پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سبک زندگی ایرانی ی
سبک زندگی ایرانی - ی برای همه چیز نسخه دارد
درخواست حذف اطلاعات

سبک زندگی یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که با تمام اجزای زندگی ما گره خورده و تمام ارزش ها، رفتار ها و گفتار ما را در بر می گیرد. آموزه های دین مبین و همچنین فرهنگ غنی ایرانی ما الگوهای تمام عیاری برای سبک زندگی ارائه می کند. با وجود این اما به دنبال ای کم کاری های داخلی و هجمه های خارجی سبک زندگی در کشورمان در برخی از نقاط آسیب دیده است؛ امری که معظم انقلاب هم در دیدار با جوانان اسان شمالی در سال 91 بر آن تأکید داشتند و اصلاح انحراف از سبک زندگی ایرانی - ی را مطالبه فرمودند.

تفکر اما در طول سال های پس از انقلاب اثبات کرد ظرفیت بالایی برای اجرا و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی - ی دارد و با عنایت به عضویت ده ها میلیون ایرانی در این بزرگترین نهاد مردم نهاد در کشورمان بسیج و تفکر قابلیت آن را دارد تا سبک زندگی اصیل ایرانی - ی را به طور تمام و کمال در کشور به اجرا در آورد. به مناسبت هفته بسیج در میزگردی با مینو اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه ن و فریبا تدریس، رئیس سازمان بسیج ن تهران به موضوع سبک زندگی و تفکر پرداخته ایم.

سبک زندگی بخش عمده فرهنگ یا به عبارتی تمام فرهنگ است. پس بحث مهمی به شمار می رود به گونه ای که ی می فرمایند: «فرهنگ به مثابه هوایی است که تنفس می کنیم» و این نشان می هد که ما چقدر به فرهنگ تعریف شده و در مسیر تعالی انسان نیاز داریم تا بتوانیم در فضای سبک زندگی ایرانی - ی که یکی از پایه های مباحث فرهنگی است یک جامعه روبه رشد و متعالی را رقم بزنیم.

رئیس بسیج جامعه ن با اشاره به تعریف سبک زندگی افزود: مردم ما اعتقادات قوی نسبت به قرآن کریم و سیره اهل بیت دارند که این همان تعریف ما از سبک زندگی به شمار می آید اما این سبک زندگی بنابر هجمه های فرهنگی دشمن که به شبیخون و ناتوی فرهنگی تبدیل شد آسیب دیده است و همچنین در مسیر تمدن ی بخشی از موضوعات هم مسکوت مانده است و بهره برداری مناسبی از متون ی در حوزه نظر صورت نگرفته است تا بعد به حوزه رفتار و عمل در جامعه تسری یابد.منبع: http://padafandweb. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
سبک زندگی ایرانی – ی جوانان ایرانی

سبک زندگی (life style) در مطالعات فرهنگی به مجموعه­ ی رفتارها و الگوی کنش های هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی است اطلاق می شود. کشور ما ضمن برخورداری از جمعیتی جوان و جامعه ای در حال تغییر، نیازمند شناخت روزافزون مسائل در حال تغییر نسل جوان ایرانی است.

برای مشاهده ادامه، لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

منبع: مشرق نیوز، یاسر تک فلاح، دانشجوی ای رشته فقه و حقوقمنبع: http://tarbiaty. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
زندگی ذره ی کاهیست،که کوهش کردیم...

زندگی نام نکویی ست،که خارش کردیم...

زندگی نیست به جز نم نم باران بهار...

زندگی نیست به جز دیدن یار...

زندگی نیست به جزعشق...

به جز حرف محبت به ی...

ورنه هرخاروخسی...

زندگی کرده بسی...

زندگی تجربه ی تلخ فراوان دارد...

دوسه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد...

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟؟؟

خدا داااند...منبع: http://tanhaeeayeman. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
هنرمندم اگر با دست خالی زندگی

اگر یک لحظه ام را چند سالی،زندگی

پریشان می شوم از اینکه با لبخند مجبورم

به آدم ها بگویم - آه - عالی زندگی

به چشمم آشنا می آید این انسان ناخوانده

لباسی را که در آن احتمالی،زندگی

زمستان آمد و از آسمان گنجشک می ریزد

زمستان رفت و با آشفته بالی زندگی

قلم،دفتر،غزل،شاعر،غزل،شاعر،قلم،دفتر

تمام لحظه هایم را خیالی زندگی

خیالی زندگی که دائم فکر می -

-هنرمندم

اگر

با دست خالی زندگی !منبع: http://sanaz88. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

باید و نباید های قانونی سبک زندگی ایرانی

یکی از موضوعاتی که در کشور ما کمتر به آن پرداخته می شود، سبک زندگی ی – ایرانی است. ارتباط سبک زندگی با هنجارهای جامعه، به خصوص آن دسته از هنجارهایی که به صورت باید و نباید در قانون با قید ضمانت اجرا مورد تاکید قرار گرفته است، اهمیت زیادی دارد.


منبع: http://tavanbakhshy-noor. /

مشاهده متن کامل ...
ملاحظاتی پیرامون سبک زندگی ایرانی ی
درخواست حذف اطلاعات

مفهوم سبک زند (life style) از زمره مفاهیمی است که در حوزه جامعه شناسی و مطالعات فرهن برای بیان ای واقعیت های فرهن آن را مطرح و به کار می برند و دامنه به کارگیری آن در رسانه هم رواج زیادی یافته است .

اما به چه چیزی سبک زند می گویند و چقدر می­توان در زمینه سبک زندگی ایرانی ی توجه کرد.

«سبک زند که شامل مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زند اجتماعی می ، باشد اطلاق می شود و نشان دهنده کم و کیف نظام باورها و کنش های فرد است. به عبارتی سبک زندگی بر ماهیت و محتوای خاص تعاملات و کنش های اشخاص در هر جامعه دل دارد و مبین اغراض، نیات، معانی و تفاسیر فرد در جریان عمل روزمره و زند روزانه است.»

«سبک زند پایه و اساس فهم شرایط فرهن موجود و تحولات پیش رو در این حوزه تلقی می شود و نشان می دهد که در بطن ارزش های موجود در ده نظام فرهن چه می ­گذرد. در واقع با به کارگیری مفهوم سبک زند و تعمق در آن می توان از هنجارهای پنهان در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه، سر درآورد و از جهت گیری ها و الگوهای موجود یا در حال شکل گیری،
تفسیر واقع بینانه ای اریه کرد. »منبع: http://padafandweb. /


مشاهده متن کامل ...
انتخاب زندگی شاهانه یا مرگ شاهانه!
درخواست حذف اطلاعات
نثر باستانی پاریزی،از جمله نثرهایی سلیس، روان و شیرینی ست که از خواندنش لذت می برم

در کتاب نان جو و ... از قول مرحوم عصار آورده است: یکه زن دارد مثل سگ زندگی میکند و مثل شاه می میرد، و آن ی که زن ندارد، مثل شاه زندگی می کند و مثل سگ می میرد!منبع: http:// jkavi. /

مشاهده متن کامل ...
تولد
درخواست حذف اطلاعات15 مهر زا روز سهراب مبارک


زندگی رسم خوشایندی است


زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ


پرشی دارد اندازه عشق


زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود


زندگی جذبه دستی است که می چیند


زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است


زندگی بعد درخت است به چشم ه


زندگی تجربه شب پره در تاریکی است


زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد


زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد


زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست


خبر رفتن موشک به فضا


لمس تنهایی ماه


فکر بوییدن گل در کره ای دیگر


زندگی شستن یک بشقاب است


زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است


زندگی مجذور آینه است


زندگی گل به توان ابدیت


زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما


زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست...


زندگی تر شدن پی در پی


زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است


رخت ها را


آب در یک قدمی است...

سهراب سپهری
منبع: http://babaey95. /

مشاهده متن کامل ...
درگذشت "سلمان ساوجی" غزل گو و قصیده سرای بزرگ ایرانی (778 ق)
درخواست حذف اطلاعات

درگذشت

خواجه جمال الدین سلمان بن علاءالدین محمد ساوجی معروف به سلمان ساوجی از بزرگ‏ترین شاعران قصیده‏سرا و از غزل گویان نیکو سخن قرن هشتم هجری می‏باشد. زندگی سلمان بیشتر در دربار امرای آل جلایر (ایلکانیان) و در بغداد که پایتخت آنان بود، سپری شده است. ...منبع: http://motahari-library. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی متأثر از فرهنگ جامعه است
درخواست حذف اطلاعات

گفتگو با حجت ال محمدسعید مهدوی

واژه ی (سبک زندگی) به اندازه کافی ساده به نظر می رسد که هر بتواند مفهوم کلی آنرا دریابد اما باید توجه کرد که این اصطلاح از فرهنگ خارجی وارد زبان و فرهنگ ما شده است و نیاز به بازتعریف دارد. اگرچه تعریف کلی سبک زندگی به عنوان نحوه روش زندگی عام و قابل تعمیم...منبع: http://lifeiranian-eslam. /

مشاهده متن کامل ...
topic 208
درخواست حذف اطلاعات
نور ،،،
نور چیست ؟
پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد .
نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل
می دانی جان من ...
تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند.
نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن
آه ،،، نور ،،،
نور تویی


منبع: http://soonaeid. /


مشاهده متن کامل ...
topic 208
درخواست حذف اطلاعات
نور ،،،
نور چیست ؟
پرتوهایی که به هر سو منتشر و باعث میشود چشم قادر به درک اجسام گردد. نور حقیقت اشیا را آشکار می کند. نور زیبایی و زشتی را تمیز میدهد .
نور نباشد تاریکی و ظلمت بهانه می شود برای گمراهی و جهل
می دانی جان من ...
تو نور زندگی ام بودی ، پرتوهای وجودت هرجا که بودی دلیل درک زندگی میشد. تو حقیقت زندگی را معنا می کنی. معیار زیبایی بودی تا زیبایی معنا پیدا کند.
نور من ، نبودی ، نبودی ، نبودی تا من با جهل خویش تنها بمانم. و همان چند ساعت در نبود نور زندگی ام سخن به گمراهی برانم ، فقط سخن
آه ،،، نور ،،،
نور تویی


منبع: http://soonaeid. /

مشاهده متن کامل ...
رنگ و نور در سیمای شهر های ی – ایرانی
درخواست حذف اطلاعات

سهیلا عسگری زاده اردستانی

1- کلیات طرح تحقیق

1-1 طرح مساله

ما در دنیای رنگ ها زندگی می کنیم و تا حد بسیار زیادی به رنگ ها خو گرفته ایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبت های الهی است که باعث شادی و نشاط انسانها شده و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان می شود...

رنگ یکی از جنبه های مهم زندگی شهری است. رنگ از جمله خصوصیاتی است که در کنار شکل ، ابعاد ، ت و بافت هر شیء، حجم یا فضای آن را به ما می شناساند. در محیط شهری رنگ را همه جا می توان دید؛ در بدنه و نمای ساختمان ها، پوشش بام ، کف سازی ها، مبلمان شهری، فضا ی سبز، خودروها و حتی آسمان شهر و نیز رنگ آمیزی لباس افراد که همگی نقش مهمی در تعیین چهره رنگی شهر دارند.

رنگ ها علاوه بر زیبایی بخشی تاثیرات عاطفی، روانی قوی بر اشخاص دارند رنگ ها فضا را متنوع و سرزنده می کند و هم چنین با رنگ می توان به فضا یکپارچگی و وحدت بخشید.

نور، رنگ، آب، سه عنصر زیبایی شناسی معماری ی اند. نور عمده ترین مشخصه معماری ایران است و نمادی از عقل الهی است . رنگ در انقطاب نور حاصل می آید و آب تصویر طبیعت ، در معماری ی است.منبع: http://sonami1390. /

مشاهده متن کامل ...
روز شمار هفته کودک و نوجوان
درخواست حذف اطلاعات

پنج شنبه 15/7/95

خانواده مهربانی وزندگی کودک امروز

16/7/95

باورهای دینی ومسئولیت اجتماعی در زندگی کودک امروز

شنبه 17/7/95

میراث فرهنگی ودوستی با طبیعت در زندگی کودک امروز

یکشنبه 18/7/95

امنیت وسلامت در زندگی کودک امروز

دوشنبه 19/7/95

دانش ،آگاهی وفضای مجازی در زندگی کودک امروز

20/7/95

گذشت وفداکاری در زندگی کودک امروز

چهارشنبه 21/7/95

شجاعت وسخاوت در زندگی کودک امروزمنبع: http://sahebazzamanpahnaye. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات

روانشناسی و زندگی

در دنیای ماشینی، در ا و در میان انسان ها گاهی افراد خود را در مقابل رویدادها و اتفاقات کوچک و بزرگ ناتوان می پندارند؛ به همین دلیل احساس بیهودگی می کنند و توان درست فکر و درست ارتباط برقرار با خود و دیگران را از دست می دهند، و به عبارتی ارتباط با زندگی - زندگی به مفهوم رشد و سازندگی - را از دست می دهند.

برای این که بتوانیم ارتباط با زندگی را به صورت رشد یافته ادامه دهیم، لازم است برداشت و دیدگاه متفاوتی از زندگی داشته باشیم؛ دیدگاهی کاملاً متفاوت با دیدگاه روزمره زندگی مان.

لازم است بدانیم که رفتار ما تصادفی نیست، بلکه از الگویی کاملاً منطقی پیروی می کند؛ و خوشبختانه این الگوی رفتاری قابل تغییر است. اما اگر ما به عنوان یک انسان این قابلیت (قابلیت تغییر) را در درون خود نپرورانیم، زندگی و رویدادهای آن همچنان برایمان عذاب آور، خسته کننده و بار خواهد بود. نیاز به تغییر امروزه بیش از پیش احساس می شود؛ این که انسان بتواند بیشتر به شه خود بپردازد و به این ترتیب توانمندی های خود را افزایش دهد و به برداشت زیباتری از زندگی و زندگی و ارتباط با انسان ها دست یابد. متأسفانه از اشکالات انسان این است که بیشتر به کمیت های زندگی اش توجه دارد تا به کیفیت های شه اش؛ ما برای شه بهتر نیازمند آموزش های جدید، اطلاعات جدید و دانش جدید هستیم.

در این نوشتار که تحت عنوان ارتباط با زندگی مطرح می گردد، سعی می شود تعریفی جدیدتر - یا بهتر بگوییم متفاوت تر - از مفاهیمی که در زندگی با آنها سر و کار داریم ارائه گردد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که این مقاله را فقط برای مطالعه و دانش اندوزی نخوانید، بلکه با آنها زندگی کنید؛ به این معنا که این اطلاعات را به سیستم اعتقادی خود بدهید و در لحظه لحظه زندگی بکوشید با این اطلاعات جدید کار کنید؛ فقط در این صورت است که می توانید نتیجه بگیرید.منبع: http://1rststep. /

مشاهده متن کامل ...
بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
من نجات یافته در نام عیسی هستم من از سر زمینی هستم که برگزیده شده توسط پدر آسمانی میباشد ،اما در زمانهای گذشته یک عده تازی به سرزمین من حمله دو دینی کثیف به نام را با زور و کشتن انسانهای آزاده به اجداد ما تحمیل دواز ان زمان زندگی آنها روز به روز با جاهلیت تحمیل شده به عقب کشانده شدوزندگی آنها از روی تقلید از روی این تازی هاودست نشانده کثیف به تباهی کشانده شدو تا جایی رسید که هر ساله برای انی که به خاک و شان حمله د عزاداری میکنندوآنها را درگیر اعتقادات کثیف د،آری من از ایران سخن میگویم ایرانی که قدیمی ترین تمدن را در بین کشورهای دنیا داردوپادشاهانی مانند کورش کبیر که سنبل رشادت و انسانیت بود در آن میزیستند،ایرانی که با این همه فراوانی نعمت اما مردم آن گرسنه وتهی از بیان میباشند ودلیل این همه فقر ونادانی وجود کثیف وقرآن ی میباشد ومن از پدر آسمانی میخواهم که از آسمان آتش خود وا بر سرزمین من ایران بریزد و قلب آنها را لمس کندوآنها را از اسارت رها کند در نام عیسی اعلام میکنم که را دریافت کنند وایمان دارم که دریافت میکنند . آمینمنبع: http://masoudmotaghi1234. /

مشاهده متن کامل ...
وا یناسیون ریشه در طب سنتی و بومی کشور دارد
درخواست حذف اطلاعات

وا یناسیون یکی از اصول مهمی است که ریشه در طب سنتی و بومی این مرز پُر گُهر دارد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

علیرضا عباسیان، مدیر تعالی دفتر طب سنتی ایرانی- ی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب گفت: به جرات می توان گفت وا یناسیون سال ها قبل تر از ادوارد جنر، توسط حکمای طب ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است و بعضا عامل ضعیف شده بیماری زا را برای ایجاد ایمنی در بدن، بر روی زخم ها و حتی گاهی بر روی زخم حجامت قرار می دادند.

وی با اشاره به شیوع تدریجی بیماری های مرتبط با زندگی شهرنشینی، گفت: توانایی طب ایرانی در کمک به مبتلایان بیماری های مرتبط با تمدن و زندگی شهرنشینی، نظیر بیماری های متابولیک و متعاقب آن رونق گرفتن بازار طب سنتی، باعث شده برخی سودجویان در صدد استفاده از این جَو برآمده و بعضا برای مطرح شدن در سطح جامعه، به ت یب اصول مهم بهداشت جامعه اقدام کنند.

مدیر تعالی دفتر طب سنتی ایرانی- ی وزارت بهداشت در ادامه گفت: بعضا مشاهده می شود افرادی ناآگاه، وا یناسیون را امری استعماری و مخالف طب سنتی برمی شمرند و حال آنکه این امر، جفا به طب ایرانی است.

وی افزود: در طب ایرانی مهم ترین عامل ش ت دهنده بیماری ها، طبیعت بدن است، تا جایی که از طبیب به عنوان خادم طبیعت یاد شده است؛ لذا تقویت و تهییج طبیعت، یکی از ابزارهای طبیب برای مقابله با بیماری ها محسوب می شود.

عباسیان سپس به روش های بومی مورد استفاده در کشور که اثری مشابه وا یناسیون در طب رایج دارند، اشاره کرد و گفت: در برخی نقاط استان سمنان مردم محلی با قرار دادن آبله ی بر روی پوست ک ن و سپس سوزن کاری، محل عمل، ک نشان را وا ینه می د و در جای جای متون طب ایرانی، تحریک طبیعت برای شناسایی و دفع بیماری وجود دارد.

مدیر تعالی دفتر طب سنتی ایرانی- ی وزارت بهداشت تاکید کرد: طب ایرانی نه تنها مخالف وا یناسیون نیست، بلکه داعیه پیشگامی در این مسیر را دارد؛ هرچند بررسی آنچه که به عنوان وا ن تزریق می شود بسیار مهم بوده و در مورد داروهای سنتی و یا جدید، به تحقیقات مستمر نیاز است.

http://www.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=54782&newsview=153926منبع: http://ariansalamat. /

مشاهده متن کامل ...
زندگی و دستهای خدا
درخواست حذف اطلاعات
زندگی، دویدن بر روی میدان مین است که در پس و پیشِ جاری شدن سیل و بوی تند گوگرد از آتشفشانی نیمه فعال قرار گرفته و آرامش، خیال و تصور ساحلی امن و دامنه ای سر سبز است ، شادی زندگی تنها احساس دستانی است که شانه های ما را هُل می دهد به سمت رسیدن و لقاء ، پای رفتن و دویدن و فرار را اگر قوّت دستان او نباشد ، انفجار هر حادثه ای ممکن است

آنان را به زانو درآورد. شادی؛ حکم دستان اوست بر احساس شانه های ما
شانه های خسته، که گاهی بار گناه، ترس و ندانستن ما را به دوش می کشند
شانه هایی که گاهی از شدت گریه های شرمگین و مخفیانه از نگاه غیر تکان
می خورند و گویا همه بار زندگی می خواهد از روی آن به زمین بیفتد
و اگر احساس دستان هدایتگر او نباشد مین ها منطقی جز انفجار و قطع پا از بدن ندارند ، آنها برای رساندن شانه ها به خاک در خاک نشسته اند به کمین
خدایا ! دستانت را شکر؛ ما را از ظاهر پدیده ها به معرفت حقیقت درون زندگی رهنمون باش که آرامش و شادی در آن است ... علیرضا


منبع: http://alirezatabatabai47. /

مشاهده متن کامل ...
هفته کتاب
درخواست حذف اطلاعات
دو روز مانده به پایان جهان، تازه فهمیده که هیچ زندگی نکرده است، تقویمش پر شده بود و تنها دو روز خط نخورده باقی مانده بود، پریشان شد. آشفته و عصبانی نزد فرشته مرگ رفت تا روزهای بیش تری از خدا بگیرد.

داد زد و بد و بیراه گفت!(فرشته سکوت کرد)

آسمان و زمین را به هم ریخت!(فرشته سکوت کرد)

جیغ زد و جار و جنجال راه انداخت!(فرشته سکوت کرد)

به پرو پای فرشته پیچید!(فرشته سکوت کرد)

کفر گفت و سجاده دور انداخت!(باز هم فرشته سکوت کرد)

دلش گرفت و گریست به سجاده افتاد!

این بار فرشته سکوتش را ش ت و گفت: بدان که یک روز دیگر را هم از دست دادی! تنها یک روز دیگر باقی است. بیا و لااقل این یک روز را زندگی کن!

لابلای هق هقش گفت: اما با یک روز... با یک روز چه کاری می توان کرد...؟

فرشته گفت: آن که لذت یک روز زیستن را تجربه کند، گویی که هزار سال زیسته است و آن که امروزش را درنیابد، هزار سال هم به کارش نمی آید و آنگاه سهم یک روز زندگی را در دستانش ریخت و گفت: حالا برو و زندگی کن!

او مات و مبهوت به زندگی نگاه کرد که در گودی دستانش می درخشید. اما می ترسید حرکت کند! می ترسید راه برود! نکند قطره ای از زندگی از لای انگشتانش بریزد. قدری ایستاد، بعد با خود گفت: وقتی فر ندارم، نگاه داشتن این زندگی جه فایده ای دارد؟ بگذار این یک مشت زندگی را ج کنم.

آن وقت شروع به دویدن کرد. زندگی را به سرو رویش پاشید، زندگی را نوشید و بویید و چنان به وجد آمد که دید می تواند تا ته دنیا بدود، می تواند پا روی خورشید بگذارد و می تواند...

او در آن روز آسمان اشی بنا نکرد، زمینی را مالک نشد، مقامی را به دست نیاورد، اما... اما در همان یک روز روی چمن ها خو د، کفش دوزکی را تماشا کرد، سرش را بالا گرفت و ابرها را دید و به آن هایی که نمی شناختنش سلام کرد و برای آن ها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد.

او همان یک روز آشتی کرد و خندید و سبک شد و لذت برد و سرشار شد و بخشید، عاشق شد و عبور کرد و تمام شد!

او همان یک روز زندگی کرد، اما فرشته ها در تقویم خدا نوشتند: او درگذشت، ی که هزار سال زیسته بود...

عرفان نظر آهاری... این یه کتاب خوب رو به عنوان این که هفته کتابه بهتون معرفی میکنم.... خیلی کتاب خوبیه... حس خوبی داره... تونستید حتما بخونیدش

مشاهده متن کامل ...

بدون عنوان ...
درخواست حذف اطلاعات
بعضی روزا که تا موهام درون سیاهی عمیق فرو میرم صورتمو میذارم روی بالش و تمام راه های نرفته رو میرم و بر میگردم . تمام قفل چند ساله های کهنه ی زنگ زدن ی درب های امید رو باز میکنم . حتی گاهی به جای شخصیت های کتاب ها زندگی میکنم . به جای شخصیت هایی که همه میگن وجود نداره و من مطمئنم یه جایی توی این کره ی خاکی زندگی میکنن و به اندازه ی تمام کلماتی که توصیفشون کرده شاد میشن و رنج میکشن....گاهی هم جای خودم زندگی میکنم . جای شخصیت خودم که شاید یک جا یک نویسنده داره وصفش میکنه...منبع: http://hidik-a. /

مشاهده متن کامل ...
سبک زندگی» چیست؟
درخواست حذف اطلاعات

مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیراً و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است

تقریباً در اکثر تعریفهای سبک زندگی می توان دو مفهوم را یافت که در تعریف سبک زندگی در نظر گرفته شده است؛ و در واقع هر دو مفهوم هم، به واژه «سبک» باز می گردد: اول، مفهوم وحدت وجامعیت و دوم، مفهوم تمایز و تفارق. به این معنی که سبک زندگی حاکی از مجموعه عوامل و عناصری است که کم و بیش به طور نظام مند با هم ارتباط داشته و یک شاکله کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می آورند. همین پیوستگی، اتحاد و نظام مندی این کُل را ازکُل های دیگر متمایز می کند. وجود کلماتی همچون الگو، نظام مندی، کلیت، هویت وتمایز در بیانات اخیر فرزانه انقلاب نیز حاکی از همین مطلب است و به همین دلیل است که امروز از دو مدل و الگوی متمایز و متفاوت سبک زندگی ی و غربی سخن میگوییم. واژگان مترادف سبک زندگی ی: سبک زندگی شیعی، ارزشی، ایدئولوژیک، جهادی،انقل ، دینی و تع ر معادل سبک زندگی غربی: سبک زندگی اروپایی، ی، یی و وسترنیزه می باشد اما آن چه در تعریف های سبک زندگی، جلوه گر می شود آن است که این تعریف قرابت بسیاری با مفهوم هویت پیدا می کند اما با این تفاوت که علاوه برهویت، مناسبات و رفتارهای عینی و واقعی زندگی را نیز شامل می شود و می توان مثالهاو مصداق هایی از زندگی واقعی را شاهد آورد که انقلاب نیز به بیش از بیست مورداز آنها اشاره د.منبع: http://padafandweb. /


مشاهده متن کامل ...
قطعه همیشه گمشده
درخواست حذف اطلاعات
شاید حق با مستره و من کم کارى میکنم

شایدم حق با منه که دور برم همه آدمهاى ساده و قانعی بودن و من به این سبک زندگی عادت

حق با هرکى که هست این وسط

هیچکدوم از ته دل راضى نیستیم و یه جایى احساسمون میلنگه ....

+تو زندگی همه زوج هاى دنیا یه گوشه هایى از قلب و منطقشون هست که به هیچ عنوان با آدم زندگیشون جور نمیشه و پر نمیشه

مهم چگونگى پذیرش این موضوعه !

من هنوز اینجوریم متاسفانه

مشاهده متن کامل ...

وم مدیریت جسم ارتباط و ذهن در سبک زندگی ایرانی ی
درخواست حذف اطلاعات
حوزه و با تأکید بر ترویج سبک زندگی ایرانی ی گفت: در سبک زندگی ایرانی ی ما باید مدیریت جسم، ارتباط و ذهن را تغییر دهیم.

مشاهده متن کامل ...
خشم چیست؟چگونه ایجادمیشود؟
درخواست حذف اطلاعات

مقدمه

خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبه رو شده ایم.

اشکال خشم این است که اگرچه بخشی از زندگی است ؛ ولی ما را از رسیدن به اه خود بازمی دارد و علت این که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد هستند، همین نکته است.منبع: http://fatemeslm7215. /

مشاهده متن کامل ...
text lyric:( hey people of the world) from abtin roohbakhsh
درخواست حذف اطلاعات
بنام آنکه هستی شیدای اوست

متن آهنگ الا ای مردم دنیا با هر دو زبان انگلیسی و فارسی:

hey, people of the world, i’m an iranian man

الا ای مردم دنیا منم یک مرد ایرانی

i’m a muslim, an iranian, a muslim, a muslim, an iranian

مسلمانم یه ایرانی، مسلمانم، مسلمانم یه ایرانی

i want you, people of the world, to know i hate this slaughter and bloodshed

بدانید مردم دنیا که بیزارم ازین کشتار و خونریزی

i’m a muslim, an iranian, a muslim, a muslim, an iranian

مسلمانم یه ایرانی، مسلمانم ، مسلمانم یه ایرانی

hey, people of the world, in mohammad’s religion

الا ای مردم دنیا در آیین محمد

the word war occurs 6 times and the word mercy 157 times

واژه جنگ 6 بار و واژه بخشش 157 باره

i’m a muslim, a follower of the religion of mercy and comp ion

مسلمانم، منم پیرو دین بخشش و رحمت

the prophet conquering the kaaba who forgives the enemies

رسول فاتح کعبه که دشمنها رو می بخشد

they take the lives of people of the world in the name of mohammad’s religion

بنام دین و آیین محمد جانهای مردم دنیا رو می گیرند

no, this is not what ahmad wants, what the quran orders

نه این نیست حکم احمد حکم قرآن

dear people, read the quran to know

بخوانید قرآن را ای عزیزان تا بدانید

i’m a follower of the quran, the verses of affection

منم پیرو قرآن آیه های مهربانیمنبع: http://taslimeoo2. /

مشاهده متن کامل ...
تجدد گرایی یا الگو سازی فرهنگ ایرانی ی در زندگی
درخواست حذف اطلاعات
یک پژوهشگر گفت: در باب اشتراک سبک زندگی ایرانی و ی، ابتدا باید بررسی کرد نگاه به انسان و خانواده در هر یک از این دو نظام فکری چگونه است.

مشاهده متن کامل ...
امید محسنی
درخواست حذف اطلاعات

امید محسنی
تولد: ١٢ شهریور ماه ١٣٥٤- قائم شهر استان مازندران
ساز (ها): سنتور
(ها): پشنگ کامکار، آریا کبیری
: هنر (طراحی صنعتی)
فعالیت (ها): برگزاری کنسرت های موسیقی در سالهای ٧٤ تا ٨٢
رو مه نگار و منتقد هنری
طرح درس: آموزش دوره ابت سنتور براساس کتب موجود از اساتید فرامرز پایور و پشنگ کامکار و همزمان بهره گیری از متد روز مضراب گیری و تکنیک های سنتور نوازی
تدریس ردیف ابت فرامرز پایور و تدریس ردیف موسیقی ایرانی میرزا عبدالله
پرورش گوش موسیقایی هنرجویان بر اساس روش قدما در موسیقی ایرانیمشاهده متن کامل ...

اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی از منظر ی
درخواست حذف اطلاعات
کتاب مقوله بسیار مهمی است. البته من به کارهای هنری و تصویری- تلویزیون، سینما، یا این قبیل چیزها-خیلی اعتقاد دارم. اما کتاب نقش مخصوصی دارد. جای کتاب را هیچ چیزی پر نمی کند. کتاب را باید ترویج کرد... مردم باید به کتابخوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود.

کتاب یدن، باید یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب بشود. مردم باید بیش از ید بعضی از وسایل تزئیناتی و تجملاتی مثل این لوسترها و میزهای گوناگون و مبل های مختلف و ها و این قبیل چیزها به کتاب اهمیت بدهند و اول کتاب را ب ند. مثل نان و خوراکی و وسایل معیشتی لازمی که در خانه هست، کتاب هم باید از این قبیل باشد... خلاصه باید با کتاب انس پیدا کنند. اگر انس پیدا نکنند، جامعه ایرانی به آن هدف و آرزویی که دارد، که حق او هم هست، نخواهد رسید.منبع: http://arminehlibrary6. /

مشاهده متن کامل ...
طلاق، بحران جدی زندگی ایرانی ها
درخواست حذف اطلاعات
در هر سه دقیقه یک خانواده ایرانی از هم فرو می پاشد و متاسفانه هر چه از گذشته فاصله می گیریم و رو به جلو حرکت می کنیم، طول عمر زندگی مشترک کوتاه تر می شود؛ یعنی هر چه زودتر زوج ها از یکدیگر جدا می شوند.

مشاهده متن کامل ...
حرف های پزشک م ع حرم درباره ن ایرانی
درخواست حذف اطلاعات
وحید حمیدی شخصیت مستند «مردان زندگی» که در واقع پزشک اعزامی ایران به بوده و در آنجا علاوه بر مستشاران ایرانی، اسرای تکفیری را نیز مداوا کرده، در اختتامیه جشنواره سینماحقیقت و پس از اهدای جایزه آوینی به مردان زندگی، به روی صحنه دعوت شد. این پزشک ایرانی حرف های قابل تاملی درباره یک رخداد در و نی ایرانی بیان کرد که با استقبال حاضران مواجه شد. این بخش را در تابناک می بینید و می شنوید.

مشاهده متن کامل ...
نذر کرده ام...
درخواست حذف اطلاعات
نذر کرده ام
یک روزی که خوشحال تر بودم
بیایم و بنویسم که
زندگی را باید با لذت خورد
که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید
و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد

یک روزی که خوشحال تر بودم
می آیم و می نویسم که
این نیز بگذرد
مثل همیشه که همه چیز گذشته است و
آب از آسیاب و طبل طوفان از نوا افتاده است

یک روزی که خوشحال تر بودم
یک نقاشی از پاییز میگذارم، که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست
زندگی پاییز هم می شود، رنگارنگ، از همه رنگ، ب و ببر

یک روزی که خوشحال تر بودم
نذرم را ادا می کنم
تا روزهایی مثل حالا
که خستگی و ناتوانی لای دست و پایم پیچیده است
بخوانمشان
و یادم بیاید که
هیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهد
و
هیچ آسیاب آرامی بی طوفان


"مهدی اخون ثالث"منبع: http://royayebito1374. /

مشاهده متن کامل ...
حمله به سبک زندگی ایرانی- ی از هشت جناح
درخواست حذف اطلاعات
فضای مجازی و دنیای شبکه ای اینترنتی، شاهد رشد قارچی و تکثیر معنادار سایت های فارسی زبانی است که ابزار تبلیغ سبک زندگی هستند اما نه سبک زندگی ایرانی- ی بلکه سبک زندگی غربی برای ایرانیان مسلمان! این سایت ها از 8 جناح، به سبک زندگی ایرانی- ی حمله ور شده اند.

لطفا ادامه مطلب راکلیک کنیدمنبع: http://bigdeli95. /

مشاهده متن کامل ...
گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی در قائم شهر برگزار شد
درخواست حذف اطلاعات

گفتمان دینی با موضوع مهارت های زندگی با حضور دنش آموزان در دبیرستان حضرت معصومه (س) شهرستان قائم شهر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر ، فاطمه قدوسی نژاد در این گفتمان که روز چهارشنبه 28 مهر ماه 95 برگزار شد ، گفت : مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که به ما کمک می کنند در موقعیت های گوناگون ، عاقلانه و درست رفتار کنیم ؛ به طوری که با خود و دیگران سازگارانه ارتباط برقرار کرده و بدون استفاده از خشونت بتوانیم مسائل پیش آمده را حل کنیم و ضمن به دست آوردن موفقیت در زندگی ، احساس شادمانی داشته باشیم .

مبلغه برجسته اداره تبلیغات ی شهرستان قائم شهر تقویت اعتماد به نفس ، تقویت روحیه مشارکت و همکاری ، رشد ، تقویت عواطف انسانی و مهارت حل مسأله را از اه مهارت های زندگی برشمرد و افزود : ما هر روزه با مسائل فراوانی روبه رو هستیم که برخی ساده و برخی پیچیده اند .

وی یاد آور شد : مهارت حل مسأله ، این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجربه های عملی و توانمندی های ذهنی خود بتوانیم در جهت حل مسأله یا مشکل قدم برداشته و به نتیجه دلخواه دست ی م.

قدوسی نژاد خاطر نشان ساخت : نداشتن و دانستن مهارت های زندگی انسان را در برابر ملایمات و ناملایمات زندگی ، آدمی را مانند کوه مستحکم و استوارمی کند و اگر انسان نسبت به زندگی شناخت کافی و لازم را نداشته باشد شخص موفقی نخواهد بود .

وی به ویژگی های یک شخص موفق اشاره کرد و بیان داشت : برای موفقیت در کارها ابتدا توکل به خدا ، سپس ایمان و تقویت بنیه مذهبی ، پشتکار ، برنامه ریزی و نظم در امور از مهم ترین کارها است .منبع: http://gbfghaemshahr. /

مشاهده متن کامل ...
کتابخوان ماه، ویژه آذر 95
درخواست حذف اطلاعات

در طرح کتاب خوان ماه، هر ماه تعدادی کتاب از بین کتابهای تازه منتشر شده، برای اقشار و سلایق گوناگون مردم و در موضوعات و مناسبت های متنوع مانند (سبک زندگی ایرانی ی، ازدواج، تربیت فرزند، اخلاق اجتماعی، خانواده، سلامت، کودک و نوجوان، علمی و دینی و...) انتخاب و به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

کتابهای ویژه آذرماه 1395 به شرح تصویر زیر است؛منبع: http://arghavan-tehran. /

مشاهده متن کامل ...
معرفی کتاب "برای زندگی خود به پا خیزید"
درخواست حذف اطلاعات

برای زندگی خود به پا خیزید

برای زندگی خود به پاخیزید،نوشته شریل ریچاردسون ،ترجمه بهنام ،نسل نو ش ،1384

برنامه عملی گام به گام برای ساختن اعتماد به نفس و قدرت شخصی؛ با این کتاب شما می آموزید که :

چه ی هستید:از این پس انتخاب هایتان را طبق خواسته های خود انجام می دهید نه انتظار دیگران و از این بابت نیز احساس خودخواهی نخواهید نمود.

ارزش هایتان را مشخص می کنید: ارزش های خود را شناخته و روش هایی را فرا می گیرید که به کمک آنها خود و زندگی تان را متحول نمایید.

خوب را با عالی جایگزین می کنید: با پی بردن به استانداردهای معنوی خود انتخاب های عالی تری انجام خواهید داد و دیگر به خوب قانع نمی شوید.منبع: http://r-imamalilibrary. /

مشاهده متن کامل ...
جستجو شده ها
جزییات نصب هولوگرام طلایی بر دفترچه بیمه فرهنگیان رایگان کتابچه سوالات سوالات سالهای قبل آزمون سردفتری استقبال تیم های فرمول یک از بازگشت سیستم تعلیق فعال در فصل ۲۰۱۸ مسافرت 6 میلیون و 400 هزار مسافر نوروزی با حمل و نقل عمومی عراق جدید یک عضو اصیل و مؤثر در محور ایران نویر به لواندوفسکی عیبی نداردبه من رأی ندادی علی فدوی فرمانده نیروی دریایی آیت الله جوادی آملی دوران جنگ در شرایط شعب طالب بودیم اما خدا ما را تنها نگذاشت الان هم توسل به غیر خدا شایسته نیست تعریف میک رد دوس تم تعریف دوس تم تعریف میک رد آنچ یووه خطرناک تر از چلسی و بایرن است نحوه نگارش محتوای تو را به گریۀ سحر س ام مردم دستاوردهای انقلاب را با شرکت در برنامه های دهه فجر پاس بدارند رمز اقتدار نظام ی تبعیت از ولی فقیه است سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیونی برای به پلاسکو ی ان نیست موسیر ضدعفونی کننده قسمت آ سریال فاطما گل مارکو پوپویچ بسکتبالیست جدید شهرداری تبریز به ایران آمد تحقیق جامع وکامل درباره فرآیندحل مسئله صدای غر غر بد چمدون
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.