پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 دنیای یه 2خی ابانی
بنویسید به دیوار عشق............
درخواست حذف اطلاعات

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

دلم می خواست برای یکبار برای یکبارهم که شده دستهای

مهربانت رابه امانت برروی شانه هایم بگذاری تا گرمی داشتن

تکیه گاهی مهربان راحس کنم .

صدای قدم هایت راکه میشنوم تمام صداها درنظرم بی معنا

جلوه می کنند .

ای بهترین تمام لحظاتم. درسکوت روزهای زندگی ام ودرتاریکی

شبهای بی ی ام ازتوسخن می گویم .

تمام لحظات دلتنگی ام بهانه ی تورامیگیرند

برای امدنت لحظه ها نیز لحظه شماری میکنند وبرای دیدن

دوباره ات تمام دیده ها بی ت .

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

عشق زیبا love

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

بنویسید به دیوار سکوت ؛عشق سرمایه ی هر انسان است ،بنشانید به لب حرف

قشنگ ؛ حرف بد

وسوسه ی است ،و بدانید که فردا دیر است و اگر غصه بیاید امروز ؛تا

همیشه دلتان درگیر است؛

پس بسازید رهی را که کنون ؛ تا ابد سوی صداقت برود ،و بکارید به هر خانه گلی ؛ که فقط

بوی محبت بدهد...

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

زیبایی

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک هاوقتی دنبال آرزوهایت میرویhttp://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک هامدام به کوله پشتیت نگاه کن که مبادا سوراخ داشته باشدhttp://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک هاو چیزهایی که امروز داری دوباره بشود آرزوی فردایت!http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

کارت پستال درخواستی طراحان

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هاhttp://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هامشاهده متن کامل ...
این منم نامرد
درخواست حذف اطلاعات
من ی ابانی ام!
یه ابانی شیطووون
یه ابانی لجباز
یه ابانی ک حرف زور تو کله اش نمیره
یه ابانی ک خندش واس بقیس و گریه هاش واس خودش..
یه ابانی ک هرچی اراده کنه هرچی بخواد ب دس میاره
یه ابانی ک جواب بدیتو یا خوبیتو میده تا بلکه شرمنده شی و بابقیه این رفتارو نکنی
یه ابانی ک باتمام احساسی بودنش،میتونه منطقی خلع سلاحت کنه...
یه ابانی ک با بغض بقیه اشکای صورتشو میشوره!!
دلش طاقت نمیاره ناراحتی بقیرو ببینه
یه ابانی ک عاشق خیس شدن زیر بارونه بدون ذره ای احساس سرما...
اما تو حواست باشه اگه ازچشم یه ابانی بیوفتی
دیگه باید بارتو ببندی و بری...
شاید ازدوس داشتن زیادش گاهی اذیت شی اما نباشه میفهمی ک زندگی بدون یه ابانی شروشیطون جهنمه....!
بهلع دییییییگه اینجوریااااااااااس...
مخاطبببب خاص باخودنامررررردتم

مشاهده متن کامل ...
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
درخواست حذف اطلاعات
۱۳۹۳/۱۲/۲۴

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

عکاسی از حیوانات شاخه ای از عکاسی طبیعت است که عکاس روی حیوانات و رفتارها و عادات آنها تمرکز می کند و لحظه های ناب و حیرت انگیز را شکار می کند.

به گزارش اترک نیوز به نقل از فرادید، عکاسی حیوانات شامل گرفتن ع از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این ع ها در بخش های طبیعت صفحات ع رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود.

مجموعه زیر ع هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگاه هایی چون نشنال جئوگرافی، کترز و اسمیتسون منتشر شده است.

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیواناتمشاهده متن کامل ...
دختر مدلینگ
درخواست حذف اطلاعات

ع های دختر 17 ساله زیباترین مدل جهان

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

ع های مدل زیبای 17 ساله زیبا

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند.

لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

بیشتر : ع های زیباترین مدل دسال جهان

همچنین : ع های دختر 14 ساله کاپ برگر مدل زیبا روی جلد مجله

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

همچنین : ع های دختران نینجای ایرانی! ( )

این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.


این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.
این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است. این دختر یک مدل 17 ساله است. او چهره فوق العاده جذ دارد و بخاطر فرم لبها و فاصله بین دندانهایش همه او را میشناسند. لیندی وی ون اهل شهر آرکانزاس است و از 10 سالگی وارد دنیای مد شد. وی در نمایشهای مد پاییز و زمستان 2011 شرکت داشته استو از آژانس مد ماریلین به دنیای مد معرفی شده است. این دختر زیبا متولد 12 آپریل سال 1994 است.

ع های دختری زیبا که مدلی معروف استمشاهده متن کامل ...
گوشه ای قدرت خدا.ببینیم تا یادمون بیفته که هست
درخواست حذف اطلاعات

فرارو- عکاسی از حیوانات شاخه ای از عکاسی طبیعت است که عکاس روی حیوانات و رفتارها و عادات آنها تمرکز می کند و لحظه های ناب و حیرت انگیز را شکار می کند.
عکاسی حیوانات شامل گرفتن ع از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این ع ها در بخش های طبیعت صفحات ع رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود.
در همین رابطه اما ع های تصادفی از حیوانات هم در رسانه ها کم نیستند. لحظاتی که یک حیوان به ناگاه با ح ی خاص در برابر دوربین عکاس ظاهر می شود یا با حرکت چیزی را به هم می زند و حرکاتش ثبت می شود. مجموعه زیر ع هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگاه هایی چون نشنال جئوگرافی، کترز و اسمیتسون منتشر شده است.
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات


مشاهده متن کامل ...
ع هایی از دنیای زیبای حیوانات
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از دنیای زیبای حیوانات

ع هایی از دنیای زیبای حیوانات

ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.info

 ع هایی از دنیای زیبای حیوانات ، www.pixnaz.infoمشاهده متن کامل ...
54- بیست سخن گهر بار از زمان(عج)
درخواست حذف اطلاعات

علت دوری من از شما کار های ناشایستی است که از شما سر میزند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

من هر روز صد بار برای شیعیانم دعا می کنم.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

شما پیوسته در دایره نظارت من هستید.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

از عهد شکنی ها و پشت سر انداختن وعده ها با خبریم ، گویا پیمان شکن ها از لغزش های خود بی خبرند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

اگر عنایت ما نبود ، مصائب و حوادث زندگی بر شما می بارید.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

ما در قله های کو و بیابان های تاریک و صحراهای خشک برای شما دعا می کنیم ، خداوند دعا های من را برای شما مستجاب کند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

شیعیان نادان و جاهل ، موجب اذیت ما هستند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

به فکر این نباش که من را ببینی ، خودت را درست کن ، ما به سراغت می آئیم.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

به شیعیان ما بگوئید که خدا را به حق ام زینب (س) قسم دهند تا ظهورم را نزدیک کند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

خدایا گناهان شیعیان ما را که با داشتن محبت ما اهل بیت مرتکب شده اند ، ببخش.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

ایران شیعه خانه ی ماست ، می شکند ، خم می شود ، خطر است ، ولی ما اهل بیت حفظش می کنیم و نمی گذاریم سقوط کند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

من مظلوم ترین فرد عالم هستم ، دلم خون است ، دلم خون است ...

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

خدایا مسافران شیعه را به سلامت و با دست پر به وطن برگردان.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

شیعیان ما به اندازه آب خوردن ما را نمی خواهند ، اگر می خواستند ، دعا می د و فرج ما می رسید.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

به اندازه پیدا لنگه کفشان برای من وقت می گذاشتید ، من می آمدم.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

در قنوت تان برای من دعا کنید.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

من بر مساله غیبت صبر می کنم ، ولی شما با سوز و آه بلند بر من گریه کنید ، ندبه کنید ، ناله کنید.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

به شعیان ما بگو من همیشه به یاد آنها هستم و همیشه برایشان دعا می کنم و فراموششان نمی کنم.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

من موجب بقا و امنیت کره زمین و همه مخلوقات هستم.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

آنان که برای دین خود به اندازه بال مگس ارزش قائل نیستد ، باعث ناراحتی ما هستند.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هامشاهده متن کامل ...
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
درخواست حذف اطلاعات

(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

عکاسی از حیوانات شاخه ای از عکاسی طبیعت است که عکاس روی حیوانات و رفتارها و عادات آنها تمرکز می کند و لحظه های ناب و حیرت انگیز را شکار می کند.
عکاسی حیوانات شامل گرفتن ع از پرندگان، حیات وحش، زندگی زیر آب و زندگی در جنگل می شود که عکاس ساعت ها مانند شکارچی در کمین حیوان می نشیند تا وی را در لحظه ای ناب شکار کند. این ع ها در بخش های طبیعت صفحات ع رسانه ها و سایت هایی چون نشنال جئوگرافی به طور ثابت منتشر می شود.

مجموعه زیر ع هایی از دنیای حیات وحش و حیوانات خبرساز در چند روز اخیر است که در خبرگزاری ها و پایگاه هایی چون نشنال جئوگرافی، کترز و اسمیتسون منتشر شده است.
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات
(تصاویر) عجیب و دیدنی از دنیای حیوانات

اترک نیوز*
مشاهده متن کامل ...
تولد و زمان (5)
درخواست حذف اطلاعات

تولد و زمان (5) :


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، ... .


سلام علیکم


خب هنوز که تماسی گرفته نشده ، البته صوتی ، و منتظرم ، خب پیگیر گرفته شده میشه شد ، و گفتم که به فرمایش حضرت ، به نقل از شهیدم :"گرفته نشده" هم میشه مثل همون :" ی نیستم" و مشمول :" وقوع و لا وقوع نداره" و گفتم که از مصادیق بگوش رسیده بحساب میاد و نهایتشم بچشم اومده که در اینجا بچشم اومد ، تصویرش .


... ، عَمَّ یتَسَاءَلُونَ ؟ ... .


خب اگه مسئله این باشه ، بدنیا اومده اونیه که بچشم بیاد ، یا بقول مثلا مرحوم علامه : چشم بیفته بهش .


در کجا ؟ خب محل تولدش دیگه ، رو فرش زمین و زیر سقف آسمون که بچشم میاد !


مگه اینکه مسئله که مسئله تولد یا بدنیا اومدنه ، این دنیا نباشه ! مثلا بقولی دنیای مجازی ! باشه ! یا بقولی دیگه فانتزی مثلا ! ووو


یا بقول مثلا مرحوم علامه :"دنیای داخل" ، البته دنیای داخل :"دنیای خارج" ی که بعنوان مثال چشم به اون میفته و محل تولد یعنی بدنیا اومدن در این دیناس و پرسش از تولد یا بدنیا اومدن در دنیای خارج نیست ، بلکه در دنیای داخله مثلا .


خب ، من با دنیای داخل کاری ندارم ! که به تعبیرات مختلفی که از اون میشه یکیم من بذارم روش !


پس با چی کار دارم !؟ آخه کار ندارمم شد مثل همون "گرفته نشده" ی من و " ی نیستم" اون بنده خدای خدا بیامرز که دستشم از این دنیا کوتاه شده و تو این دنیا نیست که بهش بگم ! حالا کجاس ؟ بمونه ! آخه دارم ازش حرف می زنم ! چطور !؟


خب همونطور که اون حرف زد و گفت : چرا ی نیستم ؟ دیگه ! تازه منم که با :"وقوع و لاوقوع نداره" شم که کاری نداشتم ! و حتی بعنوان یه نوشته هم حرفشو زدم !


خب چی پرسیدم !؟ آهان ! پس با چی کار دارم !؟ بود .


این :" ی" که گفته ه یا ی !؟ آخه تولد با تولد ی فرق داره ، نه اینکه یکشون مثل من که گفتم مادرم بدنیا آورده منو ، مادر داره ، نه جفتشم مادر داره و هرکدومشم مادر خودشونو دارن .


ولی با ی فرق داره ، ی پیرو یا بقول ما شیعه ی ه .


یعنی چی ؟ یعنی فقط نمیگه : ... ، اشهد ان میسحا عبده و رسوله ، ... .


و بعدشم : حی علی الصلاح ، ... .


بلکه مثل ما شهادت میده که جانشین یا نایب و خلیفه ی ه ! (1) (2) ، اونم رو زمین و زیر آسمون تا چشم کار ه ! یا جانشین این در این میون ، یا نه فقط مثلا رو زمین ، و یا جانشین اینم در جایی از زمین ، ووو ! البته وقتی که رو زمین نباشه ! و مثلا رفته باشه آسمون ! البته رو صلیب نه ها !


یا یه جایی که گفته باشه ! حتی آسمون ، حتی زیر زمینم ، حتی دنیای دیگه هم ! و بعنوان مثال همون :"دنیای داخل" ! و یا ... ، که نهایتش صوتی تصویری اون باشه که اختلافی نوش نباشه ! البته ! اگه اختلافی در محل تولد ایندو هم نباشه ! بعبارت دیگه دنیای این دو ! تازه بر فرض اینکه تو دنیای قبلیم ، مثلا :" ی نیستم" زوج :" ی هستم"ی نداشته نباشه ، حتی در دنیای صوت ! چه رسه به دنیای تصویر !  


که :"وقوع" ش قابل پیگیریه ! اگه :"لاوقوع"ی هم داشته باشه ! که دوتایی اومده باشن رو زمین و زاد و ولد کرده باشن ! حال کدوم مادر بچه هاس ؟ که بدنیا آوردشون ؟ بمونه !


زیرنویس :


1 – نقله که حضرت عیسی بن مریم علیه السلام با یکی از حواریون یا همراهشون داشتن میرفتن که رسیدن به آبی ، همراه ایشون پرسیدن حالا چیکار کنیم ؟ حضرت فرمودن بگو یا عیسی یا عیسی و دنبال من بیا و راه افتادن ، همراه ایشونم با گفتن یا عیسی یاعیسی دنبال ایشون افتادن ، کمی که رفته بودن ، همراه متوجه شد که آن حضرتم دارن یه چیزی میگن ، دقت و دیدن که می گوید یا الله یا الله ، با خودش دادشت می گفت که خب چرا من نگم یا الله یا الله ؟ و همینکه یاعیسی یاعیسی گفتنو نگفت فرو رفت تو آب ، حضرت دستشو گرفت و گفت مگه نگفتم بگو یاعیسی یاعیسی ؟ قضیه رو گفت .


2 – تو یه نوشته ای در اینجا ، که یکی از دبیران محترم مجله ی اینجا هم اونو از میان تازه نوشته ها برگزیده بود ، منتها با عنوان دیگه ای ، گفتم که دعوت شده بودم به ای که در ای ی تهران ب ا ! شده بود و خطیب در خطبه گفت یعنی چی اشهد ان علیا ولی الله !؟ و پرسید : آیا علی هم شهادت داده به ولی الله بودنش !؟ یا من در آوردی پیروان ایشونه !؟


خب ، نخواستم پاشم ظهرمو بخونم و یا ... ، صبر تا خطبه ی داخلی و خارجیشو و همینطور دورکعت و تموم کرد و رفتیم ، با دعوت کننده ام ، خدمتشون که پس از سلام علیک فورا جویای حال ابوی شد و فکر کرد اومدیم دیدنشون که پرسیدم آیا شهادت (1) داده به بنده خدا و رسولش بودن ؟ که گرفت می خوام چی بگم و گفت سر نهار صحبت می کنیم ، که ... ، آخه سابقه ی از این بحثا رو خدا بیا مرز باهام داشت ! وقتی که مهمون پدر خدا بیامرزم بود .


3 – قبلا به نقل از شهید گفتم که این شهادتین ، فرق داره با مثلا شهادت دادن در دادگاه یا محکمه ای که به شهادت شاهد مطلبی دستگیر بشه ، شهید این شهادت ها رو درک یا دریافت معنی می کنن ، مثلا دریافت کرده ام که نیست خ جز خدا ، اوم نه به معنی اینکه خودش اومده ، به این دنیا و دنیای دیگه هم ! ووو ، مثل آدمی که بدنیا اومده باشه ! از دنیایی دیگه ، ووو ، نه مثل من که گفتم مادرم بدنیا آورده منمو ، و برام جالبه اگه یکی پیدا بشه که مثل من بدنیا نیومده باشه ! و شاهد بدنیا اومدنشم باشه ! آخه منکه یادم نمیاد بدنیا اومدنمو ! البته :"به تعبیر معروف" نخوردم نون گندم ، ولی بچشم خورده بدنیا آوردن مادری ، مثلا زایمان حیوانی ماده ای رو ، یا بعد زایمان مادری صدای گریه ی بچه ای رو که بگوشم خورده و بعدم خودش بچشم .


یا بره دنیایی دیگه ، حالا چه در این دنیا ! و چه خارج از این دنیا ! و تازه به شهادت ما ! و اونم با مثلا یا عیسی یا عیسی گفتن ! چه رسه به اینکه با یاهمراه یاهمراه عیسی گفتن ما هم باشه ! ووو ، اونم به دنیای خارج ! خارج از ما ! دنیای ما ! که نهایتشم دنیای دیدنی چشم ، شنیدنی گوش ، ووو باشه ! و ورد زبونشونم یاحس یاحس نباشه ! بلکه یکی یا بینایی یا بینایی و یکی دیگه هم یاشنوایی یاشنوایی باشه !


 


نه بینا و شنوای دنیای خارج ، بیرون و بقولی واقعی ! نه مجازیش ! فانتزیش  ! ووو ، و ذهنیش مثلا ! حالا آیا :" ی" ش !؟ یا دینیش !؟ و یا یشم !؟ بمونه ! مشاهده متن کامل ...
تولد و زمان (5)
درخواست حذف اطلاعات

تولد و زمان (5) :


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، ... .


سلام علیکم


خب هنوز که تماسی گرفته نشده ، البته صوتی ، و منتظرم ، خب پیگیر گرفته شده میشه شد ، و گفتم که به فرمایش حضرت ، به نقل از شهیدم :"گرفته نشده" هم میشه مثل همون :" ی نیستم" و مشمول :" وقوع و لا وقوع نداره" و گفتم که از مصادیق بگوش رسیده بحساب میاد و نهایتشم بچشم اومده که در اینجا بچشم اومد ، تصویرش .


... ، عَمَّ یتَسَاءَلُونَ ؟ ... .


خب اگه مسئله این باشه ، بدنیا اومده اونیه که بچشم بیاد ، یا بقول مثلا مرحوم علامه : چشم بیفته بهش .


در کجا ؟ خب محل تولدش دیگه ، رو فرش زمین و زیر سقف آسمون که بچشم میاد !


مگه اینکه مسئله که مسئله تولد یا بدنیا اومدنه ، این دنیا نباشه ! مثلا بقولی دنیای مجازی ! باشه ! یا بقولی دیگه فانتزی مثلا ! ووو


یا بقول مثلا مرحوم علامه :"دنیای داخل" ، البته دنیای داخل :"دنیای خارج" ی که بعنوان مثال چشم به اون میفته و محل تولد یعنی بدنیا اومدن در این دیناس و پرسش از تولد یا بدنیا اومدن در دنیای خارج نیست ، بلکه در دنیای داخله مثلا .


خب ، من با دنیای داخل کاری ندارم ! که به تعبیرات مختلفی که از اون میشه یکیم من بذارم روش !


پس با چی کار دارم !؟ آخه کار ندارمم شد مثل همون "گرفته نشده" ی من و " ی نیستم" اون بنده خدای خدا بیامرز که دستشم از این دنیا کوتاه شده و تو این دنیا نیست که بهش بگم ! حالا کجاس ؟ بمونه ! آخه دارم ازش حرف می زنم ! چطور !؟


خب همونطور که اون حرف زد و گفت : چرا ی نیستم ؟ دیگه ! تازه منم که با :"وقوع و لاوقوع نداره" شم که کاری نداشتم ! و حتی بعنوان یه نوشته هم حرفشو زدم !


خب چی پرسیدم !؟ آهان ! پس با چی کار دارم !؟ بود .


این :" ی" که گفته ه یا ی !؟ آخه تولد با تولد ی فرق داره ، نه اینکه یکشون مثل من که گفتم مادرم بدنیا آورده منو ، مادر داره ، نه جفتشم مادر داره و هرکدومشم مادر خودشونو دارن .


ولی با ی فرق داره ، ی پیرو یا بقول ما شیعه ی ه .


یعنی چی ؟ یعنی فقط نمیگه : ... ، اشهد ان میسحا عبده و رسوله ، ... .


و بعدشم : حی علی الصلاح ، ... .


بلکه مثل ما شهادت میده که جانشین یا نایب و خلیفه ی ه ! (1) (2) ، اونم رو زمین و زیر آسمون تا چشم کار ه ! یا جانشین این در این میون ، یا نه فقط مثلا رو زمین ، و یا جانشین اینم در جایی از زمین ، ووو ! البته وقتی که رو زمین نباشه ! و مثلا رفته باشه آسمون ! البته رو صلیب نه ها !


یا یه جایی که گفته باشه ! حتی آسمون ، حتی زیر زمینم ، حتی دنیای دیگه هم ! و بعنوان مثال همون :"دنیای داخل" ! و یا ... ، که نهایتش صوتی تصویری اون باشه که اختلافی نوش نباشه ! البته ! اگه اختلافی در محل تولد ایندو هم نباشه ! بعبارت دیگه دنیای این دو ! تازه بر فرض اینکه تو دنیای قبلیم ، مثلا :" ی نیستم" زوج :" ی هستم"ی نداشته نباشه ، حتی در دنیای صوت ! چه رسه به دنیای تصویر !  


که :"وقوع" ش قابل پیگیریه ! اگه :"لاوقوع"ی هم داشته باشه ! که دوتایی اومده باشن رو زمین و زاد و ولد کرده باشن ! حال کدوم مادر بچه هاس ؟ که بدنیا آوردشون ؟ بمونه !


زیرنویس :


1 – نقله که حضرت عیسی بن مریم علیه السلام با یکی از حواریون یا همراهشون داشتن میرفتن که رسیدن به آبی ، همراه ایشون پرسیدن حالا چیکار کنیم ؟ حضرت فرمودن بگو یا عیسی یا عیسی و دنبال من بیا و راه افتادن ، همراه ایشونم با گفتن یا عیسی یاعیسی دنبال ایشون افتادن ، کمی که رفته بودن ، همراه متوجه شد که آن حضرتم دارن یه چیزی میگن ، دقت و دیدن که می گوید یا الله یا الله ، با خودش دادشت می گفت که خب چرا من نگم یا الله یا الله ؟ و همینکه یاعیسی یاعیسی گفتنو نگفت فرو رفت تو آب ، حضرت دستشو گرفت و گفت مگه نگفتم بگو یاعیسی یاعیسی ؟ قضیه رو گفت .


2 – تو یه نوشته ای در اینجا ، که یکی از دبیران محترم مجله ی اینجا هم اونو از میان تازه نوشته ها برگزیده بود ، منتها با عنوان دیگه ای ، به نام :"خطبه ای قابل تامل " ، گفتم که دعوت شده بودم به ای که در ای ی تهران ب ا ! شده بود و خطیب در خطبه گفت یعنی چی اشهد ان علیا ولی الله !؟ و پرسید : آیا علی هم شهادت داده به ولی الله بودنش !؟ یا من در آوردی پیروان ایشونه !؟


خب ، نخواستم پاشم ظهرمو بخونم و یا ... ، صبر تا خطبه ی داخلی و خارجیشو و همینطور دورکعت و تموم کرد و رفتیم ، با دعوت کننده ام ، خدمتشون که پس از سلام علیک فورا جویای حال ابوی شد و فکر کرد اومدیم دیدنشون که پرسیدم آیا شهادت (1) داده به بنده خدا و رسولش بودن ؟ که گرفت می خوام چی بگم و گفت سر نهار صحبت می کنیم ، که ... ، آخه سابقه ی از این بحثا رو خدا بیا مرز باهام داشت ! وقتی که مهمون پدر خدا بیامرزم بود .


3 – قبلا به نقل از شهید گفتم که این شهادتین ، فرق داره با مثلا شهادت دادن در دادگاه یا محکمه ای که به شهادت شاهد مطلبی دستگیر بشه ، شهید این شهادت ها رو درک یا دریافت معنی می کنن ، مثلا دریافت کرده ام که نیست خ جز خدا ، اوم نه به معنی اینکه خودش اومده ، به این دنیا و دنیای دیگه هم ! ووو ، مثل آدمی که بدنیا اومده باشه ! از دنیایی دیگه ، ووو ، نه مثل من که گفتم مادرم بدنیا آورده منمو ، و برام جالبه اگه یکی پیدا بشه که مثل من بدنیا نیومده باشه ! و شاهد بدنیا اومدنشم باشه ! آخه منکه یادم نمیاد بدنیا اومدنمو ! البته :"به تعبیر معروف" نخوردم نون گندم ، ولی بچشم خورده بدنیا آوردن مادری ، مثلا زایمان حیوانی ماده ای رو ، یا بعد زایمان مادری صدای گریه ی بچه ای رو که بگوشم خورده و بعدم خودش بچشم .


یا بره دنیایی دیگه ، حالا چه در این دنیا ! و چه خارج از این دنیا ! و تازه به شهادت ما ! و اونم با مثلا یا عیسی یا عیسی گفتن ! چه رسه به اینکه با یاهمراه یاهمراه عیسی گفتن ما هم باشه ! ووو ، اونم به دنیای خارج ! خارج از ما ! دنیای ما ! که نهایتشم دنیای دیدنی چشم ، شنیدنی گوش ، ووو باشه ! و ورد زبونشونم یاحس یاحس نباشه ! بلکه یکی یا بینایی یا بینایی و یکی دیگه هم یاشنوایی یاشنوایی باشه !


 


نه بینا و شنوای دنیای خارج ، بیرون و بقولی واقعی ! نه مجازیش ! فانتزیش  ! ووو ، و ذهنیش مثلا ! حالا آیا :" ی" ش !؟ یا دینیش !؟ و یا یشم !؟ بمونه ! مشاهده متن کامل ...
پرسمان 74: مستند حکم حرمت استفاده از ماهی های بدون «پُولَک» چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

پرسمان 74: مستند حکم حرمت استفاده از ماهی های بدون «پُولَک» چیست؟

بنام پروردگار علیم و حکیم. سرکار خانم «م- د» (دانشجوی ایرانی مجازی المصطفی – صلوات الله علیه و آله- مقیم «لاهه هُلَند»)، سلام علیک؛ سال نو را تبریک عرض مینمایم؛ و از درگاه حضرت حق، سالی سرشار از خیر و رحمت و سعادت را برای جنابعالی مسئلت دارم. از تأخیر غیر عمدی در پاسخ از پرسش ارسالی عذر خواهم.

طرح پرسش:

«با سلام خدمت گرامی. دوستی از اهل تسنن از بنده منبع حرمت خوردن ماهی بدون «فَلْس» را سوال کرد.اگر عنایت کنید منبعی معرفی بفرمایید ممنون میشم. ایشون ظاهرا از هیچ فرقه ای تبعیت نمیکند و هرآنچه خودش تحقیق کند می پذیرد. در ضمن بسیار مقید و متشرع هستند. امیدوارم خداوند همه ما را هدایت بفرماید. ماس دعا». (م.. د../ لاهه هلند).

پاسخ از پرسش:

در پاسخ از پرسش مذکور، ذکر نکات ذیل را سودمند میدانم:

نکته اوّل: دیدگاه فقهاء فرقین در مورد حکم استفاده از  ماهی  بدون «پُولَک»

الف- دیدگاه فقهاء اهل سنَت

همۀ فقیهان اهل سنت در این مسأله اتفاق نظر دارند که خوردن هر نوع ماهی حلال است و شرط اساسی حلال بودن آبزیان ، این است که صرفاً از خانوادۀ ماهیان باشند. بنابراین، وجود «پولک» در ماهی، به هیچ وجه، ملاک و شرط حلال بودن نیست و هیچ یک از ان مذاهب چهارگانه اهل سنّت، متعرض وجود تفاوت بین ماهیان دارای«پولک» و غیره نشده اند (الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 2، ص 5)

حتی برخی از علمای اهل سنت، خوردن تمام حیوانات دریایی را به جز چند نوع آن، جایز و مباح می دانند؛ هر چند که برخی از پیشوایانشان، خوردن تعدادی از حیوانات آبزی را جایز نمی دانند؛ حَنَفیها  میگویند :اگر آبزیانی مرده باشد خوردنش جایز نیست».

ب- دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه)

 

فقهای شیعه از دیر باز تا کنون، تنها آن دسته از ماهیانی را که دارای «پُولَک» (= «فَلْس») باشند را، قابل خوردن و حلال دانسته اند؛ جناب شیخ صدوق (ره) آورده است :«از صید دریا فقط آن دسته از ماهیانی که دارای پولک باشند، قابل خوردن هستند و ماهیان بدون پولک را نباید خورد» (ابن بابویه، شیخ صدوق، المقنع فی الفقه، ج 1و 2، ص 15)؛ طبق این دیدگاه، حلال بودن گوشت ماهیان و جانداران دریایی، تابع دو شرط اساسی است:

الف ) از جهت شکل و اندام فیزیکی از خانوادۀ ماهیان باشد .

ب ) بر روی بدن آنها ،«فَلْس»( پُولَک ) وجود داشته باشد .

نکته دوَم: دسته بندی ماهیها بر اساس دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه)

طبق دیدگاه دوَم، ماهیها به دو دسته کّلی قابل تقسیم می باشند:

الف- ماهی های حلال؛ از قبیل: آزاد، قزل آلا، کولی سفید، سیم، کپور، حشام، حاش، کوله، تلاجی، لامی، اردک ماهی، کفال، سوف، سیاه کولی و سفید کولی.

ب- ماهی های حرام؛ همانند:  سه خاری، گرزک، فوگل، اسب ماهی، ارّه ماهی، لقمه ماهی، تاس، اوزون بورون و شیپ ماهی ( با تلخیص از کتاب اولین و آ ین ، ج8، ص 109 به بعد، تألیف سیّد رضا پاک نزاد). 

نکته سَوّم: سیره علوی در کنترل و نظارت مراکز توزیع آبزیان

الف- شیعه و سنی هر دو از (صلی الله علیه وآله وسلّم) روایت کرده اند که فرمود: « اَقضاکُم عَلِیٌّ» یعنی « بعد از من برترین صحابه در قضاوت به حقّ، علیّ ابن طالب است » (جهت آگاهی از مستندات این روایت، مراجعه شود به مقاله «ارزی سخن ابن تیمیه درباره حدیث «أَقضاکُم عَلِیٌّ» در سایت: « نقد وهَبیَت»).

ب- حضرت علی (علیه السّلام) کلیه ماهیها را به دو دسته تقسیم فرموده اند :

1- ماهیهای دارای   پُولَک» و «فَلْس».

2- ماهیهای بدون پُولَک» و «فَلْس».

از انواع ماهی بدون «فَلْس» چهار نمونه آن را صراحتاً حرام گوشت دانسته اند .

·        در کتاب ناسخ واریخ آمده است ، که حضرت علی (علیه السّلام) روزی از بازار ماهی فروشان کوفه عبور می فرمودند . خطاب به ماهی فروشان فرمودند : ماهی جری ، مارماهی ، ماهی طافی و ماهی زمیر را نفروشید . (نک:شعبان تازه کام و علیرضا شیخی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون ی ، ص245)؛

·        ابن سنان از حضرت صادق (علیه السّلام) نقل می کند که آن حضرت فرمود : المؤمنین علی (علیه السلام) زمانی که در کوفه بودند، سوار براستر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) ضمن عبور از بازار ماهی فروشان فرمودند : «ماهیانی را که قشر و فلس ندارند نخورید و ید و فروش نکنید که حرام است»  (شیخ حُرّ عامِلی، وسایل الشیعه ،ج 16، ص 298 ، ح 6)؛

نکته چهارم:دلایل و مستندات دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه)

برای اثبات درستی دیدگاه فقهاء شیعه ( یّه) می توان از دلایل متنوَعی بهره جست؛ مهمترین آنها عبارت است از:

1. آیات

هانگونه که اشاره شد، طبق نظر فقهاء شیعه ( یّه)، از میان آبزیان، تنها ماهی پولک دار و «مَیگُو» حلال گوشت می باشند .  یکی از دلایل حلال بودن ماهی پولک دار آیات قرآنی است. این آیات به اطلاق یا عموم بر این حکم دل دارند در قرآن ضمن آیات متعددی، از دریاها و اهمیت حیاتی آنها سخن به میان آمده است؛ به جهت پرهیز از طولانی شدن بحث، به ذکر شماره این مجموعه از آیات اکتفا می شود؛ این آیات عبارتند از: بقره/173، اعراف/157، مائده/ 96، نحل/ 14، فاطر/ 12، جاثیه/ 12، بقره/ 164، بنی / 70.

نکته مهم اینکه در آیات قرآن مجید به صراحت شرط پولک دار بودن ماهی برای حلیت آن مطرح نشده است وآیات الاحکام قرآن مجید در این مورد، کلی و اجمالی است و تفصیل و تفسیر آن به و ائمه اطهار صلوات الله علیهم واگذار گردیده است. یعنی با استفاده از روایات ایشان می توان کیفیت حلال و حرام بودن حیوانات دریایی را معلوم نمود .

2. روایات

مهم ترین دلیل حلیت خوردن ماهی پولک دار و حرام بودن  غیر آنها،روایات است که به ذکر چهار مورد می پردازیم:

·        در روایت صحیح محمدبن مسلم از صادق (علیه السَلام) آمده است : « کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ: .«بخور هر ماهی فَلس دار را و از خوردن ماهی بدون فَلس خود داری کن« (شیخ صدوق، مَن لا یحضره الفقیه، ج 3,،ص323؛و شیخ حُرّ عامِلی، وسائل الشیعه ، موسسه آل البیت ع ، ج 24 ، ص 127؛ -  البته با اندکی تفاوت)؛

·        حمادبن عثمان از صادق (علیه السلام) می پرسد: از ماهی ها کدام حلال گوشت است؟ می فرماید : «ماهی ای که پولک دارد»  (همان ،ج 16، ص 397 ، ح 2)؛

·        محمد بن سلام از باقر (علیه السّلام) سؤال کرد : ای پسر ، رحمت خدا بر شما باد . برای ما ماهی آورده اند که پولک ندارد ( حکمش چگونه است ؟ ) حضرت فرمود :« آن دسته از ماهیانی که دارای پولک هستند بخورید و آن دسته از ماهیانی که پولک ندارند ، نخورید»  (همان ، ص 329)؛

·        حَنّان بن سُدَیر نقل می کند که در محضر صادق (علیه السلام) بودم که شخصی به نام فیض بن مختار مقداری «مَیگُو» خدمت حضرتش آورد و در رابطه با حلال بودن آن سؤال کرد . حضرت در پاسخ وی فرمود : «این میگو دارای پولک است » ، و آن حضرت خود آن را تناول فرمود و ما همه ناظر بر تناول حضرت بودیم» (همان ، ج 16 ،ص    ص 329 ،  ح 2)؛

3-  دلایل علمی- بهداشتی

اگرچه دلیل حرام بودن آبزیان هائی که در خوردن گوشتشان حرام است؛ دلیل نقلی است؛ نه دلیل عقلی یا همان دلیل علمی تجربی؛ ولی می توان از یافته های علمی دانشوران در حوزه آبزیان به عنوان مؤیّد دیدگاه فقهاء یّه استفاده نمود؛ از باب نمونه به ذکر سخنان یکی از کارشناسان در این راستا بهره می جوئیم:

  بابا مخیر در بخشی از سخنرانی خود در سومین کارگاه آموزشی آبزیان حلال و حرام گفته است: «نحوۀ قرار گرفتن فلسها بر بدن ماهیان گاه به گونه ای است که فلسهای ردیف جلو مقداری از سطح فلسهای خلفی را می پوشاند؛ درست شبیه صفحات سفالی پشت بام منازل نواحی جنگلی . بدین ترتیب ، فلسها ، پوشش مقاومی برای حفاظت از بدن ماهیها در مقابل آسیب به وجود می آورند و در عین حال مانع تحرک آزاد و راحت آنها نمی گردند. فلسها، از مایع جی پوشانیده شده اند که شفاف و چسبناک بوده و مانع نفوذ مواد سمی به داخل بدن ماهی می گردند . براساس اظهار نظر کارشناسان ، در ماهیانی که فاقد فلس بوده و یا از فلس کمتری برخوردارند ، چنین مادۀ مخاطی مخصوصی ترشح نمی شود . بنابراین ماهیان بدون فلس ، مواد رادیواکتیویته بیشتری را نسبت به ماهیان فلس دار جذب کرده و در نتیجه انگلها و باکتریهای بیشتری می توانند از سطح پوستشان عبور نمایند.

یکی از اقسام فلس ها، فلس پلاکوئیدی است. شکل فلس های پلاکوئید متغیر بوده و این تغییرات به منظور انجام وظایف متعدد صورت گرفته است. این وظایف شامل حفاظت از ماهی در مقابل عوامل شکارچی و انگل های خارجی ، کاهش اش مکانیکی، کمک به تولید نور و اندام های حسی و کاهش اصطکاک است .

همچنین فلس ها به صورت مکانیکی لایه های عمیق تر را محافظت می کنند و پوشش استخوانی و خارها ، آنها را از حمله دشمنان شکارچی در امان نگه می دارد» ( مسعود ستاری ،ماهی شناسی 1، ص 64-59)

نکته پنجم: تنها دلیل و مستند دیدگاه فقهاء اهل سنّت و پاسخ از آن

با تتبَع صورت پذیرفته مشخّص گردید: تنها دلیل فقهاء اهل سنَت بر حلَیّت مطلق ماهیها بلکه همه آبزیان ها؛ اطلاق مفاد اطلاقی دو آیه ذیل می باشد؛ دیده شده است که برخی از افراد غیر کارشناس، همین مفاد را دلیل بر درستی دیگاه فقهاء اهل سنَت دانسته اند؛ این دو آیه عبارتند از:

الف -«أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ96» ( سوره مائده، آیه 96) : «صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است تا ( در حال احرام ) از آن بهره مند شوید ولی ما دام که محرم هستید ، شکار صحرا برای شما حرام است و از ( نافرمانی ) خ که به سوی او محشور می شوید، بترسید»؛

ب -«وَ هُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْکُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا» (سوره نمل، آیه 14) : «او ی است که دریا را مسخّر ( شما ) ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید».

فقهاء اهل سنّت و پیروان آنان گویند: طبق مفاد اطلاقی این دو آیه، خوردن مطلق ماهیها بلکه مطلق آبزیانها حلال است.

در متون تفسیری و فقهی شیعی، شاهد ذکر سخنان علمی و منطقی مناسبی در جهت نقد این تنها دلیل و مستند فقهاء اهل سنَت بیان می باشیم؛ ما در بخش پایانی این نوشته به نقل امور ذیل بسنده می نمائیم:

1- همه عقلای عالم قبول دارند که اظهار نظر در هر رشته ای نیازمند تخصص است؛ اما برخی را چه می شود که با قیافه ای شمندانه این اصل عقلی را زیر پا نهاده و با اینکه هیچ سر رشته ای در علم دین ندارند به راحتی به خود اجازه می دهند که در حوزه دین اظهار نظر کنند و بگویند به نظر من این حلال است و آن حرام؛ داستان وقتی جالب تر می شود که این افراد برای همین اظهارنظرهای غیر کارشناسانه و غیرعقلائیشان مورد تشویق برخی همردیفان خود قرار می گیرند؛

2- اگر ی بدون هیچ پیشداشت ذهنی و دور از هرگونه تعصّب و لجاجت به سیاق دو آیه مذکور بنگرد، به آسانی خواهد یافت که استدلال مذکور، استدلالی نادرست می باشد؛ بدین جهت میگوئیم:

اوّلا:با دقت در فراز دوّم آیه اوّل معلوم می شود که این آیه اصلا نمی خواهد بگوید آبزیان حلال هستند یا نه؛ این آیه مربوط به حاجیان است که در آن، دو حکم از احکام احرام بیان شده است: اول اینکه به افراد در حال احرام، اجازه می دهد از دریا صید کنند و بخورند؛ یعنی این کار (صید آبزیان) برای آنها حرام نیست؛ دوم اینکه حق ندارند حیوانات خشکی را صید کنند؛ یعنی این کار (صید حیوانات خشکی) برای آنها حرام است؛ اما اینکه کدام آبزی برای آنها حلال است و کدام حرام در آیه سخنی از آن به میان نیامده است؟ وقتی به روایات مراجعه می کنیم پاسخ روشن می شود و این هم کار ی است که در این رشته متخصص است؛ برای همین است که می گوییم کار استنباط احکام و فهم این چنینی از آیه و روایات را باید به متخصص دین واگذار کرد و احکام را از او پرسید؛ از اینجا پاسخ انی که کارشناس نیستند و می گویند ما این حکم (حرمت) را قبول نداریم و به نظر ما حکم فلان گونه است نیز روشن می شود.

ثانیا:معنای آیه شریفه دوّم نیز این است که: «خداوند همانی است که دریا را به خدمت شما درآورد تا از آن، گوشت تازه بخورید »؛ از فراز این آیه فهمیده نمی شود که هر چه در دریا زندگی می کند خوردنش برای انسان حلال است؟؛ تعبیر « لَحْمًا طَرِیًّا»  هم یعنی گوشت تازه؛ نه هر گوشتی که در دریا هست. حالا سوال می شود کدام گوشت؟؛ اهل بیت (علیهم السّلام) که طبق آیات 44 و 64 سوره نحل، بیانگر قرآنند، پاسخ ما را می دهند؛ صادق (علیه السلام) فرمودند: «کُلْ مِنَ السَّمَکِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ مَا لَیْسَ لَهُ فَلْسٌ ؛ از ماهی ایی می توانی بخوری (بر تو حلال است که بخوری) که فَلس (پولک) داشته باشد و از ماهی ایی که فَلس ندارد نخور (بر تو حرام است که بخوری) (شیخ صدوق، مَن لا یحضره الفقیه، ج 3,،ص323).مشاهده متن کامل ...
ع های چهاردهمین جشن حافظ با حضور اهالی سینما و تلویزیون
درخواست حذف اطلاعات
ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

الهه حصاری در جشن دنیای تصویر تندیس حافظ / داد ماه ۱۳۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

آقایی در جشن حافظ

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

مجید مظفری در جشن دنیای تصویر ( تندیس حافظ ) سال ۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

مهران مدیری در جشن سینمایی حافظ ۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

مهرانه مهین تر در جشن دنیای تصویر

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

علی رام نورایی در جشن حافظ

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

گلاره عباسی در جشن دنیای تصویر – حافظ

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

ع / نیما شاهرخ شاهی بازیگر مرد در جشن سینمایی حافظ ۱۳۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

پژمان جمشیدی ,پریناز ایزدیار و نیما شاهرخ شاهی در چهاردهمین جشن دنیای تصویر حافظ

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

ساره بیات,پریناز ایزدیار و گلاره عباسی

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

فرزاد فرزین در چهاردهمین جشن سینمایی دنیای تصویر / جشن حافظ / داد ۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

هومن سیدی

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

میلاد کی مرام در جشن دنیای تصویر ۱۳۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

آنا نعمتی در جشن دنیای تصویر ۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

ساره بیات بازیگر زن / ع / جشن سینمایی حافظ / جشن دنیای تصویر ۱۳۹۳

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

مهدی سلطانی,فرامرز قریبیان و پسرش سام قریبیان در جشن سینمایی حافظ

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

نیما شاهرخ شاهی

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

گلاره عباسی

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

پریناز ایزدیار در جشن سینمایی حافظ

ع های جشن دنیای تصویر حافظ 3 داد 93

ع مهناز افشار در چهاردهمین جشن دنیای تصویر حافظ

آریا پی hمشاهده متن کامل ...
مصاحبه با مجید صالحی
درخواست حذف اطلاعات
مصاحبه یه خبرنگار با مجید صالحی::::::::::

چه شد از میان همه حرفه های دنیا بازیگری حرفه شما شد؟

همه چیز اتفاقی شروع شد، یک روز تابستانی دوستم آمد و گفت:

«مجید، چقدر به تو میاد بازیگر بشی.»

آنقدر ناگهانی این حرف را زد که فکر جوک گفته تا بخندیم، با خنده نگاهم به صورتش افتاد که دیدم هیچ نشان از شوخی در صورتش نیست.

جدی نگاهم می کرد و ادامه داد:

«ببین تو از بچگی هن یشه بودی! اینقدر که تو درست شبیه بازیگران ایرانی و خارجی بازیگریشان را تقلید می کنی، فکر نمی کنم خودشان اگر بخواهند همان فضا را دوباره بازی کنند بتوانند،بیا برو کلاس بازیگری، زندگی تو دراین فضا است...»

دوستم راست می گفت، تا یادم می آید همیشه خیره می شدم به بازی بازیگران و مجریان تلویزیون و سعی می طنز ترین فضای رفتار یا صدایشان را بیرون کشیده و پس از آن تا مدتها نقش آن ها را بازی می . کار من بود، دلم می خواست مردم را شاد کنم، تصویر لبخند شاد بر صورت، زیباترین تصویر زندگیم است.

البته بگویم، قبل از رفتن به کلاس بازیگری، تماشاگر حرفه ای های سینمایی بودم و حتی کرایه می دادم. دوست داشتم ج زندگی خودم را در آن سن و سال نوجوانی تأمین کنم.هر ی را هم نگاه نمی ، مثلاً میان کار کارگردانان ایرانی، های آقای مخملباف و کیارستمی از دسته هایی بود که می پسندیدم و جالب این که مشتریان کرایه ای هایم را هم مجاب می ، سینما را در فضای های رئال با نگاه کارگردانان حرفه ای دنبال کنند.

خلاصه مطلب این که به همین سادگی شروع شد. یعنی این که من آن پسر بازیگوش 17 ساله،مثل یک بچه حرف گوش کن، پیشنهاد دوستم را قبول کرده و رفتم کلاس بازیگری.

اگر بدانید روز اول کلاس بازیگری چه داستانی همراه دارد. هیچ تصوری از کلاس بازیگری و فضای تئاتر نداشتم، اسم نویسی کرده بودم و برای همین سر ساعتی که باید آموزشگاه می بودم آنجا رسیدم.

فضای کلاس به شکلی بود که تا دو روز پس از آن بلند بلند با یادآوری دقایق آن، حرف ها و حرکاتی که در کلاس دیده بودم می خندیدم. فضا برای کمدی و اما چه سخت بود نخندیدن در آن فضا که همه به نقش درخت، گل و پروانه شدن را جدی گرفته بودند...

یعنی چی درخت و گل و پروانه...

از همان لحظه ای که شروع کرد به حرف زدن خنده مرا کرد و ثانیه ای رهایی ازدستش نداشتم ولی سعی می نخندم،یعنی نمی شد در آن فضا خندید ولی مگر می شد نخندی،خلاصه تصور کنید که چه گذشت بر من در آن دقایق.

مان «حمید افشار» بود وقتی شروع کرد به گفتن این که: «خب ما ی ری حرکات بیان و بدن را باید تمرین کنیم»، این را گفت و از بچه های کلاس خواست که برای پرورش حنجره، اصواتی را بلند بلند تکرار کنند و این سرآغاز ماجرای نبرد من و خنده بود!

هر لحظه حس می الان است که دیگر تحملم تمام شده و از خنده منفجر شوم!

درحالی که هنوز با یاد آوری ثانیه های آن روز کلاس بازیگری می خندید، گفت: تازه داشتم به فضا عادت می و خنده خود را به هزار بدبختی جمع و جور کرده بودم که حمید افشار رو به بچه ها کرد و گفت: «تصور کنید ما آدم ها ی ری درخت هستیم، باد می آید و برگ هایمان قرار است تکان بخورد...»

می گفت و من که تا آن روز چنین فضاهایی را تجربه نکرده بودم، از خنده رو به دیوار کلاس کرده با خود مبارزه می که صدای خنده هایم در فضای کلاس نپیچد. واقعاً روز خاصی در زندگیم بود، یک روز در فضایی به واقع از دیدگاه آن روزهایم کمدی و تمرین نخندیدن...


گفتید همکلاسی هایتان دروس کلاس برایشان جدی بود در حالی که شما در آن محیط در نبرد با خنده ای بودید...

از آن ها نگویید که هنوز یادشان می افتم می خندم. (خنده بلند کوتاه)

سعی می نگاهشان نکنم، می دانستم نگاهم به صورتشان که بیفتد دیگر بازنده نبرد با نخندیدن خواهم بود. مخصوصاً وقتی می دیدم جدی باورشان شده که درخت هستند و خود را تکان تکان می دادند که مثلاً باد در میان برگ هایشان پیچیده...

(با صدای بلند شروع به خندیدن کرد) هنوز هم آن روز را به یاد می آورد می خندد انگار نخندیدن های آن روز در کلاس را جبران می کرد!...

خب چرا اینقدر نبرد! اگر می خندیدید مگر چه می شد؟
نه! نمی خواستم آن روز نخستین و آ ین روز تجربه آن فضا برایم باشد، نه این که عاشق فضای بازیگری و فنونی که می آموخت شده باشم، با خودم می جنگیدم تا نخندم برای این که باز هم بتوانم جلسه بعدی به کلاس بروم و این خنده ها ادامه داشته باشد. اگر غش غش می خندیدم ا اج می شدم و این یعنی از دست دادن چنین فضای دوست داشتنی و پرطنز.

و اما خوشحالم که توانستم آن روزها خنده هایم را کنترل کنم،چون به مرور فضای کلاس به محیطی جذاب برای آموختن تبدیل شد و مسیری را طی که به اینجا رسیدم، به اینجا که بازیگری حرفه ام شود، تحصیل م رشته نمایش است و هنوز هم نگاه می کنم و می خوانم تا بیشتر بدانم تا بهتر بازی کنم.

نخستین نقشی که بازی کردید چه بود؟ منظورم در همان کلاس است، خلاصه شما هم باید در آن فضا نقشی بازی می کردید نمی شد که فقط تماشاگر باشید.
روزهای اول که فرار می و ترفندم هم بدین شکل بود که صورتی جدی به خود می گرفتم و به می گفتم:«من هنوز ارتباط عمیقی با فضای کلاس برقرار ن » این درحالی بود که از نقش هایی که می گفت ایفا کنم فرار می ولی نگاهم خیره بود به بازی همکلاسی هایم و در نبود با انگشت هر کدامشان را نشان می دادم و می گفتم: «من را نگاه کن.اینطوری بازی می کردی...»

من نقش آن ها را یک به یک بازی می و صدای خنده بود که اتاق را پر می کرد، رفتارم توهین آمیز نبود و آن ها نیز درک می د و همه با هم به بازیگریم می خندیدیم.

ولی این فرار هم زمان پایانی داشت و خلاصه نخستین نقشم را بازی ، نقش یک فروشنده در پارک و دومین بازیم هم گروهی بود با تعدادی از همکلاسی ها. به خواسته باید تصور می کردیم در یک اتاق گرفتارشدیم، اتاقی که شیرگازی در آن باز است و ثانیه به ثانیه ما را به مرگ نزدیک تر می کند و ما آهسته، آهسته آنجا جان سپردیم...

چه زمانی این فضای کمدی و خنده برایتان به یک دنیای جدی و علمی تبدیل شد؟
با این که فضای کلاس برایم جدی نبود ولی نمی توانستم دل از آن فضا م، تقدیرم آنجا بود... همین رفت و آمد ها، حضور در کلاس بازیگری که برایم آن روزها مکانی برای شاد شدن و خندیدن بود کم کم رنگ جدی گرفت، یک روزی احساس این دنیا حالی خاص به روحیه ام می دهد. در این فضای هنری تکه های گمشده خودم را پیدا خواهم کرد.

گفتید به آنجا رسیدید که در دنیای تئاتر تکه های گم شده خود را یافتید چگونه؟

در دنیای تئاتر خیلی حرف ها که گفته نشده یا به زبان کلام سخن گفتنش سخت است با زبان نقش می توانی بگویی تا حرف هایت نگفته نماند. زمانی که به این اعتقاد رسیدم که هنر نمایش دنیای گمشده زندگی ام بوده که پیدایش نخستین قدم بعدی ام رفتن به هنر و آموختن علم نمایش بود.در کنار یادگیری آکادمیک کلاس های سمندریان را هم طی که نقطه پرتاب به جلو در مسیری بود که انتخاب کرده بودم.آنجا کنار بزرگ نمایش به درک بهتری از بازیگری رسیدم. آنجا بود که فهمیدم دنیای این هنر آنچنان گسترده است که انگار انتها ندارد. هر روز هم چیز تازه ای دراین دنیا بیاموزی باز متوجه می شوی، بی شمار نکته و مبحث است که باید بیاموزی. ولی باید تأکید کنم، بازیگری برایم جدی شد ولی نه به آن شکل که خندیدن را فراموش کنم،هنوز هم می خندم،هم به بازی های اشتباه خودم و هم به اشتباهات بازیگری دیگران،اما خنده ام رنگ تمس ندارد.خوشحالم از این حضور، بازیگری پنجره ای تازه به زندگی برایم گشود و باعث شد نگاهم به آدم ها و روزگار زندگیم تغییرکند. در فضای بازیگری حالم خوب است.

هر فردی در توصیف فضای حرفه ای خود چیدمانی خاص از کلمات دارد شما اگر بخواهید دنیای بازیگری را وصف کنید چه می گویید؟

(چند دقیقه سکوت و عمیق فکر برای رسیدن به یک جواب و در نهایت) بازیگری برایم زندگی است. روزی حداقل 14 تا 16 ساعت از فضای زندگی مرا بازیگری پر کرده است و طبیعتاً مهم ترین در زندگیم است.

هدف از بازیگر شدن برای شما چه بود؟ این که در فضای نقش های مختلف جا بگیری و روزهایی را با دنیای آن ها زندگی کنی برای مجید صالحی چه ارزشی داشت که به گفته خودتان 14 تا 16 ساعت از وقت زندگیتان را صرف آن می کنید؟

نمی خواهم به این فضا نمادین و سمبلیک نگاه کنم و بگویم یک حال ماوراء الطبیعه دارد که مرا مسخ خود کرد و از این نوع توصیف ها ندارم.

مهم ترین و ساده ترین نگاه دنیوی به این انتخاب این است که از این که بازیگرم «لذت» می برم،حرفه ام مرا آرام و خوشحال نگه می دارد.

هر مرتبه که در دنیای کاراکتری جای می گیرم،حس می کنم یک افزوده به وجودم اضافه شده است و حس می کنم از زندگی روزمره ام کنده شده، به دنیای جدیدی پا گذاشته ام، حالی است مثل دوباره متولد شدن.

بازیگری خود به خود ادغام شده از چند هنر است، موسیقی، نقاشی، رنگ، لباس و... حضور در کنار انواع هنرها و زندگی در جوار چیدمان آنها، تو را وادار می کند که بخوانی، مطالعه کنی و تازه می فهمی هرچقدر می خوانی و می آموزی باز هیچ نمی دانی و چقدر بی سوادی!

زمانی می شود که درمی ی گستره علم و دانش در فضای هنر بی انتها است و آن زمان است که زندگی ات دوست داشتنی شده و زندگی برایت لذت بخش می شود.

و اما هر دنیای نمایش از تئاتر تا تلویزیون حال و هوای خاص خود را دارد.

مثلاً پروژه های تلویزیونی یعنی حضور در یک تیم هنری که دو ماه یا حتی چندین ماه را کنار افرادی زندگی ، با 50 آدم روزی 13،14 ساعت در ارتباط حرفه ای بودن که در این ساعات از رفتار،ع العمل ها و برخورد های هر کدام از آن ها نکته ای می آموزی و اهمیت ماجرا آنجاست که این جامعه کوچک که چند ماهی را کنارشان گذر ، پس از مدتی از هم می پاشد یعنی کار تمام می شود وهمه به دنبال زندگی خود مسیر ج را سرآغاز می کنند.مدتی بعد با ی ری آدم دیگر، در یک گروه دیگر، هم زندگی حرفه ای می شوی، زندگی ای تازه و باز درس زندگی آموختن از آدم های جدید با کردار و منش های خاص آن ها و باز آموختن و افکار تازه.در این حضور ها اگر چوب و سنگ هم باشی در ضمیر ناخودآگاهت چیزهایی یاد می گیری که شاید سال ها هم که می خو میان سطور کتاب ها به چنین علم انسان شناسی و مردم شناسی نمی رسیدی.

درهمین فضا اگر از خودت غافل نباشی به خیلی از کاستی و ضعف های وجودی خویش پی می بری و انسان آگاه با رسیدن به ضعف هایش می تواند خود را از رکود کنده و به سمت حرکت سوق دهد تا زندگی اش پویا و سبز بماند.

هیچ وقت شده در یک پروژه تلویزیونی همزمان با یک پروژه سینمایی حضور داشته باشید؟

سه بار شد.

تئاتر تکرار یک نقش در روزهای مختلف است و سینما این گونه نیست، چون تجربه همزمانی این فضا را داشتید از این متفاوت بودن این دو فضا بگویید البته با نگاهی به فضای تلویزیون؟

اول بگویم که این همزمانی کارها اتفاقی بود و دوست ندارم در دو فضای گوناگون بازیگری،یک زمان باشم ولی سه مرتبه به دلایلی این گونه شد.

ولی در مورد این که گفتید تئاتر هر شب، هرشب، هر شب تکرار یک کاراکتر است درست است که ما هرشب یک نمایش را بازی می کنیم، ی ری دیالوگ را بیان می کنیم، ولی هر روز که می گذرد تو به عمق نقش نزدیک تر می شوی.هر روز که می گذرد تازه ای از آن کاراکتر و نقش کشف می کنی که در نوع بازی ات اثر گذار است، از منظر استاتیکی قضیه،بازی خودت را جذاب تر شکل می دهی، نقش در روزهای نمایش صیقل می خورد، سمباده می خورد، تا به یک اصل درست می رسد و هرچه به انتهای نمایش می رسی زیباتر می شود.بازیگر تئاتر هر شب سعی می کند بهتر از شب قبل خود باشد، این تمرینی برای زندگی او نیز محسوب می شود تا از رکود خارج شده، تا زندگی اش زنده بماند.در فضای تئاتر نقد پذیری و هرس خود را می آموزید.

40 روز با یک نقش زندگی می کنید آن می شود جزوی از وجودتان و ناگهان دریک شب نیست می شود برای همیشه، در فضای زندگی هم ما با انسان هایی سال ها زندگی می کنیم و ناگهان به هر دلیلی از ما جدا می شوند حال یا دارفانی را وداع می گویند یا می روند. این تجربه نه یکباره که چندباره کنده شدن از کاراکترها که انگار جدا شدن از آدم های مختلف است در نگرش شما به زندگی چه اثری داشته؟

پذیرفتن ی ری واقعیت ها، یعنی این که یک چرخه ای می چرخد، نسل ها عوض می شوند، من پدرم را از دست دادم، مادرم را از دست دادم، برادرم را از دست دادم ولی قرار نیست من به این باور برسم که با از دست دادن این آدم ها زندگی ام متوقف می شود، فردا روزی، من هم نیستم، من هم می روم، ولی این چرخه همچنان ادامه دارد.

سعی می کنم حسی که به از دست داده هایم داشتم در میان آدم های دیگر، دوستان، آشنایان و مردمان شهر و دیارم جایگزینی برایش پیدا کنم.

با از دست دادن نمی ایستم قرار است حرکت کنم و درجا متوقف نمی شوم.در نمایش هم همین حال و هواست، سعی می کنیم از تجربه مثلاً 40 شب اجرا، تفاله هایش را دور ریخته،عصاره اش را با خود برداشته و همراه روزگار آینده کنیم، برای دنیای جدیدی که پیش رو داریم برای نمایش های جدید روزهای آینده.در دنیای نمایش هر روز بیشتر به این درک می رسی که عمر آنقدر کوتاه است که باید آنچه دوست داری را تجربه کنی و با دور کندی از خود به سمت خواسته هایت گام به دور از سستی برداری. هدف رفتن است نه رسیدن.

هدف رفتن است و راکد نبودن،اگر بخواهیم زندگی چیدمان شده ای را برای خود بسازیم،زندگی ماشینی می شود، زندگی با همین که هیچ زاویه قابل پیش بینی نداشته باشد جذاب است.همین که نمی دانی فردا دلار چند است جذ ت زندگی است، این که نمی دانی فردا تیم موردعلاقه ورزشی ات، می برد یا بازنده خواهد بود رنگ زندگی به ساعت های روزگارت می بخشد، این که چند کوهنورد که مایه افتخار کشور بودند، رفتند برای فتح یک قله و متأسفانه دیگر بازنگشتند ولی با مرگ خود پوچ نشدند همیشه در ذهن هایمان زنده خواهند ماند جزوی از زندگی است و ما تا ابد با آن ها زندگی می کنیم... همه این مسائل، آدم ها، آمدن و رفتن های آن ها در مسیر زندگی ما، روح زندگی را زنده نگه می دارد.

آدم ها وقتی می روند امکان دارد دلتان برایشان تنگ شود نقش ها چی؟

صد درصد. اما نوع دلتنگی ها فرق دارد، سینما، تئاتر و تلویزیون شاخه های جزئی از زندگی هستند. زندگی خودش یک تنه قطور و عمیق دارد و تو دلت به نوعی دیگر برای انسان هایی که دیگر کنارت نیستند تنگ می شود ولی دلتنگ نقش ها نیز می شوی.

نمی شود که بگویم صرفاً این نقش یا آن نقش برایم به یادماندنی و خاص تر است. همه نقش ها روزی به سراغت می آیند با یادهایشان و دلتنگشان می شوی.

نکته دیگر این که جدا از نقش، دلتنگ گروهی می شوی که مثل یک خانواده در کنار آن ها زندگی کردی،در سختی ها لحظه به لحظه با هم همراه بودید و یک زمان روز خداحافظی فرا رسید.

گفتید سختی، دنیای نمایش هشت سال و شاید بیشتر 4 سال خا تری ای را گذراند. این روزها یک کمی نفسی به دنیای بی نفس هنر آمده است، این روزهای نه چندان دوست داشتنی برای شما به چه شکل گذشت؟
(سکوت عمیق و بعد) برای من سپری شد.(سکوت چند ثانیه ای انگار که خاطره ها را مرور می کرد و بعد) ولی خیلی سخت بود، به جامعه هنری لطمه خورد، زندگی خیلی از هنرمندان از هم پاشیده شد، من آدمی را می دیدم که برای این که لنگ کرایه خانه خود بود کاری می کرد که نه در شأن آن بود و نه دوست داشت، فقط اجبار و اجبار.

من در این چهارسال خیلی گریه . خیلی گریه ! گریه برای این که می دیدم دستم کوتاهه برای کمک به دوستان و آشنایان و به کل مردمم. گریه برای روح افسرده مردم. حال بد آدم ها، حال نابسامان مردمم حال بد مرا بدتر می کرد. درد دیگران را دیدن و توان کمک نداشتن سخت است، شاید اگر تنها درد خودم بود اینقدر به هم نمی ریختم که می دیدم مردمم شاد نیستند و امید ندارند.

امید! دراین سه، چهار ماه همه از امید می گویند و این که امید دارند و انگار این کلمه «امید» انرژی معجزه دارد و مردم راکد را به حرکت واداشته، لبخند رفته برگشته، مردم قهر با هم همدل شدند و انگار با یکدیگر دوست تر شدند. فقط یک کلمه «امید» به ما گفته شد و ناگهان روح مرده زنده شد از نظر شما راز چیست؟
خودمم هم نمی دانم چه شده ولی تغییر هست و این تغییر خوب است. من آدم نیستم و از سیاست هم خوشم نمی آید.

به سال ها قبل برگردیم به روزهای جنگ، به روزهای موشک باران، به آن روزها که شهید در محلات می آوردند، تلویزیون دو شبکه بیشتر نداشت، مشکلات اقتصادی هم بود ولی مردم انگار حالشان خوب بود، خوب بودند، دور هم جمع می شدند و دوست بودند ولی دوسالی می شد که مردم با خودشان هم قهر بودند و خنده از بین رفته بود.

و اما من به امید اعتقاد دارم. همیشه سعی می کنم با نقش هایم و حتی در دنیای کارگردانی هایم فضایی به تماشاگر هدیه کنم که امید به روحش بدهد. تاامید باشد زندگی هست و با مرگ امید زندگی معنا ندارد.

شما بیشتر در نقش های کمدی دیده شدید این انتخاب خودتان بود یا نه؟

دراین شرایط به نظرم نیاز جامعه لبخند بر لب مردم آوردن است. ولی درکل من خودم نخواستم بازیگر نقش های کمدی باشم. به سمت این کاراکترها با فضای طنز سوق داده شدم و حس خوبی هم نسبت به این نقش هایم دارم چون مردم را شاد می وگفتم که لبخند بر چهره آدم ها، زیباترین تصویر زندگی من است.

من تنها کارهای طنز انجام ندادم ولی وقتی به کارنامه کاریم نگاهی می اندازم کاملاً مشخص است که بیننده با بازیگری ام در فضای کمدی ارتباط بهتری برقرار کرده است و به نظر خودم نیز در این فضای بازیگری ام آبرومندتر است برای همین تمایل خودم نیز به فضای طنز نمایش بیشتر است.البته این چند سال گذشته چند کار حتی در فضای کمدی انجام دادم که به صراحت می گویم که آثار باارزشی نیستند، خوب هم نبود، شاید تماشاگر داشت ولی خودم از کارهایم راضی نبودم و با دیدن بازی خود لذت نمی بردم و احساس خوبی نداشتم. این که در فضای کمدی بازی می کنم به جای خود، اما من همیشه سعی بر آن داشتم که جنس بازیم به شکلی باشد که به آدم امید بدهم.

در کارگردانی کارهایی مثل (3 در 4)، یا سریال (موج و ص ه) تمام سعی ام بر این بوده که بازی هنرمندان و دیالوگ هایی که بیان می کنند در ذهن بیننده امید ایجاد کند. این که امید یک انسان قطع شود دیگر همه روزگار تیره و سیاه می شود، ن و راکد می شوی، بی تفاوت نسبت به همنوع های خود شده و حتی از داشته های خود نیز لذت نمی بری، اما وقتی امید در زندگی داشته باشی و بدانی فر در زندگیت هست که روشن است با این اعتقاد که با امیدی که در دل داری به آنچه می خواهی قطعاً خواهی رسید. تو حرکت می کنی و همنوعان خود را هم به دنبال خود خواهی کشاند و نسبت به زندگی آن ها بی تفاوت نخواهی بود و زندگی آن زمان است که زندگی می شود نه روزمرگی.

در فضای سینما و تلویزیون کارگردانی هم کرده اید در دنیای کارگردانی هم فضای شاد بر محیط کارتان حاکم است و به قول معروف کارگردان بداخلاق و اخمویی نیستید یا هستید؟

تجربه کارگردانی تئاتر به صورت حرفه ای هنوز نداشتم.ولی در سینما و تلویزیون تجربه کارگردانی دارم و اما نوع نگرشم به دنیای کارگردانی در سال های قبل با این روزها کاملاً متفاوت است، سال ها پیش رفتارم به عنوان کارگردانی یک اثر وحشتناک بود و این برگرفته از کم تجربگی ام بود. ممکن بود وجی خوبی هم حاصل می شد ولی همکارانم در فضای کار معذب بوده و خوشحال نبودند.

یعنی کم تجربگی خود را پشت اخم و بداخلاقی هایتان مخفی می کردید؟

نه!نه! خیلی کار را جدی می گرفتم و فقط به وجی خوب کار فکر می ولی با گذشت زمان و ب تجربه متوجه شدم این گونه رفتار درست نیست بلکه باید صبور بود، آدم های دیگر و همکاران خود را در مسیر تولید یا سریال درک کرد.

وقتی با همراه با عنصر محبت به جمع و گروه توجه داشته باشی جالب است که خود کار نیز اتفاق بهتری برایش رخ می دهد و انگار مهربانی و دوستی افراد گروه در به دل نشستن اثر به نگاه بیننده نیز اثر گذار است.

ازنگاه مجید صالحی زندگی خوب و خوشبخت چه معنایی دارد؟
زندگی خوب یعنی این که بدهی اخلاقی به اطرافیانت و به هیچ فردی نداشته باشی تا زندگی ات به یک آرامش برسد.

بدهی اخلاقی را بیشتر توضیح می دهید خیلی سربسته و کادوپیچ شده در این خصوص گفتید...

بدهی اخلاقی یعنی این که حق ی را پایمال نکنی، پشت سر فردی تهمتی نزنی،برای پیشرفت خود پا بر شانه فرد دیگر نگذاری،دلی را نش ته باشی، ی را با رفتار و گفتارت نرنجانده باشی یا حداقل سعی کنی که این گونه رفتار داشته باشی، آن زمان است که به گفته قدیمی ها شب با آرامش سر بر بالش گذاشته و آسوده بخو نه این که با رفتار تیره و افکار سیاه با دل ش تن ها و حق پایمال هایت شب پرکابوسی را بگذرانی که اثر کابوس شبانه در روح زندگی روزانه تو نیز اثر خواهد گذاشت و زندگی ات هر رنگی داشته باشد رنگ خوشبختی نخواهد بود زیرا ناآرامی که در روح دل و زندگی دیگران ایجاد می کنی نمی گذارد که با همه داشته هایی که ب کردی به قول معروف رنگ خوش به زندگی ببینی.مشاهده متن کامل ...
پارک آبی در ارمنستان تابستان ۹۶قیمت بلیط پارک آبی ارمنستان.
درخواست حذف اطلاعات

پارک آبی ایروان | تور ارمنستان نوروز 96  نوروز 96 قصد سفر به ارمنستان رادارید میتوانید  ازپارک آبی ارمنستان   water world yerevan  دیدن کنید . این پارک در شمال  شرقی شهر و در مجسمه مادر ارمنستان قرار دارد. این مجموعه روباز تفریحات آبی در دو تار، شامل است شنای موج دریا، جکوزی بار، سرسره‌های آبی،‌ بازی‌های آبی، است ک ن و ... است . پارک آبی ارمنستان در سال ۲۰۰۱ در زمینی با وسعت ۳ تار ساخته شد. تور ترکیبی ارمنستان و گرجستان (تفلیس) وباتومی دریای سیاه تابستان ۹۶ (هوایی ) 

مهرگان سفر ایرانیان درارمنستان= 0037494762979 (وایبر٫ایمو٫واتساپ٫تلگرام٫لاین       imo/viber/telegram/line/whatsapp 0037494762979

گردآوری:سمیرا عارفیان

تور ارمنستان نوروز 96

این پارک دارای ۷ است داخل سالن، ۳ است خارج از سالن –یک است وی آی پی-،  ۲ است مخصوص ک ن و ۱۲ سرسره آبی می باشد. از جمله تفریحات آبی این پارک می توان به جکوزی بار، سرسره های آبی، موزیک زنده و …. اشاره کرد. این پارک در حدفصل باغ وحش ارمنستان و باغ گیاه شناسی در خیابان نیویورک در ایروان قرار دارد. دکه های سرو نوشیدنی و رستوران داخل محوطه قابلیت خدمات رسانی به ۱۲۰ نفر را دارد.در طول زمستان، بزرگترین است بیرونی این پارک تبدیل به میدان یخ بازی برای ورزش های زمستانی و پاتیناژ با مساحت ۵۰۰ متر می شود که برای علاقه مندان به این رشته بسیار جذاب است. سالن داخلی که در سال ۲۰۰۸ ساخته شد آکواتک نام دارد. این سالن ۲ است بزرگسال، ۱ است کودک، چندین جت و سرسره آبی دارد. همچنین هتل –اسپا آکواتک با ظرفیت ۲۹ اتاق، یک مرکز ورزشی، مرکز بهداشتی و امکانات دیوار نوردی در این پارک قرار دارد. مسابقات و بازی‌های بسیاری در این پارک آبی برگزار می‌شود. اجرای موسیقی زنده، رستوران غذاهای دریایی، بار سرو نوشیدنی‌ها از دیگر امکانات مجموعه است. تور ارمنستان نوروز 96 را با مانلی پرواز تجربه کنید مانلی پرواز مجری تخصصی تور ارمنستان در ایران و تور ارمنستان نوروز 96 می باشد . پکیج تور ارمنستان مانلی پرواز هم به صورت تور ارمنستان زمینی و هم به صورت تور ارمنستان هوایی می باشد . پکیج تور ارمنستان نوروز 96 را در ادامه برای  اطلاعات بیشتر قرار داد ها یم . شما شایسته بهترینها هستید. پارک دنیای آب ارمنستان، یکی از مراکز تفریحی ارمنستان میباشد که درگوشه شهر ایروان قرار دارد.

پارک دنیای آب ایروان , ارمنستان

پارک دنیای آب ایروان

این مجموعه تفریحی آبی بصورت روبازوسر بسته در زمینی به مساحت تقریبأ دو تاراحداث شده و شامل است شنای  موج دریا، جکوزی بار، سرسره‌های آبی،‌ بازی‌های آبی، است ک ن، رستوران و ... میباشد.

مسابقات و بازی‌های بسیارمتنوع و شادی در این پارک آبی برگزار می‌شود.

اجرای موسیقی زنده، رستوران غذاهای دریایی، بار سرو نوشیدنی‌ها از دیگر امکانات مجموعه می باشد. دنیای آب ایروان، مهمترین مرکز تفریحی ورزشی در پایتخت کشور ارمنستان است. این مجموعه عظیم که در حومه شهر ایروان بنا شده، از پارک آبی تابستانی و پارک آبی سالنی تشکیل شده است. این دو پارک بزرگ و جذاب در دنیای آب ایروان، محلی به مساحت سه تار را کرده اند تا یکی از بزرگترین پارک های آبی منطقه نام بگیرند.

دنیای آب ایروان از مجموعه ای از است ها، سرسره های عظیم آبی، فواره ها و موج سازهای بزرگ، جکوزی و سایر امکانات تفریحی و ورزشی تشکیل شده است که همواره مشتاقان به ورزش های آبی و توریست ها را به سمت خود جلب می کند.

موقعیت جغرافیایی دنیای آب ایروان

دنیای آب ایروان در سال 2001 در یکی از زیباترین مناطق حومه شرقی شهر ایروان پایتخت ارمنستان افتتاح شد. این مجموعه دیدنی، در خیابانمیاسنیکان، در منطقه دوردورک ایروان واقع شده است.باغ وحش ایروان و باغ گیاه شناسی از همسایگان دنیای آب ایروان هستند.

پارک آبی تابستانی دنیای آب ایروان

پارک آبی تابستانی دنیای آب ایروان تنها در ماه های گرم سال، از داد تا شهریور فعال است. این پارک آبی روباز، دارای دو است بزرگ، یک است ک ن، یک است ویژه و سه است مخصوص سرسره های بزرگ آبی، در زمینی به مساحت دو و نیم تار است. انواع غذا و نوشیدنی در این پارک تابستانی دنیای آب ایروان سرو می شود. این بخش از دنیای آب ایروان، دارای یک رستوران با گنجایش 120 نفر است. تور ترکیبی ارمنستان و گرجستان (تفلیس) وباتومی دریای سیاه تابستان ۹۶ (هوایی ) 

مهرگان سفر ایرانیان درارمنستان= 0037494762979 (وایبر٫ایمو٫واتساپ٫تلگرام٫لاین       imo/viber/telegram/line/whatsapp 0037494762979

پارک آبی داخل سالن دنیای آب ایروان

پارک آبی داخل سالن دنیای آب ایروان که به آکواتک نیز معروف است، در سال 2008 در زمینی به مساحت 5هزار متر در کنار پارک تابستانی دنیای آب افتتاح شد. پارک آبی داخل سالن ایروان دارای دو است بزرگ، یک است ک ن، چندین سرسره بزرگ آبی، آبفشان و امکانات دیگر است. آکواتک همچنین دارای یک هتل با 29 اتاق، یک باشگاه بدنسازی، یک مرکز توانبخشی پزشکی، و امکانات ص ه نوردی است.

پارک آبی داخل سالن دنیای آب ایروان در تمام ایام سال به جز ایام تعطیل به روی علاقه مندان باز است.

چگونه به پارک دنیای آب ایروان برویم؟

دنیای آب ایروان با میدان ریپابلیک (جمهوری) در مرکز این شهر، حدودا 5/5 کیلومتر فاصله دارد که این مسیر را می توان از طریق خیابان های نعلبندیان، هراتسی و میاسنیکان در ده دقیقه با خودرو پیمود.

آدرس پارک دنیای آب ایروان

մյասնիկյան պող., 40 շենք, 40 myasnikyan ave, yerevan 0025, armenia ایروانارمنستان

ساعت کار پارک دنیای آب ایروان

9 صبح تا 9 شب

نقشه پارک دنیای آب ایروان

 
 
 
 
 
 
 
 
داده‌های نقشه ©2017 geobasis-de/bkg (©2009), google, inst. geogr. nacional, mapa gisrael, orion-me
 
 
نقشه
 
200 کیلومتر 
 

تور ترکیبی ارمنستان و گرجستان (تفلیس) وباتومی دریای سیاه تابستان ۹۶ (هوایی ) 

مهرگان سفر ایرانیان درارمنستان= 0037494762979 (وایبر٫ایمو٫واتساپ٫تلگرام٫لاین       imo/viber/telegram/line/whatsapp 0037494762979

 

اگر در تابستان قصد  کردید  پارک آبی دنیای آب را از دست ندهید. پارک آبی دنیای آب، یکی از بهترین گزینه ها برای مسافران  در فصل تابستان می باشد زیرا می توانند در آنجا شنا کنند یا از وسایل آبی این مجموعه استفاده کنند. پارک آبی دنیای آب ارمنستان در ناحیه نور نورک ایروان در خیابان میاسنیکیان قرار دارد.این پارک آبی هیجان انگیز در سال ۲۰۰۱ افتتاح شد و دارای یک پارک آبی روباز به مساحت ۲/۵ تار و یک پارک آبی س وشیده به مساحت  5 تار می باشد.پارک روباز مجموعه دارای دو است بزرگ، یک است ک ن، یک است vip و سه است برای بازی های آبی و ۳ سرسره وجود دارد که برای بزرگسالان و نوجوانان بسیار هیجان انگیز و جالب است و موجب بالا رفتن آدرنالین در بدنتان خواهد شد. پارک آبی دنیای آب در باغ وحش بزرگ ایروان قرار گرفته است. همچنین این پارک آبی در بوتانیکال ایروان قرار دارد. در فصل زمستان  نیز بزرگ ترین است پارک آبی تبدیل به پیست اسکی روی یخ می شود که همه ساله علاقه مندان بیشماری دارد.

 

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

پارک آبی دنیای آب ایروان ارمنستان

تور ترکیبی ارمنستان و گرجستان (تفلیس) وباتومی دریای سیاه تابستان ۹۶ (هوایی ) 

مهرگان سفر ایرانیان درارمنستان= 0037494762979 (وایبر٫ایمو٫واتساپ٫تلگرام٫لاین       imo/viber/telegram/line/whatsapp 0037494762979مشاهده متن کامل ...
اس ام اس ضد پسر
درخواست حذف اطلاعات

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

چرا روان درمانی مردها کمتر از زنها طول میکشه؟
معمولا باید در روان درمانی به دوران کودکی بازگشت
و مردها همیشه در همون دوران به سر می برند......!!

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

پسرا : من فقط از تو خوشم میاد عزیزم ...

فقط از

تو→

از تو↑

تو↗

تو↓

و تو↘

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

ﻗﺪﯾﻤﺎ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺳﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﻨﮓ ﺑﻮﺩ

ﺍﻻﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺳﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ...

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

یعنی”پسر”رو اگر بازیافت کنی به صورت دمپایی
به چرخه ی طبیعت برمیگرده…
بعد اسم بلوتوث شو گذاشته: دلها
خب یکی نیست بگه تو برو خداروشکر کن
عامل جنگ جهانی سوم نشدی
آخه اعتماد به نفس تا چه حــــــــــــــد!!!

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

اینکه پسرا مشکل «ی بپوشم؟ » ندارن،
ربطی به ژنتیک و… نداره. کلا یه دست
لباس تمیز بیشتر
ندارن.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

جذ ت پسر به خنگ بودنشه، پسرای ایرانی هم که همشون جذااااب !

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

یه پسر همسایه داریم خوشگل، فشن، ابرو شمشیری، خوش ارایش، خوش ادا و شیطون، کافیه از سوسکم بترسه تا واسش یه شوهر خوب پیدا کنیم!!!!

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

فک کنم م داره بم خیانت میکنه
بهش زنگ زدم میگم کجایی؟ میگه پیش دختر خالم
آخه دختر خالش که پیش من بود

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

کار از ابرو و شلوار قرمز و گوشواره گذشت…
امروز یه پسره رو دیدم وسط دعوا داشت جیغ میزد

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

امروز یه دختره تو دانشگا پارک دوبل قشنگى کرد, بعد با خودم گفتم دمش گرم دختراهم بلدن
ولى وقتى امروز اون دختره رو تو سلف پسران دیدم, فهمیدم که اشتباه فکر می …..!!!!!!

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

ترسم از اینه پسرایی که شلوار قرمز و صورتی می پوشن!!!!کم کم رو بیارن به جوراب شلواری

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰ روز به ابروهاش دست نزده . .

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

فقط یه پسر ایرانی میتونه بازی ای که صبح کرده تا شب به پایان برسونه و بعد بشینه حذفش کنه ، دوتا فوشم به سازندش بده با این مضمون که از صبحه مارو علاف کردی !

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

ارایشگاه مردانه بیست سال پیش دادش گوشه سیبیل هاتو چه مدلى بزنم!؟
زمان حال عسیسم! ابرو هات رو هشتى برادرم یا شیطونى؟
چند سال دیگه :واى ناناسسسس! قربون اون فیست برم! میک اپ خلیجی برات بزنم یا لایت اروپایى؟

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

مورد داریم پسره میخواد بره بیرون با مامانش میره بهش تیکه نندازن!مشاهده متن کامل ...
قدر اون چیزیرو که دارین بدونین
درخواست حذف اطلاعات

نسیم معنوی گیوی:

یه فلج قطع نخاعى از خواب که بیدار میشه منتظره یک نفر بیدار بشه،

سرش منت بذاره و ببرتش دستشویى و و کاراى دیگه شو انجام بده.

میدونى آرزوش چیه؟

فقط یکبار دیگه خودش بتونه راه بره و کاراشو انجام بده...

☑️یه ن نا از خواب که بیدار میشه، روشنایى رو نمیبینه، خورشید و نمیبینه،صبح رو نمیبینه.

میدونى آرزوش چیه؟

فقط یکبار فقط یکروز بتونه نزدیکاش و عزیزاش و آسمون و و زندگى رو با چشماش ببینه...

☑️یه بیمار سرطانى دلش میخواد خوب بشه و بدون شیمى درمانى و مسکن هاى قوى زندگى کنه و درد نکشه...

☑️یه کر و لال آرزوشه بشنوه بتونه با زبونش حرف بزنه...

☑️یه بیمار تنفسى دلش میخواد امروز رو بتونه بدون کپسول ا یزن نفس بکشه...

☑️یه معتاد در عذاب آرزوى بیست و چهار ساعت پاکى رو داره...

⬆️الآن مشکلت چیه دوست من؟

دستتو ببر بالا و از ته قلبت شکرگزارى کن

که از قدیم گفتن

شکر نعمت نعمتت افزون کند

کفر نعمت از کفت بیرون کند

با تمام وجودت از نعمتایى که خدا بهت داده استفاده کن

.

تو خیلى خیلى خیلى خوشبختى،

غر نزن،ناشکرى نکن.

آسونا روخودت حل کن

سختاشم خدا.مشاهده متن کامل ...
بهترین خودروهای اسپرت لاکچری سال 2017
درخواست حذف اطلاعات

 بهترین خودروهای اسپرت  لاکچری سال 2017

 

قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید

    www.takcarpet.        www.takcarpet.ir 

روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید

 

در 12 ماه اخیر، خودروهای بازار تنوع بالایی داشتند و انواع مختلفی با موتورهای تخت یا توربین دوقلو و همینطور اتومبیل‌های کوپه و مدرن یا خودروهای کلاسیک، پیش روی علاقه‌مندان قرار گرفت.

 

اگر بخواهیم قوانین مربوط به میزان مجاز تولید گازهای گلخانه‌ای توسط اتومبیل‌ها را نادیده بگیریم، سال 2016 یکی از بهترین سال‌ها برای خودروهای اسپرت بود. در 12 ماه اخیر، خودروهای بازار تنوع بالایی داشتند و انواع مختلفی با موتورهای تخت یا توربین دوقلو و همینطور اتومبیل‌های کوپه و مدرن یا خودروهای کلاسیک، پیش روی علاقه‌مندان قرار گرفت. گستردگی بسیار بالای این اتومبیل‌ها باعث شده تا بخواهیم نگاهی به بهترین خودروهای اسپرت سال 2016 داشته باشیم.

 

پورشه 911 آر (porsche 911r)

علاقه‌مندان به خودروهای شرکت پورشه به مقاومت بسیار در تغییر ، بدنام هستند. سال گذشته بود که این کمپانی با معرفی خودروی جی تی 3 آر اس (gt3 rs) و استفاده از جعبه دنده جدید دو کلاچه، سرعت اسپرت خود را افزایش داد. اما طرفداران محصولات این شرکت چه حسی نسبت به تغییر روش تعویض دنده‌ها دارند؟

 

عاشقان سرعت از طرفداران اصلی محصولات شرکت آلمانی پورشه هستند و خودروی 911 آر نیز یکی از محصولاتی‌ست که می‌تواند به عطش این افراد بیفزاید. این اسپرت قدرتمند نیز همانند جی تی 3 آر اس، به موتور 500 اسب بخاری (373 کیلوواتی) فلت سی پورشه مجهز شده و توانایی رقابت با بسیاری از ابر خودروهای فعلی را دارد. اما اعمال تغییرات مختلف در سیستم جعبه دنده 6 سرعته باعث شده تا شتاب 0 تا 100 کیلومتر بر ساعت این خودرو، 0.6 ثانیه کمتر از gt3 rs شود.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

یکی دیگر از تفاوت‌های این دو خودرو با gt3 rs به باله‌های بزرگ و دریچه‌های انتقال هوا مربوط می‌شود که در 911 آر خبری از آن نیست. در بخش داخلی نیز وجود یک فرمان کوچکتر و خالی از دکمه‌های اضافی سبب شده تا حس خودروهای کلاسیک و قدیمی پورشه در این محصول جدید بهتر القا شود. اما آیا این خودرو به‌عنوان بهترین خودروهای اسپرت سال، ارزش پرداخت 184 هزار و 900 دلار را دارد؟

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

مزدا ام ای 5 آر اف (mazda mx-5 rf)

براساس آمار رسمی از فروش خودروها، مزدا ام ای 5 آر اف محبوب‌ترین خودروی دونفره و اسپرت جهان است. تاکنون 1 میلیون دستگاه از این سری خودروها از سال 1989 (که اولین نسخه آن معرفی شد) ساخته شده که می‌تواند محبوبیت بسیار بالای آن را نشان دهد. با این‌حال هنوز هم بسیاری از افراد هستند که نمی‌خواهند سقف خودروی آنها "نرم” باشد.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

نسل چهارم از این اتومبیل که اوایل سال در نمایشگاه خودرو نیویورک معرفی شد، ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که باعث شده برخی افراد آن را با پورشه 911 تارگا مقایسه کنند. اما خوشبختانه خبری از قیمت نجومی نیست و این محصول سبک، نظر یداران بسیاری را به خود جلب کرده است.

 

نیروی مورد نیاز مزدا ام ای 5 آر اف از طریق همان موتور 4 سیلندر به کار گرفته شده در نسخه رودستر تامین می‌شود و امکان ید آن در دو نسخه اتوماتیک و یا 6 سرعته دستی وجود دارد. علاوه بر این، ین مزدا با بهبود سیستم تعلیق خودرو، تجربه بهتری از یک سواری لذت‌بخش را برای یداران به ارمغان آورده‌اند. اما آیا اینها برای تبدیل شدن محصول جدید مزدا به یکی از بهترین خودروهای اسپرت کافی‌ست؟

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

شورولت کامارو زد ال وان (chevrolet aro zl1)

شاید در گذشته ایده اینکه یک خودروی عضلانی و قدرتمند می‌تواند ویژگی‌های یک خودروی اسپرت را نیز داشته باشد چندان مورد توجه نبود. اما چند سالی‌ست که شرکت بزرگ شورولت، با استفاده از المان‌های اتومبیل‌های اسپرت در کامارو zl1، تمام غیر ممکن‌ها را ممکن کرده است.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

یک موتور 640 اسب بخاری (477 کیلوواتی) و v8 قدرت‌بخش جدیدترین محصول شرکت شورولت است که تمام این نیرو را از طریق دیفرانسیلی الکتریکی به محورهای عقبی ارسال می‌کند. همچنین رانندگان می‌توانند از میان دو سیستم 10 سرعته اتوماتیک و 6 سرعته دستی، یکی را به دلخواه انتخاب کنند. هرچند هنوز ما نمی‌دانیم که با گشتاور 868 نیوتون متر چرا تعداد دنده‌ها باید تا این اندازه بالا باشد.

 

با این‌حال تمام گشتاور خودرو به چرخ‌های عقبی و 305 میلی‌متری goodyear eagle f1 supercar ارسال می‌شود تا جنون سرعت در چهره کامارو zl1 هویدا باشد. ترمزهای شش پیستونی برمبو (brembo) نیز مسئول متوقف اسب سرکش شورولت خواهند بود!

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

مرسدس بنز amg gt-r

زمانی که سازنده‌ای با یک خودروی سبزرنگ در فستیوال سرعت گودوود حاضر شده و در پیست نوربرگ رینگ (nurburgring) نیز رکوردشکنی می‌کند، باید به آن توجه کرد. به هر حال رانندگی در این پست به قدری سخت هست که لقب جهنم سبز (the green hell) را به آن داده‌اند. این پیست 20.8 کیلومتری (12.9 مایلی) با دست‌اندازهای فراوان و سنگ‌فرش‌های آلمانی، هر خودروسازی را برای آزمایش محصولات خود وسوسه می‌کند و مرسدس بنز amg gt-r نیز این قاعده مستثنی نیست.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

اما چیزی که باعث شده تا محصول جدید شرکت مرسدس بنز و amg جزو بهترین خودروهای اسپرت سال باشد، چهره زیبا و موتور قدرتمند v8 توربین دوقلو آن است که نیروی 577 اسب بخاری (430 کیلوواتی) را در اختیار این ابر خودرو قرار می‌دهد. افرادی که این سری از محصولات مرسدس بنز را می‌شناسند، احتمالا باید بدانند که gt-r بر اساس amg gt-s طراحی و برخی از مشخصه‌های خودروهای اسپرت به آن اضافه شده تا این محصول جدید چیزی از دیگر رقبا کم نداشته باشد. به‌علاوه ترکیب این موتور قدرتمند با جعبه دنده 7 سرعته دوکلاچه می‌تواند محصول مشترک مرسدس و amg را به حداکثر 318 کیلومتر بر ساعت (198 مایل بر ساعت) برساند. ین مرسدس نیز با پیوستن به فراری و پورشه در زمینه طراحی سیستم هدایتگر چرخ‌های عقبی، مانو ذیری بهتر در سرعت‌های پایین و پایداری بیشتر در سرعت‌های بالاتر را برای محصول جدید خود به ارمغان آورده‌اند.

 

احتمالا هیچ چیز نتواند به اندازه این خبر که amg gt-r موفق به ثبت رکورد 7 دقیقه و 10 ثانیه و 9 صدم ثانیه در پیست نوربرگ رینگ شده و تاکنون هیچ خودروی دیفرانسیل عقبی نتوانسته به چنین زمانی دست پیدا کند، شما را متعجب نکند. با این اوصاف، قطعا شما هم با انتخاب این خودرو به عنوان یکی از بهترین خودروهای اسپرت سال با ما موافق خواهید بود!

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

پورشه 718 کایمن (porsche 718 cayman)

تعصب طرفداران پورشه که ابتدای این مقاله از آن سخن گفتیم را به یاد دارید؟ حال شاید بتوانید واکنش آنها زمانی‌‌که 718 کایمن همراه با موتور فلت فور به جای موتور فلت سی معرفی شد را تصور کنید. هرچند حالا که ین پورشه موفق به برطرف ضعف موتور و لکنت‌های گذشته آن شده‌اند، شاید بتوان تغییر موتور خودرو را کاری عاقلانه دانست.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

نه‌تنها موتور 4 سیلندر مجهز به توربوشارژر نسل جدید پورشه کایمن عملکرد بهتری نسبت به گذشته دارد، بلکه طی سیکل‌های ترکیبی شاهد مصرف پایینتر سوخت نیز هستیم. لازم به ذکر است که ین پورشه زمان زیادی را صرف بالا بردن صدای این موتور جدید کرده‌اند، ولی باز هم غرش باشکوه موتور فلت سی در کایمن شنیده نمی‌شود. به هر شکل این موتور جدید نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد.

 

حتی با عدم رضایت از موتور، باز هم نسل جدید پورشه کایمن می‌تواند لبخند را روی لبان شما بنشاند. استفاده از کمک‌فنرهای جدید باعث شده تا رانندگان کنترل بهتری روی خودرو داشته باشند. حال کافی‌ست به جعبه دنده 6 سرعته دستی، درازای جاده و موتور قدرتمند کایمن بین ید تا ما را برای انتخاب آن به‌عنوان یکی از بهترین خودروهای اسپرت سال 2016 تحسین کنید!

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

آئودی تی تی آر اس (audi tt rs)

برخلاف وجود رقبایی همچون پورشه و مرسدس بنز، ان آئودی باز هم از موتورهای تنفس طبیعی استفاده کرده و تنها قدرت و سرعت بالاتر را مد نظر قرار نداده‌اند. نسل جدید خودروی tt rs به موتور 5 سیلندری که پیشتر در خودروی آئودی rs3 استفاده شده بود، مجهز شده و به‌نظر سازندگان تلاش زیادی روی بهینه عملکرد آن داشته‌اند. نتیجه این تلاش سنگین نیز رضایت‌بخش بوده و موتور 400 اسب بخاری (294 کیلوواتی) آئودی tt rs با گشتاور 480 نیوتون بر متر، می‌تواند این خودرو را در عرض تنها 3.7 ثانیه، به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت (62 مایل بر ساعت) برساند. این در حالی‌ست که اسپرت آئودی یعنی r8 با موتور v10، رکورد 3.6 ثانیه را از خود به جای گذاشته و تنها 0.1 ثانیه از tt rs سریع‌تر عمل می‌کند.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

معمولا خودروهای پرسرعت شرکت آئودی با سامانه چهار چرخ متحرک کواترو (quattro) شناخته می‌شوند. این خودروها معمولا شتاب و نیروی کشش بسیار خوبی دارند، اما خودروهای سری rs که فاقد این سیستم هستند، عملکردی متفاوت داشته و شاید نتوانند به‌اندازه خودروهایی همچون bmw m یا مرسدس amg شما را راضی کنند. اما ین آئودی با استفاده از یک سیستم نرم افزاری جدید و ارسال نیروی گشتاور بیشتر به محور عقبی خودرو، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرده و روح تازه‌ای به محصول جدید خود بخشیده‌اند.

 

اگرچه آئودی tt rs تنها با جعبه دنده اتوماتیک عرضه می‌شود و خبری از نسخه دستی نیست، اما سیستم دوکلاچه شرکت فول واگن (کمپانی مادر آئودی) یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی کاربران خواهد بود. در این سیستم همه‌چیز به اندازه‌ای نرم و روان هست که بتوان دنده‌ها را در یک چشم به هم زدن، عوض کرد. نسل جدید آئودی tt rs در دو نسخه کورکی و کوپه به فروش می‌رسد.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

کاترهام سون 310 (caterham seven 310)

برخی مواقع هیچ اهمیتی ندارد که برای پیدا راه حل یک مشکل چه قدر زمان یا پول هزینه می‌کنید چراکه آن مشکل به صورت تصادفی و خود به خود حل می‌شود. ساخت کاترهام سون 310 نیز یکی از همین اتفاقات شیرین است.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

در مورد این خودرو، تنها طراحی آن نیست که در سال‌های اخیر حفظ شده، بلکه همواره سازندگان از موتوری مشابه با نسخه‌های قدیمی استفاده می‌کنند. نیروی مورد نیاز این خودرو توسط موتور 1.6 لیتری که پیشتر در خودروی کاترهام 270 نیز به کار گرفته شده بود، تامین می‌شود. هرچند تلاش ین برای افزایش قدرت آن بی‌نتیجه نبوده و نسخه جدید آن، 18 اسب بخار (13 کیلووات) قدرتمندتر از قبل است. اگرچه این موارد را نمی‌توان "یک تغییر” قابل توجه برای خودرویی مشهور در نظر گرفت، اما همین موارد کوچک هم می‌تواند برای علاقه‌مندان به این خودرو رضایت‌بخش باشد.

 

البته در مراحل ابت قرار بود این تغییرات تنها برای برخی از مشتریان انجام شود. اما بازخورد بسیار خوب آن باعث شد تا در تولید انبوه سون 310، شاهد این تغییرات نیز باشیم. به هر صورت کاترهام سون 310 با ویژگی‌های دوست‌داشتنی و کارب سند می‌تواند یکی از بهترین خودروهای اسپرت سال 2016 میلادی باشد.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

مرسدس ای 63 ای ام جی اس (mercedes e63 amg s)

شاید خودروی پیش رو در نگاه اول، یک اتومبیل سدان و خانوادگی به نظر برسد، اما ویژگی‌های بسیار خوب آن باعث شده تا ما آن را در لیست بهترین خودروهای اسپرت سال 2016 بیاوریم. این خودروی قدرتمند در دو مدل مختلف e63 و e63 amg s عرضه می‌شود که هر کدام آنها با بهره‌گیری از موتور v8 توربین دوقلو، به‌ترتیب نیرویی برابر با 571 اسب بخار (420 کیلووات) و 612 اسب بخار (450 کیلووات) را در اختیار خودرو قرار می‌دهند.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

به‌علاوه سامانه مشهور مرسدس بنز یعنی چهار چرخ متحرک 4matic نیز می‌تواند شتاب‌گیری خودرو را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. با اینکه ین مرسدس بنز دیگر از سامانه دیفرانسیل عقب در این خودرو استفاده نمی‌کنند، اما با غیر فعال میل لنگ‌های جلویی، باز هم امکان انجام حرکات نمایشی یا دریفت با محصولات سری e63 وجود خواهد داشت.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

 

آستون مارتین دی بی 11 (aston martin db11)

شاید با در نظر گرفتن اسپرت دی بی 11 به عنوان بهترین محصول شرکت آستون مارتین، در حق محصولات قبلی این شرکت کمی اجحاف شود چراکه خودرویی همچون دی بی 9 که در سال 2003 معرفی شد، یکی از بهترین خودروهای اسپرت در تاریخ شرکت آستون مارتین محسوب می‌شود. درواقع db11 همان خودرو با ظاهری به‌روزتر، موتوری قدرتمندتر و پلتفرمی جدیدتر است.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

برخلاف موتور بدون تنفس این خودرو، موتور v12 آن به دو توربوشارژر مجهز شده و می‌تواند نیروی 600 اسب بخار (447 کیلووات) و گشتاور 700 نیوتون بر متر را در اختیار db11 قرار دهد. به‌علاوه، این قدرت بالا باعث شده تا محصول جدید شرکت آستون مارتین بتواند در عرض 3.9 ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت (62 مایل بر ساعت) دست پیدا کند. همچنین حداکثر سرعت این خودرو 322 کیلومتر بر ساعت (201 مایل بر ساعت) اعلام شده که برای اسپرتی خوش‌نام همچون محصول آستون مارتین، قابل قبول است. موتور جدید db11 در تعامل با جعبه دنده 8 سرعته اتوماتیک zf نیز می‌تواند حس رقابت‌پذیری را در رانندگان ایجاد کند. علاوه بر آن، کاربران می‌توانند در صورت تمایل، خودرو را به‌کمک پدال‌های کوچک زیر فرمان کنترل کنند.

 

اگرچه این خودرو ابعاد بزرگی دارد، اما توانایی‌های آن به‌اندازه‌ای بالا هست که بخواهیم db11 را به‌عنوان یکی از بهترین خودروهای اسپرت سال جاری در نظر بگیریم. سیستم تعلیق پیشرفته و تطبیقی این خودرو نیز دست کاربران برای استفاده از ح عادی gt یا دو ح اسپرت دیگر را باز گذاشته است.

 

پیشتر نیز مجله تاپ گیر، آستون مارتین db11 را به‌عنوان بهترین خودروی بین قاره‌ای سال 2016 انتخاب کرده بود.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

نیسان جی تی آر نیسمو (nissan gt-r nismo)

اگرچه ظاهر نیسان جی تی آر نیسمو تفاوت چندانی با خودروهای نسل قبل خود ندارد، اما دماغه جدید آن، هوای بیشتری را به سوی موتور v6 توربین دوقلو هدایت کرده و هیچ تاثیری منفی روی تست درگ آن نیز ندارد. طراحی آیرودینامیکی جدید خودرو هم نیروی رو به پایین بیشتری را بر محورها ایجاد می‌کند که البته میزان دقیق آن توسط نیسان مشخص نشده است. اما حتی اگر هیچ چیز هم در نسل جدید این ابر خودرو تغییر نمی‌کرد، ما چاره‌ای جز انتخاب gt-r nismo به‌عنوان یکی از بهترین خودروهای اسپرت سال نداشتیم.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

بدنه محکم، دامپرهای جدید و کمک فنرهای انعطاف‌پذیر باعث شده تا نسل جدید خودروی نیسمو محبوبیت بسیار بالایی میان علاقه‌مندان داشته باشد. به‌علاوه رانندگان می‌توانند متناسب با سلیقه خود، بخش‌های مختلف خودرو را تنظیم کنند. در بخش داخلی نیز می‌توانید سیستم‌های پیشرفته و لمسی متعددی را مشاهده کنید که بدون شک برازنده نیسان نیسمو خواهد بود.

 

اخبار,اخبار دنیای خودرو,بهترین خودروهای اسپرت سال 2016

 

در این مقاله تلاش کردیم تا 10 مورد از بهترین خودروهای اسپرت سال 2016 میلادی را معرفی کنیم. شاید بسیاری از شما تصور کنید که نام شرکت‌هایی همچون فراری، بوگاتی، مک لارن یا لامبورگینی در این لیست خالی‌ست. در این رابطه باید بدانید که  معیار ما صرفا سرعت یا قدرت بالاتر نبوده و موارد دیگری همچون محبوبیت بالا، هم در انتخاب بهترین خودروهای اسپرت سال نقش داشتند.مشاهده متن کامل ...
عینک واقعیت مجازی vr box + قیمت هدست واقعیت مجازی
درخواست حذف اطلاعات

واقعیت مجازی چیست؟ هدست واقعیت مجازی چیست؟ عینک واقعیت مجازی چیست؟ آیا می دانستید هدست واقعیت مجازی وی آر با vr box به عنوان با کیفیت ترین عینک واقعیت مجازی در ایران شناخته شده است؟ واقعیت مجازی یا virtual reality که به اختصار با حروف vr نمایش داده می شوند عبارتند از تلاش بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و دنیای مجازی. با هدست واقعیت مجازی vr box 2 و نصب برنامه های واقعیت مجازی ، بازی های واقعیت مجازی، ویدئو ها و های واقعیت مجازی، برنامه های توریستی واقعیت مجازی، برنامه های آموزشی واقعیت مجازی و لانچر های واقعیت مجازی بر روی موبایل اندروید خود می توانید از هدست واقعیت مجازی یا عینک vr استفاده نموده و پا به دنیای واقعیت مجازی بگذارید و اوج هیجان و لذت را تجریه کنید. تصور کنید در یک ترن هوایی بسیار عظیم در یک جنگل ژوراسیک در حال حرکت هستید و این را با تمام وجود حس خواهید کرد زیرا یک دید 360 درجه و کاملاً 3 بعدی خواهید داشت و خود را در فضای شبیه سازی شده به طور واقعی تصور خواهید کرد.

واقعیت مجازی دنیای غیر واقعی می باشد که کاربرد در ح شبیه سازی شده ای به صورت دید 360 درجه درون آن قرار گرفته و خود را در آن فضای مجازی مشاهده می کند و بسیار شبیه به دنیای واقعی می باشد. در حقیقت تلفیقی از دنیای واقعی و فضای مجازی را واقعیت مجازی می گویند. هدست واقعیت مجازی چیست؟ این هدست ها برای بازسازی دنیای مجازی در دید انسان استفاده می شوند و انواع و مدل های مختلفی دارند که محبوب ترین نوع آن هدست واقعیت مجازی vr box می باشد. virtual reality یا vr معادل واقعیت مجازی بوده و بر روی اسم هدست ها نیز قرار داده شده است. این تکنولوژی در ویدئوها، تصاویر، بازی ها و ... وارد شده است و کاربرد های علی آموزشی بسیاری نیز پیدا کرده است.

واقعیت مجازی فناوریی است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار میگیرد و براساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار می کند. به عبارت دیگر هنگامی که یک فرد هدست واقعیت مجازی را بر روی سر خود نصب می کند، در جلوی چشمان خود محیطی را مشاهده می کند که براساس تغییر موقعیت بدنش تغییر می کند و ذهن انسان پس از مدتی می پذیرد که در یک محیط واقعی قرار گرفته است.


این روزها یکی از بحث های داغ تکنولوژی به هدست های واقعیت مجازی اختصاص دارد. هدست هایی که می تواند تجربه کاربری از بازی ، تماشای و به طور خلاصه دنیای مجازی را زیر و رو کند. شاید این تکنولوژی همان طوفانی باشد که سال هاست گیمرها منتظر آن هستند تا بیاید و انقل را در تکنولوژی های فعلی پدید بیاورد.

ید هدست vr box با کیفیت ترین هدست موجود در ایران »»»

قیمت 45000 تومان

نظر شما چیست؟ آینده دنیای مجازی و تکنولوژی واقعیت مجازی را چگونه ارزی می کنید؟ آیا در صورت حضور این تکنولوژی ها در کشورمان در آینده ای نزدیک، تمایلی به تجربه آن خواهید داشت؟
واقعیت مجازی: جایی که مرز بین واقعیت و رویا برچیده می شود!

واقعیت مجازی یا virtual reality که به اختصار با حروف vr نمایش داده می شوند عبارتند از تلاش بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی. سال هاست که محققین به دنبال راهی برای ادغام فضای مجازی و فضای واقعی هستند و این همه تحقیق برای آسان زندگی انسان ها و ایجاد جذ ت در میان مشغله های فراوان کاری در اجتماع های امروزی که همه درگیر زندگی روز مره هستند ایجاد چنین فضا یی که انسان ها را گاهی از خستگی ها و مشغله های فکری دور می کند به شدت احساس می شود.

واقعیت مجازی (virtual reality) یا به اختصار vr به مجموعه فناوری ها و تلاش ها برای ش تن مرز بین واقعیت و دنیای مجازی گفته می شود که در آن محیطی فیزیکی در دنیایی مجازی به وجود می آید که انسان تصور می کند در واقعیت به سر می برد.

تصور کنید که روزی روزگاری، ناگهان دنیای شما با دنیای مجازی ادغام می گردد و وارد دنیایی تازه می شوید! به هر سمت که قدم بگذارید همه چیز آن را می توانید احساس کنید. می توانید با جای جای آن تعامل برقرار کنید و بعد از چند ثانیه خود را در آن غوطه ور خواهید دید. آنجا همان جایی است که دیوار بین رویاها و واقعیت ها در هم د می شود و و شما را به دنیایی مجازی وارد می سازد. آنجا دنیای «واقعیت مجازی» خوانده می شود! با ما برای معرفی تکنولوژی واقعیت مجازی همراه شوید تا ضمن معرفی کامل این تکنولوژی بعضی از دستاوردهای مهم شرکت های بزرگ در این زمینه را نیز به شما معرفی کنیم.

واقعیت مجازی یک تجربه و طراحی کاملا به دست انسان است که در آن حواس شش گانه وجود دارد. بیشتر طراحی های واقعیت مجازی به صورت تصویر بر روی یک کامپیوتر یا یک برجسته بین به نمایش گذاشته می شود. منظور از برجسته همان شبه عینک هایی است که در سینماهای سه بعدی وجود دارد. برای اینکه صداها و حواس 6 گانه در کاربر ایجاد شود این عینک ها به هدستی متصل است که به اسم هدست واقعیت مجازی (vr headset) معروف هستند.

ید هدست vr box با کیفیت ترین هدست موجود در ایران »»»

قیمت 45000 تومان

لازم است به این نکته توجه شود که مفهوم «واقعیت مجازی» با مفهوم «واقعیت افزوده» کاملا متفاوت است. در واقعیت افزوده کاربر در دنیای واقعی زندگی می کند ولی می تواند اطلاعاتی را در مورد اشیا و فضای اطراف خود به صورت مجازی دریافت کند. یک مثال برای این فناوری عینک گوگل است که مثلا اطلاعات لازم راجع به یک مجسمه خاص در وسط میدان شهر را می دهد.

اما در دنیای واقعیت مجازی شما با یک فضای کاملا مجازی مواجهید که این حس را در شما القا می کند که در وسط این دنیای مجازی حضوری واقعی دارید. عبارت «واقعیت» مجازی یک متناقض نمای زیبا برای توصیف فناوری است که شما را آنچنان در فضایی مجازی غرق می کند که مرز بین واقعیت و خیال را تشخیص نمی دهید.

یک محیط واقعیت مجازی در هدست واقعیت مجازی توسط اپلیکیشن های اختصاصی آن به وجود می آید. برخی از این محیط ها بصورت گرافیک رایانه ای و سه بعدی هستند و برخی دیگر نیز ویدئوها یا تصاویری 360 درجه از محیط های واقعی هستند که از قبل برداری شده اند. با این قابلیت فناوری واقعیت مجازی می توان این امکان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و مکان شما به خوبی دیدن کنند.

اغلب محیط های واقعیت مجازی در درجه اول، تجربه های دیداری می باشند که از طریق یک هدست واقعیت مجازی قابل مشاهده و تجربه می باشند. برخی از اپلیکیشن ها دارای اطلاعات حسی دیگری مانند تولید صدا هم می باشند. محیط های شبیه سازی شده می توانند مانند محیط های زندگی واقعی و یا به صورت کاملا متفاوت باشند نظیر آنچه در محیط های بازی دیده می شود.

هدست های واقعیت مجازی، بی شک گجت های هیجان انگیزی هستند اگر تا به حال آنها را امتحان نکرده اید، قطعا از آزمودن شان لذن می برید. اما اگر قصد ید این هدست ها را داریدف اول کمی صبر کنید و حد و حدود بودجه تان را مشخص کنید. در بازار فعلی ایران، انواع متنوعی از هدست های واقعیت مجازی را پیدا می کنید که عملکرد همگی آنها تقریبا مشابه است و تفاوت اصلی به کیفیت ساخت، لوازم جانبی و بسته بندی آنها بر می گردد.

واقعیت مجازی یک تکنولوژی و فناوری نوین است که به کاربر امکان می دهد تا با یک محیط شبیه سازی رایانه ای اندرکنش یا تعامل داشته باشد. بیشتر محیط های واقعیت مجازی تجهیزاتی برای اندرکنش تصویری انسان با رایانه هستند اما گروه محدودی نیز دارای حسگرهایی صوتی یا لمسی برای تعامل با کاربر هستند. نوع دیگری از واقعیت مجازی وجود دارد که توسط تصاویر پانورامای ۳۶۰ درجه ایجاد می شود و در واقع واقعیتی از آنچه هستیم را برای دیگران به نمایش می گذارد. با فناوری واقعیت مجازی می توان این امکان را فراهم کرد تا افراد بتوانند از امکانات و مکان شما به خوبی دیدن کنند.

واقعیت مجازی که از آن به عنوان محیط چند رسانه ای همه جانبه هم یاد می شود، یک محیط شبیه سازی کامپیوتری می باشد که می تواند حضور فیزیکی را در یک محل و در یک دنیای واقعی و یا یک دنیای مجازی شبیه سازی کند. اغلب محیط های واقعیت مجازی در درجه اول، تجربه های دیداری می باشند که یا از طریق یک صفحه کامپیوتر و یا از طریق دستگاه برجسته بینی قابل رویت می باشند. برخی از شبیه سازها دارای اطلاعات حسی دیگری مانند تولید صدا هم می باشند. در موارد پیشرفته تر، دستگاه های فناوری لمسی شامل اطلاعات لمسی ای می باشند که به عنوان نیروهای بازخورد در صنایع پزشکی و بازی سازی و نظامی شناخته می شوند.

انواع هدست ها:
براساس نوع کارکرد هدست های واقعیت مجازی می توان آنها را به دو بخش تقسیم نمود. اول هدست هایی که برای نمایش تصویر از نمایشگرهای اختصاصی درون خود استفاده می کنند و دوم هدست هایی که برای نمایش تصویر از نمایشگر تلفن همراه استفاده می کنند.
با توجه به اینکه تلفن های همراه پرقدرت که قابلیت پردازش و نمایش اپلیکیشن های واقعیت افزوده را داشته باشند در حال حاضر زیاد شده اند لذا هدست هایی که بر این اساس کار می کنند نیز بسیار بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. در حال حاضر اکثر هدست های واقعیت مجازی در بازارهای جهانی مبتنی بر تلفن های هوشمند هستند و به همین خاطر هم قیمت بسیار پایینتری نسبت به نوع اول هدست ها دارند.

ید هدست vr box با کیفیت ترین هدست موجود در ایران »»»

قیمت 45000 تومان

دنیای مجازی چندین دهه است رویای بشر بوده، رویایی ناتمام! رویایی که اولین بارقه های حضور قابل قبول آن را طی یکی دو سال اخیر می توان دید. جایی که نه می توان دنیای واقعی خواندش و نه یک دنیای کاملا خیالی. واقعیت مجازی را در ساده ترین ح می توان به دنیایی تشبیه کرد که در عین مجازی و سه بعدی بودن، زمانی که کاربر به آن وارد می شود احساس کند که در آن دنیا قرار دارد و می تواند در آن غوطه ور شود.

دهه ها است که دانشمندان، تئوریسین ها و ین در تلاشند تا با کمک کامپیوترها و ساخت دنیاهای اینچنینی که تاکنون ده ها نمونه از آن را دیده ایم، مرز بین رویاها و واقعیت را از میان بردارند ولی هنوز هم برای رسیدن به این آرزو راه درازی در پیش است. فاصله ای که طی یکی دو سال اخیر با جهش های بزرگی مواجه بوده است و این روزها حداقل می توان بخشی از رویاهای این تکنولوژی را که رنگ و بوی حقیقت به خود گرفته اند در هیبت تکنولوژی هایی همچون هدست واقعیت مجازی سونی یا orculus rift مشاهده نمود.

محیط های شبیه سازی شده می توانند مانند محیط های زندگی واقعی و یا به صورت کاملاً متفاوت باشند نظیر آنچه در محیط های بازی دیده می شود. امروزه بوجود آوردن یک تجربه واقعی با واقعیت مجازی به دلیل وجود محدودیت هایی نظیر پردازش توان، رزولوشن صفحه نمایش و پهنای باند مشکل می باشد. در هر صورت طرفداران تکنولوژی امیدوارند که مشکلات مربوط به ارتباطات و پردازش در آیند نزدیک برطرف شود و بتوان راه حل مقرون به صرفه ای برای ابن تکنولوژی ارائه داد.

تفاوت واقعیت مجازی و واقعیت افزوده:
یکی از اشتباهات رایج در میان جامعه ایران در خطاب فناوری واقعیت مجازی با عنوان واقعیت افزوده است. باید گفت که واقعیت افزوده فناوری ای است که در آن تصویر سه بعدی یا اطلاعاتی به صورت متن یا تصویر بر روی تصویر زنده ای که از طریق دوربین موبایل یا تبلت در حال نمایش است نشان داده می شود. البته این فناوری دارای محدودیت هایی است که باعث شده توسعه ی آن به کندی صورت بگیرد و فراگیر نشده باشد.
البته در برخی از اپلیکیشن های واقعیت مجازی با استفاده از دوربین پشتی گوشی همراهی که در هدست قرارگرفته است، تصاویر از محیط ضبط شده و با اطلاعات یا محتوای سه بعدی ادغام می شوند.

دنیای مجازی چندین دهه است رویای بشر بوده، رویایی ناتمام! رویایی که اولین بارقه های حضور قابل قبول آن را طی یکی دو سال اخیر می توان دید. جایی که نه می توان دنیای واقعی خواندش و نه یک دنیای کاملا خیالی. واقعیت مجازی را در ساده ترین ح می توان به دنیایی تشبیه کرد که در عین مجازی و سه بعدی بودن، زمانی که کاربر به آن وارد می شود احساس کند که در آن دنیا قرار دارد و می تواند در آن غوطه ور شود.

دهه ها است که دانشمندان، تئوریسین ها و ین در تلاشند تا با کمک کامپیوترها و ساخت دنیاهای اینچنینی که تاکنون ده ها نمونه از آن را دیده ایم، مرز بین رویاها و واقعیت را از میان بردارند ولی هنوز هم برای رسیدن به این آرزو راه درازی در پیش است. فاصله ای که طی یکی دو سال اخیر با جهش های بزرگی مواجه بوده است و این روزها حداقل می توان بخشی از رویاهای این تکنولوژی را که رنگ و بوی حقیقت به خود گرفته اند در هیبت تکنولوژی هایی همچون هدست واقعیت مجازی سونی یا orculus rift مشاهده نمود.

تا ماه جولای 2016 بیش از 1400 اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید و بیش از 500 اپلیکیشن ios برای استفاده در هدست های واقعیت مجازی تولید و عرضه شده اند که از طریق مارکت های معتبر و قابل می باشند.
چه چیز واقعیت مجازی برای ما جذاب و هیجان انگیز است؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت که واقعیت مجازی یکی از قدیمی ترین و مهمترین پارادایم های حک شده در ذهن ما را می شکند. و آن پارادایم تماشای تصویر متحرک از دریچه ی یک پنجره است.

از زمانی که تلویزیون و سینما اختراع شدند و به دسترس مردم رسیدند، همیشه ما فقط می توانستیم به یک صفحه نگاه کنیم و اگر صورتمان را از روبروی آن صفحه برمی گرد م اشیا و محیط اطرافمان را مشاهده میکردیم. ولی در فناوری واقعیت مجازی، زمانی که هدست واقعیت مجازی را بر روی سرمان قرار داده ایم، هنگامی که سر خود را حرکت دهیم براساس آن حرکت، تصویر نمایش داده شده نیز تغییر می کند گویی که دقیقاً در آن محیط قرار داریم.

واقعیت مجازی را با نام هایی چون واقعیت (artificial reality) نیز می شناسیم. هر دنیای سه بعدی برای رسیدن به واقعیت مجازی چند قانون زیر را باید رعایت کند:
1. نمایی سه بعدی از محیط مجازی، به طوری که از دیدگاه کاربر این دنیا به اندازه دنیای واقعی به نظر بیاید.
2. امکان ثبت و شبیه سازی حرکات کاربر با جزئیات کامل، به خصوص حرکات سر و چشم ها به طوری که با هر حرکت، تصاویر واقعیت مجازی دچار تغییر شود و تمامی تاثیر حرکات کاربر به نوعی قابل مشاهده باشد.

عمده ترین کاربردهای فناوری واقعیت مجازی:
استفاده در صنعت توریسم:
یکی از کاربردهای مهم فناوری واقعیت مجازی در گردشگری است. به این صورت که ویدئوها و یا تصاویری 360 درجه و با کیفیت بالا از مکان های توریستی و مهم تهیه می شود و افراد هزاران کیلومتر آنطرف تر می توانند با استفاده از هدست های واقعیت مجازی آن ویدئوها را آنگونه ببینند که گویی در همان جا قرار دارند و به هر طرف که بخواهند می توانند حرکت کنند.

واقعیت مجازی یا virtual reality، رسانه ای با پتانسیل بسیار بالاست که قادر است شما را به مکان های دیگر برده و تجربه ی همه جانبه ای را از حضور در آن مکان برای شما به وجود آورد، به گونه ای که حس کنید واقعا در آنجا هستید. این تکنولوژی پنجره ای وسیع و نامحدود را در عرصه ی برقراری ارتباطات بر روی ما میگشاید. تا قبل از این، قیمت هدست واقعیت مجازی برای کاربران عادی بسیار بالا بود و داشتن آن تصوری دور از دسترس بود. ولی در چند سال گذشته پیشرفت های تکنولوژی به گونه ای بود که صحنه را برای انقل در مارکت این تکنولوژی رقم زد و شرکت های زیادی شروع به تولید و فروش هدست واقعیت مجازی د و پیش بینی میشود این انقلاب به همان اندازه ی معرفی تلویزیون، اینترنت، و تلفن های همراه هوشمند، تغییرات شگرفی را در زندگی بشر ایجاد نماید.

ید هدست vr box با کیفیت ترین هدست موجود در ایران »»»

قیمت 45000 تومان

بخش اول- غوطه وری:
غوطه ور شدن در دنیای واقعیت مجازی، یکی از بخش هایی است که باعث می شود یک دنیای مجازی به دنیای واقعیت مجازی تبدیل شود و رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. در این دنیای مجازی، کاربر احساس غوطه ور شدن و غرق شدن در دنیای مجازی را می کند و احساس می کند که دیگر بخشی از این دنیا شده است و در آن نقش دارد. وی همچنین احساس می کند که می تواند با دنیای مقابلش ارتباط برقرار کند و در واقع اثری متقابل بین او و دنیای مجازی وجود دارد. ترکیب دو احساس گفته شده، یعنی احساس غوطه وری و احساس اثرمتقابل بین وی و دنیای مجازی که او بدان وارد شده است، را telepresence گویند. این احساس سبب می شود که تمامی توجه شما به دنیای مجازی متمرکز شود و از اتفاقات و حوادثی که در دنیای واقعی برایتان رخ می دهد بی خبر باشید.

بخش دوم: احساس تعامل با دنیای مجازی
virtual-reality-1غوطه ور گشتن در دنیای مجازی یک چیز است و این که کاربر به طور کامل خود را جزئی از آن بداند چیز دیگر. اولین نمونه های واقعیت مجازی که به صورت عمومی در اختیار کاربران قرار گرفته اند، شاید به لحاظ بصری و حسی توانسته باشند بعضی از احساسات و جنبه های بصری را به کاربران ارائه دهند، اما هرگز موفق نشده اند که کاربر را به طور کامل در این دنیای مجازی غرق سازند. برای مثال ممکن است که یک هدست بزرگ بر روی سر شما قرار دهند یا شما را در یک محفظه به اصطلاح جادویی بگذارند که در آن یک از پیش ضبط شده در حال پخش است و برای القای حس باد، مثلا از یک تهویه هوا و صدای باد استفاده کنند. شاید این به خودی خود تجربه جالبی باشد، اما تا زمانی که شما بخشی از این دنیای مجازی نباشید، نمی توانید به طور کامل آن را لمس کنید و در آن غرق شوید.

واقعیت مجازی یا به طور مختصر vr یک هدف دارد و آن این است به شما القا کند که در جای دیگری هستید. در حقیقت این کار را با منحرف سازی مغز انسان ( خصوصا اعصاب بینایی و قسمتی از مغز که وظیفه ی درک حرکت را دارد) انجام میدهد. این تکنولوژی با واقعیت افزوده تفاوت هایی دارد که در مطلبی دیگر با عنوان واقعیت افزوده چیست به آن خواهیم پرداخت.

نوع دیگری از سخت افزارهای واقعیت مجازی مربوط به سیستم های ردی حرکات است. در این سیستم ها، کاربر با اتصال سیم هایی به خود، باید خود را در روبروی یک صفحه نمایش قرار دهد. در این نوع سیستم ها، دستگاه با اندازه گیری و آنالیز زاویه دید و محلی که کاربر به آن نگاه می کند، اطلاعات را مستقیم به صفحه انتقال می دهد. در این نوع سیستم ها به علت نیاز به اتصال کاربر به دستگاه ها، محدوده حرکت کاهش پیدا می کند و به همین خاطر چندان نمی توان آن را با هدست های واقعیت مجازی قیاس نمود.

در تمامی انواع واقعیت مجازی، دستگاه های ورودی دیگری نیز وجود دارند که باعث هر چه بیشتر شدن تعامل و غوطه وری کاربر با دنیای مجازی می گردند. از جمله این دستگاه ها می توان به دستکش ها، سلاح هایی همچون تفنگ و کنترلرها یا تردمیل هایی اشاره کرد که برای شبیه سازی بیشتر حرکات کاربر تهیه و تولید شده اند.

هدست های واقعیت مجازی برای القای این توهم و تجربه مجموعه ای از تکنولوژی های مختلف را بکار گرفته اند. بدون هریک از 4 مورد زیر، نمیتوان یک حس همه جانبه از واقعیت مجازی را منتقل کرد. این تکنولوژی ها عبارتند از:
نمایشگر های stereoscopic
: که به هدست های سه بعدی یا head mounted display معروفند وبه اختصار آنها را hmd می نامند. این عینک های واقعیت مجازی با ترکیب چند ع ، اعمال اعوجاج نوری واقعی (realistic optical distortion) و لنز های مخصوص، یک تصویر سه بعدی واقعی را تولید میکنند که چشمان ما آن را به عنوان تصویری که عمق دارد تفسیر میکند.

سخت افزار های پیگیری حرکت (motion tracking)
: ژیروسکوپ، شتاب سنج و سایر کامپوننت های ارزان قیمت که در سخت افزار های vreality به کار گرفته شده اند را شامل میشود. این ابزارها حرکات بدن و چرخش سر را تشخیص میدهند. بنابراین نرم افزار مربوطه میتواند ویو سه بدی نمایش داده شده را متناسب با حرکات سر تغییر دهد و منظره را از ویو مناسب به ما نشان دهد.

دستگاه های ورودی (input device)
: با به وجود آمدن واقعیت مجازی نیاز به دستگاه های ورودی جدید که فراتر از موس و کیبرد باشند بیشتر حس میشود. از این رو دسته های بازی و حس کننده های حرکات دست و بدن که حرکات بدن و علایم نمایش داده شده با دست را پیگیری کرده و تشخیص میدهند متناسب با تکنولوژی واقعیت مجازی ابداع شدند.

پلتفرم های دسکتاپ و موبایل
: که شامل سخت افزار کامپیوتر، سیستم عامل، نرم افزارهای واسط برای برقراری ارتباط با دستگاه های نمایشگر واقعیت مجازی، فریم ورک ها و موتورهای رندر سه بعدی و ابزارهای ساخت آنهاست.
کاربرد های واقعیت مجازی :
از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جوان است ، هر روزه شاهد استفاده ی آن در عرصه ی جدید با ایده ای نو هستیم. البته تا کنون برخی از کاربرد های حتمی آن به اثبات رسیده است.

بازی های ویدئویی
: یکی از ک دا های اصلی برای استفاده ی این تکنولوژی است. ایجاد حس همه جانبه در فرد و فروبردن بیشتر او در فضای بازی از پتانسیل های اصلی این تکنولوژی است. درحال حاضر بیشترین تعداد شرکت ها، تولید کنندگان هد ست، برنامه نویس ها و دست اندرکاران توالید محتوای واقعیت مجازی بر روی کاربرد این تکنولوژی در عرصه ی بازی متمرکز هستند.

ید هدست vr box با کیفیت ترین هدست موجود در ایران »»»

قیمت 45000 تومان

دنیاهای مجازی
:دنیاهای مجازی ساخته شده توسط کابران، برای ایجاد ارتباطات اجتماعی از دیگر کابردهای vr است. شرکت های مثل high fidelity و altspace vr در این مسیر پیشگام هستند.

یادگیری و آموزش
: سالهاست که نمایش سه بعدی داده ها، به ابزاری قوی برای یادگیری پویا تبدیل شده است. استنفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند یادگیری را مفید تر و پویا تر سازد.
افزایش کارایی یا produtivity
: برخی از شرکت های کوچک و محققان به دنبال یافتن راهی برای اسفاده از این تکنولوژی در برقراری ارتباط با کامپیوتر های رومیزی هستند. تصور کنید دسکتاپ کامیترتان یک فضای 360 درجه باشد که شما به هرگوشه ی آن نگاه میکنید، مدارک، اطلاعات، فایل ها و سایر چیزهایی را که در آنجا قرارداده اید را مشاهده میکنید.

گردشگری
: نماهای پاناروما و ع های 360 درجه وقتی با هد ست های vr مشاهده میشوند کاملا واقعی به نظر میرند. گویی واقعا در آن محل قرار دارید و از آن نقطه ای که ایستاده اید دارید اطرافتان را در همه ی جهات نظاره میکنید.

واقعیت مجازی یا حضور زنده در محل (live event)
:این تکنولوژی برای نمایش زنده ی کنسرت ها، اخبار و ... پتانسیل خود را به اثبات رسانده است. برای مثال برخی از ستارگان موسیقی مانند paul mccartney و jack white، نسخه ی های vr کنسرت های خود را منتشر کرده اند.
معماری، دکوراسیون داخلی و معاملات املاک
: استفاده از این تکنولوژی برای نمایش داخل منازل و نماهای خارجی به مشتریان، گردش در محل و دیدن ابعاد مختلف ساختمان ها مدتی است در بین شرکت های بزرگ معماری و دکوراسیون داخلی رایج شده است.

چرخ زدن در اینترنت

: درحال حاضر موزیلا در حال تحقیقات و اجرایی پروژه ای است که بتوان محتوای موجود در وب را بر روی هدست های واقعیت مجازی دید و در فضای وب فعالیت کرد.
کاربردهای تشکیلاتی و سازمانی
: استفاده برای شبیه سازی و آموزش در صنعت نظامی، استفاده از واقعیت مجازی در پزشکی برای آموزش و تشخیص های پزشکی، استفاده از آن در ی و طراحی و .. گوشه ای از کاربردهای وسیع این تکنولوزی میباشد.

استفاده در نمایش مکان های اجاره ای و فروشی:
یکی دیگر از کاربردهای این فناوری نمایش همه جهته و کامل فضای داخلی و بیرونی مکان هایی است که برای فروش یا اجاره قرار گرفته اند. بطوری که فرد بیننده به راحتی می تواند بدون حضور در آن مکان، همه جنبه های آن را از طریق هدست واقعیت مجازی بررسی کرده و انتخاب کند. همچنین از این فناوری می توان برای پیش نمایش طرح های نمای داخلی آپارتمان ها استفاده نمود.

سرگرمی
اگر صنعت گیمینگ در حال حاضر یکی از کاربردهای اولیه و اصلی تکنولوژی واقعیت مجازی نباشد، پس دیگر شکل های سرگرمی قطعا خواهند بود. در حال حاضر تماشاگران سینما می توانند از های سه بعدی لذت ببرند؛ اما با اپلیکیشن هایی مانند oculus cinema، کاربران می توانند به شکلی عمیق تر و موثرتر از دیدن این ها لذت ببرند. آنها می توانند ها را روی یک بسیار بزرگ مجازی تماشا کنند – چیزی شبیه به یک تجربه شخصی دیدن - و خودشان را درون آن تصور کنند؛ محاصره شده در میان افکت های تصویری و صوتی.

اگر شما جزو علاقه مندان و طرفداران ورزش هستید، بد نیست بدانید که شرکت های ارائه دهنده پلت فرم واقعیت مجازی مانندlivelike vr یک یوم مجازی ساخته اند که می توانید هیجان و تجربه حضور در روز مسابقه و بازی را با دوستان تان در آن شریک شوید، آن هم در راحتی کامل و از روی کاناپه اتاق تان. تکنولوژی واقعیت مجازی با ساختاری مشابه همچنین می تواند تجربه متفاوتی از حضور در یک کنسرت موسیقی را با پلت فرم هایی مانند آنچه شرکت next vr ارائه کرده است، برای کاربران ایجاد کند آن هم بدون حضور طرفداران پر سر و صدا و شلوغ. حتی در صنعت توریسم و جهانگردی هم این تکنولوژی نفوذ کرده است. شرکت جهانگردی marriott’s travel brilliantly در همکاری با شرکت oculus قرار است علاقه مندان سفر و مسافرت را غافلگیر کند. به این ترتیب و با استفاده از یک اپلیکیشن شما می توانید به صورت مجازی و تنها در 90 ثانیه به هاوایی بروید و با سرمای این روزهای زمستان برای چند لحظه خداحافظی کنید.

بهداشت و درمان
صنعت بهداشت و درمان با وجود موسساتی که از تصاویر کامپیوتری برای تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می کنند، یکی از بزرگ ترین استقبال کنندگان از تکنولوژی واقعیت مجازی است. شبیه سازی های واقعیت مجازی از قبیل آنچه شرکت های نرم افزاری surgical theater و conquer mobile تولید می کنند، می توانند تصاویر تشخیصی درست و دقیقی را از اسکن ها و مدل های سه بعدی تهیه شده از آناتومی بیماران را ایجاد کنند. مدل های مجازی به پزشکان و جراحان تازه کار و باتجربه کمک می کنند تا بتوانند امن ترین و موثرترین راه برای پیدا محل تومورها را ارائه دهند، ابزارهای جراحی را در جای درست قرار دهند یا امکان تمرین و تست درمان ها و عمل های جراحی پیچیده را فراهم بیاورند.

صرف نظر از جراحی، واقعیت مجازی همچنین می تواند به عنوان یک ابزار موثر و مقرون به صرفه برای توانبخشی به کار برده شود. بیماران ضایعات مغزی و نخاعی در سراسر اروپا حالا می توانند از یک درمان موثر مبتنی بر واقعیت مجازی که از سوی شرکت mindmazeto ارائه شده است، بهره ببرند. این درمان امکان بازی عملکرد فیزیکی و شناختی را با روند درمانی سریع تر از روش های معمول برای بیماران فراهم می آورد. تمرینات مجازی و بازخوردهای در لحظه در درمان mindmazeto احساس انجام یک بازی را در بیمار ایجاد کرده و با ایجاد انگیزه در بیماران، آنها را به تمرین هر روزه ترغیب می کند.

ید هدست vr box با کیفیت ترین هدست موجود در ایران »»»

قیمت 45000 تومان

فضانوردی
این روزها دانشمندان ناسا یک یت سخت در پیش دارند؛ جست وجوی زندگی در سیاره های دیگر. به همین دلیل هم هست که آنها به دنبال تکنولوژی واقعیت مجازی هستند تا بتوانند

مشاهده متن کامل ...

تغییر شکلی جادویی به سبک پروانه ها
درخواست حذف اطلاعات

از دوران شفیرگی تا تبدیل شدن به پروانه

پرواز خیال انگیز پروانه ها و شاپرک های رنگارنگ، یکی از ویژگی های مخصوص فصل بهار است که رنگ و بوی دیگری به زیبایی های طبیعت اطراف ما می دهد. اما این مخلوقات زیبا قبل از آن که با پر و بال رنگین خود به جلوه گری بپردازند، به چه شکل بودند؟ در این مجال، سفر جادویی آنها را از کرم های بی آزار تا تبدیل شدن شان به مخلوقات شگفت پر نقش و نگار، به تماشا می نشینم، همراه مان باشید.

قلمرو حیوانات مملو است از رخدادهای زیبا و مرموز، اما شاید هیچکدام از آنها به اندازه دگردیسی، جادویی و شگفت انگیز به نظر نرسند. فرآیندی که طی آن موجودی با تغییرات ملموس ساختاری به شکلی کاملا متفاوت درآمده و تغییری شگرف از خود نشان می دهد. پروانه و بید مثالی واضح و روشن از این تغییر و دگرگونی عظیم به شمار می روند.

دگردیسی

آیا تا به حال موفق به تماشای خارج شدن پروانه ای رنگارنگ از پیله ای شده اید که چند روز قبل، کرمی معمولی به دور خود می تنید؟ این که واقعاً در طی این فرآیند و درون پیله چه اتفاقاتی رخ می دهد نیز به نوبه ی خود جالب توجه و شگفت انگیز است. در ابتدا کرم با ترشح آنزیم هایی خاص، خود را هضم نموده به طوری که تمامی بافت ها به سوپی پروتئینی تبدیل می شوند. البته در این میان یک سری توده های سلولی سازمان یافته موسوم به "imaginal discs"، از این فعل و انفعالات جان سالم به در می برند، سلول هایی که بعداً منشأ بوجود آمدن اندام هایی همچون بال ها، پاها، شاخک و چشم در پروانه و بید بالغ خواهند بود.

بید برامین (brahmin)

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


cecropia

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


دم چلچله ای اِسپایس بوش "spicebush"

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


دم چلچله ای سیاه

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


polyura sempronius

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


acraga coa

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


acharia stimulea

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


phobetron pithecium

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


پروانه ی بال شیشه ای

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


cerura vinula

 دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


بید پشمی

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


blue morpho

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


isochaetes beutenmuelleri

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


بید ابریشمی هوبارد (hubbard)

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


isa textula

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


دم چلچله ای پایپ واین (pipevine)

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


آپات س خالخالی (apatedoles)

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


بید آیو (io)

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه ها


attacus atlas

دنیای عجیب پروانه ها

دنیای عجیب پروانه هامشاهده متن کامل ...
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا
درخواست حذف اطلاعات

تنها چیزی که آدمی از تماشا و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد، زیبایی هاست. تامل و فو روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

 

تنها چیزی که آدمی از تماشا و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد، زیبایی هاست. تامل و فو روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

 

 در این سری مطالب سعی کرده ایم کل یونی دیدنی از تصاویر زیبا و چشم نواز از سرتاسر دنیا، با ذکر محل ثبت ع برایتان گرد آوری کنیم. شاید این تلاش ما قدم کوچکی باشد تا لحظاتی چشمانتان از دیدن پلیدی ها و ناملایماتِ روزمرگی هایمان دور شود و با دیدن صحنه هایی زیبا از این دنیای زیبا، روانی آسوده و استراحت روح را برای شما عزیزان در پی داشته باشد.

 

 
*****
غروب دل انگیز جزیره ی توریستی سنتورینی (santorini) در دریای اژه در کشور یونان.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
بیابان داناکیل (danakil) در شمال شرق اتیوپی. منطقه‌ای که نشنال جئوگرافیک از آن به عنوان بیرحم‌ترین منطقه زمین یاد می کند.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
تصویری از درختان جنگل هویا باکیور (hoia baciu) در غرب شهر کلوژ - نپوکا (cluj - napoca) در کشور رومانی.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
 آبشار goðafoss در جمهوری ایسلند (iceland)، شمالی‌ترین کشور اروپا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
جزایر گا گوس (galápagos) در 926 کیلومتری غرب اکوادور (ecuador).
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
نمایی متفاوت از دریاچه پی‌تو (peyto lake) واقع در پارک ملی بنف (banff) در ای آلبرتا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
چشم اندازی از ص ه های آ ی the twelve apostles در ای ویکتوریا (victoria) واقع در جنوب شرق کشور استرالیا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
شهر bettmeralp در منطقه raron در کانتون وله در سوئیس.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
ع ی زیبا از مجمع‌الجزایر لوفوتن (lofoten) در نروژ.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
ساحل زیبای motukiekie در کشور نیوزلند واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
نمایی هوایی از ساحل میامی (miami) واقع در ای فلوریدا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
طبیعت *پنی تنتس در ارتفاعات دو کشور شیلی و آرژانتین.

*در اسپانیایی "پنی تنتس" به معنی "برفهای توبه کار" است. به دلیل شکل خاص این برف ها که در ذهن آدمی را تداعی می کنند که در حال بالا بردن دست به سمت خدا است، اسم آنها را برفهای توبه کار می نامند. این پدیده در ارتفاعات این دو کشور دیده می شود که طول بعضی از آنها به 5 متر می رسد.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
تصویری متفاوت از کلیسای ساگرادا فامیلیا (sagrada família) در شهر بارسلون.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
غروب زیبا و چشم نواز خورشید در شمال نروژ (norway).
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
چشم اندازی از پارک ای ی emerald bay در محور دریاچه تاهو (lake tahoe) در کالیفرنیا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

منبع:باشگاه خبرنگاران


مشاهده متن کامل ...
abbey bominable
درخواست حذف اطلاعات

abbey bominable™

abbey bominable™
قدرت
من در عمل فاقد است. در ارتفاع، صحبت زباله های ا یژن است، بنابراین واژه اشاره شده است. من اغلب سوزن احساسات در اینجا پایین پایین. من مایل به پر دیگران با غم و اندوه، اما بعضی اوقات من انجام دهد. همچنین، من سرد هستم، هر دو در دست زدن و لمس.
http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها
freaky flaw
i am lacking in the act. at altitude, talking is an oxygen waste, so words are pointed. i am often puncturing the feelings here down below. i am not wishing to fill others with the sadness but some times i do. also, i am cold, both in the touching and being touched.
http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها
غذای مورد علاقه
پنیر از کوهان دار و پن کیک
http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

favorite food

the cheese of yak and pancakes

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها
فعالیت های مورد علاقه
شبانه روزی در برف است از اشباع کاملا به عالی
http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

favorite activity

boarding on the snow is maxed out totally to the awesome

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

سبک قاتل

خز. این عملی برای ترکیب و نمایش خاموش است. کریستال های یخ خاص من من هم برای تداوم سردی بدن از خانه من می پوشند

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

killer style

fur. it is practical for the blending in and the showing off. my special ice crystal i also wear for the perpetuating of bodily coldness of my home

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

حیوان مورد علاقه

از سرما لرزیدن ماموت لباس پشمی من است. احساسات او بودن این نوع به راحتی سوراخ نشده است

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

pet

shiver™ is my wooly mammoth. her feelings being the kind not so easily punctured

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

دوست ی

آیین دوستی . من به دام افتادن پسر با ط از لاس زنی را درک نمی کنند ... به نظر من شرافتمندانه نیست

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

pet peeve

the ritual of the dating. i do not understand the t ping of the boy with the bait of flirtation…it seems to me not honorable.

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک ها

دوستان مورد علاقه

1-deuce gorgon

2-gholia yelps

3-frankie stein

4-dracul aura

http://sheklakveblag. / پریسا دنیای شکلک هامشاهده متن کامل ...
اصطلاحات ومفاهیم تخصصی درطراحی،برنامه نویسی،سئو وب سایت-یک
درخواست حذف اطلاعات

این مقاله در حال بروز رسانی می باشد. 
در این مقاله سعی شده است که مفاهیم تخصصی و اصطلاحات مورد استفاده در دنیای وب سایت و د ده جهانی وب به همراه توضیح آنها برای شما عزیزان لیست کنیم.
در ابتدا عرض می کنیم که به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی و به روز شدن تکنولوژی، اطلاعات این مقاله همواره در حال آپدیت و به روز شدن می باشد و اصطلاحات جدید به مقاله اضافه خواهد شد،
بسیاری از وبمستران و انی که به طراحی ، راه اندازی ، برنامه نویسی ، سئو و بهینه سازی وب سایت علاقه مند هستندومیخواهند دراین عرصه...


بسمه تعالی

این مقاله در حال بروز رسانی می باشد. 
در این مقاله سعی شده است که مفاهیم تخصصی و اصطلاحات مورد استفاده در دنیای وب سایت و د ده جهانی وب به همراه توضیح آنها برای شما عزیزان لیست کنیم.
در ابتدا عرض می کنیم که به دلیل پیشرفت روز افزون تکنولوژی و به روز شدن تکنولوژی، اطلاعات این مقاله همواره در حال آپدیت و به روز شدن می باشد و اصطلاحات جدید به مقاله اضافه خواهد شد،
بسیاری از وبمستران و انی که به طراحی ، راه اندازی ، برنامه نویسی ، سئو و بهینه سازی وب سایت علاقه مند هستند و میخواهند در این عرصه پا گذاشته و به دنیای حرفه ای طراحی و برنامه نویسی و سئو وب سایت وارد شوند برای شروع باید با اصطلاحات تخصصی در این زمینه آشنا باشند، گروه وب سایت وان در این مقاله سعی کرده است کاربران عزیز را با اصطلاحات تخصصی در زمینه طراحی ، راه اندازی ، برنامه نویسی ، سئو و بهینه سازی وب سایت آشنا کند، از آنجا که تکنولوژی و فناوری روز به روز در حال پیشرفت و بروز رسانی است و همچنین شاهد تغییرات زیادی در این زمینه هستیم این مقاله هم آپدیت می شود و در صورت تغییرات در متون و تعاریف اصلاحات لازم انجام خواهد گرفت.


***اصطلاحات ومفاهیم تخصصی در طراحی،راه اندازی،برنامه نویسی،سئو و بهینه سازی وب سایت-در حال بروز رسانی-قسمت اول***


طراحی، ساخت و راه اندازی وب سایت:با رشد روز افزون تکنولوژی و فناوری اطلاعات و همه گیر شدن اینترنت و د ده جهانی وب(www)، می توانیم بگوییم که اینترنت یکی از قسمت های بسیار مهم در زندگی روز مره افراد شه است، بیان این مطلب برای این است که به اهمیت طراحی و راه اندازی وب سایت پی ببرید، افراد با استفاده از اینترنت بدون وجود وب سایت هیچ کاری نمی توانند انجام دهند به زبان واضح تر اینکه اینترنت بدون طراحی و راه اندازی وب سایت معنی و مفهومی ندارد، در واقع لازمه اصلی برای کار با اینترنت ، وب سایت ها می باشند.
حال اگر شما یکی از کاربران اینترنتی باشید با گشت و گذار در دنیای جهانی وب و وب سایت های مختلف به خواسته هایتان دست می ی د. با ابن حال اگر شما جزء افراد یا شرکت ها یا سازمان هایی باشید که برای شغل و بیزینس و فعالیت خود نیاز به یک وب سایت را حس کرده اید باید برای فعالیت خود، طراحی وب سایت انجام دهید و همگام با آپدیت و به روز تکنولوژی و فناوری ، خود را آپدیت کنید.
طراحی وب سایت شامل مکانی است که صفحات مختلف وب در آن وجود دارد و این صفحات وب شامل متون، تصاویر، ویدیوها، صداها و غیره می باشند که این ها وقتی با یک گرافیک حرفه ای و زیبا کنار هم قرار می گیرند وب سایت را به نمایش می گذارند.


آپدیت، به روز رسانی وب سایت:یک وب سایت بعد از پیاده سازی و آپلود شدن در هاست خود و قرار گرفتن در د ده جهانی وب(www)، اگر همیشه ثابت باشد و همواره یک متن و تصاویر ثابت و بدون تغییر و یکنواخت را نشان دهد، اولا اینکه اصل کارایی خود را از دست می دهد، ثانیا برای مخاطبین وب سایت خسته کننده خواهد بود.
در اینجاست که نیاز به انجام تغییرات و به روز شدن و اضافه شدن متن و ع و محتوای وب سایت معنی پیدا می کند. یک وب سایت پس از آپلود شدن و قرار گرفتن در دنیای وب ، نیازمند آپدیت شدن متون و محتوای آن و به روز رسانی مطالب و اضافه یا حذف مطالب جدید یا قدیمی را دارد، تا هم قدرت خود را نشان دهدو هم برای مخاطبین وب سایت جذاب تر باشد، طوری که در مخاطبین میل به ورود به وب سایت را همواره ایجاد کند.


توسعه وب سایت:یک وب سایت پس از قرار گرفتن در دنیای وب ، به جز اینکه نیاز دارد متن و تصاویرش آپدیت شود و در صورت نیاز اضافه یا کم شود، گاهی تکنولوژی جدیدی به دنیای وب اضافه می شود که می تواند به بهبود بعضی پارامتر های وب سایت از قبیل سئو و بهینه سازی وب سایت یا سرعت لود شدن وب سایت و غیره کمک کند ، در این زمان خیلی مهم است که برای وب سایت از این تکنولوژی ها استفاده کنیم تا هم از مزایای آن استفاده کنیم و هم مخاطبینمان به حرفه ای بودنمان پی ببرند. به این استفاده از تکنولوژی های جدید توسعه دادن وب سایت می گویند.


پشتیبانی وب سایت:وب سایت پس از طراحی نیاز دارد توسط افراد یا شرکت خاصی عملیات پشتیبانی وب سایتش را انجام دهد، کلیه عملیات آپدیت محتوای وب سایت، اضافه یا حذف محتوای وب سایت، توسعه وب سایت، بکاپ گرفتن از اطلاعات محتوای وب سایت، چک ایمیل های دریافتی و پاسخ دادن آنها، چک بخش نظرات کاربران و پاسخ دادن، اضافه نرم افزار های مورد نیاز وب سایت در سرور میزبانی وب، بالا بردن امنیت وب سایت از لحاظ حمله های سایبری، تست وب سایت برای موارد مختلف و غیره ، جزو عملیات پشتیبانی وب سایت می باشند.


سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، ثبت وب سایت در موتورهای جستجوگر:سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، ثبت وب سایت در موتورهای جستجوگر به عملیاتی گفته می شود که وب سایت در لیست موتورهای جستجوگر قرار بگیرد و وقتی که کاربران اینترنتی در موتور های جستجوگر کلماتی را جستجو کنند موتور های جستجوگر در لیست جستجوی خودشان ، نام وب سایت را هم قرار دهند.
در واقع سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت باعث بهتر دیده شدن وب سایت شما در موتورهای جستجوگر می شود.


طراحی و برنامه نویسی نرم افزار و اپلیکیشن تخصصی:یک شرکت یا سازمان برای مکانیزه سیستم و فعالیت خود نیاز به طراحی نرم افزار هایی برای عملیات خود دارند. با انجام تحقیقات کامل کلیه ی اموری که در شرکت یا سازمان انجام می شوند به عنوان داده های ورودی برنامه مشخص می شوند وبرنامه را طوری که میخواهند تعریف می کنند تا اطلاعاتی که نیاز دارند را از برنامه و نرم افزار شان دریافت کنند.
اینطوری کلیه کارهایی که تا آن زمان به صورت دستی و توسط اشخاص انجام می شد مکانیزه می شوند و سیستم به صورت دیجیتالی و هوشمند عملیات لازم در شرکت را انجام می دهد، همچنین با توجه به سیستمی بودن نرم افزار بسیاری از گزارش های حرفه ای و کارهایی که به صورت دستی نمی شد انجام گیرد و یا زمان بسیار زیادی برای انجامشان نیاز داشت، با سرعت خیلی خیلی زیاد قابل مشاهده خواهد بود.


خدمات وب:به کلیه امور مربوط به دنیای وب و وب سایت از قبیل طراحی و ساخت و راه اندازی وب سایت، سئو و بهینه سازی وب سایت، طراحی و برنامه نویسی نرم افزار و اپلیکیشن، پشتیبانی، توسعه، آپدیت و به روز رسانی وب سایت، تبلیغات اینترنتی، بازاری اینترنتی، مشاوره وب، امور هاستینگ و میزبانی وب، امور دامین و دامنه، امور سرورهای مجازی و اختصاصی، امور پروتکل امن ssl، امور نمایندگی ها، پنل های اس ام اس، پنل های ایمیل، پنل های ف ، امور شبکه های اجتماعی، مدیریت اکانت های شبکه های اجتماعی و غیره، در د ده جهانی وب (www) و دنیای مجازی ، خدمات وب می گویند.


asp(active server page) – صفحات فعال وب:زبان برنامه نویسی ساخته یافته توسط مایکروسافت می باشد که مبتنی بر ویندوز می باشد و برای اجرا و مدیریت نیازمند وجود iis در ویندوز می باشد.


iis(internet information service):برنامه میزبانی وب سایت های مبتنی بر asp و ویندوز می باشد.


asp.net:همان زبان ساخته یافته asp می باشد، تنها در این نسخه ، علاوه بر امکاناتasp ، کتابخانه های بزرگ .net هم به آن اضافه شده است، از قبیل: پشتیبانی زبان های مختلف برنامه نویسی، وجود کنترل های قابل برنامه نویسی، برنامه نویسی مبتنی بر رویداد یا event ، استفاده از عناصر مبتنی بر xml ، اعبار سنجی کاربران، افزایش کارایی با توجه به کامپایل نمودن کدها، پیکربندی و بکارگیری آسان و ...


visual studio:نرم افزار ویژوال یو ، یک نرم افزار توسعه یافته برای برنامه نویسان کامپیوتر می باشد که ساخته شده توسط شرکت مایکروسافت می باشد.

ویژوال یو ، نام محیط یکپارچه توسعه نرم افزار (ide) شرکت مایکروسافت است که جهت تولید برنامه های رایانه ای استفاده می شود و از آن برای تولید و ساخت و راه اندازی و طراحی وب سایت ها، برنامه های کاربردی و طراحی نرم افزار و برنامه نویسی اپلیکیشن و خدمات وب استفاده می شود.


html(hyper text markup language):اچ تی ام ال به معنی زبان نشانه گذاری فوق متن می باشد.
html زبان استانداردی طراحی وب سایت می باشد. و کلیه ی کد های صفحه وب هم کدهای سمت سرور و هم کدهای سمت کلاینتدر نهایت به کد های اچ تی ام ال تبدیل شده و توسط مرورگر نمایش داده می شوند.
اچ تی ام ال زبان نشانه گذاری است یعنی اجزا مختلف صفحه وب توسط اجزایی به نام تگ(tag) در صفحه جای می گیرند و طراحی می شوند، هر کدام از تگ ها دارای خواص و کاربرد های مربوط به خودشان می باشند، مجموع این تگ ها یک صفحه وب را کامل می کنند و نحوه نمایش محتوای صفحه وب را مشخص می کنند.


tag:اجزایی هستند که در طراحی صفحات وب توسط زبان html کاربرد دارند، انواع مختلفی تگ tag وجود دارد که هر کدام خواص مربوط به خودشان را دارند.


بانک اطلاعاتی:در طراحی صفحات وب سایت ممکن است به جز متن ها و تصاویر و فایل هایی که در طراحی صفحات وب وجود دارند، ما نیاز داشته باشیم که صفحات وبی داشته باشیم که شامل اطلاعات و متون بسیار زیادی باشد،(مثلا یک وب سایت خبرگزاری که روزانه هزاران خبر در وب سایتش قرار می دهد)
در این مواقع دیگر برای هر متن و خبر یک صفحه وب طراحی نمی کنیم، در این زمان استفاده از بانک های اطلاعاتی برای طراحی صفحات وب به ما کمک بسیار زیادی می کند. ما می توانستیم اطلاعات و متون را خیلی راحت در بانک اطلاعاتی ذخیره کنیم و در درون وب سایت با کد نویسی هر به اطلاعات خاصی نیاز داشتیم آن را از بانک اطلاعاتس است اج کنیم.
بانک اطلاعاتی در هاست های ویندوزی معمولا ms sql و در هاست های تحت لینو از my sql استفاده می شود.


خدمات هاستینگ، هاست، فضای اینترنتی، میزبانی وب:مقدار فضایی در دنیای وب می باشد که حجم آن بنا به انتخاب خودمان می باشد. ما از هاست یا فضای اینترنتی یا میزبانی وب برای بار گذاری فایل های وب سایتمان استفاده می کنیم.
هاست یا فضای اینترنتی یا میزبانی وب ما بر اساس نیازمان می توانید تحت ویندوز یا تحت لینو باشد.


خدمات دامین، نام، دامنه وب سایت:هر وب سایت نیاز به یک نام دارد تا برای کاربران شناسایی شود ، ما با انتخاب یک نام برای وب سایت و ثبت آن برای وب سایتمان ،نام دامنه یا دامین را به هاست وب سایتمان متصل می کنیم طوری که وقتی کاربران در مرورگرشان نام دامنه وب سایت را وارد کنند وب سایتشان نمایش داده شود.


بازاری اینترنتی:به کلیه اموری که از طریق دنیای وب به جذب مشتری کمک کند بازاری اینترنتی گفته می شود. اگر بخواهیم در این مورد با مثال توضیح بیشتری بدهیم باید به ایمیل های تبلیغاتی، لینک ها ی بازاری ، انواع بنر های اینترنتی، کلیک های برنامه ریزی شده و کلی از امور دیگر اشاره کنیم. بازاری از طریق اینترنت در واقع هدفمند تمامی امور تبلیغاتی اینترنتی با استفاده از دانش روز و تکنولوژی و فناوری می باشد.


تبلیغات اینترنتی:امروزه تمامی تبلیغاتی که شما در زندگی روزمره شاهد آنها هستید در حال حاضر به صورت اینترنتی هم امکان پذیر شده اند مثلا الان یک رستوران برای تبلیغاتش میتواند از طریق گذاشتن لینک و بنر در وب سایت های مرتبط حجم وسیعی از مشتریان را به سوی خود جلب کند.


سرور های اشتراکی- share server:
در ابتدا باید عرض کنیم که اجرای یک وب سایت نیازمند طراحی و راه اندازی و اجرای خدمات زیادی می باشد که انجام این خدمات خود نیازمند وجود سخت افزار ها و نرم افزار ها برا اجرای برنامه هایش می باشد، این سخت افزار ها همان ابر کامپیوتر ها یا کامپیوترهای بزرگ به اصطلاح سرور ها می باشند، و باید اطلاع داشته باشید که سرور ها خود نیز دارای قطعات سخت افزاری و امکانات سخت افزاری می باشند که توسط شرکت های ارائه دهنده آنها تامین و تعریف می شوند. بنا بر همین تعاریف، امری که وجود دارد یا به نحوی در ذات سرور ها طوری است که بر خلاف سیستم های معمولی باید همواره روشن باشند و همواره از طریق اینترنت به دنیای مجازی متصل باشند.
با توضیحاتی که در مورد سرور ها بیان شد باید متوجه شده باشید که خود امر مدیریت سرور نیازمند کارشناسان و متخصصان حرفه ای و تخصصی می باشد تا امور نرم افزاری و سخت افزاری مربوط به سرور ها را انجام دهند.

سرور ها به سه نوع مختلف تقسیم می شوند:
سرور های اشتراکی
سرور های مجازی (vps)
سرور اختصاصی

در ابتدا سرور های اشتراکی و یا به سخن بهتر هاست های اشتراکی را برای شما عزیزان معرفی می کنیم، امروزه معمول ترین، رایج ترین و ارزان ترین نوع سرور ها و هاستینگ همین سرورهای اشتراکی می باشند، در سرور های اشتراکی همانطور که از اسمشان پیداست سرور ها برای چندین هاست و وب سایت مختلف به صورت اشتراکی استفاده می شوند، حالا سرور اشتراکی از پیش توسط کارشناسان متخصص شرکت ارائه دهنده سرور اشتراکی تعریف شده اند و سخت افزار و نرم افزار مشخص شده خود را از قبل نصب نموده اند تا به مشتریانشان ارائه دهند،
پس در این نوع سرور ها چندین هاست و وب سایت به صورت اشتراکی در یک سرور قرار میگیرند وکار میکنند.


سرور های مجازی(vps) - virtual private server:vps مخفف کلمه virtual private server و به معنی سرور اختصاصی مجازی می باشد.
سرور مجازی دقیقا همانند یک سرور اختصاصی مستقل و با همان سطح دسترسی عمل می کند، با این تفاوت که چند عدد سرور مجازی بر روی یک سرور فیزیکی قرار می گیرند. به عبارت بهتر با استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی مانند vmware و با بهره گیری از سخت افزار های پرقدرت و پیشرفته، یک سرور فیزیکی به چندین سرور مجازی (vps) با امکانات مختلف تقسیم می شود.
هر سرور مجازی بنا بر تنظیمات و یا کانفیگ اولیه، سهم خاصی از منابع سرور از قبیل پردازنده (cpu)، حافظه اصلی (ram)، فضای دیسک سخت (hdd)، پهنای باند و … را به صورت اختصاصی و تضمین شده در اختیار می گیرد.
به عنوان مثال یک سرور مجازی می تواند یک گیگابایت از 64 گیگابایت حافظه اصلی سرور(ram) را بصورت اختصاصی به همراه 40 گیگابایت فضای ذخیره سازی و 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه را در اختیار داشته باشد. این بدین معناست که صرف نظر از میزان مصرف سایر سرورهای مجازی موجود برروی سرور فیزیکی، سرور مجازی مورد مثال ما تحت هر شرایطی به یک گیگابایت از حافظه اصلی سرور و بقیه منابع اختصاص داده شده، دسترسی خواهد داشت.
هر سرور مجازی بصورت کاملا مستقل عمل می کند، در نتیجه vps های موجود برروی یک سرور می توانند از سیستم عاملهای مختلف و نسخه های متفاوت و همچنین نرم افزار های اختصاصی خود استفاده نمایند.
از مهمترین مزایای سرور های مجازی در مقایسه با سایر سرویس های میزبانی می توان به هزینه بسیار کمتر آنها نسبت به سرور های اختصاصی و استقلال عملکرد و سطح دسترسی بالاتر نسبت به سرویس های میزبانی اشتراکی (shared hosting) نام برد، بطوری که هزینه vps ها در بسیاری از مواقع یک پنجم تا یک دهم سرور های اختصاصی بوده و در حال حاضر تمامی امکانات آنها را دارا می باشند، همچنین یک سرور مجازی می تواند به تعداد دلخواه ip معتبر اختصاصی داشته باشد. در مجموع از دید کاربر نهایی، سرور مجازی مانند سرور اختصاصی بوده و کاربر به هیچ عنوان تفاوتی را در نحوه عملکرد و کیفیت خدمات مشاهده نخواهد کرد.

مزایای سرور مجازی نسبت به میزبانی وب اشتراکی:
کنترل: با دراختیار داشتن دسترسی root، یا administrator شما به راحتی می توانید پیکره بندی سرور را تغییر دهید، برنامه های مورد نظر خود را نصب کنید، و یا تغییر دهید، که به هیچ وجه در میزبانی اشتراکی مقدور نیست.
امنیت : فایل سیستم شما کاملا مجزا از سایر مشتریان خواهد بود و مطمئن خواهید بود که از دسترس آنها دور است و بدین ترتیب امنیت بیشتری برای شما و فایل های شما و یا سایت شما تامین خواهد شد.
مجزا بودن و کارایی: سرور مجازی شما از منابع اختصاص یافته گارانتی شده برای خود به صورت کامل می تواند استفاده کند و کار مشتریان دیگر سرویس شما را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

مزایای سرور مجازی نسبت به سرور اختصاصی:
هزینه: در واقع شما همه قابلیتهای یک سرور اختصاصی را با ری از هزینه های آن در اختیار خواهید داشت.
قابلیت اطمینان: سازوکار تهیه نسخه پشتیبان به صورت لحظه ای امنیت داده های سرور مجازی را تضمین می کند.
مدیریت پذیری: ابزارهای تعبیه شده در ویرچوزو (virtuozzo) نصب برنامه ها و تغییر و به روزرسانی آنها را سریعا انجام می دهند.
استفاده از ظرفیتهای خالی: هر سرور مجازی قادر است تا در صورت خالی بودن ظرفیتهای سیستم و عدم استفاده از آن بوسیله سرور مجازی دیگر در صورت نیاز، از همه آن استفاده کند.
انعطاف پذیری: ارتقاءمنابع اختصاص یافته برای یک سرورمجازی، در صورت نیاز به منابع بیشتر به راحتی قابل انجام است.


سرور های اختصاصی- private server:سرور اختصاصی یا private server معمولابرای مؤسسات و سازمان‌ های بزرگی که به هر دلیلی نمیخواهند از سرور های اشتراکی با دیگر افراد و سازمان‌ها استفاده کنند، مورد استفاده قرار میگیرد. به دلیل اینکه در سرورهای اختصاصی یا private server ، تمام فضای هارد ‌دیسک سرور به طور کامل و نیز پهنای باند قابل توجهی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، امکانات متنوعی برای یک سازمان بزرگ فراهم می‌ آورد. از آن جمله میتوان به فضای ذخیره سازی بسیار بیش‌تر از معمول، ایجاد پایگاه های اینترنتی متعدد، پهنای باند بسیار قابل توجه، تأمین بستر ترافیک ماهانه‌ی بیش از میزان معمول، تسلط و کنترل کامل بر روی سرور اختصاص یافته، در نصب نرم‌افزارهای دلخواه بر روی سرور، تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات و داده‌های سازمان در هر زمان دلخواه و در مدیریت محتوای سرور اشاره نمود.

بهره‌ مندی از این ویژگی‌ ها سبب شده است تا بسیاری از سازمان‌های بزرگ داشتن یک سرور اختصاصی را در مرکز داده‌ای (data center) ایمن و مطمئن بسیار به صرفه‌ تر از استفاده از فضا بر روی سرور های اشتراکی بدانند.

البته تنها کاربرد سرور های اختصاصی محدود به سازمان ها و یا شرکت های بزرگ نمی شود بلکه توسط صاحبان وب سایت های و یا صاحبان بازی های آنلاین نیز برای ایجاد گیم سرورها (سرور های بازی) با بازدید بالا که اغلب به فضای ذخیره سازی و پهنای باند بیشتری نیاز دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.


پروتکل امن ssl:امروزه اینترنت به یکی از ارکان ارتباطی بین افراد و سازمان ها تبدیل شده است. بسیاری از ما روزانه اطلاعاتی از این طریق می گیریم یا می فرستیم. این اطلاعات از نظر اهمیت با هم تفاوت زیادی دارند. برخی از این اطلاعات مانند اخبار یک سایت اهمیت امنیتی چندانی ندارند، اما در طرف دیگر اسناد شخصی مثل ایمیل ها، رمز حساب های بانکی و ... قرار دارند که دوست نداریم به دست دیگران بیافتند. 
اطلاعاتی که در ح عادی بین کاربران و دنیای اینترنت رد و بدل می شوند، به گونه ای هستند که یک ر یا اب کار حرفه ای می تواند آنها را ببیند و برای اه خود مورد سواستفاده قرار دهد. مثلا در یک ید اینترنتی، زمانی که قصد دارید برای پرداخت به حساب بانکی خود وارد شوید، سایت از شما رمزعبور می خواهد. حال اگر سایت مورد نظر فاقد برنامه های امنیتی لازم باشد، ممکن است اطلاعات شما در میانه راه بدون آنکه متوجه شوید، یده شوند و اگر بد شانس باشید چند روز بعد که به حساب تان سر می زنید آن را خالی شده می ی د. اما احتمال این اتفاق بسیار اندک است، زیرا اکثر حساب های بانکی و سایت هایی از این قبیل که با اطلاعات حساس و مهم در ارتباط اند، معمولا از روش هایی برای رمزگذاری (encrypt) اطلاعات استفاده می کنند. در این ح اگر اطلاعات در میان راه یده شوند جای نگرانی نخواهد بود، زیرا ش تن رمز آنها تقریبا غیرممکن است. 

https یا ssl چیست و چرا مهم است؟
https که مخفف hypertext transfer protocol secure می‌باشد، پروتکلی است موازی با http با این تفاوت که سطح امنیت آن به مراتب از پروتکل http بیشتر است. پروتکل http در واقع کاربران اینترنت را مقدور می‌سازد تا اطلاعات تحت وب را با استفاده از پورت 80 مشاهده یا تبادل کنند. اما همواره تبادل اطلاعات در شبکه های کامپیوتری با خطر و نفوذ همراه است لذا وجود بستری امن جهت نقل و انتقال اطلاعات به خصوص برای اطلاعاتی که از درجه امنیتی بالایی برخوردارند، بسیار ضروری می باشد.
از جمله حملاتی پروتکل http را تهدید می کنند eavesdropping و man-in-the-middle می باشد به این گونه که هنگام ایجاد دو حمله مذکور اطلاعات انتقالی م ن مرورگر کاربر و سرور به راحتی به صورت متن ساده قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. تفاوت پروتکل https با http در رمز نگاری اطلاعات انتقالیست به آن معنا اطلاعات رد و بدل شده در شبکه توسط الگوریتم خاصی کد می شوند بدین ترتیب حتی چنانچه آن اطلاعات توسط بد افزارها و cracker ها در دسترس قرار گیرد به صورت کدهای ناخوانا و غیر قابل استفاده خواهد بود. بنابراین با استفاده از https کانال ارتباطی امنی درون شبکه‌ی ارتباطی ناامن پدید می آید.

پروتکل https با استفاده از تکنولوژی (ssl (secure sockets layer پیاده سازی می شود. لذا در واقع با ید و فعال سازی گواهینامه ssl، به طور خ ر https نیز فعال می شود. https از پورت 443 در وب، برای برقراری ارتباط استفاده می کند.

کاربردها
اکثر معاملات اینترنتی و فروشگاه‌های ید آنلاین، وبسایت های حاوی اطلاعات کاربران، شبکه های اجتماعی، پورتال ها و سیستم های ذخیره سازی از طریق https در سطح وب، امن می‌گردند. از جمله وبسایت‌هایی که از https استفاده می‌کنند می‌توان به amazon و ebay اشاره کرد. google نیز به طور پیشفرض برای تمامی وبسایت‌های میزبانی شده بر روی سرورهای خود مانند gmail از https استفاده می‌کند. ضمن اینکه از آنجاییکه اطلاعات کاربران و سرویس های آن ها بسیار مهم هستند، irpowerweb نیز از این پروتکل در سیستم اطلاعاتی وبسایت خود استفاده کرده است.پایان قسمت اول، ادامه مقاله اصطلاحات ومفاهیم تخصصی در طراحی،راه اندازی،برنامه نویسی،سئو و بهینه سازی وب سایت را در قسمت بعدی در بخش مقالات بخوانید.مشاهده متن کامل ...
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا
درخواست حذف اطلاعات

تنها چیزی که آدمی از تماشا و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد، زیبایی هاست. تامل و فو روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

 

تنها چیزی که آدمی از تماشا و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد، زیبایی هاست. تامل و فو روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

 

 در این سری مطالب سعی کرده ایم کل یونی دیدنی از تصاویر زیبا و چشم نواز از سرتاسر دنیا، با ذکر محل ثبت ع برایتان گرد آوری کنیم. شاید این تلاش ما قدم کوچکی باشد تا لحظاتی چشمانتان از دیدن پلیدی ها و ناملایماتِ روزمرگی هایمان دور شود و با دیدن صحنه هایی زیبا از این دنیای زیبا، روانی آسوده و استراحت روح را برای شما عزیزان در پی داشته باشد.

 

 
*****
غروب دل انگیز جزیره ی توریستی سنتورینی (santorini) در دریای اژه در کشور یونان.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
بیابان داناکیل (danakil) در شمال شرق اتیوپی. منطقه‌ای که نشنال جئوگرافیک از آن به عنوان بیرحم‌ترین منطقه زمین یاد می کند.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
تصویری از درختان جنگل هویا باکیور (hoia baciu) در غرب شهر کلوژ - نپوکا (cluj - napoca) در کشور رومانی.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
 آبشار goðafoss در جمهوری ایسلند (iceland)، شمالی‌ترین کشور اروپا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
جزایر گا گوس (galápagos) در 926 کیلومتری غرب اکوادور (ecuador).
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
نمایی متفاوت از دریاچه پی‌تو (peyto lake) واقع در پارک ملی بنف (banff) در ای آلبرتا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
چشم اندازی از ص ه های آ ی the twelve apostles در ای ویکتوریا (victoria) واقع در جنوب شرق کشور استرالیا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
شهر bettmeralp در منطقه raron در کانتون وله در سوئیس.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
ع ی زیبا از مجمع‌الجزایر لوفوتن (lofoten) در نروژ.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
ساحل زیبای motukiekie در کشور نیوزلند واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
نمایی هوایی از ساحل میامی (miami) واقع در ای فلوریدا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
طبیعت *پنی تنتس در ارتفاعات دو کشور شیلی و آرژانتین.

*در اسپانیایی "پنی تنتس" به معنی "برفهای توبه کار" است. به دلیل شکل خاص این برف ها که در ذهن آدمی را تداعی می کنند که در حال بالا بردن دست به سمت خدا است، اسم آنها را برفهای توبه کار می نامند. این پدیده در ارتفاعات این دو کشور دیده می شود که طول بعضی از آنها به 5 متر می رسد.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
تصویری متفاوت از کلیسای ساگرادا فامیلیا (sagrada família) در شهر بارسلون.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 

 
غروب زیبا و چشم نواز خورشید در شمال نروژ (norway).
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125) 
 

 
چشم اندازی از پارک ای ی emerald bay در محور دریاچه تاهو (lake tahoe) در کالیفرنیا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

منبع:باشگاه خبرنگاران


مشاهده متن کامل ...
10 تکنولوژی انقل آینده
درخواست حذف اطلاعات
تکنولوژی انقل آینده10 تکنولوژی انقل آینده
 

 


 مدت‌ها است که تکنولوژی در شکل‌گیری نحوه کار و سبک زندگی انسان‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. هرچه بیشتر دنیا به سوی زندگی دیجیتالی می‌رود، نرم‌افزار و اپلیکیشن‌های بیشتری نیز در جهت تسهیل زندگی انسان‌ها ساخته می‌شوند. تکنولوژی منحصر به‌فرد هرچه که باشد، تفاوتی ندارد، چرا که قدرت تغییر دنیا را خواهد داشت. برای اطلاع از تکنولوژی‌های انقل بعدی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر زندگی انسان‌، از 10 کارآفرین عضو بنیاد کارآفرینان جوان سوالاتی را مطرح کردیم. چه تکنولوژی‌هایی در 5 سال آینده قابلیت ایجاد انقلاب در دنیای آی‌تی را خواهد داشت؟ تاثیرات آن بر ب و کار شما چه خواهد بود؟

هوش

murray newsland از شــرکــت sighted: هوش امروزه، به ایجاد انقلاب در دنیای دیجیتال و وب ادامه خواهد داد و انسان نیز بیش از پیش به ماشین‌ها اجازه انجام وظایفش را خواهد داد. با استفاده از دستگاه‌های مجهز به هوش ، انسان‌ها بیشتر از قبل با ماشین‌ها تعامل برقرار خواهند کرد آنها نیز بیشتر فعالیت‌های خسته‌کننده روزمره را برایمان انجام خواهند داد. هوش بر ب و کار من تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ چرا که حیطه فعالیت من در بخش تکنولوژی روبات‌های سخنگو است.

واقعیت مجازی

matt doyle از excel builders: واقعیت مجازی مدت‌ها است که به عرصه تکنولوژی وارد شده است. به نظرتان چه‌مدت طول می‌کشد تا کاربران از طریق واقعیت مجازی بتوانند درون وب‌سایت یا مکان‌های خدماتی قدم بزنند؟ برای مثال، اگر بخواهید خانه جدیدتان را بسازید، به نظرتان بهتر نیست که از وب‌سایتی استفاده کنید که به کاربران اجازه دهد از طریق هدست‌های واقعیت مجازی داخل خانه‌ای که قرار است در آینده بسازند، قدم بزنند؟ با استفاده از واقعیت مجازی افراد حتی می‌توانند قبل از اجاره اتاق یا منزل نیز درون آن را مشاهده کرده و در آن قدم بزنند.

روبات‌های سخنگو

andrew o’connor از مرکز american addiction centers: روبات‌های سخنگو در آینده به یکی از ابزارهای استاندارد در جهت کمک به مشتریان و کاربران شناخته خواهند شد و به‌زودی انجام بسیاری از وظایفی را که امروزه از اهمیت زیادی برخوردارند، برعهده خواهند گرفت. در حوزه فعالیت من، این روبات‌ها در کنار ارتباط هرچه بیشتر با مشتریان و جلب رضایت آنها، در زمینه جمع‌آوری دیتا و اطلاعات بیشتر نیز فعالیت خواهند کرد.

دستیارهای صوتی هوشمند

دیگو ارجولا از کمپانی cables & sensors: سیستم تشخیص دستورات صوتی با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و در کنار آن دستیارهای صوتی هوشمند نیز با انسان‌ها تعامل خوبی برقرار کرده‌اند. من بر این باورم که دستیارهای هوشمند صوتی با سرعت بسیار زیادی در دنیای دیجیتال گسترش پیدا کرده و موجب حذف ماوس، کیبورد و نمایشگرهای بزرگ در برخی از ب و کارها خواهند شد. این تکنولوژی باعث سهولت در رفت و آمد بین دفاتر و شرکت‌ها و در ادامه موجب افزایش چشمگیر اشتغال از راه دور خواهد شد.

web embly

ویک پاتل از شرکت future hosting web embly: یک فرمت باینری استاندارد نوین در دنیای وب محسوب می‌شود. اپلیکیشن‌هایی که از طریق web embly اجرا می‌شوند، سرعتشان برابر با سرعت اپلیکیشن‌های پیش‌فرض خواهد بود. این یعنی بازی‌هایی که از طریق وب انجام می‌شوند، سرعتشان با بازی‌های نصب شده روی اسمارت‌فون‌ها، بازی‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده برابر خواهد بود و اپلیکیشن‌های تحت وب نیز می‌توانند مانند اپلیکیشن‌های پیش‌فرض، امکانات مختلف را به‌راحتی به کاربران ارائه دهند. به‌عنوان یک ارائه‌دهنده، بی‌صبرانه منتظر ظهور نسل جدید اپلیکیشن‌های طراحی شده بر پایه این پلت‌فرم هستم.

خبری از واقعیت مجازی نخواهد بود

سایمون برگ از شرکت ceros: دقیقا نمی‌دانم چه تکنولوژی بیشترین تاثیر را در آینده دنیای دیجیتال خواهد داشت اما شخصا معتقدم که واقعیت مجازی نقش بسزایی در آینده دنیای دیجیتال ایفا نخواهد کرد. واقعیت مجازی به دنیای عجیب و غریبی پا گذاشته که هنوز مشخص نیست کاربرد و تاثیر آن در صنعت و ب‌وکارها چه خواهد بود. در حال حاضر تقاضا برای این تکنولوژی بسیار بالاست اما بسیاری از افراد هنوز نمی‌دانند که آیا تکنولوژی واقعیت مجازی تنها در زمینه گیم و سرگرمی کاربرد خواهد داشت یا در آینده نقش مهمی در دنیای دیجیتال ایفا می‌کند.

پخش زنده از اینترنت (live-stream)

leila lewis از be inspired pr: انتظار داریم که سرویس پخش زنده حتی از وضعیت فعلی نیز بهتر و گسترده‌تر شود. مشتریان با وجود اینکه مایل به دریافت اطلاعات مختصری از دنیا هستند، بیشتر به‌دنبال تجربه‌ای خصوصی از این سرویس هستند. در آینده نزدیک، مردم از محتوای تولید و آپلود شده در رسانه‌های اجتماعی خسته خواهند شد و بیشتر به محتویات معتبر و موثق از طریق اینترنت روی خواهند آورد.

حمل کالا با پهپاد

firas kittaneh از amerisleep: در دنیای ما که تقاضا روز به روز افزایش پیدا می‌کند، باید انتظار داشت که حمل کالا از طریق پهپادها در آینده نزدیک عملی شود. برند amerisleep که در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند، می‌تواند روند به‌کارگیری پهپادها برای انتقال محصولات و خدمات متنوع به مشتریان را تسریع ببخشد. بدون شک تمام افرادی که مستقیما در زمینه ارائه محصول و خدمات به مشتریان فعالیت دارند، با پی بردن به کارآیی‌های پهپاد در این زمینه، شگفت‌زده خواهند شد.

تلفن همراه

bryanne lawless از شرکت blnd public relation: من معتقدم که تلفن همراه در حال ایجاد انقلاب در دنیای وب است؛ چراکه در حال حاضر 50 درصد جست‌وجوهای تحت وب از طریق تلفن‌های همراه انجام می‌شود. برای بسیاری از برندها به‌خصوص شرکت من، تمرکز روی پلت‌فرم‌های طراحی شده برای موبایل از جمله اینستاگرام یا اسنپ‌چت، باعث ایجاد فرصت‌های زیاد برای تعامل بیشتر با مشتریان و گسترش وفاداری کاربران به برندها خواهد شد.

پوشیدنی‌ها

peter bonac از شرکت bonac innovation: همین‌طور که هوش پیشرفته‌تر می‌شود، دنیای وب نیز پتانسیل بیشتری برای ورود و ایفای نقش در سبک جدید زندگی انسان‌ها پیدا می‌کند. گجت‌های پوشیدنی با ارائه اطلاعات مرتبط به کاربر و محیط اطراف، موجب به حداقل رسیدن تعامل مستقیم کاربران با دنیای وب می‌شوند. از این رو با شیوه نوین جست‌وجو، استفاده و ارائه اطلاعات از طریق گجت‌های پوشیدنی هوشمند ممکن خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
تصاویر زیبا
درخواست حذف اطلاعات

تنها چیزی که آدمی از تماشا و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد زیبایی هاست. تامل و فو روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.
به گزارش شفاف، در این سری مطالب سعی کرده ایم کل یونی دیدنی از تصاویر زیبا و چشم نواز از سرتاسر دنیا، با ذکر محل ثبت ع برایتان گرد آوری کنیم. شاید این تلاش ما قدم کوچکی باشد تا لحظاتی چشمانتان از دیدن پلیدی ها و ناملایماتِ روزمرگی هایمان دور شود و با دیدن صحنه هایی زیبا از این دنیای زیبا، روانی آسوده و استراحت روح را برای شما عزیزان در پی داشته باشد.
 
ع روز نشنال جئوگرافیک از پارک ملی برشتزگادن در آلمان.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
ع روز رترومانیتورینگ از کلاغ ها، درخت ها و برف در پورتلند ایالات متحده .
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
ع ی خارق العاده از ابر غول پیکر کومولونیمبوس بر فراز اقیانوس آرام از زاویه یک هواپیما در فاصله ۱۱۲۷۸ متری از زمین.

 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
تصویری زیبا و حیرت انگیز از جنگل شناور در کشتی به جا مانده از اواسط قرن بیستم  "اس اس آیرفیلد"، در هومباش (homebush) واقع در سیدنی.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109) 
 

 
شالیزارهای برنج در توکیوی ژاپن. این شالیزارها بعنوان میراث کشاورزی جهان ثبت شده و برای جذب بیشتر گردشگر با تعداد زیادی لامپ تزئین شده است.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109) 
 

 
نمای خارق العاده زمین در شب از منظر فضا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109) 
 

 
نمایی هوایی از دبی در یک روز ابری.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
تصویری زیبا از لایه های سنگی به نام "فلایش" در "زومایا"ی اسپانیا که بیش از 100میلیون سال پیش شکل گرفته است.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
چشم اندازی متفاوت از تندیس بر فراز شهر ریودوژانیرو برزیل.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
خلیج شرک در استرالیا آمیخته ای از آب های آبی، ص ه های قرمز و سواحل سفید.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
رودخانه ای زیبا و پوشیده از گل های زیبای آرمنیاکوم آبی در هلند.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
تصویری رویایی از یک آپارتمان درختی در .
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 

 
ک شان خارق العاده ی آندرومدا در آسمان سوئیس.
 
 تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)
 


نمایی متفاوت از خیابان معروف به "تونل رویایی" در کشور آلمان.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (109)مشاهده متن کامل ...
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا
درخواست حذف اطلاعات

 

تنها چیزی که آدمی از تماشا و دیدن آن هیچ گاه خسته نخواهد شد، زیبایی هاست. تامل و فو روی جزئیات حاضر در این تصاویر که از سرتاسر دنیای زیبایمان گرد آوری شده است، بار دیگر ذکر «فتبارک الله احسن الخالقین» را بر زبانتان می آورد.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)

  در این سری مطالب سعی کرده ایم کل یونی دیدنی از تصاویر زیبا و چشم نواز از سرتاسر دنیا، با ذکر محل ثبت ع برایتان گرد آوری کنیم. شاید این تلاش ما قدم کوچکی باشد تا لحظاتی چشمانتان از دیدن پلیدی ها و ناملایماتِ روزمرگی هایمان دور شود و با دیدن صحنه هایی زیبا از این دنیای زیبا، روانی آسوده و استراحت روح را برای شما عزیزان در پی داشته باشد.

غروب دل انگیز جزیره ی توریستی سنتورینی (santorini) در دریای اژه در کشور یونان.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
بیابان داناکیل (danakil) در شمال شرق اتیوپی. منطقه ای که نشنال جئوگرافیک از آن به عنوان بیرحم ترین منطقه زمین یاد می کند.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
تصویری از درختان جنگل هویا باکیور (hoia baciu) در غرب شهر کلوژ - نپوکا (cluj - napoca) در کشور رومانی.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 آبشار goðafoss در جمهوری ایسلند (iceland)، شمالی ترین کشور اروپا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
جزایر گا گوس (galápagos) در 926 کیلومتری غرب اکوادور (ecuador).
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
 نمایی متفاوت از دریاچه پی تو (peyto lake) واقع در پارک ملی بنف (banff) در ای آلبرتا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
چشم اندازی از ص ه های آ ی the twelve apostles در ای ویکتوریا (victoria) واقع در جنوب شرق کشور استرالیا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
شهر bettmeralp در منطقه raron در کانتون وله در سوئیس.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
ع ی زیبا از مجمع الجزایر لوفوتن (lofoten) در نروژ.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
ساحل زیبای motukiekie در کشور نیوزلند واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
نمایی هوایی از ساحل میامی (miami) واقع در ای فلوریدا.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
طبیعت *پنی تنتس در ارتفاعات دو کشور شیلی و آرژانتین.
*در اسپانیایی "پنی تنتس" به معنی "برفهای توبه کار" است. به دلیل شکل خاص این برف ها که در ذهن آدمی را تداعی می کنند که در حال بالا بردن دست به سمت خدا است، اسم آنها را برفهای توبه کار می نامند. این پدیده در ارتفاعات این دو کشور دیده می شود که طول بعضی از آنها به 5 متر می رسد.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
تصویری متفاوت از کلیسای ساگرادا فامیلیا (sagrada família) در شهر بارسلون.
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
غروب زیبا و چشم نواز خورشید در شمال نروژ (norway).
 
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)
چشم اندازی از پارک ای ی emerald bay در محور دریاچه تاهو (lake tahoe) در کالیفرنیا.

تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (125)مشاهده متن کامل ...
ما آبانیا
درخواست حذف اطلاعات

من یه ابانی هستم
تنهام چون هیچ اونی نیست که واقعا بتونه درکم کنه
به همه مهربونی میکنم ولی هیچ هیچ ارزشی واسه مهربونی هام قایل نیست
همه رو دوست دارم ولی ی دوسم ندارم
سعی میکنم هیچ ی رو ناراحت نکنم ولی همه دنبال اینن که یه جوری اذیتم کنن
صبح تا شب به درد و دل دیگران گوش میدم ولی درد و دلم رو ی گوش نمیده
همیشه دوستام ناراحتم میکنن ولی من به دل نمیگیرم ولی کافیه یه بار نارحتشون کنم میرن پشت سرشونو هم نگاه نمیکنن
کلا هیچ ابانی ها رو درک نمیکنه چون هیچ درک و فهمش اونقدر نیست که بتونه یه ابانی رو درک کنه
چون ابانی ها خیلی بزرگن و هیچ درکش اینقدر بزرگ نیست
خدایا تو درکمون کن

بقیه اش برو ادامه ...مشاهده متن کامل ...
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا
درخواست حذف اطلاعات
در این سری مطالب سعی کرده ایم کل یونی دیدنی از تصاویر زیبا و چشم نواز از سرتاسر دنیا، با ذکر محل ثبت ع برایتان گرد آوری کنیم. شاید این تلاش ما قدم کوچکی باشد تا لحظاتی چشمانتان از دیدن پلیدی ها و ناملایماتِ روزمرگی هایمان دور شود و با دیدن صحنه هایی زیبا از این دنیای زیبا، روانی آسوده و استراحت روح را برای شما عزیزان در پی داشته باشد.
*****
جزیره شگفت انگیز و قلب شکل گالشنژیک در کانال پشمن در شهر تورانژ واقع در کرواسی.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)

تصویری رویایی از کوههای برفیِ اسلواکی.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)

نمایی هوایی از مجمع الجزایر مالدیو با 1200 جزیره در اقیانوس هند واقع در جنوب غربی هند.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


کلیسای بسیار زیباى سنت باسیل در میدان سرخ مسکو.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)

چشم اندازی زیبا و جالب توجه از دو مسیر متفاوت در دریاچه jökulsárlón در جنوب شرقی ایسلند.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)

ع ی هوایی از خانه های آنکارا، دومین شهر بزرگ کشور ترکیه.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


تصویری خیره کننده از یک "کمان مه" در شرق اسکاتلند. کمان مه، رنگین کمان بدون رنگی است که از قطره های آب ساخته شده است.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


طبیعت زیبای شهر اورای (ouray) در ای کلرادو واقع در کشور ایالات متحده .
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


شفق قطبی و رنگین کمان های قمری در کنار آبشار گولفوس (gullfoss) در ایسلند.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


ع ی دیدنی از شهر فاس (fez) در کشور مراکش. این شهر به عنوان بزرگ ترین منطقه شهری ممنوع برای رفت و آمد خودرو شهرت دارد.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


نمایی از مجمع الجزایر نخل جمیرا یا پالم جمیرا (the palm, jumeirah) در دبی، امارات متحده عربی.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


ع ی هوایی و متفاوت از پارک مرکزی نیویورک.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


تصویر تماشایی یخچال های طبیعی در عمق دریاچه ای در گرینلند.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


پاییز زیبای دره namego واقع در ژاپن.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)


نمایی هوایی از آبشار بلمور (belmore falls) در نیو ساوت و واقع در استرالیا.
تصاویری شگفت انگیز از دنیای زیبا (92)
منبع: برترین ها
مشاهده متن کامل ...
همه ما بارداریم
درخواست حذف اطلاعات

هر ی که در این دنیای بیکران زندگی میکند ,یک دوره کوتاه نه ماهگی را
در شکم مادر به صورت نرمال طی کرده است, به صورت نطفه ایی که نه شکل و نه فرمی داشته , در دنیایی که بطن مادر بود شروع به رشد می کند.
تمام موجودی, این نطفه به مادرش وابسته است , اگر مادر,در ح روحی و روانی وجسمانی سالمی ,بسرببرد,نطفه درح ی طبیعی رشد میکند,ولی اگر مادر ,از لحاظ تغذیه ,دانش توجه به خود و جنین را دارا نباشد, جسم جنین در ح یکه مواد لازم را , نمیتواند دریافت کند,به صورت ناقص رشد میکند ,یعنی تمام
انی که ناقص بدنیا می آیند ,یک دلیل علمی دارد,حالا از لحاظ روحی هم اگر
مادر نتواند درست از جنین محافظت کند , باز هم کودکی که در دنیای جنینی
رشد میکند , آسیب میبیند.
پس همه ما یک زندگی ,که کاملا متفاوت با زندگی این لحظه است را گذرانده ایم,
یعنی دو تولد و یک مرگ را تجربه کرده ایم ,تولد ما ,یعنی نطفه ایی که روز اول
در رحم مادرمان شکل گرفت , و چندین ماه طول کشید که در دنیای جنینی , ما
شکل گرفتیم و زمانی رسید که وقت و عمر دوران جنینی تمام شد , و زمان
رفتن فرا رسید ,یعنی مرگ , مرگ دوران جنینی ,و زاده شدن به دنیایی جدید
و متفاوت که اصلا هیچ شباهتی با آن دنیا نداشت ,یعنی دو تولد و یک مرگ .
حالا اگر کودک, نا سالم ,بدنیا آمده باشد ,نسبت به انی که سالم
بدنیا آمده اند,سخت زندگی میکنند,زندگی برایش بسختی سپری میشود
یعنی همه ما مرگ را برای یکبار تجربه کرده ایم,ولی مرگ نابودی برای ما نبود ,مرگ یعنی پایان عمر و وقت ما,در دنیایی که باید آنرا ترک میکردیم ,تا
از دنیای جنینی وارد دنیایی کاملا ناشناخته شویم, بدون مرگ و مردن ,تولدی
روی نمیداد.
ما با زاده شدن به دنیای زمینی , وارد رحم ,زمین شدیم ,مادر همه ما
الان زمین است ,بدون امکانات زمین ,زندگی ,وجود نخواهد داشت .
جنین بدون هیچ زحمتی در رحم مادر رشد کرد ,تمام امکانات مهیا بود ,محلی
بود که اندام هایش داشت ساخته میشد ,در کره زمین هم همه چیز مهیا است,
انسان در موجودیت آنها دخ ی نداشته ,همه چیز در نهایت کمال خودش است ,
حتی جسم ما که اگر سالم باشد در نهایت کمال خودش است,ولی با این همه کمال چرا انسان, احساس نقص میکند ,وقتی از مادری که باردار است ,درباره
جنینش سوال کنی ,درماه های متفاوت ,جواب های متفاوتی خواهد داد,یعنی توضیحی تلویحی در باره وضیعت جنین ,که از نقص به کمال جسمانی, در حرکت است ,چرا ما ,که در کمال جسمانی هستیم ,احساس نقص میکنیم ,این احساس نقص از کجاست ؟
آیا غیر از این است که همه ما حامله هستیم ,حامله نطفه ای در درون خودمان
که ,روزی بایستی با مرگ و پایان وقتمان در این دنیای جنینی زمین , پا به دنیای
بسیار بزرگتر در مقایسه با دنیای جنینی مادر و دنیای زمینی ,بگذاریم, امروز همه ما بدون توجه به زن و یا مرد بودنمان ,در درون خود موجودی را پرورش
میدهیم ,اندام های این کودک درونمان ,با رفتارهایمان , پندارهایمان ,گفتارهایمان,
با اخلاقیاتمان,با عشقمان ,با آگاهی و دانایمان و ده ها نمونه دیگر ساخته
میشود, ما مادر کودک درونمان هستیم ,اندام هایی که کاربردی در این دنیای
زمینی ندارند,اگر از جنینی که در رحم مادر است , امکان این بود که از او سوال
میشد ,اندام های تو در شکم مادرت به چه دردت میخورد ؟ قطعا جوابش این بود
که در اینچا ,هیچ , و لی کودک نمیداند که این اندام ها هر کدامش ,چقدر با ارزش
در این دنیا هستند که در آنجا از آن بی خبر بود,اگر اعمال و گفتار و نیات و افکار و
ده ها موارد دیگر همسویی با علم و حکمت خداوند نباشد, این موجود نازنین درونی مان بعد از اتمام وقت این دنیا و متولد شدن در جهانی بس بزرگتر ,ناقص
بدنیا می آید,و دیگه کاری از دست ی ساخته نیست ,چون آنچه متولد میشود
محصولی ساخته شده است,و با این محصول زندگی جدیدی را که غیر قابل حدس و گمان است , شروع خواهیم کرد ,تافرصت باقی است ,فکری به حال خودمان , پاینده باشید.مشاهده متن کامل ...
تو کنارم باش....
درخواست حذف اطلاعات
«تو» کنارم باشی http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

من آنقدر می خندم که مبادا خنده دیگری را ببینی.... http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

«تو» کنارم باشی http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

آنقدر به چشمانت خیره می شوم که مبادا چشمان دیگری نگاهت را از من ب د... http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

«تو» کنارم باشی http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

من عمیق تر نفس می کشم که تمام عطرت سهم من باشد... http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

«تو» کنارم باشی http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

حال من خوب است... http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

خی راحت http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

من جز آغوش تو حتی به دیوار هم تکیه نمی کنم... http://www.sheklakveblag. پریسا دنیای شکلک ها

از جدا شدن نوشتی رو تن زخمی هر برگ

گریه و نوشتم نازنیم یا تو یا مرگ

به تو گفتم باورم کن میون این همه دیوار

تو با خنده ای نوشتی هم قفس خدانگهدار

بنویس مهلت موندن یه نفس بود

سهم من از همه دنیایه قفس بود

بنویس که خیلی وقته واسه تو گریه ن

سر رو شونه هات نذاشتم مثل دستات سرد سردم

من که تو بن بست غربت زخمی از آوار پاییز

فکر چشمای تو بودم با دلی از گریه لبریز

شب عاشقونه من که حروم شد

مهلت بودن با تو که تموم شد

ندونستم باید از تو می گذشتم

وقتی از غربت چشمات می نوشتم

 تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودع ، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://roozgozar.comمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.