پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دل نوشته ی من با زمان
ع نوشته عاشقانه
درخواست حذف اطلاعات

سری زیبای ع نوشته های عاشقانه

ع نوشته عاشقانه , ع نوشته عاشقانه جدید , ع نوشته عاشقانه زیبا , ع نوشته عاشقانه غمگین , ع نوشته عاشقانه انگلیسی , ع نوشته عاشقانه متحرک , ع نوشته عاشقانه فارسی , ع نوشته عاشقانه ها , ع نوشته عاشقانه کردی , ع نوشته عاشقانه 93 , ع نوشته عاشقانه دختروپسر , ع نوشته عاشقانه 85 نویسنده محمد امین , ع نوشته عاشقانه ی پس زمینه فوتوشاپ , ع نوشته عاشقانه 2015 , ع نوشته عاشقانه 2014 , ع نوشته عاشقانه زیبا , ع نوشته عاشقانه سایت رویای بارانی , ع نوشته عاشقانه غمگین , ع نوشته عاشقانه و زیبا , ع نوشته عاشقانه ع نوشته عاشقانه عارفانهمشاهده متن کامل ...
نوشته های نوشته
درخواست حذف اطلاعات
یکی پیام داده چرا اسم مجموعه نوشته های فصلیه تو با "نوشته های" شروع میشه؟؟؟! دیدم راست میگه. (نوشته های فشافویه، نوشته های گرگ روی برف، نوشته های یک علیرضای خوب ،نوشته های یک من در تبعید، نوشته های میدان قوری، نوشته های تابستان پائیزی، و..... نوشته های استیجاری، نوشته هائی برای رختخواب آیندگان) ولی گفتم عمدی نبوده و به نظرم قشنگ بوده، خواستم با شروع فصل جدید از فردا اسم مجموعه جدید رو بدون نوشته شروع کنم، دیدم ای بابا این که خودش میشه روش جبر و اجبار. خلاصه همینه که هستمشاهده متن کامل ...
5 روش ساده برای ب ثواب حتی پس از مرگ
درخواست حذف اطلاعات
1 - نسخه ای از قرآن به ی عطا کن یا اینکه آن را در مسجد قرار بده و هر موقع ی آن را تلاوت کند، اجری برای تو نوشته خواهد شد.
2 - ویلچری رو به بیمارستانی اهدا کن و هر زمان که بیماری از اون استفاده کنه، برای تو ثو نوشته خواهد شد.
3 - در ساخت مسجد مشارکت کن، ولو اینکه اندک باشد.
4 - در یک جای عمومی آب سرد کن قرار بده.
5 - درختی رو بکار و هر زمان که انسان یا حیوانی در سایه آن بنشیند و یا از ثمر آن بخورند و حتی پرنده ای بر روی آن لانه کند، برای تو اجری نوشته می شود.مشاهده متن کامل ...
5 روش ساده برای ب ثواب حتی پس از مرگ
درخواست حذف اطلاعات
1 - نسخه ای از قرآن به ی عطا کن یا اینکه آن را در مسجد قرار بده و هر موقع ی آن را تلاوت کند، اجری برای تو نوشته خواهد شد.
2 - ویلچری رو به بیمارستانی اهدا کن و هر زمان که بیماری از اون استفاده کنه، برای تو ثو نوشته خواهد شد.
3 - در ساخت مسجد مشارکت کن، ولو اینکه اندک باشد.
4 - در یک جای عمومی آب سرد کن قرار بده.
5 - درختی رو بکار و هر زمان که انسان یا حیوانی در سایه آن بنشیند و یا از ثمر آن بخورند و حتی پرنده ای بر روی آن لانه کند، برای تو اجری نوشته می شود.مشاهده متن کامل ...
شعر: دل نوشته نانوشته
درخواست حذف اطلاعات

به رغم دل نوشته های من، که من نوشته ام

به رغم جادوی مهتاب که به رخسار شب، کشیده ام

به رغم گرمی خورشید که به جان زمین، کشیده ام

و به رغم تمام نا نوشته ها که من نوشته ام

دلم هنوز غریب یک نانوشته است

تپش های قلب من گرفتار یک نانوشته است

همان نانوشته ای که شاید ا ین نوشته است

همان که شور و عطش جان من، بر آن نوشته اند

چنین مکن دلم

که این منم

همانکه هر شبی به رغم اشک

زنی به رندی قلم

به جان من

شعشعه ی ز حال من

چنین مکن دلم

که این منم

همان نانوشته ای

که هرنوشته ای

به دست او نوشته ای

م.ح.چ.

1394/07/29مشاهده متن کامل ...
منابع اتاق کارگروه دیالکتیسیسم
درخواست حذف اطلاعات
منابعی که توسط مدیر انجمن حسین تنهایی تایید شدند عبارتند از:

1- دیالکتیک نوشته پل فولکیه

2- دیالکتیک یا سیر جدالی در جامعه شناسی نوشته ژرژ گورویچ

3- فلسفه هگل نوشته استیس

4- تاریخ فلسفه غرب نوشته راسل

5-تاریخ فلسفه نوشته کاپلستون، جلد چهارم

6- سیر حکمت در اروپا نوشته محمد علی فروغی

7- دیالکتیک طبیعت نوشته فردریک انگلسمشاهده متن کامل ...
به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
درخواست حذف اطلاعات
دیگر زمان حرف زدنها گذشته. همیشه حرف و سخن اص کمتری نسبت به عمل داشته.حرف که اص ی ندارد. همه میتوانند حرف بزنند مهم،عمل است. نمی گویم که نباید حرف زد. میگویم که اص در عمل است. با حرف و سخن ونوشته، مغز و ذهن خود را منسجم میکنیم ولی تنهادر مرحله عمل است که تمام آن حرفها و نوشته ها محک میبینند و تنها در مرحله عمل است که نوشته هایمان آزمون مییابند . حرف و نوشته بدون عمل ممکن است به فلسفه بافی بیانجامد.عمل بدون پشتوانه نوشته و سخن نیز ممکن است صحت وانسجامش دچار تردید شود.تمام نوشته ها، تمام رمانها و داستانها هم با تصور و تخیل عملی شدن جذاب و دلنشین و محبوب هستند....
من سعی خواهم کرد بیشتر عمل کنم عمل به دانسته هایم. عمل به باورهایم.مشاهده متن کامل ...
ن
درخواست حذف اطلاعات

این خط سرنوشت ک بر ما نوشته اند

واه! واه! خدا بدور! چه حرفا نوشته اند

اول به عقل و هوش و کمالات و فهم ما

خواندند فاتحه، همه حاشا نوشته اند

گفتند نیمه ای و ضعیفی و ناقصی

البته با غلط توی املا نوشته اند

منظور: بیمه ای و ظریفی و نافذی

این بوده ماجرا، چه خطاها نوشته اند

وانگه برای نیمه زنی ناقص و ضعیف

دستور زندگی چو رعایا نوشته اند

بیداری شبانه و کار مدام روز

بی هیچ اجر و مزد و مزایا نوشته اند

با مرد برده بودن و بی مرد بی پناه

تقدیر ما نبود، همین ها نوشته اند

گویی زمان عقد به پشت قباله ها

صد باغ و ملک و خانه و ویلا نوشته اند

اینسان که گشته اند طلبکار و مدعی

گفتم که راستی راستی مبادا نوشته اند

تنها بهشت برین زیر پای ماست

آنهم ز جیب عالم بالا نوشته اند

نه ماه کودکی به شیره جان پرورانده ایم

نامش به نام نامی بابا نوشته اند

بعد از " خدانکرده " وفات پدر ببین

بهر حضانتش چه قضایا نوشته اند

جد و پدر جد و جد پدر جدش

شایسته تر ز مام دلارا نوشته اند

هردم از این قبیل طلب ها ز جان ما

گاهی به عنف و گه به تمنا نوشته اند

آنها نوشته اند، کجا ما عمل کنیم

بنشسته و برا ی خود انشا نوشته اندمشاهده متن کامل ...
ن
ن
درخواست حذف اطلاعات

این خط سرنوشت ک بر ما نوشته اند

واه! واه! خدا بدور! چه حرفا نوشته اند

اول به عقل و هوش و کمالات فهم ما

خواندند فاتحه، همه حاشا نوشته اند

گفتند نیمه ای و ضعیفی و ناقصی

البته با غلط توی املا نوشته اند

منظور: بیمه ای و ظریفی و نافذی

این بوده ماجرا، چه خطاها نوشته اند

وانگه برای نیمه زنی ناقص و ضعیف

دستور زندگی چو رعایا نوشته اند

بیداری شبانه و کار مدام روز

بی هیچ اجر و مزد و مزایا نوشته اند

با مرد برده بودن و بی مرد بی پناه

تقدیر ما نبود، همین ها نوشته اند

گویی زمان عقد به پشت قباله ها

صد باغ و ملک و خانه و ویلا نوشته اند

اینسان که گشته اند طلبکار و مدعی

گفتم که راستی راستی مبادا نوشته اند

تنها بهشت برین زیر پای ماست

آنهم ز جیب عالم بالا نوشته اند

نه ماه کودکی به شیره جان پرورانده ایم

نامش به نام نامی بابا نوشته اند

بعد از " خدانکرده " وفات پدر ببین

بهر حضانتش چه قضایا نوشته اند

جد و پدر جد و جد پدر جدش

شایسته تر ز مام دلارا نوشته اند

هردم از این قبیل طلب ها ز جان ما

گاهی به عنف و گه به تمنا نوشته اند

آنها نوشته اند، کجا ما عمل کنیم

بنشسته و برا ی خود انشا نوشته اندمشاهده متن کامل ...
ن
نامه بدون نقطه" یک رعیت در زمان ناصرالدین شاه
درخواست حذف اطلاعات

نوشته ای که ذیلا از نظرشما دوستان گرامی می گذرد نامه ای است که" مرحوم میرزا محمد الویری" به مرحوم احمدخان حسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلج نوشته که شروع تا پایان نامه از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و در نوع خود از شا ارهای ادب زبان پارسی به شمار می آید.

انگیزه نامه و موضوع آن کمی در آمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده است. این نامه در زمان ناصرالدین شاه بوده.مشاهده متن کامل ...
جوک93
درخواست حذف اطلاعات
یه روز با دوستم رفته بودیم بیرون ک دسشوییم گرفت یه دونه عومویشو پیدا رفتم نشستم رو در نوشته بود راستتو نگا کن راستو دیدم نوشته بود چپو نگا کن چپو دیدم نوشته بود پشتتو نگا کن پشتو دیدم نوشته بود کارتو این ور اون ور و نگا نکن

مشاهده متن کامل ...
پرفروش ها به روایت اپل
درخواست حذف اطلاعات

کتاب «شخصی» اثر «لی چایلد» در صدر پرفروش ترین کتاب های فروخته شده از طریق «آی بوک» اپل قرار گرفت.

فروش از طریق آی بوک متعلق به شرکت اپل فروش هفته گذشته خود را اعلام کرد که در این لیست کتاب گروه انتشاراتی رندوم هاوس در صدر قرار گرفت. طبق اعلام فروشگاه کتاب اپل، بیست کتاب پرفروش بازار به شرح زیر است:

 1. شخصی نوشته لی چایلد از انتشارات رندوم هاوس
 2. فرشته سقوط کرده نوشته دانیل سیلوا از انتشارات ها ر
 3. دختر گمشده نوشته گیلیان فلین از انتشارات کراون
 4. آتش سفید نوشته داگلاس فرستون و لینکلن چایلد از انتشارات استریت مارتین
 5. ت باشید نوشته لیزا اسکاتلاین از انتشارات گرند سنچرال
 6. هیچ جایی مثل خانه نیست نوشته مری هیگینز کلارک از انتشارات سیمون اند شاستر
 7. جعبه مرموز قبرهای جی.جی نوشته لیلیانا هارت از انتشارات لیلیانا هارت
 8. اسیر دست تو نوشته سیلویا دی از انتشارات پنگوئن
 9. برش نهایی نوشته کاترین کولتر و جی.تی الیسون از انتشارات پنگوئن
 10. دوره میانی نوشته ساندرا براون از انتشارات گرند سنچرال
 11. دونده جاده پ یچ و خم نوشته جیمز دشنر از انتشارات رندوم هاوس
 12. اگر بمانم نوشته ل فورمن از انتشارات پنگوئن
 13. جشن در مرگ نوشته جی.دی راب از انتشارات پنگوئن
 14. بیست و نه و دلایل نصفه نوشته دنیس گروور از انتشاراتdgs
 15. تنها زمان خواهد گفت نوشته جفری آرچر از انتشارات استریت مارتین
 16. سرد سنگ نوشته سی.جی با از انتشارات پنگوئن
 17. نگفته شده نوشته لیزا ج ون از انتشارات کنسینگتون
 18. جستجو نوشته نلسون دی مایل از انتشارات سنچر استریت
 19. نقشه استخوانها نوشته جیمز ر نز از انتشارات ها رکالینز
 20. بیگانه نوشته دیانا گابالدون از انتشارات رندوم هاوسمشاهده متن کامل ...
پرفروش ها به روایت اپل
درخواست حذف اطلاعات

کتاب «شخصی» اثر «لی چایلد» در صدر پرفروش ترین کتاب های فروخته شده از طریق «آی بوک» اپل قرار گرفت.

فروش از طریق آی بوک متعلق به شرکت اپل فروش هفته گذشته خود را اعلام کرد که در این لیست کتاب گروه انتشاراتی رندوم هاوس در صدر قرار گرفت. طبق اعلام فروشگاه کتاب اپل، بیست کتاب پرفروش بازار به شرح زیر است:

 1. شخصی نوشته لی چایلد از انتشارات رندوم هاوس
 2. فرشته سقوط کرده نوشته دانیل سیلوا از انتشارات ها ر
 3. دختر گمشده نوشته گیلیان فلین از انتشارات کراون
 4. آتش سفید نوشته داگلاس فرستون و لینکلن چایلد از انتشارات استریت مارتین
 5. ت باشید نوشته لیزا اسکاتلاین از انتشارات گرند سنچرال
 6. هیچ جایی مثل خانه نیست نوشته مری هیگینز کلارک از انتشارات سیمون اند شاستر
 7. جعبه مرموز قبرهای جی.جی نوشته لیلیانا هارت از انتشارات لیلیانا هارت
 8. اسیر دست تو نوشته سیلویا دی از انتشارات پنگوئن
 9. برش نهایی نوشته کاترین کولتر و جی.تی الیسون از انتشارات پنگوئن
 10. دوره میانی نوشته ساندرا براون از انتشارات گرند سنچرال
 11. دونده جاده پ یچ و خم نوشته جیمز دشنر از انتشارات رندوم هاوس
 12. اگر بمانم نوشته ل فورمن از انتشارات پنگوئن
 13. جشن در مرگ نوشته جی.دی راب از انتشارات پنگوئن
 14. بیست و نه و دلایل نصفه نوشته دنیس گروور از انتشاراتdgs
 15. تنها زمان خواهد گفت نوشته جفری آرچر از انتشارات استریت مارتین
 16. سرد سنگ نوشته سی.جی با از انتشارات پنگوئن
 17. نگفته شده نوشته لیزا ج ون از انتشارات کنسینگتون
 18. جستجو نوشته نلسون دی مایل از انتشارات سنچر استریت
 19. نقشه استخوانها نوشته جیمز ر نز از انتشارات ها رکالینز
 20. بیگانه نوشته دیانا گابالدون از انتشارات رندوم هاوسمشاهده متن کامل ...
این یک نوشته ی معمولی نیست .
درخواست حذف اطلاعات
این یک نوشته ی معمولی نیست، چون این یک نوشته ی معمولی نیست.

این یک نوشته ی معمولی نیست، چون شبیه نوشته های دیگر قرار نیست باشد.

یعنی قرار نیست شبیه نوشته های جان گداز عاشقانه بشود. باید از خودِ نوشته بپرسم دوست دارد چه طور بشود.

این یک نوشته ی معمولی نیست! چون تویش مقدار زیادی بیت ه، دل تنگی تویش غوطه ور شده و یک طورهایی گیج و ویج است.

این نوشته نویسنده ای دارد که یک طور معمولی نمی خواهد بنویسد! می خواد از همه ی دنیا بخواهد همه چیز رو به راه شود.

نویسنده ی این نوشته که اتفاقا معمولی هم نیست ( حالا چه نوشته، چه خود نویسنده)، می خواهد مطمئن شود، همه چیز کما فی السابق، رنگ امید را توی خودش حفظ کرده.

نویسنده نمی داند چرا از سکوت شما می ترسد!؟ چرا توی دلش انگار یک چیزی میمیرد.

این نوشته نویسنده ای دارد که صبور نیست، دارد صبوری را یاد میگیرد.

× حال این روزام خوش نیست. حال این روزات از 100 تا چندتا خوش نیست!؟

×× امیدوارم امتحانامُ خوب بدم.

××× منتظر شنیدن خبرای خوب از طرف تو هستم.

××× دلم گرفته شدیدا..یه کاری ، دعایی، بوسی، بغلی، چیزی بفرست .مشاهده متن کامل ...
ده کتاب برتر اسرارآمیز
درخواست حذف اطلاعات

۱-«تاریخ سری» نوشته «دونا تارت»
۲-«دختر زمان» نوشته «جوزفین تی»
۳-«پسر قصاب» نوشته «پاتریک مک کیب»
۴-«خون بی گناه» نوشته «پی دی جیمز»
۵-«رودخانه افسانه ای نوشته «دنیس لوهان»
۶-«قتل راجر آکروید» نوشته «آگاتا کریستی»
۷-«آقای ریپلی با استعداد» نوشته «پاتریشیا های اسمیت»
۸-فاصله رنج آور» نوشته «سوفی هاناه»
۹-«ماجرای حق رای» نوشته «جوزفین تی»
۱۰-«زمین تاریکی» نوشته «کورنلیا رید»مشاهده متن کامل ...
ده کتاب برتر اسرارآمیز
درخواست حذف اطلاعات

۱-«تاریخ سری» نوشته «دونا تارت»
۲-«دختر زمان» نوشته «جوزفین تی»
۳-«پسر قصاب» نوشته «پاتریک مک کیب»
۴-«خون بی گناه» نوشته «پی دی جیمز»
۵-«رودخانه افسانه ای نوشته «دنیس لوهان»
۶-«قتل راجر آکروید» نوشته «آگاتا کریستی»
۷-«آقای ریپلی با استعداد» نوشته «پاتریشیا های اسمیت»
۸-فاصله رنج آور» نوشته «سوفی هاناه»
۹-«ماجرای حق رای» نوشته «جوزفین تی»
۱۰-«زمین تاریکی» نوشته «کورنلیا رید»مشاهده متن کامل ...
ب حلال
درخواست حذف اطلاعات

زمانی که پایان نامه ام طرح می شد، نگران نبودم که طرح خواهد شد چون صادقانه زمانی که باید برای یک طرح نوشته می شد، نوشته بودم و هزینه ها حساب می شد، هرچند که من زمان زیادی برای انجام پایان نامه گذراندم یعنی از تابستان ترم دوم مشغول به انجام پایان نامه شدم، اما بعد از بررسی گفتند باید هزینه اش کم شود، مهم نبود، زمان را کم تر نوشتم و هزینه کم تر شد. بعد از ان دوستم هم برای طرح شدن پایان نامه اش با راهنمایش صحبت کرد، پاسخ خیلی منطقی دریافت کرد،

دانشجوی من هر پایان نامه ای طرح نخواهد بود، ایا تو زمان واقعی که برای یک طرح نوشته می شود را برای انجام کارت گذرانده ای ؟ دوستم گفت ؟ خیر

گفت پس پولی که بابت طرح به من بدهند حرام است، از من انتظار نداشته باش که تایید کنم.

احسنت بر این بزرگوار که به فکر ب حلال است.مشاهده متن کامل ...
تخته سنگ
درخواست حذف اطلاعات

روی تخته سنگی نوشته شده بود: اگر جوانی عاشق شد چه کند؟ من هم زیر آن نوشتم: باید صبر کند برای بار دوم که از آنجا گذر زیر نوشته ی من ی نوشته بود: اگر صبر نداشته باشد چه کند؟ من هم با بی حوصلگی نوشتم: بمیرد بهتراست . برای بار سوم که از آنجا عبور می ، انتظار داشتم زیر نوشته من نوشته ای باشد ، اما زیر تخته سنگ جوانی را مرده یافتم .مشاهده متن کامل ...
میخوام عشقم بدونه
درخواست حذف اطلاعات

ع های عاشقانه با متن,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های عاشقانه با متن,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های متن دار,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های متن دار,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های متن دار,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

ع های متن دار,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانه

تﻌــﻬـﺪ ﺩﺍﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪﻭﻧــﯽ ﻣـــﺎﻝ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ ...ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ ...
ﻭ ﺍﻭﻧـــﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋـــﻪ ..
ﺣـــﻖ ﺗـــﻮﺋــﻪ ..
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻌــﻬـﺪ ﺍﻣـﻀــﺎﺀ ﺑﺸــﻪ ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ پــﺎﺭﻩ !
اﺻـــﻠﺶ ﺟـــﺎﯼ ﺩﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ..
تـﻮﯼ ﺩﻻﺗـــــــــــﻮﻥ
دوســــــــتــــ دارـم عـشـــــقــم❣

ع های متن دار,ع های عاشقانه,ع نوشته های عاشقانهمشاهده متن کامل ...
عذر خواهی
درخواست حذف اطلاعات
از اینکه در دروس انگلیسی جملات از سمت چپ نوشته نمی شوند عذر می خواهم من در زمان تایپ مسائل را رعایت می کنم اما در زمان کپی در اینترنت فرمت ها به هم می خورد می توان به صورت pdf در آورد ولی می خواهم شما آزاد باشید وقتی آن را برروی رایانه خود saveکردید یه دلخواه تغییرش دهید .عذر مرا بپذیرید.مشاهده متن کامل ...
منتخبان جایزه دیلن تامس
درخواست حذف اطلاعات

فینالیست های جایزه ادبی مخصوص نویسندگان زیر 39 سال دیلن تامس / dylan thomas اعلام شد.

از میان 15 کتاب راه یافته به مرحله اولیه هیئت داوران پس از بررسی آثار مذکور نام 7 اثر را مستحق ورود به فینال بزرگ ترین جایزه مخصوص نویسندگان جوان در جهان/ دیلن توماس، دانستند.

اسامی راه یافته به فینال به شرح زیر است:

«پرفروغ ها» نوشته النور کاتن/ انتشارات گرانتا

«طلوع دوباره در زمان مناسب» نوشته جاشوآ فریس/ انتشارات وایکینگ

«دختر نیمه شکل یافته» نوشته «ای می یر مک براید» / انتشارات فابر اند فابر

«بارش برف در ماه می» نوشته سنیا ملنیک/ انتشارات فورث استیت

«خانم های همینگوی» نوشته نوآمی وود / انتشارات پیکادور

اسامی فینالیست ها توسط سریس ماتیوز در سوانسی اعلام شد و نویسندگانی از انگلیس، ایرلند، جامائیکا و نیوزیلند را در این لیست مشاهده می کنیم.مشاهده متن کامل ...
کتابخوان ماه شهریور
درخواست حذف اطلاعات

جانستان کابلستان؛ نوشته رضا خانی؛ نشر افق؛

گل ها؛ نوشته حسین سیدی؛ انتشارات دفتر نشر معارف؛

دشت بان؛ نوشته احمد دهقان؛ انتشارات کتاب نیستان؛ ؛ نشر افق؛

فصل پنجم: سکوت؛ نوشته محمدرضا بایرامی؛ انتشارات کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانانمشاهده متن کامل ...
:(((
درخواست حذف اطلاعات
باور نمی کنم :( یعنی به همین راحتی یه سال نوشته هامون پرید؟ :(

یعنی همه چیزهایی که فقط اینجا نوشته بودم پرید؟؟؟ :(

هی به خودم گفتم نباید اعتماد کنم به اینجا.... هی گفتم...

حالا کدوم نوشته هامو بعداً بهت نشون بدم و بگم اینا رو برای تو نوشته بودم؟ :((مشاهده متن کامل ...
آدما و نوشته هاشون
درخواست حذف اطلاعات
چرا هیچ شبیه حرفاش نیست؟؟!!

.

.

.

.

+بهم اثبات شده بیشتر آدما با نوشته هاشون خیلی فرق دارن.

پس از روی نوشته های یه نفر روش قضاوت نکن.

بعضی آدما زمین تا آسمون با نوشته هاشون فرق دارن.

خیلی وقتیه که به این مسئله پی برده ام :

من آدم شناس خوبی نیستم ...

.مشاهده متن کامل ...
رازی که حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره) در قرآن خود نوشته بود?
درخواست حذف اطلاعات
رازی که حضرت آیت الله العظمی بهجت (ره) در قرآن خود نوشته بود?

عرش نیوز نوشت: آیت الله العظمی شیخ محمد تقی بهجت در حاشیه قرآن شخصی خود دستور عمل زیبایی را نوشته بودند که در ادامه می خوانید: هر در بین الطلوعین یعنی بین فجر کاذب و فجر صادق ( ۵ دقیقه قبل از اذان صبح تا ۵ دقیقه بعد از اذان) این ذکر را بگوید هر حاجتی داشته باشد برآورده میشود ولو اگر تشرف به خدمت زمان (عج) باشد:

1- صلوات (۱۴ بار)

2- یا مولای یا صاحب ا مان ادرکنی (۴۰ بار)

3- صلوات (۱۴ بار)مشاهده متن کامل ...
پوچ
درخواست حذف اطلاعات
انگار که نباشم

همه چیزهایم را ریختم روی میز زیر و رو

از ابتدا تا آ ش هر چه نوشته بودم را خواندم

چه قدر زیبا همه چیز را نوشته بودم

چه قدر برای چیزهای احمقانه و کوچک ام ساخته و پرداخته بودم

باید دورشان می انداختم

یا نگه شان می داشتم

چه قدر هم دور شده بودم

از خط به خط احساسی که یک زمان داشتم

انگار که دیگر آن آدم سابق نباشم

چه ام شده بود که این همه دور شده بودم از دلخوشی هایم!؟!

از کجا من دست آرزوهایم را به باد س بودم؟؟؟مشاهده متن کامل ...
*223 / مـه_تـآب
درخواست حذف اطلاعات
من یه کانال ساختم توی تلگرام خوش حال میشم شما هم بپیوندید دوستان :)

لینکش :

telegram.me/mahtab_nt

من دست نوشته هام .کوتاه نوشته هام.شعر نوشته هام و داستانک هام رو اونجا قرار میدم.خوش حال میشم بخونید و اگه خوشتون اومد به دیگران معرفی کنید :)مشاهده متن کامل ...
متشکرم خدا جون...
درخواست حذف اطلاعات
سلام

من چند وقت پیش تو وبلاگم نوشته بودم که پسر خواهرم دچار سوختگی شده،

نیمه شعبان پست گذاشته بودم از زمان(عج) خوب شدنشو آرزو کرده بودم

و نوشته بودم اگه خوب شه تو همین وبلاگ می نویسم حالش خوب شده

الان شکر خدا و به مدد لطف حضرت مهدی(عج) حالش خیلی بهتره...

خدایا ممنونم ازت،ممنونم ازت یا مهدی(عج)...

امیدورام لطفتون همیشه شامل حال ما شیعه ها باشهمشاهده متن کامل ...
جایزه ادبی «من بوکر» بین المللی انگلستان نامزدهای سال 2015 خود را معرفی کرد.
درخواست حذف اطلاعات

در میان نامزدهای سال 2015 جایزه ادبی من بوکر نام 4 نویسنده از انگلستان و ایرلند و 5 نویسنده از امریکا به چشم می خورد. منتخبین نامزدهای «من بوکر» هم چنین از کشورهای نیجریه، هند و نیوزیلند نیز نامزدهایی را معرفی کرده اند.

جایزه ادبی من بوکر، که به نام جایزه بوکر هم شناخته می شود، یکی از مهم ترین جوایز ادبی دنیاست که هر سال به بهترین رمان جدید انگلیسی زبان که نوشته شهروندان کشورهای همسوی بریتانیا، اعطا می شود.

در کنار آن در سال ۲۰۰۵، جایزه دیگری که هر نویسنده زنده ای از هر جای دنیا واجد شرایط گرفتن آن است، با نام جایزه بین المللی بوکر معرفی شد.

نامزدهای سال 2015 «من بوکر» بین الملل عبارتند:

انگلستان:

«جزیره ساتن» نوشته «تام مک کارتی»

«روشنایی ها» نوشته «اندرو اوهاگان»

«سال های فرار» نوشته «سانجیو ساهوتا»

امریکا:

«آیا هیچ گاه خانواده داشته ای» نوشته «بیل کلگ»

«حساب مور» نوشته «لیلا لالمی»

«لی لا» نوشته «مریلین ر نسون»

«قرقره نخ آبی» نوشته «آن تیلور»

«یک زندگی کوچک» نوشته «هانیا یاناگیهارا»

ایرلند:

«جاده سبز» نوشته «آن اینرایت»

جامائیکا:

«تاریخ مختصری درباره 7 کشتار» نوشته مارلون جیمز»

نیجریه:

«ماهیگیران» نوشته «چیگازی اوبیوما»

هند:

«خو دن روی سیاره مشتری» نوشته «آنورادا روی»

نیوزیلند

«چینی ها» نوشته «آن اسمایل»مشاهده متن کامل ...
این سنگ نوشته از کیست ؟
درخواست حذف اطلاعات
این سنگ نوشته واقع در مزار روستا متعلق به دختری جوان به نام سکینه فرزند میرزا محمد است که در ماه رمضان سال 1252 قمری ( مطابق آذر ماه 1215 خورشیدی) یعنی 179 سال پیش به رحمت ایزدی پیوست و گفته می شود که بانی گرمابه و آب انبار روستا بوده است ، در حاشیه نوشته های جزوات قران داخل مسجد روستا که تاریخ فوت اهای را نوشته نامی از وی پیدا ن اما تاریخ فوت پدر وی میرزا محمد فرزند حاجی رمضان چهارشنبه دهم رجب 1292 قمری(مطابق 21 مرداد 1254 خورشیدی ) ذکر شده است البته اگر این میرزا محمد همان پدر واقعی اش باشد که به احتمال زیاد است ، چرا که در یک روستا در یک زمان دو نفر همنام و هم لقب به ندرت وجود داشته اند.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.