پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 درباره تعریف ارزشی
تحقیق درباره شیو های نوین ارزشی (ارزشی عملکردی، ارزشی گروهی، ارزشی باز و ...
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی تحقیق درباره شیو های نوین ارزشی (ارزشی عملکردی، ارزشی گروهی، ارزشی باز و ... با و پر سرعت .

تحقیق درباره شیو های نوین ارزشی (ارزشی عملکردی، ارزشی گروهی، ارزشی باز و ...


تحقیق درباره شیو های نوین ارزشی (ارزشی عملکردی، ارزشی گروهی، ارزشی باز و ...

فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 23 صفحه

 

 

 

 

 

چکیده :

فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می باشد. همه افراد از نظر یادگیری ی ان نمی باشند بلکه باهم متفاوتند در بعضی از آنها یادگیری از طریق چشم، در بعضی از طریق گوش در بعضی از طریق لامسه و ... انجام می شود پس افراد در یادگیری باهم متفاوت می باشند در نتیجه روشهای ارزشی باید متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان استفاده شود چون نظام ارزشی تحصیلی یکی از مؤلفه های اساسی نظام آموزشی و رشته پیوند بین دو مولفه یادگیری و یاددهی است. این گونه تصور می شد که ارزشی تحصیلی یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت این دو مؤلفه است. پژوهشها هم نشان از وجود چنین تاثیری داشت.


با


تحقیق درباره شیو های نوین ارزشی (ارزشی عملکردی، ارزشی گروهی، ارزشی باز و ...


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره ارزشی عملکرد کارکنان سازمان
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی پاو وینت درباره ارزشی عملکرد کارکنان سازمان با و پر سرعت .

پاو وینت درباره ارزشی عملکرد کارکنان سازمان


پاو وینت درباره ارزشی عملکرد کارکنان سازمان

فرمت فایل : power point  (لینک پایین صفحه) تعداد اسلایدها 28 اسلاید

 

 

 

 

هدفهای ارزشی عملکرد کارکنان

1- اولین و مهمترین هدف، آگاه ساختن کارکنان از نحوه کار ، انجام دادن وظایف و مسئولیتها و رفتارهای آنان است

2- تشخیص نیازهای آموزشی کارکنان

3- ایجاد یک نظام منطقی تشویق و تنبیه

4- ایجاد شیوه صحیح نقل و انتقالات و ترفیعات

5- تهیه طرحهای پرداخت بر اساس بهره وری

6- طراحی صحیح مشاغل

 


با


پاو وینت درباره ارزشی عملکرد کارکنان سازمان


مشاهده متن کامل ...
شعر نو درباره مادر
درخواست حذف اطلاعات

شعر نو درباره مادر

بهترین شعر نو درباره مادر

زیباترین شعر نو درباره مادر

خاصترین شعر نو درباره مادر

خوشگلترین شعر نو درباره مادر

نازترین شعر نو درباره مادر

جالبترین شعر نو درباره مادر


ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره ارزشی - اعتباربخشی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت درباره ارزشی - اعتباربخشی با و پر سرعت .

پاو وینت درباره ارزشی - اعتباربخشی


پاو وینت درباره ارزشی - اعتباربخشی

فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات ۱۲ صفحه

بخشی از اسلایدها:

فهرست:

وظایف اصلی مدیران
کنترل
        - پایش
        - ارزشی
نکات مهم در طراحی یک برنامه ارزشی
        - هدف ارزشی
        - تمرکز ارزشی
        - مدل ارزشی
اعتباربخشی


چهار وظیفه اصلی مدیران:

    1. برنامه ریزی
    2. سازماندهی
    3. هدایت
    4. کنترل

کنترل:  در ح مطلوب به صورت داخلی و خارجی انجام می شود.
        -  پایش :
            اطمینان حاصل می شودکه فعالیت ها مطابق برنامه و روش مورد نظر
        انجام شده است.
            طی اجرای برنامه بررسی می شود.            .
            از چک لیست، شاخص، استاندارد، ج گانت و... استفاده می شود.
        - ارزشی :
            اطمینان حاصل می شودکه نتایج کارهای انجام شده اثر بخش، ایمن و عادلانه         بوده و با حفظ کارایی قابل قبول، رضایت ذی نفعان را تأمین نموده است.
            می تواند در تمام مراحل از طراحی تا پایان کار انجام شود.        
            از چک لیست، شاخص، استاندارد، اه و... استفاده می شود.
نتیجه: پایش اطمینان از انجام درست کار و ارزشی اطمینان از انجام کار درست است.
 نکات:


هدف از ارزشی چیست؟
        - ارزشی تکوینی (formative evaluation)
        - ارزشی تراکمی (summative evaluation)

تمرکز ارزشی بر روی چیست؟
        - فرآیند (process)
        - پیامد (outcome)
        - اثر نهایی(impact)  

از کدام مدل برای ارزشی استفاده می شود؟
        - social science research
        - goal-based evaluation
        - goal- free evaluation
        - empowerment evaluation


با


پاو وینت درباره ارزشی - اعتباربخشی


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره کارگاه ارزشی و بهسازی کارکنان ت بوعلی سینا
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از نیک فایل پاو وینت درباره کارگاه ارزشی و بهسازی کارکنان ت بوعلی سینا با و پر سرعت .

پاو وینت درباره کارگاه ارزشی و بهسازی کارکنان ت بوعلی سینا


پاو وینت درباره کارگاه ارزشی و بهسازی کارکنان ت بوعلی سینا

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات :  29  صفحه

 

انتظارات

خود ارزشی
هم ارزشیا بی
ارشی مبتنی بر معیار
دخ افراد ذی نفع ،ذی ربط و ذی صلاح در تعیین معیارها
ارزشی چند وجهی (فردی ،عمومی ،تخصصی،اخلاقی و حرفه ای)
ارزشی برای بهبود مداوم
ارزشی برای رقابت سازنده و رشد هم سنگ
نگاه ارگانیکی  به جای نگاه مکانیکی
ارزشی مبتنی بر منابع چند گانه
ارزشی مبتنی بر سه h ) دانش ،نگرش و توانش(
 ارزشی به عنوان سنجش شایستگی
کالبد شکافی مفهومی
ارزشی :

فرایند نظام دار جمع آوری،طبقه بندی ،تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور تصمیم گیری در مورد سازمان ، فرد ، شئ به گونه ای که منجر به ایجاد رفتار ،اصلاح رفتار ،تثبیت رفتار ، تقویت رفتار مثبت و  کاهش وحذف رفتار  نا مطلوب شود

تصمیمات ارزشی

تشخیص خدمت برجسته
افزایش فوق العاده شغل
پرداخت پاداش معادل دوماه
انتصاب به پست های مدیریتی
تغییر افزایش سنواتی
ارتقاء پایه
پرداخت فوق العاده کارانه

با


پاو وینت درباره کارگاه ارزشی و بهسازی کارکنان ت بوعلی سینا


مشاهده متن کامل ...
نظریه های اسید و باز
درخواست حذف اطلاعات

اسید و باز لوئیس

طور کلی اسیدها موادی ترش مزه با ph کمتر از 7 و باز(قلیا)ها موادی تلخ مزه با ph بیش تر از 7 هستند. واکنش بین اسید و باز را خنثی شدن می نامند که فراورده ی آن آب و یک ترکیب یونی(نمک) است.اما برای بررسی شیمی اسیدها و بازها به تعریف دقیق و جامعی از این مواد نیاز داریم .در مورد اسیدها و بازها تعاریف متعددی ارائه شده است که شیمیدانان بنا به وم ازیکی از آنها استفاده می کنند ... چهار تعریف اصلی اسید-باز عبارتند از : 1-تعریف آرنیوس 2-تعریف برونستد-لوری 3-تعریف لوئیس 4-سیستم حلالی

1-تعریف آرنیوس : این تعریف توسط سوانت آرنیوس دانشمند سوئدی در سال 1887 ارائه شد.در این تعریف اسید ماده ای است که در آب یون هیدروژن (+h) تولید کند و باز ماده ایست که بتواند در آب یون هیدرو ید (-oh) تولید کند.در این تعریف ....مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)
درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)
درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)مشاهده متن کامل ...
ع درباره روز درختکاری
درخواست حذف اطلاعات

ع درباره روز درختکاری در تلگرام

ع درباره روز درختکاری

بهترین ع درباره روز درختکاری

جدید ترین ع درباره روز درختکاری

ع درباره روز درختکاری برای تلگرام

ع های درباره روز درختکاری

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره مدیریت اقتضائی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو پاو وینت درباره مدیریت اقتضائی با و پر سرعت .

پاو وینت درباره مدیریت اقتضائی


پاو وینت درباره مدیریت اقتضائی

فرمت فایل :powerpoint (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 28 صفحه

 

 

 

 

     مروری بر رشته مدیریت

 -  تعریف مدیریت
 - 
رابطه اصول مدیریت و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان
 
-  تعریف سازمان
 -  فرایند شکل گیری و رشد واحدهای سازمانی
 -  مدیریت علم است یا هنر ؟
 -  آموزش مدیریت
 -  سطوح تغییر


با


پاو وینت درباره مدیریت اقتضائی


مشاهده متن کامل ...
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)
درخواست حذف اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود ارزشی (فصل دوم)مشاهده متن کامل ...
ع نوشته درباره روز پدر
درخواست حذف اطلاعات

ع نوشته درباره روز پدر

ع نوشته درباره روز پدر

ع نوشته درباره روز پدر

ع نوشته درباره روز پدر

ع نوشته درباره روز پدر

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ع درباره ی روز مادر
درخواست حذف اطلاعات

ع درباره ی روز مادر

ع درباره ی روز مادر در تلگرام

بهترین ع درباره ی روز مادر

جدید ترین ع درباره ی روز مادر

ع های درباره ی روز مادر

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
تحقیق درباره تعریف ارزشی
درخواست حذف اطلاعات

تحقیق درباره تعریف ارزشی

تحقیق درباره تعریف ارزشی
دسته بندی : آموزشی ، فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) قسمتی از محتوای متن ... تعداد صفحات : 13 صفحه «تعریف ارزشی » اصطلاح ارزشی (یا ارزی ) ، به طور ساده ، به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی گفته می شود . با این حال ، تغریف جامع تری ار ارزشی به شرح زیر می توان به دست داد : "ارزشی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری ، تحلیل ، و تفسیر اطلاعا ت گفته می شود به این منظور که تعیین شود آیا هدفهای مورد نظر ت ...[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
معنای اعتماد به نفس چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
در یک تعریف ساده میزان توجه انسانها نسبت به خود و یا احترامی ست که همواره برای خود قائلند به عبارت دیگر اعتماد به نفس ، مقدار ارزشی است که انسانها برای عقاید و توانایی هایشان قائل می شوند . همه چیز درباره اعتماد به نفس آیا خانم ها اعتماد به نفس کمتری نسبت به […]

مشاهده متن کامل ...
یکشنبهه
درخواست حذف اطلاعات

+ تو کلاس ورزشتون درباره ی چیزی هم حرف میزنن ؟

- آره

درباره ی لیزر ِ زیر بغل و 'بیکینی'

تو اتاق ِ لباس هم درباره ی بوتا

درباره ی اینکه سن اینچ نخوریم هم حرف زده شدهمشاهده متن کامل ...
تعریف به ما نیومده
درخواست حذف اطلاعات

عاغا چرا من از هرکی تعریف می کنم گندشو درمیاره¿¿¿


من با  حالِ بی حال میگمو


خانم صائمی می خندن


 


 


+ خب راست می گم خب


نشد یه بار از یکی تعریف کنیم از یه خصوصیت یکی تعریف کنیم تاع شو ثابت نکنه،تا گندشو درنیاره ول نیست که نیست


+تو ذوق ی بی جنبه


+چیشمشاهده متن کامل ...
پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003)
درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003)مشاهده متن کامل ...
جهانگیری: ارزشی برای حرف ترامپ قائل نیستیم
درخواست حذف اطلاعات
عاون اول رئیس جمهور در واکنش به برخی سخنان مقامات یی درباره ایران گفت: دشمنان می خواهند با تهدید ایران، فعالان اقتصادی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند را بترسانند و از این طریق روند کار و توسعه در ایران را با کندی مواجه کنند، وگرنه ملت و مسئولین ایران ارزشی برای حرف های بی ادبانه تمردان یی قائل نیستند.

مشاهده متن کامل ...
جهانگیری: ارزشی برای حرف های بی ادبانه تمردان یی قائل نیستیم
درخواست حذف اطلاعات
معاون اول رئیس جمهور در واکنش به برخی اظهارات بی ادبانه مقامات یی درباره ایران گفت: دشمنان می خواهند با تهدید ایران، فعالان اقتصادی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند را بترسانند و روند توسعه در ایران را کُند کنند، ولی ملت و مسئولان ایران ارزشی برای آنان قائل نیستند.

مشاهده متن کامل ...
پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003)
درخواست حذف اطلاعات

پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003)


به صفحه فایل پرسشنامه خود ارزشی مشروط (کراکر و همکاران، 2003) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.


توضیحات بیشترمشاهده متن کامل ...
درباره ات قضاوت می کنند
درخواست حذف اطلاعات
زن که باشی درباره ات قضاوت می کنند؛ درباره ی لبخندی که بی ریا نثار هر احمقی کردی! درباره ی زیبایی ات ... که دست خودت نبوده و نیست! درباره ی تارهای مویت که بی خیال از نگاه شک آلوده ی احمق ها از روسری بیرون ریخته اند! درباره ی روحت، جسمت، درباره ی تو و زن بودنت قضاوت می کنند! تو نترس و زن بمان احمق ها همیشه زیادن!!!! نترس از تهمت دیوانه های شهر که اگر بترسی رفته رفته زنِ مردنما می شویمشاهده متن کامل ...
مدلهای ب و کار (قسمت پنجم)
درخواست حذف اطلاعات
تعریف اجزای یک مدل ب و کار

  • پیشنهاد ارزشی(value proposition)

بعد از توصیف مشکل مشتری، محصول یا خدماتی که می تواند پاسخگوی این مشکل باشد، پیشنهاد ارزشی نامیده می شود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتری، در تعیین این پیشنهاد ارزشی ملاک قرار می گیرد.

  • بخش بازار(market segment)


مشاهده متن کامل ...
متن ساده انگلیسی درباره شغل آینده
درخواست حذف اطلاعات

متن انگلیسی در مورد شغل پرستاری
تعریف شغل پزشکی به زبان انگلیسی
متن انگلیسی در مورد شغل ی
متن انگلیسی درباره شغل معلمی
متن انگلیسی درباره یک شغل
انشای انگلیسی در مورد معلم
انشا انگلیسی در مورد شغل
معرفی شغل به زبان انگلیسی

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت درباره ارزشی آموزشی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی پاو وینت درباره ارزشی آموزشی با و پر سرعت .

پاو وینت درباره ارزشی آموزشی


پاو وینت درباره ارزشی آموزشی

فرمت فایل :powerpoint  تعداد صفحات ۹۸ صفحه

بخشی از اسلایدها:

ارزشی :

 ارزشی عبارت است از فرایند ب اطلاعات و کاربرد آن برای داوریهایی که به نوبه خود در تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند . ( تن برینک 1974 )
 گردآوری و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری درباره برنامه آموزشی .(کرونباخ 1963)
 سنجش شایستگی (پوفام 1975)

فرایند جمع آوری وتفسیر نظام دار شواهدی است که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشم داشت به اقدامی معین بیانجامد . (بیبای به نقل از ولف )
فرایندی منظم برای تعیین وتشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به هدفهای آموزشی .(گرون لاند 1971)
از نظرآموزشی فرایندی منظم برای تعیین میزان دستی به اه عینی آموزشی وسیله دانش آموزان است . (گرون لاند 1976)

ارزشی پیشرفت تحصیلی

سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با هدف های آموزشی از پیش تعیین شده ، به منظور تصمیم گیری درباره این که آیافعالیت های آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان به نتایج مطلوب انجامیده اند و به چه میزانی . ( سیف 1375)

تعاریف:

اطلاعات : عبارت است از واقعیت هایی درباره اشخاص ، اشیاء ، منابع ، فرایندها ، برنامه ها و غیره است که با استفاده از آنها به داوری و تصمیم گیری می پردازند .
داوری : عبارت است از تفسیر وقایع و اطلاعات به منظور تشخیص موقعیت و شرایط فعلی و پیش بینی فعالیت های آینده .
تصمیم : انتخاب یک راه انجام کار از میان راه حل های موجود .

اندازه گیری:

فرایندی که تعیین می کند یک شخص یا یک شیی چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است .(گی 1991)
اندازه گیری در برگیرنده قواعدی است برای نسبت دادن اعداد به اشیاء [ افراد] به گونه ای که صفاتی از آنها را به صورت کمیت نشان دهد . ( نانالی  1978 نقل از سیف )
اندازه گیری قواعدی است برای اختصاص دادن اعداد به اشیاء ، افراد یا رویدادها به منظور کمی ساختن خصیصه های آنها .هومن  (1372 )

مراحل اندازه گیری:

تشخیص و تعریف خصیصه مورد نظر
تعیین رشته عملیات لازم برای آشکار سازی و قابل درک خصیصه .
کمی سازی خصیصه مورد مطالعه به صورت واحدهای درجه یا مقدار .


با


پاو وینت درباره ارزشی آموزشی


مشاهده متن کامل ...
درباره یکی.... :|
درخواست حذف اطلاعات
درباره ی یکی....

به ی هم پسورد ن م ی د م

هیچ بم نگه

چون ی بم گف رمز بده من که با هیچ تعارف ندارم

میگم به تو چه !

........................

دلم میخواس دربارش با یکی صحبت کنم ولی....

امیدوارم اون ی که موضوع رو میفهمه نفهمه درباره کی میخوام بگم :|

ذهنتونم منحرف نشه

از کجا میدونید میخوام درباره پسر حرف بزنم؟

فقط بگم که فکرای الکی نکنید... :/مشاهده متن کامل ...
جهانگیری: ارزشی برای حرف های بی ادبانه تمردان یی قائل نیستیم
درخواست حذف اطلاعات
معاون اول رئیس جمهور در واکنش به برخی سخنان مقامات یی درباره ایران گفت: دشمنان می خواهند با تهدید ایران، فعالان اقتصادی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند را بترسانند و از این طریق روند کار و توسعه در ایران را با کندی مواجه کنند، وگرنه ملت و مسئولین ایران ارزشی برای حرف های بی ادبانه تمردان یی قائل نیستند.

مشاهده متن کامل ...
محورهایی که ارزشی توصیفی قصد تغییر آنها را در نظام ارزشی دارد
درخواست حذف اطلاعات
  1. تغییر تأکید از ارزشی پایانی به ارزشی تکوینی
  2. تغییر مقیاس فاصله ای ( 20- 0 ) به مقیاس ترتیبی: در حدانتظار، نزدیک به انتظار و نیازمند تلاش بیشتر
  3. تنوع بخشی به ابزارهای جمع آوری اطلاعات
  4. تغییر در ساختار کارنامه
  5. تغییر در مرجع تصمیم گیرنده درباره ارتقای دانش آموز


مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب 50 نکـته ریـز خـانه داری
درخواست حذف اطلاعات

در این کتاب ۵۰ نکته مهم و ریز خانه داری آموزش داده شده است. فهرست کتاب : شناخت وزنه ها – اندازه ها – اصطلاحات اشپزی – نکاتی درباره تخم مرغ – نکاتی درباره مرغ و طیور – نکاتی درباره ماهی ها – نکاتی درباره گوشت قرمز – نکاتی درباره کله پاچه – نکاتی درباره سیب زمینی – نکات درباره پیاز – نکاتی درباره سیر و موسیر – نکاتی درباره شیر و پنیر – نکاتی درباره ماست و کره – نکاتی درباره برنج خشک و پخته – نکاتی درباره میوه جات – نکاتی درباره سبزیجات – نکاتی درباره حبوبات – نکاتی درباره رب گوجه فرنگی – نکاتی درباره آرد – نکاتی درباره نان – نکاتی درباره ترشی ها – نکاتی درباره مربا – نکاتی درباره مربا – نکاتی درباره ماکارونی – نکاتی درباره روغن – نکاتی درباره ماهی تابه – نکاتی درباره قابلمه و ظرف غذا – نکاتی درباره یخ – نکاتی درباره گلهای – نکاتی درباره گلهای تازه گلدانی – نکاتی درباره سماور و چایی – نکاتی درباره شیرینی و کیک ها – نکاتی درباره سرکه – نکاتی درباره لباسهای بافتنی – نکاتی درباره از بین بردن لکه – نکاتی درباره وسایل برقیمشاهده متن کامل ...
نظریه هایی درباره خشونت
درخواست حذف اطلاعات

نظریه هایی درباره خشونت
اریک فروم معتقد است که انسان دارای نوعی از پرخاشگری بالقوه و ذاتی است که اساساً در پاسخ به تهدید علایق حیاتی او به طور اعم بروز می کند. این خشونت برای حفظ زیست، دفاعی ضروری است ولی نوع دیگر آن غریزی نیست بلکه تحت تاثیر یادگیری و محیط فرهنگی و اجتماعی انسان است.
فلاسفه و دانشمندان هر یک به فراخور دیدگاه خود انسان را تعریف کرده اند . براساس این تعاریف؛ یکی از ویژگیهای او را در نظر گرفته اند مانند ...مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.