پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دست از سوت زدن و به افق خیره شدن برمی دارم
دوستت دارم!
درخواست حذف اطلاعات

از پنجره کلبه به جنگلی که انبوهش اجازه ورود نشانه های خورشید را نمی دهد، نگاه می کنم. دارم تمرین می کنم. خیره می شوم به تنه درختی که قلبی به رویش کشیده ام. خیره می شوم و انگار تو را می بینم. جمله ای در ذهنم دوست دارد بیان شود. او را بر روی دفتر ثبت می کنم، می نویسم: دوستت دارم.

اما،اما من چگونه بدون اینکه گرمای دستهایت را بچشم دوستت دارم! شاید دروغ می گویم. ولی نمی توانم وقتی هستی تپیدن قلبم را انکار کنم.

من دوستت دارم بی آنکه چرخش نگاهت را چشیده باشم.

من دوستت دارم بی آنکه بر روی نیمکت پارک نشسته باشم و به حرفهایت چشم ببندم....مشاهده متن کامل ...
دوستت دارم!
درخواست حذف اطلاعات

از پنجره کلبه به جنگلی که انبوهش اجازه ورود نشانه های خورشید را نمی دهد، نگاه می کنم. دارم تمرین می کنم. خیره می شوم به تنه درختی که قلبی به رویش کشیده ام. خیره می شوم و انگار تو را می بینم. جمله ای در ذهنم دوست دارد بیان شود. او را بر روی دفتر ثبت می کنم، می نویسم: دوستت دارم.

اما،اما من چگونه بدون اینکه گرمای دستهایت را بچشم دوستت دارم! شاید دروغ می گویم. ولی نمی توانم وقتی هستی تپیدن قلبم را انکار کنم.

من دوستت دارم بی آنکه چرخش نگاهت را چشیده باشم.

من دوستت دارم بی آنکه بر روی نیمکت پارک نشسته باشم و به حرفهایت چشم ببندم....مشاهده متن کامل ...
عاشقانه های بی پایان
درخواست حذف اطلاعات
دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم

دوست دارم حسینم دوست دارم همه م دوست دارم نفسم دوست دارم عمرم

دوست دارم زندگیم دوست دارم دارو ندارم دوست دارم وجودم

دوست دارم قلبم دوست دارم جیگرم دوست دارم یکی یدونم

دوست دارم دوردونم دوست دارم سی لپ قرمزی من

دوست دارم ذوق و شوق من دوست دارم متحول من

دوست دارم عشق اول و آ وهمیشگی من دوست دارم صبورم

دوست دارم مهربونم دوست دارم قلقلی من دوست دارم نفسم

دوست دارم همسرکم دوست دارم عزیزکم دوست دارم جون من

دوست دارم بی پایان همسفرم حسین من

حسین من شیرینه مهرش به دل میشینه

وقتی میخواد بشینه تو قلب من میشینهمشاهده متن کامل ...

متن و ترجمه فارسی اهنگ back for you
درخواست حذف اطلاعات
whenever i close my eyes, i picture you there

هروقت که من چشم هام رو می بندم ، تو رو اونجا (تو ذهنم) تصور میکنم

i’m looking out at the crowd, you’re everywhere

من دارم به بیرون به جمعیت نگاه میکنم ، تو همه جا هستی

i’m watching you from the stage, yeah

من دارم تو رو از روی صحنه نگاه می کنم ، آره

your smile is on every face now

لبخند تو روی همه ی صورت ها هستش الان

but every time you wake up

اما هروقت که تو از خواب بلند میشی

you’re hearing me say

تو میشنوی که من میگم

goodbye

خداحافظ

baby, you don’t have to worry

عزیزم ، تو نباید نگران باشی

i’ll be coming back for you, back for you, back for you, you

من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو

lately, i’ve been going crazy

اخیرا ، دارم دیوونه میشم

so i’m coming back for you, back for you, back for you, you

پس من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو

i’ve never been so into somebody before

من هیچوقت تاحالا اینقدر دنبال ی نبودم

and every time we both touch i only want more

و هروقت که همدیگه رو لمس می کنیم من فقط بیش تر میخوام

so tell me nothing’s gonna change yeah

پس بهم بگو که هیچ چیز تغییر نمی کنه آره

and you won’t ever walk away, yeah

و تو هیچوقت نمیزاری بری ، آره

cause even though every night you’ll know what i’ll say

چون حتی درحالی که هرشب تو میدونی که من چی میخوام بگم

goodbye

خداحافظ

baby, you don’t have to worry

عزیزم ، تو نباید نگران باشی

i’ll be coming back for you, back for you, back for you, you

من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو

lately, i’ve been going crazy

اخیرا ، دارم دیوونه میشم

so i’m coming back for you, back for you, back for you, you

پس من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو

right back for you

فقط برای تو برمی گردم

right back for you

فقط برای تو برمی گردم

right back for you

فقط برای تو برمی گردم

lately, i’ve been going crazy

اخیرا ، دارم دیوونه میشم

so i’m coming back

پس من برمی گردم

yeah, i am coming back for you

آره ، برای تو برمیگردم

baby, you don’t have to worry

عزیزم ، تو نباید نگران باشی

i’ll be coming back for you, back for you, back for you, for you

من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو

lately, i’ve been going crazy

اخیرا ، دارم دیوونه میشم

so i’m coming back for you, back for you, back for you, you

پس من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو

right back for you, right back back

فقط برای تو برمی گردم ، فقط (برای تو) برمی گردم برمی گردم

right back for you, right back back

فقط برای تو برمی گردم ، فقط (برای تو) برمی گردم برمی گردم

right back for you, right back back

فقط برای تو برمی گردم ، فقط (برای تو) برمی گردم برمی گردم

right back for you

فقط برای تو برمی گردم

lately, i’ve been going crazy

اخیرا ، دارم دیوونه میشم

so i’m coming back for you, back for you, back for you, you

پس من برای تو برمی گردم ، برمی گردم برای تو ، برمی گردم برای تو ، تو


مشاهده متن کامل ...
دخترم selena
درخواست حذف اطلاعات
آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم... هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم... هنوزم هم برای شکلات جان میدهم... هنوزم هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم... من دخترم... پر از راز... هرگز مرا نخواهی دانست... هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی ی ... هرگز مرا نمیفهمی... مگر از نسلم باشی... مگر از جنسم باشی... من دخترم... از نسل لیلی... دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم برایش می نویسم " دلتنگشم"... میدانم که نمی داند ولی میدانم که می خواند. . . . به هیچ عشقی دیگر ایمان ندارم... کافرشده ام... گناهش پای تو.... . . . دیگه برام مهم نیست که آنلاین باشی، وقتی تو وایبرم گوشه اسمت میبینم آنلاینی دلم میسوزه و میگم :آنلاینی باش ولی وقتی بامن حرف نمیزنی یعنی نیستی یعنی نه یعنی ت شو . . . حضورم رابرصفحه دلت تیک بزن! من حاضرم حتی در تمام این روزهایی که به نظرغایب مى آیم... . . . گاهی اوقات حسرتِ تکرارِ یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست . . . لطفاً مزاحم ی که در حال فراموش شماست نشوید!!! خودش به حد کافی درد میکشد... (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ........i love you ........i love you .......i love you ......i love you .....i love you ....i love you ...i love you ..i love you .i love you .i love you .i love you ..i love you ...i love you ....i love you .....i love you ......i love you .......i love you ........i love you ........i love you ........i love you .......i love you ......i love you .....i love you ....i love you ...i love you ..i love you .i love you .i love you .i love you ..i love you ...i love you ....i love you .....i love you ......i love you .......i love you ........i love you ........i love you ........i love you .......i love you ......i love you .....i love you ....i love you ...i love you ..i love you .i love you .i love you .i love you ..i love you ....i love you ......i love you .......i love you ........i love you

مشاهده متن کامل ...
♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡
درخواست حذف اطلاعات
سلام ....

عشقم اصلا حالم خوب نیس ...

خیلی بهت نیاز دارم .. وقتی بام حرف می زنی خیلی اروم می شم ...

اصلا حوصله هچ و ندارم به جز تو .. نفس زند گی ....

به خدا فقط به خاطر تو اومدم نت ...

تا ا دنیا باهات ....

جونم به تو وابسته س ...

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡مشاهده متن کامل ...
داریوش جعفری
درخواست حذف اطلاعات

هنوز از یاد یاران یادگاری چشم تر دارم

هنوز از روزگاران زخم کاری بر جگر دارم


هنوز از پنجه ی گرگان آدم وار مجروحم.

میان چاه، مهجورم از آنان هم خبر دارم.


گذشت از روز هجرانم خدا داند که دلتنگم

اگر چه در دل تنگم از ایشان بد اثر دارم


فراق یار دشوار است،تخت و تاج،درمان نیست

منم کز شام بی مهتاب روزی تیره تر دارم


شباهنگام در تنهایی و راز و نیاز خود.

روان از دیده آب و،چشم بر قوس قمر دارم.


گریزان شد خیال خواب از چشمان خونبارم

وَ چشمانی هراسان خیره بر راه سحر دارم


ز هر سو زخم میکارند بر نازک تنم اینجا

ومن این تاول خونین ، گرامی چون گهر دارم.


به پاس آشنایی ها چو سربازی خبردارم!

نمیدانم کنند ایشان ز حال خود خبردارم؟


به خود میبالم از این عاشقی این حُسن روزافزون 

نمیدانستم این را که اینقَدَر در خود هنر دارم


#داریوش_جعفری


#daruosh_jafariمشاهده متن کامل ...
از میان کاغذ ها
درخواست حذف اطلاعات

به انبوه کاغذ هایی که روی میزمه نگاه می کنم .گوشیم رو چک می کنم و به این فکر میکنم که این تمرین ، حل نشدنیه. دو ثانیه بعد می فهمم کجا اشتباه و حرفم رو پس می گیرم. دوباره به کاغذای روی میز خیره میشم و فکر می کنم : دوستش دارم.

همه اتفاق های بد احتمالی همون لحظه به ذهنم هجوم میارن.

+ دوستش دارم.

- اگه ...؟

+ دوستش دارم.

- یادت نیست دفعه قبلی چی شد؟

+ میگم دوستش دارم.

- ...؟

+دوستش دارم.مشاهده متن کامل ...
مجنون لیلی
درخواست حذف اطلاعات

به انبوده کاغذ هایی که روی میزمه نگاه می کنم .گوشیم رو چک می کنم و به این فکر میکنم که این برنامه ، ننوشتنی است و به ناسزا میگم. دو ثانیه بعد می فهمم کجا اشتباه و حرفم رو پس می گیرم. دوباره به کاغذای روی میز خیره میشم و فکر می کنم : دوستش دارم.

همه اتفاق های بد احتمالی همون لحظه به ذهنم هجوم میارن.

دوستش دارم.

اگه ...؟

دوستش دارم.

یادت نیست اون دفعه چی شد؟

میگم دوستش دارم.

...؟

دوستش دارم.
مشاهده متن کامل ...
یاد دارم عشق دیرین وشوق و شیرین
درخواست حذف اطلاعات

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم

یاد دارم بوی آشنایی یو و هر روز من بغض انتظار یاد دارم

یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم

یاد دارم خاطرم هر لحظه و بی تو بی قرار یاد دارم

یاد دارم شب زنده و ان اشکها ، چشم خسته و فکر و بی قرار یاد دارم

یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم

یادته برام بودی مرهم و هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام

یاد دارم

یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام

چون چون دار درد هر خیال یاد دارم

بگذریم

بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها

من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ان دیار یاد دارم

یاد دارم

یاد دارم چون بین ما بودی تو برام یاد دارم .

نگارش خالقیمشاهده متن کامل ...
یاد دارم عشق دیرین وشوق و شیرین
درخواست حذف اطلاعات

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم

یاد دارم بوی آشنایی یو و هر روز من بغض انتظار یاد دارم

یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم

یاد دارم خاطرم هر لحظه و بی تو بی قرار یاد دارم

یاد دارم شب زنده و ان اشکها ، چشم خسته و فکر و بی قرار یاد دارم

یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم

یادته برام بودی مرهم و هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام

یاد دارم

یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار چون بود برام

چون چون دار درد هر خیال یاد دارم

بگذریم

بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها

من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ان دیار یاد دارم

یاد دارم

یاد دارم چون بین ما بودی تو برام یاد دارم .

نگارش خالقیمشاهده متن کامل ...
تو
درخواست حذف اطلاعات

اکثرا به تو فکر می کنم ،

غروبی آرام ،

بادی ملایم ،

کافه ای دنج ،

من که هنوز جوانم ،

و صدای آرام و قشنگ تو ...

کاش می دانستم ،

چطور باید صدایم را

به تو برسانم ،

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ..

که دوستت دارم ...

..

نمی گذارم کَس دیگری مرا بشناسد ،

فراموشم نکن ..
مشاهده متن کامل ...
شب را دوست دارم
درخواست حذف اطلاعات

شب را با تمامِ احساس غمی که به آدم پیشکش می کند، دوست دارم. دوستش دارم چون آرام و ت می آید و آرام و ت می رود. می آید و تمام حس هایِ نهفته در روز را بیدار می کند و خودش گوشه ای به تماشا می نشیند. شب می آید و به همه نشان می دهد که هنوز در آسمان چیزی برایِ درخشیدن هست. شب می آید تا ستاره هایش را پهن کند و ذره ذره تقسیم کند تمامِ نورش را به این دنیا! نه یکجا مثل آن خورشیدِ روز ها که نمی شود نگاهش کرد! اینجا در شب! هر ستاره نورش را تنها به ی هدیه می دهد که به آن خیره شود! خیره شود و برود همان جا که ستاره آنجا می درخشد! جایی دورتر از خورشید...خیلی دور تر. کاش می توانستم ستاره ای که خیره ام کرده را بچینم و کنارم بخوابانم...مشاهده متن کامل ...
یاد دارم عشق دیرین شوق و شیرین
درخواست حذف اطلاعات

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم

یاد دارم بوی آشنایی یو هر روز من بغض انتظار یاد دارم

یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم

یاد دارم خاطرم هر لحظه بی تو بی قرار یاد دارم

یاد دارم شب زنده ، ان اشکها ، چشم خسته ،فکر و بی قرار یاد دارم

یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم

یادته برام بودی مرهم هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام


یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار عشق تو برام

چون چون دار درد هر خیال یاد دارم

بگذریم

بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها

من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ان دیار یاد دارم

یاد دارم


نگارش خالقیمشاهده متن کامل ...
یاد دارم عشق دیرین شوق و شیرین
درخواست حذف اطلاعات

یاد دارم عطر آن کوچه قرار یاد دارم

یاد دارم بوی آشنایی یو هر روز من بغض انتظار یاد دارم

یاد دارم عشق دیرین شوق شیرین یاد دارم

یاد دارم خاطرم هر لحظه بی تو بی قرار یاد دارم

یاد دارم شب زنده ، ان اشکها ، چشم خسته ،فکر و بی قرار یاد دارم

یاد دارم با خاطراتت هر شب و سکوت با نور مهتاب یاد دارم

یادته برام بودی مرهم هر روز و شبم عشق و زندگی بود با صفا بودی تو برام


یاد دارم وای بر این چهره خموش روز و روزگار عشق تو برام

چون چون دار درد هر خیال یاد دارم

بگذریم

بگذریم از این عصر و لحظه ها بود بین ما .......عهد و حرفها

من بر این قرار عصر و لحظه ها یاد و ان دیار یاد دارم

یاد دارم


نگارش خالقیمشاهده متن کامل ...
برانکو: کلاهم را مقابل شاگردانم برمی دارم/ قضاوت نمی کنم اما همیشه در کنار بازیک
درخواست حذف اطلاعات
سرمربی پرسپولیس گفت: کلاهم را در مقابل بازیکنان برمی دارم و به خاطر تلاششان به آنها تبریک می گویم.

مشاهده متن کامل ...
نامت را نمیدانم ولی خوب احساست می کنم
درخواست حذف اطلاعات

من بیشتر از ۱۷ ساله که دوست دارم

اما عاشقت نیستم

دوست داشتن یعنی به هم خیره شده

اما عشق یعنی باهم خیره شدن

نه کلبه عشق برایت ساختم

نه بهت گفتم گلم

نه ...

ونه...

ولی روزی سه بار می گویم به تو ایمان دارم

در جوابم می گویی :

ایا مردم فکر می کنند همین که بگویند : ایمان اوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟

(عنکبوت ایه۲)مشاهده متن کامل ...
نامت را نمیدانم ولی خوب احساست می کنم
درخواست حذف اطلاعات

من بیشتر از ۱۷ ساله که دوست دارم

اما عاشقت نیستم

دوست داشتن یعنی به هم خیره شده

اما عشق یعنی باهم خیره شدن

نه کلبه عشق برایت ساختم

نه بهت گفتم گلم

نه ...

ونه...

ولی روزی سه بار می گویم به تو ایمان دارم

در جوابم می گویی :

ایا مردم فکر می کنند همین که بگویند : ایمان اوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟

(عنکبوت ایه۲)مشاهده متن کامل ...
تو را دوست دارم
درخواست حذف اطلاعات
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شب ها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم، تو را دوست دارم نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی من ای حس مبهم تو را دوست دارم سلامی صمیمی تر از غم ندیدم به اندازه ی غم تو را دوست دارم بیا تا صدا از دل سنگ خیزد بگوییم با هم: تو را دوست دارم جهان یک دهان شد هم آواز با ما تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

مشاهده متن کامل ...
تو را دوست دارم
درخواست حذف اطلاعات
من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم

نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !

من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم

سلامی صمیمی تر از غـم ندیدم

به اندازه ی غم تو را دوست دارم

بیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد

بگوییم با هم : تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد همـــآواز با ما :

تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم


#قیصر_امین_پور


مشاهده متن کامل ...
بدون تو
درخواست حذف اطلاعات

شب را دوست دارم
ماه را دوست دارم
تاریکی رو دوست دارم
بوسه را دوست دارم
نجوا های عاشقانه نیمه شب را دوست دارم
پیچیدن های به دور هم
با بدن های عرق کرده را دوست دارم
احساس را دوست دارم
عطش بوسیدن صبح زود را دوست دارم
دیوانگی را دوست دارم
قهوه سپیده صبح را دوست دارم
همه اینها فقط با تو لذت بخش است
بدون تو ...
هیچ کدام ...
زیبا نیست ...

دن بهرامیمشاهده متن کامل ...
بدون تو
درخواست حذف اطلاعات

شب را دوست دارم
ماه را دوست دارم
تاریکی رو دوست دارم
بوسه را دوست دارم
نجوا های عاشقانه نیمه شب را دوست دارم
پیچیدن های به دور هم
با بدن های عرق کرده را دوست دارم
احساس را دوست دارم
عطش بوسیدن صبح زود را دوست دارم
دیوانگی را دوست دارم
قهوه سپیده صبح را دوست دارم
همه اینها فقط با تو لذت بخش است
بدون تو ...
هیچ کدام ...
زیبا نیست ...

دن بهرامیمشاهده متن کامل ...
9: یعنی یه جایِ راهو اشتباه اومدم.
درخواست حذف اطلاعات

اینکه این ساعتِ شب بیدارم و خوابم نمی بره یعنی یه چیزی اشتباهه. یعنی یه جایِ راهو اشتباه اومدم. یعنی اون همه تلاش برای برگردوندن ساعتِ خوابم به ۱۱،۱۲ یِ شب همه ش الکی بوده. یعنی همه یِ برنامه ریزیام اشتباه بوده. یعنی دارم برمی گردم به همون منِ چندوقتِ پیش. همون قدر سرگردون. همون قدر پر از فکر و خیال. همون قدر بی خواب و بی هدف. یعنی دارم دوباره به آدمی تبدیل می شم که نمی خوام بشم. اون بخشِ وجودم که هیچ وقت حوصله شو نداشتم. یعنی دوباره دارم معتاد می شم به ت بودنِ شب. به بادِ خنکِ نصفِ شبی که راهشو از لایِ پنجره می کشه میاد تو اتاق. به کتاب خوندنایی که خودمو لایِ صفحه ها گم می کنم. به هجومِ فکر و خیالایی که درمورد تو عه. به راه رفتنای بی هدف وسطِ اتاقِ پونزده متری ای که معلوم نیست چه جوری می تونم یه ساعت بدون هدف توش راه می رم. دارم برمی گردم به خودم. به خودی که نمی خوامش. دارم بر می گردم و کاش برنگردم. شایدم این من نیستم که دارم برمی گردم. شاید این اون قسمتی از وجودمه که قبلا گمش و داره برمی گرده پیش من که تو رو یاد من بندازه. شایدم..مشاهده متن کامل ...
9: یعنی یه جایِ راهو اشتباه اومدم.
درخواست حذف اطلاعات

اینکه این ساعتِ شب بیدارم و خوابم نمی بره یعنی یه چیزی اشتباهه. یعنی یه جایِ راهو اشتباه اومدم. یعنی اون همه تلاش برای برگردوندن ساعتِ خوابم به ۱۱،۱۲ یِ شب همه ش الکی بوده. یعنی همه یِ برنامه ریزیام اشتباه بوده. یعنی دارم برمی گردم به همون منِ چندوقتِ پیش. همون قدر سرگردون. همون قدر پر از فکر و خیال. همون قدر بی خواب و بی هدف. یعنی دارم دوباره به آدمی تبدیل می شم که نمی خوام بشم. اون بخشِ وجودم که هیچ وقت حوصله شو نداشتم. یعنی دوباره دارم معتاد می شم به ت بودنِ شب. به بادِ خنکِ نصفِ شبی که راهشو از لایِ پنجره می کشه میاد تو اتاق. به کتاب خوندنایی که خودمو لایِ صفحه ها گم می کنم. به هجومِ فکر و خیالایی که درمورد تو عه. به راه رفتنای بی هدف وسطِ اتاقِ پونزده متری ای که معلوم نیست چه جوری می تونم یه ساعت بدون هدف توش راه می رم. دارم برمی گردم به خودم. به خودی که نمی خوامش. دارم بر می گردم و کاش برنگردم. شایدم این من نیستم که دارم برمی گردم. شاید این اون قسمتی از وجودمه که قبلا گمش و داره برمی گرده پیش من که تو رو یاد من بندازه. شایدم..مشاهده متن کامل ...
دوست دارم
درخواست حذف اطلاعات
دروست دارم بشینم کج اتاق یا روی مبل جلو پنجره دراز بکشم و کتاب بخونم......
دوست دارم وسط ظهر سرد پاییزی زیر نور آفتاب چرت بزنم.........
دوست دارم با رفقایم همان هایی که از دوران دور و نزدیک هنوز دوستشان دارم دور آتش بنشینم و تا صبح خاطره بگویم..........
دوست دارم صبح زود صبحانه بخورم و بعدش بخوابم......
دوست دارم دسته جمعی فوتبال ببینم و تیمم ببرد........
دوست دارم بنویسم
دوست دارم ................................


چرا همیشه کاری را نمی کنم که دوست دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟


مشاهده متن کامل ...
درد است که بی شمار در دل دارم
درخواست حذف اطلاعات
درد است که بی شمار در دل دارم /
یک جنگل از انتظار در دل دارم /
تا ریشه تمام باغ را سوزانده/
داغی که من از بهار در دل دارم/
انقدر که ارزو درونم مرده /
یک دشت پر از مزار در دل دارم/
مانند کویر تشنه ی بارانم/
تا این همه شوره زار در دل دارم/
(من) را که خودم حریف هستم اما /
یک کودک بی قرار در دل دارم
(نیما شکرکردی)


مشاهده متن کامل ...
آزمون سنجش
درخواست حذف اطلاعات

هر یک از جملات را با دقت بخوانید و درستی یا نادرستی آن را در مورد خودتان، مشخص نمایید.

1. مجله های فنی را دوست دارم.

2. اشتهای خوبی دارم.

3. بیشتر صبح ها سرحال و بانشاط از خواب برمی خیزم.

4. کار کتابداری را دوست دارم.

5. با کوچکترین ص از خواب بیدار می شوم.

6. پدرم مرد خوبی است، یا (اگر پدرتان فوت کرده) پدرم مرد خوبی بود.مشاهده متن کامل ...
من بیدل از در عاجزی به چه سو روم، به کجا رسم
درخواست حذف اطلاعات

من به دوستی شک دارم. به حرفهایی که آدم ها می زنند شک دارم. به خلوص نیتم وقتی ستایش را می بوسم شک دارم. به خوبی خودم شک دارم. به عشق به خودم شک دارم. به عشق شک دارم. به افتخاری که mace به من می کند شک دارم. به نفرتی که از خدا دارم شک دارم. به خوبی ریاضی شک دارم. به کاربردی بودن نجوم شک دارم. به فاصله ی خدا از زمین شک دارم. به حس خودم به مامان٬ به حس مامان به من شک دارم. به شک دارم. به افغانستان شک دارم. به نفرت خودم از آدم ها شک دارم. به علاقه ی خودم به آدم ها شک دارم. به فردینا شک دارم. به پارمیدا شک دارم. به مموش شک دارم. به رنگ زررد شک دارم. به آسمان شک دارم. به زیبایی ستاره ها... به زیبایی مسحور کننده ی ستاره ها شک دارم. به دلقک ها شک دارم. به کتاب ها شک دارم. به پاکی خودم در آن شب پنج سالگی که با گریه بیدار شدم و گفتم -نمیخوام برم جهنم- شک دارم. به آینده ی خودم شک دارم. به فردا شک دارم. به روز شک دارم. به دلتنگی خودم به آغای شک دارم. به دلتنگی خودم به آغای شک دارم. به علاقه ی خودم به مادربزرگ شک دارم. به نفرت خودم از خدا شک دارم. به وجود خدا شک دارم. به دنیای بی خدا شک دارم. به سوال هایی که دارم شک دارم. به زن ها شک دارم. به مرد ها شک دارم. به دوست ها شک دارم. به خالص بودن این نوشته شک دارم. به بیقراری خودم٬ به آهنگ های ایناودی٬ به زیبایی دنیا٬ به ارزش زندگی٬ به عد خدا٬ به نامردی خدا٬ به پـــــــچــــــیده بودن شرایط شک دارم. به قبول داشتن قیافه ام شک دارم. به ترسم دم غروب وقتی از بیحس می شوم و خورشید نمی تابد و خدا نیست شک دارم. به نبودن خدا شک دارم. حتا یک اتمینان در طمام ششسد و چند عظله و دوسد و چند استخان بدنم نیست.مشاهده متن کامل ...
وحشت دارم
درخواست حذف اطلاعات
خیره ام به انلاین بودنت
وحشت دارم بپرسم
(داری با ی حرف میزنی؟ دختره؟)
میترسم بگی
به تو چ:)
از اون بدتر
بگی
اره یکی اومده به جات:((((((


مشاهده متن کامل ...
عادت ، به کندن،از هر که دوست دارم و ...
درخواست حذف اطلاعات

می گم: دلم برای یزدان تنگ شده و اشکام  تند تند میریزه...


 


+ ع دسکتاپ رو عوض کن افسان


+ از هر انچه مربوط به تو فراری ام ، فک به تو ، محبت تو،اشکی به چشم و ام میدهد که می سوزاندم و علاجی نیست


+ برای پسرم


+ به نسبت، هستم و به محبت،مادر


+ کی قدر تو رو میدونه


+ حیف تو،برای بهروز و مهناز... برای ما


+ دوست دارم پسرِ پر کلاغی


+ هر چقد از بابات بدم میاد، از تو خوشم...اصلا من عاشقت هستم...من از همه موجودات زمینی معمولی دور و ورم،عاشق تو هستم...تو...مابقی رو دوست و تو رو عاشق..شنیدی پسرم؟


+ مسجد بودم‌‌.تو چشمای محمد طاها خیره شدم...تو چشمام خیره شد...باورت میشه که عمق زلالی قشنگش منو یاد تو انداخت؟


چشمان-بی رنگ-شفاف-کویر-شریعتی-باغ-ابسرواتوار


+ شکرمشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
چگونه دوام شارژ لپ تاپ لینو ی را افزایش دهیم طبیعت نطنز همچنان در تسخیر معدن کاوان آیا کر زنده می ماند بررسی درمورد تاریخ listقتل در ایلام ی کارمند بانک ملی منظور از معافیت کف پدر گلستان 2493540 رمز هلیکوپتر gta v آموزش افزایش فالوور اینستاگرام 378 دنیا مال ماست تبدیل زباله به کاشی تصاویر گزارش کار قانون مالوس اپتیک آمارها درباره گرانی گوشت چه می گوید شخصیت افراد درونگرا چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی چرا ن نخبه می روند چرمی کمربند انواع جاسوئیچی صنعتی جیبی انواع کارت والنتینو emilio برای نگهداری انواع کلید خ ر کلاسیک ا انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان چت کافه گپ کافه کافه گپ کافه چت کافه چت کافه گپ کافه چت کافه گپ کافه چت کافه گپ کافه چت کافه گپ کافه پ د اف مهر و محبت کنیم هیجان دیگران ممکن رفتار می شویم مقایسه کنیم آستانه تحمل بهداشت روان حوزه بهداشت واکنش هیجا مقاله سدهای مقایسه ارزی وزنی دوره وزنی بتنی مقاله ترجمه سدهای وزنی ارزی دوره سدهای خاکی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.