باکتری از طریق سایر جانورانی است که ناقل این ارگانیسم بوده و یا به وسیله این ارگانیسم آلوده شده اند حامل عبارتند از شخص یا جانوری است که به دفعات می تواند گونه های سالمونلا را در محیط منتشر سازد بدون اینکه هیچ گونه علامت یا عارضه ای از بیماری را نشان دهد (2). سالمونلا در قسمت روده ای میزبان ن می شود و سپس به داخل مدفوع انسان ها و حیوانات آلوده شده ریخته می شود. غذاهای زیادی مخصوصا آن هایی که منشا حیوانی دارند و آن هایی که در معرض آلودگی فاضلاب ها هستند به عنوان حامل های انتقال این پاتوژن شناسایی شده اند(56). در ج زیر حامل های غذایی در 35 مورد شیوع سالمونلا انتریتیدیس در امریکا از سال 1987تا 1985می باشد(55).

ج 1-2: حامل های غذایی در 35 مورد شیوع سالمونلا انتریتیدیس در امریکا از سال 1987تا 1985(55)

حامل های غذایی

موارد شیوع

غذاهای حاوی تخم مرغ

 

تخم مرغ سرخ کرده

7

نوعی سس حاوی کره و زرده تخم مرغ و سرکه و آبلیمو

4

محصولات پاستا منجمد تجاری با پنیرهای تخم مرغی خام

3

غذاهای پاستا خانگی

3

آردهای مخلوط شده

2

چاشنی برای غذاهای دریایی

2

گوشت و برنج ها به شکل گرد ساخته شده با تخم مرغ

2

مخلوط زرده تخم مرغ و شیر

1

سالاد سیب زمینی و تخم مرغ

1

پرکننده های کیک

1

سالاد های دسر(با تخم مرغ خام)

1

جمع مواد غذایی حاوی تخم مرغ

27

مواد غذایی بدون تخم مرغ

 

کباب گوشت و همبرگر

3

سیب زمینی پر شده با مواد غذایی

2

پنیر کانولی(نوعی پنیر ایتالیایی)

1

کاهو و گوجه فرنگی

1

آبگوشت و خورشت لوبیا

1

مجموع مواد غذایی بدون تخم مرغ

8

 

1-1-6.ویژگی سالمونلاها

سالمونلاها در تمام نقاط جهان پراکنده می باشند. این میکروب ها عوارض ناخواسته ای را در طیور و حیوانات و انسان به وجود می آورند و از نظر اقتصادی و بهداشتی اهمیت زیادی دارند(16). ویژگی رشد و بقاء هر سروتیپ سالمونلا متفاوت است. سالمونلا ها در 37-35 با سرعت زیادی رشد می کنند و در زیر 15 درجه و بالای 45 درجه سرعت رشد آن ها کاهش می یابد. سالمونلا می تواند قابلیت زیستن خود را برای یک مدت طولانی در یخچال نگه داشته باشد. به باقی ماندن خوب در مواد غذایی و روی سطح مواد غذایی شناخته شده هستند برای مثال می تواند در کره بیشتر از ده هفته در دمای 23- و 25- درجه باقی بماند و روی سطح سبزی های یخ زده 28 روز می تواند زنده بماند(51).

بقا در محیط های خشک یکی از خصوصیات این میکروارگانیسم است برای مثال آن ها می توانند ماهها در شکلات(فعالیت آبی 5/0-3/0) زنده بمانند. قرار گرفتن در معرض محیط های با فعالیت آبی کم می تواند به طور برجسته ای مقاومت ثانویه این میکروارگانیسم را افزایش دهد(66).

آلودگی سالمونلایی معمولا بیشتر از 1000تا100 میکروارگانیسم ایجاد می شود و ممکن است با سن و موقعیت سلامتی از میزبان تغییر کند. در برخی از موارد می تواند کم باشد 20تا 15 سلول باشد(56).

باکتری های گونه سالمونلا می توانند در هر 20 دقیقه دو تا شوند و یک باکتری می تواند بیش از یک میلیون در 6 ساعت تکثیر پیدا کند (39).

تعدادی از سروتیپ های سالمونلا دارای میزبان های ویژه هستند در حالی که تعدادی دیگر طیف میزبانی گسترده تری دارند، سروتیپ هایی که ایجاد بیماری در حیوانات نمی کنند می توانند باعث عفونت در انسان ها شوند و یا بالع ، برای مثال مرغان تخمگذار بدون نشانه بیماری می توانند تخم مرغ های آلوده به سالمونلا تولید کنند که باعث سالمونلوسیس در انسان می شود عمومی ترین آن ها سروتیپ های تایفی موریوم و انتریتیدیس هستند زیرا در مطالعات بین المللی 1/24% و 6/6% شیوع بیماری های ناشی از غذا به ترتیب به این دو سروتیپ نسبت داده می شود (51).

سالمونلا های ریخته شده در مدفوع می توانند به گیاهان، آب، خاک منتقل شوند و می توانند برای ماه ها در خاک زنده بمانند. یک سیکل چرخشی این ارگانیسم شامل خوراک، حیوان، مواد غذایی، انسان است(66).

1-1-7. آلوده شدن مرغ و تخم مرغ با سالمونلا

سالمونلوز در طیور به ویژه در مرغان مادر می تواند یکی از خطرناک ترین بیماری های شایع در مزارع مرغ مادر باشد زیرا از طریق انتقال عمودی عوارض بیماری را در نتاج به وجود آورده و بدین ترتیب زیان های اقصادی را بدنبال خواهد داشت(16).

عفونت سالمونلایی ممکن است روی همه مرغ های خانگی تاثیر بگذارد. باکتری سالمونلا تخم مرغ های هچینگ [9]را آلوده می کند که منجر به افسردگی و اسهال و مرگ در جوجه های جوان می شود. به علت اینکه پرنده های بالغ بیمار هیچ نشانه ای از خود نشان نمی دهند و در صورت ناکافی بودن بهداشت، تخم و گوشت آن ها یک ریسک خطر برای سلامتی انسان ها هستند(53).

سالمونلا ممکن است به طور طبیعی در اندام های روده ای جوجه ها یافت شود و تخم مرغ ممکن است در دوران ساخته شدن و یا بعد از تخمگذاری در اثر تماس با مواد مدفوعی آلوده به سالمونلا آلوده شود(52). آلودگی ممکن است در دستگاههای د کن خوراک ماکیان، پرنده های وحشی، کارگران مزرعه، در مراحل تولید و ده فروشی ها وجود داشته باشد(63).

حضور مواد آلی بر روی سطح پوسته تخم مرغ به زنده ماندن سالمونلا کمک می کند. همچنین دما و رطوبت نقش مهمی را بازی می کنند در دمای پایین سالمونلا برای مدت زمان بیشتری روی پوسته باقی می ماند احتمالا به خاطر اینکه متابولیسم آن کندتر می شود، واضح است که هرگونه باکتریایی می تواند پوسته وجی را آلوده کند و اینکه همه سروتیپهای سالمونلا می توانند روی سطح پوسته وجی حضور داشته باشند در صورتی که آن ها محیط گله های مرغان تخمگذار و هچری را آلوده کنند(41).

1-1-8 . سروتیپ های سالمونلای غیر تیفوئیدی عمده ترین سروتیپ های آلوده کننده مرغ و تخم مرغ

سروتیپ های سالمونلا های غیر تیفوئیدی، شامل سالمونلا تایفی موریوم(19%)، سالمونلا انتریتیدیس(18%)، سالمونلا نیوپورت(10%)، سالمونلا هیدلبرگ(6%) است، منابع غذایی سالمونلا های غیر تیفوئیدی شامل تخم مرغ، ماکیان، گوشت پخته نشده، محصولات لبنی غیر پاستوریزه، مواد غذایی دریایی است(66).

سالمونلا تایفی موریوم یکی از مهم ترین گونه های سالمونلا است که انگل درون سلولی اختیاری بوده و از راه غشاء های مخاطی به میزبان حمله می کند. این باکتری سبب ایجاد بیماری های دستگاه گوارشی می شود و اصلی ترین راه انتقال آن به وسیله آب، گوشت، تخم مرغ و غذاهای خام می باشد(18). سالمونلا تایفی می تواند به تخم مرغ های به ظاهر سالم و کامل وارد شود و اگر آن تخم مرغ ها خام یا نیم پخته خورده شوند آن باکتری می تواند بیماری ایجاد کند(39).

 

سالمونلا تایفی موریوم فاژ 104 بیشترین سهم را در بین سالمونلا تایفی موریوم جدا شده از سال 1996 تا 1991 داشت و عمده ترین منابع غذایی شامل گوشت آسیاب شده به ویژه سوسیس و همبرگر بود(66).

برخی از ناقل های مواد غذایی به وابستگی قوی به یک سروتیپ معینی از سالمونلا شناخته شده اند مشهورترین جفت می تواند بین سالمونلا انتریتیدیس و تخم مرغ باشد زیرا که در یک مطالعه 7/37% بیماری های منتقله از غذا مربوط به تخم مرغ بود که به وسیله سالمونلا انترتیدیس ایجاد شدهمچنین در یک مطالعه ی ان نیمی از شیوع های وابسته به نانوایی به وسیله سالمونلا انتریتیدیس ایجاد شد(51).

دو سروتیپی که مشکلات بزرگی را در کشور های خارج ایجاد د شامل سالمونلا انتریتیدیس فاژ تیپ 4 [10] و سالمونلا تایفی موریوم مقاوم به آنتی بیوتیک فاژ تیپ104 [11]است(66).

سالمونلا انتریتیدیس فاژ تیپ 4 یک نوع فاژی است که قادر به آلوده محتویات تخم مرغ از طریق انتقال تخمدانی است. سالمونلا انتریتیدیس فاژ تیپ 4 یکی از رایجترین از سالمونلا ها ایجاد کننده عفونت انسانی در ای کینگدام در طول دهه های 1980 و 1990بود، تعداد موارد گزارش سالمونلا انتریتیدیس در ای کینگدام در دهه های 1990 نسبتا پایدار بود و حدود 30000 مورد در هر سال بود و عمده ترین سالمونلا ها، سالمونلا انتریتیدیس و به دنبال آن سالمونلا تایفی موریوم فاژ 104 بود(66)

در بین همه سروتیپ های سالمونلا عمده ترین گزارشات مربوط به سالمونلا انتریتیدیس ودرگیر کننده سالمونلوسیس های انسانی است(56). تقریبا 50% عفونتهای سالمونلایی به وسیله 3 سروتیپ تایفی موریوم، انتریتیدیس و نیوپورت ایجاد می شود. سالمونلا سروتیپ انتریتیدیس از شایعترین ایجاد کننده های سالمونلوسیس های بشری در کشورهای صنعتی زیادی است که عفونت های انسانی عمدتا مربوط به مصرف غذاهای آلوده است (54).

مهم ترین حامل غذایی برای سالمونلا، تخم مرغ و محصولات تخم مرغ است. سروتیپ ویژه شناسایی شده با تخم مرغ و محصولات تخم مرغ سالمونلا انتریتیدیس است این سروتیپ به طور شایع در بدن مرغ زنده وجود دارد. سالمونلا سروتیپ انتریتیدیس به توانایی غیرعادی به مهاجرت بافت های تخمدان مرغان و حضور در داخل محتویات پوست تخم مرغ سالم شناخته شده است(56). در جوجه های زنده همچنین سروتیپ های دیگر زیادی شناسایی شده اما انتقال دهنده شناسایی شده ازتخم مرغ به بدن انسان به نظر میرسد خصوصیت ویژه است که در سالمونلا انتریتیدیس وجود دارد(42).

باکتری سالمونلا به وسیله بافت، مزه، چشایی یا ظاهر مواد غذایی شناسایی نمی شود. سالمونلا انتریتیدیس یک گونه خاص است برای اینکه آن می تواند به داخل تخم مرغ وارد شود و تخمدان را آلوده کند و این آلودگی به زرده و سفیده منتقل می شود. مرغان تخمگذار ظاهری کاملا نرمال دارند بنابراین مرغدار فکر نمی کند که تخم مرغ آلوده است(44).

سالمونلا انتریتیدیس می تواند داخل تخم مرغ و پوسته وجی تخم مرغ را آلوده کند. عبور تخم مرغ از کلوآک آلوده یا آلودگی محیطی ناشی از حضور باکتری سالمونلا می تواند موجب آلودگی پوسته وجی شود.آلوده شدن داخل تخم مرغ می تواند به وسیله نفوذ از سرتاسر ترک های پوسته ایجاد شود و یا به وسیله مهاجرت از اندام های و در شکل گیری تخم مرغ شرکت داشته باشد(41).

سروتیپ های مختلف زیادی در گله های مرغان تخمگذار می توانند یافت شوند ولی آلوده شدن تخم مرغ اساسا به وسیله سالمونلا انتریتیدیس ایجاد می شود. مطالعات و استدلال های زیادی این عقیده را حمایت می کنند که آلودگی داخلی تخم مرغ برای انتقال به انسان از آلودگی پوسته تخم مرغ خیلی مهم تر می باشد(41). برای آلودگی داخلی تخم مرغ آلودگی در حال شکل گیری تخم مرغ از نفوذ از راه پوسته ممکن است مهم تر باشد به علت اینکه اولا ارتباطی بین حامل های مدفوعی و آلودگی سالمونلایی محتویات تخم مرغ در مرغان آلوده شده آزمایشی یافت نشد دوما اینکه حتی در حضور آلوده کننده های روده ای، سالمونلا انتریتیدیس از قطعات جدا شد(41).

1-1-9 . سالمونلوسیس

سالمونلوسیسیک بیماری عمده ناشی از غذا در سرتاسر جهان است. یکی از بیماری های ایجاد شده به وسیله باکتری های گرم منفی به نام سالمونلا است. در سال 2004 بیش از 2500 سروتیپ سالمونلا شناسایی شده است. تعدادی از این سروتیپ ها برای انسانها و حیوانات پاتوژن هستند. مکان زیست طبیعی سالمونلا ها اندامهای روده ای حیوانات دار( ، خوک، موش، سگ، گربه)، پرندگان(ماکیان)، خزندگان(مارمولک، لاک پشت)، دوزیستان(قورباغه، وزغ) و ات میباشد اکثریت سالمونلاها طیف وسیعی از میزبان ها ی ممکن را دارند(56).

برای ایجاد بیماری سالمونلایی بایستی تعداد باکتری ها به مقدار مورد نیاز در ماده غذایی افزایش یابد، نگهداری مواد غذایی در دمای اتاق یا حتی نگهداری آن در یخچال به شکل نامناسب یا مدت زمان زیاد، زمینه را برای رشد و تکثیر باکتری فراهم و غذا را آلوده می نماید. سالمونلا ها با انجماد از بین نمی روند و خاصیت بیماری زایی خود را حفظ می کنند، اما با طبخ صحیح غذا و در مقابل حرارت از بین میروند(2).

سالمونلوسیس از طریق مصرف مواد غذایی که حاوی تعداد کافی از گونه ها یا سروتایپ های خاص بدون میزبان جنس سالمونلا باشند، ایجاد می شود. از زمان خوردن غذا تا ظهور علایم بیماری 14-12 ساعت طول می کشد که البته مدت زمان کوتاه تر یا طولانی تری نیز گزارش شده است(2).

تعداد سلول های لازم برای ابتلا به سالمونلوسیس معمولا 109-107 عدد در گرم می باشد. مواردی از شیوع این بیماری با تعداد سلول های نسبتا کم نیز گزارش شده است. از 3 نوبت شیوع این بیماری، تعداد سلول های شمارش شده از تعداد 100 عدد در 100 گرم( سالمونلا ایستبورن [12] در شکلات) تا 15000عدد در هرگرم (سالمونلا کوبانا [13] در محلول رنگی کارمین[14]) بوده است(2).

حداقل تعداد ارگانیسم برای ایجاد هاب معده ای- روده ای از 106-105 در گرم برای سالمونلا باریلی[15] و سالمونلا نیوپورت تا 1010- 109 برای سالمونلا پولروم متغییر است(2).

براساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها [16]بیشترین مرگ های ناشی از بیماری سالمونلا مربوط به سالخوردگان است. سالخوردگان 100 تا 10 برابراحتمال بیشتر به مرگ ناشی از بیماری ناشی از غذا هستند(44). با اینکه این ارگانیسم معمولا به سرعت در ناحیه روده ای از بین می رود، بیش از 5 درصد مبتلایان پس از بهبودی ممکن است حامل این ارگانیسم باشند(2).

عمده ترین مواد غذایی وابسته به سالمونلوسیس مواد غذایی با منشا حیوانی هستند مثل تخم مرغ، ماکیان، گوشت خوک، گوشت و محصولات لبنی خام و همچنین موادغذایی با منشا سبزیجات مثل سبزیجات، میوه ها، این مواد غذایی

[1]. poisoning

[2]. infections

[3]. bacterial food intoxication

[4]. bacterial food infection

[5]. hksar

[6]. dh

[7]. tiramisu

[8]. pudding

[9]. hatching

[10]. pt4

[11]. dt104

[12]. eastbourne

[13]. cubana

[14]. carmine

[15]. bareilly

[16]. cdمشاهده متن کامل ...
پیک نوروزی پنجم ابت سال 96 +pdf
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page
برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت . پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96. پیک نوروزی | پیک
پیک نوروزی پنجم ابت pdf+96
پیک نوروزی پنجم ابت pdf+96
پیک نوروزی پنجم ابت pdf+96
پیک نوروزی پنجم ابت pdf+96
بهاره 96 - پیک ...

پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت - رزبلاگ

theparagliding.rozblog.com/.../پیک-نوروز-96-برای-پایه-پنجم-اب...

feb 7, 2017 - پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت 1 . پیک برای کلاس پنجم ابت :: پیک نوروزی سال 1396 پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ...

پیک نوروزی پنجم ابت 96

type10.ir/products/765
translate this page
پیک نوروزی پنجم ابت سال 96 در قالب فایل پی دی اف با بهترین کیفیت مناسب جهت استفاده دانش آموزان و معلمین گرامی بعد از پرداخت وجه لینک نمایش ...

images for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎
image result for ‫پیک نوروزی پنجم ابت 96‬‎
more images for پیک نوروزی پنجم ابت 96report images

پیک نوروزی 96 پنجم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-پنجم-ابت /6993
translate this page
5 days ago - پیک نوروزی ۹۶ پنجم ابت . این فایل شامل پیک نوروزی سال ۹۶ برای دانش آموزان و ک ن شما می باشد که فرمت فایل pdf وکاملآ رنگی و جذاب برای ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پنجم دبستان

paykenoroozi.ir/tag/پیک-نوروزی-پنجم-دبستان
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پنجم دبستان - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک ...

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554
translate this page
5 days ago - پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های … چنانچه توان مالی ید پیک های نوروزی را ندارید میتوانید آنها را ...

پیک نوروزی ششم ابت ۹۶ پاسخ و - این درس

indars.ir › درس یار
translate this page
2 days ago - پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹۶ – همیار دانشجو فایل … ... پیک نوروزی ششم ابت ۹۵-۹۶ peyk norouzi 6 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و ...

پیک نوروزی پایه پنجم ابت 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/31974/پیک-نوروزی...پنجم-ابت .../33...
translate this page
فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید سال 96 در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت چاپ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان پایه پنجم ...

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت - آموزش ابت آرمان

www.armanedu.ir › فوق برنامه
translate this page
mar 9, 2017 - دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت . ... پیک نوروزی برای پایه پنجم دبستان. 1 روز ago. 6141_1488095623 ...

پیک نوروزی سال 96 برای کلاس پنجم ابت | سی خبر

ckhabar.ir/page-740441.html
translate this page
پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه

new-year-pasokh.blog.ir/
translate this page
پیک نوروزی سال 96 ویژه دانش آموزان پایه سوم ابت در قالب فایل pdf با قابلیت …. پاسخنامه تست آزمون ریاضی سخت کوشان پایه اول دبستان – بهمن 95 .

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه رایگان - مجله فارسی

www.majalefarsi.ir/ -پیک-نوروزی-96-با-پاسخنامه-رایگان.html
translate this page
2 days ago - پیک نوروزی سال 96 ویژه دانش آموزان پایه سوم ابت در قالب فایل pdf با قابلیت …. پاسخنامه تست آزمون ریاضی سخت کوشان پایه اول ...

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه ...

gama.ir/news?id=48
translate this page
پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. 1393/12/7 ، رویدادهای گاما. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم،پنجم و ششم دبستان.

پیک نوروزی ویژه بهار 1396 - پازما تخصصی ترین مرجع محتواهای ...

pazema.com › محتوای آموزشیابت
translate this page
feb 11, 2016 - پیک بهاری پایه چهارم ابت بهار 96. پیک نوروزی پایه پنجم ابت ویژه بهار ۹۶ (گل پامچال ۵) · پیک بهاری پنجم ابت نوروز 96.

پیک نوروز 96 پنجم ابت – یک دنیا سرگرمی

king.ir/category/پیک-نوروز-96-پنجم-ابت /
translate this page
پیک نوروز سال 96 پایه پنجم ابت + 33 صفحه شاد و زیبا فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس پنجم ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با ...

پیک تکالیف نوروزی برای پایه پنجم ابت (96) - اونیما اخبار

onima.ir › دسته بندی نشده
translate this page
jan 20, 2017 - پیک-نوروزی-پایه-پنجم-ابت -1396 فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید سال 96 در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با ...

پیک نوروز سال 96 برای کلاس اول ابت | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 7, 2017 - ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «پیک سال 96 کلاس اول ابت » ثبت شده است – پیک تکالیف نوروزی پایه اول ابت ویژه سال 96.

رایگان پیک نوروزی 96 | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
5 days ago - پیک نوروزی اول ابت بهار 96. … پیک نوروزی پایه … رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم دبستان ...

فروشگاه معلمان ابت پیک نوروزی پایه پنجم ابت سال96 - sellfile.ir

iranamuzesh.sellfile.ir/prod-784027-پیک+نوروزی+پایه+پنجم+اب...
translate this page
پیک نوروزی پنجم 96,پیک نوروزی کلاس پنجم سال 96,فایل درسی.

پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابت - maxon

maxon.webpi.ir/پیک-نوروز-بهار-96-پایه-پنجم-ابت /
translate this page
mar 6, 2017 - پیک نوروز بهار ۹۶ پایه پنجم ابت . پیک نوروز سال ۹۶ پایه پنجم ابت + ۳۳ صفحه شاد و زیبا. فایل پیک نوروزی سال ۱۳۹۶ ویژه کلاس ...

رایگان پیک نوروزی ویژه ی بهار 96 برای دانش آموزان پایه ی اول ...

daneshamozan.com/ -free-courier-new-year-96-students...
translate this page
mar 7, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای پایه ی اول دبستان را از سایت دانش آموزان دات کام به ... رایگان پیک نوروزی 96; پیک نوروزی اول ابت ; پیک ...

پیک نوروزی سوم دبستان 96 | دنیای فایل های ی

peak3.respeana.ir/page-604.html
translate this page
همراه دبستانی من- کلاس دوم دبستان - پیک نوروزی سال 96 پایه های اول - اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 قم. پیک نوروزی سال 96 پایه ی سوم دبستان. پیک نوروزی ...

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96

-courier-96-ebayw.ewer.ir/...پیک+نوروزی+اول+/++دوم+/+...
translate this page
feb 7, 2017 - فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی دی اف با … برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت .

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ...

go.ir/news/570
translate this page
جهت پیک نوروزی پنجم ابت 96 کلیک کنید ... پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک نوروزی, پیک نوروزی ,سوالات پیک ...

پیک نوروزی پنجم ابت سال 96 (جدید) - کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-پنجم-ابت -سال-96/
translate this page
feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی پنجم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس پنجم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ...

پیک نوروزی اول دوم سوم چهارم پنجم ششم سال 96 | جستجو | لو دنلود

www.lox- .ir/.../ +پیک+نوروزی+اول+++دوم+++سوم++...
translate this page
پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی ...13 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/
translate this page
فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 کلاس دوم ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان
translate this page
آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان. ... پیک نوروزی پایه پنجم دبستان | ویژه بهار 1396 · گنجینه آموزشی مدارس ... 2,155 بازدید ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان.

پیک نوروزی سال 95 جدید برای ابت ها

-peak-95.ava.blogjoo.com/
translate this page
فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 کلاس دوم ...

پیک نوروزی دوم ابت pdf+96

ashion.ir/product/5279/پیک-نوروزی-دوم-ابت -pdf-96
translate this page
پیک نوروزی دوم ابت 96. کد فایل:5279 دسته بندی: سوالات متفرقه » سوالات مدارس. تعداد مشاهده: 2 مشاهده. محدودیت فروش: بعد از 99999 بار ، فروش متوقف می ...

پیک نوروزی پایه پنجم ابت ویژه سال 1396 - مطابق با استاندارد

talafile.ir/پیک-نوروزی-پایه-پنجم-ابت -ویژه-96/
translate this page
mar 11, 2017 - پیک آموزشی کاری از سایت طلافایل با نام پیک نوروزی پایه پنجم ابت ویژه سال ... پیک نوروزی کلاس پنجم ابت ویژه نوروز سال 96.

پیک نوروزی پنجم ابت 95-96 - معلم یار

www.moallemyar.ir/peyk-norouzi-5-ebtedaei-95-96.html
translate this page
feb 19, 2017 - پیک نوروزی پنجم ابت 95-96 peyk norouzi 5 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه پنجم ابت در این پست از سایت معلم یار ...

پیک نوروزی - پیش دبستانی تا ششم ابت

5dabestani.mihanblog.com/post/tag/پیک+نوروزی
translate this page
برچسب ها: پیک نوروزی پنجم ابت 1397, عیدانه پایه پنجم 97, پیک نوروزی پیش دبستانی نوروز 97, پیک نوروزی, پیک و عیدانه دوره ابت , رایگان پیک ...

پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 - تولید محتوای فایر ...

firefile.ir › دوره ابت پایه اول
translate this page
jan 16, 2017 - پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 با طراحی منحصر به فرد و قابلیت پرینت و تکثیر ... پیک بهاری سال 96 نوروز 96 اول ابت .

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
در نوروز ۹۲، پیک های نوروزی اجباری نیست اما دانش آموزان می توانند این پیک ها را در اوقات فراغت تکمیل کنند. ... برتر کانون از سال 80 تا 94 · نوروز 96. اخبار و رویداد ها · آموزشی و مدارس; 6 فروردین 1392 ... پیک نوروزی پنجم دبستان. : 14637.

پیک نوروزی پنجم ۹۶ مقطع ابت - فایل ناب

fileo.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 19, 2017 - pike-96.blog.ir/…/پیکنوروزی-سال-۹۶-برای-کلاس-پنجم-ابت . translate this page. feb 4, 2017 – پیک نوروزی سال ۹۶ برای پایه پنجم ...

پیک بهاری پایه پنجم ابت 96 - کلوب

www.cloob.com/u/mors79/.../پیک_بهاری_پایه_پنجم_ابت _96
translate this page
feb 22, 2017 - پیک بهاری پایه پنجم ابت 96. سارینا. پیک نوروزی پنجم ابت 1396 پیک نوروزی سال 96 پایه پنجم دارای 17 صفحه که دارای تمرینات ...

پیک نوروزی سال 96 برای کلاس پنجم ابت | تی وی 28

pike-96-blog.tv28.ir/page-740441.html
translate this page
پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir .

پیک برای پایه پنجم ابت ویژه سال 96 | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 5, 2017 - خانه » دسته بندی نشده » پیک برای پایه پنجم ابت ویژه سال 96 ... فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید سال 96 در قالب ...

پیک نوروزی پنجم ابت سال 96

1.11gig.ir/product/858771
translate this page
پیک نوروزی پنجم ابت سال 96 این پیک نوروزی در دو سری تهیه شده است که مخصوص مقطع پنجم ابت می باشد و سعی شده است از تصاویر و سرگرمی های مختلف ...

پیک نوروز 96 برای پایه پنجم ابت |

irankhabar.org/پیک-نوروز-96-برای-پایه-پنجم-ابت /
translate this page
3 days ago - jan 10, 2017 – پیک نوروزی پایه پنجم ابت 1396 فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید سال 96 در قالب فایل pdf با …

پیک نوروزی ورق زن همه پایه ها - به وبلاگ فرهنگی دماوند12 خوش آمدید

damavand12.persianblog.ir/post/225/
translate this page
در این پست لینک پیک های نوروزی پایه های اول تا پنجم ابت به صورت ورق زن گذاشته شده است که پس از اگر قابل استفاده نبود فلش پلیر را نصب و ...

پیک نوروزی 96 – فایل می

file-me.ir/tag/پیک-نوروزی-96/
translate this page
پیک نوروزی پایه پنجم ابت پیک بهاری پایه پنجم ابت شامل ۱۵ روز تمرین و سرگرمی های جالب و مفید برای دانش آموزان پایه پنجم ابتدای است. طراحی مناسب جهت ...

پیک نوروزی سال 95 جدید برای ابت ها

-peak-95.ava.tartarak.ir/
translate this page
فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 کلاس دوم ...

پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابت - فروشگاه کتاب تحقیق جزوه ...

eebookmarket.blogsky.com/.../پیک-نوروز-بهار-96-پایه-پنجم-ابت...
translate this page
پیک نوروز سال 96 پایه پنجم ابت + 33 صفحه شاد و زیبا فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس پنجم ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با ...

پیک نوروز بهار 96 پایه پنجم ابت - شهر وبلاگ

inja7.rzb.shahreweblog.ir/view598143.html
translate this page
پیک نوروز سال 96 پایه پنجم ابت + 33 صفحه شاد و زیبا فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس پنجم ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با ...

بسته ویژه پیک نوروزی سال 96 برای پایه ابت - فایلار:مقاله-پروژه ...

filelar.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 18, 2017 - پیک نوروزی سال ۹۶ برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی … ۲۵ mins ago – پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ...

پیک نوروزی سال پنجم ابت - ویستا

vista.ir/article/464609
translate this page
پیک نوروزی سال پنجم ابت . پیک نوروزی سال پنجم ابت تهیه و تنظیم : کاظم زاده عطوفی - مرجان ویراستار : فتحی - سیروس محل نشر : تهران تاریخ نشر : ۱۳۸۰/۱۲/ ...

95 پاسخ نامه پیک نوروز قلم جی - خبر و مطلب ها articleha

articleha.ir/article/95 -پاسخ-نامه-پیک-نوروز-قلم-جی/
پاسخ نامه پیک های نوروزی، پاسخ نامهتشریحی پیک نوروزی پیک نوروز اول پاسخ پیک نوروزی قلم ... پیک نوروزی 95 پایه ابت رایگان پیک نوروزی 96

پیک نوروزی پنجم ابت سال 96 - ایران فردا

iranifarda.ir/file-77-پیک-نوروزی-پنجم-ابت -سال-96/
translate this page
mar 2, 2017 - این پیک نوروزی در دو سری تهیه شده است که مخصوص مقطع پنجم ابت می باشد و سعی شده است از تصاویر و سرگرمی های مختلف استفاده شود و تنوع ...

پیک نوروزی پنجم ابت 96 | مرکز فایل

files.cloudsite.ir/پیک-نوروزی-پنجم-ابت -96/
translate this page
feb 8, 2017 - پیک نوروزی پنجم ابت ۹۶ &nbsp; &nbsp; پیک نوروزی سال ۹۶ برای کلاس پنجم ابت با توجه به پایان سال ۹۵ و شروع تحصیلی ۹۶ تکالیفی ...

پیک عید سال 95 برای کلاس دوم ابت یاس

pke-tow-95-blog.baztab96.ir/
translate this page
پیک سال 1395 برای کلاس دوم ابت بصورت فایل پی دی اف. پیک نوروزی دوم ابت ۱۳۹۵–پیک نوروزی سال ۹۵ پایه دوم دارای 17 صفحه که دارای ...
مشاهده متن کامل ...
پیک نوروزی دوم ابت 96 رایگان
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page

برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت . پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96. پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک ...

images for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎

image result for ‫پیک نوروزی دوم ابت 96‬‎


more images for پیک نوروزی دوم ابت 96report images

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96 - رزبلاگ

zistmahmoodi.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-اول--دوم--سوم--چهارم--...

3 days ago - پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk ... نوروزی ... پیک نوروزی برای کلاس اول ابت سال 96پاپ کده | پاپ اپ ...

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96

-courier-96-ebayw.ewer.ir/...پیک+نوروزی...+/++دوم+/++...

translate this page

پیک نوروزی سال ۹۶ پایه دوم ابت · پیک نوروزی پایه سوم ابت ویژه بهار ۹۶ (گل پامچال ۳) ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت .

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 | gama.ir

gama.ir/page/show/57

translate this page

پیک نووزی (قاصدک امید) پایه چهارم دبستان بهار 96 | ناحیه 6 اصفهان · پیک نووزی (شادی) پایه ششم ... پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 ...

پیک بهاری دوم ابت سال 96 پیک بهاری دوم ابت سال ... - فایر فایل

firefile.ir › دوره ابت پایه دوم

translate this page

jan 26, 2017 - با پیک نوروزی پایه دوم ابت دغدغه ای تاریخی در خصوص تمرین دروس مختلف این پایه تحصیلی در ایام تعطیلات عید نوروز را از خود دور کنید ...

پیک دوم ابت نوروز 96 | لو دنلود

pike-2-96-blog.lox- .ir/page-59871.html

translate this page

پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم ابت - رزبلاگ پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم ابت 1 . پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 .

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ...

go.ir/news/570

translate this page

جهت پیک نوروزی دوم ابت 96 کلیک کنید ... feb 15, 2016 - پیک نوروزی بنفشه اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم ابت پیک نوروزی تمام پایه ها فایر فایل ...

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت - آموزش ابت آرمان

www.armanedu.ir › فوق برنامه

translate this page

6 days ago - قبلی دو نمونه پاو وینت اموزش مساحت ذوزنقه ومساحت لوزی · بعد دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ششم ابت ...

پیک نوروزی پایه دوم ابت 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/31965/پیک-نوروزی...دوم-ابت .../333

translate this page

پیک نوروزی سال 96 پایه دوم دارای 17 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و ... این محصول حاوی دو سری متفاوت پیک بهار 96 برای پایه دوم ابت میباشد که شما در ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان

translate this page

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان. ... پیک نوروزی پایه سوم دبستان | ویژه بهار 1396 · گنجینه آموزشی مدارس ... 789 بازدید. 0:42 ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان.

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس

mar 26, 2013 - به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، آموزش و پرورش 21 اسفند سال 91، از حذف پیک های نوروزی خبر داد اما با توجه به اینکه ...

پیک نوروزی سوم دبستان 96 | دنیای فایل های ی

peak3.respeana.ir/page-604.html

translate this page

همراه دبستانی من- کلاس دوم دبستان - پیک نوروزی سال 96 پایه های اول - اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 قم. پیک نوروزی سال 96 پایه ی سوم دبستان. پیک نوروزی ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی سوم دبستان

paykenoroozi.ir/tag/پیک-نوروزی-سوم-دبستان

translate this page

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی سوم دبستان - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک ...

پیک برای کلاس دوم ابت سال 96 | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 7, 2017 - پیک-نوروزی-پایه-سوم-ابت -1396 پیک نوروزی سال 96 ویژه دانش آموزان پایه سوم ابت در قالب فایل pdf با قابلیت پرینت پیک،دارای ...

پیک بهاری پایه ششم ابت سال 96 همیار دانشجو - اونیما اخبار

https://onima.ir › دسته بندی نشده

translate this page

mar 3, 2017 - ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. – نتیجه تصویری برای پیک نوروز سال 96 برای کلاس ششم ابت …. پیک نوروزی … – بلاگ 14 … پیک نوروزی پایه اول، دوم، ...

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554

translate this page

2 days ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم … رایگان پیک نوروزی چهارم ابت 96 – همراه ع .

پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 - پیک نوروزی برای پایه ...

pike-3.blog.ir/1395/.../ -پیک-نوروزی-پایه-سوم-ابت -سال-...

translate this page

jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 جهت پیک برای کلاس سوم ابت ها روی ع زیر کلیک کنید پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، ...

پیک نوروزی چهارم دبستان سال 96 - 11gig.ir

2.11gig.ir/product/757991

translate this page

7 فوریه 2017 ... پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان .

فروشگاه معلمان ابت پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 - sellfile.ir

iranamuzesh.sellfile.ir/prod-784016- +پیک+نوروزی+دوم+ابت...

translate this page

فایل درسی فرهنگیان,پیک نوروزی دوم دبستان سال 96, پیک 96 سال دوم, پیک نوروزی کلاس دوم ابت نوروز 96.

پیک نوروزی سوم ابت سال 96 – مستقیم

third-school-96. -questions-free.ir/

translate this page

feb 25, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت 96 - همیار دانشجو پیک نوروزی پایه سوم... سلام بر شما... امیدوارم روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و سالی ...

پیک نوروزی سال 95 جدید برای ابت ها

-peak-95.ava.blogjoo.com/

translate this page

فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 کلاس دوم ...

پیک دوم ابت نوروز 96: للبیت

pike-2-96-blog.lalebit.ir/

translate this page

پیک نوروزی 95 پایه ابت : رایگان پیک نوروزی 96. پیک نوروزی 95 ... بهترین پیک نوروز+پیک شادی 95 برای کلاس سوم ابت ... بهترین .

پیک دوم ابت نوروز 96 | پاپ کده | پاپ اپ | ب درامد از پاپ اپ

pike-2-96-blog.hastiblog.tk/page-261943.html

translate this page

فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی دی اف با ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 .

پیک نوروزی 96 دوم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 "نمونه ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-دوم-ابت /6987

translate this page

2 days ago - پیک نوروزی ۹۶ پیش دبستانی. پیک نوروز ۹۶ پایه ششم ابت ه. image result for پیک نوروزی 96 دوم ابت . more images for پیک ...

پیک برای پایه دوم ابت ویژه سال 96 | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 5, 2017 - خانه » دسته بندی نشده » پیک برای پایه دوم ابت ویژه سال 96 ... فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی دی ... http://pike-96.blog.ir/1395/10/24/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8% ...

پیک نوروزی 96 پایه ششم ابت - پویشگری

pooyeshgari. /.../پیک-نوروزی-96-پایه-ششم-ابت .htm...

translate this page

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پا. ... پیک نوروزی ۹۶ پایه ششم ابت . اسفند ۲۳, ۱۳۹۵ مهسا دیدگاهی بنویسید. دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه ششم ابت .

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/

translate this page

فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 کلاس دوم ...

پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 - ایران فردا

iranifarda.ir/file-33- -پیک-نوروزی-دوم-ابت -ویژه-96/

translate this page

feb 8, 2017 - پیک نوروزی دوم ابت 24 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ آمیزی های زیبا مناسب ...

پیک نوروزی دوم ابت سال 96 (word + pdf) | کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-دوم-ابت -سال-96/

translate this page

feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی دوم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس دوم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ...

پیک نوروزی پایه اول ابت بهار 96 - فروشگاه تخصصی محتوای ...

shop.pazema.com/.../پیک-نوروزی-سال-96-پایه-اول-ابت /

translate this page

پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های متنوعی از تمام ... پیک نوروزی ۹۶ اول تمرینات امتدادی نوروز سال 96 اول ابت پیک ... سلام من حیاتی هستم حین نتم قطع شد و فقط پیک اول دوم و سوم رو .

پیک بهاری پایه دوم ابت 96 - کلوب

www.cloob.com/u/mors79/.../پیک_بهاری_پایه_دوم_ابت _96

translate this page

feb 22, 2017 - فایل پیک نوروزی دوم ابت 1396 پیک نوروزی سال 96 پایه دوم دارای 17 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی ...

پیک نوروزی سوم ابت 95-96 - معلم یار

www.moallemyar.ir/peyk-norouzi-3-ebtedaei-95-96.html

translate this page

پیک نوروزی سوم ابت 95-96 peyk norouzi 3 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه سوم ابت در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان…,پیک ...

پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 - مرکز پژوهش

searchcenter.ir › کارآفرینی ، طرح توجیهی

translate this page

پیک نوروزی دوم ابت ویژه ۹۶ پیک نوروزی دوم ابت ۲۴ صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ ...

پیک نوروزی سال 96 پایه های دوم وسوم دبستان - نیو1396

www.new1396.ir › دسته بندی نشده

translate this page

پیک نوروزی سال ۹۶ برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی …۱۳ mins ago – پیک نوروزی پایه … پیک نوروزی سوم دبستان ۹۶ | دنیای فایل های ...

پیک عید سال 95 برای کلاس دوم ابت یاس

pke-tow-95-blog.baztab96.ir/

translate this page

پیک سال 1395 برای کلاس دوم ابت بصورت فایل پی دی اف. پیک نوروزی دوم ابت ۱۳۹۵–پیک نوروزی سال ۹۵ پایه دوم دارای 17 صفحه که دارای ...

پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 – رایگان

ali-file.ir › کارآفرینی ، طرح توجیهی

translate this page

feb 12, 2017 - پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 پیک نوروزی دوم ابت 24 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده ...

نوروزآزمون +سخت کوشان پایه سوم - پیک بهاری 96 - آموزگارکوشا : اول تا ...

file6.mihanblog.com/post/371

translate this page

5 days ago - آموزگارکوشا,amozegare ha,سوال اول ابت ,نمونه سوال ششم,سوال دوم ابت ,نمونه سوال سوم,ششم ابت ,نمونه سوال پنجم,پایه ششم,

پیک نوروزی 1396 ویژه دانش آموزان دوم دبستان - quizyar.ir

quizyar.ir/پیک_نوروزی_1396_ویژه_دانش_آموزان_دوم_دبستان_کد...

translate this page

feb 27, 2017 - پیک نوروزی 1396 ویژه دانش آموزان دوم دبستان. پیک نوروزی 1396 ویژه دانش آموزان دوم ابت . پیک نوروزی سال 96 در 26 صفحه ، توسط کارشناسان ...

پیک نوروزی سال 96 - مقطع ابت همه کلاس ها

wikipedia.ava.emeg.ir/view15003.html

translate this page

فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی ... برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت پیک شادی نوروز 94 کلاس دوم ...

نمونه سوالات امتحانی دبستان پیک نوروزی - کوتاه کننده لینک

b2n.ir/72335

translate this page

پیک نوروزی پایه اول دبستان 1396 با طراحی کاملا رنگی در 15 صفحه شامل انواع تمرینات و ... پیک نوروزی پایه دوم سال 1396 15 صفحه تمام رنگی با طراحی گرافیکی و ...

پیک نوروزی اول ابت 96

type10.ir/products/750

translate this page

فایل پیک نوروزی سال 96 برای پایه اول ابت به صورت پی دی اف با بهترین کیفیت ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان و ... پیک سری دوم دارای 16 صفحه میباشد.

پیک نوروزی سوم ابت 96

ashion.ir/product/5278/پیک-نوروزی-سوم-ابت -96

translate this page

3 days ago - پیک نوروزی سوم ابت 96. کد فایل:5278 دسته بندی: سوالات متفرقه » سوالات مدارس. تعداد مشاهده: 1 مشاهده. فرمت فایل ی:.rar. فرمت فایل ...

پیک نوروزی سال 96 و ج ارزی برای دانش آموزان دوم ابت archives ...

matlabstore.ir/?tag=پیک-نوروزی-سال-96-و-ج -ارزی -برای...

translate this page

feb 9, 2017 - پکیج پیک نوروزی یا فعالیت های نوروزی دانش آموزان دوم ابت شامل یک فایل word قابل ویرایش میباشد که در 15 صفحه برای تعطیلات نوروز 96 ...

پیک نوروزی پایه ششم ابت ۱۳۹6

spring.filelar.com/products/260

translate this page

پیک نوروزی سال ۹6 پایه ششم دارای ۱6 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از ... دانش آموزان گرامی کلاس ششم دبستان میتواند از وب سایت همیار دانشجو پیک تکالیف نوروز 96 را دریافت کنند. ... فایل پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹۵.

پیک نوروزی 96 پایه ششم ابت - با

tao .xyz/پیک-نوروزی-96-پایه-ششم-ابت .html

translate this page

2 days ago - دونمونه پیک نوروزی 96 برای پا. ... دونمونه پیک نوروزی ۹۶ برای پایه ششم ابت ... پسین نوشته بعدی: پیک نوروزی ۹۶پایه چهارم ابت ... پیک نوروزی پایه سوم ابت سال ۱۳۹۶ · پیک نوروزی پایه دوم ابت سال ۱۳۹۶ · پیک ...

دبستانی ها | انواع نمونه سوالات عملکردی ، مداد کاغذی دوره ی ابت

www.dabestani-ha.ir/

translate this page

آزمون ماهانه (عملکردی ، مداد کاغذی) پایه پنجم 95-96 دریافت بیش از 136 صفحه آزمون ماهانه ... پیک نوروزی پایه دوم سال 1396 15 صفحه تمام رنگی با طراحی گرافیکی و ...

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت - پیک نوروزی پایه سوم 96

asgharbojari13. /tag/پیک-نوروزی-پایه-سوم-96

translate this page

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت - پیک نوروزی پایه سوم 96 - آوای خوزستان -هدف فقط خدمت به همنوعان وفرهنگیان عزیز و محترم سراسرکشور - سوالات و مطالب ...

پیک نوروز سال 96 پایه سوم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/info/78536/پیک-نوروز-سال-96-پایه-سوم-ابت /

translate this page

feb 26, 2017 - پیک نوروز سال 96 پایه سوم ابت + 20 صفحه شاد و زیبا. پیک نوروزی پایه اول. فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس سوم ابت در ...

بایگانی ها پیک نوروزی سوم دبستان 95-96 - آموزیاران

www.amoozyaran.ir/tag/پیک-نوروزی-سوم-دبستان-95-96/

translate this page

2 days ago - پیک نوروزی سوم دبستان جهت مرور مطالب درسی و ایجاد انگیزه ای برای مراجعه به کتب درسی تألیف شده است. مطالب زیادی در این پیک گنجانده نشده تا ...

پیک نوروزی پایه اول ، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان | ویژه بهار 96 ...

weblogyab.gdn/data/meduir/407358

تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر ۹۵ + تصاویر لباس بازیگرا
درخواست حذف اطلاعات
پنجشنبه , 9 فوریه 2017

سلام به سایت خواجه جوک خوش آمدید

شما اینجائید:خانه » اخبار » اخبار بازیگران و چهره ها » تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر ۹۵ + ع

تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر ۹۵ + ع

ارسال شده توسط:khaje_jokoddin تاریخ ارسال: فوریه 9, 2017 در اخبار بازیگران و چهره ها 0

تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر ۹۵ + تصاویر

لباس بازیگران در جشنواره فجر

ع های منتخب از بازیگران زن در حاشیه سی و پنجمین جشنواره فجر ۹۵ که در حال برگزاری می باشد.

لباس بازیگران ایرانی در جشنواره فجر ۹۵ : جشنواره فجر امسال از ۱۱ بهمن ماه کارش را به طور رسمی آغاز کرده است و تا ۲۱ بهمن در حال برگزاری می باشد .

به گزارش مجله اینترنتی خواجه جوک در بین این زمان نشست های خبری ها و نمایش آنها با حضور عوامل و بازیگران ها در محل کاخ جشنواره برگزار میگردد.

از نکات قابل توجه تیپ , استایل و لباس بازیگران و هنرمندان در این فستیوال سینمایی می باشد که همه ساله مورد توجه افراد و کاربران قرار میگیرد.

fajrfestival95 35 baharehrahnama تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل لباس بهاره رهنما

مدل مانتو فاطمه معتمد آریا در دهمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95 fatemeh motamedariya تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو  بهنوش بختیاری در دهمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95 behnoosh tabatabaei تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو مریم معصومی در ششمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95maryam masomi تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو سارا ابراهیمی در ششمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95 sara bahrami تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

ع جدید سحر قریشی و مادرش در جشنواره فجر

sahar ghoreishi1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو بهاره کیان افشار در یازدهمین روز جشنواره فجر ۹۵

fajrfestival35 95 bahare kiyanafshar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

ع آزاده نامداری و همسرش سجاد عبادی

azade namdari 2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

کوروش تهامی و همسرش در جشنواره فجر

kooroshtahami 2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 shabnammoghadami 1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل لباس جدید شبنم مقدمی در پردیس ملت

مدل مانتو بهنوش طباطبایی در پنجمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 98 behnoosh tabatabaei تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

رنگ موی هانیه توسلی در روز های اول جشنواره فجر

haniehtav oli 11 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو شبنم فرشادجو در نهمین روز جشنواره ۳۵

fajfestival35 95 shabnam farshadjoo تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو الهه حصاری در نهمین روز جشنواره ۳۵

fajrfestival35 95 elahe hesari تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو نفیسه روشن در پنجمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 98 nafise roshan تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

ظاهر آزاده صمدی در جشنواره فجر

azadehsamadi 9 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو مریلا زارعی در پنجمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 98 merila zarei تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو نگار جواهریان در جشنواره فجر ۳۵

fajrfestival35 95 negar javaherian تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو ساناز سماواتی در جشنواره فجر ۳۵

fajrfestival35 95 sanaz0samavati تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو زهرا داوودنژاد در جشنواره فجر ۳۵

fajrfestival35 95 zahra davodnejad تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو شبنم قلی خانی در جشنواره فجر ۳۵

رضا یزدانی و الهه حصاری در پردیس ملت

fajrfestival95 35 elahehhesari rezayazdani تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival35 95 shabnam gholikhani تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

پدرام کریمی و همسرش در جشنواره فجر
25740 699 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 shaghayeghfarahani3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

شقایق فراهانی

fajrfestival95 35 shaghayegh niki تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

شقایق فراهانی و نیکی مظفری در پردیس ملت

fajrfestival95 35 roshanakgerami2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

لباس جدید روشنک گرامی

fajrfestival95 35 tanaz tabatabaee3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

لباس جدید طناز طباطبایی

مدل مانتو پریناز ایزدیار در ششمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95 parinaz izadyar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 vishka azadeh تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

ویشکا آسایش و آزاده صمدی

fajrfestival95 35 parinazizadyar copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل لباس پریناز ایزدیار در پردیس ملت

fajrfestival95 35 minasadati تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مینا ساداتی در پردیس ملت
fajrfestival95 35 amirrezadelavari تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

رضا دلاوری

مدل لباس دیبا زاهدی

fajrfestival95 35 dibazahedi2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

دیبا زاهدی در پردیس ملت

fajrfestival95 35 azadehsamadi تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 alishadman تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

علی شادمان

fajrfestival95 35 anahitiaafshar copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

لباس جدید آناهیتا افشار

مدل مانتو متین ستوده در جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95 matinsotodeh تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل لباس آزاده صمدی

fajrfestival95 35elnazshakerdoost تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل لباس الناز شاکردوست

fajrfestival95 35 elnazshakerdoost5 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

الناز شاکر دوست در پردیس ملت

fajrfestival95 35 elnazshkerdoost2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

الناز شاکردوست در اکران خفه گی

fajrfestival95 35 goroohi1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو پریناز ایزدیار در سومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 parinaz izadyar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو ویشکا آسایش در چهارمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 vishka asayesh تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو ژاله صامتی در چهارمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 zhale sameti تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل لباس مهراب قاسم خانی در چهارمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 mmehrab ghasemkhani shaghayegh dehghan copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو بهاره کیان افشار در سومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 bahare kiyan afshar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو الهه حصاری در سومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 elahe heasari تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 baharehafshari تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل لباس بهاره افشاری در پردیس ملت

مدل مانتو نازنین بیاتی در سومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival 35 95 nazanin bayati تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 bazigar2 2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

متین ستوده

fajrfestival95 35 bazigar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

پردیس احمدی در پردیس ملت

ع پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی

parichahr ghanbari 1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfesival95 35 anahitaafshar2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

آناهیتا افشار

fajrfesival95 35 atmosfer2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

محسن کیایی آناهیتا افشار سوگل غلاتی در اکران ایستگاه اتمسفر

fajrfesival95 35 mohsenkiaee4 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

محسن کیایی

fajrfestival95 35 anahitiaafshar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

آناهیتا افشار در پردیس ملت

fajrfestival95 35 sogolghalatian1 copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

شبنم فرشادجو

fajrfestival95 35 shabnamfarshdjoo2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

fajrfestival95 35 negarjavaherian4 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو ترلان پروانه در نهمین روز جشنواره ۳۵

fajr festival35 95 tarlan parvaneh تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو سیما تیرانداز در نهمین روز جشنواره ۳۵

fajrfestival35 95siman tirandaz تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل لباس نگار جواهریان در اکران نگار

مدل مانتو ساره بیات در پنجمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 98 sare bayat تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو بهاره افشاری در پنجمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 98 bahare afshari تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو پوران درخشنده در پنجمین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festival35 95 pooran derakhshande تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

سوگل غلاتیان

بهنوش طباطبایی در جشنواره فجر

behnoushtabatabai 1 copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

چهره بهنوش طباطبایی در حاشیه جشنواره فجر

behnoushtabatabai 2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

چهره خندان بهنوش طباطبایی در حاشیه جشنواره فجر

behnoushtabatabai 3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

کمدی انسانی با حضور عوامل و بازیگرانش اکران شد و در ادامه می توانید ع های هستی مهدوی فر را ببینید:

fajrfestival35 95 hastimahdavifar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هستی مهدوی فر

fajrfestival35 95 komediensani3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هستی مهدوی فر در اکران کمدی انسانی

bazigaranzan fajr95 02 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر
لیلا حاتمی از بازیگران زن در جشنواره فجر ۹۵

bazigaranzan fajr95 01 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو آیدا پناهنده در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 ayda panahande تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

لیلا زارع و هومن سیدی به همراه دیگر بازیگران این به پردیس ملت آمده بودند، ع های آن ها را در ادامه می توانید ببینید:

fajrfestival35 95 leylazare تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

لیلا زارع

fajrfestival35 95 hoomanseyedi تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هومن سیدی

fajrfestival35 95hiimanseyedi3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هومن سیدی اکران کمدی انسانی

مدل مانتو بهاره کیان افشار در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 bahare kiyanafshar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو لیلا زارع در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 leila zare تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو مهسا کرامتی در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 mahsa keramati تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو هدی زین العابدین در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 hoda zeynolabedin 1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویرمدل مانتو سمیرا حسینی در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 elham korda 1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویردیروز یکتا ناصر و هدی زین العابدین در پردیس ملت برای اکران های جشنواره حضور یافته بودند.

fajrfestival35 95yektanaser3 copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر

fajrfestival35 95hodazeynolabedin3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هدی زین العابدین

fajrfestival35 95 hodazeynolabedinn تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هدی زین العابدین در پردیس ملت

fajrfestival35 95yektanaser copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر در پردیس ملت

لیلا زارع در جشنواره فجر ۹۵

bazigaranzan fajr95 03 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

دیبا زاهدی در جشنواره فجر ۳۵

bazigaranzan fajr95 04 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

تیپ سارا بهرامی بازیگر زن در جشنواره فجر ۹۵

bazigaranzan fajr95 05 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

شبنم مقدمی و مهدی قربانی

bazigaranzan fajr95 06 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

ستاره اسکندری / تیپ بازیگران زن در جشنواره فجر ۹۵

bazigaranzan fajr95 07 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

دیروز در اکران فصل نرگس بازیگران و عوامل آن نیز حضور یافته بودند، که در ادامه می توانید ع های یکتا ناصر و همسرش را در این مراسم ببینید:

dsc 1709 5798929345430945875 1 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر

dsc 1823 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر و همسرش

dsc 1834 5798929345430945860 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر و همسرش در پردیس ملت

dsc 1790 5798929345430945867 copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر در اکران فصل نرگس

تیپ شقایق فراهانی از بازیگران زن در جشنواره فجر ۹۵

bazigaranzan fajr95 08 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

نیکی کریمی در جشنواره فجر امسال

bazigaranzan fajr95 09 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هدی زین العابدین

دیروز هانیه توسلی به همراه دیگر بازیگران مادری در مراسم اکران این حضور داشتند. همینطور سحر صباغ سرشت و دیگر بازیگران فصل نرگس برای آکران این به پردیس ملت آمده بودند در ادامه ع های این دو بازیگر را می توانید مشاهده بنمایید.

dsc 1704 5798929345430945877 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

سحر صباغ سرشت

dsc 1379 5798929345430945843 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

هانیه توسلی

bazigaranzan fajr95 10 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

پریناز ایزدیار در حاشیه جشنواره فجر ۹۵

دیروز در دومین روز جشنواره فجر های به کارگرساده نیازمندیم و رگ خواب با حضور عوامل و بازیگران آن در پردیس ملت اکران شدند:

fajrfestival35 95kargaresadeniyazmandim تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

عوامل به کارگر ساده نیازمندیم

fajrfestival35 95ragekhab3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

بازیگران به کارگر ساده نیازمندیم

fajrfestival35 95regekhab4 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

عوامل رگ خواب در پردیس ملت

fajrfestival35 95rgekhab تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

در روز دوم جشنواره فجر ۳۵ در پردیس ملت هایی به نام کمدی انسانی، کارگر ساده، رگ خواب و اسرافیل اکران شدند. برای اکران این ها هدی زین العابدین، هستی مهدوی فر و الهام کردا  از هنرمندانی بودند که در این اکران ها حضور داشتند. به همین بهانه مدل مانتو این هنرمندان را گردآوری کرده ایم.

مدل مانتو هدی زین العابدین در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 hoda zeynolabedin تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو سمیرا حسینی در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 elham korda تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مدل مانتو الهام کردا هستی مهدوی فر در دومین روز جشنواره فجر ۳۵

fajr festivsal 3595 hasti mahdavifar تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

یکتا ناصر در جشنواره فجر

yekta naser 2 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

ظاهر یکتا ناصر در حاشیه جشنواره فجر

yekta naser 3 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

چهره یکتا ناصر در حاشیه جشنواره فجر

yekta naser 1 copy تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

دیروز در دومین روز از جشنواره فجر ۹۵ چهره های بسیاری از دنیای هنر در پردیس ملت گرد هم آمده بودند. در ادامه ع های الهام کردا فرزاد فرزین و مهران احمدی را می توانید مشاهده کنید:

fajrfestival35 95elhamkorda تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

سمیرا حسینی

fajrfestival35 95farzadfarzin تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

فرزاد فرزین

fajrfestival35 95mehranahmadi تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

مهران احمدی

عوامل رگ خواب

دیروز در پردیس ملت در دومین روز جشنواره های کمدی انسانی و اسرافیل با حضور بازیگران و عوامل آن اکران شدند, در ادامه می توانید ع های جمعی آن ها را ببینید:

fajrfestival35 95 komediensani 5 تیپ و لباس بازیگران زن و مرد ایرانی در جشنواره فجر 95 + تصاویر

عوامل کمدی انسانی

مشاهده متن کامل ...

پیک نوروزی اول ابت 96
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk

https://sites.google.com/site/downpeyk/--96 - translate this page
برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت . پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96. پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک ...

پیک نوروزی اول ابت 96

پیک اول ابت 96 کلیک کنید

translate this page
فایل پیک نوروزی سال 96 برای پایه اول ابت به صورت پی دی اف با بهترین کیفیت ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان و معلمین گرامی.

پیک جدید نوروز 96 اول ابت و بقیه پایه ها - رزبلاگ

fatemibasij.rozblog.com/.../ -پیک-جدید-نوروز-96-اول-ابتدای...
translate this page
4 days ago - پیک نوروزی پایه اول سال96 پیک نوروزی اول ابت ویژه 96پیک نوروزی اول ابت 24 صفحه تمرینات ... پیک نوروزی اول دوم ...

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه ...

gama.ir/news?id=48
translate this page
پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. 1393/12/7 ، رویدادهای گاما. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم،پنجم و ششم دبستان.

فروشگاه معلمان ابت پیک نوروزی پایه اول ابت سال96

iranamuzesh.sellfile.ir/prod-784011- +پیک+نوروزی+پایه+اول...
translate this page
فایل درسی فرهنگیان, پیک نوروزی پایه اول دبستان,نمونه پیک نوروزی پایه اول ابت سال96,پیک نوروزی سال 96 کلاس اولی ها.

پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 - تولید محتوای فایر ...

firefile.ir › دوره ابت پایه اول
translate this page
jan 16, 2017 - پیک بهاری پایه اول ابت ویژه نوروز 1396 با طراحی منحصر به فرد و قابلیت پرینت و تکثیر ... پیک بهاری سال 96 نوروز 96 اول ابت .

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ...

go.ir/news/570
translate this page
جهت پیک نوروزی اول ابت 96 کلیک کنید ... پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک نوروزی, پیک نوروزی ,سوالات پیک ...

پیک نوروز سال 96 برای کلاس اول ابت | جستجو | دنیای فایل ...

www.respeana.ir/.../ +پیک+نوروز+سال+96+برای+کلاس+اول+ا...
translate this page
همراه دبستانی من- کلاس دوم دبستان - پیک نوروزی سال 96 پایه های اول ... سر حرفمون موندیم و پیک نوروز سال 96 برای کلاس اول ابت را آماده نمودیم فقط با ...

پیک نوروز 96 پایه اول ابت همیار دانشجو | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 7, 2017 - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 . … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل …

رایگان پیک نوروزی ویژه ی بهار 96 برای دانش آموزان پایه ی اول ...

daneshamozan.com/ -free-courier-new-year-96-students...
translate this page
mar 7, 2017 - پیک نوروزی سال 96 برای پایه ی اول دبستان را از سایت دانش آموزان دات کام به ... رایگان پیک نوروزی 96; پیک نوروزی اول ابت ; پیک ...

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554
translate this page
2 days ago - پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های … چنانچه توان مالی ید پیک های نوروزی را ندارید میتوانید آنها را ...

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96

-courier-96-ebayw.ewer.ir/.../ +پیک...اول+/++...+/++...
translate this page
4 فوریه 2017 ... پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان .

پیک سال 96 کلاس اول ابت - پیک نوروزی برای کلاس اول ابت ...

aval-1-2.blog.ir/.../پیک%20سال%2096%20کلاس%20اول%20ابتدا...
translate this page
پیک-نوروزی-پایه-اول-ابت -1396 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت چاپ،مناسب جهت ...

پیک نوروز 96 پایه اول ابت تی وی 28

pike-1-96-blog.tv28.ir/
translate this page
فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین ... برچسب ها: پیک نورزوی سال 1396 پیک برای کلاس اول پیک نوروز 96 ...

پیک دوم ابت نوروز 96 | لو دنلود

pike-2-96-blog.lox- .ir/page-59871.html
translate this page
پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 ... - گاما آزمون تستی فارسی پایه سوم ... پیک کلاس دوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی ...

پیک برای پایه اول ابت ویژه سال 96 | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده
translate this page
feb 5, 2017 - خانه » دسته بندی نشده » پیک برای پایه اول ابت ویژه سال 96 ... فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با ... http://pike-96.blog.ir/1395/10/24/%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%a8%d8% ...

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت

www.armanedu.ir › فوق برنامه
translate this page
6 days ago - دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت . ... من و همکارانم با همکاری یکدیگر در اداره و مدیریت این وب سایت تلاش خود را میکنیم. امیدوارم مورد ...

پیک بهاری پایه ششم ابت سال 96 همیار دانشجو - اونیما اخبار

https://onima.ir › دسته بندی نشده
translate this page
mar 3, 2017 - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 . … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل پیک

پیک نوروزی اول ابت ویژه 96 - ایران فردا

iranifarda.ir/file-4- -پیک-نوروزی-اول-ابت -ویژه-96/
translate this page
feb 8, 2017 - پیک نوروزی اول ابت 24 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ آمیزی های زیبا مناسب ...

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/.../ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم-ابت /
translate this page
feb 26, 2017 - پیک نوروز بهار 96 از اول تا ششم پایه ابت . ... فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول تا ششم ابت در قالب فایل pdf با بهترین ...

پیک نوروزی پایه اول ابت بهار 96 - فروشگاه تخصصی محتوای ...

shop.pazema.com/ s/پیک-نوروزی-سال-96-پایه-اول-ابتدا...
translate this page
پیک نوروزی پایه اول ابت در تعداد ۱۶ صفحه طراحی شده که در آن تمرین های متنوعی از تمام درسهای شش ماه گذشته از کتاب های درسی علوم و فارسی و ...

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/
translate this page
جدیدنیوز بزرگترین آرشیو مطالب وبلاگ های پارسی می باشد که در زمستان 95راه اندازی شد.

پیک نوروزی پایه اول ابت 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/product/31976/پیک-نوروزی...اول-ابت .../333
translate this page
فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با ... پیک نوروزی سال 96 پایه اول دارای 15و16 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و ...

پیک نوروزی سال 95 جدید برای ابت ها

-peak-95.ava.blogjoo.com/
translate this page
پیک نوروزی برای کلاس اول ابت سال 96پاپ کده | پاپ اپ | ب ... 96. 4 فوریه 2017 ... جهت پیک نوروزی سال 95 سوم ابت کلیک کنید پیک ...

پیک نوروزی پایه اول سال96 - 11gig.ir

1.11gig.ir/product/783987
translate this page
فایل درسی فرهنگیان, پیک نوروزی پایه اول دبستان,نمونه پیک نوروزی پایه اول ابت سال96,پیک نوروزی سال 96 کلاس اولی ها.

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - پروژه دانشجویی

daneshju95.blogsky.com/.../ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم...
translate this page
feb 26, 2017 - پیک نوروز بهار 96 از اول تا ششم پایه ابت شاد و زیبا و جذاب. پیک نوروزی پایه اول. فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول تا ششم ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس
mar 26, 2013 - دانش آموزان می توانند پیک های نوروزی را در قسمت فایل های ضمیمه کنند: منبع : فارس. فایل های ضمیمه. پیک نوروزی اول دبستان. : 10966.

پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 – رایگان

ali-file.ir › کارآفرینی ، طرح توجیهی
translate this page
feb 12, 2017 - پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 پیک نوروزی دوم ابت 24 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده ...

پیک نوروزی پایه اول ابت ویژه سال 1396 - فوری + ویژه بهار 1396

talafile.ir/پیک-نوروزی-پایه-اول-ابت -ویژه-سال-1396/
translate this page
6 days ago - پیک آموزشی کاری از سایت طلافایل با نام پیک نوروزی پایه اول ابت ویژه سال 1396 ، یک پیک کامل با تصاویر رنگی ، مطابق با دروس سال جاری ...

پیک عید سال 95 برای کلاس دوم ابت یاس

pke-tow-95-blog.baztab96.ir/
translate this page
پیک سال 1395 برای کلاس دوم ابت بصورت فایل پی دی اف. پیک نوروزی دوم ابت ۱۳۹۵–پیک نوروزی سال ۹۵ پایه دوم دارای 17 صفحه که دارای ...

پیک نوروزی اول ابت ویژه 96 | درسی فایل

drsifile.com/ s/ -پیک-نوروزی-اول-ابت -ویژه-96/
translate this page
feb 8, 2017 - پیک نوروزی اول ابت ۱۴ صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ آمیزی های زیبا مناسب ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی سوم دبستان

paykenoroozi.ir/tag/پیک-نوروزی-سوم-دبستان
translate this page
پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی سوم دبستان - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک ...

پیک نوروزی سال 96 پایه های دوم وسوم دبستان - نیو1396

www.new1396.ir › دسته بندی نشده
translate this page
پیک نوروزی سال ۹۶ برای پایه سوم ابت :: پیک نوروزی …۱۳ mins ago – پیک نوروزی پایه … پیک نوروزی سوم دبستان ۹۶ | دنیای فایل های ...

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان

www.aparat.com/result/پیک_نوروزی_دوم_دبستان
translate this page
آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان. ... ویدیو پیک نوروزی پایه اول دبستان | تولید گاما · گنجینه آموزشی مدارس ... 574 بازدید. 4:17 ... تورهای نوروزی 96 گیتی آرا ایرانیان.

پیک نوروزی 96 اول ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 "نمونه ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-اول-ابت /6985
translate this page
2 days ago - پیک نوروزی ششم ابت ۹۶ کلیک کنید. ———-. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز ۹۶. … چهارم ...

پیک نوروزی 96 پایه اول ابت | پایگاه فایل براساس حروف الفبا

filexyz.ir › منبع
translate this page
mar 6, 2017 - در اینجا پیک نوروزی سال 96 پایه اول ابت به فرمت pdf در 24 صفحه با کیفیت عالی و رنگی با قابلیت پرینت جهت قرار داده شده است.

کتاب های درسی پایه ی اوّل ابت سال تحصیلی 95/96

asgharbojari11. /post/314
translate this page
سوالات آزمون کلاس اول - آوای خوزستان - کتاب های درسی پایه ی اوّل ابت سال تحصیلی 95/96 - هدف از ایجاداین وبلاگ فقط خدمت رسانی به قشر فرهنگیان عزیز و ...

پیک نوروزی - پیش دبستانی تا ششم ابت

5dabestani.mihanblog.com/post/tag/پیک+نوروزی
translate this page
برچسب ها: پیک نوروزی, پیک نوروزی سال 95, عیدانه 95 پایه پنجم, رایگان پیک نوروزی, ... ظ. پیک بهارانه پایه اول ابت را می توانید از لینک زیر کنید.

پیک نوروزی سال 96 - مقطع ابت همه کلاس ها - و سریال ...

wikipedia.ava.emeg.ir/view15003.html
translate this page
پیک نوروزی برای کلاس اول ابت سال 96پاپ کده | پاپ اپ | ب ... 96. 4 فوریه 2017 ... جهت پیک نوروزی سال 95 سوم ابت کلیک کنید پیک ...

پیک نوروزی دوم ابت ویژه 96 - مرکز پژوهش

searchcenter.ir › کارآفرینی ، طرح توجیهی
translate this page
پیک نوروزی دوم ابت ویژه ۹۶ پیک نوروزی دوم ابت ۲۴ صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است که در آن سعی شده از سرگرمی ها و رنگ ...

پیک نوروزی سال 96 پایه های ششم کامل - درس جدید - خانه

newdars.ir › درس
translate this page
پیک نوروزی پایه اول ابت 1396 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس …. 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان – پیک نوروزی | پیک .

پیک نوروزی پایه ششم ابت ۱۳۹۵| ع | | | وبلاگ | اس ام اس ...

ziz4k-blogir.hastibloog.tk/.../پیک+نوروزی+پایه+ششم+ابت+۱۳۹۵....
translate this page
سر حرفمون موندیم و پیک نوروز 96 پایه اول ابت را آماده نمودیم فقط با پرداخت مبلغی بسیار ناچیز به صورت آنلاین می توانید فایل پیک نوروز سال 96 پایه اول ...

پیک نوروزی اول ابت 96 - 1

www.moallemyar.ir/tag/پیک-نوروزی-اول-ابت -96
translate this page
پیک نوروزی اول ابت 94-95 peyk norouzi 1 ebtedaei 95 سلام دوستان و همکاران محترم پایه اول ابت در این پست از سایت معلم یار برای شما عزیزان ,…,پیک ...

پیک نوروز سال 96 اول ابت - فایل های درسی - بدانید 98

darsiroz.rzb.bedanid98.ir/post526457.html
translate this page
پیک نوروز سال 96 اول ابت فرمت:pdf تعداد صفحات : 24 اولیای محترم فرا رسیدن سال نو و تولد طبیعت را پیشاپیش به شما تبریک میگوییم تعطیلات ...

پیک نوروزی سال 96 پایه های دوم وسوم دبستان - جدید نیوز - اول

jadidenews.ir › خبر
translate this page
feb 23, 2017 - پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96 … به مکتب آورد طفل گریز پای را. پایه اول ابت – سخت کوشان – پیک نوروزی ...

پیک نوروزی سال 1396

pike-96-bl.zozanaqe.ir/
translate this page
۱ روز پیش – پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 … – گاما آزمون تستی … پیک نوروزی پایه دوم ابت ۱۳۹6 – همیار دانشجو فایل .

اول تاششم ابت - تکلیف

bato1000. /category/9
translate this page
انواع آزمونهای کلاس اول ابت (پیک نوروزی96،عیدانه96،پیکها،تست،پیک آدینه ها) ... برچسب ها: , تکلیف آدینه ششم ابت 94 , اول تاششم ابت .

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت

asgharbojari13. /
translate this page
پیک آدینه پایه های اول تا ششم ابت 17 /12 /1395 http://up44.ir/evxxj0dq. پیک آدینه پایه های اول تا ششم .... طرح درس کلیه دروس کتاب هدیه های آسمان-پایه ی سوم ابت ... پیک نوروزی سوم ابت ویژه ی فروردین ماه سال تحصیلی 95-96.

آموزگارکوشا : اول تا ششم ابت ,نمونه سوالات پایه ششم

amozegare ha.ir/
برچسب ها : پیک نوروزی سال 96 ,پیک پایه سوم ابت ,آزمون های اول تاششم ,سخت ... کلاس پنجم ابت ». نمونه سوالات امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه ...

پیک نوروزی 96 از اول تا ششم ابت - maxon

maxon.webpi.ir/ -پیک-نوروزی-96-از-اول-تا-ششم-ابتدای/
translate this page
mar 6, 2017 - برچسب ها: پیک نوروزی,پایه ابت ,اول تا ششم,بهار ۹۶, پیک نوروزی ۹۶ از اول تا ششم ابت ,آموزش, فایل , , مقاله , پروژه ...

پیک نوروزی دوم ابت سال 96 (word + pdf) | کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/پیک-نوروزی-دوم-ابت -سال-96/
translate this page
feb 23, 2017 - فایل پیک نوروزی دوم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس دوم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ...

پیک نوروزی چهارم ابت سال 96 - کانون تخصصی دانشجو

danesh-ju.com/ -پیک-نوروزی-چهارم-ابت -سال-96/
translate this page
feb 23, 2017 - پیک نوروزی چهارم ابت سال 96 تمامی نکات مربوط به پیک نوروزی کلاس سوم ابت رعایت شده است همراه word وpdf برای مدارس ابت .

پیک نوروز سال 96 اول ابت - بلاگ خوان

alfadl.rzb.oo0oo.ir/view492292.html
translate this page
پیک نوروز سال 96 اول ابت فرمت:pdf تعداد صفحات : 24 اولیای محترم فرا رسیدن سال نو و تولد طبیعت را پیشاپیش به شما تبریک میگوییم تعطیلات ...

نمونه پیک نوروزی پایه اول ابت سال96 - بانک علمی | bank elmi

bankelmi.ir/tag/نمونه-پیک-نوروزی-پایه-اول-ابت -سال96/
translate this page
پیک نوروزی پایه اول سال96 پیک نوروزی اول ابت ویژه 96 پیک نوروزی اول ابت 24 صفحه تمرینات مرتبط با جدیدترین کتاب های کلاس چهارم است ...

پیک نوروزی اول ابت 96 - فورکیا فایل

4kiafile.ir › عمومی و آزاد
translate this page
mar 3, 2017 - پاو وینت مطالعات طراحی بیمارستانها ۸۹ اسلاید · پاو وینت مفهوم فرآیند پرستاری – ۲۲ اسلاید · پیک نوروزی اول ابت ۹۶ · تحقیق ...

سوالات مربوط به کلاس ششم ابت

asgharbojari16. /
translate this page
پیک آدینه پایه های اول تا ششم ابت 17 /12 /1395 http://up44.ir/evxxj0dq. پیک آدینه پایه ... برچسب ها: بوجاری , پیکهای نوروزی ششم96و5موردپیک ششم لینک .

پیک نوروز سال 96 اول ابت - صفحه اصلی - بلاگ خوان

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبا به صورت تصویری
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبا

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی را آموزش می دهیم.

آموزش آشپزی و سفره آرایی در سایت انسان شاد

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

مواد لازم برای تهیه تخم مرغ آب پز رنگی

تخم مرغ :♥: به میزان لازم

 نمک :♥: به میزان لازم

رنگ خوراکی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز ترک خورده رنگی

به نقل از انسان شاد طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی به این صورت است که ابتدا باید

تخم مرغ ها را به همان روشی که آب پز می کنید درست کنید تا سفت شود.

:♥: اگر می خواهید تخم مرغ ها در حین پخته شدن ش ته نشوند مقداری نمک را به آب اضافه کنید :♥:

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

روی پوست تخم مرغ با قاشق چند ضربه بزنید طوری که پوست تخم مرغ ترک بخورد ولی از تخم مرغ جدا نشه!

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

حالا هر تخم مرغ رو داخل یه پلاستیک فریزر قرار بدید و چند قطره رنگ خوراکی روی تخم مرغ بریزید و در پلاستیک رو ببنید و

چند ساعت صبر کنید .. میتونید پلاستیک ها رو داخل یخچال قرار بدید ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

در این مدت چند بار با دست تخم مرغ رو داخل پلاستیک جا به جا کنید تا رنگ به همه جای اون برسه ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

بعد از این مدت تخم مرغ ها رو با آب سرد بشورید و پوستش رو جدا کنید .. طرح های بی نظیری از رنگ روی تخم مرغ ایجاد شده که شما رو شگفت زده میکنه ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

از این تخم مرغ های آبپز رنگی میتونید برای بچه های بدغذایی که تخم مرغ نمیخورن یا برای تزئین انواع غذا و سالاد استفاده کنید

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبامشاهده متن کامل ...
طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبا به صورت تصویری
درخواست حذف اطلاعات

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبا

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی را آموزش می دهیم.

آموزش آشپزی و سفره آرایی در سایت انسان شاد

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

مواد لازم برای تهیه تخم مرغ آب پز رنگی

تخم مرغ :♥: به میزان لازم

 نمک :♥: به میزان لازم

رنگ خوراکی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز ترک خورده رنگی

به نقل از انسان شاد طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی به این صورت است که ابتدا باید

تخم مرغ ها را به همان روشی که آب پز می کنید درست کنید تا سفت شود.

:♥: اگر می خواهید تخم مرغ ها در حین پخته شدن ش ته نشوند مقداری نمک را به آب اضافه کنید :♥:

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

روی پوست تخم مرغ با قاشق چند ضربه بزنید طوری که پوست تخم مرغ ترک بخورد ولی از تخم مرغ جدا نشه!

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

حالا هر تخم مرغ رو داخل یه پلاستیک فریزر قرار بدید و چند قطره رنگ خوراکی روی تخم مرغ بریزید و در پلاستیک رو ببنید و

چند ساعت صبر کنید .. میتونید پلاستیک ها رو داخل یخچال قرار بدید ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

در این مدت چند بار با دست تخم مرغ رو داخل پلاستیک جا به جا کنید تا رنگ به همه جای اون برسه ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

بعد از این مدت تخم مرغ ها رو با آب سرد بشورید و پوستش رو جدا کنید .. طرح های بی نظیری از رنگ روی تخم مرغ ایجاد شده که شما رو شگفت زده میکنه ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

از این تخم مرغ های آبپز رنگی میتونید برای بچه های بدغذایی که تخم مرغ نمیخورن یا برای تزئین انواع غذا و سالاد استفاده کنید

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبامشاهده متن کامل ...
طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبا به صورت تصویری
درخواست حذف اطلاعات
طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبا

در این مطلب از سایت انسان شاد برای شما عزیزان طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی را آموزش می دهیم.

آموزش آشپزی و سفره آرایی در سایت انسان شاد

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

مواد لازم برای تهیه تخم مرغ آب پز رنگی

تخم مرغ :♥: به میزان لازم

 نمک :♥: به میزان لازم

رنگ خوراکی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز ترک خورده رنگی

به نقل از انسان شاد طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی به این صورت است که ابتدا باید

تخم مرغ ها را به همان روشی که آب پز می کنید درست کنید تا سفت شود.

:♥: اگر می خواهید تخم مرغ ها در حین پخته شدن ش ته نشوند مقداری نمک را به آب اضافه کنید :♥:

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

روی پوست تخم مرغ با قاشق چند ضربه بزنید طوری که پوست تخم مرغ ترک بخورد ولی از تخم مرغ جدا نشه!

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

حالا هر تخم مرغ رو داخل یه پلاستیک فریزر قرار بدید و چند قطره رنگ خوراکی روی تخم مرغ بریزید و در پلاستیک رو ببنید و

چند ساعت صبر کنید .. میتونید پلاستیک ها رو داخل یخچال قرار بدید ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

در این مدت چند بار با دست تخم مرغ رو داخل پلاستیک جا به جا کنید تا رنگ به همه جای اون برسه ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

بعد از این مدت تخم مرغ ها رو با آب سرد بشورید و پوستش رو جدا کنید .. طرح های بی نظیری از رنگ روی تخم مرغ ایجاد شده که شما رو شگفت زده میکنه ..

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

از این تخم مرغ های آبپز رنگی میتونید برای بچه های بدغذایی که تخم مرغ نمیخورن یا برای تزئین انواع غذا و سالاد استفاده کنید

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز رنگی,تخم مرغ آب پز,تخم مرغ آب پز ترک خوره,تخم مرغ آب پز ترک خوره رنگی

طرز تهیه تخم مرغ آب پز رنگی و ترک دار شده بسیار زیبامشاهده متن کامل ...
پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96
درخواست حذف اطلاعات

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96


با کیفیت بی نظیر تهیه و تنظیم توسط آموزش و پرورش ایران

جهت پیک جدید روی لینک های زیر کلیک کنید


پیک نوروزی اول ابت ۱۳۹۶


پیک نوروزی دوم ابت ۱۳۹۶


پیک نوروزی سوم ابت ۱۳۹۶


پیک نوروزی چهارم ابت ۱۳۹۶


پیک نوروزی پنجم ابت ۱۳۹۶


پیک نوروزی ششم ابت ۱۳۹۶----------------------------------------------------------

پیک نوروزی پایه اول ابت - ایمان آزمون
www.imanazmoon.in/.../

فقط مدرسه - پیک نوروزی پایه اوّل ابت - درس معلم ار بود محبتی به مکتب آورد طفل گریز پای را.

پایه اول ابت - سخت کوشان - پیک نوروزی کلاس اول پیک های بهاری ...
...sakht han1-sjt. /.../

پیک بهارانه ی پایه ی اول ابت ( پیک نوروز 13 )

images for پیک نوروزی اول ابت
images

سلام تیم آموزشی ایمان آزمون در هفتمین روز از عید برای دانش آموزان پایه اول ابت پیک نوروزی قرار داد تا شما نو نهال های علم و دانش در ایام…, پیک نوروزی پایه اول ...

پیک نوروزی پایه اول - آموزش ابت مغان آراز
moghanaraz. /tag/

جواب سوالات پیک نوروزی, پیک نوروزی ,سوالات پیک نوروزی اول تا ششم ابت حل پیک نوروزی , , نمونه سوالات ابت پیک نوروزی .

پیک بهارانه ی پایه ی اول ابت ( پیک نوروز 13 )
13

22 ژانویه 2017 ... پیک نوروزی پایه اول ابت 1396 فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت ...

پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت


پایه اول ابت - سخت کوشان - پیک نوروزی کلاس اول پیک های بهاری همه پایه های ابت - نمونه سوالات وتکالیف شب و... - پایه اول ابت - سخت کوشان.

کلاس اول الف-دبستان سما - تکلیف عید نوروز اول دبستان
www.samaepavalalef. /tag/

آموزش ابت - پیک نوروزی پایه اول - - آموزش ابت .

فقط مدرسه - پیک نوروزی پایه اوّل ابت
madreseh1400. /tag/

تکلیف عید نوروز. اما امسال. با توجه به این که دانش آموزانم پیک نوروزی داشتند تصمیم گرفتم به شیوه ی دیگری عمل کنم . یک هفته فکر (شاید به نظر شما این ...

پیک نوروزی پایه اول ابت 1396 :: پیک نوروزی برای کلاس اول ...
1396

7 فوریه 2017 ... فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابت در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با قابلیت چاپ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان اول ...

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال ۱۳ - خانــواده من
parparook.niniweblog.com/.../

29 دسامبر 2016 ... پیک نوروزی پایه دوم ابت 6 1 . پایه دوم ابت - سخت کوشان - پیک آدینه - پایه دوم…,پیک نوروزی پایه دوم ابت 6,رزبلاگ.

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه ...
...gama.ir/news?id=4813/12/7

11 فوریه 2016 ... پیک نوروزی سال ۹۶ پایه دوم ابت · پیک نوروزی پایه سوم ابت ویژه بهار ۹۶ (گل پامچال ۳) · پیک نوروزی پایه سوم ابت سال ۹۶.

images for پیک نوروزی دوم ابت
images

ادامه مطلب : پیک نوروزی پایه دوم ابت سال ۱۳. سرگرمی ک ن + بازدید : 3679 + نوشته شده در 5 فروردین 13ساعت 22:53 توسط ی مهربون | نظر ...

تکالیف امتدادی نوروزی دوم - آموزش ابت مغان آراز
moghanaraz. /tag/

پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت . دسته بندی ... دریافت پیک نوروزی پایه ی سوم · دریافت پیک ... پیک نوروزی ویژه مقطع دوم دبستان.

پیک نوروزی ویژه بهار 13 | پازما
13

آشنایی با محتویات لوح فشرده پایه ششم دبستان گاما. گنجینه آموزشی مدارس ... 777 بازدید. 6:58. آموزش جادویی ریاضی ششم دبستان با داستان. مجید. 27,769 بازدید.

پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت


13/12/7 ، رویدادهای گاما. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم،پنجم و ششم دبستان. ویژه بهار 13. پیک نوروزی پایه اول دبستان | ویژه بهار 13 ...

پیک نوروزی برای کلاس دوم ابت :: پیک نوروزی سال 1396
1396pike-96.blog.ir/.../

آموزش ابت - بهاره دوم ابت - - آموزش ابت . ... تکالیف امتدادی نوروز پایه دوم (پیک نوروز). تکالیف امتدادی نوروز پایه دوم (پیک نوروز):.

پیک نوروزی پایه دوم ابت 6 - رزبلاگ
ram-mobile.rozblog.com/.../

5 فوریه 2017 ... ۱ مطلب با کلمهی کلیدی «پیک نوروزی برای کلاس دوم ابت » ثبت شده است - پیک شادی برای بهار سال 1396.

آپارات - پیک نوروزی دوم دبستان
www.aparat.com/result/

7 فوریه 2017 ... فایل پیک نوروزی پایه دوم دبستان ویژه بهار سال 1396 در قالب فایل پی دی اف با … برچسب ها: پیک شادی سال 96 پیک نوروز 96 دوم ابت ...

پیک نوروزی پایه سوم ابت - ایمان آزمون


آموزش ابت - بهاره سوم ابت - - آموزش ابت .

معلمی به سبک جدید - پیک نوروزی پایه سوم
www.f-s-h70. /cat-24.aspx

26 مارس 2013 ... به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، آموزش و پرورش 21 اسفند سال 91، از حذف پیکهای نوروزی خبر داد اما با توجه به اینکه ...

images for پیک نوروزی سوم ابت
images

تیم آموزشی ایمان آزمون دید در ایام نوروز بچه ها به درس ها زیاد اهمیت چندانی نمی دهند برای همین پیک نوروزی پایه سوم ابت را برای دانش آموزش…,پیک نوروزی پایه ...

پیک نوروزی پایه سوم ابت - همیار دانشجو


13 فوریه 2016 ... گل بنفشه گلی بهاری ، زیبا و خوش بو است که در اوایل بهار می روید که خواص زیادی دارد. پیک نوروزی سال سوم ابت با عنوان بنفشه 3 دارای ۱5 ...

پیکهای نوروزی دانشآموزان تهرانی+ پیکها
www.kanoon.ir/.../

پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96. جهت پیک برای کلاس سوم ابت ها روی ع زیر کلیک کنید پیک شادی کلاس سوم ابت . پیک نوروزی پایه ...

پیک نوروزی پایه سوم سال - فایر فایل


معلمی به سبک جدید - پیک نوروزی پایه سوم - ... آموزش ابت (اول تا ششم) ... براساس قرعه کشی که انجام شد پایه سوم از میان دوپایه ای که داشتم برعهده من و دو همکار ...

پیک نوروزی پایه سوم دبستان نوروز 13| اداره کل آموزش و پرورش ...
13|

پیک نوروزی سوم ابت ۱۳۹۵– پیک نوروزی سال ۹۵ پایه سوم دارای ۱۸ صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس ...

پیک نوروزی پایه سوم - آموزش ابت مغان آراز
moghanaraz. /tag/

پیک آدینه سوم دبستان (فارسی، ریاضی، علوم، اجتماعی و هدیه) | هفته چهارم آبان ... پیک نوروزی پایه سوم دبستان نوروز 13| اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 13/12/ 25.

پیک نوروزی برای پایه سوم ابت سال 96
پیک نوروزی پایه چهارم - آموزش ابت مغان آراز
moghanaraz. /tag/

آموزگار ابت : اول تا ششم - پیک چهارم - ... برچسبها: پیکهای 1 تا 25 مربوط به کلاس چهارم ابت 13 ..... برچسبها: پیک نوروزی , پیش دبستانی تا ششم

. - پیک نوروزی چهارم - مشق عشق
www.vedad. /post/89

7 فوریه 2017 ... پیک نوروزی سال چهارم ابت با عنوان بنفشه 4دارای ۱4 صفحه تمرینات م. … فایل برای فروش · خانه / دوره ابت / پایه چهارم / پیک نوروزی سال ...

images for پیک نوروزی چهارم ابت
images

آموزش ابت - بهاره چهارم ابت - - آموزش ابت . ... تکالیف امتدادی نوروز پایه چهارم (پیک نوروز سال 90). تکالیف امتدادی نوروز پایه چهارم (پیک ...

پیک نوروزی کلاس چهارم ابت - اینجا همه چیز درهمه - رز بلاگ
inja7.rozblog.com/post/78/

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیک نوروزی چهارم دبستان” لغو پاسخ. برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.

پیک سال 96 برای پایه چهارم ابت | آربیتا فایل
96

14 فوریه 2016 ... گل بنفشه گلی بهاری ، زیبا و خوش بو است که در اوایل بهار می روید که خواص زیادی دارد. پیک نوروزی سال چهارم ابت با عنوان بنفشه 4دارای ۱4 ...

پیک نوروزی چهارم دبستان – انتشارات حسامی
www.entesharatehesami.com/product/

پیک نوروزی چهارم - - . ... مغان آراز(ابت ) · طعم شیرین چهارم ... پیک چهارم لطفا بر روی آن کلیک کنید. پیک نوروزی کلاس پنجم بزودی در وبلاگ قرار می گیرد.

پیک نوروزی سال چهارم ابت - ویستا
vista.ir/article/464610/

19 دسامبر 2016 ... پیک نوروزی کلاس چهارم ابت سوالات امتحانی کلاس چهارم ابت ,سوال های علوم کلاس چهارم ابت ,کتابهای کلاس چهارم ابت ,سایت ویکی پدیا ...

آموزگار ابت : اول تا ششم - پیک چهارم
savad20. /category/16

تهیه و تنظیم : کاظمزادهعطوفی - مرجان ویراستار : فتحی - سیروس محل نشر : تهران تاریخ نشر : ۱۳۸۰/۱۲/۱۵ رده دیویی : ۳۷۱.۳۰۲۸۱ قطع : رحلی جلد : گلاسه تعداد صفحه : ۲۸ ...

پیک نوروزی سال چهارم ابت - فایر فایل


26 مارس 2013 ... به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، آموزش و پرورش 21 اسفند سال 91، از حذف پیکهای نوروزی خبر داد اما با توجه به اینکه ...

پیک نوروزی پایه پنجم ابت - ایمان آزمون
www.imanazmoon.in/.../

سوم.دوم.اول. تکالیف امتدادی نوروز پنجم (پیک نوروز)برای دریافت اینجا کلیک کنید ... باتشکر از همکار خوبم آقای پناهی (وبلاگ آموزش ابت مغان آراز). برچسبها: ...

سوالات مربوط به کلاس پنجم ابت - پیک نوروزی پایه پنجم
asgharbojari15. /tag/

24 مارس 2016 ... پیک نوروز ۹۵ پویا پیک نوروز ۹۵ چهارم دبستان پیک نوروزی ۹۵ پیک نوروزی ۹۵ پایه پنجم ابت پیک نوروزی ۹۵ پنجم ابت پیک نوروزی ۹۵ ...

images for پیک نوروزی پنجم ابت
images

سلام تیم آموزشی ایمان آزمون امروز با پیک نوروزی پنجم ابت باشما همراه شده است تا دانش آموزان پنجم ابت به روشی جدیدی درس های خودشان…, پیک نوروزی ...

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پنجم دبستان
96

فقط مدرسه - پیک نوروزی - درس معلم ار بود محبتی به مکتب آورد طفل گریز پای را. ... تکالیف امتدادی نوروز پایه پنجم (پیک نوروز):.

پیک نوروزی پنجم ابت | نمونه سوالات تخصصی استخدامی وزارت ...


نمونه آزمون های مداد کاغذی پایه پنجم ابتدائی آموزش و پرورش ناحیه 2 اردبیل | دی ... پیک نوروزی پایه پنجم دبستان نوروز 13| اداره کل آموزش و پرورش اصفهان ...

فقط مدرسه - پیک نوروزی
madreseh1400. /tag/

همکاران عزیز با توجه به مشغله کاری معلمان پس از تعطیلات ، پیک نوروزی به سبک پیک ششم سه سال قبلم (یصورت تستی ) طراحی شده تا تصحیح آن سریع انجام بشه و ...

پیک نوروزی سال 96 برای کلاس پنجم ابت - پیک نوروزی سال ...
96

پیک نوروزی | پیک بهاره 96 - پیک نوروزی پنجم دبستان - پیک نوروزی بهار 96 پایه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان - پیک نوروزی | پیک ...

صفای دوستان.آموزگار - پیک نوروزی پایه پنجم
dostebasafa. /tag/

4 فوریه 2017 ... پیک نوروزی سال 96 برای پایه پنجم ابت :: پیک نوروزی ... 25 mins ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ...

پیک نوروزی پایه پنجم دبستان نوروز 13| اداره کل آموزش و پرورش ...
13|

jan 10, 2017 – پیک نوروزی پایه پنجم ابت 1396 فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید سال 96 در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت با …اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیک نوروزی سوم دبستان” لغو پاسخ. برای نمایش نوشته شما باید وارد شوید.
مشاهده متن کامل ...
سوالات پیک چهارم ابت 96 +با تصاویر رنگی
درخواست حذف اطلاعات

دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت - آموزش ابت آرمان

www.armanedu.ir › فوق برنامه

mar 9, 2017 - دونمونه پیک نوروزی 96 برای پایه چهارم ابت . ... نمونه سوالات تستی. اول ابت ; پنجم ابت ; چهارم ابت ; دوم ابت ; سوم ابت ; ششم ...

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96 - رزبلاگ

zistmahmoodi.rozblog.com/.../پیک-نوروزی-اول--دوم--سوم--چهارم--...

translate this page

5 days ago - پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم - downpeyk ... سوالات امتحانی درس هدیه های آسمان – سه درس اول – پایه ی ششم ابت ( سال .

پیک سال 96 برای پایه چهارم ابت | آربیتا فایل

www.arbita.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 7, 2017 - پیک نوروزی چهارم ابت ۱۳۹6 – پیک نوروزی سال ۹6 پایه چهارم دارای ۱۷ صفحه که .... نمونه سوال فصل اندازه گیری ریاضی سوم ابت 95-96 ...

پیک عید 96 کلاس چهارم | آربیتا فایل

www.arbita.ir/tag/پیک-عید-96-کلاس-چهارم/

translate this page

feb 7, 2017 - پیک نوروزی چهارم ابت ۱۳۹6 – پیک نوروزی سال ۹6 پایه چهارم دارای ۱۷ صفحه .... نمونه سوال فصل اندازه گیری ریاضی سوم ابت 95-96

پیک نوروزی چهارم دبستان سال 96 - 11gig.ir

2.11gig.ir/product/757991

translate this page

فروشگاه معلمان ابت پیک نوروزی چهارم ابت ویژه 96 - sellfile.ir ... سوالات امتحانی درس هدیه های آسمان – سه درس اول – پایه ی ششم ابت ( سال ... ارسال شده توسط ...

رایگان پیک نوروزی 96 | سوالات استخدامی وزارت نیرو 96

soalniro.ir/ -رایگان-پیک-نوروزی-96/1554

translate this page

4 days ago - پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96. … چهارم … رایگان پیک نوروزی چهارم ابت 96 – همراه ع .

پیک نوروزی 96 - اول - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم : پیک ...

go.ir/news/570

translate this page

جهت پیک نوروزی چهارم ابت 96 کلیک کنید ... پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک نوروزی, پیک نوروزی ,سوالات پیک ...

پیک نوروزی ششم ابت ۹۶ پاسخ و - این درس

indars.ir › درس یار

translate this page

20 hours ago - ۱ روز پیش – پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار ۹۶ … ... پیک نوروزی ششم ابت ۹۵-۹۶ peyk norouzi 6 ebtedaei 95-96 سلام ... پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک ...

پیک های نوروزی دانش آموزان تهرانی+ پیک ها

www.kanoon.ir › اخبار و رویداد هاآموزشی و مدارس

mar 26, 2013 - پیک نوروزی چهارم دبستان. : 16468. پیک نوروزی پنجم دبستان. : ... 1 ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی سال 96 ...

نمونه سوالات فارسی چهارم ابت 95 96

www.moallemyar.ir/tag/نمونه-سوالات-فارسی-چهارم-ابت -95-96

translate this page

پیک آدینه چهارم ابت (هفته سوم بهمن 95) - سال تحصیلی 96-95 peyk adine hafte 3 bahman 95 paye 4 ebtedaei (koosheshedu) سلام دوستان و همکاران محترم پایه ...

پیک نوروزی اول ابت - دوم - سوم - چهارم - پنجم - ششم 96 :: ...

courier-new-year-96.blog.ir/.../ -پیک-نوروزی-اول-ابت -دو...

translate this page

feb 22, 2017 - جهت پیک نوروزی چهارم ابت 96 کلیک کنید ... پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک نوروزی, ...

سوالات مربوط به کلاس چهارم ابتدا یی

asgharbojari14. /

translate this page

نمونه سوال فصل سوم و چهارم و پنجم ریاضی چهارم ابت /نمونه سوال فصل شکل های هندسی ریاضی .... پیک نوروزی چهارم ابت ویژه ی فروردین ماه سال تحصیلی 95-96.

پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + پنجم + ششم سال 96 | لو دنلود

-courier-96-blog.lox- .ir/page-74676.html

translate this page

نوروزی ,ابت ,پایه , ,چهارم ,پنجم ,نوروزی پایه ,چهارم ابت ,پنجم ... تا ششم ابت حل پیک نوروزی , , نمونه سوالات ابت پیک نوروزی .

پیک بهاری پایه چهارم ابت سال 96 همیار دانشجو - اونیما اخبار

onima.ir › دسته بندی نشده

translate this page

mar 3, 2017 - پیک سال 96 برای پایه چهارم ابت | آربیتا فایل. www.arbita.ir ... پیک نوروزی ششم ابت ۱۳۹۵ – سوال پیام نور با جواب – همیار دانشجو ...

پیک نوروز 96 پایه ششم ابت همیار دانشجو | دنیای فایل های ی

arbita.respeana.ir/page-621.html

translate this page

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار 96 . … پیک .... 959595 نمونه سوالات پیام نور|همیار دانشجو hdaneshjoo95ir/ translate …… mar 15 ...

جواب سوال های پیک نوروزی کلاس پنجم - دوست داران سئو - کوزه

seokaran1-erozw.ewer.ir/.../جواب+سوال+های+پیک+نوروزی+کلاس+پ...

translate this page

پیک نوروزی برای پایه سوم ابت سال 96jan 12, 2017 - پیک نوروزی و عیدانه پیش دبستانی سال 96. ... کاملترین پیک نوروزی پایه چهارم ابت سال 1396 ...

نمونه سوالات و پیک آدینه تمام دروس پایه چهارم ابت - فایل های درسی ...

shes izhooshan.sellfile.ir/prod-720711-نمونه+سوالات+و+پیک+آد...

translate this page

نمونه سوالات و پیک آدینه تمام دروس پایه چهارم ابت . ... متوسطه ( راهنمایی ) و دوره ی دوم متوسطه ( دبیرستان ) سال 96 منابع و ضرایب دروس آزمون ورودی مدارس نمونه تی ...

آموزگارکوشا : اول تا ششم ابت ,نمونه سوالات پایه ششم

amozegare ha.ir/

آموزگارکوشا,amozegare ha,سوال اول ابت ,نمونه سوال ششم,سوال دوم ... برچسب ها : پیک نوروزی سال 96 ,پیک پایه سوم ابت ,آزمون های اول تاششم .... آزمون ریاضی چهارم ابت +ویژه تیزهوشان+ دبستان حس قزوین با پاسخ+اردیبهشت94.

خبرهای جدید - نمونه پیک شادی چهارم دبستان

fedan.mihanblog.com/post/82

translate this page

feb 20, 2017 - پیک نوروزی چهارم ابت 95-96 peyk norouzi 4 ebtedaei 95-96 سلام دوستان و همکاران محترم پایه چهارم ... نمونه سوال فصل عدد مخلوط و عد اعشاری ...

پاسخ پیک نوروزی عید چهارم پنجم ابت 96 - نیو1396

www.new1396.ir › دسته بندی نشده

translate this page

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان بهار ۹۶ | gama.ir … فایل پیک نوروزی برای کلاس پنجم ابت ویژه عید سال ۹۶ در قالب فایل …. سوال ...

پیک نوروزی 96 ششم ابت | نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو 96 ...

failha.com/پیک-نوروزی-96-ششم-ابت /6995

translate this page

4 days ago - پیک نوروزی ششم ابت ۹۶ کلیک کنید. ———-. پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز ۹۶. … چهارم ...

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت

asgharbojari13. /

translate this page

سوالات و مطالب مربوط به کلاس سوم ابت - آوای خوزستان -هدف فقط خدمت به همنوعان وفرهنگیان ... پیک نوروزی چهارم ابت ویژه ی فروردین ماه سال تحصیلی 95-96.

پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت | سی خبر

ckhabar.ir/page-740443.html

translate this page

jan 23, 2017 - پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی ... - بلاگ 14 دقیقه ... تمامی سوالات درس چهارم و پنجم علوم سوم ابت (96-95) ... آزمون نهایی ...

پیک نوروزی سال 95 جدید برای ابت ها

-peak-95.ava.blogjoo.com/

translate this page

جهت پیک نوروزی چهارم ابت 96 کلیک کنید · جهت پیک .... پیک نوروزی 95 ششم ابت | نمونه سوالات تخصصی استخدامی وزارت ... 95. پیک نوروزی ...

پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه ...

gama.ir/news?id=48

translate this page

feb 26, 2015 - نمونه سوال امتحان علوم چهارم دبستان| درس 8: آسمان در شب ... پیک نوروزی پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان ویژه نوروز 96.

پیک نوروزی پایه دوم ابت سال 96 - تبلیغات متنی

pike-96-blog.blogenews.ir/

translate this page

پیک آدینه کلاس اول/دوم /دوم /چهارم /پنجم /ششم ابت (هفته دوم بهمن ماه 1395). نویسنده .... ساعت: 1:9. تمامی سوالات درس چهارم و پنجم علوم دوم ابت (96-95) .

تبسم خورشید

nph106. /

translate this page

تبسم خورشید - آموزش ابت .علمی.آموزشی. ... پیک بهاری پایه چهارم،نوروز 96 - سخت کوشان. نویسنده :سخت ... هدیه های ید: کلیه ی سوالات درس به درس اجتماعی باپاسخ.

پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت - فایلار:مقاله-پروژه-پایان نامه ...

filelar.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 8, 2017 - لینک منبع و پست :پیک نوروز سال ۹۶ پایه چهارم ابت ... %86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-96-%d9%be% ...

پیک بهاری پایه چهارم ابت 96 - کلوب

www.cloob.com/u/mors79/125483354

translate this page

feb 22, 2017 - پیک نوروزی چهارم ابت 1396 – پیک نوروزی سال 96 پایه چهارم دارای ۱۷ صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی ...

پیک نوروزی چهارم ابت 1396 | کامل - همیار دانشجو

hdaneshjoo.ir/22684/ -پیک-نوروزی-چهارم-ابت -۱۳۹۵/

translate this page

پیک نوروزی چهارم ابت 1396 – پیک نوروزی سال 96 پایه چهارم دارای 17 صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر ا.

پایه چهارم ابت سخت کوشان

www.sakht han4-sjt. /

translate this page

پایه چهارم ابت سخت کوشان - نمونه سوالات درس مختلف پایه چهارم،مطالب علمی ، آموزشی و... - پایه چهارم ... پیک بهاری پایه چهارم - نوروز96 - ازسخت کوشان. 2 پیک ...

پیک نوروزی پایه چهارم ابت ویژه سال 1396 - فوری فایل

talafile.ir/پیک-نوروزی-پایه-چهارم-ابت -ویژه-96/

translate this page

6 days ago - پیک نوروزی پایه چهارم ابت ویژه سال 1396 - فوری فایل,پیک نوروزی پایه چهارم ابت ویژه سال 96. ... سوالات استخدامی ... پیک آموزشی کاری از سایت طلافایل با نام پیک نوروزی پایه چهارم ابت ویژه سال 1396 ، یک ...

رایگان پیک نوروزی سال 95 برای پایه اول دوم سوم چهارم پنجم ششم ...

pike-norouz95-blog.baztab96.ir/page-33722.html

translate this page

پیک نوروزی سوم و چهارم ابت سال 95 - چت روم ایرانسلی هاwww.kodepishvaz.com/. ... نمونه سوالات ابت ، پایه اول، پایه دوم، پایه سوم، پایه چهارم، پایه پنجم، پایه ششم,نرم ... 1 دفترچه ثبت نام و ظرفیت آزمون تیزهوشان 95 -96(ششم و نهم) .

پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت - پروژه دانشجویی - فورکیا

daneshju.4kia.ir/info/.../پیک-نوروز-سال-96-پایه-چهارم-ابت /

translate this page

feb 26, 2017 - پیک نوروز سال 96 پایه چهارم ابت پیک بهاری سال 96 پایه چهارم ... نمونه سوال عملی ا ل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 ...

نمونه سوالات امتحانی دبستان پیک نوروزی - کوتاه کننده لینک

b2n.ir/72335

translate this page

پیک نوروزی پایه چهارم دبستان 1396 پیک نوروزی پایه چهارم سال 1396 15 صفحه تمام رنگی با طراحی گرافیکی و کیفیت بسیار بالا با فرمت pdf استفاده از ...

سوالات مربوط به کلاس ششم ابت

asgharbojari16. /

translate this page

سوالات مربوط به کلاس ششم ابت - آوای خوزستان -هدف فقط خدمت به همنوعان وفرهنگیان عزیز و محترم سراسرکشور ... پیک نوروزی ششم 95/96 http://up44.ir/y3yjcmwy.

پیک نوروزی پایه چهارم ابت سال 1396 - همیار دانشجو

hdaneshjoo.com/.../ -پیک-نوروزی-پایه-چهارم-ابت -سال-13...

translate this page

پیک نوروزی چهارم ابت 1396 – پیک نوروزی سال 96 پایه چهارم دارای ۱۷ صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب و استفاده از تمرینها و سرگرمی های جالب بر اساس ...

آزمون اول ابت تاکنکور(آوای خوزستان ) - بوجاری

asgharbojari. /tag/بوجاری

translate this page

آزمون اول ابت تاکنکور(آوای خوزستان ) - بوجاری - سوالات آزمون کلاس اول ابت تاششم /هفتم ... پیک نوروزی چهارم ابت ویژه ی فروردین ماه سال تحصیلی 95-96.

سخت کوشان: پایه های پنجم وششم ابت

sakht han-sjt. /

translate this page

... علمی وآموزشی و... - فرمولهاونمونه سوالات آزمونهای تیزهوشان وآزمونهای نوبت اول ودوم - پایه های پنجم وششم ابت - سخت کوشان. ... پایه های اول - دوم - سوم - چهارم- پنجم - ششم. موضوعات .... پیک بهاری پایه ششم - نوروزآزمون 96 - (هشتمین سین ششمی ها ، جدید ).

پیک نوروزی دوم ابت pdf+96

ashion.ir/product/5279/پیک-نوروزی-دوم-ابت -pdf-96

translate this page

پیک نوروزی دوم ابت 96. کد فایل:5279 دسته بندی: سوالات متفرقه » سوالات مدارس. تعداد مشاهده: 1 مشاهده. محدودیت فروش: بعد از 99999 بار ، فروش متوقف می ...

سایت سخت کوشان

www.sakht han.ir/

translate this page

پیک بهاری پایه چهارم،نوروز 96 - سخت کوشان ... پایه های: اول دوم سوم چهارم پنجم وششم ... کتاب های ششم ابت طرح درس های ششم ابت آزمون های ششم سوالات تستی ...

کتاب های چهارم دبستان

www.talif.sch.ir/index.php?page_id=54

translate this page

15. ریاضی 96. چهارم دبستان. 18. مطالعات اجتماعی 96. چهارم دبستان. 17. هدیه های آسمان 96. چهارم دبستان. 14.1. فارسی نوشتاری 96. چهارم دبستان. 14. فارسی خوانداری 96.

نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم ابت دی 95 - اول

nex1jadid.ir › اخبار جدید

translate this page

dec 5, 2016 - نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی چهارم ابت دی 95. ... تبسم خورشید – کلاس چهارم+ نمونه سوال+بانک سوالات+پیک. nph106. /… .... حل تمرین فصل اول ریاضی ششم جدید 95 – 96 … فصل چهارم: …

سوالات مربوط به کلاس پنجم ابت

asgharbojari15. /

translate this page

سوالات مربوط به کلاس پنجم ابت - آوای خوزستان -هدف فقط خدمت به همنوعان وفرهنگیان عزیز و ... پیک نوروزی چهارم ابت ویژه ی فروردین ماه سال تحصیلی 95-96.

سخت کوشان: پایه سوم ابت

www.sakht han3-sjt. /

translate this page

پایه سوم ابت - سخت کوشان - نمونه سوالات و تمرین های شب و. ... ویژه ی فروردین واردیبهشت 96 ... تاریخ : بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۵ | 15:44 | نویسنده : سیدجوادتزرقی | نظر بدهید .... پیک بهاری - نوروزآزمون پایه سوم( پک آزمون های مهرتااسفند ).

پیک نوروزی ویژه بهار 1396 - پازما تخصصی ترین مرجع محتواهای ...

pazema.com › محتوای آموزشیابت

translate this page

feb 11, 2016 - پیک بهاری پایه چهارم ابت بهار 96. پیک نوروزی پایه پنجم ابت ویژه بهار ۹۶ (گل پامچال ۵) · پیک بهاری پنجم ابت نوروز 96.

پیک نوروزی سال 96 برای پایه سوم ابت | فروشگاه ساپیدا

sopida.ir › دسته بندی نشده

translate this page

feb 5, 2017 - jan 23, 2017 – پیک نوروزی پایه سوم ابت سال 96 :: پیک نوروزی … ... تمامی سوالات درس چهارم و پنجم علوم سوم ابت (96-95) …

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه رایگان - مجله فارسی

www.majalefarsi.ir/ -پیک-نوروزی-96-با-پاسخنامه-رایگان.html

translate this page

14 hours ago - پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک ... 4 days ago - رایگان پیک نوروزی اول + دوم + سوم + چهارم + ...

دبستانی ها | انواع نمونه سوالات عملکردی ، مداد کاغذی دوره ی ابت

www.dabestani-ha.ir/

translate this page

آزمون ماهانه (عملکردی ، مداد کاغذی) پایه پنجم 95-96 دریافت بیش از 136 صفحه آزمون ماهانه ... پیک نوروزی پایه چهارم سال 1396 15 صفحه تمام رنگی با طراحی گرافیکی و ...

ندوشن دیار من - سال تحصیلی 96-95

www.galireza. /category/25/سال-تحصیلی-96-95

translate this page

ندوشن دیار من - سال تحصیلی 96-95 - ششم مهریز(راهبر آموزشی-تربیتی) ... ۳. از طریق ارسال پست الکترونیکی به نشانی :[email protected] موضوعات وب. پیک آدینه ... برگزاری دور دوم کارگاه کیت ریاضی برای معلمین پایه های چهارم وپنجم(دوشنبه ... به همت معاونت محترم آموزشی جناب آقای زارع وکارشناس محترم آموزش ابت جناب ...

اول تاششم ابت - 96

bato1000. /tag/96

translate this page

اول تاششم ابت - 96 - آموزش،سوالات امتحانی،توصیفی،آدینه،تکلیف،تستی،آزمون،پیک،پاو وینت..... - اول تاششم ابت .

پیک نوروزی سال 1396

pike-96-bl.zozanaqe.ir/

translate this page

پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک نوروزی, پیک ... جواب کامل پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم سوم چهارم پنجم ابت - نیو1396

پیک برای پایه چهارم ابت ویژه سال 96 | تی وی 28

pike-96-blog.tv28.ir/page-707163.html

translate this page

-پیک-نوروزی-پایه-چهارم-ابت -سال-1396 پیک نوروزی چهارم ابت ۱۳۹6 – پیک نوروزی سال ۹6 پایه چهارم دارای ۱۷ صفحه که دارای تمرینات متنوع و جذاب ...

پیک نوروزی 96 با پاسخنامه رایگان |

irankhabar.org/ -پیک-نوروزی-96-با-پاسخنامه-رایگان/

translate this page

23 hours ago - رایگان نمونه سوالات آزمون کارگزاران گمرکی 95 با جزوه و پاسخ جزوه . ... ۳ روز پیش – رایگان پیک نوروزی چهارم ابت 96 – همراه ع .

1 . 11 پیک آدینه پایه چهارم - آموزگار(مهدی فیض آبادی)

feizabadiyan. /tag/11-پیک-آدینه-پایه-چهارم

translate this page

سوالات متن دروس پایه ی چهارم +11 پیک آدینه پایه چهارم · پرسش و پاسخ کلیه ی دروس جغرافی و تاریخ و مدنی چهارم ابت pdf · پرسش و پاسخ کلیه ی ...

پایه پنجم - بوی ماه مهر

goroha. /category/2/پایه-پنجم

translate this page

دونمونه پیک نوروزی از سایت سخت کوشان 96 ... پیک آدینه چهارم ابت (هفته اول اسفند95) .... برگه فعالیت نمونه سوال تقارن ریاضی پنجم فرم کاوشگری. دانش آموزی ...

جواب کامل پیک نوروزی سال 96 کلاس دوم سوم چهارم پنجم - درس جدید - خانه

newdars.ir › دسته بندی نشده

translate this page

پیک نوروزی سال 96 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم (بزودی پاسخنامه های پیک های … چهارم ... پیک نوروزی |عید نوروز | پایه اول تا ششم ابت جواب سوالات پیک ...

پیک برای پایه چهارم ابت ویژه سال 96 | آرشیو وبلاگهای ایرا

مشاهده متن کامل ...

تصویری/ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و فرماندار اهر از تیم های نوروزی بازدید د
درخواست حذف اطلاعات
اهروصال: عزیز نوری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و فرماندار اهر از فعالیت تیم های نوروزی این جمعیت ، اورژانس و راهداری بازدید د.
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
برچسب ها:مشاهده متن کامل ...
تصویری/ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان و فرماندار اهر از تیم های نوروزی بازدید د
درخواست حذف اطلاعات
اهروصال: عزیز نوری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و فرماندار اهر از فعالیت تیم های نوروزی این جمعیت ، اورژانس و راهداری بازدید د.
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
تصویری, مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان, فرماندار اهر, تیم های نوروزی, بازدید, اهر, اهروصال
برچسب ها:مشاهده متن کامل ...
سفیده تخم مرغ مصرف کنم یا تخم مرغ کامل؟
درخواست حذف اطلاعات
[ad_1]
سفیده تخم مرغ مصرف کنم یا تخم مرغ کامل؟
به گزارش "اتوریتی نیوتریشن"، برخی معتقدند که سفیده تخم مرغ می تواند انتخاب سالم تری نسبت به مصرف یک تخم مرغ کامل باشد. در ادامه نگاهی به ارزش غذایی سفیده تخم مرغ و بررسی این مساله خواهیم داشت.

سفیده تخم مرغ مایعی شفاف و غلیظ است که اطراف زرده را احاطه کرده است. در یک تخم مرغ بارور شده، سفیده به عنوان لایه ای محافظ در برابر باکتری های مضر عمل می کند. همچنین، سفیده برخی از مواد مغذی لازم برای رشد را فراهم می کند.

سفیده تخم مرغ از 90 درصد آب و 10 درصد پروتئین تشکیل شده است. پس اگر زرده را جدا کرده و تنها سفیده تخم مرغ را انتخاب کنید، ارزش غذایی تخم مرغ به طور قابل توجهی تغییر می کند.

ج زیر تفاوت مواد مغذی بین سفیده یک تخم مرغ بزرگ و یک تخم مرغ کامل را نشان می دهد:

سفیده تخم مرغ تخم مرغ کامل
کالری 16 71
پروتئین 4 گرم 6 گرم
چربی 0 گرم 5 گرم
کلسترول 0 گرم 211 میلی گرم
ویتامین a 0% rdi 8% rdi
ویتامین b12 0% rdi 52% rdi
ویتامین b2 6% rdi 12% rdi
ویتامین b5 1% rdi 35% rdi
ویتامین d 0% rdi 21% rdi
فولات 0% rdi 29% rdi
سلنیم 9% rdi 90% rdi
rdi: مقدار مصرف توصیه شده روزانه

همان گونه که مشاهده می کنید، سفیده تخم مرغ حاوی کالری و ریزمغذی های کمتر، و همچنین پروتئین و چربی کمتر نسبت به یک تخم مرغ کامل است.

کالری کم و پروتئین زیاد سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ از محتوای پروتئین بالا و کالری کم برخوردار است. در حقیقت، سفیده 67 درصد از کل پروتئین موجود در تخم مرغ را دارا است. این پروتئین از کیفیت بالایی نیز برخوردار است و حاوی تمام نه اسید آمینه ضروری به میزانی است که بدن برای ارائه بهترین عملکرد به آن نیاز دارد.

به واسطه محتوای پروتئین بالا، مصرف سفیده تخم مرغ می تواند برخی فواید سلامت را به همراه داشته باشد. پروتئین می تواند به کاهش اشتها کمک کند. از این رو، مصرف آن می تواند احساس سیری را برای مدت زمانی بیشتر در شما ایجاد کند.

دریافت پروتئین به میزان کافی از رژیم غذایی برای حفظ و ساخت عضله نیز اهمیت بالایی دارد، به ویژه اگر در تلاش برای کاهش وزن باشید.

با در نظر گرفتن این مساله که مقدار پروتئین یک تخم مرغ کامل تنها اندکی بیشتر از سفیده به تنهایی است و کالری بیشتری نیز دارد، سفیده تخم مرغ می تواند انتخ جذاب برای افرادی باشد که در تلاش برای کاهش وزن هستند.

چربی اندک و فاقد کلسترول

در گذشته، تخم مرغ به واسطه محتوای چربی اشباع شده و کلسترول بالا به یک انتخاب غذایی بحث برانگیز تبدیل شده بود. با این وجود، تمام چربی و کلسترول موجود در تخم مرغ در زرده آن قرار دارند. در مقابل، سفیده تخم مرغ تقریبا از پروتئین خالص تشکیل شده و فاقد چربی یا کلسترول است.

برای سال ها، این بدان معنی بود که سفیده تخم مرغ سالم تر از یک تخم مرغ کامل محسوب می شود. اما مطالعات جدید نشان داده اند که کلسترول موجود در تخم مرغ برای بیشتر مردم مشکل آفرین نیست. با این وجود، برای برخی افراد مصرف کلسترول به افزایش سطوح آن در خون منجر خواهد شد. این افراد به عنوان فراواکنش دهندگان شناخته می شوند.

فراواکنش دهندگان دارای ژن هایی هستند که آنها را مستعد ابتلا به کلسترول بالا می سازد و از آن جمله می توان به ژن apoe4 اشاره کرد. برای این قبیل افراد یا آنهایی که کلسترول بالا دارند، سفیده تخم مرغ می تواند انتخاب بهتری باشد.

افزون بر این، سفیده تخم مرغ تقریبا فاقد چربی است و به طور قابل توجهی کالری کمتری نسبت به یک تخم مرغ کامل دارد. بر همین اساس، سفیده تخم مرغ برای افرادی که در تلاش برای محدود کالری دریافتی خود و کاهش وزن هستند، انتخ خوب محسوب می شود.

خطرات سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ به طور معمول یک انتخاب غذایی بی خطر محسوب می شود. با این وجود، مصرف آن می تواند با برخی خطرات همراه باشد.

حساسیت ها

اگرچه سفیده تخم مرغ برای بیشتر مردم بی خطر است، امکان وقوع حساسیت به تخم مرغ وجود دارد. ک ن بیشتر از بزرگسالان حساسیت به تخم مرغ را تجربه می کنند. هنگامی که سیستم ایمنی بدن به اشتباه برخی پروتئین های موجود در تخم مرغ را مضر شناسایی می کند، حساسیت به تخم مرغ شکل می گیرد.

نشانه های خفیف این شرایط می تواند شامل راش، کهیر، تورم، آبریزش و خارش بینی، و آبریزش چشم باشند. همچنین، ممکن است فرد آشفتگی گوارش، تهوع و استفراغ را تجربه کند. در موارد نادر، تخم مرغ می تواند موجب یک واکنشی حساسیتی شدید شود که به نام شوک آنافیلاکتیک شناخته می شود. در این شرایط نشانه هایی مانند تورم شدید در گلو و صورت، و افت فشار خون رخ می دهند که در صورت ترکیب می توانند کشنده باشند.

مسمویت غذایی سالمونلا

سفیده تخم مرغ خام می تواند فرد مصرف کننده را در معرض خطر مسمویت غذایی ناشی از باکتری سالمونلا قرار دهد. سالمونلا می تواند در تخم مرغ یا پوسته آن حضور داشته باشد، اگرچه کشاورزی مدرن و شیوه های پا ازی می توانند میزان خطر را به حداقل برسانند.

افزون بر این، پخت سفیده تخم مرغ تا زمانی که سفت شود می تواند به طور قابل توجهی قرار گرفتن در معرض این خطر را کاهش دهد.

کاهش جذب بیوتین

سفیده تخم مرغ خام می تواند جذب ترکیبی به نام بیوتین را کاهش دهد که در انواع مختلفی از مواد غذایی یافت می شود. بیوتین یک ویتامین حلال در آب است که نقش مهمی در تولید انرژی ایفا می کند. سفیده تخم مرغ خام حاوی پروتئینی به نام آویدین است که می تواند با بیوتین پیوند تشکیل داده و از جذب آن در بدن جلوگیری کند.

در تئوری، این شرایط می تواند مشکل آفرین باشد. با این وجود، باید مقدار زیادی سفیده تخم مرغ خام مصرف کنید تا با کمبود بیوتین مواجه شوید. افزون بر این، پختن تخم مرغ موجب از بین رفتن اثر آویدین می شود.

سفیده تخم مرغ مصرف کنم یا تخم مرغ کامل؟

سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین است و کالری، چربی و کلسترول کمی دارد که آن را به یک ماده غذایی خوب برای کاهش وزن تبدیل می کند.

سفیده تخم مرغ برای افرادی که نیازمند دریافت مقدار زیاد پروتئین هستند، مانند ورزشکاران و بدنسازان، نیز مفید است، اما میزان کالری دریافتی باید زیر نظر قرار بگیرد.

با این وجود، سفیده تخم مرغ در مقایسه با تخم مرغ کامل از مواد مغذی کمتری برخوردار است. تخم مرغ کامل حاوی ویتامین، مواد معدنی، پروتئین اضافی و برخی چربی های سالم است. با وجود این که تخم مرغ کامل حاوی کلسترول است، اما مطالعه ای جدید ارتباطی بین مصرف تخم مرغ و خطر بیماری قلبی نیافته است. بنابر نتایج همین مطالعه، مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ می تواند خطر سکته مغزی را نیز کاهش دهد.

افزون بر این، مواد مغذی موجود در تخم مرغ با برخی فواید سلامت پیوند خورده اند.

زرده تخم مرغ منبع خوبی برای دو آنتی ا یدان مهم به نام های لوتئین و زیگزانتین است که از انحطاط چشم و آب مروارید پیشگیری می کنند.

مصرف تخم مرغ کامل با احساس سیری بلند مدت و کمک به دریافت کالری کمتر پیوند خورده است. در حقیقت، برخی مطالعات نشان داده اند که خوردن تخم مرغ در وعده غذایی صبحانه می تواند برای کاهش وزن، شاخص توده بدنی (bmi)، و دور کمر مفید باشد.

با این وجود، اگر یک رژیم غذایی که میزان کالری های دریافتی از آن به شدت تحت کنترل قرار دارند، را دنبال می کنید، دارای سابقه خانوادگی کلسترول بالا یا سطوح بالای کلسترول خون هستید، سفیده تخم مرغ می تواند انتخاب سالم تری برای شما محسوب شود.


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع

همه چیز درباره تخم مرغ بخش نخست مردمانب لطفاچگونگی تشخیص تخم مرغ دوزرده از تک زرده را برایم ایمیل کنیدباتشکر دلیل خوب برای مصرف تخم مرغتخم مرغ، غذای سالم ؟ تخم مرغ را معمولاً کامل ترین غذای طبیعت نامیده اند دراین حرف خاکروبه های شفابخش؛ پوست تخم مرغبا سلام سال گذشته با انزیو گرافی مشخص شد که دو رگ در حد و درصد گرفتگی عروق دارم میوه خواری ، مضرات تخم مرغتخم مرغ را معمولاً کامل ترین غذای طبیعت نامیده اند دراین حرف البته حکمتی نهفته استانتخاب تخم مرغهای جوجه کشی انتخاب تخم مرغهای جوجه کشی کیفیت شکل و وضع ظاهری تخم مرغ تاثیر چشم گیری بر درصد جوجه آیا می توان در خانه مرغ تخمگذار نگهداری کرد؟مرغها جانوران کم جی هستند اصلی ترین دغدغه در نگهداری مرغ، جای آن است مرغها را می الف تخم مرغ شانه ای ن ید آنچه که در مورد بسته بندی تمام مواد غذایی وجود دارد، در مورد تخم مرغ از اهمیت بیشتری آشپزی سالم پزشکان ایران حتماً می دانید که دو نوع کلسترول وجود دارد کلسترول خوب و کلسترول بد یا کلسترول خوب سس مایونز طرز تهیه سس مایونز خانگی ایران کو س مایونز زرده تخم مرغ عدد روغن مایع لیوان پودر دل قاشق چایخوری سرکه سوسیس مرغ بودَن بلان ~ کارگاه آشپزسازیفوق العاده خوشمزه سوسیس مرغ اینقدر نرمه که توی دهن آب میشه مخصوصا به خاطر خامه ای که همه چیز درباره تخم مرغ بخش نخست مردمان ب لطفاچ