پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 جک درب اتوماتیک پارکینگی دو لنگه
انواع درب اتوماتیک
درخواست حذف اطلاعات

درب اتوماتیک لولایی
درب اتوماتیک بیشتر در مکانهایی به کار گرفته میشوند که به علت محدودیت در عرض امکان نصب دیگر دربهای اتوماتیک وجود نداشته باشد. اپراتور این دربها طوری طراحی گردیده که نیازی به تعویض درب نبوده و تقریبا قابل نصب بر روی هر نوع درب لولایی میباشند و توانایی باز و بسته دربها را به داخل و خارج را دارند. همچنین میتوان از این سیستم به صورت یک لنگه و یا دو لنگه به کار گرفت. استفاده از این دربها در مکانهای پر تردد پیشنهاد نمیگردد ولی برای محدود تردد در مکانهای خاص مانند اتاق مدیریت ، اتاق سرور ، اتاق عمل طلا فروشیها و غیره و ترکیب آنها با سیستم های کنترل تردد سیستم کنترلی مناسبی را بوجود می آورند.مشاهده متن کامل ...
جک درب اتوماتیک پارکینگی دو لنگه
درخواست حذف اطلاعات

امروزه اکثر افراد برای رفاه بیشتر از سیستمهای متنوع اختراع شده در زندگی خود استفاده میکنند.یکی از سیستم های اتوماتیکی روزمره جک درب پارکینگ می باشد که باعث شده که دیگر برای باز درب پارکینگ از خودرو پیاده نشویم و با زدن یک کلید ریموت درب بطور خ ر توسط جک نصب شده باز شود.

این سیستم روی درب پارکینگ های تک لنگه و دو لنگه نصب خواهد شد. همچنین جک درب برقی اتوماتیک پارکینگی روی کلیه درب های منازل ، ادارات ، کارخانجات و ... نصب خواهد شد.

کاربرد جک درب پارکینگ دو لنگه و تک لنگه

 • امنیت دربهای مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب های اتوماتیک آزمایشگاهها و انبارها
 • مصرف انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها، درب های اتوماتیک فروشگاهها.
 • از نظر بهداشتی کاربرد در اتاق عمل و برخی آزمایشگاه ها .
 • سرعت بخشیدن بالا به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی .
 • از نظر رفاه تبدیل درب های معمولی به دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل، درب های اتوماتیک بیمارستانها و غیره...
 • جایگزین نیروی انسانی بدون پیاده شدن از خودرو جهت باز دستی درب پارکینگ


مشاهده متن کامل ...
جک درب اتوماتیک پارکینگی دو لنگه
درخواست حذف اطلاعات

امروزه اکثر افراد برای رفاه بیشتر از سیستمهای متنوع اختراع شده در زندگی خود استفاده میکنند.یکی از سیستم های اتوماتیکی روزمره جک درب پارکینگ می باشد که باعث شده که دیگر برای باز درب پارکینگ از خودرو پیاده نشویم و با زدن یک کلید ریموت درب بطور خ ر توسط جک نصب شده باز شود.

این سیستم روی درب پارکینگ های تک لنگه و دو لنگه نصب خواهد شد. همچنین جک درب برقی اتوماتیک پارکینگی روی کلیه درب های منازل ، ادارات ، کارخانجات و ... نصب خواهد شد.

کاربرد جک درب پارکینگ دو لنگه و تک لنگه

 • امنیت دربهای مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب های اتوماتیک آزمایشگاهها و انبارها
 • مصرف انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها، درب های اتوماتیک فروشگاهها.
 • از نظر بهداشتی کاربرد در اتاق عمل و برخی آزمایشگاه ها .
 • سرعت بخشیدن بالا به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی .
 • از نظر رفاه تبدیل درب های معمولی به دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل، درب های اتوماتیک بیمارستانها و غیره...
 • جایگزین نیروی انسانی بدون پیاده شدن از خودرو جهت باز دستی درب پارکینگ


مشاهده متن کامل ...
جک درب اتوماتیک پارکینگی دو لنگه
درخواست حذف اطلاعات

امروزه اکثر افراد برای رفاه بیشتر از سیستمهای متنوع اختراع شده در زندگی خود استفاده میکنند.یکی از سیستم های اتوماتیکی روزمره جک درب پارکینگ می باشد که باعث شده که دیگر برای باز درب پارکینگ از خودرو پیاده نشویم و با زدن یک کلید ریموت درب بطور خ ر توسط جک نصب شده باز شود.

این سیستم روی درب پارکینگ های تک لنگه و دو لنگه نصب خواهد شد. همچنین جک درب برقی اتوماتیک پارکینگی روی کلیه درب های منازل ، ادارات ، کارخانجات و ... نصب خواهد شد.

کاربرد جک درب پارکینگ دو لنگه و تک لنگه

 • امنیت دربهای مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب های اتوماتیک آزمایشگاهها و انبارها
 • مصرف انرژی مانند دربهای اتوماتیک هتلها، درب های اتوماتیک فروشگاهها.
 • از نظر بهداشتی کاربرد در اتاق عمل و برخی آزمایشگاه ها .
 • سرعت بخشیدن بالا به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی .
 • از نظر رفاه تبدیل درب های معمولی به دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل، درب های اتوماتیک بیمارستانها و غیره...
 • جایگزین نیروی انسانی بدون پیاده شدن از خودرو جهت باز دستی درب پارکینگ


مشاهده متن کامل ...
درب کشویی شیشه ای و خصوصیات آن
درخواست حذف اطلاعات

درب کشویی شیشه ای


دربهای اتوماتیک کشویی شامل دربهای اتوماتیک کشویی معمولی که دارای بیشترین موارد مصرف هستند و معمولا دارای 2 لنگه متحرک و 2 لنگه ثابت می باشند البته این دربها با یک لنگه متحرک و یا بدون لنگه ثابت نیز قابل ارائه هستند. این دربها در اشکال تلسکوپیک نیز قابل اجرا هستند که شامل 4 لنگه متحرک و 2 لنگه ثابت می باشند و معمولا در مکانهایی که دستی به حداکثر عرض باز شو دهانه مورد نیاز می باشد مورد بهره برداری قرار می گیرد با بهره گیری از دربهای اتوماتیک تلسکوپی دستی به تقریبا 3/2عرض باز شو میسر می گردد.

سایر اشکال دربهای اتوماتیک کشویی بصورت منحنی یا کروی یا دایره کامل می باشند که با استفاده از مکانیزم کشویی در شکلهای منحنی یا دایره اجرا می گردند. از انواع دربهای اتوماتیک کشویی دربهای اتوماتیک کشویی مثلثی یا prismaticمی باشند که معمولا به دربهای مثلثی نیز مشهور هستند و به شکل راس یک مثلث که دارای لنگه های متحرکی هستند به طرفین ساق مثلث در حرکت هستند قابل مشاهده می باشند.مشاهده متن کامل ...
آرزو
درخواست حذف اطلاعات
حکایت ما ادم ها... حکایت کفشاییه که اگه جفت نباشن... هر کدومشون هر چقدر هم که شیک و نو باشن تا همیشه لنگه به لنگه هستن... کاش خداوقتی آنهارو می افرید... جفت هر ی رو باهاش می افرید... تا این همه ادمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها...به اجبار خودشونو جفت نشون نمیدادن...

مشاهده متن کامل ...
لنگه کفش
درخواست حذف اطلاعات

گمان و حدس و باور٬ لنگه کفش
می رودگاهی فراترلنگه کفش

بعدازین حتی حقوق مرد و زن
می کندبی شک برابر! لنگه کفش

مطمئنا خورده بر فرق پدر
گرنباشد پای مادر لنگه کفش!

می خورد برجای جای هیکلت
کی شودقانع به یک سر٬لنگه کفش

در مساجد نیز دیدم عده ای
می برند از پای منبر لنگه کفش

(جفت آن البته لازم می شود
شد ردیف شعرما گر لنگه کفش)

مال مومن را حلالش خوانده اند
پس نخواهد داد دیگر لنگه کفش

آن قدرداغ است بازارش که شد٬
داغ تر ازلیگ برتر لنگه کفش

آبی و قرمز فراموشش کنید
می شودیک روز سرور٬ لنگه کفش!

گاه از دست تماشاگر نما
می خورد آن جای داور٬ لنگه کفش!

ظالمی را گر ببیند در جهان
می زند بر سیم آ ٬ لنگه کفش

سر بزن در عمق تاریخ بشر
نازشستش کرده م لنگه کفش

کله های گنده و پرفیس و باد
بی محابا کرده پنچر لنگه کفش!

پادشاه و خان و و
نام هر یک دارد از بر لنگه کفش

فی المثل آن شاه سابق خورده است
در حرم خانه فزونتر لنگه کفش!

از ثریا ٬ فوزیه٬ یا از فرح
خورده او بی حد و بی مر لنگه کفش!

مرگ بر جوراب و و پیرهن
صد درود و تهنیت بر لنگه کفش!

دیدی آ برد در خاک عراق
آبروی آن ستمگر٬ لنگه کفش!

عاقبت آدم حس می شود
خورد اگر برکله ی لنگه کفش!

آن که می خندد!خودش هم سال ها٬
خاطراتی دارد از هر لنگه کفش!

ای که پا درکفش مردم کرده ای

می خوری روزی برادر لنگه کفش!

راشد انصاریمشاهده متن کامل ...
لنگه به لنگه...
درخواست حذف اطلاعات
حکایت ما آدم ها … حکایت کفشاییه که … اگه جفت نباشند … هر کدومشون … هر چقدر شیک باشند … هر چقدر هم نو باشند تا همیشه … لنگه به لنگه اند … کاش … خدا وقتی آدم ها رو می آفرید … جفت هر رو باهاش می آفرید … تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها … به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی لحظه های تنهایی به روایت تصویردادند…!


مشاهده متن کامل ...
لنگه به لنگه...
درخواست حذف اطلاعات
حکایت ما آدم ها … حکایت کفشاییه که … اگه جفت نباشند … هر کدومشون … هر چقدر شیک باشند … هر چقدر هم نو باشند تا همیشه … لنگه به لنگه اند … کاش … خدا وقتی آدم ها رو می آفرید … جفت هر رو باهاش می آفرید … تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها … به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی لحظه های تنهایی به روایت تصویردادند…!


مشاهده متن کامل ...
کفش های گ
درخواست حذف اطلاعات
روزی گ با تعداد کثیری از همراهانش و هواخواهانش می خواست با قطار مسافرت کند هنگام سوار شدن لنگه کفشش از پایش در آمد و در فاطله بین قطار و سکو افتاد . وقتی از یافتن کفشش در ان موقعیت ناامید شد فورا لنگه دیگر کفشش را نیز در اورد و همان جایی که لنگه کفش اولی افتاده بود انداخت در مقابل حیرت و سوال اطرافیانش توضیح داد: ممکن است فقیری لنگه کفش را پیدا کتد پیش خود گفتم یک جفت کفش بهتر است یا یک لنگه کفش؟مشاهده متن کامل ...
مشخصات درب اتوماتیک گردان
درخواست حذف اطلاعات

- تنوع در ابعاد ، نوع فریم و شیشه توسعه و تولید مطابق با تکنولوژی روز و استاندارد جهانی
- لنگه های متحرک : نگه ، سه لنگه یا چهار لنگه به صورت محکم ، دارای شیشه های صاف ، شفاف و صیقلی
- دیواره استوانه ای: دارای شیشه شفاف و صیقلی
مشخصات فریم: به صورت رنگی ، ضد زنگ مقاوم در مقابل ضربه و اش ، استیل براش یا خش دار کتی: به صورت دستی و اتومات

درب اتوماتیکمشاهده متن کامل ...
فرشته کوچولوی 5....
درخواست حذف اطلاعات
حکایت ما آدم ها …

حکایت کفشاییه که …

اگه جفت نباشند …

هر کدومشون …

هر چقدر شیک باشند …

هر چقدر هم نو باشند

تا همیشه …

لنگه به لنگه اند …

کاش …

خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …

جفت هر رو باهاش می آفرید …

تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …

به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…مشاهده متن کامل ...
حکایت...
درخواست حذف اطلاعات

حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…مشاهده متن کامل ...
حکایت ما آدم ها …
درخواست حذف اطلاعات

حکایت ما آدم ها …

حکایت کفشاییه که …

اگه جفت نباشند …

هر کدومشون …

هر چقدر شیک باشند …

هر چقدر هم نو باشند

تا همیشه …

لنگه به لنگه اند …

کاش …

خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …

جفت هر رو باهاش می آفرید …

تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …

به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…!مشاهده متن کامل ...
حکایت ما آدم ها....
درخواست حذف اطلاعات
حکایت ما آدم ها … حکایت کفشاییه که اگه جفت نباشند … هر کدومشون هر چقدر شیک باشند … هر چقدر هم نو باشند تا همیشه لنگه به لنگه اند … کاش خدا وقتی آدم ها رو می آفرید … جفت هر رو باهاش می آفرید … تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها … به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند…

مشاهده متن کامل ...
کفش های گ
درخواست حذف اطلاعات

گ با نگاهی آرام و لبخندی بر لب آنها را نظاره میکرد وقتی خنده ی آنها تمام شد گ گفت وقتی به علت تاخیر بدنبال قطار میدویدم تا به اینجا برسم یک لنگه کفشم از پایم در آمد و من آن یکی لنگه را نیز درآوردم و نزدیک لنگه ی دیگر انداختم که اگر پا ای پیدایشان کرد یک جفت کفش داشته باشد نه یک لنگه...مشاهده متن کامل ...
درب اتوماتیک زاویه دار چیست
درخواست حذف اطلاعات
درب اتوماتیک زاویه دار
حرکت این درب اتوماتیک نیز به صورت خطی می باشد ولی با این تفاوت که لنگه درب اتوماتیک باهم یک زاویه ای را تشکیل میدهند که این زاویه میتواند از 90 درجه الی 175 درجه متغیر باشد.برای جلوگیری از برخورد درب ها با عابرین به علت زاویه دار بودن دربها امکان نصب سنسورهای ایمنی خطی وجود ندارد و از سنسورهای مایکروویو خاص استفاده میگرد که هم عمل تشخیص حرکت افراد را به عهده دارند و هم مانع برخورد دربها با افراد میگردند.مدار کنترل این درب اتوماتیک نیز مانند مدل های پیشین کاملاً توسط کاربر و نصاب قابل برنامه ریزی و کنترل می باشد و همچنین امکان نصب تسط شیشه های 10 میلی متر و دوجداره امکان پذیر می باشد.این نوع درب برای فروشگاه ها و اماکنی که بازشوی آنها در یکی از اضلاع آن باشد و یا در ورودی های معمولی برای داشتن تنوع در فرم ورودی و زیبایی خاص در معماری بنا ، طراحی گردیده است.مشاهده متن کامل ...
درب اتوماتیک زاویه دار چیست
درخواست حذف اطلاعات
درب اتوماتیک زاویه دار
حرکت این درب اتوماتیک نیز به صورت خطی می باشد ولی با این تفاوت که لنگه درب اتوماتیک باهم یک زاویه ای را تشکیل میدهند که این زاویه میتواند از 90 درجه الی 175 درجه متغیر باشد.برای جلوگیری از برخورد درب ها با عابرین به علت زاویه دار بودن دربها امکان نصب سنسورهای ایمنی خطی وجود ندارد و از سنسورهای مایکروویو خاص استفاده میگرد که هم عمل تشخیص حرکت افراد را به عهده دارند و هم مانع برخورد دربها با افراد میگردند.مدار کنترل این درب اتوماتیک نیز مانند مدل های پیشین کاملاً توسط کاربر و نصاب قابل برنامه ریزی و کنترل می باشد و همچنین امکان نصب تسط شیشه های 10 میلی متر و دوجداره امکان پذیر می باشد.این نوع درب برای فروشگاه ها و اماکنی که بازشوی آنها در یکی از اضلاع آن باشد و یا در ورودی های معمولی برای داشتن تنوع در فرم ورودی و زیبایی خاص در معماری بنا ، طراحی گردیده است.مشاهده متن کامل ...
درب اتوماتیک زاویه دار چیست
درخواست حذف اطلاعات
درب اتوماتیک زاویه دار
حرکت این درب اتوماتیک نیز به صورت خطی می باشد ولی با این تفاوت که لنگه درب اتوماتیک باهم یک زاویه ای را تشکیل میدهند که این زاویه میتواند از 90 درجه الی 175 درجه متغیر باشد.برای جلوگیری از برخورد درب ها با عابرین به علت زاویه دار بودن دربها امکان نصب سنسورهای ایمنی خطی وجود ندارد و از سنسورهای مایکروویو خاص استفاده میگرد که هم عمل تشخیص حرکت افراد را به عهده دارند و هم مانع برخورد دربها با افراد میگردند.مدار کنترل این درب اتوماتیک نیز مانند مدل های پیشین کاملاً توسط کاربر و نصاب قابل برنامه ریزی و کنترل می باشد و همچنین امکان نصب تسط شیشه های 10 میلی متر و دوجداره امکان پذیر می باشد.این نوع درب برای فروشگاه ها و اماکنی که بازشوی آنها در یکی از اضلاع آن باشد و یا در ورودی های معمولی برای داشتن تنوع در فرم ورودی و زیبایی خاص در معماری بنا ، طراحی گردیده است.مشاهده متن کامل ...
اولین جک تولید شده کمپانی فک ایتالیا
درخواست حذف اطلاعات

بازویی الکتروهیدرولیک مخصوص درب های دو لنگه لولایی در برقی

اولین جک تولید شده کمپانی فک ایتالیا

این نوع سیستم ها، موجب رفاه، آسایش و امنیت شما می شوند. با استفاده از درب های اتوماتیک، نیاز نیست در هوای سرد و یا بارانی خودروی خود را جهت باز درب پارکینگ ترک کنید و امنیت خودروی خود را نیز به خطر بیندازید

مشخصات فنی سیستم درب بازکن اتوماتیک 402: ت

الکتروهیدرولیک مدل تلسکوپیدارای شیر تنظیم قدرت

کورس حرکت24 cmمناسب درب به عرض هر لنگه 3 متر

در صورت نصب قفل برقی

مناسب درب به وزن هر لنگه حداکثر 500 کیلو گرم

شفت از جنس استنلس استیل دو طرف قفل

دارای سیستم خلاص کن

با ظرفیت تردد هر ساعت 55 مرتبه در برقیمشاهده متن کامل ...
داستان های مکاتبه ای
درخواست حذف اطلاعات

سرگذشت لنگه کفش گمشده

قرار-دادن-کفش-ها-بصورتی-جدید-و-عاشقانه-600x450.jpg

نویسنده: ملیکا گودرزی

کلاس: دوم ابت

عضو بخش مکاتبه ای

مرکز یک کرج

لنگه کفش به دختر کوچولویی رسید. دختر کوچولو یک لنگه کفشش را گم کرده بود. لنگه کفش از دور نگاه کرد؛ او زیاد طرح دار نبود و خالص از بنفش بود.دختر کوچولو کفشش طرح دار بود.لنگه کفش می خواست برود که دختر کوچولو چشمش به او افتاد. لنگه کفش ایستاد. دختر کوچولو او را برداشت و به پایش کرد. خیلی خوشحال شد. لنگه کفش دختر نگاهی به او انداخت و فهمید او برادرش است...مشاهده متن کامل ...
دربهای اتوماتیک شیشه ای
درخواست حذف اطلاعات

این دربها به دلیل عملکرد ساده کشویی آن یکی از پر مصرف ترین انواع دربهای کشویی محسوب می د ودر ح استاندارد می تواند 2/1 عرض دهانه را بعنوان باز شو در اختیار قرار دهند و در انواع زیر قابل ارائه هستند.

1- درب اتوماتیک کشویی با 2 لنگه ثابت و 2 لنگه متحرک

در این درب ها عموما عرض دهانه به 4 قسمت تقسیم و 2 قسمت برای پانل با لنگه های ثابت و 2 قسمت برای پانل با لنگه های متحرک در نظر گرفته می شود . به ترتیبی که لنگه های در جهت خلاف هم روی لنگه های ثابت حرکت می کنند.

2 ـ درب اتوماتیک کشویی با یک لنگه شیشه متحرک و یک لنگه شیشه ثابت

این دربها برای ورود ی محل هایی که عرض دهانه از اندازه استاندارد کمتر است و بطور معمول در دهانهد هایی که عرض آن حداکثر 250 سانتی متر است ، مناسب هستند . در این دربها یک لنگه متحرک به صورت کشویی روی لنگه ثابت حرکت می کند و معمولا حدودا از 2/1 عرض دهانه به عنوان بازشو می توان سود برد

3- درب اتوماتیک کشویی با 2 لنگه متحرک بدون لنگه ثابت

عموما در مکانهایی نصب پانل یا لنگه ثابت باعث محدودیت در عرض بازشو می شود و از فضاهای جانبی مانند دیوارها بعنوان پانل ها ی ثابت بهره گرفته می شود و 2 لنگه ثابت روی فضای خالی به صورت کشویی به حرکت در می آیند تا تمام عرض دهانه که معمولا هم محدود و کوچک است ، بعنوان بازشو قابل بهره برداری گردد .

4- درب اتوماتیک با یک لنگه متحرک و بدون لنگه ثابت

این نوع درب کشویی نیز برای فضاهایی که بازشو کمتر از 150 سانتی متر و دارای محدودیت هستند ، قابل بهره برداری می باشد. دیوار یا فضای جانبی در این دربها به عنوان لنگه یا پانل ثابت مورد استفاده قرار می گیرند .

5- درب اتوماتیک کشویی دایره ای

این درب ها راه حلی مناسب برای سازه هایی ست که مایلند زیبایی و سهولت تردد همراه با شاخص بودن ورودی ساختمان خود را همراه هم داشته باشند . این درب های دایره ای معمولا از 2 نیم دایره تشکیل می گردند که با هم تشکیل یک دایره را می دهند دربهای دایره ای با ایجاد یک فضای ایزوله از تبادل هوا ی داخل و بیرون ساختمان جلوگیری می کنند در جهت صرفه جویی در انژی نیز راه حل بسیار ایده آلی بشمار می آیند.

6-درب منحنی کشویی

این درب ها با انحنا های مختلف و منطبق بر ظاهرسازه و معماری ساختمان و با بهره گیری از مکانیزم کشویی همواره به عنوان یکی از انتخابهای آرشیکت ها و معماران خلاق محسوب می گردند . در این درب ها 2 لنگه شیشه منحنی بر روی 2 شیشه منحنی ثابت به صورت کشویی به حرکت در می آیند .مشاهده متن کامل ...
لیست قیمت
درخواست حذف اطلاعات
درب های ضد سرقت ترک هر لنگه از 700,000 تومان تا 1،300،000 تومان

درب های ضد سرقت چینی هر لنگه 520،000 تومان تا 650،000 تومان

درب های داخلی(اتاقی) هر لنگه از 90،000 تومان تا 210،000 تومان

سقف کاذب pvc ساده هر متر مربع 29،000 تومان و روکشدار 34،000 تومان

کفپوش pvc هر متر مربع از 29،000 تومان تا 44،000 تومان

پارکت لمینت هر متر مربع 53،000 تومان تا 160،000 تومانمشاهده متن کامل ...
بخشش خوشبختی
درخواست حذف اطلاعات
گ فقید هندوستان با قطار در حال مسافرت بود...بعلت بی توجهی یک لنگه از کفش های نو او که به تازگی یده بود از قطار بیرون افتاد.گ بلافاصله لنگه دیگر کفشش را هم بیرون انداخت.مسافران با تعجب علت کار اورا جویا شدند.او با لبخندی پاسخ داد:یک لنگه کفش نو برای من بی مصرف است.ولی اگر ی یک جفت کفش نو پیدا کند مطمئنا خیلی خوشحال خواهد شد.
خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی آنکه خود داشته باشیم دیگران را از آن بهره مند کنیم.


مشاهده متن کامل ...
جک پارکینگی کوچی cucci
درخواست حذف اطلاعات

جک پارکینگی کوچی با باطری بکاپ و 3 سال گارانتی همراه با هزینه نصب و راه اندازی

 جک کوچی cucci مدل look:مشخصات ویژه
توانایی باز و بسته نمودن درب دو لنگه به وزن 800 کیلوگرم و طول5متر
امکان باز و بسته شدن تا 50 مرتبه در ساعت
قابلیت تنظیم سرعت موتورها
مجهز به باطری بکاپ در مواقع قطع برق
پر قدرت،بی صدا،بدون ضربه و مقاوم در برابر بادهای شدید بدون نیاز به قفل برقیمشاهده متن کامل ...
لنگه کفش
درخواست حذف اطلاعات
سر کلاس سازه های هوایی بودیم با یه وحشتناک من پشت سر علی نشته بودم دیدم آقا یه لنگه از کفششو در اورده راحت نشسته.من ردیف سوم بودم اون ردیف دوم.منم نامردی ن زدم زیر لنگه ی کفشش اونم سر خورد رفت دم پای .

گفت این لنگه کفش مال کیه؟؟؟؟

بچه ها داشتند میخندیدند علیم همراهیشون میکرد بعد تازه بعد۳-۴دقیقه خندیدن فهمید کفش خودشه....

یه دو ماهی بام حرف نمیزد ولی به خندش میرزید....مشاهده متن کامل ...
درب اتوماتیک سکنشال ولولایی و......
درخواست حذف اطلاعات
درب اتوماتیک سکشنال از چند پنل تشکیل شده است که توسط لولاهای فولادی به یکدیگر متصل شده اند . این درب اتوماتیک با استفاده از ریل های جانبی قادر خواهند بود که از ح عمودی ( بسته ) به ح افقی و موازی با سقف (باز ) در آیند، بنابر این نحوه عملکرد سبب می شود تا بهترین میزان باز شو در عرض و ارتفاع حاصل آید .
درب اتوماتیک لولایی پارکینگی:
این سیستم ها براساس وزن لنگه های درب و تعداد تردد در شبانه روز دارای سطوح عملکرد متفاوتی هستند و در سه سطح دربهای کم تردد ، دربهایی با تردد معمولی و دربهای پر تردد طبقه بندی می شوند . براساس ویژگی های و محدودیتها محل نصب این سیستم ها در بالای درب ، در وسط درب و حتی کف زمین قابل نصب می باشند .
این دربها از حیث سیستم انتقال قدرت از یک گیرب به همراه چرخ دنده ما یچ استیل و یک گیرب چدنی استفاده می کنند .
درب اتوماتیک ریلی یا کشویی پارکینگی :
در دربهای ریلی یا کشوئی صنعتی سیستم انتقال قدرت گیرب در 2 نوع چرخ دنده شانه ای و زنجیری است و موتور هم از نوع موتورهای 220v-ac و یا 24v dc می باشد.
جنس سازه درب هم معمولا از ورق های ف ی – تیغه های آلومینومی ، پانل های پلی اورتان یا ترکیبی از ف آلومینیوم می باشد.
این سیستم ها بسته به اندازه و وزن سازه درب ویژگی های زیر را شامل می شوند :
- از حیث ترد از ترد 100 بار در شبانه روز تا دربهای پر تردد و بدون محدودیت می باشند .
- دارای سیستم های خلاص کن دستی به همراه کلید خلاص کن می باشند .
- دارای کلاچ های هیدرولیکی و کلاچ های مکانیکی می باشند.مشاهده متن کامل ...
درب اتوماتیک سکنشال ولولایی و......
درخواست حذف اطلاعات
درب اتوماتیک سکشنال از چند پنل تشکیل شده است که توسط لولاهای فولادی به یکدیگر متصل شده اند . این درب اتوماتیک با استفاده از ریل های جانبی قادر خواهند بود که از ح عمودی ( بسته ) به ح افقی و موازی با سقف (باز ) در آیند، بنابر این نحوه عملکرد سبب می شود تا بهترین میزان باز شو در عرض و ارتفاع حاصل آید .
درب اتوماتیک لولایی پارکینگی:
این سیستم ها براساس وزن لنگه های درب و تعداد تردد در شبانه روز دارای سطوح عملکرد متفاوتی هستند و در سه سطح دربهای کم تردد ، دربهایی با تردد معمولی و دربهای پر تردد طبقه بندی می شوند . براساس ویژگی های و محدودیتها محل نصب این سیستم ها در بالای درب ، در وسط درب و حتی کف زمین قابل نصب می باشند .
این دربها از حیث سیستم انتقال قدرت از یک گیرب به همراه چرخ دنده ما یچ استیل و یک گیرب چدنی استفاده می کنند .
درب اتوماتیک ریلی یا کشویی پارکینگی :
در دربهای ریلی یا کشوئی صنعتی سیستم انتقال قدرت گیرب در 2 نوع چرخ دنده شانه ای و زنجیری است و موتور هم از نوع موتورهای 220v-ac و یا 24v dc می باشد.
جنس سازه درب هم معمولا از ورق های ف ی – تیغه های آلومینومی ، پانل های پلی اورتان یا ترکیبی از ف آلومینیوم می باشد.
این سیستم ها بسته به اندازه و وزن سازه درب ویژگی های زیر را شامل می شوند :
- از حیث ترد از ترد 100 بار در شبانه روز تا دربهای پر تردد و بدون محدودیت می باشند .
- دارای سیستم های خلاص کن دستی به همراه کلید خلاص کن می باشند .
- دارای کلاچ های هیدرولیکی و کلاچ های مکانیکی می باشند.مشاهده متن کامل ...
درب اتوماتیک سکنشال ولولایی و......
درخواست حذف اطلاعات
درب اتوماتیک سکشنال از چند پنل تشکیل شده است که توسط لولاهای فولادی به یکدیگر متصل شده اند . این درب اتوماتیک با استفاده از ریل های جانبی قادر خواهند بود که از ح عمودی ( بسته ) به ح افقی و موازی با سقف (باز ) در آیند، بنابر این نحوه عملکرد سبب می شود تا بهترین میزان باز شو در عرض و ارتفاع حاصل آید .
درب اتوماتیک لولایی پارکینگی:
این سیستم ها براساس وزن لنگه های درب و تعداد تردد در شبانه روز دارای سطوح عملکرد متفاوتی هستند و در سه سطح دربهای کم تردد ، دربهایی با تردد معمولی و دربهای پر تردد طبقه بندی می شوند . براساس ویژگی های و محدودیتها محل نصب این سیستم ها در بالای درب ، در وسط درب و حتی کف زمین قابل نصب می باشند .
این دربها از حیث سیستم انتقال قدرت از یک گیرب به همراه چرخ دنده ما یچ استیل و یک گیرب چدنی استفاده می کنند .
درب اتوماتیک ریلی یا کشویی پارکینگی :
در دربهای ریلی یا کشوئی صنعتی سیستم انتقال قدرت گیرب در 2 نوع چرخ دنده شانه ای و زنجیری است و موتور هم از نوع موتورهای 220v-ac و یا 24v dc می باشد.
جنس سازه درب هم معمولا از ورق های ف ی – تیغه های آلومینومی ، پانل های پلی اورتان یا ترکیبی از ف آلومینیوم می باشد.
این سیستم ها بسته به اندازه و وزن سازه درب ویژگی های زیر را شامل می شوند :
- از حیث ترد از ترد 100 بار در شبانه روز تا دربهای پر تردد و بدون محدودیت می باشند .
- دارای سیستم های خلاص کن دستی به همراه کلید خلاص کن می باشند .
- دارای کلاچ های هیدرولیکی و کلاچ های مکانیکی می باشند.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.