پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دختر زیبا
بیشترین کلمات جستجوشده دروبلاگم
درخواست حذف اطلاعات
رتبه عبارت تعداد 1 ۲۸صفر 2 پسری از م آباد 3 زیبا ترین دختر م اباد 4 زیبا ترین دختر دنیا 5 زیبا ترین کریها 6 زیباترین ن جهان 7 زیبا ترین دختر دنیا 8 زیبا ترین دختران دنیا 9 زیبا ترین زن دنیا 10 زیبا ترین ن جهان 11 زیباترین پسر م اباد 12 زیباترین پسر دنیا 13 زیباترین دختر م آباد 14 زیباترین دختر دنیا 15 زیباترین دختران م آباد 16 زیباترین زن دنیا 17 زیباترین ن جهان 18 زیباترین ع از م 19 زیباترین کودک جهان 20 سوالات تست هوش اشکال هندسی 21 ع پسر 22 ع گ ار 23 ع رهای م آباد 24 ع روز دنیا 25 ع زیباترین مرد دنیا 26 ع شاهمیرزا بهاروند 27 ع فرزندان 28 ع های چاق ترین زنهای دنیا 29 لباس برای رفتن به عروسی 30 وبلاگ پسری از م اباد 1 31 کنسرت «ا ـ م» 1 32 پسری از م اباد 1 33 تشخیص سن برای شروع تست و لر 1 34 چهضریبهوشیهوشعادیاست 1 35 داستان زن 1 36 زبان گفتاری م آباد 1 37 زشت ترین در دنیا 1 38 زشت ترین ع ها در دنیا 1 39 اعتیاد ÷وکر 1 40 بسری از م اباد 1 41 پسر م ابادی 1 42 پسر عجیب در هند 1 43 پسرهای م آبادی 1 44 پسری ار ماباد 1 45 پسری از مآباد 1

مشاهده متن کامل ...
دختر باس
درخواست حذف اطلاعات
دختر باس:

دختر باس دماغش ارجینال باشه

دختر باس جیغ جیغو باشه

دختر باس ی عالمه دوست خل و چل داشته باشه

دختر باس عاشق شوکولات باشه

دختر باس ترسو باشه

دختر باس عاششششششق پاستیل باشه

دختر باس حاضر ج باشه

دختر باس پرحرف باشه

دختر باس زودرنج باشه

دختر باس لجباز باشه

دختر باس موهاش بلند باشه

دختر باس حداقل چار پنچ بار تو مدرسه دیوونه بازی درآورده باشه

دختر باس عاشق پارتی و مهمونی دوستانه باشه

دختر باس موبایلش برچسب یا آویز داشته باشه

دختر باس حرفه ای پاستیل بخوره

دختر باس عاشق ع گرفتن باشهمشاهده متن کامل ...
دختر
درخواست حذف اطلاعات
«چون گل، همه با صفاست دختر

یک هدیه ای از خداست دختر !»؟

در پیش پدر عزیز و ناز است

چون لقمه ی باقلواست دختر

بر جمله برادران کند امر

انگار که کدخداست دختر

وقتی که پدر مسافرت رفت

گویی که سرش جداست دختر

سوغاتی هر سفر برایش

اندازه ی کل ماست دختر

بر تاج پدر دریست شهوار

بر زخم دلش دواست دختر

شد مرهم دردهای مادر

بر قد خمش، عصاست دختر

بر خستگی و غم برادر

غمخواره و جانفداست دختر

البته به جنگ خواهرانه

همپایه ی گودزیلاست دختر

مغرورترین میان خانه

چ که پادشاست دختر

در موقع ازدواج ، صد وای

جیب خالی کن باباست دختر

یک بخش عظیم از مصیبت

اصلا همه ی بلاست دختر

هی پز نده که طلا یدی

سر تا به قدم طلاست دختر

آمد به سر این چکامه گویم

منظومه ی شعرهاست دخترمشاهده متن کامل ...
ن بر اساس ایه قران
درخواست حذف اطلاعات
این ن بر اساس آیه قرآن به امهات المؤمنین (آیه 6 سوره احزاب) مشهورند.

خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی

عایشه دختر ابوبکر صدیق

صفیه دختر حیی بن اخطب

زینب دختر خزیمه

زینب دختر جحش

ام سلمه دختر امیه بن المغیره

سوده دختر زمعه بن قیس

ام حبیبه دختر ابوسفیان بن الحرب

حفصه دختر عمر بن الخطاب

جویریه دختر حارث بن ابوضرار

میمونه دختر حارث الهلالیه

زینب دختر عمیس

خوله دختر حکیم سلمی(خود را به بخشید)

ماریه دختر شمعون قبطی

ریحانه خندفیه

عمره دختر یزید

سناء بنت سفیانمشاهده متن کامل ...
دختر یعنی ......
درخواست حذف اطلاعات
ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺁﻗﺎﺵ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻦ . . .

ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ..

ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮﺩﺵ ﺷﺪ ﺑﭙﺮﻩ ﺑﻐﻞﺁﻗﺎﺵ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺶ ﺷﻪ . . .

ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ظﺮﺍﻓﺖ ﺗﻮ ﺭﻓﺘﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﻪ , ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺍﺩﺍ ﭘﺴﺮﺍ ﺭﻭ ﺩﺭﺁﺭﻩ . . .
ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺧﺪﺍ . . .
ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﻧﻪ . . .
ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﺭﻧﮕﯽ . . .
ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎﺵ ﺑﻐﻞ ﺁﻗﺎﺵ . . .

ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ! ﺭﻭ . . .

ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺪ ﺑﺎﻧﻮ ﮔﺮﯼ . . . .

ﺩﺧﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ . . . .

دختر یعنی یه عالمه دلتنگی واسه آقاش ....مشاهده متن کامل ...
دختر باس
درخواست حذف اطلاعات
دختر باس شیطون باشه یواشکی بوست کنه دختر باس لپ داشته باشه ک راحت گازشون بگیری دختر باس چشم ابرو مشکی باشه ک دیووووونت کنه دختر باس موهاش بلند باشه ک بگیری بکشیشون دختر باس لوس باشه از اون شیرین زبونا دختر باس مغرور باشه ب ی پا نده هزار نفر اگه خواستنش بدونی فقط مال خودته دختر باس ناز داشته باشه واست هی ناز کنه اصلا دختر باس فرشـــــــتـــــــــــه باشه قبول داریمشاهده متن کامل ...
دختر باس
درخواست حذف اطلاعات
دختر باس شیطون باشه یواشکی بوست کنه دختر باس لپ داشته باشه ک راحت گازشون بگیری دختر باس چشم ابرو مشکی باشه ک دیووووونت کنه دختر باس موهاش بلند باشه ک بگیری بکشیشون دختر باس لوس باشه از اون شیرین زبونا دختر باس مغرور باشه ب ی پا نده هزار نفر اگه خواستنش بدونی فقط مال خودته دختر باس ناز داشته باشه واست هی ناز کنه اصلا دختر باس فرشـــــــتـــــــــــه باشه قبول داریمشاهده متن کامل ...
دختر باس
درخواست حذف اطلاعات
دختر باس شیطون باشه یواشکی بوست کنه دختر باس لپ داشته باشه ک راحت گازشون بگیری دختر باس چشم ابرو مشکی باشه ک دیووووونت کنه دختر باس موهاش بلند باشه ک بگیری بکشیشون دختر باس لوس باشه از اون شیرین زبونا دختر باس مغرور باشه ب ی پا نده هزار نفر اگه خواستنش بدونی فقط مال خودته دختر باس ناز داشته باشه واست هی ناز کنه اصلا دختر باس فرشـــــــتـــــــــــه باشه قبول داریمشاهده متن کامل ...
*26 / من همان دختر بودم.
درخواست حذف اطلاعات
تو او را مثل بقیه دخترا میدیدی.من همان دختر بودم.

تو او را معمولی دوست داشتی.من همان دختر بودم.

تو او را تحویل نمیگرفتی.من همان دختر بودم.

تو او را کم میدیدی.من همان دختر بودم.

تو نگران پول کرایه تا ی اش نبوودی.من همان دختر بودم.

تو به فکر خودت بودی و به او فکر نمیکردی.من همان دختر بودم.

تو حرف های عاشقانه به او نمیزدی.من همان دختر بودم.

تو از بقیه دخترا ها جلوی او تعریف میکردی.من همان دختر بودم.

تو او را دوست نداشتی.من همان دختر بودم.

تو هیچوقت پیشنهاد یا شیرموز به او ندادی.من همان دختر بودم.

تو او را شب با خیابان تنها گذاشتی.من همان دختر بودم.

تو او را به چایی داغ در زمستان دعوت نکردی.من همان دختر بودم.

تو به اون نگفتی که امروز چقدر خوشگل شدی.من همان دختر بودم.

تو او را نبوسیدی.من همان دختر بودم.

تو به او عطر هدیه نکردی.من همان دختر بودم.

تو کاغذ یادداشت محبوبش را برایش ن یدی.من همان دختر بودم.

تو او را نادیده گرفتی.من همان دختر بودم.

تو برایش غزل نخو .من همان دختر بودم.

تو او را مس ه کردی.من همان دختر بودم.

تو او را نا امید کردی.من همان دختر بودم.

تو را را له کردی.من همان دختر بودم.

تو او را همیشه پس میزدی.من همان دختر بودم.

تو او را اصلا درک نمیکردی.من همان دختر بودم.

تو او را هیچوقت ندیدی.من همان دختر بودم.

.......مشاهده متن کامل ...
دختر باس چوری باشه؟‼..
درخواست حذف اطلاعات
دختر باس حاضر جواب باشه..

دختر باس وقتی میره جلوی کمدش بگه:وایییی من لباس چی بپوشم؟

دختر باس وقتی لباس جدید ید بره جلوی آیینه باهاش قر بده..

دختر باس کوچولو موچولو باشه..

دختر باس ترسو باشه تا تقی به توقی می خوره بپره بقل آقاش..

دختر باس مخ زدن بلد باشه..

دختر باس جیغ جیغو باشه..

دختر باس یه عالمه دوست خل و چل داشته باشه..

!♀♀مشاهده متن کامل ...
دختر بودن یعنی......
درخواست حذف اطلاعات
دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!

دختر بودن یعنی دخترو چه به رانندگی؟

دختر بودن یعنی باید مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی!

دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن!

دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقدنامه نوشته باشه!

دختر بودن یعنی شنیدی شوهر سیمین واسه ش یه سرویس طلا یده ۱۲ میلیون؟

دختر بودن یعنی ببخشید میشه جزوه تونو ببینم؟!

دختر بودن یعنی به به خانوم خوشگل….هزار ماشالااااااا…

دختر بودن یعنی برو تو ، دم در وای نستا!

دختر بودن یعنی لباست ۴ متر و نیم پارچه ببره!

دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم!

دختر بودن یعنی کجا داری میری؟!

دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا ، من خودم میرم!

دختر بودن یعنی کی بود بهت زنگ زد؟! با کی حرف میزدی؟!

دختر بودن یعنی خیلی خودسر شدی!

دختر بودن یعنی…..مشاهده متن کامل ...
دختر بودن یعنی......
درخواست حذف اطلاعات
دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن!

دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی …

دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟!

دختر بودن یعنی همونی باشی که مادر و و ت هستن

دختر بودن یعنی انتظار خاستگار مایه دار!

دختر بودن یعنی چرا خونه اونقد کثیفه ؟؟!

دختر بودن یعنی دخترو چه به رانندگی؟

دختر بودن یعنی باید مورد علاقه تو ول کنی پاشی چایی بریزی!

دختر بودن یعنی نخواستن و خواسته شدن!

دختر بودن یعنی حق هر چیزی رو فقط وقتی داری که تو عقدنامه نوشته باشه!

دختر بودن یعنی شنیدی شوهر سیمین واسه ش یه سرویس طلا یده ۱۲ میلیون؟

دختر بودن یعنی ببخشید میشه جزوه تونو ببینم؟!

دختر بودن یعنی به به خانوم خوشگل….هزار ماشالااااااا…

دختر بودن یعنی برو تو ، دم در وای نستا!

دختر بودن یعنی لباست ۴ متر و نیم پارچه ببره!

دختر بودن یعنی خوب به سلامتی لیسانس هم که گرفتی دیگه باید شوهرت بدیم!

دختر بودن یعنی کجا داری میری؟!

دختر بودن یعنی تو نمیخواد بری اونجا ، من خودم میرم!

دختر بودن یعنی کی بود بهت زنگ زد؟! با کی حرف میزدی؟!

دختر بودن یعنی خیلی خودسر شدی!

دختر بودن یعنی…..مشاهده متن کامل ...
راننده تا ی زرنگ
درخواست حذف اطلاعات
یک جوان و زیبا نشست او به نظر داشت ولی جوان از قصد دختر با خبرشد و زود پیاده شد... راننده تا ی که متوجه شده بود به دختر جوان گفت: شبها درقبرستانی مشغول عبادت است..تو امشب با لباس فرشتها برو و بگو من از طرف خدا آمده ام... دختر جوان رفت و نصفه شب که مشغول دعا بود به پیش او رفت و درخواست خود را در لباس فرشته گفت... با هزار زور قبول کرد.. وقتی که کارشون تموم شد دختر ماسک خود را برداشت و گفت: ایز... ! من همون دختر توی تا یم....!!!! هم ماسک خود را برداشت و گفت: بییییییییلاخ !!! منم راننده تا یم..!!!مشاهده متن کامل ...
راننده تا ی زرنگ
درخواست حذف اطلاعات
یک جوان و زیبا نشست او به نظر داشت ولی جوان از قصد دختر با خبرشد و زود پیاده شد... راننده تا ی که متوجه شده بود به دختر جوان گفت: شبها درقبرستانی مشغول عبادت است..تو امشب با لباس فرشتها برو و بگو من از طرف خدا آمده ام... دختر جوان رفت و نصفه شب که مشغول دعا بود به پیش او رفت و درخواست خود را در لباس فرشته گفت... با هزار زور قبول کرد.. وقتی که کارشون تموم شد دختر ماسک خود را برداشت و گفت: ایز... ! من همون دختر توی تا یم....!!!! هم ماسک خود را برداشت و گفت: بییییییییلاخ !!! منم راننده تا یم..!!!مشاهده متن کامل ...
خصوصیات یک چهره زیبا و جذاب +تصاویر
درخواست حذف اطلاعات

خصوصیات یک چهره زیبا و جذاب +تصاویر

بازیگران هالیوود, ع دختر زیبا, زیبا ترین دختر, زن زیبا, دختران زیبا, دختر ایرانی, دختر ایرانی زیبا, دختر ایرانی,

جذ ت، جوانی، زیبایی از یک صورت تصویری ماندگار و زیبا میسازند. اما چرا میگویند یک صورت زیبا و دیگری نازیباست؟ زیبایی چیست و چه صورتهایی زیبا شناخته میشوند؟ جراحان و متخصصان زیبایی چه تغییراتی در چهره به وجود میآورند که آن را جذاب و زیبا میسازند؟

ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
خخخخخخخخخخخخ
درخواست حذف اطلاعات
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :

ﭘﺴﺮ: ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺷﺪ . ﺧﻴﻠﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﮐﺸﻴﺪﻡ.

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻲﺧﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺮﻡ؟

ﭘﺴﺮ: ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮﺷﻢ ﻧﮑﻦ!

... ﺩﺧﺘﺮ: ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﭘﺴﺮ: ﺍﻟﺒﺘﻪ ! ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ !

ﺩﺧﺘﺮ: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﭘﺴﺮ: ﻧﻪ ! ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯽ؟

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯽ؟

ﭘﺴﺮ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ! ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ .

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﻮ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ؟

ﭘﺴﺮ: ﺩﻳﻮﻭﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟ ﻣﻦ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻡ؟!

ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﻬﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻢ؟ !

ﭘﺴﺮ: ﺑﻠﻪ .

ﺩﺧﺘﺮ: ﻋﺰﻳﺰﻡ !

-----

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ :

ﮐﺎﺭﻱ ﻧﺪﺍﺭﻩ! ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﻥ ..... ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺨﻮﻥمشاهده متن کامل ...
عشق دختر به پدر
درخواست حذف اطلاعات
دختر: شنیدم داری ازدواج می کنی .. مبارکه .. خوشحال شدم شنیدم.. پسر: ممنون ، انشالله قسمت شما.. دختر: می تونم برای آ ین بار یه چیزی ازت بخوام؟؟؟ پسر: چی می خوای؟ دختر: اگه یه روز صاحب یه دختر شدی می شه اسم منو روش بذاری؟ پسر: چرا؟ میخوای هر موقع که نگاش می کنم ..صداش می کنم درد بکشم؟؟ دختر: نه.. !! آخه دخترا عاشق باباهاشون می شن.. می خوام بفهمی چقدر عاشـــــقت بودم...!

مشاهده متن کامل ...
عشق ...
درخواست حذف اطلاعات
عشق اول من کیه ...؟

کی عاشق شدم ...؟

عاشق کی شدم ...؟

اصلا عاشق شدم ...؟

هر چی فکر میکنم به اینکه عاشق دختر م شدم ، عاشق دختر ای ، دختر عمویی ، ای ، دختر اون کتاب فروشیه ، یا هر دختر دیگه ای ...

نه عاشق هیچکدومشون نشدم ...

من هیچوقت عاشق نبودم ...

یاد یه آهنگ تصویری از سندی افتادم ...

میگفت : عشق کشک و دوغه / همه ی عشقا دروغه ...مشاهده متن کامل ...
دیره...
درخواست حذف اطلاعات
دختر : عشقم ؟؟
پسر : جونم...
دختر : خستم ..
پسر : خب
دختر : بیام ؟
پسر : کجا؟
دختر : هیچی اصلا...
پسر : باشه
دختر : خب آخه خستـــــــــ ـــــــــــــــــم..
پسر : برو استراحت کن گلم..من چیکار کنم آخه ؟
دختر : بیام پیش تو ؟ کنارت دراز بکشم ؟
پسر : نه..
دختر : لطفا...
پسر : گفتم نه ، باز عصبیم نکن..عه!!
دختر : خیلی سنگدلی...اصلا قهرم...
پسر : قربون قهرت برم نبینم اشکاتو...من غلط ...
دختر : دیگه نمی خوام دوستت داشته باشم...تو بدی..
پسر : میدونم
دختر : ـــــــــــــــــ(بغض
پسر : از همون روز اول دارم بهت میگم دیگه نباید دوسم داشته باشی تو سرت نمیره
دختر : از اون روز بیشتر عاشقت شدم.
پسر : می خوای تا آ عمر تنها زندگی کنی؟
دختر : پس تو چی هستی؟ کشکی؟
پسر : من 2 سال پیش به خاطر تو خودکشی و رفتم پیش خدا.
دختر : میدونم بذار بیام پیشت دو تایی آروم توی خاک بخو م (گریه)
پسر : ....
دیره...مشاهده متن کامل ...
سخنان پسر و دختر قبل و بعد از ازدواج
درخواست حذف اطلاعات
ﺩﺧﺘﺮ: ﻋﺰﯾﺰﻡ
ﭘﺴﺮ : ﺑﻠﻪ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ؟
ﭘﺴﺮ: ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﮑﻦ
ﺩﺧﺘﺮ : ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟
ﭘﺴﺮ: ﺍﻟﺒﺘﻪ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ
ﺩﺧﺘﺮ: ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ ؟
ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ! ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ؟
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﻮﺳﯽ ؟
ﭘﺴﺮ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ! ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ
ﺩﺧﺘﺮ: ﻣﻨﻮ ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟
ﭘﺴﺮ: ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﯼ ؟
ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻢ ؟
ﭘﺴﺮ : ﺑﻠﻪ
ﺩﺧﺘﺮ: ﻋﺰﯾﺰﻡ
.
.
.
ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺨﻮﻥ


مشاهده متن کامل ...
سوالات دختر
درخواست حذف اطلاعات
دختر از پسر پرسید من خوشگلم؟
پسر:نه
دختر:دوسم داری؟
پسر:نچ
دختر:اگه بمیرم واسم گریه میکنی؟
پسر:اصلا
دختر چیزی نگفت در حالی ک اشک در چشمانش جمع شده بود.
پسر:تو خوشگل نیستی بلکه زیباترینی.دوست ندارم چون عاشقتم. اگه تو بمیری برات گریه نمیکنم چون منم میمیرم!!مشاهده متن کامل ...
198- دختر تو نازی
درخواست حذف اطلاعات
شعری از خودم

قربون لوس بازی و ناز و ادات..........................دختر تو نازی میشم آ فدات

بهت میگم بیا کنارم بمون..............................از عشقه تو دلم میگم من برات

دختر پسر واسه همن تو دنیا.............................خودت اینو دختر میدونی اما

چرا نمیگی تو به عشقم آره.............................فقط میخوام دختر نمونی تنها

دختر تو باش که عشق یعنی وجودت.........................غمم زیاده وقتای نبودت

دختر میخوام منو قبولم کنی..............تو تار و پودمی میخوام من باشم تار و پودتمشاهده متن کامل ...
198- دختر تو نازی
درخواست حذف اطلاعات
شعری از خودم

قربون لوس بازی و ناز و ادات..........................دختر تو نازی میشم آ فدات

بهت میگم بیا کنارم بمون..............................از عشقه تو دلم میگم من برات

دختر پسر واسه همن تو دنیا.............................خودت اینو دختر میدونی اما

چرا نمیگی تو به عشقم آره.............................فقط میخوام دختر نمونی تنها

دختر تو باش که عشق یعنی وجودت.........................غمم زیاده وقتای نبودت

دختر میخوام منو قبولم کنی..............تو تار و پودمی میخوام من باشم تار و پودتمشاهده متن کامل ...
عشق
درخواست حذف اطلاعات
پسر : الو گل ؟دختر : سلامبعد هر دوتا از ته دل میخندنپسر : خوبی کج و کوله مندختر : به تو چه عشق خوبم تو خوبیپسر : نفهم ح و پرسیدم میگی به تو چه؟شیطون میگه برنم شل و پلش کنم هادختر : گفتم که خوبم الاغ تو خوبی؟پسر :فدای خندهات شم که مثل شتر میخندی نفسمدختر : مرگ ، شتر خودتی روانیپسر : دلم واست تنگ شده دوست داشتنیدختر : منمپسر : خوب دیگه بسه خیلی بهات حرف زدم پرو شدیدختر : کوفتت شه بهات حرف زدمپسر : مواظب خانمی الاغ من باشدختر :چشم آقای بی ادبپسر : دوستت دارم دیوونهدختر : منم دوستت دارم آقا ههمشاهده متن کامل ...
بوسه
درخواست حذف اطلاعات

باران گرفت.

آ ین جمله پدر به دختر این بود هر وقت باران گرفت زیر باران برو .

این رمزی بود بین دختر و پدر.

دخترسه سال بود پدر را از دست داده بود.

هیچ فکر نمی کرد دختر بعد پدر بتواند زنده بماند

آ ین جملاتی که سه سال پیش بین دختر و پدر بیان شد:

دختر:«پدر اگه تو پیش خدا بری چطوری من رو بوس می کنی؟می تونی؟»

پدر:«می تونم دختر گلم.هروقت باران گرفت زیر باران برو. قطره های باران بوسه های من به توست»

دختر:«پس باباجون هر وقت رنگین کمون تو آسمون اومد من به شما دارم لبخند میزنم.»مشاهده متن کامل ...
دختر که باشی
درخواست حذف اطلاعات
دختر که باشی (هزار}بارهم که بگویددوستت دارد

بازهم خواهی پرسد:

دوستم داری؟

و {ته دلت} همیشه خواهد لرزید

دختر که باشی هر چقدر هم که زیبا باشی

نگران زیباتر هایی میشوی که {شاید}عاشقش شود!

هروقت که صدایت میکند:{خوشگلم}

خدارا شکر میکنی که در{چشمان} اوزیبایی

دست خودتت نیست

{دختر}که باشی

همه{ دیوانگی }های عالم را بلدی....مشاهده متن کامل ...
دختر یعنی
درخواست حذف اطلاعات

♥ دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .
♥ دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس. . .
♥دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . .
♥دختر ♥ یعنی طرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . .
♥دختر ♥ یعنی لبخند دلنشین خدا . . .
♥ دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . .
♥ دختر ♥ یعنی دنیای رنگی رنگی . . .
♥ دختر ♥ یعنی دنیاش بغل عشقشه . . .
♥ دختر ♥ یعنی بابایی . . . .
♥ دختر ♥ یعنی هیچوقت فراموش نمیکنه تاریخ تولد! رو . . .
♥ دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .
♥ دختر ♥ یعنی کد بانو گری . . . .
♥ دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .
♥ دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .

♥ دختر ♥ یعنی جوری باشی که یکی بتونه بهت تکیه کنه و بدونه باهاشی


مشاهده متن کامل ...
قبل و بعد از ازدواج
درخواست حذف اطلاعات
قبل از ازدواج
پسر: بالا ه موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.
دختر: می خوای از پیشت برم؟
پسر: حتی فکرشم نکن!
دختر: دوسم داری؟
پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!
دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟
پسر: نه! برای چی می پرسی؟
دختر: منو می بوسی؟
پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.
دختر: منو می زنی؟
پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمی ام؟!
دختر: می تونم بهت اعتماد کنم؟!
پسر: بله.
دختر: عزیزم!

بعد از ازدواج
کاری نداره! از پایین به بالا بخون !مشاهده متن کامل ...
داستان نامه یک دختر به رئیس ثروتمند
درخواست حذف اطلاعات
داستان نامه یک دختر به رئیس

خلاصه داستان :
یک دختر خانم زیبا خطاب به رئیس شرکت امریکائی ج پ مورگان نامه ای بدین مضمون نوشته است:
می خواهم در آنچه اینجا می گویم صادق باشم. من 24 سال دارم. جوان و بسیار زیبا، خوش اندام، خوش هیکل، خوش بیان، دارای تحصیلات آکادمیک و مسلط به چند زبان دنیا هستم.

( ادامه داستان )مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.