پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دلایل جذب هیات علمی پیمانی مشروط در پیام نور
دلایل جذب هیات علمی پیمانی مشروط در پیام نور اعلام شد
درخواست حذف اطلاعات

مهر – غلامرضا بخشی خانیکی در خصوص جذب اعضای هیات علمی به صورت پیمانی مشروط در پیام نور گفت: اعضای هیات علمی یا پیمانی هستند یا رسمی اما در یک برهه از زمان پیام نور با توجه به افزایش جذب دانشجو که براساس سیاست های موجود بود، برای تأمین هیات علمی، هیات علمی قراردادی استخدام کرد.

وی افزود: علت جذب به صورت قراردای هم این بود که روند تایید صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی طول می کشید و نیز به هیات علمی نیاز داشت برای همین اقدام به جذب نیروی قراردادی کرد. در حال حاضر قرارداد این افراد مشخص است و حکمی که برای این دسته از اعضای هیات علمی صادر شد، حکم «پیمانی مشروط» است.

معاون آموزشی پیام نور ادامه داد: برخی از پرونده ها ناقص است، برخی در زمینه صلاحیت عمومی و برخی نیز در زمینه صلاحیت علمی رد شده اند، به این افراد تا زمانی که امور مربوط به پرونده شان را انجام دهند، فرصت داده شده است.

وی افزود: در حال حاضر حتی یک نفر نیز تعلیق نشده و هر هفته یکشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶ هیات اجرایی جذب تشکیل و پرونده ها بررسی می شود.

بخشی خانیکی گفت: پرونده هایی که دارای نقص هستند برای رفع نقص به افراد ارجاع داده می شود.

وی تاکید کرد: تمام برنامه هایی که پیام نور درخصوص هیات علمی انجام می دهد برابر قانون است و هیات اجرایی جذب پیام نور مصوباتی را اجرا می کند که در بقیه ها نیز اجرا می شود.

چندی پیش تعدادی از اعضای هیات علمی پیام نور عنوان د: « پیام نور سه سال است که بیش از یک هزار نفر را به صورت پیمانی «مشروط» جذب کرده است که در هیچ نظام استخدامی در ایران چنین چیزی وجود ندارد. وزارت علوم نیز عنوان کرد که اصلا جذب پیمانی «مشروط» ندارد، این درحالی است که پیام نور برای جذب افراد به صورت پیمانی «مشروط»، یک سری دلایل ضد و نقیض ارایه می دهد.»مشاهده متن کامل ...
دلایل جذب هیات علمی پیمانی مشروط در پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

معاون آموزشی پیام نور در خصوص جذب اعضای هیات علمی به صورت «پیمانی مشروط» در پیام نور توضیحاتی داد.


به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com غلامرضا بخشی خانیکی در گفتگو با مهر در خصوص جذب اعضای هیات علمی به صورت پیمانی مشروط در پیام نور گفت: اعضای هیات علمی یا پیمانی هستند یا رسمی اما در یک برهه از زمان پیام نور با توجه به افزایش جذب دانشجو که براساس سیاست های موجود بود، برای تأمین هیات علمی، هیات علمی قراردادی استخدام کرد.

وی افزود: علت جذب به صورت قراردای هم این بود که روند تایید صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی طول می کشید و نیز به هیات علمی نیاز داشت برای همین اقدام به جذب نیروی قراردادی کرد. در حال حاضر قرارداد این افراد مشخص است و حکمی که برای این دسته از اعضای هیات علمی صادر شد، حکم «پیمانی مشروط» است.

معاون آموزشی پیام نور ادامه داد: برخی از پرونده ها ناقص است، برخی در زمینه صلاحیت عمومی و برخی نیز در زمینه صلاحیت علمی رد شده اند، به این افراد تا زمانی که امور مربوط به پرونده شان را انجام دهند، فرصت داده شده است.

وی افزود: در حال حاضر حتی یک نفر نیز تعلیق نشده و هر هفته یکشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۶ هیات اجرایی جذب تشکیل و پرونده ها بررسی می شود.

بخشی خانیکی گفت: پرونده هایی که دارای نقص هستند برای رفع نقص به افراد ارجاع داده می شود.

وی تاکید کرد: تمام برنامه هایی که پیام نور درخصوص هیات علمی انجام می دهد برابر قانون است و هیات اجرایی جذب پیام نور مصوباتی را اجرا می کند که در بقیه ها نیز اجرا می شود.

چندی پیش تعدادی از اعضای هیات علمی پیام نور عنوان د: « پیام نور سه سال است که بیش از یک هزار نفر را به صورت پیمانی «مشروط» جذب کرده است که در هیچ نظام استخدامی در ایران چنین چیزی وجود ندارد. وزارت علوم نیز عنوان کرد که اصلا جذب پیمانی «مشروط» ندارد، این درحالی است که پیام نور برای جذب افراد به صورت پیمانی «مشروط»، یک سری دلایل ضد و نقیض ارایه می دهد.»مشاهده متن کامل ...
اعضای هیات علمی پیام نور در مقابل مجلس
درخواست حذف اطلاعات
جمعی از اعضای هیات علمی پیام نور صبح امروز مقابل مجلس شورای ی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای ی شدند.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com به نقل از خبرگزاری مهر صبح امروز جمعی از اساتید پیام نور (قراردادی، پیمانی مشروط، دستیارها) از ۳۲ استان کشور مقابل مجلس شورای ی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود و رایزنی با نمایندگان مجلس شدند.

یکی از اعضای هیات علمی «پیمانی مشروط» پیام نور در این باره به مهر گفت: حکم اعضای هیات علمی مذکور را تا ۳۰ بهمن ۹۴ تمدید کرده اند و بعد از آن وضعیت قراردادی این افراد مشخص نیست.

وی افزود: پیام نور به برخی اعضای هیات علمی اعلام کرده بود که حکم آنها به پیمانی قطعی تبدیل خواهد شد که بعد از گذشت ۴ سال هنوز این تبدیل وضعیت انجام نشده است.

این عضو هیات علمی پیام نور ادامه داد: برخی از اعضای هیات علمی به صورت پیمانی مشروط جذب شده اند که در هیچ نظام استخدامی در ایران چنین چیزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین اساتید مذکور صبح امروز مقابل مجلس کرده و خواستار رایزنی با نمایندگان هستند. یک نامه نیز تهیه شده که بعد از امضاء اساتید و نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارایه خواهد شد.

به گزارش مهر، چندی پیش تعدادی از اعضای هیات علمی پیام نور عنوان د: « پیام نور سه سال است که بیش از یک هزار نفر را به صورت پیمانی «مشروط» جذب کرده است که در هیچ نظام استخدامی در ایران چنین چیزی وجود ندارد. وزارت علوم نیز عنوان کرد که اصلا جذب پیمانی «مشروط» ندارد، این درحالی است که پیام نور برای جذب افراد به صورت پیمانی «مشروط»، یک سری دلایل ضد و نقیض ارایه می دهد.»مشاهده متن کامل ...
درخواست مساعدت پیام نور از وزارت علوم برای اساتید پیمانی
درخواست حذف اطلاعات

درخواست مساعدت پیام نور از وزارت علوم برای اساتید پیمانی

معاون اداری مالی و عمرانی پیام نور گفت: درحال حاضر ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر از اعضای هیات علمی پیام نور پیمانی مشروط هستند لذا از وزارت علوم برای این افراد درخواست مساعدت کرده ایم. میرزا حسن حسینی در گفتگو با مهر درخصوص آ ین وضعیت نیروهای پیمانی مشروط پیام نور گفت: در حال ...مشاهده متن کامل ...
تبدیل وضعیت ۲۲ عضو هیات علمی پیام نور / چه انی تبدیل وضعیت شده اند ؟
درخواست حذف اطلاعات

در آ ین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی با تبدیل وضعیت ۲۲ عضو هیات علمی پیام نور موافقت شد


به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com پیام نور اعلام کرده است در آ ین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی با تبدیل وضعیت ۲۲ نفر از اعضای هیات علمی پیام نور موافقت شده است اما اسامی این افراد را منتشر نکرده است
طبق مصوبات این جلسه، با جذب ۱۰ عضو هیات علمی و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و پیمانی مشروط به پیمانی که یک نفر از این تعداد با استفاده از شرایط ایثارگری به رسمی قطعی تبدیل وضع شده است، موافقت شد.
همچنین ، ۱۰ نفر دیگر از اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و ۲ نفر نیز از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شدند.
یکصد و پنجاه، یکصد و پنجاه و یکمین و یکصد و پنجاه و دومین جلسه هیات اجرایی جذب به منظور بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی برگزار شد.
به گزارش پی ان یو نیوز در هفته های اخیر انتقادات زیادی نسبت به تبدیل وضعیت اعضا هیات علمی پیام نور صورت گرفته است و حتی برخی از آنها در اعتراض به این موضوع در مقابل مجلس کرده و یا به رییس جمهور نامه نوشته اندمشاهده متن کامل ...
تبدیل وضعیت ۲۲ عضو هیات علمی پیام نور / چه انی تبدیل وضعیت شده اند ؟
درخواست حذف اطلاعات

در آ ین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی با تبدیل وضعیت ۲۲ عضو هیات علمی پیام نور موافقت شد


به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com پیام نور اعلام کرده است در آ ین جلسه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی با تبدیل وضعیت ۲۲ نفر از اعضای هیات علمی پیام نور موافقت شده است اما اسامی این افراد را منتشر نکرده است
طبق مصوبات این جلسه، با جذب ۱۰ عضو هیات علمی و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و پیمانی مشروط به پیمانی که یک نفر از این تعداد با استفاده از شرایط ایثارگری به رسمی قطعی تبدیل وضع شده است، موافقت شد.
همچنین ، ۱۰ نفر دیگر از اعضای هیات علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و ۲ نفر نیز از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تبدیل وضعیت شدند.
یکصد و پنجاه، یکصد و پنجاه و یکمین و یکصد و پنجاه و دومین جلسه هیات اجرایی جذب به منظور بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی برگزار شد.
به گزارش پی ان یو نیوز در هفته های اخیر انتقادات زیادی نسبت به تبدیل وضعیت اعضا هیات علمی پیام نور صورت گرفته است و حتی برخی از آنها در اعتراض به این موضوع در مقابل مجلس کرده و یا به رییس جمهور نامه نوشته اندمشاهده متن کامل ...
آ ین وضعیت پرونده اساتید پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

معاون آموزشی پیام نورگفت: پرونده اعضای هیات علمی قراردادی ، پیمانی مشروط و دستیارها همه در هیات اجرایی جذب که هر یکشنبه برگزار می شود در حال بررسی و ساماندهی است.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com غلامرضا بخشی خانیکی در گفتگو با lمهر با اشاره به آ ین وضعیت رسیدگی به پرونده اعضای هیات علمی قراردادی و یا پیمانی مشروط گفت: پرونده این اعضای هیات علمی در هیات مرکز جذب در حال بررسی است.

وی ادامه داد: یکشنبه هرهفته هیات اجرایی جذب پیام نور تشکیل جلسه می هد برگزاری این تعداد جلسات توسط هیات جذب بی سابقه بوده است.

معاون آموزشی پیام نور افزود: پیام نور برنامه ای برای ا اج اعضای هیات علمی مذکور ندارد و قرار هم نیست چنین کاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی از اعضای هیات علمی مذکور مشکل فراخوان دارند، برخی هنوز صلاحیت عمومی شان ارسال نشده و تعدادی نیز با مشکل پایین بودن معدل مواجه هستند که همه در حال بررسی است تا در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ پرونده آنها تکمیل شده و نیز این مساله را ساماندهی کند.

بخشی خانیکی با اشاره به اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی پیام نور نیز گفت: این اعضای هیات علمی نیز که تبدیل وضعیت آنها به مدت ۲ تا ۵ سال پر شده، تا ۱۵ شهریور فرصت دارند نسبت به ارایه مدارک برای تبدیل وضعیت اقدام کنند.

وی افزود: تا کنون استقبال خوبی صورت گرفته و اعضای هیات علمی نیز در حال ارایه مستندات درخواست شده هستند.

بخشی خانیکی با بیان اینکه تعداد اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی و پیمانی پیام نور حدود ۵۰۰ نفر است، ادامه داد: براساس قانون اگر اعضای هیات علمی پیمانی و رسمی آزمایشی پیام نور برای ارایه مدارک اقدام نکنند لیست این افراد به هیات امنا ارایه می شود تا هیات امنا در خصوص تعیین تکلیف این افراد تصمیم گیری کندمشاهده متن کامل ...
اعضای هیات علمی پیام نور در مقابل مجلس
درخواست حذف اطلاعات

اعضای هیات علمی پیام نور در مقابل مجلس

جمعی از اعضای هیات علمی پیام نور صبح امروز مقابل مجلس شورای ی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای ی شدند. به نقل از خبرگزاری مهر صبح امروز جمعی از اساتید پیام نور (قراردادی، پیمانی مشروط، دستیارها) از ۳۲ استان کشور مقابل مجلس شورای ی کرده و خواستار رسیدگی ...مشاهده متن کامل ...
آ ین وضعیت پرونده اساتید پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

آ ین وضعیت پرونده اساتید پیام نور

معاون آموزشی پیام نورگفت: پرونده اعضای هیات علمی قراردادی ، پیمانی مشروط و دستیارها همه در هیات اجرایی جذب که هر یکشنبه برگزار می شود در حال بررسی و ساماندهی است. غلامرضا بخشی خانیکی در گفتگو با lمهر با اشاره به آ ین ...ادامه مطلبمشاهده متن کامل ...
مشروط در قانون جدید مجازات ی
درخواست حذف اطلاعات
- 2- 1- تعریف در هیچ یک ازقوانین مجازات ی (جدید و قدیم) تعریفی از مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : « مشروط به معنایی آزاد محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت مشروط هم رفتارمناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند.» (همتی،1385 ) در جای دیگر مشروط اینگونه تعریف شده است: « مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کنداز خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از مطلق برخوردار شوند.» (اردبیلی،1385)

مشاهده متن کامل ...
نامه زاهدی به فرهادی / پیگیری وضعیت اساتید پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

رئیس کمیسیون آموزش از ارسال نامه ای به علوم برای رسیدگی به وضعیت اساتید پیمانی مشروط، قراردادی ها و دستیارها خبر داد و گفت: برخی در وزارت علوم قصد دارند حاشیه جدیدی درست کنند.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه کمیسیون آموزش مجلس برای رسیدگی به وضعیت اساتید پیمانی مشروط، قراردادی و دستیارهای پیام نور گفت: یک نامه در این خصوص برای محمد فرهادی علوم نوشته ایم تا به این مساله رسیدگی شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که این موضوع شبیه بحث بورسیه ها در برخی ها در حال رخ دادن است و احساس ما در مجلس این است که برخی در وزارت علوم قصد دارند حاشیه جدیدی درست کنند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشدار داد که علوم باید مراقب باشد و از این حاشیه سازی ها جلوگیری کند.

پیام نور سه سال است که بیش از یک هزار نفر را به صورت پیمانی «مشروط» جذب کرده است که در هیچ نظام استخدامی در ایران چنین چیزی وجود ندارد. وزارت علوم نیز عنوان کرد که اصلا جذب پیمانی «مشروط» ندارد. تبدیل وضعیت این اساتید مشخص نیست و تا بهمن ماه بیشتر قرارداد آنها اعتبار نداردمشاهده متن کامل ...
نامه اعضای هیأت علمی پیام نور به رئیس جمهور
درخواست حذف اطلاعات

برخی از اعضای هیات علمی پیام نور در نامه ای به رئیس جمهور مشکلات خود را در ارتباط با نحوه ادامه همکاری با این تشریح کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات شدند.

به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com پیام نور هفته جاری با تعدادی از اعضای هیأت علمی قراردادی، دستیار و پیمانی مشروط تماس گرفته و از آنها برای مصاحبه علمی دعوت کرد که از جمله آیتم های این مصاحبه می توان به حق اختراع ملی و جهانی، تولید اثر بدیع هنری، عضویت در هیأت تحریریه و داوری مجلات معتبر خارجی، داور کنفرانس های بین المللی، تالیف کتب و چاپ آنها توسط انتشارات معتبر خارجی اشاره کرد. این در حالی است که به گفته خود این اعضای هیأت علمی، چند سال قبل تمام مراحل مصاحبه های علمی و عمومی برای این افراد در نظر گرفته شده بود و آنها این مرحله را با موفقیت سپری کرده اند.

برهمین اساس جمعی از اعضای هیات علمی پیام نور در نامه ای به رئیس جمهور نحوه ادامه همکاری اعضای هیأت علمی این و مشکلاتی که با آن مواجه هستند را تشریح کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند که بخش هایی از نامه به شرح زیر است :

«ما اعضای هیأت علمی (پیمانی مشروط) پیام نور، از طریق فراخوان های وزارت علوم با عنوان استخدام مربی پیمانی و طی مراحل قانونی و نیز انجام مصاحبه های علمی و عمومی جذب شده ایم و پس از گذشت چندین سال از خدمت صادقانه در به جای صدور حکم پیمانی قطعی که حق مسلم ما است، همچنان عنوان پیمانی مشروط را در احکام کارگزینی خود داریم.

این در حالی است که پیام نور حکم پیمانی مشروط برای ما صادر کرده است و بر اساس این حکم از مزایای حکم پیمانی قطعی (مانند ادامه تحصیل در مقطع ی، استفاده از سهمیه مربیان و … ) محروم مانده ایم. درهیچ یک از انواع استخدام دستگاه های اجرایی (قراردادی ،پیمانی، رسمی آزمایشی ورسمی قطعی) وجود ندارد.

از طرفی اعضای هیأت علمی سایر های تی که با شرایط مشابه از بدو استخدام با حکم پیمانی جذب شده اند از تمام مزایای حکم خود بهره مند گشته اند. ازطرفی در طی چند ماه گذشته پیام نور هرچند وقت یکبار و به بهانه های مختلف به دنبال قطع همکاری و یا ا اج ما بوده است.

در عجیب ترین اقدام در طی هفته جاری با تعدادی از اعضای علمی تماس گرفته و از آنها برای مصاحبه علمی دعوت کرده اند . این در حالی است که این افراد چند سال قبل تمام مراحل مصاحبه های علمی و عمومی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند ؟؟؟ و مصاحبه جدید عملاً حربه ای جدید برای لغو همکاری یا ا اج اعضای علمی است.

فرم امتیازات توانایی علمی

بر اساس فرم های مربوطه ای که ارایه شده حداقل ب امتیازات لازم ۶۳.۵ امتیاز از ۱۲۷ امتیاز ممکن است که تقریباً هیچکدام از اعضای علمی قادر به ب حداقل امتیاز نخواهند بود، چراکه بندهایی در فرم مذکور گنجانده شده است که اولاً در فرم مصاحبه زمان استخدام نبوده است.

فرم امتیازات توانایی علمی

اعضای هیات علمی مذکور با اعتماد به شرایط مطرح در فراخوان جذب ( استخدام پیمانی قطعی که مستندات این فراخوانها در سامانه جذب وزارت علوم موجود است)، موقعیت های شغلی ممکن را از دست داده و حتی بسیاری از این اساتید از مشاغل قبلی خویش استعفا داده اند تا به عنوان یک عضو هیأت علمی وارد پیام نور شوند. دوستانی که امروز متأهل، مستاجر، مقروض و دارای فرزند بوده به امید اینکه در شغل خود (بنا به شرایط مندرج در زمان فراخوان وزارتن علوم) دارای امنیت شغلی باشند.

در صورت لغو قرارداد و ا اج با توجه به شرایط سن کنونی این افراد، به هیچ عنوان امکان شرکت در فراخوان های استخدامی جدید وجود ندارند. و در صورت فسخ همکاری یا ا اج، تبعات و لطمات اجتماعی برای هر یک از این اساتید به مراتب فجیع تر و ناگوار تر از تمامی موارد فوق و ذکر خواهد بود.

در پایان از محضر حضرتعالی خواستاریم تا با نگاه مثبت و نیز در نظر گرفتنئ شرایط خانوادگی و اجتماعی ، مسایل بوجود آمده را با تد ر خویش به سرانجام رسانید.»مشاهده متن کامل ...
اعضای هیات علمی پیام نور در مقابل مجلس
درخواست حذف اطلاعات
جمعی از اعضای هیات علمی پیام نور صبح امروز مقابل مجلس شورای ی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای ی شدند.

مجلس شورای ی

به گزارش سایت پی ان یو نیوز pnunews.com به نقل از خبرگزاری مهر صبح امروز جمعی از اساتید پیام نور (قراردادی، پیمانی مشروط، دستیارها) از ۳۲ استان کشور مقابل مجلس شورای ی کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت قراردادهای خود و رایزنی با نمایندگان مجلس شدند.....مشاهده متن کامل ...
شرایط استفاده از امتیاز مشروط
درخواست حذف اطلاعات

مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از مطلق برخوردار شوند. قلمرو مشروط به مجازات سالب اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است.مشاهده متن کامل ...
رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهار در م
درخواست حذف اطلاعات
رای وحدت رویه شماره 731 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهار در مورد مشروط

مقررات مربوط به پیشنهاد مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادر کننده حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدیدنظر ) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه موضوع ماده 57 قانون مجازات ی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های لازم باع است.مشاهده متن کامل ...
مشروط چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
یک حقوقدان گفت: اجرای مشروط از موارد مهم تشویق زندانی به حفظ نظم و آرامش و مراحله ای از روش های اصلاحی و تربیتی است.

علی فرطوسی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: مشروط فرصتی برای محکومان است که پیش از پایان دوره محکومیت به آنان داده می شود. در این نوع ، چنانچه محکومان در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای مورد نظر دادگاه را به موقع اجرا کنند، از مطلق برخوردار می شوند.مشاهده متن کامل ...
اعتبار چک مشروط
درخواست حذف اطلاعات

حسن رحیمی ـ قاضی دادگستری

چک مشروط چیست؟ آیا چک مشروط از نظر بانک قابل ترتیب اثر است؟چک مشروط چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد، مثلاً شخصی یک میلیون ریال را در وجه شخص دیگر در متن چک می نویسد اما برای پرداخت آن شرط می گذارد (مثلاً قید می کند پرداخت مبلغ منوط به تکمیل نقاشی اتومبیل به شماره .... می باشد.)‏مشاهده متن کامل ...
انجمن علمی قهرمان مسابقات فوتسال دانشجویان پیام نور قائم شهر شد
درخواست حذف اطلاعات
چهارمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان پیام نور قائم شهر به مناسبت هفته معلم با شرکت 8 تیم برگزار شد در این دوره که در سالن جهان پهلوان علی حبیبی قائمشهر پیگیری شد تیم ها در دو گروه 4 تیمه به رقابت پرداختند که از گروه اول تیم های ساری سیتی و منتخب پیام نور و از گروه دوم انجمن علمی و بوکاجونیورز به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی انجمن علمی با نتیجه 6-2 تیم ساری سیتی را حذف و به فینال راه یافت در بازی دیگر این مرحله بوکاجونیورز با 1 گل تیم منتخب پیام نور را بردو راهی بازی نهایی شد. در بازی نهایی انجمن علمی با نتیجه 5- 4 بوکاجونیورز را برد و به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت. کمیته فنی رقابت ها تیم منتخب رقابت ها را به این شرح اعلام کرد: 1-مسلم امینیان (دروازه بان انجمن علمی)/2-محمد مختاری (بازیکن انجمن علمی)/3-مهدی آهنگر دار (بازیکن انجمن علمی)/4-عرفان رضی (بازیکن بوکاجونیورز)/5-مسلم جعفری(بازیکن ساری سیتی)/6-پوریا کریمی(بازیکن دهه هفتادیا)/7-رحمان پرهازه(بازیکن انجمن علمی)/8- الوندی پور(بازیکن منتخب پیام نور) 9-میلاد خدادادی(دروازه بان بوکاجونیورز)مشاهده متن کامل ...
معلم شدن مشروط شد
درخواست حذف اطلاعات
معلم شدن «مشروط» شد

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: دانشجو معلمان برای ورود به شغل معلمی باید گواهینامه سنجش صلاحیت حرفه ای ب کنند و دانشجویانی که موفق به ب این گواهینامه نشوند نمی توانند به شغل معلمی وارد شوند./عصر ایرانمشاهده متن کامل ...
رضایت سرمربی پرتغالی از جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال ،کفاشیان: کی روش مشروط ماند
درخواست حذف اطلاعات
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان نشست خود با سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: با کی روش به نتایج خوبی رسیدیم و او به طور مشروط در تیم ملی ایران ماندنی است.علی کفاشیان در پایان نشست طولانی مدت روز شنبه خود با کارلوس کی روش در جمع خبرنگاران گفت: مشکلی بین ما و کی روش پیش آمده بود که بحث رفتن کی روش مطرح شده بود اما به اتفاق «رضا حسنی خو» وزارت ورزش و جوانان،جلسه خوبی را با هم داشتیم.

کفاشیان: کی روش مشروط ماندنی استمشاهده متن کامل ...
مشروط چیست ؟
درخواست حذف اطلاعات

اجرای مشروط از موارد مهم تشویق زندانی به حفظ نظم و آرامش و مراحله ای از روش های اصلاحی و تربیتی است.

مشروط فرصتی برای محکومان است که پیش از پایان دوره محکومیت به آنان داده می شود. در این نوع ، چنانچه محکومان در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای مورد نظر دادگاه را به موقع اجرا کنند، از مطلق برخوردار می شوند.

اجرای مشروط از موارد مهم تشویق زندانی به حفظ نظم، آرامش و خوش رفتاری با دیگران است؛ در واقع مرحله ای از روش های اصلاحی و تربیتی است و موجب کاهش هزینه های ت می شود.

قبل از اصلاح این قانون، شرایط سخت تری در رابطه با مشروط وجود داشت، اما در قانون جدید مجازات ی شرایط مشروط تغییر پیدا کرد.

در قانون جدید مجازات ی مقرر شده ی می تواند از مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از 10 سال، نصف آن را و در سایر موارد، یک سوم دوران محکومیت خود را گذرانده باشد.

در قانون جدید، دادستان یا قاضی وظیفه پیشنهاد مشروط برای محکوم را دارند. رییس زندان گزارش مربوط به وضعیت زندانی و حسن اخلاق وی را که نشان دهد پس از مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می کند. این گزارش به تایید قاضی اجرای احکام رسیده و قاضی هم مکلف خواهد بود پیشنهاد مشروط را پس از احراز شرایط به دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم کند.

طبق قانون جدید مجازات ی، محکوم تنها یک بار حق استفاده از قانون مشروط را دارد.

در صورتی که فرد محکوم در زمان مشروط خود مرتکب جرم دیگری شود، هم برای جرم قبلی و هم جرم جدید مجازات خواهد شد، ولی در غیر این صورت اگر فرد محکوم در مدت زمان مشروط و تعیین شده از سوی دادگاه مرتکب جرمی نشود و با توجه به حسن اخلاق و رفتار وی، کل زمان حبس وی حذف شده و به طور کامل آزاد خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
هیات بو خوزستان برای دومین سال پیاپی هیات برتر کشور شد
درخواست حذف اطلاعات
هیات بو خوزستان برای دومین سال پیاپی از سوی فدراسیون در بین 32 استان، هیات برتر کشور شناخته شد.
بهمن کاظمی، رییس هیات بو استان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) -منطقه خوزستان- اظهارکرد: چند آیتم مهم باعث شده است که در سال 91 نیز عنوان برترین هیات را ازآن خود کنیم که شامل میزبانی مسابقات قهرمانی کشور، ب مقام توسط رده های سنی مختلف در مسابقات قهرمانی کشور و دعوت شدن بو ورهای خوزستانی در رده های مختلف به تیم ملی می باشد.

وی افزود: ارتقا داوران خوزستانی به درجه های ملی، یک و دو و نیز سرکشی به شهرستان ها از دیگر دلایل برتر شناخته شدن هیات خوزستان در بین سایر هیات های بو ور بوده است.

انتهای پیام


مشاهده متن کامل ...
تسریع رسیدگی به پرونده اعضا هیات علمی پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

تسریع رسیدگی به پرونده اعضا هیات علمی پیام نور

س رست پیام نور با اشاره به وضعیت پرونده های جذب اعضای هیات علمی گفت: سازماندهی وضعیت اعضای هیات علمی و تسریع رسیدگی به پرونده اعضا از دیگر اولویت های مهم این است. علی اصغر رستمی ابوسعیدی گفت: در حال حاضر تکمیل و افتتاح پروژه هایی که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، ...مشاهده متن کامل ...
شرایط احراز پایه تشویقی اعضای هیات علمی
درخواست حذف اطلاعات

شرایط احراز پایه تشویقی اعضای هیات علمی

پیام نور شرایط دریافت و احراز پایه تشویقی اعضا هیات علمی خود را اعلام کرد پیام نور در نامه ای شرایط احراز پایه تشویقی اعضا هیات علمی رسمی خود در سال ۹۳ را اعلام کرد در این نامه آمده است که : در اجرای ماده ۵۳ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی پیام نور مصوب جلسه مورخ ۲۲/۹/۹۱ هیات ...مشاهده متن کامل ...
بررسی مشکلات اعضای هیات علمی پیام نور در کمیسیون آموزش
درخواست حذف اطلاعات

بررسی مشکلات اعضای هیات علمی پیام نور در کمیسیون آموزش

ایسنا نوشت : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از رسیدگی به مشکلات تعداد زیادی از اعضای هیات علمی پیام نور در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد قاسم جعفری با اشاره به جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون آموزش گفت: در جلسه امروز بخشنامه اخیر سازمان مدیریت مبنی بر اینکه تحصیل برای کارمندان ت بیش از یک مقطع محسوب نمی شود ...مشاهده متن کامل ...
پاسخ علوم به مشکلات ادامه فعالیت اعضا هیات علمی پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

پاسخ علوم به مشکلات ادامه فعالیت اعضا هیات علمی پیام نور

علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اعضای هیات علمی برای جذب در ها باید مسیر جذب و مراحل ثبت نام در فراخوان را طی کنند. فرهادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مشکل برخی از اعضای هیات علمی پیام نور درخصوص ادامه فعالیت آنها در این اضافه کرد: اعضای هیات ...مشاهده متن کامل ...
نتایج کلاس ارتقاء داوران در سال
درخواست حذف اطلاعات
آرازبسکت-

انجمن بسکتبال با ویلچر-نتایج کلاس ارتقاء داوری بسکتبال با ویلچر در مورخ ۶/۶/۹۳ لغایت ۷/۶/۹۳ در محل دانشکده شهید چمران حکیمیه تهران برگزار گردید و نتایج ذیل بدست آمد:

ردیف نام نام خانوادگی استان نتیجه
1 محمد پور اسکندری زنجان قبول
2 سید عدنان علوی لرستان قبول
3 امین تقوی گودرزی " قبول
4 حسین شیخی " قبول
5 علی ی " قبول
6 عرفان نظامی " قبول
7 اسماعیل کوشکی زاده " قبول
8 مهرداد آذرمی تبریز قبول
9 مهدی فرجلی " قبول
10 کیانوش راوند قزوین قبول
11 سید مرتضی شفیعی " قبول
12 سعید نصراللهی بوکان مشروط
13 محمدعلی یزدانپناه اصفهان مشروط
14 ناصر علی بابا " مشروط
15 مرتضی مولاپور " قبول
16 سید حسن تقوی تهران قبول
17 ایمان منتظری " مشروط
18 سروش خادم حسینی " قبول
19 سید پوریا لواسانی " قبول
20 علیرضا ساجدی " قبول
21 مجتبی قاسمی اراک قبول
22 حمید مختاری " قبول
23 حمید احمدلو اراک قبول
24 محمد هادی مزیدی یزد قبول
25 مهدی افشا ور " قبول
26 احسان رحیمی مشهد مشروط
27 محمد حسین کارگر شیراز مشروط
28 مازیار میر عظیمی اصفهان قبول
29 احسان منصورزاده اهواز قبول
30 مازیار روستا فارس قبول


مشاهده متن کامل ...
نتایج کلاس ارتقاء داوران در سال 1393
درخواست حذف اطلاعات

تایج کلاس ارتقاء داوری بسکتبال با ویلچر در مورخ ۶/۶/۹۳ لغایت ۷/۶/۹۳ در محل دانشکده شهید چمران حکیمیه تهران برگزار گردید و نتایج ذیل بدست آمد:

ردیف نام نام خانوادگی استان نتیجه
1 محمد پور اسکندری زنجان قبول
2 سید عدنان علوی لرستان قبول
3 امین تقوی گودرزی " قبول
4 حسین شیخی " قبول
5 علی ی " قبول
6 عرفان نظامی " قبول
7 اسماعیل کوشکی زاده " قبول
8 مهرداد آذرمی تبریز قبول
9 مهدی فرجلی " قبول
10 کیانوش راوند قزوین قبول
11 سید مرتضی شفیعی " قبول
12 سعید نصراللهی بوکان مشروط
13 محمدعلی یزدانپناه اصفهان مشروط
14 ناصر علی بابا " مشروط
15 مرتضی مولاپور " قبول
16 سید حسن تقوی تهران قبول
17 ایمان منتظری " مشروط
18 سروش خادم حسینی " قبول
19 سید پوریا لواسانی " قبول
20 علیرضا ساجدی " قبول
21 مجتبی قاسمی اراک قبول
22 حمید مختاری " قبول
23 حمید احمدلو اراک قبول
24 محمد هادی مزیدی یزد قبول
25 مهدی افشا ور " قبول
26 احسان رحیمی مشهد مشروط
27 محمد حسین کارگر شیراز مشروط
28 مازیار میر عظیمی اصفهان قبول
29 احسان منصورزاده اهواز قبول
30 مازیار روستا فارس قبول


مشاهده متن کامل ...
بررسی صحت/بطلان شرط غیر مقدور
درخواست حذف اطلاعات

اولین پرسشی که در مورد شرط غیر مقدور به نظر می رسد این است که چگونه ممکن است طرفین قرارداد شرطی را که امکان تحقق آن توسط مشروط علیه وجود ندارد ضمن عقد مندرج کنند ؟

به نظر می رسد تنها تصویرمعقول مساله به این صورت است که طرفین هنگام عقد نسبت به عدم امکان تحقق شرط آگاهی نداشته اند و پس از انعقاد قرارداد از این مساله مطلع شده اند . باید توجه داشت که عدم آگاهی شامل دو ح یقین به امکان تحقق شرط و نیزاحتمال عقلائی آن می باشد .

هرچند می توان وضعیتی را هم در نظر گرفت که مشروط علیه با وجود آگاهی نسبت به عدم قدرتش برای تحقق مشروط ، اقدام به پذیرش شرط می نماید ؛ اما به نظر می رسد این مورد از محل بحث خارج و ذیل مساله غرر واقع می شود . البته باید توجه داشت که محل بحث آنجاست که شرط در هنگام عقد مقدور نباشد وگرنه اگر پس ازعقد از تحت قدرت مشروط علیه خارج شود ، داخل در بحث تعذر شرط خواهد شد . لازم به ذکر است مشروط علیه می تواند یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث باشد .

نکته دیگری که قبل از پرداختن به اصل مساله باید بر آن تاکید شود این است که بطلان شرط در صورت مساله به یکی از دو معنا می تواند مراد باشد : یکی عدم وجوب وفاء به شرط و دیگری لغویت و کالعدم بودن آن به گونه ای که نه تنها وجوب وفاء بلکه خیار تخلف نیز در پی نداشته باشد. ما در بررسی خود هر دو احتمال را مدنظر خواهیم داشت .

شروط ضمن عقد به سه نوع شرط فعل ، شرط نتیجه و شرط وصف تقسیم می شود که در ادامه به بررسی احکام هریک می پردازیم .مشاهده متن کامل ...
استفاده از نظرات و ایده های اساتید و دانشجویان پیام نور شیراز در توسعه فضاهای شه
درخواست حذف اطلاعات
پیام نور و شهرداری منطقه 10 تفاهم نامه همکاری مشترک امضا می کنند

شهردار منطقه 10 شیراز با حضور در جلسه اعضاء هیات علمی پیام نور شیراز از ایده ها ، نظرات اساتید و دانشجویان در قالب کار مشترک استقبال کرد.

به گزارش روابط عمومی پیام نور شیراز، حمید رضا اسماعیلی دراین جلسه اظهارداشت: اساتید فرهیخته و دانشجویان توانمند بویژه در رشته های شهر سازی ، معماری، کشاورزی و منابع طبیعی ، می توانند در زمینه زیبا سازی ، پیاده روها، مناظر و فضای شهری با شهرداری تفاهم نامه همکاری امضاء کنند.

وی افزود: قرار گرفتن چندین مرکز علمی،فناوری، پژوهشی و استراتژیک در محدوده شهرداری منطقه 10 شیراز یک غنای علمی محسوب می شود و بی شک وجود پیام نور شیراز نیز این منطقه را به یک قطب علمی تبدیل کرده است .

شهردار منظقه 10با اشاره به اینکه پیام نور شیراز افتخار شهرداری این منطقه می باشد ، افزود : شهرداری تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات موجود در محدوده این محیط ی به کار می بندد تا محیطی زیبا ، امن و در شأن اساتید، کارکنان و دانشجویان فراهم آید .

همچنین در بخش دیگری از این نشست، س رست پیام نور استان فارس با استقبال از طرح همکاری و انعقاد قرارداد مشترک بین شهرداری و گفت: شهرداری و می توانند در بسیاری از زمینه ها از جمله علمی ، پژوهشی و تحقیقاتی تفاهم نامه امضاء کنند و ایده ها را به عمل تبدیل نمایند.

عبدالرسول قرائتی از زحمات و تلاشهای حمید رضا اسماعیلی در حمایت ، پیگیری و تسریع پروژه بولوار ورودی پیام نور شیراز تقدیر و ابراز امیدواری کرد: این مساعدت و همکاری بیش از پیش ادامه داشته باشد.

رییس پیام نور شیراز نیز در این نشست اظهارداشت: اجرای پروژه بولوار ورودی پیام نور شیراز یکی از خواسته های دیرین این بود که به فضل خداوند و با پیگیری س رست پیام نور استان فارس و حمایت و مساعدت دلسوزانه شهرداری منطقه 10 شیراز به مرحله عملیاتی رسیده است .

شایان ذکر است در پایان جلسه و با حضور روسا، معاونین، مدیران و اعضاء هیات علمی پیام نور استان فارس و مرکز شیراز از تلاشها و زحمات حمید رضا اسماعیلی شهردار منطقه 10 به جهت تسریع در اجرای پروژه بولوار ورودی پیام نورشیراز تقدیر و تشکر به عمل آمد.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.