پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 خدا کجاست
یار کجاست؟
درخواست حذف اطلاعات
روز و شب فکر و خیالم شده آن یار کجاست؟ آن ذخیره گوهر عالم اسرار کجاست؟ آن سفر کرده چرا از سفرش بازنگشت؟ وان که ما را به غمش کرده گرفتار کجاست؟ بی ج همه جا تیره بوَد تار بوَد روشنی بخش جهان، منبع انوار کجاست؟ داد مظلوم که باید بستاند ز ستم؟ یار مظلوم چه شد؟ دشمن کفار کجاست؟ تشنه عدل بوَد این بشر روی زمین یادگار علی آن حیدر کرّار کجاست؟ کاظمین و نجف و کرببلا نیست مگر؟ سامرا هم نبوَد؟ آن شه ابرار کجاست؟ جمکران، مشهد و قم است بقیع یا که حراء؟ بارالاها تو بگو آن گل بی خار کجاست؟ کار عشاق گره خورد خدایا مددی آن که باید بگشاید گره کار کجاست؟ داغ وصلش به دل منتظران ماند که ماند آن طبیبِ دل زار و تن بیمار کجاست؟ هرچه پرسید کیان هیچ جو نشنید نشد آگه به خدا جایگه یار کجاست؟

مشاهده متن کامل ...
مرغ سعادت
درخواست حذف اطلاعات
مدح فلک نمی کنم شاهد دلگشا کجاست مهر فلک نمی زنم نامه ی آشنا کجاست

مرغ سعادتم ببین شهپره بال می زند زخمه ی باده می زنم چشم و چراغ ما کجاست

تا که سفیر دل شود پنجره ها گشوده ام راز درون با دیده ببین که تا کجاست

زلف ستاره ی شبم گه ره خواب می زنم سیم و سپنج ما بس است سوی نگاه ما کجاستمشاهده متن کامل ...
ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست ژولیده نیشابوری

مشاهده متن کامل ...
کجاست
درخواست حذف اطلاعات

کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟
خاطرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــار ِ من کجاست؟

کوچه هــــــــــــــای ِ خاکی و باهم دویدن هایمان
شور و شوق ِ خنده ی ِ بی اختیــار ِ من کجاست؟

کاهگل ها عطر ِ دفتـــــــــــــرهای ِ کاهی داشتند
خاک ِ باران خورده ی ِ ایل و تبــــــار ِ من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس ِ درس؟ کو آن نیمکـــــــت؟
همکلاسی ِ همیشه در کنــــــــار ِ من کجاست؟

باغ سرسبـــــز ِ الفبـــــــــــــا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطــر ِ سیب های ِ "آب"دار ِ من کجاست؟

آتش ِ پیراهنـــت مانده ست در من ســـــــــــالها
ریزعلی! تنهای ِ تنهـــــــــایم قطار ِ من کجاست؟

مانده جای ِ ترکـه اش بر روی ِ دستم، کو خودش؟
درس ِ سارا، درس ِ شیرین ِ انـــــار ِ من کجاست؟

رفت آن روباه ِ مکـــــــــــار و پنیـــــــــــــرم را ربود
زاغ ِ خوش آواز ِ روی ِ شاخســــــار ِ من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق ِ شبم را بعد از این؟
پای ِ تختــــــــــــــه مهربان آموزگار ِ من کجاست؟

ثلث ِ اول آشنـــــــــــــــــایی، ثلث ِ دوم دوستی
ثلث ِ سوم دستـــــــــــخط ِ یادگار ِ من کجاست؟

باز هم پاییـــــــــــــــز شد بابای ِ پیر ِ مدرســــه!
خش خش ِ برگ ِ درختـــــان ِ چنار ِ من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزهــــــــــــــا
خسته ام دلهـــای سنگی! روزگار ِ من ِ کجاست؟

*شهراد میدریمشاهده متن کامل ...
کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟ *
درخواست حذف اطلاعات

عطر دفترهای کاهی

کفشهای ِ تا به تا و وصـــــــــله دار ِ من کجاست؟

خاطرات ِ خوب و شیرین ِ بهـــــــــار ِ من کجاست؟

کوچه هــــــــــــــای ِ خاکی و باهم دویدن هایمان

شور و شوق ِ خنده ی ِ بی اختیــار ِ من کجاست؟

کاهگل ها عطر ِ دفتـــــــــــــرهای ِ کاهی داشتند

خاک ِ باران خورده ی ِ ایل و تبــــــار ِ من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس ِ درس؟ کو آن نیمکـــــــت؟

همکلاسی ِ همیشه در کنــــــــار ِ من کجاست؟

باغ سرسبـــــز ِ الفبـــــــــــــا را چرا گم کرده ام؟

سطر سطــر ِ سیب های ِ "آب"دار ِ من کجاست؟

آتش ِ پیراهنـــت مانده ست در من ســـــــــــالها

ریزعلی! تنهای ِ تنهـــــــــایم قطار ِ من کجاست؟

مانده جای ِ ترکـه اش بر روی ِ دستم، کو خودش؟

درس ِ سارا، درس ِ شیرین ِ انـــــار ِ من کجاست؟

رفت آن روباه ِ مکـــــــــــار و پنیـــــــــــــرم را ربود

زاغ ِ خوش آواز ِ روی ِ شاخســــــار ِ من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق ِ شبم را بعد از این؟

پای ِ تختــــــــــــــه مهربان آموزگار ِ من کجاست؟

ثلث ِ اول آشنـــــــــــــــــایی، ثلث ِ دوم دوستی

ثلث ِ سوم دستـــــــــــخط ِ یادگار ِ من کجاست؟

باز هم پاییـــــــــــــــز شد بابای ِ پیر ِ مدرســــه!

خش خش ِ برگ ِ درختـــــان ِ چنار ِ من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزهــــــــــــــا

خسته ام دلهـــای سنگی! روزگار ِ من ِ کجاست؟

شهراد میدری

آغاز پاییز و نخستین روز مهر، ماه مدرسه ها و خاطرات شیرین بی بازگشت، فرخنده بادمشاهده متن کامل ...
اشک یام
درخواست حذف اطلاعات

از پلیدیها ش تم ، اشکهای من کجاست ؟

بر کران ِ غم نشستم ، اشکهای من کجاست ؟

از چه گوید بی خبر گریه نشاید مرد را

از می ِ احساس مستم ، اشکهای من کجاست ؟

می بَرَد سیل ِ سیاهی باغ ِ لیلی های ما

عاشقی زیبا پَرَستم ، اشکهای من کجاست ؟

شد تُهی دُرج ِ دلم از گنج ِ مرواریدِ اشک

از صدفهایم گسستم ، اشکهای من کجاست ؟

بِستُرَد باران ز ِ آئینه غبار ِ تیره را

در دلم آئینه هستم ، اشکهای من کجاست ؟مشاهده متن کامل ...
وجدان کجاست؟ (شعری برای غزه)
درخواست حذف اطلاعات

این همه بیداد، یارب! غرب را وجدان کجاست؟
در حقوق آدمیت، ارزش انسان کجاست؟
بمب می بارد چو باران، بر سر د و کلان
مدعی با ما بگو پس بانی بحران کجاست؟
غزه یک باریکه، در خون است و آتش غوطه ور
عدل و داد سازمان بی در و بنیان کجاست؟
غاصبان، خون در دل طفلان غزه می کنند
قاضی بین الملل، پس این سر و سامان کجاست؟
این تهاجم را، اوباما هم حمایت می کند
در میان حاکمان جور، پس وجدان کجاست؟
ک ن در دامن مادر بخون غلطیده اند
پس سزای این گروه پست و نافرمان کجاست؟
این همه دم از حقوق عالم و آدم زنند
در قبال این ستم با ما بگو تاوان کجاست؟
بی گمان عدل الهی دامنت خواهد گرفت
وای بر تو آن زمان یک فرصت جبران کجاست؟

عبدالمجید فراییمشاهده متن کامل ...
به یاد بابک
درخواست حذف اطلاعات
یاران رفیق و همنفس و یار من کجاست

مردم ز غم ، برادر غمخوار من کجاست

من بیخودانه بسی کنده ام زدرد

گویید مرهم دل افکار من کجاست

دارم تنی به صورت طاووس داغ داغ

طوطی زبان نادره گفتار من کجاست

بگداختم چنانکه نشستم به روز شمع

آتش نشان آه شرر بار من کجاست

بی یار و بی م ، چه کنم چیست فکر من

آن که بود یار وفادار من کجاست

بیمار نبود آنکه غمش ساخت بیخودم

آگاهیم دهید که آن مسافر من کجاست

با خواب نور دیده به سیلاب گریه رفت

آن نوربخش دیده بیدار من کجاست

دل زار شد ز نوحه من نامراد را

ای همدمان مراد دل زار من کجاست

روز خزان نهاد گلستان عمر من

آن گل که بود رونق گ ار من کجاست

گوهر شناس و جوهری نظم و نثر کو

جوهری فزای گوهر اشعار من کجاست

یاری نماند و کار من از دست می رود

آن یار را که بود غم کار من کجاستمشاهده متن کامل ...
شعری از حافظ
درخواست حذف اطلاعات
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟


شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟

هر که آمد به جهان نقش دارد

در ابات بگویید که هشیار کجاست؟

آن است اهل بشارت که اشارت داند

نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست

مشاهده متن کامل ...
هوای هلهله
درخواست حذف اطلاعات

هوای هلهله

امشب هوای هلهله دارم؛ دَفَم کجاست؟ با آسمان ملازمه دارم مَهَم کجاست؟

آن باده ای که می کشد و زنده می کند عقل از سرم رباید و هوش از کفم کجاست؟

ما رهروان جاده ی تقدیر دلبریم زلفی که استخاره به تابش زنم کجاست؟

ما را ازل اسیر دل شب نوشته اند راهی که حصر گیسوی مه بشکنم کجاست؟

با دیگران حدیث غم خود نمی کنم گوشی که بشنود غزل هر شبم کجاست؟

ماهی به بحر لطف مهیم و گهی شگفت در جستجو که آب حیات و یمم کجاست؟

جز مسلکی که شام بدان یار ما خوش است ما را مرام و مسلک و میل و صنم کجاست؟

امشب به میگساری خود سر کنیم و ماه پرسد که آن پریِ خمار حرم کجاست؟

محمد مهدی تهرانیمشاهده متن کامل ...
کجاست اون سربازهای راه خمین !
درخواست حذف اطلاعات

کجاست اون پوتینهای ب ای خاکی!! /کجاست اون قوطیهای ازآب خالی!!*کجاست اون ذکرهای شبانگاهی!!/ کجاست اون ذهن های چراغانی!!*کجاست اون فریادهای شط ستیز!!/ کجان اون های شب ستیز!!*کجاست اون سیم خاردارهای میدان مین!!/ کجان اون سیر آبهای میثاق دین!!* کجان اون سربازهای راه خمین!!/ کجاست اون فریادهای یاحسین!!* کجان اون زنهای کفن دوز!!/ کجاست اون گرمای عرق سوز!!* کجاست اون چشمانی که ترکش خورده!!/کجاست اون انسانی که قلبش ه!!*کجان اون بدن هایی که خونی و پارست!!/کجاست اون اشکهایی که روی کاغذپارست!!* کجاست اون بوسه بدرقه مادرم!!/ کجان اون خانه هایی که پرازماتمن!!* کجاست اون نورحاصل ازمنور!!/ کجاست اون نوحه های معطر!!*کجاست اون شناسنامه های اصل جعلی!! / کجان اون گورهای دسته جمعی!!* کجان اون دست وپاهای غریب ازتن!! / کجاست اون زخمهایی که حریص هستن!!*کجان اون مردان بی محدودیت!! / کجاست اون پلاکهای بی هویت!!*کجان اون لبهای تشنه به یاده کربلا!!/ کجاست اون لاله های شهیده بمب های دلا!!* کجان اون فرزندهای بی جان زنها!!/کجاست اون سربندهای یا زهرا!!* کجان اون همت و باکری،کاوه وجهان آرا!!/کجاست اون صدای شیپورجنگه جهان باما!!*کجان اون سرهای جداازتن!!/کجان اون برادرا...!!کجارفتن...!!..مشاهده متن کامل ...
اشعار ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات
ماه برکت زِ آسمان می آید صوت خوش قرآن و اذان می آید تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه تبریک،بهار رمضان می آید امشب طلب عشق زِدلدار کنیم رجیم را سر دار کنیم امر فرجش اگر مهیا باشد این ماه کنار یار افطار کنیم(انشاالله) حسین ی زارچ آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟ آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست سفره رنگین و خدا چشم به راه ست تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد در و دیوار زند داد یدار کجاست آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست من ژولیده به آوای جلی می گویم آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

مشاهده متن کامل ...
باغ جهان
درخواست حذف اطلاعات

باغ جهان

باغ جهان پرگل است فرصت چیدن کجاست
دشت و چمن سبز سبز بال پ کجاست
دوست صلا می زند همت دیدار کو
کعبه ز ما دور نیست پای دویدن کجاست
عالم از او پر صداست گوش تو بیگانه است
در همه جا نقش اوست قدرت دیدن کجاست
مدرسه عشق را نعمت هست
ای دل مکتب گریز میل شنیدن کجاست

مهدی سهیلیمشاهده متن کامل ...
باغ جهان
درخواست حذف اطلاعات

باغ جهان

باغ جهان پرگل است فرصت چیدن کجاست
دشت و چمن سبز سبز بال پ کجاست
دوست صلا می زند همت دیدار کو
کعبه ز ما دور نیست پای دویدن کجاست
عالم از او پر صداست گوش تو بیگانه است
در همه جا نقش اوست قدرت دیدن کجاست
مدرسه عشق را نعمت هست
ای دل مکتب گریز میل شنیدن کجاست

مهدی سهیلیمشاهده متن کامل ...
برای همه بچه مدرسه های قدیمی ( بوی ماه مهربانی یادش بخیر)
درخواست حذف اطلاعات

کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟

خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان

شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟

کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند

خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟

همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟

سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها

ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟

درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود

زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق شبم را بعد از این؟

پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی

ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه!

خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزها

خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟مشاهده متن کامل ...
حلول ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

ژولیده نیشابوریمشاهده متن کامل ...
ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات
آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاست

من سعی می کنم همه ی روزا رو بگیرم ولی چون کم خون هستم نمی تونم همه ی روزا رو بگیرم.بنابراین من7مشاهده متن کامل ...
اشعار ماه رمضان
درخواست حذف اطلاعات

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاستمشاهده متن کامل ...
ماه مبارک رمضان1
درخواست حذف اطلاعات

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاستمشاهده متن کامل ...
لبریزم...
درخواست حذف اطلاعات

لبریزم از بغض،

لبریزم از حرف،

اما...

کجاست شانه ات؟

کجاست گوشهایت؟؟

تابوت حرفهایم در گلو سوزانده شد امشب ...

و خا ترش به دریای چشمانم س شد.

دیگر شانه ام نمیشوی؟؟

بغض هایم را برای که باز کنم بانو؟

دیگر پناهم نمیشوی؟؟

گوشهایت ،دست نوازشت کجاست؟

کجاست که این گونه غریب می گریم؟

بغض دلتنگیت دیوانه ام میکند آ ...

شانه ام میشوی؟؟؟مشاهده متن کامل ...
حیا در کجاست؟
درخواست حذف اطلاعات
حیا در کجاست؟

گویند: حضرت آدم (ع) نشسته بود، شش نفر آمدند. سه نفر طرف راستش و سه نفر دیگر طرف چپ وی نشستند. از اینها سه نفر سفید و سه نفر سیاه بودند.

آدم به یکی از سفیدها که سمت راست او نشسته بود، گفت: تو کیستی؟ گفت: عقلم. فرمود: جای تو کجاست؟ گفت: مغز.

از دومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: مهر هستم. آدم (ع) پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در دل.

از سومی پرسید: تو کیستی؟ گفت: حیا هستم. آدم (ع) سؤال کرد: جای تو کجاست؟ گفت: در چشم.

سپس آدم (ع) به جانب چپ نگاه کرد و از یکی از سیاهان سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: من تکبر هستم. پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در مغز. آدم (ع) پرسید: با عقل در یک جا هستید؟ گفت: من که آمدم، عقل می رود.

از دومی سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: حسد هستم. آدم (ع) پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در دل. پرسید: با مهر در یک جا هستید؟ گفت: من که آمدم، مهر می رود.

از سومی سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: طمع هستم. آدم (ع) پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در چشم. پرسید: با حیا در یک جا هستید؟ گفت: من که داخل شوم، حیا خارج می شودمشاهده متن کامل ...
غزل ای نسیم سحر(حافظ )+ فایل صوتی
درخواست حذف اطلاعات
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست
هر که آمد به جهان نقش دارد
در ابات بگویید که هشیار کجاست
آن است اهل بشارت که اشارت داند
نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست
بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست


مشاهده متن کامل ...
من دیوانه ام....
درخواست حذف اطلاعات
من دیوانه ام

به همین راحتی

تمام اشتباهاتم را به گردن میگیرم

میگویندعاشقی

باور نمی کنم

مرا چه به این حرف ها

میگویم اگر عاشقم

اگر این دیوانگی عشق است

پس بگویید معشوق کجاست؟

به من بگویید اگر این عشق است

گریه ها و بی قراری اش کجاست؟

عــذاب دلــــتنگی اش کــــجاسـت؟

شب و روز های یکنواخت کجاست؟

تب وتابش کجاست؟

نه ....نیستم

من دیوانه ام

ایام من از اتفاقات خوش

از حادثه های جالب پر است

امّا...مدتی است در گیر یکی از همین حادثه های خوشم

روزگاریست اسیر حادثه ی عشق شده ام

این دل دیوانه نمی فهمد

که عاشق است...مشاهده متن کامل ...
همشاگردی سلام
درخواست حذف اطلاعات

کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟

خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان

شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟

کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند

خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟

کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟

همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟

سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها

ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟

درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود

زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق شبم را بعد از این؟

پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی

ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه!

خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزها

خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟مشاهده متن کامل ...
327:)
درخواست حذف اطلاعات
حواسم به توست،حواست کجاست؟ دلم با توست،دلت کجاست؟ چشمانم چهره ی تو را مرور میکند،نگاهت به کیست؟ دستانم برای تو مینویسد،دستانت کجاست؟ من در خلوتم به یاد توام،تو در خلوتت به که می شی؟ من برایت دلتنگم،تو دلت برای که میتپد؟ من میخواهمت حتی از من دور،اما باشی. نفس بکشی.راه بروی.بخندی...

مشاهده متن کامل ...
غروب 31 شهریور
درخواست حذف اطلاعات
کفشهای تا به تا و وصله دار من کجاست؟
خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟

کوچه های خاکی و باهم دویدن هایمان
شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟

کاهگل ها عطر دفترهای کاهی داشتند
خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟کو دبستان؟ کو کلاس درس؟ کو آن نیمکت؟
همکلاسی همیشه در کنار من کجاست؟

باغ سرسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟
سطر سطر سیب های " آب" دار من کجاست؟

آتش پیراهنت مانده ست در من سالها
ریزعلی! تنهای تنهایم قطار من کجاست؟

مانده جای ترکه اش بر روی دستم، کو خودش؟
درس سارا، درس شیرین انار من کجاست؟

رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود
زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟

پس چه خط میزند مشق شبم را بعد از این؟
پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟

ثلث اول آشنایی، ثلث دوم دوستی
ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟

باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه!
خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟

کاش میشد باز هم برگشت تا آن روزها
خسته ام دلهای سنگی! روزگار من کجاست؟

.

.

.

خدانکنه که دوباره برگردیم اون زمان ها!! این شعرو الکی نوشتم خوب شد مدرسه تموم شد چی بود ۳۱ شهریور همچین خوشحال میشم که مدرسه نمیرم! خیلی از درس و مدرسه بدم میومد و میادمشاهده متن کامل ...
شعر من کو
درخواست حذف اطلاعات
شعر من کو ، کجاست؟
ذوق من کو ، کجاست ؟
قلمم گم شده باز
کاغذ اما اینجاست
من نمیپرسم باز
خانه دوست کجاست
د ی بودنها
او همیشه اینجاست
در دلم آشوب است
بر لبم نام خداست
می نویسم با ترس
روح من کو ، کجاست؟
روح من گم شد و باز
این تنم ، پابرجاست
رخت بربندو برو
و نگو کار خداست

"سکوت"مشاهده متن کامل ...
شکوه نور در آویزه بلور
درخواست حذف اطلاعات
درنگ می کشدم پس شتاب نور کجاست

نشان منزل دلهای ناصبور کجاست

به پا بر دوش بسته بار امید

خبر دهید که آن قبله گاه دور کجاست

به روی خارا توان خوابم نیست

امان خوابگهی در حریر و تور کجاست

نهفته مردمک ماه زیر پلک افق

کجاست جلوه این آسمان کور کجاست

نگاه تشنه ام ای شب سرود ناکامی ست

به جام یشم تو آن قطره های نور کجاست

دل از تموج رنگین آرزو خالی است

شکوه نور در آویزه بلور کجاست

میان معبد این های بی معبود

بخور شیفتگی عطر عشق و شور کجاست

حقارت است و خموشی در این تنفس برگ

وشناکی توفان پر غرور کجاست

به قلبها ز محبت نوشته خطی نیست

نشان و نام برین سنگهای گور کجاستمشاهده متن کامل ...
تبریک ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاستمشاهده متن کامل ...
تبریک ماه مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات

آنکه از فرط گنه ناله کند زار کجاست؟

آنکه زاغیار برد شکوه بر یار کجاست

باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنه کار کجاست

سفره رنگین و خدا چشم به راه ست

تاکه معلوم شود طالب دیدار کجاست

بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب

تا نگوئی که در رحمت دادار کجاست

مرغ شب نیمه شب دیده به ره می گوید

سوز دل ساز بود دیده بیدار کجاست

ماه رحمت بود ای ابر خطاپوش ببار

تا نگویند که آن وعده ایثار کجاست

حق به کان کرمش طرفه متاعی دارد

در و دیوار زند داد یدار کجاست

آن خدائی که رحیم است و کریم است و غفور

گوید ای سوته دلان عاشق دلدار کجاست

من ژولیده به آوای جلی می گویم

آنکه با توبه ستاند سپر نار کجاستمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.