پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 زی ب ا ت ری ن روی ا
آموزش گام به گام اسکی صحیح
درخواست حذف اطلاعات

1.چگونه اسکی کنیم
همه تکنیک ها در اسکی به وسیله اصول اولیه اسکی بازی و اغلب همراه با یکدیگر اجرا می شوند. همه چیز کامل توضیح داده شده است در این بخش چگونگی کارکرد تکنیک ها، نحوه اجرای آن ها و…


2- پوشیدن چوب اسکی


با اینکه پوشیدن چوب اسکی ها بسیار ساده است، بسیاری از مبتدیان برای پوشیدن چوب اسکی های خود با مشکل مواجه می شوند. اصول اولیه ای برای انجام این کار وجود دارد که با رعایت آن ها، انجام این کار بسیار ساده می شود.


آماده شدن (setting yourself up)


قبل از پوشیدن چوب اسکی ها باید موارد زیر را بررسی کنید:


• چوب اسکی ها باید در عرض شیب (در زاویه 90 درجه نسبت به خط سقوط) قرار بگیرند. این کار باعث می شود که هنگام پوشیدن آن شروع به سر خوردن نکنند و زمانی که آن ها را پوشیدید، در عرض شیب قرار می گیرید و سر نخواهید خورد. باید مراقب باشید که چوب اسکی ها در جهت عرض شیب موضعی نباشند، زیرا یک اشتباه کوچک در محاسبه باعث سر خوردن چوب اسکی ها می شود.


• اطمینان حاصل کنید که هیچ تکه برفی زیر پوتین اسکی نباشد، زیرا اگر مقدار زیادی برف در کف پوتین اسکی باشد، فی ها به خوبی بسته نخواهند شد. برای پاک برف، راحت ترین راه این است که با بخش های زیر پنجه و پاشنه به قسمت جلویی فی ضربه بزنید تا برف از کف پوتین جدا شود.


باید بدانید که گاهی اوقات باید کمی محکم ضربه بزنید. این امر باعث می شود که چوب اسکی نیز از وضعیت درست خود خارج شود. اگر این اتفاق افتاد، باید دوباره آن را در موقعیت درست قرار دهید. همچنین زمانی که برف را پاک کردید، اگر پای خود را دوباره روی برف قرار دهید، ممکن است برف بیشتری به کف پوتین بچسبد، پس بهتر است که پوتین ها را به صورت تک تک قبل از پوشیدن چوب اسکی تمیز کنید.


• همواره اول چوب اسکی دره را بپوشید. برای پوشیدن این چوب اسکی، کف پوتین اسکی باید با کف چوب اسکی زاویه ی انی داشته باشد، در غیر این صورت جلوی پوتین به خوبی درون فی قرار نمی گیرد. قرار دادن پوتین اسکی در زاویه درست زمانی که چوب اسکی کوه را اول می پوشید، بسیار سخت خواهد شد.


• اگر باتوم به همراه دارید، از آن برای حفظ تعادل در زمانی که می خواهید کف پوتین را تمیز کنید، استفاده کنید. ایستادن بر روی یک پا، روی سطحی لغزنده با داشتن پوتین هایی غیرعادی در پا زمانی که به این کار عادت ندارید، کار راحتی نیست.


بدیهی است که ترتیب انجام این کارها باید هماهنگ و تمرین شده باشند، اما اگر این ترتیب را رعایت کنید، هنگام پوشیدن چوب اسکی مشکلی نخواهید داشت.


پوشیدن چوب اسکی


برای قرار دادن پوتین ها درون فی ها، باید پوتین ها را به اندازه زاویه چوب اسکی ها خم کنید و زبانه جلوی پوتین را به محل پنجه در جلوی فی ها فشار دهید. سپس پاشنه پوتین را هم راستای قسمت پشتی فی قرار دهید و سپس پاشنه پوتین را به سمت پایین و درون محل پاشنه حرکت دهید. زمانی که پاشنه درون محل پاشنه فی قرار گرفت، پاشنه را به سمت پایین فشار دهید تا جایی که محل پاشنه در جای خود محکم شود و اهرم فی به سمت بالا بپرد. این بخش بسیار ساده است. بخشی که بیشتر افراد با آن مشکل دارند، قرار گرفتن در موقعیتی است که بتوانند چوب اسکی را بپوشند.


اشتباهات متداول


• قرار ندادن چوب اسکی ها در عرض شیب


• ابتدا، پوشیدن چوب اسکی کوه


• عدم تنظیم مجدد عقب فی ها


• پاک ن برف از کف پوتین ها


• قرار ندادن پوتین ها در زاویه ای ی ان با چوب اسکی


چگونه اسکی کنیم ؟


3- در آوردن چوب اسکی


در مقایسه با نحوه پوشیدن چوب اسکی، درآوردن چوب اسکی بسیار ساده است. کاری که باید انجام دهید به صورت زیر است:


• اطمینان حاصل کنید که در وضعیت ثابتی قرار دارید و به اطراف سر نمی خورید (معمولا چوب اسکی ها در عرض شیب قرار می گیرند).


• به وسیله باتوم اهرم پاشنه در عقب فی را فشار دهید و همزمان وزن را از روی پاشنه پوتین بردارید.


• سپس محل پاشنه به سمت بالا می چرخد (حرکت می کند) و پاشنه پوتین را آزاد می کند، در نتیجه می توانید پوتین را خارج کنید. سپس همین کار را با چوب اسکی دیگر انجام دهید.


برداشتن وزن از روی پاشنه پوتین بسیار مهم است، در غیر این صورت قادر به آزاد پوتین نخواهید بود. این که کدام یک از چوب اسکی ها را اول از پا خارج کنید چندان مهم نیست، با این حال خارج چوب اسکی کوه در ابتدا و بعد از آن خارج چوب اسکی دره راحت تر است.


اشتباهات متداول


• برنداشتن وزن از روی پاشنه


• قرار نگرفتن در وضعیت درست که باعث می شود در زمان درآوردن چوب اسکی سر بخورید.


چگونه اسکی کنیم ؟


4.حمل چوب اسکی ها 
راحت ترین روش برای حمل چوب اسکی ها، نگه داشتن آن ها بر روی یک شانه با یک دست است. برای انجام این کار، اولین مرحله قرار دادن کف چوب اسکی ها بر روی یکدیگر است.


در حالی که چوب اسکی ها به صورت عمود قرار گرفته اند، هر چوب اسکی را به وسیله محل پنجه فی نگه دارید. در حالی که یکی از چوب اسکی ها کمی بالاتر از دیگری قرار دارد، کف چوب اسکی ها را روی هم قرار دهید و چوبی که بالاتر قرار دارد را روی دیگری سر دهید تا ترمز ها درون یکدیگر گیر کنند. نگهداری چوب اسکی ها به این شکل، حمل آن ها را آسان تر می کند.


مراقب باشید که چوب اسکی ها به ی برخورد نکنند. چوب اسکی ها را روی هر شانه ای که می خواهید قرار دهید، به نحوی که محل جلوی فی ها روی شانه قرار بگیرد. وقتی این کار را انجام می دهید، چوبی که بالاتر قرار دارد، باید در زیر دیگری و روی شانه قرار بگیرد. این کار باعث می شود که چوب اسکی رویی به سمت جلو سر نخورد و حمل آن ها راحت تر صورت بگیرد. برای نگهداشتن چوب اسکی ها در این وضعیت، سر چوب اسکی ها را با دست به سمت شانه ای که چوب اسکی ها روی آن قرار دارد، فشار دهید. اکنون باتوم را در دست دیگر بگیرید.


زمانی که چوب اسکی ها را به این شکل حمل می کنید، مراقب باشید که با آن ها به ی یا چیزی ضربه نزنید. در زمان حرکت، چوب اسکی ها را به اطراف نچرخانید و وقتی به اطراف می چرخید، مراقب عقب چوب اسکی ها باشید. به دلیل دشواری حرکت با پوتین های اسکی بروی برف، باید در هنگام حمل چوب اسکی ها، بیشتر مراقب باشید. وقتی به محل شلوغی مانند صف بالابر رسیدید، با احتیاط چوب اسکی ها را بدون ضربه زدن به ی یا چیزی از روی شانه بردارید و آن ها را به صورت عمودی در کنار خود قرار داده، با دست از قسمت بالای فی نگه دارید. نگهداشتن چوب اسکی ها در این وضعیت، وزن آن ها را از روی شانه برداشته و برای افرادی که در اطراف شما هستند، ایمنی بیشتری دارد. وقتی به جلو حرکت می کنید، چوب اسکی ها را با یک دست بلند کرده و بعد از جلو رفتن، دوباره روی زمین بگذارید.


روش دوم حمل چوب اسکی این است که بعد از قرار دان کف چوب ها روی یکدیگر و قفل آن ها از قسمت بالای محل پنجه فی ، آن را به صورت عمودی گرفته و حمل کنید.


چگونه اسکی کنیم ؟


5.هشت (شاس نژ)


هشت یعنی چوب اسکی ها را به صورت هشت دربیاوریم. این وضعیت ثبات زیادی ایجاد می کند و به عنوان ترمز نیز عمل می کند. با اینکه هشت برای انی که می توانند به خوبی اسکی کنند، چندان مورد استفاده نیست، اما راحت ترین راه برای شروع یادگیری اسکی است.


وضعیت هشت


برای هشت ، چوب اسکی ها را به صورت 8 دربیاورید، به نحوی که سر چوب اسکی ها، ده سانتی متر از هم فاصله داشته باشند و در انتهای آن ها این فاصله بیشتر شود. این فاصله ده سانتی متری باعث می شود که سر چوب اسکی ها نزدیک به هم باقی بمانند و به اندازه کافی فاصله داشته باشند که به یکدیگر برخورد نکنند و روی هم سوار نشوند. فاصله انتهای چوب اسکی ها تغییر می کند و این فاصله بر اساس کاری که می خواهید انجام دهید، تنظیم می شود.


وضعیت هشت، ثبات زیادی دارد، زیرا هر چه فاصله پاها بیشتر باشد، حفظ تعادل در سرعت های پایین راحت تر است. شکل 8 به عنوان ترمز نیز عمل می کند که باعث می شود این وضعیت برای کنترل در سرعت های پایین بسیار خوب عمل کند. ممکن است فکر کنید این وضعیت چندان طبیعی به نظر نمی رسد و در واقعیت نیز همین طور است، اما این وضعیت باعث افزایش کنترل و ثبات در زمان یادگیری می شود.


هدف از هشت


هدف از هشت یک چیز است؛ اینکه به ما اجازه دهد که بر روی شیبی ملایم تا متوسط به سمت پایین در یک خط مستقیم سر بخوریم، در حالی که سرعت خود را کنترل می کنیم و امکان توقف نیز وجود دارد. وقتی از این وضعیت استفاده می کنیم، اغلب در جهت خط سقوط به سمت پایین شیب حرکت می کنیم و تنها سرعت خود در زمان حرکت کنترل می کنیم و کنترلی بر روی جهت حرکت نداریم. کنترل جهت حرکت در بخش پیچ با وضعیت هشت (snowplough turn) توضیح داده می شود.


هشت چگونه عمل می کند؟


وقتی وضعیت هشت را بررسی می کنیم، سه جهت وجود دارد که باید مد نظر قرار دهیم؛ جهتی که می خواهیم در آن حرکت کنیم (مستقیم به سمت پایین شیب) و جهاتی که هر چوب اسکی به آن سمت قرار دارد. به صورت طبیعی، چوب اسکی ها تمایل دارند که در راستای طول خود حرکت کنند، زیرا این جهت دارای کمترین مقاومت است. از آن جایی که هر یک از چوب اسکی ها دارای زاویه ای نسبت به عرض شیب هستند، زمانی که به سمت پایین شیب حرکت می کنند، به صورت مورب در عرض شیب سر می خورند. زمانی که این اتفاق می افتد، اولا، مقاومت بیشتری نسبت به ح ی که چوب اسکی ها به صورت مستقیم و رو به جلو حرکت قرار دارند، ایجاد می شود که باعث کاهش سرعت می شود، ثانیا، هر یک از چوب اسکی ها نیرویی در طرفین ایجاد می کنند (کاربردهای مقاومت).


برای حرکت به سمت پایین شیب در وضعیت پایدار، باید از وارد شدن فشار جانبی در عرض شیب به صورت کلی یا از حرکت هر یک از چوب ها به طرفین، از طریق فشار جانبی ایجاد شده توسط چوب اسکی ها، جلوگیری کنیم. خوشبختانه، به دلیل ح مناسب چوب اسکی ها (در هشت )، اگر وزن خود را روی وسط هر دو چوب اسکی قرار دهید، وزن به صورت مساوی به هر یک از چوب اسکی ها وارد می شود که باعث می شود هر چوب اسکی به سمت چوب اسکی دیگر، فشار ی انی وارد کند (توزیع عرضی وزن). این کار باعث می شود، هر چوب اسکی فشار دیگری را خنثی کند و هیچ اثر جانبی کلی بر جهت حرکت ایجاد نشود.


با اینکه هیچ نیروی جانبی از طرف چوب اسکی ها وجود ندارد، هر چوب اسکی تمایل دارد که به طرفین حرکت کند و برای جلوگیری از این کار باید از پای خود استفاده کنیم. با قرار دادن پاها در وضعیتی محکم در ح هشت و جلوگیری از نزدیک تر شدن پاها به یکدیگر، به طرفین چوب اسکی ها فشار وارد می کنیم و نیروی جانبی آن ها را از طریق بدن و عضلات جذب می کنیم. این کار باعث می شود هیچ یک از چوب اسکی ها در طرفین حرکت نکنند و نتیجه نهایی این است که بدن و چوب اسکی ها مستقیم به سمت پایین شیب و در وضعیتی ثابت، حرکت خواهند کرد.


در زمان هشت ، باید وزن را روی پنجه پا قرار دهیم، در نتیجه وزن در وسط طول چوب اسکی ها قرار خواهد گرفت. این امر باعث می شود که با فشار بر وسط طول چوب اسکی (توزیع طولی وزن) کنترل کامل بر روی چوب اسکی ها داشته باشیم. اگر بیش از حد به جلو یا عقب خم شوید، قرار گیری در زاویه درست برای حفظ شکل 8 مورد نظر مشکل خواهد شد.


کنترل سرعت (speed control)


هشت برای یادگیری اسکی بسیار مناسب است، زیرا وضعیتی برای ترمز ایجاد می کند و به منظور کنترل سرعت استفاده می شود. به دلیل آن که هر دو چوب اسکی، به صورت مورب در عرض شیب حرکت می کنند، مقاومت بیشتری نسبت به ح ی دارند که چوب اسکی ها به صورت مستقیم و رو به جلو هستند. این موضوع باعث می شود که این وضعیت به عنوان یک ترمز عمل کند و هرچه چوب اسکی ها بیشتر در جهت طرفین قرار بگیرند، نیروی ترمز، بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که، با فرض اینکه در شیب مناسبی هستید، هر چه زاویه هشت بسته تر، سرعت بیشتر و هرچه زاویه هشت بازتر باشد، سرعت کمتر می شود و حتی می تواند باعث توقف شما شود. همچنین اگر هشت با زاویه خاصی انجام شود، سرعت شما ثابت خواهد ماند.


همان طور که در شکل نشان داده شده است، هرچه قدر زاویه هشت ، بسته تر باشد، چوب اسکی ها، در جهت حرکت، سطح کمتری برای فشار به برف دارند، مقاومت کمتری ایجاد می کنند. زمانی که زاویه هشت باز تر باشد، لبه های داخلی، تماس بیشتری با برف در جهت حرکت دارند و مقاومت بیشتری ایجاد می کنند که در نتیجه، سرعت بیشتر کاهش می یابد.


استفاده از لبه های چوب اسکی در زمان هشت


در زمان هشت ، همچنین می توانید از زاویه لبه ها برای افزایش یا کاهش مقاومت استفاده کنید. اگر زانوها را به هم نزدیک تر کنید، چوب اسکی ها بیشتر به سمت طرفین خم می شوند که باعث می شود لبه ها بیشتر درون برف فرو بروند (فشار لبه). این فشار اضافی بر لبه ها نیز باعث کاهش سرعت می شود.


در بخش توضیحات، نزدیک و دور زانوها برای کنترل سرعت تا زمانی که قصد توقف داشته باشید، گنجانده نشده است. این بدین خاطر است که با اینکه این کار به کنترل سرعت کمک می کند، اما درست 8 های بزرگ و کوچک با چوب اسکی ها مهم تر است و چیزی است که باید بر آن تمرکز بیشتری شود.


نحوه هشت


عوامل مهم در شاس نژ


مهم است که وزن خود را به صورت مساوی بین دو چوب اسکی توزیع کنید، در غیر این صورت، یکی از چوب اسکی ها تاثیر بیشتری بر حرکت می گذارد و حرکت ثابت به سمت پایین شیب آن طور که باید، انجام نخواهد شد.


زمانی که در عمل به کمک هشت از شیب پایین می روید، از طرف برف به چوب اسکی ها فشار وارد می شود. این امر باعث می شود که چوب اسکی ها کمی تکان بخورند، در نتیجه، سر چوب اسکی ها به یکدیگر نزدیک و از هم دور می شوند و زاویه هر چوب اسکی به صورت مداوم کمی تغییر می کند. چوب اسکی ها همواره کاملا بی عیب و به شکل 8 نیستند، اما این مشکل بزرگی محسوب نمی شود و در عمل اتفاق می افتد. تا زمانی که وزن را به صورت مساوی روی هر یک از چوب اسکی ها و روی پنجه ی پا قرار داده اید، در حالی که پاها به شکل 8 و محکم قرار گرفته اند، هر حرکت و تکان خوردنی به صورت طبیعی تصحیح خواهد شد و نیاز به انجام کار اضافه تری ندارید.


میزان مقاومت مورد نیاز شما بستگی به تندی شیب و شرایط برف دارد. در روی یک شیب ملایم، هر چیزی غیر از یک هشت با زاویه بسته تر، باعث مقاومت زیادی می شود که شما را از حرکت باز می دارد. بنابراین برای کنترل سرعت باید از تغییرات زاویه هشت استفاده کنید. در حالی که در شیب های تندتر نیاز به هشت با دهانه بازتر دارید که شتاب شما را کاهش دهد و برای کنترل سرعت باید از هشت هایی با دهانه بازتر استفاده کنید.


توضیحات

در ادامه، توضیحاتی در مورد نحوه هشت به سمت پایین شیب برای کنترل سرعت آورده شده است. این توضیحات در مورد نحوه هشت برای بار اول نیست، بلکه توضیحی در مورد نحوه استفاده از همه تکنیک های هشت است.


آماده شدن و شروع حرکت


برای شروع به هشت ، آسان ترین روش، شروع از وضعیتی است که چوب اسکی ها در ح هشت قرار گرفته اند و بدن به سمت پایین شیب قرار گرفته است. زمانی که خود را از جهت عرض شیب به این وضعیت می رسانید، آسان ترین راه این است که باتوم را در مقابل خود درون برف فرو کنید، در نتیجه، در زمان آماده خود، سر نخواهید خورد. قبل از شروع حرکت، معمولا بهترین روش این است که خود را در وضعیت درست قرار دهید، در حالی که وزن به صورت مساوی روی هر دو چوب اسکی قرار دارد و کمی به جلو خم شده اید، در نتیجه فشار ساق پا را روی پوتین ها حس می کنید و باتوم ها در دو طرف بدن و به سمت عقب و خارج از مسیر حرکت قرار گرفته اند. برای قرار گیری در این وضعیت، باید به صورتی هشت کنید که مقاومت کافی جهت جلوگیری از سر خوردن در زمانی که باتوم ها را از درون برف خارج می کنید ایجاد شود، که در این جا مشکل کوچکی به وجود می آید و آن شروع حرکت در زمانی است که تمایل به حرکت دارید. برای شروع حرکت از این وضعیت ثابت، کارهای مختلفی باید انجام دهید، سعی کنید با کمی حرکت دادن وزن به جلو و عقب به سمت جلو حرکت کنید، مراقب باشید که زمان انجام این کار از وضعیت خود خارج نشوید. می توانید زانوها را کمی از هم دور کنید، در نتیجه لبه ها زیاد در برف فرو نخواهند رفت یا می توانید زاویه هشت را بسته تر کنید، اما این کار در زمانی که حرکت نمی کنید، آسان نیست. معمولا افراد ترکیبی ازسه روش را استفاده می کنند، به سمت جلو حرکت می کنند در حالی که چوب اسکی ها را به هم نزدیک تر کرده و سعی می کنند لبه ها را بیش از حد درون برف فرو نکنند.


هشت در حین پایین رفتن از شیب


وقتی که موفق به حرکت شدید، اولین کاری که انجام می دهید، سرعت گرفتن است. برای این کار شکل 8 با زوایه بسته تری ایجاد کنید و انتهای چوب اسکی ها را به هم نزدیک تر کنید، در حالی که سر چوب اسکی ها، ده سانتی متر از هم فاصله دارند. این کار باعث کاهش مقاومت چوب اسکی ها می شود و باعث می شود که کمی سرعت و انرژی لحظه ای ایجاد شود. زمانی که مقداری انرژی لحظه ای ایجاد شد، سرعت خود را ثابت نگه می داریم. برای انجام این کار، زاویه هشت را تا جایی باز می کنیم که از شتاب گرفتن جلوگیری کند، اما زاویه نباید به اندازه ای باز باشد که سرعت را کاهش دهد. باید تصمیم بگیرید که زاویه هشت چقدر باشد و این بستگی به تندی شیب و شرایط برف دارد.


زمانی که زاویه هشت، مناسب شد، در همان وضعیت باقی می مانیم و شروع به حرکت به سمت پایین شیب با سرعت ثابت می کنیم. در ادامه می خواهیم سرعت خود را کمی کاهش دهیم. برای این کار، زاویه بزرگ تری با چوب اسکی ها به وسیله دور انتهای چوب اسکی ها از هم و نگهداشتن فاصله ده سانتی متری بین سر چوب اسکی ها، ایجاد می کنیم. این کار باعث افزایش مقاومت و کاهش سرعت می شود. وقتی سرعت به اندازه کافی کاهش یافت، می توانید این کار را دوباره تکرار کنید و سرعت خود را افزایش یا کاهش دهید تا وقتی که می خواهید متوقف شوید. همچنین اگر اعتماد به نفس کافی دارید، می توانید به ح مستقیم و سپس به ح هشت بروید.


چگونه اسکی کنیم ؟


6. پیچ زدن با وضعیت هشت در آلپاین


پیچ با وضعیت هشت، پیچی است که در زمان هشت چوب اسکی ها انجام می شود. همان طور که در بخش توزیع عرضی وزن گفته شد، چوبی که وزن بیشتری روی آن قرار دارد، کنترل بیشتری روی حرکت شما خواهد داشت. در هشت ، چوب اسکی ها در وضعیت 8 قرار می گیرند، در حالی که چوب اسکی راست تمایل به پیچ به سمت چب دارد (جهت کمترین مقاومت) و چوب اسکی چپ تمایل به پیچ به سمت راست دارد.


پیچ زدن در اسکی


شروع پیچ در اسکی آلپاین


برای شروع پیچ، تمام کاری که باید انجام دهید این است که به جای توزیع مساوی وزن بین هر دو چوب اسکی، وزن بیشتری بر روی یکی از چوب اسکی ها وارد کنید. این کار باعث می شود، چوبی که وزن بیشتری روی آن قرار دارد، کنترل بیشتری بر حرکت داشته باشد و حرکت شما را در جهتی که تمایل به آن دارید (جهت کمترین مقاومت) و به سمت پایین شیب (توزیع عرضی وزن) بچرخاند. با اینکه چوب اسکی راست در سمت راست قرار دارد، اما سر آن به سمت چپ قرار می گیرد و اگر سریع تر از شیب پایین بیاید، شما به سمت چپ خواهید رفت. همین اتفاق در جهت مخالف برای چوب اسکی چپ می افتد. این موضوع اغلب، افراد را گیج می کند، اما همان طور که در شکل نیز مشخص است، واضح است که چرا این اتفاق می افتد.


پیچ با وضعیت هشت


باید به خاطر داشته باشید که وزن خود را در وسط چوب اسکی قرار دهید (توزیع طولی وزن) تا کنترل کامل بر روی چوب اسکی ها داشته باشید. زمانی که پیچ انجام می دهید، بدن نیز باید کمی در جهت چوب اسکی خارج پیچ قرار گیرد. این امر باعث می شود که مسیر شیب را بهتر ببینید و ح ایستادن مناسب تر باشد.


زمانی که در وضعیت هشت، پیچ انجام می دهید، همواره لبه داخلی چوب اسکی به درون برف فرو می رود، در حالی که لبه خارجی با برف تماسی ندارد. در مانورهای پیشرفته تر، لبه های مورد استفاده باید تغییر کنند، اما با توجه به جهت حرکت، در پیچ با وضعیت هشت نیازی به این کار نیست. عدم نیاز به تغییر لبه ها، پیچ با وضعیت هشت را بسیار آسان می کند، زیرا تنها باید وزن بدن را جا به جا کرد در حالی که سایر وضعیت ها ثابت باقی می مانند.


توضیحات (setting yourself up)


در ادامه فیزیک پیچ با وضعیت هشت توضیح داده شده است. در زیر توضیحاتی درباره هشت به سمت پایین شیب و پیچ در این وضعیت با فرض اینکه در ابتدا در جهت پایین شیب قرار گرفته اید و می خواهید به سمت چپ بچرخید، آورده شده است.


وزن خود را به صورت مساوی بر روی هر دو چوب اسکی قرار دهید و به سمت جلو حرکت کنید. زمانی که سرعت کمی افزایش یافت به سمت چپ پیچ می زنیم. به منظور انجام این کار کمی به راست خم می شویم و وزن بیشتری را روی چوب اسکی راست قرار می دهیم. هرچه بیشتر خم شویم، پیچ کوچک تر می شود. به خاطر داشته باشید که در خلاف جهت خم شدن پیچ خواهید کرد. زمانی که به سمت چپ چرخیدیم و سرعت شروع به کم شدن کرد، می توان زاویه ای که در عرض شیب داریم را با برداشتن مقداری از وزن از روی چوب اسکی راست یا وارد وزن بیشتر بر روی آن، تنظیم کنیم. برداشتن مقداری از وزن از روی چوب اسکی راست باعث می شود که بیشتر در خط سقوط قرار بگیرید و سرعت شما کمی افزایش یابد. قرار دادن وزن بیشتر بر روی آن، باعث می شود که بیشتر در عرض شیب قرار بگیرید و سرعت شما کاهش یابد.


سپس می خواهیم پیچ بعدی را شروع کنیم. وزن خود را به صورت مساوی به هر دو چوب اسکی وارد می کنیم و کمی به جلو خم می شویم. این کار باعث می شود که دوباره در خط سقوط قرار بگیرید، در نتیجه مستقیم به سمت پایین شیب حرکت خواهید کرد. به محض اینکه دوباره به سمت پایین شیب قرار گرفتید، به سمت چپ خم می شویم و وزن بیشتری بر روی چوب اسکی چپ وارد می کنیم. سپس شروع به پیچ به سمت راست می کنیم و همانند قبل وقتی سرعت شروع به کم شدن کرد، می توان زاویه را به وسیله برداشتن یا قرار دادن مقداری وزن بر روی چوب اسکی تنظیم کرد. سپس دوباره از اول شروع می کنیم و وزن را به صورت مساوی بین دو چوب اسکی توزیع می کنیم و کمی به جلو خم می شویم تا پیچ جدید را شروع کنیم (به خاطر داشته باشید که خم شدن به جلو تنها برای قرارگیری در خط سقوط مورد استفاده قرار می گیرد و زمانی که در خط سقوط قرار گرفتیم، نیازی به ادامه این کار نیست و وزن باید در وسط چوب اسکی قرار گیرد).


زمانی که می خواهید توقف کنید، باید تمام وزن خود را بر روی یک چوب اسکی قرار دهید، در نتیجه در عرض شیب پیچ خواهید کرد و سپس روی چوب اسکی خم شوید تا کاملا در عرض شیب قرار بگیرید و سرعت شما کم شده و متوقف شوید.


اشتباهات متداول در پیچ زدن با وضعیت هشت


• خم شدن به عقب: مهم است که وزن را در وسط طول چوب اسکی ها قرار دهید، در غیر این صورت جلوی چوب اسکی ها به اندازه کافی به برف فشار وارد نخواهد کرد و کنترل شما را کاهش می دهد (توزیع طولی وزن). خم شدن به عقب باعث پیچ چوب اسکی ها می شود، اما جهت حرکت را تغییر نمی دهد، در نتیجه به جای پیچ در عرض شیب،در جهت مستقیم به سمت پایین شیب به حرکت ادامه خواهید داد. برای اینکه چوب اسکی ها در عرض شیب حرکت کنند، وزن باید بیشتر به سمت جلو قرار گیرد، در حالی که ساق پا به جلوی پوتین اسکی فشار وارد می کند.


• خم شدن روی چوب اسکی نادرست: قبل از شروع حرکت متوجه باشید که باید روی چوب اسکی خارج پیچ خم شوید. غریزه اغلب افراد باعث می شود که روی چوب اسکی داخلی خم شوند، در نتیجه به محض اینکه هر اتفاق غیر منتظره ای افتاد یا کمی احساس ترس د، به این ح بر می گردند و شما باید از این اتفاق جلوگیری کنید.


• خم نشدن روی چوب اسکی به اندازه کافی: زمانی که وزن بیشتری بر روی یک چوب اسکی وارد می کنید، این مقدار وزن باید به اندازه کافی باشد. اگر مقدار کافی وزن به آن وارد نکنید، این جا به جایی وزن، تاثیر زیادی نخواهد داشت.


• زود برداشتن وزن از روی چوب اسکی: زمانی که وزن را روی یک چوب اسکی قرار می دهید، جهت حرکت به صورت آنی تغییر نخواهد کرد، باید به اندازه کافر صبور باشید و وزن را تا زمان شروع پیچ روی چوب اسکی نگه دارید.


• حرکت دادن لگن: وزن باید کم و بیش در وسط چوب اسکی قرار گیرد. اگر لگن خود را در حین پیچ، به یک طرف تکان دهید، 2 اثر مختلف خواهد داشت. اولا، زاویه قرار گیری لبه های چوب اسکی در برف را تغییر می دهد و ثانیا، حرکت دادن لگن می تواند تاثیر خم شدن بالا تنه را خنثی یا کم کند. این بدان معناست که با وجود خم شدن بالاتنه به جلو، شما خواهید دید که به خاطر وضعیت لگن، هیچ وزن اضافه تری بر روی چوب اسکی خارج پیچ وارد نمی شود و از پیچ آن جلوگیری می شود.


نکات مهم در پیچ زدن با وضعیت هشت


• تا زمانی که به اندازه کافی در هشت اعتماد به نفس پیدا نکردید، بهتر است که در شیب های ملایم با فضای مسطح در پایین شیب (یا شیب ملایم در پایین پیست) تمرین کنید. این امر باعث افزایش امنیت شما می شود و در صورتی که کنترل خود را از دست دادید و به سمت پایین شیب سرعت گرفتید، به صورت طبیعی متوقف خواهید شد. در روی چنین شیبی، چیزی برای نگرانی وجود نخواهد داشت زیرا همواره قادر به توقف خواهید بود.


• استفاده از دوره های آموزشی اسکی، شما را با تمرین های اسکی که افراد در عمل انجام می دهند، آشنا می کند، در نتیجه شما می توانید پیچ با وضعیت هشت را با تکنیک صحیح انجام دهید.


چگونه اسکی کنیم ؟


7. نحوه برخاستن دراسکی آلپاین


بلند شدن کاری است که برای اغلب مبتدیان بسیار مشکل به نظر می رسد. ریشه این مشکل در این واقعیت است که قبل از بلند شدن، خود را در وضعیت درستی قرار نمی دهند.


اگر به زمین خوردید و قصد دارید که بلند شوید، چند مرحله را باید طی کنید.


در هر وضعیتی که هستید، اولین کاری که باید انجام دهید این است که خود را در یک طرف چوب اسکی ها قرار دهید. بلند شدن به وسیله نشستن بر روی عقب چوب اسکی ها بسیار سخت است. پس باید چوب اسکی ها را در عرض شیب قرار دهید و بدن را در بالای آن ها روی شیب قرار می گیرد. همانند زمانی که قصد پوشیدن چوب اسکی ها را دارید، نباید اجازه سر خوردن را به چوب اسکی ها بدهید. این کار باید شما را در وضعیتی مانند شکل زیر قرار دهد.


سپس باید بدن خود را تا حد ممکن به چوب اسکی ها نزدیک کنید. این بدین خاطر است که وقتی می خواهید بلند شوید، فقط باید خود را به سمت بالا بلند کنید و نیازی به بلند آن در عرض نیست. اگر بخواهید که به صورت معمول از ح خو ده بلند شوید، برای بلند شدن فشاری وارد نمی کنید، بلکه زانوهای خود را خم می کنید و خود را به سمت بالا فشار می دهید، در حالی که در پایین ترین ح ممکن قرار دارید و سپس می ایستید. همین کار را زمانی که چوب اسکی ها را به پا دارید انجام می دهید، با این تفاوت که باید در عرض شیب بلند شوید.


حالا آماده بلند شدن هستید، هر چند مشکل هنوز تمام نشده است. قبل از بلند شدن باید خود را به صورت خمیده به وسط چوب اسکی ها فشار دهید. برای انجام این کار چند چیز مورد نیاز است: باید قادر به فشار دادن خود روی چوب اسکی باشید، در حالی که دست ها کاملا خمیده باشند و باید وزن به جلوی پوتین اسکی وارد شود و روی عقب چوب اسکی قرار نگیرد. برای این کار شما باید این مراحل را طی کنید:


دست دره را خارج از بدن قرار دهید، در نتیجه به صورت مورب روی شیب و بالای پوتین ها قرار دارد. این باعث می شود که وزن شما بیشتر بر روی وسط چوب اسکی ها قرار بگیرد و این یعنی نیازی نیست که فشار زیادی وارد کنید.


سپس دست کوه را روی برف و تا حد ممکن نزدیک به چوب اسکی کوه قرار دهید. دست باید تا حد ممکن به چوب اسکی نزدیک باشد، تا با باز آن بتوان بدن را به سمت بالا حرکت داد. قرار ندادن دست نزدیک به چوب اسکی ها یکی از متداول ترین اشتباهات افراد در زمان بلند شدن است.


سپس از دست کوه برای فشار دادن بدن بر روی چوب اسکی ها استفاده کنید. دست دره را در خارج از بدن نگه دارید تا این کار آسان تر شود و سپس به ح خمیده بمانید.


اکنون می توانید بلند شوید و به اسکی ادامه دهید.مشاهده متن کامل ...
erlk jwerlweli
درخواست حذف اطلاعاتقیمت استئارات روی (zinc stearate)مشاهده متن کامل ...
ایجاد فهرستی از عناوین و ورودی های دلخواه:
درخواست حذف اطلاعات
اولین عنوانی را که مایلید در فهرستتان ظاهر شود انتخاب نمایید.
همزمان کلید alt و shift و حرف o را بفشارید.
با استفاده از جعبهٔ level، سطح مناسبی را برای عنوان برگزیدهٔ خود انتخاب و سپس روی mark کلیک کنید.
بهمین ترتیب عناوین و عناوین فرعی بعدی را انتخاب و ابتدا روی entry و سپس روی mark کلیک کنید و در پایان روی close و روی نشانهٔ ¶show/hide در نوار ابزار ورد کلیک نمایید.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
روی options کلیک کنید.
در پنجرهٔ table of contents options روی table entry fields کلیک کنید.
تیک کنار styles و outline levels را بردارید تا دیگر عناوین و سرفصل ها در این فهرست نشان داده نشوند.
روی ok در دو پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
دسترسی به عناوین از طریق فهرست مطالب:

با گرفتن دکمهٔ ctrl و کلیک روی عناوین موجود در فهرست مطالب، به صفحاتی که آن عناوین در آنها وجود دارد، منتقل خواهید شد.
اگر فهرست خود را در صفحهٔ اول ایجاد کرده اید با فشردن همزمان دکمهٔ ctrl و دکمهٔ home به صفحه ٔ اول منتقل خواهید شد.
همچنین می توانید در نوار ابزار outlining روی go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود. برای نمایان شدن این نوار ابزار روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید.
اعمال تغییرات و اصلاح و بروز فهرست مطالب:

پس از ایجاد فهرست مطالب، ممکن است تغییراتی در متن بوجود آورید، مطلبی را اضافه یا ر کنید و یا صفحات جدیدی ایجادی کنید که سبب می شود تا شمارهٔ صفحات با فهرست شما نخواند، همچنین ممکن است تغییراتی در متن عناوین انجام دهید، بعلاوه با تغییر سبک و فرمت عناوین به فرمت معمولی normal آنها از فهرست شما حذف می شوند، و با تغییر عناوین و نوشته های جدید به فرمت سرفصل عناوین تازه ای به فهرستتان اضافه می گردد، که باید برای برای نمایش این تغییرات، فهرست مطالب را اصلاح نمود:

برای اصلاح می توانید روی فهرست مطالب راست کلیک کنید و روی عبارت update field در پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید. پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب “update table of contents” باز می شود. در این پنجره با انتخاب update page numbers only شمارهٔ صفحات اصلاح می شوند و با انتخاب update entire table فهرست بطور کامل اصلاح می شود.
شما می توانید با کلیک روی فهرست مطالب و فشردن دکمهٔ f9 نیز به پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب دست ی د.
همچنین با کلیک روی ابزار update toc در نوار ابزار outlining پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب باز می شود. با کلیک بر ابزار go to toc در همین نوار ابزار، در هر صفحه از سندتان که باشید به قسمت فهرست مطالب خواهید رفت. اگر نوار ابزار outlining باز نیست، روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
حذف فهرست مطالب:

روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
در نوار ابزار outlining روی نشانهٔ go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود.
دکمهٔ delete را فشار دهید.
شما همچنین می توانید بطور دستی فهرست مطالب را انتخاب کنید و سپس دکمهٔ delete را فشار دهید.
حواشی:

نمایش فارسی شمارهٔ صفحات:

برای اینکه شمارهٔ صفحات در فهرست مطالب به فارسی نشان داده شوند،

ابتدا در نوار ابزار ورد روی tools و سپس روی options و پس از آن روی complex scripts کلیک کنید. در بخش general، با استفاده از زبانهٔ متحرک روبروی numeral گزینهٔ hindi را انتخاب نمایید و ok را کلیک کنید.
لطفا توجه داشته باشید برای نمایش فارسی شمارهٔ صفحات، این تغییرات باید در کامپیوتری که توسط آن از سندتان پرینت گرفته می شود، اعمال گردد.
همانطور که پیش از این گفته شد می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
:

اولین عنوانی را که مایلید در فهرستتان ظاهر شود انتخاب نمایید.
همزمان کلید alt و shift و حرف o را بفشارید.
با استفاده از جعبهٔ level، سطح مناسبی را برای عنوان برگزیدهٔ خود انتخاب و سپس روی mark کلیک کنید.
بهمین ترتیب عناوین و عناوین فرعی بعدی را انتخاب و ابتدا روی entry و سپس روی mark کلیک کنید و در پایان روی close و روی نشانهٔ ¶show/hide در نوار ابزار ورد کلیک نمایید.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
روی options کلیک کنید.
در پنجرهٔ table of contents options روی table entry fields کلیک کنید.
تیک کنار styles و outline levels را بردارید تا دیگر عناوین و سرفصل ها در این فهرست نشان داده نشوند.
روی ok در دو پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
دسترسی به عناوین از طریق فهرست مطالب:

با گرفتن دکمهٔ ctrl و کلیک روی عناوین موجود در فهرست مطالب، به صفحاتی که آن عناوین در آنها وجود دارد، منتقل خواهید شد.
اگر فهرست خود را در صفحهٔ اول ایجاد کرده اید با فشردن همزمان دکمهٔ ctrl و دکمهٔ home به صفحه ٔ اول منتقل خواهید شد.
همچنین می توانید در نوار ابزار outlining روی go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود. برای نمایان شدن این نوار ابزار روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید.
اعمال تغییرات و اصلاح و بروز فهرست مطالب:

پس از ایجاد فهرست مطالب، ممکن است تغییراتی در متن بوجود آورید، مطلبی را اضافه یا ر کنید و یا صفحات جدیدی ایجادی کنید که سبب می شود تا شمارهٔ صفحات با فهرست شما نخواند، همچنین ممکن است تغییراتی در متن عناوین انجام دهید، بعلاوه با تغییر سبک و فرمت عناوین به فرمت معمولی normal آنها از فهرست شما حذف می شوند، و با تغییر عناوین و نوشته های جدید به فرمت سرفصل عناوین تازه ای به فهرستتان اضافه می گردد، که باید برای برای نمایش این تغییرات، فهرست مطالب را اصلاح نمود:

برای اصلاح می توانید روی فهرست مطالب راست کلیک کنید و روی عبارت update field در پنجرهٔ باز شده کلیک نمایید. پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب “update table of contents” باز می شود. در این پنجره با انتخاب update page numbers only شمارهٔ صفحات اصلاح می شوند و با انتخاب update entire table فهرست بطور کامل اصلاح می شود.
شما می توانید با کلیک روی فهرست مطالب و فشردن دکمهٔ f9 نیز به پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب دست ی د.
همچنین با کلیک روی ابزار update toc در نوار ابزار outlining پنجرهٔ بروز رسانی فهرست مطالب باز می شود. با کلیک بر ابزار go to toc در همین نوار ابزار، در هر صفحه از سندتان که باشید به قسمت فهرست مطالب خواهید رفت. اگر نوار ابزار outlining باز نیست، روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
حذف فهرست مطالب:

روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید تا این نوار ابزار نمایان شود.
در نوار ابزار outlining روی نشانهٔ go to toc کلیک کنید تا فهرست مطالب انتخاب شود.
دکمهٔ delete را فشار دهید.
شما همچنین می توانید بطور دستی فهرست مطالب را انتخاب کنید و سپس دکمهٔ delete را فشار دهید.
حواشی:

نمایش فارسی شمارهٔ صفحات:

برای اینکه شمارهٔ صفحات در فهرست مطالب به فارسی نشان داده شوند،

ابتدا در نوار ابزار ورد روی tools و سپس روی options و پس از آن روی complex scripts کلیک کنید. در بخش general، با استفاده از زبانهٔ متحرک روبروی numeral گزینهٔ hindi را انتخاب نمایید و ok را کلیک کنید.
لطفا توجه داشته باشید برای نمایش فارسی شمارهٔ صفحات، این تغییرات باید در کامپیوتری که توسط آن از سندتان پرینت گرفته می شود، اعمال گردد.
همانطور که پیش از این گفته شد می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.مشاهده متن کامل ...
پیش نمایشی بر بازی death stranding
درخواست حذف اطلاعات

پیش نمایشی بر بازیdeath stranding


بالا ه پس از آن ج نفرین شده، بازیساز محبوب صنعت گیم یعنی هیدئو کوجیما توانست استودیوی خود را از نو بسازد و شروعی تازه داشته باشد. در این مدت همه بازیبازان جهان بی صبرانه منتظر انتشار اخباری از جدید ترین ساخته هیدئو کوجیما بودند. اما ی نمی دانست که انتشار اولین اخبار و تریلر ها از بازی جدید مثل چشاندن قطره ای آب به انسان تشنه است و فقط و فقط تشنگی و عطش او را برای یافتن آب بیشتر می کند. بدون شک این شیوه و منش کوجیماست که همیشه با هایپ های کمر شکن و رمز و راز های عجیب و غریب بازیبازان را برای آثار خود تشنه می کند. عده ای از این کار ها ناراضی اند و معتقد اند نباید به آن ها اهمیت زیادی داد. عده ای هم همچون من عقیده دارند دنبال این معما ها سرگرمی بسیار جالبی است. در هر صورت زیاده روی در هر کاری بد است و حتی برای هایپ شدن هم باید حد و مرزی قائل شد. به همین دلیل ار شما تقاضا داریم هنگام خواندن این مقاله همه ی جوانب را در نظر بگیرید و بیخود و بیهوده تحت تاثیر آثار قوی و عجیب این بازی قرار نگیرید. یادتان باشد death stranding می تواند بازی بسیار عالی ای باشد اما نباید در حق آن غلو کرد. زیرا که این کار هم ساده لوحانه است و هم بر خلاف تصور احتمالی ارزش اثر پایین می آورد. در ادامه سعی داریم تحلیلی داشته باشیم بر تریلر هایی که از این عنوان منتشر شده و ببینیم چه جزئیات و چه چیز های مختلفی در آن ها وجود داشته که از چشم ما در رفته اند.


 


1

درون این ذهن چه می گذرد؟جهان بینی از درون یک دانه ی شن؟


خب دوستان بهتر است در ابتدای کار به سراغ بررسی اولین تریلر برویم و ببینیم اولین دفعه ای که آن را دیدیم چه بخش هایی را از دست دادیم و به آن ها دقتی نداشته ایم.
درست در اوا کنفرانس سونی در ای 3 سال 2016 بود که هیدیو کوجیما بر روی سن ظاهر شد و با انگلیسی دست و پا ش ته و لهجه عجیب و غیر قابل فهم اش (!) بازی جدید خود را معرفی کرد و حضار را به دیدن اولین تریلر از اثر جدید دعوت نمود.


اولین نکته ای که خودنمایی می کند آغاز شدن تریلر با دو بیت شعر است. این اشعار از مجموعه “auguries of innocence” انتخاب شده اند. این مجموعه اثر شاعر و هنرمند انگلیسی یعنی “ویلیام بلیک” است که در قرن هجدهم می زیسته.


 


2

این اشعار از مجموعه “auguries of innocence” انتخاب شده اند. این مجموعه اثر شاعر و هنرمند انگلیسی یعنی “ویلیام بلیک” است که در قرن هجدهم می زیسته.
برای آن که دنیایی را در دانه ای شن و بهشتی را در یک گل وحشی ببینی، جاودانگی را در دستان خود نگاه دار و ابدیت را در لحظه ای جای ده.مفهومی که از این دو بیت برداشت می شود می تواند این گونه باشد که: گاه می توان اتفاقات بزرگ و شگفت انگیز را از چیز های بسیار کوچک و ساده انتظار داشت و می شود دنیایی بزرگ را در یک دانه ی کوچک شن نظاره گر بود. همانطور که می شود از زیبایی یک گل وحشی به وجود بهشت پی برد. دیدن عظمت یک دنیا در دانه ای شن یعنی دانایی و آگاهی یافتن از وجود دنیایی بزرگ بوسیله یک ذره کوچک که عضوی ناچیز از کائنات است.


 


by thomas phillips, oil on canvas, 1807

ویلیام بلیک، شاعر و هنرمند انگلیسیحال سوال اینجاست که این شعر چه ارتباطی می تواند با این تریلر و بازی جدید کوجیما داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت اطلاعات ما اکنون بسیار اندک است اما با توجه به اتفاقاتی که در تریلر رخ داد یکی از حدس هایی که می توان زد این است که کوجیما قصد داشته کودک را با دانه ای شن توصیف کند. در ادامه خواهیم دید که “نورمن ریداس” کودک را از دست می دهد. شاید از دست دادن کودک به معنی از دست رفتن بینش عمیقی باشد که بوسیله آن انسان قادر است به وجود جهان های بزرگتر پی ببرد. از دست دادن کودک همچنین می تواند به معنی از بین رفتن آگاهی و دانایی انسان باشد. چیزی که واضح است این است که فعلا باید به همین تع ر و معانی قناعت کنیم تا در آینده با دیدن و شنیدن چیز های بیشتری از بازی بتوانیم به راز های نهفته در این ات و ارتباطشان با بازی پی ببریم.


استخوان ها و افکتی عجیب


در ادامه تریلر آغاز می شود و در ابتدای آن با شن های ساحل مواجه می شویم. اولین چیزی که خودنمایی می کند اسکلت های جانوران است که بر روی شن های ساحل دیده می شود. جانورانی که ظاهرا سال ها پیش در این مکان نابود شده اند و اکنون بقایای اسکلت آن ها بر روی شن ها دیده می شود. همینطور می توان دید که بسیاری تا نیمه درون شن ها فرو رفته اند.


 


4

اسکلت جانوران یا دست و پای یک چنگ؟در همین حین عبارت sony interactive entertainment presents: بر روی صفحه ظاهر می شود. این نوشته ظاهرا نکته خاصی ندارد اما اگر دقت کنیم افکت ت تی که در نمایش آن استفاده شده در واقع همان مایع جوهر مانند سیاهرنگ است که در ادامه تریلر خواهیم دید. این که آیا استفاده از این افکت در نوشته های بازی صرفا برای زیبایی بیشتر بوده و یا این که منظور خاصی داشته را نمی توان به طور قطع گفت اما می دانیم که کوجیما و تیمش روی این افکت تاکید خاصی دارند و حتی کوجیما آن را بر روی تی خود نیز به تصویر در آورده. همینطور اگر به پوستر های بازی دقت کرده باشید می بینید که این مایع از برخی از کلمات تشکیل دهنده عبارت death stranding سرازیر شده و از برخی نه. در صورتی که کلماتی که ازآن ها جوهر سرازیر شده را کنار هم بچینیم به عبارت eat standing خواهیم رسید. همچنین با کنار هم چیدن این کلمات با شکل های گوناگون می توان به عباراتی چون: eats ting ، eat sting ، tangiest ، saint get ، sage tint ، at get sin ، taste gin و… رسید.


 


5

اگر به تی ی که کوجیما آن را هنگام معرفی بازی جدید به تن کرده دقت کنیم این افکت عجیب کلمات را خواهیم دید. این نشان می دهد مایعی که سرازیر شده نقش بسیار مهمی در بازی دارد.ماجرای چنگ ها


در ادامه موجودات دریایی بیشتری را در تریلر می بینیم. چنگ های غول آسایی که بر روی ساحل افتاده اند و بر خلاف اسکلت های قبلی بنظر نمی آید که مدت زیادی از مرگشان گذشته باشد. آن ها همچنین به زیر شن ها فرو نرفته اند و پیداست که به تازگی جان داده اند. نکته مرموزی که بیش از همه درمورد این چنگ ها به چشم می آید سیم، نخ یا طناب های بسیار باریک و سیاه رنگی است که از میان شکم آن ها عبور کرده و بر روی شن ها امتداد دارند. این طناب های باریک درست همانند همان طن هستند که در ادامه تریلر نورمن ریداس را به نوزاد متصل کرده. هنوز به درستی نمی دانیم که آیا این طناب ها نیز از همان نوع و همان جنس هستند و یا این که با آن متفاوت اند. در هر صورت می دانیم که نقش مهمی دارند زیرا که صحنه مشابهی از آن ها در آغاز تریلر دوم نیز دیده می شود. مسئله دیگر اشکال و علامت های غیر طبیعی ای است که بر روی شکم چنگ ها دیده می شود. وجود این اشکال ممکن است طبیعی و یا حتی اتفاقی بنظر برسد اما با ادامه یافتن تریلر و مشاهده موجودات دریایی مرده ی بیشتر شاید بشود وجود آن ها را با این مسئله مرتبط دانست.


 


6

وضعیت چنگ ها و رشته باریک در این تصویر کاملا مشخص است. رشته باریک به درون شکم های آنان رفته.مایع سیاه و ی که روی دست هایش راه می رود!


پس از رد شدن دوربین از موجودات دریایی نوبت به پدیده عجیبی می رسد. در این لحظه بر روی شن ها شاهد بوجود آمدن جای دست هایی هستیم که پس از فرو رفتن در شن با همان مایع عجیب و سیاه رنگ پر می شوند. گویا شخصی نامرئی باعث بوجود آمدن این جای دست ها شده است. البته در صورتی که پای یک شخص نامرئی در کار باشد این سوال مطرح می شود آیا او روی دست های خود راه می رود؟ البته این موضوع کمی خنده دار و عجیب است. پس تصور بوجود آمدن رد دست ها توسط شخصی خاص تقریبا رد می شود. نکته ی اول درباره این جای دست ها این است که از دو دست چپ و راست بوجود می آیند و فقط با یک دست نیستند. ثانیا این که دست ها نخست درون شن ها فرو می رود و جای آن ها بر روی شن می ماند و سپس مایع سیاهرنگ شروع به ظاهر شدن می کند. ممکن است این مایع سیاه از دستان نامرئی همان شخصی که وجودش را بعید دانستیم ترشح شده باشند. این احتمال نیز وجود دارد که با فرو رفتن دست ها در شن ها، این مایع از لابه لای دانه های ساحلی که خود مملو از این مایع است بالا آمده باشد. مثلا هنگامی که در دریا کف دستان خود را درون ماسه ها فرو ببرید خواهید دید که آب جای دستتان را پر خواهد کرد. شاید ساحلی که در تریلر دیدیم نیز همچون ساحلی که زیر ماسه های آن مملو از آب است، مملو از این مایع سیاهرنگ باشد وبا فرو رفتن دست ها در ماسه ها مایع سیاه پدیدار شود. در هر صورت تا زمانی که نمایش های بیشتری از بازی ندیده ایم نمی توانیم در این رابطه نظری قطعی دهیم.


 


7

ردی که توسط شخصی ناشناخته بر روی شن های ساحل می ماند. نکته عجیب در رابطه با آن این است که پس از فرو رفتن شن ها مایع غلیظ و سیاه رنگی در آن ظاهر می شود. رد دست ها به سوی کارکتر نورمن ریداس در حال حرکت است.نورمن ریداس، اینبار با شمایلی متفاوت


رد دست ها ادامه یافته و در ادامه به مردی می رسد که بر روی زمین افتاده. در این جا می شود چهره بازیگر مشهور هالیوود یعنی “نورمن ریداس” را تشخیص داد. نورمن ریداس بازیگر، مدل و هنرمند یی است که ما ایرانی ها بیشتر او را با بازی در سریال محبوب و موفق the walking dead می شناسیم. ریداس پیشتر در بازی لغو شده ی silent hills و دموی p.t. با هیدیو کوجیما همکاری داشته و اکنون نیز نقش اول بازی جدید را بر عهده گرفته.


 


8

نورمن ریداس بازیگر، مدل و هنرمند یی است که ما ایرانی ها بیشتر او را با بازی در سریال محبوب و موفق the walking dead می شناسیم. ریداس پیشتر در بازی لغو شده ی silent hills و دموی p.t. با هیدیو کوجیما همکاری داشته و اکنون نیز نقش اول بازی جدید را بر عهده گرفته.در تریلر ما نورمن ریداس (البته منظورمان از به کار بردن نام نورمن ریداس و سایر نام های اشخاص واقعی در ادامه، صرفا اشاره به کارکتر ها و نقش هایی است در این عنوان ایفا می کنند و بی شک نام واقی آن ها در بازی چیز دیگری خواهد بود.) را میبینیم که بر روی شن های ساحل افتاده و کاملا و است. او همچنین از ناحیه شکم با طن سیاه رنگ شبیه به آنچه در اوایل تریلر درون شکم چنگ ها دیدیم، به یک نوزاد کوچک متصل شده. نوزادی که از اندازه اش می توان فهمید به تازگی متولد شده. طناب سیاهرنگ بنظر شبیه بند ناف است اما به علت رنگ سیاهش بیشتر شبیه لوله ای است که انگار همان مایع سیاه رنگ و عجیب را از خود عبور می دهد. نورمن ریداس پس از بهوش آمدن با چهره ای اندوهناک او را در آغوش می گیرد اما ناگهان نوزاد در دستان او غیب می شود.


 


9

رد دست ها به نورمن می رسند. در این قاب کودکی را میبینیم که به نورمن ریداس متصل شده. آن هم از طریق طن سیاه رنگ و عجیب. می توانید دستبند عجیب و به ظاهر پیشرفته ای را در دست چپ نورمن مشاهده کنید. همینطور جای دست ها نیز بر روی پشت و بازوی او به خوبی قابل تشخیص است.در باره نورمن ریداس و شمایلی که در بازی از او میبینیم نکات بسیاری وجود دارد. اولین مسئله مربوط می شود به اشکالی که بر روی بدن وی دیده می شوند. اگر به بدن او دقت کنید متوجه خواهید شد جای دست های بسیاری بر روی پوست او دیده می شود. مسئله عجیب اینجاست که آن جای دست ها بصورت لکه نیستند و درواقع بدن ریداس را پاک کرده اند. بنظر می رسد که بدن او با همان مایع عجیب پوشیده شده بوده و اکنون توسط این جای دست ها تقریبا پاک شده. مسئله دیگر مربوط به دست بندی است که بر روی دست چپ وی دیده می شود. این دست بند ح ی عادی نداشته و برقی آبی رنگ بر روی آن دیده می شود که به آن ح ی سای فای گونه و تخیلی داده است. نکته عجیب اینجاست که دستبند فقط به یک دست او بسته شده  دست دیگر آزاد است. از طرفی هیچ نشانی از ش تگی و یا باز شدن فقط در نیمه دوم و آزاد دستبند دیده نمی شود. از این رو می توان حدس زد که دستبند از ابتدا دو دست ریداس را نبسته بوده و احتمالا او را به و یا چیز دیگری متصل می کرده. از طرف دیگر ی به جز نوزاد در آن اطراف دیده نمی شود. نمی توان گفت که او به نوزاد متصل بوده چون ابعاد دستبند با دست های کوچک او متناسب نیست مگر این که او دیگری بوده باشد و اکنون به یک نوزاد تغییر شکل داده باشد.


هنگامی که ریداس به سوی نوزاد می رود تا او را در آغوش بگیرد متوجه می شویم که رد دست ها به سوی او می آیند و در همان لحظه به او می رسند. پس از این که ریداس کودک را در آغوش می گیرد کودک غیب می شود و این خود نورمن را نیز به تعجب وا میدارد. او همچنین متوجه می شود که دست هایش نیز به همان مایعی آغشطه شده که درون رد دست ها مشاهده کردیم. پس از آن دوربین به نمای اول شخص در آمده و رد سیاه رنگ همان دست ها را روی پا های نرمن میبینیم که به پایین و به طرف ساحل می روند اما این بار این دست ها متعلق به یک شخص بزرگسال نیست بلکه بسیار کوچک تر است و بیشتر به دست های یک نوزاد شبیه است.


 


10

کودک ناپدید می شود و دستان نورمن به ماده سیاه آلوده می شوند.درباره ناپدید شدن نوزاد می توان صحبت های بسیاری کرد و حدس های زیادی زد. همه می دانیم که ماده سیاه و تاریکی و چیز هایی از این قبیل همواره به صورت نمادی از گناه و جرم به تصویر کشیده شده اند. و این موضوع نیز واضح است که کودک و نوزاد همیشه سبمل پاکی و عصمت است. ناپدید شدن نوزاد شاید بدین معنی است که تاریکی درون نورمن باعث  از میان رفتن او شده و همچنین دست های آلوده و سیاهرنگ او که به ماده سیاه آغشطه است نیز می تواند اشاره ای باشد به گنا ار بودن نورمن. پس از این اتفاق شاهد رد دست های کوچک هستیم که از روی پا های نورمن به سوی ساحل در حرکت اند. ممکن است این کودک نیز اکنون به یکی از همان اشخاص نامرئی تبدیل شده باشد که بر روی دو دست راه می رود. البته جای دست ها می تواند صرفا نماد چیزی باشند و توسط شخص خاصی بوجود نیامده باشند. ضمن این که آن ها به جای دست هایی که در بازی metal gear solid 4: guns of patriots دیده ایم نیز بی شباهت نیستند.


 


11

جای دست ها در بازی mgs 4 بی شباهت به جای دست ها در death stranding نیستند.نورمن سپس بلند می شود و در این لحظه می توانیم او را واضح تر ببینیم. می بینیم که در صورت ریش و سبیل مختصری دارد و موهای بلندش تا پایین گردنش را پوشانده اند. در این صحنه دو چیز توجه ها را جلب می کند. اولی گردنبند عجیب ریداس است که با سیمی ف ی به گردن او آویخته شده. به این گردنبند شش صفحه ف ی آویخته شده که بنظر می رسد روی هر یک عبارتی شده باشد. البته در تریلر نمی توان چیز بیشتری فهمی اما در پوستر هایی که بعدا توسط کوجیما از بازی پخش شد می توانیم عبارت نوشته شده بر روی دو عدد از آن ها را تشخیص دهیم.


 


12

هر یک از دو المان موجود در این تصویر داستان مفصلی دارند. گردنبند عجیب نورمن دارای سه کلید است که بر روی آن ها عبارات جالبی دیده می شود. همینطور جریان خالکوبی روی دست راست او نیز به یک معما تبدیل شده.ماجرای شگفت انگیز گردنبند


طبق چیزی که مشاهده می کنیم چیز هایی که بر روی گردنبند ریداس مشاهده می شوند دو معادله فیزیک کوانتم هستند که بر روی کلید اول و کلید سوم دیده می شوند. بدون شک معدلات دیگری نیز بر روی کلید ها دیگر به چشم می خورند اما فعلا فقط همین دو معادله را در اختیار داریم.
خب بهتر است ببینیم این دو معادله دقیقا چه هستند.


e1

اگر به عبارات موجود بر روی گردن بند نورمن ریداس دقت کنیم در خواهیم یافت که آن ها دو فرمول از فیزیک هستند. اولین رابطه شعاع شوارتز شیلد نام داشته و برای اندازه گیری شعاع بخش افق رویداد سیاهچاله به کار می رود. دومین رابطه نیز شکلی از معادله دیراک است که میزان فشار لازم بر ذرات را می توان با آن محاسبه کرد. 


اولین معادله همانطور که در تصاویر میبینید شعاع شوارتزشیلد نام دارد. (وحشت نکنید! با من تکرار کنید: شوارتز، شیلد!) • حالا این به قول تو “شعاع شوارتز شیلد” دقیقا چیست؟

 • این نام عجیب و غریب متعلق به یک شعاع در فیزیک است که برای سیاهچاله ها تعریف شده. بر طبق دانسته هایمان هرجسمی با هر جرمی که در این شعاع قرار بگیرد در یک نقطه جمع می شود.
  شوارتز شیلد شعاع این ناحیه است و هرگاه دانشمندان بخواهند در یک سیاهچاله این ناحیه را بررسی کنند از این فرمول استفاده می کنند.
  در این رابطه r با س s همان شعاع شوارتز شیلد بوده و g همان ثابت گرامش خودمان است. m جرم جسم مورد نظر بوده و c که در فرمول توان 2 نیز دارد همان سرعت نور است که همیشه مقدارش سیصد هزار کیلومتر بر ثانیه فرض می شود.


دومین معادله اما معادله دیراک نام دارد. این معادله که برای محاسبه تابع موجی ذرات به کار می رود برای اولین بار توسط پل دیراک پیشنهاد شد. در واقع تفاوت این معادله با بقیه ی معادلات در زمینه در آن بود که نظریه نسبیت خاص را نیز در نظر می گرفت و آن را نیز لحاظ می کرد.


خب حالا ارتباط آن ها با یکدیگر و مهمتر از آن با این بازی چیست؟


می دانیم که جهان از ذرات تشکیل شده است. و این را نیز می دانیم که این ذرات به دو نوع فرمیون ها و بوسون ها (یا همان ذره هیگز) تقسیم بندی می شوند. در اینجا ما فقط فرمیون ها را در نظر میگیریم و با بقیه کاری نداریم.


e2

ذرات هستی به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند. فرمیون ها و بوزون ها. هر یک از این دسته ها نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شوند. جالب است بدانید ذره هیگز که در نمودار بالا مشاهده اش می کنید همین دو سه سال پیش کشف شده و توانست جایزه نوبل را برای کاشف خود یعنی پیتر هیگز به ارمغان بیاورد.بر طبق اصل طرد پائولی ذرات فرمیون نمی توانند در یک زمان در یک مکان باشند. هر چقدر هم که در جهات مخالف به آن ها نیرو وارد شود نمی توان آن ها را در یک زمان در یک مکان جای داد. اما به هر حال می توان فشار وارد شده به این ذرات را تا بیشترین حد ممکن افزایش داد. حال اگر این فشار را به بیشترین حد ممکن برسانیم یک سیاهچاله متولد می شود.


 


e3

اصل طرد پائولی می گوید هیچ یک از ذرات فرمیون نمی توانند در یک زمان، در یک مکان خاص جای بگیرند. 


e4

اما ما می توانی فشار وارد بر ذرات را تا بالاترین حد ممکن افزایش دهیم.e5

با رسیدن فشار وارده به بالاترین سطح ممکن می توان یک سیاهچاله ایجاد کرد. می توان گفت که این دو رابطه برای ساختن یک سیاهچاله کافی هستند! سیاهچاله ها منجر به ایجاد کرم چاله ها می شوند و با کرم چاله ها می شود در زمان و مکان سفر کرد.
 • حالا اصلا سیاهچاله چی هست؟

 • سیاهچاله ناحیه ای است که جاذبه ی بسیار بسیار زیادی پیدا کرده و آنقدر قدرتمند است که حتی ذرات الکترومغناطیسی مثل فوتون های نور نیز نمی توانند از چنگال آن بگریزند. هر سیاهچاله یک ناحیه بسیار تاریک و دایره وار دارد که نام آن را “افق رویداد” یا “event horizon” گذاشته اند. افق رویداد در واقع ناحیه ای است که اگر چیزی در آن قرار بگیرد دیگر غیر ممکن است که بتواند از آن خارج شود. درست به همین دلیل است که این ناحیه بصورت کاملا تاریک نمایش داده می شود زیرا که حتی هیچ نوری نیز نمی توان از آن خارج شود و لذا بازتابشی هم در کار نخواهد بود.


حال باید بدانیم که به شعاع این ناحیه می گویند: شعاع شوارتز شیلد. و با اندازه آن با همان فرمولی محاسبه می شود که پیشتر ذکر کردیم. در واقع این شعاع نیمی از اندازه قطر این ناحیه را به ما می فهماند.
دومین معادله ای که مطرح کردیم نیز یعنی مادله دیراک برای محاسبه ی میزان فشار لازم بر ماده استفاده می شود. • حالا همه ی اینا دقیقا چه ربطی به بازی داشت؟

 • خب باید گفت که اگر با دید گیمری به این اطلاعات نگاه کنیم خواهیم فهمید که این معدلات برای سختن یک سیاهچاله کاربرد دارند.

 • حالا سیاهچاله را کجایمان بگذاریم؟ سیاهچاله به چه درد مان می خورد؟

 • خب باید گفت که سیاهچاله ها می توانند تحت شرایطی به کرم چاله ها تبدیل شوند و سپس…

 • وایسا بابا. پیاده شو با هم بریم!! کرم چاله دیگه چه ایه؟!!

 • سیاهچاله محلی است که جاذبه بی نهایت زیادی دارد و می تواند هر چیزی را به درون خود کشیده و زندانی کند. اما کرم چاله ها در واقع تونل هایی هستند که می توان از طریق آن ها با سرعت بسیار زیادی فواصل بسیار بسیار زیاد را طی کرد. و در صورتی که سیاهچاله به کرم چاله تبدیل بشود می توان با آن جابجایی های بسیار بسیار سریع انجام داد. خیال کرده اید این همه fast travel ی که در بازی ها انجام می دهید چگونه انجام می شود؟!! البته باید به بزرگترین تفاوت میان کرم چاله ها و سیاهچاله ها نیز اشاره کنم و آن هم این است که وجود سیاهچاله ها کاملا اثبات شده اما وجود کرم چاله ها هنوز در حد تئوری و فرضیه است.

 • پس یعنی در death stranding قرار است…

 • به احتمال زیاد آری. قرار است با ساختن سیاهچاله ها و سفر های بسیار سریع در زمان و مکان سر و کار داشته باشیم.


حال اگر نظریه جابجا شدن کودک در دو تریلر را درست فرض کنیم (در این باره در ادامه مفصل بحث کرده ایم) می توان گفت که شاید این جابجایی نمونه ای از همین ویژگی بازی باشد. و حتی تفاوت های زمانی ای که میان بخش های مختلف تریلر به چشم می خورد نیز می تواند ماحصل همین کرم چاله ها باشد.


پس می توان به این نتیجه رسید که death stranding ارتباط زیادی با این قضیه دارد و شش کلیدی که بر روی گردن نورمن ریداس دیده می شوند در واقع ابزاری برای ساختن سیاهچاله هستند. به علاوه این که هنوز نمی دانیم بر روی چهار کلید دیگر چه چیزی شده و احتمال دارد با مشخص شدن عبارت روی آن ها به ابعاد جدید تری نیز پی ببریم.


ی که بر روی بازوی نورمن آرام گرفته


جدای از بحث گردنبند نکته دیگری که در صحنه برخاستن ریداس خود نمایی می کند خالکوبی عجیب او است که بر روی بازوی دست راست وی دیده می شود. در تمام مدت تریلر فقط همین صحنه را از این خالکوبی میبینیم و نمی شود آن را به صورت کلی مشاهده کرد. این خالکوبی بیشتر به موجودی بالدار شبیه است که بال هایی از جنس اسکلت دارد.
از طرفی باید این نکته را دانست که خود نورمن ریداس نیز در واقعیت در همین ناحیه از بدنش یک خالکوبی مشابه دارد که به شکل یک بالدار دیده می شود. آیا این دو خالکوبی می توانند یکی باشند؟ یا این که متفاوت اند و بر حسب تصادف تا این حد شبیه هم در آمده اند؟ به فرض که این دو خالکوبی یکی باشند. یعنی سازندگان مدل های بازی تا این حد در اسکن بدن ریداس به منبع اصلی وفا دار بوده اند که خالکوبی او را نیز حذف ننموده اند؟ به علاوه اگر این گونه باشد باید گفت ریداس دو خالکوبی بزرگتر نیز بر روی پشت خود دارد و آن ها را نمی توان در تریلر روی بدن او مشاهده کرد. پس چرا کوجیما تصمیم گرفته این خالکوبی بر روی بدن او باقی بماند؟ این مسئله بی شک اتفاقی نیست و به احتمال فراوان شاهد ارتباط این خالکوبی با دیگر پدیده های بازی هستیم.
طبق چیزی که در تریلر مشخص است اگر بخواهیم شکلی کلی از خالکوبی داخل بازی درنظر بگیریم به تصویر زیر می رسیم:


 


13

اگر خالکوبی ای که در تریلر دیده می شود را بررسی کنیم و آن را به شکا آیینه قرینه کنیم به شکلی این چنین خواهیم رسید. موجودی بال دار شبیه خفاش. 


جراحی صلیب وار


از قصه ی خالکوبی ها هم که بگذریم نوبت به صحنه بعدی می رسد. نورمن از جای بلند می شود و این بار شاهد نمایی از شکم او هستیم. چیزی که میبینیم نوعی اثر جراحی است که گویا سال ها پیش بر روی او انجام شده. ضمن این که بر روی شکم او جای ناف دیده نمی شود. اثر جراحی موجود بیش از هر چیز شبیه به یک بعلاوه است. گویا در گذشته عملی بر روی شکم او انجام شده. شاید چیزی درون آن کار گذاشته شده باشد و شاید هم چیزی را در درون آن بیرون کشده باشند. شاید همین نوزاد نیز از درون شکم او بیرون امده باشد! (کوجیما در این لحظه مرز های پدر و مادری را نیز زیر سوال برده!) چیزی که می دانیم این است که شکل بعلاوه – ضربدر یا همان cross در زبان انگلیسی معانی متفاوتی دارد. اولین و معروف ترین معنی آن صلیب و معانی مذهبی آن هستند که به ایین یت مربوط می شوند. جدای از معانی دینی یک بعلاوه به عنوان نماد قدرت و هویت نیز شناخته می شود. نمی توان به درستی فهمید آن جراحی دقیقا چیست و چه ماهیتی دارد اما می توان به شباهت آن با جراحی شکم پاز در بازی metal gear solid v نیز اشاره کرد. ضمنا این نکته نیز سوال است که اگر فرد مذکور ناف ندارد و جای جراحی او هم واضحا به سال ها پیش مربوط می شود پس دقیقا چگونه و از چه ناحیه ای به نوزاد متصل بوده؟ این ها سوالاتی است که بی شک در شرایط فعلی جو برای ان ها نداریم و ناچاریم تا انتشار اطلاعات بعدی صبور باشیم.


 


نمای شدن برای این بازی را شرواع کنید! به امید آن که یک اثر فوق العاده دیگر را از هیدئو کوجیما شاهد باشیم.مشاهده متن کامل ...
درمان کمردرد باورزشهای درمانی
درخواست حذف اطلاعات

یاد داشته باشیم که همیشه به گونه ای بنشینید، بایستید، راه بروید و بخو د که گودی کمر به حداقل ممکن برسد. برای درمان کمردرد 6 ورزش شرح داده می شوند که باید جزئی از برنامه روزانه قرار بگیرند. این ورزشها در صورتیکه به طور مرتب انجام شوند، درد کمر و پاها را کنترل کرده و از سایر درمانها بسیار مؤثرتر می باشد. برای آغاز این بخش به تصاویر 19 نگاه کنید.

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

شکل 19

ورزشهای اول و ششم به 2 شکل انجام می شوند که علت موارد استفاده آنها توضیح داده خواهد شد. در شروع برنامه ورزشی با توجه به توان فیزیک فرد، هر ورزش 6 تا 10 مرتبه و دوبار در روز انجام می شود. سپس به تدریج تعداد هر ورزش به 15 تا 20 و پنج مرتبه در هر جلسه افزایش می یابد. در ورزش 1، 2و 3 باید همیشه یک بالشی کوتاه زیر سر قرار داده شود از خم شدن سر به سمت عقب جلوگیری کند.

ورزش 1

روش الف:

1- طاق باز روی زمین و «ترجیحاً روی تشک» خو ده و یک یا دو بالش زیر سر قرار دهید.

2- پاها را از زانو خم کنید. فاصله پاها نباید از 30 سانتی متر کمتر باشد.

3- دستها را بالا بیاورید. به طوری که نوک انگشتان به طرف سقف باشد. دستها نباید به سمت عقب برده شود زیرا در این ح گودی کمر افزایش می یابد.

4- از این ح به آرامی به وضعیت نشسته درآمده و نوک انگشتان دست را از بین پاها به زمین برسانید.

5- آرام به ح خو ده باز گردند و ورزش را تکرار کنید.

در قسمت 4 و 5 این ورزش، عضلات شکم در حین حرکت انقباض خود را حفظ می کنند.

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

روش ب:

1- مانند روش (الف) بخو د.

2- پاها را خم کنید تا جایی که کف پا راحت روی زمین قرار بگیرد، در اینجا هم فاصله پاها نباید از 30 سانتی متر کمتر باشد.

3- دستها را در جلوی قفسه صاف نگه دارید.

4- عضلات شکم منقبض کرده و تنها را از جایی که می توانید از زمین بلند نمائید. اکثر افراد ترجیح می دهند که دستها را از ح عمودی خارج کرده و بدین وسیله تنه را تا حدی بلند کنند که دستها با زانوها تماس پیدا کند. (به شکل 19 مراجعه کنید).

5- مجدداً با حفظ انقباض عضلات شکم به ح خو ده برگشته و ورزش را تکرار کنید.

افرادی که توانایی کافی داشته باشند نوع الف را انجام می دهند اما اکثر افراد به علت عدم توانایی ناچارهستند نوع (ب) را انجام دهند. این ناتوانی به علت وضعیت ساختمانی بدن فرد بوده و ناشی از ضعف عضلانی نمی باشد. در بیشتر افراد، قسمت فوقانی تنه به قدری سنگین است که آنها را در انجام نوع (الف) ناتوان می سازد . هرگز نباید پاها را به جایی فی کرده ویا ی آنها را نگه دارد چون این عمل باعث انقباض عضلات قسمت جلویی پاها می شود. در نتیجه قسمت جلوی لگن به سمت پایین کشیده شده و گودی کمر افزایش می یابد ، اگر این ورزش به طور صحیح انجام شود فقط موجب انقباض قوی عضلات «شکم» می گردد.

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

ورزش 2

1- طاق باز بخو د.

2- پاها را خم کنید. در این ورزش پاها باید بیشتر از ورزش (1) خم شود ، زیرا در حین انجام آن وزن بدن روی پاشنه پاها می افتد.

3- عضلات سرینی منقبض و سفت کرده و تا حدی که ممکن است لگن را از روی تشک یا زمین بلند کنید.

4- این وضعیت را یک ثانیه حفظ کرده و پس به آرامی عضلات را شل کنید تا لگن مجدداً به ح اولیه برگردد.

5- ورزش را تکرار کنید. همانگونه که دریافتید این ورزش برای تقویت عضلات سرینی می باشد. باید مراقب بود که کمر از زمین بلند شود در غیر این صورت کمر قوز پیدا کرده و نتیجه مطلوب از ورزش حاصل نمی شود. در حقیقت بهتر است دستها را روی شکم قرار داده به طوری که انگشتان کوچک در سطح ناف قرار بگیرند که این عمل باعث می شود که شکم از آن سطح بالاتر نرود.

ورزش 3

1- طاق باز بخو د.

2- بدون بلند سر از روی بالش زانوها را تا حدی بالا بیاورید که بتوان دستها را زیر زانوها قرار داده و به سمت بالا تنه بکشید . (به شکل نگاه کنید)

3- در حالی که فاصله پاها از هم حدود 38 الی 45 سانتی متر می باشد ، تا حد ممکن به طرف کشیده می شود. ( باید به خاطر داشت که هر دو زانو به طور همزمان به طرف کشیده شوند)

4- پاها را رها کرده و به ح اول برگردید ، باید مراقب بود که پاها به طور ناگهانی رها شوند.

5- ورزش را تکرار کنید.

6- در حین ورزش، سر باید روی بالش قرار گرفته و نشیمنگاه تا حد ممکن از زمین بلند شوند. (هدف از انجام این ورزش کشش عضلات قوی و کوتاه می باشد)

افراد بسیاری «خصوصاً افراد میانسال و مسن» قادر به خم کمر به سمت جلو نیستند. چون یک یا چند دیسک بین مهره ای آنها آسیب دیده و مانع حرکت فقرات نسبت به یکدیگر می گردد ، بنابراین مفاصل بین مهره نامنظم و سخت شده و عمل طبیعی آنها از بین می رود.

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

ورزش 4

1- روی زمین نشسته و پاها را دراز کنید ، به طوریکه تنه صاف باشد. ( منظور از صاف بودن تنه، ح خبردار نشستن نیست ) زیرا این ح موجب عقب رفتن شانه ها و قوز پیدا کمر خواهد شد ، ضمناً سر باید کمی به طرف جلو خم شود.

2- تنه را آرام به طرف جلو خم کرده و سعی کنید دستها را به انگشتان پا برسانید.

3- به وضعیت اولیه برگشته و ورزش را تکرار کنید. (در ح نشسته تنه نباید از ح مستقیم خارج شده و به طرف عقب خم شود.) تأثیر این ورزش مانند ورزش (3) می باشد.

یعنی عضلات قوی و کوتاه پشت را کش داده و به حفظ دامنه کامل حرکت به طرف جلوی کمر کمک می کند. مفاضل بعضی افراد به قدری شل است که حتی با زانوهای صاف می توانند مچ دست یا کف دست خود را به انگشتان پا برسانند. در چنین مواردی انجام این ورزش ضرورتی ندارد. افرادی که از درد پشت پا شکایت دارند، نباید هرگز ورزش (4) را انجام دهند زیرا این ورزش اعصاب سیاتیک را که منشاء درد است کشش داده و بنابراین درد را افزایش می دهد.

ورزش 5

1- راحت بایستید، به طوری که سر به طرف جلو خم باشد.

2- پای راست را 15 تا 25 سانتی متری به طرف عقب و کمی به طرف راست پای چپ بگذارید.

3- بدن را مطابق شکل به پایین آورده و در حین این عمل، پای چپ را به طور صاف روی زمین حفظ کنید.

4- در حالی که پای چپ به طور صاف روی زمین قرار داشته و قسمتی از وزن بدن توسط پای راست تحمل می شود ، دستها را صاف کرده و کف هر دو دست را روی زمین بگذارید.

5- پای راست را حتی الامکان به طرف عقب برده و صاف کنید. انگشتان پا را طوری روی زمین بگذارید که مانند فنر عمل کنند. انگشتان پای راست باید کمی به طرف چپ چرخیده باشد. (از آنجایی که وضعیت انجام این ورزش اهمیت دارد، بنابراین ورزش مذکور را از روی شکل 19 انجام دهید)

6- با صاف نگه داشتن پای راست، در حالیکه زانو نیز محکم گرفته شده و پای چپ صاف روی زمین قرار گرفته، لگن بالا رفته و مجدداً پایین آورده می شود. بالا بردن لگن باید کم بوده و به میزانی باشد که حرکت به طرف پایین را تسهیل کند.

7- بعد از انجام ورزش به طور کامل، پای راست را خم کنید تا کف پا به طور صاف روی زمین قرار گیرد.

8- سپس پای چپ را صاف کرده، به عقب ببرید و ورزش را طبق دستورات تکرار کنید.

9- بعد از انجام ورزش، پای چپ را صاف نگه داشته و اندام تحتانی چپ را خم کنید تا پای چپ 15 تا 25 سانتی متر در پشت و کمی به طرف چپ، پای راست قرار گیرد. ( باید به طور صاف روی زمین باشد ، در این ح قسمتی از وزن بدن توسط پا چپ تحمل می شود)

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

10- عضلات سرینی را کاملاً سفت و منقبض کرده و بدن را به وضعیت ایستاده بر گردانید. هرگز نشیمنگاه را بالاتر از بقیه بدن نبرید زیرا این کار، فشار متحمل وزن را به عضلات پشت منتقل کرده و بنابراین بالقوه آسیب زا می باشد.

این ورزش در مقایسه با سایر تمرینات کمر، پیچیده ترین و مشکل ترین ورزش است اما باید گفت که یکی از مؤثرترین آنها می باشد . برای توضیح کامل کارایی این ورزش، لازم است در مورد یکی از عوامل مؤثر در کمردرد بحث کرد. در قسمت بیرونی ران، ب پهن و قوی وجود دارد که از زانو شروع شده و در بالا به جلوی لگن اتصال می یابد. در بعضی افراد، این باند بسیار سفت و کوتاه است و موجب می شود که هنگامی ایستادن و راه رفتن تنوانند جلوی لگن را بلند کنند. در بسیاری از افراد، این عامل یکی از دلایل انحراف بیش از 40 درجه صفحه لگن می باشد. همانگونه توضیح داده شده، فقرات و بنابراین بیشتر وزن بدن، روی مهره لگنی یا اولین مهره استخوان خاجی قرار می گیرد و در صورتی که فقرات روی مهره ای که 60 درجه انحراف دارد قرار گرفته باشد، 20 درجه بیشتر از افرادی که انحراف لگنی آنها فقط 40 درجه است به طرف عقب خم خواهد شد. بنابراین فشار روی لبه های پشتی تنه مهره ها و دیسکهای کمر نیز بیشتر خواهد بود. در حقیقت بسیاری از افراد که انحراف لگنی قابل توجیهی دارند، در 2 دیسک تحتانی آنها در سن 15 سالگی آسیب دیده است. پس این باند قوی یکی از عوامل مؤثر در کمردردها می باشد و به عبارت دیگر اشکالات این باند باید تشخیص داده شده و درمان گردد زیرا یکی از عوامل تشریحی مؤثر در کمردردها و ناراحتی های پا می باشد. ورزش (5) می تواند به میزان بیشتری به طرف بالا حرکت کرده و انحراف به طرف جلوی «صفحه» لگنی گاهش یابد.

ورزش 6

روش الف :

1- بایستید، بطوریکه پاها 45 سانتی متر از یکدیگر فاصله داشته باشد و نوک انگشتان تا حدی ناراحت کننده نباشد و مستقیم به سمت جلو قرار بگیرد. سر باید اندکی خم شده و قسمت فوقانی تنه کمی متمایل به جلو باشد (بخاطر داشته باشید چین روی شکم حفظ شود)

2- دستها را در راستای نقطه ای از زمین به فاصله 30 سانتی متری جلوی پاها نگهدارید.

3- قسمت بالایی تنه را در وضعیتی که گفته شد نگهداشته و روی پاها بنشیند به طوریکه دستها به صورت کاملاً صاف به نقطه ای که ابتدا در راس آن قرار گرفته بودند ؛ برسند. در حین انجام این ورزش باید کف پاها به صورت صاف روی زمین نگه داشته شوند.

4- مجدداً با حفظ وضعیت قسمت بالایی تنه ، به ح ایستاده برگشته و ورزش را تکرار کنید.

روش ب:

1- روی یک صندلی صاف و سفت بنشیند، به طوریکه نشیمنگاه در قسمت ابت صندلی قرار گیرد.

2- زانوها و پاها را به فاصله 30 تا 35 سانتی متر از یکدیگر جدا کنید. (زانوها نباید کنار هم باقی بمانند)

3- در ح دست به تنه را خم کنید. به طوریکه آرنج ها روی زانوها قرار بگیرند.

4- پاشنه پاها را به فاصله 5/2 سانتی متر جلوتر از پایه های صندلی قرار بدهید. (به عبارتی پاشنه ها باید به عقب برده شوند تا زیر مرکز ثقل بدن قرار گیرد)

5- نقطه ای روی زمین و بین 2 پاشنه در نظر بگیرید و در حین انجام این ورزش نگاهتان را به آن نقطه بدوزید.

6- با حفظ وضعیت تنه و تمرکز روی نقطه مذکور در روی زمین، آهسته بدن را بلند کرده و به ح ایستاده در آیید.

7- مجدداً با حفظ وضعیت تنه (همچنین تمرکز روی نقطه)، به وضعیت شروع ورزش در ح نشسته برگردید. لازم به ذکر است که آرنج ها به محض بلند شدن نشیمنگاه از روی صندلی، از زانوها جداشده و در لحظه تماس نشیمنگاه با صندلی ، مجدداً روی زانوها قرار می گیرند. برای کنترل کمردرد باید آموخت که در فعالیت های روزمره، بجای فقرات از عضلات پاها استفاده شود. پس این نکته حائز اهمیت است که توانایی عمل "بشین و پاشو" بازی و حفظ شود. ورزش (6) برای تقویت عضلات پاها ، با تأکید بر عضلات جلوی ران که دقیقاً بالای زانو قرار دارند و آن را راست می کنند، می باشد.

فعالیتهای مضر:

بسیاری از ورزشها در واقع اختلالات کمر را تشدید می کنند. بنابراین آگاهی به اینکه انجام کدام ورزش بی ضرر و کدام یک مضر است قطعاً حائز اهمیت می باشد زیرا انجام مداوم یک ورزش مضر، می تواند اثر انجام مرتب تمرینهایی که شرح داده شد را از بین ببرد.

گروه اول از ورزشهایی که مضر هستند، شامل کلیه مواردی می باشند که در ح ایستاده باعث خم شدن فقرات به سمت عقب می گردند. در این ورزشها بخش فوقانی تنه به سمت عقب جابجا شده و به همین دلیل باعث ایجاد یک گودی واضح درناحیه کمر می شوند که اکنون همه ما از نتایج نامطلوب این نوع فعالیتها آگاه هستیم.

گروه دیگر از تمرینهای مضر آنهایی هستند که درح خو ده به شکم (دمر خو ده) موجب قوس پیدا ناحیه پشت کمر می شوند. این تمرینها در اغلب برنامه های ورزشی که برای درمان کمردرد و پادرد تجویز می شوند، وجود دارند. در حالیکه به کلیه اه درمانی جهت تصحیح وضعیت بیمار متضاد می باشند زیرا این ورزشها مست م انقباض شدید عضلات قوی پشت بوده و باعث فشرده شدن قسمتهای درگیر ضایعه در ناحیه فقرات تحتانی می شوند. قطعاً این ورزشها به تنهایی می توانند باعث ادامه کمردرد و گردن درد شوند. تمرینی که همه با آن آشنا هستند و قطعاً نباید انجام شود، رساندن دست ها به نوک انگشتان پا می باشند.

هنگام خم شدن به جلو، نیروی جاذبه بدن را به سمت پایین می کشد و تنها عضلات پشت می توانند بدن را مجدداً به ح ایستاده و صاف برگردانند و هنگام بازگشت تنه به وضعیت صاف ، این عضلات شدیداً منقبض می شوند ، این ح کاملاً شبیه موقعیتی است که در مورد بلند اشیاء توضیح داده شد. اگر بخاطر داشته باشید، گفته شد که حتی برای برداشتن یک سوزن از روی زمین، بدون نشستن روی پاها نباید اقدام کرد. در این ح مشکل اصلی وزن قسمت فوقانی بدن است و نه وزن سوزن.

تمرین جدی آن است که به پشت خو ده و هردو پا را به صورت صاف از روی زمین بلند کنید. ا ین تمرین بالقوه آسیب زا می باشد زیرا عضلات پشت منقبض شده و عضله دیگری را نیز وارد عمل می کند. (منشاء این عضله نیمه پشتی فقرات پایینی می باشد)

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

این عضله از لگن شروع شده و به نیمه بالایی ران متصل می شود. انقباض این عضله موجب افزایش قوس کمر شده و به اجزاء مهره های پایینی کمر فشار وارد می کند ، این عضله تنها هنگام بلند پا در 30 درجه اول کار می کند.

فعالیت دیگری که موجب آسیب کمر می شود، بلند وزنه سنگین تا سطح بالاتر از کمر می باشد. در این میان ورزش وزنه برداری به ویژه در میان جوانان دبیرستانی به طور فزاینده ای در حال گسترش است. این واقعیت دردناک است زیرا رشد بسیاری از جوانان هنوز کامل نمی باشد. در چنین مواردی ، یافتن نوجوانی با پارگی دیسکهای پایین کمر و حتی با ش تگی نیمه خلفی فقرات غیر منتظره نیست. در این ح بیمار فرد 15 یا 16 ساله ای می باشد که به کمردرد شدید و مزمن مبتلا است. چنین موقعیتی موجب می شود که بیمار در صورت عدم جراحی ، تا پایان عمر با مشکل مواجه شود.

ورزش پیاده روی و آهسته دویدن برای مبتلایان به کمردرد پیشنهاد نمی شود زیرا اکثر مردم به ویژه میانسالان و افراد مسن با افزایش قوس کمر این ورزشها را انجام می دهند. چون این افراد شکم را جلو داده و عضلات پشت را شدیداً منقبض می کنند. طرفداران پیاده روی و آهسته دویدن اظهار می کنند که این ورزشها برای قلب و ریه ها مفید می باشند. اثرات فعالیت های فوق را می توان با دوچرخه سواری برای دردکمر به صورت ثابت یا متحرک نیز ب کرد. دوچرخه سواری برای کمر مضر نیست زیرا وزن بدن به جای عضلات پشت، توسط دستها که روی دسته دوچرخه قرار گرفته اند، تحمل می شوند. ورزش بدون درد دیگری که می تواند جایگزین آهسته دویدن یا پیاده روی شود، درجازدن در ح ی است که دستها روی میز و یا سطح دیگری قرار گرفته، می باشد. این عمل موجب رفع فشار وزن بدن از عضلات پشت شده و بنابراین انقباض عضلات برای مقابله با نیروی ثقل را حذف می کند.

بالا رفتن از پله ها نیز برای کمر مفید می باشد ، به طور معمول در بالا رفتن از پله یا شیبها پشت را خم کرده و عضلات شکم را منقبض و سفت می کنیم. در این عمل، عضلات پا و سرینی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. هنگام پایین آمدن از پله ها وضعیت مع شده واین عمل بالقوه آسیب زا است اما یک راه رفع این مشکل، گرفتن نرده در حین پایین آمدن پله هاست. تمرینهای کشیدن بدن به طرف بالا، فعالیتهای مناسبی برای دست ها و قسمت های فوقانی بدن هستند.

درمان کمر درد ( قسمت پایانی)

ورزشها:

اسکی روی یخ و اسکی روی برف، ورزشهای بسیار مناسبی برای کمر می باشند. در این ورزشها ، برای حفظ تعادل بدن عضلات شکم منقبض شده و تحت چنین شرایطی گودی کمر به حداقل می رسد. شنا نیز در صورتی که به طور صحیح انجام شود ورزش بسیار خوبی است. نحوه شنا افراد مبتدی بالقوه کاملاً آسیب زا است. در این نوع شنا ، سر خارج از آب و با زاویه قابل توجهی نسبت به سطح پشت قرار گرفته و در نتیجه کمر شدیداً قوس پیدا می کند. در ح صحیح شنای کرال، سر کمی در آب فرو رفته و در نتیجه فقرات به سمت عقب خم نمی شوند. در شنا بیشتر عضلات کار کرده و عامل تحمل وزن به طور کلی حذف می گردد. از سوی دیگرشناوری در آب از عمل عضلانی ناگهانی یا شدید جلوگیری می کند. برخلاف شنا، اغلب شیرجه ها می تواند مشکلات کمر را تشدید کند زیرا موجب قوس پیدا شدید و ناگهانی پشت می شود. بسیاری از مبتلایان به کمر درد ، هنگام بازی گلف از درد شدید شکایت دارند ، علت این درد، دنبال توپ با چشم و در نتیجه قوس یافتن کمر می باشد. چنین ح ی در بولینگ نیز مشاهده می شود که ناشی ازحرکت ناگهانی بدن به طرف عقب در لحظه زدن توپ می باشد. در بازی تنیس نیز ممکن است درد حادث شود که علت آن خم فقرات به طرف عقب درهنگام سرو می باشد. واضح است که انجام 3 ورزش فوق و ورزشهای دیگر با آگاهی از حرکاتی که باید از آنها اجتناب کرد و همچنین رعایت اصول صحیح انجام آنها کاملاً بدون بروز درد و ناراحتی خواهد بود.مشاهده متن کامل ...
نکات مهم خانه داری
درخواست حذف اطلاعات
برای تمیز پنیر پیتزای چسبیده به ظرف ، بهتر است آن را با آب سرد و مایع ظرفشویی بشویید. هنگام استفاده از منقل برای تهیه کباب ، یک ورق کاغذ آلومینیومی ( فویل ) در کف آن قرار دهید . این کــار هم باعث تشدید حرارت می شود و هم تمیز منقل را آسان می کند پوست گرفتن و د سیر باعث چسبندگی دست ها می شود . برای جلوگیری از این مشکل ، حبه هایسیر را ابتدا دو دقیقه در آب جوش و سپس در آب سرد بگذارید پس از آن پوست بگیرید . توجه داشته باشید هنگام مصرف سیر جوانه سبز وسط آن را در آورید برای جدا پوست نازک روی بادام ، آنها را دو دقیقه در آب جوش قرار دهید و سپس در آب سرد بگذارید و به راحتی پوست آنها را جدا کنید برای گرفتن پوست هلو در تهیه مربا و کمپوت ، هلوها را یک دقیقه در آب بجوشانید و بعد پوست بگیرید تمیز ظروف مسی : اگر می خواهید لکه ای از روی ظرف مسی پاک کنید روی آن یک برش پیاز بمالید طالبی شیرین بایدنسبت به اندازه اش سنگینتر به نظر می رسد روی پوست آن نباید لکه باشد عطر خوبی از آن متصاعد شود مربای ریواس را هرگز در ظرف آلومینیومی طبخ نکیند زیرا باعث مسمومیت می شود لکه های روی کاغذ دیواری : این لکه ها را با مغز نان سفید می توانید پاک کنید آن را گلوله کنید ، سپــس روی لکه های مورد نظر بمالید . پوست کندن هویجهویج ها را داخل آب جوش انداخته بعد از 5 دقیقه درون آب سرد قرار دهید،با این روش پوست هویج فلافی کنده خواهد شد برای اینکه از تندی پیاز بکاهید و به اصطلاح آن را شیرین کنید پیاز را به صورت حلقه حلقه برش داده از هم جدا کنید سپس به مدت یک ساعت در آب سرد خیس کنید. چنانچه خیار ها را درون ظرفی پر از آب قرار داده و داخل یخچال بگذارید،خیارها تر و تازه میمانند و از پلاسیده شدن آنها جلوگیری می شود برای تیز تیغه های قیچی به طوری که کــاغذ را راحتتر ببرد از یک قطعه سنباده مـــعــمولی استفاده کنید.برای این منظور ورقه سمباده را در دست گرفته و چند بار با قیچی به طریقه معمولی آن را ببرید. اگر کرفس را پس از شستن داخل فویل آلومینیومی پیچیده و درون یخچال بگذارید ،مدت زیادی تـــر و تازه خواهند ماند. قاب ع های طلایی را که دارای رو کش ف ی هستند می توانید با مخلوط اندکی ماءالشعیر و کمی الکل تمیز کنید.با ین روش نه تنها تیره و کدر نخواهند شد بلکــــــهدرخشندگی آنها نیز بیشتر خواهد شد. برای آنکه موقع پوست کندن پیاز،اشک از چشمانتان سرازیر نشود،شیر آب ظرفشویی را کمی باز کرده و زیر آب پیازها را پوست ید. اگر می خواهید نمک درون نمکدانتان به آسانی خارج شود چند دانه برنج خشک را درون نمکدان بریزید با این کار رطوبت نمک شما توسط برنج گرفت خواهد شد برای شستن لیوانها و فنجانها و ظروف شیشهای وکریستال که کدر شدهاند، هفتهای یک بار آنها را در محلول سرکه و نمک خیس کرده، سپس آب بکشید. درخشندگی روز اول را پیدا خواهند کرد. برای تمیز ماهیتابه یا قابلمههای سوخته، مقداری جوششیرین در آنها ریخته مقدار بسیار کــمی هم آب روی آنها بریزید سریع تمیز میشوند برای پاک جای بد منظره چسب بر روی در یخچال مقداری روغن جلای مبل را روی آن ریخته و با دستمال نرم پاک کنید. بهترین راه برای پاک لکه شمع این است که مقداری نفت بر روی آن ریخته بعد از پنج دقیقه آن را پاک کنید برای اینکه دود سیگار را در مکانی سربسته از بین ببرید، یک شمع روشن کنید برای جلوگیری از کپکزدن نان، در ظرف نان کمی نمک بریزید برای تمیز تخته آشپزخانه که در اثر د سبزیها رنگ میگیرد، آن را با سرکه بشویید اگر هنگام اتو لباس بخشی از آن به رنگ زرد درآمد، میتوانید با آب ا یژنه آن را از بین ببرید برای جذب رطوبت داخل یخچال ظرفی پُر از نمک در داخل آن قرار دهید پیش از پوست گرفتن پیاز، دست خود را به سرکه آغشته کنید تا بوی بدپیاز را به خود نگیرد برای از بین بردن ات ریز وسیاه روی کاهو، یک قاشق غذاخوری سرکه به آن اضافه کنید، سپس با آب فراوان بشویید برای اینکه ربگوجه فرنگی عمر بیشتری داشته باشد و کپک نزند، پس از صاف سطح رویی، بر روی آن لایهای روغن زیتون بریزید برای پاک سیاهی پوست گردوی تازه از دستهایتان، آنها را با پنبه آغشته به سرکه بشویید و با آب سرد آب بکشید برای جلوگیری از ترکیدن سوسیس در داخل فر یا منقل، پیش از ریختن، آن را در شیر سرد فرو کنید اگر میبینید زرده تخممرغ آبپز شده رنگی متمایل به خا تری یا سیاه پــیدا مـــــیکند نگران سلامت آن نباشید، این رنگ مربوط به سولفور آهن بوده ، مصرف آن تخممرغ ضرری ندارد برای از بین بردن بوی بد کلم هنگام پخت، مقداری شیر به آن اضافه کنید اگر به غذایتان بیش از اندازه فـــلفل زدهاید و غذا تــند شدهاست، پیش از اینکه غذا را از روی حرارت بردارید، مقداری آب لیموی تازه در آن بریزید و هم بزنید. تندی غذا از بین خواهد رفت. چناچه قصد استفاده از سبزی خشک در غذاها را دارید ، توصیه می کنیم حدود سه -چهار ساعت قبل سبزیها را درون آب سرد خیس کنید تا بتدریج نرم شده وبه صورت سبزی تازه در آیند برای شستن لیوانها وفنجانهای خود که براثر خودرن چایکدر و بد منظره شده اند می توانید هفته ای یکبار همه لیوان ها را در محلول سرکه ونمک خیسانده ، بعد شسته وآبکشی نمایید تا درخشندگی روز اول خود را پیدا کنند . برای زود جوش آمدن آب سماور،ابتدا آن را تا نیمه از آب پر کنیدو پس از گرم شدن،بقیه آب را به آن اضافه کنید برای رفع آثار دوده ، بر روی فرش یا موکت تیره رنگ توصیه می کنیم روی لکه ، نمک بپاشید یک ساعت و نیم صبر کنید سپس با جارو برقی آن را پاک کنید مرغوب ترین نوع قارچ های خوراکی ، قارچهایی هستند که کلا آنها بسته است یعنی شکافها و تیغه های زیر کلا دیده نمی شود در مواردی که آدامس به فرش ، موکت و.... چسبیده است توصیه می کنیم از یـــــخ استفاده کنید . به این ترتیب که قطعات یخ را روی آدامس قرار دهید تا کاملا سخت و شکننده شده و به راحتی جدا شود لکه چسب : پارچه ای را درون سرکه فرو برده روی لکه چسب بگذارید به طوری که کاملا آن را اشباع کند.با این تدبیر خواهید دید بزودی چسب سفتی خود را از دست داده و جدا خواهد شد اگرسوزن چرخ خیاطی شماکندشده وقابل استفاده نمی باشدآن را دورنیندازید. یک سمباده معمولی را زیر چرخ قرارداده سوزن راچندباردران فرو کنید دوباره ماننداولش تیزخواهدشد برای زدودن آهاریا نشاسته از اتو ،وقتی اتو گرم است با یک قالب صابون روی آن بمالید ،سپس با پارچه تمیزی پاک کنید و صیقل دهید لکه های قهوه ای یا سوختگی در کف اتو را با محلول گرم شده سرکه و نمک برطرف سازید. برای تمیز قسمت خارجی اتوی خود ، می توانید از خمیر دندان نیز استفاده کنید اب باران ،یا آبی که از ذوب شدن یخ درون یخچال بدست می آید ،بهترین آب برای ریختن به داخل محفظه اتـــوی بخار است . زیرا از زنگ زدن و فساد داخل محفظه اتوی بخار جلو گیری خواهد کرد. لکه های قهوه و چای را بر روی فنجان های پلاستیکی با جوش شیرین پاک کنید برای از بین بردن بوی نا مطبوع از ظروف پــــلاستیکــی ،رو مه های مچاله شده را (فقط رو مه های سیاه و سفید ،نه رنگی)داخل ظرف قرار داده و درش را مــحکم بسته بگذارید تمام شب به همان حال باقی بماند هنگام شستن بشقاب ها ،چــند قاشق غـــذا خوری سرکه داخل آب بریزید . سرکه چربی ها را از بین برده بشقاب ها را شفاف و درخشان خواهد کرد هر وقت غذاسوخت یک عدد پیاز متوسط رو پــــوست بگیرید و بدون اینکه خوردش کنید در غذا بریزید . باعث میشه که بوی بد سوختگی در پیاز جذب بشه هــنگام کشیدن غذا رو پیاز را بردارید برای آنکه سفیده تخم مرغ زودتر،و بهتر کف کند، قدری نمک به آن اضافه کنید ،سپس هم بزنید.خیلی زودتر از موقع لازم کف خواهد کرد هنگام پختن نخود ، لوبیاو سایر حبوبات به آن نمک نزنید،زیرا سخت خواهد پخت اگر ظرف بلوری شما اش برداشته است ،با یک خمیر _دندان آن را پرداخت نموده صیقل دهید. از نــظر پـنهان خواهد شد اگر قابلمه یا ماهی تابه شما لک شده،داخل آن ، ریواس یا پوست سیب خوراکی بپزید،لکه های آن ناپدید خواهد شد برای تشخیص تخم مرغ تازه ، آن را در یک کاسه آب سرد بگذارید. اگر تخم مرغ تازه باشد به تــــــه ظرف می رود ، اما اگر به سطح آب بیاید، بهتر است از آن استفاده نکنید برای پختن تخم مرغ به صورت آب پز یا عسلی ، یک قاشق غذا خوری نمک در آب سرد بریزید و بعد تخم مرغ ها را در آن قرار دهید تا از ترک برداشتن تخم مرغ حین پخت جلوگیری کند برای پختن سیب زمینی آب پز، فراموش نکنید یک یا دو قاشق غذا خوری نمک به آن بیفزایید تا سیب زمینی ها ترک برندارند. اگر دستهای شما از چغندر و یا کلم قرمز، رنگ گرفته است، به سیبزمینی خام دستهایتان را بمالید برای پاک لکّههای میوه یا توت سیاه از دستهایتان، از کمی ماست یا آب لیموترش تازه کمک بگیرید برای پاک جلد چرمی کــتاب قدیمی با ارزش، میبایست پارچه ی کتانی را به شیر آغشته کرده و به آرامی روی جلد کتاب بمالید. سپس بـــا یـــک پارچه ی خشک و نرم آن را پاک کنید. برای زدودن چربیهایی که راه آب دستشویی را مسدودکرده، یک فنجان آب نمک و یک فنجان جوششیرین را درفاضلاب ریخته و روی آن یــک قــابلمه آب جـــوش بریزیدچربی بلافاصله حل شده و راه آب باز میشود. اگر هنگام آشپزی گوشت غذا سوخت ، ابتدا حوله ایرا در آب گرم خیس کنیدو آب آن را بگیرید ، سپس گوشت را در آن بپیچید و بگذارید مدت پنج دقیقه در آن حــــ بماند . سپس پوسته سوخته شده را با چاقو بتراشید . لکه های ناشی ازجوهرخ رراشی اک می کند.برای این منظوراسفنجی رابه شیرآغشته کرده روی منطقه لکه بریزیدتاان لکه ازبین برود اگرهنگام پختن گل کلم مقدارکمی شیربه اب ان اضافه کنیدگل کلم شمامثل برف سفیدودرخشان خواهدشد هرگز قاشق چرب را به مربا و ترشی و یا شوری نزنید چون زود کپک می زند لکه های کهنه روی رومیزی و یا لباس را می توانید بامحلول زیر پاک کنید : دو تــا قاشق غــــذا خوری پودر لباسشویی ، سه قاشق غذا خوری سرکه و یک لیتر آب گرم را با هم مخلوط کرده و لکه را با آن بشویید اگر تکه شمع داغی روی فرش افتاده ، یـــک برگ کاغذ خشک کن یا کاغذ قهوه ای بردارید و روی سطح سوخته یا شمع بگذارید . اتو را داغ کنید . و روی محل مورد نظر قرار دهید تا شمع جذب کاغذ شود . برای بهتر ماندن سیب زمینی بهتر است در کیسه های ضخیم یا در سطحی تاریک نگهداری شود ، تا از یـخ زدن و سبــز شدن جــلوگیری شود یـا مقداری خاک روی آن بریزید تا تازه بماند می توانید سیب زمینی پوست کنده شده را در آب سرد به همراه کمی سرکه به مدت چهار روز نگهداری کنید برای دفع املاح رسوب کرده در کتری، کتری را با مقدار مساوی آب و سرکه پُر کنید و بگذارید جوش بیاید. بعداجاق گاز را خاموش کنید و بگذارید کتری تمام شب به همان حال بماند. کتری تمیز خواهد شد برای کندن کاغذ دیواری آب داغ و سرکه را بـه مـــــیزان مساوی با یکدیگر مخلوط کنید و با اسفنج روی کــــاغذ دیواری ها بکشید. آن قدر این کار را انجام دهید تا کاغذ دیواری ها خودشان کنده شوند برای جلوگیری از فـــــاسد شدن سیب ها پنبه ای را به محلول گلیسیرین آغشته کنید و روی سیبها بـــمالید نه تنها میوه ها را براق می کند، بلکه روی آنها یــــک قشر محافظ به وجود می آورد و مانع فاسد شدنش می شود برای اینکه پوست گوجه فرنگی به آسانی کنده شود یک دقیقه آنرا در آب جوش فرو ببرید برای اینکه بتوانید به آسانی نان سفید را ببرید کارد را در آبجوش فرو بیرید یا اینکه روی حرارت گرم کنید برای اینکه بتوانید نان را دو سه روز تازه نگه دارید، هنگامی که نان ها هنوز گرم هستند یک دستمال مرطوب روی آنها بیاندازید تا نان ها بیات نشود برای از بین بردن لکه های ظروف نچسب نیز دو قاشق غذاخوری جوش شیرین ، نصف فنجان ســــرکه و یـــکفنجان آب در آن ریخته مدت ده دقیقه بجوشد ظروف آلومینیومی را با نمک سفره خشک جلا دهید تا کاملا نو شود برای پاک ظروف مسی آنها را با برشی از لیمو که قبلا در نمک خوابانده شده باشد بسائید هنگام شستن کریستال و بلور سرکه را فراموش نکنید زیرا یک ماده لازم و سفید کننده است هرگاه ظروف چینی ترک خورده باشد و بخواهید باز هم از آن استفاده کنید و آب پس ندهد یک دانه بادام تلخ را در محل ترک خوردگی محکم بمالید برای از بین بردن بوی سوختگی بـــرنج یـــک تکه نان روی برنج قرار دهید و موقع کشیدن، نان را بردارید یایک عدد پیاز را پوست کنده و در داخل برنج فــرو کنید پیاز بوی سوختگی را بخود می گیرد اگر کارد شما بوی پیاز می دهد ، با کارد هویج را حلقه حلقه ببرید . با این کار بوی پیاز از بین می رود هرگاه هنگام شستن ظروف ، چند قطره آمونیاک درون آن بریزید هر چربی از ظرف بلوری ، چـــینی ، ف ی و غیره پاک می شود تمیز ظرفی که در آن غذا سوخته است آن را از آب گرم پر کنید و مقداری نمک به همراه سرکه به آن اضافه کنید و بجوشانید تا کاملا پاک شود برای اینکه پنیر خشک نشود یک دستمال را که با سرکه مرطوب شده است روی آن بپیچید اگر مرغ را چند ساعت پیش از پختن در محلولی از آب وسرکه بیندازید گوشت آن ترد ودر عین حال خوشمزه _تر خواهد شد برای تمیز گلهای خشک میتوانید از سشوار با درجه کم استفاده کنید برای ضدعفونی سینک ( ظرفشویی ) آشپزخانه از محلولهای شیمیایی استفاده نکنید ، به جای آنها از محلول نمک استفاده کنید برای تمیز رنده ، مقداری نان خشک بر روی آن بمالید پس از مصرف تخممرغ ، پوست آن را داخل ظرف دهان باریکی که حاوی آب سرد است بیندازید و در ظــرف را ببندید ، پس از گذشت یک شبانهروز از آن برای آبیاری گلدانهای آپارتمانی استفاده کنید برای از بین بردن بوی رنگ هنگام نقاشی داخــــل ساختمان ، مقداری پیاز را داخل یک ظرف آب سرد د کنید و ظرف را وسط اتاق بگذارید ، با این کــار بوی رنگ برطرف میشود برای تمیز شیشه عینک از چند قطره سرکه و یا الکل استفاده کنید . چند قطره از آن را روی شـــیشه بچکانید و با دستمال کاغذی تمیز کنید برای از بین بردن جای اشیا روی فرش میتوانید از بخار آبجوش استفاده کنید اگر میخواهید تخممرغ ترک نخورد یک لیموی تازه را از وسط دونیم کرده و روی پوسته تخممرغها بمالید موم و نمک،آثار زنگ زدگی را از روی اشیا آهنی می زداید برای تراشیدن قسمتهای سوخته بسکویت یا شیرینی خشک ، بجای چاقو بهتر است از یک رنده استفاده کنید وقتی غذایی را با کره سرخ می کنید،یک قاشق مرباخوری روغن به آن بیفزایید.از سوختن آن جلوگیری خواهد کرد برای دور مورچه ها مقدار مساوی سرکه و آب را با هم مخلوط کنید و محل عبور آنها را با این محلول بشویید اگر برنج پخته شده را روغن ندهید ، یک هفته در یخچال می ماند اگر خورشی که پختید ، بیش از اندازه شور شده باشد باید یک سیب زمینی خام درداخل آن قرار دهید ، سیب _زمینی نمک اضافی را به خود جذب می کندمشاهده متن کامل ...
دوستش دارم
درخواست حذف اطلاعات

چرا (̲̅د̲̅)(̲̅ر̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅غ̲̅)...


همیشه :̤̈ا̤̤̈̈ع̤̤̈̈ت̤̤̈̈ر̤̤̈̈ا̤̤̈̈ف̤̈: میکنم...دะوะسะتะتะ دะاะرะمะ


همه میگن [̲̲̅̅ق̲̲̅̅ی̲̲̅̅د̲̲̅̅ت̲̲̅̅و̲̲̅̅] بزنم


اما نمیزنم...


اره شاید هیچ وقت مال من نشی،


اما میخوام که (̲̅د̲̅)(̲̅و̲̅)(̲̅س̲̅)(̲̅ت̲̅) (̲̅د̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅ت̲̅)(̲̅ه̲̅) (̲̅ب̲̅)(̲̅ا̲̅)(̲̅ش̲̅)(̲̅م̲̅)...


همه میگن ̑ف̑̑ر̑̑ا̑̑م̑̑و̑̑ش̑̑ش̑̑ ̑̑ک̑̑ن̑،منم میگم نمیتونم...


▂▃▄▅▆▇█▓▒░اما دروغ میگم!░▒▓█▇▆▅▄▃▂


میتونم اما نمیخوام،


نمیخوام [̲̲̅̅ف̲̲̅̅ر̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅و̲̲̅̅ش̲̲̅̅ت̲̲̅̅ ̲̲̅̅]کنم...


اشکال نداره،


زجر میکشم اما تو دلم نگه میدارمت...


این همه مدت با نداشتنت عاشقت موندم...


شماهایی که میگید لیاقتت بیشتر از اینه


من حرف از لیاقت نمیزنم،


حرفه من عشقه،عشق...


چیزی که همتون فکر میکنید تجربه اش کردید


اما فقط فکر میکنید! ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ he╤───


︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عشقم╤───...


حرف آ ...


از همه چیزم [̲̲̅̅ب̲̲̅̅خ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ط̲̲̅̅ر̲̲̅̅ت̲̲̅̅] گذشتم...


غرورم


̅̅ش̅̅خ̅̅ص̅̅ی̅̅ت̅̅م̅̅


الانم فقط ┣▇ زندگیم ▇▇═─ مونده


از اونم میگذرم بخاطرت


هیچ کدومو نفهمیدی


اما ̮م̮̮ه̮̮م̮ ̮ن̮̮ی̮̮س̮̮ت̮ ̮ف̮̮د̮̮ا̮̮ت̮ ̮ش̮̮م̮...


من از اینا نگذشتم که بیای سمتم،


گذشتم چون وظیفه ̛̭̰̃ع̛̛̰̭̭̰̃̃ا̛̛̰̭̭̰̃̃ش̛̛̰̭̭̰̃̃ق̛̛̰̭̭̰̃̃ه̛̰̭̃

که بخاطره:̤̈ ̤̤̈̈ع̤̤̈̈ش̤̤̈̈ق̤̤̈̈ش̤̈: از همه چیز بگذره...


شاید خیلی زود ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عاشقت شدم╤───،

[̲̲̅̅ا̲̲̅̅م̲̲̅̅ا̲̲̅̅ ̲̲̅̅ع̲̲̅̅ش̲̲̅̅ق̲̲̅̅م̲̲̅̅ ̲̲̅̅ب̲̲̅̅چ̲̲̅̅گ̲̲̅̅ا̲̲̅̅ن̲̲̅̅ه̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ب̲̲̅̅و̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅و̲̲̅̅ ̲̲̅̅ن̲̲̅̅ی̲̲̅̅س̲̲̅̅ت̲̲̅̅]

•••همیـــــــــــن •••

ی را دارم ..

که انقدر برایم ی هست که

نگاهم دنبال ی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

ی به چشمانم نمی آید " هرگز "مشاهده متن کامل ...
ک نت آشپزخانه
درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

مقدمه:

از روزگاران قدیم طبقات چوبی و سنگی در محیط خانه و محل کار جهت استفاده از فضا، وجودداشته و مورد استفاده قرا رمی گرفته، امروزه با توجه به محدودیت منابع، بالا بودن قیمت چوب های ماسیو، وزن بالای چوب مایسو و پیشرفت علوم استفاده از موادی همچون تخته ده چوب، تخته فیبر (mdf) و انواع پانلها با روکش طبیعی یا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

حال در این جا سعی می شود تا مراحل ساخت آشپزخانه به وسیله صفحات فشرده چوبی به طور کامل توضیح داده شود.

به طور کلی ساخت ک نت آشپزخانه شامل دو مرحله می شود، مرحله اول ساخت ک نت و مرحله دوم شامل نصب ک نت در آشپزخانه می باشد.

* مرحله ساخت ک نت:

این مرحله شامل قسمت های 1- طرح اولیه (پیش طرح) 2- اندازه برداری برای اجرای طراحی و ساخت دقیق 3- طراحی 4- انتخاب نوع مصالح مصرفی 5- محاسبه اندازه های برش کاری 6- اجرای برش کاری 7- عملیات لبه چسبانی 8- شیار زدن 9- سوراخ زنی 10- مونتاژ کاری و در آ حمل و نقل ک نت است.

1- پیش طرح:

پیش طرح به منظور ایجاد منظره ای از طرح نهایی در ذهن یدار می باشد، به نحوی که بتوان توضیحاتی را از روی آن برای یدار بیان نمود و سلیقه و خواست او را در طراحی اصلی پیاده نمود.

2- اندازه برداری برای اجرای طراحی و ساخت دقیق:

در این مرحله به محیط اجرای طرح یاهمان آشپزخانه رفته و محل هایی که ک نت باید برای آن ساخته شود معین می گردد، در این قسمت باید به نکاتی توجه شود که مواردی از آن را توضیح می دهیم: 1- برای تعیین محل اجاق گاز باید ابتدا نوع آن مشخص شود که صفحه ای یا معمولی است. اگر صفحه ای باشد با توجه به اندازه آن، آن را بر روی صفحه کار نصب می نمایم برای و محیط زیر صفحه کار ک نت می سازیم. اگر نوع اجاق گازمعمولی بود محل نصب آن را در طرح به اندازه m 90 خالی گذاریم، در مشخص نمودن محل نصب اجاق گاز باید به مواردی چون انشعاب لوله گاز، برق و دودکش هود در آشپزخانه توجه نمود.

2- باتوجه به نوع هود محل آن را در طرح مشخص می کنیم و مشخص می شود که به ک نت نیاز دارد یا ندارد. محیط لازم برای نصب هود از 60 cm تا 90cm متغییر است.

3- محل نصب لباس شویی در طرح مشخص می گردد و محل آن به اندازه 60cm خالی گذاشته می شود.

4- برای ظرف شویی همانند لباس شوی عمل می کنیم.

5- برای یخچال پس از معین شدن محل آن در طرح باید به مقدار 95cm * 180cm از محیط به آن اختصاص داد.

6- تعیین محل سینک در طرح با توجه به انشعاب لوله آب و اندازه آن که از 60cm تا 120cm متغیر است صورت میگ یرد.

7- تعیین محل های باقیمانده برای طراحی مثل دوسری کشو در کجای آشپزخانه قرار دهیم.

3- طراحی:

در طراحی با توجه اندازه های بدست آمده در مرحله قبل می توان طرح را به صورت دستی یا به کمک رایانه تهیه کرد. طرح دستی اجرای طرح ی بر روی کاغذ ترسیم است.

و طرح کامپیوتری به کمک نرم افزارهای طراحی مانند 3dma catia و … صورت می گیرد.

در طراحی آشپزخانه باید مواردی همچون طرح ک نت، رنگ آشپزخانه نور ، میز صندلی، گل و گیاه و… را در نظر داشت.

در طراحی باید نوع سیستم آشپزخانه مشخص گردد آشپزخانه را می توان راهرویی، l شکل، u شکل و یا v شکل طراحی نمود.

چیدمان ک نت باید به گونه ای باشد که اولاً تشکیل و مستحکم باشد ثانیاً تمام وسایلی که در یک زمان خاص مورد احتیاج است در کوتاهترین زمان ممکن قابل دسترس باشد. به این نکته مثلث دستی آشپزخانه می گویند، اضلاع این مثلث عبارتند از: یخچال، سینک و اجاق گاز می باشد که به ترتیب هر کدام محل دپوی مواد اولیه آشپزخانه محل آماده سازی و پردازش مواد و بالا ه عملیات پخت و پز مواد است.

از آنجا که بیشترین وقت آشپز حول این سه مرحله گرفته می شود، آن به یکدیگر موجب سهولت در کار خواهد شد.

آ ین مرحله در طراحی تکمیل ساختمان آشپزخانه که در حقیقت وارث تمامی محاسن ومعایب ان معماران و کاران است می باشد. از این سو می بایست با تمامی مسائل و معایب احتمالی کار ساختمان که به جای گذاشته شده است کنار آیید و از سوی دیگر تمامی تلاش را به این نکته معطوف کند که زیباترین طرح ممکن را برای فضای آشپزخانه فراهم آورد تا تمام آنچه را که وظیفه اصلی ک نت است به جا آورده شد.

4- انتخاب نوع مصالح مصرفی:

برای ساخت بدنه های ک نت از پانلهای لایه ای، تخته ده چوب و mdf با روکش های طبیعی و ماندن سترون ملامینه، فرمیکا، تخته ده چوب و… استفاده می شود و برای صفحات رویه ک نت نیز که مستقیماً در معرض نفوذ آب، سائیدگی حرارت و دیگر عوامل فرسایشی قرار دارد از پانل هایی با ضخامت 40mm تا 36mm با روکش هایی از جنس فرمیکا mpl و دیگر روکش های مقاوم در برابر فرسایش استفاده می کند.

دیگر مواد مورد استفاده که در ساخت ک نت می توان نام برد شامل نوار pvc لولای گازور انواع پکیچ (4cm, 1/5cm,1cm) چسب، دستگیر، ریل کشو، سبداً بچکان و … نام برد.

5- محاسبه اندازه برش کاری:

در این مرحله باید ابتدا اندازه برش هایی با ضخامت مشترک را مشخص نود مانند بدنه های ک نت زمینی یا دیواری در محاسبه اندازه برش باید به مسائل زیر توجه نمود.

طی سالیان گذشته در مورد ک نت های زمینی عمق یونیت معادل 45cm و عرض صفحات رویه ک نت های زمینی 50cm بود ولی از اوایل دهه 80 که برای اولین بار در ایران تولید شد استفاده از صفحات لبگرد با عرض 60cm و عمق 56cm و ارتفاع 72cm افزایش یافت این ابعاد برای یونت زمینی ابعاد استاندارد شده اند. عمق 56cm با احتساب ضخامت درب می باشد یعنی عمق ک نت بدون درب 54/5cm ساخته می شود. یونیت های دیواری به عمق 30cm تا 35cm و ارتفاع cm70 تا cm90 است که با توجه به ابعاد آشپزخانه انتخاب می شوند.

بایدتوجه داشت که طول ک نت های سینک cm90 تا cm120 ک نت گاز صفحه ای cm90 ک نت مینی cm30 عرض و ارتفاع cm185.

6- اجرای برش کاری:

در ابتدای امر باید توجه کرد که برش درب ها نمای اپن و طبقه های داخلی ک نت بعد از نصب ک نت ها در آشپزخانه صورت می گیرد.

به طور کل برش کاری در دو مرحله صورت می گیرد مرحله اول به اصطلاح د ورقه است و مرحله دیگر اندازه بری تخته ها می باشد.

در اندازه بری تخته ها باید مواردی مانند ضخامت pvc عیب هایی همچون ت دگی ورق و خش خوردگی سطوح مورد توجه قرار گیرند.

در برش کاری برش قطعات فیبر پشت بند، بدنه، پاسنگ، بلنت و تاج، صورت می گیرد.

7- لبه چسبانی:

این مرحله به منظور زیبایی کار و محافظت از لبه های کار در برابر ضربه و نفوذ آب و رطوبت می باشد.

لبه چسبانی را می توان با نوارهای از جنس چوب یا pvc انجام داد. ضخامت این نوارها از mm 1/0 تا mm 2 می باشد. نوارهایی با ضخامت mm 1/0 را در تخته هایی مانند طبقات داخل ک نت استفاده می شود و نوارهایی با ضخامت بیشتر برای دیگر قسمت ها مخصوصاً درب ک نت به کار می رود.

لبه چسبانی را می توان به دو صورت دستی و ماشینی انجام داد که مسلماً استفاده از روش ماشینی دقت کار سرعت و زیبایی کار را افزایش می دهد.

بعد از اتمام لبه چسبانی، امکان بیرون زدگی مقدار کمی چسب از کنار لبه ها وجود دارد که باید به تمیزکاری آن بپردازیم، البته دستگاه های مدرن امروزی این عمل را به صورت اتوماتیک وار انجام می دهند.

8- شیار زدن قطعات:

شیار زدن مختص بدنه های ک نت زمینی و دیواری می باشد.

شیار را به منظور قرار گرفتن فیبر پشت بند کار ایجاد می کنند.

باید دقت کرد فاصله شیار باید از پشتی بدنه mm 17 فاصله داشته باشد. این فاصله برای ایجاد فضا برای نصب چوب های اتصال در پشت ک نت می باشد.

9- سوراخ زنی:

در این مرحله اقدام به خطای کشی و مشخص نمودن سوراخ های اتصال بدنه سوراخ های ریل کشو و سوراخ های زیر طبقه ها می کنیم.

پس از انجام سوراخ کاری، سوراخ های اتصال را در طرف بیرونی بدنه خزینه می کنیم.

باید دقت نمود تا سوراخ های ایجاد شده با فاصله cm5 از لبه کار و در مرکز ضخامت تخته اتصالی ایجاد گردند از دیگر عواملی که باید در سوراخ کاری رعایت نمود این است که سوراخهای ایجاد شده حتما عمود بر سطح تخته باشد. سوراخ کاری باعث سرعت بخشیدن به مونتاژ کاری افزایش دقت و زیبایی کارمی شود.

10- مونتاژ کاری:

در آ پس از آماده شدن کلیه قطعات اقدام به متصل آنها به یکدیگر می کنیم.

در هنگام منتاژکاری قبل از این که پشت بندکار بر روی فیبر فی و محکم شود باید دویدگی کار را بگیریم تا در هنگام نصب آنها بر روی دیوار و نصب درب های آنها دچار مشکل نشویم.

مراحلی که در بالا توضیح داده شد هر کدام نیاز مهارت و تجربه کاری دارند و اینگونه نیست که به سادگی توسط افراد غیر متخصص صورت پذیرد.

ب) مرحله نصب ک نت:

این مرحله را می توان به قسمت های زیر تقسیم نمود:

1- علامت گذاری بر روی دیوار 2- نصب اتصالات بر روی دیوار 3- نصب ک نت 4- اندازه گیری درب ها نمای اپن و طبقات ک نت ها 5- برش کاری و لبه چسبانی 6- لوله گذاری درب ها 7- نصب درب دست گیره نمای اپن و طبقات ک نت ها

1- علامت گذاری روی دیوار:

این مرحله از مهمترین مراحل نصب ک نت می باشد.

زیرا در خط کشی بر روی دیوار باید نکاتی همچون تراز بودن خط ترسیمی، رعایت شود بی دقتی در ترسیم این خطوط باعث ایجاد معایبی در کلیه مراحل نصب می شود.

2- نصب اتصالات بر روی دیوار:

برای نصب ک نت دیواری بر روی دیوار نیاز به اتصالات محکمی است. در سالهای اخیر اتصالات گوناگونی ابداع شده اما متداولترین اتصال برای نصب ک نت های دیواری اتصال 45 می باشد که می توان با چوب یا ف انجام داد. در اتصال با چوب چوبی با مقطع مستطیلی 80*16 میلی مترو طول دلخواه انتخاب کرده و با برشی 45 در وسط مقطع در جهت طولی تخته آن را دو نیم می کنیم که یکی از آنها بر روی خط های اندازه گذاری شده بر روی دیوار نصب می شود و دیگری بر روی ک نت قرار می گیرد.

بااین اتصال ک نت به سرعت و با دقت نصب می شود و قادر به تحمل بار زیادی است.

3- نصب ک نت:

پس از نصب اتصالات بر روی مکان های مشخص ابتدا ک نت های زمینی را نصب می کنیم.

پس از نصب ک نت های زمینی آنها را با یکدیگر توسط پیچ، فی کرده و پس از فی آنها به یکدیگر به کمک پایه های ک نت آنها را به صورت تراز تنظیم می کنیم. پس نصب را بیت های زمینی، ک نت های دیواری را بر روی دیوار قرار داده و با یکدیگر فی می کنیم.

پس از نصب ک نت ها نوبت به نصب تاج زیر مهت و پاخور (پاسنگ) می رسد.

و در ادامه صفحه رویی ک نت زمینی را نصب می کنیم در نصب صفحه ک نت زمینی باید با توجه به نوع سینک و گاز محل نصب آن ها بر روی صفحه را آماده کرد و پس از نصب صفحه اقدام به نصب سینک و گاز کنیم.

4- اندازه گیری درب ها نمای اپن و طبقات ک نت:

پس از نصب ک نت ها در محل خود نوبت به اندازه گیری درب های ک نت ها نمای اپن و طبقات آنها می رسد.

در اندازه گیری طبقات باید اندازه طبقات را 1 تا 2 سانتیمتر کوچکتر از اندازه واقعی عمق ک نت در نظر گرفت.

در اندازه گیری درب ها باید به مقدار 4 تا 5 میلی متر اندازه ها کوچکتر از عرض واقعی درب باشد این عمل به منظور عمل ریگلاژکاری انجام می شود. به طور مثال اگر اندازه پشت عرض ک نت cm 50 باشد عرض درب ما cm 5/49 محاسبه می شود. برای اندازه گیری ارتفاع درب ها مانند اندازه گیری عرض درب عمل می کنیم با این تفاوت که ارتفاع درب های ک نت های دیواری و همین طور زمینی باید ثابت باشد.

درب ها و نمای اپن ساده پروفیلی و تمام چوب و یا مخلوطی از یکدیگر ساخت.

5- برش کاری و لبه چسبانی:

پس از اندازه گیری درب ها نمای اپن و طبقات ک نتها اقدام به برش کاری ابعاد مورد نظر می کنیم و پس از اتمام برش کاری آنها را با pvc لبه چسبانی می کنیم در لبه چسبانی درب ها و نمای اپن از نوارهای pvc با ضخامت 1 تا 2 میلی متر استفاده می شود و برای لبه چسبانی طبقات می توان از نوارهایی با ضخامت 1/0 میلی متر استفاده کرد. پس از لبه چسبانی قطعات اقدام به تمیز لبه ها می کنیم.

6- نصب لولا بر روی درب ک نت:

پس از آماده شدن درب ها به کمک دریل با مته گازور محل نصب لولای گازور را بر روی درب ایجاد می کنیم و پس از اتمام این مرحله اقدام به نصب لولا می کنیم، محل ایجاد لولا گازور باید از لبه درب تا مرکز مته گازور حدود mm 22 فاصله داشته باشد. هنگام نصب لولا باید دقت کرد لولا کاملاً موازی با لبه درب باشد تا در هنگام نصب درب بر روی ک نت دچار شکل نشویم در اینمرحله قبل از اقدام به نصب لولا باید روی سطح درب مشخص شود این عمل به دلیل جلوگیری از نمایان شدن عیب های مانند ت دگی یا خش های شدید بر روی سطح درب می باشد.

7- نصب درب، دستگیره، نمای اپن و طبقات ک نت ها:

پس از آماده شدن درب ها، طبقات و نمای اپن اقدام به نصب و جاگذاری آنها می کنیم پس از نصب دربها اقدام به تنظیم کلیه درب با فاصله یکنواخت و منتظم نسبت به یکدیگر می نمایم که اصطلاحاً به این عمل ریگلاژکاری می گویند و در آ ین مرحله کار اقدام به تمیز آشپزخانه می کنیم.

ساخت ک نت همانند دیگر اشیا نیازمند به ابزار آلات و ماشین آلات خواص خود می باشد که می توان به ماشین اره خط زن دستگاه pvc دستگاه اتصال بیسکوئیتی یا دوچلچله، اره قطع کن یا فارسی بر اره نئوپان بر، چکش بادی دریل برقی و شارژی، و حتی دستگاه های پیشرفته تر مانند cnc اشاره کرد.

رعایت نکات فنی و حفاظتی پس از نصب ک نت

نکات فنی

1. درهای ک نت را بیش از حد خود باز نکنید و یا محکم در جای خود نکوبانید چون در این صورت پس مدت کوتاهی درها از ح طبیعی خود خارج شده و دچار افتادگی میشود و باید رگلاژ ( سرویس ) شود.

2. از لولاهایی با توجه به وزن در استفاده نموده . در صورت استفاده ن از لولای مناسب در، پس از مدتی دچار افتادگی میشود

3. از ریلهای مناسب برای ک نت خود استفاده کنید زیرا روان حرکت کشوها از موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود .

4. در صورت گیر کشو و به راحتی داخل نشدن آن کشو را خارج نموده و کلیه پیچهای ریلهای متصل به بدنه را وارسی نموده در صورت بیرون ماندن پیچ آن را بر جای خود بنشانید و کشو را در جای خود بگذارید .

5. حد اکثر از پایه های ف ی برای کف ک نت خود استفاده کنید چون دارای توان بیشتری برای تحمل وزن میباشد.

6. در صورت مشاهده پیچی که از کار بیرون مانده آن را در سر جای خود بنشانید زیرا با شل ماندن آن پیچ کار به خوبی به یکدیگر جفت نمیشود .

7. از نوارهای لب چسبان مناسب استفاده کنید. نوارهای لب چسبان را برای این به کار میرود که لبه های خام نئوپان یا ام. دی. اف. دید نداشته باشد. در صورت دیدن زردی بر روی این نوارها که اکثراً بر روی نوارهایی با رنگ سفید قابل ملاحضه است بدانید که آن نوار سوخته است و پس از مدتی کنده خواهد شد. برای کنده نشدن این نوارها میتوانید از نوع مرغوب آن به نام (abs) که یک ورقه پلاستیک به ضخامت نئوپان و یا ام. دی اف. است استفاده نمایید .

8. پس از نصب ک نت قیدها( محل اتصال دوبدنه ) را که در ک نت زمینی و در سقف آن میباشد بررسی کنید تا ترک نخورده باشد چون در صورت ترکیده بودن آن و یا هر قسمت دیگر این ترکها بزرگتر شده و امکان بروز هر نوع مشکلی میباشد.

9. برای اطمینان از ابعاد ک نت خود کلیه ک نت های خود را به این طریق اندازه گیری نمایید :
هر ک نت را به صورت مجزا از یک قطر به قطر دیگر آن اندازه بزنید در صورت مساوی بودن قطرها و یا تا2میلی متر خطا ک نت اصولی بسته شده است. در صورتی که ک نت از 2 میلی متر بیشتر خطا داشته باشد ک نت اصولی نیست و در اصطلاح به آن دوئیده میگویند و ک نت کج بسته شده است و درها خوب بر روی آن جفت نمیشود . دئیدگی یکی از اشکالات مهم ک نت میباشد که در مرحله ساخت باید به رعایت آن پرداخت در غیر این صورت در موقع نصب مشکلات جدی یرای نصب کننده بوجود میاید. دوئیدگی یکی از مسائل مهم در تولیدات چوبی میباشد.

10. اگر به ک نت نصب شده بر روی دیوار خود شک دارید که از جنس نئوپان یا ام. دی .اف است و تمام قسمتهای خام محصول با نوار پوشیده شده است میتوانید اتو را روشن کنید پس از داغ شدن آن را بر روی نوار بکشید نوار نرم شده و با دست خود آن را بلند کنید. در این صورت متوجه نوع جنس مصرفی خواهید شد .

11. صفحه ک نت باید به سقف ک نت زمینی پیچ شود تا بتوان آن را عوض کرد. در بعضی موارد مشاهده شده است که صفحه ک نت را به سقف ک نت زمینی با چسب متصل کرده اند. این کار درست نمیباشد چون در صورت بروز مشکل برای صفحه رویی کل ک نت زمینی باید جمع شود.

نکات حفاظتی

1. از گذاشتن وسایل سنگین به مدت زیاد در ک نت بپر د چون مقاومت عمود بر الیاف تخته کم بوده و امکان ش ت در ک نت را میدهد .

2. ک نت خود را به اندازه معمول پر کنید زیرا در دراز مدت فشار به تخته آمده و در اصطلاح می گویند تخته شکم داده است یعنی قوس پیدا کرده .

3. از چسب آبندی حتماً برای دور سینک خود استفاده کنید. سینک باید به صورت تراز در جای خود نشسته باشد چون در غیر این صورت آب در سینک میماند .

4. اگر از گازهای تو کار یعنی تو نشسته استفاده میکنید حتماً لبه آن با صفحه رویی ک نت یکی باشد و در آن محل حتماً از چسب آبندی استفاده کنید .

5. اگر نوارهای روی لبه ک نت کنده شده و یا ش ته شده سریعاً آن را تعویض کنید چون در صورت نفوذ آب به داخل آن باد میکند .

6. هر چند وقت یک بار زیر ک نت خود را تمیز کنید تا محل سوسک و مورچه نشود مورچه متواند به بافت چوبی آسیب برساند.

7. از پ روی ک نت و نشستن بر روی آن خود داری کنید چون فشار بیش از حدبه آن وارد میشود و احتمال شگست وجود خواهد داشت .

8. هرگز ک نت چوبی و یا ساخته شده با ام دی اف را با آب نشویید.

9. کف کشوهای ک نت ها اکثراً فیبر میباشد و چون فیبر از لحاظ مقاومتی ضعیف می باشد در هنگام چیدن وسایل در داخل کشوها دقت کنید وسایل سنگین در آن نذارید.

10. از گذاشتن قاشق یا چنگال خیس در داخل گشوها بپر د چون فیبر نسبت ب آب مقاوم نیست و سریعاً اب میشود .

11. در صورت کنده شدن روکش روی صفحه ک نت حتماً آن را عوض کنید چون در غیراین صورت و نفوذ آب به داخل آن پس از مدتی صفحه باد کرده و اب میشود.

12. در صورت ایجاد لک بر روی ک نت و نرفتن شما میتوانید آن را با کمی تینر فوری ببرید.تینر را با دست مال بر روی لک بکشید.

13. هر چند وقت یک بار به ک نت زیر سینک نگاه کنید تا آب در آنجا چکه نکند.

14. اگر ک نت خانه شما چوبی است هر چند وقت یکبار به آن وا بزنید تا ک ت چوبی شما سالم بماند.مشاهده متن کامل ...
جعبه دنده 1
درخواست حذف اطلاعات

جعبه دنده 1

گشتاور تولیدی توسط موتور پس از انتقال توسط کلاچ به جعبه دنده می رسد. وظیفه جعبه دنده انتقال دور موتور با نسبتهای گوناگون و رساندن آن به خطوط انتقال و میل گاردان در خودروهای دیفرانسیل عقب یا مستقیماً به دیفرانسیل در خودروهای دیفرانسیل جلو است.
سیستم جعبه دنده ای انتقال قدرت را می توان به دو گروه جعبه دنده ای دستی و جعبه دنده ای اتوماتیک تقسیم بندی کرد. سیستم انتقال قدرت دستی در ح انتقال مستقیم بازدهی در حدود 98% ولی در دنده های با نسبت انتقال پایین تر بازده به حدود 90% می رسد. چون بیشترین زمان استفاده از اتومبیل، جعبه دنده در ح انتقال مستقیم قدرت است، بنابراین با توجه به این مورد و هزینه اولیه به نسبت کمتر این سیستم جعبه دنده ای، هنوز استفاده از آنها در اکثر اتومبیلها مورد توجه است. از سیستم انتقال اتوماتیک بیشتر در اتومبیلهای گرانقیمت تر و کلاسهای بالاتر استفاده می شود چرا که با توجه به عملکرد ساده تر آن برای راننده، هزینه ساخت آن نیز بیشتر است. علاوه بر دو نوع فوق، امروزه استفاده از نسل جدیدی از سیستم انتقال قدرت بنام سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر (cvt) نیز مورد توجه طراحان خودروها قرار گرفته است.

سیستم انتقال قدرت دستی
در دسته بندی کلی از لحاظ نحوه کارکرد، جعبه دنده های دستی به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

- sliding mesh type gearbox

- constant mesh type gearbox

- synchromesh type gearbox

sliding mesh type gearbox

این جعبه دنده ها از قدیمیترین و ساده ترین انواع جعبه دنده ها هستند که درگیری دنده ها در آنها توسط جابجا دنده ها ایجاد می شود. این جعبه دنده ها در واقع شامل دو ردیف شفت می باشند : شفتی که از طرف کلاچ می آید و خود شامل دو قسمت است؛ یکی که کاملاً ثابت می باشد و در واقع محور ورودی است بنام محور اصلی ( primary shaft ) و شفت دیگری که در امتداد آن اما بصورت جداگانه و متحرک قرار دارد و بنام splined mainshaft خوانده می شود و عمل تعویض دنده نیز با جابجایی این شفت صورت می گیرد. شفتی پایینی که بنام محور ثانویه ( lay shaft ) خوانده می شود و بسته به نوع جعبه دنده، تعدادی دنده بر روی آن قرار می گیرد. این شفت توسط درگیری بین دو دنده به طور دائم در ارتباط با محور اصلی است
هنگامی که گشتاور از طریق درگیری یک جفت دنده از محور اصلی به محور ثانویه منتقل می شود، با توجه به نسبت تعداد دنده ها یک کاهش دور در آن ایجاد می شود. حاصلضرب این کاهش دور در کاهش دور ناشی از درگیری دو چرخ دنده نهایی، نسبت کاهش دور اصلی ناشی از یک دنده خاص را به ما می دهد.

جعبه دنده

نحوه درگیری دنده ها و همچنین محاسبه کاهش نسبت دور را برای دنده های مختلف در شکلهای2-2 مشاهده می کنید


جعبه دنده


constant mesh type gearbox

در این نوع از جعبه دنده ها بر خلاف ح قبل همه دنده ها با هم درگیر هستند، این عمل باعث عملکرد آرام و بدون صدای این دنده ها می شود، چرا که عمده صدا در سیستم جعبه دنده ای قبلی ناشی از جازدن دنده ها بود. علاوه بر آن، در این سیستم چون دنده ها همیشه با هم درگیر هستند می توان از دنده های ما یچی (هلیکالی) استفاده نمود که این خود نیز در کاهش صدا و عملکرد
نرمتر جعبه دنده موثر است. در این نوع از جعبه دنده ها محل و نحوه قرارگیری دنده ها بر روی محورهای اصلی و ثانویه همانند ح قبلی است، ولی در اینجا هر دنده روی محور اصلی با دنده متناظر روی محور ثانویه درگیر است. بنابراین در این ح بدون توجه به اینکه اتومبیل در چه دنده ای قرار دارد، در هر حال تمام دنده ها در حال چرخش هستند، اما تنها یکی از این دنده های در حال چرخش است که می تواند به تناسب شماره دنده مورد نیاز با محور اصلی کوپل شود و آنرا به حرکت درآورد. اولین دنده روی primary shaft و نیز تمامی دنده های روی lay shaft با محور خود کاملاً فی هستند و امکان جابجایی نسبت به محور را ندارند. اما دنده های روی splined main

shaft بر روی بلبرینگهایی سوار هستند و نسبت به محور خود در حال چرخشند و تنها یک دنده است که توسط مکانیزمی به محور کوپل می شود. این مکانیزم sliding dog clutch نام دارد که روی محور ثانویه هزارخار شده است. با انتخاب دنده مورد نظر زبانه های روی dog clutch مربوط به آن دنده خود را با دنده درگیر می کند و با این عمل، دنده مورد نظر با محور خود قفل می شود و در واقع نسبت انتقال دلخواه را برای ما فراهم می گرداند


جعبه دنده
شکل2-3 constant mesh type gearbox


در این نوع از جعبه دنده ها برای درگیری بهتر زبانه dog clutchو دنده لازم است که سرعت آنها با هم برابر باشند. برای تحقق نسبی این امر در این نوع سیستم جعبه دنده ای از double declutching استفاده می شود. بدینگونه که بار اول که کلاچ گرفته می شود، ارتباط موتور با جعبه دنده قطع می شود. پس فشار از روی زبانه های dog clutch برداشته می شود تا بتوان آن را به ح خلاص
منتقل کرد. بعد با رها کلاچ، موتور را به سرعت مناسب می رسانیم. منظور از سرعت مناسب، دور موتوری است که با دنده بعدی تناسب دارد. یعنی کاری می کنیم که زبانه های dog clutch و چرخ دنده ای که مربوط به دنده بعدی است با سرعت ی انی بچرخند تا زبانه ها بتوانند در چرخ دنده جفت شود. حالا مجبوریم یک بار دیگر کلاچ را فشار دهیم تا این زبانه ها و دنده جدید با هم درگیر شوند.
بنابراین در این ح برای تعویض دنده راننده ابتدا باید دنده را خلاص کند و سپس با کلاچ گیری دوباره دنده بعدی را انتخاب نماید.


جعبه دنده
شکل2-4 dog clutch در ح آزاد و درگیر با دنده هاsynchromesh type gearbox

در این نوع جعبه دنده نیز همانند ح قبل دنده های روی شفت اصلی با دنده مربوطه روی شفت ثانویه در ح درگیری دائم هستند. دنده های روی شفت ثنویه روی محور ثابت و دنده های روی شفت اصلی توانایی گردش آزادانه حول محور خود را دارند. از این لحاظ نیز، این نوع جعبه دنده همانند جعبه دنده های constant mesh هستند، اما نکته ای که در اینجا وجود دارد استفاده از سیستم هم سرعت کننده (synchronizer) در این نوع جعبه دنده ها می باشد که در این ح وم جعبه دنده به double declutching را از میان می برد. با استفاده از این سیستم همسرعت کننده در این جعبه دنده ها، عمل تعویض دنده براحتی و بدون سروصدای ناشی از بهم خوردن دنده ها صورت خواهد گرفت. شکل2-5

جعبه دنده
شکل2-5 synchromesh type gearbox

اگر جعبه دنده در وضعیت خلاص باشد توان انتقال نمی دهد. در این ح هیچ یک از چرخدنده های روی محور وجی به آن قفل نمی شوند. در هنگام تعویض دنده، چرخدنده ها با عمل کشویی به محور قفل می شوند. خود کشوییها نیز توسط هزار خار به محور وجی متصلند و با آن می چرخند. ما روی کشویی در شیارهای غلاف کشویی جفت می شود. وقتی راننده دسته دنده را جابجا می کند، این حرکت از طریق میله بندی به ما روی کشویی منتقل می شود. ما ، غلاف کشویی را به حرکت در می آورد و غلاف چرخدنده مورد نظر را روی محور قفل می کند. به کمک کشویی می توان کاری کرد که چرخدنده ها و غلافهای کشویی در حوالی زمانی که باید با هم درگیر شوند، با سرعت برابر بچرخند. وقتی این سرعتها با هم برابر باشند، چرخدنده ها به نرمی درگیر می شوند. کشوییها، م وطهای هماهنگ کننده ای روی چرخدنده ها و نیز روی دنده برنجی دارد که در واقع کار یک کلاچ کوچک را انجام می دهند. مغزی کشویی با هزار خار به محور وجی جعبه دنده متصل است. غلاف کشویی روی مغزی کشویی جفت می شود. (شکل2-6

دنده

شکل2-6 شکل یک دنده بهمراه اجزای هم سرعت کننده مربوط به آن

عمل سازی سرعت طی سه مرحله صورت می گیرد:
وقتی دنده عوض می کنیم، غلاف کشویی به طرف چرخدنده مورد نظر می رود. این غلاف روی خارهای مغزی کشویی می لغزد و خارهایی را با خود جابجا می کند. این خارها نیز به دنده برنجی نیرو وارد می کنند و آن را به طرف چرخدنده مورد نظر می رانند، در نتیجه سطح م وطی دنده برنجی با سطح م وطی چرخدنده تماس پیدا می کند. اصطکاک بین آنها سبب ی ان شدن سرعت و هماهنگی در چرخششان می شود. وقتی دنده های خارجی دنده برنجی و چرخدنده با یک سرعت می چرخند، غلاف کشویی روی آنها می لغزد. درنتیجه چرخدنده به محور قفل و تعویض دنده انجام می شود. توان از این چرخدنده از طریق غلاف کشویی و مغزی کشویی به محور منتقل می شود. شکل2-7

هم سرعت کننده
شک2-7 عمل سیستم همسرعت کننده

سالها پیش جعبه دنده های دستی چهار دنده بودند و دسته دنده درکف اتاق قرار داشت؛ جاییکه راننده براحتی به آن دسترسی داشت. انتهای جعبه دنده به مکانیسم تعویض دنده متصل می شد. پس از آن دسته دنده را به لوله فرمان منتقل د؛ جاییکه بیشتر در دسترس راننده بود. بااین تغییر جای پاها در صندلی جلو نیز وسیعتر شد. امروزه دسته دنده دوباره در کف اتاق نصب می شود.
درواقع اغلب اوقات دسته دنده بخشی از کنسول میانی است. برای اتصال دسته دنده به جعبه دنده از میله بندیهای با آرایش مختلف استفاده شده است. طرز کار تمام این میله بندیها اساساً یکی است. برای عوض دنده باید دو حرکت به دسته دنده اعمال کرد. در اولین حرکت ما روی کشویی و کشویی مربوط به چرخدنده مورد نظر انتخاب می شود. حرکت دوم سبب می شود که ما روی
کشویی، غلاف کشویی را به حرکت در آورد. در نتیجه حرکت اخیر، چرخدنده مورد نظر به محور اصلی قفل می شود. شکل2-8


جعبه دنده

شکل2-8 مکانیسم تعویض دنده

در شکل2-9 نمونه ای از میله بندی تعویض دنده مربوط جعبه دنده طولی پنج و شش سرعته اتومبیل فورد را مشاهده می کنید

جعبه دنده

شکل2-9 میله بندی تعویض دنده فورد

جعبه دنده 2

دنده های کمکی splitter change & range change

برای خودروهای نسبتاً سبک با وزن حدود یک تن که نسبت قدرت به وزن بزرگی دارند، یک جعبه دنده 4 سرعته یا 5 سرعته معمولی جوابگوی اتومبیل در عملکرد صحیح خود می باشد. اما برای خودروهای سنگینی که بارهای بزرگی را تحمل می کنند و نسبت قدرت به وزن بسیار پایینی دارند، استفاده از این جعبه دنده ها به تنهایی نمی تواند گزینه مناسبی باشد. تحت چنین شرایط عملکردی اگر فاصله نسبت انتقال دنده ها خیلی زیاد باشد، در حین تعویض دنده دور موتور به شدت افت می کند و بازیافت گشتاور دوباره موتور به کندی صورت می گیرد؛ بنابراین برای کمتر اثرات ناشی از این افت دور در هنگام تعویض دنده به فاصله های کوچکتری از اختلاف افزایش نسبت دنده ای نیاز است. با دو برابر تعداد نسبت دنده ها اثرات افت دور موتور در حین تعویض دنده کاهش می یابد.جهت تحقق این امر و افزایش تعداد نسبت انتقال می توان از تعداد چرخدنده های بیشتر با نسبت انتقالهای گوناگون در گیرب استفاده کرد، اما استفاده از این روش به بزرگ و سنگین شدن جعبه دنده می انجامد. برای جلوگیری از این امر یک جعبه دنده کوچک دو وضعیتی را به صورت سری با جعبه دنده معمولی 4 سرعته، 5 سرعته و ... قرار می دهند. استفاده از این جعبه دنده کمکی به این ترتیب تعداد نسبت انتقال را در جعبه دنده های معمولی دو برابر می کند. در وضعیتهای بسیار خاص می توان از جعبه کمکی سه وضعیته استفاده کرد، در این صورت تعداد دنده های جعبه دنده معمولی تا سه برابر افزایش می یابد که در اینگونه کمکیها معمولاً یکی از نسبتهای انتقال بسیار کم در نظر گرفته می شود.

جعبه دنده های کمکی می توانند به دو صورت قبل یا بعد از جعبه دنده اصلی قرار گیرند که طراح با توجه به شرایط مورد نظر خودرو آن را برمی گزیند :

splitter gear change :
در نوع جعبه دنده، جعبه دنده کمکی قبل از جعبه دنده اصلی قرار می گیرد. در این ح جعبه دنده کمکی دو ح دارد، ح اول که نسبت انتقال مستقیم است و گشتاور ورودی از موتور بدون تغییر به جعبه دنده اصلی می رسد و ح دوم که نسبت انتقال ناشی از این دنده تقریباً 1 : 4/1 – 2/1 است. شکل2-10

جعبه دنده


شکل2-10 جعبه دنده کمکی از نوعsplitter و ترتیب تعویض دنده ها در این نوع جعبه دنده

range gear change :
در این نوع جعبه دنده، جعبه دنده کمکی بعد از جعبه دنده اصلی قرار می گیرد. جهت تعویض دنده در این نوع جعبه دنده ها ابتدا دنده کمکی را در ح low قرار داده و دنده های اصلی را به ترتیب تغییر می دهیم، سپس دنده کمکی را در ح انتقال مستقیم یا high قرار داده و دوباره دنده های اصلی را به ترتیب عوض می کنیم. شکل2-11


جعبه دنده

شکل2-11 جعبه دنده کمکی از نوعrange و ترتیب تعویض دنده ها در این نوع جعبه دنده

هر دو نوع جعبه دنده های splitter و change می توانند به صورت چرخدنده های ساده یا خورشیدی باشند. همچنین برخی از جعبه دنده ها در صورت نیاز می توانند از جعبه دنده های splitter و change به صورت همزمان استفاده کنند.

( pto ) power take-off

pto در واقع مکانیزمی است که تعدادی شفت محرک را برای بکار انداختن تجهیزات کمکی در برخی از خودروهای خاص فراهم سازد. این شفتها می توانند نیروی محرک خود را از موتور و توسط دنده های تایمینگ سر میل لنگ بگیرند؛ اما معمولاً در اکثر سیستمها این نیرو را از قسمتی از جعبه دنده می گیرند. کابردهای مرسوم pto ها شامل موارد زیر هستند؛ مانند : پمپهای هیدرولیکی، کمپرسورها، ژنراتورها، بالابرها، جرثقیل ها، چرخ لنگرهای دوار، قرقره های شیلنگ آتش نشانی، دستگاههای مخلوط کننده، تیغه های ماشین برف روب و دیگر مکانیزمهای مکانیکی که به منبع جداگانه ای از قدرت محرکه نیاز دارند.

قدرت محرک pto می تواند توسط یکی از دنده های روی lay shaft فراهم شود و یا اینکه شفت مربوطه مستقیماً به انتهای lay shaft متصل شود و چرخش خود را ی ره از خود شفت بگیرد. (شکل2-12( pto ها بسته به نوع استفاده می توانند به صورت تک سرعته یا دو سرعته کار کنند. در واقع سیستمی مانند جعبه دنده های کمکی در این مورد نیز مورد استفاده قرار می گیرد که فراهم آورنده دو سرعت متفاوت می باشد. جهت دستی به سرعت دلخواه شفت نسبت دنده ها در این مورد نیز می تواند به صورت دلخواه انتخاب شوند.


جعبه دنده
شکل2-12 جعبه دنده بهمراه pto هایی که قدرت خود را از دنده ها می گیرند.


اوردرایو (over drive)

وقتی جعبه دنده های استاندارد را در دنده بالا قرار می دهیم، نسبت انتقال یک به یک است. در جاده های سرازیری در صورتیکه موتور اتومبیل قدرت کافی را داشته باشد و سرعت نیز در حد معقولی باشد موتور قادر خواهد بود که اتومبیل را با نسبت تبدیل کمتر از واحد نیز به حرکت در آورد. برای این منظور در گیرب بعضی از اتومبیل ها وسیله ای بنام اوردرایو پیش بینی شده است. اوردرایو
یا فوق سرعت یک سیستم مکانیکی است که به انتهای جعبه دنده های معمولی بسته می شود. محور وجی جعبه دنده محور ورودی اوردرایو را به حرکت در می آورد. اوردرایو شامل یک مجموعه دنده سیاره ای است که بوسیله آن می توان نسبت تبدیل پایین تر از یک را بدست آورد.

یکی از مزایای مهم اوردرایو آن است که با استفاده از آن می توان با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبیل، دوران موتور آنرا تا حدود 30 درصد تنزل داد. طبعاً استفاده از اوردرایو سبب کاهش مصرف سوخت در ماکزیمم سرعت می شود. اوردرایو با توجه به صحت عوامل زیر عمل رضایت بخشی را ارائه خواهد کرد :

1- موتور اتومبیل قدرت کافی را داشته باشد.

2- سرعت اتومبیل در حد کافی باشد.

3- جاده تقریباً مسطح یا سرازیر باشد
جعبه دنده

شکل2-13 اثرات اوردرایو بر روی عملکرد موتور

استفاده از اوردرایو به خودی خود موجب تضمین سرعت حداکثر نخواهد بود. با افزایش سرعت اتومبیل مقاومت باد به سرعت زیاد می شود. در سرعت های خیلی زیاد اثرات مقاومت ناشی از باد را می توان با اثر بازدارندگی در یک سربالایی شیب تند قابل قیاس دانست. در این موقع است که دیگر نمی توان دنده بالا یا اوردرایو را یک امتیاز محسوب آورد و بایستی برای کار صحیح موتور اتومبیل را به یک دنده پایین تر منتقل ساخت. در شکل 2-13 نمودار مربوط به اثرات اوردرایو بر روی عملکرد موتور می توان مشاهده کرد. ملاحظه می شود که از اثرات اوردرایو کاهش مصرف سوخت و همچنین افزایش گشتاور موتور در ماکزیمم سرعت مجاز است. برای فراهم چنین شرایطی و اضافه اوردرایو به جعبه دنده های معمولی معمولاً از ترکیبهای چرخدنده های سیاره ای استفاده می کنند. یک مجموعه خوشیدی یا سیاره ای شامل یک دنده خورشیدی یا دنده مرکزی است که با دنده های هرز گرد سیاره ای یا پینیونها که روی محور نگهدارنده یا بازو قرار گرفته اند، احاطه شده است؛ حرکت دورانی می کنند و بطور دائم درگیر می باشند. پینیونها نیز در داخل دنده داخلی یا رینگ (به این دلیل به این نام خوانده می شود که محیط دایره از داخل دندانه دار شده است) احاطه شده و بطور دائم با این دنده های سیاره ای در گیر می باشند. شکل2-14

جعبه دنده سیاره ای

شکل2-14 نمونه ساده ای از چرخ دنده سیاره ای واجزای آن

اگر یک عضو از مجموعه چرخدنده سیاره ای ثابت نگهداشته شود و عضو دیگر بچرخد، حاصل کار افزایش سرعت، کاهش سرعت یا چرخش مع خواهد بود. نتیجه کار بستگی به این دارد که کدام عضو ثابت مانده و کدام عضو بچرخد.در صورت عدم نیاز به اوردرایو می توان آنرا در وضع قفل شده قرار داد. وقتی دو قسمت از مجموعه دنده سیاره ای بهم قفل شوند، مجموعه قادر به تغییر گشتاور یا دوران نبوده و همه آن به صورت یک واحد یکپارچه دوران خواهد کرد.مشاهده متن کامل ...
جعبه دنده 1
درخواست حذف اطلاعات

جعبه دنده 1

گشتاور تولیدی توسط موتور پس از انتقال توسط کلاچ به جعبه دنده می رسد. وظیفه جعبه دنده انتقال دور موتور با نسبتهای گوناگون و رساندن آن به خطوط انتقال و میل گاردان در خودروهای دیفرانسیل عقب یا مستقیماً به دیفرانسیل در خودروهای دیفرانسیل جلو است.
سیستم جعبه دنده ای انتقال قدرت را می توان به دو گروه جعبه دنده ای دستی و جعبه دنده ای اتوماتیک تقسیم بندی کرد. سیستم انتقال قدرت دستی در ح انتقال مستقیم بازدهی در حدود 98% ولی در دنده های با نسبت انتقال پایین تر بازده به حدود 90% می رسد. چون بیشترین زمان استفاده از اتومبیل، جعبه دنده در ح انتقال مستقیم قدرت است، بنابراین با توجه به این مورد و هزینه اولیه به نسبت کمتر این سیستم جعبه دنده ای، هنوز استفاده از آنها در اکثر اتومبیلها مورد توجه است. از سیستم انتقال اتوماتیک بیشتر در اتومبیلهای گرانقیمت تر و کلاسهای بالاتر استفاده می شود چرا که با توجه به عملکرد ساده تر آن برای راننده، هزینه ساخت آن نیز بیشتر است. علاوه بر دو نوع فوق، امروزه استفاده از نسل جدیدی از سیستم انتقال قدرت بنام سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر (cvt) نیز مورد توجه طراحان خودروها قرار گرفته است.

سیستم انتقال قدرت دستی
در دسته بندی کلی از لحاظ نحوه کارکرد، جعبه دنده های دستی به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

- sliding mesh type gearbox

- constant mesh type gearbox

- synchromesh type gearbox

sliding mesh type gearbox

این جعبه دنده ها از قدیمیترین و ساده ترین انواع جعبه دنده ها هستند که درگیری دنده ها در آنها توسط جابجا دنده ها ایجاد می شود. این جعبه دنده ها در واقع شامل دو ردیف شفت می باشند : شفتی که از طرف کلاچ می آید و خود شامل دو قسمت است؛ یکی که کاملاً ثابت می باشد و در واقع محور ورودی است بنام محور اصلی ( primary shaft ) و شفت دیگری که در امتداد آن اما بصورت جداگانه و متحرک قرار دارد و بنام splined mainshaft خوانده می شود و عمل تعویض دنده نیز با جابجایی این شفت صورت می گیرد. شفتی پایینی که بنام محور ثانویه ( lay shaft ) خوانده می شود و بسته به نوع جعبه دنده، تعدادی دنده بر روی آن قرار می گیرد. این شفت توسط درگیری بین دو دنده به طور دائم در ارتباط با محور اصلی است
هنگامی که گشتاور از طریق درگیری یک جفت دنده از محور اصلی به محور ثانویه منتقل می شود، با توجه به نسبت تعداد دنده ها یک کاهش دور در آن ایجاد می شود. حاصلضرب این کاهش دور در کاهش دور ناشی از درگیری دو چرخ دنده نهایی، نسبت کاهش دور اصلی ناشی از یک دنده خاص را به ما می دهد.

جعبه دنده

نحوه درگیری دنده ها و همچنین محاسبه کاهش نسبت دور را برای دنده های مختلف در شکلهای2-2 مشاهده می کنید


جعبه دنده


constant mesh type gearbox

در این نوع از جعبه دنده ها بر خلاف ح قبل همه دنده ها با هم درگیر هستند، این عمل باعث عملکرد آرام و بدون صدای این دنده ها می شود، چرا که عمده صدا در سیستم جعبه دنده ای قبلی ناشی از جازدن دنده ها بود. علاوه بر آن، در این سیستم چون دنده ها همیشه با هم درگیر هستند می توان از دنده های ما یچی (هلیکالی) استفاده نمود که این خود نیز در کاهش صدا و عملکرد
نرمتر جعبه دنده موثر است. در این نوع از جعبه دنده ها محل و نحوه قرارگیری دنده ها بر روی محورهای اصلی و ثانویه همانند ح قبلی است، ولی در اینجا هر دنده روی محور اصلی با دنده متناظر روی محور ثانویه درگیر است. بنابراین در این ح بدون توجه به اینکه اتومبیل در چه دنده ای قرار دارد، در هر حال تمام دنده ها در حال چرخش هستند، اما تنها یکی از این دنده های در حال چرخش است که می تواند به تناسب شماره دنده مورد نیاز با محور اصلی کوپل شود و آنرا به حرکت درآورد. اولین دنده روی primary shaft و نیز تمامی دنده های روی lay shaft با محور خود کاملاً فی هستند و امکان جابجایی نسبت به محور را ندارند. اما دنده های روی splined main

shaft بر روی بلبرینگهایی سوار هستند و نسبت به محور خود در حال چرخشند و تنها یک دنده است که توسط مکانیزمی به محور کوپل می شود. این مکانیزم sliding dog clutch نام دارد که روی محور ثانویه هزارخار شده است. با انتخاب دنده مورد نظر زبانه های روی dog clutch مربوط به آن دنده خود را با دنده درگیر می کند و با این عمل، دنده مورد نظر با محور خود قفل می شود و در واقع نسبت انتقال دلخواه را برای ما فراهم می گرداند


جعبه دنده
شکل2-3 constant mesh type gearbox


در این نوع از جعبه دنده ها برای درگیری بهتر زبانه dog clutchو دنده لازم است که سرعت آنها با هم برابر باشند. برای تحقق نسبی این امر در این نوع سیستم جعبه دنده ای از double declutching استفاده می شود. بدینگونه که بار اول که کلاچ گرفته می شود، ارتباط موتور با جعبه دنده قطع می شود. پس فشار از روی زبانه های dog clutch برداشته می شود تا بتوان آن را به ح خلاص
منتقل کرد. بعد با رها کلاچ، موتور را به سرعت مناسب می رسانیم. منظور از سرعت مناسب، دور موتوری است که با دنده بعدی تناسب دارد. یعنی کاری می کنیم که زبانه های dog clutch و چرخ دنده ای که مربوط به دنده بعدی است با سرعت ی انی بچرخند تا زبانه ها بتوانند در چرخ دنده جفت شود. حالا مجبوریم یک بار دیگر کلاچ را فشار دهیم تا این زبانه ها و دنده جدید با هم درگیر شوند.
بنابراین در این ح برای تعویض دنده راننده ابتدا باید دنده را خلاص کند و سپس با کلاچ گیری دوباره دنده بعدی را انتخاب نماید.


جعبه دنده
شکل2-4 dog clutch در ح آزاد و درگیر با دنده هاsynchromesh type gearbox

در این نوع جعبه دنده نیز همانند ح قبل دنده های روی شفت اصلی با دنده مربوطه روی شفت ثانویه در ح درگیری دائم هستند. دنده های روی شفت ثنویه روی محور ثابت و دنده های روی شفت اصلی توانایی گردش آزادانه حول محور خود را دارند. از این لحاظ نیز، این نوع جعبه دنده همانند جعبه دنده های constant mesh هستند، اما نکته ای که در اینجا وجود دارد استفاده از سیستم هم سرعت کننده (synchronizer) در این نوع جعبه دنده ها می باشد که در این ح وم جعبه دنده به double declutching را از میان می برد. با استفاده از این سیستم همسرعت کننده در این جعبه دنده ها، عمل تعویض دنده براحتی و بدون سروصدای ناشی از بهم خوردن دنده ها صورت خواهد گرفت. شکل2-5

جعبه دنده
شکل2-5 synchromesh type gearbox

اگر جعبه دنده در وضعیت خلاص باشد توان انتقال نمی دهد. در این ح هیچ یک از چرخدنده های روی محور وجی به آن قفل نمی شوند. در هنگام تعویض دنده، چرخدنده ها با عمل کشویی به محور قفل می شوند. خود کشوییها نیز توسط هزار خار به محور وجی متصلند و با آن می چرخند. ما روی کشویی در شیارهای غلاف کشویی جفت می شود. وقتی راننده دسته دنده را جابجا می کند، این حرکت از طریق میله بندی به ما روی کشویی منتقل می شود. ما ، غلاف کشویی را به حرکت در می آورد و غلاف چرخدنده مورد نظر را روی محور قفل می کند. به کمک کشویی می توان کاری کرد که چرخدنده ها و غلافهای کشویی در حوالی زمانی که باید با هم درگیر شوند، با سرعت برابر بچرخند. وقتی این سرعتها با هم برابر باشند، چرخدنده ها به نرمی درگیر می شوند. کشوییها، م وطهای هماهنگ کننده ای روی چرخدنده ها و نیز روی دنده برنجی دارد که در واقع کار یک کلاچ کوچک را انجام می دهند. مغزی کشویی با هزار خار به محور وجی جعبه دنده متصل است. غلاف کشویی روی مغزی کشویی جفت می شود. (شکل2-6

دنده

شکل2-6 شکل یک دنده بهمراه اجزای هم سرعت کننده مربوط به آن

عمل سازی سرعت طی سه مرحله صورت می گیرد:
وقتی دنده عوض می کنیم، غلاف کشویی به طرف چرخدنده مورد نظر می رود. این غلاف روی خارهای مغزی کشویی می لغزد و خارهایی را با خود جابجا می کند. این خارها نیز به دنده برنجی نیرو وارد می کنند و آن را به طرف چرخدنده مورد نظر می رانند، در نتیجه سطح م وطی دنده برنجی با سطح م وطی چرخدنده تماس پیدا می کند. اصطکاک بین آنها سبب ی ان شدن سرعت و هماهنگی در چرخششان می شود. وقتی دنده های خارجی دنده برنجی و چرخدنده با یک سرعت می چرخند، غلاف کشویی روی آنها می لغزد. درنتیجه چرخدنده به محور قفل و تعویض دنده انجام می شود. توان از این چرخدنده از طریق غلاف کشویی و مغزی کشویی به محور منتقل می شود. شکل2-7

هم سرعت کننده
شک2-7 عمل سیستم همسرعت کننده

سالها پیش جعبه دنده های دستی چهار دنده بودند و دسته دنده درکف اتاق قرار داشت؛ جاییکه راننده براحتی به آن دسترسی داشت. انتهای جعبه دنده به مکانیسم تعویض دنده متصل می شد. پس از آن دسته دنده را به لوله فرمان منتقل د؛ جاییکه بیشتر در دسترس راننده بود. بااین تغییر جای پاها در صندلی جلو نیز وسیعتر شد. امروزه دسته دنده دوباره در کف اتاق نصب می شود.
درواقع اغلب اوقات دسته دنده بخشی از کنسول میانی است. برای اتصال دسته دنده به جعبه دنده از میله بندیهای با آرایش مختلف استفاده شده است. طرز کار تمام این میله بندیها اساساً یکی است. برای عوض دنده باید دو حرکت به دسته دنده اعمال کرد. در اولین حرکت ما روی کشویی و کشویی مربوط به چرخدنده مورد نظر انتخاب می شود. حرکت دوم سبب می شود که ما روی
کشویی، غلاف کشویی را به حرکت در آورد. در نتیجه حرکت اخیر، چرخدنده مورد نظر به محور اصلی قفل می شود. شکل2-8


جعبه دنده

شکل2-8 مکانیسم تعویض دنده

در شکل2-9 نمونه ای از میله بندی تعویض دنده مربوط جعبه دنده طولی پنج و شش سرعته اتومبیل فورد را مشاهده می کنید

جعبه دنده

شکل2-9 میله بندی تعویض دنده فورد

جعبه دنده 2

دنده های کمکی splitter change & range change

برای خودروهای نسبتاً سبک با وزن حدود یک تن که نسبت قدرت به وزن بزرگی دارند، یک جعبه دنده 4 سرعته یا 5 سرعته معمولی جوابگوی اتومبیل در عملکرد صحیح خود می باشد. اما برای خودروهای سنگینی که بارهای بزرگی را تحمل می کنند و نسبت قدرت به وزن بسیار پایینی دارند، استفاده از این جعبه دنده ها به تنهایی نمی تواند گزینه مناسبی باشد. تحت چنین شرایط عملکردی اگر فاصله نسبت انتقال دنده ها خیلی زیاد باشد، در حین تعویض دنده دور موتور به شدت افت می کند و بازیافت گشتاور دوباره موتور به کندی صورت می گیرد؛ بنابراین برای کمتر اثرات ناشی از این افت دور در هنگام تعویض دنده به فاصله های کوچکتری از اختلاف افزایش نسبت دنده ای نیاز است. با دو برابر تعداد نسبت دنده ها اثرات افت دور موتور در حین تعویض دنده کاهش می یابد.جهت تحقق این امر و افزایش تعداد نسبت انتقال می توان از تعداد چرخدنده های بیشتر با نسبت انتقالهای گوناگون در گیرب استفاده کرد، اما استفاده از این روش به بزرگ و سنگین شدن جعبه دنده می انجامد. برای جلوگیری از این امر یک جعبه دنده کوچک دو وضعیتی را به صورت سری با جعبه دنده معمولی 4 سرعته، 5 سرعته و ... قرار می دهند. استفاده از این جعبه دنده کمکی به این ترتیب تعداد نسبت انتقال را در جعبه دنده های معمولی دو برابر می کند. در وضعیتهای بسیار خاص می توان از جعبه کمکی سه وضعیته استفاده کرد، در این صورت تعداد دنده های جعبه دنده معمولی تا سه برابر افزایش می یابد که در اینگونه کمکیها معمولاً یکی از نسبتهای انتقال بسیار کم در نظر گرفته می شود.

جعبه دنده های کمکی می توانند به دو صورت قبل یا بعد از جعبه دنده اصلی قرار گیرند که طراح با توجه به شرایط مورد نظر خودرو آن را برمی گزیند :

splitter gear change :
در نوع جعبه دنده، جعبه دنده کمکی قبل از جعبه دنده اصلی قرار می گیرد. در این ح جعبه دنده کمکی دو ح دارد، ح اول که نسبت انتقال مستقیم است و گشتاور ورودی از موتور بدون تغییر به جعبه دنده اصلی می رسد و ح دوم که نسبت انتقال ناشی از این دنده تقریباً 1 : 4/1 – 2/1 است. شکل2-10

جعبه دنده


شکل2-10 جعبه دنده کمکی از نوعsplitter و ترتیب تعویض دنده ها در این نوع جعبه دنده

range gear change :
در این نوع جعبه دنده، جعبه دنده کمکی بعد از جعبه دنده اصلی قرار می گیرد. جهت تعویض دنده در این نوع جعبه دنده ها ابتدا دنده کمکی را در ح low قرار داده و دنده های اصلی را به ترتیب تغییر می دهیم، سپس دنده کمکی را در ح انتقال مستقیم یا high قرار داده و دوباره دنده های اصلی را به ترتیب عوض می کنیم. شکل2-11


جعبه دنده

شکل2-11 جعبه دنده کمکی از نوعrange و ترتیب تعویض دنده ها در این نوع جعبه دنده

هر دو نوع جعبه دنده های splitter و change می توانند به صورت چرخدنده های ساده یا خورشیدی باشند. همچنین برخی از جعبه دنده ها در صورت نیاز می توانند از جعبه دنده های splitter و change به صورت همزمان استفاده کنند.

( pto ) power take-off

pto در واقع مکانیزمی است که تعدادی شفت محرک را برای بکار انداختن تجهیزات کمکی در برخی از خودروهای خاص فراهم سازد. این شفتها می توانند نیروی محرک خود را از موتور و توسط دنده های تایمینگ سر میل لنگ بگیرند؛ اما معمولاً در اکثر سیستمها این نیرو را از قسمتی از جعبه دنده می گیرند. کابردهای مرسوم pto ها شامل موارد زیر هستند؛ مانند : پمپهای هیدرولیکی، کمپرسورها، ژنراتورها، بالابرها، جرثقیل ها، چرخ لنگرهای دوار، قرقره های شیلنگ آتش نشانی، دستگاههای مخلوط کننده، تیغه های ماشین برف روب و دیگر مکانیزمهای مکانیکی که به منبع جداگانه ای از قدرت محرکه نیاز دارند.

قدرت محرک pto می تواند توسط یکی از دنده های روی lay shaft فراهم شود و یا اینکه شفت مربوطه مستقیماً به انتهای lay shaft متصل شود و چرخش خود را ی ره از خود شفت بگیرد. (شکل2-12( pto ها بسته به نوع استفاده می توانند به صورت تک سرعته یا دو سرعته کار کنند. در واقع سیستمی مانند جعبه دنده های کمکی در این مورد نیز مورد استفاده قرار می گیرد که فراهم آورنده دو سرعت متفاوت می باشد. جهت دستی به سرعت دلخواه شفت نسبت دنده ها در این مورد نیز می تواند به صورت دلخواه انتخاب شوند.


جعبه دنده
شکل2-12 جعبه دنده بهمراه pto هایی که قدرت خود را از دنده ها می گیرند.


اوردرایو (over drive)

وقتی جعبه دنده های استاندارد را در دنده بالا قرار می دهیم، نسبت انتقال یک به یک است. در جاده های سرازیری در صورتیکه موتور اتومبیل قدرت کافی را داشته باشد و سرعت نیز در حد معقولی باشد موتور قادر خواهد بود که اتومبیل را با نسبت تبدیل کمتر از واحد نیز به حرکت در آورد. برای این منظور در گیرب بعضی از اتومبیل ها وسیله ای بنام اوردرایو پیش بینی شده است. اوردرایو
یا فوق سرعت یک سیستم مکانیکی است که به انتهای جعبه دنده های معمولی بسته می شود. محور وجی جعبه دنده محور ورودی اوردرایو را به حرکت در می آورد. اوردرایو شامل یک مجموعه دنده سیاره ای است که بوسیله آن می توان نسبت تبدیل پایین تر از یک را بدست آورد.

یکی از مزایای مهم اوردرایو آن است که با استفاده از آن می توان با ثابت نگهداشتن سرعت اتومبیل، دوران موتور آنرا تا حدود 30 درصد تنزل داد. طبعاً استفاده از اوردرایو سبب کاهش مصرف سوخت در ماکزیمم سرعت می شود. اوردرایو با توجه به صحت عوامل زیر عمل رضایت بخشی را ارائه خواهد کرد :

1- موتور اتومبیل قدرت کافی را داشته باشد.

2- سرعت اتومبیل در حد کافی باشد.

3- جاده تقریباً مسطح یا سرازیر باشد
جعبه دنده

شکل2-13 اثرات اوردرایو بر روی عملکرد موتور

استفاده از اوردرایو به خودی خود موجب تضمین سرعت حداکثر نخواهد بود. با افزایش سرعت اتومبیل مقاومت باد به سرعت زیاد می شود. در سرعت های خیلی زیاد اثرات مقاومت ناشی از باد را می توان با اثر بازدارندگی در یک سربالایی شیب تند قابل قیاس دانست. در این موقع است که دیگر نمی توان دنده بالا یا اوردرایو را یک امتیاز محسوب آورد و بایستی برای کار صحیح موتور اتومبیل را به یک دنده پایین تر منتقل ساخت. در شکل 2-13 نمودار مربوط به اثرات اوردرایو بر روی عملکرد موتور می توان مشاهده کرد. ملاحظه می شود که از اثرات اوردرایو کاهش مصرف سوخت و همچنین افزایش گشتاور موتور در ماکزیمم سرعت مجاز است. برای فراهم چنین شرایطی و اضافه اوردرایو به جعبه دنده های معمولی معمولاً از ترکیبهای چرخدنده های سیاره ای استفاده می کنند. یک مجموعه خوشیدی یا سیاره ای شامل یک دنده خورشیدی یا دنده مرکزی است که با دنده های هرز گرد سیاره ای یا پینیونها که روی محور نگهدارنده یا بازو قرار گرفته اند، احاطه شده است؛ حرکت دورانی می کنند و بطور دائم درگیر می باشند. پینیونها نیز در داخل دنده داخلی یا رینگ (به این دلیل به این نام خوانده می شود که محیط دایره از داخل دندانه دار شده است) احاطه شده و بطور دائم با این دنده های سیاره ای در گیر می باشند. شکل2-14

جعبه دنده سیاره ای

شکل2-14 نمونه ساده ای از چرخ دنده سیاره ای واجزای آن

اگر یک عضو از مجموعه چرخدنده سیاره ای ثابت نگهداشته شود و عضو دیگر بچرخد، حاصل کار افزایش سرعت، کاهش سرعت یا چرخش مع خواهد بود. نتیجه کار بستگی به این دارد که کدام عضو ثابت مانده و کدام عضو بچرخد.در صورت عدم نیاز به اوردرایو می توان آنرا در وضع قفل شده قرار داد. وقتی دو قسمت از مجموعه دنده سیاره ای بهم قفل شوند، مجموعه قادر به تغییر گشتاور یا دوران نبوده و همه آن به صورت یک واحد یکپارچه دوران خواهد کرد.مشاهده متن کامل ...
انواع املا
درخواست حذف اطلاعات

املای م ی : در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد ، می‌توان در هنگام دیکته ، دانش‌آموز ضعیف را کنار دانش‌آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است ، با م بنویسد. در نتیجه دانش‌آموز ضعیف ، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می‌سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی‌شود. البته این روش نباید به طور مکرر یا همیشگی باشد.??

املای ویرایشی : در هنگام تصحیح املا ، معلم ، صحیح لغات را نمی‌نویسد تا دانش‌آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا ‌کنند و بعد ما به آن املا نمره می‌دهیم. یعنی ، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می‌کشیم و صحیح آن را بچه‌ها می‌نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می‌دهیم.

املای کل خوانی : معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه‌ها بخواند ، ولی بچه‌ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند. بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود ، یعنی در هر املا ، کل متن باید سه بار خوانده شود.

??املای هوایی : می‌توان دیکته را به صورت شفاهی خواند و بچه‌ها لغات مهم آن را در هوا انگشت نویسی کنند.

??املای لمسی – حدسی : نوع دیگر املا ، بازی و املا است بدین صورت که شاگرد پشت سری ، کلمات را با انگشت روی پشت فرد جلویی می نویسد تا شاگرد جلویی از روش حرکت انگشت فرد عقبی بتواند لغات را حدس بزند و بنویسد.

??املای رو مه ای : بچه‌ها می بایست رو مه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند املا برای ما درست کنند و بر روی ورقه بچسبانند. این روش می‌تواند به صورت گروهی هم در خانه انجام گیرد.

??املای تکمیلی : می‌توان املای را بدون نقطه ، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص تایپ کرده و به دانش‌آموزان داد تا آنها در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند.

??املای غلط ی : می‌توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه‌ها کلمه غلط را خط بزنند .

??املای تصویری : بدین صورت که چندین شکل را به دانش‌آموزان بدهیم تا آنها املای صحیح نام آن شکل ها را بنویسند.

??املای گروهی : به این شکل که بچه‌ها را به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌کنیم و در هر گروه ، هر خط را یک نفر از گروه می‌نویسد و در انتها نمره گروهی می‌دهیم و آن املا در پوشه کار گروه‌ها قرار می‌گیرد.

املای انتخ : هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می‌نویسد و ما املای همه گروه‌ها را جمع‌آوری کرده و می‌خوانیم و سپس یا بهترین متن را به کل کلاس ، دیکته می‌گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کلاس ، دیکته می‌گوییم.

املای گروه به گروه : بچه‌ها را گروه‌بندی می‌کنیم و سپس هر گروه متن دیکته‌ای را می‌نویسد و برای گروه دیگر می‌خواند تا آن گروه بنویسند.

املای متن نویسی :  بچه‌ها به گروه‌های 5 یا 6 نفره تقسیم می‌شوند. 10 کلمه مهم از درس انتخاب می‌کنیم و از بچه‌ها در گروه‌ها می‌خواهیم که هر کدام جمله‌ای را در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

املای تقویت حافظه : بدین صورت که معلم متنی را روی تابلو می‌نویسد .بعد متن را برای دانش‌آموزان می‌خواند و سپس روی نوشته‌هایش روی تابلو می‌کشد و بچه‌ها باید هر آنچه از متن فهمیده‌اند را بنویسند. سپس معلم را از روی نوشته ها برمی‌دارد و بچه‌ها متن خود را با متن تابلو مقایسه ‌کرده و به خود امتیاز ‌می‌دهند.
??املای آینه‌ای :  می‌تواند استفاده از آینه باشد بدین صورت که کلمات را بر ع روی تابلو بنویسیم و بچه‌ها با نگاه به آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.
املای آبکی : استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب که بچه‌ها به صورت انفرادی و یا گروهی با خود آب‌پاش به مدرسه می‌آورند و با آب ، دیکته را روی زمین می‌نویسند و گروهی نوشته‌های خود را تصحیح کنند.
با کمک خود دانش آموز انجام می شود و معلم بدون اشاره به نام آنان تک تک املا ها را بررسی و مشکلات را است اج می کند . به این ترتیب که معلم املای اولین دانش آموز را در دست می گیرد و به کمک دانش آموز کلمات یاد شده را رونویسی می کند. سپس املای دومین , سومین و .... در دست می گیرد و به کمک همان دانش آموز یا دانش آموز دیگری , صورت صحیح غلط های املایی را روی تابلو ثبت می کند . البته هر جا که غلط ها تکراری بودند جلوی اولین مورد آن یک علامت ( مثلاً * ) می زند . در پایان با شمردن غلط ها , اشکالات املایی دانش آموزان را اولویت بندی می کند .
گام چهارم
در ایـن گام معلـم با توجه به مهمترین و پر تعداد ترین اشکالات املایی دانش آموزان با بکار گیری انواع تمرینات حرف نویسی و کلمه نویسی و همچنین تمرینات کلمه سازی و جمله سازی به تقویت توان نوشتاری دانش آموزان می پردازد .

راههای پیشنهادی برای تقویت املایی دانش آموزان ضعیف
با مطالعه اطلاعات جمع آوری شده در جلسه شورای معلمان جهت تقویت املا با پیشنهادات متعدد همکاران مواجه شدیم که در ذیل فهرست وار آورده ایم .
- دقت به مشق ( رونویسی ) و تصحیح غلط ها و رعایت خط زمینه
- توجه به دست ورزی در دوره آمادگی
- مطمئن شدن از شناخت حروف الفبای فارسی
- بررسی دقیق تکلیف شب در خانه
- توجه بیشتر به دانش آموزان کند نویس
- پرهیز از حرکات اضافی موقع گفتن املا
- استفاده از دانش آموزان ممتاز برای روخوانی و تکرار و تمرین در کلاس
- توجه به نوع نشستن
- استفاده از کارت تند خوانی
- ترکیب صامت و مصوت
- اطمینان از تلفظ صحیح حروفات توسط دانش آموزان
- تصحیح املا توسط خود دانش آموزان  و . . . .
که قرار شد تعدادی از پیشنهادهای همکاران در مورد دانش آموزانی که در املا ضعیف هستند اجرا شود . از جمله آموزش حروفاتی که دانش آموزان در آن اشکال دارند ( قبل از گفتن املا )  - یادداشت غلط هایی که بیشتر دانش آموزان از آن دارند – دقت در مشق دانش آموزان .
روش های موثر در کاهش اختلالات املایی
در هر جلسه ی املا دانش آموزانی وجود دارند که در درس املا دچار مشکل بوده و گاهی با روشهای غیر منطقی از سوی خانواده یا معلم مربوطه مواجه می شوند .
برای دستی به یک راه حل ساده ابتدا مشکلات متعدد را یادداشت نموده و سپس به بررسی علل آن اشتباهات می پردازیم .
در زیر اشکالات املا و طرز صحیح نوشتن آن و نوع اشتباه در املا مشخص شده است :
اشتباه
درست
نوع اشتباه
اک
خوراک
آموزشی
حسته
خسته
دقت
زمبور
زنبور
حساسیت شنیداری
مقازه
مغازه
حافظه دیداری
رفتن
رفتند
حساسیت شنیداری
سبر
صبر
حافظه دیداری
خوروس
وس
آموزشی
سپاس گذار
سپاس گزار
حافظه دیداری
شعال
شغال
دقت
ستل
سطل
حافظه دیداری
پمبه
پنبه
حساسیت شنیداری
جا انداختن کلمه
رفت
حافظه دیداری
کندم
گندم
دقت
* ویژه ی دانش آموزانی که نیاز به حمایت دارند: ( درس بنویسیم )
* شناسایی مشکل: کلمه هایی که حروف هم صدا و چند شکل دارند را تمیز نمی دهد. یا دانش آموز از نظر حافظه ی دیداری مشکل دارد.
* ارائه ی را ار: نوشتن حروف با خط درشت ودر معرض دید یا بیان شباهت و اختلاف دو تصویر توصیه می شود .
* شناسایی مشکل: جا انداختن بعضی از حروف یا حروفی را به جای حروف دیگر می نویسد.  دیبار  به جای دیوار
* ارائه ی را ار: آهسته صحبت اولیاء در خانه یا گوش به تلویزیون با صدای آهسته. بیان نوع اشیاء با شنیدن ص که از قوطی می شنود برای دانش آموز مفید است.

* شناسایی مشکل: ( نارسا نویسی )

* ارائه ی را ار:  بازی با خمیر ومچاله کاغذ باطله جهت تقویت عضلات دست توصیه می شود.
دانش آموزانی که در خواندن به حمایت  ویژه نیاز دارند:( درس بخوانیم )
* شناسایی مشکل: با مکث روان خوانی می کند.

* ارائه ی را ار: در خانه وقت تعیین کند که در زمان کمتری جملات را بخواند یا به صدای ضبط شده خود گوش کند.و هنگام گوش به متن کتاب با دقت نگاه کند.
* شناسایی مشکل: در خواندن متن درس توانایی کافی ندارد.
* ارائه ی را ار: در گروه دانش آموزی خواندن متن درس تمرین کند.
* شناسایی مشکل: در شناخت نشانه ها مشکل دارد.
* ارائه ی را ار: نشانه های تدریس شده را روی کارت بنویسد و بخواند.
* شناسایی مشکل: در خواندن کلمات نوشته شده توانایی ندارد.
* ارائه ی را ار: ترکیب صداها وهجا ها و خواندن آن ها را تمرین داشته باشد.
روش های نوین املا در ابت :

1) است اج کلمات دشوار و مرتب آنها به ترتیب حروف الفبا
2)  هر گروه یک متن املاء با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و معلم املای همه گروهها را جمع آوری کرده و می خواند سپس یا بهترین دیکته به کل کلاس گفته می شود و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کلاس، دیکته می گوییم. در این صورت متن دیکته را بچه ها انتخاب کرده اند.
3) دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و سپس هر گروه  متن دیکته ای رامی نویسد

و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد. دیکته گروه به گروه نام دیگر این دیکته است...
4) در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می توان دانش آموز ضعیف را کنار دانش اموزی قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است، با م بنویسد. در نتیجه دانش آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی شود. البته این روش نباید به طور تکراری و همیشگی باشد.
5) در هنگام تصحیح املا، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا می کنند و بعد معلم به آن املا نمره می دهد. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط کشیده می شود و صحیح آن را بچه ها می نویسند و معلم به صحیح نوشتن آنها نمره می دهد.
6)  روش دیگر این است که معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه ها بخواند، ولی بچه ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند.
7)  بعد از املا باید متن مجددا خوانده شود، یعنی در هر املا کل متن باید سه بار خوانده شود.
8) در صورت دیگر املا، می توان شفاهی دیکته را خواند و بچه ها لغات مهم آن را هجی کنند و در هوا بنویسند.
9) نوع دیگر املا می تواند چنین باشد که شاگرد پشت سری، کلمات را روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حرکت انگشتی فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد، که این یک نوع بازی و املا است.
10) در روش دیگر به بچه ها گفته می شود که رو مه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند املا برای معلم درست کنند و بروی ورقه بچسبانند. این روش را می توان به صورت گروهی نیز انجام داد.
11) می توان متن املایی را به صورت پلی کپی بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند یا تشدید قرار دهند و یا لغات ناقص را کامل کنند.
12) می توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

13)  روش دیگر املا می تواند به صورت تصویری باشد. یعنی، شکل را به دانش آموزان بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند. (در پایه اول و دوم)

14) املای تقویت حافظه: بدین صورت که معلم متنی را روی تخته می نویسد و سپس متن را برای دانش آموزان می خواند و سپس روی نوشته هایش روی تخته می کشد و بچه ها باید هر آنچه از متن فهمیده اند بنویسند. سپس معلم را از تخته بر می دارد و بچه ها متن خود را با متن تخته مقایسه می کنند و به خود امتیاز می دهند.

15)روش دیگر، می تواند استفاده از آینه باشد که کلمات را برع بنویسیم و بچه ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

16) دیکته آبی: روش کار این است که، بچه ها به صورت انفرادی یا گروهی با خود آب پاش به مدرسه می آورند و با آب دیکته را روی زمین می نویسند و گروهی نوشته های خود را تصحیح می کنند.

17) از روشهای موجود در تصحیح املا این است که دانش آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیکته به صورت جمله سازی از لغات مهم درس باشد.

18) دانش آموزان کلمات مهم یا مشکل درس را روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر یا نخ و سوزن کلمات را بسازند و یا بدوزند که در این صورت هنر و بازی توامان می شوند. (یادگیری تلفیقی)

19)دانش آموزان از اشتباهات خود در املا کلمات هم خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.
20) برای آشنایی دانش آموزان با انواع صداها و لهجه ها در هنگام دیکته گفتن و از این که بچه ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن املا را بر روی نوار بخوانند و صدای خود را ضبط کنند و سپس آن متن را به کلاس بیاورد و بچه ها از روی آن نوار دیکته بنویسند تا در هنگام ارزشی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه ها دچار مشکل نشوند.
21) همکاران معلم می توانند در املاهای کلاسی جای خود را تعویض کنند و به بچه های کلاسهای دیگر املا بگویند تا بچه ها با انواع صداها و لحن و گویش در دیکته آشنا شوند.
22)دانش آموزان می توانند به والدین خود دیکته بگویند و والدین در املای خود چند کلمه را اشتباه بنویسند تا بچه ها آنها را تصحیح کنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.
23) بچه ها می توانند به معلم خود دیکته بگویند. هر گروه یک پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروهها ورقه معلم را تصحیح کنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را تصحیح کند. البته بهتر است معلم چند کلمه را عمدا اشتباه بنویسد.
24) برای والدین بی سواد، فرزند می تواند صدای خود را ضبط کند و از روی صدای خود به خودش دیکته بگوید یعنی صدای ضبط شده ی خود را جایگزین صدای اولیای خود که بی سواد هستند، نماید.
25) یکی دیگر از روش ها برای تصحیح املا این است که میتوان املا را به بچه ها داد تا تصحیح کنند، ولی در نهایت نمره نهایی را معلم بدهد یا دانش آموزان تصحیح کننده با مداد کنار د]
فتر فرد، نمر

ه بگذارند و بعد معلم نمره خود را با نمره ای که دانش آموزان داده مقایسه کند.

26)معلم لغاتی را بروی مقوا می نویسد و مقوا را به تخته نصب می کند و زمان کوتاهی وقت می دهد تا دانش آموزان کلمات را به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را جمع می کند. در اینجا بچه ها هر آن چه از لغات در ذهنشان مانده است را می نویسند و معلم لغات و کلمات آنان را تصحیح می کند تا دقت آنان سنجیده شود.

27)دانش آموزان املا را در هوا بنویسند و معلم در هوا تصحیح کنیم، نه با قلم بر روی کاغذ.

28) معلم می تواند املا را بر روی چندین کارت بنویسد و این کارت ها را بین گروهها تقسیم کند تا تمام گروهها کارتها را ببینند و سپس کارتها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید.

لازم به تذکر است که روش های املا که به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی کرد، اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روشهای متنوع املا را به کار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش آموزان خواهد شد.

آموزش املا با بازی:     استفاده از برگه مچاله شده

در این روش کلمات کلیدی را روی کاغذ نوشته و پس از مچاله آن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم. دانش اموزان پس از خواندن کلمه مورد نظر به گروه های دیگر سرکشی می کنند، تا کلماتی را که شبیه نوشته خودشان هست پیدا کنند و با گروه جدید یک جمله بسازند.

 املای آبی

این روش با استفاده از بطری های خالی سس، نوشابه یا قطره چکان و آب قابل اجراست. در این روش دانش آموزان به حیاط مدرسه برده می شوند. کلماتی را معلم می گوید و دانش آموزان با آب و فشار بطری کلمه مورد نظر را روی زمین می نویسد.

 املای توپی

کلمات کلیدی یا مهم را روی کاغذی نوشته و روی توپی می چسبانیم. هر بار توپ را به طرف یک دانش آموز پرت می کنیم، او پس از دیدن کلمه با آن جمله ای می سازد و آن جمله را به کل کلاس می گوید.

 کلمه گم شده

چند کلمه را به صورت صحیح روی تابلو می نویسیم، به دانش آموزان می گوییم که به کلمات توجه کنند. یکی از دانش آموزان را از کلاس بیرون می فرستیم و یکی از کلمات را پاک می کنیم تا وقتی دانش آموز وارد کلاس شد، حدس بزند کدام کلمه پاک شده است و آن را مجددا بنویسد.

 نوبت کیه؟

در این روش بخش های هر کلمه و یا ترکیب ها را در کارت هایی نوشته و به دانش آموزان داده می شود. آموزگار کلمه ای را نام می برد. هر دانش آموزی که با کارتهایی که در دست دارد و می تواند کلمه را بسازد بیرون می آید. یکی دیگر از دانش آموزان به صورت انتخ یا داوطلب آن کلمه را روی تخته کلاس می نویسد.

 اسم - فامیل

این همان بازی قدیمی است، با این تفاوت که ستون ها کمتر است. در ضمن صدای اول کلمه مورد نظر چاپ شده است.

 املای مشارکتی

در این روش املاگویی هر گروه یک جمله را آماده می کند و به ترتیب برای کلیه دانش آموزان کلاس دیکته می کند. باید به این نکته توجه داشت که، در هر گروه یکی از اعضا جمله را می گویدو دیگر اعضا می نویسند. یکی از اعضا نیز می تواند به عنوان ناظر درست نویسی جمله گروه را کنترل کند.

روش مسابقه ای

املا به روش مسابقه ای روش دیگری از نحوه املا گفتن به شمار می رود. در این روش چند دانش آموز تقریبا هم سطح انتخاب می شود. ابتدا تخته کلاس را به دو یا سه قسمت تقسیم می کنیم و سپس کلمه یا جمله ای توسط معلم گفته می شود.

 

 املای جای خالی

این روش به دو صورت حذف کامل کلمه یا حذف بخشی از کلمه به صورت حروف قابل اجراست، بدین صورت که در یک متن از پیش تهیه شده بعضی از کلمات یا حروف را جا می اندازیم، سپس از روی متن برای کلاس می خوانیم و حتی کلمه ای هم که جا افتاده است توسط معلم قرائت می شود. دانش آموزان پس از شنیدن کلمه جای خالی را پر می کنند.

 املای تصویری

الف) تصاویر نیمه مجسم: دانش آموزان باید واژه ها متناسب با هر تصویر را زیر آن بنویسند.

ب) اجسام مجسم: تعدادی از وسایلی که دانش آموزان نوشتن کامل آن را آموخته اند روی میز می چینیم، تا دانش آموزان به صورت فردی یا با م هم و به صورت گروهی املای آن وسایل را بنویسند.

املای م ی

در این روش اعضای گروه در ساخت جمله و یا متن کامل املا شرکت فعال دارند. می توانیم کلماتی را در اختیار گروه ها گذاشته تا با هم فکری جمله های معنی دار و کامل بسازند.

 استفاده از خمیرهای بازی در دیکته

هر گروه از دانش آموزان حروف یا کلمه ای را با خمیر بازی درست می کنند و در معرض دید دیگر گروه ها قرار می دهند.

املای صوتی

در این روش متن املا از شب قبل توسط معلم روی نوار کاست ضبط می شود.  موقع املا این نوار در کلاس پخش می شود تا کودک متن را بنویسد. نکته ای که در این جا قابل ذکر است، متن ضبط شده نباید سریع و بدون تکرار باشد.مشاهده متن کامل ...
معرفی نرم افزار رایانه/ مجموعه ابزارهای مفید و کاربردی برای ویند
درخواست حذف اطلاعات

nirlauncher مجموعه ای با بیش از 150 نرم افزار رایگان و قابل حمل برای ویندوز می باشد که طی چند سال توسط وب سایت nirsoft توسعه یافته اند. این نرم افزار دارای بیش از صد برنامه ی مختلف و کاربردی برای ویندوز است که برای بازی پسوردهای مختلف، مشاهده و مدیریت کش مرورگر، ابزارهایی برای کار با شبکه، سیستم ها و هارد دیسک، برنامه های مربوط به پخش و مدیریت فایل های صوتی و تصویری، ابزارهای مربوط به دسکتاپ و جستجو در ویندوز و ... است که هیچ یک از آن ها نیاز به نصب ندارند و حتی در حافظه های usb قابل حمل نیز قابل استفاده هستند.


 


قابلیت های کلیدی نرم افزار nirlauncher:


- امکان استفاده از درایو فلش usb و بدون نیاز به نصب


- استفاده کاملاً رایگان از تمامی نرم افزارهای موجود در این بسته


- دارای ابزارهای بازی رمز عبور


- ابزار نظارت بر شبکه


- ذخیره تنظیمات هر برنامه در فایل .cfg در صورت اجرا در فلش مموری


- امکان اضافه بسته های نرم افزار به بسته اصلی


- مشاهده و است اج کوکی ها، کش و سایر اطلاعات ذخیره شده توسط مرورگر وب


- جستجوی فایل ها در سیستم


- سازگار با نسخه های مختلف ویندوز


- و ...


 


لیست ابزار ها:


 


a ncedrun: اجرای یک برنامه با تنظیمات مختلف که شما را انتخاب نمایید.


alternatestreamview: یافتن همه جریان های متناوب پنهان ذخیره شده در فایل سیستم است.


altstreamdump: افسردگی لیست ntfs جریان متناوب


appcrashview: نمایش جزئیات مربوط به تمام نرم افزار قفل در سیستم شما رخ داده است.


adapterwatch: نمایش اطلاعات مفید در مورد آداپتورهای شبکه خود را.


activexhelper: مشاهده اطلاعات ضروری در مورد اجزای اکتیو ای نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


batteryinfoview: نمایش اطلاعات باتری بر روی لپ تاپ و نوت بوک.


bluescreenview: نمایش اطلاعات در مورد سقوط روی صفحه نمایش آبی در سیستم شما رخ داده است.


bluetoothcl: نمایش لیست دستگاه های بلوتوث


bluetoothlogview: ایجاد گزارشی از فعالیت بلوتوث در منطقه شما.


bluetoothview: نظارت بر فعالیت های دستگاه های بلوتوث در اطراف شما.


browsinghistoryview: نمایش تاریخچه مرور مرورگرهای وب محبوب


bulkfilechanger: تغییر تاریخ / زمان / صفات فایل های چندگانه.


bulletsp view: نشان می دهد که کلمات عبور ذخیره شده در پشت گلوله.


chromecacheview: chrome مرورگر کش نمایشگر


chromecookiesview: جایگزین برای استاندارد کوکی ها بیننده داخلی از گوگل کروم


chromehistoryview : نمایش تاریخ در حال دیدن سایت از مرورگر وب chrome


chromep : رمز عبور ابزار بازی برای مرورگر وب گوگل کروم.


cleanafterme: فایل های پاک و مقادیر رجیستری در سیستم شما.


clipboardic: مدیر کلیپ بورد کوچک و ساده است.


countrytraceroute: ابزار traceroute را سریع با ip اطلاعات کشور است.


currports : صفحه نمایش لیستی از تمام tcp / udp پورت در حال حاضر باز بر روی کامپیوتر شما.


currprocess: صفحه نمایش لیستی از تمام فرآیندهای در حال حاضر بر روی سیستم شما در حال اجرا.


csvfileview: csv / نوار-حد و مرز مشخصی بیننده فایل و تبدیل


customizeie: اضافه / حذف دکمه های نوار ابزار و آیتم های منو در اینترنت ا پلورر.


customexplorertoolbar: اضافه دکمه های کپی / برش / چسباندن را به نوار ابزار ا پلورر ویندوز 7.


deviceioview: سازمان دیده بان انتقال داده ها بین یک نرم افزار یا خدمات و راننده دستگاه.


devmanview: جایگزینی برای مدیریت دستگاه استاندارد ویندوز.


dialup : بازی شماره گیری رمزهای عبور را در تمام نسخه های ویندوز.


diskcountersview: نمایش هارد دیسک به عنوان خوانده شده شمارنده / نوشتن.


disksmartview: بازی اطلاعات از هارد دیسک ide smart / a.


dll export viewer: لیست dll توابع صادر و آدرس حافظه خود را - برای اشکال ز .


dnsdataview: بازی رکوردهای dns (mx، ns، a، soa) از حوزه مشخص شده است.


dnsquerysniffer: ابزار شبکه که dns فرستاده بر روی سیستم شما نشان می دهد.


domainhostingview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد یک دامنه.


dotnetresource tract: است اج منابع جاسازی شده از برنامه های دات نت.


downtester: تست سرعت اینترنت


driveletterview: مشاهده و تغییر نام درایو


driverview: نمایش لیستی از تمام درایور های دستگاه در حال حاضر بر روی سیستم شما بارگذاری می شود.


dumpedid: تخلیه اطلاعات edid را در پنجره کنسول.


esedatabaseview: نمایش محتوای فایل های پایگاه داده ese (.edb فایل)


eventlogsourcesview: صفحه نمایش لیستی از تمام منابع ورود رویداد نصب شده بر روی سیستم شما.


executedprogramslist: برنامه نمایش داده و فایل های دسته ای که شما قبلا بر روی سیستم شما اجرا می شود.


exifdataview: نمایش اطلاعات exif ??ذخیره شده در داخل فایل های تصویر jpg


fastresolver: برطرف نام میزبان متعدد را به آدرس های ip / آدرس های mac و بالع .


favoritesview: صفحه نمایش لیستی از تمام favorties خود را / بوک مارک ها در یک صفحه.


fbcacheview: تصاویر ذخیره شده در حافظه از مرورگر وب خود را نشان می دهد.


filetypesman: جایگزین برای بدهید، انواع فایل از ویندوز.


firefox sview: نمایش داده لیستی از فایل های شده را در فایرفا


firmwaretablesview: نمایش یک لیست از جداول سیستم عامل (acpi، smbios) ذخیره شده در سیستم شما.


flashcookiesview: نمایش کوکی های فلش ذخیره شده در کامپیوتر خود را.


folderchangesview: نظارت بر تغییرات پوشه / درایو.


foldertimeupdate: به روز رسانی "زمان اصلاح از پوشه ها.


gdiview : صفحه نمایش لیستی از gdi دسته توسط هر فرایند باز


hashmyfiles: محاسبه هش md5 / sha1 فایل های خود را


heapmemview: دیدن مطالب از تمام بلوک حافظه اختصاص داده شده در پشته.


keyslist: صفحه نمایش لیستی از کلید های داغ که در حال حاضر بر روی سیستم شما ثبت شده است.


htmlastext: اسناد html را به فایل های متنی ساده است.


htmldocedit : ساده طراح html / ویرایشگر


httpnetworksniffer: قطاری و نمایش http درخواست / پاسخ.


icon tract: است اج آی و نشانگر از فایل های executbale (exe، dll، ocx، cpl، و غیره)


iecacheview: لیست تمام فایل های حال حاضر در کش اینترنت ا پلورر ذخیره می شود.


iecookiesview: نمایش کوکی هایی که فروشگاه های اینترنت ا پلورر بر روی کامپیوتر شما


iehistoryview: صفحه نمایش لیستی از وب سایت های که شما با مرورگر وب اینترنت ا پلورر بازدید د.


ie p view: بازی کلمه عبور ذخیره شده توسط اینترنت ا پلورر (نسخه 4.0-8.0)


imagecacheviewer: نمایش تصاویر ذخیره شده در حافظه مرورگر وب خود را.


insideclipboard: نمایش محتوای تمام فرمت های ذخیره شده در کلیپ بورد.


installedcodec: راه انداز فهرست کدک های و directshow بر روی سیستم شما نصب شده است.


installeddriverslist: لیست تمام درایور های دستگاه که در حال حاضر بر روی سیستم شما نصب شده است.


ipinfooffline: نمایش اطلاعات کشور در مورد آدرس ip.


ipnetinfo: به راحتی تمام اطلاعات موجود در مورد آدرس ip پیدا کنید.


jumplistsview: نمایش اطلاعات ذخیره شده توسط از ویژگی های لیست پرش از ویندوز 7.


lastactivityview: نمایش آ ین فعالیت های کامپیوتر.


livecontactsview: مشاهده جزئیات اطلاعات تماس خود را در ویندوز لایو مسنجر.


lsasecretsdump: تخلیه اسرار lsa از رجیستری.


lsasecretsview: صفحه نمایش لیستی از تمام اسرار lsa ذخیره شده در رجیستری در کامپیوتر شما.


macaddressview: mac ابزار مراجعه به آدرس


mail p view: بازی کلمه عبور ایمیل


monitorinfoview: نمایش اطلاعات ضروری در مورد مانیتور خود را.


mozillacacheview: لیست تمام فایل های در حال حاضر در کش از مرورگر فایرفا / موزیلا ذخیره می شود.


mozillahistoryview: صفحه نمایش لیستی از وب سایت های بازدید در مرورگرهای وب در فایرفا / موزیلا / نت اسکیپ.


messenp : بازی کلمه عبور از برنامه های مسنجر از طریق مسنجر


muicacheview: ویرایش / حذف آیتم muicache در سیستم شما


multimonitortool : فعال، غیر فعال، و مجموعه ای از مانیتور اولیه در سیستم از چند مانیتور.


metarweather: رمزگشایی گزارش آب و هوا metar، و نمایش آنها در یک ج گزارش آب و هوا ساده است.


myeventviewer: myeventviewer یک جایگزین ساده به بیننده رویداد استاندارد ویندوز است.


mylastsearch: نمایش آ ین جستجوهای خود را با گوگل، یاهو، msn و


myuninstaller: ابزار جایگزین برای استاندارد اضافه / حذف اپلت ویندوز.


mozillacookiesview: جایگزین برای استاندارد، مدیریت کوکی ها، ارائه شده توسط نت اسکیپ و موزیلا است.


netbscanner: اسکن تمام کامپیوترها در آدرس ip در محدوده شما انتخاب می کنید، با استفاده از پروتکل نت بایوس


netconnectchoose: تنظیم اتصال به طور پیش فرض به اینترنت و مشاهده اطلاعات عمومی اتصال.


network p word recovery: بازی کلمه عبور شبکه در ویندوز xp / 2003 / ویستا.


netresview: صفحه نمایش لیستی از تمام منابع شبکه در شبکه خود را.


netrouteview: جایگزین رابط کاربری گرافیکی به ابزار مسیر استاندارد ویندوز.


networkconnectlog: ورود به سیستم از اتصال / قطع کامپیوتر در شبکه خود را نشان می دهد.


networkinterfacesview: صفحه نمایش لیستی از همه کارت های شبکه / رابط نصب شده بر روی سیستم شما.


networklatencyview: محاسبه زمان تاخیر شبکه (به میلی ثانیه) برای هر اتصال tcp جدید.


networktrafficview: نمایش آمار ترافیک شبکه بر روی کارت شبکه خود را


nircmd: آیا بسیاری از وظایف مفید از خط فرمان.


nk2edit: کامل nk2 (تکمیل خ ر) ویرایشگر برای مایکروسافت چشم انداز


ntfslinksview: مشاهده لیست ntfs لینک های نمادین / اتصالات در پوشه انتخاب شده است.


officeins: نمایش جزئیات مربوط به همه نصب مایکروسافت آفیس افزودنی را قابل فهم بر روی کامپیوتر شما.


openedfilesview: نمایش لیست از تمام فایل های بر روی سیستم شما باز می شود.


opensavefilesview: لیستی از فایل های که شما قبلا باز شده است.


openwithview: فعال / غیرفعال آیتم ها در "با باز " گفت و گو جعبه از ویندوز.


operacacheview: بیننده کش برای اپرا مرورگر وب است.


ope view: رمز عبور ابزار بازی برای اپرا مرورگر وب است.


outlookaddressbookview: نمایش جزئیات مربوط به همه گیرندگان ذخیره شده در کتاب آدرس از چشم انداز


outlookattachview: است اج فایل پیوست متعدد از چشم انداز.


outlookstatview: نمایش آمار کلی ایمیل های چشم انداز خود را.


p wordfox: نمایش رمزهای عبور در فایرفا مرورگر وب ذخیره می شود.


p word security scanner: نمایش امنیتی اطلاعات در مورد کلمات عبور ذخیره شده در سیستم شما.


pcanywhere p view: 


pinginfoview : پینگ نام میزبان متعدد و آدرس ip است.


processactivityview : نشان دادن فعالیت فایل برای فرآیند انتخاب شده است.


processthreadsview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد تمام موضوعات از فرایند است که شما را انتخاب نمایید.


produkey: را نمایش می cd-کلید در ms-office / ویندوز نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


pstp word: بازی رمز عبور از دست رفته از فایل pst چشم انداز.


quicksetdns: تغییر سرور dns است که برای اتصال به اینترنت استفاده می شود.


remote desktop p view: رمز عبور ذخیره شده توسط مایکروسافت ابزار دسکتاپ از راه دور نشان می دهد.


recentfilesview: نمایش لیست از فایل های اخیرا باز


regdllview: regdllview ابزار کوچک است که صفحه نمایش لیستی از تمام فایل های ثبت شده است.


regfileexport: صادرات آنلاین فایل رجیستری برای .reg را فایل


regfromapp: ایجاد فایل .reg با توجه به تغییرات رجیستری ساخته شده توسط نرم افزار.


regscanner: اسکن و پیدا مقادیر در رجیستری


resource tract: است اج منابع از فایل های ال ال / ocx / exe.


routerp view: بازی رمزهای عبور از فایل پیکربندی روتر.


rtmpdumphelper: rtmp جریان در رابطه با ابزار از rtmpdump.


runasdate: اجرای یک برنامه با تاریخ مشخص شده است.


runfromprocess: اجرای یک برنامه دیگر فرآیند ها که شما را انتخاب نمایید.


safaricacheview: کش نمایشگر / است اج برای مرورگر وب safari


safarihistoryview: تاریخچه بیننده برای مرورگر وب safari


searchfilterview: مشاهده های جستجو نصب شده بر روی سیستم شما.


searchmyfiles: جایگزین برای استاندارد "جستجو برای فایل ها و پوشه" ماژول ویندوز.


securitysoftview: صفحه نمایش لیستی از آنتی ویروس / ضد جاسوسی / برنامه فایروال بر روی سیستم شما.


seq : دنباله ای از تصاویر را از وب و ایجاد انیمیشن از آنها.


serviwin: صفحه نمایش لیستی از رانندگان و خدمات نصب شده بر روی سیستم شما.


shellbagsview: صفحه نمایش لیستی از تمام تنظیمات پوشه ذخیره شده توسط ویندوز.


shellmenunew: غیر فعال / فعال آیتم ها در منوها جدید از ا پلورر استفاده میکنید.


shellexview: نمایش جزئیات مربوط به الحاقات پوسته نصب شده بر روی کامپیوتر شما.


shortcutsman: لیست تمام کلید های میانبر بر روی دسکتاپ شما / منوی شروع.


shellmenuview: فعال / غیرفعال آیتم های منو استاتیک در منوی زمینه از ا پلورر استفاده میکنید.


simpleprogramdebugger: نمایش اشکال ز رویدادهای یک برنامه در حال اجرا.


simplewmiview: نمایش نتیجه نمایش داده شد wmi در یک ج ساده


sites er: ذخیره یک تصویر را از هر صفحه وب به یک فایل.


skypecontactsview: صفحه نمایش لیستی از تماس های اسکایپ ذخیره شده در فایل پایگاه داده محلی از اسکایپ.


skypelogview: نمایش فایل های ایجاد شده توسط اسکایپ ورود به سیستم


smartsniff : قطاری tcp / ip بسته و مشاهده داده ها را به عنوان اسیر دنباله ای از مکالمات.


sniffp : گرفتن کلمه عبور است که از طریق کارت شبکه خود را منتقل می کند.


socketsniff: سازمان دیده بان فعالیت ویندوز سوکت (winsock) از روند انتخاب شده است.


soundvolumeview: نمایش / تغییر سطح صدا و ذخیره / بار پروفیل سطح صدا در ویندوز ویستا / 7/8


specialfoldersview: به راحتی به پوشه های ویژه در سیستم شما پرش.


sy porter: چنگ زدن به داده های ذخیره شده در لیست نمایش ها، درخت، دیدگاه ها، جعبه لیست، و جعبه دسته کوچک موسیقی جاز.


tabletextcompare: (csv) فایل تب تحدید و یا کاما مقایسه کنید.


taskschedulerview: نمایش / غیر فعال / وظایف از وظیفه زمانبند ویندوز را فعال کنید.


tcplogview: نظارت بر اتصالات tcp باز بر روی سیستم شما.


turnedontimesview: نمایش محدوده زمان / تاریخ است که کامپیوتر شما تبدیل شده بود.


urlprotocolview: نمایش / غیر فعال / فعال پروتکل آدرس اینترنتی روی سیستم شما نصب


urlstringgrabber: رشته url چنگ زدن از وب سایت های از اینترنت ا پلورر


usbdeview : لیست تمام دستگاه های usb نصب شده است که شما قبلا استفاده می شود.


usblogview: ثبت و ضبط جزئیات هر دستگاه usb است که وصل / قطع را به سیستم شما


user istview: این رمزگشایی ابزار و صفحه نمایش لیستی از تمام پست های user ist


userprofilesview: نمایش پروفایل های کاربر اطلاعات بر روی سیستم خود را.


videocacheview: عصاره وب سایت فایل های ویدئویی از کش مرورگر وب خود را


vncp view: بازی رمزهای عبور ذخیره شده توسط ابزار vnc.


volumouse: تنظیم حجم سخنران خود را با چرخ ماوس خود را.


wakemeonlan: به نوبه خود در یک یا چند کامپیوتر از راه دور با ارسال ویک بر روی شبکه (wol) بسته


webbrowserp view: بازی کلمه عبور گم از مرورگر وب خود را.


webcacheimageinfo: اطلاعات exif ??از تصاویر ذخیره شده در کش مرورگر را نشان می دهد.


web imagesave: ضبط ع از وب کم خود.


webcookiessniffer: قطاری کوکی ها وب سایت و نمایش آنها در یک ج ساده


websitesniffer: ضبط فایل های وب سایت و ذخیره آنها بر روی هارد دیسک شما.


webvideocap: ضبط فایل های فلش ویدئو و جریان rtsp در حالی که تماشای آنها را در یک مرورگر وب است.


whatinstartup: فعال / غیرفعال / حذف برنامه هایی که در هنگام راه اندازی ویندوز لود می شود.


whatishang: دریافت اطلاعات در مورد نرم افزار ویندوز است که آویزان است.


whoiscl: دریافت اطلاعات دامنه مورد یک دامنه ثبت شده از خط فرمان.


whoisconnectedsniffer: نشان می دهد که با گوش دادن به بسته های شبکه را به شبکه خود متصل می شود.


whoisthisdomain: دریافت اطلاعات در مورد یک دامنه ثبت شده از سرور whois.


whosip: پیدا تمام اطلاعات موجود در مورد یک آدرس ip از خط فرمان.


wifichannelmonitor: قطاری ترافیک فای در ح مانیتور و diaplays ap اطلاعات / مشتریان است.


wifiinfoview: نمایش اطلاعات گسترده در مورد شبکه های بی سیم در منطقه شما.


wincrashreport: نمایش گزارش در مورد برنامه ویندوز سقوط کرد.


winfontsview: نمونه ای از صفحه نمایش تمام فونت های نصب شده بر روی سیستم خود را.


winlister: این ابزار صفحه نمایش لیستی از پنجره های باز بر روی سیستم شما.


winlogonview: نمایش لاگین / بار logoff را در ویندوز ویستا / 7/8/2008


winprefetchview: مشاهده فایل های واکشی اولیه (.pf) ذخیره شده در سیستم شما.


winsockservicesview: نمایش / غیر فعال / فعال ارائه دهندگان خدمات از winsock نصب شده بر روی سیستم شما.


wirelessconnectioninfo: نمایش اطلاعات عمومی و آمار در مورد اتصال وای فای فعال است.


wirelesskeydump: افسردگی لیستی از تمام کلید بی سیم ذخیره شده توسط ویندوز


wirelesskeyview: بازی کلید شبکه های بی سیم (wep / wpa) ذخیره شده در کامپیوتر خود را از دست داد.


wirelessnetconsole: مشاهده اطلاعات شبکه های بی سیم (برنامه کنسول)


wirelessnetview: نظارت بر فعالیت شبکه های بی سیم در اطراف شما.


wireless network watcher: نشان می دهد است که به شبکه های بی سیم خود را متصل می شود.


winupdateslist: صفحه نمایش لیستی از تمام به روز رسانی های ویندوز (بسته خدمات و برطرف سازی اساسی مشکلات)مشاهده متن کامل ...
کتاب آموزنده چه ی پنیرمرابرداشته؟
درخواست حذف اطلاعات
اداره کل آموزش و بهبود مدیریت معاونت بهسازی مدیریت کتاب : چه ی پنیر مرا برداشته است؟ نویسنده: اسپنسر جانسون چه ی پنیر مرا برداشته است؟ ( اسپنسر جانسون) روزگاری, در زمان های بسیار قدیم, در سرزمینی بسیار دور, چهار موجود کوچک زندگی می د که در جستجوی پنیر به درون هزارتوی پر پیچ و خمی راه یافتند تا غذا جستجو کنند و بخورند و شاد شوند. دوتا ار آنها, به نام های اسنیف(sniff) و اسکوری (scurry) , موش بودند , دوتای دیگر, آدم کوچولوهایی بودند به نام هِم(hem) و هاو (haw) که از نظر ظاهر مانند موش ها کوچک بودند ولی روش و رفتار آنها مثل آدم های امروزی بود. به خاطر جثه کوچک شان, مشاهده ی کارهایی که انجام می دادند کار ساده ای نبود اما اگر به اندازه ی کافی از نزدیک به آنها نگاه می کردید می توانستید چیزهای بسیار شگفت انگیزی را در رفتار آنها ببینید. موش ها و آدم کوچولوها هر روز اوقات خود را در هزارتوی ما یچ, در جستجوی پنیر مخصوص خود می گذراندند. موش ها, اسینف و اسکوری, که هم چون دیگر جونده ها, دارای مغزی ساده, ولی شم و غریزه قوی بودند, مانند اغلب موش ها در جستجوی پنیر سفتی بودند که آن را ذره ذره گاز بزنند و بخورند و لذت ببرند. آدم کوچولوها, یعنی هِم و هاو, از مغز خود که انباشته از عقاید و باورهای بسیار بود برای جستجوی نوعی پنیر متفاوت که معتقد بودند باعث شادی و موفقیت بیشتر آنها می شود استفاده می د. موش ها و آدم کوچولو ها به همان اندازه که با هم متفاوت بودند, خصوصیات مشترکی نیز داشتند: هر روز صبح هر کدام از آنها گرمکن و کفش ورزشی خود را می پوشید و خانه کوچک خود را ترک می کرد و به سرعت در جستجوی پنیر به داخل هزارتوی ما یچ می رفت. این هزارتو, کلاف سردرگمی از دالان ها و اتاق ها بود که بعضی از آنها مملو از پنیر خوشمزه بود. اما زوایای تاریک و راهروهای بن بستی هم در آن جا وجود داشت که بعضی از آنها انتهایی نداشت و هر ی ممکن بود در آن جا گم شود. به هر حال, برای آنهایی که راه خود را پیدا می د,هزارتوی ما یچ اسراری هم داشت که به آنها اجازه ی لذت بردن از یک زندگی بهتر را می داد. موش ها, اسنیف و اسکوری, از روش ساده اما ناکار آمد آزمون و خطا برای پیدا پنیر استفاده می د. یعنی ابتدا یک راهرو را جستجو می د و اگر خالی بود به راهروهای بعدی می رفتند. اسنیف با استفاده از دماغ بزرگ خود رد پنیرها را بو می کشید و اسکوری مستقیم به دنبال آن به طرف جلو میدوید. همان طور که انتظار می رفت آنها معمولاً راه خود را گم می د, جهت را اشتباه می رفتند و اغلب به دیوار می خوردند. اما دوتا آدم کوچولو, هِم و هاو, از روش متفاوتی استفاده می د که بر قدرت تفکر آنها و استفاده از تجربیات گذشته متکی بود. اگر چه , بعضی از اوقات, آنها هم بر اثر عقاید و احساسات شان سر در گم می شدند. درنهایت, هر به طریقی آن چه را که در جستجویش بود پیدا می کرد. هر کدام از آنها همان نوع پنیری را که دوست داشت در انتهای یکی از راهروها, در ایستگاه پنیر c , پیدا می کرد. از آن روز به بعد, هر روز صبح, موش ها و آدم کوچولوها لباس گرمکن پوشیده و عازم ایستگاه پنیر c می شدند. طولی نکشید که هر یک از آنها کار ثابت و مشخص روزانه خود را یافتند. اسنیف و اسکوری هر روز صبح زود از خواب بیدار می شدند و به داخل هزارتوی ما یچ می دویدند و همواره همان مسیر همیشگی را دنبال می د. موش ها وقتی به مقصد می رسیدند کفش های ورزشی خود را در آورده آنها را به هم گره می زدند و دور گردن خودشان آویزان می د. با انجام این کار هر وقت کفش های خود را لازم داشتند به راحتی می توانستند آنها را پیدا کنند. سپس از پنیر خوردن لذت می بردند. در اوایل, هِم و هاو, نیز هر روز صبح به طرف ایستگاه پنیر می دویدند تا از ده پنیرهای خوشمزه ای که در انتظار آنها بود لذت ببرند. اما بعد از مدتی, آدم کوچولوها راه و روش متفاوتی را در پیش گرفتندو هِم و هاو, هر روز صبح کمی دیرتر از خواب بیدار می شدند, کمی آهسته تر لباس می پوشیدند و سلانه سلانه به طرف ایستگاه پنیر می رفتند زیرا به هر حال می دانستند که پنیر کجاست و چطور می توان به آن جا رسید. آنها اصلاً فکر نمی د که این پنیر از کجا می آید و چه ی آن را در آن جا می گذارد. تصور آنها فقط این بود که پنیر آن جا خواهد بود. هر روز صبح به محض این که هِم و هاو به ایستگاه پنیر شماره c می رسیدند احساس می د در خانه خود هستند؛ گرمکن های خود را آویزان می د و کفش هایشان را در می آوردند و دمپایی های راحتی خود را می پوشیدند. حالا که پنیر را پیدا کرده بودند بسیار آسوده خاطر بودند. هِم می گفت : عالیه , در این جا پنیر کافی تا ابد برای ما وجود دارد». آدم کوچولو ها احساس شادی و کامی و امنیت می د. طولی نکشید که هِم و هاو, پنیر موجود در ایستگاهc را متعلق به خود دانستند آن جا آن قدر پنیر بود که آنها سرانجام خانه خود را عوض د و در انبار پنیر ن شدند و یک زندگی اجتماعی در اطراف آن ایستگاه برای خود درست د. هِم و هاو برای این که بیشتر احساس کنند که در خانه ی خودشان هستند . دیوارهای آن جا را با سخنانی درباره ی پنیر تزیین د و حتی تصاویری از پنیر در روی دیوارها کشیدند که لبخند به لب آنها می نشاند. یکی از این دیوار نوشته ها چنین بود: داشتن پنیر آدم را خوشحال می کند. هِم و هاو گاه گاهی دوستان خود را به آن جا می آوردند تا پنیرهای روی هم انباشته شده در ایستگاه پنیر c را ببینند و با غرور به آن اشاره کرده و می گفتند: « چه پنیرهای خوشمزه ای , نه؟» و گاهی اوقات در خوردن پنیر با دوستانشان شریک می شدند و بعضی اوقات این کار را نمی د. هِم گفت: « ما استحقاق داشتن این پنیر ها را داریم.» در حقیقت ما برای یافتن این پنیرها مدتی طولانی و با سختی بسیار کار کردیم» بعد تکه ای پنیر خوشمزه ی تازه جدا کرد و خورد. هِم بعد از خوردن پنیر مانند اغلب اوقات خوابش برد. هر شب آدم کوچولوها در حالی که تا ه پنیر خورده بودند؛ تلوتلو خوران به طرف خانه به راه می افتادند و هر روز صبح با اعتماد به نفس کامل برای خوردن پنیر بیشتر بر می گشتند. آنها این کار را مدت ها ادامه دادند. بعد از مدتی اعتماد به نفس هِم و هاو تبدیل به غرور و تکبر شد. دیری نپایید که آنها آن قدر راحت طلب شدند که حتی به آن چه که در اطرافشان می گذشت توجه نمی د. اما اسنیف و اسکوری در تمام این مدت به کار روزمره ی خود ادامه می دادند. آنها هر روز صبح زود به آن جا می رسیدند و اطراف ایستگاه پنیر c را بو کشیده و جستجو می د و تند و سریع مانند فرفره می دویدند و آن جا را بازرسی می د تا ببینند آیا نسبت به روز پیش تغییری بوجود آمده است یا نه. سپس می نشستند و ذره ذره شروع به خوردن پنیر می د. یک روز صبح که آنها به ایستگاه پنیر c رسیدند, متوجه شدند که خالی است و از پنیر خبری نیست. اسنیف و اسکوری تعجب ن د. چون قبلاً متوجه شده بودند که موجودی پنیر هر روز کمتر از روز قبل می شود. آنها برای این واقعه ای اجتناب ناپذیر آمادگی داشتند و به حکم غریزه می دانستند چه کار باید ند. به هم دیگر نگاه د و کفش های ورزشی خود را که به هم بسته و طبق معمول دور گردن خود آویزان کرده بودند برداشتند و آنها را پوشیده و بندهایشان را بستند. موش ها چیزی را بیش از حد تجزیه و تحلیل نمی د و مغز آنها با عقاید و باورهای پیچیده انباشته نشده بود. برای موش ها مشکلی به وجود آمده بود و جواب آن برایشان ساده بود. وضعیت در ایستگاه پنیر c تغییر کرده بود بنابراین اسنیف و اسکوری تصمیم گرفتند که خودشان هم تغییر کنند. بیرون از ایستگاه به داخل هزارتوی پیچ در پیچ نگاه د. سپس اسنیف پوزه خود را بلند کرده و بو کشید و با سر به اسکوری اشاره کرد. اسکوری شروع به دویدن به داخل هزارتو کرد و اسنیف تا جایی که می توانست با سرعت به دنبال او حرکت کرد. آنها در بیرون از آن منطقه شروع به جستجوی پنیر جدید د. بعد از مدتی, هِم و هاو نیز به ایستگاه پنیر c رسیدند. آنها توجهی به تغییرات کوچکی که هر روز در اطراف آنها اتفاق می افتاد نکرده بودند. بنابراین برای آنها مسلم بود که پنیرشان سر جای خود قرار دارد. هِم و هاو برای آن چه در آن روز دیدند آمادگی نداشتند. هِم نعره زد:«چی, هیچی پنیر این جا نیست؟» و به نعره زدن ادامه داد« پنیر نیست؟! پنیر نیست؟!» انگار که اگر بلند داد بزند, ی پنیر ها را سرجایش بر می گرداند. بعد با صدای بلند فریاد کشید:« چه ی پنیر مرا برداشته است؟» سرانجام در حالی که دستها را روی گوش هایش گذاشته و صورتش سرخ شده بود؛ از بیخ گلو فریاد کشید:« این عادلانه نیست!» هاو فقط با ناباوری سرش را تکان داد. او هم شکی نداشت که همیشه در ایستگاهc پنیر وجود دارد. مدتی مات و مبهوت در آن جا ایستاد. هاو نیز برای این واقعه آمادگی نداشت. هِم با داد و بیداد چیزی می گفت. اما هاو نمی خواست هیچ چیزی بشنود. او نمی خواست با واقعه ای که روبه رو شده بود کنار بیاید؛ بنابراین تنها کاری که کرد این بود که همه چیز را به هم ریخت. رفتار آدم کوچولوها اصلاً جالب نبود و ثمری نیز نداشت, اما قابل درک بود. پنیر پیدا کار ساده ای نبود. در ثانی یافتن آن برای آدم کوچولوها معنای خیلی بیشتری از رفع نیاز روزمره داشت. یافتن پنیر برای آنها به معنای روشی برای به دست آمدن چیزی بود که فکر می د برای شاد بودن به آن نیاز دارند. آنها بر اساس میل و ذائقه خویش, دیدگاه های خاصی در مورد پنیر داشتند. برای بعضی ها, یافتن پنیر به معنای مادیات و برخورداری از مال و ثروت بود برای برخی دیگر لذت بردن از سلامتی کامل, یا برخورداری از نوعی احساس معنوی ناشی از رفاه و آسایش بود. برای هاو پنیر فقط به معنای امنیت و صاحب یک خانواده ی دوست داشتنی شدن و زندگی در کلبه ای گرم و نرم در چدارلین بود. برای هِم, پنیر به معنی دست ی به پنیری بزرگ و ریاست بر دیگران و صاحب خانه ای بزرگ بر فراز تپه کمبرت شدن بود. از آن جا که پنیر برای دو آدم کوچولو مهم بود, مدت زیادی وقت گذاشتند تا در مورد این که چه کار باید ند تصمیم بگیرند. اما تنها کاری که انجام می دادند این بود که به اطراف ایستگاه c خالی از پنیر پرسه می زدند تا ببینند آیا واقعاً در آن جا پنیر وجود دارد یا نه. در حالی که اسنیف و اسکوری به سرعت در حال تغییر بودند؛ هِم و هاو همان آدمهای قبلی باقی مانده بودند. آنها درباره ی این بی عد ی بزرگ رجز خوانی می د وجار و جنجال به راه می انداختند. هاو به تدریج افسرده شد. اگر فردا هم آن جا پنیر نبود چه اتفاقی می افتاد؟ او آینده اش را بر مبنای این پنیر ها برنامه ریزی کرده بود. آدم کوچولوها نمی توانستند این اتفاق را باور کنند. چه طور ممکن بود این اتفاق بیفتد؟ هیچ به آنها هشدار نداده بود. این درست نبود و اوضاع آن طور که آنها تصور می د پیش نرفته بود. آن شب, هِم و هاو گرسنه و ناامید به خانه رفتند. اما هاو قبل از رفتن روی دیوار نوشت: هر چه قدر پنیر برایت مهم باشد بیشتر میل داری آن را نگه داری روز بعد هِم و هاو خانه ی خود را ترک د و دوباره به ایستگاه پنیرc برگشتند زیرا هنوز انتظار داشتند به نحوی پنیر خود را پیدا کنند. اما وضعیت فرقی نکرده بود. پنیر ها آن جا نبود. آدم کوچولوها نمی دانستند چه کار کنند. هِم و هاو, مات و مبهوت, مثل دوتا مجسمه آن جا ایستادند. هاو چشم هایش را تا جایی که می توانست محکم به هم فشرد و دست هایش را روی گوش هایش گذاشت. او فقط می خواست به چیزی فکر نکند و چیزی نشنود. او حتی نمی خواست بپذیرد که پنیر او به تدریج کوچک تر شده است بلکه معتقد بود پنیرش به طور ناگهانی از آن جا برداشته شده است. هِم بارها و بارها وضعیت را تجزیه و تحلیل کرد. سرانجام مغز پیچیده اش, همراه با نظام اعتقادی پر قدرتش, از درک این جریان عاجز شد. پرسید:«چرا آنها این کار را با ما د؟ واقعاً این جا دارد چه اتفاقی می افتد؟» سرانجام هاو چشمهایش را باز کرد و به اطراف خود نگاه کرد و گفت:« راستی اسنیف و اسکوری کجا هستند؟ فکر می کنی آنها چیزی بدانند که ما نمی دانیم؟» هِم با تمس گفت:«چه چیزی را می دانند؟» هِم ادامه داد:« آنها فقط موش های ساده ای هستند که در برابر آن چه که اتفاق می افتد واکنش نشان می دهند. ما آدم کوچولو هستیم. ما استثنایی هستیم. باید بتوانیم به این موضوع پی ببریم و علاوه بر آن, ما مستحق چیزهای بهتری هستیم این مساله نباید برای ما اتفاق می افتاد, حالا که رخ داد, حداقل باید از آن نفعی ببریم» هاو پرسید:« چرا باید نفع ببریم؟» هِم گفت:« برای این که این حق ماست» هاو پرسید:« چه چیزی حق ماست؟» «ما حق داریم که پنیر خود را داشته باشیم» هاو پرسید:«چرا؟» هِم گفت:« زیرا ما این مشکل را به وجود نیاورده ایم. شخص دیگری این کار را انجام داده و ما باید از این کار به نفع خود استفاده کنیم» هاو پیشنهاد کرد:« شاید ما باید از تجزیه و تحلیل بیش از حد شرایط دست برداریم و راه بیفتیم و مقداری پنیر جدید پیدا کنیم» هِم شروع به اعتراض کرد« آه, نه, من نمی خواهم تا آ خط بروم و بفهمم که این جا چه اتفاقی افتاده است» در همان حالی که هِم و هاو هنوز در تلاش برای تصمیم گیری بودند, اسنیف و اسکوری به شیوه ی خود خوش می گذراندند. آنها در جستجوی پنیر به هر ایستگاهی که می یافتند داخل می شدند و به همه, راهروها و گوشه و کنار پرت و دور افتاده ی هزارتوی ما یچ سرکشی می د. آنها به هیچ چیز غیر از یافتن پنیر تازه فکر نمی د. موش ها تا مدتی نتوانستند چیزی پیدا کنند. سرانجام به قسمتی از هزارتو رفتند که قبلاً هرگز به آن جا نرفته بودند, یعنی ایستگاه پنیرn . اسنیف و اسکوری با خوشحالی فریاد زدند:«آن چه در جستجویش بودیم یافتیم, محموله ی بزرگی از پنیر تازه!» آنها به سختی توانستند آن چه را که می دیدند باور کنند. این بزرگ ترین محموله ی پنیری بود که موش ها تا کنون دیده بودند. در این فاصله, هِم و هاو هنوز در ایستگاه پنیرc مشغول ارزی وضعیت خود بودند. آنها اکنون از عواقب و اثرات بی پنیری رنج می بردند, نا امید و عصبانی بودند و هم دیگر را برای وضعیتی که در آن بودند, سرزنش می د. هر از گاهی, هاو به یاد دوستانشان, اسنیف و اسکوری, می افتاد و از خود می پرسید آیا آنها تا کنون پنیر پیدا کرده اند؟ او بر این باور بود که آنها احتمالاً باید شرایط سختی داشته باشند, زیرا پرسه زدن در گوشه و کنار هزارتوی ما یچ معمولاً اطمینان بخش نبود. او هم چنین می دانست که این کار فقط تا مدتی می توانست ادامه یابد. هاو گاهی اوقات, اسنیف و اسکوری را در حال پیدا پنیر جدید و لذت بردن از آن در ذهن خود تصور می کرد. او می شید که چه قدر خوب می شد اگر دوباره در ما یچ هزارتو به جستجو مشغول می شد و پنیر تازه ای پیدا می کرد. او تقریباً می توانست مزه ی پنیر تازه را احساس کند. هاو هر چه قدر بیشتر خود را در حال جستجوی پنیری تازه و لذت بردن از آن در ذهن خود مجسم می کرد, برای ترک ایستگاه پنیرc مصمم تر می شد. بلا ه ناگهان با تعجب فریاد کشید:« بیا برویم!» هِم فوراً جواب داد: «نه من این جا را دوست دارم. این جا راحت است. من خوب می دانم. به علاوه بیرون از این جا خطرناک است.» هاو اعتراض کرد:«این طور نیست, ما قبلاً به نقاط مختلفی از هزارتو سرک کشیده ایم و می توانیم دوباره این کار را » هِم گفت:«من برای این کار خیلی پیر شده ام و می ترسم. دوست ندارم گم شوم و خودم را مضحکه این و آن کنم, تو دوست داری؟» با این حرف, ترس از ش ت دوباره به سراغ هاو برگشت. امید او به پیدا پنیر جدید رنگ باخت. بدین ترتیب, هر روز آدم کوچولوها همان کار قبلی خود را دنبال د. آنها هر روز به ایستگاهc می رفتند و هیچ پنیری در آن جا پیدا نمی د و با نگرانی و ناامیدی به خانه بر می گشتند. آنها سعی در انکار آن چه که اتفاق افتاده بود داشتند. خو دن برایشان مشکل بود. توان و انرژی آنها هر روز نسبت به روز قبل کمتر می شد و به همین دلیل زود رنج و بی حوصله شده بودند. خانه های آنها دیگر مکان های امن سابق نبود. آدم کوچولوها شب ها کابوس عدم دستی به پنیر را می دیدند. اما هِم و هاو هم چنان, هر روز صبح به ایستگاه پنیرc بر می گشتند و در انتظار بازگشت پنیر بودند. هِم گفت: «می دانی اگر ما فقط کمی بیشتر تلاش کنیم متوجه می شویم که اوضاع واقعاً زیاد تغییر نکرده است. پنیر احتمالاً همین هاست شاید آنها فقط آن را پشت دیوار قایم کرده اند.» روز بعد هِم و هاو با آلات و ابزار حفاری دیوار برگشتند. هِم اسکنه را نگه می داشت و هاو با چکش به آن ضربه می زد, تا سرانجام سوراخی روی دیوار ایستگاه c به وجود آوردند. آنها به آن سوی دیوار پ د ولی آن جا هم پنیری در کار نبود. هِم و هاو نا امید شدند. اما ایمان داشتند که می توانند مشکل را حل کنند. بنابراین صبح ها زودتر کار خود را شروع د. مدت بیشتری آن جا ماندند و سخت تر کار د. اما بعد از مدتی تنها چیزی که داشتند یک سوراخ بزرگ روی دیوار بود. هاو کم کم داشت تفاوت بین فعالیت و بهره وری را می فهمید. هِم گفت:« شاید ما فقط باید این جا بنشینیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. دیر یا زود آنها پنیر را بر می گردانند.» هاو دلش می خواست این حرف را باور کند. بنابراین هر روز هردوی آنها با هم دیگر برای استراحت به خانه می رفتند و با بی میلی به ایستگاهc بر می گشتند. اما پنیر هرگز به آن جا بازنگشت. تا این موقع آدم کوچولوها از گرسنگی, نگرانی و اضطراب ضعیف شده بودند. هاو از انتظار کشیدن برای بهبودی شرایط خسته شده بود. او کم کم متوجه شد که هر چه بیشتر در این وضعیت بی پنیری باقی بمانند شرایط بدتر خواهد شد. هاو می دانست که دارند وقت خود را تلف می کنند. سرانجام, شروع به خندیدن به خودش کرد: « ها,ها,ها, منو نگاه کن, من هر روز بارها و بارها یک کار را انجام می دهم و انتظار دارم اوضاع بهتر شود. واقعاً وضعیت مضحک و خنده داری است.» هاو دوست نداشت دوباره به گوشه و کنار هزارتو سرک بکشد. چون می دانست گم می شود. و ضمناً نمی دانست کجا می توانند پنیر پیدا کنند. اما وقتی که دید ترس و نگرانی دارد چه بلایی سر آنها می آورد مجبور شد به خود بخندد. او از هِم پرسید:« گرمکن و کفش ورزشی های ما کجاست؟» و شروع به جستجوی آنها کرد. ولی خیلی طول کشید تا آنها را پیدا کند زیرا زمان پیدا پنیر در ایستگاهc آنها را به گوشه ای رها کرده بود. چون فکر می کرد دیگر نیازی به آنها ندارد. هِم وقتی دوستش را در حال گرمکن پوشیدن دید گفت: « تو که واقعاً نمی خواهی دوباره وارد هزارتوی ما یچ شوی؟ چرا با من در این جا منتظر نمی مانی تا پنیر را به ما برگردانند؟» هاو گفت: « چون تو دیگر به آن پنیر دست نخواهی یافت. من هم دیگر نمی خواهم آن پنیر را ببینم. حالا دارم می فهمم که آنها هیچ وقت آن پنیر قدیمی را بر نخواهند گرداند. آن پنیر مال دیروز بود. امروز وقت پیدا پنیر تازه است.» هِم شروع به اعتراض کرد:« اما اگر در خارج از این جا پنیر نبود چی؟ و یا اگر پنیر بود و تو نتوانستی آن را پیدا کنی چی؟» هاو گفت:« نمی دانم» او بارها و بارها این سوال را از خود پرسیده بود و دوباره همان ترسی را که با پرسیدن این سوال احساس می کرد و باعث می شد در آن جا پای بند شود احساس کرد. سپس شروع به تفکر درباره پیدا پنیر تازه و همه ی چیزهای خوبی که همراه با آن می آمد کرد و جرات از دست رفته ی خود را به دست آورد. هاو گفت:« گاهی اوقات اوضاع تغییر می کند. روزگار همیشه بر یک روال نخواهد بود. الان یکی از همان مواقع است. این قانون زندگی است! یعنی دائم تغییر می کند و بنابراین ما هم باید تغییر کنیم» هاو نگاهی به دوست لاغر و نحیف خود انداخت و سعی کرد او را سر عقل بیاورد. اما ترس هِم تبدیل به عصبانیت شده بود و گوش به حرف ی نمی داد. هاو نمی خواست به دوست خود توهین کند اما مجبور بود به حماقت خودشان بخندد. به محض آن که هاو برای بیرون رفتن آماده شد احساس شاد و سرزندگی بیشتری کرد و دریافت سرانجام توانسته به خودش بخندد و تصمیم بگیرد راه بیفتد و تغییر کند. او اعلام کرد:« الان وقت رفتن به داخل هزارتوی ما یچ است.» هِم نه خندید و نه به او جواب داد. هاو تکه سنگ کوچک و ریزی برداشت و فکر مهمی را که به ذهنش خطور کرده بود برای هِم روی دیوار نوشت تا درباره ی آن فکر کند. و بر طبق عادت قبلی که داشت حتی تصویری از پنیر دور آن کشید. به امید آن که این ع به هم کمک کند تا لبخند بزند, حقیقت را دریابد و به دنبال پنیر جدید برود. اما هِم نمی توانست آن را ببیند. نوشته ی او این بود: اگر تغییر نکنی, نابود می شوی سپس هاو سرش را از سوراخ دیوار بیرون برد و با اشتیاق تمام به آن طرف سوراخ, به داخل هزارتوی ما یچ پرید. بعد درباره ی این که چه طور خود را در این ایستگاه بدون پنیر گیر انداخته بود فکر کرد. او باور کرده بود که احتمالاً هیچ نوع پنیری در هزارتوی ما یچ وجود ندارد و یا اگر هم هست احتمالاً او نمی تواند آن را پیدا کند. چنین باورهای ترسناکی او را از پای در آورده بود و نومید و مایوس کرده بود. هاو لبخند زد. او می دانست که هِم در این فکر و خیال غوطه ور است که چه ی پنیر او را برداشته است؟ اما هاو در این شه سیر می کرد که « چرا من زودتر راه نیفتادم و همراه با پنیر جابجا نشدم؟» هاو همان طور که به داخل هزارتوی ما یچ پا می گذاشت به پشت سر خود نگاه کرد, به همان جایی که از آن جا آمده بود و زمانی احساس می کرد جای راحتی است. احساس کرد به طرف آن منطقه ی آشنا کشیده می شود؛ اگر چه مدت ها بود که دیگر پنیری در آن جا وجود نداشت. هاو هر لحظه جلوتر می رفت بیشتر نگران و مضطرب می شد که آیا واقعاً می خواهد به داخل هزارتوی ما یچ برود؟ چیزی روی دیوار روبروی خودش نوشت و مدتی به آن خیره شد: اگر نمی ترسیدی چکار می کردی؟ هاو درباره ی این جمله فکر کرد. او می دانست که گاهی اوقات کمی ترس بد نیست. هرگاه بترسید که اگر کاری انجام ندهید اوضاع بدتر می شود, آن گاه به سوی عمل کشیده می شوید. اما اگر بیش از حد دچار ترس و وحشت شوید آن گاه نمی توانید دست به هیچ کاری بزنید و این خوب نیست. هاو به سمت راست خود به قسمتی از هزار توی ما یچ که هرگز به آن جا نرفته بود نگاه کرد و ترسید. سپس نفس عمیقی کشید و به آرامی به همان طرف, به سوی ناشناخته ها به راه افتاد. هاو, در همان حال که به دنبال راه جدیدی می گشت کمی احساس نگرانی کرد که شاید بیش از حد در ایستگاه c منتظر مانده بوده است. مدت زیادی بود که پنیری نخورده بود و به همین دلیل ضعیف شده بود. اقامت او در ایستگاه c بسیار طولانی و ورود او به داخل هزارتوی بیش از حد دردناک صورت گرفته بود. بنابراین تصمیم گرفت که اگر زمانی مجدداً شانس با او یار شد, خود را زودتر با تغییرات تطبیق دهد. این امر زندگی را ساده تر می کرد. هاو سپس لبخند ضعیفی زد و شید: « دیر اقدام , بهتر از هرگز اقدام ن است» هاو طی چند روز بعد, از این جا و آن جا کمی ده پنیر پیدا کرد. اما آن قدر نبود که بتواند برای مدتی طولانی او را سیر کند. او امیدوار بود که به اندازه ی کافی پنیر پیدا کند تا مقداری از آن را برای هِم ببرد و او را تشویق به آمدن به داخل هزارتوی ما یچ کند. اما هاو هنوز اعتماد به نفس کافی نداشت. احساس می کرد که داخل هزارتو کمی گیج کننده است, به نظر می رسید که اوضاع از آ ین مرتبه ای که او در آن جا بود تغییر کرده است. درست زمانی که فکر می کرد در حال پیشروی است؛ در راهروها گم می شد. به نظر می رسید که پیشروی او دو قدم به جلو و یک قدم به عقب است. این نوعی مبارزه بود, اما باید می پذیرفت که جستجوی پنیر در هزارتوی ما یچ, آنقدرها هم که او از آن واهمه داشت بد نبود. همان طور که زمان می گذشت شروع به تردید کرد که آیا این انتظار که پنیر جدید پیدا کند, واقع بینانه است. او متحیر بود که آیا لقمه ای بزرگ تر از دهان خود برنداشته است. سپس وقتی فهمید که در آن لحظه پنیر برای جویدن ندارد خنده اش گرفت. او هروقت که احساس می کرد دارد روحیه اش را از دست می دهد, به خود نهیب می زد که کاری که در حال انجام دادن آن است, هر چند سخت و پر مشقت باشد, در واقع خیلی بهتر از ماندن در وضعیت بی پنیری است. او به جای این که منفعل و بیکار بنشیند به تدریج داشت کنترل امور را در دست می گرفت. سپس خود خاطر نشان کرد که اگر اسنیف و اسکوری توانسته اند تغییر کننند پس او هم می تواند. بعد ها که هاو به گذشته نگاه کرد, متوجه شد که پنیر موجود در ایستگاه c آن طور که زمانی فکر می کرد , یک شبه ناپدید نشده است. در روزهای آ مقدار پنیری که در ایستگاه بود هر روز کمتر شده و آن چه باقی مانده بود کهنه بود و مزه ی خوبی نداشت. حتی امکان کپک زدن پنیرها هم وجود داشت , اگر چه او اصلاً متوجه این موضوع نشده بود. به هر حال او پذیرفت که اگر می خواست احتمالاً می توانست آنچه را که در حال وقوع بود ببیند, اما او نخواسته بود. هاو اکنون متوجه می شد که اگر او آن چه را که در تمام آن مدت در حال وقوع بود می دید و اگر احتمال تغییر اوضاع را می داد آنگاه ناپدید شدن پنیر باعث تعجب او نمی شد. شاید اسنیف و اسکوری همین کار را انجام داده بودند. او ایستاد که کمی استراحت کند و روی دیوار هزارتوی ما یچ نوشت: هر چند وقت یک بار پنیر را بو کن تا اگر کهنه شد متوجه شوی. مدتی بعد که به دلیل عدم وجود پنیر بسیار طولانی به نظر می رسید سرانجام هاو به یک ایستگاه بزرگ پنیر که نوید بخش به نظر می رسید برخورد کرد. اما وقتی وارد آن شد بسیار ناامید شد چون خالی بود. هاو با خود گفت:« این احساس پوچی و ناامیدی بیش از حد برای من پیش آمده است» و احساس کرد دلش می خواهد دست از جستجو بردارد. هاو داشت توان و نیروی خود را از دست می داد. او می دانست که گم شده است و می ترسید جان سالم به در نبرد. لحظه ای فکر کرد که تغییر جهت دهد و به ایستگاه پنیر c برگردد. حداقل اگر بر می گشت و هِم هنوز آن جا بود, دیگر تنها نبود. سپس این سوال را دوباره از خود پرسید: « اگر نمی ترسیدم چکار می ؟» او بیشتر اوقات به جای این که چیزی را باور کند و بپذیرد, از آن می ترسید. البته مطمئن نبود که از چه چیزی می ترسد؛ اما حالا با ضعفی که داشت می دانست که فقط از تنهایی می ترسد. هاو متوجه نبود که این عقاید و باورهای ترسناک است که او را عقب می رانند. هاو نمی دانست که آیا هِم از ایستگاهc حرکت کرده یا هنوز از زور ترس, قدرت حرکت ندارد. سپس زمانی را در هزارتوی ما یچ به یاد آورد که بهترین احساس را داشت؛ و آن زمان وقتی بود که ن نبود و به جلو حرکت می کرد. روی دیوار جمله ای نوشت, با وجود این که می دانست این نوشته بیشتر از آن که نوعی یادآوری برای خودش باشد, نشانه ای برای دوستش هِم است, به این امید که از آن پیروی کند: حرکت در مسیر جدید, به تو کمک می کند تا بتوانی پنیر جدید پیدا کنی. هاو به انتهای راهروی تاریک نگاه کرد و از ترس به خود لرزید. چه چیزی پیش روی او قرار داشت؟ آیا راهرو خالی است؟ آیا در آن جا خطر در کمین نشسته است؟ تمام چیزهای ترسناکی را که می توانست برای او اتفاق بیفتد در ذهن خود مجسم کرد. او داشت خودش را بیش از حد می ترساند. بعد به خودش خندید. هاو می دانست که ترس او اوضاع را بدتر می کند. بنابراین کاری را انجام داد که اگر نمی ترسید انجام می داد. او در مسیر جدید به حرکت در آمد. همین که شروع به دویدن به طرف انتهای راهروی تاریک کرد لبخند زد. او هنوز نمی دانست که در حال کشف چیزی است که روح او ذهن او را پرورش می دهد. او داشت به جلو می رفت و به آن چه در پیش روی داشت اطمینان داشت. اگر چه واقعاً نمی دانست چه چیزی در انتظارش است. به تدریج و با کمال تعجب متوجه شد که احساس لذت میکند. هاو متحیر بود:« چرا این قدر احساس خوبی دارم؟ من نه پنیر دارم و نه می دانم به کجا دارم می روم؟» طولی نکشید که فهمید چرا احساس خوبی دارد. ایستاد و دوباره روی دیوار نوشت: وقتی ترس را پشت سر می گذاری احساس می کنی. هاو متوجه شد که قبلاً اسیر ترس خود بود. حرکت در مسیر جدید او را آزاد کرده بود. حالا او نسیم سرد شادی بخشی را که در این قسمت از هزارتوی ما یچ می وزید احساس می کرد. چند نفس عمیق کشید و احساس کرد که توان و نیروی تازه ای بدست آورده است.پشت سر گذاشتن ترس برای او, لذت بخش تر از آن چیزی بود که فکر می کرد. مدت ها بود که هاو چنین احساسی نداشت. او فراموش کرده بود که این احساس چقدر مفرح است. هاو حتی برای بهتر شرایط, شروع به کشیدن تصویری در ذهن خود کرد. او خود را با جزئیات کامل می دید که در میان انبوهی از پنیرهای مورد علاقه اش نشسته و مشغول خوردن است و از آنچه که می دید لذت میبرد. سپس در ذهن خود تصور کرد که چقدر از این پنیرهای خوشمزه لذت خواهد برد. هاو هر چه واضح تر تصویر پنیرهای تازه را می دید, آنها واقعی تر به نظر می رسیدند و انگیزه تلاش برای پیدا پنیر تازه در او قوی تر می شد. روی دیوار نوشت: قبل از پیدا پنیر تازه, خود را در حال لذت بردن از آن تجسم کن, این عمل تو را به طرف پنیر تازه راهنمایی می کند. هاو از خود پرسید: چرا این کار را قبلاً نمی ؟ سپس با توان و سرعت بیشتر در میان هزارتوی ما یچ شروع به دویدن کرد. طولی نکشید که یک ایستگاه پنیر را از دور دید وقتی که تکه های کوچک پنیر را در نزدیک درب ورودی آن مشاهده کرد هیجان زده شد. در آن جا انواع مختلف پنیرهای خوش رنگ و بویی که او قبلاً ندیده بود وجود داشت. هاو از آنها چشید و متوجه شد که بسیار خوشمزه اند. او بیشتر پنیرهای تازه ای را که در دسترس اش بودند خورد و کمی هم در جیبش گذاشت تا بعداً بخورد, یا شاید کمی هم به هِم بدهد با خوردن پنیر کم کم قدرت و توان خود را بدست آورد. بعد با هیجان زیاد وارد ایستگاه پنیر شد اما با تعجب و شگفتی متوجه شد که ایستگاه خالی است. ی دیگر قبل از او آن جا بوده و فقط کمی ده پنیر تازه در آن جا باقی گذاشته بود. او متوجه شد که اگر زودتر به راه افتاده بود, به احتمال زیاد می توانست مقدار زیادی پنیر تازه در آن جا پیدا کند. هاو تصمیم گرفت که به عقب برگردد و ببیند آیا هِم حاضر است او را همراهی کند یا نه. همان طور که راه رفته را بر می گشت؛ ایستاد و روی دیوار نوشت: هر چه سریعتر پنیر کهنه را رها کنی, زودتر به پنیر تازه می رسی هاو, بعد از مدتی به ایستگاه پنیرc برگشت و هِم را پیدا کرد. کمی پنیر تازه به او تعارف کرد. اما هِم آن را نپذیرفت. هِم از دوستش تشکر کرد ولی گفت: « فکر نمی کنم پنیر تازه دوست داشته باشم. من به مزه ی آن عادت ندارم. من پنیر خودم را می خواهم و نمی خواهم تا وقتی که آن چه را که می خواهم به دست نیاورده ام هیچ تغییری م.» هاو فقط سرش را با ناامیدی تکان داد و با بی میلی برگشت و به راه خود ادامه داد. هاو در حالی که به طرف دورترین نقطه ی هزارتوی ما یچ که قبلاً رفته بود بر می گشت, دلش برای دوستش سوخت. اما متوجه شد از آن چه را که داشت کشف می کرد رضایت دارد؛ حتی قبل از کشف آن چیزی که امیدوار بود انبار بزرگی از پنیر تازه باشد, می دانست حالا دیگر فقط یافتن پنیر تازه او را خوشحال نمی کند. هاو خوشحال بود چون دیگر نمی ترسید. او حالا کاری را که داشت انجام می داد دوست داشت. با آگاهی از این موضوع, هاو دیگر مانند زمانی که در ایستگاه بدون پنیر c زندگی می کرد احساس ضعف نمی کرد. فقط درک این مساله که اجازه نداده بود ترس باعث توقف او شود و پی بردن به این امر که راه جدیدی انتخاب کرده, او را زنده نگه می داشت و به او نیرو می بخشید. او حالا احساس می کرد که پیدا آن چه که مورد نیاز او بود فقط احتیاج به زمان داشت. در حقیقت او احساس می کرد چیزی را که در جستجویش بود قبلاً پیدا کرده بود. او لبخندی زد چون متوجه شد: جستجو در هزارتوی پیچ در پیچ, از ماندن در یک وضعیت بدون پنیر ایمن تر است. هاو همان طور که قبلاً هم متوجه شده بود, دریافت که آن چه از آن می ترسید هرگز به آن بدی که تصور می کرد نیست. ترسی را که شخص به ذهن خود راه می دهد از وضعیتی که واقعاً وجود دارد بدتر است. او آن قدر از این فکر که ممکن است هرگز پنیر پیدا نکند وحشت کرده بود که حتی نخواسته بود شروع به جستجو برای یافتن آن کند. اما از زمان شروع سفرش, به اندازه ی کافی پنیر در راهروها یافته بود که بتواند به راه خود ادامه دهد. حالا او به پیش روی خود نگاه می کرد تا پنیر بیشتری پیدا کند. فقط به جلو نگاه بسیار برایش هیجان انگیز بود. دیدگاه قدیمی او پر از ترس و نگرانی بود. در آن زمان دائم به نداشتن پنیر و یا کافی نبودن آن فکر می کرد. عادت کرده بود گه بیشتر درباره ی اشتباهات خود فکر کند, نه درباره ی آنچه که می توانست درست باشد. اما از زمانی که ایستگاه پنیر c را ترک کرده بود, نحوه ی تفکر او هم تغییر کرده بود. او قبلاً معتقد بود که پنیر نباید هیچ وقت جابجا شود و تغییر و تحول درست نیست. اما حالا اعتقاد داشت تغییراتی که بطور مداوم اتفاق می افتند امری طبیعی هستند چه انتظار آنها را داشته باشیم و چه نداشته باشیم. تغییر فقط زمانی می تواند تعجب برانگیز باشد که انتظار آن را نداشته و در جستجوی آن نباشیم. وقتی هاو متوجه شد که باورهایش را تغییر داده است, مکثی کرد و بر روی دیوار چنین نوشت: افکار و عقاید کهنه, تو را به طرف پنیر جدید راهنمایی نمی کند. هاو هنوز نتوانسته بود پنیر پیدا کند. اما در حین پرسه زدن در گوشه و کنار هزارتوی ما یچ, به آنچه که تا کنون یاد گرفته بود می شید. هاو اکنون درک می کرد که باورهای جدید او باعث برانگیختن رفتارهای جدید می شوند. روش و رفتار او با زمانی که هر روز به ایستگاه بدون پنیرc می رفت فرق کرده بود. او می دانست که تغییر عقاید و باورها, باعث تغییر عمل کرد آدمی می شود. شما می توانید اعتقاد داشته باشید که تغییر برای شما زیان بخش خواهد بود. در برابر آن مقاومت کنید. و یا می توانید اعتقاد داشته باشید که یافتن پنیر جدید به شما کمک خواهد کرد که تغییر و تحول را بپذیرید. همه چیز بستگی به این دارد که چه باوری را انتخاب کنید. هاو روی دیوار نوشت: وقتی که ببینی می توانی پنیر جدید پیدا کنی و از آن لذت ببری, مسیر خود را تغییر می دهی. هاو می دانست که اگر زودتر پذیرای تغییر می شد و ایستگاه پنیر c را ترک می کرد, حالا شرایط بهتری داشت, از نظر روحی و جسمی قوی تر بود و می توانست بهتر از عهده ی مبارزه برای پیدا پنیر جدید بر آید. در حقیقت اگر به جای اتلاف وقت و انکار این که تغییر و جابجایی صورت گرفته, در انتظار تغییر و جابجایی بود؛ احتمالاً تا حالا پنیر خود را پیدا کرده بود. او عزم خود را جزم کرد و تصمیم گرفت به پیشروی به داخل قسمت های جدید تر هزارتو ادامه دهد. از این جا و آن جا تکه های کوچک پنیر را پیدا می کرد و به تدریج داشت توان و اعتماد به نفس خود را دوباره به دست می آورد. هاو در حالی که به گذشته و مکانی که از آن جا آمده بود می شید, خوشحال بود که در مکان های مختلف نکاتی را روی دیوار نوشته است. او بر این باور بود که این نوشته ها می تواند علائم راهنمایی باشد برای دوستش هِم, تا اگر خواست ایستگاه پنیر c را ترک کند آنها را دنبال کند. فقط امیدوار بود که راه را درست آمده باشد. هاو این احتمال را می داد که هِم نوشته های روی دیوار را بخواند و راه را پیدا کند. آن چه را که مدتی فکرش را به خود مشغول کرده بود بر روی دیوار نوشت: توجه زود هنگام به تغییرات کوچک به تو کمک می کند تا خود را با تغییرات بزرگتری که در راه هستند تطبیق دهی. اکنون دیگر, هاو گذشته را رها کرده بود و داشت خود را با آینده تطبیق می داد. او با نیرو و سرعت بیشتری به جستجو در داخل هزارتوی ما یچ پرداخت. سفرش یا حداقل این قسمت از سفرش بسیار سریع و با شادی به پایان رسید. هاو پنیر جدید را در ایستگاه پنیر n پیدا کرد! وقتی وارد ایستگاه پنیر n شد از دیدن چیزی که در آن جا بود ماتش برد. بزرگترین محموله ی پنیری که تا کنون دیده بود روی هم چیده شده بود. در آن جا آن قدر پنیر های مختلف وجود داشت که هاو بعضی از آنها را نمی شناخت. سپس برای لحظه ای مات و مبهوت ماند؛ زیرا نمی دانست آن چه را که می بیند واقعی است یا فقط زاییده ی ذهن اوست؛ تا این که دوستان قدیمش اسنیف و اسکوری را دید. اسنیف با تکان دادن سر به هاو خوش آمد گفت. اسکوری برایش دست تکان داد. اندام های کوچولو و چاق آنها نشان دهنده ی این بود که آنها از مدت ها پیش در آن جا بوده اند. هاو به سرعت سلام کرد و بلافاصله از هر تکه پنیری که دوست داشت یک گاز زد. او گرمکن و کفش هایش را در آورد, آنها را تمیز و مرتب تا کرد و برای اطمینان در خویش قرار داد شاید دوباره به آنها نیاز پیدا می کرد. سپس به میان پنیرهای تازه پرید. وقتی که کاملاً سیر شد, تکه ای پنیر تازه برداشت و آن را به دهان خود انداخت و گفت: زنده باد تغییر! هاو در حین لذت بردن از پنیر تازه, به چیزهایی که یاد گرفته بود شید. او فهمید که در ایستگاه پنیرc به این توهم که پنیر کهنه ای که دیگر در آنجا نبود دوباره بر می گردد, دل خوش کرده بود و از تغییر ترسیده بود. پس چه چیزی او را وادار به تغییر کرد؟ آیا ترس از مردن بر اثر گرسنگی باعث شد که تغییر کند؟ هاو با خود گفت:« خوب این موضوع تا اندازه ای کمک کرد.» سپس خندید و متوجه شد که به محض این که توانسته بود به خودش و به کارهای اشتباه خود بخندد, شروع به تغییر کرده بود. هاو فهمید که سریع ترین راه برای تغییر, خندیدن به حماقت خود است. پس از آن می توان فوراً تغییر کرد. هاو می دانست که از موش های رفیقش, اسنیف و اسکوری, درس مفیدی درباره ی تغییر یاد گرفته است. آنها زندگی را ساده گرفته و اوضاع را بیش از حد تجزیه و تحلیل یا بیش از حد پیچیده نکرده بودند. وقتی که شرایط ایستگاه پنیرc تغییر کرد و پنیر در آن جا نبود آنها هم تغییر د و با پنیر جابجا شدند. هاو همواره این مساله را به خاطر خواهد داشت. سپس هاو از مغز خارق العاده اش برای انجام آن چه که آدم کوچولوها بهتر از موش ها انجام می دهند استفاده کرد. او به اشتباهات گذشته اش شید و از آنها برای برنامه ریزی آینده استفاده کرد. او می دانست که می توان سازگاری با تغییر گرفت. می توان آگاهی بیشتری درباره ی نیاز به ساده انگاشتن اوضاع, انعطاف پذیر بودن و سریع تغییر بدست آورد. لازم نیست که اوضاع و احوال را بیش از حد تجزیه و تحلیل کرد و یا ذهن خود را با باورهای ترسناک مغشوش کرد. می توان به تغییرات کوچک توجه کرد, تا برای تغییرات بزرگ اجتماعی آمادگی بهتر و بیشتر پیدا کرد. هاو حالا می دانست که باید سریع تر خود را با اوضاع جدید سازگار کند. زیرا اگر به موقع نتوان خود را با شرایط جدید تطبیق داد ممکن است هرگز نتوان به این مهم دست یافت. هاو باید می پذیرفت که بزرگترین مانع برای تغییر , در خود شخص قرار دارد و هیچ وضعیتی تا زمانی که خودتان تغییر نکنید بهتر نخواهد شد. شاید مهم ترین چیزی که هاو متوجه شد, این بود که همیشه پنیر تازه در جای دیگری وجود دارد. خواه آن را به موقع تشخیص بدهید, خواه نه. و زمانی که ترس را پشت سر گذاشته و از ماجراهای پیش روی خود لذت ببرید, پاداش شما یافتن پنیر تازه است. هاو می دانست کمی ترس لازم است, زیرا می تواند از فرد در برابر خطرات واقعی محافظت کند. اما هم چنین متوجه شد که بیشتر ترسهای او غیر منطقی بوده و مانع تغییر او در زمان مورد نیاز شده است. هاو در آن زمان ها دوست نداشت تغییر کند. اما حالا می دانست که تغییر به شکل یک موهبت در لباس مبدل ظاهر می شود تا راهنمای او در پیدا پنیر بهتر باشد. او حتی به هنگام تغییر, قسمت بهتری از وجود خودش را پیدا کرده بود. هاو در حالی که به آنچه که آموخته بود می شید به یاد دوستش هم افتاد. او نمی دانست که آیا هِم هیچ یک از نوشته هایی را که هاو روی دیوار ایستگاهc و در دیوارهای مختلف هزارتوی ما یچ نوشته بود خوانده است یا نه؟ آیا هِم تا حالا تصمیم گرفته بود که از ایستگاه پنیرc بیرون آید و تغییر کند؟ آیا دوباره وارد هزارتوی ما یچ شده و آن چه را که می توانست زندگی او را بهتر کند کشف کرده بود؟ هاو به بازگشت دوباره به ایستگاهc و جستجوی هِم شید. البته با این شرط که بتواند این فرض که می تواند راه بازگشت را پیدا کند. او با خود فکر کرد که اگر هِم را پیدا کرد, باید به او تفهیم کند که چگونه از گرفتاری بیرون بیاید. اما هاو متوجه شد که او قبلاً سعی کرده بود که دوستش را وادار به تغییر کند. هِم خودش باید در فراسوی راحتی و آسایش خود و با پشت سر گذاشتن ترس هایش, راه خود را پیدا می کرد. هیچ دیگری نمی توانست این کار را برای او انجام دهد یا در مورد آن با او بحث کند. او مجبور بود به طریقی, به فواید تغییر دادن خود پی ببرد. هاو می دانست که ردپایی برای هِم به جا گذاشته است و اگر هِم فقط نوشته های روی دیوارها را بخواند می تواند راهش را پیدا کند. هاو خلاصه ای از آن چه را که یاد گرفته بود, روی بزرگ ترین دیوار ایستگاه پنیرn نوشت. او ع تکه ای پنیر بزرگ را دور تمام آموخته های خود کشید و در حالی که به آنها نگاه می کرد لبخند می زد: نوشته های روی دیوار: تغییرات اتفاق می افتند و آنها پنیر را جابجا می کنند. در تغییر و تحول شرکت جویید. برای جابجا شدن پنیر آمادگی داشته باشید. تغییرات را زیر نظر بگیرید. دائم پنیر را بو کنید تا متوجه شوید چه موقع کهنه می شود. سریعاً خود را با تغییرات تطبیق دهید. هر چه سریعتر پنیر کهنه را رها کنید, زودتر می توانید از پنیر تازه لذت ببرید. تغییر کنید. با پنیر حرکت کنید. از تغییر لذت ببرید. ماجراجویی کنید و به سفر بروید. از طعم پنیر تازه لذت ببرید. برای تغییر سریع آماده باشید و دوباره از آن لذت ببرید. آنها به برداشتن پنیر ادامه می دهند. هاو متوجه شد که از زمان جدا شدنش از هِم در ایستگاه پنیر c تا کنون, مسافتی طولانی را طی کرده است. اما می دانست که اگر بیش از حد در رفاه و آسایش باشد, به راحتی ممکن است اشتباه گذشته را تکرار کند. او هر روز برای پی بردن به اوضاع و شرایط ایستگاه پنیرn آن را بازرسی می کرد. او می خواست برای اجتناب از غافلگیر شدن بر اثر وقوع تغییرات غیر قابل انتظار, هر کاری که می تواند انجام دهد. هاو با وجود آن که هنوز مقدار زیادی پنیر داشت, اغلب اوقات به داخل هزارتوی ما یچ می رفت تا نواحی جدید را پیدا کند و همیشه بتواند با آن چه که در اطرافش می گذرد در ارتباط باشد. او می دانست که آگاهی از واقعیاتی که پیش روی او بود, از کنج عزلت گزیدن در یک منطقه راحت, ایمن تر است. هاو سپس ص را در خارج هزارتوی ما یچ شنید. با بلند تر شدن صدا, متوجه شد که ی دارد به آن طرف می آید. آیا این صدا می تواند صدای پای هِم باشد؟ آیا او توانسته مشکلات خود را پشت سر بگذارد؟ هاو خدا را شکر کرد .همان کاری که قبلاً بارها انجام داده بود و امیدوار شد که شاید, دوستش سرانجام این توانایی را یافته باشد. با پنیر حرکت کن و از آن لذت ببر!

مشاهده متن کامل ...
آموزش نصب adsl + خطاهای مودم
درخواست حذف اطلاعات
آموزش نصب adsl + خطاهای مودم چراغهای موجود بر روی مودم adsl :usb مودم با usb وصل میباشد. :lan مودم با lan وصل میباشد. :adsl 1- اگر این چراغ به طور ثابت روشن باشد نشان دهنده وصل شدن به مخابرات میباشد. 2-اگر این چراغ چشمک بزند مشکل احتمالآ از رانژه خط و یا در مسیر تلفن بیسیم و یا دو شاخه محافظ برق مشکل دارد. :alarm چنانچه این چراغ چشمک بزند مشکل یا از دوشاخه برق میباشد یا اینکه برق زیادی وارد دستگاه میشود.(شاید usb port برق زیادی وارد سیستم کرده و alarm بزند) :act چراغ ترانسفر دیتا میباشد. :power چراغ روشن و خاموش . توجه: اگر به یوزر ارور 678 بدهد مودم یا نصب نیست و یا تنظیمات مشکل دارد که باید مجددآ چک شود. توجه: در 2 ح میتوان مودم را نصب کرد: 1- کارت شبکه(در این ح احتیاج به نصب نیست) 2- با usb که حتمآ باید با درایور مودم نصب شود. تذکر: تلفن بیسیم نباید در مدار باشد و چنانچه بخواهند استفاده کنند باید از spliter استفاده کرد. نحوه نصب مودم adsl 1. سیم خط تلفن را به پورت line اسپلیتر وصل نمایید. 2. سیم تلفن دیگر را به پورت adsl اسپلیتر متصل نمایید و سر دیگر آن را به پورت line مودم وصل کنید. 3. برای نصب گوشی تلفن باید سیم تلفن گوشی را به پورت phone مربوط به اسپلیتر متصل نمایید. 4. فیش آداپتور را به power مودم متصل کنید و آداپتور را به پریز برق وصل نمایید. 5.مودم را روشن نمایید. ================================ راهنمای عیب ی و پشتیبانی خدمات adsl • خط تلفن بوق آزاد ندارد مودم adsl را از مدار خارج کنید . خط تلفن را بررسی نمایید در صورتی که بوق آزاد شنیده نشد با 117 تماس بگیرید و تلفن را ثبت کنید. اگر خط تلفن بوق آزاد داشت، کابل تلفن را به پورت line مربوط به splitter وصل کنید و کابل گوشی تلفن را پورت phone مربوط به splitter و کابل مودم را به پورت modem یا adsl مربوط به splitter وصل کنید اگر بوق آزاد نداشت با شماره پشتیبانی تماس بگیرید. یعنی شماره شرکتی که اینترنت adsl را از آن شرکت یداری کردید. • چراغ لینک (link) یا وضعیت (status) مودم چشمک زن است (چراغ link یا status خاموش است) این مشکل به دلیل برقرار نشدن ارتباط فیزیکی ایجاد می شود، ابتدا بررسی کنید خط تلفن بوق آزاد داشته باشد، تمام کابل ها، سوکت ها و قطعات فیزیکی را بررسیی کنید. برای برطرف مشکل، گوشی تلفن، دستگاه نمابر و caller id را جدا کنید و مودم را مستقیم به خط تلفن وصل کنید. در صورتی که لینک باز هم ثابت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید. • علامت ضربدر قرمز رنگ بر رویconnection مشاهده می شود کابل ethernet شما به صورت فیزیکی قطع شده است، کارت شبکه، کابل متصل به مودم و کارت شبکه، سوکت پشت کامپیوتر و مودم را بررسی کنید ، و اگر مودم به صورت usb به کامیپوتر متصل است ، مودم را یکبار خاموش و روشن نمایید یا جای usb آن را در پشت کامپیوتر تعویض نمایید. • چراغ link مودم شما هنگامی که با تلفن صحبت می کنید، ثابت است ولی به محض قطع شدن تماس لینک شما چشمک زن می شود (status خاموش می شود) ممکن است که پریز تلفن شما مجهز به نویزگیر باشد؛ بنابراین ابتدا از وجود برق گیر (نویزگیر) بر روی پریزها اطمینان حاصل کنید و در صورت وجود آن را خارج کنید. (اطمینان حاصل نمایید که دو شاخه ضد برق در مدار تلفن وجود ندارد.) • تمام led های مودم شما جز power خاموش است تمام کابل هایی را که به مودمadsl متصل شده است از مودم خارج و آداپتور برق را قطع کنید. 5 دقیقه مودم را خاموش نگه دارید. آداپتور مودم را دوباره وصل کنید. در زمان نوسان برق، حتما" مودم را خاموش کنید. • نحوه اتصال مودم adsl به کامپیوتر چگونه است؟ با توجه به نوع مودم اتصال می تواند از طریق usb یا ethernet و یا به هر دو شکل باشد. مودم هایی که دارای پورت ethernet هستند، قابلیت اتصال به هاب/سوییچ را نیز دارند. چنان چه اتصال مودم به کامپیوتر از طریق usb برقرار شود، حتما باید درایور مربوط به مودم را روی کامپیوتر نصب کرد. cd مربوط به درایور usb همراه با مودم تحویل داده می شود. • تنظیمات مربوط به مودم به چه صورت است؟ اکثر مودم ها را می توان به 2 صورت تنظیم کرد: pppoe و bridge. چنانچه مودم در ح pppoe قرار گیرد، لازم است تنظیماتی در مودم انجام شود. برای تنظیم مودم حتما با بخش پشتیبانی مهران نت تماس بگیرید. در این ح پس از تنظیم مودم، فقط کافی ست روی ویندوز تنظیمات مربوط بهip address ، default gatway و dns را رویlocal area connection مربوط به مودم adsl انجام داد. اگر مودم در ح bridge قرار گیرد، باید تنظیماتpppoe روی ویندوز انجام شود. برای این منظور چنان چه سیستم عامل، ویندوز vista یا xp و یاwindows server 2003 باشد باید یکbroadband connection(pppoe) به روشی که در ادامه گفته خواهد شد، در ویندوز ساخته شود. در غیر این صورت (در سیستم عامل های 98، me و 2000) باید از نرم افزارهای ویژه ای استفاده کرد • تنظیم pppoe روی سیستم عامل ویندوز xp چگونه است؟ برای تنظیم pppeo روی ویندوز xp باید یک broadband connection (pppoe) به روش زیرساخته شود: ابتدا از طریق زیر به network connection می رویم: start > settings > control panel > network connection در این ح پنجره زیر باز می گردد: در این وضعیت با انتخاب گزینه create a new connection پنجره زیر باز می شود: در این ح با انتخاب گزینه next به صفحه بعد وارد خواهیم شد: در این صفحه باید گزینه connect to the internet را انتخاب کنید و کلید next را کلیک کنید. بلافاصله پنجره زیر باز خواهد شد. با انتخاب گزینه دوم "set up my connection manually" شما قادر خواهید بود تا در مراحل بعد pppoe را تنظیم کنید. با توجه به صفحه جدید می توانید گزینه مربوط به pppoe را پیدا و آن را تنظیم کنید. در این صفحه نیز انتخاب دوم مورد نظر است. "connect using a broadband connection that requires a user name and p word" سپس گزینه next را انتخاب کنید تا صفحه بعدی باز شود. در این صفحه شما باید یک نام برای کانکشن خود انتخاب کنید. پس از وارد اسم و کلیک بر روی next صفحه بالا که برای ورود شناسه و رمز عبور کاربر طراحی شده است باز می شود. در این قسمت شما باید username (شناسه کاربری) و p word (کلمه عبور) را مطابق با آنچه در هنگام نصب به شما تحویل داده شده است، وارد کنید. در این صفحه دو گزینه وجود دارد که انتخاب هر دو توصیه می شود. گزینه اول: با انتخاب این گزینه کانکشن ساخته شده برای windows user فعلی، برای userهای دیگر ویندوز این دستگاه نیز قابل اجرا می شود. گزینه دوم: برای تعیین آن است که این کانکشن،کانکشن اصلی ویندوز برای اتصال به اینترنت باشد یا خیر. سپس بر روی گزینه ی next کلیک کنید. در صفحه جدید بر روی finish کلیک کنید. • اسپلیتر چیست و چرا باید از آن استفاده کرد؟ اسپلیتر ابزاری ست برای جدا voiceو data از یکدیگر. از نظر فیزیکی قطعه ای ست کوچک با یک ورودی برای خط تلفن و دو وجی برای گوشی تلفن ومودم adsl. همان طور که می دانید یکی از مزایای سرویس adsl استفاده هم زمان از اینترنت و تلفن است. برای جلوگیری از اختلال در دو سرویس (اینترنت و تلفن) نباید دستگاه های جانبی (تلفن، ف و ...) به صورت مستقیم بر روی خط تلفن قرار گیرند. (این بدان معناست که برای استفاده از هر دستگاهی که قرار است به صورت مستقیم بر روی خط وصل باشد، یک اسپیلیتر نیاز است.) اسپلیتر می تواند از اختلالات جانبی مانند نویز و قطع و وصلی تلفن و اینترنت جلوگیری کند. s توجه: برای اتصال بعضی از مودم ها افزون بر اتصال اسپلیتر به دیگر خط ها، به مودم نیز باید اسپلیتر وصل شود. • تاثیرات نویز روی سرویس adsl2+ چگونه است؟وجود نویز یکی از عواملی است که برروی خط adsl اختلال ایجاد می کنند وباعث بروز مشکلات متعدد می شود. در سرویس adsl نویز به دو صورت وجود دارد: - نویز به صورت شنیداری بر روی بوق خط تلفن. - نویز برروی خط adsl که موجب افت کیفیت سرویس می شود. • برای برطرف شدن نویز به صورت شنیداری برروی خط تلفن را اری ساده وجود دارد وآن استفاده از اسپلیتر (جدا کننده voice از data) است. نصب این ابزار بسیار ساده است و با استفاده از آن می توان، نویز موجود بر روی خط را برطرف کرد . درباره ی مورد دوم باید به این نکته اشاره کرد که سیستم ها و دستگاه هایی وجود دارند که برروی سرویس اینترنت اختلالاتی ایجاد می کنند و از کیفیت سرعت اینترنت می کاهند. برخی از عوامل ایجاد نویز عبارت اند از: - کلیه دستگاه های برقی (این دستگاه ها ممکن است بر روی adslاخلال ایجاد کنند) - وجود تلفن بی سیم، کالر آی دی و ف بر روی خط رانژه - سیم کشی نامناسب و کنار هم قرار گرفتن سیم تلفن با سیم های برق - موبایل به مودم مشترکان می توانند با تماس با واحد پشتیبانی اطلاعات دقیقی درباره ی نویز خط خود به دست آورند. • علل قطعی های مکرر اینترنت adsl چیست؟ قطع شدن سرویس به صورت پی در پی از دو عامل اصلی ناشی می شود: - وجود نویز برروی خط می تواند اختلالاتی را بر روی اینترنت adsl به وجود بیاورد که این مساله می تواند در مخابرات و یا در محل مشترک باشد. نسبت سیگنال به نویز باید استاندارد و مناسب باشد. گفتنی ست نویزها واختلالات موقتی ممکن است قطعی پی در پی را به همراه داشته باشند. - وجود ویروس بر روی کامپیوتر و یا شبکه مشترک می تواند موجب به وجود آمدن این مشکل شود. ویروس می تواند عواملی مانند ارسال/دریافت بی دلیل دیتا و در نتیجه شدن پهنای باند، قطع و وصل شدن مکرر و مشکلات دیگر شود. یکی از راه های تشخیص ویروس در هنگام استفاده از اینترنت استفاده از دستور netstat-on است. این دستور باید در محیط command prompt اجرا شود. توجه: برنامه هایp2p از سرورهای شخصی افرادی که در آن شبکه عضو هستند، استفاده می کند و ممکن است در همان زمان فردی از همان شبکه در حال برداشت اطلاعات از رایانه شما باشد. به همین دلیل موجب می شود که کیفیت سرویس اینترنت کاهش یابد. بنابراین سرعت سرویس هرگز با این گونه برنامه ها (جانبی) سنجیده نمی شود. • اختلالات تلفن بر روی adsl به چه دلیل است؟ از آن جا که در تکنولوژیadsl، صدا و دیتا به صورت اشتراکی بر روی یک کانال، یعنی زوج سیم مسی انتقال داده می شوند، اگر شرایط لازم برای استفاده ی هم زمان برقرار نباشد، می توانند بر روی یکدیگر اثر منفی بگذارند. دراغلب موارد چنین مشکلاتی، به دلیل رعایت ن استانداردهای لازم در اتصال اسپلیتر به خط، گوشی و یا مودم است و یا ممکن است اسپلیتر اب شده باشد. برای مشخص شدن مشکل، پیشنهاد می شود بر روی خطی که adslروی آن راه اندازی شده است، فقط مودم adsl قرار گیرد، تمامی گوشی ها و اسپلیترهای موجود روی این خط جدا شوند و اینترنت تست شود. در صورت درست بودن سرویس، به کمک یک گوشی، اسپلیترها یکی یکی چک شوند. معمولا با این تست می توان اسپلیتر اب را پیدا کرد. همچنین استفاده از گوشی ها و یا دستگاه های متعدد بر روی خطی که adslاز آن گرفته شده، ممکن است اختلالات این چنینی به وجود بیاورد. پیشنهاد می شود از خط adslاستفاده های جانبی زیاد صورت نگیرد. • هنگام connect شدن به اینترنت از طریق کانکشن pppoe، خطایerror691 گرفته می شود. این خطا هنگامی که username & p word اشتباه درج شود، رخ می دهد. در این شرایط پیشنهاد می شود که مشترک کانکشن pppoe روی ویندوز را دوباره بسازد وusername/p word خود را مطابق آنچه در هنگام نصب تحویل داده شده، وارد کند. اگر به نتیجه دلخواه دست نیافتید، با پشتیبانی تماس بگیرید. • هنگام connect شدن به اینترنت از طریق کانکشن pppoe، خطای error678 گرفته می شود. برخی از عواملی که ممکن است سبب بروز این مشکل شود عبارت اند از: - تنظیم هم زمان pppoeروی مودم و ویندوز. (هنگامی که pppoe روی مودم تنظیم شده باشد و کانکشن pppoe بخواهد برروی ویندوز نیز تنظیم شود) - نصب نشدن صحیح درایور مودم در ح ی که مودم از طریق usb به کامپیوتر وصل شود. - تنظیمات اشتباه مودم مانند vpi/vci. - وصل نبودن خط تلفن به پورتline مودم. - بروز قطعی در دیتای مرکز ارایه دهنده ی سرویس adsl نیز می تواند موجب بروز این مشکل شود. در این ح مشترک نباید به تنظیمات اینترنت دست بزند و تا رفع مشکل باید منتظر بماند. درصورت رفع نشدن مشکل حتما با پشتیبانی شرکت تماس بگیرید. • مودم connect است اما هیچ گونه send/receive انجام نمی شود. تمام کابل هایی را که به مودم adsl متصل شده است از مودم خارج و آداپتور برق را قطع کنید. 5 دقیقه مودم را خاموش نگه دارید. آداپتور مودم را دوباره وصل کنید. در زمان نوسان برق، حتما مودم را خاموش کنید.

مشاهده متن کامل ...
آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﻲ pcb ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار proteus 7
درخواست حذف اطلاعات


ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﻲ pcb ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار proteus 7 :
ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮوﺗﺌﻮس ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در رﺷﺘﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار دارای دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺪار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه را آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺮد و در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﻣﺪار ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺪار ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه printed_circuit_board) pcb) ﻳﺎ ﺑﺮد ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪار ﭼﺎﭘﻲ در آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ protel اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮم اﻓﺰار، از ﻣﻨﻮی start > all programs > proteus 7 professional ﮔﺰﻳﻨﻪ isis
7 professional را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺪارات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪار ﺳﺎده زﻳﺮ را در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز:
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ proteus ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﺮای اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦﻛﺎر از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰاری ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ ﻓﺮض در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﺠﺮه isis ﻗـﺮار دارد ﮔﺰﻳ ﻨـﻪ component mode را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺳﭙﺲ از ﻛﺎدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ذﻛﺮ ﺷﺪه، روی ﮔﺰﻳﻨﻪ pick devices ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﭘـﺲ از آن ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دو راه وﺟﻮد دارد:
1- ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﻗﻄﻌﻪ در keywords ، text box
2- ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه از category ، list box در ﺻﻮرت داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻪ روش اول راﺣﺘﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﻚ ﻛﺎدر ﺑﺮای ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺷـﻤﺎﺗﻴﻚ ﻗﻄﻌـﻪ و ﻳﻚ ﻛﺎدر ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ pcb ﻗﻄﻌﻪ وﺟﻮد دارد.
ﻧﻜﺘﻪ: در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﺮاﺣﻲ pcb را دارﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻛـﺎدر pcb preview دﻗـﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از داﺷﺘﻦ pcb ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ ای ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

1- اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺎوت ﻫﺎ :
ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـ ﺎب ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺳـﺎده ﺗـﺮﻳﻦ روش، وارد ﻛـﺮدن ﻛﻠﻤـﻪ res (ﻣﺨﻔـﻒ : resistor) در text box keywords ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻛﺎدر ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ ﭘﻨﺠـﺮه pick devices ﻧﻤـﺎﻳﺶ و pcb ﻗﻄﻌـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲﮔﺮدد.
ﺑﺎ داﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ روی ﻧﺎم ﻗﻄﻌﻪ در ﭘﻨﺠﺮه results (ﻛـﺎدر وﺳـﻂ ﭘﻨﺠـﺮه pick devices) ، اﻳـﻦ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﻪﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روی ﻛﻠﻤﻪ resistor ﻣﻮﺟﻮد در list box category ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺧﺎزن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.
2- اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎزن ﻫﺎ :
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎزن 0.1µf ﻛﻪ ﻳ ﻚ ﺧﺎزن ﺑـﺪون ﭘﻼرﻳﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺳـﺎده ﺗـﺮﻳﻦ راه وارد ﻛـﺮدن ﻛﻠﻤـﻪ cap (ﻣﺨﻔﻒ: capacitor) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎزن 10µf ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺧـﺎزن دارای ﭘﻼرﻳﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﺗﺎﻳـﭗ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن (10u) در text box keywords ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ.

در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روی ﻛﻠﻤﻪ capacitor وﺟﻮد در list box category ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺧﺎزن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ: اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻃ ﺮاﺣﻲ pcb را دارﻳﺪ، ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎزن ﻫﺎ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻮن وﻟﺘﺎژ ﺧﺎزن در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﻌﺎد آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد.
3- اﻧﺘﺨﺎب led
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب led ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﻪ led را در text box keywords ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺎ ﻛﻠﻴﻚ روی ﻛﻠﻤﻪ optoelectronics وﺟﻮد در list box category ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﻗﻄﻌـﺎت ﻧـﻮری ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
: ic 555 اﻧﺘﺨﺎب -4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺘﺮدﮔﻲ ic ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ proteus ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ روش دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ic ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎم آن در text box category ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ic 555 ازlist box category ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. (ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻚ روی ﻛﻠﻤﻪ analog ics)

5- اﻧﺘﺨﺎب gnd (زﻣﻴﻦ ﻣﺪار) :
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب gnd از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﭘﻨﺠـﺮه isis 7 professional ﮔﺰﻳﻨـﻪ terminals modeرا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و از ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن ﮔﺰﻳﻨﻪ ground را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
6 - اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ :
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺪار ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و دارای pcb ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻓـﻮق ﮔﺰﻳﻨـﻪ generator mode را اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮده و ﭘـﺲ از آن از ﻣﻨـﻮی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ: در proteus ﺧﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ آی ﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺑـﻪ 5v+ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻳﺪ ﻗﻄﻌﻪ ای دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧـﻂ ﺗﻐﺪﻳـﻪ اﻳـﻦ آی ﺳـﻲ ﻫـﺎ ﻣﺘﺼـﻞ ﻛﻨﻴـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻣﻨـﻮی terminals mode ﮔﺰﻳﻨﻪ power رااﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت روی ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ isis :
ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه isis 7 professional ﺑـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑﺮای ا ﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آﻧﺮا را از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه اﻳـﺪ، روی آن ﻛﻠﻴـﻚ ﻛﻨﻴـﺪ . ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻮد رو ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ isis داﺑﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ isisﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻗﻄﻌﺎت از روی ﺻﻔﺤﻪ :
ﺑﺮای ﺣﺬف ﻛﺮن ﻗﻄﻌﻪ از روی ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، روی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﺳﺖ ﻛﻠﻴـﻚ ﻛـﺮده و ﭘـﺲ از آن از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ delete را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ : ﺑﺮای ﺣﺬف ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﺎﻓﻲ دو ﺑﺎر روی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ :
ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، روی ﻗﻄ ﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﭘﺲ از آن از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﻄﻌﺎت :
ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﻓﻴﺴﺖ روی ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﺮده و ﺳـﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﻳﻨﻪ edit properties را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ :
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، اﺑﺘﺪا در روی اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻄﻌـﻪ اول ﻛﻠﻴـﻚ ﻛـﺮده و ﻣـﻮس را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖاﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻄﻌﻪ دوم ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ و آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺪد ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.
در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺗﺼﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺸﺖ ﻓﻴﺒﺮ (pcb) ﺑﺮای ﻣﺪار :
ﺑﻌﺪ از رﺳﻢ ﻣﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ isis 7 professional ، ﻣﺪار ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨـﻮی file ﮔﺰﻳﻨﻪ save design در ﻣﺴﻴﺮ دﻟﺨﻮاه ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ. ﺳـﭙﺲ روی ﮔﺰﻳﻨـﻪ net list transfer to ares ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه isis ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ares ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺸﺖ ﻓﻴﺒﺮ (pcb) ﺑﺮا ی ﻣﺪار ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻛﺎری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮد ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺮای اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ 2d g hic box mode را از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﭘﻨﺠـﺮه ares اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻴـﺪ . ﺳـﭙﺲ از ﻣﻨـﻮی layer selector ﮔﺰﻳﻨﻪ board edge (ﻟﺒﻪ ﺑﺮد) را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در ﺻﻔﺤﻪ ares ﻣﺤﺪوده ﺑـﻮرد ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ از رﺳﻢ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮد، اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎدر رﺳﻢ ﺷﺪه را
ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار dimension mode ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از dimension mode ، از ﺟﻌﺒﻪ اﺑـﺰار ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﭘﻨﺠـﺮه ares ﮔﺰﻳﻨـﻪ dimension mode را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در ﻫﺮ اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﺪوده ای ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺪازه آﻧﺮا ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﻣـﻮس را ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده، اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ﻧﺒـﻮد، ﻛﺎﻓﻴﺴـﺖ ﻳـﻚ ﺑـﺎر ﺑـﺮ رویﮔﺰﻳﻨﻪ toggle metric/imperial از ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﺎﻻی ﭘﻨﺠﺮه ares ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت روی ﺻﻔﺤﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ares :
ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت روی ﺻﻔﺤﻪ ares ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت در ﺻﻔﺤﻪ isis ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫﻨﮕـﺎم ﻗـﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، از ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آی ﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد اﻟﻤـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮی ﺑـﻪ آن ﻣﺘﺼـﻞ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت روی ﺻﻔﺤﻪ، اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑ ﺎ ﺧﻄﻮط ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ . اﺗﺼـﺎل ﺧـﻂ ﺳـﺒﺰ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﺑﻮده و در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻢ ﭘﺸـﺖ ﻓﻴﺒـﺮ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﻗﻄﻌﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜـﺎن ﺑـﺮای ﻗﺮار ﮔﻴﺮی ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار دادن ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت، اﺑـﺰار track mode را از ﺟﻌﺒـﻪ اﺑـﺰار ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﭘﻨﺠـﺮه ares اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﭘﻨﺠﺮه isis ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ دادﻳـﻢ، ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻂ ﺧﻮد را در ﺟﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﻴﺪ، ﻳﻚ ﺑﺎر آﻧﺠﺎ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴـﺪ .
ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺪازه ﺧﻂ رﺳﻢ ﺷﺪه از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض، ﭘﺲ از راﺳﺖ ﻛﻠﻴﻚ روی ﺧﻂ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ change track style را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷـﺪه ﭘﻬﻨـﺎی ﺧـﻂ ﺧـﻮد را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨ ﻴـﺪ .مشاهده متن کامل ...
گزارشی از مخوفترین جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی:
درخواست حذف اطلاعات

 
  

گزارشی از مخوف‌ترین جنایت ضد بشری رژیم صهیونیستی:

راز مفقودشدن 5هزار یمنی‌در بیمارستان‌های‌


قلب یمنی‌ها در اروپا می‌تپد!

چهارشنبه 31 داد 1396 ساعت 10:22


پس از 6 دهه اکنون اسنادی به دست آمده که بخش‌هایی از راز مفقود شدن بیش از 5 هزار کودک یمنی طی 6 سال در بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی را آشکار و برملا می‌کند.
راز مفقودشدن 5هزار یمنی‌در بیمارستان‌های‌

به گزارش جهان نیوز به نقل از مشرق؛ اواسط ماه ژوئن هر سال یادآور قضیه ای دردناک برای 50 هزار یهودی یمن است که طی دهه 40 و 50 قرن گذشته به امید زندگی بهتر به سرزمین های ی مهاجرت کرده، اما پس از اسکان داده شدن در اردوگاه های موقتی که «معبروت» خوانده می شد و به دلایل نا معلوم ک ن خود را از دست داده بودند.

قضیه مربوط به هزاران کودک یمنی است که با خانواده های اشان به محض پای گذاشتن در فرودگاه «تل آویو» که در آن زمان «لد» خوانده می شد و یا زندگی در اردوگاه هایی که به آنها اختصاص یافته بود، به بهانه های مختلف از جمله بیماری و چکاب و گرفتن آزمایش از خانواده ها جدا و بیمارستان ها س می شدند، اما هیچ گاه عودت داده نمی شدند، بلکه اغلب چند روز بعد از ج خبر مرگ آنها بدون تحویل جسد یا آدرس محل خا پاری به خانواده های اشان داده می شد.
نکته عجیب تر آنکه حتی مسئولان وقت از صدور گواهی رسمی فوت برای این ک ن و دادن آن به خانواده های آنها امتناع می د. یکی از این یهودیان یمنی به نام «شلومو حتوخا» در صفحه خود داستان «شوشانا»، مادر بزرگش را نقل می کند که در سال 1949 میلادی از یمن به سرزمین های ی مهاجرت می کند و اینکه وقتی در اردوگاه مهاجران بسر می برد، یکی از مسئولان اردوگاه نزد وی آمده و به بهانه چکاب و آزمایش های پزشکی کودکش را به یکی از بیمارستان ها می برند، در حالی که وعده باز گرداندن کودک در روز بعد را داده بودند.

اما وقتی فردای آن روز شوشانا برای اطلاع از حال فرزندش به بیمارستان مراجعه می کند، خبر مرگ فرزندش به وی داده می شود، بدون آنکه موفق به دیدن جنازه کودکش شود. فاجعه اصلی در سال 1953 میلادی رخ نمود، سالی که بالاترین آمار مفقودی در میان ک ن مهاجران یمنی را داشت و موجب اعتراض های شدید بسیاری از خانواده های مهاجر از جمله خانواده هایی که ک ن خود را از دست داده بودند، شده بود.
به گفته شلومو امروزه شاهد هستیم، افرادی یک باره با این حقیقت مواجه می شوند که فرزندان واقعی خانواده هایی که در آن رشد و نمو یافته اند، نیستند و در میان آنها، انگشت شماری هستند که از این شانس برخوردار بودند که خانواده های واقعی خود را بیابند.
نمونه ها در این خصوص بسیارند، به عنوان مثال «ساره ع» تعریف می کند، چگونه پرستار نوزادی که به دنیا آورده بود، را به وی نشان می دهد. یک نوزاد سه کیلو و نیمی که پس از به دنیا آمدن به وضوح صدای گریه اش را شنیده بود، اما پس از بیرون بردن وی از اتاق زایمان خبر فوتش را به وی می دهند و اصرارهای او برای دیدن کودک مرده اش راه به جایی نمی برد، همچنین «مریم الحدیف» در داستانی مشابه تاکید می کند، به چشم خود دیده که فرزندش زنده به دنیا آمده و برای دو روز به وی شیر داده بود، اما یک باره روز سوم در حالی که فرزندش در سلامتی کامل بسر می برد، خبر مرگش را برای مریم می آورند و در اقدامی مشابه از دیدن جسد نوزاد از سوی مادر امتناع می شود.
در تمام طول این سال ها اعتراض ها و شکایت های این مادران و هزاران مادر یمنی دیگر که ک ن خود را در اردوگاه ها و در چادرهای اشان گم کرده و از دست داده بودند، نه تنها راه به جایی نبرده بود، بلکه غالب این مادران به اختلال عقلی و انواع بیماری های روحی و روانی و توهمات ناشی از آن متهم شده بودند.

«ایگال یوسف»، شهردار سابق شهرک صهونیست نشین «روش هعاین» و خانواده هایی که ک ن خود را در این قضیه از دست داده بودند نیز در گفت و گو با رادیو گفته بود که به جست و جوی خود برای یافتن خواهرش که در کودکی وی را گم کرده بود، ادامه می دهد، به ویژه آنکه آ ین پیگیری های وی در وزارت داخلی آشکار ساخت که وی در قید حیات است. اما آدرسی که وزارت داخلی به وی داده بود، وجود خارجی نداشته است.
مهم تر از همه آنکه اگرچه از آن تاریخ تاکنون ک نه های وقت رژیم صهیونیستی سه کمیته حقیقت یاب - کمیته حقیقت یاب «بهلول – مینوکوفسکی» در سال 1967، کمیته حقیقت یاب «شلجی» در سال 1988 و کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» که در سال 1995 تشکیل شد و گزارش خود را در سال 2001 میلادی به ک نه وقت رژیم صهیونیستی ارائه داد - برای کشف خفایای این قضیه تشکیل داده بودند و هر یک از آنها از جمله کمیته حقیقت یاب «کوهن – کدمی» در گزارش خود ادعای ربوده شدن این ک ن را رد و  مستندات و دلایلی مبنی بر فوت آنها ارائه داده بودند، اما خانواده های آنها ضمن تکذیب این گزارش ها افشا کرده بودند که در مواردی از سوی مسئولان و مقامات ذیربط تهدید به سکوت و عدم ادامه اعتراض ها و پایان دادن به پیگیری شکایات خود شده بودند.
تحقیقات بعدی نشان می داد که طی فعالیت هریک از کمیته های حقیقت یاب بخشی از مستندات مربوط به این ک ن در بیمارستان ها محو و نابود شده بودند و یا اینکه گواهی های فوت جعلی متعددی در آرشیو این بیمارستان ها یافت شده بود، همچنین مدارک و مستنداتی یافت شده بود که نشان می داد، برخی خانواده های یهودی بدون طی پروسه قانونی، به فرزندانی از این بیمارستان ها دست یافته بودند.

موضوع سوال برانگیز آن بود که چرا این کمیته ها از انتشار نتایج بازجویی و گواهی شاهدان عینی مانند «روت باروخ»، مسئول ک ن بی س رست اردوگاه های مهاجران یهودی در سرزمین های ی و «آموس مانور»، رئیس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به «شاباک» امتناع کرده بودند، همچنین چرا ک نه های رژیم صهیونیستی روی اسناد و مدارک به دست آمده مُهر محرمانه و سری زده از انتشار آنها تا 60 یا 70 سال دیگر خودداری کرده بودند.
دسامبر سال گذشته میلادی ک نه رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که پس از 60 سال در اقدامی بسیار مهم پس از لغو محرمانه و سری بودن، اقدام به انتشار حدود 200 هزار سند از پرونده معروف به «قضیه ک ن یمنی» می کند، به این امید که به یکی از بزرگ ترین رسوایی که 6 دهه دامنگیر آن بوده، پایان دهد و به این طریق خانواده هایی که ک ن خود را از دست داده و از سرنوشت آنها تاکنون بی اطلاع بوده اند، از حقیقت امر آگاه شوند، اما همان گونه که انتظار می رفت، این صرفا یک ادعا بود، چون بخش های مهمی از این اسناد هم چنان مهر محرمانه بر خود داشته و از انتشار منع شده بودند.
این موجب شد تا رسانه های رژیم صهیونیستی از جمله رو مه صهیونیستی « الیوم» و شبکه دو تلویزیون این رژیم هفته گذشته گزارشی درباره ک ن یمنی منتشر کنند که بُعد جدیدی از این قضیه را برملا می کرد. گزارشی که حتی رسانه های صهیونیستی ضمن اذعان به قبح و غیر انسانی بودن آن، در چندین جای گزارش، آن را به ظاهر محکوم کرده و عاملان آن را مورد انتقاد قرار داده بودند.

انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن یمنی
گزارش رو مه الیوم از «انجام برخی آزمایش های علمی و پزشکی روی این ک ن یمنی بدون اطلاع و ب موافقت خانواده هایشان» بر می دارد، آزمایش هایی که بر اساس اسناد به دست آمده موجب مرگ ده ها تن از این ک ن طی سال های 1948 تا 1954 میلادی شده بود. اگرچه به اعتقاد «نوریت کورین»، یکی از نمایندگان کنست این قضیه تا سال 1966 ادامه داشت و در پی آن بیش از 5 هزار کودک یمنی مفقود شده اند.
الیوم تاکید می کند: برای اولین بار اسناد و گواهی شاهدانی را در اختیار دارد که ثابت می کند، این ک ن در قید حیات در معرض انواع آزمایش های پزشکی قرار گرفته اند که برای اولین بار در دنیا انجام می شده و آنها را به موش های آزمایشگاه های تبدیل کرده و موجب فوت دست کم چهار تن از آنها شده بود.
به نوشته این رو مه صهیونیستی برخی از این اسناد نشان می دهد که در این سال ها بیمارستان «رام بام» شهر «حیفا» شاهد ربوده شدن یک تن از این ک ن و به فرزند خواندگی گرفتن یکی دیگر از آنها توسط یکی از اعضای کادر پزشکی مسئول انجام آزمایش ها این بیمارستان بوده است.


این رو مه با توضیح اینکه به ع های منتشر نشده ای دست یافته که نشان دهنده بخشی از این آزمایش ها و نحوه انجام آنها روی این ک ن است، می افزاید: در بخشی از اسناد به دست آمده درباره این ک ن آمده است که چگونه پزشکان شیوه های درمانی جدید را روی آنها آزمایش می د و به عنوان مثال با تزریق وریدی و مستقیم پروتئین خشک، سرم و پلاسما خشک به چهار کودک یمنی که از سوء تغذیه رنج می بردند، موجب مرگ آنها شدند.
در این باره پیش تر «درورا نحمانی روت»، یکی از این خانواده های یمنی از «جرج مندل»، رئیس بیمارستان ک ن «روش هعاین» که در انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن یمن مشارکت داشت، به عنوان یکی از متهمان این پرونده یاد می کند.
نحمانی روت در اثبات ادعای خود، به عنوان سند نامه ای از «کلمن یعقوب مان»، نائب رئیس بیمارستان ک ن «روش هعاین» ارائه می دهد که 21 نوامبر سال 1949 برای مندل نوشته و در آن نتیجه آزمایش های انجام شده روی چهار کودک یمنی که منجر به مرگ آنها شده بود، را به اطلاع وی رسانده بود.
نحمانی روت تاکید می کند، مندل از جمله افرادی است که اسناد و اطلاعات دقیقی از این آزمایش ها در اختیار داشت، اما 7 سال بعد از بیم برملا شدن ماهیت واقعی این آزمایش ها و اه نهفته در پس آنها، اقدام به از بین بردن تمامی آنها می کند.
در این راستا، شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تصاویری از چندین کودک یمنی را منتشر می کند که نشان می دهد، آنها در معرض این آزمایش ها بوده اند. این ع ها ک ن یمنی را در اتاق هایی شبیه آزمایشگاه های پزشکی و علمی در حالی به تصویر می کشد که روی بدن آنها مطالبی مربوط به نوع آزمایش انجام شده روی آنها نوشته شده بود، به عنوان مثال یکی از تصاویر نشان می دهد که روی شکم یکی از این ک ن واژه «طحال» نوشته شده که احتمالا بیانگر نوع آزمایش و نتیجه مورد نظر از آن روی طحال انسان بوده است.


اما بُعد بسیار خطرناک و ضد بشری این قضیه را « یوحنا»، یکی از نمایندگان کنست افشا می کند. به گفته وی آنها در برابر شاهدانی از مهاجران یمنی قرار دارند که طی سال های مذکور از سوی برخی بیمارستان ها برای انجام آزمایش های مربوط به وضعیت سلامت قلب قرار داشته و شماری از آنها تحت این آزمایش ها بوده اند.
به گفته این کنست، نتیجه آزمایش های پزشکان روی قلب مهاجران یمنی نشان می داد که آنها دارای هیچ گونه ناراحتی و بیماری قلبی نبودند و این موجب شده بود، با تقاضاهای بسیار زیادی از سوی مراکز پزشکی و تحقیقاتی کشورهای غربی برای به دست آوردن قلب یمنی ها مواجه شوند، در نتیجه شماری از یمنی ها از جمله ک ن یمنی برای فروش قلب های اشان آن هم به مبالغ بسیار گزاف در این سال ها به شیوه ها و دلایل مختلف به قتل می رسند.


فراتر از ک ن یمن
اشتباه است، اگر تصور کنیم، این قضیه فقط ک ن مهاجران یمنی را در بر می گیرد، چون در این زمینه رو مه صهیونیستی «معاریو» در گزارش مستندی از ربوده شدن صدها کودک از یهودیان مهاجر کشورهای شرق اروپا و بالکان طی همین دوره زمانی و در حوادثی مشابه خبر می دهد.
خانواده های یهودی که از لهستان، آلمان، رومانی، مجارستان، چک و اسلواکی مهاجرت کرده و در شهرک هایی چون دیمونا، کفار سابا، بیتح تکفا، قدس، تل آویو و حیفا در سرزمین های ی ن شده بودند، طی این مدت یا یکی از فرزندان آنها مفقود شده بود و یا با خبر مرگ نوزادشان آن هم چند روز پس از تولد و در حالی که از سلامتی وی اطمینان کامل داشتند، مواجه شده بودند.

تحقیقات رسمی صورت گرفته نشان می دهد، طی سال های فوق الذکر دست کم 210 کودک از مهاجران کشورهای اروپایی به شیوه های گفته شده، مفقوده شده اند.
جنایاتی که تا به امروز ادامه دارند
آنچه درباره انجام آزمایش های پزشکی روی ک ن مهاجران یمنی در این گزارش به آن اشاره شد، تنها به سال های گذشته یا ک ن یهودیان مهاجر محدود نمی شود، بلکه اسناد موجود ثابت می کند، این جنایات یکی از اصول و سیاست های ثابت ک نه های مختلف رژیم صهیونیستی از زمان تاسیس این رژیم تاکنون بوده است.
آزمایش داروهای ناشناخته روی ک ن اسرای فلسطینی
در سال 2011 میلادی «حسان ششنیه»، یکی از مسئولان سازمان بخش فلسطین با بیان اینکه 400 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند، افشا کرد که این ک ن صرف نظر از انواع آزارها و شکنجه هایی که در معرض آن قرار دارند، با جنایت ضد بشری آزمایش داروهای جدید و ناشناخته نیز مواجه هستند که تاکنون منجر به فوت شماری از آنها و یا فلج شدن و از کار افتادن بخشی از اعضای بدن آنها شده است.


ک ن تونس موش های آزمایشگاهی شرکت های داروسازی
افزون بر آن می توان به جنایت مشابه رژیم صهیونیستی روی ک ن تونسی اشاره کرد. «آیا قاتلان می توانند، داروساز باشند»، نام مستندی است که از اقدام رژیم صهیونیستی در استفاده از ک ن تونسی جهت آزمایش داروهای جدید روی آنها بر می داشت.
«ایمان بن حسین»، کارگردان تونسی در مستند خود افشا می کند که انستیتو «پاستور» تونس و وزارت بهداشت این کشور با یکی از بزرگ ترین شرکت داروسازی رژیم صهیونیستی جهت آزمایش داروهای جدید این شرکت به ویژه داروی درمان بیماری «مانچیا» که از یک نوع پشه به بدن انسان منتقل می شود و موجب ضایعات پوستی غیر قابل ترمیم روی بدن انسان می شود و 3 هزار نظامی یی شرکت کننده در عراق در سال 2003 میلادی به آن مبتلا شده بودند، روی ک ن تونسی همکاری داشته اند.

إیمان بن حسین
این کارگردان تونسی تاکید می کند، مستندات مکتوب و گواهی شاهدان عینی نشان می دهد، این داروها از سال 2000 یعنی پیش از آغاز اقدام نظامی علیه عراق و براندازی رژیم بعث در این کشور تا  2014 یعنی روی ک ن تونس آزمایش می شد و در قبال موافقت خانواده ها با آزمایش این داروها روی ک ن اشان 50 دینار تونسی پرداخت می شد.
عمده این آزمایش ها روی ک ن منطقه «سیدی بو زید» در جنوب تونس با ایجاد اش هایی روی پوست یا تزریق یک دارو و گرفتن خون از فرد انجام می شد. نشان می دهد، روی صورت افراد مورد آزمایش پس از دریافت دارو لکه های سیاه رنگی ظاهر می شود، در این مرحله بار دیگر از فرد خون گرفته و از وی خواسته می شود، از مرهمی که در اختیارش گذاشته شده، روی لکه ها و زخم های ایجاد شده در پی آن استفاده کند.
طرح پذیرش یک صد کودک سوری
ژوئن سال گذشته میلادی ک نه رژیم صهیونیستی از طرح پذیرش یک صد کودک پناهجوی سوری و دادن تابعیت این رژیم به آنها پس از انتقال این ک ن به سرزمین های ی و یافتن خانواده هایی با ریشه های عربی – یهودی جهت پذیرفتن این ک ن به فرزند خواندگی خبر داد و اعلام کرد تا یافتن این خانواده ها و اعلام آمادگی آنها برای پذیرش این ک ن، آنها سه ماه اول راهی مدارس شبانه روزی می شوند تا در آنجا تحت آموزش های لازم قرار گیرند و پس از آن در نهادها و مراکز تربیتی وابسته به وزارت آموزش و تربیت نگهداری خواهند شد.
در پی درج این خبر، خبرگزاری «آسوشیتد پرس» در گزارشی ضمن یادآوری قضیه مفقود شدن هزاران کودک از خانواده های مهاجر یهودی که اغلب دارای ریشه های عربی و شرقی بودند، تاکید می کند: به نظر می رسد، ک نه رژیم صهیونیستی درصدد تکرار سناریو دهه چهل و پنجاه قرن گذشته این بار روی ک ن زیر 18 سال سوری است، این در حالی است که پیش از این رژیم صهیونیستی تحت عنوان مداوای مجروحان معارض سوری، صدها تن از این مجروحان را در بیمارستان های خود پذیرش و بستری کرده بود، بی آنکه تاکنون ی از سرنوشت آنها اطلاعی در دست داشته باشد.

در همین راستا، رو مه صهونیستی «یدیعوت آحارانوت» سپتامبر گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن آمده بود، مقامات این رژیم با همکاری و کمک سازمان یهودی – یی ی «عملیاه» اقدام به انتقال ک ن سوری آسیب دیده از جنگ جاری در به بیمارستان های این رژیم و مداوای آنها در بیمارستان های صفد و نهاریا می کند.
یدیعوت آحارانوت با بیان اینکه این ک ن پس از مداوا و بهبودی در شهرک های صهیونیست نشین اسکان می یابند، یادآور می شود که تنها طی ماه آگوست سال گذشته میلادی سازمان عملیاه 21 کودک سوری را از استان «قنیطره»، در جنوب سرزمین های ی منتقل کرد و مقامات مسئول در آنها را در بیمارستان «زیف» شهر صفد جهت مداوا بستری د.
به نوشته این رو مه صهیونیستی مشابه چنین عملیاتی توسط این سازمان که مقر آن در نیویورک قرار دارد، بار دیگر و با هماهنگی با تکرار شده و این بار ک ن سوری منتقل شده در بیمارستان شهر «نهاریا» بستری شده بودند. در این باره شیخ «عباس زکور»، سابق کنست رژیم صهیونیستی افشا کرد، مسئولان بیمارستان «الجلیل غربی» در نهاریا به دنبال یافتن خانواده هایی برای ک ن سوری زخمی انتقال یافته به این بیمارستان بودند.
شیخ زکور درباره هزینه های درمان و مداوای این مجروحان که زمانی بحث و جدل بسیاری در میان صهیونیست های ن سرزمین های ی به راه انداخته بود، تاکید می کند که از مداوای این مجروحان سود کلانی نصیب تل آویو می شود، چون هزینه آنها را یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرداخت می کند.
در این راستا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست رژیم صهیونیستی سال گذشته میلادی در سخنانی، تصریح کرده بود که از وزارت خارجه این رژیم خواسته، راه هایی برای انتقال ک ن و ن سوری مجروح حلب به بیمارستان های این رژیم جهت مداوا بیابند.


همچنین پس از فاجعه بمباران شیمیایی شهر «خان شیخون» در استان ادلب که نظام را به آن متهم کرده بود، تل آویو خواستار انتقال ک ن سوری آسیب دیده در جریان این حمله جهت مداوا در بیمارستان های این رژیم شده بود، این درخواست ها این شبهه را ایجاد می کند که احتمالا هدف صهیونیست ها از این اقدام بررسی آثار و نتایج بمب های شیمیایی به کار رفته در خان شیخون روی افراد آسیب دیده به ویژه ک ن بوده است.
همچنین رو مه «الشروق» چاپ تونس گزارشی منتشر کرده که در آن افشا می کند، گروه تروریستی تکفیری « » اقدام به فروش ک ن سوری و عراقی از طریق مافیای تجارت بشر و قاچاق انسان به رژیم صهیونیستی کرده است.
رو مه الشروق با بیان اینکه این ک ن از طریق ترکیه به این شبکه های مافیا فروخته می شوند تا به سرزمین های ی انتقال یابند، تاکید می کند، هر یک از این ک ن که همگی نوزادان شیره خوار بوده اند، به قیمت ده هزار دلار فروخته شده اند.

مشاهده متن کامل ...
آیا اثر انگشت روی لنز دوربین گوشی تأثیری بر روی کیفیت ع می گذا
درخواست حذف اطلاعات

آیا اثر انگشت روی لنز دوربین گوشی تأثیری بر روی کیفیت ع می گذارد؟ 


تصویر شاخص


کاربران گوشی های تلفن همراه همواره با این سوال که آیا اثر انگشت مانده بر روی لنز دوربین گوشی بر روی کیفیت ع اثر می گذارد یا نه مواجه اند. اگر شما نیز با این سوال مواجهید، توصیه می کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.


به گزارش کلیک، زمانی که کاربران در مورد تأثیر اثر انگشت روی لنز دوربین بر روی کیفیت گوشی تلفن همراه سوال می پرسند گاهی با پاسخ مثبت و گاهی با پاسخ منفی مواجه اند. اما پاسخ درست به این سوال این است که بسته به نوع اثر باقی مانده بر روی لنز دوربین، کیفیت ع نیز می تواند پایین بیاید. از این رو کاربران همواره باید به تمیز بودن لنز دوربین تلفن همراه خود توجه داشته باشند.


اما برای اینکه تأثیر این نوع آلودگی ها بر روی لنز دوربین گوشی بر روی 4 نوع گوشی تلفن همراه آزمایش هایی انجام شده است. این 4 نوع گوشی تلفن همراه عبارتند از آیفون 7، گوگل پی ل xl، سامسونگ گل ی s8 پلاس و موتورلا موتو g5 پلاس بوده است. در این آزمایش با دوربین هر کدام از گوشی ها دو تصویر یکی با لنز تمیز و یکی با لنزی که اثر انگشت بر روی آن باقی مانده بوده است ثبت شده است.


نتایج حاصله از این آزمایش نشان دادند که تصویر ثبت شده با دوربین گوشی آیفون 7 که لنز کثیفی داشته است به شدت کدر و تار بوده است. تصاویر ثبت شده با گوشی های گل ی s8 پلاس و پی ل که اثر انگشت روی لنز آن ها بوده است کمی کیفیت خود را از دست داده بودند. البته کارشناسان با تلاش زیاد موفق به تشخیص تصویر با لنز کثیف از تصویر با لنز تمیز ثبت شده توسط گوشی پی ل شدند. اما نکته جالب در خصوص دوربین موتو g5 این بود که دوربین این گوشی با لنز کثیف قادر به فو بر روی تصویر نبوده است.


در واقع وقتی اثر انگشت بر روی لنز دوربین می ماند، یک لایه نازک از چربی بر روی دوربین قرار می گیرد که باعث ایجاد اعوجاج در لنز دوربین می شود. اما در واقع شرایط نگهداری از گوشی و متعاقباً دوربین آن بر روی میزان اثر گذاری اثر انگشت بر روی کیفیت ع تأثیر گذار است. برای مثال گوشی آیفون 7 ای که در این آزمایش از آن استفاده شده است از آن دسته گوشی هایی بوده است که 7 ماه از عمر آن می گذشته است و در طول این مدت صاحب آن از این گوشی مرتباً استفاده می کرده است و به هیچ عنوان در هیچ پوششی قرار گرفته نشده است. از طرفی گلس یا همان محافظ صفحه نمایش قرار داده شده روی صفحه نمایش اب شده بوده است و مسلما دوربین گوشی نیز بسیار کثیف بوده و اثر انگشت زیادی روی آن باقی مانده بوده است.


همین آزمایش با گوشی آیفون 7 ای که کمتر استفاده شده بوده است و همیشه در پوشش مخصوص قرار داشته است انجام شده است. هر چند بر روی دوربین این گوشی نیز اثر انگشت باقی مانده بوده است. در واقع تصویر ثبت شده با این دوربین کمتر تار و کد بوده است.


اما سایر گوشی های استفاده شده در این آزمایش از آن دسته گوشی هایی بوده اند که از عمر آن ها تنها چند هفته می گذشته است و در شرایط مناسبی از آن ها استفاده شده است.


نکته جالب در خصوص گوشی گل ی s8 سامسونگ این است که وقتی از این گوشی رو نمایی شد بسیاری از ظاهر زیبای آن استقبال د اما عده ای نیز از محل قرار گیری حسگر اثر انگشت آن که در پشت گوشی قرار داده شده بود انتقاد د. در واقع حسگر اثر انگشت این گوشی نه تنها در پشت گوشی قرار داده شده، بلکه درست در زیر دوربین این گوشی تعبیه شده است و این مسئله باعث می شود که احتمال اینکه دوربین به جای حس گر اثر انگشت اشتباه گرفته شود بسیار زیاد خواهد بود.


اما قابلیت جالبی که در این گوشی تعبیه شده است این است که هنگامی که دوربین کثیف باشد، بر روی صفحه نمایش پیامی مبنی بر تمیز دوربین برای کاربر نمایش داده می شود.


اما به طور کلی نتایج این آزمایش نشان دادند که اثر انگشت موجود بر روی دوربین گوشی گل ی s8 پلاس تأثیر کمتری بر روی کیفیت ع ثبت شده با آن دارد.


نکته مهم دیگر این است که شاید این موضوع که دوربین گوشی کاملاً تمیز باشد، امری غیر قابل دستی باشد. یعنی نمی توان با اطمینان صد در صد گفت که دوربین گوشی تمیز تمیز است و عاری از هر گونه آلودگی است. اما می توان آن را به نحوی تمیز کرد که کمترین کثیفی و آلودگی بر روی آن باقی بماند. اپل و سامسونگ برای تمیز دوربین گوشی های خود به کاربران توصیه می کنند تا از پارچه های بدون پرز استفاده کنند و هرگز از پاک کننده های شیمیایی مثل شیشه پاک کن و غیره برای تمیز دوربین این گوشی ها استفاده نکنند. از طرفی برای تمیز دوربین گوشی وقتی در پوشش مخصوص قرار دارد بهتر است آن را از پوشش در آورده و سپس دوربین را تمیز کردمشاهده متن کامل ...
پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری (به ظرفیت 500 تابلو)
درخواست حذف اطلاعاتپروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو)در 53 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی تولیدی
فرمت فایل doc
حجم فایل 615 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری (به ظرفیت 500 تابلو)فروشنده فایل


کد کاربری 6017پروژه کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو)در 53 صفحه ورد قابل ویرایش


 


- 1 مقدمه :

معرق سازی در ایران از سده ? هجری و دوره سلجوقیان با ساخت کاشی معرق پیشرفت کرد و در سده هشتم کامل‌تر و ظریف‌تر شد. در سده نهم و دهم هجری نیز رشد بسیار زیادی کرد. ای اصلی معرق سازی در این دوره اصفهان ، یزد ، کاشان ، هرات ، سمرقند و آران و بیدگل بودند.

هنر موزاییک از دیرزمان شناخته شده بود و تا به امروز نیز کاربرد دارد. در بین النهرین و مصر باستان نوعی موزائیک در اندازه‌های کوچک و برای مصارف تزئینی و زینتی ساخته می‌شد ولی رومیان آن را چون یک قالب هنری همپایه‏ی دیوارنگاری به کار می‌بردند . صنعت موزاییک سازی توسط هنرمندان صدر یت ادامه یافت و در اوایل قرون وسطی به خصوص در قلمرو امپراتوران بیزانسی به اوج شکوفایی خود رسید ( مثلاً موزاییک‌های کلیسای سان و تیله در راونا )1 – 2 نام کامل طرح و محل اجرای آن :

تولید تابلوهای معرق کاریمحل اجرا :1 – 3 – مشخصات متقاضیان :

نام


نام خانوادگی


مدرک تحصیلی


تلفن


1 – 4 – دلایل انتخاب طرح :

توجه به اهمیت هنر و اثرات مثبتی که بر جامعه داردو با توجه به این که تولید تابلوهای معرق کاری می تواند به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمکی هر چند کوچک نماید و با در نظر گرفتن علاقه خود به فعالیت های هنری این طرح را برای اجرا انتخاب کرده ام.1 – 5 میزان مفید بودن طرح برای جامعه :

این طرح از جهات گوناگون برای جامعه مفید است ، شکوفایی اقتصادی ، سوددهی و بهبود وضعیت اقتصادی ، گسترش هنر معرق کاری در جامعه ، اشتغا ایی ، استفاده از نیروی انسانی متخصص و بهره گیری از سرمایه ها و داشته های انسانی در بالندگی کشور .1 – 6 - وضعیت و میزان اشتغا ایی :

تعداد اشتغا ایی این طرح 9 نفر میباشد .

تاریخچه و سابقه مختصر طرح :

مُعَرَّق‌کاری یکی از رشته‌های صنایع دستی است. معرق کاری : ( فرهنگ دهخدا ) ساختن یا نصب کاشی‌های معرق ، معرق کاری در قرن ? هجری یعنی در دوره سلجوقیان به سمت کمال رفت و بسیار متداول گردید. در قرن هشتم هجری هنرمندان معرق کار بمراتب از هنرمندان عهد سلجوقی جلو افتادند . در این قرن موفق شدند اجزایی را که اشکال معرق از آنها تشکیل می‌یابد کوچکتر کنند و لطیفترین و زیباترین اشکال بنائی و و هندسی را در مجموعه‌ای از رنگهای زیباولعاب صدفی دار بمراتب کمتر از هزینه آجرهای کاشی مینایی بود وعلت این امر واضح است . زیرا در کاشی لازم بود پس از کشیدن رنگ و نقش یک بار دیگر آن را درکوره گذارند و این عمل گذشته از هزینه اضافی که داشت چندان مورد اطمینان نبود و چه ممکن بود کاشیها از کوره سالم بیرون نیاید، صنعت معرق کاریدر قرن‌های نهم و دهم هجری به منتهای ترقی خود رسید در این دوره مراکز مهم معرق سازی ای اصفهان ، یزد ، کاشان ، هرات ، سمرقند و تبریز بود. موزائیک : ( فرهنگ دهخدا ) مجموعه مکعبهای کوچک رنگارنگ از مرمر یا اسم (smalt) که رسمی هندسی مانند کتاب را تشکیل می‌دهد و در سیمان کار گذاشته شده نوعی آجر که با سیمان ساده یا رنگین یا ساده ساخته شود کاشی معرق : ( فرهنگ دهخدا ) قسمتی از خشت کاشی منقشی که نقشها را مانند عرق در آن قرار داده‌اند . قسمی کاشی مرکب از قطعات مختلف و رنگهای گوناگون که چون کنار هم قرار گیرند نقشی بدیع بوجود آید. پیشینه در دوران قبل از قطعات بزرگ چوبی به عنوان بخشی از ساختمان به کار می‌رفته‌است. در این دوره چوب به عنوان یکی از فراوان‌ترین مصالح طبیعی نقش مهمی در ساخت ابزار فنی و کشاورزی و حتی وسایل خانگی ایفا می‌کرده‌است. از دوره سلوکیان آثار چندانی در دست با همان شیوه معرق چوب کار می‌شود، فقط زمینه طرح یا کار را به قطعه‌های پازل مانند بریده، در کنار هم می‌چسبانند و سپس باز هم برای مراحل تکمیلی به کارگاه رنگ فرستاده می‌شود. معرق زمینه آجری: با همان شیوه معرق زمینه چوب کار می‌شود، فقط تفاوت کار در این است که زمینه طرح به صورت آجری بریده و در کنار هم چیده می‌شود. آنگاه مراحل تکمیلی را به صورت رایج طی می‌کنند. نازک بری در معرق: در این شیوه از معرق، ابتدا قطعات طرح مورد نظر معرق بریده می‌شود. آنگاه به وسیله اره مویی معمولی برش‌های بسیار ظریف و نزدیک به هم در تمامی قسمت‌های طرح داده می‌شود، برش‌هایی که به فاصله‌های میلیمتری در کنار هم داده می‌شود. سپس چوبهای شکل داده شده در کنار هم بر روی زمینه‌ای از تخته روکش شده و غالباً بدون هیچ نوع تزئینی چسبانده می‌شود. معرق منبت: معرقی که نقشهای آن برجسته‌است معرق منبت گفته می‌شود برای ساخت معرق منبت ابتدا همه قطعه‌ها را مانند معرق می‌برند و بعد آنها رابه طور مجزا به شیوه منبت کاری ساخت و ساز نموده، کنار یکدیگر جفت و جور می‌کنند. در پایان قطعه را رویزیر کار در محل مربوط نصب می‌کنند. ابزار ابزار کاری که در کارگاه معرق به کار می‌رود عبارت‌اند از: اره دست - اره مویی– اره چوب بر – اره ف – پرس دستی (پیچ دستی) – پیشکار – تیزک – چکش – سوهان تخت – سوهان چوب ساب – کمان اره – رنده دستی- سنگ نفت – گازانبر – لیسه – ماشین پرداخت – مته دستی – میخ - سمباده - چسب چوب و در نهایت پس از پرداخت نهایی توسط سیلر - کیلر ویا رزین پلی استر اسپری میشود مواد اولیه برای معرق کاری، وجود انواع چوب با تنوع رنگی ضرورت دارد و در انتخاب چوب باید مواردی چون استحکام و خشک بودن چوب و قابلیت اره شدن و رنده شدن را در نظر گرفت. هم چنین از صدف، عاج، ف ات در معرق استفاده می‌شود. -- مراحل اجرای یک طرح معرق ابتدا طرح مورد نظر را قلم گیری و نقوص آنرا برطرف کرده سپس با توجه به رنگ چوب و زیبایی کار چوب های لازم را تعیین کنیدو جهت راحتی کار و یر روی تمام قسمتهای طرح نوع چوب مورد نظر را یادداشت کنید سپس تخته پشت کار را به اندازه طرح مورد نظر انتخاب کرده، به روی آن یک ورق از نایلون قرار می‌دهند، انگاه طرح و نقشه مورد نظر را بر روی کاغذ آورده و به وسیله چسب آهن آن را بر روی تخته سه لایی می‌چسبانند، پس از آن تکه‌های مختلف طرح با اره مویی بریده شده قطعات مختلف آن را به وسیله میخ سایه بر روی تخته زمینه به طورموقت نصب می‌کنند. آنگاه قطعات طرح را جداگانه بر روی چوب‌ها با رنگ‌های مورد نظر به وسیله همان میخ سایه نصب کرده و روی چوب پیشکار قرار داده و به وسیله اره مویی دور طرح را روی تخته بریده و حال قطعه چوب بریده شده را در جای خود مطابق نقشه روی تخته پیشکار به وسیله میخ سایه موقتاً نصب می‌کنند. بدین ترتیب با این روش همه نقش‌های د شده را از رنگ‌های مختلف چوب، صدف و عاج تهیه و جایگزین مدل می‌کنند. هنگامی که تمام چوب‌های رنگی جایگزینی طرح اولیه شده، چسبی از سریشم و پودر امرا تهیه کرده و به وسیله انگشت سبابه روی تمام شیارهای بین تکه‌های قرار می‌دهند. به این طریق تمام شیارهای بین نقوش پر می‌شود و قطعات به طور کامل به هم چسبیده و ثابت می‌شود. دراین مرحله میخ‌های سایه را از روی طرحها بر می‌دارند و آنگاه نوبت به نایلونی می‌رسد که قبلاً در زیر کار و روی تخته پشت کار قرار داده شده بود، آن را نیز برداشته و نقش‌های چسبیده شده را بر می‌گردانند و پشت آنها را سمباده نرم می‌زنند. در نتیجه چسب‌هایی که از میان شیارها به پشت کار نفوذ کرده، پاک می‌شود. حال سطح تخته پشت کار را به وسیله کاردک به چسب گرم آغشته کرده، نقشه معرق شده را روی آن می‌چسبانند و برای ثابت نگاه داشتن آن دو میخ سنجاقی در بالا و پایین آن نصب می‌کنند. در این مرحله لایه‌ای از نایلون و قطعه‌ای از نمد یا پتوی ضخیم را روی نقشه معرق شده قرار داده ترکیب فوق را در میان دستگاه پرس گذاشته، تحت فشار می‌دهند و بعد از گونیا تابلو، اضلاع آن را رنده می‌کنند. سطح تابلو رابه دلیل متفاوت بودن ضخامت چوبهای صنعتی، با ماشین سمباده می‌سایند تا یکنواخت و صیقلی شود. حال محیط تابلو را به وسلیه نوار چسب کاغذی به طریقی که ? یا ? میلیمتر آن از سطح تابلو بالاتر قرار گیرد چسبانده مخلوط پلی استر آماده شده را به طور یکنواخت روی صفحه مورد نظر می‌ریزند تا کاملاً سطح را بپوشاند. بعد از خشک شدن پلی استر به وسیله سمباده لرزان آن را می‌سایند تا رنگ چوب از زیر پلی استر ظاهر شود و مجدداً برای شفافیت بیشتر، قشری از پلی استر شفاف بر آن پاشیده و سمباده می‌زنند. در پایان به وسیله دستگاه پرداخت و مواد جلا دهنده سطح کار را پرداخت می‌کنند. منبت هنر کنده کاری نقوش به روی چوب را منبت گویند. قابل توجه‌است که منبت می‌تواند به صورت یک تکه یا چند تکه انجام شود هرگاه منبت کاری بر روی چوب بزرگ یک تکه انجام شود، منبت یک تکه و هرگاه منبت کاری بر روی تکه‌های کوچکی انجام شود، منبت چند تکه خواهد بود. منبت بر حسب نوع برجستگی که در کار آن به وجود می‌آید به پنج دسته تقسیم می‌گردد: منبت کم بر جسته، منبت نیم برجسته، منبت تمام برجسته، پیکره، قلم زنی بر روی چوب ابزار کار مغار: وسیله‌ای است برای تراشیدن چوب که انواع آن در ذیل نام برده شده مغار کبریتی- مغار تخت یا صاف – مغار نیم باز – مغار [گلویی] – مغار شفره کلیه مغارهای نامبرده دارای خمیده یا کج نیز هستند که در جاهایی که امکان استفاده از مغار صاف نباشد، از مغار کج استفاده می‌شود. سوهان: برای ساییدن چوب و دیگر ابزار منبت کاری به کار می‌رود و انواع آن شامل موارد زیر می‌شود. سوهان دو سر صاف – سوهان دو سر کج – سوهان سه پهلوی سه گوش- سوهان سه پهلوی صاف – سوهان نیم گرد – سوهان دم کاردی – سوهان دم موشی – سوهان گرد – چوب ساب مواد اولیه شامل: ?- چوب‌های محکم و بدون گره که برای این منظور چوب‌های آبنوس، بقم، شمشاد، فوفل، عناب، و گردو و .... از همه مناسب تر هستند. ?- عاج، صدف و استخوان روش کار ابتدا طرح بر روی زمینه چوب منتقل می‌شود و با بستن کار به گیره دستی هنرمند شروع به کار کرده و ابتدا خطوط محیطی طرح با مغار مشخص می‌شود سپس بابرداشتن زمینه کار به صورت یکنواخت و به وسیله مغارهای مختلف منبت کار روی چوب ادامه پیدا می‌کند. پس از پایان کار منبت کاری، سطوح کار با سنباده بسیار نرم، صاف و صیقلی می‌شود. در مرحله به سطح کار روغن با پلی استر زده می‌شود تا چوب بر اثر مرور زمان ترک نخورد و در مقابل رطوبت مقاوم باشد. انواع منبت از انواع منبت می‌توان نمونه‌های زیر را نام برد: منبت کمی بر جسته: نوعی از منبت است که در آن هنرمند منبت کاری خود را به حدی برساند که نقش برجسته‌ای که به وجود آورده از سطح زمینه کار بیرون نیاید و هم سطح حاشیه اطراف کار باشد. منبت بر جسته: شیوه کار این گونه که مراحل منبت یک چوب را تا آنجا پیش می‌بریم که برجستگی‌های طرح از رویه کار کاملاً بیرون خواهد زد. پیکره: هنرمند طرح خود را بر روی حجمی از چوب به شیوه‌های چسباندن، فوکپی، یا از طریق کاغذ کاربن یا طراحی مستقیم بر روی چوب انتقال می‌دهد، آنگاه از برجسته‌ترین قسمت طرح کار خود را آغاز می‌کند و توسط مغارهای و لوازم رایج در این زمینه مشغول کنده کاری بر روی چوب می‌شود. در تمام کار، طرح به صورت کاملاً بر جسته و دارای حجم چوب از داخل بیرون آمده و اطراف آن خالی از هر گونه چوب خواهد بود.

گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه :

بازدید از کارگاه تولید تابلوهای معرق کاری

بر اساس هماهنگی های بعمل آمده در بازدید از مرکز تولید تابلوهای معرق کاری به بررسی فعالیت ها و آماده سازی تابلوهای موجود در محل پرداختیم و سیستم مدیریت را در محل مربوطه مورد ارزی قرار دادیم ،جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :

ابتکار و نوآوری در کلیه رشته ها می تواند عامل پیشرفت و توسعه قرار گیرد در بخش هنر نیز که بازار رقابتی بسیار شدیدی دارد استفاده از ایده های نو و نوآوری و خلاقیت می تواند به عامل موفقیت تبدیل شود ، طراحی های گرافیکی تبلیغاتی و استفاده از شیوه های نوین هنری از عوامل پیشرفت و توسعه اقتصادی در کشور های صاحب سبک در صنعت میباشد ، الگوبرداری از این روشها برای معرفی کالا و محصولات می تواند به عنوان یک ایده نو مورد استقیال قرار گیرد .


 مشاهده متن کامل ...
درج فهرست مطالب (table of contents)‏ در word
درخواست حذف اطلاعات
ایجاد فهرستی از عناوین اصلی و عناوین فرعی همراه شمارهٔ صفحات از ا امات کار تهیه کتاب یا مقاله یا گزارش یا پایان نامه است. معمولا خوانندگان پیش از تصمیم به خواندن مطلبی، نظری به فهرست آن می اندازند و بعدا نیز این فهرست به آنها کمک می کند تا سریعا بخش مورد نظر خود را بیابند.
ایجاد فهرست در ورد ۲۰۰۳ به نویسندگان نیز کمک می کند تا سریعا و با کلیک روی عناوین موجود در فهرست، وارد صفحهٔ درخواستی خود شوند و متن را ویرایش کنند، نوشته یا تصویری به آن بیفزایند و یا از آن بکاهند. با چند کلیک ساده فهرست به روز می شود و تغییرات در شمارهٔ صفحات و عناوین بطور خ ر در آن اعمال می شود.

چگونگی ایجاد فهرست مطالب:

پیش از ایجاد و نمایش فهرست مطالب باید عناوینی که قصد نمایشش را در فهرست مطالب دارید، به فرمت و سبک عناوین و سر تیتر در آورید. بر اساس شیوهٔ کارتان به دو شکل می توان این مهم را انجام داد:

شیوهٔ اول: فرمت بندی عناوین و رئوس مطالب از ابتدا و به هنگام نوشتن متن:

ساده ترین کار این است که از همان ابتدای نگارش، عناوین و رئوس مطالب خود را با استفاده از نوار ابزارهای formatting و outlining فرمت دهید. سپس و هر زمان که خواستید، فهرست مطالب را به شرح زیر ایجاد کنید،

در نقطه ای که مایلید فهرستتان نمایان شود، کلیک کنید و در صورت تمایل پیش از آن بنویسید: فهرست مطالب.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
با استفاده از جعبهٔ formats یکی از نمونه های فهرست گذاری from template و cl ic و distinctive و fancy و modern و غیره را انتخاب کنید.
با استفاده از جعبهٔ tab leader فاصله بین عناوین تا شمارهٔ صفحات را با خط یا نقطه چین یا بدون این دو در فهرست مطالب به نمایش بگذارید.
روی ok کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
شیوه دوم: فرمت بندی عناوین و رئوس مطالب پس از نوشتن متن:

اگر عناوین و سرفصل های نوشتهٔ شما فاقد فرمت و سبک خاص سر تیترها می باشند، می توانید یکی از سه شیوهٔ زیر را برای فهرست گذاری بکار بندید:

ایجاد فهرستی از رئوس مطالب و شرح های اجمالی:

روی view در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی toolbars قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر outlining کلیک کنید.
روی نقطه ای از بند یا پاراگرافی که مایلید در فهرستتان ظاهر شوند کلیک کنید.
با استفاده از جعبهٔ outline level در نوار ابزار outlining روی سطح مناسبی کلیک کنید. می توانید یکی از سطوح یک تا نه را برای نمایش پاراگراف خود انتخاب کنید. گزینش شماره های بزرگتر ویژهٔ عناوین فرعی تر می باشد که بدینوسیله آنها در فهرست ایجاد شده ریزتر و با تو رفتگی بیشتری به نمایش در خواهند آمد.
در نقطه ای که مایلید فهرستتان نمایان شود، کلیک کنید و در صورت تمایل پیش از آن بنویسید: فهرست مطالب.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
با استفاده از جعبهٔ formats یکی از نمونه های فهرست گذاری from template و cl ic و distinctive و fancy و modern و غیره را انتخاب کنید.
با استفاده از جعبهٔ tab leader فاصله بین عناوین تا شمارهٔ صفحات را با خط یا نقطه چین یا بدون این دو در فهرست مطالب به نمایش بگذارید.
روی ok کلیک نمایید.
شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.
ایجاد فهرست سفارشی:

اگر نیمه وظیفهٔ styles and formatting باز نیست، در نوار منوی ورد ابتدا روی format و سپس روی styles and formatting کلیک کنید تا نیمه وظیفهٔ styles and formatting ظاهر شود.
عناوین یا سرفصل های خود را یکی یکی انتخاب کنید و روی سبک و فرمت های سرفصل heading کلیک کنید تا به آن فرمت ها درآیند. می توانید یکی از چند سر فصل را برای نمایش عنوان خود انتخاب کنید. سر فصل “heading” شمارهٔ یک ویژهٔ عناوین اصلی تر است، گزینش شماره های بزرگتر ویژهٔ عناوین فرعی تر می باشد که بدینوسیله آنها در فهرست ایجاد شده ریزتر و با تو رفتگی بیشتری به نمایش در خواهند آمد.
با کلیک روی all styles در جعبهٔ show می توانید به همهٔ سبک های سرفصل نویسی دست ی د.
همچنین می توانید با راست کلیک روی سبک ها و انتخاب modify تغیراتی را در شکل آنها اعمال نمایید یا سبک تازه ای ایجاد کنید.
در نقطه ای که مایلید فهرستتان نمایان شود، کلیک کنید و در صورت تمایل پیش از آن بنویسید: فهرست مطالب.
روی insert در نوار منوی ورد کلیک کنید و نشانگر ماوس خود را روی reference قرار دهید و در پنجرهٔ باز شده بر index and tables کلیک کنید.
در پنجرهٔ جدید روی زبانهٔ table of contents کلیک کنید.
روی options کلیک کنید.
زیر available styles شیوه و سبک های در دسترس را خواهید یافت.
زیر toc level و در سمت راست نام شیوه و سبک ها، تا شمارهٔ نه را بدلخواه اضافه کنید تا سطح و ترازی را که برای سبک و شیوهٔ عناوین خود می پسندید قابل اجرا شود.
اگر مایلید فقط از سبک و فرمت سفارشی استفاده کنید، شماره های toc level را برای سبک هایی موجودی چون heading 1 بردارید.
روی ok کلیک نمایید.
با استفاده از جعبهٔ formats یکی از نمونه های فهرست گذاری from template و cl ic و distinctive و fancy و modern و غیره را انتخاب کنید.
با استفاده از جعبهٔ tab leader فاصله بین عناوین تا شمارهٔ صفحات را با خط یا نقطه چین یا بدون این دو در فهرست مطالب به نمایش بگذارید.
روی ok کلیک نمایید. شما می توانید با انتخاب فهرست ایجاد شده و با استفاده از ابزار راست به چپ نویسی ، فهرست خود را مطابق خط فارسی از راست به چپ نمایش دهید.مشاهده متن کامل ...
روش تست قطعات الکترونیکی
درخواست حذف اطلاعات

تست ترسیتور و

چون بعضی از تریستورها و ها برای تحریک گیت جریان زیادی را لازم دارند بنابراین همیشه با اهمتر نمی توان همه تریستورها و ترایاکها را تست نمود و به روش زیر بهتر است:

یک باطری 9 ولتی انتخاب نموده،ولتاژ مثبت را به آند زده و ولتاژ منفی را به یک لامپ کوچک 3 ولتی داده و سر دیگر لامپ را به کاتد وصل نمایید،در اینح باید لامپ خاموش باشد. سپس پایه گیت را به کمک سیمی یک لحظه به آند وصل می کنیم،لامپ باید روشن شود،اگر گیت منفی باشد گیت را به کاتد وصل می کنیم.

سپس سیمی که گیت را به آند اتصال داده جدا می کنیم که لامپ همچنان باید روشن بماند.

نکته : در تریستورها و ترایاکهایی که گیت آنها نیاز به جریان کمی برای تحریک دارد،فیش قرمز را به کاتد و سیاه را به آند زده،عقربه اهمتر که روی رنج ضربدر یک است نباید حرکتی کند سپس آند را به گیت اتصال داده و بر می داریم عقربه باید اهم نشان دهد و همانجا بماند که در اینصورت سالم است.

تست آی سی

تست آی سی با اهمتر "دقیقا" تست نمی شود،ولی چند روش تجربی وجود دارد،یک روش این است که آن پایه از آی سی که بیشترین ولتاژ به آن می رسد (پایه تغذیه) به آن پایه از آی سی که به شاسی می رود ( یا به بدنه ف ی آی سی ) از دو طرف هیچ اهمی نباید نشان دهد.

تست لامپهای الکترونی

اولا بایستی روی بدنه شیشه ای لامپ از داخل گرد سیاه و یا سفید نگرفته باشد و ثانیا دو پایه فیلامان به همدیگر راه دهد (اهمی نشان دهد) که دو پایه فیلامان در لامپ 7 پایه،پایه های 3و 4 بوده،در لامپ 8 پایه،پایه های 1و 8 بوده در لامپ 9 پایه،پایه های 4و5 بوده،در لامپ 10 پایه،پایه های 5و6 بوده،در لامپ 12 پایه،پایه های 1و12(یا 1و6) می باشد.

تست فیوز روی مدار

دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به دو سر فیوز می زنیم اگر صفر نشان داده سالم است (بهتر است فیوز در خارج مدار تست شود)

تست مقاومت روی مدار

دو سر اهمتر را به دو سر مقاومت در حالیکه دستگاه خاموش است می زنیم چنانچه مقدار دیده شده با رنگ مقاومت مطابقت داشت مقاومت سالم است ولی تست مقاومت به وسیله اهمتر روی مدار دقیق نیست،و باید حداقل یک پایه آن از مدار خارج شود،می توان اهمتر را روی قسمت ولتاژ مستقیم قرار داد و یک فیش را به شاسی و فیش دیگر را به دو طرف مقاومت وصل نمود،چنانچه یک طرف ولتاژ دیده شد و طرف دیگر ولتاژ،نبود احتمالا مقاومت سوخته است ( البته ممکن است مقاومتی پر اهم باشد و یا مقاومتی باشد که یک سرش به شاسی رفته باشد که در این صورت،ی ر مقاومت ولتاژ است و سر دیگر ولتاژ نیست.

تست خازن روی مدار

تست خازن با اهمتر،حداقل باید یک پایه خازن را خارج نموده و دو سر اهمتر را به دو سر خازن وصل نموده به طور کلی در مورد خازنهای الکترولیتی عقربه اهمتر باید رفت و برگشت کند و در بقیه خازنها در صورت سالمی عقربه اصلا نباید حرکت کند.

تست خازن متغیر (واریابل) روی مدار

واریابل روی مدار تست نمی شود و بایستی پایه های آنرا در لحیم آزاد نمود و اهمتر را به دو پایه،دو پایه آن وصل نمود اگر عقربه حرکت نکند سالم است،معمولا به این روش نمی شود واریابل را دقیق تست نمود و از روی عیبهای دستگاه(به عنوان مثال رادیو) می توان به واریابل پی برد مثلا رادیویی که در هنگام چرخاندن واریابل سوت می کشد و یا خش خش ایجاد می کند و یا در قسمتی از صفحه ،ایستگاهی را نمی گیرد و یا ایستگاهه را مخلوط می کند و یا فقط یک ایستگاه را می گیرد واریابلش اب است.

تست خازن متغیر (واریابل) به طریقه ولتاژ گیری

اگر ولتاژ بیس ترانزیستور مخلوط کننده با تغییر واریابل، تغییر نمود واریابل سالم است

نشتی خازنها

معمولا در بین خازنها،خازن الکترولیتی بیشتر اب می شود و نشتی پیدا می کند یعنی باید یک ح اتصالی کمی بین دو صفحه ف ی خازن از طریق عایق دو صفحه ایجاد می شود و برای اینکه دقیقا متوجه شویم خازن نشتی دارد،یا نه بایستی از دستگاه خازن سنج استفاده کنیم.

کدام خازنها بیشتر نشتی دار می شوند؟

معمولا در دستگاههای صوتی یا خازن صافی تغذیه نشتی دار می شود و باعث بریده بریده دار شدن صدا می شود و یا در پخش های اتوموبیل خازنهای الکترولیتی بین طبقات پری آمپلی فایر و در رادیوها خازن الکترولیتی سر راه بلندگو زیاد نشتی دار می شود و باعث پخش شدن صدا به صورت تو دماغی می شود،که برای پیدا خازن اب می توان پخش را روشن نموده یک خازن شیمیایی برابر با خازنهای مدار انتخاب نموده و از پشت مدار به دو سر تک تک خازنها موازی نمود. چنانچه در یک ح عیب بر طرف شد همان خازن اب است، در تلویزیونها بیشتر خازن صافی منبع تغذیه و خازنهای طبقه افقی (خازن بوست) و خازن واقع در مسیر تغذیه وجی ویدیو نشتی دار می شود.

علائم نشتی دار بودن خازنها چیست؟

معمولا اگر دستگاه برای مدتی روشن باشد،خازن داغ می شود یا باد می کند یا پلاستیک قسمت پایین خازن ح نرمی خود را از دست داده و خشک شده است.

تست سیم پیچ روی مدار

دو سر اهمتر را که روی رنج ضربدر یک است به دو سر سیم پیچ می زنیم اگر حدود صفر اهم دیده شد سیم پیچ سالم است (بهتر است یک پایه سیم پیچ از مدار خارج شود)

تست if ، بوبین،چوک و ترانس روی مدار

اهمتر روی ضربدر یک باشد و دستگاه خاموش،پایه های طرف اولیه و ثانویه به هم صفر نشان ندهد ( در ترانس نیز هیچ کدام از پایه ها،نبایستی با بدنه ف ی ترانس صفر نشان دهد، صمنا پایه های طرف اولیه به هم و ثانویه به هم اهم کمی نشان دهد.)

تست دیود روی مدار

اهمتر را روی رنج ضربدر یک(در اهم متر های دیجیتالی روی ح تست دیود) قرار داده و از دو طرف به دو سر دیود می زنیم اگر اهم دیده شده از دو طرف برابر بود (یعنی از دو طرف عقربه حرکت نکرد،یا از دو طرف مساوی حرکت کرد) دیود سوخته و اگر اهم دیده شده از یک طرف بیشتر و از طرف دیگر کمتر بود دیود سالم است.

تست تریستور روی مدار

ولتاژ بین آند و کاتد حدود یک ولت و ولتاژ بین گیت و کاتد حدود 0.7 ولت باید باشد.

تست ترانزیستور روی مدار

اهمتر روی رنج ضربدر یک باشد و دستگاه خاموش،پایه بیس با امیتر و پایه بیس با کلکتور مانند دو دیود در نظر گرفته شود و همانطوریکه در مورد تست دیود در روی مدار قبلا گفته شد عمل شود یعنی مقدار اهم بیس با دو پایه امیتر کلکتور از دو طرف اگر برابر باشد ترانزیستور اب است و اگر پایه بیس با دو پایه امیتر و کلکتور از یک طرف اهمی نشان نداد سالم است و اگر پایه بیس با دو پایه امیتر و کلکتور از یک طرف اهم بیشتر و از یک طرف اهم کمتر نشان داد باز هم ترانزیستور سالم است.

در مورد ترانزیستور نوع fet،پایه گیت (g) به جای پایه بیس و درین به جای کلکتور و سورس به جای امیتر در نظر گرفته شود و در مورد ترانزیستور نوع ujt پایه امیتر درز حکم پایه بیس و b2 به جای کلکتور و b1 به جای امیتر در نظر گرفته شود

تست آی سی روی مدار

آن پایه ای که بیشترین ولتاژ را دارد در لحیم آزاد می کنیم،اهمتر روی رنج ضربدر یک باشد یک سر اهمتر را به پایه زده و سر دیگر اهمتر را به بدنه ف ی آی سی و یا به آن پایه که به شاسی رفته می زنیم چنانچه صفر دیده شد آی سی از داخل اتصالی نموده است، البته آی سی به نوعهای دیگر نیز اب می شود که با اهمتر مشخص نمی شود و باید ولتاژگیری نمود.مشاهده متن کامل ...
چگونگی گذاشتن قفل بر روی سیدیها
درخواست حذف اطلاعات

با سلام به شما دوستان عزیز

امروز برای شما با یک مطلب جدید در خدمت شما هستم امروز به شما آموزش میدهم که بر روی سیدیهای خود چگونه قفل بگذاریم امیدوارم که خوشتان بیاید

ا سلام امروز میخواهم به شما نحوه قفل گذاری بر روی سی دی را آموزش بدهم. امیدوارم که خوشتان بیاید.
مواد لازم:
1- برنامه nero
2- یکی از برنامه*ویرایشگر فایلهای iso مانند winiso,ultraiso و ......
3- نرم افزار tz copy protection که میتوانید جدیدترین نسخه اونرا از اینترنت جستجو کنید

و اما روش کار:
1- ابتدا به سراغ برنامه winiso رفته و یک ایمج از سی دی مورد نظر میگیریم. برای این کار از منوی actions گزینه make iso from cdrom را انتخاب کنید.
2- در قسمت option گزینه file را انتخاب کرده و روی گزینه make کلیک میکنیم. صبر کنید تا امیج گرفته شود.
3- در مرحله بعد باید ایمج گرفته شده را به فرمت bin تبدیل کنیم برای این کار از منوی convert گزینه iso to bin را انتخاب کنید در قسمت اول فایل ایمج گرفته شده در مرحله قبل را انتخاب و در قسمت دوم محلی را که میخواهید فایل مورد نظرتان در آن قرار بگیرد را انتخاب کنید. نام فایل جدید را image2 در نظر بگیرید. و برروی convert کلیک کنید.
4- بعد از اتمام کار دیگه با این برنامه کاری نداریم اون را ببندید.

حال باید به سراغ برنامه tz copy protection برویم. این برنامه با قرار دادن حداکثر 4 لایه قفل میتواند به خوبی از سی دی شما محافظت کند. برنامه را اجرا کنید:
1- در مرحله اول از گزینه open فایل image2.cue را باز کنید.
2- بر روی step1 در بالای صفحه کلیک کنید تا قفل گذاری بر روی ترک صفر ایجاد شود. بعد از کلیک بر روی این گزینه پیغامی مبنی بر اینکه قفل گذاری با موفقیت انجام شد داده میشود. بر روی ok کلیک کنید.
3- حال برای امنیت بیشتر باید یک سری ترک حاوی اطلاعات غیر استاندارد ایجاد کنیم. در پایین صفحه بر روی audio tracks to add کلیک کرده و عدد 32 را وارد کنید تا 32 ترک غیر استاندارد ایجاد شود. برای بالا رفتن امنیت میتوانید گزینه*هایّ fix four-second و use ifs (inteleave file system) را علامت دار کنید و سپس بر روی step2 کلیک کنید.
4- در این مرحله باید با ایجاد قفل حجمی و بالا بردن حجم برخی از فایلها مانع از کپی گرفتن اطلاعات سی دی بر روی هارد دیسک شویم برای این کار بر روی mb در پایین صفحه کلیک کنید و در جعبه متن بالا عدد 1500 را وارد کنید یعنی میخواهیم حجم برخی از فایلها را به 1500 مگابایت برسانیم. حال یکی از فایلهای اصلی برنامه را انتخاب کنید و بر روی گزینه step3 در بالای صفحه کلیک کنید خواهید دید که رنگ فایل تغییر میکند و در جلوی آن حجم فایل نیز به بیش از 1500 مگابایت میرسد.
5- از کلیک بر روی گزینه step4 خود داری کنید چرا که این مرحله تغییراتی بر روی سی دی میدهد که برخی از رایترها قابلیت رایت آن را ندارند(البته به گفته سازندگان برنامه این مرحله از امنیت فوق العاده بالایی برخوردار است . به هر حال امتخانش ضرر ندارد)
6- تا اینجا ما توانستیم 4 مرحله قفل بر روی سی دی قرار دهیم در پایان باید بر روی گزینه step5 کلیک کنیم تا فایل حاوی قفل ما را ایجاد کند. بعد از کلیک روی این گزینه پیغامی ظاهر میشود بر روی گزینه yes کلیک کنید. صبر کنید تا کار برنامه تمام شود سپس همه پنجره های اضافی را ببندید.


اکنون فایل ما کاملا آماده برای رایت بر روی سی دی میباشد.

برنامه نرو را باز کرده و وارد برنامه nero burning rom شوید .
1- از گزینه recorder گزینه image recorder را انتخاب کنید.
2- در پنجره ای که باز میشود فایل image2.cue را انتخاب کنید.
3- در پنجره بعدی نیز باید در قسمت write method ح disk-at-once/96 را انتخاب کنید
4- سرعت رایت را بهتر است پایین انتخاب کنید مثلا 12x
5- در پایان بر روی burn کلیک کرده تا عملیات رایت سی دی انجام شود.

اینم برای انی که میخواهند بر روی سیدی های صوتی قفل بگذارند:
مواد لازم:
1- نرم افزار ccd-lock
2- برنامه clonecd

اول اجازه بدهید یک معرفی برای برنامه ccd-lock داشته باشم:
نرم افزار ccd-lock برای قفل گذاری روی cd های صوتی استفاده میشود
image هایی که توسط این برنامه قفل گذاری میشوند غیر قابل رایت بوده و تنها بر روی دستگاههای پخش cd صوتی قابل اجرا میباشد:

و اما مراحل کار:
1- در مرحله اول باید یک image از سی دی مورد نظر بگیریم برای این کار از برنامه clone-cd استفاده خواهیم کرد. پس برنامه را اجرا کنید.
2- برای گرفتن image بر روی گزینه read to image file کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید
3- در این مرحله از قسمت select cd-reader درایو cd-rom خود را انتخاب کنید(فکر نکنم نیاز به گفتن باشد که باید سی دی نیز در داخل درایو باشد!!!!!) و سپس بر روی دکمه next کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید
4-در این قسمت باید نوع سی دی خود را انتخاب کنید پس بر روی شکلک audio cd کلیک کرده و سپس بر روی دکمه next کلیک کنید.
5- حال باید محلی برای ذخیره image انتخاب کنید پس برروی browse… کلیک کرده و محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید (فرض کنید که نام فایل را lock1) انتخاب کرده باشید سپس بر روی کلید save کلیک کرده و بعد بر روی دکمه ok کلیک کنید تا یک image از سی دی گرفته شود بعد از پایان کار پیغامی مبنی بر اینکه خواندن سی دی به پایان رسید داده خواهد شد بر روی ok کلیک کنید.

فایل image ما آماده است پس فعلا نیازی به برنامه clonecd نخواهیم داشت میتوانید موقتا آنرا ببندید حال باید بر روی فایل قفل قرار بدهیم:

حال نرم افزار ccd-lock را باز کنید تا بقیه مراحل ادامه دهیم
1- ابتدا فایل lock1.ccd را با انتخاب گزینه open باز میکنیم در این ح فایل توسط برنامه باز خوانی خواهد شد
2- حال بر روی گزینه protect it! کلیک کنید تا فایل را قفل گذاری کند.
3- در پنجره سمت چپ میتوانید اطلاعاتی راجع به قفل گذاری روی فایل مشاهده کنید.

کار ما با این نرم افزار هم به پایان رسید. حال مجددا سراغ برنامه clonecd میرویم تا فایل را بر روی سیدی رایت کنیم

1- بعد از اجرا clonecd بر روی گزینه write frome imagefile کلیک میکنیم.
2- image در همان جایی که ساخته بودیم قرار دارد پس نیازی به کلیک روی browse… نخواهیم داشت روی next کلیک کنید.
3- در این مرحله از قسمت select cd-reader درایوcd-writer خود را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه next کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید
4- در این قسمت باید اول سرعت رایت را انتخاب کنیم همونطور که قبلا هم گفته بودم باید سیدی های حاوی قفل با سرعت پایین رایت شوند پس از قسمت write speed مقدار 8x را انتخاب کرده و بر روی دکمه ok کلیک کنید تا رایت سی دی آغاز شود.

سیدی شما اکنون دارای قفل میباشد. باز هم تاکید میکنم که این سی دی فقط در دستگاههای پخش سی دی های صوتی قابل پخش میباشند و بر روی کامپیوتر نمیتوان آنرا اجرا کرد.
امیدوارم که از این بحث استفاده کرده باشید!!!!!!!مشاهده متن کامل ...
سد سازی قبل و بعد از هخا ان
درخواست حذف اطلاعات

سد سازی قبل و بعد از هخا ان

سد سازی یا بند سازی از فعالیت های ی به شمار می رود که شرایط تاریخی و جغرافیایی خاص مناطق در پیدایش ، شکل گیری و گسترش آن سهم به سزایی دارند. در گذشته و در هر منطقه خاص جغرافیایی بنابر ضرورت یا نیاز نین آن جا نسبت به ایجاد سد ، بند یا آبگیر اقدام می کرده اند تا نیازهای خود در زمینه آبیاری و آبرسانی را مرتفع سازند. در مناطقی نیز به خاطر پایین بودن سطح آب های رودخانه ها یا نیاز جهت تغییر مسیر رود ، سد سازی انجام می گرفته تا بتوانند سطح آب را بالا آورده و برای نیازهای کشاورزی و عمرانی از آن استفاده کنند.
در ایران نیز به جهت کمبود آب، شرایط اقلیمی خاص و نیازهای روزمره آب ماده ای بسیار ارزشمند محسوب می شده که این امر را علاوه بر بندسازی ، سد سازی و آثار به جا مانده می توان در فرهنگ ایرانی و ارزشی که برای آب قایل می شدند و حافظه تاریخی مردم ایران به وضوح مشاهده و مطالعه کرد.
در سرزمین های ایران و مصر که از قدیم در معرض سیلاب و طغیان رودخانه ها قرار داشتند ،ساخت بندهای متفاوت در طول مسیر رودخانه ها و یا مناطق سیل خیز به جلوگیری از خسارات این گونه طغیان ها کمک فراوانی می کرد.
تاریخ سد سازی در ایران ،مصر و بین النهرین ( میان رودان) قدمتی بسیار طولانی دارد و هنوز هم می توان نشانه هایی از آنها را در این سرزمین ها یافت. به طور کلی سدسازی و نیز لایروبی و مرمت آنها از دیر باز در ایران دیگر سرزمین ها ، مانند سایر کارهای عام المنفعه و پروژه های بزرگ معمولا به دست حکومت ها و پادشاهانی که به امور آبادانی و آبادی علاقه بیشتری داشتند انجام می گرفته است و در این میان رونق اقتصادی و پیشرفت آبادی ها و ای مرتبط با سیستم های آبیاری و آبرسانی نیز بستگی بسیار زیادی با مقوله سد و سد سازی و اهمیت حکمرانان به این مسایل داشته است.

سد سازی از دوره هخا ان تا قبل از
پادشاهان هخا به واسطه نیاز جغرافیایی کشور ایران و علاقه ای که در گسترش و آبادانی سرزمین تحت فرمانروایی از خود نشان می دادند و در زمان امپراتوری خود سدها و بندهای زیادی در بخش های جنوب غربی و جنوبی ایران ساختند. بسیاری از سیستم های آبرسانی و آبیاری که تا سال های متمادی نیز در ایران از آنها استفاده شد مرهون تلاش ان و صنعتگران ایرانی است که در زمان های بسیار دور تلاش نمودند تا نیازها و کمبودها را در زمینه های عمرانی و آبادی بر طرف نمایند و آثار و شواهد آن را نیز می توان در نقاط مختلف ایران درک نمود. علاوه بر آن بسیاری از آثار به جا مانده از این دوران ها در سرزمین های تابعه حکومت های ایران باستان نیز قابل مشاهده است.
یکی از رودخانه هایی که از قدیم به رودخانه اروند می پیوسته است « دیاله » بوده است که بنا به دستور کوروش بزرگ سدی برای آبیاری ، از خاک و چوب بر روی این رودخانه بسته شده بود که شبکه کانال های آبرسانی را تغذیه می کرد. همچنین در زمان هخا ان اولین کوشش ها جهت سد سازی بر روی اروند و فرات به عمل آمد. از مشخصات این رودخانه ها آن بود که سطح فرات بالاتر از دجله قرار داشت و نیز در زمان حکومت بابلیان بر بین النهرین تمایل رود فرات نسبت به شرق بیشتر از امروز بوده و این رود تنها دارای یک مجرا بوده است. انشعاب فرات به دو مجرا بین سال های 600 ق.م تا 100 ق. م اتفاق افتاده است . چنان که پیداست هخا ان سدهایی بر روی رودخانه های فرات و اروند ساختند و گام هایی دیگر در گسترش شبکه کانال های آبیاری برداشتند. بدون شک هنگامی که اسکندر مقدونی در حدود سال 400 ق. م به آنجا ها رسید آن سدها ساخته شده و ب ا بوده اند. استرابو جغرافی دان سده اول میلادی یونان خبر از ویرانی آنها به دست اسکندر مقدونی می دهد. ولی واقعیت این که اسکندر این سدها را ویران کرده باشد کاملا معلوم نیست چون برخی نیز گفته اند که اسکندر آنها را اب نکرده است و حتی به حفر کانال ها و نظارت بر این سدها به طور مرتب مشغول بوده است. به هر حال آنچه مسلم است آبیاری با بهره وری از بند سازی در فرات و اروند پیرامون سده چهارم پیش از میلاد کاملا روا بوده است و این سیستم های سد بندی و آبیاری بعدها در زمان ساسانیان به حد بالای گسترش خود رسید.
علاوه بر بندها و آبگیرهایی که در زمان هخا ان بر روی رودخانه های اروند و فرات ساخته شد، در آن زمان بر روی رودخانه « کر » kur در فارس نیز بندهایی برای آبیاری زمین های پیرامون تخت جمشید ایجاد شد. با این که آثاری از تمامی سدهای ساخته شده در زمان هخا ها در دست نیست، ولی برخی از بندها که تا به امروز بر روی آن رودخانه بر جای مانده اند دارای پایه های هخا هستند. از جمله این سدها « بند ناصری » است که در 48 کیلومتری شمال غربی تخت جمشید واقع شده است.

ابن بلخی (سده پنجم ) سد ناصری را چنین توصیف می کند:« در این قسمت رودخانه در زمان های قدیم سدی ساخته شده بود که آب کافی را برای آبیاری زمین ها تأمین می کرده است ، اما در روزگاران هرج مرج که اعراب به سرزمین ایران تاختند این سد رو به نهاد و در تمام حوزه های رامجرا ( را مجرد ) دیگر کشاورزی انجام نشد. ..»
سد دیگر بند فیض آباد نام دارد که در حدود 48 کیلومتری شمال تخت جمشید قرار گرفته است چنان که گفته شده است یکی از سه بندی که بر روی رود کر ساخته شده بوده 25 متر درازا و 25 متر بلندا داشته است.
در شهرک « کوار » در جنوب شیراز سد هخا دیگری به نام «بند بهمن» بر روی رودخانه « مند» بنا شده است. طول بند در حدود 100 متر و بلندای آن حدود 25 متر می باشد . بخش عمده ای از این سد تا کنون از گل و لای پر شده است.
در زمان ساسانیان و هنگام حکومت شاپور اول ، ش ت خورده والرین رومی که مرکب از 70000 هفتاد هزار نفر می شد به اسارت ایرانیان درآمد، شاپور از این اسیران برای ساختن ساختمان هایی در ایران استفاده کرد. یکی از این ساختمان ها « سد شادروان شوشتر» بر روی رودخانه کارون به شمار می آید . شوشتر که در کناره شرقی کارون بر روی ساحل سنگی ساخته شده از زمان ساسانیان یکی از ای مهم بود. از زمان ایلامیان و دوران اولیه سلسله ساسانی برای بالا بردن سطح آب در کارون تا به سطح شهر شوشتر سدی بر روی این رود زده بودند.
ابن حوقل در صورة الارض راجع به شادروان شوشتر می نویسد:
« سرزمین خوزستان در محلی مستوی و هموار قرار گرفته است و دارای آب های جاری است . بزرگترین رودهای آن شوشتر است که شاپور شادروان (سد معروف) را در دروازه شوشتر بر آن ساخت تا آب آن بالا آمد و به ثمر رسید چه شوشتر در زمین مرتفعی قرار دارد.»
چنانکه پیداست سد اولیه بر روی کارون از لحاظ بالابردن سطح آب چندان رضایت بخش نبود پس ایران رومی را برای رفع نقایص به کار گماشتند . احتمالا علاوه بر نیروی کارگری چندین نیز در روم بوده اند. گام نخست ، ایجاد رودخانه ای انحرافی « گرگر» بوده که در هنگام ساختن سد آب کارون را هدایت می کرده است. این سد که پس از تعمیرهای پشت سر هم تا کنون به جا مانده است « بند میزان » نام دارد. سد دارای سرریزهایی است که در هنگام بالا آمدن آب اضافی آن را تخلیه می کرده است. پهنای این سد بین 10 تا 12متر است . ساختن این سد از سه تا هفت سال طول کشید و هنگامی که ساختمان آن پایان یافت . ورودی رود گرگر با بند دیگری بسته شد که امروزه « بندقیصر » نامیده می شود . این سد نیز که تا کنون به جا مانده از تکه های بزرگ سنگی که با بست های آهنی به یکدیگر محکم شده اند ساخته شده است. برای کنترل آب رودگرگر شش سرریز در آن سد ساخته شده بوده است . کانال گرگر پس از گذشتن نزدیک به 30 کیلومتر به سوی جنوب دوباره به کارون می پیوندد . نشانه های موجود چنین می گوید که برای آبیاری نهرهای دیگر نیز بر روی این کانال زده شده بوده است.

به نظر می رسد که این نخستین بار در تاریخ سد سازی است که برای ساختن سدی بر روی رودخانه ای ، برای آن کانال انحرافی ساخته اند و به ویژه از دیدگاه ی با توجه به مقدار آب کارون این خود پروژه با اهمیتی به شمار می رفته است. از کتاب تحفة العالم درباره ساختمان سد شادروان چنین آمده است:
«... ذوالاکتاف بعد از قلع و قمع اعراب به جنگ قیصر کمر بسته او را مغلوب و اسیر کرد و به ایران قصد داشت و پس از مؤاخذه و مصادره به او فرمود که اگر نجات خود را می خواهی ممالکی را که از قلمرو من اب کرده ای بساز و چون شاپور را به عمارت و آبادی شوشتر رغبتی بوفور بود. قیصر زام نمود که ابتدا شادروان شوشتر را بسازد و چنان کند که در حوالی شهر زرع مایی توانند کرد .قیصر چون بر جان خود ایمن گشت ... بفرمود تا ین با فرهنگ ار روم ... و ان بعد از آنکه ترازوی آب را بر آورد نمودند دیدند که به سبب بسیاری رودخانه و شدت جریان آب ساختن شادروان محال و زمین رودخانه را سنگ بست نمودن که دیگر باره عمیق نشود ممکن نیست مگر آن که آب را اولا به طرف دیگر جاری نمایند تا آب از رودخانه منقطع گردد بعد از ساختن زمین رودخانه شادروان باز آب را به این طرف سردهند و آن رخنه را ببندند...»
در شاهنامه فردوسی اشاره به این موضوع شده که سازنده و شادروان شوشتر شخصی به نام « برانوش » بوده است. ساختمان سد شادروان در زمان شاپور ساسانی در 280 میلادی پس از سه سال عملیات ساختمانی به اتمام رسید. در ساختمان این سد برای پیوند و پا برجایی سنگ های گرانیت به کار برده اند.
بنا به شرح کتاب مجالس المومنین نوشته طبری عمود های آهنین که در سرب قرار داشته نیز در آنجا به کار رفته بوده است.
یکی از بندهای دیگری که پس از سد شوشتر ساخته شد سد اهواز بوده است که نشانه های آن هنوز هم به چشم می خورد .درازای این سد بیش از 1000 هزار متر بوده و احتمالا 8 متر ضخامت(پهنا) داشته است . مقدسی جغرافی دان ی سده سوم هجری درباره سد اهواز چنین می گوید :« میان این دو بخش { اهواز را } پل « هندوان » که با آجر ساخته شده پیوند می دهد... روی این نهر {مسرقان } اب های بسیار است که فشار آب آنها را می گرداند و « ناعور » خوانده می شوند.

سپس آب در کاریزها که در بالا نهاده شده می آید ... بستر رودخانه نیز از پشت جزیره ای به اندازه یک صد درس به یک شادروان که (دیواره ای )از سنگ ساخته شده بر می خورد و بازگشته (و دریاچه می شود با فواره های شگفت انگیز ) و به سد جویبار می افتد که به آبادی ها می رود و کشتزارها را سیراب می کند. ایشان می گویند: اگر شادروان نبود اهواز آباد نبود چه در آن هنگام از آب هایش بهره برداری نمی شد. شادروان درهایی دارد که هنگام افزایش آب آنها را باز می کنند ... صدای آب سرریز شده از شادروان در بیشتر سال آدمی را از خواب باز می دارد.»

بند دیگری که در سده چهارم پس از میلاد توسط شاپور دوم (و یا احتمالا بازمانده اش اردشیر دوم ) ساخته شده سد پل گونه دزفول است که بر روی رودخانه کوفه زده شده و در محل پی پل قرار گرفته بوده است. از زمان ساسانیان نام سد دیگری به نام « بند قیر » بر روی رودخانه کارون در محل پیوستن دو رود آب گرگر و آب دز به کارون بر جای مانده که پس از سدهای شوشتر و اهواز از مهم ترین سدهای روی کارون به شمار می آمده است.چنان که پیداست نام این سد کاربرد « قیر » برای آب بندی آن به منظور افزایش پا بر جایی و سختی و استحکام سد بوده است.
پادشاهان و ان ساسانی افزون بر ساختن سد بر روی کارون و کرخه در سرزمین عراق امروزی نیز به ساختن سدهایی به ویژه در کرانه شرقی اروند بین سامره و کوت مبادرت د . ساسانیان سیستم آبیاری رودخانه دیاله را گسترش دادند و در پدید آوردن نهرها تا آنجا پیش رفتند که نیاز به مقدار آبی بیشتر از آنچه که دیاله می توانست بدهد پیش آمد. این گره به کمک رودخانه اروند گشوده شد ، بدین معنی که ابتدا آب آن را با ابزارهای بالا بردن آب و سپس با کانال های عظیم بالا می بردند و آن را بدینوسیله به رود دیاله سوار می د . گسترش شبکه آبیاری در جنوب ایران و بین النهرین در زمان خسرو اول پادشاه ساسانی (579 ـ 531 م) به درجه بالای خود رسید . یکی از نمونه های این گسترش کانال نهروان بوده است که از پشت سد بر روی اروند نزدیک محلی به نام دور ( (dur تغذیه می شده است . این کانال بعدها در زمان خلفای عباسی تعمیر شد . کانال نهروان در محل باکوبه (واقع در پنجاه و سه کیلومتری شمال شرقی بغداد و حدود 110 کیلومتری پایین دست سد) به رودخانه دیاله می رسید.10 نکته جالب توجه آن است که کانال نهروان و رودخانه دیاله در یک سطح و بدون هیچگونه کنترل مجازی به یکدیگر می رسیدند و این نشان دهنده آن است که ان ساسانی می توانسته اند جای سد را طوری برگزینند که این جریان و ارتباط طبیعی با دقت انجام گیرد. و این خود نمایشگر تبحر آنان در پیاده نقشه و نقشه برداری ساختمان ها و تأسیسات بوده است. در حدود سی و شش کیلومتری جنوب باکوبه سدی به نام سد بلادی برای کنترل جریان آب در دیاله ساخته شده بود که آب دیاله را به داخل کانال کوتاهی (که در زیر بغداد و بالای تیسفون به اروند می ریخت ) کنترل می کرد.
افزودن بر سدها و پل هایی که شرح آنها آمد از باستان در سرزمین خوزستان بندها، پل ها و سدهای دیگر نیز ساخته شده بوده است که به آبیاری زمین های پیرامون کمک فراوان می کرده اند برخی از این سدها عبارت بودند از : 11
ـ سد قلعه رستم ، در 33 کیلومتری شمال شوشتر بر روی کارون که دارای سه دهنه بزرگ از بالا به پایین بوده است. نهری را که از این سه سد آب می گرفته نهر « جوی بند » و یا « دیم چه » می گفته اند . درازای این نهر آبیاری 18 کیلومتر بوده است. ـ
ـ سد شعیبیه : که در 24 کیلومتری جنوب غربی شوشتر و بر روی رودخانه دز ساخته شده بوده است.
ـ سد کارون : که در 8 کیلومتری شمال اهواز قرار داشته است.

-سد عجیرب :که در 36 کیلومتری شوشتر روی رودی با همان نام احداث شده است.

ـ سد کرخه : این سد در 15 کیلومتری شمال حمیدیه واقع بوده و پیش تر به آن سد نهر هاشم می گفته اند.
ـ سد ابوالعباس : در 18 کیلومتری رامهرمز واقع است و از سه دهانه تشکیل می شده است.
ـ سد ابوالفارس : در جنوب شرقی رامهرمز.
ـ سد جراحی : در 29 کیلومتری جنوب رامهرمز.
یکی دیگر از آثار تاریخی دوران ساسانی دژ باستانی ایزد خواست و آثار تاریخی مربوط به آن است. این آثار که در راه اصفهان به شیراز در 41 کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده شامل قلعه ، آتشگاه ، پل ، کاروانسرا و سد نزدیک آن است . سد ایزد خواست (یزد خواست ) در ده کیلومتری جنوب د ده یزد خواست قرار گرفته و درازایش 65 متر و پهنای آن نزدیک 6 متر است . از ویژگی های این بند که تنها بخشی از آن برجای مانده است ، آن است که این سد از نوع قوسی بوده است . 12 سد یزد خواست که می توان آن را نخستین بند قوسی جهان دانست از بناهای دوره ساسانی است . مصالح ساختمانی سد شامل سنگ لاشه و ملات گچ و ساروج و نمای آن از سنگ تراشیده با اندود ساروج است . چنان که پیداست این بند برای جمع آب های بهاری و جلوگیری از جریان سیل در منطقه ایزد خواست ساخته شده بوده است.
سد سکندر: درباره دیواره یا سدی که در تاریخ به نام سد سکندر موسوم گشته نوشته ها و اخبار متعددی ذکر شده است . عده ای معتقدند اسکندر مقدونی در لشگر کشی های خود به شرق در منطقه ماوراء النهر بنا به درخواست مردم منطقه که مرتبا در معرض تهاجم قومی به نام یأجوج و مأجوج بوده اند. این سد را رد دهانه دره ای بنا می کند تا جلوی مهاجمان گرفته شود. البته در انتساب بنای مذکور به اسکندر جای شک فراوان وجود دارد و می تواند مانند بسیاری از داستان های تخیلی و ساختگی مربوط به اسکندر مطرود تلقی شود. اسکندر مهاجم با تهاجم سریع خود و مدت کمی که در اختیار داشته و مرتبا در حال حمله و لشکر کشی بوده ، بعید است که چنین کار عظیمی را انجام داده باشد.

بلعمی در ترجمه خود از تاریخ طبری اوایل سده سوم هجری و به نقل از روایت قرآن13کریم ساختن سد یأجوج و مأجوج را به شخصی به نام اسکندر ذوالقرنین منتسب می داند بر طبق آن مردم از اسکندر می خواهند برایشان سدی بسازد که میان آنها و اقوام مهاجم حایل باشد.
ابوریحان بیرونی که می خواسته بداند که محل سد سکندر در کجا بوده است در مورد شخصیت ذوالقرنین چنین نظر می دهد که وی یکی از ان حمیدی بوده است. مقدسی نیز در احسن قاسیم فی معرفه الاقالیم (صفحات 533 تا 538 ) با شرحی مشابه ابوریحان می نویسد که دیواره سد پنجاه ذراع کلفتی و بلندی داشته و با خشت های آهنین در مس پوشانده شده بوده است. از این نوع روایت و روایات نظیر آن می توان احتمال داد که سد موسوم به سد اسکندر نوعی دیواری دفاعی بوده است. علاوه بر سد سکندر در نوشته های تاریخی از دیواره های دفاعی دیگری نیز که همگی در منطقه مازندران (طبرستان) ایجاد شده بودند نام برده شده است. این سد ها یا دیوارها به نام های سد تمیشه ، سد دربند ، سد انوشیروان ، سد مرو و باب الابواب شهرت یافته اند و احتمال دارد که سد سکندر یکی از این پنج دیوار ، بوده باشد . روایاتی که ذکر شد همگی از وجود دیواره های دفاعی متعدد در ناحیه شمال اسان و کناره دریای خزر حکایت می کند . برخی از این حفاظ ها به صورت سد یا بندی در دره ای بوده و برخی دیگر نیز به شکل دیواری طویل ازسدی تا سدی دیگر کشیده شده بوده است . سدها و دیواره های دفاعی در شمال اسان برای حفاظت ای آن سامان از هجوم اقوام وحشی ایجاد شده بوده است. این ناحیه از ای های مهم ایران در عصر هخا به شمار می آمده است و آن طور که از تاریخ بر می آید کشور ایران از زمان کوروش هخا در این ناحیه همواره در معرض هجوم قبایل وحشی قرار داشته است با توجه به این که برخی ذوالقرنین را همان کوروش شاه هخا دانسته اند بعید نیست که در آن عصر اقداماتی در دفاع از این منطقه با ایجاد سدها و دیوارهای حایل انجام گرفته باشد. اقدامات دفاعی احتمالا از دوره هخا ان آغاز شد، در عصر اشکانیان هم بنا بر شواهد موجود مانند دیوار دفاعی گرگان و تطابق نظریات باستان شناسی قوت یافت و در دوره ساسانیان نیز تأسیسات مزبور بازسازی شده و مواضعی نیز بدان افزوده گشته است و نیز به احتمال نزدیک به یقین می توان گفت که اسکندر مقدونی چیزی در آن ناحیه نساخته است ! نه سبک ساختمانی و نه آثار باقیمانده ، هیچ یک حکایت از چنان اقدامی نمی کند و به طور حتم اسکندر در گذار از سرزمینی بیگانه و در مدتی کوتاه نه انگیزه و نه توان انجام چنان کاری را داشته است . ضمن این که بعید به نظر می رسد که مردم ایران که اسکندر در برابر آنها حکم یک مهاجم و گر را داشت از یک بیگانه چنین درخواستی کنند و او نیز پاسخ دهد. انتساب نام اسکندر به این بناها و دیگر آثار را باید انگاره ای نادرست دانست که به ذهن عوام راه یافته و در برخی نوشته ها نیز مغرضانه و یا نا آگاهانه ظاهر شده استمشاهده متن کامل ...
چاپ و رایت
درخواست حذف اطلاعات

چرا چاپ دیجیتال را انتخاب می کنیم؟


 


استفاده از برچسب (lable) : برچسب حداقل17% وزن cd  را سنگین می کند و این افزایش وزن  و عدم تقارن برچسب


 


باعث اب شدن dvd rom دستگاه مصرف کننده می شود .


 


چاپ سیلک اسکرین:  (silk screen)


 


کیفیت چاپ پایین است و ظاهر cdنازیباست جوهر سیلک به علت روغنی بودن موقع خواندن cd در cd rom  بوی بد


 


ایجاد کرده و در ضمن نمی تواند cd  را در برابر حرارت رطوبت و اش محافظت کند.


 


 کینگ پارس  توانسته است با دستگاه های  مدرن و پیشرفته با اختلاف کیفیت  کمتر از 1 درصد و روزانه بیش از 20هزار حلقه دیسک نوری را به صورت دیجیتال به بازار عرضه کند


 http://kingpars.com


 


 بهترین راه برای سفارشات زیر 1000 حلقه  چاپ سی دی به روش دیجیتال  می باشد.


 


در این روش شما میتوانید چاپ سی دی وچاپ دی وی دی خود را در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت و با قیمت بسیار مناسب به نحو احسن انجام دهید


 


کینگ پارس یکی ازز یهترین مراکز تخصصی چاپ سی دی ، چاپ دی وی دی  و چاپ مینی سی دی و سی دی کارتی  business card می باشد و با در اختیار داشتن کادری مجرب و کارآزموده و با استفاده از تکنولوژی و دانش روز چاپ بر روی انواع لوح فشرده (سی دی ،دی وی دی و مینی سی دی) آماده انجام سفارشات شما سروران و بزرگواران از تعداد 50 تا یک میلیون عدد(cd,dvd,minicd,business card,) می باشد.


 


 


چاپ روی سی دی / چاپ لیبل سی دی / چاپ روی دی وی دی / چاپ مینی سی دی / چاپ روی دی وی دی


چاپ سی دی       چاپ دی وی دی      چاپ مینی سی دی    چاپ سی دی استمپری    چاپ cd


 


چاپ روی سی دی


 


   چاپ لیبل سی دی    چاپ روی دی وی دی    چاپ و رایت سی دی


 


چاپ سی دی.چاپ دی وی دی.چاپ مینی سی دی.چاپ کاور سی دی.قاب سی دی.قاب دی وی دی


 


چاپ سی دی - .چاپ دی وی دی - چاپ مینی سی دی - چاپ لیبل سی دی- چاپ روی سی دی - چاپ روی دی وی دی- چاپ و رایت سی دی- چاپ لیبل سی دی- چاپ مینی سی دی- قاب سی دی- قاب دی وی دی


 


در این مرکز چاپ دیجیتال لوح فشرده، سعی شده از بهترین و با کیفیت ترین برندهای دستگاه چاپ روی سی دی وچاپ روی دی وی دی به همراه مرغوبترین مواد اولیه استفاده شود، زیرا رضایت مشتری را اولین و اساسی ترین هدف خود قرار داده ایم.


 


چاپ دیجیتال روی cd و dvd چیست؟


 


چاپ سی دی و چاپ دی وی دی بصورت دیجیتال یکی از روش های نوین چاپ روی انواع لوح فشرده می باشد که بوسیله یا جوهرافشان کار می کنند انجام می شود.


 


 


مزیت های چاپ cd و چاپ dvd به روش دیجیتال


 
 • عدم محدودیت در تعداد چاپ ( حتی 1 عدد )
 
 • عدم نیاز به تهیه و زینک
 
 • دریافت نمونه چاپ و تایید آن قبل از انجام تیراژ
 
 • استفاده از ترکیب رنگ بیشتر ( 8 رنگ )
 
 • آماده شدن و تحویل محصول چاپ شده در کمترین زمان ممکن ( حتی یکروز )
 


 


جنس خام مصرفی تعیین کننده نهایی قیمت ما در این نوع تکثیر استcd و dvd  های مصرفی ما ایرانی و خارجی درجه یک می باشند . سی دی های خارجی از نظر کیفیت رایت وچاپ در اولویت قرار داشته و در برخی موارد بهتر ازتولید استمپری میباشد.


نمونه سی دی های ایرانی پرینتیبل : سی دی پرینتیبل داپلیکو ,سی دی پرینتیبل وای م , سی دی پرینتیبل ویستک می باشد و نمونه سی دی های پرینتیبل خارجی : سی دی پرینتیبل پرینکو است.


نمونه دی وی دی پرینتیبل : دی وی دی پرینتیبل پرینکو دی وی دی پرینتیبل vevo , دی وی دی پرینتیبل گلد


 


 


تکثیر دیجیتال یا داپلیکیتور : مرسوم ترین روش تکثیر در کشورمان تکثیر دیجیتالی یا دابلیکیتوری است. مزیت این روش در مقایسه با تکثیر استمپری سرعت عمل بالا و تنوع و تحویل سفارش به روز است . این  نوع روش تکثیر مناسب- تکثیر در تیراژ کم ( زیر یک هزار عدد ) می باشد به صورت سنتی (manually ) در دستگاه های داپلیکیتور انجام میپذیرد سی دی یا دی وی دی مورد استفاده پرینتیبل کف سفید و کف نقره ای ( سیلور ) که هر کدام به تفکیک ایرانی و خارجی هستند که پس از رایت با دستگاه تمام اتوماتیک روی سی دی یا دی وی دی طرح مورد نظر مشتری چاپ می شود این نوع چاپ به صورت inkjet  بوده


 


 چاپ دیجیتالی 8 رنگ نیمه صنعتی :


 


یکی دیگر از روشهای چاپ بر روی سطح cd/dvd/mini cd چاپ دیجیتالی می باشد که با سیستم چاپ و ترکیب رنگ ( rgb ) و با کیفیت چاپ


4600 در 9600 dpi قابلیت چاپ مستقیم بر روی سطحcd/dvd/mini cd پرینتیبل (قابلیت چاپ شدن)


را دارد و از نظر کیفیت تشابه بسیار زیادی به چاپ


افست دارد . در این روش طرح چاپی مستقیما و بدون نیاز به تهیه پلیت از کامپیوتر به پرینترهای مخصوص


چاپ cd/dvd/mini cd منتقل شده و پرینتر به صورت 8رنگ شروع به چاپ می نماید . این نوع از


چاپ جهت تیراژهای زیر 5000 عدد و کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. از مزیتهای این نوع از چاپ میتوان


از عدم نیاز به پلیت و چاپ با تیراژهای کمتر از 5000 عدد اشاره نمود .چاپ دیجیتال به صورت


 رنگ با زمینه سفید با کیفیت بالاقابل عرضه می باشد. .


 


مشخصات فایلهای ارسالی جهت چاپ دیجیتالی cd/dvd/mini cd :


 


یک مربع به ابعاد 12 در 12 سانتیمتر در محیط برنامه فتوشاپ با فرمت jpeg و مد (rjb) بدون


هیچ برشی در دایره وسط cd/dvd . ابعاد دایره بیرونی جهت چاپ دیجیتال 118 میلیمتر و دایره داخلی


در اندازه دایره (hub) وسط 22 میلیمتر . و جهت mini cd یک مربع 80 در 80 در محیط برنامه فتوشاپ با فرمت jpeg و مد (rjb) با دایره بیرونی 80 میلیمتر و دایره داخلی 22 میلیمتر می باشد .


 


چاپ افست چها ر رنگ صنعتی : offset printing cd / dvd


در این روش طرح مورد نظر به چهار رنگ اصلی چاپ(c- m- y- k) تفکیک شده و به صورت آینه ای


(negative) بر روی سطح پلیت ( صفحه مسطح و نازک آلومینیومی) ظاهر میگردد . سپس پلیتها


بر روی نوردهای دستگاه چاپ افست نصب می شوند و هر پلیت نشان دهنده هر کدام از چهار رنگ اصلی


می باشند سپس هر پلیت تصویر خود را بر روی غلطک گردان (نورد) منتقل کرده و نوردها نیز طرح مورد


نظر را بر روی سطح cd/dvd نونیم (بدون چاپ) به صورت صحیح (posetive) چاپ می نماید


در مرحله بعد cd/dvd های منقوش به چهار رنگ اصلی که ماهیت آنها از رنگهای خانواده u.v


می باشند توسط نوارهای نقاله ای از زیر خشک کن های لامپ u.v عبور کرده و در کمترین زمان ممکن


حدودا 2 ثانیه در اثر تشعشع نور لامپ u.v خشک شده و باعث فی شدن طرح چاپی بر روی سطح


cd/dvd می شوند. وجی دستگاه چاپ افست 5000عدد چاپ در ساعت با بالاترین کیفیت می باشد چاپ افست cd/dvd را میتوان در دو ح بیس نقره ای یعنی چاپ مستقیم4 رنگ بدون زمینه بر روی سطح cd/dvd و ح بیس سفید یعنی چاپ مستقیم4 رنگ بر روی زمینه سفید که به چاپ 5 رنگ نیز معروف است تقسیم کرد .


 


 


تکثیر صنعتی(duplication) سی دی – دی وی دی و مینی سی دی :


در این روش cd – r و dvd 5 – r و mini cd – r به صورت چاپدار یا نونیم توسط دستگاههای


داپلیکیتور با استفاده از مستر تکثیر با کیفیت بالا به روش cd به cd و dvd به dvd از روی مستر به


خام منتقل میشود . در این روش سرعت تکثیر جهت آیتمهای مختلف متغییر است


 


.


 


با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت نهایی و به روز با ما تماس بگیرید.


 


هدف ما : کیفیت بالای خدمات + سرعت بالای تحویل خدمات + قیمت مناسب


شماره تلفن فروشگاه 88227866  (10 خط) از ساعت 9 صبح لغایت 9 شب پاسخگوی شما عزیزان می باشیم.


نکته مهم در براورد هزینه های چاپ این است که قیمت تمام شده کالا ارتباط مستقیم و تنگاتنگی به عواملی چون کیفیت سی دی و یا دی وی دی قابل چاپ و زمان تحویل کالا دارد لذا خواهشمندیم حتما و حتما برای براور د قیمت نهایی تلفنی مشاوره رایگان بگیرید.


همواره کنار شما هستیم و از این بودن به خود می بالیممشاهده متن کامل ...
ایمنی در زراعت و باغبانی
درخواست حذف اطلاعات

اصول ایمنی در زراعت وباغبانی

فصل اول :

مقدمه

توسعه بخش کشاورزی بدون پرداختن به امر مکانیزاسیون تحقق نمی یابد مکانیزاسیون کشاورزی سبب بکارگیری تراکتورها ، ادوات و تجهیزات میشود . بنابر این در سالهای آینده ناخواسته بر تعداد عنوان تراکتورها و ادوات کشاورزی افزوده خواهد شد . از طرفی آمارهای موجود نشان میدهد که زراعت مکانیزه یکی از پر حادثه ترین مشاغل جهان است و سالانه تعداد زیادی در حوادث کشاورزی جان خود را از دست میدهند از طرف دیگر جمعیت شاغل در بخش کشاورزی حدود 8 میلیون نفر بیشتر از بخش صنعت است اما با این وجود به ایمنی در بخش صنعت اهمیت بیشتر دارد در صورتی که کشاورزان در غیر ایمن ترین شرایط به فعالیت و تولید می پردازد.

هزینه درحوادث :

هر حادثه ای در مزرعه میتواند روزهای کاری کشاورز را از بین ببرد مراقبتهای پزشکی صورت حساب بیمارستان و..... هزینه های توانبخشی بار مالی زیادی را بر دوش کشاورز می گذارد

و جذب نیروی کمکی و از کار افتادگی و از دست دادن سلامتی که چه تاثیری بر کشاورز و خانواده اش خواهد گذاشت

علائم ایمنی استاندارد:

هدف از این علائم آگاه کاربران از خطرات می باشد و به سه گروه طبقه بندی می شوند

1- خطر ، اخطار: danger این اخطار نمایانگر وضعیتی است که امکان بروز خطر حتمی وجود دارد ( قسمتهای که فعال و پوشیده نیست ) بکار می رود

2- هشدار: نمایانگر وضعیتی با امکان بروز احتمالی خطر است و چنانچه از آن اجتناب نشود ممکن است موجب مرگ یا آسیبهای جدی گردد این نوع خطر در هنگامی که محافظ از روی اجزای محرک ماشین برداشت شود بروز میکند ( محافظها )

3- احتیاط : نمایانگر وضعیتی با امکان بروز احتمالی خطر است و برای قسمتهای نا امن استفاده میشود

در مورد وضعیت علائم ایمنی :

اولا: علامت باید در مکانی قرارگرفته باشد که کاربر به راحتی آن رامشاهده کند و متوجه آن گردد

ثانیا: به نحوی باشد که در مدت عمر مفید ماشین از بین نرود

علامت ماشینهای کند رو:در انتهای ماشین های کشاورزی متصل می شود که سرعت آنها کمتر از 40km باشد

برچسب های دستور العمل :مطالعه بر جسب روی یک قوطی میتواند اطلاعاتی بدهد که از آسیب جدی جلو گیری کند

علائم دست :بیشتر کشاورزان از علائم دست برای بر قراری ارتباط با اپراتور و نیروی کمکی استفاده می کنند

استفاده از این علائم در وقت صرفه جوئی می کند و در شرایطی که سرو صدا و بعد مسافت وجود دارد از بروز اشتباهات جلو گیر ی میکند

برقراری ارتباط بین انسان و ماشین :

سرو صدا غیر معمول می تواند بیانگر خوب کار ن ماشین باشد نگاه مرتب به صفحات نمایشگر می تواند به اپراتور کمک کند تا به نحوه کار ماشین پی ببرد

نکات کلی در رعایت ماشین های کشاورزی:

1- دور نگه داشتن بچه هااز ماشینها

2- مزاحم اپراتور نشدن و همچنین مداخله ن

3- قبل از کار از ماشین کتابچه آن را مطالعه کنیم

4- انجام دادن تنظیمات قبل از شروع عملیات

5- بکار گرفتن ماشین درفضای باز

6- وقت درمحیط ( تمرکز ) درمحیط زیست

7- عملکرد انسان و ماشین هر دو تا باعث تاثیر درجه حرارت رطوبت و وضعیت های خاک و زمین قرارمیگیرد

8- گل ولای باران و هوای بد غیر قابل احتناب هستند و تفکر اپراتور های همیشه موارد فوق را مد نظر قرار داشته باشد

دقت و تمرکز در تصادفات تراکتور :

اگر تراکتور مجهز به اطاقک های محافظ باشد و اپراتور کمر بند ایمنی بسته باشد امکان زنده ماندن زیاد خواهد بود

امکان زنده ماندن در تراکتور واژگون شده بدون اطاقک و کمر بند ایمنی خیلی زیادنیست

تصادفات در واگون ها یا تریلرها:

نیمی از قربانیان تصادفها در واگونها به دلیل سقوط آسیب می بینند . انبار علوقه ، مزرعه ، جاده

دقت در حوادث مربوط به بالابر:

با لا برها کشاورزی یکی از بالاترین میزان حوادث را در هر ساعت استفاده دارند بیشتر افراد آسیب دیده از لح شدن یا آسیب شدید قسمتی از بدن رنج می برند تقریبا نیمی از این حوادث مربوط به گیر در بین قطعات متحرک و تقریبا در 4/3 این موارد انگشت ها و یا دست ها آسیب می بینند

حوادث مربوط به کمباین :

نیمی از آسیب های مرتبط با کمباین در مزرعه رخ میدهد در 38% از این آسیبها انگشتان دست بدلیل گیر در بین قطعات متحرک قطح می شوند

جمع بندی فصل اول :

1- کتابچه دستور العمل اپراتور و از آن پیروی کنید

2- محدودیت های خود را بشناسید و درهمان حد کار کنید

3- مدیر ایمنی خود باشید

4- علائم و سنبل ها را برای برقراری ارتباط بشناسید

5- دلایل محمول حوادث مربوط به تراکتور ها و ماشین های کشاورزی را بشناسید

فصل دوم

عوامل انسانی :

توانائی های انسان بصورت فیزیکی ، فیزولوژی ، و روانی در نظر گرفته میشود خصوصیت فیزیکی عبارتند از اندازه ، وزن ، قدرت ، اگر به محدودیت فیزیکی خود آگاه باشید و در همان محدوده کار انجام دهید با حوادث کمتری مواجه خواهید شد

جهت انجام کار ایمن باید موارد زیر انجام شود :

1- در شرایط راحت کار کنید کار در شرایط نامناسب نظیر کار در ارتفاع و شیب دار خیلی خسته کننده تر از کار در مناطق مطلوب است

2- در محدوده توانائی تان کار کنید

3- تحرک داشته باشید

4- استراحت کوتاه و مکرر هر2 ساعت 10 دقیقه برای تجدید قوای از دست رفته لازم و موثر است

زمان ع العمل :

زمان واکنش انسان برای مواقع غیر مترقبه یک ثانیه است

موارد که باید رعایت شود و عبارتنداز :

1- قبل از کار برروی ماشین محور توان دهی را قطع کرده. موتور را خاموش کنید

2- برای جلو گیری از واژگونی تراکتوربا پائین نگه داشتن سطح بیل یا پاکت یا بارکن ضروری است

3- همیشه قطعات متحرک را با محافظ بپوشانید و قبل از نزدیک شدن به قطعات متحرک آن را خاموش کنید

4- زمان واکنش در هنگام خستگی استفاده از دارو ، و مشغله فکری کمتر می کند

شنوائی:

گوش انسان قادر به شنیدن صداهای بسیار ضعیف یا بسیار بلند میباشداما اگر گوش با صدای بیش از حد تحریک شود ، حساسیت خود را از دست میدهد ، صدای را با واحد دسی بل اندازه گیری می کنند و حدود آن از صفر تا 140 میباشد

دوبرابر مقدار انرژی فشار صدا منجر به افزایش تنها 3 دسی بل میگردد مثلا دو تراکتور با90دسی بل می شود 93 دسی بل

صدا :

صدا که محدود شنوایی انسان تقریبا 20 تا 20.000 سیکل hz (هرتزم میباشد )

صداهای با پایین یا زیر 1000 هرتز در کشاورزی معمول است

کاهش شنوایی بالا 1000 هرتز و حداکثر کاهش در 4000 هرتز روی میدهد

محافظ گوش: محافظ گوش زمانی ضرورت پیدا می کند که سطح صدا برای 8 ساعت یا بیشتر ،بیشتر از 90دسی بیل باشد

توصیه های عمومی برای محافظ از گوش:

1- درهنگام یدتراکتور و ماشین های کشاورزی کم صدا بودن آنها را مورد بررسی قراردهید

2- بیش از 90دسی بیل نباشد

3- ادوات خودرا کاملا روغن کاری کنید و اگر سیستم اگزوز معیوب باشد باید رفع عیب شود

4- صدای ادوات ن ،مثل کمپرسور، وآسیابها ی خوراک دام با ایجاد موانع صدا کاهش دهید

5- طول زمانی که شخص در معرض سر وصدا قرارمی گیرد ،محدود کنیم

سایر عوامل انسانی موثر در ایمنی:

1- عوامل فوزلوژی

2- خستگی

3- داروها ،مثل الکل و دخانیات

ایمنی چشم :

چشم ها به گرد وخاک و باد بردگی بسیار حساس می باشند ، بطوری که حتی مقدارکمی از آمونیاک خشک میتواند منجر به کوری شود

استفاده از عینک های بدون منافذ درهنگام انتقال مواد سمی ، ضروری است

محافظ پوست:

پوست دست و پا غالبا در معرض تماس مواد شیمیای قرار میگیرد که عوارض آن به صورت سوزش ، حساسیت ، جوش زدن وتاول ظاهر میکند

سیستم تنفس:

سیستم تنفس به مواد شیمیایی سمی وگرد و خاک ، روی دانه و مواد علوفه ای حساس می باشد ، که از جمله بیماریهای ریوی کشاورزی موسوم است بیشتر مواد به ظاهر بی ضرور میتواندگرفتاری های را برای انسان ایجاد کند گازهای متساعد شدن از سیلوها به اکیسد تیتروثون noc دود موتور co سمپاسهایی میوه و محصول غبار مواد شیمیایی و سمپاشیهای ات دامها ،

برای جلو گیری از موارد ذکر شده استفاده از ماسک ، کار در فضای آزاد یا آگاهی تهیه خوب دارد بطور کلی دوری از مواد شیمیایی

وسایل محافظ شخصی :

برای محافظت از اندامهای زیر وسایل ایمنی وجود دارند .

سر ، چشمها ، گوش ، دست و پا ، سیستم تنفس

صافی های گرد و خاک :

باعث گیر انداختن گرد و خاک ، گاه وکلش و سایر ذرات می گردد اگر در جایی که کار می کنید که گردو غبار ،محتوی کپک باشد استفاده از صافی تنفسی ضروری است

بلند اجسام :

اگر باری به وزن 50 کیلوگرم نادرست بلند شود به مقدار 700 کیلو گرم نیرو به دیسکهای کمر وارد میشود

فصل سوم

تشخیص مخاطرات معمول ماشین

عوامل مخاطرات معمول ماشین : مخاطر به صورت ماده یا چیز خطر ناکی است که امکان آسیب را دارد وقتی که حادثه ای در نتیجه خطای انسان رخ میدهد معمولا به دلایل زیر است :

1- چیزی را فراموش (عدم کشیدن ترمز دست )

2- انتخاب راه کوتاه ( مثل روشن یا کنترل تراکتور از روی زمین )

3- خطر حساب شده ای را انجام دادن ( مثل گذاشتن پا روی محور تواندهی )

4- خطر را نادیده گرفتن ( مثلا روغنکاری ماشین قبل از قطع نیرو)

5- نادیده گرفتن ایمنی ( سیگار کشیدن حین سوختگیری)

6- مشغله فکری داشتن ( نگرانی ازدست دادن وقت ، زمان )

7- ناتوانی در تشخیص مخاطره

مخاطرات معمول ماشین :

1- نقاط گیر

2- نقاط پیجیدن

3- نقاط له شدن

4- نقاط کشیدن به داخل

5- نقاط آزاد وار

6- قطعات پرتاب شونده

7- انرژی ذخیره شده

8- لغزش و سقوط

9- خودرو کندرو

10-شخص همراه

ã نقاط گیر : : نقاطی هستند که دو قطعه با همدیگر حرکت کنند و حداقل یکی از آنها حرکت دایره ای داشته باشد . مثل غلطک تغذیه ، دندانه های کم ن برای نقاط گیر که نمی توان حفاظتی تعبیه کرد بهترین راه

محافظت هوشیاری اپراتور است

ã نقاط پیچیده : هر قطعه در باری که در حال چرخش است اما از توان پیجیدن برخورداراست . مثل: محور های زنگ زده و بریده و یا محورهای گل آلود

انتهای محور های بیرون از یاتاقان قرارمی گیرد محورهای شیار دار ، شیاردارمربعی ، شش ضلعی و دستگاهای کوبنده یا تغذیه باعث گیر انداختن و پیجاندن لباس میشوند

ã نقاط برش : نقاطی هستند که لبه دو قطعه متحرک در امتداد یکدیگر حرکت می کنند مثل : دروگر های شانه ای و دوار و دماغه های برش دهنده چاپرکه رویش در حال حرکت با یکدیگر .

ã نقاط له شدن : در تراکتور های چهار چرخ متحرک با فرمان اتصالی مفصلی در وسط می تواند ، بصورت لولا عمل کرده ونقطه له ایجادمیکند که برای جلو گیری از این خطر ، هرگز درهنگام روشن شدن موتور بین چرخها نایستید

ã نقاط کشیده شدن به داخل: این حوادث معمولا زمانی اتفاق می افتد که شخص سعی میکند ساقه ذرت و یونجه و از این قبیل مواد را از بین غلطکهای تغذیه بیرون بکشد

برای جلو گیر از این خطرات :

الف ) امکان خطر را باید شناخت

ب) بدانیدکه نمی توانید در مسابقه سرعت با ماشین برنده باشید

ج) تمیز روغن کاری ، رفع گیر ، فقط در هنگام خاموش توان موتور انجام گیرد

نقاط آزاد دوار : هرقدر قطعه ای سنگین باشد ،سرعت آن بیشتر است و بعد از قطع نیرو مدت بیشتر به حرکت خود ادامه میدهد ( لیزی قطعه )

مثال دماغه برش چاپر ، آسیابهای چکشی ،تیغه های دروگر دوار ، پنکه های تیغه های روی دمنده های دکن علوفه ، فلایویل روی بیلرها

قطعات اجسام پرتاب شده : مثل دورگرهای دوار ، دکنها ، همچنین کلش دکن روی کمباین ممکن است تکه های چوب یادانه ها را پرتاب کند

انرژی ذخیره شده : انرژی ذخیره شده ، انرژی محبوسی است که آماده آزاد می باشد این انرژی تا وقتی محبوس باشد ایمن است اما اگر ناگهانی آزاد شود موجب آسیب می شود مثل : فنرها ، سیستمهای هیدرولیک ، هوای متراکم شده ، تخلیه الکتریسته ، بار بالا برده شده و مکانیزمهای زیر بار

لغزش وسقوط : مثل روغن کاری روی محل های پیاده شدن تراکتور و گل آلود

خودرو کندرو: علائم نصب شده به عقب وسیله نقلیه

شخص همراه : ( یاکمک ) هیج وقت بین دستگاه نصب و ماشین قرار نگیرد

فصل 4

ایمنی در تراکتور ها و ماشینهای کشاورزی ( خود گردان )

یک تراکتور یا ماشین ایمنی ماشینی است که بطور مناسب تعمیر شده باشد و بطور مناسب سرویس تجهیز شده باشد

استفاده نامناسب از ابزار برای تعمیر ماشین آلات :

عوامل ایجاد حادثه در ماشینهای کشاورزی

ü استفاده از ابزار نامناسب ، و دارای شرایط نامناسب منجر به حادثه می شوند

ü صدمه می تواند ناشی از شک الکترونیکی باشد

ü عدم وجود نامناسب از اداوات ایمنی

ü اگر کپسولهای اطفای حریق و سایر وسایل ایمنی وجود قرارنگیرد اپراتور یا حادثه مواجه خواهد شد

ü عدم آموزش کافی

ü آب و هوای نامناسب

ü هزینه های حادثه : هزینه های پزشکی ، از کار افتادگی و ....

نکات مهم از جلو گیر ی از حوادث ، در تراکتورها و ماشینهای خود گردان :

1- هنگام استفاده از هر گونه ماشین خود گردان قبل از تنظیم ، تعمیر ، و رفع گیر موتور را خاموش نموده و روی صندلی اپراتور بنشینید

2- تمام گاردها ، حفاظهای ایمن را خوب تمیز کرده و در جای خودشان قرار نماید

3- به هیچ اجازه سوار شدن تراکتور و ادوات را ندهید بجز برای کار و آموزش

4- به بچه ها نیز اجازه و ماشینهای در ح حرکت ، ترلیها و واگنها ندهید

5- به هیچ ی اجازه نزدیک شدن به ماشینهای برداشت درحال کار تا فاصله 2 متری دستگاه را ندهید

عوامل خطر ساز در کشاورزی:

v محیط

v فاکتورهای شخصی

v فعالیتهای کاری

v فاکتور های اجتماعی ، اقتصادی و

عوامل خطر ساز در مزرعه :

♣ تراکتور

♣ ماشین آلات و ادوات

♣ دامها

♣ الکتریسته

♣ مواد شیمیائی

♣ آتش

♣ مخازن و است ها رو باز

♣ نور خورشید

♣ مواد ذخیره شده انبار شده

♣ کورهای دامی

مخاطرات تراکتور:

ü واژگونی

ü حوادث ناشی از زیر گرفتگی

ü حوادث حمل و نقل در بزرگراه ها

ü سقوط

ü برخورد باسایر اجسام

تعادل تراکتور tractor stability:

ã یک اپراتور بایستی تراکتور را همیشه در یک وضعیت پایدار قراردهد بهترین موقعیت پایدار یک تراکتور موقعی است که مرکز ثقل آن در پایین ترین ، یا کمترین فاصله از زمین قرارگیرد

ã یک اپراتورباید فاصله چرخها را تاحد امکان در نظر بگیرد

ã از وزنه های سپهر چرخ یا وزنه ههای جلو و عقب تراکتور برای جلو گیری از بلند شدن چرخها جلو تراکتور استفاده کند

ã استفاده از چرخهای جفت یایی ( دو تائی )به طور قابل توجهی پایدار تراکتور در زمینهای شیب دار حفظ میکند

عوامل ایجاد عدم پایدار در تراکتور:

ü حرکت در بزرگراهها در حالیکه لودر ، بیل تراکتور خیلی بالا باشد

ü پر بیش از حد مخازن گود مایع یا سموم

ü استفاده از ادواتی که باعث بالا بردن مرکز ثقل تراکتور میشود

نکته : مرکز ثقل تراکتور 3/1 از محور عقب تراکتور میباشد

هنگامی که یک تراکتور در حال کار است نیروهای اضافه بعلاوه نیروی ثقل باعث واژگونی تراکتور میشود :

ü نیروهای سانفیوژ یا گریز از مرکز

ü گشتاور ا ل عقب

ü نیروی احتراق تراکتوریک دوم از مرک و میرهای ناشی از واژگونی تراکتور میباشد که ناشی از زیر گرفتگی و واژگونی میشود

وزن درتراکتور ها 30% روی چرخها جلو و 70% روی چرخهای عقب

علل واژگونی تراکتور از عقب :

1- با درگیر کلاچ گشتاوریا همان نیروی چرخشی به محور عقب وارد میشود اگر از چرخش محور به طریق ممانعت شود ، برای مثال وقتی که در شروع کاربار سنگینی را بکشی ،یا چرخهای محرک به زمین چسبیده باشند ، نیروی چرخش سعی میکند که چرخهای جلو را از زمین بلند کند و تراکتور را در حول محور عقب به سمت عقب بچرخاند

موارد زیر باعث افزایش واژگون شدن تراکتور میشود :

1- حرکت در دنده سنگین با سرعت بالای موتور

2- درگیر سریع کلاچ ، اهرم مالبندی یا نقطه اتصال

3- شتاب گرفتن سریع خصوصا وقتی که از شیب بالامی روید ، یا اینکه بارسنگینی را می کشید

4- درگیر نیرو به چرخها محرک وقتی که قادر به حرکت نیستند ، چرخها در جا می چرخند

2- اهرم مالبند ،یا نقطه اتصال:

وقتی که بارسنگینی را می کشید ، لاستیک عقب به زمین فشار وارد میکند همزمان با ر متصل به مالبند سعی در کشیدن بار به عقب می نماید در این ح نقطه تماس بین لاستیک های عقب و سطح زمین مانند لولا عمل کرده و چرخها جلو تراکتوررا بالا می برد .

جلو گیری از واژگونی تراکتور از عقب :

1- بار های کشیدنی را فقط به مالبند متصل کنید هرگز بارکشیدنی را نه محور تراکتور یا بازوی های آن متصل نکنید

2- ارتفاع مالبند سه نقطه رامحدود کنید

3- برای افزایش تعادل از وزنه استفاده کنید برای متعادل ساختن تراکتور برای اتصالات عقب سوار و تریلرهای سنگین در چرخ کور پخش؟؟؟؟؟؟؟؟؟کن ها از وزنه هایی که به جلو شاسی اضافه می شود استفاده کنید

4- حرکت به جلو را به آرامی انجام دهید برای شروع مطمئن از سرعت مناسب موتور استفاده کنید و در گیر کلاچ به آرامی صورت گیرد

5- سرعت را به تدریج تغییر دهید

6- هنگامیکه سطح شیبداری را با دنده عقب به پایین طی میکنید از ترمز با احتیاط استفاده کنید و اگر سطح شیبدار میخواهید بالا روید تراکتو را در ح مع برانید

7- حرکت در اطراف چاله های ، از چاله ها عبور نکیند مگر اینکه ضرورت داشته باشد

8- درصورت گیر تراکتور در گل به عقب برانید

برای جلو گیری از واژگونی شدن جانبی تراکتور:

1- چرخ ها را در عریض ترین ح تنظیم مناسب برای کاری که انجام میدهید قراردهید

2- قبل از راندن در سرعت های زیاد پدال های ترمز را بهم قفل کنید وارد فشار غیر یکنواخت ترمزها به چرخها عقب میتواند تراکتور را واژگون کند

3- براساس وضعیت کاری سرعت خود را محدود کنید در هنگام راندن به جلو همیشه مراقب ضربه ، ص ه و سایر موانع باشید

4- اجازه جهش به تراکتور را ندهید این امر باعث ار دست رفتن کنترل فرمان میشود

5- در شرایط لغزنده به آرامی برانید

6- کشیدن بارهای سنگین و ادوات را در سرعت مطمئن انجام دهید

7- با ایمنی گردش نمایید قبل از گردش سرعت را کاهش دهید به خاطر داشته باشید که نیروی گریز از مرکز روی تعادل تراکتورتاثیر می گذارد

8- در هنگام پایین رفتن از شیب دور موتور راکم کنید

واژگونی تراکتور های بارکن ( لودر دارد):

برای جلو گیری از واژگون شدن ا ین تراکتور ها باید :

? در هنگام دور زدن و حمل و نقل لودر را تا حد ممکن پایین بیاورید

? دقیقا مراقب موانع و فرو رفتگی ها باشید

? لوازم را به آرامی انتقال دهید و از حرکت ها ، توقف ها و دور زدن ها سریع بپر د


ساختن محافظ در مقابل واژگون شدن :

این سازه ها برای دستی به دو هدف زیر هستند :

1- محدودیت واژگون شدن تا 90 درجه

2- محافظت از اپراتور در هنگام واژگون شدن تراکتور بیش از 90درجه

سقوط از تراکتور:

یکی از دلایل حوادث جدی سقوط از تراکتورهای میباشد این حوادث معمولا قابل اجتناب می باشد بیشتر سقوط ها به خاطر سوار شدن یا پیاده شدن نامناسب تراکتور میباشد

روشهای جلو گیری از حوادث سقوط :

ã پله ها و سکو راتمیز و خشک نگهداریدکه شامل تمیز گل، یخ، برف ، گریس ، و روغن می باشد

ã از روی تراکتور نپرید همیشه احتمال گیر لباس به پدال ها ، اهرم ها یا سایر قطعات وجود دارد که منجر به آسیب میشود

ã برای بالا رفتن به تراکتور از دستگیره یا نرده استفاده کنید سعی کنید سه نقطه را همیشه را روی تراکتور داشته باشید و همچنین از چکمه های عاج دار استفاده شود

سقوط اپراتور:

گاهی اوقات اپراتور ها از تراکتور سقوط کرده و زیر چرخها له میشوند

برای جلو گیری از این مورد موارد زیر باید رعایت شود

ü هرگز تراکتور را در حالیکه روی مالبند هستید یا روی گل گیر هستید ب ار نگیرید فقط تراکتور را از سکوی راننده به کار بگیرید

ü استفاده از کمر بند ایمنی ا امی است

ü سرعت مطمئن کاری را حفظ کنید

ü در هنگام خستگی استراحت ا امی است

حمل مسافر :

تراکتور ها برای حمل یک نفر آن هم اپراتور طراحی شده اند از تراکتور برای حمل افراد همکار نیز استفاده نکنید مسافران میتوانند مشکلات دیگر نیز داشته باشند آنها میتوانند کنترل های کارشما دخ کنند و به طور تصادفی ابزار کنترل را حرکت دهند

حوادث ناشی از زیر گرفتگی :

که مهمترین علل این حوادث شامل :

1) تراکتور را فقط از روی صندلی روشن کنید

2) سوئیج های ایمنی را غیر فعال نکنید

3) از یک سره مدار برای استارت زدن خودداری کنید

4) همیشه از ترمز دستی در هنگام پارک استفاده شود

5) توجه به افراد شاغل و تماشاگر

تصادفات مربوط به حمل و نقل تراکتور در جاده ها:

حدود 17% تصادفات کشنده مربوط به تراکتور در جاده های ، عمومی ، و بزرگ راهها رخ می دهد .

بیشتر حوادث در موارد زیر رخ میدهد :

1- درطی فصل کاشت و برداشت معمولا بین ساعت 3 تا 6 عصر

2- وقتی که سرعت بیشتر از 50 مایلی ( 85 کیلو متر بر ساعت ) علت اصل سرعت بیش از حد سایر وسایل

موارد ایمنی باری جلو گیری از این حوادث :

1- مطمئن باشید که تراکتور از لحاظ فرمان ، ترمزها و سایر موارد به درستی عمل می کند

2- تراکتور را با استفاده از علائم ایمنی قابل دیدن کنید این علائم شامل مثلث خودروی کندرو، چراغهای گردان ، چراغهای چشمک زند

3- باسرعت مطمئن حرکت کنید

4- هنگام توقف در شانه خاک ریز پارک کنید

حوادث محور تواندهی

آسیب های مربوط به محور تواندهی دو نوع هستند معمولترین این حوادث گیر افتادن توسط شافت دوار است و موقعیت های نیز پیش می آید که اپراتور به شافت ش ته ی جدا شده که شدیدا" در پشت تراکتور به اطراف نوسان میکند برخورد میکند

محافظ های یک پارچه محور کاملا محور تواندهی را احاطه میکنند این محافظ ها از لوله ای ف ی یا پلاستیکی ساخته شده و بوسیله یا تاقان هایی احاطه میشود و بنابر این محافظ ها مستقل از محور عمل میکنند

پیچیده شدن توسط محور تواندهی برای جلو گیر ی از آسیب ناشی از پیچیده شدن توسط محور تواندهی موارد زیر باید رعایت شود

? همیشه قبل از ترک تراکتور محور تواندهی را قطع وموتور را خاموش کنید این عمل سه نوع حفاظت راو یاری شما د ی خواهدشد:

a- حفاظت در برابر چرخش محور

b- حفاظت در برابر قطعات متحرک ماشین

c- جلو گیری از درگیر وغیر مترقبه موتور وقتی که شما در حال تمیز ، روغن کاری ، تنظیم یاانجام تعمیرات هستید

? حفاظ اصلی را در جای خود بگذارید

? وارسی کنید که محافظ ها ی یک پارچه در وضعیت خوبی باشند وقتی که محور متوقف میشود شما باید بتوانید حافظ را آزادانه با دست بچرخانید

? هرگز روی یک محور دوار پا نگذارید وسایل ایمنی معمولا قابل اعتماد هستند ولی ممکن است به درستی کار نکند محورهای تواندهی توان را از تراکتور به ماشین انتقال میدهد این ماشین ها شامل ، محورها ، بیلر، فلسهای دانه ، واگن های خود تخلیه ، چاپر و آسیابهای تغذیه میباشد

محور ش ته یا جدا شده :

درصورت استفاده یا تنظیم نادرست محور تواندهی ممکن است در جریان کار بشکند و یا جدا شود اگر این عمل اتفاق بیفتد غالبا آسیب های شدیدی را به اپراتور وارد میکند

این حوادث بیشتر زمانی رخ میدهد که مجموعه محور تواندهی به خوبی نصب نشده باشد . مالبند تراکتور به صورت نادرست قرار گرفته باشد یا اینکه در جریان کار از محور تواندهی به درستی استفاده نشود برای جلو گیری از این گونه حوادث :

e چهار شاخ های گاردان را در یک مسیر قرار دهید

e همیشه از خطوط انتقال نیروی توصیه شده برای ماشین استفاده کنید خطوط انتقال نیرو معمولا روی هم قرار می گیرند اگر چنین عمل نکنندممکن است وقتی که چرخ های عقب تراکتور برروی سطح پشته داری حرکت میکند خطوط انتقال نیرو از هم جدا شوندیا ممکن است که آنقدر به یکدیگر فشار وارد نماید که در هنگام چرخیدن تراکتور یا عبور چرخهای عقب تراکتور از گودال یا فرورفتگی به زمین برخورد کند

e مالبند را در وضعیت درست قراردهید

مشاهده متن کامل ...

آموزش کوه پیمایی و کوه نوردی
درخواست حذف اطلاعات

با رعایت یک سری قواعد ساده می توانیم با گام برداری صحیح و تقسیم انرژی مناسب از آسیبهای رایج ورزش کوه نوردی اجتناب کنیم. خیلی از دوستان همنورد هستند که به علت رعایت ن همین اصول ساده، زانوهای خودشان را به دست فیزیوتراپها س اند.

اولین عضو فعال هر کوهنورد در ورزش کوهنوردی پاها میباشد و اگر شخص بتواند بطور صحیح ازاین عضو استفاده کند کمتر دچار خستگی می شود و رسیدن به این هدف مست م هماهنگی بین دستگاه تنفسی و اعضای دیگر می باشد .گام برداری صحیح به صورتی است که شخص به نفس نفس زدن نیافتد واین عمل اصولی دارد که بصورت مختصرآنها را بیان می کنیم .

اولین اصل در آمادگی بدن جهت انجام هر ورزش گرم می باشد . در کوهنوردی عمل گرم به دو روش انجام می شود.

۱- گرم بدن با نرمش و انجام حرکات کششی در ابتدای حرکت .

۲- گرم بدن با بسیار آرام و گام کوتاه در ابتدای حرکت .

باید بدانیم که تنها راه جلوگیری از ساییدگی مفاصل زانو علاوه بررعایت نکات زیر، تقویت ماهیچه های چهار سر زانو ( بالای زانو ) می باشد. بهترین تمرین برای تقویت این ماهیچه ها، دویدن های منظم و مناسب می باشد. اگر زمان و مکان مناسبی برای دویدن ندارید می توانید از روش ساده و بسیار کارآمد زیر استفاده کنید :
بر روی یک صندلی بنشینید؛ جفت پاهای خود را بالا بیاورید و آنها را صاف در مقابلتان قرار دهید. چند ثانیه ای نگه دارید و بعد رها کنید و دوباره تکرار کنید. روزهای بعد می توانید با قوی تر شدن ماهیچه های پا، مدت بیشتری آنها را بالا نگاه دارید و یا حتی وزنه های کمی مثل کتاب یا بالشت بر روی آن قرار داهید و تعداد دفعات تکرار را افزایش دهید.

گام برداری در صعود کوه

 1. در هنگام حرکت فاصله ی پاها باید به اندازه عرض شانه ها باشد و پا نباید زیاد از حد باز شود .
 2. بدن در هر ح ی ایستاده بر سطح افق عمود باشد.
 3. ابتدا پنجه و بعد پاشنه پا روی زمین قرار میگیرد.
 4. در هر گام پای تکیه گاه صاف سپس پای بعدی از زمین برداشته شود (نباید با زانوی خم صعود کرد)
 5. تمامی کف پا روی زمین قرار گیرد، باستثناء شیبهای تند که با نوک پا گام بر می داریم، استفاده از نوک پاموجب خستگی زودرس عضلات پا میگردد.
 6. گام برداری باید با حرکت یکنواخت، قدم ها ی ان و با ریتم منظم حرکت میکنیم.
 7. در شیب های بالای 20 درجه بهتر است، بصورت زیگزاگی صعود شود. البته هر چه شیب بیشتر می شود باید زاویه بین دوخط زیگزاگ کمتر وطول مسیر زیگزاگ باتوجه به پهنای منطقه مانور، بیشتر می شود.
 8. برگرداندن عضله به ح اولیه بسیار مهم است (چون هر اندازه عضله فشرده تر و درح انقباض باشد انرژی بیشتری جذب می کند) .
 9. با تنظیم تنفس و گام خود ، از بالا رفتن ضربان قلب ودر نهایت خستگی زودرس جلوگیری کنید (در ح عادی هر دو گام یک دم و بازدم) و تنفس باید بوسیله بینی و کامل صورت گیرد ( در اصطلاح دیافراگمی باشد) .
 10. تنفس از طریق بینی انجام شود زیرا تنفس از دهان باعث خشگی گلو، تشنگی و در هوای سرد سرماخوردگی و عفونت گلو میگردد.
 11. در شیب های تند و ارتفاعات بالا با هر گام دم و با گام بعدی عمل باز دم را انجام میدهیم.
 12. پس از هر یک ساعت حرکت پنج دقیقه استراحت لازم است.
 13. برای هر صعود مهم ترین مسئله تقسیم صحیح انرژی می باشد.

نحوه حرکت در سرازیری

اولین مرحله آمادگی هنگام حرکت در سرازیری این است که داخل پوتین جوراب ضخیم و نرم دیگری پوشیده و با بستن محکم بندکفش از حرکت اضافی پا در پوتین جلوگیری نماییم.

مراحل چهار گانه حرکت در سرازیری

 1. قدمهای برداشته شده در سرازیری می باید متعادل تر از قدمهایی باشد که تنها تحت تأثیر قوه جاذبه قرار می گیرد و بی اختیار برداشته می شود.
 2. پا در هر قدم با زانوی ش ته بر روی زمین قرار می گیرد و پاها مرتب و متواتر در کنار یکدیگر حرکت می نمایند. راه پیمایی در سرازیری هیچ کجا به اندازه راه پیمایی در سربالایی مشکل نیست ولی نباید شدت جراحات وارده را در سرازیری نادیده گرفت.
 3. در سرازیری است که اشهای پوستی ایجاد می شود و مفصل زانوها جابجا شده مچ پا می پیچد، لذا سرعت راه پیمایی در سرازیری نباید خیلی بیشتر از سرعت سربالایی باشد.
 4. در سرازیری شخص باید گامهای خود را با اختیار و کنترل شده بردارد و به دلیل همین کنترل حرکت است که شخص باید به میزان سرعت خود دقت نماید. معروف است که کامیون با هر دنده ای که در سربالایی می رود حداکثر با یک دنده سبکتر از آن در سرازیری به آن توجه کند و همچنین به استراحت در سرازیری به همان اندازه استراحت در سربالایی اهمیت دهد.

گام برداری در فرود کوه

 1. پا از زانو کمی خم و با انعطاف حرکت میکنیم.
 2. ابتدا پاشنه و سپس پنجه پا را روی زمین قرار میگیرد.
 3. اگر شیب تند است، به روش پلکانی و از پهلو با بقل پا فرود میآییم.
 4. در شن اسکی ها، باید بدن را کمی خم و پاشنه پا را در شن فرو کرده فرود میآییم.......

  چگونگی حرکت در کوه پیمایی های طولانی:

  در کوه پیمایی، قدمهای متعادل و آهنگ ثابت و سرعت یکنواخت رکن اساسی می باشند. چنانچه یک روش کوه پیمایی بسیار مهم را خواسته باشیم تعیین کنیم که بر اساس آن سرعت راه پیما تنظیم و انرژی ذخیره و به طور متعادل مصرف گردد آن روش قدم برداشتن توأم با استراحت می باشد. راه پیمایی در کوهستان همراه با صرف انرژی زیاد است لذا پا و ششها احتیاج به یک زمان کوتاه استراحت در خلال حرکت پیدا می کنند. در قدم آهسته همان طور که در هر گام یک لحظه و مکث وجود دارد، تعداد تنفس می باید با این جریان تطبیق داده شود. به طور مثال در شرایط معمولی هر سه یا چهار گام یک عمل دم و هر سه یا چهار گام دیگر با عمل بازدم هماهنگ می گردد، در یان مثال گامها سریعتر از ریه های شخص عمل می کند و در واقع گامها باید در مکث بوجود آمده استراحت کنند لکن در ارتفاعاتی که هوا رقیق است ریه ها احتیاج به مکث دارند و در ازاء هر دو، سه، یا پنج نفس یک قدم برداشته می شود. در ارتفاعات بالا کوه نوردان می باید آگاهانه نفس عمیق و سریع و پشت سر هم بکشند در ارتفاعات پایین عضله های پا هستند که احتیاج به زمان بیشتری جهت ب انرژی دارند. یک عامل مهم در راه پیمایی توأم با استراحت، هماهنگی فکری و روحی می باشد. وقتی که قله همانطور دور و غیرقابل دسترس به نظر می رسد. شخص می باید به این روش اعتماد نماید که مسافتهای باقی مانده را به کندی ولی پیوسته پشت سر بگذارد. در این نوع حرکت گامها می باید آهسته تر از مواقع معمولی برداشته شود، به نحوی که نفس کشیدن مانع صحبت نشود. اگر در هنگام حرکت دچار تنگی نفس بشویم و نتوانیم براحتی با دیگران صحبت نماییم می توان نتیجه گرفت که سرعت قدم برداشتن زیاد است. قدم برداشتن آهسته و متعادل، احتیاج به استراحت ثابت و ایستای کمتری پیدا می نماید و بسیار بهتر از قدم برداشتن سریعی است که مست م تعداد استراحت بیشتری می باشد یک کوه پیما می باید بدون نیاز به استراحت، لااقل برای مدت یک ساعت راه پیمایی نمودن بتواند بر روی شیبهای تند با هماهنگی قدم برداشته و تنفس خود را کنترل نماید. یک نفر مبتدی نباید بیشتر از ده کیلومتر در روز راه پیمایی نماید مخصوصاً در شرایطی که ارتفاع بیشتر از 1500 متر باشد. در مناطق برفی و قلوه سنگی این مقدار به تناسب کاهش می یابد.

  عوامل مؤثر در کوهپیمایی

  تعیین روش صحیح راه پیمایی با عوامل متعددی از جمله قدرت جسمی، میزان بار، مسافت و زمان در ارتباط می باشد. لذا برای راه پیمایی صحیح در مناطق گوناگون، نمی توان به شرایطی واحد و ی ان دست یافت ولی عوامل اساسی و مهمی که در راه پیمایی صحیح نقش تعیین کننده ای دارد را می توان به ترتیب زیر بیان نمود.

  الف ـ سرعت راه پیمایی و تعیین درستی آن.

  ب ـ اتخاذ روشی که بر اساس آن سرعت راه پیمایی تنظیم و انرژی بدن ذخیره گردد.

  ج ـ استراحت های لازم در خلال راه پیمایی.

  الف: سرعت راه پیمایی

  توجه به دو قسمت از بدن که کنترلهای جداگانه ای را بر روی اندام اعمال می نمایند به ما کمک می کنند تا به درستی سرعت قدم زدن خود پی ببریم، در درجه اول: «قلب»، زیرا هر به همان سرعتی می تواند حرکت کند که ضربان قلبش اجازه می دهد، هنگامی که قدم برداشتن مست م تلاش زیاد و همراه با افزایش ضربان قلب است این امر نشان دهنده این واقعیت است که سرعت راه پیمایی زیاد است. دوم: «ریه ها»، چون شخص می تواند آن مقدار سرعت داشته باشد که ریه هایش اجازه می دهند، مسلماً وقتی که ریه ها با ناامیدی و تلاش زیاد دنبال هوای تازه هستند می توان نتیجه گرفت که سرعت زیاد است. وجود هر یک از نشانه های فوق باعث می شود که از سرعت راه پیمایی بکاهیم. لذا به خاطر ارتباط مستقیم توان پاها در راه پیمایی با میزان ضربان قلب و تنفس ریه ها، معروف است که پاهای کوه نورد قلب و ریه دوم او می باشند. سرعت در خلال راه پیمایی متغیر است. در شروع راه پیمایی مخصوصاً در صبحها بهتر است که آهسته حرکت نمائیم تا بدن بتواند به خواسته های ما آگاهی یافته و هماهنگی در بین فعالیت اعضای مختلف از جمله چشم، پا، قلب و ریه ایجاد گردد. بعد از مدتی راه پیمایی شخص آمادگی بیشتری یافته و با نشاط و قدرت بدنی خوبی حرکت می نماید. در واقع ارتباط چشم، پا، قلب و ریه به نحو مطلوبی برقرار گشته و پا به جریان افتادن خون در بدن عضله ها و اعصاب مربوطه نرم گشته و تحرک بیشتر و بهتری برای ع العمل نشان می دهند.

  ب: تنظیم سرعت و ذخیره سازی انرژی

  برای آشنایی با نحوه حرکت صحیح در شیبها، تصور نمایید که در پایین پلکانی با تعدادی پله ایستاده اید. برای شروع زانوهایتان را حتی المقدور به عقب متمایل نموده و مفصل زانوها را تا حد امکان باز و در یک راستای مستقیم و عمود بر زمین قرار دهید. سپس یک قدم به جلو برداشته و پای عقب را همان گونه راست و به ح ثابت نگاه دارید. بعد از قرار دادن یا روی اولین پله پای دیگرتان را حرکت داده و قدم بعدی را بردارید. این بار پایی را که روی اولین پله قرار گرفته می باید به ح راست و ثابت نگهدارید. این تعویض پاها می باید در تمام طول راه پیمایی رعایت گردد. تا بدین ترتیب سنگینی وزن شما مستقیماً بر روی استخوانهای پا قرار گرفته و فشار حاصل حتی المقدور به زمین منتقل گردد. بدین ترتیب هر یک از پاها در حین قدم برداشتن برای لحظه ای فرصت استراحت پیدا می کنند. بهتر است که این حرکت را بر روی پله تمرین نموده و سپس آن را در کوه نیز تجربه نمایید. در راه پیمایی گامها باید به صورت موازی برداشته شود وابتدا کف پا و سپس پاشنه پا بر روی زمین قرار گیرد. بنابراین نباید پنجه پا را از قسمت خارجی و یا ابتدا از پاشنه آن بر روی زمین قرار داد. عضلات پا وظیفه به حرکت درآوردن اهرمها و مفصلها را به عهده دارند، نه تحمل سنگینی و فشار حاصله از وزن بدن، بدین خاطر توجه به اندازه گامها و فاصله آن با زمین در راه پیمایی بسیار مؤثر می باشد. در انجام حرکات ورزشی اندازه های طبیعی بدن نقش به سزایی داشته و به تجربه ثابت شده که اندازه گامهای هر شخص در راه پیمایی برابر با اندازه طبیعی کمر وی می باشد. فاصله گامها از زمین نبایستی از قوزک پا بیشتر باشد چون در غیر این صورت عضلات در هنگام جابجایی و قدم برداشتن انرژی بیشتری مصرف نموده و زودتر خسته و ناتوان می گردند. دقت بر مسیر راه پیمایی از طریق چشم بسیار حائز اهمیت است و نمی تواند به صورت یک عادت و عمل عادی درآید. کوهستان محیطی است که تحت تأثیر نیروهای طبیعی فراوانی قرار دارد و به عنوان مثال مسیری که یک بار قبلاً تجربه کرده ایم ممکن است بر اثر ریزش کوه، جاری شدن سیل، فرود آمدن بهمن و ده ها عوارض دیگر دگرگون شود. نادیده گرفتن نکات یاد شده فوق ممکن است باعث صدمه دیدن عضلات و مفاصل گردد.

  ج: استراحت در خلال راه پیمایی

  در طول ساعات اولیه روز وقتی که هنوز بدن خسته نشده توقفها باید خیلی کم و کوتاه باشد. برای استراحت کنندگان بهتر است در ح ایستاده قرار گیرند و با تکیه بر یک درخت یا تخته سنگ کوله را از دوش خود بردارند و روپوش به تن کنند و تنفس عمیق انجام دهند و در طول ساعات بعدی راه پیمایی بدن نیازمند استراحت کاملتر است و در این حال راه پیمایان می توانند در یک جای مناسب نشسته و در حالی که پاها صاف و کشیده بر روی زمین قرار دارد، شخص می تواند خوردنی و نوشیدنی از نوع قندی میل نماید. از نظر روانی بهتر است که در بالای شیب استراحت نمایید نه در پایین آن و سعی کنید محلی را انتخاب نمایید که مشرف به مناظر خوبی باشد و امکان ع برداری را برای شما فراهم سازد. انجام این کار، فکر شما را از پاها و عضلات خسته تان باز می دارد. در مناطق مشرف به باد استراحت ننمایید چون وزش باد و هوای سرد عضلات شما را به سرعت می بندد.

  د: تنفس صحیح در کوه

  تنفس باید عمیق و به طریقه صحیح صورت گیرد برخلاف آن چه اکثر اشخاص انجام می دهند حجم ششها نباید از طرفین افزایش یابد در اثر این نوع تنفس غلط حجم قفسه افزایش می یابد.
  در تنفس صحیح حجم ششها از ناحیه تحتانی افزایش یافته که این امر با افزایش حجم شکم همراه است. این شکل تنفس در ناحیه شکم به صورت ضربان مشخص و روشنی قابل رؤیت می باشد.
  لذا از نظر راحتی هیچ وقت نباید کمر را محکم با کمربند و مانند آن بست، کمربند می باید در پایین ترین حد ممکن بسته شود، در این روش باید سعی گردد هوای دم به تحتانی قسمت ریه ها هدایت و انباشتگی ریه ها از هوای دم انجام پذیرد. عمل بازدم بعد از یک مکث چند ثانیه ای و حداقل سه ثانیه به دنبال عمل دم با فشار دیافراگم به قسمت تحتانی ششها به طور کامل با حداکثر تخلیه صورت بگیرد.

 5. چگونه حرکت کنیم؟

  فرمول کلاسیک آن عبارتند از:

  هماهنگی قدم با نفس، تنظیم سرعت حرکت با شیب و سختی مسیر.

  در تابستان استراحت در فواصل معین و در جاهای بدون باد.

  در زمستان حرکت مداوم.

  نه خیلی سریع و نه خیلی آهسته (معمولأ ابتدا آهسته و پس از گرم شدن تندتر).

  حرکت با چشم باز، با توجه به اطراف و مسیر بازگشت و با توجه به فواصل و موانع و زمانها .

  در صورت وم یادداشت برداری و جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات.

  با احتیاط و بدون خطر زیاد.

  هنگام کوهنوردی باید انرژی خود را به گونه ای تقسیم کرد تا کمتر خسته شویم. تند راه رفتن در سربالایی ها به ویژه در انی که فاقد آمادگی جسمانی لازم اند یا این که کوله پشتی سنگین با خود به همراه دارند، نه تنها باعث تنگی تنفس خواهد شد بلکه مصرف انرژی بیشتری را می طلبد.

  اگر این عمل ادامه یابد، شخص کوهنورد به اصطلاح خواهد برید. بیشتر انی که در کوه می برند آن هایی هستند که انرژی خود را به خوبی تقسیم ننموده اند.

  طول قدم یک کوهنوردی باید با در نظر گرفتن قد و عوامل دیگری همچون شیب مسیر تنظیم شود.

  در مکان های تقریبا تخت که شیب اندکی دارند، می توان قدمهای بلندی برداشت. ولی در سربالایی ها و مکان های پرشیب باید فاصله قدمها را کوتاه تر در نظر گرفت تا خستگی به کمترین میزان خود برسد.

  هنگام باید تمام سطح پا روی زمین گذاشت. اما در بعضی از سربالایی ها می توان فقط از قسمت جلویی پا نیز استفاده کرد.

  یکی از نکات بسیار مهم در کوهپیمایی، تنفس صحیح نگام صعود و فرود است. زیرا که با تنفس صحیح، ا یژن کافی به بدن خواهد رسید. به خصوص که در ارتفاعات به دلیل کم شدن میزان هوا، بدن نیاز به مصرف انرژی بیشتری برای ب ا یژن مورد نیاز خود دارد.

  هنگام دم می توان هم از بینی و هم از دهان استفاده نمود (با نسبت 70 به 30 درصد). استفاده صرف از بینی با توجه به تمام مزایایی آن، به دلیل حجم هوای ورودی کمتر، گاهی اوقات امکان پذیر نیست.

  هنگام بازدم باید هوای درون ریه ها را محکم از دهان خارج کرد (بازدم قوی) تا بتوان از حجم هوای مرده داخل ریه ها تا حد امکان کاست و هوای پر ا یژن را جایگزین نمود.

  تعداد دم و بازدم، به عواملی چون ارتفاع، آمادگی جسمانی، شیب مسیر، طول قدم ها حجم ریوی، میزان رطوبت هوا و در نهایت نحوه قرار گیری سر و گردن بستگی دارد.

  معمولا نمی توان مدت زمان طی یک مسیر معین را با دقت کامل تعیین کرد. اما روش هایی وجود دارد که می توان با استفاده از آن ها این زمان را با دقت قابل قبولی به دست آورد.

  یکی از این روشها به قانون نایسمیت (naismith's rule) معروف است. با استفاده از این قانون و داشتن نقشه های بزرگ مقیاس ( مقیاس 5000/1 یا بزرگتر) می توان قبل از انجام یک برنامه تقریب خوبی برای زمان انجام آن برنامه به دست آوریم.

  قانون نایسمیت برای تخمین زمان انجام یه برنامه:

  برای هر 5 کیلومتر در مسیرهای تخت و ساده 1 ساعت در نظر می گیریم.

  برای هر 3 کیلومتر کوهپیمایی در شیب ها که شما را به تقلا وا می دارد، 1 ساعت در نظر می گیریم.

  برای هر 1 کیلومتر مسیر ناهموار، بوته زار انبوه، برف نرم، شن زار، 1 ساعت در نظر می گیریم.

  به ازای هر 500 متر افزایش ارتفاع، 1 ساعت به زمان کل اضافه می کنیم.

  به ازای هر 1000 متر کاهش ارتفاع، 1ساعت به زمان کل اضافه می کنیم.

  در مجموع به ازای هر 5 ساعت نیز 1 ساعت اضافی برای اوقات تلف شده و استراحت در نظر می گیریم.

  باید عادت نماییم تا بعد از حدود 2 ساعت کوهپیمائی مداوم حدود 10 تا 15 دقیقه استراحت کنیم تا بدن ما بتواند خود را برای فعالیت بعدی آماده کند.

  در موقع عبور از سطوح شیب دار باید عمود بر سطح حرکت نماییم در این ح پاها را نیز عمود بر سطح افق قرار داد.

  در شیب می توان از باتوم راهپیمائی نیز استفاده نمود.

  تا حد امکان از صعود در شیب های پر از سنگریزه و شن اجتناب نمایید چرا که با صرف انرژی زیاد مسافت کمی را خواهید پیمود. در این جور مکان ها باید جایی را انتخاب کرد تا شخص به عقب لیز نخورد، هنگام پایین آمدن از این نوع سطوح باید اول پاشنه پا را روی زمین گذاشت.

  هنگام پاین آمدن از شیب های تند بهتر است فاصله قدم ها را کوتاهتر انتخاب نماییم. رعایت فاصله مناسب با نفر جلویی نیز از واجبات است. به طوری که اگر نفر جلویی ناگهان ایستاد، تعادل نفر قبلی به هم نخورده و احتمالا به نفر جلو برخورد نکند. از سویی اگر تعادل نفر عقب به هم خورد، نفر جلویی فرصت کافی برای ع العمل داشته باشد. باید به خاطر بسپاریم که هنگام پایین آمدن متناسب با میزان شیب مسیر زانوها را خم و بالاتنه را نیز به شرط آن که مرکز ثقل بدن هنوز داخل سطح اتکای بدن بماند، به جلو متمایل کنیم.

  شیب های بیش از 20 درجه را چه هنگام صعود و چه هنگام فرود حتما به صورت ما یچ (زیگ زاگ) طی نمایید. زیرا در این صورت فشار وارد بر بدن بسیار کمتر می شود به یاد داشته باشید که هر چه شیب تند تر می شود، زاویه بین دوخط زیگزاگ کمتر و طول مسیر زیگزاگ کمتر و طول مسیر زیگزاگ با توجه به پهنای منطقه مانور بلندتر می شود.

  هنگام بالارفتن از شیب بهتر است که از پاکوب ها برای طی مسیر استفاده شود و حتی المقدور از مسیرهای نامشخص پرهیز گردد.

  مسیرهای با شیب کم را می توان به طور مستقیم بالا رفت. این مسیرها اکثرا مسیرهایی هستند که از گذشته های دور اهالی کوهپایه نشین آن منطقه، در شرایط هوایی مناسب، به دلایل متفاوت در آن تردد می د که اکنون مورد توجه کوهنوردان قرار گرفته است. این گونه مسیرها غالبا در کنار رودها یا کَمَربُر کوه ها قرار دارد.

  به هر روش که در حال بالارفتن از شیبی باشیم باید پای باردار بعد از هر گام همیشه به صورت مستقیم قرار بگیرد. این عمل باعث می شود تا فشار وزن بدن از روی ماهیچه های پا خارج و به استخوان ها و تاندوم ها منتقل شود. در غیر این صورت ماهیچه های پا باید دائماً وزن بدن را تحمل کنند. که این امر سبب خستگی زودرس خواهد شد.

 6. عبور از رودخانه و جریان های آب

  راه های عبور از رودخانه ها و تاثیرات عمق آب، سرعت جریان آب و عرض رودخانه یکی از مسایل پیش روی کوهنوردان است که در این مطلب بررسی شده است:
  تا آنجا که امکان دارد سعی کنید برای عبور از روی رودخانه ها از پل ها یا معابری که امکان عبور از آن را فراهم می سازند، استفاده کنید حتی اگر فاصله آنها دور باشد و شما مجبور به طی مسافتی بیشتر شوید. تنها در مواقع ضروری و غیرقابل اجتناب داخل آب شوید. در صورتی که به هر علتی مجبور بودید از داخل آب عبور کنید،

  موارد مهم زیر را مدنظر قرار دهید:

  الف) دمای هوا : خیس شدن در فصول سرد می تواند حیات شما را به خطر اندازد، پس قبل از اقدام به عبور از آب لازم است از وجود لباس های خشک اضافی و همچنین امکان تولید گرمایش(نظیر دسترسی به چوب برای روشن آتش) اطمینان حاصل کنید. لذا در صورت مهیا نبودن این شرایط توصیه اکید بر بازگشت می کنیم. به ویژه امکان خشک کفش بسیار مهم است.

  ب) عمق آب : هر چه عمق آب بیشتر باشد، نیاز به انجام حمایت از افراد تیم بیشتر می شود. اگر عمق آب پایین تر از گردن افراد تیم بوده و به اندازه عرض رودخانه طناب انفرادی همراه داشته باشید کار راحت خواهد شد. در این ح لازم است ابتدا یکی از افراد قوی تیم با بستن یک سر طناب به خود از رودخانه عبور نموده و آنگاه با کمک یکی از افراد دیگر تیم در این سمت رودخانه، دو سر طناب را به نحوی که طناب خیلی کشیده نگردد و کمی آویزان باشد کنترل نمایند، سپس بقیه افراد تیم با توجه جریان آب از سمت چپ ویا راست طناب عبور. اما اگر عمق آب بالاتر از گردن افراد تیم بوده و یا طناب انفرادی کافی نداشته باشید چاره ای جز شنا برای عبور از رودخانه نخواهید داشت. همچنین حتی اگر عمق آب در حد شما باشد، اما فشار و سرعت آب بیشتر باشد بهتر است با شنا از آن عبور کنید. برای شنا ابتدا کوله خود را در آورده و در زیر خود قرار دهید و سپس دو دست خود را بر روی آن بیندازید. آنگاه چهار دست و پا و به شیوه شنای سگی از رودخانه عبور کنید. ترجیحاً تک تک شنا کنید تا احیاناً اگر برای ی اتفاقی افتاد بقیه بتوانند به او کمک کنند.
  ج) سرعت جریان آب : هرچه سرعت جریان آب و عمق آب بیشتر باشد باید مایل تر و در جهت موافق جریان رودخانه شنا کنید، حتی اگر ۵۰ متر پایین تر موفق به رسیدن به آن سمت رودحانه شوید. توجه داشته باشید که حفظ جان مهم تر از حفظ کوله است و لذا اگر احساس کردید نگهداری کوله می تواند جان شما را به خطر اندازد، کوله را رها کرده و خودتان را نجات دهید. همچنین لازم است دقت و توجه بیشتری نسبت ص ه های موجود در وسط و اطراف رودخانه و همچنین احتمال وجود آبشار در پایین رودخانه کنید.
  د) عرض رودخانه : اگر عرض رودخانه کم باشد، می توان از چوب یا باتوم نیز برای حمایت استفاده کرد.
  شما می توانید شیوه های عملی و مختلف عبور از رودخانه را از مربیانتان بیاموزید . فقط کافیست که بخواهید !!!
  چند نکته اضافی :
  ۱- ترجیحاً با کفش از رودخانه عبور کنید. کفش شما محافظ شما در برابر سنگ های تیز و برنده، مارهای زهرآلود در بعضی از مناطق، سر خوردن در آب و پیچ خوردن پا در وسط سنگ ها خواهد بود. البته راه رفتن با کفش خیس می تواند سبب تاول زدن پای بعضی از افراد تیم شود. لذا قبل از ادامه طریق به نحو مناسب اقدام به خشک کفش و تعویض جوراب کنید.
  ۲- قبل از وارد شدن در آب نسبت به آب بندی بودن وسایل خود اطمینان حاصل کنید، به ویژه کبریت، اسناد و مدارک، نقشه، پول، کیسه خواب، لباس های خشک اضافی، غذا و وسایل صوتی و دیجیتالی خود و غیره.
  ۳- در کف بعضی از رودخانه ها امکان وجود تورهای ماهیگیری وجود دارد، توجه داشته باشید که گیر پای شما در تور می تواند باعث گرفتن جان شما شود.
  در صورتی که عبور از رودخانه ریسک بالایی دارد، مبادرت به این کار نکنید و برگشتن را بر به خطر انداختن جان خود و دوستانتان ترجیح دهید.

  منابع : سایت کوهنوردان زرتشتی ایرانمشاهده متن کامل ...
رانندگی در برف
درخواست حذف اطلاعات

رانندگی در برف و یخنحوه انتخاب لاستیک در زمستان
در زمستان باید از لاستیک های آج درشت استفاده کرد. با اینکه لاستیک های برفی به صورت های مختلفی عرضه شده اما همین که به زمینهای یخبندان برسند مانند لاستیک های معمولی عمل می کنند لذا باید از لاستیک های میخ دار یا زنجیر چرخ استفاده کرد.
لاستیک ها انواع بسیار دارند اما لاستیک های رادیال بهترین نوع لاستیک در تمام چهار فصل می باشند و می توان آنها را در برف کم نیز مورد استفاده قرار داد. هرگز لاستیک های معمولی و لاستیک های رادیال را با هم مورد استفاده قرار ندهید، چون واکنش هر کدام با دیگری متغیر بوده و سبب می شود، در لحظات بحرانی کنترل فرمان به راحتی از دست راننده خارج شده و حادثه آفرین شوند. در زمستان بهتر است لاستیک های با آج درشت را در چرخ های متحرک خودرو نصب کنید. اتومبیل های دیفرانسیل و موتور جلو به علت تقسیم وزن بر روی ا ل جلو در زمستان از خصوصیات بهتری برخوردارند. همین طور اتومبیل های موتور عقب که چرخ های متحرک در زیر موتور بوده نیز از کشش خوبی در برف و یخ بهره مندند.
لوازم زمستانی شخصی
خودرویی که در زمستان ن می ماند به دلیل نفوذ سرما از راه بدنه و منفذهای ریز، اطاق سرد و ناراحت کننده ای خواهد داشت.
به همین دلیل، اتومبیلی که در زمستان به نقص فنی دچار شود، می تواند از جهات فراوانی موجب آزار سرنشینان را فراهم آورد از این رو همراه داشتن لباس های گرم و پتو از ضروریات بوده و در صدر آنها کلاه زمستانی و دستکش قرار دارد. برای یک راننده خوب کفش های زمستانی و راحت می تواند کمک شایانی به کنترل بموقع اتومبیل و در صورت وم، برای کمک گرفتن از دیگران در خارج از شهر باشد. به هر حال به همراه داشتن لباس گرم برای سرنشینان بسیار ضروری بوده و فراموش نکنید اگر به هر صورت گرفتار سرمای زیاد در زمستان شده و در مناطق سرد زمستانی مجبور به توقف شدید سعی کنید خونسردی خود را حفظ کرده و به هیچ عنوان بدون تجهیزات لازم در سرما نخو د که نتیجه آن مرگ خواهد بود. داشتن حداقل چهار پتو در اتومبیل، ما و کشمش در مسافرت های زمستانی ضروری است.
رانندگی در شروع بارندگی
شروع بارش باران خطرناکترین وضعیت را برای جاده و خودرو به وجود می آورد، زیرا قطرات باران با گرد و خاک و سایر آثار باقیمانده از لاستیک و روغن وسایل نقلیه موجود در خلل و شکاف آسف ترکیب شده و سطح لغزنده ای را به وجود می آورد که ممکن است به چشم دیده نشود. به همین دلیل اصطکاک خودرو با جاده کم شده و احتمال سر خوردن خودرو افزایش می یابد.بنابراین با شروع بارش باران از سرعت خود بکاهید و تا هنگامی که آب در سطح جاده جاری نشده این سرعت را حفظ کنید. در هر حال، در این شرایط جوی سرعت خودرو باید کمتر از سرعت آن در جاده خشک باشد. البته توجه داشته باشید هنگامی که آب زیادی در سطح خیابان جاری می شود چنانچه با سرعت زیاد وارد آن شوید آب موجود م ن جاده و لاستیک قرار می گیرد و اصطکاک شما با جاده را به صفر نزدیک می کند. در این ح خودروی شما روی قشری از آب حرکت می کند.
با سرعتی یکنواخت حرکت کنید. در پیچ ها از سرعت خودرو بکاهید. در کم سرعت از ترمز ناگهانی و ب اداشتن پا از روی پدال گاز یا فشار دادن آن به طور ناگهانی بپر د.
در سطح لغزنده و هنگامی که سرعت خودرو زیاد است، از تغییر دنده- از سبک به سنگین- خودداری کنید.
رانندگی در برف
شاید رانندگی در برف برای بسیاری از رانندگان لذت بخش باشد، اما مطمئن باشید رانندگی در این شرایط بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی حادثه آفرین خواهد بود. در درجه اول سعی کنید از زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن استفاده کنید. اگر در هنگام رانندگی با برف سنگین مواجه شدید و این تجهیزات را همراه نداشتید با دنده سنگین به حرکت ادامه دهید. به خاطر داشته باشید اگر لاستیک های معمولی خودرو نیز وضعیت مناسبی داشته باشند و شما هم با احتیاط و بسیار آهنسته حرکت کنید با حادثه ناگواری مواجه نخواهید شد. اگر در برف متوقف شدید با دست زیر لاستیک ها را خالی کنید - برف جلو لاستیک را کنار بزنید- و اگر سطح آسف یخ زده بود از نمک و در آ از زی ائی و یا گونی استفاده کنید. زیر پائی ها را در زیر چرخ ها قرار دهید و خودرو را با دنده 2 به آرامی به حرکت درآورید.


رانندگی در برف و یخ با اتومبیل موتور جلو و دیفرانسیل عقب

رانندگی در برف و یخ می تواند بسیار مشکل و مسئله ساز باشد ولی در صورتی که اصول رانندگی صحیح را بدانید و اقدامات درست را از غلط تشخیص و به موقع ا جرا کنید می توانید با اطمینان و آسودگی خاطر رانندگی کنید. تئوری رانندگی زمستانی با موتور جلو و دیفرانسیل عقب بسیار ساده است و باید جهت فرمان را در جهت سرخوردن اتومبیل قرار دهیم. سرخوردن عقب اتومبیل معمولادرح پیچیدن و یا دایره زدن اتفاق می افتد، و در این مواقع به هیچ عنوان ترمز نکنید و فرمان را در جهت حرکت اتومبیل بچرخانید و پا را از روی گاز برداشته و تا وقتی اتومبیل به ح مستقیم درنیامده از استفاده از دنده سنگین تر خودداری کنید.


رانندگی در برف و یخ با اتومبیل موتور و دیفرانسیل جلو
اتومبیل های دیفرانسیل جلو و موتور جلو به علت تقسیم وزن بر روی ا ل جلو در زمستان از خصوصیات بهتری برخوردارند و به همین علت، رانندگی دربرف و یخ زمستان با این نوع اتومبیل بسیار راحت تر است و اصول خارج اتومبیل از ح سرخوردن می تواند مانند اتومبیل های موتور جلو و دیفرانسیل عقب باشد. ضمن اینکه می توان با سهولت بیشتر، از فرمان جهت مستقیم اتومبیل استفاده کرد. وقتی که اتومبیل از مسیر خود منحرف شد به سرعت پا را از روی گاز برداشته و از ترمز زدن خودداری کنید. فرمان را در جهت مسیر سرخوردن، هدایت کنید تا اتومبیل به ح اولیه خود برگردد سپس به آرامی به حرکت خود ادامه دهید.رانندگی در مه ترمز در برف در بارش و یخبندان چگونه برانیم- بخش پایانی

رانندگی در مه
در هوای مه آلود با نور پایین و با احتیاط کامل برانید. در صورت تراکم مه، وسیله نقلیه خود را در جای مناسبی متوقف کرده و تا زمانی که جلو قابل رویت نباشد، حرکت نکنید. در تونل ها شیشه ها را بال اورید تا از استنشاق گازهای سمی حاصله از اگزوز خودرو در امان باشید.
1- تا جای ممکن از رانندگی در هوای مه آلود خودداری کرده و در صورت داشتن ا ام در چنین شرایطی، با حداقل سرعت رانندگی کنید.
2- اگر قصد مسافرت در هوای مه آلود را دارید باید زمان بیشتری برای سفرتان درنظر بگیرید.
3- شیشه جلوی اتومبیل، چراغهای جلو و راهنماها و شیشه های بغل و عقب و برف پاکن ها و بخاری را بازدید و تمیز کنید.
4- در صورت امکان وسیله نقلیه خود را به چراغ مه شکن مجهز سازید.
5- هنگام رانندگی با نور پایین حرکت کنید.
6- در صورت وجود مه غلیظ و عدم دید کافی، وسیله نقلیه خود را به منتهی الیه سمت راست جاده هدایت و ضمن توقف کامل چراغ های آن را روشن نگه دارید.
7- از خطوط وسط و کنار جاده در ادامه مسیر حرکت خود استفاده نمائید.
در یخ و برف چگونه برانیم
برای جلوگیری از تصادفات، خطرات و مشکلات ناشی از سفرهای زمستانی و یخ و برف باید به نکات زیر توجه داشت.
چون یخ و برف باعث سرخوردن و موجب بروز مشکلاتی در رانندگی می شود، لذا برای ایجاد اصطکاک بیشتر باید از لاستیک های یخ شکن و یا زنجیر چرخ استفاده و این موارد را رعایت کرد:
1-با سرعت کمتر از روزهای معمولی که جاده خشک است حرکت کرده و خودرو را در حرکت ثابت نگه دارید.
2- در پیچ ها با دقت و به آرامی گردش کنید.
3- ازگردش و انحراف ناگهانی خودداری کرده و از ترمز ناگهانی بپر د.
4- از فشاردادن بر روی پدال گاز یا برداشتن فشار از روی آن به طور ناگهانی خودداری کنید.
5- از سرعت زیاد در راههای با دست انداز بپر د.
6- از رانندگی در لبه راهها و یا شانه های راه خودداری کنید.
7- در یک سطح لغزنده وقتی که سرعت دارید از تغییر وضعیت به دنده سنگین خودداری نمائید.
ترمز در برف
ترمز زدن در یخ و برف کاملاً باید به صورت سبک انجام گیرد و راننده باید آنچنان ترمز کند که چرخ ها قفل نشوند چون قفل شدن چرخها نه تنها مسیر توقف را طولانی بلکه فرمان را نیز از کنترل خارج می کند. راننده خوب و محتاط معمولاً سه الی چهار برابر مسیری را که در مواقع عادی لازم است برای توقف در برف و یخ پیش بینی می کند. همچنین باید مقداری از توجه خود را به راننده های مقابل و پشت سر معطوف کند زیرا امکان دارد که رانندگان دیگر، رعایت شرایط خاص را نکرده و وی را به مخاطره افکنند.
اگر در اثر بی مبالاتی و اصطکاک کم جاده، در شرایط اقلیمی خاص کنترل خودرو از دست شما خارج شد سعی کنید خونسردی خود را کاملاً حفظ کرده و بلافاصله پدال گاز را رها کنید و فرمان را در جهت مسیر سرخوردن نگاه داشته که کمک بیشتری به چرخ های جلو بدهید تا به زمین بچسبد و به هیچ وجه ترمز نکنید، زیرا اتومبیل بیش از حد از کنترل خارج می شود.
سرخوردن خودرو
گرچه وضعیت خودرو و جاده در لغزیدن آن سهیم است ولی بدون تردید، عامل اصلی آن راننده است. در رانندگی سه نوع سرخوردن وجود دارد که به دلایل زیر اتفاق می افتد:
1- سرعت بیش از حد خودرو و نامناسب بودن آن با وضعیت جاده و ترافیک.
2- شتاب زیاد (گاز دادن بیش از حد)، ترمز گرفتن و نیرویی که در پیچ های جاده به لاستیک تحمیل می شود.
3- ترکیبی از دو ح فوق
سر خوردن چرخ های عقب در اثر کاهش چسبندگی آنها اتفاق می افتد. این ح معمولاً در نتیجه سرعت بیش از اندازه و نیروی سر پیچ ها اتفاق می افتد. ممکن است شتاب خودور و نیروی بیش از معمول ترمز نیز به این ح کمک کند. این نوع لغزیدن به آسانی تشخیص داده می شود. با کمی بی دقتی ممکن است خودرو هنگام پیچیدن کاملاً دور خود بچرخد. برای از بین بردن عوامل لغزش خودرو باید پا را از روی پدال گاز و ترمز بردارید و حرکت خود را با فرمان هماهنگ کنید. وقتی خودرو در جهت نادرست حرکت می کند، ع العمل طبیعی شما باید این باشد که با استفاده از فرمان آن را به مسیر صحیح برگردانید. سرخوردن چرخهای جلو نیز وقتی اتفاق می افتد که چسبندگی آنها کم شده باشد. در این ح کنترل مستقیم خودرو از دست راننده خارج می شود. توصیه می شود فرمان را در جهت حرکت خودرو هدایت و سعی کنید که با تشخیص و با از بین بردن علت به مرور چرخهای خودرو را به صورت مستقیم برگردانید و یا فشار روی پدال گاز و ترمز را کاهش دهید.
توقف در هنگام سر خوردن خودرو
حال این سؤال پیش می آید که در هنگام سر خوردن، چگونه خودرو را متوقف کنیم.
1- اعتماد به نفس داشته و به خود مسلط باشید. در غیر این صورت نمی توانید تصمیم درستی بگیرید.
2- از ترمز بپر د. ضربه زدن به ترمز در روی یخ. چرخ ها را قفل می کند و باعث لغزش و سرخوردن بیشتر می شود.
3- در جهتی حرکت کنید که قسمت عقب خودرو سر می خورد (فرمان را به همان طرف بچرخانید) و هر زمان خودرو به ح مستقیم درآمد در جهت دلخواه خود حرکت کنید. خیلی آهسته بر روی ترمز فشار دهید تا از سرعت خودرو کاسته شود و یا آرام بر روی گاز فشار دهید تا خودرو به حرکت خود ادامه دهد.
4- از سبقت گرفتن بپر د. چرخاندن فرمان به مقدار زیاد، ضربه ای به عقب خودرو می زند که موجب سر خوردن آن می شود و خودرو در جهت ع حرکت برمی گردد.
5- خودرو را در دنده نگه دارید و از خلاص آن بپر د، زیرا در این ح به کم شدن سرعت کمک می کند و حداکثر کنترل را به راننده می دهد.
از برداشت پای خود از روی گاز به طور ناگهانی خودداری کنید. گاز را به طور متعادل نگه داشته تا از سرخوردن خودرو در این وضعیت جلوگیری نمائید.


بستن زنجیر چرخ در شرایط معمولی
وضع ظاهری زنجیر چرخ را کنترل کرده، پیچ خوردگی های آن را باز می کنیم. سپس آن را روی تایر قرار می دهیم به طوری که سر قلاب های زنجیرهای عرضی به طرف خارج تایر بوده و چفت ها به سمت عقب لاستیک بیفتد. سپس اولین زنجیر عرضی را به زیر قسمت جلو تایر قرار داده، خودرو را به طرف جلو حرکت می دهیم تا موقعی که از طرف عقب سر چفت و بستها به ارتفاع توپی چرخ برسد.
بعدا زنجیرهای عرضی را روی تایر مرتب کرده دو سر انتهای رشته زنجیرهای طولی را بلند کرده، نزدیک چفت می آوریم و دقت می کنیم که کدام یک از حلقه ها باید چفت شود. پس از آن اول رشته خارجی را انداخته و بعد داخلی را محکم می بندیم و پس از محکم رشته داخلی زنجیر خارجی را دوباره می کشیم و با حلقه مناسب محکم می کنیم.
توجه شود که بعد از بستن زنجیر به هیچ وجه نباید حلقه های اضافی روی لاستیک بماند و باید آنها را طوری محکم کرد که به لاستیک صدمه نزند.
بستن زنجیر چرخ در برف و گل
1- وقتی که خودرو «ب واد» کرد از گاز دادن بی مورد و چرخاندن سریع چرخ ها خودداری کنید. زیرا این عمل علاوه بر این که ثمری نمی دهد خودرو را عمیق تر و کامل تر در گل و برف یا شن فرو می برد.
2- زنجیر را روی چرخ بیندازید به طرفی که قلاب های زنجیرهای عرضی به طرف خارج لاستیک بود و اولین رشته عرضی نزدیک خط برف یا گل قرار گیرد.
3- حالاهمین سر زنجیر را یعنی همان رشته زنجیر عرضی که نزدیک خط برف و گل می باشد با یک رشته محکم از سیم، طناب و یا زنجیر از حفره های کاسه چرخ محکم به لاستیک ببندید بعدا زنجیرهای افقی را روی تایر مرتب کرده و زنجیر را به سمت عقب بکشید تا شلی آن گرفته شده، روی تایر مرتب قرار گیرد.
4- پس از قرار دادن زنجیر روی هر دو تایر متحرک، طبق دستور بالاموتور را روشن کرده چرخ ها را خیلی آهسته بچرخانید تا زنجیر دور تایر کشیده شود. وقتی که زنجیر کاملادور لاستیک ها افتاد چفت و بست ها را بیندازید و پس از محکم آنها حرکت کنید و به محض این که خودرو از گل و برف و شن خارج شد و به زمین سفت رسید آن سیم و طناب و یا زنجیر اضافی را که به کاسه چرخ بسته بودید باز کنید و زنجیر را از نو بازدید کنید.مشاهده متن کامل ...
مقاله درباره در روز چقدر روی مصرف کنیم؟
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از هایدی مقاله درباره در روز چقدر روی مصرف کنیم؟ با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

مرکز اطلاعات دارویی و مدیریت و اقتصاد دارو و سلامت-داروغذا : در روز چقدر روی مصرف کنیم؟

 

، 25 تیر 1392 - 14:30 کد خبر:13258

 

عنصر روی از اوایل دهه 1900 به عنوان یک ماده مغذی شناخته شد. گرچه از اوایل دهه 1900، روی (zinc; zin) به عنوان یک ماده مغذی شنـاخته شـده است. امـــروزه کمبــود روی یکی از مشکلات تغذیه ای افراد کشورهای کم درآمد است.

 

اولین تحقیقات کمبود روی در انسان مربوط به اوا دهه 1950 و اوایل دهه 1960 انجام شد که نشان داد تعویق رشد، ضایعات پوستی، نارسایی بلوغ در نوجوانان پسر ایرانی و مصری مربوط به کمبود روی است. نتایج تحقیقات متعددی نشان داده است که مکمل روی موجب افزایش رشد در ک ن کوتاه قد گردیده و همچنین موجب کاهش عفونت های معمول دوران کودکی نظیر اسهال و پنومونی می گردد.مقدار روی در بدن 5/1 تا 5/2 گرم است و بخش اعظم آن در عضلات، استخوان ها و کبد یافته و بخش کوچکی نیز در ناخن، پوست و مو یافت می شود. عنصر روی در بدن نقش مهمی در ساختمان بیش از 300 آنزیم دارد و کمبود آن می تواند اختلالات متعددی در متابولیسم و عملکرد ارگان ها ایجاد نماید. بافت هایی که سرعت تقسیم سلولی و باز گردش آن ها زیاد است از جمله سیستم ایمنی و دستگاه گوارش در مقایسه با سایر بافت ها بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند. مکانیسم عمل ریزمغذی روی شامل تاثیر بر سنتز dna، سنتز rna و تقسیم سلولی است و همچنین با هورمون های مهم رشد استخوان نظیر سوماتومدین c، استئوکالسین، تستوسترون، هورمون های تیروئیدی و انسولین تاثیر متقابل دارد. عنصر روی اساسا" به سوخت و ساز استخوان مرتبط می شود بنابراین تاثیر منفی بر رشد و نمو دارد. غلظت روی در استخوان در مقایسه با سایر بافت ها بسیار بیشتر است. عنصر روی تاثیر ویتامین d را در سوخت و ساز استخوان از طریق فعال سازی سنتز dna در سلول های استخوانی افزایش می دهد. نیاز به عنصر روی در دوران کودکی به علت رشد سریع حیاتی است. دیده شده است که مکمل روی تاثیر مثبتی بر رشد ک ن دچار کوتاه قدی تغذیه ای داشته است. از دیگر نقش های روی مواردی مانند تولید مثل، سلامت پوست، نمو عصبی رفتاری، و مقاومت بدن در برابر ابتلا به بیماری ها است.منابع غذایی روی چه هستند: روی در تمام مواد غذایی حیوانی و گیاهی که منبع خوب پروتئین هستند، وجود دارد. منابع غنی روی عبارتند از صدف، جگر و انواع گوشت ها به ویژه گوشت قرمز (گوشت مرغ و ماهی هم حاوی روی هستند اما میزان روی در گوشت قرمز بیشتر است)، تخم مرغ، حبوبات مانند لوبیا و عدس، غلات سبوس دار، شیر و مواد لبنی، انواع مغزها مانند بادام زمینی، گردو، بادام و فندق. به طور کلی قابلیت جذب روی از منابع حیوانی بیشتر از منابع گیاهی است و در صورتی که قسمت اعظم روی دریافتی از منابع گیاهی تامین شود نیاز به این ریزمغذی افزایش می یابد. به طور کلی قابلیت جذب روی از گوشت 4 برابر غلات است. فیبر و فیتات از مهمترین عوامل کاهش جذب روی ازرژیم غذایی هستند و در صورتی که مقدار کمی پروتئین حیوانی در وعده غذایی وجود داشته باشد، جذب روی از غذاهای حاوی فیتات افزایش می یابد.میزان جذب روی بسته به وضعیت روی فرد از 15 تا 40 درصد متفاوت است. در افرادی که دچار کمبود روی هستند میزان جذب روی افزایش می یابد. جذب روی در دوران بارداری و شیردهی نیز افزایش می یابد.میزان توصیه شده مصرف روزانه روی چقدر است:rda مصرف 15 میلی گرم در روز را برای مردان بزرگسال و نوجوان پیشنهاد کرده است. با توجه به وزن کمتر ن بزرگسال و جوان این میزان برای آن ها 12 میلی گرم در روز است. برای ک ن میزان rda، 6 میلی گرم در روز است اما با توجه به تنوع در این گروه، rda، 10 میلی گرم را پیشنهاد کرده است. میزان rda برای نوزادان و در سال اول زندگی 5 میلی گرم در روز است.جذب روی:تعادل روی توسط جذب و دفع آن از روده حفظ می شود و جذب به وسیله عمل انتشار و توسط یک حامل انجام می گیرد این عمل تحت کنترل هموستاتیک می باشد و میزان روی موجود در رژیم غذایی و حضور مواد دخ کننده در جذب آن موثر است. بیماری های روده ای مانند بیماری کرون باعث اختلال در جذب روی می شود.حامل اصلی روی در پلاسما آلبومین می باشد اگر چه مقداری از آن به وسیله ترانسفرین و آلفا 2 ماکروگلوبین حمل می شود. بیشتر روی موجود در خون در اریتروسیت ها و ل یت ها قرار دارد. روی موجود در پلاسما از لحاظ متابولیکی فعال بوده و تحت تاثیر فاکتورهای فیزیولوژیکی مانند آسیب یا هاب می باشد.عوامل موثر بر جذب روی کدام است:عوامل متعددی ممکن است موجب کاهش جذب روی می شوند. فیتات ها جذب روی را کاهش می دهند اما تانن اثر کاهش دهندگی بر جذب روی ندارد. (تانن از کاهش دهنده های مهم جذب آهن است). مس و کادمیوم از نظر پروتئین حامل، مشابه روی هستند در جذب با روی رقابت می کنند. دریافت بالای آهن و کلسیم نیز جذب روی را کاهش می دهد. اسید فولیک نیز در صورتی که دریافت روی کم باشد، جذب آن را ممکن است کاهش دهـد. از سـوی دیگر، مقادیر بالای روی می تواند جذب آهن از فروسولفات را که در ترکیب مکمل های دارویی وجود دارد کاهش دهد. جذب روی ممکن است توسط گلوکز و یا لاکتوز و پروتئین سویا که به تنهایی و یا همراه با گوشت مصرف می شود، افزایش یابد. روی موجود در شیر مادر مانند آهن در مقایسه با شیر از قابلیت جذب بالاتری برخوردار است.عوامل کاهش دهنده جذب روی چیست:فیبر یا فیتات جذب روی را کاهش می دهند. دوز بالای مس نیز مانع جذب روی می شود. آهن با روی در جذب رقابت می کند نسبت 2 به 1 یا 3 به 1 آهن و روی منجر به کاهش چشمگیر دریافت روی می شود. معمولا" در مکمل های ویتامین – مینرال نسبت آهن به روی بیش از 3 با 1 است به عبارت دیگر دوز بالای روی جذب آهن موجود در مکمل های ویتامین – مینرال را تحت تاثیر قرار می دهد. در زمینه تاثیر مکمل یاری آهن و روی مطالعه ای در اندونزی بر روی 680 کودک انجام گرفت. بدین صورت که در گروه آهن، روزانه به میزان 10 میلی گرم آهن، گروه روی به میزان 10 میلی گرم روی، گروه روی و آهن، به میزان 10 میلی گرم روی و 10 میلی گرم آهن و در گروه دیگری داروی بی اثر از 6 تا 12 ماهگی داده شد. در ابتدا و انتهای مطالعه آزمایشات خونی انجام گرفت در ابتدا میزان شیوع آنمی یا کم خونی فقر آهن و کمبود روی به ترتیب 41%، 8% و 78% بود. پس از دریافت مکمل، میزان هموگلوبین و فریتین سرم گروه آهن نسبت به گروه آهن و روی افزایش بیشتری داشت.از نتیجه این تحقیق چنین برمی آید که مکمل یاری آهن و روی با یکدیگر کمتر بر وضعیت روی و آهن موثر است و مصرف مکمل ها به تنهایی بر میزان آهن و روی موثر خواهد بود شواهد نشان می دهد که یک عمل متقابل بین آهن و روی زمانی که هر دو با هم مصرف می شوند وجود دارد.کمبود روی کی اتفاق می افتد:کمبود روی یکی از شایع ترین بیماری های ناشی از سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه است. کمبود روی اولین بار در جوانان ایران و مصر دیده شد و علائم آن شامل هیپوگنادیسم، کم خونی در حد متوسط، کوتاهی قد، کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری ها، نقص سیستم ایمنی و پائین بودن میزان روی پلاسما است. این کمبود به علت مصرف رژیم های غنی از غلات تصفیه شده و نان هایی که خمیر آن ها به خوبی ورنیامده باشد، به وجود می آید.. این مواد حاوی مقادیر زیادی فیبر و فیتات هستند که هر دو در روده با روی ترکیب شده و مانع جذب آن می شوند. کم خونی مشاهده شده در این افراد ممکن است به علت اثر متقابل آهن و روی باشد. علائم دیگر کمبود روی شامل: تاخیر در بهبودی زخم ها، ریزش مو، زخم های پوستی، اختلال حس چشایی، اختلالات رفتاری و تاخیـر بلـوغ جنسـی است. کمبــود روی ممکـن است بــه علت سوء جذب یا افزایش رفع آن از طریق ادرار، ترشحات پانکراس یا دیگر غدد درون ریز باشد. آکرودرماتیت اینتروپاتیکا (acrodermatitis enteropathica) بیماری است که به علت سوء جذب روی ایجاد می شود و منجر به زخم های پوستی، ریزش مو، اسهال، عفونت های باکتریائی و قارچی و حتی در صورت عدم درمان، منجر به مرگ می شود.علل کمبود روی چیستعوامل مختلفی سبب می شود که بدن در معرض کمبود روی قرار گیرد از جمله:1- مصرف زیاد مواد غذایی پرفیبر و فیتات مانند غلات سبوس دار و حبوبات پوست نگرفته2- سوء تغذیه3- گرسنگی و فقر غذایی به مدت طولانی4- افــزایش از دست دادن روی بدن به دلیل ابتلا به برخی بیماری ها از جمله اسهال های مزمن، سندرم های سوء جذب چربی، اختلالات کبدی، دیابت و برخی از بیماری های کلیوی که با دفع زیاد ادرار همراه هستند.عوارض کمبود روی چیستبا توجه به اهمیت روی دربدن، کمبود آن نیز می تواند منجر به مشکلات متعددی شود، و سلامت به خصوص ک ن را به خطر اندازد .در این سنین با توجه به سرعت رشد بالای شیرخواران و افزایش نیاز بدن به وجود روی، کمبود روی اثرات خود را به اشکال مختلف و به شکلی واضح نشان خواهد داد. از جمله عواقب کمبودروی در گروه سنی ک ن می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- تاخیر رشد و کوتاه قدی2- تاخیر در بلوغ3- تاخیر در ترمیم زخم4- مشکلات رفتاری5- ضایعات پوستی6- ریزش مو7- کم خونی خفیف8- ترس از نور و شبکوری9- اختلال در حس چشاییگروه های در معرض خطر کمبود روی کدام استگروه های آسیب پذیر در برابر کمبودروی عبارتند از:1- نوزادان با وزن کم هنگام تولد (lbw)2- نوزادان زودرس3- شیرخواران 24-6 ماهه4- ک ن پیش دبستانی و سنین دبستان در خانواده های کم درآمد5- ن باردار وشیرده6- سالمندانکمبود روی در دنیایک سوم ک ن سنین پیش دبستانی خانواده های کم درآمد کشورهای جهان از کوتاه قدی ناشی از کمبود روی رنج می برند.آموزش تغذیه، مکمل یاری، غنی سازی مواد غذایی و غنی سازی خاک به عنوان را ارهای اساسی پیشگیری از کمبود روی تاکید و توجه متخصصین تغذیه می باشد.مطالعات مکمل یاری روی در 9 کشور کم درآمد در ی لاتین، جنوب و جنوب شرقی آسیا نشان داده است که مکمل روی منجر به کاهش 25% در شیوع اسهال گردیده است. یک مطالعه در نوزادان هندی که با وزن کم به دنیا آمده اند نشان داده است که مکمل روی منجر به کاهش مرگ و میر انان به میزان 68% شده است. who برآورد نموده است که 800 هزار مرگ در سال به دلیل کمبود روی می باشد. همچنین تخمین زده شده است که یک سوم جمعیت جهان (73-4%) بر حسب منطقه از کمبود روی رنج می برند.نتایج مطالعه متون نشان داده است که نوزادان با وزن کم هنگام تولد، نوزادان زودرس و شیرخواران 24-6 ماهه از عمده ترین گروه های در معرض خطر کمبود روی می باشد.در کشور ما، بررسی تعیین وضعیت ریزمغذی ها که در سال 1380 توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه و با همکاری انستیتـو تحقیقـات تغـذیه و صنایع غذایی کشور و آزمایشگاه ملی رفرانس در گروه های سنی مختلف و در 11 اقلیم کشور انجام شد نشان داد که شیوع کمبود روی بر اساس میزان روی سرم از 5 درصد در مناطق روستایی استان های فارس و مرکز استان کرمان تا 75 درصد در مناطق روستایی جنوب اسان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان گزارش شده است. در مناطق شهری نیز شیوع کمبود روی از 10 درصد در استان های فارس و مرکز استان کرمان تا 55 درصد دراستان های سیستان و بلوچستان، جنوب اسان و جنوب کرمان مشاهده می شود. نتایج این بررسی حاکی از آن است که کمبود روی به عنوان یک مشکل تغذیه ای عمده در ک ن 24-15 ماهه کشور مطرح است. به طوری که متوسط کمبود روی در گروه سنی مورد نظر 20% در کل کشور گزارش شده است.راه های پیشگیری از کمبود روی کدام استمانند سایر ریز مغذی ها برای پیشگیری از کمبود روی چهار را ار اصلی وجود داردآموزش تغذیه شامل:- آموزش جامعه در خصوص استفاده لازم و کافی از منابع غذایی روی- برنامه ریزی غذایی مناسب برای ک ن همچون گنجاندن منابع غذایی روی مانند انواع گوشت ها، حبوبات و غلات در برنامه غذایی روزانه آنان


با


مقاله درباره در روز چقدر روی مصرف کنیم؟


مشاهده متن کامل ...
نحوه نصب گواهینامه ssl روی mac os x el capitan
درخواست حذف اطلاعات

نحوه نصب گواهینامه ssl روی mac os x el capitanنحوه نصب گواهینامه ssl روی mac os x el capitanبرای نصب گواهینامه ssl اقدامات زیر را انجام دهید


نصب  intermediate certificate


فایل گواهی ssl ارسال شده از طریق تیکت بشما از طرف شرکت sarvssl را باز نمایید بطور معمول حاوی دو فایل که یکی فایل خود گواهینامه ssl می باشد و دیگری فایل cabundleee خواهد بود .


 


mac-os-x-yosemite-certificate-installation.2


 


mac-os-x-yosemite-certificate-installation.3


روی فایل باندل دوبار کلیک کرده تا باز شود


mac-os-x-yosemite-certificate-installation.4


mac-os-x-yosemite-certificate-installation.5


در پنجره add certificates در قسمت keychain گزینه system را انتخاب کنید و سپس روی add کلیک کنید . 


پسورد مدیریت را نیز باید وارد کنید


فایل حاوی خود گواهینامه ssl را نیز باز کنید


پوشه ای که حاوی فایل گواهینامه می باشد را نیز باز کنید


server app را باز کنید


mac-os-x-yosemite-certificate-installation.8


در پنجره finder در زیر قسمت favorites روی applications کلیک کرده روی server کلیک کنید 


در این پنجره در زیر قسمت choose a mac یکی از کارهای زیر را انجام دهید 


this mac – yourservername را انتخاب کنید و سپس روی continue کلیک کنید 


نام کاربری و کلمه عبور مدیریت را وارد کرده و روی allow کلیک کنید


*برای نصب گواهی ssl روی سرور دیگر


other mac – yourservername را انتخاب کرده و روی continue کلیک کنید 


host name/ip address و نام و پسورد مدیریت را وارد کرده روی allow کلیک کنید 


در نرم افزار سرور در زیر قسمت server روی certificates کلیک کنید 


mac-os-x-yosemite-certificate-installation.9


mac-os-x-yosemite-csr-creation.1


در صفحه cer


tificates روی گواهینامه pending که مورد نظرتان هست کلیک کنید 


در صفحه گواهینامه در زیر قسمت certificate files در قسمت drag files received from your certificate vendor here گواهینامه را بکشید 


روی ok کلیک کنید


*برای نصب گواهینامه ssl روی سرویس های بشکل زیر عمل کنید


در پنجره  server app در زیر server روی certificates کلیک کنید 


mac-os-x-yosemite-csr-creation.2


در صفحه certificates از منوی secure services using گزینه custom را انتخاب کنید 


در پنجره service certificates از منوی کشوی certificate سرویسی که می خواهید گواهینامه ssl روی آن نصب شود را انتخاب نمایید 


برای مثال برای نصب روی سایت server website – ssl را انتخاب کنید 


بعد از اتمام کارتان روی ok کلیک کنید


منبع:https://sarvssl.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-ssl-%d8%b1%d9%88%db%8c-mac-os-x-el-capitan/ 
مشاهده متن کامل ...
نحوه ی کار و ب درامد از سایت نئوبا
درخواست حذف اطلاعات

 


با سلام و احترام


دوستان عزیزم به وب سایت من خوش آمدید از اینکه اینجا هستید بسیار خوشحالم.در این وب سایت قصد دارم شما را در ب درامد از طریق اینترنت راهنمایی کنم وشما را به درامد میلیلونی برسانم.تمام چیزی که شما برای این کار نیاز دارید یک خط اینترنت می باشد.نکته جالب توجه این است که این کار به هیچ گونه تجربه      , سرمایه و دانش اولیه ای نیاز ندارد و حتی یک کودک ده ساله نیز از پس انجام آن برمی آید.شما با صرف زمان 5 الی 10 دقیقه در طول روز می توانید به درامد برسید.نکته قابل ذکر این است که شما با سایت شرکت های بزرگی سروکار دارید که بیش از 5 سال اعتبار دارند و تاکنون میلیون ها دلار پرداختی به کاربرانشان داشته اند.شما دراین کار باید به عضویت این سایت ها دربیایید و صفحاتی که روزانه سایت ها به شما میدهند را بازدید کنید که در ادامه کامل و قدم به قدم به شما آموزش می دهم .


قدم اول


شایدتاکنون حساب پیپال یا پیزا به گوشتان خورده باشد. این دو محبوب ترین ومهمترین حسابهای اینترنتی در دنیا هستند که تمامی نقل وانتقالات مالی اینترنتی دنیا را پشتیبای میکنند یعنی وقتی شما با یک سایت خارجی کار میکنید برای برداشت پول از سایت ویا بلع , انتقال پول به سایت ,از این حسابهامیتوانید استفاده کنید .به این صورت که مثلاوقتی میخواهید ازیکی ازاین سایتها که در ادامه به شما معرفی میکنم پول برداشت کنید پس از کلیک روی گزینه برداشت پول ,شماره حساب پیپال یا پیزا را وارد میکنید و سایت مورد نظر به حساب پیپال شما انتقال انجام میدهد. نکته ای که وجود دارد این است که متاسفانه به دلیل تحریمها باز این حسابها در ایران و با آی پی ایرانی مقدور نیست اما نگران نباشید برای همه مشکلها راه حل وجود دارد. شرکتهای بسیاری در ایران هستند که به شما اکانت پی پال میفروشند و شما براحتی و باصرف هزینه ای بسیار اندک میتوانید اکانت پی پال ب ید و نقل و انتقالاتتان را انجام دهید. لینک سایت یکی ازین شرکت ها را برایتان گذاشتم.


www.paypal.epay.ir


قدم دوم


دوستان عزیزم این آ ین مرحله است.اکنون شما باید وارد سایت neobux شوید و روی گزینه رجیستر کلیک کنید و فرم مربوطه را پر کنید.


1.username:در این قسمت باید نام کاربری خود را وارد کنید .نام کاربری میتواند ترکیبی از حروف و ارقام باشد.


2.p word:در این قسمت باید رمز عبور خود را وارد کنید. توجه کنید که این رمز را هرگز نباید فراموش کنید.


3.email:در این قسمت باید ایمیل خود را وارد کنید.


4.payza/paypal skrill email:در این قسمت باید حساب پی پال یا پیزا ی خود را وارد کنید .اگر هنوز این دو حساب را یداری نکره اید همان ایمیل خود را وارد کنید.


5.reffer:در این قسمت mehrdadfitsa69 را وارد کنید که نام کاربری اینجانب می باشد.زیرا شما زیر مجموعه ی من شده اید.


6.birth year:در این قسمت سال تولد خود را به میلادی وارد کنید.


7.:verification codeحروف نوشته شده در تصویر روبروی کادر را در اینجا وارد کنید.


حال روی دکمهcontinue کلیک کنید.در صفحه ی جدیدی که باز می شود دو کادر وجود دارد .در کادر بالایی باید کدی را که به ایمیل شما ارسال شده است,وارد کنید .در کادر دومی نیزحروف نوشته شده در تصویر روبروی کادر مذکور را تایپ می کنید.حال روی دکمه ی finish register  کلیک می کنید.


تبریک می گویم هم اکنون شما عضو سایت نئوبا هستید حالا می رویم کار را با هم و پله به پله شروع کنیم..دوستان عزیزم ازشما خواهش می کنم دستور العملات زیر با دقت و کامل بخوانید ومطلب را رها نکنید تا بتوانید پتانسیل این کار را ببینید.افراد زیادی سراسر دنیا ازاطریق این کار بیش از 2500 دلار ب می کنند.


نئوبا چیست؟نئوبا یک سایت کلیکی است.تبلیغ دهندگان به سایت نئوبا پول می دهند و نئوبا آنها را برای کاربرانی مثل من و شما تبلیغ می کند.کار ما این است که این تبلیغات را مشاهده کنیم و در ازای این کار پول دریافت کنیم.اما درامد میلیونی که از آن صحبت فقط منوط به مشاهده ی این تبلیغات نیست.برای فهمیدن ماجرا همه را بخوانید ومطلب را رها نکنید.ابتدا یک سری اطلاعات راجع به شرکت نئوبا به شما می دهم.این شرکت بیش از 5 سال در بازار حضور دارد و بیش از بیست میلیون کاربر دارد. و تاکنون بیش از هشتاد میلیون دلار پرداختی به کاربرانش داشته است.نئوبا در این تجارت رتبه ی اول را دارد.شمار کاربران دیگر سایت های کلیکی به نئوبا نمی رسد.همچنین پرداختی دیگر سایت های کلیکی نیز همانند نئوبا نیست.


خوب حالا نوبت شروع کار است.اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که وارد سایت نئوبا شوید.روی گزینه ی login  کلیک کنید.در صفحه ی باز شده username  و p word خود را وارد کنید و secondary p word را خالی بگذارید.حال روی دکمه ی send  کلیک کنید.


هم اکنون شما وارد اکانت خود شده اید.حال روی گزینه ی advertisementviewکلیک کنید.سپس در صفحه ی باز شده روی هر جعبه ی مربعی شکل کلیک کنید.دقت کنید که وقتی روی یک جعبه کلیک می کنید یک دایره ی قرمز رنگ درون جعبه ظاهر می شود.شما باید روی دایره ی قرمز رنگ کلیک کنید.وب سایت جدیدی باز میشود.چند ثانیه صبر کنید تا وب سایت بار گذاری شود سپس روی گزینه close در بالای صفحه کلیک کنید.


شما این کار را برای همه ی تبلیغات انجام می دهید و وقتی که همه تبلیغات را مشاهده کردید کارتان برای امروز تمام می شود.حال برای شما این پرسش پیش می آید که چگونه می توانید با کلیک روی تبلیغات 0.001 دلاری به درامد میلیونی برسید.درامد واقعی ازطریق زیر مجموعه ها بدست می آید.زیر مجموعه ها چه هستند؟زیر مجموعه ها افرادی مثل من و شما هستند که روی تبلیغات کلیک می کنند.نکته مثبت راجع به این سایت این است که شما می توانید زیر مجموعه ها را از سایت اجاره کنید.بدین ترتیب شما مجبور نیستید در جستجوی افراد برای زیر مجموعه گیری باشید.بنابری شما ابتدا نیاز دارید 0.6 دلار با کلیک روی تبلیغات روزانه بدست آورید.وقتی حسابتان به 0.6 دلار رسید در صفحه ی اکانت خود روی روی گزینه ی referrals  کلیک می کنید و سپس روی 3 کلیک میکنید.پنجره ای باز شده و از شما میپرسد آیا مطمئن هستید می خواهید 3 زیر مجموعه اجاره کنید و شما روی yes کلیک می کنید.


بنابرین شما سه زیر مجموعه دارید.شما زیر مجموعه ها را هر هفت روزیکبار میتوانید اجاره کنید.قیمت هر زیر مجموعه 0.2 دلار است.اما نگران نباشید هر زیر مجموعه با کارکرد خود 0.6 دلار را به شما بر میگرداند.این سه زیر مجموعه روزانه حداقل 0.06 دلار برای شما پرداختی دارند.با این 0.06 دلار روزانه به علاوه کلیک های روزانه شما,هفته ی دوم میتوانید پنج زیر مجموعه اجاره کنید.زیر مجموعه ها بصورت بسته های 3 تایی,5تایی,10تایی,15تایی,...هستند. با کلیک های این پنج زیر مجموعه به علاوه کلیک های شما  هفته ی سوم حداقل ده زیر مجموعه ی دیگر میتوانید اجاره کنید.بدین ترتیب زیر مجموعه های شما بصورت تصاعدی بیشتر و بیشتر میشود.وقتی شما 300 زیر مجموعه داشته باشید ماهیانه 180 دلار ب می کنید.حال وقت آن است که عضویت خود را به golden ارتقا دهید.با ر 90 دلار از کاکردتان می توانید عضویت خود را به golden  ارتقا دهید.به این ترتیب وقتی شما در عضویت golden باشید و 300 زیرمحموعه نیزداشته باشید می توانید ماهیانه 360 دلار ب کنید و درامد بیشتر وقتی حاصل می شود که شما زیر مجموعه های بیشتری ب کنید.


نکته:وقتی وارد لیست زیر مجموعه ها می شوید در قسمت بالای ج گزینه ایبه نام auoto pay مشاهاده می کنید ,لطفا این گزینه enable کنید.auto payیا همان پرداخت خ ر باعث میشود زیر مجموعه هایی که فعال هستند بصورت خ رتمدید شوند.


نکته ی دیگری که قابل ذکر است این است که بعضی از این زیر مجموعه ها گاهی اوقات تنبل هستند و یا کار نمی کنند.این زیر مجموعه ها قابل جایگزینی هستند.به این صورت که به لیست زیر مجموعه هایتان می روید.در ج در کنار زیر مجموعه ای که میخواهید تغییر دهیددر ستون آ روی فلشس بز رنگ کلیک کنید.برای جایگزینی زیر مجموعه 0.07 دلار از کارکردتان ر می شود.


اگر چیزی برای شما مبهم بود می توانید روی گزینه faq کلیک کنید.در این قسمت همه سوالاتی که ممکن است برای شما پیش بیاید هست.همچنینن در صورت وجود هر ابهام یا مشکلی می توانید به من email  بزنید ویا با این شماره از طرق تلگرام با من در تماس باشید.                                                          


مهرداد مجمدی09355489855


و اما چند قانون در مورد نئوبا :


شما با یک ip,فقط یک اکانت میتوانید بسازید به عبارت دیگر اگر بخواهید یک account دیگر درست کنید باید یک سیستم pc  دیگر و یک خط اینترنت دیگر تهیه کنید.اگر بخواهید با یک ip بیش ازیک اکانت بسازید حساب کاربریتان مسدود خواهد شد.نکته ی دیگر اینکه برای هر اکانت نئوبا باید یک حساب payza/papal باز کنید.به عبارت دیگر نمی توانید از یک حساب پی پال یا پیزا به صورت اشتراکی برای دو اکانت استفاده کنید.و نکته ی آ اینکه شما در طول 24 ساعت فقط با یک آدرس ip می توانید تبلیغات را مشاهده کنید.این نکنه را با این مثال روشن می کنم که مثلا شما نمی توانید یک سری از نتبلیغات را صبح که به اداره می روید با سیستم اداره مشاهده کنید و بقیه ی تبلیغات را در منزل کلیک کنید.


 


 


 


 مشاهده متن کامل ...
چاپگر جوهرافشان؟ انواع جوهر ونصب آنها؟ عملیات چاپگر جوهر افشان چ
درخواست حذف اطلاعات

چاپگر جوهرافشان 


چاپگر جوهرافشان یکی از لوازم جانبی کامپیوتر است که جوهر را بر روی کاغذ اسپری کرده و یک کپی کاغذی از متن و تصویر به وجود می‌آورد. یک چاپگر جوهرافشان معمولی می‌تواند کپی‌هایی با رزولوشن حداقل 300 نقطه بر اینچ (dpi    ) را ایجاد کند. تعدادی از چاپگرهای جوهرافشان می‌توانند کپی‌های رنگی با 600dpi     و بیشتر نیز بگیرند. بسیاری از مدل‌ها از کارکردهای دیگری نظیر اسکن، فتوکپی و دستگاه دورنگار نیز بهره می‌گیرند و به اصطلاح یک دستگاه چندمنظوره را عرضه می‌کنند.


 


در مکانیزم چاپ جوهرافشان، هد چاپگر دارای تعدادی نازل کوچک است که جت نیز نامیده می‌شوند. وقتی که کاغذ از زیر هد چاپگر عبور می‌کند، نازل‌ها جوهر را بر روی آن اسپری می‌کنند و تصاویر و کرکترها را به وجود می‌آورند. چاپگر جوهرافشان می‌تواند بسته به ماهیت فایل، بین 100 تا چند هزار برگ را چاپ کند و سپس باید کارتریج جوهر آن را تعویض کنید. معمولاً یک کارتریج جوهر سیاه و یک کارتریج رنگی وجود دارد که حاوی جوهر رنگ‌های اصلی (آبی، قرمز و زرد) می‌باشد. تعدادی از چاپگرهای جوهرافشان از یک کارتریج که حاوی رنگ‌های قرمز، زرد، آبی و مشکی استفاده می‌کنند. تعداد کمی از مدل‌ها هم هستند که برای هر یک از رنگ‌های اصلی کارتریج جداگانه‌ای دارند و یک کارتریج هم برای جوهر مشکی در دلشان جا گرفته است.


 


مزیت اصلی چاپگرهای جوهرافشان این است که اکثر آن‌ها ارزان هستند. چاپگرهای جوهرافشان غالباً در فروشگاه‌های کامپیوتر در کنار کامپیوترهای شخصی و به عنوان یک وسیله‌ی جانبی فروخته می‌شوند. حتی ارزان‌ترین چاپگر جوهرافشان نیز می‌تواند بسیاری از نیازهای کاربران عادی را برطرف نماید. چاپگرهای جوهرافشان رده‌بالا می‌توانند تصاویر دیجیتال را بر روی کاغذ مخصوص چاپ کنند و البته کیفیتی دارند که تنه به تنه‌ی ع ‌های مات یا براق حرفه‌ای می‌زند. یکی دیگر از مزایای چاپگرهای جوهرافشان، وزن سبک و توان قراردادن ساده‌‌ی آن‌ها در کنار یک کامپیوتر رومیزی است. بسیاری از مدل‌های این چاپگرها به راحتی قابل حمل بوده و فروشندگان دوره‌گرد که به ای مختلف مسافرت می‌کنند، فقط به همین دلیل از آن‌ها بهره می‌گیرند.


 


کپی که از چاپگر جوهرافشان گرفته می‌شود، نیاز به اندکی زمان دارد تا خشک شود. زمان خشک‌شدن کافی برای مواردی که نواحی بزرگ سیاه یا رنگی دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. چاپگرهای جوهرافشان نیاز به کاغذ غیرمتخلخل دارند. در صورت استفاده از کاغذ باند که حاوی نخ یا سایر بافت‌ها می‌باشد، امکان دارد جوهر روی کاغذ پخش شود. کاغذی که به صورت ویژه برای چاپگر جوهرافشان ساخته شده، سنگین‌تر از کاغذ چاپگرهای لیزری یا فتوکپی‌ها می‌باشد (24 پوند در تقابل با 20 پوند)، درخشندگی بیشتری دارد (سفیدتر است) و به‌نوعی گران‌تر هم است. یکی دیگر از محدودیت‌های این چاپگرها، کندبودن نسبی آن‌هاست و این‌که برای کار با حجم زیاد ساخته نشده‌اند. شاید هزینه‌ی اولیه برای یک چاپگر جوهرافشان بسیار پایین باشد، اما هزینه‌ی عملیاتی آن نسبت به چاپگر لیزری بالاتر است. زمانی که نیاز است صدها کپی در روز یا هزاران کپی را در هفته انجام دهید، بهتر است که به سراغ یک چاپگر لیزری مناسب بروید.


 


در این نوع چاپگرها از یک کارتریج بعنوان منبع رنگ استفاده میکنند. این کارتریج بر روی صفحه‌ای که قرار است روی آن عمل چاپ انجام شود حرکت می‌کند و جوهر از نازل‌های بسیار ریز آن بر روی صفحه میریزد و عمل چاپ انجام می شود.


 


چاپگرهای جوهرافشان از اواسط دهه 1980 مطرح و به سرعت متداول گردیدند. شاید یکی از مهمترین دلایل رشد سریع این نوع از چاپگرها قیمت مناسب آنها نسبت به کیفیت و کارایی آنان باشد. چاپگرهای جوهرافشان همانگونه که از نام آنان مشخص است، دارای افشانک های بسیار کوچکی می باشند که برای ایجاد تصاویر، قطرات بسیار کوچکی از جوهر را بر روی کاغذ می‌پاشد.. بدین منظور از روشهای متفاوتی استفاده می گردد . در برخی از چاپگرهای جوهرافشان نظیر canon’s bubble jet از جوهر داغ شده و در برخی نمونه های دیگر نظیر epson’s stylus از هدهای چاپ پیزو الکتریک استفاده می گردد. این چاپگرها معمولاً ساختار پیچیده ای ندارند و تقریباً همه انواع آنها دارای یک مکانیسم هد چاپ، حرکت دادن هد و اجزای حرکت کاغذ است. این چاپگرها اصولاً جوهر را از میان ی ری مجرای بسیار ریز خارج کرده و روی کاغذ منتقل می کنند. فرایند انتقال جوهر را با روش های مکانیکی و یا مبتنی بر گرما انجام می‌دهند. در چاپگرهایی که از روش گرمایی استفاده می‌کنند ی ری مقاومت ریز در انتهای هر کدام از مجراهای انتقال جوهر قرار می‌دهند. این مقاومت ها جوهر موجود در لوله را تحریک کرده و یک حباب بسیار ریز هوا را ایجاد می کنند که قطره ای کوچک از جوهر را به بیرون هدایت می‌کند. چاپگرهایی که به صورت مکانیکی عمل می‌کنند نیز همین کار را انجام می‌دهند اما به وسیله نیرویی که هد بر جوهر وارد می‌کند.


چاپگر جوهرافشان از بخش های هد ، کلا پمپ، پمپ، حامل هد ، کاست کاغذ، برد تغذیه و برد اصلی تشکیل شده است .هد


هد که مهمترین اِلِمان در یک چاپگر جوهرافشان محسوب می شود، دارای مجموعه ای از افشانک ها بوده که قطرات بسیار ریز جوهر را بر روی کاغذ پخش می کنند
 کارتریج یک چاپگر جوهرافشان


جوهر در جعبه های مخصوصی نگهداری می‌شود که ink cartridge نام دارند. در بیشتر چاپگرهای جوهرافشان امروزی چهار مورد از این کارتریج ها وجود دارد که هر کدام یکی از سه رنگ اصلی قرمز و سبز و آبی و یکی نیز رنگ سیاه را نگه می‌دارد. دلیل وجود یک رنگ سیاه جداگانه این است که حتی چاپگرهای رنگی هم غالباً از رنگ سیاه بیشتر از رنگ‌های دیگر استفاده می کنند. بعضی از انواع چاپگرهای جوه اش نیز وجود دارند که فقط یک کاتریج با هر سه رنگ دارندسیستم حرکت هد


یک موتور stepper باعث حرکت سیستم هد ( هد چاپ و کارتریج های مربوطه ) در طول کاغذ می گردد. برخی از چاپگرها دارای یک نوع خاص موتور برای پارک نمودن سیستم هد در زمان عدم استفاده از چاپگر می باشند. بدین ترتیب سیستم هد پس از پارک شدن، بصورت تصادفی حرکت نخواهند کرد . دستگاه هد، از طریق یک تسمه به موتور stepper متصل می گردد که با حرکت دادن تسمه توسط موتور سیستم هد نیز حرکت می کند.این مکانیزم درست مانند آن چیزی است که در چاپگرهای سوزنی اتفاق می افتد.


کلا پمپ


وظیفه کلا پمپ جلوگیری از خشک شدن نازل های هد و همچنین عمل clean هد می‌باشد. که برای clean هد 4 نوع پاک وجود دارد که یک ح normal cleaning و دو ح forced cleaning است که یکی از آنها مخصوص مقادیر زیاد جوهر می‌باشد. و ح سوم open cleaning است که بسیار سریع صورت می‌گیرد. میله تثبیت کننده : سیستم هد، از یک میله تثبیت کننده به منظور اطمینان از ثبات و استحکام هد در زمان حرکت، استفاده می نماید. دستگاه تغذیه کاغذ : این دستگاه همانند چاپگرهای سوزنی از سه بخش مجزای سینی، غلطک ها و موتور حرکتی تشکیل شده است. اغلب چاپگرهای جوهرافشان دارای یک سینی به منظور قرار دادن کاغذ می باشند اما برخی دیگر از چاپگرها از یک feeder استفاده می نمایند. با استفاده از مجموعه ای غلتک، کاغذ های موجود در سینی و یا feeder به داخل چاپگر هدایت می شوند تا هد عمل چاپ را بر روی آنها انجام دهد. موتور و سیستم مکانیکی تغذیه کاغذ غلتک ها را به منظور حرکت کاغذ به میزان موردنیاز، به حرکت در می آورند


منبع تغذیه


چاپگرهای جوهرافشان درست همانند چاپگرهای سوزنی دارای یک منبع تغذیه برق سوییچینگ برای خود می باشند که ساختار آن همانند ساختار منابع تغذیه چاپگرهای سوزنی است و تنها تفاوت آنه در تامین ولتاژهای مورد نیاز برای کار چاپگرها خصوصا در قسمت عملکرد هد آنهاست.


برد اصلی


برد اصلی که در واقع مدار کنترل عملیات چاپ می باشد تمام عناصر مکانیکی موجود در چاپگر را کنترل کرده و از این طریق اطلاعات واصله از کامپیوتر را بر صفحه کاغذ چاپ می کند.این قسمت توسط پورت به کامپیوتر متصل است که در این میان پورت موازی همچنان از متداولترین روش های ارتباط محسوب می شود . چاپگرهای جدید، از پورت usb نیز استفاده می نمایند. برخی از چاپگرها نیز ممکن است از طریق پورت سریال و یا پورت scsi به کامپیوتر متصل گردند.


سنسورها


این چاپگرها از سنسورهای حس کاغذ pe، سنسور کاست کاغذ asf، سنسور مخزن جوهر csic، سنسور حرارتی هد thermostat، pf motor encoder و cr motor encoder تشکیل شده است. همانگونه که مشخص است سنسورها درست مانند سنسورهای چاپگرهای سوزنی می باشند و همان وظایف را انجام می دهند فقط با این تفاوت که در اینجا برای اطمینان از موجود بودن جوهر برای چاپ باید میزان آن توسط یک سنسور اندازه گیری شود.


 


 عملیات چاپگر جوهر افشان چگونه است؟


پس از فعال نمودن گزینه چاپ در نرم افزارهای مربوطه، با ارسال اطلاعات به چاپگر عملیات چاپ انجام می شود که مراحل آن به شرح زیر است :


درمرحله اول اطلاعات مورد نظر از طریق نرم افزار مربوطه برای درایور چاپگر ارسال می گردد. درایور، اطلاعات دریافتی را بگونه ای ترجمه خواهد کرد که برای چاپگر قابل فهم باشند. در این مرحله درایور بررسی خواهد کرد که آیا چاپگر برای عملیات چاپ آماده است یا نه.سپس اطلاعات مورد نظر توسط درایور از طریق پورت مربوطه در اختیار چاپگر قرار داده می شود.


درمرحله دوم چاپگر اطلاعات ارسال شده توسط کامپیوتر را دریافت و بخشی از آنها را در یک بافر ذخیره می نماید. اندازه حافظه فوق می تواند محدوده ای از 512 کیلوبایت تا 16 مگابایت را شامل گردد. محدوده فوق بستگی به نوع چاپگر دارد.بدیهی است هر اندازه که میزان بافر فوق زیاد باشد، امکان استقرار چندین سند برای چاپ فراهم خواهد شد.


درمرحله سوم مدار کنترل کننده با فعال موتور stepper به منظور تغذیه کاغذ، کاغذ را تا محل استقرار مناسب برای چاپ هدایت می کند. در این مرحله غلتک ها بحرکت در آمده و یک کاغذ از مخزن مربوطه ( سینی ) درون چاپگر و به سرخط شروع چاپ کشانده می شود.


درمرحله چهارم پس از تغذیه کاغذ و استقرار آن در محل مربوطه، موتور stepper با استفاده از تسمه مربوطه باعث حرکت دستگاه هد در طول صفحه می شود. حرکت گام به گام موتور stepper باعث تزریق جوهر از طریق افشانک های مربوطه در طول کاغذ می گردد. در هر ایستگاه تزریق، قطرات متعددی بر روی کاغذ قرار می گیرد. در انتهای هرفاز، کاغذ به میزان بسیار اندکی ( ری از یک اینچ ) بسمت جلو کشانده می شود. فرآیند فوق تا تکمیل چاپ تمام صفحه تکرار خواهد شد.


 چاپگرهای جوهرافشان از تکنولوژی های متفاوتی برای ایجاد قطرات ( ذرات ) جوهر استفاده می نمایند.


 


حباب حرارتی


تکنولوژی فوق توسط شرکت های " کانن" و " هیولت پاکارد" ارائه شده است . در یک چاپگر حرارتی جوهرافشان، ترانزیستورهای خاصی باعث ایجاد حرارت می گردند، در ادامه حرارت فوق باعث تبخیر جوهر شده تا حباب مورد نظر ایجاد گردد. همزمان با گسترش حباب، مقداری از جوهر از افشانک ها خارج و بر روی کاغذ می ریزد. زمانیکه حباب پخش گردید ، یک خلا ایجاد تا باعث ممانعت از نشت بیشتر جوهر می گردد. چاپگرهائی از این نوع دارای 300 تا 600 افشانک ریز بوده و تمام آنها بصورت همزمان قطراتی را بر روی سطح کاغذ قرار خواهند داد.


 


جریان الکتریسته در اثر فشار


تکنولوژی فوق توسط شرکت " اپسون " ارائه شده است . در این تکنولوژی از کریستال های فشاری استفاده می گردد. برای هر افشانک از یک کریستال استفاده می گردد.( در پشت مخزن جوهر ) . کریستال همزمان با دریافت یک شارژ الکتریکی ضعیف، باعث ایجاد ارتعاش در مخزن جوهر شده و همین امر باعث می گردد مقدار اندکی جوهر از افشانک خارج گردد. زمانیکه ارتعاش خاتمه یافت، ارسال جوهر از طریق افشانک ها متوقف خواهد شد. مدت زمان تکمیل چاپ یک صفحه، در چاپگرها متفاوت است . از واحدی با نام ppm )تعداد صفحه در دقیقه ) برای مشخص نمودن تعداد صفحات قابل چاپ در چاپگرها استفاده می گردد. مقدار فوق کاملا متغیر بوده و به عوامل متفاوتی از جمله نوع چاپگر و سیاه سفید یا رنگی بودن و حجم چاپ در یک صفحه بستگی خواهد داشت . درمرحله پنجم پس از اتمام عملیات چاپ، هد چاپگر به منظور ممانعت در مقابل حرکات تصادفی وآسیب های احتمالی پارک می گردد. در صورتیکه چاپگر برای مدت زمانی بیکار باشد، بصورت خ ر عملیات پا ازی هد انجام خواهد شد. پس از اتمام عملیات فوق که clean cycle نیز نامیده می شود، چاپگر آماده چاپ درخواست های جدید خواهد شد.


 انواع جوهر ونصب آنها


جوهرهای جدید به چند دسته تقسیم می‌شوند :


1.       یک دسته جوهرهای dura rite هستند. عملکرد آنها روی کاغذ ساده خوب است و وضوح بالای رنگ، برجستگی، مقاومت 80 ساله در برابر نور و مقاومت در برابر آب از ویژگی‌های آنها است. ولی مشخصات بالا برای کاغذهای ساده بیان شده و در همه انواع کاغذها جواب نمی‌دهد.


2.       نوع دیگر جوهر، جوهرهای ultra chrome هستند که ویژگی هایی چون آشکار شدن بهتر رنگ برای انواع مختلف کاغذ، مقاومت در برابر نور و آب، محدوده رنگ بزرگتری دارند و داوم و پایداری زیاد روی کاغذهای مختلف را دارند که به همین دلیل به عنوان بهترین جوهر شناخته می‌شوند.


 


در جوهرهای چاپگرهای اپسون یک تراشه بر روی کارتریج قرار داده می‌شود که نمایشگر میزان جوهر موجود در مخزن است تا از انواع تقلب جلوگیری شود. در هنگام نصب جوهر باید به تاریخ مصرف آن توجه کرد و همچنین پس از نصب، برای هر کارتریج 6 ماه مهلت استفاده وجود دارد. ظرفیت پرینت برای کارتریج مشکی پرینت p o 1290s، 560برگ با 5 درصد پوشش در a4 است و برای کارتریج رنگی 330 برگ چاپ با 5 درصد پوشش در a4 می‌باشد و برای چاپ ع 30 تا 35 برگ پر از جوهر را می‌توان با آن پرینت گرفت.


 


ویژگیهای چاپ جوهرافشان:


-  نقاط ( ذرات ) بسیار کوچک می باشند. ضخامت قطر این نقاط بین 50 تا 60 میکرون است ( از موی انسان­کوچک تر، 70 میکرون ) • نقاط با دقت بالای 720 * 1440dpi ، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

 • نقاط می توانند  دارای رنگ های متفاوت بوده که از ترکیب آنها تصاویر با کیفیت بالا بوجود می آید.


کاربرد پرینترهای جوهر افشان


جوهر افشان ها در دونوع کاربردی متداول تعریف میشوند:
indoor : مخصوص فضاهای بسته و داخل سالنی می باشد.
 outdoor:  برای فضاهای خارجی یا بهتر بگوییم تیلیغات محیطی طراحی شده اند.
به همان نسبت مواد چاپ شونده هر کدام متفاوت هستند. به عنوان مثال بنرها و یا مشها (نوع چسب دار) برای تابلوهای مغازه و یا نصب روی اتوبوس هستند.
تنوع دستگاه های جوهرافشان بقدری زیاد است که بررسی جداگانه هرکدام خود مجموعه دیگری را میطلبد.به عنوان مثال چاپ برروی محصول تولید شده بصورت انلای خود شامل انواع دستگا ها با کاربرد های متنوع است.
همچنین چاپ ع ، چاپ برروی پارچه ، چاپ بر روی ف ، چاپ برروی چوب ، چاپ برروی پلاستیک ، چاپ برروی لاستیک و ... میتوانند از موارد چاپ دیجیتال باشند .
تقریبا میتوان گفت که محدودیت چاپ برروی سطوح مختلف با مواد مختلف در سایه چاپ دیجیتال برداشته شده است.


از نمونه های بسیار پرکاربرد روش جوهر افشان در صنایع تولیدی، به صورت دستگا ه های کد زن برای مصارفی نطیر درج تاریخ ، تولید و انقضا محصول،شماره زنی و سایر علامات و اطلاعاتی است که نیاز است روی محصولات متنوع درج شود.


منبع : گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ


نویسنده: محمد فیض آبادی فراهانیمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.