پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 خشت زرین
انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 زرین گل و سایر ای کشور
درخواست حذف اطلاعات

 انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد زرین گل و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد زرین گل و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور برای انتخاب رشته استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور در همین قسمت قرار خواهد گرفت.

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور می توانید از مشاوران مرکز نیز یاری بگیرید. مشاوران مرکز هم به صورت تلفنی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور را انجام می دهند و هم به صورت حضوری راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور را انجام می دهند. در صورت نیاز به راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید. برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور به صورت حضوری از مشاوران مرکز تعیین وقت انجام دهید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 زرین گل و سایر ای کشور

انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد زرین گل و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد زرین گل و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم

مشاهده متن کامل ...

انتخاب رشته کنکور آزاد و سراسری میرعبدلی زرین چیا 96-97
درخواست حذف اطلاعات

 انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا, انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا , انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 


مشاهده متن کامل ...
معرفی و فایل کامل کارآموزی در کارخانه آجر یکتا
درخواست حذف اطلاعات
آجر واژه بابلی می باشد و نام نخست خشت نوشته هایی بوده است که بر آنها فرمان، منشور، قانون و جز اینها را می نوشتند سومری ها وبابلیها، برای ساختن خشت،پس از فرونشستن سیلاب،گل خمیری را از کنار رودخانه ها به دست می آوردند
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
کارآموزی در کارخانه آجر یکتا

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سنگ های ساختگی 1

خاک رس 3

فلدسپات 5

سولفات ها 5

شفته خاکی 11

آجر سفالی 14

خشک خشت 18

آجر پزی 20

کوره های آجر پزی 21

آجر لع 30

سفیدک سولفاتی 35

سفیدک کلروری 37

سفیدک نیتراتی 39

پاک سفیدک دیوار 40

سنگ های ساختگی : آجر،سرامیک،نسوز و بتن

آجر واژه بابلی می باشد و نام نخست خشت نوشته هایی بوده است که بر آنها فرمان، منشور، قانون و جز اینها را می نوشتند. سومری ها وبابلیها، برای ساختن خشت،پس از فرونشستن سیلاب،گل خمیری را از کنار رودخانه ها به دست می آوردند.

پختن آجر باید همزمان با پیدایش آتش، نخست در دشتهایی که سنگ پیدا نمی شده اختراع شده باشد.نخستین بار از گل پخته دیواره ها و کف اجاقها، به آجر پزی پی بردند. پیشینه آجر پزی در خوزستان و میانرودان (بین النهرین ) زودتر از جاهای دیگر ایران زمین است، در هندوستان تا شش هزار سال پیش می رسد.

در ایران در جاهایی که سنگ نبود، پختن و مصرف آجر از زمان باستان معمول شده. در دوران ساسانیان مصرف آجر گسترش یافت. آجرهای ساسانی را نخست به گندگی 7 تا 8*44*44 سانتیمتر می ساختند. کف دالان مسجد اصفهان با آجرهای ساسانی به روش نره فرش شده است. این آجرها از زمان ساسانیان که اینجا آتشکده بوده بجا مانده اند. آجرهای بزرگ قدمگاه نیشابور هم از زمان ساسانیان بجا مانده اند زیرا آنجا آتشکده آذر برزین مهر بوده است.

ساختمانهای بزرگ و زیبای آجری زیادی در ایران زمین باستان بجا مانده اند مانند : طاق ری در میانرودان، پلهای دختر که برای آناهیتا (ناپیلد = بی گناه = معصومه ) ایزد آب یا، بابک (با = بک + بک = بغ = ایزد ) ساخته شده اند، گنبد کاووس، مسجدهای بزرگی (بیشتر مسجدهای جامع) که در زمان ساسانیان آتشکده بوده اند و نشانه هنر آجر کاری ان ایرانی هستند. شا ار هنر آجرکاری مسجد جامع اصفهان و گنبدکاووس زیباتر از ساختمانهای آجری دیگر شد.

آجر سنگی است ساختگی و دگرگون که از پختن خشت به دست می آید. خشت خاک نمناک یا گلی است که به آن شکل داده شده باشد، گل مخلوط همگن و ورزدیده خاک و آب است. خاک را با 15 تا 25% وزنش آب، در هم کرده ورز می دهند تا تمام دانه های خاک نمناک شوند، یا به گرد خاک 7تا 8% وزنش نم می زنند. گل با فشار کم و به خاک نمناک با فشار زیاد شکل می دهند. خاک آجر - زمین ده سنگی در همی است از جسم جامد + آب + هوا. آب و هوای درون خاک آجر، جای خالی آن است که نمی شود بر آن بار گذاشت. جسم جامد خاک در هم شده ای است از میاندانه (ماسه 2 م م تا 60 میکرن) + ریزدانه (لای 60 میکرن تا 2 میکرن و خاک رس پولکی شکل نازک تر از 2 میکرن)وخاک آجر دارای سنگ آ ، سولفات فلدسپات،جسم های آهن دار، رستنی ها و جز اینها هم هست.

خاک رس

ماسه، از پوسیدن سنگهای آذری، فلدسپاتشان خاک رس می شود و کوارتز آنها د شده ماسه و لای می گردد. این است که در همه خاکها کم و بیش ماسه و لای هست.

پاک ترین کوارتز، بلورهای درکوهی است که بی رنگ و سوگذران هستند. کوارتز منگنزدار amethyst است با رنگ بنفش، عقیق،کوارتز غیر بلوری می باشد که به رنگهای سرخ، سیاه (onyx)،سبز پیدا می شود. سنگ آتشزنه یا چخماق opal هیدرا ید سبلیسم است.

ماسه استخوان بندی خشت است. اگر زیاد باشد برای گل رس چسبیده جا نمی ماند و آجری که با خشت پر ماسه پخته شود، ترد و پوک و کم تاب می گردد. اگر دانه درشت سنگ سیلیسی یا سیلیکاتی درخشت بماند.چون با بالا رفتن درجه گرما حجمش زیاد می شود که با جمع شدن خشت هنگام پختن هماهنگی ندارد، در آجر دوردانه های سنگ ترکهای مویی پیدا می گردد. برای جلوگیری باید خاک آجر را آسیاب کرد و یا سنگهای درشت را از خاک بیرون آورد.

در ایران در زمانی که خشت مالی با دست انجام می گرفت برای بیرون آوردن دانه های سنگ از گل خشت در آن پول نقره می ریختند تا خشت زدن برای پیدا پول سنگهای گل را هم از آن بیرون آورد.

سنگ آ caco3 :

به اندازه کم و به شکل گرد به آجر آسیب نمی رساند و آچر را سفید رنگ می کند، اما زیادش در آجر کارگذار آور داشته، درجه گرمای خمیری شدن خاک را پایین می اورند و در گرمای کوره،خشت خمیری و آجر جوش می شود. این است که نباید خاک خشت بیش از 30% وزنش گرد سنگ آ داشته باشد. هرگاه دانه سنگ آ درشت در خشت بماند، در کوره می پزد و آ زنده cao می شود و پس از مصرف شدن، آب ملات را می مکد، می شکفد، حجمش زیاد می شود و آجر را می ترکاند (آجر آلوک می کند ) نباید درخشت دانه درشت سنگ آ بماند.

فلدسپات :

در خاک آجر، کارگذار را می کند و گرمای خمیری شدن آجر را در کوره به 1100 تا 1150 درجه پایین می اورد. از این رو پختن سرامیک با خاک فلدسپات دار ارزان می شود.

سولفات ها :

سولفات منیزیم mgso4 سولفات کالیم k2so4 سولفات ناتریم na2so4 و سنگ گچ 1h2o. caso 4 به شکل گرد و دانه درشت، در خاک آجرکم و بیش پیدا می شوند. سولفات ها اگر در آجر بمانند، هنگام آسیاب خاک به شکل گرد در می آیند و پس از مصرف شدن آب می مکند، رو می زنند و نمای ساختمانهای آجری سفیدک می زند.

سنگ گچ، پس از پ آب شیمیایی آن، در گرمای زیادکوره cao و so3 می شود، cao کار آ را می کند و so3 می پرد و یا در آجر می ماند. آنچه در آجر بماند پس از نم کشیدن آجر به h2so4 تبدیل شده و له آجر آسیب می رساند.

آهن جسم های آهن دار مانند سولفور آهن fes2 در کوره به ا ید آهن و so3 تجزیه می شوند. اگر ao3 با cao، mgo, k2o, na2o ترکیب سولفات بدهد. مانند سولفات ها کار می کند.

ا ید آهن در آجر کار گداز آور را می کند. از این رو در آجرهای نسوز ا ید آهن باید خیلی کم باشد و از یک در صد وزن خاک نسوز بیشتر نشود. اگر fe2o3 در خاک به 5% وزن آن برسد، رنگ آجر سرخ می شود و درجه آب شدن آن پایین می آید. این جور خاک در ساختن تنپوشه ممتاز که نم نمی کشد و آب پس نمی دهد مصرف می شود. در گرمای کم کوره، آجر نیم پز می شود و آهن آن feo می گردد که رنگش کبود چرک است.

رستنی ها : گیاه ریشه و رستنیهای دیگر مانده در خشت، در کوره می شوند و جایشان در آجر خالی می ماند و آجر پوک می شود. برای ساختن آجر پوک و سنگ، به گل خاک اره می زنند، خاک اره در کوره می سوزد و جایش خالی می ماند و آجر پوک و سبک می گردد. آجر پوک به وزن تا 1/4t/m3 ساخته می شود و برای گرما بندی و صدا بندی به مصرف می رسد.

دانسته شده که، در آغاز تمدن مردم در گروههای کوچک در غارها می زیستند با زیاد شدن شمار مردم گروهها،چون برای زیستن شان در غارها جا نبود، زیر زمین، غار کندند و در آنجا می زیستند. در جاهای نمناک و بارشی که زمین نم می کشد و غارهای کنده شده فرو می ریختند. روی تپه ها و بلندیها برای خود زیستگاه می ساختند.

کندوگل : آریاییها که از جای سرد به ایران زمین آمده بودند، به روش سنتی خود زمین را می کندند و زیر زمین زندگی می د و به زیستگاه خود گند می گفتند مانند سمرکند (سمرقند)تاشکند، خودکند (خوقند)، قصر کند (قصر قند ) و جز اینها.

با گذشتن زمان، در ای از گویشهای ایرانی «دال » کند افتاده و «کن» مانده مانند کن نزدیک تهران و در ایرانشهر، بروسکن در اسان و کنان در اردبیل در گویشهای دیگر، «نون» کنده افتاده و «کد» مانده مانند کدخدا، کدبانو (مس = بزرگ + کد) که مسجد شده. کده، کوچک شده کد است که پسوند واژه های زیادی است مانند آتشکده، دانشکده، میکده، مزداکده، و جزاینها.

به کده، کته هم گفته می شود مانند کته زغال، کته هیزم که جای زیر و پایین است. کوچک شده «کن » کنه است که جمع آن کنات یا قنات است، به کنه خنه هم می گویند که در اسان به خانه گفته می شود کندک، خندق شده و کندو به جای انبار دانه ها گفته می شود. کندوان نام چند جا در ایران است. به لانه زنبور عسل هم کندو گویند.

در زمین های نمناک و آبدار که کندن زمین و زیستن در زیرزمین دشوار است، همچنین برای ایمن بودن از یورش دشمنان، روی تپه ها (کله تپه ها)جای زندگی می ساختند که جاهای زیادی با پیشوند و پسوند «گل» به جا مانده است مانند شش کلان در تبریز، هفت گل در خوزستان، سیاه کل در گیلان،کلان در تهران، بروجرد، آهر،قزوین، نهاوند، سروان، وجاهای دیگر، کلادر در مازندران مانند کیا کلا، رستم کلا، کلاو جاهای دیگر.

کلات (کل + ات) مانند کلات نادری دره گز،کلات در بجنورد، مهاباد، چابهار و جاهای دیگر، کلاک به کل کوچک گفته می شود مانند کلاک نزدیک تهران کلاک در ساری، رشت، ایرانشهر و جاهای دیگر. به کل کوچک کلک هم گفته می شود مانند کلک سفید در تهران، کلک د در چابهار، کلک سری در ایرانشهر و جاهای دیگر.

کل،به آدم بزرگ و سر و سرور هم گفته می شود مانند کل اسفندیار (کلو اسفندیار ) کل احمد، کل محمد و جز اینها، کل، کوتاه شده «کربلائی » نیست زیرا، کلانتر به بزرگتر می گویند، نه به «کربلایی تر »

در زمان صفویان، بهشهر مازندران (اشرف پیش و « کوران » پیشتر) کاخی در میان باغ به سبک فرنگ ساخته شد که آن را «کلا فرنگی » نامند.

سعدی در گلستان نوشته است « کلا کوشه دهقان به آفتاب رسید » که در آن کلا = ساختمان، کوشه = کوشک = کاخ (کیوسک در زبانهای فرنگی همریشه با کوشک فارسی ست)، دهقان = دهگان = مالک ده یا فئودال است. پس کلا کوشه دهقان یعنی ساختمان کوشک مانند مالک ده. قلعه عربی شده «کله » و قله عربی شده «کله » است.

روشن شده که آریایی هایی که از خاور دریای مازندران به ایران آمدند در آغاز، زیر زمین و کله تپه ها می زیستند.

پس از آن زمان، در دشتها که سنگ یافت نمی شد، خانه ها را با گل ورزیده یا شفته خاکی می ساختند. خاک را دسته کرده میان آن را آخوره (آبخوره) می د، و در آب می ریختند تا به خورد خاک برود و خاک خیس بخورد و گل شود : گل را ورز می دادند تا همه دانه های آن آب اندود شده گل چسبیده شود و با آن دیوار چینه ای می ساختند. واژه «وردن » باید از آن زمان به جا مانده باشد. روستاهایی که با خانه های چینه ای ساخته می شدند با پیشوند «ورد» نامگذاری می شدند،مانند ورده (ورد +ده) نزدیک تهران ساوه و مهاباد. وردان در خوی،وردآورد در تهران و تویسرکان و وردان در بوشه. ورین در اهر، آماده ورد (عماد ورد) در ری. واژه «واردان » که در زبان ارمنی وارطان گفته می شود همان است. در زبان سوئدی روزگار را «وارداداک » گویند.

دیواره های چینه ای شاغولی نبودند، هر چه بلندتر ساخته می شدند، کفلتی شان کمتر می شد. برای آنکه دیوار شاغولی و با کلفتی کمتر ساخته شود، دیوارها را با خشت (گل شکل گرفته) ساختند. روستاهایی که با خشت ساخته می شدند. با پسوند« کرد یا گرد» (از ریشه )، نامگذاری می گردیدند، مانند دارابگرد، خسروکرد و روگرد یا بروجرد (ور +رو+گرد یا بر +رو +گرد) و جاهای دیگر. گرد در زباد روسی و گراد زبانهای اروپایی، مانند «نیژنی نوگرد» در روسیه، « بلگراد » در یوگسلاوی لنین گراد در روسیه و جاهای دیگر، با گرد همریشه اند. روستانشینان برای آرامش در برابر یورش دشمنان برج می ساختند و هنگام خطر به درون برج پناه می بردند.چسبیده به دیوار برج، باور می ساختند تا بتوانند از درون بارو پای دیوارهای برج را ببینند.

به برج پیش ها «برگ»می گفتند که همام «بورگ» زبانهای اروپایی است مانند هامبورگ، ادین بورگ، ماکدبوگ و جاهای دیگر.

شفته خاکی :

استخوانبندی ماسه و نرمه سنگی بیست که سنگدانه های آن با گل رس به همدیگر چسبیده باشند و گل رس، جاهای خالی استخوانبندی سنگی را پر کرده باشد.

هرچه داندانه بندی سنگدانه شفته ییوسته تر باشد و شفته بیشتر ورز داده شود که همه دانه های آن خوب خیس بخورند، پس از خشک شده بیشتر می شود.

اگر چسبنده گل رسی شفته کم باشد، سنگدانه های آن (2 میکرون تا 10 میلیمتر) به همدیگر نمی چشبند و جاهای خالی استخوانبندی شفته با گل رس پر نمی شود و هنگام مصرف شفته مانند ماسه شسته وا می رود.

چنانچه حجم گل رس در شفته بیش از اندود کننده دانه های نرمه سنگ و ماسه و پر کننده جاهای خالی استخوانبندی ماسه و نرمه سنگی باشد به هنگام خشک شدن شفته جمع می شود و ترک می خورد.

باید پیش از ساختن شفته دانه بندی خاک آن آزمایش شود که خاک رس در خاک شفته به اندازه ای باشد که پس از گل شدن،تنها سنگدانه ها را اندود کند و آنها را به همدیگر بچسباند و جاهای خالی استخوانبندی سنگی را پر کند و نه بیشتر.

خشت :

استخوانبندی ماسه ای است که، گل رس خشک شده دانه های ماسه را به همدیگر چسبانده و جاهای خالی استخوانبندی را پر کرده باشد. تاب فشاری خشت بستگی به دانه بندی خاک آن و روش ساختن خشت دارد، هر چه دانه بندی خاک خشت پیوسته تر باشد، و برای ساختن گل خشک آب بهینه مصرف گردد و به گل، با فشار شکل داده شود، تاب فشاری خشت خشک بیشتر می گردد.

خاک رس در خاک باید به اندازه ای باشد که گل آن تنها دور دانه های ماسه (2 میکرون تا 2 میلیمتر ) را اندود کرده و جاهای خالی استخوانبندی ماسه ای را پر کند و نه بیشتر. خاک رس زیادتر از این هنگام خشک شدن خشت جمع می شود. و خشت ترک می خورد. کم بودن خاک رس در خاک، به اندازه ای که دور دانه های ماسه گل اندود نگردد و جاهای خالی ی استخوانبندی ماسه ای پر نشود، دانه های ماسه به همدیگر نمی چسبند و جاهای خالی میان آنها پر نمی شود و خشت دارای تاب فشاری زیاد نخواهد شد.

مرکز تحقیقات ساختمان برای ساختن خشت آزمایش نوشته شده، در زیر را با مکعب های 5*5*5 سانتیمتر با خاک علی آباد جنوب تهران انجام داده است.

از این آزمایش بر می آید که به خشتی که با خاک و ماسه دانه پیسوته با گل سفت با نم بهینه optimum و زیر فشار ساخته شود، 10kp/cm2 برابر 100 t/m2 بار گذاشت

تا زمانی که ساختمان گلس (چینه ای یا خشتی ) نم نکشد، خیس نخورد و خشک بماند می شود بر آن بار گذاشت. همین که ساختمانهای گلی نم کشید و خیش شد دانه های نگ آن (2 میکرن تا 10 میلیمتر ) تر می شود و پولکهای خاک رس نازکتر از 2 میکرن آن آب می کند، گل می شوند و دور دانه های سنگ را گل اندود می کنند. سایش دانه های سنگ گل اندود شده به همدیگر از میان می رود، زیر بارگذاری یا زیر وزنشان دانه های گل اندود شده جابجا می شوند و ساختمان گلی از شکل می افتد و اب می گردد.

ساختن خانه های گلی، روش سنتی جاهای گرم و خشک است و در ایران زمین پیشینه هزاران ساله دارد. ساختمانهای بزرگ تاریخی مانند مسجد چخماق در یزد با خشت ساخته شده اند. انی که تا بیست سال پیش به مکه رفته اند، خانه های چند اشکوبه یی را که با چینه ساخته شده بودند، در جده دیده اند.

باید خانه سازی روستایی، به روش سنتی با بهره گیری از دانش و فن امروزی با چینه و خشت و بام ضربی، از نو رواج یابد، زیرا ساختن آن ارزان و آسان است

آجر سفالی - برای ساختن آجر، بیشتر گل می سازند، با گل خشت می زنند

گل ساختن : خاک آجر را آبخوره می کنند و در آن آب می ریزند. و گل می سازند، گل را می خوابانند تا کم کم آب به خورد خاک رفته دانه های خاک آب اندود شوند و خاک به حال خمیر در آید. در کارخانه های آجر پزی، خاک را گرد می کنند به خاک گرد شده آب می افزایند و آن را با ماشین هم می زنند تا به حل خمیر در آید و گل شود و به گل شکل می دهند.

در روش خشت زنی خشک روی خاک گرد شده 8% وزن خاک آب می پاشند و آن را هم می زنند تا دانه های آن نمناک شوند خاک نمناک شده را زیر فشار زیاد پرس می کنند تا به شکل خشت درآیند. در چنین خشتی آب آزاد نیست و خشت نیاز به خشک ندارد. از سال 1356 در غرچک ورامنی (جنوب خاوری تهران) یک کارخانه آجر پزی بزرگ به این روش به کار افتاده است.

خشت مالی : خشت مال قالب چوبی خشت را روی زمین صاف می گذارند، گل را در آن گذاشته با انگشتانش به آن فشار می آود تا قالب پر شود و گل شکل بگیرد روی خشت را با کف دست می مالد تا تخت شود.پس از خشت، قالب را بر می دارد و آن را برای خشت دیگر پاک می کند و پهلوی خشت مالیده جا می گذارد. خشتی که با دست مالیده شود پوک است و تاب زیاد ندارد. از این گذشته خشت مالی با دست کند. پیش می رود و گران است.

در کارخانه های آجر پزی نخست با ماشین های فشاری خشت زده می شد در این جور ماشین ها گل در لوله فولادی ای که یک ما یچ فولادی در آن می چرخید به پیش رانده می شد. جلوی دهانه لوله، قالب خشت سورا شده بود که از توی آن فیتیله گل شکل گرفته به بیرون رانده شده به اندازه خشت بریده می شد. خشت های بریده شده را به خشت خشک کنی می بردند. با این جور ماشین ها تا ساعتی 6000 خشت می زدند.

خشتهایی که با ماشین های فشاری زده می شدند. کم و بیش در آنها هوا به جا می ماند که پس از پختن آج ران پوک و کم تاب می شد. کارشناسان، از آغاز شده ییستم میلادی تلاش کرده اند ماشینی بسازند که بشود با آن خشت هایی بزنند که در آنها هوا نماند.پیامد کوشش آنها ساختن ماشین خشت زنی مکنده بود. در این جور ماشین ها، ما یچ های پیش راندن گل، درون جلد فولادی کار گذاشته شده اند. هوای درون جل فولادی مکیده می شود تا در گل خشت به جا مانده فتیله گل بی هوا از دهانه ماشین بیرون آید. با کم شدن هوا در گل خشت ح خمیری آن زیاد می شود.

عیب خشت گلی آن است که برای ساختن گل خشت به خاک آن 15 تا 25% وزنش آب می زنند و آب خشت تر را در خشت خشک کن بخار می کنند. این کار گذاشته از آنکه هزینه دارد جای آب بخار شده در آجر خالی می ماند آجر پوک می شود و تاب آن کاهش می یابد. برای از میان بردن این عیب خشت گلی در روش نو خشت زنی خاک آجر را نمناک می کنند و با خاک نمناک زیر فشار زیاد خشت می زنند.

زمانی که باید خاک نمناک زیر فشار بماند تا خشت با تاب خواسته شده زده شود. همه جا و در همه خاکها یک اندازه نیست و در هر جا باید از راه آزمایش به دست آید.


اعتماد شما سرمایه ما

مشاهده متن کامل ...
ساناز زرین مهر تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر

 

ساناز زرین مهر متولد ۳۱ داد ۱۳۶۶ در شهر شیراز است. او کار هنری اش را از تئاتر شیراز شروع کرده است.

 

 ساناز زرین مهر
ساناز زرین مهر متولد ۳۱ داد ۱۳۶۶ در شهر شیراز است. او کار هنری اش را از تئاتر شیراز شروع کرده است.


ساختمان پزشکان، هشت بهشت و تلاقى، عنوان سریالهایى هستند که ساناز زرین مهر در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.


مهاجرت و کشف حجاب ساناز زرین مهر
ساناز زرین مهر  هنروری که در آثاری نظیر “ساختمان پزشکان” نقشهای کوتاهی را ایفا کرده بود هم به شبکه ای جم پیوست.

 پیش از این بازیگرانی نه چندان مطرح نظیر صدف طاهریان، چکامه چمن ماه و بهارک صالح نیا و البته مانی راییان، رابعه اسکویی نیز به شبکه ای جم پیوسته بودند.

در صفحه اجتماعی منتسب به ساناز زرین مهر ع های مختلفی از وی منتشر شده که نشان می دهد ساناز زرین مهر کشف حجاب کرده و مشغول بازی در خارج از ایران است. 

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

   تصاویر ساناز زرین مهر

 
در میان ع های منتشر شده توسط این صفحه ع هایی از ساناز زرین مهر در کنار مانی راییان دیگر بازیگر مهاجرت کرده از ایران که در های شبکه جم نقش آفرینی میکند نیز مشاهده میشود.

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر در کنار مانی راییان

 
ع های ساناز زرین مهر در ایران قبل از کشف حجاب
در ادامه ع هایی از ساناز زرین مهر قبل از کشف حجاب را مشاهده می کنید.

 

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

بیوگرافی ساناز زرین مهر

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

 

ساناز زرین مهر بازیگر جوان ایرانی

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر  قبل از کشف حجاب

 ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

تصاویر ساناز زرین مهرقبل از کشف حجاب

 ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

 

منابع:

persianv.com

cinemajournal.ir

مشاهده متن کامل ...
اولین و باسابقه ترین درگاه بانکی واسط ایران برای وبلاگنویسان و مدیران سایتها
درخواست حذف اطلاعات

زرین پال در فروردین ۱۳۸۹ متولد شد و با استقبال خوبِ مشتریان و فروشندگان از زرین پال این استارت آپ خلاق با سرعتِ بیشتری رشد کرد تا به امروز که زرین پال به یک ب و کار پیشگام، معتبر و نوآور در زمینه ی ارائه ی راه کارها و خدمات پرداخت آنلاین تبدیل شده است. اکنون زرین پال به عنوان مجموعه ای مستقل و زیر نظر صندوق سرمایه گذاری چند ملیتی م ی وِنچرز در حال فعالیت می باشد.

زرین پال اولین ارائه دهنده ی درگاه پرداخت آنلاین در ایران است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی قابل استفاده است.


شیوه کار درگاههای واسط :

درواقع پلی میان وبلاگ یا سایت شما و درگاه پرداخت آنلاین بانک ها است.

گرفتن درگاه پرداخت مستقیم بانکی ،برای وبلاگ ها میسر نیست و مدیران سایتها نیز برای گرفتن درگاه پرداخت آنلاین مستقیم، ابتدا باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نموده و سپس درخواست درگاه مستقیم از بانک دلخواه نمایند، لذا با توجه به پیچیدگی دریافت درگاه مستقیم بانکی و نیاز به برنامه نویسی و اتصال درگاه به سایت ، شرکتهای واسطه ای بوجود امده اند که با دریافت کارمزد اندک ، سایت شما را به درگاه بانکی متصل نموده تا براحتی بتوانید محصولات و خدمات خود را بفروش برسانید.

این شرکتهای واسطه که با نام درگاههای واسط شناخته می شوند ، کدهای آماده ای را نیز در اختیار پذیزنده ( وبلاگنویس یا مدیر سایت) قرار می دهند تا براحتی بتوانند وبلاگ یا سایت خود را به درگاه بانکی متصل نمایند .


نکته : مشخصات کارتهای بانکی به هیچ عنوان در سایت فروشگاهی یا درگاههای واسط ثبت نمی شود .به عبارت دیگر ، مشخصات کارتهای بانکی تنها در فرم پرداخت بانکها ثبت شده و پس از پرداخت موفق یا ناموفق، کاربر به سایت فروشگاهی برمی گردد.


زرین پال چگونه فعالیت می کند؟

با ید مشتری از سایت شما، وجه به صورت آنلاین و بدون ر کارمزد، به حساب زرین پال شما اعمال می شود. شما می توانید وجه موردنظر را به حساب کاربر دیگری در زرین پال انتقال دهید و یا اینکه درخواست واریز وجه به حساب بانکی خود کنید.


میزان کارمزد درگاه واسط زرین پال :

تنها هزینه ای که در زرین پال دریافت می شود، کارمزد انجام تراکنش موفق می باشد که به انتخاب پذیرنده( وبلاگنویس یا مدیر سایت) ، از یدار یا خود پذیرنده اخذ می گردد.

هزینه ها در زرین پال به شرح ذیل می باشد :


* ثبت نام و دریافت درگاه بانکی زرین پال ( کلیک کنید ) :

ابتدا بر روی دکمه ( عضویت) در صفحه اصلی سایت کلیک نموده و در فرم ثبت نام ، نام و نام خانوادگی، ایمیل و رمز عبور( رمز عبور جدید که با رمز عبور ایمیلتان متفاوت باشد) را وارد نمایید.

در مراحل بعد می توانید مشخصات خودتان و اسکن کارت ملی جهت تایید نهایی را آپلود نمایید :


* اپلیکیشن زرین پال چیست
و نحوه عملکرد آن به چه صورتی است؟ :
اپلیکیشن زرین پال را روی گوشی اندروید و ios خود نصب کنید. پرداخت های خود را سریع تر و آسان تر کنید، کیف پول ها و کارت های بانکی خود را مدیریت کنید، قبض پرداخت کنید یا شارژ ب ید و شگفت انگیزتر از همه اینکه یک پرداخت اینترنتی در چند ثانیه داشته باشد! با اپلیکیشن رایگان زرین پال گوشی همراه شما می شود کیف پول الکترونیک و همراه شما.


* زرین کارت چیست و نحوه عملکرد آن به چه صورتی است؟ :
زرین کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که با آن می توانید از طریق خودپردازها، دستگاه های کارت خوان عملیات دریافت وجه، انتقال و سایر عملیات بانکی را انجام دهید، همچنین امکان مشاهده گردش کارت، انتقال وجه شت از زرین کارت نیز به صورت آنلاین داخل سایت زرین پال امکان پذیر است. زرین کارت به نام شما صادر شده و حدود دو الی سه هفته پس از درخواست کارت، به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد. کارمزد تراکنش های وجی روی زرین کارت ٪۰.۵ است، قابلیت دیگر زرین کارت این است که تسویه حساب تراکنش های زیر ۴۰۰ هزار تومان در هرروز یک بار آنی هستند و تسویه حساب مابقی تراکنش ها و تراکنش های بالای ۴۰۰ هزار تومان بین یک دقیقه تا دوازده ساعت انجام می شوند.

* مشخصات تماس و آدرس شرکت :لیست ابزارها و پلاگین های زرین پال جهت اتصال سایت به درگاه واسط بانکی :


پرداخت آنلاین برای ربات تلگرام
ربات تلگرام پرداخت فاکتور:به کمک این بات تلگرام، امکان ایجاد فاکتور و پرداخت آن توسط مشتریان شما بوجود میاید. از قسمت مدیریت این بات شما میتونید یک یا چند فاکتور را برای مشتریان ایجاد کرده و پس از آن مشتری با برقراری ارتباط با این بات، امکان پرداخت آن را خواهد داشت.
ربات تلگرام فروش محصول :به کمک این ربات تلگرام امکان فروش محصولات متنوع با روش های مختلف فراهم میگردد. نسخه های مختلف این محصول قابلیا فروش محصول به صورت فیزیکی و مجازی، محصولات ی، شارژ و حتی سفارش آنلاین غذا از طریق اینترنت را فراهم میکند.
whmcs
افزونه پرداخت آنلاین whmcs
جوملا
کامپوننت پرداخت آسان جوملا
افزونه پرداخت آنلاین جوملا virtuemart joomla
افزونه پرداخت آنلاین سیستم حق اشتراک جوملا – rsmembership
افزونه اتصال جوم شاپینگ به زرین پال – joomshopping
افزونه rsform joomla
پلاگین اتصال اگهی ساز djcl ified به زرین پال
افزونه پرداخت درگاه زرین پال برای hikashop
افزونه درگاه زرین پال برای j2store
کامپوننت آسان پرداخت جامع جوملا
سیستم های فروشگاه ساز
افزونه پرداخت زرین پال پرستاشاپ
افزونه پرداخت آنلاین sabadekharid
افزونه پرداخت آنلاین marketsaz
افزونه پرداخت آنلاین opencart
افزونه پرداخت آنلاین magento
افزونه پرداخت آنلاین os commerce
sharetronix
افزونه پرداخت آنلاین و حمایت از ما sharetronix
افزونه ثبت آگهی متنی برای sharetronix
افزونه مرا دنبال کن sharetronix
افزونه پرداخت حق عضویت sharetronix
افزونه vip کاربر ویژه پیشرفته sharetronix
افزونه کیف پول الکترونیک برای sharetronix
افزونه ویژه ساز کامت چت برای sharetronix
افزونه ساخت گروه پس از پرداخت sharetronix
وردپرس
افزونه پرداخت آنلاین woocommerce ووکامرس برای زرین پال
افزونه پرداخت آنلاین easy digital s
افزونه به ازای پرداخت ورد پرس paid
افزونه فرم پرداخت وردپرس (حمایت مالی)
افزونه زرین پال برای ptix ورد پرس
قالب pointfinder به همراه افزونه زرین پال برای وردپرس
افزونه پرداخت فرم ساز gravity forms وردپرس
افزونه اعتبار من برای وردپرس و ووکامرس(mycred)
افزونه درگاه زرین پال برای restrict content pro
افزونه درگاه پرداخت زرین پال برای paid memberships pro (عضویت ویژه)
درگاه پرداخت زرین پال برای افزونه عضویت ویژه حرفه ای pro vip
دیگر سیستم ها
افزونه پرداخت آنلاین vbulletin
افزونه پرداخت آنلاین حمایت از سایت و سفارشات vbulletin
افزونه عضویت آنی در گروه ویژه برای datalifeengine
افزونه پرداخت آنلاین hostbill
افزونه پرداخت آنلاین virtual freer
افزونه پرداخت آنلاین drupal commerce
افزونه عضویت آنی در گروه ویژه mybb
افزونه پرداخت آنلاین powerful exchange system
افزونه پرداخت آنلاین phpfox
افزونه پرداخت آنلاین حمایت از سایت و سفارشات phpnuke
افزونه پرداخت آنلاین socialengine
افزونه پرداخت آنلاین jaws
افزونه پرداخت زرین پال برای ubercart 3
افزونه پرداخت آنلاین boxbilling
افزونه پرداخت آنلاین oxwall
افزونه پرداخت آنلاین digital pro
افزونه پرداخت آنلاین ipbsubscription
افزونه پرداخت آنلاین ptc iran
افزونه تغییر نام کاربری vbulleti
افزونه زرین پال برایiranphp mycustomers
افزونه درگاه پرداخت برای evolutionscript
افزونه درگاه زرین پال برای اسکریپت تبلیغاتی فلاین flynax
افزونه پرداخت برای اسکریپت مدیریت پرداخت ها و پرداخت آنلاین
افزونه زرین پال برای اسکریپت fusioncms
ماژول پرداخت انلاین برای ریسلو resello
مشاهده متن کامل ...
مجموعه کتب کمیاب رایگان+
درخواست حذف اطلاعات
 • کتاب جوغن ها (کتاب جوغن نامه مرجع رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه رموز جوغن ها رایگان کتاب جوغان نامه مرجع رایگان جوغن نامه مرجع کتاب جوغان نامه مرجع اسرار جوغن ها رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  کتاب کم یاب - taran-dll.rozblog.com
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  taran-dll.rozblog.com/cat/2
  رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  farsiparsi.loxblog.com/post/147/ رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها،...
  کتاب جوغن ها - rasane241.com
  کتاب جوغن ها کتاب جوغن ها. درخواست حذف اطلاعات. شناخت جوغن ها در گنج ی بسیار مهم است چون:
  rasane241.com/data/dafayens/1112353/کتاب جوغن ها
  felezjoo - کتاب جوغنها
  کتاب جوغنها . ... سلام. نمیشه.جوغن.اول راحت هر کتاب ... همه زمان ها بر اساس ...
  felezjoo.com/viewtopic.php?f=26&t=1256
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  iranika.4kia.ir/info/15139/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-ها(شناخت-گنج-ی )/...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب هاروت کتاب ماروت کتاب دعا و علوم غریبه فتح الغرایب در اسرار علوم غریبه ...
  haroot-maroot.ir/ s/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-هاشناخت-گنج
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir
  کتاب جوغن ها - رمز ی و رمزگشایی آثار علائم و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  stufile.ir/product/16867/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ø¬ùˆøºù†-ù‡ø§--ø±ù…ø²-ûœø§...
  کتاب اسرار نشانه ها: کاملترین کتاب آثار ، علائم و نشانه ...
  کتاب اسرار نشانه ها کتاب کاملی هست ... یه سنگ اسیاب هست که یک جوغن در روی ان هسن این سنگ بر ...
  irantreasureforum.net/کتاب-اسرار-نشانه-ها-کاملترین-کتاب-آثار
  کتاب جوغنها - joghan.pishroblog.ir
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  )


 • کتاب میراث زرین (

  کتاب میراث زرین pdf

  رایگان کتاب نفیس میراث زرین

  رایگان کتاب های باستان شناسی

  رایگان کتاب 380سمبل

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب گنج

  کتاب گنج نامه ی

  کتاب ارزش میراث صوفیه - شهر کتاب نایاب : ید کتاب,کتاب ...
  توضیحات محصول کتاب ارزش میراث صوفیه عبدالحسین زرین کوب کتاب ارزش میراث صوفیه نوشته ...
  bookciti.ir/کتاب-نایاب/کتاب-ارزش-میراث-صوفیه.html
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafayens.blogsky.com/1396/02/31/post-100/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی) - پارک نت
  کتاب میراث زرین کت منتشر شده در زمینه گنج ی در ایران می باشد که هم اکنون با قیمتی باور ...
  parknet.ir/subject_97418
  رایگان کتاب میراث زرین
  رایگان کتاب میراث زرین بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
  epapers.ir/ /tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین – پکیج دات آی آر
  پکیج دات آی آر پاو وینت ، پی دی اف, نرم افزارو…
  pakij.ir/۱۹۰۰_۱۴۲۶۳۱۳۷۲۶-۲
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج ی (میراث زرین) کتاب جامع گنج ی و ...
  pdf7020.rozblog.com/post/749
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی )‎
  talafile-blogir.s2a.ir/page 2299.html
  کتاب میراث زرین - stufile.ir
  کتاب جامع گنج ی و دفینه ی میراث زرین
  stufile.ir/product/17091/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ù…ûœø±ø§ø«-ø²ø±ûœù†
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه. سبد ید 0. پرداخت. تایید ید; تراکنش ناموفق
  shop.treasure-book.ir/ s/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی ) دسته: باستان ...
  )
 • کتاب مرجان جادو (

  مرجان جادو رایگان

  مرجان جادو pdf

  رم مه مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان

  کتاب مرجان علوم غریبه

  نویسنده کتاب مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان جادو

  بهترین کتاب جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : کتاب مرجان جادو
  در این پست از سایت ید و رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو نسخه کامل pdf آموزش علوم ...
  xn----ymcbrcti3nmay.dibablog.com/tag/ رایگان کتاب مرجان جادو
  رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو :: فایل ...
  ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو» ثبت شده است - فایل ...
  mabani-nazari.blog.ir/tag/ رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو
  مرجان جادو رایگان - پرشین فای
  مرجان جادو. مرجان جادو کتاب فوق العاده مجرب و کمیاب مرجان جادو خودآموز در علوم و فنون ...
  persianfiles.ir/مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند کتاب مرجان جادو برترین کتاب علوم غریبه و طلسمات
  bestofday.ir/shop/text/201607270935121351
  بایگانی ها مرجان جادو آموزش باطل سحر و جادوگری با ...
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود ۱۹۰۰ صفحه نام کتاب ...
  ketabkohan.com/ s/tag/مرجان-جادو-آموزش-باطل- -سحر-و-جادوگر
  کتاب مرجان جادو(کامل) - پروژه ها
  کتاب مرجان جادو(کامل) باقیمت باور ن یاین کتاب در سایر سایتها به قیمت ۱۵۰هزار ...
  takbook.com/best/ -کتاب-مرجان-جادوکامل
  مرجان جادو – فروشگاه آنلاین کتاب کهن
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود 1900 صفحه حجم ...
  ketabkohan.ir/tag/ -مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ... برای مشاهده مطلب فوق، از لینک ...
  magifa.com/detail/2339831/article/5
  کتاب جادو - havijfa.ir
  کتاب مرجان جادو کتاب آموزش کامل دعا نویسی از صفر تا صد زبان فارسی ۱۲۷۰ صفحه.
  havijfa.ir/key/کتاب-جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : فایل کتاب مرجان جادو
  کتاب مرجان جادو از بزرگترین و برترین کتاب های علوم غریبه و طلسمات است که به دست شیخ بهایی ...
  book-magic-reef.mizbanblog.com/post/3
  )
 • کتاب اسرار نشانه ها (

  رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه

  رایگان کتاب اسرار نشانه ها pdf

  رایگان کتاب چشم طلایی pdf

  کتاب جوغن ها

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب باستان شناسی

  رایگان کتاب اسرار نظامی ، نماد ها، نشانه ها، ساختار ...
  این مجموعه( اسرار نظامی) قسمت دوم علایم باستان شنناسی است که در اختیار شما دوستان عزیز قرار ...
  dlbartar.com/ -کتاب-اسرار-نظامی
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و ...
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های گنج ی کتاب اسرار
  bestofday.ir/shop/text/201704241401199800
  پایگاه رایگان کتاب
  برترین کتاب ها. کتاب اشعار سهراب سپهری برای ...
  takbook.com
  کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) | شماره کالا ...
  مشاهده جزئیات فروش کالای کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) فرمت پی دی اف - 160 صفحه ...
  esam.ir/itemview.aspx/4800292/کتاب-اسرار-و-نشانه-ها-باستان-شناسی-گنج-.htm...
  رایگان کتاب نشانه ها علائم رایگان دفینه قبر pdf رایگان
  oct 11, 2015 - رایگان کتاب اسرار و نشانه ها... کتاب اسرار نشانه ها ( کامل ترین منبع ...
  mod.text-ahang.ir/mod/1006/ -رایگان-کتاب-نشانه-ها-علائم-رایگان-د...
  اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید اینترنتی ...
  ... که در این پکیج قرار داده شده عبارت اند از: 1-کتاب چشم طلایی 2-کتاب اسرار نشانه ها 3-کتاب ...
  taran-dll.rozblog.com/tag/اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید ا...
  رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  translate this page کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ، با چاپی ...
  bir .epage.ir/fa/module.news_page._typeid.1_newsid.37_action.newsb...
  نمادها و نشانه های گنج ی - کتاب شاقول ابن سینا ...
  موضوع این کتاب اسرار پیشگویی با شاقول است. ... کتاب نمادها و نشانه ها. کتاب چشم ...
  ganj-dafine.mihanblog.com/post/16
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ی
  scincefile.loxblog.com/post/2297
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  گنج دفینه اسرار نشانه ها گنج ی کتاب اسرار نشانه ها عتیقه باستان شناسی کتاب اسرار ...
  f

  )
 • کتاب چشم طلایی (

  رایگان کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب چشم طلایی با

  رایگان کتاب چشم طلایی برای اندروید

  کتاب اسرار نشانه ها

  کتاب چشم طلایی علی عزیزیان

  کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب چشم طلایی (بزرگترین و بهترین منبع گنج ی )
  کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه (به صورت کاملا رنگی و نفیس)
  payesh.rzb.h5h.ir/post639693.html
  کتاب دختر چشم طلایی – سایت قیمت ها
  برای مشاهده قیمت ” ید کتاب چشم طلایی ” از تصاویر زیر استفاده کنید .
  pric.3eke.ir/tag/ _کتاب_دختر_چشم_طلایی
  کتاب چشم طلایی - dlbartar.com
  سایت بـرتـــــر. برتر dlbartar.com. دانشجویی. جزوه های درسی. رشته کامپیوتر
  dlbartar.com/tag/کتاب-چشم-طلایی
  پایگاه رایگان کتاب
  ... کتاب , ... چربی و حفظ عضلات نکات متفرقه اما طلایی ... زیر به چشم می خورد ...
  takbook.com
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir/tag/گنج-ی
  کتاب گنج و دفینه ی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و ...
  کتاب علائم ... اسرار نشانه چشم طلایی جوغنها میراث زرین و چشم طلایی و نمادها و ...
  antique-book-treasure.ir
  کتاب چشم طلایی رایگان
  ید کتاب اسکن شده چشم طلای کتاب چشم طلایی pdf کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل ...
  piranshahrnet.rozblog.com/tag/کتاب چشم طلایی رایگان
  رایگان پکیج کتاب pdf چشم طلایی با ...
  سایت گل ار نسخه رایگان و کامل کتاب چشم طلایی را با در اختیار شما قرار میدهد ...
  galexar.com/1395/11/17/ -رایگان-نسخه-جدید-و-کامل-کتاب-چشم
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب - کتاب های رمزیاب - رمز نامه گنج ور - کلید اسرار ....
  kotob-bastani.
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی - راهنمای دانشجو
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی نسخه اصل کتاب چشم طلایی با فرمت pdf فهرست مطالب کتاب چشم ...
  rdaneshjoo.ir/2374/ -کتاب-میراث-زرین


مشاهده متن کامل ...
مجموعه کتب کمیاب رایگان+
درخواست حذف اطلاعات
 • کتاب جوغن ها (کتاب جوغن نامه مرجع رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه رموز جوغن ها رایگان کتاب جوغان نامه مرجع رایگان جوغن نامه مرجع کتاب جوغان نامه مرجع اسرار جوغن ها رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  کتاب کم یاب - taran-dll.rozblog.com
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  taran-dll.rozblog.com/cat/2
  رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  farsiparsi.loxblog.com/post/147/ رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها،...
  کتاب جوغن ها - rasane241.com
  کتاب جوغن ها کتاب جوغن ها. درخواست حذف اطلاعات. شناخت جوغن ها در گنج ی بسیار مهم است چون:
  rasane241.com/data/dafayens/1112353/کتاب جوغن ها
  felezjoo - کتاب جوغنها
  کتاب جوغنها . ... سلام. نمیشه.جوغن.اول راحت هر کتاب ... همه زمان ها بر اساس ...
  felezjoo.com/viewtopic.php?f=26&t=1256
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  iranika.4kia.ir/info/15139/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-ها(شناخت-گنج-ی )/...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب هاروت کتاب ماروت کتاب دعا و علوم غریبه فتح الغرایب در اسرار علوم غریبه ...
  haroot-maroot.ir/ s/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-هاشناخت-گنج
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir
  کتاب جوغن ها - رمز ی و رمزگشایی آثار علائم و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  stufile.ir/product/16867/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ø¬ùˆøºù†-ù‡ø§--ø±ù…ø²-ûœø§...
  کتاب اسرار نشانه ها: کاملترین کتاب آثار ، علائم و نشانه ...
  کتاب اسرار نشانه ها کتاب کاملی هست ... یه سنگ اسیاب هست که یک جوغن در روی ان هسن این سنگ بر ...
  irantreasureforum.net/کتاب-اسرار-نشانه-ها-کاملترین-کتاب-آثار
  کتاب جوغنها - joghan.pishroblog.ir
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  )


 • کتاب میراث زرین (

  کتاب میراث زرین pdf

  رایگان کتاب نفیس میراث زرین

  رایگان کتاب های باستان شناسی

  رایگان کتاب 380سمبل

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب گنج

  کتاب گنج نامه ی

  کتاب ارزش میراث صوفیه - شهر کتاب نایاب : ید کتاب,کتاب ...
  توضیحات محصول کتاب ارزش میراث صوفیه عبدالحسین زرین کوب کتاب ارزش میراث صوفیه نوشته ...
  bookciti.ir/کتاب-نایاب/کتاب-ارزش-میراث-صوفیه.html
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafayens.blogsky.com/1396/02/31/post-100/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی) - پارک نت
  کتاب میراث زرین کت منتشر شده در زمینه گنج ی در ایران می باشد که هم اکنون با قیمتی باور ...
  parknet.ir/subject_97418
  رایگان کتاب میراث زرین
  رایگان کتاب میراث زرین بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
  epapers.ir/ /tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین – پکیج دات آی آر
  پکیج دات آی آر پاو وینت ، پی دی اف, نرم افزارو…
  pakij.ir/۱۹۰۰_۱۴۲۶۳۱۳۷۲۶-۲
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج ی (میراث زرین) کتاب جامع گنج ی و ...
  pdf7020.rozblog.com/post/749
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی )‎
  talafile-blogir.s2a.ir/page 2299.html
  کتاب میراث زرین - stufile.ir
  کتاب جامع گنج ی و دفینه ی میراث زرین
  stufile.ir/product/17091/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ù…ûœø±ø§ø«-ø²ø±ûœù†
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه. سبد ید 0. پرداخت. تایید ید; تراکنش ناموفق
  shop.treasure-book.ir/ s/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی ) دسته: باستان ...
  )
 • کتاب مرجان جادو (

  مرجان جادو رایگان

  مرجان جادو pdf

  رم مه مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان

  کتاب مرجان علوم غریبه

  نویسنده کتاب مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان جادو

  بهترین کتاب جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : کتاب مرجان جادو
  در این پست از سایت ید و رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو نسخه کامل pdf آموزش علوم ...
  xn----ymcbrcti3nmay.dibablog.com/tag/ رایگان کتاب مرجان جادو
  رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو :: فایل ...
  ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو» ثبت شده است - فایل ...
  mabani-nazari.blog.ir/tag/ رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو
  مرجان جادو رایگان - پرشین فای
  مرجان جادو. مرجان جادو کتاب فوق العاده مجرب و کمیاب مرجان جادو خودآموز در علوم و فنون ...
  persianfiles.ir/مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند کتاب مرجان جادو برترین کتاب علوم غریبه و طلسمات
  bestofday.ir/shop/text/201607270935121351
  بایگانی ها مرجان جادو آموزش باطل سحر و جادوگری با ...
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود ۱۹۰۰ صفحه نام کتاب ...
  ketabkohan.com/ s/tag/مرجان-جادو-آموزش-باطل- -سحر-و-جادوگر
  کتاب مرجان جادو(کامل) - پروژه ها
  کتاب مرجان جادو(کامل) باقیمت باور ن یاین کتاب در سایر سایتها به قیمت ۱۵۰هزار ...
  takbook.com/best/ -کتاب-مرجان-جادوکامل
  مرجان جادو – فروشگاه آنلاین کتاب کهن
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود 1900 صفحه حجم ...
  ketabkohan.ir/tag/ -مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ... برای مشاهده مطلب فوق، از لینک ...
  magifa.com/detail/2339831/article/5
  کتاب جادو - havijfa.ir
  کتاب مرجان جادو کتاب آموزش کامل دعا نویسی از صفر تا صد زبان فارسی ۱۲۷۰ صفحه.
  havijfa.ir/key/کتاب-جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : فایل کتاب مرجان جادو
  کتاب مرجان جادو از بزرگترین و برترین کتاب های علوم غریبه و طلسمات است که به دست شیخ بهایی ...
  book-magic-reef.mizbanblog.com/post/3
  )
 • کتاب اسرار نشانه ها (

  رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه

  رایگان کتاب اسرار نشانه ها pdf

  رایگان کتاب چشم طلایی pdf

  کتاب جوغن ها

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب باستان شناسی

  رایگان کتاب اسرار نظامی ، نماد ها، نشانه ها، ساختار ...
  این مجموعه( اسرار نظامی) قسمت دوم علایم باستان شنناسی است که در اختیار شما دوستان عزیز قرار ...
  dlbartar.com/ -کتاب-اسرار-نظامی
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و ...
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های گنج ی کتاب اسرار
  bestofday.ir/shop/text/201704241401199800
  پایگاه رایگان کتاب
  برترین کتاب ها. کتاب اشعار سهراب سپهری برای ...
  takbook.com
  کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) | شماره کالا ...
  مشاهده جزئیات فروش کالای کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) فرمت پی دی اف - 160 صفحه ...
  esam.ir/itemview.aspx/4800292/کتاب-اسرار-و-نشانه-ها-باستان-شناسی-گنج-.htm...
  رایگان کتاب نشانه ها علائم رایگان دفینه قبر pdf رایگان
  oct 11, 2015 - رایگان کتاب اسرار و نشانه ها... کتاب اسرار نشانه ها ( کامل ترین منبع ...
  mod.text-ahang.ir/mod/1006/ -رایگان-کتاب-نشانه-ها-علائم-رایگان-د...
  اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید اینترنتی ...
  ... که در این پکیج قرار داده شده عبارت اند از: 1-کتاب چشم طلایی 2-کتاب اسرار نشانه ها 3-کتاب ...
  taran-dll.rozblog.com/tag/اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید ا...
  رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  translate this page کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ، با چاپی ...
  bir .epage.ir/fa/module.news_page._typeid.1_newsid.37_action.newsb...
  نمادها و نشانه های گنج ی - کتاب شاقول ابن سینا ...
  موضوع این کتاب اسرار پیشگویی با شاقول است. ... کتاب نمادها و نشانه ها. کتاب چشم ...
  ganj-dafine.mihanblog.com/post/16
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ی
  scincefile.loxblog.com/post/2297
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  گنج دفینه اسرار نشانه ها گنج ی کتاب اسرار نشانه ها عتیقه باستان شناسی کتاب اسرار ...
  f

  )
 • کتاب چشم طلایی (

  رایگان کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب چشم طلایی با

  رایگان کتاب چشم طلایی برای اندروید

  کتاب اسرار نشانه ها

  کتاب چشم طلایی علی عزیزیان

  کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب چشم طلایی (بزرگترین و بهترین منبع گنج ی )
  کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه (به صورت کاملا رنگی و نفیس)
  payesh.rzb.h5h.ir/post639693.html
  کتاب دختر چشم طلایی – سایت قیمت ها
  برای مشاهده قیمت ” ید کتاب چشم طلایی ” از تصاویر زیر استفاده کنید .
  pric.3eke.ir/tag/ _کتاب_دختر_چشم_طلایی
  کتاب چشم طلایی - dlbartar.com
  سایت بـرتـــــر. برتر dlbartar.com. دانشجویی. جزوه های درسی. رشته کامپیوتر
  dlbartar.com/tag/کتاب-چشم-طلایی
  پایگاه رایگان کتاب
  ... کتاب , ... چربی و حفظ عضلات نکات متفرقه اما طلایی ... زیر به چشم می خورد ...
  takbook.com
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir/tag/گنج-ی
  کتاب گنج و دفینه ی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و ...
  کتاب علائم ... اسرار نشانه چشم طلایی جوغنها میراث زرین و چشم طلایی و نمادها و ...
  antique-book-treasure.ir
  کتاب چشم طلایی رایگان
  ید کتاب اسکن شده چشم طلای کتاب چشم طلایی pdf کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل ...
  piranshahrnet.rozblog.com/tag/کتاب چشم طلایی رایگان
  رایگان پکیج کتاب pdf چشم طلایی با ...
  سایت گل ار نسخه رایگان و کامل کتاب چشم طلایی را با در اختیار شما قرار میدهد ...
  galexar.com/1395/11/17/ -رایگان-نسخه-جدید-و-کامل-کتاب-چشم
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب - کتاب های رمزیاب - رمز نامه گنج ور - کلید اسرار ....
  kotob-bastani.
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی - راهنمای دانشجو
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی نسخه اصل کتاب چشم طلایی با فرمت pdf فهرست مطالب کتاب چشم ...
  rdaneshjoo.ir/2374/ -کتاب-میراث-زرین

 • رایگان مجموعه ی کمیاب از کتاب ها

 • مجموعه ای رایگان از کتاب های کمیاب

 • مجموعه کتب رایگان و کمیاب
 • مجموعه ای رایگان از کتاب های کمیاب

 • رایگان مجموعه کتب کمیاب
مشاهده متن کامل ...
کتاب میراث زرین
درخواست حذف اطلاعات


توضیح و تفسیر دفینه های موجود در درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ها- سنگ جوقان و کاسه - فیل - آفتاب پرست - سنگ آینه - تخم مرغ- عقاب - نعل- دو زانو- قفل و کلید- - مرد و زن - تاج - دفینه یهودیان و فراماسونری - سنگ نشان - پیکان و فلش - سم اسب - عقرب - ماهی - توضیح نشانه و دفینه های نامعلوم -اژدها - قیچی - گرگ - خنجر - توضیح انواع شتر - گوش - رمزگشایی انواع سنگ های کاسه و جوغن ها ,خورشید در بین ملل و ایران , سنگ مستطیل , اسکنه دار , سنگ 40 تکه , میمون , مرد و زن , علامت 7 در علوم باستانی , انگور , فرشته , بزکوهی , سگ , شمشیر و زره , دفینه های موجود در طاق ها , چاه ها , تونل ها و دهلیزها , کلیساها , پنجره خانه ها , پل ها , معابد و آتشکده ها , پله ها , علائم های رایج در دفینه و علوم باستانی ایران , انواع قبر ها - سرداب های زیر زمینی - سنگ بنای تاریخی - تابوت ها - محراب ها- , انواع نشانه های خزندگان و پرندگان و جامدات و حیوانات و انسان را تفسیر کنیم , نشانه های ترکی و رمزهای اسمی را بدانیم, دخمه ها و معماری آنها - برجها - قبرهای زیر زمینی - کاسه های فنجانی -علامت ماه و ستاره - نشانه های کامل زیر خاک و در حین حفاری -ش تن انواع ساروج ها- نواویس - نمادهای مسافت و جهت ها - مرد- گرگ - علامت قبرها - تفنگ - دست - پا - نشانه های سلاح - مقیاس ها و فلش ها - چاه ها و تله ها - تله های تومولوس و اتاقک - دفینه های موجود در آتشکده و غارها - قلعه ها - محراب ها -چشمه ها - آب و قنات ها - کارشناسی مجسمه -مهره های سنگی - سکه و نسخه های گنج و طلا - تشکر و مژدگانی - علائم های کامل کشف شده در حین حفاری و کاوش - سنگ های جوغن ها - شتر و ساربان - مرغ و جوجه - انواع صلیب ها - نمادهای اتاقک - نشانه های تمویهی و توجیهی - ص ه ها - کشتی - مقبره ها - قبر ها- قبور گبری - تپه های جوغن دار - تپه های ی شکل - تپه های کوره ای و تنوری - نسخه های شاهی و ی - جیوه قرمز - قبور خمره ای - پهلوان - تپه کوره ای - علامت ها و نشانه های مربوط به منطقه ای که طلسم شده است را بدانیم - روشهای دفن و پنهان گنج , تفاوت علائم و نشانه ها را از توهم تا واقعیت بدانید , گل حکمت را که برای حفاظت نشانه ها استفاده استفاده می شود را با هم بدانیم , کیفیت باز جوغن های پلمپ شده و دخمه و سنک نشانه را فرا بگیریم , کیفیت تحلیل علائم را یاد خواهیم گرفت - معانی علائم و آثار را خواهید دانست , نشانه های موجود بر روی ص ه ها و سنگ ها را تفسیر کنید ,دفینه های نشانه ها را پیدا کنیم , راه های است اج دفینه ها را خواهیم دانست - رمزگشایی و خنثی سازی انواع تله های گنج ها:تله های سرداب ها ؛ غارها , چاه ها , اتاقک ها ,تونل ها , رعد و برق , اژدها - مار - مثبات - فلش - دایره - نیزه - تیغ -ترازو - الاکلنگ - مکانیکی - سنگی - تله جابجایی - گیوتینی - شیمیایی و سمی - تله آب - قلب , تله گاز , شن و ماسه ,زمینی , فیزیکی , ترقوه ای , تله سنگ , گودالی , نشانه های تله ها , تله یا طلسم آب - نکات ایمنی تخصصی برای ورود به مکانهای سرداب ها , قبرها , روش صحیح حفاری قبرها و ادوات و وسایل های حفاری تخصصی , قبرهای گبری , همه چیز در مورد تومولوس ها و تپه های دست ساز و پلان ها (کروکی) آن, علامت و نشانه های قبر, روشهای ش تن انواع طلسمات با روشهای 100% عملی رصد طلسم ها و علائم های طلسمات دفینه را دانسته و انواع موجودات متافیزیکی محافظ دفینه را بشناسیم , قواعد عمومی دفینه ی , سکه های تقلبی را از اصلی تشخیص بدهیم , مجسمه ها و مهره ها و سفال های اصلی را از تقلبی تشخیص بدهیم , نقشه ها و سندهای گنج اصلی را از بدلی و تقلبی تشخیص بدهیم , راه های خواندن نقشه و نسخه های گنج را یاد بگیریم , جیوه قرمز را شناخته و به حقیقت آن پی برده و راه های 100% عملی جیوه اصلی را از تقلبی تشخیص بدهیم

***دقت بفرمایید قیمت نسخه چاپی این کتاب در بازار بالای 700 هزارتومان است اما شما با پرداخت فقط14 هزارتومان این محصول را از ما دریافت می نمایید***

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید کنید

نام فایلحجم فایل
میراث زرین.zip24 mb

درصورتیکه برای ید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید

لطفا فایل را پس از از ح فشرده خارج نمایید. برای خارج فایل از ح فشرده می توانید نرم افزارwinrar استفاده نمایید.

همچنین در صورتی که محصول شما کتاب یا دفترچه راهنما است برای باز از نرم افزار adobe acrobat استفاده نمایید.کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا - آپارات

www.aparat.com/.../ _کتاب_میراث_زرین%28شناخت_نمادهای_...
translate this page
nov 28, 2016 - فروش فایل این کتاب اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها , نشانه ها و اسرار نظامی دفینه ها -علائم شناسی چیستنشانه های دفینه ها را ...

کتاب میراث زرین - آپارات

www.aparat.com/v/i3kdh/ _کتاب_میراث_زرین
translate this page
dec 11, 2016 - فروش فایل مطالب کتاب میراث زرین:توضیح و تفسیر دفینه های موجود در درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ها- سنگ جوقان و کاسه - فیل - آفتاب ...

رایگان با کتاب گنج ی و باستان شناسی میراث ...

ganj.filekar.ir/.../ +رایگان+با+لینک+مستقیم+کتاب+گنج+یا...
translate this page
 رایگان با  کتاب گنج ی و باستان شناسی میراث زرین,در این پست   رایگان کتاب الکترونیکی pdf کمیاب آموزش روشهای پیدا  ...

کتابچه کامل فارسی pdf میراث زرین گنج و دفینه| کتاب جامع ...

ganj.filekar.ir/.../ +کتابچه+کامل+فارسی+pdf+میراث+زرین+...
translate this page
 کتابچه کامل فارسی pdf میراث زرین گنج و دفینه,در این پست   رایگان کتاب الکترونیکی pdf کمیاب آموزش روشهای پیدا یافتن گنج ی  ...

کتاب میراث زرین و چشم طلایی - راهنمای دانشجو

rdaneshjoo.ir/2374/ -کتاب-میراث-زرین/
translate this page
کتاب میراث زرین و چشم طلایی. نسخه اصل کتاب چشم طلایی. با فرمت pdf. فهرست مطالب کتاب چشم طلایی : گنج و گنج پژوه زبان علامت ها سمبل چیست؟ نشانه یا ...

رایگان کتاب میراث زرین بایگانی - 0y0

www.0y0.ir/product/tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین
translate this page
کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج ی (میراث زرین کتاب جامع گنج ی و دفینه ی به صورت کاملا رنگی و نفیس فرمت فایل:pdf این کتاب ...

کتاب میراث زرین یا اسرار نظامی(گنج و دفینه ی -pdf) - بوک کوب

www.bookkoob.i

انلود رایگان کتاب میراث زرین بایگانی - realclick

www.realclick.ir/file-tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین/
translate this page
کتاب جامع گنج ی و دفینه ی  میراث زرین به صورت کاملا رنگی و نفیس فرمت فایل:pdf کتاب میراث زرین اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها ...

کتاب میراث زرین - کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج ...

dafaayens.ir/tag/ -کتاب-میراث-زرین
translate this page
کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن راهنمای گنج دفترچه راهنمای گنج یاب ساروج طلسم کتاب جوغن ها.

daneshbastani - google sites

https://sites.google.com/site/daneshbastanikamel/home
translate this page
کتاب چشم طلایی کتاب رمزیاب کتاب میراث زرین کتاب چوغن نامه کتاب گنج ... این کتاب به طور کامل در پکیج یاد شده قرار داده شده که لینک  پکیج هم برای   ...

کتاب کامل میراث زرین (کارشناسی نمادهای گنج و نشانه های دفینه و ...

antique-book-treasure.ir ›  رایگان کتابهای آموزشی pdf
translate this page
dec 20, 2016 - در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ید و  کتاب گنج ی  میراث زرین,کتاب pdf دفینه ی میراث زرین کارشناسی علائم و ...

فروش کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها

فروش کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها - فروش pdf کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها و میراث زرین.

felezjoo - رایگان کتاب میراث زرین

https://www.felezjoo.com/viewtopic.php?f=26&t=1430&start...
translate this page
jan 2, 1993 - 10 posts - ‎8 authors
سلام میلاد جان. داداشسرعت نت من خیلی پایین اومده. اگه میشه لطف کن به ایمیلم بفرستی خیلی ممنونت میشم.خیلی دنبال این کتاب گشتم ولی قیمتش ...

کتاب میراث زرین - انجمن الکترونیک بی ریا - takbb

felezgir.takbb.com/thread-68.html
translate this page
jan 2, 2016 - دوستان عزیز میتونید این کتاب رو از لینکهای زیر   کنید دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید ...

کتاب میراث زرین آموزش نمادها نشانه های باستانی گنج ی - م تو

maxto.ir/.../ +کتاب+میراث+زرین++آموزش+نمادها+و+نشانه+های+...
 1. مشاهده متن کامل ...
برآورد خشت کاری
درخواست حذف اطلاعات

خشت کاری به متر مکعب و مترمربع نظر به عرض دیوار سنجش می گردد. باید یاد آور شد که به هر اندازه بلندی دیوار بالا شود، طاقت کار کارگران بلند می رود که بنابر لایحه طاقت کار درست سنجش می گردد.

افزایش که در کارگر ماهر رخ می دهد md/m³1.0 0 بوده و در کارگر غیر ماهر 0.057 md/m³ می باشد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر*

1

خشت کاری در دیوارهای نیم خشت

مترمربع

1 مترمربع

0.14 md/m²

0.16md/m²

2

خشت کاری در دیوارهای یک خشت دارای ارتفاع 3 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.65 md/m³

1.45 md/m³

3

خشت کاری در دیوارهای یک ونیم خشت دارای ارتفاع 3 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.50 md/m³

1.45 md/m³

4

خشت کاری در دیوارهای یک ونیم خشت دارای ارتفاع 6 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.62 md/m³

1.7 md/m³

یادداشت: در خشت کاری بیست تا بیست و پنچ فیصد مصالحه سمنتی در نظر گرفته می شود که از حجم دریافت شده خشت در یک دیوار کاسته می شود.

و تفاوت که بعد از هر سه متر ارتفاع در نورم کارگر ماهر این فعالیت رخ می دهد 0.125 md/m³ بوده همچنان تفاوت کارگر غیر ماهر آن 0.25 md/m³ درج کتاب ها گردیده است.

مثال: یک دیوار که دارای 10 متر طول، 0.35 متر عرض و 2.50 متر ارتفاع می باشد همچنان دارای 2 کلکین که که به سایز 2*1.80 متر می باشد در نظر است که از خشت که دارای سایز 11*7*23 سانتی متر اعمار گردد نیاز می رود تا اندازه خشت کاری ،تعداد خشت و طاقت کار آن را دریافت نمایم. در صورتیکه کارگر ماهر آن 0.5 md/m³ و کارگر غیر ماهر آن 1.45 md/m³ سنجش گردد.

حل: در گام نخست با استفاده از کمیت های معلوم جهت دریافت حجم حقیقی خشت کاری باید حجم را که ساحه کلکین ها در بر می گیرد از حجم دیوار منفی نموده تا حجم واقعی خشت کاری به دست آید.

حجم خشت کاری دیوار = v= (10*0.35*2.50) – (2)*(1.8*2*.35) = 6.23 m³

حجم یک خشت مورد ضرورت = v1= 0.23 * 0.07 * 0.11 = 0.001771

مقدار خشت مورد ضرورت = 6.23/0.001771 = 3518 mold ( (قالب

مقدار کارگر ماهر = sl = 6.23 * 0.5 = 3.115 md

مقدار کارگرغیر ماهر = usl = 6.23 * 1.45 = 9.03 md

برای سنجش و برآورد خشت دو نکته مورد بحث است، اینکه در کار خشت کاری 25 فیصد مصالحه یا ساختمایه ساختمانی کار گرفته می شود و همچنان ضایعات در خشت کاری از 5 تا 10 فیصد بوده اگر از این محدود بیشتر می گردد خشت ساختمانی بی کیفیت و ارزش کاربرد را ندارد و در سنجش دیوار ها حجم مصالحه از حجم خشت کاری کاسته می شود.مشاهده متن کامل ...
برآورد خشت کاری
درخواست حذف اطلاعات

خشت کاری به متر مکعب و مترمربع نظر به عرض دیوار سنجش می گردد. باید یاد آور شد که به هر اندازه بلندی دیوار بالا شود، طاقت کار کارگران بلند می رود که بنابر لایحه طاقت کار درست سنجش می گردد.

افزایش که در کارگر ماهر رخ می دهد md/m³1.0 0 بوده و در کارگر غیر ماهر 0.057 md/m³ می باشد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر*

1

خشت کاری در دیوارهای نیم خشت

مترمربع

1 مترمربع

0.14 md/m²

0.16md/m²

2

خشت کاری در دیوارهای یک خشت دارای ارتفاع 3 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.65 md/m³

1.45 md/m³

3

خشت کاری در دیوارهای یک ونیم خشت دارای ارتفاع 3 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.50 md/m³

1.45 md/m³

4

خشت کاری در دیوارهای یک ونیم خشت دارای ارتفاع 6 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.62 md/m³

1.7 md/m³

یادداشت: در خشت کاری بیست تا بیست و پنچ فیصد مصالحه سمنتی در نظر گرفته می شود که از حجم دریافت شده خشت در یک دیوار کاسته می شود.

و تفاوت که بعد از هر سه متر ارتفاع در نورم کارگر ماهر این فعالیت رخ می دهد 0.125 md/m³ بوده همچنان تفاوت کارگر غیر ماهر آن 0.25 md/m³ درج کتاب ها گردیده است.

مثال: یک دیوار که دارای 10 متر طول، 0.35 متر عرض و 2.50 متر ارتفاع می باشد همچنان دارای 2 کلکین که که به سایز 2*1.80 متر می باشد در نظر است که از خشت که دارای سایز 11*7*23 سانتی متر اعمار گردد نیاز می رود تا اندازه خشت کاری ،تعداد خشت و طاقت کار آن را دریافت نمایم. در صورتیکه کارگر ماهر آن 0.5 md/m³ و کارگر غیر ماهر آن 1.45 md/m³ سنجش گردد.

حل: در گام نخست با استفاده از کمیت های معلوم جهت دریافت حجم حقیقی خشت کاری باید حجم را که ساحه کلکین ها در بر می گیرد از حجم دیوار منفی نموده تا حجم واقعی خشت کاری به دست آید.

حجم خشت کاری دیوار = v= (10*0.35*2.50) – (2)*(1.8*2*.35) = 6.23 m³

حجم یک خشت مورد ضرورت = v1= 0.23 * 0.07 * 0.11 = 0.001771

مقدار خشت مورد ضرورت = 6.23/0.001771 = 3518 mold ( (قالب

مقدار کارگر ماهر = sl = 6.23 * 0.5 = 3.115 md

مقدار کارگرغیر ماهر = usl = 6.23 * 1.45 = 9.03 md

برای سنجش و برآورد خشت دو نکته مورد بحث است، اینکه در کار خشت کاری 25 فیصد مصالحه یا ساختمایه ساختمانی کار گرفته می شود و همچنان ضایعات در خشت کاری از 5 تا 10 فیصد بوده اگر از این محدود بیشتر می گردد خشت ساختمانی بی کیفیت و ارزش کاربرد را ندارد و در سنجش دیوار ها حجم مصالحه از حجم خشت کاری کاسته می شود.مشاهده متن کامل ...
آموزش کتیبه نقش برجسته سفالی
درخواست حذف اطلاعات
 • برش و ورز گل سفال:

جهت کار دست و تابلو سفالی نیاز به گلی داریم که چسبندگی زیاد داشته باشد.

این نوع گل را می توان از مکان هایی خاک رس دارند تهیه کرد، که معروف ترین و خالص ترین آن ها که عاری از گچ و آ و املاح غیر خاک باشد را می توان از همدان تهییه کرد.

برش گل:

یک بسته گل را برای استفاده و خشت زدن باید به قطعات کوچک و سبک (معمولان ۵ یا ۶ تکه) تقسیم کرد ، کار برش را به وسیله سیم یا نخ انجام می دهند به این صورت که گل را یه صورت استوانه ای ایستاده قرار می دهند و بعد از در نظر گرفتن محل تقسیم ها ، سیم را با دو دست گرفته و به صورت افقی از روی محل های تقسیم می کشیم تا قطعه های گل از هم جدا شوند.

ورز دادن گل:

پس از برش قطعات ، گل را برای گرفتن هوای آن ورز می دهیم (زیرا که اگر هوا داخل آن باقی بماند زمان پخت در کوره ، کار ترک برداشته و می شکند).

معمولا این قسمت نیاز به کمی قدرت بدنی و زور بازو دارد (هرچند می توان با پا نیز آن هارا ورز داد

بعد از ورز دادن و گرفتن هوای آن حال می توانیم آنرا داخل قالب قرار دهیم.

 • انواع قالب سفال

در سری آموزش های ساخت تابلو نقش برجسته سفال بعد ازبرش و ورز دادن حال باید آن را در قالب های خشتی قرار دهیم.

انواع قالب ها

قالب های گچی

قالب های چوبی

سایر انواع قالب

قالب گچی:

از این قالب ها برای کارهای تکثیری استفاده می شود ، کارهایی که به تعداد بالایی ساخته می شود و شکل آن ها کوچک است.

معمولا این قالب ها در ابعاد ۵*۵ تا ۴۰*۴۰ ساخته می شوند و بر روی سطح آن ها طرح مورد نظر قرار دارد.

قالب چوبی:

این قالب ها که در ابعاد ۱۰*۱۰ تا ۴۰*۴۰ یا قالب های بزرگ جهت تابلوهای بزرگ (۱ متر * ۱ متر یا ۱ متر در

۲ متر) هستند ، با ۴ چوب چوبی ساخته می شوند، سطح این قالب ها مسطح بوده و هیچ طرحی ندارند .

قطر این قالب ها نیز از ۲ سانتی متر به بالا هست (بسته به حجم کار ، کارهای پرحجم ضخامت بیشتری دارند و

معمولا در این کارها بیشتر گل را برمی داریم و عمق می دهیم و کارهای کم حجم که ضخامت کمتری داشته و در این کار ها زمان حجم دادن به کار گل اضافه می کنیم).

برای ساخت تابلو های سفالی معمولا از قالب های چوبی با سایز ۲۰*۲۰ و ضخامت ۲ سانت استفاده می شود.

 • نحوه خشت زدن برای ساخت نقش برجسته سفال:

خشت زدن:

بعد از ورز دادن گل آن را با فشار در قالب جای می دهیم تا فضای قالب کاملا پر شود ( برای اینکار می توان از پتک پلاستیکی استفاده کرد) ، سپس اضافه آن را با سیم بر می داریم .

پهن :

سپس قالب را در محلی که جهت پهن تابلو در نظر گرفته ایم قرار می دهیم ، برای خالی قالب ابتدا چند ضربه به بدنه قالب زده تا گل سفال از بدنه قالب جدا شود سپس آن را برع می کنیم تا خشت سفالی بر روی زمین بیفتد .

برای اینکه رطوبت گل باعث چسبیدن گل به قالب نشود می توان از تکه های رو مه یا پلاستیک چرب شده به اندازه قالب استفاده کرد (به این صورت که قبل از قرار دادن گل در قالب پلاستیک را در قالب قرار می دهیم سپس گل را در قالب می گذاریم ، این کار باعث می شود که گل به قالب نچسبد و به راحتی از داخل قالب بیرون بیاید).

به همین روش به تعداد مورد نظر (بسته به ابعاد کار ) خشت های سفالی را آماده و در کنار یکدیگر قرار می دهیم.

 • دورگیری:

پس از اینکه به تعداد کافی خشت آماده کردیم ، نوبت دورگیری آن ها میرسد (پس از خشت زدن و خالی خشت از قالب اندازه آن ها کمی از سایز اصلی خارج شده و نظم و شکل خود را از دست می دهند) ، برای اینکار باید خشت هارا دوباره اندازه زده و با کاتر مقدار اضافه آن هارا ببریم و آن هارا دقیق کنار هم بچینیم تا به صفحه خشتی ما آماده برای انداختن طرح و مراحل بعدی کار شود.

 • انداختن طرح روی گل:

به دو روش می توان طرح را بر روی گل انداخت:

۱-در صورتی که توانایی طراحی خوبی داشته باشید با استفاده از ابزار (قلم و یا هر ابزار نوک تیزی که بتواند برروی گل طرح را بیندازد ) می توانید طرح خود را بر روی گل بیندازید .

۲-می توانید از طرح خود پلات گرفته (چاپ در ابعاد بزرگ ، اندازه این پلات باید با اندازه کار خود برابر باشد ) و نقشه چاپ شده را بر روی گل قرارداده و از روی خطوط با ابزار طرح را برروی گل بیندازید.

پلات را سیاه سفید بگیرید چونکه فقط برای خطوط اطراف طرح ها به آن نیاز داریم و نیازی به سایه روشن و رنگ ها در پلات نداریم.

جزیئات تصویر را از روی یک ع کوچتر نیز می توان استفاده کرد و پلات برای انداختن دقیق خطوط اصلی کار می باشد ، پس نیازی به ج اضافه نیست ، تا حد امکان خودتان هم می توانید خطوط را بدون پلات بر روی گل بیندازید.

حجم دادن و اضافه گل:

بعد از اینکه طرح را روی سطح کار ہا گل انداختیم و با توجه به طرح باید به قسمت هایی از کار گل اضافه کرد وقسمت هایی هم باید گل را برداشت که این بستگی به کننده کار دارد که کار را آنطور که میخواهد حجم دهد.

افزودن گل:

برای اضافه گل به سطح کار ابتدا قسمتی را که میخواهید به آن گل را اضافه کنیم را با ابزاری مثل چنگال شیار میکشیم و با آب پاش آن سطح را کمی خیس میکنیم و گل را اضافه میکنیم به طوری که با گل سطح کار یکی شده کاملا” بچسبد در این قسمت باید خیلی دقت کنید که بدرستی انجام داده اید .

درآوردن حجم:

بعد از اضافه بعضی از سطح کار را هم مطابق سلیقه میتوانید با ابزار گل را کم کنید و سطح کار را از ح یکنواختی در بیاورید

در ضمن بایدمراقب باشید که بیش از حد سطح کار نازک نشود که در مرحله خشک شدن باعث تاب برداشتن کار میشود.

 • برش نهایی کار:

بعداز اتمام کار باید با چاقو ویا کاتر کار را برش بزنید اگر بتوانید سعی کنید تا آنجا که امکان دارد برش را بین درز خشت ها که کنار هم چیده اید بزنید.

زمان برش دادن:

برش را میتوانید چند ساعت بعداز اتمام کار زمانی که سطح گل مقدار کمی سفت شده بزنید

و توصیه میکنم که حتما” اینکار را انجام بدهید و خیلی زمان برش تابلو را عقب نیندازید چون وقتی گل در حال خشک شدن است اگر کار برش خورده باشد کار کمتر ترک میخورد .

نکته ای که خیلی باید رعایت کنید این است که بعداز اتمام کار باید روی کار را در تمام مدت با نایلون بپوشانید و بکذارید رطوبت گل به آرامی از بین برود.

خالی پشت خشت های سفالی و شماره گزاری:

در این مرحله بعد از برش کار حدودا پس از سه الی چهار روز که خشتهای برش خورده مقداری رطوبت خود را از دست داده اند شروع به خالی پشت خشت ها میکنیم.

بطوریکه شیارهایی میزنیم تا اینکه خشک شدن کارسریعتر انجام شود .

خصوصا قسمت هایی که حجم گل بیشتر ، وضخامت بیشتری دارند.

همزمان با این کار ، پشت تک تک خشت ها عدد هایی میزنیم که جهت نصب کار از آن استفاده کنیم

این مرحله را باید با دقت انجام بدهید که کدها به ردیف زده شوند تا به هنگام نصب به مشکل برخورد نکنید

 • خشک خشت های سفالی:

بعد از شماره گزاری خشت ها نکاتی را درموقع خشک لازم است که به دقت رعایت شود.

برای خشک ابتدا باید روی کار برش خورده را با رو مه بپوشانید تفریبا” به مدت ۳ روز که کار رطوبتش را به آرامی از دست بدهد

مراقب باشید که کار در معرض با وهوای مستقیم قرار نگیرد و در فضای بسته رطوبتش کم شود و خشت ها دفورمه نشوند ( اگر در معرض بادمستقیم قرار گیرد به علت از دست دادن سریع رطوبت تغیر شکل داده و ترک نیز بر میدارد).

بعد از چند روز روی کار را باز کنید و در همان فضای بسته بگذارید ، اگر گرم هم باشد بهتر است و زودتر خشک خواهد شد این زمان بستگی به آب وهوای آن منطقه دارد که بین ۱۰ تا ۱۵ روز زمان میبرد

 • سمباده زدن خشت های سفالی خشک شده:

بعد از اینکه کارها خشک شدند باید خشت ها را سمباده بزنید.

روی کار و اطراف خشت را با سمباده تمیز کنید بطوریکه وقتی خشت ها در کنار هم میچینید تا آنجا که امکان دارد دقیق مرتب و کنار هم باشند که در نصب کار بسیار مهم است

سپس خاک سمباده را با یک اسفنج ازروی خشت ها پاک کنید و دقت کنید که اضافه گل ها و ده گل در بالا و کنارهای خشت ها باقی نماند

بعد از مرحله سمباده زدن کار آماده بردن به کوره میباشد.

 • مرحله کوره و پخت نقش برجسته:

پس از خشک شدن کامل خشت ها که حدودا بین ۱۰ تا ۱۵ روز طول میکشد.

خشت ها را باید در کوره گذاشت تا پخته شوند که دمای پخت بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه میرسد.

معمولا برای پخت از کوره های گازی یا الکتریکی استفاده می شود.

بعد از پخت کار آماده است برای نصب.

 • مرحله نصب و اتمام کار نقش برجسته:

برای نصب اگر بخواهید در محیط داخلی نصب کنید آنرا با چسب کاشی میتوانید بچسبانید.

پشت کار باید صاف و یکدست باشد.

و اگر بخواهید کار را در فضای دیوار خارجی نصب کنید بهتر است از روش نصب با دوغ آب سیمان انجام شود.

بعد از مرحله نصب کار را باید با مواد بندکشی که در مصالح فروشی ها موجود است بند کشی کنید.

و بعد از بند کشی نیز می توانید کار را پتینه کنید.

 • مرحله پتینه سفال نقش برجسته:

در این مرحله پس از نصب و بندکشی سطح کار را باید تمیز سمباده بزنید تا مواد بند کشی زائد و اضافه از روی کار برداشته شود. قبل از اینکه شروع به پتینه (رنگ ) کنیم باید زیر کار بزنیم و میتوانید پرایمر با قلمو بزنید یا مقداری چسب چوب را رقیق ید و به روی تمام سطح تابلو با قلمو بزنید.بعد از این کار میتوانید براحتی کار را به سلیقه خود پتینه کنید.مشاهده متن کامل ...
جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور شهردار و اعضای شورای ی شهر در جمع شهروندان و گزاران د
درخواست حذف اطلاعات
جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور شهردار و اعضای شورای ی شهر در جمع شهروندان و گزاران در مسجد الرضا (ع)
۱۳۹۳/۱۲/۲۷

به منظور بررسی و رفع مشکلات شهروندان عزیز زرین شهر جلسه ی پرسش و پاسخی با حضور شهردار، معاونین و اعضای شورای ی زرین شهر در مسجدالرضا (ع) شهر زرین شهر با حضور شهروندان و گزاران این مسجد برگزار شد.

در این مراسم شهروندان بصورت رودررو مشکلات خود را با شهردار، معاونین و اعضای شورای ی زرین شهر مطرح و مسئولین حاضر راه حل های مشکلات این عزیزان را به آنها اعلام و موارد لازم را جهت پیگیری و بررسی به مسئولین مربوطه ارجاع دادند.

جواد جمالی شهردار زرین شهر در این مراسم گفت: رس ما خدمت رسانی صادقانه به شما شهروندان عزیز است امیدواریم در این زمینه شهروندان و مسئولین محترم با وحدت و همدلی ما را در این امر خطیر یاری نمایند تا بتوانیم با سرعت و اطمینان بیشتر رس خود را در زمینه خدمت رسانی انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: هدف ما حل مشکلات شهر ، شهروندان عزیز و ولی نعمتان ما می باشد که این افتخار را داریم که برای رسیدن به شهری خوب و ایده آل بین شما عزیزان حاضر می شویم تا از روبرو مشکلات شما را بشنویم و جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.

جمالی در پایان اظهار داشت: شهروندان فهیم و بصیر زرین شهر قطعا شرایط موجود کشور و منطقه را درک می کنند و براساس آن از خادمین خود انتظار خواهند داشت ولی ما برای رضایت شما عزیزان در حدتوان و تا جاییکه قانون اجازه دهد از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد امیدواریم مسئولان محترم به ویژه در بخش صنعت هم توجه خاصی به این منطقه صنعتی و مردم فهیم و ولایی آن داشته باشند. منبع وبسایت شهرداری


تقدیر و تشکر اهالی محله مسجد جامع از شهردار و اعضای شورای ی زرین شهر
۱۳۹۳/۱۲/۲۷

اهالی محله مسجد جامع زرین شهر با نصب بنر جلوی درب شهرداری زرین شهر از زحمات ارزنده شهرداری و اعضای شورای ی زرین شهر بابت بهسازی و بازسازی پارک بیست و دوم بهمن این محله قدردانی و تشکر نمودند و برای این عزیزان از خداوند متعال سلامتی و پیروزی آرزو نمودند.مشاهده متن کامل ...
بادرنج یا زرین گیاه
درخواست حذف اطلاعات
کد خبر: 81806729 (4939139) | تاریخ خبر: 28/07/1394 | ساعت: 13:4|

سمیرم رویشگاه گیاه کم نظیر زرین گیاه

سمیرم، اصفهان- ایرنا- زرین گیاه، از جمله گیاهان و علف های کوهی دارویی است که در نقاطی از ایران از جمله منطقه کوهستانی و سرد سیر سمیرم در جنوب استان اصفهان رشد می کند.

زرین گیاه از خانواده labiatae بوده و در جنوب شرق آسیا فراوان یافت می شود. اثرات ضدهیپرلیپیدمی و سیستم ایمنی برای این گونه گزارش شده است.
این گیاه دارویی بی نظیر در منطقه سمیرم و بلندی های کر رشد و نمو دارد و در هیچ جای کشورمان مشاهده نشده است.
در مکان های سردسیر با ارتفاع دو هزار و 300 تا سه هزار متر از سطح دریا و در مناطق سنگلاخی رشد می کند. وجود ترکیبی به نام ˈزانتومیکرولˈ در برگ های زرین گیاه مسوول اصلی خاصیت ضد سرطانی این گیاه دارویی است.
زرین گیاه که در ایران و در نقاط مختلف به اسامی محلی مختلفی همچون آغ باش، گل باغچق، بادرنجبویه و … نامیده می شود از گونه های با استفاده خواص داروئی است که در معرض انقراض قرار دارد.
اجزاء اصلی این گیاه شامل لیمونین، verbenone, alpha-terpineol,، الکل پریلیل و کاریوفیلین است . براساس تحقیق مذکور صورت گرفته، اثرات درمانی اسانس زرین گیاه قابل مقایسه با هیوسین و ایندومتاسین می باشد.
اثرات درمانی این گیاه شامل کاهش تب، درد مفاصل و روماتیسم، تقویت حافظه، درمان بیماری ام اس، سریع جریان خون، درمان سرگیجه، وزوزگوش وسردرد اشاره شده است.
لیمونن که یکی از اجزای اصلی اسانس زرین گیاه می باشد، به عنوان یک مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، ضد تومور، ضد ویروس، باکتری کش، عامل پیشگیری کننده از سرطان، ضد ک دیا، خلط آور، مهار کننده رشد قارچ­ها، ضد اسپاسم و مسکن موثر است.
ژرانیول نیز یکی از ترکیباتی است که در اسانس زرین گیاه وجود دارد و سبب ممانعت از رشد و سنتز پلی آمین ها در سلول ­های سرطانی انسان شده است.
وجود ترکیب فلاونی به نام زانتومیکرول xanthomicrol در برگهای زرین گیاه گزارش شده است که این ترکیب مسئول اصلی خاصیت ضد سرطانی در این گیاه است ،این ترکیب در عصاره زرین گیاه نسبت به داروی ضد سرطان doxorubincin اثر قوی تری را بر علیه سلول های سرطانی از خود نشان داده است و هم چنین عوارض جانبی بسیار کمتری را از خود را بر روی موش آزمایشگاهی نشان داده است.
زرین گیاه نیز مانند سایر گونه های dracocephalum دارای اسانس، فلاونوئید، دی ت ن، تانن و اسیدهای فنولی می باشد. که هرکدام از ترکیبات ذکر شده سبب بروز برخی از خواص درمانی در این گیاهان می گردد.
لیمونن که یکی از اجزای اصلی اسانس زرین گیاه می باشد، به عنوان یک مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، ضد تومور، ضد ویروس، باکتری کش، عامل پیشگیری کننده از سرطان، ضد ک دیا، خلط آور، مهار کننده رشد قارچ­ها، ضد اسپاسم و مسکن موثر می باشد. ژرانیول نیز یکی از ترکیباتی است که در اسانس زرین گیاه وجود دارد و سبب ممانعت از رشد و سنتز پلی آمین ها در سلول های سرطانی انسان شده است.
در مطالعاتی که بر روی موش انجام شده است اثر ضد دردی اسانس زرین گیاه مربوط به جزء لیمونن این اسانس می باشد که با دارا بودن لیمونن به عنوان یکی از اجزای اصلی اسانس، این گیاه را در زمره داروهای مسکن و ضد درد قرار می دهد شوند.
این گیاه ارزشمند و معطر دارویی در سالهای اخیر در معرض انقراض قرار گرفته بود.
زرین گیاه از نظر خواص دارویی بی نظیر و فوق العاده است و همین خاصیت ها باعث شده سودجویان و برخی افراد محلی بویژه عشایر برای مصرف دام به ت یب و نابودی این نوع گیاهان بکر سرعت بدهند.
امروزه تعدادی از شرکت های تعاونی کشاورزی و زیست محیطی محلی سمیرم تولید و کاشت زرین گیاه در سطح زیر کشت مشخص را بر عهده گرفته است.
محلی ها از این گیاه با نام زرویی یاد می کنند.
در دو سال گذشته و با همکاری منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و دفتر فنی پروژه بین المللی سیمای حفاظتی و تنوع زیستی زاگرس مرکزی اقداماتی برای رشد این گیاه و جلوگیری از انقراض آن در بخش هایی از سمیرم از جمله روستای خینه و شهر ونک انجام شده است.
شهرستان سمیرم با قرار گرفتن در جوار دنا و زاگرس مرکزی و دارا بودن455 هزار تار عرصه ملی و 330 هزار تار مراتع و جنگل های طبیعی از نوع خوب و متوسط در 160 کیلومتری جنوب اصفهان واقع است.
گ/7147/ 6022مشاهده متن کامل ...
فروش اینترنتی تابلو های بک لایت ویژه اینترنتی در سایزهای مختلف از *** پار ریستال
درخواست حذف اطلاعات

تاریخ بروز رسانی
(پنج شنبه)
1393/03/15
فروش تابلو های بک لایت ویژه با ید اینترنتی
آنلاین
از
*** پارسا کریستال ***

ید انترنتی تابلوهای بک لایت در سایزهای 40*30 و 50*70 و 90×60 و 90*40 و 120*50 و

130*50 و طرقی در سایز 180*80 را در سال جدید آماده و به معرض فروش گذاشته

است.
لطفأ قبل از ید اینترنتی نکات زیر را توجه فرمایید:

مهم :

1. ارائه پیرینت ید برای دریافت کالا ا امیست.

2. بن ید همان فرایند ید کالا از سایت پرداخت زرین پال بعد از پرداخت میباشد

3. این مبلغ شامل ید کالا و سفارش نوع تصویر انتخ شما در وب سایت و بدون بسته

بندی می باشد که در صورت تمایل بسته بندی کالا هزینه ی جداگانه دریافت میگردد که در

پایین صفحه میتوانید برای بسته بندی درخواست نمایید

4. محصول یداری شده قابل استرداد نمیباشد لطفأ قبل از هر ید و تمایل و آشنایی با

تابلوهای بکلایت (نوری . چراغدار) میتوانید ازفروشگاه ما دیدن نمایید.

فروشگاه ما همه روزه هفته حتی باز میباشد.

ساعات کار فروشگاه :

شنبه تا 4 شنبه : از ساعت 9 تا ساعت 17:30

پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 15:00 عصر

ها از ساعت 8 صبح تا 15:30 عصر

منتظر شما بزرگواران هستیم

5. یداران محترم بعد از ید خود بلافاصله جهت هماهنگی و کد تصویر انتخاب شده

در آلبوم با شماره های 021.55181091 ازساعت 9صبح تا5:30عصرو

0912.270.44.80 از ساعت 18:00 تا ساعت 2 صبح تماس بگیرید.

6. قیمت ها بدون اطلاع قبلی و با شرایط اقتصادی موجود قابل تغییر می باشد.

محصولاتمحصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 40*30

توضیحات : طول 40 عرض 30 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 35.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال

کد آلبوم (p.p.sh)

کد آلبوم (p.a)محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 70*50

توضیحات : طول 70 عرض 50 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 53.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.p.sh)


سایز جدید

محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 90*40

توضیحات : طول 90 عرض40 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 55.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پالمحصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 90*60

توضیحات : طول 90 عرض 60 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 63.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.p.sh)

کد آلبوم (p.sh)

کد آلبوم (p.a)محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 120*50

توضیحات : 120 طول 50 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله


قیمت : 89.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.sh)


محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 140*60

توضیحات : 140طول 60 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 106.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال

کد آلبوم (p.sh)محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 130*50

توضیحات : 130طول 50 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله


قیمت : 99.000 پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.p.sh)


محصول : تابلو نوع جنس :طرقی بنری (چراغدار)

سایز محصول : 180*80

توضیحات : 180طول 80 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 195.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال

کد آلبوم (p.sh)

کد آلبوم (p.p.sh)


هزینه ی بسته تابلو های بک لایت به منظور رفاه حال شما وسلامت هرچه بهترمحصول

یداری شده (5.000 تومان) بابت بسته بندی کالا درصورت تمایل جداگاته

دریافت میگردد.

مشاهده متن کامل ...
معرفی مشاهیر ایران
درخواست حذف اطلاعات

عبدالحسین زرین کوب


شناس، ایرانشناس، محقق ، و نویسنده
تاریخ تولد : 1301 ش
تاریخ وفات : 1378 ش
محل تولد : بروجرد
محل وفات : تهران
عبدالحسین زرین کوب

از شمار دو چشم یک تن کم / و ز شمار د هزاران بیش) عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ، شناس، ایرانشناس، محقق و نویسنده بزرگ معاصر در سال 1301 هجری شمسی در شهرستان بروجرد بدنیا آمد. وی تحصیلات ابت و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رساند و در کنار تحصیلات متوسطه، به تشویق و ترغیب پدر که مردی متشرع و دیندار بود، به فراگیری علوم دینی و حوزوی از جمله فقه و تفسیر و ادبیات عربی نیز پرداخت و به گفته خود در هجده سالگی کمتر کت در تاریخ، فلسفه و ادبیات بود که به زبان فارسی منتشر شده باشد و او آن را مطالعه نکرده باشد. زرین کوب پس از از اخذ دیپلم ادبی چند سال در بروجرد و م آباد به معلمی پرداخت و نظر به اطلاعات وسیع و زمینه گسترده فکری همه گونه علوم از تاریخ و جغرافی و ادبیات فارسی تا ریاضی و فیزیک و علم الحیات را تدریس کرد. وی در طی این سالها به زبانهای عربی، انگلیسی،فرانسه، ایتالیایی و آلمانی تسلط یافت و در سال 1323 اولین کتاب خود را بنام (فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران) منتشر ساخت. عبدالحسین زرین کوب در سال 1324 در رشته ادبیات فارسی تهران با رتبه اول علمی پذیرفته شد و در طی سه سال بعنوان دانشجوی رتبه اول از این دانش آموخته گردید و سال بعد در مقطع ی ادبیات فارسی تهران پذیرفته شد. زرین کوب از سال 1328سردبیری مجله هفتگی مهرگان را بمدت 5 سال عهده دار شد و از سال 1330 ه.ش به همراه عده دیگری از فضلا و دانشمندان عصر نظیر عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، محمد معین، پرویزخانلری، غلامحسین صدیقی و عباس زریاب خوئی برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دائره المعارف چاپ هلند دعوت شد. وی در سال 1332 با قمر آریان همکلاس خود ازدواج کرد و در سال 1334 پس از دفاع ازرساله ی خود (نقد الشعر، تاریخ واصول آن) به دعوت بدیع ا مان فروزانفر تدریس در تهران را آغاز کرد. زرین کوب طی این سالها به تدریس تاریخ ، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و مجادلات فرق، تاریخ تصوف ی و تاریخ علوم در دانشکده های ادبیات و هنرهای زیبای تهران پرداخت و در عین حال با مجلات ادبی صاحب نام آن زمان همچون سخن، یغما،جهان نو، دانش، علم و زندگی، مهر، راهنمای کتاب و فرهنگ ایران زمین نیز همکاری داشت. زرین کوب در سال 1347 بعنوان مهمان در های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس تاریخ ایران و تاریخ تصوف پرداخت و پس از بازگشت به ایران (1349) مجددا تدریس در تهران را ادامه داد. این فرزانه در فاصله سالهای 1355 تا 1356 مدیریت گروه ادبیات فارسی تهران را پذیرفت و در مدت یک سال مدیریت خود برنامه جدیدی برای این گروه تنظیم کرد که در آن از تمام برنامه های مشابه در گروههای ادبیات فارسی های بزرگ جهان استفاده شده بود. وی در طی سالهای 1360 تا 1362 در کشور فرانسه به معالجه و همچنین تحقیق و تتبع در باب آثار مولوی پرداخت و پس از بازگشت به همکاری با سازمان نقشه برداری کشور (برای تدوین اطلس تاریخ ایران) و مرکز دایره المعارف بزرگ ی پرداخت. زرین کوب در طول این سالها تا زمان مرگ لحظه ای از تدریس، تحقیق و تألیف غافل نبود و علیرغم وضعیت نامناسب مزاجی و کهولت سن همچنان آثار گرانقدری در حوزه ت

آثار علمی بیادگار مانده از این ادیب بزرگ مشتمل بر ترجمه و تألیف صد جلد و دهها مقاله است که بعضی از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شده اند: ــ فرار از مدرسه ــ از کوچه رندان ــ نه شرقی، نه غربی، انسانی ــ یادداشت ها و شه ها ــ تاریخ در ترازوــ تاریخ ایران قبل از ــ ارمشاهده متن کامل ...
تاثیر خاک در معماری
درخواست حذف اطلاعات
فهرست مطالب: تاثیر خاک در معماری

تاریخ ایجاد 12/02/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 45 برگ ورد قیمت: 4500 تومان حجم فایل: 214 kb تعدادمشاهده 3


تاثیر خاک در معماری
بخشی از مطلب
خاک رس دید کلی رسها به همراه کلوئیدها ، فع رین بخش خاک محسوب می شوند و اکثر آنها دارای ساختمان بلوری هستند. قبل از مطالعه کانیها توسط اشعه ای تصور می شد که کانیهای رسی ذرات کوچک و ریز کانیهای اولیه نظیر ذرات کوارتز ، فلدسپار و میکاها باشند، در حالی که در حال حاضر کانیهای رسی ، ترکیب شناخته شده ای دارند که شبیه این کانیها نیست و تنها کانی میکا به آنها شبیه است. کانیهای رسی ، اغلب کانیهای جدید یا حاصل انحلال کانیهای اولیه یا کانیهای ثانویه هستند. تاثیر آب و هوا بر خاک رس خاکها در مناطق گرم و شرایط آب و هوایی مرطوب جایی که ز شی مناسبی ندارد، دارای میزان بالایی از کانیهای اولیه حل شده می باشند که به کانیهای رسی تبدیل شده اند. خاکهای موجود در مناطق گرم و مرطوب ، میزان بالایی از رس حتی در اعماق 5 تا 20 متری دارند. در ح ز شی مناسب ، کانیهای رسی از درون سیستم خاک خارج می شوند. بعضی کانیهای رسی در اثر تجزیه و دگرسانی کانیهای اولیه نظیر میکاها تشکیل می شوند. منشا تشکیل دهنده رسها رسهای درجا که در حین تشکیل خاک شکل می گیرند. رسهای تغییر مکان یافته که در اثر فرسایش بیشتر حرکت کرده و مجددا در محل جدید نهشته می شوند. رسهای تبدیل شده که از رسهای به شدت هوازده و فرسایش یافته کرده و در رسوبات و خاکها رسوب گذاری می کنند. رسهای تشکیل شده جدید که در اثر تبلور مجدد رسهای موجود در محلولها ، در خاک در حال تشکیل شکل می گیرند. منشا کانیهای رسی در رسوبات یا سنگهای رسوبی رسهای موروثی یا وراثتی : این رسها از انواع آواری هستند. رسهای تازه تشکیل شده (neoformation) : این رسها به صورت برجا و در اثر ته نشینی مستقیم از محلول یا از مواد سیلیکاته آمورف و یا حاصل جانشینی هستند. رسهای تبدیلی (transformation) : رسهای موروثی از طریق تبادل یونی یا تغییر منظم کاتیونها ، به رسهای تبدیلی ، تبدیل می شوند. فرایندهای تشکیل دهنده انواع رسها محیط هوازدگی و تشکیل خاک : اصلی ترین محیط تشکیل رسها مخصوصا رسهای موروثی یا وراثتی است. محیط رسوبگذاری : رسها از آب حوضه یا آبهای حفره ای ته نشین می شوند (مخصوصا رسهای تازه تشکیل شده). دیاژنز و دگرگونی درجه پایین : در طول این فرآیند انواعی از رسها (مخصوصا رسهای تبدیلی)حاصل می گردند. ملات :آژند آژند در تعریف عامه همان ملات است. ماده ای است خمیری شکل که میان قطعات مصالح بنائی را پر میکند و نقش پیوند دهنده نیز دارد آژند متشکل از چند ماده ساختمانی است وانواع گوناگون دارد نکته مهم در کاربرد ملات آن است که باید با مصالح هم خوانی داشته باشد. مثلاًدر بنائی با خشت خام ملات باید فقط گل یا مشابه آن باشد اگر ملات سست تر از مصالح باشد به مرور از بین می رود و اگر ملات سفت تر باشد مصالح از بین میروند . ملات ها با توجه به همگنی و سازگاریشان با مصالح به ترتیب زیر دسته بندی می شوند 1-ملات گل برای ترکیب با مصالح خشتی و چینه ای 2-ملاتهای آ ی برای بنائی هایی که با سنگ و آجر در مجاورت آب ساخته شوند مثل ماسه آ /گل آ و ساروج 3-ملات قیر چارو برای مصالح سنگی و آجر وکاشی در بناهایی که با آب سروکار ندارند 4-ملات های گچی عمدتاٌدر طاق زنی برای مصالحی چون آجر وسنگ 5_پیه دارو برای بستن درزهایی که با اب سرو کار دارند اندود اندود از موادی ساخته شده که ابتدا خمیری شکل است و با دست یا استفاده از ماله بر روی سفت کاری بنا کشیده می شود اندود به دو صورت کاربرد دارد 1: در حد فاصل بین سفت کاری و روکار یا رو سازی بنا (آمود) قرار میگیرد 2:خود نقش روکار بنا را دارد (عملکردش مثل آمود است) مثلاٌ کاه گل در بعضی اوقات. اندود ها انواع گوناگون دارندمانند ساروج کاه گل گچ و خاک و گل وریگ (سیم گل)گرد ف و روغن چوب و...... اندود کاه گل عایق خوبی برای حرارت و صداست رنگش مطبوع و آرامش بخش است (طرز تهیه)بهترین کاه گل پانزده روز لگد می خوردکاه مصرفی نباید دانه خوراکی داشته باشد چون بعداًکاه گل آلوئک میکند و برای جلوگیری به آن نمک اضافه می کنند در مناطقی که ریگ فراوان است از سیم گل که در واقع گل و ماسه است و خاک در آن نقاط نباشد گاه به کاه گل مقداری ماسه اضافه کرده و اندود حاصل را برای بام و پر حفره دیوارها به کار می برند که به آن پالینه گویند در مناطق مرکزی ایران از نوعی کاه گل به نام کاه گل ارزه (ارجن =ریگ روان_)برای نما استفاده می شده که خوب ماله می خورد و رنگ آن زیباست برای ساختن آن از گل رس معدنی را انتخاب میکنند که دارای رنگ های مختلف است مثلاًدر انه به رنگ ارغوانی و لیمویی نارنجی در الویر قان در ناحیه کبود کمر (بین تهران وساوه)گل های خوش رنگی پیدا می شود که استفاده از آن نیاز به رنگ ندارددر این نما سازی لبه های کار را با گچ دم گیری می کنند وبه آن کاه گل دم گیر ی می گویند دم گیری مثل یک نبشی گچی می باشد که دور تا دور نما کشیده می شودگاه گل ارزه از شدت آفتاب از رنگ و نوع جنسش کم می شود این اندود نه تنها در کویر بلکه در سواد کوه مازندران و روستاهای اطراف آن نیز کاربرد دارد منتها در این جا به جای کاه شسته (غربال شده)از شلتوک برنج و به جای ریگ روان از ماسه ته رود خانه استفاده می شود در شمال ایران برای آن که اندود شسته نشود هر هشت سال یک بار با نوعی رنگ روی اندود قدیمی را میپوشانند این رنگ رنگ طبیعی کاه گل را اب نمی کند بلکه آن را به همان صورت نشان می دهد رنگ فوق ترکیبی است از انزروت(anzaroot(که نوعی صمغ شکلاتی رنگ می باشد به اضافه لویی برای ساخت آن انزروت را رقیق کرده و در آن لوئی می ریزند و با فرچه روی کاه گل می کشند چینه چینه یکی از قدیمیترین مصالح میباشد خاک محل را میکندند و آن را با آب مخلوط می کنند تا گل درست شودبعد با ورز دادن گل تا هنگامی که ح موئینه پیدا کند.آن را به صورت گل های قابل حمل در آورده روی هم می گذاشتند و دیوار را بالا می آوردند چینه به صورت هرم ناقص یعنی دیوار در پایین و در کنار بسیار قطور بوده و هر چه به سمت بالا میرفته از قطر آن کم میشده است چون چینه از جنس گل بوده ملات گل لازم نداشت امروزه از چینه در دیوار باغ ها و مزارع استفاده می شود در گذشته دیوار یخچال با ضخامت 10 تا 12 متر از چینه بوده و برای جلو گیری از ش ت چینه ها از نی در درون آن ها استفاده می شده است برای نگهداری در مقابل باران و باداز بوته های خار یا شاخه های زرشک یا هیزم استفاده می شده به این گونه لبه بندی سارک می گویند (سارک به معنی لبه دیوار). به تدریج مخلوط خشت و چینه به کار رفت دیواربالا می رفت و چون چینه ناصاف بود توزیع یک نواخت بار نداشت بین هر دو یا سه رگ چینه یک رگ خشت چیده می شد گاه نیز دو طرف عرض دیوار را خشت چیده وبین آن را پین چینه میریختند و دیوار به همین ترتیب بالا می رفت (پین حجمی به اندازه یک بیل خاک است که حدود 40cm3 می باشد به چینه لاد هم میگویند هر رگ چینه نیز یک لاد می باشد و به بنای چینه ساز لادتر میگوییند). تاریخ خشت دلیری و مهر و د، برای پاسبانی خانه خشترا ، نگاهداشتن و پروردن خانه ( گیتی جهانداری و کشورداری، که همان سیاست و حکومت باشد ،درآغاز ، چیزی جز « خانه داری»نبوده است. جمشید ، نخستین انسان ایرانی و نخستین نماد خشترا ، مبتکر خانه سازی در گیتی است . اوست که در شاهنامه ، سرشتن « خشت » را می یابد ، و بن مایه خانه سازی و شهر سازی را کشف میکند ، هر چند این ویژگی ، سپس به اهورامزدا نسبت داده میشود ، ولی پیدایش مفهوم اهورامزدا ، هزاره ها پس از پیدایش اسطوره جمشید است . در همان دید نخستین ، همانندی واژه خشت با خشترا ( خشترا ، نام شخص نبوده است ، بلکه بیشتر به معنای غیر شخصی نیروی سازنده و پرورنده بوده است ، عینیت دادن آن با شخص ، که همان واژه امروز « شاه» باشد ، سپس روی داده است ) ما را به جهان نگری ژرفی راهنمائی میکند همانسان که خشترا ، شاهست ، شهر هم هست . درست خشترا ، از همان ریشه خشت میآید . خشترا ، بسوی کاربرد خشت و خانه سازی و شهر سازی و گیتی سازیست . خشترا، مستقیما با خانه کار دارد، از این رو شاه ، کدخدای جهان یا کشور بود، چون « کد» نیز ،به معنای خانه است . آنکه خشتسازاست ، خشتراست. از سوئی می بینیم که همه خدایانی که پیرامون سیمرغند ، یا خانه سازند و یا نگهدارنده در خانه . علتش نیز اینست که « خشت» همان معنای « سرشتن » را دارد و نماد زهدان زن است . در زهدان زنست که انسان سرشته و پرورده و نگاهداشته میشود. و خشت و خانه و صندوق ، همه نماد زهدان زن است . و واژه خشتک ، به پارچه چهار گوشه ای اطلاق میشود که در میان کشاله ران دوخته میشود ، و در برهان قاطع درست واژه « خشتره» که همان خشتراست به معنای « خشتک» است ، و از اینجا میتوان شناخت که خشترا با زهدان زن . که سرچشمه و خانه است ، کار داشته است. زهدان زن بوده است که اصل و دوام مالکیت و قدرت را معین میساخته است . از اینجاست که مالکیت خانه ونگهبانی خانه ، از آن زن بود. در زبانهای ارو پائی نیز قدرت همین اصل را داشته است . خشترا، درست به همان معنای دومینییون است، و ازواژه ای مانند دومیسیل میتوان به معنای اصلیش پی برد. خشترا نیز نگاهداشتن و پروردن خانواده در خانه بوده است ، پس سیاست و حکومت استوار بر فروزه های نگی و زنخدایان بوده است.این زنخدایان بوده اند که به کارهای خانه میپرداختند ، از این جا بودکه سپس حقانیت هر حکومتی ، استوار بر فروزه های زنخدائی بود ،و این زنخدایان بودند که حقانیت به حکومت را میدادند . خشترا ، زنخدائی بود ، امروزه ما ، این نکته را فراموش کرده ایم ، چون میترا ، به خشترا ، ویژگیهای متضاد با آن را داده است هنر معماری ایرانی از دیرباز در میان تمدن ها و ت ها مورد توجه بوده به گونه ای که با وجود تحولات گسترده در زمینه علوم و فنون معماری، تاکنون جایگاه ویژه خود را حفظ کرده است. در این میان معماری گلی که سازه «خشت» به عنوان رکن و اساس آن به شمار می رود، بخشی ج ناپذیر و پرنقش است که نادیده انگاشتن آن به منزله نادیده انگاشتن بخش قابل توجهی از معماری ایرانی است. کشورهایی که به فرهنگ و هویت خود ارج می نهند نسبت به معماری سنتی و به ویژه این نوع معماری بی اعتنا نیستند و سعی می کنند با آن رابطه ملموس و نزدیک برقرار کنند. زندگی در خانه هایی که دیوارهای خشت و گلی دارد برای مردمان کویر نشین کشور تجربه ای دی است. خانه هایی با بادگیرهای بلند و سقف های گنبدی شکل. خانه هایی که قرن ها است از گزند بلایای طبیعی مصون مانده اند خشت برای معمار کویر همواره آشناترین ، ارزان ترین وآسان یاب ترین مصالحی بوده که از آن بهره برده است. ابزاری که تنها به کمی خاک رس وآب واندکی همّت نیاز دارد تا ساخته وآماده شده ودر برابر آفتاب سوزان وبخشنده کویر چون سنگ شود . خشت برای مردم کویر که زمستانهایی سرد وخشک وتابستانهایی گرم وسوزان را در پیش رو دارند . همواره بهترین عایق برای درامان ماندن از این سوز وگرمای آب وهوای کویر بوده است . حتّی بهتر از آجر. که خشت در زمستانها مانع ازنفوذ سرما ودرتابستان بازدارنده نفوذ گرمابه درون بنا بوده است . معمار کویر خود می دانسته که چگونه دراین دو فصل گرما وخنکی را در درون فضا جاری سازد خشت، قدیمى ترین مصالح بنایى و ساختمانى است که در ایران قدمتى بیش از ده هزار سال دارد. استفاده از خشت، به علت سهولت در فراهم آن، تاکنون ادامه داشته است، ولى همواره بیش از دیگر مصالح ساختمانى آسیب پذیر بوده است. هر نوع مصالح ساختمانى که ت یب شود، ماهیت وجودى خود را کمتر تغییر مى دهد. مصالح سنگى سنگ باقى مى مانند ولى در فرم دیگر. آجر باقى مى ماند ولى به صورت ش ته، اما خشت تبدیل به خاک مى شود و در تابش آفتاب، استحکام خود را بیشتر از دیگر مصالح ساختمانى از دست مى دهد. بنابراین همانطور که آسان به دست مى آید و مى توان آن را در همه جا تولید کرد ولى به راحتى هم از از طرف دیگر ویژگیهایی از قبیل سهولت دست
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
تاثیر خاک در معماری ,خاک رس ,
مقالات مرتبط در این دستهمشاهده متن کامل ...
با جهادگران گروه جهادی شباب ا هرای زرین شهر
درخواست حذف اطلاعات
با سلام امسال هم توفیق نصیب شد با جمع دوستان وعزیزان جهادی روانه ی خدمت شویم ...هفدهم مرداد روزی بود که از قبل ودر جلسات متعدد تعیین شده بود تا برای حرکت در کنار گلستان ی زرین شهر گرد هم آییم وروانه ی سفری دیگر شویم....

حرکت مان با استعانت از خداوند متعال وتوسل به ی دفاع مقدس آغاز گردید چرا که این جهادگری را در راستای ادامه ی رس می دانیم...

جمع امسال متشکل از 25 نفر از دوستان بود که در دوبخش فرهنگی وسازندگی سازماندهی شده بودند از بخش فرهنگی که تنی چند از طلاب پاکار بودند تا کاران بنایی ،جوشکاری ،لوله کشی، برق کاری،...

حرکت آغاز شد با وسایل شخصی افراد که علاوه بر خودشون ماشین شون را هم برای چند روزی وقف جهاد کرده بودند...

مقصد ناغان وروستا های دهنو وجغدان این شهربود شهری در 75 کیلو متری شهرکرد و140 کیلومتری زرین شهر ناغان

معرفی ناغان ...

ناغان شهری در (استان چهارمحال و بختیاری) است.مسافت این شهر تا شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری 75 کیلومتر است. این شهر در مسیر مواصلاتی شهرکرد - اهواز قرار گرفته است.

باغات انگور و گردوی آن معروف می باشد. این شهر زادگاه نجف و زال یوسف پور از ان دوران جنگ ایران و عراق است. مردم این شهر عمدتاً از راه باغداری و کشاورزی امرار معاش می کنند. گویش مردم این شهر و روستاهای مجاور آن مانند سایر مناطق شهرستان اردل، بختیاری است. زمانی مرکز حکمرانی برخی از خوانین بختیاری بود. جاده معروف و تاریخی «دزپارت» یا «دژپارت» از کنار این شهر می گذرد.

ز له ای که در فروردین سال 1356هجری شمسی(1977میلادی) در شهر رخ داد و باعثی ویرانی کامل این شهر گشت، جهانیان را با نام ناغان آشنا نمود.

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

قدیم وجدید شهر ناغان

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

ع هوایی از منطقه

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

معرفی جغدان

جغدان که در گویش محلی بختیاری، جغدو (jaghdo) خوانده می­شود، روستایی است متوسط با جمعیت تقریبی 1500 نفر از بخش ناغان در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری. این روستا از غرب پس از یک راه پر پیچ و خم و گردنه­ای خطرناک به روستای بزرگ و مرکزی ناغان، از سمت شرق و باز هم پس از یک جاده بسیار پ یچ و خم و البته دارای شیبی بسیار تند به روستاهایی چهراز، عادل­آباد (ظلم­آباد قدیم) و چهارطاق، از شمال به رشته کوهی که مهمترین قله­اش کلاز (kallar) است، و از جنوب به دره­ای که رودخانه در آن جاری است محدود می­شود. راه اصلی دسترسی به روستا، از همان روستای ناغان است. البته می­توان از چهراز و پس از عبور از چند روستای کوچک دیگر و ورود به منطقه حفاظت شده سبزکوه، از جاده­ای خاکی و صعب­العبور گذشت و به شهرستان لردگان رفت. اما این جاده تقریباً بدون استفاده است و ی از آن برای رفت و آمدهای عادی استفاده نمی­کند. اکثر مردم این شهر کوچ کرده واهالی که باز مانده اند مردمی خونگرم ومهربان ودر عین حال فقیر هستند

ناغان+جغدان+گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

معرفی روستای دهنو

روستای "دهنو" ازتوابع ناغان دربخش کیار استان چهارمحال وبختیاری ، با وجود جمعیت و وسعت کم ، به خاطر بهره مندی از چشمه های متعدد (چهل چشمه و چشمه سامی و.. ) و همچنین عبور رودخانه "سبزکوه" ازحاشیه ی روستا ؛ یکی از آبادترین ، سرسبزترین و زیباترین روستاهای دهستان مشایخ است .
عبور جاده ی شهرکرد _ ایذه ، از میان این روستا_ در 20 سال اخیر _اهمیت دوچندانی به لحاظ اقتصادی وگردشگری به "دهنو" داده است.با اینکه جاذبه ی گردشگری این روستا زیاد است ولی مردمی فقیر دارد واکثر آنها به شهر های اطراف از جمله زرین شهر کوچ کرده اند

ناغان+دهنو+گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

پایان قسمت اول....مشاهده متن کامل ...
به مژگان همی از جگر خون کشید
درخواست حذف اطلاعات

حکیم فردوسی توسی:

چو خورشید تابنده بنمود پشت


هوا شد سیاه و زمین شد درشت

سیاووش لشکر به جیحون کشید

به مژگان همی از جگر خون کشید

چو آمد به ترمذ درون بام و کوی

بسان بهاران پر از رنگ و بوی

چنان بد همه ا تا به چاچ

تو گفتی عروسیست باطوق و تاج

به هر منزلی ساخته خوردنی

خورشهای زیبا و گستردنی

چنین تا به قچقار باشی براند

فرود آمد آنجا و چندی بماند

چو آگاهی آمد پذیره شدند

همه سرکشان با تبیره شدند

ز خویشان گزین کرد پیران هزار

پذیره شدن را برآراست کار

بیاراسته چار پیل سپید

سپه را همه داد ی ر نوید

یکی برنهاده ز پیروزه تخت

درفشنده مهدی بسان درخت

سرش ماه زرین و بومش بنفش

به زر بافته پرنیایی درفش

ابا تخت زرین سه پیل دگر

صد از ماه رویان زرین کمر

ی بران سان که گفتی سپهر

بیاراست روی زمین را به مهر

صد اسپ گرانمایه با زین زر

به دیبا بیاراسته سر به سر

سیاووش بشنید کامد

پذیره شدن را بیاراست شاه

درفش سپهدار پیران بدید

وشیدن پیل و اسپان شنید

بشد تیز و بگرفتش اندر کنار

بپرسیدش از نامور شهریار

بدو گفت کای پهلوان

چرا رنجه کردی روان را به راه

همه بردل شه این بد نخست

که بیند دو چشمم ترا تندرست

ببوسید پیران سر و پای او

همان خوب چهر دلارای او

چنین گفت کای شهریار جوان

مراگر بخواب این نمودی روان

ستایش کنم پیش یزدان نخست

چو دیدم ترا روشن و تندرست

ترا چون پدر باشد افراسیاب

همه بنده باشیم زین روی آب

ز پیوستگان هست بیش از هزار

پرستندگانند با گوشوار

تو بی کام دل هیچ دم بر مزن

ترا بنده باشد همی مرد و زن

مراگر پذیری تو با پیر سر

ز بهر پرستش ببندم کمر

برفتند هر دو به شادی به هم

سخن یاد د بر بیش و کم

همه ره ز آوای چنگ و رباب

همی ه را سر برآمد ز خواب

همی خاک مشکین شد از مشک و زر

همی اسپ تازی برآورد پر

سیاوش چو آن دید آب از دو چشم

ببارید و ز شه آمد به خشم

که یاد آمدش بوم زابلستان

بیاراسته تا به کابلستان

همان شهر ایرانش آمد به یاد

همی برکشید از جگر سرد باد

ز ایران دلش یاد کرد و بسوخت

به کردار آتش رخش برفروخت

ز پیران بپیچید و پوشید روی

سپهبد بدید آن غم و درد اوی

بدانست کاو را چه آمد بیاد

غمی گشت و دندان به لب بر نهاد

به قچقار باشی فرود آمدند

نشستند و یکبار دم بر زدند

نگه کرد پیران به دیدار او

نشست و بر و یال و گفتار او

بدو در دو چشمش همی خیره ماند

همی هر زمان نام یزدان بخواند

بدو گفت کای نامور شهریار

ز شاهان گیتی توی یادگار

سه چیزست بر تو که اندر جهان

ی را نباشد ز تخم مهان

یکی آنک از تخمهٔ کیقباد

همی از تو گیرند گویی نژاد

و دیگر زبانی بدین راستی

به گفتار نیکو بیاراستی

سه دیگر که گویی که از چهر تو

ببارد همی بر زمین مهر تو

چنین داد پاسخ سیاووش بدوی

که ای پیر پاکیزه و راست گوی

خنیده به گیتی به مهر و وفا

ز آهرمنی دور و دور از جفا

گر ایدونک با من تو پیمان کنی

شناسم که پیان من مشکنی

گر از بودن ایدر مرا نیکویست

برین کردهٔ خود نباید گریست

و گر نیست فرمای تا بگذرم

نمایی ره کشوری دیگرم

بدو گفت پیران که من زین

چو اندر گذشتی ز ایران زمین

مگردان دل از مهر افراسیاب

مکن هیچ گونه برفتن شتاب

پراگنده نامش به گیتی بدیست

ولیکن جز اینست مرد ایزدیست

د دارد و رای و هوش بلند

به خیره نیاید به راه گزند

مرا نیز خویشیست با او به خون

همش پهلوانم همش رهنمون

همانا برین بوم و بر صد هزار

به فرمان من بیش باشد سوار

همم بوم و بر هست و هم

هم اسپ و سلیح و کمان و کمند

مرا بی نیازیست از هر ی

نهفته جزین نیز هستم بسی

فدای تو بادا همه هرچ هست

گر ایدونک سازی به شادی نشست

پذیرفتم از پاک یزدان ترا

به رای و دل هوشمندان ترا

که بر تو نیاید ز بدها گزند

نداند ی راز چرخ بلند

مگر کز تو آشوب خیزد به شهر

بیامیزی از دور و زهر

سیاووش بدان گفتها رام شد

برافروخت و اندر خور جام شد

بخوردن نشستند یک با دگر

سیاوش پسر گشت و پیران پدر

برفتند با خنده و شادمان

به ره بر نجستند جایی زمان

چنین تا رسیدند در شهر گنگ

کزان بود م سرای درنگ

پیاده به کوی آمد افراسیاب

از ایوان میان بسته و پر شتاب

سیاوش چو او را پیاده بدید

فرود آمد از اسپ و پیشش دوید

گرفتند مر یکدگر را به بر

بسی بوس دادند بر چشم و سر

ازان پس چنین گفت افراسیاب

که گردان جهان اندر آمد به خواب

ازین پس نه آشوب خیزد نه جنگ

به آبشخور آیند میش و پلنگ

برآشفت گیتی ز تور دلیر

کنون روی گیتی شد از جنگ سیر

دو کشور سراسر پر از شور بود

جهان را دل از آشتی کور بود

به تو رام گردد زمانه کنون

برآساید از جنگ وز جوش خون

کنون شهر توران ترا بنده اند

همه دل به مهر تو آگنده اند

مرا چیز با جان همی پیش تست

سپهبد به جان و به تن خویش تست

سیاوش برو آفرین کرد سخت

که از گوهر تو مگر داد بخت

سپاس از خدای جهان آفرین

کزویست آرام و پرخاش و کین

سپهدار دست سیاوش به دست

بیامد به تخت مهی بر نشست

به روی سیاوش نگه کرد و گفت

که این را به گیتی ی نیست جفت

نه زین گونه مردم بود در جهان

چنین روی و بالا و فر و مهان

ازان پس به پیران چنین گفت رد

که کاووس تندست و اندک د

که بشکیبد از روی چونین پسر

چنین برز بالا و چندین هنر

مرا دیده از خوب دیدار او

بماندست دل خیره از کار او

که فرزند باشد ی را چنین

دو دیده بگرداند اندر زمین

از ایوانها پس یکی برگزید

همه کاخ زربفتها گسترید

یکی تخت زرین نهادند پیش

همه پایها چون سر میش

به دیبای چینی بیاراستند

فراوان پرستندگان خواستند

بفرمود پس تا رود سوی کاخ

بباشد به کام و نشیند فراخ

سیاوش چو در پیش ایوان رسید

سر طاق ایوان به کیوان رسید

بیامد بران تخت زر بر نشست

هشیوار جان اندر شه بست

چو خوان سپهبد بیاراستند

آمد سیاووش را خواستند

ز هر گونه ای رفت بر خوان سخن

همه شادمانی فگندند بن

چو از خوان سالار برخاستند

نشستنگه می بیاراستند

برفتند با رود و رامشگران

بباده نشستند ی ر سران

بدو داد جان و دل افراسیاب

همی بی سیاوش نیامدش خواب

همی خورد می تا جهان تیره شد

سرمیگساران ز می خیره شد

سیاوش به ایوان امید شاد

به مستی ز ایران نیامدش یاد

بدان شب هم اندر بفرمود شاه

بدان که بودند بر بزمگاه

چنین گفت با شیده افراسیاب

که چون سر برآرد سیاوش ز خواب

تو با پهلوانان و خویشان من

ی کاو بود مهتر انجمن

به شبگیر با هدیه و با غلام

گرانمایه اسپان زرین ستام

ز لشکر همی هر ی با نثار

ز دینار وز گوهر شاهوار

ازین گونه پیش سیاوش روند

هشیوار و بیدار و خامش روند

فراوان سپهبد فرستاد چیز

بدین گونه یک هفته بگذشت نیز

شبی با سیاوش چنین گفت شاه

که فردا بسازیم هر دو پگاه

که با گوی و چوگان به میدان شویم

زمانی بتازیم و خندان شویم

ز هر شنیدم که چوگان تو

نبینند گردان به میدان تو

تو فرزند مایی و زیبای گاه

تو تاج کیانی و پشت

بدو گفت شاها انوشه بدی

روان را به دیدار توشه بدی

همی از تو جویند شاهان هنر

که یابد به هرکار بر تو گذر

مرا روز روشن به دیدار تست

همی از تو خواهم بد و نیک جست

به شبگیر گردان به میدان شدند

گرازان و تازان و خندان شدند

چنین گفت پس شاه توران بدوی

که یاران گزینیم در زخم گوی

تو باشی بدان روی و زین روی من

بدو نیم هم زین نشان انجمن

سیاوش بدو گفت کای شهریار

کجا باشدم دست و چوگان به کار

برابر نیارم زدن با تو گوی

به میدان هم آورد دیگر بجوی

چو هستم سزاوار یار توام

برین پهن میدان سوار توام

سپهبد ز گفتار او شاد شد

سخن گفتن هر ی باد شد

به جان و سر شاه کاووس گفت

که با من تو باشی هم آورد و جفت

هنر کن به پیش سواران پدید

بدان تا نگویند کاو بد گزید

کنند آفرین بر تو مردان من

شگفته شود روی خندان من

سیاوش بدو گفت فرمان تراست

سواران و میدان و چوگان تراست

سپهبد گزین کرد کلباد را

چو گرسیوز و جهن و پولاد را

چو پیران و نستیهن جنگجوی

چو هومان که بردارد از آب گوی

به نزد سیاووش فرستاد یار

چو رویین و چون شیدهٔ نامدار

دگر اندریمان سوار دلیر

چو ارجاسپ اسپ افگن نره شیر

سیاوش چنین گفت کای نامجوی

ازیشان که یارد شدن پیش گوی

همه یار شاهند و تنها منم

نگهبان چوگان یکتا منم

گر ایدونک فرمان دهد شهریار

بیارم به میدان ز ایران سوار

مرا یار باشند بر زخم گوی

بران سان که آیین بود بر دو روی

سپهبد چو بشنید زو داستان

بران داستان گشت هم داستان

سیاوش از ایرانیان هفت مرد

گزین کرد شایستهٔ کارکرد

وش تبیره ز میدان بخاست

همی خاک با آسمان گشت راست

از آوای سنج و دم کره نای

تو گفتی بجنبید میدان ز جای

سیاووش برانگیخت اسپ نبرد

چو گوی اندر آمد به پیشش به گرد

بزد هم چنان چون به میدان رسید

بران سان که از چشم شد ناپدید

بفرمود پس شهریار بلند

که گویی به نزد سیاوش برند

سیاوش بران گوی بر داد بوس

برآمد وشیدن نای و

سیاوش به اسپی دگر برنشست

بیانداخت آن گوی خسرو به دست

ازان پس به چوگان برو کار کرد

چنان شد که با ماه دیدار کرد

ز چوگان او گوی شد ناپدید

تو گفتی سپهرش همی برکشید

ازان گوی خندان شد افراسیاب

سر نامداران برآمد ز خواب

به آواز گفتند هرگز سوار

ندیدیم بر زین چنین نامدار

ز میدان به ی و نهادند گاه

بیامد نشست از برگاه شاه

سیاووش بنشست با او به تخت

به دیدار او شاد شد شاه سخت

به لشگر چنین گفت پس نامجوی

که میدان شما را و چوگان و گوی

همی ساختند آن دو لشکر نبرد

برآمد همی تا به خورشید گرد

چو ترکان به تندی بیاراستند

همی بردن گوی را خواستند

ربودند ایرانیان گوی پیش

بماندند ترکان ز کردار خویش

سیاووش غمی گشت ز ایرانیان

سخن گفت بر پهلوانی زبان

که میدان بازیست گر کارزار

برین گردش و بخشش روزگار

چو میدان سرآید بت د روی

ب ان سپارید یک بار گوی

سواران عنانها کشیدند نرم

ن د زان پس ی اسپ گرم

یکی گوی ترکان بینداختند

به کردار آتش همی تاختند

سپهبد چو آواز ترکان شنود

بدانست کان پهلوانی چه بود

چنین گفت پس شاه توران

که گفتست با من یکی نیک خواه

که او را ز گیتی ی نیست جفت

به تیر و کمان چون گشاید دو سفت

سیاوش چو گفتار مهتر شنید

ز قربان کمان کی برکشید

سپهبد کمان خواست تا بنگرد

یکی برگراید که فرمان برد

کمان را نگه کرد و خیره بماند

بسی آفرین کیانی بخواند

به گرسیوز تیغ زن داد مه

که خانه بمال و در آور به زه

بکوشید تا بر زه آرد کمان

نیامد برو خیره شد بدگمان

ازو شاه بستد به زانو نشست

بمالید خانه کمان را به دست

به زه کرد و خندان چنین گفت شاه

که اینت کمانی چو باید به راه

مرا نیز گاه جوانی کمان

چنین بود و اکنون دگر شد زمان

به توران و ایران این را به چنگ

نیارد گرفتن به هنگام جنگ

بر و یال و کتف سیاوش جزین

نخواهد کمان نیز بر دشت کین

نشانی نهادند بر اسپریس

سیاوش نکرد ایچ با مکیس

نشست از بر بادپایی چو دیو

برافشارد ران و برآمد غریو

یکی تیر زد بر میان نشان

نهاده بدو چشم گردنکشان

خدنگی دگر باره با چا ر

بینداخت از باد و بگشاد پر

نشانه دوباره به یک تاختن

مغربل بکرد اندر انداختن

عنان را بپیچید بر دست راست

بزد بار دیگر بران سو که خواست

کمان را به زه بر بباز و فگند

بیامد بر شهریار بلند

فرود آمد و شاه ب ای خاست

برو آفرین ز آفریننده خواست

وزان جایگه سوی کاخ بلند

برفتند شادان دل و ارجمند

نشستند خوان و می آراستند

ی کاو سزا بود بنشاستند

میی چند خوردند و گشتند شاد

به نام سیاووش د یاد

بخوان بر یکی خلعت آراست شاه

از اسپ و ستام و ز تخت و کلاه

همان دست زر جامهٔ نابرید

که اندر جهان پیش ازان ندید

ز دینار وز بدرهای درم

ز یاقوت و پیروزه و بیش و کم

پرستار بسیار و چندی غلام

یکی پر ز یاقوت رخشنده جام

بفرمود تا خواسته بشمرند

همه سوی کاخ سیاوش برند

ز هر کش به توران زمین خویش بود

ورا مهربانی برو بیش بود

به خویشان چنین گفت کاو را همه

شما خیل باشید هم چون رمه

بدان شاهزاده چنین گفت شاه

که یک روز با من به نخچیرگاه

گر آیی که دل شاد و م کنیم

روان را به نخچیر بی غم کنیم

بدو گفت هرگه که رای آیدت

بران سو که دل رهنمای آیدت

برفتند روزی به نخچیرگاه

همی رفت با یوز و با باز شاه

ی ز هرگونه با او برفت

از ایران و توران بنخچیر تفت

سیاوش به دشت اندرون گور دید

چو باد از میان سپه بردمید

سبک شد عنان و گران شد رکیب

همی تاخت اندر فراز و نشیب

یکی را به شمشیر زد بدو نیم

دو دستش ترازو بد و گور سیم

به یک جو ز دیگر گرانتر نبود

نظاره شد آن لشکر شاه زود

بگفتند ی ر همه انجمن

که اینت سرافراز و شمشیرزن

به آواز گفتند یک با دگر

که ما را بد آمد ز ایران به سر

سر سروران اندر آمد به تنگ

سزد گر بسازیم با شاه جنگ

سیاوش هیمدون به نخچیر بور

همی تاخت و افگند در دشت گور

به غار و به کوه و به هامون بتاخت

بشمشیر و تیر و بنیزه بیاخت

به هر جایگه بر یکی توده کرد

سپه را ز نخچیر آسوده کرد

وزان جایگه سوی ایوان شاه

همه شاد دل برگرفتند راه

سپهبد چه شادان چه بودی دژم

بجز با سیاوش نبودی به هم

ز جهن و ز گرسیوز و هرک بود

به راز نگشاد و شادان نبود

مگر با سیاوش بدی روز و شب

ازو برگشادی به خنده دو لب

برین گونه یک سال بگذاشتند

غم و شادمانی بهم داشتند

سیاوش یکی روز و پیران بهم

نشستند و گفتند هر بیش و کم

بدو گفت پیران کزین بوم و بر

چنانی که باشد ی برگذر

بدین مهربانی که بر تست شاه

به نام تو خسپد به آرامگاه

چنان دان که م بهارش توی

نگارش تویی غمگسارش تویی

بزرگی و فرزند کاووس شاه

سر از بس هنرها رسیده به ماه

پدر پیر سر شد تو برنا دلی

نگر سر ز تاج کیی نگسلی

به ایران و توران توی شهریار

ز شاهان یکی پرهنر یادگار

بنه دل برین بوم و جایی بساز

چنان چون بود درخور کام و ناز

نبینمت پیوستهٔ خون ی

کجا داردی مهر بر تو بسی

برادر نداری نه خواهر نه زن

چو شاخ گلی بر کنار چمن

یکی زن نگه کن سزاوار خویش

از ایران منه درد و تیمار پیش

پس از مرگ کاووس ایران تراست

همان تاج و تخت دلیران تراست

پس ٔ شهریار جهان

سه ماهست با زیور اندر نهان

اگر ماه را دیده بودی سیاه

از ایشان نه برداشتی چشم ماه

سه اندر شبستان گرسیوزاند

که از مام وز باب با پروزاند

نبیره فریدون و فرزند شاه

که هم جاه دارند و هم تاج و گاه

ولیکن ترا آن سزاوارتر

که از دامن شاه جویی گهر

پس ٔ من چهارند د

چو باید ترا بنده باید شمرد

ازیشان جریرست مهتر بسال

که از خوبرویان ندارد همال

یکی دختری هستی آراسته

چو ماه درخشنده با خواسته

نخواهد ی را که آن رای نیست

بجز چهر شاهش دلارای نیست

ز خوبان جریرست انباز تو

بود روز رخشنده دمساز تو

اگر رای باشد ترا بنده ایست

به پیش تو اندر پرستنده ایست

سیاوش بدو گفت دارم سپاس

مرا خود ز فرزند برتر شناس

گر او باشدم نازش جان و تن

نخواهم جزو ازین انجمن

سپاسی نهی زین همی بر سرم

که تا زنده ام حق آن نسپرم

پس آنگاه پیران ز نزدیک اوی

سوی خانهٔ خویش بنهاد روی

چو پیران ز پیش سیاوش برفت

به نزدیک گلشهر تازید تفت

بدو گفت کار جریره بساز

به فر سیاووش خسرو به ناز

چگونه نباشیم امروز شاد

که داماد باشد نبیره قباد

بیورد گلشهر دخترش را

نهاد از بر تارک افسرش را

به دیبا و دینار و در و درم

به بوی و به رنگ و به هر بیش و کم

بیاراست او را چو م بهار

فرستاد در شب بر شهریار

مراو را بپیوست با شاه نو

نشاند از بر گاه چون ماه نو

ندانست گنج او را شمار

ز یاقوت و ز تاج گوهرنگار

سیاوش چو روی جریره بدید

خوش آمدش خندید و شادی گزید

همی بود با او شب و روز شاد

نیامد ز کاووس و دستانش یاد

برین نیز چندی بگردید چرخ

سیاووش را بد ز نیکیش به رخ

ورا هر زمان پیش افراسیاب

فرونتر بدی حشمت و جاه و آب

یکی روز پیران به به روزگار

سیاووش را گفت کای نامدار

تو دانی که سالار توران

ز اوج فلک برفرازد کلاه

شب و روز روشن روانش توی

دل و هوش و توش و توانش توی

چو با او تو پیوستهٔ خون شوی

ازین پایه هر دم به افزون شوی

بباشد امیدش به تو استوار

که خواهی بدن پیش او پایدار

اگر چند فرزند من خویش تست

مرا غم ز بهر کم و بیش تست

فرنگیس مهتر ز خوبان اوی

نبینی به گیتی چنان موی و روی

به بالا ز سرو سهی برترست

ز مشک سیه بر سرش افسرست

هنرها و دانش ز اندازه بیش

د را پرستار دارد به پیش

از افراسیاب ار بخواهی رواست

چنو بت به کشمیر و کابل کجاست

شود شاه پرمایه پیوند تو

درفشان شود فر و اورند تو

چو فرمان دهی من بگویم بدوی

بجویم بدین نزد او آبروی

سیاوش به پیران نگه کرد و گفت

که فرمان یزدان نشاید نهفت

اگر آسمانی چنین است رای

مرا با سپهر روان نیست پای

اگر من به ایران نخواهم رسید

نخواهم همی روی کاووس دید

چو دستان که پروردگار منست

تهمتن که روشن بهار منست

چو بهرام و چون زنگهٔ شاوران

جزین نامدران کنداوران

چو از روی ایشان بباید برید

به توران همی جای باید گزید

پدر باش و این کدخ بساز

مگو این سخن با زمین جز به راز

اگر بخت باشد مرا نیکخواه

همانا دهد ره به پیوند شاه

همی گفت و مژگان پر از آب کرد

همی برزد اندر میان باد سرد

بدو گفت پیران که با روزگار

نسازد د یافته کارزار

نی گذر تو ز گردان سپهر

کزویست آرام و پرخاش و مهر

به ایران اگر دوستان داشتی

به یزدان سپردی و بگذاشتی

نشست و نشانت کنون ایدرست

سر تخت ایران به دست اندرست

بگفت این و برخاست از پیش او

چو آگاه گشت از کم و بیش او

به شادی بشد تا بدرگاه شاه

فرود آمد و برگشادند راه

همی بود بر پیش او یک زمان

بدو گفت سالار نیکوگمان

که چندین چه باشی به پیشم به پای

چه خواهی به گیتی چه آیدت رای

و در گنج من پیش تست

مرا سودمندی کم و بیش تست

ی کاو به زندان و بند منست

گشادنش درد و گزند منست

ز خشم و ز بند من آزاد گشت

ز بهر تو پیگار من باد گشت

ز بسیار و اندک چه باید بخواه

ز تیغ و ز مهر و ز تخت و کلاه

دمند پاسخ چنین داد باز

که از تو مبادا جهان بی نیاز

مرا خواسته هست و گنج و

به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه

ز بهر سیاوش پیامی دراز

رسانم به گوش سپهبد به راز

مرا گفت با شاه ترکان بگوی

که من شاد دل گشتم و نامجوی

بپروردیم چون پدر در کنار

همه شادی آورد بخت تو بار

کنون همچنین کدخ بساز

به نیک و بد از تو نیم بی نیاز

پس ٔ تو یکی دخترست

که ایوان و تخت مرا درخورست

فرنگیس خواند همی مادرش

شود شاد اگر باشم اندر خورش

پر شه شد جان افراسیاب

چنین گفت با دیده کرده پرآب

که من گفته ام پیش ازین داستان

نبودی بران گفته همداستان

چنین گفت با من یکی هوشمند

که رایش د بود و دانش بلند

که ای دایهٔ بچهٔ شیرنر

چه رنجی که جان هم نیاری به بر

و دیگر که از پیش کندآوران

ز کار ستاره شمر ب دان

شمار ستاره به پیش پدر

همی راندندی همه دربدر

کزین دو نژاده یکی شهریار

بیاید بگیرد جهان در کنار

به توران نماند برو بوم و رست

کلاه من اندازد از کین نخست

کنون باورم شد که او این بگفت

که گردون گردان چه دارد نهفت

چرا کشت باید درختی به دست

که بارش بود زهر و برگش کبست

ز کاووس وز تخم افراسیاب

چو آتش بود تیز یا موج آب

ندانم به توران گراید به مهر

وگر سوی ایران کند پاک چهر

چرا بر گمان زهر باید چشید

دم مار خیره نباید گزید

بدو گفت پیران که ای شهریار

دلت را بدین کار غمگین مدار

ی کز نژاد سیاوش بود

دمند و بیدار و خامش بود

بگفت ستاره شمر مگرو ایچ

دگیر و کار سیاوش بسیچ

کزین دو نژاده یکی نامور

برآرد به خورشید تابنده سر

بایران و توران بود شهریار

دو کشور برآساید از کارزار

وگر زین نشان راز دارد سپهر

بیفزایدش هم ب شه مهر

بخواهد بدن بی گمان بودنی

نکاهد به پرهیز افزودنی

نگه کن که این کار فرخ بود

ز بخت آنچ پرسند پاسخ بود

ز تخم فریدون وز کیقباد

فروزنده تر زین نباشد نژاد

به پیران چنین گفت پس شهریار

که رای تو بر بد نیاید به کار

به فرمان و رای تو سخن

برو هرچ باید به خوبی

دو تا گشت پیران و بردش

بسی آفرین کرد و برگشت باز

به نزد سیاوش امید زود

برو بر شمرد آن کجا رفته بود

نشستند شادان دل آن شب بهم

به باده بشستند جان را ز غم

چو خورشید از چرخ گردنده سر

برآورد برسان زرین سپر

سپهدار پیران میان را ببست

یکی بارهٔ تیزرو برنشست

به کاخ سیاووش بنهاد روی

بسی آفرین خواند بر فر اوی

بدو گفت کامروز برساز کار

به مهمانی دختر شهریار

چو فرمان دهی من سزاوار او

میان را ببندم پی کار او

سیاووش را دل پر آزرم بود

ز پیران رخانش پر از شرم بود

بدو گفت رو هرچ باید بساز

تو دانی که از تو مرا نیست راز

چو بشنید پیران سوی خانه رفت

دل و جان ببست اندر آن کار تفت

در خانهٔ جامهٔ نابرید

به گلشهر بسپرد پیران کلید

کجا بود کدبانوی پهلوان

ستوده زنی بود روشن روان

به گنج اندرون آنچ بد نامدار

گزیده ز زربفت چینی هزار

زبرجد طبقها و پیروزه جام

پر از نافهٔ مشک و پر عود خام

دو افسر پر از گوهر شاهوار

دو یاره یکی طوق و دو گوشوار

ز گستردنیها شتروار شست

ز زربفت پوشیدینها سه دست

همه پیکرش سرخ کرده به زر

برو بافته چند گونه گهر

ز سیمین و زرین شتربار سی

طبقها و از جامهٔ پارسی

یکی تخت زرین و کرسی چهار

سه نعلین زرین زبرجد نگار

پرستنده سیصد به زرین کلاه

ز خویشان نزدیک صد نیک خواه

پرستار با جام زرین دو شست

گرفته ازان جام هر یک به دست

همان صد طبق مشک و صد زعفران

سپردند ی ر به فرمانبران

به زرین عماری و دیبا و جلیل

برفتند با خواسته خیل خیل

بیورد بانو ز بهر نثار

ز دینار با خویشتن سی هزار

به نزد فرنگیس بردند چیز

روانشان پر از آفرین بود نیز

وزان روی پیران و افراسیاب

ز بهر سیاوش همه پرشتاب

به یک هفته بر مرغ و ماهی ن

نیمد سر یک تن اندر نهفت

زمین باغ گشت از کران تا کران

ز شادی و آوای رامشگران

به پیوستگی بر گوا ساختند

چو زین عهد و پیمان بپرداختند

پیامی فرستاد پیران چو دود

به گلشهر گفتا فرنگیس زود

هم امشب به کاخ سیاوش رود

دمند و بیدار و خامش رود

چو بانوی بشنید پیغام اوی

به سوی فرنگیس بنهاد روی

زمین را ببوسید گلشهر و گفت

که خورشید را گشت ناهید جفت

هم امشب بباید شدن نزد شاه

بیاراستن گاه او را به ماه

بیامد فرنگیس چون ماه نو

به نزدیک آن تاجور شاه نو

بدین کار بگذشت یک هفته نیز

سپهبد بیاراست بسیار چیز

از اسپان تازی و از

همان جوشن و خود و تیغ و کمند

ز دینار و از بدرهای درم

ز پوشیدنیها و از بیش و کم

وزین مرز تا پیش دریای چین

همی نام بردند شهر و زمین

به فرسنگ صد بود بالای او

نشایست پیمود پهنای او

نوشتند منشور بر پرنیان

همه پادشاهی به رسم کیان

به خان سیاوش فرستاد شاه

یکی تخت زرین و زرین کلاه

ازان پس بیاراست میدان سور

هرآن که رفتی ز نزدیک و دور

می و خوان و خوالیگران یافتی

بخوردی و هرچند برتافتی

ببردی و رفتی سوی خان خویش

بدی شاد یک هفته مهمان خویش

در بسته زندانها برگشاد

ازو شادمان بخت و او نیز شاد

به هشتم سیاووش بیامد به گاه

اباگرد پیران به نزدیک شاه

گرفتند هر دو برو آفرین

که ای مهتر و شهریار زمین

همیشه ترا جاودان باد روز

به شادی و بدخواه را پشت کوز

وزان جایگه بازگشتند شاد

بسی از جهاندار د یاد

چنین نیز یک سال گردان سپهر

همی گشت بیدار بر داد و مهر

فرستاده آمد ز نزدیک شاه

به نزد سیاوش یکی نیک خواه

که پرسد همی شاه را شهریار

همی گوید ای مهتر نامدار

بود کت ز من دل بگیرد همی

وزین برنشستن گزیرد همی

از ایدر ترا داده ام تا به چین

یکی گرد برگرد و بنگر زمین

به شهری که آرام و رای آیدت

همان آرزوها بجای آیدت

به شادی بباش و به نیکی بمان

ز خوبی مپرداز دل یک زمان

سیاوش ز گفتار او گشت شاد

بزد نای و و بنه برنهاد

سلیح و و نگین و کلاه

ببردند زین گونه با او به راه

فراوان عماری بیاراستند

پس خوبان بپیراستند

فرنگیس را در عماری نشاند

بنه برنهاد و سپه را براند

ازو بازنگسست پیران گرد

بنه برنهاد و سپه را ببرد

به شادی برفتند سوی ختن

همه نامداران شدند انجمن

که سالار پیران ازان شهر بود

که از بدگمانیش بی بهر بود

همی بود یکماه مهمان او

بران سر چنین بود پیمان او

ز خوردن نیاسود یک روز شاه

گهی رود و می گاه نخچیرگاه

سر ماه برخاست آوای

برانگه که خیزد وش وس

بیامد سوی پادشاهی خویش

از پس پشت و پیران ز پیش

بران مرز و بوم اندر آگه شدند

بزرگان به راه شهنشه شدند

به شادی دل از جای برخاستند

جهانی به آیین بیاراستند

ازان پادشاهی وشی بخاست

تو گفتی زمین گشت با چرخ راست

ز بس رامش و نالهٔ کرنای

تو گفتی بجنبد همی دل ز جای

بجایی رسیدند کاباد بود

یکی خوب فرخنده بنیاد بود

به یک روی دریا و یک روی کوه

برو بر ز نخچیر گشته گروه

درختان بسیار و آب روان

همی شد دل سالخورده جوان

سیاوش به پیران سخن برگشاد

که اینت بر و بوم فرخ نهاد

بسازم من ایدر یکی خوب جای

که باشد به شادی مرا رهنمای

برآرم یکی شارستان فراخ

فراوان کنم اندرو باغ و کاخ

نشستن گهی برفرازم به ماه

چنان چون بود در خور تاج و گاه

بدو گفت پیران که ای خوب رای

بران رو که شه آرد بجای

چو فرمان دهد من بران سان که خواست

برآرم یکی جای تا ماه راست

نخواهم که باشد مرا بوم و گنج

زمان و زمین از تو دارم سپنج

یکی شارستان سازم ایدر فراخ

فراوان بدو اندر ایوان و کاخ

سیاوش بدو گفت کای بختیار

درخت بزرگی تو آری به بار

مرا گنج و خوبی همه زان تست

به هر جای رنج تو بینم نخست

یکی شهر سازم بدین جای من

که خیره بماند دل انجمن

ازان بوم م چو گشتند باز

سیاوش همی بود با دل به راز

از اخترشناسان بپرسید شاه

که گر سازم ایدر یکی جایگاه

ازو فر و بختم به سامان بود

وگرکار با جنگ سازان بود

بگفتند ی ر به شاه گزین

که بس نیست فرخنده بنیاد این

از اخترشناسان برآورد خشم

دلش گشت پردرد و پرآب چشم

کجا گفته بودند با او ز پیش

که چون بگذرد چرخ بر کار خویش

سرانجام چون گرددت روزگار

به زشتی شود بخت آموزگار

عنان ت ر همی داشت نرم

همی ریخت از دیدگان آب گرم

بدو گفت پیران که ای شهریار

چه بودت که گشتی چنین سوگوار

چنین داد پاسخ که چرخ بلند

دلم کرد پردرد و جانم نژند

که هر چند گرد آورم خواسته

هم از گنج و هم تاج آراسته

به فرجام ی ر به دشمن رسد

بدی بد بود مرگ بر تن رسد

کجا آن حکیمان و دانندگان

همان رنج بردار خوانندگان

کجا آن سر تاج شاهنشهان

کجا آن دلاور گرامی مهان

کجا آن بتان پر از ناز و شرم

سخن گفتن خوب و آوای نرم

کجا آنک بر کوه بودش کنام

رمیده ز آرام وز کام و نام

چو گیتی تهی ماند از راستان

تو ایدر ببودن مزن داستان

ز خاکیم و باید شدن زیر خاک

همه جای ترسست و تیمار و باک

تو رفتی و گیتی بماند دراز

ی آشکارا نداند ز راز

جهان سر به سر عبرت و حکمت ست

چرا زو همه بهر من غفلت ست

چو شد سال برشست و شش چاره جوی

ز بیشی و از رنج برتاب روی

تو چنگ فزونی زدی بر جهان

گذشتند بر تو بسی همرهان

چو زان نامداران جهان شد تهی

تو تاج فزونی چرا برنهی

نباشی بدین گفته همداستان

یکی شو بخوان نامهٔ باستان

کزیشان جهان ی ر آباد بود

بدانگه که اندر جهان داد بود

ز من بشنو از گنگ دژ داستان

بدین داستان باش همداستان

که چون گنگ دژ در جهان جای نیست

بدان سان زمینی دلارای نیست

که آن را سیاوش برآورده بود

بسی اندرو رنجها برده بود

به یک ماه زان روی دریای چین

که بی نام بود آن زمان و زمین

بیابان بیاید چو دریا گذشت

ببینی یکی پهن بی آب دشت

کزین بگذری بینی آباد شهر

کزان ا بر توان داشت بهر

ازان پس یکی کوه بینی بلند

که بالای او برتر از چون و چند

مرین کوه را گنگ دژ در میان

بدان کت ز دانش نیاید زیان

چو فرسنگ صد گرد بر گرد کوه

ز بالای او چشم گردد ستوه

ز هر سو که پویی بدو راه نیست

همه گرد بر گرد او در یکیست

بدین کوه بینی دو فرسنگ تنگ

ازین روی و زان روی دیوار سنگ

بدین چند فرسنگ اگر پنج مرد

بباشد به راه از پی کارکرد

نیابد بریشان گذر صد هزار

زره دار و بر گستوان ور سوار

چو زین بگذری شهر بینی فراخ

همه گلشن و باغ و ایوان و کاخ

همه شهر گرمابه و رود و جوی

به هر برزنی آتش و رنگ و بوی

همه کوه نخچیر و آهو به دشت

چو این شهر بینی نشاید گذشت

تذروان و طاووس و کبک دری

بی چو از کوهها بگذری

نه گرماش گرم و نه سرماش سرد

همه جای شادی و آرام و خورد

نبینی بدان شهر بیمار

یکی بوستان بهشتست و بس

همه آبها روشن و خوشگوار

همیشه بر و بوم او چون بهار

درازی و پهناش سی بار سی

بود گر بپیمایدش پارسی

یک و نیم فرسنگ بالای کوه

که از رفتنش مرد گردد ستوه

وزان روی هامونی آید پدید

کزان خوبتر جایها ندید

همه گلشن و باغ و ایوان بود

کش ایوانها سر به کیوان بود

بشد پور کاووس و آنجای دید

مر آن را ز ایران همی برگزید

تن خویش را نامبردار کرد

فزونی یکی نیز دیوار کرد

ز سنگ و ز گچ بود و چندی رخام

وزان جوهری کش ندانیم نام

دو صد رش فزونست بالای اوی

همان سی و پنچ ست پهنای اوی

که آن را ی تا نبیند به چشم

تو گویی ز گوینده گیرند خشم

نیاید برو منجنیق و نه تیر

بباید ترا دیدن آن ناگزیر

ز تیغش دو فرسنگ تا بوم خاک

همه گرد بر گرد خاکش مغاک

نبیند ز بن دیده بر تیغ کوه

هم از بر شدن مرد گردد ستوه

بدان آفرین کان چنان آفرید

ابا آشکارا نهان آفرید

نبایست یار و نه آموزگار

برو بر همه کار دشوار خوار

جز او را مخوان کردگار جهان

جز او را مدان آشکار و نهان

به پیغمبرش بر کنیم آفرین

بیارانش بر هر یکی همچنین

مرا فر نیکی دهش یار بود

دمندی و بخت بیدار بود

برین سان یکی شارستان ساختند

سرش را به پروین پرداختند

کنون اندرین هم به کار آوریم

بدو در فراوان نگار آوریم

چه بندی دل اندر سرای سپنج

چه یازی به رنج و چه نازی به گنج

که از رنج دیگر ی برخورد

جهانجوی دشمن چرا پرورد

چو م شود جای آراسته

پدید آید از هر سوی خواسته

نباشد مرا بودن ایدر بسی

نشیند برین جای دیگر ی

نه من شاد باشم نه فرزند من

نه پرمایه گردی ز پیوند من

نباشد مرا زندگانی دراز

ز کاخ و ز ایوان شوم بی نیاز

شود تخت من گاه افراسیاب

کند بی گنه مرگ بر من شتاب

چنین است رای سپهر بلند

گهی شاد دارد گهی مستمند

بدو گفت پیران کای سرفراز

مکن خیره شهٔ دل دراز

که افراسیاب از بلا پشت تست

به شاهی نگین اندر انگشت تست

مرا نیز تا جان بود در تنم

بکوشم که پیمان تو نشکنم

نمانم که بادی به تو بگذرد

وگر موی بر تو هوا بشمرد

سیاوش بدو گفت کای نیکنام

نبینم جز از نیکنامیت کام

تو پپمان چنین داری و رای راست

ولیکن فلک را جز اینست خواست

همه راز من آشکارا به تست

که بیدار دل بادی و تندرست

من آگاهی از فر یزدان دهم

هم از راز چرخ بلند آگهم

بگویم ترا بودنیها درست

ز ایوان و کاخ اندرآیم نخست

بدان تا نگویی چو بینی جهان

که این بر سیاوش چرا شد نهان

تو ای گرد پیران بسیار هوش

بدین گفتها پهن بگشای گوش

فراوان بدین نگذرد روزگار

که بر دست بیداردل شهریار

شوم زار من کشته بر بی گناه

ی دیگر آراید این تاج و گاه

ز گفتار بدخواه و ز بخت بد

چنین بی گنه بر سرم بد رسد

ز کشته شود زندگانی دژم

برآشوبد ایران و توران بهم

پر از رنج گردد سراسر زمین

دو کشور شود پر ز شمشیر و کین

بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش

از ایران و توران ببینی درفش

بسی غارت و بردن خواسته

پراگندن گنج آراسته

بسا کشورا کان به پای ستور

بکوبند و گردد به جوی آب شور

از ایران و توران برآید وش

جهانی ز خون من آید به جوش

جهاندار بر چرخ چونین نوشت

به فرمان او بردهد هرچ کشت

سپهدار ترکان ز کردار خویش

پشیمان شود هم ز گفتار خویش

پشیمانی آنگه نداردش سود

که برخیزد از بوم آباد دود

بیا تا به شادی خوریم و دهیم

چو گاه گذشتن بود بگذریم

چو بشنید پیران و شه کرد

ز گفتار او شد دلش پر ز درد

چنین گفت کز من بد آمد به من

گر او راست گوید همی این سخن

ورا من کشیده به توران زمین

پراگندم اندر جهان تخم کین

شمردم همه باد گفتار شاه

چنین هم همی گفت با من پگاه

وزان پس چنین گفت با دل به مهر

که از و راز گردان سپهر

چه داند بدو رازها کی گشاد

همانا ز ایرانش آمد بیاد

ز کاووس و ز تخت شاهنشهی

بیاد آمدش روزگار بهی

دل خویش زان گفته سند کرد

نه آهنگ رای دمند کرد

همه راه زین گونه بد گفت و گوی

دل از بودنیها پر از جست و جوی

چو از پشت اسپان فرود آمدند

ز گفتار یکباره دم برزدند

یکی خوان زرین بیاراستند

می و رود و رامشگران خواستند

ببودند یک هفته زین گونه شاد

ز شاهان گیتی گرفتند یاد

به هشتم یکی نامه آمد ز شاه

به نزدیک سالار توران

کزانجا برو تا به دریای چین

ازان پس گذر کن به مکران زمین

همی رو چنین تا سر مرز هند

وزانجا گذر کن به دریای سند

همه باژ کشور سراسر بخواه

بگستر به مرز خزر در

برآمد وش از در پهلوان

ز بانگ تبیره زمین شد نوان

ز هر سو انجمن شد به روی

یکی لشکری گشت پرخاش جوی

به نزد سیاوش بسی خواسته

ز دینار و اسپان آراسته

به هنگام پدرود بماند

به فرمان برفت و سپه را براند

هیونی ز نزدیک افراسیاب

چو آتش بیامد به هنگام خواب

یکی نامه سوی سیاوش به مهر

نوشته به کردار گردان سپهر

که تا تو برفتی نیم شادمان

از شه بی غم نیم یک زمان

ولیکن من اندر خور رای تو

به توران بجستم همی جای تو

گر آنجا که هستی خوش و م است

چنان چون بباید دلت بی غم است

به شادی بباش و به نیکی بمان

تو شادان بد ش تو با غمان

بدان پادشاهی همی بازگرد

سر بدسگال اندرآور به گرد

سیاوش سپه برگرفت و برفت

بدان سو که فرمود سالار تفت

صد اشتر ز گنج و درم بار کرد

چهل را همه بار دینار کرد

هزار اشتر بختی سرخ موی

بنه بر نهادند با رنگ و بوی

از ایران و توران گزیده سوار

برفتند شمشیرزن ده هزار

به پیش اندرون خواسته

عماری و خوبان آراسته

ز یاقوت و ز گوهر شاهوار

چه از طوق و ز تاج وزگوشوار

چه مشک و چه کافور و عود و عبیر

چه دیبا و چه تختهای حریر

ز مصری و چینی و از پارسی

همی رفت با او شتر بار سی

چو آمد بران شارستان دست آخت

دو فرسنگ بالا و پهناش ساخت

از ایوان و میدان و کاخ بلند

ز پالیز وز گلشن ارجمند

بیاراست شهری بسان بهشت

به هامون گل و سنبل و لاله کشت

بر ایوان نگارید چندی نگار

ز شاهان وز بزم وز کارزار

نگار سر و تاج و کاووس شاه

نگارید با یاره و گرز و گاه

بر تخت او رستم پیلتن

همان زال و گودرز و آن انجمن

ز دیگر سو افراسیاب و

چو پیران و گرسیوز کینه خواه

بهر گوشه ای گنبدی ساخته

سرش را به ابراندر افراخته

نشسته سراینده رامشگران

سر اندر ستاره سران سران

سیاووش گردش نهادند نام

همه شهر زان شارستان شادکام

چو پیران بیامد ز هند و ز چین

سخن رفت زان شهر با آفرین

خنیده به توران سیاووش گرد

کز اختر بنش کرده شد روز ارد

از ایوان و کاخ و ز پالیز و باغ

ز کوه و در و رود وز دشت راغ

شتاب آمدش تا ببیند که شاه

چه کرد اندران نامور جایگاه

هرآن که او از در کار بود

بدان مرز با او سزاوار بود

هزار از هنرمند گردان گرد

چو هنگامهٔ رفتن آمد ببرد

چو آمد به نزدیک آن جایگاه

سیاوش پذیره شدش با

چو پیران به نزد سیاوش رسید

پیاده شد از دور کاو را بدید

سیاوش فرود آمد از نیل رنگ

مر او را گرفت اندر آغوش تنگ

بگشتند هر دو بدان شارستان

ز هر در زدند از هنر داستان

سراسر همه باغ و میدان و کاخ

همی دید هرسو بنای فراخ

سپهدار پیران ز هر سو براند

بسی آفرین بر سیاوش بخواند

بدو گفت گر فر و برز کیان

نبودیت با دانش اندر جهان

کی آغاز کردی بدین گونه جای

کجا آمدی جای زین سان به پای

بماناد تا رستخیز این نشان

میان دلیران و گردنکشان

پسر بر پسر همچنین شاد باد

جهاندار و پیروز و فرخ نژاد

چو یک بهره از شهر م بدید

به ایوان و باغ سیاوش رسید

به کاخ فرنگیس بنهاد روی

چنان شاد و پیروز و دیهیم جوی

پذیره شدش دختر شهریار

به پرسید و دینار کردش نثار

چو بر تخت بنشست و آن جای دید

بران سان بهشتی دلارای دید

بدان نیز چندی ستایش گرفت

جهان آفرین را نیایش گرفت

ازان پس بخوردن گرفتند کار

می و خوان و رامشگر و میگسار

ببودند یک هفته با می به دست

گهی م و شاددل گاه مست

به هشتم ره آورد پیش آورید

همان هدیهٔ شارستان چون سزید

ز یاقوت و زگوهر شاهوار

ز دینار وز تاج گوهرنگار

ز دیبا و اسپان به زین پلنگ

به زرین ستام و جناغ خدنگ

فرنگیس را افسر و گوشوار

همان یاره و طوق گوهرنگار

بداد و بیامد بسوی ختن

همی رای زد شاد با انجمن

چو آمد به شادی به ایوان خویش

همانگاه شد در شبستان خویش

به گلشهر گفت آنک م بهشت

ندید و نداند که رضوان چه کشت

چو خورشید بر گاه فرخ سروش

نشسته به آیین و با فر و هوش

به رامش بپیمای ی زمین

برو شارستان سیاوش ببین

خداوند ازان شهر نیکوترست

تو گویی فروزندهٔ خاورست

وزان جایگه نزد افراسیاب

همی رفت برسان کشتی بر آب

بیامد بگفت آن کجا کرده بود

همان باژ کشور که آورده بود

بیاورد پیشش همه سربسر

بدادش ز کشور سراسر خبر

که از داد شه گشت آباد بوم

ز دری

مشاهده متن کامل ...
پروژه و تحقیق-بادگیرهای مدرن و سنتی- در 40 صفحه-docx
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یارا فایل پروژه و تحقیق-بادگیرهای مدرن و سنتی- در 40 صفحه-docx با و پر سرعت .

پروژه و تحقیق-بادگیرهای مدرن و سنتی- در 40 صفحه-docx


پروژه و تحقیق-بادگیرهای مدرن و سنتی- در 40 صفحه-docx


باد، ساختمان و بادگیرها

این سازه بر مبنای اختلاف فشار موجود در اطراف ساختمان و همرفت ناشی از اثر دودکشی بر جابه جایی هوا عمل میکرد. بادگیر( شکل اصلاح شده ملکف) در ایران و دیگر کشورهای حوزۀ خلیج فارس هزاران سال است که رواج دارد و مؤثرترین عنصر معماری برای کاهش دما بوده.

بادگیرها در ابعاد، شکل خارجی، جهت بازشوها و تلفیق با آب و آب انبارها در مناطق مختلف متنوع اند. ولی به طور کلی « بادگیر مجموعۀ ثابتی است که هم به صورت بادخور و هم به صورت وجی عمل کرده مجرای قائم آن به صورت چهارسو باز (گاهی تنها دوسو) و در بالاست و یک جفت دیوارک جداگر به صورت قطری و متقاطع تا پایان طول بادگیر قرار گرفته است


بادگیر این قابلیت را دارد که نسیم را از جهات مختلف گرفته و جریان هوای خنکی را به داخل اتاق هدایت کند همچنین می تواند به صورت دودکش عمل کند. در این صورت هوای گرم بر اثر اختلاف فشار (بین بالا و پایین) دودکش از وجه پشت بادگیر کشیده می شود. در مواقعی که باد کم است تهویۀ ساختمان تنها به واسطۀ اثر دودکشی میسر است

مشکلات استفاده از بادگیر در ساختمانهای امروزی

امروزه به دلیل توجه بیشتر به معماری پایدار و طراحی ساختمان های سبز، امکان بررسی و استفادۀ عملی مطلوب و متنوع از بادگیرها در ساختمان های امروز پدید آمده از آنجا که الگوی اصلی طراحی این بادگیرها معماری سنتی و قواعد حاکم بر معمار یگذشته است، اجرای آنها در ساختمان های امروزی مشکلاتی پدید می آورد که بخشی از آنها همواره با این ساختار همراه بوده و بخشی از آن هم زاییدۀ زندگی امروزی است.


یکی از بزرگترین این مشکلات کنترل هوای ورودی در فصول مختلف و میزان آن در فصل اوج استفاده است که در گذشته نان را به ساخت فضاهای مجزا برای زندگی تابستانی و زمستانی وا میداشت. ورود گرد و خاک و غبار و دیگر آلودگی های محیطی از طریق دهانه های بادگیر و در کاربری هایی که آلودگی صوتی حائز اهمیت است (مدارس، سالن های سخنرانی، کتابخانه ها ... ) ورود و وج صدا مشکل آفرین است.


مسئلۀ دیگر طراحی بادگیرها به نحوی است که در هنگام آتش سوزی دود را از ساختمان خارج کند، یا حداقل باعث هوارسانی و گسترش بیشتر آتش نشود.

و بالا ه روزنه های متعدد و وسیع ایجاد شده در سقف مسئلۀ امنیت را مطرح می کند.

این نکته را هم نباید فراموش کنیم که استفاده از بادگیر تغییرات چشمگیری را در معماری، فرم و ساختار بناها ایجاد می کند که تطابق آن با معماری و سلیقۀ مدرن امروزی جای بحث دارد. برای حل این دست مشکلات مطالعات و تحقیقات بسیاری صورت گرفته و در بسیاری از مواقع نیز راه حل های کاربردی به دست آمده است. بادگیرهای مدرن نمونه ای از این راه حل ها هستند که به عنوان گزینۀ قابل اعتماد در اینجا خصوصیات آنها تشریح شده.


بادگیرهای مدرن

در دنیای صنعتی سازی ساختمان محصولاتی به نام بادگیر به عنوان ابزار قابل اعتماد و مؤثر در استفاده از انرژی باد معرفی شده اند. در طراحی این محصولات تلاش شده در کنار بهره برداری از تجربه و ساختار بادگیرها و بادخان های سنتی، با در نظر گرفتن تمهیداتی معایب استفاده از شکل سنتی آن برطرف و از ایدۀ اصلی برای استفاده در معماری مدرن و رو به توسعۀ امروزی استفاده شود.

نحوه کارکرد:

بادگیرهای مدرن بی هیچ بخش متحرک و با استفاده از منافذ عمودی، بر مبنای اثرات طبیعی باد و جابه جایی هوای سرد و گرم، هوای تازه را به اتاق وارد و هوای کهنه را خارج می کند. نحوۀ عملکرد این سیستم بر مبنای قوانین ساده در بادگیرهای سنتی به وسیلۀ حرکت هوای گرم و سبک به طرف بالاست که باعث افت فشار در اتاق و در نتیجه مکش می شود و حرکت بین هوای سرد و گرم را ممکن می سازد.

امنیت:

در ساختمانهای تجاری، ادارات و ... به خطر افتادن امنیت به دلیل گشوده ماندن بازشوها مسئله ای بسیار مهم است. این مشکل با تعبیۀ دریچه هایی از فولاد ضد زنگ در درون بادگیر رفع شده است.

استفاده در طبقات:

بادگیرهای مدرن چنان طراحی شده اند که در ساختمان های مرتفع به تهویۀ فضاها در چندین طبقه کمک می کنند. سیستم نصب شده در دانشکدۀ آنس در نیو ی به طور همزمان در خدمت سه طبقه است. این کار با استفاده از تیغه های هدایت کننده و تیغه های پرگاری تقسیم داخلی میسر شده و در نتیجه فضاها در طبقات مختلف و با فواصل متفاوت به یک میزان از جریان هوا بهره برده اند.

انتقال صدا

آلودگی صوتی مشکلی است که در ساختمانهایی با تهویۀ مطبوع میتوان آن را با بستن در و پنجره ها به حداقل رساند. در ژانویۀ ۲۰۰۲ و دسامبر ۲۰۰۵ سیستم بادگیرهای مدرن برای آزمایش به مرکز آزمایش آ تیک (پی ار ای) ایلات متحده ارسال شد که در مقایسه با اساندارد جهانی، انتقال صدای سیستم بادگیر مدرن ۲۶ واحد کمتر از پنجرۀ باز بود. با افزودن پوشش ۱۵ میلی متری آ تیک به بدنۀ داخلی دستگاه، این میانگین در حدود ۱۰ واحد افزایش یافت و به عدد مطلوب نزدیکتر شد.

استفاده در فصول مختلف و آتش سوزی

برای امکانرنامه ریزی استفاده در فصول مختلف این سیستم به دامپرهای ویژه ای مجهز است که با صرف انرژی بسیار پایین میزان هوای ورودی را کنترل می کنند. روی پنل کنترل بادگیرها چهار ح بهار، تابستان، پائیز و زمستان وجود دارد که با انتخاب هریک از این حالات و به کمک دما سنج و دستگاه کنترل میزان دی ا ید کربن موجود در هوا، میزان ورودی و وجی هوا و آلاینده ها به آسانی قابل کنترل اند و حتی می توان جدای از سیستم هوشمند در آن تغییر ایجاد کرد. این میزان توسط سیستم هوشمند در تابستان ۱۰۰ درسد و در زمستان۳ تا ۵ درصد صرفاً برای تهویه متغیر است

دامپرهای کنترل میزان هوادهی، در زمان وقوع آتش سوزی نیز عمل می کنند و به واسطۀ ارتباط هوشمند با سیستم اعلام حریق ساختمان، در زمان حریق مسدود و از طرفی مانع هوارسانی به اتش و همچنین مانع عمل بادگیر به صورت تونل آتش و سرایت ان به دیگر طبقات می شوند.


شکل و طراحی

با توجه به اینکه استفاده از این بادگیرها به طور گسترده ای طراحی ساختمان را تحت تأثیر قرار می دهد، تمهیدات سازندگان برای ساخت بادگیرها مطابق با نظر مشتریان و همخوان با کاربری و ویژگی های شکلی تغییر کرده گرچه این کار به معنای بیشتر شدن هزینه و دشواری کار برای سازندگان بوده ، استفاده از بادگیرها را آسان تر و گسترده تر کرده.


به کارگیری بادگیرهای مدرن امتیاز دیگری هم دارد و ان استفاده از نور طبیعی، به واسطۀ روزن های ایجاد شده در سقف برای تهویه است. این سیستم را می توان نوررسان و یا نورگیر مدرن نامید.

بادگیر از عناصر تفکیک ناپذیر خانه ها در اقلیم گرم وخشک کویری است،استفاده از بادگیر از سنوات بسیار قدیم در ایران رواج داشته است .بادگیر با فرم ها و دهانه های مختلف در اقلیم مرکزی و جنوب ایران ساخته شده است.بادگیرها با دهانه ی رو به بادهای مطلوب ساخته می شوند تا باد خنک را جهت تهویه و تعدیل هوا به فضاهای داخلی هدایت کنند. بادگیرها معمولاً در بخشی از ساختمان قرار گرفتند که با در نظر گرفتن وسعت خانه و تعداد اتاق ها ، قسمت تابستان نشین را خنک می کند. بادگیر جایگاه خاصی در طرح معماری شهری داشته و معرف بافت شهری درمناطق گرم و خشک است

حرکت هوا را به دلیل اختلاف فشار جو باد گویند. باد روی زمین عامل مهمی در تبادل دما، رطوبت و انتقال ذرات معلق است. این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن نقش مهمی دارد. جا به جایی هوا در بالا بردن سطح کارآیی ذهنی و فیزیکی افراد و کاهش میزان ابتلا به بیماری ها بسیار موثر است. همچنین می تواند عاملی در کاهش مصرف سوخت های فسیلی باشد. اهمیت باد در طرح و ساخت محیط مس ی از دیرباز مورد توجه بوده است. ارسطو چهار قرن قبل از میلاد و ویترویرس معمار روسی یک قرن قبل از میلاد از روش استفاده باد در معماری و شهرسازی صحبت می کنند.

بادگیر، یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک
بادگیر، یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کویری است. این دستگاه تهویه مطبوع ، سالیان درازی از روزگاران دور ، فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است. بادگیرها معمولاً برجکهای کوچکی به صورت چهارضلعی یا چند ضلعیهای منتظمند که ساختار مثلث در آنها به هیچ وجه دیده نمی شود. بادگیر تشکیل شده است از برجکی تقریباً مرتفع‏تر از جاهای دیگر خانه در روی بام. عموماً بادگیرها بر روی قسمتی از خانه های کویری به نام حوضخانه بنا می شده اند. حوضخانه ایوانی کوچک بوده که در انتهای اتاقهای تابستانی هر عمارت قرار داشته است اتاقهای تابستانی تشکیل شده اند از اتاقهایی با ابعاد بزرگ و درهای زیاد ــ گاهی اوقات تا 5 در ــ به دلیل جریان یافتن هوا در آنها که در انتهای آنها حوضخانه بود. حوضخانه به شکل فضای رابط میان حیاط خانه و اتاقهای تابستانی است.
 
در میان این فضا، حوض کوچکی بود و دلیل نامگذاری این فضا نیز به علت وجود این حوض در میان این فضا بود. بادگیرها دقیقاً در بالای این حوض قرار دارند، ولی از طریق منافذی که دارند جریان هوا را به روی آب حوض هدایت می کنند. بادگیرها عموماً از خشت وگل ساخته می شده اند و برای محکم بودن آنها در مقابل وزش باد از تیرهای چوبی در ساختمان استفاده می شده است. بادگیر به صورت تزئینی با آجرهای نقشدار آراسته می شد. بادگیرها دارای منفذهای ورودی به صورت قوسهای زیبایی بوده اند.


بادگیرها کولرهای آبی امروزی
بادگیرها به صورت کولرهای آبی امروز کار می‏کرده‏اند، به این صورت که باد از منافذ بادگیر به آن وارد شده و به صورت مجمع به روی حوض آب هدایت می شد، پس از برخورد بر روی آب حوض عمل تبخیر انجام می گرفت. عمل تبخیر عملی است گرماگیر که موجب سرد شدن باد وارد شده از دهانه بادگیر می شده و سپس باد سرد وارد اتاقهای تابستانی شده و باعث سرد شدن هوای درون اتاقها می شده است. در بعضی از عمارتهای قدیمی که متعلق به افراد ثروتمند بود، حوضخانه فضای دربسته ای بود و اتاقهای تابستانی منافذ و دالانهایی داشت ــ مانند کانالهای کولر ــ که باد خنک از این دالانها وارد اتاقهای خانه می شد و این امر در صورتی بود که اتاقهای تابستانی تعدد داشت. از استفاده های دیگر بادگیرها به عنوان سرد فضای سرداب برای نگهداری مواد غذایی و نیز خنک نگهداشتن آب انبارها بود
بیشترین تعداد بادگیرها را در دشتهای خشک و سوزان کاشان، یزد، جهرم، طبس، اروند و کرانه‏های خلیج فارس می‏توان مشاهده کرد. در ساخت بادگیرها از توانایی‏های معماری ایرانی به خوبی بهره گرفته شده؛ به گونه‏ای که بادگیرها علاوه بر آن که اه زیست محیطی را برآورده می‏کنند، جزیی از ساختمان‏های زیبای چشمگیر نیز به شمار می‏آیند. رهگذران با عبور از کوچه‏های شهر، با تماشای بادگیرهای متنوع، از لذت بینایی نیز بهره می‏گیرند. بادگیرها انواع مختلفی دارند، اما یک نوع از آنها منحصر به فرد است به نام بادگیر چپقی که در حال حاضر یک نمونه از این نوع بادگیر در سیرجان باقی مانده است .
برخی از بادگیرهای مشهور عبارتند از: بادگیر عمارت بروجردیها در کاشان، بادگیر عمارت عباسیون (عباسیها) درکاشان، این بادگیر پائینتر از سطح حیاط قرار دارد، بادگیر عمارت طباطبایی در کاشان، بادگیر عمارت ت‏آباد در یزد که با ارتفاع 18 متر بلندترین بادگیر موجود است. بادگیرهای آب انبار شیش، بادگیری در یزد که همانطور که از نام آنها پیداست 6 عدد است.

یزد شهر بادگیرها
توجه به شرایط اقلیمی و زیست محیطی یزد، از شاخص ترین نشانه های این شهر که منظر عمومی آن را از دیگر ای کشور متمایز می سازد، می توان به بادگیرهای متنوع آن اشاره کرد
بادگیرها بخشی از بناه و فضاهای مس ی شهر یزد در گذشته بوده اند که طبیعی ترین روش تهویه بنا به شمار می رفتند و برحسب سرعت و جهت باد طراحی می شدند. بناهایی نظیر خانه های قدیمی، محراب مساجد و آب انبارهای یزد از جمله نمونه هایی دارای بادگیر هستند که در این میان می توان به بادگیر خانه آقازاده ابرکوه، بادگیر باغ ت آباد، بادگیر محراب مسجد ریگ و ملااسماعیل و بادگیرهای آب انبارهای عصر آباد و حسین آباد اشاره کرد که این آب انبارها به دلیل داشتن هفت بادگیر در کشور منحصر به فرد هستند


مصالح ساختمانی بادگیرها
مصالح ساختمانی بادگیرها را معمولا خشت خام، آجر، گل، گچ و چوب شورونه تشکیل می دهد،  چهار بخش عمده بادگیر شامل بدنه، قفسه، تیغه ها و سقف است و از انواع مختلف بادگیرها می توان به بادگیر یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه، چهار طرفه و چند وجهی اشاره کرد که اغلب بادگیر های میبد و اردکان یک طرفه هستند. همچنین بادگیر 8 طرفه باغ ت آباد یزد با 33 متر ارتفاع بلندترین بادگیر جهان محسوب می شود.

 
 
بادگیرها که درگذشته به عنوان سیستم تنفسی شهر محسوب می شدند، جریان طبیعی هوا را به داخل ساختمان هدایت می د و با توجه به اینکه در خانه ها، بادگیرها معمولا در ضلع جنوبی حیاط یعنی در سمت تابستان نشین خانه ساخته می شدند، نوعا به تالار و حوض خانه، کلاه فرنگی و زیر زمین ارتباط داشتند
بادگیرخانه ها را نمایانگر تشخص و منزلت اجتماعی صاحبان آن ها است و این موضوع از طریق ارتفاع و نوع تزئینات آن ها مشخص می شود
می توان به بادگیر باغ ت آباد، بادگیر آب انبار کلیمیان، بادگیرهای آب انبار شش بادگیری و هفت بادگیری عصر آباد و حسین آباد و ... به عنوان شاخص ترین بادگیرهای یزد اشاره کرد.

 

بادگیرها تهویه ای بر روی بام های خانه کویرنشینان
بادگیر ، برجهایی که در ایران برای تهویه بربام خانه ها ساخته می شود. بادگیر را همچنین بالای آب انبارها و دهانة معدنها برای تهویه می سازند. درخانه ها هوای خنک از بادگیر، که نوع ابت تهویة مطبوع به شمار می رود، به اتاقهای طبقة همکف یا زیرزمینها فرستاده می شود
بادگیر معمولاً چهارگوش است و در دیوارهای چهارگانة آن چند سوراخ تعبیه شده است . درون بادگیر با تیغه ها و جدارهایی که از خشت یا چوب و خشت ساخته شده است ، به چند بخش تقسیم می شود. بادگیر، که بیشتر در قسمت مرکزی ایران ، یعنی اطراف یزد، یا در جنوب ، در سواحل خلیج فارس ، یافت می شود، با ظهور روشهای جدید تبرید هوا و آب غالباً روبه ویرانی می رود و هنوز دربارة تعیین دقیق چگونگی ایجاد اختلاف فشار هوا که باعث جریان هوا می شود، مطالعة علمی کافی نشده است (ولف ، ص 15، 106؛ بیزلی ، ص 100ـ101). مارکوپولو از بادگیرهای جزیرة هرمز در خلیج فارس به عنوان تنها وسیله ای که زندگی را تابستانها در آن محل قابل تحمل می سازد یاد کرده است . از دیگر جهانگردان مانند پیترودِلا واله و فیگوئروآ نیز در این باره وصفهای خوبی باقی مانده است (رجوع کنید به یول ، ج 2، ص 383ـ384).

استفاده از بادگیرها به طور عمومی در دو نوع از ابنیه رواج دارد: آب انبارها و خانه ها.
الف)آب انبارها:
در آب انبارهای شهری با توجه به در نظر گرفتن جهت وزش باد مناسب از تعدادی بادگیر که تعداد آنها تا هفت عدد در نوسان است ،استفاده می شود . که در این ح هر بادگیر با بادگیر مقابل خود به صورت کششی و مکشی کار می کنند.(در آب انبارهای صحرایی به طور معمول یک بادگیر یک طرفه یا دو طرفه استفاده می شود.محل قرار گیری این بادگیرها در دور تا دور آب انبار و جهت آنها رو به باد مناسب می باشد.
ب) خانه ها:
در مقوله خانه ها و محل قرارگیری بادگیرها به بررسی بادگیرهای خانه های شهر یزد می پردازیم. به طور عمومی بادگیرها محل قرارگیری بادگیرها با توجه به موقعیت تابستان نشین تعیین می شود و به همین دلیل اکثر بادگیرهای شهر یزد در ضلع جنوبی ساختمانها و بر روی ایوان تابستان نشین قرار دارد.
البته موارد استثنایی چون خانه زاده ای یزد را می توان یافت که با توجه به قرارگیری تابستان نشین و زمستان نشین در طبقات باد گیر در ضلع شمالی خانه قرار دارد.اکثر این بادگیرها بادگیرهای چهار طرفه بلند می باشند.
-
نحوه عملکرد و نکاتی چند در طراحی بادگیرها:
در باره نوع عملکرد بادگیرها در حقیقت دو نوع عملکرد اساسی وجود دارد:الف - عمل بر اساس اصل کشش دهانه های رو به باد و مکش دهانه های پشت به باد. ب- عمل بر اساس اختلاف دما
الف - عمل بر اساس اصل کشش دهانه های رو به باد و مکش دهانه های پشت به باد:
مرحوم پیرنیا درکتاب آشنایی با معماری ی ایران طرز کار بادگیر را بدین گونه توضیح می دهد:
((
طرز کار بادگیر اصولا بر این پایه نهاده شده است که از وزش باد برای کشاندن هوای خوش به درون ساختمان و از ع العمل نیروی آن یعنی مکش برای راندن هوای گرم و آلوده استفاده می شود.شاید این توضیح لازم نباشد که چون باد به مانع یا دیواره پره های درونی بادگیر برخورد ناچار به فرود آمدن می شود، ولی عرض این نکته لازم است که شکافهای دیگر بادگیر که پشت به جهت وزش باد دارند ، هوای آلوده وگرم را به دست باد می سپارند و کار هواکش و دستگاه مکنده را انجام می دهند.))

این نوع عملکرد بادگیر در حقیقت با توجه به این اصل صورت می گیرد که هنگامی گه باد به بدنه ای برخورد می کند ، با توجه به تراکم بیشتر هوا در وجهی که مقابل باد قرار دارد ، در این وجه فشار مثبت ایجاد شده و در وجه دیگر فشار منفی خواهیم داشت.بنابراین در صورت ایجاد بازشو در طرفین حرکت باد از فشار مثبت به فشار منفی را شاهد خواهیم بود.در بادگیرها نیز با توجه به همین اصل دهانه رو به باد هوا را به درون خود می کشد و به داخل ایوان می برد و هوای داخل ایوان با توجه به فشار منفی ایجاد شده در دهانه پشت به باد به بیرون کشیده می شود
در برخی از مواقع با عبور دادن باد بادگیر از روی آب وسردخانه ها و با توجه به تبخیر سطحی، رطوبت لا زم را نیز تامین می نمایند. در مناطقی مانند مصر و هندوستان این عمل با قرار دادن کوزه پر از آب در مقابل مسیر باد صورت می گیرد.
ب- عمل بر اساس اختلاف دما:
اما به نظر میرسد آنچه که کمتر مورد توجه اهل فن در این زمینه می باشد.کار بادگیر بر اساس اختلاف دمایی است.در حقیقت هنگامی که وزش بادی به صورت محسوس وجود ندارد بادگیر بر اساس همین اصل عمل می کند.
در روز با توجه به آفتاب خوردن وجه جنوبی بادگیر هوای موجود در وجه جنوبی بادگیر گرم می شود و به بالا می رود.این هوا به وسیله هوای داخل ایوان که به بالا کشیده می شود،جبران می گردد و در حقیقت نوعی خلا نسبی داخل ایوان ایجاد می گردد که هوای خنک داخل حیاط را به درون خود می کشد.به همین ترتیب هوای موجود در دهانه شمالی نیز به پایین کشیده می شود

در شب هوای بیرون سرد می شود، و به سمت پایین حرکت می نماید .این هوا در اثر حرارت ذخیره شده در دیواره ها گرم شده و به بالا می رود و این چرخه تا هنگامی که دمای دیوارها و هوای بیرون یکی شود ادامه می یابد. ولی به طور معمول پیش از رسیدن به این وضعیت شب تمام شده و دوباره بادگیر به نحوی که در بالا توضیح داده شد،عمل می کند.
به طور کلی در اکثر مواقع بادگیرها در ح ی بین حالاتی که توضیح داده شد عمل می کنند . یعنی هم بر اساس مکش و کشش و هم بر اثر تفاوت دمایی.

فناوری بادگیرها در گذشته ایرانیان
بادگیر، یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کویری است . این دستگاه تهویه مطبوع ، سالیان درازی از روزگاران دور ، فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است . بادگیرها معمولاً برجکهای کوچکی به صورت چهارضلعی یا چند ضلعیهای منتظمند که ساختار مثلث در آنها به هیچ وجه دیده نمیشود. بادگیر تشکیل شده است از برجکی تقریباً مرتفع‏تر از جاهای دیگر خانه در روی بام. عموماً بادگیرها بر روی قسمتی از خانههای کویری به نام حوضخانه بنا میشدهاند. حوضخانه ایوانی کوچک بوده است که در انتهای اتاقهای تابستانی هر عمارت قرار داشته است اتاقهای تابستانی تشکیل شدهاند از اتاقهایی با ابعاد بزرگ و درهای زیاد ــ گاهی اوقات تا ۵ در ــ به دلیل جریان یافتن هوا در آنها که در انتهای آنها حوضخانه بود. حوضخانه به شکل فضای رابط میان حیاط خانه و اتاقهای تابستانی است. در میان این فضا، حوض کوچکی بود و دلیل نامگذاری این فضا نیز به علت وجود این حوض در میان این فضا بود. بادگیرها دقیقاً در بالای این حوض قرار دارند، ولی از طریق منافذی که دارند جریان هوا را به روی آب حوض هدایت میکنند.بادگیرها عموماً از خشت وگل ساختهمیشدهاند و برای محکم بودن آنها در مقابل وزش باد از تیرهای چوبی در ساختمان استفاده میشده است
بادگیر به صورت تزئینی با آجرهای نقشدار آراسته میشد.بادگیرها دارای منفذهای ورودی به صورت قوسهای زیبایی بودهاند. نحوهٔ کارکرد بادگیرها به صورت کولرهای آبی امروز کار می‏کرده‏اند، به این صورت که باد از منافذ بادگیر به آن وارد شده و به صورت مجمع به روی حوض آب هدایت می شد، پس از برخورد بر روی آب حوض عمل تبخیر انجام می گرفت. عمل تبخیر عملی است گرماگیر که موجب سرد شدن باد وارد شده از دهانه بادگیر می شده است و سپس باد سرد وارد اتاقهای تابستانی شده و باعث سرد شدن هوای درون اتاقها می شده است. در بعضی از عمارتهای قدیمی که متعلق به افراد ثروتمند بود، حوضخانه فضای دربسته ای بود و اتاقهای تابستانی منافذ و دالانهایی داشت ــ مانند کانالهای کولر ــ که باد خنک از این دالانها وارد اتاقهای خانه می شد و این امر در صورتی بود که اتاقهای تابستانی تعدد داشت. از استفاده های دیگر بادگیرها به عنوان سرد فضای سرداب برای نگهداری مواد غذایی و نیز خنک نگهداشتن آبِ آب انبارها بود. بیشترین تعداد بادگیرها را در دشتهای خشک و سوزان کاشان، یزد، جهرم، طبس، اروند و کرانه‏های خلیج فارس می‏توان مشاهده کرد .


بادگیرها و معماری ایرانی 
 
در ساخت بادگیرها از توانایی‏های معماری ایرانی به خوبی بهره گرفته شده؛ به گونه‏ای که بادگیرها علاوه بر آن که اه زیست محیطی را برآورده می‏کنند، جزیی از ساختمان‏های زیبای چشمگیر نیز به شمار می‏آیند.رهگذران با عبور از کوچه‏های شهر، با تماشای بادگیرهای متنوع، از لذت بینایی نیز بهره می‏گیرند.بادگیرها انواع مختلفی دارند، اما یک نوع از آنها منحصر به فرد است به نام بادگیر چپقی که در حال حاضر یک نمونه از این نوع بادگیر در سیرجان باقی مانده است. برخی از بادگیرهای مشهور عبارتند از: بادگیر عمارت بروجردیها در کاشان، بادگیر عمارت عباسیون (عباسیها) درکاشان، این بادگیر پائینتر از سطح حیاط بود، بادگیر عمارت طباطبایی در کاشان، بادگیر عمارت ت‏آباد در یزد که با ارتفاع ۱۸ متر بلندترین بادگیر موجود است. بادگیرهای آب انبار شیش بادگیری در یزد که همانطور که از نام آنها پیداست ۶ عدد میباشد.عمارت بادگیر، نگین مجموعه کاخ گلستان، بنایی متعلق به دوران سلطنت فتحعلی شاه که در ضلع جنوبی باغ گلستان ساخته شد و در زمان ناصرالدین شاه با تصرفات عمده‏ای که در آن انجام گرفت به شکل امروزی درآمد. وجه تسمیه این بنا به علت وجود برجهای بادگیر به منظور تولید هوای خنک، مطبوع و انتقال آن به داخل عمارت حوضخانه و تالار اصلی بوده است. در زیر تالار و عمارت مزبور حوضخانه وسیعی وجود دارد که چهار بادگیر بلند پوشیده از کاشی‏های معرق، آبی، زرد و سیاه با قبه‏های زرین در چهار گوشه آن باعث خنک شدن هوای حوضخانه، تالار و اطاقها می‏شود


شیوه ساختن بادگیر 
معماران محلی برای ساختن بادگیر از پشت بام خانه و از جایی که مشرف به اتاق کوچکی است که برای بادگیر اختصاص داده اند با خشت یا آجر ،تنوره بادگیر را با مقطع مستطیل می چینند تا به ارتفاع معینی برسد. سپس بالای این تنوره ها چهار دیواره را دو چوب به شکل ضربدر «×» می گذارند. به گونه ای که دو سمت هر چوب در دو زاویه مقطع قرار بگیرد و سپس دیوارهای سمت شرق و غرب و جنوب بادگیر را دو تا پنج و دو دهم متر بالا می آوردند. سپس در قسمت شمال که رو به باد «اصفهانی» است با نیم خشت یا آجر نیمه به عرض شش سانتی متر، روی تنور را تا ارتفاع معینی می چینند. ارتفاع این تیغه ها 40 سانتی متر بلندتر از سایر دیوارهاست.


«
پایه pâye»  بادگیر
این تیغه ها را «پایه pâye» می نامند که نوعی بادشکن محسوب می شوند و از لحاظ معماری هم فوایدی دارد. به عنوان مثال به نمای بادگیر جلوه خاصی می بخشد و موجب استحکام ساختمان بادگیر می شود، زیرا اردکان و میبد و اطراف آنها گاهی اوقات گرد بادگیر را در سمت جنوب و مشرف به کوچه می سازند. طبیعی است در صورت نبودن وجود پایه، به ویژه در گذشته دور که تا حدی ناامنی در منطقه وجود داشت ین از راه منفذ بادگیر به داخل منازل راه پیدا می د.


«
چشمه» بادگیر
عرض بین دو تیغه را در اصطلاح «چشمه» می نامند. بین 40 تا 60 سانتی متر است. تعداد چشمه های هر بادگیر بستگی به عرض اتاق دارد. به طوری که برای اتاق عرض بین سه و پنج و هفت متر به ترتیب پنج و هفت و 11 چشمه می گذارند. در این منطقه تعداد چشمه ها جفت نیست. زیرا برای صاحب آن خوش یمن نیست. به گفته خودشان آمد ندارد. عمق هر بادگیر یک تا دو و نیم متر است. گاه برای استحکام بیشتر بادگیر به اندازه هر نیم متر چوبی در میان دیواره های بادگیر کار می گذارند.
سقف دو پایه را به شکل «چپیله capile» می پوشانند. به این ترتیب که دو خشت به راه مایل به سمت بالا با دست نگه می دارند. سپس یک خشت م ن آن دو خشت می گذارند.

بام بادگیر را به شکل پشته در می آورند تا در کشاندن هوای مطبوع یا در بیرون هوای گرم و آلوده کمک کند. بعد روی پشت بام بادگیر را به قطر سه سانتی متر با نیمچه کاه می پوشانند. گاهی اوقات فاصله بین دو پایه را با خشت و نمیچه کاه تخت می کنند سپس دو یا سه رگه آجر در لبه های بام آن کار می گذارند. به طوری که چیدن آجرها به این ترتیب علاوه بر استحکام بادگیر به زیبایی ظاهری آن نیز می افزاید. گاهی اوقات کف پشت بام را کاهگل می کنند سپس یک ردیف آجر روی آن می چینند. فاصله بین آجرها را با گچ و خاک بندکشی می کنند. بعضی از افراد که امکان مالی بیشتری دارند روی دیواره چشمه های بادگیر را گچبری می کنند. تعداد چشمه های هر بادگیر با بزرگی بادگیر ارتباط مستقیمی دارد. از طرفی تعداد چشمه های هر طرف بادگیر با شدت باد همان طرف و در مجموع با هوای هر منطقه ارتباط دارد.
در بعضی خانه ها گاهی برای فصل زمستان که احتیاج به بادگیر نیست چشمه های بادگیر را با آجر یا خشت تیغه می کنند. یا چنانچه در قسمت پایین بادگیر دریچه ای کار گذاشته شوند آن را می بندند. این کار هر سال اوا پاییز و در آستانه زمستان شکل می گیرد.
از آن جایی که در اتاقک زیر بادگیر در تابستان اهل خانه استراحت می کنند احتمال دارد که پرندگان به ویژه کبوتران در چشمه های بادگیر آشیانه کنند و فضولات آنها به پایین بریزد. بنابراین برای جلوگیری از این کار چشمه های بادگیر را با تور سیمی یا نرده های چوبی می پوشانند.


انواع بادگیرها در سرزمین کهن ایران
از نظر ساخت و نوع مصالح و در مجموع ساختار بادگیر دارای انواع مختلف هستند که می توان انواع بادگیر بر سه نوع دسته بندی کرد که بادگیر اردکانی، بادگیر کرمانی و بادگیر یزدی است


بادگیر اردکانی
که بادگیر اردکانی بیشتر در منطقه اردکان دیده می شود و جهت بادگیر رو به باد اصفهانی است. از سمت غرب و شرق و جنوب منفذ ندارد. بنای این نوع بادگیر به نسبت سایر انواع بادگیرها تا حدی ساده و از لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه است. به همین لحاظ ممکن است که برای هر اتاقی یک بادگیر ساخته شود.


بادگیر کرمانی
اما بادگیر کرمانی ساده و کوچک است و به خانه خانواده های متوسط رو به پایین اختصاص دارد. هر بنایی می تواند این بادگیرها را بسازد. مصالح اصلی آن بیشتر خشت و گل است.از آنجا که این نوع بادگیرها دو طرفه هستند،بادگیر دوقلو نیز نامیده می شوند. ا بادگیرهای دوقلو را در مسیر بادهای شناخته شده می سازند. کار این نوع بادگیر ها تا حدودی نسبت به بادگیرهای اردکانی دقیق تر و ایده آل تر است زیرا فشار باد به یک جهت موجب تخلیه سریع هوای گرم و آلوده طرف دیگر می شود. بادگیر بیشتر آب انبارها را نیز به شکل بادگیر کرمانی درست می کنند تا از یک سمت آن هوای خوش و مطبوع به آب برسد و از طرف دیگرش هوای گرم به بیرون برود.
بادگیر یزدی
بادگیر یزدی از سایر انواع بادگیرها بزرگ تر است و چهار طرفه ساخته می شود به همین لحاظ این بادگیر را در بعضی جاها بادگیر «چهارطرفه» یا «چهارسو» می نامند. به ساختمان آن از لحاظ معماری از سایر انواع بادگیرها مشکل تر و پیچیده تر است. به همین دلیل می توان آن را نوع برجسته ای از پدیده های هنر معماری به حساب آورد. ارتفاع آن به طور معمول زیاد است و میزان ارتفاع بادگیر از پشت بام خانه و نوع چشمه های هر سمت بادگیر ارتباط مستقیم با اوضاع جوی منطقه دارد. این نوع بادگیر ویژه ثروتمندان و گاهی نیز در خانه های افراد متوسط روستایی و شهری ساخته شده است.


چشم انداز آینده بادگیر در معماری نوین
با ورود معماری مدرن و به ویژه استفاده از تاسیسات مکانیکی به تدریج نقش اقلیم در ساختمان ها کم رنگ شد اما از نیمه دوم قرن گذشته که اقلیم و حفظ محیط زیست پیوسته مورد توجه قرار گرفت استفاده از فناوری همگون با محیط طبیعی، بازیافت ضایعات صنعتی و استفاده از انرژی های پاک مانند انرژی خورشید، باد و آب اهمیت بسیاری یافتند. در زمینه معماری نیز از این زمان توجه به محیط زیست و تلاش برای طراحی ساختمان های اقلیمی و معماری همساز با اقلیم آغاز شد.
امروزه می توان از بادگیر به عنوان مکمل سیستم تهویه و برودت ساختمان استفاده کرد. به وسیله بادگیر می توان در مواقعی از سال شرایط آسایش را با تهویه طبیعی تامین کرد و تنها زمانی که باد دیگر نتواند پاسخگوی نیاز نان باشد باید از تاسیسات مکانیکی بهره گرفت.
حسن فتحی معمار مصری که تلاش فوق العاده ای برای تلفیق معماری سنتی و تکنولوژی روز خود انجام داده است، از یک پمپ آب در داخل کانال بادگیر ساختمان هایش استفاده می کرد که با ایجاد فواره ای در روزهایی که هوا گرم و پرگرد و غبار بود، هم از میزان گرما و هم از میزان گرد و غبار می کاست.
علاوه بر موارد گفته شده، طرح های دیگری در سایر کشورها که با تکیه به تهویه طبیعی طراحی شده به عنوان مثال در مرکز فروش بلوواتر انگلیس هوای تازه از طریق دنباله ای از بادگیرهای م وطی با ارتفاع دو متر تامین می شود این بادگیرها روی بام سوار شده اند تا هوای خنک تری را به پایین فرستاده و آن را در فضای داخی پخش کنند. آنها در فاصله 15 متری نسبت به هم و روی محور مرکزی مجتمع قرار گرفته اند و پس از دریافت جریان هوای خارجی، هوای تازه را به داخل ساختمان می فرستند.
همچنین برج آرموری چین شامل مجموعه ای از بلوک های هم شکل سوار شده بر یکدیگر با کاربری اداری، ده فروشی، هتل و مس ی است. در فصل تابستان یک بادگیر هوای تازه را به سمت پایین دهلیز میانی سوق می دهد. سپس این هوا از جداره ها به سمت بیرون کشیده می شود. در فصل زمستان این بادگیر هوا را از بدنه ساختمان و مجرای جذب کننده های خورشیدی به سمت خود می کشد و از ساختمان خارج می کند.
نمونه قابل ذکر دیگر لیستر انگلستان است میزان مصرف انرژی در ساختمان کوئینز مونت فورت، نصف انرژی مصرفی در یک ساختمان معمولی مشابه این بنا است که در آن سیستم تهویه مطبوع استفاده شده است. بادگیرهای مرتفع جلو اغت هوایی را گرفته و برای انتقال هوای داخل به خارج از بنا طراحی شده است.


 
بادگیرها در کشورهای عربی  در گذشته و اکنون
 
عربها نیز با بادگیر آشنایی داشته اند و هم اکنون نیز از آن استفاده می کنند. در واقع چنین به نظر می رسد که نظایر این وسیله در بناهای باستانی خاورِنزدیک ، از قبیل مصرِ دورانِ فراعنه و بابِل ، استفاده می شده است . در زبان عربی قدیم این وسیله «بادَهَنج » یا «بادَنج » نامیده می شده که معرب «بادْهَنج » (=بادآهنج ) فارسی است و گاهی به جای «بادگیر» به کار می رود (رجوع کنید به دُزی ، ذیل «بادهنج »). در قصر «اُخَیضِر» بازمانده از آغاز دوران عباسیان در عراق (رجوع کنید به معماری * ، بخش 3: «خلافت عباسی ») بادگیرهای چهارگوش در دیوارها دیده می شود. واژة «بادگیر» در عراق به صورت «باجیر» به کار می رود. احتمال دارد که انتقال و گسترش بادگیر در شام و مصرِ دوران ی از طریق عراق انجام گرفته باشد. در آغاز دوران فاطمیان ، «بادهَنج » جزئی از منظرة ا شده بود، زیرا ابن یونس ستاره شناس (متوفی 399) دربارة جهت صحیح روزنِ بادهنج بحث کرده است
می دانیم که هوای خنک در مصر از سمت شمال یا شمالِغربی می وزد و بدین جهت بادهنجِ مصری یک روزنه بود. به نوشتة عبداللطیف بغدادی (متوفی 629) هزینة ساختمان بادگیرهای بزرگ و آراسته در زمان او تا 500 دینار می رسیده است . ظاهراً کهنترین نمونة این نوع بادگیر که در قاهره به جای مانده ، بادگیر دیوارِقبلة مسجدالصالح طلائع (555) است (رجوع کنید به کِرِسوِل ، ج 1، ص 284ـ285). در هزار و یک شب به بادهنج اشاره شده و علاءالدین غُزولی ادیب (متوفی 815) نیز بخشی از جُنگ خود موسوم به مطالع البُدور را به «بادهنج » در شعر و نثر اختصاص داده است (روزنتال ، ص 1ـ19). در مصر جدید این وسیله معمولاً «مَلْقَف » (گیرندة ] باد [ ) نامیده می شود. این مطلب را لِین در > آداب و رسوم مصریان امروز < ، ص 38، نیز متذکر شده است . این لفظ امروز هم در مصر به کار برده می شود (اسپیرو، ذیل "air shaft" و "ventilator" و "wind-sail" ). در خانه های مس ی ، معمولاً اتاقهای بیرونی ، «قاعه » یا «مَنْدَرَه »، یا اتاق خواب به بادگیر مجهز بود (لِزین ، ص 12ـ15)


با


پروژه و تحقیق-بادگیرهای مدرن و سنتی- در 40 صفحه-docx


مشاهده متن کامل ...
«قلم زرین» زمینه ساز نقد تئوریک ادبی است/ادبیات انقلاب در وضعیت خوبی قرار دارد
درخواست حذف اطلاعات
احمد شاکری، داور بخش داستان، یازدهمین جایزه قلم زرین، با بیان این که این جایزه نسبت به برخی جوایز مشابه از ثبات خوبی برخوردار است، یکی از اه مهم آن را زمینه سازی نقد تئوریک ادبی عنوان کرد. وی گفت که جایزه قلم زرین دیدگاهی فرا موضوعی دارد؛ ضمن آن که ادبیات داستانی حوزه انقلاب با داوری چنین آثاری در وضعیت خوبی قرار گرفته است.
شاکری درباره رویکرد جایزه قلم زرین و نگاه این جایزه به حوزه نقد ادبی به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: معتقدم برای ارزی عملکرد دوره های پیشین جایزه قلم زرین، باید کارکردهای این جایزه تدوین شوند. البته اگر برای این کار از الگوهای غربی پیروی کنیم، محصول متناسبی با ادبیات ایرانی به دست نمی آوریم.
وی درباره تاثیر برگزاری جشنواره قلم زرین اظهار کرد: برای ارزی جشنواره قلم زرین می توانیم مولفه هایی مانند افزایش شمارگان آثار نویسندگانی که در این جایزه صاحب رتبه می شوند یا توجه مخاطبان عام و خاص به این آثار را در نظر گرفت. من این امتیازها را انکار نمی کنم اما برای چنین جشنواره ای می توانیم اه دیگری هم ترسیم کنیم.
دبیر پیشین جایزه قلم زرین یکی از اه مهم این جایزه را زمینه سازی برای نقد تئوریک ادبی دانست و افزود: انجمن قلم به عنوان نهاد صنفی مجموعه نویسندگان و هنرمندانی که اصول و اشتراکات فکری مشخصی دارند، عمل می کند و در واقع ذهنیت این هنرمندان است. در صورت توجه به این تلقی ها نظرات بسیاری از منتقدان به تئوری های ادبی نزدیک می شود.
شاکری با بیان این که جایزه قلم زرین نسبت به برخی جوایز مشابه از ثبات خوبی برخوردار است، اضافه کرد: در این جایزه تعدد صداها دیده می شود و تفاوت سلیقه ها و دیدگاه ها هم در این جشنواره وجود دارد. قلم زرین، نخستین جایزه ادبی است که در سال برگزار می شود و این نکته هم از نقاط قوت جشنواره به حساب می آید.
«لحظه ها جا می مانند»، «آه با شین» و «گرگ سالی» رمان هایی با موضوع انقلابند، آیا می توان گفت ملاک داوران بخش داستان جایزه قلم زرین اغلب انقل بودن آثار است؟ شاکری در پاسخ به این پرسش توضیح داد: براساس آیین نامه داخلی، جایزه قلم زرین موضوع محور نیست و نگاه ما به ویژه در بخش ادبیات داستانی، فراموضوعی است. عمده ملاک های انتخاب آثار ساختاری است و داوران توجه زیادی به محتوای کتاب ها داشته اند. دلیل انتخاب این سه اثر هم محتوای آن ها بوده و البته باید اذعان کرد ادبیات داستانی انقلاب با چنین آثاری در وضعیت خوبی قرار گرفته است.
به گفته شاکری، جایزه قلم زرین هم مانند دیگر جوایز غیر تی از ردیف بودجه ای که ت برای چنین رویدادهایی در نظر گرفته است، بهره مند می شود.
احمد شاکری، داستان نویس، منتقد ادبیات داستانی و داور جشنواره های داستان نویسی است.
«باران نیمروز»، »مشکل گشا»، «نفس و چند داستان دیگر» و «گام نهادن بر شیب تند» برخی آثار وی به شمار می آیند.


مشاهده متن کامل ...
درگذشت "عبدالحسین زرین کوب" بنام ادبیات پارسی (1378 ش)
درخواست حذف اطلاعات

درگذشت "عبدالحسین زرین کوب" بنام ادبیات پارسی (1378 ش)

عبدالحسین زرین کوب، پژوهشگر برجسته ادبیات و تاریخ، در سال 1301 ش در بروجرد به دنیا آمد. وی پس از پشت سرگذاشتن تحصیلات ابت و دبیرستان، به خدمت معارف و فرهنگ درآمد و در سال 1327 ش، با ب عنوان رتبه اول موفق به دریافت لیسانس و سپس فوق لیسانس و ا گردید. وی در این دوران از محضر انی نظیر محمدتقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، احمد بهمنیار و بدیع ا ّمان فروزان‏فر استفاده برد و در خارج از ، مدتی چند در خدمت آیت اللَّه ابوالحسن شعرانی با مباحث حکمت و فلسفه آشنایی کامل یافت. زرین کوب در سال 1330 ش، در کنار عده‏ای از دانشمندان و ان برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایرة المعارف بزرگ ی دعوت شد و همکاری شایانی نمود. وی سالیان متمادی در تهران تدریس نمود و مدتی مدیریت گروه ادبیات فارسی این را برعهده داشت. زمینه اصلی پژوهش ، مطالعه در تاریخ و فرهنگ ی و نقد ادبی است. ایشان با تبحر در زبان فارسی و تسلط بر زبان و ادبیات عرب و آشنایی با چند زبان اروپایی و مشخصاً انگلیسی و فرانسوی، آثار پرارزشی از خود به یادگار گذاشت که تألیف فلسفه شعر، نقد ادبی در 2 جلد، شعر بی‏دروغ، از کوچه رندان و نیز ترجمه ادبیات فرانسه در قرون وسطی، متافیزیک و فن شعر و... از آن جمله‏اند. مجموعه تألیفات و پژوهش‏های زرین‏کوب که بیش از پنجاه اثر می‏باشند نشان می‏دهد که او زندگانی علمی خود را در میان تاریخ و ادبیات و فلسفه تقسیم کرده و در واقع پیوندی بین این رشته‏ها برقرار ساخته است. زرین کوب که عضو شورای مشاوران عالی کتابخانه ملی و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ ی بود و ماه‏های آ عمر خویش را در تدوین آثار درباره زندگی و شه‏های عطار و سعدی سپری می‏کرد، سرانجام در 24 شهریور 1378 ش در 77 سالگی بدرود حیات گفت و در قطعه فرهیختگانِ بهشت زهرا به خاک س شد.

منبع سایت راسخونمشاهده متن کامل ...
پنل اس ام اس مدره پنل اس ام اس ید پنل اس ام اس زنجان
درخواست حذف اطلاعاتپنل اس ام اس در زنجان – ید پنل پیامک انبوه زنجان


ارسال شده توسط:آریا پیامک درمطالب پیامکی 12 می 2017 دیدگاه‌ها برای پنل اس ام اس در زنجان – ید پنل پیامک انبوه زنجان بسته هستند 21 بازدید  ید پنل اس ام اس در زنجان- ید سامانه پیام کوتاه مخصوص زنجان


زَنجانْ  تلفظ راهنما·اطلاعات یا زنگان مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین ای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمارنامه‌های منتشر شده دارای 416851 نفر جمعیت در سال 1389 خورشیدی، نوزدهمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود. مساحت شهر زنجان نیز قریب 81کیلومترمربع است


با توجه به این تعداد جمعیت مطمئنا تبلیغات پیامکی مورد توجه همه کاسبان و مغازه داران و تمامی شرکت ها و موسسات میباشد


و از طرفی ید یه سیستم پیامکی بدون قطعی و مشکل و دارای امکانات


بالا دغدغه ایرن افراد میشود که از این رو آریا پیامک


با سابقه طولانی مدت در این عرصه توانسته تمامی نیازهای مشتریان را برطرف سازد


آریا پیامک یک سیستم پیام کوتاه جهت ارسال پیامک تبلیغاتی و ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار عزیزان


قرار میدهدتا بتوانند نیاز های خود را برطرف کنند


***فقط کافیست یکی از اشتراک های پنل اس ام اس آریا را یداری نمایید تا بتوانید به تمام ای استان زنجان پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید


پنل اس ام اس زنجان آریا چیست ؟


یک سیستم آنلاین میباشد که شما پس از ثبت نام به صورت آنلاین میتوانید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید و تمامی ارسال های تکی – و  گروهی و همچنین ارسال های انبوه همانند کدپستی از نقشه – سن و ت و بی تی اس و…میتوانید استفاده بفرمایید (در صورت داشتن سوال 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


 


آیا امکان ارسال پیامک تبلیغاتی و انبوه و اطلاع رسانی به زنجان و ای استان وجود دارد؟


پاسخ سوال : بله شما با ید سامانه پیام کوتاه  آریا توانایی ارسال به تمام نقاط استان زنجان و مرکز این استان و  همچنین به تک تک ای استان  ارسال انبوه و تعداد بالای اس ام اس را داشته باشید . و نیاز تبلیغاتی خود را برطرف سازید


امکانات پنل اس ام اس : در پنل ارسال اس ام اس خود ارسال براساس مناطق استان – محله های استان – سن و ت افراد – ارسال براساس کد پستی – مسابقه نظرسنجی ، کد خوان


،ارسال از اپراتور های 1000 – 50001-50002 – 50004 – 50009 – 3000 – 2000 – 021 – با نام تجاری


و… میتوانید استفاده نمایید


و 4 شماره اختصاصی رایگان جهت دریافت پیام به شما داده میشود


 


چند نمونه از شهر هایی که میتوانید در زنجان  اس ام اس تبلیغاتی و انبوه ارسال نمایید


زنجان ,ابهر , مدره ,قیدار, هیدج, صائین قلعه, سلطانیه, آب بر,


سجاس ,سهرورد ,زرین رود ,ماه‌نشان ,کرسف ,گرماب ,دندی


,نوربهار ,زرین‌آباد ,ارمغان خانه ,چورزق ,حلب ,نیک پی


 


شرایط ید پنل اس ام اس آریا پیامک چیست؟


تمامی افراد ایرانی که بالای 18 سال دارند میتوانند پنل اس ام اس را یداری نمایند(در صورت داشتن سوال 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


نحوه ید پنل اس ام اس انبوه**********


از لینک زیر میتوانید پنل اس ام اس برای زنجان  و ای تابع استان ( ابهر – مدره )  ید نمایید(در صورت داشتن سوال 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


 ید پنل ارسال اس ام اس


(در صورت داشتن سوال در مورد ید پنل اس ام اس با کارشناسان و با شماره 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


ویرایش
 


برچسب زده شده با:آب ب نل اس ام اس ابهر پنل اس ام اس ارسال اس ام اس انبوه زنجان ارسال اس ام اس زنجان ارمغان خانه پنل اس ام اس اس ام اس انبوه زنجان اس ام اس تبلیغاتی زنجان اس ام اس زنجان پنل sms زنجان پنل اس ام اس آب بر پنل اس ام اس ابهر پنل اس ام اس ارمغان خانه پنل اس ام اس چورزق پنل اس ام اس حلب پنل اس ام اس مدره پنل اس ام اس در زنجان پنل اس ام اس دندی پنل اس ام اس زرین رود پنل اس ام اس زرین‌آباد پنل اس ام اس زنجان پنل اس ام اس سجاس پنل اس ام اس سلطانیه پنل اس ام اس سهرورد پنل اس ام اس صائین قلعه پنل اس ام اس قیدار پنل اس ام اس کرسف پنل اس ام اس گرماب پنل اس ام اس ماه‌نشان پنل اس ام اس نوربهار پنل اس ام اس نیک پی پنل اس ام اس هیدج پنل پیامک زنجان پیامک انبوه زنجان پیامک زنجان چورزق پنل اس ام اس حلب پنل اس ام اس مدره پنل اس ام اس ید پنل اس ام اس زنجان دندی پنل اس ام اس زرین رود پنل اس ام اس زرین‌آباد پنل اس ام اس زنجان زنجان پنل اس ام اس سامانه اس ام اس زنجان سامانه پیامک زنجان سجاس پنل اس ام اس سلطانیهپنل اس ام اس سهرورد پنل اس ام اس صائین قلعهپنل اس ام اس قیدا نل اس ام اس کرسف پنل اس ام اس گرماب پنل اس ام اس ماه‌نشان پنل اس ام اس نوربهار پنل اس ام اس نیک پی هیدجپنل اس ام اسمشاهده متن کامل ...
خشت طلایی
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

جهانی شدن در دهه های اخیر منجر به تغییرات اساسی در روند شهرنشینی و ویژگی های ا در سراسر جهان شده است. ا، در نتیجه جهانی شدن اقتصاد، روابط انسانی، روند فرهنگی و آگاهی فردی، کم و بیش دستخوش تحولاتی گردیده اند که متناسب با میزان ارتباطشان با دیگر ا متفاوت است. تأثیر جهانی شدن بر ا در دهه های اخیر به ظهور الگوی جدیدی از شهرنشینی منجر شده است که می تواند از روش های مختلف شهرنشینی با قابلیت عملکرد جهانی در زمینه های اقتصاد، فرهنگ، سیاست و شیوه های جدید زندگی، حمایت نماید. از آنجا که روند شهرنشینی جوامع به سرعت در حال رشد است؛ امروزه ا با چالش های جدی جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و برنامه ریزی روبه رو هستند که وجود یک برنامه موثر و کارآمد برای مقابله با عواقب تغییرات شهرنشینی در جوامع مختلف را ضروری می سازد. بنابراین، جامعه بین المللی باید همکاری خود را در ابعاد مختلف شهری تقویت و با یکدیگر در مورد موضوعات اساسی و مهم شهری مانند زیر ساخت های شهری، مدیریت شهری، خدمات شهری و غیره همکاری کنند.

31 اکتبر روز جهانی ا

به منظور دستی به این چشم انداز، در سال 2013 مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس پیشنهاد کمیته اقتصادی و سرمایه گذاری آن سازمان، تصمیم به برگزاری «روز جهانی ا» در 31 اکتبر هر سال گرفته و این روز را به تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی وابسته، جوامع مدنی و همه ذینفعان مربوطه ابلاغ نموده است. هدف سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع، هماهنگ برنامه هایی است که به آن اشاره گردید. در این راستا سازمان ملل، برنامه اسکان بشر (un-habitat) را به عنوان محور و هماهنگ کننده برنامه های روز جهانی ا، تعیین و معرفی نموده است. روز جهانی ا برای اولین بار در قالب بیانیه ای و در مراسم پایانی ا پوی جهانی 2010 شانگهای چین با هدف تلاش برای یادآوری، تجدید و پیشبرد ایده و عمل «شهر بهتر زندگی بهتر» اعلام عمومی گردید.

اولین مراسم روز جهانی ا در تهران

بر اساس توافق میان مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (un-habitat) در ایران، در 31 اکتبر سال 2014 برای اولین بار مراسم مشترکی در محل «بوستان گفتگو» و با حضور تعدادی از مقامات ملی و شهری، روسای سازمان های بین المللی و اعضای هیات های دیپلماتیک در تهران، ان ، پژوهشگران، محققان، دانشجویان و شهروندان تهرانی، توسط شهرداری تهران با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد برگزار گردید.
در طی این مراسم، پیام های
⦁ بان کی مون دبیر کل سازمان ملل
⦁ و جوآن کلاوس مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد
به ترتیب توسط fao و un-habitat در ایران، خوانده شد.

هم چنین در این مراسم، مهدی چمران، رئیس شورای ی شهر تهران، محمد پژمان، معاون وزارت راه و شهرسازی، دبیر کل کمیته ملی اسکان بشر ایران، شهرام گیل آبادی مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به عنوان سخنرانان اصلی برنامه، دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص ا و مدیریت شهری مطرح نمودند. در این برنامه یک نشست علمی- تخصصی با حضور تعدادی از مدیران شهری و ان نیز برگزار شد که دیدگاه های خود را در مورد موضوع «شهر بهتر، زندگی بهتر» و «پیشرفت توسعه شهری» ارائه نمودند.

جایزه «خشت طلایی تهران»

در این مراسم که به ابتکار مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و با همکاری برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در ایران برگزار گردید؛ از جایزه «خشت طلایی تهران» که به مناسبت 31 اکتبر «روز جهانی ا» طراحی شده بود؛ برداری و این جایزه برای اولین بار به سه پروژه مهم و برتر شهری تهران اهداء شد

برندگان سال 1393 (2014) جایزه خشت طلایی تهران

درحوزه پروژه های فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای اردشیر نوریان، مدیر عامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد برای مدیریت پروژه «پل طبیعت»

در حوزه توسعه فضای سبز، جناب آقای علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تهران برای مدیریت پروژه باغ ایرانی
در حوزه زیرساخت های شهری: جناب آقای مازیار حسینی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران برای مدیریت پروژه «تونل و بزرگراه طبقاتی صدر – نیایش»

مراسم اهدای خشت طلایی تهران سال 1393

انتظار می رود با برگزاری سالانه «روز جهانی ا» بتوان حرکت به سوی ارتقای منافع جامعه بین المللی در شهرنشینی جهانی و تحکیم همکاری میان کشورها در فرصت ها و چالش های مشترک در زمینه شهرنشینی و توسعه شهری پایدار در سراسر جهان را تسریع نمود

خشت طلایی (جایزه جهان- محلی) تهران برای مدیریت شهری

یک طرح جامع، علمی و غیر انتفاعی است که به طور تخصصی در زمینه معرفی و حمایت از پروژه های برتر مدیریت شهری بین المللی و تبادل تجارب برتر مدیریت شهری فعالیت می نماید. به بهترین پروژه ها و تجربیات در ا، مناطق و جوامع محلی در سراسر جهان تعلق می گیرد و هدف آن، به رسمیت شناختن اهمیت ت های محلی و مدیریت شهری در ترویج توسعه محیط زیست اجتماعی و اقتصادی و پایداری ا و مناطق و پیشبرد زیست شهروندان است. همه ساله و همزمان با مراسم روز جهانی ا، توسط شهردار تهران به مدیران شهری و شهروندانی که بر اساس ارزی هیات داوران، بیشترین تاثیرگذاری را در اجرای پروژه های مهم و کلیدی شهری و توسعه پایدار شهری داشته اند؛ اهداء می شود.

دبیرخانه جایزه خشت طلایی تهران متعهد به موارد زیر است:

محورهای جایزه خشت طلایی تهران

روش شرکت در جایزه

شرایط شرکت در جایزه

معیارهای واجد شرایط بودن

معیارهای ارزی پروژه ها

فرایند داوری و انتخاب

وظایف هیئت داوران :

روش اهدای جایزه

سازماندهی و ساختار جایزه

فعالیت ها وگزارش های دبیرخانه برای ستاد برگزاری و در رابطه با اجرا و ارتقاء جایزه خشت طلایی تهران بوده و دبیرخانه حق اعمال نظر و یا رای دادن یا تصمیم گیری در باره داوری ها و نتایج را ندارد.

فرآیند ثبت نام در خشت طلایی تهران

⦁ پروژه ها و تجربیات ارسالی برای خشت طلایی تهران باید مطابق با ا امات تعیین شده در دستورالعمل برنامه باشد.
⦁ شرکت کننده باید فرد مسئولی را برای ارزی صحت و اعتبار آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه معرفی نماید.
⦁ شرکت کننده پس از تکمیل فرم ثبت نام، باید آن ها را قبل از 15 اکتبر به دبیرخانه خشت طلایی تهران ارسال نماید؛ به طوری که دبیرخانه بتواند اقدامات لازم را در فرجه زمانی لازم انجام دهد.
⦁ آثار ارسالی باید مطابق با فرم های خاص معرفی آثار باشد.
⦁ اطلاعات ارسالی به زبان انگلیسی با فونت times new roman و با اندازه فونت 12 یا 14 باشد. البته به صورت اختیاری یک رونوشت به زبان فارسی نیز می توانند ارسال نمایند.
⦁ ای شرکت کننده باید اطلاعات کامل پروژه های ثبت نام شده را در قالب لوح های فشرده(dvd) حاوی مقالات، گزارش ها، ع ها، ها، نقشه ها، مستندات و دیگر اقلام معرفی و تبلیغی پروژه به دبیرخانه نمایند.
⦁ شرکت کنندگان باید قبل از 15 اکتبر موارد خود را به آدرس ایمیل دبیرخانه [email protected] یا [email protected] ارسال نمایند.
⦁ تمامی مواردی که برای موضوعات ارسالی به دبیرخانه تسلیم می گردد؛ غیرقابل بازگشت می باشد.
⦁ دبیرخانه جایزه در راستای ترویج و آموزش در حوزه مدیریت شهری، حق انتشار عمومی پروژه ها و تجربیاتی که در این جایزه شرکت می کنند؛ را دارد.

به ما بپیوندید

افراد، گروه ها و سازمان های تخصصی در حوزه های مختلف مدیریت شهری می توانند به اشکال مختلف با جایزه خشت طلایی تهران همکاری نمایند:
⦁ افرادی که در حوزه تحقیقات علمی و تدریس در زمینه توسعه شهری، توسعه اجتماعی، اقتصادی، علوم، فرهنگ، محیط زیست و غیره و نیزکارکنان شرکت ها و افرادی که در سایر زمینه های مربوط به تحقیقات شهری فعالیت دارند.
⦁ گروه ها، مؤسسات تحقیقات علمی، آموزشی، سازمان ها و شرکت های که بر ا، شهرداری ها و مدیریت شهری تمرکز دارند و هم چنین موسسات تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی در این حوزه ها
⦁ محققان،کارشناسان و متخصصان بین المللی مدیریت شهری برای پیوستن به هیات داوران و مشاوران به منظور پیشبرد تحقیقات جهانی در توسعه مدیریت شهری

ارتباط با ما

آدرس: ایران، تهران، میدان ونک، خیابان ولی عصر، خیابان دامن افشار ، پلاک 55
تلفن : 225-51038210-021
ف : 88880483-021
instagram/tehran_golden_adobe
[email protected]
www.tehrangoldenadobe.comمشاهده متن کامل ...
پروژه و تحقیق-اصول و قوانین ساختمان سازی- در 100 صفحه-docx
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی پروژه و تحقیق-اصول و قوانین ساختمان سازی- در 100 صفحه-docx با و پر سرعت .

پروژه و تحقیق-اصول و قوانین ساختمان سازی- در 100 صفحه-docx


پروژه و تحقیق-اصول و قوانین ساختمان سازی- در 100 صفحه-docx

ساختِمان سازه ای است که برای س ت و به عنوان س ناه یا برای کار ساخته می شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می کندساختمان هایی که از نظر بلندا از اندازه مشخصی بلندتر باشند ساختمان های بلندمرتبه گفته می شود. در ایران ساختمان بلندمرتبه طبق مصوبه سال ۱۳۷۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به ساختمان های بالاتر از شش طبقه گفته می شود.[۱] ساختمان های بسیار بلند نیز اصطلاحاًآسمان اش یا برج نامیده می شوند.به ساختمان های بزرگ و باارزش قدیمی بیشتر عِمارَت گفته می شود.

 

ساختمانی چهار طبقه در یک حکاکی

انواع ساختمان

در معنای کلی هر سازه ای را می توان ساختمان نامید، در اینجا منظور از ساختمان بناهای ساخته شده با مصالح بنایی (آهن، سیمان، گچ، آجر و ...) می باشد.

اصولاً ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفی و نوع کاربرد آن می توان به دو دسته تقسیم نمود.[۲]

انواع ساختمان از لحاظ سازه

ساختمان های بتنی

ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) استفاده شده باشد.

در این نوع ساختمان، سقفها به وسیله تاوه (دال)های بتنی پوشیده می شود، و یا از سقف های تیرچه بلوک و یا سایر سقف های پیش ساخته استفاده می شود.

برای ساخت دیوارهای جدا کننده (پارتیشن ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی فشاری، فوم استاندارد ضد حریق، تیغه گچی و یا چوب استفاده شود.

همچنین ممکن است از دیوارهای بتن آرمه هم استفاده شود که در این صورت نوع این دیوارها دیوار برشی می باشد.

در این نوع ساختمان برای ساخت شاه تیرها و ستون ها از بتن آرمه (بتن مسلح) استفاده می شود.ساختمان های بتونی استحکام زیادی در برابر حوادث طبیعی دارند.

ساختمان های ف ی

در این نوع ساختمان ها برای ساختن ستون ها و پل ها از پروفیل های فولادی استفاده می شود.

در ایران معمولاً برای ساختن ستون ها از تیر آهن های {\displaystyle i} دوبل و یا بال پهن های تکی استفاده می نمایند.

برای اتصالات از نبشی-تسمه و برا س ل سیب ی زیر ستون ها از صفحه فولادی (بیس پلیت) استفاده می شود و معمولاً دو قطعه را به وسیله جوش به هم متصل می نمایند (استفاده از پرچ یا پیچ و مهره نیز متداول است).

در این نوع ساختمان برای مقابله با ز له از باد بندهای ف ی استفاده می شود.

ساختمان های بنایی

منظور از ساختمان های بنایی ساختمان هایی هستندکه مصالح آنهااز آجر،بلوک سیمانی ویا سنگ ساخته شده اندودر آنها تمام یاقسمتی از بار های قائم توسط دیوار های با مصالح بنایی تحمل می شود.:برای ساختمان های کوچک که از 2 طبقه نمی نمایندو یا حدکثر ارتفاع آنها از صفر صفر زمین 8 متر می باشد می توان از این نوع ساختمان استفاده نمود.

اسکلت اصلی این نوع ساختمان ها آجری بوده و برای ساختن سقف ها در ایران معمولاً از پروفیل های فولادی{\displaystyle i} و آجر به صورت طاق ضربی استفاده می گردد؛ و یا از سقف تیرچه و بلوک استفاده  می شود.

در این نوع ساختمان برای مقابله با نیروهای جانبی (نظیر ز له) باید حتماً از شناژهای روی کرسی چینی و زیر سقف ها استفاده شود؛ همچنین در ساختمان های آجری معمولاً دیوارهای حمال در طبقات مختلف روی هم قرار می گیرند و اغلب پارتیشن ها نیز همین دیوارهای حمال می باشند.

حداقل عرض دیوارهای حمال نباید از ۳۵ سانتی متر کمتر باشد.و یا به عبارت دیگر برای دیوار های با مصالح بنایی ، حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع نباید از یک دهم برای دبوار های مهار نشده کمتر باشد

ساختمان های خشتی و گلی

اسکلت اصلی این نوع ساختمان ها از خشت خام و گل می باشد و تعداد طبقات آن از یک طبقه نمی کند و در مقابل نیروهای جانبی همانند ز له به هیچ وجه مقاومت نمی نمایند.

ساختمان های چوبی

این نوع ساختمان ها در مناطقی که چوب با قیمت ارزان در دسترس است ساخته می شوند،مانند ای جنوبی کشور اتریش، بعضی ای های کشور و ...

ساختمان های چوبی در ایران به علت کمبود منابع کمتر ساخته می شود.

ساختمان های ترکیبی

ممکن است ساختمانی از دو یا چند نوع از انواع فوق ساخته شود مانند ساختمان های ف ی-بتنی و یا ف ی-آجری و ... .

انواع ساختمان از لحاظ نوع کاربرد و اهمیت

ساختمان ها از لحاظ کاربردو اهمیت به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند:

 1. گروه 1(ساختمان بااهمیت خیلی زیاد):بیمارستان ها،مراکز آتش نشانی،تاسیسات آبرسانی،نیروگاهها،برج های مراقبت،مخابرات،رادیو و تلویزیون،تاسیسات انتظامی ،مراکز کمک رسانی
 2. گروه2(ساختمان با اهمیت زیاد)ساختمان های با اهمیت زیاد به سه گروه کلی نقسیم میشود:

الف)ساختمان هایی که آنها موجب تلفات جانی ومالی زیاد می شود.مانند:فروشگاههای برزگ،سینماها،مدارس و ...
ب)ساختمان هایی که از بین رفتن آنها باعث از دست رفتن ثروت ملی می شود.مانند:مراکز نگه داری اسناد و مدارک ملی،موزه ها و... ج)ساختمان هایی که آنها باعث آتش سوزی و ایجاد آلودگی محیط زیست می شوند.مانند:پالایشگاه ها،مراکز سوخت رسانی و....

ساختمان سازی

ساختمان سازی معمولاً فرایندی زمان بر بوده است، اما در دهه های اخیر با استفاده از قطعات پیش ساخته می توان ساخت ساختمان ها را سریع تر به پایان رساند.

تکنولوژی های جدید و ساختمان سازی

صنعت ساختمان از دیرباز به عنوان یک صنعت سنتی و با بهره وری پایین شناخته شده است و در مطالعات انجام شده نیز با اشاره به اینکه ورود تکنولوژی به این صنعت با محدودیت و به کندی صورت میگیرد این صنعت را یک صنعت با پایین شناخته شده است در این بین ابزارهای نوین مانند مدل سازی اطلاعات ساختمان bim امیدیست برای تحول در این صنعت و افزایش بهره وری و توسعه همه جوانب آن

 ساختمان سازی طبیعی(به انگلیسی: natural building) شامل طیفی از سیستم های ساختمانی و مصالحی است که بر اساس اصل «استفاده به اندازه منابع طبیعی» ساخته شده اند. راه های رسیدن به این هدف از طریق بنای ساختمان های طبیعی متمرکز بر دوام داشتن و استفاده از منابع تجدیدپذیر فراوان یا قرار گرفته تحت کم ترین سطح پردازش و همچنین منابع بازیافت شده ای که  محیط های زندگی سالمی را ایجاد کرده و کیفیت هوای درون ساختمان را حفظ می کنند، می باشد. ساختمان طبیعی بیشتر از تکنولوژی وابسته به فعالیت انسانی است. بنا بر نظر «مایکل جی اسمیت، » از نظر محل خاص احداث ساختمان و نیازها و شخصیت ساختمان سازان و کاربران آن، وابسته به بوم شناسی محلی، زمین شناسی و اقلیم می باشد.[۱] اساس ساختمان طبیعی، نیاز برای  کاهش تاثیر محیطی ساختمان ها و سایر سیستم های پشتیبانی کننده از آن ها، بدون صرف نظر از جنبه های آسایش، سلامتی یا زیبایی می باشد. جهت بنای ساختمان طبیعی ابتدا از مصالح تجدیدپذیر، بازیافت شده، مورد استفاده مجدد قرار گرفته یا مصالحی که به وفور در دسترس قرار دارند، استفاده می شود. استفاده از مصالحی که به سرعت قابل تجدید هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. علاوه بر اتکا بر مصالح ساختمانی طبیعی، تاکید بر طراحی معماری افزایش یافته است. جهت گیری ساختمان، کاربرد اقلیم محلی و شرایط محل احداث، تاکید بر تهویه طبیعی از طریق  طراحی، به گونه ای اساسی هزینه های عملیاتی را کاهش داده و تاثیر مثبتی بر محیط می گذارند. بنای ساختمان در فضای کوچک و به حداقل رساندن آثار بوم شناختی و همچنین مدیریت ب انرژی در محل، جذب آب محلی، متناوب تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آب، امری مرسوم می باشد.

مصالح

مصالح رایج برای بسیاری از انواع ساختمان های طبیعی، سفال و شن می باشد که به هنگام آمیختن با آب و معمولاً کاه یا فیبری دیگر، مخلوط حاصله ممکن است کاهگل یا خشت (بلوک های سفالین) تشکیل دهد. سایر مصالحی که استفاده از آن ها در بنای ساختمان طبیعی رایج است، شامل خاک، (خاک کوبیده شده یا کیسه های خاک)، چوب (الیاف چوب یا داربست های چوبی، ستون ها، شاه تیرها و تیرهای ساختمان)، پوسته های برنج، بامبو و سنگ می باشد. طیف گسترده ای از مصالح بازیافت شده یا مورد استفاده مجدد قرار گرفته که در بنای ساختمان های طبیعی رایج هستند شامل: (بخش های بازیافت شده ساروج شهری استفاده شده)، تایرها، baleهای تایر، بطری های دور ریختنی و دیگر شیشه های بازیافت شده می باشد. استفاده از مصالح خاصی ازجانب بسیاری ازمتخصصان این نوع ساختمان به دلیل آثارمنفی برمحیط و سلامت، مورداجتناب قرارمی گیر. این مصالح شامل چوب برداشت شده به میزان نامناسب، مواد نگهدارنده سمی چوب، مخلوط های سیمانی پرتلند، رنگ ها و سایر پوشش هایی که ترکیبات آلی فراری (vocها) رابه شکل گاز آزاد می کنند و بعضی از پلاستیک ها به ویژه پلی وینیل کلرید(pvcc یاًوینیل")و آن دسته از پلاستیک های حاوی مواد پلاستیکی  مضر یا ترکیبات شبه هورمون می باشند.

تکنیک ها

بسیاری از روش ها، تکنیک ها و مصالح سنتی در حال احیا هستند. با این حال معروفیت نسبی این تکنیک ها در سراسر جهان متفاوت است.

خشت

خشت یکی ازقدیمی ترین روش های بنایی ساختمان می باشد که تنها آمیزه ای از سفال و شن با آب می باشد؛ سپس این مخلوط به حال خود واگذاشته شده تا به شکل دلخواه خشک شود. معمولاً خشت به صورت آجر درآورده می شود تا بتوان از آن در ساخت دیوار استفاده کرد.[۲] ادعاهای مختلفی پیرامون نسبت های بهینه سفال و شن (یا توده های بزرگ تر) مطرح شده است. بعضی از آن ها حاکی از این هستند که بهترین خاک تشکیل دهنده خشت حاوی سفال ۱۵-۳۰۰٪ جهت چسباندن مواد به همدیگر می باشد. دیگران بر این باورند که نسبت ی ان سفال و شن جهت جلوگیری از ترک خوردن یا تکه تکه شدن آجرها، ایده آل است. گاهی اوقات خشت با مقدار کمی از امولسیون سیمان یا آسف  جهت مقابله بهتر با هوا تثبیت می شود. بلوک ها می توانند یا به صورت قالبی درآورده شده و خشک شوند و یا به شکل توده درآورده شوند. خشت هایی که به رنگ سفال درآمده و با روغن طبیعی صیقل داده شده اند، سطحی جذاب و ارتجاعی ایجاد می کنند.[۳] جهت محافظت از دیوارها و کاهش میزان تعمیر آن ها، ساختمان های خشتی معمولاً دارای large overhanging eves و فونداسیون های بزرگ می باشند. خشت می تواند با استفاده از کاهگل و مخلوط های آ ی اندود شود. خشت از جرم حرارتی (thermal m ) مناسبی برخوردار است. این امر بدین معناست که انتقال حرارت یا سرما از آن به کندی صورت می گیرد. با این حال خشت عایق خوبی نیست؛ بنابراین عایق بندی  (ترجیحاً در سمت بیرون ساختمان) یا یک دیوار دوگانه ساخته شده با فضایی ازهوا یاعایق درمیان می تواند اضافه شود. خشت سنتی ضخیم و فاقد عایق در نواحی فاقد زمستان های سخت یا در مناطقی که آفتاب روزانه در طی دوره های سرما موجود است، بهترین عملکرد را دارد

کاهگل

 

یک خانه گاهگلی کوچک با سقف زنده

اصطلاح کاهگل جهت توصیف یک سیستم ساختمانی یکپارچه به کار می رود که بر پایه مخلوطی از سفال، شن و کاه می باشد. ساختمان ازهیچ فرم، آجر یا داربست چوبی استفاده نمی کند، بلکه از سطح زمین به سمت بالا ساخته شده است. بسیاری از اشکال ساختمانی «گل» در بسیاری از بخش های جهان به مدت قرن ها تحت عناوین متفاوتی ساخته شده اند و حداقل به ۱۰۰۰۰ سال پیش باز می گردند. ساختمان کاهگلی در انگلستان از پیش از قرن ۱۳۳ مورد استفاده قرار گرفته و پس از جنگ جهانی اول محبوبیت خود را از دست داد. اگرچه که امروزه مجدداً احیا شده است. کاهگل یکی از ساده ترین و ارزان ترین  تکنیک های ساختمانی موجود است هرچند که معمولاً نیازمند کار زیادی می باشد. مزیت دیگر کاهگل، تطبیق پذیری آن می باشد؛ می تواند به آسانی به هرفرمی درآورده شود. با این که ساختمان سازی کاهگلی درانگلستان تا اوا قرن ۱۹ از رونق افتاده بود، هزاران سازه کاهگلی تازمان حال همچنان استمرار یافته اند (در انگلستان به تنهایی، ۲۰۰۰۰ در دوون(devon)).[۴] در واقع تخمین زده می شود که از یک سوم تا یک دوم جمعیت جهانی امروزه در خانه های گلی زندگی می کنند. هرچند که این گونه سازه ها همراه با سازه های «کم ارتفاع» در یمن و دیگر کشورهای خاورمیانه به مدت قرن ها در ساختمان های «برج مانند» بیش تر از ۸ طبقه استفاده شده است.[۵] مخلوط های شبه کاهگل نیز به عنوان خمیر یا پرکننده در چندین روش ساختمان سازی طبیعی همچون خشت، کیسه های خاک، داربست های چوبی، الیاف چوب، straw balee استفاده می شوند. بنابراین خاک از جمله ترکیبات اولیه ساختمان سازی طبیعی می باشد.[نیازمند منبع]

بلوک های خاک فشرده شده

بلوک های خاک فشرده شده یا (ceb)، مصالح ساختاری هستند که از خاک زیر پای شما جهت ساختن طیف گسترده ای از سازه ها شامل خانه ها، مدارس، کلیساها، کلینیک ها، مغازه ها، مانع ها و استحکامات ساخته شده است. بلوک های خاک فشرده شده به واسطه فشردن خاک وسیمان پرتلند۶-۱۰٪ (به عنوان تثبیت کننده) در یک دستگاه پرس هیدرولیکی، ساخته می شوند. این بلوک ها می توانند پس از تیمار به مدت ۷ روز جهت به کار بردن در ساختمان استفاده شوند. این بلوک ها پس از یک دوره تیمار ۲۸ روزه به بیش ترین میزان استحکام خود رسیده و نسبت به آب مقاوم می شوند.

الیاف چوب

سازه الیاف چوب اصطلاحی است که برای یک روش ساختمان سازی طبیعی که در آن الیاف چوب یا قطعات کوتاه درخت پوست کنده شده، به صورت ضرب در همراه با مخلوط های بنایی یا کاهگل  جهت ساختن دیوار استفاده می شود، به کار می رود. بنابراین، الیاف چوب جهت قرار گرفتن در دیوار معمولاً میان ستون ها در یک سازه داربست چوب، از درون پر می شوند. ساختمان سازی با الیاف چوب می تواند با سایر روش ها (به عنوان مثال خاک کوبیده شده، کاهگل یا سفال سبک (light clay)) جهت تولید ترکیباتی زیبا ادغام شود. ساختمان سازی با روش الیاف چوب جرم حرارتی ( thermal m )نسبتاً بالایی را ایجاد می کند که جهت به حد اقل رساندن نوسانات دما مفید می باشد

کیسه خاک

خاک معمول ترین ماده پر کننده ای می باشد که در تکنیک های ساخت دیواراز طریق کیسه استفاده می شود. این روش ساختمان سازی از پلی پروپیلن بندی شده یا کیسه های فیبر طبیعی (کرباس) پر شده با خاک یا سایر مخلوط ها همراه با تثبیت کننده یا بدون آن همچون سیمان پرتلند جهت ساخت پایه های ستون ها، فونداسیون ها، دیوارها و حتی سقف های گنبدی استفاده می کند. در سال های اخیر ساختمان سازی با کیسه های خاک به یکی از تکنیک های اعما


با


پروژه و تحقیق-اصول و قوانین ساختمان سازی- در 100 صفحه-docx


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره آجر 2
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره آجر 2 با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

آجر

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا د و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک د و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

تاریخ آ ازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می د می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از ت دن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل د. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگد ورز دادند. گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده د کاه را پس از خیس با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط د و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می د که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.) از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

محققین بطور جمع بر این باورند که کاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که اب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب د آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها به و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها به به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور ی ان متداول گشت.

ساختمان سازی در زمانهای قدیم هرچند بدوی و ابت بود با پیشرفتی که خشت آجر داشت انسانها بر آن شدند که بیشتر فکر کنند و بهتر بسازند وطریقه بهتر ساختن و بهتر بکارگرفتن آجر و خشت را بیاموزند.

در زمانیکه خشت پخته شده و تبدیل به آجر گشت و از مقاومت خوبی برخوردار شد و همه دست اندر کاران را به خود مشغول کرده بود معماران ایرانی از این صنعت بدور نبودند و در ایران شهر شوش که پایتخت ایلامیها بود و از آبادانی زیادی برخودار بوده آ ازی رواج پیدا کرد و در کاوشهایی که در شهر شوش انجام گرفته و از آثار بدست آمده و بقایای تمدن ماقبل تاریخ را می رساند. از سفالهای پخته شده مصور رنگین که از طبقات زیرین خاکهای شهر شوش بدست آمده، اهمیت قدمت این ناحیه را می رساند و الواح گلی که در شهر شوش بدست آورده اند، مربوط به 1700 سال قبل از میلاد می باشد که این الواح شامل اسناد و قراردادهاست.

سلسله هخا و داریوش کبیر در سال 494 ق.م قصر شوش را بنا کرد و این گویای تمدن بزرگی است که در غرب ایران پا به عرصه وجود گذاشت و چهره این سرزمین را عوض کرد. پس متوجه شدیم که آجر در تمام دنیا زیربنای اصلی ساختمان و مشخص کننده و عامل افسانه ای هر بنا می باشد.

کشور ما با اینکه در منطقه حاره قرار دارد و هوای آن در شمال و جنوب کشور در تمام طول سال با اختلاف شدید گرما وسرما که درجه حرارت همیشه حدود 40 درجه سانتیگراد نوسان دارد و در ساختمانهای باید از مصالحی کاملاً مناسب با آب وهوا استفاده کرد، ولی متأسفانه در یک دوره محدود در کشور ساختمانها را(نما) از سنگهایی که در مقابل حرارتهایی که در مقابل حرارتهای مختلف تغییر درجه حرارت فاحش می داد و در هوای گرم تابستان سریع گرم و در برودت هوای زمستان سریع سرما را بخود جذب میکرد، پوشانیدند. این سنگها از تکنیک پائینی برخوردار بودند. بکارگیری سنگ در کشور ما بطور تجربی آزمایش می شد و امتحان خوبی نداد. در همین زمان با


با


تحقیق درباره آجر 2


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره آجر
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درباره آجر با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

آجر

مقدمه:

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا د و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک د و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

تاریخ آ ازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می د می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از ت دن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل د. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگد ورز دادند. گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده د کاه را پس از خیس با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط د و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می د که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.) از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

محققین بطور جمع بر این باورند که کاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که اب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب د آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها به و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها به به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور ی ان متداول گشت.

ساختمان سازی در زمانهای قدیم هرچند بدوی و ابت بود با پیشرفتی که خشت آجر داشت انسانها بر آن شدند که بیشتر فکر کنند و بهتر بسازند وطریقه بهتر ساختن و بهتر بکارگرفتن آجر و خشت را بیاموزند.

در زمانیکه خشت پخته شده و تبدیل به آجر گشت و از مقاومت خوبی برخوردار شد و همه دست اندر کاران را به خود مشغول کرده بود معماران ایرانی از این صنعت بدور نبودند و در ایران شهر شوش که پایتخت ایلامیها بود و از آبادانی زیادی برخودار بوده آ ازی رواج پیدا کرد و در کاوشهایی که در شهر شوش انجام گرفته و از آثار بدست آمده و بقایای تمدن ماقبل تاریخ را می رساند. از سفالهای پخته شده مصور رنگین که از طبقات زیرین خاکهای شهر شوش بدست آمده، اهمیت قدمت این ناحیه را می رساند و الواح گلی که در شهر شوش بدست آورده اند، مربوط به 1700 سال قبل از میلاد می باشد که این الواح شامل اسناد و قراردادهاست.

سلسله هخا و داریوش کبیر در سال 494 ق.م قصر شوش را بنا کرد و این گویای تمدن بزرگی است که در غرب ایران پا به عرصه وجود گذاشت و چهره این سرزمین را عوض کرد. پس متوجه شدیم که آجر در تمام دنیا زیربنای اصلی ساختمان و مشخص کننده و عامل افسانه ای هر بنا می باشد.

کشور ما با اینکه در منطقه حاره قرار دارد و هوای آن در شمال و جنوب کشور در تمام طول سال با اختلاف شدید گرما وسرما که درجه حرارت همیشه حدود 40 درجه سانتیگراد نوسان دارد و در ساختمانهای باید از مصالحی کاملاً مناسب با آب وهوا استفاده کرد، ولی متأسفانه در یک دوره محدود در کشور ساختمانها را(نما) از سنگهایی که در مقابل حرارتهایی که در مقابل حرارتهای مختلف تغییر درجه حرارت فاحش می داد و در هوای گرم تابستان سریع گرم و در برودت هوای زمستان سریع سرما را بخود


با


تحقیق درباره آجر


مشاهده متن کامل ...
تحقیق آجر (معماری)
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو تحقیق آجر (معماری) با و پر سرعت .

تحقیق آجر (معماری)


تحقیق آجر (معماری)

تحقیق آجر (معماری)

 

آجر

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و   می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا د و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک د و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

 تاریخ آ ازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می د می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از ت دن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی 4تا 5 سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل د.

از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت.

بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگد ورز دادند.  گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده د کاه را پس از خیس با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط د و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می د که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)

 از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند. 

 محققین بطور جمع بر این باورند که کاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که اب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند.

بهترین فرمی که انتخاب د آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها به و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها به به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور ی ان متداول گشت.

 ساختمان سازی در زمانهای قدیم هرچند بدوی و ابت بود با پیشرفتی که خشت آجر داشت انسانها بر آن شدند که بیشتر فکر کنند و بهتر بسازند وطریقه بهتر ساختن و بهتر بکارگرفتن آجر و خشت را بیاموزند.

 در زمانیکه خشت پخته شده و تبدیل به آجر گشت و از مقاومت خوبی برخوردار شد و همه دست اندر کاران را به خود مشغول کرده بود معماران ایرانی از این صنعت بدور نبودند و در ایران شهر شوش که پایتخت ایلامیها بود و از آبادانی زیادی برخودار بوده آ ازی رواج پیدا کرد و در کاوشهایی که در شهر شوش انجام گرفته و از آثار بدست آمده و بقایای تمدن ماقبل تاریخ را می رساند. از سفالهای پخته شده مصور رنگین که از طبقات زیرین خاکهای شهر شوش بدست آمده، اهمیت قدمت این ناحیه را می رساند و الواح گلی که در شهر شوش بدست آورده اند، مربوط به 1700 سال قبل از میلاد می باشد که این الواح شامل اسناد و قراردادهاست.

 سلسله هخا و داریوش کبیر در سال 494 ق.م قصر شوش را بنا کرد و این گویای تمدن بزرگی است که در غرب ایران پا به عرصه وجود گذاشت و چهره این سرزمین را عوض کرد. پس متوجه شدیم که آجر در تمام دنیا زیربنای اصلی ساختمان و مشخص کننده و عامل افسانه ای هر بنا می باشد.

 کشور ما با اینکه در منطقه حاره قرار دارد و هوای آن در شمال و جنوب کشور در تمام طول سال با اختلاف شدید گرما وسرما که درجه حرارت همیشه حدود 40 درجه سانتیگراد نوسان دارد و در ساختمانهای باید از مصالحی کاملاً مناسب با آب وهوا استفاده کرد، ولی متأسفانه در یک دوره محدود در کشور ساختمانها را(نما) از سنگهایی که در مقابل حرارتهایی که در مقابل حرارتهای مختلف تغییر درجه حرارت فاحش می داد و در هوای گرم تابستان سریع گرم و در برودت هوای زمستان سریع سرما را بخود جذب میکرد، پوشانیدند. این سنگها از تکنیک پائینی برخوردار بودند. بکارگیری سنگ در کشور ما بطور تجربی آزمایش می شد و امتحان خوبی نداد. در همین زمان با پیشرفت تکنولوژی صاحبان صنایع در حرفه های مختلف بر آن شدند تا از انواع مصالح چه طبیعی و چه غیرطبیعی برای نماسازی بهره گیرند. 

مصالحی که از اختراعات و ابداعات آنها بود برای نماسازی با تبلیغات فراوان بکار گرفتند و تمام آنها را به بوته آزمایش سپردند ولی نتیجه مطلوبی عاید نگشت و هر کدام به نوبه خود از لیست مصالح ساختمانی حذف گشت و باز هم آجر که از مصالح سنتی هر آب و خاکی بود جای نشین همه آنها شد

پس از مدت کوتاهی مردم دوباره به فکر آجر افتادند که اینبار، همانطور که گفته شد، ذوق هنرمندان با گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرد، آجرکاری نما در ای مختلف رو به فزونی نهاد و معماران و دست اندرکاران، خارج و داخل بنا را با ذوق و سلیقه خود آزمایش د

آ ازی از زمانهای بسیار دور در سراسر دنیا عبارت بود از خاک رس مخلوط با آب که در قالبها به آن فرم داده و پس از قراردادن در برابر آتش بنام آجر از آن استفاده د منتها شرکتهای آ ازی در کشورهای مختلف متفاوت بود. در کشور ما در ابتدا آجر را در کوره های  چاهی(استوانه ای ) پختند و سپس کوره های تونلی متداول گشت و امروزه با پیشرفت تکنولوژی روش روزافزون آن از کوره هایی کاملاً متفاوت با قبل استفاده میشود

ضمناً بد نیست خاطر نشان شویم با پیشرفت تکنولوژی و علم شیمی، صاحبان صنایع دست اندرکار تغییر رنگ در آجر و مرغوب جنس آن و مقاومت در برابر اجسام و گازهای خارجی در نقاط مختلف میباشد تا آجر بهتری عرضه نمایند

نوع فایل: word

سایز:40.1 kb 

تعداد صفحه: 43


با


تحقیق آجر (معماری)


مشاهده متن کامل ...
عبدالحسین زرین کوب بروجردی
درخواست حذف اطلاعات


مشاهیر و مفا و هنرمندان بروجرد ۱


عبدالحسین زرین کوب بروجردی


شاعر و ادیب و نویسنده و تاریخ نگار

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.

عبدالحسین زرین کوب بروجردی

عبدالحسین زرین کوب در اوا اسفند
۱۳۰۱ هجری شمسی در شهر زیبای
بروجرد چشم به جهان ګشود ، تحصیلات
ابت و متوسطه را در بروجرد به پایان
رسانید . پس از پایان تحصیلات متوسطه به
دبیری در دبیرستانهای بروجرد پرداخت و در
سال ۱۳۲۷ لیسانس خود را از دانشکده
ادبیات دانشګاه تهران دریافت کرد . سپس
وارد دوره ی ی ادبیات شد که سر انجام
در سال ۱۳۳۴ موفق به اخذ درجه ی ی
از دانشګاه تهران شد . زرین کوب از سال
۱۳۴۱ به بعد در فواصل تدریس در دانشګاه
تهران در دانشګاههای هند ، پا تان ، آ فورد
انګلستان ، سوربن ، پرینستون و .... به تدریس
پرداخت . در ضمن این فعالیتها ، به علم ملل و
نحل و مباحث مربوطه به کلام ، نقد ادبی و
تاریخ علاقه یافت و آثار ارزشمندی در این زمینه
تالیف کرد .


زرین کوب در سالهای اخیر بیشتر اوقات
خود را به مطالعه و تحقیق و تدریس مباحثی
در عرفان ، ادیان و تاریخ ګذرانده است و با دانشمندان
و انی چون ملک‏الشعرای بهار، عباس اقبال، ابراهیم
پورداود، سعید نفیسی، محیط طباطبایی، مدرس رضوی،
جلال همایی و دیگران که دکه‏ها میعادگاهشان بود، ذوق‏ها
می‏کرد و لذت‏ها می‏برد.


دهها کتاب و صد ها مقاله حاصل تحقیقات
ارزشمند این دانشمند بزرګ قرن حاضر در
طی پنجاه سال ګذشته بوده است .

از اشعار اوست :

در حسرت و شکنجه به سر شد جوانی ام
این بود سرگذشت من و زندگانی ام
جز زهر انتظار و شرنگ جفا نبود
آن می که داد نشئه ی آن سرگرانی ام
طوفان عشقها که چون باد از برم جهید
خاموش کرد پرتو شمع جوانی ام
سیلاب اشکها که چو موج از سرم گذشت
بر باد داد من عمر و امانی ام

................................................................


خزان امسال
ز ترکتازی باد خزان به باغ اندر
گمان بری که نه هرگز گل و بهاری بود
چنان فضای چمن پر شد از سکوت و خیال
که گویی این نه چمن ، معبد و مزاری بود
کبود گشت رخ یاسمن ز لطمه ی باد
چه جرم داشت اگر خود نه عشق یاری بود
فسرد خنده به کنج لب شکوفه ، دریغ
مگر که شاهد جان کندن هزاری بود
بنفشه جامه ی نیلی نمود بر تن چاک
مگر چو لاله ورا قلب داغداری بود
بپژمرد ز آسیب تند باد خزان
به باغ هر گل شاداب کامکاری بود
خزان عشق و حزان گل ای دریغ امسال
عجب خزان دل آشوب جان شکاری بود

.........................................................

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.


برخی از کتب منتشر شده ی زرین کوب :

دو قرن سکوت
از کوچه رندان
آشنایی با نقد ادبی
پیر ګنجه در جستجوی نا کجا آباد
روزګاران
شعله ی طور
پله پله تا ملاقات خدا
با کاروان حله
حدیث خوش سعدی
بحر در کوزه

سر نی ( نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی )

از این فقید زرین کوب هم یاد داشتهایی
چاپ نشده که از آنها می توان در باره ی زندګی
و شه ی فردوسی ، زندګی کوروش کبیر ،
نردبان ش ته را نام برد .
زرین کوب به سعدی و شعر و نثر و
غزلش عشق می ورزید . او علاقه فراوان داشت
تا در مورد این نابغه ی پارس کت انتقادی و
کامل در باره ی نبوغ درخشان این شاعر بزرګ
ایرانی بنویسد . اما متاسفانه چنین مجالی نیافت .

زرین‏کوب دارای شوقی وافر به آموختن و دریافتن، همتی
بی‏وقفه به پژوهش و نمایاندن، قلمی توانا و نکته‏پرداز در نوشتن و
باز نمودن، طبعی شیوا و گزیده‏گو در سخن‏سرایی (شعر) ، بصیرتی
گسترده در دست‏ی به منابع و مآخذ، بالا ه زبانی مسلّط و قدرتی
کم‏مانند در تلفیق و آمیختن منطقی مطالب و عرضه آنها به طور
وسیع به قصد بهره‏بری عموم بود.

فهرست تألیفاتِ او (کتاب‏ها) بر اساس تنوع موضوعی و ذکر

سال چاپ

هر یک به ترتیب سنواتی چنین است که می‏آورم و به ذکر

نخستین چاپ از هر یک از آنها اکتفا می‏شود. بعضی از

کتاب‏های او به چاپ‏های متعدد رسیده است.


نقد ادبی و تاریخ ادبیات فارسی


•۱۳۲۳ - فلسفه شعر (چاپ بروجرد)
•۱۳۳۸ - نقد ادبی
•۱۳۴۳ - با کاروان حله
•۱۳۴۶ - شعر بی دروغ، شعر بی‏نقاب
•۱۳۴۹ - از کوچه رندان
•۱۳۶۳ - سیری در شعر فارسی
•۱۳۶۴ - سرّ نی
•۱۳۶۶ - بحر در کوزه
•۱۳۷۰ - پله پله تا ملاقات خدا
•۱۳۷۲ - پیر گنجه، در جستجوی ناکجاآباد
•۱۳۷۲ - آشنایی با نقد ادبی
•۱۳۷۵ - از گذشته ادبی ایران
•۱۳۷۷ - از نی‏نامه (برگزیده مثنوی معنوی) با همکاری قمرِ آریان

تاریخ ایران :


•۱۳۳۰ - دو قرن سکوت
•۱۳۴۳ - تاریخ ایران بعد از
•۱۳۵۴ - فتح عرب در ایران (به زبان انگلیسی در تاریخ ایران کمبریج)
•۱۳۶۴ - تاریخ مردم ایران (دو جلد)
•۱۳۷۳ - روزگاران ایران
•۱۳۷۵ - دنباله روزگاران ایران
•۱۳۷۵ - روزگاران دیگر

تاریخ :


•۱۳۴۶ - بامداد
•۱۳۴۸ - کارنامه

شه (تصوف، کلام، اخلاق، فلسفه) :
•۱۳۴۲ - ارزش میراث صوفیه
•۱۳۵۳ - فرار از مدرسه
•۱۳۵۷ - جستجو در تصوف ایران
•۱۳۶۲ - دنباله جستجو در تصوف
•۱۳۶۹ - در قلمرو وجدان
•۱۳۷۷ - شعله طور (درباره زندگی و شه حلاّج)


ترجمه ها :


•۱۳۲۶ - بنیاد شعر فارسی (از ج. دارمستتر)
•۱۳۲۸ - ادبیات فرانسه در قرون وسطی (از سلسله «چه می‏دانم؟»)
•۱۳۲۸ - ادبیات فرانسه در دروه رنسانس (از سلسله «چه می‏دانم؟»)
•۱۳۲۹ - متافیزیک (از فیلیسین شاله)
•۱۳۳۲- شرح قصیده ترسائیه خاقانی (از ولادیمیر مینورسکی)
•۱۳۳۷ - فن شعر ارسطو
•۱۳۵۷ - ارسطو و فن شعر

مجموعه مقالات :


•۱۳۵۱ - یادداشت‏ها و شه‏ها
•۱۳۵۳ - نه شرقی نه غربی، انسانی
•۱۳۵۶ - از چیزهای دیگر
•۱۳۶۳ - با کاروان شه
•۱۳۶۵ - دفتر ایام
•۱۳۶۸ - نقش بر آب
•۱۳۷۶ - حکایت همچنان باقی

نوشته‏های ادبی و تاریخ‏نگاری :
•۱۳۴۷ - تک درخت (رساله‏ای است)
•۱۳۵۴ - تاریخ در ترازو

درسی :


•۱۳۳۵ - قرائت فارسی (سه جلد)
•۱۳۵۸ - نقد ادبی (با حمید زرین‏کوب)

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.

منابع :

سخنوران نامی و معاصر ایران جلد سوم صفحه 1656-1664 تالیف سید محمد باقر برقعی . نشر م
تذکره حسین حزین بروجردی صفحه 531-526 تالیف حزین بروجردی
سخنوران بروجرد صفحه 203- 174 تالیف غلامرضا مولانا بروجردی
فرهنگ سخنوران جلد اول صفحه 413 تالیف ع. خیام پور
تذکره ی شعرای معاصر ایران صفحه 125 تالیف سید عبدالحمید خلخالی
مولفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون صفحه 731 تالیف خان بابا مشار پنج جلد تهران 1340 شمسی . سایت عبدالحسین زرین کوب .* نوشته شده توسط احمد معطری *

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.
مشاهده متن کامل ...
از بین کامنت ها...
درخواست حذف اطلاعات

زرین؟ ماسه چال !!؟ یا آبند و گچ بزرگ...؟

همه ی این ها اسم یک کوهه، کوهی که شاید اسامی دیگه ای هم داشته باشه. افراد مختلفی با اسامی مختلف از این کوه نام میبرن. مردمان شمال ، مردمان جنوب. با عقاید و دلایل خاص جغرافیایی، محیطی و... که همراه با برهان و دلیل اهالی اون خطه هست این کوه عظیم رو نام گزاری .

یکی از دوستان خوبم دل مشغولی خودش رو نسبت به این قضیه در قالب کامنت عنوان کرده. بنده هم عقاید و برداشت خودم رو نسبت به این مسئله خواستم براشون بنویسم دیدم که حرفام به درازا میکشه و در حجم پاسخگویی نظر ایشون جا نمیشه؛ با خودم گفتم بهتره که این موضوع رو در نمود یک پست جداگانه شرح بدم تا شاید به جمع بندی کوچیکی برسیم.

درود

بیایم از این به بعد به زرین کوه نگیم ماسه چال، حداقل ما کوهستانی ها!

آخه دلیل نامگذاری زرین کوه به این خاطر بود که بومیان دلیر و الیت زیبایی طلوع خورشید رو روی دیواره های شمالیش به رنگ طلایی دیدند این نام زیبا رو براش گذاشتند طالقانی ها فقط ماسه هاشو! انگار از صلابت و سختی این کوه کم میشه وقتی می شنویم ماسه چال!

سلام

موضوع خوبی رو عنوان کردی، تا حدودی باشما موافقم از اینکه منِ کوهستانی باید بگم زرین کوه؛ اما.... اگر به مطالب وبلاگ دقت کنی اکثرا زرین رو بکار میبرم، توو پست مورد نظر (زرین از پلاکوه) هم که پیام گذاشتی، ماسه چال رو در پرانتز قرار دادم، بخوایم نخوایم توو خیلی از نقشه ها، قله زرین کوه ماسه چال هم ذکر شده و عده ی زیادی اون رو به ماسه چال میشناسن، خیلی ها کلید واژه ماسه چال رو سرچ میکنن. من صرفا بخاطر کلیدواژه؛ ماسه چال رو درج میکنم که چشم اون افراد به زرین کوه هم آشنابشه. از طرفی یه زرین کوه 3850متری هم توو منطقه فیروزکوهه.

به نظر من دونستن هر دو اسم و بکار بردن هر دو بدون ایراد و دارای اهمیته. صد در صد هر دو دارای وجه تسمیه که وجه جبهه شمالی (دلیر) رو شما عنوان کردی اما اون چالِ ماسه ایه جبهه جنوبی دقیقا کدوم چالِ مد نظر اهالی طالقانه نمیدونم. اگر از اهالی طالقان بودم طبیعتا اسم ماسه چالش رو خیلی بیشتر در نوشته هام به کار میبردم چون یقینا اسمی با اص برای مردم اون دیاره. به نظرم هیچ کدوم از اسمای این کوه اگر دارای ریشه و وجه تسمیه در خور و اصیل هستند نباید به دست فراموشی س بشه.

مدتی بود در نقشه ها آب بند یا آبند برای زرین کوه درج شده بود به گفته محقق و پژوهشگر منطقه خودمون آقای مومن توپا ابراهیمی این اسم اصلاح شد ("مرحوم علی اصغر اسفندیاری به این کار همت گمارده بود، می دیدم که پیر مرد چگونه بین ادارات سرگردانی کشید تا اسم زرین کوه را اصلاح کرد ") جملات ایشون رو میتونید در ادامه مقاله انتقادی "تات کجاست؟" که در نقد شماره 73 فصل نامه کوه نوشتن مطالعه کنید [تات کجاست!؟/با نام گذاری های جعلی شعور مردم رو دست کم نگیریم].

در جای دیگر اسم کچ بزرگ هم به چشمم خورده که احتمالا منظور؛ همون توده سفید آ ی سمت گردنه انگوارنه. اما آبند هم درست مثل ماسه چال برام بدون مفهوم و مکان مشخصی باقی مونده. صد در صد این ها دارای ریشه و پیشینه هستن و خط زدن بقیه و میدان دادن یکی از اسامی به عقیده من ت یب هویتی اون کوه به حساب میاد. از اینکه این مبحث چالش برانگیز رو مطرح کردی خوشحالم و ازت ممنون.

زرین کوه در زمان طلوع خورشید - جبهه شمالی

پ . ن: دوست دارم کوهنوردان بومی، غیر بومی؛ صاحب نظران و اهالی فن و نان منطقه کوهستان هم نظرات و عقاید خودشون رو بیان کنن.

اگر ی اطلاعاتی هرچند کوچک در رابطه با این کوهستان داره ممنون میشم ارائه بده.مشاهده متن کامل ...
ثبت نام بدون کنکور بدون آزمون پیام نور زرین شهر مهر و بهمن 96 - 97
درخواست حذف اطلاعات


پیام نور زرین شهر در مهر و بهمن 96 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان زرین شهر از ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور زرین شهر در مهر و بهمن 96 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نامدر مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کاملثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پیام نور زرین شهر تنها در نوع ورود به  پیام نور است و از لحاظ شهریه و اعتبار مدرک هیچ تفاوتی با یکدیگر نمی کنند . همچنین معمولا تعدادی از رشته های پیام نور در ورودی مهر ماه بصورت با  آزمون ارائه می شوند ولی در ورودی بهمن ، تمامی این رشته ها بصورت بدون کنکور ارائه می شوند .  پیام نور تنها در مقطع کارشناسی پیوسته ( لیسانس ) دانشجو می پذیرد بنابراین هیچ ثبت نام بدون کنکور یا با کنکوری در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در  پیام نور وجود ندارد .  پس اگر قصد ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر در مهر و بهمن 96 - 97 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. همین جا باید ذکر کنیم در سال تحصیلی 96 - 97 هیچ کدام از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، مامایی ، علوم تغذیه ، هوشبری ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، دامپزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و رادیولوژی در  پیام نور زرین شهر و هیچ  پیام نور دیگری در ایران بصورت بدون کنکور ارائه نمی شود . همچنین می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلیهیوا کمک بگیرید تا ثبت نام پیام نور 96 در زرین شهر را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی در منزل و یا محل کارتان و در کمترین زمان انجام دهند.


 ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر را به مشاوران هیوا بسپارید

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.