پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش اخبار پیام نور کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز...مشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور فعال شد / نکات بسیار مهم
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور فعال شد / نکات بسیار مهمکارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از امروز قابل دریافت شد کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ، از امروز دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر شد. کارت ورود به جلسه امتحانات دانشجویان از امروز 6 داد 93 منتشر شد. دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.(دسترسی سریع به سیستم گلستان) برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید. همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود. لازم به ذکر است نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص شده است امتحانات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور از 10 داد آغاز و تا 5 تیر ادامه خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور فعال شد / نکات بسیار مهم
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور فعال شد / نکات بسیار مهمکارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از امروز قابل دریافت شد کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ، از امروز دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر شد. کارت ورود به جلسه امتحانات دانشجویان از امروز 6 داد 93 منتشر شد. دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.(دسترسی سریع به سیستم گلستان) برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید. همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود. لازم به ذکر است نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص شده است امتحانات نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور از 10 داد آغاز و تا 5 تیر ادامه خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات ترم دوم پیام نور / نکات مهم در امتحانات
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از هفته آینده قابل دریافت می شود
به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز 6 داد 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به...............


مشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه پایان ترم
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود

به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.

براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)

دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.

(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید)

برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید

کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید

همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود

امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور از 3 دیماه آغاز و تا 30 دیماه 93 ادامه خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
درخواست حذف اطلاعات
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند. برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید. لازم به ذکر است نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص شده است.

مشاهده متن کامل ...
دریافت کارت ورود به جلسه
درخواست حذف اطلاعات
به گزارش اخبار پیام نور pnubah.ir کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،از امروز دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر شد.مشاهده متن کامل ...
دریافت کارت ورود به جلسه
درخواست حذف اطلاعات
دانشجویان محترم می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند. برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید. لازم به ذکر است نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص شده است

مشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان پیام نور
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان از طریق سیستم گلستان پیام نور از امروز 25 مرداد امکان پذیر شد.

برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید.

امتحانات ترم تابستان پیام نور از 29 مرداد آغاز و تا 8 شهریور ادامه خواهد داشت.مشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم ...
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنندمشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که
به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده
دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان
پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس
reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو ->
اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت
ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید)
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید
همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود
امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور از 3 دیماه آغاز و تا 30 دیماه 93 ادامه خواهد شد.
برنامه امتحانات پیام نور را می توانید از اینجا کنیدمشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که
به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده
دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان
پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس
reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو ->
اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت
ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید)
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید
همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود
امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور از 3 دیماه آغاز و تا 30 دیماه 93 ادامه خواهد شد.
برنامه امتحانات پیام نور را می توانید از اینجا کنیدمشاهده متن کامل ...
27 مرداد 95 - کارت ورود به جلسه ترم تابستان پیام نور فعال شد
درخواست حذف اطلاعات

دوستان سلام

ظاهراً امکان دسترسی به گزارش 428 یا همان کارت ورود به جلسه ترم تابستان امسال از دیروز فعال شده است. خبر آن را در سایت اخبار پیام نور دیدم که عیناً برایتان در زیر آورده ام:

کارت ورود به جلسه پیام نور


کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور فعال شد

پیام نور کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ را در سیستم گلستان فعال کرد

به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان پیام نور که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی می شود ،دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور از امروز ۲۶ مرداد فعال شد
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به
سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش–>گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و سپس کلیک بر روی گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.مشاهده متن کامل ...
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور (گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان)
درخواست حذف اطلاعات

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان پیام نور پیام نور از هفته آینده در سیستم گلستان فعال می شود

به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور آمده و همچنین در سیستم گلستان پیام نور اعلام شده است کارت ورود به جلسه دانشجو از روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴ منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش–>گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور اصلی
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی

برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید
دانشجویان پیام نور شهریه اضافی پرداخت نکنند کلیک کنید

لازم به ذکر است ترم تابستان پیام نور امکان تعیین محل آزمون کارشناسی ارشد و یا مهمان اضطراری وجود ندارد (بخشنامه)
همچنین نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص می شود
امتحانات ترم تابستان پیام نور در سال ۹۴ از ۳۰ مرداد آغاز و تا ۱۰ شهریور ادامه خواهد داشت

+
+ آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم پیام نور کلیک کنید
+ نحوه محاسبه نمره امتحان با میان ترم و بدون میان ترم در پیام نور کلیک کنید
+ آموزش تصویری چگونگی امتحان الکترونیکی بدون کاغذ پایان ترم پیام نور کلیک کنیدمشاهده متن کامل ...
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور (گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان)
درخواست حذف اطلاعات

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان پیام نور پیام نور از هفته آینده در سیستم گلستان فعال می شود

به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور آمده و همچنین در سیستم گلستان پیام نور اعلام شده است کارت ورود به جلسه دانشجو از روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۴ منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش–>گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور اصلی
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید) سرور کمکی

برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید
دانشجویان پیام نور شهریه اضافی پرداخت نکنند کلیک کنید

لازم به ذکر است ترم تابستان پیام نور امکان تعیین محل آزمون کارشناسی ارشد و یا مهمان اضطراری وجود ندارد (بخشنامه)
همچنین نحوه الکترونیکی یا کاغذی بودن امتحانات نیز در کارت ورود به جلسه امتحان مشخص می شود
امتحانات ترم تابستان پیام نور در سال ۹۴ از ۳۰ مرداد آغاز و تا ۱۰ شهریور ادامه خواهد داشت

+
+ آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم پیام نور کلیک کنید
+ نحوه محاسبه نمره امتحان با میان ترم و بدون میان ترم در پیام نور کلیک کنید
+ آموزش تصویری چگونگی امتحان الکترونیکی بدون کاغذ پایان ترم پیام نور کلیک کنیدمشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان پیام نور
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان پیام نور در سیستم گلستان فعال شد
به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور از امروز 25 مرداد امکان پذیر شد
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.(دسترسی سریع به سیستم گلستان) (آموزش تصویری دریافت کارت اینجا)
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید.
در ترم تابستان 93 امکان تعیین محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی ارشد وجود ندارد
امتحانات ترم تابستان پیام نور از 29 مرداد آغاز و تا 8 شهریور ادامه خواهد داشت

+ آموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نورکلیک کنید
+
برای مطالعه نکات بسیار مهم امتحانات پیام نور کلیک کنید
+ کامل ترین راهنمای پرداخت شهریه پیام نور کلیک کنید
+ آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات پایان ترم پیام نور کلیک کنید
+ نحوه محاسبه نمره امتحان در پیام نور کلیک کنید
+ آموزش تصویری چگونگی امتحان الکترونیکی بدون کاغذ پایان ترم پیام نور کلیک کنیدمشاهده متن کامل ...
زمان فعال شدن کارت ورود به جلسه ترم تابستان ۹۴ پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

به همراه داشتن کارت آزمون ( گزارش ۴۲۸ ) و کارت دانشجویی ا امی می باشد.

با توجه به نزدیک شدن امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور , برای شرکت در امتحانات پایان ترم پیام نور داشتن کارت ورود به جلسه (گزارش ۴۲۸) و کارت دانشجویی ا امی می باشد.

بر اساس تقویم آموزشی ترم تابستان ۹۴ پیام نور، کارت ورود به جلسه (کارت آزمون – گزارش ۴۲۸) ترم تابستان ۹۴ پیام نور از تاریخ ۲۶ مردادماه ۹۴ از طریق سیستم گلستان پیام نور فعال خواهد شد.

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور برای افرادی که بدهی شهریه دارند قابل دسترس نیست و غیرفعال می باشد.

امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور از ۳۱ مردادماه ۹۴ آغاز و تا ۱۰ شهریورماه ۹۴ ادامه خواهد داشت.

برای ورود به سایت گلستان از لینک زیر استفاده نمایید:

سرور اصلی سایت گلستان پیام نور

سرور کمکی سایت گستان پیام نور

امیدواریم همه قبول بشنمشاهده متن کامل ...
چهارشنبه 26 آذر ماه 93 - کارت ورود به جلسه امتحانات
درخواست حذف اطلاعات

کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود

به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود
امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور از 3 دیماه آغاز و تا 30 دیماه 93 ادامه خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور (گزارش 428 سیستم گلستان)
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود
به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید)
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید
همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود
امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور از 3 دیماه آغاز و تا 30 دیماه 93 ادامه خواهد شد.
برنامه امتحانات پیام نور را می توانید از اینجا کنید

+
+ آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم پیام نور کلیک کنید
+ نحوه محاسبه نمره امتحان با میان ترم و بدون میان ترم در پیام نور کلیک کنید
+ آموزش تصویری چگونگی امتحان الکترونیکی بدون کاغذ پایان ترم پیام نور کلیک کنید

رایگان نمونه سوالات پیام نور کلیک کنید
لیست منابع و لیست دروس نیمسال اول پیام نور کلیک کنید


مشاهده متن کامل ...
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور (گزارش 428 سیستم گلستان)
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود
به گزارش اخبار پیام نور pnunews.com کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور یا همان گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ،هفته آینده دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر خواهد شد.
براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود)
دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.
(دسترسی سریع به سیستم گلستان کلیک کنید)
برای اینکه بتوانید کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنید باید شهریه را پرداخت کرده باشید
کاملترین راهنمای روشهای پرداخت شهریه پیام نور و نکات بسیار مهم کلیک کنید
همچنین محل آزمون انتخ دانشجویان کارشناسی ارشد در گزارش 428 نمایش داده می شود
امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور از 3 دیماه آغاز و تا 30 دیماه 93 ادامه خواهد شد.
برنامه امتحانات پیام نور را می توانید از اینجا کنید

+
+ آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات میان ترم و پایان ترم پیام نور کلیک کنید
+ نحوه محاسبه نمره امتحان با میان ترم و بدون میان ترم در پیام نور کلیک کنید
+ آموزش تصویری چگونگی امتحان الکترونیکی بدون کاغذ پایان ترم پیام نور کلیک کنید

رایگان نمونه سوالات پیام نور کلیک کنید
لیست منابع و لیست دروس نیمسال اول پیام نور کلیک کنید


مشاهده متن کامل ...
زمان انتشار کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور
درخواست حذف اطلاعات
کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم پیام نور از شنبه قابل دریافت می شود.

براساس آنچه در تقویم آموزشی پیام نور اعلام شده است کارت آزمون دانشجو از روز شنبه 29 آذر 93 منتشر می شود.(ممکن است زودتر هم منتشر شود).

دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.


منبع: pnunewsمشاهده متن کامل ...
گزارش 428 فعال شد
درخواست حذف اطلاعات
گزارش ۴۲۸ سیستم گلستان که به عنوان مجوز حضور در جلسه امتحانات پایان ترم معرفی شده ، از امروز دسترسی به آن از طریق سیستم گلستان پیام نور امکان پذیر شد.

دانشجویان پیام نور می توانند با ورود به سیستم گلستان پیام نور به آدرس reg.pnu.ac.ir و از مسیر آموزش-->گزارش های آموزشی->دانشجو -> اطلاعات ثبت نام و امتحان -> "۴۲۸-برنامه امتحان پایان ترم دانشجو" و زدن گزینه مشاهده گزارش کارت ورود به جلسه امتحانات خود را دریافت کنند.

مشاهده کامل متن خبر و نکات مهممشاهده متن کامل ...
اطلاعیه
درخواست حذف اطلاعات
قابل توجه دانشجویان محترم

1- امتحانات نیمسال دوم 92-93 از تاریخ 93/03/28 شروع و در تاریخ 93/04/17 به اتمام می رسد.

2- دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه حق شرکت در امتحان را ندارند.

3- شماره صندلی دانشجویان در کارت ورود به جلسه ذکر شده است.

4-زمان دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 93/03/20 امکان پذیر خواهد شد.مشاهده متن کامل ...
کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور فعال شد
درخواست حذف اطلاعات

کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور فعال شد / به همراه داشتن کارت آزمون ( گزارش ۴۲۸ ) و کارت دانشجویی ا امی می باشد.

با توجه به نزدیک شدن امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور , برای شرکت در امتحانات پایان ترم پیام نور داشتن کارت ورود به جلسه (گزارش ۴۲۸) و کارت دانشجویی ا امی می باشد.

در همین رابطه گزارش ۴۲۸ (کارت آزمون) دانشجویانی که در ترم تابستان ۹۴ پیام نور ثبت نام و انتخاب واحد نموده اندفعال شده است.

لازم به ذکر است ترم تابستان پیام نور امکان تعیین محل آزمون کارشناسی ارشد و یا مهمان اضطراری کارشناسی وجود ندارد

امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور از ۳۰ مردادماه آغاز و تا ۱۰شهریورماه ۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ پیام نور برای افرادی که بدهی شهریه دارند

قابل دسترس نیست و غیرفعال می باشد

برای ورود به سایت گلستان از لینک زیر استفاده نمایید:

سرور اصلی سایت گلستان پیام نور

سرور کمکی سایت گستان پیام نور

و از مسیر زیر می توانید کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۴ خود را دریات کنید:

آموزش => گزارشهای آموزش => دانشجو => اطلاعات ثبت نام و امتحان => برنامه امتحان پایان ترم دانشجو

* اگر مشکلی داشتین تو نظرات اعلام کنید که راهنمایی کنیممشاهده متن کامل ...
تغییر زمان انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور
درخواست حذف اطلاعات

رییس مرکز آزمون پیام نور، گفت: زمان ثبت نام ترم تابستان پیام نور به دلیل تغییر زمان آغاز سال تحصیلی 93-92 از ابتدای مهر به نیمه شهریور ماه، تغییر یافت.

به گزارش سرویس ی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سلیم بهرامی، اظهارداشت: بر این اساس ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور از 26 تیرماه آغاز شده و تا پنجم مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به زمان برگزاری امتحانات، گفت: کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم تابستان از17 مردادماه تا چهارم شهریورماه توزیع می شود و امتحانات پایان ترم تابستان نیز در بازه زمانی 27 مردادماه تا پنجم شهریورماه برگزار می شود، همچنین حداکثر زمان ارائه تقاضای تجدید نظر در سوالات آزمون نیز تا 17 شهریورماه خواهد بود.

بهرامی در مورد درخواست مهمانی دانشجویان، اظهارداشت: درخواست مهمانی دانشجویان باید پس از ب تایید از مرکز مبدا و مقصد، در روزهای 15 تا 25 تیرماه از طریق سیستم گلستان انجام می شود.مشاهده متن کامل ...
اطلاعیه :
درخواست حذف اطلاعات

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان:

کلیه دانشجویان می بایستی جهت شرکت در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 94/93 ، از تاریخ 10/10/93 با مراجعه به سایت (سامانه دانشجویی) اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمایند. همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان برای کلیه دانشجویان ا امی می باشدمشاهده متن کامل ...
زمان انتخاب واحد نیمسال تابستانی93
درخواست حذف اطلاعات
ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال تابستانی دانشجویان کارشناسی پیام نور از روزشنبه 14 تیرماه آغاز و تا روز یکشنبه 22 تیرماه 1393 ادامه خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی پیام نوراستان فارس ،انتخاب واحد نیمسال تابستانی به صورت اینترنتی واز طریق سامانه گلستان به نشانی reg,pnu.ac.ir انجام می شود. بنابراین گزارش، امتحانات پایان نیمسال تابستانی نیز از روز 29مرداد ماه آغاز و تا 8شهریورماه ادامه خواهد داشت. دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه خود نیز می بایست از تاریخ 25 مردادماه به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

مشاهده متن کامل ...
شروع امتحانات علمی کاربردی بهزیستی گلستان
درخواست حذف اطلاعات
از تاریخ ۲۷/۳/۹۳ امتحانات این مرکز شروع راس ساعت ۱۱ شروع میشود کلیه دانشجویان با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به ازمون در ساعت مقرر باید در جلسه حضور یابند.

امید می رود که کلیه شرکت کنندگان در امتحانات پایان ترم با موفقیت هرچه بیشتر دروس خود را بگذرانند.مشاهده متن کامل ...
شروع امتحانات علمی کاربردی بهزیستی گلستان
درخواست حذف اطلاعات
از تاریخ ۲۷/۳/۹۳ امتحانات این مرکز شروع راس ساعت ۱۱ شروع میشود کلیه دانشجویان با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به ازمون در ساعت مقرر باید در جلسه حضور یابند.

امید می رود که کلیه شرکت کنندگان در امتحانات پایان ترم با موفقیت هرچه بیشتر دروس خود را بگذرانند.مشاهده متن کامل ...
شروع امتحانات علمی کاربردی بهزیستی گلستان
درخواست حذف اطلاعات
از تاریخ ۲۷/۳/۹۳ امتحانات این مرکز شروع راس ساعت ۱۱ شروع میشود کلیه دانشجویان با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به ازمون در ساعت مقرر باید در جلسه حضور یابند.

امید می رود که کلیه شرکت کنندگان در امتحانات پایان ترم با موفقیت هرچه بیشتر دروس خود را بگذرانند.مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.