پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان
powerpoint پاو وینت آماده معرفی مناطق آزاد تجاری ایران وجهان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل powerpoint پاو وینت آماده معرفی مناطق آزاد تجاری ایران وجهان با و پر سرعت .

powerpoint پاو وینت آماده معرفی مناطق آزاد تجاری ایران وجهان


powerpoint پاو وینت آماده معرفی مناطق آزاد تجاری ایران وجهان

 

 

 

 

 

 

مناطق آزاد تجاری
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات  جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،  بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید اداری و ارزی و مقررات دست و پا گیر و همچنین تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید .

 


با


powerpoint پاو وینت آماده معرفی مناطق آزاد تجاری ایران وجهان


مشاهده متن کامل ...
فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:
درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی

2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان

3- ت رسول خدا صالح احمد العلی

4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان

5- تاریخ فیاض

6- سیره رسول خدا زریاب خویی

7- تاریخ تحلیلی شهیدی

8- تاریخ آیتی

9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ

10- تاریخ کمبریج

11- تاریخ منتظرالقائم

12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری

13- خاستگاه تشیع آقانوری

14- تاریخ تشیع خواجویان

15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری

16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری

17- تاریخ قنوات

18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی

19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی

20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان

21- تاریخ صدر زرگری نژاد

22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد

23- ت امویان طقوش

24- ت عباسیان طقوش

25- ت عباسیان خضری

26- ت امویان جرالد هاوتینگ

27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد

28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2

29- تاریخ ملل و ی بروکلمان

30- اسپانیای مسلمان وات

31- تاریخ در هند سیاوش یاری

منابع زیر از نشر حوزه و هستند

32- ت زیدیه یمن

33- تاریخ خوارج شمال آفریقا

34- مغرب ی

35- فاطمیان در مصر

36- زمینه های پیدایش فاطمیان

37- ت ممالیک

38- ت عثمانی

39- موحدون

40- مزیدیان

41- ایوبیان

42- امویان اندلس

43- حمدانیان

44- فرق ی حسین صابری 2 جلد

45- فرقه های ی مادلونگ

46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور

47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان

48- شه قادری

49- تاریخ شه در ایران طباطبایی

50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران

51- تاریخنگاری ی عالم زاده

52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات

53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند

54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /


مشاهده متن کامل ...
فهرست تعدادی از مهمترین منابع خلاصه شده تاریخ:
درخواست حذف اطلاعات

1- تاریخ 3 جلدی محلاتی

2- سیره رسول خدا 2 جلدی جعفریان

3- ت رسول خدا صالح احمد العلی

4- تاریخ تا سال 41 هجری اصغر قائدان

5- تاریخ فیاض

6- سیره رسول خدا زریاب خویی

7- تاریخ تحلیلی شهیدی

8- تاریخ آیتی

9- جانشینی حضرت محمد مادلونگ

10- تاریخ کمبریج

11- تاریخ منتظرالقائم

12- تشیع در مسیر تاریخ محمد جعفری

13- خاستگاه تشیع آقانوری

14- تاریخ تشیع خواجویان

15- تاریخ از 40 تا 227 شیخ نوری

16- تاریخ در آسیای مرکزی شیخ نوری

17- تاریخ قنوات

18- ان شیعه و های مکتبی محمد تقی مدرسی

19- تاریخ از قرن 7 تا 10 خزائلی

20- حیات فکری و ان شیعه جعفریان

21- تاریخ صدر زرگری نژاد

22- تاریخ تحلیلی زرگری نژاد

23- ت امویان طقوش

24- ت عباسیان طقوش

25- ت عباسیان خضری

26- ت امویان جرالد هاوتینگ

27- میراث اسپانیای مسلمان سلمی خضرا جیوسی 2 جلد

28- کلیات تاریخ عمومی ممتحن جلد 2

29- تاریخ ملل و ی بروکلمان

30- اسپانیای مسلمان وات

31- تاریخ در هند سیاوش یاری

منابع زیر از نشر حوزه و هستند

32- ت زیدیه یمن

33- تاریخ خوارج شمال آفریقا

34- مغرب ی

35- فاطمیان در مصر

36- زمینه های پیدایش فاطمیان

37- ت ممالیک

38- ت عثمانی

39- موحدون

40- مزیدیان

41- ایوبیان

42- امویان اندلس

43- حمدانیان

44- فرق ی حسین صابری 2 جلد

45- فرقه های ی مادلونگ

46- تاریخ شیعه و فرقه های ی مشکور

47- تاریخ و عقاید زیدیه فرمانیان

48- شه قادری

49- تاریخ شه در ایران طباطبایی

50- جزوه زرگری نژاد (فرق ی) تهران

51- تاریخنگاری ی عالم زاده

52- شناسایی منابع تاریخ ایران عزیزالله بیات

53- علم تاریخ در گستره تمدن ی آیئنه وند

54- و ...منبع: http://phdtarikheslam. /

مشاهده متن کامل ...
رونمایی از مجسمه قویترین مرد ایران وجهان
درخواست حذف اطلاعات
از مجسمه پیکر سیامندرحمان، رکورددار پارالمپیک، امروز در اشنویه زادگاه این قهرمان رونمایی شد.

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از حامی فایل پاو وینت فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان با و پر سرعت .

پاو وینت فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان


پاو وینت فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان

پاو وینت فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان 

مفهوم تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بخشی از ب و کار الکترونیکی، ب و کار مبتنی بر رایانه و اقتصاد است. تجارت الکترونیکی از طریق شبکه گسترده جهانی، اینترانت، ا ترانت، شبکه مجازی شخصی، رمز نگاری لایة ایمنی اطلاعات و غیره صورت می گیرد. تجارت الکترونیکی تمامی فعالیت هایی که بنگاهها و افراد برای مبادلات انجام دهند را شامل می شود بطوری که تمام یا بخشی از این فعالیت ها از طریق اینترنت صورت می گیرد.

مزایای تجارت الکترونیکی

ایجاد فرصت های جدید برای کشورهای حاشیه ای و خارج از مناطق تجاری
ارتباط با تجارت به صورت 7*24*365. 
ایجاد فرصت های جدید تجاری
فروش کالاهاو خدمات به تمام افراد در همه جای جهان (بازار مجازی جهانی).
 
و...
در 71 اسلاید
قابل ویرایش

با


پاو وینت فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان


مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات تاریخ ایران جهان 2
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

نام ونام خانوادگی: باسمه تعالی سل تحصیلی:94-95

رشته:انسانی آموزش وپرورش شهرستان خواف تاریخ امتحان:

درس:تاریخ ایران وجهان 2 آموزشگاه: مدت امتحان:60 طراح: عبدالقادر عثمانی

بارم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

کلیسا برای تحکیم سلطه خویش ونابودی مخالفان ازدوحربه......................و..................استفاده می کرد.

ان اصلاحات مذهبی اروپا رانام ببرید؟

کتاب تاریخ ...........................اثر........................نمونه برجسته ی تاریخ نگاری به شیوه جدید بود.

فرمانده نیروهای پارلمان درجنگ داخلی انگلستان.......................بود که ..................تشکیل داد.

خشونت یان اسپانیا نسبت به مسلمانان چه پیامدهای داشت ؟

انقلاب های قرون جدید را نام ببرید؟

چراطبقه متوسط فرانسه از نظام استبدادی ناراضی بود؟

سلطان سلیمان چرا لقب قانونی گرفت؟

عوامل انحطاط وزوال گورکانیان در هند رابنویسید.

مهمترین تصمیمات کنگره وین چه بود؟

اوج قدرت انگلستان درقرن19دردوره...........ومهمترین مشکل داخلی آنمبارزات استقلال طلبانه مردم...........بود

زولوها وبوئرها چه انی بودند؟

تهاجم استعمارگران فرانسه وانگلستان به مصر محمدعلی پاشا رامتوجه چه نکات اساسی کرد؟

هدف گرایش اتحاد درتنظیمات عثمانی چه بود؟

فرمانداران کل استعمار انگلیس برای حفظ هند چه اقداماتی انجام می دادند؟

چرا سالهای 1871تا1914رادوران صلح مسلح می گویند؟

پی آمدهای جنگ جهانی اول رابنویسید.

درفاصله بین دو جنگ جهانی درآفریقا فقط سه کشورمستقل..............،....................و...............وجود داشتند.

درکدام کنفرانس منطقه سودت چک اسلواکی به آلمان واگذار شد؟

هدف محور (آلمان.،ایتالیاوژاپن)چه بود؟

فرمانده نیروهای سلطنت طلب درجنگ داخلی اسپانیا......................بود.

چرا هیتلردرجنگ جهانی دوم رومانی راتصرف کرد؟

هدف ازتاسیس سازمان ملل چیست؟

چرا وچگونه امریکا واردجنگ جهانی دوم شد؟

جنگ سرد راتعریف کنید؟

هدف ازپیمانهای سنتو وسیتو در دوران جنگ سرد چه بود؟

انتفاضه چیست؟

5/

5/

5/

5/

1

1

1

5/

1

1

5/

1

1

1

1

1

1

75/

5/

5/

25/

5/

5/

1

1

5/

5/منبع: http://osmani-khaf. /

مشاهده متن کامل ...
اه درس تاریخ در پایه دهم
درخواست حذف اطلاعات
اه درس تاریخ دهم (کتاب تاریخ ایران وجهان 1)
از طریق بررسی و ارزی شواهد و مدارک، گذشتة جوامع بشری و به ویژه تحولات تاریخ ایران و را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و از نتایج آن برای برقراری ارتباط میان گذشته، حال و آینده، تعالی هویت و بسط تعامل میان فرهن بهره می رد.


منبع: http://tarikh-group2. /


مشاهده متن کامل ...
پوتین عید فطر را تبریک گفت
درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور روسیه، عید سعید فطر را به همه مسلمانان روسیه وجهان تبریک گفت.

مشاهده متن کامل ...
آستانه مقدسه حضرت بی بی حکیمه (س)، میزبان هزاران گردشگر نوروزی
درخواست حذف اطلاعات
بقعه متبرکه زاده بی بی حکیمه (س) خواهر رضا (ع)، این روز ها میزبان هزاران گردشگر نوروزی است که از نقاط مختلف ایران وجهان، به زی شتافته اند.

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت سواحل ایران و جهان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو پاو وینت سواحل ایران و جهان با و پر سرعت .

پاو وینت سواحل ایران و جهان


پاو وینت سواحل ایران و جهان

پاو وینت سواحل ایران وجهان با 20 اسلاید قابل ویرایش می باشد 

بهمراه تصاویری زیبا از سواحل ایران وجهان و توضیحاتی مختصر درباره انها می باشد 


با


پاو وینت سواحل ایران و جهان


مشاهده متن کامل ...
رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید اتمی برای منطقه و جهان است
درخواست حذف اطلاعات
خارجه ایران در گفتگو با یک شبکه عرب زبان گفت: رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید اتمی برای منطقه وجهان است.

مشاهده متن کامل ...
پرسش مهر هفدهم رئیس جمهور با موضوع نفی خشونت در منطقه وجهان
درخواست حذف اطلاعات
پرسش مهر هفدهم رئیس جمهور با موضوع نفی خشونت در منطقه وجهان
رئیس جمهور در مراسم بازگشایی مدارس درسال تحصیلی 96-95 در دبیرستان نرجس«س»پرسش مهر هفدهم را برای دانش آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و اولیای دانش آموزان مطرح کرد.

منبع: http://medu.ir/منبع: http://p-mehr95. .. /


مشاهده متن کامل ...
اه آموزشی درس تاریخ در دوره متوسطه
درخواست حذف اطلاعات

ه آموزشی درس تاریخ

الف) هدف های شناختی

1- تعمیق آشنایی با ضرورت مطالعه تاریخ و روش کار مورخان؛

2- تعمیق آشنایی با مهم ترین تحولات ، اجتماعی، فرهنگی و تمدن ایران و جهان در طول تاریخ؛

3- آشنایی با جایگاه تاریخ ایران در تاریخ جهانی؛

4- آشنایی با مفهوم تغییر و تداوم در تاریخ؛

5- تعمیق آشنایی با شخصیت های مهم و موثر در تاریخ؛ با تاکید بر مفا ملی، دینی؛

6- تعمیق آَشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان با تاکید بر تاریخ ایران؛

7- درک علت های پیدایش و زوال تمدن ها و ت ها؛

8-تعمیق آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهانمنبع: http://tarikhi100. /

مشاهده متن کامل ...
مقاله موقعیت زمین شناسی وجغرافیایی منطقه شمال باختری
درخواست حذف اطلاعات


مشاهده متن کامل ...
نوار مغزی (آموزش و دانستنیها،تفسیر،نرمال)
درخواست حذف اطلاعات
نوار مغز موارد غیرطبیعی را در امواج مغزی یا فعالیت الکتریکی این عضو آشکار می سازد. نوار مغزی (آموزش و دانستنیها،تفسیر،نرمال) در زمان گرفتن نوار، الکترودها که از صفحات کوچک ف ی تشکیل شده و به سیم های باریکی متصل هستند، روی پوست سر قرار داده می شوند. این الکترودها شارژهای الکتریکی کوچکی را که در اثر فعالیت سلول های […] نوشته نوار مغزی (آموزش و دانستنیها،تفسیر،نرمال) اولین بار در سلامتی پدیدار شد.

مشاهده متن کامل ...
امتحان درس:تاریخ معاصر رشته تجربی /هنرستان -95 - 94
درخواست حذف اطلاعات

ردیف

نام ونام خانوادگی: باسمه تعالی امتحان درس:تاریخ معاصر

رشته: تجربی/هنرستان آموزش وپرورش شهرستان خواف تاریخ امتحان:

پایه: سوم آموزشگا ه : مدت امتحان:60

کلاس: سال تحصیلی:94-95 طراح:عبدالقادر عثمانی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

مفاد عهدنامه ارزنه الروم دوم بین ایران وعثمانی چه بود ؟

چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگهای ایران وروس شد؟

چه ی فتوای تحریم تنباکو وتوتون راصادرکردواین فتوا چهنتیجه ای رابدنبال داشت ؟

.....................اولین رو مه ایران بود که توسط .....................................انتشار یافت .

دراثارروشنفکران ایرانی دوره ی قاجار به چه مسائلی توجه شده است ؟

درهنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایی مطرح شد ؟

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه درباره چه موضوعی بود ؟

ت روسیه دراخطاری که درسال 1290به ایران دادچه خواسته هایی مطرح کرد؟

ت انگلستان پس ازجنگ جهانی اول چه سیاستی رادرخاورمیانه دنبال می کرد؟.

انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی چگونه برگزار شدوچه نتیجه ی داشت ؟

کدام قرارداد موجب شکل گیری سیستم تحت الحمایگی ایران ازسوی انگلستان می شد؟

اقدامات ضددینی رضاشاه ریشه درچه جریان فکری وفرهنگی داشت؟

قیام مردم مشهد(گوهر شاد)علیه کدام برنامه ضددینی رضاشاه بود؟

ایران براساس پیمان سعدآباد چه مناطقی راازدست داد؟

به سئوالهای زیر باصحیح وغلط جواب دهید.

- شخص رویتر درجبران لغوامتیازرویترامتیازتاسیس لاتاری رادرایران بدست آورد.

- باعهدنامه مفصل ایران ازحمایت فرانسه نا امید شدوروی به انگلستان آورد.

-درمهاجرت صغری عده ای درسفات انگلستان به بست نشستند.

-روس وانگلستان به دلیل درخطر قرار گرفتن مستعمراتشان توسط ایتالیا اختلافات خودراکنارگذاشته درقرارداد1907 ایران ر ن خودتقسیم د.

نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی درقبال سیاستهای استعماری روس وانگلیس چه تصمیماتی گرفتند؟

ویژگی دوره دوم مشورطه(پس ازفتح تهران)رابنویسید.

دو حزب مجلس دوم مشروطه رانام ببرید؟منبع: http://osmani-khaf. /

مشاهده متن کامل ...
بهترین تحقیق{مقاله}:دانستنیها درباره سیستم تعلیق خودرو
درخواست حذف اطلاعات

مقاله دانستنیها درباره سیستم تعلیق خودرو


مقاله دانستنیها درباره سیستم تعلیق خودرو

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و مقاله دانستنیها درباره سیستم تعلیق خودرو به لینک توضیحات و فایل بروید...

مقاله دانستنیها درباره سیستم تعلیق خودرومشاهده متن کامل ...
ع های تاریخی کمتر دیده شده ازایران وجهان
درخواست حذف اطلاعات
جدیدترین اخبار گوناگون را در «تابناک با تو» از دست ندهید. در این سایت شما هر روز گزید ه ای از آ ین اخبار پیرامون موضوعات خانواده، سلامت و بهداشت، سرگرمی و دانستنی ها، آشپزی، و ع هایی از سراسر جهان، دکوراسیون و ... را دنبال خواهید کرد. همچنین «تابناک باتو» هر روزه آماده است، مطالب ارسالی شما را نیز ـ متناسب با موضوعات نامبرده ـ در سایت منتشر کند.

مشاهده متن کامل ...
همایش شیرخوارگان حسینی محرم ٩٥
درخواست حذف اطلاعات
همزمان با سایر نقاط ایران وجهان ،همایش جهانی حضرت علی اصغر(ع)، شیرخوارگان حسینی در سیدان نیز برگزار شد.در این مراسم با شکوه که با استقبال بی نظیر مادران که نوزادان خود را به همراه داشتند،روبرو شد، سیدان سخنرانی و مداحان اهل بیت (ع) به روضه خوانی پرداختند.گفتنی است تعداد 700 لباس ، اه دبیرخانه مرکزی شیراز و شهرداری و شورای ی سیدان،بین شرکت کنندگان توزیع شد.منبع: http://safarkarde. /

مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از یاری فایل پاو وینت درباره فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان با و پر سرعت .

فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان

71اسلاید

مفهوم تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بخشی از ب و کار الکترونیکی، ب و کار مبتنی بر رایانه و اقتصاد است. تجارت الکترونیکی از طریق شبکه گسترده جهانی، اینترانت، ا ترانت، شبکه مجازی شخصی، رمز نگاری لایة ایمنی اطلاعات و غیره صورت می گیرد. تجارت الکترونیکی تمامی فعالیت هایی که بنگاهها و افراد برای مبادلات انجام دهند را شامل می شود بطوری که تمام یا بخشی از این فعالیت ها از طریق اینترنت صورت می گیرد

 

مزایای تجارت الکترونیکی

üایجاد فرصت های جدید برای کشورهای حاشیه ای و خارج از مناطق تجاری
üارتباط با تجارت به صورت 7*24*365. 
üایجاد فرصت های جدید تجاری
üفروش کالاهاو خدمات به تمام افراد در همه جای جهان (بازار مجازی جهانی).
 
üارایه به موقع اطلاعات به مشتریان.
üکاهش هزینه های بالاسر در ارتباط با نگهداری کالاها.
üذخیره پول و زمان.
üشناخت تقاضای مشتریان برای تولید کالاها و خدمات جدید.
üواکنش سریع نسبت به تقاضای مشتریان.
برقراری ارتباط online با مشتریان
 

راهبردهای تجارت الکترونیکی :

üدسترسی سریع به اینترنت
üحمایت از مصرف کنندگان
üتسریع در گسترش اینترنت در کشورهای در حال توسعه
üتحقیق در زمینه اثرات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت
üکمک به واحدهای کوچک و متوسط ( smes )

 


با


پاو وینت درباره فرآیند تجارت الکترونیکی و تجارت سیاردرایران وجهان


مشاهده متن کامل ...
آنسوی دیوار ..
درخواست حذف اطلاعات

به گمانم سخت ترین کار دنیا


مرد بودن است ..


نگاهت را از اخبار ایران وجهان برگیری


و خبر از دنیای چشمان زنی


بگیری ..


که از صبح میخواسته چیزی را به تو بگوید


اما سکوت کرده است ..


و شاید زنی که ..


 در ازدحام این همه درد و اندوه


با دکمه های کیبورد درد میکشد


و این نقش درد را در سکوت


چشمان اشکباری میریزد که آنسوی دیوار


درد را میکند ...


.....................................


درخوابهای آشفته ام


هر شب طنین سوت قطاری


از ایستگاه میگذرد 


دنباله قطار  ...


انگار هیچگاه به پایان نمیرسد


انگار ...


بیش از هزار پنجره دارد


 و در تمام پنچره هایش


تنها تویی که دست تکان میدهی ...


قیصر امین پور


...................................


 مشاهده متن کامل ...
نمونه سوالات از کتب تاریخ و نمونه سوالات تاریخ در کنکور تا سال 94
درخواست حذف اطلاعات

برای در پیوند های زیر کلیک کنید

منبع: دبیرخانه راهبری کشوری درس تاریخ

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال 1387

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1388

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1389

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1390

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1391

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1392

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1393

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ به همراه پاسخنامه سال1394

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ ایران و جهان(1) به همراه پاسخنامه

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ ایران و جهان(2) به همراه پاسخنامه

سؤالات کنکور سراسری درس تاریخ شناسی به همراه پاسخنامه

تاریخ ایران و جهان 2

دریافت فایل سؤالات امتحان نهایی تاریخ ایران وجهان 2 به همراه پاسخ ارسالی از اسان جنوبی

البرز بانک سوال تاریخ ایران و جهان 2

سؤالات چهارگزینه ای تاریخ ایران و جهان 2 درس های 12-26 به همراه پاسخنامه word

سؤالات چهارگزینه ای تاریخ ایران و جهان 2 درس های 12-26 به همراه پاسخنامه pdf

قزوین سوالات طبقه بندی شده درس تاریخ ایران و جهان(2)12-1

قزوین سوالات طبقه بندی شده درس تاریخ ایران و جهان(2)26-13

دریافت فایل ورد سؤالات طبقه بندی شده درس به درس امتحان نهایی تاریخ ایران وجهان 2 از 1381 تا شهریور1394

دریافت فایل پی دی اف سؤالات طبقه بندی شده درس به درس امتحان نهایی تاریخ ایران وجهان 2از1381 تا شهریور1394

دریافت سوال و راهنمای تصحیح تاریخ ایران و جهان(2) داد1395

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس تاریخ ایران وجهان (2) دی ماه 1394

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 شهریور 94

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 داد 94

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 دی 93

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 شهریور93

سوال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان ۲ داد ماه ۹۳

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 دی 92

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 شهریور92

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران وجهان2 داد92

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ایران و جهان 2 دی ماه 91

سؤالات امتحانات نهایی درس تاریخ ایران و جهان۲ از سال ۱۳۸۱ تا شهریور۱۳۹۲ درس به درس word

سؤالات امتحانات نهایی درس تاریخ ایران و جهان۲ از سال س۱۳۸۱ تا شهریور۱۳۹۲ درس به درس pdf

تاریخ 2

دریافت سوال و راهنمای تصحیح تاریخ (2) داد1395

سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس تاریخ (2) دی ماه 1394

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 شهریور94

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 داد 94

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 دی 93

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 شهریور93

سوال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ۲ داد ۹۳

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ۲ دی ماه ۹۲

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ ۲ شهریور۹۲

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 داد92

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 دی 91

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 شهریور91

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 داد91

سؤال و پاسخنامه امتحان نهایی تاریخ 2 دی 90

سوالات درس تاریخ شناسی

سوالات تاریخ شناسی درسهای 11-14 اسان جنوبی

سوال درس تاریخ شناسی ارسالی از استان اصفهان

سوال درس تاریخ شناسی ارسالی از استان اصفهان

سوال درس تاریخ شناسی (گروه تاریخ خوزستان)

البرز بانک سوال تاریخ شناسی از درس 1 تا 14

دریافت سؤالات تستی تاریخ شناسی درس های 1 تا 7 (تهیه شده توسط میرصادق حسینی سرگروه تاریخ شهرستان ماکو)

تاریخ معاصر

سوال درس تاریخ معاصر ارسالی از استان اصفهان

سوال درس تاریخ معاصر ایران (گروه تاریخ خوزستان)

سوال درس تاریخ معاصر ایران (گروه تاریخ خوزستان)

سوال درس تاریخ معاصر ایران (گروه تاریخ خوزستان)

سوال درس تاریخ معاصر ایران (گروه تاریخ خوزستان)

سوال درس تاریخ معاصر ایران (گروه تاریخ خوزستان)

سوال درس تاریخ معاصر ایران (گروه تاریخ خوزستان)

سوال درس تاریخ معاصر ارسالی از استان اصفهانمنبع: http://marand-tarikh. /


مشاهده متن کامل ...
کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در کرمان برگزار می شود
درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران از تاریخ 22 الی 23 دی ماه سالجاری در کرمان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی با اشاره به اینکه کنگره تاریخ و معماری شهرسازی ایران از رویدادهای ارزشمند فرهنگی در دوران پس از انقلاب است، افزود: این کنگره به دلیل برخورداری از محتوای علمی، فرهنگی، هنری، معماری وغیره در نوع خود کم نظیر است. وی با بیان اینکه در کنگره مذکور در کنار طرح مباحث علمی و فرهنگی فرصتی برای جریان سازی در حوزه حفاظت و ایجاد طنین توجه به مراقبت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی در کشور فراهم خواهد ساخت، تصریح کرد: امید است با برگزاری این رویداد ارزشمند در استان شاهد توجه بیشتر سایر نهادها به حوزه های مختلف میراث فرهنگی باشیم. مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان، افزود: انتظار می رود با برگزاری کنگره های از این قبیل امکان اشنایی بیشتر و بهتر با ظرفیت ها و قابلیت های تاریخی و فرهنگی نهفته در ا و دیگر س تگاههای زیستی مانند روستاهای استان فراهم شود. وی با اشاره به اینکه در ب ایی کنگره فوق الاشاره نهادهای تی و خصوصی، ها و مراکز علمی و همچنین موسسات و شرکتهای مختلفی همکاری دارند، بیان داشت: مهلت ارسال مقالات به این کنگره تا 25 آذرماه تعیین شده است که انتظار می رود براساس برنامه ریزیها کارگاههای تخصصی و نمایشگاههای جانبی در روزهای 22 و 23 دی ماه سالجاری جهت استفاده علاقمندان ب ا شود. وفایی خاطرنشان کرد: علاقمندان جهت ب اطلاعات بیشتر و همچنین آشنایی با محورهای کنگره می توانند به وب سایت www.kerman.chaui.ir و یا به دبیرخانه آن در محل پژوهشگاه اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان واقع در باغ موزه هرندی (چهارراه طهماسب اباد) مراجعه و با شماره تلفن 32455151 -034 تماس حاصل کنند.منبع: http://anjomankaraj. /

مشاهده متن کامل ...
تاریخ تنهاست
درخواست حذف اطلاعات
به نام خداوند جان و د کزین برتر شه برنگذرد

رنج تاریخ ب مهری دستگاه آموزش وپرورش ونظام آموزش عالی تاریخی شده است .امکانات آموزشی درخدمت علوم پایه ،ریاضی وتجربی ورشته های فنی وکارودانش است وآزمایشگاه هاوکارگاه ها تجهیز می گردند تا درخدمت دانش آموزان این رشته هاباشند و....اما اگر سری به آموزشگاه های کشوربزنید به عیان خواهیدیافت که خانه کتاب به دست فراموشی س شده وجایی محقر یاانباری متروک نام کتابخانه راظاهرا یدک می کشد آنجا نه کتابداری هست ونه اثری ازکتاب های به روز ومعتبرومرجع، گه گداری دانش آموزان پایه های پایین آموزشگاه لطف کرده امور کتابخانه رابه دستورمربی پرورشی رتق وفتق می کنند ،چگونه دانش آموزدرچنین فضایی اهل مطالعه وعلاقمندبه کتاب وپژوهش گرا خواهدشد نظام آموزش وپرورش را اسیرتغییرات عددی 5-3-4و6-3-3 دردی رادوانمی کند این بنیادین عمل است ؟یاشلاق کشیدن برسیمای آموزش وپرورش درس اول تاریخ ایران وجهان باستان[تاریخ پایه دهم]نظام جدیدآموزشی

یاهمان رمل ...6-3-3فر ران راپژوهش محور می خواهد اما بسترمهم یعنی کتاب وکتابخانه به روز ودردسترس کجاست؟آموزش عالی هم درس تخصصی رشته ادبیات وعلوم انسانی راباضریب1بهاء علمی داده این یعنی تاریخ نمی خواهیم وباری به هرجهت برگزار آموزش این رشته وبرای خالی نبودن عریضه وبستن دهن ها ورفع تکلیف ،به دادتاریخ برسید تاریخ تنهاست تنهای تنها!!!!!منبع: http://tarikhiranojahan. /


مشاهده متن کامل ...
.. ی م .. ع حرم نسبت به واقعیات جامعه وجهان .. بصیرت داشتند
درخواست حذف اطلاعات

.. 19 آذر 1395

برزویی/ .. .. روداب درخطبه های این هفته گفت: .. ی م .. ع حرم بصیرت وآگاهی نسبت به واقیت های جامعه و جهان .. و غیرت وتعصب دردفاع از حریم اهل بیت عصمت وطهارت (ع) داشتند البته برخی متوجه عظمت واهمیت کار .. ی م .. ع حرم نمی شوند

منبع: http://rudabcity. .. /


مشاهده متن کامل ...
ضمن خدمت پایه دهم
درخواست حذف اطلاعات
با تشکر از همکاران گرامی که در جلسه اول ضمن خدمت در تاریخ 24 شهریور شرکت نموده اند

به اطلاع می رساند جلسه دوم این دوره احتمالا در تاریخ 15 مهر ماه به ی سرکار خانم برگزار خواهد شد . تاریخ دقیق بعد از قطعی شدن توسط ضمن خدمت به مدارس بخشنامه خواهد شد.

لطفا همکارانی که موفق به شرکت در جلسه اول دوره نشده اند حتما در جلسات بعد حضور فعال داشته باشند.منبع: http://physics9. /

مشاهده متن کامل ...
تاریخ تنهاست
درخواست حذف اطلاعات
به نام خداوند جان و د کزین برتر شه برنگذرد

رنج تاریخ ب مهری دستگاه آموزش وپرورش ونظام آموزش عالی تاریخی شده است .امکانات آموزشی درخدمت علوم پایه ،ریاضی وتجربی ورشته های فنی وکارودانش است وآزمایشگاه هاوکارگاه ها تجهیز می گردند تا درخدمت دانش آموزان این رشته هاباشند و....اما اگر سری به آموزشگاه های کشوربزنید به عیان خواهیدیافت که خانه کتاب به دست فراموشی س شده وجایی محقر یاانباری متروک نام کتابخانه راظاهرا یدک می کشد آنجا نه کتابداری هست ونه اثری ازکتاب های به روز ومعتبرومرجع، گه گداری دانش آموزان پایه های پایین آموزشگاه لطف کرده امور کتابخانه رابه دستورمربی پرورشی رتق وفتق می کنند ،چگونه دانش آموزدرچنین فضایی اهل مطالعه وعلاقمندبه کتاب وپژوهش گرا خواهدشد نظام آموزش وپرورش را اسیرتغییرات عددی 5-3-4و6-3-3 دردی رادوانمی کند این بنیادین عمل است ؟یاشلاق کشیدن برسیمای آموزش وپرورش درس اول تاریخ ایران وجهان باستان[تاریخ پایه دهم]نظام جدیدآموزشی

یاهمان رمل ...6-3-3فرگیران راپژوهش محور می خواهد اما بسترمهم یعنی کتاب وکتابخانه به روز ودردسترس کجاست؟آموزش عالی هم درس تخصصی رشته ادبیات وعلوم انسانی راباضریب1بهاء علمی داده این یعنی تاریخ نمی خواهیم وباری به هرجهت برگزار آموزش این رشته وبرای خالی نبودن عریضه وبستن دهن ها ورفع تکلیف ،به دادتاریخ برسید تاریخ تنهاست تنهای تنها!!!!!منبع: http://tarikhiranojahan. /

مشاهده متن کامل ...
یک دم نفسی میرسد
درخواست حذف اطلاعات
در تلاطم موجهای وشان

به داد که میرسی

کیف میکنم

بنگار تاریخ! بنگار تاریخ همه هواهایی که بلعیدم

و اینبار عطر خوش می وزد درون ریه هایم...

هوائی که با نم باران تازه میشود، هواخواه میکندم...منبع: http://del-del. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
کل امروز را استراحت . خوردم و خو دم و سریال مز ف دیدم. قلبم سنگینى میکند. دلم میخواهد از ایران بروم. ولى در عین حال از ایران نروم. کاش شرایطم فرق میکرد. کاش مادرم راحت تر بود. کاش جوان تر بودند. کاش من را به دنیا نمی آوردند.منبع: http://ftpm. /

مشاهده متن کامل ...
ثبت نام برای شرکت در سومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی
درخواست حذف اطلاعات

با آرزوی موفقیت به اطلاع کلیه دانش آموزان عزیز می رساند : پس از برگزاری جلسات توجیهی برای شرکت در بخش های مختلف جشنواره نوجوان خوارزمی برای درس کارو فناوری که از تاریخ 13/7/95 تا تاریخ 28/7/95 به صورت کلاس به کلاس توسط دبیر انجام شده است ، زمان ثبت نام برای شرکت در جشنواره به صورت زیر می باشد :

1- ثبت نام در بخش های سه گانه از تاریخ 1/8/95 تا تاریخ 20/8/95 توسط دبیر

2- اعلام گروه بندی در رشته – بخش های سه گانه در تاریخ 27/8/95 ( اسامی در تابلو فناوری و خلاقیت نصب می شود .)منبع: http://fanavaryshokouh. /

مشاهده متن کامل ...
نقد تاریخ کمبریج
درخواست حذف اطلاعات

تاریخ کمبریج کت است که در دو جلد با عنوان the brige history of islam زیر نظر سه تن از خاورشناسان برجسته: پی.ام.هولت، ان.ک.س. لمبتون و برنارد لوئیس و بوسیله‏ی شماری از محققان و پژوهشگران در کمبریج تألیف و به زبان انگلیسی منتشر شده است. این اثر در حقیقت فراهم آمده ای است از مجموعه ای از مقالات کوتاه و بلند که در قالب بخش (در کل هشت بخش) و فصل (45 فصل)تدوین شده است. هرچند نویسندگان هر فصل در جلد دوم بدقت و صراحت در فهرست و نه در متن مشخص شده اند اما صاحبان مقاله در جلد نخست که به مباحث مربوط به ظهور و گسترش آن در سرزمینهای مرکزی (حجاز، ایران و ترکیه) اختصاص دارد، معرفی نشده اند.

این کتاب که در راستای اهدف ویژه مراکز علمی و پژوهشی غرب تدوین و منتشر شده، تاریخ را از ابتدای ظهور با گذری به عربستان پیش از بعثت تاعصر حاضر به اختصار و صد البته به نحو گزینشی مورد توجه قرار می دهد. هر چند تاریخ بر سرتاسر این اثر نسبتاً مختصر سایه انداخته لیکن مباحث و موضوعات دیگر از جمله حوزه های فرهنگی و تمدنی، اقتصادی در اجتماعی هم از نظر مؤلفان و محققان دور نمانده بلکه در بخش پایانی (هشتم: از صفحه 1519 تا 2104) طی هشت فصل به این موضوعات و خصوصاً نقش و مسلمانان در گسترش تمدن بشری و بویژه تأثیر تمدن و علوم ی در تمدن مغرب زمین مطالبی را بیان کرده اند که به لحاظ روش و غرض در راستای سیاست عمومی خاورشناسان ارزی می شود.

توالی زمانی حوادث و گذر اعصار و قرون عامل عمده در تدوین این اثر است اما مؤلفان ضمن پایبندی استوار به این معیار، مطالب کتاب راحسب مناطق جغرافیایی همچون حجاز، ایران، ترکیه، هند، شمال آفریقا و ... و نیز بر پایه سلسله ها و خاندانهای حکومتگر هم تنظیم کرده اند.منبع: http://adelmahdavi. /

مشاهده متن کامل ...
تور هنگ کنگ نوروز 95
درخواست حذف اطلاعات

شب اقامت در هنگ کنگ ویژه تعطیلات نوروز95

تاریخ پروازرفت: 16 mar تاریخ پرواز برگشت : 24 mar

تاریخ پروازرفت: 25 mar تاریخ پرواز برگشت : 2 apr

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)–ویزای هنگ کنگ -6 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /

مشاهده متن کامل ...
پروین و مقدماتی جام جهانی
درخواست حذف اطلاعات
پروین رکورددار ش ت در مقدماتی جام جهانی
در تاریخ فوتبال ایران در مقدماتی جام جهانی مردان زیادی به عنوان سرمربی ،حاضر بوده اند که ش ت های ایران با حضورشان ثبت شده است.
ش ت ها وبی ش تی مردان مورد اشاره ما بر اساس قدرت وتوان نفرات تیم ملی در ادوار مختلف ثبت شده است و علی القاعده مربی تیم هم مسئول اول این باخت ها بوده اند!
*محمود بیاتی: 2 باخت در 8 بازی برابر و استرالیا
*حشمت مهاجرانی: بدون باخت در 12 بازی
*رضا وطنخواه: بدون باخت در 3 بازی
*مهدی مناجاتی: یک باخت در 3 بازی برابر چین
*علی پروین: 3 باخت در 11 بازی برابر کره جنوبی، عراق، عربستان
*محمد مایلی کهن: 2 باخت در 14 بازی برابر قطر و عربستان
*والدیر ویرا: یک باخت در 3 بازی برابر ژاپن
*ادمار براگا: بدون باخت در 2 بازی
*بلاژویچ: 2 باخت در 12 بازی برابر ایرلند و بحرین
*برانکو: 2 باخت در 12 بازی برابر اردن و ژاپن
*علی : یک باخت در 11 بازی برابر عربستان
*افشین قطبی: بدون باخت در 3 بازی
*کارلوس کی روش: 2 باخت در 28 بازی برابر لبنان و ازب تان


منبع: http://montzeranezohor. /

مشاهده متن کامل ...
این «دوستی» تمام نشدنی
درخواست حذف اطلاعات

فکر می کنم حالا آقای دوستی خیالش راحت است. البته او هرگز راحت نیست و روز به روز بر تلاش هایش افزوده می شود. او خوشحال است که زحماتش حالا به گُل افشانی رسیده است. حالا که می بیند مفا زادگاه و سرزمین دوست داشتنی اش ارسباران را جوانان امروز برای افتخار و با غرور تمام برای همگان معرفی می کنند.

خطه ارسباران که « شجاعت» اسم رمز ورود به زوایای ناشناخته و شناخته اش است، انگار داشت در صفحات تاریخ به فراموشی س می شد. حالا 60 سال قبل اندکی بیش از یک سال هفته نامه « شهاب اهر» به همت زنده یاد رحیم و دوستانش برای ارسباران و از ارسباران نوشت و نامش را زنده داشت و ده سال ( 1341) بعد زنده یاد « حسین بایبوردی» کتاب ماندگار « تاریخ ارسباران» را نوشت و برای ما به یادگار گذاشت و اکنون است که ارزش کار او روشن تر می شود. 30 سال گذشت و پس از انقلاب ی و در دهه هفتاد بود که قلم ها و قدم هایی به کار افتاد تا از این خطه بنویسد و او را اول به فرزندانش و بعد برای همگان معرفی نمایند. در سال 1376 آقای محمد حافظ زاده کت با عنوان «ارسباران در گذر حماسه و تاریخ » را در دو جلد منتشر ساخت. اما کار اصلی و گسترده در این موضوع را آقای دوستی انجام داده است. او در سال 1373 کتاب « تاریخ و جغرافیای ارسباران» را منتشر کرد و پس از آن کتاب های متعدد به ویژه در راستای ارسباران شناسی تألیف و منتشر ساخت که اکنون تعدادشان به 45 عنوان رسیده و تعداد 4 عنوان کتاب نیز در دست انتشار دارد.

من از نزدیک شاهد تلاش های خستگی ناپذیر ایشان بوده ام. تلاش هایی که تاکنون جامعه ی ما در قدردانی اش چندان روسفید نبوده است. حسین دوستی علاوه بر کتاب، مقالات بسیاری در مطبوعات و به ویژه در رو مه مهد و دوهفته نامه گویا به چاپ رسانده است. او از سال 1384 به جمع قلمداران دوهفته نامه گویا پیوست و حدو دویست مقاله در این نشریه به قلم ایشان به چاپ رسیده است. حتی نوشته های ستون ثابت روزهای به یادماندنی ارسباران با همین عنوان به قلم آقای دوستی به کتاب خواندنی تبدیل شد که مقدمه ی آن به قلم اینجانب و در راستای تشریح ارزش تاریخ نگاری محلی و در واقع تاریخ نگاری ملی تحریر شد. در آن مقدمه سعی تا حدودی اهمیت کار آقای دوستی را برجسته سازم.

ایران سرزمین بزرگ ما و تاریخ پر فراز و نشیب اش با مشارکت همه ی مردم آن در بخش های مختلف آن به امروز رسیده است و همه ایرانیان در روزهای خوب و بد آن همراه و همگام بوده و شریک غم و شادی هم بوده اند. رویدادهای بزرگ ملی و سراسری در کشور رخ داده و همه به نوعی در آن ها نقش داشته اند. حالا امروز و نسل امروز باید که بداند پدران او در گذشته ی این سرزمین و تاریخ آن و حماسه آفرینی های آن نقش داشته اند. ارسباران بخشی از ایران عزیز در منطقه آذربایجان است و شناخت دیروز آن به معنای شناخت بخشی از دیروز ایران است. کاری که آقای دوستی در ارسباران پژوهی و ارسباران شناسی می کند کمکی بزرگ در شناخت بیش تر زوایای تاریخ ملی است و صد البته کمکی به تکمیل و تصحیح اوراق تحریر یافته تاریخ کشور است.

زنده یاد صمد ی نیا گفته است؛ « آقای حسین دوستی با تألیف کتاب « تاریخ و جغرافیای ارسباران» خدمت شایان توجهی به زادگاهشان انجام داده اند چرا که ارسباران این دیار زرخیز و بکر، همان قدر که به غنای تاریخی خود می بالد همان قدر هم از فقر تاریخ نگاری رنج می برد و این واقعیت است که ارزش کار آقای دوستی را دو چندان می کند».

در سایه ی چنین تلاش هایی است که نسل امروز در این منطقه می خواهد بداند گذشته ی زادگاه او چگونه بوده و چگونه رویدادهای ملی را همراهی کرده است. اجداد و نیاکانش چه شجاعت ها و همت هایی داشته اند تا بر تکیه بر آن داشته ها و افتخارها بتواند احساس غرور کرده و نگاهش بر افق های دور باشد و اعتماد به نفس که ضرورت تلاش برای آبادانی این سرزمین است در او تقویت شود.

این یادداشت به بهانه آیین رونمایی کتاب « ادبیات مرثیه در ارسباران» که پنجمین اثر عاشورایی آقای دوستی است، منتشر شد.منبع: http://kh1353. /

مشاهده متن کامل ...
تور ترکیبی هنگ کنگ و ماکائو نوروز 95
درخواست حذف اطلاعات

شب اقامت در هنگ کنگ ویژه تعطیلات نوروز 95

تاریخ پروازرفت: 16 mar تاریخ پرواز برگشت : 24 mar

تاریخ پروازرفت: 25 mar تاریخ پرواز برگشت : 2 apr

خدمات تور : بلیط رفت و برگشت امارات وقطر( نرخ های دلاری بدون نرخ بلیط می باشد)– ویزای هنگ کنگ – بلیط کشتی ازهنگ کنگ به ماکائو -7 شب اقامت با صبحانه –گشت شهری-لیدرتور- ترانسفرفرودگاهی –بیمه مسافرتیمنبع: http://andiaseir. /

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.