پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 درخواست چین از کره شمالی برای متوقف آزمایش های هسته ای و موشکی خود
کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان
درخواست حذف اطلاعات
دوره تخصصی بازیگری تلویزیون به گزارش ، یویورک تایمز در گزارشی به قلم پیتر بیکر مینویسد تنش های لفظی پیونگ یانگ- واشنگتن نه تنها موجب چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی هشدار در میان متحدان آسیایی شده بلکه موجب کاهش 45/ 1 درصدی سهام نیز شده است. اکنون افکار عمومی صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار از خود میپرسند آیا باید آماده جنگی دیگر بود؟ جنگی که شبح آن بر فراز به پرواز در آمده است؟ روز پنج شنبه چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد 19 ادماه 96 60سناتور یی به نمایندگی از به خارجه نامه ای نوشتند و از او خواستند تا رئیس جمهور را به خویشتن داری دعوت کند. در این نامه آمده است مواضعی که رئیس جمهوری اتخاذ کرده غیرمسوولانه و خطرناک است و این بهانه را به دستگاه تبلیغاتی کره شمالی میدهد که تهدیدی برای آنهاست. صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه در این بیانیه آمده که در کنار خویشتنداری و خودداری از لفاظی، نه تنها ان ما باید مذاکره با کره شمالی را شروع کنند، بلکه بایدترغیب کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان کننده مذاکره میان این با های منطقه نیز باشند. در شهترامپ قاطعیت و شدت عمل بر دیپلماسی و مذاکره کلاس تست بازیگری میچربد. رئیس جمهوری که اکنون چمدان سیاه را در دست دارد به پشتوانه آن چنان لاف قدرت میزند که گویی همه باید مطیع بی چون و چرای او باشند. این چمدان چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله ساده فقط دارای چند کلید یا دکمه است، اما امنیت کره زمین به آن گی دارد. این چمدان به رئیس جمهوری اجازه میدهد تا درصورت وم تست بازیگری سینما و تلویزیون و احساس تهدید، فرمان جنگ و شلیک موشک های هسته ای را صادر کند. در واقع، این چند دکمه ساده کلید قدرت اتمی ست که در دستان رئیس جمهوری قرار چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد گرفته است. پیتر بیکر مینویسدترامپ بر این باور است که روسای جمهوری قبلی طی 25 سال گذشته نتوانسته زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند اندکره شمالی را مهار کنند. آنها


همواره دم از مذاکره زده اندکه همواره با درهای ه کره شمالی مواجه شده است. بنابراین، او ضمن ویدئویی از کلاس های دوبلاژ چنگیز جلیلوند اینکه آرایش گرفته و به کره شمالی اخطار میدهد و برای این خط و نشان میکشد تا نشان دهد جدی است؛ اما همزمان میگوید: چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم همواره مذاکره را در نظر داریم. من هم مثل روسای جمهور قبلی اوباما، بوش و کلینتون مذاکره میکنم؛ اما این مذاکره زمان دارد و بی چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد انتها نیست. اکنون وقت آن است. باید ی این کار را انجام دهد. مارک استیل ، گزارشگر ایندیپندنت، هم مینویسد بازیترامپ- اون به یک بازی فکاهی میماند. چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن او معتقد است اکنون جهان در دست دو مضحک اده است که از سخن میگویند. در د های تخیلی جهان به دست دیکتاتورهایی وحشی به پایان میرسد که روی تانک چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد ها نشسته و در مورد امپراتوری شان رجزخوانی میکنند. طنز تاریخ اینجا است که اکنون این چهره های مضحک د های تخیلی دوره آموزشی فن بیان جامه حقیقت بر تن کرده و یکی در واشنگتن و دیگری در پیونگ یانگ حاکم است. آنجا که جیمز متیس، دفاعترامپ، میگوید اگر کره شمالی به خواسته های تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند پاسخ ندهد، با پایان رژیم خود و نابودی آن روبه رو خواهد شد. بنابراین آنها نه تنها این که رژیم را هم از میان خواهند برد. اگر هم کره شمالی کلاس تست بازیگری بماند، این رژیم بدون مانش به حیات خود ادامه میدهد. استیل بر این باور است که این یک درگیری رسانه ای و هل من مب طلبیدن های رسانه ای است. وقتیترامپ فریاد دوبله زنده چنگیز جلیلوند 1 میزند: من توی کله تو پسر وی الاغ میزنم بدیهی است که واکنش کره مشابه او خواهد بود: حرف های این ک روی مخ کره شمالی است. او میگوید این شکل صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی دیگری از تحقیر است که این بار


د ها به عرصه حقیقت آمده است. ظاهرا در شهترامپ آرماگدون هسته ای کلید خورده و این بار نه خاورمیانه صدای شروین قطعه ای در سریال از سرزمین شمالی که در شبه جزیره کره هدف اوست. گ : آرماگدون هسته ای؟ کره شمالی برای اولین بار و به تفصیل اعلام کرد که گ را هدف خواهد گرفت و یک آتش دوره آموزشی تخصصی دوبله - شروین قطعه ای بازی به راه خواهد انداخت. در این میان به نظر میرسد طرفین در حال یارگیری منطقه ای هستند. استرالیا اعلام کرده در جنگ احتمالی در کنار قرار دوره تخصصی بازیگری سینما و تلویزیون خواهد گرفت؛ اما اعلام کرده در صورت جنگ، بی طرف خواهد ماند. آیا آرماگدون هسته ای در راه است؟ به نظر میرسد ان کره- مایل به جنگ باشند؛ دوره تخصصی دوبله - چنگیز جلیلوند یکی جنگ را عامل بقای خود میداندو دیگری جنگ را عامل تقویت ش. براساس تئوری بازیترسوها chicken game کره شمالی بر این باور است که هرگونه عقب نشینی به حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند مثابه ش تی دومینووار خواهد بود و این عقب نشینی تا فروپاشی کامل این ادامه خواهد ، بنابراین باید ایستاد و طرف مقابل را به عقب نشینی واداشت. اما براساس صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز تئوری دیوانه madman theory که از سوی نی ون ابداع شد رفتار رئیس جمهوری باید غیرقابل پیش بینی و به گونه ای باشد که باعث ایجادترس و واهمه دوره بازیگری در رقبای خارجی و داخلی شود و این رویکردی است کهترامپ در برابر کره شمالی اتخاذ کرده تا این را به بن بکشاند. به نظر میرسد کره شمالی فردی است که گویی بازیترسوها تست بازیگری را کنار گذاشته و به تئوری دیوانه روی آورده است تاترامپ هم نتواندرفتار او را پیش بینی کند. این اعلام کرده که با موشک های هواسونگ 12 گ را هدف خواهد گرفت. با توجه زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند به اینکه گ محل استقرار 160 هزار یی و خانواده هایشان است و بخشی از بمب افکن های


در این جزیره قرار گرفته و موشک های تاد نیز به طور کامل در این جزیره صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز عملیاتی شده است، حمله به این جزیره به مثابه اعلان جنگ به تلقی میشود. کره شمالی برای اینکه درها را به روی مصالحه بازگذاشته باشد، اعلام تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای کرده که شلیک 4 موشک میان برد هواسونگ 12 را در پایان این ماه عملیاتی خواهد کرد. این موشک ها تقریبا 2 هزار و 85 کیلومتر را در 17 دقیقه و 45ثانیه میپیمایند. چو سانگ هون ، گزارشگر کلاس بازیگری تایمز، در 10 اوت نوشت که اعلان اینکه آزمایش این موشک ها تا آ ماه به تعویق خواهد اد احتمالا به این معنا است که باب مذاکره باز باشد. شین بوم چول ، متخصص امنیتی تست بازیگری در آکادمی دیپلماتیک کره در سئول، میگوید: کره شمالی با اعلان این طرح مفصل میخواهد نشان دهد که موشک های هواسونگ 12 سیستمی قابل اتکا است که از قابلیت حمل کلا هسته ای چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم برخوردار است. چو سانگ هون ، گزارشگر تایمز مینویسد: کره شمالی در دوران کیم جونگ اون حدود 80 آزمایش موشکی انجام داده اما در هیچ یک از این آزمایش ها به طور صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه رسمی و مشخص جایی را به عنوان هدف اعلام نکرده بود؛ اما این بار رسما گ را هدف اصلی خود اعلام کرده است. او مینویسد این موشک از فضای عبور کرده و به اکبر منانی: پوآرو گفت تو بهتر از منی! گ خواهد رسید. این اولین باری است که چنین موشکی از فضای دیگر با قصدی تهاجمی عبور میکند. این موشک بیش از 62مایل از سطح دریا پرواز خواهد کرد و این یعنی کره شمالی محدودیت صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان های هوایی- سرزمینی را کنار گذاشته است. در این آرماگدون هسته ای، کره شمالی سلاح هسته ای را نشانی از غرور ملی و بقا میپندارد و بر این


است که تحریم ها بخشی از توطئه تست تخصصی بازیگری تلویزیون برای زمین زدن این است. روز چهارشنبه 18 ادماه این 100هزار نفر از نیروهای را واداشت که رژه ای در حمایت از اوترتیب دهند. رو مه رودونگ سینمون ، چاپ کره شمالی، هم در گزارشی 6 صفحه چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود ای با عنوان تا پای جان در دفاع از سرزمین پدری نوشت باید در راه پدر و سرزمین پدری تا پای جان ایستاد. روایت دیگری هم هست که معتقد است هدف از رفتارهای تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای تهاجمی کره شمالی درخواست از برای بخشش پیونگ یانگ است. کیم دونگ یوب ، تحلیلگر در موسسه مطالعات خاور دور در کیونگ نام در سئول، معتقد است که کیم در بن با ضعیف است. صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز او معتقد است: در میان تمام این اعتماد به نفس ها و جرات ها، کره شمالی به طور متناقض از میخواهد تا به این کمک کند تا خودزنی را متوقف سازد. فارن پالیسی نیز روایت کارگاه آموزشی زبان بدن دیگری از این آرماگدون هسته ای دارد. جفری لوییس ، مدیر برنامه منع اشاعه شرق آسیا در موسسه مطالعات بین الملل میدلبری در مونترری، میگوید کره شمالی تاکنون 5 آزمایش صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک هسته ای انجام داده است. آنجا کهترامپ به پسر و fat boy اشاره میکند شاید سخن او کنایه ای باشد از یک جنگ هسته ای. چاق fat man اسم رمز سومین بمب هسته ای است که در سال 1945 روی ناکازاکی انداخته دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند شد. جفری لوییس معتقد است پایگاه های هسته ای کره شمالی به شکلی بسیار پراکنده و زیر کوه ها تعبیه شده است. او معتقد است این ریسک فنی و امنیتی را برای رسیدن چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان به سلاح هسته ای قابل کاربرد پذیرفته است. او معتقد است فراریان این نیز سال ها پیش ا ع داده بودند که این در حال


هسته ای است. او معتقد است پیونگ یانگ پلوتونیوم لازم چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان را به دست آورده است. واشنگتن پست در دو گزارش که در ماه جولای منتشر کرد به دو نکته اشاره داشت: در اولین گزارش مورخ 28 جولای اعلام شد که کره شمالی سلاح هسته ای برای موشک صدای اکبر منانی در سریال پوآرو - «پوآرو را من پوآرو » های بالستیک تولید کرده است. در اوایل جولای هم اعلام کرده بود که این 60 بمب هسته ای دارد. او معتقد است وقتی کره به این سطح رسیده دیگر درخواست از او برای متوقف ساختن تست دوبله حضوری منانی برنامه هایش کاری عبث است. گزینه دیگر استفاده از گزینه است. او اگرچه اماواگرهایی در مورد این گزینه میآورد اما در نهایت خطاب به کره شمالی مینویسد: به دنیای جدید خوش آمدید. بازی تمام است صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی و کره پیروز میدان شده است. گزارش از حسین باقی به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدان تست بازیگری سینما و تلویزیون نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ تست بازیگری سینما و تلویزیون هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین سخن میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است


که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی پیونگ یانگ - واشنگتن تست دوره دوبله ( منانی ) جالب است. گلوبال تایمز ، رسانه و به شدت ملی گرای در سرمقاله ای از ان خواست که روشن سازند اگر کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی را به دنبال داشته باشد، در پشت این قرار نخواهند گرفت و بی طرف صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار خواهند ماند. این رو مه در عین حال، خواستار این شد که ان با حمله غیرمترقبه به کره شمالی مخالفت کنند. این رو مه مینویسد: باید برای طرفین روشن کند که اگر کره شمالی صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان شروع کننده حمله به خاک باشد و به اینترتیب تلافی را موجب شود، بی طرف خواهد مانداما اگر کره جنوبی و جنگ را شروع کنند و به دنبال در کره باشند، مانع آنها در این کار خواهد شد و به مخالفت برخواهد صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک خاست. تلویزیون اعلام کرد، رئیس جمهوری دیروز شنبه در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری گفت، راه حلی صلح آمیز برای مسائل هسته ای کره شمالی نیاز است و خواستار خویشتن داری طرفین منازعه شد. به گزارش رویترز، حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند شی جین پینگ، رئیس جمهوری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی وجود لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند اما این به آن دوره آموزشی دوبله تخصصی - اکبر منانی معنا نیست که آماده حمله نیست بلکه 25هزار نیروی یی مستقر در کره جنوبی گوش به زنگ فرمان هستند. تایمز میافزاید هم اکنون حدود 130 هزار نیروی یی در سئول استقرار دارند. دریاسالار


سی. بلر، رئیس بازنشسته فرماندهی پاسیفیک و رئیس دوره تخصصی بازیگری سینما سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط تست دوبله حضوری شروین قطعه ای جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود گزارش تایمز، این موشک میتواندهم بر فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های متروی جهان را دارد که دست کم 360 فوت زیر زمین قرار چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده میکنند که دارای دو خط با مجموع طول 18 مایل در زیر پایتخت کره شمالی است. کار ساخت متروی شهر پیونگ دوره دوبله - جلیلوند یانگ در سال 1968 شروع شد و در سال 1973 به دست کیم ایل سونگ، پدربزرگ کیم جونگ اون، ف کره شمالی تاح شد. عمق این مترو در زیرزمین به این معنی است که شهروندان پیونگ یانگ میتوانند در صورت بالا


تنش ها میان کره شمالی صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی و و بروز یک جنگ هسته ای از آن استفاده کنند. یک عکاس فرانسوی به نام اریک لافورگ توانسته هنگام سفر به کره شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای 17 ایستگاه در دو تست تخصصی بازیگری سینما خط است. به گفته او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از فن بیان این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کره شمالی و با وجود تنش های شدید لفظی میان و کره شمالی، آسوشیتدپرس صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی گزارش داد که چند ماه است با استفاده از کانال های مخفیانه دیپلماسی با کره شمالی در ارتباط بوده است. این از قول مقام های یی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد: گفت وگو میان جوزف یونگ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین ، فرستاده در امور سیاست گذاری کره شمالی و پاک سونگ ایل ، و دیپلمات ارشد کره شمالی در سازمان ملل صورت گرفته است. این ادامه داد، این ارتباطات درخصوص یی هایی بوده که در کره شمالی در بند صدای شروین قطعه ای در سریال کره ای کیمیاگر هستند و همچنین در این ارتباطات مسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین


یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های دوره آموزشی فن بیان محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگ دوره پیشرفته دوبله تخصصی - چنگیز جلیلوند ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی با وجود افزایش تنش ها آموزش فن بیان در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از 2015 میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی رزمایش 2017 پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی و برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی خبر داد. 
مشاهده متن کامل ...
کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان
درخواست حذف اطلاعات
 


دوره تخصصی بازیگری تلویزیون به گزارش ، یویورک تایمز در گزارشی به قلم پیتر بیکر مینویسد تنش های لفظی پیونگ یانگ- واشنگتن نه تنها موجب چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی هشدار در میان متحدان آسیایی شده بلکه موجب کاهش 45/ 1 درصدی سهام نیز شده است. اکنون افکار عمومی صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار از خود میپرسند آیا باید آماده جنگی دیگر بود؟ جنگی که شبح آن بر فراز به پرواز در آمده است؟ روز پنج شنبه چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد 19 ادماه 96 60سناتور یی به نمایندگی از به خارجه نامه ای نوشتند و از او خواستند تا رئیس جمهور را به خویشتن داری دعوت کند. در این نامه آمده است مواضعی که رئیس جمهوری اتخاذ کرده غیرمسوولانه و خطرناک است و این بهانه را به دستگاه تبلیغاتی کره شمالی میدهد که تهدیدی برای آنهاست. صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه در این بیانیه آمده که در کنار خویشتنداری و خودداری از لفاظی، نه تنها ان ما باید مذاکره با کره شمالی را شروع کنند، بلکه بایدترغیب کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان کننده مذاکره میان این با های منطقه نیز باشند. در شهترامپ قاطعیت و شدت عمل بر دیپلماسی و مذاکره کلاس تست بازیگری میچربد. رئیس جمهوری که اکنون چمدان سیاه را در دست دارد به پشتوانه آن چنان لاف قدرت میزند که گویی همه باید مطیع بی چون و چرای او باشند. این چمدان چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله ساده فقط دارای چند کلید یا دکمه است، اما امنیت کره زمین به آن گی دارد. این چمدان به رئیس جمهوری اجازه میدهد تا درصورت وم تست بازیگری سینما و تلویزیون و احساس تهدید، فرمان جنگ و شلیک موشک های هسته ای را صادر کند. در واقع، این چند دکمه ساده کلید قدرت اتمی ست که در دستان رئیس جمهوری قرار چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهدادگرفته است. پیتر بیکر مینویسدترامپ بر این باور است که روسای جمهوری قبلی طی 25 سال گذشته نتوانسته زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند اندکره شمالی را مهار کنند. آنها


همواره دم از مذاکره زده اندکه همواره با درهای ه کره شمالی مواجه شده است. بنابراین، او ضمن ویدئویی از کلاس های دوبلاژ چنگیز جلیلوند اینکه آرایش گرفته و به کره شمالی اخطار میدهد و برای این خط و نشان میکشد تا نشان دهد جدی است؛ اما همزمان میگوید: چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم همواره مذاکره را در نظر داریم. من هم مثل روسای جمهور قبلی اوباما، بوش و کلینتون مذاکره میکنم؛ اما این مذاکره زمان دارد و بی چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد انتها نیست. اکنون وقت آن است. باید ی این کار را انجام دهد. مارک استیل ، گزارشگر ایندیپندنت، هم مینویسد بازیترامپ- اون به یک بازی فکاهی میماند.چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن او معتقد است اکنون جهان در دست دو مضحک اده است که از سخن میگویند. در د های تخیلی جهان به دست دیکتاتورهایی وحشی به پایان میرسد که روی تانک چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد ها نشسته و در مورد امپراتوری شان رجزخوانی میکنند. طنز تاریخ اینجا است که اکنون این چهره های مضحک د های تخیلی دوره آموزشی فن بیان جامه حقیقت بر تن کرده و یکی در واشنگتن و دیگری در پیونگ یانگ حاکم است. آنجا که جیمز متیس، دفاعترامپ، میگوید اگر کره شمالی به خواسته های تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند پاسخ ندهد، با پایان رژیم خود و نابودی آن روبه رو خواهد شد. بنابراین آنها نه تنها این که رژیم را هم از میان خواهند برد. اگر هم کره شمالی کلاس تست بازیگری بماند، این رژیم بدون مانش به حیات خود ادامه میدهد. استیل بر این باور است که این یک درگیری رسانه ای و هل من مب طلبیدن های رسانه ای است. وقتیترامپ فریاد دوبله زنده چنگیز جلیلوند 1 میزند: من توی کله تو پسر وی الاغ میزنم بدیهی است که واکنش کره مشابه او خواهد بود: حرف های این ک روی مخ کره شمالی است. او میگوید این شکل صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی  دیگری از تحقیر است که این بار


د ها به عرصه حقیقت آمده است. ظاهرا در شهترامپ آرماگدون هسته ای کلید خورده و این بار نه خاورمیانه صدای شروین قطعه ای در سریال از سرزمین شمالی که در شبه جزیره کره هدف اوست. گ : آرماگدون هسته ای؟ کره شمالی برای اولین بار و به تفصیل اعلام کرد که گ را هدف خواهد گرفت و یک آتش دوره آموزشی تخصصی دوبله - شروین قطعه ای بازی به راه خواهد انداخت. در این میان به نظر میرسد طرفین در حال یارگیری منطقه ای هستند. استرالیا اعلام کرده در جنگ احتمالی در کنار قرار دوره تخصصی بازیگری سینما و تلویزیون خواهد گرفت؛ اما اعلام کرده در صورت جنگ، بی طرف خواهد ماند. آیا آرماگدون هسته ای در راه است؟ به نظر میرسد ان کره- مایل به جنگ باشند؛ دوره تخصصی دوبله - چنگیز جلیلوند یکی جنگ را عامل بقای خود میداندو دیگری جنگ را عامل تقویت ش. براساس تئوری بازیترسوها chicken game کره شمالی بر این باور است که هرگونه عقب نشینی به حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند مثابه ش تی دومینووار خواهد بود و این عقب نشینی تا فروپاشی کامل این ادامه خواهد ، بنابراین باید ایستاد و طرف مقابل را به عقب نشینی واداشت. اما براساس صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز تئوری دیوانه madman theory که از سوی نی ون ابداع شد رفتار رئیس جمهوری باید غیرقابل پیش بینی و به گونه ای باشد که باعث ایجادترس و واهمه دوره بازیگری در رقبای خارجی و داخلی شود و این رویکردی است کهترامپ در برابر کره شمالی اتخاذ کرده تا این را به بن بکشاند. به نظر میرسد کره شمالی فردی است که گویی بازیترسوها تست بازیگری را کنار گذاشته و به تئوری دیوانه روی آورده است تاترامپ هم نتواندرفتار او را پیش بینی کند. این اعلام کرده که با موشک های هواسونگ 12 گ را هدف خواهد گرفت. با توجه زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند به اینکه گ محل استقرار 160 هزار یی و خانواده هایشان است و بخشی از بمب افکن های


در این جزیره قرار گرفته و موشک های تاد نیز به طور کامل در این جزیره صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز عملیاتی شده است، حمله به این جزیره به مثابه اعلان جنگ به تلقی میشود. کره شمالی برای اینکه درها را به روی مصالحه بازگذاشته باشد، اعلام تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای کرده که شلیک 4 موشک میان برد هواسونگ 12 را در پایان این ماه عملیاتی خواهد کرد. این موشک ها تقریبا 2 هزار و 85 کیلومتر را در 17 دقیقه و 45ثانیه میپیمایند. چو سانگ هون ، گزارشگر کلاس بازیگری تایمز، در 10 اوت نوشت که اعلان اینکه آزمایش این موشک ها تا آ ماه به تعویق خواهد اد احتمالا به این معنا است که باب مذاکره باز باشد. شین بوم چول ، متخصص امنیتی تست بازیگری در آکادمی دیپلماتیک کره در سئول، میگوید: کره شمالی با اعلان این طرح مفصل میخواهد نشان دهد که موشک های هواسونگ 12 سیستمی قابل اتکا است که از قابلیت حمل کلا هسته ای چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم برخوردار است. چو سانگ هون ، گزارشگر تایمز مینویسد: کره شمالی در دوران کیم جونگ اون حدود 80 آزمایش موشکی انجام داده اما در هیچ یک از این آزمایش ها به طورصدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه رسمی و مشخص جایی را به عنوان هدف اعلام نکرده بود؛ اما این بار رسما گ را هدف اصلی خود اعلام کرده است. او مینویسد این موشک از فضای عبور کرده و به اکبر منانی: پوآرو گفت تو بهتر از منی! گ خواهد رسید. این اولین باری است که چنین موشکی از فضای دیگر با قصدی تهاجمی عبور میکند. این موشک بیش از 62مایل از سطح دریا پرواز خواهد کرد و این یعنی کره شمالی محدودیت صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان های هوایی- سرزمینی را کنار گذاشته است. در این آرماگدون هسته ای، کره شمالی سلاح هسته ای را نشانی از غرور ملی و بقا میپندارد و بر این


است که تحریم ها بخشی از توطئه تست تخصصی بازیگری تلویزیون برای زمین زدن این است. روز چهارشنبه 18 ادماه این 100هزار نفر از نیروهای را واداشت که رژه ای در حمایت از اوترتیب دهند. رو مه رودونگ سینمون ، چاپ کره شمالی، هم در گزارشی 6 صفحه چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود ای با عنوان تا پای جان در دفاع از سرزمین پدری نوشت باید در راه پدر و سرزمین پدری تا پای جان ایستاد. روایت دیگری هم هست که معتقد است هدف از رفتارهای تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای تهاجمی کره شمالی درخواست از برای بخشش پیونگ یانگ است. کیم دونگ یوب ، تحلیلگر در موسسه مطالعات خاور دور در کیونگ نام در سئول، معتقد است که کیم در بن با ضعیف است. صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز او معتقد است: در میان تمام این اعتماد به نفس ها و جرات ها، کره شمالی به طور متناقض از میخواهد تا به این کمک کند تا خودزنی را متوقف سازد. فارن پالیسی نیز روایت کارگاه آموزشی زبان بدن دیگری از این آرماگدون هسته ای دارد. جفری لوییس ، مدیر برنامه منع اشاعه شرق آسیا در موسسه مطالعات بین الملل میدلبری در مونترری، میگوید کره شمالی تاکنون 5 آزمایش صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک هسته ای انجام داده است. آنجا کهترامپ به پسر و fat boy اشاره میکند شاید سخن او کنایه ای باشد از یک جنگ هسته ای. چاق fat man اسم رمز سومین بمب هسته ای است که در سال 1945 روی ناکازاکی انداخته دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند شد. جفری لوییس معتقد است پایگاه های هسته ای کره شمالی به شکلی بسیار پراکنده و زیر کوه ها تعبیه شده است. او معتقد است این ریسک فنی و امنیتی را برای رسیدن  چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان به سلاح هسته ای قابل کاربرد پذیرفته است. او معتقد است فراریان این نیز سال ها پیش ا ع داده بودند که این در حال


هسته ای است. او معتقد است پیونگ یانگ پلوتونیوم لازم چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان را به دست آورده است. واشنگتن پست در دو گزارش که در ماه جولای منتشر کرد به دو نکته اشاره داشت: در اولین گزارش مورخ 28 جولای اعلام شد که کره شمالی سلاح هسته ای برای موشک صدای اکبر منانی در سریال پوآرو - «پوآرو را من پوآرو » های بالستیک تولید کرده است. در اوایل جولای هم اعلام کرده بود که این 60 بمب هسته ای دارد. او معتقد است وقتی کره به این سطح رسیده دیگر درخواست از او برای متوقف ساختن تست دوبله حضوری منانی برنامه هایش کاری عبث است. گزینه دیگر استفاده از گزینه است. او اگرچه اماواگرهایی در مورد این گزینه میآورد اما در نهایت خطاب به کره شمالی مینویسد: به دنیای جدید خوش آمدید. بازی تمام است صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی و کره پیروز میدان شده است. گزارش از حسین باقی به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدانتست بازیگری سینما و تلویزیون نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ تست بازیگری سینما و تلویزیون هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین سخن میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است


که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی پیونگ یانگ - واشنگتن تست دوره دوبله ( منانی ) جالب است. گلوبال تایمز ، رسانه و به شدت ملی گرای در سرمقاله ای از ان خواست که روشن سازند اگر کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی را به دنبال داشته باشد، در پشت این قرار نخواهند گرفت و بی طرف صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار خواهند ماند. این رو مه در عین حال، خواستار این شد که ان با حمله غیرمترقبه به کره شمالی مخالفت کنند. این رو مه مینویسد: باید برای طرفین روشن کند که اگر کره شمالی صدای اکبر منانی در کارتون زبل خانشروع کننده حمله به خاک باشد و به اینترتیب تلافی را موجب شود، بی طرف خواهد مانداما اگر کره جنوبی و جنگ را شروع کنند و به دنبال در کره باشند، مانع آنها در این کار خواهد شد و به مخالفت برخواهد صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک خاست. تلویزیون اعلام کرد، رئیس جمهوری دیروز شنبه در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری گفت، راه حلی صلح آمیز برای مسائل هسته ای کره شمالی نیاز است و خواستار خویشتن داری طرفین منازعه شد. به گزارش رویترز، حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند شی جین پینگ، رئیس جمهوری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی وجود لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند اما این به آن دوره آموزشی دوبله تخصصی - اکبر منانی معنا نیست که آماده حمله نیست بلکه 25هزار نیروی یی مستقر در کره جنوبی گوش به زنگ فرمان هستند. تایمز میافزاید هم اکنون حدود 130 هزار نیروی یی در سئول استقرار دارند. دریاسالار


سی. بلر، رئیس بازنشسته فرماندهی پاسیفیک و رئیس دوره تخصصی بازیگری سینما سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط تست دوبله حضوری شروین قطعه ای جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود گزارش تایمز، این موشک میتواندهم بر فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های متروی جهان را دارد که دست کم 360 فوت زیر زمین قرار چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده میکنند که دارای دو خط با مجموع طول 18 مایل در زیر پایتخت کره شمالی است. کار ساخت متروی شهر پیونگ دوره دوبله - جلیلوند یانگ در سال 1968 شروع شد و در سال 1973 به دست کیم ایل سونگ، پدربزرگ کیم جونگ اون، ف کره شمالی تاح شد. عمق این مترو در زیرزمین به این معنی است که شهروندان پیونگ یانگ میتوانند در صورت بالا


تنش ها میان کره شمالی صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی و و بروز یک جنگ هسته ای از آن استفاده کنند. یک عکاس فرانسوی به نام اریک لافورگ توانسته هنگام سفر به کره شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای 17 ایستگاه در دو تست تخصصی بازیگری سینما خط است. به گفته او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از فن بیان این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کره شمالی و با وجود تنش های شدید لفظی میان و کره شمالی، آسوشیتدپرس صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی گزارش داد که چند ماه است با استفاده از کانال های مخفیانه دیپلماسی با کره شمالی در ارتباط بوده است. این از قول مقام های یی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد: گفت وگو میان جوزف یونگ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین ، فرستاده در امور سیاست گذاری کره شمالی و پاک سونگ ایل ، و دیپلمات ارشد کره شمالی در سازمان ملل صورت گرفته است. این ادامه داد، این ارتباطات درخصوص یی هایی بوده که در کره شمالی در بند صدای شروین قطعه ای در سریال کره ای کیمیاگر هستند و همچنین در این ارتباطات مسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین


یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را  چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های دوره آموزشی فن بیان محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگدوره پیشرفته دوبله تخصصی - چنگیز جلیلوند ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی با وجود افزایش تنش ها آموزش فن بیان در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از 2015 میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی رزمایش 2017 پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی و برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی خبر داد.


مشاهده متن کامل ...
باخت در جنگ اراده ها
درخواست حذف اطلاعات


مروری بر عقب نشینی در مقابل کره شمالی


باخت در جنگ اراده ها


خبرگزاری فارس: باخت در جنگ اراده ها

لفاظی های احساسی و ناپخته ترامپ نه تنها موجب عقب نشینی پیونگ یانگ نشد، بلکه اوضاع را بدتر کرد و به نوشته واشنگتن پست «آتش و خشمی» که ترامپ از آن سخن گفت تا او را در مقابل دیگران همانند یک مرد خطرناک دیوانه نشان دهد، فقط هم پیمانانش را آشفته کرد.
تنش در شبه جزیره کره پس از آزمایش موشک بالستیک کره شمالی بار دیگر افزایش یافته است. رو مه «واشنگتن‌پست» با اعلام خبر آزمایش موفقیت‌آمیز کلا هسته‌ای قابل نصب روی موشک‌های بالستیک توسط کره شمالی نوشت: «اگر این موضوع صحت داشته باشد پیونگ‌یانگ به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در ساخت سلاح هسته‌ای رسیده است.» این رو مه رسمی صراحتا به قدرت هسته‌ای کره شمالی اذعان کرد و پس از اعلام این خبر ترامپ، کره شمالی را تهدید به حمله کرد. دونالد ترامپ اعلام کرد اگر کره شمالی به تهدیدات خود ادامه دهد با چنان آتش و خشمی مواجه خواهد شد که دنیا همانند آن را ندیده باشد. 
در ادامه شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» خبر آماده شدن طرح برای حمله به کره‌شمالی را به نقل از منابعی در نیروهای مسلح منتشر کرد. طرح پنتاگون شامل حمله هوایی با استفاده از بمب‌افکن‌های «بی‌1 بی‌لانسر» است که طبق برنامه از پایگاه هوایی اندرسون در جزیره گوآم به پرواز در می‌آیند و بیش از 20 نقطه حساس از جمله پایگاه‌های شلیک موشک کره شمالی به عنوان هدف برای آن ها تعیین شده است. مراحل مختلف این طرح آماده شده است و پنتاگون تنها منتظر دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور است تا به کره شمالی حمله کند. در مقابل پیونگ‌یانگ نیز اعلام کرد که طرحی برای حمله به جزیره گوآم در دست بررسی دارد که به زودی آن را نهایی خواهد کرد. کره شمالی اعلام کرده قصد دارد تا طرح مربوط به حمله موشکی به تاسیسات نظامی در گوآم را با 4 موشک تا اواسط اوت (اوا مرداد) تکمیل کند. طبق آ ین اخبار، کره شمالی تمامی نیروهای مسلح و افراد بزرگسال کشورش را در وضعیت آماده باش و منتظر دستور حمله قرار داده است.


اهمیت جزیره گوام
جزیره گوام با 541 کیلومتر مربع مساحت و 160 هزار نفر جمعیت هرچند بخشی از خاک محسوب نمی‌شود، اما از سال 1898 در قلمرو قرار گرفته است. اهمیت اصلی جزیره گوام به دلیل این است که 30 درصد از مساحت این جزیره را پایگاه‌های نظامی شکل می‌دهد. طبق اخبار رسانه های یی 6 هزار نیروی نظامی این کشور حضور دارند. دلیل این امر نیز به موقعیت راهبردی جزیره گوام باز می گردد.   گوام به چین، فیلیپین، ژاپن و شبه‌جزیره کره باعث شده تا یی‌ها آن را به‌عنوان پایگاهی نظامی برای دفاع از منافع خود در شرق آسیا برگزینند. 
کره شمالی در طراحی خود جهت ضربه زدن به ، گوام را در دستور حمله قرار داده است. خبرگزاری به نقل از منابع کره شمالی درباره طرح حمله پیونگ یانگ، اعلام کرد: موشک های کره شمالی از فراز شیمان، هیروشیما و کویچی در ژاپن عبور خواهند کرد و ظرف 1065 ثانیه به 30 تا 40 کیلومتری خاک گوام می‌رسند و در آب فرود خواهند آمد.  


در مقابل یی ها نیز طرح حمله به کره شمالی را در دستور قرار دادند. در این زمینه نشریه تخصصی «اوییشنیست» که بر مسائل هوانوردی تمرکز دارد، احتمالاتی را درباره طرح در پاسخ به کره شمالی مطرح کرد و نوشت: « باید برای حمله پیش‌دستانه به پایتخت کره شمالی، یک حمله هوایی کاملا استاندارد را اجرایی کند، یعنی حمله را با موشک‌ شروع کند که این موضوع در چهار مرحله قابلیت اجرایی دارد و به سلاح‌های دیگر ختم می‌شود.»
1- فاز اول که شامل انتقال تجهیزات مورد نیاز به منطقه برای هدف‌گیری دقیق است، چند ماهی است که با ورود هواپیماهای جاسوسی و استقرار ‌های جاسوسی در مدار مناسب آغاز شده است. اگر واقعا تصمیم به حمله بگیرد، به روند عملیات جمع‌آوری اطلاعات شدّت می‌بخشد تا بتواند در همان مرحله اول حمله هوایی اه مورد نظر خود را نابود کند. 
2- در مرحله دوم احتمالا از رزم‌ناوهای موجود در ناوگان هفتم نیروی دریایی استفاده خواهد شد؛ شناورهایی که بر اساس آمار سازندگان توانایی شلیک 90 موشک تام‌هاوک را دارند. البته مطمئنا هر ناو قادر به شلیک تعداد کمتری موشک تام‌هاوک خواهد بود، زیرا در این شناورها ترکیبی از موشک‌های هجومی و پ ندی در کنار هم مستقر می‌شوند. 
3- در مرحله سوم، احتمالا برای کوبیدن اه خاص مانند پناهگاه‌ها و سایت‌های زیرزمینی، بمب‌افکن‌های راهبردی از خاک این کشور و گوام، پرواز رفت و برگشتی به سمت کره شمالی خواهند داشت.
4- در مرحله چهارم، هواپیماهای تاکتیکی که از پایگاه‌های منطقه‌ای و ناوهای هواپیمابر به پرواز در می‌آیند، به شکار موشک‌های بالستیک و توپخانه خواهند رفت تا از حمله تلافی‌جویانه پیونگ‌یانگ که حتی می‌تواند اتمی هم باشد، پیشگیری کنند. به هرحال سامانه دفاعی تاد یا سامانه دفاعی شناور «ایجس» مسئول ساقط موشک‌های شلیک‌شده از جانب کره شمالی به سمت کره جنوبی خواهند بود.
هرچند طرح حمله کره شمالی به صورتی کلی اعلام شده و بدیهی است که اطلاع دقیقی از جزئیات یک حمله نظامی وجود ندارد و در مقابل طرح مورد گمانه زنی رسانه ها قرار گرفته است، اما این دو وضعیت به معنای آمادگی واشنگتن و سردرگمی پیونگ یانگ نیست، بلکه برع سران کره شمالی کمتر حرف می زنند و در مقابل جدّی تر عمل می کنند و همین سرسختی آنان ترامپ را به لفاظی و سپس عقب نشینی وا داشت.


عقب نشینی
جدّی بودن کره شمالی در تهدیدات خود باعث شد تا اظهار نظرهای ترامپ به سمت عقب نشینی تغییر کند. البته حمایت چین به عنوان اصلی ترین متحد کره شمالی از پیونگ یانگ در عقب نشینی ترامپ بی تاثیر نبود. رو مه گلوبال‌تایمز چین اعلام کرد: درصورتی‌که ابتدا واشنگتن به کره شمالی حمله کند، چین در برابر خواهد ایستاد و مانع از آن خواهد شد تا رژیم کره شمالی سرنگون شود. این مسئله به معنای این است که کره شمالی به نوعی حمایت چین را دارد.  


از سوی دیگر یی‌ها به خوبی می‌دانند که کره شمالی می‌تواند با استفاده از تسلیحات هسته ای، منافع واشنگتن در برخی مناطق از جهان را هدف حمله اتمی قرار دهد. درست همین مساله موجب شده است تمردان واشنگتن نسبت به اتخاذ هرگونه اقدام نظامی علیه کره‌ای‌ها دست نگه داشته و تأمل ورزند.
ظاهرا لفاظی های احساسی  و ناپخته ترامپ نه تنها موجب عقب نشینی پیونگ یانگ نشد، بلکه اوضاع را بدتر کرد و به نوشته واشنگتن پست  «آتش و خشمی» که ترامپ از آن سخن گفت تا او را در مقابل دیگران همانند یک مرد خطرناک دیوانه نشان دهد، فقط هم پیمانانش را آشفته کرد. همین نگرانی ها سبب شد تا جیمز ماتیس، دفاع  و ر تیلرسون امور خارجه  امریکا با درک درست پیامدهای هر گونه آغاز جنگ بین دوطرف،  با موضع ملایم تری در پی آرام اوضاع برآیند. 
پس از جدّی بودن تهدیدات کره شمالی، چند مقام ارشد تاکید د همچنان در تلاش برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک در این مناقشه ا‌ست. اچ آر مک‌مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ،  تاکید کرد که البته نسبت به یک دهه اخیر در شرایط حساس‌تری قرار داریم و از این جهت ح جنگی ملموس‌تر است. این سیاستمدار یی با بیان اینکه قصد دارد تحریم‌ها علیه کره شمالی را افزایش دهد، به‌گونه‌ای وانمود کرد که کماکان مواضع در قبال کره شمالی سختگیرانه است.
مایک پومپئو، رئیس سازمان سیا از دیگر شخصیت‌های است که عقب‌نشینی را در قالب لفاظی خاص مطرح کرد. وی با طرح این موضوع که صبر در قبال کره شمالی رو به پایان است، اطمینان داد که در کوتاه‌مدت جنگی رخ نخواهد داد.  جوزف دانفورد، رئیس ستاد نیز طی سفر جاری خود به آسیا گفته است که قصد به راه‌اندازی جنگ نداریم.  
کاخ سفید اما در بیانیه‌ای که نشان‌دهنده موضع رسمی ست اعلام کرد که ضمن رصد اقدام‌های کره شمالی خواستار توقف رفتارهای تنش‌آمیز این کشور است. 
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که   به ریاست «دونالد ترامپ» با طرح سلسله تهدیدات گسترده علیه کره شمالی به دنبال امتیازگیری از این کشور و وادار آن به نشستن بر سر میز مذاکرات است. برخی تحلیلگران معتقدند واشنگتن اساسا تصمیمی برای انجام یک عملیات نظامی تمام‌عیار علیه کره شمالی ندارد، اما درصدد است با افزایش شدّت و حدّت تهدیدات علیه این کشور، پیونگ‌یانگ را به عقب‌ نشستن از مواضع خود وادار کند. 
«مون جائه این»، رئیس‌جمهور کره جنوبی نیز روز سه‌شنبه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و آزادسازی شبه جزیره کره از استعمار ژاپن گفت، «به هرقیمتی مانع از وقوع جنگ خواهیم شد و بحران هسته‌ای کره شمالی بایستی کاملاً به نحو صلح‌آمیز حل شود و نیز هیچ اقدام نظامی را بدون رضایت ما انجام نخواهد داد.»
این مواضع اما تاثیر چندانی بر سران کره شمالی نگذاشت و این کشور سربازان و مردم خود را همچنان دست به ماشه نگه داشته است. خبرگزاری رسمی کره شمالی هم بلافاصله گزارش داد، کیم جونگ اون، این کشور پس از آنکه در جریان جزئیات طرح آماده شده حمله به جزیره گوام قرار گرفته، برای مدتی طولانی آن را بررسی و به ژنرال‌های کشورش اعلام کرده را برای حمله آماده کنند تا در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی وی، اقدام لازم انجام شود. کیم جونگ اون این را هم گفته که برای جلوگیری از درگیری با کره‌شمالی باید گزینه درست را انتخاب کند. طبق این گزارش، کره شمالی تاکید کرده که نمی‌خواهد اقدامی عجولانه در قبال گوام صورت دهد به همین دلیل دستور حمله به گوام را موقتا متوقف کرده است. «دونالد ترامپ» در واکنش به تصمیم «کیم جونگ اون» کره شمالی، مبنی بر تعلیق حمله موشکی به جزیره گوام ، آن را بسیار دمندانه و منطقی توصیف کرد. این پاسخ ترامپ به معنای این است که وی از طرح خود مبنی بر حمله به کره شمالی عقب نشینی کرده است.


پایان سخن
دونالد ترامپ در ابتدا تصور می کرد که تهدید کره شمالی به حمله باعث عقب نشینی این کشور از آزمایش های موشکی مکرر خواهد شد، اما پس از آنکه کره شمالی جزیره گوام را که یکی از مراکز اصلی پایگاه های نظامی است، به حمله موشکی تهدید کرد، ترامپ به این نتیجه رسید که نمی تواند با استفاده از ابزار تهدید به منافع خود در این مورد برسد. این مسئله یادآورد مانور رسانه ای فروردین ماه ترامپ است که طی آن وی دستور اعزام ناوگان دریایی به شبه جزیره کره را داد، اما در نهایت به دلیل تهدیدهای کره شمالی ترامپ عقب نشینی کرد. در هر صورت ش ت های در مناطق مختلف که باعث ضعف این کشور شده است پیونگ یانگ را به این نتیجه رسانده است که تهدیدات پوشالی است و نباید به آن توجه کرد. می توان گفت عقب نشینی در مقابل کره شمالی نشانه محکمی از عدم آمادگی واشنگتن برای ورود به یک جنگ تمام عیار است، حتی می توان گفت در صورتی که کره شمالی سلاح اتمی هم نمی داشت، واشنگتن توان حمله به یک کشور دارنده سلاح های متعارف را ندارد، چرا که از اراده لازم برخوردار نیست. سربازان یی حاضر نیستند جان خود را برای افراد دیوانه ای همچون ترامپ هزینه کنند./


نویسنده:


یوسف شفیعی


پایگاه بصیرت
مشاهده متن کامل ...
بناهای عظیم و باورن ی در کره شمالی !
درخواست حذف اطلاعات

وب سایت گجت نیوز: نگرش جامعه جهانی نسبت به کره شمالی در میان تمس ک نه و ترس مطلق در نوسان است؛ اما شاید باورتان نشود که این تصاویر از بناهای عظیم کره شمالی تهیه شده باشند!

همانند نظام‌های دیکتاتوری پیشین، یعنی نظام آلمان نازی و حکومت شوروی، کره شمالی احساسات افراطی خود نسبت به جامعه جهانی را از طریق ساخت سازه‌ها و بناهای یادبود بزرگ و عجیب و غریب نشان می‌دهد.

این بناها متنوع‌اند؛ برخی بیننده را به یاد سبک americana دهه 50 می‌اندازند و برخی دیگر سنبل علاقه وافر ان این کشور به قدرت هستند.

در هنگام ورود به پایتخت کره شمالی، پیونگ یانگ، اولین چیزی که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می‌کند طاق اتحاد ملی (arch of reunification) است؛ در این سازه دو زن در دستان خود سمبلی از چشم‌انداز بنیان‌گذار کره شمالی کیم ایل سونگ (kim il sung)، مربوط به اتحاد دو کره را نگه داشته‌اند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

در ادامه بازدید از پیونگ یانگ، بنای یادبود حزب کارگر خودنمایی می‌کند. بر روی این مجسمه چنین نوشته شده است:

«زنده‌باد حزب کارگر کره، راهنما و سازمان دهنده تمام پیروزی‌های مردم کره!»
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

شاید یکی از جنجال‌برانگیزترین بناهای عظیم کره شمالی هتل 105 طبقه ریوگیونگ (ryugyong el) در مرکز پیونگ یانگ باشد که در حال حاضر، بلندترین آسمان‌ اش متروک دنیاست! این ساختمان از سال 1992 تاکنون هنوز افتتاح نشده است.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

در طرف دیگر پایتخت، برج 170 متری جوچه (juche tower) در کنار رودخانه تایدانگ (taedong river) قرار دارد.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

برخی از تاثیرگذارترین و غول‌آساترین معماری‌های کره شمالی در مرکز پایتخت هستند؛ مانند قصر ک ن منیونگدای (manyongdae) که طرحی انتزاعی از آغوش مادر است.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

این تصویر سالن اجتماعات آشیانه مانند مرکز پیونگ یانگ را نشان می‌دهد که در آن کشور برای گوش دادن به سخنان فعلی کیم جونگ اون (kim jong un)، جمع می‌شوند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

بیشتر بناهای عظیم کره شمالی برای ادای احترام به های پیشین کیم ایل سونگ که از سال 1972 تا 1994 ی کرد و کیم جونگ ایل (kim jong il) که از سال 1994 تا 2011 حکم‌فرما بود، ساخته شده‌اند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

تصاویر این دو در سراسر پایتخت نصب شده است؛ در این ع ایستگاه قطار مرکز شهر پایتخت را می‌بینیم.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

این ع هم تصویر های پیشین را در سالن اجتماعات بزرگ مردمی نشان می‌دهد.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

کره شمالی به میزان کافی برقِ تولیدی ندارد و شب‌ها کل کشور در تاریکی به سر می‌برد؛ اما چراغ‌های مخصوص تصاویر های قبلی خاموش نمی‌شوند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

بناهای عظیم کره شمالی به لطف زحمات این کارگران سخت‌کوش که برای تامین مخارج زندگی مجبوراند ساعت‌های طولانی کار کنند، ساخته شده است.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

شرایط زندگی در این کشور برای اغلب افراد اسف‌بار است.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

در این تصویر موزه جنگ سرزمین پدری را می‌بینیم که برای بزرگداشت پیروزی کره بر نیروی‌های امپریالیستی یی در جنگ کره، ساخته شده است.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

بر روی یک ساختمان‌ها در مرکز پیونگ یانگ این‌گونه نوشته شده:

«رفیقان بزرگ کیم ایل سونگ و کیم جونگ ایل تا ابد با ما خواهند بود.»
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد! 

صرف‌نظر از پروپاگاندای پرسروصدای این بناها، بسیاری از جنبه‌های معماری کره شمالی شگفت‌انگیز است؛ در این تصویر یکی از آراسته‌ترین ایستگاه‌های متروی جهان را می‌بینیم.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

یکی دیگر از عجایب کره شمالی وجود بزرگ‌ترین یوم ورزشی جهان، یوم مِی دِی (may day stadium) در این کشور است.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

این یوم ۱۵۰ هزار نفری اغلب برای مراسم سالانه‌ی ادای احترام به تاریخ کره شمالی استفاده می‌شود.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

با وجود شرایط سخت زندگی در این کشور، مردم هر از چند گاهی در پارک آبی مانسو (munsu) تفریح می‌کنند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

علم و دانش نقش مهمی در کره شمالی دارد؛ در این تصویر مجتمع دانش و فناوری (sci-tech complex) که به شکل یک اتم ساخته شده را می‌بینیم. این ساختمان در سال 2015 افتتاح شد.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

کیم جونگ اون ابراز امیدواری کرد که ساختمان sci-tech complex به پیشبرد مسیر ایجاد سرزمینی ثروتمند و قدرتمند به کمک لکوموتیو علم و تکنولوژی، کمک کنند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

ساختمان sci-tech complex در خیابان دانشمندان میری (mirae) قرار دارد؛ کره شمالی قصد دارد از این محل به عنوان قطبی برای تبدیل شدن کشور به یک نیروی جهانی در زمینه نوآوری، استفاده کند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

برخی از ساختمان‌ها از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

بسیاری از ساختمان‌های کره شمالی به دلیل ظاهر صنعتی و رنگ‌های مختلفشان، جالب‌توجه‌اند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

اما برخی از بناهای عظیم کره شمالی هم مانند شیرخوارگاه و یتیم‌خانه وانسان (wonsan) به خاطر ظاهر عجیب و رنگ‌های روشنشان شناخته می‌شوند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!

یتیم‌خانه وانسان که در ژوئن 2015 تکمیل شد، ساختمان چند طبقه‌ای با رنگ‌های شاد است که اندکی از حس سرد سایر بناهای بتونی کره شمالی را جبران می‌کند.
 
بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد! 
 
ابعاد بناهای عظیم کره شمالی از فواصل بسیار دور هم قابل‌توجه‌اند.
 

بناهای عظیم کره شمالی ؛ باور نمی‌کنید که این تصاویر از کره شمالی باشد!مشاهده متن کامل ...
تصاویر عجیب کره شمالی
درخواست حذف اطلاعات

   فرادید:   32 ساله کره شمالی که از سال 2011 و پس از مرگ پدرش به قدرت رسیده است یکی از چهره های مورد توجه رسانه های جهان است که ع ها و تصاویر ژست ها و اقدامات او به سرعت بازتاب می یابد. "تلگراف" ساعتی پس از اعلام آزمایش بمب هیدورژنی کره شمالی در گزارشی با عنوان " عجیب کره شمالی" شماری از عجیب و جالب ترین ع های دیکتاتور جوان را مرور کرده است.


تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی


مشاهده متن کامل ...
با توجه به سفر رئیس جمهور چین به چین و ؛ تعامل یا ت
درخواست حذف اطلاعات
ترامپ معتقد است چین از توانایی تاثیر گذاری بر کره شمالی برخوردار است و می تواند با کاهش روابط تجاریش، این کشور را بابت رفتارهای غیر سازنده اش تحت فشار قرار دهد. در مقابل کارشناسان چینی عنوان می کنند که پکن سالهاست که دیگر به کره شمالی به عنوان یک دارایی استراتژیک نگاه نمی کند و آن را یک دردسر می داندپایگاه بصیرت / گروه بین الملل/حسن مولایی

رئیس جمهور چین در اولین سفر خود بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ، در رأس هیاتی عالی رتبه روز پنجشنبه بعد از ظهر به وقت محلی وارد فلوریدا شد و مورد استقبال ر تیلرسون امور خارجه امریکا قرار گرفت. بعد از رایزنی های مقدماتی، دیروز ترامپ و خانم مالانیا در تفرجگاه ساحلی شخصی شان از شی ژینگ پینگ و همسرش پنگ لی یوان استقبال د و رایزنی های سران دو کشور تا صرف یک شام کاری همچنان ادامه پیدا کرد.
چند ساعت بعد از شروع رسمی نشست، ترامپ در توییتی "مذاکره بسیار سختی را پیش بینی کرد" که خیلی زود به تیتر رسانه ها تبدیل شد. او همچنین در بخش دیگری از توییتش نوشت ما به این ری تجاری بزرگ با چین و از دست رفتن شغل ها در امریکا باید خاتمه دهیم؛ شرکت های امریکایی باید رویه سابق خود را تغییر دهند و به فکر یک راه جایگزین باشند.
ساعتی بعد معاون خارجه چین در پاسخی دیپلماتیک در جواب سوال خبرنگاران گفت که دو طرف به دنبال یک نشست سازنده و موفقیت آمیز هستند، به گونه ای که یک هدایت درست می تواند به ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور کمک کند. او همچنین از آمادگی کشورش در رسیدن به یک تعادل در حجم روابط دو کشور خبر داد.


چین و ؛ تعامل یا تقابل؟


همانگونه که از حرف های مبارزات انتخاباتی ترامپ مشخص بود مباحث اقتصادی، مساله کره شمالی و دریای جنوبی چین از اولویت های اصلی طرف امریکایی در این نشست بود. به عبارت دیگر تا آنجا که مشخص بود این نگرانی ها و اولویت های امریکا بود که بر نشست سایه افکنده بود تا نگرانی های چین.
از ابتدای روی کار آمدن ترامپ دنبال این مساله بود که با تهدید به افزایش فشار های اقتصادی، سیاستمداران چینی را در ارتباط با روابط حمایتی خود در حوزه اقتصادی و امنیتی از کره شمالی، مجبور به تغییر رفتار کنند. کارشناسان غربی معتقدند که چین روابط بسیار گسترده اقتصادی با پیونگ یانگ دارد و تا زمانی که این رابطه حمایتی وجود دارد به زانو در آوردن کره شمالی از راه تحریم های اقتصادی غیر ممکن است.
از این رو به گزارش رسانه های غربی یکی از اولین مباحث مطروحه بین دو طرف مساله کره شمالی بود. ترامپ در راه سفر به فلوریدا به خبرنگاران گفت که فکر می کند چین آمادگی برداشتن قدم هایی در این راستا را دارد.
هفته گذشته برای نشان دادن حساسیتش در ارتباط با رفتارهای کره شمالی، چند شرکت چینی را تحت نام عدم رعایت هنجارهای عدم اشاعه و انتقال فناوری های حساس به کره شمالی و ایران تحریم کرد. این هفته ژاپن نیز به طور رسمی از اراده خود برای تحریم شرکت های کره شمالی و جلوگیری از پهلو گیری کشتی های تجاری متعلق به این کشور خبر داد.
ترامپ معتقد است چین از توانایی تاثیر گذاری بر کره شمالی برخوردار است و می تواند با کاهش روابط تجاریش، این کشور را بابت رفتارهای غیر سازنده اش تحت فشار قرار دهد. در مقابل کارشناسان چینی عنوان می کنند که پکن سالهاست که دیگر به کره شمالی به عنوان یک دارایی استراتژیک نگاه نمی کند و آن را یک دردسر می داند، اما مساله این است که چین نمی خواهد با تحریک کره شمالی و رفتن به سمت یک رابطه خصمانه در همسایگی خود، برای خودش یک دشمن هسته ای بتراشد. شی ژینگ پینگ به دنبال این بود ترامپ را قانع کند تا از سیاست تهاجمی صرف در مورد کره شمالی دست بردارد و فشارهای غیر منطقی به شرکت های چینی را با مذاکره مستقیم با کم کند و از تصاعد تهدید در این منطقه بکاهد.
در مقابل اظهارات ترامپ مثل این جمله که دیگر صبر استراتژیک امریکا در ارتباط با کره شمالی به پایان رسیده است نشان از خواست او برای یک رفتار ضربتی و قاطع در این زمینه داشت.


چین و ؛ تعامل یا تقابل؟


دونالد ترامپ به صراحت از روی میز بودن گزینه مستقیم نظامی و یا حملات پیش دستانه علیه کره شمالی خبر داد. هر چند کارشناسان نظامی گزینه مستقیم نظامی را بسیار پُر هزینه برای متحدین منطقه ای امریکا می دانند و بر غیر واقعی بودن آن تاکید دارند، اما در مقابل استقرار سیستم های دفاع هوایی پیشرفته در کره جنوبی به بهانه تهدیدات فزاینده پیونگ یانگ می تواند به شدت برای چین تهدید آمیز باشد.
از طرف دیگر مساله دریای جنوبی چین و رویکرد توسعه طلبانه چین از نگاه یی ها در این منطقه و نوع تعامل ایالات متحده با این موضوع -که قرار است اساس سیاست شرق آسیایی ت ترامپ را شکل دهد- در حال حاضر در حال ریل گذاری است و بر این اساس ت ضروری دیده است که قبل از اتخاذ هر گونه رویکردی چه تهاجمی و یا تعاملی، در عالی ترین سطح با ان چین در این زمینه گفتگو کند.
در مقابل این دیدار از آن رو نیز برای چین حائز اهمیت است که این کشور تنظیم یک رابطه سازنده و بدون تنش با ایالات متحده را هسته اصلی سیاست خارجی خود می داند و همواره تلاش می کند از هر عامل سومی که می تواند این رابطه بدون تنش را که اصلی ترین عامل رشد پیوسته اقتصادی چین در چهار دهه گذشته به حساب می آید، استفاده کند. بنابراین شی ژینگ پینگ در این سفر تلاش می کند تا با از بین بردن ابهامات تا آنجایی که به منافع اساسی چین ضربه وارد نمی کند، سیاست هماهنگی را با ایالات متحده در پیش گیرد.
دومین موضوع مهم بین دو کشور، موضوع اقتصادی بود که روابط دو غول اقتصادی دنیا را بعد از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا با توجه به اظهارت انتخاباتی او در هاله ای از ابهام فرو برده بود. ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی خود، چین را به در پیش گرفتن یک رویه ای ناعادلانه در تجارت با امریکا متهم کرد و گفت: می خواهد میزان مالیات بر وارادت کالاهای چینی به ایالات متحده را بالا ببرد. او همچنین چین را به دستکاری در ارزش یوان در مقابل دلار متهم کرد. در دو دهه گذشته چین همواره سعی می کرد با پایین نگه داشتن ارزش پول خود در مقابل دلار یک مزیت نسبی برای صادر کنندگان کالا به امریکا در مقابل وارد کنندگان ایجاد کند.
همچنین دونالد ترامپ با زیر پا گذاشتن سیاست "چین واحد" که از سال 1979 زمان ریاست جمهوری کارتر با قطع روابط ایالات متحده با تایوان، ادامه داشت، به صورت مستقیم با خانم تسای رییس جمهور ج طلب تایوان به صورت تلفنی گفتگو کرد و رویکرد خانم تسای را ستود. هر چند در آن زمان برای بسیاری این گونه رفتارهای ترامپ غیر حرفه ای، بی هدف  و غریزی به نظر می رسید، اما ترامپ به خوبی می دانست که چین را به مرگ گرفته تا به تب راضی شود، چرا که ترامپ معتقد است چین در چهارچوب یک سیاست کنترل تنش با ایالات متحده کم کم دارد، خون امریکا را می مکد و این روند هر چقدر زودتر باید متوقف شود. یکی از این راه ها بالابردن هزینه های سرمایه گذاری در چهارچوب یک تنش کنترل شده در چین است.
از این رو ترامپ امروز به رسانه ها گفت که در ارتباط با تعادل در تراز تجاری دو کشور و برگشت شرکت های امریکایی از چین به خاک امریکا با همتای چینی خود صحبت کرده است. واقعیت این است که در سال های گذشته شرکت های بزرگ امریکایی برای دسترسی به کارگر ارزان و بازارهای جدید یا به طور کامل به خارج از ایالات متحده مثل چین و  مکزیک منتقل شده اند و یا شعبات جدید خود را در این کشورها توسعه داده اند. جالب اینجاست که در برخی موارد بازار هدف تولید این شرکت های امریکایی را خود ایالات متحده شکل داده است.

نتیجه گیری
هر چند بسیاری بر اساس اظهارات بسیار تند ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی و دوره انتقالی ت، روابطی بسیار متشنج را بین ایالات متحده و چین پیش بینی می د، اما واقعیت آن است که هدف اصلی ترامپ همواره برگرداندن اعتبار از دست رفته در مقابل چین است. با این حال این موضوع ظاهر قضیه است و در واقع باید گفت استفاده حداکثری و نمایشی ترامپ از برگ های بازی امریکا در مناطق مختلف نشان از کاهش اعتماد به نفس ایالات متحده دارد. ترامپ هر چند که خوب می داند برای کنترل این روند نزول قدرت امریکا، چاره ای جز همکاری با قدرت های جهانی مثل چین، روسیه و اتحادیه اروپا ندارد، اما این حقیقت را نافی ایجاد یک وضعیتی برای گرفتن امتیازات بیشتر از حریف نمی داند. از طرف دیگر با توجه به این موضوع که بنیان سیاست خارجی چین نیز بر اساس تعامل با قدرت های بزرگ و خصوصا ایالات متحده است به نظر می رسد بر خلاف انتظار، ریل گذاری جدید در روابط دو کشور به سمت یک تعادل تجاری در روابط پگن-واشنگتن تمایل یابد./   


مشاهده متن کامل ...
پاو وینت تکنیک های آزمایش نرم افزار
درخواست حذف اطلاعاتتکنیک های آزمایش نرم افزار اصول آزمایش نرم افزار تجزیه پذیری طراحی ابزار آزمایش آزمایش جعبه سفید نشان گذاری گراف جریان ماتریس های گراف آزم
دسته بندی کامپیوتر و it
فرمت فایل ppt
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51
پاو وینت تکنیک های آزمایش نرم افزارفروشنده فایل


کد کاربری 12271تکنیک های آزمایش نرم افزار


اهمیت آزمایش نرم افزار و اثرات آن بر کیفیت نرم افزار نیاز به تأکید بیشتر ندارد. deutch در این باره اینگونه بیان می نماید :


توسعه سیستم های نرم افزاری شامل یک سری فعالیت های تولید می باشد که امکان اشتباهات انسانی در آن زیاد است. خطاها در ابتدای یک فرآیند و مراحل توسعه بعدی آن ظهور می نمایند که اه با خطا یا به صورت ناقص مشخص شده باشند. به دلیل عدم توانایی انجام کارها و برقراری ارتباط به صورت کامل، توسعه نرم افزار با فعالیت تضمین کیفیت همراه است.


آزمایش نرم افزار عنصری حیاتی از تضمین کیفیت نرم افزار می باشد و مرور تقریبی مشخصه، طراحی، و تولید کد را نشان می دهد.


قابلیت رویت در حال افزایش نرم افزار به عنوان عنصری از سیستم، و هزینه های مربوط به ش ت نرم افزار، نیروهای محرکی هستند برای برنامه ریزی خوب از طریق آزمایش. برای یک سازمان توسعه نرم افزار، غیرمعمول نیست که بین 30 تا 40 درصد کل فعالیت پروژه را برای آزمایش صرف کند. در نهایت، آزمایش نرم افزاری که برای انسان حیاتی است (برای مثال، کنترل پرواز، نظارت راکتور هسته ای) سه تا پنج برابر، هزینه بیشتر از تمام مراحل ی نرم افزار را در مجموع خواهد داشت. در این فصل، اصول بنیادی آزمایش نرم افزار اه قابل تغییری را برای آزمایش نرم افزار تعریف می نما یند. طراحی ابزار آزمایش بر مجموعه ای از تکنیک ها برای ا یجاد ابزارهای طراحی که اه کلی آزمایش را برآورده نمایند تأکید دارند. در فصل 18 ، استراتژی های آزمایش و اشکال ز نرم افزار ارائه می گردند .


 


نگاهی گذرا


در مورد چه چیزی بحث می شود؟


پس از تولید کد مبدأ، نرم افزار باید مورد آزمایش قرار گیرد تا هر تعداد خطا را که ممکن است، قبل از تحویل به مشتری کشف (و تصحیح) نماید. هدف طراحی یک سری ابزارهای آزمایش می باشد که با احتمال بالایی خطاها را می یابند، اما چگونه؟ در این مرحله است که تکنیک های آزمایش نرم افزار ظاهر می شوند. این تکنیک ها، راهنمایی سیستماتیک را برای آزمایش هایی فراهم می کنند که


(1) منطق داخلی مؤلفه های برنامه را مورد آزمایش قرار می دهد


(2) محدوده ها ی ورودی و وجی برنامه را آزمایش می کند تا خطاهایی را در عملکرد، رفتار، و کارایی برنامه بیابد.


چه ی آن را انجام می دهد؟


در ضمن مراحل اولیه آزمایش، ی نرم افزار تمام آزمایشها را انجام می دهد. به هر حال، با پیشرفت فرآیند آزمایش، متخصصین آزمایش نیز ظاهر می شوند .


 


و........


 


اصول آزمایش نرم افزار


آزمایش، موارد غیرمعمول جالبی را برای نرم افزار آشکار می نماید. در ضمن فعالیت های اولیه ی نرم افزار، ، سعی در ایجاد نرم افزار با استفاده از مفهومی مجرد و بدست آوردن محصولی و اضع و کامل دارد . اینک آزمایش باید انجام شود. این یک سری ابزار آزمایش ایجاد می کنئد که باید نرم افزار ایجاد شده را با ش ت روبرو نمایند. در واقع، آزمایش، یک مرحله در فرآیند نرم افزار است که می تواند به عنوان فرآیندی م ب به جای سازنده در نظر گرفته شود (حداقل از نظر روانشناسی).


طبیعت ین نرم افزار سازندگی است. آزمایش نیازمند این است که توسعه دهنده، نکات اولیه صحت نرم افزار را صرف نظر کند و بر تناقض ایجاد شده در نتیجه تشخیص خطا غلبه نماید . beizer این وضعیت را به این صورت بیان می کند:


نکته غیر قابل باوری وجود دارد که اگر در برنامه نویسی به خوبی در نظر گرفته شود، خطایی برای یافتن وجود نخواهد داشت. اگر امکان تمرکز واقعی وجود داشته باشد، اگر همه از برنامه نویسی ساخت یافته، طراحی بالا به پایین ، و جداول تصمیم گیری استفاده کنند، اگر ابزار صحیح را در اختیار داشته باشیم، خطایی نیز وجود نخواهد داشت. خطاها وجود دارند، چون آنچه انجام می دهیم کاملاً درست نیست، و اگر این کارها درست انجام نشوند، در مورد آنها گنا ار هستیم. بنابراین، آزمایش و طراحی ابزار آزمایش، پذیرش ش ت است، که به تدریج به گناه پذیرفته شده تبدیل می شود. و انجام آزمایش، تنبیهی است برای این خطاها. تنبیه برای چه؟ برای انسان بودن؟ گناه برای چه؟ برای ش ت در رسیدن به تکامل؟ برای تشخیص ندادن بین آنچه یک برنامه نویس فکر می کند و آنچه بیان می کند؟ برای ش ت در برقراری ارتباط تله پاتی؟ برای عدم حل مشکلات ارتباطات انسانی که به وجود می آیند... برای چهارده قرن؟


آیا آزمایش احساس گناه است؟ آیا آزمایش واقعاً م ب است؟ پاسخ به این سئوالات «خیر» است! به هر حال، هدف از آزمایش چیزی است متفاوت از آنچه انتظار می رود.


 


 مشاهده متن کامل ...
تست دوبله (کارتون)
درخواست حذف اطلاعات

تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری ) در معاملات امروز بیش از 558 سهم، حق تقدم و اوراق به یک هزار و 990 میلیارد ریال در 52 هزار و 999 نوبت ید و فروش شد. ها و فولادی ها در معاملات امروز، بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند. قیمت سهام شرکت های فولادی و در در پی رشد قیمت کامودیتی ها مواد پایه و در های جهانی، افزایش داشته است. بر این اساس، نمادهای کگل و گلگهر و فولاد فولاد مبارکه به همراه وصندوق صندوق گذاری بازنشستگی ، پرداخت به پرداخت و اخابر مخابرات با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. درمقابل شپدیس پردیس و بترانس ترانسفو بیشترین تاثیر منفی را گذاشتند. برترین گروه در معاملات امروز گروه ف ات اساسی بود، بر این اساس، 119 تست تخصصی بازیگری سینما سهم این گروه به 213 میلیارد ریال شد. گروه رایانه به 150 میلیارد ریال و گروه شیمیایی به 121 میلیارد ریال در رده های بعدی قرار داشتند. بررسی شاخص های اصلی نشان میدهد شاخص قیمت وزنی- که در آن سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص میگذارد، 23 واحد بالا رفت. شاخص کل هم وزن که در آن و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، ی ان در نظر گرفته میشود، 66 واحد رشد کرد. شاخص قیمت هم وزن که بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در است، 50 واحد و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش از سهام شرکت هاست که قابل در باشد، 97 واحد رشد کرد. شاخص اول که به شرکت هایی اختصاص دارد که از نظر ، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور، شرایط بهتری دارند، 82 واحد افزایش تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند اما شاخص دوم 26 واحد کرد. ** 483 میلیارد ریال اوراق با ثابت در مبادلات دومین روز کاری اد 96 را با نقل و انتقال 167 ورقه در بیش از 27 هزار نوبت به افزون بر 972 میلیارد ریال پایان داد. همزمان با بازگشایی هفت نماد معاملاتی، شاخص کل نیز با کمتر از یک واحد مواجه شد و در سطح 923 واحد قرار گرفت. در معاملات روز جاری، نمادهای کود


شیمیایی اوره لردگان، توسعه فناوری ا عات خو می، افرانت، لوله و تجهیزات سدید، نفت پاسارگاد و حق تقدم این نماد، شرکت ی روان فن آور و اصفهان بازگشایی شدند. گذاران همچنین 495 هزار ورقه را در اوراق با ثابت به 483 میلیارد ریال د که اوراق اسناد خزانه مرحله یازدهم به میزان 135 هزار ورقه و بیش از 129 میلیارد ریال بالاترین تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون حجم و معاملاتی را به خود اختصاص داد. امروز همچنین موعد سررسید اسناد خزانه مرحله هفتم بود که نماد این اوراق 26 تیرماه به منظور پرداخت مبالغ اسمی در سررسید متوقف شده بود. تابلو اوراق تسه نیز میزبان بیش از 99 هزار ورقه تسه به 76 میلیارد ریال بود. قیمت تسه ها امروز در دامنه 750 تا 778 هزار ریال قرار داشت. به گزارش ، دو نفر از 4 نامزد شهرداری تهران، روز گذشته برنامه های خود را در حضور اعضای شورای شهر پنجم تشریح د. جزئیات برنامه در قالب تهران تا 1400 از تدارک 25 سیاست کلیدی برای چالش ز و اصلاحات امور شهر، شهرداری و شهروندان حکایت دارد. افشای قراردادها، ختم رقابت با بخش خصوصی، از جمله اقدامات مدنظر این نامزد شهرداری محسوب میشود. تست بازیگری سینما و تلویزیون الهه کولایی نیز بر حذف نگاه جزیره ای در مدیریت شهری تاکید کرد. روز گذشته دو نامزد مرحله نیمه نهایی انتخابات شهرداری تهران در یک جلسه پنج ساعته برنامه ها و سیاست های خود را برای اداره تهران تا سال 1400 تشریح و به سوالات اعضای شورای شهر پنجم پاسخ دادند. و الهه کولایی دو نامزدی که به تشریح جزئیات برنامه ها و ایده های اصلی خود در نخستین جلسه ارائه برنامه نامزدهای شهرداری تهران پرداختند دو موضع مشترک را در خصوص مشکلات شهر و مجموعه مدیریت شهری اعلام د. مب ه با فساد و رانت سیستم مدیریت شهری از یک سو و تغییر نقش شهرداری از تصدی گری به تسهیل گری در اداره پایتخت دو ستون اصلی گزارش های دو نامزد شهرداری تهران بود که به تفکیک تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) بر آن تاکید د. با این تفاوت که در ارائه برنامه ها و ایده های


برای پوست اندازی سبک و سیاق مدیریت شهری بر مشکلات و چالش های شهر به ویژه در بحث افزایش های پایدار و کاهش هزینه های اداره شهر و الهه کولایی بر ایجاد توازن میان سهم ن و ان در سطوح مختلف مدیریتی تاکید داشت. افشای ا عات قراردادهای بیش از یک میلیارد شهرداری، ظرف دو ماه، ایجاد سیستم بازرسی مخفی در مجموعه مدیریت شهری، تغییر اساسی سهم های پایدار در بودجه شهرداری از سال جدید، کاهش و مدیریت هزینه ها از طریق برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی و صراحت در برخورد با فساد و رانت در مجموعه شهرداری از مهمترین مواضع در برنامه پیشنهادی وی بود. او در زمان تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری ارائه برنامه های خود در ابتدا به وضعیت موجود شهر و شهرداری تهران در مواجهه با شهروندان اشاره کرد. این نامزد شهرداری تهران هدف اصلی برنامه خود برای اداره شهر تهران را که به صورت 8 ساله تنظیم شده افزایش کیفیت زندگی شهروندان با تکیه بر اجرای اسناد فرادست شهری دانست و عنوان کرد: چشم انداز طراحی شده برای شهر تهران به دو قسمت شهر تهران و شهرداری تهران تا 1404 تقسیم شده است. با بیان اینکه برخلاف برخی منتقدان که از تهران به عنوان سیاه چاله یا شهرسوخته یاد میکنند، من معتقد هستم باید بیشتر بر روی ظرفیت های تهران تمرکز کرد. وی گفت: بدقوارگی کالبدی و اجتماعی شهر تهران از مهمترین چالش های امروز پایتخت است. او با تاکید برآنکه تست ار تر بزرگ مدرسه عالی رسانه قصد من زیرسوال بردن شهرداری تهران نیست، افزود: اگرچه مطابق با سیاست های مدیریت شهری بودجه سال جاری شهرداری تهران انقباضی تعریف شده اما قدرت ید شهرداری نسبت به سال گذشته حداقل 20 درصد کاهش ه و این در حالی است که حدود 60 تا 65 درصد کل بودجه شهرداری به هزینه های جاری اختصاص دارد. او به وضعیت نابه سامان مدیریت منابع انسانی در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: اگرچه در شهری همچون لندن که تقریبا جمعیتی معادل تهران دارد شهرداری حدود 15 هزار پرسنل دارد اما شهرداری تهران بالغ بر 63 هزار و 600 نفر یعنی چیزی


حدود 4 برابر کل پست های مصوب، نیروی انسانی دارد. علاوه بر این در کنار این چالش هیچ گونه آمایش منابع انسانی در شهرداری تهران وجود ندارد. به این معنا تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) که با وجود آنکه در برخی مناطق شهرداری همچون منطقه 18 کمبود نیروی انسانی وجود دارد در برخی دیگر از مناطق شهری با انبوهی از پرسنل مواجه هستیم. این نامزد شهرداری تهران با اشاره به گزارش معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران، اظهار کرد: این گزارش نشان میدهد که اه سه سال نخست اجرای برنامه پنج ساله در بهترین ح معادل 50 درصد محقق شده است. ک دای شهرداری تهران ادامه داد: در حال حاضر 1500 مدیر در حوزه های مختلف اعم از سازمان ها، شرکت ها، مناطق، معاونت ها و ... در شهرداری وجود دارد که از طریق کاهش این حجم نیرو میتوان به چابک سازی مجموعه شهرداری تهران رسید. او یکی از ایده های اصلی در برنامه پیشنهادی خود برای مب ه با فساد سیستمی را راه اندازی سیستم تست دوبله (کارتون) بازرسی مخفی عنوان کرد و افزود: یکی از برنامه های اصلی در حوزه مدیریت شهری طرح سیستم بازرسی تخلفات در شهرداری با استفاده از پرسنل سابق شهرداری خواهد بود که این موضوع میتواندبر کاهش مفاسد اداری موثر باشد. به گفته وی یکی از مهمترین موضوعاتی که مدیریت شهری جدید با آن مواجه خواهد بود مدیریت منابع و مصارف است که تاکنون گزارش های متناقضی از آن به دست ما رسیده است. عنوان کرد: براساس گزارش اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در حال حاضر حدود 22 درصد از بودجه شهرداری از محل های پایدار است و این در حالی است که گزارش ارائه شده در خصوص حجم های پایدار از سوی شهردار تهران متفاوت است. با این حال به نظر میرسد در حال حاضر حدود 80 درصد از شهرداری تهران از محل های ناپایدار تست دوبله تامین میشود. به گفته وی این تناقض آماری در خصوص های شهرداری نیز وجود دارد. با این حال بررسی های انجام شده نشان میدهد هم اکنون رقم های شهرداری بدون درنظر گرفتن بیمه،مالیات، پروژه های نیمه تمام و همچنین هولوگرام


اعتباری در حدود 25 هزار میلیارد است. او در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع مطالبات شهرداری از نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز گزارش دقیقی وجود ندارد، بررسی های انجام شده حاکی از آن است که به شهرداری رقمی بین 6 هزار و 700 میلیارد تا 18 هزار و 600 میلیارد اعلام میشود اما در عین حال وزارت و دارایی نه تنها این به شهرداری را قبول ندارد، بلکه معتقد است که بالغ بر 3هزار و 230 میلیارد از شهرداری تهران طلب دارد. او با تاکید بر تغییر نقش شهرداری از تست رادیویی شبکه تلویزیون اینترنتی تصدیگری به تسهیلگری، تصریح کرد: به نظر میرسد یکی از مهمترین روش های مدیریت هزینه ها، برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی است که بعضا با هزینه های بالا توسط خود شهرداری انجام میشود. همچنین به انتشار رو مه همشهری توسط شهرداری تهران انتقاد کرد و گفت: در هیچ جای دنیا نمیتوانیم پیدا کنیم که شهرداری یک رو مه سراسری آن هم با رویکرد داشته باشد. او تقدم فعالیت های سخت افزاری بر نرم افزاری در مدیریت شهری طی سال های گذشته را مورد انتقاد قرار داد و گفت: یکپارچه سازی سامانه های نرم افزاری و ا عاتی و همچنین ارائه خدمات به شهروندان از طریق وب و سیستم اینترنت یکی دیگر از برنامه های اصلی مدیریت شهری خواهد بود. علاوه بر این با توجه به انحرافات و موازی تست تخصصی بازیگری تلویزیون کاری های موجود در فعالیت های تعریف شده در دفاتر خدمات الکترونیک، بازنگری در فعالیت های این بخش ضروری است. در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع شاخص های مدیریتی در شهرداری پرداخت و گفت: اگرچه برای رفع فسادهای موجود در سیستم به تغییرات اساسی نیاز است اما این تغییرات ا اما در چهر ه ها و افراد نیست بلکه این تغییرات عمدتا در رویکردها و برنامه ها در جهت ایجاد سلامت سازمان رخ خواهد داد. او همچنین نگرش خود در مدیریت شهری پایتخت را نیز توضیح داد و با تاکید بر آنکه توصیه پذیر نیستم، گفت: معتقدم باید صندلی های از صندلی های


حرفه ای جدا باشد. او یکی از مهمترین ویژگی های مدیران خود را عدم شائبه مالی عنوان کرد و گفت: شهرداری لغزشگاه بزرگ تست دوره دوبله ( منانی ) مدیران و کارمندان است و من هر فردی که این شائبه را داشته باشد چه درست، چه غلط انتخاب نمیکنم. او در عین حال به دری گزارش هایی از مناطق شهرداری در خصوص عدم واریز های نقدی به خزانه شهرداری اشاره کرد و گفت: با مدیران مناطق شفاف صحبت میکنم که هیچ کلک و فسادی را از این نوع نمیپذیرم. نامزد شهرداری تهران با اشاره به مصوبه برج باغ ها گفت: اگر این مصوبه به درستی اجرایی میشد، مصوبه بدی نبود اما در حال حاضر تبدیل به مصوبه برج ها شده، درحالی که میتوانست تهران را به باغ شهر تبدیل کند، از این رو موضوع صیانت از باغات و توسعه فضای سبز از موضوعات اصلی است که در حوزه محیط زیست پیگیری خواهد شد. آب را از چالش های جدی تهران عنوان کرد و آن را ابرچالش بعدی تهران دانست و پیشنهادهایی در خصوص استفاده تست گویندگی خبر بهینه از منابع آب ارائه کرد. نامزد شهرداری تهران استفاده از امکانات مخابراتی شهر تهران را یکی از منابع های پایدار شهر دانست و اعلام کرد که چه به عنوان شهردار انتخاب شود و چه انتخاب نشود، به عنوان عضو بیست و دوم شورای شهر در موفقیت شهر کمک خواهد کرد و رایزنی های لازم را برای تعامل بیشتر برای برطرف نیازهای شهر تهران فراهم میکند. پس از ارائه این گزارش یکی از چهار نامزد شهرداری تهران به سوالات منتخبان شورای پنجم پاسخ داد و گفت: با هماهنگی رئیس جمهوری نامزدی شهرداری را پذیرفتم. او با اشاره به انجام هماهنگی های لازم با ک نه دوازدهم و همچنین بیان این جمله که در صورت انتخاب شدن به عنوان شهردار تهران، این پست آ ین پست من در جمهوری خواهد بود به صراحت به منتخبان تست بازیگری شورای شهر پنجم اطمینان داد که مسیر بهشت به ساختمان پاستور نمیرسد. او با تاکید بر آنکه نظارت را مهمترین وظیفه شورای شهر میدانم، گفت: وقتی دسترسی ا عات را برای شهروندان


و آسان کنیم، این خود یک نوع نظارت پذیری است، از این رو اگر شهردار تهران شوم با سازمان فناوری شهرداری رایزنی کرده تا پس از انتخاب، ظرف دو ماه آینده تمامی قراردادهای بالای یک میلیارد در سایت شهرداری قرار گرفته و همه به آن دسترسی داشته باشند. هر مناقصه و مزایده ای در سایت گذاشته خواهد شد تا از یک سو تمامی ا عات شفاف و نظارت پذیر شود و از سوی دیگر با اعلام رقم قراردادها در صورتی که امکان عقد قرارداد با رقمی پایینتر برای شهرداری وجود داشته باشد، به کاهش هزینه های اداره شهر منجر شود. برخی معتقدند تهران گران برنامه بروبچ (تست اجرا و گویندگی) اداره میشود و هزینه برخی پروژه ها میتواندکمتر از هزینه های صرف شده باشد. اما وقتی قراردادهای میلیاردی روی سایت قرار بگیرد آن زمان خود پیمانکاران ا ع میدهند که مثلا این پروژه 20میلیاردی را میتوان با 5 میلیارد به سرانجام رساند. ک دای شهرداری تهران با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از ظرفیت های خالی برای ب شهر تهران هستیم، اظهار کرد: نباید از روش های سهل الوصول مثل فروشتراکم مازاد، تغییر کاربری و جرایم کمیسیون ماده 100 ب کنیم بلکه باید به دنبال راه های سالم باشیم. او افزود: با وجود آنکه طرح های پایدار برای شهرداری تهران تدوین شده تاکنون عملیاتی نشده است اما یقین دارم اگر از سال جاری عبور کنیم میتوان از سال آینده تحولی بزرگ در سهم های پایدار شهرداری تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو ایجاد کرد. او در عین حال به مشکل گستردگی فرسوده اشاره کرد و گفت: اگرچه اقداماتی در این زمینه انجام شده اما به دو دلیل شامل اشکالات موجود در سیاست ها و راهبردها و همچنین نبود همکاری کامل میان و شهرداری، توفیق چندانی در این حوزه به دست نیامده است. او برنامه پنج ساله دوم شهرداری را برنامه کارآمد ندانست و تصریح کرد: برای اجرای برنامه پنج ساله دو راه پیش روی ما قرار دارد. نخست آنکه آنچه از برنامه ساله سوم باقی مانده را در همین وضعیت ادامه دهیم و دوم آنکه در مدت باقی مانده از سال جاری اصلاحاتی را در مواد برنامه


پنج ساله سوم اعمال کنیم و سپس مجددا سال شروع برنامه سوم را از سال 93 به 97 تغییر دهیم. به برخی های شهرداری که به حساب های شهرداری واریز نمیشود اشاره و تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی اظهار کرد: از طریق مذاکرات با دستگاه قضایی امکان دری اختیارات ویژه برای کشف فساد در شهرداری وجود دارد. ک دای شهرداری تهران افزود: بخشی ازترافیک تهران را بدون هزینه های سنگین و اصلاح هندسی معابر میتوان حل کرد. همچنین میتوانیم با توسعه فرهنگترافیک بر کاهش بارترافیکی تاثیرگذار باشیم. طرح مشکلات با هدف رفع آنها او پس از پایان جلسه در پاسخ به انتقاد برخی ها که ممکن است در برنامه پیشنهادی این ک دا برجسته شدن مشکلات سیستم مدیریت شهری قبلی جای اتخاذ تصمیمات و راه حل های اورژانسی یا میان مدت برای حل مشکلات را بگیرد، به گفت: نباید پیش داوری کرد. طرح مسائل شهری در جهت شناسایی مشکلات و نقاط ضعف سیستم موجود است، بنابراین بیان این مشکلات به معنای زیرسوال بردن سیستم مدیریت تست غیر حضوری گویندگی واجرا تخصصی تلویزیون شهری ف نیست بلکه همان طور که در جلسه با منتخبان شورای شهر نیز به برخی را ارها اشاره شد به دنبال حل مشکلات هستیم. پس از ، الهه کولایی دیگر نامزد شهرداری تهران به ارائه برنامه ها و دیدگاه های خود برای اداره شهر تهران پرداخت. کولایی با بیان اینکه رویکرد حاکم بر برنامه پیشنهادی بنده نگاه همه جانبه و سیستمی به شهر تهران است، گفت: برای ایجاد یک شهر هوشمند باید از مدیریت جزیره ای شهرداری پرهیز کرد و این درحالی است که سیاست زدگی در شهرداری برای شهر تهران سم است. او با تاکید بر مقدم دانستن فعالیت های نرم افزاری بر سخت افزاری در دوره جدید مدیریت شهری، اظهار کرد: با برخی فعالیت ها میتوان اعتماد را بازسازی کرد. شفافیت، نظارت پذیری و پاسخگو بودن از مهمترین رویکردهایی است که برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی شهرداری جدید باید به آنها توجه کند. او به سهم 4 درصد ن در امور مدیریتی شهرداری تهران نیز اشاره کرد و افزود: سیستم شهرداری نیازمند آن است که از طریق به کارگیری برنامه های یکپارچه سازی، دسترسی به ا عات را برای


فراهم کند و با ایجاد شفافیت درون سیستمی موضوع فساد را کنترل کند. نهایتا پس از ارائه برنامه های دو ک دا، محسن هاشمی، حسن خلیل آبادی و احمد مسجدجامعی از جمله اعضای شورای شهر بودند که نسبت به گزارش واکنش مثبت نشان دادند. منتخبان شورای شهر پنجم در جلسه امروز نیز به بررسی برنامه دو ک دای دیگر شهرداری تهران یعنی سیدحسین مرعشی و محسن مهر زاده میپردازند. به گزارش ، این اقدام خشم پیونگ یانگ را برانگیخت و باعث شد این تهدید کند که درحال برنامه ریزی برای حمله به تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان پایگاه گ با موشک های کوتاه برد و میان برد است. سی ان ان در گزارشی به قلم زاخاری کوهن و ایوان مک کردی مینویسد کره شمالی در حال بررسی طرحی عملیاتی برای حمله به گ است. در بیانیه کره شمالی که از سوی رسمی این منتشر شد آمده که هدف از این حمله بالقوه به پایگاه هوایی اندرسون در گ ارسال هشداری جدی به است. این پایگاه یکی از دو پایگاه مهم در منطقه پاسیفیک است که نزدیکترین پایگاه در خاک به کره شمالی است. بخشی از قوای هوایی، دریایی و زمینی در این پایگاه ه است. با این حال، ادی بازا کالوو ، فرماندار گ ، در پیامی که دیروز منتشر کرد به نان این جزیره اطمینان داد که نه نیازی به افزایش سطح تهدید است و نه قرار است اوضاع بدتر شود. جورج شارفوروس ، مشاور امنیت داخلی گ به سی ان ان میگوید تست سمپل با وجود اهمیت استراتژیک این پایگاه و تهدید کره شمالی به سیستم دفاعی این جزیره و قابلیت مطمئن است. یکی از سیستم های مستقر در این جزیره، تاد است که به طور کامل و دائمی در آنجا به کار گرفته شده است. ریک فرانسونا ، تحلیلگر سی ان ان میگوید: قابلیت ها یا تسلیحات هسته ای کره شمالی برای ریختن روی طراحی نشده. در واقع، این تسلیحات برای پیشگیری از حمله طراحی شده است. با این حال، بیانیه ها، مواضع و رویکردهای این نشان میدهد که این هر روز موضعش تهاجمیتر از قبل میشود.


برخی تحلیلگران بر خلاف فرانسونا بر این باورند که ممکن است کره شمالی پیش از حمله ، مبادرت به حمله هسته ای کند. گ برای حفظ قابلیت های تهاجمی در پاسیفیک بسیار حیاتی است. این جزیره اکنون به اقامتگاه نیروهای یی و خانواده هایشان تبدیل شده تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای است. اولتیماتوم به کره شمالی دونالدترامپ، رئیس جمهوری ، اولتیماتومی فوق العاده صادر کرد و به کره شمالی هشدار داد که اگر کره شمالی واشنگتن را تهدید کند، با آتش و خشم روبه رو خواهد شد که جهان هرگز به خود ندیده است. اظهاراتترامپ پس از آن مطرح شد که واشنگتن پست به نقل از مقام های ا عاتی گزارش داد، پیونگ یانگ یک کلا اتمی کوچک که در موشک هایش قابل نصب بوده، تولید کرده است. این به آن معنی است که کره شمالی با سرعتی فراتر از انتظار درحال توسعه سلاح های اتمی با قابلیت رسیدن به بوده است. سی ان ان در گزارشی دیگر به قلم باربارا استار و جیم اسکیوتو مینویسد ان پیونگ یانگ اگرچه اشاره ای به سخنان و مواضعترامپ نداشته انداما پرواز بمب افکن های یی بر ان کره شمالی گران آمده است. در پی تهدیدها در شبه جزیره کره، تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای های سهام در و کره جنوبی د. آیا کره شمالی یک کلا کوچک و مینیاتوری را آزمایش کرده است؟ اگرچه تحلیلگران ا عاتی یی ا عاتی جمع آوری کرده انددال بر اینکه کره شمالی یک کلا هسته ای کوچک را تولید کرده اما چنین اعتقادی وجود ندارد که این قابلیت آزمایش شده باشد. یکی از مقام های ا عاتی به شرط فاش نشدن نام گفت اجماع نظری در این زمینه وجود ندارد. سی ان ان مینویسد: گزارش واشنگتن پست که جزئیاتی از این مساله ارائه میداد اعلام کرد که این تحلیل آژانس ا عات دفاعی است. یک مقام یی که با این بحث ها آشنایی دارد، میگوید: نباید کیم را دست کم بگیریم. با این حال، باید برای دست و پنجه نرم با او آماده باشیم. دریاسالار هری هریس فرمانده نیروهای یی در اقیانوس آرام pacom میگوید: بحث هایی در مورد پیشرفت


مینیاتوری کلاس تست بازیگری کره شمالی مطرح شده. ما باید برای همین الان آماده باشیم. بنابراین، باید سخنان کیم را جدی بگیریم. تصور میکنم ادعاهای او درست است. برخی دیگر از مقام ها هم میگویند کره شمالی نشان داده در این زمینه به پیشرفت هایی رسیده و منتظر زمان است تا قابلیت پرتاب موشک های دارای کلا هسته ای را نشان دهد. در سال 2014 فرمانده وقت نیروهای یی در کره کورتیس اسکاپاروتی اعلام کرد که این به قابلیت ساخت یک کلا کوچک و مینیاتوری در سال 2015 دست خواهد . برخی دیگر هم در هیات حاکمه هستند که با دامن زدن به بحث هایی از این دست به دنبال وارد به یک جنگ و وارد آوردن ضربه اول هستند. بنابراین، چنین به نظر میرسد که – لااقل در ظاهر امر- در صدای واحدی شنیده میشود. یک دیدگاه دیگر- که اکنون در شنیده میشود و نشانی است از اینکه تست اجرای صحنه و مجری گری هنوز یک صدا و استراتژی واحد از این شنیده میشود- این است که معتقد است سخنان تند و آتشین و اولتیماتومترامپ به کره شمالی بهانه ای برای بازی به کیم میدهد. استدلال کیم مبنی بر اینکه به دنبال است این بهانه را به دست این رژیم میدهد که به دفاع از خود با سلاح هسته ای برآید. جان کربی ، سخنگوی سابق وزارت خارجه و تحلیلگر سی ان ان، معتقد است دامن زدن به بحث های مربوط به به این حق میدهد که همچنان به دنبال سلاح هسته ای برود. او معتقد است وقتی خارجه کره شمالی در مورد تحریم های سازمان ملل گفت: تحت هیچ شرایطی سلاح هسته ای و موشک های بالستیک خود را روی میز مذاکره قرار نخواهیم داد نشان میدهد که این عزم کرده توانمندی خود را افزایش دهد. او معتقد است نگرانی کیم فقط از ست. تهدید به سلاح هسته ای این مشروعیت میدهد. کربی تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو معتقد است معلوم نیست که کره شمالی بتواندگ را مورد حمله قرار دهد اما شبی نیست که 160 هزار نیروی یی و خانواده هایشان سر راحت بر بالین بگذارند. امسال نیز پس از نزدیک به چهار دهه


از عمر انقلاب با حضور گسترده خود در امروز، صدای مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری را به رخ جهانیان کشیدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران را برای خدمت بیشتر و بهتر به و تلاش برای رفع مشکلات پیشروی ایشان، یادآور شد. این روزها یکی از دغدغه های اصلی، نگرانی هایی است که برخی از هموطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به واسطه اهمال و بی مسئولیتی یک یا چند تعاونی ایجاد و آنها را دچار آسیب و خسران کرده است. این موضوع مست م تلاشی مضاعف و مسئولانه تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند برای رفع آن از سوی دستگاه های ذیربط به ویژه مرکزی است موضوعی که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائیه، مرکزی، نیروی انتظامی و برخی دیگر مواجه و جلوهای از جدیت و تلاش برای صیانت از را نمایان ساخت. هرچند این حضور مسولانه در مواردی با این سوال مواجه شد که چرا مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای متوقف وارد میشود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظیفه ای است که قانون و بر عهده مرکزی قرار داده است. بر این اساس در صورت توقف یا ورش تگی یک مؤسسه اعتباری که از محل جمع آوری س های فعالیت میکند مرکزی در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و یا حیف و میل دارایی های واحد متوقف یا ورش ته انجام میدهد. معمولا دادگاه در اینگونه موارد از نظرات تست دوبله حضوری منانی کارشناسی مرکزی استفاده میکند. البته مسؤلیت اصلی تعیین تکلیف بنگاه های متوقف و ورش ته که نهادهای را هم شامل میشود بر عهده مرجع قضایی است لکن مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد. حضور مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان و برای استیفای متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله فرشتگان ، مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به آن است، به منظور سرعت بخشیدن به


وجوه - با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف محترم تخصیص و پرداخت های الحساب را آغاز کرده است. تا به حال با همراهی س گذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام تست دوبله حضوری شروین قطعه ای شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و س های تا 500 ریال از طریق 80 شعبه موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به تدریج تعیین تکلیف سایر نیز در اولویت قرار گرفته و اعلام خواهد شد. شناسایی سایر اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نیز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و ا عرسانی و س گذاران عزیز به مرجع قضایی و مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است. همانطور که قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای س گذاری متعاقبا به تعلق خواهد گرفت. بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان تست دوره اجرای استیج واستند آپ های مبنی بر وم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات ه تعاونی های اعتبار موجبات وحدت قضایی در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق کمک شایانی خواهد کرد. درخواستهای واصله از سوی برخی از مبنی بر حضور ای از سوی ایشان در هیئت تصفیه نیز در دست پی گیری است و در صورت عدم مغایرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد. در پایان به تمامی س گذاران اطمینان میدهم که مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم شورای برای استیفا و بازستاندن آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. ان شاالله. ولی الله سیف 
مشاهده متن کامل ...
ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین (اه ، موانع و چالشها)
درخواست حذف اطلاعات

بهرام احمدیان، دانشکده مطالعات جهان، تهران؛ روح اله صالحی ت آباد، علامه طباطبائی

امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلفی طرحهایی را در راستای تأمین اه خود در مناطق مختلف آن ارائه داده­اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکی از ابتکارهای اساسی سیاست خارجی چین برای گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 4.4 میلیارد نفر) 65 درصد (از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر می­گیرد، توسط رئیس جمهور چین در سپتامبر 2013 اعلام شد و از دو بخش کمربند اقتصادی «جاده ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایی» تشکیل شده است. تلاش و اهتمام چین برای پیشبرد چنین طرحهای عظیمی جدای از آنکه می­تواند آثار و پیامدهای اقتصادی و جدی برای این کشور در پی داشته باشد، نیز می­تواند در سیاست خارجی چین گسترش­گرایی بیشتر و نقش فعالانه­تر منطقه­ای داشته باشد. عرصۀ رقابت چین و در اقتصاد بین الملل، افزایش نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت های اقتصادی و تجاری چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص ایالات­متحده نشان می دهد که چین با احیای جاده ابریشم و ترسیم یک کمربند اقتصادی، دسترسی بازارهای جهانی را تسهیل و گسترش یک کریدور حمل و نقل بین المللی و قابل اتکاء با هزینه های مقرون به صرفه تر را در راستای منافع ملی خود تدوین کرده است. بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح می­کنند که آیا ابتکارهای چین به رغم گفته مقامات پکن می­تواند در عمل به منصه ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟ فرضیه ما این است که باتوجه به هزینه­های گزاف، طرحهای چین و کارشکنی­هایی که ممکن است ایالات­متحده در رقابت با پکن جلوی این طرحها ایجاد کند و همچنین به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم همراهی برخی کشورها حداقل در آینده نزدیک احتمال موفقیت این طرحها بعید به نظر می­رسد. متن کامل مقاله

کلیدواژه ها

چین؛ جاده ابریشم جدید؛ آسیای مرکزی؛ روسیه و
عنوان مقاله [english]
china's new silk road initiative (aims, obstacles and challenges)
چکیده [english]
abstract
today, asia as a continent is faced with new developments and plans in order to meet the goals of different actors in different regions of the continent. china is one of the emerging players who plan to become a global power, has proposed the revival of the silk road initiative. silk road is one of china's foreign policy initiatives for expanding their influence to other areas. the plan, which almost covers an area of 4.4 billion people 65% of the world's population and 21 trillion of global gdp in total. the initiative was announced by president of china in september 2013 and the two economic belt “new silk road" (one road and one belt) and "marine silk road" has been formed. effort and dedication of china to promote such huge projects apart from the economic and political consequences could be serious for the country in the lead, also could be the formation of china's ambitious new foreign policy to expand more and trying to play a regional role.
کلیدواژه ها [english]
key words: china, new silk road, central asia, russia, united states of america
اصل مقاله

ابتکار «جاده ابریشم جدید» چین

(اه ، موانع و چالشها)

بهرام احمدیان[1]

روح­­اله صالحی ت­آباد

(تاریخ دریافت 17/7/95- تاریخ تصویب 13/8/95)

چکیده

امروز آسیا به عنوان یک قاره پهناور با تحولات جدیدی رو به رو است و بازیگران مختلفی طرحهایی را در راستای تأمین اه خود در مناطق مختلف آن ارائه داده­اند. چین یکی از این بازیگران نوظهور است که برای تبدیل شدن به قدرت جهانی طرح احیای جاده ابریشم را مطرح نموده است. این جاده یکی از ابتکارهای اساسی سیاست خارجی چین برای گسترش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری خود به دیگر مناطق است. این طرح که تقریبا 4.4 میلیارد نفر) 65 درصد (از جمعیت جهان و 21 تریلیون از تولید ناخالص جهانی را در بر می­گیرد، توسط رئیس جمهور چین در سپتامبر 2013 اعلام شد و از دو بخش کمربند اقتصادی «جاده ابریشم جدید» و «جاده ابریشم دریایی» تشکیل شده است. تلاش و اهتمام چین برای پیشبرد چنین طرحهای عظیمی جدای از آنکه می­تواند آثار و پیامدهای اقتصادی و جدی برای این کشور در پی داشته باشد، نیز می­تواند در سیاست خارجی چین گسترش­گرایی بیشتر و نقش فعالانه­تر منطقه­ای داشته باشد. عرصۀ رقابت چین و در اقتصاد بین الملل، افزایش نفوذ چین در اقتصاد آسیا و رشد چشمگیر فعالیت های اقتصادی و تجاری چین در آفریقا در مقایسه با سایر قدرت ها به خصوص ایالات­متحده نشان می دهد که چین با احیای جاده ابریشم و ترسیم یک کمربند اقتصادی، دسترسی بازارهای جهانی را تسهیل و گسترش یک کریدور حمل و نقل بین المللی و قابل اتکاء با هزینه های مقرون به صرفه تر را در راستای منافع ملی خود تدوین کرده است.

بر این اساس، مولفین این مقاله سوال خود را چنین مطرح می­کنند که آیا ابتکارهای چین به رغم گفته مقامات پکن می­تواند در عمل به منصه ظهور برسد یا موانع موجود بر سر راه این طرحها از به ثمر رسیدن آنها جلوگیری خواهد کرد؟ فرضیه ما این است که باتوجه به هزینه­های گزاف، طرحهای چین و کارشکنی­هایی که ممکن است ایالات­متحده در رقابت با پکن جلوی این طرحها ایجاد کند و همچنین به دلیل مشکلات زیست محیطی و عدم همراهی برخی کشورها حداقل در آینده نزدیک احتمال موفقیت این طرحها بعید به نظر می­رسد.

واژه­هایکلیدی:چین، جاده ابریشم جدید، آسیای مرکزی، روسیه و .

مقدمه

جاده ابریشم قدیمی[2] تجارت چین که بیش از دو هزار سال پیش مورد استفاده بود، کماکان در جهان بسیار شهرت دارد. جاده ابریشم به عنوان پلی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات مادی و تمدنی شرقی و غربی سهم مهمی ادا نموده است. این جاده راه تجارت زمینی چین با آسیای جنوبی، غربی و اروپا و آفریقا از راه آسیای مرکزی در روزگار قدیم بود. در سالهای اخیر، ایده جاده ابریشم مجدداً احیا شده و شمندان غربی و شرقی طرحهایی را برای راه­اندازی مجدد و گسترش آن ارائه داده­اند. دو طرح در خصوص جاده ابریشم مطرح شده است که یکی طرح جاده ابریشم ایالات­متحده است که در سال 2011 توسط هیلاری کلینتون[3]، خارجه وقت این کشور مطرح شد و دیگری طرحی است که چین در نظر دارد آن را اجرایی سازد. طرح ارائه شده توسط بر اساس مطالعات گسترده فردریک استار[4]، ایده پرداز اصلی طرح جاده ابریشم جدید مطرح شده است. طرح یی جاده ابریشم جدید، زیرساخت­های روسیه (جاده­ها، خطوط­آهن و خطوط انتقال انرژی) را به کشورهای آسیای مرکزی و پس از آن به افغانستان، پا تان و هند متصل می­نماید. این طرح سعی دارد با بیرون نگاه داشتن ایران و نادیده انگاشتن اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن به نوعی از ایفای نقش ایران در منطقه بکاهد و راه­های جدیدی را برای دسترسی به شرق پایه­گذاری نماید. این درحالی است که طرح جاده ابریشم جدید چین با دو گونه خشکی-دریایی بر آن است تا شرق آسیا را به آسیای مرکزی، آسیای­مرکزی را به غرب آسیا و غرب آسیا را به مدیترانه و شرق اروپا متصل سازد، همچنین طرح جاده ابریشم دریایی، بر آن است تا دریای جنوبی چین را به دریای مدیترانه متصل نماید (vander putten & meijnders, 2015: 8). ت چین، ابتکار خود با عنوان «جاده ابریشم دریایی قرن 21» را در اکتبر 2013 مطرح کرد، در سپتامبر همان سال چین طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم را که با هدف ایجاد زیرساخت­های لازم برای همکاری منطقه­ای که از شین­جیانگ[5] (بخش شمالی– غربی چین) تا دریای ب یک را در برمی­گیرد، آغاز کرده بود. ت چین، از اصطلاح «یک کمربند و یک جاده[6]» برای دو طرح استفاده می­کند. طرح جاده ابریشم چین که بدون ملاحظات ایدئولوژیک و بر مبنای واقعیت­های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، سازماندهی شده است، احیای جاده ابریشم قدیم و توسعه آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاست­های دوستانه در قبال کشورهای همسایه و ارائه بازده برد-برد برای همه کشورهای منطقه و همچنین جهان معرفی شده است (szczudlik-tatar, 2013: 17). پروژه­های جاده ابریشم جدید ابزاری در طرح ایجاد همکاری منطقه­ای، ایجاد انعطاف ؛ بهبود رشد اقتصادی، پیشنهاد تنوع­ سازی تجارت و سرمایه­گذاری در حمل­ونقل، بخشهای معدن و انرژی هستند. همه اینها یک فرصت تاریخی بی­سابقه­ای را برای جمهوری­های آسیای مرکزی ارائه می­دهد تا به بازیگران مهمی در اقتصاد جهانی تبدیل شوند. به تبع آن، پروژه­های دوجانبه و چندجانبه بسیاری در مقیاسهای بزرگ و کوچک وجود دارند که هدفشان بازسازی و احیای تجارت و سیستم مبادله مشابه جاده ابریشم قدیم است (clinton, 2011: 4).

مقاله حاضر به بررسی طرح جاده ابریشم جدید چین می­پردازد و ضمن تشریح ویژگی­های آن در نظر دارد تا ابتکار جاده ابریشم ایالات­متحده را به عنوان یکی از موانع عمده برای اجرای طرح چین بررسی کند. در ادامه تلاش می­شود تا تاریخچه این طرح از سال 2013 تاکنون، اه استراتژیک چین از مطرح نمودن این طرح و در نهایت، مجموعه واکنش­های صورت گرفته به خصوص واکنش­های رقابتی روسیه، هند و ؛ همچنین علاقه­مندی برخی از کشورهای پیرامونی چین، حتی ایران را برای همکاری در این طرح مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد و سعی شده تا منافع و مزایایی که جاده ابریشم جدید برای ایران در پی دارد، مورد بررسی قرار گیرند.

این پژوهش با استفاده از نشریات و مجلات تخصصی و منابع اینترنتی، براساس روش توصیفی- تحلیلی نوشته شده است تا تصویر کاملی از طرحهای جاده ابریشم چین و تلاشهایی انجام شده ارائه دهد؛ همچنین به منظور تبیین چهارچوب مفهومی موضوع از روش اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای بهره گرفته شده است.

چهارچوب نظری

مکتب کپنهاگ[7]

در چهارچوب نظری نوشتار حاضر از مکتب کپنهاگ بهره گرفته شده است. مکتب کپنهاگ براساس تحلیل نگارندگان، مبتنی بر دو رویکرد نظری واقع­گرایی و سازه­انگاری می­باشد. اعتقاد به وجود ت­ها، اص بخشیدن به منافع ملی و محوریت مسأله امنیت در آثار مکتب کپنهاگ، مبانی واقع­گرایانه این رویکرد نظری به شمار می­روند. با این حال، مکتب کپنهاگ از انشعابات نظریه سازه­انگاری می­باشد و در واقع از نظریه­های انتقادی در تکمیل و پرورش شه­های سازه­انگارانه است. مکتب کپنهاگ هماهنگ­ترین تلاش را در جهت بسط نظریه یا چهارچوبی برای بررسی امنیت، مطابق سنت سازه­انگاری تشکیل می­دهد. مکتب کپنهاگ نامی است که بر دستورکار پژوهش جمعی محققان مختلف مؤسسه پژوهش صلح کپنهاگ در دانمارک گذاشته شده که محور آن را آثار باری بوزان[8] و اوله ­ویوِر[9] تشکیل می­دهد (ویلیامز، 1390: 129). مکتب کپنهاگ که از آن به رهیافت فلسفی در امنیتی تعبیر می­شود (balzacq, 2009: 9-11)، با تکیه بر مباحث زبان شناختی و پساساختارگرایی تکوین یافته است. نظریه «کنش گفتاری» و مفاهیم پساساختارگرایانه، کانون توجه این مکتب به شمار می­رود (waever, 2004: 13). از آنجا که مکتب کپنهاگ، طیف وسیعی از بازیگران و متغیرها را در تحلیل و تبیین پدیده­ها به ویژه سیاست خارجی مورد توجه قرار می­دهد، در نتیجه می­تواند چهارچوب نظری جامعی را برای تبیین سیاست داخلی و خارجی کشورها و روابط خارجی آنها فراهم آورد (behnke, 2006: 62-69). از منظر مکتب کپنهاگ، امنیت شامل بخش­های نظامی، ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. مکتب کپنهاگ نقطه نظرات انی که امنیت را فقط در چهارچوب عینی و جدا از ذهن و افکار افراد تلقی می­کنند، رد کرده و آن را به عنوان موضوعی بین ذهنی تعریف می­کند. بوزان نقطه آغاز مسأله امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی می­کند (یزدانی و شاه­محمدی،145:1393). مفهوم امنیتی ساختن، یکی از مباحث بسیار مهم در مکتب کپنهاگ می­باشد و تعریف امنیت به عنوان کنش کلامی گرانیگاه این بحث است. به عبارت مشخص­تر، امنیتی­ روندی است که طی آن یک بازیگر، مسأله، پویش یا بازیگر خاصی را به عنوان «تهدید وجودی» برای یک موضوع خاص امنیت اعلام می­کند. ویور در همین خصوص اظهار می­دارد: «امنیت به عنوان عمل گفتمانی بهتر فهمیده می­شود تا اینکه به عنوان کنش کلامی در نظر گرفته شود». بوزان و دوویلد نیز ﺗﺄکید دارند که امنیت عملی است که سیاست را به آن سوی قوانین تثبیت شده بازی می­برد و در جای دیگر آنها اظهار می­کنند: «کنش، خود ارجاعی می­باشد؛ زیرا این کنش است که یک موضوع را به موضوع امنیتی تبدیل می­سازد» (ابراهیمی، 1386: 439-458). در مجموع، می­توان چند نتیجه از بحث امنیتی ساختن گرفت: نخست آنکه، امنیتی ساختن یک گزینه است .دوم آنکه: امنیت، پدیده­های قابل کشف نمی­باشد، بلکه برساخته می­شود و سوم آنکه، امنیتی ساختن حاکی از نوعی ضرورت یا انتخاب جهتدار حل مسأله است و چهارم آنکه، امنیتی ساختن با مفهوم امنیت ایج متفاوت است (بوزان، 1386: 305- 307). مکتب کپنهاگ همچنین از منظری دیگر به موضوع کمربند اقتصادی جاده ابریشم خواهد پرداخت. در واقع، تحقق یافتن کمربند اقتصادی جاده ابریشم، براساس مکتب کپنهاگ چنین قابل تحلیل است که این طرح مجموعه­ای از واحدها را پدید خواهد آورد که روندها و پویش­های امنیتی­شان چنان به هم گره خورده است که مشکلات امنیتی آنها را نمی­توان جدای از هم به شکل معقولی به تحلیل گذاشت یا برطرف کرد (buzan & weaver, 2003: 44). بر این اساس، بدیهی است که طرح جاده ابریشم جدید به دلیل اهمیت زیاد و ایجاد تغییرات متعدد و ملموس بر منطقه، تمامی کشورهای واقع در این مسیر را دستخوش تحول عظیم خواهد نمود. همگرایی اقتصادی، شکوفایی و رونق اقتصادی کشورهای منطقه، بروز چالش­های امنیتی جدید و به تبع ضرورت چاره­ شی و یافتن را ارهای مقابله با آنها؛ همچنین قدرت­سازی برای کشورهای حاضر در این طرح، از دستاوردهای تحقق این طرح عظیم خواهد بود.

اهمیتجادهابریشمجدید

تا به امروز، هیچ روش­شناسی قابل قبول مشترکی برای تخمین حجم و ارزش تجارتی که با گشایش شاهراه­های جاده­ای و خطوط ریلی در قلب آسیای­مرکزی و افغانستان شکوفا خواهد شد، وجود ندارد. کریدورهای مبادلاتی همکاری اقتصادی منطقه­ای آسیای­مرکزی (کارِک)[10] از راههای مبادلاتی اساسی و حیاتی منطقه به شمار می­آیند. اهمیت این کریدورها به ویژه از آن جهت است که اغلب کشورهای عضو برنامه همکاری اقتصادی منطقه­ای آسیای­مرکزی محصور در خشکی بوده و به طور انحصاری برای نقل و انتقالات و تجارت درون منطقه­ای به مسیرهای زمینی وابسته می­باشند. بانک توسعه آسیا برای برقراری ارتباط میان کشورهای عضو کارِک با سایر کشورهای مجاور در تلاش است (habua, 2015: 5).

گسترش تجارت در کریدورهای ترانزیتی در حال ظهور، ﺗﺄثیر متفاوتی بر کشورها خواهد گذاشت. این خطوط جدید، چین، اروپا، هند و روسیه را قادر خواهد ساخت که کالاهای با ارزش بالا را به صورت کارآمدتری از انتقال آن با کشتی، با خطوط ریلی مبادله نمایند. اروپا سرانجام به مزایایی که با آغاز طرح تراسیکا[11] در سر می­پروراند، نایل خواهد آمد. منطقه اورال در روسیه و غرب سیبری به کریدورهای تجاری کارآمد در هند، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه دسترسی خواهند یافت. ترکیه و جمهوری آذربایجان به کشورهای ترانزیتی مهم تبدیل خواهند شد که از طریق ایران و آسیای­مرکزی، شرق را به غرب متصل می­سازند. قزاقستان و ازب تان هر دو از گسترش خطوط شمال- جنوب که شمال اروپا و روسیه را به خلیج فارس و دریای عرب پیوند می­دهد، سود خواهند برد. تولیدکنندگان نفت و گاز در منطقه دریای خزر از مزایای اقتصادی و امنیتی خطوط لوله انتقالی متعدد سود خواهند برد. خطوط انتقال برق به زودی تاجی تان و قرقیزستان را قادر خواهد ساخت که از میان بزرگترین تولیدکنندگان انرژی هیدروالکتریک در جهان به بازارهای پا تان دسترسی پیدا کنند. ازب تان، ترکمنستان و تاجی تان قادر خواهند بود با ارزشترین محصولات کشاورزی و پنبه خود را به جای صادر به روسیه و طی مسافت 7000 کیلومتری و گذر از دریای ب یک، مستقیماً به بازارهای در دسترس در جنوب آسیا صادر کنند؛ این امر انحصار صادرات روسیه را بر کشورهای منطقه خواهد ش ت. ترکمنستان نیز به یداران متعدد نفت و گاز دسترسی پیدا خواهد کرد. افغانستان نیز از مزایای عواید ناشی از ترانزیت و مالیات حمل و نقل بهره خواهد برد. بازگشایی کریدورهای تجاری شرق به غرب از مسیر پا تان و گشایش کریدورهای جدید به چین، انزوای تحمیل شده بر پا تان را از بین خواهد برد (esteban and otero-iglesias, 2015: 28). امروزه، کشورهای زیادی به خصوص آسیای­مرکزی در مسیر جاده قدیمی قرار گرفته­اند، به نظر می­رسد سیستم تجارت جاده ابریشم تاریخی تنها جایگزین برای رشد و توسعه است. صنایع درحال توسعه بازارهای جدیدی را تقاضا می­کنند؛ اختراع­های تکنولوژیکی، همکاری بین­المللی را تسهیل می­کنند، و حمل و نقل بهتر، افزایش اهمیت تجارت و رشد تقاضاهای انرژی نیازمند همکاری بین­المللی است (clinton, 2011: 3).

ابتکار جاده ابریشم چین

در سپتامبر 2013 شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین در سفر به کشورهای آسیای مرکزی، طرح ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم را مطرح کرد. شی جینگ پینگ در نظربایف قزاقستان، پیشنهاد داد که چین و آسیای­مرکزی دست به دست هم دهند و کمربند اقتصادی جاده ابریشم را برای همکاری­های بیشتر در منطقه بسازند. او ابعاد مهم این طرح را اینگونه مطرح کرد: ارتباطات ، اتصال جاده­ای از پاسیفیک تا دریای ب یک و تشکیل یک شبکه حمل و نقل که به آسیای شرقی، غرب و جنوب آسیا متصل می­شود، تسهیل تجارت؛ گردش مالی و مبادلات پایاپای .(fedorenko, 2013: 20) وی از کشورهای آسیای­مرکزی خواست به ایجاد کمربند اقتصادی جاده ابریشم جدید که منافع گسترده اقتصادی برای منطقه خواهد آورد بپیوندند، هدف این پیشنهاد کمک به کشورهای اورآسیایی، به­ویژه جمهوری های آسیای­مرکزی است که توسعه سریع اقتصادی را برای آنها و چین به همراه دارد (orolbaev & steklov, 2008: 9-20). طرح جاده ابریشم چین احیای جاده ابریشم قدیم و توسعه آن را مدنظر دارد. این طرح با هدف اعمال سیاستهای دوستانه در قبال کشورهای همسایه و ارائه بازده برد­-برد برای همه کشورهایمنطقه و همچنین جهان معرفی شده است (lin, 2011: 14). رئیس جمهور چین؛ همچنین در اکتبر 2013 ابتکار جاده ابریشم دریایی را نیز ارائه داد و هر دو طرح خود را «یک کمربند و یک جاده[12]» نامید. مسیر جاده ابریشم جدید چین از مرکز استراتژیک اورآسیا، از میان تهای با ذخایر سرشار انرژی و معدنی و پایگاه جمعیتی قابل توجه عبور خواهد کرد. این مسیر از منطقه شی­آن[13] در چین جنوبی شروع و به شهر ارومچی[14] در مرز قزاقستان رفته و سپس از ایران، عراق، و ترکیه عبور خواهد کرد. شاخه دیگر جاده ابریشم از استانبول به شمال غرب به بلغارستان، رومانی، جمهوری چک و آلمان می رود و قبل از رفتن به شمال به روتردام[15] در هلند و ونیز[16] ایتالیا متصل می­شود، جایی که با جاده ابریشم دریایی قرن 21 به هم پیوند خواهد خورد. پروژه پیچیده چندوجهی که ساختار، پارامترها و مکانیسم­هایی برای اجرایی شدن آن بی­پایه و در عین حال کاملا روشن نیست. کمربند اقتصادی جاده ابریشم بیش از یک کریدور حمل­ونقل همچون پروژه اروپایی «کریدور حمل و نقل اروپا-قفقاز-آسیا» (تراسیکا)[17] است. این تنها یک مسیر تجارت بین­المللی و مبادله فرهنگی بین شرق و غرب نیست، بلکه مسیر استراتژیک بلندمدتی در مقیاس بزرگ است؛ همچنین جاده ابریشم دریایی قرن 21، کریدور اقتصادی چین-پا تان است که کریدور اقتصادی بنگلادش- چین– هند– میانمار را در برمی­گیرد (habova, 2015:64-65). تمرکز اصلی این مسیر متصل زیرساختهای حمل و نقلی بین آسیا و اروپا است. این طرح یک شبکه گسترده­ای از بزرگراهها، راه­آهن­ سریع­ السیر، خط­ لوله­ها و شبکه­های فیبرنوری بین اورآسیا را شامل می­شود. اجرای این استراتژی بزرگ به چین کمک خواهد کرد تا یکپارچگی اقتصادی خود با کشورهای غربی را افزایش دهد. همچنین برای چین سکویی جهت طرح­ریزی نفوذ ­ آن در چرخش غربی در قلب اورآسیا فراهم خواهد کرد. پکن خود را به عنوان منبع اصلی سرمایه­گذاری برای اجرای مراحل مختلف این طرح اعلام می­کند. در این چهارچوب، تصویر کلی جاده ابریشم جدید نشان می­دهد که هدف استراتژیک بلندمدت چین-تقویت استفاده از یوآن[18] (پول واحد چین) برای انتقال­های بین­المللی و کاهش تکیه مالی به ایالات­متحده است (fedorenko, 2013: 26).

رویکرد چین به آسیای مرکزی مبتنی بر توسعه منافع اقتصادی و تجاری است. چین آسیای مرکزی را به عنوان منطقه مهمی بشمار می آورد که می تواند رشد اقتصادی آن را از طریق مسیرهای تجاری توسعه داده و نیاز چین به منابع هیدروکربنی را ﺗﺄمین می­کند. چین با کمال­میل سرمایه­گذاری­های سخاوتمندانه­ای را در زیرساختهای آسیای­مرکزی انجام می­دهد، آنها تشخیص می­دهند که این سرمایه­گذاریها برای اقتصاد چینی­ها سودمند خواهد بود (olsen, 2012: 16). در واقع، یک کمربند و یک جاده، به معنای واقعی کلمه این ایده که «رویای چین» جستجوی زندگی بهتر برای جمعیت با رویای جمعیت جهان دارای وجه اشتراک است. در امتداد مسیر یک کمربند و یک جاده، 65 کشور از آسیای مرکزی، آ سه آن[19]، آسیای جنوبی، اروپای شرقی، آسیای شرقی و آفریقای شمالی، 4.4 میلیارد نفر جمعیت با درآمد قابل عرضه 21 تریلیون دلاری، به ترتیب 63 درصد یک کمربند و 29 درصد یک جاده از ظرفیت جهانی را داراست. در 2013، حجم تجارت چین با کشورهای پیرامون این مسیر بالغ بر یک تریلیون دلار بود که یک چهارم از حجم تجارت خارجی چین را در بر می گرفت. در 10 سال اخیر، تجارت چین با این کشورها با نرخ میانگین سالانه 19 درصد رشد، افزایش یافته است که 4 درصد بیشتر از نرخ رشد میانگین سالانه تجارت خارجی چین در طول مدت مشابه بوده است. فضاهای زیادی برای رشد در آینده وجود دارد.

در سیزدهمین طرح ابداعی در پنج سال، پیش­بینی می­شود که چین واردات کالاها به ارزش 10 تریلیون دلار و سرمایه­گذاری بیش از 500 میلیارد دلار در خارج داشته باشد. کشورهای همسایه چین همچنین کشورهای مسیر جاده ابریشم اولین دریافت کنندگان منافع خواهند بود. در مجموع، یک کمربند و یک جاده نسبت به جاده ابریشم قدیمی در سه جنبه برتری دارد: یک کمربند و یک جاده فعلی در شمال به مسکو، کشورهای پاسیفیک در جنوب، ی لاتین در شرق و آلمان در غرب می­رسد، برتر از منطقه جاده ابریشم قدیمی است. همچنین یک کمربند و یک جاده، تنها یک مسیر برای تجارت ابریشم، چای، ادویه جات، ترشی جات و ظروف چینی نیست، بلکه نشان دهنده اتصال داخلی در قرن 21 است. این ابتکار زیرساخت ها را به هم متصل، سیاستها را هماهنگ، تجارت و بازرگانی را ترویج می­کند، ارز را به گردش در می­آورد و همچنین قلب و اذهان مردم را به یکدیگر پیوند می دهد. از سوی دیگر،جاده ابریشم، اروپایی­ها را قادر می­سازد تا به چین آمده و ابریشم، ادویه جات و ترشی­جات و امثال آن ب ند. یک کمربند و یک جاده محصول جامع چین است که به طور فعال بر سیاست روبه جلو چین اشاره دارد. این ابتکار به شکل­گیری یک بازار اورآسیایی بزرگ و یک الگوی جدیدی از جهانی سازی، در نتیجه فراتر از مفاهیم، به کانالهای تجاری شرق-غرب و کریدورهای فرهنگی کمک می­کند (yiwei, 2015:94-100).

البته باید در نظر داشت که مسیر اصلی و عمده جاده ابریشم سنتی از سین کیانگ به آسیای مرکزی و پس از گذر از مرو(در ترکمنستان امروزی) به ایران و از آنجا به بین النهرین(عراق کنونی) و شام ( کنونی) می­رسید و آ ین نقطه آن پالمیرا(تدمر کنونی در ) در ساحل شرقی دریای مدیترانه بود که از آنجا به راههای دریایی می پیوست. ایران در مرکز این مسیر شاهراه قرار داشت. اکنون نیز ایران در صورت توجه به این مسیر می تواند با پیوستن به این ابتکار در مرکز این شاهراه قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شود.

دیپلماسی پیرامونیچین

کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی الگوی جدید همه­جانبه و چهارچوب جدیدی از دیپلماسی همسایگی چین را تشکیل می­دهند(yiwei, 2015: 94). در دو دهه اخیر، چین بر حفظ تمامیت ملی و ثبات به­علاوه تضمین رشد اقتصادی باثبات متمرکز شده است. ﺗﺄکید سیاست خارجی چین بر ﺗﺄمین ثبات و محیط خارجی صلح­آمیز قرار گرفته است که رشد و توسعه اقتصادی را اجازه می­دهد (habova, 2015: 65). چین در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جهانی است و از افزایش اعتماد به نفس در صحنه جهانی برخوردار است. منافع چین به طور فزاینده­ای در حال تبدیل شدن به جهانی متنوع است. همچنان که محیط جهانی به طور چشمگیری درحال تغییر است، به نظر می­رسد ی جدید چین آماده اعمال سیاست خارجی تهاجمی­تر و نشان دادن جاه­طلبی­های ژئوپلتیک قویتر است (liqun, 2010: 18).

یکی از آشکارترین نشانه­ها برای این تغییر، افزایش اهمیت و طرفداری از فعالیت دیپلماسی پیرامونی چین در چند سال اخیر است. شی جینگ پینگ در سال 2013 اعلام کرد که مسیر توسعه صلح­آمیز انتخاب استراتژیک حزب، در گذر زمان و منافع اساسی کشور است. هدف عمده این دیپلماسی پیرامونی صلح و ثبات در منطقه است. شی جینگ پینگ همچنین راهبردهای دیپلماسی پیرامونی را مشخص کرد:«اصل دوستی سازگار دیپلماسی چین با همسایگان و صداقت، روشی برای پرورش بیشتر دوستان و شرکا است. همکاری با همسایگان باید مبتنی بر منافع مشترک و ایجاد یک شبکه نزدیک به منافع مشترک باشد (fallon, 2015: 7). در کنگره ملی خلق چین در مارس 2015، ونگ لی، خارجه چین اشاره کرد که تمرکز دیپلماسی چین در 2015، بر کمربند و جاده و شکوفایی حوزه اورآسیا خواهد بود. در سند حزب کمونیست چین در مارس 2015، بر حوزه جهانی ﺗﺄکید شده است. او همچنین مفهوم روح جاده ابریشم را معرفی کرد که به عنوان میراث مشترک تاریخی و فرهنگی توسط همه کشورهای جهان توصیف شده بود. به طور مشترک ساخت کمربند و جاده به نفع جامعه جهانی است. منع کننده آرمانهای مشترک و پیگیری جوامع انسانی و تلاش مثبتی است تا مدلهای جدیدی از همکاری بین­المللی و حکومت جهانی را جستجو کنیم و انرژی مثبت جدیدی را به صلح و توسعه جهانی تزریق کنیم. از نظر منافع جهانی چین، شرق و جنوب شرق آسیا مهمترین منطقه استراتژیک در دیپلماسی پیرامونی چین هستند.

به هر حال، امنیت و ثبات در مناطق همسایگان جنوب غربی به لحاظ داخلی و خارجی اهمیت فزاینده­ای برای چینی­ها دارد. در مقابل، پس زمینه تنشهای فزاینده در شرق و جنوب شرق آسیاست که «استراتژی موازنه مجدد در منطقه آسیا-پاسیفیک» را دنبال می کند که توسط ت باراک اوباما، رئیس جمهور نامگذاری شده است. توسعه نفوذ چین در آسیای ­مرکزی و جنوبی یک گام مهم استراتژیکی به عنوان بخش قابل توجهی از رویکرد نخبگان در پکن است که هدف آن ش تن «استراتژی مهار» است. کمربند اقتصادی جاده ابریشم یک عنصر مهمی از استراتژی «به سوی غرب[20]» و صلح و امنیت استراتژیک چین است. این یک مکانیسم مکمل برای تضمین ﺗﺄمین انرژی برای اقتصاد چین، کاهش آسیب پذیری کشور، عمدتاً در مقابل ایالات­متحده و در نهایت حفظ حاکمیت ملی است.حاکمیت ملی، بخش اساسی از منافع اصلی چین است که شکل حکومت، سیستم و ثبات، امنیت ملی، اقتصاد پایدار و توسعه اجتماعی کشور، امنیت انرژی و یکپارچگی ملی را دربر می­گیرد (ekman, 2015: 8)؛ به عبارتی، مسائل داخلی همچون تبت و سین­کیانگ[21] به عنون منافع اصلی در رﺃس سیاست خارجی چینی­ها هستند. منطقه خودمختار ایغورنشین سین-کیانگ یک نکته مهم در سیاست به سوی غرب چین است. این استان مهمترین نقطه اتصال چین به آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا است. همزمان، این منطقه به خاطر ج ­طلبی میان جمعیت اویغور[22] یکی از عوامل مهم آسیب­پذیری چین به شمار می­رود. در سال 2014، رئیس جمهور چین گفت: «ثبات طولانی مدت سین­کیانگ برای اصلاح، توسعه و ثبات، وحدت کشور، توازن قومی وامنیت ملی برای احیای قدرت ملی چینی­ها حیاتی است (xinhua newsagency, 2014)؛ به علاوه، ثبات و توسعه اقتصادی تهای همسایه در آسیای مرکزی به عنوان یک پیش­نیاز مهم برای تضمین ثبات و امنیت در مناطق غربی چین ضروری هستند. سیاست فعال چینی­ها در اوراسیا به طور قوی می­تواند بر پویایی­های ژئوپلتیکی در منطقه ﺗﺄثیر بگذارد و تمرکز بر موازنه ژئوپلیتیکی را که کنترل بر فضای اورآسیا را تعریف می­کند، تغییر دهد (habova, 2015: 66).

اه استراتژیکچیناز طرحیککمربندیکجاده

اه استراتژیک چین از ارائه طرح جاده ابریشم جدید را می­توان این گونه بیان نمود:

1. تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه­ای و تضمین جریان انرژی از طریق خشکی از آسیای مرکزی و روسیه به منظور کاهش خطر ممانعت های دریایی، به خصوص در دو آبراه حساس، تنگه مالاکا[23] (که 80 درصد از ترانزیت های نفتی چین با گذر از آن انجام می شود) و تنگه هرمز (که حدود دو پنجم از واردات نفتی چین از این تنگه عبور می کند).

2. پیشبرد پروژه های توسعه برای آرام سین کیانگ، استان غربی ناآرام، اما غنی از نظر انرژی که ج طلبان اویغور در راستای ﺗﺄسیس ت تر تان شرقی، بارها علیه دودمان هان به جنگ برخاسته اند.

3. ایجاد زمینه برای ثبات و یکپارچگی بیشتر در منطقه از طریق محصور همسایگان غربی چین در ناحیه ای از رونق و شکوفایی که تا اروپا گسترش می یابد و پکن در هسته اقتصادی آن قرار دارد (سایت زمان، 1394). با انجام این کار، چین قصد دارد تا از ناآرامی گاه و بیگاه در استانهای غربی و داخلی خود در قلب تعامل با آسیای مرکزی و جنوبی بکاهد و برای سرعت بخشیدن به توسعه و ترویج ثبات در این مناطق تلاش می­کند. اگر این طرح اجرایی شود، ابتکار جاده ابریشم چین پتانسیل دارد تا تعدادی از چالشهای مهمی که چین با آنها مواجه است را کاهش دهد.

4. با ساخت یک جاده ابریشم از طریق کشورهای آسیای مرکزی، چین می­تواند به یک مسیر ترانزیتی زمینی جایگزین برای صدور کالا به اروپا دست یابد. انتقال کالا از مسیر دریایی به اروپا فرایندی بسیار زمان بر است و تقریباً 20 تا 40 روز به طول می­انجامد، این در حالی است که مسیر زمینی تجاری از سین کیانگ به سمت اروپای شرقی، می­تواند این زمان را به 11 روز کاهش دهد (زارع، 1394: 7-5). پکن ابتکارهای خود را به عنوان تلاشی برای تشویق ادغام و رشد اقتصادی در اورآسیا، به جای تلاش برای توسعه نفوذ خود در منطقه توصیف می­کند. سیاستگذاران چینی جاده ابریشم را به عنوان مکانیسمی برای ترویج صلح و ثبات در منطقه -چیزی که شی جینگ­پینگ به عنوان سرنوشت جامعه مشترک درنظر می­گیرد- از طریق تقویت روابط دوجانبه چین با همسایگان خود و سازمانهای بین­المللی در حال توسعه که تحت تسلط قدرتهای غربی نیستند، توصیف می­کنند (یزدانی و شاه­محمدی، 1393: 150).

مسیر شمالی جاده ابریشم

مسیر راه­آهن از شمال غربی چین به اروپا از طریق بندر ریگا[24] در لتونی، «جاده ابریشم جدید» نامیده می­شود، شعبه شمالی[25] به خاطر اینکه این مسیر ایدئولوژی مشابهی با جاده ابریشم قدیمی دارد و بر روابط تجاری بین چین و اروپا متمرکز است (aldis & skapars, 2014:1226). بندر تالین[26] در استونی و بندر کلایپدا[27] در لیتوانی به عنوان بنادر جایگزین در اتحادیه اروپا هستند. بندر ریگا به عنوان یک مورد در این مطالعه تحلیل و بررسی شده است؛ به خاطر اینکه کوتاهترین مسیر از شمال غربی چین به این بندر در اتحادیه اروپا است. بندر ریگا بزرگترین بندر در لتونی و بزرگترین بندر در تهای ب یک است که در سال 2013 بیش از 35 میلیون تن محموله در این بندر بارگیری شده بود؛ این بندر چند منظوره کالاهای خشک، کالاهای عمومی و مایعات را بارگیری می­کند. بندر ریگا به جاده و راه­آهن حمل­ونقل فرا اروپا متصل است (laaksonen & makinen, 2012:51). مزایای بندر ریگا عبارتند از: الف)، از لحاظ جغرافیایی نزدیکترین بندر خارجی به مسکو است، ب)، صلاحیت تجارت در حمل­ونقل بین اتحادیه اروپا و روسیه، تهای مستقل مشترک­المنافع را دارد، ج)، یک بندر چندمنظوره با زیرساخت توسعه­یافته است، د)، سرویسهای با کیفیت عالی و هزینه­های بندر رقابتی را داراست(laaksonen & makinen, 2013:41). کارشناسان ﺗﺄکید می­کنند که برخی چالشها برای توسعه بخش شمالی جاده ابریشم وجود دارد. یکم، توسعه این مسیر به روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی[28] و اتحادیه اروپا در عرصه حمل­و­نقل بستگی دارد. دوم، سوال مهم درباره عرض خطوط راه­آهن است؛ زیرا تفاوتهایشان هزینه­های حمل­ونقل را افزایش می­دهد. لتونی، قزاقستان و روسیه، راه­آهن ریلی عریض1520 میلی­متری دارند و چین خط ریل 1435 میلی­متری استاندارد دارد. سوم، در مورد مفید بودن بخش شمالی جاده ابریشم از طریق بندر ریگا برای انتقال کالاهای چینی به کشورهای اتحادیه اروپا شک و تردید وجود دارد، زیرا در حال حاضر مسیر راه­آهن مستقیم از چین به آلمان وجود دارد. یک کارشناس با بیش از 5 سال تجربه در همکاری درحال توسعه بین لتونی و چین معتقد است که توسعه بخش شمالی جاده ابریشم جدید از بندر ریگا به توسعه تولید در شمال غربی چین به خصوص در استان هینجیانگ[29] بستگی دارد که با توسعه آن همکاری و شراکت­های اقتصادی بین چین و اروپا بیش از پیش فراهم خواهد شد (aldis & skapars, 2014: 1227-1228).

اقدامات عملی چین در احداث جاده ابریشم

چین درحال توسعه یک استراتژی دوگانه قاره­ای و دریایی است. این استراتژی دریایی نه تنها برای تجارت مورد استفاده قرار می­گیرد، بلکه برای شراکتهای استراتژیک برای تشکیل یک «رشته گردنبند مروارید[30]» (به گفته چینی­ها) در جنوب و جنوب شرق آسیا از طریق ﺗﺄسیس یک مجموعه از پایگاههای نظامی دائمی برای ﺗﺄمین منابع انرژی مثل چیتاگونگ[31] در بنگلادش، جزایر کوکو[32] در میانمار، هابانتوتا[33] در سریلانکا، مارائو[34] در مالدیو و گوادر[35] در پا تان است (zajec,2008:18-19). سیاست­گذاران چینی باتوجه به نقشی که در ساخت جاده ابریشم قدیم داشتند مالکیت تاریخی جاده ابریشم را برای خود محفوظ می­دارند (american foreign policy interests, 2015: 141)؛ به همین منظور حکومت چین ﺗﺄسیس یک راه آهن جدید، بزرگراه و مسیرهای دریایی برای صدور تولیدات خود به اروپا، اورآسیا و خاورمیانه را پیش­بینی می­کند. چین در ساخت راه­آهن­های متعدد در قاره اورآسیا درگیر شده است. برای مثال، چین و ترکیه با ساخت یک مسیر ریلی 7000 کیلومتری موافقت د که به ای بزرگ ترکیه وصل می­شود. ساخت این مسیر به خوبی درحال انجام است و پیش­بینی می­شود تا 2023 کامل شود (fedorenko, 2013:12-13). چین در توسعه مشارکتهای چندجانبه با کشورهای آسیای­مرکزی در بسیاری از عرصه­ها مثل انرژی، تجارت و مسیرهای حمل­ونقل به دنبال منافع بزرگی بوده است. یکی از مهمترین توافقات انرژی بین آسیای­مرکزی و چین خط­­­ لوله 1100 مایلی است که گاز ترکمنستان را از طریق ازب تان و قزاقستان به چین انتقال می­دهد. عملیات خط لوله گاز آسیای مرکزی- چین در سال 2009 شروع شد و هدفش رسیدن به ظرفیت کامل سالانه 40 میلیارد مترمکعب گاز در سال بود ( news, 2009). پروژه مهم دیگر انرژی خط لوله نفتی قزاقستان- چین که اولین خط لوله واردات مستقیم چین است که سالانه 14 میلیون تن نفت را پمپاژ می­کند (energy global, 2012). علاوه بر این، چین وامهای متعددی برای کشورهای آسیای مرکزی تخصیص داده است. برای مثال، پکن در 2009، حدود 4 میلیارد دلار به ترکمنستان ﺗﺄمین کرد تا میدان گازی یولوتان-عثمان جنوبی[36] را توسعه دهد. همچنین در 2009، چین 10 میلیارد دلار وام برای قزاقستان از جمله 5 میلیارد دلار وام به کاز مونای گاز[37] شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان ﺗﺄمین کرد.

در مجموع، روابط بین چین و کشورهای آسیای مرکزی بسیار فعال و سازنده درحال توسعه هستند. چین مشتاق است تا همکاری سودمند متقابل از طریق آسیای مرکزی را گسترش دهد. بزرگترین هدف چین این است که مسیرهای انتقال انرژی مورد نیاز خود را امن و متنوع کند، و فراوانی منابع آسیای مرکزی، منطقه را به یک شریک تجاری کامل تبدیل می­کند. به نوبه خود، جمهوری­های سرشار از هیدروکربن آسیای مرکزی نیز سرمایه­گذاری­های مورد نیاز خود از چین را برای بهره­برداری از منابع طبیعی خودشان دریافت می­کنند. چین سهم گاز طبیعی خود را تا 2020، به سه برابر افزایش می­دهد که قطعاً ﺗﺄثیر مثبتی در روابط بین چین و آسیای مرکزی خواهد داشت (mal ra, 2012: 11). چین در تجارت متمایل به رویکرد جاده ابریشم خود خیلی عمل ت. چین هیچ برنامه ایدئولوژیکی یا در داخل سرمایه­گذاری­های جاده ابریشم ندارد و درباره حفظ بی­طرفی در منطقه کاملاً محتاط است و از سرمایه­گذاری در پروژه­های مورد مناقشه خودداری می­کند؛ از طرف دیگر، داشتن سومین اقتصاد دنیا و ایفای نقش ی در سازمان همکاری شانگهای، بازده­های بالقوه قابل توجه چین برای تغییر پویایی در منطقه هستند (laruelle, 2015: 24).

سرمایه­گذاران جاده ابریشم

پروژه­های جاده ابریشم توسط بانکهای تی چین و یک مجموعه از صندوقهای چندجانبه و تی، مثل صندوق جاده ابریشم[38]، بانک توسعه زیرساخت آسیایی[39] و بانک توسعه بری [40] ﺗﺄمین خواهد شد. بانکهای تی چین یک نقش مهمی در ﺗﺄمین بودجه پروژه­های جاده ابریشم ایفا خواهند کرد. در آوریل 2015، گزارشها، حاکی از آن بود که پکن تمایل دارد تا ذخایر قابل­توجهی از مبادله خارجی را برای تزریق حداقل 62 میلیارد دلار سرمایه در دو بانک برای حمایت از جاده ابریشم تقبل کند. این سرمایه­گذاری­ها شامل 32 میلیارد دلار برای بانک توسعه چین و 30 میلیارد دلار برای بانک توسعه و واردات چین است. در جولای 2015، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که مقدار دقیق سرمایه تعیین­شده برای بانک توسعه چین احتمال دارد بیش از 48 میلیارد دلار باشد (یزدانی و شاه محمدی، 1393: 158). همزمان، شورای تی چین گامهایی برای اصلاح بانکهای کشور در تلاش برای کم کنترلها و مع استراتژی فزاینده تجاری، نقش بانک در سیاستهای حمایتی ت و اه استراتژیک در نظر گرفته است (wall street journal newspaper, 2015).

در آوریل 2015، بانک خلق چین اعلام کرد اولین سرمایه­گذاری این صندوق با هزینه 1.65 میلیارد دلاری برای ساخت یک سد برق آبی بین رودخانه جلوم[41] در شمال پا تان خواهد بود. پکن تمایل دارد بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی که اخیراً ﺗﺄسیس شده است به عنوان وسیله مهم ﺗﺄمین مالی پروژه­های یک کمربند و یک جاده عمل کند. بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی با سرمایه 100 میلیارد دلاری خواهد بود و یک ﻣﺆسسه چند جانبه­ای است که بیش از 57 کشور در آن با نام «اعضای ﻣﺆسس» ثبت نام کرده­اند. چین پیشنهاد داده است بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی به عنوان روشی برای آوردن منابع اضافی شکاف سرمایه­گذاری زیرساخت شناسایی شده در آسیا را از بین ببرد؛ پروژه­ای که هزینه آن بیش از 8 تریلیون دلار است، البته به طور گسترده به عنوان یک پاسخی برای متوقف ساختن تلاش­ها برای دادن حقی در مدیریت موسسات برتون وودز[42] به ت­های در حال رشد است؛ همچنین نمایندگان تهای درحال­توسعه در ﻣﺆسسات برتون وودز، علاوه­بر ﺗﺄسیس بانک سرمایه­گذاری زیرساخت آسیایی، ﺗﺄسیس بانک توسعه نوین[43] در نشست سران بری در جولای 2014 را اعلام د. بانک توسعه نوین با سرمایه اولیه 50 میلیارد د

مشاهده متن کامل ...

ناروهم
درخواست حذف اطلاعات

سرانجام تنش و کره شمالی


تاریخ انتشار : یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 10:38

«جواد منصوری» در یادداشت رو مه «حمایت» نوشت:

تشدید تنش‌ها بین و کره شمالی طی روزهای گذشته در حالی است که پیونگ یانگ، آزمایش‌ موشکی در رزمایش اخیر سئول و واشنگتن را رسماً «آغازگر عملیات نظامی در اقیانوس آرام» توصیف کرده است. از سوی دیگر، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه نیز با توجه به شرایط پیش‌آمده، دستور تخلیه مناطق مس ی مجاور با کره شمالی را صادر کرد و نسبت به آغاز جنگی بزرگ در شبه‌جزیره کره هشدار داد. ازاین‌رو، برای واکاوی آنچه در حال حاضر در شبه‌جزیره کره رخ‌داده و آنچه احتمالاً در آینده به وقوع می‌پیوندد، لازم است نگاهی به راهبرد کلی در قبال این منطقه داشته باشیم.

1. استراتژیست‌های یی از ابتدای قرن بیست و یکم، در تحلیل سیاست خارجی کاخ سفید به این جمع‌بندی رسیده‌اند که غرب آسیا دیگر مانند گذشته نمی‌تواند حیات‌ خلوت این کشور محسوب شود و منافع کلانی به همراه داشته باشد. ازنظر آن‌ها، با ارتقاء جایگاه کشورهای تأثیرگذاری نظیر ایران در خاورمیانه، دردسرهای کاخ سفید آن‌قدر زیاد خواهد بود که هم هزینه‌های ت را افزایش می‌دهد و هم، موقعیت متز ل این کشور را بیش از گذشته به چالش خواهد کشاند. این ارزی در گزارش‌های وزارت دفاع و حتی وزارت خارجه در دهه اول قرن جاری به اشکال مختلفی مطرح شد و طراحان سیاست‌های بلندمدت واشنگتن درنهایت، نقطه ثقل سرمایه‌گذاری و حضور را از غرب آسیا بر کشورهای حوزه اقیانوس آرام متمرکز د.

در این منطقه، از متحدین ثروتمندی همچون ژاپن، استرالیا و تا حدودی کره جنوبی و تایوان برخوردار است که می‌توانند تضمین‌کننده منافع عظیم کاخ سفید در سطح جهانی باشند. ازاین‌رو، از حدود 15 سال پیش، تشنج بین ،‌ چین و کره شمالی رو به افزایش گذاشت؛ زیرا حضور پررنگ واشنگتن در این منطقه، با منافع کشورهایی مانند چین، روسیه و کره شمالی در تضاد بود. لذا از یک‌سو، حجم همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بین و متحدینش در اقیانوس آرام افزایش یافت که فروش تجهیزات موشکی به کره جنوبی یک نمونه از آن است؛ و از سوی دیگر، چالش‌های جدیدی در عرصه دیپلماتیک و اقتصادی میان و شرکایش با روسیه و چین سر باز کرد.

2. نکته‌ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد اینکه در بدنه حاکمیت نسبت به چین به‌عنوان حامی سنتی کره شمالی دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ چراکه برای برخورد با کره شمالی و تقویت منافع خود، به تضعیف چین نیازمند است. جمهوری خواهان معتقدند که به‌جای برگزیدن سیاست تقابل، باید وارد تعامل و شراکت با چین شد و در سطح بین‌المللی، منافع مشترکی را با این کشور تعریف کرد. استدلال این حزب آن است که خواه‌ناخواه، چین به قدرت اول یا دوم دنیا تبدیل خواهد شد ولی دموکرات‌ها، چین را یک رقیب جدی قلمداد کرده و بر این عقیده پافشاری می‌کنند که باید مانع از ترقی این کشور در سطح بین‌المللی شد. با عنایت به این رویکرد، در زمان ریاست جمهوری دموکرات‌ها، چالش‌های بیشتری با چین نسبت به دوره حاکمیت جمهوری خواهان دیده‌شده است و مقامات چینی هم به این مسئله اذعان دارند. به‌عنوان نمونه، چین در شیوع بیماری «سارس» در سال 2014، ت دموکرات اوباما را مقصر عنوان کرد که باعث شد در آستانه شکوفایی اقتصادی، سال‏‌ها از گردونه رقابت تولید ارزان‌قیمت به‌واسطه تعطیلی کارخانه‏‌هایش عقب بیفتد.

در شرایط فعلی، «ترامپ» یک استثناء به شمار می‌آید؛ به این مفهوم که در ظاهر، به حزب جمهوری‌خواه وابسته است و درعین‌حال، به روش‌ دموکرات‌ها با چین برخورد می‌کند. این در حالی است که علیرغم اختلافات رو به گسترش رسانه‌های یی با ترامپ، در خصوص مخالفت با سیاست‌های چین، هیچ اختلافی میان کاخ سفید و رسانه‌ها در این خصوص وجود ندارد. چندی پیش یکی از مجله‌های با انتشار کاریکاتوری، «شی جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین را درحالی‌که کره زمین، روی انگشت سبابه او در حال چرخش بود، ترسیم کرد که حاکی از عقیده واشنگتن مبنی بر حاکمیت چین بر دنیا است. به همین دلیل است که شاهدیم کره شمالی، چین و روسیه نیز رویکرد سرسختانه‌تری نسبت به‌ اتخاذ کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت که مواضع صریح، شدید و بی‌ کره شمالی، پاسخی است به سیاست‌های توسعه‌طلبانه ت در منطقه اقیانوس آرام.

3. جالب اینجاست که نه تنها چین را حامی کره شمالی می‌داند، بلکه روسیه را نیز در ردیف شرکای این کشور قرار داده است و ازاین‌رو، می‌بینیم که رئیس‌جمهور از سیاست‌های روسیه و چین اظهار استیصال کرده و عنوان می‌کند که این دو کشور، را در این منطقه به بازی گرفته‌اند. بنابراین، کره شمالی در استراتژی ، حکم سنگر خط مقدم را دارد که با آتش سنگین، مانع پیشروی دشمن می‌شود و سقوط این سنگر، زمینه فتح سنگر بعدی که غلبه بر سیاست‌های چین است را برای کاخ سفید مهیا می‌کند.

اما سؤال اینجاست که یی‌ها با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، حاضرند که جبهه و جنگ جدیدی را با کره شمالی باز کنند ؟ آیا در صورت آغاز جنگ، نتیجه مطلوب کاخ سفید حاصل می‌شود و متحدین منطقه‌ای ، این ماجراجویی را تائید و حمایت می‌کنند ؟ قرائن نشان می‌دهند که متحدین اصلاً تمایلی به آغاز جنگ در منطقه ندارند و کره جنوبی هم به صراحت این مطلب را اعلام کرده است. حتی وقتی‌که هفته گذشته ترامپ گفته بود: «حرف زدن مشکل کره شمالی را حل نمی‌کند»؛ «جیمز متیس»،‌ دفاع بلافاصله درصدد اصلاح ترامپ برآمد و از وجود فرصت برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک به منظور حل مناقشه با کره شمالی سخن به میان آورده بود.

4. نکته دیگری که در این میان حائز اهمیت است؛ دامن زدن به تنش میان دو کره برای مصرف داخلی این کشور است. وضعیت نابسامان داخلی به گونه‌ای است که اعتراضات مردمی نسبت به مواضع ترامپ، همیشه در جریان است که آ ین نمونه آن، اظهارات نژادپرستانه وی در ماجرای شهر «شارتسویل» بود. ازاین‌رو، مقامات یی با اغراق درباره حمله هسته‌ای کره شمالی، تلاش می‌کنند افکار عمومی را از توجه به معضلات ناشی از سیل «هیوستون»، اختلاف و تبعیض نژادی منحرف کرده و از فشارهای روزافزون به کاخ سفید تا حدی بکاهند.

بنابراین، رجزخوانی ترامپ چیزی بیش از یک بلوف و تهدید توخالی برای عقب راندن چین و به‌تبع آن، کره شمالی و روسیه برای اجرای استراتژی کلان در اقیانوس آرام نیست و طبعاً تا زمانی که کره شمالی از مواضع خود کوتاه نیاید، عربده‌کشی‌های هم ادامه خواهد یافت. درعین‌حال، شرایط به گونه‌ای است که پیش‌بینی آینده به صورت قطعی امکان‌پذیر نیست چراکه پیونگ یانگ، ابداً به راه‌حل مدنظر اعتماد ندارد و حتی مذاکرات مخفی و دیپلماسی پنهانی که یی‌ها برای معامله کره شمالی بکار گرفتند، فاقد نتیجه بود؛ از این منظر، پایان یافتن تنش در این منطقه در آینده نزدیک، محتمل به نظر نمی‌رسد و باید منتظر تحولات آینده باشیم.مشاهده متن کامل ...
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درخواست حذف اطلاعات


حقایقی درباره کره شمالی1- با وجود اینکه کره ی شمالی از سال 1948 مستقل است اما استقلال آن توسط کره جنوبی و ژاپن به رسمیت شناخته نشده است.

2- در سال 1962، یک سرباز یی به کره شمالی رفته و از آن زمان تاکنون در این کشور زندگی می کند.

3-کره شمالی تنها ملتی در جهان است که در حال حاضر یک کشتی نیروی دریایی ایالات متحده را در اختیار خود دارد.

4-در کره شمالی، گذر سال ها بعد از تولد بنیان گذار این کشور «کیم ایل- سونگ» شمرده می شود. در سال 2013 این عدد 202 بوده است.

5-کره شمالی به صورت رسمی کمونیست نیست. از سال 2009 ایدئولوژی این کشور juche نام دارد.

6-باستان شناسان کره شمالی در سال 2012 اعلام نمودند که محل اختفای اسب تک شاخ که پادشاه افسانه ای تونگ میونگ 2000 سال پیش سوار آن می شده را پیدا نموده اند.

7-در کره شمالی 51 کلاس اجتماعی بر اساس وفاداری به رژیم تعریف شده اند.

8-در دهه ی 50، کره شمالی شهر کیجونگ دونگ (شهری زیبا و قابل رویت از مرز) را ساخت تا نان کره جنوبی را به داخل کشور خود دعوت کند. اما در واقع این شهر نی ندارد و می توان آن را شهر اشباح نامید.

9- نان کره شمالی برای کوتاه موهای خود ناگزیرند از میان 28 مدل تایید شده انتخاب خود را انجام دهند.

10-«کیم ایل-سونگ» بنیان گذار کره شمالی در روزی که تایتانیک غرق شد به دنیا آمد.

11-در 60 سال گذشته، بالغ بر 23000 نفر از اهالی کره شمالی به کره جنوبی پناهنده شدند. در تمام این سالها تنها 2 نفر از کره جنوبی به کره شمالی رفته اند.

12- در سال 1974، کیم ایل سونگ 1000 ولوو سدان از سوئد گرفت، اما هیچ وقت پول آنها را پرداخت نکرد.

13-اهالی کره شمالی جام جهانی 2014 را با تاخیری 24 ساعته تماشا نمودند.

14-کره شمالی سیستم عامل خود را به نام red star os دارد.

15-در اختیار داشتن انجیل و تماشای های کره جنوبی در کره شمالی مجازات مرگ به همراه دارد.

16-در کره شمالی تنها و مقامات تی خودروهای موتوری دارند.

17-آژانس فضایی کره شمالی «nada» نام دارد که در زبان اسپانیایی به معنای «هیچ» است.

18-در کره شمالی پوشیدن جین غیرقانونی است.

19-کره شمالی هر 5 سال یکبار انتخابات برگزار می کند که در جریان رای گیری آن تنها نام یک نامزد عنوان می شود.

20-از سال 1990، 12710 نفر به کره شمالی مهاجرت کرده اند.

21- در سال 1953، خلبان جنگنده کره شمالی به همراه mig-15 خود به کره ی جنوبی پناهنده شد و ت به او 100000 دلار جایزه داد.

22-کره شمالی از یک دستگاه ف برای فرستادن پیام های تهدیدآمیز به کره ی جنوبی استفاده می کند.

23-سازمانی وجود دارد که نسخه هایی از انجیل را با پاراشوت به کره ی شمالی می فرستد.

24-بنا بر یک کتاب درسی در کره شمالی، «کیم جونگ اون» در سن سه سالگی رانندگی را یاد گرفته است.

25-در کره شمالی، مردم در تاریخ های 17 دسامبر و 8 جولای هیچ تولدی را جشن نمی گیرند چرا که این دو روز زمان هایی است که «کیم ایل-سونگ» و «کیم جونگ-ایل» از دنیا رفته اند.

26-در سال 2013 از مبادلات پنهانی اسلحه کوبا به کره شمالی برداشته شد.

27-جانبداری از «کیم جونگ-اون» کره شمالی عملی غیرقانونی در کره جنوبی است. حتی نوشتن بلاگ می تواند فرد را روانه ی زندان کند.

28-یک پناهنده برای رساندن هزاران نسخه از «مصاحبه» the interview به کره شمالی، از بالن استفاده نمود.

29-منطقه ی بین کره شمالی و جنوب، نظامی ترین منطقه ی موجود در جهان است.

30-به مدت 20 سال، بلندترین هتل دنیا، یک هرم 105 طبقه خالی در پیونگ یانگ کره شمالی بود.

31-در سال 2011 وقتی یک نقاشی گرافیتی ضد «کیم جونگ ایل» در پیونگ یانگ کره شمالی پیدا شد، آنها کل شهر را به مدت 3 روز ایزوله نمودند.

32-کولیما chollima یا اسب بالدار افسانه ای حیوان ملی کره شمالی است.

33-در سال 1978، کره شمالی دو ساز مشهور کره جنوبی (یک کارگردان و یک بازیگر مشهور) را یده و آنها را مجبور کرد که روی های تبلیغاتی کار کنند.

34-تنها 4 کشور مدرن وجود دارند که هیچ گاه مستعمره ی اروپا نبوده اند که از آن جمله می توان به ژاپن، کره، تایلند و لیبریا اشاره نمود.

35-ما ی و سنگاپور تنها کشورهای روی کره زمین هستند که بدون نیاز به ویزا می توانند به کره شمالی سفر کنند.

36-یکی از بزرگترین صادرات کره شمالی، مجسمه های عظیم دیکتاتورهای خارجی هستند.

37-ارزش خالص دارایی های بیل گیتس، 4.5 برابر تولید ناخالص داخلی کره شمالی برآورد شده است.مشاهده متن کامل ...
کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان
درخواست حذف اطلاعات


دوره تخصصی بازیگری تلویزیون به گزارش ، یویورک تایمز در گزارشی به قلم پیتر بیکر مینویسد تنش های لفظی پیونگ یانگ- واشنگتن نه تنها موجب چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی هشدار در میان متحدان آسیایی شده بلکه موجب کاهش 45/ 1 درصدی سهام نیز شده است. اکنون افکار عمومی صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار از خود میپرسند آیا باید آماده جنگی دیگر بود؟ جنگی که شبح آن بر فراز به پرواز در آمده است؟ روز پنج شنبه چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد 19 ادماه 96 60سناتور یی به نمایندگی از به خارجه نامه ای نوشتند و از او خواستند تا رئیس جمهور را به خویشتن داری دعوت کند. در این نامه آمده است مواضعی که رئیس جمهوری اتخاذ کرده غیرمسوولانه و خطرناک است و این بهانه را به دستگاه تبلیغاتی کره شمالی میدهد که تهدیدی برای آنهاست. صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه در این بیانیه آمده که در کنار خویشتنداری و خودداری از لفاظی، نه تنها ان ما باید مذاکره با کره شمالی را شروع کنند، بلکه بایدترغیب کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان کننده مذاکره میان این با های منطقه نیز باشند. در شهترامپ قاطعیت و شدت عمل بر دیپلماسی و مذاکره کلاس تست بازیگری میچربد. رئیس جمهوری که اکنون چمدان سیاه را در دست دارد به پشتوانه آن چنان لاف قدرت میزند که گویی همه باید مطیع بی چون و چرای او باشند. این چمدان چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله ساده فقط دارای چند کلید یا دکمه است، اما امنیت کره زمین به آن گی دارد. این چمدان به رئیس جمهوری اجازه میدهد تا درصورت وم تست بازیگری سینما و تلویزیون و احساس تهدید، فرمان جنگ و شلیک موشک های هسته ای را صادر کند. در واقع، این چند دکمه ساده کلید قدرت اتمی ست که در دستان رئیس جمهوری قرار چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد گرفته است. پیتر بیکر مینویسدترامپ بر این باور است که روسای جمهوری قبلی طی 25 سال گذشته نتوانسته زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند اندکره شمالی را مهار کنند. آنها

همواره دم از مذاکره زده اندکه همواره با درهای ه کره شمالی مواجه شده است. بنابراین، او ضمن ویدئویی از کلاس های دوبلاژ چنگیز جلیلوند اینکه آرایش گرفته و به کره شمالی اخطار میدهد و برای این خط و نشان میکشد تا نشان دهد جدی است؛ اما همزمان میگوید: چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم همواره مذاکره را در نظر داریم. من هم مثل روسای جمهور قبلی اوباما، بوش و کلینتون مذاکره میکنم؛ اما این مذاکره زمان دارد و بی چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد انتها نیست. اکنون وقت آن است. باید ی این کار را انجام دهد. مارک استیل ، گزارشگر ایندیپندنت، هم مینویسد بازیترامپ- اون به یک بازی فکاهی میماند. چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن او معتقد است اکنون جهان در دست دو مضحک اده است که از سخن میگویند. در د های تخیلی جهان به دست دیکتاتورهایی وحشی به پایان میرسد که روی تانک چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد ها نشسته و در مورد امپراتوری شان رجزخوانی میکنند. طنز تاریخ اینجا است که اکنون این چهره های مضحک د های تخیلی دوره آموزشی فن بیان جامه حقیقت بر تن کرده و یکی در واشنگتن و دیگری در پیونگ یانگ حاکم است. آنجا که جیمز متیس، دفاعترامپ، میگوید اگر کره شمالی به خواسته های تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند پاسخ ندهد، با پایان رژیم خود و نابودی آن روبه رو خواهد شد. بنابراین آنها نه تنها این که رژیم را هم از میان خواهند برد. اگر هم کره شمالی کلاس تست بازیگری بماند، این رژیم بدون مانش به حیات خود ادامه میدهد. استیل بر این باور است که این یک درگیری رسانه ای و هل من مب طلبیدن های رسانه ای است. وقتیترامپ فریاد دوبله زنده چنگیز جلیلوند 1 میزند: من توی کله تو پسر وی الاغ میزنم بدیهی است که واکنش کره مشابه او خواهد بود: حرف های این ک روی مخ کره شمالی است. او میگوید این شکل صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی دیگری از تحقیر است که این بار

د ها به عرصه حقیقت آمده است. ظاهرا در شهترامپ آرماگدون هسته ای کلید خورده و این بار نه خاورمیانه صدای شروین قطعه ای در سریال از سرزمین شمالی که در شبه جزیره کره هدف اوست. گ : آرماگدون هسته ای؟ کره شمالی برای اولین بار و به تفصیل اعلام کرد که گ را هدف خواهد گرفت و یک آتش دوره آموزشی تخصصی دوبله - شروین قطعه ای بازی به راه خواهد انداخت. در این میان به نظر میرسد طرفین در حال یارگیری منطقه ای هستند. استرالیا اعلام کرده در جنگ احتمالی در کنار قرار دوره تخصصی بازیگری سینما و تلویزیون خواهد گرفت؛ اما اعلام کرده در صورت جنگ، بی طرف خواهد ماند. آیا آرماگدون هسته ای در راه است؟ به نظر میرسد ان کره- مایل به جنگ باشند؛ دوره تخصصی دوبله - چنگیز جلیلوند یکی جنگ را عامل بقای خود میداندو دیگری جنگ را عامل تقویت ش. براساس تئوری بازیترسوها chicken game کره شمالی بر این باور است که هرگونه عقب نشینی به حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند مثابه ش تی دومینووار خواهد بود و این عقب نشینی تا فروپاشی کامل این ادامه خواهد ، بنابراین باید ایستاد و طرف مقابل را به عقب نشینی واداشت. اما براساس صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز تئوری دیوانه madman theory که از سوی نی ون ابداع شد رفتار رئیس جمهوری باید غیرقابل پیش بینی و به گونه ای باشد که باعث ایجادترس و واهمه دوره بازیگری در رقبای خارجی و داخلی شود و این رویکردی است کهترامپ در برابر کره شمالی اتخاذ کرده تا این را به بن بکشاند. به نظر میرسد کره شمالی فردی است که گویی بازیترسوها تست بازیگری را کنار گذاشته و به تئوری دیوانه روی آورده است تاترامپ هم نتواندرفتار او را پیش بینی کند. این اعلام کرده که با موشک های هواسونگ 12 گ را هدف خواهد گرفت. با توجه زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند به اینکه گ محل استقرار 160 هزار یی و خانواده هایشان است و بخشی از بمب افکن های

در این جزیره قرار گرفته و موشک های تاد نیز به طور کامل در این جزیره صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز عملیاتی شده است، حمله به این جزیره به مثابه اعلان جنگ به تلقی میشود. کره شمالی برای اینکه درها را به روی مصالحه بازگذاشته باشد، اعلام تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای کرده که شلیک 4 موشک میان برد هواسونگ 12 را در پایان این ماه عملیاتی خواهد کرد. این موشک ها تقریبا 2 هزار و 85 کیلومتر را در 17 دقیقه و 45ثانیه میپیمایند. چو سانگ هون ، گزارشگر کلاس بازیگری تایمز، در 10 اوت نوشت که اعلان اینکه آزمایش این موشک ها تا آ ماه به تعویق خواهد اد احتمالا به این معنا است که باب مذاکره باز باشد. شین بوم چول ، متخصص امنیتی تست بازیگری در آکادمی دیپلماتیک کره در سئول، میگوید: کره شمالی با اعلان این طرح مفصل میخواهد نشان دهد که موشک های هواسونگ 12 سیستمی قابل اتکا است که از قابلیت حمل کلا هسته ای چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم برخوردار است. چو سانگ هون ، گزارشگر تایمز مینویسد: کره شمالی در دوران کیم جونگ اون حدود 80 آزمایش موشکی انجام داده اما در هیچ یک از این آزمایش ها به طور صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه رسمی و مشخص جایی را به عنوان هدف اعلام نکرده بود؛ اما این بار رسما گ را هدف اصلی خود اعلام کرده است. او مینویسد این موشک از فضای عبور کرده و به اکبر منانی: پوآرو گفت تو بهتر از منی! گ خواهد رسید. این اولین باری است که چنین موشکی از فضای دیگر با قصدی تهاجمی عبور میکند. این موشک بیش از 62مایل از سطح دریا پرواز خواهد کرد و این یعنی کره شمالی محدودیت صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان های هوایی- سرزمینی را کنار گذاشته است. در این آرماگدون هسته ای، کره شمالی سلاح هسته ای را نشانی از غرور ملی و بقا میپندارد و بر این

است که تحریم ها بخشی از توطئه تست تخصصی بازیگری تلویزیون برای زمین زدن این است. روز چهارشنبه 18 ادماه این 100هزار نفر از نیروهای را واداشت که رژه ای در حمایت از اوترتیب دهند. رو مه رودونگ سینمون ، چاپ کره شمالی، هم در گزارشی 6 صفحه چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود ای با عنوان تا پای جان در دفاع از سرزمین پدری نوشت باید در راه پدر و سرزمین پدری تا پای جان ایستاد. روایت دیگری هم هست که معتقد است هدف از رفتارهای تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای تهاجمی کره شمالی درخواست از برای بخشش پیونگ یانگ است. کیم دونگ یوب ، تحلیلگر در موسسه مطالعات خاور دور در کیونگ نام در سئول، معتقد است که کیم در بن با ضعیف است. صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز او معتقد است: در میان تمام این اعتماد به نفس ها و جرات ها، کره شمالی به طور متناقض از میخواهد تا به این کمک کند تا خودزنی را متوقف سازد. فارن پالیسی نیز روایت کارگاه آموزشی زبان بدن دیگری از این آرماگدون هسته ای دارد. جفری لوییس ، مدیر برنامه منع اشاعه شرق آسیا در موسسه مطالعات بین الملل میدلبری در مونترری، میگوید کره شمالی تاکنون 5 آزمایش صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک هسته ای انجام داده است. آنجا کهترامپ به پسر و fat boy اشاره میکند شاید سخن او کنایه ای باشد از یک جنگ هسته ای. چاق fat man اسم رمز سومین بمب هسته ای است که در سال ۱۹۴۵ روی ناکازاکی انداخته دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند شد. جفری لوییس معتقد است پایگاه های هسته ای کره شمالی به شکلی بسیار پراکنده و زیر کوه ها تعبیه شده است. او معتقد است این ریسک فنی و امنیتی را برای رسیدن چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان به سلاح هسته ای قابل کاربرد پذیرفته است. او معتقد است فراریان این نیز سال ها پیش ا ع داده بودند که این در حال

هسته ای است. او معتقد است پیونگ یانگ پلوتونیوم لازم چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان را به دست آورده است. واشنگتن پست در دو گزارش که در ماه جولای منتشر کرد به دو نکته اشاره داشت: در اولین گزارش مورخ 28 جولای اعلام شد که کره شمالی سلاح هسته ای برای موشک صدای اکبر منانی در سریال پوآرو - «پوآرو را من پوآرو » های بالستیک تولید کرده است. در اوایل جولای هم اعلام کرده بود که این 60 بمب هسته ای دارد. او معتقد است وقتی کره به این سطح رسیده دیگر درخواست از او برای متوقف ساختن تست دوبله حضوری منانی برنامه هایش کاری عبث است. گزینه دیگر استفاده از گزینه است. او اگرچه اماواگرهایی در مورد این گزینه میآورد اما در نهایت خطاب به کره شمالی مینویسد: به دنیای جدید خوش آمدید. بازی تمام است صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی و کره پیروز میدان شده است. گزارش از حسین باقی به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدان تست بازیگری سینما و تلویزیون نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ تست بازیگری سینما و تلویزیون هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین سخن میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است

که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی پیونگ یانگ - واشنگتن تست دوره دوبله ( منانی ) جالب است. گلوبال تایمز ، رسانه و به شدت ملی گرای در سرمقاله ای از ان خواست که روشن سازند اگر کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی را به دنبال داشته باشد، در پشت این قرار نخواهند گرفت و بی طرف صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار خواهند ماند. این رو مه در عین حال، خواستار این شد که ان با حمله غیرمترقبه به کره شمالی مخالفت کنند. این رو مه مینویسد: باید برای طرفین روشن کند که اگر کره شمالی صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان شروع کننده حمله به خاک باشد و به اینترتیب تلافی را موجب شود، بی طرف خواهد مانداما اگر کره جنوبی و جنگ را شروع کنند و به دنبال در کره باشند، مانع آنها در این کار خواهد شد و به مخالفت برخواهد صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک خاست. تلویزیون اعلام کرد، رئیس جمهوری دیروز شنبه در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری گفت، راه حلی صلح آمیز برای مسائل هسته ای کره شمالی نیاز است و خواستار خویشتن داری طرفین منازعه شد. به گزارش رویترز، حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند شی جین پینگ، رئیس جمهوری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی وجود لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند اما این به آن دوره آموزشی دوبله تخصصی - اکبر منانی معنا نیست که آماده حمله نیست بلکه 25هزار نیروی یی مستقر در کره جنوبی گوش به زنگ فرمان هستند. تایمز میافزاید هم اکنون حدود 130 هزار نیروی یی در سئول استقرار دارند. دریاسالار

سی. بلر، رئیس بازنشسته فرماندهی پاسیفیک و رئیس دوره تخصصی بازیگری سینما سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط تست دوبله حضوری شروین قطعه ای جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود گزارش تایمز، این موشک میتواندهم بر فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های متروی جهان را دارد که دست کم ۳۶۰ فوت زیر زمین قرار چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده میکنند که دارای دو خط با مجموع طول ۱۸ مایل در زیر پایتخت کره شمالی است. کار ساخت متروی شهر پیونگ دوره دوبله - جلیلوند یانگ در سال ۱۹۶۸ شروع شد و در سال ۱۹۷۳ به دست کیم ایل سونگ، پدربزرگ کیم جونگ اون، ف کره شمالی تاح شد. عمق این مترو در زیرزمین به این معنی است که شهروندان پیونگ یانگ میتوانند در صورت بالا

تنش ها میان کره شمالی صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی و و بروز یک جنگ هسته ای از آن استفاده کنند. یک عکاس فرانسوی به نام اریک لافورگ توانسته هنگام سفر به کره شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای ۱۷ ایستگاه در دو تست تخصصی بازیگری سینما خط است. به گفته او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از فن بیان این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کره شمالی و با وجود تنش های شدید لفظی میان و کره شمالی، آسوشیتدپرس صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی گزارش داد که چند ماه است با استفاده از کانال های مخفیانه دیپلماسی با کره شمالی در ارتباط بوده است. این از قول مقام های یی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد: گفت وگو میان جوزف یونگ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین ، فرستاده در امور سیاست گذاری کره شمالی و پاک سونگ ایل ، و دیپلمات ارشد کره شمالی در سازمان ملل صورت گرفته است. این ادامه داد، این ارتباطات درخصوص یی هایی بوده که در کره شمالی در بند صدای شروین قطعه ای در سریال کره ای کیمیاگر هستند و همچنین در این ارتباطات مسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین

یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های دوره آموزشی فن بیان محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگ دوره پیشرفته دوبله تخصصی - چنگیز جلیلوند ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی با وجود افزایش تنش ها آموزش فن بیان در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از ۲۰۱۵ میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی رزمایش ۲۰۱۷ پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی و برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی خبر داد.مشاهده متن کامل ...
کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان
درخواست حذف اطلاعات

دوره تخصصی بازیگری تلویزیون به گزارش ، یویورک تایمز در گزارشی به قلم پیتر بیکر مینویسد تنش های لفظی پیونگ یانگ- واشنگتن نه تنها موجب چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی هشدار در میان متحدان آسیایی شده بلکه موجب کاهش 45/ 1 درصدی سهام نیز شده است. اکنون افکار عمومی صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار از خود میپرسند آیا باید آماده جنگی دیگر بود؟ جنگی که شبح آن بر فراز به پرواز در آمده است؟ روز پنج شنبه چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد 19 ادماه 96 60سناتور یی به نمایندگی از به خارجه نامه ای نوشتند و از او خواستند تا رئیس جمهور را به خویشتن داری دعوت کند. در این نامه آمده است مواضعی که رئیس جمهوری اتخاذ کرده غیرمسوولانه و خطرناک است و این بهانه را به دستگاه تبلیغاتی کره شمالی میدهد که تهدیدی برای آنهاست. صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه در این بیانیه آمده که در کنار خویشتنداری و خودداری از لفاظی، نه تنها ان ما باید مذاکره با کره شمالی را شروع کنند، بلکه بایدترغیب کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان کننده مذاکره میان این با های منطقه نیز باشند. در شهترامپ قاطعیت و شدت عمل بر دیپلماسی و مذاکره کلاس تست بازیگری میچربد. رئیس جمهوری که اکنون چمدان سیاه را در دست دارد به پشتوانه آن چنان لاف قدرت میزند که گویی همه باید مطیع بی چون و چرای او باشند. این چمدان چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله ساده فقط دارای چند کلید یا دکمه است، اما امنیت کره زمین به آن گی دارد. این چمدان به رئیس جمهوری اجازه میدهد تا درصورت وم تست بازیگری سینما و تلویزیون و احساس تهدید، فرمان جنگ و شلیک موشک های هسته ای را صادر کند. در واقع، این چند دکمه ساده کلید قدرت اتمی ست که در دستان رئیس جمهوری قرار چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهدادگرفته است. پیتر بیکر مینویسدترامپ بر این باور است که روسای جمهوری قبلی طی 25 سال گذشته نتوانسته زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند اندکره شمالی را مهار کنند. آنها

همواره دم از مذاکره زده اندکه همواره با درهای ه کره شمالی مواجه شده است. بنابراین، او ضمن ویدئویی از کلاس های دوبلاژ چنگیز جلیلوند اینکه آرایش گرفته و به کره شمالی اخطار میدهد و برای این خط و نشان میکشد تا نشان دهد جدی است؛ اما همزمان میگوید: چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم همواره مذاکره را در نظر داریم. من هم مثل روسای جمهور قبلی اوباما، بوش و کلینتون مذاکره میکنم؛ اما این مذاکره زمان دارد و بی چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد انتها نیست. اکنون وقت آن است. باید ی این کار را انجام دهد. مارک استیل ، گزارشگر ایندیپندنت، هم مینویسد بازیترامپ- اون به یک بازی فکاهی میماند.چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن او معتقد است اکنون جهان در دست دو مضحک اده است که از سخن میگویند. در د های تخیلی جهان به دست دیکتاتورهایی وحشی به پایان میرسد که روی تانک چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد ها نشسته و در مورد امپراتوری شان رجزخوانی میکنند. طنز تاریخ اینجا است که اکنون این چهره های مضحک د های تخیلی دوره آموزشی فن بیان جامه حقیقت بر تن کرده و یکی در واشنگتن و دیگری در پیونگ یانگ حاکم است. آنجا که جیمز متیس، دفاعترامپ، میگوید اگر کره شمالی به خواسته های تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند پاسخ ندهد، با پایان رژیم خود و نابودی آن روبه رو خواهد شد. بنابراین آنها نه تنها این که رژیم را هم از میان خواهند برد. اگر هم کره شمالی کلاس تست بازیگری بماند، این رژیم بدون مانش به حیات خود ادامه میدهد. استیل بر این باور است که این یک درگیری رسانه ای و هل من مب طلبیدن های رسانه ای است. وقتیترامپ فریاد دوبله زنده چنگیز جلیلوند 1 میزند: من توی کله تو پسر وی الاغ میزنم بدیهی است که واکنش کره مشابه او خواهد بود: حرف های این ک روی مخ کره شمالی است. او میگوید این شکل صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی  دیگری از تحقیر است که این بار

د ها به عرصه حقیقت آمده است. ظاهرا در شهترامپ آرماگدون هسته ای کلید خورده و این بار نه خاورمیانه صدای شروین قطعه ای در سریال از سرزمین شمالی که در شبه جزیره کره هدف اوست. گ : آرماگدون هسته ای؟ کره شمالی برای اولین بار و به تفصیل اعلام کرد که گ را هدف خواهد گرفت و یک آتش دوره آموزشی تخصصی دوبله - شروین قطعه ای بازی به راه خواهد انداخت. در این میان به نظر میرسد طرفین در حال یارگیری منطقه ای هستند. استرالیا اعلام کرده در جنگ احتمالی در کنار قرار دوره تخصصی بازیگری سینما و تلویزیون خواهد گرفت؛ اما اعلام کرده در صورت جنگ، بی طرف خواهد ماند. آیا آرماگدون هسته ای در راه است؟ به نظر میرسد ان کره- مایل به جنگ باشند؛ دوره تخصصی دوبله - چنگیز جلیلوند یکی جنگ را عامل بقای خود میداندو دیگری جنگ را عامل تقویت ش. براساس تئوری بازیترسوها chicken game کره شمالی بر این باور است که هرگونه عقب نشینی به حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند مثابه ش تی دومینووار خواهد بود و این عقب نشینی تا فروپاشی کامل این ادامه خواهد ، بنابراین باید ایستاد و طرف مقابل را به عقب نشینی واداشت. اما براساس صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز تئوری دیوانه madman theory که از سوی نی ون ابداع شد رفتار رئیس جمهوری باید غیرقابل پیش بینی و به گونه ای باشد که باعث ایجادترس و واهمه دوره بازیگری در رقبای خارجی و داخلی شود و این رویکردی است کهترامپ در برابر کره شمالی اتخاذ کرده تا این را به بن بکشاند. به نظر میرسد کره شمالی فردی است که گویی بازیترسوها تست بازیگری را کنار گذاشته و به تئوری دیوانه روی آورده است تاترامپ هم نتواندرفتار او را پیش بینی کند. این اعلام کرده که با موشک های هواسونگ 12 گ را هدف خواهد گرفت. با توجه زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند به اینکه گ محل استقرار 160 هزار یی و خانواده هایشان است و بخشی از بمب افکن های

در این جزیره قرار گرفته و موشک های تاد نیز به طور کامل در این جزیره صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز عملیاتی شده است، حمله به این جزیره به مثابه اعلان جنگ به تلقی میشود. کره شمالی برای اینکه درها را به روی مصالحه بازگذاشته باشد، اعلام تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای کرده که شلیک 4 موشک میان برد هواسونگ 12 را در پایان این ماه عملیاتی خواهد کرد. این موشک ها تقریبا 2 هزار و 85 کیلومتر را در 17 دقیقه و 45ثانیه میپیمایند. چو سانگ هون ، گزارشگر کلاس بازیگری تایمز، در 10 اوت نوشت که اعلان اینکه آزمایش این موشک ها تا آ ماه به تعویق خواهد اد احتمالا به این معنا است که باب مذاکره باز باشد. شین بوم چول ، متخصص امنیتی تست بازیگری در آکادمی دیپلماتیک کره در سئول، میگوید: کره شمالی با اعلان این طرح مفصل میخواهد نشان دهد که موشک های هواسونگ 12 سیستمی قابل اتکا است که از قابلیت حمل کلا هسته ای چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم برخوردار است. چو سانگ هون ، گزارشگر تایمز مینویسد: کره شمالی در دوران کیم جونگ اون حدود 80 آزمایش موشکی انجام داده اما در هیچ یک از این آزمایش ها به طورصدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه رسمی و مشخص جایی را به عنوان هدف اعلام نکرده بود؛ اما این بار رسما گ را هدف اصلی خود اعلام کرده است. او مینویسد این موشک از فضای عبور کرده و به اکبر منانی: پوآرو گفت تو بهتر از منی! گ خواهد رسید. این اولین باری است که چنین موشکی از فضای دیگر با قصدی تهاجمی عبور میکند. این موشک بیش از 62مایل از سطح دریا پرواز خواهد کرد و این یعنی کره شمالی محدودیت صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان های هوایی- سرزمینی را کنار گذاشته است. در این آرماگدون هسته ای، کره شمالی سلاح هسته ای را نشانی از غرور ملی و بقا میپندارد و بر این

است که تحریم ها بخشی از توطئه تست تخصصی بازیگری تلویزیون برای زمین زدن این است. روز چهارشنبه 18 ادماه این 100هزار نفر از نیروهای را واداشت که رژه ای در حمایت از اوترتیب دهند. رو مه رودونگ سینمون ، چاپ کره شمالی، هم در گزارشی 6 صفحه چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود ای با عنوان تا پای جان در دفاع از سرزمین پدری نوشت باید در راه پدر و سرزمین پدری تا پای جان ایستاد. روایت دیگری هم هست که معتقد است هدف از رفتارهای تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای تهاجمی کره شمالی درخواست از برای بخشش پیونگ یانگ است. کیم دونگ یوب ، تحلیلگر در موسسه مطالعات خاور دور در کیونگ نام در سئول، معتقد است که کیم در بن با ضعیف است. صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز او معتقد است: در میان تمام این اعتماد به نفس ها و جرات ها، کره شمالی به طور متناقض از میخواهد تا به این کمک کند تا خودزنی را متوقف سازد. فارن پالیسی نیز روایت کارگاه آموزشی زبان بدن دیگری از این آرماگدون هسته ای دارد. جفری لوییس ، مدیر برنامه منع اشاعه شرق آسیا در موسسه مطالعات بین الملل میدلبری در مونترری، میگوید کره شمالی تاکنون 5 آزمایش صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک هسته ای انجام داده است. آنجا کهترامپ به پسر و fat boy اشاره میکند شاید سخن او کنایه ای باشد از یک جنگ هسته ای. چاق fat man اسم رمز سومین بمب هسته ای است که در سال ۱۹۴۵ روی ناکازاکی انداخته دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند شد. جفری لوییس معتقد است پایگاه های هسته ای کره شمالی به شکلی بسیار پراکنده و زیر کوه ها تعبیه شده است. او معتقد است این ریسک فنی و امنیتی را برای رسیدن  چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان به سلاح هسته ای قابل کاربرد پذیرفته است. او معتقد است فراریان این نیز سال ها پیش ا ع داده بودند که این در حال

هسته ای است. او معتقد است پیونگ یانگ پلوتونیوم لازم چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان را به دست آورده است. واشنگتن پست در دو گزارش که در ماه جولای منتشر کرد به دو نکته اشاره داشت: در اولین گزارش مورخ 28 جولای اعلام شد که کره شمالی سلاح هسته ای برای موشک صدای اکبر منانی در سریال پوآرو - «پوآرو را من پوآرو » های بالستیک تولید کرده است. در اوایل جولای هم اعلام کرده بود که این 60 بمب هسته ای دارد. او معتقد است وقتی کره به این سطح رسیده دیگر درخواست از او برای متوقف ساختن تست دوبله حضوری منانی برنامه هایش کاری عبث است. گزینه دیگر استفاده از گزینه است. او اگرچه اماواگرهایی در مورد این گزینه میآورد اما در نهایت خطاب به کره شمالی مینویسد: به دنیای جدید خوش آمدید. بازی تمام است صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی و کره پیروز میدان شده است. گزارش از حسین باقی به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدانتست بازیگری سینما و تلویزیون نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ تست بازیگری سینما و تلویزیون هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین سخن میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است

که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی پیونگ یانگ - واشنگتن تست دوره دوبله ( منانی ) جالب است. گلوبال تایمز ، رسانه و به شدت ملی گرای در سرمقاله ای از ان خواست که روشن سازند اگر کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی را به دنبال داشته باشد، در پشت این قرار نخواهند گرفت و بی طرف صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار خواهند ماند. این رو مه در عین حال، خواستار این شد که ان با حمله غیرمترقبه به کره شمالی مخالفت کنند. این رو مه مینویسد: باید برای طرفین روشن کند که اگر کره شمالی صدای اکبر منانی در کارتون زبل خانشروع کننده حمله به خاک باشد و به اینترتیب تلافی را موجب شود، بی طرف خواهد مانداما اگر کره جنوبی و جنگ را شروع کنند و به دنبال در کره باشند، مانع آنها در این کار خواهد شد و به مخالفت برخواهد صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک خاست. تلویزیون اعلام کرد، رئیس جمهوری دیروز شنبه در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری گفت، راه حلی صلح آمیز برای مسائل هسته ای کره شمالی نیاز است و خواستار خویشتن داری طرفین منازعه شد. به گزارش رویترز، حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند شی جین پینگ، رئیس جمهوری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی وجود لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند اما این به آن دوره آموزشی دوبله تخصصی - اکبر منانی معنا نیست که آماده حمله نیست بلکه 25هزار نیروی یی مستقر در کره جنوبی گوش به زنگ فرمان هستند. تایمز میافزاید هم اکنون حدود 130 هزار نیروی یی در سئول استقرار دارند. دریاسالار

سی. بلر، رئیس بازنشسته فرماندهی پاسیفیک و رئیس دوره تخصصی بازیگری سینما سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط تست دوبله حضوری شروین قطعه ای جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود گزارش تایمز، این موشک میتواندهم بر فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های متروی جهان را دارد که دست کم ۳۶۰ فوت زیر زمین قرار چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده میکنند که دارای دو خط با مجموع طول ۱۸ مایل در زیر پایتخت کره شمالی است. کار ساخت متروی شهر پیونگ دوره دوبله - جلیلوند یانگ در سال ۱۹۶۸ شروع شد و در سال ۱۹۷۳ به دست کیم ایل سونگ، پدربزرگ کیم جونگ اون، ف کره شمالی تاح شد. عمق این مترو در زیرزمین به این معنی است که شهروندان پیونگ یانگ میتوانند در صورت بالا

تنش ها میان کره شمالی صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی و و بروز یک جنگ هسته ای از آن استفاده کنند. یک عکاس فرانسوی به نام اریک لافورگ توانسته هنگام سفر به کره شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای ۱۷ ایستگاه در دو تست تخصصی بازیگری سینما خط است. به گفته او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از فن بیان این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کره شمالی و با وجود تنش های شدید لفظی میان و کره شمالی، آسوشیتدپرس صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی گزارش داد که چند ماه است با استفاده از کانال های مخفیانه دیپلماسی با کره شمالی در ارتباط بوده است. این از قول مقام های یی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد: گفت وگو میان جوزف یونگ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین ، فرستاده در امور سیاست گذاری کره شمالی و پاک سونگ ایل ، و دیپلمات ارشد کره شمالی در سازمان ملل صورت گرفته است. این ادامه داد، این ارتباطات درخصوص یی هایی بوده که در کره شمالی در بند صدای شروین قطعه ای در سریال کره ای کیمیاگر هستند و همچنین در این ارتباطات مسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین

یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را  چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های دوره آموزشی فن بیان محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگدوره پیشرفته دوبله تخصصی - چنگیز جلیلوند ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی با وجود افزایش تنش ها آموزش فن بیان در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از ۲۰۱۵ میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی رزمایش ۲۰۱۷ پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی و برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی خبر داد.مشاهده متن کامل ...
کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان
درخواست حذف اطلاعات

 

دوره تخصصی بازیگری تلویزیون به گزارش ، یویورک تایمز در گزارشی به قلم پیتر بیکر مینویسد تنش های لفظی پیونگ یانگ- واشنگتن نه تنها موجب چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی هشدار در میان متحدان آسیایی شده بلکه موجب کاهش 45/ 1 درصدی سهام نیز شده است. اکنون افکار عمومی صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار از خود میپرسند آیا باید آماده جنگی دیگر بود؟ جنگی که شبح آن بر فراز به پرواز در آمده است؟ روز پنج شنبه چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد 19 ادماه 96 60سناتور یی به نمایندگی از به خارجه نامه ای نوشتند و از او خواستند تا رئیس جمهور را به خویشتن داری دعوت کند. در این نامه آمده است مواضعی که رئیس جمهوری اتخاذ کرده غیرمسوولانه و خطرناک است و این بهانه را به دستگاه تبلیغاتی کره شمالی میدهد که تهدیدی برای آنهاست. صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه در این بیانیه آمده که در کنار خویشتنداری و خودداری از لفاظی، نه تنها ان ما باید مذاکره با کره شمالی را شروع کنند، بلکه بایدترغیب کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان کننده مذاکره میان این با های منطقه نیز باشند. در شهترامپ قاطعیت و شدت عمل بر دیپلماسی و مذاکره کلاس تست بازیگری میچربد. رئیس جمهوری که اکنون چمدان سیاه را در دست دارد به پشتوانه آن چنان لاف قدرت میزند که گویی همه باید مطیع بی چون و چرای او باشند. این چمدان چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله ساده فقط دارای چند کلید یا دکمه است، اما امنیت کره زمین به آن گی دارد. این چمدان به رئیس جمهوری اجازه میدهد تا درصورت وم تست بازیگری سینما و تلویزیون و احساس تهدید، فرمان جنگ و شلیک موشک های هسته ای را صادر کند. در واقع، این چند دکمه ساده کلید قدرت اتمی ست که در دستان رئیس جمهوری قرار چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهدادگرفته است. پیتر بیکر مینویسدترامپ بر این باور است که روسای جمهوری قبلی طی 25 سال گذشته نتوانسته زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند اندکره شمالی را مهار کنند. آنها

همواره دم از مذاکره زده اندکه همواره با درهای ه کره شمالی مواجه شده است. بنابراین، او ضمن ویدئویی از کلاس های دوبلاژ چنگیز جلیلوند اینکه آرایش گرفته و به کره شمالی اخطار میدهد و برای این خط و نشان میکشد تا نشان دهد جدی است؛ اما همزمان میگوید: چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم همواره مذاکره را در نظر داریم. من هم مثل روسای جمهور قبلی اوباما، بوش و کلینتون مذاکره میکنم؛ اما این مذاکره زمان دارد و بی چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد انتها نیست. اکنون وقت آن است. باید ی این کار را انجام دهد. مارک استیل ، گزارشگر ایندیپندنت، هم مینویسد بازیترامپ- اون به یک بازی فکاهی میماند.چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن او معتقد است اکنون جهان در دست دو مضحک اده است که از سخن میگویند. در د های تخیلی جهان به دست دیکتاتورهایی وحشی به پایان میرسد که روی تانک چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد ها نشسته و در مورد امپراتوری شان رجزخوانی میکنند. طنز تاریخ اینجا است که اکنون این چهره های مضحک د های تخیلی دوره آموزشی فن بیان جامه حقیقت بر تن کرده و یکی در واشنگتن و دیگری در پیونگ یانگ حاکم است. آنجا که جیمز متیس، دفاعترامپ، میگوید اگر کره شمالی به خواسته های تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند پاسخ ندهد، با پایان رژیم خود و نابودی آن روبه رو خواهد شد. بنابراین آنها نه تنها این که رژیم را هم از میان خواهند برد. اگر هم کره شمالی کلاس تست بازیگری بماند، این رژیم بدون مانش به حیات خود ادامه میدهد. استیل بر این باور است که این یک درگیری رسانه ای و هل من مب طلبیدن های رسانه ای است. وقتیترامپ فریاد دوبله زنده چنگیز جلیلوند 1 میزند: من توی کله تو پسر وی الاغ میزنم بدیهی است که واکنش کره مشابه او خواهد بود: حرف های این ک روی مخ کره شمالی است. او میگوید این شکل صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی  دیگری از تحقیر است که این بار

د ها به عرصه حقیقت آمده است. ظاهرا در شهترامپ آرماگدون هسته ای کلید خورده و این بار نه خاورمیانه صدای شروین قطعه ای در سریال از سرزمین شمالی که در شبه جزیره کره هدف اوست. گ : آرماگدون هسته ای؟ کره شمالی برای اولین بار و به تفصیل اعلام کرد که گ را هدف خواهد گرفت و یک آتش دوره آموزشی تخصصی دوبله - شروین قطعه ای بازی به راه خواهد انداخت. در این میان به نظر میرسد طرفین در حال یارگیری منطقه ای هستند. استرالیا اعلام کرده در جنگ احتمالی در کنار قرار دوره تخصصی بازیگری سینما و تلویزیون خواهد گرفت؛ اما اعلام کرده در صورت جنگ، بی طرف خواهد ماند. آیا آرماگدون هسته ای در راه است؟ به نظر میرسد ان کره- مایل به جنگ باشند؛ دوره تخصصی دوبله - چنگیز جلیلوند یکی جنگ را عامل بقای خود میداندو دیگری جنگ را عامل تقویت ش. براساس تئوری بازیترسوها chicken game کره شمالی بر این باور است که هرگونه عقب نشینی به حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند مثابه ش تی دومینووار خواهد بود و این عقب نشینی تا فروپاشی کامل این ادامه خواهد ، بنابراین باید ایستاد و طرف مقابل را به عقب نشینی واداشت. اما براساس صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز تئوری دیوانه madman theory که از سوی نی ون ابداع شد رفتار رئیس جمهوری باید غیرقابل پیش بینی و به گونه ای باشد که باعث ایجادترس و واهمه دوره بازیگری در رقبای خارجی و داخلی شود و این رویکردی است کهترامپ در برابر کره شمالی اتخاذ کرده تا این را به بن بکشاند. به نظر میرسد کره شمالی فردی است که گویی بازیترسوها تست بازیگری را کنار گذاشته و به تئوری دیوانه روی آورده است تاترامپ هم نتواندرفتار او را پیش بینی کند. این اعلام کرده که با موشک های هواسونگ 12 گ را هدف خواهد گرفت. با توجه زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند به اینکه گ محل استقرار 160 هزار یی و خانواده هایشان است و بخشی از بمب افکن های

در این جزیره قرار گرفته و موشک های تاد نیز به طور کامل در این جزیره صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز عملیاتی شده است، حمله به این جزیره به مثابه اعلان جنگ به تلقی میشود. کره شمالی برای اینکه درها را به روی مصالحه بازگذاشته باشد، اعلام تست دوره دوبله حضوری - شروین قطعه ای کرده که شلیک 4 موشک میان برد هواسونگ 12 را در پایان این ماه عملیاتی خواهد کرد. این موشک ها تقریبا 2 هزار و 85 کیلومتر را در 17 دقیقه و 45ثانیه میپیمایند. چو سانگ هون ، گزارشگر کلاس بازیگری تایمز، در 10 اوت نوشت که اعلان اینکه آزمایش این موشک ها تا آ ماه به تعویق خواهد اد احتمالا به این معنا است که باب مذاکره باز باشد. شین بوم چول ، متخصص امنیتی تست بازیگری در آکادمی دیپلماتیک کره در سئول، میگوید: کره شمالی با اعلان این طرح مفصل میخواهد نشان دهد که موشک های هواسونگ 12 سیستمی قابل اتکا است که از قابلیت حمل کلا هسته ای چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم برخوردار است. چو سانگ هون ، گزارشگر تایمز مینویسد: کره شمالی در دوران کیم جونگ اون حدود 80 آزمایش موشکی انجام داده اما در هیچ یک از این آزمایش ها به طورصدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه رسمی و مشخص جایی را به عنوان هدف اعلام نکرده بود؛ اما این بار رسما گ را هدف اصلی خود اعلام کرده است. او مینویسد این موشک از فضای عبور کرده و به اکبر منانی: پوآرو گفت تو بهتر از منی! گ خواهد رسید. این اولین باری است که چنین موشکی از فضای دیگر با قصدی تهاجمی عبور میکند. این موشک بیش از 62مایل از سطح دریا پرواز خواهد کرد و این یعنی کره شمالی محدودیت صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان های هوایی- سرزمینی را کنار گذاشته است. در این آرماگدون هسته ای، کره شمالی سلاح هسته ای را نشانی از غرور ملی و بقا میپندارد و بر این

است که تحریم ها بخشی از توطئه تست تخصصی بازیگری تلویزیون برای زمین زدن این است. روز چهارشنبه 18 ادماه این 100هزار نفر از نیروهای را واداشت که رژه ای در حمایت از اوترتیب دهند. رو مه رودونگ سینمون ، چاپ کره شمالی، هم در گزارشی 6 صفحه چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود ای با عنوان تا پای جان در دفاع از سرزمین پدری نوشت باید در راه پدر و سرزمین پدری تا پای جان ایستاد. روایت دیگری هم هست که معتقد است هدف از رفتارهای تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای تهاجمی کره شمالی درخواست از برای بخشش پیونگ یانگ است. کیم دونگ یوب ، تحلیلگر در موسسه مطالعات خاور دور در کیونگ نام در سئول، معتقد است که کیم در بن با ضعیف است. صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس سبز او معتقد است: در میان تمام این اعتماد به نفس ها و جرات ها، کره شمالی به طور متناقض از میخواهد تا به این کمک کند تا خودزنی را متوقف سازد. فارن پالیسی نیز روایت کارگاه آموزشی زبان بدن دیگری از این آرماگدون هسته ای دارد. جفری لوییس ، مدیر برنامه منع اشاعه شرق آسیا در موسسه مطالعات بین الملل میدلبری در مونترری، میگوید کره شمالی تاکنون 5 آزمایش صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک هسته ای انجام داده است. آنجا کهترامپ به پسر و fat boy اشاره میکند شاید سخن او کنایه ای باشد از یک جنگ هسته ای. چاق fat man اسم رمز سومین بمب هسته ای است که در سال ۱۹۴۵ روی ناکازاکی انداخته دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند شد. جفری لوییس معتقد است پایگاه های هسته ای کره شمالی به شکلی بسیار پراکنده و زیر کوه ها تعبیه شده است. او معتقد است این ریسک فنی و امنیتی را برای رسیدن  چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان به سلاح هسته ای قابل کاربرد پذیرفته است. او معتقد است فراریان این نیز سال ها پیش ا ع داده بودند که این در حال

هسته ای است. او معتقد است پیونگ یانگ پلوتونیوم لازم چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان را به دست آورده است. واشنگتن پست در دو گزارش که در ماه جولای منتشر کرد به دو نکته اشاره داشت: در اولین گزارش مورخ 28 جولای اعلام شد که کره شمالی سلاح هسته ای برای موشک صدای اکبر منانی در سریال پوآرو - «پوآرو را من پوآرو » های بالستیک تولید کرده است. در اوایل جولای هم اعلام کرده بود که این 60 بمب هسته ای دارد. او معتقد است وقتی کره به این سطح رسیده دیگر درخواست از او برای متوقف ساختن تست دوبله حضوری منانی برنامه هایش کاری عبث است. گزینه دیگر استفاده از گزینه است. او اگرچه اماواگرهایی در مورد این گزینه میآورد اما در نهایت خطاب به کره شمالی مینویسد: به دنیای جدید خوش آمدید. بازی تمام است صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی و کره پیروز میدان شده است. گزارش از حسین باقی به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدانتست بازیگری سینما و تلویزیون نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ تست بازیگری سینما و تلویزیون هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین سخن میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است

که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی پیونگ یانگ - واشنگتن تست دوره دوبله ( منانی ) جالب است. گلوبال تایمز ، رسانه و به شدت ملی گرای در سرمقاله ای از ان خواست که روشن سازند اگر کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی را به دنبال داشته باشد، در پشت این قرار نخواهند گرفت و بی طرف صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا گ ار خواهند ماند. این رو مه در عین حال، خواستار این شد که ان با حمله غیرمترقبه به کره شمالی مخالفت کنند. این رو مه مینویسد: باید برای طرفین روشن کند که اگر کره شمالی صدای اکبر منانی در کارتون زبل خانشروع کننده حمله به خاک باشد و به اینترتیب تلافی را موجب شود، بی طرف خواهد مانداما اگر کره جنوبی و جنگ را شروع کنند و به دنبال در کره باشند، مانع آنها در این کار خواهد شد و به مخالفت برخواهد صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک خاست. تلویزیون اعلام کرد، رئیس جمهوری دیروز شنبه در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری گفت، راه حلی صلح آمیز برای مسائل هسته ای کره شمالی نیاز است و خواستار خویشتن داری طرفین منازعه شد. به گزارش رویترز، حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند شی جین پینگ، رئیس جمهوری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با تست دوبله غیرحضوری اکبر منانی وجود لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند اما این به آن دوره آموزشی دوبله تخصصی - اکبر منانی معنا نیست که آماده حمله نیست بلکه 25هزار نیروی یی مستقر در کره جنوبی گوش به زنگ فرمان هستند. تایمز میافزاید هم اکنون حدود 130 هزار نیروی یی در سئول استقرار دارند. دریاسالار

سی. بلر، رئیس بازنشسته فرماندهی پاسیفیک و رئیس دوره تخصصی بازیگری سینما سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط تست دوبله حضوری شروین قطعه ای جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر شهر اُز در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود گزارش تایمز، این موشک میتواندهم بر فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های متروی جهان را دارد که دست کم ۳۶۰ فوت زیر زمین قرار چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده میکنند که دارای دو خط با مجموع طول ۱۸ مایل در زیر پایتخت کره شمالی است. کار ساخت متروی شهر پیونگ دوره دوبله - جلیلوند یانگ در سال ۱۹۶۸ شروع شد و در سال ۱۹۷۳ به دست کیم ایل سونگ، پدربزرگ کیم جونگ اون، ف کره شمالی تاح شد. عمق این مترو در زیرزمین به این معنی است که شهروندان پیونگ یانگ میتوانند در صورت بالا

تنش ها میان کره شمالی صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی و و بروز یک جنگ هسته ای از آن استفاده کنند. یک عکاس فرانسوی به نام اریک لافورگ توانسته هنگام سفر به کره شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای ۱۷ ایستگاه در دو تست تخصصی بازیگری سینما خط است. به گفته او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از فن بیان این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کره شمالی و با وجود تنش های شدید لفظی میان و کره شمالی، آسوشیتدپرس صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی گزارش داد که چند ماه است با استفاده از کانال های مخفیانه دیپلماسی با کره شمالی در ارتباط بوده است. این از قول مقام های یی که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد: گفت وگو میان جوزف یونگ چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین ، فرستاده در امور سیاست گذاری کره شمالی و پاک سونگ ایل ، و دیپلمات ارشد کره شمالی در سازمان ملل صورت گرفته است. این ادامه داد، این ارتباطات درخصوص یی هایی بوده که در کره شمالی در بند صدای شروین قطعه ای در سریال کره ای کیمیاگر هستند و همچنین در این ارتباطات مسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین

یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را  چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های دوره آموزشی فن بیان محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگدوره پیشرفته دوبله تخصصی - چنگیز جلیلوند ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی با وجود افزایش تنش ها آموزش فن بیان در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از ۲۰۱۵ میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی رزمایش ۲۰۱۷ پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی و برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی خبر داد.مشاهده متن کامل ...
جاذبه های چین
درخواست حذف اطلاعات

راه آهن چینگهای، تبت چین


این راه آهن متفاوت و منحصر به فرد مرتفع ترین راه آهن جهان است و پنجره های قطارهای آن به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند ا یژن کافی به داخل بفرستند.ارتفاع این خط آهن 1956 کیلومتری به 4000 متر و سرعت آن به 120 کیلومتر بر ساعت می رسد. بهای بلیط های این قطار از 226 یوان شروع می شود و حتی مسیر پکن تا لهاسا تنها 1260 یوان هزینه خواهد داشت.این قطار از کوهستان ها، رودخانه ها و علفزارهای دورافتاده می گذرد. در طول مسیر پکن به لهاسا حدود 49 ایستگاه وجود دارد. بنابراین مسافران تور چین می توانند از قطار پیاده شوند و به اطراف سری بزنند.دره جیوژایگو چین
jiuzhaigou valley china


از مکان های دیدنی چین دره جیوژایگو یا پارک ملی جیوژایگو به مساحت 72 هزار تار در شمال سیچوان و درجنوب غربی چین است.دره جیوژایگو یکی از مناطق حفظت شده‌است که دارای چندین آبشار و دریاچه است و حدود 140 گونه پرنده و نیز شماری از گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض در این دره وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به بز کوهی سیچوان و پاندای بزرگ اشاره کرد. این منطقه در سال 1992 به عنوان مکانی طبیعی در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. سرزمین افسانه‌ای که به آسودگی در دل کوهستان‌های آبا در تبت واقع در شمال غربی ای سیچوان قرار گرفته است. دره و رود جیوژایگو هفتمین میراث زیبای طبیعی جهان و از دیدنی های کشور چین از دید یونسکو شناخته می‌شود. قابل‌توجه‌ ترین ویژگی این منطقه زیبا، آب شفاف و زلال رود است که با انعکاس تصاویر زیبای اطراف در آن طیف گسترده‌ای از رنگ‌های طبیعت را در برابر چشمان شما به نمایش می‌گذارد.دیدنیها چین بدون تردید مشابه این ترکیب رنگ‌های طبیعی و زیبایی‌ های آن را در هیچ جای دنیا نخواهید یافت. اگرچه می‌توان دیوار چین را بزرگ‌ ترین مقصد گردشگران تور چین از جنبه تاریخی دانست، اما باید اذعان داشت منطقه جیوژایگو اصلی‌ترین هدف گردشگران برای بازدید از مناطق طبیعی در کشور چین محسوب می‌شود. مردم چین اعتقاد دارند این منطقه یکی از شگفتی‌ های طبیعی جهان به شمار می‌رود. مناطق اطراف رود جیوژایگو زیستگاه بیش از 140 پرنده، گیاه و حیوان منحصربه‌ فرد است که مشهورترین این جانوران س معروف پانداست.این دره بسیار دیدنی است که گردشگران و مسافران تور چین میتوانند از این دره دیدن فرمایند.پل شیشه ای چین


ین چینی به تازگی ایده ای جدید را را پیدا کرده اند که در جای خود بسیار جالب است.گردشگران تور چین اگر از ارتفاع نمی ترسند قطعا پل شیشه ای یکی از جاذبه های جالب و دیدنی برایشان خواهد بود.


یکی از جاذبه های جدید کشور چین که قرار است توسط شرکت معماری به نام هیم دوتان ساخته شود  پل شیشه ای شفافی است که میان دو قله سنگی و در عرض دره ای موسوم به گرند کنیون شهر zhangjiajie قرار خواهد گرفت.این پل به عرض 370 متردر حدود 400 متر بالاتر از کف دره خواهد بود و گفته می شود در هر بار، ظرفیت جادادن 800 نفر را خواهد داشت.کف این پل شفاف با سه طبقه شیشه ساخته  خواهد شد که قله های دو کوه بر فراز دره بینیان را به هم متصل سازد.اعتبارات مالی طولانی ترین پل شیشه ای جهان به عنوان بخشی از نشست همکاری و سرمایه گذاری در گردشگری در نمایشگاه مرکزی چین در سال 2012، تامین شده است.قرار است این پل سال آینده افتتاح شود و مقامات استان هونان در چین لقب یکی از عجایب دنیا را به آن داده اند. این سازه، قله های هر یک از طرفین دره را به یکدیگر متصل می کند. همچنین نوعی طناب فنردار برای علاقه مندان به پرش بانجی در وسط این سازه قرار می گیرد که مرتفع ترین طناب فنردار برای این ورزش، بر روی کره زمین خواهد بوداین طناب حدود 60 متر بلندتر از مرتفع ترین طناب فنردار تجاری حال حاضر است. مرتفع ترین طناب فنردار کنونی دنیا بر روی برج macau در چین قرار گرفته و 233 متر ارتفاع دارد. احتمال می رود که این پل شیشه ای بدترین وسیله تفریح درجهان نام بگیرد، هرچند کارگران آن آموزش های ویژه دیده اند تا به انی که مایل به عبور از این پل هستند، خدمت رسانی کنند.یکی از کارگران می گوید:برخی از بازدید کنندگان  تور چین عبور از این پل شیشه ای را یک تجربه می دانند، ولی من به آن ها می گویم که ترسی را تصور کنید که یک کارگر نظافت کننده احساس می کند، ترس او خیلی بیشتر است. این دومین پلی است که در چین از مواد شفاف ساخته می شود.قصر تابستانی چین


قصر تابستانی پکن که در سال 1750 میلادی ساخته شده، یک شا ار کامل درطراحی باغ های چینی به حساب می آید.در این محوطه چشم انداز طبیعی، تپه ها و آب ها با سرسراها معابد، پل ها و قصر های ساخت دست بشر ترکیب شده و مجموعه ای زیبا و ارزشمند را ایجاد کرده تا مسافران تور چین بتوانند از این مکان زیبا دیدن کنند.این مجموعه باستانی دو عنصر طبیعی دارد، یکی از آنها تپه ای با ارتفاعی حدود 60 متر است و دیگری دریاچه ای است به نام کومینگ که حدود دو سوم مساحت کل مجموعه را تشکیل داده است.این مکان زیبا هر ساله کلی بازدید کننده تور چین را دارد.معبد بودا چین


در قسمت غربی شانگهای،مهبد معروف و مقدسی وجود دارد که متعلق به بودائی هاست.در سال 1882 معبدی قدیمی در این محل برای حفظ دو مجسمه سنگی بودا وجود داشت.این دو مجسمه از بودا نه تنها جزء آثار کمیاب و مقدس به شمار می آید بلکه جزء کارهای چینی زیبا هم هستند.به هر حال بودای نشسته 190 سانتی متر قد دارد و بودای دراز کشیده 96 سانتی متر طول دارد و به سمت راست خود دراز کشیده است.مسافران تور چین میتوانند از این مکان بسیار زیبا  دیدن نمایند که بسیار مکان دیدنی است.


مشاهده متن کامل ...
بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی
درخواست حذف اطلاعات

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضیحفره های انقباضی و گازی یکی از مهمترین عیوب ریخته گری محسوب می شوند. تا کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفره ها انجام شده است. اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند. این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد. به همین حفره های انقباضی به وجود می آیند. به وجود آمدن حفره های گازی به این صورت می باشد که گازهای محلول در مذاب در هنگام انجماد ف از ح اتمی به مولکولی تبدیل می شوند و حفره گازی به وجود می آید.
در این مقاله عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه تخلخل می توان متأثر از چند عامل باشد:

1ـ ضخامت قطعه:

هر چه ضخامت کمتر می شود، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

2ـ تعداد جوانه:

با افزایش تعداد جوانه، اندازه دانه کاهش می یابد و بالطبع با کاهش اندازه دانه، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

3ـ عملیات بهسازی:

عملیات بهسازی باعث تشکیل تخلخل های درشت و کروی شکل می شود.
از جمله عواملی که به شکل تخلخل تأثیر می گذارد عملیات بهسازی می باشد. عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزن شکل فازسیلیسم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل و ظریف می گردد. شکل تخلخل های ریز و پراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل و اندازه فضاهای بین دندریتی است. در این ح تخلخل ها عمدتاً ح کشیده و نازک دارند. از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتاً درشت تر و کروی تر بوده و مورفولوژی آن ها کمتر تابع شکل و اندازه و فضاهای بین دندریتی می باشد.
مقدار تخلخل به عوامل زیر بستگی دارد:
1ـ شرایط انجماد هیدروژن مذاب زیادتر باشد اثر استرانسیم برای بهسازی بر مقدار تخلخل بیشتر است.
2ـ عملیات : افزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.
3ـ سرعت انجماد: با افزایش سرعت انجماد، مقدار تخلخل کاهش می یابد.
توزیع تخلخل به چند صورت می باشد:
1ـ پراکنده: که در مورد انجماد خمیری اتفاق می افتد.
2ـ متمرکز: این ح در انجماد پوسته ای ایجاد می شود.
3ـ محیطی: در صورتی انجماد هم از اطراف و هم از مرکز اتفاق بیافتد، این ح به وجود می آید.

1- چگونگی ایجاد مک های گازی:

گازها در ح مذاب نسبت به ح جامد انحلال بیشتری در ف ات دارند.با کاهش درجه حرارت گازهای حل شده در مذاب(به صورت اتمی)به تدریج از ح اتمی خارج می شوند وبه صورت مولکولی(حباب)در می آیند.در این صورت گازهای مولکولی آرام آرام از سطح مذاب خارج می شوند.سرعت وج حباب های گازی ایجاد شده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله گرانروی مذاب اندازه حباب وشکل وعمق پاتیل را می توان نام برد.
بدیهی است با کاهش درجه حرارت گرانروی مذاب افزایش می یابد.در نتیجه سرعت وج حباب های گازی به تدریج کاهش می یابد.با شروع انجماد مذاب دو مشکل مهم در وج حباب های گازی ایجاد می شود:
الف- اختلاف حلالیت در ح مذاب وجامد:در بسیاری از ف ات وآلیاژها اختلاف حلالیت گازها در ح جامدومذاب بسیار زیاد است.بدیهی است در هنگام انجمادگازهای زیادی از ح اتمی (انحلال)به ح مولکولی تبدیل می گردند به گونه ای که به ناگاه مقدار این تحول به چندین برابر افزایش می یابد.به عبارت ساده تر در یک فاصله زمانی کوتاه مقادیر زیادی از گازهای حل شده به حباب های گازی تبدیل می شوند.
ب- محبوس شدن حباب ها: اگر فرض شود که حباب های گازی ایجاد شده در هنگام انجماد(دامنه انجماد)بتوانند از مذاب خارج شوند در این صورت مشکلی به نام مک وتخلخل گازی در قطعات ریختگی وجود ندارد.اما در عمل به دلیل افزایش گرانروی مذاب ونیز وجود هسته های جامد به طور جدی حرکت حباب های گازی با مشکل مواجه می شوند وبه عبارت دیگر حباب های گازی در لابلای ذرات جامد محبوس می شوند.

عوامل موثر بر میزان مک های گازی:

1- مقدار اختلاف حلالیت گاز در ح جامد ومذاب
2- نوع انجماد
3- سرعت سرد مذاب
4- آخال ها(ناخالصیها)
5- عناصر آلیاژی
6-سیستم راهگاهی
7-شکل اندازه و وزن قطعه
تشکیل مک های گازی بیشتر در دامنه انجماد های زیاد انجام می شود.


رابطه 1

رابطه فوق مشخص کننده آنست که برای تشکیل حب به شعاع r فشار داخلی حباب باید حداقل برابرpg باشد که حباب های بسیار کوچک فشار داخلی بسیار زیاد خواهد بود وبه دلیل عدم دستی به چنین فشار بالائی عملا حباب ها نمی توانند در اندازه های خیلی کوچک تشکیل شوند به هر صورت این اندازه نمی تواند از اندازه اتم ف کوچک تر باشد.
چنانچه فشار لازم برای حذف تنش های سطحی در فصل مشترک گاز- ف برابر pst منظور شود در جریان انجماد به تدریج تنش سطحی افزایش یافته ودر نتیجه pst بزرگتر وفشار داخلی برای تشکیل حب به شعاع rبیشتر خواهد بود.
با توجه به پدیده انقباض در دامنه انجماد وکاهش فشار نسبی در فصل مشترک مایع- جامد مجموع فشار داخلی سیستم کاهش یافته واز اینرو رابطه فشار به صورت زیر نوشته می شود: که در آن psh فشار انقباضی کاهش موضعی فشار در فصل مشترک مایع- جامد است.

2- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی:

2-1- حفره های انقباضی[8]:

اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند.به عنوان مثال آلومینیوم خالص دارای 14-7% انقباض ضمن انجماد است.این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد.در صورتی که مذاب اضافی وجود نداشته باشد به ناچار در قطعه حفره ای بوجود خواهد آمد که به آن حفره انقباضی می گویند که خود بنابر عوامل گوناگون از جمله مدل انجماد به دو دسته متمرکز وپراکنده تقسیم می شوند.
حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
حفره های انقباضی پراکنده معمولا در آلیاژهای دارای دامنه انجماد بلند به چشم می خورد.در این آلیاژها حد فاصل هندسی مشخصی بین مایع وجامد وجود ندارد و ری های ناشی از انقباض به طور پراکنده در سراسر قطعه پخش شده وفقط قسمتی از آن در مناطق ضخیم وانتهایی به صورت متمرکز باقی می ماند.

2-2- حفره های گازی[8]:

عموما گازها در ف ات مذاب نسبت به ح جامد دارای حلالیت بیشتری هستند.بنابراین در حین انجماد گاز حل شده به صورت فوق اشباع در مذاب در آمده ودر صورت وجود جوانه مناسب برای ایجاد تخلخل در مذاب وجود نداشته باشد این گازبه صورت فوق اشباع در ساختار جامد باقی خواهد ماند.
حلالیت هیدروژن در مذاب آلیاژهای آلومینیوم cc/100gr69/. ودرجامد درحدود cc/100gr 03/0 می باشد.از طرفی سرعت نفوذ آن در مذاب آلومینیوم نیز بالاست.از این روتقریبا تنها گازی است که در بوجود آمدن حفره های گازی در آلومینیوم موثر است.
مدل تئوریکی تشکیل حباب های گازی به صورت زیر می باشد[6]:
1- هسته های جامد درداخل مذاب تشکیل می شود.
2- رشد شاخه ای بر روی هسته ها آغاز و ادامه می یابد.
3- مذاب محصور در داخل دانه های رشد یافته از عناصر محلولی وهمچنین مقدار گاز غنی شده وبعد از مدتی حباب های گازی تشکیل می شوند.
4- در مراحل پایانی انجماد و هنگامی که حجم مایع کاهش یافته وغلظت ملکولی گاز افزایش می یابد.شرایط برای تشکیل حباب هائی بین بازوهای دندریت فراهم می شود.
مکانیزم رسوب:
بدون توجه به مسئله تغذیه ،تشکیل تخلخل به توزیع هیدروژن در طول انجماد آلومینیوم مربوط می شود. به خوبی شناخته شده است که تشکیل حفره درآلیاژهایآلومینیوم به وسیله نفوذ هیدروژن از زمینه جامد شده به داخل حفره بوجود می آید ،که در حقیقت از طرفی شبیه به رسوب فاز ثانویه در زمینه محلول فوق اشباع می باشد.تقریبا یک تعداد کمی از مقاله ها به این مسئله با مکانیزم جوانه زنی ورشد پرداخته اند. تعدادی از محققان با پدیده های ریاضی به این موضوع پرداخته اند.وانگ و سیگوارد این مسئله را با مدل های ترمودینامیکی حل د.

3- اندازه تخلخل:

3-1- اثر ضخامت قطعه بر اندازه تخلخل:

اندازه حفرات با تغییر ضخامت تغییر می کند.هر چه ضخامت کمتر می شود اندازه حفرات کوچکتر می شود.دلیل آن این است که با افزایش سرعت سرد شدن که با کاهش ضخامت رابطه مستقیم دارد اندازه دندریت ها کوچک تر می شود.با کوچک شدن فضاهای بین دندریتی حباب ها در فضای کمتری رشد می کنند.در نتیجه اندازه آنها کوچکتر می شود.
سرعت رشد ودرشت شدن حباب های گازی عملا با سرعت انجماد رابطه مع دارد.با افزایش سرعت انجماد وایجاد دانه های ریز وهمگن موانعی برای درشت شدن حباب های گازی حاصل شده وفقط ریز مک هایی در بین بازو های شاخه های جامد ممکن است تشکیل می شوند.بطور کلی با افزایش سرعت انجماد امکان جوانه زنی و رشد مستقل حباب ها در بین دانه ها کاهش می یابد.]6[

3-2- تعداد جوانه:

یکی از عواملی که باعث ریز شدن دانه ها می شود تعداد جوانه بیشتر است.در حقیقت وقتی که تعداد جوانه در ذوب کم باشد دانه هائی که شروع به رشد می کنند در زمان دیرتری به یکدیگر برخورد می کنند.پس در این زمان حباب فرصت بیشتری پیدا می کند تا اندازه اش بزرگتر شود.یعنی اینکه آن مقدار هیدروژنی که به صورت اتمی در ذوب حل شده است فرصت بیشتری پیدا می کند تا به صورت مولکولی(حباب)در بیاید وهر چه زمان بیشتر باشد به اندازه حباب افزوده می شود.

3-3- عملیات بهسازی:

افزودن استرانسیم بمنظور اصلاح ساختار سیلیسیم یوتکتیکی از ح درشت وسوزنی به ح ظریف ورشته ای شکل،هم اکنون بعنوان یک فرایند مهم در ذوب آلیا ژهای آلومینیوم- سیلیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از اثرات جانبی عملیات بهسازی با استرانسیم،افزایش تخلخل در قطعات ریختگی است.عملیات بهسازی با سدیم،استرانسیم وکلسیم سبب افزایش نسبتا شدید تعداد وابعاد تخلخل های ریز وپراکنده در قطعات ریخته گری می شوند. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده اثرات عملیات بهسازی با سدیم وکلسیم به مراتب بیشتر از عملیات بهسازی با استرانسیم است. البته از آنجائی که در اثر عملیات بهسازی اغلب تخلخل های انقباضی درشت توسط ریز مک های گازی جایگرین می گردند،یک جنبه مثبت این پدیده کاهش نیاز به تغذیه است. [5]
در ذوبی که عملیات بهسازی انجام شده است قبل از اینکه دندریت ها بوجود آیند حباب های بزرگی در ذوب وجود دارد. در ابتدای امردندریت ها زده می شوند.بعد از این مرحله فاز یوتکتیک می خواهد رسوب کند.برای رسوب فاز یوتکتیک باید یک سطح زیرین برای رسوب وجود داشته باشد.به همین دلیل فصل مشترک حباب- مایع محل خوبی برای رسوب فاز یوتکتیک می باشد.پس فاز یوتکتیک به صورت شعاعی اطراف حباب رشد می کند.حباب در میان سلول یوتکتیک مخفی می شود وشکل واندازه اش به همان صورت اولیه باقی می ماند]2.[.می توان گفت که علت بزرگی حفرات در آلیاژهای آلومینیوم بهسازی شده وجود این حباب ها در قبل از بوجود آمدن دندریت ها می باشد.در آلیاژهای بهسازی شده اندازه حفرات کمتر تابع شکل واندازه فضا های بین دندریتی است.

4- شکل تخلخل:

4-1- تاثیر عملیات بهسازی بر شکل تخلخل :

عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزنی شکل فاز سیلیسیم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل وظریف می گردد.شکل تخلخل های ریز وپراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.در این شرایط تخلخل ها عمدتا ح کشیده ونازکی دارند.(شکل 2)از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتا درشت تر وکروی تر بوده(شکل 3)ومورفولوژی آنها کمتر تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.علت این امر در قسمت اندازه تخلخل توضیح داده شد(4)

در آلیاژهای بهسازی نشده بیشتر حباب ها در دامنه انجماد بوجود می آیند.با رشد دندریت ها سطح این حباب ها به سطح دندریت ها برخورد می کنند وشکل دندریت ها را به خود می گیرند.به این گونه مک ها مک های بین دندریتی می گویند که شکل بی قاعده دارند.پس در آلیاژهای بهسازی نشده مک های با شکل بی قاعده یا بین دندریتی وجود دارد ودر آلیاژهای بهسازی شده مک های بزرگ کروی شکل همراه با تعداد کمی مک های بین دندریتی وجود دارد. [2]
نوع دیگری از شکل تخلخل وجود دارد که به صورت سوزنی شکل می باشد. بوجود آمدن این نوع تخلخل بستگی به سرعت انجماد دارد.اگر سرعت انجماد به حدی باشد که جبهه انجماد به حباب برخورد کرده و مجرائی به شکل حباب در یک امتداد بوجود آورد در نهایت یک فضای خالی به شکل یک سوزن خواهیم داشت.

5- توزیع حفرات:

5-1- پراکنده در همه جای قطعه(یکنواخت):

این ح در مواقعی بوجود می آید که انجماد خمیری باشد.وقتی که انجماد از همه جا شروع می شود دندریت ها در همه جا زده می شوند وحباب های گازی در بین دندریت ها احاطه می شوند ودر نهایت به صورت ریز مک های گازی در کل قطعه به صورت پراکنده باقی می مانند.
ح دیگر این است که مذ که در بین دندریت ها وجود دارد دارای انقباض می باشد.چون دندریت ها در همه جا بوجود آمده اند مانع تغذیه شده مذاب بین دندریتی می شوند.در نهایت ریز مک های انقباضی در سراسر قطعه باقی خواهد ماند.
یا می توان گفت که اگر انجماد به طوری باشد که تمام دانه ها به صورت هم محور با شد حفرات گازی وانقباضی به صورت پراکنده درهمه قطعه دیده بشوند.

5-2- متمرکز بودن در وسط قطعه(مرکزی):

حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
این نوع توزیع حفره در ح ی بوجود می آید که انجماد در ابتدا تا حدی به صورت ستونی پیش رفته باشد.سپس به علت وجود ناخالصی های موجود در ذوب باقی مانده یا کاهش شیب دمایی در مرکز قطعه دانه ها به صورت هم محور رشد می کنند.در ابتدا که دانه ها به صورت ستونی رشد می کنند در حین رشد حباب های گازی موجود درذوب را به طرف جلو می رانند. همچنین انقباض موجود درذوب باقی مانده متمرکز می شود.در نهایت که دانه های هم محور در وسط قطعه ایجاد می شوند این حباب ها در بین دانه ها گیر می افتند.امکان دیگری که وجود دارد اینست که چون جبهه انجماد به سمت وسط قطعه است در نهایت مذ که باقی می ماند دارای انقباض می باشد که باعث ایجاد حفرات انقباضی در مرکز قطعه می شود.

5-3- محیطی:

این ح دلیلش این می تواند باشد که ما از مبرد داخلی در مرکز قطعه استفاده کنیم.در این ح انجماد از مرکز قطعه واز اطراف قطعه شروع بشود که در نهایت حلقه ای از مذاب را در محیط قطعه خواهیم داشت و حفرات گازی در این مذاب باقی مانده پیدا کرده اند.در نهایت حلقه ای از حفرات گازی وانقباضی در محیط قطعه خواهیم داشت.البته قابل ذکر است که استفاده از کلمه حلقه اینست که ما قطعه فرضی خود را یک استوانه درنظر گرفته ایم.

6- مقدار تخلخل:

6-1- بررسی اثر نوع قالب وشرایط انجماد[4]:

درآزمایشات میر اسماعیلی تخلخل های نسبتا درشت در نمونه بدون تغذیه برای آلیاژ 319 مشاهده شده است،در حالیکه در نمونه تغذیه دار تخلخلها عمدتا به تغذیه منتقل شده اند وخود قطعه عاری از تخلخل است.بر خلاف قطعات منجمد شده توسط قالب تغذیه دار که عمیلات بهسازی سبب افزایش قابل توجه تخلخل شده است،این عملیات سبب کاهش جزئی تخلخل در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه گردیده است.در قطعات منجمد شده در قالب تغذیه دار،افزایش استرانسیم به مذاب سبب افزایش تخلخل شده است واین افزایش در صورت استفاده از مقادیر بیشتر استرانسیم شدیدتر است.از طرفی در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه،افزایش استرانسیم تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخلخل نداشته است.در کل می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر برای انجام عملیات بهسازی با استرانسیم از یک سیستم تغذیه گذاری نا مناسب استفاده کنیم قطعه ما دارای تخلخل کمتری خواهد بود.
در یک نگاه کلی می توان نتیجه گیری کرد که بهسازی با استرانسیم در نمونه های ریخته شده در قالب تغذیه دار با افزایش تعداد وابعاد تخلخل ها سبب افزایش مقدار کلی تخلخل گردیده است.
عملیات بهسازی سبب افزایش تخلخل در نمونه های حاوی تخلخل های انقباضی نمی شود.در توضیح این پدیده می توان عنوان کرد که عملیات بهسازی چه درقطعات عاری از مکهای انقباضی وچه در قطعات حاوی مکهای انقباضی سبب افزایش تخلخل های گازی می گردد.تشکیل این تخلخل های گازی د رقطعات عاری از مک های انقباضی سبب افزایش تخلخل در قطعه می شوند،در حالیکه در قطعات حاوی مکهای انقباضی،تخلخل های گازی ایجاد شده در اثرعمیلات بهسازی جایگزین مکهای انقباضی موجود گردیده وبنابراین عملیات بهسازی تاثیر قابل توجهی بر مقدار کلی تخلخل نمی گذارد.در واقع در شرایطی که شرایط برای تشکیل مکهای انقباضی وهم گازی فراهم است،هیدروژن محلول در مذاب آلومینیوم می تواند در خلال انجماد بدون هیچ مشکلی در مک های انقباضی تشکیل شده رسوب کند وبدین سان تلفیقی از مک های گازی وانقباضی بوجود می آید.

6-2- اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن[9]:

با افزایش درجه حرارت جنب وجوش اتم ها زیاد می شود وفواصل بین اتم های آلومینیوم زیاد می شود.به همین دلیل هیدروژن به راحتی وارد آلومینیوم می شود.پس هر چه درجه حرارت افزایش یابد میزان هیدروژن موجود در آلومینیوم افزایش می یابد.
در شکل اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن را می توان دید.

6-3- اثرات متقابل مقدار هیدروژن

مذاب وعملیات بهسازی برمقدار تخلخل:
تخلخل های حاصل ازعملیات بهسازی منشا گازی دارند.استرانسیم فقط در صورت وجود هیدروژن کافی قادر به افزایش قابل ملاحظه تخلخل است، پس اثر استرانسیم بر افزایش تخلخل در شرایطی که هیدروژن مذاب بیشتر باشد شدیدتر است.از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که تخلخل های حاصل از عملیات بهسازی با استرانسیم منشا گازی دارند،بنابراین کاهش هیدروژن مذاب می تواند تا حد زیادی اثر عملیات بهسازی برتخلخل را خنثی کند. افزایش ابعاد وتعداد تخلخل ها وهمچنین تغییر مورفولوژی آنها از ح کشیده وترک مانند به ح کروی شکل در اثر افزایش هیدرو ژن بوضوح قابل تشخیص است.(شکل5)

6-4- اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم سرعت انجماد وعملیات [4]:

بررسی های بعمل آمده بیانگر این است که عملیات آخال زدائی وافزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.iwahori وserratos در آزمایشات خود نشان دادند که انجام عملیات فلا زنی پس از عملیات بهسازی با استرانسیم سبب کاهش قابل توجه تخلخل در آلیاژa356 گردیده است.شکل6اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم مذاب وسرعت سرد شدن را بر مقدار تخلخل در آلیاژa356 نشان می دهد.

شکل 6 – اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم و وسرعت سرد بر مقدار تخلخل در آلیاژa356
همانطور که ملاحظه می گردد گرچه افزایش سرعت انجماد سبب کاهش تخلخل در تمام شرایط گردیده است ولی اثر سرعت انجماد در شرایط بهسازی شده با استرانسیم بر کاهش تخلخل بمراتب بیشتر است.
به بیان دیگر در شرایطی که در نمونه های نزدیک به تغذیه که دارای سرعت انجماد کمتری هستند عملیات بهسازی سبب افزایش نسبتا شدید تخلخل شده است اثر این عملیات در نمونه های مجاور مبرد که دارای سرعت انجماد زیادتری هستند قابل ملاحظه نمی باشد.همچنین نتایج بدست آمده بیانگر اثرات شدید استفاده از در سیستم راهگاهی بر کاهش تخلخل در قطعات بهسازی شده با استرانسیم است.
در واقع حضور در سیستم راهگاهی با کاهش های ا یدی وبا تمیز مذاب درون قالب سبب کاهش نسبتا شدید تخلخل در آلیاژ بهسازی شده با استرانسیم گردیده است.این نتایج از آن نظر حائز اهمیت است که در آلیاژهای بهسازی شده با استرانسیم نمی توان از عملیات فلا زنی بمنظور افزایش تمیزی مذاب استفاده کرد(عملیات فلا زنی سبب استرانسیم زدائی از مذاب می شود).

6-5- اثر اندازه تغذیه بر مقدار تخلخل[1]:

در این آزمایش آلیاژ a206(al-4.5%cu-0.4%mn-0.3%mg-0.2%ti)استفاده شده است.عرض،طول وضخامت قطعات به ترتیب 14،20و1سانتی مترمی باشد.سه قطعه با سه نوع قطر تغذیه متفاوت 3،4و6سانتی متری استفاده شدوارتفاع تغذیه ها 5/1برابر قطر تغذیه ها میباشد.قالب های ماسه ای co2 با استفاده از ماسه سیلیسی وهفت درصد وزنی سیلیکات سدیم به عنوان سخت کننده،آماده شد ودرانتهای قالب یک مبرد مسی قرار داده شده است.قالب ها به مدت 8ساعت در دمای پخته شده وتا دمای محیط قبل از ریخته گری سرد می شوند.
فرایند ذوب در کوره الکتریکی مقاومتی انجام شده وشمشa206به طور مستقیم در یک بوته گرافیتی اضافه شد.در حین ذوب شدن،غلظت هیدروژن اولیه ذوب در حدود کنترل می شود.دمای ریختن در حدود کنترل می شود.ترموکوبل ها در قالب قرار داده می شوند تا حرارت موجود در 9مکان قطعه نشان داده شده در شکل بدست آید.برای اندازه گیری وزن مخصوص از روش ارشمیدس استفاده می شود.


شکل 7-شماتیک قطعه[1]

توزیع تخلخل در درصد حجمی از انتهای مبرد تا انتهای تغذیه در قطعات،در شکل 8 نشان داده شده است.در این شکل،با افزایش اندازه تغذیه مقدار تخلخل کاهش پیدا کرده است.درهمه نمونه ها،حداقل تخلخل را در مبرد داریم،تا فاصله کمی از تغذیه به تدریج این مقدار تا یک ماکزیمم افزایش پیدا می کند.

6-6- تئوری ham برای محاسبه مقدار تخلخل[1]:

ر رسوب هیدروژن (f)وزمان واکنش یا به عبارتی زمان انجماد(tf) به صورت زیر نشان داده شده است:
معادله 1
که مقدار هیدروژن اولیه( )، مقدار هیدروژن نفوذ کرده در داخل حفره در یک محل معین ( )، هیدروژن قابل حل در آلومینیوم جامد( )، زمان آسایش(sec)وn یک مقدار ثابت است. قیاسی از چگونگی نفوذ هیدروژن می باشد. مقدار ر تشکیل تخلخل در یک محل معین آلیاژ ریختگی آلومینیوم a356(vp(%))را می توان به صورت زیر تشریح کرد:
معادله 2
که pg فشار حباب گازی(atm)و یک مقدار ثابت می باشد. pg ترکیبی از فشار اتمسفر وفشار هیدرواستاتیکی تغذیه،کاهش فشار مذاب بین دندریتی و فشار تنش سطحی حباب گازی می باشد.k باید معادل با باشد( دانسیته مایع( ))،teدمای یوتکتیک(کلوین) ،273ح استاندارد دما می باشد.پس معادله(2) را می توان به صورت زیر نشان داد:
معادله 3
که برابر با است.درمعادله (3)اگر فرض کنیم که به بینهایت میل کند یعنی که همه هیدروژن داخل حفره نفوذ کرده و ر هیدروژن رسوب کرده در یک محل معین در قطعه ریختگی (f) برابر با یک خواهد بود.به این دلیل ،ماکزیمم تخلخلی است که می تواند در قطعه ریختگی تشکیل شود.راههای مشابه دیگری برای پیش بینی مقدار ماکزیمم تخلخل وجود دارد مانند معادلات ترمودینامیکی.
نتیجه زمان انجماد به صورت نمودار در شکل 9 نشان داده شده است.این منحنی ظاهرا تئوری هام را اثبات می کند.با افزایش زمان تا یک حدی شیب منحنی کاهش می یابد که ممکن است دلیل آن،کم شدن نفوذ هیدروژن محلول در داخل حباب باشد. فشار حباب گازی می تواند به صورت روبه روباشد: که درآن تنش سطحی حباب گازی در نظر گرفته شده است.در عبارت قبلی تنش سطحی مذاب آلیاژ a206( )،c یک مقدار ثابت است( ).بر طبق این توصیف،فشار حباب گاز به ترتیب برای مبرد وتغذیه برای زمان های انجماد متفاوت،28/1و17/1محاسبه شده است.

7- محاسبه فاکتور شکل[3]:

در مقاله[3] محاسبه فاکتور شکل به صورت زیر می باشد:
که در آن aسطح حفره وpمحیط حفره می باشد.حفرات بزرگتر دارای فاکتور شکل کمتری می باشند.همچنین در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم با افزایش ضخامت فاکتور شکل کاهش یافته است.
با توجه به مطالب بالا می توان اینگونه استنباط کرد که حفرات کروی در مقاطع نازک تر می باشند زیرا با کاهش ضخامت فاکتور شکل افزایش می یابد.بیشترین فاکتور شکل را دایره دارد که یک می باشد.

8- تاثیر سرعت سرد بر مقدارواندازه وشکل تخلخل هادر آلیاژ356 [2]

روش آزمایش:
هشت ذوب آماده شد:دو ذوب بهسازی نشده ،یکی باsb ریز دانه شده ،دو ذوب با سدیم بهسازی شده وسه ذوب با استرانسیم بهسازی شد.
ذوب ها در کوره سوخت گازی با بوته گرافیتی 8 کیلوگرمی وهمچنین با استفاده ازآمیژان 356 به عنوان شارژ آماده شد.ریز دانه هر ذوب با 1/0%تیتانیم به صورت آمیژانal-ti-b(5:1)انجام شد.در این عملیات ها ،سدیم به صورت ف ی(1/0%) ،استرانسیم به صورت آمیژان(al-sr10%) و25/0% آنتیموان به صورت ف ی اضافه شده اند.زمان انحلال برای آنتیموان واسترانسیم 20دقیقه می باشد.بعد از عملیات ذوب ،مقدار هیدروژن باید در حدود کنترل شود.همچنین از تجهیزات (telegas)تکنیک گردشی گاز و((alscan استفاده شد.نیاز هست که برای گاززدائی از نیتروژن باخلوص بالا استفاده شود.
هرذوب در دمای در پنج فنجان ف ی با دیواره نازک ریخته که نمونه های با وزن 200gr تولیدوبعدا بریده شدند..
درجه حرارت هائی که برای کوئنچ انتخاب شده اند٬با توجه به آنالیز های حرارتی آمیژان بدست آمده اند:درجه حرارت لیکوئیدوس ٬درجه حرارت یوتکتیک (بهسازی نشده وریز دانه شده با sb) یا در محدوده 565-570 (بهسازی شده با na,sr) .
درجه حرارت نمونه هائی که در آب کوئنچ شده اند بر طبق رخدادهای انجماد آلیاژ به صورت زیر می باشد:
: اواسط رشد دندریت- قسمت جامد 30%
:انتهای رشد دندریت- قسمت جامد 50%
شروع انجماد یوتکتیک- قسمت جامد 55%
اواسط انجماد یوتکتیک-قسمت جامد 75%
بعد از انجماد(هوا سرد شده)
برای مشخص دانسیته از روش ارشمیدس استفاده شده است..
نتایج وبحث:
ترکیبات شیمیائی در ج شماره2نشان داده شده است.


ج -2: آنالیز ترکیب شیمیائی

نتایج دانسیته:
بیشترین دانسیته بدست آمده در هر سری برای نمونه های کوئنچ شده از بوده است که این مطابق با مقدار ریز تخلخل صفر می باشدکه با متالوگرافی اثبات می شود.این مقدار را به عنوان دانسیته مرجع استفاده می کنیم.درصد ریز تخلخل های محاسبه شده برای نمونه های دیگردر ج 3نشان داده شده است.
ج 3:مقدار ریزتخلخل(%)در نمونه های کوئنچ شده در حال انجماد برای عملیات های گوناگون


ج 3-1


ج 3-2

مقدار ریز تخلخل بدست آمده برای نمونه های در هوا سرد شده ٬تاثیر نهائی عملیات بهسازی در تشکیل ریز تخلخل ها را نشان می دهد.بیشترین مقدار مشاهده برای ذوب بهسازی شده با سدیم(na) و بعد از آن برای ذوب بهسازی شده با استرانسیم(sr) وبعد از آن برای ذوب بهسازی نشده می باشد.کمترین مقدار مک ها برای نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) بدست آمده است.این ترتیب برای نمونه میله ای ریخته شده در ماسه هم مشاهده می شود
نتایج آنالیزهادر ج 3 نشان داده شده است که سرعت افزایش مقدار مک ها را بعد از شروع واکنش یوتکتیک برای همه ذوب ها نشان می دهد. مقدار مک ایجاد شده در طول انجماد یوتکتیک در محدوده 0.7_0.6% می باشد.
شرایط انجام آزمایش با مقدار هیدروژن از این قرارمی باشد:
برای ذوب های بهسازی نشده ،مقدار جوانه تخلخل در حین رشد دندریت خیلی کوچک می باشد،بنابراین تقریبا همه تخلخل ها به علت جوانه زنی مک ها ورشد در حین واکنش یوتکتیک بوجود می آیند.
در مورد ذوب های بهسازی شده،جوانه زنی تخلخل وشروع رشدپائین تر از است که در شروع واکنش یوتکتیک به مقداری درحدود 48/0% برای نمونه های بهسازی شده با سدیم(na) می رسد. در حین واکنش یوتکتیک ،سرعت رشد، مشابه سرعت رشد ذوب های بهسازی نشده می باشد.
برای ذوب های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) ،شروع جوانه زنی حباب ها بعد از واکنش یوتکتیک انجام می شود.همچنین در این مورد ،سرعت رشد حباب ها مشابه ذوب های بهسازی نشده میباشد.
رویداد انجماد نشان می دهد که تشکیل حفره در آلیاژ های آلومینیوم به این صورت می باشد:
1-برای شروع انجماد در :مقدار انقباض انجماد به وسیله توده مذاب تغذیه کننده وتغذیه بین دندریتی به آسانی جبران می شود(برای همه عملیات ها).
2- از تا شروع واکنش یوتکتیک: در آلیاژهای بهسازی نشده و ریز دانه شده با sb تحرک مذاب بین دندریتی باندازه کافی از تشکیل مک جلوگیری می کند.در ذوب های بهسازی شده ،تحرک به شدت کاهش می یابدو مقدارانقباض بوسیله تشکیل حفره جبران می شود.
3- بطور کلی بعد از واکنش یوتکتیک:نفوذ پذیری بین دندریت ها وبین سلول ها به علت حجم زیاد جامد کاهش می یابد .بعد از آن ،مقدار انقباض انجماد به طور چشمگیری به وسیله تشکیل حفره در همه موارد جبران می شود.
بر اساس این ترتیب رخداد ها ،ما می توانیم بیشترین گرایش تشکیل ریزتخلخل ها را به ذوب های بهسازی شده نسبت دهیم به علت اینکه تحرک مایع بین دندریتی کاهش می یابد که بین دماهای و می باشد.در این محدوده یک فاز مایعی وجود دارد که در آن سیلسیم ،منیزیم ،آهن وعناصر بهساز متمرکز شده اندوهمچنین فاز جامد با شبکه دندریتی وجود دارد.عنصر بهساز می تواندخواص فاز مایع از قبیل ویسکوزیته یا نفوذ پذیری را تغییر بدهدو همچنین بر مورفولوژی دندریتها تاثیر بگذارد.

نتایج متالوگرافی:

در نمونه های کوئنچ شده،مذاب باقی مانده قبل از کوئنچ با آب وجود دارد ،یک ریز ساختار خیلی ریز دانه شده ایجاد شده است که به راحتی نسبت به فازهای که قبلا جامد شده اند قابل تشخیص می باشد.
نمونه های کوئنچ شده از :
ریز ساختار نمونه های کوئنچ شده از مشابه با همه عملیات ها می باشد.این ریز ساختار a-دندریت ها ومایع سریع سرد شده.این نمونه ها هیچ گونه تخلخلی را نشان نمی دهند.

نمونه های کوئنچ شده :

نمونه های کوئنچ شده از همانند نمونه های کوئنچ شده از می باشند،بجزوجودa-دندریت های بزرگ(در حدود 50%) وعدم وجود a-دندریت های خیلی کوچک در داخل منطقه یوتکتیک.
در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان تخلخلی دیده نمی شود ولی در نمونه های بهسازی نشده تخلخل ها به صورت خیلی ریز وجود دارند.در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم تخلخل های بزرگ کروی دیده می شود.
حفراتی که در بین دندریت ها زده می شوند مورفولوژی آن ها تا ایجاد یک شکل نا منظم تغییر می کند(بین دندریتی)
این موضوع برای حفرات در حال رشد ودر تماس با جامد می باشد(a-دندریت ها).
اما در قسمت مایع بیشتر می باشد(در حدود 50%) وبه همین دلیل تماس پیدا حفره با دندریت ها به ندرت اتفاق می افتد. همچنین بیشتر حفرات تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک کروی می باشند.
نمونه های کوئنچ شده در شروع یوتکتیک و اواسط یوتکتیک:
در نمونه های ریز دانه شده با آْنتیموان و بهسازی نشده که در شروع واکنش یوتکتیک کوئنچ شده اند،ساختار کاملا رشد پیدا کرده a-دندریت دیده می شود و همچنین مقدار زیادی هسته های یوتکتیک کوچک با فاز سیلیس لایه ای وجود دارد.
در نمونه های بهسازی نشده،مقدار زیادی ریز تخلخل کوچک در قسمت مایع وجود دارد.در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ریز تخلخل وجود ندارد.نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم وکوئنچ شده در شروع واکنش یوتکتیک( )ساختار دندریتی a ،مک های بزرگ و یک تعداد کمی هسته های یوتکتیک بزرگ را نشان می دهد.تعداد کم هسته های یوتکتیک حاصل واکنش عناصر بهساز می باشند.
فاز سیلیس به علت نیاز داشتن به یک لایه زیرین برای رسوب ، فصل مشترک حباب /مایع را انتخاب می کند.قابل توجه است که فاز سیلیس به صورت شعاعی در اطراف حباب رشد می کند که هم مرکز با هسته یوتکتیک می باشد. .هسته های یوتکتیک جامد شده اطراف حباب های کروی ایجاد می شوند که این موضوع وجود حباب های کروی را در آلیاژ های بهسازی شده تثبیت می کند.
در ادامه انجماد ،مقدار انقباض و سگرگاسیون هیدروژن به جوانه زنی حباب های جدید کمک می کند ،در حالی که حباب های از قبل شکل یافته توسط یوتکتیک جامد احاطه شده اند.بیشتر این حباب های جدید باید شکل نا منظمی داشته باشندزیرا قسمت جامد در حال رشد می باشد.
در آلیاژ های بهسازی نشده (یا ریز دانه شده با آنتیموان) ،هسته های یوتکتیک شکل نا منظمی دارند. همچنین حباب های جدید در حال رشد در تماس با جامد یک شکل نا منظمی پیدا دارند(بین دندریتی).بازو های هسته های یوتکتیکی به اندازه ای کوچک می باشند که حباب ها می توانند اطراف آنها رشد می کنند.ممکن است که حباب ها به صورت تخلخل های خوشه ای شکل درتصاویر متالوگرافی ظاهر شوند.
در آلیاژ های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم، فصل مشترک هسته های یوتکتیک نا منظم می باشد.دراین مورد ،حفره های جدید که شکل نا منظم دارند ،به طور جزئی مورفولوژی بین دندریتی پیدا می کنند.به علاوه اینکه ،چون هسته های یوتکتیک بزرگ می باشند ،حباب های جدید به سختی می توانند اطراف آنها رشد کنند.همچنی در این مورد آنها شکل رشته ای ندارند.در نمونه های کوئنچ شده از اواسط واکنش یوتکتیک ،ساختار دندریت های a ،هسته های یوتکتیک دیده می شود.در نمونه های بهسازی نشده(ریز دانه شده با آنتیموان)حفرات نامنظم در حال رشد و خوشه ای شکل وجود دارد(احاطه شده توسط بازوهای هسته یوتکتیک).
نمونه های بهسازی شده دارای حفرات کروی احاطه شده توسط یوتکتیک می باشند و همچنین حفرات نا منظم در قسمت مایع در حال رشد می باشند.

نمونه های درهوا سرد شده:

ریز ساختار نهائی نمونه ها ،تفاوت ها در اندازه و توزیع حفرات و فاز سیلیس یوتکتیک نشان می دهد.فاز سیلیس در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی نشده لایه ای می باشد ،در حالی که فاز سیلیس در آلیاژ بهسازی شده رشته ای و بسیار ریزمی باشد.حفرات درآلیاژ های بهسازی نشده و ریزدانه شده با آنتیموان ،نا منظم و با مورفولوژی بین دندریتی و خوشه ای می باشند.درآلیاژ های بهسازی شده دو نوع حفره وجود دارد:یکی کروی ودیگری نا منظم(به طور جزئی بین دندریتی).
مقدار حفره شکل یافته بعد از واکنش یوتکتیک برای هر ذوب و همه عملیات ها ی ان می باشد.درمورد مقدار حفره تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک ، درآلیاژهای بهسازی شده و بهسازی نشده تفاوت هائی مشاهده می شود.
باید تاکید کرد که آلیاژ هائی که شامل مقدار هیدروژن بالاتر از باشند ،احتمالا در طول انجماد آنها، رخداد هائی روی می دهدکه متفاوت با مطالب قبلی خواهد بود.در آلیاژ های بهسازی نشده با مقدار هیدروژن بالاتر ،حفرات می توانند زودتر تشکیل شوند که در نتیجه تعداد زیادتری حفرات کروی ایجاد خواهد شد.
خلاصه مشخصات اصلی ریز ساختار تکامل یافته آلیاژ های بهسازی نشده ،ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی شده با استرانسیم وسدیم در طول انجماد ،در ج 4 آمده است.بیشترین تفاوت های قابل توجه مربوط به تغییرات ریز ساختاری بهسازی شده است که تعداد هسته های یوتکتیک کاهش ،مورفولوژی یوتکتیک/ مایع و قطعا مورفولوژی فاز سیلیس تغییر یافته است.

حباب های به وجود آمده در همه عملیات ها در ج 5 آمده است.در نمونه های بهسازی نشده یا درنمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ،بیشتر حفرات کروی،بعد از شروع واکنش یوتکتیک جوانه می زنند.در این ح ،حفرات به صورت بین دندریتی وسلولی رشد می کنند.همچنین در این شرایط ،فصل مشترک هسته های کوچک یوتکتیک با مایع نا منظم می با شد.حفرات رشد کرده فصل مشترک هسته های یوتکتیک را احاطه می کنند و به صورت شاخه ای و یا به صورت نا منظم و خوشه ای شده دیده می شوند.
در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم ،حباب های بین دندریتی قبل از انجماد یوتکتیک جوانه می زنند.بدین ترتیب ،وقتی هسته های یوتکتیک شروع به رشد می کنند ،حباب های جدید را احاطه می کنند و بدین ترتیب مورفولوژی اولیه خود را حفظ می کنند(کروی شده).ریز تخلخل های تشکیل شده بعد از جوانه زنی هسته یوتکتیک به صورت دندریتی و سلولی رشد می کنندکه نا منظم می باشند.در حالی که در نمونه های بهسازی شده ،هسته های یوتکتیک بزرگ می باشندو حفرات نمی توانند آنها را احاطه کنند ،.همچنین از مکانیزم شاخه ای شدن جلو گیری شده و حفرات نا منظم به صورت خوشه ای مشاهده نمی شوند.بعلاوه اینکه در آلیاژ های بهسازی شده ،چون فصل مشترک هسته یوتکتیک/ مایع صاف می باشد ،حباب ها نسبت به آلیاژ های بهسازی نشده کمتر نا منظم هستند.

روش آزمایش:

آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش آلیاژ آلومینیوم 356 می باشد.بدین منظور برای تهیه این آلیاژ از آلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم وهمچنین آلومینیوم ومنیزیم خالص استفاده شد.عملیات ذوب در کوره زمینی با سوخت گازوئیلی انجام شد.مواد شارژ جمعا kg7 می شدند که ابتدا آلومینیوم خالص وآلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم را شارژ وپس از ذوب شدن از کوره خارج شده ومنیزیم به صورت خالص اضافه شد.بر روی ذوب اول هیچ گونه عملیات کیفی انجام نشد.دمای ذوب ریزی ح گازز نشده 720درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.
پس از ریختن نمونه پله ای اول مجددا ذوب باقی مانده داخل کوره قرار داده شده تا به دمای فوق ذوب لازم برسد.پس از رسیدن به دمای فوق ذوب لازم بوته بیرون آورده شده وگازز انجام گرفت.برای گازز از قرص دگازر استفاده شد.دمای ریختن ذوب گازز شده م ن730-720درجه سانتی گراد بود.شکل وابعاد مدل استفاده شده برای آزمایش در زیر نشان داده شده است.

نتایج:

در نمونه گازز نشده هیچ گونه مک وحفره مشاهده نشد. همانطور که از شکل الف پیداست هیچ گونه حفره یا ریز مک دیده نمی شود.
در نمونه گازز شده حفره بزرگی در سطح بیشترین ضخامت قطعه مشاهده می شود. علت وجود حفره این می تواند باشد که چون قالب مورد استفاده برای ریخته گری نمونه های آزمایشی ماسه تر می باشد احتمال دارد که رطوبت موجود در ماسه در هنگام تماس با مذاب بخار شده وحفره ای در سطح قطعه بوجود آورده است.
در کل حفره موجود در سطح قطعه گازز شده منشا گازی دارد زیرا در نمونه گازز نشده حفره انقباضی وجود ندارد یعنی اینکه سیستم تغذیه گذاری مناسب بوده است وهمچنین دمای بارریزی هر دو نمونه ی ان می باشد.با این اوصاف حفره موجود در سطح نمونه گازز شده نمی تواند منشا انقباضی داشته باشد.مشاهده متن کامل ...
چین، کشور افسانه ها
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


چین، کشور افسانه ها - چین چین یک کشور نیست، بلکه جهانی دیگر است در دل جهانی که ما در نقشه جغرافی می بینیم . اگر حوصله یا وقت چندانی ندارید که ماهها در این کشور سفر کنید می توانید چند هفته یا چند ماهی را دز سفر به این کشور افسانه ای سپری کنید و با حسرت محلهایی که هنوز ندیده اید و کوله باری از خاطرات شیرین این کشور را ترک کنید. پی گیری جاده ابریشم قایق سواری و کشف رود یانگ تسه از جمله سفرهای موضوعی است که می توان از آن لذت برد. از جمله سفرهای موضوعی است که می توان از آن لذت برد. از کلان ای صنعتی با مراکز ید عظیم و چهره ای کاملا مدرن گرفته تا زندگی بدوی و ساده در صحرای بکر سین کیانگ، چین سرزمین تنوع وتکثر فرهنگی و جغرافیایی است.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

در صنعت و هنر این کشور هم می توان میراث سفالگران سلسله های (قرن قبل از میلاد ) را دید وهم می توان صنعت این کشور در ساخت جدیدترین سفینه های فضایی.

 

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

زبان:

اکثر زبانهایی که مردم چین استفاده می کنند به خانواده زبانهای چینی- تبتی ((sino- tibetan تعلق دارند که در حدود 29 گروه قومی-نژادی مختلف را در بر می گیرد. چینی یا پینین ((pinyin اصلی ترین زبان یا گروه زبانی در چین است که به گویشهای مختلف در سراسر چین مورد استفاده واقع می شود .

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

ماندارین((mandarin، که 70 درصد جمعیت بدان صخبت می کنند، وو((wu زبان مردم شانگهای، یو((yue یا کانتون، مین، گان و هاکا اصلی ترین گویشهای زبان چینی محسوب می گردند. قبل از قرن بیستم میلادی چینی کلاسیک زبان نگارش و مکاتبات اداری در سراسر این کشور عظیم بود و ده ها میلیون نفر در گوشه گوشه چین از این زبان نگارش واحد جهت مکاتبات استفاده می گردند و به عنوان عنصری کلیدی در همبستگی ملی چینی ها ایفای نقش می کرد.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

از اوایل قرن بیستم خطی استاندارد و ملی در سراسر چین به کار گرفته شد، که آنرا بر اساس زبان ساندارین پایه گذاری نموده بودند. مغولی، اویغوری، تبتی، ژوانگ (تایلندی) و کره ای از زبانهایی هستند که علاوه بر چینی به صورت گسترده ای در چین به کار می روند.

 

مردم:

چین کشورمعابد بدیع و بی همتاست. کافی است تا چند قدمی در خیابانی در یکی از ای کوچک چین قدم بزنیم تا معابدی با شکوه و عرفانی برخورد کنیم که طراحی و معماری آنها نوازشگر چشمهای هر بازدید کننده ای است.

یکی از اصلی ترین ویژگی های مذهبی در چین "تنوع" و "تکثر" است. آمار دقیقی از تعداد پیروان مذاهب مختلف در چین موجود نیست. بحش عظیمی از جمعیت به هیچ دینی اعتقاد ندارند. بودیسم ( پیروی از آیین بودا) دین اصلی در چین است. وبیشتر چینی ها از قرن اول میلادی به بودیسم ماهایانا اعتقاد دارند (mahayana buddhism) که گونه ای از بودیسم است.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

تائوئسیم (taoism) دومین دین اصلی درچین است.در عین حال بسیاری از چینی ها به ترکیبی از بودیسم و تائویسم اعتقاد دارند. پیروی از آیین کنفوسیوس فیلسوف بزرگ چین باستان بازتاب و تاثیری عمیق در مذهب و اخلاق چینی ها در طول تاریخ به جای گذاشته است. یت و به ترتیب از دیگر ادیان پرطرفدار در چین می باشند و مسلمانان چین (در حدود 20 میلیمن نفر ) نقش عمده ای گسترش در آسیای شرقی بر عهده داشته اند.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

نظام :

جمهوری خلق چین که به سادگی آن را چین می نامیم کشوری است که از سال 1949 سرزمین پهناور چین، هنگ کنگ و ماکائو را دربر می گیرد. نظام حکومتی در چین از سال 1949 تا به امروز جمهوری تک حزبی با یک مجلس قانون گذاری است . حزب کمونیست را اعضای این حزب انتخاب می کنند و اعضای مجلس ملی خلق با نظارت مستقیم حزب کمونیست چین به مدت 5 سال انتخاب می شوند. این مجلس در طی سال یک بار تشکیل جلسه می دهد.

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

عضویت در نهاد های بین الممللی :

سازمان ملل متحد (1945) ، یونسکو ، یونیسف ، فائو چین در سازمان ملل حق وتو می باشد .

اقتصاد :

مائو در دهه 1950 اصلاحات سوسیالیستی را در اقتصار این کشور پی ریزی نمود و چینی ها این اصلاحات را در سالهای 1960 وآغاز دهه 1970 پی گیری نمودند که همواره با انتقاداتی رو به رو بود .

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

انقلاب اساسی در اقتصاد چین در اوایل دهه 1970 میلادی جلوه گر شد که تا به امروز هم ادامه دارد و اقتصادی است با محوریت صادرات .در حال حاضر از نظر تولید نا خالص ملیّ چین ، پس از ایالات متحده ، ژاپن و آلمان چهارمین ابر قدرت اقتصادی در سطح جهان است و پیش بینی ها نشان می دهد که ظرف چند سال آینده چین به یکی از دو ابر قدرت بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل خواهد شد .

کشاورزی :

کشاورزی اصلی ترین بخش اقتصادی کشور چین می باشد و جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر در این بخش مشغول به کار می باشند که تقریباَ نیمی از نیروی کار فعال در چین را در بر می گیرد .

چین,آثار باستانی چین,دیدنیهای چین

 

چین بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی در سطح جهان می باشد . برنج ، چای ، گندم ، سیب زمینی ، جو ، پنبه و دانه های روغنی اصلی ترین محصولات این کشور می باشند .

واحد پول:

یوان چین ( yuan renmin bi)

مدت پرواز مستقیم از تهران به پکن :

اختلاف زمانی : نسبت به تهران 5/4 ساعت جلوتر است و نسبت به گرینویچ 8 ساعت جلوتر است (( gmt +8 ولتاژ برق :220 ولت است و با سیتم برق ایران مطابقت دارد .

 

 

منبع:lastsecond.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • آشنایی با شهر ممنوعه
 • مومیایی های بسیار عجیب شهری در چین
 • شی چنگ، شهر باستانی و مغروق چین + تصاویر
 • آشنایی با سنگ نگاره های دازو در چین
 • آشنایی با لشکر سفالین
 • آشنایی با معبد آسمان چین[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
گزارشی از مخوفترین جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی:
درخواست حذف اطلاعات

 
  

گزارشی از مخوف‌ترین جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی:

راز مفقودشدن 5هزار یمنی‌در بیمارستان‌های‌


قلب یمنی‌ها در اروپا می‌تپد!

چهارشنبه 31 داد 1396 ساعت 10:22


پس از 6 دهه اکنون اسنادی به دست آمده که بخش‌هایی از راز مفقود شدن بیش از 5 هزار کودک یمنی طی 6 سال در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی را آشکار و برملا می‌کند.
راز مفقودشدن 5هزار یمنی‌در بیمارستان‌های‌

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛ اواسط ماه ژوئن هر سال یادآور قضیه ای دردناک برای 50 هزار یهودی یمن است که طی دهه 40 و 50 قرن گذشته به امید زندگی بهتر به سرزمین های ی مهاجرت کرده، اما پس از اسکان داده شدن در اردوگاه های موقتی که «معبروت» خوانده می شد و به دلایل نا معلوم ک ن خود را از دست داده بودند.

قضیه مربوط به هزاران کودک یمنی است که با خانواده های اشان به محض پای گذاشتن در فرودگاه «تل آویو» که در آن زمان «لد» خوانده می شد و یا زندگی در اردوگاه هایی که به آنها اختصاص یافته بود، به بهانه های مختلف از جمله بیماری و چکاب و گرفتن آزمایش از خانواده ها جدا و بیمارستان ها س می شدند، اما هیچ گاه عودت داده نمی شدند، بلکه اغلب چند روز بعد از ج خبر مرگ آنها بدون تحویل جسد یا آدرس محل خا پاری به خانواده های اشان داده می شد.
نکته عجیب تر آنکه حتی مسئولان وقت از صدور گواهی رسمی فوت برای این ک ن و دادن آن به خانواده های آنها امتناع می د. یکی از این یهودیان یمنی به نام «شلومو حتوخا» در صفحه خود داستان «شوشانا»، مادر بزرگش را نقل می کند که در سال 1949 میلادی از یمن به سرزمین های ی مهاجرت می کند و اینکه وقتی در اردوگاه مهاجران بسر می برد، یکی از مسئولان اردوگاه نزد وی آمده و به بهانه چکاب و آزمایش های پزشکی کودکش را به یکی از بیمارستان ها می برند، در حالی که وعده باز گرداندن کودک در روز بعد را داده بودند.

اما وقتی فردای آن روز شوشانا برای اطلاع از حال فرزندش به بیمارستان مراجعه می کند، خبر مرگ فرزندش به وی داده می شود، بدون آنکه موفق به دیدن جنازه کودکش شود. فاجعه اصلی در سال 1953 میلادی رخ نمود، سالی که بالاترین آمار مفقودی در میان ک ن مهاجران یمنی را داشت و موجب اعتراض های شدید بسیاری از خانواده های مهاجر از جمله خانواده هایی که ک ن خود را از دست داده بودند، شده بود.
به گفته شلومو امروزه شاهد هستیم، افرادی یک باره با این حقیقت مواجه می شوند که فرزندان واقعی خانواده هایی که در آن رشد و نمو یافته اند، نیستند و در میان آنها، انگشت شماری هستند که از این شانس برخوردار بودند که خانواده های واقعی خود را بیابند.
نمونه ها در این خصوص بسیارند، به عنوان مثال «ساره ع» تعریف می کند، چگونه پرستار نوزادی که به دنیا آورده بود، را به وی نشان می دهد. یک نوزاد سه کیلو و نیمی که پس از به دنیا آمدن به وضوح صدای گریه اش را شنیده بود، اما پس از بیرون بردن وی از اتاق زایمان خبر فوتش را به وی می دهند و اصرارهای او برای دیدن کودک مرده اش راه به جایی نمی برد، همچنین «مریم الحدیف» در داستانی مشابه تاکید می کند، به چشم خود دیده که فرزندش زنده به دنیا آمده و برای دو روز به وی شیر داده بود، اما یک باره روز سوم در حالی که فرزندش در سلامتی کامل بسر می برد، خبر مرگش را برای مریم می آورند و در اقدامی مشابه از دیدن جسد نوزاد از سوی مادر امتناع می شود.
در تمام طول این سال ها اعتراض ها و شکایت های این مادران و هزاران مادر یمنی دیگر که ک ن خود را در اردوگاه ها و در چادرهای اشان گم کرده و از دست داده بودند، نه تنها راه به جایی نبرده بود، بلکه غالب این مادران به اختلال عقلی و انواع بیماری های روحی و روانی و توهمات ناشی از آن متهم شده بودند.

«ایگال یوسف»، شهردار سابق شهرک صهونیست نشین «روش هعاین» و خانواده هایی که ک ن خود را در این قضیه از دست داده بودند نیز در گفت و گو با رادیو گفته بود که به جست و جوی خود برای یافتن خواهرش که در کودکی وی را گم کرده بود، ادامه می دهد، به ویژه آنکه آ ین پیگیری های وی در وزارت داخلی آشکار ساخت که وی در قید حیات است. اما آدرسی که وزارت داخلی به وی داده بود، وجود خارجی نداشته است.
مهم تر از همه آنکه اگرچه از آن تاریخ تاکنون ک نه های وقت رژیم صهیونیستی سه کمیته حقیقت یاب - کمیته حقیقت یاب «بهلول – مینوکوفسکی» در سال 1967، کمیته حقیقت یاب «شلجی» در سال 1988 و کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» که در سال 1995 تشکیل شد و گزارش خود را در سال 2001 میلادی به ک نه وقت رژیم صهیونیستی ارائه داد - برای کشف خفایای این قضیه تشکیل داده بودند و هر یک از آنها از جمله کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» در گزارش خود ادعای ربوده شدن این ک ن را رد و  مستندات و دلایلی مبنی بر فوت آنها ارائه داده بودند، اما خانواده های آنها ضمن تکذیب این گزارش ها افشا کرده بودند که در مواردی از سوی مسئولان و مقامات ذیربط تهدید به سکوت و عدم ادامه اعتراض ها و پایان دادن به پیگیری شکایات خود شده بودند.
تحقیقات بعدی نشان می داد که طی فعالیت هریک از کمیته های حقیقت یاب بخشی از مستندات مربوط به این ک ن در بیمارستان ها محو و نابود شده بودند و یا اینکه گواهی های فوت جعلی متعددی در آرشیو این بیمارستان ها یافت شده بود، همچنین مدارک و مستنداتی یافت شده بود که نشان می داد، برخی خانواده های یهودی بدون طی پروسه قانونی، به فرزندانی از این بیمارستان ها دست یافته بودند.

موضوع سوال برانگیز آن بود که چرا این کمیته ها از انتشار نتایج بازجویی و گواهی شاهدان عینی مانند «روت باروخ»، مسئول ک ن بی س رست اردوگاه های مهاجران یهودی در سرزمین های ی و «آموس مانور»، رئیس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» امتناع کرده بودند، همچنین چرا ک نه های رژیم صهیونیستی روی اسناد و مدارک به دست آمده مُهر محرمانه و سری زده از انتشار آنها تا 60 یا 70 سال دیگر خودداری کرده بودند.
دسامبر سال گذشته میلادی ک نه رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که پس از 60 سال در اقدامی بسیار مهم پس از لغو محرمانه و سری بودن، اقدام به انتشار حدود 200 هزار سند از پرونده معروف به «قضیه ک ن یمنی» می کند، به این امید که به یکی از بزرگ ترین رسوایی که 6 دهه دامنگیر آن بوده، پایان دهد و به این طریق خانواده هایی که ک ن خود را از دست داده و از سرنوشت آنها تاکنون بی اطلاع بوده اند، از حقیقت امر آگاه شوند، اما همان گونه که انتظار می رفت، این صرفا یک ادعا بود، چون بخش های مهمی از این اسناد هم چنان مهر محرمانه بر خود داشته و از انتشار منع شده بودند.
این موجب شد تا رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله رو مه صهیونیستی « الیوم» و شبکه دو تلویزیون این رژیم هفته گذشته گزارشی درباره ک ن یمنی منتشر کنند که بُعد جدیدی از این قضیه را برملا می کرد. گزارشی که حتی رسانه های صهیونیستی ضمن اذعان به قبح و غیر انسانی بودن آن، در چندین جای گزارش، آن را به ظاهر محکوم کرده و عاملان آن را مورد انتقاد قرار داده بودند.

انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن یمنی
گزارش رو مه الیوم از «انجام برخی آزمایش های علمی و پزشکی روی این ک ن یمنی بدون اطلاع و ب موافقت خانواده هایشان» بر می دارد، آزمایش هایی که بر اساس اسناد به دست آمده موجب مرگ ده ها تن از این ک ن طی سال های 1948 تا 1954 میلادی شده بود. اگرچه به اعتقاد «نوریت کورین»، یکی از نمایندگان کنست این قضیه تا سال 1966 ادامه داشت و در پی آن بیش از 5 هزار کودک یمنی مفقود شده اند.
الیوم تاکید می کند: برای اولین بار اسناد و گواهی شاهدانی را در اختیار دارد که ثابت می کند، این ک ن در قید حیات در معرض انواع آزمایش های پزشکی قرار گرفته اند که برای اولین بار در دنیا انجام می شده و آنها را به موش های آزمایشگاه های تبدیل کرده و موجب فوت دست کم چهار تن از آنها شده بود.
به نوشته این رو مه صهیونیستی برخی از این اسناد نشان می دهد که در این سال ها بیمارستان «رام بام» شهر «حیفا» شاهد ربوده شدن یک تن از این ک ن و به فرزند خواندگی گرفتن یکی دیگر از آنها توسط یکی از اعضای کادر پزشکی مسئول انجام آزمایش ها این بیمارستان بوده است.


این رو مه با توضیح اینکه به ع های منتشر نشده ای دست یافته که نشان دهنده بخشی از این آزمایش ها و نحوه انجام آنها روی این ک ن است، می افزاید: در بخشی از اسناد به دست آمده درباره این ک ن آمده است که چگونه پزشکان شیوه های درمانی جدید را روی آنها آزمایش می د و به عنوان مثال با تزریق وریدی و مستقیم پروتئین خشک، سرم و پلاسما خشک به چهار کودک یمنی که از سوء تغذیه رنج می بردند، موجب مرگ آنها شدند.
در این باره پیش تر «درورا نحمانی روت»، یکی از این خانواده های یمنی از «جرج مندل»، رئیس بیمارستان ک ن «روش هعاین» که در انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن یمن مشارکت داشت، به عنوان یکی از متهمان این پرونده یاد می کند.
نحمانی روت در اثبات ادعای خود، به عنوان سند نامه ای از «کلمن یعقوب مان»، نائب رئیس بیمارستان ک ن «روش هعاین» ارائه می دهد که 21 نوامبر سال 1949 برای مندل نوشته و در آن نتیجه آزمایش های انجام شده روی چهار کودک یمنی که منجر به مرگ آنها شده بود، را به اطلاع وی رسانده بود.
نحمانی روت تاکید می کند، مندل از جمله افرادی است که اسناد و اطلاعات دقیقی از این آزمایش ها در اختیار داشت، اما 7 سال بعد از بیم برملا شدن ماهیت واقعی این آزمایش ها و اه نهفته در پس آنها، اقدام به از بین بردن تمامی آنها می کند.
در این راستا، شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تصاویری از چندین کودک یمنی را منتشر می کند که نشان می دهد، آنها در معرض این آزمایش ها بوده اند. این ع ها ک ن یمنی را در اتاق هایی شبیه آزمایشگاه های پزشکی و علمی در حالی به تصویر می کشد که روی بدن آنها مطالبی مربوط به نوع آزمایش انجام شده روی آنها نوشته شده بود، به عنوان مثال یکی از تصاویر نشان می دهد که روی شکم یکی از این ک ن واژه «طحال» نوشته شده که احتمالا بیانگر نوع آزمایش و نتیجه مورد نظر از آن روی طحال انسان بوده است.


اما بُعد بسیار خطرناک و ضد بشری این قضیه را « یوحنا»، یکی از نمایندگان کنست افشا می کند. به گفته وی آنها در برابر شاهدانی از مهاجران یمنی قرار دارند که طی سال های مذکور از سوی برخی بیمارستان ها برای انجام آزمایش های مربوط به وضعیت سلامت قلب قرار داشته و شماری از آنها تحت این آزمایش ها بوده اند.
به گفته این کنست، نتیجه آزمایش های پزشکان روی قلب مهاجران یمنی نشان می داد که آنها دارای هیچ گونه ناراحتی و بیماری قلبی نبودند و این موجب شده بود، با تقاضاهای بسیار زیادی از سوی مراکز پزشکی و تحقیقاتی کشورهای غربی برای به دست آوردن قلب یمنی ها مواجه شوند، در نتیجه شماری از یمنی ها از جمله ک ن یمنی برای فروش قلب های اشان آن هم به مبالغ بسیار گزاف در این سال ها به شیوه ها و دلایل مختلف به قتل می رسند.


فراتر از ک ن یمن
اشتباه است، اگر تصور کنیم، این قضیه فقط ک ن مهاجران یمنی را در بر می گیرد، چون در این زمینه رو مه صهیونیستی «معاریو» در گزارش مستندی از ربوده شدن صدها کودک از یهودیان مهاجر کشورهای شرق اروپا و بالکان طی همین دوره زمانی و در حوادثی مشابه خبر می دهد.
خانواده های یهودی که از لهستان، آلمان، رومانی، مجارستان، چک و اسلواکی مهاجرت کرده و در شهرک هایی چون دیمونا، کفار سابا، بیتح تکفا، قدس، تل آویو و حیفا در سرزمین های ی ن شده بودند، طی این مدت یا یکی از فرزندان آنها مفقود شده بود و یا با خبر مرگ نوزادشان آن هم چند روز پس از تولد و در حالی که از سلامتی وی اطمینان کامل داشتند، مواجه شده بودند.

تحقیقات رسمی صورت گرفته نشان می دهد، طی سال های فوق الذکر دست کم 210 کودک از مهاجران کشورهای اروپایی به شیوه های گفته شده، مفقوده شده اند.
جنایاتی که تا به امروز ادامه دارند
آنچه درباره انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن مهاجران یمنی در این گزارش به آن اشاره شد، تنها به سال های گذشته یا ک ن یهودیان مهاجر محدود نمی شود، بلکه اسناد موجود ثابت می کند، این جنایات یکی از اصول و سیاست های ثابت ک نه های مختلف رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس این رژیم تاکنون بوده است.
آزمایش داروهای ناشناخته روی ک ن اسرای فلسطینی
در سال 2011 میلادی «حسان ششنیه»، یکی از مسئولان سازمان بخش فلسطین با بیان اینکه 400 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند، افشا کرد که این ک ن صرف نظر از انواع آزارها و شکنجه هایی که در معرض آن قرار دارند، با جنایت ضد بشری آزمایش داروهای جدید و ناشناخته نیز مواجه هستند که تاکنون منجر به فوت شماری از آنها و یا فلج شدن و از کار افتادن بخشی از اعضای بدن آنها شده است.


ک ن تونس موش های آزمایشگاهی شرکت های داروسازی
افزون بر آن می توان به جنایت مشابه رژیم صهیونیستی روی ک ن تونسی اشاره کرد. «آیا قاتلان می توانند، داروساز باشند»، نام مستندی است که از اقدام رژیم صهیونیستی در استفاده از ک ن تونسی جهت آزمایش داروهای جدید روی آنها بر می داشت.
«ایمان بن حسین»، کارگردان تونسی در مستند خود افشا می کند که انستیتو «پاستور» تونس و وزارت بهداشت این کشور با یکی از بزرگ ترین شرکت داروسازی رژیم صهیونیستی جهت آزمایش داروهای جدید این شرکت به ویژه داروی درمان بیماری «مانچیا» که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و موجب ضایعات پوستی غیر قابل ترمیم روی بدن انسان می شود و 3 هزار نظامی یی شرکت کننده در عراق در سال 2003 میلادی به آن مبتلا شده بودند، روی ک ن تونسی همکاری داشته اند.

إیمان بن حسین
این کارگردان تونسی تاکید می کند، مستندات مکتوب و گواهی شاهدان عینی نشان می دهد، این داروها از سال 2000 یعنی پیش از آغاز اقدام نظامی علیه عراق و براندازی رژیم بعث در این کشور تا  2014 یعنی روی ک ن تونس آزمایش می شد و در قبال موافقت خانواده ها با آزمایش این داروها روی ک ن اشان 50 دینار تونسی پرداخت می شد.
عمده این آزمایش ها روی ک ن منطقه «سیدی بو زید» در جنوب تونس با ایجاد اش هایی روی پوست یا تزریق یک دارو و گرفتن خون از فرد انجام می شد. نشان می دهد، روی صورت افراد مورد آزمایش پس از دریافت دارو لکه های سیاه رنگی ظاهر می شود، در این مرحله بار دیگر از فرد خون گرفته و از وی خواسته می شود، از مرهمی که در اختیارش گذاشته شده، روی لکه ها و زخم های ایجاد شده در پی آن استفاده کند.
طرح پذیرش یک صد کودک سوری
ژوئن سال گذشته میلادی ک نه رژیم صهیونیستی از طرح پذیرش یک صد کودک پناهجوی سوری و دادن تابعیت این رژیم به آنها پس از انتقال این ک ن به سرزمین های ی و یافتن خانواده هایی با ریشه های عربی – یهودی جهت پذیرفتن این ک ن به فرزند خواندگی خبر داد و اعلام کرد تا یافتن این خانواده ها و اعلام آمادگی آنها برای پذیرش این ک ن، آنها سه ماه اول راهی مدارس شبانه روزی می شوند تا در آنجا تحت آموزش های لازم قرار گیرند و پس از آن در نهادها و مراکز تربیتی وابسته به وزارت آموزش و تربیت نگهداری خواهند شد.
در پی درج این خبر، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» در گزارشی ضمن یادآوری قضیه مفقود شدن هزاران کودک از خانواده های مهاجر یهودی که اغلب دارای ریشه های عربی و شرقی بودند، تاکید می کند: به نظر می رسد، ک نه رژیم صهیونیستی درصدد تکرار سناریو دهه چهل و پنجاه قرن گذشته این بار روی ک ن زیر 18 سال سوری است، این در حالی است که پیش از این رژیم صهیونیستی تحت عنوان مداوای مجروحان معارض سوری، صدها تن از این مجروحان را در بیمارستان های خود پذیرش و بستری کرده بود، بی آنکه تاکنون ی از سرنوشت آنها اطلاعی در دست داشته باشد.

در همین راستا، رو مه صهونیستی «یدیعوت آحارانوت» سپتامبر گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود، مقامات این رژیم با همکاری و کمک سازمان یهودی – یی ی «عملیاه» اقدام به انتقال ک ن سوری آسیب دیده از جنگ جاری در به بیمارستان های این رژیم و مداوای آنها در بیمارستان های صفد و نهاریا می کند.
یدیعوت آحارانوت با بیان اینکه این ک ن پس از مداوا و بهبودی در شهرک های صهیونیست نشین اسکان می یابند، یادآور می شود که تنها طی ماه آگوست سال گذشته میلادی سازمان عملیاه 21 کودک سوری را از استان «قنیطره»، در جنوب سرزمین های ی منتقل کرد و مقامات مسئول در آنها را در بیمارستان «زیف» شهر صفد جهت مداوا بستری د.
به نوشته این رو مه صهیونیستی مشابه چنین عملیاتی توسط این سازمان که مقر آن در نیویورک قرار دارد، بار دیگر و با هماهنگی با تکرار شده و این بار ک ن سوری منتقل شده در بیمارستان شهر «نهاریا» بستری شده بودند. در این باره شیخ «عباس زکور»، سابق کنست رژیم صهیونیستی افشا کرد، مسئولان بیمارستان «الجلیل غربی» در نهاریا به دنبال یافتن خانواده هایی برای ک ن سوری زخمی انتقال یافته به این بیمارستان بودند.
شیخ زکور درباره هزینه های درمان و مداوای این مجروحان که زمانی بحث و جدل بسیاری در میان صهیونیست های ن سرزمین های ی به راه انداخته بود، تاکید می کند که از مداوای این مجروحان سود کلانی نصیب تل آویو می شود، چون هزینه آنها را یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخت می کند.
در این راستا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست رژیم صهیونیستی سال گذشته میلادی در سخنانی، تصریح کرده بود که از وزارت خارجه این رژیم خواسته، راه هایی برای انتقال ک ن و ن سوری مجروح حلب به بیمارستان های این رژیم جهت مداوا بیابند.


همچنین پس از فاجعه بمباران شیمیایی شهر «خان شیخون» در استان ادلب که نظام را به آن متهم کرده بود، تل آویو خواستار انتقال ک ن سوری آسیب دیده در جریان این حمله جهت مداوا در بیمارستان های این رژیم شده بود، این درخواست ها این شبهه را ایجاد می کند که احتمالا هدف صهیونیست ها از این اقدام بررسی آثار و نتایج بمب های شیمیایی به کار رفته در خان شیخون روی افراد آسیب دیده به ویژه ک ن بوده است.
همچنین رو مه «الشروق» چاپ تونس گزارشی منتشر کرده که در آن افشا می کند، گروه تروریستی تکفیری « » اقدام به فروش ک ن سوری و عراقی از طریق مافیای تجارت بشر و قاچاق انسان به رژیم صهیونیستی کرده است.
رو مه الشروق با بیان اینکه این ک ن از طریق ترکیه به این شبکه های مافیا فروخته می شوند تا به سرزمین های ی انتقال یابند، تاکید می کند، هر یک از این ک ن که همگی نوزادان شیره خوار بوده اند، به قیمت ده هزار دلار فروخته شده اند.

مشاهده متن کامل ...
لوگوی اسم ، طراحی اسم ، مهر اسم ، استیکر اسم
درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از متخصصین طراحی اسم بیان کرده است که حتی استیکر اسم نوشته شده و مبتنی بر فونت از شرکت نیز می تواند بیش از حد ژنریک باشد. او باور دارد که مشتریان باید بتوانند با نگاه به مهر اسمشما مشخص کنند شما چه فعالیتی انجام می دهید.
لوگوی اسم  تصویری از هر چیزی است که شما به آن باور داشته و از آن پیروی می کند.
این نوع سمبل ها در اصل معنایی ندارد اما بعد از توضیح داده شدن، با معنای خاص لوگو اسم یا مهر اسم برند آشنا می شوند.
تایپوگرافی اسم هنر و فن حروف‌چینی (حروف‌نگاری) برای نمایش زبان است. چینش حروف شامل ح قلم، پوینت، مقدمه می‌شود.
در نهایت می توان گف داشتن یک اسم پروفایل به واسطه طراحی اسم برای پروفایل امروزه یک هنر و حتی شغل به حساب می آید.
سایت ها و نرم افزارهای زیادی وجود دارند که ساخت استیکر تلگرام اسم شما را میتوانند انجام دهند
شما هم می‌توانید نمادی جذاب برای نام خود داشته باشید و دوستانتان را به تحسین وادارید
اسم حمیدرضا برای پروفایل – اسم حمیدرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل تلگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حمیدرضا – لوگوی اسم حمیدرضا – مهر اسم حمیدرضا – ع اسم حمیدرضا برای پروفایل – لوگو اسم حمیدرضا – مهر نستعلیق اسم حمیدرضا
اسم آزیتا برای پروفایل – اسم آزیتا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آزیتا برای پروفایل تلگرام – اسم آزیتا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آزیتا – لوگوی اسم آزیتا – مهر اسم آزیتا – ع اسم آزیتا برای پروفایل – لوگو اسم آزیتا – مهر نستعلیق اسم آزیتا
اسم روناک برای پروفایل – اسم روناک برای پروفایل اینستاگرام – اسم روناک برای پروفایل تلگرام – اسم روناک برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم روناک – لوگوی اسم روناک – مهر اسم روناک – ع اسم روناک برای پروفایل – لوگو اسم روناک – مهر نستعلیق اسم روناک
اسم ژاله برای پروفایل – اسم ژاله برای پروفایل اینستاگرام – اسم ژاله برای پروفایل تلگرام – اسم ژاله برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ژاله – لوگوی اسم ژاله – مهر اسم ژاله – ع اسم ژاله برای پروفایل – لوگو اسم ژاله – مهر نستعلیق اسم ژاله
اسم مهنا برای پروفایل – اسم مهنا برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهنا برای پروفایل تلگرام – اسم مهنا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهنا – لوگوی اسم مهنا – مهر اسم مهنا – ع اسم مهنا برای پروفایل – لوگو اسم مهنا – مهر نستعلیق اسم مهنا
اسم نسترن برای پروفایل – اسم نسترن برای پروفایل اینستاگرام – اسم نسترن برای پروفایل تلگرام – اسم نسترن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نسترن – لوگوی اسم نسترن – مهر اسم نسترن – ع اسم نسترن برای پروفایل – لوگو اسم نسترن – مهر نستعلیق اسم نسترن
اسم مهدی برای پروفایل – اسم مهدی برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهدی برای پروفایل تلگرام – اسم مهدی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهدی – لوگوی اسم مهدی – مهر اسم مهدی – ع اسم مهدی برای پروفایل – لوگو اسم مهدی – مهر نستعلیق اسم مهدی
اسم آرین برای پروفایل – اسم آرین برای پروفایل اینستاگرام – اسم آرین برای پروفایل تلگرام – اسم آرین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آرین – لوگوی اسم آرین – مهر اسم آرین – ع اسم آرین برای پروفایل – لوگو اسم آرین – مهر نستعلیق اسم آرین
اسم پویان برای پروفایل – اسم پویان برای پروفایل اینستاگرام – اسم پویان برای پروفایل تلگرام – اسم پویان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پویان – لوگوی اسم پویان – مهر اسم پویان – ع اسم پویان برای پروفایل – لوگو اسم پویان – مهر نستعلیق اسم پویان
اسم پیام برای پروفایل – اسم پیام برای پروفایل اینستاگرام – اسم پیام برای پروفایل تلگرام – اسم پیام برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پیام – لوگوی اسم پیام – مهر اسم پیام – ع اسم پیام برای پروفایل – لوگو اسم پیام – مهر نستعلیق اسم پیام
اسم فرنوش برای پروفایل – اسم فرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم فرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرنوش – لوگوی اسم فرنوش – مهر اسم فرنوش – ع اسم فرنوش برای پروفایل – لوگو اسم فرنوش – مهر نستعلیق اسم فرنوش
اسم کامیار برای پروفایل – اسم کامیار برای پروفایل اینستاگرام – اسم کامیار برای پروفایل تلگرام – اسم کامیار برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم کامیار – لوگوی اسم کامیار – مهر اسم کامیار – ع اسم کامیار برای پروفایل – لوگو اسم کامیار – مهر نستعلیق اسم کامیار
اسم مادر برای پروفایل – اسم مادر برای پروفایل اینستاگرام – اسم مادر برای پروفایل تلگرام – اسم مادر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مادر – لوگوی اسم مادر – مهر اسم مادر – ع اسم مادر برای پروفایل – لوگو اسم مادر – مهر نستعلیق اسم مادر
اسم پدر برای پروفایل – اسم پدر برای پروفایل اینستاگرام – اسم پدر برای پروفایل تلگرام – اسم پدر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پدر – لوگوی اسم پدر – مهر اسم پدر – ع اسم پدر برای پروفایل – لوگو اسم پدر – مهر نستعلیق اسم پدر
اسم عشق برای پروفایل – اسم عشق برای پروفایل اینستاگرام – اسم عشق برای پروفایل تلگرام – اسم عشق برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم عشق – لوگوی اسم عشق – مهر اسم عشق – ع اسم عشق برای پروفایل – لوگو اسم عشق – مهر نستعلیق اسم عشق
اسم نجمه برای پروفایل – اسم نجمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم نجمه برای پروفایل تلگرام – اسم نجمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نجمه – لوگوی اسم نجمه – مهر اسم نجمه – ع اسم نجمه برای پروفایل – لوگو اسم نجمه – مهر نستعلیق اسم نجمه
اسم سامره برای پروفایل – اسم سامره برای پروفایل اینستاگرام – اسم سامره برای پروفایل تلگرام – اسم سامره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سامره – لوگوی اسم سامره – مهر اسم سامره – ع اسم سامره برای پروفایل – لوگو اسم سامره – مهر نستعلیق اسم سامره
اسم سایه برای پروفایل – اسم سایه برای پروفایل اینستاگرام – اسم سایه برای پروفایل تلگرام – اسم سایه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سایه – لوگوی اسم سایه – مهر اسم سایه – ع اسم سایه برای پروفایل – لوگو اسم سایه – مهر نستعلیق اسم سایه
اسم فرزین برای پروفایل – اسم فرزین برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرزین برای پروفایل تلگرام – اسم فرزین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرزین – لوگوی اسم فرزین – مهر اسم فرزین – ع اسم فرزین برای پروفایل – لوگو اسم فرزین – مهر نستعلیق اسم فرزین
اسم هدیه برای پروفایل – اسم هدیه برای پروفایل اینستاگرام – اسم هدیه برای پروفایل تلگرام – اسم هدیه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم هدیه – لوگوی اسم هدیه – مهر اسم هدیه – ع اسم هدیه برای پروفایل – لوگو اسم هدیه – مهر نستعلیق اسم هدیه
اسم تشکر برای پروفایل – اسم تشکر برای پروفایل اینستاگرام – اسم تشکر برای پروفایل تلگرام – اسم تشکر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم تشکر – لوگوی اسم تشکر – مهر اسم تشکر – ع اسم تشکر برای پروفایل – لوگو اسم تشکر – مهر نستعلیق اسم تشکر
اسم مهرشاد برای پروفایل – اسم مهرشاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل تلگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرشاد – لوگوی اسم مهرشاد – مهر اسم مهرشاد – ع اسم مهرشاد برای پروفایل – لوگو اسم مهرشاد – مهر نستعلیق اسم مهرشاد
اسم ترانه برای پروفایل – اسم ترانه برای پروفایل اینستاگرام – اسم ترانه برای پروفایل تلگرام – اسم ترانه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ترانه – لوگوی اسم ترانه – مهر اسم ترانه – ع اسم ترانه برای پروفایل – لوگو اسم ترانه – مهر نستعلیق اسم ترانه
اسم ماشا برای پروفایل – اسم ماشا برای پروفایل اینستاگرام – اسم ماشا برای پروفایل تلگرام – اسم ماشا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ماشا – لوگوی اسم ماشا – مهر اسم ماشا – ع اسم ماشا برای پروفایل – لوگو اسم ماشا – مهر نستعلیق اسم ماشا
اسم فاطمه برای پروفایل – اسم فاطمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم فاطمه برای پروفایل تلگرام – اسم فاطمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فاطمه – لوگوی اسم فاطمه – مهر اسم فاطمه – ع اسم فاطمه برای پروفایل – لوگو اسم فاطمه – مهر نستعلیق اسم فاطمه
اسم ساناز برای پروفایل – اسم ساناز برای پروفایل اینستاگرام – اسم ساناز برای پروفایل تلگرام – اسم ساناز برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ساناز – لوگوی اسم ساناز – مهر اسم ساناز – ع اسم ساناز برای پروفایل – لوگو اسم ساناز – مهر نستعلیق اسم ساناز
اسم زهرا برای پروفایل – اسم زهرا برای پروفایل اینستاگرام – اسم زهرا برای پروفایل تلگرام – اسم زهرا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم زهرا – لوگوی اسم زهرا – مهر اسم زهرا – ع اسم زهرا برای پروفایل – لوگو اسم زهرا – مهر نستعلیق اسم زهرا
اسم مریم برای پروفایل – اسم مریم برای پروفایل اینستاگرام – اسم مریم برای پروفایل تلگرام – اسم مریم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مریم – لوگوی اسم مریم – مهر اسم مریم – ع اسم مریم برای پروفایل – لوگو اسم مریم – مهر نستعلیق اسم مریم
اسم پریسا برای پروفایل – اسم پریسا برای پروفایل اینستاگرام – اسم پریسا برای پروفایل تلگرام – اسم پریسا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پریسا – لوگوی اسم پریسا – مهر اسم پریسا – ع اسم پریسا برای پروفایل – لوگو اسم پریسا – مهر نستعلیق اسم پریسا
اسم سحر برای پروفایل – اسم سحر برای پروفایل اینستاگرام – اسم سحر برای پروفایل تلگرام – اسم سحر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سحر – لوگوی اسم سحر – مهر اسم سحر – ع اسم سحر برای پروفایل – لوگو اسم سحر – مهر نستعلیق اسم سحر
اسم شهرزاد برای پروفایل – اسم شهرزاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل تلگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم شهرزاد – لوگوی اسم شهرزاد – مهر اسم شهرزاد – ع اسم شهرزاد برای پروفایل – لوگو اسم شهرزاد – مهر نستعلیق اسم شهرزاد
اسم علی برای پروفایل – اسم علی برای پروفایل اینستاگرام – اسم علی برای پروفایل تلگرام – اسم علی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علی – لوگوی اسم علی – مهر اسم علی – ع اسم علی برای پروفایل – لوگو اسم علی – مهر نستعلیق اسم علی
اسم محمد برای پروفایل – اسم محمد برای پروفایل اینستاگرام – اسم محمد برای پروفایل تلگرام – اسم محمد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم محمد – لوگوی اسم محمد – مهر اسم محمد – ع اسم محمد برای پروفایل – لوگو اسم محمد – مهر نستعلیق اسم محمد
اسم حسین برای پروفایل – اسم حسین برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسین برای پروفایل تلگرام – اسم حسین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسین – لوگوی اسم حسین – مهر اسم حسین – ع اسم حسین برای پروفایل – لوگو اسم حسین – مهر نستعلیق اسم حسین
اسم رضا برای پروفایل – اسم رضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم رضا برای پروفایل تلگرام – اسم رضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم رضا – لوگوی اسم رضا – مهر اسم رضا – ع اسم رضا برای پروفایل – لوگو اسم رضا – مهر نستعلیق اسم رضا
اسم ستاره برای پروفایل – اسم ستاره برای پروفایل اینستاگرام – اسم ستاره برای پروفایل تلگرام – اسم ستاره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ستاره – لوگوی اسم ستاره – مهر اسم ستاره – ع اسم ستاره برای پروفایل – لوگو اسم ستاره – مهر نستعلیق اسم ستاره
اسم برای پروفایل – اسم برای پروفایل اینستاگرام – اسم برای پروفایل تلگرام – اسم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم – لوگوی اسم – مهر اسم – ع اسم برای پروفایل – لوگو اسم – مهر نستعلیق اسم
اسم احسان برای پروفایل – اسم احسان برای پروفایل اینستاگرام – اسم احسان برای پروفایل تلگرام – اسم احسان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم احسان – لوگوی اسم احسان – مهر اسم احسان – ع اسم احسان برای پروفایل – لوگو اسم احسان – مهر نستعلیق اسم احسان
اسم آیدا برای پروفایل – اسم آیدا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آیدا برای پروفایل تلگرام – اسم آیدا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آیدا – لوگوی اسم آیدا – مهر اسم آیدا – ع اسم آیدا برای پروفایل – لوگو اسم آیدا – مهر نستعلیق اسم آیدا
اسم نازنین برای پروفایل – اسم نازنین برای پروفایل اینستاگرام – اسم نازنین برای پروفایل تلگرام – اسم نازنین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نازنین – لوگوی اسم نازنین – مهر اسم نازنین – ع اسم نازنین برای پروفایل – لوگو اسم نازنین – مهر نستعلیق اسم نازنین
اسم مهرنوش برای پروفایل – اسم مهرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرنوش – لوگوی اسم مهرنوش – مهر اسم مهرنوش – ع اسم مهرنوش برای پروفایل – لوگو اسم مهرنوش – مهر نستعلیق اسم مهرنوش
اسم سعید برای پروفایل – اسم سعید برای پروفایل اینستاگرام – اسم سعید برای پروفایل تلگرام – اسم سعید برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سعید – لوگوی اسم سعید – مهر اسم سعید – ع اسم سعید برای پروفایل – لوگو اسم سعید – مهر نستعلیق اسم سعید
اسم علیرضا برای پروفایل – اسم علیرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم علیرضا برای پروفایل تلگرام – اسم علیرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علیرضا – لوگوی اسم علیرضا – مهر اسم علیرضا – ع اسم علیرضا برای پروفایل – لوگو اسم علیرضا – مهر نستعلیق اسم علیرضا
اسم حسن برای پروفایل – اسم حسن برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسن برای پروفایل تلگرام – اسم حسن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسن – لوگوی اسم حسن – مهر اسم حسن – ع اسم حسن برای پروفایل – لوگو اسم حسن – مهر نستعلیق اسم حسنمشاهده متن کامل ...
مجسمه اسرارآمیز بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


مجسمه اسرارآمیز بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

چین کشوری است که به واسطه ی مکان های دیدنی و تاریخی بسیار زیاد ، همه ساله پذیرای میلیون ها گردشگر از سرار نقاط جهان است. مجسمه بزرگ بودا واقع در کوه اسرار آمیز داگوانگ مینگ ، یکی از جاذبه های توریستی این کشور می باشد. کوه “اِمی” که کوه “داگوانگ مینگ” نیز نامیده می شود، در جنوب استان سی چوان در جنوب غرب چین و در ناحیه گذر حوضه سی چوان به فلات چینگ های – تبت قرار دارد.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

 مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

 مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 

قله “وانگ فو” (ده هزار بودا) در این منطقه ۳۰۹۹ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 1979687 این کوه زیبا به عنوان کوه سحرآمیز بودا در چین و جهان شهرت دارد و تلفیق کاملی از چشم انداز زیبای طبیعی و تاریخ و فرهنگ دیرینه است. این کوه در ناحیه ای با مناظر طبیعی مختلف قرار گرفته است و انواع موجودات و گیاهان در آن یافت می شود. با توجه به گرمسیر بودن منطقه، پوشش جنگلی آن به ۸۷ درصد می رسد. در این کوه در مجموع ۳۲۰۰ نوع گیاه از ۲۴۲ خانواده گیاه رده بالا دیده می شود که یک دهم میزان کل گیاهان چین را شامل می شود. در میان آن یک صد نوع گیاه منحصر به این کوه هستند.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 

به علاوه در این کوه بسیاری حیوانات کمیاب و نادر زیست می کنند و در کل ۲۳۰۰ نوع گونه حیوان در منطقه مورد شناسایی قرار گرفته است. این ناحیه برای تحقیقات بیولوژیک در جهان حائز اهمیت فراوانی است. مجسمه بودای سنگی “له شان” در قله “سی لوان” در شرق کوه قرار دارد. ساخت این اثر در سال ۷۱۳ میلادی و در آغاز دوران سلسله تانگ شروع شد و ساخت آن در طول ۹۰ سال انجام گرفت. این مجسمه در کنار کوه و روبروی رود کنده کاری شده و بزرگترین مجسمه سنگی بودا در جهان است.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

  مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

 

با توجه به پیکر بزرگ این مجسمه، می گویند: “کوه یک بودای سنگی است و بودا یک کوه است.” بودای بزرگ به نام مایتریا رو به سمت غرب ساخته شد و ارتفاع آن ۷۱ متر است. حکاکی آن دقیق و خطوط آن بسیار موزون و همچنین نسبت اندام رعایت شده و بسیار پرابهت و باعظمت به نظر می رسد و نمایانگر هنر و صنعت عالی سلسله تانگ است. در دو طرف جنوب و شمال این بودای سنگی ۹۰ جایگاه برای مجسمه های سنگی دیگر که همگی در دوران سلسله تانگ ساخته شده است، دیده می شود.

 

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

مجسمه بودای بزرگ در کوه داگوانگ مینگ چین

مجسمه بودای بزرگ در چین,مکانهای دیدنی چین,مجسمه بزرگ بودا درکوه داگوانگ مینگ

 

منبع : gadgetnews.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • تصاویری از بزرگترین مدرسه بو در جهان
 • مکان های تاریخی یک کشور ممنوعه!
 • آشنایی با لشکر سفالین
 • آشنایی با معبد آسمان چین
 • آشنایی با کاخ شنبرون در اتریش + تصاویر
 • سفالین امپراتور چینی + تصاویر[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
تغییر معادلات با حملات موشکی به قلب
درخواست حذف اطلاعات

پیام هایی که باید از عملیات موشکی دریافت:


تغییر معادلات با حملات موشکی به قلب


30 داد 1396 ساعت 04:37


موشک های برای هدف قرار دادن مواضع از خاک عراق و عبور د. این امر به معنای آن است که ایران در ائتلاف با متحدان استراتژیک خود می تواند از خاک آنها برای حمله به مواضع دشمنان مشترک استفاده کند. این امر ارزش سرمایه گذاری ایران و حمایت از محور مقاومت را در معادلات استراتژیک منطقه به خوبی به اثبات رساند.
تغییر معادلات با حملات موشکی به قلبگروه جهان نیوز: حملات موشکی پاسداران انقلاب ی که به قصد انتقام از حملات 17 داد 96 به مجلس و حرم مطهر در شب یکشنبه صورت گرفت، حاوی پیام های مهمی بود که معادلات را در سطح منطقه و حتی جهان تغییر می دهد.

به گزارش جهان نیوز، پاسداران ایران یک شنبه شب از طریق پایگاه های خود در کرمانشاه و کردستان مواضع در دیرا ور رو هدف حملات موشکی خود قرار داد. در بیانیه ای اعلام کرد، در این عملیات تعدادی موشک میان برد زمین به زمین از پایگاه های موشکی نیروی هوافضای در استان های کرمانشاه و کردستان، تروریست های تکفیری را هدف ضربات مهلک و کوبنده قرار داد.

این عملیات که در نوع خود بی سابقه بوده تنها در زمینه حمله به مواضع قابل ارزی نیست بلکه مولفه های بسیاری را در حوزه موشکی، دفاعی و بازدارنگی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. در همین رابطه به بررسی مهمترین مولفه ها در زمینه تغییرات معادلاتی در منطقه و حتی سطح جهان خواهیم پرداخت.

1-  حملات موشکی پیامی را به گروه های تروریستی تکفیری ارسال کرد که هر اقدامی علیه امنیت و مردم کشور ایران با پاسخی کوبنده و درهم شکننده روبه رو خواهد شد و تروریست ها در هرکجای منطقه و جهان نیز پنهان شوند بازهم از دسترس انتقام و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اش در امان نخواهند بود. همانگونه که فردای عملیات تروریستی در ایران، فرمانده عملیات حادثه تروریستی در خارج از کشور توسط نیروهای اطلاعاتی به هلاکت رسید. از این رو تروریست ها از این به بعد باید در رفتار خود جدید نظر کنند زیرا در غیر این صورت عواقب هرگونه جسارتی هولناک خواهد بود. به زبان دیگر پاسخ ترقه بازی ، موشک باران مواضع مهم آنها بود.

2- همزمان با افزایش تحریم های بر علیه پاسداران و نیروهای زیرمجموعه آن که یکی از اه اصلی این تحریم های جدید، خلع سلاح موشکی ایران است، با حملات موشکی خود در خارج از مرزها پاسخ دندانشکنی به مقامات یی داد. تلاش واشنگتن برای از بین بردن قدرت دفاعی و موشکی کشور همزمان با توافق هسته ای نیز دنبال می شد که با مقاومت ، نتوانستند به هدف خود نائل آیند ولی  این حال بندی را در در قالب عدم آزمایش موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلا هسته ای را گنجاندند. با این وجود در دو سال گذشته به مانورهای نظامی و موشکی خود بدون توجه به تهدیدات دشمن ادامه داده و در نهایت نیز در دو شب گذشته به صورت عملی، موشک ها را بر علیه دشمن خود به کار برد. این به معنای اقتدار موشکی کشور است که با هیچ چیزی قابل معامله نخواهد بود و انی که دل خوش برای موشکی هستند نیز می بایست از این رویکرد دست برداشته چرا که نمی توان بر سر امنیت و اقتدار کشور با دشمن به مذاکره پرداخت.

3- عزت و غرور ملی ایرانی ها پس از حمله موشکی به مواضع ، به خوبی خود را نشان داد. تمامی جریان ها و فعالین به حمایت از اقدام برخاسته و آن را در قالب گفتمان قدرت ملی تحلیل د. استقبال افکار عمومی از انتقام از بسیار بالا بود و در شبکه های اجتماعی موجی از غرور ملی به راه افتاده است.

4- در ماههای اخیر عربستان سعودی و کشورهای مرتجع و خ مه منطقه به دنبال ائتلافی برای فشار و دیپلماتیک علیه کشورمان بودند و همچنان نیز هستند و حتی در این زمینه به حمایت از گروه های تکفیری تروریستی برای عملیات در داخل ایران پرداخته اند. در کنار چنین موجی عربستان و تعدادی از شیخ نشین های خلیج فارس، معاهدات نظامی و تسلیحاتی چندصد میلیارد دلاری با به امضا رسانده اند تا توان نظامی خود را افزایش داده و موازنه قدرت را در منطقه به نفع خود تغییر دهند اما هیچ یک از این کشورها توان استفاده از تسلیحات مدرن را ندارند و می بایست مستشاران نظامی غربی، پا تانی و هندی را به کار گیرند. عملیات موشکی ثابت کرد که ایران می تواند خود موشک بسازد و آن را علیه دشمنان به کار گیرد بدون اینکه به کشوری وابسته باشد. در حال حاضر موازنه موشکی در منطقه غرب آسیا به نحو چشمگیری به سوی ایران چرخش کرده است.

5- یکی از مهمترین تغییراتی که در معادلات منطقه حاصل شد؛ اثبات توان موشکی ایران و برد این موشک ها تا قلب است. موشک های میان برد ایران در مرز غربی در منطقه دیرا ور به ساختمان ها و انبارهای سلاح اصابت کرد. این امر نشان می دهد که این موشک ها می توانند با دقت بیشتری اه ی را در داخل خاک رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دهند و هرگونه تهدید نظامی از سوی ، پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای را به دنبال خواهد داشت.

6- موشک های برای هدف قرار دادن مواضع از خاک عراق و عبور د. این امر به معنای آن است که ایران در ائتلاف با متحدان استراتژیک خود می تواند از خاک آنها برای حمله به مواضع دشمنان مشترک استفاده کند. این امر ارزش سرمایه گذاری ایران و حمایت از محور مقاومت را در معادلات استراتژیک منطقه به خوبی به اثبات رساند.

7- هرچند مردم ایران به خوبی اهمیت تسلیحات نظامی و دفاعی کشور را درک می کنند و آن را عاملی بازدارنده در مقابل دشمنان می دانند ولی برخی از مقامات تی در برهه هایی با ایجاد شبهه و تردید در افزایش سرمایه گذاری بر توان دفاعی و نظامی ایران، سعی می کنند تا عملکرد منفی خود را در حوزه های اجرایی توجیه کنند. در ماههای اخیر توسط برخی از شخصیت های عنوان می شد که ژاپن و آلمان سرمایه های خود را به جای موشک و اسلحه به سمت اقتصاد سوق دادند و اینک در چنین شرایط اقتصادی به سر می برند! این به معنای آن بود که ت می بایست بودجه های نظامی را کاهش و در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند. هاشمی رفسنجانی در اظهارنظری در شهریورماه سال گذشته این رویکرد را چنین بیان کرده بود: "نیروهای نظامی بیشترین ج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش‌بنیان برای خود درست د، لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند، این راه در ایران باز شده است و مدیران و دلسوزان و معلمان باید وارد این فضا شوند، مطمئنم  دوره دوم ت می‌تواند ما را به آنجا برساند." چنین تمایلی در تمردان مشاهده می شود ولی موقعیت دشمنان ایران و تلاش آنها برای ناامن و حتی تجزیه کشور براساس نقشه خاورمیانه جدید، واقعیت هایی هستند که نمی توان به بهانه های دیگر از آنها چشم پوشی کرد و توان نظامی و موشکی کشور را تعطیل کرد. همین توان موشکی ایران است که توانست ضربه مهلکی بر پیکره دشمن تروریست وارد سازد و آنها را از اقدامات مشابه بازدارد.
 


مشاهده متن کامل ...
اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته
درخواست حذف اطلاعات

اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته


مجموعه: آیا می دانید ؟
اخبار،سرگرمی,آشپزی,مد,روانشناسی,اینترنت

دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


اطلاعاتی کامل درباره دوربین های مداربسته
"دوربین مداربسته" چیست؟
واژه "دوربین مداربسته" برگردان فارسی کلمه انگلیسی  closet circuit television  یا به اختصار cctv می باشد. معنی لغوی آن جعبه جادویی مدار بسته است و به دوربین هایی گفته می شود که در جای خود ثابت اند.
دوربین مداربسته به کلیه دوربین هایی اطلاق می گردد که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال می کنند. از آنجا که اغلب این دوربین ها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت بکار می رود این واژه بیشتر به همین حیطه بر می گردد اما معنی فنی آن حتی دوربین های ویدیو تلفن و کنفرانس را نیز دربر می گیرد.تاریخچه:
نخستین سیستم مداربسته در سال 1942 میلادی توسط شرکت زیمنس آلمان به منظور مشاهده پرتاب موشک های v2 نصب شد. یک آلمانی بنام "و ر بروچ" مسئول نصب این سیستم بود.
در اولین تبلیغ دوربین مداربسته در سال 1949 مربوط به محصولی با نام "وری " بود که در تبلیغات گفته میشد به مجوز تی نیازی ندارد.از آن پس سیستم های ضبط تصاویر دوربین مداربسته در برخی پایگاه های فضایی بزرگ جهت ضبط تصاویر پرتاب موشک ها بکار گرفته شد و خیلی زود روی موشک ها نصب شد تا جایی که تصاویر را همراه با صدا به زمین ارسال کرد.


 


 اولین رونمایی از دوربین مداربسته در اماکن عمومی در سال 1973 بود. زمانی که در میدان تایمز نیویورک اولین دوربین مداربسته به منظور جلوگیری از جرایم در محدوده نصب شد اما نقش چشمگیری در کاهش جرایم ایفا نکرد. تا ایتکه در سال 1980 دوربین های مداربسته در سطح گسترده ای در سراسر بخصوص در مراکز عمومی بکار گرفته شد. بنظر می آمد استفاده از دوربین مداربسته راهی ارزان تر در مقایسه با بکارگیری نیروهای پلیس برای شناسایی جرایم باشد.بتدریج برخی از حرفه ها و مشاغل بخصوص آنهایی که بیشتر در معرض سرقت قرار داشتند نیز به دوربین مداربسته روی آوردند. در سال 1990 دستگاه های ضبط تصاویر دوربین ها تنها با قابلیت " ضبط بعد از شناسایی حرکت" وارد بازار شدند که استفاده از دوربین مداربسته را در این کشور بسیار بیشتر کرد. تا قبل از آن، دستگاه های ضبط تصاویر تا حد زیادی از نظر میزان حجم ذخیره و قابلیت ها بسیار محدود بود. از نیمه دوم سال 1990 پلیس دوربین های زیادی را در سطح ا بخصوص مراکز عمومی ، مدارس و پروژه های ساختمانی نصب کرد.
در انگلستان نیز استفاده از دوربین مداربسته بسیار متداول شد. شهر "نورفولک" انگلستان نخستین جایی در این کشور بود که دوربین ها در آن نصب شدند.بطور کلی در دهه میلادی بین 1990 تا 2000 استفاده از دوربین های مداربسته در بسیاری از کشورها رواج یافت.کاربردهای دوربین مداربسته
کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی است اما کاربرد های آن به سیستم های حفاظتی محدود نبوده و از آن فراتر میرود کاربردهایی از قبیل کاربردهای پلیسی ، نظامی، فضایی ،صنعتی ، کنترل ترافیک ، ارتباطات ویدیویی، و تصویر برداری نامحسوس.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 - جلوگیری از ارتکاب جرایم:
کاربرد دوربین های مداربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است. از جلوگیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی. استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی نیز بسیار رواج یافته است. بطور مثال می توان به دوربین های دستگاه های خود پرداز اشاره کرد که برای شناسایی جرایمی چون وارد تصادفی رمز کارت اعتباری کاربرد دارد.آ ین تحقیقات آماری از شهر های بزرگ و انگلستان نشان می دهد بعد از نصب دوربین های مداربسته در پارکینگ ها 51 درصد از تعداد جرایم کاسته شده است. در فرودگاه ها میزان کاهش جرایم 23% و در سایر مراکز عمومی روی هم رفته این مقدار 7% بوده است.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 -کاربرد صنعتی:
در کارخانجات صنعتی نیز از دوربین های مداربسته در محل ها یا مراحلی از کار که حضور فیزیکی انسان خطرناک،دشوار یا حتی غیر ممکن است نیز بهره گرفته می شود. در کارخانجاتی مثل کارخانجات شیمیایی یا نیروگاه های هسته ای.در مراکز صنعتی استفاده از دوربین های اسکن خط تولید و دوربین های حرارتی رواج زیادی دارد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  -کنترل ترافیک:
امروزه در اکثر کشورهای جهان از دوربین های مداربسته برای کنترل ترافیک وسایل نقلیه در سطح گسترده ای استفاده می شود. از جمله کنترل میزان ترافیک در خیابان ها و ارسال اطلاعات توسط gps به رانندگانی که قصد عبور از مسیر آن خیابان ها را دارند.تحت نظارت قراردادن تصادفات و شناسایی جرایم رانندگی حداقل کاربرد های دوربین مداربسته در کنترل وسایل نقلیه هستند. شناسایی اتوماتیک پلاک خودروها از جمله آ ین دستاورد های دوربین های مداربسته در این بخش می باشند.


 


-امنیت نقل و انتقالات:
در نقل و انتقلات عمومی از دوربین مداربسته برای جلوگیری از حوادثی که ممکن است در اثر خارج از دید بودن محل صورت بگیرد استفاده می شود. بطور مثال در متروها از دوربین مداربسته برای کنترل درهای ورود و وج مسافران به منظور اطمینان از اینکه مسافر از در عبور کرده است و یا موارد مشابه آن در اتوبوس ها و قطارهای شهری.انواع دوربین مداربسته
از نظر نوع سیگنال:
-دوربین های آنالوگ
-دوربین های ip (آی پی تحت شبکه)
-دوربین های دو منظورهاز نظر شکل ظاهری و کاربرد متناظر:
-دوربین های دام dome
-دوربین های صنعتی
-دوربین های مینیاتوری
-دوربین های مادون قرمز ir
-دوربین های اسپید دام (دوربین های چرخشی ptz)از نظر قاب و پوشش:
-دوربین های ضد آب قاب بزرگ (پمپ بنزینی)
-دوربین های مخفی
-دوربین های قاب فانتزی


 


دوربین های آنالوگ


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


 این دوربین ها نسل ابت دوربین های مداربسته می باشند که برای دریافت و ارسال اطلاعات صدا و تصویر از امواج آنالوگ استفاده می کنند.صدا و تصویر این دوربین ها هر یک توسط کابل دورشته ای جداگانه منتقل می شوند که یک رشته از سیم ها نقش جلوگیری از نویز بر سیم اصلی را ایفا می کند. کابل متداول برای تصویر این دوربین ها کابل کوا یال rg59 است گرچه ارتباط تصویر این دوربین ها با کابل های مختلف بر حسب نیاز امکان پذیر است.


کیفیت این دوربین ها همانگونه که از نامشان پیداست تابعی از امواج آنالوگ است. امواج آنالوگ همواره در معرض نویز قرار دارد. نویز های مختلف الکترومغناتیسی و نویز های ناشی از نوسانات برق همواره یکی از تهدیدات جدی بر کیفیت دوربین های مداربسته آنالوگ می باشند. به همین دلیل استفاده از کابل ها و تجهیزات با کیفیت بالا روی کیفیت تصویر در این نوع دوربین ها تاثیر بسزایی دارد.


 


زمانی که نیاز به ارسال تصاویر و صدا بصورت بی سیم باشد این دوربین ها ضعف بزرگی از خود نشان میدهند. اگر قرار باشد تصاویر به همان صورت آنالوگ انتقال یابند باید از محدوده امواج آنالوگ استفاده شود و این مسئله کیفیت تصویر را بیش از پیش تحت تاثیر امواج نویز و تداخلی قرار می دهد. ضمن اینکه امکان رصد تصاویر در محدوده برای هر دیگر بسادگی فراهم می شود. بنابراین هیچوقت نمی تواند راه امن و مطمئن برای ارسال تصاویر آنالوگ باشد.برای ضبط تصاویر آنالوگ نیز چاره ای از روی آوردن به سیستم دیجیتال نیست. بنابراین در نهایت باید تصاویر آنالوگ به دیجیتال تبدیل شوند. بدین منظور از دستگاه "ضبط تصاویر دیجیتال" dvr استفاده می شود. دی وی آر ها دستگاه های مختص ضبط و کنترل تصاویر دوربین های آنالوگ هستند. این دستگاه امکان کنترل و ارتباط دیجیتال با شبکه را نیز فراهم می کند.به دلیل قیمت پایین تر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال این دوربین ها به عنوان دوربین های مداربسته رایج در بازار ایران شناخته می شوند. گرچه اخیرا بازار به سمت دیجیتال شدن پیش می رود و بسیاری از سازمان ها به سوی دوربین های ip  متمایل شده اند اما هنوز سرعت جایگزینی این نسل قبلی دوربین ها با نسل جدید دوربین های دیجیتال کند است.مزایای دوربین های آنالوگ:
-قیمت پایین
-تنوع گسترده در بازار ایران
-سادگی نصب نسبت به دوربین های دیجیتالمعایب دوربین های آنالوگ:
 -کیفیت آنالوگ : کیفیت پایین تر نسبت به دیجیتال
-امکان نویز پذیری: به دلیل استفاده از سیستم آنالوگ
-هزینه بالای سیم کشی
-ارتباط بیسیم با کیفیت پایین و نا امنهمانگونه که اشاره گردید هنوز دوربین های آنالوگ در بازار ایران به عنوان دوربین های مداربسته متداول بکار می روند. شاید بتوان یکی از دلایل عمده آن را عدم نیاز به دانش شبکه ای دانست. بسیاری از شرکت ها کارمندان خود را تنها به منظور راه اندازی و نصب دوربین های آنالوگ آموزش می دهند و از آموزش های نسبتا پیچیده شبکه ای در مورد دوربین های دیجیتال صرف نظر می کنند. لذا همچنان تقاضای دوربین های آنالوگ در بازار ایران بسیار بالاتر از دوربین های ip و تحت شبکه است.همین امر واردکنندگان دوربین های مداربسته را نیز به واردات بیشتر دوربین های آنالوگ نسبت به دوربین های دیجیتال سوق می دهد. در هر حال یکی از مزایای اصلی دوربین های آنالوگ قیمت پایین تر آنهاست. گرچه همین قیمت پایین در پروژه های بزرگ در بالابودن هزینه های سیم کشی گم می شود. توجه به این اصل که هر دوربین با یک سیم جداگانه به دستگاه کنترل کننده وصل می شود و این خود با افزایش تعداد دوربین ها و مسافت بالای بین دوربین ها هزینه هنگفتی را سبب می شود.


 


دوربین های آی پی تحت شبکه
دوربین های ip نسل جدید دوربین های مداربسته هستند. امروزه بازارهای جهانی تمایل زیادی به دوربین های دیجیتال نشان داده است. این دوربین ها همانگونه که از نامشان پیداست از امواج کاملا دیجیتال برای تحلیل و ارسال داده های تصویر و صدا استفاده می کنند. یعنی برخلاف دوربین های آنالوگ، این دوربین ها از همان ابتدای دریافت تصاویر امواج را دیجیتال می کنند. ضمن بکارگیری از امواج دیجیتال ، آنها تحت بستر شبکه کنترل و مرتبط می شوند. هر دوربین همانند یک وسیله در شبکه عمل می کند و به وسیله شناسه شبکه ip و در قالب الگوها و قوانین شبکه به مرکز کنترل متصل می گردد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


همین ویژگی تحت شبکه بودن در دوربین های مداربسته ip برای آنها مزایای زیادی را به همراه می آورد.مزایای دوربین های آی پی
-کیفیت بالای تمام دیجیتال
-امکان استفاده بهینه از کابل های ارتباطی
--امکان ارتباط بیسیم با امنیت و کیفیت بالا
-امکان ارسال همزمان تصویر،صدا و برق در بستر شبکهمعایب دوربین های آی پی
-قیمت بالای دوربین ها
-محدودیت پهنای باند
دوربین های تحت شبکه ارتباط با شبکه جهانی اینترنت دارند. می توانند از شبکه داخلی به شبکه اینترنت متصل شوند و یا حتی مستقل از شبکه داخلی به اینترنت مرتبط شده و از آن طریق کنترل شوند.
برای ضبط تصاویر آنها دیگر نیازی به dvr  نیست بلکه یک دستگاه که تنها ارتباط شبکه ای ایجاد کرده و داده های دوربین های آی پی را ذخیره کند کافی است. به همین دلیل مفهوم ضبط دیجیتال جای خود را به مفهوم کاربردی تر ضبط شبکه می دهد. دستگاه ضبط تصاویر دیحیتال nvr  بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.کاربرد دوربین های مداربسته ip آنجا نمود روشنی پیدا می کند که در پروژه های بزرگ بهینه سازی سیستم یک امتیاز محسوب می شود. اینکه چگونه تصاویر با حداقل کابل ارتباطی و با بالاترین کیفیت ممکن به مرکز نظارتی منتقل شود تنها از سیستم های تحت بستر شبکه بر می آید. امروزه یکی از دغدغه های مردم، عدم تمایل به وجود هرگونه سیم ارتباطیست. به همین دلیل است که شرکت های جهان تمام تلاش خود را بر ارتباطات بیسیم متمرکز می کنند.


در سیستم های مداربسته آنجا که نیاز به کابل ارتباطی است دوربین های تحت شبکه می توانند با ارتباطات سری و شبکه ای از افزایش تعداد سیم جلوگیری کنند. حال آنکه در بسیاری از مواقع در دوربین های شبکه می توان از ارتباط کاملا بی سیسم استفاده کرد.ارتباط دوربین های مداربسته بیسیم از طریق ip  بسیار مطمئن تر و امن تر است. برخلاف دوربین های آنالوگ که نگرانی است ربوده شدن تصاویر توسط هر فرد مبتدی توسط دریافت امواج آنالوگ وجود داشت در سیستم های بستر شبکه امکان کد گذاری امنیت بالایی را برای آن فراهم می کند. ضمن اینکه ارتباط بیسیم دیجیتال و تحت شبکه بدون افت کیفیت تصویر و صداست و امواج نویز بر کیفیت تصویر بی تاثیر است.بحث دوربین های تحت شبکه آی پی با بحث بر سر شبکه های کامپیوتری بسیار گسترده و پیچیده است. اما ارتباط شبکه با دوربین های آی پی هر پیشرفت مرتبط با شبکه را نیر بر دوربین ها لحاظ می کند. از آن جمله می توان به یکی از آ ین پیشرفت های شبکه یعنی power ove ethernet یا به اختصار poe اشاره کرد که این قابلیت دوربین های آی پی را نیز شامل شده است.


poe برق را در بستر شبکه می فرستد و از کابل برق جداگانه فاکتور می گیرد. در واقع دوربین های مداربسته ip با قابلیت poe تصویر ، صدا و برق را تنها از طریق همان کابل شبکه منتقل می کنند. که این یک مزیت برای سیستم های تحت شبکه بشمار می رود.دوربین های دومنظوره
این دوربین ها در واقع دوربین های آنالوگی هستند که پرت وجی شبکه نیز در آنها تعبیه شده است. کیفیت آنها آنالوگ است و امکان استفاده از آنها بصورت دوربین آنالوگ و یا دوربین تحت شبکه وجود دارد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


 استفاده از این دوربین ها تنها زمانی توصیه می شود که سیستم مداربسته از نوع آنالوگ بوده اما اتصال یک یا چند دوربین بصورت مستقیم به شبکه مورد نیاز است. دوربین های دام dome


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


معنی لغتی کلمه دام dome گنبد است. در واقع دوربین دام به معنی دوربین گنبدی شکل بوده و عنوان دوربین های سقفی نیز درباره آنها بکار میرود. این دوربین ها بیشتر برای نصب بر روی سقف طراحی شده و در اشکال فانتزی و متفاوتی در بازار موجود است. صرف نظر از قابلیت دید در شب و یا نوع لنز یا نوع امواج به کلیه دوربین های سقفی گنبدی شکل دوربین دام گفته می شود.دوربین های صنعتی


 


 دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


استفاده از این دوربین ها برخلاف نامشان در بازار ایران، منحصر به مصارف صنعتی نیست. این دوربین ها که نام اصلیشان دوربین های بادی body era می باشد دوربین های مکعب مستطیل شکلی هستند که معمولا قابلیت نصب لنز بصورت جداگانه روی آنها تعبیه شده است. از آنجا که سایر دوربین ها قابلیت سوار شدن لنز یا تعویض آن را ندارند از این دوربین ها بیشتر در جاهایی استفاده می شود که زوم یا ف مطلوب باشد.
دوربین های صنعتی با قاب و یا بدون قاب در داخل و یا خارج ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرند.


 


دوربین های مینیاتوری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 دوربین های مینیاتوری یا mini era همانگونه که از نامشان پیداست دوربین های مداربسته کوچک متداول در بازار هستند. از این دوربین ها بیشتر به عنوان دوربین های مخفی استفاده می شود. معمولا آنها را در جایی که می خواهند دوربین نامحسوس باشد بکار می گیرند.دوربین های آی آر


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
به کلیه دوربین ها که از نور مادون قرمز برای تشخیص تصاویر استفاده می کنند دوربین های اینفرارد یا ir گفته می شود. در دوربین های مداربسته از این تکنولوژی بیشتر برای تشخیص تصاویر در تاریکی استفاده می شود. معمولا تعدادی led در اطراف لنز این دوربین ها نصب شده و بوسیله یک سنسور نور در تاریکی روشن می شوند.دوربین های اسپیددام چرخشی


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
دوربین های چرخشی یا speed dome و یا ptz به کلیه دوربین های مداربسته گفته می شود که قابلیت چرخش دوربین در جای خود بوسیله کنترل کننده یا اتوماتیک فراهم شده باشد. از این دوربین ها بیشتر در مواقعی استفاده می شود که نیاز است که فرد تصاویر دوربین مداربسته را همزمان نظارت کند. از اینرو فرد می تواند با استفاده از قابلیت ptz سیستم های مداربسته ، دوربین را به هر جهت که می خواهد بچرخاند و در هر جا که می خواهد زوم کند. دوربین های اسپید دام به دلیل تعبیه شدن موتور روی آنها از قیمت بالاتری نسبت به سایر دوربین های مداربسته برخوردارند.دوربین های ضد آب


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
به هر دوربین مداربسته که قاب آنها طوری طراحی شده باشد که از نفوذ آب به آن جلوگیری کند دوربین های ضد آب می گویند. ممکن است خود لنز نیز ضد آب (واتر پروف) طراحی شود اما در بیشتر موارد این قاب دوربین است که به عنوان ضد آب شناخته می شود. دوربین هایی که باید در فضای باز استفاده شوند و یا به اصطلاح دوربین های out door می بایست از قاب های ضد آب استفاده کنند.دوربین های مخفی


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


دوربین های مداربسته مخفی می توانند در هر شکل و اندازه وجود داشته باشند. از آنجا که استفاده از دوربین های مخفی کاملا ابتکاری می باشد می توان آنها را در هر جای ممکن جاسازی کرد. انواع پیش ساخته آنها در قاب های مختلفی مثل قاب سیستم اطفاء یا قاب زنگ ، ساعت دیواری ، پریز برق موجود است. معمولا از دوربین های مینیاتوری به عنوان دوربین های مخقی استفاده می شود.تجهیزات دوربین مداربسته
در این بخش به معرفی و بررسی برخی از تجهیزات و لوازم جانبی دوربین های مداربسته می پردازیم.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  dvr  چیست ؟
دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال digital video recording  که به اختصار dvr نامیده می شود یک سیستم نظارت و کنترل بر دوربین های مداربسته آنالوگ است. این سیستم قابلیت های فرآوانی را برای دوربین ها فرآهم می کند. از ضبط تصاویر با فرمت های تصویری و کیفیت های مختلف تا قابلیت های هشداری متنوع. ارتباط با شبکه و بکارگیری نرم افزارهای کاربردی.دی وی آر ها شامل تعداد محدودی ورودی و وجی تصویر و صدا هستند و همین محدودیت تعداد ورودی ها آنها را دسته بندی کرده است. دی وی آر های با 4 ورودی تصویر را دی وی آر 4 کانال (dvr 4ch) می نامند. به همین ترتیب تعداد کانال ها می تواند 8 ، 16 و 32 باشد. دی وی آر های رایج در بازار از 32 فراتر نمی روند. اینها استاندارد های ورودی تصاویر هستند گرچه ممکن است برخی از شرکت ها خصوصا شرکت های چینی تعداد ورودی های متفاوتی برای محصولات خود در نظر بگیرند.انواع dvr :
صرف نظر از انواع دی وی آر از نظر تعداد کانال که می توانند 4 کانال ، 8 کانال ، 16 کانال ، 32 کانال و یا... باشند ، dvr  های موجود در بازار در دو دسته کلی نیز تقسیم بندی می شوند.
-دی وی آر های استندلون standalone
-کارت دی وی آرکارت dvr:
کارت dvr یک کارت کامپیوتری است که در دو ح داخلی (اینترنال) یا خارجی (ا ترنال) بر روی کامپیوتر نصب می گردد. کارت دی وی آر در واقع رابط بین دوربین های مداربسته آنالوگ با سیستم کامپیوتر است. مابقی وظایف را کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات نیز درون کامپیوتر ذخیره می شود.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


این سیستم بیشتر برای مصارف کوچک و استفاده های کوتاه مدت توصیه می شود. اشاره به این نکته که یک کامپیوتر را باید برای استفاده از این کارت در نظر گرفت ضمن اینکه برای کارایی و امنیت بیشتر می بایست از استفاده های دیگر با کامپیوتر پرهیز شود هزینه های بالای برق که همزمان بخش های مختلف پی سی مورد استفاده قرار می دهند همگی بازار را به استفاده از سیستم های مستقل دی وی آر سوق می دهد.دی وی آر استندلون standalone:
سیستم dvr مستقل از کامپیوتر را دی و آر استندالون می نامند. این دستگاه که معمولا در اندازه های متفاوتی در ابعاد دی وی دی پلیر تا کیس کامپیوتر در بازار موجود است بر حسب نیاز می تواند کوچک یا بزرگ و با قابلیت های متفاوت باشد. از آنجا که این سیستم بطور خاص برای ذخیره و کنترل دوربین های مداربسته طراحی شده است استفاده از آن در مقابل نوع کارت کامپیوتر دی وی آر ترجیح داده شده و توصیه میگردد.همانگونه که اشاره گردید تعداد کانال dvr  ها از روی تعداد ورودی تصویر تعیین می شود حال آنکه دی وی آر ها می توانند دارای تعداد کانال متفاوت ورودی برای صدا باشند. در بازار این دستگاه ها ممکن است هیچ ورودی صدا نداشته باشند و یا یک یا چند ورودی صدا در آنها تعبیه شده باشد.


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 


معمولا دستگاه های دی وی آر ، پرتی برای لن lan شبکه دارند که به منظور ارتباط با شبکه داخلی یا اینترنت و بخصوص در  مبحث انتفال تصویر روی اینترنت استفاده می شود. دی وی آر هایی که ورودی صدا و پرت lan داشته باشند در بازار ایران اصطلاحا فول آپشن (full option) می نامند.


گرچه قابلیت های dvr ها متفاوت است و در بین فول آپشن ها نیز گزینه ها بسیار متنوع خواهند بود.برخی از قابلیت های متفاوت dvr ها:
-هشدار قطع یا دوربین
-قابلیت حسگر حرکت motion detection
- قابلیت ضبط تصاویر با فرمت های مختلف و کیفیت های متفاوت
-ارتباط lan یا dial up
-هشدار حرکت از طریق ایمیل
-امکان ارتباط با ftp
-کنترل از طریق وب
- شمارنده ورود و وج counter
-تنظیم نور در نور شدید یا تاریکی مطلق
-زبان های سیستم (فارسی و ...)


 


nvr  چیست ؟
دستگاه کنترل و ذخیره سازی تصاویر دوربین های مداربسته تحت شبکه ip را network video recording یا به اختصار nvr می نامند. این دستگاه بر مبنای کنترل دوربین های شبکه طراحی شده و مدل های مختلف آن در ابعاد مختلف موجود است. این سیستم امکان کنترل دوربین های ip و ذخیره سازی تصاویر آنها را فراهم می کند.


 


وظایف عمده ان وی آر ها همانند دی وی آر ها بوده و قابلیت های نسبتا مشابهی را دارا می باشند. تفاوت ها تنها در بکارگیری و نحوه ارتباطشان با دوربین هاست. برخلاف dvr ها که اتصال تصویر و صدا را بسادگی فراهم کرده اند نحوه اتصال در nvr ها تابع مستقیمی از مفاهیم شبکه های کامپیوتریست. nvr در واقع مرکز اتصال شبکه بشمار می رود و سیاست های اتصال در شبکه بر حسب نیاز با توجه به الگوی شبکه متفاوت خواهد بود.


 


 bnc


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


  
bnc یا british naval connector نوعی فیش ارتباطیست که به منظور اتصال کابل های کواسیال بکار  می رود. این اتصال دهنده ها برای کابل های کوا یلی از قبیل rg59، rg58 تا rg179 و rg316 مناسب هستند.


بی ان سی ها در زمینه های متفاوتی از جمله تجهیزات رادیویی،تلویزیونی،تجهیزات آزامایشگاهی، سیگنال های ویدیویی و همچنین برخی شبکه های کامپیوتری بکار برده می شوند. همچنین این اتصال دهنده ها فیش های متداول برای ارتباط دوربین های مداربسته آنالوگ هستند.


 


همانند سایر اتصال دهنده ها bnc ها نیز بصورت نری و مادگی با یکدیگر متصل می شوند شامل یک پین داخلی و یک فک دوار چرخنده می باشند. بدنه چرخشی بی ان سی نر در بی ان سی ماده با چرخشی 180 درجه قفل می شود.طراحی داخلی bnc ها سبب اتصال قفل شونده و مطمئن شده است.
bnc های موجود در بازار بسته به نوع اتصال آنها با کابل و همچنین ابزار اتصال دهنده آنها در انواع مختلفی یافت میشوند. از آن جمله می توان به بی ان سی های پیچی ، بی ان سی های فنری، بی ان سی های پرسی و... اشاره کرد.برای اتصال بی ان سی های پرسی به کابل کوا یال ابزار پرس بی ان سی نیاز است اما برای بی ان سی های پیچی یک پیچ گوشتی ریز کفایت می کند. که البته نیاز به توضیح نیست که اتصال بی ان سی های پرسی مطمئن تر می باشد.


 


راهنمای انتخاب لنز مناسب
یکی از دغدغه ها هنگام نصب دوربین های مداربسته خصوصا دوربین های صنعتی ،انتخاب نوع لنز مناسب برای محل و هدف مورد نظر است. اینکه چه لنزی را برای زوم و فو روی بخشی خاص از محیط انتخاب کنیم.
همانطور که میدانید لنزها در اندازه های متفاوتی در بازار موجودند. که متداولترین آنها لنزهای 4.3 ، 6 ، 8 ، 12 و یا 16 میلیمتری هستند.
در تصاویر زیر دوربین در موقعیت ی ان و فاصله 10 متری از ساختمان روبرو نصب شده است. با تغییر لنزها تصاویر را با هم مقایسه می کنیم. با توجه به تصویر مربوط به لنز 4.3 میلیمتری ، واضح است که برای دید کاملتر باید این لنز را انتخاب کنیم. هرچه به لنز 16 میلیمتری پیش می رویم زوم بیشتر شده و دامنه دید کمتر می شود.


 


 دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


   لنز 4.3 میلیمتری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


لنز 6 میلیمتری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


لنز 8 میلیمتری


 


دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


لنز 12 میلیمتری


 


 دوربین مداربسته,انواع دوربین مداربسته,کاربردهای دوربین مداربسته


 لنز 16 میلیمتری


منبع:imenbartar.coمشاهده متن کامل ...
خبر خودرو: چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند
درخواست حذف اطلاعات

خبر خودرو: چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند


 


چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند

فیس‌بوک  تلگرام 
< on cl ="btn-save-article">ذخیره صنعت خودروسازی چین در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری به خود دیده است و این موضوع در طراحی خودروها بیشتر به چشم می‌خورد.تبلیغات


آیفون 7 با ضمانت نامه اصلیشرایط ویژه اخذ مدرک lpiآموزشگاه بین المللی ارژنگتشخیص خودروهای چینی کار آسانی است. آن‌ها نسخه‌های کپی شده‌ی خودروهای خارجی هستند. اما با شروع بالغ شدن صنعت خودروسازی چین، مهارت طراحان چینی در طراحی پیشرفت کرده است و در حال رسیدن به اعتمادبه‌نفس کافی برای رقابت در سطح بین‌الملل هستند. اکنون ما در آستانه‌ی حرکت طراحی چینی از طرح‌های خنده‌دار به طرح‌های دوست‌داشتنی هستیم.


البته چینی‌ها این موفقیت را به‌تنهایی به دست نیاورده‌اند. خودروسازان چینی در حال استخدام طراحان باسابقه، به‌خصوص از ی شمالی و اروپا، هستند تا علاوه بر تربیت تیم‌های طراحی خود، یک زبان طراحی چینی جدید توسعه دهند که باعث تشخیص خودرو‌های چینی از سایر خودروها در سرتاسر جهان شود.


jeely


پیتر هاربوری، طراح انگلیسی سابق ولوو و فورد که حالا نائب رئیس اجرایی طراحی در جیلی است، می‌گوید: «ما در چین  هستیم. چرا از طراحی به عنوان پایه‌ای برای خودروسازی در چین استفاده نکنیم؟ همان‌طور که بهترین خودروهای ایتالیایی را هیچ کشور دیگری نمی‌تواند طراحی کند، یا بهترین خودروهای آلمانی، «بسیار آلمانی» هستند، یا ولوو سوئدی است؛ دلیلی نمی‌بینم که ما نتوانیم فرهنگ چینی را که فرهنگی 5000 ساله در هنر است، در طراحی خودروهای این کشور منع کنیم».


هاربوری اشاره می‌کند که اکنون جیلی در حال استفاده از نوعی طراحی در جلوپنجره است که برای صدها (یا شاید هزاران) سال در هنر چین نمود داشته است. جیلی از این طراحی در روکش بلندگوها هم استفاده کرده است و در طراحی بالای پنل تجهیزات از طرح پل هانگژو بی، واقع در شهر زادگاه جیلی تقلید شده است. ‌او می‌گوید این‌ها جزئیاتی هستند که به ایجاد یک زبان طراحی زیبا و منحصربه‌فرد چینی کمک خواهند کرد.


jeely emgrand


هاربوری اضافه می‌کند: «حیوانات در فرهنگ چین نقش بزرگی دارند. آن‌ها سال‌های خود را به اسم حیوانات منتسب می‌کنند؛ مثل سال قوچ، سال میمون، یا سال وس. اگر به یک مار یا یک پرنده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که محل چشم‌ها و دهان روی صورت‌ آن‌ها با انسان متفاوت است. پس درحالی‌که ما (در غرب) دائما به دنبال کاراکترهای انسانی در خودرو هستیم، این چیزی نیست که اینجا به‌ دنبالش باشند».


در عین حال، این تنها طراحی زیبا نیست که طراحان چینی را به رقیبانی توانمند تبدیل می‌کند. طراحان غربی از سرعت انجام کارها در چین متعجب‌اند.


جیمز هوپ، طراح کانا سابق فورد، دایملر کرایسلر، jci و جنرال موتورز اروپا که حالا مدیر اجرایی طراحی مشترک در چری است می‌گوید: «ما به اینجا سرزمین معجزه‌ها می‌گوییم». او مثالی برای درک سرعت انجام کارها در چین می‌آورد: «یک نمایشگاه خودرو در پیش داشتیم. ما در ژانویه طرح را انتخاب کردیم و باید خودروی ساخته‌شده را پنج روز قبل از نمایشگاه خودروی پکن در اوا آوریل تحویل می‌دادیم. و ما این کار را کردیم!»


آن خودرو، یعنی خودروی مفهومی fv2030، دارای درهای بازشونده به بالا و پیکربندی جدید طراحی داخلی با استفاده از فرمان و پدال‌های مخفی شونده و همچنین صندلی‌هایی بود که به‌صورت خ ر در رانندگی در ح خودران به ح خو ده درمی‌آیند. به عبارت دیگر، این خودروی مفهومی تنها یک ماکت فایبرگلس نبود، بلکه یک مدل مفهومی کاملا کاربردی بود که تنها در مدت سه ماه از یک طرح روی کاغذ به یک نمونه‌ی ساخته‌شده‌ی واقعی در صحنه‌ی نمایشگاه تبدیل شد.


chery


در مورد یک چیز مطمئن باشید، دیگر طرح‌هایی به سبک قدیمی از چین بیرون نمی‌آیند.


کن پارکینسون، طراح یی و نائب رئیس طراحی در جنرال موتورز شانگهای توضیح می‌دهد: «مردم چین بر حرکت به سمت آینده بسیار متمرکز هستند. در غرب مردم ارزش زیادی برای یک خودروی قدیمی یا یک خانه‌ی قدیمی قائل هستند. اما اینجا اصلا این‌گونه نیست. حتی فکر آن به ذهن مردم نمی‌رسد. شاید بخشی از آن ریشه در غرور ملی چینی‌ها نسبت به کشور خود و اینکه در چنین زمان کوتاهی به کجا رسیده‌اند، داشته باشد».


طراحان چینی نه‌تنها بر  آینده متمرکز شده‌اند، بلکه در حال طراحی خودروهایی مخصوص یداران جوان هستند. در چین، سن متوسط یداران خودرو در مقایسه با هر بازار دیگری در دنیا کمتر است. برای مثال، سن متوسط یداران کادیلاک در چین 34 سال است. این میانگین حداقل 20 (یا شاید 25) سال کمتر از میانگین ایالات متحده است. 


jeely emgrand


هاربوری اشاره می‌کند: «ما اخیرا خودرویی برای افراد 27 تا 35 ساله راهی بازار کردیم و حالا در حال رونمایی از خودرویی برای افراد 22 تا 27 ساله هستیم. این واقعا مرا به تعجب واداشت. یک خودروی جدید برای 22 ساله‌ها؟ البته، اینجا در چین، این موضوع طبیعی است.»


طراحی برای چنین جمعیت جوانی در حقیقت یک چالش است، چراکه بعضی از این خودروها فقط برای بازار چین طراحی نمی‌شوند.


پارکینسون از جنرال موتورز می‌گوید: «بعضی از کارهایی که اینجا انجام می‌دهیم در مورد خودروهای بیوک است که در ایالات متحده به فروش می‌رسند و این سخت است که اینجا جمعیتی 25 تا 30 ساله را به‌عنوان بازار مخاطب در نظر بگیرید و در ایالات متحده جمعیتی 15 تا 20 سال مسن‌تر از این. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی کاملا منحصر‌به‌فرد برای تیم طراحی می‌شود.»


jeely


اما اکنون هم با وجود اعتماد‌به‌نفس روزافزون، همه‌ی خودروسازان چینی دست از روش «کپی پیست» در طراحی خودرو برنداشته‌اند. گروه خودروسازی جگوار-لندروور به‌تازگی پرونده‌ای حقوقی علیه جیانگلینگ موتورز به دلیل طراحی خودروی لندوایند x7 که یک کپی بی‌شرمانه از رنج روور ایووک (range rover evoque) است، تشکیل داده است. اما احتمالا این دیگر پایان این ماجرا است. ما احتمالا در پایان عصر طراحی‌هایی کپی شده‌ی بیرون آمده از چین هستیم.


landwind x7


رشد سریع و درخشان صنعت خودروسازی چین به‌راستی خود یک کتاب تاریخ است. تا حالا داستان فقط درباره‌ی افزایش فروش و ابعاد تولید بود. اما اکنون در آستانه‌ی مشاهده‌ی پیشرفت چینی‌ها به فراتر از این مرزها هستیم. طراحی می‌تواند به لبه‌ی تیز شمشیر چینی‌ها تبدیل شود، چراکه آن‌ها تلاش می‌کنند به دنیا نشان دهند که می‌توانند حریف همه شوند.


 


چینی ها در طراحی خودرو به یک نقطه اوج رسیده اند

فیس‌بوک تلگرام
< on cl ="btn-save-article">ذخیره صنعت خودروسازی چین در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری به خود دیده است و این موضوع در طراحی خودروها بیشتر به چشم می‌خورد.تبلیغات


آیفون 7 با ضمانت نامه اصلیشرایط ویژه اخذ مدرک lpiآموزشگاه بین المللی ارژنگتشخیص خودروهای چینی کار آسانی است. آن‌ها نسخه‌های کپی شده‌ی خودروهای خارجی هستند. اما با شروع بالغ شدن صنعت خودروسازی چین، مهارت طراحان چینی در طراحی پیشرفت کرده است و در حال رسیدن به اعتمادبه‌نفس کافی برای رقابت در سطح بین‌الملل هستند. اکنون ما در آستانه‌ی حرکت طراحی چینی از طرح‌های خنده‌دار به طرح‌های دوست‌داشتنی هستیم.


البته چینی‌ها این موفقیت را به‌تنهایی به دست نیاورده‌اند. خودروسازان چینی در حال استخدام طراحان باسابقه، به‌خصوص از ی شمالی و اروپا، هستند تا علاوه بر تربیت تیم‌های طراحی خود، یک زبان طراحی چینی جدید توسعه دهند که باعث تشخیص خودرو‌های چینی از سایر خودروها در سرتاسر جهان شود.


jeely


پیتر هاربوری، طراح انگلیسی سابق ولوو و فورد که حالا نائب رئیس اجرایی طراحی در جیلی است، می‌گوید: «ما در چین  هستیم. چرا از طراحی به عنوان پایه‌ای برای خودروسازی در چین استفاده نکنیم؟ همان‌طور که بهترین خودروهای ایتالیایی را هیچ کشور دیگری نمی‌تواند طراحی کند، یا بهترین خودروهای آلمانی، «بسیار آلمانی» هستند، یا ولوو سوئدی است؛ دلیلی نمی‌بینم که ما نتوانیم فرهنگ چینی را که فرهنگی 5000 ساله در هنر است، در طراحی خودروهای این کشور منع کنیم».


هاربوری اشاره می‌کند که اکنون جیلی در حال استفاده از نوعی طراحی در جلوپنجره است که برای صدها (یا شاید هزاران) سال در هنر چین نمود داشته است. جیلی از این طراحی در روکش بلندگوها هم استفاده کرده است و در طراحی بالای پنل تجهیزات از طرح پل هانگژو بی، واقع در شهر زادگاه جیلی تقلید شده است. ‌او می‌گوید این‌ها جزئیاتی هستند که به ایجاد یک زبان طراحی زیبا و منحصربه‌فرد چینی کمک خواهند کرد.


jeely emgrand


هاربوری اضافه می‌کند: «حیوانات در فرهنگ چین نقش بزرگی دارند. آن‌ها سال‌های خود را به اسم حیوانات منتسب می‌کنند؛ مثل سال قوچ، سال میمون، یا سال وس. اگر به یک مار یا یک پرنده نگاه کنید، متوجه می‌شوید که محل چشم‌ها و دهان روی صورت‌ آن‌ها با انسان متفاوت است. پس درحالی‌که ما (در غرب) دائما به دنبال کاراکترهای انسانی در خودرو هستیم، این چیزی نیست که اینجا به‌ دنبالش باشند».


در عین حال، این تنها طراحی زیبا نیست که طراحان چینی را به رقیبانی توانمند تبدیل می‌کند. طراحان غربی از سرعت انجام کارها در چین متعجب‌اند.


جیمز هوپ، طراح کانا سابق فورد، دایملر کرایسلر، jci و جنرال موتورز اروپا که حالا مدیر اجرایی طراحی مشترک در چری است می‌گوید: «ما به اینجا سرزمین معجزه‌ها می‌گوییم». او مثالی برای درک سرعت انجام کارها در چین می‌آورد: «یک نمایشگاه خودرو در پیش داشتیم. ما در ژانویه طرح را انتخاب کردیم و باید خودروی ساخته‌شده را پنج روز قبل از نمایشگاه خودروی پکن در اوا آوریل تحویل می‌دادیم. و ما این کار را کردیم!»


آن خودرو، یعنی خودروی مفهومی fv2030، دارای درهای بازشونده به بالا و پیکربندی جدید طراحی داخلی با استفاده از فرمان و پدال‌های مخفی شونده و همچنین صندلی‌هایی بود که به‌صورت خ ر در رانندگی در ح خودران به ح خو ده درمی‌آیند. به عبارت دیگر، این خودروی مفهومی تنها یک ماکت فایبرگلس نبود، بلکه یک مدل مفهومی کاملا کاربردی بود که تنها در مدت سه ماه از یک طرح روی کاغذ به یک نمونه‌ی ساخته‌شده‌ی واقعی در صحنه‌ی نمایشگاه تبدیل شد.


chery


در مورد یک چیز مطمئن باشید، دیگر طرح‌هایی به سبک قدیمی از چین بیرون نمی‌آیند.


کن پارکینسون، طراح یی و نائب رئیس طراحی در جنرال موتورز شانگهای توضیح می‌دهد: «مردم چین بر حرکت به سمت آینده بسیار متمرکز هستند. در غرب مردم ارزش زیادی برای یک خودروی قدیمی یا یک خانه‌ی قدیمی قائل هستند. اما اینجا اصلا این‌گونه نیست. حتی فکر آن به ذهن مردم نمی‌رسد. شاید بخشی از آن ریشه در غرور ملی چینی‌ها نسبت به کشور خود و اینکه در چنین زمان کوتاهی به کجا رسیده‌اند، داشته باشد».


طراحان چینی نه‌تنها بر  آینده متمرکز شده‌اند، بلکه در حال طراحی خودروهایی مخصوص یداران جوان هستند. در چین، سن متوسط یداران خودرو در مقایسه با هر بازار دیگری در دنیا کمتر است. برای مثال، سن متوسط یداران کادیلاک در چین 34 سال است. این میانگین حداقل 20 (یا شاید 25) سال کمتر از میانگین ایالات متحده است. 


jeely emgrand


هاربوری اشاره می‌کند: «ما اخیرا خودرویی برای افراد 27 تا 35 ساله راهی بازار کردیم و حالا در حال رونمایی از خودرویی برای افراد 22 تا 27 ساله هستیم. این واقعا مرا به تعجب واداشت. یک خودروی جدید برای 22 ساله‌ها؟ البته، اینجا در چین، این موضوع طبیعی است.»


طراحی برای چنین جمعیت جوانی در حقیقت یک چالش است، چراکه بعضی از این خودروها فقط برای بازار چین طراحی نمی‌شوند.


پارکینسون از جنرال موتورز می‌گوید: «بعضی از کارهایی که اینجا انجام می‌دهیم در مورد خودروهای بیوک است که در ایالات متحده به فروش می‌رسند و این سخت است که اینجا جمعیتی 25 تا 30 ساله را به‌عنوان بازار مخاطب در نظر بگیرید و در ایالات متحده جمعیتی 15 تا 20 سال مسن‌تر از این. این موضوع باعث ایجاد چالش‌هایی کاملا منحصر‌به‌فرد برای تیم طراحی می‌شود.»


jeely


اما اکنون هم با وجود اعتماد‌به‌نفس روزافزون، همه‌ی خودروسازان چینی دست از روش «کپی پیست» در طراحی خودرو برنداشته‌اند. گروه خودروسازی جگوار-لندروور به‌تازگی پرونده‌ای حقوقی علیه جیانگلینگ موتورز به دلیل طراحی خودروی لندوایند x7 که یک کپی بی‌شرمانه از رنج روور ایووک (range rover evoque) است، تشکیل داده است. اما احتمالا این دیگر پایان این ماجرا است. ما احتمالا در پایان عصر طراحی‌هایی کپی شده‌ی بیرون آمده از چین هستیم.


landwind x7


رشد سریع و درخشان صنعت خودروسازی چین به‌راستی خود یک کتاب تاریخ است. تا حالا داستان فقط درباره‌ی افزایش فروش و ابعاد تولید بود. اما اکنون در آستانه‌ی مشاهده‌ی پیشرفت چینی‌ها به فراتر از این مرزها هستیم. طراحی می‌تواند به لبه‌ی تیز شمشیر چینی‌ها تبدیل شود، چراکه آن‌ها تلاش می‌کنند به دنیا نشان دهند که می‌توانند حریف همه شوند.

مشاهده متن کامل ...
زندگی در کره شمالی، «بهشت روی زمین»!
درخواست حذف اطلاعات

نهم سپتامبر (18 شهریور)، حکومت در کره شمالی 67 ساله می‌شود. سیستم حکومتی پرحاشیه و اسرارآمیز که با ایدئولوژی و شعار «ملت نیرومند و کامیاب» در سال 1948 تأسیس شد.

به گزارش نورنیوز؛ این کشور مرزهای کوچکی با چین و روسیه دارد و از جمعیت 24 میلیون نفری‌اش حدود 64 درصد بی‌دین، 16 درصد پیرو شمن‌باوری کره‌ای، 13 درصد چئوندوی‌باور و 4.5 درصد بو هستند. ایدئولوژی خودکفایی را «کیم ایل سونگ»، نخستین رئیس‌جمهور کره شمالی پایه‌ریزی کرد. او پس از مرگش، رئیس‌جمهور ابدی کره شمالی اعلام شد.

کره شمالی تا جنگ جهانی دوم تحت حاکمیت ژاپن بود. پس از ش ت ژاپن از ، کره شمالی تحت حمایت شوروی و کره جنوبی تحت حمایت قرار گرفت. پس از فروپاشی شوروی، کره شمالی در انزوای بیشتری فرو رفت. از آن سال‌ها تاکنون قوانین عجیب داخلی و مواضع بین‌المللی خاص این کشور در سایه مرزهای نیمه‌بسته به روی خبرنگاران و توریست‌ها و مردم سایر کشورها، کره شمالی را سوژه گزارش‌های عجیب و غیرقابل باور رسانه‌های دنیا کرده است. اخبار و گزارش‌هایی که بعضی‌هایشان هیچ‌گاه تأیید یا تکذیب نمی‌شوند و در کنار سایر ابهام‌ها از زندگی مردم در این کشور قرار می‌گیرند.

«کیم جونگ اون»، فعلی کره شمالی، از سال 2012 اداره این کشور را برعهده دارد. اطلاعات اندکی درباره دوران کودکی او وجود دارد و اساساً صحبت درباره خانواده او جرم تلقی می‌شود. در کره شمالی، 8 ژانویه روز تولد شان تعطیل اعلام شده است. با این حال، دقیقاً مشخص نیست او در سال 1983 به دنیا آمده است یا 1984. مادرش او را از کودکی «ستاره صبح» خطاب‌ می‌کرد. مردم کره شمالی تقریباً تا دو - سه سال مانده به مرگ «کیم جونگ ایل» شناختی از پسرش کیم جونگ اون نداشتند. او سومین پسر کیم جونگ ایل است و تا سال 1998 با نام مستعار در مدرسه‌ای انگلیسی‌زبان در برن سوئیس تحصیل می‌کرد.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

بسیاری از تحلیل‌گران که زندگی شخصی کیم جونگ اون را مطالعه می‌کنند، معتقدند که مدل موی او به این دلیل انتخاب شده تا او هرچه بیشتر به پدرش شباهت داشته باشد و بتواند از کاریزمای او بهره ببرد.

زندگی مردم عادی در کره شمالی از زندگی انشان جدا نیست. همه‌چیز آمیخته به ایدئولوژی و سیاست است. مردم کره شمالی در یک سیستم طبقه‌بندی به نام «سُنگ بون» به سه طبقه اصلی تقسیم می‌شوند: طبقه هسته، طبقه مردد و طبقه متخاصم. در زیر شاخه این سه طبقه، 51 رده‌بندی دیگر بر اساس امانتداری، وظیفه‌شناسی و وفاداری به و ت کره شمالی وجود دارد.

سنگ بون در کره‌ای به معنای ماده است. این نهاد بدان معنی است که طبقه هر شهروند کره‌ای و رتبه‌بندی - اجتماعی‌اش از بدو تولد و براساس خانواده‌ای که در آن به دنیا آمده، به وی نسبت داده می‌شود و هیچ شهروند کره‌ای بر طبقه خود کنترلی ندارد. طبقه هسته، طبقه وفادار به رژیم کیم محسوب می‌شود و به همین دلیل امتیازات قابل توجهی در تمامی جنبه‌های زندگی دریافت می‌کند. اعضای این طبقه شغل‌هایی را برعهده دارند که به حفظ بقای رژیم کیم کمک می‌کند. این طبقه در تمامی زمینه‌های خدمات اجتماعی شامل کار، تحصیل، امکانات درمانی و حتی امکانات غذایی، نسبت به بقیه طبقه‌ها اولویت دارد.

طبقه مردد، طبقه‌ای است که وفاداری‌اش به رژیم قابل بحث است، اما می‌تواند به رژیم از طریق عملکرد مناسب اقتصادی، خدمت کند. حکومت کره شمالی بر این باور است که آموزش مداوم ایدئولوژی رژیم برای این طبقه ا امی است.

طبقه متخاصم طبقه‌ای است که حکومت دشمن و مخالف خود می‌داند. این طبقه درخصوص تحصیلات، کار، بهداشت و درمان، مواد غذایی و همه ابعاد زندگی مورد تبعیض واقع می‌شوند. هر فرد از هر سُنگ بونی با فردی از سُنگ بون خود ازدواج می‌کند؛ بطور مثال مردی از سنگ بون هسته هرگز با زنی از سنگ بون متخاصم وصلت نمی‌کند. این سیستم سنگ بون به طور دائمی در کره شمالی ادامه پیدا می‌کند.

با آغاز حکومت حزب حاکم در کره شمالی از بیش از شش دهه قبل، از این کشور و زندگی مردم در آن تصاویر زیادی منتشر نشده است، چراکه ورود دوربین عکاسی به این کشور ممنوع بود و خارجی‌ها هم اجازه سفر به آن را نمی‌یافتند. تصاویر عموماً از سال 2012 که جدید کره ‌هایی را اعلام کرد به بعد گرفته و منتشر شده است.

پی بردن به واقعیت‌های درون کره شمالی برای افرادی که در این کشور زندگی نمی‌کنند، بسیار دشوار است و همواره یک مانع نفوذناپذیر بین ناظران خارجی و واقعیت کره شمالی وجود دارد. آنها که به این کشور در قالب عکاس یا گردشگر سفر می‌کنند در محافظت و همراهی نیروهای پلیس قرار دارند. از سوی دیگر، کره شمالی هم تلاشی برای شناساندن خود به دنیا نمی‌کند. تصاویر محدود منتشر شده تا حدودی بازت از زندگی روزمره مردم در کره شمالی است:

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

زندگی در کره شمالی قوانین خاص خود را دارد. در کره شمالی شب‌ها برای صرفه‌جویی در انرژی، برخلاف کره جنوبی، ا خاموش است. خط مرزی بین کره شمالی و جنوبی در این ع با نور چراغ‌ها کاملاً قابل تشخیص است. علاوه بر این برق هنوز در این کشور کالایی کمیاب است. حتی در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی شب‌ها تاریکی سراسر شهر را می‌پوشاند. در ا روشنایی‌ها ساعت 11 خاموش می‌شود و برای صرفه‌جویی در مصرف برق در طول روز آسانسور 15 دقیقه خاموش نگه داشته می‌شود.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

کره شمالی در مقایسه با وسعت و جمعیتش یکی از بزرگ‌ترین ‌های دنیا را دارد. بودجه سالیانه حدوداً شش میلیارد دلار ست. نهاد سنگ بون در کره شمالی به جایگاهی ویژه در ت و جامعه می‌دهد. براساس آمار اعلام شده نهادهای نظامی بین‌المللی کره شمالی یک میلیون و 600 هزار کارمند مسلح دارد. ن در کره شمالی می‌توانند به عضویت درآیند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

کره شمالی یک نیروی ذخیره با بیش از 8 میلیون عضو زن و مرد دارد. این در شبکه عظیمی از تأسیسات نظامی پراکنده در همه کشور شامل بنیاد بزرگ تولید سلاح، سیستم دفاع هوایی متراکم، سومین زرادخانه بزرگ سلاح‌های شیمیایی در جهان و بزرگترین مجموعه نیروهای عملیات ویژه جهان عمل می‌کند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

درحالیکه این کشور یکی از بزرگترین ‌های جهان را دارد، ت نمی‌تواند نیازهای بیش از یک میلیون نفر نیروی مسلح خود را تأمین کند. صحنه‌هایی به این شکل که در آن سربازها برای غذا و پول تجارت می‌کنند در این کشور رایج است. خدمت سربازی اجباری در این کشور بسته به نیازی که وجود دارد مشخص می‌شود و طول آن به 10 سال هم می‌رسد. ن نیز در این کشور به سربازی می‌روند و پایگاه‌های آموزشی ویژه‌ای دارند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

رضایت خانواده نقشی در ازدواج دخترها و پسرها ندارد این و امنیت این کشور است که بررسی صلاحیت‌ها برای ازدواج را انجام می‌دهد به این ترتیب که دو طرف باید یک گزارش کامل از نحوه آشنایی، میزان علاقه و احساسی که به هم دارند، علت آشنایی و … را به وزارت امنیت ارائه بدهند. پس از این مرحله و بررسی‌های لازم و شناسایی تمامی اقوام دختر و پسر برای آنها قرار مصاحبه صادر می‌شود و پس از بررسی سیستم‌های امنیتی و نظامی کره شمالی و حضور دختر و پسر و پاسخ دادن به سوال‌های خاص اگر مورد مشکوکی دیده نشود، اجازه ازدواج آنها صادر می‌شود. مراسم عروسی در کنار مقبره کیم ایل سونگ برگزار می‌شود.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

ک ن کیم جونگ اون را پدر می‌خوانند و او مظهر قدرت مطلق در جهان دانسته می‌شود. آنها کشور خود را به عنوان «بهشت روی زمین» می‌دانند. به پسران و دختران دسال یاد داده می‌شود که باید غرب را نفرین کرد و تنها راه کمک به کشور و کیم جونگ اون، درس خواندن و یادگیری فنون نظامی لازم برای دفاع از کشور است.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

کشاورزی در کره شمالی بسیار اهمیت دارد. برای انجام بسیاری از امور از بچه‌های مدرسه استفاده می‌کنند. با وجود اهمیت کشاورزی بیشتر تولیدات آن به صورت غیرمکانیزه انجام می‌شود. مزارع اشتراکی است و کشاورزها هم مثل سربازهایی دانسته می‌شوند که در مزرعه خود در حال جنگند. با پخش تبلیغات، سخنرانی‌ها و موسیقی‌های انگیزشی در مزارع اشتراکی از طریق بلندگوهای بزرگ هر روز کشاورزان را به طرف مزارع می‌خوانند. دانش‌آموزانی که پرچم‌های انقل و دسته‌های گل در دست دارند، به نوبت تلاش می‌کنند تا روحیه کشاورزان را بالا نگه دارند. شعارهایی که روی دیوارها نوشته شده هم همه شهروندان را به وفاداری و رها تمام دنیا تشویق می‌کنند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

هر شهروندی در کره شمالی در قبال نگهداری از خانه خود مسئول است. پیش از زمستان سقف خانه را برای حفاظت از برف و باران بررسی می‌کنند و با کاهگل کشی مانع از اب شدن آن می‌شوند. برای رسیدگی به خانه وسایل و امکانات زیادی در مناطق روستایی در دست نیست و آنها باید با ابزار طبیعی این کار را انجام دهند. مردم در هر نقطه از این کشور که زندگی می‌کنند باید تا آ عمر همان‌جا بمانند و حق وج از منطقه محل س ت خود را ندارند. اگر زمانی خواستند سفری انجام دهند یا برای کاری از روستا یا شهر خود خارج شوند، حتماً باید اجازه حکومتی داشته باشند؛ در غیر اینصورت قانون‌شکنی کرده‌اند و مجازات خواهند شد. آنتن تلویزیون در پشت بام خانه مجاور در این ع دیده می‌شود. آنچه از طریق تلویزیون پخش می‌شود تنها با موضوع تبلیغ حکومت است و مردم کره شمالی هرگز هیچ خارجی را در تلویزیون یا سینما‌هایشان ندیده‌اند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

پیونگ پانگ عمیق‌ترین شبکه متروی جهان را دارد. این شبکه در عین حال به عنوان پناهگاه شهری در برابر بمب‌ها هم استفاده می‌شود. مترو 100 متر زیر زمین عمق دارد و از مکان‌های جذاب برای دیدن در این کشور است؛ چراکه ع ‌های زیادی در آن قرار داده شده است. سیستم متروی این کشور که 100 متر زیر زمین است، در دهه 1970 با کمک شوروی و چین ساخته شد و قرار بود در صورت بروز حمله هسته‌ای به پناهگاهی برای مردم تبدیل شود.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

مقامات کره شمالی به تازگی مردم این کشور را تشویق می‌کنند که در انجام امور تفریحی و ورزشی فعال‌تر باشند. آنها خواسته‌اند این موضوع در سطح نخبگان کشور هم انجام شود زیرا به این نتیجه رسیده‌اند که ورزش می‌تواند در بسیج توده‌ها مؤثر باشد و انرژی ایجاد کند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

استفاده از خودرو در این کشور تنها محدود به مقامات کشوری و لشکری است و سایر مردم تنها می‌توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. رفتن با خودرو به محل کار ممنوع است و بیشتر مردم برای جابجایی‌ها از دوچرخه استفاده می‌کنند. صنعت خودرو در کره شمالی بخشی از اقتصاد ملی این کشور به حساب می‌آید و در اختیار است. تنها بخش محدودی به صورت شبه‌خصوصی در حوزه خودرو فعالیت می‌کند. در کره شمالی انواع خودروهای سواری، کامیون و اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها تولید می‌شوند. خودروسازی در این کشور به جای مونتاژ به ی مع پناه آورده و با این‌کار توانسته تولیدات کمپانی‌های جیپ، تویوتا و حتی موتورهای چینی را هم بازتولید کند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

بیش از 1500 مایل در ساحل کره شمالی برای ممانعت از تلاش مردم برای رفتن به خارج از کشور با حصار الکتریکی احاطه شده است. مردم عادی کره شمالی نمی‌توانند به راحتی وارد نوار مرزی شوند به ویژه مرز با کره جنوبی یک منطقه به شدت نظامی و کنترل شده است. نزدیک شدن به نوار مرزی چین هم دشوار ولی از مرز کره جنوبی ساده‌تر است. مردم در آنجا سعی می‌کنند از سیم‌کارت‌های چینی استفاده کنند و در مواردی توانسته‌اند تلفن‌های موبایل چینی را به شکل قاچاق وارد کشور کنند. اگر آنها بتوانند به شبکه تلفن موبایل چین وصل شوند می توانند به هر نقطه دنیا تلفن بزنند. در عین حال بدون ایجاد هر نوع مانعی از سوی حکومت می‌توانند به شبکه جهانی اینترنت دسترسی پیدا کنند. به همین خاطر ت این نواحی مرزی را به شدت کنترل کرده و تلاش می‌کند انی را که از تلفن موبایل استفاده می‌کنند، پیدا کند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

قوانین حاکم بر کره شمالی تمامی جوانب زندگی مردم را تحت کنترل قرار داده و بر تمامی بخش‌های زندگی‌شان به نوعی تأثیر گذاشته است. تصاویر ان کره شمالی باید در درون تمام منازل نصب شده باشد. علاوه بر آنها تصاویر تعدادی از افسران عالی‌رتبه نظامی هم در برخی منازل دیده شده است.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

کره شمالی برای بیش از دو دهه است که با بحران غذا روبروست. ت در این کشور مسوول تهیه مواد لازم به صورت کوپنی است. مردم درآمد ماهانه بسیار ناچیز دارند و در بیشتر موارد با وجود کمک‌های ت نیازهای اولیه شان تامین نمی‌شود. فقر و قحطی بر بسیاری از خانواده‌های این کشور حاکم است. 

به دلیل این مشکلات مسئولان امور تولیدی نباید کوچکترین اشتباهی‌ در انجام وظایف خود داشته باشند، چراکه با برخوردهای سخت و از سوی حکومت مواجه خواهند شد. ت کره‌شمالی معتقد است کمک‌های غذایی کشورهای دیگر بر طرز فکر مردم اثرات سوء دارد و برای اینکه از آلودگی فرهنگی که نتیجه مصرف این غذاهاست در امان بمانند، از پذیرفتن آن سر باز می‌زند. سازمان تغذیه جهانی بارها درباره قحطی و گرسنگی در این کشور هشدار داده است. در این تصویر مردی در حال جمع‌آوری علف برای خوردن است.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

کره شمالی تقریباً نسبت به خارج در محاصره قرار دارد. آنها اگر نه هیچ، اما مواجهه و رویارویی خیلی کمی با ملیت‌ها و نژادهای دیگر دارند. از سال 2012 میلادی و به دنبال تغییر و تحولات در حکومت کره بیش از 5 هزار گردشگر خارجی توانسته‌اند تاکنون مجوز ورود به این کشور را گرفته و به کره شمالی سفر کنند. در تمام مدت سفر مسئولان تی گردشگران را همراهی می‌کنند. این ع واکنش یک گروه از مردم را در زمان مواجهه شدن با غربی‌ها نشان می‌دهد.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

در این کشور استفاده از شبکه جهانی اینترنت جرم تلقی می‌شود و مجازات دارد و تنها می‌توان از شبکه داخلی «اینترانت» استفاده کرد. کره شمالی به شدت مضامینی را که روی شبکه اینترانت کشور منتشر می‌شود کنترل می‌کند. یکی از مضامین شبکه اینترانت کره شمالی انعکاس و نشر سخنان این کشور است. ولی در کنار آن دستور پخت غذا و نکاتی هم در مورد تغذیه منتشر می‌کند. 

تعدادی از دانشجویان با استعداد و نخبه در مؤسسات تی که به شدت تحت کنترل هستند، آموزش می‌بینند و تا حدی به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند. این کشور برنامه‌نویسان کامپیوتری بسیار پیشرفته‌ای دارد که انواع و اقسام سیستم‌ها و نرم‌افزارهای پیچیده را طراحی کرده و ساخته‌اند. به گفته رئیس اداره امنیت کره جنوبی، در فاصله دو ماه، کره شمالی از طریق ب زارهایی که در بازی‌های کامپیوتری جاسازی کرده بود، سعی کرده ارتباطات تلفن موبایل بیش از 20 هزار نفر در کره جنوبی را کنترل کند. البته ت کره شمالی این اتهام را تکذیب کرده است. 

کره شمالی سال گذشته یک تبلت جدید به نام سامجییون را ساخت که با سیستم عامل اندروید کار می‌کند و تعداد زیادی از بازی‌های کامپیوتری در آن نصب شده است. یکی از نرم‌افزارهایی که در این تبلت نصب شده، نسخه دیجیتال رمان مشهور «برباد رفته» است و رو مه واشنگتن‌پست درباره آن نوشت این نسخه مقدمه‌ای داشت که در آن توضیح داده شده بود «این داستان برای درک گسترش سرمایه‌داری مدرن در سراسر بسیار مفید است.» البته برنامه‌نویسان این کشور به دلیل دسترسی نداشتن به جهان خارج نمی‌دانند با چه محصولاتی باید رقابت کنند و چه چیزی بسازند. در این کشور داشتن کامپیوتر شخصی نیازمند دریافت مجوز از مقامات ت‌های محلی است و همه سیستم‌های کامپیوتری در اداره پلیس کره شمالی ثبت شده‌اند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

در کره شمالی از هر 12 نفر جمعیت این کشور، یک نفر تلفن موبایل هوشمند دارد. این آمار را مؤسسه کوریولینک که شبکه ارتباطات موبایل را مدیریت می‌کند اعلام کرده است. طبق آمارهایی که یک شرکت مصری اخیراً منتشر کرده، حدود دو میلیون نفر در کره شمالی مشترک این شبکه مخابراتی تلفن‌های هوشمند هستند. میزان استفاده مردم کره شمالی از تلفن‌های موبایل آنقدر زیاد است که ت این کشور برای مردم در مورد نحوه رفتار و آداب استفاده از موبایل راهنما و دستورالعمل‌هایی منتشر کرده است. 

ت به سفارتخانه‌ها و دفتر مؤسسات خارجی اعلام کرده «پخش علایم مخابراتی این سیستم‌ها روی محیط اطراف تأثیرات زیانباری گذاشته است» و در نتیجه جواز استفاده از سیستم وای‌فای در این ساختمان‌ها لغو شده است. خبرگزاری یونهاپ، متعلق به کره جنوبی، نوشت یک شهروند کره شمالی که در یکی از شرکت‌های نظامی کشورش مشغول به کار بود، با تلفن همراه خود با یکی از دوستانش که در سال 2001 به سئول پایتخت کره جنوبی گریخته بود، تماس گرفت و در مورد قیمت برنج و شرایط زندگی در کره شمالی با او صحبت کرد؛ این کار او از طرف ت تخطی از قوانین تلقی شد و در نتیجه حکمی جز برای او صادر نشد.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

کره شمالی اعلام کرده است در نظر دارد یک منطقه صنعتی در هر استان این کشور ایجاد کند و اخیراً قوانینی را برای ارائه مشوق‌های ویژه و تضمین شده به سرمایه‌گذاران تصویب کرده است و خودمختاری بیشتر برای رسید به تصمیمات کاری برای رونق ب و کار و ترویج آن داده است. در این تصویر ن دوزنده در یک کارگاه خیاطی در کارخانه نساجی سونبونگ کار می‌کنند.

زندگی در «بهشت روی زمین» + ع

مراسم احترام به مقبره کیم ایل سونگ در سالگرد تولد وی انجام می‌شود. 15 آوریل «روز خورشید» نامگذاری شده است. ان و مردم کره شمالی معتقدند که او نمرده است بلکه به خورشید پیوسته و هر روز جهان را گرم و روشن می‌کند. مردم در این کشور بیشتر به امورات روزانه خود می‌پردازند و چندان به دنبال اخبار و اطلاعات خارج از مرزهای آن نیستند. فروشگاه‌ها، انواع تفریحات، خوراکی‌ها و کالاها و خدمات عادی در این کشور وجود دارد و با همه محدودیت‌ها از زندگی خود ناراضی نیستند. آنها معتقدند خوشبخت‌ترین انسان‌های روی زمین هستند! 
 
منبع: ایسنا


مشاهده متن کامل ...
حمله موشکی به + واکنش کشورها
درخواست حذف اطلاعات

۷ نظامی سوری در حمله موشکی به کشته شدند /تعلیق اجرای تفاهم‌نامه همکاری مسکو - واشنگتن در / هشدار فرانسه به + تصاویر

ع های حمله موشکی به

یک مقام یی مدعی شد ترامپ حمله به را به رئیس‌جمهور چین اطلاع داده بود.

رسانه های یی نیمه های شب گذشته از شلیک بیش از 59 فروند موشک از نوع «توما هوک» به پایگاه هوایی «الشعیرات» در استان «حمص» خبر دادند.

وزارت دفاع مدعی شد حمله موشکی به پاسخی مناسب به اقدام فجیع اسد در استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان است. این حمله عامل بازدارنده برای اسد در استفاده مجدد از تسلیحات شیمیایی است.

وزارت دفاع همچنین، مدعی شد پیش از حمله موشکی به ، به مسکو درباره این حمله اطلاع داده شده بود. این در حالی است که «ر تیلرسون»، خارجه ، پیش‌تر اعلام کرده بود درخصوص این حمله از روسیه نظرخواهی نشده بود.

«جف دیویس»، سخنگوی پنتاگون، مدعی شد حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات، آسیب زیادی به جنگنده‌ها و زیرساخت‌های نظامی وارد کرده است.

در همین حال، تروریست‌های احرار الشام در مصاحبه با ان بی سی، با استقبال از دخ نظامی در ، مدعی شدند این حملات عامل بازدارنده برای ت اسد در هدف قرار دادن غیرنظامیان و راهی برای کاستن از درد و رنج مردم است.

به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، حمله موشکی به ، بهای جهانی نفت را در جهشی ناگهانی بیش از 2 درصد افزایش داد.

هافینگتون پست در گزارشی نوشت: درحالی ترامپ بدون اجازه کنگره به حمله کرد که اکثریت نمایندگان جمهوری‌خواه زمانی که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار حمله به شده بود با آن مخالفت د.

«مارکو روبیو»، رقیب سابق انتخاباتی ترامپ و سناتور جمهوری‌خواه یی، مدعی شد حمله موشکی به پایگاه تنها برای حمله شیمیایی ت نبود، بلکه به طور بالقوه (مانعی) برای حملات آینده شیمیایی بود.

روسیه خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره حمله موشکی به شد.

اخبار لحظه به لحظه از تهاجم به را در این قسمت مشاهده کنید:

 

شون اسپایسر، سخنگوی رسانه‌ای کاخ سفید، این ع را از جلسه دونالد ترامپ با مشاوران امنیت ملی توییت کرده است که در حال دریافت آ ین تحولات حمله به است.

19:30 «جاستین ترودو»، نخست کانادا، روز گفت که کشورش از حمله به یک پایگاه هوایی در کاملا حمایت می کند. وی در عین حال افزود که ت کانادا به تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران ادامه خواهد داد.
 
19:20 «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد، از طرف های درگیر در خواست از هرگونه اقدامی که سبب تعمیق رنج مردم این کشور شود،‌ پرهیز کنند. گوترش از همه طرف ها در خواست از خود خویشتنداری نشان دهند.
 
19:15 دمیتری مدودف، نخست روسیه، گفت: حملات به بسیار نزدیک بود که به درگیری نظامی با روسیه منجر شود. حملات به با سازوکاری که بر اساس آن باید ت به کنگره اطلاع دهد، تناقض دارد. بسیار تاسف آور است که روابط ما با با این سقوط کامل روبرو شود.
 
19:00 5 ستاره ایتالیا، بزرگترین گروه اپوزیسیون این کشور حملات موشکی را محکوم کرد و از ایتالیا خواست وارد این مناقشه نشود. حزب اتحاد شمال که از احزاب راست میانه و اپوزیسیون ایتالیا است نیز این حملات را «هدیه ای به » توصیف کرد.
 
18:10 شورای امنیت امروز نشست فوق العاده ای برای بررسی حمله به برگزار می کند.
 
17:25 اردوغان در جدیدترین اظهارات خود مدعی شد حمله موشکی به اقدامی مثبت اما ناکافی است.
 
17:20 فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز اعلام کرد اتحادیه اروپا همچنان با راه حل نظامی برای مناقشه مخالف است.
 
17:20 فیصل المقداد، معاون امور خارجه در مصاحبه ای گفت: به کشورهای عربی که از تهاجم به حمایت د هشدار می دهیم در صورت ادامه این سیاست هایشان، تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.
 
17:05 وزارت امور خارجه سوئد روز اعلام کرد این مسئله که حمله موشکی به مبتنی بر حقوق بین الملل بوده یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد.
 
16:50 یک عضو پارلمان روسیه از تصمیم مسکو مبنی بر استقرار سامانه های دفاع موشکی اس-300 و اس-400 در پایگاه های هوایی روسیه در خبر داد.
 
16:10 جرمی کوربین، حزب کارگر انگلیس با صدور بیانیه ای حمله موشکی به پایگاه هوایی را محکوم کرد.

16:00 بشار اسد: عزم ما را برای پا ازی از تروریستها تقویت کرد

15:40 ریاست جمهوری روز اعلام کرد حملات موشکی به اقدامی «‌غیرمسئولانه»‌ و «‌احمقانه»‌ است.
 
15:25 چاووش‌ اوغلو روز اعلام ‏کرد به اطلاع اعضای ‏ائتلاف بین‌المللی ‏‏رسانده ‏شده بود که ‏قرار است به یک پایگاه ‏هوایی در حمله ‏موشکی کند.
 
15:21 مولود چاووش اوغلو، امور خارجه ترکیه، با مثبت خواندن حمله هوایی به گفت: برای جلوگیری از کشتارهای بیشتر در خواهان ایجاد منطقه پرواز ممنوع و منطقه حائل در این کشور هستیم.
وی  در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت که باید نظام بشار اسد را نابود کرد و ت انتقالی در تشکیل داد.
 
15:00 دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اوا وقت امروز، نشست شورای امنیت ملی روسیه را به منظور بررسی حمله موشکی به تشکیل خواهد داد.
وی اعلام کرد روسیه کانال‌های ارتباطی نظامی و فنی را با واشنگتن همچنان باز نگه خواهد داشت ولی از طریق آنها هیچگونه اطلاعاتی با مبادله نخواهد کرد.
سخنگوی کرملین تصریح کرد: ‌«‌در پی حملات موشکی، خطر (برخورد جنگنده‌های روسی و یی) بر فراز منطقه به نحو چشمگیری افزایش یافته است.»
 
14:52 العالم گزارش داد: با وجود حمله نان الشعیرات همچنان در این روستا حضور دارند. اهالی روستای الشعیرات تاکید د حمله موشکی ، آنان را از ایستادگی و دفاع از خاک کشورشان باز نمی‌دارد.
 
14:47 شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری به نقل از منابع خبری در اعلام کر، در حمله موشکی ، 9 غیرنظامی از جمله 44 کودک در روستاهای حمرات، شعیرات و منزول به شهادت رسیدند و 7 نفر نیز زخمی شدند.
 
14:21 وزارت دفاع اعلام کرد: (از 59 موشک شلیک شده از سوی واشنگتن) فقط 233 موشک از ناوهای نیروی دریایی به پایگاه هوایی الشعیرات اصابت کرده است و مشخص نیست 36 موشک بقیه در کجا سقوط کرده‌اند.
 
14:18 نخست ایتالیا امروز اعلام کرد این کشور به همراه فرانسه و آلمان بر این باور هستند که باید بحران از طریق مذاکره و با همکاری و مشارکت سازمان ملل و روسیه حل و فصل شود.
 
 
14:14 بثینه شعبان، مشاور رسانه‌ای و رئیس جمهور ، در مصاحبه با شبکه المیادین گفت: هر سوری که از تهاجم به حمایت کند خائن است.
وی افزود: کشورهایی که خود را عربی می‌خوانند و جنگ در ، یمن و لیبی را تامین مالی می کنند، ارتباطی به هویت عربی ندارند.
این مقام سوری اضافه کرد: ما می دانستیم که هدف طرح قرار داریم، اما اکنون آشکار شد که در صف واحدی با تروریست‌ها ایستاده است. 
شعبان افزود: تهاجم پس از پیروزی‌های در حما و عقب راندن تروریست‌هایی که برای حمله به دمشق تلاش می‌ د، صورت گرفت.
 
14:01 وزارت دفاع یونان هرگونه دخ نظامی در را مردود دانست. یک منبع در وزارت دفاع یونان روز به خبرگزاری اسپوتنیک گفت کشورش با هرگونه مداخله نظامی در مخ است. این منبع تاکید کرد بحران باید از طریق گفتگو و راه حل پایان یابد.
 
13:37 روون ریولین، رئیس رژیم صهیونیستی امروز   در واکنش به حمله موشکی به پایگاه هوایی ادعا کرد اقدامات نمونه‌ای از رویکرد کل جهان آزاد برای حمایت از اقدامات به منظور پایان دادن به «جنایات در » به شمار می‌رود.
آویگدور لیبرمن،‌ جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به حمله موشکی اعلام کرد دونالد ترامپ با این اقدام این پیام را فرستاد که «جنایات جنگی» بشار اسد، رئیس جمهور ، تحمل نخواهد شد.
 
13:22 لاوروف امروز اعلام کرد مسکو بر سر اقدام در حمله موشکی به پایگاه هوایی در از واشنگتن توضیح خواهد خواست.

تیلرسون: نیازی به موافقت روسیه برای حمله هوایی نداریم
13:57 خارجه اعلام کرد برای انجام حملات هوایی در منطقه نیازی به موافقت روسیه ندارند.

مایکل فالون: انگلیس در جریان تصمیم ت برای حمله موشکی به بود

13:55 'مایکل فالون' دفاع انگلیس صبح روز فاش کرد که لندن در جریان تصمیم ت برای حمله موشکی علیه یک پایگاه هوایی در غرب بوده است.

حمایت ژاپن از حملات موشکی به
13:25 نخست ژاپن از اقدام علیه تسلیحات شیمیایی حمایت کرده است.

هشدار چین نسبت به تشدید اوضاع در
چین امروز نسبت به بدتر شدن اوضاع در پس از حملات موشکی به یک پایگاه هوایی در حمص هشدار داده است.

13:22 لاوروف امروز اعلام کرد مسکو بر سر اقدام در حمله موشکی به پایگاه هوایی در از واشنگتن توضیح خواهد خواست.

۷ نظامی سوری در حمله موشکی به کشته شدند
ت از کشته شدن ۷ نظامی سوری و زخمی شدن ۹ نفر دیگر در حمله موشکی به پایگاه هوایی خبر دادند.

تقاضای روسیه برای نشست فوری شورای امنیت
روسیه خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت در پی حمله هوایی به شد.

پایگاه الشعیرات به شکل کامل منهدم شده است
یکی از نیروهای پایگاه هوایی الشعیرات حمص امروز اعلام کرد که موشک‌های توماهاک خسارات شدید و گسترده‌ای را به این پایگاه و تمامی تجهیزات داخل آن وارد د.
به نقل از خبرگزاری نووستی، این منبع در پایگاه هوایی الشعیرات اظهار داشت: تمامی جنگنده‌های پایگاه هدف قرار گرفته و می‌توان گفت که آنها به شکل کامل منهدم شده‌اند.

13:12 ستاد کل در بیانیه‌ای حملات موشکی به پایگاهی هوایی در حمص را مغایر تمام قوانین و اصول بین‌المللی دانست.

اولین واکنش مسکو به به سوری؛
روسیه پروتکل هماهنگی پرواز بر فراز با را لغو کرد

روسیه در اولین واکنش به موشکی به ، پروتکل مربوط به هماهنگی پرواز بر فراز با را لغو کرد.
12:58 سرگئی لاوروف، امور خارجه روسیه، بزودی درباره حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در ، بیانیه‌ای ویژه صادر خواهد کرد.

12:40 تلویزیون روسیه اعلام کرد در حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در استان حمص ، 9 فروند هواپیمای منهدم شد.

12:30 نخستین تصاویری که از اصابت موشک های کروز «تاماهوک» به فرودگاه «الشعیرات» در استان حمص، منتشر شده تصاویری است که تروریست‌های ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. در این تصاویر تروریست‌ها با شعارهای «الله اکبر» از اصابت موشک به پایگاه هوایی الشعیرات اظهار شادمانی می‌کنند. هنوز صحت این تصاویر تایید نشده است.

12:25 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «طرف روسی یادداشت تفاهم با را بر سر پیشگیری از برخورد و امنیت پروازها در عملیات در را که از سوی نیروی هوایی روسیه و انجام می‌شود، به حال تعلیق در می‌آورد.»
وی تاکید کرد حضور نظامی در غیرقانونی است.

12:20 تولسی گابارد، یکی از نمایندگان کنگره ، امروز تصمیم دونالد ترامپ را در حمله موشکی به یک پایگاه هوایی اشتباه خواند.

12:15 رییس جمهور فرانسه با محکوم ضمنی حمله موشکی به ، درباره عواقب این حمله و تشدید این آتش‌افروزی، هشدار داد. همچنین فضای و انتخاباتی فرانسه نیز تا حدودی نشان از محکومیت اقدام یکجانبه و خودسرانه ضد است. این در حالیست که «مارین لو پن»، نامزد جبهه ملی در انتخابات فرانسه، نیز حمله به را محکوم کرد.

12:05 دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، معتقد است نادیده گرفتن کامل واقعیت استفاده تروریست ها از سلاح شیمیایی در ، اوضاع را به شدت پیچیده می‌کند. پوتین حمله هوایی به را تهاجم ضد یک کشور دارای حق حاکمیت و نقض قوانین بین‌المللی به بهانه‌های واهی می‌داند.

12:02 خبرنگار شبکه تلویزیونی «روسیا الیوم» با اشاره به هماهنگی رژیم صهیونیستی با در حمله به خاک ، گزارش داد روز پنج شنبه تماس تلفنی تندی بین نتانیاهو و پوتین صورت گرفته است که در آن پوتین نتانیاهو را سرزنش کرده است.

12:01 ائتلاف گروه های مقاومت فلسطین، تهاجم را به محکوم و بر حمایت از دمشق تاکید د.

11:00 شبکه تلویزیونی العالم به نقل از خبرنگار خود در اعلام کرد، آمار قربانیان حمله موشکی به فرودگاه شعیرات در به پنج شهید و هفت مجروح افزایش یافت.

10:25 ت انگلیس حمایت کامل خود را از حمله هوایی به اعلام کرد. ت انگلیس تاکید کرد حمله هوایی پاسخ مناسب به حمله شیمیایی نظام به خان شیخون بود.

10:22 «طلال البرازی»، استاندار حمص ، تاکید کرد حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات در این استان، احتمالا به درخواست ترکیه، عربستان سعودی، قطر و با هماهنگی کامل صورت گرفته است.

10:20 آتش سوزی بزرگی در پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص در پی حملات هوایی به این پایگاه، به علت آتش گرفتن مخازن سوخت هواپیماها ایجاد شده است.

دودستگی در ت
10:19 رو مه واشنگتن پست به نقل از مقامات یی تاکید کرد دودستگی در ت درباره حمله هوایی به وجود دارد.
این رو مه افزود: مقامات یی از واکنش روسیه که سامانه های پ ند ضد هوایی در مستقر کرده است، ابراز نگرانی کرده بودند.

پیش بینی قبل از حمله
10:17 منابع اختصاصی المیادین تاکید د فرماندهی از قبل حمله هوایی به فرودگاه الشعیرات را پیش بینی می کرد و به همین علت، بیشتر هواپیماها را به مکان های امن منتقل کرده بود.

ضربه به ائتلاف واشنگتن و مسکو
10:16 منابع رسانه‌ای روسیه می گویند حمله هوایی به ، ائتلاف بین واشنگتن و مسکو ضد تروریسم را که پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ مطرح شده بود، پیش از شکل گیری این ائتلاف دفن کرد.

10:15 عربستان سعودی اعلام کرد از حملات هوایی به به طور کامل حمایت و پشتیبانی می کند.

کشته شدن چهار نظامی
10:10 سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر وابسته به مع ن سوری، از کشته شدن چهار نفر از نیروهای این کشور و انهدام کامل فرودگاه الشعیرات در استان حمص خبر داد.

ویکتور آزروف: حمله اقدامی کارانه است
10:05 «ویکتور آزروف»، رئیس کمیته امنیتی شورای فدراسیون روسیه، امروز اعلام کرد حملات هوایی به یک پایگاه هوایی تلاشها برای مبارزه با تروریسم را تضعیف می کند. آزروف ضمن تاکید بر اینکه روسیه برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل را خواستار می شود اعلام کرد می توان این حمله را به مثابه اقدام گرانه بر ضد یک کشور عضو سازمان ملل قلمداد کرد.

حمله به برای کمک به نتانیاهو
10:00 شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: حمله هوایی به ، بنیامین نتانیاهو نخست را از تحقیقات در پرونده‌های فساد مالی نجات داد.

نشست فوق العاده در روسیه
09:55 وزرات امور خارجه روسیه برای بررسی پیامدهای حمله هوایی به نشست فوق العاده برگزار کرد.

کمک اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به
09:50 رسانه های ی تاکید د هماهنگی یی- ی برای حمله هوایی به وجود داشت.
به گفته این منابع، با برای تعیین اه حمله هوایی به همکاری کرده است.محافل ی برای حمله هوایی به جشن گرفته اند.

09:30 یک کمیسیون پارلمان روسیه تاکید کرد حملات هوایی به ، به جنگ ضد تروریسم ضربه می زند.

09:25 «هیثم حسون»، کارشناس مسایل نظامی در واشنگتن، گفت: حمله به باعث افزایش روحیه گروه های تروریستی می‌شود که در واقع ابزاری در دست هستند. حسون افزود: عربستان سعودی، ترکیه و از حمله هوایی به خوشحال هستند.

اطلاع روسیه از حمله به حمص
09:20 «ر تیلرسون»، امور خارجه ، اعلام کرد واشنگتن پیش از حملات هوایی به پایگاه نظامی در ، مسکو را در جریان مداخله نظامی قریب الوقوع خود در قرار داده بود. وی پیش‌تر گفته بود در این حمله از روسیه نظرخواهی نشده بود.

09:10 مخالفان جنگ در برای برگزاری تظاهرات در اعتراض به حمله هوایی به آماده می شوند. جمعیت های مردم نهاد در خواستار تظاهرات گسترده در ای مختلف این کشور در اعتراض به فرمان دونالد ترامپ برای حمله به شدند.

انهدام برج مراقبت فرودگاه الشعیرات
حمله موشکی به پایگاه هوایی شعیرات در به ت یب برج مراقبت و انهدام چهارده فروند جنگنده سوخو منجر شد.

09:05 رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قبل از آغاز حمله نظامی به ، تل آویو را از زمان حمله مطلع کرده بود

09:02 دائم سوئد در سازمان ملل متحد نگرانی کشورش را از آغاز حمله نظامی به اعلام کرد.

09:00 «آدام شیف»، عضو دموکرات مجلس نمایندگان ، اعلام کرد در پی حمله شامگاه پنج‌شنبه به یک پایگاه نظامی نزدیک حمص، این کشور در حال حاضر قصد ندارد حملات موشکی بیشتری در انجام دهد. وزارت دفاع نیز اعلام کرد فعلا طرحی برای حملات هوایی بیشتر به ندارد.

رند پال: ترامپ باید مجوز کنگره را می گرفت
08:55 سناتور «رند پل» اظهار داشت دونالد ترامپ قبل از حمله نظامی به باید موافقت کنگره را ب می کرد.
این سناتور یی افزود، بر اساس قانون اساسی در ، هرگونه اقدام نظامی از طرف رئیس جمهوری باید با موافقت کنگره همراه باشد.

تعداد تلفات هنوز مشخص نیست
08:45 استاندار حمص اعلام کرد حملات به یک پایگاه نظامی در شماری «کشته» بر جا گذاشت است.طلال برازی گفت: «عده‌ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی‌ها را نداریم.»

تیم کین: حمله به غیرقانونی است
08:40 تیم کین سناتور دموکرات تاکید کرد عملیات نظامی که با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور ضد آغاز شد بدون تایید کنگره و بر خلاف قانون اساسی ست.

08:33 بولیوی نشست غیر علنی شورای امنیت را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری رویترز از سازمان ملل، یک دیپلمات ارشد شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد بولیوی امروز برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره حملات موشکی به خواستار شده است.

08:32 استقبال رژیم صهیونیستی از حمله موشکی به
در پی حملات موشکی به پایگاه نیروهای تی ، رژیم صهیونیستی اعلام کرد از «پیام قوی» دونالد ترامپ، رئیس جمهور ، به طور کامل حمایت می‌کند. رو مه هاآرتص چاپ اسراییل نیز اعلام کرد پیش از حمله موشکی به پایگاه هوایی تل آویو را از این حمله مطلع کرده بود.

08:30 ادعای مع ن سوری: انهدام 14 جنگنده در حمله موشکی
شبکه تلویزیونی الجزیره عربی لحظاتی قبل گزارش داد مع ن مسلح سوری اعلام د در حمله هوایی به چهارده فروند جنگنده سوخو منهدم شد.

08:22 وزارت دفاع اعلام کرد حمله موشکی به تا ابلاغ دستور بعدی، متوقف شده است.

08:20 عملیات اطفا حریق در پایگاه هوایی
استاندار حمص گفت عملیات اطفاء و نجات در پایگاه هوایی از بیش از دو ساعت پیش ادامه دارد.

08:15 پل رایان: حمله به عادلانه بود
«پل رایان»، رئیس مجلس نمایندگان ، مدعی شد حمله موشکی واشنگتن به ، مناسب و عادلانه بود.

ادعای مقام یی: ترامپ حمله به را شخصا به رئیس‌جمهور چین اطلاع داده بود
07:40 به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ یک مقام یی مدعی شد دونالد ترامپ حمله به را شخصا به رئیس جمهور چین خبر داده بود.

استقبال ائتلاف مع ن از حملات موشکی
07:30 شبکه تلویزیونی العالم فوری گزارش داد: ائتلاف مع ن ضمن حمایت از حملات موشکی به پایگاه هوایی در حمص خواستار ادامه این حملات شد.

استاندار حمص: اراده ملت تز ل ناپذیر است
07:09 شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد: طلال البرازی استان دار حمص در گفتگوی تلفنی با العالم گفت که حمله موشکی به پایگاه های نظامی نه اولین حمله است و نه آ ین آن. البرازی افزود: نیروهای دشمن هر قدر از تروریست ها حمایت کند باز هم نمی تواند اراده ملت را متز ل کند.

شبکه تلویزیونی المیادین نیز گزارش داد: طلال البرازی اظهار داشت حملات در راستای خدمت به گروه های تروریستی از جمله است. وی افزود: با حملات هوایی به سیاست ما هیچ تغییری نخواهد کرد.

البرازی در گفتگوی تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفت: «عده‌ای شهید شدند اما ما هنوز آمار دقیق و زخمی‌ها را نداریم.»

پایگاهی که هدف حمله قرار گرفت در استان حمص واقع است. فرماندار حمص می‌گوید پایگاه هوایی که هدف حمله قرار گرفت از عملیات علیه گروه (تکفیری صهیونیستی) حمایت می کرد.

07:08 ادعای :‌ خسارات زیادی به نیروهای سوری وارد شد
به گزارش رویترز، اعلام کرد حمله به خسارات شدیدی به هواپیماهای سوری، زیرساخت های پشتیبانی و تجهیزات پایگاه هوایی الشعیرات وارد کرده است.

07:07 شبکه تلویزیونی به نقل از یک منبع نظامی این کشور گزارش داد: یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه مرکزی امروز صبح هدف حمله موشکی قرار گرفت که در پی آن خسارت هایی به این پایگاه وارد شد.

07:05 تیلرسون: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد
شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری گزارش داد: ر تیلرسون امور خارجه گفت: ما خبرهای دقیقی داریم که در حمله شیمیایی در از گاز سارین استفاده شده است. تیلرسون افزود: روسیه در قبول مسئولیت خود ش ت خورد. وی گفت حمله به به نوبه خود به‌جا بود. در حمله موشکی به ما از روسیه هیچ نظر خواهی نکردیم و در پی اعلام موافقت آن نبودیم. تیلرسون افزود: واکنش منطقه ای به این اقدام به صورتی دلگرم کننده با حمایت گسترده‌ای همراه بود.

06:46 ترامپ: دستور حمله نظامی به پایگاهی در را صادر
رئیس‌جمهور : کشورهای متمدن برای پایان دادن به کشتار و خونریزی در به ما ملحق شوند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور در پی حمله موشکی به ، در نطقی کوتاه درخواست کرد کشورهای دیگر برای مقابله با کشتار و خونریزی در و گسترش تروریسم به ملحق شوند.

ترامپ مدعی شد: روز ، بشار الاسد ... حمله ای شیمیایی ضد غیر نظامیان بیگناه انجام داد که در آن از عامل کشنده اعصاب استفاده کرد و زندگی مردان، ن و ک ن بی گناه را نابود کرد. برای بسیاری این مرگی تدریجی و دردناک بود. حتی ک ن زیبا رو در این حمله بسیار وحشیانه سلاخی شدند.

وی گفت هیچ کودک دیگری نباید دیگر چنین وحشتی را تجربه کند. امشب من دستور حمله هدفمند نظامی را به پایگاه هوایی در صادر که حمله شیمیایی از آن صورت گرفته بود.

ترامپ اضافه کرد: این به سود منافع اساسی امنیت ملی ست که از گسترش و استفاده از تسلیحات کشنده شیمیایی جلوگیری کند. جای هیچ بحثی درباره اینکه از تسلیحات ممنوعه شیمیایی استفاده کرده است، وجود ندارد که نقض تعهداتش بر اساس کنوانسیون منع استفاده از تسلیحات شیمیایی است و درخواست شورای امنیت سازمان ملل را نادیده گرفت. تلاش های پیشین برای تغییر در رفتار اسد همه ناکام ماندند و این ناکامی بسیار غمبار بود. در نتیجه، بحران پناهجویان همچنان رو به گسترش است و منطقه همچنان رو به بی ثباتی است که و متحدانش را تهدید می کند. امشب من از همه ملت های متمدن می خواهم در تلاش برای پایان دادن به این کشتار و خونریزی در و نیز پایان دادن به تروریسم در همه اشکال و انواع به ما بپیوندند.

رئیس جمهور ادامه داد: ما د را در مقابله با چالش ها در دنیایی پر از دشواری خواستاریم. ما برای زخمی ها و انی که جان باخته اند دعا می کنیم و امید داریم تا زمانی که برای عد بایستد، صلح و هماهنگی در نهایت پیروز باشد. شب بخیر و خدا نگهدار و سراسر دنیا باشد.

06:46 تلویزیون حملات موشکی را توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از دمشق، تلویزیون تی حملات موشکی به خاک را توصیف کرد.

06:40 هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل در مورد پیامدهای منفی حملات به هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از مقر سازمان ملل در نیویورک، ولادیمیر سافرونکوف، معاون دائم روسیه در سازمان ملل، پیش از حملات موشکی امریکا به مواضعی در ، گفت: «ما باید در مورد پیامدهای منفی (حمله امریکا به ) فکر کنیم و در صورت وقوع اقدام نظامی، هر گونه مسئولیت آن بر گردن انی است که دست به این حمله تاسف بار و نامعلوم می زنند».

وی، که در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، به پیامدهای حمله نظامی به عراق و لیبی اشاره کرد.

در همین حال، استیفن هایکی، دیپلمات انگلیسی، در حساب توییتری خود نوشت: «شورای امنیت سازمان ملل امشب (پنج‌شنبه شب به وقت نیویورک) در مورد رای گیری نخواهد کرد. رایزنی ها میان اعضای شورا ادامه دارد».

06:35 شبکه العربیه گزارش داد: ترامپ از کشورهای پیشرفته خواست با پیوستن به جلوی ریختن خون را در بگیرند.
رئیس جمهور مدعی شد: حملات موشکی به در راستای تامین امنیت ملی و حیاتی صورت گرفته است.
وی افزود: بشار اسد از گاز سارین برای کشتار مردم استفاده کرده است.

06:25 شبکه پرس تی وی اعلام کرد موشک های یی از یک ناو شکن شلیک شدند.

06:20 شبکه اعلام کرد: شنیده‌ایم که به شلیک موشک‌های توماهاوک برضد یک پایگاه هوایی در ، اقدام کرده است. گفته می‌شود که این حمله نزدیک حمص صورت گرفته است. گفته می‌شود که این پایگاه هوایی همان پایگاه هوایی است که حمله شیمیایی این هفته از آنجا صورت گرفته بود. تعداد موشک های شلیک شده پنجاه یا بیشتر اعلام شده است.

برخلاف مواضع متفاوت دو نامزد انتخاباتی پیشین ، فا نیوز اعلام کرد ساعاتی پیش از حمله موشکی به ، هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی ترامپ، خواهان بمباران شده بود.

منبع: سایت خبر فوریمشاهده متن کامل ...
nqwjd;
درخواست حذف اطلاعات

4 سال هر کاری کردی انتظار داری به دختر پاکی مث برسی اخه به قول خودت انصاف کن  .نباید یادم بره کی بودم همیشه باید یادم باشه چه کارایی تا سمت نرم.یه کار خوب میکنم فک میکنم گذشتم پاک میشه ته گوه خوردم باید تا وقتی که جبران یا ترک


- روشی سریع برای افزایش قدرت ن | راه های تضمینی همبستر ن | تحریک مخفیانه ن
- روش هایی برای افزایش لذت | سریعترین راه های تحریک ن | دارو قوی محرک
- راه هایی جدید برای تحریک دختران | راه هایی برای سریع تحریک شدن ن | قطره خوراکی محرک
- دارو های گیاهی جدید تحریک ن | روش های موثر افزایش لذت | سریعترین روش تحریک ن
- قویترین راه های افزایش لذت | راه هایی برای تحریک سریع ن
- موثرترین روش های تحریک ن | موثرترین دارو قوی محرک
- ید بهترین قطره محرک | فروش دارو محرک | ید قویترین دارو محرک ن
- بهترین دارو محرک ن | فروش قطره محرک|فروش دارو |فروش بهترین قطره محرک
- راه هایی برای تحریک تضمینی ن | راه های موثر افزایش میل | قطره درمان بی میلی
- راه های سریع افزایش قدرت ن | راه های سریع تحریک ن | بهترین قطره محرک
- راه های سریع افزایش لذت | راه هایی تضمینی برای تحریک ن
- بهترین روش های زیاد شدن توان | راه هایی قوی برای بالابردن میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راه های تضمینی افزایش سرعت تحریک شدن ن
- راه هایی موثر جهت افزایش میل | موثرترین قطره محرک نه | راه های زیاد شدن توان -
- قویترین دارو محرک | ید قطره محرک | قطره خوراکی محرک نه
- راه های موثر افزایش میل | روش هایی قوی برای تحریک ن
- روش هایی سریع برای تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | بهترین راه های تحریک ن
- روش های سریع تحریک شدن ن | قطره های گیاهی محرک | موثرترین قطره محرک
- قویترین قطره محرک | قطره محرک نه | دارو های قوی محرک
- سفارش اینترنتی قطره محرک
- روش های مخفی و تضمینی تحریک ن | راه هایی جدید برای تحریک شدنت ن
- روش هایی سریع برای تحریک شدن ن | راه هایی قوی جهت تحریک ن
- موثرترین قطره افزایش میل | قطره گیاهی محرک | قویترین دارو تضمینی محرک
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راه های افزایش توان ن | دارو های سریع محرک
- سریعترین روش های تحرک |رههایی قوی برای تحریک شدن ن | افزایش لذت ن
- فروش دارو های قوی محرک | قطره گیاهی محرک | ید قویترین قطره محرک ن -
- نحوه تحریک شدن ن | آموزش راه های سریع تحریک ن | طریقه قوی تحریک ن
- دارو یی موثر برای تحریک ن | فروش بهترین دارو های موثر برای تحریک شدن ز نان
- روشی هایی قوی جهت تحریک ن | دارو های سریع تحریک کننده ن | افزایش میل ن
- راههای تضمینی تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | دارو های قوی درمان سرد مزاجی ن
- قویترین دارو گیاهی درمان کننده سرد مزاجی ن | راه های افزایش میل ن | راه های رهایی
- یکی از راه های قوی تحریک شدن ن | معرفی راه هایی برای همبستر ن
- روش های سریع تحریک شدن خانم ها | چگونه ن را تحریک کنیم
- دارویی جهت افزایش دادن توان ن | راه هایی برای تحریک موثر ن | راه هایی قوی
- دارویی که ن را تحریک به رابطه می کند | راه هایی مخفیانه برای تحریک ن
- داروی قوی محرک بدون عوارض جانبی | راه های تحریک ن کاملا طبیعی
- راه هایی سریع برای تحریک ن | قطره قوی محرک | داروی افزایش میل
- روش هایی سریع برای تحریک ن | راه قوی و مطمئن تحریک ن -
- دارو های تضمینی درمان بی میلی ن | راه هایی برای تحریک ن | روش های افزایش قدرت
- سریعترین روش های تحریک ن | راه های قوی تحریک ن | راه های افزایش لذت
- قویترین دارو های افزایش توان ن | راه های موثر محرک ن | روش های زیاد شدن میل
- چگونه میل ن را بالا ببریم | روش هایی برای تحریک شدن سریع ن
- بهترین روش تحریک ن | ید قطره محرک ن | راه های طبیعی تحریک
- جدیدترین دارو های محرک ن | راه های افزایش میل | روش های درمان کم میلی
- سریعترین راه های افزایش قدرت ن | قویترین قطره محرک ن
- روش هایی موثر جهت افزایش میل | راه های تضمینی درمان سرد مزاجی ن
- قویترین دارو های تضمینی محرک | فروش بهترین قطره محرک
- روشی موثر برای تحریک ن | راه هایی برای زیاد میل
- دارو های گیاهی افزایش دهنده لذت | راه های تضمینی تقویت میل ن
- بهترین روش های تحریک ،قویترین دارو محرک ،راه های افزایش میل ن

شون ن یادم بمونه ادم کث


- روشی سریع برای تحریک شدن ن،راههای افزایش سریع میل ،بهترین روش درمان سرد مزاجی ن
- برطرف کننده ناتوانی خانم ها
- راه های سریع افزایش ن،راه هایی برای زیاد میل ن،تقویت میل ن
- قرص تقویت قوای رویال ژلی royal jelly مخصوص خانم ها
- روشی قوی برای تحریک ن،راه های تضمینی زیاد شدن توانایی ،راههای سریع تحریک ن
- درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- دارو های قوی برای تحریک ن،بهترین روش های ممکن تحریک شدن ن،راه های تضمینی درمان بی میلی
- درمان سردی در ن بوسیله تنظیم و تقویت بنیه
- فروش قطره محرک کریستین رونالدو
- ایجاد توان بیشتر در زمانهای بین هر
- سریعترین راه تحریک شدن ن،روش هایی سریع برای تحریک ن،دارو های سریع محرک
- فروش قطره کاهش فواصل بین هر و زمان دستی به کلایم
- قویترین دارو های محرک تضمینی|روش های سریع افزایش لذت
- قطره افزایش بانوان بسیار قوی ، جدید و با فرمولاسیون پیشرفته
- روش های سریع تحریک ن|راه های موثر تحریک ن|بهترین راه های تحریک شدن ن
- افزایش بنیه و بازیافت تمایل ی اسپانیش گلد فلای
- دارو هایی قوی برای تحریک سریع ن | روشهای تضمینی زیاد شدن توان
- تقویت قدرت اورگاسم وسهل تر نمودن دستی به اورگاسم پی د ی .
- روش های سریع تحریک شدن ن | راه هایی برای افزایش قدرت ن|دارو های افزایش میل
- فروش ژل محرک بانوان تاثیر اعجاب انگیز در بانوان جهت آمادگی روحی و تحریک برای برقراری رابطه
- بهترین قطره دارو محرک |قطره قوی دارو محرک |قطره نه
- بازگشت احساس و شور و شوق جوانی محرک بانوان
- موثرترین روش درمان سردمزاجی ن|راه های سریع تحریک ن|دارو قوی محرک
- ید اینترنتی ایجاد انقباضات عضلانی عمیق و لذت بخش هنگام اوج لذت
- فروش قطره محرک |دارو گیاهی محرک ن| ید قطره خوراکی محرک|محرک ن
- ید ژل تنظیم زمان عادت ماهیانه و کاهش درد های دوران قاعدگی
- چگونه ن را تحریک کنیم|روش های تحریک شدن ن| ید قطره محرک -
- قویترین روش درمان سرد مزاجی ن| روش های موثر تحریک شدن ن| روش مخفیانه تحریک شدن ن -
- راه های تضمینی افزایش میل ن،روش های قوی تحریک ن،بهترین قطره محرک نه
- سریعترین روش های تحریک ن،بهترین روش های افزایش میل ،راه های درمان بی میلی
- موثرترین راه های تحریک شدن ن ، روش های تضمینی تحریک ن،قویترین روش های تحریک شدن ن
- قویترین دارو گیاهی محرک ن|راه های سریع تحریک شدن ن|موثرترین قطره محرک نه
- روش های تضمینی تحریک ن | قویترین روش های افزایش میل |راه های تحریک شدن ن
- بهترین روش برای تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک شدن تضمینی ن
- موثرترین قطره محرک ن | فروش بهترین دارو محرک خانم ها | راه های قوی برای تحریک شدن خانم
- دارویی برای تحریک سریع ن | محرک ترین دارو ن | روش هایی برای تحریک ن
- قویترین روش های تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | راه های موثر درمان بی میلی
- دارو های قوی سریع تحریک کننده ن | بهترین دارو های قوی تحریک کننده ن | دارو های ی کننده
- محرک ترین دارو نه|راه هایی برای تحریک شدن ن | روش های قوی تحریک ن
- راه های موثر تحریک شدن قوی ن | راه هایی موثر و قوی برای تحریک ن | قطره گیاهی محرک
- سریعترین روش تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک تضمینی ن
- نام دارو قوی محرک | آموزش روش های تحریک ن | راه های همبستر ن
- روش های موثر تحریک مخفیانه ن | قویترین دارو محرک مخفیانه ن | روش های سریع تحریک شدن ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | بهترین روش افزایش قدرت ن | دارو بالابرنده میل ن
- دارو هایی قوی جهت افزایش توان ن | راه های سریع افزایش میل ن | دارو قوی محرک
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش هایی قوی برای افزایش میل
- راه هایی سریع و تضمینی جهت تحریک ن | راه های افزایش لذت ن | دارو های تقویت میل
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش های قوی و محرک ن | راه های افزایش میل در ن
- بهترین روش تحریک شدن ن | قویترین دارو های تضمینی محرک | افزایش میل ن
- بهترین روش های تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | را های درمان کم میلی

یفی


- راههای تحریک ن قرص محرک
- کپسول محرک گلد فلای
- قرص محرک گلد فلای
- راههایی قوی جهت تحریک تضمینی ن | روشی موثر جهت افزایش لذت | قطره محرک برای تحریک شدن زن
- راههای موثر درمان کم میلی ن | راههای قوی تحریک شدن ن | درمان سرد مزاجی ن
- موثرترین قطره محرک ن | روش های تضمینی زیاد میل ن
- روش های موثر افزایش قدرت ن | بهترین روش تحریک شدن ن
- دارو محرک صد درصد تضمینی | روشی کاملا تضمینی جهت تحریک ن
- روش هایی موثر برای بالا بردن میل ن | قویترین راه های زیاد ن
- روش های موثر افزایش لذت | راههای تحریک شدن دائمی ن | تضمینی ترین راه تحریک ن
- مطمئن ترین راه های افزایش لذت ن | راههایی جهت تحریک ولع | قویترین روش افزایش میل
- راههای موثر افزایش لذت ن | سریعترین راههای تحریک ن
- دارو دوست قطره گیاهی محرک نه | بهترین قطره محرک برای دختران
- قطره افزایش بانوان اصل
- راه هایی برای افزایش سریع میل ن | راههای جهت افزایش قدرت ن | دارو تضمینی محرک
- روش های موثر افزایش قدرت ن | راههایی سریع برای تحریک ن | بهترین قطره محرک
- چگونه قدرت ن را افزایش دهیم | روش هایی برای افزایش لذت | دارو محرک
- راه های موثر زیاد شدن میل ن | بهترین روش افزایش میل | راههای تقویت میل دختران
- موثرترین قطره محرک | قویترین روش تحریک ن | راه هایی جهت افزایش میل
- چگونه بی میلی ن را درمان کنیم | روش های علمی درمان کمبود علاقه و میل ن
- بهترین قطره مکمل درمان دوره ای سردی زوجین
- لد فلای ژل تحریک شدید و افزایش میل خانمها/گلد-فلای-ژل-تحریک
- مخفیانه تحریک نه اسپانیش جرمنی دراپ می تواند سبب افزایش انگیزه و تحریک جـ.ـنـ.ـسی شود
- تحریک زن .بالا بردن ن با داروی خوراکی
- سریعترین دارو محرک | راه های تضمینی تحریک سریع ن | راه های افزایش لذت -
- قطره محرک ن | اسپانیش جرمنی دراپ |داروی بی عوارض برای
- راههایی برای درمان سرد مزاجی ن | روش هایی تضمینی جهت تحریک شدن ن
- ید اینترنتی آدامس تحریک کننده فوری خانمها
- راه های گیاهی تحریک ن | قویترین روش های تحریک شدن ن | دارو گیاهی محرک
- داروی مخصوص تحریک خانم ها و درمان سرد مزاجی همسر
- موثرترین راه افزایش میل ن ،دارو تقویت کننده میل ن،داروهای افزایش میل
- داروی تحریک کننده ن
- بهترین قطره محرک نه | ید دارو محرک نه | راهای تحریک شدن طبیعی ن
- تایید «اددی» یا «ویاگرای صورتی» برای تقویت میل ن
- روش های سریع تحریک ن،راه های موثر افزایش میل ،قویترین دارو محرک
- واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: با سلام، دوست ...
- قویترین قطره محرک نه،چگونه ن را تحریک کنیم،راه های تحریک شدن سریع ن
- اولین داروی کمک به مشکلات تمایل در ن
- فروش انواع دارو محرک نه | راه هایی برای تحریک شدن ن|دارو های قوی محرک ن
- خانوما یه دارو برای درمان و افزایش میل بانوان معرفی کنید
- انواع روش های تحریک شدن ن | فروش فطره خوراکی محرک نه ،راه های سریع تحریک شدن ن
- بهترین داروی افزایش میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راههای بالابردن توان ن|قویترین روش های افزایش لذت
- داروی گیاهی افزایش وتقویت نیروی ن
- سریعترین دارو محرک نه | راه های قوی تحریک شدن ن | بهترین روش تحریک ن
- خانمها چکار کنند که میل آنها افزایش یابد
- دارو قوی محرک نه،راه های سریع تحریک شدن ن،بهترین روش تحریک شدن ن
- اسپانیش فلای درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- راه هایی برای بالابردن توانایی ن،راه های سریع و قوی تحریک شدن ن،بهترین راه تحریک
- برطرف کننده عوازض

هستم.شاید اخلاق یکم خوبی داسته ره برگرده مثلا گفتم بیمارستان بودم و یا با گوشی محمد بهش پی ام دادم و گفتم محمد هستم ،وقتی ایم کارارو انجام میدادم هیچ وقت فک نمی دارم مثلا دروغ میگم و ممکنه ناراحت بشه چون فک می دارم واس کار خوبی این بازی ها رو انجام میدم ولی نه آدم همچین بازی


- راههای موثر زیاد شدن توانایی ن | بهترین روش های تحریک شدن ن
- بهترین دارو محرک موجود در بازار تهران | راه های مطمئن تحریک ن | روش های مخفیانه تحریک شدن زن
- ن چگونه میل شان زیاد میشود
- قطره افزایش بانوان اصل
- بهترین روش مخفیانه تحریک شدن ن | روشی تضمینی جهت تحریک ن
- بهترین راه های موجود برای تحریک ن | چگونه ن را ی کنیم
- نقاط تحریک آمیز ن | راه های تحریک شدن ن | ازچه راهی ن را تحریک کنیم
- چگونه زنمو تحریک کنم
- روشی تقویت و افزایش میل | راه های موثر درمان بی میلی | راه های تضمینی تحریک شدن ن
- سریعترین قطره محرک تحریک کننده ن | قویترین قطره محرک ن
- قطره اسپانیش فلای تجربه ارگارسم فوق العاده قوی تر و عمیق تر و متفاوت و کامل
- سفارش قطره سرعت بخشیدن به تحریک کامل
- سفارش ید قطره ایجاد لغزندگی شدید در ناحیه خانم ها
- ید قطره ایجاد اشتیاق فوق العاده به پیشقدم شدن در شروع رابطه شویی
- افزایش میل و درمان سرد مزاجی خانم ها با قرص پرووسترا ...
- درمان کامل سرد مزاجی خانم ها
- آیا دارویی برای افزایش میل در زن ها وجود دارد؟
- تمام خوردنی های افزایش دهنده میل ن
- 3 . افزایش میل به روش های سنتی
- چهار گیـاه تقـویـت کنـنـده میل جنسـی
- گیاه برای افزایش میل بانوان
- گیاهان موثر برای تقویت میل
- داروی گیاهی برای افزایش میل خانمها
- چگونه ن میل شان را از دست می دهند؟
- روش های تقویت میل ،قویترین دارو تقویت کننده میل
- قطره محرک گلد اسپانیش فلای
- راههای موثر تحریک ن، ید دارو محرک ن،قویترین
- تضمینی درمان سرد مزاجی ن | راه هایی قوی تحریک ن | روش های افزایش لذت
- چگونه ن را تحریک کنیم،بهترین روش برای تحریک ن،نقاط تحریک آمیز ن
- دارو محرک ن،دارو گیاهی تحریک کننده ن،روش خوراکی تحریک شدن ن
- روش های بهبود رابطه ،راه های تضمینی درمان مشکلات
- روش های تضمینی تحریک ن،دارو گیاهی تضمینی محرک ن
- موثرترین روش گیاهی افزایش میل ،روش تضمینی تحریک ن
- راههای سریع افزایش میل ن،راه های گیاهی تحریک ن

- ید دارو برای تحریک زن | بهترین روش برای
- بهترین روش افزایش میل خانم ها
- رازهای رساندن ن به اوج لذت
- چگونه ن را کنیم یا به برسانیم؟
- افزایش میل و شعله ور آتش روابط ن
- راههای تضمینی افزایش لذت ن |سریعترین قطره محرک نه
- بهترین روش های افزایش لذت | راه های موثر تقویت میل ن | دارو های محرک نه
- ید قطره گیاهی محرک | فروش بهترین دارو های تضمینی محرک | راههایی برای تحریک شدن ن


این کارو رو که می فک نمی به خاطر این کارا منو دوباره دوس داشته باشه فک می دوس داره فقط یکم لج بازی و اینکه درک نمیکنه دوس داشتن چیز راحتی نیست.


اینجا بود و ا ش خوب شد ولی تو زندگ


باشم ولی همش اخلاق نیس .باید سعمشاهده متن کامل ...
گویندگی و گزارشگری چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

منوچهر زنده دل در ایاجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) ع : فرارو رو مه شرق با این مقدمه نوشت : در آ ین روز هفته جاری، 875 انواع سهم و حق تقدم محمد بابایی به بیش از سه هزارو 875 میلیارد ریال دادوستد شد و شاخص کل را با کاهش 149,97واحدی به عدد 81هزارو 265.9 واحد رساند. در این معاملات محمدعلی نادری پردیس، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص به ثبت رساندند. علاوه بر این شاخص نیز با 2.9 ایوب اقاخانی واحد، به عدد 930.9واحدی رسید. در تهران 654 سهم و حق تقدم به هزارو 987 میلیارد ریال مبادله شد و پرداخت بهرام زند بیشترین بازدید کننده را داشت. همچنین کپارس با 4.99 درصد، غشهد با 4.49 درصد و غ با 4.93 درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه د. علاوه گویندگی و گزارشگری چیست؟ بر این خموتور نیز با 4.99 درصد بیشترین قیمت را رقم زد. در این روز بیشترین صف ید را کمنگنز و بیشترین تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) صف فروش را سمازن داشتند. از سوی دیگر، در 221 ورقه به بیش از هزارو 888 میلیارد ریال شد که بیش وحید رستگاری از هزارو 325 میلیارد ریال آن به اوراق با ثابت اختصاص داشت. بر این اساس نمادهای زاگرس ، میدکو و مارون تا سطح حداکثر یک واحد تأثیر متن زیبا برای گویندگی - ملالی نیست منفی بر شاخص داشتند. در مقابل نماد شاوان تا حدود 1,5 واحد تأثیر مثبت بر شاخص این برجای گذاشت. در این معاملات شاخص مهتاب نصیر پور قیمت با 48.7واحدی به عدد 26هزارو 346.7 واحد و شاخص آزاد شناور با 188.42واحدی به عدد 89هزارو 679.9 واحد رسیدند. پرویز شهبازی در روز چهارشنبه، نماد معاملاتی گروه کانی‎های غیرف ی وضعیت مطلوبی را داشتند و تقریبا تمامی نمادهای آن سبز پوش بودند. زهره سادات هاشمی خودره بر


این محصولات محمدعلی سجادی شیمیایی نیز با اکثر نمادها همراه شد. در سوی دیگر ، قیمت جهانی کاهش . این در پی تقویت دلار به وجود آمد. همچنین با توجه به اینکه گذاران متن زیبا برای گویندگی - 10 شعر زیبا برای شروع گویندگی و اجرا و مجری گری سعی د تا از افزایش های اخیر قیمت سود ببرند، قیمت هر اونس در معاملات روز گذشته ابوالفضل اینانلو به هزارو 267دلارو 17 سنت کاهش . در آزاد تهران نیز نرخ دلار به 38هزارو 200 ریال رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) تمام بهار طرح جدید با 13هزارو 500 ریال افزایش به 12 و 191 هزار ریال رسید. خانوارها مایل هستند که بتوانند شاهپور شهبازی برای رفع نیازهای و ضروری خود از ها بگیرند و مشکلات خود را چاره جویی کنند؛ اما در مقابل تمامی این خواسته کربلایی زاده های بحق، متشکل از چند ده قرار گرفته است که منابع مالی خود را بی پروا به دوستان و آشنایان میدهند و صرف ید ملک و ساختمان و بنگاه دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون های تجاری میکنند! شاید این سناریو با ورود مخفیانه دوربین سیما به شعبه ای و تصویربرداری از رد درخواست فردی نیازمند، غلامرضا کاظمی دینان احساسات عمومی را جریحه دار کند یا مصاحبه با کارخانه داری که پس از سال ها تولید به دلیل فقدان توان مالی ناگزیر از تعطیل ب و کار خویش است گویندگی و اجرا دررادیو و تلویزیون را منقلب کند، اما نه تنها برای آنها فراهم نمیکند بلکه با دادن آدرس غلط، اعتماد را نیز به مالی، به مفهوم عام، ژرژ پطرسی که زیربنای فعال و پویا است از بین میبرد؛ درحالی که نباید اجازه داد این اعتماد خدشه دار شود. شکی نیست که دارای مشکل است و خوب مدیریت نشده یونس شکرخواه و نمیشود. اما اگر خوب بنگریم


این رو چنین سناریو هایی تنها تلاش هایی ناآگاهانه و شاید آگاهانه برای مقصر قلمداد احمد طالبی نژاد غیر و ن سپر بلایی برای مدیریت ناصواب است. در تفسیری بسیار ساده بنگاهی است که برای رفع ناکارآیی شکل گرفته است. این که در یک سوی گویندگی و اجرا در تلویزیون آن عرضه کنندگان منابع مالی س گذاران و در سوی دیگر متقاضیان منابع مالی گیرندگان قرار دارند از عدم تقارن ا عات رنج میبرد سعید مظفری و از این رو نهادی تخصصی به نام در آن شکل گرفته است که فعالیت اصلی آن تبدیل س های کوتاه مدت به بلندمدت و مدیریت ریسک س گذاران دوره آموزشی گویندگی در تلویزیون است و طبیعی است که از بابت ارائه این خدمت نیز ب کند. در این تعریف ساده چند مفهوم اساسی وجود دارد که ظاهرا مورد توجه ناصر ممدوح ان ما قرار نگرفته است. ابتدا اینکه منابع مالی متعلق به س گذاران نه است. این گزاره که باید منابع مالی خود را در راستای اه صرف کند زیاده خواهی است. به تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان طور حتم اگر اه و عملکرد آن در راستای منافع س گذاران باشد، با همراهی میکند. اما از آنجا که این است که باید پاسخگوی دوره آموزش گویندگی و اجرا تلویزیون 2 س گذاران خود باشد، تصمیم به همراهی تصمیمی است که باید در سطح گرفته شود و نه اینکه به تحمیل شود. اگر چشم به دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون منابع دارد باید در قامت یک مشتری معتبر ظاهر شود. دوم اینکه نقش در کمک به و تولید نه یک وظیفه بلکه برگرفته از این واقعیت حسنی دخت بوده است که همواره متقاضیان ، تولید کنندگان، گران و تجار بوده اند، چراکه میتوانسته اندباترکیب منابع مالی و تخصص خود سود بیشتری از سود پرداختی به تولید دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون کنند. طبیعی است که نباید دغدغه ای فراتر از اصول ب و کار برای سودآوری دیگر صنایع داشته باشد. وظیفه حفظ منافع تست غیر


نهاده ها از جمله هستند؛ درحالی که در محصول چاک کارکرد هستند. و منافع س گذاران نباید دوره آموزش تخصصی گویندگی و اجرا در رادیو 1 فدای ناکارآیی و سوءمدیریت دیگر صنایع شود. متاسفانه نادیده گرفتن بدیهیات داری از سوی ان و استفاده از منابع مالی ها برای پوشش ناکارآیی چنگیز جلیلوند خود و دیگر صنایع، ها را در مضیقه ای قرار داده است که ناگزیر از چشم ن بر ارائه خدمات به مشتریان هستند. داری و ارائه به خانوارها و ب و کارهای دوره آموزش گویندگی و اجرا کودک و نوجوان کوچک و متوسط بخشی از مدل ب و کار بیش از 90 درصد های است و کدام است که نداندنرخ نکول و ریسک اعتباری داری بسیار کمتر شهلا ناظریان از داری کلان است و به لطف پیشرفت تکنولوژی هزینه اعطای نیز پایین آمده است؟ آیا دست اندازی و شرکت های بر منابع رمقی برای ها برای فعالیت در گویندگی منوچهر زنده دل داری باقی گذاشته است؟ آیا ، شرکت های و شهرداری ها در راس بزرگترید گندم مازاد بر مصرف فریبرز گلبن د؟ آیا این و مرکزی نیستند که هر سال تعیین میکنند ها منابع مالی خود را به چه صنایعی اختصاص دهند؟ آیا این ان نیستند که در سخنرانی های خود گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - پیشرفته 2 ابتدا وعده های رنگارنگ را میدهند و سپس آن را بر ها تحمیل میکنند؟ حال که هیچ مجالی برای تصمیم گیری باقی نمیگذارید دیگر چه انتظاری از آنها دارید؟ شروین قطعه ای در مثل مناقشه نیست، اما آیا این عملکرد شبیه رفتار ی که آی گویان با جمعیت در پی همراه میشود نیست؟ رویا تیموریان میدانیم


 زیردستان خود دستور دهید این کار را انجام کارگاه تخصصی گویندگی و اجرا با حضور محمدعلی اینانلو دهند چه نیازی به طرح آن در مصاحبه ها و در مقابل دوربین دارید؟ به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی سیما تیر انداز نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدان نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش الهام پاوه نژاد ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای حسین عرفانی مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ سخن احمد توکلی میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری  کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی آرش آبسالان


گویندگی در تلویزیون را شروع حمید منوچهری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با وجود پیمان طالبی لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند شکر خدا گودرزی ام سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق مهری رفعتی برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات افشین هاشمی منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت محمد علی طالبی حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به گزارش تایمز، این موشک میتواندهم آموزش گویندگی خبر رادیو (1) بر


فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های جلال مقامی متروی جهان را دارد که دست کم 360 فوت زیر زمین قرار دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده آرش ابسالان قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده گویندگی و اجرا تخصصی رادیو میکنند که دارای دو خط با مجموع طول 18 مایل در شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای 17 ایستگاه در دو خط است. به گفته تست گویندگی خبر او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی متن زیبا برای گویندگی - دوستت دارم نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید علی اکبر قاضی زاده شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کرهمسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین منصور ضابطیان دانشجوی یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات محمد بابایی تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه علی شجره هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی محمدرضا علیمردانی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگ ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی محمدمهدی کتیراچی با وجود افزایش تنش ها در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از 2015 میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث حمید مدقق خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، رزمایش 2017 پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی


برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را محمدرضا دلپاک مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای رضا فیاضی حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو خبر داد. به گزارش ، بررسی آ ین گزارش مرکزی از متوسط قیمت ه فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 13 ادماه نشان میدهد که از شدت افزایش تورم مواد خوراکی کاسته شده مهین نویدی است. مقایسه گزارش های منتشر شده ه فروشی در نیمه بهار تا نیمه تا ان نیز این موضوع را تایید میکند. گزارش مرکزی از شاخص بهای کالاهای مصرفی در تیرماه از تورم منفی کریم اکبری مبارکه 1/ 0 درصدی نسبت به ماه قبل خبر میدهد که عامل اصلی آن، کاهش فشار تورم گروه های خوراکی بوده است. بنابراین، این آمارها نشان میدهد که کاهش تورم در گروه های خوراکی باعث شده که شدت تورم کل نیز کاهش یابد، در نتیجه محمود کلاری میتوان پیش بینی کرد که در ادماه نیز تورم از طریق مواد خوراکی تحت تاثیر قرار نگیرد. کاهش شتاب تورم مواد خوراکی مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت ه فروشی برخی گوهر خیر ش از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 13 اد را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید مرکزی نشان میدهد در میان 11 گروه مواد غذایی لبنیات ، تخم مرغ ، برنج ، حبوب ، میوه های تازه بابک برزویه ، سبزی های تازه ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، قند و شکر ، چای و روغن نباتی متوسط قیمت 2 گروه غذایی افزایش، 4 گروه غذایی کاهش و 5 گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است.آمار و ارقام گزارش جدید مرکزی از متوسط قیمت ه فروشی زهره شکوفنده برخی خوراکی ها در. تورم هفتگی مریم شیرزاد 5 گروه مواد غذایی لبنیات، برنج، گوشت مرغ، چای و روغن نباتی در هفته مورد بررسی بدون تغییر بوده اند. تغییرات ماهانه گزارش مرکزی از متوسط قیمت ه فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به 13 ادماه بیانگر آن است که در محمد رضا قلمبر بازه زمانی مورد بررسی در میان 11 گروه مواد غذایی، 7 گروه دارای تورم مثبت و 4 گروه غذایی تورم منفی بوده است. از میان 7 گروهی که تورم مثبت داشته اند، 3 گروه مواد غذایی تخم مرغ ، گوشت مرغ و سبزی های مجید قناد تازه تورم بالای یک درصد را ثبت کرده اند. بر همین اساس متوسط قیمت تخم مرغ، 9/ 30 درصد، گوشت مرغ 2/ 12 درصد و سبزی های تازه 3/ 1 درصد افزایش داشته است. در میان 4 گروه دیگر آتشانی نیز گروه چای تورم ماهانه 9/ 0 درصد، گروه روغن نباتی 7/ 0 درصد و گروه برنج و گروه لبنیات تورم ماهانه 2/ 0 درصد را ثبت کرده اند. براساس گزارش مرکزی در یک ماه منتهی به 13 ادماه، هر شانه حدود 2 کیلوگرم تخم محمود پاک نیت مرغ در سطح شهر تهران به قیمت متوسط 12 هزار و 900 به فروش رسیده که به نسبت ماه قبل خود تورمی حدود 9/ 30 درصد را ثبت کرده است. این افزایش تورم که از انتهای پرویز پور حسینی افزایش تورم کاسته شده است. به عنوان مثال در نیمه اردیبهشت ماه بیشترین افزایش تورم ماهانه در گروه سبزی های تازه، چای و حبوب ثبت شده است کارگاه تخصصی گویندگی خبر که بهترتیب 5/ 9 درصد، 3/ 4 درصد و 4


آغاز شده گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون اعلاوه بر این در هفته مورد بررسی، قیمت متوسط هر کیلو گوشت مرغ نیز در سطح شهر تهران حدود 7 هزار و 190 گزارش شده است که تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو نسبت به ماه قبل تورم مثبت 2/ 12 درصدی را ثبت کرده است. گروه سبزی های تازه نیز در یک ماهه منتهی به 13 اد تورم مثبت 3/ 1 درصد داشته است. در این گروه بهای خیار معادل 3/ 3 درصد، بادمجان 4/ 3 درصد، کدو سبز 3/ 2 درصد مجید رضائیان و پیاز 22 درصد افزایش داشته است ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 5/ 2 تا 1/ 4 درصد کاهش را ثبت کرده اند. براساس گزارش منتشر شده، در یک ماه منتهی تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری ) به 13 اد سال جاری، 4 گروه میوه های تازه، گوشت قرمز، حبوب و قند و شکر تورم منفی داشته اند. در میان این گروه ها دو گروه میوه های تازه تورم منفی 4/ 4 درصد و گروه گوشت قرمز تورم منفی 2/ 1 درصد داشته دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - اصفهان اند. در اقلام گرمز، هر کیلو گوشت با استخوان در سطح شهر تهران به قیمت متوسط رضا کشاورز 44 هزار و 670
مشاهده متن کامل ...
گویندگی و گزارشگری چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

 


منوچهر زنده دل در ایاجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) ع : فرارو رو مه شرق با این مقدمه نوشت : در آ ین روز هفته جاری، 875 انواع سهم و حق تقدم محمد بابایی به بیش از سه هزارو 875 میلیارد ریال دادوستد شد و شاخص کل را با کاهش 149,97واحدی به عدد 81هزارو 265.9 واحد رساند. در این معاملات محمدعلی نادری پردیس، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص به ثبت رساندند. علاوه بر این شاخص نیز با 2.9 ایوب اقاخانی واحد، به عدد 930.9واحدی رسید. در تهران 654 سهم و حق تقدم به هزارو 987 میلیارد ریال مبادله شد و پرداخت بهرام زند بیشترین بازدید کننده را داشت. همچنین کپارس با 4.99 درصد، غشهد با 4.49 درصد و غ با 4.93 درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه د. علاوه گویندگی و گزارشگری چیست؟ بر این خموتور نیز با 4.99 درصد بیشترین قیمت را رقم زد. در این روز بیشترین صف ید را کمنگنز و بیشترین تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) صف فروش را سمازن داشتند. از سوی دیگر، در 221 ورقه به بیش از هزارو 888 میلیارد ریال شد که بیش وحید رستگاری از هزارو 325 میلیارد ریال آن به اوراق با ثابت اختصاص داشت. بر این اساس نمادهای زاگرس ، میدکو و مارون تا سطح حداکثر یک واحد تأثیر متن زیبا برای گویندگی - ملالی نیست منفی بر شاخص داشتند. در مقابل نماد شاوان تا حدود 1,5 واحد تأثیر مثبت بر شاخص این برجای گذاشت. در این معاملات شاخص مهتاب نصیر پور قیمت با 48.7واحدی به عدد 26هزارو 346.7 واحد و شاخص آزاد شناور با 188.42واحدی به عدد 89هزارو 679.9 واحد رسیدند. پرویز شهبازی در روز چهارشنبه، نماد معاملاتی گروه کانی‎های غیرف ی وضعیت مطلوبی را داشتند و تقریبا تمامی نمادهای آن سبز پوش بودند. زهره سادات هاشمی خودره بر


این محصولات محمدعلی سجادی شیمیایی نیز با اکثر نمادها همراه شد. در سوی دیگر ، قیمت جهانی کاهش . این در پی تقویت دلار به وجود آمد. همچنین با توجه به اینکه گذاران متن زیبا برای گویندگی - 10 شعر زیبا برای شروع گویندگی و اجرا و مجری گری سعی د تا از افزایش های اخیر قیمت سود ببرند، قیمت هر اونس در معاملات روز گذشته ابوالفضل اینانلو به هزارو 267دلارو 17 سنت کاهش . در آزاد تهران نیز نرخ دلار به 38هزارو 200 ریال رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) تمام بهار طرح جدید با 13هزارو 500 ریال افزایش به 12 و 191 هزار ریال رسید. خانوارها مایل هستند که بتوانند شاهپور شهبازی برای رفع نیازهای و ضروری خود از ها بگیرند و مشکلات خود را چاره جویی کنند؛ اما در مقابل تمامی این خواسته کربلایی زاده های بحق، متشکل از چند ده قرار گرفته است که منابع مالی خود را بی پروا به دوستان و آشنایان میدهند و صرف ید ملک و ساختمان و بنگاه دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون های تجاری میکنند! شاید این سناریو با ورود مخفیانه دوربین سیما به شعبه ای و تصویربرداری از رد درخواست فردی نیازمند، غلامرضا کاظمی دینان احساسات عمومی را جریحه دار کند یا مصاحبه با کارخانه داری که پس از سال ها تولید به دلیل فقدان توان مالی ناگزیر از تعطیل ب و کار خویش است گویندگی و اجرا دررادیو و تلویزیون را منقلب کند، اما نه تنها برای آنها فراهم نمیکند بلکه با دادن آدرس غلط، اعتماد را نیز به مالی، به مفهوم عام، ژرژ پطرسی که زیربنای فعال و پویا است از بین میبرد؛ درحالی که نباید اجازه داد این اعتماد خدشه دار شود. شکی نیست که دارای مشکل است و خوب مدیریت نشده یونس شکرخواه و نمیشود. اما اگر خوب بنگریم  


این رو چنین سناریو هایی تنها تلاش هایی ناآگاهانه و شاید آگاهانه برای مقصر قلمداد احمد طالبی نژاد غیر و ن سپر بلایی برای مدیریت ناصواب است. در تفسیری بسیار ساده بنگاهی است که برای رفع ناکارآیی شکل گرفته است. این که در یک سوی گویندگی و اجرا در تلویزیون آن عرضه کنندگان منابع مالی س گذاران و در سوی دیگر متقاضیان منابع مالی گیرندگان قرار دارند از عدم تقارن ا عات رنج میبرد سعید مظفری و از این رو نهادی تخصصی به نام در آن شکل گرفته است که فعالیت اصلی آن تبدیل س های کوتاه مدت به بلندمدت و مدیریت ریسک س گذاران دوره آموزشی گویندگی در تلویزیون است و طبیعی است که از بابت ارائه این خدمت نیز ب کند. در این تعریف ساده چند مفهوم اساسی وجود دارد که ظاهرا مورد توجه ناصر ممدوح ان ما قرار نگرفته است. ابتدا اینکه منابع مالی متعلق به س گذاران نه است. این گزاره که باید منابع مالی خود را در راستای اه صرف کند زیاده خواهی است. به تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان طور حتم اگر اه و عملکرد آن در راستای منافع س گذاران باشد، با همراهی میکند. اما از آنجا که این است که باید پاسخگوی دوره آموزش گویندگی و اجرا تلویزیون 2 س گذاران خود باشد، تصمیم به همراهی تصمیمی است که باید در سطح گرفته شود و نه اینکه به تحمیل شود. اگر چشم به دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون منابع دارد باید در قامت یک مشتری معتبر ظاهر شود. دوم اینکه نقش در کمک به و تولید نه یک وظیفه بلکه برگرفته از این واقعیت حسنی دخت بوده است که همواره متقاضیان ، تولید کنندگان، گران و تجار بوده اند، چراکه میتوانسته اندباترکیب منابع مالی و تخصص خود سود بیشتری از سود پرداختی به تولید دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون کنند. طبیعی است که نباید دغدغه ای فراتر از اصول ب و کار برای سودآوری دیگر صنایع داشته باشد. وظیفه حفظ منافع تست غیر


نهاده ها از جمله هستند؛ درحالی که در محصول چاک کارکرد هستند. و منافع س گذاران نباید دوره آموزش تخصصی گویندگی و اجرا در رادیو 1 فدای ناکارآیی و سوءمدیریت دیگر صنایع شود. متاسفانه نادیده گرفتن بدیهیات داری از سوی ان و استفاده از منابع مالی ها برای پوشش ناکارآیی چنگیز جلیلوند خود و دیگر صنایع، ها را در مضیقه ای قرار داده است که ناگزیر از چشم ن بر ارائه خدمات به مشتریان هستند. داری و ارائه به خانوارها و ب و کارهای دوره آموزش گویندگی و اجرا کودک و نوجوان کوچک و متوسط بخشی از مدل ب و کار بیش از 90 درصد های است و کدام است که نداندنرخ نکول و ریسک اعتباری داری بسیار کمتر شهلا ناظریان از داری کلان است و به لطف پیشرفت تکنولوژی هزینه اعطای نیز پایین آمده است؟ آیا دست اندازی و شرکت های بر منابع رمقی برای ها برای فعالیت در گویندگی منوچهر زنده دل داری باقی گذاشته است؟ آیا ، شرکت های و شهرداری ها در راس بزرگترید گندم مازاد بر مصرف فریبرز گلبن د؟ آیا این و مرکزی نیستند که هر سال تعیین میکنند ها منابع مالی خود را به چه صنایعی اختصاص دهند؟ آیا این ان نیستند که در سخنرانی های خود گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - پیشرفته 2 ابتدا وعده های رنگارنگ را میدهند و سپس آن را بر ها تحمیل میکنند؟ حال که هیچ مجالی برای تصمیم گیری باقی نمیگذارید دیگر چه انتظاری از آنها دارید؟ شروین قطعه ای در مثل مناقشه نیست، اما آیا این عملکرد شبیه رفتار ی که آی گویان با جمعیت در پی همراه میشود نیست؟ رویا تیموریان میدانیم


 زیردستان خود دستور دهید این کار را انجام کارگاه تخصصی گویندگی و اجرا با حضور محمدعلی اینانلو دهند چه نیازی به طرح آن در مصاحبه ها و در مقابل دوربین دارید؟ به گزارش ، او مینویسد با وجود تمام لفاظی های جنگی طرفین اماترامپ از وسط تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون زمین گلف شخصی اش مارش جنگ مینوازد، بر طبل جنگ میکوبد و گزینه را مسجل میدانداما هیچ نشانه ای از اعزام کشتی های جدید یا آماده سازی سیما تیر انداز نیروهای مسلح یا تخلیه شهروندان و غیر یی از منطقه دیده نمیشود. بیکر میافزاید، فرق میان کلمات آتشین و فقدان نشانه های آشکار درگیری دال بر این است کهترامپ هم با وجود تمام خوش الهام پاوه نژاد ی هایش برای جنگ اما همچنان بر قطعنامه ها و فشار بر کره شمالی اصرار دارد. به نظر میرسد از درون ک نهترامپ هم صداهای مختلفی به گوش میرسد. برای حسین عرفانی مثال، ر تیلرسون، خارجه ، میگوید: زبان سخت رئیس جمهوری بخشی از استراتژی کلی آوردن کره شمالی به پای میز مذاکره است. او که گویی از زبانترامپ سخن احمد توکلی میگوید و تلاش دارد تا فتیله را پایین بکشد، میافزاید: رئیس جمهوری روشن کرده است که همچنان بر راه حل دیپلماتیک اصرار دارد. در این میان، نقش هم در بازی تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری  کره شمالی آغازگر حمله ه باشد و تلافی آرش آبسالان


گویندگی در تلویزیون را شروع حمید منوچهری اعلام کرد، به نفع مشترک و است که صلح را در شبه جزیره کره برقرار کنند و به خلع سلاح هسته ای دست یابند. مقام های نیروی دریایی اعلام د که با وجود پیمان طالبی لفاظی های شدیدترامپ اما نیروی دریایی موضع گیری جدیدی نداشته، آرایش خود را تغییر نداده و کشتی های جدیدی به شبه جزیره نفرستاده است. این مقام ها افزودند شکر خدا گودرزی ام سابق ا عات ملی، میگوید: وضعیت اکنون مثل شرایطی است که گویی دو سگ در حال واق واق مهری رفعتی برای یکدیگر هستند. هرگونه عملیاتی مست م آماده سازی ها و م ها است. معتقدم هنوز شرایط جنگی مهیا نیست. اما با وجود این پیش بینی تایمز، برداشت دیگری از تحولات افشین هاشمی منطقه دارد. سرگئی لاوروف، خارجه ، به رویترز میگوید خطر درگیری بر سر برنامه هسته ای کره شمالی بسیار بالا است. او در عین حال گفت امیدواریم عقلانیت محمد علی طالبی حاکم شود و این وضعیت خاتمه یابد. از سوی دیگر، مقام های ا عاتی بهترامپ گزارش دادند که کره شمالی از قابلیت سوختگیری موشک در کمتر از دو ساعت برخوردار است. به گزارش تایمز، این موشک میتواندهم آموزش گویندگی خبر رادیو (1) بر


فراز اقیانوس آرام به پرواز درآید و هم خاک را هدف قرار دهد. آماده سازی های کره شمالی پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، عمیقترین تونل های جلال مقامی متروی جهان را دارد که دست کم 360 فوت زیر زمین قرار دارند و در صورت بروز جنگ هسته ای میان و کره شمالی میتواندبه عنوان یکی از بهترین پناهگاه های هسته ای مورد استفاده آرش ابسالان قرار بگیرند. به گزارش رو مه دیلی میل، تصاویر منتشر شده از سیستم متروی پیونگ یانگ حاکی از آن است که پایتخت کره شمالی از عمیقترین سیستم متروی جهان استفاده گویندگی و اجرا تخصصی رادیو میکنند که دارای دو خط با مجموع طول 18 مایل در شمالی از متروی پیونگ یانگ عکاسی کند و میگوید این مترو دارای 17 ایستگاه در دو خط است. به گفته تست گویندگی خبر او ایستگاه های این مترو اسامی انقل نظیر ، ستاره سرخ، شکوه، ، بازسازی، پیروزی و بهشت دارند. از سوی دیگر، رسانه های محلی کره شمالی دیروز شنبه برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی گزارش دادند نزدیک به 5/ 3 نفر از این برای پیوستن به به منظور شرکت در جنگ با درخواست داده اند. نشریه رودونگ سینمون، وا ه به حزب حاکم کارگر در کره شمالی در گزارشی متن زیبا برای گویندگی - دوستت دارم نوشت انبوهی از کره شمالی از جمله دانشجویان، کارگران و سربازان بازنشسته درخواست پیوستن به این را با توجه به وعده کره شمالی برای تلافی اقدامات بعد از تحریم های جدید علی اکبر قاضی زاده شورای امنیت سازمان ملل ه پیونگ یانگ داشته اند. با وجود این تمهیدات از سوی کرهمسائل مربوط به روابط پرتنش دو طرف بررسی شده است. پرواضح است دو طرف مذاکراتی درباره تضمین منصور ضابطیان دانشجوی یی در ژوئن انجام داده باشند اما مشخص نیست که تاکنون ارتباط شان ادامه ه یا اینکه هر دو طرف مسائلی غیر از های یی را بحث کرده باشند. منابع معتقدند، این ارتباطات محمد بابایی تاکنون پیشرفتی در توقف تنش ها میان دو طرف درباره تسلیحات هسته ای کره شمالی و تکنولوژی موشکی آن ایجاد نکرده است اما آنها میگویند، رایزنی های محرمانه میتوانداساس انجام مذاکرات جدیتری از جمله درباره برنامه علی شجره هسته ای کره شمالی باشد تا هر دو طرف از موضع تهدید خود کوتاه بیایند. مسوولان یی و دیگران معتقدند، این ارتباطات به طور برنامه ریزی محمدرضا علیمردانی شده و منظم بین جوزف یونگ و پاک سونگ ایل برگزار شده و هیچ یک اجازه صحبت درباره این ارتباطات محرمانه را نداشته اند. واکنش دیگران مقام های سئول گفتند، رزمایش و کره جنوبی اوا آگوست سال جاری میلادی محمدمهدی کتیراچی با وجود افزایش تنش ها در منطقه انجام میشود. به گزارش آسوشیتدپرس، رزمایش نگهبان اولچی به صورت سالانه از 2015 میان کره جنوبی و برگزار میشود و باعث حمید مدقق خشم کره شمالی است چون پیونگ یانگ آن را آماده سازی سئول و واشنگتن برای یک حمله میداند. مقام های کره جنوبی گفتند، رزمایش 2017 پیش از آغاز در منطقه و لفاظی های کره شمالی


برنامه ریزی شده بود و نمیتوان آن را محمدرضا دلپاک مجددا برنامه ریزی کرد. چهل هزار نیروی یی و سرباز کره جنوبی به همراه نیروهای غیر در این رزمایش زمینی، هوایی و دریایی حضور دارند. نخست نیز اعلام کرد، او هرکاری که بتواندبرای رضا فیاضی حفاظت از ش انجام میدهد. وزارت دفاع روز از استقرار چهار رهگیر پاتریوت زمین به هوا در غرب این به منظور پاسخ به خطر احتمالی سقوط قطعات موشک های کره شمالی تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو خبر داد. به گزارش ، بررسی آ ین گزارش مرکزی از متوسط قیمت ه فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 13 ادماه نشان میدهد که از شدت افزایش تورم مواد خوراکی کاسته شده مهین نویدی است. مقایسه گزارش های منتشر شده ه فروشی در نیمه بهار تا نیمه تا ان نیز این موضوع را تایید میکند. گزارش مرکزی از شاخص بهای کالاهای مصرفی در تیرماه از تورم منفی کریم اکبری مبارکه 1/ 0 درصدی نسبت به ماه قبل خبر میدهد که عامل اصلی آن، کاهش فشار تورم گروه های خوراکی بوده است. بنابراین، این آمارها نشان میدهد که کاهش تورم در گروه های خوراکی باعث شده که شدت تورم کل نیز کاهش یابد، در نتیجه محمود کلاری میتوان پیش بینی کرد که در ادماه نیز تورم از طریق مواد خوراکی تحت تاثیر قرار نگیرد. کاهش شتاب تورم مواد خوراکی مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت ه فروشی برخی گوهر خیر ش از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 13 اد را منتشر کرد. نتایج به دست آمده از گزارش جدید مرکزی نشان میدهد در میان 11 گروه مواد غذایی لبنیات ، تخم مرغ ، برنج ، حبوب ، میوه های تازه بابک برزویه ، سبزی های تازه ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ ، قند و شکر ، چای و روغن نباتی متوسط قیمت 2 گروه غذایی افزایش، 4 گروه غذایی کاهش و 5 گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است.آمار و ارقام گزارش جدید مرکزی از متوسط قیمت ه فروشی زهره شکوفنده برخی خوراکی ها در. تورم هفتگی مریم شیرزاد 5 گروه مواد غذایی لبنیات، برنج، گوشت مرغ، چای و روغن نباتی در هفته مورد بررسی بدون تغییر بوده اند. تغییرات ماهانه گزارش مرکزی از متوسط قیمت ه فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به 13 ادماه بیانگر آن است که در محمد رضا قلمبر بازه زمانی مورد بررسی در میان 11 گروه مواد غذایی، 7 گروه دارای تورم مثبت و 4 گروه غذایی تورم منفی بوده است. از میان 7 گروهی که تورم مثبت داشته اند، 3 گروه مواد غذایی تخم مرغ ، گوشت مرغ و سبزی های مجید قناد تازه تورم بالای یک درصد را ثبت کرده اند. بر همین اساس متوسط قیمت تخم مرغ، 9/ 30 درصد، گوشت مرغ 2/ 12 درصد و سبزی های تازه 3/ 1 درصد افزایش داشته است. در میان 4 گروه دیگر آتشانی نیز گروه چای تورم ماهانه 9/ 0 درصد، گروه روغن نباتی 7/ 0 درصد و گروه برنج و گروه لبنیات تورم ماهانه 2/ 0 درصد را ثبت کرده اند. براساس گزارش مرکزی در یک ماه منتهی به 13 ادماه، هر شانه حدود 2 کیلوگرم تخم محمود پاک نیت مرغ در سطح شهر تهران به قیمت متوسط 12 هزار و 900 به فروش رسیده که به نسبت ماه قبل خود تورمی حدود 9/ 30 درصد را ثبت کرده است. این افزایش تورم که از انتهای پرویز پور حسینی افزایش تورم کاسته شده است. به عنوان مثال در نیمه اردیبهشت ماه بیشترین افزایش تورم ماهانه در گروه سبزی های تازه، چای و حبوب ثبت شده است کارگاه تخصصی گویندگی خبر که بهترتیب 5/ 9 درصد، 3/ 4 درصد و 4


آغاز شده گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون اعلاوه بر این در هفته مورد بررسی، قیمت متوسط هر کیلو گوشت مرغ نیز در سطح شهر تهران حدود 7 هزار و 190 گزارش شده است که تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو نسبت به ماه قبل تورم مثبت 2/ 12 درصدی را ثبت کرده است. گروه سبزی های تازه نیز در یک ماهه منتهی به 13 اد تورم مثبت 3/ 1 درصد داشته است. در این گروه بهای خیار معادل 3/ 3 درصد، بادمجان 4/ 3 درصد، کدو سبز 3/ 2 درصد مجید رضائیان و پیاز 22 درصد افزایش داشته است ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 5/ 2 تا 1/ 4 درصد کاهش را ثبت کرده اند. براساس گزارش منتشر شده، در یک ماه منتهی تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری ) به 13 اد سال جاری، 4 گروه میوه های تازه، گوشت قرمز، حبوب و قند و شکر تورم منفی داشته اند. در میان این گروه ها دو گروه میوه های تازه تورم منفی 4/ 4 درصد و گروه گوشت قرمز تورم منفی 2/ 1 درصد داشته دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - اصفهان اند. در اقلام گرمز، هر کیلو گوشت با استخوان در سطح شهر تهران به قیمت متوسط رضا کشاورز 44 هزار و 670
مشاهده متن کامل ...
رمزگشایی از آزمایش هسته ای کره شمالی
درخواست حذف اطلاعات

آزمایش هسته ای کره شمالی به چه معناست؟

فرارو- کره شمالی با هر آزمایش از اشتباهات گذشته خود درس می گیرد.

به گزارش فرارو به نقل از آتلانتیک، کره شمالی یک بمب هسته ای آزمایش کرد. اما قبل از آن پنج بمب هسته ای دیگر آزمایش کرده بود. به دنیا نشان داده که یک قدرت هسته ای در حال ظهور است. اما این را از قبل هم می دانستیم. او رئیس جمهور جدید امریکا را با بدترین کابوس هایش روبرو کرده است. دونالد ترامپ تاکنون شاهد چندین آزمایش موشک هسته ای بالستیک بوده که یکی از آن ها بر فراز ژاپن شلیک شد و تصور می شود دو موشک توانایی رسیدن به خاک را دارند. پس چرا آ ین آزمایش هسته ای کره شمالی مهم است؟

یک آزمایش هسته ای تنها تبلیغِ پیشرفت های نظامی یک کشور یا ابزاری برای تهدید دشمنان و تحت تأثیر قرار دادن متحدان نیست. بلکه در وهله اول یک فرآیند علمی است: هیچ مواد محدود و ارزشمند را تنها برای قدرت نمایی هدر نمی دهد.

"جوئل ویت" کارشناس برنامه هسته ای کره شمالی می گوید: "آن ها تنها برای فرستادن پیام به دیگر کشورها موشک آزمایش نمی کنند، هر کشوری که سلاح هسته ای تولید کند در مسیر پیشرفت فناوری و تکنولوژی قرار می گیرد. در هر تست سعی دارند چیز جدیدی یاد بگیرند."

با این تفاسیر ممکن است کره شمالی به دنبال راه هایی برای افزایش "بازده" یا میزان انرژی آزاد شده در هنگام انفجار باشد. ت کیم جونگ اون اعلام کرد آزمایش روز یکشنبه با یک بمب هیدروژنی صورت گرفت، بمبی دومرحله ای که شکافت و گداخت (فیوژن) هسته ای را باهم ترکیب کرده و نسبت به سلاح های هسته ای ساده (که تنها بر شکافت هسته ای تکیه دارند) انرژی بسیار بیشتری آزاد می کند. رژیم کیم از اوا سال 2015 ادعا کرد به بمب هیدروژنی دست یافته است. تأیید این ادعا دشوار است و تردیدهای زیادی حول آن وجود دارد. تاکنون در هیچ جنگی از بمب هیدروژنی استفاده نشده است.

به گفته مقامات ژاپن و کره شمالی، بمب آزمایش شده در روز یکشنبه چند برابر قدرتمندتر از پنجمین بمب هسته ای بود که سال گذشته آزمایش شد. یک سازمان ز له سنج در نروژ وزن بمب را 120 کیلوتن تخمین زد. بمب های هسته ای که در هیروشیما و ناگازاکی فرود آمدند به ترتیب 15 و 20 کیلوتن بودند.

به گفته مقامات اطلاعاتی ممکن است کره شمالی به کلا های کوچک و سبکی دست یافته باشد که بر موشک های قاره پیما سوار می شوند و توانایی رسیدن به خاک را دارند. رسانه های تی کره شمالی اعلام د که می توانند یک بمب هیدروژنی را بر موشک بالستیکِ قاره پیما سوار کنند. اما شواهد محکمی برای اثبات این ادعا فراهم ن د، تنها چند ع از کیم جونگ اون در حال بررسی یک دستگاه هسته ای منتشر شد.

"ویت" دراین باره گفت: "این آزمایش اعتبار بیشتری به ادعای کره شمالی مبنی بر توسعه بمب هیدروژنی می دهد، اما هنوز هم نمی توان تأیید کرد که یک بمب کاربردی در اختیاردارند."

به عبارت دیگر، دلیل ادامه آزمایش های هسته ای کاهش اندازه و وزن کلا هاست تا بتوانند آن ها را بر موشک های بالستیک قاره پیما سوار کنند. "سیگفرید هاکر" متخصص امنیت هسته ای که بارها تأسیسات هسته ای کره شمالی را بررسی کرده دراین باره گفت: "یکی دیگر از اه این آزمایش ها کاهش میزان "ماده شکافا" در کلا هسته ای است."

تاکنون کره شمالی شش آزمایش هسته ای انجام داده که چهار موردِ آن از سال 2012 و پس از به قدرت رسیدن کیم جونگ اون بوده است. افزایش تعداد آزمایش های هسته ای در سال های اخیر نشان می دهد ذخایر و امکانات این کشور در حال گسترش است.

اما ویت معتقد است این تحولات وماً به این معنا نیست که کیم جونگ اون از پدر و پدربزرگش خشن تر است. پیشرفت فعالیت ها می تواند تنها نمایانگر بلوغ برنامه هسته ای کره شمالی باشد.

کره شمالی بیشتر از هند و پا تان آزمایش های هسته ای خود را به رخ کشیده است. در طی یازده سال شش آزمایش انجام داده که احتمالاً به رژیم کیم کمک کرده با هر آزمایش تجزیه وتحلیل دقیق تری انجام دهند.

پس از پنجمین آزمایش هسته ای کره شمالی در پاییز گذشته، "جفری لوئیس" کارشناس کنترل تسلیحات در مجله "آتلانتیک" نوشت بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و همگی در حال ساخت بمب هیدروژنی هستند. چرا کره شمالی نباید بمب هیدروژنی بسازد؟

آ ین آزمایش هسته ای کره شمالی به وضوح محدودیت نفوذ چین در این کشور را نشان می دهد، باوجوداینکه بزرگ ترین شریک تجاری و مهم ترین متحد کره شمالی است. با افزایش تنش ها میان کره شمالی و ، پکن هشدار داد که تنش در شبه جزیره کره به اوج خود رسیده و شورای امنیت سازمان ملل از جانب ترامپ تحت فشار قرار گرفت تا تحریم های جدیدی علیه پیونگ یانگ تصویب کند.

یا این وجود، کیم جونگ اونگ به کار خود ادامه داد. مقامات ایالات متحده عزم کره شمالی در پیشبرد برنامه هسته ای را شدیداً دست کم می گیرند. همچنین، برنامه هسته ای آن ها سریع تر از اثربخشی تحریم های پیش می رود.

ویت گفت: "هر بار که کره شمالی آزمایش هسته ای جدیدی انجام می دهد، همه شوکه و غافلگیر می شوند. وقت آن رسیده به راه های فراتر از متهم کره شمالی بین یم." او توضیح داد یکی از راه ها مذاکره دیپلماتیک با کره شمالی بدون تعیین پیش شرط است. همچنین می تواند تجهیزات نظامی بیشتری در منطقه مستقر کند تا از کره شمالی جلوگیری شود.

ترامپ روز یکشنبه در توییتر خود نوشت "روش های دیپلماتیک مؤثر نخواند بود و کره شمالی تنها یک چیز را می فهمد." اما ویت معتقد است که کره شمالی تهدیدهای را پوچ و توخالی می داند. کره شمالی خوب می داند که مقامات از عواقب فاجعه آمیز جنگ در شبه جزیره کره آگاه اند. ویت گفت: "پیام های توییتری فایده ای ندارند. عدم اطمینان اولیه ای که مقامات کره شمالی درباره ترامپ داشتند اکنون ازمیان رفته است و می دانند آن قدر که نشان می دهد مرد سرسختی نیست."

ویت می گوید هدف نهایی کره شمالی دستی به یک "بازدارنده هسته ای" است تا از رژیم کیم در برابر تهدیدهای و متحدانش حفاظت کند. هر کشوری که سلاح هسته ای تولید می کند با یک پرسش روبرو است: چقدر کافی است؟ اگر مقامات می خواهند خطر ناشی از کره شمالی را کاهش دهند، باید بر "رویکرد کره شمالی درباره میزانِ کافیِ سلاح های هسته ای" تأثیر بگذارند.

هاکر گفت: " ت ترامپ باید کره شمالی را متقاعد کند تا از سلاح های هسته ای در شبه جزیره کره استفاده نکند. این مسئله مهم ترین بحران هسته ای روز محسوب می شود."مشاهده متن کامل ...
دیدنی های چین
درخواست حذف اطلاعات

کوه تای در چین


کوه تای که به عنوان چشم انداز جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است در میان چینی ها از مقدس ترین کوه ها محسوب می شود. این کوه در جنوب استان جینیان و شمال شهر تیان واقع شده است. مسیر ارتباطی برای رسیدن به این کوه آسان است.این کوه از اهمیت تاریخی و فرهنگی بسیاری برخوردار است.ارتفاع کوه تای 1545 متر (5069 فوت) است و دربین پنج کوه مقدس در چین مهم ترین انها به شمار می‌آید. کوه تای دست کم برای 3،000 سال محل عبادت بوده‌است. این کوه در سال 1987 به عنوان مکانی طبیعی و فرهنگی در میراث جهانی یونسکو ثبت گردید.تمام گردشگران و مسافران تور چین حتما باید از این کوه دیدن فرمایند.بهشت گردشگران چین


این مکان زیبا و بکر که مشهور به “بهشت گردشگران” شده در استان “یوننان” در جنوب غربی چین واقع شده است. گردشگران بسیاری در فصل بهار به منظور عکاسی و پیاده‌ روی به این مکان می‌روند.مسافران تور چین میتوانند از این این جاذبه گردشگری زیبا دیدن نمایند.اردک غول پیکر زرد چین


یک هنرمند آلمانی که اردک پلاستیکی پکن را طراحی کرده است، بیش از 200 میلیون یوان (32?26 میلیون دلار) در مدت نمایش یک ماهه این اردک در پکن ب درآمد کرده است. نمایش این اردک 18 متری بزگ پلاستیکی در دریاچه نمایشگاه باغ ملی و همچنین دریاچه کاخ تابستانی، سبب شد تا بیش از 100 میلیون یوان درآمد صنعت توریسم برای پکن حاصل شود.هجوم توریستان از سراسر ای چین برای تماشای این اردک و همچنین علاقه برای ع انداختن با آن، علتی برای رشد اقتصادی بخش های دیگری از جمله فروشندگان محصولات جانبی، خوراک، مسکن و حمل و نقل شده است. با انتخاب تور چین برای سفر به چین امکان بازدید از این جاذبه ی زیبای چینی را دارید. با تور چین سفر خود را خاطره انگیز کنید.بندرگاه ویکتوریا چین


بندرگاه ویکتوریا یکی از جاذبه‌های مهم توریستی در هنگ کنگ و یکی از عمیق‌ترین بنادر در جهان است. این بندر نمایش خیره کننده ‌ای از آسمان اش‌ها از جزیره هنگ کنگ در یک طرف و خط ساحلی در طرف دیگر را ارائه می‌دهد. بندرگاه ویکتوریا همچنین یکی از شلوغ‌ترین بنادر در جهان با صدها کشتی و قایق سرعتی است. یکی از بهترین راه‌ها برای دیدن بندر سفر با star ferry است.به تمام گردشگران و مسافران تور چین پیشنهاد میشود از این بندر دیدن فرمایند.دره شادی شهر شنزن چین


دره شادی شهر شنزن ، یک پارک مدرن و وسیع در کشور چین به حساب می آید ، این پارک در منطقه nanshan شهر شنزن واقع شده است. فضای این مجموعه حدود350000 متر مربع می باشد . در این پارک وسایل بازی هیجان انگیز و نفس گیر و سرگرم کننده زیادی وجود دارد که تقریباً با هر ذائقه سرگرمی همخوانی دارد.این پارک حدود 100 بازی مهیج مخصوص بچه ها و بزرگتر های تور چین را در خود جای داده است. علاوه بر انواع بازی ها ، سرگرمی های دیگری نیز در این مجموعه برای بازدیدکنندگان تور چین فراهم آورده شده است، از آن جمله می توان به نمایش های مختلف جادوگری ، آکروبات و ورزش های خاص اشاره کرد.کل پارک از 9 ناحیه با موضوعات مختلف تشکیل شده است . این نواحی عبارتند از : میدان اسپانیایی ، شهر کارتون ها ، ماجراجویی در کوه ها ، شهر معادن طلا ، جنگل های بهشت خیالی ، ساحل تابش آفتاب ، در مقابل طوفان ، پارک آبی پلایا مای و دوران خوشبختی .گردشگران و مسافران تور چین میتوانند در این شهر بازی، کلی بازی کنند و لحظات شادی را داشته باشند.
مشاهده متن کامل ...
راز شجاعت جمهور کره شمالی چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

راز شجاعت جمهور کره شمالی چیست؟


تاریخ انتشار : شنبه 17 تیر 1396 ساعت 10:51

آزمایش موشکی کره شمالی بزرگترین چالش برای و رئیس جمهور این کشور است و نشان می‌دهد کره شمالی به تهدیدات که تو خالی به نظر می‌رسد، توجهی ندارد.

به گزارش تسنیم به نقل از رو مه رای الیوم، تجربه موشکی کره شمالی با بُرد 800 کلیومتر که قابلیت حمل کلا هسته ای دارد، بزرگترین چالش برای و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به شمار می آید.

این آزمایش در حالی انجام شد که ترامپ در اظهاراتی تهدید آمیز در ابتدای سال جاری میلادی قول داده بود تولید چنین موشک هایی را متوقف کند و سپس رزمناوهای خود را راهی سواحل شبه جزیره کره کرد اما این عرض اندام های تو خالی به هیچ وجه موجب ترس کره شمالی نشد.

انتخاب دقیق تاریخ آزمایش موشکی

نکته قابل توجه اینکه این آزمایش موشکی کره شمالی روز چهارم ژوئیه جاری مصادف با سالگرد استقلال صورت گرفت که نشان می دهد این تاریخ با دقت فراوان انتخاب شد تا ت را تحریک کرده و جشن هایی که به این مناسبت برگزار می شود، اب کند.

بی اعتنایی کره شمالی به تهدیدات ترامپ

ترامپ پس از شنیدن خبر آزمایش موشکی کره شمالی تهدید کرد به شدت واکنش نشان خوهد داد اما کره شمالی به این تهدیدها اهمیتی نداده و گفت می تواند کره جنوبی و پایگاه‌های در آن و نیز در ژاپن را نابود کند و از این فراتر پایگاه در جزیره گوام در اقیانوس آرام را نیز هدف این تهدیدها قرار دهد.

گزینه های محدود ترامپ در برابر کره شمالی

به هر حال تهدیدهای ترامپ توخالی است زیرا گزینه های او بسیار محدود بوده و راهی جز نشستن بر سر میز مذاکره با کره شمالی ندارد و جالب اینکه در یکی از اظهارات خود گفته بود وی برای کره شمالی احترام قائل است و می توان در میهمانی در کاخ سفید همه مشکلات بین دو کشور را حل کرد.

پاسخ منفی کره شمالی به ترامپ

در اینکه کره شمالی این پیشنهاد ترامپ را بپذیرد، تردید وجود دارد زیرا وی به یی ها اعتماد ندارد و نمی تواند موشک های بالستیک که قوی ترین سلاح بازدارنده کشورش در رویارویی با تهدیدات موجود به شمار می آید، صرف نظر کند.

بُرد موشک های کره شمالی می تواند به مرزهای شرقی نیز برسد و در آستانه رسیدن به نیویورک و است و بی تردید بُرد آن به این ا و سایر مناطق خواهد رسید و این نکته ای است که می توان با در نظر گرفتن توسعه و پیشرفت سریع تکنولوژی در کره شمالی متوجه آن شد و شاید فقط چند ماه دیگر وقت لازم باشد.

کره شمالی نه فقط پرداخت غرامت و جریمه به را رد کرد بلکه به منبع تهدید علیه آن و متحدانش در منطقه جنوب شرق تبدیل شده است.مشاهده متن کامل ...
آموزش بزرگسال در هندوستان
درخواست حذف اطلاعات

تا اوا جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه کلان ای کشور محدود گردیده بود. در همین اثنا برخی از شاهزادگان روشن فکر هندی متعلق به ایالات baroda، travancore و mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث کتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراکز پرداختند. از سوی دیگر ان ملی که به هدایت و ی بخش می پرداختند، به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال کشور توجه نمودند.این در حالی است که طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین سنا و نمایندگان رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان به ت مرکزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادی و سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف کشور به راه افتاد. اما با این حال مجلسین سنا و نمایندگان از قدرت افتاده و مبارزات با بی سوادی متوقف گردید. این در حالی بود که طی سال 1939 برای بار دیگر کمیته ای با عنوان (cabe) جهت رفع معضل بی سوادی و تدارک امکانات لازم آموزش بزرگسالان در مقیاس وسیع و به عنوان مقدمه ای برای آموزش رایگان و اجباری تشکیل یافت. ریشه کنی بی سوادی از جمله اصلی ترین اه ت هند از زمان استقلال کشور طی سال 1947 تاکنون بوده است. در طول نخستین طرح 5 ساله، پروژه آموزش اجتماعی که مسأله سوادآموزی را نیز شامل گردید طی سال 1952 به عنوان بخشی از طرح توسعه ملی معرفی گردید. اجرای پروژه مذکور با تدارک جدید تشکیلاتی و سازمانی مشتمل بر نهادهای سازمان دهنده آموزش اجتماعی مردان و ن در سطح پایه و نهاد آموزش اجتماعی اصلی در روند اجرای طرح صورت گرفت. حمایت جامع آموزشی با احداث مراکز آموزش رؤسای آموزش اجتماعی با عنوان (seotcs) به وقوع پیوست. در همین اثنا کتابخانه های روستایی، کالج های janata، باشگاه های ویژه جوانان و مدارس گروهی (قومی) آغاز به فعالیت نمود. مدارس گروهی (قومی) که مطابق الگوی پیشرفته دانمارکی تحت عنوان vidyapeeths فعالیت می نمودند به ارائه و اجرای طرح های آموزش بزرگسالان به جوانان و افراد بزرگسالان روستایی مناطق karnataka و vihars در ای بیهار پرداختند. ت هند نیز به تشکیل شورای آموزش عالی روستایی در جهت ارتقاء سطح سواد افراد روستایی از طریق اجرای پروژه احداث مؤسسات روستایی مبادرت نمود. اجرای این طرح ها خود به توسعه روستایی من جمله توسعه برنامه های سوادآموزی در روستا های کشور منجر گردید. طی سال 1956 کمیته دائمی cabe در حوزه آموزش اجتماعی تشکیل یافت. در همین اثنا مرکز ملی آموزش پایه در جهت تدارک امکانات آموزش پیشرفته و تقبل پژوهش های مربوط به آموزش جوانان آغاز به فعالیت نمود. علاوه بر این تلاش های مختلفی در جهت نشر سوادآموزی توسط ایالات مختلف کشور صورت پذیرفت که از این میان می توان به منطقه gran shihshan واقع در ای maharashtra اشاره نمود که طی سال 1959 یکی از ایالات موفق کشور در جهت نیل به اه آموزش بزرگسالان به شمار می آمد. هدف اصلی مسوولین منطقه فوق اجرای سیاست سوادآموزی روستا به روستای ای ظرف مدت زمان کمتر از 6 ماه به واسطه بهره گیری از خدمات افتخاری معلمین ابت و متوسطه بود. گفتنی است که عملکرد این منطقه از انعکاس موفقی برخوردار بوده اما با عدم اتمام طرح به علت بحران های مالی نیز مواجه بوده است. علی رغم تمامی تلاش های به عمل آمده در حوزه آموزش بزرگسالان این حوزه آموزشی از پیشرفت رضایت بخش و مطلوبی برخوردار نبوده است. چرا که طرح های توسعه ملی کاهش یافته و به تدریج از میان رفته اند. تنها در صورتی آموزش بزرگسالان به صورت خ ر جهانی می گردد که آموزش ابت به صورت جهانی و اجباری مطرح گردد. با بررسی نرخ جمعیت باسواد کشور هند درمی ی م که این کشور طی سال 1951 از رشد 37/19 درصدی و طی سال 1961 از رشد 02/24 برخوردار بوده است این در حالی است که بعدها طی سال 1966 کمیسیون kothari بر اهمیت گسترش سواد و برنامه های سوادآموزی تأکید نمود که از جمله اصلی ترین اصول آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. گسترش آموزش عمومی 5 ساله برای ک ن رده های سنی 11-6 سال

· تدارک دوره های آموزش نیمه وقت برای آندسته از ک ن رده های سنی 14-11 سال که یا از تحصیل بازمانده و یا مردود علمی شناخته شده اند

. تدارک آموزش وقت و حرفه ای برای افراد بالغ رده های سنی 30-15 سال

. بهره گیری از رسانه های گروهی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آماده سازی افراد به برخورداری از نعمت سواد

. احداث کتابخانه ها در سراسر کشور

. تأکید بر وم پی گیری برنامه های آموزشی

. نقش بارز و مهم ها و سازمان های داوطلب در سطوح ای ی و منطقه ای

با توسل به معیارهای فوق، نرخ سوادآموزی در کشور طی سال 1971 بر 60 درصد و طی سال 1976 بر 80 درصد بالغ گردید. بعدها کمیته آموزش هند به این موضوع پی برد که اگر چنانچه سواد ارزشمند تلقی گردد می بایستی به صورت عملی به مورد اجرا درآید. با این هدف طی سال 68-1967 پروژه بین سازمانی آموزش حرفه ای سوادآموزی به کشاورزان با هدف تعمیم ارائه برنامه های آموزش به افراد بزرگسال به مورد اجرا درآمد. گفتنی است که پروژه مذکور 144 منطقه کشور شامل 8640 کلاس درس را تحت پوشش قرار داده و به سازماندهی آموزش 6/2 میلیون کشاورز تا سال 1978 منتهی گردید.

نهاد های مرکزی

در می ان کشوره ای جه ان این کشور هندوستان است که با بزرگترین مشکلات آموزشی روبروست. تقریباً یک سوم افراد بی سواد جهان در کشور هندوستان قرار گرفته اند. با توجه به سرشماری به عمل آمده طی سال 1991 بالغ بر 200 میلیون بزرگسال بی سواد در کشور هندوستان وجود دارد. عدم توجه به آموزش در زمان استعمار کشور به کاهش برنامه های آموزشی به ویژه برنامه های ویژه افراد ن مناطق محروم کشور منتهی گردید. بر این اساس نهاد آموزش ملی با عنوان nlm به طور مأموریتی و در چ ارچوب زم انی مشخص و تحت نظارت سازمان ملل در کشور راه ان دازی گردید. هدف اصلی nlm ارائه برنامه های آموزشی به 100 میلیون نفر از افراد بی سواد رده های سنی 30-15 سال تا سال 1991 بود.

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان تا زمان دستی کامل به هدف باسوادی کلیه افراد رده های سنی 35-15 و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموختگان و ارتقاء مهارت های آموزشی آنان ادامه خواهد داشت. گفتنی است که این طرح با همکاری ngos (سازمان های خصوصی)، سازمان های جوانان، معلمان و دانش آموزان داوطلب صورت می گیرد. دو دسته از فعالیت ها در کانون برنامه های آموزش بزرگسالان قرار گرفته اند. از یک سو در حالی که به نیاز دانش آموختگان جدید آموزش عالی و پیوسته از طریق تدارک امکانات آموزشی مستقل، ایجاد برابری در سیستم باز آموزشی، آموزش های آشنایی با مشاغل و برنامه های توسعه مهارت های آموزشی افراد اهمیت داده می شود، از سوی دیگر برنامه های آموزش عمومی نیز با انرژی و نیروی حرکتی تازه ای تغذیه می گردند. پرداختن به مورد دوّم جهت جذب افراد بی سواد، ضروری است. منظور از افراد بی سواد آندسته از افرادی است که به دلیل ترک تحصیل از عملیات آموزشی بازمانده و یا به هر دلیلی از برنامه های آموزشی مدارس محروم مانده و لایة جدیدی را به اقشار بی سواد جامعه افزوده اند.

طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی

طی دهة اخیر طرح مبارزه با بی سوادی بالغ بر 90 درصد از روستاها و مناطق کشور هندوستان را تحت پوشش قرار داده است. حوزه های ای ی مرکز اجرایی این برنامه ها محسوب می شوند با مشارکت مردم صورت می گیرد. طی 5 سال اخیر، این عملیات به طور چشمگیری در من اطق دورافت اده و ایالاتی که از لحاظ آموزشی عقب افتاده و محروم می باشند به مورد اجرا در آمده است. ایالاتی نظیر بیهار، مدهیا یرادش، آث ار یرادش و راجستان در ای ن دسته ق رار می گیرند. روح همکاری و تعاون داوطلبان در اجرای این طرح عملیاتی، قابل تحسین بوده است. در مناطق دیگر کشور همانند دامکا[5]و بانسوانا[6] در راجستان که از ن با سطح پائین آموزش برخوردار بوده و دسترسی به آن مناطق آسان نمی باشد چندین عملیات بسیج اجتماعی به اجرا درآمده و خیل عظیمی از مردم کشور در آن حضور یافته اند.

نظارت و ارزی بر طرح عملیاتی

با گسترش برنامه های آموزشی نیاز به نظارت و ارزی به طور کامل احساس گردید. لازم به ذکر است که این قبیل نظارت ها به صورت ملاق ات از مناطق عملیاتی و تدارک گزارشاتی در خصوص میزان کارایی و عملکرد آنان صورت می گیرد. جهت س اده و مؤثرتر نمودن هر چه بیشتر نظارت ها، جلسات نظارتی ماهیانه ای در سطح ایالات تشکیل می یابد. بحث هایی که در این جلسات صورت می گیرند، تنها بر جمع آوری اطلاعات متمرکز نگردیده، بلکه جنبه های کیف ی آموزشی هم انند مشکلات آتی پیش روی طرح های عملیاتی نیز مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند. ارزی م تقارن و سطحی برنامه های آموزشی در سرتاسر ایالات به اجرا درآمده و میزان موفقیت عملیات انجام ی افته را م ورد ارزی ق رار می دهند. ارزی م تقارن زمان ی صورت می پذیرد که حداقل 50 درصد از ک ن ثبت ن امی به گذراندن م راحل ابتدای ی آموزشی نائل آیند. ارزی نهایی نیز زمانی صورت می گیرد ک ه 60 درصد از دانش آموزان به تکمیل مرحلة سوّم آموزش ابتدای ی نائل آمده و یا در حال تکمیل آن ب اشند.

نتایج یافته های ارزی های ملّی

در خصوص نرخ سواد ملّی می توان از طریق سرشماری هایی که 10 سال یک بار در سطح کشور صورت می گیرد به اطلاعات کافی دست یافت. آ ین سرشماری به سال 1991 صورت گرفته است. از آنجایی که ایجاد اصلاحات در نرخ رشد سوادآموزی منحصرا به تلاش های آموزشی مربوط نشده و معرفه های دیگری همچون مؤثر و کارآمد بودن برنامه های آموزشی نیز در آن دخیل می باشند از این روی می باید به میزان ارتقاء سطح سوادآموزی با دیدی کلّی تر نگریسته شود.

نرخ ارتقاء سوادآموزی در کشور هندوستان از سال 1951 به بعد یکنواخت بوده است. این در حالی است که این نرخ پس از س ال 1991 با جهش عظیمی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد دورة 10 ساله تنها 31/10 درصد ب وده و ای ن در حالیست ک ه بین سال ه ای 97-91 (یک دورة 6 ساله) افزایش 10 درصدی در این میزان به ثبت رسیده است. براساس پیش بینی های به عمل آمده، کشور هندوستان با تلاش بیشتر سعی در افزایش این میزان تا نرخ 70 درصد تا اوا قرن حاضر دارد

آمار جمعیتی افراد بی سواد کشور (برحسب میلیون)

سال تعداد جمعیت بی سواد(بالاتر از 7 سال) جمعیت بالاتر از 7سال جمعیت کل
1961 24940 35685 43893
1971 28303 44565 54816
1981 30531 54104 66529
1997 32888* 77491 95304
2001 25842** 83882 103163
نرخ رشد سواد در مناطق شهری و روستایی برمبنای درصد
نرخ رشد سواد در میان ن و مردان برمبناای درصد

از سال 1991 ب ه بعد ت غییراتی در این روند صورت گرفته است. کاهش نرخ افراد بی سواد کشور طی سال های 97-1991 کاملاً محسوس بوده که این خود نشانگر موفقیت تلاش های صورت گرفته در زمینة ارتقاء سطح سواد و آموزش بنیادی کشور می باشد. مطابق نمودار فوق تفاوت های موجود در مناطق شهری و روستایی، سدّی عظیم در مقابل ارتقاء سطح سواد افراد بوده است. مطابق این نمودار شکاف میان شهر و روستا بتدریج رو به کاهش گذارده است. در این دوره در مقایسه با دهه های پیشین نرخ رشد سواد در مناطق روستایی بیشتر نیز بوده است. این روند احتمالاً از دو عامل تأثیر پذیرفته است. اوّل اینکه پیشرفت عظیمی در آموزش ابت صورت گرفته و دوّم اینکه طی دهة 1990 همکاری و مشارکت مردم در طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی به طور ناباورانه ای افزایش یافته است. این عامل خود بوضوح بیانگر کاهش تفاوت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور می باشد. با توجه به نمودار مذکور افزایش نرخ ن باسواد در فاصلة سال های 1991 و 1997 نیز مشهود می باشد. نرخ مذکور در فاصلة زمانی مشخص برای ن با 11 درصد و برای مردان با 9 درصد رشد مواجه بوده است. این در حالی است که طی دهة قبل نیز ن از رشد بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند. (6/9 درصد در مقابل 8/7 درصد) از این روی رشد سریع نرخ سوادآموزی ن نه تنها پابرجا مانده بلکه طی دهة اخیر به مقدار آن نیز افزوده گردیده است. دلیل این مورد تأکید nlm بر مشارکت هر چه بیشتر ن و ثبت نام از دختران در مدارس ابت بوده است. از جمله مهم ترین اه آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بسیج اجتماعی برجسته ترین ویژگی طرح عملیات آموزشی این بوده است که از آموزش تحت عنوان جزء لاینفک زندگی یاد نموده و به هدایت مردم جامعه به سوی آموزش و یادگیری مبادرت نموده است. گفتنی است که جهت عملی سازی این طرح از کلیه ابزارهای ممکن من جمله ب ایی مراسم فرهنگی و به اجراگذاشتن بازی های محلّی، خیمه شب بازی و سرودهای دسته جمعی و غیره استفاده گردید.

سیاستهای آموزشی

ازجمله مهمترین سیاستهای آموزش بزرگسالان در کشورهند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. افزایش نرخ ثبت نام مدارس

برنامة آموزش بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده است که به ارتقاء نرخ ثبت نام ک ن در مدارس منجر گردد. یافته های مطالعاتی در کشور هندوستان نشان می دهند که ک ن خانواده های باسواد بیشتر از ک ن خانواده های بی سواد در مدارس ابت ثبت نام نموده اند. به عبارت دیگر در خانواده های باسواد از هر 3 کودک 2 نفر در مدارس ابت ثبت نام می نمایند. در خصوص دختران این تفاوت محسوس تر است. نرخ ثبت نام خانواده های محروم از آموزش بزرگسالان نیز بر 58 درصد و خانواده های سهیم در این آموزش بر 72 درصد بالغ می گردد.

2. افزایش میزان آگاهی مردم جامعه از اهمیّت آموزش

طبق تحقیقات به عمل آمده در کشور هندوستان به اثبات رسیده است که خانواده ها از اهمیت آموزش برای خود و فرزندانشان آگاهی کامل دارند. بزرگترین دستاورد آموزش بزرگسالان تأثیرگذاری آن بر حوزه آموزش دختران است. اعتماد به نفسی که دختران از طریق انجام تکالیف مدرسه و ایفای دیگر نقش ها ب می کنند حاصل آگاهی والدین باسواد از این موضوع است که دختران باید آموزش دیده و وارد محیط اجتماعی شوند. از این روی جهت برقراری شرایط برابر آموزشی برای دختران و پسران باید به مقولة آموزش کمی اهمیت بیشتری داد.

3. ایجاد برابری در حوزه آموزش

مشارکت زن ان در حوزه آم وزش از جمله دیگر نقاط قوّت طرح آموزش بزرگسالان محسوب می گردد. چرا که بالغ بر 62 درصد از شرکت کنندگان طرح مذکور از ن متشکل می گردد. طرح آموزش بزرگسالان به آندسته از نی که از آموزش محروم مانده اند، فرصت ارتقاء موقعیّت اجتماعی از طریق ارتقاء سطح آموزش، معلومات و یادگیری مهارت ها را فراهم آورد. طرح مبارزه با بی سوادی و طرح عملیاتی آموزش بزرگسالان هر دو بر از میان برداشتن اختلافات و اعطای قدرت به ن تمرکز داشته اند.

4. ارتقاء جایگاه زن در خانواده

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به ایفای نقش مهمی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت زن در خانواده ها منتهی گردیده است. با وجودی که ن از اجازة دخ در تصمیم گیری های خانواده برخوردار نبودند اما با اجرای طرح مذکور این اعتماد به ن داده شد تا از سهمی هر چند ناچیز در امورات داخلی و خارجی خانواده ها برخوردار گردند.

5. ارتقاء سلامتی و بهداشت خانواده و جامعه

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین تأثیر مسلّمی بر سلامتی و بهداشت خانواده به همراه داشته است. چرا که با ارتقاء سواد علمی ی ک جامعه نرخ زاد و ول د و م رگ و می ر آن جامعه نیز کاهش می یابد. اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به گسترش علوم بهداشتی و تغذیه ای منتهی گردیده است. این امر مادران را قادر می سازد تا به مراقبت ه ای لازم بهداشت ی از اعضای خانواده به ویژه ک ن مبادرت نمایند.

اطلاع رسانی عمومی، اراده های و صلاحیت ملّی

طی دهة اخیر شاهد آن بودیم که جامعة متمدن در بسیج عقاید عمومی و تشویق برنامه های آموزش همگانی دست توانایی داشته است. بسیج همگانی آموزش که حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی است خود شاهدی بر این مدّعاست. علاوه بر این اجرای این طرح عملیاتی به آمادگی هر چه بیشتر افراد داوطلب در جهت ارتقاء سطح آموزش منجر گردیده است. علاوه بر این با بررسی این طرح عملیات مذکور همچنین مشخص گردید که میزان درخواست برنامه های آموزش بنیادی در کشور به طور فوق العاده ای بالا می باشد. مأموریت گسترده ای که در پیش روی ت هندوستان قرار دارد، اجرای سیاست برقراری تعادل و هماهنگی میان نرخ درخواست آموزشی بنیادین مناطق حاشیه ای و مناطق محروم کشور می باشد. سیاست مذکور باید از طریق تلاش های نه چندان گسترده اما مؤثر صورت گیرد. دهة 90 شاهد فعالیت های موفقی در این زمینه بوده است. بعلاوه در چندین پروژه آموزش همگانی efa من جمله لاک جامبیش و مبارزه با بی سوادی، سازمان های تی و غیر تی از پتانسیل مشارکتی و همکاری بالایی برخوردار بوده اند. در کل می توان گفت که طی چند سال اخیر شاهد مشارکت گسترده جامعة مدنی در فعالیت های آموزش همگانی efa بوده ایم. گفتنی است که این امر به طور غیرمستقیم به ارتقاء سطح آگاهی مردم و توجه به جانب آموزش همگانی efa منتهی گردیده است. با توجه به سه دسته از فعالیت های عمده ای که توسط ت اتخاذ گردیده اند، آرایش مثبت داخل کشور مشهود می گردد. دستة اوّل معیارهای قانون گذاری بودند که طی سال های اخیر به عرصة ظهور درآمدند. از جمله این قوانین می توان به وم تشکیل شوراهایی اشاره نمود که ت را م م می نمود تا به تدارک برنامه های آموزشی رایگان برای کلیه ک ن رده های سنی 14-5 سال مبادرت نماید. این روند هم اکنون در کشور هندوستان به صورت قاعدة کلّی درآمده و در حال اجراست. در برخی ایالات کشور نیز معیارهای قانون گذاری جدیدی ارائه گردیده است. به عنوان مثال ای تامیل نادو به طراحی طرح آموزش مبادرت نمود، که براساس آن کلیه ک ن م م به حضور در کلاس های ابت بودند. معیار قانون گذار دیگری نیز با عنوان تمرکزز از آموزش ابت در چندین ای کشور به مورد اجرا گذارده شد.

دستة دوّم این فعالیت ها که همانند دستة اوّل جهت گیری مثبتی به ی های بخشید، اختصاص منابع آموزشی بیشتر به حوزه آموزش پایه بود. چرا که منابع در دسترس آموزش بنیادی هرگز کافی نبوده است. از این روی تلاش های صورت گرفته در جهت اختصاص منابع بیشتر به آموزش همگانی efa نسبت به بخش های دیگر آموزشی، نکتة مهمی است که باید بدان توجه داشت. طی سال های اخیر همچنان تلاش در جهت اختصاص منابع هر چه بیشتر به آموزش همگانی آغاز گردیده که جهت هر چه مؤثرتر واقع شدن آن، این روند باید ادامه یابد. همانگونه که در بخش های قبلی نیز بدان اشاره گردید، حصول پیشرفتی دائمی در آموزش همگانی تنها از طریق ابتکارات پروژه ای صورت نمی گیرد. بلکه می بایستی با روند اصلاحات مدیریتی همراه شده تا بتواند از تغییرات حاصله (پیشرفت های حاصله) در طول عملیات کوتاه مدت پشتیبانی به عمل آورد. روند فوق بعد دیگر این طرح عملیاتی است که جهت ایجاد اصلاحات در ساختار فعلی و روند مدیریتی به آمادگی بالای نهادهای نیازمند است. در اینجا نیز می شود تأثیرات مثبت این روند را در ت های ای ی مشاهده نمود. چرا که تلاش های زیادی در سطح ایالات در زمینة تمرکزز و مقتدرسازی پرسنل مدرسه ای جهت اجرای مدیریتی مؤثر و کارآمد صورت گرفته است. با این حال جهت عملی سازی تلاش ها در زمینة اصلاحات و ایجاد تغییرات در مدیریت گستردة ایالات، این امر کافی به نظر نمی رسد. با وجود کلیه مشکلات و کنش هایی که پیش روی این سیستم قرار دارد، ابتکارات جدید پروژه های آموزش همگانی efa اثبات می نماید که کشور هندوستان در جهت پیشبرد اه آموزش همگانی efa در هر دو زمینة سیاست اجرایی مداوم و در دسترس قرار دادن منابع بشری مورد نیاز از آمادگی لازم برخوردار می باشد.

ارزی آموزشی

توسعة فراهم سازی آموزش بنیادی در کشور هندوستان جریانی تدریجی بوده است که حتی پیش از دهة 90 نیز به مورد اجرا درآمده است. این در حالی است که طی سال های اخیر گام بزرگی در جهت نیل به آموزش ابت در سرتاسر کشور برداشته شده است. به گونه ای که کلیه ک ن می توانند در نزدیکترین مکان ممکن به آموزش ابت دست یابند. گفتنی است سیاست مذکور با خلق امکانات جدید و همیاری اهالی بخش های مختلف کشور صورت پذیرفته است. در کنار ارتقاء دسترسی ک ن به امکانات مدرسه ای نرخ ثبت نام و حضور ک ن در مدارس نیز رو به افزایش گذارده است. از جمله نکات قابل توجه در این خصوص کاهش ناهمگونی های دو جنس زن و مرد در نرخ ثبت نام بوده است. چرا که اکراهی که از قدیم نسبت به آموزش دختران نشان داده می شد، هم اکنون مغلوب گردیده است. این امر می تواند حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت ن بوده باشد. در هر حال این پروژه در ابتدای راه بوده و راه طولانی و دراز مدتی پیش روی دارد. مشکل دیگری که به نظر می رسد به طور کامل مهار نگردیده مشارکت محدود برخی گروه های حاشیه ای در برنامه های آموزشی می باشد. این بدان مفهوم نیست که هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. اما با این حال در جهت مقابله با این مشکل باید بررسی هایی دقیق به عمل آمده و پروژه های قدیمی تجدید و اصلاح گردند. بدون شک بهبود کیفیت آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های آموزش همگانی efa را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری های کلانی در زمینه تجدید زیربناهای آموزشی و تخصیص منابع به مدارس ابت صورت گرفته است. اگر چه بانکداران خارجی در زمره تأمین کنندگان این طرح بوده اند اما نباید فراموش کرد که عمده ترین سرمایه گذاری ها از جانب منابع داخلی صورت گرفته است. علاوه بر افزایش سرمایه گذاری ها، گام های بزرگی در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری برداشته شده است. طی دهة اخیر تلاش عمده ای در جهت آموزش معلمان ضمن خدمت صورت گرفته است. این طرح در کنار پروژة “حداقل سطح یادگیری” به ارتقاء میزان آگاهی مردم نسبت به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری منجر گردیده است. همچنین مراکز محلّی جدیدی همانند crc,brc,diet تأسیس گردیدند که عمده هدف آنها حمایت از معلمین و ارائه خدمات مشاوره به آنان بوده است. گفتنی است که در این خصوص نیز نمی توان میزان دقیق تأثیرگذاری این مراکز در بهبود روند آموزش و یادگیری و میزان دسترسی به آموزش ابت را مشخص نمود. کلیه این تلاش ها باید به مدت طولانی ادامه یابد، تا تأثیر دقیق آن مشخص گردد. تملک اجتماعی برای مدت زمان طولانی در حوزه آموزش همگانی مطرح بوده است. اگر چه این شعار مکرّرا در اسناد و سیاست های کشور لحاظ گردیده است، اما تلاش های محدودی در این زمینه صورت گرفته و تعداد محدودی از این شعارها به عرصه ظهور درآمده اند. تلاش ها و موفقیت های حاصله در سرتاسر کشور ی ان نبوده است. چرا که در این صورت ابتکارات تکنیکی و اجرایی صورت پذیرفته طی چند سال اخیر می باید به مشارکت و واکنش مثبت جامعه منجر می گردید. نوسامانی سیستم مدیریتی فاز دیگر طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی محسوب می گردد که طی چند سال اخیر توجه عموم را مجذوب خود ساخته است. چندین معیار در این زمینه اتخاذ گردیده اند که انتظار می رود تأثیری ماندگار بر کارآیی نظام آموزشی داشته باشند. تقریباً در کلیه ایالات کشور ساختمان مجزایی ویژه ارائه برنامه های آموزش بنیادی اختصاص یافته است. امید می رود که این امر به اقتدار و تکمیل فعالیت های آموزش بنیادی منجر گردد. توسعة دیگری که در این زمینه صورت گرفت، به عرصه ظهور درآمدن اعضای ثانویه در اجرای برنامه های ت های ای ی بود که به ساده و مؤثر نمودن روند سرمایه گذاری ها و مدیریت ابتکارات آموزش همگانی منتهی گردید. در حال حاضر کلیه این امور در مفاد برنامه های آموزش همگانی efa گنجاده شده و به عنوان ابزاری بسیار مفید و مؤثر در بهبود کارایی مدیریت ها دخیل می باشد. فلذا می باید در جهت تداوم این پروژه ها تلاش های عمده ای صورت گرفته و سرمایه گذاری های بیشتری به آن اختصاص می یابد. سومین و شاید مهم ترین توسعه ای که در این زمینه صورت پذیرفته، روند تمرکزز آموزش است که در تعاقب اصلاحات قبلی به عرصة ظهور درآمد. ت های ای ی با اتخاذ معیارهای جدید اصلاحاتی، ساختار مدیریتی جدیدی را تقدیم آموزش همگانی نمودند. انتظار می رود که این امر با ی اعضاء ت های ای ی که بیش از هر بخش دیگری در تغییر مفاد آموزشی و شرایط محلّی توانا می باشند تغییرات عمده ای را در مقام مدیریتی اعمال نماید. از همان ابتدا که بحث بسیج منابع مطرح گردید، روز به روز به اهمیت و حیاتی بودن آن افزوده گردید. اجرای سیاست اقتصادی و تعدیل و تطبیق ساختارها اهمیت آن را به میزان دو برابر افزایش داده است. طی دهه اخیر گام های مثبت در این زمینه برداشته شده است. در این دوره می توان شاهد افزایش نرخ بودجه اختصاص یافته به آموزش بنیادی بود. که این خود می تواند معرف در دسترس بودن سرمایه ها جهت ارتقاء سطح آموزش بنیادی باشد.

جهت گیریهای آموزشی کشور طی قرن بیستم

قانون اساسی هندوستان که به سال 1950 اقتباس گردید، ایالات کشور را بر آن داشت تا ظرف مدت زمان 10 سال به فراهم سازی امکان برخورداری ک ن رده های سنی 14-5 سال از امکانات آموزشی پایه مبادرت نمایند. گفتنی است که این عملیات گسترده سریعاً پی گیری شده و ظرف مدت 50 سال اخیر فرسنگها راه جهت نیل به این منظور پیموده شده است. این عملیات در شرایطی آغاز گردید که از 5 نفر شهروند هندی 4 نفر از نعمت سواد بی بهره بوده و از هر 10 کودک تنها 2 نفر در کلاس های درس حضور می یافتند. با اتخاذ و اجرای عملیات مذکور در کشور هندوستان در جهت نیل به هدف آموزش همگانی مدارس بیشتری در سرتاسر کشور تأسیس گردید. سیستم عملیاتی مذکور از لحاظ وسعت و سطح پوشش از گسترش چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که در حال حاضر از هر 5 کودک گروه سنی 14-6 چهار نفر در مدارس عادی حضور داشته و از هر سه نفر، دو نفر از نعمت سواد برخوردار می باشند. با وجودی که پیشرفت حاصله ناچیز نبوده اما جهت نیل به هدف آموزش همگانی ناچیز شمرده می شود. در تعقیب هدف تدارک آموزش همگانی، سیاست ملّی آموزش و سایر فعالیت های اصلاحاتی از اهمیت بالایی برخوردار گردیدند. انتشار بیانیه جهانی آموزش همگانی پس از سال 1990، جلوه ویژه ای به جریانات کنونی داخل کشور بخشید. به نحوی که طی دهة اخیر قرن بیستم شاهد پیشرفت عمده ای در زمینة آموزش بنیادی در کشور هندوستان بوده ایم. اما با این حال سفر طولانی و دور و درازی در پیش است. مهم ترین وظیفه حال حاضر ت، از دست ندادن ی است که طی دهة اخیر خلق گردیده است. استراتژی ها باید بگونه ای طراحی شوند که طی قرن آتی دسترسی کامل به اه efa حاصل گردد. سیاست ها و برنامه های آتی کشور نیز باید با توجه به این دیدگاه جهت گیری گردد. از جمله مهم ترین جبهه گیری های efa طی قرن بیست و یکم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تدارک آموزش ابت برای کلیه ک ن - ادامة مأموریت ناتمام

روش های مأخوذه جهت نیل به هدف جهانی سازی آموزش ابت طی سال های اخیر با تبعیت از ضابطه های ذیل صورت پذیرفته است.

الف) عزم ملّی در تدارک آموزش رایگان و اجباری با کیفیتی مطلوب برای کلیه ک ن رده های سنی 14- 5 سال

ب) گنجاندن آموزش ابت در زمرة حقوق بنیادی افراد و پیشبرد آن در قالب معیارهای اساسی

ج) به اجرا گذاردن هفتاد و چهارمین روند اصلاحات آموزشی در جهت تمرکز ز آموزش و برجسته تر نمودن نقش اعضاء محلّی، سازمان های اجتماعی و عاملین داوطلب جهت نیل به vee

علاوه بر این ت مرکزی که بر اهمیّت آموزش ابت واقف می باشد در مانوری مشترک با ت مرکزی در جهت نیل به اه vee می باشد. ت هندوستان نیز در تعاقب مأموریت ناتمام خود به حمایت از ابتکارات آموزش ابت ادامه داده و به ارتقاء صلاحیت ت های ای ی ادامة تلاش و فعالیت مؤثر، مبادرت می نماید. بسیج عمومی منابع جهت رساندن سهم آموزش به 6 درصد درآمد ناخالص ملّی، هدفی است که کشور هندوستان تا زمان دستی به آن از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نخواهد نمود.

2- درنظر گرفتن ضابطه ها جهت برقراری تعادل

اعمال فعالیت های گسترده پنجاه سال اخیر به توسعة سیستم آموزشی کشور و ارتقاء مقام و منزلت آموزش از لحاظ در دسترس بودن و نرخ مشارکت ک ن در آن، منتهی گردیده است. گفتنی است این گونه فعالیت ها با درنظر گرفتن ضوابطی در جهت برقراری تعادل، هدایت می گردد. با این وجود در نگاهی اجمالی به آمار و ارقام ارائه شده در می ی م که ناهمگونی گسترده ای در پیشرفت های حاصله وجود داشته است. افراد ن مناطق جغرافیایی خاص در بهره برداری از سرمایه گذاری ها موفق نبوده اند. با توجه به این موضوع باید طی سال های آتی روش جدیدی جهت برطرف نمودن این معضل اتخاذ گردد. روشی که به برطرف نمودن احتیاجات آموزشی دسته های ذیل تأکید داشته باشد:

. ن و دختران

. گروه های قبیله ای

. ک ن مشغول به کار

. ک ن استثنایی

. ک ن متعلق به گروه های اقلیت

. ک ن اقشار محروم و کم درآمد جامعه

. ک ن مناطق عقب افتادة آموزشی در ایالات مختلف کشور

. همگرایی مدیریتی و ارائة برنامه های ارتقاء آموزشی

با توسعه سیستم آموزشی کشور، تشکیلات اجرایی سطوح مختلف نیز گسترش یافته و مدیریت مجزایی به آموزش مدرسه ای، آموزش مشاوره، آموزش تکنیکی و آموزش بزرگسالان اختصاص یافت. شعبات اداری متفاوتی در سرتاسر کشور فعالیت دراند که از ساختاری ی ان برخوردار بوده و اه مشابه را دنبال می نمایند. این روند بویژه در خصوص آموزش ابت ، آموزش غیررسمی و آموزش بزرگسالان مصداق بیشتری دارد. ی زیاده از حدّ تشکیلات فوق سبب شده است تا مراکز مذکور نتیجه ای مع دربر داشته باشند. جهت برطرف نمودن این مشکل، طرحهای تکمیلی و همگرایی قوانین ذیل طراحی گردید:

الف) اجتناب از ایجاد ساختارهای جهت اجرای برنامه های مختلف آموزشی

ب) بررسی مجدد معیارها و الگوهای عملیاتی طرح های مختلف

ج) تشویق ت های ای ی در محکم سازی پایه های مدیریتی آموزشی از جانب ت مرکزی

ارتقاء کیفیت آموزشی

دهة 1990 که از همان ابتدا با طرح “بهره برداری از تخته سیاه[7]” جهت تشکیل مدارس ابت با حداقل زیربنا و امکانات آموزشی همراه شد، شاهد ابتکارات جدیدی در زمینة بهبود کیفیت آموزشی بوده است. با این حال این رشته از عملیات مرحلة آغازین خود را طی نموده و در جهت نیل به اه تعیین شده می باید ادامه یابند. تجارب بدست آمده نشان می دهند که ارتقاء کیفیت آموزشی نه تنها بر نرخ ثبت نام و ماندگاری ک ن در مدارس تأثیر داشته است، بلکه به افزایش قدرت فن آوری و میزان مسئولیت پذیری شهروندان هندی منجر گردیده است. از جمله مهم ترین ضوابط روند ارتقاء کیفیت آموزشی کشور طی دهه 90 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. بهبود کیفی محتویات دروس آموزشی

. مستعدسازی معلمان در حال خدمت و ی ا آمادة به خدمت

. تدارک امکانات زیربنایی و مناسب آموزشی

. تأکید بر مقتدرسازی مدیریت نهادی

. تأسیس نهاد ارزی آموزشی

علی رغم اعمال سیاست مذکور عملکرد کیفی مدارس کشور رضایت بخش نبوده است. از این روی تلاش هایی در جهت اقتدار هر چه بیشتر مدیریت داخلی مدارس و اصلاح روند کیفی آموزش و یادگیری صورت پذیرفته است. علاوه بر این تلاش هایی در جهت سمت و سو دادن به روند توسعه از طریق اجرای طرح های نهادی و نظارتی و اعمال سیاست های مدیریتی ساده و مؤثّر به مورد اجرا گذارده شده است. جهت نیل به این هدف، در حال حاضر طرحی به اجرا درآمده که از طریق آن از معلمان و سرمعلّمان منطقه ای حمایت می گردد.

مدیریت غیر متمرکز آموزشی

مطابق قانون سیاست ملّی آموزش مصوب سال 1986 که در جهت بهبود طرح های آموزشی و سیستم مدیّریتی و ایجاد نهادهای مسئول امور آموزشی کشور به تصویب رسیده است، روند تمرکزز آموزشی لازم و ضروری به شمار می آید. در حال حاضر چندین ت ای ی به اجرای روند تمرکزز از چارچوب مدیریت آموزش ابت مبادرت نموده اند. برخی از ایالات کشور نیز از حمایت های لازم ت در زمینة تمرکزز از مدیریت آموزشی برخوردار می باشند. با توجه به مکانیزم فشرده و متمرکز، عملیات تمرکزز آموزشی کار آسانی نبوده است. کشور هندوستان نیز با ایجاد فضایی جهت همکاری هر چه بیشتر افراد جامعه و تغییر تدریجی تصمیم گیری ها از سطوح ای ی به حوزه ها توسط نهادهای پانچایاتی راج، جهت نیل به هدف تمرکزز آموزشی تلاش می نماید. گفتنی است که تغییر و تحولات به عمل آمده در ساختار مدیریتی نیازمند تلاش های وسیعی در جهت ابقاء و جلب نظر سازمان های آموزشی است. جهت نیل به این هدف از نهادهای محلّی آموزشی و نهادهای هم پیمان به نحو شایسته ای حمایت و پشتیبانی به عمل می آید. همچنین انتظار می رود که سیستم آموزش از راه دور نقش مهمی در جهت مستعدسازی کادر فعال آموزشی ایفا نماید. از این روی برنامه های آموزش از راه دور که در جهت تربیت و آموزش معلمان پایه ریزی گردیده، جهت ایفای مؤثرتر نقش خود مورد تقویت و پشتیبانی قرار گرفته است.

ادامة دستی به هدف “تمرکزز ” از طریق برقراری مشارکت میان ت های مرکزی و ای ی، نیازمند هماهنگی و تنظیم دقیق سیاست ها و برنامه ها می باشد.

حوزه های ای ی

از حوزه های ای ی کشور هند به عنوان مراکزی جهت برنامه ریزی های آموزشی یاد می گردد. در گذشته، چندین طرح توسعة آموزشی در سطوح ت های ای ی به مورد اجرا گذارده شد اما با آغاز عملیّات ملّی مبارزه با بی سوادی این طرح ها در قالب حوزه های ای ی در آمده و کلیه ارزی ها در داخل حوزه ها انجام می گیرند. در تعاقب این روند، کلیه برنامه ریزی های آموزش ابت به ویژه آندسته از برنامه هایی که تحت پوشش طرح آموزش همگانی قرار دارند در سطح حوزه ها به انجام می رسند. برنامه ریزی آموزشی در سطوح حوزه های ای ی از چندین مزیّت به شرح ذیل برخوردار می باشد:

الف) تطابق هر چه بیشتر استراتژی طرح های آموزشی با شرایط محلی

ب) تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی

پ) کمک به کشف و شناسایی ناهمگونیهای داخل حوزه ای ایالات کشور

انتظار می رود که اتخاذ چنین سیاستی سرمایه گذاری های بیشتری را متوجه نیازمندی حوزه های ای ی نموده و از این طریق جوابگوی برنامه ریزی آموزشی در سطوح مناطق در و روستاهای کشور باشد.

طرح های آموزشی

طرح آموزش و مراقبت های دوران کودکی ( ecce )

طراحی و تدارک طرح آموزشی و مراقبت های دوران کودکی ecce به روشی اصولی به اجتماعی تر نمودن گروه های ک ن، ایجاد سلامتی و تندرستی، تشویق روند یادگیری خلاق و ارتقاء شخصیتی انان منتهی می گردد. اجرای طرح مذکور برای اقشار کم درآمد جامعه به جبران نقایص فیزیکی، روانی و عاطفی ک ن منجر می گردد. علاوه بر این اجرای طرح ecce به جهانی شدن آموزش ابت و افزایش نرخ ثبت نام و ابقاء تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابت کمک می نماید. در حال حاضر طرح تکمیلی توسعه خدمات ویژه ک ن با عنوان (icds) عمده ترین هدف طرح ecce به شمار می رود. علاوه بر ت های ای ی، مراکز پیش دبستانی، بالوادیس و غیره نیز که تحت پوشش نهاد مرکزی رفاه اجتماعی قرار دارند به اجرای طرح مذکور مبادرت می نمایند. جهت ایجاد همگرایی هر چه بیشتر در برنامه های ت و سایر نهادها، بر مشارکت اعضاء محلّی و گروه های پانچایاتی راج تأکید فراوان شده است. بعلاوه طرح ecce که به عنوان طرح ویژه مراقبت های بهداشتی، روانی-اجتماعی، تغذیه ای و آموزشی ک ن به حساب می آید، طی سال های آتی ترویج و رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

طرح تشویق سیستم خدمات پیوسته

با وجودی که طی سال های اخیر سیستم خدمات آموزشی مدراس کشور چندین بار گسترش یافته است. اما با این حال نمی توان گفت که این سیستم قادر به برآوردن کلیه نیازهای آموزشی ک ن می باشد. این مورد بیشتر در خصوص حوزه آموزش ابت مصداق می یابد. مطالعات نشان داده اند که با پرداختن انحصاری به برنامه های آموزش رسمی ابت نمی توان سریعاً به اه ملّی دست یافت. چرا که برنامه های آموزشی مدارس می باید برخلاف کالبد آموزش رسمی، انعطاف پذیر و قابل تطبیق باشند. مراکزی همانند مراکز آموزش غیررسمی، مراکز آموزش فصلی ویژه ک ن مهاجر و مشغول به کار، مدارس داوطلبی، سیستم باز آموزشی سطوح بالاتر از ابت ، مراکز آموزش اردوگاهی ویژه دختران جوان و غیره، همگی باید به طریق اصولی ارتقاء یابند. برنامه های آموزش غیررسمی که با حمایت ت مرکزی در اکثر مناطق کشور به اجرا درآمدند، با کوله باری از ش ت و موفقیت توأم بوده است. اگر چه این برنامه ها به گونه ای مؤثر و کارآمد به اجرا درمی آمد، اما به گونه ای که انتظار می رفت در سطح ای ی بدون نتیجه ماند. اگر نه، دهة اخیر می بایست شاهد به روی کار آمدن مدل هایی متناوب در اجرای برنامه های آموزشی می بود. سیستم باز یادگیری (ols) بخش مهمی از فعالیت های آموزش همگانی را به خود اختصاص داده است. سیستم مذکور در جهت تدارک امکانات آموزشی اولیه و برآوردن نیاز آن عده از افرادی که از ادامة آموزش در نظام آموزش تمام وقت محروم مانده و همچنین جهت برقراری تعادل در روند آموزش تقویت گردیده و مورد حمایت ت قرار گرفته است. با این هدف که مراکز شغلی و آکادمیک بیشتری را تحت پوشش قرار داده و از دانش آموزان بیشتری در هر دو بخش آموزش عادی و بزرگسالان حمایت به عمل آورد.

طرح برقراری مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی

عملیات اجرایی برنامه های آموزشی کشور هندوستان چنان عظیم و طاقت فرسا است که نمی توان از بخش عمومی انتظار داشت تا به برآوردن نیازهای روزافزون آموزشی جامعه مبادرت نماید. اگر چه فعالیت های آموزشی کشور همواره با ابتکارات بخش خصوصی همراه بوده اما به گونه ای که پیداست ت قادر به بهره برداری صحیح از این ابتکارات نبوده است که در این خصوص باید راه چاره ای شیده شود. ناگفته نماند که بخش خصوصی نه تنها از لحاظ تأمین نیروهای متخصص و از طریق ارائة مدیریتی کارآمد و توسعة ابزارهای آموزشی به بهبود کیفیت آموزش کشور کمک می نماید. در حال حاضر جهت بالابردن منحنی ابتکارات خصوصی در آموزش ابت سعی شده است تا در سطح نهادهای آموزشی و نحوة اجرای برنامه های آموزشی تعاون و تقارب برقرار گردد.

طرح برجسته ترسازی نقش سازمان های غیر تی ( ngos )

همانگونه که اشاره شد سازمان های غیر تی به عنوان شرکای ت به حمایت از آن در جهت نیل هدف “آموزش همگانی (efa)” مبادرت می نمایند. از این روی به ویژه طی سال های اخیر ت هندوستان تصمیم دارد تا به ارتقای نقش این سازمان ها در کلیه سطوح اجتماعی مبادرت نماید. هدف اصلی اتخاذ چنین سیاستی گسترش مشارکت عمومی در برنامه های آموزش همگانی و کاستن بار سنگین تقبل هزینه های آن است. از اینرو نقش ngos در برنامه های توسعة آموزشی برجسته تر شده و دامنة فعالیت آن ها به هدایت برنامه های nfe و اجرای بخشی از طرح های آزمایشی ابداعی در مدارس کشور منتهی گردیده است. تلاش ت هند بر این است تا در کنار ادامه برنامه های فعلی، بخش های شایسته و صلاحیت دار ngos را شناسایی نموده و به اعطای نقش های برجسته تر به این سازمان ها در جهت همکاری با عاملین تی مبادرت نماید.

طرح ملّی ارائة آموزش همگانی (ساروا شیکشا ابهیان)

همکاری بخش های خصوصی در اجرای این طرح مشهود می باشد. طرح مذکور از طریق اجرای سیاست های ویژه ای سعی در ملی سازی برنامه های آموزش ابت در کشور دارد. از جمله مهم ترین فعالیت های تحت پوشش طرح ساروا شیکشا ابهیان می توان به اجرای سیاست تمرکزز آموزشی، سرمایه گذاری های ماندگار، هزینه برروی استراتژی های مؤثر ملی سازی، طراحی فنون آموزشی کارآمد، اجرای طرح های آموزشی مختص دختران و گروههای مرزی و اقلیتهای قومی اشاره نمود.مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
enable exchangecertificate services ١٠ خطاى ذهنى که شما را به بدبینى و منفى شى سوق مى دهد تنظیم باد تایر چگونه روی سواری ماشین تاثیر گذار است اصلی ترین تصویر از ابو علی سینا سامسونگ سری جدیدی از گوشی های هوشمند را در ces معرفی می کند تحقیق درباره وقف 78 ص با فرمتword نهاوند شاهزاده محمد مقدس شاهزاده آستان مقدس غبارروبی آستان شهرستان نهاوند سریال tangled the series قسمت دهم 10 فصل دوم انتقاد عادل غلامی از مسئولان پس از پیروزی برابر ع ع نوشته و شعرهای زیبا برای محمد باقر ع زمان شروع تکمیل ظرفیت ارشد آزاد لاله مرزبان instagram پژوهش رضایت هیجانی ناگویی رابطه رابطه ناگویی ناگویی هیجانی رضایت شویی رابطه ناگویی هیجانی زنگ سلامت هرگز با شکم خالی آب یخ ننوشید پاو وینت بررسی تعاریف و اصول بودجه روش پند دادن جوان گنا ار همه چیز درباره ماساژ و ماساژ درمانی روز م باهله مبارک اختصاص بیش از میلیارد ریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی از سیل در برخی مناطق کشور فرصت های کاری تهران حسابدار 7 فروردین
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.