پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 رساله و مطالعات کارشناسی معماری موزه
مطالعات رساله آتش نشانی
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات+ رساله موزه +جنگ+ و ء مطالعات +رساله موزه+ مردم شناسی

مطالعات +رساله +طراحی +موزه +ایران +شناسی مطالعات +رساله +خانه +جوان +فرهنگسرای +جوان

مطالعات+ رساله +موزه +سکه مطالعات رساله مونوریل

مطالعات رساله +طراحی +دانشکده منابع طبیعی +مطالعات +رساله +آتش +نشانی

مطالعات+ رساله آکادمی+ معماری معماری+ رساله+ مطالعات +خانه+ معمار

بیمارستان 2 مطالعات+ رساله+ انستیتوی+ پرورش +نمایش گل +و گیاه

بیمارستان 3 معماری+ رساله+ مطالعات بنای یادمان+ مرکز تخصصی آموزش

بیمارستان 4 مطالعات رساله +طرح نهایی +معماری +تالار بورس

بیمارستان 5 مطالعات+ رساله+ تیمارستان+ بیماریهای روانی

بیمارستان 6 رساله +مطالعات+ طرح نهایی معماری +پارکینگ های طبقاتی

رساله مطالعات + پایانه +دریایی گمرگ رساله +مطالعات+ طرح نهایی معماری +تالار+ نمایش +و کنسرت

رساله مرکز +پژوهشی +سازمان +تحقیقات رساله +مطالعات +تالار شهر و +شورای شهر

رساله مطالعات + مرکز تکنولوژی رساله+ مطالعات طرح نهایی +معماری تیاترمشاهده متن کامل ...
لیست پروژه های درسهای معماری
درخواست حذف اطلاعات
رساله مطالعات+ خانه+ کتاب مطالعات +رساله+ مجموعه+ ورزشی+ تفریحی بانوان

رساله مطالعات خانه مد مطالعات +رساله +طراحی مرکز +حمل و نقل

رساله مطالعات زندان مطالعات رساله+ کانون پرورش فکری +ک ن و نوجوانان

مطالعات رساله شهرداری مطالعات +رساله +مجتمع ورزشی +جانبازان +و معلولین

رساله مرکز +آموزشی+ مختص+ ن نایان مطالعات+ رساله+ مرکز هنرهای+ نمایشی

مطالعات +رساله+ مرکز هنری رساله+ مرکز +همایش +بین المللی +و مرکز گردهمای

مطالعات+ رساله+ معبد+ زرتشت مطالعات+ رساله+ موزه+ هنرهای +معاصر

مطالعات +رساله موزه +باغ کودک مطالعات+ رساله +نیروگاه +بادی

+ لیست +پروژه های+ درسهای +معماریمشاهده متن کامل ...
مجتمع ورزشی
درخواست حذف اطلاعات

رساله مطالعات خانه مد مطالعات رساله طراحی مرکز حمل و نقل

رساله مطالعات زندان مطالعات رساله کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

مطالعات رساله شهرداری مطالعات رساله مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین

رساله مرکز آموزشی مختص ن نایان مطالعات رساله مرکز هنرهای نمایشی

مطالعات رساله مرکز هنری رساله مرکز همایش بین المللی و مرکز گردهمای

مطالعات رساله معبد زرتشت مطالعات رساله موزه هنرهای معاصر

مطالعات رساله موزه باغ کودک مطالعات رساله نیروگاه بادی

لیست پروژه های درسهای معماری

+ رساله+ + مطالعات معماری + طرح+ نهایی+ پایان نامه معماری+ رساله آماده معماری ، مطالعات آماده +معماری+ مطالعات+ و رساله و طرح نهایی+ پروژه پایان نامه+ معماری +عمران+ نقشه ها ، شیت های +اتوکد+ و شیت + نقشه ،+ پلان آماده+ پروژه معماری+ طرح نهایی معماری+ پایان نامه معماری+ مطالعات معماری+ رساله معماری+ رساله+ مطالعات معماری+ طرح نهایی+ پایان نامه معماری

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری 09107785323مشاهده متن کامل ...
مطالعاترساله طراحی موزه ایران شناسی
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات رساله+ ساختمان+ شورای شهر +شهرداری مطالعات+ رساله +مجتمع تجاری +و اداری و خدماتی

مطالعات +رساله تالار +نمایش و کنسرت مطالعات +رساله +رستوران

مطالعات+ رساله+ نجوم +نجوم مطالعات رساله مرکز+ بستری+ ترک اعتیاد+کمپ معتادان

مطالعات +رساله +تونل مطالعات +رساله +دادگستری

مطالعات+ رساله+ خانه+ شعر و ادب مطالعات+ رساله+ موزه+ صنایع دستی

مطالعات+ رساله +پارک آبی مطالعات+ رساله +طراحی +موزه+ ایران +شناسی

مطالعات رساله آسایشگاه مطالعات رساله اقامتگاهها کوهستانی

مطالعات رساله آکادمی معماری مطالعات رساله باغ

مطالعات رساله پارکبنگ طبقاتی مطالعات رساله تالار شهر و شورای شهر

مطالعات رساله ترک اعتیاد مطالعات رساله پایانه دریایی

مطالعات رساله سوارکاری مطالعات رساله شهرداریمشاهده متن کامل ...
ید آنلاین مطالعات و رساله معماری طراحی موزه مد و لباس
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی موزه مد و لباس

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-موزه-مد-و-لباسموزه نهادی نیست که بتوان تعدا بیشماری از آن را از روی یک نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زیر از خصوصیات متفاوتی برخوردار هستند: الف – اهمیت نسبی که هر موزه برای اه و سیاست های: مطالعه و مستند سازی، محافظت، آموزش، فرهنگ و غیره قایل می شود... فایلمشاهده متن کامل ...
مرمت ابنیه معماری
درخواست حذف اطلاعات

مرمت ابنیه معماری

پروژه+ مدیریت+ تشکیلات+ کارگاهی

پروژه+ روستا+ ( 2 ) معماری

پروژه+ روستا+ ( 1 ) معماری

پروژه+ طراحی +تولید +صنعتی

تحلیل +فضای +شهری

تاسیسات +مکانیکی +و+ برقی

انسان+ طبیعت+ معماری

تنظیم +شرایط +محیطی

مبانی +نظری +معماری

معماری+ ی

معماری +معاصر

معماری +جهان

شناخت +مواد+ و +مصالح +معماری

معماران

سبک های+ معماری

عناصر+جزئیات

و رساله ها : برای دیدن فهرست روی آن گلیک کنید :

مطالعات+ رساله +تجاری+ و اداری مطالعات+ رسال+ شهرکتاب

مطالعات +هتل مطالعات پارک +رساله+ پارک

مطالعات +رساله +اقامتی+ توریستی مطالعات +رساله+ آبدرمانی

مطالعات+ رساله +آمفی تیاتر مطالعات +رساله +بیمارستان

مطالعات +رساله+ پارک مطالعات+ رساله+ پایانه +مسافربری

مطالعات +رساله +تجاری مطالعات +رساله +تچاری +تفریحی

مطالعات+ رساله+ خانه+ معمار مطالعات+ رساله +خوابگاه

مطالعات رساله +دانشکده معماری مطالعات رساله +دانشکده +هنر و معماریمشاهده متن کامل ...
ید اینترنتی مطالعات و رساله معماری طراحی موزه کودک
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی موزه کودک

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-موزه-کودکسرنوشت انسان از دوران کودکی با محیط و فضای اطراف ما عجین گشته است .عقیده بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که شخصیت هر انسان در 6 سال اول زندگی او شکل می گیرد بنابراین توجه به نیازهای ک ن در این مقطع سنی و ایجاد زمینه ای برای بروز رشد.... فایلمشاهده متن کامل ...
نمونه مطالعات و رساله معماری طراحی موزه فرهنگ ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی موزه فرهنگ ایرانی

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-موزه-فرهنگ-ایرانیهنر، علاوه بر جنبه های زیبایی شناسانه و فردی ، می تواند نشاندهنده ی آرمانها، شه ها و حتی ویژگی های اجتماعی وروحیه حاکم بریک جامعه در زمان خاص خود باشد. از این رو به نظر می رسد هنر معاصر هر کشور بازتاب شه های انسان معاصر و بیان کننده ی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی روز است... فایلمشاهده متن کامل ...
ید اینترنتی مطالعات و رساله معماری طراحی موزه فرهنگ ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی موزه فرهنگ ایرانی

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-موزه-فرهنگ-ایرانیهنر، علاوه بر جنبه های زیبایی شناسانه و فردی ، می تواند نشاندهنده ی آرمانها، شه ها و حتی ویژگی های اجتماعی وروحیه حاکم بریک جامعه در زمان خاص خود باشد. از این رو به نظر می رسد هنر معاصر هر کشور بازتاب شه های انسان معاصر و بیان کننده ی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی روز است... فایلمشاهده متن کامل ...
مطالعات رساله سینما مطالعات رساله فرودگاه
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات+ رساله تجاری+ و اداری مطالعات+ رسال شهرکتاب

مطالعات +هتل مطالعات +پارک رساله+ پارک

مطالعات+ رساله اقامتی +توریستی مطالعات رساله آبدرمانی

مطالعات رساله+ آمفی +تیاتر مطالعات رساله بیمارستان

مطالعات رساله+ پارک مطالعات+ رساله+ پایانه +مسافربری

مطالعات رساله تجاری مطالعات+ رساله+ تچاری+ تفریحی

مطالعات+ رساله+ خانه +معمار مطالعات+ رساله+ خوابگاه

مطالعات +رساله دانشکده معماری مطالعات رساله +دانشکده+ هنر و معماری

مطالعات رساله +درمانگاه مطالعات رساله د ده +ورزش های +زمستانی و آبی

مطالعات رساله +راه اهن مطالعات رساله ساختمان اداری

مطالعات رساله +سالمندان +معلول مطالعات رساله+ سفارت

مطالعات رساله سینما مطالعات رساله فرودگاه

مطالعات رساله فرهنگسرا مطالعات رساله+ فرهنگی و تفریحی +و هنری و ورزشی

مطالعات رساله+ فرهنگی+ ورزشی مطالعات رساله+ کتابخانهمشاهده متن کامل ...
ید اینترنتی مطالعات و رساله معماری طراحی موزه لباس ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی موزه لباس ایرانی

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-موزه-لباس-ایرانیدر این کار در ابتدا به آغاز پیدایش تمدن و اینکه پوشش و لباس از چه دوره ای و چه طور شروع شد پرداخته می شود. سپس به معرفی پارچه¬های ایرانی در دوره های مختلف و تولید و پیدایش انواع دوخت پارچه های ابریشمی و زری بافی و ... و همچنین معرفی انواع پارچه های مختلف می پردازیم... فایلمشاهده متن کامل ...
فایل مطالعات و رساله معماری طراحی موزه لباس ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی موزه لباس ایرانی

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-موزه-لباس-ایرانیدر این کار در ابتدا به آغاز پیدایش تمدن و اینکه پوشش و لباس از چه دوره ای و چه طور شروع شد پرداخته می شود. سپس به معرفی پارچه¬های ایرانی در دوره های مختلف و تولید و پیدایش انواع دوخت پارچه های ابریشمی و زری بافی و ... و همچنین معرفی انواع پارچه های مختلف می پردازیم... فایلمشاهده متن کامل ...
رساله و مطالعات کارشناسی معماری موزه
درخواست حذف اطلاعات


چکیده امروزه بر همه آشکار است که یکی از عوامل مؤثری که موجب رشد و ترقی یک جامعه از نقطه نظر فرهنگی می گردد همانا موزه ها و مراکز فرهنگی می باشد،لذا با توجه اینکه هر ساله تعداد زیادی از بازدیدکنندگان خارجی وداخلی از بنای تاریخی معبد آناهیتا دیدن می کنند و با توجه به قدمت این بنا که مربوط به دوره اشکانیان می باشد ، احداث یک موزه با جاذبه های فرهنگی مختلف که می تواندباعث جذب توریست وترویج فرهنگ جامعه شود انگیزه اصلی بنده برای انتخاب این موضوع شد.در طراحی موزه ضمن الگو برداری از بنای تاریخی ومفاه ...


مطالعات کارشناسی معماری موزه
معماری موزه"/>

مشاهده متن کامل ...
رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس
درخواست حذف اطلاعات

رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس

رساله موزه مد و لباس

تعریف مد:
واژه مد ، واژه ای است و در زبان فرانسه به معنی طرز ، اسلوب ، عادت ، شیوه ، سلیقه ، روش ، رسم و باب روز آمده است.
mod از ریشه لاتین modus گرفته شده است. این واژه پس از جنگ جهانی اول، به دنبال نفوذ تمدن غرب، وارد زبان فارسی شد.
فرهنگ دهخدا مد را اینگونه تعریف می کند: لغتی فرانسوی به معنی روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان ، طرز زندگی و لباس پوشیدن و غیره… را تنظیم می کند.

 رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس

توضیحات:رساله موزه مد و لباس - مطالعات موزه مد و لباس این زساله شامل 200 صفحه مطالعات در قالب word و pdf میباشد.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رساله موزه آب – مطالعات موزه آب – طرح نهائی موزه آب 127 صفحه
درخواست حذف اطلاعات

رساله موزه آب – مطالعات موزه آب – طرح نهائی موزه آب 127 صفحه

رساله موزه آب رساله موزه آب

توضیحات:رساله موزه آب – مطالعات موزه آب – طرح نهائی موزه آب 127 صفحه 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

مطالعات موزه و رساله کامل موزه و نقشه ها
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات موزه و برنامه فیزیکی و نقشه های اتوکدی موزه
دسته بندی معماری
بازدید ها 145
فرمت فایل doc
حجم فایل 4068 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
مطالعات موزه و رساله کامل موزه و نقشه ها

فروشنده فایل

کد کاربری 2062
کاربر

موزه ها و گالری های آثار هنری کاربرد های مشابهی داشته و مثل انواع مختلف ساختمانها دارای ویژگی های ی ان فراوانی هستند . بطور کلی مهمترین وظایف موزه ها و گالری آثار هنری ، جمع آوری ، ثبت، حفاظت ، تحقیق ، توضیح و نمایش برخی مدارک مهم است . بهمین دلیل افراد زیادی با مهارت های مختلف مورد نیاز می باشد . بهرحال ، نه تنها بین موزه و گالری آثار هنری تفاوتهایی وجود دارد بلکه بین انواع مختلفی از موزه ها وگالری ها اختلافاتی دیده می شود.

موزه در ها در قالب طرح 3 پیشنهاد می گردد در این قسمت یک فایل حاوی نقشه های موزه و سه بعدی آن همراه با رساله و اطلاعات کامل موزه ارائه گردیده است.
مشاهده متن کامل ...
رساله معماری موزه
درخواست حذف اطلاعات


45 صفحه مطالعات طراحی (رساله) طرح نهایی معماری، طراحی موزه ، فرمت فایل، ورد و قابل ویرایش می باشد.
فهرست مطالب این رساله:
فصل اول : مبانی نظری و مطالعات تطبیقی
فصل دوم:شناخت بستر پروژه
فصل سوم:مطالعات تطبیقی
فصل چهارم:مطالعات تکمیلی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ

قیمت : 9000 تومان

 یدمشاهده متن کامل ...
لیست پروژه های درسهای معماری
درخواست حذف اطلاعات

لیست پروژه های درسهای معماری

رساله مطالعات معماری طرح نهایی پایان نامه معماری رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری مطالعات و رساله و طرح نهایی پروژه پایان نامه معماری عمران نقشه ها ، شیت های اتوکد و شیت نقشه ، پلان آماده پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماری رساله مطالعات معماری طرح نهایی پایان نامه معماری

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری09107785323

پروژه معماری طرح نهایی معماری پایان نامه معماری مطالعات معماری رساله معماریمشاهده متن کامل ...
مطالعات معماری
درخواست حذف اطلاعات

مطالعات کنسولگری

مطالعات مدرسه علوم دینی (فیضیه)

مطالعات مدرسه معماری

مطالعات مدیریت بحران

مطالعات مرکز توانبخشی معلولین

مطالعات مرکز ید (پاساژ)

مطالعات مرکز ک ن خیابانی

مطالعات مرکز هنری

مطالعات معماری داخلی

09123319122

واریز اینترنتی به کارت

شماره حساب 6274881110540233 بانک کار آفرین به نام محسن مداح

ارسال فوری

مطالعات موزه آب

مطالعات موزه باستان شناسی

مطالعات موزه تکنولوژی

مطالعات موزه جانوران دریایی

مطالعات موزه جنگ

مطالعات موزه حیات وحش

مطالعات موزه خودرو

مطالعات موزه دفاع مقدس

مطالعات موزه سنگهای زینتی

مطالعات موزه فرش

مطالعات موزه کودک

مطالعات موزه ملی

مطالعات موزه موسیقی

مطالعات موزه هنرهای سنتی

09123319122

واریز اینترنتی به کارت

شماره حساب 6274881110540233 بانک کار آفرین به نام محسن مداح

ارسال فوری

مطالعات نمایشگاه بین المللی

مطالعات هنرستان

مطالعات هنرهای تجسمی

مطالعات ورزش های زمستانی

مطالعات ورزشی تفریحی بانوان

مطالعات تالار شهر

مطالعات خانه قرآن

مشاوره پروژه های معماری

مطالعات خانه ایی با انرژی صفر

انجام پایان نامه های معماری

مطالعات کلینیک تخصصی ن و زایمان

مطالعات کمپ ن بی س رست

مطالعات خانه یتیم

09123319122

واریز اینترنتی به کارت

شماره حساب 6274881110540233 بانک کار آفرین به نام محسن مداح

ارسال فوری11مشاهده متن کامل ...
مطالعات موزه و رساله کامل موزه و نقشه ها
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات موزه و برنامه فیزیکی و نقشه های اتوکدی موزه
دسته بندی معماری
بازدید ها 140
فرمت فایل doc
حجم فایل 4068 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
مطالعات موزه و رساله کامل موزه و نقشه ها

فروشنده فایل

کد کاربری 2062
کاربر

موزه ها و گالری های آثار هنری کاربرد های مشابهی داشته و مثل انواع مختلف ساختمانها دارای ویژگی های ی ان فراوانی هستند . بطور کلی مهمترین وظایف موزه ها و گالری آثار هنری ، جمع آوری ، ثبت، حفاظت ، تحقیق ، توضیح و نمایش برخی مدارک مهم است . بهمین دلیل افراد زیادی با مهارت های مختلف مورد نیاز می باشد . بهرحال ، نه تنها بین موزه و گالری آثار هنری تفاوتهایی وجود دارد بلکه بین انواع مختلفی از موزه ها وگالری ها اختلافاتی دیده می شود.

موزه در ها در قالب طرح 3 پیشنهاد می گردد در این قسمت یک فایل حاوی نقشه های موزه و سه بعدی آن همراه با رساله و اطلاعات کامل موزه ارائه گردیده است.
مشاهده متن کامل ...
رساله مرکز هنرهای نمایشی
درخواست حذف اطلاعات

رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله معماری مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنرهای نمایشی,مطالعات معماری مرکز هنرهای نمایشی,پروپوزال معماری مرکز هنرهای نمایشی,پایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی, رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری

رساله مرکز هنرهای نمایشی

[caption id="attachment_13075" align="aligncenter" width="705"] رساله مرکز هنرهای نمایشی رساله مرکز هنرهای نمایشی[/caption]

توضیحات:رساله مرکز هنرهای نمایشی این رساله شامل 245 صفحه مطالعات در قالب word باشد.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رساله مرکز هنرهای نمایشی
درخواست حذف اطلاعات

رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله معماری مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنرهای نمایشی,مطالعات معماری مرکز هنرهای نمایشی,پروپوزال معماری مرکز هنرهای نمایشی,پایان نامه معماری مرکز هنرهای نمایشی,برنامه فیزیکی مرکز هنرهای نمایشی,ظوابط مرکز هنرهای نمایشی,ریزفضاهای طراحی مرکز هنرهای نمایشی,طرح نهایی مرکز هنرهای نمایشی,طراحی مرکز هنرهای نمایشی, رساله مرکز هنرهای نمایشی,رساله مرکز هنر,مطالعات مرکز هنر,مطالعات معماری,رساله معماری,معماری

رساله مرکز هنرهای نمایشی

[caption id="attachment_13075" align="aligncenter" width="705"] رساله مرکز هنرهای نمایشی رساله مرکز هنرهای نمایشی[/caption]

توضیحات:رساله مرکز هنرهای نمایشی این رساله شامل 245 صفحه مطالعات در قالب word باشد.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رساله معماری و موسیقی - رابطه معماری و موسیقی
درخواست حذف اطلاعات

رساله معماری و موسیقی - رابطه معماری و موسیقی

[caption id="attachment_13059" align="aligncenter" width="661"] رساله معماری و موسیقی - مطالعات موسیقی و معماری رساله معماری و موسیقی - مطالعات موسیقی و معماری[/caption]

توضیحات:رساله معماری و موسیقی - رابطه معماری و موسیقی این رساله شامل 184 صفحه مطالعات در قالب wordمیباشد.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رساله معماری و موسیقی - رابطه معماری و موسیقی
درخواست حذف اطلاعات

رساله معماری و موسیقی - رابطه معماری و موسیقی

[caption id="attachment_13059" align="aligncenter" width="661"] رساله معماری و موسیقی - مطالعات موسیقی و معماری رساله معماری و موسیقی - مطالعات موسیقی و معماری[/caption]

توضیحات:رساله معماری و موسیقی - رابطه معماری و موسیقی این رساله شامل 184 صفحه مطالعات در قالب wordمیباشد.

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
رساله موزه موسیقی
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو رساله موزه موسیقی با و پر سرعت .

 رساله موزه موسیقی


 رساله موزه موسیقی

رساله موزه موسیقی  

156 صفحه


با


رساله موزه موسیقی


مشاهده متن کامل ...
مطالعات موزه و رساله کامل موزه و نقشه ها
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات موزه و برنامه فیزیکی و نقشه های اتوکدی موزه
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 4068 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
مطالعات موزه و رساله کامل موزه و نقشه ها

فروشنده فایل

کد کاربری 2062

موزه ها و گالری های آثار هنری کاربرد های مشابهی داشته و مثل انواع مختلف ساختمانها دارای ویژگی های ی ان فراوانی هستند . بطور کلی مهمترین وظایف موزه ها و گالری آثار هنری ، جمع آوری ، ثبت، حفاظت ، تحقیق ، توضیح و نمایش برخی مدارک مهم است . بهمین دلیل افراد زیادی با مهارت های مختلف مورد نیاز می باشد . بهرحال ، نه تنها بین موزه و گالری آثار هنری تفاوتهایی وجود دارد بلکه بین انواع مختلفی از موزه ها وگالری ها اختلافاتی دیده می شود.

موزه در ها در قالب طرح 3 پیشنهاد می گردد در این قسمت یک فایل حاوی نقشه های موزه و سه بعدی آن همراه با رساله و اطلاعات کامل موزه ارائه گردیده است.
مشاهده متن کامل ...
رساله موزه ز له
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از سورنا فایل رساله موزه ز له با و پر سرعت .

رساله موزه ز له 

320 صفحه


با


رساله موزه ز له


مشاهده متن کامل ...
پایان نامه کامل دوره کارشناسی معماری به همراه فایل رساله (با موضوع موزه هنرهای م
درخواست حذف اطلاعات


 -پایان-نامه-کامل-دوره-کارشناسی-معماری-به-همراه-فایل-رساله-با-موضوع-موزه-هنرهای-معاصر-
پایان نامه کامل دوره کارشناسی معماری به همراه فایل رساله (با موضوع موزه هنرهای معاصر)
فرمت فایل ی: .zip
فرمت فایل اصلی:
حجم فایل: 9511
قیمت: 27700 تومان

بخشی از متن:
پروژه کامل پایان  نامه ترم دوره کارشناسی معماری
پایان نامه دوره کارشناسی معماری با موضوع موزه هنر های معاصر
رساله طرح در فایل وورد و شامل 94 صفحه می باشد.
موزه دارای 3 طبقه می باشد با پلان های مبلمان شده
و 2 سطح مقطع (برش ها)
و دارای 4 نما می باشد.
و 9 رندر از جهات مختلف موزه برای در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است.

 فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.


مشاهده متن کامل ...
رساله باغ موزه
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو رساله باغ موزه با و پر سرعت .

رساله باغ موزه  

110 صفحه


با


رساله باغ موزه


مشاهده متن کامل ...
رساله موزه نور
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از اینو دیدی رساله موزه نور با و پر سرعت .

رساله موزه نور

420 صفحه


با


رساله موزه نور


مشاهده متن کامل ...
رساله موزه حمل و نقل
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از فایلکو رساله موزه حمل و نقل با و پر سرعت .

رساله موزه حمل و نقل

190 صفحه


با


رساله موزه حمل و نقل


مشاهده متن کامل ...
رساله کارشناسی معماری با موضوع دانشکده معماری
درخواست حذف اطلاعات


رساله شامل مطالعات معماری طراحی دانشکده معماری در 177 صفحه و در فرمت word ...


دانشکده معماری
رساله مطالعات معماری"/>

مشاهده متن کامل ...
ید مطالعات و رساله معماری طراحی مرکز انتقال خون
درخواست حذف اطلاعات
مطالعات و رساله معماری طراحی مرکز انتقال خون

مطالعات-و-رساله-معماری-طراحی-مرکز-انتقال-خون مطالعات و رساله معماری طراحی مرکز انتقال خون در قالب word و 168 صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ،دفاع ،چاپ و کنفرانس میباشد فایلمشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
آ ین اخبار از سود سهام عد index of index of androrat apk last modified گریم خنده دار آقای بازیگر سال پیش اوزیل بهترین بازیکن آلمان در سال 2016 شد فواید ماساژ انگشتان دست که باورتان نخواهد شد ترک احکام الهی در حکومت ی نقش تبلیغات در تجارت الکترونیک دست از سوت زدن و به افق خیره شدن برمی دارم کیوان ت کتاب های بسیاری برای هنرجویان موسیقی به یادگار گذاشته است آهنگسازی که در خانواده ای هنرم اقبال زبان لاهوری میان پا تان اقبال لاهوری درمورد اقبال رینولد نیکلسون زبان فارسی رشته ی فلسفه درمورد اقبال لاهوری تحقیق درمورد اق درباره ir cut چه می دانید مسائل مربوط به اموال مشترک مداحی همراه با طبل و سنج جدید نقش فناوری اطلاعات در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت another live streamed suicide puts spotlight on social media ethics آهنگ جدید حمید هیراد بنام جنجال بهترین دستگاه ف یاب goldengate plus کیف کوله فانتزی کد ۴۷ نمونه سوال درس بسته های نرم افزاری3 جلد اول مبحث html و css devmoviez bairavaa 2017 tamil 1080p hdrip x 264 ac 3 51 25 gb hc esubs
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.