پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دادستان ها از ایمن سازی ساختمان های فرسوده حمایت کنند
دادستان ها از ایمن سازی ساختمان های فرسوده حمایت کنند
درخواست حذف اطلاعات
رئیس قوه قضائیه بر وم عزم جدی همه دستگاه ها برای ایمن سازی بناهای تجاری و مس ی فرسوده، بدون هر گونه فرافکنی و کاری تاکید کرد.

مشاهده متن کامل ...
دادستان کل کشور: ایمن سازی ساختمان ها برعهده شهرداری هاست/ نباید به تذکرات به پل
درخواست حذف اطلاعات
تسنیم نوشت: دادستان کل کشور گفت: تذکرات لازم درباره ناایمن بودن ساختمان پلاسکو داده شده بود اما نباید صرفا به تذکر اکتفا می شد.

مشاهده متن کامل ...
توصیه های آملی لاریجانی برای ایمن سازی ساختمان ها و پیشگیری از تکرار حادثه پلاسک
درخواست حذف اطلاعات
رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف شدید از شهادت جمعی از آتش نشانان در پی حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، بر وم عزم جدی همه دستگاهها برای ایمن سازی بناهای تجاری و مس ی فرسوده با همکاری و بدون هر گونه فرافکنی و کاری تاکید کرد.

مشاهده متن کامل ...
همه دستگاه ها ایمن سازی بناها را بدون فرافکنی دنبال کنند/ ربطی به ندارد و زاییده
درخواست حذف اطلاعات
رئیس قوه قضائیه با ابراز تأسف شدید از شهادت جمعی از آتش نشانان در پی حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، بر وم عزم جدی همه دستگاه ها برای ایمن سازی بناهای تجاری و مس ی فرسوده با همکاری و بدون هر گونه فرافکنی و کاری تأکید کرد.

مشاهده متن کامل ...
دستگاهها ایمن سازی بناها را بدون فرافکنی دنبال کنند/ اینکه برخی تصور کنند با پلم
درخواست حذف اطلاعات
رئیس قوه قضاییه با ابراز تاسف شدید از شهادت جمعی از آتش نشانان در پی حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، بر وم عزم جدی همه دستگاهها برای ایمن سازی بناهای تجاری و مس ی فرسوده با همکاری و بدون هر گونه فرافکنی و کاری تاکید کرد.

مشاهده متن کامل ...
دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران در پی حادثه پلاسکو/ در اسرع وقت پرونده قض
درخواست حذف اطلاعات
دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.

مشاهده متن کامل ...
دستور دادستان کل در پی حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
دادستان کل کشور در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو دستور ویژه ای به دادستان تهران صادر کرد.

مشاهده متن کامل ...
حضور دادستان کل کشور و دادستان تهران در محل ریزش ساختمان پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
حجت ال منتظری و عباس جعفری ت آبادی در محل ریزش ساختمان پلاسکو حضور یافتند.

مشاهده متن کامل ...
ع / حادثه پلاسکو؛ شب چهارم
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد.

مشاهده متن کامل ...
ع /آواربردای در شب دوم حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه سی ام دی دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت بیش از 37 ساعت از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد.

مشاهده متن کامل ...
ع / روز پنجم حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد.

مشاهده متن کامل ...
ع / شب پنجم حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد.

مشاهده متن کامل ...
ع / آواربرداری شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح امروز پنجشنبه سی ام دی دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود.

مشاهده متن کامل ...
ع / روز ششم عملیات آواربرداری پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت شش روز از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد./ ع : محسن کرامت

مشاهده متن کامل ...
ع / ۵۰ ساعت پس از حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه سی ام دی دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعتها از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد. / ع : محسن کرامت

مشاهده متن کامل ...
ع /شب چهارم امداد و نجات در محل حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه (سی ام دی) دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعت ها از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد.

مشاهده متن کامل ...
ع / صبح چهارمین روز حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح پنجشنبه سی ام دی دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود. با وجود گذشت ساعتها از وقوع حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو، مأموران همچنان بی وقفه تلاش می کنند تا هر چه سریع تر آواربرداری پایان یابد. / ع : فرهاد خیابانی

مشاهده متن کامل ...
ع / عملیات امداد و نجات شبانه در محل حادثه ساختمان پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
ساختمان پلاسکو که از صبح امروز پنجشنبه سی ام دی دچار حریق گسترده شده بود به دلیل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ریخت. از این ساختمان 17 طبقه به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مُدرن ایران یاد می شود.

مشاهده متن کامل ...
آنها که اعتصاب غذا می کنند از خارج خط می گیرند/ اگر از زیر تیغ عد هم عبور کنند ا
درخواست حذف اطلاعات
دادستان کل کشور صبح امروز در مراسم تودیع و معارفه دادستان اراک خواستار توجه جدی و بیش از پیش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور به ایفای وظایف قانونی خود در خصوص صیانت از حقوق عامه و تداوم برقراری امنیت…

مشاهده متن کامل ...
سال ۹۲ درخواست قالیباف برای پلمب ساختمان های ناایمن مسکوت ماند
درخواست حذف اطلاعات
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان نا ایمن و فرسوده پلاسکو گفت: قالیباف در سال ۹۲ بعد از حادثه دل اش جمهوری درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا داشت.

مشاهده متن کامل ...
قالیباف سال ۹۲ درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا داشت
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان نا ایمن و فرسوده پلاسکو گفت: قالیباف در سال ۹۲ بعد از حادثه دل اش خیابان جمهوری درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا…

مشاهده متن کامل ...
• پ ند غیرعامل و ایمن سازی در ساختمان مدارس
درخواست حذف اطلاعات

$(document).ready(function() { }); امروزه مدرسه، از مهم ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعلیم و تربیت است که به منظور تربیت صحیح دانشآموزان در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی، آموزشی، اجتماعی کشف استعدادها و هدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان، نیاز به فضاهای آموزشی مناسب دارد. مدارس کشور در مقاطع مختلف تحصیلی با جمعیت چندین میلیونی با پراکندگی و گستردگی در تمام نقاط ا و روستاها از نظر ساخت و ساز دارای تفاوت در کیفیت ابنیه و تاسیسات بوده ضمن آنکه میلیون ها دانشآموز روزانه با زندگی تمام خانواده ها در ارتباط می باشند، ایجاد مدرسه امن جدید و ایمن سازی مدارس موجود، سبب ایجاد امنیت روانی خانواده و دانشآموزان گردیده و در شرایط تهدید علاوه بر بهره برداری دانش آموزان می تواند به عنوان کانون امن محله مورد استفاده قرار گیرد.(3). از این رو مهمترین استراتژی ایمن مدارس در اولویت قرار دادن پ ند غیرعامل می باشد.مشاهده متن کامل ...
خیابان جمهوری: میزبان خسته زیبایی های گذشته؛ نیازمند توجه (قسمت اول)
درخواست حذف اطلاعات
با فرو ریختن ساختمان پلاسکو، بار دیگر بحث ایمن‌سازی بافت فرسوده پایتخت و خیابان‌های قدیمی پایتخت سر زبان‌ها افتاده است. در قسمت دوم این گزارش به بررسی بقیه ساختمان‌های خیابان جمهوری…

مشاهده متن کامل ...
پایان نامه بررسی نقش صندوق زمین و ساختمان در اصلاح بافت های فرسوده
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
دادستان کل کشور: تذکرات درباره ایمن نبودن پلاسکو داده شده بود اما نباید به تذکر
درخواست حذف اطلاعات
دادستان کل کشور گفت: تذکرات لازم درباره ناایمن بودن ساختمان پلاسکو داده شده بود اما نباید صرفا به تذکر اکتفا می شد.

مشاهده متن کامل ...
قالیباف سال ۹۲ درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا داشت
درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان نا ایمن و فرسوده پلاسکو گفت: قالیباف در سال ۹۲ بعد از حادثه دل اش خیابان جمهوری درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا داشت.

مشاهده متن کامل ...
ع / حضور داداستان کل کشور در محل حادثه پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
جعفری ت آبادی دادستان تهران و حجت ال منتظری دادستان کل کشور در محل حادثه ریزش ساختمان پلاسکو حاضر شدند

مشاهده متن کامل ...
دستور دادستان برای آواربرداری پلاسکو
درخواست حذف اطلاعات
دادستان تهران دستور انتقال چندین دستگاه جرثقیل مخصوص از بخش خصوصی جهت آواربرداری ساختمان پلاسکو را صادر کرد.

مشاهده متن کامل ...
قالیباف سال ۹۲ درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا داشت/درخواست مسکوت مان
درخواست حذف اطلاعات
عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در ساختمان نا ایمن و فرسوده پلاسکو گفت: قالیباف در سال ۹۲ بعد از حادثه دل اش خیابان جمهوری درخواست پلمب ساختمان های ناایمن را از شورا داشت.

مشاهده متن کامل ...
حمایت دادستان تگزاس از قانون محدودیت مهاجرتی ترامپ
درخواست حذف اطلاعات
دادستان تگزاس، ضمن حمایت از فرمان ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور ی از جمله ایران به ، وضع این قانون را ضرورتی برای حمایت از اقلیت های دینی دانست.

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
کولر گازی بکو مدل bnth 260 google فروش پروژه راه رفتن در محیط به زبان c و استفاده از opengl هیس بابا بیدار می شود مقاله در مورد جمع بندی سیستم های حسابداری مکینتاش popchar pro v771 macosx نرم افزار تایپ آسان کاراکترهای مختلف برای مک مجموعه راستانی از منصور منصوری فلش فارسی y560 u02 سری 2015 و پروژه مفاهیم نظری گزارشگری مالی doc واریز شدن 610 میلیارد ریال به خزانه معین استان مسابقات مدکاپ علم و صنعت حصر ا هرا آبادان چه فرقی می کند کیهان فرفره بسان ندیر د پیر د فرزاد سنجاقک دیر د سنجاق خودا فرفره دیر د پ ر م فرفره صلیب پیر د زمان مکانی نبدیر د پ ر م فرفره دیر د م ران ایلناز سجادیان میل ورم برای ماهیگیری ورم ترک جماعت بدون عذر همایش پیاده روی در روستا زول به مناسبت هفته معلولین سایت سرعت بارگیری کاربران تصاویر طراحی طراحی سایت بارگیری صفحات سرعت بارگیری کاربران سایت تصاویر بزرگ سرعت بارگیری صفحات دانلو آهنگ تو سی مو یه سرزمینی q تاپ لیدر شهریار کاظمی حضرت علیه کنیم گونه علیه خوشحال شود دیکلمه ومتن ودلنوشته به مناسبت حسن مجتبی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.