پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دردسرهای انتشار گزارش حقیقت یاب غزه برای سران رژیم صهیونیستی تونل هایی که بازهم سر و صدا به پا د
سریال دردسرهای عظیم تصاویر سریال دردسرهای عظیم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

 سریال دردسرهای عظیم به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی مهرام مهام و ایرج محمدی در حال تولید می باشد.

نویسندگی سریال نیز توسط علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی انجام شده است.

این مجموعه در 26 قسمت 40 دقیقه ای پخش خواهد گردید

بازیگران دردسرهای عظیم 

مهدی هاشمی, جواد عزتی, الناز حبیبی, زهره فکور صبور,پرستو گلستانی,مریم سعادت,مهران رجبی,شهین تسلیمی,اشکان اشتیاق, غفارمنش,صفا آقاجانی و …

 

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

 داستان سریال دردسر های عظیم

نویسنده در مورد داستان سریال دردسرهای عظیم گفت : این سریال با بقیه نامه های طنزی هم که نوشته ایم فرق دارد. زیرا نوع نگاه کارگردان آن هم تفاوت دارد و اجتماعی تر است. لایه های درام و ملودرام در متن بیشتر دیده می شود و صرفا نمی توان آن را اثری طنز دانست.
وی همچنین ادامه داد: قرار نیست در “دردسرهای عظیم” فقط مخاطب را بخندانیم و از این نظر فکر می کنم با کار متفاوتی رو به رو باشیم.

 

تصاویر سریال دردسرهای عظیم

 دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

 تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

منبع:ariapix.net

از بازیگران بیشتر بدانید

 • تصاویری از پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم
 • رونمایی از مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم + ع
مشاهده متن کامل ...
سریال دردسرهای عظیم تصاویر سریال دردسرهای عظیم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

 سریال دردسرهای عظیم به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی مهرام مهام و ایرج محمدی در حال تولید می باشد.

نویسندگی سریال نیز توسط علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی انجام شده است.

این مجموعه در 26 قسمت 40 دقیقه ای پخش خواهد گردید

بازیگران دردسرهای عظیم 

مهدی هاشمی, جواد عزتی, الناز حبیبی, زهره فکور صبور,پرستو گلستانی,مریم سعادت,مهران رجبی,شهین تسلیمی,اشکان اشتیاق, غفارمنش,صفا آقاجانی و …

 

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

 داستان سریال دردسر های عظیم

نویسنده در مورد داستان سریال دردسرهای عظیم گفت : این سریال با بقیه نامه های طنزی هم که نوشته ایم فرق دارد. زیرا نوع نگاه کارگردان آن هم تفاوت دارد و اجتماعی تر است. لایه های درام و ملودرام در متن بیشتر دیده می شود و صرفا نمی توان آن را اثری طنز دانست.
وی همچنین ادامه داد: قرار نیست در “دردسرهای عظیم” فقط مخاطب را بخندانیم و از این نظر فکر می کنم با کار متفاوتی رو به رو باشیم.

 

تصاویر سریال دردسرهای عظیم

 دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

 تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   تصاویر سریال دردسرهای عظیم

دردسرهای عظیم, سریال دردسرهای عظیم, بازیگران دردسرهای عظیم

   سریال دردسرهای عظیم

منبع:ariapix.net

از بازیگران بیشتر بدانید

 • تصاویری از پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم
 • رونمایی از مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم + ع[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
گنج یاب ctx 3030
درخواست حذف اطلاعات

گنج یاب  ctx 3030 کاملترین گنج یاب دارای عملکرد بالا و خوب می باشد. شما می توانید با استفاده از سیستم دقیق تشخیص اشیاء موجود دراین دستگاه گنجهای تاریخی و باستانی بیشتری را پیدا کنید. با lcd تمام رنگی و سیستم تشخیص اشیاء پیشرفتۀ این دستگاه شما قادر به کشف و پیدا گنجهای بیشتری در تمامی شرایط زمینی، حتی در میان مناطق پر از و اشیاء بی ارزش خواهید بود.

از سیستم صوتی بی سیم و تطبیق پذیری اسپیکر داخلی و اختیارات هدفون این دستگاه لذت خواهید برد.
شما می توانید با gps جامع و منحصربفرد شرکت minelabb، به موقعیتهای مورد نظر خود هدایت شوید و یافته های خود را ثبت کنید. اطلاعات کشف شده و بدست آمدۀ خود را با استفاده از برنامۀ کاربردی xchange 2 به نقشه های گوگل منتقل کنید.
 براحتی دستگاه را روشن کرده و به کار خود بپردازید، پنج ح جستجوی ازپیش تنظیم شده و بسیاری از عملکردهای اتوماتیک این دستگاه کار با آن را برای افراد مبتدی آسان می سازد. ویژگیهای پیشرفته براحتی با لمس یک دکمه برای جویندگان گنج باتجربه قابل دسترسی می باشد.
با عملکرد بی نظیر ctx 30300 شما کشفهای زیادی را تجربه خواهید نمود.

 دستگاه گنج یاب

 ویژگیهای اصلی

 • ضد آب: شما می توانید با این ف یاب منحصربفرد برای تشخیص و شناسایی گنج به هرجایی بروید. شما توانایی جستجو در زمین یا زیر آب را خواهید داشت زیرا این دستگاه تا ۱۰ فوت (۳ متر) ضد آب می باشد.
 • سیستم صوتی بی سیم: شما تشخیص و شناسایی را خواهید داشت بدون اینکه هدفون شما به ردیاب متصل باشد. با میزان ۱۰ wm بی سیم شما می توانید گزینۀ استفاده از اسپیکر داخلی، هدفونهای ارسال شده، یا هدفونهای مورد نظر خود را خواهید داشت.
• تشخیص fecoo نهایی: با تفکیک پذیری ف ات آهنی و قابلیت رسانایی اشیاء، پروفایلهای مشخصات صدای قابل تنظیم مثبت، شما می توانید اشیایی که می خواهید را تشخیص داده یا بپذیرید و بقیه را رد کنید. با ردی و جداسازی و تفکیک اشیاء، شما می توانید اشیاء چندگانه را همزمان با نتایج تشخیص دقیق مشخص و کشف نمایید.
 • نمایشگر تمام رنگی: ال سی دی تمام رنگی بوضوح اطلاعات بیشتری را درمورد اشیاء نمایش می دهد که این سبب افزایش قابلیت تشخیص ctx 3030 درمقایسه با دستگاه های دیگر می گردد.
• تعیین موقعیت gpss: با استفاده از صفحه نمایش نقشه و ابزار هدایت و راهنمایی می توانید مشاهده کنید که کجا بوده اید، و در حال رفتن به کجا هستید.
• اثرها و مسیرهای زمین مکانهایی که قبلاً جستجو کرده اید را نشان می دهند.
• نقطه گذاری های مسیر مکانهایی که مورد توجه شما می باشد را نشان می دهد.
• نقاط یافتن یا پیدا (find point) موقعیت گنجها را نشان می دهد.
• جستجوهای زمینی (geohunts) کل مسیر تشخیص و شناسایی شما را نشان می دهد.
• نقشه برداری توسط کامپیوتر (pcc) (با نقشه های گوگل): تمامی تنظیمات ف یاب و موقعیتهای گنجهای مورد نظر خود را با استفاده از برنامۀ کاربردی xchange2 به کامپیوتر خود وارد کنید. ع ها و متن را به یافته های خود ضمیمه کنید، آنها را به چند دسته تقسیم بندی نمایید. موقعیتها را در نقشه های گوگل مشاهده کنید. همچنین شما می توانید داده ها را برای کشف و جستجوی مجدد مناطق مورد نظر در ف یاب خود نمایید.
 • منوهای سریع (وعملکردهای هوشمند): منوهای سریع دسترسی آسان شما به تنظیمات دستگاه درحال کار و اجرا را فراهم می آورد. عملکردهای هوشمند (حساسیت، ازبین بردن اختلال و نویز، تنظیم و تعادل زمین) و دکمۀ تغییرکار دستگاه توسط کاربر تغییرات سریع برای کنترل بیشتر شما در حین جستجو را فراهم می آورد.
 • طراحی ارگونومیک دستگاه: طراحی کاملاً متعادل این دستگاه کل وزن باتری این دستگاه را پشت دستۀ آن قرار داده تا جستجو براحتی انجام شود. این ف یاب کاملاً قابل تنظیم می باشد تا با نیازهای شما مطابقت داشته باشد.
• چند زبانه بودن: شما می توانید بین ۹۹ زبان متفاوت دستگاه یکی را انتخاب نمایید: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، لهستانی، پرتقالی، روسی، اسپانیایی، یا ترکی.
• تکنولوژی کلیدی و کاربردی:
• fbs 22 از انتقال چندگانه و انتقال داده ها از کویل به ف یاب برای یافتن اشیاء بیشتر در شرایط زمینی متغیر استفاده می کند.
• یافتن هوشمند ۲ (smart find22) پردازش سیگنال دیجیتالی و دقت تشخیص و تفکیک ف ات آهنی و مواد رسانا، با استفاده از اطلاعات رنگ اشیاء را برای بدست آوردن نتایج تشخیص و کشف بهتر فراهم می آورد.
• gpsi دارای حساسیت بالایی برای ثبت دقیق موقعیتهای زمینی می باشد.
• جریان wi سیستم صوتی بی سیم بسیار سریع را بدون کم کیفیت صدا فراهم می آورد.
نکته: هدفونهای استاندارد، نمونۀ هدفون قابل برداشتن و نمونۀ wm 10 ضد آب نمی باشند.
نکته: wm 100 تنها با بستۀ استاندارد ارسال می گردد. و بعنوان لوازم جانبی بستۀ راه انداز و استارتر موجود می باشد.
لوازم جانبی:
کویل هوشمند  ctx 06

نمونۀ بی سیم wm10

کویل هوشمند ctx 17

هدفون ضدآب ، s

بستۀ باتری قابل تعویض

عمق کاوش ۲ ونیم متر
گارانتی ۲۲سال

 

,آموزش ف یاب تصویری, انواع بهترین گنج یاب ها, انواع ف یاب, انواع ف یاب gpr, بهترین دستگاه طلایاب, بهترین دستگاه ف یاب تصویری, بهترین سایت ف یاب, بهترین شرکت فروش طلایاب, بهترین شرکت فروش ف یاب, بهترین شرکت فروش گنج یاب, بهترین طلایاب پالسی, بهترین ف یاب تصویری, بهترین ف یاب گنج ی , بهترین ف یاب ها, بهترین گنج یاب پالسی, بهترین گنج یاب طلایاب, بهترین مارک طلایاب, بهترین مارک ف یاب, بهترین مارک ف یاب تصویری, بهترین مارک گنج یاب, بهترین نوع ف یاب, بهرتین ف یاب پالسی, بیشترین عمق ف یاب پالسی, بیشترین عمق گنج یاب پالسی, تصویر ف یاب کپی, تصویر گنج یاب ای, ید ف یاب پالسی, ف یاب پالسی, ف یاب تصویری, کاتالوگ kxs, کاتالوگ okm, کاتالوگ او کا ام, کاتالوگ جویندگان آسیا, کاتالوگ ف یاب شرکت, کاتالوگ کا ای اس, گنج یاب پالسی تصویری, درباره دستگاه طلایاب, درباره دستگاه ف یاب, درباره دستگاه گنج یاب, دستگاه انجمن ف جو, دستگاه طلا یاب پیشرفته, دستگاه طلایاب گنج یاب لیزر اسکنر, دستگاه طلایاب لیزری, دستگاه طلایاب ای, دستگاه ف یاب deep king, دستگاه ف یاب nasa, دستگاه ف یاب okm, دستگاه ف یاب storm, دستگاه ف یاب sun detector, دستگاه ف یاب tr, دستگاه ف یاب wolf, دستگاه ف یاب استورم, دستگاه ف یاب پالسی, دستگاه ف یاب تصویری تقلبی, دستگاه ف یاب تقلبی, دستگاه ف یاب تی آر, دستگاه ف یاب حرارتی, دستگاه ف یاب دوربینی, دستگاه ف یاب دیپ کینگ, دستگاه ف یاب سکه, دستگاه ف یاب ف جو, دستگاه ف یاب کپی, دستگاه ف یاب لیزر اسکن, دستگاه ف یاب ای, دستگاه کشف گنج, دستگاه گنج کنی, دستگاه گنج یاب پیشرفته, دستگاه گنج یاب شیرمحمدی, دستگاه گنج یاب گل ار, دستگاه گنج یاب لیزری, دستگاه گنج یاب ای, دستگاه نقطه زن پالسی, دستگاه نقطه زن ای, دوربین حرفه ای گنج یاب, دوربین گنج یاب, راهنما ف یاب تصویری, راهنمای ید دستگاه گنج یاب, راهنمای ید ف یاب, راهنمای ید گنج یاب, راهنمای فروش طلایاب, راهنمای فروش ف یاب, راهنمای فروش گنج یاب, روش تشخیص طلایاب اصل, روش تشخیص ف یاب اصل, روش تشخیص گنج یاب اصل, سایت فروش ف یاب, سایت گنج یاب, شرکت جهان ف یاب, شرکت ف یاب برتر, شرکت ف یاب تک, شرکت ف یاب روژ, شرکت ف یاب ف جو, شرکت ف یاب قرن, شرکت ف یاب کاوشگران پرشیا, شرکت ف یاب گل ار, شرکت کا ا اس, شرکت کلاهبردار ف یاب, شرکت کلاهبردار ف یاب ایران, شهر ف یاب, طریقه کارکرد ف یاب تصویری, طلایاب از کجا ب م, طلایاب با دوربین, طلایاب تصویری ناسا, طلایاب چی ب م, طلایاب دوربینی, طلایاب دوربینی ام تا ال, طلایاب دوربینی ف یاب برتر, طلایاب ناسا, طلایاب و گنجیاب vlf, طلیاب مادون قرمز, ع بهترین ف یاب ها, فروش بهترین ف یاب, فروش بهترین ف یاب پالسی, فروش دستگاه ف یاب لیزری, فروش دستگاه گنج یاب دوربینی, فروش ف یاب vlf, فروش ف یاب پالسی, فروش ف یاب پرنده, فروش ف یاب پیشرفته, فروش ف یاب حرفه ای, فروش ف یاب دوربینی, فروش ف یاب قانونی, فروش کیت ف یاب پالسی, فروش گنج یاب دوربینی, فروش گنج یاب قانونی, فروشنده های کلاهبردار ف یاب, ف یاب لیزری, ف یاب ای, ف یاب laser, ف یاب ellite, ف یاب tr چیست, ف یاب از کجا ب م, ف یاب او کا ام, ف یاب ایگل, ف یاب پالس ایران, ف یاب پالسی, ف یاب پالسی با عمق, ف یاب پالسی تصویری, ف یاب پالسی چیست, ف یاب پالسی خوب, ف یاب پالسی صوتی, ف یاب پالسی عالی, ف یاب پالسی بالا, ف یاب پالسی پایین, ف یاب پالسی ف جو, ف یاب پالسی قوی, ف یاب تصویری ناسا, ف یاب تفریحی, ف یاب تقلبی, ف یاب جی پی ار چیست, ف یاب چی ب م, ف یاب چینی, ف یاب حرارتی, ف یاب دوربینی ام تا ال, ف یاب دوربینی ف یاب برتر, ف یاب سایت, ف یاب سکه, ف یاب سینا, ف یاب شرکت kxs, ف یاب شرکت اسپادانا, ف یاب شرکت جویندگان آسیا, ف یاب شرکت کا ای اس, ف یاب شرکت کاوش گران البرز, ف یاب شرکت کینگ الکترونیک, ف یاب شرکت ماورا, ف یاب شیرمحمدی, ف یاب شیرمحمدی ارومیه, ف یاب عزیز, ف یاب علی عزیزیان, ف یاب فرید باقری, ف یاب کریمی, ف یاب کلاهبرداری, ف یاب کینگ الکترونیک, ف یاب گرت 2500 تی آر, ف یاب لورنز تقلبی, ف یاب لیزر اسکن, ف یاب لیزر اسکنر, ف یاب لیزری, ف یاب مادون قرمز, ف یاب ای, ف یاب ایی, ف یاب ی, ف یاب مجتبی نصیری, ف یاب محمدرضا شیرمحمدی, ف یاب محمدی ارومیه, ف یاب مهدی, ف یاب مهدی قاسمی, ف یاب شیرمحمدی, ف یاب صفایی, ف یاب عبداللهی, ف یاب محمدی, ف یاب ناسا, ف یاب های تقلبی, ف یاب وی ال اف چیست, ف یاب یوسفی kxs, قوی ترین ف یاب پالسی, قیمت طلایاب لیزری, قیمت ف یاب لیزری, قیمت گنج یاب لیزری, کلاهبرداران ف یاب, کلاهبرداران ف یاب ایران, کلاهبرداری شرکت گنج یاب, کلاهبرداری ف یاب, کلاهبرداری ف یاب ارش, کلاهبرداری ف یاب ارومیه, کلاهبرداری ف یاب اصفهان, کلاهبرداری ف یاب ام تا ال, کلاهبرداری ف یاب امارات, کلاهبرداری ف یاب دوربینی, کلاهبرداری ف یاب سینا, گنج یاب ellite, گنج یاب تصویری ناسا, گنج یاب چی ب م, گنج یاب دوربینی ام تا ال, گنج یاب دوربینی ف یاب برتر, گنج یاب ف یاب برتر, گنج یاب کینگ الکترونیک, گنج یاب مادون قرمز, گنج یاب ای ناسا, گنج یاب ناسا, مشاوره ید ف یاب, مشاوره فروش گنج یاب, نقطه زن تصویری پالسی, وبلاگ فروش ف یابمشاهده متن کامل ...
جایگاه برنامه هسته ای ایران در ین امنیتی رژیم صهیونیستی
درخواست حذف اطلاعات

حمید نیکو، دانشجوی ی روابط بین الملل بوخوم آلمان؛ مرتضی سویلمی

ﻣﺴﺄله ایران و رژیم صهیونیستی در چهارچوب بازی حاصل جمع صفر قابل تبیین است. به این معنا که وجود این رژیم برای ج. ا. ایران غیر قابل تحمل است و از طرف دیگر رژیم صهیونیستی، ج. ا. ایران را به دلیل بهره مندی از قدرت موشکی و برنامه هسته ای و نفوذ چشمگیر در جهان ، تهدیدی وجودی برای خود می داند. به همین دلیل، در سطوح مختلف علیه منافع منطقه ای و بین المللی ج. ا. ایران اقدام کرده است. در این مسیر، این رژیم از پتانسیل ها و ظرفیت های راهبردی غرب از جمله امریکا بهره لازم را می برد. در این راستا، ایجاد فشار برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران راهبرد امنیتی این رژیم به شمار می رود. از سوی دیگر، پس از توافق هسته­ای « »، این نوید داده می شد که تحریم­های نفتی و مالی ایران در ازای محدودیت­هایی بر غنی سازی هسته­ای از بین خواهد رفت. این توافق همچنین نشانگر تثبیت ایران به مثابه قدرت هژمون منطقه مطرح می گردد؛ مسئله­ای که به نظر می­رسید آن را پذیرفته بود. اما بنیامین نتانیاهو، نخست ، ایران مجهز به سلاح هسته­ای را بدترین پیامد ممکن در وضعیت حاضر دانست و به همین ترتیب ت های عرب حاشیه خلیج فارس احساس د که از توافق کنار گذاشته شده­اند. این مقاله به بررسی جایگاه برنامه هسته ای ایران در ین امنیتی رژیم صهیونیستی می پردازد. متن کامل مقاله

کلیدواژه ها
ایران؛ برنامه هسته ای؛ ین امنیتی؛ رژیم صهیونیستی؛
عنوان مقاله [english]
the status of iran's nuclear program in israel's security doctrine
نویسندگان [english]
hamid nikoo, morteza sovailami
چکیده [english]
iran and israel can be explained in terms of a zero-sum game. this means that it has to c. a. iran is intolerable and israel on the other hand c. a. iran's missile and nuclear program because of the enjoyment of power and considerable influence in the muslim world, existential threat to its own. for this reason, in the regional and international levels against the interests of c. a. iran has moved. in this way, it has the potential and capacities of the west, including america’s strategic interest were necessary. in this regard, pressure to stop the progress of iran's nuclear program is the regime's security strategy.
on the other hand, iran, after long negotiations over its nuclear program controversial, it marked the historic deal with the p5 + 1 in vienna. nuclear deal, "brjam", this promises that iran's oil and financial sanctions in exchange for curbs on nuclear enrichment will be lost. the agreement also marks the strengthening of iran as a regional he onic power comes up; it seemed that america had accepted it. prime minister benjamin netanyahu of israel, a nuclear-armed iran as the worst possible outcome in the current situation, he said. similarly, the persian gulf arab states felt that the agreement had been excluded. tehran problematic area for those who know, this agreement means ignoring their demands to "cut off the head of the serpent" is. this paper examines the status of iran's nuclear program in israel's security doctrine.
کلیدواژه ها [english]
"iran's nuclear program", "security doctrine", "israel"

اصل مقاله

جایگاه برنامه هسته ای ایران در ین امنیتی رژیم صهیونیستی

حمید نیکو[1]

دانشجوی ای روابط بین الملل رور- بوخوم آلمان

مرتضی سویلمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، آزاد ی واحد تهران مرکزی

(تاریخ دریافت 21/2/96- تاریخ تصویب 30/3/96)

چکیده

ﻣﺴﺄله ایران و رژیم صهیونیستی در چهارچوب بازی حاصل جمع صفر قابل تبیین است. به این معنا که وجود این رژیم برای ج. ا. ایران غیر قابل تحمل است و از طرف دیگر رژیم صهیونیستی، ج. ا. ایران را به دلیل بهره مندی از قدرت موشکی و برنامه هسته ای و نفوذ چشمگیر در جهان ، تهدیدی وجودی برای خود می داند. به همین دلیل، در سطوح مختلف علیه منافع منطقه ای و بین المللی ج. ا. ایران اقدام کرده است. در این مسیر، این رژیم از پتانسیل ها و ظرفیت های راهبردی غرب از جمله امریکا بهره لازم را می برد. در این راستا، ایجاد فشار برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران راهبرد امنیتی این رژیم به شمار می رود.

از سوی دیگر، پس از توافق هسته­ای « »، این نوید داده می شد که تحریم­های نفتی و مالی ایران در ازای محدودیت­هایی بر غنی سازی هسته­ای از بین خواهد رفت. این توافق همچنین نشانگر تثبیت ایران به مثابه قدرت هژمون منطقه مطرح می گردد؛ مسئله­ای که به نظر می­رسید آن را پذیرفته بود. اما بنیامین نتانیاهو، نخست ، ایران مجهز به سلاح هسته­ای را بدترین پیامد ممکن در وضعیت حاضر دانست و به همین ترتیب ت های عرب حاشیه خلیج فارس احساس د که از توافق کنار گذاشته شده­اند. این مقاله به بررسی جایگاه برنامه هسته ای ایران در ین امنیتی رژیم صهیونیستی می پردازد.

واژه­های کلیدی: ایران، برنامه هسته ای، ین امنیتی، رژیم صهیونیستی، .

مقدمه

پس از انقلاب ی ایران، رژیم صهیونیستی همواره به به ویژه توانمندی های نظامی و برنامه صلح آمیز هسته ای آن به دیده تهدید نگریسته و آن را چالشی جدی علیه امنیت ملی خود تلقی کرده است. این رژیم به دلیل احساس ناامنی از بدو تشکیل، تمام توان داخلی و خارجی خود را در راستای ﺗﺄمین امنیت کوتاه مدت و بلندمدت خود صرف کرده است. در این راستا، به دلیل نقش آفرینی ایران به عنوان محور مقاومت و هویت بخش به های ی و ی جبهه ی ضد ی در منطقه و جهان ، بسیاری از معادلات رژیم صهیونیستی بر هم خورده است.

عدم مشروعیت منطقه ای، موقعیت ژئوپلیتیک نامطلوب (به دلیل فقدان عمق راهبردی و محاصره جغرافیایی و وسعت اندک)، حساسیت و ضعف جمعیتی در برابر حملات و تلفات انسانی از جمله مسائل مطرح در ین امنیت ملی رژیم صهیونیستی است. این رژیم در چهارچوب واقعیت های منطقه ای و وجود تهدیدات بالفعل و بالقوه، تضمین امنیت و بقای خود و مقابله با تهدیدات امنیتی را در صدر اولویت های خود قرار داده است. از این رو، از گری، حملات پیشگیرانه و پیشدستانه به عنوان ضامن حیات و دوام خود استفاده کرده است؛ به ویژه آنکه احساس ناامنی مبنای شکل گیری ین امنیت ملی این رژیم بوده است. به طوری که رژیم صهیونیستی با اتخاذ راهبردهای نظامی و اطلاعاتی تلاش کرده است امنیت نظامی را در کالبد راهبرد امنیت ملی خود بگنجاند. ان این رژیم از زمان ﺗﺄسیس همواره احساس می د به دلیل تمایل کشورهای عربی به نابودی ، این رژیم با خطر نابودی رو به روست؛ بنابراین، به این نتیجه رسیدند که قدرت نظامی ضامن بقای است و باید بر توانمندی های نظامی بیافزایند و به قدرتی هسته ای بدل شوند. در این راستا، ظهور قدرت های هسته ای جدید در منطقه را نیز تهدیدی جدی علیه خود می دید؛ به طوری که در سال 1981 این رژیم با حمله هوایی علیه ﺗﺄسیسات هسته ای عراق برای مدتی برنامه هسته ای این کشور را متوقف کرد. برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نیز در زمان این حمله، بدون پیشرفت متوقف باقی مانده بود و بنابراین از نظر تهدیدی فوری به شمار نمی رفت. در دهه 1990 (به عنوان دوره پس از جنگ ایران و عراق) که ایران تقویت توانمندی های نظامی و ادامه برنامه هسته ای خود را آغاز کرده بود، طراحان امنیتی در ارزی خطرات و چالش های امنیتی محیط خاورمیانه بر دیدگاهی ﺗﺄکید می د که مطابق آن دو حلقه هم مرکز پیرامون رژیم صهیونیستی را فراگرفته بودند. حلقه اول؛ شامل کشورهای همسایه و دارای مرز مشترک با بود و حلقه دوم؛ به کشورهای دورتر از مرزهای گفته می شد که ایران بخشی از این حلقه به شمار می رفت. از ویژگی های دهه 1990 کاهش تهدید کشورهای حلقه اول و افزایش جدی نگرانی های از چالش های امنیتی حلقه دوم بود. در این حلقه، عراق در سال 1990 (همزمان با تصرف کویت توسط رژیم عراق) علاوه بر حمله موشکی به ، این رژیم را به استفاده از تسلیحات شیمیایی و سوزاندن نیمی از آن تهدید کرد که ش ت عراق در سال 1991 توسط نیروهای ائتلاف به ی امریکا، پیامدهای امنیتی مثبتی برای حاصل شد. ایران به عنوان یکی دیگر از کشورهای حلقه دوم، از آغاز با نقش آفرینی به عنوان محور مقاومت ی- ضدصهیونیستی و حمایت از گروه های جهادی مانند حماس و حزب الله، بخشی از قدرت خود را نشان داد و سیاست خارجی عملگرایانه ای را در پیش گرفت؛ به علاوه، در اوا دهه 1990 از نظر صهیونیست ها توانمندی های موشکی (که را در تیررس دارد) و برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تهدیدی جدی و تازه به شمار می رفت.

به طور کلی، از نظر سران رژیم صهیونیستی، ایران هسته ای تهدیدی وجودی علیه این رژیم به شمار می رود. آنها دیپلماسی و تحریم های اقتصادی را محکوم به ش ت می دانند و حمله نظامی علیه ﺗﺄسیسات هسته ای ایران را گزینه ای مطلوب تلقی می کنند و حتی در صورت خودداری امریکا از اقدام نظامی علیه ایران، مطابق ین راهبردی خود حمله یک جانبه علیه ایران را جزو گزینه های خود قرار داده اند.

در این مقاله برای بررسی امنیت ، ابتدا رویکردی نظری طرح می شود و ین امنیت ملی و رویکرد امنیتی ایران و رژیم صهیونیستی به یکدیگر تبیین و تشریح می شود. در عین حال، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا آن چنان که رژیم صهیونیستی اعلام کرده به حمله نظامی علیه ﺗﺄسیسات هسته ای ایران دست خواهد زد یا خیر؟ در پاسخ می توان این فرضیه را مطرح نمود که تمام عوامل و شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و نیز واقعیت های منطقه ای و بین المللی نشان می دهد این رژیم قادر به حمله علیه ﺗﺄسیسات هسته ای ایران نیست و بیشتر رفتارهای رژیم صهیونیستی در این زمینه، ایجاد جنگ روانی و از سویی تحریک امریکا و غرب برای افزایش فشارهای ، امنیتی و اقتصادی است و در این سیاست به ویژه از طریق ل خود در امریکا بخشی از اه خود را محقق ساخته است.

رویکردی نظری به امنیت رژیم صهیونیستی

مفهوم امنیت، تعریف، موضوع و مرجع آن در رویکردهای نظری متفاوت به اشکال مختلف بررسی شده است. در مباحث امنیتی، تسلط رویکرد واقع گرایی در شکل کلاسیک و سپس جدید خود انکارناپذیر است. این تسلط در قالب گفتمان ت محوری، اهمیت قدرت فیزیکی و قهرآمیز، ﺗﺄکید بر امنیت ت و قرار دادن جنگ و صلح در کانون روابط بین الملل، تبعیت قواعد حقوق بین الملل از خواست قدرت های بزرگ و نقش ابزاری سازمان های بین المللی تجلی یافت .سلطه رویکرد واقع گرایی در بررسی های امنیتی تا پایان جنگ سرد کم ش تداوم یافت، اما به تدریج درباره توان این نظریه برای بررسی همه ابعاد امنیت ملی کشورها تردیدهایی جدی به وجود آمد. از جمله رویکردهای نظری جدید می توان به «مکتب کپنهاگ» اشاره کرد که نویسندگانی مانند «باری بوزان»، «ال ویور» و «پاپ دو ویلد» آن را ارائه د. این مکتب در پی ارائه چهارچوبی نوین برای تحلیل امنیت است. مکتب کپنهاگ از مفهوم «تهدید وجودی» به عنوان مفهومی کانونی برای بررسی های امنیتی استفاده می کند. این مفهوم، ناظر بر تهدیدهایی است که موجودیت موضوع مورد نظر را به مخاطره می اندازند و آن را با خطر اضمحلال، ت یب یا آسیب جدی رو به رو می کنند. نظریه پردازان مکتب کپنهاگ بر اساس مفهوم تهدید وجودی، موضوع یا هدف، مرجع امنیت در بخشهای پنج گانه نظامی، ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تعیین می کنند.

در بخش نظامی، موجودیت مورد نظر یا تهدید شده غالباً ت است. دستورکار امنیت نظامی عمدتاً حول توانایی حکومتها برای حفاظت از خودشان در برابر تهدیدهای نظامی داخلی و خارجی دور می زند. در بخش ، از دیر باز، تهدیدهای وجودی بر حسب اصل سازنده و اساسی این بخش یعنی حاکمیت و گاه نیز ایدئولوژی ت تعریف شده است. هر چیزی که در شناسایی، مشروعیت یا اقتدار حاکمه ت تردید کند می تواند تهدیدی وجودی برای حاکمیت باشد. در بخش اقتصادی، مشخص موجودیت های مورد تهدید و تهدیدهای وجودی دشوارتر است. خوب یا بد عمل اقتصاد ملی را نمی توان تهدیدی وجودی به شمار آورد، جز در صورتی که بقای مردم کشور در معرض خطر باشد. بخش اجتماعی امنیت با امنیت که ناظر بر ثبات سازمانی ت ها، نظام های حکمرانی و ایدئولوژی های مشروعیت بخش به حکومت ها و ت هاست ارتباط تنگاتنگی دارد، اما از آن متمایز است. در این بخش، تهدیدها معطوف به هویت و انسجام اجتماعی است. در بخش محیط زیست، طیف موضوعات امنیتی بسیار گسترده است و از اموری نسبتاً ملموس مانند بقای برخی انواع موجودات یا انواع زیستگاه ها تا موضوعات نامشخص تر و بزرگ تری مانند حفظ اقلیم را در بر می گیرد (بوزان، 1386: 87-47).

در بررسی تهدیدهای خارجی مربوط به امنیت رژیم صهیونیستی، رویکردهای سنتی مانند واقع گرایی به دلیل دیدگاه تک بعدی و بی توجهی به ویژگی های چندلایه داخلی این رژیم نمی تواند چندان مفید باشد؛ بنابراین، چهارچوب نظری مکتب کپنهاگ به دلیل داشتن رویکرد چندلایه و جامع به امنیت ملی، مناسب تر به نظر می رسد. بر اساس تعریف مکتب کپنهاگ از امنیت ملی، امنیت رژیم صهیونیستی را می توان در پنج بعد نظامی، اقتصادی، ، فرهنگی- اجتماعی و زیست محیطی بررسی کرد. البته در این رویکرد بعد زیست محیطی اهمیت کمتری دارد.

رژیم صهیونیستی در بعد نظامی از سوی گروه های مقاومت مورد حمایت ایران احساس ناامنی می کند و در واقع در این حوزه از نظر بعد نظامی با تهدید وجودی از سوی ایران رو به روست و در عین حال رژیم صهیونیستی توانمندی های موشکی و برنامه هسته ای ایران را نیز از این زاویه تهدید وجودی برای امنیت ملی خود می داند که مهم ترین درجه تهدید علیه این رژیم در این حوزه است.

ج. ا. ایران در بعد همواره با حمایت از گروه های مقاومت ضدصهیونیستی که موجودیت رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور را نفی می کنند، نظام حکومتی و ایدئولوژی مشروعیت بخش به این رژیم را با چالش بنیادین رو به رو کرده و رژیم صهیونیستی در این حوزه نیز با تهدید وجودی رو به روست.

رژیم صهیونیستی در بعد اجتماعی یا هویتی با بحران های متعددی رو به روست که احساس ناامنی اجتماعی ناشی از تداوم مقاومت گروه های ضدصهیونیستی نیز بر گسست اجتماعی و تشدید آن اثرگذار بوده است. بعد امنیت اقتصادی رژیم صهیونیستی نیز که با امنیت در حوزه های نظامی، ، اجتماعی و زیست محیطی ارتباط تنگاتنگ دارد، ماهیتی چندلایه برای امنیت ملی رژیم صهیونیستی دارد. به این معنا که چالش ها و بحران های اقتصادی می تواند مانند جنگ و چه بسا فراتر از آن ویران گر باشد.

به طور کلی، رژیم صهیونیستی در چهار بعد نظامی، ، اقتصادی و اجتماعی از سوی ایران و سیاست های حمایتی آن در قبال گروه های مقاومت ضدصهیونیستی احساس تهدید وجودی می کند که بعد نظامی آن اهمیت و جلوه گری بیشتری برای این رژیم داشته است که در سال های اخیر توانمندی های موشکی و برنامه هسته ای ایران این احساس را برای رژیم صهیونیستی تقویت کرده است.

ین امنیت ملی رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی، ین امنیت ملی خود را بر این اساس تدوین کرده است که کشورهای عربی (یا غیرعربی مانند ایران) مصمم به نابودی این رژیم هستند و با این باور که در سطح بین الملل هیچ متحد قابل اتکایی ندارد، باید با خوداتکایی از موجودیتش حفاظت کند و به دلیل ضعف جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی و شمار نیروی نظامی خود را ضعیف و مطابق این ین امنیتی توان بازدارندگی در برابر حملات احتمالی کشورهای عربی و غیرعربی را ضروری می داند (toukan, 2009: 24). رژیم صهیونیستی بازدارندگی هسته ای را نیز ضامن موجودیت خود دانسته و دستی احتمالی کشورهای مسلمان عربی یا غیرعربی منطقه به تسلیحات هسته ای را نیز تهدیدی مستقیم علیه موجودیت خود می داند و جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته ای در منطقه خاورمیانه را در راهبرد امنیتی خود گنجانده است. در مورد برنامه تسلیحات هسته ای خود نیز سیاست ابهام هسته ای را در پیش گرفته و هدف آن بر اساس این باور است که با ابهام آفرینی «بازدارندگی» ﻣﺆثر به وجود بیاورد. بسیاری از ان نیز در اظهارات خود سیاست ابهام هسته ای را در پیش گرفته اند. به طوری که این رژیم هرگز به طور رسمی دارا بودن تسلیحات هسته ای را نپذیرفته و پیمان ان.پی.تی را نیز امضاء نکرده است. این باور سران رژیم صهیونیستی به دهه 1960 یعنی زمان دستی به بمب هسته ای بازمی گردد که ساخت آن را واکنشی به تجربه یهودیان طی هولوکاست می دانند که مطابق آن به هیچ دشمن منطقه ای نباید اجازه داده شود به برابری هسته ای با کشور تازه ﺗﺄسیس یهودی و همواره تحت محاصره دست یابد.

به عنوان موجودیتی که بر پایه گری و جنگ شکل گرفته، بسیار احساس ناامنی و تهدید می کند؛ بنابراین، امنیت ملی را همواره در صدر اولویت های سیاست خارجی و امنیتی خود قرار داده و در مقاطع مختلف راهبردهای متفاوتی برای تحقق آن تدوین واجرا کرده است. تغییرات تفکر راهبردی در دو مرحله قابل تمیز است: مرحله نخست، تا سال 1979 ادامه داشت که تا آن هنگام راهبرد امنیتی سنتی به منظور مقابله با چالش های امنیتی به کار گرفته می شد. مرحله دوم، در دهه 1980 (پس از امضای توافق نامه کمپ دیوید در اوا 1978 بین مناخیم بگین، نخست و انور سادات، رئیس جمهور مصر و نیز به دلیل وقوع انقلاب ی در ایران) با فاصله گیری این رژیم از تفکر راهبردی گذشته آغاز شد و تغییرات جدی در ین امنیت ملی در اوایل دهه 1980 با تهاجم به لبنان صورت گرفت. منطق این جنگ پیشگیری یا بازدارندگی نبود و بیشتر به منظور دستی به اه و ﺗﺄیید شفاف ین جنگی کلاوزویتس یعنی تداوم دیپلماسی از طریق جنگ بود (mikaelian, 2010, 76). در واقع، در این دوره جدی ترین چالش رژیم صهیونیستی مقاومت گروه های ی غیر تی بود و تهدید علیه بقای این رژیم وجود نداشت. از اوایل دهه 1990 (به دلیل وقوع جنگ اول خلیج فارس و اقدام عراق در حمله موشکی به ) تلاش های بسیاری برای بازنگری در مفهوم امنیتی شد، اما تغییرات جدی در راهبردی امنیتی رژیم صهیونیستی به وجود نیامد. آ ین تلاش ها برای تغییر راهبرد امنیتی پس از یازدهم سپتامبر 2001، جنگ 2003 عراق و به ویژه پس از ناکامی رژیم صهیونیستی در جنگ سی و سی روزه در سال 2006 صورت گرفت. به طوری که پس از ناکامی این رژیم، کمیته ای به ریاست دان مریدور با بررسی جنگ سی و سه روزه بازنگری عمیق در امنیت ملی را در قالب گزارش راهبردی ارائه کرد (shabtai, 2010, 45) .

رژیم صهیونیستی در چهارچوب ین امنیتی خود، سیاست هسته ای را نیز گنجانده است و مطابق آن استفاده از تسلیحات هسته ای در صورت به خطر افتادن موجودیت خود را ضروری می داند. در این راستا، سران رژیم صهیونیستی برنامه هسته ای ایران را غیرصلح آمیز می دانند و همواره با اشاره با صحبت های آقای محمود مبنی بر «محو شدن از نقشه جغرافیا» و توانمندی های موشکی ایران (که را در تیرس دارند) تلاش کرده اند برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را نیز در راستای اه نظامی و در نتیجه تحقق حذف از نقشه جغرافیا جلوه دهد. از نگاه صهیونیست ها که مبنای شکل­گیری ین امنیتی خود را بقای می­دانند، این موضع گیری ها به معنای داشتن نیت عملی برای تحقق این هدف است و با چنین دستاویزی تهدیدهای ایران را برابر با نابودی و پایان موجودیت خود می داند و بنابراین علاوه بر تلاش برای ترغیب جامعه بین الملل به تحریم اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک ایران، همواره تهدید به حملات پیشدستانه علیه ﺗﺄسیسات هسته ای آن کرده اند.

آسیب پذیری های امنیتی رژیم صهیونیستی

ییگال آلون عوامل اصلی شکل دهنده ین نظامی رژیم صهیونیستی را در دو عامل مهم متمرکز می داند: 1- وجود ت کوچک رژیم صهیونیستی، 2- آسیپ پذیری­های ژئواستراتژیک.

رژیم صهیونیستی به علت جمعیت محدود، مرزهای غیر قابل دفاع و منابع طبیعی کم و عدم عمق استراتژیک، ین نظامی پیشرفته­ای را طرح­ریزی کرد (civcik, 2004 : (20-21. بن گورین مؤسس ت رژیم صهیونیستی از اتخاذ سیاست و ین نظامی که براساس آن نیروهای مسلح تشکیل شد، چند هدف را دنبال می­کرد. وی ابتدا کلیه نیروهای شبه نظامی صهیونیست را مشخص و آنان را در رژیم صهیونیستی ادغام نمود. همچنین به منظور حفظ آمادگی نظامی و ذوب گروههای یهودی مهاجر که از سراسر جهان به رژیم صهیونیستی می­آمدند درکوره جامعه یکپارچه رژیم صهیونیستی، خدمت سربازی را اجباری نمود. وی با استفاده از اوضاع بین­المللی و حمایت­های غرب در دوران جنگ سرد تلاش نمود تا با هدف ایجاد بازدارندگی بر ضد دشمنان عرب خود و دنبال ین تهاجمی، دو وزراتخانه متعارف و غیر متعارف را پایه­ گذاری کند (fildman,1997 : 69). به عبارتی دیگر، دیوید بن گورین می خواست توانایی رژیم صهیونیستی به حدی برسد که اعراب قانع شوند که نمی­توانند رژیم صهیونیستی را از نظر نظامی ش ت دهند و تنها گزینه آنها راه حل از طریق مذاکره است.

به رغم تحقق انتظارات بن گورین و اقدام برخی از کشورهای عربی از جمله مصر به امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی، پایه­های صلح همچنان سست و متز ل بوده و عادی­سازی، آنگونه که مورد نظر رژیم صهیونیستی بوده تحقق نیافته است و همچنان فضای تیره و تار و شبح جنگ در این منطقه بی ثبات دیده می شود (مؤسسه مطالعات فلسطین، 1385 : 163). رژیم صهیونیستی با وجود اینکه باحمایت قدرت­های بزرگ در منطقه خاورمیانه در زمینه اقتصادی و نظامی به سطح بالایی از پیشرفت رسیده است ولی همواره با آسیب­ها و خطرات جدی امنیتی مواجه است. در این بخش برای درک بهتر از شرایط و موقعیت رژیم صهیونیستی در منطقه متغییر خاورمیانه، مهمترین چالش­ها و آسیب پذیری­های رژیم صهیونیستی را مورد تحلیل و برسی قرار می دهیم.

آسیب پذیری­های رژیم صهیونیستی به دلیل محدودیت جغرافیایی

وسعت کم، شکل نامناسب و موقعیت خط ذیر به دلیل محصور بودن در میان کشورهای دشمن شرایطی رافراهم آورده که رژیم صهیونیستی را به شدت آسیب پذیر کرده است. این آسیب پذیری­ها از جهات زیر قابل بررسی می باشد:

1. فقدان عمق استراتژیک در مقابل حملات غافلگیرکننده

امنیت ملی رژیم صهیونیستی تحت ﺗﺄثیر منفی عامل جغرافیای قرار گرفته است، فقدان عمق استراتژیک قابل قبول برای رژیم صهیونیستی به عنوان یک آسیب پذیری استراتژیک مطرح است. بدین منظور فقدان عمق استراتژیک مؤثرترین عامل تشکیل دهنده­ی اصول ین نظامی رژیم صهیونیستی به شمار آمده و مهمترین نگرانی امنیتی این رژیم را شامل می شود (civcik, 2012: 27). وسعت کم و شرایط ژئواستراتژیکی نامناسب ضمن آنکه حمله سریع و رژیم صهیونیستی ( سرزمین­های ی) را در اختیار همسایگان قرار می­دهد، آن را در برابر حملات غافلگیرانه و سریع غیر قابل دفاع می سازد. این امر از آنجا ناشی می شود که فاصله بین مرزی که رژیم صهیونیستی را از دشمنان عربیش جدا می کند، تا مراکز اصلی رژیم صهیونیستی بسیار کم است. مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی را مثلث بیت المقدس، حیفا و تل آویو تشکیل می دهد (به عنوان هارتلند رژیم صهیونیستی شناخته می­شود) که در تیررس حملات مرزی کشورهای عربی قرار دارند و همیشه خطرات بالقوه­ای را در خود جای داده­اند. این آسیب پذیری عامل مهم وابستگی رژیم صهیونیستی به ین نظامی است به نحوی که این رژیم بیشتر بودجه خود را صرف امور نظامی و دفاعی کرده است. حتی وقتی که اسرئیل در سال 1967 با کرانه باختری، غزه، جولان و سینا تا حدی موقعیت خود را بهبود بخشید و به عمق استراتژیک خود افزود چندان نتوانست این ضعف اساسی را جبران کند؛ چرا که حتی در این صورت هم فاصله مرز کشورهای عرب تا مراکز حساس و ای مهم رژیم صهیونیستی بسیار اندک بود، چنانچه فاصله مرز اردن و تا این مراکز حدود 40 کیلومتر بود. علاوه براین هواپیماهای کشور ، مصر و اردن به دلیل عرض کم رژیم صهیونیستی­ می­توانستند به سرعت و در مدت کمتر از 10 دقیقه ای مهم آن را هدف موشکی قرار دهند (قاسمی، 1380: 67).

2- ناتوانی در سازماندهی و بازسازی برای دفاع و مقابله با نیروهای دشمن

وسعت کم ­و شکل نامناسب­رژیم صهیونیستی باعث شده تا این رژیم از داشتن عمق استراتژیک در درون سرزمین ی محروم باشد. کشورهای وسیع و دارای عمق استراتژیک این امکان را دارند که پس از حمله غافلگیرانه و دریافت ضربه اول دربخش دیگری از خاک خود نیروهای خود را جمع­آوری کند و به بازسازی آن برای مقابله با دشمن بپردازد. رژیم صهیونیستی که فاقد یک عمق استراتژیک مناسب است از این امکان محروم است؛ لذا اگر به سرعت بخش هایی از خاکش شود توان جمع آوری نیروها و بازسازی آنها در مناطق دیگر را ندارد. بدین خاطر است که رژیم صهیونیستی در استراتژی دفاعی خود همیشه بر اصل انتقال میدان جنگ به خاک دشمن ﺗﺄکید می کند (wurmser, .(1991: 44

آسیب پذیری رژیم صهیونیستی بدلیل در تیررس بودن مراکز جمعیتی و اقتصادی آن

فاصله کم بین این رژیم و دشمنانش (کشورهای عرب و گروهای مبارز فلسطینی­ و لبنانی) باعث شده است تا ت یهودی همواره در تیررس حملات غافلگیرانه قرار داشته باشد. در تیرس بودن مراکز حساس در وقوع یک جنگ، این رژیم را بشدت آسیب پذیر می­سازد. حتی اگر حمله­ای همه جانبه نظامی نیز صورت نگیرد این امکان برای دشمنان رژیم صهیونیستی وجود دارد که مراکز حساس رژیم صهیونیستی را هدف قراردهند. این حملات ضمن آنکه می تواند آسیب های جدی را بر اقتصاد اسرئیل وارد سازد می­تواند با ناامن ت یهودی زندگی عادی و روزانه شهروندان آن را مختل نمایند.

ماهیت تصنعی و تحمیلی و مشکل انطباق با محیط

ویژگی تصنعی و تحمیلی بودن، رژیم صهیونیستی را به عضوی غیر­عادی و ناسازگار با دیگر کشورهای منطقه و مجموعه ت­هایی که در یک منطقه و در کنار هم به سر می­برند، تبدیل کرده است. از این رو رژیم صهیونیستی نمی­تواند خود را با محیطی که در آن به سر می برند منطبق سازد و به عضو سازگار با سایر اعضاء و اجزای نظام منطقه­ای تبدیل شود. اگر ویژگی تصنعی و تحمیلی از درون موجب ضعف همبستگی و انسجام درونی بین اجزای سازنده ت رژیم صهیونیستی شده، این ویژگی در بیرون موجب عدم سازگاری آن با دیگر ت­های منطقه گردیده است. نتیجه این وضعیت؛ چالش دائمی بین این رژیم با همسایگان و ت­های منطقه بود. چالشی که در آن رژیم صهیونیستی عمدتاً تنها بوده و در انزوا قرار داشته، و هموراه تلاش شده تا با آن به عنوان عضو ناهماهنگ و غیر منطبق با محیط و منافع مجموعه تهای منطقه مقابله شود. چنین وضعیتی در تمام دوران حیاط رژیم صهیونیستی تغییر نکرده، بلکه ادامه یافته است. نتیجه این وضعیت تداوم ح منازعه و بی اثر شدن استراتژی صلح برای ایجاد آشتی بین رژیم صهیونیستی و کشورهای منطقه بوده و شرایط لازم را برای دستی رژیم صهیونیستی به امنیت و صلح درمنطقه را منتفی می کند (قاسمی، 1380: 270).

ضعف سیاست بازدارندگی رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی از آغاز شکل­گیری تلاش کرده است تا سیاست بازدارندگی را بر کشورهای عربی تحمیل نماید. تا آنان را از تهدید نظامی یا مسلح شدن فعال باز دارد. زیرا این خود به کشورهای عربی امکان می دهد که در آینده رژیم صهیونیستی را مورد تهدید قرار دهند. قابلیت توان بازدارندگی مؤثر همواره برای رژیم صهیونیستی مسئله بسیار اساسی بوده، حتی می­توان از آن به عنوان سنگ بنای ین دفاعی رژیم صهیونیستی یاد کرد (levant, 2001: 1). ان صهیونیستی از جمله بن گورین، اولین نخست آن کشور در اجرای این سیاست تلاش د ولی این سیاست چندان هم کارساز نبوده و رژیم صهیونیستی همواره در اجرای سیاست بازدارنگی با چالش­های مهمی روبه رو است. در ذیل مهمترین چالش­های رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می دهیم:

تجهیز کشورهای خاورمیانه به انواع سلاح ها

بسیاری از کشورهای خاورمیانه مجهز به انواع موشک­ها از جمله موشک­های بالاستیک هستند. ایران، عراق، ، پادشاهی عربستان، یمن، مصر، لیبی ­و امارات از جمله کشورهایی هستند که مجهز به موشک های بالستیک هستند (balance & lennox, .(1999: 60 رژیم صهیونیستی خود را از جانب کشورهای که آنان را کشورهای حلقه دوم می­نامد و با آن هم مرز نیستند در خطر موشک­های بالستیک می بیند و به طور مشخص از جانب ایران، عراق (پیش از در مارس 2003) و لیبی احساس خطر می کند. رژیم صهیونیستی، همچنین خود را در خطر موشکی می بیند ولی آنچنان از سوی سایر کشورهای عربی دارای موشک بالستیک مانند مصر، عربستان صعودی، یمن و امارات متحده عربی احساس خطر نمی کند. از جمله ﺳﺆالاتی که بسیاری از مسؤلان و کارشناسان در داخل و خارج رژیم صهیونیستی مطرح می کنند این است که: آیا، چگونه و چه وقت ایران و از موشک­های بالستیک، علیه رژیم صهیونیستی استفاده خواهند کرد؟ اورن یکی از تحلیل­گران مسائل نظامی در مقاله­ای در رو مه هاآرتص نوشت « برخی از تحلیل­گران معتقدند که به دلیل اختلاف در موازنه قوا و برتری نیروی هوایی - دریایی از درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار با رژیم صهیونیستی همواره اجتناب می­کند» به گفته اورن این دسته از کارشناسان معتقدند در صورتی که خود را در تهدید واقعی بر ضد سرزمین خود ببینند به گزینه نظامی رو خواهند آورد و به طور اساسی به موشک­های بالاستیک که احتمالاً مجهز به سلاح های کشتار جمعی باشند، به عنوان آ ین حربه متوسل خواهد شد. رژیم صهیونیستی در مورد پیشرفت برنامه هسته­ای ایران بسیار نگران و آن را چالش مهمی برای سیاست بازدارنگی خود می­داند، زیرا معتقدند که اگر ایران با پیشرفتی که در برنامه هسته ای خود داشته به سلاح هسته­ای دست پیدا کند خاورمیانه هسته­ای تبدیل به یک کابوس استراتژیک برای رژیم صهیونیستی خواهد شد (inbar, 2011: 18).

ترس و نگرانی از حملات مرزی

رژیم صهیونیستی در مرزهای سرزمین ی همیشه با خطرات جدی مواجه بوده و بدین منظور دراستراتژی امنیتی رژیم صهیونیستی بر مرزهای قابل دفاع بسیار ﺗﺄکید شده است. رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی، شرقی و جنوبی با چالش ها و تهدیدات بسیاری مواجه است.

تغییر محیط امنیتی رژیم صهیونیستی بعد از ظهور حکومت های جدید عربی

محیط امنیتی خاورمیانه در دهه های گذشته وضعیت های متفاوتی را از سر گذرانده است. پس از جنگ جهانی دوم، به تدریج و شوروی وارد منطقه شدند و ای از عوامل برهم زننده نظم و امنیت منطقه ای سبب شد خاورمیانه تبدیل به یکی از بحرانی ترین مناطق جهان شود. در این میان شکل گیری در سال ۱۹۴۸ و بروز جنگ های متعدد میان اعراب و نقش تعیین کننده ای در ایجاد این بحران داشت. پس از جنگ چهارم اعراب و تلاش های گسترده ای از سوی جامعه بین المللی، ان کشورها و سازمان ملل به منظور حل منازعه اعراب و صورت گرفت. این تلاش ها در قالب طرح ها، کنفرانس ها و قطعنامه های صلح متجلی شده اند. برخی تحولات منطقه ای مانند شکل گیری ائتلاف و تحولات بین المللی (فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) در دهه۱۹۸۰، پایان جنگ سرد و مطرح شدن نظم نوین جهانی توسط سرفصل جدیدی در مذاکرات صلح تلقی می شد.

اما با شروع تحولات 2011 خاورمیانه و شکل­گیری حکومت­های جدید عربی، همچنین قدرت گرفتن شبکه گرایان در این کشورها محیط امنیتی رژیم صهیونیستی وارد مرحله بسیار متفاوتی شد که برای تمردان یهودی پیش بینی آن نمی­رفت. در کشور مصر اگرچه حزب اخوان­المسلمین باش ت مواجه شد ولی این به معنی شکت گرایان در منطقه نیست بلکه باید گفت آنچه که بعد از شکل­گیری ت­های جدید عربی بیشتر قابل تحلیل است پر شدن خلاء استرتژیک قدرت توسط گروهای ی است که سالها در سرکوب بودند (berti, 2010: 186). این تغییرات امنیتی که باعث آسیب پذیری امنیت ملی رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی شده است را می­توان در موارد زیر مورد برسی قرار داد.

پدیداری پیوند و انسجام بین ­های ی ضد رژیم صهیونیستی

با شروع موج تحولات در کشورهای شمال آفریقا و تسری آن به تعدادی دیگر از کشورهای عربی، در غرب از این تحولات به عنوان ادامه موج سوم دموکراسی­خواهی و یا موج چهارم یاد می­شد، اما با توجه به بعد ی این دگردیسی می توان چنین اظهارنظر کرد که در این کشورها، به صورت همزمان تقاضا برای دموکراسی بیشتر از یک سو و توجه بیشتر به دین در اداره امور کشور وجود داشت که در قالب گفتمان گرایی میانه رو تجلی یافته است. با نگرش عمیق تر به تحولات منطقه به آسانی می توان متوجه شد که بازگشت به مبانی دینی در زمره یکی از اولویت های مهم مردم قرار داشت. در صحنه بعد از شکل­گیری حکومت­های جدید دو جریان گرایی میانه رو و جریان سنت گرا که در جریان یا گروه های سلفی نمود یافته است و سردمداران آن معتقدند مدرنیته و دموکراسی در تضاد با قرار دارند نقش بیشتری ایفا می­کنند. دراین ­ها عامل هویت، نقش بسیار برجسته ای داشته و آنچه در این های مردمی بیش از مؤلفه های دیگر خودنمایی می کند، ساخت و احیای هویت ی است. رژیم های اقتدارگرا و به ویژه آن دسته از رژیم ها که از گرایش های سلطانی برخوردار بودند، در پی نفی این هویت بر آمدند؛ هویتی که مبتنی بر جایگاه اجتماعی و باورهای ی مردم بوده است. نبود های ، انواع تبعیض ها، فقدان عد اجتماعی و ناکارآمدی ت ها سبب فساد مالی، فقر و شکاف طبقاتی گسترده ای در جوامع عرب شد و هویت مقاومت را در میان اقشار مختلف مردم اشاعه داد.

از سوی دیگر، حمایت های غرب، به ویژه از رژیم های اقتدارگرای منطقه و رژیم صهیونیستی که درست نقطه مقابل گروهای مقاومت است، به شکل گیری این هویت مقاومت کمک کرد. از آنجایی­که مذهب به عنوان منبع مهم مشروعیت­ساز بازیگران محسوب می شود (matthee, 2008: 42). نقش مهمی در معادلات این کشورها و همچنین آینده امنیتی رژیم صهیونیستی داشته است. در این میان، به ویژه جوانان و ن که فرصت های خود را از دست رفته می دیدند، به نیرویی بزرگ برای مقاومت تبدیل شدند (واعظی، 1391: 12).

مهمترین این ها را می توان در اخوان المسلمین مصر، لیبی و و های جهاد ی، حماس و فتح و های افراطی و رادیکال ی (سلفی ،تکفیر) خلاصه­کرد. در مجموع می توان گفت رژیم صهیونیستی رژیم صهیونیستی از قدرت گرفتن گرایان رادیکال در این کشورها و تشکیل اتحاد با گرایان رادیکال لبنانی که منجر به تشکیل یک جریان » ی تندرو» در مرزهایش با لبنان و شود به شدت نگران است وهمواره احاساس خطر می کند (شوشی نسب، 1391: 12).

رشد و تقویت گروهای گرا

بیداری ی که از سال 2011 آغاز شده است تحول بی‎سابقه‎ و تهدیدی جدی علیه منافع ملی رژیم صهیونیستی به شمار آمده است. این رژیم شرکای استراتژیک کلیدی خود در مصرو تونس از دست داده و با فعال شدن نیروهای گرای افراطی در ، مصر، تونس و لیبی مرزهای سرزمین­های ی را با خطرات مستقیمی مواجه می­بیند؛ از سوی دیگر، متحدان منطقه رژیم صهیونیستی از جمله بحرین، اردن، کویت، مراکش، عربستان سعودی و یمن اکنون با چالش‎هایی مواجه هستند که از سوی ‎های مخالف ‎گرا به آن‎ها تحمیل شده است. گرچه این گروه‎ها اه خود را در سایه آرمان‎های دموکراتیک مخفی می‎کنند اما در نهایت هدف واقعی آن‎ها نابود دموکراسی از طریق بهره‎برداری از ساز و کار انتخابات، ب قدرت و تحمیل شریعت ی است. اخوان المسلمین با حسن تعبیر، نام « و عد » را بر حزب خود گذاشت و توانست درانتخابات مصر برنده شود. گرچه ‎گرایان در کشور لیبی نتوانستند چنین روندی را پیش ببرند و با نزاع‎های گروهی، تنش‎های فرقه‎ای و اختلافات قبیله‎ای دست و پنجه نرم می‎کنند، و به نظر می‎رسد که حکومت آن کشور قادر به حل این معضلات نیست. آشفتگی شدید در لیبی ممکن است به ‎گرایان افراطی آن کشور اجازه دهد تا انقلاب را مصادره کنند همان‎گونه که در بخش‎های دیگر منطقه این کار را انجام دادند.

علاوه بر تضعیف رژیم‎های همراه با رژیم صهیونیستی و ، خیزش‎های عربی دست ‎گرایان را قوی‎تر کرده است. آن‎ها در گام نخست خیزش‎ها، قادر نبودند تا نقش عمده‎ای ایفا نمایند. این روند باعث تضعیف همکاری میان حکومت‎های عربی با و تقویت گروه‎های تروریستی ‎گرا، به طور خاص در مصر و لیبی شد. القاعده و سایر گروه‎های انقل ‎گرا که در مراحل نخست کارزارهای انتخاباتی مسالمت آمیز نقشی حاشیه‎ای داشتند، اکنون قدرت‎شان افزایش یافته و هزینه احزاب ‎گرا را پرداخت می‎کنند و در برخی موارد با آنان همدست می‎شوند. رشد موج ‎گرایی باعث تحکیم جایگاه این گروهها در مسائل شده و بیش از پیش برخطرات امنیت ملی رژیم صهیونیستی افزوده است. این مسأله حماس و سایر شبه نظامیان ‎گرا را تقویت کرده و آن‎ها بیش از گذشته، از حمایت مصر برای حمله علیه رژیم صهیونیستی برخوردار شده‎اند. در شرایطی که حتی بعد از ناکامی محمد مرسی در حکومت پیش آمد، براین مسئله می­توان ﺗﺄکید کرد که با کنارگذاشته شدن دیکتاتوری­های عربی گرایان بهترین گروهی بودند که توانستند این خلاء قدرت را پرکرده و نقش پررنگی در معادلات امنیتی ایفا کنند (berti, 2012: 187).

وادار سازی رژیم صهیونیستی به توسعه بازدارنگی نظامی و سرمایه­گذاری امنیتی

از دیدگاه تحلیل گران رژیم صهیونیستی فرایند فعلی منطقه خاورمیانه و رشد عناصر رادیکال ی مثبت تلقی نمی شود. ت نتانیاهو به طور مکرر نگرانی خود را از جهت­گیری نامعلوم رژیم های نوظهور عربی بیان کرده است. این تحولات بیش از آنکه به ثبات منتهی شود بیش از پیش به ناآرامی ها منطقه افزوده و تمایل اعراب برای سازش با رژیم صهیونیستی را بسیار کاهش داده است.

امروزه حتی پیمان­های صلح که رکن مهم حفظ امنیت رژیم صهیونیستی است؛ با رشد نیروهای داخلی ضد رژیم صهیونیستیی به ویژه گرایان که نفوذشان بیشتر شده است زیر بیشترین حجمه­ای از فشار باشد. ت اوباما در تشویق ت های عربی در جهت سازش با رژیم صهیونیستی نسبت به ت­های قبلی ناتوان­تر عمل کرده و خدمات مالی آن به ت یهودی محدودتر شده است. ضعف ایالات متحده که تنها محدود به قدرت نظامی و توانایی برد جنگ های متعارف و مبارزات نه چندان شدید نمی شود، ﺗﺄثیراتی منفی بر توانایی بازدارندگی اسراییل داشته است. ت اوباما از بعضی متحدان منطقه ناامید شده و دوستی با اسراییل دیگر بدیهی تلقی نمی شود و در نتیجه اسراییل وماً نمی­تواند در حوادثی که مورد حمله قرار می گیرد، متکی به حمایت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن باشد (اینبار، 1391: 117).

تا قبل از این تغییرات، رژیم صهیونیستی پس از توافقنامه های صلح همچون کمپ دیوید بیش از پیش به رشد اقتصادی و کاهش هزینه­های امنیتی خود کمک بسیاری کرد به طوری­که توانست بدهی های خارجی خود را در مدت کوتاهی پرداخت و به بخش های بهداشت و آموزش و جمعیت رسیدگی بیشتری کند. صلح با مصر موجب برقراری ثبات بیشتر در این رژیم شد و این امکان را به سران رژیم صهیونیستی داد تا در اولویت های خود از یک سو بازنگری کنند و از سوی دیگر طرح هایی را به اجرا بگذارند که موجب کاهش تورم و میانگین بیکاری به شکل قابل ملاحظه ای در این رژیم شود. این رشد اقتصادی تا زمان انتفاضه الاقصی در رژیم صهیونیستی ادامه داشت، اما وقوع انتفاضه ﺗﺄثیرات و بازتاب های منفی خود را بر اقتصاد رژیم صهیونیستی گذاشت تا ظرف 4 سال حدود 12 میلیارد دلار به اقتصاد رژیم صهیونیستی ضربه وارد شود وآنچه در آن شک نیست، اینکه این داده ها ثابت می کند، شرایط امنیتی بازت منفی بر فعالیت های اقتصادی می گذارد. شرایط ناامن و بی ثباتی که بعد از شکل­گیری رژیم­های جدید در منطقه به وجود آمد ﺗﺄییدی بر این ادعا است. در این شرایط رژیم صهیونیستی خود را بیشتر از قبل منزوی­تر دیده و تلاش کرده تا بر توسعه بازدارندگی برای جلوگیری از خطرات جدی پیش رو، ﺗﺄکید بیشتری داشته باشد. رژیم صهیونیستی به منظور روبه­رو شدن با چالش های نامعلوم آینده هزینه­های دفاعی خود بیش از پیش افزایش داده و در تلاش است تا نیروهای قدرتمندی به وجود آورد که توان مقابله با امکان یک جنگ گسترده را داشته باشد. رژیم صهیونیستی برای روبه روشدن با چالش های موشکی به پیشرفت پ ند عامل و غیر عامل (دفاع به صورت غیر خشونت آمیز) نیاز مبرمی دارد. این رژیم در تلاش است دفاع موشکی ارتفاع پایین را با اجزای دفاع موشکی ارتفاع بالا، نسخه های ارتقاء یافته رهگیرهای پاتریوت با قابلیت پیشرفته و همچنین رهگیرهای فلش دو و سه که برای مقابله با موشک­های بلندبرد طراحی شده است، ادغام کند. این سامانه­ها و ادغام آنها در یک مرکز کنترل و فرماندهی ملی نیازمند سرمایه­گذاری بیشتری است. سامانه دفاع موشکی مناسب، عمل را در سطح گسترش خواهد داد. این سامانه همچنین از لحاظ بالقوه امکان این را دارد که نیاز به عملیات زمینی در غزه و جنوب لبنان را پیشدستی و هزینه آن را محدود کند. سامانه دفاع موشکی مناسب، عمل را در سطح گسترش خواهد داد (اینبار، 1391 :128).

ولی بااین وجود باید افزود، این افزایش هزینه­های امنیتی که بخش مهمی از بودج

مشاهده متن کامل ...

رژیم لاغری ده روزه برای آب چربی های اضافه بدن
درخواست حذف اطلاعات


برای لاغر شدن راه های بسیاری وجود دارد اما آنچه مهم است اراده است
اراده نخوردن، اراده جلوی شکم را گرفتن البته این بدان معنی نیست که اصلا نباید خورد
امروزه با پیشرفت دنیای پزشکی بهترین را ارها در کشور های اروپایی و ریی و سایر کشورهای پیشرفته مصرف مکمل های لاغرکننده می باشد که تحقیقات نیز نشان داده اند هیچ گونه عوارضی ندارند اما ما اینجا برای شما عزیزان روش 10 روزه لاغری و اب شکم ،پهلو و... را قرار داده ایم
البته اینجا از فرصت استفاده میکنم و یک مکمل لاغر کننده را به شما دوستان معرفی میکنم که بارها شاهد بودماطرافیان مصرف کرده و نتیجه گرفته اند.

آ گلد 60 تایی طلایی
مکمل لاغری فوق العاده قوی برای کاهش وزن 15 تا 20 کیلو در ماه
60 cap طلاییالبته شما اگر خواستید این مکمل را تهیه کنید بهتر است از فروشگاه های مجاز تهیه کنید که اص محصول را گارنتی د مانند فروشگاهی که لینک یدش را قرار میدم زیر


http://digikalao.injakojast.ir/product/view/811


حتما در صورت توانایی مالی این محصول راتهیه کنید.
و اما ده روش لاغری درصورتیکه نمیخوای اون محصول را ب ی
برای لاغری و آب چربی های اضافه بخوانید . اگر قصد دارید خیلی سریع وزن و چربی های اضافه خود را کم کنید این مقاله کامل و معجزه گر را از دست ندهید .
اگر توقع دارید زمانی که رژیم می گیرید، آب توی دلتان تکان نخورد و گرسنه نشوید، یعنی یا برای لاغر شدن خیلی مصمم نیستید یا کلا تعریف درستی از رژیم ندارید سلامتی و زیبایی حق افرادی است که اراده بهتر و قوی تری دارند
همین یک میان وعده را بخورید و شکر خدا را کنید این میان وعده را یا در فاصله صبحانه تا ناهار بخورید، یا در فاصله ناهار تا شام.
هر روز تعداد آگهی هایی که مدعی هستند لاغری بیش از 10 کیلو ظرف کمتر از یک ماه با متد آنها امکان پذیر است بیشتر می شود. آنهایی که بعضا فریب این دسته از آگهی ها را خورده اند می گویند که تنها مقدار کمی از وزن آنها کاهش پیدا کرده و پزشکان متخصص تغذیه هم کاملا با آن مخالف هستند.

کاهش وزن با رژیم لاغری 10 روزه
اگر روی ترازو رفتید و با دیدن درجه آن چشمانتان مثل توپ تخم مرغی گرد شدند، یعنی اینکه اضافه وزن به سراغ شما هم آمده! یک ماه گذشته لابد به خیال اینکه در طول روز گرسنه بودید، توقع داشتید که الان حس وزن کم کرده باشید، اما زهی خیال الکی! یادتان باشد بدن انسان کاملا هوشمند است.
هر چه کمتر غذا بخورید، کمتر مصرف می کند! تازه خودتان هم در این یک ماه از ساعت هشت تا 12 شب که بدترین ساعات برای خوردن هستند هر چه دم دستتان آمده را به سمت معده فلک زده روانه کرده اید و به خیال اینکه قند خونتان پایین آمده، بیشتر از روزهای عادی مواد قندی مصرف کرده اید.

برای اینکه متوجه شوید چقدر بدموقع چاق شده اید، نگاهی هم به تقویم روی میزتان بیندازید.
چه خودتان عروس یا داماد این روزها باشید و چه مهمان این عروسی ها فرقی نمی کند. به هر حال با این هیکل کج و کوله و شکمی که از خودتان جلوتر حرکت می کند، نه این مجالس بهتان می چسبد و نه کلا از زندگی لذت می برید. پس دست بجنبانید و با گرفتن یک رژیم مناسب و کوتاه مدت، هر چه زودتر چربی های اضافه تان را آب کنید.
بهترین راه برای کاهش اضافه وزن این است که تمام میان وعده ها و چاشنی هایتان را حذف کنید. از شیرینی و شربت بگیرید تا سس و دلستر و نوشابه.

در وعده شام هم کلا بی خیال غذاهای برنجی بشوید. در کنار این رعایت های غذایی، باید فعالیت های جسمی تان را هم زیاد کنید. زمین به آسمان رسید، آسمان به زمین رسید، باید روزی نیم ساعت پیاده روی کنید.
اما اگر می خواهید خیلی زودتر از اینها به نتیجه برسید، باید به رژیم غذایی کوتاه مدت رو بیاورید. این رژیم غذایی کوتاه مدت کمکتان می کند تا در عرض یک هفته تا ده روز به صورت کاملا اصولی چند کیلو وزن کم کنید:

صبحانه
اسم صبحانه رویش است. باید صبح خورده شود، نه لنگ ظهر!
2 عدد تخم مرغ آب پز
قهوه یا چای
1 عدد سیب
حواستان باشد که تخم مرغ ها را حتما باید با زرده بخورید. اگر کلسترول دارید، یعنی بیمار هستید، اصلا نباید این رژیم را بگیرید. فکر نکنید که می توانید به راحتی زرده های تخم مرغ را نخورید و آب از آب تکان نخورد! در این رژیم روی چربی زرده ها حساب شده.
از خودتان ابتکار به ج ندهید و به جای سیب، میوه های دیگر را جایگزین نکنید. سیب خاصیت آنتی باکتریال دارد و در مقابل بیماری ها بیمه تان می کند. تازه حس سرحال و شادابتان می کند و باعث می شود تا خود ظهر انرژی داشته باشید.


رژیم ناهار برای لاغر شدن
درست است که گرسنه هستید، اما خودتان را کنترل کنید و تا مرز انفجار نخورید! ن تی می خواهید لاغر شوید.
گوشت قرمز یا ماهی کب یا آب پز
سالاد فصل بدون مایونز
2/1 لیوان آب کرفس

*سالاد فصل یعنی سالادی که در آن همه سبزی های آن فصل پیدا شود؛ مثلا الان که در فصل تابستان هستیم، سالادتان باید متشکل از خیار، گوجه، کاهو، کلم، قارچ و ذرت باشد. اینکه در این رژیم، سالاد به اندازه کافی گنجانده شده، حتما حکمتی دارد. معمولا رژیم دارها بعد از مدتی دچار بیماری یبوست می شوند اما با گرفتن این رژیم که کلی سبزی و میوه جات دارد، عمرا اگر این بیماری به سراغ شما بیاید.
*به جای آب کرفس نمی توانید کرفس بخورید. اولا اینکه اگر بخواهید آن همه کرفس بخورید، نفخ می کنید! دوما اینکه خود کرفس فیبر دارد و در این رژیم این فیبر محسوب نشده است. وقتی آب کرفس را می گیرید، در بافت آن ش ت انجام می شود و فیبرش را از دست می دهد و این دقیقا همان چیزی است که برای گرفتن رژیم به آن نیاز داریم.

شام رژیم لاغری سریع
از قدیم گفته اند شام را به دشمنت بده! اما شما عج ا تا زمانی که رژیم دارید، این توصیه را جدی نگیرید و از وعده شامتان نگذرید.
گوشت قرمز یا ماهی یا مرغ (کب یا آب پز) سبزیجات تازه و جوانه ها
چای یا قهوه
لیمو ترش تازه
*تعادل بین گوشت ها را رعایت کنید. اگر برای ناهار گوشت قرمز می خورید، سعی کنید برای شام ماهی یا مرغ بخورید. یا اگر یک شب گوشت قرمز می خورید، یک شب مرغ، شب سوم حتما ماهی بخورید، اگر ماهی دوست ندارید، نمی شود آن را از برنامه غذایی تان حذف کنید. الکی که نیست! روی امگا3 ماهی هم حساب شده.

*بعضی از آدم ها را دیده اید که بعد از تمام شدن رژیمشان علاوه بر لاغر شدن از ریخت و قیافه هم افتاده اند؟ دلیلش این است که پروتئین در این رژیم ها کم است و بدن مجبور می شود از عضلاتش هم استفاده کند تا س ا بمانید. اما این رژیم به دلیل داشتن پروتئین کافی که از طریق گوشت، مرغ و تخم مرغ به دست می آورید، باعث می شود که فقط چربی تان بسوزد ولی برای عضله تان اتفاقی نیفتد.
*بهتر است برای سبزیجات تازه تان، از سبزیجات رنگی استفاده کنید؛ مثل گوجه، هویج، فلفل دلمه ای و…

میان وعده ، حذف نمی شود اما قطره چکان است!

اگر توقع دارید زمانی که رژیم می گیرید، آب توی دلتان تکان نخورد و گرسنه نشوید، یعنی یا برای لاغر شدن خیلی مصمم نیستید یا کلا تعریف درستی از رژیم ندارید! سلامتی و زیبایی حق افرادی است که اراده بهتر و قوی تری دارند. همین یک میان وعده را بخورید و شکر خدا را کنید این میان وعده را یا در فاصله صبحانه تا ناهار بخورید، یا در فاصله ناهار تا شام.

1 لیوان آب گوجه فرنگی یا
شیر کم چرب یا
یک عدد موز کوچک

*به همان دلیلی که قرار شد کرفس را جانشین آب کرفس نکنید، نمی توانید به جای آب گوجه فرنگی هم خود گوجه را بخورید.

پ *گوجه فرنگی حاوی ویتامین های a، b و c، پتاسیم، کلسیم، فسفر و آهن است و باعث می شود هم انرژی بدنتان تامین شود و هم سیستم های ایمنی تان تضعیف نشوند. بنابراین وقتی رژیم می گیرید با کوچک ترین چیزی کارتان به و سرم و آمپول نمی رسد!

*به جای موز هم میوه دیگری را جایگزین نکنید.
موز 422 گرم پتاسیم دارد که هم به انقباض ماهیچه ای کمک می کند و هم سوخت و ساز بدنتان را افزایش می دهد. درست مثل این است که در حال ورزش هستید!

هشدارها
*اسم این رژیم، رژیم شوک است و با گرفتن آن روزانه فقط 1000 کالری به بدنتان می رسد. این رژیم در دهه 30 و بین هن یشه های هالیوودی خیلی پرطرفدار بود. چون در مدت زمانی کوتاه، حس باربی می شدند!
*این رژیم فقط مخصوص 7 تا 10 روز است. تحت هیچ شرایطی بیشتر از این نگیرید که خونتان پای خودتان است!
*همراه این رژیم با ورزش ا امی است. اگر حس پیاده روی روزانه ندارید، دنبال نتیجه درست و حس هم نباشید
*در این رژیم فقط نوع غذاهایی که باید بخورید مشخص شده است. میزانش دست خودتان است. فقط یادتان باشد که قرار نیست خودتان را گول بزنید. قرار است لاغر شوید، پس فقط به اندازه ای بخورید که سیر شوید نه بیشتر.
*یادتان باشد که مواد غذایی این رژیم را باید بدون نان بخورید!
توصیه های زیر را مطالعه کنید اگر بازم مطالبی مفید در این زمینه خواستید به قسمت رژیم لاغری و تناسب اندام مراجعه نمایید .


توصیه
هیچ رژیمی بدون فعالیت بدنی یا همان ورزش به هیچ دردی نمی خورد. یادتان باشد که پیاده روی از نان شب هم واجب تر است. پیاده روی هم اصول و روش دارد.
*کفشتان مناسب باشد، با کفش پاشنه بلند پیاده روی نکنید. همین روزهاست که از شدت کمردرد نتوانید از جایتان تکان بخورید!
پ*وسیله سنگین نداشته باشید، این وسیله سنگین را نه در دستتان بگیرید، نه روی شانه هایتان بیندازید. تا می توانید سبک پیاده روی کنید.
*پیاده روی باید مستمر باشد، جلوی هر مغازه ای میخکوب نشوید و دوباره به راهتان ادامه بدهید! اگر قرار است نیم ساعت پیاده روی کنید، دقیقا تمام این نیم ساعت را به طور مفید پیاده روی کنید.
* با نظم قدم بردارید، اول جوگیر نشوید و تند تند قدم برندارید که آ پیاده روی یک لاک پشت هم بتواند ازتان جلو بزند! از همان اول با یک ریتم خاص قدم بردارید.
*در سربالایی نروید، این تصور غلط که هر چه بیشتر عرق کنید، زودتر لاغر می شوید را از ذهنتان پاک کنید. عرق نشانه سوزاندن چربی نیست، یک فعالیت طبیعی برای دفع گرمای بدن است. یک لیوان که آب بخورید، دوباره به پله اول برمی گردید!


چتد توصیه
*این درست که در زمان ابوعلی سینا به چاقی «ام الامراض» می گفتند. اما این دلیل نمی شود که برای از بین بردن این ام الامراض، هزار و یک مرض دیگر هم بگیرید! آن هم با این نسخه های نامعقول!

*قرص های ضد اشتها: این قرص هایی که مثل نقل و نبات می خورید تا اشتهایتان کم شود، دمار از روزگار تان در می آورند. افزایش ضربان قلب، فشار خون، یبوست، کم خونی، تشنگی زیاد، اضطراب، گیجی، خشکی دهان و سردرد علائم این قرص ها هستند. این قرص ها را حتما باید یک پزشک یا یک رژیم درمان توصیه کند.
*بالن معده: این هم یک راه برای کم اشتهاست. به این ترتیب که یک کیسه به اندازه تخم مرغ در معده می گذارند تا فضای معده را پر کند و اشتها را کم کند. اما این روش هم برای هر ی توصیه نمی شود.
*عمل های جراحی: این عمل ها فقط برای افرادی که اضافه وزنشان از 30 کیلو گذشته باشد و هیچ توانی برای وزن کم نداشته باشند، توصیه می شود؛ آن هم فقط به دستور پزشک متخصص. سرخود سراغ این عمل ها نروید که کمترین عارضه شان عفونت های وسیع الطیفی است که خدای نکرده در نهایت حتی می تواند به مرگ هم منجر شود.


bmi
برای اینکه بدانید بدنتان در چه وضعی است و از نظر علمی وزن نرمال دارید یا دچار اضافه وزن یا چاقی هستید، باید تست body m index یا همان bmi را انجام بدهید. فقط یادتان باشد این فرمول برای گروه سنی بالای 18 سال است. اگر bmiتان:

بین 15 تا 19 باشد، لاغر هستید.
بین 19 تا 25 باشد، وزنتان نرمال است.
بین 25 تا 30 باشد، اضافه وزن دارید.
بین 30 تا 35 باشد، چاقی درجه یک (متوسط) دارید.
بین 35 تا 40 باشد، چاقی درجه دو (شدید) دارید.
40 به بالا باشد، چاقی درجه سه (مفرط) دارید

البته بازم میگم دوستان اگر شرایط مالیتون جوریه که میتونید هزینه کنید این محصولبیش از هر روشی به شما کمک خواهد کرد
یک مکمل لاغر کننده را به شما دوستان معرفی میکنم که بارها شاهد بودماطرافیان مصرف کرده و نتیجه گرفته اند.


آ گلد 60 تایی طلایی
مکمل لاغری فوق العاده قوی برای کاهش وزن 15 تا 20 کیلو در ماه
60 cap طلایی

البته شما اگر خواستید این مکمل را تهیه کنید بهتر است از فروشگاه های مجاز تهیه کنید که اص محصول را گارنتی د مانند فروشگاهی که در زیر لینک ید از اون را قرار داده ام

http://digikalao.injakojast.ir/product/view/811حتما در صورت توانایی مالی این محصول راتهیه کنید.برچسب ها: , ید قرص لاغری, ید قرص لاغری لین مود, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرص لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا , ید قرص لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری هزال, ید قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص لاغری مهزل, ید اینترنتی قرص لاغری مهزل, ید کپسول لاغری مهزل,قیمت قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص های لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ از فارسی شاپ, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید پستی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص های لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,فروش قرص لاغری هیدرو ی کات, ید اینترنتی قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص های لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا ,فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص های لاغری ا ,نمایندگی فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر اصل, ید اینترنتی قرص لاغری ریلاکر, ید پستی قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر در داروخانه ها,قیمت قرص های لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ آبی, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری اسلیمینگ قرمز, ید قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد, ید قرص لاغری اسلیمینگ سبز,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ قرمز,قیمت قرص لاغری هزال,فروش قرص لاغری هزال, ید اینترنتی قرص لاغری هزال, ید پستی قرص لاغری هزال,قیمت قرص های لاغری هزال ,رژیم لاغری,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری سریع,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری جنرال موتورز,دستور رژیم لاغری جنرال موتور,رژیم غذایی جنرال موتورز,رژیم لاغری ژنرال موتورز,رژیم لاغری کارکنان جنرال موتورز,عوارض رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری 7روزه جنرال موتورز,رژیم غذایی شرکت جنرال موتورز,رژیم غذایی کارکنان جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری سریع در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو,رژیم لاغری سریع و موثر,رژیم لاغری سریع با سوپ جو,رژیم لاغری سریع با سالاد,رژیم لاغری سریع با ماست,رژیم لاغری سریع شکم,رژیم لاغری سریع یک هفته ای,رژیم لاغری سریع با میوه,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 90 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 95 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 100 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 80 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 70 کیلو,رژیم لاغری کرمانی ,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری کرمانی برای ن شیرده,رژیم لاغری کرمانی در ماه رمضان,رژیم لاغری 7 روزه جنرال موتورز,رژیم لاغری 7 روزه جی ام,رژیم لاغری 7 روزه ماست,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری 7 روزه تابستانه,رژیم لاغری 7 روزه+سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه میوه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی ,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی,رژیم غذایی یی چیست,رژیم لاغری ی ,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم غذایی سریع و آسان,رژیم لاغری سریع اسان,یک رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم آسان و سریع برای لاغری,رژیم لاغری سریع واسان,رژیم لاغری سریع و اسان,رژیم غذایی سریع و اسان,رژیم های لاغری سریع و اسان,رژیم اسان و سریع لاغری,رژیم ساده و سریع لاغری,رژیم لاغری آسان و سریع ,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی لاغری آنلاین رایگان,برنامه رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری اینترنتی رایگان,دریافت رژیم غذایی آنلاین رایگان,رژیم غذایی انلاین و رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان سایت مریم جراح زاده,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین سایت تبیان,رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی کرمانی,رژیم غذایی اینترنتی کرمانی,دریافت رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی رایگان,سایت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین تبیان,برنامه رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین,رژیم لاغری انلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین کرمانی ,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای سریع,رژیم لاغری یک هفته ای میوه,رژیم لاغری یک هفته ای سیب,رژیم لاغری یک هفته ای سوپ,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای کرمانی,رژیم لاغری یک هفته ای موثر,رژیم لاغری یک هفته ای سبزیجات,رژیم لاغری یک هفته ای شیر,سریعترین رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم غذایی سریع یک هفته ای,یک رژیم لاغری سریع هفته ای 3 کیلو با ورزش,رژیم یک هفته ای برای لاغری سریع,رژیم لاغری یک هفته ای با سیب زمینی,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای شیردهی,رژیم لاغری یک هفته ای با شیر
,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه میوه,رژیم لاغری 3 روزه بین المللی,رژیم لاغری 3 روزه سریع,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه موز,رژیم لاغری 3 روزه هویج,رژیم لاغری سه روزه با میوه,رژیم لاغری سه روزه بین المللی,رژیم غذایی سه روزه بین المللی,رژیم لاغری سه روزه سریع,سریعترین رژیم لاغری سه روزه,سریع ترین رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با مصرف موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم غذایی سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم غذایی سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه با هویج ,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری کانا نسخه اصلی,رژیم غذایی کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا پانزده روزه,رژیم پانزده روزه کانا برای لاغری,رژیم لاغری 15 روزه کانا + برنامه غذایی,رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانا ,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه ی کانا ,رژیم غذایی 15 روزه کانا , رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم غذایی کانا ۱۵روزه,رژیم غذایی کانا در 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانا ,لاغری شکم و پهلو,لاغری شکم و پهلو بدون ورزش,لاغری شکم و پهلو با ورزش,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی,لاغری شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو با سلفون,لاغری شکم و پهلو با حلقه,لاغری شکم و پهلوها,لاغری شکم و پهلو بعد از زایمان,لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری شکم و پهلو سریع بدون ورزش,لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو با ورزش,ورزش برای لاغری شکم و پهلو با تصویر,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی ابوعلی سینا,لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو سریع,لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش های لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری سریع شکم و پهلو در خانه ,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم غذایی شیر و موز,رژیم لاغری با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم شیر و موز برای لاغری,رژیم لاغری 3روزه شیر و موز,رژیم لاغری سریع شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیرده,رژیم لاغری در شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی کرمانی,رژیم لاغری دردوران شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی فرشچی,رژیم لاغری زمان شیردهی,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم غذایی با شیر موز,رژیم شیر موز برای لاغری,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم لاغری با شیر و عسل,رژیم لاغری شیر عسل,رژیم لاغری شیر با عسل,رژیم شیر و عسل برای لاغری,رژیم لاغری ن شیرده کرمانی,رژیم غذایی شیردهی کرمانی,رژیم غذایی برای مادران شیرده کرمانی,رژیم لاغری کرمانی در شیردهی,رژیم لاغری کرمانی برای شیردهی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری شیر دهی,رژیم لاغری با شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم لاغری سریع با شیر و ما,عوارض رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری سریع شیر و ما,رژیم لاغری فقط با شیر و ما ,لاغری سریع شکم بدون ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو بدون ورزش,رژیم لاغری سریع شکم بدون ورزش ,قیمت قرص مگنار ,قیمت قرص مگنار اصل, ید قرص مگنار اصل,عوارض قرص مگنار اصل ,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال,قرص نچرال اسلیمینگ آبی,قرص نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ اصل, ید قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ قرمز,عوارض قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ آبی,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ آبی,کپسول نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ سبز,کپسول نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص اسلیمینگ نچرال م ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری اسلیمینگ نچرال م ,عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,کپسول لاغری نچرال م اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ اصل,قیمت قرص نچرال م اسلیمینگ,قیمت قرص نچرال اسلیمینگ, ید قرص نچرال م اسلیمینگ ,آ قرص لاغری,ا قرص لاغری,قرص لاغری ا اصل,قرص لاغری آ نی نی سایت,قرص لاغری ا فراز طب,قرص لاغری ا عوارض,قرص لاغری ا کی خورده,قرص لاغری ا جدید,قرص لاغری آ اسپانیا,آ اصل,قرص آ اصل,کپسول آ اصل,سایت اصلی ا , ید قرص ا اصل,قیمت قرص ا اصل,آ لاغری,کپسول لاغری ا ,داروی لاغری ا ,قرصهای لاغری ا ,آ آمیگو,ا معنی,معنی ا به انگلیسی,گروه آ ,کنسرت گروه آ ,آهنگ آ ,اهنگ ا از ریکی مارتین, آهنگ آ ,اهنگ ا دورت بگردم,متن آهنگ آ ریکی مارتین,کپسول آ ,کپسول آ گلد,کپسول لاغری آ ,عوارض کپسول آ ,قیمت کپسول آ ,کپسول لاغری آ adios,برنامه آ ,برنامه ا چیست,برنامه ا 6,برنامه ا ,برنامه ا برای ویندوز 8,برنامه ا برای اندروید,برنامه ا 7,برنامه ا 5,برنامه ا اندروید,برنامه ا 32 بیتی,آنسامبل آ ,آ معنی ,گارسینیا کامبوجیا,گارسینیا کامبوجیا ویکی پدیا,گارسینیا کامبوجیا آز,گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور,گارسینیا کامبوجیا عوارض,گارسینیا کامبوجیا در ایران,گارسینیا کامبوجیا قیمت,مضرات گارسینیا کامبوجیا, ید گارسینیا کامبوجیا,کپسول گارسینیا کامبوجیا,عوارض گارسینیا کامبوجیا,فروش گارسینیا کامبوجیا, ید قرص گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا,قرص گارسینیا کامبوجیا ,تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد اصل,تنوئید ریتارد عوارض,تنوئید ریتارد نی نی سایت,تنوئید ریتارد ید,تنوئید ریتارد چیست,قیمت تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد قیمت,قرص تنوئید ریتارد داروخانه,عوارض قرص تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد داروخانه,تینوئید ریتارد داروخانه,فروش قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد اصل,قرص لاغری تنوئید ریتارد,نحوه مصرف قرص تنوئید ریتارد,طریقه مصرف قرص تنوئید ریتارد,عوارض قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص تنوئید ریتارد,عوارض کپسول تنوئید ریتارد,قیمت قرص تینوئید ریتارد,عوارض کپسول لاغری تنوئید ریتارد,قرص لاغری تینوئید ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 30 تائی,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 60 تائی, ید قرص تنوئید ریتارد,فروش تنوئید ریتارد ,تناسب اندام,تناسب اندام ن,تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان,تناسب اندام با شنا,تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام ن بعد از زایمان,تناسب اندام نه,تناسب اندام ن ایرانی,تناسب اندام ن کره ای,تناسب اندام ن در خانه,تناسب اندام ن باردار,تناسب اندام ن با ورزش,تناسب اندام ن هالیوودی,تناسب اندام ن جوان,تناسب اندام مردان در خانه,تناسب اندام مردانه,تناسب اندام مردان لاغر,تناسب اندام مردان چاق,ع تناسب اندام مردان,تناسب اندام در مردان,برنامه تناسب اندام مردان,ورزش تناسب اندام مردان,راه های تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان در خانه,تناسب اندام بانوان با بدنسازی,برنامه تناسب اندام بانوان,سایت تناسب اندام بانوان,ع تناسب اندام بانوان,تناسب اندام در بانوان,ع های تناسب اندام بانوان,روشهای تناسب اندام بانوان,باشگاه تناسب اندام بانوان در شیراز,تناسب اندام با شنا سوئدی,تناسب اندام با ورزش شنا,جوانسازی پوست و تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه برای مردان,ورزش تناسب اندام در خانه,تمرینات تناسب اندام در خانه,تناسب اندام در منزل,ورزش های تناسب اندام در خانه,ورزش هایی برای تناسب اندام در خانه, آموزش تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان طبیعی,تناسب اندام بعد از زایمان با تمرینات 8 گانه,تناسب اندام پس از زایمان,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام بعد زایمان,حفظ تناسب اندام بعد از زایمان,راه های تناسب اندام بعد از زایمان,راز تناسب اندام ش ا بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام و رژیم لاغری,راههای تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام لاغری,رژیم غذایی برای تناسب اندام و لاغری,لاغری و تناسب اندام به روش زومبا,لاغری و تناسب اندام با زومبا,راز تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام برای لاغری,تناسب اندام در بارداری,حفظ تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام بعداز بارداری,تناسب اندام و بارداری,حفظ تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش و تناسب اندام در دوران بارداری,تناسب اندام در زمان بارداری


مشاهده متن کامل ...
نظر آیت الله سیستانی درباره برخی ابعاد حجاب و آرایش جدید
درخواست حذف اطلاعات

نظر آیت الله سیستانی درباره برخی ابعاد حجاب و آرایش جدیدآیت الله سیستانی به سو ی درباره حجاب و آرایش همچون حکم استفاده از انگشتر زینتی و یا دست بند و یا گردن بند به قصد آرایش پاسخ داد.
صدای شیعه: آیت الله سیستانی از مراجع عالیقدر به برخی سوالات درباره حجاب پاسخ گفت.


 بنابر این گزارش، متن سئوالات و پاسخ های این مرجع تقلید به شرح ذیل است:


  سئوال: آیا زن می تواند از انگشتر زینتی و یا دست بند و یا گردن بند به قصد آرایش استفاده کند و آیا چنان کاری حلال است یا حرام؟


پاسخ معظم له: چنان کاری حلال است، امّا پوشاندن آنها از نامحرم، واجب می باشد مگر انگشتر و النگو به شرط ایمن بودن از وقوع در حرام و یا آشکار آنها به انگیزه جلب توجه نامحرمان نباشد.


  سئوال: زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟


پاسخ: برداشتن موی صورت، و باریک ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از وقوع در حرام، ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان، نباشد، امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.


 سئوال: آیا دوشیزه گان می توانند با آرایش خفیف و استفاده از پودرهای زیبایی برای جلب توجه بانوان در مجالس ویژه و یا برای زیبایی بیشتر، حاضر شوند و قصدشان آن باشد که خواستگار پیدا شود و آیا چنین کاری عیب پوشی به حساب می آید؟


پاسخ: آن چنان آرایشی را جایز است انجام دهند و آن، پنهان عیوب، محسوب نمی شود با این وجود، اگر عیب پوشی هم به حساب آید باز هم حرام نیست، مگر آنکه فریبکاری برای خواستگاران تلقی شود.


  سئوال: آیا زیورآلاتی مثل خلخال برای زن حلال است؟


پاسخ: حلال است.


سئوال: اگر دست وصورت به طور برنزه شود وضوء باطل است واصلا ً گناه دارد و حرام است؟


پاسخ: وضوء صحیح است و برنزه بدن اشکال ندارد.


 سئوال: حکم خال کوبی بر روی بدن چیست؟


پاسخ: فی نفسه اشکال ندارد.


 سئوال: استفاده از روغن حیوانات حرام گوشت مثل مار به عنوان وسایل ارایشی دارویی چه حکمی دارد؟


پاسخ: اشکال ندارد.


 سئوال: آیا مصرف لوازم آرایشی وعطرهای که الکل دارند اشکال دارد مصرف محلولهای موضعی که برای پوست تجویز می شود والکل دارد چطور؟


پاسخ: اشکال ندارد.


 سئوال: تاتو ابروها و لب ها چه حکمی دارد؟


پاسخ: اشکال ندارد ولی زنها باید آن را چنانچه عرفاً زینت حساب شود از نامحرم بپوشانند.


منبع: حوزه نیوز


ارتقاء سطح تهدیدهای حزب‌الله لبنان و شاخصه‌های بازدارندگی آنطح تهدیداتی که حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند، با اظهارات جدید سیدحسن نصرالله، اکنون دچار یک جهش شده است. او بالاترین سطح تهدید یعنی حمله به انبار کلا ‌های هسته‌ای این رژیم را روی میز گذاشته است. فارغ از این‌که اکنون منطقه دارای چه شرایطی است که حزب‌الله دست به چنین تهدیدی زده، فهم منطق این‌گونه تهدیدات مبتنی بر الگوی بازدارندگی، می‌تواند برای شناخت بیشتر و بهتر رفتارهای دو طرف مفید باشد.
مقدمه


صدای شیعه: امکان حمله‌ی رژیم صهیونیستی به لبنان، احتمالاً یکی از متداوم‌ترین موضوعاتی باشد که همواره در رسانه‌ها محل بحث است. همان‌قدر که مقامات نظامی و رژیم صهیونیستی در خصوص امکان این حمله و رفتار احتمالی حزب‌الله سخن می‌گویند و رسانه‌های این رژیم، این حمله را در زوایای مختلف گمانه‌زنی می‌کنند، مقامات حزب‌الله و رسانه‌های لبنان نیز چنین امری را در اظهارات و مقالات خود مورد تحلیل قرار می‌دهند.


با شرایط منطقه‌ای جدید و تغییر برخی مختصات روانی، مذهبی و ، سطح تهدیداتی که حزب‌الله لبنان برای واکنش به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند، به طرز شگفت‌انگیزی ارتقاء یافته است. سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش سعی دارد تا پیامی آشکار به دشمن ‌گر قدس انتقال دهد تا مانع از حمله‌ی احتمالی این رژیم شود. این پیام در چارچوب الگوی امنیت‌سازِ «بازدارندگی» قابل فهم است.


آن‌‌چه در ادامه می‌آید، ضمن بازخوانی تهدیدات ارتقاءیافته‌ی سیدحسن نصرالله، به بررسی «بازدارندگی» به‌عنوان منطق تهدیدات جدید می‌پردازد و در نهایت شاخصه‌های قدرت بازدارندگی حزب‌الله را تشریح می‌کند.


1. مروری بر تهدیدات ارتقاء‌یافته‌ی دبیرکل حزب‌الله لبنان


«شما خواستار جنگ تمام‌عیار شده‌اید. پس ما هم به سراغ جنگ تمام‌عیار می‌رویم و برای آن آماده‌ایم. جنگی در تمام سطوح. به سمت حیفا -و حرفم را باور کنید- به سمت مابعدِ حیفا و به سمت مابعدِ مابعدِ حیفا.»[1] این‌ها بخشی از سخنرانی تاریخی نصرالله در 14 جولای 2006 است. رژیم صهیونیستی جنگی تمام‌عیار را علیه حزب‌الله آغاز کرده بود و نصرالله این‌گونه سطح تهدید خود را در حوزه‌ی جغرافیایی حیفا، مابعدِ حیفا و مابعدِ مابعدِ حیفا ارتقاء داد. این تهدیدات در کنار اقدامات غافل‌گیرکننده‌ای از جمله انهدام ناوچه حانیت و هم‌چنین تانک مرکاوا، موشک‌باران حیفا و... در نهایت موجب شد تا رژیم ‌گر قدس دست از حمله به لبنان بکشد.


 اگرچه خط تهدید همواره در سخنان نصرالله وجود داشته اما تأکید بر «الجلیل و مابعدِ الجلیل» سطح تهدیدات را به صورت ماهوی تغییر دارد. حزب‌الله همواره رویکردی دفاعی در مقابل رژیم صهیونیستی داشته است. جنگ 33روزه و جنوب لبنان مبتنی بر همین رویکرد بود. اما این بار دبیرکل حزب‌الله تهدید به پیش‌روی در سرزمین‌های ی می‌کرد. او در اواسط شهریور 91 در گفتگو با غسان بن جدو مدیر شبکه المیادین گفته بود: «اگر به ما حمله کند، ما به دفاع بسنده نخواهیم کرد. روزی به رزمندگان گفتم که آماده باشید شاید روزی بیاید که ما وارد الجلیل [در شمال سرزمین‌های ی] شویم. این مسئله هنوز هم به قوت خود باقی است و جزئی از گزینه‌های ماست.»[2] این استراتژی هجومی در کنار استراتژی تسلیح کرانه‌ی باختری که از سوی معظم انقلاب ی مطرح شد و هم‌چنین استراتژی «غلاف غزه»[3] که توسط گروه‌های مقاومت در غزه مطرح گردید، هزینه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی را افزایش داد. نصرالله البته بازی آشپزی در سال 93 و باز هم در مصاحبه با المیادین، از طرح پیش‌روی تا الجلیل و این‌بار «مابعدِ الجلیل» سخن گفت: «این‌که گفته شود آیا مقاومت به قدرتی تبدیل شده‌است که بتواند وارد الجلیل شود می‌گویم بله، مقاومت هم‌اکنون به توانی دست‌یافته که بتواند وارد الجلیل شود. هم‌اکنون مقاومت با تمام رزمندگانش و  افسران و توانایی‌های نظامی‌اش آماده هستند وارد الجلیل شوند.» وی با اشاره به اشتباه محاسبات دشمن و اینکه دخ حزب الله در توان حزب‌الله را کاهش داده، گفت: «البته فراموش نکنید که من می‌گویم به بعد الجلیل هم می‌توانیم وارد شویم.»[4]


 دیگر تهدید نصرالله که طی ماه‌های اخیر موجی از واکنش‌ها را در محافل صهیونیستی برانگیخت، تهدید به انهدام مخازن گاز آمونیاک در حیفا بود؛ «صهیونیست‌ها از جنگ بعدی [احتمالی] می‌ترسند. می‌ترسند که مقاومت مخزن‌های گاز در حیفاء را که به مرگ و جراحت 800 هزار فرد در رژیم غاصب می‌شود، هدف بگیرد و معتقدند که آسیبی که از انفجار این مخزن‌ها ایجاد خواهد شد، معادل یک بمب اتم است. از دید آنان، ما بمب اتم داریم!»[5]


 آ ین تهدیدی که از سوی دبیرکل حزب‌الله لبنان مطرح شده، سطحی بالاتر از انهدام مخازن گاز آمونیاک دارد. نصرالله این‌بار هم در گفتگو با غسان بن جدو مدیر شبکه المیادین، این تهدید را مطرح کرده: «مشکل [ فقط] در انبارهای آمونیاک نیست که در حیفاست. کارخانه‌های دیگری نیز هست. این رژیم با موشک‌های حقیقی هدف گرفته نشده [تا الان]. زیرساخت‌های پتروشیمی و آنچه بیولوژیکی است، تأسیسات اتمی و انبارهای اتمی و زرادخانه‌های کلا ‌های اتمی... اینها کارخانه‌ها و تأسیساتی است که در ا و در جوار ای ی موجود است. اینها اه ی است که اگر بخواهد زیرساخت‌های ما را بزند، حق ماست که هر هدفی که برای دشمن بازدارندگی ایجاد کند، هدف بگیریم.»[6]


 2. بازدارندگی؛ الگوی امنیت‌ساز


بازدارندگی پیش از آن‌که یک الگو در سیاست و روابط بین‌الملل باشد، یک الگوی رفتاری در میان افراد و گروه‌ها در سطوح مختلف است که شاید بتوان آن را در یک جمله ساده، پرتکرار و تهدیدآمیز در عرصه‌ی زندگی اجتماعی بیان کرد: «اگر این کار را کنی، من هم آن کار را می‌کنم.» اما وقتی این الگو، در سطحی عالی و در عرصه‌ی امنیت ملی مطرح می‌شود، اگرچه اساس خود را حفظ می‌کند، اما از مختصات تعریف‌شده‌‌تری برخوردار می‌گردد.


 فهم ارتقاء سطح تهدیدات از سوی سیدحسن نصرالله و هم‌چنین ارزی آن‌ها از سوی مقامات رژیم صهیونیستی، نیازمند فهم دقیق‌تری از بازدارندگی و شاخصه‌های آن است. لذا در ادامه اجمالی از الگوی بازدارندگی که در ترتیبات و برآوردهای امنیتی بازیگران، الگویی پرکاربرد محسوب می‌شود، مطرح می‌گردد:


 اساس بازدارندگی بر پیش‌گیری، تهدید به مجازات و ممانعت است. تهدید به مجازات زمانی صورت می‌گیرد که طرف «الف» سعی می‌کند به طرف «ب» بفهماند اگر به انجام عمل خاصی ادامه دهد، با از بین بردن دارایی‌های ارزشمندِ طرف «ب»، واکنش نشان خواهد داد. بر این پایه، آن‌چه ممکن است باعث بازدارندگی شود، ترس «ب» از عملی شدن تهدید «الف» در صورت اقدام است. در بازدارندگی بر پایه‌ی تهدید به مجازات، هدف، القای این پیام به طرف مقابل است که اقدام او هزینه‌بَر است و هزینه‌ی آن بیشتر از سودی است که به دست خواهد آورد. در این‌جا ناکارآمدی بازدارندگی زمانی است که ضدتهدید «ب» آن‌قدر کارساز باشد که بتواند در برابر تهدید «الف» ایجاد موازنه نماید.[7]


 مکانیسم بازدارندگی بر پایه‌ی ممانعت نیز مشابه بازدارندگی بر پایه‌ی تهدید به مجازات است، اما در این‌جا از تهدید خبری نیست، بلکه «الف» سعی دارد تا «ب» را متقاعد کند که اگر دست به اقدام خشونت‌بار بزند، نمی‌تواند به اه -نظامی خود دست یابد. بازدارندگی بر اساس استنکاف به دنبال آن است که از طریق کاهش امید دشمن بازی باب اسفنجی در ب موفقیت، بازدارندگی را به اجرا درآورد. این نوع بازدارندگی می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم باشد. ممانعت مستقیم عبارت است از خطاب قرار دادن طرف مقابل با گفتار و اقدامات تهدیدآمیز اما متقاعدکننده. ممانعت غیرمستقیم نیز عبارت است از نمایش و مانور عمومی قدرت و قابلیت در چهارچوب حوزه‌های تهدید‌شده از سوی «ب». مثلاً «ب» تهدید به بنادر و تأسیسات دریایی «الف» می‌کند و «الف» با برگزاری مانورهای نظامی و به نمایش درآوردن موشک‌های سطح به سطح و یا موشک‌های ضدکشتی و زیردریایی‌های تاکتیکی، قابلیت‌های خود را در برابر تهدید نشان می‌دهد، بی‌آن‌که طرف مقابل را تهدید کند یا خطاب قرار دهد.


یک بازدارندگی موفق سه شاخصه دارد:


 الف. توانایی یا قابلیت و ظرفیت‌های مقابله به مثل: توانایی تهدید در واقع توانایی تهدیدکننده برای آسیب‌رساندن به دشمن است. از سوی دیگر، توانایی تهدید به توانایی حمله‌ی دوم مطمئن نیز گفته شده است که بر مبنای قابلیت تنبیه م از طریق حملات تلافی‌جویانه با قدرت ت یب کافی و یا کوبنده پس از حملات تهاجمی است.


 ب. اعتبار تهدید یا ضدتهدید: اعتبار تهدید با چند عامل قابل معناسازی است: اول آن‌‌که تهدیدی اعتبار دارد که طرف تهدیدشونده یا حوزه‌ی تهدید به آن باور داشته باشد. دوم، تهدیدات معتبر، تهدیداتی عقلانی‌اند یعنی از سوی حوزه‌ی تهدید و تهدیدشونده با محاسبات عقلانی قابل درک باشد و سوم آن‌که احتمال اجرای تهدید همواره از سوی تهدیدشونده با درصد بالا ارزی شود.


 ج. ابزار انتقال تهدید یا ضدتهدید: اعتبار بازدارندگی به ابزار انتقال تهدید یا ضدتهدید نیز بستگی دارد. برای این منظور، کانال‌های دیپلماتیک، کانال‌های اطلاعاتی و اقدامات تحکیمی از جمله ضروریات انتقال درست تهدید به‌شمار می‌روند.[8]


 3. نگاهی به تهدیدات حزب‌الله مبتنی بر الگوی بازدارندگی


می‌توان تهدیداتی که از سوی دبیرکل حزب‌الله لبنان خطاب به رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود را مبتنی بر مواردی که در بالا گفته شد، تشریح کرد.


 3-1. اساس بازدارندگی حزب‌الله؛ مجازات یا ممانعت؟


اساس بازدارندگی‌ای که نصرالله عمدتاً در اظهاراتش علیه رژیم صهیونیستی از آن بهره می‌برد، بازدارندگی مبتنی بر مجازات است. به عبارت دیگر، حزب‌الله سعی می‌کند به طرف صهیونیستی بفهماند اگر به لبنان حمله کند، او با از بین بردن زیرساخت‌ها و دارایی‌های ارزشمند رژیم صهیونیستی، واکنش نشان خواهد داد. زیرساخت‌های پتروشیمی و بیولوژیکی، تأسیسات اتمی، انبارهای اتمی و زرادخانه‌های کلا ‌های اتمی، از دو منظر ایج و سلبی برای رژیم ‌گر قدس واجد ارزش است: از منظر ایج  این زیرساخت‌ها و انبارهای تسلیحات، بخش مهمی از قدرت نظامی و صنعتی اوست و از منظر سلبی، هرگونه آسیبی به آن‌ها می‌تواند تلفات انسانی بسیار گسترده‌ای به‌بار آورد. لذا تأکید نصرالله بر ت یب حساس‌ترین و مهم‌ترین مظاهر قدرت رژیم ‌گر قدس در صورت اقدام هجومی مأثر از سوی این رژیم علیه لبنان، می‌تواند موجب ترس مقامات این رژیم از عملی شدن تهدید حزب‌الله شود و در نتیجه بازدارندگی ایجاد نماید.


 بازدارندگی بر پایه‌ی ممانعت نیز می‌تواند تا حدی در تشریح منطق تهدیدهای نصرالله از قدرت تبیینی برخوردار باشد. در ممانعت مستقیم، طرف مقابل با گفتار و اقدامات تهدیدآمیز اما متقاعدکننده خطاب قرار می‌گیرد. نصرالله اکنون همین شیوه را در پیش گرفته است. او با بیان دقیق حوزه‌های مورد تهدید حزب‌الله در سرزمین‌های ی، سعی دارد تا تهدیدش را برای صهیونیست‌ها کاملاً عینی سازد. بازی اندروید نصرالله با توجه به قدرت ت یب گسترده ناشی از انهدام مخازن آمونیاک در حیفا، از امکان مرگ و جراحت بیش از 800 هزار نفر سخن می‌گوید در حالی که جمعیت ن در استان حیفا حدود 850 هزار نفر است. ملموس‌سازی تهدید برای صهیونیست‌ها می‌تواند در متقاعدشدن آن‌ها مؤثر واقع شود. به عبارت دیگر نصرالله می‌کوشد تا با کاهش امید دشمن در ب موفقیت از طریق تصویرسازی پیامدهای واکنش حزب‌الله، امکان حمله‌ی رژیم صهیونیستی به لبنان را کاهش دهد. او در این خصوص گفته است: «آنچه را از آغاز جنگی جدید علیه لبنان منع می‌کند، مقاومت است. وقتی جنگ شروع می‌کند که نتیجه [خوب] را قطعی، سریع و تأمین‌کننده‌ی اه ش بداند اما آنچه در لبنان مانع می‌شود که دشمن این پیروزی را به دست نیاورد، مقاومت است؛ مقاومت قادر است مانع این پیروزی شود.»[9]


 3-2. شاخصه‌های بازدارندگی حزب‌الله


3-2-1. توانایی و ظرفیت‌های مقابله به مثل


حزب‌الله باید از توانایی لازم برای اقدام تلافی‌جویانه در مواجهه با حملات احتمالی رژیم صهیونیستی به لبنان برخوردار باشد تا بتواند بازدارندگی موفقی در مقابل این رژیم ایجاد نماید. در این خصوص، حزب‌الله می‌کوشد تا توانایی‌های خود را در میانه‌ی ابهام و وضوح، بیان کند.


یکی از مهم‌ترین مواردی که نصرالله در سخنانش بارها اعلام کرده، عدم اثرگذاری بحران بر قدرت حزب‌الله در مواجهه با رژیم صهیونیستی است. او در مصاحبه با المیادین گفته است: «شاید مقاومت اکنون، در و در جاهای دیگر درگیر باشد که البته درگیر است. ولی هم‌چنان مسأله مهم برای ما،‌ مسأله مقابله با دشمن ی است. مقاومت در لبنان به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل است تا در برابر دشمن ی، به پیروزی قاطعی دست یابد و هرگز گمان نکنید که ما درگیر مسائل شده‌ایم و جاهای دیگر حضور داریم و توانایی ما غیر متمرکز شده است.»[10] این امر می‌تواند در بیان توانایی حزب‌الله برای مقابله به مثل مؤثر واقع شود و زمینه را برای افزایش قدرت بازدارندگی این فراهم سازد تا طرف صهیونیستی گمان نبرد که حزب‌الله به‌واسطه‌ی حضور در ، ضعیف شده است.


 تأکید بر توان تسلیحاتی از دیگر مواردی است که مقامات حزب‌الله برای بیان توانایی خود جهت مقابله به مثل با رژیم صهیونیستی از آن بهره می‌برند. شیخ نعیم قاسم، معاون سیدحسن نصرالله، در این خصوص می‌گوید: «صهیونیست‌ها به‌خوبی می‌دانند که حزب‌الله موشک‌های نقطه‌زن را در اختیار دارد و به‌علت امکاناتی که حزب‌الله به دست آورد و حمایت‌های و آمادگی حزب‌الله برای هر جنگ آینده، این جنگ برای ی‌ها سخت‌تر خواهد بود.»[11] نصرالله هم در سال 93 در این خصوص گفته بود: «موشک‌های فاتح 110 مدت‌ها است به دست ما رسیده است. در سال 2006 هم این موشک‌ها را داشتیم و خبر تازه‌ای نیست، این‌ مسائل قدیمی شده‌اند. موشک‌های فاتح 110 نسبت به موشک‌هایی که اکنون در اختیار داریم بسیار قدیمی هستند... آنچه اکنون حزب‌الله در اختیار دارد، به اندازه‌ای است که حتی تصور آن را هم نمی‌تواند د.»[12] این اظهارات با بیانی دیگر از سوی مقامات و رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز تکرار شده است. رو مه‌ی الیوم در سال 92 در گزارشی با نام «حزب‌الله 2013» به بررسی قدرت این ، هفت سال بعد از جنگ 33روزه پرداخته است. توان موشکی، توان تشکیلاتی و انسانی و توان غافل‌گیری حزب‌الله سه بخش عمده‌ی این گزارش بودند. رو مه‌ی هاآرتص نیز پیش‌تر سندی را منتشر کرد که بر اساس آن، نمایندگان موساد در مذاکرات استراتژیک و رژیم صهیونیستی به مقام یی گفته بودند: «حزب الله می‌تواند روزانه بین 400 تا 600 موشک به سمت سرزمین‌های ی شلیک کند که حدود 100 مورد آن به سمت تل‌آویو خواهد بود. حزب‌الله می‌تواند این قدرت را تا دو ماه در طول جنگ حفظ کند.»[13]


 علاوه بر تقویت قدرت موشکی، حزب‌الله در دیگر حوزه‌های مورد نیاز برای نبرد نیز خود را مجهز کرده است. وقتی رژیم صهیونیستی در سال 2006 به لبنان و حزب‌الله حمله کرد، حزب‌الله مجهز به پهپاد نبود. اما شش سال بعد، حزب‌الله با پهپاد ایوب، این رژیم را لرزاند. «ایوب» ساعت‌ها بر فراز سرزمین‌های ی پرواز و ‌برداری کرده بود و در نهایت وقتی صهیونیست‌ها از حضور آن مطلع شدند، با یک جنگنده f-16 با مقابله با آن پرداختند. «ایوب» در آن شرایط، دو پیام معنادار داشت؛ حزب‌الله مجهز به پهپاد شده است و باید منتظر پهپادهای پیشرفته‌تر از ایوب بود، تل‌آویو با آن همه سیستم‌های راداری مجهز و پیشرفته توان شناسایی ایوب را نداشت. این عملیات پهپادی زمانی راهبردی‌تر می‌شود که گفته شود «پهپادی که ‌برداری کرد، در لحظات نیاز، می‌تواند موشک هم پرتاب کند.» این برای امنیت رژیم صهیونیستی یک ش ت سنگین است.


 علاوه بر عملیات‌های پهپادی، پس از عملیات دریایی نیروهای حماس در جنگ 51روزه‌ی سال 2014، مراکز اطلاعتی و امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به تکرار چنین عملیاتی از سوی حزب‌الله هشدار دادند. سایت صهیونیستی «واللا» در گزارشی نوشت: «ارزی ‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که اقدامات حماس در این عملیات، مانور کوچکی در مقایسه با آنچه که ممکن است حزب‌الله لبنان انجام دهد، می‌باشد. این همان حزب‌الله است که طرح‌های راهبردی برای حمله به نیروی دریایی تدوین کرده است؛ طرح‌هایی که در بردارنده‌ی حملات تا سواحل الخضیره و نتانیا است.»[14]


 3-2-2. اعتبار تهدید یا ضدتهدید


تهدیدات حزب‌الله برای افزایش سطح موفقیت بازدارندگی، باید سه ویژگی داشته باشد: صهیونیست‌ها آن را باور کنند، عقلانی باشد و اجرای آن با درصد بالا ارزی شود. به نظر می‌رسد تهدیدات حزب‌الله از هر سه ویژگی برخوردار است. نکته‌ی حائز اهمیت اما این است که این تهدیدها بیشتر قابلیت بازدارندگی دارند و لذا بنا نیست در مواجهه با هر سطحی از حمله‌ی رژیم صهیونیستی به لبنان، این تهدیدات عملی شود. به عنوان مثال، حمله به منابع گاز آمونیاک و یا انبار تسلیحات اتمی که موجب تلفات انسانی زیادی می‌شود، در صورت حمله‌ی حداکثری این رژیم به لبنان که به نوعی بقای حزب‌الله را تحت خطر قرار ‌دهد، قابلیت اجرا می‌یابد. این را مقامات نظامی و رژیم صهیونیستی به خوبی می‌دانند. لذا باو ذیری، عقلانی و اجرایی شدن این تهدیدات، قطعی است اما نه در شرایط جنگی با سطح پائین.


 صهیونیست‌ها بارها و بارها اعتراف کرده‌اند که تهدیدات نصرالله را باور می‌کنند. پس از تهدید نصرالله مبنی بر انهدام مخازن گاز آمونیاک در حیفا، آویی گبای، محیط زیست رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: «مخازن آمونیاک در بندر حیفا خطری امنیتی و محیط زیستی برای است، مقامات به دنبال منتقل این مخازن خطرناک از حیفا از طریق ایجاد یک کارخانه‌ی آمونیاک در جنوب هستند و مناقصه‌ای برای این منظور برگزار خواهد شد.»[15] قطعاً تهدید نصرالله برای رژیم صهیونیستی، هر سه ویژگی فوق را دارد که آن‌ها را ناچار به اقدام عملی برای انتقال این مخازن به جنوب سرزمین‌های ی کرده است. به‌تازگی شبکه‌ی دوم تلویزیون رژیم ‌گر قدس فاش کرد که مسئولان این رژیم در تلاش هستند مخازن آمونیاک را از خلیج حیفا به یک کشتی که در فاصله‌ی هشت‌کیلومتری ساحل پهلو گرفته است، منتقل کنند.


 اما تهدید جدید نصرالله مبنی بر حمله به تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی هم موجب واکنش صهیونیست‌ها شد. بنیامین نتانیاهو در واکنش به اظهارات دبیرکل حزب‌الله لبنان با شبکه المیادین وی را به حمله یا تعقیب تهدید کرد. مسئولان این رژیم و شخص نتانیاهو به این موضوع واقف هستند که تهدیدات حزب‌الله در واقع پاسخ به اظهارات پی‌د ی مقامات صهیونیستی مبنی بر حمله به لبنان است.[16]


علاوه بر تهدید به انهدام مخازن آمونیاک و تأسیسات هسته‌ای، نشانه‌های آشکارتری از جدی تلقی تهدید نصرالله مبنی بر حمله به الجلیل و مابعدِ آن، در اظهارات و اقدامات صهیونیست‌ها دیده می‌شود. نصرالله در این خصوص می‌گوید: «هشدارهای ما در خصوص احتمال حمله به الجلیل جدی بود و آن را جدی تلقی کرد. ایهود باراک، زمانی به مرز لبنان و مرز فلسطین ی رفت و به نظامیان خود گفت خود را آماده‌ی جنگی در این منطقه کنید... از همان روزی که من آن سخنان را بیان تا امروز، ی‌ها، هوشیار هستند و محتاط.»[17] اور هیلر، گزارش‌گر نظامی شبکه‌ی ده تلویزیون رژیم صهیونیستی، به‌تازگی گفته است: «بخش‌های ویژه‌ی دستگاه امنیتی به‌طور دائم تجربیات حزب‌الله در جنگ را مورد ارزی قرار می‌دهند و در همین چارچوب سرگرم آماده شدن برای مقابله با توانمندی‌های حزب‌الله در جنگ آینده از جمله امکان نفوذ صدها رزمنده به شهرک‌‌ها و تسلط بر آن است.»[18] حزب‌الله از زمانی که وارد بحران شده، تجربیات ارزشمندی در حوزه‌ی عملیات‌های آفندی و در قالب‌های چریکی و شهری و کلاسیک ب کرده و همین امر نگرانی صهیونیست‌ها را برانگیخته چرا که این تجربیات می‌تواند در اجرای طرح الجلیل مؤثر واقع شود. در حال حاضر رژیم صهیونیستی طرحی را پیگیری می‌کند که مدت‌هاست خبری از آن نبوده است. این رژیم اقدام به احیای کانال‌های ارتباطی میان مسئولان امنیتی در ا و شهرک‌های شمال اراضی ی (الجلیل در شمال است) با فرماندهان نظامی این منطقه کرده و جلساتی را نیز در همین راستا برگزار کرده است. ارتباطات و جلسات برگزار شده از سوی این رژیم، منجر به طرحی مبنی بر ایجاد گروه‌های امنیتی- نظامی در تمامی شهرک‌ها و ای شمال اراضی 48 شد. در صورت کلید خوردن طرح الجلیل، این گروه‌های امنیتی، مسئولیت واکنش اولیه به حملات حزب‌الله در این مناطق را بر عهده خواهند داشت. به عبارت دیگر، در صورت ورود نیروهای پیش‌رونده‌ی حزب‌الله به ا و شهرک‌های منطقه‌ی الجلیل، این تیم‌های امنیتی به مقابله با آن‌ها می‌پردازند.[19] این اقدامات به خوبی نشان می‌دهد که تهدیدات مطرح‌شده از سوی حزب‌الله تا چه میزانی برای صهیونیست‌ها معتبر است و آن را جدی تلقی می‌کنند.


 3-2-3. ابزار انتقال تهدید یا ضدتهدید


شیوه‌ای که معمولاً حزب‌الله برای بیان تهدیدات بازدارنده‌ی خود از آن بهره می‌برد، سخنرانی بالاترین مقام رسمی این یعنی سیدحسن نصرالله است. حتی مقاماتی با رتبه‌های دو و سه نیز به این حوزه ورود نمی‌کنند و تنها دبیرکل است که تهدیدات بازدارنده را مطرح می‌کند. البته علاوه بر مصاحبه و سخنرانی‌های دبیرکل، برخی اقدامات رسانه‌ای و هنری شبکه المنار نیز در این حوزه مؤثر بوده است اما آن‌چه اصلی‌ترین و پربسامدترین ابزار بوده، بیان مواضع و تهدیدات از سوی سیدحسن نصرالله بوده است. ویژگی‌های شخصیتی سیدحسن از جمله ادبیات و شیوه‌ی سخنرانی و هم‌چنین اعتقاد صهیونیست‌ها به «صادق» بودن او، باعث شده تا انتقال تهدید به بهترین شکل ممکن صورت گیرد.


 جمع‌بندی


سطح تهدیداتی که حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند، با اظهارات جدید سیدحسن نصرالله، اکنون دچار یک جهش شده است. او بالاترین سطح تهدید یعنی حمله به انبار کلا ‌های هسته‌ای این رژیم را روی میز گذاشته است. فارغ از این‌که اکنون منطقه دارای چه شرایطی است که حزب‌الله دست به چنین تهدیدی زده، فهم منطق این‌گونه تهدیدات مبتنی بر الگوی بازدارندگی می‌تواند برای شناخت بیشتر و بهتر رفتارهای دو طرف مفید باشد. حزب‌الله سعی کرده است تا شاخصه‌های یک بازدارندگی موفق را در تهدیدات خود لحاظ کند و بر همین اساس؛ قدرت پ ندی و آفندی خود را با محوریت تسلیحات موشکی افزایش داده است. این امر بارها مورد اذعان صهیونیست‌ها نیز قرار گرفته است. از سوی دیگر تهدیدات مطرح‌شده توسط حزب‌الله از سوی مقامات صهیونیست معتبر تلقی می‌شوند تا جایی که پس از تهدید به انهدام مخازن آمونیاک در حیفا توسط سیدحسن نصرالله، اکنون مقامات رژیم صهیونیستی در پی جابه‌جایی این مخازن هستند. به نظر می‌رسد اقدام نصرالله در ارتقاء سطح تهدیدهای خود بر رژیم صهیونیستی، می‌تواند مقامات این رژیم را از حمله‌ی نظامی گسترده و با سطح ت یب مؤثر، منصرف سازد.


[1] . بخشی از کتاب « یان خدا» نوشته‌ی نیکولاس بلانفود که ترجمه آن در آدرس زیر منتشر شده:


http://www.rajanews.com/news/145998


[2] . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910613001385


[3] . طرح آزادسازی غلاف غزه عبارت است از آزادسازی ا، شهرک‌ها و روستاهای هم مرز با نوار غزه، که معمولاً تا شعاع 30 کیلومتری مرزهای نوار غزه را شامل می شود.


[4] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/25/622104


[5] . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941128000827


[6] . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950102000536


[7] . جان بلیس و دیگران. استراتژی در جهان معاصر: مقدمه‌ای بر مطالعات استراتژیک. ترجمه کابک خبیری. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. 1383. 225-224.


[8] . علی عبدالله‌خانی. نظریه‌های امنیت. موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. 1389. 534-532.


[9] . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941127001547


[10] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/25/622104


[11] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/09/02/565847


[12] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/25/622104


[13] . http://www.yjc.ir/fa/news/5463076


[14] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/23/742052


[15] . http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=1426907


[16] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/05/1033192


[17] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/25/622104


[18] . http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/05/1033192


[19] . http://nedains.com/fa/news/309826


منبع: تبیان

مشاهده متن کامل ...
رژیم لاغری | چگونه لاغر شویم؟
درخواست حذف اطلاعات

راه های بسیاری برای لاغری موثر وجود دارد. اما اکثر این رژیم های لاغری باعث گرسنگی و ناراضیتی شما می شوند و در اکثر مواقع بعد از رسیدن به وزن ایده ال، شروع به بازگشت وزن میکند. اگر اراده آهنی نداشته باشید، گرسنگی باعث می شود سریعا این رژیم لاغری را کنار بگذارید.در این مقاله مروری جامع بر لاغری و رژیم غذایی لاغری و ورزش شکم و پهلو می کنیم:


مراحل رژیم لاغری موثر


ده نکته مهم در جهت راحت تر لاغر شدن


سرعت کاهش وزن در رژیم لاغری 


 رژیم لاغری و گرسنگی بدن


بهترین ورزش ها برای لاغری 


بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو


سوالات رایج شما درباره لاغری سریع  و رژیم غذایی لاغری
رژیم لاغری


یکم خودمونی درباره لاغر شدن حرف بزنیم:


قبل از اینکه مقاله رو شروع به خوندن کنید یکم بی تعارف باهم حرف بزنیم ، لاغرشدن واقعا کار سختیه و نخوردن از همه بدتر، بی اقرار یکی از لذت های ما در زندگی این هست که رستوران های خوب شهر را پیدا کنیم با دوستامون و یا خانواده اونجا بریم و یه دل سیر بخوریم. اما یه روز می بینی که واای چند کیلو به وزنت اضافه شده و تو اصلا متوجه نشدی، اگر خیلی به فکر خودت باشی که سریع یه چاره ای پیدا میکنی و اگر بی خیال باشی کم کم چند کیلو به چندین کیلو تبدیل خواهد شد. پس اولین مار این هست که خودت وزن کنی، بدو همین الان برو رو تزارو !!! خوش بحال اونایی که وزن د و دیدند که وزنشون ایده اله و تغییری نکرده خوب با این خانم ها و آقایان کاری نداریم، بریم سراغ ایی که الان چهرشون درهم شده و دیدند که وااااای چند کیلو زیاد شدند و یا اینکه از قبل وزنشون زیاد بوده . اگر هستند ایی که نمی دونن واقعا تو چه محدوده ای هستند مثلا اضافه وزن دارند یا کمبود وزن این مقاله را " تست bmi لاغری " را بخونند، کمکشون میکنه. خوب بریم سراغ بقیه داستان، حالا یکم عصبی شدید و تصمیم میگیرید که از فردا رژیم لاغری بگیرید. حالا بعضیا که عصبی تر شدند از همین امروز شروع میکنند. خوب اولین کار شام رو حذف میکنید، کم کم برنج رو هم حذف میکنید، بعد سراغ چای لاغری میرید. یه چند وقتی اوضاع خوبه و رعایت می کنید، وزن هم چند کیلویی میاد پایین و بعد دیگه خودتون بهتر می دونید خستگی و رها رژیم و بازگشت بیشتر وزن!!!! این کارو با خودتون نکنید، انصافا شمایی که داری الان این مقاله رو می خونی چند بار این راه رو رفتی و باز برگشتی سرخونه اول!!! پس بیاییم باهم یه راه درست رو پیش یگیریم.


توجه کنید:


- اول از همه بگم که رژیم غذایی لاغری چه سریع و چه آهسته کاملا شخصی است درست مثل مسواک!! یعنی یه نسخه رو واسه همه نمیپیچند پس اینقد تو اینترنت دنبال رژیم لاغری 15 روزه و کانا و رژیم شیر و آب و میوه و.... نباشید. هر فردی یه کالری دارد و براساس وزن و قد و سن شما تعیین میشه، مقدار کم شدن وزن هم باید براساس این کالری و  زیر نظر متخصص تغذیه باشه.


- اگر قصد دارید که فقط برای عروسی دختر و دختر و .... لاغر بشید که لباس اندازتون شه و سریع باشه و بعد از شب عروسی و مهمونی که کلی کیک خوردید، برگرده پس دنبال رژیم هایی که بالا گفتم باشید، اما اگر نه واقعا تصمیم گرفتید که لاغر بشید اونم اصولی و دیگه برنگرده ، توصیه های اینجا رو جدی بگیرید. یه خواهشی دارم ازتون، اینه که الکی اینقد خودتونو عذاب ندید دو روز رژیم باشید دو روز دیگه نباشید، می خواهم که عزم و جذب کنید و تا رسیدن به وزن هدف زیر نظر یک متخصص به وزن ایده ال برسید . مهمتر از اون بعدشه یعنی رژیم تثبیته!!! که دیگه ورنت سالها روی چیزی که میخوای بمونه!


پس آماده و شاد و قاطعانه می ریم سراغ توصیه ها. همانطور که در بالا گفتم اینجا نمیشه که برای هر کالری رژیم آورده شود. چون رژیم هر متفاوته، اما یه سری کارها و توصیه ها و ورزش ها را بهتون میگم که خودتونو گرم کنید باهاش و بعد زیر نظر یک متخصص رژیم غذایی منحصر به فرد خود را بگیرید. منم تا آ وزن ایده ال همراه شما هستم:


کارهایی که اینجا گفته شده باعث میشه: • اشتهای شما به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

 • بدون گرسنگی، به سرعت وزن خود را کاهش دهید.

 • وضعیت متابولیک شما بهبود یابد.


مراحل رژیم لاغری موثر


مراحل رژیم لاغری سریع


مرحله اول رژیم لاغری:


کم نان و برنج و سیب زمینی نه حذف آنها!! 1. مهمترین قسمت رژیم لاغری کم قند و نشاسته (کربوهیدرات ها) است.

 2. این مواد غذایی باعث افزایش ترشح انسولین می شوند. انسولین مهم ترین هورمون ذخیره سازی چربی در بدن است.

 3. هنگامی که انسولین کاهش می یابد، چربی ها زمان بیشتری برای وج از منبع چربی دارند و بدن شروع به سوزاندن چربی به جای کربوهیدرات می کند.

 4. یکی دیگر از مزایای کاهش انسولین این است که کلیه ها سدیم و آب اضافی را از بدن خارج می کنند، که موجب کاهش نفخ و افزایش وزن غیر ضروری ناشی از آب می شود. 

 5. در طول هفته اول حدود 10 پوند (گاهی بیشتر) چربی و آب اضافی بدن از دست می رود.

 6. گروه کم کربوهیدرات به گونه ای است که تا زمان سیر شدن کامل می خورید، در حالی که گروه کم چرب به خاطر کالری که دارد گرسنگی را برطرف می کند.

 7. کربوهیدرات را کاهش دهید، انسولین را کاهش دهید. این کار باعث می شود به طور خ ر شروع به مصرف کالری کمتر کنید و احساس گرسنگی نداشته باشید.

 8. حذف قند و شکر از رژیم غذایی باعث کاهش سطح انسولین و اشتها می شود و احساس گرسنگی نیز نخواهید داشت.


مرحله دوم رژِیم لاغری:


پروتئین، چربی و سبزیجات بخورید


هر یک از وعده های غذایی شما باید شامل منبع پروتئین، منبع چربی و سبزیجات کم کالری باشد. در این ح رژیم شما روزانه حاوی 20 تا 50 گرم کربوهیدرات خواهد بود.


منابع پروتئین: • گوشت - گوشت ، مرغ، گوشت خوک، گوشت

 • ماهی و غذاهای دریایی - ماهی قزل آلا، میگو، چنگ

 • تخم مرغ - تخم مرغ غنی از امگا 3 است


- نشان داده شده است که سوخت و ساز بدن 80 تا 100 کالری در روز افزایش می یابد.
- رژیم های پروتئین بالا همچنین می توانند افکار وسواسی در مورد غذا را به میزان 60 درصد کاهش دهند و به طور خ ر افزودن پروتئین به رژیم غذایی باعث کاهش 441 کالری در روز می شود.


منابع سبزیجات کم چرب:( هرچی بیشتر بخوری، بهتر!!) • کلم بروکلی

 • گل کلم

 • اسفناج

 • کاهو

 • خیار

 • کرفس


- می توانید بشقاب خود را با این سبزیجات کم کالری پر کنید. می توانید مقدار زیادی از این سبزیجات را بخورید و از 20-50 کالری در روز فراتر نروید.


- رژیم غذایی مبتنی بر گوشت و سبزیجات حاوی فیبر، ویتامین ها و مواد معدنی هستند که به سلامتی شما کمک می کنند.


- هر چی دلت خواست سبزی بخور!! آزاده


منابع چربی( هرچی کمتر بهتر): • روغن زیتون

 • روغن نارگیل

 • روغن آواکادو

 • کره

 • پیه


- 2-3 وعده غذایی در روز. اگر بعد از ظهر گرسنه شدید، یک وعده غذایی دیگر نیز به رژیم خود اضافه کنید. مانند سبزیجات پخته
-  رژیم کم کربوهیدرات و کم چرب به طور همزمان به خوبی عمل نمی کند. این رژیم باعث می شود احساس بدی داشته باشید و رژیم لاغری را نیمه کاره رها کنید.
- بهترین روغن پخت و پز روغن نارگیل است. این روغن غنی از چربی هایی به نام triglycerides medium chain) mcts) است. این چربی ها بیشتر احساس گرسنگی به همراه دارند و باعث بهبود متابولیسم می شوند.
- هیچ دلیلی برای نترسیدن از این چربی های طبیعی وجود ندارد تا جایی که می تونید بازم کمتر بخورید، مطالعات جدید نشان می دهد چربی اشباع خطر ابتلا به بیماری های قلبی را به همراه می آورد.


ده نکته مهم در جهت راحت تر لاغر شدن • صبحانه با پروتئین بالا بخورید. خوردن یک صبحانه حاوی پروتئین بالا باعث کاهش میل و مصرف کالری در طول روز می شود. مثلا یک عدد تخم مرغ آبپز!

 • از نوشیدنی های شیرین و آب میوه بپر د. این موادغذایی بیشترین چاقی را به همراه می آورند و پرهیز از آنها می تواند به کاهش وزن کمک کند.

 • نوشیدن آب نیم ساعت قبل از غذا. یک مطالعه نشان داد نوشیدن آب نیم ساعت قبل از غذا باعث کاهش 44 درصدی وزن در طی 3 ماه می شود.

 • مواد غذایی دوستانه کاهش وزن را انتخاب کنید برخی غذاها برای از دست دادن چربی بسیار مفید هستند. 

 • خوردن فیبر محلول. مطالعات نشان می دهد فیبر محلول باعث کاهش چربی به خصوص در ناحیه شکم می شود. مکمل های فیبر مانند گلوکومنان، سالاد، سبزیجات نیز می توانند کمک کنند.

 • نوشیدن قهوه یا چای. نوشیدن کافئین می تواند سوخت و ساز بدن را 3-11?  افزایش دهد. البته بدون شکر!!

 • غذاهای کامل و فرآوری نشده بخورید. سعی کنید رژیم غذاییتان براساس غذاهای کامل باشد. این غذاها سالم هستند، باعث سیری می شوند و کمتر می خورید.

 • آرام غذا بخورید. خوردن غذا به آرامی باعث می شود احساس پری بیشتری داشته باشید و هورمون های کاهش وزن را افزایش می دهد.

 • استفاده از ظروف کوچک تر. مطالعات نشان می دهد افراد به طور خ ر در ظروف کوچکتر کمتر غذا می خورند.

 • خوب بخو د. خواب نامناسب یکی از قوی ترین عوامل خطر افزایش وزن است، بنابراین مراقبت خواب خود باشید.

 • 20 دقیقه قبل از غذا سالاد بخورید.


سرعت کاهش وزن در رژیم لاغری 


- بهتربن کاهش وزن که به بدن شما آسیب وارد نمی کند کاهش وزن 0/5 تا 1 کیلو در هفته و 3 تا 4 کیلو در ماه است. چند روز اول، احساس عجیبی خواهید داشت. بدن شما سال هاست که کربوهیدرات ها را می سوزاند اما حالا باید به سوزاندن چربی ها عادت کند.


- کم کم فرد حس بهتری خواهد داشت و انرژی اش افزایش می یابد. در این مرحله افزایش سوختن چربی دیده می شود.


رژیم غذایی کم کربوهیدرات باعث بهبود سلامتی شما می شود: • در رژیم کم کربوهیدرات، قند خون تمایل به کاهش دارد.

 • تری گلیسیرید ها تمایل به کاهش دارند.

 • کلسترول ldl کوچک و متراکم (بد) کاهش می یابد.

 • کلسترولhdl  (خوب) بالا می رود.

 • فشار خون به طور قابل توجهی بهبود می یابد.

 • به نظر می رسد رژیم های کم کربوهیدرات را راحتر از رژیم های کم چربی می توان رعایت کرد.


 رژیم لاغری و گرسنگی بدن • اگر بیماری دارید، قبل از تغییر رژیم غذایی خود با پزشک صحبت کنید زیرا این برنامه می تواند نیاز شما به دارو را کاهش دهد.

 • با کاهش میزان کربوهیدرات و کاهش سطح انسولین، محیط هورمونی تغییر می کند و بدن و مغز می خواهند وزن کم شود.

 • این مسئله باعث کاهش اشتها و گرسنگی می شود.

 • برای جلوگیری از گرسنگی در طول روز باید هر ی اعت یکبار یه خوراکی بخورید اما نه خیلی زیاد منظورم از یه خوراکی یک عدد خیار، گوجه، ما و یا توت خشک و .... است.


یک نمونه از برنامه رژیم لاغری


نمونه رژیم غذایی
بهترین ورزش ها برای لاغری 


رژیم لاغری و ورزش


همواره در کنار رژیم غذایی باید ورزش کنید:  • بهترین گزینه پیاده روی است که روزانه 40 تا 60 دقیقه ایده ال است.  3-4 بار در هفته باشگاه بروید. گرم کنید، وزنه بلند کنید، سپس حرکات کششی انجام دهید.

 • اگر در باشگاه جدید هستید، از راهنمایی مشاور کمک بگیرید.

 • با بلند وزنه، چند کالری می سوزانید و از متابولیسم آهسته جلوگیری می شود.

 • مطالعات در مورد رژیم های کم کربوهیدرات نشان می دهد حتی می توانید کمی عضله بسازید و چربی اضافی از دست بدهید.

 • اگر وزنه بلند برای شما سخت است، ورزش های ساده تر مانند دویدن، شنا یا پیاده روی مناسب است.


باز یکم خودمونی باهم حرف بزنیم:


سر صحبتم الان با خانم هایی هست که تا اسم ورزش میاد یا میگن وقت نداریم یا بچه داریم یا پاهامون درد میکنه یا تردمیل ندارم و یا ..... و هزار جور دلیل مختف و خنده دار که خودشون هم با این دلیل ها قانع میکنند. پس خواهشا شما که الان داری این مقاله رو میخونی این مدلی نباش!! 


چند تا راه حل رو اینجا بهت معرفی میکنم که بدرد میخوره: اول از همه منظور از ورزش فلان باشگاه خاص با هزینه آنچنانی نیست، همین پیاده روی معمول هم نوعی ورزش است . حتما حتما یه ساعت برای خودتون وقت بزارید( همین کار که وقت میزارید کلی لذت بخشه ) و روزانه 1 ساعت راه بروید. باشگاه ورزشی هم یکی از گزینه ها است اما همراش بهتره پیاده روی هم باشه. اما برای اون دسته از مامان ها که هیچ جوره به خاطر ورزش از خونه بیرون نمیان. اینجا چند مدل ورزش لاغری با ع آوردم. هر روز این حرکات را تکرار کنید خیلی کمکتون میکنه. پس راه فرار ندارید. از همین الان ورزش رو شروع کنید!!!


 بهترین ورزش برای لاغری شکم و پهلو


وقتی با دوستان باشگاه می روید ورزش سرگرم کننده است. ورزش های مناسب برای سوزاندن چربی باعث آرامش ذهن و بدن ما می شود. برخی از ورزش مفید قلبی عروقی به شما کمک می کنند وزن مناسبی داشته باشید. رژیم های لاغری سریع و یا کاهش چربی سالم نیستند بنابراین آن ها را امتحان نکنید. اما حذف غذاهای چرب و انجام ورزش های چربی سوزی به مدت 5 دقیقه تغییر زیادی در زندگی شما ایجاد می کند.


ممکن است فکر کنید رژیم غذایی برای کاهش وزن مانند برنامه رژیم غذایی 7 روزه برای کاهش وزن بسیار ساده تر از تمرین شدید است. در ابتدا این مسئله درست به نظر می رسد، اما با گذشت زمان به رژیم غذایی قبلی خود باز می گردید که باعث افزایش وزن می شود. تمام این تجربیات دشوار را فراموش کنید و این ورزش ساده 5 دقیقه ای را برای سوزاندن چربی امتحان کنید و تفاوت در بدن خود را ببینید. قطعا شگفت زده خواهید شد!


 ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل:


آیا عالی نیست که بشنوید نیازی به پرداخت پول برای باشگاه ندارید؟ زیرا می توانید در منزل ورزش کنید! 5 دقیقه ورزش شدید هر روزه به اندازه کافی خوب است تا بدن شما را متناسب کند. باید به آنچه می خورید توجه داشته باشید و این تکنیک ها را فقط 5 دقیقه برای سوزاندن چربی ها امتحان کنید. اگر این تمرین ها را هر روز انجام دهید باعث از دست دادن چربی در تمام بدن شما می شود. همه چیزهایی که برای تمرین سوزاندن چربی نیاز دارید، یک حوله، یک تشک و یک طناب پرش است.


مجموعه شماره 1، 5 دقیقه تمرینات سوزاندن چربی


در این مجموعه 8 تمرین سوزاندن چربی وجود دارد که در قالب تمرین دایره ای 30 ثانیه تا 1 دقیقه برای هر تمرین می باشد. تمام تمرینات ذکر شده در این دایره می تواند در منزل یا هر فضای بازی انجام شود.


تمرین v مع : (30 ثانیه)


ورزش برای لاغری موضعی


شما این تمرین خاص را برای 30 ثانیه انجام خواهید داد. این یکی از بهترین تمرینات برای ماهیچه های شکم است که در آن باید روی زمین دراز بکشید و صورتتان به طرف زمین باشد. انگشتان پا را روی حوله قرار دهید، به طوری که به شما در حرکت صاف بدن کمک کند. دست ها را بر روی زمین قرار دهید و بدن را روی انگشتان پا و دستان خود به ح تعادل نگه دارید. پاها را به نزدیک بدن خود بکشید و شکل v مع ایجاد کنید. اکنون، با کشیدن پاها به عقب، پاهای را از دست ها دور کنید. پاها را در حدود 30 ثانیه بکشید و فشار دهید. این حرکت باعث کار کشیدن از بازوها، ماهیچه ها و قسمت پایین پشت می شود.


تمرین بالا آوردن پا: (30 ثانیه)


ورزش لاغری


این تمرین پاها و ماهیچه های شکم را به کار می گیرد. باید بر روی تشک دراز بکشید و صورت رو به بالا باشد. پاهای را نزدیک به یکدیگر قرار دهید و آنها را مستقیما بلند کنید و به شکم نزدیک کنید. پاها را پایین بیاورید، در حالی که آنها را پایین می آورید، آنها در جهت مخالف بکشید و آنها را به سمت شکم بالا بیاورید. باز هم وقتی آنها را پایین بگذارید، آنها را ببندید و آنها را به سمت بالا بکشید. این حرکت را برای 30 ثانیه ادامه دهید. همانطور که ادامه می دهید احساس سوزش در شکم و پاها خواهید داشت. این ورزش بدون شک بهترین ورزش برای از دست دادن چربی قسمت پایین بدن است.


تمرین من: (30 ثانیه)


ورزش لاغری شکم


این یک تمرین قدرتمند برای کاهش شکم است که ران، ماهیچه های شکم و قسمت پایین پشت را به کار می اندازد. بعد از تمرین قبلی بچرخید و صورت به سمت زمین باشد. دست ها و پاهای خود را بکشید. باید به صورت همزمان قفسه و ران خود را از زمین بلند کنید و با شکم تعادل را حفظ کنید. در حالی که این کار را انجام می دهید، سعی کنید خودتان را تا جایی که می توانید صاف نگه دارید. بلند ران و را از زمین برای 30 ثانیه تکرار کنید. این تمرین برای از دست دادن شکم بسیار مناسب است.


تمرین اسکات پرش: (30 ثانیه)


تمرین اسکات پرش یک تمرین قدرتی قلبی عروقی است که برای کاهش وزن در بیشتر ورزش های تناسب اندام استفاده می شود. این ورزش به سفت ران ها  کمک می کند و کل بدن را به کار می گیرد. باید صاف بایستید و پاها به اندازه عرض شانه باز باشد. تا جایی که می توانید خم شوید. در هنگام بلند شدن باید به صورت پرشی بلند شوید. دوباره به ح اسکات بنشینید و با پرش بلند شوید. این تمرین فشرده ضربان قلب شما را بالا می برد و باعث می شود عرق کنید. حتما از انجام این تمرین لذت خواهید برد و با انجام تمرینات منظم، وزنتان به طور موثر کاهش می یابد.


تمرین پرش تک پا: (1 دقیقه)


ورزش لاغری شکم و پهلو


این تمرین یکی از موثرترین تمرینات برای از دست دادن وزن و سفت شدن بدن است. این تمرین عضلات شکم و پشت ران را به طور همزمان به کار می اندازد. این ورزش به تعادل شما کمک می کند. ابتدا باید صاف بایستید و پای چپ را از زمین بلند کنید. سعی کنید زمین را با دستان خود لمس کنید و همانطور که بالا می آید، باید بپرید. تمام مدت پای چپ خود را بالا نگه دارید. آن را در ح خم نگه دارید و آن را فشار ندهید. ابتدا زمین را لمس می کنید و سپس روی پای خود می پرید. این کار را برای 30 ثانیه انجام دهید. سپس این کار را با پای بعدی ادامه دهید. زانوی راست خود را خم کرده و همان تمرین را ادامه دهید. ممکن است کمی برای مبتدیان چالش برانگیز باشد، اما با تمرین به آن مسلط می شوید.


تمرین فشار دادن و ضربه زانو: (30 ثانیه)


ورزش لاغری در منزل


این تمرین یک تغییر نوآورانه از فشار دادن سنتی است و یکی از بهترین تمرینات خانگی برای از دست دادن وزن است که فضای بسیار کمی نیاز دارد. این تمرین تمام بدن را به کار می گیرد و تمرین خوبی برای از بین بردن چربی دست، مخصوصا چربی قسمت بالای بازو است. به مردان توصیه می شود که این تمرین فشار را درست انجام دهند. خانم ها می توانند با فشار دادن زانو شروع کنند. باید بر روی زمین بر روی دست و پا دراز بکشید. این ح شروع تمرین است. یک فشار را انجام می دهید و به ح اول خود باز می گردید. سپس باید زانوی راست خود را جلو بیاورید تا با آرنج راست شما تماس داشته باشد و سپس زانوی چپ خود را به آرنج چپ می رسانید. این تمرین یک ورزش کامل است و باید 30 ثانیه این کار را انجام دهید. با فشار دادن شروع کنید، به ضربه زانو می رسید و سپس فشار دادن را انجام می دهید. این تمرین باعث افزایش استحکام بازوها و ماهیچه های شکم می شود.


تمرین چرخش پای خمیده: (1 دقیقه)


ورزش و لاغری


این تمرین ران و ماهیچه های شکم را به کار می گیرد. باید صاب بایستید و دستهای خود را روی پشت سرتان قرار دهید. این کار باعث افزایش استحکام شما می شود و باعث میشود بر روی پاها تمرکز کنید. باید پای راست خود را که خم شده است بلند کنید تا به کمر برسد. پای خود را با زانوی خم به ح دایره ای بچرخانید. این چرخش را 15 ثانیه به سمت جلو ادامه دهید. حالا همان چرخش را با همان پا به پشت برای 15 ثانیه تکرار کنید.
پس از اتمام پای راست، همین حرکات را با پای چپ انجام دهید. زانو را خم کرده و 15 ثانیه به جلو بچرخانید و 15 ثانیه به عقب بچرخانید. این تمرین یک ورزش چالش برانگیز برای کاهش وزن است؛ این ورزش را برای تقویت ران های خود امتحان کنید.


ورزش پرشی: (30 ثانیه)


این تمرین بهترین ورزش برای از دست دادن وزن برای مردان و ن است. این ورزش ساده و آسان است و ورزشی سرگرم کننده است به طوری که به هیچ عنوان خسته نمی شوید. دقیقا همان طناب زدن است. این راه حل نهایی برای سوال چگونگی از دست دادن وزن در ران و شکم است. یک طناب پرش تهیه کنید و برای 30 ثانیه بپرید. می توانید برای 20 ثانیه اول از پرش معمول استفاده کنید و ده ثانیه بعدی به طور فشرده بپرید. پرش با هر دو پا به طور همزمان بهترین انتخاب است. در انتهای تمرین به قدری گرم می شوید و شروع به عرق می کنید. در طول پرش پشت و زانوی خود را صاف نگه دارید.این 5 دقیقه تمرین شگفت انگیز سوزاندن چربی در منزل بهترین نتایج را به شما می دهد. بهتر است آن ها را امتحان کنید. پیشنهاد می شود این تمرین ها را صبح با معده خالی انجام دهید. البته می توانید 2 لیوان آب یک ساعت قبل از این تمرین بخورید تا سموم از بدن خارج شوند. می توانید پس از هر تمرین 10 ثانیه استراحت کنید. این تمرین به شما کمک می کند سریع وزن کم کنید.


مجموعه شماره 2، 5 دقیقه تمرین سوزاندن چربی:


در اینجا، نوع دیگری از تمرین سوزاندن چربی 5 دقیقه ای وجود دارد که در آن 5 تمرین کششی را برای کاهش وزن سریع و آسان انجام می دهیم.


پل گلوت (1 دقیقه)


مرحله دوم ورزش برای لاغری


پل گلوت موثرترین تمرین برای از دست دادن وزن قسمت های پایین بدن است، زیرا به طور خاص عضلات شکم و را تحت تاثیر قرار می دهد. این تمرین باعث سفت شدن عضلات ، شکم و پشت می شود. این یک تمرین کامل برای قسمت پایین بدن است. علاوه بر این، این تمرین شگفت انگیزی برای پشت است که به خوبی تمرینات یو سنتی برای درد پشت عمل می کند. بر روی تخت یوگا دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید و کف پاها روی زمین قرار بگیرد. را بالا ببرید به طوری که بدن شما یک خط مستقیم از شانه تا زانو ایجاد کند. حالا زانوی راست را به سمت بکشید، یک لحظه صبر کنید، آن را پایین بیاورید. پای چپ را به سمت بکشید، یک لحظه صبر کنید و آن را پایین بیاورید. این حرکت را تکرار کنید. هر چقدر می توانید این حرکت را به مدت یک دقیقه تکرار کنید.


فشار مع شانه ها (1 دقیقه)


ورزش مع برای لاغری


فشار مع شانه یک تمرین منحصر به فرد برای اندام هایی است که دلتوئید، دلتوئیدهای میانی و تریسیپس را سفت می کنند. این تمرین به طور موثر از وزن بدن برای سفت شدن عضلات بازو و شانه استفاده می کند. با قرار دادن دستهایتان کمی عریض تر از عرض شانه بر روی زمین، حرکات فشاری را شروع کنید. حالا پاهای خود را به سمت دستان بکشید و را بالا ببرید تا  v مع ایجاد کنید. حالا آرنج خود را خم کنید تا سرتان تقریبا به کف دستتان برسد. چند لحظه صبر کیند و به موقعیت شروع برگردید. این کار را چندین بار به مدت یک دقیقه تکرار کنید.


 خیز متناوب (1 دقیقه)


ورزش برای لاغری شکم


تمرین خیز یک تمرین قلبی عروقی برای کاهش وزن است که در آن عضلات چندگانه بدن به صورت همزمان درگیر هستند. این تمرین نه تنها پا را سفت می کند، بلکه باعث ماهیچه های شکم و پشت را سفت کرده و باعث تقویت ماهیچه های شکم می شود. همچنین انعطاف پذیری فل ورها را افزایش می دهد. صاف بایستید و پای راست را جلو قرار دهید. زانوها را خم کنید تا بدن ح خیز داشته باشد. از طریق پاشنه پای راست فشار وارد کنید تا به موقعیت شروع بازگردید و بلافاصله پای راست را به عقب بر گردانید. این کار را برای پای چپ نیز انجام دهید و به موقعیت ایستاده بازگردید. کل حرکت را به مدت یک دقیقه تکرار کنید.حرکت اسکیت (1 دقیقه)


ورزش و لاغری


این یک تمرین شگفت انگیز است که باعث افزایش ضربان قلب می شود. این تمرین به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد و باعث سفت شدن قسمت پایینی بدن می شود و تعادل پاها را اصلاح می کند. صاف بایستید و فشار بدن را بر پای چپ وارد کنید  به طوری که زانوها خم باشد. حالا زانو و مچ پای چپ را باز کنید و به سمت راست به جلو بپرید و بر روی پای راست فرود بیایید، کمرتان و زانوها را خم کنید تا تاثیر فرود کاهش یابد و بلافاصله به سمت راست با پای راست بپرید. این حرکت را تا یک دقیقه با تعویض پاها ادامه دهید.


چرخش t باز (1 دقیقه)


این تمرین ورزشی به عضلات شکم کمک می کند. در ح فشار قرار گیرید و بازوها را راست کنید. وزن خود را از هر دو بازو به بازوی چپ انتقال دهید و به طور کامل به سمت راست بچرخید. سمت راست بدن را به سمت سقف بلند کنید و به سمت کف دست راست خود نگاه کنید به طوری که بدن شما شکلt ایجاد کند. این وضعیت را برای چند لحظه نگه دارید و به موقعیت فشار برگردید و این حرکت را برای طرف دیگر بدن تکرار کنید. این تمرین را چند بار  به مدت 1 دقیقه تکرار کنید.


سعی کنید برخی از منابع طبیعی پروتئین مانند تخم مرغ را به صبحانه خود اضافه کنید تا این تمرینات را بهتر انجام دهید. سخت است، اما ارزش دارد! خوب بخورید و از این تمرینات سرگرم کننده لذت ببرید! از سالم بودن لذت ببرید! ورزش بخصوص هوازی کار باعث شاد شما میشه و افسردگی را به شدت کاهش میده! 
سوالات رایج شما درباره لاغری سریع  و رژیم غذایی لاغری


رژیم لاغری و کاهش وزن


1. در لیست رژیم غذایی برای لاغری ، چه رژیم هایی وجود دارد؟


لاغری سریع اصلا کار درستی نیست و بشدت به کبد و ارگان های داخلی بدن آسیب می رسونه و نتیجه و عواقبش رو بعدا متوجه میشود. اما این نوع رژیم های لاغری سریع زیاد است مانند: رژیم 15 روزه کانا ، رژیم آب، رژیم میوه، رژیم خام خواری، رژیم گباهخواری، رژیم اتکینز، رژیم دانیش و ......


2. آیا رژیم و ورزش برای لاغری هر دو باید باشد؟


قطعا بله. رژیم لاغری و ورزش مکمل و تکمیل کننده هم هستند. شما با رژیم گرفتن وزن خود را پایین میاری و با ورزش سایز شما تغییر میکنه. اگر می خواهید بهترین نتیجه را ببینید. در کنار رعایت برنامه غذایی حتما روزی یک ساعت راه بروید.


3. رژیم غذایی پروتئین برای لاغری ضرر داره؟


بله. کلا حذف یا اضافه زیاد یک ماده غذایی مضر است و شما باید از هرچیزی بصورت متعادل مصرف کنید. رژیم غذایی پروتئینی گاها در استاپ های وزنی تجویز میشود کخ باید زیر نظر متخصص تغذیه باشد. اما اگر چندین هفته این رژیم را دارید، فک نکنید از وزنتون چیزی کم شده، در واقع آب بدن از بین رفته که در طول چند هفته برمیگرده، پس خیلی خوشحال نباشید!!


4. آیا رژیم لاغری سریع شکم  برای بدن ضرر دارد؟


هیچ رژیمی در بدن شما هوشمند عمل نمیکنه که فقط چربی های شکم و پهلو را کم کند. پس وقتی شروع به رژیم گرفتن کردید کل وزن از نوک صورت تا نوک پا کم میشه، حالا وقتی 10 درصد وزن اولیه کم شد، چند سانت هم دور شکم تغییر میکنه. پس در طول یک هفته هیچ معجزه ای برای لاغری شکم اتفاق نمی افته مگر اینکه عمل لیپو شن و یا لیپوماتیک انجام داده باشید. 


5. آیا می توانم در کنار رژیم لاغری، داروی لاغری هم مصرف کنم؟


داروی لاغری حتما باید توسط متخصص تغذیه تجویز شود، هیچ گاه خودسرانه این مکمل و دارو ها را مصرف نکنید. در مقطع زمانی خاص در رژیم لاغری، مصرف داروی لاغری مفیده و شما را از ناامیدی درمیاره اما نه از همون آغاز رژیم!!!


6. در بهترین رژیم لاغری دنیا تبلیغ میشود، میشه اطمینان کرد؟


همانطور که در بالا گفتم باید فکر معجزه شدن یک شبه یعنی لاغری یک شبه را از سرتون خارج کنید. بهترین رژیم لاغری ئنیا هم داشتید باز برمیگرده به اراده شما و اینکه چقدر آن را رعایت می کنید پس در واقع بین رژیم ها تفاوت خاصی نیست این شما هستید که باید رعایت و اجرا کنید.


7. آیا چای لاغری که در عطاری ها هست و یا تلویزیون تبلیغ میکنه، بخوریم؟


چای لاغری یا دمنوش لاغری به همراه ورزش مکمل و کمک کننده خوبی برای رژیم لاغری شما است و روند کاهش وزن شما را زیاد میکنه. اما حتما چای گیاهی لاغری را از جاهای مطمعن و معتبر یداری کنید. خیلی از عطاری ها متاسفانه مجوز ندارند و در داخل چای لاغری از داروهای ممنوعه توسط معاونت غذا و دارو استفاده می کنند.


8. لاغری در یک ماه چقدر باید باد؟


مناسب ترین کاهش وزن باید در هفته نیم تا یک کیلو باشه و در ماه 3 تا 4 کیلو. در ماه های اول ممکنه بیشتر وزن کم کنید، مشکلی نداره . ماه های بعد جبران میکنه و سرعت وزن گیری کم میشه. 


9 . آیا رژیم لاغری 6 روزه برای بدن ضرر دارد؟


قطعا ضرر داره، هیچ وقت بخاطر یه مهمونی یا عروسی با بدن خودتون این کار رو نکنید. رژیم های لاغری سخت در دراز مدت عارضه های جبران ناپذیری بر روی بدن از جمله کبد می گذارد پس محتاط باشید.


و اما پیام آ


در آ امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه، همگی تصمیم به کاهش وزن درست گرفته باشید و رژیم لاغری را از همین لحظه شروع کرده باشید. ورزش هایی هم که بهتون معرفی جدی بگیرید. منتظر کاهش وزن های شما هستیم، هر جا احساس ناامیدی کردید و یا در طول رژیم خسته شدید ، با ما حرف بزنید و سوالاتتون رو  در قسمت دیدگاه بپرسید ما همراه شما خواهیم بود. امید است که همیشه شاد و سلامت و لاغر باشید.


تهیه و تنظیم: گروه سلامت اوما


منبع: رژیم لاغری | چگونه لاغر شویم؟مشاهده متن کامل ...
مکمل دارویی کاهنده چربی تینوئید ریتارد
درخواست حذف اطلاعات

مکمل تینوئید ریتارد 75میلی

مکمل کاهش وزن کاهش اشتها ساخت آلمان

 • قیمت ماه قبل : 280,000 تومان
 • پرداخت نقدی آنلاین : 239,000 تومان
 • قیمت بازار : 250,000 تومان
 • تعداد فروخته شده : 55
 • سود شما : 11,000 تومان


افزودن به سبد یدتینوئید ریتارد retard 30 cap
مکمل دارویی کاهنده چربی و کاهش اشتها قوی
محصول کشور آلمان

تینوئید

مکانیسم اثر :

 • کاهنده فوق العاده چربی
 • موثرترین در کاهش اشتها
 • کنترل اشتهای کاذب
 • دفع سموم چرب از بدن

توضیحات تکمیلی :

 • دارای استاندارد gmp سازمان بهداشت جهانی fda
 • کاهش دهنده اشتها
 • افزایش متابولیسم
 • کاهش سایز شکم و پهلو
 • جمع کننده و سفت کننده پوست
 • افزایش فعالیت متابولیک مولکول های چربی و کاهنده کربو هیدرات
 • جلوگیری از تبدیل قند اضافی به چربی و دفع چربی ها

تینوئید ریتارد retard چه انی نمیتوانند استفاده کنند

 • مشکل بیخو حادی
 • تاکی کاردی (افزایش ضربان قلب بیش از 100 بار)
 • یبوست
 • سردرد
 • اضطراب همیشگی
 • دهان خشک همیشگی ( قابل رفع با مصرف آهن)
 • فشار خون بالا ( قابل درمان با عدم مصرف نمک و شکر)

درباره قرص تینوئید بیشتر بدانیم:
شماره استاندارد : 02033469
ساخت کمپانی artegodan gmbh


تینوئید
محتویات:
30 عدد کپسول 75 میلی گرمی

توضیحات تکمیلی :

 1. کم کننده اشتها و کاهش عالی علاقه به خوردن را کاهش می دهد.
 2. ماده تشکیل دهنده ژلاتین و glycerin , بخشی از آن هیدروکلراید می باشد.
 3. قرص تینوئید در کاهش وزن افرادی که حدالامکان رژیم غذایی را رعایت میکنند بسیار ایده ال است.
 4. کپسول تینوئید به شما کمک میکند که با مصرف غذای کمتر احساس بهتری داشته باشید و به عبارتی میزان غذای مصرفی شما را کنترل میکند.

طریقه مصرف قرص لاغری تینوئید :
قبل از مصرف حتما بایستی با پزشک م گردد.
روزانه یک عدد قبل یا بعد از صبحانه - پبشنهاد میشود به هیچ وجه از این قرص در بعد از ظهر (14 ظهر الی 24 شب) به علت بی خو و افزایش ضربان قلب استفاده نشود.

موارد منع مصرف:

 • افراد زیر 12 سال و بالای 70 سال
 • ن باردار و شیرده
 • بیماران مبتلا به بیماری قلبی
 • فشار خون بالا
 • فشار خون پایین
 • دیابت
 • مشکل قلبی
 • بیماری های کلیوی و کبدی
 • حساسیت به مواد تشکیل دهنده

تینوئید
داروهای زیر را با کپسول تینویید همزمان استفاده نکنید :

 1. داروهای ضد افسردگی
 2. سایر داروهای کاهش وزن ( شامل داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی)
 3. هر دارویی که روی سطح هوشیاری تاثیر بگذارد. (مثلا سبب خواب آلودگی شود یا اینکه شما را بی خواب کند) داروهای مثل آرام بخشها، ضد افسردگی ها، تریپتوفان


دستور مصرف قرص لاغری تینویید ریتارد:
یک کپسول یکبار در روز نیم ساعت قبل یا بعد از صبحانه همراه با یک لیوان آبافزودن به سبد یدتینوئید
عوارض قرص لاغری تینوئید ریتارد:

 • سردرد
 • حسرگیجه
 • خشکی دهان
 • افزایش ضربان قلب

نکات قابل توجه :
amfepramone مشابه آمفتامین با عملکرد تقریبا ی ان است و می تواند وابستگی در بیماران شود.بدین منظور که هربار چاق میشود بیمار مستقیما به این دارو پناه ببرد که مجاز نیست.
قرص تینوئید برای نوجوانان زیر 18 سال توصیه نمی شود
ن باردار و شیرده نباید این دارو را استفاده کنند.

اینها (دارو )هستند با تجویز پزشک یا مشاور استفاده گردد.
مشاوره قبل از سفارش : مشاوره با پزشک خودتان قبل از مصرف توصیه میگردد.

برچسب ها: , ید قرص لاغری, ید قرص لاغری لین مود, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرص لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا , ید قرص لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری هزال, ید قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص لاغری مهزل, ید اینترنتی قرص لاغری مهزل, ید کپسول لاغری مهزل,قیمت قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص های لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ از فارسی شاپ, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید پستی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص های لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,فروش قرص لاغری هیدرو ی کات, ید اینترنتی قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص های لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا ,فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص های لاغری ا ,نمایندگی فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر اصل, ید اینترنتی قرص لاغری ریلاکر, ید پستی قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر در داروخانه ها,قیمت قرص های لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ آبی, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری اسلیمینگ قرمز, ید قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد, ید قرص لاغری اسلیمینگ سبز,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ قرمز,قیمت قرص لاغری هزال,فروش قرص لاغری هزال, ید اینترنتی قرص لاغری هزال, ید پستی قرص لاغری هزال,قیمت قرص های لاغری هزال ,رژیم لاغری,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری سریع,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری جنرال موتورز,دستور رژیم لاغری جنرال موتور,رژیم غذایی جنرال موتورز,رژیم لاغری ژنرال موتورز,رژیم لاغری کارکنان جنرال موتورز,عوارض رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری 7روزه جنرال موتورز,رژیم غذایی شرکت جنرال موتورز,رژیم غذایی کارکنان جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری سریع در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو,رژیم لاغری سریع و موثر,رژیم لاغری سریع با سوپ جو,رژیم لاغری سریع با سالاد,رژیم لاغری سریع با ماست,رژیم لاغری سریع شکم,رژیم لاغری سریع یک هفته ای,رژیم لاغری سریع با میوه,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 90 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 95 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 100 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 80 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 70 کیلو,رژیم لاغری کرمانی ,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری کرمانی برای ن شیرده,رژیم لاغری کرمانی در ماه رمضان,رژیم لاغری 7 روزه جنرال موتورز,رژیم لاغری 7 روزه جی ام,رژیم لاغری 7 روزه ماست,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری 7 روزه تابستانه,رژیم لاغری 7 روزه+سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه میوه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی ,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی,رژیم غذایی یی چیست,رژیم لاغری ی ,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم غذایی سریع و آسان,رژیم لاغری سریع اسان,یک رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم آسان و سریع برای لاغری,رژیم لاغری سریع واسان,رژیم لاغری سریع و اسان,رژیم غذایی سریع و اسان,رژیم های لاغری سریع و اسان,رژیم اسان و سریع لاغری,رژیم ساده و سریع لاغری,رژیم لاغری آسان و سریع ,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی لاغری آنلاین رایگان,برنامه رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری اینترنتی رایگان,دریافت رژیم غذایی آنلاین رایگان,رژیم غذایی انلاین و رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان سایت مریم جراح زاده,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین سایت تبیان,رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی کرمانی,رژیم غذایی اینترنتی کرمانی,دریافت رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی رایگان,سایت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین تبیان,برنامه رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین,رژیم لاغری انلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین کرمانی ,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای سریع,رژیم لاغری یک هفته ای میوه,رژیم لاغری یک هفته ای سیب,رژیم لاغری یک هفته ای سوپ,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای کرمانی,رژیم لاغری یک هفته ای موثر,رژیم لاغری یک هفته ای سبزیجات,رژیم لاغری یک هفته ای شیر,سریعترین رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم غذایی سریع یک هفته ای,یک رژیم لاغری سریع هفته ای 3 کیلو با ورزش,رژیم یک هفته ای برای لاغری سریع,رژیم لاغری یک هفته ای با سیب زمینی,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای شیردهی,رژیم لاغری یک هفته ای با شیر ,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه میوه,رژیم لاغری 3 روزه بین المللی,رژیم لاغری 3 روزه سریع,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه موز,رژیم لاغری 3 روزه هویج,رژیم لاغری سه روزه با میوه,رژیم لاغری سه روزه بین المللی,رژیم غذایی سه روزه بین المللی,رژیم لاغری سه روزه سریع,سریعترین رژیم لاغری سه روزه,سریع ترین رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با مصرف موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم غذایی سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم غذایی سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه با هویج ,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری کانا نسخه اصلی,رژیم غذایی کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا پانزده روزه,رژیم پانزده روزه کانا برای لاغری,رژیم لاغری 15 روزه کانا + برنامه غذایی,رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانا ,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه ی کانا ,رژیم غذایی 15 روزه کانا , رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم غذایی کانا ۱۵روزه,رژیم غذایی کانا در 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانا ,لاغری شکم و پهلو,لاغری شکم و پهلو بدون ورزش,لاغری شکم و پهلو با ورزش,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی,لاغری شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو با سلفون,لاغری شکم و پهلو با حلقه,لاغری شکم و پهلوها,لاغری شکم و پهلو بعد از زایمان,لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری شکم و پهلو سریع بدون ورزش,لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو با ورزش,ورزش برای لاغری شکم و پهلو با تصویر,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی ابوعلی سینا,لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو سریع,لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش های لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری سریع شکم و پهلو در خانه ,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم غذایی شیر و موز,رژیم لاغری با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم شیر و موز برای لاغری,رژیم لاغری 3روزه شیر و موز,رژیم لاغری سریع شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیرده,رژیم لاغری در شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی کرمانی,رژیم لاغری دردوران شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی فرشچی,رژیم لاغری زمان شیردهی,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم غذایی با شیر موز,رژیم شیر موز برای لاغری,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم لاغری با شیر و عسل,رژیم لاغری شیر عسل,رژیم لاغری شیر با عسل,رژیم شیر و عسل برای لاغری,رژیم لاغری ن شیرده کرمانی,رژیم غذایی شیردهی کرمانی,رژیم غذایی برای مادران شیرده کرمانی,رژیم لاغری کرمانی در شیردهی,رژیم لاغری کرمانی برای شیردهی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری شیر دهی,رژیم لاغری با شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم لاغری سریع با شیر و ما,عوارض رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری سریع شیر و ما,رژیم لاغری فقط با شیر و ما ,لاغری سریع شکم بدون ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو بدون ورزش,رژیم لاغری سریع شکم بدون ورزش ,قیمت قرص مگنار ,قیمت قرص مگنار اصل, ید قرص مگنار اصل,عوارض قرص مگنار اصل ,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال,قرص نچرال اسلیمینگ آبی,قرص نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ اصل, ید قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ قرمز,عوارض قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ آبی,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ آبی,کپسول نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ سبز,کپسول نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص اسلیمینگ نچرال م ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری اسلیمینگ نچرال م ,عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,کپسول لاغری نچرال م اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ اصل,قیمت قرص نچرال م اسلیمینگ,قیمت قرص نچرال اسلیمینگ, ید قرص نچرال م اسلیمینگ ,آ قرص لاغری,ا قرص لاغری,قرص لاغری ا اصل,قرص لاغری آ نی نی سایت,قرص لاغری ا فراز طب,قرص لاغری ا عوارض,قرص لاغری ا کی خورده,قرص لاغری ا جدید,قرص لاغری آ اسپانیا,آ اصل,قرص آ اصل,کپسول آ اصل,سایت اصلی ا , ید قرص ا اصل,قیمت قرص ا اصل,آ لاغری,کپسول لاغری ا ,داروی لاغری ا ,قرصهای لاغری ا ,آ آمیگو,ا معنی,معنی ا به انگلیسی,گروه آ ,کنسرت گروه آ ,آهنگ آ ,اهنگ ا از ریکی مارتین, آهنگ آ ,اهنگ ا دورت بگردم,متن آهنگ آ ریکی مارتین,کپسول آ ,کپسول آ گلد,کپسول لاغری آ ,عوارض کپسول آ ,قیمت کپسول آ ,کپسول لاغری آ adios,برنامه آ ,برنامه ا چیست,برنامه ا 6,برنامه ا ,برنامه ا برای ویندوز 8,برنامه ا برای اندروید,برنامه ا 7,برنامه ا 5,برنامه ا اندروید,برنامه ا 32 بیتی,آنسامبل آ ,آ معنی ,گارسینیا کامبوجیا,گارسینیا کامبوجیا ویکی پدیا,گارسینیا کامبوجیا آز,گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور,گارسینیا کامبوجیا عوارض,گارسینیا کامبوجیا در ایران,گارسینیا کامبوجیا قیمت,مضرات گارسینیا کامبوجیا, ید گارسینیا کامبوجیا,کپسول گارسینیا کامبوجیا,عوارض گارسینیا کامبوجیا,فروش گارسینیا کامبوجیا, ید قرص گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا,قرص گارسینیا کامبوجیا ,تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد اصل,تنوئید ریتارد عوارض,تنوئید ریتارد نی نی سایت,تنوئید ریتارد ید,تنوئید ریتارد چیست,قیمت تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد قیمت,قرص تنوئید ریتارد داروخانه,عوارض قرص تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد داروخانه,تینوئید ریتارد داروخانه,فروش قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد اصل,قرص لاغری تنوئید ریتارد,نحوه مصرف قرص تنوئید ریتارد,طریقه مصرف قرص تنوئید ریتارد,عوارض قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص تنوئید ریتارد,عوارض کپسول تنوئید ریتارد,قیمت قرص تینوئید ریتارد,عوارض کپسول لاغری تنوئید ریتارد,قرص لاغری تینوئید ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 30 تائی,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 60 تائی, ید قرص تنوئید ریتارد,فروش تنوئید ریتارد ,تناسب اندام,تناسب اندام ن,تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان,تناسب اندام با شنا,تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام ن بعد از زایمان,تناسب اندام نه,تناسب اندام ن ایرانی,تناسب اندام ن کره ای,تناسب اندام ن در خانه,تناسب اندام ن باردار,تناسب اندام ن با ورزش,تناسب اندام ن هالیوودی,تناسب اندام ن جوان,تناسب اندام مردان در خانه,تناسب اندام مردانه,تناسب اندام مردان لاغر,تناسب اندام مردان چاق,ع تناسب اندام مردان,تناسب اندام در مردان,برنامه تناسب اندام مردان,ورزش تناسب اندام مردان,راه های تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان در خانه,تناسب اندام بانوان با بدنسازی,برنامه تناسب اندام بانوان,سایت تناسب اندام بانوان,ع تناسب اندام بانوان,تناسب اندام در بانوان,ع های تناسب اندام بانوان,روشهای تناسب اندام بانوان,باشگاه تناسب اندام بانوان در شیراز,تناسب اندام با شنا سوئدی,تناسب اندام با ورزش شنا,جوانسازی پوست و تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه برای مردان,ورزش تناسب اندام در خانه,تمرینات تناسب اندام در خانه,تناسب اندام در منزل,ورزش های تناسب اندام در خانه,ورزش هایی برای تناسب اندام در خانه, آموزش تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان طبیعی,تناسب اندام بعد از زایمان با تمرینات 8 گانه,تناسب اندام پس از زایمان,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام بعد زایمان,حفظ تناسب اندام بعد از زایمان,راه های تناسب اندام بعد از زایمان,راز تناسب اندام ش ا بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام و رژیم لاغری,راههای تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام لاغری,رژیم غذایی برای تناسب اندام و لاغری,لاغری و تناسب اندام به روش زومبا,لاغری و تناسب اندام با زومبا,راز تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام برای لاغری,تناسب اندام در بارداری,حفظ تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام بعداز بارداری,تناسب اندام و بارداری,حفظ تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش و تناسب اندام در دوران بارداری,تناسب اندام در زمان بارداریمشاهده متن کامل ...
مکمل لاغری گارسینیا کامبوجیا
درخواست حذف اطلاعات

قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا

مکمل لاغری گارسینیا کامبوجیا 60 عدد کانا

 • قیمت ماه قبل : 140,000 تومان
 • پرداخت نقدی آنلاین : 137,000 تومان
 • قیمت بازار : 160,000 تومان

 

افزودن به سبد ید

garcinia bogia

مکمل لاغری گارسیانا کامبوجیا محصول کشور کانادا با تاثیرگزاری بالا

دارای استاندارد fda از کشور امریکا

کانا 60 تایی

کاهش دهنده اشتها و چربی سوز قوی

 

جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز دنیا

محصولی فوق العاده از کشور کانادا

گارسینیا کامبوجیا یک نوع میوه است که بطور عمده در مناطق حاره رشد می کند . اخیرا شنیده می شود که این میوه باعث انباشته شدن چربی کمتری در بدن می شود و اشتها را کاهش می دهد و باعث کاهش وزن و لاغری می شود به همین دلیل به تنهایی یا با سایر ترکیبات در میان فراورده های رژیمی عرضه می شود.

کامبوجیا گارسینیا میوه سبز کوچک، به شکل کدو تنبل است.
پوست میوه حاوی هیدرو ی سیتریک اسید (hca ) یک ماده فعال در عصاره bogia garcinia است که به عنوان یک قرص رژیم غذایی به بازار عرضه شده است.
طرز کار این عصاره: مطالعات حیوانی نشان می دهد که این عصاره یک آنزیم تولید کننده چربی در سطح بدن را مهار و سبب افزایش سطح سروتونین شده که به طور بالقوه به کاهش هوس های غذایی کمک می کند.
میزان اثر بخشی: یک مطالعه روی 130 نفر با مقایسهgarcinia در برابر یک قرص ساختگی انجام شده است و تفاوت در وزن یا درصد چربی بدن در دو گروه وجود دارد. در بررسی 2011 که در 12 مطالعات روی کامبوجیا گارسینیا متوجه شدند که به طور متوسط، این گیاه باعث از دست دادن وزن در حدود 18 پوند ( 10 کیلوگرم ) در بالای چند هفته می شود.

 

 

افزودن به سبد ید


مواد تشکیل دهنده :

 • عضاره گارسینیا کامبوجیا
 • اسید هیدروسیتریک
 • carotene
 • plant cellulose
 • blood lipid regulation

 

طرز عملکرد گارسینیا کامبوجیا

 • کاهش سریع اشتها از روز سوم استفاده
 • کاهش سایز به همراه کاهش وزن
 • چربی سوزی
 • کاهش 4 الی 10 کیلو در هر دوره تضمینی کاملا بدون بازگشت
 • جمع کننده و سفت کننده پوست بعد از لاغری و جلوگیری از شل شدن و افتادگی پوست
 • افزایش فعالیت متابولیک مولکول های چربی
 • جلوگیری از تبدیل قند اضافی به چربی
 • حفظ زیبایی و شاد صورت

طریقه مصرف :

روزی دو عدد بعد صبحانه قبل ناهار

عوارض : ندارد

موارد منع مصرف :

افراد زیر 18 سال و بالای 50 سال     ن باردار و شیرده -  بیماران مبتلا به بیماری قلبی - فشار خون بالا  -  فشار خون پایین – دیابت -  بیماری های کلیوی و کبدی

عوارض قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا:

قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا هیچ گونه عوارضی ندارد و کاملا گیاهی می باشد اما این در صورتی است که شما شامل موارد منع مصرف قرص که در بالا ذکر شد نباشید.

سردرد و ح تهوع به علت مصرف بیش از حد دوز مصرفی مجاز ( با مصرف ویتامین ب مشکل حل میگردد)

اگر موارد منعی که ذکر شد شامل شما باشد مصرف این قرص می تواند برای سلامتی بدنتان مضر باشد و به هیچ عنوان توصیه نمی شود

 

افزودن به سبد ید

 

 

برچسب ها: , ید قرص لاغری, ید قرص لاغری لین مود, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرص لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا , ید قرص لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری هزال, ید قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص لاغری مهزل, ید اینترنتی قرص لاغری مهزل, ید کپسول لاغری مهزل,قیمت قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص های لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ از فارسی شاپ, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید پستی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص های لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,فروش قرص لاغری هیدرو ی کات, ید اینترنتی قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص های لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا ,فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص های لاغری ا ,نمایندگی فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر اصل, ید اینترنتی قرص لاغری ریلاکر, ید پستی قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر در داروخانه ها,قیمت قرص های لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ آبی, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری اسلیمینگ قرمز, ید قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد, ید قرص لاغری اسلیمینگ سبز,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ قرمز,قیمت قرص لاغری هزال,فروش قرص لاغری هزال, ید اینترنتی قرص لاغری هزال, ید پستی قرص لاغری هزال,قیمت قرص های لاغری هزال ,رژیم لاغری,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری سریع,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری جنرال موتورز,دستور رژیم لاغری جنرال موتور,رژیم غذایی جنرال موتورز,رژیم لاغری ژنرال موتورز,رژیم لاغری کارکنان جنرال موتورز,عوارض رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری 7روزه جنرال موتورز,رژیم غذایی شرکت جنرال موتورز,رژیم غذایی کارکنان جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری سریع در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو,رژیم لاغری سریع و موثر,رژیم لاغری سریع با سوپ جو,رژیم لاغری سریع با سالاد,رژیم لاغری سریع با ماست,رژیم لاغری سریع شکم,رژیم لاغری سریع یک هفته ای,رژیم لاغری سریع با میوه,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 90 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 95 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 100 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 80 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 70 کیلو,رژیم لاغری کرمانی ,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری کرمانی برای ن شیرده,رژیم لاغری کرمانی در ماه رمضان,رژیم لاغری 7 روزه جنرال موتورز,رژیم لاغری 7 روزه جی ام,رژیم لاغری 7 روزه ماست,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری 7 روزه تابستانه,رژیم لاغری 7 روزه+سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه میوه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی ,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی,رژیم غذایی یی چیست,رژیم لاغری ی ,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم غذایی سریع و آسان,رژیم لاغری سریع اسان,یک رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم آسان و سریع برای لاغری,رژیم لاغری سریع واسان,رژیم لاغری سریع و اسان,رژیم غذایی سریع و اسان,رژیم های لاغری سریع و اسان,رژیم اسان و سریع لاغری,رژیم ساده و سریع لاغری,رژیم لاغری آسان و سریع ,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی لاغری آنلاین رایگان,برنامه رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری اینترنتی رایگان,دریافت رژیم غذایی آنلاین رایگان,رژیم غذایی انلاین و رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان سایت مریم جراح زاده,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین سایت تبیان,رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی کرمانی,رژیم غذایی اینترنتی کرمانی,دریافت رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی رایگان,سایت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین تبیان,برنامه رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین,رژیم لاغری انلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین کرمانی ,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای سریع,رژیم لاغری یک هفته ای میوه,رژیم لاغری یک هفته ای سیب,رژیم لاغری یک هفته ای سوپ,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای کرمانی,رژیم لاغری یک هفته ای موثر,رژیم لاغری یک هفته ای سبزیجات,رژیم لاغری یک هفته ای شیر,سریعترین رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم غذایی سریع یک هفته ای,یک رژیم لاغری سریع هفته ای 3 کیلو با ورزش,رژیم یک هفته ای برای لاغری سریع,رژیم لاغری یک هفته ای با سیب زمینی,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای شیردهی,رژیم لاغری یک هفته ای با شیر ,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه میوه,رژیم لاغری 3 روزه بین المللی,رژیم لاغری 3 روزه سریع,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه موز,رژیم لاغری 3 روزه هویج,رژیم لاغری سه روزه با میوه,رژیم لاغری سه روزه بین المللی,رژیم غذایی سه روزه بین المللی,رژیم لاغری سه روزه سریع,سریعترین رژیم لاغری سه روزه,سریع ترین رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با مصرف موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم غذایی سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم غذایی سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه با هویج ,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری کانا نسخه اصلی,رژیم غذایی کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا پانزده روزه,رژیم پانزده روزه کانا برای لاغری,رژیم لاغری 15 روزه کانا + برنامه غذایی,رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانا ,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه ی کانا ,رژیم غذایی 15 روزه کانا , رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم غذایی کانا ۱۵روزه,رژیم غذایی کانا در 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانا ,لاغری شکم و پهلو,لاغری شکم و پهلو بدون ورزش,لاغری شکم و پهلو با ورزش,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی,لاغری شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو با سلفون,لاغری شکم و پهلو با حلقه,لاغری شکم و پهلوها,لاغری شکم و پهلو بعد از زایمان,لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری شکم و پهلو سریع بدون ورزش,لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو با ورزش,ورزش برای لاغری شکم و پهلو با تصویر,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی ابوعلی سینا,لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو سریع,لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش های لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری سریع شکم و پهلو در خانه ,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم غذایی شیر و موز,رژیم لاغری با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم شیر و موز برای لاغری,رژیم لاغری 3روزه شیر و موز,رژیم لاغری سریع شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیرده,رژیم لاغری در شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی کرمانی,رژیم لاغری دردوران شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی فرشچی,رژیم لاغری زمان شیردهی,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم غذایی با شیر موز,رژیم شیر موز برای لاغری,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم لاغری با شیر و عسل,رژیم لاغری شیر عسل,رژیم لاغری شیر با عسل,رژیم شیر و عسل برای لاغری,رژیم لاغری ن شیرده کرمانی,رژیم غذایی شیردهی کرمانی,رژیم غذایی برای مادران شیرده کرمانی,رژیم لاغری کرمانی در شیردهی,رژیم لاغری کرمانی برای شیردهی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری شیر دهی,رژیم لاغری با شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم لاغری سریع با شیر و ما,عوارض رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری سریع شیر و ما,رژیم لاغری فقط با شیر و ما ,لاغری سریع شکم بدون ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو بدون ورزش,رژیم لاغری سریع شکم بدون ورزش ,قیمت قرص مگنار ,قیمت قرص مگنار اصل, ید قرص مگنار اصل,عوارض قرص مگنار اصل ,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال,قرص نچرال اسلیمینگ آبی,قرص نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ اصل, ید قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ قرمز,عوارض قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ آبی,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ آبی,کپسول نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ سبز,کپسول نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص اسلیمینگ نچرال م ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری اسلیمینگ نچرال م ,عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,کپسول لاغری نچرال م اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ اصل,قیمت قرص نچرال م اسلیمینگ,قیمت قرص نچرال اسلیمینگ, ید قرص نچرال م اسلیمینگ ,آ قرص لاغری,ا قرص لاغری,قرص لاغری ا اصل,قرص لاغری آ نی نی سایت,قرص لاغری ا فراز طب,قرص لاغری ا عوارض,قرص لاغری ا کی خورده,قرص لاغری ا جدید,قرص لاغری آ اسپانیا,آ اصل,قرص آ اصل,کپسول آ اصل,سایت اصلی ا , ید قرص ا اصل,قیمت قرص ا اصل,آ لاغری,کپسول لاغری ا ,داروی لاغری ا ,قرصهای لاغری ا ,آ آمیگو,ا معنی,معنی ا به انگلیسی,گروه آ ,کنسرت گروه آ ,آهنگ آ ,اهنگ ا از ریکی مارتین, آهنگ آ ,اهنگ ا دورت بگردم,متن آهنگ آ ریکی مارتین,کپسول آ ,کپسول آ گلد,کپسول لاغری آ ,عوارض کپسول آ ,قیمت کپسول آ ,کپسول لاغری آ adios,برنامه آ ,برنامه ا چیست,برنامه ا 6,برنامه ا ,برنامه ا برای ویندوز 8,برنامه ا برای اندروید,برنامه ا 7,برنامه ا 5,برنامه ا اندروید,برنامه ا 32 بیتی,آنسامبل آ ,آ معنی ,گارسینیا کامبوجیا,گارسینیا کامبوجیا ویکی پدیا,گارسینیا کامبوجیا آز,گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور,گارسینیا کامبوجیا عوارض,گارسینیا کامبوجیا در ایران,گارسینیا کامبوجیا قیمت,مضرات گارسینیا کامبوجیا, ید گارسینیا کامبوجیا,کپسول گارسینیا کامبوجیا,عوارض گارسینیا کامبوجیا,فروش گارسینیا کامبوجیا, ید قرص گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا,قرص گارسینیا کامبوجیا ,تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد اصل,تنوئید ریتارد عوارض,تنوئید ریتارد نی نی سایت,تنوئید ریتارد ید,تنوئید ریتارد چیست,قیمت تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد قیمت,قرص تنوئید ریتارد داروخانه,عوارض قرص تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد داروخانه,تینوئید ریتارد داروخانه,فروش قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد اصل,قرص لاغری تنوئید ریتارد,نحوه مصرف قرص تنوئید ریتارد,طریقه مصرف قرص تنوئید ریتارد,عوارض قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص تنوئید ریتارد,عوارض کپسول تنوئید ریتارد,قیمت قرص تینوئید ریتارد,عوارض کپسول لاغری تنوئید ریتارد,قرص لاغری تینوئید ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 30 تائی,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 60 تائی, ید قرص تنوئید ریتارد,فروش تنوئید ریتارد ,تناسب اندام,تناسب اندام ن,تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان,تناسب اندام با شنا,تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام ن بعد از زایمان,تناسب اندام نه,تناسب اندام ن ایرانی,تناسب اندام ن کره ای,تناسب اندام ن در خانه,تناسب اندام ن باردار,تناسب اندام ن با ورزش,تناسب اندام ن هالیوودی,تناسب اندام ن جوان,تناسب اندام مردان در خانه,تناسب اندام مردانه,تناسب اندام مردان لاغر,تناسب اندام مردان چاق,ع تناسب اندام مردان,تناسب اندام در مردان,برنامه تناسب اندام مردان,ورزش تناسب اندام مردان,راه های تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان در خانه,تناسب اندام بانوان با بدنسازی,برنامه تناسب اندام بانوان,سایت تناسب اندام بانوان,ع تناسب اندام بانوان,تناسب اندام در بانوان,ع های تناسب اندام بانوان,روشهای تناسب اندام بانوان,باشگاه تناسب اندام بانوان در شیراز,تناسب اندام با شنا سوئدی,تناسب اندام با ورزش شنا,جوانسازی پوست و تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه برای مردان,ورزش تناسب اندام در خانه,تمرینات تناسب اندام در خانه,تناسب اندام در منزل,ورزش های تناسب اندام در خانه,ورزش هایی برای تناسب اندام در خانه, آموزش تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان طبیعی,تناسب اندام بعد از زایمان با تمرینات 8 گانه,تناسب اندام پس از زایمان,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام بعد زایمان,حفظ تناسب اندام بعد از زایمان,راه های تناسب اندام بعد از زایمان,راز تناسب اندام ش ا بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام و رژیم لاغری,راههای تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام لاغری,رژیم غذایی برای تناسب اندام و لاغری,لاغری و تناسب اندام به روش زومبا,لاغری و تناسب اندام با زومبا,راز تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام برای لاغری,تناسب اندام در بارداری,حفظ تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام بعداز بارداری,تناسب اندام و بارداری,حفظ تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش و تناسب اندام در دوران بارداری,تناسب اندام در زمان بارداریمشاهده متن کامل ...
قرص نچرال اسلیمینگ قرمز
درخواست حذف اطلاعات

قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک
کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز فوق العاده قوی 10 تا 12 کیلو در ماه
 • قیمت ماه قبل : 148,000 تومان
 • پرداخت نقدی آنلاین : 137,000 تومان
 • ارزش واقعی : 166,000 تومان
 • تعداد فروخته شده : 88
 • سود شما : 29,000 تومان

قرص های لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال، یی تاثیر گذار با هلوگرام نقره ای مشکی اصلی

بی نظیر ترین مکمل کاهش اشتها - با گارانتی و تضمین اثرگذاری یی

محصولی جدیدی از کمپانی آمریکن نیچر می باشد نیو ادونسد قرمز

تا عید به وزن دلخواه خود برسید!smileysurprise

جدیدترین قرص لاغری کاهش دهنده اشتها چربی سوز نچرال اسلیمینگ قرمز 2016

قرص لاغری نچرال اسلیمینگ 2016

بسیار متفاوت تر از قرص های چینی نچرال قرمز 90 تومانی!

مکمل اصلی با نوشته های فونت مشکی بروی محصول جعبه. دارای هلوگرام

پایان جستجو اینجاست...

برای اولین بار در سایت تخفیفی قرار گرفت. درصد رضایتمندی مشتریان 99 درصد

وقتتان را هدر ندهید. بهترین سایت ارائه کننده شفاف از نظر قیمت، نظرات کاربران، و پویایی سایت، پشتیبانی تلگرامی. تلفنی ، موبایلی، پرسش و پاسخ زنده، کدرهگیری انلاین رهگیری زنده مرسوله برای راحتی شما فراهم شده است.که این اطمینان رو به یدار میدهد با خیال راحت و ایمن ید خودشان را انجام بدهند.

با قیمت بسیار مناسب و تضمین شده سایت

همین الان سفارش دهید و سریع دریافت کنید و به هدف اصلی فکر کنید

توضیحات در سایت بسیار مناسب و دقیق اعلام شده است.لطفا از تماس تلفنی بی مورد خودداری فرمایید و فقط در صورتی که در سفارش کالا به مشکل برمیخورید تماس حاصل نمایید.

سوالات بی مورد از قبیل عوارض دارد یا ندارد! تاثیر دارد یا ندارد! مشکلی دارد یا ندارد کاملا واضح درسایت گفته شده است!

خوش آمدید

سعی کنید کلیه توضیحات محصولات را کامل بخوانید

تفاوت مکمل اصل 140 تومانی با مکمل تقلبی 90 تومانی روی ع زیر کلیک کنید

نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال

براحتی سریع به خواسته خودتان برسید

باز هم از شما تقاضا داریم به علت کثرت تماس ها لطفا از طریق پرسش و پاسخ مطرح نمایید. متشکریم

سوالات خودتان را مطرح کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید

توضیحات تکمیلی :

 1. دارای استاندارد gmp از کشور
 2. کاهش دهنده فوق العاده اشتها تا حد صفر و چربی سوز قوی
 3. جدیدترین محصول لاغری با آ ین تکنولوژی روز دنیا
 4. محصولی فوق العاده از کشور
 5. نیو ا ترا
 6. کاهش سایز به همراه کاهش وزن سریع فوق العاده سریع
 7. چربی سوزی
 8. کاهش ۷ الی ۱۵ کیلو در هر دوره تضمینی کاملا بدون بازگشت
 9. جمع کننده و سفت کننده پوست بعد از لاغری و جلوگیری از شل شدن و افتادگی پوست
 10. افزایش فعالیت متابولیک مولکول های چربی
 11. جلوگیری از تبدیل قند اضافی به چربی
 12. حفظ زیبایی و شاد صورت
 13. تاثیر فوق العاده بر روی چربی های انباشته شده و حتی قدیمی در قسمت شکم پهلو ران و بازو

نچرال اسلیمینگ قرمز

فرق اصلی با نمونه تقلبی :

قوی ترین قرص لاغری بیشتر بدانیم:

 • شماره استاندارد : q/gdcx 586
 • طرز عملکرد کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming :
 • کاهش سریع اشتها از روز اول استفاده
 • کاهش سایز به همراه کاهش وزن سریع
 • چربی سوزی بی نظیر بدون احتیاج به ورزش
 • کاهش 10 الی 17 کیلو در هر دوره تضمینی کاملا بدون بازگشت
 • جمع کننده و سفت کننده پوست بعد از لاغری و جلوگیری از شل شدن و افتادگی پوست
 • افزایش فعالیت متابولیک مولکول های چربی
 • جلوگیری از تبدیل قند اضافی به چربی
 • حفظ زیبایی و شاد صورت
 • تاثیر فوق العاده بر روی چربی های انباشته شده و حتی قدیمی در قسمت شکم پهلو ران و بازو
 • ساخت کمپانی آمریکن نیچر :

american nature iraq-fold heller ( international ) inc.
278e sante fe, #174, olathe, ks 37461 -434, u.s.a

نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال
قرص لاغری نچرال اسلیمینگ نیو ا ترا با تکنولوژی جدید و با دوزی فوق العاده بالاتر و کیفیتی متفاوت وارد بازار شده است

تاثیرات فوق العاده این محصول از همان روزهای اول استفاده شما را شگفت زده خواهد کرد

اگر از همه ی قرص های لاغری ناامید شده اید ما به شما

قرص لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming یی را توصیه می کنیم.

نچرال اسلیمینگ natural slimming یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد

که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهد و چربی سوز قوی ای نیز می باشد.

قرص های لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming هم باعث کاهش وزن می شوند و هم سایز شما را کم می کنند

و علاوه بر این به زیبایی صورتتان نیز لطمه نمی زنند

قرص های لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming محصولی ویژه حتی مخصوص استفاده برای آقایان می باشد.

فرمول این محصول به قدری قدرتمند است که پس از سومین روز مصرف شما تغییرات را به خوبی احساس خواهید کرد

همچنین قرص لاغری نچرال اسلیمینگ naturalslimming ساخت بوده

و به آن دسته از عزیزانی که تمایلی به استفاده از قرص های لاغری چینی ندارند پیشنهاد می شود

کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ naturalslimming یک محصول فوق العاده می باشد

کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ naturalslimming مناسب برای افرادی می باشد که از قرص های لاغری دیگر نتیجه نگرفته اند

یا بدنشان نسبت به قرص های لاغری دیگر مقاوم شده است

این افراد می توانند تفاوت را با قرص لاغری نچرال اسلیمینگ naturalslimming احساس کنند

* دارنده استاندارد کیفیت gmp (good manufacturing product) از
* دارنده گواهینامه postpone aging

کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ naturalslimming هیچ گونه بازگشت و عوارض نداشته و صد در صد گیاهی می باشد

قرص لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming با ترکیبی جدید و فوق العاده توانسته در مدت کوتاه ورود خود به بازار ,

مشتری های فراوانی را جذب کند رضایت مشتریان از این قرص لاغری به گونه ای می باشد

که بعد از استفاده از این قرص لاغری دیگر هیچ قرص دیگری را قبول ندارند

مطمئن باشید که از تاثیر این کپسول لاغری فوق العاده در همان روز های اول استفاده , هیجان زده خواهید شد

محتویات:

 • 60 عدد کپسول 300 میلی گرمی = 50 کپسول 350 میلی گرمی

کپسول لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming فعالیت متابولیک مولکول های چربی را افزایش داده

و باعث می شود تا مولکول های چربی سریع تر به انرژی تبدیل شوند.

قرص اسلیمینگ نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال

در واقع ح ی را به وجود می آورد مثل اینکه شما در حال انجام یک فعالیت ورزشی می باشید
این قرص لاغری فوق العاده تبدیل قند به چربی را مسدود کرده و از جذب چربی اضافه جدید جلوگیری می کند.

این محصول اشتهای شما را قطع کرده و بدنتان را وادار می کند تا از چربی های خود برای مصرف روزانه استفاده کند.

طریقه مصرف قرص لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming :

نچرال اسلیمینگ یک قرص لاغری خیلی قوی می باشد که اشتها را تا حد صفر کاهش می دهدو چربی سوز قوی ای نیز می باشد.

لذا به افرادی که می خواهند برای اولین بار از قرص های لاغری استفاده کنند یا افرادی که بدن ضعیفی دارند بیش از یک عدد در روز استفاده نکنند

ترکیبات قرص لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming :

 • vitamin a
 • aloe vera
 • carotene
 • plant cellulose and other ingredients to slimming
 • blood lipid regulation
 • toxin removal and skin firming
 • حاوی ویتامین و مواد معدنی جهت شاد و سفت شدن پوست و جلوگیری از افتادگی پوست پس از لاغری
 • این محصول به افرادی که از راه های مختلف لاغری جواب مطلوب نگرفته اند توصیه می شود

موارد منع مصرف:

 • افراد زیر 18 سال و بالای 70 سال – ن باردار و شیرده – بیماران مبتلا به بیماری قلبی – فشار خون بالا – فشار خون پایین – دیابت – بیماری های کلیوی و کبدی

عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming :

 • قرص لاغری نچرال اسلیمینگ natural slimming هیچ گونه عوارضی ندارد و کاملا گیاهی می باشد اما این در صورتی است که شما شامل موارد منع مصرف قرص که در بالا ذکر شد نباشید.
 • اگر موارد منعی که ذکر شد شامل شما باشد مصرف این قرص می تواند برای سلامتی بدنتان مضر باشد و به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

توضیحات در سایت بسیار مناسب و دقیق اعلام شده است.لطفا از پرسش های بی مورد از قبیل عوارض دارد یا ندارد! تاثیر دارد یا ندارد! مشکلی دارد یا ندارد کاملا واضح درسایت گفته شده و نیازی به دوباره مطرح نیست.

اینها ساپلیمینت (مکمل غذایی )هستند هیچگونه عوارضی ندارد و هیچ مشکلی برای بدن ایجاد نمیکند.و برای بدن بسیار بسیار مفید است.


حاوی یک بسته 50 عددی

قیمت ماه قبل کالا: 148,000 تومان

قیمت امروز کالا : 137,000 تومان


برچسب ها: , ید قرص لاغری, ید قرص لاغری لین مود, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرص لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا , ید قرص لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری هزال, ید قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص لاغری مهزل, ید اینترنتی قرص لاغری مهزل, ید کپسول لاغری مهزل,قیمت قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص های لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ از فارسی شاپ, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید پستی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص های لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,فروش قرص لاغری هیدرو ی کات, ید اینترنتی قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص های لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا ,فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص های لاغری ا ,نمایندگی فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر اصل, ید اینترنتی قرص لاغری ریلاکر, ید پستی قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر در داروخانه ها,قیمت قرص های لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ آبی, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری اسلیمینگ قرمز, ید قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد, ید قرص لاغری اسلیمینگ سبز,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ قرمز,قیمت قرص لاغری هزال,فروش قرص لاغری هزال, ید اینترنتی قرص لاغری هزال, ید پستی قرص لاغری هزال,قیمت قرص های لاغری هزال ,رژیم لاغری,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری سریع,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری جنرال موتورز,دستور رژیم لاغری جنرال موتور,رژیم غذایی جنرال موتورز,رژیم لاغری ژنرال موتورز,رژیم لاغری کارکنان جنرال موتورز,عوارض رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری 7روزه جنرال موتورز,رژیم غذایی شرکت جنرال موتورز,رژیم غذایی کارکنان جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری سریع در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو,رژیم لاغری سریع و موثر,رژیم لاغری سریع با سوپ جو,رژیم لاغری سریع با سالاد,رژیم لاغری سریع با ماست,رژیم لاغری سریع شکم,رژیم لاغری سریع یک هفته ای,رژیم لاغری سریع با میوه,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 90 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 95 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 100 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 80 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 70 کیلو,رژیم لاغری کرمانی ,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری کرمانی برای ن شیرده,رژیم لاغری کرمانی در ماه رمضان,رژیم لاغری 7 روزه جنرال موتورز,رژیم لاغری 7 روزه جی ام,رژیم لاغری 7 روزه ماست,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری 7 روزه تابستانه,رژیم لاغری 7 روزه+سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه میوه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی ,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی,رژیم غذایی یی چیست,رژیم لاغری ی ,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم غذایی سریع و آسان,رژیم لاغری سریع اسان,یک رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم آسان و سریع برای لاغری,رژیم لاغری سریع واسان,رژیم لاغری سریع و اسان,رژیم غذایی سریع و اسان,رژیم های لاغری سریع و اسان,رژیم اسان و سریع لاغری,رژیم ساده و سریع لاغری,رژیم لاغری آسان و سریع ,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی لاغری آنلاین رایگان,برنامه رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری اینترنتی رایگان,دریافت رژیم غذایی آنلاین رایگان,رژیم غذایی انلاین و رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان سایت مریم جراح زاده,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین سایت تبیان,رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی کرمانی,رژیم غذایی اینترنتی کرمانی,دریافت رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی رایگان,سایت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین تبیان,برنامه رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین,رژیم لاغری انلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین کرمانی ,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای سریع,رژیم لاغری یک هفته ای میوه,رژیم لاغری یک هفته ای سیب,رژیم لاغری یک هفته ای سوپ,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای کرمانی,رژیم لاغری یک هفته ای موثر,رژیم لاغری یک هفته ای سبزیجات,رژیم لاغری یک هفته ای شیر,سریعترین رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم غذایی سریع یک هفته ای,یک رژیم لاغری سریع هفته ای 3 کیلو با ورزش,رژیم یک هفته ای برای لاغری سریع,رژیم لاغری یک هفته ای با سیب زمینی,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای شیردهی,رژیم لاغری یک هفته ای با شیر ,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه میوه,رژیم لاغری 3 روزه بین المللی,رژیم لاغری 3 روزه سریع,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه موز,رژیم لاغری 3 روزه هویج,رژیم لاغری سه روزه با میوه,رژیم لاغری سه روزه بین المللی,رژیم غذایی سه روزه بین المللی,رژیم لاغری سه روزه سریع,سریعترین رژیم لاغری سه روزه,سریع ترین رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با مصرف موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم غذایی سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم غذایی سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه با هویج ,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری کانا نسخه اصلی,رژیم غذایی کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا پانزده روزه,رژیم پانزده روزه کانا برای لاغری,رژیم لاغری 15 روزه کانا + برنامه غذایی,رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانا ,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه ی کانا ,رژیم غذایی 15 روزه کانا , رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم غذایی کانا ۱۵روزه,رژیم غذایی کانا در 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانا ,لاغری شکم و پهلو,لاغری شکم و پهلو بدون ورزش,لاغری شکم و پهلو با ورزش,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی,لاغری شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو با سلفون,لاغری شکم و پهلو با حلقه,لاغری شکم و پهلوها,لاغری شکم و پهلو بعد از زایمان,لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری شکم و پهلو سریع بدون ورزش,لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو با ورزش,ورزش برای لاغری شکم و پهلو با تصویر,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی ابوعلی سینا,لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو سریع,لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش های لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری سریع شکم و پهلو در خانه ,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم غذایی شیر و موز,رژیم لاغری با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم شیر و موز برای لاغری,رژیم لاغری 3روزه شیر و موز,رژیم لاغری سریع شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیرده,رژیم لاغری در شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی کرمانی,رژیم لاغری دردوران شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی فرشچی,رژیم لاغری زمان شیردهی,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم غذایی با شیر موز,رژیم شیر موز برای لاغری,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم لاغری با شیر و عسل,رژیم لاغری شیر عسل,رژیم لاغری شیر با عسل,رژیم شیر و عسل برای لاغری,رژیم لاغری ن شیرده کرمانی,رژیم غذایی شیردهی کرمانی,رژیم غذایی برای مادران شیرده کرمانی,رژیم لاغری کرمانی در شیردهی,رژیم لاغری کرمانی برای شیردهی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری شیر دهی,رژیم لاغری با شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم لاغری سریع با شیر و ما,عوارض رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری سریع شیر و ما,رژیم لاغری فقط با شیر و ما ,لاغری سریع شکم بدون ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو بدون ورزش,رژیم لاغری سریع شکم بدون ورزش ,قیمت قرص مگنار ,قیمت قرص مگنار اصل, ید قرص مگنار اصل,عوارض قرص مگنار اصل ,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال,قرص نچرال اسلیمینگ آبی,قرص نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ اصل, ید قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ قرمز,عوارض قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ آبی,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ آبی,کپسول نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ سبز,کپسول نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص اسلیمینگ نچرال م ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری اسلیمینگ نچرال م ,عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,کپسول لاغری نچرال م اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ اصل,قیمت قرص نچرال م اسلیمینگ,قیمت قرص نچرال اسلیمینگ, ید قرص نچرال م اسلیمینگ ,آ قرص لاغری,ا قرص لاغری,قرص لاغری ا اصل,قرص لاغری آ نی نی سایت,قرص لاغری ا فراز طب,قرص لاغری ا عوارض,قرص لاغری ا کی خورده,قرص لاغری ا جدید,قرص لاغری آ اسپانیا,آ اصل,قرص آ اصل,کپسول آ اصل,سایت اصلی ا , ید قرص ا اصل,قیمت قرص ا اصل,آ لاغری,کپسول لاغری ا ,داروی لاغری ا ,قرصهای لاغری ا ,آ آمیگو,ا معنی,معنی ا به انگلیسی,گروه آ ,کنسرت گروه آ ,آهنگ آ ,اهنگ ا از ریکی مارتین, آهنگ آ ,اهنگ ا دورت بگردم,متن آهنگ آ ریکی مارتین,کپسول آ ,کپسول آ گلد,کپسول لاغری آ ,عوارض کپسول آ ,قیمت کپسول آ ,کپسول لاغری آ adios,برنامه آ ,برنامه ا چیست,برنامه ا 6,برنامه ا ,برنامه ا برای ویندوز 8,برنامه ا برای اندروید,برنامه ا 7,برنامه ا 5,برنامه ا اندروید,برنامه ا 32 بیتی,آنسامبل آ ,آ معنی ,گارسینیا کامبوجیا,گارسینیا کامبوجیا ویکی پدیا,گارسینیا کامبوجیا آز,گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور,گارسینیا کامبوجیا عوارض,گارسینیا کامبوجیا در ایران,گارسینیا کامبوجیا قیمت,مضرات گارسینیا کامبوجیا, ید گارسینیا کامبوجیا,کپسول گارسینیا کامبوجیا,عوارض گارسینیا کامبوجیا,فروش گارسینیا کامبوجیا, ید قرص گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا,قرص گارسینیا کامبوجیا ,تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد اصل,تنوئید ریتارد عوارض,تنوئید ریتارد نی نی سایت,تنوئید ریتارد ید,تنوئید ریتارد چیست,قیمت تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد قیمت,قرص تنوئید ریتارد داروخانه,عوارض قرص تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد داروخانه,تینوئید ریتارد داروخانه,فروش قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد اصل,قرص لاغری تنوئید ریتارد,نحوه مصرف قرص تنوئید ریتارد,طریقه مصرف قرص تنوئید ریتارد,عوارض قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص تنوئید ریتارد,عوارض کپسول تنوئید ریتارد,قیمت قرص تینوئید ریتارد,عوارض کپسول لاغری تنوئید ریتارد,قرص لاغری تینوئید ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 30 تائی,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 60 تائی, ید قرص تنوئید ریتارد,فروش تنوئید ریتارد ,تناسب اندام,تناسب اندام ن,تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان,تناسب اندام با شنا,تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام ن بعد از زایمان,تناسب اندام نه,تناسب اندام ن ایرانی,تناسب اندام ن کره ای,تناسب اندام ن در خانه,تناسب اندام ن باردار,تناسب اندام ن با ورزش,تناسب اندام ن هالیوودی,تناسب اندام ن جوان,تناسب اندام مردان در خانه,تناسب اندام مردانه,تناسب اندام مردان لاغر,تناسب اندام مردان چاق,ع تناسب اندام مردان,تناسب اندام در مردان,برنامه تناسب اندام مردان,ورزش تناسب اندام مردان,راه های تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان در خانه,تناسب اندام بانوان با بدنسازی,برنامه تناسب اندام بانوان,سایت تناسب اندام بانوان,ع تناسب اندام بانوان,تناسب اندام در بانوان,ع های تناسب اندام بانوان,روشهای تناسب اندام بانوان,باشگاه تناسب اندام بانوان در شیراز,تناسب اندام با شنا سوئدی,تناسب اندام با ورزش شنا,جوانسازی پوست و تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه برای مردان,ورزش تناسب اندام در خانه,تمرینات تناسب اندام در خانه,تناسب اندام در منزل,ورزش های تناسب اندام در خانه,ورزش هایی برای تناسب اندام در خانه, آموزش تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان طبیعی,تناسب اندام بعد از زایمان با تمرینات 8 گانه,تناسب اندام پس از زایمان,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام بعد زایمان,حفظ تناسب اندام بعد از زایمان,راه های تناسب اندام بعد از زایمان,راز تناسب اندام ش ا بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام و رژیم لاغری,راههای تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام لاغری,رژیم غذایی برای تناسب اندام و لاغری,لاغری و تناسب اندام به روش زومبا,لاغری و تناسب اندام با زومبا,راز تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام برای لاغری,تناسب اندام در بارداری,حفظ تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام بعداز بارداری,تناسب اندام و بارداری,حفظ تناسب اندام در دوران ب?

مشاهده متن کامل ...

کاهنده چربی شکم و پهلو cla
درخواست حذف اطلاعات

کاهنده چربی شکم و پهلو cla

چربی سوز و کاهنده چربی شکم و پهلو و ران 12 الی 15 کیلو در ماه

 • قیمت ماه قبل : 170,000 تومان
 • پرداخت نقدی آنلاین : 90,000 تومان
 • قیمت بازار : 250,000 تومان


افزودن به سبد ید


مکمل cla ماسل تچ

مکمل کاهنده چربی cla platinum

توضیحات

 • کاهش دهنده اشتها
 • چربی سوز
 • ریکاوری سریع عضله
 • افزایش متابولیسم

ساخت کشور

دارای معتبرترین استانداردهای جهانی gmp, fda,ce,iso,

قرص لاغری سی ال ای

توضیحات تکمیلی :
 1. دارای استاندارد اروپا امریکا و مورد تایید بالاترین سطح دارویی 11 کشور اروپایی
 2. کاهش دهنده اشتها تا و چربی سوز قوی و افزایش متابولیسم
 3. آ ین تکنولوژی روز دنیا در سی ال ای بکار گرفته شده
 4. محصولی فوق العاده از کشور
 5. کاهش سایز و چربی سوز بالا و ریکاوری سریع عضله
 6. چربی سوزی بالا در شکم و پهلو
 7. کاهش وزن ایده ال
 8. جمع کننده و سفت کننده پوست بعد از لاغری و جلوگیری از شل شدن و افتادگی پوست
 9. افزایش فعالیت متابولیک مولکول های چربی و کاهنده کربو هیدرات
 10. جلوگیری از تبدیل قند اضافی به چربی و دفع چربی ها
 11. حفظ زیبایی و شاد پوست شکم. جلوگیری از افتادگی شکم
 12. تاثیر فوق العاده بر روی چربی های انباشته شده و حتی قدیمی در قسمت شکم پهلو ران و بازو

قرص لاغری سی ال ای

افزودن به سبد ید

درباره قرص سی ال ای بیشتر بدانیم:

 • شماره استاندارد : 3165660450
 • ساخت کمپانی ماسل تچ

usa inc 1105 north market street de 19801 made in u.s.a

قرص لاغری سی ال ای

محتویات:

 • 90 عدد کپسول 800 میلی گرمی cla

قرص لاغری سی ال ای

طریقه مصرف قرص لاغری سی ال ای:

یک عدد قبل از صبحانه یک عدد قبل از ظهر و یک عدد قبل تمرین

موارد منع مصرف:

 • افراد زیر 18 سال و بالای 70 سال
 • ن باردار و شیرده
 • بیماران مبتلا به بیماری قلبی
 • فشار خون بالا
 • فشار خون پایین
 • دیابت
 • بیماری های کلیوی و کبدی
عوارض:
 • ندارد


افزودن به سبد ید

قرص لاغری سی ال ای

افزودن به سبد ید


برچسب ها: , ید قرص لاغری, ید قرص لاغری لین مود, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرص لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا , ید قرص لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری هزال, ید قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص لاغری مهزل, ید اینترنتی قرص لاغری مهزل, ید کپسول لاغری مهزل,قیمت قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص های لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ از فارسی شاپ, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید پستی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص های لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,فروش قرص لاغری هیدرو ی کات, ید اینترنتی قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص های لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا ,فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص های لاغری ا ,نمایندگی فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر اصل, ید اینترنتی قرص لاغری ریلاکر, ید پستی قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر در داروخانه ها,قیمت قرص های لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ آبی, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری اسلیمینگ قرمز, ید قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد, ید قرص لاغری اسلیمینگ سبز,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ قرمز,قیمت قرص لاغری هزال,فروش قرص لاغری هزال, ید اینترنتی قرص لاغری هزال, ید پستی قرص لاغری هزال,قیمت قرص های لاغری هزال ,رژیم لاغری,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری سریع,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری جنرال موتورز,دستور رژیم لاغری جنرال موتور,رژیم غذایی جنرال موتورز,رژیم لاغری ژنرال موتورز,رژیم لاغری کارکنان جنرال موتورز,عوارض رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری 7روزه جنرال موتورز,رژیم غذایی شرکت جنرال موتورز,رژیم غذایی کارکنان جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری سریع در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو,رژیم لاغری سریع و موثر,رژیم لاغری سریع با سوپ جو,رژیم لاغری سریع با سالاد,رژیم لاغری سریع با ماست,رژیم لاغری سریع شکم,رژیم لاغری سریع یک هفته ای,رژیم لاغری سریع با میوه,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 90 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 95 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 100 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 80 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 70 کیلو,رژیم لاغری کرمانی ,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری کرمانی برای ن شیرده,رژیم لاغری کرمانی در ماه رمضان,رژیم لاغری 7 روزه جنرال موتورز,رژیم لاغری 7 روزه جی ام,رژیم لاغری 7 روزه ماست,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری 7 روزه تابستانه,رژیم لاغری 7 روزه+سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه میوه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی ,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی,رژیم غذایی یی چیست,رژیم لاغری ی ,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم غذایی سریع و آسان,رژیم لاغری سریع اسان,یک رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم آسان و سریع برای لاغری,رژیم لاغری سریع واسان,رژیم لاغری سریع و اسان,رژیم غذایی سریع و اسان,رژیم های لاغری سریع و اسان,رژیم اسان و سریع لاغری,رژیم ساده و سریع لاغری,رژیم لاغری آسان و سریع ,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی لاغری آنلاین رایگان,برنامه رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری اینترنتی رایگان,دریافت رژیم غذایی آنلاین رایگان,رژیم غذایی انلاین و رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان سایت مریم جراح زاده,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین سایت تبیان,رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی کرمانی,رژیم غذایی اینترنتی کرمانی,دریافت رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی رایگان,سایت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین تبیان,برنامه رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین,رژیم لاغری انلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین کرمانی ,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای سریع,رژیم لاغری یک هفته ای میوه,رژیم لاغری یک هفته ای سیب,رژیم لاغری یک هفته ای سوپ,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای کرمانی,رژیم لاغری یک هفته ای موثر,رژیم لاغری یک هفته ای سبزیجات,رژیم لاغری یک هفته ای شیر,سریعترین رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم غذایی سریع یک هفته ای,یک رژیم لاغری سریع هفته ای 3 کیلو با ورزش,رژیم یک هفته ای برای لاغری سریع,رژیم لاغری یک هفته ای با سیب زمینی,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای شیردهی,رژیم لاغری یک هفته ای با شیر ,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه میوه,رژیم لاغری 3 روزه بین المللی,رژیم لاغری 3 روزه سریع,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه موز,رژیم لاغری 3 روزه هویج,رژیم لاغری سه روزه با میوه,رژیم لاغری سه روزه بین المللی,رژیم غذایی سه روزه بین المللی,رژیم لاغری سه روزه سریع,سریعترین رژیم لاغری سه روزه,سریع ترین رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با مصرف موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم غذایی سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم غذایی سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه با هویج ,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری کانا نسخه اصلی,رژیم غذایی کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا پانزده روزه,رژیم پانزده روزه کانا برای لاغری,رژیم لاغری 15 روزه کانا + برنامه غذایی,رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانا ,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه ی کانا ,رژیم غذایی 15 روزه کانا , رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم غذایی کانا ۱۵روزه,رژیم غذایی کانا در 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانا ,لاغری شکم و پهلو,لاغری شکم و پهلو بدون ورزش,لاغری شکم و پهلو با ورزش,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی,لاغری شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو با سلفون,لاغری شکم و پهلو با حلقه,لاغری شکم و پهلوها,لاغری شکم و پهلو بعد از زایمان,لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری شکم و پهلو سریع بدون ورزش,لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو با ورزش,ورزش برای لاغری شکم و پهلو با تصویر,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی ابوعلی سینا,لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو سریع,لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش های لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری سریع شکم و پهلو در خانه ,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم غذایی شیر و موز,رژیم لاغری با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم شیر و موز برای لاغری,رژیم لاغری 3روزه شیر و موز,رژیم لاغری سریع شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیرده,رژیم لاغری در شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی کرمانی,رژیم لاغری دردوران شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی فرشچی,رژیم لاغری زمان شیردهی,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم غذایی با شیر موز,رژیم شیر موز برای لاغری,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم لاغری با شیر و عسل,رژیم لاغری شیر عسل,رژیم لاغری شیر با عسل,رژیم شیر و عسل برای لاغری,رژیم لاغری ن شیرده کرمانی,رژیم غذایی شیردهی کرمانی,رژیم غذایی برای مادران شیرده کرمانی,رژیم لاغری کرمانی در شیردهی,رژیم لاغری کرمانی برای شیردهی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری شیر دهی,رژیم لاغری با شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم لاغری سریع با شیر و ما,عوارض رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری سریع شیر و ما,رژیم لاغری فقط با شیر و ما ,لاغری سریع شکم بدون ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو بدون ورزش,رژیم لاغری سریع شکم بدون ورزش ,قیمت قرص مگنار ,قیمت قرص مگنار اصل, ید قرص مگنار اصل,عوارض قرص مگنار اصل ,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال,قرص نچرال اسلیمینگ آبی,قرص نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ اصل, ید قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ قرمز,عوارض قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ آبی,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ آبی,کپسول نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ سبز,کپسول نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص اسلیمینگ نچرال م ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری اسلیمینگ نچرال م ,عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,کپسول لاغری نچرال م اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ اصل,قیمت قرص نچرال م اسلیمینگ,قیمت قرص نچرال اسلیمینگ, ید قرص نچرال م اسلیمینگ ,آ قرص لاغری,ا قرص لاغری,قرص لاغری ا اصل,قرص لاغری آ نی نی سایت,قرص لاغری ا فراز طب,قرص لاغری ا عوارض,قرص لاغری ا کی خورده,قرص لاغری ا جدید,قرص لاغری آ اسپانیا,آ اصل,قرص آ اصل,کپسول آ اصل,سایت اصلی ا , ید قرص ا اصل,قیمت قرص ا اصل,آ لاغری,کپسول لاغری ا ,داروی لاغری ا ,قرصهای لاغری ا ,آ آمیگو,ا معنی,معنی ا به انگلیسی,گروه آ ,کنسرت گروه آ ,آهنگ آ ,اهنگ ا از ریکی مارتین, آهنگ آ ,اهنگ ا دورت بگردم,متن آهنگ آ ریکی مارتین,کپسول آ ,کپسول آ گلد,کپسول لاغری آ ,عوارض کپسول آ ,قیمت کپسول آ ,کپسول لاغری آ adios,برنامه آ ,برنامه ا چیست,برنامه ا 6,برنامه ا ,برنامه ا برای ویندوز 8,برنامه ا برای اندروید,برنامه ا 7,برنامه ا 5,برنامه ا اندروید,برنامه ا 32 بیتی,آنسامبل آ ,آ معنی ,گارسینیا کامبوجیا,گارسینیا کامبوجیا ویکی پدیا,گارسینیا کامبوجیا آز,گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور,گارسینیا کامبوجیا عوارض,گارسینیا کامبوجیا در ایران,گارسینیا کامبوجیا قیمت,مضرات گارسینیا کامبوجیا, ید گارسینیا کامبوجیا,کپسول گارسینیا کامبوجیا,عوارض گارسینیا کامبوجیا,فروش گارسینیا کامبوجیا, ید قرص گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا,قرص گارسینیا کامبوجیا ,تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد اصل,تنوئید ریتارد عوارض,تنوئید ریتارد نی نی سایت,تنوئید ریتارد ید,تنوئید ریتارد چیست,قیمت تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد قیمت,قرص تنوئید ریتارد داروخانه,عوارض قرص تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد داروخانه,تینوئید ریتارد داروخانه,فروش قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد اصل,قرص لاغری تنوئید ریتارد,نحوه مصرف قرص تنوئید ریتارد,طریقه مصرف قرص تنوئید ریتارد,عوارض قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص تنوئید ریتارد,عوارض کپسول تنوئید ریتارد,قیمت قرص تینوئید ریتارد,عوارض کپسول لاغری تنوئید ریتارد,قرص لاغری تینوئید ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 30 تائی,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 60 تائی, ید قرص تنوئید ریتارد,فروش تنوئید ریتارد ,تناسب اندام,تناسب اندام ن,تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان,تناسب اندام با شنا,تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام ن بعد از زایمان,تناسب اندام نه,تناسب اندام ن ایرانی,تناسب اندام ن کره ای,تناسب اندام ن در خانه,تناسب اندام ن باردار,تناسب اندام ن با ورزش,تناسب اندام ن هالیوودی,تناسب اندام ن جوان,تناسب اندام مردان در خانه,تناسب اندام مردانه,تناسب اندام مردان لاغر,تناسب اندام مردان چاق,ع تناسب اندام مردان,تناسب اندام در مردان,برنامه تناسب اندام مردان,ورزش تناسب اندام مردان,راه های تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان در خانه,تناسب اندام بانوان با بدنسازی,برنامه تناسب اندام بانوان,سایت تناسب اندام بانوان,ع تناسب اندام بانوان,تناسب اندام در بانوان,ع های تناسب اندام بانوان,روشهای تناسب اندام بانوان,باشگاه تناسب اندام بانوان در شیراز,تناسب اندام با شنا سوئدی,تناسب اندام با ورزش شنا,جوانسازی پوست و تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه برای مردان,ورزش تناسب اندام در خانه,تمرینات تناسب اندام در خانه,تناسب اندام در منزل,ورزش های تناسب اندام در خانه,ورزش هایی برای تناسب اندام در خانه, آموزش تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان طبیعی,تناسب اندام بعد از زایمان با تمرینات 8 گانه,تناسب اندام پس از زایمان,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام بعد زایمان,حفظ تناسب اندام بعد از زایمان,راه های تناسب اندام بعد از زایمان,راز تناسب اندام ش ا بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام و رژیم لاغری,راههای تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام لاغری,رژیم غذایی برای تناسب اندام و لاغری,لاغری و تناسب اندام به روش زومبا,لاغری و تناسب اندام با زومبا,راز تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام برای لاغری,تناسب اندام در بارداری,حفظ تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام بعداز بارداری,تناسب اندام و بارداری,حفظ تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش و تناسب اندام در دوران بارداری,تناسب اندام در زمان بارداری
مشاهده متن کامل ...
کاهنده چربی شکم و پهلو
درخواست حذف اطلاعات

کاهنده چربی شکم و پهلو cla

چربی سوز و کاهنده چربی شکم و پهلو و ران 12 الی 15 کیلو در ماه

 • قیمت ماه قبل : 170,000 تومان
 • پرداخت نقدی آنلاین : 90,000 تومان
 • قیمت بازار : 250,000 تومان

 

افزودن به سبد ید


مشاهده توضیحات در ادامه مطلب

 


مکمل cla ماسل تچ

مکمل کاهنده چربی  cla platinum

توضیحات

 • کاهش دهنده اشتها
 • چربی سوز
 • ریکاوری سریع عضله
 • افزایش متابولیسم

ساخت کشور

دارای معتبرترین استانداردهای جهانی gmp,  fda,ce,iso,

 

توضیحات تکمیلی :
 1. دارای استاندارد اروپا امریکا و مورد تایید بالاترین سطح دارویی 11 کشور اروپایی
 2. کاهش دهنده اشتها تا و چربی سوز قوی و افزایش متابولیسم
 3.  آ ین تکنولوژی روز دنیا  در سی ال ای بکار گرفته شده
 4. محصولی فوق العاده از کشور
 5. کاهش سایز و چربی سوز بالا و ریکاوری سریع عضله
 6. چربی سوزی بالا در شکم و پهلو
 7. کاهش وزن  ایده ال
 8. جمع کننده و سفت کننده پوست بعد از لاغری و جلوگیری از شل شدن و افتادگی پوست
 9. افزایش فعالیت متابولیک مولکول های چربی و کاهنده کربو هیدرات
 10. جلوگیری از تبدیل قند اضافی به چربی و دفع چربی ها
 11. حفظ زیبایی و شاد پوست شکم. جلوگیری از افتادگی شکم
 12. تاثیر فوق العاده بر روی چربی های انباشته شده و حتی قدیمی در قسمت شکم پهلو ران و بازو

 

افزودن به سبد ید

 

درباره قرص سی ال ای بیشتر بدانیم:

 • شماره استاندارد : 3165660450
 • ساخت کمپانی ماسل تچ

usa inc 1105 north market street de 19801 made in u.s.a

 

 

 

محتویات:

 • 90 عدد کپسول 800 میلی گرمی cla

 

 

 

طریقه مصرف قرص لاغری سی ال ای:

یک عدد قبل از صبحانه یک عدد قبل از ظهر و یک عدد قبل تمرین

موارد منع مصرف:

 • افراد زیر 18 سال و بالای 70 سال
 • ن باردار و شیرده
 • بیماران مبتلا به بیماری قلبی
 • فشار خون بالا
 • فشار خون پایین
 • دیابت
 • بیماری های کلیوی و کبدی
عوارض:
 • ندارد

 

افزودن به سبد ید

 

 

 

افزودن به سبد ید

 

برچسب ها: , ید قرص لاغری, ید قرص لاغری لین مود, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرص لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا , ید قرص لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری هزال, ید قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص لاغری مهزل, ید اینترنتی قرص لاغری مهزل, ید کپسول لاغری مهزل,قیمت قرص لاغری مهزل 5040,قیمت قرص های لاغری مهزل, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ از فارسی شاپ, ید قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید پستی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید اینترنتی قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص های لاغری بوتانیکال اسلیمینگ, ید قرصهای لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری بوتانیکال اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص لاغری هیدرو ی کات ادونس,فروش قرص لاغری هیدرو ی کات, ید اینترنتی قرص لاغری هیدرو ی کات,قیمت قرص های لاغری هیدرو ی کات, ید قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا , ید اینترنتی قرص لاغری ا ,فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ا اصل,قیمت قرص های لاغری ا ,نمایندگی فروش قرص لاغری ا ,قیمت قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر اصل, ید اینترنتی قرص لاغری ریلاکر, ید پستی قرص لاغری ریلاکر,قیمت قرص لاغری ریلاکر در داروخانه ها,قیمت قرص های لاغری ریلاکر, ید قرص لاغری اسلیمینگ آبی, ید قرص لاغری اسلیمینگ, ید قرص لاغری اسلیمینگ اصل, ید قرص لاغری اسلیمینگ قرمز, ید قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد, ید قرص لاغری اسلیمینگ سبز,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ ادونسد,قیمت قرص لاغری اسلیمینگ قرمز,قیمت قرص لاغری هزال,فروش قرص لاغری هزال, ید اینترنتی قرص لاغری هزال, ید پستی قرص لاغری هزال,قیمت قرص های لاغری هزال ,رژیم لاغری,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری سریع,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری جنرال موتورز,دستور رژیم لاغری جنرال موتور,رژیم غذایی جنرال موتورز,رژیم لاغری ژنرال موتورز,رژیم لاغری کارکنان جنرال موتورز,عوارض رژیم لاغری جنرال موتورز,رژیم لاغری 7روزه جنرال موتورز,رژیم غذایی شرکت جنرال موتورز,رژیم غذایی کارکنان جنرال موتورز,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری سریع در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو,رژیم لاغری سریع و موثر,رژیم لاغری سریع با سوپ جو,رژیم لاغری سریع با سالاد,رژیم لاغری سریع با ماست,رژیم لاغری سریع شکم,رژیم لاغری سریع یک هفته ای,رژیم لاغری سریع با میوه,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 90 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 95 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 100 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 80 کیلو,رژیم لاغری کرمانی برای وزن 70 کیلو,رژیم لاغری کرمانی ,رژیم لاغری کرمانی,رژیم لاغری کرمانی برای ن شیرده,رژیم لاغری کرمانی در ماه رمضان,رژیم لاغری 7 روزه جنرال موتورز,رژیم لاغری 7 روزه جی ام,رژیم لاغری 7 روزه ماست,رژیم لاغری 7 روزه,رژیم لاغری 7 روزه تابستانه,رژیم لاغری 7 روزه+سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 7 روزه کرمانی,رژیم لاغری 7 روزه میوه,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی ,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری یی,رژیم لاغری امریکایی چیست,رژیم غذایی لاغری یی,رژیم لاغری ,جدیدترین رژیم لاغری یی,رژیم غذایی یی چیست,رژیم لاغری ی ,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم غذایی سریع و آسان,رژیم لاغری سریع اسان,یک رژیم لاغری سریع و آسان,رژیم آسان و سریع برای لاغری,رژیم لاغری سریع واسان,رژیم لاغری سریع و اسان,رژیم غذایی سریع و اسان,رژیم های لاغری سریع و اسان,رژیم اسان و سریع لاغری,رژیم ساده و سریع لاغری,رژیم لاغری آسان و سریع ,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین و رایگان,رژیم لاغری آنلاین تبیان,رژیم لاغری آنلاین کرمانی,رژیم لاغری آنلاین فتحی,رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین سریع,رژیم لاغری online,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی لاغری آنلاین رایگان,برنامه رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان,دریافت رژیم لاغری اینترنتی رایگان,دریافت رژیم غذایی آنلاین رایگان,رژیم غذایی انلاین و رایگان,رژیم غذایی آنلاین رایگان سایت مریم جراح زاده,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین تبیان,رژیم غذایی آنلاین سایت تبیان,رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی کرمانی,رژیم غذایی اینترنتی کرمانی,دریافت رژیم غذایی آنلاین کرمانی,رژیم لاغری اینترنتی رایگان,سایت رژیم لاغری آنلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین تبیان,برنامه رژیم لاغری آنلاین,رژیم لاغری انلاین,رژیم لاغری انلاین رایگان,رژیم لاغری انلاین کرمانی ,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای سریع,رژیم لاغری یک هفته ای میوه,رژیم لاغری یک هفته ای سیب,رژیم لاغری یک هفته ای سوپ,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای کرمانی,رژیم لاغری یک هفته ای موثر,رژیم لاغری یک هفته ای سبزیجات,رژیم لاغری یک هفته ای شیر,سریعترین رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم غذایی سریع یک هفته ای,یک رژیم لاغری سریع هفته ای 3 کیلو با ورزش,رژیم یک هفته ای برای لاغری سریع,رژیم لاغری یک هفته ای با سیب زمینی,رژیم لاغری یک هفته ایی,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای,رژیم لاغری یک هفته ای شیردهی,رژیم لاغری یک هفته ای با شیر ,رژیم لاغری 3 روزه سیب,رژیم لاغری 3 روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه سیب,رژیم لاغری سه روزه سیب زمینی,رژیم لاغری سه روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه با سیب زمینی,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه میوه,رژیم لاغری 3 روزه بین المللی,رژیم لاغری 3 روزه سریع,رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه موز,رژیم لاغری 3 روزه هویج,رژیم لاغری سه روزه با میوه,رژیم لاغری سه روزه بین المللی,رژیم غذایی سه روزه بین المللی,رژیم لاغری سه روزه سریع,سریعترین رژیم لاغری سه روزه,سریع ترین رژیم لاغری 3 روزه,رژیم لاغری 3 روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با مصرف موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم غذایی سه روزه موز,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم غذایی سه روزه با موز,رژیم لاغری سه روزه با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه با هویج ,رژیم لاغری کانا ,رژیم لاغری کانا در ماه رمضان,رژیم لاغری کانا اصلی,رژیم لاغری کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم لاغری کانا پانزده روزه,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری کانا ۱۵روزه,رژیم لاغری کانا در 15 روز,رژیم لاغری کانا زیباتن,رژیم لاغری کانا نسخه اصلی,رژیم غذایی کانا 13 روزه,رژیم لاغری کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا 15 روزه,رژیم غذایی کانا پانزده روزه,رژیم پانزده روزه کانا برای لاغری,رژیم لاغری 15 روزه کانا + برنامه غذایی,رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه کانادائی,رژیم سریع لاغری 15 روزه کانا ,رژیم غذایی لاغری 15 روزه کانا ,رژیم لاغری 15 روزه ی کانا ,رژیم غذایی 15 روزه کانا , رژیم غذایی 15 روزه کانا ,رژیم غذایی کانا ۱۵روزه,رژیم غذایی کانا در 15 روز,رژیم لاغری 15 روز کانا ,لاغری شکم و پهلو,لاغری شکم و پهلو بدون ورزش,لاغری شکم و پهلو با ورزش,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی,لاغری شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو با سلفون,لاغری شکم و پهلو با حلقه,لاغری شکم و پهلوها,لاغری شکم و پهلو بعد از زایمان,لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری شکم و پهلو سریع بدون ورزش,لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو با ورزش,ورزش برای لاغری شکم و پهلو با تصویر,لاغری شکم و پهلو با طب سنتی ابوعلی سینا,لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,رژیم لاغری سریع شکم و پهلو در یک هفته,لاغری شکم و پهلو سریع,لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش های لاغری شکم و پهلو در خانه,ورزش برای لاغری شکم و پهلو در منزل,لاغری سریع شکم و پهلو در خانه ,رژیم لاغری شیر,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی آنلاین,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیر موز,رژیم لاغری شیر و عسل,رژیم لاغری شیردهی کرمانی,رژیم لاغری شیرو ما,رژیم لاغری شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر ما,رژیم لاغری شیر و موز,رژیم غذایی شیر و موز,رژیم لاغری با شیر و موز,رژیم لاغری سه روزه شیر و موز,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم شیر و موز برای لاغری,رژیم لاغری 3روزه شیر و موز,رژیم لاغری سریع شیر و موز,رژیم لاغری شیردهی,رژیم لاغری شیرده,رژیم لاغری در شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی کرمانی,رژیم لاغری دردوران شیردهی,رژیم لاغری دوران شیردهی فرشچی,رژیم لاغری زمان شیردهی,رژیم لاغری با شیر موز,رژیم غذایی با شیر موز,رژیم شیر موز برای لاغری,رژیم لاغری سه روزه شیر موز,رژیم لاغری با شیر و عسل,رژیم لاغری شیر عسل,رژیم لاغری شیر با عسل,رژیم شیر و عسل برای لاغری,رژیم لاغری ن شیرده کرمانی,رژیم غذایی شیردهی کرمانی,رژیم غذایی برای مادران شیرده کرمانی,رژیم لاغری کرمانی در شیردهی,رژیم لاغری کرمانی برای شیردهی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری شیر دهی,رژیم لاغری با شیرو ساقه طلایی,رژیم لاغری شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم غذایی شیر و ما,رژیم لاغری سریع با شیر و ما,عوارض رژیم لاغری شیر و ما,رژیم لاغری سریع شیر و ما,رژیم لاغری فقط با شیر و ما ,لاغری سریع شکم بدون ورزش,لاغری سریع شکم و پهلو بدون ورزش,رژیم لاغری سریع شکم بدون ورزش ,قیمت قرص مگنار ,قیمت قرص مگنار اصل, ید قرص مگنار اصل,عوارض قرص مگنار اصل ,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک,قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال,قرص نچرال اسلیمینگ آبی,قرص نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ اصل, ید قرص نچرال اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ قرمز,قرص نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ قرمز,عوارض قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ قرمز,کپسول نچرال م اسلیمینگ آبی,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ آبی,کپسول نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ سبز,کپسول نچرال اسلیمینگ سبز,قرص نچرال م اسلیمینگ سبز,قرص نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قرص اسلیمینگ نچرال م ,قرص لاغری نچرال اسلیمینگ ,قرص لاغری اسلیمینگ نچرال م ,عوارض قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,قیمت قرص لاغری نچرال اسلیمینگ,کپسول لاغری نچرال م اسلیمینگ,قرص لاغری نچرال م اسلیمینگ اصل,قیمت قرص نچرال م اسلیمینگ,قیمت قرص نچرال اسلیمینگ, ید قرص نچرال م اسلیمینگ ,آ قرص لاغری,ا قرص لاغری,قرص لاغری ا اصل,قرص لاغری آ نی نی سایت,قرص لاغری ا فراز طب,قرص لاغری ا عوارض,قرص لاغری ا کی خورده,قرص لاغری ا جدید,قرص لاغری آ اسپانیا,آ اصل,قرص آ اصل,کپسول آ اصل,سایت اصلی ا , ید قرص ا اصل,قیمت قرص ا اصل,آ لاغری,کپسول لاغری ا ,داروی لاغری ا ,قرصهای لاغری ا ,آ آمیگو,ا معنی,معنی ا به انگلیسی,گروه آ ,کنسرت گروه آ ,آهنگ آ ,اهنگ ا از ریکی مارتین, آهنگ آ ,اهنگ ا دورت بگردم,متن آهنگ آ ریکی مارتین,کپسول آ ,کپسول آ گلد,کپسول لاغری آ ,عوارض کپسول آ ,قیمت کپسول آ ,کپسول لاغری آ adios,برنامه آ ,برنامه ا چیست,برنامه ا 6,برنامه ا ,برنامه ا برای ویندوز 8,برنامه ا برای اندروید,برنامه ا 7,برنامه ا 5,برنامه ا اندروید,برنامه ا 32 بیتی,آنسامبل آ ,آ معنی ,گارسینیا کامبوجیا,گارسینیا کامبوجیا ویکی پدیا,گارسینیا کامبوجیا آز,گارسینیا کامبوجیا پلاس فوراور,گارسینیا کامبوجیا عوارض,گارسینیا کامبوجیا در ایران,گارسینیا کامبوجیا قیمت,مضرات گارسینیا کامبوجیا, ید گارسینیا کامبوجیا,کپسول گارسینیا کامبوجیا,عوارض گارسینیا کامبوجیا,فروش گارسینیا کامبوجیا, ید قرص گارسینیا کامبوجیا, ید قرص لاغری گارسینیا کامبوجیا,قرص گارسینیا کامبوجیا ,تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد اصل,تنوئید ریتارد عوارض,تنوئید ریتارد نی نی سایت,تنوئید ریتارد ید,تنوئید ریتارد چیست,قیمت تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد قیمت,قرص تنوئید ریتارد داروخانه,عوارض قرص تنوئید ریتارد,تنوئید ریتارد داروخانه,تینوئید ریتارد داروخانه,فروش قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد,قرص تنوئید ریتارد اصل,قرص لاغری تنوئید ریتارد,نحوه مصرف قرص تنوئید ریتارد,طریقه مصرف قرص تنوئید ریتارد,عوارض قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص لاغری تنوئید ریتارد,قیمت قرص تنوئید ریتارد,عوارض کپسول تنوئید ریتارد,قیمت قرص تینوئید ریتارد,عوارض کپسول لاغری تنوئید ریتارد,قرص لاغری تینوئید ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 30 تائی,کپسول لاغری تینوئیت ریتارد 60 تائی, ید قرص تنوئید ریتارد,فروش تنوئید ریتارد ,تناسب اندام,تناسب اندام ن,تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان,تناسب اندام با شنا,تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام ن بعد از زایمان,تناسب اندام نه,تناسب اندام ن ایرانی,تناسب اندام ن کره ای,تناسب اندام ن در خانه,تناسب اندام ن باردار,تناسب اندام ن با ورزش,تناسب اندام ن هالیوودی,تناسب اندام ن جوان,تناسب اندام مردان در خانه,تناسب اندام مردانه,تناسب اندام مردان لاغر,تناسب اندام مردان چاق,ع تناسب اندام مردان,تناسب اندام در مردان,برنامه تناسب اندام مردان,ورزش تناسب اندام مردان,راه های تناسب اندام مردان,تناسب اندام بانوان در خانه,تناسب اندام بانوان با بدنسازی,برنامه تناسب اندام بانوان,سایت تناسب اندام بانوان,ع تناسب اندام بانوان,تناسب اندام در بانوان,ع های تناسب اندام بانوان,روشهای تناسب اندام بانوان,باشگاه تناسب اندام بانوان در شیراز,تناسب اندام با شنا سوئدی,تناسب اندام با ورزش شنا,جوانسازی پوست و تناسب اندام با یخ,تناسب اندام در خانه برای مردان,ورزش تناسب اندام در خانه,تمرینات تناسب اندام در خانه,تناسب اندام در منزل,ورزش های تناسب اندام در خانه,ورزش هایی برای تناسب اندام در خانه, آموزش تناسب اندام در خانه,تناسب اندام بعد از زایمان طبیعی,تناسب اندام بعد از زایمان با تمرینات 8 گانه,تناسب اندام پس از زایمان,تناسب اندام بعد از زایمان,تناسب اندام بعد زایمان,حفظ تناسب اندام بعد از زایمان,راه های تناسب اندام بعد از زایمان,راز تناسب اندام ش ا بعد از زایمان,تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام و رژیم لاغری,راههای تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام لاغری,رژیم غذایی برای تناسب اندام و لاغری,لاغری و تناسب اندام به روش زومبا,لاغری و تناسب اندام با زومبا,راز تناسب اندام و لاغری,تناسب اندام برای لاغری,تناسب اندام در بارداری,حفظ تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش تناسب اندام در بارداری,تناسب اندام بعداز بارداری,تناسب اندام و بارداری,حفظ تناسب اندام در دوران بارداری,ورزش و تناسب اندام در دوران بارداری,تناسب اندام در زمان بارداریمشاهده متن کامل ...
گزارشی از مخوفترین جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی:
درخواست حذف اطلاعات

 
  

گزارشی از مخوف‌ترین جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی:

راز مفقودشدن 5هزار یمنی‌در بیمارستان‌های‌


قلب یمنی‌ها در اروپا می‌تپد!

چهارشنبه 31 داد 1396 ساعت 10:22


پس از 6 دهه اکنون اسنادی به دست آمده که بخش‌هایی از راز مفقود شدن بیش از 5 هزار کودک یمنی طی 6 سال در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی را آشکار و برملا می‌کند.
راز مفقودشدن 5هزار یمنی‌در بیمارستان‌های‌

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛ اواسط ماه ژوئن هر سال یادآور قضیه ای دردناک برای 50 هزار یهودی یمن است که طی دهه 40 و 50 قرن گذشته به امید زندگی بهتر به سرزمین های ی مهاجرت کرده، اما پس از اسکان داده شدن در اردوگاه های موقتی که «معبروت» خوانده می شد و به دلایل نا معلوم ک ن خود را از دست داده بودند.

قضیه مربوط به هزاران کودک یمنی است که با خانواده های اشان به محض پای گذاشتن در فرودگاه «تل آویو» که در آن زمان «لد» خوانده می شد و یا زندگی در اردوگاه هایی که به آنها اختصاص یافته بود، به بهانه های مختلف از جمله بیماری و چکاب و گرفتن آزمایش از خانواده ها جدا و بیمارستان ها س می شدند، اما هیچ گاه عودت داده نمی شدند، بلکه اغلب چند روز بعد از ج خبر مرگ آنها بدون تحویل جسد یا آدرس محل خا پاری به خانواده های اشان داده می شد.
نکته عجیب تر آنکه حتی مسئولان وقت از صدور گواهی رسمی فوت برای این ک ن و دادن آن به خانواده های آنها امتناع می د. یکی از این یهودیان یمنی به نام «شلومو حتوخا» در صفحه خود داستان «شوشانا»، مادر بزرگش را نقل می کند که در سال 1949 میلادی از یمن به سرزمین های ی مهاجرت می کند و اینکه وقتی در اردوگاه مهاجران بسر می برد، یکی از مسئولان اردوگاه نزد وی آمده و به بهانه چکاب و آزمایش های پزشکی کودکش را به یکی از بیمارستان ها می برند، در حالی که وعده باز گرداندن کودک در روز بعد را داده بودند.

اما وقتی فردای آن روز شوشانا برای اطلاع از حال فرزندش به بیمارستان مراجعه می کند، خبر مرگ فرزندش به وی داده می شود، بدون آنکه موفق به دیدن جنازه کودکش شود. فاجعه اصلی در سال 1953 میلادی رخ نمود، سالی که بالاترین آمار مفقودی در میان ک ن مهاجران یمنی را داشت و موجب اعتراض های شدید بسیاری از خانواده های مهاجر از جمله خانواده هایی که ک ن خود را از دست داده بودند، شده بود.
به گفته شلومو امروزه شاهد هستیم، افرادی یک باره با این حقیقت مواجه می شوند که فرزندان واقعی خانواده هایی که در آن رشد و نمو یافته اند، نیستند و در میان آنها، انگشت شماری هستند که از این شانس برخوردار بودند که خانواده های واقعی خود را بیابند.
نمونه ها در این خصوص بسیارند، به عنوان مثال «ساره ع» تعریف می کند، چگونه پرستار نوزادی که به دنیا آورده بود، را به وی نشان می دهد. یک نوزاد سه کیلو و نیمی که پس از به دنیا آمدن به وضوح صدای گریه اش را شنیده بود، اما پس از بیرون بردن وی از اتاق زایمان خبر فوتش را به وی می دهند و اصرارهای او برای دیدن کودک مرده اش راه به جایی نمی برد، همچنین «مریم الحدیف» در داستانی مشابه تاکید می کند، به چشم خود دیده که فرزندش زنده به دنیا آمده و برای دو روز به وی شیر داده بود، اما یک باره روز سوم در حالی که فرزندش در سلامتی کامل بسر می برد، خبر مرگش را برای مریم می آورند و در اقدامی مشابه از دیدن جسد نوزاد از سوی مادر امتناع می شود.
در تمام طول این سال ها اعتراض ها و شکایت های این مادران و هزاران مادر یمنی دیگر که ک ن خود را در اردوگاه ها و در چادرهای اشان گم کرده و از دست داده بودند، نه تنها راه به جایی نبرده بود، بلکه غالب این مادران به اختلال عقلی و انواع بیماری های روحی و روانی و توهمات ناشی از آن متهم شده بودند.

«ایگال یوسف»، شهردار سابق شهرک صهونیست نشین «روش هعاین» و خانواده هایی که ک ن خود را در این قضیه از دست داده بودند نیز در گفت و گو با رادیو گفته بود که به جست و جوی خود برای یافتن خواهرش که در کودکی وی را گم کرده بود، ادامه می دهد، به ویژه آنکه آ ین پیگیری های وی در وزارت داخلی آشکار ساخت که وی در قید حیات است. اما آدرسی که وزارت داخلی به وی داده بود، وجود خارجی نداشته است.
مهم تر از همه آنکه اگرچه از آن تاریخ تاکنون ک نه های وقت رژیم صهیونیستی سه کمیته حقیقت یاب - کمیته حقیقت یاب «بهلول – مینوکوفسکی» در سال 1967، کمیته حقیقت یاب «شلجی» در سال 1988 و کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» که در سال 1995 تشکیل شد و گزارش خود را در سال 2001 میلادی به ک نه وقت رژیم صهیونیستی ارائه داد - برای کشف خفایای این قضیه تشکیل داده بودند و هر یک از آنها از جمله کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» در گزارش خود ادعای ربوده شدن این ک ن را رد و  مستندات و دلایلی مبنی بر فوت آنها ارائه داده بودند، اما خانواده های آنها ضمن تکذیب این گزارش ها افشا کرده بودند که در مواردی از سوی مسئولان و مقامات ذیربط تهدید به سکوت و عدم ادامه اعتراض ها و پایان دادن به پیگیری شکایات خود شده بودند.
تحقیقات بعدی نشان می داد که طی فعالیت هریک از کمیته های حقیقت یاب بخشی از مستندات مربوط به این ک ن در بیمارستان ها محو و نابود شده بودند و یا اینکه گواهی های فوت جعلی متعددی در آرشیو این بیمارستان ها یافت شده بود، همچنین مدارک و مستنداتی یافت شده بود که نشان می داد، برخی خانواده های یهودی بدون طی پروسه قانونی، به فرزندانی از این بیمارستان ها دست یافته بودند.

موضوع سوال برانگیز آن بود که چرا این کمیته ها از انتشار نتایج بازجویی و گواهی شاهدان عینی مانند «روت باروخ»، مسئول ک ن بی س رست اردوگاه های مهاجران یهودی در سرزمین های ی و «آموس مانور»، رئیس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» امتناع کرده بودند، همچنین چرا ک نه های رژیم صهیونیستی روی اسناد و مدارک به دست آمده مُهر محرمانه و سری زده از انتشار آنها تا 60 یا 70 سال دیگر خودداری کرده بودند.
دسامبر سال گذشته میلادی ک نه رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که پس از 60 سال در اقدامی بسیار مهم پس از لغو محرمانه و سری بودن، اقدام به انتشار حدود 200 هزار سند از پرونده معروف به «قضیه ک ن یمنی» می کند، به این امید که به یکی از بزرگ ترین رسوایی که 6 دهه دامنگیر آن بوده، پایان دهد و به این طریق خانواده هایی که ک ن خود را از دست داده و از سرنوشت آنها تاکنون بی اطلاع بوده اند، از حقیقت امر آگاه شوند، اما همان گونه که انتظار می رفت، این صرفا یک ادعا بود، چون بخش های مهمی از این اسناد هم چنان مهر محرمانه بر خود داشته و از انتشار منع شده بودند.
این موجب شد تا رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله رو مه صهیونیستی « الیوم» و شبکه دو تلویزیون این رژیم هفته گذشته گزارشی درباره ک ن یمنی منتشر کنند که بُعد جدیدی از این قضیه را برملا می کرد. گزارشی که حتی رسانه های صهیونیستی ضمن اذعان به قبح و غیر انسانی بودن آن، در چندین جای گزارش، آن را به ظاهر محکوم کرده و عاملان آن را مورد انتقاد قرار داده بودند.

انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن یمنی
گزارش رو مه الیوم از «انجام برخی آزمایش های علمی و پزشکی روی این ک ن یمنی بدون اطلاع و ب موافقت خانواده هایشان» بر می دارد، آزمایش هایی که بر اساس اسناد به دست آمده موجب مرگ ده ها تن از این ک ن طی سال های 1948 تا 1954 میلادی شده بود. اگرچه به اعتقاد «نوریت کورین»، یکی از نمایندگان کنست این قضیه تا سال 1966 ادامه داشت و در پی آن بیش از 5 هزار کودک یمنی مفقود شده اند.
الیوم تاکید می کند: برای اولین بار اسناد و گواهی شاهدانی را در اختیار دارد که ثابت می کند، این ک ن در قید حیات در معرض انواع آزمایش های پزشکی قرار گرفته اند که برای اولین بار در دنیا انجام می شده و آنها را به موش های آزمایشگاه های تبدیل کرده و موجب فوت دست کم چهار تن از آنها شده بود.
به نوشته این رو مه صهیونیستی برخی از این اسناد نشان می دهد که در این سال ها بیمارستان «رام بام» شهر «حیفا» شاهد ربوده شدن یک تن از این ک ن و به فرزند خواندگی گرفتن یکی دیگر از آنها توسط یکی از اعضای کادر پزشکی مسئول انجام آزمایش ها این بیمارستان بوده است.


این رو مه با توضیح اینکه به ع های منتشر نشده ای دست یافته که نشان دهنده بخشی از این آزمایش ها و نحوه انجام آنها روی این ک ن است، می افزاید: در بخشی از اسناد به دست آمده درباره این ک ن آمده است که چگونه پزشکان شیوه های درمانی جدید را روی آنها آزمایش می د و به عنوان مثال با تزریق وریدی و مستقیم پروتئین خشک، سرم و پلاسما خشک به چهار کودک یمنی که از سوء تغذیه رنج می بردند، موجب مرگ آنها شدند.
در این باره پیش تر «درورا نحمانی روت»، یکی از این خانواده های یمنی از «جرج مندل»، رئیس بیمارستان ک ن «روش هعاین» که در انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن یمن مشارکت داشت، به عنوان یکی از متهمان این پرونده یاد می کند.
نحمانی روت در اثبات ادعای خود، به عنوان سند نامه ای از «کلمن یعقوب مان»، نائب رئیس بیمارستان ک ن «روش هعاین» ارائه می دهد که 21 نوامبر سال 1949 برای مندل نوشته و در آن نتیجه آزمایش های انجام شده روی چهار کودک یمنی که منجر به مرگ آنها شده بود، را به اطلاع وی رسانده بود.
نحمانی روت تاکید می کند، مندل از جمله افرادی است که اسناد و اطلاعات دقیقی از این آزمایش ها در اختیار داشت، اما 7 سال بعد از بیم برملا شدن ماهیت واقعی این آزمایش ها و اه نهفته در پس آنها، اقدام به از بین بردن تمامی آنها می کند.
در این راستا، شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تصاویری از چندین کودک یمنی را منتشر می کند که نشان می دهد، آنها در معرض این آزمایش ها بوده اند. این ع ها ک ن یمنی را در اتاق هایی شبیه آزمایشگاه های پزشکی و علمی در حالی به تصویر می کشد که روی بدن آنها مطالبی مربوط به نوع آزمایش انجام شده روی آنها نوشته شده بود، به عنوان مثال یکی از تصاویر نشان می دهد که روی شکم یکی از این ک ن واژه «طحال» نوشته شده که احتمالا بیانگر نوع آزمایش و نتیجه مورد نظر از آن روی طحال انسان بوده است.


اما بُعد بسیار خطرناک و ضد بشری این قضیه را « یوحنا»، یکی از نمایندگان کنست افشا می کند. به گفته وی آنها در برابر شاهدانی از مهاجران یمنی قرار دارند که طی سال های مذکور از سوی برخی بیمارستان ها برای انجام آزمایش های مربوط به وضعیت سلامت قلب قرار داشته و شماری از آنها تحت این آزمایش ها بوده اند.
به گفته این کنست، نتیجه آزمایش های پزشکان روی قلب مهاجران یمنی نشان می داد که آنها دارای هیچ گونه ناراحتی و بیماری قلبی نبودند و این موجب شده بود، با تقاضاهای بسیار زیادی از سوی مراکز پزشکی و تحقیقاتی کشورهای غربی برای به دست آوردن قلب یمنی ها مواجه شوند، در نتیجه شماری از یمنی ها از جمله ک ن یمنی برای فروش قلب های اشان آن هم به مبالغ بسیار گزاف در این سال ها به شیوه ها و دلایل مختلف به قتل می رسند.


فراتر از ک ن یمن
اشتباه است، اگر تصور کنیم، این قضیه فقط ک ن مهاجران یمنی را در بر می گیرد، چون در این زمینه رو مه صهیونیستی «معاریو» در گزارش مستندی از ربوده شدن صدها کودک از یهودیان مهاجر کشورهای شرق اروپا و بالکان طی همین دوره زمانی و در حوادثی مشابه خبر می دهد.
خانواده های یهودی که از لهستان، آلمان، رومانی، مجارستان، چک و اسلواکی مهاجرت کرده و در شهرک هایی چون دیمونا، کفار سابا، بیتح تکفا، قدس، تل آویو و حیفا در سرزمین های ی ن شده بودند، طی این مدت یا یکی از فرزندان آنها مفقود شده بود و یا با خبر مرگ نوزادشان آن هم چند روز پس از تولد و در حالی که از سلامتی وی اطمینان کامل داشتند، مواجه شده بودند.

تحقیقات رسمی صورت گرفته نشان می دهد، طی سال های فوق الذکر دست کم 210 کودک از مهاجران کشورهای اروپایی به شیوه های گفته شده، مفقوده شده اند.
جنایاتی که تا به امروز ادامه دارند
آنچه درباره انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن مهاجران یمنی در این گزارش به آن اشاره شد، تنها به سال های گذشته یا ک ن یهودیان مهاجر محدود نمی شود، بلکه اسناد موجود ثابت می کند، این جنایات یکی از اصول و سیاست های ثابت ک نه های مختلف رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس این رژیم تاکنون بوده است.
آزمایش داروهای ناشناخته روی ک ن اسرای فلسطینی
در سال 2011 میلادی «حسان ششنیه»، یکی از مسئولان سازمان بخش فلسطین با بیان اینکه 400 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند، افشا کرد که این ک ن صرف نظر از انواع آزارها و شکنجه هایی که در معرض آن قرار دارند، با جنایت ضد بشری آزمایش داروهای جدید و ناشناخته نیز مواجه هستند که تاکنون منجر به فوت شماری از آنها و یا فلج شدن و از کار افتادن بخشی از اعضای بدن آنها شده است.


ک ن تونس موش های آزمایشگاهی شرکت های داروسازی
افزون بر آن می توان به جنایت مشابه رژیم صهیونیستی روی ک ن تونسی اشاره کرد. «آیا قاتلان می توانند، داروساز باشند»، نام مستندی است که از اقدام رژیم صهیونیستی در استفاده از ک ن تونسی جهت آزمایش داروهای جدید روی آنها بر می داشت.
«ایمان بن حسین»، کارگردان تونسی در مستند خود افشا می کند که انستیتو «پاستور» تونس و وزارت بهداشت این کشور با یکی از بزرگ ترین شرکت داروسازی رژیم صهیونیستی جهت آزمایش داروهای جدید این شرکت به ویژه داروی درمان بیماری «مانچیا» که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و موجب ضایعات پوستی غیر قابل ترمیم روی بدن انسان می شود و 3 هزار نظامی یی شرکت کننده در عراق در سال 2003 میلادی به آن مبتلا شده بودند، روی ک ن تونسی همکاری داشته اند.

إیمان بن حسین
این کارگردان تونسی تاکید می کند، مستندات مکتوب و گواهی شاهدان عینی نشان می دهد، این داروها از سال 2000 یعنی پیش از آغاز اقدام نظامی علیه عراق و براندازی رژیم بعث در این کشور تا  2014 یعنی روی ک ن تونس آزمایش می شد و در قبال موافقت خانواده ها با آزمایش این داروها روی ک ن اشان 50 دینار تونسی پرداخت می شد.
عمده این آزمایش ها روی ک ن منطقه «سیدی بو زید» در جنوب تونس با ایجاد اش هایی روی پوست یا تزریق یک دارو و گرفتن خون از فرد انجام می شد. نشان می دهد، روی صورت افراد مورد آزمایش پس از دریافت دارو لکه های سیاه رنگی ظاهر می شود، در این مرحله بار دیگر از فرد خون گرفته و از وی خواسته می شود، از مرهمی که در اختیارش گذاشته شده، روی لکه ها و زخم های ایجاد شده در پی آن استفاده کند.
طرح پذیرش یک صد کودک سوری
ژوئن سال گذشته میلادی ک نه رژیم صهیونیستی از طرح پذیرش یک صد کودک پناهجوی سوری و دادن تابعیت این رژیم به آنها پس از انتقال این ک ن به سرزمین های ی و یافتن خانواده هایی با ریشه های عربی – یهودی جهت پذیرفتن این ک ن به فرزند خواندگی خبر داد و اعلام کرد تا یافتن این خانواده ها و اعلام آمادگی آنها برای پذیرش این ک ن، آنها سه ماه اول راهی مدارس شبانه روزی می شوند تا در آنجا تحت آموزش های لازم قرار گیرند و پس از آن در نهادها و مراکز تربیتی وابسته به وزارت آموزش و تربیت نگهداری خواهند شد.
در پی درج این خبر، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» در گزارشی ضمن یادآوری قضیه مفقود شدن هزاران کودک از خانواده های مهاجر یهودی که اغلب دارای ریشه های عربی و شرقی بودند، تاکید می کند: به نظر می رسد، ک نه رژیم صهیونیستی درصدد تکرار سناریو دهه چهل و پنجاه قرن گذشته این بار روی ک ن زیر 18 سال سوری است، این در حالی است که پیش از این رژیم صهیونیستی تحت عنوان مداوای مجروحان معارض سوری، صدها تن از این مجروحان را در بیمارستان های خود پذیرش و بستری کرده بود، بی آنکه تاکنون ی از سرنوشت آنها اطلاعی در دست داشته باشد.

در همین راستا، رو مه صهونیستی «یدیعوت آحارانوت» سپتامبر گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود، مقامات این رژیم با همکاری و کمک سازمان یهودی – یی ی «عملیاه» اقدام به انتقال ک ن سوری آسیب دیده از جنگ جاری در به بیمارستان های این رژیم و مداوای آنها در بیمارستان های صفد و نهاریا می کند.
یدیعوت آحارانوت با بیان اینکه این ک ن پس از مداوا و بهبودی در شهرک های صهیونیست نشین اسکان می یابند، یادآور می شود که تنها طی ماه آگوست سال گذشته میلادی سازمان عملیاه 21 کودک سوری را از استان «قنیطره»، در جنوب سرزمین های ی منتقل کرد و مقامات مسئول در آنها را در بیمارستان «زیف» شهر صفد جهت مداوا بستری د.
به نوشته این رو مه صهیونیستی مشابه چنین عملیاتی توسط این سازمان که مقر آن در نیویورک قرار دارد، بار دیگر و با هماهنگی با تکرار شده و این بار ک ن سوری منتقل شده در بیمارستان شهر «نهاریا» بستری شده بودند. در این باره شیخ «عباس زکور»، سابق کنست رژیم صهیونیستی افشا کرد، مسئولان بیمارستان «الجلیل غربی» در نهاریا به دنبال یافتن خانواده هایی برای ک ن سوری زخمی انتقال یافته به این بیمارستان بودند.
شیخ زکور درباره هزینه های درمان و مداوای این مجروحان که زمانی بحث و جدل بسیاری در میان صهیونیست های ن سرزمین های ی به راه انداخته بود، تاکید می کند که از مداوای این مجروحان سود کلانی نصیب تل آویو می شود، چون هزینه آنها را یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخت می کند.
در این راستا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست رژیم صهیونیستی سال گذشته میلادی در سخنانی، تصریح کرده بود که از وزارت خارجه این رژیم خواسته، راه هایی برای انتقال ک ن و ن سوری مجروح حلب به بیمارستان های این رژیم جهت مداوا بیابند.


همچنین پس از فاجعه بمباران شیمیایی شهر «خان شیخون» در استان ادلب که نظام را به آن متهم کرده بود، تل آویو خواستار انتقال ک ن سوری آسیب دیده در جریان این حمله جهت مداوا در بیمارستان های این رژیم شده بود، این درخواست ها این شبهه را ایجاد می کند که احتمالا هدف صهیونیست ها از این اقدام بررسی آثار و نتایج بمب های شیمیایی به کار رفته در خان شیخون روی افراد آسیب دیده به ویژه ک ن بوده است.
همچنین رو مه «الشروق» چاپ تونس گزارشی منتشر کرده که در آن افشا می کند، گروه تروریستی تکفیری « » اقدام به فروش ک ن سوری و عراقی از طریق مافیای تجارت بشر و قاچاق انسان به رژیم صهیونیستی کرده است.
رو مه الشروق با بیان اینکه این ک ن از طریق ترکیه به این شبکه های مافیا فروخته می شوند تا به سرزمین های ی انتقال یابند، تاکید می کند، هر یک از این ک ن که همگی نوزادان شیره خوار بوده اند، به قیمت ده هزار دلار فروخته شده اند.

مشاهده متن کامل ...
شگفت انگیزترین تونل های جهان
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: عجایب گردشگری


تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

شگفت انگیزترین تونل های جهان
تونل ها در سراسر جهان به دلایل مختلفی ساخته شده اند. برخی آنها برای کاهش تراکم ترافیک و برخی برای سریع و ایمن تر مسافت های طولانی، برخی برای انتقال تجهیزات و... درست شده اند.


ناگفته نماند که گاهی هم  دست طبیعت به ساخت تونل هایی اقدام کرده است. در ایران با شنیدن نام تونل بسیاری از ما به یاد تونل های جاده های شمالی کشور می افتیم که تعدادشان کم هم نیست.

تونل ها گرچه همگی برای رسیدن به مقصدی ایجاد شده اند، اما برخی آنها خودشان جاذبه ای دوست داشتنی هستند که عبور از آنها گاه بهانه ای می شود برای سفر.


در اینجا به 10 نمونه از منحصربه فردترین تونل های جهان که گردشگران بسیاری را به خود جذب می کنند، پرداخته ایم:


تونل لائِردال ـ نروژ
تونل لائردال در شمال شرقی شهر برگن واقع شده است. این تونل با طول 24.51 کیلومتر طولانی ترین تونل جهان محسوب می شود که لائردال را به اورلند متصل می کند.طی تونل لائردال با سرعت مجاز در حدود 20 دقیقه طول می کشد و رانندگان در سه جایگاه تعبیه شده امکان توقف در طول مسیر را دارند.


تونل لائردال پس از پنج سال کار بی وقفه سال 2000 به بهره برداری رسید.علت ساخت این تونل، کوهستانی بودن جاده اصلی بوده است که به سبب آب و هوای نروژ برف و باران طی مسیر را با مشکلات فراوان مواجه می کرد.


در داخل تونل بهترین سیستم های تهویه استفاده شده است، اما منحصربه فردترین ویژگی تونل لائردال را باید سیستم نو ردازی آن دانست که با تقلید از حرکت نور در هنگام طلوع خورشید طراحی شده است.


تونل نُه چرخش ـ تایوان

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

تونل نه چرخش یکی دیگر از پدیده های شگفتی است که به دست طبیعت خلق شده است.این تونل طبیعی در پارک ملی تاروکو در ساحل شرقی تایوان قرار دارد.تونل نه چرخش در امتداد جاده اصلی به طول یک مایل بوسیله رودخانه لیوو در میان سنگ های مرمر به وجود آمده است.


زیباترین ویژگی این تونل طبیعی نحوه شکل گیری آن است که به صورت زیگزاگ بوده و با چرخش به تغییر مسیر نمی پردازد.امروزه از این تونل به عنوان مسیری برای پیاده روی تورهای گردشگری استفاده می شود.
گردشگران در طول مسیر می توانند از زیبایی های طبیعی مسیر لذت ببرند. مهم ترین این جاذبه ها آبشار تاروکو است که به داخل دره ای عمیق فرومی ریزد.


تونل عشق ـ اکراین

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

تونل عشق، بخشی از مسیر یک خط آهن خصوصی متعلق به کارخانه چوب در شهر کلیون اکراین است.این تونل که به صورت طبیعی در اثر رشد برگ درختان در اطراف مسیر حرکت قطار ایجاد شده، نمونه ای بی نظیر از آزاد گذاشتن رشد طبیعت در کنار دست ساخت های بشری است.


تونل عشق از چشم اندازی بی نظیر برخوردار است و در نظر بازدیدکنندگان همچون رویایی سبز و صحنه ای از یک جلوه می کند.
امروزه این تونل به یکی از جاذبه های اصلی گردشگری در اکراین بدل شده است. زوج های جوان با عبور از این تونل آرزویی می کنند و معتقدند که تنها انی که عشق حقیقی دارند، آرزویشان محقق می شود.


تونل کوکای ـ ویتنام

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

تونل کوکای که در زیر و اطراف شهر هوشی مین واقع شده، بخشی از شبکه گسترده تونل های زیرزمینی ویتنام است که در طول جنگ با نیروهای یی مورد استفاده چریک های ویتنامی بوده است.
این تونل امروزه به یکی از جاذبه های مهم گردشگری ویتنام بدل شده که ارزش تاریخی فراوانی دارد و هر ساله بیش از هزار بازدیدکننده را به خود جذب می کند که بیشتر آنها اروپایی و یی هستند.


تورهای ویژه ای برای بازدید از تونل کوکای طراحی شده است؛ اما گردشگرانی که ترس از فضای بسته دارند نباید مطلقا وارد این تونل ها شوند.طول تونل پیچ در پیچ کوکای در زیر شهر هوشی مین 120 کیلومتر و در اطراف شهر 72 کیلومتر برآورد شده است.


تونل گولیانگ ـ چین

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

تونل گولیانگ در میان کوهستان تای هانگ در استان هِنانگ چین قرار دارد. این تونل در سال 1977 افتتاح شد تا روستای مهجور گولیانگ در بالای کوه را به دیگر نقاط چین مرتبط سازد.


تونل گولیانگ بسیار پ یچ و خم و عبور از آن با داشتن عرضی 3.5 متری و ارتفاعی 4.5 متری، بسیار ترسناک است؛ اما در کنار تمام این چالش ها با عبور از تونل گولیانگ می توان دیدن چشم اندازهای بی نظیری از طبیعت را تجربه کرد که شاید در هیچ نقطه دیگر از جهان یافت نشود.


تونل گولیانگ به «جاده ای که هیچ اشتباهی را تحمل نخواهد کرد» مشهور است؛ بر این اساس علاوه بر چشم اندازهای طبیعی، بسیاری از گردشگران ماجراجو برای رانندگی در طول تونل یک مایلی گولیانگ به این منطقه سفر می کنند.


تونل پارک ای ی ـ

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

این تونل که در ویرجینیای واقع شده، در نگاه اول به چشم هر بیننده ای یک تونل دست ساخت بشر جلوه می کند در حالی که تونل پارک ای ی، تونلی طبیعی با عمری بیش از یک میلیون سال است.


در طول هزاران سال آب های زیرزمینی با ایجاد شکاف در سنگ ها شروع به تراوش کرده و به آرامی سنگ بستر و سنگ های کناره ها را که همگی از جنس سنگ آ هستند، حل کرده است. 


طول تونل کنونی حدود 260 متر است. ارتفاع سقف تونل نیز به بیش از 30 متر می رسد. زمانی که تونل پارک ای ی حدود یک قرن پیش از سوی فردی به نام ویلیام جنینگز کشف و طبیعی بودن آن ثابت شد، جنینگز نام «هشتمین شگفتی جهان» را بر آن گذاشت.


تونل جانگفِراجوش ـ سوئیس

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

تونل جانگفراجوش در زیر کوه های آلپ ساخته شده است و با ارتفاعی حدود 3500 متر از سطح دریا مرتفع ترین ایستگاه راه آهن اروپا محسوب می شود. جانگفراجوش نام گردنه ای است که در میان خط الراس دو قله مونش و جانگفرا قرار گرفته است.


گردشگران با صعود به این منطقه می توانند علاوه بر پیاده روی در طول این تونل، با استفاده از آسانسورهای موجود خود را به رصدخانه علمی که در بالای قله اسفین قرار دارد، برسانند.


اسفین یکی از قدیمی ترین و مرتفع ترین ایستگاه های تحقیقاتی جهان است که بیش از 70 سال است علاوه بر پژوهش های نجومی به تحقیقات آب و هوایی نیز می پردازد.


تونل کانال ـ انگلستان، فرانسه

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

تونل کانال، طولانی ترین تونل زیردریایی اروپا محسوب می شود. این تونل با طولی بیش از 49 کیلومتر فول تون کنت در انگلستان را به کلیس در شمال فرانسه متصل می کند.تونل کانال در عمق 77 متری پایین تر از سطح آب ساخته شده است. ساختمان این تونل براساس آ ین فناوری های ی ساخته شده و قطارهایی که این مسیر را طی می کنند از بالاترین فناوری ها برخوردارند.


علاوه بر تسهیل رفت و آمد بین دو کشور فرانسه و انگلستان، بسیاری از گردشگران علاقه مند عبور از این تونل زیردریایی هستند.تونل کانال که سال 1994 و با هزینه ای 6.1 میلیارد دلاری به بهره برداری رسید، سال 1996 از سوی جامعه ان به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان مدرن شناخته شد.


تونل کارمِل ـ

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

این تونل که در میان کوه کارمل قرار گرفته است سال 1930 ساخته شده و با طولی 1770 متری طولانی ترین تونل غیرشهری محسوب می شود.در طول تونل پنج ایستگاه تفریحی برای توقف گردشگران و بازدید از جاذبه های پارک ملی زیون ایجاد شده است.


تونل کارمل در گذشته برای تسهیل رفت و آمد مردم محلی ساخته شده بود، اما امروزه کاربری این تونل کاملا تغییر یافته و به عنوان مسیری گردشگری برای شناساندن هر چه بیشتر این پارک مورد استفاده قرار می گیرد.


علاوه بر گردشگرانی که برای بازدید از چشم اندازهای طبیعی از طریق تونل کارمل به این منطقه سفر می کنند، کوهنوردان و ص ه نوردان بسیاری نیز برای صعود به ارتفاعات این پارک از تونل کارمل بهره می برند.


تونل کره شمالی ـ منطقه غیرنظامی کره

 

تونل ,عجیب ترین تونل های جهان,شگفت انگیزترین تونل های جهان,تونل لائردال

 

در ده های 1970 تا 1990 دو کشور و کره جنوبی موفق به کشف تونل هایی در زیرمنطقه غیرنظامی کره شدند.این تونل ها که تعدادشان به چهار عدد می رسد حدود 258 کیلومتر طول دارند و به صورت ماهرانه ای به سمت جنوب ساخته شده اند. ت کره شمالی علت حفر این تونل ها را است اج زغال سنگ عنوان کرد، اما در طول تحقیقات هیچ زغال سنگی در منطقه یافت نشد.


امروزه این تونل ها به عنوان یکی از جاذبه های مدرن صنعت گردشگری به روی گردشگران باز است.تورهای ویژه ای از طرف مسئولان گردشگری کره جنوبی برای آشنایی هر چه بیشتر مردم با این پدیده جاسوسی تشکیل شده است که شامل امکانات فراوانی است.

منبع:jamejamonline.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • تصاویری از عجیب ترین سازه مربعی جهان
 • 10 سرزمین تشنه دنیا
 • 5 مکان از عجیب ترین مکانهای دنیا! +تصاویر
 • 5 مکان وحشتناک مذهبی از سراسر جهان! (+ع )
 • آشنایی با کاخ شنبرون در اتریش + تصاویر
 • تونل عشق واقعا ارزش دیدن دارد ![ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
یزاسیون کردستان عراق
درخواست حذف اطلاعات

شه تأسیس ت مستقل و فراگیر کرد در خاورمیانه نیز همچنان از سوی برخی نخبگان کرد تبلیغ می-شود و حمایت برخی محافل غیرکردی را نیز به همراه دارد. برای نمونه می توان به درخواست کتبی کنگره ملی کردستان مستقر در لندن از رئیس جمهور مبنی بر تأسیس ت مستقل کرد در خاورمیانه  در سال 2005 و یا به حمایت نوام چامسکی زبانشناس معروف یی از تأسیس ت مستقل کرد در خاورمیانه اشاره کرد.

اما در این میان تلاش رژیم صهیونیستی برای پشتیبانی از ایجاد کشور کردستان بسیار قابل تامل است. رژیمی که خود به صورت غاصبانه سرزمینی را به درآورده و سعی می کند بر اساس طرح خاورمیانه بزرگ، تجزیه کشورها روند سریع تری به خود بگیرد. وجود کشورهای ریز و کوچک تر، باعث افزایش امنیت رژیم و نفوذ آن در منطقه می شود. در واقع باید گفت رابطه میان رژیم صهیونیستی و کردستان عراق به صورت جدی از زمانی آغاز شد که در سال 1964 "میئر امیت" به ریاست موساد رسید و اقدام به افزایش عملیات مهاجمانه علیه هدف های عربی کرد. شیمون پرز که در مقام معاونت وزارت دفاع باقی مانده بود، به طور پنهانی با " کومران علی بدیرخان" ( پیر کرد) دیدار کرد. نخستین دوره آموزش افسران پیشمرگ کرد با نام رمز "مرواد" (قالی) در اوت 1965 آغاز شد و به مدت سه ماه ادامه یافت. پس از پایان این دوره رژیم صهیونیستی کمک های مالی ماهانه 50 هزار دلار را نیز به کردها اختصاص داد در این سال ها (1961 ) قیام کردها علیه حکومت عراق بنا به طرح محرمانه ساواک برای بازگرداندن پادشاهی هاشمی به عراق آغاز شده بود و رژیم صهیونیستی در پی ب متحد جدیدی می­گشت که بتواند سیاست های استراتژیک صهیونیست ها را در منطقه تقویت کند، ی این قیام را به مصطفی بارزانی س بودند.

در سال 1966 « لوی اشکول » نخست وقت رژیم صهیونیستی از معاون وزارت صنایع و توسعه خواست تا به منطقه کردستان عراق رفته و با  بارزانی دیدار کند. روابط مصطفی بارزانی با رژیم صهیونیستی نقطه عطف روابط نزدیک تر و پیوسته کردها و یهودی­ها شد. او سنگ بنای روابط با رژیم صهیونیستی را در همه زمینه ها براساس اعتماد پذیری کامل ایجاد کرد و حتی بارزانی " موشه دایان " را در آغوش کشید. بارزانی معتقد بود که برای ایجاد کردستان آزاد و مستقل، باید از رژیم صهیونیستی و ایران شاهنشاهی انتظار حمایت داشت و روی کمک های این دو حساب ویژه باز کرد.

درباره روابط عمیق مصطفی بارزانی و رژیم صهیونیستی از سال 1963 تا 1975، مستشاران این رژیم و افسران اطلاعاتی موساد در تمامی سال­های فوق تشویق کننده تفکر در بین کردها بوده­اند و بارزانی ها نیز اعلام استقلال کردستان را زیرنظر رژیم صهیونیستی قبول داشتند. دوره دوم تحول در روابط کردها و رژیم صهیونیستیی پس از کویت به وسیله عراق آغاز شد. سرکوب شدید کردها در اوا جنگ ایران و عراق و پس از آن تا سال 1991 موقعیت خاص کردها را مجدداً مورد توجه مقامات امنیتی رژیم صهیونیستیی قرار داد. روابط میان موساد و کردها – بارزانی -  پس از آنکه منطقه خودمختار در کردستان عراق شکل گرفت و منطقه ممنوعه پروازی در شمال عراق به اجرا درآمد، وارد مرحله جدید و نزدیک تری شد که در واقع آغاز دوره جدید و مستمر روابط اطلاعاتی میان کردها ورژیم صهیونیستی نیز به شمار می­آید؛ زیرا تحت شرایط تحریم عراق به وسیله سازمان ملل و ایجاد مناطق امن در شمال عراق فضا برای فعالیت عوامل موساد در عراق فراهم شد و رفت و آمد ان رژیم صهیونیستی با توجه به سفر مقامات اروپایی و غربی و برقراری روابط ویژه با کردها به ویژه امریکا فرانسه و انگلیس و برخی کشورهای سوسیال دموکرات اروپایی شدت گرفت. طی دهه 1990 موساد با نصب دستگاه های جاسوسی از منطقه شمال عراق به عنوان س ل و سایت شنود علیه فعالیت های ایران و و حتی جنوب ترکیه استفاده کرده است. . در کنار آن حتی تجار آن رژیم نیز وارد مناطق کردستان شدند و فعالیت های اقتصادی به تدریج در مناطق خودمختار کردستان آغاز شد.

جاذبه های ژئوپلیتیکی کردستان برای رژیم صهیونیستی
از آغاز شکل گیری ت رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین، سیاست برقراری و ارتباط با     اقلیت­های قومی و نژادی و نفوذ درون آنها، بخشی از اه و راهبردهای این کشور را در خاورمیانه تشکیل  می­داد و تحریک اقوام و طوایف گوناگون جزئی از برنامه این کشور برای تحدید خطر کشورهای ناهمسو با اه این رژیم بود که در چارچوب " استراتژی پیرامونی" تبلور یافت.

در این راستا، وجود اقلیت کرد در عراق که در زمان حاکمیت " رژیم بعث " و نیز در مقاطع پیشین از حضور در عرصه های و حکومت داری محروم و همواره به عنوان اقلیتی ناراضی مطرح بوده، زمینه حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی را برای بهره برداری و استفاده از این اقلیت در جهت منافعش هموار ساخت. اگرچه شاید دیدن وضعیت کردها با یهودیان در خاورمیانه، امری نابجا و گمراه کننده باشد، اما درهرحال سعی ت رژیم صهیونیستی براین‌ است که با حمایت از استقلال کردستان در راستای تثبیت جایگاه خود در منطقه استفاده نماید.

علاوه برآنچه گفته شد به لحاظ تاریخی، کردستان در مسیر راههای مهم ارتباطی و تجاری واقع شده است. امروزه  تمام راههای ارتباطی زمینی و هوایی که عراق را به ترکیه و از طریق آن به اروپا متصل می¬کند، از مناطق شین آن می گذرد. هم چنین در زمینه  صادرات نفت بخش های شمال کشور عراق به سمت بازارهای مصرف اروپایی در دریای سیاه و دریای مدیترانه، قسمت اعظم لوله های انتقال نفت از کردستان عبور می کند.

امریکا و رژیم صهیونیستی از طریق کنترل ت کردی برای اعمال فشار بر ایران، ترکیه و قدرت چانه زنی خود را بالا خواهند برد، زیرا امریکا و رژیم صهیونیستی خواهند توانست مساله ج طلبی قومی را تبدیل به یکی از اصلی ترین نگرانی های امنیتی این سه کشور نمایند.

موقعیت کشور عراق به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه به علت تجزیه و نفوذ امریکا و رژیم صهیونیستی بر شمال آن نمی تواند تهدیدی برای رژیم صهیونیستی به شمار آید.

قدرت چانه زنی اعراب با امریکا و رژیم صهیونیستی به علت تشکیل یک کشور غیر عرب در خاورمیانه که مشکلات تاریخی با اعراب داشته و پتانسیل  برقراری رابطه خوب با امریکا و رژیم صهیونیستی  را دارد، کم خواهد شد.
رژیم صهیونیستی همواره به کارت کردی بسان سرمایه‏ای مهم در تقویت منافع استراتژیک خود در منطقه نگریسته است. در سال 2004 "سیمون هرش"، رو مه‌نگاری که بسیاری از رازهای محرمانه را افشاء کرده است، در مقاله‌ای دررو مه نیویورکر تأکید کرد ی ها به این نتیجه رسیده‌اند که امریکایی‌ها در پروژه دموکراسی و ایجاد ثبات در عراق ناموفق خواهند بود و باید از نتایج چنین ناکامی نگران بود. بنابراین بایستی از تجزیه عراق حمایت کرد و کردهای عراقی را به این سمت حرکت داد. این همان " طرحb " شارون بود که در حال حاضر محور اصلی رویکرد رژیم صهیونیستی به کردستان عراق است. بنابراین باید حضور قوی‌تری در شمال عراق داشت و کردها را از هم اکنون در این جهت آماده کرد.

حوزه های نفتی واقع در مناطق شین حدود 50 درصد کل تولید نفت عراق را به خود اختصاص می­دهند. هم چنین بیش از نیمی از منابع شناخته شده گاز عراق نیز در مناطق شین قرار دارد. علاوه بر نفت و گاز، بزرگترین ذخایر گوگرد جهان در شرق  واقع در جنوب غرب اربیل در کردستان عراق قرار دارد. در سال 1988 میلادی، میزان ذخایر آن 515 میلیون تن برآورد شده بود. گوگرد یک فرآورده فرعی پالایش و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی به شمار می آید. سرانجام اینکه بسیاری از کارشناسان به این مساله اعتقاد دارند که تشکیل یک ت کردی در شمال عراق و تسلط ایشان بر منابع نفتی می تواند علاوه بر تامین نفت رژیم صهیونیستی، باعث کاهش توان کشورهای نفت خیز منطقه که به نوعی در مقابل ت رژیم صهیونیستی ایستاده اند مانند ایران، در استفاده از نفت به عنوان یک ابزار استراتژیک شود.

 به این فهرست باید منابع آبی یا مساله هیدروپلیتیک را نیز اضافه کرد. آب همواره موضوع استراتژیک مهمی در منطقه خاورمیانه بوده است. کمبود آب در سرتاسر منطقه خاورمیانه مسئله­ای جدی است، با افزایش جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی در منطقه تقاضا برای آب آّشامیدنی بیشتر شده است. . با نگاهی به وضعیت شبکه بندی آب های سطحی عراق، در می­ی م که بیشتر رودخانه­های جاری در این کشور مسیری شمالی ـ جنوبی را طی می­کنند. . محدودیت منابع آب در رژیم صهیونیستی یکی دیگر از عوامل مهم توجه این کشور به عراق را تشکیل می دهد. هم اکنون رود اردن تامین کننده نیمی از نیازهای آب رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی آب شیرین مورد نیاز خود را از طریق خطوط لوله و کانال های آب رسانی از این دریاچه تامین می کند. بخشی را نیز از طریق تانکرهای آب از کشور ترکیه تامین می نماید. وجود ذخایر آب  و سرچشمه های آب شیرین در کردستان عرsق باعث شده است که انتقال آب شیرین شمال عراق از طریق اردن به رژیم صهیونیستی جزو اه راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه قرار گیرد.مشاهده متن کامل ...
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا
درخواست حذف اطلاعات
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا

دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا
درخواست حذف اطلاعات
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا

دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا
درخواست حذف اطلاعات
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا

دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا
درخواست حذف اطلاعات
دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا

دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا، عیب یاب اسکانیا، دیاگ اصلی اسکانیا، عیب یاب اصلی اسکانیا، دیاگ اورجینال اسکانیا، عیب یاب اورجینال اسکانیا، دیاگ اسکانیا ، دیاگ کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، عیب یاب کامیون اسکانیا، عیب یاب اسکانیا ، قیمت دیاگ اسکانیا، دیاگ موتور اسکانیا، قیمت عیب یاب اسکانیا، عیب ی اسکانیا، فروشنده دیاگ اسکانیا، فروشنده عیب یاب اسکانیا، اسکانیا، اسکانیا، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، scania ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو
درخواست حذف اطلاعات
دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو

دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ،شماره تماس : 09128940085 دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیاگ ایسوزو ، عیب یاب ایسوزو
درخواست حذف اطلاعات
دیاگ ایسوزو ، عیب یاب ایسوزو

دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ،دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو
درخواست حذف اطلاعات

دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ، دیاگ ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو، عیب یاب ایسوزو، دیاگ اصلی ایسوزو، عیب یاب اصلی ایسوزو، دیاگ اورجینال ایسوزو، عیب یاب اورجینال ایسوزو، دیاگ ایسوزو ، دیاگ کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، عیب یاب کامیون ایسوزو، عیب یاب ایسوزو ، قیمت دیاگ ایسوزو، دیاگ موتور ایسوزو، قیمت عیب یاب ایسوزو، عیب ی ایسوزو، فروشنده دیاگ ایسوزو، فروشنده عیب یاب ایسوزو، ایسوزو، ایسوزو، isuzu ، diag ،شماره تماس : 09128940085 دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ، دیاگ خودرو، دیاگ اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو، دیاگ اصلی خودرو، عیب یاب اصلی خودرو، دیاگ اورجینال خودرو، عیب یاب اورجینال خودرو، دیاگ خودرو ، دیاگ خودرو، عیب یاب خودرو ، عیب یاب کامیون خودرو، عیب یاب خودرو ، قیمت دیاگ خودرو، دیاگ موتور خودرو، قیمت عیب یاب خودرو، عیب ی خودرو، فروشنده دیاگ خودرو، فروشنده عیب یاب خودرو، خودرو، خودرو، isuzu ، diag ،

شماره تماس : 09128940085مشاهده متن کامل ...
دیدگاه رژیم صهیونیستی در قبال تحولات منطقه ای
درخواست حذف اطلاعات

دیدگاه رژیم صهیونیستی در قبال تحولات منطقه ای

بیداری ی در منطقه باعث ایجاد فضایی غیر عادی برای غرب، امریکا و رژیم صهیونیستی شد و حتی می توان عنوان کرد که این تحولات آنها را غافلگیر کرد.
در این میان رژیم صهیونیستی با قیام ملت های آزاد در برخی از کشورها و سرنگونی رژیم های حاکم مخالفت نمود و حتی حقوق اولیه دموکراسی را برای شهروندان این کشورها نادیده گرفت. این مخالفت با حمایت از رژیم های مستبد و حاکم بر ملت ها همراه بود که این حمایت ها را در خصوص رژیم حسنی مبارک و زین العابدین بن علی به وضوح دیده می شد.
برخی کارشناسان و مقامات صهیونیستی در طول دهه های گذشته از اقدامات سرکوبگرانه این رژیم های مستبد هواره حمایت کرده و آنها را می ستودند. پس از سرنگونی رژیم های این کشورها نیز تمامی تلاش خود را بکار بردند تا این عناصر با چهره ای جدید و یا روشی متفاوت بر مسند قدرت باقی بمانند تا منافع صهیونیست ها در این میان از بین نرود.
اما صهیونیست ها در برخورد با بحران متفاوت عمل د و بحران این کشور را که از سوی خارج و از سوی برخی دست نشاندگان غرب مورد حمایت بود به عنوان یک قیام مردمی و یا همان بهار عربی معرفی د و سرنگونی ت بشار اسد را بعنوان خواست مردم عنوان د.
از سال های اول تاسیس رژیم منحوس بارها با صهیونیست ها جنگیده و تاکنون هم بخش هایی از سرزمین در رژیم صهیونیستی می باشد و البته شرایط و موقعیت خاص در منطقه که در درجه اول روابط با ایران داشته و همواره حامی مقاومت فلسطین بوده و حزب الله را در مقابله با رژیم صهیونیستی یاری رسانده شرایط نامناسبی را برای صهیونیست ها فراهم کرده است.
اما صهیونیست ها بر خلاف رفتارشان درباره رژیم های بن علی و مبارک درباره ت دمشق رفتاری مع نشان داده و از هیچ اقدامی برای سقوط ت اسد فرو نگذاشتند. مقامات صهیونیستی در ماه های آغازین بحران هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و تنها با اظهاراتی کم رنگ خواستار سقوط ت حاکم بر بودند.
پس از گذشت تقریبا ی ال و افزایش بحران و تداوم آن صهیونیست ها همسو با برخی از دیگر کشورهای منطقه ای و غربی بطور علنی وارد این بحران شد و موضعگیری های رسمی خود را اعلام د.
اگر نگاهی مقایسه ای بین عملکرد رژیم صهیونیستی در قبال بحران و خیزش های ی در منطقه داشته باشیم شاهد برخوردی دوگانه از سوی تل آویو هستیم. نادیده گرفتن حقوق ملت های کشورهای تحت سلطه استبداد گرفته تا حمله نظامی به خاک کشور ادله ای برای اثبات رویکردی مغرضانه از سوی تل آویو در مسائل منطقه ای است.
حال به این مطلب می پردازیم که تحولات چه شرایط جدیدی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد می کند و در اساس چه نقشی در برنامه های خارجی تل آویو دارد؟
رژیم صهیونیستی سال ها در تلاش برای ایجاد فضای سازش با کشورهای منطقه ای است و یکی از مهمترین مخالفان جریان سازش در بین کشورهای عربی است. در صورت ایجاد هرگونه تغییری در سیستم حکومتی دمشق شرایط برای دستی به سازش بین اعراب و تسهیل شده و حتی صهیونیست ها می توانند امیدوار باشند در صورت سقوط ت اسد، ت جایگزین نیز طرح سازش را امضا کند.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد بارها با رژیم صهیونیستی جنگ کرده و مخالفت و مبارزه با رژیم گر قدس جزو اصول عقیده ای و ماهیت قدرتی است. البته نباید فراموش کرد که در منطقه ای قرار دارد که تقریبا هیچ توان رزمی در مقابل نداشته و تقریبا می توان آنها را خنثی دانست. پس چنین ی با چنین توان رزمی و روحی به عنوان یک خطر دائمی همواره رژیم صهیونیستی را آزار می دهد.
همواره به عنوان یکی از مهمترین حلقه های مقاومت در منطقه مطرح بود و نقش ارتباطی میان گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی را با دیگر کشورهای حامی مقاومت در منطقه ایفا می کند. شاید اگر طرح ها و توطئه های صهیونیست ها برای از هم پاشیدن حکومت به منزل مقصود می رسید خلا ایجاد شده در این میان باعث تضعیف محور یا همان هلال مقاومت می شد و شرایط آرام تری را در مرزهای سرزمین های ی رقم می زد.
رژیم صهیونیستی همواره با بحران آب روبه رو می باشد و در صورت تغییر در حکومت صهیونیست ها می توانند بلندی های جولان را دائما در نگاه داشته و از منابع آبی این منطقه بهره برداری کنند.
حال به احتمالات آینده در از نظر رژیم صهیونیستی می پردازیم: تداوم بحران بدون پیروزی هیچ یک از طرفین. جنگ داخلی فرسایشی از دیگر پروژه های مورد نظر رژیم صهیونیستی در است. با این شرایط ت طی این سال ها تضعیف شده و از ورود به مسائل خارجی و مخصوصا قضایای فلسطین باز می ماند و به نوعی محور مقاومت تضعیف می شود.
در این چنین شرایطی تضعیف شده تاب ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی را نخواهد داشت و بصورت یک نظام ضعیف بدون شرایط سازش با را بهتر پذیرا می باشد. که البته در آن شرایط نیازمند شدید حمایت های مالی غرب نیز خواهد بود پس می بایست به خواسته های آنان تن در دهد.
تداوم بحران باعث می شود که از بروز رسانی و ارتقای بازمانده و تنها درگیر با تروریست ها و مخالفان باشد و به مرور از لحاظ توان تقلیل پیدا کرده و دیگر نمی توان بعنوان یک خطر برای از آن نام برد.
صورت دومی که می توان متصور شد پیروزی مخالفین ت است. با در نظر گرفتن این مطلب که از سال ۱۹۷۴ تاکنون هیچ اقدام و یا واکنش جدی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی صورت نداده ولی همواره از دیدگاه تل آویو یکی از قدرتمند ترین های عرب در اطراف خود از آن هراس دارد پس با ش ت ت بشار اسد در مقابل مخالفین و تروریست ها نه تنها شکاف بزرگی در حلقه مقاومت ایجاد می شود بلکه یکی از دغدغه های مهم صهیونیست ها در مرزهای شمالی از بین می رود.
پایین آمدن میزان اعمال قدرت ایران در منطقه، تضعیف گروه های مقاومت فلسطینی و حزب الله و همچنین از بین رفتن یکی از مهمترین مخالفان طرح سازش اعراب با از دیگر منافع ش ت در مقابل مخالفان است.
طرح سومی که مورد نظر صهیونیست ها است پایان گرفتن بحران و تشکیل یک ت جدید با ریاست هر طرف جدید که شرایط متفاوتی را برای تل آویو رقم خواهد زد. همانطور که در اخبار نیز آمده بود رژیم صهیونیستی در طی این سه سال بحران همواره علاوه بر کمک های گوناگونی که به تروریست ها و مخالفان می کرد مجروحان تروریست ها را در مراکز درمانی خود مورد مداوا قرار می دادند. در تمامی اجلاس مخالفان نیز همواره تعدادی یهودی به چشم می خورد. منظور از این همکاری ها برنامه های صهیونیست ها برای زمانی است که مخالفان به پیروزی دست یابند و هرگروهی که توان ایجاد ت مرکزی را داشته باشد شرایط مناسبی را در دوران بحران با رژیم صهیونیستی داشته و در آینده می تواند یک ت همسو با تفکرات صهیونیست ها باشد.
در صورت ش ت اسد در بحران جمعی از تفکرات متناقض و غیر همگون برای تشکیل ت مرکزی گردهم می آیند که این شرایط بهترین موقعیت را برای رژیم صهیونیستی فراهم می آورد تا از این آشفته بازار به نفع خود بهره برداری نماید.
این شرایط در اولین قدم باعث می شود ت تازه تاسیس جایگزین برای تثبیت موقعیت خود با هم پیمان دوره بحران تن به هر قراردادی بدهد و حتی در اولین اقدام رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.
در اصل رژیم صهیونیستی حاضر به قبول هر طرح و شرایطی در است به غیر از پیروزی بشار اسد و تداوم حکومت وی زیرا در هر صورت غیر از حکومت اسد شرایط به نفع تل آویو بوده و منافع چند جانبه آنها را برآورده می سازد.
همین مسائل باعث شده تا رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی در خفا و بطور علنی کوتاهی نکند تا ت منتخب مردمی بشار اسد را سرنگون سازد. رژیم صهیونیستی تداوم حکومت فعلی را خط قرمز خود می داند زیرا بقای اسد یعنی بقای محور مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی.
عماد نجار
لینک تحلیل در رو مه سیاست روز http://tnews.ir/news/c84027752617.htmlمشاهده متن کامل ...
دیدگاه رژیم صهیونیستی در قبال تحولات منطقه ای
درخواست حذف اطلاعات

دیدگاه رژیم صهیونیستی در قبال تحولات منطقه ای

بیداری ی در منطقه باعث ایجاد فضایی غیر عادی برای غرب، امریکا و رژیم صهیونیستی شد و حتی می توان عنوان کرد که این تحولات آنها را غافلگیر کرد.
در این میان رژیم صهیونیستی با قیام ملت های آزاد در برخی از کشورها و سرنگونی رژیم های حاکم مخالفت نمود و حتی حقوق اولیه دموکراسی را برای شهروندان این کشورها نادیده گرفت. این مخالفت با حمایت از رژیم های مستبد و حاکم بر ملت ها همراه بود که این حمایت ها را در خصوص رژیم حسنی مبارک و زین العابدین بن علی به وضوح دیده می شد.
برخی کارشناسان و مقامات صهیونیستی در طول دهه های گذشته از اقدامات سرکوبگرانه این رژیم های مستبد هواره حمایت کرده و آنها را می ستودند. پس از سرنگونی رژیم های این کشورها نیز تمامی تلاش خود را بکار بردند تا این عناصر با چهره ای جدید و یا روشی متفاوت بر مسند قدرت باقی بمانند تا منافع صهیونیست ها در این میان از بین نرود.
اما صهیونیست ها در برخورد با بحران متفاوت عمل د و بحران این کشور را که از سوی خارج و از سوی برخی دست نشاندگان غرب مورد حمایت بود به عنوان یک قیام مردمی و یا همان بهار عربی معرفی د و سرنگونی ت بشار اسد را بعنوان خواست مردم عنوان د.
از سال های اول تاسیس رژیم منحوس بارها با صهیونیست ها جنگیده و تاکنون هم بخش هایی از سرزمین در رژیم صهیونیستی می باشد و البته شرایط و موقعیت خاص در منطقه که در درجه اول روابط با ایران داشته و همواره حامی مقاومت فلسطین بوده و حزب الله را در مقابله با رژیم صهیونیستی یاری رسانده شرایط نامناسبی را برای صهیونیست ها فراهم کرده است.
اما صهیونیست ها بر خلاف رفتارشان درباره رژیم های بن علی و مبارک درباره ت دمشق رفتاری مع نشان داده و از هیچ اقدامی برای سقوط ت اسد فرو نگذاشتند. مقامات صهیونیستی در ماه های آغازین بحران هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و تنها با اظهاراتی کم رنگ خواستار سقوط ت حاکم بر بودند.
پس از گذشت تقریبا ی ال و افزایش بحران و تداوم آن صهیونیست ها همسو با برخی از دیگر کشورهای منطقه ای و غربی بطور علنی وارد این بحران شد و موضعگیری های رسمی خود را اعلام د.
اگر نگاهی مقایسه ای بین عملکرد رژیم صهیونیستی در قبال بحران و خیزش های ی در منطقه داشته باشیم شاهد برخوردی دوگانه از سوی تل آویو هستیم. نادیده گرفتن حقوق ملت های کشورهای تحت سلطه استبداد گرفته تا حمله نظامی به خاک کشور ادله ای برای اثبات رویکردی مغرضانه از سوی تل آویو در مسائل منطقه ای است.
حال به این مطلب می پردازیم که تحولات چه شرایط جدیدی را برای رژیم صهیونیستی ایجاد می کند و در اساس چه نقشی در برنامه های خارجی تل آویو دارد؟
رژیم صهیونیستی سال ها در تلاش برای ایجاد فضای سازش با کشورهای منطقه ای است و یکی از مهمترین مخالفان جریان سازش در بین کشورهای عربی است. در صورت ایجاد هرگونه تغییری در سیستم حکومتی دمشق شرایط برای دستی به سازش بین اعراب و تسهیل شده و حتی صهیونیست ها می توانند امیدوار باشند در صورت سقوط ت اسد، ت جایگزین نیز طرح سازش را امضا کند.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد بارها با رژیم صهیونیستی جنگ کرده و مخالفت و مبارزه با رژیم گر قدس جزو اصول عقیده ای و ماهیت قدرتی است. البته نباید فراموش کرد که در منطقه ای قرار دارد که تقریبا هیچ توان رزمی در مقابل نداشته و تقریبا می توان آنها را خنثی دانست. پس چنین ی با چنین توان رزمی و روحی به عنوان یک خطر دائمی همواره رژیم صهیونیستی را آزار می دهد.
همواره به عنوان یکی از مهمترین حلقه های مقاومت در منطقه مطرح بود و نقش ارتباطی میان گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی را با دیگر کشورهای حامی مقاومت در منطقه ایفا می کند. شاید اگر طرح ها و توطئه های صهیونیست ها برای از هم پاشیدن حکومت به منزل مقصود می رسید خلا ایجاد شده در این میان باعث تضعیف محور یا همان هلال مقاومت می شد و شرایط آرام تری را در مرزهای سرزمین های ی رقم می زد.
رژیم صهیونیستی همواره با بحران آب روبه رو می باشد و در صورت تغییر در حکومت صهیونیست ها می توانند بلندی های جولان را دائما در نگاه داشته و از منابع آبی این منطقه بهره برداری کنند.
حال به احتمالات آینده در از نظر رژیم صهیونیستی می پردازیم: تداوم بحران بدون پیروزی هیچ یک از طرفین. جنگ داخلی فرسایشی از دیگر پروژه های مورد نظر رژیم صهیونیستی در است. با این شرایط ت طی این سال ها تضعیف شده و از ورود به مسائل خارجی و مخصوصا قضایای فلسطین باز می ماند و به نوعی محور مقاومت تضعیف می شود.
در این چنین شرایطی تضعیف شده تاب ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی را نخواهد داشت و بصورت یک نظام ضعیف بدون شرایط سازش با را بهتر پذیرا می باشد. که البته در آن شرایط نیازمند شدید حمایت های مالی غرب نیز خواهد بود پس می بایست به خواسته های آنان تن در دهد.
تداوم بحران باعث می شود که از بروز رسانی و ارتقای بازمانده و تنها درگیر با تروریست ها و مخالفان باشد و به مرور از لحاظ توان تقلیل پیدا کرده و دیگر نمی توان بعنوان یک خطر برای از آن نام برد.
صورت دومی که می توان متصور شد پیروزی مخالفین ت است. با در نظر گرفتن این مطلب که از سال ۱۹۷۴ تاکنون هیچ اقدام و یا واکنش جدی نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی صورت نداده ولی همواره از دیدگاه تل آویو یکی از قدرتمند ترین های عرب در اطراف خود از آن هراس دارد پس با ش ت ت بشار اسد در مقابل مخالفین و تروریست ها نه تنها شکاف بزرگی در حلقه مقاومت ایجاد می شود بلکه یکی از دغدغه های مهم صهیونیست ها در مرزهای شمالی از بین می رود.
پایین آمدن میزان اعمال قدرت ایران در منطقه، تضعیف گروه های مقاومت فلسطینی و حزب الله و همچنین از بین رفتن یکی از مهمترین مخالفان طرح سازش اعراب با از دیگر منافع ش ت در مقابل مخالفان است.
طرح سومی که مورد نظر صهیونیست ها است پایان گرفتن بحران و تشکیل یک ت جدید با ریاست هر طرف جدید که شرایط متفاوتی را برای تل آویو رقم خواهد زد. همانطور که در اخبار نیز آمده بود رژیم صهیونیستی در طی این سه سال بحران همواره علاوه بر کمک های گوناگونی که به تروریست ها و مخالفان می کرد مجروحان تروریست ها را در مراکز درمانی خود مورد مداوا قرار می دادند. در تمامی اجلاس مخالفان نیز همواره تعدادی یهودی به چشم می خورد. منظور از این همکاری ها برنامه های صهیونیست ها برای زمانی است که مخالفان به پیروزی دست یابند و هرگروهی که توان ایجاد ت مرکزی را داشته باشد شرایط مناسبی را در دوران بحران با رژیم صهیونیستی داشته و در آینده می تواند یک ت همسو با تفکرات صهیونیست ها باشد.
در صورت ش ت اسد در بحران جمعی از تفکرات متناقض و غیر همگون برای تشکیل ت مرکزی گردهم می آیند که این شرایط بهترین موقعیت را برای رژیم صهیونیستی فراهم می آورد تا از این آشفته بازار به نفع خود بهره برداری نماید.
این شرایط در اولین قدم باعث می شود ت تازه تاسیس جایگزین برای تثبیت موقعیت خود با هم پیمان دوره بحران تن به هر قراردادی بدهد و حتی در اولین اقدام رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.
در اصل رژیم صهیونیستی حاضر به قبول هر طرح و شرایطی در است به غیر از پیروزی بشار اسد و تداوم حکومت وی زیرا در هر صورت غیر از حکومت اسد شرایط به نفع تل آویو بوده و منافع چند جانبه آنها را برآورده می سازد.
همین مسائل باعث شده تا رژیم صهیونیستی از هیچ اقدامی در خفا و بطور علنی کوتاهی نکند تا ت منتخب مردمی بشار اسد را سرنگون سازد. رژیم صهیونیستی تداوم حکومت فعلی را خط قرمز خود می داند زیرا بقای اسد یعنی بقای محور مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی.
عماد نجار
لینک تحلیل در رو مه سیاست روز http://www.sia rooz.ir/vdcc1sq4.2bq418laa2.htmlمشاهده متن کامل ...
تصاویری از پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم  پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم

  

داستان سریال دردسر های عظیم ۲ از این قرار است که زمانی که خانواده لطیف برای خواستگاری بهار به تهران می آیند بچه ای در ماشین لطیف پیدا می شود و روند ازدواج آن را دچار دردسرهایی می کند.

 داستان سریال دردسر های عظیم ۲ از این قرار است که زمانی که خانواده لطیف برای خواستگاری بهار به تهران می آیند بچه ای در ماشین لطیف پیدا می شود و روند ازدواج آن را دچار دردسرهایی می کند .

 

بازیگران سریال دردسرهای عظیم ۲
جواد عزتی در نقش لطیف ، الناز حبیبی در نقش بهار دختر فیروزه ، مهدی هاشمی در نقش فرحان ، مریم سعادت در نقش فیروزه ، پرستو گلستانی نقش فرحان ، شهین تسلیمی نقش منیر صاحبخانه، مهران رجبی نقش میرزاده، صفا آقاجانی نقش همسر میرزاده، غفارمنش نقش پسر منیر، اشکان اشتیاق نقش پسر فرحان و زهره فکورصبور نقش دختر فرحان ، بهشاد شریفیان هم نقش شریک فرحان بازیگران ثابت سریال دردسرهای عظیم ۲ هستند علاوه بر این ها حسین صدیق و مه لقا باقری، محمد مهدی مطلبی و بهنوش صادقی ، حسین محب اهری ، فریده منصور، فرزاد حاتمیان، قدرت الله صالحی و آرزو مفتاحی هم به مجموعه اضافه شده اند که از این میان مه لقا باقری همسر واقعی جواد عزتی هست ولی در این سریال نقش همسر او را بازی نمی کند.

 

عوامل تولید سریال دردسرهای عظیم ۲
کارگردان : برزو نیک نژاد ، تهیه کننده : مهران مهام ، نویسندگان : علیرضا کاظمی و عربی

 

  داستان سریال دردسرهای عظیم,تصاویر سریال دردسرهای عظیم

بازیگران سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 جواد عزتی و الناز حبیبی در سریال دردسرهای عظیم

      تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

  غفارمنش بازیگر سریال دردسرهای عظیم

تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 الناز حبیبی بازیگر سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 بازیگران سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

  غفارمنش و مهدی هاشمی 

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 جواد عزتی در سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 جواد عزتی و  غفارمنش در سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

  غفار منش،مهدی هاشمی و شهین تسلیمی بازیگران سریال دردسرهای عظیم

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

از بازیگران بیشتر بدانید

 • نوزاد زیبای سریال دردسرهای عظیم +ع های پشت صحنه
 • «دردسرهای عظیم2» ساخته می شود
 • برخی شوخی ها چندش آور است!
 • تصاویر مهدی هاشمی و جواد عزتی در «دردسرهای عظیم» / آغاز پخش یک مجموعه جدید
 • دردسرهای «لطیف» و «فرحان»
 • رونمایی از مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم + ع
مشاهده متن کامل ...
تصاویری از پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم
درخواست حذف اطلاعات
مجموعه: دنیای بازیگران


تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم  پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم

  

داستان سریال دردسر های عظیم ۲ از این قرار است که زمانی که خانواده لطیف برای خواستگاری بهار به تهران می آیند بچه ای در ماشین لطیف پیدا می شود و روند ازدواج آن را دچار دردسرهایی می کند.

 داستان سریال دردسر های عظیم ۲ از این قرار است که زمانی که خانواده لطیف برای خواستگاری بهار به تهران می آیند بچه ای در ماشین لطیف پیدا می شود و روند ازدواج آن را دچار دردسرهایی می کند .

 

بازیگران سریال دردسرهای عظیم ۲
جواد عزتی در نقش لطیف ، الناز حبیبی در نقش بهار دختر فیروزه ، مهدی هاشمی در نقش فرحان ، مریم سعادت در نقش فیروزه ، پرستو گلستانی نقش فرحان ، شهین تسلیمی نقش منیر صاحبخانه، مهران رجبی نقش میرزاده، صفا آقاجانی نقش همسر میرزاده، غفارمنش نقش پسر منیر، اشکان اشتیاق نقش پسر فرحان و زهره فکورصبور نقش دختر فرحان ، بهشاد شریفیان هم نقش شریک فرحان بازیگران ثابت سریال دردسرهای عظیم ۲ هستند علاوه بر این ها حسین صدیق و مه لقا باقری، محمد مهدی مطلبی و بهنوش صادقی ، حسین محب اهری ، فریده منصور، فرزاد حاتمیان، قدرت الله صالحی و آرزو مفتاحی هم به مجموعه اضافه شده اند که از این میان مه لقا باقری همسر واقعی جواد عزتی هست ولی در این سریال نقش همسر او را بازی نمی کند.

 

عوامل تولید سریال دردسرهای عظیم ۲
کارگردان : برزو نیک نژاد ، تهیه کننده : مهران مهام ، نویسندگان : علیرضا کاظمی و عربی

 

  داستان سریال دردسرهای عظیم,تصاویر سریال دردسرهای عظیم

بازیگران سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 جواد عزتی و الناز حبیبی در سریال دردسرهای عظیم

      تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

  غفارمنش بازیگر سریال دردسرهای عظیم

تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 الناز حبیبی بازیگر سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 بازیگران سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

  غفارمنش و مهدی هاشمی 

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 جواد عزتی در سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

 جواد عزتی و  غفارمنش در سریال دردسرهای عظیم

  تصاویر سریال دردسرهای عظیم,ع های سریال دردسرهای عظیم

  غفار منش،مهدی هاشمی و شهین تسلیمی بازیگران سریال دردسرهای عظیم

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

از بازیگران بیشتر بدانید

 • نوزاد زیبای سریال دردسرهای عظیم +ع های پشت صحنه
 • «دردسرهای عظیم2» ساخته می شود
 • برخی شوخی ها چندش آور است!
 • تصاویر مهدی هاشمی و جواد عزتی در «دردسرهای عظیم» / آغاز پخش یک مجموعه جدید
 • دردسرهای «لطیف» و «فرحان»
 • رونمایی از مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم + ع[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
خـدآیـا :|
درخواست حذف اطلاعات

̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ز̹̹ا̹̹ح̹̹م̹̹ت̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ل̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹ی̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹غ̹̹ض̹̹ش̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ت̹̹ر̹̹ک̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹آ̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ا̹̹غ̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ع̹̹ج̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹غ̹̹ر̹̹ی̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹چ̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ب̹̹ن̹̹د̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹گ̹̹و̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹:̹̹ ̹̹«̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ه̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹د̹̹ع̹̹ا̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹س̹̹ت̹̹ج̹̹ا̹̹ب̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹»̹̹

ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ل̹̹ج̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ر̹̹ا̹̹ی̹̹ت̹̹ ̹̹ل̹̹و̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ک̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ش̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹ق̹̹ض̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ و̹̹ ̹̹ک̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ن̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ب̹̹ع̹̹ض̹̹ی̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ ̹̹پ̹̹ش̹̹ت̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹د̹̹م̹̹ ̹̹ح̹̹ر̹̹ف̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ ̹̹ج̹̹ن̹̹س̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹گ̹̹ا̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ح̹̹ا̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹آ̹̹م̹̹د̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹س̹̹ت̹̹م̹̹ ̹̹؟̹̹

ا̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹و̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ه̹̹ ̹̹آ̹̹د̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ب̹̹ت̹̹و̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ی̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ت̹̹ش̹̹خ̹̹ی̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹ل̹̹ب̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹ی̹̹ ̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ج̹̹ا̹̹ ̹̹ز̹̹ن̹̹د̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ر̹̹و̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹ت̹̹ک̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ م̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ل̹̹ب̹̹ا̹̹س̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹ر̹̹ ̹̹ک̹̹د̹̹ا̹̹م̹̹ش̹̹ا̹̹ن̹̹ ̹̹چ̹̹ه̹̹ ̹̹ر̹̹ن̹̹گ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹؛̹̹

ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹.̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹و̹̹غ̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹چ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ا̹̹ی̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹خ̹̹ی̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ .̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ی̹̹ا̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹و̹̹ق̹̹ت̹̹ی̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹چ̹̹ن̹̹د̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ ̹̹ت̹̹ص̹̹م̹̹ی̹̹م̹̹ ̹̹ج̹̹د̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹گ̹̹ر̹̹ف̹̹ت̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ع̹̹و̹̹ص̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ز̹̹ر̹̹گ̹̹ ̹̹ب̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹؛د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ت̹̹ر̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ش̹̹م̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ع̹̹ا̹̹ل̹̹م̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹؛̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹ک̹̹س̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹ش̹̹ ̹̹ر̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ل̹̹د̹̹ ̹̹ن̹̹ی̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹و̹̹س̹̹ت̹̹ د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ح̹̹و̹̹ا̹̹ب̹̹م̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹

ن̹̹م̹̹ی̹̹ ̹̹د̹̹ا̹̹ن̹̹م̹̹ ̹̹ش̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹ا̹̹ص̹̹ل̹̹ا̹̹ ̹̹ه̹̹ی̹̹چ̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ی̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹م̹̹ ̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹خ̹̹و̹̹ا̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹م̹̹ن̹̹ ̹̹س̹̹و̹̹ا̹̹ل̹̹ ̹̹ه̹̹ا̹̹ی̹̹ ̹̹ت̹̹ا̹̹ز̹̹ه̹̹ ̹̹ی̹̹ا̹̹د̹̹ ̹̹ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ی̹̹د̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ب̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹̹!̹̹ ̹̹ق̹̹و̹̹ل̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹د̹̹ه̹̹ی̹̹ ̹̹؟̹̹!̹̹؟̹̹

ا̹̹ز̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹ا̹̹ی̹̹ی̹̹ ̹̹ش̹̹ر̹̹و̹̹ع̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ج̹̹و̹̹ر̹̹ی̹̹ ̹̹س̹̹ر̹̹ ̹̹ص̹̹ح̹̹ب̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹و̹̹ا̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹ی̹̹ک̹̹ ̹̹ک̹̹م̹̹ ̹̹ا̹̹ز̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ب̹̹گ̹̹و̹̹ ̹̹.̹̹ ̹̹د̹̹ر̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ا̹̹س̹̹ت̹̹ ̹̹ک̹̹ه̹̹ خ̹̹د̹̹ا̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹ب̹̹ ̹̹ت̹̹و̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹م̹̹ی̹̹ش̹̹ن̹̹ا̹̹س̹̹د̹̹ ̹̹،̹̹ ̹̹ا̹̹م̹̹ا̹̹ ̹̹ع̹̹ی̹̹ب̹̹ی̹̹ ̹̹ه̹̹م̹̹ ̹̹ن̹̹د̹̹ا̹̹ر̹̹د̹̹ ̹̹خ̹̹و̹̹د̹̹ت̹̹ ̹̹ر̹̹ا̹̹ ̹̹ب̹̹ه̹̹ ̹̹ا̹̹و̹̹ ̹̹م̹̹ع̹̹ر̹̹ف̹̹ی̹̹ ̹̹ک̹̹ن̹̹ی̹̹ ̹!

کـــپــــی ====» آزادمشاهده متن کامل ...
تشدید حملات اسراییل، افزایش شمار ی غزه
درخواست حذف اطلاعات
همه می گویند باید بین اسراییل و حماس آتش بس شود. بله آتش بس مانند آب برای آتش، برای مردم غزه ضروری و حیاتی است. اما یک سیاستمدار و یک تصمیم ساز می داند آتش بس با آتش بس فرق دارد. آتش بس می تواند منصفانه تر باشد یا زمینه ساز یک ش ت و تسلیم امتیاز. پس از طرح آتش بس از سوی مصر برای پایان حمله اسراییل به غزه، بسیاری از رسانه ها به سرعت اظهارات فوزی برهوم، سخنگوی حماس را مبنی بر اینکه حماس از مفاد آتش بس اطلاعی ندارد و ما هیچ پیشنهاد آتش بسی را دریافت نکرده ایم را با عنوان «رد آتش بس از سوی حماس» منتشر د که تفاوت این تیتر و اظهارات را یک رسانه یی می داند. به نظر می رسد این موضوع زمینه را برای جنگ تبلیغاتی جدید رژیم صهیونیستی علیه حماس فراهم کرد که حماس آتش بس پیشنهادی مصر را نپذیرفته است، لذا غزه آماده حملات شدیدتر باشد. صرف نظر از اینکه اسراییل از هر فرصتی برای تضعیف هر چه بیشتر غزه و حماس استفاده می کند، به نظر می رسد این تهاجم رژیم صهیونیستی در فضای سکوت جامعه جهانی و به ویژه جهان عرب، تشدید شده است. تاکنون حداقل 305 فلسطینی در این حملات کشته و حدود 2 هزار نفر نیز مجروح شده اند که بیشتر آنها را شهروندان غیر نظامی فلسطینی تشکیل می دهند. سازمان امداد پناهندگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل می گوید که صدها هزار تن از نان غزه به خاطر حملات اسراییل آب لوله کشی ندارند و 560 خانه ت یب شده است. تشدید حملات رژیم صهیونیستی همزمان با دور جدید حملات خود به نوار غزه قصد دارد در خلال چند روز آینده بر ت یب تونل های شمال و شرق غزه متمرکز شود. به گزارش «المیادین»، پس از آنکه «آویخای ادرعی» سخنگوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به ؟هزار نفر از نان «بیت لاهیا» واقع در شمال غزه هشدار داده شده منازل خود را ترک کنند و به سمت «جبالیا» بروند، کانال ؟رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر بلندپایه این رژیم اعلام کرد که در خلال چند روز آینده علیه تهدید تونل ها در نوار غزه کارخواهد کرد. در همین راستا ک نه رژیم صهیونیستی بمباران تونل های واقع در شرق و شمال غزه را تصویب کرده است. رژیم صهیونیستی می گوید تونل های غزه یکی از نقاط قوت حماس است و یکی از جوانب نظامی حماس که کمتر معروف است شبکه تونل های گسترده آن است. این رژیم مدعی است حماس تقریبا از ؟سال پیش شروع به حفر این تونل ها کرده و هدف از آن وارد کالاو اسلحه از شبه جزیره سینا به غزه بود چرا که غزه از سال 2007 در شدیدترین محاصره قرار دارد. بنا بر ادعای رژیم صهیونیستی، حماس الهام اصلی حفر این تونل ها را از ویتنام دریافت کرده است: ویتنامی ها در زیر زمین شبکه تونل ها و تاسیسات نظامی گسترده یی ساخته بودند که آنها را در حملات ناگهانی علیه امریکا و همپیمانان آن در جنوب ویتنام یاری می کرد. راه حل اگرچه رژیم صهیونیستی به واسطه مصر که سوخت جنگنده های این رژیم را برای تهاجم به غزه تامین می کند، طرح آتش بس مطلوب خود را مطرح و سپس از نقض آن خبر داده است، مقامات حماس می گویند آنها به دنبال یک راه حل هستند. اسامه حمدان، سخنگوی حماس گفته است که برای بحث درباره ایده هایی که از راه های انتقال داده شود، آمادگی دارد. حماس درباره رد پیشنهاد آتش بس مصر گفته است مفاد این آتش بس نگرانی‎های مربوط به حصر اقتصادی نوار غزه را که باعث شرایط ناگوار برای خیلی از فلسطینی ها شده، رفع نمی کند. موسی ابومرزوق از مقام های عالیرتبه حماس به تلویزیون لبنان گفته بود: «حصر غزه باید ش ته شود و مردم غزه باید مثل مردم همه جهان آزاد زندگی کنند.» تل آویو تحت فشار رسانه های غربی گزارش می دهند که بنیامین نتانیاهو، نخست اسراییل، از سوی راستگرایان داخلی در ت تحت فشار است تا حملات به غزه را گسترش داده و حمله زمینی را آغاز کند. این در حالی است که ت امریکا به اسراییل درباره هر نوع حمله زمینی به غزه هشدار داده است. نتانیاهو از سوی دیگر از سوی برخی گروه های رقیب خود که مخالف تهاجم به غزه هستند، تحت فشار قرار دارد و به همین دلیل گفته می شود نخست رژیم صهیونیستی یکی از معاونان دفاع خود را به علت انتقاد علنی اش از تصمیم ت برای پذیرش پیشنهاد آتش بس با حماس که از سوی مصر ارائه شده بود برکنار کرد. دنی دنون، از اعضای حزب راست گرای نتانیاهو، حزب لیکود، است که روز نسبت به تصمیم ت اسراییل مبنی بر پذیرش پیشنهاد آتش بس واکنش نشان داد و تصمیم ت را «اشتباه» خواند. گفته می شود ا اج دنون راهی برای آرام احزاب رقیب است. به گزارش رویترز نتانیاهو دلیل برکناری دنون را اظهارنظر وی اعلام کرد و اظهارنظر او را نمایان گر «درجه بالایی از بی مسوولیتی» خواند. حمله موشکی به حملات جسته و گریخته رژیم صهیونیستی به ادامه دارد. منابع اعلام د بر اثر اصابت موشک هایی که اسراییل از جولان ی در خانه استاندار قنیطره شلیک کرد دو تن از نگهبانان این ساختمان و دو غیرنظامی دیگر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. اظهارات انتشار پرچم های در غزه توطئه است|خالد قدومی، حماس در تهران، عنوان کرد: پرچم های ارتباطی با ی غزه ندارد و حماس هرگز جریان تکفیری و را نمی پذیرد، چرا که فلسطین و غزه دوستدار اهل بیت(ع) هستند. حماس در ایران افزود: آنها می خواهند با توطئه های خود میان ما و هم پیمان های مان که ایران نیز جزیی از آن است اختلاف بیندازند و با ایجاد فاصله و عداوت میان ما اختلاف ایجاد کنند. اعزام نیرو به مرز غزه|لوران ف وس، خارجه فرانسه گفت من به امور خارجه مصر پیشنهاد کرده ام نیروهایی از اروپا در مرز غزه و اسراییل مستقر شوند. وی افزود: در سال 2005 میلادی نیز اتحادیه اروپا نیروهایی در گذرگاه «رفح» بین غزه و مصر برای کمک به حفظ آرامش در این منطقه مستقر کرده بود. ف وس همچنین گفت: کشورهای عربی از این پیشنهاد حمایت کرده اند و فقط باید موافقت اعضای دائم شورای امنیت در این خصوص ب شود. مذاکره فتح و حماس برخی منابع خبری فلسطینی از احتمال برگزاری نشست میان رییس تشکیلات خودگردان فلسطین و ان حماس در قاهره، با هدف بررسی شرایط آتش بس در غزه خبر می دهند. به گزارش فلسطین الیوم، «نبیل شعث» یکی از اعضای کمیته مرکزی فتح، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که «ابومازن» رییس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار است با هدف دیدار با ان حماس به قاهره سفر کند. وی افزود: ابومازن در سفر خود به قاهره قرار است با «خالد مشعل» رییس دفتر حماس و «موسی ابومرزوق» یکی از ان این دیدار و در خصوص شرایط برقراری آتش بس در غزه گفت وگو کند. لازم به ذکر است یکی از اصلی ترین اه اسراییل از حملات جنایتکارانه به غزه، پس از تشکیل ت وحدت ملی بین دو گروه فلسطینی فتح و حماس، ایجاد شکاف و اختلاف بین آنها بود. اما به نظر می رسد گروه های فلسطینی با علم به این هدف رژیم صهیونیستی، با وجود اختلاف هایی در رویکردها، موضع مقاومت در برابر این رژیم را داشتند. این موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اغلب ناظران بین المللی بر این باورند که هر نوع اختلاف بین گروه های فلسطینی مورد بهره برداری رژیم گر قدس قرار می گیرد. خبرگزاری فارس به نقل از «فلسطین الیوم» از شروط حماس و جهاد ی برای یک آتش بس طولانی مدت حداقل 10 ساله با رژیم صهیونیستی چنین گزارش داد: 1- ساخت یک بندر بین المللی با نظارت بین المللی 2- پایان محاصره کامل نوار غزه و اجازه ورود کالاو سیمان و غیره به آن 3- اجازه صید به صیادان فلسطینی تا10 کیلومتر 4- اجازه زیارت مسجدالاقصی به نان غزه 5- زراعت آزادانه کشاورزان فلسطینی 6- اسرایی که اخیرا بازداشت شده اند 7- بازگشایی گذرگاه رفح تحت نظارت بین المللی 8- عدم دخ در امور فلسطینیان 9- ساخت فرودگاه بین المللی 10- عدم ورود هواپیماهای رژیم صهیونیستی به آسمان غزه. صرف نظر از صحت و سقم این شرایط، لازم به یادآوری است که محاصره ظالمانه غزه در 6 سال اخیر موجب تضعیف تمام ساختارهای مدنی این منطقه شده است. علاوه بر قطع ارتباط با جهان، کمبود مواد غذایی، خدمات بهداشتی و آموزشی ساختار جمعیتی این منطقه را به شدت تضعیف کرده است.

مشاهده متن کامل ...
ع های پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2
درخواست حذف اطلاعات

برای دیدن تصاویر و توضیحات، به ادامه مطلب بروید

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

 

ساختن سریال ها در فصل های متمادی این روز ها انگار برای تلویزیون و مسئولین سیما امری عادی شده است شاید تا چند سال پیش وقتی یک مجموعه تلویزیونی تمایل داشت فصل های بعدی خودش را داشته باشد گاردهای زیادی در مقابل آن گرفته میشد چه از طرف مخاطبین و چه از طرف مسئولین ولی این روزها خیلی عادی با این مسئله برخورد می شود شاید این موضوع تحت تاثیر سریال های ای هست که در چندین فصل ساخته می شوند و همچنان مخاطبین را پای تلویزیون میخکوب می کنند که انگار برای اولین بار است که دارد پخش می شود  یا اینکه موضوع سریال ها خیلی خوب انتخاب شده اند که جای کار بسیار دارند بهر حال این موضوع چه خوب یا بد در رسانه ملی ما در حال رقم خوردن است و رمضان ۹۴ دو سریال قدیمیپایتخت ۴ و دردسر های عظیم  در فصول جدید از شبکه های اول و سوم سیما پخش خواهند شد.

اگر بخاطر داشته باشید سریال دردسرهای عظیم در تابستان ۹۳ از شبکه سه پخش شد و مخاطبین خوبی را جذب کرد سریالی که هیچ گاه تصور نمیشد فصل بعدی آن ساخته شود ولی ظاهرا شبکه سوم سیما سریال دردسرهای عظیم ۲ را برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان ۹۴ تدارک دیده است.

برزو نیک نژاد ، در این باره می گوید از مدت ها قبل من و نویسندگان کار به همراه تهیه کنندهسریال درباره فصل دوم سریال صحبت کرده بودیم و به دنبال قصه ای بودیم که مخاطب را پای تلویزیون بنشاند این روند ادامه داشت تا اینکه چند قسمت از نامه آماده شد و پس از تایید از سوی ناظر کیفی سریال کلید خورد. نیک نژاد در ادامه افزود تهیه کننده کار زحمت بسیار کشیدند و دوباره گروه دردسرهای عظیم را در کنار هم جمع د که خدا رو شکر تا به حال مشکل خاصی نداشته ایم من از همین جا هم اعلام می کنم و سریال پایتخت ۴ آقای مقدم و سریالی که آقای لطیفی قرار است در ماه رمضان کار کنند هیچگونه رقابتی نداشته و من سال ها دستیار این دو کارگردان بودم و اگر رقابتی باشد تنها با دردسرهای عظیم یک خواهد بود.

داستان سریال دردسرهای عظیم ۲

داستان سریال دردسر های عظیم ۲ از این قرار است که زمانی که خانواده لطیف برای خواستگاری بهار به تهران می آیند بچه ای در ماشین لطیف پیدا می شود و روند ازدواج آن را دچار دردسرهایی می کند لطیف که در سری اول این مجموعه به خاطر دروغ الکی که در ابتدای داستان به فیروزه خانم گفته بود دچار مشکل شده بود ولی در نهایت واقعا عاشق بهار خانم شد و به خواستگاری او رفت و با شروط فیروزه خانم از جمله مشکل دفترچه بیمه و کار دست و پنجه نرم میکرد تا اینکه با برخورد با فرحان فاز جدیدی از دردسرها گریبان او را گرفت و در انتهای قصه با کمک همسایگان لطیف مشکل فرحان حل شد ولی این بار خود لطیف در دردسرهای عظیم ۲ دچار مشکل می شود که فرحان به خاطر کمک های لطیف و بهار به او سعی می کند تا مشکلات آنها را حل نماید .

بازیگران سریال دردسرهای عظیم ۲

جواد عزتی در نقش لطیف ، الناز حبیبی در نقش بهار دختر فیروزه ، مهدی هاشمی در نقش فرحان ، مریم سعادت در نقش فیروزه ، پرستو گلستانی نقش فرحان ، شهین تسلیمی نقش منیر صاحبخانه، مهران رجبی نقش میرزاده، صفا آقاجانی نقش همسر میرزاده، غفارمنش نقش پسر منیر، اشکان اشتیاق نقش پسر فرحان و زهره فکورصبور نقش دختر فرحان ، بهشاد شریفیان هم نقش شریک فرحان بازیگران ثابت سریال دردسرهای عظیم ۲ هستند علاوه بر این ها حسین صدیق و مه لقا باقری، محمد مهدی مطلبی و بهنوش صادقی ، حسین محب اهری ، فریده منصور، فرزاد حاتمیان، قدرت الله صالحی و آرزو مفتاحی هم به مجموعه اضافه شده اند که از این میان مه لقا باقری همسر واقعی جواد عزتی هست ولی در این سریال نقش همسر او را بازی نمی کند.

عوامل تولید سریال دردسرهای عظیم ۲

کارگردان : برزو نیک نژاد ، تهیه کننده : مهران مهام ، نویسندگان : علیرضا کاظمی و عربی

کار تولید سریال از ۲۱ فروردین ماه در منطقه سوهانک و بلوار کلید خورده است.

زمان دقیق پخش سریال دردسرهای عظیم ۲

سریال دردسرهای عظیم ۲ در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد وساعت پخش آن به احتمال زیاد همانند سالیان گذشته نیم ساعت بعد از افطار خواهد بود.

ساعت پخش سریال هر شب ساعت ۲۱:۰۰ تکرار ۱:۰۰ و ۷:۴۵ و ۱۷:۱۵

به محض انتشار اخبار و ع  های جدید از سریال دردسرهای عظیم ۲ همین پست بروزرسانی خواهد گردید.

ع های جدید از پشت صحنه سریال درد سرهای عظیم ۲

  سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

داستان سریال دردسرهای عظیم ۲

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

ع های جدید پشت صحنه سریال دردسر عظیم۲

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

غفارمنش و اشکان اشتیاق در سریال دردسرهای عظیم

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

مهدی هاشمی و غفار منش در سریال دردسرهای عظیم

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

آ ین شب برداری سریال دردسرهای عظیم

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

غفار منش و بهشاد شریفیان بازیگران سریال دردسرهای عظیم

سریال دردسر های عظیم 2 , داستان سریال دردسرهای عظیم 2,پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم 2

دور خوانی بازیگران سریال دردسرهای عظیم ۲

مه لقا باقری ,بیوگرافی مه لقا باقری,ع جدید مه لقا باقری

مه لقا باقری همسر جواد عزتی که در سریال دردسرهای عظیم ۲ با او همبازی شده است با انتشار این ع در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت : عیدتون مبارک از پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم ۲

سریال دردسرهای عظیم 2 پشت صحنه سریال دردسر های عظیم 2 داستان سریال دردسرهای عظیم 2

غفار منش و جواد عزتی در پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم ۲

سریال دردسرهای عظیم 2 پشت صحنه سریال دردسر های عظیم 2 داستان سریال دردسرهای عظیم 2

مهدی هاشمی ، غفار منش و شهین تسلیمی

سریال دردسرهای عظیم 2 پشت صحنه سریال دردسر های عظیم 2 داستان سریال دردسرهای عظیم 2

غفارمنش و حسین صدیق در پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم ۲

سریال دردسرهای عظیم 2 پشت صحنه سریال دردسر های عظیم 2 داستان سریال دردسرهای عظیم 2

الناز حبیبی اینطور نوشت :

وقتى خسته اى و عزیزات میان سر صحنه وتو خستگى یادت میره

سریال دردسرهای عظیم 2 پشت صحنه سریال دردسر های عظیم 2 داستان سریال دردسرهای عظیم 2

الناز حبیبی و بچه ای که دردسرهای عظیم ۲ رو رقم میزند

سریال دردسرهای عظیم 2 پشت صحنه سریال دردسر های عظیم 2 داستان سریال دردسرهای عظیم 2

الناز حبیبی ، مریم سعادت در یک روز گرم در پشت صحنه سریال دردسرهای عظیم ۲مشاهده متن کامل ...
تقابل خاورمیان? ی با خاور میان? بزرگ
درخواست حذف اطلاعات


 4. جغرافیای انسانی


جغرافیای انسانی خاورمیانه بزرگ در نتیجه عوامل درون و برون منطقه­ای، به طور دائم در حال تغییرات مناقشات قومی، با پایان جنگ سرد تشدید شد و پشتیبانی جدید بین­المللی از اصل حق تعیین سرنوشت برای گروه­های قومی، مرزهای ملی را به هم ریخته و اقتدار رژیم­های بومی خاورمیانه و پیرامون آن را با مشکل مواجه کرده است.
جمعیت­شناسان پیش­بینی می­کنند در سراسر خاورمیانه، رشد سریعی در جمعیت روی خواهد داد. با توجه به ناکامی­های مستمر ت­های منطقه در تأمین نیازهای روزانه صدها میلیون نفر، چشم­انداز افزایش این جمعیت در آینده، هراس­آور است.
بسیاری از کشورهای منطقه، در نتیجه رشد سریع جمعیت، فشارهای جدیدی در زمینه عرضه خدمات اجتماعی متحمل می­شوند. در زمینه­هایی هم چون تحصیلات، مسکن، خدمات بهداشتی،‌ کار و تأمین مواد غذایی اولیه و... بسیاری از کشورها قادر به تأمین مناسب این نیازها نیستند.
مسائل مهاجرتی، اغلب رابطه با مسائل جمعیتی دارند. به طور کلی، حضور کارگران، باعث ایجاد مشکلات شهرنشینی گردیده و اغلب، ساختار سنتی کشورهای صادرکننده و وارد کننده نیروی کار را دچار تغییرات شدیدی می­کنند.
جغرافیای انسانی خاورمیانه بزرگ در نتیجه عوامل درون و برون منطقه­ای، به طور دائم در حال تغییر است. مناقشات قومی با پایان جنگ سرد، تشدید شده و پشتیبانی جدید بین­المللی از اصل حق تعیین سرنوشت برای گروه­های قومی، مرزهای ملی را به هم ریخته و اقتدار رژیم­های بومی خاورمیانه و پیرامون آن را با مشکل مواجه ساخته است. در همان حال که ت­های پیرامونی، متلاشی می­شوند و سیل آوارگان از این کشورها سرازیر می­گردند، آنها اغلب، حامل ایده­هایی هستند که به ­های اجتماعی ضمیمه می­شوند و وفادارهایی به مجاهدین مسلمان پیدا می کنند و در نهایت با یک سلسله اقدامات شدید به شکل مؤثری، جغرافیای انسانی را تحت تأثیر قرار می­دهند.
این امر، به ویژه برای ت­های بی­ثبات منطقه که در کانون مناقشه واقع شده­اند، مشکل­زاست؛ به خصوص برای ت­هایی که دارای اقلیت­های جمعیتی اصلی می­باشند که این اقلیت­ها نیز پیوندهای فرهنگی و مذهبی با گروه­های دست­اندرکارتغییر خشونت بار در جاهای دیگر هستند.
هنگامی که این تغییر و تحولات در کنار هم قرار می­گیرند و به اختلافات سرزمینی و تاریخی و عواقب و اقتصادی کمبود آب آشامیدنی اضافه می­شوند، روشن می­گردد که چرا منطقه خاورمیانه بزرگ، هم چنان بسان یک بشکه باروت است و چرا نیروی نظامی هم چنان عنصری مهم در ژئوپولیتیک منطقه­ای به شمار می­رود.
جمعیت خاورمیانه کهن از 247 میلیون نفر در اواسط سال 1995به تقریباً 500 میلیون نفر در سال 2025 خواهد رسید. انتظار می­رود که جمعیت عراق، اردن، کویت، عمان، ، ساحل غربی و نوار غربی غزه به دو برابر تا سال 2025 افزایش یابد. در منطقه وسیع­تر خاورمیانه، جمعیت ت­های آسیای مرکزی و قفقاز، پیش­بینی می­شود که به 111میلیون نفر در سال 2025برسد؛ در حالی که انتظار می رود جمعیت هند و پا تان به بیش از 6/1 میلیارد نفر تا سال 2025 بالغ گردد.
خاورمیانه ی با مختصات و ظرفیت­های فوق، توان به چالش کشیدن نظام سلطه و سایر قدرت­ها را در خود ایجاد می­نماید. در این جا به راهبردهای تقابل با خاورمیانه ی می­پردازیم:


1. راهبرد نرم افزاری برای مهار خاورمیانه ی


مثلث امریکا، انگلیس و صهیونیسم برای مقابله و مهار خاور میانه ی، ابتدا راهبرد نرم افزاری نیمه سخت را در دستور کار خود قرار دادند. مثلث مذکور تلاش کرد با تمرکز فعالیت­های خود در حوزه بازیگران مؤثر در تشکیل خاورمیانه ی و تحت فشار قرار دادن تمامی حرکت­های ی، در کوتاه­ترین زمان ممکن، آنها را با ش ت مواجه سازد و مانع از شکل­گیری خاورمیانه ی گردد. به همین منظور در حوزه فلسطین، تمام توان خود را برای تشکیل ت حماس به کار گرفت.
پس از ش ت در این پروژه، تلاش کرد ضمن وارد آوردن فشارهای شدید اقتصادی و از یک سو، ت فلسطینی را وادار به رسمیت شناختن رژیم ­گر - برخلاف وعده­های انتخاباتی حماس- نماید و از طرف دیگر با ایجاد و گسترش اختلاف بین حماس و سایر گروه­های فلسطینی، به خصوص فتح، علاوه بر کم­ رنگ حرکت­های جهادی، موجبات سقوط حماس را فراهم کند.
در حوزه لبنان نیز خلع سلاح و به انزوا کشیدن حزب ا... در صحنه داخلی در دستور کار قرار گرفت، فاز اجرایی دست­ی به این هدف، با ترور رفیق حریری طی پروژه ای موسوم به 14 آذر که طراح اصلی آن موساد بود آغاز شد و امریکا تلاش کرد با بهره گیری از این موضوع، از یک طرف با متهم به دست داشتن در ترور، این کشور را وادار به عقب­نشینی از خاک لبنان نماید و از سوی دیگر با این ادعا که حزب ا...، وابسته به است، موضع این گروه را در لبنان تضعیف و با استفاده از نفوذ خود در برخی گروه­های مخالف حزب ا... و فعال گسل­های و فرقه­ای در لبنان، طرح انقلاب مخملی را در این کشور با برگزاری تظاهرات علیه این و مطالبه خلع سلاح آن به اجرا در آورد. علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به گسترش اقدامات اطلاعاتی و شبکه­های تروریستی برای حذف سران حزب ا... مبادرت ورزید.[12]
در حوزه ، پس از موفقیت امریکا در وادار این کشور به عقب­نشینی از خاک لبنان، در مرحله اول، تلاش گردید سناریوی عبدالحکیم خدام که سعی داشت با استفاده از اپوزیسیون داخلی و شبکه­های زیرزمینی زمینه سقوط ت بشار اسد را فراهم کند، به اجرا در آید. پس از ش ت طرح براندازی نرم، امریکا تلاش نمود با افزایش فشار و متهم به دخ در امور داخلی عراق و لبنان، این کشور را وادار به تغییر رفتار نماید.
در حوزه عراق نیز امریکا تلاش کرد با استفاده از فعال گسل­های قومی و فرقه­ای و افزایش موج حرکت­های تروریستی، به هر شکل ممکن، مانع از تشکیل ت ائتلافی شود.
با وجود تمامی اقدامات ذکر شده برای مقابله با خاورمیانه ی، تلاش امریکا برای تغییر رفتار با بهانه قرار دادن موضوع فن­آوری هسته­ای را می­توان مهم­ترین قسمت راهبرد مقابله و مهار خاورمیانه ی قلمداد کرد. پروژه­ای که با ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، تشدید فشارها را مدنظر قرار می­داد.


2. راهبرد سخت­افزاری برای مهار خاورمیانه ی


ایالات متحده امریکا با احساس نگرانی بسیار شدید از روند شکل­گیری خاورمیانه ی و پس از عدم دست­ی به نتایج دلخواه، برای برون رفت از وضعیت مذکور، راهبرد سخت­افزاری را مورد توجه قرار داد. به همین منظور درجلسه­ای که با سران رژیم صهیونیستی در کاخ سفید برگزار شد، سناریوی برخورد سخت با خاورمیانه ی، تهیه و تنظیم گردید. پس از جلسه مذکور، امریکا در نشست چند جانبه­ای که در یکی از کشورهای عربی با برخی از سران دست نشانده برگزار کرد، با استفاده از نگرانی این کشورها از رشد خاورمیانه ی و تقویت جبهه ایران و شیعیان در منطقه و وم برقراری توازن و تقویت جبهه کشورهای هم سوی امریکا (اردن، مصر،...) موافقت آنها را جهت برخورد با حماس، حزب ا... و جلب نمود.
مرحله اول این سناریو، شامل حمله به غزه با هدف سرنگونی ت حماس، دستگیری و سرکوب انقل ون و مهار انتفاضه فلسطین بود.
تهاجم به لبنان و جنوب این کشور به منظور مرعوب نمودن ت لبنان، فعال گسل­های - فرقه­ای علیه حزب ا... و بهره­گیری از افکار عمومی برای خلع سلاح این ، دومین مرحله از سناریوی مذکور به شمار می­رود.
موفقیت در صحنه فلسطین و لبنان، این توانایی را به نظام سلطه می­بخشید تا سومین مرحله را نیز با هدف تغییر رفتار جهت به رسمیت شناختن و در صورت نیاز، تغییر ساختار آن کشور، عملیاتی نماید.
در مرحله چهارم، صحنه عراق مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب که بعد از حذف زرقاوی و رشد فزاینده اقدامات تروریستی با استفاده از ترکیب جدید و افراطی­تر القاعده و با ناکارآمد نشان دادن ت ی، مقدمات لازم، جهت سرنگونی ت ائتلافی را فراهم نماید.
قطع بازوان منطقه­ای ایران، نظام سلطه را بر آن می­داشت تا ضمن زمینه­سازی برای اعمال محدودیت اقتصادی و فشارهای بر ایران، با فعال گسل­های قومی و فرقه­ای و بر هم زدن انسجام داخلی از طریق نافرمانی مدنی و هم چنین در صورت وم، عملیات محدود نظامی، شرایط لازم را برای تغییر رفتار و تغییر ساختار فراهم سازد.
رژیم صهیونیستی قصد داشت مرحله اول طرح را در غزه، عملیاتی کند. اما طراحی و اجرای عملیات پیش دستانه حماس، موجب وج ابتکار عمل از دست صهیونیست­ها و بر هم خوردن صورت­بندی نظامی آنها و تبدیل طرح عملیات در غزه به یک حرکت کور و انتقام­جویانه گردید. این امر در کنار مقاومت سرسختانه ت حماس و مردم فلسطین، سبب عدم موفقیت در سرنگونی ت حماس و مهار انتفاضه شد.
در دومین مرحله، سناریوی مشترک امریکا و ، انجام عملیات نظامی بر پایه تجهیزات زرهی در جنوب لبنان و مناطق جنوبی این کشور تا مرز رودخانه لیطانی بود. اما این بار نیز طراحی و اجرای عملیات پیش دستانه توسط حزب الله و انهدام تانک فوق پیشرفته «میرکاوا» که تصور می­شد در مقابل تمامی سلاح­های ضد زره، مقاوم است، این پیام را به داد که در طرح عملیات نظامی خود، می­بایست تغییراتی به وجود آورد. از این رو رژیم صهیونیستی با رویکرد به تاکتیک­های هوا پایه و دریا پایه درصدد وج از استیصال در برابر مقاومت ی در لبنان برآمد.
اما در این مرحله نیز، انهدام ناوچه فوق پیشرفته «ساغر5» توسط حزب الله، را از شیدن به عملیات آبی - خاکی باز داشت. لذا رژیم صهیونیستی، ناگزیر به تغییر مجدد استراتژی و بمباران گسترده و رو به افزایش هوایی، جهت وارد فشار برای تغییر افکار عمومی لبنان و وادار حزب الله به خلع سلاح گردید، اما علی­رغم بمباران­های گسترده لبنان توسط رژیم صهیونیستی، یکپارچگی در صحنه لبنان کاملاً مشهود بود و امیل لحود اعلام داشت که همه لبنان بر ضد ، یکپارچه است.
با آشکار شدن آثار ش ت در ت صهیونیستی و در پی درخواست سران آن از برخی کشورهای اروپایی برای مداخله در روند جنگ، اقدامات میانجی­گرانه اروپا با سفر نخست فرانسه و هیئت آلمانی و فرانسوی به کشورهای منطقه، تلاش برای برقراری مذاکرات آتش بس را آغاز د.
در پی این حرکت، امریکا به عنوان مهم­ترین متحد استراتژیک ، جهت عقب نماندن از دیپلماسی اروپا، تلاش کرد تا سناریوی جدیدی را جهت برون رفت هر چه سریعتر رژیم صهیونیستی از مشکلات ایجاد شده، مطرح نماید. از آن جا که دست­ی به اه این سناریو، شرایط بهتری را برای صهیونیست­ها از نظر داخلی و منطقه­ای به همراه داشت و مانع از سقوط ت اولمرت می­گردید، لذا سران این رژیم، تصمیم به اجرای آن گرفتند.

بدین ترتیب از روز دهم، طی توافق به عمل آمده، تقسیم کاری در صحنه نبرد و بین­الملل، بین امریکا و صورت پذیرفت و این دو کشور به طور هم­آهنگ، سناریوی جدید را اجرایی نمودند. برای تحقق این سناریو می­بایست ظرف مدت یک هفته، بخشی از خاک جنوب لبنان تا رودخانه لیطانی را به تصرف خود درآورد. امریکا نیز در راستای اجرایی سناریوی مذکور با پشتیبانی عمومی و لجستیکی از عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، کنترل صحنه بین­المللی و ممانعت از محکوم شدن رژیم صهیونیستی، زمینه را برای مداخله نیروهای چند ملیتی فراهم کند و در پایان هفته و پس از دست­ی رژیم صهیونیستی به برتری نسبی، با مداخله و با موضع حمایت آمیز و استفاده از این شرایط، موضوع آتش بس، ایجاد دیوار حائل، اجرای قطعنامه 1559 و آزاد سازی بدون قید و شرط دو اسیر را خواستار گردد.
به دنبال ش ت رژیم صهیونستی در مثلث بنت جبیل، عیترون و مارون الرأس و وارد آمدن تلفات و خسارت سنگین به این رژیم، اختلاف نظرهای فیم ن نظامیان و ون ، وارد مرحله تازه­ای گردیده و به سطوح مراکز مهم تصمیم­گیری راه یافت.
در این راستا خاخام­های یهودی و برخی از فرماندهان صهیونیستی، خواهان اثبات اقتدار با پیروزی نظامی بودند و استدلال می د که تنها از این طریق است که می توان امنیت روانی را به جامعه باز گرداند و هیمنه ش ته شده آن را ترمیم کرد.
در مقابل، برخی از اعضای پارلمان، مقامات امنیتی، برخی از اعضای ک نه و بخشی از ژنرال­های ، خواهان توقف عملیات نظامی، برقراری آتش بس و استقرار نیروهای چند ملیتی و ایجاد دیوار حائل بودند تا رژیم صهیونیستی از بحران­های داخلی (مهاجرت مع ، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، سقوط بورس و...) نجات یافته و موجودیت آن حفظ گردد. با توجه به ش ت­های مذکور و قوی­تر شدن دیدگاه دوم، گمانه زنی­ها بر پذیرش آتش بس از سوی ت اولمرت، دل می­کرد.
با سفر دوم رایس به تل آویو، عملیات بمباران قانا و عملیات نظامی در مثلث کفرکلا، طیبه و العدیسه با هدف فراهم آوردن شرایط برتر و نشان دادن شدت عمل به مردم و ت لبنان و تحمیل شرایط مورد نظر امریکا و رژیم صهیونیستی به اجرا درآمد. این امر، مؤید این نکته بود که از این پس، امریکا قصد دارد علاوه بر فرماندهی صحنه جنگ و در اختیار داشتن سطوح تصمیم­گیری و تعیین زمان آتش بس، کنترل صحنه بین­الملل را شخصاً بر عهده گیرد تا رژیم صهیونیستی، به هیچ وجه به دلیل فجایع انسانی نظیر قانا توسط محافل بین­المللی و شورای امنیت، محکوم نگردد. از این رو، رایس در با فرماندهان عالی رتبه ، تصریح کرد: «نگران سقف زمانی نباشید، جنگ را ادامه بدهید.»
موج دوم عملیات­های زمینی رژیم صهیونیستی که به نسبت موج اول، از گستردگی و استعداد رزمی بیشتری برخوردار است نیز مصادف با سفر دوم رایس به گردید. با این تفاسیر مبرهن، حزب الله لبنان در مرحله جدید جنگ، در مقابل یک جبهه امریکایی - صهیونیستی قرار گرفته و این مهم، نابرابری مقاومت ی را در مقابل محور شیطنت و جنایت عالم، مضاعف ساخته است.
به نظر می­رسد در این مرحله جدید از جنگ، سعی امریکا و رژیم صهیونیستی بر آن است تا در آستانه تشکیل جلسه شورای امنیت، با تکیه بر بمباران بیروت و سایر مناطق لبنان - به ویژه، مناطق ی نشین - علاوه بر جبران ش ت در صحنه عملیات زمینی، حزب الله، مردم و ت لبنان را تحت فشار بیشتری قرار داده و اراده خود را به آنان تحمیل نمایند.
شایان ذکر است عملی شدن بخشی از تهدید سید حسن نصر الله مبنی بر هدف قرار دادن تل آویو، علاوه بر این که هم چنان ابتکار عمل را - چه در صحنه نظامی و چه در عرصه جنگ روانی - در اختیار حزب الله قرار می دهد، چالش­های درونی، رژیم صهیونیستی را در مقابل امریکا و جریان افراطی در قرار خواهد داد و این مهم به معنای بازی حزب الله و ی آن در زمین حریف می­باشد.
ش ت فاز سخت­افزاری طرح امریکایی در آغاز راه به دلیل برآوردهای غلط اطلاعاتی نظام سلطه از توان حزب الله لبنان و حماس از یک سو و برهم خوردن صورت­بندی نظامی آنان با عملیات پیش دستانه این دو ی - انقل از طرف دیگر، باعث گردید تا نظام سلطه، درد زایمان تولد خاورمیانه جدید را بیش از پیش احساس نماید. نتایج خیره کننده مقاومت ی سبب خواهد شد رژیم صهیونیستی بر خلاف انتظار، شاهد گشوده شدن جبهه­های جدیدی در منطقه و جهان و حتی داخل ، علیه خود باشد و ت اولمرت در معرض سقوط قرار گیرد.
این روند با ش ته شدن هیمنه نظامی و کاهش قدرت نرم امریکا، عملاً ساخت خاورمیانه جدید را با ش ت، مواجه کرده است.
علاوه بر این، بر انگیخته شدن افکار عمومی منطقه بر ضد اعمال ننگین و حمایت­های همه جانبه امریکا از این رژیم جعلی، از یک طرف باعث شکاف بین بلوک اروپایی و امریکا گردیده و از سوی دیگر، امریکا را بیش از پیش منزوی ساخته است.
مشاهده متن کامل ...
ادرس یاب میلیون چت،milionchat
درخواست حذف اطلاعات

ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،ادرس یاب میلیون چت،milionchat،مشاهده متن کامل ...
رابطه رژیم صهیونیستی و اقلیم کردستان و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران
درخواست حذف اطلاعات

حضور رژیم صهیونیستی در منطقه اقلیم کردستان در راستای سیاست های توسعه طلبانه آن تنظیم شده است و مساله کردها و آرمان آن ها برای ب استقلال و خودمختاری وسیله و یا بهانه را برای این رژیم در راستای اه راهبردی آن در این منطقه فراهم می کند

حضور رژیم صهیونیستی در منطقه اقلیم کردستان در راستای سیاست های توسعه طلبانه آن تنظیم شده است و مساله کردها و آرمان آن ها برای ب استقلال و خودمختاری وسیله و یا بهانه را برای این رژیم در راستای اه راهبردی آن در این منطقه فراهم می کند .
  

 

 ، متن حاضر در صدد است رابطه رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان و تاثیر آن بر امنیت ایران را مورد بررسی اجمالی قرا دهد.

با توجه به اهمیت موضوع و شرایط منطقه ای، در وضعیت کنونی روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان با منافع سازگار نیست و به همین علت به دنبال این هستیم که منافع، اه و طرح های رژیم صهیونیستی برای نفوذ و حضور در شمال عراق را شناسایی کنیم.

حضور رژیم صهیونیستی در منطقه اقلیم کردستان در راستای سیاست های توسعه طلبانه آن تنظیم شده است و مساله کردها و آرمان آن­ها برای ب استقلال و خودمختاری وسیله و یا بهانه را برای این رژیم در راستای اه راهبردی آن در این منطقه فراهم می کند تا با تشویق آنها به استقلال، زمینه را برای تجزیه عراق و تعقیب و تحقق ادعاهای ارضی خود در این سرزمین فراهم نماید.

همچنین این ادعای استقلال و خودمختاری کردها این فرصت را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده تا با مداخله و حضور در شمال عراق و حمایت از کردها زمینه را برای ایجاد ناامنی و افزایش منازعات قومی و مذهبی در منطقه فراهم نماید. چون کردها در امتداد مرزهای ترکیه، ایران، عراق و قرار دارند و خودمختاری کردها می­تواند ترکیه، ایران و را با بحران های جدی در آن کشورها مواجه سازد.

کردستان عراق به عنوان حلقه پیوندی میان کردستان ایران با کردستان ترکیه و محسوب می شود. این بخش از کردستان ، سرزمینی است غنی و کوهستانی که از سلسله کوه های زاگرس واقع در کردستان ایران به سوی کردستان های ترکیه کشیده شده است.

ژئوپلیتیک کردستان عراق

به دنبال ش ت نیروهای عراقی از نیروهای ائتلاف به ی امریکا پس از جنگ اول خلیج فارس در سال 1990، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 688، در صدد ایجاد مناطق امنی در شمال و جنوب این کشور برای کمک به مردم آواره برآمد.

منطقه امن کردستان عراق، سرزمین های واقع در شمال مدار 36 درجه را شامل می شد که در پی آن استان های شین سلیمانیه، اربیل، و دهوک از نفوذ بغداد رهایی یافتند و کردها موفق شدند پس از برگزاری انتخابات پارلمانی به تاریخ 19 مه 1991 میلادی یک ت خودمختار منطقه ای با حظور اقلیت های آشوری و ترکمن در این مناطق تشکیل دهند.

به این ترتیب جنگ دوم خلیج فارس و حمله و متحدانش به عراق در مارس 2003 که منجر به سقوط صدام حسین و تحول در عراق شد موقعیت کردها را نه تنها در شمال عراق بلکه در سطح ت ملی بهبود بخشید، بلکه آنها توانستند پست ریاست جمهوری و وزارتخانه های عمده ت عراق را به دست گیرند و بر فرآیندهای و شکل گیری نظام جدید عراق تأثیر بگذارند.

کردستان شمال عراق نیز در قالب ای فدرال وآن هم با اختیارات گسترده و رسمی به حیات خود ادامه داده و اصول 4 ،1 ، و 113 قانون اساسی عراق اختیارات قانونی لازم را به حکومت منطقه ای کردستان اعطا کرد. از لحاظ جغرافیایی کردستان عراق، بخشی از مناظق کرد نشین غرب آسیا به شمار می رود که با وسعتی معادل 75000 کیلومتر مربع از موقعیتی کم و بیش میانی و مرکزی در بین مناطق شین پیرامونی برخوردار است؛ به عبارتی دیگر کردستان عراق به عنوان حلقه پیوندی میان کردستان ایران با کردستان ترکیه و محسوب می شود. این بخش از کردستان ، سرزمینی است غنی و کوهستانی که از سلسله کوه های زاگرس واقع در کردستان ایران به سوی کردستان های ترکیه کشیده شده است.

تقسیم بندی استان های کردستان عراق به شرح زیر است:

 استان کرکوک 19543 کیلومتر مربع، استان اربیل 15319 کیلومتر مربع، استان سلمیانیه 11993 کیلومتر مربع، استان نینوا 11000 کیلومتر مربع، استان دهوک 9754 کیلومتر مربع، استان دیاله 5500 کیلومتر مربع و استان واسط 895 کیلومترمربع. از این 74000 کیلومتر مربع، تنها محدوده استان های اربیل، سلمانیه و دهوک یعنی 37062 کیلومتر مربع در قلمرو حکومت منطقه ای کردستان قرار دارد که این مقدار تا سال 1975 نیز جزو قلمرو خود مختار محسوب می شد. بقیه محدوده کردستان عراق، یعنی چیزی حدود 40000 کیلومتر مربع در کنترل حکومت مرکزی عراق قرار گرفته است که قرار است بر اساس ماده 140 قانون اساسی عراق، این مشکل عمده بین حکومت اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق حل و فصل شود. همچنین استان نینوا شامل بخش های شین عقره، شیخان، سنجار و زمار است، استان دیاله بخش های کرد نشین خانقین، مندلی، میدان و قره تو را شامل می شود و استان واسط که شامل بخش کرد نشین بدره است. کردستان عراق با دارا بودن 17 درصد از مساحت عراق و 28 درصد جمعیت این کشور موقعیت ممتازی را به لحاظ استراتژیکی در اختیار دارد(1).

بزرگترین چالش پایدار ژئوپلیتیک کردستان عراق موقعیت جغرافیایی بسته آن است. این شرط لازم برای هر تبادل با جهان خارج و همکاری با کشورهای اطراف به ویژه ایران و ترکیه است. بسیاری از نیازهای کردستان از طریق گذرگاه های مرزی بین دو کشور است و وجود هر گونه چالش در کردها و روابط   با این دو کشور نشان داده است که این دو کشور به دلیل موقعیت برتر، تردیدی برای تحمیل خواسته‌های نخواهد کرد(2)

در کردستان عراق، برخی شرایط نامساعد جغرافیای ی ری محدودیت هایی را در مورد تصمیم گیری برای ان آنها، که اثر قابل توجهی در سیاست های منطقه ای ت کردستان داشته، اعمال کرده است. این شرایط مهم عبارتند از:

– محصور بودن منطقه کردستان عراق در خشکی، با وجود در دسترس بودن منابع آب فراوان.

– قرار گرفتن منطقه کردستان بین دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه و برخی از کشورها که از نظر هویت قومی (فارسی، ترکی و عربی) با کردستان عراق ناهمگن هستند.

– قرار گرفتن استان نفت خیز کرکوک، موصل، و بخش عمده ای از دیالی در مرزهای ایران و ترکیه و در حال حاضر، موصل و برخی از بخش های دیالی توسط گروه تروریستی تحت سلطه است.

– حکومت اقلیم کردستان به نحوی عملا یک ت است و به عنوان یک ت مستقل کردستان و یا قانونی در آینده است.

برخی از ت‌های خارج این منطقه در جهت منافع خود از مسئله کردها بهره‌برداری نموده و با تجهیز و همکاری با این قومیت اه خود را دنبال کنند. از طرف دیگر اکراد عراق به‌ منظور حفظ موجودیت خود و دستی به برخی از امتیازات، تنها راه پیش‌‌روی خود را اتحاد و همکاری با ت‌های خارجی قدرتمند و مهم‌تر از آن معارض با ت مرکزی تصور می‌نموده‌اند

روابط تاریخی میان رژیم صهیونیستی و کردهای عراق

بررسی تاریخی وضعیت کردستان به‌ویژه پس از فروپاشی عثمانی نشانگر آن است که این قوم بزرگ به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن قرار گرفتن در میان کشورهای همسایه می‌باشد، هیچ‌گاه از وضعیت امنیتی آرامی برخوردار نبوده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که کشورهای همسایه دارای اقلیت قومی کرد، به بهانه‌های مختلف و به‌ویژه حفظ یکپارچگی سرزمینی تد ر سختی را در این راستا اتخاذ می‌نمودند. این موضوع با شکل‌گیری تمایلات استقلال‌طلبانه و گروه‌های معارض کردی برای این ت‌ها با شدت بیشتری پیگیری می‌شد.                   

به عبارت دیگر حائل ‌شدن قومیت کرد در میان این کشورها، خود موجبات همکاری بیشتر این ت‌ها در سرکوب و پیشگیری از شکل‌گیری اقدامات استقلال‌‌طلبانه را فراهم می‌ساخت و به این ترتیب موضوع کردها به عنوان یکی از مسائل اصلی امنیت ملی این ت‌ها بدل گردید. سرکوب و فشارهای شدید بر این اقلیت به‌ویژه در کشور عراق موجب گردید تا اکراد در مقاطعی از حقوق اولیه خود نیز محروم گردند و از امکانات اولیه زندگی نظیر بهره‌برداری از تغذیه مناسب و بهداشت نیز محروم باشند. این موضوع سبب شد تا برخی از ت‌های خارج این منطقه در جهت منافع خود از مسئله کردها بهره‌برداری نموده و با تجهیز و همکاری با این قومیت اه خود را دنبال کنند. از طرف دیگر اکراد عراق به‌ منظور حفظ موجودیت خود و دستی به برخی از امتیازات، تنها راه پیش‌‌روی خود را اتحاد و همکاری با ت‌های خارجی قدرتمند و مهم‌تر از آن معارض با ت مرکزی تصور می‌نموده‌اند(3).

از همین رو تاکنون هر تلاشی در جهت ایجاد ت کردی مستقل، بلافاصله با مخالفت سه کشور ترکیه، ایران و عراق روبه‌رو شده است. هر یک به شکلی ابراز مخالفت کرده و هیچ‌ یک با اصل موضوع موافقت نداشته‌اند. این مخالفت‌ها حساب شده بوده است زیرا هر کدام می‌دانند در صورتی که به آن تن دهند باید بخشی از قلمرو خود را از دست بدهند. این در حالی است که سرزمین‌های کردستان سرشار از منابع طبیعی ـ‌ به‌ویژه نفت‌ ـ می‌باشند.    

مخالفت‌های شدید این سه کشور موجب گردید که کشورهای غربی بعد از قرارداد لوزان موضعی واقعی و جدی در قبال استقلال کردها اتخاذ نکنند و مساعدت و همکاری خاصی با کردها از خود بروز ندهند و صرفاً برخی از سرویس‌های اطلاعاتی غرب ارتباطاتی با بعضی از مقامات کرد ایجاد کرده‌اند تا در صورت نیاز از آن‌ها به عنوان مهره جایگزین بهره‌برداری کنند. جمهوری ترکیه به‌ صورت هدفمند و حساب‌ شده اقدام به تصفیه کردهای فعال در خاک خود کرد.

آتاتورک و آن‌هایی که پس از او روی کار آمدند ضربات مهلک و ویران‌کننده‌ای به ساختار قبایل کرد در ترکیه وارد د. تعداد زیادی از نخبه‌های کرد را د و بقیه را نیز به جاهای مختلف آواره ساختند. این اقدام باعث شد که مرکز ثقل قبایل کرد به کردستان عراق منتقل شود. در واقع این موضوع نگاه رژیم صهیونیستی را به عنوان یک فرصت بالقوه متوجه کردستان عراق می‌نماید؛ چرا که عراق از دشمنان اصلی و قدرتمند رژیم صهیونیستی در منطقه محسوب می‌گردید و حضور ت عراق در کنار سایر کشورهای عربی برای مقابله با رژیم صهیونیستی خطرات فراوانی را از بدو شکل‌گیری ت رژیم صهیونیستی متوجه آن ساخته بود و لذا، ان این رژیم اهمیت ویژه‌ای را برای حضور در کردستان عراق و همکاری با این قومیت معارض ت مرکزی در نظر می‌گیرند(4)

حمایت رژیم صهیونیستی از کردها در شمال عراق زمانی جدی تر شد که موساد در 1950 میلادی بخش بزرگی از یهودیان کرد را به رژیم صهیونیستی در یک عملیات به نام "عزرا و نحمیا” مهاجرت داد. مهاجرت دیگر نیز توسط موساد طی سال های 1970-1971 سازماندهی شده بود(5).  ارتباط بین کردهای عراق و رژیم صهیونیستی از طریق بدیرخان علی در سال 1964 آغاز شد، در این بین رژیم صهیونیستی در مقیاس بزرگ کمک های نظامی به کردستان عراق در دهه 1960 و 1970 در طول جنگ ج طلب کردها با ت عراق کرده بودند(6)

در انقلاب کردها علیه حکومت عراق که از سال 1961 تا سال 1975، به مدت 24 سال ادامه داشت، رژیم صهیونیستی نیز از همان آغاز کار، اشتیاق بسیاری برای پشتیبانی و حمایت از حرکت مسلحانه کردها داشت و این کار را با ارسال اسلحه و آموزش نیروهای مسلح کرد انجام می داد. هدف رژیم صهیونیستی، تضعیف عراق و ناتوان ساختن آن در هر گونه برخورد نظامی محتمل در آینده بود. پس از آن، اختلافات بین کشورهای عرب نیز به حمایت از حرکت مسلحانه کردها در عراق انجامید و بارزانی با مشاهده این کمک ها از سوی رژیم صهیونیستی از آن به عنوان یک وسیله برای اتصال به ایالات متحده نگاه می کرد(7)

تنها راه ممکن برای وج یهودیان از عراق، فراری‌ دادن آن‌ها از منطقه کردستان هم ‌مرز ایران بود و کردهای عراق به ‌منظور نشان ‌دادن اهمیت رابطه با رژیم صهیونیستی به ‌رغم خطرات بسیار زیادی که با آن مواجه بودند این کار را بر عهده گرفتند.

علل توجه رژیم صهیونیستی به کردها

شرایط خفقان حاکم بر عراق در دوران حکومت بعث مانع از آن می‌شد تا رژیم صهیونیستی بتواند در راستای دستی به اه خود در عراق دست به اقدامات وسیع و قابل توجهی بزند؛ چرا که هر گونه وجود نشانه‌هایی از روابط و همکاری اتباع عراق با یهودیان و رژیم صهیونیستی سرنوشت خطرناکی را به همراه داشت. لذا رژیم صهیونیستی در این دوران، تنها به صورت پنهانی و با اه خاصی در عراق حضور داشته است و مهم‌ترین زمینه آن وجود اقلیت کرد عراقی معارض ت مرکزی در منطقه شمالی عراق بود.

یهودیان عراق خصوصاً پس از جنگ 1967 در وضعیت بی‌ نهایت بدی قرار داشتند و بودند. ت تمامی یهودیان را که در ادارات و وزارتخانه‌های تی کار می‌ د و حتی آن‌هایی را که در بخش‌های خصوصی شاغل بودند بازنشست کرد و ید و فروش یا اجاره‌ دادن ملک و املاک و ثبت و نقل و انتقال هرگونه مالکیت را برای یهودیان ممنوع کرد. به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دستور داد که ماهیانه بیش از صد دینار به هر یهودی پرداخت نداشته باشند. به وکلا و اطبای یهود دستور داد که حق وک و طبابت غیر یهودی را ندارند. تلفن‌های آن‌ها اعم از منزل، مطب و محل کار را قطع کرد و آن‌ها را از عضویت در تمامی باشگاه‌ها و انجمن‌ها محروم نمود. شخصیت‌های بارز آن‌ها را بازداشت و مورد محاکمه و شکنجه قرار داد. اماکن مقدسه یهود مصادره شدند. ت همچنین یک مرکز گردآوری یهودیان تأسیس کرد و آن‌ها را در مکان کوچکی به ‌نام بعقوبه در بغداد گرد آورد. شروع جو ترور علیه یهودیان باعث شد که تعداد زیادی از آن‌ها در منازل خود بمانند و به اماکن عمومی تردد نکنند. همراه با فروکش ‌ آتش قتل و کشتار، محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای منتهی به مناطق شین نیز کم شده بود؛ افرادی که قصد فرار داشتند باید به مناطق کرد‌نشینی می‌رفتند که به عنوان تفریح‌گاه و استراحت‌گاه استفاده می‌شد و همچنین در مناطقی نظیر صلاح‌الدین ثقلاوه و دربند ن می‌شدند که مورد ظن نبودند.

از این رو تنها راه ممکن برای وج یهودیان از عراق، فراری‌ دادن آن‌ها از منطقه کردستان هم ‌مرز ایران بود و کردهای عراق به ‌منظور نشان ‌دادن اهمیت رابطه با رژیم صهیونیستی به ‌رغم خطرات بسیار زیادی که با آن مواجه بودند این کار را بر عهده گرفتند. اولین دوره فرار بزرگ یهودیان به کمک کردها و در خلال ماه‌های جولای و آگوست 1970 صورت گرفت و این موضوع در خلال ماه‌های سپتامبر و اکتبر آن سال به اوج خود رسید؛ به نحوی که روزانه حدود پنجاه نفر یهودی از مرز ایران می‌گذشتند. بارزانی از عملیات فراری ‌دادن یهودیان از عراق و نقشی که در انجام آن ایفا می‌کرد اظهار ف می‌کرد. رو مه‌نگار امریکایی به ‌نام جک اندرسون در مقاله‌ای که نشریه واشنگتن‌پست مورخ 17 سپتامبر 1972 آن را منتشر کرد نوشته است: زمیر رئیس موساد طرح و نقشه رساندن مساعدت به یهودیان برای فرار از عراق را به بارزانی ارائه داد. بعدها نزدیکان بارزانی در رابطه با نقش کردها و شخص بارزانی در فراری‌ دادن یهودیان از عراق فاش ساختند که: بارزانی با تمام وجود این طرح و شه را پیگیری می‌کرد زیرا یهودی‌ها برای خاطر ما کارهایی د. عملیات فراری‌ دادن یهودیان مساوی بود با به خطر انداختن کردها. خود بارزانی و پسرش شخصا عملیات فراری‌ دادن یهودیان را پیگیری می‌ د(8).

نکته دیگری که در همین رابطه قابل توجه است اینکه رژیم صهیونیستی دارای یکی از اقتصادهای برتر در غرب آسیا بوده و با تغییر در استراتژی رژیم صهیونیستی از جنگ و درگیری به استراتژی اقتصادی، این رژیم از رشد بسیار زیادی برخوردار گردیده به حدی که امروزه در بسیاری از فن‌آوری‌ها و تکنولوژی‌ها از رشد قابل ملاحظه و غیر قابل قیاسی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است. اما نکته اساسی موضوع عدم در اختیار داشتن منابع نفتی به عنوان موتور محرک کارخانجات و صنایع این رژیم است و از این رو رژیم صهیونیستی در این بخش از کمبود و مشکل اساسی برخوردار است. این مسائل موجب گردیده است تا ان و پژوهشگران رژیم صهیونیستیی طرح‌های بسیار زیادی را در زمینه تأمین منابع نفتی مورد نیاز و در حقیقت دستی به یک منبع مورد اطمینان ارائه نمایند. این مسئله به‌ویژه در منطقه غرب آسیا که تقریباً کلیه کشورهای صادرکننده نفت، صادرات نفتی خود را به رژیم صهیونیستی ممنوع کرده‌اند، برای این رژیم از اهمیتی مضاعف برخوردار است. یکی از شیوه‌های اساسی در طرح‌های رژیم صهیونیستیی برای حل بحران نفتی، طراحی خطوط انتقال نفت از کشورهای منطقه به رژیم صهیونیستی بوده است(9).

با شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در غرب آسیا در سال 1948 و آغاز خصومت رژیم صهیونیستی با اعراب، نفت عراق که تأمین‌کننده نیاز کشور فلسطین بود قطع گردید و رژیم صهیونیستی را از منبع ارزان و در دسترس نفت عراق و خط لوله موصل ـ حیفا محروم نمود. لذا رژیم صهیونیستی مجبور گردید تا از میان راه‌های جایگزین خط لوله قبلی، به روسیه توجه نماید و قسمت اعظم نفت مورد نیاز خود را از این کشور یداری کند؛ که به نسبت خط لوله قبلی از جوانب مختلف نظیر طولانی بودن مسیر انتقال، از هزینه بسیار بالایی برخوردار می‌باشد .از همین رو دستی به منابع مطمئن و ارزان نفتی همواره یکی از اه رژیم صهیونیستی در منطقه وهمچنین نئوکان‌های طرفدار رژیم صهیونیستی در کاخ سفید بوده است. از این منظر می‌توان جنگ عراق را در راستای منافع رژیم صهیونیستی نیز دانست؛ چراکه یک بار دیگر موضوع احیای خط لوله نفت موصل ـ حیفا را در نظر تصمیم‌گیران رژیم صهیونیستی زنده نموده است.

حضور رژیم صهیونیستی در اقلیم و ناامن  کشورهای منطقه

درگیر کشورهای منطقه با یکدیگر به خصوص ایجاد و تشدید تنش بین ایران و عراق از یک سو و نیز ایجاد جنگ و ستیز بین کردهای عراقی با ت آن کشور بخشی از توطئه رژیم صهیونیستی با هدف مشغول ت‌های منطقه و گسترش و تعمیق اغت ات محلی و منطقه‌ای بود که در نهایت به سود ت صهیونیستی تمام می‌شد. به بیان دیگر صهیونیست‌ها با تضعیف قوای داخلی کشورهای مسلمان و انحراف افکار عمومی منطقه به اشکال مختلف در صفوف مسلمانان اخلال می‌ د تا مانع اتحاد ضدصهیونیستی آنان شوند.

رژیم صهیونیستی به منظور حفظ امنیت خود و تضعیف قدرت­های منطقه­ای، ایجاد واگرایی -امنیتی در کشورهای منطقه را در راس برنامه­های استراتزیک خود قرار داده است. ایجاد اختلافات فرقه­ای و قومی ضمن آنکه باعث افزایش قدرت چانه زنی رژیم صهیونیستی در منطقه می­شود. می­تواند اهرم فشاری بر علیه کشورهای باشد که دشمن رژیم صهیونیستی محسوب می­شوند. استقلال و خودمختاری کردها این فرصت را در اختیاررژیم صهیونیستی قرار داده تا با مداخله و حضور در شمال عراق و حمایت از کردها زمینه را برای ایجاد ناامنی و افزایش منازعات قومی و مذهبی در منطقه فراهم نماید.

موقعیت استراتژیک منطقه کردستان به دلیل همسایگی با ایران، و ترکیه این امکان را در اختیار موساد قرار داده است که با حضور در این منطقه و ایجاد پایگاهای اطلاعاتی و امنیتی در شمال عراق فعالیت­های ایران، و جنوب ترکیه را کنترل نماید. بسیاری از نخبگان نظامی رژیم صهیونیستی در پوشش بازرگان و کارمندان شرکت­های خصوصی رژیم صهیونیستی مشغول فعالیت هستند. از جمله اقدامات آنان، راه اندازی سیستم هشدار دهنده جاسوسی و اطلاعاتی در مرز مشترک ایران و آذربایجان در آ میانه است.(10)

گسترش جاسوسی و فعالیت ابکاری رژیم صهیونیستی در شمال عراق در برابر کشورهای منطقه پس از سقوط صدام به طور محسوسی انجام می گرفت. در مصاحبه ای با رو مه الجزیره، یک منبع امنیتی عالی رتبه در ترکیه بیان داشت که رژیم صهیونیستی سازمان اطلاعاتی موساد در سال 2005، پایگاه جاسوسی سایبری خود را در شمال عراق تکمیل کرد و این دومین پایگاه جاسوسی پس از استقرار اولین پایگاه جاسوسی در جمهوری آذربایجان واقع در مرزهای مشترک با ایران است(11)

موقعیت استراتژیک منطقه کردستان به دلیل همسایگی با ایران، و ترکیه این امکان را در اختیار موساد قرار داده است که با حضور در این منطقه و ایجاد پایگاهای اطلاعاتی و امنیتی در شمال عراق فعالیت¬های ایران، و جنوب ترکیه را کنترل نماید.

مرز کردستان برای دسترسی به اطلاعات در مورد فعالیت های هسته ای ایران است. در این رابطه، رو مه "س تایمز” می نویسد که سفارش شارون از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به آماده حمله به تاسیسات هسته ای ایران پس از هشدار سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی و گزارش در مورد تاسیسات هسته ای ایران در پایگاه های مستقر در مرزهای کردستان عراق صادر شده است می باشد(12)

به منظور تضعیف قدرت های منطقه ای مانند ایران، در این راستا رژیم صهیونیستی در نظر دارد برای واگرایی -امنیتی در منطقه و قرار دادن آن در مرکز برنامه های استراتژیک خود، ایجاد اختلافات فرقه ای و قومی در ایران از طریق کردستان عراق و همچنین آموزش کردها که در مخالف با ایران هستند را به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران مورد استفاده قرار دهد. رژیم صهیونیستی تلاش می کند برای مقابله با ایران با ایجاد یک بحران امنیتی با حمایت از کردها و دامن زدن به تمایل خود برای تعیین سرنوشت و استقلال آنها برای ایجاد یک ت مستقل کرد حضور خود را در کردستان عراق که مرز مشترک با بخش بزرگی از ایران دارد  تحکیم بخشد.

نتیجه گیری

بررسی‌های موجود نشان می‌دهد وجود زمینه‌های تاریخی برای رژیم صهیونیستی در کردستان عراق، موجب گردیده است تا عوامل این رژیم تحت پوشش شرکت‌های اقتصادی و تجاری، احساس دِین اکراد و برخی ان کرد به رژیم صهیونیستی، تمایلات و اظهارات ان کرد در برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و همچنین از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی برای نیروهای کرد، اولاً حضور خود را در این منطقه افزایش دهند و ثانیاً به دلیل هم ‌مرز‌ بودن کردستان عراق با مناطق شین ایران، با به‌کارگیری شیوه‌های خاصی اه ی را از جمله ایجاد بازدارندگی و موازنه از طریق به‌وجود آوردن نیروی هم‌ وزن حزب‌الله لبنان در مرز ایران، با بهره‌برداری از نیروهای آموزش ‌دیده و جنگ‌دیده کرد نظیر پیش‌مرگان و به ‌ویژه ضدانقلاب کردی؛ از طریق تسلیح، تجهیز و آموزش و دایر پایگاه‌های جاسوسی و شنود در مرز ایران و کنترل اقدامات نظامی ایران (به‌ویژه در خصوص تحرکات و فعالیت‌های هسته‌ای و  همچنین تهییج، ترغیب و حمایت از ایده‌ها و تمایلات تجزیه‌طلبانه اکراد) دنبال کنند. در واقع شاید بتوان رژیم صهیونیستی را تنها طرفی دانست که همواره از تمایلات تجزیه‌طلبانه اکراد در دهه‌های گذشته حمایت نموده است؛ این موضوع که در راستای یکی از استراتژی‌های کلان این رژیم در منطقه غرب آسیا یعنی تجزیه کشورها به مناطق و بخش‌های مختلف بر اساس هویت‌های متنوع قومی و فرهنگی است، از این لحاظ حائز اهمیت است که تقریباً تمامی کشورهای دارای اقلیت کرد، دارای بحران بوده و موضوع کردها همواره یکی از موضوعات اصلی امنیت ملی این کشورها مطرح بوده است. تحقق تجزیه کردستان عراق یا وضعیت فدرالی، به تدریج ادعاهای اکراد در الحاق مناطق نفت‌ خیز شمال عراق نظیر موصل به کردستان را به ‌دنبال خواهد داشت که در این صورت، رژیم صهیونیستی علاوه بر اینکه فرصت مناسب‌تری را در شوراندن اکراد دیگر کشورها به منطقه پیشرفته کردستان عراق خواهد داشت، به اه بلند‌مدت اشاره‌شده در این پژوهش نیز دست خواهد یافت.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.