پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 روزهای زندگی
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
زندگی ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم...

زندگی نام نکویی ست،که خارش کردیم...

زندگی نیست به جز نم نم باران بهار...

زندگی نیست به جز دیدن یار...

زندگی نیست به جزعشق...

به جز حرف محبت به ی...

ورنه هرخاروخسی...

زندگی کرده بسی...

زندگی تجربه ی تلخ فراوان دارد...

دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟

خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
هنرمندم اگر با دست خالی زندگی

اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگی

پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم

به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگی

به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده

لباسی را که در آن احتمالی،زندگی

زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد

زمستان رفت و با آشفته بالی زندگی

قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر

تمام لحظه هایم را خیالی زندگی

خیالی زندگی که دائم فکر می -

-هنرمندم

اگر

با دست خالی زندگی !منبع: http://sanaz88. /

مشاهده متن کامل ...
هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات
دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگی نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد.

داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد)

آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد)

جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد)

به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد)

کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد)

دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد!

این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن!

لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟

فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کارش نمی آید و آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زندگی کن!

او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید. اما می ترسید حرکت کند! می ترسید راه برود! نکند قطره ای از زندگی از لای انگشتانش بریزد. قدری ایستاد، بعد با خود گفت: وقتی فر ندارم، نگاه داشتن این زندگی جه فایده ای دارد؟ بگذار این یک مشت زندگی را ج کنم.

آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سرو رویش پاشید، زندگی را نوشید و بویید و چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود، می تواند پا روی خورشید بگذارد و می تواند...

او در آن روز آسمان اشی بنا نکرد، زمینی را مالک نشد، مقامی را به دست نیاورد، اما... اما در همان یک روز روی چمن ها خو د، کفش دوزکی را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آن هایی که نمی شناختنش سلام کرد و برای آن ها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد.

او همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد و لذت برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد!

او همان یک روز زندگی کرد، اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند: او درگذشت، ی که هزار سال زیسته بود...

عرفان نظر آهاری... این یه کتاب خوب رو به عنوان این که هفته کتابه بهتون معرفی میکنم.... خیلی کتاب خوبیه... حس خوبی داره... تونستید حتما بخونیدش

مشاهده متن کامل ...

برگهای پائیزی
درخواست حذف اطلاعات

عزیز من!
زندگی، بدون روزهای بد نمی شود، بدون اشک و درد و خشم و غم نمی شود.
اما، روزهای بد، همچون برگهای پاییزی؛ باور کن که شتابان فرو می ریزند، و در زیر پاهای تو، اگر بخواهی، استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند.
عزیزمن!
برگهای پاییزی، بی شک، در تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت، سهمی از یاد نرفتنی دارند.

#چهل_نامه_ی_کوتاه_به_همسرم
#نادر_ابراهیمیمنبع: http://bazezendegi. /

مشاهده متن کامل ...
در عجبم از زندگی
درخواست حذف اطلاعات
خواهرم معتقده هر ادمی باید حداقل یک کتاب بنویسه و تفکرات و بینش و برداشت خودش رو ثبت کنه ،
البته من می خوام ایده ش رو کامل تر کنم به این شکل که از اونجا که نمیدونیم اینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد باید هرساله چکیده ای بنویسیم و سالهای بعد کاملترش کنیم.
در عجبم که روزهای سخت گذشت و من به زندگی عادی برگشتم و در بیداری زندگی می کنم در عجبم از ترک زانا و زندگی بدون این ماده !
دخترم برای کارهاش تهران رفته ، من و پسری هستیم و از اینکه هنوز پیشمه خوشحالم ، هر کدومشون و هر تعداد روزی که کنارم هستند خوشبختی هست
این روزها معده ی من مثل خندق شده و سیری ناپذیر و برای منی که همیشه از خوردن فراری بودم عجیبه !
امروز پشت پنجره های حیاط رو بامبو نصب کردیم صبحا افتاب می ت د و پسرم از این وضعیت ناراحت بود
امروز صبح به قصد کاموا یدن بیرون رفتم اول بنزین زدم اما بعد منصرف شدم ترجیح دادم اگر قراره احساسی ید کنم گشت و گذار بین میوه های رنگارنگ پاییزی باشه تا کامواهای رنگی
گریپ فروت هم یدم که از زمان دبیرستان نخورده بودم و خوشم اومد ! خوشمزه و ابدار بود . ایده ی یدش رو از خونه خواهرم گرفتم دیدم معمولن شوهرش می ه .
بی ارزو زندگی می کنم و خیلی هم بد نیست ارزوهام بعضیاشون خاطره شدن و بعضیاشونم مردن !منبع: http://fourleafclover. /

مشاهده متن کامل ...
انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!
درخواست حذف اطلاعات
نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم

در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگی میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگی می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

مشاهده متن کامل ...
تولد
درخواست حذف اطلاعات15 مهر زا روز سهراب مبارک


زندگی رسم خوشایندی است


زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ


پرشی دارد اندازه عشق


زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود


زندگی جذبه دستی است که می چیند


زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است


زندگی بعد درخت است به چشم ه


زندگی تجربه شب پره در تاریکی است


زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد


زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد


زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست


خبر رفتن موشک به فضا


لمس تنهایی ماه


فکر بوییدن گل در کره ای دیگر


زندگی شستن یک بشقاب است


زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است


زندگی مجذور آینه است


زندگی گل به توان ابدیت


زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما


زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست...


زندگی تر شدن پی در پی


زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است


رخت ها را


آب در یک قدمی است...

سهراب سپهری
منبع: http://babaey95. /

مشاهده متن کامل ...
نوشته محمد رضا شعبانعلی
درخواست حذف اطلاعات
بعضی روزها، شیرینند. زود می گذرند. می ماند خاطره ای برای مرور در آینده دور و نزدیک. مثل یک گردش یک روزه در اطراف شهر با
دوستان قدیمی .
بعضی روزها، مهم اند. زود می گذرند. اما اثر آنها تا ماهها و سالها باقی می ماند. شاید آن روز مهم را دیگر به خاطر نیاوریم. اما تأثیر آن تا
آ ین روزهای زندگی با ما می ماند. مثل روزی که عاشق می شویم .
بعضی روزها تلخ اند. اما بازهم زود می گذرند. فراموش می کنیمشان. می ماند خاطره ای دوردست در پس ذهن. مثل روزی که یکی از
نزدیکانمان را از دست می دهیم .
بعضی روزها متفاوتند. زود می گذرند. اما بارها و بارها آن ها را در ذهن خود تکرار می کنیم. و بارها با آن روزها زندگی می کنیم. می میریم و
زنده می شویم. مثل روزی که با عزیزترین مان می گذرانیم .
بعضی روزها سردند. بعضی روزها گرم اند. بعضی روزها، کوتاهند. بعضی روزها طولانی اند .
و بعضی روزها، هستند. فقط هستند. می آیند. می مانند. و نمی گذرند. مثل امروز منمنبع: http://albertazad. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است
درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی

واژه ی (سبک زندگی) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگی به عنوان نحوه روش زندگی عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

مشاهده متن کامل ...
123-کتاب، دوست روزهای درمان ک ن محک
درخواست حذف اطلاعات

درمان بیماری سرطان نیاز به صبوری فراوان دارد. روزها و ساعت های متمادی درمان نیاز به شه ای دارد تا گذار از روزهای سخت را آسان سازد.
ذات و جان کودک، مشتاق حرکت و دویدن و نماندن است و اگر در روند مبارزه با بیماری، تدبیری برای مقابله با روزمرگی ها شیده نشود، منجر به افت روحیه کودک و والدین و در نهایت اختلال در روند درمان می گردد. در محک سالهاست در پی افزایش کیفیت زندگی ک ن مبتلا به سرطان، کتاب و کتاب خوانی را همراه روزهای درمان کردیم.
گروه های داوطلب مؤسسه، هر هفته بر بالین ک ن حاضر می شوند و با خواندن کتاب، افقی بدون محدودیت برایشان می گشایند. ک ن برای ساعتی از تخت بیمارستان جدا می شوند، با رستم هفت خوان را طی می کنند، با حسن کچل، چهل گیس را از دام دیو می رهانند، گاه به اندازه نخودی، کوچک و گاه به اندازه سهراب و سیاوش، پهلوان و رعنا می شوند. آنگاه که داستان به پایان می رسد آغازِ ماجرایی دیگر است. ماجرایی از جنس آگاهی و بینش در ذهن کودکی که می داند با کتاب محدود به هیچ اتاق و تختی نخواهد شد.
روز کتاب و کتاب خوانی بر هر که به شکلی ارتباطی با کتاب دارد، مبارک باد؛ از نویسنده و ناشر و فروشنده تا ک ن محک که بر بال کتاب و با امید به روزهای روشن سلامتی، قهرمانانه با سرطان مبارزه می کنند.


منبع: http://setarehayedonbaledar. /

مشاهده متن کامل ...
topic 208
درخواست حذف اطلاعات
نور ،،،
نور چیست ؟
پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد .
نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل
می دانی جان من ...
تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند.
نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن
آه ،،، نور ،،،
نور تویی


منبع: http://soonaeid. /


مشاهده متن کامل ...
topic 208
درخواست حذف اطلاعات
نور ،،،
نور چیست ؟
پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد .
نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل
می دانی جان من ...
تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند.
نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن
آه ،،، نور ،،،
نور تویی


منبع: http://soonaeid. /

مشاهده متن کامل ...
روز شمار هفته کودک و نوجوان
درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95

خانواده مهربانی وزندگی کودک امروز

16/7/95

باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز

شنبه 17/7/95

میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز

یکشنبه 18/7/95

امنیت وسلامت در زندگی کودک امروز

دوشنبه 19/7/95

دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگی کودک امروز

20/7/95

گذشت وفداکاری در زندگی کودک امروز

چهارشنبه 21/7/95

شجاعت وسخاوت در زندگی کودک امروزمنبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگی

در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگی - زندگی به مفهوم رشد و سازندگی - را از دست می دهند.

برای این که بتوانیم ارتباط با زندگی را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگی داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگی مان.

لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگی و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه بیش از پیش احساس می شود؛ این که انسان بتواند بیشتر به شه خود بپردازد و به این ترتیب توانمندی های خود را افزایش دهد و به برداشت زیباتری از زندگی و زندگی و ارتباط با انسان ها دست یابد. متأسفانه از اشکالات انسان این است که بیشتر به کمیت های زندگی اش توجه دارد تا به کیفیت های شه اش؛ ما برای شه بهتر نیازمند آموزش های جدید، اطلاعات جدید و دانش جدید هستیم.

در این نوشتار که تحت عنوان ارتباط با زندگی مطرح می گردد، سعی می شود تعریفی جدیدتر - یا بهتر بگوییم متفاوت تر - از مفاهیمی که در زندگی با آنها سر و کار داریم ارائه گردد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که این مقاله را فقط برای مطالعه و دانش اندوزی نخوانید، بلکه با آنها زندگی کنید؛ به این معنا که این اطلاعات را به سیستم اعتقادی خود بدهید و در لحظه لحظه زندگی بکوشید با این اطلاعات جدید کار کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید نتیجه بگیرید.منبع: http://1rststep. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی
درخواست حذف اطلاعات


یه روزهای گریان و سرخوشی «نوزاد» 

یه روزهای خندان و سرخوش «نوزاد»

یه روزهای شنگل ، باحال و سرمست ، خوشی « کودکی»

وبعد:

یه روزهای به امیال و آرزوها سرخوشی

یه روزهای هرآنچه داری میشود امیال و آرزوها و سرخوشیت

یه روزهای با بودن سرمستی

یه روزهای به فردا دل خوش

یه روزهای با داشته هایت لذت میبری

یه روزهای نداشته هایت را به داشته هایت ترجیح میدهی

یه روزهای با ندیده هایت لذت میبری

یه روزهای هم با دیده هایت 

و

یه روزهای هست که

برای لذت دادن به دیگران کوشای

و اون

تهی لذت بردن دیگران از تو

یه لذتی برایت میمونه که بگمانم

تنها لذت ماندگارتهب . ن :

زندگی خلاصه ایست از ناخواسته به دنیا آمدن !

ناگهان بزرگ شدن !

مخفیانه گریستن !

دیوانه وار عشق ورزیدن !

و

عاقبت در حسرت آنچه دل 

میخواهد و 

منطق نمی پذیرد ، مردن...!

« برتراند راسل»مشاهده متن کامل ...
هوا
درخواست حذف اطلاعات

امروز از آن روزهای تعطیل است. از آن روزهایی که باید بنشینی پشت پنجره، یک نوشیدنی گرم بگیری دستت به بیرون نگاه کنی و خیال ببافی. این روزها حتی اگر محل کار باشم حتی اگر یک عالمه کار داشته باشم، باز مثل روزهای تعطیل است. حالم خوب است. حال هوای گرفته ی ابری با باران ریز ریز. حتی اگر غمگین ترین آدم روی کره ی زمین باشم این هوا آرامم می کند. هوای خیال انگیزیست. باید نشست کنار پنجره و خیال بافت.منبع: http://tabloyekhatkhati. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی و دستهای خدا
درخواست حذف اطلاعات
زندگی، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگی تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است

آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما
شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند
شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان
می خورند و گویا همه بار زندگی می خواهد از روی آن به زمین بیفتد
و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین
خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیقت درون زندگی رهنمون باش که آرامش و شادی در آن است ... علیرضا


منبع: http://alirezatabatabai47. /

مشاهده متن کامل ...
مادر بی تو تنها و غریبم
درخواست حذف اطلاعات
یک چای داغ ریختم و کنارم گذاشتم ، پسر دومی و دخترم خونه هستند پدرشونم هست و اونطرف خونه نشسته .
پسر اولم سر خونه و زندگیش برگشت و به سلامتی رسید و منم تا حدودی دارم به نبودنش دوباره عادت میکنم .
همونقدر که بی خبر اومدنش چسبید رفتنش برام سنگین بود و خودم به چشم دیدم که ارام جانم می رود .
پسر مهربون عزیزم رفت و شور و شوقی که با وجود خودش به خونه مون اورده بود برد .
از وقتی رفته قدر این دو تا بچه ای که اینجان رو بیشتر می دونم و وجودشون رو هر روزی که با ما زندگی کنند غنیمت می دونم
اتفاقات زیادی تو این چند وقت گزشته افتاد که شرحش از حوصله اینجا خارج هست .
هر روز برای پسر مهمونم غذاهای محبوبش رو درست و هر لحظه دیدمش و حظ .
روزهای ا با وجود اینکه هنوز نرفته بود از شدت تنش که به روزهای ا باهم بودن نزدیک میشیم حمله عصبی گرفتم و نصف شب کلینیک اعصاب و روان مراجعه ارامبخش بهم زدن و فرتی خوابم برد و زمانی که بیدار شدم ساعت دوازده ظهر بود .
تقریبن کل اون روز رو بخاطر دارو خواب بودم .
روزهای با هم بودنمون خیلی قشنگ بود مهمونی دادیم و مهمونی رفتیم و خوش بودیم .
این سری برام جالب بود که تو طول پروازش نت داشت و چت کردیم و حرف زدیم و ع فرستادیم .
امروز صبح پدر بچه ها رو فرستادم کله پاچه گرفت و همه خوردیم و من دیگه ناهار درست ن ظهر هم یکی دو ساعتی تو خیابونا ماشین گردی تا حال و هوام عوض بشه . غذای پیشی ها رو باز رویال میدم الان باز فراوون شده ظهر دیگه کل پاکت رو براشون خالی و ظرف ابشونم شستم و اب تمیز براشون گذاشتم و یخورده کنارشون نشستم و اینطوری مراقبه .
عصری با پسر دومی خونه مامانم رفتیم و خواهر و خواهرزادم هم بودن و همه خوب بودن و موندیم و برگشتیم خونه و منم برای اینکه به دل خواهرزادم راه بیام بیشتر از معمول هم موندم .
تو برگشتن بردیا کنار در خونه نشسته بود غذا بهش دادم ، اصلن اعتماد نمی کنه و تا نیام تو خونه . نمیره غذاش رو بخوره . دیگه از پشت در کشیک دادم نوش جان کرد .
دخترم هم تو مدتی که من خونه مامانم بودم با پدرش رفتن و یک صندلی گردون راحت برای میزش یدن ،
امشب هم شبیه که شهرداری میاد دور ریز ها رو می بره تو شهر ما یک روز در میون میاد . ها رو همه رو گذاشتم بیرون و دیگه ان شاالله از فردا شروع کنم اشپزی و خونه داری و روال عادی زندگی -عنوان جمله ایه که پسرم موقع سوار شدن هواپیما برام فرستاده بود -منبع: http://fourleafclover. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگی میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگی میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگی میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی» چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است

تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگی می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت وتمایز در بیانات اخیر فرزانه انقلاب نیز حاکی از همین مطلب است و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبک زندگی ی و غربی سخن میگوییم. واژگان مترادف سبک زندگی ی: سبک زندگی شیعی، ارزشی، ایدئولوژیک، جهادی،انقل ، دینی و تع ر معادل سبک زندگی غربی: سبک زندگی اروپایی، ی، یی و وسترنیزه می باشد اما آن چه در تعریف های سبک زندگی، جلوه گر می شود آن است که این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می کند اما با این تفاوت که علاوه برهویت، مناسبات و رفتارهای عینی و واقعی زندگی را نیز شامل می شود و می توان مثالهاو مصداق هایی از زندگی واقعی را شاهد آورد که انقلاب نیز به بیش از بیست مورداز آنها اشاره د.منبع: http://padafandweb. /


مشاهده متن کامل ...
سینمایی روزهای زندگی با کیفیت عالی
درخواست حذف اطلاعات

سینمایی روزهای زندگی با کیفیت عالی 

 روزهای زندگی به کارگردانی پرویز شیخ طادی با

film roozhaye zendegi high quality

 روزهای زندگی, سینمایی روزهای زندگی با کیفیت , سینمایی روزهای زندگی با کیفیت 1080p,  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

قطعه همیشه گمشده
درخواست حذف اطلاعات
شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم

شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگی عادت

حق با هرکى که هست این وسط

هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه ....

+تو زندگی همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگیشون جور نمیشه و پر نمیشه

مهم چگونگى پذیرش این موضوعه !

من هنوز اینجوریم متاسفانه

مشاهده متن کامل ...

منصوریان در سخت ترین روزهای زندگی حرفه ای / دلخوری شدید استقلالی ها؛ پول خبری نی
درخواست حذف اطلاعات
علیرضا منصوریان سخت ترین روزهای نه فقط زندگی ورزشی، بلکه شاید سخت ترین دوران کل زندگی اش را پشت سر می گذرد.

مشاهده متن کامل ...
پنج ساعت مانده به طلوع آفتاب
درخواست حذف اطلاعات
پنج ساعت مانده به طلوع آفتاب ، در لفافه ی یک تبسم، اشک ها شایعه د

طعمِ زمان در کام ایام؛ شور خواهد شد ولی غرورِ لبخند حاضر نبود به نفع
هیچ غم و غصه ای از صورت مسئله پاک شود
اما وقتی فیلسوفِ صاحب خانه به خاطر چکه سقف طبقه بالا کشیده ای
محکم به صورت شاعر مستأجرش زد، اول این لبخند بود که باور نکرد تا اینکه
گل سرخی را برای تسکین از هراس روزهای پَس و پیش سر ب د و اندام اش را به آتش سپردند ، تبسم وقتی به هوش آمد که دیگر غروب شده بود و بوی گلاب همه جا را فرا گرفته بود
زندگی حاصل مشترک اشک ها و لبخندهاست ؛ گلاب تا ابد یادآور بی وفایی روزگار خواهد ماند ، و گل نماد کوتاهی لطافت و لطف عمر عزیز است و بس و خدا با ی از دل ولبخند و سوگند در فاصله ی پنج ساعتی مانده به طلوع در محلی به نام دشت عهد خیمه برافراشته است ... علیرضا


منبع: http://alirezatabatabai47. /

مشاهده متن کامل ...
زائران اربعین اخذ ویزا را به روزهای پایانی موکول نکنند
درخواست حذف اطلاعات
افرادی که تا کنون در سامانه سماح ثبت نام کرده اند هرچه سریع تر نسبت به تحویل مدارک خود به دفاتر زیارتی اعلام شده به آنها جهت اخذ ویزا اقدام نمایند و این امر را به روزهای پایانی موکول نکنند.منبع: http://hamidrezagoodarzi. /

مشاهده متن کامل ...
یادتان بخیر روزهای خوب
درخواست حذف اطلاعات

گریه میکنیم در مسیر باد 

یادتان بخیر روزهای شاد

روزهای شور و شوق کودکی 

روزهای شاد شعر رودکی 

روزهای بوی جوی مولیان 

روزهای یاد یار مهربان

روزهای خوب نُقل و پولکی

روزهای آسمان لک لکی 

روزهای نان داغ و دوغ سرد

روزهای شوق کار و شور مرد 

روزهای بر فراز کوه

روزهای بی ریا و باشکوه

هُرمِ آفتاب داغتان چه شد ؟

برگ های سبز باغتان چه شد ؟

بوی مشک رخت هایتان کجاست ؟

سایه درخت هایتان چه شد ؟

شور خنده های بی افاده کو ؟

شوق نامه های سرگشاده کو ؟

.

خسته ایم و خیس مثل کوه ابر

تیم و سرد ، مثل سنگ قبر

رنگ خون گرفت سرنوشتمان

درد می رسد به هفت پشتمان

از فرود تیغ دشمنان نبود 

داغ دوستان رفته ، کُشتمان

.

گریه می کنیم در مسیر باد

یادتان بخیر روزهای شاد ...


- بهروز یاسمی مشاهده متن کامل ...
خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم.

اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگی است ؛ ولی ما را از رسیدن به اه خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همین نکته است.منبع: http://fatemeslm7215. /

مشاهده متن کامل ...
زاویه دیگری از زندگی روزمره این روزهای مردم کره شمالی + تصاویر
درخواست حذف اطلاعات
تصاویری که توسط یک عکاس انگلیسی تهیه شده است زاویه دیگری از زندگی این روزهای مردمان پایتخت کره شمالی را در زیر سایه تهدید جنگ نشان می دهد.

مشاهده متن کامل ...
پیشنهادهایی برای مطالعه در روزهای نمایشگاه کتاب
درخواست حذف اطلاعات
روزهای نمایشگاه تنها زمانی است که می توان گفت کتاب و نویسنده از حاشیه زندگی ما ایرانیان خارج و به متن زندگی ها ورود پیدا می کند؛ از اخبار کوتاه حاشیه ای به روی جلد رو مه ها می آید و...

مشاهده متن کامل ...
همراه با های سینمایی تلویزیون در اولین هفته بهمن ماه/ پخش «روزهای زندگی» حمید فر
درخواست حذف اطلاعات
های سینمایی «پدر خوانده»، «ماهی سیاه کوچولو» و «روزهای زندگی» برخی های آ هفته تلویزیون هستند.

مشاهده متن کامل ...
نذر کرده ام...
درخواست حذف اطلاعات
نذر کرده ام
یک روزی که خوشحال تر بودم
بیایم و بنویسم که
زندگی را باید با لذت خورد
که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید
و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد

یک روزی که خوشحال تر بودم
می آیم و می نویسم که
این نیز بگذرد
مثل همیشه که همه چیز گذشته است و
آب از آسیاب و طبل طوفان از نوا افتاده است

یک روزی که خوشحال تر بودم
یک نقاشی از پاییز میگذارم، که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست
زندگی پاییز هم می شود، رنگارنگ، از همه رنگ، ب و ببر

یک روزی که خوشحال تر بودم
نذرم را ادا می کنم
تا روزهایی مثل حالا
که خستگی و ناتوانی لای دست و پایم پیچیده است
بخوانمشان
و یادم بیاید که
هیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهد
و
هیچ آسیاب آرامی بی طوفان


"مهدی اخون ثالث"منبع: http://royayebito1374. /

مشاهده متن کامل ...
گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی در قائم شهر برگزار شد
درخواست حذف اطلاعات

گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی با حضور دنش آموزان در دبیرستان حضرت معصومه (س) شهرستان قائم شهر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر ، فاطمه قدوسی نژاد در این گفتمان که روز چهارشنبه 28 مهر ماه 95 برگزار شد ، گفت : مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت های گوناگون ، عاقلانه و درست رفتار کنیم ؛ به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون استفاده از خشونت بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم و ضمن به دست آوردن موفقیت در زندگی ، احساس شادمانی داشته باشیم .

مبلغه برجسته اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر تقویت اعتماد به نفس ، تقویت روحیه مشارکت و همکاری ، رشد ، تقویت عواطف انسانی و مهارت حل مسأله را از اه مهارت های زندگی برشمرد و افزود : ما هر روزه با مسائل فراوانی روبه رو هستیم که برخی ساده و برخی پیچیده اند .

وی یاد آور شد : مهارت حل مسأله ، این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجربه های عملی و توانمندی های ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسأله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه دلخواه دست ی م.

قدوسی نژاد خاطر نشان ساخت : نداشتن و دانستن مهارت های زندگی انسان را در برابر ملایمات و ناملایمات زندگی ، آدمی را مانند کوه مستحکم و استوارمی کند و اگر انسان نسبت به زندگی شناخت کافی و لازم را نداشته باشد شخص موفقی نخواهد بود .

وی به ویژگی های یک شخص موفق اشاره کرد و بیان داشت : برای موفقیت در کارها ابتدا توکل به خدا ، سپس ایمان و تقویت بنیه مذهبی ، پشتکار ، برنامه ریزی و نظم در امور از مهم ترین کارها است .منبع: http://gbfghaemshahr. /

مشاهده متن کامل ...
چگونه به سادگی زندگی بهتر و شادتری داشته باشیم!
درخواست حذف اطلاعات
مطمئنا همه ما خواهان یک زندگی سالم و با نشاط هستیم. اما شاید نحوه زندگی ما صحیح نیست که دچار روزمرگی و روزهای بار شده ایم. برای اینکه روز های خسته کننده و بیمار گونه را پشت سر بگذاریم و یک زندگی…

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی ایرانی - ی برای همه چیز نسخه دارد
درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگی یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که با تمام اجزای زندگی ما گره خورده و تمام ارزش ها، رفتار ها و گفتار ما را در بر می گیرد. آموزه های دین مبین و همچنین فرهنگ غنی ایرانی ما الگوهای تمام عیاری برای سبک زندگی ارائه می کند. با وجود این اما به دنبال ای کم کاری های داخلی و هجمه های خارجی سبک زندگی در کشورمان در برخی از نقاط آسیب دیده است؛ امری که معظم انقلاب هم در دیدار با جوانان اسان شمالی در سال 91 بر آن تأکید داشتند و اصلاح انحراف از سبک زندگی ایرانی - ی را مطالبه فرمودند.

تفکر اما در طول سال های پس از انقلاب اثبات کرد ظرفیت بالایی برای اجرا و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی - ی دارد و با عنایت به عضویت ده ها میلیون ایرانی در این بزرگترین نهاد مردم نهاد در کشورمان بسیج و تفکر قابلیت آن را دارد تا سبک زندگی اصیل ایرانی - ی را به طور تمام و کمال در کشور به اجرا در آورد. به مناسبت هفته بسیج در میزگردی با مینو اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه ن و فریبا تدریس، رئیس سازمان بسیج ن تهران به موضوع سبک زندگی و تفکر پرداخته ایم.

سبک زندگی بخش عمده فرهنگ یا به عبارتی تمام فرهنگ است. پس بحث مهمی به شمار می رود به گونه ای که ی می فرمایند: «فرهنگ به مثابه هوایی است که تنفس می کنیم» و این نشان می هد که ما چقدر به فرهنگ تعریف شده و در مسیر تعالی انسان نیاز داریم تا بتوانیم در فضای سبک زندگی ایرانی - ی که یکی از پایه های مباحث فرهنگی است یک جامعه روبه رشد و متعالی را رقم بزنیم.

رئیس بسیج جامعه ن با اشاره به تعریف سبک زندگی افزود: مردم ما اعتقادات قوی نسبت به قرآن کریم و سیره اهل بیت دارند که این همان تعریف ما از سبک زندگی به شمار می آید اما این سبک زندگی بنابر هجمه های فرهنگی دشمن که به شبیخون و ناتوی فرهنگی تبدیل شد آسیب دیده است و همچنین در مسیر تمدن ی بخشی از موضوعات هم مسکوت مانده است و بهره برداری مناسبی از متون ی در حوزه نظر صورت نگرفته است تا بعد به حوزه رفتار و عمل در جامعه تسری یابد.منبع: http://padafandweb. /

مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب "برای زندگی خود به پا خیزید"
درخواست حذف اطلاعات

برای زندگی خود به پا خیزید

برای زندگی خود به پاخیزید،نوشته شریل ریچاردسون ،ترجمه بهنام ،نسل نو ش ،1384

برنامه عملی گام به گام برای ساختن اعتماد به نفس و قدرت شخصی؛ با این کتاب شما می آموزید که :

چه ی هستید:از این پس انتخاب هایتان را طبق خواسته های خود انجام می دهید نه انتظار دیگران و از این بابت نیز احساس خودخواهی نخواهید نمود.

ارزش هایتان را مشخص می کنید: ارزش های خود را شناخته و روش هایی را فرا می گیرید که به کمک آنها خود و زندگی تان را متحول نمایید.

خوب را با عالی جایگزین می کنید: با پی بردن به استانداردهای معنوی خود انتخاب های عالی تری انجام خواهید داد و دیگر به خوب قانع نمی شوید.منبع: http://r-imamalilibrary. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
89 انسلادوس قمر آبی سرزمین ارباب حلقه ها نسل جدید مایکروسافت هولولنز تا سال 2019 آماده عرضه نخواهد بود مجسمه تاریخی فیلیپین کربلانشان دادکه باشکیبایی درعطشی کوتاه می توان همیشه ی تاریخ راسیراب کرد وبلاگ رسمی محسن ی قشلاق آموزش آنلاک شبکه سامسونگ e250 مدل samsung e250 بدون با با اختصاص بیش از میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های مناسب سازی مبر ز موی سپیدم گمان به عمر دراز جوان ز حادثه ای پیر میشود گاهی هویت بازیافته برای الحوثی ها اعلام حمایت جبهه پیروان از جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت وگو با حمیدرضا شاه آبادی به بهانه ی انتشار ر مان کافه ی خیابان گوته اولین پژو 2008 ایران خودرو تولید شد ع ورزش در ارتفاع برای سلامت قلب مناسب نیست عارفان بازدارنده از گناهان لینک های مخصوص سایت همسری و ازدواج شی برای شهر ها و شهرستانهای ایران سرویس اول فصل کولر گازی در تهران سرویسکار مجاز کولرگازی در تهران هفته ی فرهنگی زرندیه همایش ادبی فرهنگی قان ویژه برنامه شهادت جواد ع در حرم حضرت زبیده خاتون س نراق خانه قدیمی مارادونا موزه شد تصاویر ورود هزاران هوادار به ورزشگاه پرسپولیسی ها به یوم رسیدند ع
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.