جهانى سازى و تأثیر فرهنگ هاى بیگانه جستجو
پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 جهانى سازى و تأثیر فرهنگ هاى بیگانه
جهانى سازى و تأثیر فرهنگ هاى بیگانه
درخواست حذف اطلاعات


پیشرفت سریع و توسعه بى نظیر علوم طبیعى در غرب، با همه فواید مادى که براى انسان ها در برداشت، متضمن اى آثار تلخ معنوى و انحراف هاى فکرى نیز بود. جدا شدن دین از علم موجب شد که علم به طور کامل در خدمت(زین العابدین قربانى، تاریخ فرهنگ و تمدن ى، ص 35)
مادیات قرار گیرد و برنامه هاى آموزشى و پرورشى غربى و شرقى بر اساس سودجویى و رسیدن به نیازها و لذت هاى جسمى و دنیوى پى ریزى شود و اگر در این جوامع، تربیت اخلاقى نیز مطرح شود، هدفش رسیدن به منافع زودگذر دنیوى است. این دیدگاه بر فرهنگ ما نیز تأثیر گذاشت و موجب شد که از ارزش و اعتبار معلم کاسته شود و احترام و تکریم او کم کم فراموش گردد.
امروزه در بسیارى از نقاط جهان جوانان بر ضد جوامع سنتى در حال شورش اند. آنان با پوشیدن لباس هاى عجیب و غریب و گوش دادن به موسیقى خاص خود و... مشکل بزرگى در آموزش و پرورش پدیدمى آورند و از این راه ها خواستار دگرگونى عمیق در همه شئون زندگى اند. تأثیر سوء این فرآیند را مى توان در(محمد حسین یارمحمدیان، تاثیرات جهانى شدن بر نظام تعلیم و تربیت و خانواده، ص 30)
بسیارى از رفتارهاى دانش آموزان دید. برخى از دانش آموزان ایرانى نیز به فرهنگ بومى و ى خویش با دیده تردید مى نگرند و از پاسداشت بسیارى از ارزش ها از جمله احترام گذاشتن به معلمان، سرباز مى زنند.مشاهده متن کامل ...
جهانى سازى و تأثیر فرهنگ هاى بیگانه
درخواست حذف اطلاعات


پیشرفت سریع و توسعه بى نظیر علوم طبیعى در غرب، با همه فواید مادى که براى انسان ها در برداشت، متضمن اى آثار تلخ معنوى و انحراف هاى فکرى نیز بود. جدا شدن دین از علم موجب شد که علم به طور کامل در خدمت(زین العابدین قربانى، تاریخ فرهنگ و تمدن ى، ص 35)
مادیات قرار گیرد و برنامه هاى آموزشى و پرورشى غربى و شرقى بر اساس سودجویى و رسیدن به نیازها و لذت هاى جسمى و دنیوى پى ریزى شود و اگر در این جوامع، تربیت اخلاقى نیز مطرح شود، هدفش رسیدن به منافع زودگذر دنیوى است. این دیدگاه بر فرهنگ ما نیز تأثیر گذاشت و موجب شد که از ارزش و اعتبار معلم کاسته شود و احترام و تکریم او کم کم فراموش گردد.
امروزه در بسیارى از نقاط جهان جوانان بر ضد جوامع سنتى در حال شورش اند. آنان با پوشیدن لباس هاى عجیب و غریب و گوش دادن به موسیقى خاص خود و... مشکل بزرگى در آموزش و پرورش پدیدمى آورند و از این راه ها خواستار دگرگونى عمیق در همه شئون زندگى اند. تأثیر سوء این فرآیند را مى توان در(محمد حسین یارمحمدیان، تاثیرات جهانى شدن بر نظام تعلیم و تربیت و خانواده، ص 30)
بسیارى از رفتارهاى دانش آموزان دید. برخى از دانش آموزان ایرانى نیز به فرهنگ بومى و ى خویش با دیده تردید مى نگرند و از پاسداشت بسیارى از ارزش ها از جمله احترام گذاشتن به معلمان، سرباز مى زنند.مشاهده متن کامل ...
امتیازات حکومت مورد نظر و حکومت جهانی مهدی (عج) دربرابر جهانى‏سازى دنیا توسط غرب
درخواست حذف اطلاعات
تا دیروز، تشکیل حکومت واحد جهانى تحت نظر معصوم، براى دنیا قابل پذیرش نبود و آن را به صورت امرى عجیب و باورن ى مطرح مى ‏ د، ولى امروزه، خود، آن را به صورت قطعى و امرى اجتناب‏ ناپذیر مى‏دانند. بنابراین، جهان، به تدریج، خود را براى پذیرش حکومت واحد جهانى آماده مى‏ سازد، زمینه‏ ى فکرى بشر براى اجراى این طرح مهیا مى‏ شود. اگر تا دیروز، حکومت واحد جهانى، صرفاً یک عقیده‏ ى ى شیعى بود، امروز، انان هستند که انسان‏ها را به پذیرش و

مشاهده متن کامل ...
امتیازات حکومت مورد نظر و حکومت جهانی مهدی (عج) دربرابر جهانى‏سازى دنیا توسط غرب
درخواست حذف اطلاعات
تا دیروز، تشکیل حکومت واحد جهانى تحت نظر معصوم، براى دنیا قابل پذیرش نبود و آن را به صورت امرى عجیب و باورن ى مطرح مى ‏ د، ولى امروزه، خود، آن را به صورت قطعى و امرى اجتناب‏ ناپذیر مى‏دانند. بنابراین، جهان، به تدریج، خود را براى پذیرش حکومت واحد جهانى آماده مى‏ سازد، زمینه‏ ى فکرى بشر براى اجراى این طرح مهیا مى‏ شود. اگر تا دیروز، حکومت واحد جهانى، صرفاً یک عقیده‏ ى ى شیعى بود، امروز، انان هستند که انسان‏ها را به پذیرش و

مشاهده متن کامل ...
تحریف های عاشورا (2)
درخواست حذف اطلاعات

تحریف های عاشورا 2

به نقل از دانشنامه حسین (علیه السلام)

نقش فرهنگ اصیل عاشورا در جهل زُدایى از جوامع ى و زمینه سازى براى حکومت جهانى ، ایجاب مى کند که ستیزان مستکبر ـ اعم از آنها که رسما در مقابل ، قرار دارند یا انى که به نام بر مسلمانان ، حکومت مى کنند ـ ، در دوره هاى مختلف تاریخ ، براى تحریف آن، برنامه ریزى کنند ؛ چرا که آنان، از جهل مردم ، تغذیه مى کنند ، و بیدارى امّت ى ، بنیاد حاکمیت آنها را فرو مى ریزد .
نقش فرهنگ عاشورا در پیروزى انقلاب ى ایران و نهضت هاى آزادى بخش ى ، موجب گردیده که تلاش هاى استکبار جهانى و در رأس آنها امریکا براى تحریف فرهنگ عاشورا ، مضاعف گردد و با توطئه هاىمشاهده متن کامل ...
استکبار جهانى و مهدى باورى
درخواست حذف اطلاعات
استکبار جهانى و مهدى باورى

نظام سلطه جهانى و جبهه استکبار براى استمرار بخشیدن به نفوذ و تسلط و حفظ منافع نامشروع خود، با دقت فراوان، امکانات و نقاط قوت جهان را زیر نظر دارد تا آن ها را به دقت شناسایى کرده و نابود سازد.مشاهده متن کامل ...
استکبار جهانى و مهدى باورى
درخواست حذف اطلاعات
استکبار جهانى و مهدى باورى

نظام سلطه جهانى و جبهه استکبار براى استمرار بخشیدن به نفوذ و تسلط و حفظ منافع نامشروع خود، با دقت فراوان، امکانات و نقاط قوت جهان را زیر نظر دارد تا آن ها را به دقت شناسایى کرده و نابود سازد.مشاهده متن کامل ...
روحیه آرمان خواهی
درخواست حذف اطلاعات

روحیه و آرمان انقلابى، بدین معنى است که میل به زندگى راحت و مرفه، جامعه و مسئولان را به سازش کاری و تسلیم در برابر زورگویى قدرتهاى جهانى و غفلت از توطئه استکبار و بى اعتنایى به پیام جهانى انقلاب نکشاند. آن روزى که خد ای نخواسته جمهورى ى، رفاه و آبادى را هدف عمده خویش قرار داده و در این راه، حاضر به چشم پوشى از آرمان های انقلابى و جهانى و فراموشى از پیام جهانى انقلاب شود ،روز انحطاط و زوال همه امیدها خواهد بود و خد ا چنین روزى را ان شا الله هرگزنخواهد آورد.

بیانات در دومین نشست شه هاى راهبردى1390/2/27مشاهده متن کامل ...
فرهنگ اصیل ایرانی با زنده است.
درخواست حذف اطلاعات
تهاجم فرهنگى cultural invasion :مترادف اصطلاح امپریالیسم فرهنگى خبرى یعنى، اعمال قدرت به منظور اشاعه ارزش‏هاى فرهنگى امپریالیسم در میان ملل دیگر و تباه فرهنگ آنهاست. به عبارت دیگر تهاجم فرهنگى به این معنا است که مجموعه‏اى سیاسى یا اقتصادى، براى اجراى مقاصد خود، به بنیان‏هاى فرهنگى ملّتى هجوم مى‏برد و باورهاى تازه‏اى را به زور و به قصد جایگزینى با فرهنگ و باورهاى ملى آنها، وارد کشور مى‏کند. تهاجم فرهنگى، براى بى‏اعتقاد نسل نو به دین و به اصول فرهنگی انجام مى‏گیرد. در واقع، تهاجم فرهنگى دو رکن اساسى و مهم دارد: 1. جایگزین فرهنگ بیگانه به جاى فرهنگ بومى. 2. سلطه بر تمامی منابع فکری و حیاتی کشور یا ملت مورد تهاجم برای رسیدن به منافع مادی . هر نهضت و حرکتى که هدف آن برانداختن آداب و تمدّن و رسوم تعلیم و تربیت و آداب وشعائر و سنن دینى و قومى یک جامعه و تضعیف اعتقاد و پایبندى افراد آن جامعه خصوصاً جوانان و نوجوانان به فرهنگ و آداب خودشان براى آماده سازى آنها به قبول عادات بیگانگان باشد، تهاجم فرهنگى به آن جامعه است. 1) ورود و مسلمان شدن ایرانیان

مشاهده متن کامل ...
تلاش محسن شریفیان برای ثبت جهانی ساز نی انبان ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
١٩ اسفند ماه برابر با ۱۰ مارس ۲۰۱۵، روز جهانى «نى انبان» نام گرفته است، نمونه هاى مختلفى از این ساز در سراسر جهان نواخته مى شود و گونه اى از این ساز پر مخاطب نیز در جنوب ایران رایج است.

به گزارش خبرنگار «موسیقی ایرانیان»، محسن شریفیان نوازنده ى سرشناس بوشهری، به مناسبت روز جهانى نى انبان براى اولین بار اقدام به انتشار ع ى نموده است که در آن، تعداد چشمگیرى از نوازندگان نى انبان به چشم مى خورد و این ع در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١۵ در امارت ادریس واقع در بندر بوشهر به ثبت رسیده است.

طراح این ع عنوان کرده است که: «تلاش دارم تا به ثبت جهانى این ساز کمک کنم. سازى که مستندات ما حضور آن را در بندر بوشهر دست کم به بیش از دویست سال تایید مى کند.»

محسن شریفیان که کتاب «تاریخ موسیقى بوشهر» را تألیف کرده است، در گفتگوی کوتاهی خاطر نشان کرد: «حضور پر تعداد نوازنده ها در این ع که تنها بخشى از نوازنده هاى نى انبان در بوشهر را شامل مى شود، گواه عمیق بودن این ساز و موسیقى در بین مردم است.»

انجمن جهانى نى انبان نیز در صفحه ى رسمى خود اقدام این نوازنده ى بین المللى را رویداد برجسته امروز نامیده و نوشته است: «رویدادهای زیادی برای این روز در سرتاسر جهان برنامه ریزی شده است از بلاروس و امریکا تا آلمان، مجارستان، انگلستان و کانادا. اما رویداد برجسته امروز به محسن شریفیان تعلق میگیرد. وی علارغم مخالفت های موجود گردهمایی را با تعداد زیادی نی انبان نوازان بوشهری ترتیب داده است.»

منبع: موسیقی ایرانیان eiranian.irمشاهده متن کامل ...
حکمت هاى دهگانه لقمان در قرآن
درخواست حذف اطلاعات
لقمان کیست؟
یکى از حکماى راستین و بزرگ تاریخ, حضرت لقمان(ع) است که نامش در قرآن دو بار(1) با عظمت یاد شده و یک سوره قرآن (سى و یکمین سوره) به نام او است. خداوند او را در قرآن براین اساس یاد کرده که فرزندش را به ده اندرز بسیار مهم و سرنوشت ساز نصیحت کرده, و این نصایح در ضمن پنج آیه سوره لقمان ذکر شده است. (2)
مطرح شدن لقمان و حکمت هاى دهگانه او در قرآن, و یک سوره به نام او, در کتابى که جاودانى و جهانى است بیانگر آن است که خداوند مى خواهد نام لقمان و روش و نصایح حکیمانه او را در پیشانى ابدیت ثبت کرده , و تابلو قرار دهد, تا شیفتگان حق و عرفان در هر نقطه و عصرى, در پرتو آن هدایت یابند, و از فیوضات آن براى پاک سازى و به سازى بهره جویند. بر همین اساس نخستین سوال در این راستا این است که لقمان کیست؟ اهل کجاست؟ و در چه عصر مى زیسته؟ آیا پیغمبر است یا نه؟ و...مشاهده متن کامل ...
ایمن سازى rebolting ٢ مسیر در منطقه سیرا
درخواست حذف اطلاعات

ایمن سازى rebolting ٢ مسیر در منطقه سیرا:

انجمن پزشکی کوهستان ایران: باتوجه به فرسوده شدن رُل هاى مسیرهاى گُردِفا و آشیانه که درحدود ٢٠سال پیش در منطقه سیرا واقع در جاده چالوس بعد از رستوران توچال رُل کوبى شده بود تیمى از سنگنوردان استان تهران در تاریخ ٨ و٩ آبانماه سال جارى جهت ایمن سازى (rebolting) این مسیرها به این منطقه عزیمت د.

اعضاى تیم ایمن سازى:
امین کتابى،عرفان حمیدى،عرفان زارعى و آرتیمس فرشادیگانه
در تاریخ ٨ آبانماه ساعت ٨ شب به منطقه رسیدیم. هوا سرد بود اما تصمیم گرفتیم که یکى ازمسیرها را شبانه ایمن سازى نماییم پس از ب ا چادرها و برداشتن تمام تجهیزات فنى و رُل کوبى درساعت ٩شب اینجانب آرتیمس فرشادیگانه به همراه آقاى عرفان حمیدى شروع به ایمن سازى مسیر آشیانه نمودیم که در ساعت ١٠:٣٠ شب کارتمام شد.تمامى رُل هاى مسیر آشیانه برطبق استانداردهاى ایمن سازى تعویض شود و کارگاه آن نیزبا ترکیبى از یک رُل چسبى و یک رول مکانیکى hst سایزm10 ایمن سازى شود . . . . .


مشاهده متن کامل ...
انتظار فرج....
درخواست حذف اطلاعات
امید به قیام حضرت قائم ، روح و مقوم انتظار فرج است . انتظار، ضد یاءس و نا امیدى است و حیات بخش است و دل را زنده نگه مى دارد. برخلاف یاءس و ناامیدى که مرگ آور است . ى که یاءس و ناامیدى بر او چیره باشد و اجتماعى که این صفت مذموم بر آن حکومت کند، از زندگى و حیات ، بیزار و متنفر مى گردد و به سوى مرگ و انتحار، قدم بر مى دارد.
برخلاف آن که امید بر او حکومت کند؛ حیات را خوش دارد و نقایص زندگى را بر طرف مى کند و به سوى آینده قدم بر مى دارد و روز خود را از روز دگر بهتر مى سازد.
از یاران قائم بودن را دوست داشتن ، از ایمان به مبداء و معاد ریشه مى گیرد و کلید خود سازى مى شود، تا آینه گردد و جمال پرى طلعتان ، طلب کند. ورع داشتن و پارسا شدن ، خود سازى و حیوانیت زدایى است و بشریت را تبدیل به انسانیت است .
انسانها، بایستى یاوران حضرت قائم باشند تا بتوانند در ایجاد عدل جهانى شرکت کنند؛ دگران لیاقت این وظیفه بزرگ و مقدس را ندارند.

انتظارمشاهده متن کامل ...
جهانى شدن، سیاست و قدرت نویسنده: حسین بشیریه
درخواست حذف اطلاعات

«جهانى شدن، سیاست و قدرت»

نویسنده: حسین بشیریه

چکیده:
این مقاله، مقدمه کتاب جامعه‏شناسى سیاسى معاصر (جهانى شدن، سیاست، قدرت) نوشته کیت نش است که توسط محمدتقى دلفروز ترجمه شده است. آقاى بشیریه در این مقدمه آثار و پیامدهاى جهانى شدن را بر ت ملى بررسى کرده و معتقد است بر اثر این فرآیند، ویژگى‏هاى اصلى ت ملى در حال زوال است. این ویژگى‏ها را مى‏توان در کارآمدى در سیاست‏گذارى داخلى، خودمختارى در تعیین شکل حکومت و مشروعیت داخلى خلاصه کرد. به نظر آقاى بشیریه تمام این ویژگى‏ها در معرض زوال یا کمرنگ شدن هستند
...+ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
روز قدس
درخواست حذف اطلاعات
در روز قدس باید فریاد مرگ با امریکا، وارتجاع فضاى سراسر کشورهاى ى را پر کند.روز قدس باید روز آمادگى براى آزادسازى قدس باشد.روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید.روز قدس روز آرمانها و اه مقدس و ى این امت است.روز قدس یکى از مهمترین روزها در جهان است.شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد.ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رساى خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان مى‏رساند.ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایى روز جهانى قدس این روز عزیز را زنده نگه دارند.

مشاهده متن کامل ...
اهمیت شرکت در روز قدس
درخواست حذف اطلاعات
در روز قدس باید فریاد مرگ بر امریکا، و ارتجاع فضاى سراسر کشورهاى ى را پر کند. روز قدس باید روز آمادگى براى آزادسازى قدس باشد. روز قدس را گرامى بدارید و آن را بزرگ بشمارید. روز قدس روز آرمانها و اه مقدس و ى این امت است. روز قدس یکى از مهمترین روزها در جهان است. شرکت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد. ملت بزرگ ما در روز قدس با حضور یکپارچه فریاد رساى خود را در حمایت از ملت فلسطین به گوش جهانیان میرساند. ملت مسلمان ایران با شرکت در راهپیمایى روز جهانى قدس این روز عزیز را زنده نگه دارند.مشاهده متن کامل ...
انقلاب ی چیست
درخواست حذف اطلاعات
انقلاب ى را با توجه به خصوصیات منحصر به فردى که دارد آن را از دیگر انقلاب هاى جهان ممتاز می سازد و مفهوم جدیدى از انقلاب به دست می دهد. برخى از این خصوصیات عبارت اند از:


1. برخوردارى از پشتوانه عظیم فلسفه و فقه و معارف ی


2. انقلاب اجتماعى همه جانبه همراه با تحوّل بنیادین در زندگى انسان ها،


3. استوارى بر پایه فرهنگ و اعتقاد و ایمان،


4. بهره مندى از رویکرد ارزشى و هدف گیرى اصلاح مفاسد بشرى،


5. حاکم سازى فرهنگ توحیدى بجاى فرهنگ الحادى و استبدادى،
6. شکل گیرى بر مبناى نظم و انضباط انقلابىمشاهده متن کامل ...
سجاد(ع) و حقوق همسایه
درخواست حذف اطلاعات

حقوق ى: جهانى و جاودانى

« ‏» آیین جهانى و جاودانى است که قوانین و موازین آن از سرچشمه وحى جارى گردیده است و چون مقررات آن منشایى آسمانى دارد، گستره آن تمامى حالات فردى و اجتماعى را دربرمى‏گیرد، مصالح و مفاسد امور، روابط و پیوستگى‏ها و ظاهر و باطن کارها را در نظر مى‏گیرد و بر اثر گذشت زمان یا مقتضیات سیاسى و اجتماعى در اصل این قوانین دگرگونى ایجاد نمى‏شود.مشاهده متن کامل ...
دلیل عقلی تشکیل حکومت عدل جهانی
درخواست حذف اطلاعات

آیا با دلیل عقلى مى توان ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى را اثبات نمود؟

مطابق آیات و روایات، انسان عبث و بیهوده آفریده نشده است، بلکه هدف و غرضى خاص براى خلقت او در نظر گرفته شده که همان رسیدن انسان به کمال یعنى لقاى الهى است که از راه یقین و عبودیت همه جانبه حاصل مى گردد. در علم کلام به اثبات رسیده که لطف بر خداوند واجب است.لذا از باب لطف باید خداوند هر امرى را که در راستاى اه خلقت است ایجاد کرده و موانع آن را نیز برطرف سازد.

با مراجعه به تاریخ گذشته پى مى بریم که تاکنون این هدف عمومى در سطح کلّ جامعه بشرى تحقق نیافته است. لذا به این نتیجه مى رسیم که: به جهت تحقق هدف کلّى خلقت لازم است خداوند با زمینه سازى خاص که همان تشکیل حکومت عدل جهانى توحیدى است مردم را در پیاده این هدف عمومى یارى دهد.مشاهده متن کامل ...
تحقیق: تحقیق درباره اینترنت، ارتباط الکترونیکی و فرهنگ
درخواست حذف اطلاعات

موضوعات تحقیق: فناوری اطلاعات، اینترنت، فرهنگ، مدیریت، ارتباطات

متن کامل این تحقیق در 17 صفحه با فرمت ورد (word) قابل است.

چکیده تحقیق: پیدایش اینترنت و امکانات جانبی آن از جمله پست الکترونیکی، شکل نوینی از مکاتبه را در کلیه جوامع پدید آورد که اصطلاحاً "ارتباط الکترونیکی" نام گرفت. رواج ارتباط الکترونیکی در محیط های دیجیتالی تأثیر مهم و در خور توجهی را از خود بر جا گذاشت. یکی از مهمترین جنبه های این تأثیر، نهفته در بعد فرهنگی آن و تغییراتی بوده است که در فرهنگ ارتباط مکتوب داشته است؛ تا حدی که امروزه بسیاری از کاربران اینترنتی ارتباط الکترونیکی را به دلایل مختلف به شکل سنتی آن یعنی با استفاده از قلم و کاغذ ترجیح می دهند. چنین وضعیتی حاکی از تغییر آرام و نرمی است که در فرهنگ و تمدن انسانی در حال وقوع است. این تحقیق با درک ضرورت این موضوع، به بررسی تأثیر ارتباط الکترونیکی بر فرهنگ ارتباطی افراد جوامع در حال توسعه پرداخته است.

برای به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.مشاهده متن کامل ...
کبوتر صلح
درخواست حذف اطلاعات
به بهانه توافق :

میدانید چرا کبوتر سفید نماد صلح است ؟؟؟

داستان این انتخاب به حضرت نوح و کشتى مشهور او بازمى گردد. پس از آنکه نوح درگیر آن توفان سهمناک شد و از هر جاندار جفتى را انتخاب کردو در کشتى گذاشت و... با پایان گرفتن خشم طبیعت از پرندگان خواست، هر کدام به سمتى پرواز کنندو براى او از خشکى هاى اطراف خبر آورند. مدتى گذشت، سرانجام کبوتر سفید در حالى که یک شاخه زیتون را با نوک خود حمل مى کرد، بازگشت و از وجود زمینى سبز خبر مى داد.
پس از جنگ جهانى دوم، پیکاسو از طرح همان کبوتر سفید براى نشان دادن صلح و دوستى به عنوان نشان کنگره جهانى صلح در پاریس در سال ۱۹۴۹ استفاده کرد.مشاهده متن کامل ...
موعود در ادیان مختلف
درخواست حذف اطلاعات
عتـقـاد به موعود، در همه ادیان مطرح بوده و عقیده مشترک همه آنها به شمار مى آید؛ و هر دین و مکتبى به تناسب فرهنگ دینى و ملى خود از موعود آ ین به نامى یاد کرده است .

بـر ایـن اساس ، در آیین بودایى او را ((بوداى پنجم )) و در آیین هندو، او را ((آواتارا دهم )) گویند. در آیین زرتشت نیز از آمدن منجى و موعود آ ین خبر داده شده و او ا ((سوشیانت )) یا ((سوشیانس )) مى نامند.

کـتـب دیـنى یهود نیز ظهور ى بزرگ به نام ((ماشیح )) یا (( )) در آ ا مان را نـوید داده اند. آیین یت نیز آمدن دوباره حضرت عیساى به دنیا و ب ایى حکومت جهانى به دست او را خبر داده است .

امـا انـدیـشـه مـهـدویت و ظهور موعود جهانى در آیین آسمانى ، جایگاه و جلوه بیشترى دارد و بـا وجـود دلایـل معتبر از آیات و روایت متواتر و قطعى ، همه مذاهب ى بر ظهور ((مهدى موعود)) از نسل فاطمه زهرا(س ) اتفاق نظر دارند. در این میان ، مهدى موعود در مذهب شـیـعـه ، هـم بـه دلیـل جـایـگـاه اعـتـقـادى آن و هـم بـه دلیل دارا بودن شناسنامه روشن و پرداختن به جزئیات زندگى و چگونگى ظهورش ، از اهمیت ، قطعیت و شفافیت بیشترى برخوردار است .مشاهده متن کامل ...
موعود در ادیان مختلف
درخواست حذف اطلاعات
عتـقـاد به موعود، در همه ادیان مطرح بوده و عقیده مشترک همه آنها به شمار مى آید؛ و هر دین و مکتبى به تناسب فرهنگ دینى و ملى خود از موعود آ ین به نامى یاد کرده است .

بـر ایـن اساس ، در آیین بودایى او را ((بوداى پنجم )) و در آیین هندو، او را ((آواتارا دهم )) گویند. در آیین زرتشت نیز از آمدن منجى و موعود آ ین خبر داده شده و او ا ((سوشیانت )) یا ((سوشیانس )) مى نامند.

کـتـب دیـنى یهود نیز ظهور ى بزرگ به نام ((ماشیح )) یا (( )) در آ ا مان را نـوید داده اند. آیین یت نیز آمدن دوباره حضرت عیساى به دنیا و ب ایى حکومت جهانى به دست او را خبر داده است .

امـا انـدیـشـه مـهـدویت و ظهور موعود جهانى در آیین آسمانى ، جایگاه و جلوه بیشترى دارد و بـا وجـود دلایـل معتبر از آیات و روایت متواتر و قطعى ، همه مذاهب ى بر ظهور ((مهدى موعود)) از نسل فاطمه زهرا(س ) اتفاق نظر دارند. در این میان ، مهدى موعود در مذهب شـیـعـه ، هـم بـه دلیـل جـایـگـاه اعـتـقـادى آن و هـم بـه دلیل دارا بودن شناسنامه روشن و پرداختن به جزئیات زندگى و چگونگى ظهورش ، از اهمیت ، قطعیت و شفافیت بیشترى برخوردار است .مشاهده متن کامل ...
پنج روز سیاحت درمیان آثارجهانى ایران/اینفوگرافیک
درخواست حذف اطلاعات

براى تابستان، سفرى متفاوت براى گشت وگذار در میان آثار جهانى ایران پیشنهاد می کنیم.

در راهنماى پیش رو، به شما خواهیم گفت که چگونه این سفر را از بیستون کرمانشاه شروع کنید، سپس از تکاب به بازار تبریز بروید و پس از آن گشتى در کلیساهاى جهانى آذربایجان بزنید و در ادامه، به مجموعه شیخ صفى و سلطانیه و دست آ به کاخ گلستان برسید.مشاهده متن کامل ...
معاد وتعالی فرهنگی
درخواست حذف اطلاعات

همه عقاید دینی در رفتار و فرهنگ انسان مؤثر است؛ هر چند تأثیر آنها ی ان نیست. از میان عقاید دینی، اعتقاد به رستاخیز و معاد یکی از نافذترین و مؤثرترین باورها در جهت دادن به رفتار آدمی و تربیت و اصلاح اوست. بدون شک، ایمان به معاد تأثیر بسیار عمیق و گسترده ای در اعمال انسانها دارد. آنچه به فرهنگ محوریت می دهد انسان است. انسان با رفتار اجتماعی خود فرهنگ خود و جامعه خود را تشکیل می دهد.مشاهده متن کامل ...
از کجا بدانیم از منتظران واقعی زمان (عج) هستیم؟
درخواست حذف اطلاعات

ى که پیرو ودوست دار واقعی زمان خود و منتظرواقعی و چشم به راه ظهور و قیام جهانى او است، بایداز نظر عملى، فکرى و اعتقادى خود را رشد دهد. تنها با لقلقه زبان و ادعاى دوستی نمى ‏توان خود را پیرو واقعى دانست!!مرحله نخست آن، باور به وجود منجى و اعتقاد به ظهور او و ب اداشت انقلاب جهانى به دست او است. سپس نوبت به اصلاح و همسوسازى رفتارها، گفتارها و پندارها با این اعتقاد و باور است.

لاف عشق و گله از یار زهى لاف دروغ‏/عشق بازان چنین مستحق هجرانندمشاهده متن کامل ...
از کجا بدانیم از منتظران واقعی زمان(عج) هستیم؟
درخواست حذف اطلاعات
ى که پیرو ودوست دار واقعی زمان خود و منتظرواقعی و چشم به راه ظهور و قیام جهانى او است، بایداز نظر عملى، فکرى و اعتقادى خود را رشد دهد. تنها با لقلقه زبان و ادعاى دوستی نمى ‏توان خود را پیرو واقعى دانست!!مرحله نخست آن، باور به وجود منجى و اعتقاد به ظهور او و ب اداشت انقلاب جهانى به دست او است. سپس نوبت به اصلاح و همسوسازى رفتارها، گفتارها و پندارها با این اعتقاد و باور است. لاف عشق و گله از یار زهى لاف دروغ‏/عشق بازان چنین مستحق هجرانند


مشاهده متن کامل ...
فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی
درخواست حذف اطلاعات

شناخت و ارزی فرهنگ به خصوص فرهنگ سازمانی موضوع بحث های زیادی بوده است. نظریه ها و ابزارهای مختلف در این خصوص توسط محققان ارائه شده است. ( به عنوان مثال کامرون و کوین 2006 و شین 2004) در میان نظریه ها و مدل های مختلفی نظریه ی چارچوب ارزش های رقابتی 1 (cvf) ارائه شده توسط کوین و کامرون (2006) به طور گسترده در پژوهش های فرهنگ سازمانی استفاده می شود. فرض اساسی cvf این است که سازمان ها معمولاً یکی از چهارنوع فرهنگ سازمانی زیر یا ترکیبی از آنها را دارا هستند:

1- فرهنگ تیم گرا (قبیله ای2 ، طایفه ای یا همکاری) clan
2- فرهنگ توسعه گرا (ویژه سالار) adhocracy
3- فرهنگ نتیجه گرا (مبتنی بر بازار) market
4- فرهنگ سلسله مراتبی (مرتبه گرا)hierarchyمشاهده متن کامل ...
یک تحول در یوم
درخواست حذف اطلاعات
پس از ا ام کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدامات برای صندلی دار شدن طبقه دوم ورزشگاه آغاز شد.بر همین اساس امروز مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى در مجموعه ورزشى آزادى حضور پیدا کرده و جهت انجام عملیات مقاوم سازى و نصب صندلى از طبقه دوم یوم ١٠٠هزارنفرى بازدید به عمل آورد.در همین راستا عملیات تست مقاوم سازى طبقه دوم یوم آزادى نیز انجام شد.مشاهده متن کامل ...
صنایع دستی استان همدان
درخواست حذف اطلاعات

صنایع دستی استان همدان

در استان همدان صنایع دستى بیش از صنایع ماشینى گسترش دارد. نان این استان در طول قرنهاى گذشته هنر را با کار و زندگى تلفیق کرده‏ اند. به گونه ‏اى که هم اکنون در حدود 300 هزار نفر از جمعیت استان از طریق صنایع دستى گذران زندگى می کنند.

در حدود 80 درصد از جمعیت فعال لالجین، بهار و عده قابل توجهى از مردم تویسرکان در طول قرنها به صنعت سفال و سرامیک اشتغال داشته ‏اند و در این زمینه به شهرت جهانى دست یافته ‏اند.

در زمینه صنایع دستى و روستایى استان، شایان ذکر است که بطور کلى 8 رشته از این نوع صنایع در سطح استان همدان فعال می باشند که عبارتنداز: چرم‏سازى و دباغى،دست بافى،منبت،صنایع سنگى،شیشه‏ گرى، گیوه‏ بافى، سفال‏سازى و قالی بافى.

مدیریت صنایع روستایى سازمان جهاد سازندگى استان،در سال 1378، تعداد 12840 دار قالى تحت پوشش داشته که مجموعا 25700 متر مربع فرش تولید کرده ‏اند.

بر اساس آمار موجود در استان، 85000 دارقالى وجود دارد که چنانچه بطور میانگین 2 بافنده براى هر دار در نظر گرفته شود، 170000 بافنده خواهیم داشت و اگر مقدار فرش تولیدى هر بافنده بطور متوسط 3 متر مربع در سال باشد مقدار 510000 متر مربع فرش تولیدى استان در سال خواهد بود. این مقدار فرش در صورتى که کلیه بافندگان فعال باشند و شرایط بازار و مسایل ایجاب نماید، تولید می گردد.

بنابراین در این صنعت علاوه بر اشتغال‏زایى در بخش تولید، در بخش خدماتى از قبیل رنگرزى، پشم شویى و قالى شویى،ریسندگى نخ چله،رفوگرى،پرداخت و همچنین بخش تجارت، تعدادى از افراد جامعه مشغول بکار هستند.

صرفنظر از قالى بافى و سایر رشته‏ هاى صنایع دستى در استان، میتوان عمدتا به سفال‏سازى لالجین اشاره نمود که از جایگاه ویژه‏ اى در اقتصاد استان برخوردار است و از نظر کمى و کیفى از سطح بالایى برخوردار است.

سابقه صنعت سفال‏سازى در شهر لالجین به حدود 700 سال قبل می رسد.در حال حاضر واحدهاى متعددى در این شهر به تولید سفال و سرامیک اشتغال دارند و صنعتگران با حفظ سنتها و رسوم گذشتگان با شیوه ‏هایى نسبتا قدیمى به تولید سفال و سرامیک می پردازند.

تعداد کارگاه‏هاى سفال‏سازى در لالجین در سال 1375 حدود 830 کارگاه با تعدادى حدود 2526 نفر شاغل به تولید انواع سفال بوده که ارزش تولیدات آن رقمى بیش از 8 میلیارد ریال بوده است.

عمده ‏ترین ماده اولیه سفال‏سازى خاک رس است و این ماده از نظر کیفیت در مقایسه با سایر نقاط کشور از مزایاى بیشمارى برخوردار است،از این رو استان همدان به عنوان مهمترین مرکز سفال‏سازى در ایران تلقى می ‏شود.

تعداد کارگاه‏هاى تحت پوشش مدیریت صنایع دستى استان که در سال 1378 موفق به دریافت مجوز شده ‏اند، 407 واحد بوده است که شامل 124 واحد قالیبافى، 88 واحد مصنوعات چوبى، 76 واحد گلیم بافى، 52 واحد سفال و سرامیک، 38 واحد مصنوعات چرمى و بقیه سایر فعالیت‏ها بوده است.

تهیه و تنظیم مهیارسنائی

http://www.kbs-mahyar.

"شرکت خدماتی بنیادین سازان مهیار"

شماره های شرکت :

09189126020

08138275643

سامانه 10009189126020مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.