پنجره پنجره ای به اطلاعات و مقالات فارسی
 سجادسبزعلی وزنه بردارخوش آتیه لرستانی
عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت
درخواست حذف اطلاعات

عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی متولد ۱5 بهمن سال 1350 در کرمانشاه ، بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

متاسفانه صبح روز شنبه 26 فروردین ماه بر اثر ایست قلبی در خواب در گذشت.

سپند سلیمانی درباره این موضوع گفت:

متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم ، این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

تصویری از مرحوم عارف لرستانی در کنار همسرش:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و

پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

های تلویزیونی که عارف لرستانی در آن ها بازی کرده است:

:♦: در حاشیه (1393):♦:

:♦: کوچه مروارید (1393):♦:

:♦: شوخی (1392):♦:

:♦: ویلای من (1391):♦:

:♦: قهوه تلخ (1389):♦:

:♦: مرد دوهزارچهره (1388):♦:

:♦: خسته دلان:♦:

  :♦: 90 شب:♦:

:♦: ببخشید شما:♦:

:♦: جنگ 77 (1376):♦:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در برنامه دور همی در کنار مهران مدیری:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

های سینمایی که عارف لرستانی در آن ها بازی کرده است:

:♦: شام عروسی (1384):♦:

:♦: انتخاب (1383):♦:

:♦: معادله (1382):♦:

:♦: مانی و ندا (1379):♦:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشتمشاهده متن کامل ...
عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت
درخواست حذف اطلاعات

عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی متولد ۱5 بهمن سال 1350 در کرمانشاه ، بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

متاسفانه صبح روز شنبه 26 فروردین ماه بر اثر ایست قلبی در خواب در گذشت.

سپند سلیمانی درباره این موضوع گفت:

متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم ، این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

تصویری از مرحوم عارف لرستانی در کنار همسرش:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و

پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

های تلویزیونی که عارف لرستانی در آن ها بازی کرده است:

:♦: در حاشیه (1393):♦:

:♦: کوچه مروارید (1393):♦:

:♦: شوخی (1392):♦:

:♦: ویلای من (1391):♦:

:♦: قهوه تلخ (1389):♦:

:♦: مرد دوهزارچهره (1388):♦:

:♦: خسته‌دلان:♦:

  :♦: 90 شب:♦:

:♦: ببخشید شما:♦:

:♦: جنگ 77 (1376):♦:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در برنامه دور همی در کنار مهران مدیری:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

های سینمایی که عارف لرستانی در آن ها بازی کرده است:

:♦: شام عروسی (1384):♦:

:♦: انتخاب (1383):♦:

:♦: معادله (1382):♦:

:♦: مانی و ندا (1379):♦:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت

 مشاهده متن کامل ...
عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت
درخواست حذف اطلاعات
عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی متولد ۱5 بهمن سال 1350 در کرمانشاه ، بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

متاسفانه صبح روز شنبه 26 فروردین ماه بر اثر ایست قلبی در خواب در گذشت.

سپند سلیمانی درباره این موضوع گفت:

متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم ، این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

تصویری از مرحوم عارف لرستانی در کنار همسرش:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و

پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

های تلویزیونی که عارف لرستانی در آن ها بازی کرده است:

:♦: در حاشیه (1393):♦:

:♦: کوچه مروارید (1393):♦:

:♦: شوخی (1392):♦:

:♦: ویلای من (1391):♦:

:♦: قهوه تلخ (1389):♦:

:♦: مرد دوهزارچهره (1388):♦:

:♦: خسته دلان:♦:

  :♦: 90 شب:♦:

:♦: ببخشید شما:♦:

:♦: جنگ 77 (1376):♦:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در برنامه دور همی در کنار مهران مدیری:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

های سینمایی که عارف لرستانی در آن ها بازی کرده است:

:♦: شام عروسی (1384):♦:

:♦: انتخاب (1383):♦:

:♦: معادله (1382):♦:

:♦: مانی و ندا (1379):♦:

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی در گذشت

عارف لرستانی در گذشت,عارف لرستانی,بیوگرافی عارف لرستانی,فوت عارف لرستانی,قهوه تلخ,مهران مدیری

عارف لرستانی بازیگر خوب طنز تلویزیون شنبه 26 فروردین به دلیل سکته قلبی در گذشتمشاهده متن کامل ...
ع هایی از مراسم تشییع و خا پاری عارف لرستانی با حضور هنرمندان
درخواست حذف اطلاعات

ع هایی از مراسم تشییع و خا پاری عارف لرستانی با حضور هنرمندان

مراسم تشییع مرحوم عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

حضور نرگس محمدی در مراسم تشییع مرحوم عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

همسر عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

حضور هادی کاظمی در مراسم وداع با پیکر عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

محمدرضا هدایتی در مراسم خا پاری عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

برزو ارجمند و هادی کاظمی در تالار وحدت مراسم تشییع عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

حضور سیامک انصاری برای وداع با عارف لرستانی

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

حضور جواد عزتی در مراسم خا پاری عارف لرستانی

مرحوم عارف لرستانی,حضور هنرمندان در مراسم تشییع عارف لرستانی,خا پاری عارف لرستانی,مهران مدیری

سید جواد رضویان در مراسم وداع با عارف لرستانی

ع هایی از مراسم تشییع و خا پاری عارف لرستانی با حضور هنرمندانمشاهده متن کامل ...
زمان تشییع جنازه و خاک سپاری عارف لرستانی اعلام شد
درخواست حذف اطلاعات

زمان تشییع جنازه و خا پاری عارف لرستانی 27 فروردین اعلام شد

 زمان خاک سپاری عارف لرستانی

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

روابط عمومی معاونت سیما اعلام کرد که مراسم تشییع و وداع با پیکر این بازیگر سینما و تلویزیون،

روز بکشنبه 27 فروردین بعد از ظهر و عصر از مقابل مسجد بلال صدا و سیما برگزار می شود.

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

لرستانی یک سال پیش پستی در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت که دوست دارد در روستای سیمینه کنار پدر بزرگش دفن شود.

او در توضیح این مطلب نوشت: «عبدالحسین لرستانى، پدر بزرگم مردى که در روستاى سیمینه سمت سراب نیلوفر کرمانشاه دفن شده است.

من هیچ وقت او را ندیدم او هم هیچ وقت مرا ندید سال ها قبل خیلى قبل تر از اینکه من به دنیا بیایم مرده بود.

با اینکه هیچ وقت همدیگر را ندیدیم دلم می خواهد وقتى مردم کنار او در روستاى سیمینه دفن شوم،

احساس می کنم کنارش آرام خواهم بود. خیال مردن ندارم اما مرگ خبر نمی کند»

پیام های هنرمندان عزیز در رابطه با این اتفاق ناگوار:

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

پژمان جمشیدی: عارف جان قدر زود، چه کنیم با این سرنوشت

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

سام درخشانی: عارف دوست داشتنی روحت شاد

ع ی از عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری :

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

عارف لرستانی یکی از بازیکنان تیم فوتبال هنرمندان بود و هنرمندان زیادی با وی در این تیم همبازی بودند.
 
" حسین سلیمانی " بازیگری که با سریال خانگی شاهگوش نامش بیشتر شناخته شد از بازیکنان این تیم و از دوستان عارف لرستانی ،

تصویری از مکالمه تلگرامی چند روز گذشته خویش با وی را درصفحه اینستاگرامش منتشر و نسبت به این اتفاق تلخ بسیار احساس تاثر داشت.

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

 سلیمانی نوشت:

"همیشه میخواستم سرچش کنم، میزدم lir میومد

.لیرستانى اشتباه تایپى من بود و هیچوقت نرفتم که درستش کنم، نشد. تنبلى .

دیدی ساده ترین کارا رو انقدر سختش میکنیم واسه خودمون..این همون کار ساده بود.

بچه شیر کرمونشاه هم رفت.کلى ع باهم داشتیم.ولى این ع نبود . این فرصت ها بود.

خواستم بگم اینجوری میشه یهو.روحت شاد رفیق.

خداجان منو اینجوری از خواب بیدار نکن.اصلا بیدارم نکن... خسته شدم. خسته شدم ازمرگ."

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

 زمان خاک سپاری عارف لرستانی

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

زمان تشییع جنازه و خا پاری عارف لرستانی 27 فروردین اعلام شدمشاهده متن کامل ...
زمان تشییع جنازه و خاک سپاری عارف لرستانی اعلام شد
درخواست حذف اطلاعات

زمان تشییع جنازه و خا پاری عارف لرستانی 27 فروردین اعلام شد

 زمان خاک سپاری عارف لرستانی

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

روابط عمومی معاونت سیما اعلام کرد که مراسم تشییع و وداع با پیکر این بازیگر سینما و تلویزیون،‌

روز بکشنبه 27 فروردین بعد از ظهر و عصر از مقابل مسجد بلال صدا و سیما برگزار می‌شود.

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

لرستانی یک سال پیش پستی در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت که دوست دارد در روستای سیمینه کنار پدر بزرگش دفن شود.

او در توضیح این مطلب نوشت: «عبدالحسین لرستانى، پدر بزرگم مردى که در روستاى سیمینه سمت سراب نیلوفر کرمانشاه دفن شده است.

من هیچ وقت او را ندیدم او هم هیچ وقت مرا ندید سال ها قبل خیلى قبل‌تر از اینکه من به دنیا بیایم مرده بود.

با اینکه هیچ وقت همدیگر را ندیدیم دلم می خواهد وقتى مردم کنار او در روستاى سیمینه دفن شوم،

احساس می‌کنم کنارش آرام خواهم بود. خیال مردن ندارم اما مرگ خبر نمی کند»

پیام های هنرمندان عزیز در رابطه با این اتفاق ناگوار:

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

پژمان جمشیدی: عارف جان قدر زود، چه کنیم با این سرنوشت

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

سام درخشانی: عارف دوست داشتنی روحت شاد

ع ی از عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری :

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

عارف لرستانی یکی از بازیکنان تیم فوتبال هنرمندان بود و هنرمندان زیادی با وی در این تیم همبازی بودند.
 
" حسین سلیمانی " بازیگری که با سریال خانگی شاهگوش نامش بیشتر شناخته شد از بازیکنان این تیم و از دوستان عارف لرستانی ،

تصویری از مکالمه تلگرامی چند روز گذشته خویش با وی را درصفحه اینستاگرامش منتشر و نسبت به این اتفاق تلخ بسیار احساس تاثر داشت.

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

 سلیمانی نوشت:

"همیشه میخواستم سرچش کنم، میزدم lir میومد

.لیرستانى اشتباه تایپى من بود و هیچوقت نرفتم که درستش کنم، نشد. تنبلى .

دیدی ساده‌ترین کارا رو انقدر سختش میکنیم واسه خودمون..این همون کار ساده بود.

بچه شیر کرمونشاه هم رفت.کلى ع باهم داشتیم.ولى این ع نبود . این فرصت‌ها بود.

خواستم بگم اینجوری میشه یهو.روحت شاد رفیق.

خداجان منو اینجوری از خواب بیدار نکن.اصلا بیدارم نکن... خسته شدم. خسته شدم ازمرگ."

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

 زمان خاک سپاری عارف لرستانی

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

زمان تشییع جنازه و خا پاری عارف لرستانی 27 فروردین اعلام شدمشاهده متن کامل ...
زمان تشییع جنازه و خاک سپاری عارف لرستانی اعلام شد
درخواست حذف اطلاعات
زمان تشییع جنازه و خا پاری عارف لرستانی 27 فروردین اعلام شد

 زمان خاک سپاری عارف لرستانی

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

روابط عمومی معاونت سیما اعلام کرد که مراسم تشییع و وداع با پیکر این بازیگر سینما و تلویزیون،

روز بکشنبه 27 فروردین بعد از ظهر و عصر از مقابل مسجد بلال صدا و سیما برگزار می شود.

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

لرستانی یک سال پیش پستی در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت که دوست دارد در روستای سیمینه کنار پدر بزرگش دفن شود.

او در توضیح این مطلب نوشت: «عبدالحسین لرستانى، پدر بزرگم مردى که در روستاى سیمینه سمت سراب نیلوفر کرمانشاه دفن شده است.

من هیچ وقت او را ندیدم او هم هیچ وقت مرا ندید سال ها قبل خیلى قبل تر از اینکه من به دنیا بیایم مرده بود.

با اینکه هیچ وقت همدیگر را ندیدیم دلم می خواهد وقتى مردم کنار او در روستاى سیمینه دفن شوم،

احساس می کنم کنارش آرام خواهم بود. خیال مردن ندارم اما مرگ خبر نمی کند»

پیام های هنرمندان عزیز در رابطه با این اتفاق ناگوار:

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

پژمان جمشیدی: عارف جان قدر زود، چه کنیم با این سرنوشت

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

سام درخشانی: عارف دوست داشتنی روحت شاد

ع ی از عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری :

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

عارف لرستانی یکی از بازیکنان تیم فوتبال هنرمندان بود و هنرمندان زیادی با وی در این تیم همبازی بودند.
 
" حسین سلیمانی " بازیگری که با سریال خانگی شاهگوش نامش بیشتر شناخته شد از بازیکنان این تیم و از دوستان عارف لرستانی ،

تصویری از مکالمه تلگرامی چند روز گذشته خویش با وی را درصفحه اینستاگرامش منتشر و نسبت به این اتفاق تلخ بسیار احساس تاثر داشت.

 خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

 سلیمانی نوشت:

"همیشه میخواستم سرچش کنم، میزدم lir میومد

.لیرستانى اشتباه تایپى من بود و هیچوقت نرفتم که درستش کنم، نشد. تنبلى .

دیدی ساده ترین کارا رو انقدر سختش میکنیم واسه خودمون..این همون کار ساده بود.

بچه شیر کرمونشاه هم رفت.کلى ع باهم داشتیم.ولى این ع نبود . این فرصت ها بود.

خواستم بگم اینجوری میشه یهو.روحت شاد رفیق.

خداجان منو اینجوری از خواب بیدار نکن.اصلا بیدارم نکن... خسته شدم. خسته شدم ازمرگ."

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

 زمان خاک سپاری عارف لرستانی

خاک سپاری عارف لرستانی,تشییع جنازه عارف لرستانی,عارف لرستانی,الهام ناصری,مرگ عارف لرستانی,علت فوت عارف لرستانی

زمان تشییع جنازه و خا پاری عارف لرستانی 27 فروردین اعلام شدمشاهده متن کامل ...
ع های مراسم تشییع جنازه عارف لرستانی با حضور هنرمندان و بازیگران +
درخواست حذف اطلاعات

ع های مراسم تشییع جنازه عارف لرستانی با حضور هنرمندان و بازیگران + • مجله ع

 

 

 • ع های مراسم تشییع جنازه عارف لرستانی با حضور هنرمندان و بازیگران + • مجله ع

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  مراسم تشییع پیکر مرحوم عارف لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون ظهر روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۶ با حضور گسترده مردم و هنرمندان و بازیگران از مقابل تالار وحدت آغاز گردید.

  گزارش و ع ها و های مراسم را در ادامه ببینید.

  تاکنون سحر ولدبیگی، جواد هاشمی، پرستو صالحی، کوروش سلیمانی، سیامک انصاری، برزو ارجمند, علی فروتن، خسرو احمدی، سلطانی در این مراسم حاضر شده اند.

  کامل از مراسم تشییع عارف لرستانی

  خوانندگی رضا یزدانی در سوگ عارف لرستانی +ویدیو

  لحظه تشییع پیکر زنده یاد عارف لرستانی بر روی دستان مردم و هنرمندان /

  ع تشییع عارف لرستانی

  بازیگران زن در تشییع عارف لرستانی

  مراسم تشییع عارف لرستانی

  سید جواد هاشمی / حسین رفیعی و جواد رضویان در مراسم تشییع عارف لرستانی

  رضا یزدانی

  لاله اسکندری و سطانی بازیگران زن حاضر در تشییع عارف لرستانی

  هنرمندان در تشییع عارف لرستانی

  هادی کاظمی

  تصاویر تشییع عارف لرستانیتشییع عارف لرستانی

  تشییع جناه عارف لرستانی

  مجلس تشییع عارف لرستانی

  tashei aref lorestani

  سپند سلیمانی

  تشییع جنازه آرف لرستانی

  محمدرضا هدایتی

  سروش صحت و رضا یزدانی

  بازیگران در تشییع جنازه عارف لرستانی

  تشییع عارف لرستانی

  بازیگران زن در تشییع عارف لرستانی

  اشک های نرگس محمدی و بازیگران زن در مراسم تشییع عارف لرستانی

  علی لهراسبی و روزبه بمانی و علیرضا افکاری و برزو ارجمند

  هنرمندان در تشییع عارف لرستانی

  سیامک انصاری و رضا یزدانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  برزو ارجمند و حسین رفیعی و علی لک پوریان

  تشییع عارف لرستانی

  پویا امینیحضور مردم در مراسم تشییع عارف لرستانیهمسر عارف لرستانی در مراسم تشییع او

  همسر عارف لرستانی در مراسم تشییع

  تشییع عارف لرستانی

  الناز حبیبی و نرگس محمدی

  تشییع عارف لرستانی

  تشییع عارف لرستانی

  فاطمه هاشمی

  تشییع عارف لرستانی

  سیامک انصاری

  تشییع عارف لرستانی

  پرستو صالحی و کربلایی زاده

  تشییع عارف لرستانی

  الیکا عبدالرزاقی

  تشییع عارف لرستانی

  غلامرضا نیکخواه

  تشییع عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  مهراب قاسمخانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  اشک های جواد رضویان در مراسم تشییع رفیقش عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  جواد عزتی

  مراسم تشییع جنازه عارف لرستانی

  تشییع عارف لرستانی

  تشییع جنازه عارف لرستانی

  ع های مراسم تشییع جنازه عارف لرستانی

  مراسم تشییع عارف لرستانی در زادگاهش کرمانشاه / ۲۸ فروردین

  تشییع جنازه عارف لرستانی در زادگاهش کرمانشاه

  تشییع جنازه عارف لرستانی در کرمانشاه

  تشییع جنازه عارف لرستانی در کرمانشاه

  مراسم تشییع عارف لرستانی با حضور هنرمندان و بازیگران و مردم

  به اشتراک بگذارید :

   

  footbalمشاهده متن کامل ...
مراسم هفت عارف لرستانی
درخواست حذف اطلاعات

 هفتم عارف لرستانی

مراسم هفت عارف لرستانی

علی لهراسبی در هفتم عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

حضور مردم در مراسم هفتم عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

 هفت عارف لرستانی

جواد رضویان در مجلس 7 عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

فرزاد فرزین

 هفتم عارف لرستانی

محمد شیری

مراسم هفت عارف لرستانی

محسن کیایی و سپند سلیمانی بازیگران مرد

هفت عارف لرستانی

مهدی پاکدل و رضا یزدانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

محسن کیایی و مهدی پاکدل

مراسم هفتم عارف لرستانی

احسان کرمی

 هفت عارف لرستانی

حسین رستمی در هفتم عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

بازیگران در هفت عارف لرستانی

 هفتم عارف لرستانی

ع های هفتم عارف لرستانی

مراسم هفت عارف لرستانی

هادی کاظمی

هفت عارف لرستانی

محسن افشانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

مهران مدیری در هفتم عارف لرستانی

مهران مدیری در هفتم عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

 هفتم عارف لرستانی

رضا شفیعی جم

مراسم هفت عارف لرستانی

هفت عارف لرستانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

مراسم هفت عارف لرستانی

سخنرانی مهران مدیری در هفت عارف لرستانی

هفت عارف لرستانی

علی صالحی و حسین سلیمانی

مراسم هفتم عارف لرستانی

احمد ایراندوست

مراسم هفت عارف لرستانیمشاهده متن کامل ...
معرفی خدمات بیمه پاسارگاد
درخواست حذف اطلاعات

معرفی خدمات بیمه ایی پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه + س گذاری(طرح قابلیت س گذاری)
بیمه پاسارگاد مفت است که برای اولین بار در ایران جهت رفاه حال بیمه گذاران خود طرح س گذاری در بیمه عمر و تامین آتیه را معرفی می کند.در این طرح بیمه گذارن مبلغی را علاوه بر حق بیمه، در ابتدای شروع قرار داد می توانند به عنوان س قرار دهند.

برخی از مزایای طرح بیمه عمر و س گذاری
1- پرداخت سود تضمینی 15%
2-افزایش پوشش های بیمه ای در شروع قراداد
3-امکان برداشت مبلغ س در هر زمان به درخواست بیمه گذار

برنامه ریزی برای تامین ازدواج
امروزه صندوق های بیمه ای تلاش می کنند خدمات خود را صرفا به تامین بخشی از هزینه های درمانی محدود نکنند و با ارائه خدمات حمایتی اجتماعی به بیمه شدگان تحت پوشش خود، در افزایش میزان رضایتمندی بیمه شدگان از عملکرد سازمان های بیمه گر با یکدیگر رقابت کنند.
در کشور ما نیز صندوق های بیمه ای علاوه بر تامین بخشی از هزینه های درمانی خدمات دیگری همچون مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، و کمک هزینه ازدواج را به بیمه شدگان تحت پوشش خود ارائه می کنند.

هدف از ارائه بیمه عمر و تامین آتیه + ازدواج
ما همیشه بهترینها را برای خود و خانواده مان می خواهیم. همان گونه که با ازدواج و تشکیل خانواده مسئولیت هایمان بیشتر می شود.
در جایگاه والدین، برتری شما تامین آینده فرزندتان و رویاها و علایق شان می باشد. امروزه تحصیلات خوب، تهیه مسکن و حتی یک ازدواج ساده هزینه های زیادی دارد که این هزینه ها به مرور زمان نیز افزایش می یابند. فقط تصور کنید که شما به چه سرمایه ای برای گذراندن تمام این مراحل توسط خود و خانواده نیازمندید.
بیمه پاسارگاد در راستای ارائه خدمات نوین سرمایه گذاری به اقشار مختلف مردم و جلب رضایتمندی اقشار مختلف و تامین مالی بخش اعظمی از افراد جامعه، اقدام به معرفی طرح سرمایه گذاری بیمه عمر و تامین آتیه نموده تا بیمه گذاران قادر باشند از طریق اندوخته و پس انداز تدریجی، پس از طی یک دوره زمانی مالک سرمایه قابل توجهی گردند.
این بیمه نامه با هدف تامین سرمایه ای جهت تهیه ج ه فرزندان و اثاث خانواده تنظیم شده است.

تهسیلات ویژه
بیمه گذاران بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد می توانند از محل اندوخته بیمه نامه برای هزینه های ازدواج، تهیه ج ه، تحصیل فرزندان، ید اثاثیه و لوازم و ... وام دریافت نمایند.

شرایط کلی بیمه نامه عمر و آتیه

مبلغ حق بیمه
شما با هر شرایط اقتصادی می توانید از سرمایه گذاری عمر و تامین آتیه برخوردار شوید.
* این مبلغ بین حداقل 200.000 ریال و حداکثر 3.334.000 ریال ماهیانه می تواند باشد.

انعطاف در پرداخت حق بیمه ها
از مهمترین ویژگیهای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قابل انعطاف بودن آن است که شرایط آن با توجه به توان مالی شما قابل پرداخت است. شما می توانید حق بیمه های خود را در طول مدت بیمه افزایش یا کاهش دهید. کاهش در پرداخت حق بیمه در دفعات محدود، منوط به وجود مبلغ کافی در اندوخته سرمایه گذاری شماست.

نحوه پرداخت
حق بیمه بنا به تقاضای بیمه گذار می تواند به اقساط شش ماهه،سه ماهه، سالانه و یا ماهانه تقسیط گردد.

الگوی پرداخت حق بیمه ها بر اساس علاقه مندی خود می توانید دو روش را برای پرداخت حق بیمه های خود انتخاب کنید:
1)
حق بیمه ثابت: در طول مدت بیمه مبلغ ثابتی را به عنوان حق بیمه در هر نوبت می پردازید.
2)
حق بیمه افزایشی با نرخ معین: می توانید با توجه به توانایی خود هر سال مبالغ حق بیمه را از بین 5 تا 25% افزایش دهید.

سن بیمه شده
نوزادان از آغاز تولد و بزرگسالان تا سن 65 سالگی می توانند از خدمات و سرمایه گذاری این بیمه نامه استفاده کنند.

*سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.

مدت بیمه
مدت بیمه بین 5 تا 30 سال می باشد.
*
سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.

چرا شما به بیمه عمر نیاز دارید ؟
بر خلاف آنچه در ذهن تداعی می کند بیمه زندگی است و زندگی شیرین است و پر از خوبی ها و دوست داشتنی ها، ولی زندگی جاودانه نیست . فلسفه حیات و مفهوم واقعی زندگی، بودن و نبودن، شادی و غم، خوشی و ناخوشی، پیوستن و گسستن است.
افراد دور ش باید در روزهای خوش زندگی به فکر روزهای سخت آینده باشد. بیمه عمر پس اندازی است که بهترین مزایا را برای شما فراهم می آورد. شما در هر سن و سالی که هستید و به هر شغلی مشغول می باشید ضرورت ایجاب می نماید که در مورد بیمه عمر اطلاعات لازم را داشته باشید و به موقع یکی از انواع آن را به عنوان تامین برای خود و خانواده انتخاب نمائید. شما هر قدر در این مورد بیشتر بدانید زندگی آینده خود و اعضاء خانواده را بهتر و روشن تر می توانید ترسیم کنید زیرا بیمه عمر بیمه زندگی است.


بیمه عمر و تشکیل سرمایه چیست؟
بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.
در این طرح افراد با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر را نیز خواهند داشت.

نحوه پس انداز و عملکرد در بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

شما می توانید از درآمد ماهیانه خود بخشی که معمولا برای آن برنامه ریزی ندارید یا صرف هزینه های غیر ضروری می کنید را به بیمه عمر و پس انداز اختصاص دهید و اطمینان داشته باشید که این پس انداز به طور منظم و سیستماتیک برای شما سرمایه گذاری می شود.
مهم تر اینکه اگر حادثه و اتفاق ناگواری مثل فوت، نقص عضو ، ازکار افتادگی و یا بیماری های خاص اتفاق بیافتد، بیمه پاسارگاد حامی شما خواهد بود و نه تنها مبلغ سرمایه گذاری شده و سود آن را پرداخت می کند بلکه مبلغی هم به عنوان پوشش بیمه ای نیز پرداخت می شود تا مشکلات مالی را پوشش دهد.بیمه پاسارگاد حق بیمه های پرداختی شما را با اختصاص نرخ سود تضمینی در اندوخته های شما انباشته می نماید. این اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و سود آنها، افزایش یافته و پس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه های آینده شما خواهد بود.طرح بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد بیمه نامه ای با پس انداز و پوشش های بیمه ای می باشد.شما با توجه به شرایط مالی و اقتصادی خود تصمیم می گیرید در ماه به چه میزان پس انداز داشته باشید (از بین 20.000 تا 334.000 تومان)

سرمایه گذاری بذون ریسک و راهی مطمئن و سیستماتیک برای پس انداز

اگر دقت کنید متوجه می شوید که مردم پول را برای رفع نیازهای فعلی و احتیاجات احتمالی آینده می خواهند علت پس انداز هم برای رفع همین احتیاجات از قبیل پیری ، عدم قدرت کار ، موارد ضروری فوری، بیماری ها ، تامین آینده فرزندان ، آسایش خاطر و رفع هر گونه نیاز آتی است.

مقایسه با حساب بانکی
یک حساب بانکی معمولی به شما اجازه می دهد تا در هر زمان به پس انداز خود دسترسی داشته باشید و ممکن است این پس انداز را برای موارد و نیازهای کوچک در هر جایی استفاده کنید. پس انداز در بانک ح ی دارد که هیچ مانع برداشت سرمایه نمی شود و این برای ی که برای آینده برنامه و طرح دارد اصلا خوب نیست.
همیشه باید برای پس انداز و کم هزینه های غیر ضروری یک فشار و اجبار بیرونی وجود داشته باشد، بیمه عمر پاسارگاد با طرحی سیستماتیک و برنامه ریزی شده به شما کمک می کند تا متعهد شوید برای خود پس انداز کنید و علاوه بر پوشش های بیمه ای صندوقی را برای آینده خود ایجاد کنید.

مزایای بیمه عمر نسبت به حساب بانکی

اعطای وام
اندوخته پس اندازی شما در بیمه عمر و آتیه با پرداخت حق بیمه شکل گرفته و دارائی بیمه نامه شما محسوب می شود.شما می توانید در مواقع ضروری تا 90 درصد ارزش باز ید اندوخته بیمه نامه خود وام دریافت کنید.این وام می تواند در مواقعی که شما نیاز ضروری به صندوق پس انداز خود دارید به شما کمک کند تا بتوانید از سرمایه خود برداشت داشته باشید.نکته خیلی مثبت این وام این است که هنگامی که شما وام دریافت می کنید پوشش های بیمه ای برای بیمه شده وجود خواهد داشت.هیچ پس اندازی خاصیت اصلی و ممتاز بیمه عمر را که پرداخت سرمایه در صورت فوت پس انداز کننده است را ندارد .

افزایش تضمین شده سرمایه بیمه عمر
با طرح بیمه عمر و آتیه پاسارگاد نگرانی های شما نسبت به نرخ سود و بهره بانک ها و نوسانات بازار سهام برطرف خواهد شد.
حداقل میزان سود سالانه برای پنج سال اول این بیمه نامه 18% بوده و برای سال های بعد از آن 15% در هر سال می باشد.
همچنین بیمه پاسارگاد با توجه به توان سرمایه گذاری گروه مالی پاسارگاد وجوه حاصل از اندوخته های بیمه عمر و تامین آتیه بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری نموده و علاوه بر تضمین سود سالانه 90% منافع حاصل از آن سرمایه گذاری را بین بیمه گذران بیمه عمر و تامین آتیه خود تقسیم و سرمایه آنان را سالانه تعدیل می نماید.

تامین خاطر و آرامش خیال:

همگی ما تصویری از آیند را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنجه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه ی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.

طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد

چرا فرزندانمان به بیمه آتیه نیاز دارند ؟
همه ما خوب می دانیم با رشد فرزندان و گذشت سالها هزینه های تحصیلی، ازدواج، مسکن و حتی سرمایه ای برای شغل آینده فرزندانمان افزایش یافته و تامین این مبالغ نیاز به پس اندازی از امروز دارد. طرح های بیمه آتیه کودک و نوجوان به شما این امکان را می دهد به صورت منظم و مستمر برای آینده مالی فرزند خود پس انداز کنید.

بیمه آتیه کودک و نوجوان چیست ؟

برنامه ریزی برای آینده مالی ...
در میان انواع مختلف حساب و پس اندازها، طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان دارای قابلیت ویژه و منحصر به فردی می باشد، چرا که علاوه بر برخورداری از خصوصیات بیمه ، ماهیت تشکیل سرمایه و پس انداز نیز دارد، که این سرمایه و پس انداز می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن، هزینه ازدواج، هزینه های تحصیلی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه پس انداز در بیمه آتیه کودک و نوجوان پاسارگاد

شروع یک پس انداز ...
شما می توانید از در آمد ماهیانه خود بخشی را که برای آن برنامه ریزی و یا صرف هزینه های مختلف می شود را به این پس انداز اختصاص دهید و از مبالغ کوچک و پس انداز های مختصر خود صندوق مالی ارزشمندی را برای آینده فرزندان خود ایجاد نمائید.
حق بیمه های پرداختی شما با اختصاص نرخ سود تضمینی در صندوق پس انداز شما انباشته می شود. این اندوخته ، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و سود آنها، افزایش یافته و پس اندازی قابل توجه و مطمئن را برای آینده مالی فرزندان شما فراهم می کند.

افزایش تضمین شده پس انداز برای فرزندان

پرداخت سود تضمینی
با طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد نگرانی های شما نسبت به نرخ سود و بهره بانک ها بر طرف خواهد شد زیرا بیمه پاسارگاد به پرداخت های شما سود تضمینی پرداخت می کند.

مزایای بیمه آتیه نسبت به سایر حساب و پس انداز ها
در طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان شما با کمترین پرداخت از بالا ترین سود پرداختی برخوردار می شوید.
پس انداز و صندوق جمع آوری شده در انتهای قرارداد نیز به صورت یکجا به شما پرداخت می شود.
* نکته قابل توجه در این بیمه نامه این است که سرمایه پرداخت شده در پایان، تسهیلات و یا وام نبوده و نیز باز پرداخت ندارد و سود خالص شما از این سرمایه گذاری و پس انداز می باشد و برای هزینه های مختلف از آن می توانید استفاده کنید.

مرور کلی بر مزایای بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد

 • دریافت سود تضمینی

حداقل میزان سود تضمینی سالانه برای پنج سال اول این بیمه نامه %18 بوده و برای سال های بعد از آن %15 در هر سال می باشد.

 • دریافت وام

یکی از مزایای این بیمه نامه در یافت وام بدون هیچگونه تشریفات اداری می باشد. از پایان سال دوم می توانید تا %90 از مبلغ ارزش صندوق بیمه نامه فرزند خود را وام دریافت نمائید.

 • دریافت سود خالص

سود و سرمایه پرداختی در انتهای دوره معاف از مالیات و هر گونه عوارض می باشد و تمامی آن متعلق به شما می باشد.

 • سرمایه بدون باز پرداخت

سرمایه این بیمه نامه تسهیلات و یا وام نبوده و نیز باز پرداخت ندارد، بلکه سود خالص شما از این سرمایه گذاری می باشد و برای موارد مختلف می توانید از آن استفاده کنید.

 • هدف از اجرای این طرح

هدف از اجرای این طرح، تأمین آتیه ک ن و نوجوانان و ایجاد سرمایه ای مطمئن برای تهیه نیازهای زندگی آینده آنان از قبیل تهیه ج ه ، تأمین هزینه تحصیلات عالی، ازدواج و.است.
این طرح می تواند از یک تا سی سال یا ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی را ایجاد کند.

بیمه عمر و بازنشستگی ::: آرامش امروز ، آسایش فردا

بازنشستگی در واقع مرحله ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت کنند، لذا می توانند در خانه بمانند و به کارهایی مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود که در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند انجام دهند.
بازنشستگی نیز مانند دوره های قبلی زندگی دارای استرس خاص خود می باشد. هر چند همه مشاغل به نوعی دارای بازنشستگی هستند اما آنچه امروزه به عنوان بازنشستگی مطرح است، دوره پایان یافتن استخدام در سازمانهای تی و رسمی است. نکته دیگر اینکه در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای بشر و پر از اضطراب، نگرانی، فشار تلقی می گردد و کارشناسان مختلف این پدیده را از منظرهای مختلف پزشکی، بهداشتی، روان شناسی، جامعه شناسی، اشتغال مورد بررسی قرار می دهند.

تخمین میزان نقدینگی مورد نیاز در زمان بازنشستگی
آمار بدست آمده، نشان می دهد که در دوران بازنشستگی حداقل به ٪۷۰ تا ٪۸۰ درآمد زمان قبل از بازنشستگی خود نیاز دارید تا قادر به حفظ روند عادی زندگی خود باشید. البته به تناسب اه ی که برای دوران بازنشستگی خود دارید ممکن است به میزان درآمد کمتر و یا بیشتری نیاز داشته باشید. ممکن است در دوران بازنشستگی دارای هزینه های کمتری باشید.
بطور مثال: بحای دو اتومبیل از یک اتومبیل استفاده کنید تا هزینه های رفت و آمد شما کاهش یابد، و از همه مهم تر اینکه در دوران بازنشستگی دیگر نیازی به پس انداز برای دوران بازنشستگی ندارید! از سوی دیگر دوران بازنشستگی ممکن است پرهزینه نیز باشد اگر درصورتیکه قصد سفرهای پرهزینه و پر زمانهای فراغت خود را با تفریحات گران داشته باشید.

دغدغۀ بازنشستگان:
یکی از مهمترین دغدغه ها و مشغولیّت ذهنی آنها مسائل اقتصادی است. آن ها به دلیل کهولت سن، توانایی انجام کار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می دهند. حقوق بازنشستگی که از پیامدهای رفاهی ت است به قدری کم بوده که از این اضطراب و تحیّر نمی کاهد.

اتفاقات خاص و تأثیر آنها در نیازهای زمان بازنشستگی
متخصصان برنامه ریزی بازنشستگی و برنامه ریزی مالی توجه شما را به این نکته جلب می کنند که «هزینه های نگداریهای خاص و هزینه های مراقبت های خاص پزشکی در دوران سالمندی به معنی نیاز به نقدینگی بیشتر در دوران بازنشستگی است.» موارد زیراتفاقاتی هستند که می توانند تأثیر بزرگی در برنامه ریزی بازنشستگی شما بگذارد.
* ازکار افتادگی
* مراقبتهای خاص دوران سالخوردگی
* بیماریهای خاص و مراقبتهای ویژه پزشکی
* فوت یکی از اعضای اصلی خانواده و تأثیر آن در درآمد و منابع مالی خانواده
هر یک از اتفاقات فوق اگر پیش از زمان بازنشستگی اتفاق افتند، می توانند اثر بزرگی در روند تکمیل و حصول به اه مورد نظر داشته باشد و اگر در زمان بازنشستگی اتفاق افتند، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را بسرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می دهد.برای تامین هزینه های فوق باید تد ر خاصی اتخاذ گردد تا در زمان وقوع این موارد، هزینه های آن بر روند برنامه بازنشستگی حداقل تأثیر منفی را بگذارد. انتخاب یک بیمه مناسب که برای موارد فوق طراحی شده است، به تامین این هزینه ها کمک خواهد کرد.

هدف از ارائه بیمه عمر و بازنشستگی
بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت ید افراد در آینده داشته باشد.سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران بازنشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل: تهیه مسکن، هزینه های درمانی، هزینه های تحصیل فرزندان و ... مورد استفاده قرار گیرد.

پوشش بیماریهای خاص:

هنگامی که شما احتیاج به درمان پزشکی دارید از پوشش بیمه ای این بیمه نامه می توانید استفاده نمائید.
در این بیمه نامه بیمه شده خود را در مقابل هزینه های سنگین بیماریهای خاص بیمه می کند و بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می تواند از سرمایه بیمه بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شود همچنین سایر پوشش های بیمه ای نیز کماکان ادامه خواهد یافت. پوشش تکمیلی ابتلا به بیماریهای خاص (تا سن60سالگی) نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه بیمه عمر تا سقف 25 میلیون تومان (طرح جدید) به ازای هر بیماری خواهد بود.
بیماریهای تحت پوشش:
1-سکته قلبی-
myocardialinfarction
2-سکته مغزی-
stroke
3-جراحی عروق قلب-
coronaryartey surgery
4-پیوند اعضای اصلی بدن-
main-organ-graft
5-سرطان-
cancer
در بیمه نامه عمر و تامین آتیه
پاسارگاد برای هر بیماری سقف 25 میلیون تومان و جمعا 125 میلیون تومان (طرح جدید) در نظر گرفته شده است و با استفاده از یک پوشش، امکان استفاده از پوشش های دیگر در همان سال یا سالهای بعد نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین مزایای این بیمه نامه می باشد.


- پرداخت سرمایه و غرامت به بیمه شده (طرح جدید)

این پوشش به شما این امنیت و آرامش را می دهد که اگر س رست خانواده (بیمه گذار) بر اثر حادثه کاری، از کارافتادگی دائم و کامل برای وی اتفاق افتاد، تمامی حق بیمه را بیمه گر پرداخت کرده و در انتهای قرار داد تمامی موجودی صندوق به وی پرداخت می گردد.
این امر به ادامه پوشش خدشه ای وارد نمی کند و سایر شرایط بیمه نامه ادامه خواهد داشت.در پوشش جدید بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، در صورت از کار افتادگی بیمه شده علاوه بر پرداخت حق بیمه ای که در قرارداد تعیین شده است مبلغی تا سقف 40 میلیون تومان (طرح جدید) به عنوان سرمایه و یا غرامت نیز به بیمه شده پرداخت می گردد.این امر به ادامه پوشش خدشه ای وارد نمی کند و سایر شرایط بیمه نامه ادامه دارد.*(معافیت تا قبل از سن 60 سالگی امکانپذیراست)

تامین منبع مالی در صورت نبود س رست خانواده .

در صورتی که سر پرست (بیمه شده) خانواده بر اثر فوت طبیعی از بین برود :معادل 300 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمایه اصلی، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 50 هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت طبیعی از بین برود طبق فرمول زیر به خانواده بیمه گذار غرامت پراخت می شود.مبلغ حق بیمه ماهانه 300x = پانزده میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت طبیعی قرار می گیرد. در زمان فوت بیمه شده علاوه بر غرامت فوت طبیعی ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.وت طبیعی ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.
آیا می دانید ؟
در زمان فوت بیمه شده علاوه بر سرمایه فوت ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه در زمان فوت (سرمایه به شرط حیات) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد.

پوشش فوت در اثر حادثه
تامین منبع مالی در صورت فوت نابهنگام س رست خانواده .

در صورتی که سر پرست خانواده (بیمه شده) در اثر حادثه از بین برود :
معادل 900 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمایه فوت طبیعی + سرمایه اصلی، به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

نقص عضو و از کارافتادگی (حادثه) (طرح جدید)
بیمه پاسارگاد برای اولین بار در بیمه های عمر و تامین آتیه پوشش نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه و همچنین پوشش هزینه های پزشکی حادثه را برای بیمه گذاران خود لحاظ کرده است.در این پوشش اگر بیمه شده بر اثر حادثه از کار افتاده و یا نقص عضو شود تا سقف 100 میلیون تومان پوشش بیمه داشته و می تواند از بیمه سرمایه (غرامت) استفاده نماید.همچنین بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف 10 میلیون تومان این هزینه ها را پرداخت می نماید.

اعطای وام
اندوخته پس اندازی شما در بیمه عمر و پس انداز با پرداخت حق بیمه شکل گرفته و دارائی بیمه نامه شما محسوب می شود.
شما می توانید در مواقع ضروری تا 90 درصد ارزش باز ید اندوخته بیمه نامه خود وام دریافت کنید.این وام می تواند در مواقعی که شما نیاز ضروری به صندوق پس انداز خود دارید
به شما کمک کند تا بتوانید از سرمایه خود برداشت داشته باشید.نکته خیلی مثبت این وام این است که هنگامی که شما وام دریافت می کنید پوشش های بیمه ای برای بیمه شده وجود خواهد داشت.
شرایط و میزان وام:
پرداخت وام در کوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات تا میزان 90% ارزش باز یدی بیمه نامه.
نرخ تسهیلات وام 4% بیش از نرخ سود محاسباتی برای تشکیل سرمایه خواهد بود.
شرایط و میزان وام:
پرداخت وام در کوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات تا میزان 90% ارزش باز یدی بیمه نامه.
نرخ تسهیلات وام 4% بیش از نرخ سود محاسباتی برای تشکیل سرمایه خواهد بود.

مبلغ حق بیمه
شما با هر شرایط اقتصادی می توانید از سرمایه گذاری عمر و تامین آتیه برخوردار شوید.
* این مبلغ بین حداقل 200.000 ریال و حداکثر 3.334.000 ریال ماهیانه می تواند باشد.

انعطاف در پرداخت حق بیمه ها
از مهمترین ویژگیهای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قابل انعطاف بودن آن است که شرایط آن با توجه به توان مالی شما قابل پرداخت است. شما می توانید حق بیمه های خود را در طول مدت بیمه افزایش یا کاهش دهید. کاهش در پرداخت حق بیمه در دفعات محدود، منوط به وجود مبلغ کافی در اندوخته سرمایه گذاری شماست.

نحوه پرداخت
حق بیمه بنا به تقاضای بیمه گذار می تواند به اقساط شش ماهه،سه ماهه، سالانه و یا ماهانه تقسیط گردد.

الگوی پرداخت حق بیمه ها بر اساس علاقه مندی خود می توانید دو روش را برای پرداخت حق بیمه های خود انتخاب کنید:
1) حق بیمه ثابت: در طول مدت بیمه مبلغ ثابتی را به عنوان حق بیمه در هر نوبت می پردازید.
2) حق بیمه افزایشی با نرخ معین: می توانید با توجه به توانایی خود هر سال مبالغ حق بیمه را از بین 5 تا 25% افزایش دهید.

سن بیمه شده

محدودیت سنی برای بیمه شدن وجود ندارد و تمام افراد زیر ۷۰ سال از بدو تولد می توانند تحت پوشش این نوع بیمه عمر باشند.
نوزادان از آغاز تولد و بزرگسالان تا سن 65 سالگی .*سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.

مدت بیمه
مدت بیمه بین 5 تا 30 سال می باشد. *سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.

معافیت مالیاتی:

سرمایه حیات پرداختی در بیمه عمروتامین آتیه به هر میزان که باشد از مالیات معاف است و در صورت فوت بیمه شده نیز مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود.سرمایه بیمه عمر و تامین آتیه، سرمایه بیمه حادثه و سرمایه بیمه بیماریهای خاص به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبالغ پرداختی به بیمه گذار و استفاده کننده گان تابع قانون ارث نخواهد بود.

مشارکت در منافع
حداقل میزان سود سالانه برای 5 سال اول این بیمه نامه 18% بوده و برای سالهای بعد از آن 15% در هر سال می باشد.
بیمه پاسارگاد با توجه به توان سرمایه گذاری گروه مالی پاسارگاد وجوه حاصل از اندوخته های بیمه عمر و تامین آتیه بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری نموده و علاوه بر تضمین سود سالانه 90% منافع حاصل از آن سرمایه گذاری را بین بیمه گذران بیمه عمر و تامین آتیه خود تقسیم و سرمایه آنان را سالانه تعدیل می نماید.

باز ید بیمه نامه
بیمه نامه دارای ارزش باز ید بوده و شما می توانید پس از پایان ماه ششم و پرداخت شش ماه حق بیمه ، اندوخته ایجاد شده را باز ید نمایید.

مزایای ویژه بیمه نامه
1-به منظور مقابله با تورم فرضی، به درخواست بیمه گذار مبلغ حق بیمه می تواندهر سال به میزان 3 تا 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
2-چنانچه در خواست افزایش حق بیمه را در سال های بعد نمایید، در صورت تمایل می توانید به همان میزان 3 تا 25 درصد و یا کمتر سرمایه بیمه عمر خود را نیز افزایش دهید.

شرایط کلی بیمه نامه عمر و آتیه

 • اگر به دنبال پشتوانه ای برای دوران بازنشستگی هستید.
 • اگر به دنبال تشکیل سرمایه و پس انداز با روشی با قاعده و منظم هستید.
 • اگر در جستجوی حفظ ارزش اقتصادی پس انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم هستید.
 • اگر در کنار برخورداری از پوشش فوت و پس اندازی به دنبال پوششهای تکمیلی دیگر هستید.

ما بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد را به شما پیشنهاد می کنیم...

 • با این سرمایه گذاری شما می توانید:
 • آینده خود و خانواده خود را تأمین نماید.
 • سرمایه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنید.
 • هزینه های تحصیلی فرزندان را تأمین کنید.
 • ارزش اقتصادی پس انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم حفظ کنید.

بیمه عمر و بازنشستگی ::: آرامش امروز ، آسایش فردا

بازنشستگی در واقع مرحله ای از زندگی کارکنان است که دیگر ضرورتی ندارد تا کار و فعالیت کنند، لذا می توانند در خانه بمانند و به کارهایی مثل ورزش یا فعالیتهای مورد علاقه خود که در چارچوب درآمد و منابعی که در اختیار دارند انجام دهند.
بازنشستگی نیز مانند دوره های قبلی زندگی دارای استرس خاص خود می باشد. هر چند همه مشاغل به نوعی دارای بازنشستگی هستند اما آنچه امروزه به عنوان بازنشستگی مطرح است، دوره پایان یافتن استخدام در سازمانهای تی و رسمی است. نکته دیگر اینکه در تمام دنیا بازنشستگی امری ضروری و حیاتی برای بشر و پر از اضطراب، نگرانی، فشار تلقی می گردد و کارشناسان مختلف این پدیده را از منظرهای مختلف پزشکی، بهداشتی، روان شناسی، جامعه شناسی، اشتغال مورد بررسی قرار می دهند.

تخمین میزان نقدینگی مورد نیاز در زمان بازنشستگی
آمار بدست آمده، نشان می دهد که در دوران بازنشستگی حداقل به ٪۷۰ تا ٪۸۰ درآمد زمان قبل از بازنشستگی خود نیاز دارید تا قادر به حفظ روند عادی زندگی خود باشید. البته به تناسب اه ی که برای دوران بازنشستگی خود دارید ممکن است به میزان درآمد کمتر و یا بیشتری نیاز داشته باشید. ممکن است در دوران بازنشستگی دارای هزینه های کمتری باشید.
بطور مثال: بحای دو اتومبیل از یک اتومبیل استفاده کنید تا هزینه های رفت و آمد شما کاهش یابد، و از همه مهم تر اینکه در دوران بازنشستگی دیگر نیازی به پس انداز برای دوران بازنشستگی ندارید! از سوی دیگر دوران بازنشستگی ممکن است پرهزینه نیز باشد اگر درصورتیکه قصد سفرهای پرهزینه و پر زمانهای فراغت خود را با تفریحات گران داشته باشید.

دغدغۀ بازنشستگان:
یکی از مهمترین دغدغه ها و مشغولیّت ذهنی آنها مسائل اقتصادی است. آن ها به دلیل کهولت سن، توانایی انجام کار را ندارند، در نتیجه بزرگترین منبع در آمد خود را از دست می دهند. حقوق بازنشستگی که از پیامدهای رفاهی ت است به قدری کم بوده که از این اضطراب و تحیّر نمی کاهد.

اتفاقات خاص و تأثیر آنها در نیازهای زمان بازنشستگی
متخصصان برنامه ریزی بازنشستگی و برنامه ریزی مالی توجه شما را به این نکته جلب می کنند که «هزینه های نگداریهای خاص و هزینه های مراقبت های خاص پزشکی در دوران سالمندی به معنی نیاز به نقدینگی بیشتر در دوران بازنشستگی است.» موارد زیراتفاقاتی هستند که می توانند تأثیر بزرگی در برنامه ریزی بازنشستگی شما بگذارد.
* ازکار افتادگی
* مراقبتهای خاص دوران سالخوردگی
* بیماریهای خاص و مراقبتهای ویژه پزشکی
* فوت یکی از اعضای اصلی خانواده و تأثیر آن در درآمد و منابع مالی خانواده
هر یک از اتفاقات فوق اگر پیش از زمان بازنشستگی اتفاق افتند، می توانند اثر بزرگی در روند تکمیل و حصول به اه مورد نظر داشته باشد و اگر در زمان بازنشستگی اتفاق افتند، نقدینگی مورد نیاز زمان بازنشستگی را بسرعت مصرف کرده و فرد را در محدودیت مالی بزرگی در آینده دور یا نزدیک قرار می دهد.برای تامین هزینه های فوق باید تد ر خاصی اتخاذ گردد تا در زمان وقوع این موارد، هزینه های آن بر روند برنامه بازنشستگی حداقل تأثیر منفی را بگذارد. انتخاب یک بیمه مناسب که برای موارد فوق طراحی شده است، به تامین این هزینه ها کمک خواهد کرد.

هدف از ارائه بیمه عمر و بازنشستگی
بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق های بازنشستگی نشان دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق ها در دوران بازنشستگی حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه نامه ای با تشکیل سرمایه می تواند تامین کننده سرمایه ای یکجا بوده و تاثیر مهمی درافزایش قدرت ید افراد در آینده داشته باشد.سرمایه تشکیل شده در این بیمه نامه علاوه بر پشتوانه مالی در دوران بازنشستگی می تواند برای تامین مواردی از قبیل: تهیه مسکن، هزینه های درمانی، هزینه های تحصیل فرزندان و ... مورد استفاده قرار گیرد.

بیمه پاسارگاد-امید دهقان

09157070760

insurance93pasargad. :وبلاگمشاهده متن کامل ...
5گام تا ثبت نام بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
درخواست حذف اطلاعات  5 گام تا ثبت نام بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
گام اول  

آشنایی با بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

امروزه بیمه عمر و تامین آتیه یکی از پرطرفدار ترین بیمه های پس انداز در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک ، امکان پس انداز و پوشش بیمه ای را فراهم می سازد و روز به روز طرفداران بیشتری را به خود جلب می نماید.
در این طرح افراد با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه علاوه بر تامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر را نیز خواهند داشت.

پس از آشنایی با بیمه عمر و آتیه  و قابلیت های سرمایه گذاری آن ، قطعاً به بیمه گذاران بیمه عمر و آتیه خواهید پیوست !

شرکت بیمه پاسارگاد با امتیازاتی گسترده تر و برتر انواع گوناگون این بیمه را ارائه می نماید که مسلما یکی از آنها مفید به حال شما و قادر به رفع نیازمندی های شما خواهد بود.
شما همچنین می توانید اطلاعات موردنیاز خود را از طریق بخش درباره بیمه عمر در وب سایت به دست آورید. در این قسمت تمامی اطلاعات مربوط به بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد و طرح های بیمه ای آن وجود دارد.

روش دیگر آشنایی با بیمه عمر و تامین آتیه ، برقراری ارتباط با مرکز مشاوره بیمه عمر است.
در صورتی که هرگونه پرسش یا ابهامی جهت سفارش بیمه نامه خود دارید لطفا با شماره تلفن ما09126415095حاصل فرمایید.
همکاران ما با تخصص بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد منتظر تماس شما هستند تا با ارائه مشاوره رایگان، شما را در طراحی بهترین بیمه نامه برای خود و عزیزانتان یاری نمایند.
گام دوم  

انتخاب مبلغ حق بیمه ، شرایط بیمه نامه و روش های پرداخت

پس از ب اطلاعات لازم درباره این بیمه نامه، لازم است نسبت به انتخاب شرایط بیمه نامه عمر مورد نظرتان اقدام کنید.

شرایط قرارداد بیمه نامه عمر در واقع شرایطی است متشکل از انتخاب حق بیمه پرداختی ، روش پرداخت ، مدت بیمه ، پوشش های بیمه ای مورد تقاضا و پاسخ به سوالات عمومی و پزشکی می باشد.
به عنوان مثال، شما مبلغ حق بیمه 50 هزار تومان با روش پرداخت ماهیانه ، به مدت حداکثر 30 سال و پوشش بیمه ای کامل را انتخاب می نمایید.
بیمه گذاران بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد نیز می توانند بر اساس تمایل خود نسبت به نحوه پرداخت حق بیمه، از میان گزینه های ماهانه ،سه ماهه ، شش ماهه و سالانه یکی را انتخاب کنند.
گام سوم  

ثبت نام و تکمیل فرم ید آنلاین بیمه عمر

با بیمه پاسارگاد، ساده‌ترین مراحل ثبت نام بیمه عمر و تامین آتیه را تجربه کنید. تمام آنچه از شما می‌خواهیم این است که مراحل ثبت نام را کامل کرده تا بیمه نامه شما صادر گردد.

برای ثبت نام لازم است فرم ید آنلاین و اینترنتی بیمه عمر و تامین آتیه را تکمیل کرده تا "شماره سفارش بیمه نامه" خود را دریافت کنید.
در منوی سمت راست وب سایت، بر روی گزینه فرم ید آنلاین و اینترنتی بیمه عمر کلیک کنید و فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.

نکته:
- برای ثبت نام لازم است اطلاعات کامل خود شامل مشخصات فردی بیمه گذار، مشخصات فردی بیمه شده، مشخصات بیمه نامه مورد در خواست، حق بیمه درخواستی، روش پرداخت، نشانی محل س ت، شماره تماس و نشانی پست الکترونیکی را در اختیار بیمه پاسارگاد قرار دهید.
گام چهارم  

نحوه پرداخت حق بیمه

پس از انتخاب شرایط بیمه نامه عمر مورد نظر و "ثبت نام و تکمیل فرم ید آنلاین بیمه عمر" ، آماده رفتن به مرحله بعد هستید.
لطفاً به خاطر داشته باشید که با تکمیل فرم ثبت نام و تکمیل فرم ید آنلاین بیمه عمر مرحله ثبت نام شما کامل شده است و شما باید حق بیمه مورد نظر را برای صدور بیمه نامه پرداخت نمایید.

برای پرداخت حق بیمه عمر و تامین آتیه خود می‌توانید به روش های زیر اقدام نمایید:
1- پرداخت آنلاین از طریق سایت و کارت تمامی بانک ها - درگاه بانک ملت
(برای پرداخت آنلاین حق بیمه کلیک کنید)
2- پرداخت از طریق فیش واریزی و مراجعه حضوری در بانک های پاسارگاد و ملت
(شماره حساب های بیمه عمر)
3- پرداخت توسط کارتخوان در محل شما
(توضیحات بیشتر)
4- پرداخت نقدی و یا کارتخوان در شرکت
(آدرس و تلفن)

نکته:
- تکمیل فرم ثبت نام قبل از پرداخت و نهایی شدن بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد هیچ گونه تعهدی برای شرکت بیمه و بیمه گذار ایجاد نکرده و در صورت عدم انعقاد قرارداد هیچ نوع خسارتی قابل مطالبه نخواهد بود.
گام پنجم  

ارسال مدارک و پیوستن شما به خانواده بزرگ بیمه عمر پاسارگاد

پس از پرداخت حق بیمه عمر خود به روش های ذکر شده  لطفا مراحل زیر را انجام دهید.

اکبررحیمی گردشگرطبیعت (بوم گردی-اکوتوریسم), [23.02.17 20:06]
1- ارسال مدارک شناسایی
تصویر کارت ملی و یا شناسنامه بیمه گذار ، بیمه شده و وراث قانونی را فا و یا ایمیل نمایید.
2- ارسال فیش واریزی
در صورتی که حق بیمه عمر خود را از طریق فیش واریزی در بانک واریز کرده اید، اصل فیش را ارسال نمایید.
3- درخواست صدور بیمه نامه
فرم در خواست صدور بیمه نامه را کرده و بیمه گذار و بیمه شده آن را تکمیل و امضا کرده و آن را فا و یا ایمیل نمایید.
(فرم در خواست)

بعد از طی مراحل مذکور توسط شما و دریافت اطلاعات ثبت نام و پرداخت توسط ما واحد صدور اطلاعات مربوطه را بررسی نموده و کافی است تنها منتظر تماس کارشناسان بیمه عمر بمانید.

پس از بررسی های لازم و تکمیل پرونده توسط واحد صدور بیمه نامه صادر می گردد.

کارشناسان بیمه پاسارگاد به محل مورد درخواست بیمه گذار مراجعه کرده، بیمه نامه را تحویل و توضیحات لازم را به بیمه گذار می دهند.
لطفاً به خاطر داشته باشید که لازم است در زمان مراجعه کارشناس بیمه پاسارگاد، مدارک شناسایی معتبر را به وی ارائه نمایید.

اکنون شما می‌توانید با خیالی آسوده برای آینده خود و خانوادتان پس انداز کنید.

اکبررحیمی گردشگرطبیعت (بوم گردی-اکوتوریسم), [23.02.17 20:35]
معرفی بیمه آتیه کودک و نوجوان

طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگادطرح بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد
چرا فرزندانمان به بیمه آتیه نیاز دارند ؟

همه ما خوب می دانیم با رشد فرزندان و گذشت سالها هزینه های تحصیلی، ازدواج، مسکن و حتی سرمایه ای برای شغل آینده فرزندانمان افزایش یافته و تامین این مبالغ نیاز به پس اندازی از امروز دارد. طرح های بیمه آتیه کودک و نوجوان به شما این امکان را می دهد به صورت منظم و مستمر برای آینده مالی فرزند خود پس انداز کنید.

بیمه آتیه کودک و نوجوان چیست ؟
برنامه ریزی برای آینده مالی ...

در میان انواع مختلف حساب و پس اندازها، طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان دارای قابلیت ویژه و منحصر به فردی می باشد، چرا که علاوه بر برخورداری از خصوصیات بیمه ، ماهیت تشکیل سرمایه و پس انداز نیز دارد، که این سرمایه و پس انداز می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن، هزینه ازدواج، هزینه های تحصیلی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه پس انداز در بیمه آتیه کودک و نوجوان پاسارگاد
شروع یک پس انداز ...

شما می توانید از در آمد ماهیانه خود بخشی را که برای آن برنامه ریزی و یا صرف هزینه های مختلف می شود را به این پس انداز اختصاص دهید و از مبالغ کوچک و پس انداز های مختصر خود صندوق مالی ارزشمندی را برای آینده فرزندان خود ایجاد نمائید.
حق بیمه های پرداختی شما با اختصاص نرخ سود تضمینی در صندوق پس انداز شما انباشته می شود. این اندوخته ، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و سود آنها، افزایش یافته و پس اندازی قابل توجه و مطمئن را برای آینده مالی فرزندان شما فراهم می کند.

    پس انداز روزانه

ج مبالغ واریزی به صورت روزانه ...

در این طرح شما می توانید به صورت روزانه از دوران کودکی برای فرزند خود پس انداز کنید و درانتهای دوره از صندوق این بیمه نامه به صورت یکجا بر خوردار شوید.

 

پس انداز روزانه بیمه کودک و نوجوان

 

افزایش تضمین شده پس انداز برای فرزندان

پرداخت سود تضمینی
با طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد نگرانی های شما نسبت به نرخ سود و بهره بانک ها بر طرف خواهد شد زیرا بیمه پاسارگاد به پرداخت های شما سود تضمینی پرداخت می کند.

 

پرداخت سود تضمینی بیمه فرزندان

چنانچه شما برای فرزند خود ماهیانه 50 هزار تومان پس انداز کنید ، بعد از گذشت بین 5 تا 30 سال سرمایه و پس اندازی طبق نمودار بالا دریافت خواهید کرد.

مزایای بیمه آتیه نسبت به سایر حساب و پس انداز ها
در طرح بیمه آتیه کودک و نوجوان شما با کمترین پرداخت از بالا ترین سود پرداختی برخوردار می شوید.
پس انداز و صندوق جمع آوری شده در انتهای قرارداد نیز به صورت یکجا به شما پرداخت می شود.

* نکته قابل توجه در این بیمه نامه این است که سرمایه پرداخت شده در پایان، تسهیلات و یا وام نبوده و نیز باز پرداخت ندارد و سود خالص شما از این سرمایه گذاری و پس انداز می باشد و برای هزینه های مختلف از آن می توانید استفاده کنید.

مرور کلی بر مزایای بیمه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد

    دریافت سود تضمینی

حداقل میزان سود تضمینی سالانه برای دو سال اول این بیمه نامه 16 درصد، 2 سال بعد 13 درصد و برای سال های بعد از آن  10 درصد در هر سال می باشد.

    دریافت وام

یکی از مزایای این بیمه نامه در یافت وام بدون هیچگونه تشریفات اداری می باشد. از پایان سال دوم می توانید تا %90  از مبلغ ارزش صندوق بیمه نامه فرزند خود را وام دریافت نمائید.

    دریافت سود خالص

سود و سرمایه پرداختی در انتهای دوره معاف از مالیات و هر گونه عوارض می باشد و تمامی آن متعلق به شما می باشد.

    سرمایه بدون باز پرداخت

سرمایه این بیمه نامه تسهیلات و یا وام نبوده و نیز باز پرداخت ندارد، بلکه سود خالص شما از این سرمایه گذاری می باشد و برای موارد مختلف می توانید از آن استفاده کنید.

    هدف از اجرای این طرح

هدف از اجرای این طرح، تأمین آتیه ک ن و نوجوانان و ایجاد سرمایه ای مطمئن برای تهیه نیازهای زندگی آینده آنان از قبیل تهیه ج ه ، تأمین هزینه تحصیلات عالی، ازدواج و….است.
این طرح می‌تواند از یک تا سی سال یا ادامه داشته و سرمایه قابل توجهی را ایجاد کند.

شرکت بیمه پاسارگاد با بررسی کارشناسان خود و نیاز خانواده ها به این پس انداز و سرمایه گذاری برای فرزندان، این نوع بیمه نامه را ارائه می نماید.

    انواع بیمه نامه آتیه کودک و نوجوان بیمه پاسارگاد

    بیمه تحصیلات فرزندان

    بیمه عمر و پس انداز کودک و نوجوان

    بیمه عمر و آتیه نوزادانمشاهده متن کامل ...
آهنگ جدید محسن لرستانی بصورت کامل
درخواست حذف اطلاعات

آهنگ جدید محسن لرستانی بصورت کامل

mohsen lorestani new s

محسن لرستانی

تمامی آهنگ های جدید محسن لرستانی با کیفیت بالا

برای جدیدترین آهنگ های محسن لرستانی به ادامه مطلب مراجعه کنید …

آهنگ جدید محسن لرستانی بصورت کامل

این پست به طور مرتب آپدیت میشود

آهنگ محرم از محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ پری تهرانی محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ مچو مچو محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ دلم تنگه خدایا محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ وه عشق او یاره محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ قاصدک محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ خدایا دلم گرفته محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ مریم محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ بچه قرتی محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ ج محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ شاهزاده و گدا محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ زندان محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ هم نفس محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ شقایق محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ واویلا محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ بچه ننه محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ بچه یتیم محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ داش مهدی محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ ستاره محسن لرستانی

 آهنگ

آهنگ دریا محسن لرستانی

 آهنگ


آهنگ جدید محسن لرستانی بصورت کامل
مشاهده متن کامل ...
بیوگرافی عارف لرستانی
درخواست حذف اطلاعات

عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری

عارف لرستانی متولد ۱۵ بهمن ۱۳۵۰ در کرمانشاه، بازیگر است

او توسط دوستان خود از تئاتر مدرسه شروع میکند و سپس آشنایی اش با مهران مدیری و حضور در مجموعه جنگ ۷۷ بصورت حرفه ی وارد عرصه بازیگری شد او کشتی گیر بوده ولی بدلیل بازیگری کنار گذاشت

areflorestani-elham-p okade (2)

ازدواج با کارمند سفارت ژاپن

عارف لرستان متاهل است و با کارمند سفارش ژاپن بنام الهام ناصری ازدواج کرده است

نحوی آشنایی و ازدواج از زبان الهام ناصری :

روزی در خانه یکی از آشنایان دیداری با هم داشتیم و درباره کارهایش حرف زدیم من در سفارت ژاپن فعالیت می کنم ، بعد عارف تلفنی با من تماس گرفت و درباره سفر دوستانش به خارج سوالاتی کرد و من هم با حوصله جواب دادم. بعد از آن، تماس های تلفنی بین ما ادامه پیدا کرد، تا اینکه بالا ه منجر به ازدواج مان شد.

ع عارف لرستانی و همسرش + بیوگرافی,بیوگرافی عارف لرستانی,ع زن عارف لرستانی,زندگینامه عارف لرستانی,ع خفن عارف لرستانی,همسر عارف لرستانی کیست

عارف تنبل و الهام زرنگ و تفاهم !

عارف لرستانی میگوید سنت ت و در انجام کارها تنبل است اما براع خانومش خیلی زرنگ است و میگوید : انسان اگر همسرش را با همان اخلاق و خصوصیاتی که دارد، بپذیرد، زندگی خیلی شیرین می شود

ما هر دو به لطف خدا در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترک با هم توافق و تفاهم اخلاقی و روحی داریم و هرگز در زندگی مشترک مان اتفاق خاصی نیفتاده که بخواهیم در حق همدیگر گذشت کنیم

ع عارف لرستانی و همسرش + بیوگرافی,بیوگرافی عارف لرستانی,ع زن عارف لرستانی,زندگینامه عارف لرستانی,ع خفن عارف لرستانی,همسر عارف لرستانی کیست

سریال ها

در حاشیه (۱۳۹۳)

کوچه مروارید (۱۳۹۳)

شوخی (۱۳۹۲)

ویلای من (۱۳۹۱)

قهوه تلخ (۱۳۸۹)

مرد دوهزارچهره (۱۳۸۸)

خسته دلان

۹۰ شب

ببخشید شما

جنگ ۷۷ (۱۳۷۶)

areflorestani-elham-p okade (5)

سینمایی

شام عروسی (۱۳۸۴)

انتخاب (۱۳۸۳)

معادله (۱۳۸۲)

مانی و ندا (۱۳۷۹)

ع عارف لرستانی و همسرش + بیوگرافی,بیوگرافی عارف لرستانی,ع زن عارف لرستانی,زندگینامه عارف لرستانی,ع خفن عارف لرستانی,همسر عارف لرستانی کیست areflorestani-elham-p okade (7)

ع های عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری

ع عارف لرستانی و همسرش + بیوگرافی,بیوگرافی عارف لرستانی,ع زن عارف لرستانی,زندگینامه عارف لرستانی,ع خفن عارف لرستانی,همسر عارف لرستانی کیست

ع عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری + بیوگرافیادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون ۲۶ فروردین ۹۶ + دلیل فوت
درخواست حذف اطلاعات

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون ۲۶ فروردین ۹۶ + دلیل فوت

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون 26 فروردین 96 + دلیل فوت

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون ۲۶ فروردین ۹۶ + دلیل فوت

درگذشت عارف لرستانی

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون و سینما امروز شنبه ۲۶ فروردین ۹۶ که دلیل فوت عارف لرستانی سکته قلبی اعلام شده است که تعدادی از همبازی های عارف لرستانی در تیم فوتبال هنرمندان اعلام د که این بازیگر تلویزیون صبح امروز به دلیل سکته قلبی در منزل درگذشت.

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون 26 فروردین 96 + دلیل فوت

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون ۲۶ فروردین ۹۶ + دلیل فوت

عارف لرستانی (زاده ۱۵ بهمن ۱۳۵۰- ۲۶ فروردین ۱۳۹۶) در کرمانشاه، بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود. وی با مجموعه جنگ ۷۷۷ به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر با او همکاری کرد.

عارف لرستانی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون درگذشت تا بهار سینمای ایران خیلی زود رنگ خزان بگیرد. عارف لرستانی بازیگر جوان و باسابقه سینمای ایران که در مجموعه های طنز شناخته شد شب گذشته به دلیل ایست قلبی در خواب درگذشت.

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون 26 فروردین 96 + دلیل فوت

درگذشت عارف لرستانی بازیگر تلویزیون ۲۶ فروردین ۹۶ + دلیل فوت

سپند سلیمانی در این رابطه به جام جم آنلاین گفت: متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم. این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم که متاسفانه خبر درگذشت این بازیگر صحت دارد.مشاهده متن کامل ...
ید و فروش \امپراتور\ در بازار میوه و تره بار/ 100 سمندر لرستان
درخواست حذف اطلاعات

ید و فروش "امپراتور" در بازار میوه و تره بار/ 100 سمندر لرستانی از تهران بازگردانده شدندسمندر لرستانیشناسه? خبر: 2253672 - دوشنبه 19 اسفند 1392 - 17:06.jwplayer{ display: inline-block; } م آباد - خبرگزاری مهر: در حالی ید و فروش سمندر لرستانی در آستانه عید نوروز ممنوع اعلام شده است که 100 قطعه از این گونه از بازار تهران جمع آوری و به زیستگاه خود در لرستان بازگردانده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق سمندر لرستانی در آستانه نوروز در حالی شدت می گیرد که ید و فروش این گونه در سطح بین المللی ممنوع است ولی همچنان شاهد عرضه این گونه در معرض انقراض در کنار ماهی های قرمز برای استفاده در سفره هفت سین هستیم.


مدیر کل محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف و ضبط تعداد 100 سمندر لرستانی از سطح بازار تهران اظهار داشت: این سمندرها از سوی گشتهای نظارت و کنترل اداره کل محیط زیست استان تهران از سطح بازارهای تهران جمع آوری شده است.


محمد حسین بازگیر ادامه داد: این سمندرها بعد از کشف و جمع آوری به مدت یک هفته در مرکز قرنطینه پردیسان نگه داشته شده و روز گذشته پس از هماهنگی با دامپزشک و تایید سلامت آنها برای انتقال به زیستگاه طبیعی به لرستان منتقل شدند.وی با اشاره به تشدید نظارت بر زیستگاههای این گونه در آستانه ایام نوروز بیان داشت: در این راستا طی نشستی که با استانهای همجوار لرستان داشتیم در مورد جلوگیری از زنده گیری و قاچاق این گونه هماهنگیهای لازم صورت گرفت.


بازگیر با بیان اینکه دو پاسگاه موقت به تعداد پاسگاههای موجود در زیستگاههای سمندر لرستانی اضافه شده است، افزود: همچنین پاسگاههای محیط بانی موجود در سطح این زیستگاهها با اعزام نیرو و تجهیزات تقویت شده اند.


مدیر کل محیط زیست استان لرستان از ایجاد یک پاسگاه محیط بانی موقت در ایستگاه راه آهن تله زنگ در مرز استان خوزستان برای جلوگیری از قاچاق سمندر لرستانی خبر داد و گفت: همچنین پاسگاه محیط بانی ایستگاه تنگ هفت و کرکی نیز تقویت شده است.


بازگیر از راه اندازی گشت سیار در شهر دورود برای سرکشی مستمر از ایستگاههای راه آهن به منظور جلوگیری از قاچاق این گونه از طریق قطار خبر داد و گفت: همچنین هماهنگیهای لازم با نیروی انتظامی، راه آهن و پلیس راه آهن برای جلوگیری از قاچاق سمندر لرستانی صورت گرفته است.


وی همچنین با اشاره به ارائه آموزشهای لازم به جوامع محلی نزدیک زیستگاه این گونه گفت: سرکشی از فروشندگان ماهی قرمز به منظور جمع آوری سمندرهای قاچاق شده نیز به طور مستمر توسط تیم های این اداره کل انجام می شود.مدیر کل محیط زیست استان لرستان به پخش کلیپ و تیزر اطلاع رسانی در مورد اهمیت گونه سمندر لرستانی در صدا و سیما اشاره کرد و گفت: رایزنیها و مکاتبات لازم با ادارات محیط زیست استانهای مختلف کشور نیز صورت گرفته تا در صورت مشاهده این گونه در بازارها نسبت به جمع آوری و انتقال آن به زیستگاه خود اقدام کنند.


بنابر این گزارش در خانواده پهناور حیات وحش ایران راسته دوزیستان شامل هشت گونه سمندر بوده که اکثر آنها در شرایطی نامعلوم یا بحرانی به سر می برند. در بین این خانواده هشت نفره، سمندر کوهستانی لرستان در سال های اخیر تهدیدهای بسیاری را تجربه کرده و همچنان جمعیت این گونه با خطرات مختلفی روبروست.


این گونه ارزشمند در محیطی از بقایای جنگل‌های بلوط که حاوی آب ‌های خنک باشد زیست کرده و بر پشت خود خال‌ ها یا نوارهای زرد و نارنجی چشمگیر روی زمینه قهوه‌ ای داشته و زیر بدنشان زرد یا نارنجی قرمز است.


نام این گونه ترکیبی از دو کلمه سام (آتش) و اندر (درمیان) بوده و به همین دلیل در برخی از کتب قدیمی او را فرزند آتش نامیده اند. در حقیقت جوامع محلی سمندر را نماد پاکی، شجاعت و انسان راست ‌کردار دانسته و در بین آنها از احترام ویژه ای برخوردار است.این‌ گونه 14 سانتی ‌متری آندمیک ایران بوده و تنها در لرستان و در مرز با استان خوزستان یافت می‌شود. در حقیقت قرار گرفتن این گونه در بین دو استان خوزستان و لرستان به جای آنکه حفاظت و حراست بیشتری را به وجود بیاورد، سبب پاسکاری سمندر در بین این دو استان شده است تا در مقطعی از زمان شاهد کاهش جمعیت این گونه به علت نبود نظارت کافی باشیم.


نخستین عاملی که موجب شد سمندر لرستانی روند انقراض را آغاز کند، قاچاق بیش از حد این ‌گونه به دست سوداگران حیات‌ وحش بوده به طوریکه ید و فروش سمندر چنان رونق یافت که فروش سمندر در کنار خیابان و ماهی ‌فروشی‌ها به یک امر کاملا عادی تبدیل شده است.


به هر حال هر چند که اقدامات مسئولان برای حفاظت از سمندر لرستانی قابل توجه است ولی تجربه های مختلف در این حوزه نشان داده تا عزم همگانی در میان خود مردم برای حراست از سرمایه های طبیعی این مرز و بوم شکل نگیرد هیچ برنامه ای در این زمینه توفیق چندانی نخواهد داشت
پیوند به تلگراممشاهده متن کامل ...
توسعه سرمایه گذاری نتیجه اتخاذ استراتژی بلندمدت
درخواست حذف اطلاعات

در گفتگو بامدیرعامل گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند

توسعه سرمایهگذاری نتیجه اتخاذ استراتژی بلند مدت

گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به عنوان یک شرکت بورسی مهم در کشور موفق به ب نشان عالی شایستگی و برترین مدیریت در توسعه صنایع ملی و اشتغا ائی در اجلاس توسعه کیفیت حمل و نقل ساختمان راه و شهرسازی گواهی نامه رتبه اول از نظر شاخص بازده  فروش در سال مالی 1394 بین شرکت‌های گروه لاستیک و پلاستیک و نشان زرین نشان عالی مدیر در سال جاری شده است. درواقع بازدهی بالا و رشد سرمایه‌گذاری در گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند موجب شده است تا یکی از مهم‌ترین موفقیت‌هایی که هر شرکت خصوصی آرزوی رسیدن به آن را دارد نصیب این گروه سرمایه‌گذاری شود. به منظور بررسی دلایل  ب نشان‌های فوق توسط گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با محمدرضا رستمی مدیرعامل این گروه سرمایه‌گذاری گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا از زبان وی عوامل موفقیت این گروه سرمایه‌گذاری را جویا شویم.

لطفاًبفرمایید تاکنون در راستای توسعه و چشمانداز شرکت چهکارهایی انجامشده است؟

افتخار دارم  از  داد سال 1393 به‌عنوان مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در خدمت سهامداران باشم.  از روز انتصاب به‌اتفاق مدیران شرکت و همکاران این مجموعه  سعی شده عارضه‌ها و مشکلات شرکت را شناسایی نموده و برای حل مشکلات گروه سرمایه‌گذاری سند و استراتژی 5 ساله را در حوزه بازسازی و توسعه گروه سرمایه‌گذاری ترسیم گردید، که اجرای این برنامه و استراتژی موجبات موفقیت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند گردیده است.

چه ویژگی در مدیریت شما وجود دارد که آن را از سایر مدیران متمایز میکند؟

در حقیقت به‌کارگیری تیم حرفه‌ای و سرمایه انسانی مناسب موجب شده است تا گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به جایگاه‌های برتری برسد به اعتقاد بنده سرمایه انسانی و نحوه بهره‌گیری از توانمندی مدیران و کارکنان یک شرکت در ارتقا و یا نزول جایگاه تأثیرگذار است. درواقع سرمایه انسانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند دانست. از سوی دیگر سبک مدیریت و ی در بنگاه مانند کارتیمی، تفویض اختیار موجب هم‌افزائی برای رسیدن به اه می‌گردد.

آیا شرکتی زیانده در مجموعه شما وجود دارد؟ چه اقدامی برای برطرف مشکلات شرکتهای زیانده خودکردهاید؟

استراتژی بازسازی و نوسازی ازیک‌طرف و توسعه شرکت از طرف دیگر برای گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند اجرائی شده است بازسازی شرکت‌ها و آماده‌سازی برای عرضه به  بخش خصوصی از قبیل شرکت‌های نساجی غرب ، فرش غرب، نخ خمین و غیره که کارگران شاغل در آن‌ها 2 هزار نفر هستند. البته بعضی از شرکت‌هایی که آماده واگذاری به بخش خصوصی بودند با اقداماتی در خصوص اصلاح ساختار و عارضه‌ی در بخش‌های تکنولوژی،سازمانی و مالی از زیان دهی خارج و موجب کاهش زیان و بعضاً سوددهی آن‌ها گردید و طبق موضوع فعالیت شرکت گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند بعضی از شرکت‌های زیان ده خود را به بخش خصوصی واگذار و یا آماده‌سازی آن‌ها برای واگذاری در دستور کار قرار دارد.

با توجه به افزایش 4.5 برابری سرمایه شرکت طی دو سال گذشته، لطفاً بفرمائید که اکنون با این حجم از سرمایهگذاری، مشغول به چه فعالیتی هستید؟

یکی از استراتژی‌های مهم گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند توسعه سرمایه‌گذاری است به‌طوری‌که با نگاه توسعه‌ای مدیران به پتانسیل‌های موجود و دارایی‌های شرکت و اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌توان در آن‌ها ثروت آفرینی کرد. در راستای عملیاتی شدن اه توسعه‌ای گروه  سرمایه‌گذاری آتیه دماوند شرکت‌های ایجادی مانند شرکت ساختمانی آتیه سازان صنعت و معدن که در بخش ساخت‌وساز فعالیت می‌کند شروع به کار د که همین شرکت ساختمانی آتیه سازان صنعت و معدن  برخلاف رکود حاکم بر بخش مسکن  طی سال جاری بیش از 7 میلیارد تومان سود داده است. از طرف دیگر شرکت فناوری اطلاعات در گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به‌منظور تحقق بخشیدن به اه توسعه‌ای، بانک‌ها و حضور در حوزه فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های بانکی ایجاد شد.  سومین قدم توسعه گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند ایجاد شرکت گسترش نو آتیه است که در حال ساخت دو نیروگاه 10 م اتی خورشیدی در استان‌های سیستان و بلوچستان و یزد می‌باشد. این دو نیروگاه با مشارکت یک شرکت آلمانی ساخته می‌شوند و بعد از نصب وارد مدار می‌شوند. البته سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه ازجمله اموری است که در گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند انجام‌شده است از سویی دیگر نگاه به درون شرکت هم ازجمله سیاست‌های مدیران شرکت بود. در حقیقت این شرکت توانست سایت سپیور در 110 کیلومتری تهران که  25 سال متوقف بود با الگو گرفتن از اقتصاد مقاومتی راه‌اندازی کند و بیش از 400 نفر در آن مشغول به کار شوند.البته با توجه به اینکه مساحت این سایت 450 تار است مقررشده این سایت به لجستیک سنتر یا همان منطقه ویژه مصالح ساختمانی کشور تبدیل شود که برای اجرای این طرح با  وزرای محترم ذی‌ربط و دبیر مناطق آزاد کشور مکاتبات لازم انجام‌شده است هرچند در حال تکمیل زیرساخت‌های موردنظر به‌منظور تبدیل این سایت به لجستیک سنتر هستیم.

همچنین در شرکت صنایع پوشش که از 85 تار اراضی با موقعیت ممتاز برخوردار است  و در فرودگاه رشت قرار دارد، با به‌کارگیری مشاوران بین‌المللی طرح‌های صنعتی با رویکرد دانش‌بنیان و سازگار با محیط‌زیست،  بخش اعظمی از کمربند سبز شمالی کشور و همچنین طرح‌های گردشگری با رویکرد اسکان بیزینس توریسم انجام گردیده است.در حال حاضر نیز مراحل نخست از فاز مطالعاتی (مرحله توصیف  کارکردها) به پاپان رسیده و در مرحله عقد قرارداد  برای مرحله دوم فاز مطالعاتی(مرحله تعیین کاربری‌ها و تدوین طرح جامع)می‌باشیم.

به چه نتایج مفیدی از عملیاتی دو استراتژی مهم برای گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند دستیافتهاید؟

گروه سرمایه‌گذاری دماوند هم در موضوع بازسازی و نوسازی شرکت‌ها وهم در مساله توسعه شرکت‌ها خوشبختانه  توانسته با یک سازمان‌دهی  مناسب و تلاش شبانه‌روزی منابع انسانی در قالب کمیته‌های مختلف ازجمله کمیته‌های راهبردی به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کند که نتایج آن را عرض می‌کنم:

1- افزایش سرمایه گروه آتیه دماوند از 100 میلیارد تومان به 450 میلیارد تومان که این افزایش سرمایه علیرغم کم رونقی بازار سرمایه بوده است.

2- تعداد سهام‌داران شرکت از 3500 نفر به بیش از 7 هزار نفر رسیده است که این اتفاق نشان‌دهنده تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در گروه سرمایه‌گذاری دماوند می‌باشد.

3- ارزش بازار گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند از3500 میلیارد تومان به 900 میلیارد تومان رسیده است.

4- سود تقسیمی شرکت در سال 91  حدود 20 میلیارد تومان بوده است ولی در سال گذشته به 75 میلیارد تومان رسیده است یعنی 3.5 برابر شدن میزان سوددهی گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند و بسیاری از ظرفیت‌ها برای سال‌های آینده ایجادشده که این همان نگاه بلندمدت شرکت را نشان می‌دهد.البته استراتژی شرکت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید و فناوری نو رفته است.  هرچند در حوزه نفت و انرژی  گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند برای ورود به سرمایه‌گذاری مناسب و برای شکار فرصت‌ها در تکاپو می‌باشد.

چه ویژگی گروه سرمایهگذاری آتیه دماوند را از سایر شرکتهای خصوصی متمایز میکند؟

نکته‌ای که گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند را از سایر شرکت‌ها متمایز می‌کند این است که  خیلی از مدیران کشور اصول مدیریت علمی را می‌دانند ولی در اجرا و عملیاتی تصمیم‌های خود شجاعت لازم را ندارند، اما  مدیران گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند در عملیاتی نمودن تصمیمات شجاعت لازم را به ج دادند. بنابراین وجه تمایز گروه  سرمایه‌گذاری دماوند را می‌توان در سبک ی و بهره‌ور نمودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای شرکت وهم کاری‌های خوبی که در شبکه‌سازی و بهره‌گیری از منابع بخش خصوصی نام برد.

تاکنون چه میزان از شعار «اقتصاد مقاومتی» در مجموعه شما محقق شده است؟

 با نگاه به اه اقتصاد مقاومتی توانسته‌ایم بسیاری از شرکت‌ها ازجمله کارخانجات  ریسندگی خاور که عارضه‌های مختلفی از تکنولوژی گرفته تا تأمین بازار را داشتند راه‌اندازی مجدد کنیم که خوشبختانه با نگاه به اه اقتصاد مقاومتی مشکلات شرکت‌ها بسیار کمتر شد،  برای مثال شرکت لاستیک پارس  حدود 1400 نفر پرسنل دارد،  این شرکت باوجود تکنولوژی قدیمی بازار داشته و با  کمک و تأمین مالی مشکلات آن مرتفع گردیده است و امروز با خوشحالی باید بگویم که این شرکت سود ده است. هرچند نباید از این نکته غافل شویم که مدیران شرکت ما برای حل بحران‌ها راه‌حل‌های مختلفی داشتند و حتی از قبل برای حل مشکلات برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دادند.

با توجه به اینکه بسیاری از صنایع در ح رکود اقتصادی گرفتارند، مجموعه شما چه برنامهای برای رشد در سال 96 دارد؟ لطفاً درباره یکایک شرکتها یا مجموعههای پائیندستیتان توضیح بفرمائید؟

واگذاری برنامه سال آینده این است که می‌خواهیم بخشی از سهام شرکت که متعلق به بانک صنعت و معدن است واگذار کنیم  همچنین شرکت‌های تابعه در دستور کار قرارداد. افزایش سرمایه شرکت از 450 میلیارد تومان به 700 میلیارد تومان را در برنامه داریم و از سوی دیگر آماده‌سازی منطقه مصالح نوین ساختمانی کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذار برای شرکت پوشش در رشت، ید بخشی از سهام  فولاد بافت در دستور کار قرارداد و در حوزه هلدینگ مالی هم ایجاد شرکت تأمین سرمایه را در برنامه داریم.

آیا طی سال 95 موفق به جذب سرمایهگذار خارجی شدهاید؟

در حوزه همکاری با شرکت‌های خارجی دو قرارداد منعقدشده است که یکی از این قراردادها در بحث انرژی نو است که با شرکت آلمانی منعقدشده است. از طرف دیگر برای مخازن انرژی بندر جاسک با شرکت ((سی ‌سی سی)) چین قراردادی بسته شد اما متأسفانه پس از موضوع هنوز چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری نیامده‌اند ولی به‌شدت به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی در قالب فاینانس و یا مشارکت هستیم.

کلام آ تان را بفرمایید؟

 به نظر من مدیران تراز جهانی برای موفقیت نیاز به پنج ویژگی اخلاقی دارند:

توجه به اخلاقیات در سازمان به‌عنوان یکی از محورهای  اصلی مدیریت ، مشتمل بر  5 ویژگی اخلاقی  به شرح زیر در سطح بنگاه بوده که در تعارض با هیچ ملیت،  قوم و نژادی نیست:

1- احترام (respect) :  یک مدیر همیشه با ذی‌نفعان سازمان، کارفرمای خود و همچنین زیردستان با احترام برخورد می‌نماید.

2- صداقت (honesty ) : یک مدیر خوب در برخورد  با  همکاران  خود از اصل صداقت  استفاده نموده و صداقت نه‌تنها در بیان بلکه در دستورالعمل‌ها و رفتارهای  مدیر تبلور پیدا می‌کند.

3- مسئولیت‌پذیری(responsibility) : مدیر همواره باید پاسخگو و مسئول اقدامات خود بوده و مسئولیت‌پذیری را در سطح بنگاه گسترش دهد تا همه همکاران سازمان نیز در قبال مشتریان پاسخگو باشند.

4- عد و انصاف (fairness) : عد محوری و برخورد منصفانه در رأس تصمیمات یک مدیر شایسته است.

5- شفقت و دلسوزی (comp ion) : دلسوزی برای  همکاران باعث توفیق مدیر در امور اجرائی می‌گردد، زیرا امروز مدیران یاران مهربان همکاران خود هستند و با مدیریت دل می‌توانند موجب همدلی و هم‌افزائی گردند.

منبع : ماهنامه دنیای سرمایه گذاری شماره 9 اسفند 95مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی تربیت بدنی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه در 32 صفحه ورد قابل ویرایش


طرح تحقیقی

1-1 مقدمه :

پیشرفتهای روز افزون علوم ورزشی درسالهای اخیر بسیار چشم گیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمی از این علم از تنوع ، تغییر و توسعه به دور نبوده است. بازیکنان فوتبال به قدرت و توان ، دوندگان ماراتن به استقامت ، قهرمانان 100 متر به سرعت و بسیاری از ورزشکاران به انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی نیاز دارند.

خوشبختانه ، اکنون تجربه مربیان به همراه تحقیقات و مشاهدات آزمایشگاهی و میدانی موجب طراحی برنامه های نظام دار و در نتیجه ، بهبود آمادگی عضلانی شده است. آمادگی عضلانی شامل قدرت و استقامت عضلانی ، توان ،سرعت ، انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی است . در ورزش فوتبال قدرت ، سرعت و ترکیب موثر این دو عامل (توان) از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در این تحقیق سعی شده است که اثرات دو روش تمرین با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر عوامل مذکور مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد . تمرینات با وزنه روش مناسبی برای بهبود قدرت قدرت و در نتیجه توان بشمار می روند.

با توجه به اصل ویژگی تمرین برای توان ، ورزشکارن باید تلاش کنند تا بار ( وزنه ) را تا حد امکان به سرعت حرکت دهند. در انتخاب برنامه تمرینی توان، باید به این نکته توجه کرد که سرعت تمرینات تا حد زیادی به سرعت حرکات رشته مورد نظر نزدیک باشد.

روش تمرینی دیگری که در بسیاری از مهارتهای ورزشی برای بهبود توان موثر است ، تمرینات پلایومتریک است. اهمیت این تمرینات استفاده از «پیش فشار» و کشش ناگهانی عضله می باشد . در حرکات پلایومتریک در طی مرحله ا نتریک یا مرحله فشار یعنی وقتی که عضله به سرعت کشیده می شود ،اعضای کشسان عضله نیز کشیده می شوند و بخشی از نیروی فشار را به شکل انرژی کشسان ذخیره می کند ودر حین مرحله کانسنتریک یا غلبه عضله که با تحریک بازتاب میوتاتیک روی می دهد انرژی کشسان ذخیره شده آزاد می شود . این تمرینات موجب آمادگی دستگاه عصبی و عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد که در فعالیت هایی که همره با تغییر جهت می باشند، به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نماید.

تحقیق حاضر نیز با بررسی و مقایسه اثرات این دو روش تمرینی بر میزان برد شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال سعی بر این دارد به این سئوال که کدامیک از روش ها ورزشکاران را در توسعه و عملکرد ورزش بیشتر یاری می بخشد جواب دهد.

2-1. بیان مسئله :

دامنه گسترده علم ورزش در جهان امروز ، با تحقیقات و بررسی های متعددی که انجام پذیرفته است بیش از بیش و بطور غیر قابل وصفی رو به گسترش می باشد .کارشناسان و مربیان همواره به دنبال این بوده اند که امتیازها و عملکرد ورزش را در ورزشکاران خود توسعه دهند .

بازیکنان فوتبال برای تحمل فشارهای بدنی به هنگام بازی و فراهم آوردن زمینه لازم برای استفاده از مهارتهای تاکتیکیشان در سرتا سر یک مسابقه ، به سطح بالایی از آمادگی نیاز دارند . بنابراین ، تمرین های آمادگی بخش مهمی از برنامه کلی تمرین هاست . در این ورزش قدرت ،سرعت و توان انفجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بسیاری از فعالیت های فوتبال مثل تکل ، پ ، ضربه زدن ، دویدن و تغییر جهت دادن از نوع فعالیت های پر قدرت و انفجاری و از ارکان اساسی موفقیت در این ورزش هستند.

اه ویژه ی تمرین های قدرتی عضله در فوتبال عبارتند از :

1) بالا بردن بازده توان در جریان فعالیت های انفجاری در یک مسابقه فوتبال مثل تکل ، پ ، ضربه زدن و شتاب گرفتن .

2) پیش گیری از وقوع آسیب ها.

3) ب مجدد قدرت پس از یک آسیب

بدیهی است که دست ی به این اه مست م طراحی تمرین بر اساس یافته های علمی می باشد . بدین منظور 20 آزمودنی شرکت کننده در این تحقیق به دو گروه تقسیم شده و تمرینات منتخب پلایومتریک و با وزنه را به مدت 8 هفته و کلاً 24 جلسه انجام دادند تا به این پرسش پاسخ داده شود که کدامیک از این دو روش تمرینی برای بهبود فاکتورهای مذکور موثر و مفید واقع می شود .

3-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق :

افزایش آگاهی و دانش مربیان و ورزشکاران درباره روشهای نوین حاکم بر فوتبال از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه فوتبال است. ارائه و اجرای طرح ها و سازماندهی ها توسط مربیان خلاق، زمینه پیشرفت سریع فوتبال را فراهم می آورد و از جمله ابزارهای کارایی آموزش مربیان یافته های پژوهشی نوین است. بررسی مسابقات انجام شده در سطح اول این رشته ورزشی بیانگر این موضوع است که امرزوه بیشتر گل ها از طریق شوت راه دور به ثمر می رسد.

همچنین داشتن سرعت زیاد از عوامل موفقیت بازیکنان در حال حمله و دفاع می باشد.

فعالیت هایی نظیر پ ، تکل زدن و پرتاب نیز مست م داشتن توان انفجاری بالایی است بنابراین تقویت فاکتورهای مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است و می بایست از اولویت های برنامه تمرینی مربیان فوتبال می باشد . تمرینات پلایومتریک موجب آمادگی تقویت دستگاه عصبی عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد تا در فعالیت هایی که همراه با تغییر جهت می باشند به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نمایند . این تمرینات با درگیر بیشتر دوکهای عضلانی موجب ایجاد قدرت انفجاری بیشتر می شوند . بنابراین تمرینات پلایومتریک می تواند به عنوان یک روش تمرینی مناسب جهت ب قدرت انفجاری و نیز افزایش سرعت مورد استفاده مربیان فوتبال قرار گیرد.

از طرف دیگر مطالعات اغلب مؤید آن است که تمرینات قدرتی بدون شک روی افزایش هر دو عامل سرعت و قدرت انقباض موثر است . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اجرای کدامیک از روش های تمرینی در بهبود فاکتوهای مذکور موثرتر می باشد.

4-1. اه تحقیق :

الف) هدف کلی :

بررسی و مقایسه تأثیرات دو روش تمرینی پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال 20-17 سال.


ب) اه اختصاصی :

1)بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال .

2) مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال .

3) بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر سرعت بازیکنان فوتبال .

4) مقایسه تاثیرت دو روش تمرینی پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر سرعت بازیکنان فوتبال .

5) بررسی تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری بازیکنان فوتبال .

6) مقایسه تاثیرت دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری بازیکنان فوتبال .

5-1 . فرضیه های تحقیق :

1) تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر شوت آزمودنی ها ندارد.

2) تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

3) تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

4) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر ضربه شوت آزمودنی ها ندارد.

5) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

6) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

7) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی میزان شوت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

8) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی سرعت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

9) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

6-1 . محدودیت های تحقیق:

الف ) محدودیت های اعمال شده توسط محقق:

1) تحقیق بر روی 20 بازیکن فوتبال پسر زیر 20 سال .

2) تحقیق تأثیر تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه را بر روی سه فاکتور ضربه شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال بررسی نموده است.

ب ) محدودیت های خارج از کنترل محقق :

1) میزان انگیزش آزمودنی ها برای شرکت فعال در تمرینات و اعمال حداکثر تلاش خود.

2) رژیم غذایی آزمودنی ها و شیوه زندگی آنان خارج از زمان تمرین .

3) میزان آشنایی آزمودنی ها با انواع تمرینات اعمال شده .

4) شرایط روحی آزمودنی ها .

5) فعالیت بدن و شغل آزمودنی ها .

6) آزمودنی ها از نظر آمادگی اولیه همگن نبوده و از آمادگی های متفاوتی برخوردار بوده اند

7) سابقه بازی فوتبال در افراد ی ان نبوده است.

7-1. اصطلاحات و تعاریف:

پلایومتریک : تمریناتی است که توانایی عضله برای رسیدن به حداکثر قدرت در حداقل زمان ممکن را توسعه می دهد.

سرعت حرکت بدن : کوتاه ترین مدت زمانی که بتوان بدن را به فاصله مشخصی به حرکت در آورد .

تمرینات با وزنه : (ایزوتونیک) خود تمریناتی است که طول عضله هنگام بلند جسم ثابتی تغییر می کند . این تمرینات با استفاده از وزنه های آزاد (دمبل ، ه ر و… ) در دستگاه بدن سازی انجام می شود .

توان : توان عبارت است از اجرای کار معین در واحد زمانی است ، بطور دقیق تر توان از طریق اندازه گیری سرعت حداکثر وزنه ای که جابجا می شود تعیین می گردد.

بازتاب میوتانیک: بازت که هنگام کشیده شدن دوکهای ماهیچه ای باعث انقباض ماهیچه می شود ، همچنین بازتاب کششی ( stretch reflex) نیز نامیده می شود.-3. مقدمه :

یک فوتبالیست باید از آمادگی بسیار خوبی برخوردار باشد تا بتواند فشارهای جسمی شدید بازی فوتبال را تحمل کند در صورتی که یک فوتبالیست از آمادگی خوبی برخوردار باشد قادر خواهد بود مهارتهای تکنیکی فوتبال را در سراسر طول بازی به نمایش بگذارد ، بنابراین تمرینات آمادگی بخش مهمی از کل تمرینات فوتبال است . طرح ریزی یک برنامه تمرینی مناسب و صحیح سبب افزایش توانایی و قابلیت های بالقوه جسمانی می گردد و فرد ورزیده و توانایی لازم برای انجام فعالیت سنگین و طولانی را بدست می آورد. بنابراین لازم است که مربیان گرامی گامهای موثری در جهت ب دانش مربوط به طراحی برنامه های تمرینی آمادگی جسمانی بردارند .

2-3. جامعه آماری و نمونه ها :

جامعه آماری در این تحقیق 140 بازیکن 20-17 سال شرکت کننده در تمرینات انتخ تیم فوتبال جوانان شهرستان مهاباد می باشند که پس از 3 مرحله تمرینات انتخ تعداد20 نفر از آنان با توجه به کیفیت بازی بصورت گزینشی انتخاب و این تعداد به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تقسیم شدند.

3-3 . موقعیت و محل فعالیت :

برای انجام فعالیت ، آزمودنیها به دو گروه تقسیم شده که گروه تمرینات پلایومتریک ، تمرینات خود را در محل زمین چمن و گروه تمرینات با وزنه نیز جلسات تمرینی خود را در سالن بدنسازی انجام می داند.4-3. متغیرهای تحقیق :

الف ) متغیر های مستقل :

انواع تمرینات پلایومتریک و تمرینات با وزنه اجرا شده در طول تحقیق.

ب) متغیر های وابسته :

1) میزان برد شوت بازیکنان

2) سرعت حرکت بازیکنان

3) توان انفجاری بازیکنان

ج)متغیرهای مداخله گیر:

1) تغییرات آب و هوایی

2) وضعیت زمین تمرین

5-3. ابزار و روش های اندازه گیری:

الف) ابزار تحقیق :

1) توپ فوتبال

2) متر

3) کورنومتر

4) م وط برای اجرای تمرینات پلایومتریک

5) دستگاههای بدنسازی برای اجرای تمرینات با وزنه

6) ترازوی پزشکی seca ساخت آلمان با دقت 1% کیلوگرم برای اندازه گیری وزن بازیکنان

7) قد سنج پزشکیseca ساخت آلمان با دقت 1% سانتی متر برای اندازه گیری قد بازیکنان

8) جعبه پرش

ب) روش های اندازه گیری :

1)آزمون پرش عمومی

2)آزمون توپ کاشته

3)آزمون دو سرعت 45 متر

6-3. مراحل مقدماتی آزمون :

برای انجام این تحقیق در ابتدا با تشکیل جلسه ای با شرکت آزمودنی ها ضمن تشریح اه چگونگی انجام تحقیق ، اطلاعاتی شامل سن ، قد ، وزن از آنان ب گردید . پس از آن جلسه ای جهت انجام پیش آزمون و آشنایی آزمودنی ها با شیوه تمرینات دو گروه در نظر گرفته شد .

7-3 . مراحل انجام کار :

قبل از شروع تمرینات از کلیه آزمودنی ها پیش آزمونی شامل پرش عمودی در جا ، ضربه کاشته فوتبال و دو سرعت 45 متر بعمل آمد . پس از آن برنامه تمرینی به اطلاع دو گروه رسید برنامه گروه تمرینات با وزنه شامل حرکات زیر بود :

1) پرس پا

2) ا تنشن زانو

3) فلکشن زانو

4) بلند شدن روی پنجه پا با وزنه

5) اسکات

6) بلند جفت پا با وزنه

تمرینات شامل سه دوره وتعداد 12 تکرار در هر دوره بود که طی آن آزمودنی ها تمرینات مذکور را با 60% حداکثر قدرت انجام می دادند . این دوره ها 1 دقیقه و فواصل بین ایستگاه ها 2 دقیقه استراحت فعال ( نرمش و حرکات کششی ) در نظر گرفته شده بود.

تمرینات پلایومتریک در 6 ایستگاه طراحی شده بود و در هرایستگاه یک تمرین در سه دوره و تعداد 12 تا 8 تکرار در هر دوره نجام می گرفت. بین دوره ها و نیز بین ایستگاهها 2 دقیقه استراحت در نظر گرفته شده بود. با توجه به میزان آمادگی آزمودنی ها تغییراتی از نظر بار مقاومت و زمان تمرین در تمرینات انجام می گرفت. برنامه تمرینات به مرور از شدت کم به شدت زیاد تغییر می یافت. بدین ترتیب که در هفته های اول تمرینات با شدت کم به صورت حرکتها و مهارتهای متوسط نظیر پرش از سطوح هم تراز و پرش بر روی هر دو پا انجام می گرفت و در هفته های بعد بیشتر بر تمرینات با شدت زیاد مانند پرشهای عمقی و پرش بر روی یک پا تکیه می گردید. همچنین تعداد پرش ها به مرور افزایش می یافت ولی به طور کلی تعداد پرشها در جلسات تمرین 140تا120 پرش بود. زمان هرجلسه تمرین برای هر دو گروه پلایومتریک و تمرینات با وزنه حدود 75 دقیقه بود که 15 دقیقه ابتدای آن صرف گرم ،45 دقیقه صرف اجرای تمرینات و 15 دقیقه پایانی نیز حرکات کششی و برگشت به ح اولیه انجام می گرفت.

8-3.روش تحقیق:

با توجه به ماهیت موضوع تحقیق ، به دنبال بررسی اثر دو روش تحقیق پلایومتریک و تمرین با وزنه بر روی ضربه شوت، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال است و همچنین نظر به اینکه این بررسی در قالب دو گروه تمرینی اجرا می گردد روش این تحقیق تجربی و از نوع طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد.
مشاهده متن کامل ...
مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه
درخواست حذف اطلاعات
مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 6
فرمت فایل doc
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه

فروشنده فایل

کد کاربری 2102
کاربر

مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه در 32 صفحه ورد قابل ویرایشطرح تحقیقی

1-1 مقدمه :

پیشرفتهای روز افزون علوم ورزشی درسالهای اخیر بسیار چشم گیر بوده و آمادگی جسمانی نیز به عنوان بخش مهمی از این علم از تنوع ، تغییر و توسعه به دور نبوده است. بازیکنان فوتبال به قدرت و توان ، دوندگان ماراتن به استقامت ، قهرمانان 100 متر به سرعت و بسیاری از ورزشکاران به انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی نیاز دارند.

خوشبختانه ، اکنون تجربه مربیان به همراه تحقیقات و مشاهدات آزمایشگاهی و میدانی موجب طراحی برنامه های نظام دار و در نتیجه ، بهبود آمادگی عضلانی شده است. آمادگی عضلانی شامل قدرت و استقامت عضلانی ، توان ،سرعت ، انعطاف پذیری ، تعادل و چابکی است . در ورزش فوتبال قدرت ، سرعت و ترکیب موثر این دو عامل (توان) از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

در این تحقیق سعی شده است که اثرات دو روش تمرین با وزنه و تمرینات پلایومتریک بر عوامل مذکور مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد . تمرینات با وزنه روش مناسبی برای بهبود قدرت قدرت و در نتیجه توان بشمار می روند.

با توجه به اصل ویژگی تمرین برای توان ، ورزشکارن باید تلاش کنند تا بار ( وزنه ) را تا حد امکان به سرعت حرکت دهند. در انتخاب برنامه تمرینی توان، باید به این نکته توجه کرد که سرعت تمرینات تا حد زیادی به سرعت حرکات رشته مورد نظر نزدیک باشد.

روش تمرینی دیگری که در بسیاری از مهارتهای ورزشی برای بهبود توان موثر است ، تمرینات پلایومتریک است. اهمیت این تمرینات استفاده از «پیش فشار» و کشش ناگهانی عضله می باشد . در حرکات پلایومتریک در طی مرحله ا نتریک یا مرحله فشار یعنی وقتی که عضله به سرعت کشیده می شود ،اعضای کشسان عضله نیز کشیده می شوند و بخشی از نیروی فشار را به شکل انرژی کشسان ذخیره می کند ودر حین مرحله کانسنتریک یا غلبه عضله که با تحریک بازتاب میوتاتیک روی می دهد انرژی کشسان ذخیره شده آزاد می شود . این تمرینات موجب آمادگی دستگاه عصبی و عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد که در فعالیت هایی که همره با تغییر جهت می باشند، به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نماید.

تحقیق حاضر نیز با بررسی و مقایسه اثرات این دو روش تمرینی بر میزان برد شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال سعی بر این دارد به این سئوال که کدامیک از روش ها ورزشکاران را در توسعه و عملکرد ورزش بیشتر یاری می بخشد جواب دهد.

2-1. بیان مسئله :

دامنه گسترده علم ورزش در جهان امروز ، با تحقیقات و بررسی های متعددی که انجام پذیرفته است بیش از بیش و بطور غیر قابل وصفی رو به گسترش می باشد .کارشناسان و مربیان همواره به دنبال این بوده اند که امتیازها و عملکرد ورزش را در ورزشکاران خود توسعه دهند .

بازیکنان فوتبال برای تحمل فشارهای بدنی به هنگام بازی و فراهم آوردن زمینه لازم برای استفاده از مهارتهای تاکتیکیشان در سرتا سر یک مسابقه ، به سطح بالایی از آمادگی نیاز دارند . بنابراین ، تمرین های آمادگی بخش مهمی از برنامه کلی تمرین هاست . در این ورزش قدرت ،سرعت و توان انفجاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بسیاری از فعالیت های فوتبال مثل تکل ، پ ، ضربه زدن ، دویدن و تغییر جهت دادن از نوع فعالیت های پر قدرت و انفجاری و از ارکان اساسی موفقیت در این ورزش هستند.

اه ویژه ی تمرین های قدرتی عضله در فوتبال عبارتند از :

1) بالا بردن بازده توان در جریان فعالیت های انفجاری در یک مسابقه فوتبال مثل تکل ، پ ، ضربه زدن و شتاب گرفتن .

2) پیش گیری از وقوع آسیب ها.

3) ب مجدد قدرت پس از یک آسیب

بدیهی است که دست ی به این اه مست م طراحی تمرین بر اساس یافته های علمی می باشد . بدین منظور 20 آزمودنی شرکت کننده در این تحقیق به دو گروه تقسیم شده و تمرینات منتخب پلایومتریک و با وزنه را به مدت 8 هفته و کلاً 24 جلسه انجام دادند تا به این پرسش پاسخ داده شود که کدامیک از این دو روش تمرینی برای بهبود فاکتورهای مذکور موثر و مفید واقع می شود .

3-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق :

افزایش آگاهی و دانش مربیان و ورزشکاران درباره روشهای نوین حاکم بر فوتبال از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه فوتبال است. ارائه و اجرای طرح ها و سازماندهی ها توسط مربیان خلاق، زمینه پیشرفت سریع فوتبال را فراهم می آورد و از جمله ابزارهای کارایی آموزش مربیان یافته های پژوهشی نوین است. بررسی مسابقات انجام شده در سطح اول این رشته ورزشی بیانگر این موضوع است که امرزوه بیشتر گل ها از طریق شوت راه دور به ثمر می رسد.

همچنین داشتن سرعت زیاد از عوامل موفقیت بازیکنان در حال حمله و دفاع می باشد.

فعالیت هایی نظیر پ ، تکل زدن و پرتاب نیز مست م داشتن توان انفجاری بالایی است بنابراین تقویت فاکتورهای مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار است و می بایست از اولویت های برنامه تمرینی مربیان فوتبال می باشد . تمرینات پلایومتریک موجب آمادگی تقویت دستگاه عصبی عضلانی می شود و در نتیجه به ورزشکار اجازه می دهد تا در فعالیت هایی که همراه با تغییر جهت می باشند به نحو قدرتمند و سریعی اجرای وظیفه نمایند . این تمرینات با درگیر بیشتر دوکهای عضلانی موجب ایجاد قدرت انفجاری بیشتر می شوند . بنابراین تمرینات پلایومتریک می تواند به عنوان یک روش تمرینی مناسب جهت ب قدرت انفجاری و نیز افزایش سرعت مورد استفاده مربیان فوتبال قرار گیرد.

از طرف دیگر مطالعات اغلب مؤید آن است که تمرینات قدرتی بدون شک روی افزایش هر دو عامل سرعت و قدرت انقباض موثر است . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اجرای کدامیک از روش های تمرینی در بهبود فاکتوهای مذکور موثرتر می باشد.

4-1. اه تحقیق :

الف) هدف کلی :

بررسی و مقایسه تأثیرات دو روش تمرینی پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال 20-17 سال.


ب) اه اختصاصی :

1)بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال .

2) مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت بازیکنان فوتبال .

3) بررسی تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر سرعت بازیکنان فوتبال .

4) مقایسه تاثیرت دو روش تمرینی پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر سرعت بازیکنان فوتبال .

5) بررسی تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری بازیکنان فوتبال .

6) مقایسه تاثیرت دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری بازیکنان فوتبال .

5-1 . فرضیه های تحقیق :

1) تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر شوت آزمودنی ها ندارد.

2) تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

3) تمرینات منتخب پلایومتریک تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

4) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر ضربه شوت آزمودنی ها ندارد.

5) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر سرعت آزمودنی ها ندارد.

6) تمرینات با وزنه تأثیر معنی داری بر توان انفجاری آزمودنی ها ندارد.

7) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی میزان شوت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

8) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی سرعت آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

9) بین تأثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر روی توان انفجاری آزمودنی ها اختلاف معنی داری وجود ندارد .

6-1 . محدودیت های تحقیق:

الف ) محدودیت های اعمال شده توسط محقق:

1) تحقیق بر روی 20 بازیکن فوتبال پسر زیر 20 سال .

2) تحقیق تأثیر تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه را بر روی سه فاکتور ضربه شوت ، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال بررسی نموده است.

ب ) محدودیت های خارج از کنترل محقق :

1) میزان انگیزش آزمودنی ها برای شرکت فعال در تمرینات و اعمال حداکثر تلاش خود.

2) رژیم غذایی آزمودنی ها و شیوه زندگی آنان خارج از زمان تمرین .

3) میزان آشنایی آزمودنی ها با انواع تمرینات اعمال شده .

4) شرایط روحی آزمودنی ها .

5) فعالیت بدن و شغل آزمودنی ها .

6) آزمودنی ها از نظر آمادگی اولیه همگن نبوده و از آمادگی های متفاوتی برخوردار بوده اند

7) سابقه بازی فوتبال در افراد ی ان نبوده است.

7-1. اصطلاحات و تعاریف:

پلایومتریک : تمریناتی است که توانایی عضله برای رسیدن به حداکثر قدرت در حداقل زمان ممکن را توسعه می دهد.

سرعت حرکت بدن : کوتاه ترین مدت زمانی که بتوان بدن را به فاصله مشخصی به حرکت در آورد .

تمرینات با وزنه : (ایزوتونیک) خود تمریناتی است که طول عضله هنگام بلند جسم ثابتی تغییر می کند . این تمرینات با استفاده از وزنه های آزاد (دمبل ، ه ر و… ) در دستگاه بدن سازی انجام می شود .

توان : توان عبارت است از اجرای کار معین در واحد زمانی است ، بطور دقیق تر توان از طریق اندازه گیری سرعت حداکثر وزنه ای که جابجا می شود تعیین می گردد.

بازتاب میوتانیک: بازت که هنگام کشیده شدن دوکهای ماهیچه ای باعث انقباض ماهیچه می شود ، همچنین بازتاب کششی ( stretch reflex) نیز نامیده می شود.-3. مقدمه :

یک فوتبالیست باید از آمادگی بسیار خوبی برخوردار باشد تا بتواند فشارهای جسمی شدید بازی فوتبال را تحمل کند در صورتی که یک فوتبالیست از آمادگی خوبی برخوردار باشد قادر خواهد بود مهارتهای تکنیکی فوتبال را در سراسر طول بازی به نمایش بگذارد ، بنابراین تمرینات آمادگی بخش مهمی از کل تمرینات فوتبال است . طرح ریزی یک برنامه تمرینی مناسب و صحیح سبب افزایش توانایی و قابلیت های بالقوه جسمانی می گردد و فرد ورزیده و توانایی لازم برای انجام فعالیت سنگین و طولانی را بدست می آورد. بنابراین لازم است که مربیان گرامی گامهای موثری در جهت ب دانش مربوط به طراحی برنامه های تمرینی آمادگی جسمانی بردارند .

2-3. جامعه آماری و نمونه ها :

جامعه آماری در این تحقیق 140 بازیکن 20-17 سال شرکت کننده در تمرینات انتخ تیم فوتبال جوانان شهرستان مهاباد می باشند که پس از 3 مرحله تمرینات انتخ تعداد20 نفر از آنان با توجه به کیفیت بازی بصورت گزینشی انتخاب و این تعداد به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری تقسیم شدند.

3-3 . موقعیت و محل فعالیت :

برای انجام فعالیت ، آزمودنیها به دو گروه تقسیم شده که گروه تمرینات پلایومتریک ، تمرینات خود را در محل زمین چمن و گروه تمرینات با وزنه نیز جلسات تمرینی خود را در سالن بدنسازی انجام می داند.4-3. متغیرهای تحقیق :

الف ) متغیر های مستقل :

انواع تمرینات پلایومتریک و تمرینات با وزنه اجرا شده در طول تحقیق.

ب) متغیر های وابسته :

1) میزان برد شوت بازیکنان

2) سرعت حرکت بازیکنان

3) توان انفجاری بازیکنان

ج)متغیرهای مداخله گیر:

1) تغییرات آب و هوایی

2) وضعیت زمین تمرین

5-3. ابزار و روش های اندازه گیری:

الف) ابزار تحقیق :

1) توپ فوتبال

2) متر

3) کورنومتر

4) م وط برای اجرای تمرینات پلایومتریک

5) دستگاههای بدنسازی برای اجرای تمرینات با وزنه

6) ترازوی پزشکی seca ساخت آلمان با دقت 1% کیلوگرم برای اندازه گیری وزن بازیکنان

7) قد سنج پزشکیseca ساخت آلمان با دقت 1% سانتی متر برای اندازه گیری قد بازیکنان

8) جعبه پرش

ب) روش های اندازه گیری :

1)آزمون پرش عمومی

2)آزمون توپ کاشته

3)آزمون دو سرعت 45 متر

6-3. مراحل مقدماتی آزمون :

برای انجام این تحقیق در ابتدا با تشکیل جلسه ای با شرکت آزمودنی ها ضمن تشریح اه چگونگی انجام تحقیق ، اطلاعاتی شامل سن ، قد ، وزن از آنان ب گردید . پس از آن جلسه ای جهت انجام پیش آزمون و آشنایی آزمودنی ها با شیوه تمرینات دو گروه در نظر گرفته شد .

7-3 . مراحل انجام کار :

قبل از شروع تمرینات از کلیه آزمودنی ها پیش آزمونی شامل پرش عمودی در جا ، ضربه کاشته فوتبال و دو سرعت 45 متر بعمل آمد . پس از آن برنامه تمرینی به اطلاع دو گروه رسید برنامه گروه تمرینات با وزنه شامل حرکات زیر بود :

1) پرس پا

2) ا تنشن زانو

3) فلکشن زانو

4) بلند شدن روی پنجه پا با وزنه

5) اسکات

6) بلند جفت پا با وزنه

تمرینات شامل سه دوره وتعداد 12 تکرار در هر دوره بود که طی آن آزمودنی ها تمرینات مذکور را با 60% حداکثر قدرت انجام می دادند . این دوره ها 1 دقیقه و فواصل بین ایستگاه ها 2 دقیقه استراحت فعال ( نرمش و حرکات کششی ) در نظر گرفته شده بود.

تمرینات پلایومتریک در 6 ایستگاه طراحی شده بود و در هرایستگاه یک تمرین در سه دوره و تعداد 12 تا 8 تکرار در هر دوره نجام می گرفت. بین دوره ها و نیز بین ایستگاهها 2 دقیقه استراحت در نظر گرفته شده بود. با توجه به میزان آمادگی آزمودنی ها تغییراتی از نظر بار مقاومت و زمان تمرین در تمرینات انجام می گرفت. برنامه تمرینات به مرور از شدت کم به شدت زیاد تغییر می یافت. بدین ترتیب که در هفته های اول تمرینات با شدت کم به صورت حرکتها و مهارتهای متوسط نظیر پرش از سطوح هم تراز و پرش بر روی هر دو پا انجام می گرفت و در هفته های بعد بیشتر بر تمرینات با شدت زیاد مانند پرشهای عمقی و پرش بر روی یک پا تکیه می گردید. همچنین تعداد پرش ها به مرور افزایش می یافت ولی به طور کلی تعداد پرشها در جلسات تمرین 140تا120 پرش بود. زمان هرجلسه تمرین برای هر دو گروه پلایومتریک و تمرینات با وزنه حدود 75 دقیقه بود که 15 دقیقه ابتدای آن صرف گرم ،45 دقیقه صرف اجرای تمرینات و 15 دقیقه پایانی نیز حرکات کششی و برگشت به ح اولیه انجام می گرفت.

8-3.روش تحقیق:

با توجه به ماهیت موضوع تحقیق ، به دنبال بررسی اثر دو روش تحقیق پلایومتریک و تمرین با وزنه بر روی ضربه شوت، سرعت و توان انفجاری بازیکنان فوتبال است و همچنین نظر به اینکه این بررسی در قالب دو گروه تمرینی اجرا می گردد روش این تحقیق تجربی و از نوع طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد.
مشاهده متن کامل ...
ماجرای جالب ازدواج عارف لرستانی و همسرش الهام ناصری
درخواست حذف اطلاعات


عارف لرستانی ، در حاشیه
عارف لرستانی بازیگر سریال در حاشیه و همسرش الهام ناصری از آشنایی و ازدواجشان ماجرای جالبی تعریف میکنند .

ماجرای ازدواج عارف لرستانی

عارف لرستانی بازیگری است که بیشتر او را با آثار مهران مدیری میشناسیم ماجرای آشنایی و ازدواج با همسرش الهام ناصری را تعریف میکند .عارف لرستانی

عارف لرستانی متولد سال 50 در 15 بهمن می باشد و از سال 77 وارد حیطه ی بازیگری می شود . او کارش را با همکاری با آقای مهران مدیری در جنگ 77 آغاز کرد و در کارهای بعدی اش هم ، با آقای مهران مدیری همکاری می کرد .

و امسال هم با بازی در طنز « در حاشیه » دوباره در کنار آقای مهران مدیری قرار گرفت .

عارف لرستانی

ع های عارف لرستانی و همسرش

ماجرای ازدواجش از این قرار بود که در یک مهمانی خانوادگی از آشنایان و دوستان دور ، خانمش را می بیند و می گوید :من در آن مهمانی او را دیدم و باهم کمی درباره ی مسائل کاری صحبت کردیم .

چند وقت بعد ، دوستانم بخاطر سفر کاریشان می خواستند به ژاپن سفر کنند که من داوطلب شدم تا سوالاتی که برای این سفر می خواهند از سفارت ژاپن بپرسند ، من این کار را برایشان انجام دهم.

و از آنجایی که می دانستم خانمم در سفارت ژاپن کار می کند ، فرصت را مناسب دیدم و به او زنگ زدم و او هم با دقت تمام به همه ی سوالاتم پاسخ داد . در نهایت همین تماس تلفنی باعث شد تا تماس تلفنی های دیگری بین ما رد و بدل شود و منجر به ازدواج ما شد .


خود خانم آقای لرستانی می گوید :از آنجایی که زندگی اطرافیانم را می دیدم که چگونه ازدواج هایی داشته اند کمی از ازدواج ترسیده شده بودم و به دنبال شخصی می گشتم که باسواد و دارای اطلاعات بالایی باشد و همچنین مسئولیت پذیر هم باشد که همه ی این سفات را درون عارف پیدا و چون از آنجایی که من اهل کتاب خواندن هستم و به دنبال مردی بودم که مانند خودم باشد ، خوشبختانه عارف هم اهل کتاب بود و در همه ی زمینه های ورزشی ، تاریخی ، بازیگری و ادبیان و دین اطلاعات زیادی داشت .

به همین خاطر وقتی به من زنگ زد و از من خواست تا با پدر و مادرم صحبت کنم و از آنها وقت خواستگاری را بگیرم ، خیلی خوشحال شدم و این لحظه یکی از بهترین لحظات زندگی من بود .

و این چنین بود که من با عارف ازدواج .

عارف لرستانی

عارف لرستانی و همسرش

عارف لرستانی

عارف لرستانی کنار همسرش

ع های عارف لرستانی و همسرش الهام ناصریمشاهده متن کامل ...
نکاتی در مورد بدنسازی بسکتبال
درخواست حذف اطلاعات
بسیاری از ورزشکاران جوان انگیزه زیادی دارند که در فضایی قرار گیرند که بیشتر کار کنند و آمادگی بیشتری به دست آورند تا بتوانند بهتر بسکتبال بازی کنند. اطلاعات ارائه شده در این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه توسعه توان و انعطاف پذیری باعث بهبود اجرا می شوند. بسیاری از ورزشکاران جوان انگیزه زیادی دارند که در فضایی قرار گیرند که بیشتر کار کنند و آمادگی بیشتری به دست آورند تا بتوانند بهتر بسکتبال بازی کنند. اطلاعات ارائه شده در این مقاله به شما نشان می دهد که چگونه توسعه توان و انعطاف پذیری باعث بهبود اجرا می شوند. داشتن این ویژگی ها در زمین بسکتبال به معنای پرش بیشتر، پرتاب از فاصله دورتر و قرار گرفتن قدرتمندانه بین حریف و سبد است. مسئله دیگر بهبود اعتماد به نفس است، همان گونه که می بینید چگونه مبتدیانی که آمادگی بدنی بیشتری ب می کنند آن را به زمین بازی منتقل می کنند. در دسترس بودن برنامه های نامناسب، نا مطمئن و ناکار آمد یک مشکل عمومی برای توسعه قدرت است. یک برنامه مناسب جهت توسعه قدرت برنامه ای است که خوب طراحی شده باشد، کاربردی و انفرادی باشد، اجرا را بهبود بخشد و احتمال آسیب را کاهش دهد. برنامه های توسعه قدرت بر بهبود قدرت و توان تاکید دارند و شامل تمرینات با تکرار زیاد که به بهبود استقامت عضلانی کمک می کنند نمی شوند. این تمرینات برای توسعه سلامتی و تندرستی ورزشکاران به کار می روند و کاربردی در فیزیوتراپی (ورزش درمانی) و توانبخشی ندارند. اطلاعات این مقاله طبق توالی زیر ارائه شده اند: راهنمایی هایی برای ست ها و تکرارها و برنامه های تمرین قدرتی. پیشنهاداتی هم برای حفظ ایمنی ارائه شده است. ممکن است بازیکنان و مربیان بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. اصول تمرینات قدرتی این بخش حاوی اطلاعات مهمی برای درک کلی برنامه ها و تمرینات قدرتی و چگونگی استفاده صحیح و مناسب از آنها برای ب بهترین نتیجه است. 1- فضای مطمئن و مناسب: قبل از شروع هر برنامه ای ابتدا فضای مورد نیاز برای اجرای تمرینات را بررسی کنید. وزنه ها و دوبل ها، مدیسن بال ها، توپ های سوئیسی و یا هر وسیله دیگری که ممکن است باعث آسیب شوند را پیدا کنید. کنترل کنید زمین خشک و تمیز باشد و لغزنده نباشد. وقتی در حال تمرینات بالای سر هستید مطمئن شوید ارتفاع سقف مناسب است و مانعی به سقف آویزان نشده باشد. مطمئن شوید فضای سالن کافی است و وزنه ها با دیوار، وسائل یا ورزشکاران دیگر برخورد نمی کنند. 2- تعیین وزنه مناسب: از روش های مختلفی برای تعیین وزنه مناسب استفاده می شود. یک روش عمومی درصد مشخصی از حداکثر وزنه ای است که فرد می تواند فقط برای یک بار جابه جا کند. ما روش آزمون و خطا را برای این کار پیشنهاد می کنیم. با وزنه های سبک بدنتان را گرم کنید. وزنه های سبک را در ست اول به راحتی جابه جا کنید و در هر ست مقداری به وزنه ها اضافه کنید تا جایی که به سختی بتوانید وزنه را 2 تا 3 بار با تکنیک صحیح بالا ببرید. 3- کمربند وزنه برداری: بسیاری از ورزشکاران در هنگام تمرینات قدرتی از کمربند وزنه برداری استفاده می کنند. کمربند یک وسیله حمایت کننده و ایمنی است و نباید به عنوان وسیله ای برای تقویت کمر در نظر گرفته شود. کمربند وزنه برداری به ثبات عضلات پایین کمر و شکم کمک می کند و حمایت بیشتری برای آنها فراهم می آورد.بسیاری از ورزشکاران در حین بالا بردن وزرنه مثل حرکات بالا بردن وزنه از روی یا پرس نظامی از کمربند استفاده می کنند.همچنین آنها در حرکاتی مثل اسکات، لیفت مرده، حرکت یک ضرب در وزنه برداری و بالا بردن میله از بالای زانو که روی تخته مخصوص وزنه برداری انجام می شوند از کمربند استفاده می کنند. کمربندها ار لحاظ اندازه، شکل و جنس انواع مختلفی دارند. هنگام انتخاب کمربند دقت کنید کدام یک راحت تر هستند و حمایت لازم را فراهم می کنند. هنگام استفاده از کمربند اطمینان حاصل کنید که در وضعیت راحت بین ناف و پایین کمرتان قرار گرفته است. در بین ست ها کمی کمربند را آزاد کنید و قبل از شروع ست بعدی آن را محکم کنید. به یاد داشته باشید که کمربند در هنگام اجرای تمرین باید راحت باشد. 4- نفس کشیدن: روش نفس کشیدن در هنگام اجرای تمرینات قدرتی خیلی مهم است. قانون ساده این است که نفس عمیقی بکشید، در حین شروع تمرین یا مرحله ی طویل شدن عضله آن را نگه دارید و در پایان حرکت یا جمع شدن عضله آن را آزاد کنید. مثلا هنگامی که در حال پرس هستید با باز شدن دست ها به بالا نفس عمیقی بکشید و آن را نگه دارید و وقتی دست ها به سمت حرکت می کنند هوا را با یک بازدم به بیرون بفرستید و همین طور این کار را تکرار کنید. اگر در حین تمرین نفستان را حبس کنید ممکن است دچار بیماری های قلبی مثل افزایش فشار خون و بی نظمی در ضربان قلب شوید.اگر به صورت صحیح نفس نکشید ممکن است دچار والسالوا (حبس شدن و فشار هوا در شش ها) شوید.این واکنش منجر به بالا رفتن فشار خون می شود و به دنبال آن ممکن است فرد دچار گیجی، ضعف و غش شود. در حرکات وزنه برداری که به صورت انفجاری اجرا می شوند یک استثنا در نفس کشیدن وجود دارد. در این حرکات در مرحله اعمال نیرو نفس را حبس کنید و بین این مراحل هوا را آزاد کنید. 5- کنترل ایمنی میله: قبل از بلند میله موارد زیر را کنترل کنید: مطمئن شوید وزنه ها در دو طرف میله هم وزن هستند. مطمئن شوید حلقه ها در پشت وزنه ها قرار دارند. کنترل کنید حلقه هایی که پشت وزنه ها قرار دارند محکم هستند. 6- کمک : کمک صحیح یکی از مهم ترین مسائل در تمرینات قدرتی است و عبارت از مشایعت و کمک به یک نفر در حین تمرین است. کمک شامل کمک در بالا بردن وزنه و یا حفظ تعادل وزنه هنگام بالا بردن است. در حین کمک در همه لحظات به میله و فردی که مشغول بالا بردن وزنه است نگاه کنید. مواظب مواردی مثل برهم خوردن تعادل، اجرای تکنیک به صورت ناقص، یا گیر در یک نقطه در حین اجرا باشید. ممکن است بسیاری از تمرینات مثل ( پرس ، پرس بالا ، و پرس سرشانه نشسته با دمبل ) برای شروع حرکت به بلند میله نیاز داشته باشند که در این حرکات یکی از دست های کمک کننده باید روی میله و دست دیگرش در زیر میله قرار گیرد. روش مناسب برای کمک در این حرکات به این صورت است: 1. هر دو نفر تا 3 را بشمارند. 2. در شماره 3 با هم میله را بلند کنند و در وضعیت شروع قرار دهند. 3. به محض اینکه ورزشکار کنترل میله را به دست گرفت کمک کننده دست هایش را از میله جدا کند و ورزشکار تمرین را شروع کند. 4. کمک کننده باید در اجرای کامل تمرین به ورزشکار کمک کند.در تمریناتی که با دمبل اجرا می شوند در هنگام کمک مواظب باشید دمبل ها از مسیر مستقیم منحرف نشوند. اگر چنین اتفاقی افتاد مچ فرد را بگیرید و به او کمک کنید تا دمبل ها در مسیر صحیح قرار گیرند.
7- دامنه حرکت صحیح: اگر در دامنه حرکتی صحیح تمرین کنید می توانید انعطاف پذیری مفاصل و عضلات را حفظ کنید. اگر در دامنه صحیح تمرین نکنید شانس کوتان شدن عضله،از دست دادن انعطاف پذیری و احتمال آسیب را افزایش می دهید. مثلا در حین اجرای حرکت جلو بازو دست ها در شروع حرکت باید در پایین آویزان و در پایان حرکت از مفصل آرنج کاملا خم باشند. تصور کنید اگر عضله دو سر بازویی انعطاف پذیری کمی داشته باشد و در مرحله ی ادامه ی حرکت در دامنه ی محدودی حرکت کند چه تاثیری در پرتاب بسکتبال دارد. کم بودن دامنه حرکتی به این معنی است که عضله دو سر بازویی در دامنه حرکتی کمی حرکت کرده و بر اجرای تکنیک صحیح هو تاثیر می گذارد. همچنین ممکن است باعث آسیب هم بشود.
8- سرعت حرکت: سرعت تمرینی که در حال اجراست اهمیت زیادی دارد. اگر یک حرکت بالا بردن را خیلی سریع اجرا کنید احتمالا اجرای صحیحی ندارید و ممکن است آسیب ببینید. هر دو مرحله بالا بردن و پایین بردن را کنترل کنید. هر تکرار باید کنترل شده و روان باشد. حرکات وزنه برداری که باید به صورت انفجاری اجرا شوند استثنا هستند. این حرکات را با تکنیک صحیح و با سرعت هر چه بیشتر اجرا کنید.
9- استراحت بین ست ها: زمان استراحت بین ست ها بر اساس اه تمرینات تغییر می کنند. مثلا زمان بازگشت به ح اولیه برای تمرینات با تکرار_زیاد و شدت_کم مثا تمرینات دایره ای با وزنه های سبک کم است و 30 تا 60 ثانیه استراحت کافی است. این نوع تمرینات باعث بهبود استقامت عضلانی می شوند. زمان بازگشت به ح اولیه در تمرینات با تکرار_کم و شدت_زیاد که از وزنه های سنگین استفاده می شود 3تا 5 دقیقه است. هدف این تمرینات بهبود قدرت و توان است. دستورالعمل عمومی برای استراحت در تمرینات با شدت کم و وزنه های سبک 30 ثانیه تا 2 دقیقه و برای تمرینات شدید و وزنه های سنگین 3 تا 5 دقیقه است.
10- ترتیب تمرین: هنگام طراحی تمرین، برنامه تمرینی یک فصل را طراحی کنید. ابتدا گروه های عضلانی بزرگ و بعد ار آن گروه های عضلانی کوچک را تمرین دهید. هنگام تمرین عضلات پایین تنه ابتدا حرکات بالا بردن میله از بالای زانو، اسکات، پرس پا، لانگ و ... را انجام دهید. هنگام اجرای برنامه کل بدن در یک روز، بدن را به دو نیمه تقسیم کنیدو تمرینات بالا تنه و پایین تنه را در دستور کار خود قرار دهید. برنامه های قدرتی را با ترتیب صحیح اجرا کنید. یک استثنا در برنامه دایره ای برای کل بدن وجود دارد. در این برنامه ممکن است تعدادی از بازیکنان، تمرین را با عضلات کوچک شروع کنند.
تمرینات مرکز بدن: تمرینات مرکز بدن یک اصطلاح نسبتا جدید برای تمرینات شکم و پایین کمر است. گروه عضلات شکم عبارتند از عرضی شکم، مورب داخلی، مورب خارجی و راست شکمی ؛ که عمده ترین گروه عضلانی مرکز بدن هستند. گروه عضلانی پایین کمر عبارت از عضلات راست کننده ستون فقرات است که شامل عضلات شوکی، پشتی طولی و خاصره ای دنده ای هستند. به غیر از اینها که عضلات اصلی هستند عضلات دیگری هم در مرکز بدن وجود دارند. عضلات مرکز بدن می توانند خم شوند، باز شوند، بچرخند و تنه و ستون فقرات را ثابت کنند.
قوی بودن مرکز بدن باعث حفظ ثبات بدن و قرار گرفتن آن در وضعیت صحیح شده و در نهایت در حیطه های زیر اجرا را بهبود می بخشد: به ایجاد توان بیشتر در برخی حرکات کمک می کند ( مثا دویدن و پ ). به بهبود استقامت کمک می کند. احتمال آسیب را کاهش می دهد. باعث توسعه فزاینده آمادگی در بسکتبال می شود. احتمال آسیب را کاهش می دهد. باعث توسعه فزاینده آمادگی در بسکتبال می شود. گروه های تمرین شکم خم تنه ( خم کمر، حرکت تنه به سمت جلو به طرف پاها) خم لگن ( خم لگن، حرکت پاها به سمت تنه) چرخش تنه ( چرخیدن تنه به سمت چپ و راست ) گروه های تمرین پایین کمر باز تنه ( باز تنه به سمت عقب به طرف پاها و لگن). باز مفصل ران ( باز مفصل ران، حرکت پاها به طرف تنه). ثبات کل مرکز بدن ( تمرینات ترکیبی شامل عضلات شکم، پایین کمر و مفاصل ران) در تمرینات مرکز بدن ممکن است از وسائل مختلفی مثل میز باز کمر، میز پشت ران/سرینی، صفحه ه ر و ... استفاده شود.
34 تمرین در 3 دسته مبتدی، متوسط و پیشرفته برای مرکز بدن در ج زیر ارائه شده است. با تمرینات مبتدی شروع کنید. سه دسته تمرینی را باید به ترتیب اجرا کنید بدین معنی که قبل از پرداختن به تمرینات متوسط باید تمرینات مبتدی را با تکنیک صحیح کامل کنید و قبل از شروع تمرینات پیشرفته باید تمرینات متوسط را اجرا کنید. شما ممکن است از یک مرحله عبور کرده باشید ولی باید تمرینات مرحله قبل را هم انجام دهید. صد ها تمرین برای مرکز بدن در دسترس است. ما سه دسته از آنها را انتخاب کرده ایم که در شش طبقه تقسیم شده اند.
عضلات شکم


مبتدی


متوسط

پیشرفته
خم تنه
درازو نشت نیمه
لمس سریع

درازو نشست کامل

درازو نشست نیمه با وزنه
درازو نشست با پرتاب مدیسن بال

درازو نشست نیمه روی توپ سوئیسی با پرتاب مدیسن بال
خم لکن چرخش دایره ای پا

بالا بردن پا

راست پا

جمع زانو در ح آویزان
بالا بردن پا به صورت کشیده در ح آویزان

جمع زانو در ح آویزان با مدیسن بال
چرخش نیم رکاب زدن

درازو نشست با چرخش بدن
بالا بردن مورب پاها در ح آویزان

درازو نشت و چرخش بدن همراه با مدیسن بال
بالا بردن مورب پاها در ح آویزان با مدیسن بال

هل دادن پا به پایین در سه جهت

پایین کمر<


مبتدی

متوسط

پیشرفته
باز تنه
باز کمر روی توپ سوئیسی

بالا بردن شانه ها به صورت نیم من

رد و بدل مدیسن بال از بالا و پایین به صورت دو نفری

لیفت مرده با پای کشیده( دوپا، یک دمبل)

لیفت مرده با پای کشیده ( یک پا، دو دمبل)

لیفت مرده با پای کشیده ( یک پا، یک دمبل)
باز لگن
باز شدن بیش از حد مع روی توپ سوئیسی

من

باز شدن بیش از حد مع

من متناوب

باز شدن بیش از حد مع با وزنه

من متناوب روی توپ سوئیسی
ثبات کل مرکز بدن
تثبیت از چهار طرف

چرخش دو نفری با مدیسن بال

سر خوردن به جلو

تثبیت از چهار طرف با حرکت

خم تنه
دراز و نشست نیمه
1. در وضعیت درازو نشست با زانوی خم روی زمین دراز بکشید، دست ها به صورت روی و انگشتان شانه را لمس کنند.
2. شکم را سفت کنید و شانه ها و پایین کمر را تا 30تا 45 درجه بالا بیاورید.
3. به آرامی به وضعیت شروع برگردید. دست ها در خلال اجرار حرکت در جای خود ثابت و در حال استراحت باشد
لمس سریع
1. به صورت دارزکش به پشت بخو د. دست ها و پاها را بکشید.
درازو نشست کامل
1. در وضعیت درازو نشست استاندارد دراز بکشید، کمر را روی زمین بگذارید و دست ها را پشت سر هم قرار دهید.
2. شکم را سفت کنید و تنه را به صورت مستقیم بالا بیاورید.
3. به آرامی به وضعیت شروع برگردید، دست ها را در حین حرکت به صورت راحت نگه دارید.
درازو نشست نیمه با وزنه
1. در وضعیت درازو نشست استاندارد دراز بکشید، کمر را روی زمین بگذارید و با دو دست وزنه یا مدیسن بال را روی نگه دارید.
2. شکم را سفت کنید و شانه ها و پایین کمر را 30تا 45 درجه بالا بیاورید.
3. به آرامی به وضعیت شروع برگردید، وزنه را در هنگام اجرای حرکت نگه دارید.
درازو نشست همراه با پرتاب مدیسن بال
1. بنشینید، زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین بگذارید.
2. یار تمرینی با مدیسن بال در فاصله 2/1 تا 2 متر در جلوی شما برگردید.
3. یار تمرینی توپ را به سمت شما پرتاب می کند.
4. توپ را بگیرید و به آرامی روی زمین دراز بکشید. به وضعیت شروع برگردید.
5. در وضعیت شروع توپ را با دو دست برای یار تمرینی پاس بدهید
درازو نشست نیمه با مدیسن بال بر روی توپ سوئیسی
1. مدیسن بال را با دستانی کشیده درست بالای صورتتان نگه دارید.
2. همان طوری که برای حفظ تعادل با کمر روی توپ سوئیسی فشار وارد می کنید عضلات شکم را سفت کنید.
3. مدیسن بال را بالا نگه دارید و همان طوری که دست ها به صورت کشیده در بالا قرار دارند روی توپ سوئیسی حرکت درازو نشست نیمه را انجام دهید.
4. به آرامی به وضعیت شروع برگردید.
خم لگن
چرخش دایره ای پا
1. روی کمر دراز بکشید. کف دست را زیر لگن ببرید. دست ها باید به عنوان گهواره از آسیب پایین کمر جلوگیری کنند.
2. سر و شانه را بالا نگه دارید و عضلات شکم را خم کنید تا پایین کمر روی زمین قرار گیرد. این عمل باعث می شود کشیدگی در پایین کمر محدود شود.
3. پاها را 15 سانتی متر از زمین بالا بیاورید و در دایره ای به شعاع 30 سانتی متر در جهت عقربه های ساعت و خلاف عقربه های ساعت با تکرار مساوی چرخش دهید.
بالا بردن پاها
1. به پشت دراز بکشید که دست را زیر لگن ببرید. دست ها باید به عنوان گهواره از آسیب پایین کمر جلوگیری کنند.
2. سر و شانه را بالا نگه دارید و عضلات شکم را خم کنید تا پایین کمر روی زمین قرار گیرد. این عمل باعث می شود کشیدگی در پایین کمر محدود شود.
3. پاها را 30 سانتی متر از زمین بالا بیاورید، سپس پاها را 45 سانتی متر بالا بیاوریدو دوباره پاها را به فاصله 30 سانتی متر از زمین برگردانید.
راست پاها
1. به پشت دراز بکشید. کف دست را زیر لگن خاصره ببرید. دست ها باید به عنوان گهواره از آسیب پایین کمر جلوگیری کنند.
2. سر و شانه را بالا نگه دارید و عضلات شکم را خم کنید تا پایین کمر روی زمین قرار گیرد. این عمل باعث می شود کشیدگی در پایین کمر محدود شود.
3. پاها را 15 سانتی متر از زمین جدا کنید. زانو ها را به سمت بیاورید، سپس پاها را مستقیم به طرف بالا باز کنید، و لگن را 15 سانتی متر از زمین جدا کنید.
4. لگن را روی زمین بیاورید و پاها را در فاصله 15 سانتی متر زمین برگردانید.
جمع زانو در ح آویزان
1. برای این تمرین به یک میله بارفی نیاز دارید. دست ها را کمی بیشتر از عرض شانه ها باز کنید و به صورت کشیده میله را بگیرید. بالا تنه در ح استراحت نگه دارید. پاها در پایین آویزان باشند.
2. زانو ها را در جمع کنید و دوباره به ح کشیده به سمت پایین ببرید.
3. اگر هنگامی که زانو ها را جمع کرده اید کمر را بچرخانید عضلات شکم بیشتر درگیر می شوند.
بالا بردن پا به صورت کشیده در ح آویزان
1. برای این تمرین به یک میله بارفی نیاز دارید. دست ها را کمی بیشتر از عرض شانه ها باز کنید و به صورت کشیده میله را بگیرید. بالا تنه در ح استراحت نگه دارید. پاها در پایین آویزان باشند.
2. عضلات شکم را سفت کنید. پاها را در ح کشیده تا حدی که می توانید بالا بیاورید سپس به صورت کنترل شده پاها را پایین ببرید تا به وضعیت شروع برسند.
بالا بردن زانو در ح آویزان با مدیسن بال
1. میله را با دست هایی کشیده و کمی بازتر از عرض شانه بگیرید. بالا تنه را در ح استراحت نگه دارید و پاها را در پایین آویزان کنید. یک مدیسن بال را بین پاها نگه دارید.
2. زانوها را در جمع کنید، سپس پاها را به صورت کنترل شده پایین ببرید تا به وضعیت کشیده برسند.
3. اگر هنگامی که زانو ها را جمع کرده اید کمر را بچرخانید عضلات شکم بیشتر درگیر می شوند.
چرخش
نیم رکاب زدن (قیچی شکم )
1. روی زمین طوری دراز بکشید که زاویه بین لگن و زانوها 90 درجه و دست ها زیر سر قرار گیرند.
2. عضلات شکم را سفت کنید. حرکات رکاب زدن دوچرخه را انجام دهید و با آرنج دست راست زانوی چپ را به سرعت لمس کنید.
3. با زانوی راست و آرنج چپ هم همین حرکت را تکرار کنید.
درازو نشست همراه با چرخش بدن
1. در وضعیت درازو نشست استاندارد دراز بکشید، کمر را روی زمین و دست ها را زیر سر قرار دهید.
2. عضلات شکم را سفت کنید، تنه را بالا بیاورید و هم زمان با آرنج راست، زانوی چپ را لمس کنید.
3. به آرامی به وضعیت شروع برگردید. حرکت را تکرار کنید و با آرنج چپ، زانوی راست را لمس کنید.
حرکت مورب پاها در ح آویزان
1. میله را با دست هایی کشیده و کمی بازتر از عرض شانه بگیرید. بالا تنه را در ح استراحت نگه دارید و پاها را در پایین آویزان کنید.
2. زانو ها را تا حد ممکن به صورت مورب به سمت راست ببرید و به صورت کنترل شده به وضعیت کشیده برگردانید.
3. این حرکت را در سمت چپ هم تکرار کنید.
4. اگر هنگامی که زانو ها را جمع کرده اید کمر را بچرخانید عضلات شکم بیشتر درگیر می شوند.
درازو نشست و چرخش بدن همراه با مدیسن بال
1. در وضعیت درازو نشست استاندارد دراز بکشید، کمر را روی زمین بگذارید و یک مدیسن بال را با دو دست روی بگیرید.
2. عضلات شکم را سفت کنید، شانه ها و بالای کمر را 45 تا 60 درجه از زمین جدا کنید. تنه را تا حدی به سمت چپ بچرخانید که توپ ابتدا زمین و سپس لگن چپ را لمس کنند.
3. به وضعیت شروع یرگردید و حرکت را در سمت راست تکرار کنید.
تمرین پیشرفته: از مدیسن بال هایی با وزن های مختلف استفاده کنید.
بالا بردن پاها با مدیسن بال در ح آویزان
1. میله را با دست هایی کشیده و کمی بازتر از عرض شانه بگیرید. بالا تنه را در ح استراحت نگه دارید و پاها را در پایین آویزان کنید. یک مدیسن بال را بین پاها نگه دارید.
2. زانو ها را تا حد ممکن به صورت مورب در جهت راست بالا بیاورید و سپس به صورت کنترل شده پایین ببرید تا به ح کشیده قرار گیرند.
3. حرکت را در سمت چپ تکرار کنید.
4. اگر هنگامی که زانو ها را جمع کرده اید کمر را بچرخانید عضلات شکم بیشتر درگیر می شوند.
هل دادن پا به سمت پایین در سه جهت
1. روی زمین دراز بکشید و پاها را مستقیما به بالا بیاورید.
2. یار تمرینی در بالای سر شما طوری می ایستد که پاهایش در دو طرف سر شما باشد.
3. برای حفظ پایداری مچ پاهای یار تمرینی را بگیرید.
4. یار تمرینی پاهای شما را به صورت مستقیم به سمت پایین هل می دهد.
5. در مقابل فشاری که به پاهایتان وارد می شود مقاومت کنید و قبل از تماس پا با زمین، حرکت پا را متوقف کنید و به سرعت به وضعیت شروع برگردید.
6. یار تمرینی حرکت را به سمت چپ و سپس به سمت راست تکرار می کند و تمرین با همین روال ادامه می یابد.
باز تنه
باز کمر روی توپ سوئیسی
1. رو به زمین طوری روی توپ دراز بکشید که شکم در بالای توپ قرار گیرد. سر و شانه ها رو به زمین باشند. پاها در جایی ثابت باشند و یار تمرینی پاها را بگیرد.
2. تنه را بالا بیاورید تا بدن به ح کشیده در آید. با کنترل به پایین حرکت کنید.
بالا بردن شانه به صورت نیم من
1. رو به زمین با پاهای کشیده دراز بکشید و دست ها را در جلو باز کنید تا کاملا صاف شوند.
2. دست ها را تا حد ممکن به جلو بکشید، شانه ها را 5 تا 15 سانتیمتر از زمین بالا بیاورید و 2 تا 10 ثانیه مکث کنید. به صورت کنترل شده روی زمین برگردید.
رد و بدل مدیسن بال از بالا و پایین به صورت دو نفری
1. با 60 سانتی متر فاصله از یار تمرینی پشت به پشت همدیگر بایستید و پاها را کمی بیشتر از عرض لگن باز کنید.
2. دست ها را در جلو و پایین نگه دارید.
3. دست ها را در دو طرف مدیسن بال قرار دهید و آن را بگیرید.
4. با دستانی کشیده توپ را بالای سر بیاورید. نفر دیگر با دستانی کشیده توپ را از بالای سر از شما می گیرد.
5. بلافاصله هر دو نفر خم شوید و توپ را از بین پاهایتان از یار تمرینی بگیرید.
6. توپ را در نقطه میانی که بین شما و یار تمرینی قرار دارد ردو بدل کنید.
7. در جهت مخالف هم تمرین کنید.
لیف مرده با پای کشیده ( دو پا،یک دمبل)
1. در ح ایستاده پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید.
2. با دست راست دمبل را بگیرید. دست باید کشیده و در جلوی ران پای راست باشد. دست چپ در کنار بدن به صورت کشیده قرار دارد.
3. با پاهایی کاملا کشیده و یا کمی خم به سمت پایین بروید. کمر را صاف نگه دارید و دمبل را به صورت مورب روی پای چب ببرید. به کمرتان قوس ندهید ( کمرتان را گرد نکنید)
4. به آرامی به وضعیت ایستاده در شروع برگردید. وزنه نباید طوری با زمین برخورد کند که صدای بلندی ایجاد کند و یا از روی زمین جهش کند.
لیف مرده با پای کشیده ( یک پا، دو دمبل)
1. پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید. پای راست را از زمین جدا کنید.
2. با هر دست یک دمبل بردارید و دست ها را به صورت کشیده نگه دارید.
3. پای چپ را کمی خم کنید و با دمبل ها به طرف پایین در جلوی پای چپ بروید. پای راست را به عقب ببرید تا با زمین موازی شود، شانه ها را به صورت چهار گوش نگه دارید و به کمر قوس ندهید.
4. کمر را صاف کنید و در وضعیت ایستاده در شروع برگردید. وزنه نباید طوری با زمین برخورد کند که صدای بلندی ایجاد کند و یا از روی زمین جهش کند.
5. هنگامی که در وضعیت تعادل قرار گرفتید حرکت را با پای راست تکرار کنید.
لیف مرده با پای کشیده ( یک پا، یک دمبل)
1. پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید. پای راست را از زمین جدا کنید.
2. با دست راست یک دمبل بردازید،دست را به صورت کشیده روی ران پای راست نگه دارید.دست چپ در کنار بدن قرار دارد.
3. پاها به صورت کشیده و یا کمی خم باشند.کمر را صاف نگه دارید و دمبل را به صورت مورب بدون اینکه پای راست حرکت کند روی پای چپ ببرید. در کمر قوس ایجاد نکنید.
4. به آرامی به وضعیت ایستاده در شروع برگردید. وزنه نباید طوری با زمین برخورد کند که صدای بلندی ایجاد کند و یا از روی زمین جهش کند.
5. هنگامی که در وضعیت تعادل قرار گرفتید حرکت را با پای راست تکرار کنید.
باز مفصل ران
باز شدن بیش از حد روی توپ سوئیسی به صورت مع
1. روی توپ سوئیسی طوری رو به زمین دراز بکشید که شکم در بالای توپ قرار گیرد،پاها کشیده و پنجه ها روی زمین باشند.
2. سر و شانه ها به سمت زمین و دست ها برای حفظ پایداری روی زمین قرار می گیرند.
3. پاها را بالا ببرید تا بدن کاملا به صورت کشیده در آید. با کنترل به سمت پایین حرکت کنید تا پنجه پاها با زمین تماس پیدا کنند.
من
1. رو به زمین دراز بکشید دست ها را از جلو و پاها را از عقب بکشید.
2. دست ها را در ح کشیده نگه دارید، بدنتان را به جلو بکشید، شانه ها را 5 تا 15 سانتی متر از زمین بالا بیاورید و 2 تا 10 ثانیه مکث کنید. به صورت کنترل شده به سمت زمین برگردید.
3. در وضعیتی که از زمین جدا هستید بدن را تا حد ممکن به جلو بکشید.
باز شدن بیش از حد مع
1. روی دستگاه مخصوص این حرکت یا یک میز بلند رو به زمین دراز بکشید و از دست ها برای نگه داشتن بدن روی دستگاه استفاده کنید.
2. پاها کشیده و به سمت زمین آویزان باشند.
3. پاها را مستقیما بالا بیاورید تا بدن صاف و کاملا باز شود. پاها را به آرامی به سمت پایین ببرید تا در وضعیت شروع قرار گیرند.
من به صورت متناوب
1. رو به زمین دراز بکشید دست ها را از جلو و پاها را از عقب بکشید.
2. دست راست و پای چپ را به صورت هم زمان 5 تا 15 سانتی متر از زمین بالا بیاورید. به صورت کنترل شده به مدت 2 تا 10 ثانیه در این وضعیت مکث کنید.
3. با پای چپ و دست راست حرکت را تکرار کنید.
4. وقتی از زمین جدا هستید بدن را تا حد ممکن به جلو بکشید.
باز شدن بیش از حد مع با وزنه
1. روی دستگاه مخصوص این حرکت یا یک میز بلند رو به زمین دراز بکشید و از دست ها برای نگه داشتن بدن روی دستگاه استفاده کنید.
2. پاها کشیده و به سمت زمین آویزان باشند. اگر از میز بلند استفاده می کنید می توانید از جلیقه های وزنه استفاده کنید. اگر از دستگاه باز شدن بیش از حد مع استفاده می کنید باید بالشتک ها ی دستگاه کمی بالاتر از پاشنه قرار گیرند.
3. پاها را تا حدی بالا بیاورید که بدن کاملا باز شود. درآنجا مکث کنید. پاها را به صورت کنترل شده پایین بیاورید تا به وضعیت شروع برسند.
من متناوب روی توپ سوئیسی
1. رو به زمین طوری روی توپ سوئیسی دراز بکشید که شکم در بالای توپ قرار گیرد، پاها کشیده و پنجه ها روی زمین باشند.
2. پای راست و دست چپ را به صورت همزمان به اندازه 5 تا 15 سانتی متر از تنه بالاتر ببرید. به صورت کنترل شده 2 تا 10 ثانیه مکث کنید.
3. حرکت را با پای چپ و دست راست تکرار کنید.
4. در ح ی که دست و پا کشیده هستند بدن را تا حد ممکن بکشید.
5. توجه: حفظ تعادل و وضعیت صحیح برای تامین امنیت مهم هستند.
تثبیت مرکز بدن
تثبیت از چهار طرف
در وضعیت دراز کشش روی شکم
1. به صورت کشیده روی شکم دراز بکشید و دست ها را در کنار و جلوی بدن قرار دهید.
2. بالا تنه را بالا ببرید و آرنج ها را زیر شانه ها و روی زمین قرار دهید. ساعد ها را به صورت خم و زاویه دار روی زمین بگذارید. دست ها را می توانید به صورت مشت شده بگیرید یا کف دست را روی زمین بگذارید.
3. بدن را بالا ببرید و به صورت کشیده و سفت نگه دارید. دست ها، ساعد ها و پنجه پاها با زمین در تماس باشند.
4. 30 تا 60 ثانیه مکث کنید. اجازه ندهید بدن از این وضعیت خارج شود.
در وضعیت درازکش روی کمر
1. به صورت کشیده روی کمر دراز بکشید و دست ها را در کنار بدن قرار دهید.
2. آرنج ها را زیر شانه ها و روی زمین قرار دهید، بالا تنه را بالا ببرید و ساعدها را در کنار بدن بگذارید. می توانید دست ها را مشت کنید و یا کف آنها را روی زمین بگذارید.
3. بدن را بالا ببرید و به صورت کشیده و سفت نگه دارید. دست ها، ساعد ها و پنجه پاها با زمین در تماس باشند.
4. 30 تا 60 ثانیه مکث کنید. اجازه ندهید بدن از این وضعیت خارج شود.
در وضعیت درازکش به پهلو
1. روی پهلو چپ به صورت کشیده روی زمین دراز بکشید و دست چپ را به جلو و بیرون ببرید. می توانید دست راست را به طرف راست ببرید و یا به صورتی که از مچ خم باشد در نزدیک لگن قرار دهید.
2. بالا تنه را بالا و دست چپ را زیر شانه ببرید. ساعد را در جلو و بیرون بدن قرار دهید. می توانید دست چپ را مشت کنید یا کف آن را روی زمین بگذارید.
3. بدن را بالا ببرید، از زمین جدا کنید و کشیده و سفت نگه دارید. ساعد چپ، دست چپ و قسمت خارجی پای چپ با زمین در تماس باشند.
4. 30 تا 60 ثانیه مکث کنید. اجازه ندهید بدن از این وضعیت خارج شود. این توالی را در سمت راست هم تکرار کنید.
چرخش دو نفری با مدیسن بال
1. پشت به پشت یار تمرینی بایستید و از همدیگر 60 سانتی متر فاصله بگیرید.
2. هر دو باید دست ها را به کنار بدن ببرید، آرنج ها را 90 درجه خم و ساعد ها را با زمین موازی کنید.
3. توپ را با دست چپ نگه دارید. دست چپ را در بالای پهلوی چپ توپ و دست راست را در زیر پهلوی چپ توپ قرار دهید.
4. به سمت راست بچرخید و توپ را به طرف یار تمرینی ببرید هم زمان یار تمرینی به سمت چپ می چرخد و دست راستش را در بالای پهلوی راست توپ و دست چپش را در پهلوی پایین راست توپ قرار میی دهد.
5. بلافاصله به سمت چپ بچرخید و توپ را از یار تمرینی که به راست چرخیده دریافت کنید.
6. توپ باید در نقطه وسط بین دو نفر رد و بدل شود.
7. حرکت را در جهت مخالف تکرار کنید.
8. تا حد ممکن حرکت راسریع انجام دهید. دقت کنید زیرا ممکن است گیج بشوید.
سر خوردن به جلو
1. این حرکت را می توانید روی تخته سر خوردن یا زمین بسکتبال انجام دهید.
2. زانو ها را روی زمین بر روی یک حوله یا زانو بند قرار دهید.
3. دست ها کشیده نگه دارید و کمر و شکم را در طول حرکت سفت کنید. تا حد امکان با تکنیک صحیح روی حوله به سمت جلو سر بخورید.
4. به وضعیت شروع برگردید.
5. اگر احساس درد کردید و یا کمرتان منحرف شد حرکت را محدود کنید.
تثبیت از چهار طرف همراه با حرکت
در وضعیت درازکش روی شکم
1. به صورت کشیده روی شکم دراز بکشید و دست ها را در کنار و جلوی بدن قرار دهید.
2. بالا تنه را بالا ببرید و آرنج ها را زیر شانه ها و روی زمین قرار دهید. ساعد ها را به صورت خم و زاویه دار روی زمین بگذارید. دست ها را می توانید به صورت مشت شده بگیرید یا کف دست را روی زمین بگذارید.
3. بدن را بالا ببرید و به صورت کشیده و سفت نگه دارید. دست ها، ساعد ها و پنجه پاها با زمین در تماس باشند.
4. پای چپ را تا حد ممکن بالا ببرید، لگن را به صورت چهار گوش و به موازات زمین نگه دارید. سپس پا را به صورت کنترل شده پایین بیاورید تا به وضعیت شروع برگردد.
5. پای راست را تا حد ممکن بالا ببرید، لگن را به صورت چهار گوش و به موازات زمین نگه دارید. سپس پا را به صورت کنترل شده پایین بیاورید تا به وضعیت شروع برگردد.
6. حرکت را 10 بار به صورت متوالی تکرار کنید.
در وضعیت درازکش روی کمر
1. به صورت کشیده روی کمر دراز بکشید و دست ها را در کنار بدن قرار دهید.
2. آرنج ها را زیر شانه ها و روی زمین قرار دهید و بالا تنه را بالا ببرید. ساعد ها را در کنار بدن بگذارید. دست ها را می توانید به صورت مشت شده بگیرید یا کف دست را روی زمین بگذارید.
3. بدن را بالا ببرید و به صورت کشیده و سفت نگه دارید. دست ها، ساعد ها و پنجه پاها با زمین در تماس باشند.
4. پای راست را تا حد ممکن بالا ببرید، لگن را به صورت چهار گوش و به موازات زمین نگه دارید. سپس پا را به صورت کنترل شده پایین بیاورید تا به وضعیت شروع برگردد.
5. پای چپ را تا حد ممکن بالا ببرید، لگن را به صورت چهار گوش و به موازات زمین نگه دارید. سپس پا را به صورت کنترل شده پایین بیاورید تا به وضعیت شروع برگردد.
6. حرکت را 10 بار به صورت متوالی تکرار کنید.
در وضعیت درازکش به پهلو
1. روی پهلوی چپ به صورت کشیده روی زمین دراز بکشید و دست چپ را در جلو و بیرون بدن قرار دهید. می توانید دست راست را در پهلوی چپ بگذارید و یا به صورتی که از مچ خم باشد روی بگذارید.
2. بالا تنه را بالا ببرید، دست چپ را زیر شانه ببرید و ساعد را در جلو و بیرون بدن قرار دهید، می توانید دست چپ را مشت کنید و یا کف آن را روی زمین بگذارید.
3. بدن را بالا ببرید، از زمین جدا کنید و محکم و سفت نگه دارید. ساعد و دست چپ و قسمت خارجی پای چپ با زمین در تماس باشند.
4. چای راست را تا حد ممکن بالا ببرید، بدن را سفت و کشیده نگه دارید و مکث کنید. سپس پا را به صورت کنترل شده به وضعیت شروع بیاورید.
5. حرکت را 5 تا 10 بار تکرار کنید، سپس روی پهلوی راست بخو د و پای چپ را بالا ببرید. هنگامی که پا را بالا می برید اجازه ندهید لگن بچرخد.
نویسنده: بیل فوران و روبین پاوند
مترجم: علیرضا زمانثیمشاهده متن کامل ...
مرگ عارف لرستانی
درخواست حذف اطلاعات

مرگ عارف لرستانی

 فوت عارف لرستانی

عارف لرستانی بازیگر جوان و باسابقه سینمای ایران که در مجموعه های طنز شناخته شد شب گذشته به علت ایست قلبی در خواب درگذشت.

سپند سلیمانی از بازیگران نزدیک به وی گفت: متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم. این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم که متاسفانه خبر درگذشت این بازیگر صحت دارد.

جزئیات درگذشت عارف لرستانی از زبان خشایار الوند نویسنده «قهوه تلخ» / از س که طولانی تا سکته  در خواب

من تا چند لحظه پیش در منزل عارف لرستانی بودم و طبق شنیده‌های من ظاهرا ب ایشان س که‌ اش می‌گیرد و چون مدت طولانی س که‌ اش بند نمی‌آمده به همراه همسرش به بیمارستان می‌روند.

آنجا دو آمپول آرامبخش البته دقیق نمی‌دانم، به او تزریق می شود و به خانه می‌آید و می‌خوابد اما متاسفانه در خواب سکته می‌کند.

{درباره سابقه بیماری مرحوم لرستانی} عارف هیچ سابقه بیماری نداشت، ورزشکار بود و سیگار هم نمی‌کشید.

متاسفانه عارف را خیلی زود از دست دادیم و باور مرگ او برای من و خیلی از دوستان دیگر سخت است. خیلی از دوستان و همکاران او الان در منزلش هستند و از این اتفاق شوکه‌اند و بسیار هم بی‌ت می‌کنند. این اتفاق واقعا باورن ی بود.

همسر مرحوم عارف لرستانی در گفتگو با فارس مدعی شد که این هنرمند بر اثر قصور پزشکی جان خود را از دست داده است.

 

حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره جزئیات خدمات ارائه شده به عارف لرستانی، هنرمندی که بامداد امروز جان خود را از دست داد، گفت: ساعت 6:58 صبح امروز (شنبه) تماسی از سوی خانواده این مرحوم با مرکز اطلاعات اورژانس گرفته شد که بلافاصله نیروهای امدادی به منزل وی اعزام شدند.

وی افزود: زمانی که نیروهای امدادی در محل حاضر شدند، وی هیچ‌گونه علائم حیاتی نداشت و تقریبا چند ساعتی بود که فوت شده بود.

عباسی یادآور شد: همسر مرحوم لرستانی به نیروهای اورژانس اعلام کرده که روز گذشته همسرش دچار س که شدید و علائم قلبی شده و به یکی از بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کرده بود و گویا آمپول آرامبخش دریافت کرده است.

وی افزود: هم‌چنین همسرش اعلام کرده که مرحوم لرستانی پس از ترخیص حدود ساعت 01:00 بامداد دچار تهوع شدید می‌شود و علائم تقریبا بهبود می‌یابد اما وقتی صبح بیدار می‌شود متوجه مرگ همسرش شده و با اورژانس تماس گرفته است.

واکنش سازمان نظام پزشکی به حواشی فوت “عارف لرستانی”

پزشکی قانونی علت مرگ مرحوم لرستانی را نامشخص اعلام کرده و ذکر خطای پزشکی بدون دلیل و سند بی‌ انصافی بوده و جرم تلقی می‌شود.

از طریق کالبدشکافی علت دقیق مرگ مشخص می‌شود.

ساعت ۲۰ شب گذشته مرحوم لرستانی به درمانگاه یکی از بیمارستان‌های پایتخت به دلیل س که شدید مراجعه کرده که اقدامات لازم جهت رفع مشکل ایشان انجام شده است.

ایشان پس از مراجعه به بیمارستان با حال عمومی مساعد مرخص می‌شود و در پرونده ایشان نیز ذکر شده که در صورت بدتر شدن وضعیت حتماً به بیمارستان مراجعه شود.

علت س که می‌تواند آلرژی، ریفلا و … باشد و این مشکل به طور اختصاصی نشانه بروز سکته نیست؛ همچنین داروهایی که برای ایشان تجویز شده سبب سکته مرحوم لرستانی نشده است.

تاکنون در سازمان نظام پزشکی شکایتی از جانب خانواده مرحوم لرستانی ثبت نشده است.

آ ین گفتگوی عارف لرستانی در برنامه دورهمی با مهران مدیری : منتظر مرگ نیستم

بیوگرافی

عارف لرستانی متولد 15 بهمن 1350 در کرمانشاه، بازیگر تئاتر و تلویزیون بود که با مجموعه جنگ ۷۷ به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

علت مرگ عارف لرستانیمشاهده متن کامل ...
عارف لرستانی بازیگر آثار مهران مدیری درگذشت
درخواست حذف اطلاعات


عارف لرستانی ، بازیگر
عارف لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون که بیشتر در آثار مهران مدیری شناخته شده بود در سن 45 سالگی درگذشت. عارف لرستانی در سریال های جنگ 77، قهوه تلخ و درحاشیه با مهران مدیری همکاری داشت.
تاریخ انتشار : 26 فروردین 1396
بازدید : 3,337 نفر

عارف لرستانی بازیگر طنز کشورمان درگذشت

عارف لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون که بیشتر او را با آثار مهران مدیری میشناسیم در سن ٤٥ سالگی درگذشت.عارف لرستانی

عارف لرستانی بازیگر جوان و باسابقه سینمای ایران که در مجموعه های طنز شناخته شد شب گذشته به دلیل ایست قلبی در خواب درگذشت.

سپند سلیمانی در این رابطه گفت:متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم. این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم که متاسفانه خبر درگذشت این بازیگر صحت دارد.

عارف لرستانی متولد 15 بهمن 1350 در کرمانشاه، بازیگر تئاتر و تلویزیون بود که با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

عارف لرستانی

عارف لرستانی به دیار باقی شتافت

عارف لرستانی ، علت مرگ عارف لرستانی چه بود؟مشاهده متن کامل ...
برنامه حجمی برای بدن سازی
درخواست حذف اطلاعات

گاهی اوقات، داشتن انتخاب های متنوع بسیار خوب است ولی وقتی در باشگاه هستید و به دنبال اجراء بهترین برنامه تمرینی ممکن، بهترین انتخاب از میان حرکات متنوع کار چندان راحتی نیست و باعث سردرگمی بسیاری از بدنسازان می شود.

تنها انتخاب از میان حرکات متنوع نیست بلکه باید از میان موارد بسیار از جمله مدت زمان استراحت بین ست ها، حجم تمرین، ترتیب حرکات، تکنیک های تمرین، ه ر در مقابل دمبل، وزنه های آزاد در مقابل دستگاه، اجراء نشسته یا ایستاده حرکات و بسیاری از متغیرهای دیگر انتخاب های درستی انجام دهید تا شاید به تمرینی مؤثر دست ی د و سردرگمی در میان این متغیرها برای برهم خوردن تمرکز و عدم رشد یک بدنساز کافیست.

اینجاست که وم کمک گرفتن از یک مربی با تجربه احساس می شود. ولی مشکل اینجاست که همیشه مربیان خوبی در دسترس نیستند. در چنین شرایطی این ضرب المثل قدیمی مصداق دارد که نخارد پشت من جزء… . به عبارتی باید برنامه از پیش تعیین شده ای در ذهن داشته باشید تا شما را به سمت اه تان سوق دهد. خوشبختانه رشد عضلانی برای بدنسازان مبدتی و متوسط چندان سخت و پچیده نیست.
تمام کارشناسان بدنسازی در سطح دنیا یک قانون کلی را پذیرفته اند که رشد عضلانی نتیجه افزایش بار کاری بر عضلات است. این بار کاری چند معنی دارد، در وهله اول به معنای افزایش تدریجی و آرام وزنه های کاربردی در حرکات مختلف است یعنی این که بتوانید به مرور زمان در تکرارهای ثابت مقدار وزنه ها را افزایش دهید.
معنی دیگر اضافه بار این است که بتوانید تعداد تکرارهای اجراء شده در حرکتی مشخص و با وزنه ای ثابت را به مرور زمان افزایش دهید و مقدار افزایش اضافه بار به مرور زمان یک شاخص کمّی برای پیشرفت شخص به حساب می آید.
به عبارتی برای رشد عضلانی باید فشار وارد شده بر عضلات را به مرور زمان افزایش دهید. لازمه دستی به رشدی فراتر از محدودیت های طبیعی رعایت اصل اضافه بار است. به عنوان مثال نمی توانید چندین ماه از یک وزنه مشخص و تعداد ثابتی تکرار در حرکت پرس استفاده کنید و در نهایت توقع داشته باشید، عضلات شما به رشد جدیدی دست یابد. در واقع دستی به عضلات بزرگ مست م جابه جا نمودن وزنه های سنگین است.

arnold schwarzenegger chest 217x300 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

با توجه به این نکات این سئوال پیش می آید که بهترین حرکات برای افزایش حجم عضلانی چیست؟ در واقع سه حرکت قدیمی و کلاسیک در تمرینات با وزنه یعنی اسکوات، پرس با ه ر و ددلیفت بهترین حرکات برای افزایش حجم سریع عضلانی و افزایش کلی قدرت عضلات هستند؛ به دلیل تعداد عضلاتی که در این حرکات به کار گرفته می شود و هماهنگی که باید بین عضلات مختلف جهت اجراء صحیح این حرکات به وجود آید به خصوص وقتی با وزنه های سنگین اجراء شوند. ولی تمرین بدنسازان به چیزی بیش از اینها نیاز دارد. هر چند این حرکات، حجم سازهای بسیار خوبی هستند ولی نمی توانند بدنی متناسب و کامل را برای شما ایجاد کنند. بدنسازان به حرکاتی نیاز دارند که روی گروه های عضلانی به طور مستقل فشار اعمال کند و تقارن و تناسب را در پی داشته باشد.

مثل تفاوت بین بمب های خوشه ای است که منطقه وسیعی را ویران می کنند در مقابل بمب های لیزری که دقیقاً به هدفی خاص اصابت می کنند. اگر به طور محض بدنبال افزایش قدرت و ضخامت در بخش های مختلف بدن هستید به این سه حرکت پایبند بمانید ولی اگر به دنبال هدف قرار دادن بخش های خاصی از بدن هستید به ابزار و دیدگاهی متفاوت نیاز دارید.
انتخاب عاقلانه از میان رنج وسیع حرکات متنوع بخش مهمی از کار است. تصور کنید که وقتی پرس با ه ر را اجراء می کنید می توانید وزنه بیشتری جابه جا کنید یا وقتی قفسه با دمبل را اجراء می کنید؟ بدون شک هنگام اجراء پرس با ه ر، حرکات تفکیکی مثل انواع حرکات قفسه امکان استفاده از وزنه های بسیار کمتری را فراهم می کنند.
وقتی در حال اجراء پرس هستید، عضلات توسط عضلات دلتوئید و پشت بازو همراهی می شوند بنابراین می توانید وزنه بیشتری را جابه جا کنید. یا حرکت ددلیفت، به عنوان حرکتی پایه فشار را روی عضلات و مفاصل مختلفی تقسیم می کند و افزایش حجم عضلات مختلفی را در پی دارد. ولی وقتی هدف شما افزایش حجم تنها در عضله ت ز یا لاتسیموس است، به سختی می توان ددلیفت را انتخ ایده آل به شمار آورد.
اعمال فشار بر بخش خاصی از بدن نیاز به تمرکز دقیق تری روی آن بخش دارد و اضافه باری حساب شده می تواند رشد عضلانی در بخشی خاص را به دنبال داشته باشد. در این میان حرکات ترکیبی که برای گروه های عضلانی خاص به کار گرفته می شوند از جمله پرس سرشانه با ه ر امکان به کارگیری وزنه های بیشتر را فراهم می کنند. این دسته از حرکات وزنه آزاد این مزیت را دارند که فیبرهای عضلانی بیشتری را تحریک و وادار به کار می کنند که نتیجه اش افزایش بیشتری در حجم چگالی عضلانی است.
شاید با خود فکر کنید که با این حساب تنها استفاده از حرکتی مثل اسکوات برای عضلات پا کافی است. ولی باز هم استفاده از حرکاتی برای اعمال فشار بر بخش خاصی از یک گروه عضلانی ضروری است.
در ادامه برنامه ای را برای تمام بدن ارائه خواهیم کرد که تمرین هر عضله با بهترین حرکت ترکیبی برای افزایش حجم آن گروه عضلانی آغاز می شود. در شش هفته آتی از این برنامه به ظاهر ساده بهره گیرید و شاهد افزایش حجم چشمگیری باشید.
هر کدام از حرکاتی که در ادامه ذکر می شود به عنوان اولین حرکت در برنامه تمرین هر گروه عضلانی قرار گرفته است.
بهترین حرکت حجم ساز بخش بدن
/پرس با ه ر
پشت/زیربغل ه ر خم
سرشانه/پرس سرشانه با ه ر
ت ز (کول)/شراگز با دمبل
جلو بازو/جلو بازو با ه ر ایستاده
ساعد/مچ با ه ر نشسته
چهارسر ران/پرس پا
پشت پا/ددلیفت رومانیائی
ساق پا/ساق پا ایستاده
● الگوی پنج روز
روز/بخش بدن
۱/چهارسر ران، پشت بازو
۲/ پشت، ت ز
۳/ ، ساعد
۴/استراحت
۵/سرشانه، ساق
۶/پشت پا، جلو بازو
۷/استراحت
● برنامه تمرین شش هفته ای
▪ روز اول
چهار سر/ست/تکرار
پرس پا/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس پا تکی/۴/۱۰
جلو پا ماشین/۴/۱۰
پشت بازو/ست/تکرار
دیپ بین دو میز با وزنه/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس دست جمع/۴/۱۰
پشت بازو با ه ر خو ده/۴/۱۰
▪ روز دوم
پشت/ست/تکرار
زیربغل ه ر خم/۴*/۶-۸-۸-۱۰
کشش سیم کش دست باز/۴/۱۰
ددلیفت/۴/۱۰
ت ز (کول)/ست/تکرار
شراگز با دمبل/۴*/۶-۸-۸-۱۰
شراگز با ه ر از پشت/۴/۱۰
کول با ه ر/۴/۱۰
▪ روز سوم
/ست/تکرار
پرس با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس بالا با دمبل/۴/۱۰
قفسه زیر با دمبل/۴/۱۰
ساعد/ست/تکرار
مچ با ه ر نشسته۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساعد با ه ر ایستاده/۴/۱۰
ساعد با ه ر از پشت/۴/۱۰
▪ روز چهارم
سرشانه/ست/تکرار
پرس سرشانه با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
صلیب خم با دمبل/۴/۱۰
صلیب طرفین با دمبل/۴/۱۰
ساق/ست/تکرار
ساق پا ایستاده/۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساق پا ک/۴/۱۰
ساق پا نشسته/۴/۱۰
▪ روز پنجم
پشت پا/ست/تکرار
ددلیفت رومانیائی/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پشت پا با دستگاه ایستاده/۴/۱۰
پشت پا با دستگاه خو ده/۴/۱۰
جلو بازو/ست/تکرار
جلو بازو ایستاده با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
جلو بازو با دمبل تک تک/۴/۱۰
همر (چکشی) با دمبل/۴/۱۰
پیش از ست های اصلی دو ست گرم ی با وزنه سبک انجام دهید. پس از دو ست گرم ، در اولین ست، سنگین ترین وزنه ای که بتوانید با آن ۶ تکرار صحیح اجراء کنید را انتخاب کنید. در دو ست بعدی کمی از وزنه کم کنید و هشت تکرار اجراء کنید. باز هم از وزنه کم کنید و ست آ را در ۱۰ تکرار اجراء کنید.

phil heath how to build muscle 300x207 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

● تغذیه

مصرف روزانه حدود ۲.۲ گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن برای موفقیت در افزایش حجم عضلانی ضروری است. برای دستی به کیفیت و حجم عضلانی بیشتر سعی کنید از مکمل های زیر استفاده کنید.

مکمل/زمان مصرف/مقدار مصرف
وی پروتئین/پس از بیدار شدن از خواب/۲۰ تا ۳۰ گرم
/۳۰ دقیقه قبل از تمرین/۲۰ گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۴۰ گرم
کراتین/ بلافاصله پس از تمرین/۵ گرم
گلوتامین/پس از بیدار شدن از خواب/۵ گرم
/قبل از تمرین/۵گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۵ گرمبرای بازسازی کامل ذخایر گلیکوژن، کمک به ریکاوری سریع تر و جلوگیری از تجزیه عضلات، ۵.۴ تا ۵.۶ گرم کربوهیدرات های با کیفیت به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن مصرف کنید. نکاتی در مورد حرکات اصلی موجود در برنامه عبارت است از:

▪ پرس با ه ر
اگر تنها یک حرکت باشد که همه بدنسازان به دنبال این هستند وزنه های بیشتری را در آن جابه جا کنند، پرس با ه ر است.در اصل مثل یک مقیاس جهانی برای اندازه گیری سطح قدرت افراد به حساب می آید و در طول زمان بیشترین تأثیر را روی خواهد داشت. با مقداری کمک عضلات دلتوئید و پشت بازو می توانید وزنه های زیادی را در این حرکت جابه جا کنید که باعث تحریک تعداد بیشتری از فیبرهای نسبت به هر حرکت دیگری می شود. پرس با وزنه های سنگین را باید به طور معمول در ابتداء برنامه قرار دهید.
● جلو بازو
▪ جلو بازو با ه ر ایستاده
هر چند استفاده از دمبل در تمرینات بازو مزایای زیادی به دنبال دارد، ولی هیچ چیز به اندازه جلو بازو با ه ر در ح ایستاده وقتی به درستی اجراء شود نمی تواند باعث افزایش ضخامت و پیک جلو بازو شود. یکی از اشتباهات رایج در اجراء این حرکت، تاب دادن وزنه برای جابه جا آن است در عوض بهتر است کمی از وزنه کاربردی بکاهید و در عوض حرکت را به درستی و با کنترل کامل اجراء کنید تا بهترین نتیجه را برایتان به دنبال داشته باشد.
● پشت
▪ زیربغل ه ر خم
زیربغل ه ر خم حرکتی بی رقیب در افزایش ضخامت بخش میانی و پائینی پشت است. بدنسازان باتجربه می توانند با تغییر فاصله دست ها و زاویه اجراء حرکت مقدار فشار روی بخش های مختلف پشت را به دلخواه تنظیم کنند. فاصله کمتر میان دست ها باعث فشار بیشتر بر بخش پائینی پشت می شود. در حالی که فاصله بیشتر باعث بیشتر بر بخش بالائی و میانی پشت خواهد شد. کشیدن میله به سمت بالای شکم هم باعث فشار بیشتر بر بخش بالائی می شود، در حالی که کشیدن به بخش زیر شکم باعث تأثیر بیشتر بر بخش پائینی پشت خواهد شد.
● ساعد
▪ مچ با ه ر در ح نشسته
این حرکت مورد علاقه آرنولد بوده که اغلب به طور اشتباه مورد استفاده بدنسازان قرار می گیرد. برخی به طور کلی از تمرین ساعد طفره می روند، برخی دیگر هم که از این حرکت استفاده می کنند به دلیل عدم رعایت دامنه کامل حرکت از مزایای آن محروم می شوند. برای بهره برداری کامل از حرکت مچ با ه ر، اجازه دهید میله تا حد ممکن به سمت پائین حرکت کند و پنجه ها تا حد ممکن باز شوند قبل از این که مجدداً وزنه را تا حد ممکن بالا بیاورید. برای دستی به دامنه بیشتر حرکتی و درگیری تعداد بیشتری از عضلات ساعد، شست دست را زیر میله قرار دهید.
● چهارسر
▪ پرس پا
این حرکتی است که می توان در آن بیشترین وزنه ممکن را به کار برد و در این روند به عضلات چهارسر حجیمی دست یافت. در حالی که اسکوات پدر تمام حرکات است. تقریباً تمام گروه های اصل عضلانی در بدن برای اجراء صحیح آن به فعالیت واداشته می شود. ولی پرس پا، تنها روی پا فشار اعمال می کند آنهم به اندازه کمی روی ، و پشت پا و بخش عمده کار بر عهده چهارسر است. بنابراین از نظر اعمال فشار بر چهارسر، هیچ حرکتی بهتر از پرس پا نیست. علاوه بر این که می توانید با تغییر محل قرارگیری کف پا شدت فشار بر نقاط مختلف را تغییر دهید.
● سرشانه
▪ پرس سرشانه با ه ر
تمرکز اعمال فشار بر شانه ها تا حدودی مشکل است به دلیل پیچیدگی و ظرافت مفاصل این بخش، ولی پرس سرشانه با ه ر امکان می دهد که توسط جابه جا نمودن وزنه های بیشتر به طور ایمن و مؤثر بر ضخامت شانه ها بیفزائید. اجبار شانه ها برای کار همزمان در هنگام استفاده از ه ر باعث می شود که نیروی بیشتری را نسبت به پرس دمبل به کار گیرند. با این حال باید در هنگام حرکت کاملاً تمرکز داشته باشید چرا که انحراف از مسیر صحیح می تواند منجر به آسیب دیدگی شود. از میزی با تکیه گاه برای ثبات بیشتر هنگام حرکت استفاده کنید.
● ساق
▪ ساق پا ایستاده
بدون شک ساق پا نشسته تأثیر زیادی در افزایش حجم ساق دارد چرا که عضله نعلی شکل که زیر عضله دوقلو قرار دارد تا حد زیادی هنگام اجراء حرکاتی که زانو در ح خمیده است از جمله ساق پا نشسته به کار گرفته می شود ولی برای اعمال فشار بهینه بر عضله دوقلو که عضله سطحی ساق است و فرم و زیبائی ساق را برعهده دارد هیچ چیز بهتر از ساق پا ایستاده نیست. مثل حرکت مچ، مطمئن شوید که در بخش پائین حرکت، کشش کاملی در عضله ایجاد شود و انقباض کاملی در بخش بالای حرکت.
● ت ز
▪ شراگز با دمبل
اگر از نگه داشتن دمبل های سنگین در دستانتان لذت می برید اجراء شراگز فرصت خوبی است برای این کار. شراگز حرکت کوتاهی است، تنها چند سانتیمتر کل دامنه حرکت را تشکیل می دهد ولی همین اجازه می دهد که از وزنه های کاملاً سنگین استفاده کنید.
پس از مدت کوتاهی متوجه می شوید که عضلات ت ز قوی تر از چیزیست که تصور می کردید و می توانید وزنه های سنگین تری را به کار گیرید و در صورت نیاز از بند لیفت استفاده کیند. اگر به طور معمول از این حرکت استفاده نمی کنید متوجه می شوید که عضله ت ز به سرعت در مقابل تمرینات سنگین از خود واکنش نشان می دهد.
● همسترینگ
▪ ددلیفت رومانیائی
هر چند عضلات پشت پا کمتر از دیگر گروه های عضلانی بدن مورد توجه قرار می گیرند. ولی عضلاتی هستند که پتانسیل بسیار بالائی برای رشد دارند. همسترینگ شامل عضلات بلندی است که از لگن و مفصل ران تا مفصل زانو کشیده شده اند، به همین دلیل کار مداوم تنها روی حرکت یکی از مفاصل که به عبارتی همان کشش پشت پا با دستگاه است مانع رشد کامل این عضله خواهد شد. با کمی ایجاد خمیدگی در زانو و حرکت مشابه آنچه در ددلیفت رومانیائی صورت می گیرد، عضلات همسترینگ را از بالا تا پائین وادار به کار می کنید. و این باعث رشد بسیار بیشتری نسبت به پشت پا ماشین به تنهائی، خواهد شد.
● پشت بازو
▪ دیپ بین دو میز با وزنه
حرکات بسیاری برای پشت بازو وجود دارد. ولی به مبارزه طلبیدن مداوم آن با وزنه های بیشتر از طریق دیپ با وزنه به بهترین صورت انجام می گیرد. هر چند عضلات دیگر هم در اجراء این حرکت نقش دارند، ولی با اجراء محکم آن می توانید مطمئن باشید که پشت بازو بیشترین کار را انجام می دهد.
علاوه بر این که عضلات همراه هم به سرعت قوی تر می شوند، که معنایش افزایش سریع و محسوس مقدار فشاری است که می توانید به پشت بازو وارد کنید.
● نکاتی در مورد تمرین
▪ در اولین حرکت از هر گروه عضلانی ۲ تا ۳ دقیقه بین هر ست استراحت کنید.
▪ در سایر حرکات بیش از ۹۰ ثانیه استراحت نکنید.
▪ رنج تکرارهای ذکر شده محدوده ای است که باید در آن بدون کمک گرفتن به ناتوانی برسید. اگر تعدادی بیشتر از آنچه ذکر شده توانستید اجراء کنید بر وزنه های خود بیفزائید و اگر کمتر از آن توانستید اجراء کنید از وزنه های خود بکاهید.
▪ وقتی در پی افزایش حجم هستید، جلسات تمرین هوازی را به دو تا سه جلسه با شدت متوسط و در حد ۲۰ دقیقه برای هر جلسه کاهش دهید.
▪ در حرکات اصلی تا حد ممکن اجراء محکمی داشته باشید تا از آسیب دیدگی در امان بمانید.
▪ هنگام نیاز از یک یار کمکی یا تجهیزات کمکی از جمله بند لیفت بهره گیرید.
● در هر حرکت، برای اطمینان از حداکثر تحریک عضلانی اوج انقباض را برای ۱ تا ۲ ثانیه حفظ کنید.
منبع: muscle fitness

ناگفته های بدنسازی

roxment 10170 300x232 ناگفته های بدنسازی

افزایش حجم و قدرت عضلانی بدون دارو و مکمل

افزایش طبیعی شدت تمرینات

۳ سانتی متر افزایش سایز عضلات بازو در ۶ هفته

تحریک هورمون های آنابولیک بدن و افزایش سریع رشد ۳ برابر بیشتر از قبل (در ۶ هفته)

بازیافت سریع عضلات

ناگفته های بدنسازی

ساختن عضلات پولادین در ۶ هفته

افزایش قدرت بدنی درمدت ۶ هفته

خارج شدن از استپ وزنی درمدت ۴ هفته

بدون نیازبه دارو و مکمل های بدنسازی

بدون نیاز به مربی

کاهش چربی های اضافی بدن در ۶ هفته

تفکیک عضلات در ۶ هفته

افزایش خیلی سریع سایز عضلات چهار سر ران در ۶ هفته

آموزش سیستم های جادویی برای رشد بسیار سریع عضلات

افزیش باور ن ی قدرت در مدت ۶ هفته

( تغییرات بدنی شما در مدت ۶ هفته ۲ برابر فردی است که از داروهای بدنسازی استفاده میکند)

ما در این ۶ هفته در کنار شما هستیم و به هر گونه سوال شما پاسخ خواهیم داد

۶ هفته مشاوره رایگانمشاهده متن کامل ...
برنامه حجمی برای بدن سازی
درخواست حذف اطلاعات

گاهی اوقات، داشتن انتخاب های متنوع بسیار خوب است ولی وقتی در باشگاه هستید و به دنبال اجراء بهترین برنامه تمرینی ممکن، بهترین انتخاب از میان حرکات متنوع کار چندان راحتی نیست و باعث سردرگمی بسیاری از بدنسازان می شود.

تنها انتخاب از میان حرکات متنوع نیست بلکه باید از میان موارد بسیار از جمله مدت زمان استراحت بین ست ها، حجم تمرین، ترتیب حرکات، تکنیک های تمرین، ه ر در مقابل دمبل، وزنه های آزاد در مقابل دستگاه، اجراء نشسته یا ایستاده حرکات و بسیاری از متغیرهای دیگر انتخاب های درستی انجام دهید تا شاید به تمرینی مؤثر دست ی د و سردرگمی در میان این متغیرها برای برهم خوردن تمرکز و عدم رشد یک بدنساز کافیست.

اینجاست که وم کمک گرفتن از یک مربی با تجربه احساس می شود. ولی مشکل اینجاست که همیشه مربیان خوبی در دسترس نیستند. در چنین شرایطی این ضرب المثل قدیمی مصداق دارد که نخارد پشت من جزء… . به عبارتی باید برنامه از پیش تعیین شده ای در ذهن داشته باشید تا شما را به سمت اه تان سوق دهد. خوشبختانه رشد عضلانی برای بدنسازان مبدتی و متوسط چندان سخت و پچیده نیست.
تمام کارشناسان بدنسازی در سطح دنیا یک قانون کلی را پذیرفته اند که رشد عضلانی نتیجه افزایش بار کاری بر عضلات است. این بار کاری چند معنی دارد، در وهله اول به معنای افزایش تدریجی و آرام وزنه های کاربردی در حرکات مختلف است یعنی این که بتوانید به مرور زمان در تکرارهای ثابت مقدار وزنه ها را افزایش دهید.
معنی دیگر اضافه بار این است که بتوانید تعداد تکرارهای اجراء شده در حرکتی مشخص و با وزنه ای ثابت را به مرور زمان افزایش دهید و مقدار افزایش اضافه بار به مرور زمان یک شاخص کمّی برای پیشرفت شخص به حساب می آید.
به عبارتی برای رشد عضلانی باید فشار وارد شده بر عضلات را به مرور زمان افزایش دهید. لازمه دستی به رشدی فراتر از محدودیت های طبیعی رعایت اصل اضافه بار است. به عنوان مثال نمی توانید چندین ماه از یک وزنه مشخص و تعداد ثابتی تکرار در حرکت پرس استفاده کنید و در نهایت توقع داشته باشید، عضلات شما به رشد جدیدی دست یابد. در واقع دستی به عضلات بزرگ مست م جابه جا نمودن وزنه های سنگین است.

arnold schwarzenegger chest 217x300 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

با توجه به این نکات این سئوال پیش می آید که بهترین حرکات برای افزایش حجم عضلانی چیست؟ در واقع سه حرکت قدیمی و کلاسیک در تمرینات با وزنه یعنی اسکوات، پرس با ه ر و ددلیفت بهترین حرکات برای افزایش حجم سریع عضلانی و افزایش کلی قدرت عضلات هستند؛ به دلیل تعداد عضلاتی که در این حرکات به کار گرفته می شود و هماهنگی که باید بین عضلات مختلف جهت اجراء صحیح این حرکات به وجود آید به خصوص وقتی با وزنه های سنگین اجراء شوند. ولی تمرین بدنسازان به چیزی بیش از اینها نیاز دارد. هر چند این حرکات، حجم سازهای بسیار خوبی هستند ولی نمی توانند بدنی متناسب و کامل را برای شما ایجاد کنند. بدنسازان به حرکاتی نیاز دارند که روی گروه های عضلانی به طور مستقل فشار اعمال کند و تقارن و تناسب را در پی داشته باشد.

مثل تفاوت بین بمب های خوشه ای است که منطقه وسیعی را ویران می کنند در مقابل بمب های لیزری که دقیقاً به هدفی خاص اصابت می کنند. اگر به طور محض بدنبال افزایش قدرت و ضخامت در بخش های مختلف بدن هستید به این سه حرکت پایبند بمانید ولی اگر به دنبال هدف قرار دادن بخش های خاصی از بدن هستید به ابزار و دیدگاهی متفاوت نیاز دارید.
انتخاب عاقلانه از میان رنج وسیع حرکات متنوع بخش مهمی از کار است. تصور کنید که وقتی پرس با ه ر را اجراء می کنید می توانید وزنه بیشتری جابه جا کنید یا وقتی قفسه با دمبل را اجراء می کنید؟ بدون شک هنگام اجراء پرس با ه ر، حرکات تفکیکی مثل انواع حرکات قفسه امکان استفاده از وزنه های بسیار کمتری را فراهم می کنند.
وقتی در حال اجراء پرس هستید، عضلات توسط عضلات دلتوئید و پشت بازو همراهی می شوند بنابراین می توانید وزنه بیشتری را جابه جا کنید. یا حرکت ددلیفت، به عنوان حرکتی پایه فشار را روی عضلات و مفاصل مختلفی تقسیم می کند و افزایش حجم عضلات مختلفی را در پی دارد. ولی وقتی هدف شما افزایش حجم تنها در عضله ت ز یا لاتسیموس است، به سختی می توان ددلیفت را انتخ ایده آل به شمار آورد.
اعمال فشار بر بخش خاصی از بدن نیاز به تمرکز دقیق تری روی آن بخش دارد و اضافه باری حساب شده می تواند رشد عضلانی در بخشی خاص را به دنبال داشته باشد. در این میان حرکات ترکیبی که برای گروه های عضلانی خاص به کار گرفته می شوند از جمله پرس سرشانه با ه ر امکان به کارگیری وزنه های بیشتر را فراهم می کنند. این دسته از حرکات وزنه آزاد این مزیت را دارند که فیبرهای عضلانی بیشتری را تحریک و وادار به کار می کنند که نتیجه اش افزایش بیشتری در حجم چگالی عضلانی است.
شاید با خود فکر کنید که با این حساب تنها استفاده از حرکتی مثل اسکوات برای عضلات پا کافی است. ولی باز هم استفاده از حرکاتی برای اعمال فشار بر بخش خاصی از یک گروه عضلانی ضروری است.
در ادامه برنامه ای را برای تمام بدن ارائه خواهیم کرد که تمرین هر عضله با بهترین حرکت ترکیبی برای افزایش حجم آن گروه عضلانی آغاز می شود. در شش هفته آتی از این برنامه به ظاهر ساده بهره گیرید و شاهد افزایش حجم چشمگیری باشید.
هر کدام از حرکاتی که در ادامه ذکر می شود به عنوان اولین حرکت در برنامه تمرین هر گروه عضلانی قرار گرفته است.
بهترین حرکت حجم ساز بخش بدن
/پرس با ه ر
پشت/زیربغل ه ر خم
سرشانه/پرس سرشانه با ه ر
ت ز (کول)/شراگز با دمبل
جلو بازو/جلو بازو با ه ر ایستاده
ساعد/مچ با ه ر نشسته
چهارسر ران/پرس پا
پشت پا/ددلیفت رومانیائی
ساق پا/ساق پا ایستاده
● الگوی پنج روز
روز/بخش بدن
۱/چهارسر ران، پشت بازو
۲/ پشت، ت ز
۳/ ، ساعد
۴/استراحت
۵/سرشانه، ساق
۶/پشت پا، جلو بازو
۷/استراحت
● برنامه تمرین شش هفته ای
▪ روز اول
چهار سر/ست/تکرار
پرس پا/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس پا تکی/۴/۱۰
جلو پا ماشین/۴/۱۰
پشت بازو/ست/تکرار
دیپ بین دو میز با وزنه/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس دست جمع/۴/۱۰
پشت بازو با ه ر خو ده/۴/۱۰
▪ روز دوم
پشت/ست/تکرار
زیربغل ه ر خم/۴*/۶-۸-۸-۱۰
کشش سیم کش دست باز/۴/۱۰
ددلیفت/۴/۱۰
ت ز (کول)/ست/تکرار
شراگز با دمبل/۴*/۶-۸-۸-۱۰
شراگز با ه ر از پشت/۴/۱۰
کول با ه ر/۴/۱۰
▪ روز سوم
/ست/تکرار
پرس با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس بالا با دمبل/۴/۱۰
قفسه زیر با دمبل/۴/۱۰
ساعد/ست/تکرار
مچ با ه ر نشسته۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساعد با ه ر ایستاده/۴/۱۰
ساعد با ه ر از پشت/۴/۱۰
▪ روز چهارم
سرشانه/ست/تکرار
پرس سرشانه با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
صلیب خم با دمبل/۴/۱۰
صلیب طرفین با دمبل/۴/۱۰
ساق/ست/تکرار
ساق پا ایستاده/۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساق پا ک/۴/۱۰
ساق پا نشسته/۴/۱۰
▪ روز پنجم
پشت پا/ست/تکرار
ددلیفت رومانیائی/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پشت پا با دستگاه ایستاده/۴/۱۰
پشت پا با دستگاه خو ده/۴/۱۰
جلو بازو/ست/تکرار
جلو بازو ایستاده با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
جلو بازو با دمبل تک تک/۴/۱۰
همر (چکشی) با دمبل/۴/۱۰
پیش از ست های اصلی دو ست گرم ی با وزنه سبک انجام دهید. پس از دو ست گرم ، در اولین ست، سنگین ترین وزنه ای که بتوانید با آن ۶ تکرار صحیح اجراء کنید را انتخاب کنید. در دو ست بعدی کمی از وزنه کم کنید و هشت تکرار اجراء کنید. باز هم از وزنه کم کنید و ست آ را در ۱۰ تکرار اجراء کنید.

phil heath how to build muscle 300x207 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

● تغذیه

مصرف روزانه حدود ۲.۲ گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن برای موفقیت در افزایش حجم عضلانی ضروری است. برای دستی به کیفیت و حجم عضلانی بیشتر سعی کنید از مکمل های زیر استفاده کنید.

مکمل/زمان مصرف/مقدار مصرف
وی پروتئین/پس از بیدار شدن از خواب/۲۰ تا ۳۰ گرم
/۳۰ دقیقه قبل از تمرین/۲۰ گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۴۰ گرم
کراتین/ بلافاصله پس از تمرین/۵ گرم
گلوتامین/پس از بیدار شدن از خواب/۵ گرم
/قبل از تمرین/۵گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۵ گرمبرای بازسازی کامل ذخایر گلیکوژن، کمک به ریکاوری سریع تر و جلوگیری از تجزیه عضلات، ۵.۴ تا ۵.۶ گرم کربوهیدرات های با کیفیت به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن مصرف کنید. نکاتی در مورد حرکات اصلی موجود در برنامه عبارت است از:

▪ پرس با ه ر
اگر تنها یک حرکت باشد که همه بدنسازان به دنبال این هستند وزنه های بیشتری را در آن جابه جا کنند، پرس با ه ر است.در اصل مثل یک مقیاس جهانی برای اندازه گیری سطح قدرت افراد به حساب می آید و در طول زمان بیشترین تأثیر را روی خواهد داشت. با مقداری کمک عضلات دلتوئید و پشت بازو می توانید وزنه های زیادی را در این حرکت جابه جا کنید که باعث تحریک تعداد بیشتری از فیبرهای نسبت به هر حرکت دیگری می شود. پرس با وزنه های سنگین را باید به طور معمول در ابتداء برنامه قرار دهید.
● جلو بازو
▪ جلو بازو با ه ر ایستاده
هر چند استفاده از دمبل در تمرینات بازو مزایای زیادی به دنبال دارد، ولی هیچ چیز به اندازه جلو بازو با ه ر در ح ایستاده وقتی به درستی اجراء شود نمی تواند باعث افزایش ضخامت و پیک جلو بازو شود. یکی از اشتباهات رایج در اجراء این حرکت، تاب دادن وزنه برای جابه جا آن است در عوض بهتر است کمی از وزنه کاربردی بکاهید و در عوض حرکت را به درستی و با کنترل کامل اجراء کنید تا بهترین نتیجه را برایتان به دنبال داشته باشد.
● پشت
▪ زیربغل ه ر خم
زیربغل ه ر خم حرکتی بی رقیب در افزایش ضخامت بخش میانی و پائینی پشت است. بدنسازان باتجربه می توانند با تغییر فاصله دست ها و زاویه اجراء حرکت مقدار فشار روی بخش های مختلف پشت را به دلخواه تنظیم کنند. فاصله کمتر میان دست ها باعث فشار بیشتر بر بخش پائینی پشت می شود. در حالی که فاصله بیشتر باعث بیشتر بر بخش بالائی و میانی پشت خواهد شد. کشیدن میله به سمت بالای شکم هم باعث فشار بیشتر بر بخش بالائی می شود، در حالی که کشیدن به بخش زیر شکم باعث تأثیر بیشتر بر بخش پائینی پشت خواهد شد.
● ساعد
▪ مچ با ه ر در ح نشسته
این حرکت مورد علاقه آرنولد بوده که اغلب به طور اشتباه مورد استفاده بدنسازان قرار می گیرد. برخی به طور کلی از تمرین ساعد طفره می روند، برخی دیگر هم که از این حرکت استفاده می کنند به دلیل عدم رعایت دامنه کامل حرکت از مزایای آن محروم می شوند. برای بهره برداری کامل از حرکت مچ با ه ر، اجازه دهید میله تا حد ممکن به سمت پائین حرکت کند و پنجه ها تا حد ممکن باز شوند قبل از این که مجدداً وزنه را تا حد ممکن بالا بیاورید. برای دستی به دامنه بیشتر حرکتی و درگیری تعداد بیشتری از عضلات ساعد، شست دست را زیر میله قرار دهید.
● چهارسر
▪ پرس پا
این حرکتی است که می توان در آن بیشترین وزنه ممکن را به کار برد و در این روند به عضلات چهارسر حجیمی دست یافت. در حالی که اسکوات پدر تمام حرکات است. تقریباً تمام گروه های اصل عضلانی در بدن برای اجراء صحیح آن به فعالیت واداشته می شود. ولی پرس پا، تنها روی پا فشار اعمال می کند آنهم به اندازه کمی روی ، و پشت پا و بخش عمده کار بر عهده چهارسر است. بنابراین از نظر اعمال فشار بر چهارسر، هیچ حرکتی بهتر از پرس پا نیست. علاوه بر این که می توانید با تغییر محل قرارگیری کف پا شدت فشار بر نقاط مختلف را تغییر دهید.
● سرشانه
▪ پرس سرشانه با ه ر
تمرکز اعمال فشار بر شانه ها تا حدودی مشکل است به دلیل پیچیدگی و ظرافت مفاصل این بخش، ولی پرس سرشانه با ه ر امکان می دهد که توسط جابه جا نمودن وزنه های بیشتر به طور ایمن و مؤثر بر ضخامت شانه ها بیفزائید. اجبار شانه ها برای کار همزمان در هنگام استفاده از ه ر باعث می شود که نیروی بیشتری را نسبت به پرس دمبل به کار گیرند. با این حال باید در هنگام حرکت کاملاً تمرکز داشته باشید چرا که انحراف از مسیر صحیح می تواند منجر به آسیب دیدگی شود. از میزی با تکیه گاه برای ثبات بیشتر هنگام حرکت استفاده کنید.
● ساق
▪ ساق پا ایستاده
بدون شک ساق پا نشسته تأثیر زیادی در افزایش حجم ساق دارد چرا که عضله نعلی شکل که زیر عضله دوقلو قرار دارد تا حد زیادی هنگام اجراء حرکاتی که زانو در ح خمیده است از جمله ساق پا نشسته به کار گرفته می شود ولی برای اعمال فشار بهینه بر عضله دوقلو که عضله سطحی ساق است و فرم و زیبائی ساق را برعهده دارد هیچ چیز بهتر از ساق پا ایستاده نیست. مثل حرکت مچ، مطمئن شوید که در بخش پائین حرکت، کشش کاملی در عضله ایجاد شود و انقباض کاملی در بخش بالای حرکت.
● ت ز
▪ شراگز با دمبل
اگر از نگه داشتن دمبل های سنگین در دستانتان لذت می برید اجراء شراگز فرصت خوبی است برای این کار. شراگز حرکت کوتاهی است، تنها چند سانتیمتر کل دامنه حرکت را تشکیل می دهد ولی همین اجازه می دهد که از وزنه های کاملاً سنگین استفاده کنید.
پس از مدت کوتاهی متوجه می شوید که عضلات ت ز قوی تر از چیزیست که تصور می کردید و می توانید وزنه های سنگین تری را به کار گیرید و در صورت نیاز از بند لیفت استفاده کیند. اگر به طور معمول از این حرکت استفاده نمی کنید متوجه می شوید که عضله ت ز به سرعت در مقابل تمرینات سنگین از خود واکنش نشان می دهد.
● همسترینگ
▪ ددلیفت رومانیائی
هر چند عضلات پشت پا کمتر از دیگر گروه های عضلانی بدن مورد توجه قرار می گیرند. ولی عضلاتی هستند که پتانسیل بسیار بالائی برای رشد دارند. همسترینگ شامل عضلات بلندی است که از لگن و مفصل ران تا مفصل زانو کشیده شده اند، به همین دلیل کار مداوم تنها روی حرکت یکی از مفاصل که به عبارتی همان کشش پشت پا با دستگاه است مانع رشد کامل این عضله خواهد شد. با کمی ایجاد خمیدگی در زانو و حرکت مشابه آنچه در ددلیفت رومانیائی صورت می گیرد، عضلات همسترینگ را از بالا تا پائین وادار به کار می کنید. و این باعث رشد بسیار بیشتری نسبت به پشت پا ماشین به تنهائی، خواهد شد.
● پشت بازو
▪ دیپ بین دو میز با وزنه
حرکات بسیاری برای پشت بازو وجود دارد. ولی به مبارزه طلبیدن مداوم آن با وزنه های بیشتر از طریق دیپ با وزنه به بهترین صورت انجام می گیرد. هر چند عضلات دیگر هم در اجراء این حرکت نقش دارند، ولی با اجراء محکم آن می توانید مطمئن باشید که پشت بازو بیشترین کار را انجام می دهد.
علاوه بر این که عضلات همراه هم به سرعت قوی تر می شوند، که معنایش افزایش سریع و محسوس مقدار فشاری است که می توانید به پشت بازو وارد کنید.
● نکاتی در مورد تمرین
▪ در اولین حرکت از هر گروه عضلانی ۲ تا ۳ دقیقه بین هر ست استراحت کنید.
▪ در سایر حرکات بیش از ۹۰ ثانیه استراحت نکنید.
▪ رنج تکرارهای ذکر شده محدوده ای است که باید در آن بدون کمک گرفتن به ناتوانی برسید. اگر تعدادی بیشتر از آنچه ذکر شده توانستید اجراء کنید بر وزنه های خود بیفزائید و اگر کمتر از آن توانستید اجراء کنید از وزنه های خود بکاهید.
▪ وقتی در پی افزایش حجم هستید، جلسات تمرین هوازی را به دو تا سه جلسه با شدت متوسط و در حد ۲۰ دقیقه برای هر جلسه کاهش دهید.
▪ در حرکات اصلی تا حد ممکن اجراء محکمی داشته باشید تا از آسیب دیدگی در امان بمانید.
▪ هنگام نیاز از یک یار کمکی یا تجهیزات کمکی از جمله بند لیفت بهره گیرید.
● در هر حرکت، برای اطمینان از حداکثر تحریک عضلانی اوج انقباض را برای ۱ تا ۲ ثانیه حفظ کنید.
منبع: muscle fitness

ناگفته های بدنسازی

roxment 10170 300x232 ناگفته های بدنسازی

افزایش حجم و قدرت عضلانی بدون دارو و مکمل

افزایش طبیعی شدت تمرینات

۳ سانتی متر افزایش سایز عضلات بازو در ۶ هفته

تحریک هورمون های آنابولیک بدن و افزایش سریع رشد ۳ برابر بیشتر از قبل (در ۶ هفته)

بازیافت سریع عضلات

ناگفته های بدنسازی

ساختن عضلات پولادین در ۶ هفته

افزایش قدرت بدنی درمدت ۶ هفته

خارج شدن از استپ وزنی درمدت ۴ هفته

بدون نیازبه دارو و مکمل های بدنسازی

بدون نیاز به مربی

کاهش چربی های اضافی بدن در ۶ هفته

تفکیک عضلات در ۶ هفته

افزایش خیلی سریع سایز عضلات چهار سر ران در ۶ هفته

آموزش سیستم های جادویی برای رشد بسیار سریع عضلات

افزیش باور ن ی قدرت در مدت ۶ هفته

( تغییرات بدنی شما در مدت ۶ هفته ۲ برابر فردی است که از داروهای بدنسازی استفاده میکند)

ما در این ۶ هفته در کنار شما هستیم و به هر گونه سوال شما پاسخ خواهیم داد

۶ هفته مشاوره رایگانمشاهده متن کامل ...
برنامه حجمی برای بدن سازی
درخواست حذف اطلاعات

گاهی اوقات، داشتن انتخاب های متنوع بسیار خوب است ولی وقتی در باشگاه هستید و به دنبال اجراء بهترین برنامه تمرینی ممکن، بهترین انتخاب از میان حرکات متنوع کار چندان راحتی نیست و باعث سردرگمی بسیاری از بدنسازان می شود.

تنها انتخاب از میان حرکات متنوع نیست بلکه باید از میان موارد بسیار از جمله مدت زمان استراحت بین ست ها، حجم تمرین، ترتیب حرکات، تکنیک های تمرین، ه ر در مقابل دمبل، وزنه های آزاد در مقابل دستگاه، اجراء نشسته یا ایستاده حرکات و بسیاری از متغیرهای دیگر انتخاب های درستی انجام دهید تا شاید به تمرینی مؤثر دست ی د و سردرگمی در میان این متغیرها برای برهم خوردن تمرکز و عدم رشد یک بدنساز کافیست.

اینجاست که وم کمک گرفتن از یک مربی با تجربه احساس می شود. ولی مشکل اینجاست که همیشه مربیان خوبی در دسترس نیستند. در چنین شرایطی این ضرب المثل قدیمی مصداق دارد که نخارد پشت من جزء… . به عبارتی باید برنامه از پیش تعیین شده ای در ذهن داشته باشید تا شما را به سمت اه تان سوق دهد. خوشبختانه رشد عضلانی برای بدنسازان مبدتی و متوسط چندان سخت و پچیده نیست.
تمام کارشناسان بدنسازی در سطح دنیا یک قانون کلی را پذیرفته اند که رشد عضلانی نتیجه افزایش بار کاری بر عضلات است. این بار کاری چند معنی دارد، در وهله اول به معنای افزایش تدریجی و آرام وزنه های کاربردی در حرکات مختلف است یعنی این که بتوانید به مرور زمان در تکرارهای ثابت مقدار وزنه ها را افزایش دهید.
معنی دیگر اضافه بار این است که بتوانید تعداد تکرارهای اجراء شده در حرکتی مشخص و با وزنه ای ثابت را به مرور زمان افزایش دهید و مقدار افزایش اضافه بار به مرور زمان یک شاخص کمّی برای پیشرفت شخص به حساب می آید.
به عبارتی برای رشد عضلانی باید فشار وارد شده بر عضلات را به مرور زمان افزایش دهید. لازمه دستی به رشدی فراتر از محدودیت های طبیعی رعایت اصل اضافه بار است. به عنوان مثال نمی توانید چندین ماه از یک وزنه مشخص و تعداد ثابتی تکرار در حرکت پرس استفاده کنید و در نهایت توقع داشته باشید، عضلات شما به رشد جدیدی دست یابد. در واقع دستی به عضلات بزرگ مست م جابه جا نمودن وزنه های سنگین است.

arnold schwarzenegger chest 217x300 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

با توجه به این نکات این سئوال پیش می آید که بهترین حرکات برای افزایش حجم عضلانی چیست؟ در واقع سه حرکت قدیمی و کلاسیک در تمرینات با وزنه یعنی اسکوات، پرس با ه ر و ددلیفت بهترین حرکات برای افزایش حجم سریع عضلانی و افزایش کلی قدرت عضلات هستند؛ به دلیل تعداد عضلاتی که در این حرکات به کار گرفته می شود و هماهنگی که باید بین عضلات مختلف جهت اجراء صحیح این حرکات به وجود آید به خصوص وقتی با وزنه های سنگین اجراء شوند. ولی تمرین بدنسازان به چیزی بیش از اینها نیاز دارد. هر چند این حرکات، حجم سازهای بسیار خوبی هستند ولی نمی توانند بدنی متناسب و کامل را برای شما ایجاد کنند. بدنسازان به حرکاتی نیاز دارند که روی گروه های عضلانی به طور مستقل فشار اعمال کند و تقارن و تناسب را در پی داشته باشد.

مثل تفاوت بین بمب های خوشه ای است که منطقه وسیعی را ویران می کنند در مقابل بمب های لیزری که دقیقاً به هدفی خاص اصابت می کنند. اگر به طور محض بدنبال افزایش قدرت و ضخامت در بخش های مختلف بدن هستید به این سه حرکت پایبند بمانید ولی اگر به دنبال هدف قرار دادن بخش های خاصی از بدن هستید به ابزار و دیدگاهی متفاوت نیاز دارید.
انتخاب عاقلانه از میان رنج وسیع حرکات متنوع بخش مهمی از کار است. تصور کنید که وقتی پرس با ه ر را اجراء می کنید می توانید وزنه بیشتری جابه جا کنید یا وقتی قفسه با دمبل را اجراء می کنید؟ بدون شک هنگام اجراء پرس با ه ر، حرکات تفکیکی مثل انواع حرکات قفسه امکان استفاده از وزنه های بسیار کمتری را فراهم می کنند.
وقتی در حال اجراء پرس هستید، عضلات توسط عضلات دلتوئید و پشت بازو همراهی می شوند بنابراین می توانید وزنه بیشتری را جابه جا کنید. یا حرکت ددلیفت، به عنوان حرکتی پایه فشار را روی عضلات و مفاصل مختلفی تقسیم می کند و افزایش حجم عضلات مختلفی را در پی دارد. ولی وقتی هدف شما افزایش حجم تنها در عضله ت ز یا لاتسیموس است، به سختی می توان ددلیفت را انتخ ایده آل به شمار آورد.
اعمال فشار بر بخش خاصی از بدن نیاز به تمرکز دقیق تری روی آن بخش دارد و اضافه باری حساب شده می تواند رشد عضلانی در بخشی خاص را به دنبال داشته باشد. در این میان حرکات ترکیبی که برای گروه های عضلانی خاص به کار گرفته می شوند از جمله پرس سرشانه با ه ر امکان به کارگیری وزنه های بیشتر را فراهم می کنند. این دسته از حرکات وزنه آزاد این مزیت را دارند که فیبرهای عضلانی بیشتری را تحریک و وادار به کار می کنند که نتیجه اش افزایش بیشتری در حجم چگالی عضلانی است.
شاید با خود فکر کنید که با این حساب تنها استفاده از حرکتی مثل اسکوات برای عضلات پا کافی است. ولی باز هم استفاده از حرکاتی برای اعمال فشار بر بخش خاصی از یک گروه عضلانی ضروری است.
در ادامه برنامه ای را برای تمام بدن ارائه خواهیم کرد که تمرین هر عضله با بهترین حرکت ترکیبی برای افزایش حجم آن گروه عضلانی آغاز می شود. در شش هفته آتی از این برنامه به ظاهر ساده بهره گیرید و شاهد افزایش حجم چشمگیری باشید.
هر کدام از حرکاتی که در ادامه ذکر می شود به عنوان اولین حرکت در برنامه تمرین هر گروه عضلانی قرار گرفته است.
بهترین حرکت حجم ساز بخش بدن
/پرس با ه ر
پشت/زیربغل ه ر خم
سرشانه/پرس سرشانه با ه ر
ت ز (کول)/شراگز با دمبل
جلو بازو/جلو بازو با ه ر ایستاده
ساعد/مچ با ه ر نشسته
چهارسر ران/پرس پا
پشت پا/ددلیفت رومانیائی
ساق پا/ساق پا ایستاده
● الگوی پنج روز
روز/بخش بدن
۱/چهارسر ران، پشت بازو
۲/ پشت، ت ز
۳/ ، ساعد
۴/استراحت
۵/سرشانه، ساق
۶/پشت پا، جلو بازو
۷/استراحت
● برنامه تمرین شش هفته ای
▪ روز اول
چهار سر/ست/تکرار
پرس پا/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس پا تکی/۴/۱۰
جلو پا ماشین/۴/۱۰
پشت بازو/ست/تکرار
دیپ بین دو میز با وزنه/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس دست جمع/۴/۱۰
پشت بازو با ه ر خو ده/۴/۱۰
▪ روز دوم
پشت/ست/تکرار
زیربغل ه ر خم/۴*/۶-۸-۸-۱۰
کشش سیم کش دست باز/۴/۱۰
ددلیفت/۴/۱۰
ت ز (کول)/ست/تکرار
شراگز با دمبل/۴*/۶-۸-۸-۱۰
شراگز با ه ر از پشت/۴/۱۰
کول با ه ر/۴/۱۰
▪ روز سوم
/ست/تکرار
پرس با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس بالا با دمبل/۴/۱۰
قفسه زیر با دمبل/۴/۱۰
ساعد/ست/تکرار
مچ با ه ر نشسته۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساعد با ه ر ایستاده/۴/۱۰
ساعد با ه ر از پشت/۴/۱۰
▪ روز چهارم
سرشانه/ست/تکرار
پرس سرشانه با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
صلیب خم با دمبل/۴/۱۰
صلیب طرفین با دمبل/۴/۱۰
ساق/ست/تکرار
ساق پا ایستاده/۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساق پا ک/۴/۱۰
ساق پا نشسته/۴/۱۰
▪ روز پنجم
پشت پا/ست/تکرار
ددلیفت رومانیائی/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پشت پا با دستگاه ایستاده/۴/۱۰
پشت پا با دستگاه خو ده/۴/۱۰
جلو بازو/ست/تکرار
جلو بازو ایستاده با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
جلو بازو با دمبل تک تک/۴/۱۰
همر (چکشی) با دمبل/۴/۱۰
پیش از ست های اصلی دو ست گرم ی با وزنه سبک انجام دهید. پس از دو ست گرم ، در اولین ست، سنگین ترین وزنه ای که بتوانید با آن ۶ تکرار صحیح اجراء کنید را انتخاب کنید. در دو ست بعدی کمی از وزنه کم کنید و هشت تکرار اجراء کنید. باز هم از وزنه کم کنید و ست آ را در ۱۰ تکرار اجراء کنید.

phil heath how to build muscle 300x207 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

● تغذیه

مصرف روزانه حدود ۲.۲ گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن برای موفقیت در افزایش حجم عضلانی ضروری است. برای دستی به کیفیت و حجم عضلانی بیشتر سعی کنید از مکمل های زیر استفاده کنید.

مکمل/زمان مصرف/مقدار مصرف
وی پروتئین/پس از بیدار شدن از خواب/۲۰ تا ۳۰ گرم
/۳۰ دقیقه قبل از تمرین/۲۰ گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۴۰ گرم
کراتین/ بلافاصله پس از تمرین/۵ گرم
گلوتامین/پس از بیدار شدن از خواب/۵ گرم
/قبل از تمرین/۵گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۵ گرمبرای بازسازی کامل ذخایر گلیکوژن، کمک به ریکاوری سریع تر و جلوگیری از تجزیه عضلات، ۵.۴ تا ۵.۶ گرم کربوهیدرات های با کیفیت به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن مصرف کنید. نکاتی در مورد حرکات اصلی موجود در برنامه عبارت است از:

▪ پرس با ه ر
اگر تنها یک حرکت باشد که همه بدنسازان به دنبال این هستند وزنه های بیشتری را در آن جابه جا کنند، پرس با ه ر است.در اصل مثل یک مقیاس جهانی برای اندازه گیری سطح قدرت افراد به حساب می آید و در طول زمان بیشترین تأثیر را روی خواهد داشت. با مقداری کمک عضلات دلتوئید و پشت بازو می توانید وزنه های زیادی را در این حرکت جابه جا کنید که باعث تحریک تعداد بیشتری از فیبرهای نسبت به هر حرکت دیگری می شود. پرس با وزنه های سنگین را باید به طور معمول در ابتداء برنامه قرار دهید.
● جلو بازو
▪ جلو بازو با ه ر ایستاده
هر چند استفاده از دمبل در تمرینات بازو مزایای زیادی به دنبال دارد، ولی هیچ چیز به اندازه جلو بازو با ه ر در ح ایستاده وقتی به درستی اجراء شود نمی تواند باعث افزایش ضخامت و پیک جلو بازو شود. یکی از اشتباهات رایج در اجراء این حرکت، تاب دادن وزنه برای جابه جا آن است در عوض بهتر است کمی از وزنه کاربردی بکاهید و در عوض حرکت را به درستی و با کنترل کامل اجراء کنید تا بهترین نتیجه را برایتان به دنبال داشته باشد.
● پشت
▪ زیربغل ه ر خم
زیربغل ه ر خم حرکتی بی رقیب در افزایش ضخامت بخش میانی و پائینی پشت است. بدنسازان باتجربه می توانند با تغییر فاصله دست ها و زاویه اجراء حرکت مقدار فشار روی بخش های مختلف پشت را به دلخواه تنظیم کنند. فاصله کمتر میان دست ها باعث فشار بیشتر بر بخش پائینی پشت می شود. در حالی که فاصله بیشتر باعث بیشتر بر بخش بالائی و میانی پشت خواهد شد. کشیدن میله به سمت بالای شکم هم باعث فشار بیشتر بر بخش بالائی می شود، در حالی که کشیدن به بخش زیر شکم باعث تأثیر بیشتر بر بخش پائینی پشت خواهد شد.
● ساعد
▪ مچ با ه ر در ح نشسته
این حرکت مورد علاقه آرنولد بوده که اغلب به طور اشتباه مورد استفاده بدنسازان قرار می گیرد. برخی به طور کلی از تمرین ساعد طفره می روند، برخی دیگر هم که از این حرکت استفاده می کنند به دلیل عدم رعایت دامنه کامل حرکت از مزایای آن محروم می شوند. برای بهره برداری کامل از حرکت مچ با ه ر، اجازه دهید میله تا حد ممکن به سمت پائین حرکت کند و پنجه ها تا حد ممکن باز شوند قبل از این که مجدداً وزنه را تا حد ممکن بالا بیاورید. برای دستی به دامنه بیشتر حرکتی و درگیری تعداد بیشتری از عضلات ساعد، شست دست را زیر میله قرار دهید.
● چهارسر
▪ پرس پا
این حرکتی است که می توان در آن بیشترین وزنه ممکن را به کار برد و در این روند به عضلات چهارسر حجیمی دست یافت. در حالی که اسکوات پدر تمام حرکات است. تقریباً تمام گروه های اصل عضلانی در بدن برای اجراء صحیح آن به فعالیت واداشته می شود. ولی پرس پا، تنها روی پا فشار اعمال می کند آنهم به اندازه کمی روی ، و پشت پا و بخش عمده کار بر عهده چهارسر است. بنابراین از نظر اعمال فشار بر چهارسر، هیچ حرکتی بهتر از پرس پا نیست. علاوه بر این که می توانید با تغییر محل قرارگیری کف پا شدت فشار بر نقاط مختلف را تغییر دهید.
● سرشانه
▪ پرس سرشانه با ه ر
تمرکز اعمال فشار بر شانه ها تا حدودی مشکل است به دلیل پیچیدگی و ظرافت مفاصل این بخش، ولی پرس سرشانه با ه ر امکان می دهد که توسط جابه جا نمودن وزنه های بیشتر به طور ایمن و مؤثر بر ضخامت شانه ها بیفزائید. اجبار شانه ها برای کار همزمان در هنگام استفاده از ه ر باعث می شود که نیروی بیشتری را نسبت به پرس دمبل به کار گیرند. با این حال باید در هنگام حرکت کاملاً تمرکز داشته باشید چرا که انحراف از مسیر صحیح می تواند منجر به آسیب دیدگی شود. از میزی با تکیه گاه برای ثبات بیشتر هنگام حرکت استفاده کنید.
● ساق
▪ ساق پا ایستاده
بدون شک ساق پا نشسته تأثیر زیادی در افزایش حجم ساق دارد چرا که عضله نعلی شکل که زیر عضله دوقلو قرار دارد تا حد زیادی هنگام اجراء حرکاتی که زانو در ح خمیده است از جمله ساق پا نشسته به کار گرفته می شود ولی برای اعمال فشار بهینه بر عضله دوقلو که عضله سطحی ساق است و فرم و زیبائی ساق را برعهده دارد هیچ چیز بهتر از ساق پا ایستاده نیست. مثل حرکت مچ، مطمئن شوید که در بخش پائین حرکت، کشش کاملی در عضله ایجاد شود و انقباض کاملی در بخش بالای حرکت.
● ت ز
▪ شراگز با دمبل
اگر از نگه داشتن دمبل های سنگین در دستانتان لذت می برید اجراء شراگز فرصت خوبی است برای این کار. شراگز حرکت کوتاهی است، تنها چند سانتیمتر کل دامنه حرکت را تشکیل می دهد ولی همین اجازه می دهد که از وزنه های کاملاً سنگین استفاده کنید.
پس از مدت کوتاهی متوجه می شوید که عضلات ت ز قوی تر از چیزیست که تصور می کردید و می توانید وزنه های سنگین تری را به کار گیرید و در صورت نیاز از بند لیفت استفاده کیند. اگر به طور معمول از این حرکت استفاده نمی کنید متوجه می شوید که عضله ت ز به سرعت در مقابل تمرینات سنگین از خود واکنش نشان می دهد.
● همسترینگ
▪ ددلیفت رومانیائی
هر چند عضلات پشت پا کمتر از دیگر گروه های عضلانی بدن مورد توجه قرار می گیرند. ولی عضلاتی هستند که پتانسیل بسیار بالائی برای رشد دارند. همسترینگ شامل عضلات بلندی است که از لگن و مفصل ران تا مفصل زانو کشیده شده اند، به همین دلیل کار مداوم تنها روی حرکت یکی از مفاصل که به عبارتی همان کشش پشت پا با دستگاه است مانع رشد کامل این عضله خواهد شد. با کمی ایجاد خمیدگی در زانو و حرکت مشابه آنچه در ددلیفت رومانیائی صورت می گیرد، عضلات همسترینگ را از بالا تا پائین وادار به کار می کنید. و این باعث رشد بسیار بیشتری نسبت به پشت پا ماشین به تنهائی، خواهد شد.
● پشت بازو
▪ دیپ بین دو میز با وزنه
حرکات بسیاری برای پشت بازو وجود دارد. ولی به مبارزه طلبیدن مداوم آن با وزنه های بیشتر از طریق دیپ با وزنه به بهترین صورت انجام می گیرد. هر چند عضلات دیگر هم در اجراء این حرکت نقش دارند، ولی با اجراء محکم آن می توانید مطمئن باشید که پشت بازو بیشترین کار را انجام می دهد.
علاوه بر این که عضلات همراه هم به سرعت قوی تر می شوند، که معنایش افزایش سریع و محسوس مقدار فشاری است که می توانید به پشت بازو وارد کنید.
● نکاتی در مورد تمرین
▪ در اولین حرکت از هر گروه عضلانی ۲ تا ۳ دقیقه بین هر ست استراحت کنید.
▪ در سایر حرکات بیش از ۹۰ ثانیه استراحت نکنید.
▪ رنج تکرارهای ذکر شده محدوده ای است که باید در آن بدون کمک گرفتن به ناتوانی برسید. اگر تعدادی بیشتر از آنچه ذکر شده توانستید اجراء کنید بر وزنه های خود بیفزائید و اگر کمتر از آن توانستید اجراء کنید از وزنه های خود بکاهید.
▪ وقتی در پی افزایش حجم هستید، جلسات تمرین هوازی را به دو تا سه جلسه با شدت متوسط و در حد ۲۰ دقیقه برای هر جلسه کاهش دهید.
▪ در حرکات اصلی تا حد ممکن اجراء محکمی داشته باشید تا از آسیب دیدگی در امان بمانید.
▪ هنگام نیاز از یک یار کمکی یا تجهیزات کمکی از جمله بند لیفت بهره گیرید.
● در هر حرکت، برای اطمینان از حداکثر تحریک عضلانی اوج انقباض را برای ۱ تا ۲ ثانیه حفظ کنید.
منبع: muscle fitness

ناگفته های بدنسازی

roxment 10170 300x232 ناگفته های بدنسازی

افزایش حجم و قدرت عضلانی بدون دارو و مکمل

افزایش طبیعی شدت تمرینات

۳ سانتی متر افزایش سایز عضلات بازو در ۶ هفته

تحریک هورمون های آنابولیک بدن و افزایش سریع رشد ۳ برابر بیشتر از قبل (در ۶ هفته)

بازیافت سریع عضلات

ناگفته های بدنسازی

ساختن عضلات پولادین در ۶ هفته

افزایش قدرت بدنی درمدت ۶ هفته

خارج شدن از استپ وزنی درمدت ۴ هفته

بدون نیازبه دارو و مکمل های بدنسازی

بدون نیاز به مربی

کاهش چربی های اضافی بدن در ۶ هفته

تفکیک عضلات در ۶ هفته

افزایش خیلی سریع سایز عضلات چهار سر ران در ۶ هفته

آموزش سیستم های جادویی برای رشد بسیار سریع عضلات

افزیش باور ن ی قدرت در مدت ۶ هفته

( تغییرات بدنی شما در مدت ۶ هفته ۲ برابر فردی است که از داروهای بدنسازی استفاده میکند)

ما در این ۶ هفته در کنار شما هستیم و به هر گونه سوال شما پاسخ خواهیم داد

۶ هفته مشاوره رایگانمشاهده متن کامل ...
برنامه حجمی برای بدن سازی
درخواست حذف اطلاعات

گاهی اوقات، داشتن انتخاب های متنوع بسیار خوب است ولی وقتی در باشگاه هستید و به دنبال اجراء بهترین برنامه تمرینی ممکن، بهترین انتخاب از میان حرکات متنوع کار چندان راحتی نیست و باعث سردرگمی بسیاری از بدنسازان می شود.

تنها انتخاب از میان حرکات متنوع نیست بلکه باید از میان موارد بسیار از جمله مدت زمان استراحت بین ست ها، حجم تمرین، ترتیب حرکات، تکنیک های تمرین، ه ر در مقابل دمبل، وزنه های آزاد در مقابل دستگاه، اجراء نشسته یا ایستاده حرکات و بسیاری از متغیرهای دیگر انتخاب های درستی انجام دهید تا شاید به تمرینی مؤثر دست ی د و سردرگمی در میان این متغیرها برای برهم خوردن تمرکز و عدم رشد یک بدنساز کافیست.

اینجاست که وم کمک گرفتن از یک مربی با تجربه احساس می شود. ولی مشکل اینجاست که همیشه مربیان خوبی در دسترس نیستند. در چنین شرایطی این ضرب المثل قدیمی مصداق دارد که نخارد پشت من جزء… . به عبارتی باید برنامه از پیش تعیین شده ای در ذهن داشته باشید تا شما را به سمت اه تان سوق دهد. خوشبختانه رشد عضلانی برای بدنسازان مبدتی و متوسط چندان سخت و پچیده نیست.
تمام کارشناسان بدنسازی در سطح دنیا یک قانون کلی را پذیرفته اند که رشد عضلانی نتیجه افزایش بار کاری بر عضلات است. این بار کاری چند معنی دارد، در وهله اول به معنای افزایش تدریجی و آرام وزنه های کاربردی در حرکات مختلف است یعنی این که بتوانید به مرور زمان در تکرارهای ثابت مقدار وزنه ها را افزایش دهید.
معنی دیگر اضافه بار این است که بتوانید تعداد تکرارهای اجراء شده در حرکتی مشخص و با وزنه ای ثابت را به مرور زمان افزایش دهید و مقدار افزایش اضافه بار به مرور زمان یک شاخص کمّی برای پیشرفت شخص به حساب می آید.
به عبارتی برای رشد عضلانی باید فشار وارد شده بر عضلات را به مرور زمان افزایش دهید. لازمه دستی به رشدی فراتر از محدودیت های طبیعی رعایت اصل اضافه بار است. به عنوان مثال نمی توانید چندین ماه از یک وزنه مشخص و تعداد ثابتی تکرار در حرکت پرس استفاده کنید و در نهایت توقع داشته باشید، عضلات شما به رشد جدیدی دست یابد. در واقع دستی به عضلات بزرگ مست م جابه جا نمودن وزنه های سنگین است.

arnold schwarzenegger chest 217x300 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

با توجه به این نکات این سئوال پیش می آید که بهترین حرکات برای افزایش حجم عضلانی چیست؟ در واقع سه حرکت قدیمی و کلاسیک در تمرینات با وزنه یعنی اسکوات، پرس با ه ر و ددلیفت بهترین حرکات برای افزایش حجم سریع عضلانی و افزایش کلی قدرت عضلات هستند؛ به دلیل تعداد عضلاتی که در این حرکات به کار گرفته می شود و هماهنگی که باید بین عضلات مختلف جهت اجراء صحیح این حرکات به وجود آید به خصوص وقتی با وزنه های سنگین اجراء شوند. ولی تمرین بدنسازان به چیزی بیش از اینها نیاز دارد. هر چند این حرکات، حجم سازهای بسیار خوبی هستند ولی نمی توانند بدنی متناسب و کامل را برای شما ایجاد کنند. بدنسازان به حرکاتی نیاز دارند که روی گروه های عضلانی به طور مستقل فشار اعمال کند و تقارن و تناسب را در پی داشته باشد.

مثل تفاوت بین بمب های خوشه ای است که منطقه وسیعی را ویران می کنند در مقابل بمب های لیزری که دقیقاً به هدفی خاص اصابت می کنند. اگر به طور محض بدنبال افزایش قدرت و ضخامت در بخش های مختلف بدن هستید به این سه حرکت پایبند بمانید ولی اگر به دنبال هدف قرار دادن بخش های خاصی از بدن هستید به ابزار و دیدگاهی متفاوت نیاز دارید.
انتخاب عاقلانه از میان رنج وسیع حرکات متنوع بخش مهمی از کار است. تصور کنید که وقتی پرس با ه ر را اجراء می کنید می توانید وزنه بیشتری جابه جا کنید یا وقتی قفسه با دمبل را اجراء می کنید؟ بدون شک هنگام اجراء پرس با ه ر، حرکات تفکیکی مثل انواع حرکات قفسه امکان استفاده از وزنه های بسیار کمتری را فراهم می کنند.
وقتی در حال اجراء پرس هستید، عضلات توسط عضلات دلتوئید و پشت بازو همراهی می شوند بنابراین می توانید وزنه بیشتری را جابه جا کنید. یا حرکت ددلیفت، به عنوان حرکتی پایه فشار را روی عضلات و مفاصل مختلفی تقسیم می کند و افزایش حجم عضلات مختلفی را در پی دارد. ولی وقتی هدف شما افزایش حجم تنها در عضله ت ز یا لاتسیموس است، به سختی می توان ددلیفت را انتخ ایده آل به شمار آورد.
اعمال فشار بر بخش خاصی از بدن نیاز به تمرکز دقیق تری روی آن بخش دارد و اضافه باری حساب شده می تواند رشد عضلانی در بخشی خاص را به دنبال داشته باشد. در این میان حرکات ترکیبی که برای گروه های عضلانی خاص به کار گرفته می شوند از جمله پرس سرشانه با ه ر امکان به کارگیری وزنه های بیشتر را فراهم می کنند. این دسته از حرکات وزنه آزاد این مزیت را دارند که فیبرهای عضلانی بیشتری را تحریک و وادار به کار می کنند که نتیجه اش افزایش بیشتری در حجم چگالی عضلانی است.
شاید با خود فکر کنید که با این حساب تنها استفاده از حرکتی مثل اسکوات برای عضلات پا کافی است. ولی باز هم استفاده از حرکاتی برای اعمال فشار بر بخش خاصی از یک گروه عضلانی ضروری است.
در ادامه برنامه ای را برای تمام بدن ارائه خواهیم کرد که تمرین هر عضله با بهترین حرکت ترکیبی برای افزایش حجم آن گروه عضلانی آغاز می شود. در شش هفته آتی از این برنامه به ظاهر ساده بهره گیرید و شاهد افزایش حجم چشمگیری باشید.
هر کدام از حرکاتی که در ادامه ذکر می شود به عنوان اولین حرکت در برنامه تمرین هر گروه عضلانی قرار گرفته است.
بهترین حرکت حجم ساز بخش بدن
/پرس با ه ر
پشت/زیربغل ه ر خم
سرشانه/پرس سرشانه با ه ر
ت ز (کول)/شراگز با دمبل
جلو بازو/جلو بازو با ه ر ایستاده
ساعد/مچ با ه ر نشسته
چهارسر ران/پرس پا
پشت پا/ددلیفت رومانیائی
ساق پا/ساق پا ایستاده
● الگوی پنج روز
روز/بخش بدن
۱/چهارسر ران، پشت بازو
۲/ پشت، ت ز
۳/ ، ساعد
۴/استراحت
۵/سرشانه، ساق
۶/پشت پا، جلو بازو
۷/استراحت
● برنامه تمرین شش هفته ای
▪ روز اول
چهار سر/ست/تکرار
پرس پا/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس پا تکی/۴/۱۰
جلو پا ماشین/۴/۱۰
پشت بازو/ست/تکرار
دیپ بین دو میز با وزنه/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس دست جمع/۴/۱۰
پشت بازو با ه ر خو ده/۴/۱۰
▪ روز دوم
پشت/ست/تکرار
زیربغل ه ر خم/۴*/۶-۸-۸-۱۰
کشش سیم کش دست باز/۴/۱۰
ددلیفت/۴/۱۰
ت ز (کول)/ست/تکرار
شراگز با دمبل/۴*/۶-۸-۸-۱۰
شراگز با ه ر از پشت/۴/۱۰
کول با ه ر/۴/۱۰
▪ روز سوم
/ست/تکرار
پرس با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پرس بالا با دمبل/۴/۱۰
قفسه زیر با دمبل/۴/۱۰
ساعد/ست/تکرار
مچ با ه ر نشسته۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساعد با ه ر ایستاده/۴/۱۰
ساعد با ه ر از پشت/۴/۱۰
▪ روز چهارم
سرشانه/ست/تکرار
پرس سرشانه با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
صلیب خم با دمبل/۴/۱۰
صلیب طرفین با دمبل/۴/۱۰
ساق/ست/تکرار
ساق پا ایستاده/۴*/۶-۸-۸-۱۰
ساق پا ک/۴/۱۰
ساق پا نشسته/۴/۱۰
▪ روز پنجم
پشت پا/ست/تکرار
ددلیفت رومانیائی/۴*/۶-۸-۸-۱۰
پشت پا با دستگاه ایستاده/۴/۱۰
پشت پا با دستگاه خو ده/۴/۱۰
جلو بازو/ست/تکرار
جلو بازو ایستاده با ه ر/۴*/۶-۸-۸-۱۰
جلو بازو با دمبل تک تک/۴/۱۰
همر (چکشی) با دمبل/۴/۱۰
پیش از ست های اصلی دو ست گرم ی با وزنه سبک انجام دهید. پس از دو ست گرم ، در اولین ست، سنگین ترین وزنه ای که بتوانید با آن ۶ تکرار صحیح اجراء کنید را انتخاب کنید. در دو ست بعدی کمی از وزنه کم کنید و هشت تکرار اجراء کنید. باز هم از وزنه کم کنید و ست آ را در ۱۰ تکرار اجراء کنید.

phil heath how to build muscle 300x207 برنامه شش هفته ای افزایش حجم با تأکید بر ۱۰ حرکت حجم ساز

● تغذیه

مصرف روزانه حدود ۲.۲ گرم پروتئین به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن برای موفقیت در افزایش حجم عضلانی ضروری است. برای دستی به کیفیت و حجم عضلانی بیشتر سعی کنید از مکمل های زیر استفاده کنید.

مکمل/زمان مصرف/مقدار مصرف
وی پروتئین/پس از بیدار شدن از خواب/۲۰ تا ۳۰ گرم
/۳۰ دقیقه قبل از تمرین/۲۰ گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۴۰ گرم
کراتین/ بلافاصله پس از تمرین/۵ گرم
گلوتامین/پس از بیدار شدن از خواب/۵ گرم
/قبل از تمرین/۵گرم
/بلافاصله پس از تمرین/۵ گرمبرای بازسازی کامل ذخایر گلیکوژن، کمک به ریکاوری سریع تر و جلوگیری از تجزیه عضلات، ۵.۴ تا ۵.۶ گرم کربوهیدرات های با کیفیت به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن مصرف کنید. نکاتی در مورد حرکات اصلی موجود در برنامه عبارت است از:

▪ پرس با ه ر
اگر تنها یک حرکت باشد که همه بدنسازان به دنبال این هستند وزنه های بیشتری را در آن جابه جا کنند، پرس با ه ر است.در اصل مثل یک مقیاس جهانی برای اندازه گیری سطح قدرت افراد به حساب می آید و در طول زمان بیشترین تأثیر را روی خواهد داشت. با مقداری کمک عضلات دلتوئید و پشت بازو می توانید وزنه های زیادی را در این حرکت جابه جا کنید که باعث تحریک تعداد بیشتری از فیبرهای نسبت به هر حرکت دیگری می شود. پرس با وزنه های سنگین را باید به طور معمول در ابتداء برنامه قرار دهید.
● جلو بازو
▪ جلو بازو با ه ر ایستاده
هر چند استفاده از دمبل در تمرینات بازو مزایای زیادی به دنبال دارد، ولی هیچ چیز به اندازه جلو بازو با ه ر در ح ایستاده وقتی به درستی اجراء شود نمی تواند باعث افزایش ضخامت و پیک جلو بازو شود. یکی از اشتباهات رایج در اجراء این حرکت، تاب دادن وزنه برای جابه جا آن است در عوض بهتر است کمی از وزنه کاربردی بکاهید و در عوض حرکت را به درستی و با کنترل کامل اجراء کنید تا بهترین نتیجه را برایتان به دنبال داشته باشد.
● پشت
▪ زیربغل ه ر خم
زیربغل ه ر خم حرکتی بی رقیب در افزایش ضخامت بخش میانی و پائینی پشت است. بدنسازان باتجربه می توانند با تغییر فاصله دست ها و زاویه اجراء حرکت مقدار فشار روی بخش های مختلف پشت را به دلخواه تنظیم کنند. فاصله کمتر میان دست ها باعث فشار بیشتر بر بخش پائینی پشت می شود. در حالی که فاصله بیشتر باعث بیشتر بر بخش بالائی و میانی پشت خواهد شد. کشیدن میله به سمت بالای شکم هم باعث فشار بیشتر بر بخش بالائی می شود، در حالی که کشیدن به بخش زیر شکم باعث تأثیر بیشتر بر بخش پائینی پشت خواهد شد.
● ساعد
▪ مچ با ه ر در ح نشسته
این حرکت مورد علاقه آرنولد بوده که اغلب به طور اشتباه مورد استفاده بدنسازان قرار می گیرد. برخی به طور کلی از تمرین ساعد طفره می روند، برخی دیگر هم که از این حرکت استفاده می کنند به دلیل عدم رعایت دامنه کامل حرکت از مزایای آن محروم می شوند. برای بهره برداری کامل از حرکت مچ با ه ر، اجازه دهید میله تا حد ممکن به سمت پائین حرکت کند و پنجه ها تا حد ممکن باز شوند قبل از این که مجدداً وزنه را تا حد ممکن بالا بیاورید. برای دستی به دامنه بیشتر حرکتی و درگیری تعداد بیشتری از عضلات ساعد، شست دست را زیر میله قرار دهید.
● چهارسر
▪ پرس پا
این حرکتی است که می توان در آن بیشترین وزنه ممکن را به کار برد و در این روند به عضلات چهارسر حجیمی دست یافت. در حالی که اسکوات پدر تمام حرکات است. تقریباً تمام گروه های اصل عضلانی در بدن برای اجراء صحیح آن به فعالیت واداشته می شود. ولی پرس پا، تنها روی پا فشار اعمال می کند آنهم به اندازه کمی روی ، و پشت پا و بخش عمده کار بر عهده چهارسر است. بنابراین از نظر اعمال فشار بر چهارسر، هیچ حرکتی بهتر از پرس پا نیست. علاوه بر این که می توانید با تغییر محل قرارگیری کف پا شدت فشار بر نقاط مختلف را تغییر دهید.
● سرشانه
▪ پرس سرشانه با ه ر
تمرکز اعمال فشار بر شانه ها تا حدودی مشکل است به دلیل پیچیدگی و ظرافت مفاصل این بخش، ولی پرس سرشانه با ه ر امکان می دهد که توسط جابه جا نمودن وزنه های بیشتر به طور ایمن و مؤثر بر ضخامت شانه ها بیفزائید. اجبار شانه ها برای کار همزمان در هنگام استفاده از ه ر باعث می شود که نیروی بیشتری را نسبت به پرس دمبل به کار گیرند. با این حال باید در هنگام حرکت کاملاً تمرکز داشته باشید چرا که انحراف از مسیر صحیح می تواند منجر به آسیب دیدگی شود. از میزی با تکیه گاه برای ثبات بیشتر هنگام حرکت استفاده کنید.
● ساق
▪ ساق پا ایستاده
بدون شک ساق پا نشسته تأثیر زیادی در افزایش حجم ساق دارد چرا که عضله نعلی شکل که زیر عضله دوقلو قرار دارد تا حد زیادی هنگام اجراء حرکاتی که زانو در ح خمیده است از جمله ساق پا نشسته به کار گرفته می شود ولی برای اعمال فشار بهینه بر عضله دوقلو که عضله سطحی ساق است و فرم و زیبائی ساق را برعهده دارد هیچ چیز بهتر از ساق پا ایستاده نیست. مثل حرکت مچ، مطمئن شوید که در بخش پائین حرکت، کشش کاملی در عضله ایجاد شود و انقباض کاملی در بخش بالای حرکت.
● ت ز
▪ شراگز با دمبل
اگر از نگه داشتن دمبل های سنگین در دستانتان لذت می برید اجراء شراگز فرصت خوبی است برای این کار. شراگز حرکت کوتاهی است، تنها چند سانتیمتر کل دامنه حرکت را تشکیل می دهد ولی همین اجازه می دهد که از وزنه های کاملاً سنگین استفاده کنید.
پس از مدت کوتاهی متوجه می شوید که عضلات ت ز قوی تر از چیزیست که تصور می کردید و می توانید وزنه های سنگین تری را به کار گیرید و در صورت نیاز از بند لیفت استفاده کیند. اگر به طور معمول از این حرکت استفاده نمی کنید متوجه می شوید که عضله ت ز به سرعت در مقابل تمرینات سنگین از خود واکنش نشان می دهد.
● همسترینگ
▪ ددلیفت رومانیائی
هر چند عضلات پشت پا کمتر از دیگر گروه های عضلانی بدن مورد توجه قرار می گیرند. ولی عضلاتی هستند که پتانسیل بسیار بالائی برای رشد دارند. همسترینگ شامل عضلات بلندی است که از لگن و مفصل ران تا مفصل زانو کشیده شده اند، به همین دلیل کار مداوم تنها روی حرکت یکی از مفاصل که به عبارتی همان کشش پشت پا با دستگاه است مانع رشد کامل این عضله خواهد شد. با کمی ایجاد خمیدگی در زانو و حرکت مشابه آنچه در ددلیفت رومانیائی صورت می گیرد، عضلات همسترینگ را از بالا تا پائین وادار به کار می کنید. و این باعث رشد بسیار بیشتری نسبت به پشت پا ماشین به تنهائی، خواهد شد.
● پشت بازو
▪ دیپ بین دو میز با وزنه
حرکات بسیاری برای پشت بازو وجود دارد. ولی به مبارزه طلبیدن مداوم آن با وزنه های بیشتر از طریق دیپ با وزنه به بهترین صورت انجام می گیرد. هر چند عضلات دیگر هم در اجراء این حرکت نقش دارند، ولی با اجراء محکم آن می توانید مطمئن باشید که پشت بازو بیشترین کار را انجام می دهد.
علاوه بر این که عضلات همراه هم به سرعت قوی تر می شوند، که معنایش افزایش سریع و محسوس مقدار فشاری است که می توانید به پشت بازو وارد کنید.
● نکاتی در مورد تمرین
▪ در اولین حرکت از هر گروه عضلانی ۲ تا ۳ دقیقه بین هر ست استراحت کنید.
▪ در سایر حرکات بیش از ۹۰ ثانیه استراحت نکنید.
▪ رنج تکرارهای ذکر شده محدوده ای است که باید در آن بدون کمک گرفتن به ناتوانی برسید. اگر تعدادی بیشتر از آنچه ذکر شده توانستید اجراء کنید بر وزنه های خود بیفزائید و اگر کمتر از آن توانستید اجراء کنید از وزنه های خود بکاهید.
▪ وقتی در پی افزایش حجم هستید، جلسات تمرین هوازی را به دو تا سه جلسه با شدت متوسط و در حد ۲۰ دقیقه برای هر جلسه کاهش دهید.
▪ در حرکات اصلی تا حد ممکن اجراء محکمی داشته باشید تا از آسیب دیدگی در امان بمانید.
▪ هنگام نیاز از یک یار کمکی یا تجهیزات کمکی از جمله بند لیفت بهره گیرید.
● در هر حرکت، برای اطمینان از حداکثر تحریک عضلانی اوج انقباض را برای ۱ تا ۲ ثانیه حفظ کنید.
منبع: muscle fitness

ناگفته های بدنسازی

roxment 10170 300x232 ناگفته های بدنسازی

افزایش حجم و قدرت عضلانی بدون دارو و مکمل

افزایش طبیعی شدت تمرینات

۳ سانتی متر افزایش سایز عضلات بازو در ۶ هفته

تحریک هورمون های آنابولیک بدن و افزایش سریع رشد ۳ برابر بیشتر از قبل (در ۶ هفته)

بازیافت سریع عضلات

ناگفته های بدنسازی

ساختن عضلات پولادین در ۶ هفته

افزایش قدرت بدنی درمدت ۶ هفته

خارج شدن از استپ وزنی درمدت ۴ هفته

بدون نیازبه دارو و مکمل های بدنسازی

بدون نیاز به مربی

کاهش چربی های اضافی بدن در ۶ هفته

تفکیک عضلات در ۶ هفته

افزایش خیلی سریع سایز عضلات چهار سر ران در ۶ هفته

آموزش سیستم های جادویی برای رشد بسیار سریع عضلات

افزیش باور ن ی قدرت در مدت ۶ هفته

( تغییرات بدنی شما در مدت ۶ هفته ۲ برابر فردی است که از داروهای بدنسازی استفاده میکند)

ما در این ۶ هفته در کنار شما هستیم و به هر گونه سوال شما پاسخ خواهیم داد

۶ هفته مشاوره رایگانمشاهده متن کامل ...
بیوگرافی عارف لرستانی | ع همسر عارف لرستانی | زندگینامه الهام ناصری | تصویر زن ع
درخواست حذف اطلاعات

بیوگرافی عارف لرستانی + ع | زندگینامه الهام ناصری | تصویر زن عارف لرستانی

عارف لرستانی و عارف لرستانی در حاشیه و درگذشت عارف لرستانی و مرگ عارف لرستانی و همسر عارف لرستانی و ع همسر عارف لرستانی عارف لرستانی , عارف لرستانی و همسرش , بازیگر طنز تلوزیون , مهران مدیری , در حاشیه , الهام ناصری , قهوه تلخ 


عارف لرستانی بازیگر جوان و باسابقه سینمای ایران که در مجموعه های طنز شناخته شد شب گذشته به دلیل ایست قلبی در خواب درگذشت.

سپند سلیمانی در این رابطه به جام جم آنلاین گفت: متاسفانه این خبر درست است و همه در شوک هستیم. این خبر را از همسر این بازیگر جویا شدیم که متاسفانه خبر درگذشت این بازیگر صحت دارد.


عارف لرستانی متولد ۱۵ بهمن ۱۳۵۰ در کرمانشاه، بازیگر تئاتر و تلویزیون بود که با مجموعه جنگ ۷۷ به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعه دیگر از جمله قهوه تلخ با او همکاری کرد.

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...
علت اصلی مرگ عارف لرستانی
درخواست حذف اطلاعات

علت اصلی مرگ عارف لرستانی

علت اصلی مرگ عارف لرستانی

صبح امروز خبر درگذشت عارف لرستانیبازیگر جوان سریال های طنز تلویزیون اهالی هنر و مطبوعات را شوکه کرد. علت فوت لرستانی ایست قلبی در خواب عنوان شده و ظاهرا او سابقه هیچ بیماری هم از قبل نداشته است.عارف لرستانی

هر چند خطای پزشکی در مرگ افراد مشهور بعد از درگذشت پر حاشیه عباس کیارستمی درباره چهره های سرشناس تکرار می شود اما این بار سپند سلیمانی می گوید که بر اساس آ ین خبر از دوستش او به واسطه س که در شب گذشته به بیمارستان مراجعه کرده است.

عارف لرستانی

عارف لرستانی قربانی خطای پزشکی؟

خشایار الوند نامه نویس هم روایتش را در رابطه با علت مرگ این بازیگر گفته است:«من تا چند لحظه پیش در منزل عارف لرستانی بودم و طبق شنیده های من ظاهرا ب ایشان س که اش می گیرد و چون مدت طولانی س که اش بند نمی آمده به همراه همسرش به بیمارستان می روند

آنجا دو آمپول آرامبخش البته دقیق نمی دانم، به او تزریق می شود و به خانه می آید و می خوابد اما متاسفانه در خواب سکته می کند. {درباره سابقه بیماری مرحوم لرستانی} عارف هیچ سابقه بیماری نداشت، ورزشکار بود و سیگار هم نمی کشید. متاسفانه عارف را خیلی زود از دست دادیم و باور مرگ او برای من و خیلی از دوستان دیگر سخت است. خیلی از دوستان و همکاران او الان در منزلش هستند و از این اتفاق شوکه اند و بسیار هم بی ت می کنند. این اتفاق واقعا باورن ی بود.»

همچنین همسر عارف لرستانی در گفتگویش در رابطه با مرگ همسرش خطای پزشکی را تایید کرده است , مدعی شد که این هنرمند بر اثر قصور پزشکی جان خود را از دست داده است.

حالا روایت های متفاوتی از شیوه مرگ این بازیگر دوست داشتنی مطرح شده است که هنوز واکنشی از سوی مسئولان بیمارستان در پی نداشته است.


توضیح معاون علوم پزشکی ایران درباره فوت عارف لرستانی

رضا پایدار در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت:معاونت درمان علوم پزشکی ایران بلافاصله پس از انتشار خبر درگذشت عارف لرستانی در رسانه ها و احتمال قصور پزشکی در مرگ این هنرمند، تحقیقات و بررسی های خود را آغاز کرد و وی در ساعات اولیه بامداد امروز، به علت س که مقاوم به درمان، به بیمارستان عرفان تهران مراجعه کرده بود.

وی اظهار داشت:برای درمان س که مقاوم به درمان وی، تزریق دارویی مربوطه انجام می شود و با حال عمومی و علائم حیاتی مناسب از بیمارستان مرخص می شود. وی حدود ساعت 8 صبح در منزل دچار ایست قلبی می شود و به اورژانس 115 اطلاع داده می شود.

پایدار اضافه کرد:در زمان حضور اورژانس 115 وی فاقد هر گونه علائم حیاتی بوده است. در بررسی های اولیه مربوط به فوت این هنرمند، هیچ مستندی مبنی بر خطا یا قصور پزشکی وجود ندارد، اما برای اطمینان بیشتر این موضوع را پیگیری می کنیم.

معاون درمان علوم پزشکی ایران تصریح کرد:جسد مرحوم لرستانی باید برای بررسی های بیشتر و کالبدشکافی به سازمان پزشکی قانونی منتقل شود و پس از بررسی های تکمیلی، نتایج این پرونده از طریق رسانه ها اعلام می شود.

پیکر عارف لرستانی کالبد شکافی میشود

ادامه مطلب


مشاهده متن کامل ...
ع های الهام ناصری همسر عارف لرستانی
درخواست حذف اطلاعات

ع های الهام ناصری همسر عارف لرستانی

ع های الهام ناصری همسر عارف لرستانی

ع های الهام ناصری همسر عارف لرستانی

ع های الهام ناصری همسر عارف لرستانی

الهام ناصری

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مشاهده متن کامل ...

رونمایی از محصول جدید بیمه پاسارگاد "بیمه عمر و تأمین آتیه مکمل بازنشستگی"
درخواست حذف اطلاعات

بیمه پاسارگاد از جدید ترین محصول بیمه ای این شرکت تحت عنوان "بیمه عمر و تأمین آتیه مکمل بازنشستگی" رونمایی کرد .

صبح روز ۱۱ ام آذر ماه ۹۳ مراسم رونمایی از محصول جدید "بیمه عمر و تأمین آتیه مکمل بازنشستگی" بیمه پاسارگاد با حضور معصوم ضمیری- مدیر عامل، فرامرز -معاون فنی بیمه های اشخاص، میرعلی مطهری- مدیر کل بیمه های اشخاص، بهروز نیرومند راد- مدیر بیمه عمر و تأمین آتیه بیمه پاسارگاد و گروهی از مدیران و سازمان فروش این شرکت در تالار ایوان شمس برگزار شد.

بر اساس این گزارش، بهروز نیرومندراد در معرفی پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه مکمل بازنشستگی بیمه پاسارگاد ، با ضروری دانستن تأمین نیروهای متخصص بازنشسته و وم تغییر دیدگاه جامعه نسبت به دوران بازنشستگی و از کار افتادگی گفت: هزینه های نگهداری و مراقبت های خاص پزشکی در این دروان به معنی نیاز به نقدینگی بیشتر است و برای تامین این هزینه ها انتخاب یک بیمه مناسب که برای مواردی چون از کار افتادگی و بروز بیماری های خاص و مراقبت های پزشکی و فوت یکی از اعضای اصلی خانواده طراحی شده باشد به تامین هزینه ها کمک خواهد نمود. وی افزود: بیمه پاسارگاد با ارائه محصولی به نام «بیمه عمر و تأمین آتیه – مکمل بازنشستگی» با برنامه ریزی خاصی به تأمین مالی دوره فراغت از کار و بازنشستگی پرداخته ، به ترتیبی که آسایش خاطر برای نیروی کار فعال (اعم از بازنشستگان شاغل و کارکنان جوان) فراهم گردد.

مدیر بیمه عمر و تأمین آتیه بیمه پاسارگاد مهم ترین پوشش ها و مزایای بیمه نامه مذکور را به ترتیب زیر برشمرد:

-برقراری مستمری مکمل بازنشستگی در دوران فراغت از کار

-پوشش بیمه درمان تکمیلی در دوران فراغت از کار (تا سن ۸۰ سالگی)

-پوشش بیمه عمر در دوران دریافت مستمری

-پرداخت سرمایه فوت بیمه شده

-تعیین میزان حق بیمه و نحوه پرداخت آن به دلخواه بیمه شده و با تائید بیمه گذار

-تناسب حق بیمه با افزایش حقوق

- مشارکت کارفرما در پرداخت حق بیمه و س

- معافیت مالیاتی سرمایه فوت و مستمری پرداختی

- پذیرش حق بیمه این بیمه نامه جزو هزینه های قابل قبول

- پرداخت وام به بیمه شدگان

- مدت بیمه نامه حداقل ۳ سال و حداکثر ۳۰ سال

- مشارکت در منافع

- مدت پرداخت مستمری حد اقل ۵ سال و حد اکثر تا تاپان عمر

- تا ۲ درصد بیشتر از سود س های بلند مدت

- باز ید بیمه نامه

نیرومند راد در ادامه افزود: در پوشش بیمه عمر و تأمین آتیه مکمل بازنشستگی همچنین بیمه شده با تأیید بیمه گذار می تواند با پرداخت حداقل ۶ ماه از حق بیمه درخواست باز ید بیمه نامه را داشته باشد. همچنین با هماهنگی های به عمل آمده شرکت بیمه پاسارگاد آمادگی دارد در زمان صدور بیمه نامه مبلغی را به عنوان س از بیمه گذار دریافت نماید که این امر از یک طرف سبب خارج نمودن نقدینگی مازاد و پراکنده در سطح جامعه و هدایت و بکارگیری آن ها در جهت اه توسعه و مهار تورم می گردد و از طرف دیگر افزایش اندوخته در مدت بیمه نامه و در نهایت پرداخت مستمری مناسب را فراهم می نماید. وی این بیمه را بهترین راه برای مشارکت کارفرما در پرداخت حق بیمه ، س گذاری برای بیمه شدگان از محل ارزش باز ید سنوات خدمات آنان اعلام داشت و تصریح کرد: سرمایه بیمه ( اندوخته ) با توجه به میزان حق بیمه و مبلغ س گذاری و نرخ های فنی محاسبه می شود. لیکن بیمه پاسارگاد متعهد است چنانچه از سرمایه گذاری اندخته های بیمه شدگان سود بیشتری را ب نمود، بیمه شدگان را به میزان ۸۵ % سود مازاد شریک نموده و هر ساله سود مشارکت در منافع را به اندوخته بیمه نامه ، اضافه نماید. مدیر بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد در پایان گفت: بیمه گذاران می توانند جهت ب اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد این محصول جدید با کارشناسان بیمه عمر و تأمین آتیه شعبه های بیمه پاسارگاد در سراسر کشور تماس برقرار نمایندمشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This

Copyright © Panjere All Rights Reserved.