پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 زندگی
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
زندگی ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم...

زندگی نام نکویی ست،که خارش کردیم...

زندگی نیست به جز نم نم باران بهار...

زندگی نیست به جز دیدن یار...

زندگی نیست به جزعشق...

به جز حرف محبت به ی...

ورنه هرخاروخسی...

زندگی کرده بسی...

زندگی تجربه ی تلخ فراوان دارد...

دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟

خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
هنرمندم اگر با دست خالی زندگی

اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگی

پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم

به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگی

به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده

لباسی را که در آن احتمالی،زندگی

زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد

زمستان رفت و با آشفته بالی زندگی

قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر

تمام لحظه هایم را خیالی زندگی

خیالی زندگی که دائم فکر می -

-هنرمندم

اگر

با دست خالی زندگی !منبع: http://sanaz88. /

مشاهده متن کامل ...
انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!
درخواست حذف اطلاعات
نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم

در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگی میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگی می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

مشاهده متن کامل ...
تولد
درخواست حذف اطلاعات15 مهر زا روز سهراب مبارک


زندگی رسم خوشایندی است


زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ


پرشی دارد اندازه عشق


زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود


زندگی جذبه دستی است که می چیند


زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است


زندگی بعد درخت است به چشم ه


زندگی تجربه شب پره در تاریکی است


زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد


زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد


زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست


خبر رفتن موشک به فضا


لمس تنهایی ماه


فکر بوییدن گل در کره ای دیگر


زندگی شستن یک بشقاب است


زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است


زندگی مجذور آینه است


زندگی گل به توان ابدیت


زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما


زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست...


زندگی تر شدن پی در پی


زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است


رخت ها را


آب در یک قدمی است...

سهراب سپهری
منبع: http://babaey95. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است
درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی

واژه ی (سبک زندگی) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگی به عنوان نحوه روش زندگی عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

مشاهده متن کامل ...
topic 208
درخواست حذف اطلاعات
نور ،،،
نور چیست ؟
پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد .
نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل
می دانی جان من ...
تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند.
نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن
آه ،،، نور ،،،
نور تویی


منبع: http://soonaeid. /


مشاهده متن کامل ...
topic 208
درخواست حذف اطلاعات
نور ،،،
نور چیست ؟
پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد .
نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل
می دانی جان من ...
تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند.
نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن
آه ،،، نور ،،،
نور تویی


منبع: http://soonaeid. /

مشاهده متن کامل ...
روز شمار هفته کودک و نوجوان
درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95

خانواده مهربانی وزندگی کودک امروز

16/7/95

باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز

شنبه 17/7/95

میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز

یکشنبه 18/7/95

امنیت وسلامت در زندگی کودک امروز

دوشنبه 19/7/95

دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگی کودک امروز

20/7/95

گذشت وفداکاری در زندگی کودک امروز

چهارشنبه 21/7/95

شجاعت وسخاوت در زندگی کودک امروزمنبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگی

در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگی - زندگی به مفهوم رشد و سازندگی - را از دست می دهند.

برای این که بتوانیم ارتباط با زندگی را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگی داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگی مان.

لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگی و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه بیش از پیش احساس می شود؛ این که انسان بتواند بیشتر به شه خود بپردازد و به این ترتیب توانمندی های خود را افزایش دهد و به برداشت زیباتری از زندگی و زندگی و ارتباط با انسان ها دست یابد. متأسفانه از اشکالات انسان این است که بیشتر به کمیت های زندگی اش توجه دارد تا به کیفیت های شه اش؛ ما برای شه بهتر نیازمند آموزش های جدید، اطلاعات جدید و دانش جدید هستیم.

در این نوشتار که تحت عنوان ارتباط با زندگی مطرح می گردد، سعی می شود تعریفی جدیدتر - یا بهتر بگوییم متفاوت تر - از مفاهیمی که در زندگی با آنها سر و کار داریم ارائه گردد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که این مقاله را فقط برای مطالعه و دانش اندوزی نخوانید، بلکه با آنها زندگی کنید؛ به این معنا که این اطلاعات را به سیستم اعتقادی خود بدهید و در لحظه لحظه زندگی بکوشید با این اطلاعات جدید کار کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید نتیجه بگیرید.منبع: http://1rststep. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی و دستهای خدا
درخواست حذف اطلاعات
زندگی، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگی تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است

آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما
شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند
شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان
می خورند و گویا همه بار زندگی می خواهد از روی آن به زمین بیفتد
و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین
خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیقت درون زندگی رهنمون باش که آرامش و شادی در آن است ... علیرضا


منبع: http://alirezatabatabai47. /

مشاهده متن کامل ...
هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات
دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگی نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد.

داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد)

آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد)

جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد)

به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد)

کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد)

دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد!

این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن!

لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟

فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کارش نمی آید و آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زندگی کن!

او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید. اما می ترسید حرکت کند! می ترسید راه برود! نکند قطره ای از زندگی از لای انگشتانش بریزد. قدری ایستاد، بعد با خود گفت: وقتی فر ندارم، نگاه داشتن این زندگی جه فایده ای دارد؟ بگذار این یک مشت زندگی را ج کنم.

آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سرو رویش پاشید، زندگی را نوشید و بویید و چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود، می تواند پا روی خورشید بگذارد و می تواند...

او در آن روز آسمان اشی بنا نکرد، زمینی را مالک نشد، مقامی را به دست نیاورد، اما... اما در همان یک روز روی چمن ها خو د، کفش دوزکی را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آن هایی که نمی شناختنش سلام کرد و برای آن ها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد.

او همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد و لذت برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد!

او همان یک روز زندگی کرد، اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند: او درگذشت، ی که هزار سال زیسته بود...

عرفان نظر آهاری... این یه کتاب خوب رو به عنوان این که هفته کتابه بهتون معرفی میکنم.... خیلی کتاب خوبیه... حس خوبی داره... تونستید حتما بخونیدش

مشاهده متن کامل ...

بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگی میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگی میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگی میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی» چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است

تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگی می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت وتمایز در بیانات اخیر فرزانه انقلاب نیز حاکی از همین مطلب است و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبک زندگی ی و غربی سخن میگوییم. واژگان مترادف سبک زندگی ی: سبک زندگی شیعی، ارزشی، ایدئولوژیک، جهادی،انقل ، دینی و تع ر معادل سبک زندگی غربی: سبک زندگی اروپایی، ی، یی و وسترنیزه می باشد اما آن چه در تعریف های سبک زندگی، جلوه گر می شود آن است که این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می کند اما با این تفاوت که علاوه برهویت، مناسبات و رفتارهای عینی و واقعی زندگی را نیز شامل می شود و می توان مثالهاو مصداق هایی از زندگی واقعی را شاهد آورد که انقلاب نیز به بیش از بیست مورداز آنها اشاره د.منبع: http://padafandweb. /


مشاهده متن کامل ...
قطعه همیشه گمشده
درخواست حذف اطلاعات
شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم

شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگی عادت

حق با هرکى که هست این وسط

هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه ....

+تو زندگی همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگیشون جور نمیشه و پر نمیشه

مهم چگونگى پذیرش این موضوعه !

من هنوز اینجوریم متاسفانه

مشاهده متن کامل ...

خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم.

اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگی است ؛ ولی ما را از رسیدن به اه خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همین نکته است.منبع: http://fatemeslm7215. /

مشاهده متن کامل ...
نذر کرده ام...
درخواست حذف اطلاعات
نذر کرده ام
یک روزی که خوشحال تر بودم
بیایم و بنویسم که
زندگی را باید با لذت خورد
که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید
و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد

یک روزی که خوشحال تر بودم
می آیم و می نویسم که
این نیز بگذرد
مثل همیشه که همه چیز گذشته است و
آب از آسیاب و طبل طوفان از نوا افتاده است

یک روزی که خوشحال تر بودم
یک نقاشی از پاییز میگذارم، که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست
زندگی پاییز هم می شود، رنگارنگ، از همه رنگ، ب و ببر

یک روزی که خوشحال تر بودم
نذرم را ادا می کنم
تا روزهایی مثل حالا
که خستگی و ناتوانی لای دست و پایم پیچیده است
بخوانمشان
و یادم بیاید که
هیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهد
و
هیچ آسیاب آرامی بی طوفان


"مهدی اخون ثالث"منبع: http://royayebito1374. /

مشاهده متن کامل ...
گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی در قائم شهر برگزار شد
درخواست حذف اطلاعات

گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی با حضور دنش آموزان در دبیرستان حضرت معصومه (س) شهرستان قائم شهر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر ، فاطمه قدوسی نژاد در این گفتمان که روز چهارشنبه 28 مهر ماه 95 برگزار شد ، گفت : مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت های گوناگون ، عاقلانه و درست رفتار کنیم ؛ به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون استفاده از خشونت بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم و ضمن به دست آوردن موفقیت در زندگی ، احساس شادمانی داشته باشیم .

مبلغه برجسته اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر تقویت اعتماد به نفس ، تقویت روحیه مشارکت و همکاری ، رشد ، تقویت عواطف انسانی و مهارت حل مسأله را از اه مهارت های زندگی برشمرد و افزود : ما هر روزه با مسائل فراوانی روبه رو هستیم که برخی ساده و برخی پیچیده اند .

وی یاد آور شد : مهارت حل مسأله ، این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجربه های عملی و توانمندی های ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسأله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه دلخواه دست ی م.

قدوسی نژاد خاطر نشان ساخت : نداشتن و دانستن مهارت های زندگی انسان را در برابر ملایمات و ناملایمات زندگی ، آدمی را مانند کوه مستحکم و استوارمی کند و اگر انسان نسبت به زندگی شناخت کافی و لازم را نداشته باشد شخص موفقی نخواهد بود .

وی به ویژگی های یک شخص موفق اشاره کرد و بیان داشت : برای موفقیت در کارها ابتدا توکل به خدا ، سپس ایمان و تقویت بنیه مذهبی ، پشتکار ، برنامه ریزی و نظم در امور از مهم ترین کارها است .منبع: http://gbfghaemshahr. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی ایرانی - ی برای همه چیز نسخه دارد
درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگی یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که با تمام اجزای زندگی ما گره خورده و تمام ارزش ها، رفتار ها و گفتار ما را در بر می گیرد. آموزه های دین مبین و همچنین فرهنگ غنی ایرانی ما الگوهای تمام عیاری برای سبک زندگی ارائه می کند. با وجود این اما به دنبال ای کم کاری های داخلی و هجمه های خارجی سبک زندگی در کشورمان در برخی از نقاط آسیب دیده است؛ امری که معظم انقلاب هم در دیدار با جوانان اسان شمالی در سال 91 بر آن تأکید داشتند و اصلاح انحراف از سبک زندگی ایرانی - ی را مطالبه فرمودند.

تفکر اما در طول سال های پس از انقلاب اثبات کرد ظرفیت بالایی برای اجرا و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی - ی دارد و با عنایت به عضویت ده ها میلیون ایرانی در این بزرگترین نهاد مردم نهاد در کشورمان بسیج و تفکر قابلیت آن را دارد تا سبک زندگی اصیل ایرانی - ی را به طور تمام و کمال در کشور به اجرا در آورد. به مناسبت هفته بسیج در میزگردی با مینو اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه ن و فریبا تدریس، رئیس سازمان بسیج ن تهران به موضوع سبک زندگی و تفکر پرداخته ایم.

سبک زندگی بخش عمده فرهنگ یا به عبارتی تمام فرهنگ است. پس بحث مهمی به شمار می رود به گونه ای که ی می فرمایند: «فرهنگ به مثابه هوایی است که تنفس می کنیم» و این نشان می هد که ما چقدر به فرهنگ تعریف شده و در مسیر تعالی انسان نیاز داریم تا بتوانیم در فضای سبک زندگی ایرانی - ی که یکی از پایه های مباحث فرهنگی است یک جامعه روبه رشد و متعالی را رقم بزنیم.

رئیس بسیج جامعه ن با اشاره به تعریف سبک زندگی افزود: مردم ما اعتقادات قوی نسبت به قرآن کریم و سیره اهل بیت دارند که این همان تعریف ما از سبک زندگی به شمار می آید اما این سبک زندگی بنابر هجمه های فرهنگی دشمن که به شبیخون و ناتوی فرهنگی تبدیل شد آسیب دیده است و همچنین در مسیر تمدن ی بخشی از موضوعات هم مسکوت مانده است و بهره برداری مناسبی از متون ی در حوزه نظر صورت نگرفته است تا بعد به حوزه رفتار و عمل در جامعه تسری یابد.منبع: http://padafandweb. /

مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب "برای زندگی خود به پا خیزید"
درخواست حذف اطلاعات

برای زندگی خود به پا خیزید

برای زندگی خود به پاخیزید،نوشته شریل ریچاردسون ،ترجمه بهنام ،نسل نو ش ،1384

برنامه عملی گام به گام برای ساختن اعتماد به نفس و قدرت شخصی؛ با این کتاب شما می آموزید که :

چه ی هستید:از این پس انتخاب هایتان را طبق خواسته های خود انجام می دهید نه انتظار دیگران و از این بابت نیز احساس خودخواهی نخواهید نمود.

ارزش هایتان را مشخص می کنید: ارزش های خود را شناخته و روش هایی را فرا می گیرید که به کمک آنها خود و زندگی تان را متحول نمایید.

خوب را با عالی جایگزین می کنید: با پی بردن به استانداردهای معنوی خود انتخاب های عالی تری انجام خواهید داد و دیگر به خوب قانع نمی شوید.منبع: http://r-imamalilibrary. /

مشاهده متن کامل ...
در عجبم از زندگی
درخواست حذف اطلاعات
خواهرم معتقده هر ادمی باید حداقل یک کتاب بنویسه و تفکرات و بینش و برداشت خودش رو ثبت کنه ،
البته من می خوام ایده ش رو کامل تر کنم به این شکل که از اونجا که نمیدونیم اینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد باید هرساله چکیده ای بنویسیم و سالهای بعد کاملترش کنیم.
در عجبم که روزهای سخت گذشت و من به زندگی عادی برگشتم و در بیداری زندگی می کنم در عجبم از ترک زانا و زندگی بدون این ماده !
دخترم برای کارهاش تهران رفته ، من و پسری هستیم و از اینکه هنوز پیشمه خوشحالم ، هر کدومشون و هر تعداد روزی که کنارم هستند خوشبختی هست
این روزها معده ی من مثل خندق شده و سیری ناپذیر و برای منی که همیشه از خوردن فراری بودم عجیبه !
امروز پشت پنجره های حیاط رو بامبو نصب کردیم صبحا افتاب می ت د و پسرم از این وضعیت ناراحت بود
امروز صبح به قصد کاموا یدن بیرون رفتم اول بنزین زدم اما بعد منصرف شدم ترجیح دادم اگر قراره احساسی ید کنم گشت و گذار بین میوه های رنگارنگ پاییزی باشه تا کامواهای رنگی
گریپ فروت هم یدم که از زمان دبیرستان نخورده بودم و خوشم اومد ! خوشمزه و ابدار بود . ایده ی یدش رو از خونه خواهرم گرفتم دیدم معمولن شوهرش می ه .
بی ارزو زندگی می کنم و خیلی هم بد نیست ارزوهام بعضیاشون خاطره شدن و بعضیاشونم مردن !منبع: http://fourleafclover. /

مشاهده متن کامل ...
این زندگی من است
درخواست حذف اطلاعات

دلم تو را می خواهد. دلم زندگی روشن و پاک با تو را می خواهد. در سکوت و در فاصله. شبیه آفتاب پاییز که تند نیست و داغ نیست. حالا می بینم امید شبیه انتظار یک روز تعطیل هنوز ته دلم را گرم می کند. انگار خیال کنم بعد از این لجنزار، بعد از این تعفن قرار است اتفاقی بیفتد. یک باشد، پس این دوری. تابستان که برسد، هوا که گرم شود، اگر زنده باشم برای زندگی خودم تصمیمی خواهم گرفت. احساس می کنم هفده سال کافی بود برای این که روابط دور و کج وکوله ی تخیلی داشته باشم. حالا چیزی بیش از این می خواهم. واقعا از این تاریکی خسته ام. دیگر نمی خواهم. دیگر چیزی را نیم بند نمی خواهم. دیگر نمی خواهم خودم را گول بزنم. کلمات برای من کافی نیستند. نامه ها و داستان ها و شعرها و تصاویر و نقاشی ها و گلدان ها و گیاهان برای من کافی نیستند. دلم کمی واقعیت هم می خواهد. از خیال خسته ام. دوست ندارم زندگی ام شبیه زندگی دختر کبریت فروش باشد.

روز چه زود می گذرد. دارد تمام می شود، هنوز شروع نشده. مادرم می گفت روز خیلی طولانی است و لحظات کش دار می گذرند و تمام نمی شود. برای من اما این طور نیست. شاید چون هنوز جوانم. شاید هنوز امیدی باشد. شاید کاتیا هنوز در من نفس بکشد. لاغر و کم رنگ و با قدم های به شماره افتاده.منبع: http://gheiby. /

مشاهده متن کامل ...
داســـــــــــــــــــــــــــــــــتانک
درخواست حذف اطلاعات

پدر وپسری در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد و به زمین افتاد و داد کشید: (( آآآآی ی ی))!! ص از دور دست آمد: ((آآآآی ی ی))!!! پسر با کنجکاوی فریاد زد: ((که هستی؟)) پاسخ شنید: ((که هستی؟)) پسر خشمگین شد و فریاد زد: ((ترسو!)) باز پاسخ شنید: ((ترسو!)) پسر با تعجب از پدر پرسید: ((چه خبر است؟)) پدر لبخندی زد و گفت: ((پسرم! توجه کن)) و بعد با صدای بلند فریاد زد: ((تو یک قهرمان هستی!)) صدا پاسخ داد: ((تو یک قهرمان هستی!)) پسر باز بیشتر تعجب کرد پدرش توضیح داد:((مردم می گویند این انعکاس کوه است ولی در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی که بگویی یا انجام دهی، زندگی عیناً به تو جواب می دهد. اگر عشق را بخواهی، عشق بیشتری در قلب تو به وجود می آید و اگر دنبال موفقیت باشی، آن را حتماً بدست خواهی آورد. هر چیزی را که بخواهی و هر گونه که به دنیا و آدم ها نگاه کنی، زندگی همان را به تو خواهد داد.))منبع: http://zah arnian13811381. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی با بمب ساعتی
درخواست حذف اطلاعات

نامزدم خلق و خوئی وحشتناک دارد. من در ترس همیشگی از او زندگی می کنم.

زندگی با شخصی عصبانی به مانند زندگی با یک «بمب ساعتی» است. هرگز نخواهید دانست که چه موقع منفجر خواهد شد. بنابراین در تنش و ترس همیشگی از او بسر خواهید برد. وقتی عاشق ی هستید که حمله های عصبانیت دارد، احساس می کنید که توسط خشم او کنترل می شوید و این خشم شما را از اینکه حقیقتاً آسوده باشید و آرامش داشته باشید باز می دارد؛ زیرا که مایل نیستند غافلگیر شوید. وقتی همسرتان مشکل عصبانیت دارد، سعی می کنید خود را با اوضاع وفق داده و قسمتهائی از خود را ویرایش کنید تا که موجبات ناراحتی و عصبانیت او را فراهم نکرده باشید.می باشد، خشمی است که غیرمعمول و نامتناسب باشد.

عشق در زندان

آیا همسرتان تندخو و پرخاشگر است؟

در زیر برخی از نشانه های هشدار که حاکی از این هستند که همسرتان در رابطه با خشم مشکل جدی دارد، آورده شده است. اگر همسر شما در این مواقع خشمگین می شود:منبع: http://khashm11. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی

سبک زندگی (life style) در مطالعات فرهنگی به مجموعه­ ی رفتارها و الگوی کنش های هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی است اطلاق می شود. کشور ما ضمن برخورداری از جمعیتی جوان و جامعه ای در حال تغییر، نیازمند شناخت روزافزون مسائل در حال تغییر نسل جوان ایرانی است.

برای مشاهده ادامه، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

منبع: مشرق نیوز، یاسر تک فلاح، دانشجوی ای رشته فقه و حقوقمنبع: http://tarbiaty. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی....
درخواست حذف اطلاعات
زندگی را

ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ .
ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ .
ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ .
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ .
ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ .
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ .
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ .
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ..منبع: http://erahbar. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

باز، سال تمام شد و

سالی نو

با روزی نو

آغاز شد،

با نام نوروز

باز، آ ین برگ دفتری از عمر بسته شد و دفتری با برگ نو شروع شد

باز، اسفند جای خود را و چه زود به فروردین داد، زمستان به بهار

باز، مویی دیگر سپید شد و مویی دیگر بر زمین افتاد،

باز، دوره ای از زندگی طی شد و دوری دیگر آغاز شد، باز به آ ین روز این دوره رسیدیم، چه با راحتی و چه به سختی

باز، قلم بدست گرفتم و ای را با صدای خسته و دلگیر و بلند می نویسم و می خوانم

وقتی از جاده و حواشی خوش رنگ آن که سبز باشد عبور می کنیم و به جاده و کناره های بی رنگ و خشک دیگری می رسیم، می توانیم به آینه نگاه کنیم و گذشته ای را چون گذر عمر بینیم که کجا بودم و کجا می روم. حتی باز میتوانیم و اگر خواهیم برگردیم اما عمر طی شده ما چون آب در جوی، برگشتی ندارد و نمی توانیم و باید برویم و می رویم

کاش سرنوشتمان چون جوی آب، به رود و دریا باشد،

کاش، در رود و دریا، جشن زندگی آغاز شود،

کاش، همه جوی های آب آنجا باشند،

کاش، یاد رفته گان به دیدار ابدی بیانجامد.

پس زندگی سبزمان را با روزی نو در دفتری نو در فروردین باز می کنیم تا ....منبع: http://samfonipishdad. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
یک أصل تو همه زندگی ها وجود داره

اونم اینه که همه مشکل دارن بی برو و برگشت

اون موقع که خدا داشت ادما رو میساخت یک سری چیزهای حیرت اوری هم تو وجودشون نهادینه کرد. یه تضادهای خیلی خفن.یکیش اینه که ادما دنبال غم ان.دنبال ناراحتی ان.اول از همه غصه ها رو پیدا می کنن.هزار هزار خوشبخت هم که باشن باز یه چیری برای ناراحتی پیدا می کنند. به قول مامانم هنرمند واقعی اون یه که تا جایی که میتونه از زندگیش لدت ببره.

از اونجایی که من از وقتی یادم میاد ادم نه ضعیف ولی شکننده ای بودم.در همه ی برهه های زندگیم لطمه های گاها جبران ناپزیری خوردم.

بالا ه بعد ٢٦ سال زندگی فهمیدم که همونطور که خوشی خا زودگذر اند، غم ها هم عمرشون کوتاهه.منبع: http://specially. /

مشاهده متن کامل ...
"باید مدتها پیش دیوانه شده باشم"
درخواست حذف اطلاعات
باید مدت ها پیش دیوانه شده باشم
باید تنم را داده باشم برای دراز کشیدنی ابدی
یا که هنوز همان جا
روی همان نیمکت
مشغول زار زدن باشم
نگاه کن
من دارم می خندم و می نویسم و کار می کنم و هنوز در پیاده روها می دوم تا به اتوبوس برسم
نگران نباش
من روی کاغذها ... آدم ها و آسف خیابان گریه ات نمی کنم
من تورا می خندم هنوز
چون آدم دیوانه ای
که تنش بعد ضربات پی در پی
بی حس شده باشد
من دارم زندگی ام را می کنم
همان قدر که هنوز
دارم روی آن نیمکت زار میزنم
اوه عزیزم
نگران نباش
من توی تابوت کوچکم دراز کشیده ام و زندگی ام را می کنم


منبع: http://differentfictions. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
گاهی دل ادم چیزای میخاد که سهمش نیست اما دلت میخاد تو باید بجنگی با دلت با ارزوهات با زندگیت

باید بجنگی تا روز مرگت شاید ان دنیا سهمت بشن چیزای که این دنیا به نا حق ازت گرفت شاید تعیین حق از طرف خوده ما باشه که زندگی سخت میکنه اما هر چی باشه این ماییم که باید با اون مشکل و سختی بسازیم نه ی دیگه

کاش میشد پرواز کرد به اینده و زمان را دور زد شاید کمی اروم بگیریم شاید

شاید اگه حرفای پر کنایه مردم نبود این همه اذیت خودمونم نبود شاید اگه کمی نسبت به هم مهربون بودیم این سهم ما از زندگی نبود.

شاید شاید اگه کمی صبور بودیم ارامشمون بیشتر بود

ولی افسوس که این گونه نیستمنبع: http://mamanjoonami. /

مشاهده متن کامل ...
دل من ( 2 )
درخواست حذف اطلاعات

زندگی رو باختی دل من

مردم رو شناختی دل من

تا به کی سرا پا حقیقتی

تا به کی ابه محبتی

ه نه این و اون میشی

خسته و پریشون و خون میشی

دشت بخت تو کویر میشه

مرغ ارزوت اسیر میشه

روبه روت سراب پشت سر اب

روبه روت سراب پشت سر اب

ت و صبوری دل من

مثل اوفه کوری دل من

زندگی رو باختی دل من

مردم و شناختی دل من

کوله بار غم روی شونه ام

گم شده تو شهر نشونه ام

کی می دونه ای بینوا دلم

غیر غم ی راه خونه ام

ستونهاش اب

پایه هاش بر آب

زندگی رو باختی دل من

مردم رو شناختی دل من

زندگی رو باختی دل من

مردم رو شناختی دل منمنبع: http://sherkadde. /

مشاهده متن کامل ...
خلاصه دروس جامعه شناسی (2)
درخواست حذف اطلاعات

درس اول

ورودی اول – پدیده های درون جهان اجتماعی

جهانی که در آن زندگی می کنیم شامل دو قسمت می باشد الف – جهان طبیعی ب – جهان اجتماعی

جهان طبیعی مجموعه پدیده هی طبیعی است مانند جنگل ودریا -------- جهان اجتماعی : مجموعه پدیده های اجتماعی مانند خانواده وامنیت

ورودی دوم – معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی

هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می گیرد . بر اساس این قاعده کنش های اجتماعی انسان وپیامد های آن به جهان اجتماعی تعلق دارد . احترام به قانون یک کنش است اما صلح وامنیت حاصل کنش اجتماعی است .

هر پدیدهای که بر روی زندگی انسان اثر بگذارد در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد . به عنوان مثال ز له وخش الی پدیده های طبیعی هستند . اما به دلیل اینکه بر روی زندگی اجتماعی انسان اثر می گذارند در داخل جهان اجتماعی قرار می گیرد .

ورودی سوم بسط جهان اجتماعی شناخت خداوند وفرشتگان وجهان ماوراء طبیعی آرمان ها وارزشهایزندگی ادمیان را تغییر می دهند و کنش های اجتماعی آنان را دگرگون می سازد . بنابر این هر یک از موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند به واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کند می توانند در گستره جهان اجتماعی قرار گیرند .منبع: http://sociology4. /

مشاهده متن کامل ...
عاشورا
درخواست حذف اطلاعات

یکی از ماندگارترین پیام های عاشورا که برای تمام بشریت در طول تاریخ،چه مسلمان و چه غیرمسلمان،آموزنده و زندگی سازاست،این جمله (ع) است که فرمودند: «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید.» (ع) در این جمله به این نکته اشاره می کند که انسانیت یک ملاک بسیار ارزشمند است که جدای از هر دین و مسلک که انسان ها از آن پیروی می کنند و مؤمن به خداوند که یا کافر هستند، یک گوهر درونی در وجود تمام آنهاست که به نام انسانیت که اگر هر فرد به آن مراجعه کند، می تواند راه درست و حقیقت را پیدا کند و حق و ناحق را به واسطه همین گوهر درونی تا حدود زیادی تشخیص دهد. در جای دیگرایشان فرمودند: «دین لغلغه دهان شما نباشد.» یعنی به مسایل دین به صورت ظاهری نگاه نکنید بلکه تلاش کنید تا آن را در زندگی خود متبلور و متجلی کنید. نمود حضور دین در زندگی ایشان،بزرگی روح، عزت و کرامت انسانی، به اسارت نگرفتن روح انسان در دام خواهش ها و وسوسه ها و تسلیم نشدن در برابر آنچه انسانیت و روح انسانی را ذلیل می کند، خواهد بود. به همین دلیل است که (ع) می فرماید: «مرگ در مسیر عزت،حیات جاودان است.»منبع: http://defai15. /

مشاهده متن کامل ...
فعلا با خدا تنهاباشم...
درخواست حذف اطلاعاتتورا فراموش نمیکنم

و بخاطر میسپارم همه ی خاطره های
تلخ و شیرین را
اما
ادامه ی زندگی من
باید صرف خدا شود
باید ..
چون دلیل این فاصله خداست ..
باید زندگی ام را
فقط برای او پیش ببرم
ببخش اگر
عاشقانه هایم را کم میکنم..
تو باید بدانی
عشق در من پایانی ندارد و
اگر کم نوشتم دلیلش
قلیل بودن این عشق نیست .
.
.
.
.
.
.
+حالم خوب نیس
یکمی فاصله گرفتم از خدا
بخاطر علاقه ی زیادی به یه مخلوق دارم خالق رو فراموش میکنم
نه .. هیچوقت این اتفاق نمیافته
هیچوقت نمیزارم یاد تو خدا رو از من بگیره
من تورو دیوانه وار دوست دارم ولی نه به اندازه ای که خدا رو از یاد ببرم
ببخش ا یژن جان اگه کمتر تو آینده عاشقانه نوشتم..


منبع: http://silentzr. /

مشاهده متن کامل ...
بعضیا مث زگیل میمونن
درخواست حذف اطلاعات
تا حالا چیزی راجب زگیل شنیدید؟

یه سری از موجودات هستند توی زندگیت که حکم زگیل رو دارن

های دورو برت، توی وجودت که رخنه کنه، زگیل توی بدنت رشد میکنه

اگه زگیل رو بخوای ببری و بندازی دور، درد داره، جاشم برای همیشه رو بدن باقی میمونه

اگه بخواد بمونه، توی بدن ریشه میدوونه و زمین گیرت میکنه

تنها راهش اینه که با یه چی محکم ببن تا خودش خشک شه و بیوفته

زگیلای زندگیتونو محکم با تنفر و بی توجهیتون ببندید، یه روزی خودشون خشک میشن و میوفتن

با زندگی خودتون خوش باشید، با خانوادتون، رفقای قدیمی و خاصتون، با دلخوشی های روزای نابتون....

برا خودتون زندگی کنید، زگیلا خوشون خشک میشن و از زندگیتون حذف میشن...منبع: http://heartbroken67. /

مشاهده متن کامل ...
بی حیایی
درخواست حذف اطلاعات

نوشته: لطیف رضوی

امروز دلم برای امروز گرفت

امروز دلم برای دیروز گرفت

امروز دلم برای حیای ی گرفت

امروز دلم برای حیا دلتنگی کرد و برای بی حیایی انزجار.

بی حیایی که دور و برمان را احاطه کرده و ی را یارای مقابله با آن نمی بینم. امروز زندگی، پر شده است از بی حیایی، بی آبرویی و پرداختن به رفتارهایی که زمانی هنجار جامعه نبود. امروز دلتنگ هنجارهای دیروزم. امروز زندگی را با هنجارهایی می گذرانم که زمانی هنجار جامعه نبودند. و من اکنون گیج و مبهوت مانده و هیچ نمی دانم که زندگی ماست که بی حیایی در آن بی داد می کند یا... می شنویم و بسیار می شنویم که " زندگی کن" می زنند و بر عاریه های نامیمون مهر تایید می زنند. امروز بسیار می شنویم که می گویند " دیجیتالی زندگی حق شهروند است" امروز برای ک ن ما "زندگی باید کرد"جمله ی آشنایی است. یادم هست که زمانی زندگی برای ما بود و ما برای زندگی شادکامی داشتیم و لذت هایی که به واسطه ی آن از زندگی خوشمان می آمد. خوبی، خوشی، می و شاد در ما موج می زد و ما ک نی بیش نبودیم که بزرگترها ما را دغدغه نمی دانستند. نمی دانم چرا اکنون ک ن دغدغه بزرگترهایشان هستند. شاید دلیل آن را بدانم اما یک دلیل؟ دو دلیل؟ سه دلیل؟ دلیل ها وجود دارند که ک ن دغدغه بزرگترهایشان هستند و نمی توان دلایل آن را برشمرد. گاه موجه هستند و گاه توجیه ندارند. می گویند زندگی به سبک گذشته اکنون توجیه پذیر نیست و زندگی دیجیتالی باید جایگزین آن شود. به رغم گروهی سبک زندگی با سیاق جدید دلیل منطقی دارد و گروهی نیز آن را رد می کنند و سبک زندگی جدید را از مخاطرات روزگار می دانند. گروهی نیز هستند که سبک جدید را کاری پسندیده می دانند و در عین حال از سبک گذشته روی گردان نیستند. یک نظر بر سبک جدید ایراد می گیرند و بی حیایی را نتیجه آن می شمرند و من می توانم حدس بزنم که بی حیایی دوربرومان را گرفته است و این بی حیایی است که زندگی نمی شناسد نه زندگی ما که می توان در دوره هایی آن را از هرگونه ورود ففضای ناسالم دور نگه داشت. امروز ک ن ما می خورند، حرف می زنند، می شند، می نویسند، می خوابند و می توان به صراحت گفت که خواب آنها، بیداری آنها و شه های آنها متفاوت با شه های گذشته ی جامعه ی انسانی است. ک نی که می توان آنها را " نسل امروز" خواند با رویکرد جدید و نگرش تازه پا به عرصه ی وجود می گذارند و دنیای اکنون را با جهان بینی خود می سنجند و برای خود قواعدی خاص تعیین می کنند و در مواقعی نیز قواعد تحمیل شده ای را برتر تشخیص داده و در انجام آن سبقت نیز می گیرند. به هر حال می توانم بگویم که خواب ما و سکنات ما همانند ک ن امروزمان نیست. ک ن ما به طریق دیگری می شند و ما به طریق دیگر می شیدیم. ما می خوردیم و می خو دیم و درباره ی هر موضوع اجتماعی می کوشیدیم تا نتیجه ی دلخواه مان بزرگترهایمان را نیازارد. امروز واقعیت ها چیزی دیگری است و حقایق را نباید کتمان کرد. وجود دلایل حقیقت است و بدون آن واقعیتی صورت نمی گیرد. بنابراین واقعیت ها را باید دید و به آن دقیق شد. تا شاید واقعیتی در جهان صورت نگیرد که ناخوشایندی ها در پی داشته باشد. در یک نظر می توانم بگویم که بی حیایی واژه ای است که اکنون تنها ک ن ما را درگیر خود ساخته است و بزرگترها نیز با با آن مانوس هستند با این تفاوت که اغلب می توان به این نکته اشاره کرد که ک ن بی حیایی را یاد می گیرند و بزرگترها با آن گلاویز می شوند. (رضوی، لطیف)منبع: http://chalesheno. /


مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
مهتاب کرامتی داور 171 داکا 187 شد برگزاری جشن اختتامیه قرآن آموزان نونهال در بابلسر استخدام کارمند اداری خانم آموزش برداری هوایی ارزی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای مت bridgehead server متصل شدن کتابخانه بیت الهدی به سامانه کتابخانه های عمومی کشور نتایج پایانی مسابقات لیگ کاراته شهرستان جام رمضان حسین علیه الس لام فرمودند کلاس آموزشی اشتباهات رایج دررژیم لاغری بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکتها اعتراض ایران به گری رژیم صهیونیستی سفر دو روزه جنوب استان بوشهر به برو ل علل حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر بررسی خواهد شد بازهم بجنورد در صعود تیم ها نقش دارد 6 داوطلب نمایندگی مجلس در حوزه انتخ ه قصرشیرین تایید صلاحیت شدند برداشت ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست به صورت انشا pot tools b01kjcnhj4 بیلبوردهای تبلیغاتی در خیابان های ترکیه ع نمونه برنامه جمعبندی ویژه سال سوم ریاضی تابستان93
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.