پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 خدا
نفس عشق
درخواست حذف اطلاعات
سیدعلی اصغر

نفس عشق

نفس عشق(عاشورایی)
**
آسمان دغدغه خویش عیان می سازد
لیک عشاق زمین را نگران می سازد
مانده در بهت حوادث، نگران آینه هم
از چه رو، دست قضا، تیر و کمان می سازد
یک نفر بیرق توحید به هم می دوزد
یک نفر خنجر و شمشیر و سنان می سازد
قامت عقل اگر غالب تقدیر گرفت
نکته ها در سفر عشق عیان می سازد
در تقابل، همگان را سفر اوج و سقوط
ماه من، مهر ازل رشته ی جان می سازد!

فاش کن ای همه خورشید که این راز از چیست؟
بی زبانه، دلم از ناله زبان می سازد
ناله نی، نه فقط نای نیستان سوزاند
نغمه، گاهی ز پی سوز، فغان می سازد
کهشکشان در نظر رود، فقط مهمان نیست
که درون دل هر چشمه مکان می سازد
قوه جاذبه اش هر چه دل انگیز شود
خارج از آینه ها، گریه نهان می سازد
***
معرکه، معرکه ی رستم دستان شد، هان!
پیر زال از نفس عشق، جوان می سازد
یک نفر خسته و صد خیل، هیاهو تا رود
این تقابل چه شگفتی به جهان می سازد؟!
بی سبب نیست اگر در پی این رستاخیز
آسمان دغدغه خویش عیان می سازد
کوفی و شامی و مکی، ز پی کشتن عشق
خنجر و تیر و سنان، خنده کنان می سازد!
****
مکتب شعر دینی
مکتب شعر یه
سیدعلی اصغر
قم- محرم1389ه.ش
...................................مشاهده متن کامل ...
همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد
درخواست حذف اطلاعات

همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازد
زمانی از حقیقت های ما افسانه می سازد

سر مغرور من! با میل دل باید کنار آمد
که عاقل آن ی باشد که با دیوانه می سازد

به من گفت ای بیابان گرد غربت! کیستی؟ گفتم:
پرستویی که هرجا می نشیند لانه می سازد

مگو شرط دوام دوستی دوری است، باور کن
همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می سازد
فاضل نظریمشاهده متن کامل ...
ترا نیز
درخواست حذف اطلاعات

شاید به سوزد، این آهِ من ترا نیز

در خود به غم نشانَد، همراهِ من ترا نیز

من یوسف که غرق است در قعر دردهایش

سوداگری بیارَد در چاهِ من ترا نیز

تاریک و بی چراغم در انزوای کابوس

بی چلچراغ سازد، بیگاهِ من ترا نیز

گر اشک شام حرمان، تقدیر عشق گردد!

روزی کلافه سازد در راهِ من ترا نیز

...

من بی خیال گردم از هرچه عشق و شور است

روزی که بسته گردد درگاهِ من ترا نیزمشاهده متن کامل ...
می سازد جدا
درخواست حذف اطلاعات

نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا

خواب را از دیده این افسانه می سازد جدا

شرم است مانع در میان ماه و دوست

شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا

موج از دامان دریا بر ندارد دست خویش

جان عاشق را که از جانانه می سازد جدا؟

هر کجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر هست

سنگ از بهر من دیوانه می سازد جدا

بود مسجد هر کف خاکم، ولی عشق این زمان

در بن هر موی من بتخانه می سازد جدا

بر ندارد چشم شوخ او سر از دنبال دل

طفل مشرب را که از دیوانه می سازد جدا؟

سنگ و گوهر هر دو ی ان است در میزان چرخ

آسیا کی دانه را از دانه می سازد جدا

از هواجویی رساند خانه خود را به آب

چون حباب از بحر هر خانه می سازد جدا

جذبه توفیق می خواهی،سبک کن خویش را

کهربا کی کاه را از دانه می سازد جدا؟

ز اختلاف جام، غافل از می وحدت شده است

آن که از هم کعبه و بتخانه می سازد جدا

می فتد در رشته جان چاک بی ت مرا

تار زلفش را چو از هم شانه می سازد جدا

برنمی دارد به لرزیدن ز گوهر دست، آب

رعشه کی دست من از پیمانه می سازد جدا؟

زخم می باید که از هم نگسلد چون موج آب

رزق ما را تیغ، بی دردانه می سازد جدا

کی شود همخانه صائب با من صحرانشین؟

وحشیی کز سایه خود خانه می سازد جدامشاهده متن کامل ...
تفاوت نسل قدیم وجدید
درخواست حذف اطلاعات
نسل قدیم با قه درویشی سالوسی پیشه می کند گناهان کبیره ای چون کبر و دروغ را توشه راه می سازد, تعظیم می کند, به رکوع می رود, حتی, سجده می کند, به پابوس می رود بلکه سکه ای به سویش پرتاب کنند. نسل قدیم چنان در خود مخفی شده که غیر از پوست خود چیزی نمی بیند. نسل جدید, می ایستد "حق را می گوید حتی اگر به ضررش باشد" بین پلیدی و پاکی مرز می زند. آینده را می سازد. این نسل مظلوم تو سری خور بی همه چیز.

مشاهده متن کامل ...
از علی شریعتی
درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسیار مشتاقم که ار خاک گلویم

سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و او یکریز و پی در پی

دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد

وخواب گان ه را آشفته سازد

بدین سان بشکند دائم

سکوت مرگبارم را...مشاهده متن کامل ...
شریعتی
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت؟

ولی بسیار مشتاقم،

که از خاک گلویم سوتکی سازد.

گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی،

دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد،

و خواب ِ گان ه را آشفته تر سازد.

بدینسان بشکند در من،

سکوت مرگبارم را...مشاهده متن کامل ...
سوتک ( علی شریعتی)
درخواست حذف اطلاعات
.

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت؟

ولی بسیار مشتاقم،

که از خاک گلویم سوتکی سازد.

گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او یکریز و پی در پی،

دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد،

و خواب ِ گان ه را آشفته تر سازد.

بدینسان بشکند در من،

سکوت مرگبارم را...مشاهده متن کامل ...
مهسا حسن زاده (دانشجوی کامپیوتر)10
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم.....
نمی دانم پس ازمرگم چه خواهد شد
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم
چه خواهد ساخت
ولی بسیار مشتاقم
که ازخاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد
به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز پی در پی
دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد
و خواب گان ه را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند در من
سکوت مرگبارم را.
علی شریعتیمشاهده متن کامل ...
روایتی از المومنین(ع)
درخواست حذف اطلاعات

حارث همدانی از المومنین(ع)روایت کرد که (ص) چنین گفت: ای علی: هر بنده ای را ظاهری وباطنی ست. آن که باطن خویش نیک سازد پروردگار ظاهر او به اصلاح آورد وآن که باطن خویش به فساد کشد خداوند ظاهرش تباه کند. ونیز هر را در آسمان آوازه ایست. که اگر ان را نیک سازد خداوند آوازه او در زمین نیک سازد . وپرسیده شد که: (آوازه) چیست؟ فرمودند :ذکر.

منبع: کشکول شیخ بهاییمشاهده متن کامل ...
انتقام مسلمین (شارلی ابدو بار دیگر به ساحت (ص) اهانت کرد) -( خبر دادند ، جمعی اب
درخواست حذف اطلاعات

خبر دادند ، جمعی ابله و عصیانگر و گمراه
مثال کِرم می جنبند در روی زمین ناگاه

تعجب نیست این جنبیدن ِ پست و حقیر و خوار
که روئیده ست گاهی بر سر ِ دیوار ، مشتی خار

اگر زد ابلهی نقشی که خود را بر ملا سازد
نمی داند جهانی را علیه خود بلا سازدمشاهده متن کامل ...
اپل ساعت هوشمندی با سیستم عامل ios می سازد
درخواست حذف اطلاعات

اپل ساعت هوشمندی با سیستم عامل ios می سازد

بر اساس گزارش اخیر رو مه نیویورک تایمز، به نظر می رسد اپل قصد تولید ساعت هوشمندی را دارد که از سیستم عامل ios استفاده می کند و طراحی آن با استفاده از نوعی شیشه خمیده صورت گرفته است. این گزارش نشان می دهد اپل الآن در حال تست ساعت خود در دفتر cupertino است.
اپل ساعت هوشمندی با سیستم عامل ios می سازد


مشاهده متن کامل ...
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد
درخواست حذف اطلاعات
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ... ولی بسیار مشتاقم ... که از خاک گلویم سوتکی سازد ... گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش ... تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد .... و سراب گان ه را آشفته تر سازد ... تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را.....
علی شریعتی

مشاهده متن کامل ...
سه چیز های زندگی
درخواست حذف اطلاعات
سه چیز در زندگی که اگر از دست بروند دیگر به دست نمی آیند: زمان کلمات فرصت
سه چیز در زندگی هرگز از دست نمی روند:صلح امید صداقت
سه چیز در زندگی بسیار پر ارزشند:عشق اعتماد به نفس دوست خوب
سه چیز که مرد و زن را می سازد: کار صمیمیت تعهد
سه چیز که مرد و زن را نابود می سازد: الکل غرور عصبانیت
سه چیز در زندگی که اگر اب شوند به سختی قابل بازسازی هستند:احترام اعتماد دوستی
سه چیز در زندگی هرگز ش ت نمی خورد:عشق واقعی عزم راسخ ایمان و اعتقادمشاهده متن کامل ...
کوله بار سنگ
درخواست حذف اطلاعات

بخت اگر یاری کند , از غم رها سازد مرا

یک دمی از کوله ی ماتم جدا سازد مرا

چشم من دریای خون و اشک من باران غم

بخت تا عمریست غرق نینوا سازد مرا

رنجها بس دیده ام از خشم و کین روزگار

نورم از دیده برفت و بی ضیاء سازد مرا

روح من عمری ست تا در این حصار بی حصار

گشته زندانی ندانم کی رها سازد مرا ؟

دلنوشته های

م . نادریمشاهده متن کامل ...
ظاهر باطن را می سازد تو باور مکن فقط قلب باید پاک باشد!
درخواست حذف اطلاعات
علی علیه السلام

ان لم تکن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک منهم.

اگر بردبار نیستی خود را بردبار جلوه ده ، چه اندک پیش می اید که ی خود را به گروهی شبیه سازد و جزو انان نشود.


لباس پوشیدنم...

حرف زدنم...

راه رفتنم...

اداها وتیکه کلام هایم...

حجابم...

سبکی یا سنگینی رفتارم...

...

مرا به کدام سو می برد؟

به بهشتیان شبیه ترم یا اهل دوزخ؟

مشاهده متن کامل ...
پرهیز از تحمیل نظر خود
درخواست حذف اطلاعات
یک فرد شایسته همواره در این فکر و شه است و تا جایی که می تواند تلاش کند، خواسته های مشروع خانواده ی خود را برآورده سازد و از تک روی و تحمیل دیدگاه خود بر دیگران پرهیز دارد و افزون بر آن، خود را در مشکلات فراوانی گرفتار می سازد، تا خانواده اش بیشتر بهره مند شوند. ابراهیم بن عباس گوید: هیچ گاه علی بن موسی الرضا علیه السلام را ندیدم که به ی در سخن خود ظلم و ستم نماید. * عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه ی 184 ؛ بحارالانوار جلد 49 صفحه ی 90

مشاهده متن کامل ...
سوتک
درخواست حذف اطلاعات

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او هر روز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد

و خواب گان ه را آشفته تر سازد بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارممشاهده متن کامل ...
هم از او استقبال نمى‏کند
درخواست حذف اطلاعات
مفضل بن عمر از صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود:

اگر ى راجع به مؤمن مطالبى را بازگو کند که بدان وسیله آبروى او را از میان ببرد و حیثیت او را لکه دار سازد تا آن که از دیدگاه مردم سقوط کند، خداوند متعال وى را از حدود مرزهاى ولایت و دوستى خود بیرون مى‏راند و در حوزه ولایت و دوستى وارد مى‏سازد و هم از او استقبال نمى‏کندمشاهده متن کامل ...
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟
درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد ؟ نمی دانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت و لی انقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد ، گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد و خواب گان ه را اشفته سازد بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را


مشاهده متن کامل ...
خواص انار
درخواست حذف اطلاعات
خواص انار
خدا (ص):” هر اناری را کامل بخورد ،خداوند قلب او را چهل شب نورانی می دارد .
خدا (ص):” انار بخورید زیرا هیچ دانه ای از آن در معده جای نمی گیرد ،مگر این که چهل روز قلب را نورانی می سازد و را برون می راند .
علی (ع):”درهر دانه انار چون درمعده جای می گیرد ،حیاتی برای قلب و فروغی برای نفس است و ی را که وسواس نام دارد چهل شب بیمار می کند .
صادق (ع):” چهار چیز ،طبع را اعتدال می بخشد انارسورانی ، مای نارس پخته شده ،بنفشه و کاسنی .
صادق (ع):”هر در هنگام ن یک انار بخورد ،تا صبح جانش در امان است .
صادق (ع) :”برشما باد انار ؛چرا که هیچ گرسنه ای آن را نمی خورد ،مگر این که وی را بسنده است و هیچ سیری آن را نمی خورد ،مگر این که غذا را بروی گوارا می سازد .
صادق (ع):” هر انار بخورد انار وسوسه را از او دور می سازد . چ
صادق (ع):” هر یک دانه از انار بخورد ،آن یک دانه وسوسه را تا چهل روز زمینگیر می کند .
کاظم (ع):” هر روز یک انار بخورد آن انار ،دل اورا تا چهل پگاه نورانی می دارد اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز و اگر سه انار بخورد تا صد و بیست روز و نیز وسوسه ازاو دور می شود و هر وسوسه از اودور شود ،خداوند را نافرمانی نمی کند و هر خداوند را نافرمانی نکند خدای اورا به بهشت در می آورد .
کاظم (ع):” از جمله چیزهایی که آدم به فرزندش سفارش کرد ،این بود که به وی فرمود :”برتوباد انار ،اگر گرسنه شدی و آن را بخوردی بسنده ات کند و اگر در حالی که سیر بودی آن را خوردی غذا رابرتو گوارا سازد . ”
خواص انار شیرین

صادق (ع):” برشما باد انار شیرین آن را بخورید چرا که هیچ دانه ای از آن به معده مؤمنی در نمی آید مگر این که بیماری ای از آن ریشه کن می کند و وسوسه را از او دور می سازد .
عسکری (ع):” انار بخور چراکه خون را فرو می نشاند و آنرا در درون تصفیه می کند .
خواص انار ترش وشیرین (ملس)
صادق از انار شیرین یاد کرد و فرمود :”ترش و شیرین در شکم سازگارتر است “.
رضا (ع):”انار شیرین و ترش بمک ؛چرا که انسان را نیرو می دهد و خون را زنده می سازد .
خواص خوردن انار با پیه آن
خدا (ص):”انار را با پیه آن بخورید ؛چرا که شست و شو دهنده معده است . ”
علی (ع):”اناررا با پیه بخور چرا که معده را پاک می کند و هیچ دانه ای د رمعده انسان مسلمان جای نمی گیرد مگر این که آن را روشن می سازد و تا چهل پگاه و وسوسه را از آن دور می سازد .
علی (ع):”انار راباپیه اش بخور چرا که زرد شدگی دندان و بدبویی دهان را از بین می برد و انسان را پاک می کند . ”
صادق (ع):” انار را با پیه اش بخور چرا که معده را پاک می کند و ذهن را افزون می سازد . “

news-635183913586628381مشاهده متن کامل ...
فاطمیان! عیدی بگیرید
درخواست حذف اطلاعات
فاطمیان! عیدی بگیرید

پدید آورنده : سید محمد جواد مهری

فاطمیان! عیدی بگیرید

ما مردگانیم ... نفخه قدسی ما را زنده می سازد

ما گانیم ... صراط مستقیمت ما را بیدار می سازد

ما غافلانیم ... یادت ما را هشیار می سازد

ما خودپرورانیم ... خط الهیت ما را خداپروران می سازد

ما خ مگانیم ... مناجات شبانه ات ما را خداکامه می سازد

نور تویی ... روح تویی جان تویی جانان تویی لطف تویی بحر تویی روضه امید تویی راه ده، یار تویی حاصل دیدار تویی!

ای نور خ راه های ظلمت زا را از پیش پای ما بردار و را از رازهای الهی بردار!

قطره ای از دریای بی کران جود و کرمت به تشنه کامان ولایتت ارزانی ده ; روزنه ای از امید در قلب های تاریک ما بتابان تا تو را بشناسیم و از راه تو به خدا پی ببریم.

ای اسم اعظم پروردگار ... ای پرتو نور ذوالجلال ... ای فیض الهی ... ای تفضل رحمانی، ای انگیزه هستی ... ای تن رسول الله ... ای روح و روان محمد!

ای ی که دها و عقول دمندان و شمندان را شگفت زده ساختی و دیده های جهانیان را خیره ساختی; هنگامی که خواستند به عظمت و جلال تو بنگرند و از اوج مقام تو - که ان به آن راه نیافته اند - آگاه گردند تا سرانجام بدانند: فاطمه کیست؟

بقیه در ادامه مطلب...(حیف از دستش بدی؟؟؟!!)مشاهده متن کامل ...
مى‏شود مرگ را به تأخیر انداخت؟
درخواست حذف اطلاعات
مرگ

صادق علیه السلام فرمودند: یاد مرگ، خواهش هاى نفس را مى میراند و رویشگاه هاى غفلت را ریشه کن مى کند و دل را با وعده هاى خدا نیرو مى بخشد و طبع را نازک مى سازد و پرچم هاى هوس را درهم مى شکند و آتش حرص را خاموش مى سازد و دنیا را در نظر کوچک مى کند. (بحار الأنوار ج6، ص133، ح32)
مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.